Samsung | MC35J8088LT | Samsung MC35 Combi, Grill Convection MWO with Ceramic Enamel, 35 L Panduan pengguna

Ketuhar gelombang mikro
Manual pengguna
MC35J8088**
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 1
10/18/2016 4:34:33 PM
Kandungan
Kandungan
Arahan keselamatan
3
Operasi13
Arahan keselamatan penting
Fungsi gelombang mikro sahaja
Fungsi ketuhar sahaja - Pilihan
Keselamatan umum
Langkah berjaga-jaga pengendalian gelombang mikro
Waranti terhad
3
3
5
6
7
7
Panel kawalan
Mod manual
Mod auto
Fungsi khas
Pemasangan8
Apa yang terkandung
8
Aksesori8
Tapak pemasangan
9
Piring putar
9
Penyenggaraan9
Pembersihan9
Penggantian (pembaikan)
10
Penjagaan terhadap tempoh tidak digunakan yang lama
10
Sebelum anda bermula
Memasak Pintar
Memasak Automatik
Memasak manual
Cepat & Mudah
Penyelesaian Masalah
Titik semakan
Kod maklumat
Spesifikasi teknikal
13
14
18
20
21
21
26
33
34
34
37
37
10
Jam10
Mematikan/Menghidupkan Bunyi
11
Penjimatan kuasa
11
Mengenai tenaga gelombang mikro
11
Alat memasak untuk gelombang mikro
12
2 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 2
10/18/2016 4:34:33 PM
Arahan keselamatan
ARAHAN KESELAMATAN PENTING
FUNGSI GELOMBANG MIKRO SAHAJA
AMARAN: Jika pintu atau kedap pintu rosak, ketuhar tidak boleh
dikendalikan sehingga ia telah dibaiki oleh orang yang cekap.
AMARAN: Adalah merbahaya bagi seseorang yang tidak cekap
menjalankan sebarang servis atau operasi pembaikan yang
melibatkan kerja menanggalkan penutup yang memberi perlindungan
daripada pendedahan kepada tenaga gelombang mikro.
AMARAN: Cecair dan makanan lain tidak boleh dipanaskan di dalam
bekas yang di kedap kerana ia boleh meletup.
AMARAN: Hanya benarkan kanak-kanak menggunakan ketuhar tanpa
penyeliaan apabila arahan yang mencukupi telah diberikan supaya
kanak-kanak tersebut boleh menggunakan ketuhar dengan cara yang
selamat dan memahami bahaya penggunaan yang tidak betul.
Apabila memanaskan makanan dalam bekas plastik atau kertas,
perhatikan ketuhar untuk mengesan kemungkinan pencetusan
bunga api.
Bekas logam untuk makanan dan minuman adalah tidak dibenarkan
semasa memasak di dalam ketuhar gelombang mikro.
Ketuhar gelombang mikro dimaksudkan untuk pemanasan makanan
dan minuman. Pengeringan makanan atau pakaian dan pemanasan
pad penghangat, selipar, span, kain lembap dan yang seakanakan sama boleh menyebabkan risiko kecederaan, penyalaan atau
kebakaran.
Jika asap dikeluarkan, matikan atau cabut palam alat dan pastikan
pintu ketuhar ditutup untuk mematikan api;
Alat ini bertujuan untuk digunakan dalam rumah sahaja dan ia tidak
bertujuan untuk digunakan seperti:
Memanaskan minuman menggunakan gelombang mikro boleh
mengakibatkan pendidihan meluap tertunda, oleh itu pastikan anda
berhati-hati apabila memegang bekas.
• kawasan kakitangan dapur di dalam kedai, pejabat dan
persekitaran bekerja yang lain;
• rumah ladang;
Kandungan botol makanan bayi dan balang makanan bayi harus
dikacau atau di goncang dan suhunya diperiksa sebelum makanan
dimakan, bagi mengelakkan luka terbakar.
Bahasa Melayu 3
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 3
10/18/2016 4:34:34 PM
Arahan keselamatan
BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN PADA MASA
HADAPAN.
• oleh klien di hotel, motel dan persekitaran penginapan yang lain;
• persekitaran jenis inap-sarapan;
Hanya gunakan perkakas dapur yang sesuai untuk digunakan dalam
ketuhar gelombang mikro.
Arahan keselamatan
Arahan keselamatan
Telur dalam kulitnya dan telur rebus tidak harus dipanaskan di
dalam ketuhar gelombang mikro oleh kerana ia boleh meletup,
walaupun setelah pemanasan gelombang mikro telah selesai.
Ketuhar harus dibersihkan dengan tetap dan sebarang cebisan
makanan ditanggalkan.
Kegagalan mengekalkan ketuhar dalam keadaan yang bersih
boleh mengakibatkan kerosakan pada permukaannya yang boleh
memendekkan hayat peralatan ini dan mungkin mengakibatkan
situasi yang berbahaya.
Ketuhar gelombang mikro ini dimaksudkan untuk digunakan di atas
kaunter (bebas) sahaja, ketuhar gelombang mikro ini tidak harus
diletakkan di atas kabinet.
Alat ini tidak sepatutnya dibersihkan dengan pancutan air.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk dipasang di dalam kenderaan jalan
raya, karavan, dan kenderaan-kenderaan yang serupa dll.
Alat ini bukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk kanakkanak) yang mempunyai keupayaan fizikal, sensori atau mental
yang kurang, atau tidak berpengalaman dan berpengetahuan,
kecuali mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan tentang
penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggungjawab bagi
keselamatan mereka.
Kanak-kanak hendaklah diselia bagi memastikan mereka tidak
bermain dengan alat ini
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas
dan orang-orang yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau
mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka
telah diselia atau diberi arahan mengenai penggunaan alat dengan
cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanakkanak tidak seharusnya bermain dengan alat ini. Pembersihan dan
penyelenggaraan pengguna tidak seharusnya dilakukan oleh kanakkanak tanpa seliaan.
Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen
perkhidmatannya atau orang-orang yang sama berkelayakan bagi
mengelakkan bahaya.
Ketuhar ini mesti diletakkan mengadap arah dan ketinggian yang
betul yang membenarkan capaian mudah pada rongga dan kawasan
kawalan.
Sebelum menggunakan ketuhar anda buat kali pertama, ketuhar
harus dikendalikan bersama air selama 10 minit dan kemudian baru
digunakan.
Jika ketuhar ini mengeluarkan bunyi bising, bau terbakar atau
mengeluarkan asap , cabut palam kuasa dengan segera dan hubungi
pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda.
4 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 4
10/18/2016 4:34:34 PM
AMARAN: Alat dan bahagian alat yang boleh dicapai menjadi panas
semasa penggunaan.
FUNGSI KETUHAR SAHAJA - PILIHAN
Berhati-hati agar tidak menyentuh elemen-elemen pemanas.
AMARAN: Apabila alat dikendalikan dalam mod kombinasi, kanakkanak hanya boleh menggunakan ketuhar di bawah penyeliaan
orang dewasa kerana suhu yang dijana.
Semasa digunakan, alat ini menjadi panas. Berhati-hati agar tidak
menyentuh elemen-elemen pemanas di dalam ketuhar.
AMARAN: Bahagian-bahagian yang boleh dicapai akan menjadi panas
semasa digunakan. Kanak-kanak kecil tidak harus mendekati ketuhar.
Pembersih wap tidak boleh digunakan.
Jangan gunakan pembersih kasar yang kuat atau pengerik logam
yang tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar kerana ia boleh
mencalarkan permukaannya, yang boleh mengakibatkan kaca itu
pecah.
AMARAN: Pastikan alat ini dimatikan sebelum menggantikan lampu
bagi mengelakkan kemungkinan kejutan elektrik.
Jangan gunakan pembersih kasar yang kuat atau pengerik logam
yang tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar kerana ia boleh
mencalarkan permukaannya, yang boleh mengakibatkan kaca itu
pecah.
Kanak-kanak berusia kurang daripada 8 tahun seharusnya
dijauhkan melainkan sentiasa diselia.
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas
dan orang-orang yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau
mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka
telah diselia atau diberi arahan mengenai penggunaan alat dengan
cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanakkanak tidak seharusnya bermain dengan alat ini. Pembersihan dan
penyelenggaraan pengguna tidak seharusnya dilakukan oleh kanakkanak tanpa seliaan.
Pintu atau permukaan luar mungkin menjadi panas semasa alat
sedang beroperasi.
Suhu permukaan boleh dicapai mungkin tinggi semasa alat sedang
beroperasi.
Alat-alat tidak dimaksudkan untuk dikendalikan dengan
menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh berasingan.
Bahasa Melayu 5
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 5
10/18/2016 4:34:34 PM
Arahan keselamatan
Ketuhar gelombang mikro harus diletakkan di tempat yang sesuai
supaya palamnya mudah dicapai.
Arahan keselamatan
Arahan keselamatan
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas
dan orang-orang yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau
mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka
telah diselia atau diberi arahan mengenai penggunaan alat dengan
cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanakkanak tidak seharusnya bermain dengan alat ini. Kanak-kanak tidak
sepatutnya melakukan pembersihan dan penyenggaraan pengguna
melainkan mereka berusia daripada 8 tahun ke atas dan diawasi.
Jauhkan alat dan kordnya daripada capaian kanak-kanak berusia
kurang daripada 8 tahun.
Keselamatan umum
Sebarang pengubahsuaian atau pembaikian mesti dijalankan oleh kakitangan yang
berkelayakan sahaja.
Jangan panaskan makanan atau cecair yang tertutup rapat di dalam bekas untuk fungsi
ketuhar gelombang mikro.
Jangan gunakan benzena, pencair, alkohol, pembersih wap atau pembersih tekanan tinggi
untuk membersihkan alat ini.
Jangan pasang ketuhar: berdekatan dengan pemanas atau bahan mudah bakar; lokasi yang
lembap, berminyak, berdebu atau terdedah kepada cahaya matahari langsung atau air; atau
di tempat gas mungkin bocor; atau di atas permukaan yang tidak rata.
Alat ini mesti dibumikan dengan betul menurut kod-kod tempatan dan antarabangsa.
Gunakan kain kering dengan kerap untuk menghapuskan bahan asing dari terminal palam
kuasa dan titik sentuh.
Jangan tarik atau terlalu bengkokkan atau letakkan objek berat atas kord kuasa.
Jika terdapat kebocoran gas (propana, LP, dsb) alih udarakannya dengan segera. Jangan
sentuh kord kuasanya.
Jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah.
Semasa ketuhar sedang digunakan, jangan matikannya dengan mencabut kord kuasa.
Jangan masukkan jari atau bahan asing. Jika bahan asing memasuki ketuhar, cabut palam
kord kuasa dan hubungi pusat perkhidmatan Samsung tempatan.
Jangan kenakan tekanan atau hentaman berlebihan pada alat.
Jangan letakkan ketuhar pada objek yang rapuh.
Pastikan voltan kuasa, frekuensi dan litar sepadan dengan pengelasan produk.
Pasang palam kuasa pada soket dinding dengan kukuh. Jangan gunakan penyesuai
berbilang palam, kord pemanjang atau pengubah elektrik.
Jangan cangkuk kord kuasa pada objek logam. Pastikan kord berada di antara objek atau di
belakang ketuhar.
Jangan gunakan palam kuasa yang rosak, kord kuasa yang rosak atau soket dinding yang
longgar. Untuk palam kuasa atau kord yang rosak, hubungi pusat perkhidmatan Samsung
tempatan.
Jangan tuang atau sembur air pada ketuhar.
Jangan letakkan objek atas ketuhar, di dalam atau di pintu ketuhar.
Jangan semburkan bahan meruap seperti ubat serangga pada ketuhar.
Jangan simpan bahan-bahan mudah terbakar di dalam ketuhar. Disebabkan oleh wap
alkohol boleh menyentuh bahagian panas ketuhar, berjaga-jaga semasa memanaskan
makanan atau minuman yang mengandungi alkohol.
Kanak-kanak mungkin terlanggar sesama sendiri atau tersepit jari di pintu. Semasa
membuka/menutup pintu, jauhi dari kanak-kanak.
Amaran gelombang mikro
Memanaskan minuman menggunakan gelombang mikro boleh mengakibatkan pendidihan
meluap tertunda; sentiasa berhati-hati apabila memegang bekas. Sentiasa biarkan minuman
selama sekurang-kurangnya 20 saat sebelum memegangnya. Jika perlu, kacau semasa
pemanasan. Sentiasa kacau selepas pemanasan.
Sekiranya kulit anda melecur, ikut arahan PERTOLONGAN CEMAS ini:
1. Rendam bahagian yang melecur dalam air sejuk selama sekurang-kurangnya 10 minit.
2. Balut dengan pembalut yang bersih dan kering.
3. Jangan sapu sebarang krim, minyak atau losen.
Untuk mengelakkan kerosakan tray atau rak, jangan letakkan tray atau rak dalam air sebaik
sahaja selepas memasak.
Jangan kendalikan ketuhar untuk menggoreng dengan minyak yang banyak kerana suhu
minyak tidak boleh dikawal. Ini boleh menyebabkan cecair yang panas itu mendidih
berlebihan.
6 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 6
10/18/2016 4:34:34 PM
Langkah berjaga-jaga ketuhar gelombang mikro
Langkah berjaga-jaga pengendalian gelombang mikro
Kegagalan mematuhi langkah-langkah keselamatan berikut boleh mengakibatkan
pendedahan kepada tenaga gelombang mikro yang memudaratkan.
•
Jangan kendalikan ketuhar dengan pintu terbuka. Jangan ubah saling kunci
keselamatan (selak pintu). Jangan masukkan apa jua ke dalam lubang saling kunci
keselamatan.
•
•
•
Jangan letakkan sebarang objek di antara pintu ketuhar dengan muka depan atau
membiarkan sisa makanan atau bahan pembersih terkumpul pada permukaan kedap.
Pastikan pintu dan permukaan kedap pintu sentiasa bersih dengan mengelapnya
dengan kain lembap dan kemudian dengan kain kering yang lembut selepas setiap
penggunaan.
Jangan kendalikan ketuhar semasa ia rosak. Hanya kendalikan selepas telah dibaiki
oleh juruteknik yang layak.
Penting: pintu ketuhar perlu ditutup dengan betul. Pintu tidak boleh bengkok; engsel
pintu tidak boleh rosak atau longgar; penutup pintu dan permukaan penutup tidak
boleh rosak.
Semua pengubahsuaian atau pembaikan perlu dilakukan oleh juruteknik yang layak.
Waranti terhad
Samsung akan mengenakan caj pembaikan bagi menggantikan aksesori atau memperbaiki
kecacatan kosmetik sekiranya kerosakan unit atau aksesori disebabkan oleh pelanggan. Item
bagi syarat ini merangkumi termasuk:
•
Pintu, pemegang, panel keluar atau panel kawalan kemik, tercalar atau rosak.
•
Tray, roda pandu, pengganding atau rak wayar yang rosak atau hilang.
Gunakan alat ini hanya untuk tujuan yang dimaksudkan seperti yang diterangkan di dalam
manual arahan ini. Amaran dan Arahan Keselamatan di dalam buku panduan ini tidak
merangkumi semua keadaan dan situasi yang boleh berlaku. Anda bertanggungjawab untuk
menggunakan akal, berwaspada dan berhati-hati semasa memasang, menyelenggarakan
dan mengendalikan ketuhar anda.
Oleh kerana arahan pengendalian berikut meliputi pelbagai model, ciri ketuhar gelombang
mikro anda mungkin berbeza sedikit daripada yang diterangkan di dalam manual ini dan
bukan semua tanda-tanda amaran boleh digunakan. Jika anda mempunyai sebarang soalan
atau keprihatinan, hubungi pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda atau dapatkan
bantuan dan maklumat dalam talian di www.samsung.com.
Gunakan ketuhar untuk memanaskan makanan sahaja. Ianya bertujuan untuk kegunaan
rumah domestik sahaja. Jangan panaskan sebarang jenis kain atau kusyen yang diisi
dengan bijian. Pengilang tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk kerosakan yang
disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak sesuai atau tidak betul.
Untuk mengelakkan kerosakan permukaan ketuhar dan situasi berbahaya, sentiasa pastikan
ketuhar bersih dan dijaga dengan baik.
Bahasa Melayu 7
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 7
10/18/2016 4:34:34 PM
Arahan keselamatan
Hanya gunakan peralatan selamat untuk gelombang mikro. Jangan gunakan bekas metalik,
set makan malam diperbuat daripada emas atau perak, pencucuk, dll.
Betulkan ikatan berpintal wayar. Pengarkan elektrik boleh berlaku.
Jangan gunakan ketuhar untuk mengeringkan kertas atau kain.
Gunakan masa yang lebih singkat untuk makanan yang sedikit bagi mengelakkan
pemanasan berlebihan dan menghanguskan makanan.
Pastikan kord kuasa dan palam kuasa jauh dari sumber air dan pemanasan.
Untuk mengelakkan risiko letupan, jangan panaskan telur dengan kulit atau telur separuh
masak. Jangan panaskan bekas kedap udara atau ditutup vakum, kacang, tomato dll.
Jangan tutup lubang-lubang alur pengalihan udara dengan kain atau kertas. Ini bahaya
kebakaran. Ketuhar juga boleh menjadi terlalu panas dan dimatikan secara automatik, dan
akan kekal dimatikan sehingga ia telah sejuk secukupnya.
Sentiasa gunakan sarung tangan untuk ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
Kacau cecair separuh masa semasa memanas atau selepas pemanasan tamat dan biarkan
cecair sekurang-sekurangnya 20 saat selepas pemanasan untuk mencegah didihan yang
membuak-buak.
Berdiri sejauh kira-kira dua kaki dari ketuhar apabila membuka pintunya untuk
mengelakkan melecur disebabkan udara atau wap panas yang keluar.
Jangan kendalikan ketuhar semasa ia kosong. Ketuhar akan dimatikan secara automatik
selama 30 minit untuk tujuan keselamatan. Kami menyarankan meletakkan segelas air di
dalam ketuhar sepanjang masa untuk menyerap gelombang mikro jika ketuhar dihidupkan
secara tidak sengaja.
Pasang ketuhar dengan mematuhi kelulusan yang dinyatakan di dalam manual ini. (Lihat
memasang ketuhar gelombang mikro anda.)
Berhati-hati semasa menyambung peralatan elektrik lain pada soket berhampiran ketuhar.
Pemasangan
Apa yang terkandung
Aksesori
Pastikan semua bahagian dan aksesori terkandung dalam bungkusan produk. Jika anda
menghadapi masalah dengan ketuhar dan aksesori, hubungi pusat pelanggan Samsung
tempatan atau peruncit.
Ketuhar datang dengan aksesori berbeza yang membantu anda menyediakan jenis makanan
berbeza.
Ketuhar sepintas lalu
Pemasangan
Gelang roda
Piring putar
Pinggan kerak
Rak rendah
Rak tinggi
Pengukus Pro
01
02
03
Gelang roda
Letakkan di tengah-tengah tapak. Ia menyokong piring putar.
Piring putar
Letakkan di atas gelang roda dengan bahagian tengahnya
terpasang pada pengganding. Ia berfungsi sebagai tapak memasak.
Rak
Gunakan salah satu rak ini mengikut kesesuaian untuk memasak dua
hidangan serentak. Pinggan lebih kecil di atas piring putar dan satu
lagi di atas rak yang dipilih. Anda boleh menggunakan rak-rak ini
dengan Perolakan Gril atau Memasak Kombinasi.
NOTA
04
Jangan gunakan rak dawai untuk mod Gelombang Mikro.
01 Panel kawalan
04 Pintu
02 Kunci Pintu
Keselamatan
03 Pemegang Pintu
Pinggan kerak
Letakkan di atas piring putar. Gunakan ini untuk memerangkan
makanan atau untuk mengekalkan kerangupan pastri atau piza.
Pengukus Pro
Pengukus Pro ialah satu set penutup keluli tahan karat, dulang stim
dan pinggan kerak yang direka untuk memasak stim. Gunakan ini
untuk memerangkan makanan seperti doh pastri dan piza dengan mod
Gelombang Mikro atau Perolakan Gril.
NOTA
Jangan kendalikan ketuhar tanpa piring putar di atas gelang roda.
8 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 8
10/18/2016 4:34:35 PM
Penyenggaraan
Tapak pemasangan
Pembersihan
•
04
02
03
01
85 sm dari lantai
10 sm dari dinding belakang
10 sm dari sisi
20 sm dari atas
•
•
•
Bersihkan ketuhar dengan kerap untuk mencegah kekotoran daripada terkumpul pada atau
dalam ketuhar. Beri perhatian khusus juga kepada pintu, pengedap pintu dan piring putar
serta gelang roda (model berkenaan sahaja).
Jika pintu tidak dapat dibuka atau ditutup dengan lancar, periksa terlebih dahulu sama
ada terdapat kekotoran yang terkumpul pada kedap pintu. Gunakan kain lembut dalam
air bersabun untuk membersihkan kedua-dua bahagian dalam dan luar ketuhar. Bilas dan
keringkan.
Untuk membuang kekotoran degil yang berbau busuk dari dalam ketuhar
1.
2.
3.
Dengan ketuhar yang kosong, letakkan secawan jus lemon yang dicampurkan dengan
air di tengah-tengah piring putar.
Panaskan ketuhar selama 10 minit pada kuasa maksimum.
Apabila kitaran lengkap, tunggu sehingga ketuhar menyejuk. Kemudian, buka pintu dan
bersih ruang memasak.
Untuk membersihkan dalaman model pemanas berubah-ubah
A
Piring putar
Keluarkan semua bahan pembungkusan dari
ketuhar. Pasang gelang roda dan piring putar.
Pastikan piring putar berputar dengan bebas.
Untuk membersihkan kawasan atas ruang
memasak, rendahkan elemen pemanas atas
dengan 45 ° (A) seperti yang ditunjukkan. Ini
akan membantu membersihkan kawasan atas.
Apabila selesai, posisi semula elemen pemanasan
atas.
AWAS
•
•
•
•
Pastikan pintu dan kedap pintu bersih dan memastikan pintu dibuka dan ditutup
dengan lancar. Jika tidak, kitar hayat ketuhar mungkin semakin pendek.
Berhati-hati agar tidak menumpahkan air ke dalam lubang pengudaraan ketuhar.
Jangan gunakan sebarang pelelas atau bahan kimia untuk pembersihan.
Selepas setiap kali ketuhar digunakan, gunakan bahan cuci yang tidak begitu kuat
untuk membersihkan ruang memasak selepas menunggu ketuhar menyejuk.
Bahasa Melayu 9
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 9
10/18/2016 4:34:36 PM
Penyenggaraan
01
02
03
04
•
Pilih permukaan yang datar dan rata kirakira 85 sm di atas lantai. Permukaan mesti
menyokong berat ketuhar.
Sediakan ruang untuk pengudaraan,
sekurang-kurangnya 10 sm dari dinding
belakang dan kedua-dua sisi dan 20 sm dari
atas.
Jangan pasang ketuhar dalam persekitaran
yang panas atau lembap seperti di sebelah
ketuhar gelombang mikro yang lain atau
penyinar.
Patuhi spesifikasi bekalan kuasa ketuhar ini.
Gunakan kabel sambungan yang diluluskan
sahaja jika anda perlu menggunakannya.
Lap bahagian dalam dan kedap pintu
dengan kain yang lembap sebelum
menggunakan ketuhar anda buat pertama
kali.
Sebelum anda bermula
Penggantian (pembaikan)
AMARAN
Tiada bahagian boleh ditanggalkan pengguna di dalam ketuhar ini. Jangan cuba untuk
menggantikan atau membaiki ketuhar sendiri.
•
Jika anda menghadapi masalah dengan engsel, pengedap dan/atau pintu, hubungi
juruteknik berkelayakan atau pusat servis Samsung tempatan untuk bantuan teknikal.
•
Jika anda mahu menggantikan mentol lampu, hubungi pusat servis Samsung tempatan.
Jangan menggantinya sendiri.
•
Jika anda menghadapi masalah dengan perumah luar ketuhar, cabut palam kord
kuasa terlebih dahulu dari sumber kuasa dan kemudian hubungi pusat servis Samsung
tempatan.
Sebelum anda bermula
Terdapat beberapa komponen yang patut anda tahu sebelum melihat resipi. Sebelum atau
semasa sebarang mod memasak, anda boleh menetapkan/mengubah jam atau pemasa
dapur mengikut keperluan anda.
Jam
Adalah penting untuk menetapkan masa jam dengan betul untuk memastikan operasi
automatik yang betul.
Sebelum anda bermula
1.
Hidupkan ketuhar dan tunggu beberapa saat
untuk memasuki keadaan Tunggu Sedia.
Elemen jam berkelip.
2.
Gunakan butang anak panah untuk
menetapkan jam dan kemudian tekan OK.
Elemen minit berkelip.
3.
Gunakan butang anak panah untuk
menetapkan minit dan kemudian tekan OK.
Penjagaan terhadap tempoh tidak digunakan yang lama
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord and Jika
anda tidak menggunakan ketuhar untuk tempoh masa yang lama, cabut palam kord kuasa
dan pindahkan ketuhar ke lokasi yang kering dan tidak berhabuk. Habuk dan lembapan
yang terkumpul dalam ketuhar boleh menjejaskan prestasi ketuhar.
NOTA
•
•
Untuk mengubah masa semasa kemudian, tekan butang anak panah ke atas (
3 saat dan ikuti langkah di atas..
Masa jam tidak boleh diubah semasa operasi.
) selama
10 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 10
10/18/2016 4:34:36 PM
Mematikan/Menghidupkan Bunyi
Mengenai tenaga gelombang mikro
Anda boleh menghidupkan atau mematikan nada kekunci, bip atau penggera. Tetapan ini
tersedia hanya dalam keadaan Tunggu Sedia (apabila masa semasa dipaparkan).
Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Ketuhar
menggunakan magnetron prabina untuk menjana gelombang mikro yang digunakan untuk
memasak atau memanaskan makanan tanpa mengubah bentuk atau mengubah warna
makanan.
Untuk meredamkan bunyi, tekan butang
selama 3 saat. “OFF (MATI)” kelihatan pada
paparan.
1.
Untuk menyahredamkan bunyi, tekan butang
selama 3 saat. “ON (HIDUP)” kelihatan pada
paparan.
2.
3.
Untuk mengurangkan penggunaan kuasa, tekan
selama 1 saat. Tetapan ini tersedia hanya
dalam keadaan Tunggu Sedia (apabila masa
semasa dipaparkan).
NOTA
NOTA
•
•
Apabila menetapkan ketuhar selepas 5 minit pengguna tidak aktif, ketuhar
membatalkan sebarang operasi yang sedang berjalan dan memasuki keadaan Tunggu
Sedia.
Jika ketuhar dijeda melebihi 25 minit semasa memasak, ketuhar memasuki keadaan
Tunggu Sedia.
Makanan yang telah dimasak menyimpan haba dalam terasnya selepas proses memasak
selesai. Sebab inilah anda mesti mematuhi masa biar yang dinyatakan dalam manual ini,
yang memastikan pemasakan secara rata hingga ke teras.
Bahasa Melayu 11
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 11
10/18/2016 4:34:37 PM
Sebelum anda bermula
Penjimatan kuasa
Gelombang mikro yang dihasilkan oleh
magnetron diedarkan secara seragam
melalui sistem pengedaran berpusar. Sebab
inilah makanan dimasak sama rata.
Gelombang mikro diserap ke dalam
makanan sehingga kira-kira sedalam 2.5 sm.
Kemudian, gelombang mikro dilesapkan
dalam makanan sambil proses memasak
berterusan.
Masa memasak dipengaruhi oleh keadaan
makanan yang berikut.
•
Kuantiti dan ketumpatan
•
Kandungan lembapan
•
Suhu awal (terutamanya, apabila beku)
Sebelum anda bermula
Alat memasak untuk gelombang mikro
Alat memasak yang digunakan untuk Mod Gelombang Mikro mesti membenarkan
gelombang mikro untuk lalu dan menembusi makanan. Logam seperti keluli tahan karat,
aluminium dan tembaga memantul gelombang mikro. Oleh itu, jangan gunakan alat
memasak yang diperbuat daripada bahan logam. Alat memasak yang bertanda "selamat
untuk digunakan dengan gelombang mikro" sentiasa selamat untuk digunakan. Untuk
maklumat tambahan mengenai alat memasak bersesuaian, rujuk panduan berikut dan
letakkan segelas air atau sedikit makanan di atas piring putar.
Keperluan:
Sebelum anda bermula
•
•
•
Bahagian bawah yang rata dan bahagian tepi yang lurus
Penutup yang ketat
Kuali yang seimbang dengan pemegang yang beratnya kurang daripada kuali utama
Bahan
Kerajang aluminium
Selamat untuk
digunakan dengan
Gelombang Mikro
Selamat untuk
digunakan dengan
Gelombang Mikro
Bungkusan Bekas atau cawan
makanan
polistirena
segera
Beg kertas atau
surat khabar
Perkakas
kaca
Logam
Gunakan untuk saiz hidangan kecil
untuk melindungi daripada terlampau
masak. Pengarkaan boleh berlaku
jika kerajang hampir dengan dinding
ketuhar atau jika menggunakan jumlah
kerajang yang berlebihan.
