Samsung | MC28H5015AS | Samsung MC28 Combi, Grill Convection MWO with Ceramic Enamel, 28L Panduan pengguna

MC28H5015**
Ketuhar Gelombang
Mikro
bayangkan kemungkinannya
Terima kasih kerana membeli produk Samsung ini.
Arahan pemilik & Panduan memasak
Harap maklum bahawa jaminan Samsung TIDAK merangkumi khidmat
panggilan untuk menerangkan operasi produk, membetulkan pemasangan
yang tidak betul, atau melakukan pembersihan atau penyenggaraan biasa.
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 1
9/11/2015 4:39:56 PM
kandungan
maklumat keselamatan................................................................................ 2
panduan carian cepat.................................................................................. 11
ciri-ciri ketuhar............................................................................................. 12
Ketuhar....................................................................................................... 12
Panel kawalan............................................................................................. 13
Aksesori...................................................................................................... 13
penggunaan ketuhar.................................................................................... 14
Bagaimana ketuhar gelombang mikro berfungsi.......................................... 14
Memeriksa bagi memastikan ketuhar anda beroperasi dengan betul........... 15
Menetapkan masa....................................................................................... 15
Memasak/Memanas Semula....................................................................... 16
Aras kuasa dan variasi masa....................................................................... 16
Melaraskan masa memasak........................................................................ 16
Memberhentikan proses memasak.............................................................. 17
Menetapkan mod penjimatan tenaga........................................................... 17
Menggunakan ciri pemanasan semula/masak auto..................................... 17
Menggunakan ciri masakan sihat................................................................. 19
Menggunakan ciri kalis doh/yogurt.............................................................. 21
Menggunakan ciri cair beku kuasa............................................................... 22
Perolakan.................................................................................................... 23
Mengril........................................................................................................ 23
Menyatukan gelombang mikro dan gril........................................................ 24
Menyatukan gelombang mikro dan perolakan............................................. 24
Memilih aksesori.......................................................................................... 25
Menggunakan ciri kunci kanak-kanak.......................................................... 25
Menggunakan ciri pinggan putar hidup/mati................................................ 25
Menggunakan fungsi masakan berkerak manual
(Hanya digunakan pada model MC28H5015C*, MC28H5015Z*)................. 26
Menggunakan fungsi memasak stim
(Hanya digunakan pada model MC28H5015F*, MC28H5015Z*).................. 27
Tetapan memasak stim manual................................................................... 27
Memanggang
(Hanya digunakan pada model MC28H5015Z*)........................................... 28
Menggunakan spit berbilang menegak........................................................ 29
Menggunakan ciri-ciri penyahbauan............................................................ 30
Mematikan pembunyi bip............................................................................ 30
panduan perkakas memasak...................................................................... 30
panduan memasak....................................................................................... 31
penyelesaian masalah dan kod ralat.......................................................... 40
Perbaiki....................................................................................................... 40
Kod ralat..................................................................................................... 43
spesifikasi teknikal....................................................................................... 43
maklumat keselamatan
MENGGUNAKAN BUKU KECIL ARAHAN INI.
Anda baru sahaja membeli ketuhar gelombang mikro SAMSUNG.
Arahan Pemilik anda mengandungi maklumat yang berguna mengenai cara
memasak menggunakan ketuhar gelombang mikro anda:
• Langkah-langkah keselamatan
• Aksesori dan perkakas memasak yang sesuai
• Petua memasak yang berguna
• Petua memasak
PETUNJUK UNTUK SIMBOL DAN IKON
AMARAN
AWAS
Bahaya atau amalan-amalan yang tidak selamat yang
boleh menyebabkan kecederaan diri yang teruk atau
kematian.
Bahaya atau amalan-amalan yang tidak selamat yang boleh
menyebabkan kecederaan diri yang tidak serius atau
kerosakan harta benda.
Amaran; Bahaya kebakaran
Amaran; Permukaan panas
Amaran; Elektrik
Amaran; Bahan mudah
meletup
JANGAN cuba.
JANGAN sentuh.
JANGAN dipisahkan.
Ikut arahan dengan teliti.
Tanggalkan palam kuasa
daripada soket dinding.
Pastikan mesin dibumikan
untuk mencegah kejutan
elektrik.
Hubungi pusat
perkhidmatan untuk
mendapatkan bantuan.
Nota
Penting
Bahasa Melayu - 2
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 2
9/11/2015 4:39:59 PM
AMARAN
(Fungsi gelombang mikro sahaja)
AMARAN: Jika pintu atau kedap pintu rosak,
ketuhar tidak boleh dikendalikan sehingga ia
telah dibaiki oleh orang yang cekap.
AMARAN: Adalah merbahaya bagi seseorang
yang tidak cekap menjalankan sebarang servis
atau operasi pembaikan yang melibatkan
kerja menanggalkan penutup yang memberi
perlindungan daripada pendedahan kepada
tenaga gelombang mikro.
Alat ini hanya untuk digunakan di dalam rumah
sahaja.
AMARAN: Hanya benarkan kanak-kanak
menggunakan ketuhar tanpa penyeliaan
apabila arahan yang mencukupi telah
diberikan supaya kanak-kanak tersebut boleh
menggunakan ketuhar dengan cara yang
selamat dan memahami bahaya penggunaan
yang tidak betul.
AMARAN: Alat ini boleh digunakan oleh
kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas dan
orang-orang yang kekurangan keupayaan
fizikal, deria atau mental atau kurang
pengalaman dan pengetahuan jika mereka
telah diselia atau diberi arahan mengenai
penggunaan alat dengan cara yang selamat
dan memahami bahaya yang terlibat. Kanakkanak tidak seharusnya bermain dengan alat
ini. Kanak-kanak tidak sepatutnya melakukan
pembersihan dan penyenggaraan pengguna
melainkan mereka berusia daripada 8 tahun ke
atas dan diawasi.
Hanya gunakan perkakas dapur yang sesuai
untuk digunakan dalam ketuhar gelombang
mikro.
Apabila memanaskan makanan dalam bekas
plastik atau kertas, perhatikan ketuhar untuk
mengesan kemungkinan pencetusan bunga
api.
01 MAKLUMAT KESELAMATAN
ARAHAN KESELAMATAN PENTING
BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN
UNTUK RUJUKAN PADA MASA
HADAPAN.
Pastikan langkah-langkah keselamatan ini
dipatuhi sepanjang masa.
Sebelum menggunakan ketuhar,
pastikan arahan berikut diikuti.
Bahasa Melayu - 3
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 3
9/11/2015 4:39:59 PM
Ketuhar gelombang mikro dimaksudkan
untuk pemanasan makanan dan minuman.
Pengeringan makanan atau pakaian dan
pemanasan pad penghangat, selipar, span,
kain lembap dan yang seakan-akan sama
boleh menyebabkan risiko kecederaan,
penyalaan atau kebakaran.
Jika asap dikeluarkan, matikan atau cabut
palam alat dan pastikan pintu ketuhar ditutup
untuk mematikan api;
AMARAN: Memanaskan minuman
menggunakan gelombang mikro boleh
mengakibatkan pendidihan meluap tertunda,
oleh itu pastikan anda berhati-hati apabila
memegang bekas.
AMARAN: Kandungan botol makanan bayi
dan balang makanan bayi harus dikacau atau
di goncang dan suhunya diperiksa sebelum
makanan dimakan, bagi mengelakkan luka
terbakar.
Telur dalam kulitnya dan telur rebus tidak
harus dipanaskan di dalam ketuhar gelombang
mikro oleh kerana ia boleh meletup, walaupun
setelah pemanasan gelombang mikro telah
selesai.
Ketuhar harus dibersihkan dengan tetap dan
sebarang cebisan makanan ditanggalkan.
Kegagalan mengekalkan ketuhar dalam
keadaan yang bersih boleh mengakibatkan
kerosakan pada permukaannya yang boleh
memendekkan hayat peralatan ini dan mungkin
mengakibatkan situasi yang berbahaya.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk dipasang
di dalam kenderaan jalan raya, karavan, dan
kenderaan-kenderaan yang serupa dll.
Alat ini bukan untuk digunakan oleh orangorang (termasuk kanak-kanak) yang
mempunyai keupayaan fizikal, sensori atau
mental yang kurang, atau tidak berpengalaman
dan berpengetahuan, kecuali mereka telah
diberikan penyeliaan atau arahan tentang
penggunaan alat ini oleh orang yang
bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.
Kanak-kanak harus diselia bagi memastikan
mereka tidak bermain dengan alat ini.
Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti
oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau
orang-orang yang sama berkelayakan bagi
mengelakkan bahaya.
Bahasa Melayu - 4
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 4
9/11/2015 4:39:59 PM
AMARAN
(Fungsi ketuhar sahaja) - Pilihan
AMARAN: Apabila alat dikendalikan dalam
mod kombinasi, kanak-kanak hanya boleh
menggunakan ketuhar di bawah penyeliaan
orang dewasa kerana suhu yang dijana.
Semasa digunakan, alat ini menjadi panas.
Berhati-hati agar tidak menyentuh elemenelemen pemanas di dalam ketuhar.
AMARAN: Bahagian-bahagian yang
boleh dicapai akan menjadi panas semasa
digunakan. Kanak-kanak kecil tidak harus
mendekati ketuhar.
Pembersih wap tidak boleh digunakan.
AMARAN: Pastikan alat ini dimatikan sebelum
menggantikan lampu bagi mengelakkan
kemungkinan kejutan elektrik.
AMARAN: Alat dan bahagian alat yang boleh
dicapai menjadi panas semasa penggunaan.
Berhati-hati agar tidak menyentuh elemenelemen pemanas.
Kanak-kanak berusia kurang daripada 8 tahun
seharusnya dijauhkan melainkan sentiasa
diselia.
01 MAKLUMAT KESELAMATAN
AMARAN: Cecair dan makanan lain tidak
boleh dipanaskan di dalam bekas yang
dikedap kerana ia boleh meletup;
Alat ini tidak sepatutnya dibersihkan dengan
pancutan air.
Ketuhar ini mesti diletakkan mengadap arah
dan ketinggian yang betul yang membenarkan
capaian mudah pada rongga dan kawasan
kawalan.
Sebelum menggunakan ketuhar anda buat kali
pertama, ketuhar harus dikendalikan bersama
air selama 10 minit dan kemudian baru
digunakan.
Jika ketuhar ini mengeluarkan bunyi bising, bau
terbakar atau mengeluarkan asap, cabut palam
kuasa dengan segera dan hubungi pusat
perkhidmatan yang terdekat dengan anda.
Ketuhar gelombang mikro harus diletakkan di
tempat yang sesuai supaya palamnya mudah
dicapai.
Ketuhar gelombang mikro ini dimaksudkan
untuk digunakan di atas kaunter atau atas
kaunter sahaja; ketuhar gelombang mikro ini
tidak harus diletakkan di atas kabinet.
Bahasa Melayu - 5
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 5
9/11/2015 4:39:59 PM
Suhu permukaan boleh dicapai mungkin tinggi
semasa alat sedang beroperasi.
Pintu atau permukaan luar mungkin menjadi
panas semasa alat sedang beroperasi.
Jauhkan alat dan kordnya daripada capaian
kanak-kanak berusia kurang daripada 8 tahun.
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak
berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang
yang kekurangan keupayaan fizikal, deria
atau mental atau kurang pengalaman dan
pengetahuan jika mereka telah diselia atau
diberi arahan mengenai penggunaan alat
dengan cara yang selamat dan memahami
bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak
seharusnya bermain dengan alat ini.
Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna
tidak seharusnya dilakukan oleh kanak-kanak
tanpa seliaan.
Jangan gunakan pembersih kasar yang
kuat atau pengerik logam yang tajam untuk
membersihkan kaca pintu ketuhar kerana ia
boleh mencalarkan permukaannya, yang boleh
mengakibatkan kaca itu pecah.
Alat-alat tidak dimaksudkan untuk
dikendalikan dengan menggunakan pemasa
luaran atau sistem kawalan jauh berasingan.
MEMASANG KETUHAR GELOMBANG
MIKRO ANDA
Letakkan ketuhar pada permukaan rata mendatar
85 sm di atas lantai. Permukaan hendaklah cukup kuat
untuk menampung berat ketuhar dengan selamat.
10 sm di
sm
1.Apabila anda memasang ketuhar anda, di20atas
belakang
pastikan terdapat pengudaraan yang
mencukupi untuk ketuhar anda dengan 85 sm 10 sm di
dari
tepi
meninggalkan sekurang-kurangnya
lantai
10 sm (4 inci) daripada ruang di
belakang dan pada sisi ketuhar dan 20 sm (8 inci)
daripada ruang di atas.
2.Buang semua bahan pembungkusan dari bahagian
dalam ketuhar.
3.Pasang gelang pengguling dan pinggan putar.
Periksa bagi memastikan pinggan putar berputar
dengan bebas.
(Model jenis pinggan putar sahaja)
4.Ketuhar gelombang mikro ini harus diletakkan di
tempat yang sesuai supaya palamnya mudah dicapai.
Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh
pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang-orang
yang sama berkelayakan bagi mengelakkan bahaya.
Untuk keselamatan peribadi anda, pasangkan kabel
ke dalam soket AC dibumikan yang betul.
Bahasa Melayu - 6
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 6
9/11/2015 4:39:59 PM
MEMBERSIHKAN KETUHAR
GELOMBANG MIKRO ANDA
Bahagian ketuhar gelombang mikro yang berikut
hendaklah dibersihkan dengan kerap untuk mencegah
butir minyak dan makanan daripada bertambah:
• Permukaan di dalam dan di luar
• Pintu dan pengadang pintu
• Piring putar dan Gelang roda
(Model jenis piring putar sahaja)
SENTIASA pastikan pengadang pintu adalah bersih
dan pintu menutup dengan betul.
Kegagalan mengekalkan ketuhar dalam keadaan
yang bersih boleh mengakibatkan kerosakan pada
permukaannya yang boleh memendekkan hayat
peralatan ini dan mungkin mengakibatkan situasi
yang berbahaya.
1.Bersihkan permukaan luar dengan kain lembut dan
air yang suam, bersabun. Bilas dan keringkan.
2.Tanggalkan sebarang percikan atau kotoran pada
permukaan dalam ketuhar dengan kain bersabun.
Bilas dan keringkan.
3.Untuk melonggarkan butiran makanan dan
menghilangkan bau, letakkan secawan jus lemon
yang dicairkan dalam ketuhar dan panaskan selama
sepuluh minit pada kuasa maksimum.
4.Basuh pinggan yang selamat pembasuh pinggan
mangkuk apabila perlu.
JANGAN tumpahkan air di dalam pengudaraan.
JANGAN SESEKALI gunakan produk pelelas atau
pelarut kimia. Berhati-hati ketika membersihkan
pengadang pintu untuk memastikan tiada butiran:
• Terkumpul
• Mencegah pintu daripada menutup dengan betul
Bersihkan rongga ketuhar gelombang mikro setiap
kali selepas digunakan dengan larutan detergen
yang lembut, tetapi biarkan ketuhar gelombang
mikro menyejuk sebelum membersihkan untuk
mengelakkan kecederaan.