Ia boleh terbakar.
Kertas kitar semula
atau perapi logam
Ia boleh menyebabkan pengarkaan
Perkakas dari
ketuhar ke meja
Selamat gelombang mikro kecuali
dihiasi dengan perapi logam.
Perkakas kaca halus
Perkakas kaca yang halus boleh pecah
atau retak oleh pemanasan yang pantas.
Balang kaca
Sesuai untuk menghangatkan sahaja.
Tanggalkan penutup sebelum memasak.
Bekas
Ia boleh menyebabkan pengarkaan atau
kebakaran.
Jangan gunakan untuk prapemanasan
lebih daripada 8 minit.
Tembikar china atau perkakas
tanah liat
Tembikar, perkakas tanah liat yang
diglis dan tembikar china biasanya
selamat gelombang mikro, kecuali
dihiasi dengan perapi logam.
Sesetengah makanan sejuk beku
dibungkus dalam bekas-bekas ini.
Beg penyejuk beku
dengan ikat pintal
Kertas
Plastik
Keterangan
Pemanasan yang terlampau boleh
menyebabkan ia cair.
Keterangan
Pinggan kerak
Bekas kadbod poliester pakai
buang
Bahan
Pinggan, cawan,
napkin dan kertas
dapur
Gunakan untuk memasak untuk jangka
masa yang singkat. Ia menyerap
lembapan berlebihan.
Kertas kitar semula
Menyebabkan pengarkaan.
Bekas
Gunakan bekas termoplastik sahaja.
Sesetengah plastik boleh meleding atau
berubah warna pada suhu yang tinggi.
Plastik lekap
Gunakan untuk mengekalkan lembapan
selepas memasak.
Beg penyejuk beku
Gunakan beg boleh direbus atau kalis
ketuhar sahaja.
Kertas lilin atau kertas minyak
: Selamat gelombang mikro
Gunakan untuk mengekalkan lembapan
dan mencegah percikan.
: Berhati-hati
: Tidak selamat gelombang mikro
12 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 12
10/18/2016 4:34:37 PM
Operasi
Panel kawalan
NOTA
Panel hadapan datang dalam pelbagai bahan dan warna. Untuk kualiti yang ditambah baik,
rupa sebenar ketuhar tertakluk pada perubahan tanpa notis.
04 05 07 09
•
•
Keadaan Tunggu Sedia: Selepas 5 minit tidak aktif dalam panel kawalan, ketuhar
memasuki keadaan Tunggu Sedia di mana hanya masa semasa dipaparkan. Selepas 25
minit lagi tidak aktif, ketuhar memasuki keadaan Henti.
Keadaan Henti: Apabila memulakan semula ketuhar selepas mematikan kuasa, hanya
butang berkaitan dengan tindakan akhir pengguna menyala. Untuk menukar kepada
keadaan Tunggu Sedia, tekan Kuasa sekali lagi.
Feature overview
01
02
03
Ciri
06 08 10 11
Tekan untuk menghidupkan/mematikan ketuhar.
02 Panel ciri
Tekan untuk memilih mod atau fungsi memasak yang
dikehendaki.
03 Paparan
Menunjukkan maklumat fungsi atau tetapan yang dipilih.
04 Naik / Turun
Gunakan untuk melaraskan nilai tetapan bagi pilihan
anda.
05 OK
Tekan untuk mengesahkan tetapan anda.
06 Undur
Tekan untuk kembali ke tetapan lalai.
07 Suhu/Aras Kuasa
Gunakan untuk mengubah suhu dan aras kuasa.
08 Piring putar
Tekan untuk menghidupkan atau mematikan piring putar.
09 Mula
Tekan untuk mula memasak. Butang ini juga digunakan
untuk prapanas pantas ketuhar pada aras kuasa
maksimum.
10 Henti
Tekan untuk menghentikan operasi. Butang ini juga
digunakan untuk membatalkan mod semasa.
11 Kunci kanak-kanak
Tekan dan tahan selama 3 saat untuk mengaktifkan atau
menyahaktifkan.
Kunci kanak-kanak tersedia hanya dalam keadaan
Tunggu Sedia.
Semburan
Panas
Suhu lalai
Masa maks.
160-230 °C
200 °C
60 min.
Semburan Panas serupa dengan mod Perolakan.
Bagaimanapun, elemen pemanasan menjana
haba yang lebih panas dengan menyebarkan
arus udara yang lebih kuat di dalam ketuhar.
Ini direka bentuk untuk memasak lebih pantas
sambil mengekalkan dan memperbaiki rasa.
40-230 °C
Mod manual
Perolakan
Kombo
Perolakan
180 °C
60 min.
Elemen pemanasan menjana haba, yang
disebarkan sama rata di dalam ketuhar oleh
kipas perolakan. Gunakan mod ini untuk
makanan sejuk beku atau membakar.
40-200 °C
100-450 W
180 °C
450 W
60 min.
Elemen pemanasan menjana haba dan kipas
perolakan menyebarkan haba di dalam ketuhar,
yang diperkuat oleh tenaga gelombang mikro.
Bahasa Melayu 13
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 13
10/18/2016 4:34:38 PM
Operasi
01 Kuasa
Julat suhu
Operasi
Ciri
Gelombang
mikro
Julat suhu
Suhu lalai
Masa maks.
100-900 W
900 W
90 min.
Gril
Kombo Gril
Operasi
Mod auto
180 °C
180 °C
100-600 W
180 °C
600 W
Pada panel ciri, tekan mod manual., sebagai
contoh, Perolakan. Suhu lalai (atau aras kuasa)
berkelip.
60 min.
Gunakan ini untuk menggril makanan seperti
daging.
Langkah 2. Tetapkan suhu atau aras Kuasa
Gunakan butang / untuk melaraskan suhu
lalai (atau aras kuasa). Apabila selesai, tekan OK
untuk beralih kepada elemen masa.
60 min.
Elemen pemanasan menjana haba, yang
diperkuat oleh tenaga gelombang mikro.
Auto
Semburan
Panas
Untuk membantu pengguna mod Semburan
Panas kali pertama, ketuhar menawarkan 10
program auto.
Auto
Untuk orang baru belajar memasak, ketuhar
menawarkan sejumlah 25 program memasak
auto.
Mencair Beku
Kuasa
Ketuhar menawarkan 5 program mencair beku
untuk kemudahan anda.
Kekal Panas
Gunakan ini hanya untuk mengekalkan
kehangatan makanan yang baru sahaja dimasak.
50-80 °C
Fungsi khas
Langkah 1. Pilih mod
Tenaga gelombang mikro membolehkan
makanan dimasak atau dipanaskan semula tanpa
mengubah bentuk atau warna.
180 °C
Mod manual
Mod manual
60 °C
NOTA
Aras kuasa, kecuali dinyatakan sebaliknya,
dilaraskan mengikut suhu yang ditetapkan.
Jika aras kuasa atau suhu tidak ditentukan dalam
masa 5 saat, ketuhar beralih kepada sesi masa
memasak.
Langkah 3. Tetapkan masa memasak
Gunakan butang / untuk menetapkan masa
memasak.
Apabila selesai, tekan MULA ( ).
3 jam
NOTA
Anda boleh menetapkan masa memasak selepas
prapemanasan.
Langkah 4. Prapanas
Ketuhar memulakan prapemanasan sehingga ia
mencapai suhu yang ditetapkan. Apabila selesai,
ketuhar berbunyi bip dan
penunjuk hilang.
14 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 14
10/18/2016 4:34:39 PM
AWAS
•
•
Semburan Panas
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
Ketuhar gelombang mikro mungkin beroperasi selama 5 minit untuk disejukkan apabila
akan dipaparkan.
suhu rongga ketuhar panas selepas memasak.
Untuk mengubah masa memasak semasa memasak
Gunakan butang / untuk melaraskan masa
memasak. Perubahan anda akan digunakan
serta-merta dan ketuhar meneruskan proses
memasak dengan tetapan baharu.
Semburan Panas serupa dengan mod Perolakan. Bagaimanapun, elemen pemanasan
menjana haba yang lebih panas dengan menyebarkan arus udara yang lebih kuat di
dalam ketuhar. Ini direka bentuk untuk memasak lebih pantas sambil mengekalkan dan
memperbaiki rasa. Anda boleh menggunakan rak Rendah atau kombinasi rak Rendah dan
pinggan Kerak di atas piring putar.
Langkah 1
Semburan Panas
>
Langkah 2
>
Suhu
Masa memasak
Prapemanasan
Letakkan rak Rendah atau kombinasi rak
Rendah dan pinggan Kerak di atas piring
putar.
2.
Letakkan makanan dalam alat memasak
yang sesuai, kemudian di atas rak dan
kemudian tutup pintu.
Ikuti langkah 1-4 dalam Mod manual di
halaman 14.
Apabila memasak selesai, “0:00” berkelip.
Gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan makanan.
3.
Gunakan butang / untuk melaraskan
suhu (atau aras kuasa) dan kemudian tekan
untuk mengesahkan perubahan.
OK atau
Langkah 4
4.
AWAS
Untuk menghentikan operasi
Tekan Henti ( ) sekali untuk menghentikan
operasi atau dua kali untuk membatalkan mod
semasa dan memasuki keadaan Tunggu Sedia.
Jangan gunakan mod ini untuk membakar roti atau memasak konfeksi. Haba yang lebih
kuat boleh membakar bahagian atas makanan.
Bahasa Melayu 15
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 15
10/18/2016 4:34:41 PM
Operasi
2.
Tekan . Elemen suhu (atau aras kuasa)
berkelip.
>
1.
Untuk mengubah suhu atau aras kuasa semasak memasak
1.
Langkah 3
Operasi
Perolakan
Kombo Perolakan
Elemen pemanasan menjana haba, yang disebarkan sama rata di dalam ketuhar oleh kipas
perolakan. Anda boleh menggunakan rak Rendah atau kombinasi rak Rendah dan pinggan
Kerak di atas piring putar. Gunakan mod ini untuk biskut, skon, rol dan kek serta kek buah,
choux dan souffle.
Langkah 1
>
Perolakan
Langkah 2
>
Suhu
Langkah 3
Masa memasak
1.
2.
Operasi
3.
4.
>
Mod kombinasi ini menggabungkan tenaga gelombang mikro dengan udara panas,
mengakibatkan masa memasak dikurangkan dan menghasilkan permukaan makanan yang
perang dan rangup. Gunakan ini untuk semua jenis daging dan ayam itik serta kaserol dan
hidangan gratin, kek span dan kek buah ringan, pai dan repui, sayur panggang, skon dan
roti.
Langkah 4
Prapemanasan
Letakkan rak Rendah atau kombinasi rak
Rendah dan pinggan Kerak di atas piring
putar.
Langkah 1
Kombo Perolakan
Letakkan makanan dalam alat memasak
yang sesuai, kemudian di atas rak dan
kemudian tutup pintu.
Ikuti langkah 1-4 dalam Mod manual di
halaman 14.
Apabila memasak selesai, “0:00” berkelip.
Gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan makanan.
>
Langkah 2
>
Suhu dan aras Kuasa
Langkah 3
Masa memasak
>
Langkah 4
Prapemanasan
1.
Letakkan rak Rendah atau kombinasi rak
Rendah dan pinggan Kerak di atas piring
putar.
2.
Letakkan makanan dalam alat memasak
yang sesuai, kemudian di atas rak dan
kemudian tutup pintu.
Ikuti langkah 1-4 dalam Mod manual di
halaman 14.
Apabila memasak selesai, “0:00” berkelip.
Gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan makanan.
3.
4.
AWAS
Gunakan alat memasak tahan ketuhar sahaja, seperti kaca, tembikar atau tembikar china
tanpa perapi logam.
16 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 16
10/18/2016 4:34:41 PM
Gelombang mikro
Langkah 1
Gelombang mikro
>
Langkah 2
Langkah 3
>
Aras kuasa
Masa memasak
>
Langkah 4
-
Kuasa Output
(W)
Keterangan
MENCAIR BEKU
20
180
Gunakan untuk mencair beku
sebelum memasak.
RENDAH
11
100
Gunakan untuk mencair beku
sayuran.
Aras kuasa
Gril
Elemen pemanasan menjana haba. Pasti ia berada dalam kedudukan mendatar.
Langkah 1
Gril
>
Langkah 2
>
-
Masa memasak
Kuasa Output
(W)
Keterangan
TINGGI
100
900
Gunakan untuk memanaskan
cecair.
RENDAH TINGGI
83
750
TINGGI SEDERHANA
67
600
SEDERHANA
50
450
RENDAH SEDERHANA
33
300
>
Langkah 4
-
1.
Letakkan rak Tinggi atau kombinasi rak
Tinggi dan pinggan Kerak di atas piring
putar.
2.
Letakkan makanan dalam alat memasak
yang sesuai, kemudian di atas rak dan
kemudian tutup pintu.
Ikuti langkah 1 dan 3 dalam Mod manual di
halaman 14.
Apabila memasak selesai, “0:00” berkelip.
Gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan makanan.
3.
Peratusan
(%)
Langkah 3
4.
Gunakan untuk memanaskan
dan memasak.
Gunakan untuk memasak
daging dan memanaskan
sayuran.
Bahasa Melayu 17
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 17
10/18/2016 4:34:41 PM
Operasi
Letakkan makanan dalam bekas selamat
gelombang mikro, kemudian di tengahtengah piring putar. Tutup pintu ketuhar.
2. Ikuti langkah 1-3 dalam Mod manual di
halaman 14.
3. Apabila memasak selesai, “0:00” berkelip.
Gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan makanan.
Permulaan mudah
Untuk hanya memanaskan makanan untuk
jangka masa yang singkat pada kuasa maksimum
(900 W), pilih Gelombang Mikro, dan kemudian
tekan MULA ( ).
1.
Paras
Peratusan
(%)
Paras
Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Tenaga
gelombang mikro membolehkan makanan dimasak atau dipanaskan semula tanpa
mengubah bentuk atau warna.
•
Gunakan alat memasak selamat gelombang mikro sahaja.
Operasi
Mod auto
Kombo Gril
Elemen pemanasan menjana haba, yang diperkuat oleh tenaga gelombang mikro. Gunakan
alat memasak selamat gelombang mikro sahaja, seperti kaca atau alat memasak seramik.
Langkah 1
>
Kombo Gril
Langkah 2
>
Aras kuasa
Langkah 3
Masa memasak
1.
>
Langkah 4
Ketuhar menawarkan 3 program auto untuk kemudahan anda: Auto Semburan Panas,
Memasak Auto dan Mencair Beku Kuasa. Pilih salah satu yang paling sesuai dengan
keperluan anda.
Langkah 1. Pilih mod
-
Pada panel ciri, tekan mod auto, sebagai contoh,
Auto Semburan Panas. Nombor program lalai
berkelip.
Letakkan rak Tinggi atau kombinasi rak
Tinggi dan pinggan Kerak di atas piring
putar.
Langkah 2. Pilih program
2.
3.
Operasi
4.
Letakkan makanan dalam alat memasak
yang sesuai, kemudian di atas rak dan
kemudian tutup pintu.
Ikuti langkah 1-3 dalam Mod manual di
halaman 14.
Apabila memasak selesai, “0:00” berkelip.
Gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan makanan.
Gunakan butang / untuk memilih program
pilihan dan kemudian tekan OK. Berat lalai untuk
program berkelip.
Langkah 3. Tetapkan saiz atau berat hidangan
Gunakan butang / untuk menambah saiz
(atau berat) hidangan. Apabila selesai, tekan
MULA ( ).
AWAS
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
NOTA
Masa memasak dipraprogramkan mengikut mod auto, yang tidak boleh diubah.
18 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 18
10/18/2016 4:34:42 PM
Auto Semburan Panas
Memasak Auto
Semburan Panas serupa dengan mod Perolakan. Bagaimanapun, elemen pemanasan
menjana haba yang lebih panas dengan menyebarkan arus udara yang lebih kuat di
dalam ketuhar. Ini direka bentuk untuk memasak lebih pantas sambil mengekalkan dan
memperbaiki rasa.
Untuk membantu pengguna mod Semburan Panas kali pertama, ketuhar menawarkan 10
program auto.
Langkah 1
Auto Semburan Panas
>
Langkah 2
1 hingga 10
1.
2.
3.
>
Untuk orang baru belajar memasak, ketuhar menawarkan sejumlah 25 program memasak
auto. Gunakan kelebihan ciri ini untuk menjimatkan masa anda tau memendekkan keluk
pembelajaran anda. Masa memasak dan suhu akan dilaraskan mengikut resipi yang dipilih.
Langkah 1
>
Auto
Langkah 2
1 hingga 25
Langkah 3
1.
Saiz hidangan
AWAS
Jangan gunakan mod ini untuk membakar roti atau memasak konfeksi. Haba yang lebih
kuat boleh membakar bahagian atas makanan.
2.
3.
Langkah 3
Saiz hidangan
Letakkan makanan dalam alat memasak
yang sesuai, kemudian di atas piring putar
dan kemudian tutup pintu.
Ikuti langkah 1-3 dalam Mod auto di
halaman 18.
Apabila memasak selesai, “0:00” berkelip.
Gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan makanan.
Mencair Beku Kuasa
Ketuhar menawarkan 5 program mencair beku untuk kemudahan anda. Masa dan aras kuasa
dilaraskan secara automatik mengikut program yang dipilih.
Langkah 1
Mencair Beku Kuasa
>
Langkah 2
1 hingga 5
1.
2.
3.
>
Langkah 3
berat
Letakkan makanan dalam alat memasak
yang sesuai, kemudian di atas piring putar
dan kemudian tutup pintu.
Ikuti langkah 1-3 dalam Mod auto di
halaman 18.
Apabila memasak selesai, “0:00” berkelip.
Gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan makanan.
Bahasa Melayu 19
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 19
10/18/2016 4:34:42 PM
Operasi
Letakkan makanan dalam alat memasak
yang sesuai, kemudian di atas piring putar
dan kemudian tutup pintu.
Ikuti langkah 1-3 dalam Mod auto di
halaman 18.
Apabila memasak selesai, “0:00” berkelip.
Gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan makanan.
>
Operasi
Fungsi khas
Panduan Kekal Panas
Suhu (°C)
Masa biar
(min.)
Hidangan
80
30
Untuk mengekalkan kehangatan
daging, ayam, gratin, piza, kentang dan
hidangan dalam pinggan.
Minuman
80
30
Untuk mengekalkan kehangatan air,
susu dan kopi.
Roti/pastri
60
30
Untuk mengekalkan kehangatan roti,
roti bakar, rol, mufin dan kek.
Pinggan
mangkuk
70
30
Untuk prapemanasan pinggan mangkuk.
Susun pinggan mangkuk ke atas
pinggan putar. Jangan membebankan.
(muatan maksimum: 7 kg)
Makanan
Kekal Panas
Dengan fungsi ini, hanya elemen pemanasan perolakan beroperasi dan ia berkitar dan juga
mati untuk mengekalkan kehangatan makanan.
Apabila memasak selesai,
1.
Pada panel ciri, tekan
berkelip.
. Suhu lalai (60 °C)
Gunakan butang / untuk melaraskan
suhu dan kemudian tekan OK untuk beralih
kepada elemen masa.
3.
Gunakan butang / untuk menetapkan
masa dan kemudian tekan MULA ( ).
Ketuhar akan mula memanaskan.
Operasi
2.
Arahan
AWAS
•
•
•
•
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
Jangan gunakan fungsi ini untuk memanaskan semula makanan sejuk. Gunakan ini
hanya untuk mengekalkan kehangatan makanan yang baru sahaja dimasak.
Jangan jalankan fungsi ini lebih daripada 3 jam. Jika tidak, ini akan menjejaskan kualiti
makanan.
Untuk mengekalkan kerangupan makanan, jangan tutup makanan dengan Kekal Panas.
NOTA
Untuk mengubah suhu semasa kitaran, tekan
, dan ulangi langkah 2 di atas.
20 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 20
10/18/2016 4:34:42 PM
Memasak Pintar
Memasak Automatik
Makanan
Panduan Auto Semburan Panas
Makanan
Saiz
hidangan (g)
H3
Arahan
Pan Pizza
Sejuk Beku
400-450
Keluarkan bungkusan dan letakkan Piza di atas rak
rendah. Letakkan di dalam ketuhar. Selepas memasak,
biarkan selama 2-3 minit.
H2
Piza Buatan
Sendiri
500-550
Bahan-bahan
•
Doh piza (200-220 g)
150 g tepung roti putih yang kuat 3 g yis kering,
0.5 sudu besar minyak zaitun, 100 ml air suam,
0.5 sudu besar gula dan garam
•
Hiasan atas
100 g Hirisan Sayuran, 100 g Puri tomato, 80100 g keju Mozzarella parut
Kaedah
Masukkan tepung, yis, minyak, garam dan air suam ke
dalam mangkuk dan campurkan hingga menjadi doh
paling lembap. Uli doh dengan pengadun atau dengan
tangan kira-kira 5-10 minit. Tutup dengan penutup dan
biarkan ia mengembang selama 30 minit.
Canai ke dalam pinggan kerak. Selerakkan puri tomato
di atas doh dan tambahkan sayuran. Taburkan keju
sama rata di atasnya.
Letakkan ia di atas rak rendah. Selepas memasak,
biarkan selama 2-3 minit.
1000-1100
Arahan
Bahan-bahan
2 sudu besar minyak zaitun, 500 g daging lembu kisar,
100 g sos tomato, 100 ml stok daging lembu, 150 g
kepingan lasagna kering, 1 bawang besar (dicencang)
1 sudu teh setiap emping pasli, oregano, selasih kering,
200 g keju mozzarella parut
Kaedah
Sos: Panaskan minyak dalam kuali leper, kemudian
masak daging lembu kisar dan bawang besar yang
dicencang selam kira-kira 10 minit sehingga semuanya
kelihatan keperangan. Tuangkan sos tomato dan
stok daging lembu ke atasnya, tambah herba kering.
Panaskan sehingga mendidih, kemudian mereneh
selama 10 minit.
Gunakan mi lasagna kering yang sudah dimasak.
Lapiskan mi, sos daging lembu dan keju kemudian
ulangi. Kemudian taburkan keju mozzarella yang
tinggal sama rata di atas mi dan letakkannya di atas rak
rendah. Selepas memasak, biarkan selama 2-3 minit.
Bahasa Melayu 21
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 21
10/18/2016 4:34:42 PM
Memasak Pintar
H1
Lasagna
Buatan
Sendiri
Saiz
hidangan (g)
Memasak Pintar
Makanan
H4
Gratin
Buatan
Sendiri
Saiz
hidangan (g)
600-650
1200-1250
Arahan
Memasak Pintar
Bahan-bahan (1200-1250 g)
800 g kentang, 100 ml susu, 100 ml krim, 50 g seluruh
telur yang telah dipukul, 1 sudu teh setiap garam, lada,
buah pala, 150 g keju mozzarella parut, mentega, taim
* Sekiranya 600-650 g, Gunakan separuh kuantiti.
Kaedah
Kupas kentang dan hiriskannya dengan ketebalan 3
mm. Sapukan mentega di seluruh permukaan pinggan
gratin, kira-kira 18 x 28 sm. Selerakkan hirisan di
atas tuala bersih dan biarkan ia ditutup dengan tuala
sementara anda menyediakan bahan-bahan lain.
Campurkan bahan-bahan lain kecuali keju parut ke
dalam mangkuk besar dan kacau rata.
Lapiskan hirisan kentang di dalam pinggan bertindih
sedikit dan tuangkan campuran ke atas kentang.
Selerakkan keju parut di atasnya dan bakar. Letakkan
ia di atas rak rendah. Selepas memasak, hidangkan
dengan menabur beberapa daun taim yang segar.
Selepas memasak, biarkan selama 2-3 minit.
H5
Kentang
Goreng
Sejuk Beku
300-350
400-450
Taburkan kentang goreng ketuhar sejuk beku sama rata
di atas pinggan kerak. Letakkan pinggan di atas rak
rendah. Selepas memasak, biarkan selama 2-3 minit.
H6
(Buffalo
Wings)
Kepak Ayam
Sejuk Beku
400-450
500-550
Letakkan (Buffalo Wings) Kepak Ayam Sejuk Beku
(dipramasak dan berempah) di atas pinggan kerak.
Letakkan pinggan kerak di atas rak tinggi. Letakkan ia
di dalam ketuhar. Selepas memasak, biarkan selama
2-3 minit.
H7
Kepingan
Ayam
Panggang
500-600
900-1000
Timbang berat kepingan ayam dan sapukan minyak
dan rempah. Letakkan ia sama rata di atas rak tinggi.
Apabila berbunyi bip, terbalikkan ayam dan tekan mula
untuk meneruskan. Selepas memasak, biarkan selama
2-3 minit.
Makanan
H8
Ayam
Panggang
H9
Pai Stik
Lembu
Saiz
hidangan (g)
Arahan
1200-1300
Sapukan ayam dengan minyak dan rempah
sepenuhnya. Letakkan bahagian dada di bawah terlebih
dahulu, di tengah-tengah rak rendah. Apabila berbunyi
bip, terbalikkan ayam menggunakan penyepit dan
tekan mula untuk meneruskan. Selepas memasak,
biarkan selama 2-3 minit.
500-600
Bahan-bahan
200 g daging lembu, dipotong dadu, 1 sudu besar
minyak zaitun, 1/2 bawang besar (dicencang), 80 g
cendawan (dicencang), 1 sudu besar setiap pasli dan
taim, dicencang, 1 sudu besar sos Worcestershire,
garam dan lada, 2 sudu besar tepung, 100 ml stok
daging lembu pedas,120 g doh pastri segera, 1 kuning
telur (dipukul)
Kaedah
Taburkan tepung, garam dan lada ke atas daging lembu.
Goreng ia dalam kuali leper dengan minyak, kacau
secara kerap sehingga keperangan. Tambah bawang
besar, cendawan, pasli, taim, sos Worcestershire
dan stok daging lembu dan panggang. Selepas
memanggang, kurangkan kepada mereneh selama
sejam.
Tuangkan campuran isian pada pinggan ketuhar dan
tutup dengan kepingan pastri pai dan tekan bahagian
tepi bersama untuk mengedap. Hiaskan dengan
perapian pastri menggunakan pisau dan garpu. Potong
melintang di bahagian atas dan sapukan dengan telur
kuning yang telah dipukul. Letakkan ia di atas rak
rendah. Selepas memasak, biarkan selama 2-3 minit.
22 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 22
10/18/2016 4:34:42 PM
Makanan
H10
Saiz
hidangan (g)
Quiche Mini
Buatan
Sendiri
400-500
Arahan
Saiz hidangan
(g)
A3
Hidangan
Dalam Pinggan
(3 komponen)
300-350
400-450
Letakkan di atas pinggan seramik dan tutup
dengan plastik lekap gelombang mikro.
Program ini sesuai untuk hidangan yang
terdiri daripada 3 komponen (contohnya
daging dengan sos, sayur dan hidangan
sampingan seperti kentang, nasi atau pasta).
Selepas memasak, biarkan selama 2-3 minit.
A4
Hidangan
Siap Sedia
(1 komponen)
300-350
400-450
Letakkan di atas pinggan seramik dan tutup
dengan plastik lekap gelombang mikro.
Selepas memasak, biarkan selama 2-3 minit.
A5
Ikan Panggang
300-400
500-600
Sapukan kulit seekor ikan (trout atau dorada)
dengan minyak dan tambahkan herba dan
rempah. Letakkan ikan sebelah-menyebelah,
kepala pada ekor di atas rak tinggi. Balikkan
sebaik sahaja ketuhar berbunyi bip. Selepas
memasak, biarkan selama 2-3 minit.
A6
Daging Lembu
Panggang
800-1000
1200-1400
Sapukan daging lembu dengan minyak
dan rempahkan ia dengan lada dan garam.
Letakkan ia di atas rak rendah, mula-mula
dengan bahagian lemak di bawah. Selepas
memasak, balut dengan kerajang aluminium
dan biarkan selama 10-15 minit.
A7
Daging Babi
Panggang
800-1000
1200-1400
Sapukan daging babi dengan minyak dan
rempahkan ia dengan lada dan garam.
Letakkan ia di atas rak rendah, mula-mula
dengan bahagian lemak di bawah. Selepas
memasak, balut dengan kerajang aluminium
dan biarkan selama 10-15 minit.
Panduan memasak auto
Makanan
Saiz hidangan
(g)
Arahan
A1
Lasagna Sejuk
Beku
400-450
Letakkan lasagna sejuk beku ke dalam bekas
tahan ketuhar yang saiznya bersesuaian.
Letakkan pinggan di atas rak rendah. Selepas
memasak, biarkan selama 3-4 min.
A2
Piza Nipis Sejuk
Beku
300-350
400-450
Letakkan piza sejuk beku di atas rak rendah.
Selepas memasak, biarkan selama 1-2 min.