01 MAKLUMAT KESELAMATAN
Jangan pasang ketuhar gelombang mikro dalam
persekitaran yang panas atau lembap seperti di sebelah
ketuhar tradisional atau penyinar. Spesifikasi bekalan
kuasa ketuhar mestilah dihormati dan mana-mana kabel
sambungan yang digunakan mestilah daripada standard
yang sama dengan kabel kuasa yang dibekalkan
dengan ketuhar. Lap bahagian dalam dan pengadang
pintu dengan kain yang lembap sebelum menggunakan
ketuhar gelombang mikro anda buat pertama kali.
Bahasa Melayu - 7
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 7
9/11/2015 4:40:00 PM
Apabila membersihkan bahagian
atas rongga, lebih mudah untuk
memusingkan pemanas ke
bawah sebanyak 45° dan bersihkannya.
(Model pemanas berayun sahaja)
MENYIMPAN DAN MEMBAIKI KETUHAR
GELOMBANG MIKRO ANDA
Beberapa langkah penjagaan yang mudah
hendaklah diambil ketika menyimpan atau
menservis ketuhar gelombang mikro anda.
Ketuhar mestilah tidak digunakan jika pintu atau
pengadang pintu telah rosak.
• Engsel pecah
• Pengadang yang buruk
• Kasing ketuhar yang cacat atau bengkok
Hanya juruteknik servis gelombang mikro yang
berkelayakan harus menjalankan pembaikan.
JANGAN SESEKALI tanggalkan kasing
luar dari ketuhar. Jika ketuhar rosak dan
perlu diservis atau anda ragu-ragu tentang
keadaannya.
• Tanggalkannya daripada soket dinding
• Hubungi pusat perkhidmatan selepas-jualan
yang berdekatan
Jika anda ingin menyimpan ketuhar anda secara
sementara, pilih tempat yang kering dan bebas
habuk.
Sebab : Habuk dan kelembapan boleh memberi
kesan buruk kepada bahagian fungsi dalam ketuhar.
Ketuhar gelombang mikro ini bukan untuk kegunaan
komersial.
Mentol lampu seharusnya tidak digantikan sendiri
untuk sebab-sebab keselamatan.
Sila hubungi pusat khidmat pelanggan Samsung
berdekatan yang sah untuk mengatur jurutera yang
berkelayakan untuk menggantikan mentol.
AMARAN
Hanya kakitangan berkelayakan patut dibenarkan untuk
mengubahsuai atau memperbaiki alat.
Jangan panaskan cecair atau makanan lain dalam bekas yang
dikedap menggunakan fungsi gelombang mikro.
Untuk keselamatan anda, jangan gunakan pembersih air
tekanan tinggi atau pembersih jet wap.
Jangan pasang alat ini; berdekatan pemanas, bahan mudah
terbakar, di lokasi yang lembap, berminyak dan berhabuk, di
lokasi yang terdedah kepada sinaran cahaya matahari dan air
atau di mana kebocoran gas boleh berlaku; atau tapak yang
tidak rata.
Alat ini mesti dipasang dengan betul menurut kod-kod
tempatan dan antarabangsa.
Bahasa Melayu - 8
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 8
9/11/2015 4:40:01 PM
Hilangkan semua bahan-bahan asing seperti habuk atau
air dari terminal-terminal palam kuasa dan titik sentuhan
menggunakan kain kering dengan kerap.
Jangan tarik atau terlalu bengkokkan atau letakkan objek
berat atas kord kuasa.
Jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah.
Jangan matikan alat ini dengan mencabut palam kuasa
semasa ia sedang beroperasi.
Jangan masukkan jari atau benda asing. Jika sebarang benda
asing seperti air memasuki alat ini, cabut palam kuasa dan
hubungi pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda.
Jangan kenakan tekanan atau hentaman berlebihan pada
alat.
Jangan letakkan ketuhar ini di atas benda yang mudah pecah
seperti singki atau benda kaca.
Jangan gunakan benzena, pencair, alkohol, pembersih wap
atau pembersih tekanan tinggi untuk membersihkan alat ini.
Jangan letakkan objek atas ketuhar, di dalam atau di pintu
ketuhar.
Jangan semburkan bahan meruap seperti ubat serangga
pada permukaan ketuhar.
Jangan simpan bahan-bahan mudah terbakar di dalam
ketuhar. Berhati-hati semasa memanaskan masakan atau
minuman yang mengandungi alkohol kerana wap alkohol
boleh terkena bahagian ketuhar yang panas.
Jauhkan kanak-kanak daripada pintu apabila membuka atau
menutupnya kerana mereka mungkin terlanggar pintu atau
tersepit jari pada pintu.
AMARAN: Pemanasan minuman menggunakan gelombang
mikro boleh menyebabkan pendidihan letusan lewat; oleh itu
anda harus berhati-hati apabila mengendalikan bekas; Untuk
mencegah situasi ini SENTIASA beri masa biar sekurangkurangnya 20 saat selepas ketuhar dimatikan supaya suhu
boleh menjadi sama rata. Kacau semasa memanaskan, jika
perlu, dan SENTIASA kacau selepas memanaskan.
Sekiranya kulit anda melecur, ikut arahan PERTOLONGAN
CEMAS berikut:
• Rendam bahagian yang melecur dalam air sejuk selama
sekurang-kurangnya 10 minit.
• Balut dengan pembalut yang bersih dan kering.
• Jangan sapu sebarang krim, minyak atau losen.
Pastikan bahawa voltan kuasa, frekuensi dan arus adalah
sama seperti spesifikasi produk.
Pasang palam kuasa pada soket dinding dengan kukuh.
Jangan gunakan penyesuai berbilang palam, kord pemanjang
atau pengubah elektrik.
Jangan sangkutkan kord kuasa pada objek logam, masukkan
kord kuasa di antara objek atau di belakang ketuhar.
Jangan gunakan palam kuasa yang rosak, kord kuasa yang
rosak atau soket dinding yang longgar. Apabila palam kuasa
atau kord kuasa rosak, hubungi pusat perkhidmatan yang
terdekat dengan anda.
01 MAKLUMAT KESELAMATAN
Sekiranya berlaku kebocoran gas (seperti gas propana,
gas LP, dll), alih udara dengan segera tanpa menyentuh
palam kuasa.
Jangan tuang atau sembur air pada ketuhar.
Jangan masukkan dulang atau rak ke dalam air sejurus
selepas memasak kerana ia boleh menyebabkan dulang atau
rak retak atau rosak.
Jangan kendalikan ketuhar gelombang mikro untuk
menggoreng dengan minyak yang banyak kerana suhu
minyak tidak boleh dikawal. Ini boleh menyebabkan cecair
yang panas itu mendidih berlebihan.
Bahasa Melayu - 9
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 9
9/11/2015 4:40:06 PM
AWAS
Hanya gunakan perkakas yang sesuai untuk digunakan di dalam
ketuhar gelombang mikro; JANGAN gunakan sebarang bekas logam,
Pinggan mangkuk makan malam dengan kemasan emas atau perak,
Pencucuk, garpu, dll.
Tanggalkan ikatan pintal dawai dari beg kertas atau plastik.
Sebab: Pengarkaan atau pencucuhan elektrik boleh berlaku dan
boleh merosakkan ketuhar.
Jangan gunakan ketuhar gelombang mikro untuk mengeringkan
kertas atau kain.
Gunakan masa yang lebih singkat untuk makanan yang sedikit bagi
mengelakkan pemanasan berlebihan dan menghanguskan makanan.
Jangan rendam kabel kuasa atau palam kuasa di dalam air dan
jauhkan kabel kuasa dari haba.
Telur dalam kulitnya dan telur rebus tidak harus dipanaskan di dalam
ketuhar gelombang mikro oleh kerana ia boleh meletup, walaupun
setelah pemanasan gelombang mikro selesai; Selain itu, jangan
panaskan botol kedap udara atau dikedap vakum, balang, bekas,
kacang dalam kulit, tomato, dll.
Jangan tutup lubang-lubang alur pengalihan udara dengan kain
atau kertas. Ia boleh terbakar semasa udara panas keluar dari
ketuhar. Ketuhar juga boleh menjadi terlalu panas dan dimatikan
secara automatik, dan akan kekal dimatikan sehingga ia telah sejuk
secukupnya.
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar apabila mengeluarkan
bekas dari ketuhar untuk mengelakkan luka terbakar yang tidak
disengajakan.
Kacau cecair separuh masa semasa memanas atau selepas
pemanasan tamat dan biarkan cecair sekurang-sekurangnya 20 saat
selepas pemanasan untuk mencegah didihan yang membuak-buak.
Jangan kendalikan ketuhar gelombang mikro semasa ia kosong.
Ketuhar gelombang mikro akan dimatikan secara automatik selama
30 minit untuk tujuan keselamatan. Kami menyarankan meletakkan
segelas air di dalam ketuhar sepanjang masa untuk menyerap
gelombang mikro jika ketuhar gelombang mikro dihidupkan secara
tidak sengaja.
Pasang ketuhar dengan mematuhi kelulusan yang dinyatakan di
dalam manual ini. (Lihat memasang ketuhar gelombang mikro anda.)
Berhati-hati semasa menyambung peralatan elektrik lain pada soket
berhampiran ketuhar.
LANGKAH BERJAGA-JAGA UNTUK MENGELAKKAN
KEMUNGKINAN PENDEDAHAN PADA TENAGA GELOMBANG
MIKRO YANG MELAMPAU. (FUNGSI GELOMBANG MIKRO SAHAJA)
Kegagalan mematuhi langkah-langkah keselamatan berikut boleh mengakibatkan
pendedahan kepada tenaga gelombang mikro yang memudaratkan.
(a) Dalam apa keadaan sekalipun, jangan sekali-kali cuba mengendalikan
ketuhar dengan pintunya terbuka atau mengusik saling kunci keselamatan
(selak pintu) atau memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang saling kunci
keselamatan.
(b) JANGAN letakkan sebarang objek di antara pintu ketuhar dengan muka
depan atau membiarkan sisa makanan atau bahan pembersih terkumpul
pada permukaan kedap. Pastikan pintu dan permukaan kedap pintu
sentiasa bersih dengan mengelapnya selepas digunakan mula-mula dengan
kain lembap dan kemudian dengan kain kering yang lembut.
(c) JANGAN kendalikan ketuhar jika ia rosak sehingga ia telah dibaiki oleh
juruteknik servis gelombang mikro yang berkelayakan yang dilatih oleh
pembuat. Adalah penting sekali pintu ketuhar ditutup dengan betul dan tiada
kerosakan pada:
(1) pintu (bengkok)
(2) engsel pintu (pecah atau longgar)
(3) kedap pintu dan permukaan kedap
(d) Ketuhar tidak harus dilaras atau dibaiki oleh sesiapa pun kecuali juruteknik
servis gelombang mikro yang berkelayakan dan dilatih oleh pembuat.
Berdiri sejauh kira-kira dua kaki dari ketuhar apabila membuka
pintunya untuk mengelakkan melecur disebabkan udara atau wap
panas yang keluar.
Bahasa Melayu - 10
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 10
9/11/2015 4:40:07 PM
panduan carian cepat
Saya mahu memasak makanan.
1. Letakkan makanan itu di dalam ketuhar. Tekan butang
Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
Saya ingin menambah 30 saat tambahan.
Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s) sekali atau beberapa
kali bagi setiap 30 saat yang ingin anda tambahkan.
Dengan Menekan Butang Atas dan Bawah, Anda boleh
menetapkan masa mengikut kemahuan anda.
02 PANDUAN CARIAN PANTAS
Samsung akan mengenakan caj pembaikan bagi menggantikan aksesori atau
memperbaiki kecacatan kosmetik sekiranya kerosakan unit dan/atau kerosakan
atau kehilangan aksesori disebabkan oleh pelanggan. Item bagi syarat ini
merangkumi termasuk:
(a) Pintu, Pemegang, Panel Luar atau Panel Kawal yang Lekuk, Calar atau Rosak.
(b) Tray, Roda Pandu, Pengganding atau Rak Wayar yang Rosak atau hilang.
• Gunakan alat ini hanya untuk tujuan yang dimaksudkan seperti yang
diterangkan di dalam manual arahan ini. Amaran dan Arahan Keselamatan
di dalam buku panduan ini tidak merangkumi semua keadaan dan situasi
yang boleh berlaku. Anda bertanggungjawab untuk menggunakan akal,
berwaspada dan berhati-hati semasa memasang, menyelenggarakan dan
mengendalikan perkakas anda.
• Oleh kerana arahan pengendalian berikut meliputi pelbagai model, ciri
ketuhar gelombang mikro anda mungkin berbeza sedikit daripada yang
diterangkan di dalam manual ini dan bukan semua tanda-tanda amaran
boleh digunakan. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau keprihatinan,
hubungi pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda atau dapatkan
bantuan dan maklumat dalam talian di www.samsung.com.
• Ketuhar gelombang mikro ini seharusnya digunakan untuk memanaskan
makanan. Ianya bertujuan untuk kegunaan rumah domestik sahaja.
Jangan panaskan apa-apa jenis tekstil atau kusyen yang diisi dengan
bijian, yang boleh menyebabkan melecur dan kebakaran. Pengilang tidak
boleh dipertanggungjawabkan untuk kerosakan yang disebabkan oleh
penggunaan alat yang tidak sesuai atau tidak betul.
• Kegagalan mengekalkan ketuhar dalam keadaan yang bersih boleh
mengakibatkan kerosakan pada permukaannya yang boleh memendekkan
hayat alat ini dan mungkin mengakibatkan situasi yang berbahaya.
Bahasa Melayu - 11
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 11
9/11/2015 4:40:08 PM
ciri-ciri ketuhar
Saya mahu mencair beku makanan.
1. Tekan butang Power Defrost (Cair Beku Kuasa).
KETUHAR
1
2
3
4
5
2. Tetapkan kategori memasak dengan menekan butang
Atas atau Bawah. Tekan butang Select (Pilih) untuk
menetapkan mengikut kemahuan.
3. Pilih berat dengan menekan butang Atas atau Bawah jika
perlu.
4. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
Cair beku bermula.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
6
7
8
9
10
11
1. PEMEGANG PINTU
7. PIRING PUTAR
2. PINTU
8. PENGGANDING
3. LUBANG PENGALIHAN UDARA
9. GELANG RODA
4. ELEMEN PEMANAS
10.LUBANG SALING KUNCI
KESELAMATAN
5. LAMPU
6. SELAK PINTU
11.PANEL KAWALAN
Bahasa Melayu - 12
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 12
9/11/2015 4:40:09 PM
AKSESORI
PANEL KAWALAN
Bergantung kepada model yang telah anda beli, anda diberikan beberapa aksesori yang
boleh digunakan dengan pelbagai cara.
1. Gelang roda, perlu diletakkan di tengah-tengah ketuhar.
Tujuan:
Gelang roda menyokong pinggan putar.
3. Rak tinggi, Rak rendah, perlu diletakkan di atas piring
putar.
Tujuan:
Rak logam boleh digunakan untuk memasak
dua hidangan pada masa yang sama.
Hidangan kecil boleh diletakkan atas
piring putar dan hidangan yang kedua di
atas rak. Rak logam boleh digunakan
untuk memanggang, dalam masakan
perolakan dan kombinasi.
1. BUTANG PEMANASAN SEMULA/
MASAKAN AUTO
2. BUTANG MASAKAN SIHAT
3. BUTANG CAIR BEKU KUASA
4. BUTANG KALIS DOH/YOGURT
5. BUTANG PEROLAKAN
6. BUTANG GRIL
7. BUTANG GELOMBANG MIKRO
8. BUTANG KOMBI
9. BUTANG PINGGAN PUTAR HIDUP/
MATI
10.BUTANG PENYAHBAUAN
11.BUTANG JAM
12.BUTANG PILIH
13.BUTANG BAWAH
14.BUTANG ATAS
15.BUTANG BERHENTI/EKONOMI
16.BUTANG MULA/+30s
03 CIRI-CIRI KETUHAR
2. Piring putar, perlu diletakkan pada gelang roda dengan
bahagian tengahnya terpasang pada pengganding.
Tujuan:
Pinggan putar berfungsi sebagai permukaan
memasak utama; ia boleh dikeluarkan
dengan mudah untuk dibersihkan.
4. Pinggan kerak, perlu diletakkan di atas pinggan putar.
(Kegunaan Model MC28H5015C*, MC28H5015Z* sahaja)
Tujuan:
Pinggan Kerak digunakan untuk
memerangkan bahagian bawah makanan
dengan menggunakan gelombang mikro
atau mod memasak kombinasi panggang
dan memastikan pastri dan doh piza kekal
rangup.
5. Pencucuk memanggang, barbeku pengganding dan
Pencucuk untuk diletakkan mangkuk kaca.
(Kegunaan Model MC28H5015Z* sahaja)
Tujuan:
Pencucuk pemanggang adalah cara
membarbeku ayam yang mudah, kerana
dagingnya tidak perlu dibalikkan. Ia boleh
digunakan untuk memasak kombinasi gril.
(sambungan)
Bahasa Melayu - 13
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 13
9/11/2015 4:40:10 PM
6. Pemasak kukus
(Kegunaan model MC28H5015F*, MC28H5015Z* sahaja)
Tujuan:
Pemasak kukus plastik apabila
menggunakan fungsi kukus kuasa.
JANGAN kendalikan ketuhar gelombang mikro tanpa gelang pengguling dan
pinggan putar.
JANGAN kendalikan mod Gril, Perolakan dan Kombi dengan pemasak Kukus.
Mod operasi
(Pemasak kukus)
AWAS
MW
GRIL
KOMBI
PEROLAKAN
O
x
x
x
• Jangan sekali-kali menggunakan Pro Steamer ini dengan produk atau model
yang berlainan.
Ia boleh menyebabkan kebakaran atau kerosakan teruk kepada produk.
• Jangan gunakan Pro Steamer tanpa air atau makanan di dalam.
Apabila menggunakan Pro Steamer, tuang sekurang-kurangnya 500 ml air
sebelum digunakan. Jika jumlah air kurang daripada 500 ml, ia mungkin
menyebabkan masakan yang tidak sepenuhnya, atau boleh menyebabkan
kebakaran atau kerosakan teruk pada produk.
• Langkah berhati-hati perlu diambil apabila mengeluarkan bekas daripada
dalam Pro Steamer selepas memasak, kerana ia akan jadi sangat panas.
• Pastikan anda memasang penutup ke atas Pro Steamer agar ia sesuai
dengan Pinggan kukus/Pinggan kerak.
Telur atau sengkuang cina akan meletup tanpa penutup wap dan pinggan
pengukus seperti diarahkan dalam buku Arahan.
penggunaan ketuhar
BAGAIMANA KETUHAR GELOMBANG MIKRO
BERFUNGSI
Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi; tenaga yang
dikeluarkan membolehkan makanan dimasak atau dipanaskan semula tanpa mengubah
bentuk atau warna.
Anda boleh menggunakan ketuhar gelombang mikro anda untuk:
• Mencair beku
• Memanas semula
• Memasak
Dasar memasak.
1. Gelombang mikro yang dijana magnetron dipantulkan pada
rongga ketuhar dan diagihkan dengan seragam sementara
makanan berputar di atas pinggan putar.
Dengan itu, makanan dimasak sama rata.
2. Gelombang mikro diserap makanan sehingga kira-kira
sedalam 1 inci (2.5 sm). Proses memasak berterusan
apabila haba dilesapkan di dalam makanan.
3. Masa memasak berbeza-beza mengikut bekas yang
digunakan dan sifat-sifat makanan:
• Kuantiti dan ketumpatan
• Kandungan air
• Suhu awal (disejukkan atau tidak)
Oleh kerana bahagian tengah makanan dimasak melalui pelesapan haba, proses
memasak masih berterusan walaupun anda sudah mengeluarkan makanan dari
ketuhar. Masa biar yang ditentukan dalam resipi dan dalam buku panduan ini
hendaklah dipatuhi bagi memastikan:
• Pemasakan makanan yang rata hingga ke bahagian tengah
• Suhu yang sama pada seluruh makanan.
Bahasa Melayu - 14
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 14
9/11/2015 4:40:11 PM
MEMERIKSA BAGI MEMASTIKAN KETUHAR ANDA
BEROPERASI DENGAN BETUL
Prosedur mudah yang berikut membolehkan anda memeriksa bagi memastikan ketuhar
anda sentiasa berfungsi dengan betul. Jika anda ragu-ragu, rujuk kepada bahagian yang
bertajuk "Penyelesaian Masalah" di halaman 40-43.
Ketuhar gelombang mikro anda mempunyai jam terbina dalam. Apabila ada bekalan
elektrik, "88:88" dan kemudian "12:00" dipaparkan secara automatik pada paparan.
Sila tetapkan masa. Masa boleh dipaparkan dalam notasi 12 jam atau 24 jam.
Anda mestilah menetapkan jam:
• Apabila anda mula-mula memasang ketuhar gelombang mikro anda
• Selepas kegagalan kuasa
Jangan lupa untuk mentap semula jam apabila anda beralih dari waktu musim panas
kepada waktu musim sejuk dan sebaliknya.
Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s) dan laraskan masa
ke 4 atau 5 minit, dengan menekan butang Start/+30s
(Mula/+30s) seberapa banyak kali yang perlu.
Hasil:Ketuhar akan memanaskan air selama
4 atau 5 minit. Air itu kemudiannya akan
mula mendidih.
1. Tekan butang Clock (Jam).
2. Tekan butang Atas atau Bawah untuk menetapkan jenis
paparan masa (12J atau 24J). Pada masa itu, tekan butang
Select (Pilih) untuk menetapkan jenis paparan.
04 KEGUNAAN KETUHAR
Palam ketuhar mestilah dipasang pada soket dinding yang sesuai. Pinggan putar
mestilah berada di kedudukannya di dalam ketuhar. Jika aras kuasa yang lain
daripada aras maksimum (100 % - 900 W) digunakan, air akan mengambil masa
lebih lama untuk mendidih.
Buka pintu ketuhar dengan menarik pemegang di sebelah kanan pintu.
Letakkan segelas air di atas piring putar. Tutup pintu ketuhar.
MENETAPKAN MASA
3. Tekan butang Atas atau Bawah untuk menetapkan jam.
4. Tekan butang Select (Pilih).
5. Tekan butang Atas atau Bawah untuk menetapkan minit.
6. Apabila masa yang betul dipaparkan, tekan butang Select
(Pilih) untuk memulakan jam.
Hasil:
Masa dipaparkan apabila anda tidak
menggunakan ketuhar gelombang mikro.
Bahasa Melayu - 15
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 15
9/11/2015 4:40:12 PM
MEMASAK/MEMANAS SEMULA
ARAS KUASA DAN VARIASI MASA
Prosedur berikut menerangkan cara memasak atau memanaskan semula makanan.
Fungsi aras kuasa membolehkan anda menyesuaikan jumlah tenaga yang dilesapkan
dan dengan itu masa yang diperlukan untuk memasak atau memanaskan makanan
anda, menurut jenis dan kuantitinya. Anda boleh memilih antara enam aras kuasa.
SENTIASA periksa tetapan memasak anda sebelum meninggalkan ketuhar tanpa
dijaga.
Buka pintu. Letakkan makanan di tengah-tengah pinggan putar. Tutup pintu ketuhar.
Jangan sekali-kali hidupkan ketuhar gelombang mikro semasa ia kosong.
1. Tekan butang Microwave (Gelombang Mikro).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
(mod gelombang mikro)
2. Tekan butang Atas atau Bawah sehingga aras kuasa
dipaparkan. Pada masa itu, tekan butang Select (Pilih)
untuk menetapkan aras kuasa.
• Jika aras kuasa tidak ditetapkan dalam masa 5 saat,
Berubah kepada peringkat tetapan masa memasak
secara automatik.
3. Tetapkan masa Memasak dengan menekan butang Atas
atau Bawah.
Hasil:
Masa memasak dipaparkan.
4. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
Lampu ketuhar menyala dan pinggan putar
mula berputar. Proses memasak bermula
dan apabila ia selesai:
• Ketuhar berbunyi bip dan memancarkan
“End (Tamat)” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
Aras kuasa
TINGGI
TINGGI SEDERHANA
SEDERHANA
RENDAH SEDERHANA
CAIR BEKU
RENDAH
Peratusan
Output
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
Masa memasak yang diberikan dalam resipi dan di dalam buku panduan ini adalah
sepadan dengan aras kuasa tertentu yang ditunjukkan.
Jika anda memilih...
Masa memasaknya mestilah...
Aras kuasa lebih tinggi
Aras kuasa lebih rendah
Dikurangkan
Ditambah
MELARASKAN MASA MEMASAK
Anda boleh melaraskan masa memasak dengan menekan Start/+30s (Mula/+30s).
• Periksa bagaimana perkembangan proses memasak pada bila-bila masa dengan
hanya membuka pintu ketuhar.
• Menambah masa memasak yang tinggal.
Untuk melaraskan masa memasak makanan anda semasa
memasak, tekan butang Start/+30s (Mula/+30s) sekali untuk
setiap 30 saat yang anda ingin tambah.
• Contoh: Untuk menambah tiga minit, tekan butang
Start/+30s (Mula/+30s) enam kali.
Untuk melaraskan masa memasak tekan butang ATAS dan
BAWAH yang ingin tambah.
Bahasa Melayu - 16
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 16
9/11/2015 4:40:12 PM
MEMBERHENTIKAN PROSES MEMASAK
Anda boleh memberhentikan proses memasak pada bila-bila masa supaya anda boleh:
• Memeriksa makanan
• Membalikkan makanan atau mengacaunya
• Membiarkan ia
Buat sementara waktu
Sepenuhnya
10 Ciri Pemanasan Semula/Masak Auto termasuk/menyediakan masa memasak yang
dipra-programkan. Anda tidak perlu melaras masa memasak atau aras kuasa.
Anda boleh melaraskan saiz hidangan dengan menekan butang Atas atau Bawah.
Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro.
Kemudian...
Buat sementara waktu : Buka pintu atau Tekan
butang stop (berhenti) sekali.
Hasil:
Proses memasak berhenti.
Buka pintu. Letakkan makanan di tengah-tengah pinggan putar. Tutup pintu ketuhar.
Untuk meneruskan proses memasak, tutup pintu
sekali lagi dan tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Sepenuhnya : Tekan butang stop (berhenti) sekali.
Hasil:
Proses memasak berhenti.
Jika anda mahu membatalkan tetapan memasak,
tekan butang Stop/Eco (Berhenti/Eko) sekali lagi.
MENETAPKAN MOD PENJIMATAN TENAGA
1. Tekan butang Auto Reheat/Cook (Pemanasan Semula/
Masa Auto).
2. Tekan butang Atas dan Bawah untuk memilih kategori
Masak.
(1 : Pemanasan Semula Auto, 2 : Masak Auto)
3. Tekan butang Select (Pilih).
04 KEGUNAAN KETUHAR
Untuk memberhentikan
proses memasak...
MENGGUNAKAN CIRI PEMANASAN SEMULA/MASAK
AUTO
4. Pilih jenis makanan yang anda masak dengan menekan
butang Atas dan Bawah. Rujuk jadual di laman berikutnya
untuk keterangan pelbagai tetapan yang dipra-program.
Pada masa itu, tekan butang Select (Pilih) untuk memilih
jenis makanan.
Ketuhar ini mempunyai mod penjimatan tenaga.
• Tekan butang Stop/Eco (Berhenti/Eko).
(Semasa mod Sedia.)
Hasil :
Paparan dipadamkan.
• Untuk menghentikan mod jimat tenaga, buka pintu atau
tekan butang Stop/Eco (Berhenti/Eko) dan kemudian
paparan menunjukkan waktu semasa. Ketuhar sedia untuk
digunakan.
Fungsi jimat tenaga auto
Jika anda tidak memilih mana fungsi ketika alat berada di tengah-tengah tetapan
atau beroperasi dengan keadaan berhenti sementara waktu, fungsi dibatalkan dan
jam akan dipaparkan selepas 25 minit.
Lampu ketuhar akan dimatikan selepas 5 minit dengan keadaan pintu terbuka.
5. Pilih saiz hidangan dengan Menekan butang Atas dan
Bawah.
6. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
Makanan dimasak menurut seting
praprogram yang dipilih.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
Bahasa Melayu - 17
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 17
9/11/2015 4:40:13 PM
Jadual yang berikut menunjukkan kuantiti dan arahan yang sesuai untuk memanas semula
dan memasak automatik.
Kod/Makanan
Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
1. Pemanasan Semula Auto
Kod/Makanan
Saiz
Hidangan
1-1
Makanan Siap
(sejuk)
300-350 g
400-450 g
1-2
Ravioli Mini
(sejuk)
200-250 g
300-350 g
1-3
Piza Sejuk Beku
1-4
Snek Piza Sejuk
Beku
1-5
Lasagne Sejuk
Beku
1-6
Rol Roti Sejuk
Beku
300-350 g
400-450 g
2. Masak Auto
Arahan
Masukkan ke dalam pinggan seramik dan tutup
dengan filem melekat gelombang mikro Program
ini sesuai untuk hidangan yang terdiri daripada
3 komponen (contohnya daging dengan sos, sayur
dan hidangan sampingan seperti kentang, nasi atau
pasta). Biarkan selama 2-3 minit.
Letakkan ravioli mini sedia sejuk dalam pinggan
plastik tahan gelombang mikro di tengah-tangah
pinggan putar.
Tusukkan filem produk sedia atau tutup pinggan
plastik dengan filem lekap gelombang mikro. Kacau
dengan berhati-hati sebelum dan selepas masa
dibiarkan. Program ini sesuai untuk ravioli, begitu
juga untuk mee dalam sos. Biarkan selama 3 minit.
Letakkan piza sejuk beku di atas rak rendah.
100-150 g
250-300 g
Letakkan snek piza sejuk beku di atas rak rendah.
400-450 g
600-650 g
Masukkan lasagne sejuk beku ke dalam bekas kalis
ketuhar bersaiz yang sesuai. Letakkan bekas atas
rak rendah. Biarkan selama 3-4 minit.
100-150 g
(2 kpg)
200-250 g
(4 kpg)
300-350 g
(6 kpg)
Kami mengesyorkan untuk memanaskan
terlebih dahulu ketuhar ke 180 °C untuk 5 minit
menggunakan fungsi perolakan. Letakkan 2 hingga
6 rol roti sejuk beku (-18 °C) dalam satu bulatan di
atas rak rendah. Program ini sesuai untuk produk
reroti sejuk beku yang kecil seperti rol roti, rol ciabatta
dan baguette kecil. Biarkan selama 3-5 minit.