Arahan
Bahasa Melayu 23
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 23
10/18/2016 4:34:43 PM
Memasak Pintar
Bahan-bahan
•
Pastri
200 g tepung gandum, 80 g mentega, 1 telur
•
Campuran
30 g dendeng babi, dipotong dadu, 60 g Krim,
60 g fraiche Krim, 2 telur, 40 g keju parut, garam
dan lada
Kaedah
Untuk membuat pastri, masukkan tepung, mentega
dan telur ke dalam mangkuk dan campurkan hingga
menjadi pastri yang lembut dan kemudian biarkan
ia dalam peti sejuk selama 30 minit. Canai pastri dan
letakkan dalam tin logam yang telah disapu mentega
(seperti acuan mufin untuk 6 quiche mini). Campurkan
krim, dendeng babi yang dipotong dadu, fraiche krim,
telur, keju, garam, lada dan tuangkan campuran ke
dalam acuan. Letakkan ia di atas rak rendah. Selepas
memasak, biarkan selama 5 minit.
Makanan
Memasak Pintar
Makanan
Saiz hidangan
(g)
Arahan
Makanan
Saiz hidangan
(g)
Arahan
Memasak Pintar
A8
Dada Ayam Gril
300-400
500-600
Bilas dada ayam, perap dan letakkannya
di atas rak tinggi. Balikkan sebaik sahaja
ketuhar berbunyi bip. Selepas memasak,
biarkan selama 2-3 minit.
A14
Kroket Kentang
Sejuk Beku
300-350
400-450
Susun kroket kentang sejuk beku sama rata di
atas pinggan kerak. Letakkan pinggan di atas
rak rendah. Selepas memasak, biarkan selama
2-3 minit.
A9
Filet Salmon Gril
300-400
500-600
Sapukan filet salmon dengan minyak dan
rempah. Susun stik ikan sama rata di atas
rak tinggi. Balikkan sebaik sahaja ketuhar
berbunyi bip. Selepas memasak, biarkan
selama 2-3 minit.
A15
Kentang Goreng
Buatan Sendiri
300-350
400-450
A10
Filet Ikan Gril
500-600
Sapukan filet ikan dengan minyak dan
rempah. Susun filet ikan sama rata di atas
rak tinggi. Balikkan sebaik sahaja ketuhar
berbunyi bip. Selepas memasak, biarkan
selama 2-3 minit.
Kupas dan potong batang dengan ketebalan
10x10 mm. Rendam di dalam air sejuk
(selama 30 min.). Keringkan dengan tuala,
timbang beratnya dan sapukan dengan 5 g
minyak dan rempah. Susun kentang buatan
sendiri sama rata di atas pinggan kerak.
Letakkan pinggan di atas rak rendah. Selepas
memasak, biarkan selama 2-3 minit.
A16
Baji Kentang
300-350
400-450
Basuh kentang bersaiz biasa dan potong
bentuk penyendal. Sapukan minyak zaitun
dan rempah. Susun di atas pinggan kerak
dengan permukaan potong di atas pinggan.
Letakkan pinggan kerak di atas rak tinggi.
Selepas memasak, biarkan selama 2-3 minit.
A17
Gelang Bawang
Sejuk Beku
200-250
300-350
Susun gelang bawang sejuk beku sama rata di
atas pinggan kerak. Letakkan pinggan di atas
rak rendah. Selepas memasak, biarkan selama
2-3 minit.
A18
Udang Sejuk
Beku
300-350
400-450
Susun udang sejuk beku sama rata di atas
pinggan kerak. Letakkan pinggan di atas rak
rendah. Selepas memasak, biarkan selama 2-3
minit.
A19
Sotong Goreng
Sejuk Beku
200-250
300-350
Susun sotong goreng sejuk beku sama rata di
atas pinggan kerak. Letakkan pinggan di atas
rak rendah. Selepas memasak, biarkan selama
2-3 minit.
A11
Rol Roti Sejuk
Beku
400-500
Letakkan rol roti sejuk beku di atas rak
rendah. Selepas memasak, biarkan selama 1-2
minit.
A12
Brownie
700-750
Masukkan pracampuran, telur, air, minyak
bunga matahari ke dalam mangkuk dan gaul
hingga sebati. Tuangkan campuran ke dalam
dulang kaca di atas rak rendah. Selepas
memasak, biarkan selama 10 minit. Sebagai
pilihan, anda boleh memasukkan kacang ke
dalam brownie.
A13
Sayuran
Panggang
200-250
300-350
Hiriskan sayuran segar (cth. kepingan
lada, bawang besar, hirisan courgette dan
cendawan) dan sapukan minyak, rempah.
Letakkan ia di atas pinggan kerak. Letakkan
pinggan di atas rak tinggi. Selepas memasak,
biarkan selama 2-3 minit.
24 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 24
10/18/2016 4:34:43 PM
Makanan
A20
Nuget Ayam
Sejuk Beku
Saiz hidangan
(g)
300-350
400-450
Arahan
Susun nuget ayam sejuk beku sama rata di
atas pinggan kerak. Letakkan pinggan kerak
di atas rak tinggi. Selepas memasak, biarkan
selama 2-3 minit.
A21
Doh Piza
300-500
Masukkan doh ke dalam mangkuk yang
bersaiz sesuai dan letakkan di atas rak
rendah. Tutup dengan kerajang aluminium.
A22
Doh Kek
500-800
Masukkan doh ke dalam mangkuk yang
bersaiz sesuai dan letakkan di atas rak
rendah. Tutup dengan kerajang aluminium.
A23
Doh Roti
A24
Yogurt – Cawan
Seramik Kecil
Yogurt –
Mangkuk Kaca
Besar
500
500
Piring putar tidak berputar semasa penapaian yogurt.
Panduan Mencair Beku Kuasa
Makanan
Saiz hidangan
(g)
d1
Daging
200-1500
Balut bahagian-bahagian tepi dengan kerajang
aluminium. Balikkan daging apabila ketuhar berbunyi
bip. Program ini hanya sesuai untuk daging lembu,
kambing, babi, stik, potongan daging, daging kisar.
Biarkan selama 20-60 minit.
d2
Ayam Itik
200-1500
Balut bahagian kaki dan hujung kepak dengan
kerajang aluminium. Balikkan ayam itik apabila
ketuhar berbunyi bip. Program ini sesuai untuk seekor
ayam dan juga kepingan-kepingan ayam. Biarkan
selama 20-60 minit.
d3
Ikan
200-1500
Balut bahagian ekor ikan dengan kerajang aluminium.
Balikkan ikan apabila ketuhar berbunyi bip. Program
ini sesuai untuk seekor ikan dan juga untuk filet ikan.
Biarkan selama 20-50 minit.
d4
Roti/ Kek
100-1000
Letakkan roti secara melintang di atas sehelai kertas
dapur dan balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi
bip. Letakkan kek di atas pinggan seramik dan jika
boleh, balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi bip.
(Ketuhar terus beroperasi dan berhenti apabila anda
membuka pintunya.) Program ini sesuai untuk semua
jenis roti, dalam bentuk kepingan atau sebuku, serta
untuk roti rol dan baget. Atur roti rol dalam satu
bulatan. Program ini sesuai untuk semua jenis kek
ragi, biskut, kek keju dan pastri lapis. Ia tidak sesuai
untuk pastri rapuh/kerak, kek buah dan krim, juga kek
dengan hias atas coklat. Biarkan selama 10-30 minit.
d5
BuahBuahan
100-600
Susun buah-buah dengan rata di atas bekas kaca yang
leper. Program ini sesuai untuk semua jenis buahbuahan. Biarkan selama 5-20 minit.
Masukkan doh ke dalam mangkuk yang
bersaiz sesuai dan letakkan di atas rak
rendah. Tutup dengan kerajang aluminium.
Tuang sama rata 150 g yogurt ke dalam 5
cawan seramik atau balang kaca yang kecil
(30 g setiap satu). Tambah 100 ml susu ke
dalam setiap cawan. Gunakan susu tahan lama
(suhu bilik; 3.5 % lemak). Tutup setiap satu
dengan plastik lekap dan susun membulat di
atas pinggan putar. Selepas siap, biarkan 6
jam di dalam peti sejuk. Buat pertama kali,
kami mengesyorkan anda menggunakan ragi
yogurt kering.
Campurkan 150 g yogurt asli dengan 500
ml susu tahan lama (suhu bilik; 3,5 % lemak).
Tuang sama rata ke dalam mangkuk kaca
yang besar. Tutup dengan plastik lekap dan
susun di atas pinggan putar. Selepas siap,
biarkan 6 jam di dalam peti sejuk. Buat
pertama kali, kami mengesyorkan anda
menggunakan ragi yogurt kering.
Arahan
Bahasa Melayu 25
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 25
10/18/2016 4:34:43 PM
Memasak Pintar
A25
600-900
NOTA
Memasak Pintar
Memasak manual
Sayuran segar
Panduan memasak gelombang mikro
•
•
•
Jangan gunakan logam dengan mod Gelombang Mikro. Sentiasa meletakkan bekas
makanan di atas piring putar.
Anda disyorkan menutup makanan untuk hasil yang terbaik.
Selepas memasak selesai, biarkan makanan dalam stimnya sendiri.
•
•
•
•
•
•
Sayuran Sejuk Beku
•
•
•
Makanan
Gunakan bekas kaca Pyrex dengan penutup.
Kacau sayuran dua kali semasa memasak dan sekali selepas memasak.
Tambah perasa selepas memasak.
Makanan
Bayam
Saiz hidangan
(g)
150
Brokoli
Kuasa (W)
Masa memasak
(min.)
Masa biar
(min.)
600
5-7
2-3
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk.
Brokoli
300
600
8-10
Memasak Pintar
300
600
7-9
Kubis Brussel
300
600
7½-9½
2-3
Sayuran campur
(lobak merah, pis,
jagung)
Sayuran campur
(Gaya Cina)
300
600
7-9
Kubis Bunga
300
600
7½-9½
250
500
3-4
6-7
3
250
5-6
3
250
4-5
3
250
500
4-5
7-8
3
Sediakan bunga-bunga yang sama saiznya. Belah dua bunga yang
besar. Atur batangnya ke tengah.
2-3
Courgette
250
3-4
3
Potong courgette menjadi hirisan. Tambahkan 30 ml (2 sudu
besar) air atau seketul mentega. Masak sehingga lembut.
2-3
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk.
Masa biar (min.)
Potong lobak merah menjadi hirisan yang sama saiznya.
2-3
Tambahkan 30 ml (2 sudu besar) air sejuk.
Masa memasak (min.)
Tambahkan 60-75 ml (4-5 sudu besar) air.
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk.
Kacang hijau
Saiz hidangan (g)
Sediakan bunga-bunga yang sama saiznya. Atur batangnya ke
tengah
Lobak Merah
Tambahkan 30 ml (2 sudu besar) air sejuk.
Kacang Pis
Gunakan bekas kaca Pyrex dengan penutup.
Tambah 30-45 air sejuk untuk setiap 250 g.
Kacau sekali semasa memasak dan sekali selepas memasak.
Tambah perasa selepas memasak.
Untuk memasak lebih cepat, anda disyorkan memotongnya kepada saiz yang sama dan
lebih kecil.
Masak semua sayuran segar menggunakan kuasa gelombang mikro sepenuhnya (900 W).
Terung
2-3
250
3-4
3
Potong terung menjadi kepingan kecil dan renjiskan 1 sudu besar
jus lemon.
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk.
Lik
250
3-4
3
Potong lik menjadi kepingan-kepingan yang tebal.
26 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 26
10/18/2016 4:34:43 PM
Makanan
Cendawan
Saiz hidangan (g)
Masa memasak (min.)
Masa biar (min.)
125
250
1-2
2-3
3
Sediakan cendawan kecil yang tidak dipotong atau cendawan
yang dihiris. Jangan tambahkan air. Renjiskan dengan jus
lemon. Rempahkan dengan garam dan lada. Keringkan sebelum
menghidangkan.
Bawang
250
4-5
3
Hiris bawang atau potong dua. Tambahkan hanya 15 ml (1 sudu
besar) air.
Lada
250
4-5
3
Potong lada menjadi kepingan kecil.
Kentang
250
500
4-5
7-8
3
Timbang kentang yang telah dikupas dan potong dua atau potong
empat.
Kubis lobak putih
250
5-6
3
Kacau dari masa ke masa semasa dan selepas memasak.
Masa tanpa ditutup dan tutup penutup semasa pengenapan. Kemudian, keringkan air.
Beras: Gunakan bekas kaca Pyrex yang besar dengan penutup kerana beras bertambah
sekali ganda.
Pasta: Gunakan bekas kaca Pyrex yang besar.
Makanan
Saiz
hidangan
(g)
Kuasa
(W)
Masa
memasak
(min.)
Masa biar
(min.)
16-18
Arahan
Tambahkan 500 ml
air sejuk.
Beras putih
(direbus separuh
empuk)
250
375
18-20
Tambahkan 750 ml
air sejuk.
Beras perang
(direbus separuh
empuk)
250
22-23
Tambahkan 500 ml
air sejuk.
900
5
900
375
5
24-25
Tambahkan 750 ml
air sejuk.
Beras Campur
(beras + beras liar)
250
900
17-19
5
Tambahkan 500 ml
air sejuk.
Jagung Campur
(beras + biji-bijian)
250
900
19-20
5
Tambahkan 400 ml
air sejuk.
Pasta
250
900
11-13
5
Tambahkan 1000
ml air panas.
Bahasa Melayu 27
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 27
10/18/2016 4:34:43 PM
Memasak Pintar
Potong kubis lobak putih menjadi kiub-kiub kecil.
Beras dan pasta
Memasak Pintar
Pemanasan semula
•
•
•
•
•
Jangan panaskan semula makanan bersaiz besar seperti sepotong daging, yang mudah
terlampau masak.
Memanaskan semula makanan pada aras kuasa renda adalah lebih selamat.
Kacau rata atau dibalik-balikkan semasa dan selepas memasak.
Berhati-hari untuk cecair dan makanan bayi. Kacau rata sebelum, semasa dan selepas
memasak dengan sudu plastik atau batang pengacau kaca untuk mencegah pendidihan
meruap dan membuak-buak. Biarkan ia di dalam ketuhar gelombang mikro semasa masa
biar. Benarkan masa pemanasan semula yang lebih lama daripada jenis makanan lain.
Masa biar yang disyorkan selepas pemanasan semula ialah 2-4 minit. Lihat jadual di
bawah sebagai rujukan.
Makanan
Pasta yang diisi
dengan sos
(dingin)
Hidangan dalam
pinggan (dingin)
Cecair
Makanan
Minuman
(kopi, teh, air)
Saiz hidangan
250 ml (1 koleh)
500 ml (2 koleh)
Kuasa (W)
900
Masa memasak
(min.)
Masa biar
(min.)
1½-2
3–3½
1-2
Memasak Pintar
Tuangkan ke dalam koleh dan panaskan semula tanpa ditutup: 1
cawan di tengah-tengah, 2 cawan sebelah menyebelah. Biarkan di
dalam ketuhar gelombang mikro semasa masa biar dan kacau rata.
Sup (dingin)
250 g
450 g
900
3-4
4-5
2-3
Tuang ke dalam pinggan atau mangkuk seramik yang dalam. Tutup
dengan penutup plastik. Kacau rata selepas memanaskan semula.
Kacau sekali lagi sebelum menghidangkannya.
Stew (dingin)
450 g
600
5½–6½
2-3
Letakkan stew ke dalam pinggan seramik yang dalam. Tutup dengan
penutup plastik. Kacau sekali-sekala semasa memanaskan semula
dan sekali lagi sebelum membiarkan dan menghidangkannya.
Pasta dengan sos
(dingin)
350 g
600
4½–5½
3
Letakkan pasta (contohnya spageti atau mi telur) di atas pinggan
seramik leper. Tutup dengan plastik lekap gelombang mikro. Kacau
sebelum menghidangkannya.
Saiz hidangan
Kuasa (W)
Masa memasak
(min.)
Masa biar
(min.)
350 g
600
5½–6½
3
Letakkan pasta yang diisi (contohnya ravioli, tortelini) di dalam
pinggan seramik yang dalam. Tutup dengan penutup plastik. Kacau
sekali-sekala semasa memanaskan semula dan sekali lagi sebelum
membiarkan dan menghidangkannya.
450 g
600
6-7
3
Letakkan hidangan dengan 2-3 komponen sejuk di atas pinggan
seramik. Tutup dengan plastik lekap gelombang mikro.
Makanan bayi & susu
Makanan
Saiz hidangan
Kuasa (W)
Masa memasak
(saat)
Masa biar
(min.)
Makanan bayi
(sayuran + daging)
190 g
600
30
2-3
Bubur Bayi
(bijirin + susu +
buah)
Susu bayi
Letakkan di dalam pinggan seramik yang dalam. Masak bertutup.
Kacau selepas masa memasak. Biarkan selama 2-3 minit. Sebelum
menghidangkan, kacau rata dan periksa suhunya dengan teliti.
190 g
600
20
2-3
Letakkan di dalam pinggan seramik yang dalam. Masak bertutup.
Kacau selepas masa memasak. Biarkan selama 2-3 minit. Sebelum
menghidangkan, kacau rata dan periksa suhunya dengan teliti.
100 ml
200 ml
300
30-40
60-70
2-3
Kacau rata atau goncang betul-betul dan tuang ke dalam botol kaca
yang telah disteril. Letakkan di tengah-tengah pinggan putar. Masak
tanpa ditutup. Goncang betul-betul dan biarkan selama sekurangkurangnya 3 minit. Sebelum menghidangkan, goncang betul-betul
dan periksa suhunya dengan teliti.
28 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 28
10/18/2016 4:34:43 PM
Mencair beku
Letakkan makanan sejuk beku dalam bekas selamat gelombang mikro tanpa penutup. Balikbalikkan semasa mencair beku dan keringkan cecair dan buang giblet selepas mencair beku.
Untuk mencair beku yang lebih cepat, potong makanan ke pada kepingan kecil dan balut
dengan kerajang aluminium sebelum mencair beku. Apabila permukaan luar makanan sejuk
beku mula mencair, hentikan mencair beku dan biarkan seperti yang diarahkan dalam jadual
di bawah.
Jangan ubah aras kuasa lalai (180 W) untuk mencair beku.
Saiz hidangan
(g)
Masa Mencair Beku
(min.)
Masa biar
(min.)
Daging cincang
250
500
4-6
9-11
15-30
Stik babi
250
7-8
Makanan
Daging
Letakkan daging di atas pinggan kerak. Balut bahagian-bahagian tepi yang
lebih nipis dengan kerajang aluminium. Balikkan selepas separuh masa
mencair beku!
Ayam Itik
Kepingan ayam
Seekor ayam
500 (2 keping)
12-14
1200
28-32
15-60
Ikan
Filet Ikan
200
6-7
Seekor ikan
400
11-13
10-25
Letakkan ikan sejuk beku di tengah-tengah pinggan seramik yang leper.
Atur bahagian-bahagian yang lebih nipis di bawah bahagian-bahagian yang
lebih tebal. Balut hujung sempit filet dan ekor ikan menggunakan kerajang
aluminium. Balikkan selepas separuh masa mencair beku!
BuahBuahan
Beri
Roti
Roti rol
(setiap satu 50 g)
Saiz hidangan
(g)
Masa Mencair Beku
(min.)
Masa biar
(min.)
300
6-7
5-10
Selerakkan buah di atas bekas kaca yang bulat dan leper (dengan garis
pusat yang besar).
2 kpg
4 kpg
1-1½
2½-3
Roti bakar/sandwic
250
4-4½
Roti Jerman
500
7-9
5-20
Atur rol dalam satu bulatan atau roti secara mendatar di atas kertas dapur di
pinggan seramik. Balikkan selepas separuh masa mencair beku!
Panduan menggril
Elemen pemanasan gril terletak di bawah siling ruang memasak. Elemen ini beroperasi
hanya semasa pintu ditutup dan piring putar berputar.
Apabila menggril makanan, letakkan makanan dia atas rak tinggi kecuali diarahkan
sebaliknya.
Prapanas gril selama 2-3 minit dengan mod Gril, dan, kecuali diarahkan sebaliknya di
bawah, gril makanan dia tas rak tinggi. Apabila menggril selesai, gunakan sarung tangan
ketuhar untuk mengeluarkan makanan.
Alat memasak
Gril: Gunakan bekas kalis api, yang mungkin mengandungi bahagian logam. Jangan gunakan
apa sahaja alat memasak plastik.
Gelombang Mikro + Gril: Jangan gunakan alat memasak yang diperbuat daripada bahan
logam atau plastik.
Jenis makanan
Potongan daging, sosej, stik, hamburger, hirisan dendeng babi dan gamon, bahagian ikan
yang nipis, sandwic dan semua jenis roti bakar dengan hias atas.
Bahasa Melayu 29
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 29
10/18/2016 4:34:43 PM
Memasak Pintar
Mula-mula, letakkan kepingan-kepingan ayam dengan bahagian kulit di
bawah dahulu, seekor ayam bahagian dada di bawah dahulu di atas pinggan
seramik yang leper. Balut bahagian-bahagian yang lebih nipis seperti kepak
dan bahagian hujung dengan kerajang aluminium. Balikkan selepas separuh
masa mencair beku!
Makanan
Memasak Pintar
Menggril
Makanan
Saiz hidangan
4 kpg. (25 g
setiap satu)
Kepingan Roti
Bakar
Mod
Gril sahaja
Masa memasak
(Sisi pertama)
(min.)
Masa memasak
(Sisi kedua)
(min.)
3½-4½
2-2½
Makanan
Kepingan ayam
2 kpg. (400 g)
300 W + Gril
6-7
-
Potong tomato menjadi dua bahagian. Letakkan sedikit keju di
atasnya. Atur dalam satu bulatan di dalam bekas pyrex kaca yang
leper. Letakkan ia di atas rak tinggi. Biarkan selama 2-3 minit.
Roti bakar
tomato + keju
Roti Bakar
Hawaii
4 kpg. (300 g)
180 W + Gril
5-6
-
Bakar kepingan roti dahulu. Letakkan roti bakar dengan hiasan atas di
atas rak tinggi. Biarkan selama 2-3 minit
4 kpg. (500 g)
300 W + Gril
5-6
-
Mod
Masa memasak
(Sisi pertama)
(min.)
Masa memasak
(Sisi kedua)
(min.)
500 g
(2 kpg.)
300 W + Gril
9-11
8-10
Sapukan kepingan ayam dengan minyak dan rempah. Letakkan ia
dalam satu bulatan di atas rak tinggi. Selepas menggril, biarkan
selama 2-3 minit.
Letakkan kepingan roti bakar sebelah-menyebelah di atas rak.
Tomato gril
Saiz hidangan
Stik daging
lembu
(sederhana)
Ikan Panggang
400 g
(2 kpg.)
Gril sahaja
8-12
6-10
Sapu stik lembu dengan minyak. Letakkan ia dalam satu bulatan di
atas rak tinggi. Selepas menggril, biarkan selama 2-3 minit.
400-500 g
300 W + Gril
6-8
5½-6½
Sapukan kulit seekor ikan dengan minyak dan tambahkan herba dan
rempah. Letakkan dua ikan sebelah-menyebelah (kepala pada ekor) di
atas rak tinggi. Selepas menggril, biarkan selama 2-3 minit.
Bakar kepingan roti dahulu. Letakkan roti bakar dengan hiasan atas di
atas rak tinggi. Biarkan selama 2-3 minit.
Memasak Pintar
500 g
Kentang bakar
450 W + Gril
14-16
-
Potong kentang menjadi dua bahagian. Sapukan kentang dengan
minyak dan pasli. Letakkan ia dalam satu bulatan di atas rak tinggi
dengan bahagian terpotong menghadap gril.
2 epal
Epal bakar
300 W + Gril
6-7
-
Korek empulur epal dan isikan dengan kismis dan jem. Letakkan
sedikit hirisan badam di atasnya. Letakkan epal di atas bekas pyrex
kaca yang leper. Letakkan bekas langsung di atas rak rendah.
1200-1300 g
Ayam Panggang
450 W + Gril
19-23
20-24
Sapukan ayam dengan minyak dan rempah. Letakkan ayam mulamula bahagian dada di bawah, kedua bahagian dada di atas di atas
rak rendah. Selepas memasak biarkan selama 5 minit.
30 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 30
10/18/2016 4:34:43 PM
Pinggan kerak
Panduan semburan panas
Kami mengesyorkan anda supaya prapanas pinggan kerak ketika ia berada di atas piring
putar selama 3-4 minit.
Memasak dengan semburan panas adalah kombinasi berkuasa pemanas gril dalaman dan
pemanas gelang perolakan dengan kipas di sisi. Udara panas bertiup dari atas rongga
melalui lubang ke dalam ketuhar. Elemen pemanasan di bahagian atas dan sisi serta kipas
pada dinding sisi, memastikan udara panas beredar sama rata.
Gunakan mod ini untuk biskut, skon, rol dan kek serta kek buah, choux dan souffle.
Semua perkakas kalis ketuhar konvensional, tin membakar dan helaian membakar – apa
sahaja yang biasanya anda gunakan di dalam ketuhar perolakan tradisional – boleh
digunakan.
Makanan
Dendeng babi
Saiz
hidangan
(g)
80
(4-6 hirisan)
Prapanas
Masakan
Mod
Masa
(min.)
Mod
Masa
(min.)
600 W + Gril
3
600 W + Gril
3-4
Panaskan dahulu pinggan kerak. Letakkan kepingan-kepingan sebelahmenyebelah di atas pinggan kerak. Letakkan pinggan di atas rak tinggi.
Tomato gril
200
600 W + Gril
3
300 W + Gril
3½-4½
Panaskan dahulu pinggan kerak. Belah tomato menjadi dua bahagian.
Letakkan sedikit keju di atasnya. Atur dalam satu bulatan di atas
pinggan kerak dan letakkan di atas rak tinggi.
Baji Kentang
250
600 W + Gril
4
450 W + Gril
600 W + Gril
4
600 W + Gril
Kentang Goreng
Ketuhar Beku
6-8
Panaskan dahulu pinggan kerak. Sapu pinggan dengan 1 sudu besar
minyak. Letakkan nuget ayam di atas pinggan kerak. Letakkan pinggan
di atas rak tinggi. Balikkan selepas 4-5 minit.
Nuget ayam sejuk
beku
Piza Sejuk Beku
Saiz hidangan (g)
Mod (°C)
Masa Memasak (min.)
250
200
9-12
Letakkan snek piza sejuk beku di atas pinggan kerak. Letakkan
pinggan di atas rak rendah.
300
200
13-16
Taburkan kentang goreng ketuhar sejuk beku di atas pinggan
kerak. Letakkan pinggan di atas rak rendah.
300
200
6-9
Letakkan nuget sejuk beku di atas pinggan kerak. Letakkan
pinggan di atas rak tinggi.
300
200
13-15
Letakkan piza sejuk beku di atas rak rendah.
Lasagna/ Gratin Pasta
Buatan Sendiri
Sayuran Panggang
500
180
25-30
Letakkan pasta dalam bekas tahan ketuhar. Letakkan pinggan di
atas rak rendah.
300
200
6-10
Bilas dan sediakan sayuran dalam bentuk hirisan (cth. courgette,
terung, lada, labu). Sapukan minyak zaitun dan tambah rempah.
Letakkan atas pinggan kerak di atas rak rendah.
Bahasa Melayu 31
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 31
10/18/2016 4:34:43 PM
Memasak Pintar
300
Tart mini/ snek piza
sejuk beku
8-10
Cuci dan bersihkan kentang. Potong kentang menjadi kiub yang sama
saiznya. Sapukan dengan minyak zaitun, herba dan rempah. Susunkan
kiub-kiub sama rata di atas pinggan. Letakkan pinggan di atas rak
tinggi. Balikkan selepas 5-7 minit.
Naget ayam
Makanan
Memasak Pintar
Panduan perolakan
Perolakan
Dalam mod Perolakan, kedua-dua elemen pemanasan dan kipas dinding sisi beroperasi
bersama untuk mengedarkan haba di dalam dan ruang memasak. Gunakan mod ini untuk
biskut, skon, rol dan kek serta kek buah, choux dan souffle. Semua perkakas kalis ketuhar
konvensional, tin membakar dan helaian membakar – apa sahaja yang biasanya anda
gunakan di dalam ketuhar perolakan tradisional – boleh digunakan.
Makanan
Saiz hidangan (g)
Mod
Masa Memasak (min.)
Daging lembu/kambing
bebiri panggang
(sederhana)
1000-1200
450 W + 160 °C
18-20 (sisi pertama)
15-17 (sisi kedua)
Gelombang Mikro+Perolakan
Mod kombinasi ini menggabungkan tenaga gelombang mikro dengan udara panas,
mengakibatkan masa memasak dikurangkan dan menghasilkan permukaan makanan yang
perang dan rangup. Ketuhar menawarkan 5 mod kombinasi berbeza untuk kemudahan anda.
Gunakan ini untuk semua jenis daging dan ayam itik serta kaserol dan hidangan gratin,
kek span dan kek buah ringan, pai dan repui, sayur panggang, skon dan roti. Gunakan alat
memasak tahan ketuhar sahaja, seperti kaca, tembikar atau tembikar china tanpa perapi
logam.