Saiz
Hidangan
2-1
Floret Brokoli
200-250 g
300-350 g
400-450 g
2-2
Kepingan Ayam
300-400 g
(1 kpg)
500-600 g
(2 kpg)
700-800 g
(3 kpg)
2-3
Ayam Panggang
1100-1150 g
1200-1250 g
2-4
Muffin
250-300 g
Arahan
Timbang sayuran selepas membasuh,
mencuci dan memotong kepada
bahagian-bahagian kecil.
Masukkan ke dalam mangkok kaca
dengan penutup. Tambah 30 ml
(2 sudu besar) air ketika memasak untuk
200-250 g, tambah 45 ml (3 sudu besar)
untuk 300-350 g dan tambah 60-75 ml
(4 sudu besar) untuk 400-450 g. Kacau
selepas memasak. Apabila memasak
kuantiti yang lebih banyak kacau sekali
semasa memasak.
Biarkan selama 1-2 minit.
Sapukan kepingan ayam dengan minyak
dan perasakan dengan lada, garam dan
paprika. Letakkan ia dalam satu bulatan
di atas rak tinggi dengan bahagian kulit
bahagian kulit ke bawah. Balikkan, sebaik
sahaja ketuhar berbunyi bip.
Biarkan selama 2 minit.
Sapu ayam sejuk dengan minyak dan
rempah.
Letak dengan bahagian dada ke bawah,
di tengah rak rendah. Balikkan, sebaik
saja ketuhar berbunyi bip. Tekan butang
mula untuk teruskan proses. Biarkan
selama 5 minit.
Tuang doh ke dalam 6-8 cawan kertas
atau silikon untuk muffin (45 g setiap satu)
dan letakkan di atas rak rendah. Mulakan
program (ketuhar sedang diprapanaskan).
Selepas bunyi bip masukkan rak dengan
makanan.
Bahasa Melayu - 18
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 18
9/11/2015 4:40:13 PM
MENGGUNAKAN CIRI MASAKAN SIHAT.
15 Ciri Masakan Sihat memberikan masa memasak dipraprogramkan. Anda tidak perlu
melaras masa memasak atau aras kuasa. Anda boleh melaraskan saiz hidangan dengan
menekan butang Atas atau Bawah.
Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro.
Jadual yang berikut menunjukkan kuantiti dan cadangan yang sesuai tentang 15 pilihan
memasak yang telah dipraprogramkan. Ini terdiri daripada Bijirin/Pasta, Sayur-sayuran
dan Ayam/Itik/Ikan.
Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
1. Tekan butang Healthy Cooking (Masakan sihat).
1. Bijirin/Pasta
Kod/Makanan
2. Tekan butang Atas atau Bawah untuk memilih kategori
masak.
3. Pilih kategori masak dengan menekan butang Select (Pilih).
Saiz
Hidangan
1-1
Beras Perang
150-200 g
200-250 g
1-2
Kuinoa
150-200 g
200-250 g
1-3
Makaroni
100-150 g
200-250 g
4. Tekan butang Atas atau Bawah untuk memilih jenis masak.
5. Pilih jenis masak dengan menekan butang Select (Pilih).
6. Tekan butang Atas atau Bawah untuk memilih saiz
hidangan. Rujuk jadual di laman berikutnya untuk
keterangan pelbagai tetapan yang dipra-program.
Arahan
Gunakan bekas kaca ketuhar yang besar
dengan penutup. Tambahkan air sejuk dengan
kuantiti berganda. Masak bertutup.
Kacau sebelum masa biar dan tambahkan
garam dan herba. Biarkan selama 5-10 minit.
Gunakan bekas kaca ketuhar yang besar
dengan penutup. Tambahkan air sejuk dengan
kuantiti berganda. Masak bertutup.
Kacau sebelum masa biar dan tambahkan
garam dan herba. Biarkan selama 1-3 minit.
Gunakan bekas kaca ketuhar yang besar
dengan penutup. Tambahkan air mendidih
panas 4 kali, secubit garam dan kacau rata.
Masak tanpa ditutup. Kacau sebelum masa
biar dan tuskan betul-betul selepas itu.
Biarkan selama 1-3 minit.
04 KEGUNAAN KETUHAR
Buka pintu. Letakkan makanan di tengah-tengah pinggan putar. Tutup pintu ketuhar.
7. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
Makanan dimasak menurut seting
praprogram yang dipilih.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
Bahasa Melayu - 19
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 19
9/11/2015 4:40:14 PM
2. Sayur-Sayuran
Kod/Makanan
2-1
Kacang Hijau
2-2
Bayam
2-3
Kentang yang
Dikupas
3. Ayam/Itik/Ikan
Saiz
Hidangan
200-250 g
300-350 g
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2-4
Gratin Kentang
400-450 g
800-850 g
2-5
Terung Gril
100-150 g
200-250 g
2-6
Tomato Gril
400-450 g
600-650 g
Arahan
Kod/Makanan
Bilas dan bersihkan kacang hijau. Letakkan
ia dengan rata di dalam mangkuk kaca yang
bertutup. Tambahkan 30 ml (2 sudu besar) air
apabila memasak untuk 200-250 g dan tambah
45 ml (3 sudu besar) untuk 300-350 g. Letakkan
mangkuk di tengah-tengah pinggan putar.
Masak bertutup. Kacau selepas memasak.
Biarkan selama 1-2 minit.
Cuci dan bersihkan bayam. Letakkan di
dalam mangkuk kaca yang bertutup. Jangan
tambahkan air. Letakkan mangkuk di tengahtengah pinggan putar. Masak bertutup. Kacau
selepas memasak. Biarkan selama 1-2 minit.
Basuh dan kupas kentang, potong dua dan
masukkan ke dalam mangkok kaca dengan
penutup. Tambah 15-30 ml air (1-2 sudu besar).
Kacau selepas memasak. Apabila memasak
kuantiti yang lebih banyak kacau sekali semasa
memasak. Biarkan selama 3-5 minit.
Masukkan gratin kentang segar ke dalam bekas
pyrex kaca. Letakkan bekas itu atas rak rendah.
Biarkan selama 2-3 minit.
Bilas dan hiris nipis terung. Sapu dengan minyak
dan rempah. Susun kepingan sama rata atas rak
tinggi. Balikkan selepas bunyi bip. Tekan mula
untuk teruskan (Ketuhar terus beroperasi jika
anda tidak balikkan). Biarkan selama 1-2 minit.
Bilas dan bersihkan tomato. Potong dua dan
masukkan ke dalam bekas untuk ketuhar.
Tambahkan keju parut di atasnya. Letakkan
bekas itu atas rak tinggi. Biarkan selama
1-2 minit.
Saiz
Hidangan
3-1
Dada Ayam
300-350 g
400-450 g
3-2
Dada Ayam
Belanda
300-350 g
400-450 g
3-3
Dada Ayam Gril
300-350 g
400-450 g
3-4
Filet Ikan Gril
200-300 g
400-500 g
3-5
Stik Salmon Gril
200-250 g
300-350 g
3-6
Ikan Panggang
200-300 g
400-500 g
Arahan
Bilas dada ayam dan masukkan ke dalam
pinggan seramik. Tutupkan dengan plastik
lekap gelombang mikro dan tusukkannya.
Letakkan bekas itu atas piring putar.
Biarkan selama 2 minit.
Bilas dada ayam belanda dan masukkan
ke dalam bekas kaca dalam untuk ketuhar.
Tutupkan dengan plastik lekap gelombang
mikro dan tusukkannya. Letakkan bekas itu
atas piring putar. Biarkan selama 2 minit.
Bilas dada ayam, perap dan letakkan atas rak
tinggi. Balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi
bip. Biarkan selama 2 minit.
Susun filet ikan sama rata atas rak tinggi.
Balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi bip.
Biarkan selama 1-2 minit.
Susun stik ikan sama rata di atas rak tinggi.
Balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi bip.
Biarkan selama 2 minit.
Sapukan kulit seekor ikan (trout atau dorada)
dengan minyak dan tambahkan herba dan
rempah. Letakkan ikan sebelah-menyebelah,
kepala pada ekor di atas rak tinggi.
Balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi bip.
Biarkan selama 3 minit.
Bahasa Melayu - 20
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 20
9/11/2015 4:40:14 PM
MENGGUNAKAN CIRI KALIS DOH/YOGURT
1. Tekan butang Dough Proof/Yogurt (Kalis Doh/Yogurt).
2. Pilih jenis makanan yang ingin anda masak dengan
menekan butang Atas atau Bawah. No.1 adalah Penaik
Doh dan No.2 adalah Yogurt Buatan Sendiri. Anda perlu
pilih nombor yang anda mahu gunakan untuk memasak
dengan menekan butang Atas atau Bawah. Rujuk jadual di
laman berikutnya untuk keterangan pelbagai tetapan yang
dipra-program. Pada masa itu, tekan butang Select (Pilih)
untuk memilih jenis makanan.
3. Pilih makanan dengan menekan butang Atas atau Bawah.
4. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Jadual berikut menunjukkan cara menggunakan program auto untuk menaikkan doh yis
atau yogurt buatan sendiri.
1. Kalis Doh
Kod/
Makanan
Saiz
Hidangan
1-1
Doh piza
300-500 g
1-2
Doh Kek
500-800 g
1-3
Doh Roti
600-900 g
Arahan
Masukkan doh ke dalam mangkuk bersaiz yang sesuai
dan letakkan atas rak rendah. Tutup dengan kerajang
aluminium.
Masukkan doh ke dalam mangkuk bersaiz yang sesuai
dan letakkan atas rak rendah. Tutup dengan kerajang
aluminium.
Masukkan doh ke dalam mangkuk bersaiz yang sesuai
dan letakkan atas rak rendah. Tutup dengan kerajang
aluminium.
04 KEGUNAAN KETUHAR
5 Ciri Kalis Doh/Yogurt menyediakan masa memasak praprogram. Anda tidak
perlu melaras masa memasak atau aras kuasa. Anda boleh melaras kategori doh
penaik/yogurt dengan menekan butang Atas atau Bawah selepas menekan butang
Dough Proof/Yogurt (Kalis Doh/Yogurt). Mula-mula, letakkan makanan di tengahtengah pinggan putar dan tutup pintu ketuhar.
2. Yogurt Buatan Sendiri
Kod/
Makanan
Saiz
Hidangan
2-1
Cawan
Kecil
500 g
2-2
Mangkuk
Besasr
500 g
Piring putar tidak beroperasi semasa memasak yogurt.
Arahan
Masukkan 150 g yogurt semula jadi ke dalam 5 cawan
seramik atau balang kaca kecil secara sama rata (30 g
setiap satu) Tambahkan 100 ml susu ke dalam setiap
cawan. Gunakan susu tahan lama (suhu bilik; 3.5 %
lemak). Tutup setiap satu dengan filem melekat dan
susun dalam bulatan di atas piring putar. Setelah selesai,
masukkan ke dalam peti sejuk dan biarkan selama 6 jam.
Untuk pertama kali, kami syorkan penggunaan
penapaian bakteria yogurt.
Campurkan 150 g yogurt asli dengan 500 ml susu hayat
panjang (suhu bilik; 3.5 % lemak). Tuang sama rata ke
dalam mangkuk kaca besar. Tutup dengan filem melekat
dan letakkan di atas piring putar. Setelah selesai,
masukkan ke dalam peti sejuk dan biarkan selama 6 jam.
Untuk pertama kali, kami syorkan penggunaan
penapaian bakteria yogurt.
Bahasa Melayu - 21
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 21
9/11/2015 4:40:14 PM
MENGGUNAKAN CIRI CAIR BEKU KUASA.
Ciri 5 Cair Beku Kuasa membolehkan anda mencair bekukan daging, ayam itik, ikan,
roti, kek dan buah-buahan. Masa mencair beku dan aras kuasa dilaraskan secara
automatik. Anda hanya pilih program dan berat makanan.
Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro.
Buka pintu. Letakkan makanan sejuk beku di atas bekas seramik di tengah-tengah
pinggan putar. Tutup pintu ketuhar.
1. Tekan butang Power Defrost (Cair Beku Kuasa).
2. Pilih jenis makanan yang ingin anda masak dengan
menekan butang Atas atau Bawah. Rujuk jadual di laman
berikutnya untuk keterangan pelbagai tetapan yang dipraprogram. Pada masa itu, tekan butang Select (Pilih) untuk
memilih jenis makanan.
3. Pilih saiz hidangan dengan menekan butang Atas atau
Bawah.
4. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
• Proses mencair beku bermula.
• Ketuhar berbunyi bip semasa mencair
beku untuk mengingatkan anda supaya
membalikkan makanan itu.
(kecuali buah-buahan)
5. Jika ketuhar berbunyi bip dan berhenti beroperasi, perlu
terbalikkan makanan (cth: Daging, Ayam, Ikan).
Dan tekan butang Start/+30s (Mula/+30s) sekali lagi untuk
menyelesaikan mencair beku.
Hasil:
Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
Jadual yang berikut menunjukkan pelbagai program Cair Beku Kuasa, kuantiti dan
cadangan yang sesuai. Tanggalkan semua jenis bahan pembungkusan sebelum mencair
beku.
Masukkan daging, ayam itik dan ikan ke dalam pinggan kaca yang rata atau pinggan
seramik, susun roti dan kek kertas dapur.
Kod/
Makanan
Saiz
Hidangan
1
Daging
200-1500 g
2
Ayam Itik
200-1500 g
3
Ikan
200-1500 g
4
Roti/Kek
125-1000 g
5
BuahBuahan
100-600 g
Arahan
Balut bahagian-bahagian tepi dengan kerajang aluminium.
Balikkan daging apabila ketuhar berbunyi bip. Program
ini hanya sesuai untuk daging lembu, kambing, babi, stik,
potongan daging, daging kisar.
Biarkan selama 20-90 minit.
Balut bahagian kaki dan hujung kepak dengan kerajang
aluminium. Balikkan ayam itik apabila ketuhar berbunyi bip.
Program ini sesuai untuk seekor ayam dan juga kepingankepingan ayam. Biarkan selama 20-90 minit.
Balut bahagian ekor ikan dengan kerajang aluminium.
Balikkan ikan apabila ketuhar berbunyi bip. Program ini
sesuai untuk seekor ikan dan juga untuk filet ikan.
Biarkan selama 20-80 minit.
Letakkan roti secara melintang di atas sekeping kertas
dapur dan balikkan, sebaik saja ketuhar berbunyi bip.
Letakkan kek di atas pinggan seramik dan jika boleh,
balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi bip. (Ketuhar terus
beroperasi dan berhenti apabila anda membuka pintunya.)
Program ini sesuai untuk semua jenis roti, dalam bentuk
kepingan atau sebuku, serta untuk roti rol dan baget.
Atur roti rol dalam satu bulatan.
Program ini sesuai untuk semua jenis kek ragi, biskut,
kek keju dan pastri lapis. Ia tidak sesuai untuk pastri rapuh/
kerak, kek buah dan krim, juga kek dengan hias atas
coklat. Biarkan selama 10-60 minit.
Ratakan buah di dalam bekas kaca yang leper.
Program ini sesuai untuk semua jenis buah.
Biarkan selama 5-20 minit.
Bahasa Melayu - 22
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 22
9/11/2015 4:40:15 PM
MENGRIL
Mod perolakan membolehkan anda memasak makanan dengan cara yang sama dengan
ketuhar tradisional. Mod gelombang mikro tidak digunakan. Anda boleh tetapkan suhu,
mengikut keperluan, dalam julat yang berubah-ubah antara 40 °C hingga 200 °C.
Masa memasak maksimum ialah 60 minit.
• Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam
ketuhar, kerana ia sangat panas.
• Anda boleh memasak dengan lebih baik dan menghasilkan warna yang lebih
elok, jika anda gunakan rak bawah.
Periksa dan pastikan elemen pemanasan berada dalam kedudukan melintang.
Buka pintu dan letakkan bekas di atas rak rendah dan letakkan di atas piring putar.
Gril membolehkan anda memanaskan dan memerang makanan dengan cepat, tanpa
menggunakan gelombang mikro.
• Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam
ketuhar, kerana ia sangat panas.
• Anda boleh mendapat hasil masakan dan menggril yang lebih baik jika anda
menggunakan rak tinggi.
1. Tekan butang Convection (Perolakan).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
180 °C
(mod perolakan)
(suhu)
2. Pilih makanan dengan menekan butang Atas atau Bawah.
(Suhu : 40~200 °C, 10 °C berselang)
• Jika suhu tidak ditetapkan dalam masa 5 saat, ia akan
bertukar ke peringkat penetapan masa memasak secara
Automatik.
3. Tekan butang Select (Pilih).
4. Pilih makanan dengan menekan butang Atas atau Bawah.
(Jika anda mahu prapanaskan ketuhar, ikuti langkah ini.)
1. Buka pintu dan letakkan makanan di atas rak.
2. Tekan butang Grill (Gril).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
(mod gril)
• Anda tidak boleh melaraskan suhu gril.
04 KEGUNAAN KETUHAR
PEROLAKAN
3. Tetapkan masa menggril dengan menekan butang Atas
atau Bawah.
• Masa menggril yang maksimum ialah 60 minit.
4. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
Gril bermula.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
5. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
Proses memasak bermula.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
Bahasa Melayu - 23
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 23
9/11/2015 4:40:16 PM
MENYATUKAN GELOMBANG MIKRO DAN GRIL
Anda boleh juga menggabungkan proses memasak gelombang mikro dengan gril untuk
memasak dengan lebih cepat dan memerangkan pada masa yang sama.
SENTIASA gunakan perkakas memasak yang selamat digunakan dengan gelombang
mikro dan kalis ketuhar. Bekas kaca atau seramik adalah paling sesuai kerana ia
membolehkan gelombang mikro menembusi makanan dengan lebih seimbang.
SENTIASA gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam
ketuhar, kerana ia sangat panas. Anda boleh mendapat hasil masakan dan menggril
yang lebih baik jika anda menggunakan rak tinggi.
Buka pintu. Letakkan makanan di atas rak yang lebih sesuai untuk jenis makanan yang
hendak dimasak. Letakkan bekas di atas piring putar. Tutup pintu ketuhar.
1. Tekan butang Combi (Kombi).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
Cb - 1
(Ketuhar Gelombang Mikro + Gril)
2. Jadikan paparan menunjukkan Cb - 1 dengan menekan butang
Atas atau Bawah kemudian tekan butang Select (Pilih).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
(mod kombi gelombang mikro & gril)
600 W (kuasa output)
MENYATUKAN GELOMBANG MIKRO DAN
PEROLAKAN
Masakan kombinasi menggunakan kedua-dua tenaga gelombang mikro dan pemanasan
perolakan. Tiada prapemanasan diperlukan kerana tenaga gelombang mikro tersedia
dengan cepat.
Banyak makanan boleh dimasak dalam mod kombinasi, terutamanya:
• Daging panggang dan ayam itik
• Pai dan kek
• Telur dan hidangan berkeju
SENTIASA gunakan perkakas memasak yang selamat digunakan dengan gelombang
mikro dan kalis ketuhar. Bekas kaca atau seramik adalah paling sesuai kerana ia
membolehkan gelombang mikro menembusi makanan dengan lebih seimbang.
SENTIASA gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam
ketuhar, kerana ia sangat panas. Anda boleh memasak dengan lebih baik dan
menghasilkan warna yang lebih elok, jika anda gunakan rak bawah.
Buka pintu. Letakkan makanan di atas piring putar atau atas rak rendah yang selepas
itu perlu diletakkan di atas piring putar. Tutup pintu ketuhar. Elemen pemanasan mesti
berada dalam kedudukan melintang.
3. Pilih aras kuasa yang sesuai dengan menekan butang
Atas atau Bawah sehingga kuasa output yang sewajarnya
dipaparkan (600, 450, 300 W). Pada masa itu, tekan butang
Select (Pilih) untuk menetapkan aras kuasa.
• Anda tidak boleh melaraskan suhu gril.
• Jika aras kuasa tidak ditetapkan dalam masa 5 saat, ia
akan bertukar ke peringkat penetapan masa memasak
secara Automatik.
4. Pilih makanan dengan menekan butang Atas atau Bawah.
• Masa memasak yang maksimum ialah 60 minit.
5. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
• Proses memasak kombinasi bermula.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
Bahasa Melayu - 24
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 24
1. Tekan butang Combi (Kombi).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
Cb - 1 (Ketuhar Gelombang Mikro + Gril)
2. Jadikan paparan menunjukkan Cb - 2 dengan menekan butang
Atas atau Bawah kemudian tekan butang Select (Pilih).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
600 W
(mod kombi gelombang mikro &
perolakan)
(kuasa output)
3. Pilih aras kuasa yang sesuai dengan menekan butang
Atas atau Bawah sehingga kuasa output yang sewajarnya
dipaparkan (600, 450, 300, 180, 100 W). Pada masa itu,
tekan butang Select (Pilih) untuk menetapkan aras kuasa.
• Jika aras kuasa tidak ditetapkan dalam masa 5 saat, ia
akan bertukar ke peringkat penetapan masa memasak
secara Automatik. (Lalai: 180 °C )
9/11/2015 4:40:16 PM
MENGGUNAKAN CIRI KUNCI KANAK-KANAK
5. Tetapkan masa memasak dengan menekan butang Atas
atau Bawah.
• Masa memasak yang maksimum ialah 60 minit.
6. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
• Proses memasak kombinasi bermula.
• Ketuhar dipanaskan ke suhu yang
diperlukan dan kemudian masakan
gelombang mikro terus berlangsung
sehingga masa memasak habis.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
MEMILIH AKSESORI
Proses masakan perolakan tradisional memerlukan perkakasan
memasak. Anda seharusnya, bagaimana pun, hanya gunakan
perkakasan memasak yang anda akan gunakan dalam ketuhar
biasa anda.
Bekas yang boleh digunakan dalam gelombang mikro biasanya
tidak sesuai untuk masakan perolakan; jangan gunakan bekas
dan pinggan plastik, cawan kertas, tuala kertas, dsb.
Jika anda mahu pilih mod kombinasi masakan (gelombang mikro dan gril atau
perolakan), gunakan hanya bekas yang sesuai untuk gelombang mikro dan tahan di
dalam ketuhar.
Ketuhar gelombang mikro anda dilengkapi dengan program kunci kanak-kanak khas,
yang membolehkan ketuhar “dikunci” supaya kanak-kanak atau sesiapa yang tidak biasa
dengan ketuhar ini tidak boleh mengendalikannya dengan tidak sengaja.
1. Tekan butang Atas dan Bawah serentak. (Tiga saat)
Hasil :
• Ketuhar dikunci (tiada fungsi yang boleh
dipilih).
• Paparan menunjukkans “L”.
2. Untuk membuka kunci ketuhar, tekan butang Atas dan
Bawah serentak. (Tiga saat)
Hasil :
Ketuhar boleh digunakan seperti biasa.
MENGGUNAKAN CIRI PINGGAN PUTAR HIDUP/MATI
04 KEGUNAAN KETUHAR
4. Pilih suhu yang sesuai dengan menekan butang Atas atau
Bawah. (Suhu : 200~40 °C) Pada masa itu, tekan butang
Select (Pilih) untuk menetapkan suhu.
• Jika suhu tidak ditetapkan dalam masa 5 saat, ia akan
bertukar ke peringkat penetapan masa memasak secara
Automatik.
Butang Pinggan putar hidup/mati membolehkan anda menggunakan bekas-bekas
besar yang mengisi seluruh ketuhar dengan menghentikan piring putar daripada berputar
(hanya dalam mod masakan manual).
Hasilnya akan kurang memuaskan hati dalam hal ini kerana pemasakannya adalah
kurang rata. Kami menyarankan supaya anda memutar bekas dengan tangan
semasa separuh masa proses memasak.
Jangan sekali-kali mengendalikan piring putar tanpa makanan di dalam ketuhar.
AMARAN
Sebab: Ini boleh menyebabkan kebakaran atau kerosakan kepada unit ini.
1. Tekan butang Turntable on/off (Pinggan putar hidup/mati).
Hasil:
Pinggan putar tidak akan berputar.
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
2. Untuk menghidupkan pemutaran pinggan putar semula,
tekan butang Turntable on/off (Pinggan putar hidup/mati)
sekali lagi.
Hasil:
Pinggan putar akan berputar.
Butang Turntable on/off (Pinggan putar hidup/mati) tersedia hanya semasa memasak.
Untuk maklumat lanjut tentang perkakasan dan peralatan masakan yang sesuai,
rujuk Panduan Perkakasan Masakan di halaman 30-31.
Bahasa Melayu - 25
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 25
9/11/2015 4:40:17 PM
MENGGUNAKAN FUNGSI MASAKAN BERKERAK MANUAL
(HANYA DIGUNAKAN PADA MODEL MC28H5015C*, MC28H5015Z*)
Biasanya apabila memasak di dalam ketuhar gelombang mikro, menggunakan gril
atau gelombang mikro di dalam ketuhar gril/perolakan, makanan seperti pastri dan
piza menjadi lembap dari bahagian bawah. Menggunakan pinggan Kerak Samsung
membantu mendapatkan hasil masakan rangup untuk makanan anda.
Pinggan kerak juga boleh digunakan untuk bakon, telur dan sosej, dsb.
8. Pilih masa memasak dengan menekan butang Atas atau
Bawah sehingga masa memasak yang sesuai dipaparkan.
9. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
Proses memasak bermula.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
atau
Pinggan kerak
Rak rendah
Rak tinggi
1. Panaskan dahulu pinggan kerak, seperti yang diterangkan di atas.
2. Sapu pinggan dengan minyak jika anda memasak makanan seperti
bakon dan telur, supaya makan menjadi perang dengan elok.
3. Letakkan makanan di atas pinggan kerak.
4. Letakkan pinggan kerak di atas rak logam (atau piring putar)
di dalam gelombang mikro.
5. Tekan Butang Combi (Kombi). Pilih mod combi dengan menekan
butang Atas atau Bawah. Kemudian Tekan butang Select (Pilih).
Cb - 1
(Ketuhar Gelombang Mikro + Gril)
Cb - 2
(Gelombang mikro + Perolakan)
6. Pilih aras kuasa yang sesuai dengan menekan butang Atas
atau Bawah sehingga output kuasa yang sesuai. Pada masa
itu, tekan butang Select (Pilih) untuk menetapkan aras
kuasa.
• Jika aras kuasa tidak ditetapkan dalam masa 5 saat, ia
akan bertukar ke peringkat penetapan masa memasak
secara Automatik.
7. Jika menggunakan mod MW+Perolakan, pilih suhu yang
sesuai dengan menekan butang Atas atau Bawah. Pada masa
itu, tekan butang Select (Pilih) untuk menetapkan suhu.
• Jika aras kuasa tidak ditetapkan dalam masa 5 saat, ia
akan bertukar ke peringkat penetapan masa memasak
secara Automatik. (Lalai: 180 °C )
Sebelum menggunakan pinggan kerak, panaskan dahulu dengan memilih mod
kombinasi selama 3 hingga 5 minit:
• Kombinasi perolakan (200 ºC) dan gelombang mikro. (600 W aras kuasa)
• Kombinasi gril dan gelombang mikro. (600 W aras kuasa)
Gunakan sarung tangan ketuhar pada setiap masa kerana pinggan kerak sangat
panas.
Sila ambil perhatian bahawa piring putar mempunyai lapisan teflon yang tidak tahan
calar. Jangan gunakan objek tajam seperti pisau untuk memotong di atas pinggan
kerak.
Gunakan aksesori plastik untuk mengelakkan daripada calar pada permukaan
pinggan kerak atau keluarkan makanan daripada pinggan sebelum memotong.
Jangan letak sebarang objek di atas pinggan kerak yang tidak tahan panas
(contohnya mangkuk plastik).
Jangan sekali-kali letakkan pinggan kerak di dalam ketuhar tanpa piring putar.
Bagaimana untuk membersihkan Pinggan Kerak
Bersihkan pinggan kerak dengan air suam dan detergen dan bilas dengan air bersih.
Jangan gunakan berus penyental atau span keras, jika tidak lapisan atas akan
rosak.
Sila ambil perhatian
Pinggan kerak tidak sesuai untuk mesin pencuci pinggan.
Bahasa Melayu - 26
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 26
9/11/2015 4:40:18 PM
MENGGUNAKAN FUNGSI MEMASAK STIM
(HANYA DIGUNAKAN PADA MODEL MC28H5015F*, MC28H5015Z*)
Gunakan periuk stim plastik apabila menggunakan fungsi stim tulen. Mula-mula, letakkan
periuk stim plastik di tengah-tengah pinggan putar dan tutup pintu ketuhar.
TETAPAN MEMASAK STIM MANUAL
Makanan
Articok
2. Tekan butang Atas atau Bawah yang dikehendaki sehingga
aras kuasa yang sesuai dipaparkan. Pada masa itu, tekan
butang Select (Pilih) untuk menetapkan aras kuasa.
• Jika aras kuasa tidak ditetapkan dalam 5 saat, ia akan bertukar
ke peringkat penetapan masa memasak secara Automatik.
3. Tetapkan masa memasak dengan menekan butang Atas
atau Bawah.
4. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
Proses memasak bermula.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
Sayuran segar
Sayur-sayuran
Sejuk Beku
Filet Ikan Segar
Petua memasak stim
Komponen periuk stim
Mangkuk
Masukkan dulang
Penutup
Dada Ayam
Mengendalikan periuk stim
+
Mangkuk + Penutup
+
Mangkuk dengan dulang + Penutup
Kuasa
Masa (min.)
04 KEGUNAAN KETUHAR
1. Tekan butang Microwave (Gelombang Mikro).
Saiz Hidangan
300 g (1-2 keping)
900 W
5-6
Arahan
Cuci dan bersihkan articok. Letakkan di dalam mangkuk.
Tambah satu sudu besar jus lemon. Tutup dengan penutup.
Biarkan selama 1-2 minit.
300 g
900 W
4-5
Arahan
Timbang sayuran (cth. brokoli, kobis, lobak, lada benggala)
selepas dicuci, bersihkan dan potong kepada saiz yang sama.
Letakkan bakul ke dalam mangkuk. Ratakan sayuran di dalam
bakul. Tambah 2 sudu besar air. Tutup dengan penutup.
Biarkan selama 1-2 minit.
300 g
600 W
7-8
Arahan
Letakkan sayuran beku ke dalam bakul di dalam mangkuk.
Tambah 1 sudu besar air. Tutup dengan penutup. Gaul rata
selepas memasak dan biarkan. Biarkan selama 2-3 minit.