Prapanas gril dengan Prapanas Pantas dan tunggu sehingga ke kitaran lengkap. Tetapkan
aras kuasa dan masa memasak seperti yang diarahkan di bawah. Gunakan sarung tangan
ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
Makanan
Memasak Pintar
Piza Sejuk Beku (sedia
untuk dibakar)
Lasagna sejuk beku
Saiz hidangan (g)
Mod
Masa Memasak (min.)
300-400
Hanya 200 °C
15-17
Letakkan piza di atas rak rendah. Selepas membakar, biarkan
selama 2-3 minit
400
450 W + 200 °C
16-18
Letakkan di dalam bekas pyrex kaca bersaiz sesuai atau
biarkan dalam bungkusan asalnya (pastikan ini sesuai untuk
gelombang mikro dan haba ketuhar). Letakkan lasagna sejuk
beku di atas rak rendah. Selepas memasak, biarkan selama
2-3 minit.
Rol roti sejuk beku
Sapukan daging lembu/kambing bebiri dengan minyak dan
rempahkan ia dengan lada, garam dan paprika. Letakkan ia di
atas rak rendah, mula-mula dengan bahagian lemak di bawah.
Selepas memasak, balut dengan kerajang aluminium dan
biarkan selama 10-15 minit.
350 (6 kpg.)
100 W + 160 °C
6-8
Letakkan rol roti dalam satu bulatan di atas rak rendah. Biarkan
selama 2-3 minit.
Kek marmar
700
Hanya 180 °C
70-80
Letakkan doh segar di dalam bekas membakar logam hitam
segi empat tepat kecil (panjangnya 25 sm). Letakkan pinggan
di atas rak rendah. Selepas membakar biarkan selama
5-10 minit.
Kek Kecil
setiap 30
Hanya 165 °C
25-35
Letakkan sehingga 12-15 kek kecil / mufin dalam cawan kertas
di atas pinggan kerak. Letakkan pinggan di atas rak rendah.
Selepas membakar, biarkan selama 5 minit.
Kroisan/rol roti
(doh segar)
Kek sejuk beku
200-250
Hanya 200 °C
13-18
Letakkan kroisan dingin atau rol roti di atas kertas membakar
di atas rak rendah.
1000
180 W + 160 °C
16-18
Letakkan kek sejuk beku terus di atas rak rendah. Selepas
mencair beku dan menghangatkan, terus berdiri selama 1520 minit.
32 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 32
10/18/2016 4:34:43 PM
Makanan
Saiz hidangan (g)
Mod
Masa Memasak (min.)
Gratin Kentang Buatan
Sendiri
500
600 W
180 °C
5-7 (sisi pertama)
12-16 (sisi kedua)
Letakkan Gratin dalam bekas tahan ketuhar. Letakkan di atas
rak rendah.
Quiche Buatan Sendiri
(Saiz sederhana)
Quiche buatan sendiri
(Saiz besar)
500-600
170 °C
40-42
Prapanas ketuhar kepada suhu 170 °C menggunakan mod
perolakan. Sediakan quiche menggunakan kuali logam bersaiz
sederhana dan letakkan di atas rak rendah. Rujuk resipi dalam
panduan masak auto Semburan Panas.
900-1000
180 W + 170 °C
38-40
Prapanas ketuhar kepada suhu 170 °C menggunakan mod
perolakan tanpa pinggan kerak. Sediakan quiche menggunakan
pinggan kerak dan letakkan di atas rak rendah. Rujuk resipi
dalam panduan masak auto Semburan Panas.
Cepat & Mudah
Letakkan 50 g mentega di dalam bekas kaca kecil yang dalam. Tutup dengan penutup
plastik. Panaskan selama 30-40 saat menggunakan 900 W, sehingga mentega cair.
Mencairkan coklat
Letakkan 100 g coklat di dalam bekas kaca kecil yang dalam. Panaskan selama 3-5 minit,
menggunakan 450 W sehingga coklat cair. Kacau sekali atau dua kali semasa mencairkan.
Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan!
Letakkan kepingan-kepingan gelatin kering (10 g) selama 5 minit dalam air sejuk. Letakkan
gelatin yang telah dikeringkan di dalam mangkuk pyrex kaca yang kecil. Panaskan selama 1
minit menggunakan 300 W. Kacau selepas cair.
Memasak gerlis/aising (untuk kek dan gateaux)
Campurkan gerlis segera (kira-kira 14 g) dengan 40 g gula dan 250 ml air sejuk.
Masak tanpa ditutup dalam mangkuk pyrex kaca selama 3½ hingga 4½ minit menggunakan
900 W, sehingga gerlis/aising menjadi lutsinar. Kacau dua kali semasa memasak.
Memasak jem
Letakkan 600 g buah-buahan (contohnya beri campur) di dalam mangkuk pyrex kaca
bertutup yang sesuai saiznya. Tambahkan 300 g gula penjeruk dan kacau rata. Masak
bertutup selama 10-12 minit menggunakan 900 W. Kacau rata beberapa kali semasa
memasak. Letakkan langsung ke dalam gelas jem yang kecil dengan penutup putar. Biarkan
pada penutup selama 5 minit.
Memasak puding
Campurkan serbuk puding dengan gula dan susu (500 ml) dengan mengikut arahan
pembuat dan kacau rata. Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang sesuai saiznya.
Masak bertutup selama 6½ hingga 7½ minit menggunakan 900 W. Kacau rata beberapa kali
semasa memasak.
Memerangkan hirisan badam
Selerakkan 30 g badam yang dihiris dengan rata di atas pinggan seramik bersaiz sederhana.
Kacau beberapa kali semasa memerangkan selama 3½ hingga 4½ minit menggunakan
600 W. Biarkan ia selama 2-3 minit di dalam ketuhar. Gunakan sarung tangan ketuhar
semasa mengeluarkan!
Mencairkan madu batu
Letakkan 20 g madu batu di dalam bekas kaca kecil yang dalam. Panaskan selama 20-30
saat menggunakan 300 W, sehingga madu cair.
Bahasa Melayu 33
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 33
10/18/2016 4:34:43 PM
Memasak Pintar
Mencairkan mentega
Mencairkan gelatin
Penyelesaian Masalah
Anda mungkin menghadapi masalah menggunakan ketuhar. Dalam kes begitu, semak
terlebih dahulu jadual di bawah dan mencuba cadangannya. Jika masalah berlarutan, atau
jika sebarang kod maklumat terus muncul pada paparan, hubungi pusat servis Samsung
tempatan.
Masalah
Kuasa mati semasa
operasi.
Titik semakan
Jika anda menghadapi masalah dengan ketuhar, semak terlebih dahulu jadual di bawah dan
mencuba cadangannya.
Masalah
Umum
Butang tidak boleh
ditekan dengan
betul.
Masa tidak
dipaparkan.
Ketuhar tidak
berfungsi.
Penyelesaian Masalah
Ketuhar terhenti
semasa operasi.
Punca
Tindakan
Benda asing mungkin
tersangkut di antara butang.
Untuk model sentuh:
Lembapan di bahagian luar.
Kunci kanak-kanak
diaktifkan
Fungsi Eco (Eko) (jimat
tenaga) dilaraskan.
Kuasa tidak dibekalkan.
Pintu terbuka.
Mekanisma keselamatan
pintu terbuka diliputi
dengan benda asing.
Pengguna telah membuka
pintu untuk membalikkan
makanan.
Alihkan benda asing dan cuba lagi.
Lapkan lembapan daripada
bahagian luar.
Nyahaktifkan Kunci kanak-kanak.
Matikan fungsi Eco (Eko).
Pastikan kuasa dibekalkan.
Tutup pintu dan cuba lagi.
Alihkan benda asing dan cuba lagi.
Selepas membalikkan makanan,
tekan butang Start sekali lagi
untuk memulakan operasi.
Terdapat bunyi pop
semasa operasi,
dan ketuhar tidak
berfungsi.
Bahagian luar
ketuhar terlalu panas
semasa operasi.
Pintu tidak boleh
dibuka dengan betul.
Punca
Ketuhar telah memasak
untuk tempoh masa yang
panjang.
Kipas pendingin tidak
berfungsi.
Cuba untuk mengendalikan
ketuhar tanpa makanan di
dalam.
Tiada ruang pengudaraan
yang mencukupi untuk
ketuhar.
Beberapa palam kuasa
sedang digunakan di soket
yang sama.
Memasak makanan tertutup
atau menggunakan bekas
dengan penutup mungkin
menyebabkan bunyi pop.
Tiada ruang pengudaraan
yang mencukupi untuk
ketuhar.
Objek berada di atas
ketuhar.
Sisa makanan tersangkut di
antara pintu dan bahagian
luar ketuhar.
Tindakan
Selepas memasak untuk tempoh
masa yang panjang, biarkan
ketuhar menyejuk.
Dengarkan bunyi kipas pendingin.
Letakkan makanan ke dalam
ketuhar.
Terdapat outlet ekzos/
pengambilan di bahagian depan
dan belakang ketuhar untuk
pengudaraan
Kekalkan jarak yang ditentukan
dalam panduan pemasangan
produk.
Direka untuk hanya satu soket
digunakan untuk ketuhar.
Jangan gunakan bekas bertutup
kerana ia mungkin meletup
semasa memasak kerana
pengembangan kandungan.
Terdapat outlet ekzos/
pengambilan di bahagian depan
dan belakang ketuhar untuk
pengudaraan Kekalkan jarak
yang ditentukan dalam panduan
pemasangan produk.
Alihkan semua objek di atas
ketuhar.
Bersihkan ketuhar dan kemudai
buka pintu.
34 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 34
10/18/2016 4:34:44 PM
Masalah
Pemanasan termasuk
fungsi Warm tidak
berfungsi dengan
betul.
Fungsi pencairan
tidak berfungsi.
Lampu bahagian
dalam adalah malap
atau tidak menyala.
Ketuhar tidak rata.
Terdapat percikan
semasa memasak.
Terlalu banyak makanan
dimasak.
Pintu telah dibiarkan
terbuka untuk masa yang
lama.
Lampu bahagian dalam
diliputi oleh benda asing.
Jika fungsi Masak
Auto digunakan, bunyi
bip ini bermaksud ini
adalah masanya untuk
membalikkan makanan
semasa pencairan.
Ketuhar dipasang pada
permukaan yang tidak rata.
Bekas besi digunakan
semasa fungsi ketuhar/
pencairan.
Tindakan
Letakkan secawan air di dalam
bekas selamat-gelombang
mikro dan hidupkan gelombang
mikro selama 1-2 minit untuk
memeriksa jika air itu dipanaskan.
Kurangkan bilangan makanan dan
mulakan fungsi semula. Gunakan
bekas memasak dengan bahagian
bawah yang rata.
Kurangkan bilangan makanan dan
mulakan fungsi semula.
Lampu bahagian dalam mungkin
dimatikan secara automatik
apabila fungsi Eco (Eko)
beroperasi. Tutup dan buka
semula pintu atau tekan butang
Batal.
Bersihkan bahagian dalam ketuhar
dan periksa semula.
Selepas membalikkan makanan,
tekan butang Mula sekali lagi
untuk memulakan semula operasi.
Masalah
Apabila kuasa
disambungkan,
ketuhar mula
berfungsi dengan
serta-merta.
Terdapat elektrik
yang dijana daripada
ketuhar.
1. Titisan air.
2. Wap keluar
melalui retakan
pintu.
3. Air kekal di
dalam ketuhar.
Kecerahan di dalam
ketuhar berubahubah.
Proses memasak
telah selesai, tetapi
kipas pendingin
masih berfungsi.
Punca
Pintu tidak ditutup dengan
betul.
Tindakan
Tutup pintu dan periksa lagi.
Kuasa atau soket kuasa tidak
dipasang dengan betul.
Pastikan kuasa dan soket kuasa
dipasang dengan betul.
Mungkin terdapat air atau
wap di dalam sesetengah
kes bergantung pada
makanan. Ini bukan
kerosakan ketuhar.
Biarkan ketuhar menyejuk dan
kemudian lap menggunakan tuala
kering.
Perubahan kecerahan
bergantung pada perubahan
output kuasa mengikut
fungsi.
Untuk mengudarakan
ketuhar, kipas pendingin
akan terus hidup untuk
sekitar 3 minit selepas
proses memasak selesai.
Perubahan output kuasa semasa
memasak adalah bukan kerosakan.
Ini bukan kerosakan ketuhar.
Ini bukan kerosakan ketuhar.
Penyelesaian Masalah
Bunyi bip akan
berlaku semasa
memasak.
Punca
Ketuhar mungkin tidak
berfungsi, terlalu banyak
makanan yang sedang
dimasak, atau perkakas
memasak yang tidak patut
sedang digunakan.
Pastikan ketuhar dipasang pada
permukaan yang stabil dan rata.
Jangan gunakan bekas besi.
Bahasa Melayu 35
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 35
10/18/2016 4:34:44 PM
Penyelesaian Masalah
Masalah
Piring putar
Semasa berputar,
piring putar keluar
dari tempatnya atau
berhenti berpusing.
Pinggan putar
menyeret apabila
berpusing.
Pinggan putar
bergegar semasa
berpusing dan ia
berbunyi.
Gril
Asap keluar semasa
pengendalian.
Punca
Tindakan
Penyelesaian Masalah
Tiada gelang pengguling,
atau gelang pengguling
tidak dipasang dengan betul.
Pasang gelang pengguling dan
kemudian cuba lagi.
Gelang pengguling tidak
dipasang dengan betul,
terdapat terlalu banyak
makanan, atau bekas adalah
terlalu besar dan menyentuh
bahagian dalam ketuhar.
Sisa makanan tersangkut di
bawah ketuhar.
Laraskan jumlah makanan dan
jangan menggunakan bekas yang
terlalu besar.
Semasa pengendalian
awal, asap mungkin keluar
daripada elemen pemanasan
apabila anda menggunakan
ketuhar buat kali pertama.
Makanan berada di elemen
pemanasan.
Ini bukan kerosakan, dan jika anda
menggunakan ketuhar 2-3 kali, ia
sepatutnya berhenti.
Makanan terlalu rapat
dengan gril.
Makanan tidak disediakan
dan/atau disusun dengan
betul.
Alihkan sebaran sisa makanan
yang tersangkut di bawah ketuhar.
Biarkan ketuhar menyejuk dan
kemudian alihkan makanan
daripada elemen pemanasan.
Letakkan makanan pada jarak
yang bersesuaian semasa
memasak.
Pastikan makanan disediakan dan
disusun dengan betul.
Masalah
Ketuhar
Ketuhar tidak
memanas.
Asap keluar semasa
prapemanasan.
Punca
Tindakan
Pintu terbuka.
Tutup pintu dan cuba lagi.
Semasa pengendalian
awal, asap mungkin keluar
daripada elemen pemanasan
apabila anda menggunakan
ketuhar buat kali pertama.
Makanan berada di elemen
pemanasan.
Ini bukan kerosakan, dan jika anda
menggunakan ketuhar 2-3 kali, ia
sepatutnya berhenti.
Terdapat bau
plastik atau
terbakar semasa
menggunakan
ketuhar.
Terdapat bau busuk
daripada bahagian
dalam ketuhar.
Plastik atau perkakas
memasak yang bukan tahanhaba sedang digunakan.
Ketuhar tidak
memasak dengan
betul.
Pintu ketuhar dibuka dengan
kerap semasa memasak.
Sisa makanan atau
plastik telah mencair atau
tersangkut di bahagian
dalam.
Kawalan ketuhar tidak
dilaraskan dengan betul.
Gril dan aksesori lain tidak
dimasukkan dengan betul.
Jenis dan saiz perkakas
memasak yang salah
digunakan.
Biarkan ketuhar menyejuk dan
kemudian alihkan makanan
daripada elemen pemanasan.
Gunakan perkakas memasak kaca
yang sesuai dengan suhu tinggi.
Gunakan fungsi pengukus dan
kemudian lap menggunakan tuala
kering.
Anda boleh meletakkan sepotong
lemon di dalam dan hidupkan
ketuhar untuk menghilangkan bau
dengan cepat.
Jika anda membuka pintu dengan
kerap, suhu dalaman akan
direndahkan dan ini mungkin
mengganggu hasil masakan anda.
Laraskan kawalan ketuhar dengan
betul dan cuba lagi.
Masukkan aksesori dengan betul.
Gunakan perkakas memasak yang
sesuai dengan bahagian bawah
rata.
36 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 36
10/18/2016 4:34:44 PM
Spesifikasi teknikal
Kod maklumat
Jika ketuhar gagal berfungsi, anda mungkin melihat kod maklumat pada paparan. Dalam
kes begitu, semak jadual di bawah dan mencuba cadangannya.
Kod
C-20
Keterangan
Tindakan
Pengesan suhu terbuka.
SAMSUNG berusaha untuk mempertingkatkan produk-produknya sepanjang masa. Oleh itu,
kedua-dua spesifikasi reka bentuk dan panduan pengguna ini tertakluk kepada perubahan
tanpa pemberitahuan.
Penggunaan
Kuasa
Pengesan suhu terpintas.
C-A1
Kod ini muncul apabila ketuhar gagal
mengesan peredam untuk membuka
atau menutup selama 1 minit.
C-F0
Jika tiada komunikasi antara MICOM
utama dan sub.
C-21
Kod ini muncul apabila suhu ketuhar
tinggi.
Sekiranya suhu meningkat melebihi
had suhu semasa operasi setiap
mod. (Api dikesan.)
Cabut palam kord kuasa ketuhar
dan hubungi pusat servis Samsung
tempatan.
Cabut palam kord kuasa untuk
masa pendinginan yang mencukupi
dan mulakan semula ketuhar
gelombang mikro.
Tekan Henti (
C-d0
Cabut palam kord kuasa untuk
masa pendinginan yang mencukupi
dan bersihkan butang. (Habuk, Air)
Apabila muncul masalah yang
sama, hubungi pusat servis
Samsung tempatan.
Kekunci sentuh pincang tugas.
) untuk cuba lagi.
Kuasa maksimum
2950 W
Gelombang mikro
1450 W
Gril
2250 W
Perolakan
2500 W
Semburan Panas