300 g
Tahap pertama: 900 W
1-2
Tahap kedua: 450 W
5-6
Arahan
Bilas dan sediakan filet ikan, seperti jenahak, ikan merah atau
salmon. Renjiskan dengan jus lemon. Letakkan bakul ke dalam
mangkuk. Letakkan filet sebelah menyebelah.
Tambahkan 100 ml air sejuk. Tutup dengan penutup.
Biarkan selama 1-2 minit.
300 g
Tahap pertama: 900 W
1-2
Tahap kedua: 600 W
7-8
Arahan
Bilas dan dada ayam. Hiris permukaan 2-3 kali menggunakan
pisau. Letakkan bakul ke dalam mangkuk. Letakkan dada ayam
sebelah menyebelah. Tambahkan 100 ml air sejuk.
Tutup dengan penutup. Biarkan selama 1-2 minit.
(sambungan)
Bahasa Melayu - 27
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 27
9/11/2015 4:40:18 PM
Makanan
Beras
Kentang Jaket
Stew (dingin)
Ladu Yis Beku
beserta Inti Jem
Manisan Buah
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
250 g
900 W
15-18
Arahan
Letakkan beras separa masak ke dalam mangkuk. Tambahkan
500 ml air sejuk. Tutup dengan penutup. Selepas memasak
biarkan beras putih selama 5 minit, beras perang selama
10 minit. Biarkan selama 5-10 minit.
500 g
900 W
7-8
Arahan
Timbang dan bilas kentang dan letakkannya di dalam mangkuk.
Tambah 3 sudu besar air. Tutup dengan penutup.
Biarkan selama 2-3 minit.
400 g
600 W
5-6
Arahan
Letakkan stu ke dalam mangkuk. Tutup dengan penutup.
Kacau rata sebelum membiarkannya. Biarkan selama 1-2 minit.
150 g
600 W
1-2
Arahan
Lembapkan bahagian atas ladu menggunakan air sejuk.
Letakkan 1- 2 adu beku sebelah menyebelah ke dalam bakul.
Masukkan bakul ke dalam mangkuk. Tutup dengan penutup.
Biarkan selama 2-3 minit.
250 g
900 W
3-4
Arahan
Timbang buah-buahan segar (contohnya epal, pear, plum,
aprikot, mangga atau nanas) selepas mengupas, membasuh dan
memotong menjadi saiz yang sama atau bentuk kiub. Letakkan
di dalam mangkuk. Tambah 1-2 sudu besar air dan 1-2 sudu
besar gula. Tutup dengan penutup. Biarkan selama 2-3 minit.
MEMANGGANG
(HANYA DIGUNAKAN PADA MODEL MC28H5015Z*)
Spit barbeku berguna untuk menggril, kerana anda tidak perlu membalikkan daging. Ia
boleh digunakan untuk memasak kombinasi gelombang mikro dan Perolakan.
Pastikan berat daging diedarkan sama rata pada spit dan spit berputar dengan rata.
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam
ketuhar, kerana ia sangat panas.
1. Tolak spit memanggang memasuki bahagian tengah
daging.
Contoh:
Tolak spit di antara tulang belakang dan
dada ayam.
Letakkan spit menegak pada mangkuk kaca
dan mangkuk kaca diletak pada piring putar.
Untuk membantu memerangkan daging,
beruskannya menggunakan minyak rempah.
2. Tekan butang Combi (Kombi).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
Cb - 1 (Ketuhar Gelombang Mikro + Gril)
3. Jadikan paparan menunjukkan Cb - 2 dengan menekan
butang Atas atau Bawah kemudian tekan butang
Select (Pilih).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut dipaparkan:
600 W
(mod kombi gelombang mikro &
perolakan)
(kuasa output)
4. Pilih aras kuasa yang sesuai dengan menekan butang
Atas atau Bawah sehingga kuasa output yang sewajarnya
dipaparkan (600, 450, 300, 180, 100 W). Pada masa itu,
tekan butang Select (Pilih) untuk menetapkan aras kuasa.
• Jika aras kuasa tidak ditetapkan dalam masa 5 saat, ia
akan bertukar ke peringkat penetapan masa memasak
secara Automatik. (Lalai: 180 °C )
Bahasa Melayu - 28
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 28
9/11/2015 4:40:19 PM
PENGGUNAAN SPIT BERBILANG DENGAN PENCUCUK KEBAB
5. Pilih suhu yang sesuai dengan menekan butang Atas atau
Bawah. (Suhu : 200~40 °C) Pada masa itu, tekan butang
Select (Pilih) untuk menetapkan suhu.
• Jika suhu tidak ditetapkan dalam masa 5 saat, ia akan bertukar
ke peringkat penetapan masa memasak secara Automatik.
1. Untuk menyediakan kebab dengan spit berbilang gunakan 6 pencucuk.
6. Tetapkan masa memasak dengan menekan butang Atas
atau Bawah.
• Masa memasak yang maksimum ialah 60 minit.
4. Letakkan mangkuk kaca dengan spit berbilang di tengah-tengah pinggan putar.
3. Letakkan spit memanggang ke dalam mangkuk kaca dan masukkan spit berbilang
ke dalamnya.
Pastikan elemen pemanas berada dalam kedudukan yang betul di dinding belakang
kaviti dan bukan di bahagian atas sebelum memulakan proses menggril.
MENGELUARKAN SPIT BERBILANG DARIPADA KETUHAR
SELEPAS MENGGRIL
1. Gunakan sarung tangan ketuhar untuk mengangkat mangkuk kaca dengan spit
berbilang keluar daripada ketuhar, kerana ia akan menjadi sangat panas.
04 KEGUNAAN KETUHAR
7. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s).
Hasil:
• Proses memasak kombinasi bermula.
• Ketuhar dipanaskan ke suhu yang
diperlukan dan kemudian masakan
gelombang mikro terus berlangsung
sehingga masa memasak habis.
• Apabila memasak selesai, ketuhar akan
berbunyi bip dan berkelip “End” 4 kali.
Ketuhar akan berbunyi bip sekali setiap
minit.
• Apabila daging telah masak sepenuhnya,
alihkan spit dengan berhati-hati,
menggunakan sarung tangan untuk
melindungi tangan anda.
2. Letakkan jumlah makanan yang sama pada setiap pencucuk.
2. Keluarkan spit berbilang daripada tempat meletak spit dengan menggunakan
sarung tangan ketuhar.
3. Berhati-hati mengeluarkan pencucuk dan gunakan garfu untuk mengeluarkan
cebisan makanan daripada pencucuk.
Berbilang--tidak sesuai untuk membersih dalam mesin pencuci pinggan.
Oleh itu, bersihkan menggunakan air suam dan bilas cecair menggunakan tangan.
Keluarkan spit berbilang menegak daripada ketuhar, selepas digunakan.
MENGGUNAKAN SPIT BERBILANG MENEGAK
SPIT BERBILANG UNTUK KEBAB
Menggunakan spit berbilang dengan 6 pencucuk kebab, anda boleh dengan mudah
memanggang daging, ayam, ikan, sayur-sayuran (seperti bawang, lada) dan buahbuahan yang telah dipotong. Anda boleh menyediakan makanan di atas dengan
pencucuk kebab menggunakan mod perolakan atau kombinasi.
Dua Kebab, Pencucuk
Spit Berbilang
Spit Barbeku
Mangkuk Kaca
Bahasa Melayu - 29
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 29
9/11/2015 4:40:19 PM
MENGGUNAKAN CIRI-CIRI PENYAHBAUAN
Gunakan ciri-ciri selepas memasak makanan berbau atau semasa terdapat banyak asap
di bahagian dalam ketuhar. Bersihkan bahagian dalam ketuhar dahulu.
1. Tekan butang Deodorisation (Penyahbauan) kemudian
ia akan dimulakan secara automatik, selepas anda selesai
membersih.
panduan perkakas memasak
Untuk memasak makanan di dalam ketuhar gelombang mikro, gelombang mikro mestilah boleh
menembusi makanan, tanpa dipantulkan atau diserap oleh bekas yang digunakan.
Anda haruslah berhati-hati apabila memilih perkakas memasak. Jika perkakas memasak ditandakan
sebagai selamat untuk digunakan dengan gelombang mikro, anda tidak perlu bimbang.
Jadual yang berikut menyenaraikan pelbagai jenis perkakas memasak dan menunjukkan sama ada ia
boleh digunakan dan cara ia seharusnya digunakan di dalam ketuhar gelombang mikro.
Masa penyahbauan telah ditetapkan selama 5 minit.
Anda juga boleh melaras masa Penyahbauan dengan menekan butang Start/+30s
(Mula/+30s).
Masa penyahbauan maksimum ialah 15 minit.
Perkakas memasak
Selamat untuk
digunakan dengan
Gelombang Mikro
Kerajang aluminium
✓✗
Pinggan kerak
Perkakas tembikar
atau tanah liat
✓
✓
Bekas kadbod
poliester pakai
buang
Bungkusan makanan
segera
• Bekas cawan
polistirena
✓
• Beg kertas atau
surat khabar
• Kertas kitar semula
atau perapi logam
Perkakas kaca
• Perkakas dari
ketuhar ke meja
✗
Boleh digunakan untuk menghangatkan
makanan. Pemanasan yang terlampau boleh
menyebabkan polistirena cair.
Boleh terbakar.
✗
Boleh menyebabkan pengarkaan.
✓
Boleh digunakan, kecuali dihiasi dengan perapi
logam.
MEMATIKAN PEMBUNYI BIP
Anda boleh mematikan pembunyi bip bila-bila sahaja anda mahu.
1. Tekan butang Start/+30s (Mula/+30s) dan Stop/Eco
(Berhenti/Eko) pada masa yang sama. (satu saat)
Hasil:
Ketuhar tidak berbunyi bip untuk
menunjukkan tamatnya sesuatu fungsi.
2. Untuk menghidupkan pembunyi bip semula, tekan butang
Start/+30s (Mula/+30s) dan Stop/Eco (Berhenti/Eko)
sekali lagi pada masa yang sama. (satu saat)
Hasil:
Ketuhar beroperasi seperti biasa.
✓
Komen
Boleh digunakan dalam bentuk kepingan kecil
untuk melindungi bahagian-bahagian daripada
terlampau masak. Pengarkaan boleh berlaku jika
kerajang terlalu hampir dengan dinding ketuhar
atau jika terlalu banyak kerajang digunakan.
Jangan panaskan selama lebih dari 8 minit.
Tembikar, perkakas tanah liat yang diglis dan
tembikar “bone china” biasanya sesuai, kecuali
dihiasi dengan perapi logam.
Sesetengah makanan sejuk beku dibungkus
dalam bekas-bekas ini.
Bahasa Melayu - 30
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 30
9/11/2015 4:40:20 PM
Perkakas memasak
panduan memasak
Selamat untuk
digunakan dengan
Gelombang Mikro
✓
• Balang kaca
✓
Boleh digunakan untuk menghangatkan makanan
atau cecair. Kaca yang halus boleh pecah atau
retak jika dipanaskan secara tiba-tiba.
Mesti tanggalkan tutupnya. Sesuai untuk
menghangatkan sahaja.
Logam
• Bekas
• Ikat pintal beg
penyejuk beku
Kertas
• Pinggan, cawan,
napkin dan kertas
dapur
• Kertas kitar semula
Plastik
• Bekas
✗
✗
Boleh menyebabkan pengarkaan atau kebakaran.
✓
Untuk masa memasak yang singkat dan
menghangatkan. Juga untuk menyerap lembapan
yang berlebihan.
Boleh menyebabkan pengarkaan.
• Plastik lekap
✓
✗
✓
• Beg penyejuk beku
✓✗
Kertas lilin atau
kertas minyak
✓
: Disyorkan
✓
✓✗
Terutamanya jika termoplastik tahan panas.
Sesetengah plastik lain boleh meleding atau
berubah warna pada suhu yang tinggi. Jangan
gunakan plastik Melamin.
Boleh digunakan untuk mengekalkan lembapan.
Tidak harus menyentuh makanan. Berhati-hati
apabila membuka plastik lekap kerana wap panas
akan keluar.
Hanya jika ia boleh direbus atau kalis ketuhar.
Tidak harus kedap udara. Cucuk dengan garpu,
jika perlu.
Boleh digunakan untuk mengekalkan lembapan
dan mencegah percikan.
: Amaran penggunaan
Tenaga gelombang mikro sebenarnya menembusi makanan, tertarik kepada dan diserap
oleh kandungan air, lemak dan gulanya.
Gelombang mikro menyebabkan molekul-molekul di dalam makanan bergerak dengan
pantas. Pergerakan molekul yang pantas ini menimbulkan geseran dan haba yang
dihasilkan memasak makanan.
MEMASAK
Perkakas memasak untuk proses memasak gelombang mikro:
Perkakas memasak mestilah membolehkan tenaga gelombang mikro menembusinya
untuk kecekapan maksimum. Gelombang mikro dipantulkan oleh logam, seperti keluli
tahan karat, aluminium dan tembaga, tetapi ia boleh menembusi seramik, kaca, tembikar
dan plastik serta kertas dan kayu. Jadi makanan tidak boleh dimasak di dalam bekas
logam.
Makanan yang sesuai untuk proses memasak gelombang mikro:
Banyak jenis makanan sesuai untuk proses memasak gelombang mikro, termasuk sayursayuran segar dan sejuk beku, buah-buahan, pasta, beras, biji-bijian, kacang, ikan dan
daging. Sos, kastard, sup, puding kukus, jeruk, dan cutni boleh juga dimasak di dalam
ketuhar gelombang mikro. Umumnya, proses memasak gelombang mikro adalah ideal
bagi sebarang makanan yang biasanya dimasak di atas dapur. Mencairkan mentega atau
coklat, contohnya (lihat bab dengan petua, cara dan panduan).
05 PANDUAN PERKAKAS MEMASAK
• Perkakas kaca
halus
GELOMBANG MIKRO
Komen
Menutup semasa memasak
Menutup makanan semasa memasak adalah sangat penting, kerana air yang menyejat
naik sebagai wap dan menolong proses memasak. Makanan boleh ditutup dengan
pelbagai cara: spt. dengan pinggan seramik, penutup plastik atau plastik lekap
gelombang mikro yang sesuai.
Masa Biar
Selepas proses memasak selesai, masa biar untuk makanan adalah penting untuk
membolehkan suhu menjadi seimbang di dalam makanan.
✗ : Tidak Selamat
Bahasa Melayu - 31
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 31
9/11/2015 4:40:20 PM
Panduan Memasak untuk sayur-sayuran sejuk beku
Panduan Memasak untuk sayur-sayuran segar
Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang sesuai. Masak bertutup untuk masa
minimum – lihat jadual. Teruskan memasak untuk mendapatkan hasil yang anda mahu.
Kacau dua kali semasa memasak dan sekali selepas memasak. Tambahkan garam,
herba atau mentega selepas memasak. Tutup semasa masa biar.
Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang sesuai. Tambahkan 30-45 ml air sejuk
(2-3 sudu besar) untuk setiap 250 g kecuali jumlah air yang lain disyorkan – lihat
jadual. Masak bertutup untuk masa minimum – lihat jadual. Teruskan memasak untuk
mendapatkan hasil yang anda mahu. Kacau sekali semasa dan sekali selepas memasak.
Tambahkan garam, herba atau mentega selepas memasak. Tutup semasa masa biar
selama 3 minit.
Petua:
Potong sayur-sayuran segar menjadi kepingan yang sama saiznya.
Lebih kecil ia dipotong, lebih cepat ia masak.
Makanan
Bayam
Brokoli
Kacang Pis
Kacang Hijau
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
150 g
600 W
5-6
Arahan
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 2-3 minit.
300 g
600 W
8-9
Arahan
Tambahkan 30 ml (2 sudu besar) air sejuk. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 2-3 minit.
300 g
600 W
7-8
Arahan
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 2-3 minit.
300 g
600 W
7½-8½
Arahan
Tambahkan 30 ml (2 sudu besar) air sejuk. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 2-3 minit.
300 g
600 W
7-8
Arahan
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 2-3 minit.
300 g
600 W
7½-8½
Sayur Campur
(Lobak Merah/
Kacang Pis/
Jagung)
Sayur-sayuran
Campur
Arahan
(Gaya Cina)
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk. Hidangkan selepas
Makanan
Brokoli
Kubis Brussel
Lobak Merah
Kubis Bunga
Courgette
dibiarkan selama 2-3 minit.
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
250 g
500 g
900 W
4½-5
7-8
Arahan
Sediakan bunga-bunga yang sama saiznya. Atur batangnya ke
tengah. Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
250 g
6-6½
900 W
Arahan
Tambahkan 60-75 ml (5-6 sudu besar) air. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 3 minit.
250 g
4½-5
900 W
Arahan
Potong lobak merah menjadi hirisan yang sama saiznya.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
250 g
5-5½
900 W
500 g
7½-8½
Arahan
Sediakan bunga-bunga yang sama saiznya. Belah dua bunga yang
besar. Atur batangnya ke tengah. Hidangkan selepas dibiarkan
selama 3 minit.
250 g
4-4½
900 W
Arahan
Potong courgette menjadi hirisan. Tambahkan 30 ml (2 sudu
besar) air atau seketul mentega. Masak sehingga lembut.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
Bahasa Melayu - 32
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 32
9/11/2015 4:40:20 PM
Panduan Memasak untuk beras dan pasta
Makanan
Terung
Cendawan
Bawang
Lada
Kentang
Kubis Lobak
Putih
Kuasa
Masa (min.)
250 g
3½-4
900 W
Arahan
Potong terung menjadi kepingan kecil dan renjiskan 1 sudu besar
jus lemon. Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
250 g
900 W
4-4½
Arahan
Potong lik menjadi kepingan-kepingan yang tebal. Hidangkan
selepas dibiarkan selama 3 minit.
125 g
900 W
1½-2
250 g
2½-3
Arahan
Sediakan cendawan kecil yang tidak dipotong atau cendawan
yang dihiris. Jangan tambahkan air. Renjiskan dengan jus
lemon. Rempahkan dengan garam dan lada. Tuskan sebelum
menghidangkan. Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
250 g
900 W
5-5½
Arahan
Hiris bawang atau potong dua. Tambahkan hanya 15 ml (1 sudu
besar) air.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
250 g
900 W
4½-5
Potong lada menjadi kepingan kecil.
250 g
900 W
4-5
500 g
7-8
Arahan
Timbang kentang yang telah dikupas dan potong dua atau potong
empat. Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
250 g
900 W
5½-6
Arahan
Potong kubis lobak putih menjadi kiub-kiub kecil. Hidangkan
selepas dibiarkan selama 3 minit.
Beras:
Pasta:
Makanan
Nasi Putih
(Separa
Rebus)
Beras Perang
(Separa
Rebus)
Beras
Campuran
(Beras +
Beras Hutan)
Jagung
Campur
(Beras +
Bijian)
Pasta
Gunakan mangkuk pyrex kaca besar dengan penutup - isipadu beras
menjadi dua kali ganda semasa memasak. Masak bertutup.
Selepas masa memasak tamat, kacau sebelum masa biar dan
tambahkan garam atau herba dan mentega.
Catatan: beras mungkin tidak menyerap semua air selepas masa
memasak selesai.
Gunakan mangkuk pyrex kaca yang besar. Tambahkan air mendidih,
sedikit garam dan kacau rata. Masak tanpa ditutup.
Kacau sekali-sekala semasa dan selepas memasak. Tutup semasa
masa biar dan tuskan ia betul-betul selepas itu.
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
250 g
900 W
15-16
375 g
17½-18½
Arahan
Tambahkan air sejuk dengan kuantiti berganda.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 5 minit.
250 g
900 W
20-21
375 g
22-23
Arahan
Tambahkan air sejuk dengan kuantiti berganda.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 5 minit.
250 g
900 W
16-17
Arahan
Tambahkan 500 ml air sejuk. Hidangkan selepas dibiarkan selama
5 minit.
250 g
900 W
17-18
Arahan
Tambahkan 400 ml air sejuk. Hidangkan selepas dibiarkan selama
5 minit.
250 g
900 W
10-11
Arahan
Tambahkan 1000 ml air panas. Hidangkan selepas dibiarkan
selama 5 minit.
05 PANDUAN PERKAKAS MEMASAK
Lik
Saiz Hidangan
Bahasa Melayu - 33
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 33
9/11/2015 4:40:20 PM
MEMANAS SEMULA
MEMANASKAN SEMULA CECAIR
Ketuhar gelombang mikro anda akan memanas semula makanan dalam masa yang sangat
singkat berbanding dengan masa biasa yang diambil oleh hob ketuhar konvensional.
Gunakan aras kuasa dan masa memanas semula di dalam carta berikut sebagai
panduan. Masa-masa di dalam carta mengambil kira cecair dengan suhu bilik sekitar
+18 hingga +20 °C atau makanan dingin dengan suhu sekitar +5 hingga +7 °C.
Mengatur dan menutup
Elakkan memanas semula item besar seperti daging sendi - ia cenderung untuk menjadi
terlalu masak atau kering sebelum bahagian tengahnya betul-betul panas. Memanaskan
semula kepingan-kepingan kecil memberikan hasil yang lebih baik.
Aras kuasa dan mengacau
Sesetengah makanan boleh dipanaskan semula menggunakan kuasa 900 W sementara
yang lain pula harus dipanaskan semula menggunakan 600 W, 450 W atau malah 300 W.
Semak jadual untuk panduan.
Umumnya, adalah lebih baik anda memanaskan semula makanan menggunakan aras
kuasa yang lebih rendah, jika makanan itu tidak terlalu berperisa, banyak, atau jika besar
kemungkinannya ia sangat cepat menjadi panas (pai daging kisar, contohnya).
Kacau rata atau balikkan makanan semasa memanaskan semula bagi hasil yang terbaik.
Jika boleh, kacau sekali lagi sebelum menghidangkan.
Anda harus amat berhati-hati apabila memanaskan cecair dan makanan bayi. Untuk
mengelakkan pendidihan cecair yang membuak-buak dan kemungkinan melepuh, kacau
sebelum, semasa dan selepas pemanasan. Biarkan ia di dalam ketuhar gelombang mikro
semasa masa biar. Kami mengesyorkan anda meletakkan sudu plastik atau batang
kaca ke dalam cecair itu. Elakkan terlalu lama memanaskan (dan oleh itu merosakkan)
makanan. Adalah lebih baik anda menganggar kurang masa memasak dan menambah
masa memanas, jika perlu.
Memanaskan dan masa biar
Apabila memanaskan semula makanan buat kali pertama, adalah baik untuk mengambil
perhatian masa yang diambil - untuk rujukan di masa hadapan.
Sentiasa pastikan bahawa makanan yang dipanaskan semula panas menggelegak
keseluruhannya.
Biarkan makanan itu buat seketika selepas memanaskan semula – supaya suhunya
menjadi seimbang.
Masa biar yang disarankan selepas memanaskan semula ialah 2-4 minit, kecuali masa
yang lain disyorkan di dalam carta.
Anda harus amat berhati-hati apabila memanaskan cecair dan makanan bayi. Lihat juga
bab mengenai langkah-langkah keselamatan.
Sentiasa berikan masa biar selama sekurang-kurangnya 20 saat selepas ketuhar dimatikan
untuk membolehkan suhunya menjadi seimbang. Kacau semasa memanaskan, jika perlu,
dan SENTIASA kacau selepas memanaskan. Untuk mencegah didihan yang membuakbuak dan kemungkinan kulit anda melecur, anda harus meletakkan sudu atau batang kaca
ke dalam minuman dan kacau sebelum, semasa dan selepas memanaskannya.
MEMANAS SEMULA MAKANAN BAYI
MAKANAN BAYI:
Tuang ke dalam pinggan seramik yang dalam. Tutup dengan penutup plastik. Kacau rata
selepas memanaskan semula! Biarkan selama 2-3 minit sebelum menghidangkan. Kacau
sekali lagi dan periksa suhunya. Suhu hidangan yang disarankan: antara 30-40 °C.
SUSU BAYI:
Tuang susu ke dalam botol kaca yang telah disteril. Panaskan tanpa ditutup. Jangan
sesekali memanaskan botol bayi dengan putingnya sekali, kerana botol boleh meletup
jika terlampau panas. Goncang betul-betul sebelum masa biar dan sekali lagi sebelum
menghidangkan ! Sentiasa periksa suhu susu atau makanan bayi dengan teliti sebelum
memberinya kepada bayi. Suhu hidangan yang disarankan: ca. 37 °C.
CATATAN:
Makanan bayi terutamanya perlu diperiksa dengan teliti sebelum dihidangkan bagi
mencegah berlakunya lecur. Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual yang
berikutnya sebagai garis panduan untuk memanaskan semula.
Memanaskan semula Cecair dan Makanan
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk
memanaskan semula.
Makanan
Minuman
(Kopi, Teh
dan Air)
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
150 ml (1 cawan)
900 W
1-1½
300 ml (2 cawan)
2-2½
450 ml (3 cawan)
3-3½
600 ml (4 cawan)
3½-4
Arahan
Tuangkan ke dalam cawan-cawan dan panaskan semula tanpa
ditutup: 1 cawan di tengah-tengah, 2 cawan bertentangan satu sama
lain, 3 cawan dalam satu bulatan. Biarkan di dalam ketuhar gelombang
mikro semasa masa biar dan kacau rata.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 1-2 minit.
Bahasa Melayu - 34
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 34
9/11/2015 4:40:20 PM
Makanan
Sup
(Dingin)
Pasta
dengan
Sos
(Dingin)
Pasta
Berisi Sos
(Dingin)
Hidangan
Dalam
Pinggan
(Dingin)
Kuasa
Masa (min.)
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
Arahan
Tuang ke dalam pinggan atau mangkuk seramik yang dalam.
Tutup dengan penutup plastik. Kacau rata selepas memanaskan
semula. Kacau sekali lagi sebelum menghidangkannya.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
350 g
600 W
4½-5½
Arahan
Letakkan stew ke dalam pinggan seramik yang dalam. Tutup dengan
penutup plastik. Kacau sekali-sekala semasa memanaskan semula dan
sekali lagi sebelum membiarkan dan menghidangkannya.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
350 g
600 W
3½-4½
Arahan
Letakkan pasta (contohnya spageti atau mi telur) di atas pinggan
seramik leper. Tutup dengan plastik lekap gelombang mikro.
Kacau sebelum menghidangkannya.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
350 g
600 W
4-5
Arahan
Letakkan pasta yang diisi (contohnya ravioli, tortelini) di dalam pinggan
seramik yang dalam. Tutup dengan penutup plastik.
Kacau sekali-sekala semasa memanaskan semula dan sekali lagi
sebelum membiarkan dan menghidangkannya. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 3 minit.
350 g
600 W
4½-5
450 g
5½-6½
Arahan
Letakkan hidangan dengan 2-3 komponen sejuk di atas pinggan
seramik. Tutup dengan plastik lekap gelombang mikro.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
Makanan
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
400 g
600 W
6-7
Fondue
Keju Sedia Arahan
Dihidang
Letakkan fondue keju sedia untuk dihidang ke dalam mangkuk
(Dingin)
pyrex kaca bersaiz sesuai dengan penutup. Kacau sekali-sekala
semasa dan selepas memanaskan semula. Kacau rata sebelum
menghidangkannya. Hidangkan selepas dibiarkan selama 1-2 minit.
Memanaskan semula Makanan dan Susu Bayi
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk
memanaskan semula.
Makanan
Makanan
Bayi (Sayur +
Daging)
Bubur Bayi
(Bijian + Susu
+ Buah)
Susu bayi
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa
190 g
600 W
30 saat.
Arahan
Tuang ke dalam pinggan seramik yang dalam. Masak bertutup.
Kacau selepas masa memasak. Sebelum menghidangkan,
kacau rata dan periksa suhunya dengan teliti. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 2-3 minit.
190 g
600 W
20 saat.
Arahan
Tuang ke dalam pinggan seramik yang dalam. Masak bertutup.
Kacau selepas masa memasak. Sebelum menghidangkan,
kacau rata dan periksa suhunya dengan teliti. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 2-3 minit.
100 ml
300 W
30-40 saat.
200 ml
1 min. hingga 1 min. 10 saat.
Arahan
Kacau dan goncang betul-betul dan tuang ke dalam botol kaca
yang disteril. Letakkan di tengah piring putar. Masak tanpa ditutup.
Sebelum menghidangkan, goncang betul-betul dan periksa
suhunya dengan teliti. Hidangkan selepas dibiarkan selama
2-3 minit.
06 PANDUAN MEMASAK
Stew
(Dingin)
Saiz Hidangan
Bahasa Melayu - 35
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 35
9/11/2015 4:40:20 PM
MENCAIR BEKU
Gelombang mikro adalah cara yang sangat baik untuk mencair bekukan makanan sejuk
beku. Gelombang mikro mencair bekukan makanan sejuk beku dengan lembut dalam
masa yang singkat. Ini boleh merupakan satu kelebihan besar, jika tetamu yang tidak
dijangka tiba-tiba muncul.
Ayam itik sejuk beku mesti dinyahsejuk beku keseluruhannya sebelum dimasak.
Tanggalkan sebarang ikatan logam dan keluarkan ia dari sebarang bungkusan untuk
mengetuskan cecair nyahsejuk beku.
Letakkan makanan sejuk beku itu di atas bekas tanpa penutup. Balikkan separuh jalan,
tuskan sebarang cecair yang ada dan buang sebarang hati, jantung dan hempedal
secepat mungkin. Periksa makanan itu sekali-sekala untuk memastikan bahawa ia tidak
terasa hangat.
Jika bahagian-bahagian makanan sejuk beku yang lebih kecil dan lebih nipis mula
menghangat, ia boleh dilindungi dengan membalutnya dengan kepingan kerajang
aluminium yang kecil semasa mencair beku.
Sekiranya ayam itik mula menghangat di permukaan luarnya, hentikan proses
menyahsejuk beku dan biarkannya selama 20 minit sebelum meneruskan.
Biarkan ikan, daging dan ayam itik untuk menyelesaikan proses mencair beku.
Masa biar untuk menyelesaikan proses mencair beku akan berubah-ubah bergantung
kepada kuantiti yang dicairbekukan. Sila rujuk kepada jadual di bawah.
Petua:
Makanan yang leper mencair beku dengan lebih baik daripada
makanan yang tebal dan kuantiti yang lebih kecil memerlukan masa
yang lebih singkat daripada kuantiti yang lebih besar. Ingat petua ini
semasa menyejuk beku dan mencair beku makanan.