2750 W
Kuasa Output
100 W / 900 W (IEC - 705)
Frekuensi Pengendalian
2450 MHz
Magnetron
OM75P (20)
Kaedah Pendinginan
Dimensi
(L x T x D)
528 x 404 x 470 mm
Ruang memasak
400 x 219 x 396.5 mm
Bersih
Kira-kira 28.5 kg
35 liter
Isi padu
Berat
Motor kipas pendingin
Unit utama
(Termasuk Pemegang)
Spesifikasi teknika
C-F2
230 V ~ 50 Hz
Sumber Kuasa
Bahasa Melayu 37
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 37
10/18/2016 4:34:44 PM
Memo
38 Bahasa Melayu
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 38
10/18/2016 4:34:44 PM
Memo
Bahasa Melayu 39
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 39
10/18/2016 4:34:44 PM
Harap maklum bahawa jaminan Samsung tidak merangkumi khidmat panggilan untuk menerangkan operasi produk, membetulkan pemasangan yang tidak betul, atau melakukan pembersihan
atau penyenggaraan biasa.
SOALAN ATAU KOMEN?
NEGARA
HUBUNGI
ATAU LAWATI KAMI DI
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
www.samsung.com/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/th/support
SRI LANKA
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04321J-02
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_MS.indd 40
10/18/2016 4:34:44 PM
微波炉
用户手册
MC35J8088**
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 1
10/18/2016 4:37:37 PM
目录
目录
安全说明
3
操作
13
重要安全说明
仅限微波功能
仅限微波功能 - 可选
常规安全
微波炉操作安全注意事项:
有限保修
3
3
5
6
7
7
控制面板
手动模式
自动模式
特殊功能
13
14
18
20
烹调智能
21
安装
8
包括的零部件和配件
配件
安装位置
转盘
8
8
9
9
自动烹调
手动烹调
轻松快速
21
26
33
疑难解答
34
维护
9
检查点
信息代码
34
37
技术规范
37
清洁
更换零部件(维修)
针对长时间不使用情况的维护
9
10
10
开始使用之前
10
时钟
声音开/关
省电
关于微波能量
微波餐具
10
11
11
11
12
2 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 2
10/18/2016 4:37:38 PM
安全说明
重要安全说明
只能使用适合在微波炉中使用的器皿。
请认真阅读并留作以后参考。
在塑料或纸制容器中加热食物时,请密切注视微波炉,
因为可能会起火。
仅限微波功能
警告:对于涉及到拆除防止微波能量泄漏的外壳之维修
操作,除合格的维修人员外,其他人员在执行此操作时
会有危险。
微波烹调期间不得用金属容器盛放食物和饮料。
此微波炉专为加热食物和饮料而设计。如果用来烘干食
物或衣服,或加热暖贴、拖鞋、海绵、湿布及类似物
品,可能会有导致人身伤害、起火或火灾的危险。
如发现(出现)冒烟,请先关闭设备,断开电源并保持
炉门关闭,以便熄灭火焰。
警告:不得将液体和其他食物放在密封容器内加热,因
为这样可能会发生爆炸。
对饮料进行微波加热可能会产生延迟的喷发沸腾,因此
在接触容器时应格外小心。
警告:只有在向儿童交待清楚使用说明,使其能安全使
用微波炉并了解使用不当的危险后,才允许儿童独自使
用微波炉。
应该对奶瓶和婴儿食品罐中的牛奶或食物进行搅拌或摇
动,并且在喂给婴儿之前务必检查其温度,以避免烫
伤。
本设备专为家庭使用而设计,不适用于诸如以下场合:
带壳的鸡蛋和整个煮硬了的鸡蛋不应在微波炉中加热,
因为它们可能会发生爆炸,甚至在微波炉加热之后仍可
能爆炸。
•• 商店、办公室和其他工作环境的员工厨房区;
•• 农舍;
•• 由酒店、汽车旅馆和其他居住环境内的客户使用的情
况;
•• 住宿加早餐的快捷酒店环境。
微波炉应经常清洁,去除任何残留的食物。
如果没有保持微波炉清洁,将导致表面损坏,影响设备
的使用寿命,还可能导致危险情况。
简体中文 3
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 3
10/18/2016 4:37:38 PM
安全说明
警告:如果微波炉门或者门封条损坏,在由生产厂家培
训合格的维修人员修好之前,请勿使用微波炉。
安全说明
微波炉只应放在台面(独立式)上使用,不得将微波炉
放置在橱柜中使用。
本微波炉应该按正确方向放置,高度应该让使用者能够
轻松接触内腔和控制面板为宜。
不要用水喷射清洗本设备。
在新微波炉首次使用之前,应该先放入一盆水加热运行
10 分钟后再开始使用。
设备不适合安装在机动车、有篷卡车和类似车辆中。
安全说明
本设备不可由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏
相关经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他
们安全的人员对其使用本产品及进行监督或提供相关指
导。
如果微波炉产生奇怪的噪音、烧焦的味道或烟雾,请立
即拔下电源插头,并联系最近的服务中心。
微波炉必须放在离插座较近的地方。
应照看好儿童,确保他们不会玩耍本设备。
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健全、感觉或精神
上有障碍或缺乏相关经验和知识的人,如果有人对其进
行监督或提供相关安全使用指导并了解相关危险的情况
下,才可以使用本设备。禁止儿童摆弄本设备。在没有
监督的情况下,不应该让儿童清洁和维护本设备。
如果电源线损坏,必须由生产厂家、厂家的服务代理或
具有相同资质的专业人员进行更换,以防止发生危险情
况。
4 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 4
10/18/2016 4:37:38 PM
仅限微波功能 - 可选
警告:在用组合模式操作本设备时,由于会产生热量,
儿童必须在成年人的监督下才能使用微波炉。
警告:在使用期间,某些易接近的部件可能会变热。不
应让小孩子接近微波炉。
不要使用蒸汽清洁器清洁。
不要使用粗糙的研磨性清洁器或尖锐的金属刮刀清洁微
波炉门玻璃,因为这些东西会刮伤玻璃表面,并可能导
致玻璃粉碎。
警告:在更换微波炉灯之前请确保关闭微波炉电源,以
避免发生触电。
不要使用粗糙的研磨性清洁器或尖锐的金属刮刀清洁微
波炉门玻璃,因为这些东西会刮伤玻璃表面,并可能导
致玻璃粉碎。
设备使用期间门或外表面可能会变热。
本设备工作时可接触到的表面的温度可能会较高。
本设备不适用于通过外部定时器或独立远程控制系统方
式来操作。
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健全、感觉或精神
上有障碍或缺乏相关经验和知识的人,如果有人对其进
行监督或提供相关安全使用指导并了解相关危险的情况
下,才可以使用本设备。禁止儿童摆弄本设备。不应该
让儿童清洁和维护本设备,除非他们已经年满 8 岁并有
成年人监护。
严禁未满 8 岁的儿童靠近本设备及其电源线。
警告:在使用过程中本产品及其易接近的部件可能会变
热。
应注意避免碰触加热元件。
除非有家长严密监护,否则未满 8 岁的儿童应远离设
备。
简体中文 5
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 5
10/18/2016 4:37:38 PM
安全说明
本设备在使用期间会变热。应注意避免碰触微波炉内的
加热元件。
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健全、感觉或精神
上有障碍或缺乏相关经验和知识的人,如果有人对其进
行监督或提供相关安全使用指导并了解相关危险的情况
下,才可以使用本设备。禁止儿童摆弄本设备。在没有
监督的情况下,不应该让儿童清洁和维护本设备。
安全说明
常规安全
安全说明
必须由合格人员实施改装或维修。
请勿用微波功能加热盛放在密闭容器内的食物或液体。
请勿使用苯、稀释剂、酒精、蒸汽清洁器或高压清洁器来清洁微波炉。
请勿将微波炉安装在下列位置:加热器或易燃物品附近;潮湿、油污或布满灰尘的地方;直
接暴露在阳光下和雨水能够淋到的地方;或可能会发生燃气泄漏的地方;或不平的表面。
本微波炉必须按照地方和国家规定正确接地。
定期用干布清除电源插头端子和接触点上的异物。
请勿拉扯或过度弯曲电源线,也不要在电源线上放置重物。
如果发生气体(如丙烷气体、液化石油气等)泄漏,请立即通风。请勿触摸电源线。
请勿用湿手触摸电源插头。
在微波炉正在运转时,请勿通过拔下电源插头来关闭微波炉。
请勿将手指或异物插入设备。如果有异物进入了微波炉,请拔掉电源线,然后联系当地三星
服务中心。
请勿对设备施加过大的压力或撞击。
请勿将设备放置在较脆弱的物体上。
确保电源电压、频率和电流值与产品规格相匹配。
请将电源插头牢固地插入墙壁插座中。请勿使用多插头转接器、延长线或变压器。
请勿将电源线挂在金属物体上。确保将电源线放在两个物体之间或微波炉后面。
请不要使用已损坏的电源插头、电源线或松动的墙壁插座。如果出现电源插头或电源线损
坏,请联系当地三星服务中心。
请勿向设备上倒水或直接喷水。
请勿在微波炉上面、内侧或微波炉门上放置物品。
请勿将诸如杀虫剂等易挥发性物质喷洒到微波炉上。
请勿在微波炉内存储易燃物。在加热含有酒精的食物或饮料时要格外小心,因为酒精蒸汽可
能会接触到微波炉的加热零部件。
儿童可能会撞到微波炉门上或被门缝夹到手指。在打开或关闭微波炉门时,应该让儿童远
离。
微波警告
对饮料进行微波加热可能会产生延迟的喷发沸腾;在接触容器时应始终格外小心。在接触容
器之前,务必让饮料至少放置 20 秒以使其冷却。如有必要,在加热时搅拌。务必在加热后
搅拌。
如果发生烫伤,请马上采取以下急救措施:
1. 将烫伤部位浸在冷水中,至少 10 分钟。
2. 用清洁、干燥的布包扎。
3. 不要抹任何霜剂、油剂或者洗剂。
为了避免损坏瓷盘或烤架,烹调结束后请不要将瓷盘或烤架立即放入水中
请不要将微波炉用于高温油炸,因为无法控制油温。这可能会导致热油突然沸腾溢出。
微波炉安全注意事项:
只能使用微波安全的器皿。不要使用金属容器、镶金或镶银的餐具、串肉扦等。
取出包扎用的金属线。可能会产生电弧。
请勿用微波炉烘干报纸或衣服。
少量食物需使用较短加热时间,以防食物过热或烧焦。
使电源线和电源插头远离水和热源。
为避免发生爆炸的危险,请不要在微波炉中加热带壳的鸡蛋和整个煮硬了的鸡蛋。不要加热
密封或真空包装的容器、坚果、西红柿等。
不要在通风口上盖布或纸。这会有引发火灾的危险。微波炉可能会因过热而自动停机,在充
分冷却之前会一直保持停机状态。
在从微波炉内取出盘子时,务必使用隔热手套。
为避免加热的液体出现喷发式沸腾,在加热过程中或加热结束后应进行搅拌,并且在加热后
至少应冷却 20 秒时间。
在打开微波炉门时与设备保持手臂长度的距离,以避免释放的热气或蒸汽导致烫伤。
不要在微波炉内空的时候运转它。出于安全起见,如果微波炉内没有任何东西时启动,30
分钟后会自动断开电源。建议随时在微波炉内放一杯水,以便在微波炉意外启动时吸收微波
能量。
安装设备时按照本手册中的说明与周围保留相应的间隙。(请参阅“安装微波炉”部分。)
在将其他电器连接到微波炉旁边的插座时应格外小心。
6 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 6
10/18/2016 4:37:38 PM
有限保修
不遵守以下的安全注意事项,可能导致对人体有害的微波泄露。
•• 不要在微波炉门打开的情况下使用微波炉。不要胡乱拨弄安全门锁装置(门销)。不要
将任何东西插入安全门锁装置的锁孔。
•• 不要在微波炉门和前表面板之间放任何东西,或让食物或者清洁剂残留在密封条上。每
次使用后用湿布擦拭,然后用柔软的干布擦干,以确保门和门的密封面板保持干净。
•• 不要使用已损坏的微波炉。如果微波炉损坏,在由合格维修人员修好之前,请勿使用。
重要说明:微波炉门必须正确关闭。不得弯折微波炉门;门铰链不得损坏或松动;门密
封条和密封面板不得损坏。
•• 必须由合格技术人员实施任何调整或修理工作。
如果由于客户原因导致本设备或附件损坏,在更换附件或维修受损部件时,三星公司将收取
一定的费用。这一规定涵盖的项目包括:
•• 门、拉手、外部面板或控制面板的凹痕、划伤或损坏。
•• 托盘、导辊、转盘转轴或烤架损坏或丢失。
请按照本手册所描述的既定用途使用微波炉。本手册中的警告和重要安全说明并未包括所有
可能的条件和出现的情况。在安装、维护和使用微波炉时,务必遵守常识,小心谨慎。
由于以下这些操作说明综合考虑了各种型号,您的设备的特点可能会与本手册中的描述略有
不同,可能并不是所有的警告标志都可适用。如果您有任何问题或疑虑,请联系当地三星服
务中心,或通过网络从 www.samsung.com 上寻求帮助和信息。
此微波炉仅可用于加热食物。仅供家庭使用。请勿加热装满谷物的任何类型的纺织品或垫
子。如果由于微波炉使用不当或不正确而导致任何损害,制造商概不负责。
为了避免导致微波炉表面损坏和危险情况,请务必保持微波炉清洁并给予妥善维护。
简体中文 7
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 7
10/18/2016 4:37:38 PM
安全说明
微波炉操作安全注意事项:
安装
包括的零部件和配件
配件
确保产品包装中包括了所有零部件和配件。如果您对微波炉或配件有任何问题,请联系当地
三星客户服务中心或零售商。
微波炉附带了多个不同配件,用于帮助您准备不同类型的食物。
微波炉概览
转盘支撑环
转盘
脆皮烤盘
低支架
高支架
蒸锅
安装
01
02
03
01 控制面板
04
02 安全门锁扣
03 门把手
转盘支撑环
放在底座中央。它用来支撑转盘。
转盘
放在转盘支撑环上,中央需安装在转盘转轴上。
它用作烹调区底座。
支架
使用其中一个合适的支架,可同时烹调两道菜。
较小的盘子放在转盘上,另一个较大的盘子放在选用的支架上。您可
以在烤、烘烤或组合烹调中使用这些支架。
注意
不要在微波模式下使用烤架。
脆皮烤盘
放在转盘上。使用此脆皮烤盘让食物变焦或使糕点或比萨饼变得酥
脆。
蒸锅
蒸锅包括一套不锈钢锅盖、蒸煮盘和脆皮烤盘,专为蒸煮烹调设计。
在微波、烤或烘烤模式下,使用此蒸锅可以让诸如糕点或比萨面团等
食物变焦。
04 门
注意
不要在转盘支撑环上没有转盘时使用微波炉。
8 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 8
10/18/2016 4:37:39 PM
维护
清洁
安装位置
••
04
02
03
••
••
••
01
••
离地面 85 厘米
离后面墙壁 10 厘米
离侧面 10 厘米
离顶部 20 厘米
经常清洁微波炉以防内侧或上方聚积污物。另外还请特别注意门、门密封条、转盘和转盘支
撑环等处(仅限适用的型号)。
如果门不能顺畅地打开或关闭,请首先检查门密封条上是否聚积了污物。
使用沾有肥皂水的软布清洁微波炉内外两侧。然后用清水擦净并晾干。
去除微波炉内的顽固污渍和难闻异味
1. 清空微波炉,在转盘中央放一杯稀释的柠檬汁。
2. 以最大功率给微波炉加热 10 分钟。
3. 完成加热后,请让微波炉冷却下来。然后,打开门,清洁烹调室。
清洁采用旋转式加热器的型号的内侧
A
转盘
要清洁烹调室的上部区域,请将顶部加热元件向
下倾斜 45°角,如图所示 (A)。这可便于清洁
上部区域。完成清洁后,请将顶部加热元件恢复
原位。
去除微波炉内的所有包装材料。安装转盘支撑环
和转盘。检查转盘是否能自由转动。
警示
••
••
••
••
保持门和门密封条清洁,并确保门能够顺畅打开和关闭。否则,可能会缩短微波炉的使
用寿命。
小心不要将水溅到通风孔内。
请不要使用任何研磨性物质或化学物质进行清洁。
在每次使用完微波炉后,待设备冷却下来,使用温和的洗涤剂来清洁烹调室。
简体中文 9
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 9
10/18/2016 4:37:39 PM
维护
01
02
03
04
选择一个离地面约 85 厘米的平稳表面。该
表面必须能够支撑微波炉的重量。
确保房间通风良好,至少离开后面和两侧墙
壁 10 厘米,离顶部 20 厘米内无障碍物。
不要把微波炉安装在高温或潮湿的环境下,
如其他微波炉或电暖炉附近。
确保符合此微波炉的电源规格。如有必要只
能使用经过认可的延长线。
在第一次使用微波炉前,需用湿布擦干净机
器内部和门边密封带。
开始使用之前
更换零部件(维修)
警告
本微波炉内部没有用户可自行拆卸的零部件。请不要试图自行更换零部件或维修微波炉。
•• 如果微波炉的铰链、密封件和/或门出现问题,请联系专业技术人员或当地三星服务中
心以寻求技术帮助。
•• 如果您要更换灯泡,请联系当地的三星服务中心。不要自行更换。
•• 如果您遇到微波炉外壳出现问题,请首先从电源上拔下电源线,然后联系当地的三星服
务中心。
在开始烹调之前,有几个组件您应该了解。在使用任何烹调模式之前或期间,
您都可以根据需要设置/更改时钟或厨房定时器状态。
时钟
为了确保自动操作正常运行,设置正确的时钟时间很重要。
1. 开启微波炉并等待数秒钟,以进入待机状
态。小时数字设置开始闪烁。
2. 使用箭头按钮设置小时,
然后按 OK (确定)。
分钟数字设置开始闪烁。
针对长时间不使用情况的维护
如果您将很长一段时间都不会使用微波炉,请拔掉电源线并将微波炉搬到一个干燥无尘的位
置。聚积在微波炉内的灰尘和湿气可能会影响设备性能。
开始使用之前
3. 使用箭头按钮设置分钟,
然后按 OK (确定)。
注意
••
••
要稍后更改当前时间设置,请按住向上箭头 (
作。
运行过程中不能更改时钟时间设置。
) 保持 3 秒钟,然后按照上述步骤操
10 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 10
10/18/2016 4:37:40 PM
声音开/关
关于微波能量
您可以开启或关闭按键音、提示音或警报声。此设置仅在待机状态下可用(在显示当前时间
时)。
微波是高频电磁波。微波炉使用预置磁控管来产生微波,用于烹调或加热食物,并且不会使
食物变形或变色。
要设置为静音,请按住
保持 3 秒钟。显示屏
上出现“OFF (关闭)”。
1. 通过旋转分布系统将由磁控管产生的微波均
匀地分布。这就是为什么食物被均匀地烹调
的原因。
2. 微波可被吸收至食物内深达约 2.5 厘米
处。然后,微波会在烹调持续期间分散到食
物内部。
3. 烹调时间受食物的下列条件影响。
•• 数量和密度
•• 水分含量
•• 初始温度(特别是在冷冻状态下)
要取消静音,请按住
出现“ON (开启)”。
保持 3 秒钟。显示屏上
注意
要降低功耗,请按住
保持 1 秒钟。此设置
仅在待机状态下可用(在显示当前时间时)。
烹调完成后,烹调好的食物会将热量保留在其核心部位。这就是为什么您必须遵守本手册中
规定的放置时间的原因,这样可以确保均匀地烹熟食物内部。
注意
••
••
在设置微波炉时,如果在 5 分钟内用户没有进行任何操作,微波炉将取消任何正在进
行的操作,并进入待机状态。
如果烹调期间微波炉暂停时间超过了 25 分钟,微波炉将进入待机状态。
简体中文 11
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 11
10/18/2016 4:37:41 PM
开始使用之前
省电
开始使用之前
微波餐具
材料
用于微波模式的餐具必须允许微波通过并穿透食物。诸如不锈钢、铝或铜等金属会反射微
波。
因此,不要使用由金属材料制成的餐具。标识微波安全字样的餐具可以放心使用。
有关适用餐具的其他信息,请参考下列指南,并在转盘上放一杯水或一些食物。
金属
平底直边
配有紧凑合适的盖子
平衡良好的平底锅或盘子,把手重量低于锅体或盘体
材料
铝箔
微波安全
纸
塑料
描述
开始使用之前
用于烹调小份量食物,以防止烹调
过度。如果铝箔靠近炉壁或用量过
多可能会产生电弧。
脆皮烤盘
不要用于预加热时间超过 8 分钟
的情况。
骨瓷器或陶器
除非镶有金属边,否则瓷器、陶
器、釉面陶器和骨瓷器通常都能够
安全用于微波烹调。
一次性聚酯纸碟
一些冷冻的食物使用此类包装。
速食包装
聚苯乙烯杯或容器
但过热时可能会导致其熔化。
纸袋或报纸
这些可能会着火。
再生纸或金属边包装
这些可能会产生电弧。
微波炉和餐桌两用
器具
除非镶有金属边,否则为微波安
全。
纯玻璃器具
但在快速加热时易损的玻璃器具可
能会破裂。
玻璃罐
只适用于加热。开始烹调之前移除
盖子。
玻璃器具
盘子
描述
这些可能会产生电弧或着火。
带有扎带的保鲜袋
要求:
••
••
••
微波安全
碟、杯、餐巾纸和
吸油纸
用于短时间烹调。这些会吸收过多
的水份。
再生纸
导致产生电弧。
容器
仅使用热塑性塑料容器。一些塑料
在高温时可能会变形或褪色。
保鲜膜
用于在烹调后保持水份。
保鲜袋
仅使用可煮或耐热保鲜袋。
用于保持水份和防止飞溅。
蜡纸或防油纸
: 微波安全
: 小心使用
: 微波不安全
12 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 12
10/18/2016 4:37:41 PM
操作
控制面板
注意
前面板具有各种材料和颜色。为了提高质量,微波炉的实际外观可能会随时更改,恕不另行
通知。
04 05 07 09
••
••
待机状态:如果控制面板在 5 分钟内都没有进行任何操作,微波炉会进入待机状态,
此时仅会显示当前时间。如果在 25 分钟内都没有进行任何操作,微波炉会进入停止
状态。
停止状态:当微波炉关闭电源后重新启动时,只有与用户最后操作相关的按钮会亮起。
要切换到待机状态,请再次按 电源开关 按钮。
功能概述
功能
01
02
03
06 08 10 11
01 电源开关
按该按钮可开启或关闭微波炉。
02 功能面板
按键选择所需的烹调模式或功能。
03 显示屏
显示所选功能或设置的必要信息。
04 向上/向下箭头
用于调整所选功能的设置值。
按该按钮可确认您的设置。
06 返回
按该按钮可返回默认设置。
07 温度/功率级别
用于更改温度或功率级别。
08 转盘
按该按钮可切换转盘的开关状态。
09 开始
按该按钮开始烹调。该按钮还可用于在最大功率下快速预热
微波炉。
10 停止
按该按钮可停止运转。该按钮还可用于取消当前模式。
11 儿童安全锁
按住该按钮保持 3 秒可激活或停用儿童安全锁功能。
儿童安全锁功能仅在待机状态下可用。
默认温度
最大时间
160-230 ℃
200 ℃
60 分钟
热风功能类似于烘烤模式。但是,加热元件会产
生更强的热量,并将更强的热气流分散到微波炉内
部。此功能旨在加快烹调速度,并同时保持或提高
食物口味。
40-230 ℃
烘烤
手动模式
烘烤组合
40-200 ℃
100-450 W
烤
烤组合
60 分钟
180 ℃
450 W
60 分钟
加热元件产生热量,通过对流加热烘烤风扇将热量
分散到微波炉内部,并同时得到微波能量加强。
100-900 W
微波
180 ℃
加热元件产生热量,并通过对流加热烘烤风扇将热
量均匀分散到微波炉内部。使用此模式来加热冷冻
食物或烘焙。
900 W
90 分钟
微波能量可用于烹调或加热食物,而不会改变构成
形状或颜色。
180 ℃
180 ℃
60 分钟
此功能用于烤制诸如肉类等食物。
180 ℃
100-600 W
180 ℃
600 W
60 分钟
加热元件产生热量,并得到微波能量加强。
简体中文 13
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 13
10/18/2016 4:37:42 PM
操作
05 确定
热风
温度范围
操作
功能
自动模式
特殊功能
温度范围
默认温度
最大时间
热风自动
为了适应首次使用热风模式的用户的需要,微波炉
提供了 10 种自动程序。
自动
针对烹调初学者,微波炉共提供了 25 种自动烹调
程序。
强力解冻
微波炉提供了 5 种解冻程序,非常便于您的使用。
保温
50-80 ℃
60 ℃
手动模式
步骤 1.选择模式
在功能面板中,按手动模式,例如 烘烤。默认温
度设置(或功率级别)开始闪烁。
3 小时
此功能仅用于对刚烹调好的食物进行保温。
步骤 2.设置温度或功率级别
使用
/
按钮来调整默认温度(或功率级
别)。完成后,按 OK (确定) 移至时间设置部
分。
注意
除非另有说明,否则会根据设置的温度来调整功
率级别。
如果在 5 秒钟内未指定功率级别或温度,
微波炉会移至烹调时间会话。
操作
步骤 3.设置烹调时间
使用
/
按钮设置烹调时间。
完成后,按 开始 ( ) 按钮。
注意
您可以在预热后设置烹调时间。
步骤 4.预热
微波炉开始预热,直到达到设置的温度为止。完
成此步骤后,微波炉会发出蜂鸣声,然后
指
示灯熄灭。
14 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 14
10/18/2016 4:37:44 PM
警示
••
••
热风
取出食物时总是要戴微波炉手套。
如果在完成烹调后微波炉内壁温度还很高,微波炉可能会继续运行 5 分钟直到冷却下
来。将显示
图标。
在烹调期间更改烹调时间
热风功能类似于烘烤模式。但是,加热元件会产生更强的热量,并将更强的热气流分散到微
波炉内部。此功能旨在加快烹调速度,并同时保持或提高食物口味。您可以在转盘上使用低
支架或组合使用低支架和脆皮烤盘。
步骤 1
使用
/
按钮调整烹调时间。您的更改将会
立即应用,微波炉会按照新设置继续后面的烹调
步骤。
热风
>
步骤 2
>
温度
步骤 3
烹调时间
>
步骤 4
预热
1. 将低支架或低支架和脆皮烤盘组合放在转
盘上。
在烹调期间更改温度或功率级别
2. 使用
/
按钮来调整温度(或功率级
别),然后按 OK (确定) 或
以确认更
改。
警示
不要使用此模式烘烤面包或烹调糖果类食物。
较强的加热温度可能会烧焦食物顶部。
停止运转
按 停止 ( ) 按钮一次可停止运转,或连续按该
按钮两次取消当前模式并进入待机状态。
简体中文 15
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 15
10/18/2016 4:37:45 PM
操作
2. 将食物放在合适的餐具中,然后放在烤架
上,关闭微波炉门。
3. 按照 第 14 页上 手动模式 中的步骤
1-4 来操作。
4. 烹调过程完成时,闪烁显示“0:00”。
戴上微波炉手套取出食物。
1. 按
。温度(或功率级别)指示开始闪
烁。
操作
烘烤
烘烤组合
加热元件产生热量,并通过对流加热烘烤风扇将热量均匀分散到微波炉内部。您可以在转盘
上使用低支架或组合使用低支架和脆皮烤盘。此模式适合制作饼干、单张烤饼、面包卷和蛋
糕以及水果蛋糕、鸡蛋糕点和蛋奶酥。
步骤 1
烘烤
>
步骤 2
温度
>
步骤 3
烹调时间
>
此组合模式结合使用了微波能量和热空气,从而缩短了烹调时间,制作出表面焦黄酥脆的食
物。此模式适用于所有种类的肉和家禽以及砂锅菜和奶汁烤菜、松糕、加少量水果的蛋糕、
馅饼和酥皮水果甜点、烤蔬菜、烤饼和面包。
步骤 4
步骤 1
预热
烘烤组合
>
步骤 2
温度和功率级别
>
步骤 3
烹调时间
>
步骤 4
预热
操作
1. 将低支架或低支架和脆皮烤盘组合放在转
盘上。
1. 将低支架或低支架和脆皮烤盘组合放在转
盘上。
2. 将食物放在合适的餐具中,然后放在烤架
上,关闭微波炉门。
3. 按照 第 14 页上 手动模式 中的步骤
1-4 来操作。
4. 烹调过程完成时,闪烁显示“0:00”。
戴上微波炉手套取出食物。
2. 将食物放在合适的餐具中,然后放在烤架
上,关闭微波炉门。
3. 按照 第 14 页上 手动模式 中的步骤
1-4 来操作。
4. 烹调过程完成时,闪烁显示“0:00”。戴上
微波炉手套取出食物。
警示
仅使用微波炉安全的耐热餐具,例如没有金属镶边的玻璃制品、陶器或骨瓷器。
16 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 16
10/18/2016 4:37:45 PM
微波
烤
微波是高频电磁波。微波能量可用于烹调或加热食物,而不会改变构成形状或颜色。
•• 仅使用微波安全餐具。
加热元件产生热量。确保加热元件处于水平位置。
步骤 1
步骤 1
步骤 2
>
微波
>
功率级别
步骤 3
步骤 4
>
烹调时间
步骤 2
-
>
步骤 3
烹调时间
>
步骤 4
-
-
1. 将食物放入微波安全容器内,然后放在转盘
中央。关上微波炉门。
2. 按照 第 14 页上 手动模式 中的步骤
1-3 来操作。
3. 烹调过程完成时,闪烁显示“0:00”。戴上
微波炉手套取出食物。
直接开始烹调
如果只是在短时间内以最大功率 (900 W) 简单地
加热,请选择 Microwave (微波),然后按 START
(开始) ( )按钮。
功率级别
百分比 (%)
输出功率 (W)
高
100
900
低高
83
750
中高
67
600
中
50
450
中低
33
300
解冻
20
180
用于在烹调前解冻。
低
11
100
用于解冻蔬菜。
1. 将高支架或高支架和脆皮烤盘组合放在转
盘上。
2. 将食物放在合适的餐具中,然后放在烤架
上,关闭微波炉门。
3. 按照 第 14 页上 手动模式 中的步骤 1 和
3 来操作。
4. 烹调过程完成时,闪烁显示“0:00”。
戴上微波炉手套取出食物。
操作
级别
烤
>
描述
用于加热液体。
用于加热和烹调。
用于烹调肉类和加热蔬菜。
简体中文 17
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 17
10/18/2016 4:37:46 PM
操作
自动模式
烤组合
加热元件产生热量,并得到微波能量加强。仅使用微波安全餐具,例如玻璃或陶瓷餐具。
步骤 1
烤组合
>
步骤 2
功率级别
>
步骤 3
烹调时间
>
步骤 4
微波炉提供了 3 种不同的自动模式,非常便于您的使用:热风自动、自动烹调和强力解
冻。选择一种最适合您需要的模式。
步骤 1.选择模式
-
在功能面板中,按键选择某种自动模式,例如热
风自动。默认程序图标开始闪烁。
1. 将高支架或高支架和脆皮烤盘组合放在转
盘上。
步骤 2.选择程序
2. 将食物放在合适的餐具中,然后放在烤架
上,关闭微波炉门。
3. 按照 第 14 页上 手动模式 中的步骤
1-3 来操作。
4. 烹调过程完成时,闪烁显示“0:00”。
戴上微波炉手套取出食物。
使用
/
按钮选择一种喜欢的程序,
然后按 OK。
该程序的默认食物重量指示开始闪烁。
步骤 3.设置份量或重量
操作
使用
/
按钮来设置份量(或重量)。
完成后,按 开始 ( )按钮。
警示
取出食物时总是要戴微波炉手套。
注意
烹调时间为根据自动模式设置好的预先编程时间,无法更改。
18 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 18
10/18/2016 4:37:46 PM
热风自动
自动烹调
热风功能类似于烘烤模式。但是,加热元件会产生更强的热量,并将更强的热气流分散到微
波炉内部。此功能旨在加快烹调速度,并同时保持或提高食物口味。
为了适应首次使用热风模式的用户的需要,微波炉提供了 10 种自动程序。
针对烹调初学者,微波炉共提供了 25 种自动烹调程序。充分利用此功能,可节省您的时
间,或缩短您的学习曲线。烹调时间和温度将根据所选的烹调方法调整。
步骤 1
步骤 1
热风自动
>
步骤 2
1 至 10
>
步骤 3
>
自动
步骤 2
>
1 至 25
步骤 3
份量
份量
1. 将食物放在合适的餐具中,然后放在转盘
上,关闭微波炉门。
2. 按照 第 18 页上 自动模式 中的步骤
1-3 来操作。
3. 烹调过程完成时,闪烁显示“0:00”。
戴上微波炉手套取出食物。
1. 将食物放在合适的餐具中,然后放在转盘
上,关闭微波炉门。
2. 按照 第 18 页上 自动模式 中的步骤
1-3 来操作。
3. 烹调过程完成时,闪烁显示“0:00”。
戴上微波炉手套取出食物。
警示
不要使用此模式烘烤面包或烹调糖果类食物。较强的加热温度可能会烧焦食物顶部。
强力解冻
微波炉提供了 5 种解冻程序,非常便于您的使用。时间和功率级别会根据所选的程序自动
调整。
解冻
>
步骤 2
1 至 5
>
步骤 3
操作
步骤 1
重量
1. 将食物放在合适的餐具中,然后放在转盘
上,关闭微波炉门。
2. 按照 第 18 页上 自动模式 中的步骤
1-3 来操作。
3. 烹调过程完成时,闪烁显示“0:00”。
戴上微波炉手套取出食物。
简体中文 19
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 19
10/18/2016 4:37:46 PM
操作
特殊功能
保温功能使用指南
食物
保温
温度 (℃)
放置时间(分钟)
饭菜
80
30
适合保温烤肉、鸡肉、奶汁烤
菜、比萨饼、土豆和盒饭。
饮料
80
30
适合保温水、牛奶和咖啡。
面包/油酥皮
60
30
适合保温面包、吐司、面包卷、
松饼和蛋糕。
碟子/陶器
70
30
适合预热碟子/陶器。将盘子摆放
在转盘上。不要超过负荷限制。
(最大负荷:7 千克)
使用此功能,仅烘烤加热器运转,它会循环开启和关闭以保持食物温度。
当烹调完成后,
1. 在功能面板上,按
。默认温度设置
(60 ℃) 开始闪烁。
说明
2. 使用
/
按钮来调整温度,
然后按 OK (确定) 移至时间设置部分。
3. 使用
/
按钮设置时间,
然后按 开始 ( ) 按钮。
微波炉开始加热。
操作
警示
••
••
••
••
取出食物时总是要戴微波炉手套。
不要使用此功能加热冷的食物。此功能仅用于对刚烹调好的食物进行保温。
不要运行此功能超过 3 个小时。否则,这可能会影响食物品质。
要保持食物酥脆,保温时不要加盖。
注意
要在烹调期间更改温度设置,请按
, 然后重复上述的步骤 2。
20 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 20
10/18/2016 4:37:47 PM
烹调智能
自动烹调
食物
H3
热风自动功能使用指南
食物
份量(克)
说明
冷冻比萨饼
400-450
去除包装,将比萨饼放在低支架上。放入
微波炉内。烹调后,放置 2-3 分钟。
H2
自制比萨
500-550
配料
•• 比萨面团(200-220 克)
150 克高筋白面包粉,3 克干酵
母,0.5 茶匙橄榄油,100 毫升温
水,0.5 茶匙糖和盐
•• 浇头
100 克切片蔬菜,100 克番茄酱,80100 克磨碎的马苏里拉奶酪
方法
将面粉、酵母、油、盐和温水倒入碗中,
搅拌均匀,制成湿润的面团。用和面机或
手工揉面约 5-10 分钟。加盖发酵 30 分
钟。
铺放在脆皮烤盘上。将番茄酱抹在面团
上,并添加蔬菜。在最上层均匀洒上干
酪。
将其放在低支架上。烹调后,放置 2-3 分
钟。
说明
1000-1100
配料
2 大汤匙橄榄油,500 克切碎的牛肉,100
克番茄酱,100 毫升牛肉汤,150 克干烤
宽面条,1 个洋葱(切碎),干香菜末、
牛至、罗勒各 1 茶匙,200 克磨碎的马苏
里拉奶酪
方法
调味:在平底锅中将油烧热,然后放入切
碎的牛肉和洋葱,烹调约 10 分钟,直到
全部变成焦黄色。倒入番茄酱和牛肉汤,
加入干调味香草。煮沸,然后再用文火煮
10 分钟。
放入预先烤制的干宽面条。
逐层铺放面条、肉酱和奶酪,分多层铺
放。然后将剩下的马苏里拉奶酪均匀地撒
在面条上面,并随后放在低支架上。烹调
后,放置 2-3 分钟。
烹调智能
H1
自制烤宽面条
份量(克)
简体中文 21
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 21
10/18/2016 4:37:47 PM
烹调智能
食物
H4
自制奶汁烤菜
份量(克)
说明
600-650
1200-1250
配料(1200-1250 克)
800 克土豆,100 毫升牛奶,100 毫升奶
油,50 克打好的全蛋,盐、胡椒粉、肉
豆蔻各 1 茶匙,150 克磨碎的马苏里拉奶
酪,黄油,百里香
* 如果配料总共为 600-650 克,将各种配
料减半即可。
方法
将土豆削皮,切成 3 毫米厚的土豆片。在
大约 18 x 28 厘米的整个奶汁烤菜表面上
涂上黄油。将土豆片摆放在干净毛巾上,
在准备其他配料时一直用毛巾盖好。
除了磨碎的奶酪之外,将剩下的配料混合
在一起,放入一个大碗中,搅拌均匀。
将土豆片平铺在盘子上,略微重叠,然后
将混合配料倒在土豆上。将磨碎的奶酪撒
在顶层,然后烘烤。将其放在低支架上。
烹调后,撒上一些新鲜百里香叶。烹调
后,放置 2-3 分钟。
烹调智能
H5
冷冻炸土豆片
300-350
400-450
将冷冻微波炉土豆片均匀放在脆皮烤盘
上。将盘子放到低支架上。烹调后,放置
2-3 分钟。
H6
冷冻布法罗鸡翅
400-450
500-550
将冷冻布法罗鸡翅(预先烹调好并加了调
料)放在脆皮烤盘上。将脆皮烤盘放在高
支架上。将其放入微波炉内。烹调后,放
置 2-3 分钟。
H7
烤鸡块
500-600
900-1000
称取鸡块,然后刷上油和调味品。将鸡翅
均匀地摆放在高支架上。听见蜂鸣声,立
即翻面,然后按开始按钮继续。烹调后,
放置 2-3 分钟。
食物
H8
烤鸡
H9
牛排馅饼
份量(克)
说明
1200-1300
给鸡刷满油和调味品。首先将鸡胸一面朝
下放在低支架的中间。听见蜂鸣声,用夹
子将鸡翻面,然后按开始按钮继续。烹调
后,放置 2-3 分钟。
500-600
配料
200 克牛肉(切块),1 大汤匙橄榄油,
1
/2 个洋葱(切片),80 克蘑菇(切片)
,香菜和百里香各 1 大汤匙(切碎),
伍斯特郡辣酱油、盐和胡椒粉各 1 大
汤匙,2 大汤匙面粉,100 毫升热牛肉
汤,120 克现成的酥皮面团,1 个蛋黄(
打好)
方法
在牛肉上撒上面粉、盐和胡椒粉。放在平
底锅中用油煎炒,不停地搅拌,直到变成
焦黄色。加入洋葱、蘑菇、香菜、百里
香、伍斯特郡辣酱油、牛肉汤,然后焙
烤。烤热后,改用文火烤一个小时。
将混合好的馅料物倒入微波炉适用的盘子
中,盖上馅饼油酥皮,按压边缘密封起
来。用馅饼皮点缀,用刀修整好,然后添
加猪肉。从顶部切开,刷上打好的蛋黄。
将其放在低支架上。烹调后,放置 2-3 分
钟。
22 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 22
10/18/2016 4:37:47 PM
食物
H10
自制小乳蛋饼
份量(克)
说明
400-500
配料
油酥皮
200 克普通面粉,80 克黄油,1 个鸡蛋
混合配料
30 克咸肉(切丁),60 克奶油,60 克
鲜奶油,2 个鸡蛋,40 克磨碎的奶酪、
盐和胡椒
方法
要制作油酥皮,请将面粉、黄油和鸡蛋放
入碗中,搅拌均匀,形成软化的油酥皮,
然后将其放在冰箱内醒 30 分钟。铺开油
酥皮,放在涂了黄油的金属模具内
(例如可盛放 6 个小乳蛋饼的松饼模具)
。将奶油、切丁的咸肉、鲜奶油、鸡蛋、
奶酪、盐、胡椒混合在一起,然后将混合
物倒入模具。将其放在低支架上。
烹调后,放置 5 分钟。
自动烹调使用指南
食物
份量(克)
说明
冷冻的宽面条
400-450
将冷冻宽面条放入大小合适的耐热盘中。
将盘子放到低支架上。烹调后,放置 3-4
分钟。
A2
冷冻薄比萨
300-350
400-450
将冷冻比萨放在低支架上。
烹调后,放置 1-2 分钟。
A3
盒饭
(3 种食物)
300-350
400-450
放在瓷盘上并盖上微波保鲜膜。此程序适
用于包含三种食物的饭菜(例如带汁的
肉、蔬菜和土豆、米饭或面食等配菜)。
烹调后,放置 2-3 分钟。
A4
现成饭菜
(1 种食物)
300-350
400-450
放在瓷盘上并盖上微波保鲜膜。
烹调后,放置 2-3 分钟。
A5
烤鱼
300-400
500-600
给整条鱼(鲑鱼或乌颊鱼)的鱼皮刷油,
加入香草和调味品。将鱼头尾相接地并排
放在高支架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。
烹调后,放置 2-3 分钟。
A6
烤牛肉
800-1000
1200-1400
给牛肉刷油,用胡椒粉和盐调味。
将肉放在低支架上,较肥的一面朝下。
烹调后,用铝箔包好,放置 10-15 分钟。
A7
烤猪肉
800-1000
1200-1400
给猪肉刷油,用胡椒粉和盐调味。
将肉放在低支架上,较肥的一面朝下。
烹调后,用铝箔包好,放置 10-15 分钟。
A8
烤鸡胸
300-400
500-600
冲洗鸡胸、腌制并放在高支架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。
烹调后,放置 2-3 分钟。
简体中文 23
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 23
10/18/2016 4:37:47 PM
烹调智能
A1
烹调智能
食物
份量(克)
说明
A9
烤鲑鱼片
300-400
500-600
给鲑鱼片刷上油和调味品。
将鱼排均匀地放在高支架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。
烹调后,放置 2-3 分钟。
A10
烤鱼片
500-600
给鱼片刷上油和调味品。
将鱼片均匀地放在高支架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。
烹调后,放置 2-3 分钟。
A11
冷冻面包卷
400-500
将冷冻面包卷放在低支架上。
烹调后,放置 1-2 分钟。
A12
核仁巧克力饼
700-750
将预制混合物、鸡蛋、水、葵花籽油放入
一个碗里,搅拌均匀。将混合物倒入一个
玻璃盘中,放在低支架上。烹调后,放置
10 分钟。您可以根据个人喜好,向核仁巧
克力饼中放入一些坚果。
A13
烹调智能
A14
A15
烤蔬菜
冷冻土豆炸丸子
自制炸土豆片
200-250
300-350
300-350
400-450
300-350
400-450
将新鲜蔬菜切片(例如辣椒片、洋葱片、
胡瓜片和蘑菇片),刷上油,调味。将其
放到脆皮烤盘上。
将烤盘放到高支架上。烹调后,放置 2-3
分钟。
将冷冻土豆炸丸子均匀放在脆皮烤盘上。
将盘子放到低支架上。烹调后,放置 2-3
分钟。
将土豆削皮,切成 10x10 毫米厚的土豆
条。
浸泡在冷水中(30 分钟)。用毛巾擦干,
称重,刷上 5 克橄榄油,调味。将自制土
豆片均匀放在脆皮烤盘上。将盘子放到低
支架上。
烹调后,放置 2-3 分钟。
食物
份量(克)
说明
A16
土豆块
300-350
400-450
取几块正常大小的土豆洗净,切成楔形
块。刷上橄榄油和调味品。将它们放在脆
皮烤盘上,切开的一面朝下。将脆皮烤盘
放在高支架上。
烹调后,放置 2-3 分钟。
A17
冷冻洋葱圈
200-250
300-350
将冷冻洋葱圈均匀放在脆皮烤盘上。
将盘子放到低支架上。烹调后,放置 2-3
分钟。
A18
冷冻虾
300-350
400-450
将冷冻虾均匀放在脆皮烤盘上。
将盘子放到低支架上。烹调后,放置 2-3
分钟。
A19
冷冻炸鱿鱼
200-250
300-350
将冷冻炸鱿鱼均匀放在脆皮烤盘上。
将盘子放到低支架上。烹调后,放置 2-3
分钟。
A20
冷冻鸡块
300-350
400-450
将冷冻鸡块均匀放在脆皮烤盘上。
将脆皮烤盘放在高支架上。
烹调后,放置 2-3 分钟。
A21
比萨面团
300-500
将生面团放在大小合适的器皿中,然后放
在低支架上。用铝箔包住。
A22
生蛋糕面团
500-800
将生面团放在大小合适的器皿中,然后放
在低支架上。用铝箔包住。
A23
生面包面团
600-900
将生面团放在大小合适的器皿中,然后放
在低支架上。用铝箔包住。
24 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 24
10/18/2016 4:37:47 PM
食物
A24
A25
份量(克)
说明
500
将 150 克普通酸奶平均倒入 5 个瓷杯或
小玻璃罐中(每份 30 克)。每个杯子加
入 100 毫升牛奶。
使用保质期较长的牛奶(室温;脂肪含量
为 3.5 %)。每个杯子上盖好保鲜膜,放
在转盘上摆成圆形。
完成后,放入冰箱中冷藏 6 小时。第一次
制作酸奶时,建议使用干乳酸菌发酵粉。
酸奶 – 小瓷杯
酸奶 – 大玻
璃碗
500
将 150 克普通酸奶与 500 毫升保质期较
长的牛奶
(常温;脂肪含量为 3.5 %)混合在一
起。均匀地倒入大玻璃碗中。盖好保鲜膜
闭并摆放在转盘上。
完成后,放入冰箱中冷藏 6 小时。第一次
制作酸奶时,建议使用干乳酸菌发酵粉。
强力解冻功能使用指南
食物
份量(克)
说明
肉类
200-1500
用铝箔包住边缘。当微波炉发出蜂鸣声时
将肉翻过来。此程序适用于牛肉、羊肉、
猪肉、肉片、排骨和肉馅。放置 20-60 分
钟。
d2
家禽
200-1500
用铝箔包住腿和翅尖。当微波炉发出蜂鸣
声时将家禽翻过来。此程序适用于整只鸡
和鸡块。
放置 20-60 分钟。
d3
鱼
200-1500
用铝箔包住整条鱼的尾巴。当微波炉发出
蜂鸣声时将鱼翻过来。此程序适用于整条
鱼和鱼片。
放置 20-50 分钟。
d4
面包/蛋糕
100-1000
将面包水平放在吸油纸上,当微波炉发出
蜂鸣声时马上将面包翻过来。如果可能,
将蛋糕放在瓷盘上,当微波炉发出蜂鸣声
时马上将蛋糕翻过来。(当您打开微波炉
门时,微波炉仍处于操作状态并停止。)
此程序适用于各种面包(整个的或切片
的)以及面包卷和棍子面包。将面包卷摆
成一圈。此程序适用于各种酵母蛋糕、饼
干、干酪饼和松饼。它不适用于酥类/酥皮
糕点、水果和奶油蛋糕以及带巧克力浇头
的蛋糕。
放置 10-30 分钟。
d5
水果
100-600
将水果均匀地摆在玻璃平盘上。
此程序适用于各种水果。放置 5-20 分
钟。
注意
酸奶发酵时,转盘将不会旋转。
简体中文 25
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 25
10/18/2016 4:37:47 PM
烹调智能
d1
烹调智能
手动烹调
新鲜蔬菜
••
••
••
••
••
••
微波烹调指南
••
••
••
不要在微波模式下使用金属容器。总是要将食物容器放在转盘上。
建议加盖烹调食物以获得最佳效果。
在完成烹调后,将食物放置一会儿,让其有一个自熟的过程。
使用带盖耐热玻璃容器。
每 250 克新鲜蔬菜加 30-45 毫升冷水。
烹调过程中搅拌一次,烹调后搅拌一次。
烹调后添加调料。
为了加快烹调速度,建议切成均匀的小块。
使用全微波功率 (900 W) 烹调所有新鲜蔬菜。
冷冻的蔬菜
••
••
••
食物
使用带盖耐热玻璃容器。
烹调过程中搅拌蔬菜两次,烹调后搅拌一次。
烹调后添加调料。
食物
菠菜
椰菜
份量(克)
功率 (W)
烹调时间
(分钟)
放置时间
(分钟)
150
600
5-7
2-3
椰菜
300
600
8-10
豌豆
300
芽甘蓝
7-9
2-3
烹调智能
300
600
71/2-91/2
2-3
7-9
2-3
小胡瓜
什锦蔬菜
(中国风味)
300
600
茄子
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。
300
600
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。
3
250
5-6
3
250
4-5
3
250
500
4-5
7-8
3
250
3-4
3
将小胡瓜切成薄片。加 30 毫升水(2 大汤匙)或一块黄油。
烹调到小胡瓜稍微软一点即可。
加 30 毫升(2 大汤匙)冷水。
什锦蔬菜
(胡萝卜、豌豆、玉米)
3-4
6-7
准备成大小相同的小花。将较大的小花切开。将茎放在中央。
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。
四季豆
250
500
将胡萝卜切成大小相同的薄片。
花椰菜
600
放置时间(分钟)
加 60-75 毫升水(4-5 大汤匙)。
2-3
加 30 毫升(2 大汤匙)冷水。
烹调时间(分钟)
准备成大小相同的小花。将茎放在中央。
胡萝卜
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。
份量(克)
250
3-4
3
将茄子切成小片并洒上 1 大汤匙柠檬汁。
7 /2-9 /2
1
1
2-3
韭葱
250
3-4
3
将韭葱切成片。
26 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 26
10/18/2016 4:37:47 PM
食物
蘑菇
份量(克)
烹调时间(分钟)
放置时间(分钟)
125
250
1-2
2-3
3
准备整个小蘑菇或切成片的蘑菇。不要加水。洒上柠檬汁。
用盐和胡椒粉调味。食用前排干水。
洋葱
250
4-5
250
4-5
3
将辣椒切成小片。
土豆
250
500
4-5
7-8
3
对削皮的土豆称重并将它们切成差不多大小的两半或四半。
大头菜
250
将大头菜切成小块。
5-6
烹调过程中及烹调后不时地搅拌。
烹调时不加盖,放置期间加盖。然后,将水彻底沥干。
大米:使用较大的带盖耐热玻璃容器,烹调过程中大米的体积会加倍。
面食:使用较大的耐热玻璃容器。
食物
3
将洋葱切成片或切成两半。只加 15 毫升水(1 大汤匙)。
辣椒
米饭和面食
3
份量
(克)
白米饭
(煮成半熟的)
250
糙米
(煮成半熟的)
250
功率
(W)
烹调时间
(分钟)
放置时间
(分钟)
16-18
900
375
加 500 毫升冷水。
5
18-20
加 750 毫升冷水。
22-23
900
375
说明
加 500 毫升冷水。
5
24-25
加 750 毫升冷水。
混合米
(大米 + 菰米)
250
900
17-19
5
加 500 毫升冷水。
混合谷物
(大米 + 谷物)
250
900
19-20
5
加 400 毫升冷水。
面食
250
900
11-13
5
加 1000 毫升热水。
烹调智能
简体中文 27
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 27
10/18/2016 4:37:47 PM
烹调智能
加热
••
••
••
••
••
不要加热大块食物,例如大块的肉,这很容易就被过度烹调。
用较低的功率级别加热食物更安全。
烹调过程中及烹调后充分搅拌或翻面。
加热液体或婴儿食物应小心操作。请在加热前、加热过程中和加热后,用塑料勺子或玻
璃搅拌棒充分搅拌,以防液体喷发沸腾并导致烫伤。放置期间将食物留在微波炉中。加
热时间要比其他类型的食物更长。
建议加热后放置 2-4 分钟。请参考下表。
食物
盒饭(冷藏)
功率 (W)
饮料
(咖啡、茶、水)
250 毫升(1 大杯)
500 毫升(2 大杯)
900
烹调时间
(分钟)
放置时间
(分钟)
11/2-2
3–31/2
1-2
倒入大杯中,不加盖子加热:如果是 1 杯,则放在中间;如果是
2 杯,则并排放。放置期间放在微波炉中并充分搅拌。
汤(冷藏)
250 克
450 克
900
3-4
4-5
烹调智能
炖品(冷藏)
450 克
600
婴儿麦片粥
(谷物 + 牛奶 + 水果)
婴儿牛奶
5 /2–6 /2
1
婴儿食物
(蔬菜 + 肉)
2-3
将汤倒入瓷制深盘或瓷制深碗中。盖上塑料盖。加热后充分搅拌。
食用前再次搅拌。
1
2-3
烹调时间
(分钟)
放置时间
(分钟)
450 克
600
6-7
3
婴儿食物和牛奶
食物
份量
功率 (W)
将 2-3 种冷藏食物放在瓷盘上。盖上微波保鲜膜。
液体
食物
份量
份量
功率 (W)
烹调时间
(秒钟)
放置时间
(分钟)
190 克
600
30
2-3
放入瓷制深盘中。盖着盖子烹调。加热后搅拌。放置 2-3 分
钟。喂给婴儿之前,请充分搅拌并仔细检查温度。
190 克
600
20
2-3
放入瓷制深盘中。盖着盖子烹调。加热后搅拌。放置 2-3 分
钟。喂给婴儿之前,请充分搅拌并仔细检查温度。
100 毫升
200 毫升
300
30-40
60-70
2-3
充分搅拌或摇晃并倒入消毒的玻璃瓶中。放在转盘的中央。
不盖盖子烹调。充分摇晃并至少放置 3 分钟。
喂给婴儿之前,请充分摇晃并仔细检查温度。
将炖品放入瓷制深盘中。盖上塑料盖。加热过程中不时地搅拌一
下,放置前和食用前再次搅拌。
带汁的面食
(冷藏)
带汁的带馅面食
(冷藏)
350 克
600
41/2– 51/2
3
将面条(意大利式细面条或鸡蛋宽面条)放在瓷制平盘上。
盖上微波保鲜膜。食用前搅拌。
350 克
600
51/2– 61/2
3
将带馅面食(馄饨或饺子)放在瓷制深盘上。盖上塑料盖。
加热过程中不时地搅拌一下,放置前和食用前再次搅拌。
28 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 28
10/18/2016 4:37:47 PM
解冻
将冷冻食物放入微波安全容器内,无需加盖。解冻期间翻面,解冻后排出液体并去除残余
物。
为了加快解冻速度,在解冻前,将食物切成小块并用铝箔包裹。当冷冻食物外表面开始融化
时,停止解冻,按照下表中的说明放置。
不要更改用于解冻的默认功率级别 (180 W)。
份量(克)
解冻时间
(分钟)
放置时间
(分钟)
肉馅
250
500
4-6
9-11
15-30
猪排
250
7-8
食物
肉类
鸡块
500(2 块)
12-14
整鸡
1200
28-32
解冻时间
(分钟)
放置时间
(分钟)
面包
面包卷
(每个大约 50 克)
2 片
4 片
1-11/2
21/2-3
5-20
烤面包/三明治
250
4-41/2
德国面包
500
7-9
将面包卷摆成一个圈或水平摆放面包,垫上吸油纸,放在瓷盘上。
解冻时间过半后翻面!
烧烤指南
将肉放在瓷盘上。用铝箔包住较薄的边缘。解冻时间过半后翻面!
家禽
份量(克)
食物
15-60
首先,将鸡块带皮的一面朝下放在瓷制平盘上,将整鸡鸡胸朝下放在瓷盘
上。
用铝箔将翅膀这样较细的部分包起来。解冻时间过半后翻面!
烧烤加热元件位于烹调室的顶壁。这些元件只有在微波炉门关闭、转盘旋转时才运转。
在烧烤食物时,请将食物放在高支架上,除非另有说明。
用烤模式将烤架预热 2-3 分钟,除非下面另有说明,否则应该在高支架上烧烤食物。在烧
烤完成后,戴上微波炉手套取出食物。
餐具
烤:使用耐火容器,可以含有金属零部件。不要使用任何类型的塑料餐具。
微波 + 烤:不要使用由金属或塑料物质制造的餐具。
食物类型
鱼片
200
6-7
整鱼
400
11-13
10-25
排骨、香肠、鱼片、汉堡包、咸肉、火腿片、薄鱼块、三明治以及所有上面带有装饰菜的吐
司面包。
将冷冻鱼放在瓷盘的中间。将较薄的部位放在较厚部位的下面。
用铝箔包住整条鱼的尾巴和鱼片较细的边缘。解冻时间过半后翻面!
水果
浆果
300
6-7
5-10
将水果摆在圆玻璃平盘上(直径较大的)。
简体中文 29
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 29
10/18/2016 4:37:48 PM
烹调智能
鱼
烹调智能
烧烤
食物
吐司片
份量
模式
烹调时间
(第一面时间)
(分钟)
4 片
(每片 25 克)
只烤
31/2-41/2
烹调时间
(第二面时间)
(分钟)
2-21/2
食物
鸡块
2 片(400 克)
300 W + 烤
6-7
-
牛排
(半生熟)
将西红柿切成两半。上面浇一些干酪。在耐热的玻璃平盘中摆成一圈。
将盘子放在高支架上。放置 2-3 分钟。
西红柿 + 干酪
吐司
夏威夷吐司
4 片(300 克)
180 W + 烤
5-6
烹调时间
(第二面时间)
(分钟)
500 克
(2 块)
300 W + 烤
9-11
8-10
5-6
400 克
(2 块)
只烤
8-12
6-10
给牛排刷油。将牛排放在高支架上摆成一圈。烤完后,放置 2-3 分
钟。
烤鱼
300 W + 烤
烹调时间
(第一面时间)
(分钟)
-
先烤面包片。将带有装饰菜的吐司放在高支架上。放置 2-3 分钟
4 片(500 克)
模式
给鸡块刷上油和调味品。将鸡块摆成一圈,放在高支架上。
烤完后,放置 2-3 分钟。
将吐司片并排放在高支架上。
烤西红柿
份量
-
400-500 克
300 W + 烤
6-8
51/2-61/2
给整条鱼的鱼皮刷油,加入香草和调味品。
将两条鱼头尾相接地并排放在高支架上。烤完后,放置 2-3 分钟。
先烤面包片。将带有装饰菜的吐司放在高支架上。放置 2-3 分钟。
烤土豆
500 克
450 W + 烤
14-16
-
烹调智能
将土豆切成两半。给土豆刷上油和香菜。将土豆摆成一圈,放在高支架
上,切开的一面挨着烤架。
烤苹果
2 个苹果
300 W + 烤
6-7
-
将苹果取核,填入葡萄干和果酱。上面放一些杏仁片。
将苹果放在耐热的玻璃平盘上。将盘子直接放在低支架上。
烤鸡
1200-1300 克
450 W + 烤
19-23
20-24
给鸡刷上油和调味品。先将鸡胸朝下放在低支架上,再将鸡胸朝上放在
低支架上。烹调后,放置 5 分钟。
30 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 30
10/18/2016 4:37:48 PM
脆皮烤盘
热风功能使用指南
我们建议在转盘上预热脆皮烤盘 3-4 分钟。
使用热风烹调时,由内部烤加热器和烘烤环形加热器配合侧面风扇共同提供强大热能。热空
气从内腔顶部通过通风孔吹入微波炉。顶部和侧面的加热元件以及侧壁上的风扇共同保持热
空气均匀循环。
此模式适合制作饼干、单张烤饼、面包卷和蛋糕以及水果蛋糕、鸡蛋糕点和蛋奶酥。
可以使用所有不会损坏微波炉的常规餐具、焙烤铁罐和焙烤铁板,即您在传统的烘烤烘箱通
常使用的任何餐具。
预热
食物
咸肉
份量(克)
80
(4-6 片)
烹调
模式
时间
(分钟)
模式
时间
(分钟)
600 W + 烤
3
600 W + 烤
3-4
食物
预热脆皮烤盘。将肉片并排放在脆皮烤盘上。将烤盘放在高支架上。
烤西红柿
200
600 W + 烤
3
300 W + 烤
3 /2-4 /2
1
1
冷冻烤薯条
预热脆皮烤盘。将西红柿切成两半。上面浇一些干酪。
将西红柿在烤盘上摆成一圈,放在高支架上。
土豆块
250
600 W + 烤
4
450 W + 烤
冷冻迷你馅饼/比萨
饼点心
300
600 W + 烤
4
600 W + 烤
模式 (℃)
烹调时间(分钟)
250
200
9-12
将比萨饼点心放到脆皮烤盘上。将烤盘放在低支架上。
300
200
13-16
将冷冻烤薯条均匀摆放在脆皮烤盘上。将烤盘放在低支架上。
8-10
冷冻鸡块
清洗土豆。切成楔形块或方块。刷上橄榄油、香草和调味品。
将土豆块均匀放在烤盘上。将烤盘放在高支架上。5-7 分钟后翻一下。
鸡块
份量(克)
6-8
200
6-9
将冷冻鸡块放在脆皮烤盘上。将烤盘放在高支架上。
冷冻比萨
300
200
13-15
180
25-30
将冷冻比萨放在低支架上。
自制宽面条/奶汁烤
面食
烤蔬菜
500
将面食放入耐热盘中。将盘子放到低支架上。
300
200
6-10
冲洗并准备蔬菜,切成片(例如胡瓜、茄子、青椒、南瓜)。
刷上橄榄油并加入调味品。把脆皮烤盘放在低支架上。
简体中文 31
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 31
10/18/2016 4:37:48 PM
烹调智能
预热脆皮烤盘。在脆皮烤盘上刷上 1 大汤匙油。将鸡块放在脆皮烤盘
上。将烤盘放在高支架上。4-5 分钟后翻一下。
300
烹调智能
烘烤指南
食物
烘烤
在烘烤模式中,加热元件和侧壁上的风扇同时运转,让热空气在烹调室内循环。此模式适合
制作饼干、单张烤饼、面包卷和蛋糕以及水果蛋糕、鸡蛋糕点和蛋奶酥。可以使用所有不会
损坏微波炉的常规餐具、焙烤铁罐和焙烤铁板,即您在传统的烘烤烘箱通常使用的任何餐
具。
微波 + 烘烤
此组合模式结合使用了微波能量和热空气,从而缩短了烹调时间,制作出表面焦黄酥脆的食
物。
微波炉提供了 5 种不同的组合模式,非常便于您的使用。此模式适用于所有种类的肉和家
禽以及砂锅菜和奶汁烤菜、松糕、加少量水果的蛋糕、馅饼和酥皮水果甜点、烤蔬菜、烤饼
和面包。仅使用微波炉安全的耐热餐具,例如没有金属镶边的玻璃制品、陶器或骨瓷器。
通过快速预热功能预热烤架,等待加热循环完成。按照下面的说明设置功率级别和烹调时
间。取出食物时要戴微波炉手套。
食物
冷冻比萨
(烤好的现成比萨)
冷冻的宽面条
份量(克)
模式
烹调时间(分钟)
300-400
仅 200 ℃
15-17
400
450 W + 200 ℃
烹调时间(分钟)
700
仅 180 ℃
70-80
将新鲜的生面团放在一个小的矩形黑色金属烤盘(长度为 25 厘
米)上。将盘子放在低支架上。烘焙后,放置 5-10 分钟。
小蛋糕
每块 30
烹调智能
1000-1200
450 W + 160 ℃
18-20(第一面)
15-17(第二面)
350(6 块)
100 W + 160 ℃
仅 165 ℃
25-35
将最多 12-15 个小蛋糕/松糕放在脆皮烤盘上的纸杯内。
将烤盘放在低支架上。烘焙后,放置 5 分钟。
牛角包/面包卷
(新鲜的生面团)
冷冻蛋糕
200-250
仅 200 ℃
13-18
将冷藏的新月形面包或面包卷放在烘焙纸上,再放到低支架上。
1000
180 W + 160 ℃
16-18
将冷冻的蛋糕直接放在低支架上。
在解冻和加热后,放置 15-20 分钟。
自制奶汁烤土豆
500
600 W
180 ℃
5-7(第一面)
12-16(第二面)
将奶汁烤土豆放入耐热盘中。将盘子放到低支架上。
16-18
给牛肉/羊肉刷油,加上胡椒粉、盐和辣椒粉。将肉放在低支
架上,较肥的一面朝下。烹调后,用铝箔包好,放置 10-15 分
钟。
冷冻面包卷
模式
将比萨放在低支架上。烘烤后,放置 2-3 分钟。
放入大小合适的耐热玻璃盘或留在原来的包装中(注意,此包装
应适用于微波和烤箱加热)。将冷冻的宽面条放在低支架上。烹
调后,放置 2-3 分钟。
烤牛肉/烤羊肉
(五分熟)
大理石花纹蛋糕
份量(克)
自制乳蛋饼
(中等大小)
自制乳蛋饼(大尺寸)
500-600
170 ℃
40-42
使用烘烤模式将微波炉预热到 170 ℃。使用中型金属平底锅准
备乳蛋饼,然后放到低支架上。请参考热风自动烹调指南中的
烹调方法。
900-1000
180 W + 170 ℃
38-40
使用烘烤模式将微波炉预热到 170 ℃,无需预热脆皮烤盘。
使用脆皮烤盘准备乳蛋饼,然后放到低支架上。
请参考热风自动烹调指南中的烹调方法。
6-8
将面包卷摆成一圈,放在低支架上。放置 2-3 分钟。
32 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 32
10/18/2016 4:37:48 PM
轻松快速
制作布丁
溶化黄油
按照厂家的说明将布丁粉、糖和牛奶(500 毫升)混合并充分搅拌。
使用大小合适的带盖耐热玻璃碗。
使用 900 W 盖着盖子烹调 61/2 到 71/2 分钟。烹调过程中充分搅拌多次。
将 50 克黄油放入小的玻璃深盘中。
盖上塑料盖。
使用 900 W 加热 30-40 秒,直到黄油溶化。
融化巧克力
将 100 克巧克力放入小的玻璃深盘中。
使用 450 W 加热 3-5 分钟,直到巧克力溶化。溶化过程中搅拌一两次。
取出时要戴微波炉手套!
烘焦杏仁片
将 30 克切成片的杏仁均匀地放在中等大小的瓷盘上。使用 600 W 烘焦 31/2 到 41/2 分
钟,烘焦过程钟多次搅拌。
在微波炉中放置 2-3 分钟。
取出时要戴微波炉手套!
溶化结晶的蜂蜜
将 20 克结晶的蜂蜜放入小的玻璃深盘中。
使用 300 W 加热 20-30 秒,直到蜂蜜溶化。
溶化明胶
将明胶片(10 克)放在冷水中浸泡 5 分钟。
将晾干的明胶放在小的耐热玻璃碗中。
使用 300 W 的功率加热 1 分钟。融化后搅拌。
烹调智能
制作糖浆/糖衣(用于蛋糕)
将速溶糖浆(大约 14 克)与 40 克糖和 250 毫升冷水混合。
使用 900 W 在耐热玻璃碗中不盖盖烹调 31/2 到 41/2 分钟,直到糖浆/糖衣透明为止。烹
调过程中搅拌两次。
制作果酱
将 600 克水果(例如多种浆果)放入一个大小合适的带盖耐热玻璃碗中。加 300 克果酱糖
并充分搅拌。使用 900 W 盖着盖子烹调 10-12 分钟。烹调过程中搅拌多次。直接倒入带拧
盖的小果酱玻璃瓶中。盖着盖子放置 5 分钟。
简体中文 33
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 33
10/18/2016 4:37:48 PM
疑难解答
您可能会在使用微波炉时遇到问题。在这种情况下,请先检查下表,并尝试给出的建议。如
果问题仍然存在,或者如果有任何信息代码一直出现在显示屏上,请联系当地三星服务中
心。
检查点
问题
在运行期间关闭了电
源。
原因
措施
微波炉一直长时间持续烹调。
在长时间持续烹调后,请让微
波炉冷却下来。
冷却风扇不工作。
听到冷却风扇的声音。
尝试在清空食物后运行微波
炉。
在微波炉内放入食物。
没有为微波炉留出足够的通风
空间。
微波炉的前部和后部设有用于
通风的进气口/排气口。
请按照产品安装指南中的规定
留出空隙。
多个电源插头在使用同一个
插座。
请为微波炉指定一个专用插
座。
运行期间听到爆裂
声,并且微波炉停止
了工作。
烹调密封包装的食物或使用
带盖的容器可能会导致出现爆
裂声。
请不要使用密封容器,因为它
们可能会在烹调期间由于盛放
食物膨胀而发生爆裂。
运行期间微波炉外表
面过热。
没有为微波炉留出足够的通风
空间。
微波炉的前部和后部设有用于
通风的进气口/排气口。请按
照产品安装指南中的规定留出
空隙。
微波炉顶部放置了物品。
清除微波炉顶部放置的所有
物品。
微波炉门无法正常打
开。
食物残渣粘在了微波炉门与内
部之间。
清洁微波炉,然后打开门。
包括保温在内的加热
功能不能正常工作。
如果同时烹调太多食物或使用
了不合适的餐具,微波炉可能
会不工作。
在微波安全容器内放入一杯
水,运行微波炉 1-2 分钟,检
查水是否被加热。减少烹调的
食物量,然后重新启动功能。
使用平底烹调容器。
如果您在使用微波炉时遇到问题,请先检查下表,并尝试给出的建议。
问题
原因
措施
常规
无法正常按下按钮。
不显示时间。
微波炉不工作。
运行期间微波炉停
止。
疑难解答
按钮之间可能卡住了异物。
取出异物,然后重试。
对于触控型号:外表面上有
水份。
从外表面上擦除水份。
儿童安全锁被激活。
关闭儿童安全锁功能。
启动了 Eco (环保) 省电功
能。
关闭 Eco (环保) 功能。
没有电源供电。
确保电源供电正常。
微波炉门处于打开状态。
关闭微波炉门并重试。
微波炉门打开安全机构上覆盖
了异物。
取出异物,然后重试。
用户打开了门以将食物翻面。
在给食物翻面后,再次按
Start (开始) 按钮以继续运
行。
34 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 34
10/18/2016 4:37:48 PM
问题
原因
措施
解冻功能不工作。
待烹调的食物过多。
减少烹调的食物量,然后重新
启动功能。
内部照明灯光线昏暗
或不亮。
微波炉门被长时间打开。
在使用“Eco (环保)”功能
时,内部照明灯会自动关
闭。关闭并重新打开门或
按“Cancel (取消)”按钮。
清洁微波炉内部,并再次检
查。
烹调过程中发出蜂鸣
声。
如果正在使用自动烹调功能,
此蜂鸣声表示解冻期间给食物
翻面的时间到了。
在给食物翻面后,再次按
Start (开始) 按钮以重新开
始运行。
微波炉未处于水平位
置。
微波炉未安装在平坦表面上。
确保微波炉安装在平稳的表
面上。
烹调期间产生了火
花。
运行微波炉/解冻功能期间,使
用了金属容器。
请勿使用金属容器。
当电源接通时,微波
炉立即开始工作。
微波炉门未正常关闭。
关闭微波炉门,然后再次检
查。
微波炉带电。
电源或电源插座未正确接地。
确保电源和电源插座正确接
地。
1. 滴水。
2. 有蒸汽从门缝中
冒出来。
3. 微波炉内有水残
留。
根据烹调的食物,有时候可能
会出现水或水蒸气。这不是微
波炉故障。
让微波炉冷却,然后用干抹布
擦拭。
微波炉内照明灯亮度
发生变化。
照明灯亮度会根据使用的不
同功能随着输出功率的变化而
变化。
烹调期间输出功率变化不是故
障。这不是微波炉故障。
烹调已结束,但是冷
却风扇仍然在运行。
原因
措施
为了给微波炉通风,在烹调完
成之后,冷却风扇会继续运行
约 3 分钟。
这不是微波炉故障。
在转动期间,转盘偏
离了原位或停止了转
动。
缺少转盘支撑环,或转盘支撑
环安装位置不正确。
安装转盘支撑环,然后重试。
转盘转动缓慢费力。
转盘支撑环安装位置不正确,
烹调的食物过多,或者容器太
大并且碰触到了微波炉内部。
调整食物量,并且不要使用太
大的容器。
转盘在转动期间发出
嘎吱声和噪音。
有食物残渣粘到了微波炉底
部。
清除粘到微波炉底部的任何食
物残渣。
首次使用微波炉时,初始运
行期间,加热器可能会产生
烟雾。
这不是故障,微波炉在使用
2-3 次后,此现象应该会消
除。
加热器上粘附了食物。
让微波炉冷却,然后从加热器
上清除食物。
食物离烤架太近。
烹调期间将食物放在离烤架距
离适当的位置。
食物没有正确准备和/或摆放。
确保正确准备和摆放食物。
转盘
烤
运行期间微波炉内冒
出烟来。
简体中文 35
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 35
10/18/2016 4:37:48 PM
疑难解答
内部照明灯上覆盖了异物。
问题
疑难解答
问题
原因
措施
微波炉构造
微波炉不加热。
微波炉门处于打开状态。
关闭微波炉门并重试。
预热期间微波炉内冒
出烟来。
首次使用微波炉时,初始运
行期间,加热器可能会产生
烟雾。
这不是故障,微波炉在使用
2-3 次后,此现象应该会消
除。
加热器上粘附了食物。
让微波炉冷却,然后从加热器
上清除食物。
在使用微波炉时,闻
到了烧灼或塑料气
味。
使用了塑料或非耐热餐具。
使用适合高温烹调的玻璃餐
具。
微波炉内散发出难闻
的异味。
有食物残渣或塑料熔化并粘在
了微波炉内。
使用蒸煮功能,然后用干布
擦拭。
您可以在内部放一些柠檬片,
然后运行微波炉,可更快去除
异味。
问题
微波炉不能正常烹
调。
原因
措施
烹调期间频繁开关微波炉门。
如果您经常打开微波炉门,会
降低内部温度,这可能会影响
烹调结果。
微波炉控制设置不正确。
正确设置微波炉控制,然后
重试。
未正确插入烤架或其他附件。
请正确插入附件。
使用了类型或尺寸错误的餐
具。
使用合适的平底餐具。
疑难解答
36 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 36
10/18/2016 4:37:48 PM
技术规范
三星一直都在致力于改进其产品的品质。设计规范及其用户说明如有更改,恕不另行通知。
信息代码
电源
如果微波炉仍然无法正常使用,您可能会在显示屏上看到信息代码。
请先检查下表,并尝试给出的建议。
代码
描述
耗电量
措施
温度传感器断开。
C-20
温度传感器短路。
C-A1
打开或关闭 1 分钟后,如果微波炉不能
感应到阻尼器信号,则会出现此代码。
C-F0
如果主要和辅助 MICOM 之间
没有通信讯号,则会出现此代码。
C-21
当微波炉温度过高时,则会出现此代码。
如果在运行期间温度超过了各种模式的
上限温度,则会出现此代码。(火力感
应。)
拔掉微波炉电源线,联系当地
三星服务中心。
拔掉电源线让设备有足够的时
间冷却下来,然后重新启动微
波炉。
C-F2
按 停止 (
C-d0
拔掉电源线让设备有足够的时
间冷却下来,然后将按钮清洁
干净。(灰尘、水渍)
如果此问题仍然存在,请联系
当地三星服务中心。
触摸键失灵。
230 V ~ 50 Hz
最大功率
2950 W
微波
1450 W
烤
2250 W
烘烤
2500 W
热风
2750 W
输出功率
100 W / 900 W (IEC - 705)
工作频率
2450 MHz
磁电管
OM75P (20)
冷却方式
冷却风扇电机
尺寸
(宽 x 高 x 厚)
) 按钮再次尝试。
主设备(包括把手)
528 x 404 x 470 毫米
烹调室
400 x 219 x 396.5 毫米
容积
重量
35 升
净重
约 28.5 千克
技术规范
简体中文 37
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 37
10/18/2016 4:37:48 PM
备忘录
38 简体中文
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 38
10/18/2016 4:37:48 PM
备忘录
简体中文 39
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 39
10/18/2016 4:37:48 PM
请注意三星保修服务不包括产品操作讲解、纠正不当安装、进行正常清洁或维护。
是否有任何问题或意见?
国家或地区
请拨打电话
或访问我们的网站
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
www.samsung.com/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/th/support
SRI LANKA
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04321J-02
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_ZH.indd 40
10/18/2016 4:37:48 PM
Microwave Oven
User manual
MC35J8088**
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 1
10/18/2016 4:33:30 PM
Contents
Contents
Safety instructions
3
Operations13
Important safety instructions
Microwave function only
Oven function only - optional
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
3
3
5
6
7
7
Control panel
Manual mode
Auto mode
Special functions
Installation8
What’s included
8
Accessories8
Installation site
9
Turntable9
Maintenance9
Cleaning9
Replacement (repair)
10
Care against an extended period of disuse
10
Before you start
Cooking Smart
Auto cooking
Manual cooking
Quick & Easy
13
14
18
20
21
21
26
33
Troubleshooting34
Checkpoints34
Information codes
37
Technical specifications
37
10
Clock10
Sound On/Off
11
Power saving
11
About microwave energy
11
Cookware for microwave
12
2 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 2
10/18/2016 4:33:30 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
English 3
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 3
10/18/2016 4:33:30 PM
Safety instructions
MICROWAVE FUNCTION ONLY
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
Safety instructions
Safety instructions
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
4 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 4
10/18/2016 4:33:31 PM
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
English 5
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 5
10/18/2016 4:33:31 PM
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
Safety instructions
Safety instructions
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
6 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 6
10/18/2016 4:33:31 PM
Microwave oven precautions
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
•
•
Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
English 7
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 7
10/18/2016 4:33:31 PM
Safety instructions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Installation
What’s included
Accessories
Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you
have a problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer
centre or the retailer.
The oven comes with different accessories that help you prepare different types of
food.
Oven at a glance
Installation
Roller ring
Turntable
Crusty plate
Low rack
High rack
Pro Steamer
01
02
03
Roller ring
Put in the centre of the base. It supports the turntable.
Turntable
Put on the roller ring with the centre fitting the coupler. It
serves as a cooking base.
Racks
Use one of these racks as appropriate to cook two dishes
simultaneously. A smaller dish on the turntable, and the
other on the selected rack. You can use these racks with Grill
Convection or Combination Cooking.
NOTE
04
Do not use wire racks with Microwave mode.
01 Control panel
04 Door
02 Safety Door Lock
03 Door Handle
Crusty plate
Put on the turntable. Use this to brown food, or to keep pastries
or pizza crisp.
Pro Steamer
Pro Steamer is a set of the stainless-steel cover, steam tray, and
Crusty plate, which is designed for steam cooking. Use this to
brown food such as pastry and pizza dough with Microwave or
Grill Convection mode.
NOTE
Do not operate the oven without the turntable on the roller ring.
8 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 8
10/18/2016 4:33:31 PM
Maintenance
Installation site
Cleaning
•
04
02
03
•
•
01
85 cm from the floor
10 cm from the rear wall
10 cm from the side
20 cm from above
•
•
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
A
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven.Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45 ° (A) as shown. This will help clean the
upper area. When done, reposition the top
heating element.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 9
10/18/2016 4:33:32 PM
Maintenance
01
02
03
04
Select a flat, level surface approx. 85
cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least 10
cm from the rear wall and both sides,
and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
Wipe the interior and the door seal
with a damp cloth before using your
oven for the first time.
Before you start
Replacement (repair)
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug
the power cord from the power source, and then contact a local Samsung
service centre.
Before you start
There are a couple of components that you should know before going directly to
a recipe. Before or during any cooking mode, you can set/change the clock or the
kitchen timer to your needs.
Clock
It is important to set the correct clock time to ensure correct automatic operations.
1. Turn on the oven and wait for several
seconds to enter Standby state. The
hour element blinks.
2. Use the arrow buttons to set the hour,
and then press OK. The minute element
blinks.
Care against an extended period of disuse
Before you start
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
3. Use the arrow buttons to set the
minute, and then press OK.
NOTE
•
•
To change the current time later, hold down the up arrow (
and follow the above steps.
The clock time cannot be changed during operations.
) for 3 seconds
10 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 10
10/18/2016 4:33:33 PM
Sound On/Off
About microwave energy
You can turn on or off the key tone, beep, or alarm. This setting is available only in
Standby state (when the current time is displayed).
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The oven uses the prebuilt
magnetron to generate microwaves which are used to cook or reheat food without
deforming or discolouring the food.
To mute the sound, hold down for 3
seconds. “OFF” appears on the display.
To unmute the sound, hold down again for
3 seconds. “ON” appears on the display.
Power saving
To reduce power consumption, press
for 1 second. This setting is available only
in Standby state (when the current time is
displayed).
NOTE
•
•
When setting the oven after 5 minutes of user inactivity, the oven cancels any
ongoing operation and enters Standby state.
If the oven is paused for over 25 minutes while cooking, the oven enters
Standby state.
NOTE
The cooked food keeps heat in its core after cooking is complete. This is why you
must respect the standing time specified in this manual, which ensures cooking
evenly down to the core.
English 11
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 11
10/18/2016 4:33:33 PM
Before you start
1. The microwaves generated by the
magnetron are distributed uniformly
through the whirling distribution
system. This is why the food is cooked
evenly.
2. The microwaves are absorbed down
to the food up to a depth of approx.
2.5 cm. Then, the microwaves are
dissipated inside the food as cooking
continues.
3. The cooking time is affected by the
following conditions of the food.
• Quantity and density
• Moisture content
• Initial temperature (especially,
when frozen)
Before you start
Cookware for microwave
Cookware used for Microwave Mode must allow microwaves to pass through
and penetrate food. Metals such as stainless steel, aluminum and copper reflect
microwaves. Therefore, do not use cookware made of metallic materials. Cookware
marked microwave - safe is always safe for use. For additional information on
appropriate cookware refer to the following guide and place a glass of water or
some food on the turntable.
Requirements:
•
•
•
Flat bottom and straight sides
Tight-fitting lid
Well-balanced pan with handles that weigh less than the main pan
Before you start
Material
Aluminium foil
Microwavesafe
Glassware
Metal
Crusty plate
Do not use for preheating for
more than 8 minutes.
Bone china or earthenware
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually microwave-safe, unless
decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard
dishes
Some frozen foods are packaged
in these dishes.
Fast-food
packaging
Polystyrene cups
or containers
Overheating may cause these
to melt.
Paper bags or
newspaper
These may catch fire.
Recycled paper or
metal trims
These may cause arcing
Description
Oven-to-table
ware
Microwave-safe unless
decorated with metal trims.
Fine glassware
Delicate glassware may break or
crack by rapid heating.
Glass jars
Appropriate for warming only.
Remove the lid before cooking.
Dishes
These may cause arcing or fire.
Freezer bag with
twist-ties
Paper
Description
Use for a small serving size to
protect against overcooking.
Arcing can occur if the foil is
near the oven wall or if using an
excessive amount of foil.
Microwavesafe
Material
Plastic
Plates, cups,
napkins, and
kitchen paper
Use to cook for a short time.
These absorb excess moisture.
Recycled paper
Causes arcing.
Containers
Use thermoplastic containers
only. Some plastics may warp or
discolour at high temperatures.
Cling film
Use to maintain moisture after
cooking.
Freezer bags
Use boilable or ovenproof bags
only.
Wax or grease-proof paper
: Microwave safe
Use to maintain moisture and
prevent spattering.
: Use caution
: Microwave unsafe
12 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 12
10/18/2016 4:33:33 PM
Operations
Control panel
NOTE
The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved
quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.
04 05 07 09
•
•
Standby state: After 5 minutes of inactivity on the control panel, the oven
enters Standby state where only the current time is displayed. After 25 more
minutes of inactivity, the oven enters Stop state.
Stop state: When the oven restarts after powering off, only the relevant
buttons to the last user action are lit. To switch to Standby state, press Power
again.
Feature overview
01
01 Power
02
03
06 08 10 11
Feature
Press to turn the oven on or off.
Press to select a desired cooking mode or function.
03 Display
Shows necessary information of selected function or
settings.
04 Up / Down
Use to adjust the setting value for your selection.
05 OK
Press to confirm your settings.
06 Back
Press to return to the default setting.
07 Temperature/
Power Level
Use to change the temperature or power level.
08 Turntable
Press to toggle on and off the turntable.
09 Start
Press to start cooking. This button is also used to fast
preheat the oven at maximum power level.
10 Stop
Press to stop operation. This button is also used to
cancel the current mode.
11 Child Lock
Press and hold for 3 seconds to activate or deactivate.
Child Lock is available only in Standby state.
Hot Blast
Default
temperature
Max. time
160-230 °C
200 °C
60 min.
Hot Blast is similar to Convection mode.
However, the heating elements generate
stronger heat and distribute stronger air
current inside the oven. This is designed to
cook faster while keeping or improving the
taste.
40-230 °C
Manual
mode
Convection
60 min.
The heating elements generate heat, which
is evenly distributed inside the oven by the
convection fan. Use this mode for frozen
food or baking.
40-200 °C
100-450 W
Convection
Combo
180 °C
180 °C
450 W
60 min.
The heating elements generate heat and
the convection fan distributes the heat
inside the oven, which is reinforced by the
microwave energy.
English 13
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 13
10/18/2016 4:33:34 PM
Operations
02 Feature panel
Temperature
range
Operations
Feature
Microwave
Manual
mode
Grill
Grill Combo
Operations
Auto mode
Special
functions
Temperature
range
Default
temperature
Max. time
100-900 W
900 W
90 min.
Step 1. Select mode
On the feature panel, press a manual
mode., for example, Convection. The default
temperature (or power level) blinks.
The microwave energy enables food to be
cooked or reheated without changing either
the form or the colour.
180 °C
180 °C
60 min.
Use this for grilling food such as meat.
180 °C
100-600 W
180 °C
600 W
Step 2. Set temperaure or Power level
Use the / buttons to adjust the default
temperature (or power level). When done,
press OK to move to the time elements.
60 min.
The heating elements generate heat, which
is reinforced by the microwave energy.
Hot Blast
Auto
To accommodate first-time users of Hot
Blast mode, the oven offers 10 auto
programmes.
Auto
For cooking beginners, the oven offers a
total of 25 auto cooking programmes.
Power
Defrost
The oven offers 5 defrosting programmes
for your convenience.
50-80 °C
Keep Warm
Manual mode
60 °C
3 hrs.
NOTE
The power level, unless otherwise
mentioned, is adjusted according to the set
temperature.
If the power level or temperature is not
specified within 5 seconds, the oven moves
to the cooking time session.
Step 3. Set cooking time
Use the / buttons to set the cooking
time. When done, press START ( ).
Use this only for keeping foods warm that
have just been cooked.
NOTE
You can set cooking time after preheating.
Step 4. Preheat
The oven starts preheating until it reaches
the set temperature. When complete, the
indicator disappears.
oven beeps and the
14 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 14
10/18/2016 4:33:36 PM
CAUTION
•
•
Hot Blast
Always use oven gloves while taking out food.
Microwave oven may operate for 5 minutes to be cooled when the
temperature of oven cavity is hot after cooking.
will be displayed.
To change the cooking time during cooking
Use the / buttons to adjust the cooking
time. Your changes will be applied instantly,
and the oven resumes cooking with the new
settings.
Hot Blast is similar to Convection mode. However, the heating elements generate
stronger heat and distribute stronger air flow inside the oven. This is designed
to cook faster while keeping or improving the taste. You can use the Low rack, or
combination of the Low rack and Crusty plate on the turntable.
Step 1
Hot Blast
>
Step 2
Temperature
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
Preheating
1. Put the Low rack, or combination of
the Low rack and Crusty plate on the
turntable.
To change the temperature or power level during cooking
1. Press . The temperature (or power
level) element blinks.
2. Use the / buttons to adjust the
temperature (or power level), and then
to confirm the changes.
press OK or
CAUTION
Do not use this mode for baking breads, or cooking confectionery. The stronger
heat can burn the top of the foods.
To stop operation
Press Stop ( ) once to stop operation, or
twice to cancel the current mode and enter
Standby state.
English 15
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 15
10/18/2016 4:33:37 PM
Operations
2. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
3. Follow steps 1-4 in the Manual mode
on page 14.
4. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Operations
Convection
Convection Combo
The heating elements generate heat, which is evenly distributed inside the oven
by the convection fan. You can use the Low rack, or combination of the Low rack
and Crusty plate on the turntable. Use this mode for biscuits, individual scones,
rolls, and cakes as well as fruit cakes, choux, and soufflés.
Step 1
Convection
>
Step 2
Temperature
>
Step 3
Cooking time
>
This combination mode combines the microwave energy with hot air, resulting in
reduced cooking time and producing a brown, crispy surface of the food. Use this
for all kinds of meat and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge
cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones, and breads.
Step 4
Step 1
Preheating
Convection
Combo
1. Put the Low rack, or combination of
the Low rack and Crusty plate on the
turntable.
Step 2
>
Temperature
and Power
level
Step 3
>
Cooking time
Step 4
>
Preheating
1. Put the Low rack, or the combination
of the Low rack and Crusty plate on the
turntable.
Operations
2. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
3. Follow steps 1-4 in the Manual mode
on page 14.
4. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
2. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
3. Follow steps 1-4 in the Manual mode
on page 14.
4. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
CAUTION
Use only ovenproof cookware, such as glasses, potteries, or bone china without
metal trim.
16 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 16
10/18/2016 4:33:37 PM
Microwave
Grill
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The microwave energy
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
• Use only microwave-safe cookware.
Step 1
Microwave
Step 2
>
>
Power level
Step 3
>
Step 4
Cooking time
-
Step 1
Grill
>
Step 2
-
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
-
1. Put the High rack, or the combination
of High rack and Crusty plate on the
turntable.
2. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
3. Follow steps 1 and 3 in the Manual
mode on page 14.
4. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Power level
Level
Percentage (%)
Output power (W)
Description
HIGH
100
900
Use to heat up liquid.
HIGH LOW
83
750
Use to heat up and cook.
MEDIUM HIGH
67
600
MEDIUM
50
450
MEDIUM LOW
33
300
Use to cook meat and heat up
vegetables.
DEFROST
20
180
Use to defrost before cooking.
LOW
11
100
Use to defrost vegetables.
English 17
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 17
10/18/2016 4:33:38 PM
Operations
1. Put food in a microwave-safe container,
then in the centre of the turntable.
Close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Manual mode
on page 14.
3. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Simple start
To simply heat food for a short period of
time at maximum power (900 W), select
Microwave, and then press START ( ).
The heating elements generate heat. Make sure they are in the horizontal position.
Operations
Auto mode
Grill Combo
The heating elements generate heat, which is reinforced by the microwave energy.
Use only microwave-safe cookware, such as glass or ceramic cookware.
Step 1
Grill Combo
>
Step 2
Power level
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
The oven offers 3 different auto modes for your convenience: Hot Blast Auto, Auto
Cook, and Power Defrost. Select one that best fits your needs.
Step 1. Select mode
On the feature panel, press an auto mode,
for example, Hot Blast Auto. The default
programme number blinks.
-
1. Put the High rack, or the combination
of High rack and Crusty plate on the
turntable.
Step 2. Select programme
Operations
2. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
3. Follow steps 1-3 in the Manual mode
on page 14.
4. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Use the / buttons to select a preferred
programme and the press OK. The default
weight for the programme blinks.
Step 3. Set serving size or weight
Use the / buttons to set the serving size
(or weight). When done, press START ( ).
CAUTION
Always use oven gloves while taking out food.
NOTE
The cooking time is pre-programmed according to the auto mode, which cannot be
changed.
18 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 18
10/18/2016 4:33:38 PM
Hot Blast Auto
Auto Cook
Hot Blast is similar to Convection mode. However, the heating elements generate
stronger heat and distribute stronger air flow inside the oven. This is designed to
cook faster while keeping or improving the taste.
To accommodate first-time users of Hot Blast mode, the oven offers 10 auto
programmes.
For cooking beginners, the oven offers a total of 25 auto cooking programmes.
Take advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve.
The cooking time and temperature will be adjusted according to the selected
recipe.
Step 1
Step 1
Hot Blast Auto
>
Step 2
1 to 10
>
Step 3
>
Auto
Step 3
Serving size
1. Put food in suitable cookware, then on
the turntable, and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Auto mode on
page 18.
3. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
1. Put food in suitable cookware, then on
the turntable, and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Auto mode on
page 18.
3. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Power Defrost
The oven offers 5 defrosting programmes for your convenience. The time and
power level are automatically adjusted according to the selected programme.
Step 1
Power Defrost
>
Step 2
1 to 5
>
Step 3
weight
1. Put food in suitable cookware, then on
the turntable, and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Auto mode on
page 18.
3. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
English 19
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 19
10/18/2016 4:33:39 PM
Operations
Do not use this mode for baking breads, or cooking confectionery. The stronger
heat can burn the top of the foods.
>
1 to 25
Serving size
CAUTION
Step 2
Operations
Special functions
Keep Warm guide
Food
Keep Warm
With this function, only the convection heating element operates, and it cycles on
and off to keep food warm.
Temperature
(°C)
Standing
time (min.)
Meals
80
30
For keeping meat, chicken, gratin,
pizza, potatoes, and plated meals
warm.
Drinks
80
30
For keeping water, milk, and coffee
warm.
Breads/
pastries
60
30
For keeping bread, toast, rolls,
muffins, and cake warm.
Dishes/
crockery
70
30
For preheating dishes and
crockery. Arrange the dishes over
the turntable. Do not overload.
(maximum load: 7 kg)
When cooking is complete,
1. On the feature panel, press . The
default temperature (60 °C) blinks.
2. Use the / buttons to adjust the
temperature, and then press OK to
move to the time element.
Directions
Operations
3. Use the / buttons to set the time,
and then press START ( ). The oven
starts warming.
CAUTION
•
•
•
•
Always use oven gloves while taking out food.
Do not use this function to reheat cold foods. Use this only for keeping foods
warm that have just been cooked.
Do not run this function for more than 3 hour. Otherwise, this may affect the
food quality.
To keep food crispy, do not cover the food with Keep Warm.
NOTE
To change the temperature during the cycle, press
, and repeat step 2 above.
20 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 20
10/18/2016 4:33:39 PM
Cooking Smart
Auto cooking
Food
Hot Blast Auto guide
H3
Serving
size (g)
Directions
H1
Frozen Pan
Pizza
400-450
Remove a package and place the Pizza on a
low rack. Put in the oven. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
H2
Homemade
Pizza
500-550
Ingredients
• Pizza dough (200-220 g)
150 g strong white bread flour, 3 g dried
yeast, 0.5 tbsp olive oil, 100 ml warm
water, 0.5 tbsp sugar and salt
• Topping
100 g Sliced Vegetables, 100 g Tomato
puree, 80-100 g grated Mozzarella
cheese
Method
Put the flour, yeast, oil, salt and warm water
in a bowl and mix to a wettish dough. Knead
in a mixer or by hand about 5-10 mins. Cover
with lid and prove for 30 min.
Roll out into crusty plate. Spread the tomato
puree on the dough and add vegetables.
Sprinkle cheese evenly on top.
put them on the low rack. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
Directions
1000-1100
Ingredients
2 tbsp olive oil, 500 g minced beef, 100 g
tomato sauce, 100 ml beef stock, 150 g dried
lasagne sheets, 1 onion (chopped) 1 tsp each
of dried parsley flakes, oregano, basil, 200 g
grated mozzarella cheese
Method
Sauce: Heat the oil in a frying pan, then cook
the minced beef and chopped onion for about
10 min until browned all over. Pour over the
tomato sauce and beef stock, add the dried
herbs. Bring up to the boil, then simmer for
10 min.
Use dried, precooked lasagna noodles.
Layer noodle, meat sauce, and cheese then
repeat. Then sprinkle evenly with remaining
mozzarella cheese on the top of noodles
and put them on the low rack. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
English 21
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 21
10/18/2016 4:33:39 PM
Cooking Smart
Food
Homemade
Lasagne
Serving
size (g)
Cooking Smart
Food
H4
Homemade
Gratin
Cooking Smart
Serving
size (g)
Directions
600-650
1200-1250
Ingredients (1200-1250 g)
800 g potatoes, 100 ml milk, 100 ml cream,
50 g beaten whole egg, 1 tsp each of salt,
pepper, nutmeg, 150 g grated mozzarella
cheese, butter, thyme
* In case of 600-650 g, Use half quantity.
Method
Peel potatoes and slice them to 3 mm
thickness. Rub the butter all over the surface
of a gratin dish, about 18 x 28 cm. Spread
the slices on a clean towel and keep them
covered with the towel while you prepare the
rest of the ingredients.
Mix the rest of the ingredients except for
grated cheese into a large bowl and stir well.
Layer the potato slices in the dish slightly
overlapping and pour the mixture over the
potatoes. Spread the grated cheese over the
top and bake. Put them on the low rack. After
cooking, serve sprinkled with a few fresh
thyme leaves. After cooking, stand for 2-3
minutes.
H5
Frozen
French
Fries
300-350
400-450
Distribute frozen oven chips evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
H6
Frozen
Buffalo
Wings
400-450
500-550
Put the Frozen Buffalo wings (pre-cooked and
spiced) on a crusty plate. Set plate on high
rack. Put them in the oven. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
Food
Serving
size (g)
Directions
H7
Roast
Chicken
Pieces
500-600
900-1000
Weigh chicken pieces and brush with oil and
spices. Place them evenly on high rack. When
the beep sounds, turn the chicken over and
press start to continue. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
H8
Roast
Chicken
1200-1300
Brush the chicken oil and spices fully. Put
Breast side down first, in the middle of
low rack. When the beep sounds, turn the
chicken over by using tongs and press the
start to continue. After cooking, stand for 2-3
minutes.
H9
Beef Steak
Pie
500-600
Ingredients
200 g beef, cubed, 1 tbsp olive oil, 1/2
onion(sliced), 80 g mushroom(sliced), 1 tbsp
each of parsley and thyme, chopped, 1 tbsp
Worcestershire sauce, salt and pepper, 2 tbsp
flour, 100 ml hot beef stock,120 g readymade pastry dough, 1 egg yolk (beaten)
Method
Sprinkle the beef with four, salt and pepper.
Fry them in a frying pan with oil, stirring
frequently until browned. Add onion,
mushroom, parsley, thyme, Worcestershire
sauce and beef stock and broil. After broiling,
reduce to simmer for an hour.
Pour the filling mixture to an oven dish and
cover with the pie pastry sheet and press the
edge together to seal. Decorate with pastry
trimming with knife and pork. Cut cross the
top and brush with beaten egg yolk. Put them
on the low rack. After cooking, stand for 2-3
minutes.
22 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 22
10/18/2016 4:33:39 PM
H10
Food
Serving
size (g)
Directions
Homemade
Mini Quiche
400-500
Ingredients
• Pastry
200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg
• Mixture
30 g bacon, cubed, 60 g Cream, 60 g
Cream fraiche, 2 egg, 40 g grated cheese,
salt and pepper
Method
To make the pastry, put the flour, butter and
eggs in a bowl and mix to a soften pastry and
then rest it in the refrigerator for 30 mins.
Roll out the pastry and place in buttered
metal tins (like muffin mould for 6 mini
quiches). Mix the cream, cubed bacon, cream
fraiche, egg, cheese, salt, pepper and pour the
mixture into the moulds. Put them on the low
rack. After cooking, stand for 5 minutes.
Food
Plated Meal
(3 components)
300-350
400-450
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme
is suitable for meals consisting of 3
components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dish like potatoes,
rice or pasta). After cooking, stand for 2-3
minutes.
A4
Ready Meal
(1 component)
300-350
400-450
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
A5
Roast Fish
300-400
500-600
Brush skin of whole fish (trout or
gilthead) with oil and add herbs and
spices. Put fish side by side, head to tail
on the high rack. Turnover as soon as the
beep sounds. After cooking, stand for 2-3
minutes.
A6
Roast Beef
800-1000
1200-1400
Brush beef with oil and spice it with
pepper and salt. Put it on the low rack,
first with the fat side down. After cooking,
wrap in aluminium foil and stand for 1015 minutes.
A7
Roast Pork
800-1000
1200-1400
Brush pork with oil and spice it with
pepper and salt. Put it on the low rack,
first with the fat side down. After cooking,
wrap in aluminium foil and stand for 1015 minutes.
A8
Grilled Chicken
Breasts
Directions
A1
Frozen
Lasagne
400-450
Put frozen lasagne into a suitable sized
ovenproof dish. Put dish on low rack.
After cooking, stand for 3-4 min.
A2
Frozen Thin
Pizza
300-350
400-450
Put frozen pizza on the low rack. After
cooking, stand for 1-2 min.
300-400
500-600
Rinse chicken breast, marinate and put
them on the high rack. Turnover as soon
as the beep sounds. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
English 23
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 23
10/18/2016 4:33:39 PM
Cooking Smart
Serving
size (g)
Directions
A3
Auto cook guide
Food
Serving
size (g)
Cooking Smart
Food
Serving
size (g)
Directions
Grilled Salmon
Fillets
300-400
500-600
Brush salmon fillets with oil and spice.
Put fish steaks evenly on the high rack.
Turnover as soon as the beep sounds.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
Grilled Fish
Fillets
500-600
Brush fish fillets with oil and spice.
Put fish fillets evenly on the high rack.
Turnover as soon as the beep sounds.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
A11
Frozen Bread
Rolls
400-500
Put frozen bread rolls on the low rack.
After cooking, stand for 1-2 minutes.
A12
Brownies
700-750
Put pre-mixture, egg, water, sunflower oil
in a bowl and mix well. Pour mixture in a
glass tray on the low rack. After cooking,
stand for 10 minutes. As your preference,
you can put some nuts in brownie.
A9
A10
A13
Cooking Smart
Roast
Vegetables
200-250
300-350
Slice fresh vegetables (e.g. pieces of
pepper, onions, courgette slices and
mushrooms) and brush oil, spice. Put them
on crusty plate. Set plate on the high rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
Food
Serving
size (g)
Directions
A16
Potato Wedges
300-350
400-450
Wash normal sized potatoes and cut them
into wedges. Brush with olive oil and
spices. Put them with the cut side on the
crusty plate. Set plate on high rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
A17
Frozen Onion
Rings
200-250
300-350
Distribute frozen onion rings evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
A18
Frozen Prawns
300-350
400-450
Distribute frozen prawns evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
A19
Frozen Fried
Squids
200-250
300-350
Distribute frozen fried squids evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
A20
Frozen Chicken
Nuggets
300-350
400-450
Distribute frozen chicken nuggets evenly
on the crusty plate. Set plate on high rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
A21
Pizza Dough
300-500
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
A14
Frozen Potato
Croquettes
300-350
400-450
Distribute frozen potato croquettes evenly
on the crusty plate. Set plate on low rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
A22
Cake Dough
500-800
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
A15
Homemade
French Fries
300-350
400-450
Peel potatoes and cut into sticks with
a thickness of 10x10 mm. Soak in cold
water (for 30 min.). Dry them with a
towel, weigh them and brush with 5 g
oil and spice. Distribute homemade fries
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. After cooking, stand for 2-3
minutes.
A23
Bread Dough
600-900
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
24 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 24
10/18/2016 4:33:39 PM
Food
A24
A25
Yogurt – Small
Ceramic Cup
Yogurt – Large
Glass Bowl
Serving
size (g)
Directions
500
Distribute 150 g natural yogurt into 5
ceramic cups or small glass jars evenly
(30 g each). Add 100 ml milk into each
cup. Use long-life milk (room-temperature;
3.5 % fat). Cover each with cling film and
set in a circle on turntable. After finish,
keep 6 hours in a refrigerator. For the
first time we recommend to use dried
yogurt bacteria ferment.
500
Mix 150 g natural yogurt with 500 ml
long-life milk (room-temperature; 3.5 %
fat). Pour evenly into large glass bowl.
Cover with cling film and set on turntable.
After finish, keep 6 hours in a refrigerator.
For the first time we recommend to use
dried yogurt bacteria ferment.
Food
Serving
size (g)
Poultry
200-1500
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry over,
when the oven beeps. This programme
is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-60
minutes.
d3
Fish
200-1500
Shield the tail of a whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over, when
the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes as well as for
fish fillets. Stand for 20-50 minutes.
d4
Bread/Cake
100-1000
Put bread horizontally on a piece of
kitchen paper and turn over, as soon as
the oven beeps. Place cake on a ceramic
plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. (Oven keeps operating
and is stopped, when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds
of bread, sliced or whole, as well as
for bread rolls and baguettes. Arrange
bread rolls in a circle. This programme
is suitable for all kinds of yeast cake,
biscuit, cheese cake and puff pastry. It
is not suitable for short/crust pastry,
fruit and cream cakes as well as for cake
with chocolate topping. Stand for 10-30
minutes.
d5
Fruit
100-600
Spread fruits evenly into a flat glass dish.
This programme is suitable for all kind of
fruits. Stand for 5-20 minutes.
NOTE
Power Defrost guide
d1
Meat
Serving
size (g)
Directions
200-1500
Shield the edges with aluminium foil. Turn
the meat over, when the oven beeps. This
programme is suitable for beef, lamb,
pork, steaks, chops, minced meat. Stand
for 20-60 minutes.
English 25
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 25
10/18/2016 4:33:39 PM
Cooking Smart
d2
The turntable is not rotating while fermenting yogurt.
Food
Directions
Cooking Smart
Manual cooking
Fresh vegetables
•
•
•
•
•
•
Microwave cooking guide
•
•
•
Do not use metal containers with Microwave mode. Always put food
containers on the turntable.
It is recommended to cover the food for best results.
After cooking is complete, let the food settle in its own steam.
Use a glass Pyrex container with a lid.
Add 30-45 ml of cold water for every 250 g.
Stir once during cooking, and once after cooking.
Add seasoning after cooking.
For faster cooking, it is recommended to cut into smaller, even sizes.
Cook all fresh vegetables using full microwave power (900 W).
Food
Frozen vegetables
•
•
•
Use a glass Pyrex container with a lid.
Stir vegetables twice during cooking, and once after cooking.
Add seasoning after cooking.
Food
Spinach
Serving size
(g)
150
Broccoli
Power (W)
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
600
5-7
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
Broccoli
300
600
2-3
7-9
2-3
Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water.
Cooking Smart
Peas
300
600
Brussels sprouts
300
600
Mixed vegetables
(carrots, peas, corn)
Mixed vegetables
(Chinese style)
300
600
Courgettes
7-9
2-3
7½-9½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
600
3-4
6-7
3
250
5-6
3
250
4-5
3
250
500
4-5
7-8
3
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre.
2-3
Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water.
250
500
Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower
7½-9½
Standing time
(min.)
Add 60–75 ml (4-5 tbsp.) of water.
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
Green beans
Cooking time
(min.)
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the
centre
Carrots
8-10
Serving size (g)
250
3-4
3
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) of water or
a knob of butter. Cook until just tender.
Egg Plants
250
3-4
3
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1
tablespoon lemon juice.
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
Leeks
250
3-4
3
Cut leeks into thick slices.
26 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 26
10/18/2016 4:33:40 PM
Food
Mushrooms
Serving size (g)
Cooking time
(min.)
Standing time
(min.)
125
250
1-2
2-3
3
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add
any water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and
pepper. Drain before serving.
Onions
250
4-5
250
4-5
Stir from time to time during and after cooking.
Cook uncovered, and close the lid during settling. Then, drain water thoroughly.
• Rice: Use a large glass Pyrex container with a lid against the rice doubling in
volume.
• Pasta: Use a large glass Pyrex container.
Food
3
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.)
water.
Peppers
Rice and pasta
3
White rice
(parboiled)
Cut pepper into small slices.
Potatoes
250
500
4-5
7-8
3
Brown rice
(parboiled)
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar
sized halves or quarters.
Turnip cabbage
250
5-6
3
Power
(W)
250
Cooking
time
(min.)
Standing
time
(min.)
16-18
900
5
Directions
Add 500 ml of
cold water.
375
18-20
Add 750 ml of
cold water.
250
22-23
Add 500 ml of
cold water.
900
375
5
24-25
Add 750 ml of
cold water.
Mixed rice
(rice + wild rice)
250
900
17-19
5
Add 500 ml of
cold water.
Mixed corn
(rice + grain)
250
900
19-20
5
Add 400 ml of
cold water.
250
900
11-13
5
Add 1000 ml of
hot water.
Pasta
English 27
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 27
10/18/2016 4:33:40 PM
Cooking Smart
Cut turnip cabbage into small cubes.
Serving
size (g)
Cooking Smart
Reheating
•
•
•
•
•
Do not reheat large-sized foods such as joints of meat, which easily overcook.
It is safer to reheat foods at lower power levels.
Stir well or turn over during and after cooking.
Use caution for liquids or baby foods. Stir well before, during, and after
cooking with a plastic spoon or glass stirring stick to prevent eruptive boiling
and scalding. Keep them inside the oven during the standing time. Allow a
longer reheating time than other food types.
Recommended standing time after reheating is 2-4 minutes. See the table
below for reference.
Food
Serving size
Power (W)
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
Filled pasta with
sauce (chilled)
350 g
600
5½ – 6½
3
Plated meal
(chilled)
Liquids
Food
Drinks (coffee,
tea, water)
Serving size
250 ml (1 mug)
500 ml (2 mugs)
Power (W)
900
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
1½- 2
3 – 3½
1-2
Pour into mugs and reheat uncovered: 1 cup in the centre, 2
cups side by side. Keep in microwave oven during standing
time and stir well.
Cooking Smart
Soup (chilled)
250 g
450 g
900
3-4
4-5
2-3
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl. Cover
with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before
serving.
Stew (chilled)
450 g
600
5½ – 6½
2-3
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing and
serving.
Pasta with sauce
(chilled)
350 g
600
4½ – 5½
3
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and
again before standing and serving.
450 g
600
6-7
3
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film.
Baby foods & milk
Food
Baby food
(vegetables +
meat)
Baby porridge
(grain + milk +
fruit)
Baby milk
Serving size
Power (W)
Cooking time
(sec.)
Standing
time (min.)
190 g
600
30
2-3
Put into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir
well and check the temperature carefully.
190 g
600
20
2-3
Put into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir
well and check the temperature carefully.
100 ml
200 ml
300
30-40
60-70
2-3
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turn-table. Cook uncovered. Shake
well and stand for at least 3 minutes. Before serving, shake
well and check the temperature carefully.
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
28 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 28
10/18/2016 4:33:40 PM
Defrost
Put frozen food in a microwave-safe container without a cover. Turn over during
defrosting, and drain off liquid and remove giblets after defrosting. For faster
defrosting, cut the food into small pieces, and wrap them with aluminum foil
before defrosting. When the outer surface of frozen foods begins to melt, stop
defrosting and let stand as instructed in the table below.
Do not change the default power level (180 W) for defrosting.
Food
Meat
Minced meat
Pork steaks
Serving size (g)
Defrosting
time (min.)
Standing time
(min.)
250
500
4-6
9-11
15-30
250
7-8
Chicken pieces
500 (2 pcs.)
12-14
Whole chicken
1200
28-32
15-60
Fish fillets
200
6-7
Whole fish
400
11-13
10-25
Put frozen fish in the middle of ceramic plate. Arrange the thinner
parts under the thicker parts. Shield narrow ends of fillets and tail
of whole fish With aluminium foil. Turn over after half of defrosting
time!
Fruit
Berries
300
6-7
Standing time
(min.)
Bread rolls
(each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
1-1½
2½-3
5-20
Toast/sandwich
250
4-4½
German bread
500
7-9
Bread
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper on
the ceramic plate. Turn over after half of defrosting time!
The grill-heating elements are located on the ceiling of the cooking chamber. These
elements operate only when the door is closed and the turntable is rotating.
When grilling food, put the food on the high rack unless otherwise instructed.
Preheat the grill for 2-3 minutes with Grill mode, and, unless otherwise instructed
below, grill food on the high rack. When grilling is complete, use oven gloves to
take out the food.
Cookware
Grill: Use flameproof containers, which may include metal parts. Do not use plastic
cookware of any kind.
Microwave + Grill: Do not use cookware that is made of metal or plastic substances.
Food type
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches, and all kinds of toast with toppings.
Grilling
Food
Serving size
Mode
Cooking time
(1st side)
(min.)
Cooking time
(2nd side)
(min.)
4 pcs. (each
25 g)
Grill only
3½-4½
2-2½
5-10
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).
Toast Slices
Put toast slices side by side on the high rack.
English 29
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 29
10/18/2016 4:33:40 PM
Cooking Smart
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on ceramic plate. Shield the thinner parts
like wings and ends with aluminium foil. Turn over after half of
defrosting time!
Fish
Defrosting
time (min.)
Grilling guide
Place the meat on the ceramic plate. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Poultry
Serving size (g)
Food
Cooking Smart
Food
Grilled
tomatoes
Tomato +
cheese toast
Toast Hawaii
Serving size
Mode
Cooking time
(1st side)
(min.)
Cooking time
(2nd side)
(min.)
Food
Serving size
Mode
Cooking time
(1st side)
(min.)
Cooking time
(2nd side)
(min.)
2 pcs. (400 g)
300 W + Grill
6-7
-
Chicken pieces
500 g
(2 pcs.)
300 W + Grill
9-11
8-10
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in a
circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack. Stand
for 2-3 minutes.
4 pcs. (300 g)
180 W + Grill
5-6
-
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
high rack. Stand for 2-3 minutes
4 pcs. (500 g)
300 W + Grill
5-6
500 g
450 W + Grill
14-16
-
Cut potatoes into halves. Brush potatoes with oil and parsley.
Put them in a circle on the high rack with the cut side to the
grill.
Cooking Smart
Baked apples
2 apples
300 W + Grill
6-7
Beef steaks
(medium)
400 g
(2 pcs.)
Grill only
8-12
6-10
Brush the beef steaks with oil. Lay them in a circle on the high
rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
-
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
high rack. Stand for 2-3 minutes.
Baked potatoes
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle
on the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
Roast fish
400-500 g
300 W + Grill
6-8
5½-6½
Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices.
Put two fish side by side (head to tail) on the high rack. After
grilling stand for 2-3 minutes.
-
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the low rack.
Roast Chicken
1200-1300 g
450 W + Grill
19-23
20-24
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast
side down, second side breast side up on the low rack. After
cooking stand for 5 minutes.
30 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 30
10/18/2016 4:33:40 PM
Crusty plate
Hot blast guide
We recommend you to preheat the crusty plate while it’s on the turntable for 3-4
minutes.
Cooking with hot blast is a powerful combination of the inner grill heater and
the convection ring heater with fan at side. The hot air blows from the top of the
cavity through holes into the oven. The heating element at top and side and the
fan at the side-wall, keeps the hot air circulating evenly.
Use this mode for biscuits, individual scones, rolls, and cakes as well as fruit cakes,
choux, and soufflés.
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything you would
normally use in a traditional convection oven – can be used.
Food
Bacon
Preheat
Cooking
Serving
size (g)
Mode
Time (min.)
Mode
Time (min.)
80 (4-6
slices)
600 W +
Grill
3
600 W +
Grill
3-4
Preheat crusty plate. Put slices side by side on crusty plate. Put
plate on high rack.
Grilled
tomatoes
200
600 W +
Grill
3
300 W +
Grill
3½-4½
Preheat crusty plate. Cut tomatoes in halves. Put some cheese
on top. Arrange in a circle on plate and set on high rack.
Potato
wedges
250
600 W +
Grill
4
450 W +
Grill
8-10
Chicken
nuggets
300
600 W +
Grill
4
600 W +
Grill
Frozen mini tartes/
pizza snacks
Frozen Oven Chips
Mode (°C)
Cooking Time
(min.)
250
200
9-12
Put pizza snacks on the crusty plate. Put plate on low
rack.
300
200
13-16
Distribute frozen oven chips on crusty plate. Put plate on
low rack.
Frozen chicken
nuggets
6-8
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. oil. Put chicken
nuggets on crusty plate. Put plate on the high rack. Turn over
after 4-5 minutes.
Serving size (g)
Frozen Pizza
300
200
6-9
Put frozen nuggets on crusty plate. Put plate on the high
rack.
300
200
13-15
Put frozen Pizza on the low rack.
Homemade
Lasagna/ Pasta
Gratin
Roast Vegetables
500
180
25-30
Put pasta in ovenproof dish. Put dish on low rack.
300
200
6-10
Rinse and prepare vegetables in slices (e.g. courgette, egg
plants, pepper, pumpkin). Brush with olive oil and add
spices. Put on crusty plate on low rack.
English 31
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 31
10/18/2016 4:33:40 PM
Cooking Smart
Rinse and clean potatoes. Cut into wedges or cubes. Brush with
olive oil, herbs and spices. Distribute cubes evenly on plate. Put
plate on high rack. Turn over after 5-7 minutes.
Food
Cooking Smart
Convection guide
Food
Convection
In Convection mode, both the heating element and the side-wall fan operate
together to circulate the heat inside the cooking chamber. Use this mode for
biscuits, individual scones, rolls, and cakes as well as fruit cakes, choux, and
soufflés. All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything
you would normally use in a traditional convection oven – can be used.
Roast beef/lamb
(medium)
Preheat the grill with Fast Preheat, and wait until the cycle is complete. Set the
power level and cooking time as instructed below. Use oven gloves when taking
out food.
Cooking Smart
Food
Serving size (g)
Mode
Cooking Time
(min.)
Frozen Pizza (ready
baked)
300-400
Only 200 °C
15-17
Frozen lasagne
Place the pizza on the low rack. After baking stand for
2-3 minutes
400
450 W + 200 °C
16-18
Put into a suitable sized glass pyrex dish or leave in the
original packaging (take care that this is suitable for
microwaves and oven heat). Put frozen lasagne on the
low rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
Mode
1000-1200
450 W + 160 °C
Cooking Time
(min.)
18-20 (first side)
15-17 (second
side)
Brush beef/ lamb with oil and spice it with pepper, salt
and paprika. Put it on the low rack, first with the fat side
down. After cooking wrap in aluminium foil and stand for
10-15 minutes.
Microwaves+Convection
This combination mode combines the microwave energy with hot air, resulting in
reduced cooking time and producing a brown, crispy surface of the food. The oven
offers 5 different combination modes for your convenience. Use this for all kinds
of meat and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and
light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones, and breads. Use only
ovenproof cookware, such as glasses, potteries, or bone china without metal trim.
Serving size (g)
Frozen bread rolls
350 (6 pcs.)
100 W + 160 °C
6-8
Put bread rolls in a circle on the low rack. Stand 2-3
minutes.
Marble cake
700
Only 180 °C
70-80
Put the fresh dough in a small rectangular black metal
baking dish (length 25 cm). Put the dish on the low rack.
After baking stand for 5-10 minutes.
Small Cakes
each 30
Only 165°C
25-35
Put up to 12-15 small cakes / muffins in paper cups on
crusty plate. Put plate on low rack. After baking stand for
5 minutes.
Croissants/bread
rolls
(fresh dough)
Frozen cake
200-250
Only 200 °C
13-18
Put the chilled croissants or bread rolls on baking paper
on the low rack.
1000
180 W + 160 °C
16-18
Put the frozen cake directly on the low rack. After defrost
and warming keep standing for 15-20 minutes.
32 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 32
10/18/2016 4:33:40 PM
Food
Serving size (g)
Mode
500
600 W
180 °C
Homemade Potato
Gratin
Cooking Time
(min.)
5-7 (first side)
12-16 (second
side)
Put Gratin in ovenproof dish. Set on low rack.
Homemade Quiche
(Medium size)
Homemade quiche
(Large size)
500-600
170 °C
40-42
Preheat oven for 170 °C by using convection mode.
Prepare quiche using metal medium size pan and put on
low rack. Refer a recipe in Hot Blast auto cook guide.
900-1000
180 W + 170 °C
38-40
Preheat oven for 170 °C by using convection mode
without crusty plate. Prepare quiche using crusty plate
and put on low rack. Refer a recipe in Hot Blast auto cook
guide.
Quick & Easy
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine
into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3 ½ to 4 ½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 10-12
minutes using 900 W. Stir several times during cooking. Put directly into small jam
glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
Cooking pudding
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6 ½ to 7 ½ minutes using 900 W. Stir several times well during
cooking.
Browning almond slices
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40
seconds using 900 W, until butter is melted.
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate. Stir several
times during browning for 3 ½ to 4 ½ minutes using 600 W. Let it stand for 2-3
minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
Melting chocolate
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish. Heat for 3-5 minutes, using 450
W until chocolate is melted. Stir once or twice during melting. Use oven gloves
while taking out!
Meltng crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds
using 300 W, until honey is melted.
English 33
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 33
10/18/2016 4:33:40 PM
Cooking Smart
Melting butter
Troubleshooting
You may encounter a problem using the oven. In that case, first check the table
below and try the suggestions. If a problem persists, or if any information code
keeps appearing on the display, contact a local Samsung service centre.
Checkpoints
Problem
The power turns off
during operation.
Cause
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the cooling
fan.
Trying to operate the oven
without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the oven
for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to be
used for the oven.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a lid
may causes popping sounds.
Do not use sealed containers as
they may burst during cooking
due to expansion of the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the
oven for ventilation. Keep the
gaps specified in the product
installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top of
the oven.
Food residue is stuck
between the door and oven
interior.
Clean the oven and then open the
door.
Action
General
The buttons cannot
be pressed properly.
Troubleshooting
Foreign matter may be
caught between the buttons.
Remove the foreign matter and
try again.
For touch models: Moisture
is on the exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered in
foreign matter.
Remove the foreign matter and
try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food, press
the Start button again to start
operation.
The oven stops while
in operation.
Action
After cooking for an extended
period of time, let the oven cool.
If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the
suggestions.
Problem
Cause
The oven has been cooking
for an extended period of
time.
The door cannot be
opened properly.
34 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 34
10/18/2016 4:33:40 PM
Problem
Cause
Action
Heating including the
Warm function does
not work properly.
The oven may not work, too
much food is being cooked,
or improper cookware is
being used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and run
the microwave for 1-2 minutes
to check whether the water is
heated. Reduce the amount of
food and start the function again.
Use a cooking container with a
flat bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food and
start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left open
for a long time.
The interior light may
automatically turn off when the
Eco function operates. Close and
reopen the door or press the
Cancel button.
Clean the inside of the oven and
check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this beeping
sound means it's time to
turn over the food during
thawing.
After turning over the food, press
the Start button again to restart
operation.
The oven is not level.
The oven is installed on an
uneven surface.
Make sure the oven is installed on
flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
When power is
connected, the oven
immediately starts
to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check again.
Cause
Action
The power or power socket
is not properly grounded.
Make sure the power and power
socket are properly grounded.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food. This
is not an oven malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
The brightness inside
the oven varies.
Brightness changes
depending on power output
changes according to
function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions. This
is not an oven malfunction.
Cooking is finished,
but the cooling fan is
still running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to run
for about 3 minutes after
cooking is complete.
This is not an oven malfunction.
1.
2.
3.
Water drips.
Steam emits
through a door
crack.
Water remains
in the oven.
Troubleshooting
The interior light is covered
by foreign matter.
Problem
There is electricity
coming from the
oven.
English 35
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 35
10/18/2016 4:33:40 PM
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
Turntable
While turning, the
turntable comes out
of place or stops
turning.
There is no roller ring, or the
roller ring is not properly
in place.
Install the roller ring and then try
again.
The turn table drags
while turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and do
not use containers that are too
large.
Food residue is stuck to the
bottom of the oven.
Remove any food residue stuck to
the bottom of the oven.
The turn table rattles
while turning and is
noisy.
Grill
Smoke comes out
during operation.
Problem
Cause
Action
Oven
Troubleshooting
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when you
first use the oven.
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the heating
elements.
There is a burning or
plastic smell when
using the oven.
Plastic or non heat-resistant
cookware is used.
Use glass cookware suitable for
high temperatures.
There is a bad smell
coming from inside
the oven.
Food residue or plastic has
melted and stuck to the
interior.
Use the steam function and then
wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice inside
and run the oven to remove the
odour more quickly.
The oven does not
cook properly.
The oven door is frequently
opened during cooking.
If you open the door often, the
interior temperature will be
lowered and this may affect the
results of your cooking.
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when you
first use the oven.
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the heating
elements.
Food is too close to the grill.
Put the food a suitable distance
away while cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven controls
and try again.
Food is not properly
prepared and/or arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
The grill or other accessories
are not correctly inserted.
Correctly insert the accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware with flat
bottoms.
36 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 36
10/18/2016 4:33:40 PM
Technical specifications
Information codes
If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check
the table below and try the suggestions.
Code
C-20
Description
Action
The temperature sensor is open.
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
Power
Consumption
The temperature sensor is short.
C-A1
This code appears when the oven
fails to sense the damper to open or
close for 1 minute.
C-F0
If there is no communication
between the
main and sub MICOM.
C-21
This code appears when the oven
temperature high.
In case the temperature rises
over the limit temperature during
operation of each mode. (Fire
sensed.)
Unplug the power cord
of the oven, and contact
a local Samsung service
centre.
Maximum power
2950 W
Microwave
1450 W
Grill
2250 W
Convection
2500 W
Hotblast
2750 W
Output Power
100 W / 900 W (IEC - 705)
Operating Frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P (20)
Cooling fan motor
Cooling Method
Unplug the power cord for
cooling enough time, and
restart the microwave oven.
Dimensions
(W x H x D)
Main unit
(Include Handle)
528 x 404 x 470 mm
Cooking chamber
400 x 219 x 396.5 mm
35 liter
Volume
Press Stop (
C-d0
Unplug the power cord for
cooling enough time, and
clean the button. (Dust,
Water)
When appear same
problem, contact a local
Samsung service centre.
) to try again.
Weight
Net
Approx. 28.5 kg
Technical specification
C-F2
The touch key is malfunction.
230 V ~ 50 Hz
Power Source
English 37
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 37
10/18/2016 4:33:41 PM
Memo
38 English
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 38
10/18/2016 4:33:41 PM
Memo
English 39
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 39
10/18/2016 4:33:41 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
www.samsung.com/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/th/support
SRI LANKA
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04321J-02
MC35J8088LT_SP_DE68-04321J-02_EN.indd 40
10/18/2016 4:33:41 PM
Download PDF

advertising