Untuk mencair beku makanan sejuk beku dengan suhu kira-kira -18 hingga -20 °C,
gunakan jadual berikut sebagai panduan.
Makanan
Daging
Daging Cincang
Stik Babi
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
250 g
500 g
250 g
180 W
6-7
8-13
7-8
180 W
Arahan
Letakkan daging di atas pinggan putar. Balut bahagian-bahagian
tepi yang lebih nipis dengan kerajang aluminium. Balikkan selepas
separuh masa mencair beku!
Hidangkan selepas dibiarkan selama 15-30 minit.
Makanan
Ayam Itik
Kepingan Ayam
Seekor Ayam
Ikan
Filet Ikan
Seekor Ikan
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
500 g (2 keping)
180 W
14-15
1200 g
180 W
32-34
Arahan
Mula-mula, letakkan kepingan-kepingan ayam dengan bahagian
kulit di bawah dahulu, seekor ayam bahagian dada di bawah dahulu
di atas pinggan seramik yang leper. Balut bahagian-bahagian yang
lebih nipis seperti kepak dan bahagian hujung dengan kerajang
aluminium. Balikkan selepas separuh masa mencair beku!
Hidangkan selepas dibiarkan selama 15-60 minit.
200 g
400 g
180 W
180 W
6-7
11-13
Arahan
Letakkan ikan sejuk beku di tengah-tengah pinggan seramik yang leper.
Atur bahagian-bahagian yang lebih nipis di bawah bahagian-bahagian
yang lebih tebal. Balut hujung sempit filet dan ekor ikan menggunakan
kerajang aluminium. Balikkan selepas separuh masa mencair beku!
Hidangkan selepas dibiarkan selama 10-25 minit.
Buah-buahan
Beri
300 g
180 W
6-7
Arahan
Selerakkan buah di atas bekas kaca yang bulat dan leper (dengan garis
pusat yang besar). Hidangkan selepas dibiarkan selama 5-10 minit.
Roti
2 kpg
Rol Roti (Setiap
4 kpg
satu sekitar 50 g)
250 g
Roti bakar/
Sandwic
Arahan
180 W
1-1½
2½-3
180 W
4-4½
Atur rol dalam satu bulatan atau roti secara mendatar di atas kertas
dapur di tengah-tengah pinggan putar. Balikkan selepas separuh
masa mencair beku! Hidangkan selepas dibiarkan selama 5-20 minit.
Bahasa Melayu - 36
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 36
9/11/2015 4:40:21 PM
Panduan Gril untuk Makanan Segar.
Elemen pemanas gril terletak di bawah siling rongga ketuhar. Ia beroperasi semasa
pintu ditutup dan pinggan putar berputar. Putaran pinggan putar membuatkan makanan
menjadi perang dengan lebih seragam. Memanaskan gril dahulu selama 3-5 minit akan
membuat makanan menjadi perang dengan lebih cepat lagi.
Perkakas memasak untuk menggril: Harus kalis api dan boleh termasuk logam.
Jangan gunakan sebarang jenis perkakas memasak plastik, kerana ia boleh cair.
Makanan yang sesuai digril: Potongan daging, sosej, stik, hamburger, hirisan bakon
dan gamon, bahagian ikan yang nipis, sandwic dan semua jenis roti bakar dengan hias
atas.
Komen penting: Harap ingat bahawa makanan hendaklah diletakkan di atas rak tinggi,
kecuali arahan lain disarankan.
Prapanaskan gril dengan fungsi gril selama 2-3 minit.
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk menggril.
Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan.
Makanan
segar
Kepingan Roti
Bakar
Tomato Gril
GELOMBANG MIKRO + GRIL
Mod memasak ini menggabungkan haba sinaran yang datang dari gril dengan kelajuan
memasak dengan gelombang mikro. Ia beroperasi hanya semasa pintu ditutup dan
pinggan putar berputar. Disebabkan putaran pinggan putar, makanan menjadi perang
dengan rata. Tiga mod kombinasi terdapat dengan model ini: 600 W + Gril, 450 W + Gril
dan 300 W + Gril.
Perkakasan memasak untuk memasak dengan gelombang mikro + gril: Sila gunakan
perkakas memasak yang membolehkan gelombang mikro menembusinya. Perkakas
memasak harus kalis api. Jangan gunakan perkakas logam dengan mod kombinasi. Jangan
gunakan sebarang jenis perkakas memasak plastik, kerana ia boleh cair.
Makanan yang sesuai untuk proses memasak gelombang mikro + gril: Makanan
yang sesuai untuk proses memasak mod kombinasi termasuk semua jenis makanan
dimasak yang perlu dipanaskan semula dan diperangkan (contohnya pasta bakar), serta
makanan yang memerlukan masa memasak yang singkat untuk memerangkan bahagian
atas makanan itu. Mod ini juga boleh digunakan untuk bahagian-bahagian makanan yang
tebal yang hendak diperangkan dan rangupkan atasnya (contohnya kepingan ayam,
membalikkan ia separuh jalan semasa memasak). Sila rujuk kepada jadual gril untuk
butiran lanjut.
Komen penting: Setiap kali mod kombinasi (gelombang mikro + gril) digunakan,
makanan hendaklah diletakkan di atas rak tinggi, kecuali arahan lain disarankan. Sila
rujuk kepada arahan di dalam carta berikut. Makanan mestilah dibalikkan, jika kedua-dua
sisinya hendak diperangkan.
Roti BakarTomato-Keju
Roti Bakar
Hawaii
(Hirisan Ham,
Nenas, dan
Keju)
Kentang
Bakar
Kentang
Gratin/Sayursayuran
(Sejuk)
Saiz Hidangan
Kuasa
1 langkah
(min.)
2 langkah
(min.)
4 kpg
Gril sahaja
3-4
2-3
(setiap satu 25 g)
Arahan
Letakkan kepingan roti bakar sebelah-menyebelah di atas rak.
400 g (2 keping)
300 W + Gril
5-6
Arahan
Potong tomato menjadi dua bahagian. Letakkan sedikit keju di
atasnya. Atur dalam satu bulatan di dalam bekas pyrex kaca yang
leper. Letakkan ia di atas rak tinggi. Biarkan selama 2-3 minit.
4 kpg (300 g)
300 W + Gril
4-5
Arahan
Bakar kepingan roti dahulu. Letakkan roti bakar dengan hiasan
atas di atas rak tinggi. Biarkan selama 2-3 minit.
4 kpg (500 g)
300 W + Gril
5-6
Arahan
Bakar kepingan roti dahulu. Letakkan roti bakar dengan hiasan
atas di atas rak tinggi. Biarkan selama 2-3 minit.
06 PANDUAN MEMASAK
GRIL
500 g
600 W + Gril
7-8
Arahan
Potong kentang menjadi dua bahagian. Letakkan ia dalam satu
bulatan di atas rak tinggi dengan bahagian terpotong menghadap gril.
450 g
450 W + Gril
9-11
Arahan
Masukkan gratin kentang segar ke dalam bekas pyrex kaca kecil.
Letakkan bekas itu atas rak tinggi. Selepas memasak biarkan
selama 2-3 minit.
(sambungan)
Bahasa Melayu - 37
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 37
9/11/2015 4:40:21 PM
PEROLAKAN
Makanan
segar
Epal Bakar
Kepingan
Ayam
Ayam
Panggang
Ikan
Panggang
Saiz Hidangan
Kuasa
1 langkah
(min.)
2 langkah
(min.)
2 biji epal
300 W + Gril
7-8
(lebih kurang 400 g)
Arahan
Korek empulur epal dan isikan dengan kismis dan jem. Letakkan
sedikit hirisan badam di atasnya. Letakkan epal di atas bekas
pyrex kaca yang leper. Letakkan bekas langsung di atas rak
rendah.
500 g (2 keping)
300 W + Gril
8-10
6-8
Arahan
Sapukan kepingan ayam dengan minyak dan rempah. Letakkan
ia dalam satu bulatan di atas rak tinggi. Selepas menggril biarkan
selama 2-3 minit.
1200 g
450 W + Gril
18-19
17
Arahan
Sapukan ayam dengan minyak dan rempah. Letakkan ayam itu
atas rak rendah. Selepas menggril biarkan selama 5 minit.
400-500 g
300 W + Gril
5-7
5½-6½
Arahan
Sapukan kulit seekor ikan dengan minyak dan tambahkan herba
dan rempah. Letakkan dua ekor ikan sebelah-menyebelah (kepala
pada ekor) di atas rak tinggi.
Selepas menggril biarkan selama 2-3 minit.
Memasak dengan perolakan ialah kaedah memasak makanan tradisional dan diketahui
ramai di dalam ketuhar tradisional dengan udara panas.
Elemen pemanas dan kedudukan kipas ialah pada dinding belakang, supaya udara
panas boleh beredar. Mod ini disokong oleh elemen pemanasan atas.
Perkakasan memasak untuk masakan perolakan:
Semua perkakasan memasak konvensional yang boleh digunakan dalam ketuhar, loyang
dan dulang pembakar - apa saja yang anda biasa gunakan dalam ketuhar perolakan
tradisional - boleh digunakan.
Makanan yang sesuai untuk proses memasak perolakan:
Semua biskut, skon, rol dan kek seharusnya dibuat dalam mod ini serta kek buah, pastri
choux dan soufflés.
GELOMBANG MIKRO + PEROLAKAN
Mod ini menyatukan tenaga gelombang mikro dengan udara panas dan oleh yang
demikian mengurangkan masa memasak dan pada masa yang sama menghasilkan
permukaan makanan yang perang dan rangup.
Memasak dengan perolakan ialah kaedah memasak makanan tradisional dan diketahui
ramai di dalam ketuhar tradisional dengan udara panas diedarkan oleh kipas pada
dinding belakang.
Perkakasan memasak untuk memasak dengan gelombang mikro + perolakan:
Perlu membolehkan gelombang mikro menembus masuk. Perlu terdiri daripada
perkakasan tahan ketuhar (seperti kaca, tembikar atau china tanpa kemasan logam);
sama seperti perkakasan memasak yang diterangkan di bawah Gelombang mikro + Gril.
Makanan yang sesuai untuk proses memasak Gelombang Mikro + Perolakan:
Semua jenis daging dan ayam itik serta kaserol dan hidangan gratin, kek span dan kek
buah ringan, pai dan biskut, sayur panggang, skon dan roti.
Bahasa Melayu - 38
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 38
9/11/2015 4:40:21 PM
Panduan Perolakan untuk makanan segar dan sejuk beku
Prapanaskan perolakan dengan fungsi prapanas auto ke suhu yang diingini.
Gunakan aras kuasa dan masa dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk masakan
perolakan. Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan.
Saiz
hidangan
Kuasa
1 langkah 2 langkah
(min.)
(min.)
PIZA
Piza Sejuk
Beku
(Sedia
dibakar)
300 g
300 W + 200 °C 1 langkah
Gril 2 langkah
11-12
450 W + 200 °C 1 langkah
Perolakan 2 langkah 200 °C
15-16
5-6
Arahan
Letakkan bekas pyrex bersaiz yang sesuai atau biarkan di dalam
bungkusan asal (pastikan ia sesuai untuk haba gelombang mikro dan
ketuhar). Letakkan gratin pasta sejuk beku di atas rak rendah.
Selepas memasak biarkan selama 2-3 minit.
DAGING
Daging
Panggang/
Daging
Kambing
Panggang
(Sederhana)
Ayam
Panggang
1200-1300 g
600 W + 180 °C
20-23
10-13
Arahan
Sapukan daging lembu/daging kambing dengan minyak dan perasakan
dengan lada, garam dan paprika. Letakkan di atas rak rendah, mulamula dengan bahagian lemak ke bawah. Selepas memasak balut
dengan kerajang aluminium dan biarkan selama 10-15 minit.
1000-1100 g
450 W + 200 °C
6 kpg (350 g)
100 W + 180 °C
1 langkah 2 langkah
(min.)
(min.)
Rol Roti
Segar
8-10
-
Arahan
Letakkan rol roti dalam bulatan di atas rak rendah. Biarkan selama
2-3 minit.
200 g (1 kpg)
180 W + 200 °C
8-10
Roti
Bawang
Arahan
Putih
Letakkan baguette sejuk di atas kertas pembakar di atas rak rendah.
(Sejuk,
Selepas membakar biarkan selama 2-3 minit.
Diprabakar)
Arahan
Letakkan piza itu atas rak rendah.
Selepas membakar biarkan selama 2-3 minit.
400 g
Kuasa
ROTI
2-3
PASTA
Lasagne
Sejuk Beku
Saiz
hidangan
20-22
KEK
500 g
Kek Marble
(Doh Segar) Arahan
180 °C sahaja
10 x 28 g
Kek Kecil
(Doh Segar) Arahan
160 °C sahaja
200-250 g
Biskut
(Doh Segar) Arahan
200 °C sahaja
38-43
-
Letakkan doh segar di dalam bekas pembakar logam hitam segi
empat kecil (panjang 25 sm) Letakkan kek itu atas rak rendah. Selepas
membakar biarkan selama 5-10 minit.
26-28
-
Isikan doh segar sama rata dalam cawan kertas dan letakkan di atas
dulang pembakar di atas rak rendah.
Selepas membakar biarkan selama 5 minit.
15-20
-
Letakkan croissant sejuk di atas kertas pembakar di atas rak rendah.
20
Arahan
Sapukan ayam dengan minyak dan rempah. Letakkan ayam dahulu
dengan bahagian dada ke bawah, kemudian bahagian dada ke atas di
atas rak rendah. Biarkan selama 5 minit.
06 PANDUAN MEMASAK
Makanan
segar
Makanan
segar
Kek sejuk
beku
1000 g
180 W + 180 °C
18-20
-
Arahan
Letakkan kek sejuk beku terus di atas rak rendah. Selepas mencair
beku dan menghangatkan, biarkan selama 15-20 minit.
Bahasa Melayu - 39
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 39
9/11/2015 4:40:21 PM
PETUA DAN CARA
MENCAIRKAN MENTEGA
Masukkan 50 g mentega ke dalam bekas kaca kecil yang dalam. Tutup dengan penutup plastik.
Panaskan selama 30-40 saat menggunakan 900 W, sehingga mentega cair.
MENCAIRKAN COKLAT
Masukkan 100 g coklat ke dalam bekas kaca kecil yang dalam.
Panaskan selama 3-5 saat menggunakan 450 W, sehingga coklat cair.
Kacau sekali atau dua kali semasa mencairkan. Gunakan sarung tangan ketuhar semasa
mengeluarkan!
MENCAIRKAN MADU BATU
Letakkan 20 g madu batu di dalam bekas kaca kecil yang dalam.
Panaskan selama 20-30 saat menggunakan 300 W, sehingga madu cair.
MENCAIRKAN GELATIN
Letakkan kepingan-kepingan gelatin kering (10 g) selama 5 minit dalam air sejuk.
Letakkan gelatin yang telah dituskan di dalam mangkuk pyrex kaca yang kecil.
Panaskan selama 1 minit menggunakan 300 W. Kacau selepas cair.
MEMASAK GERLIS/AISING (UNTUK KEK DAN GATEAUX)
Campurkan gerlis segera (kira-kira 14 g) dengan 40 g gula dan 250 ml air sejuk. Masak tanpa
ditutup dalam mangkuk pyrex kaca selama 3½ hingga 4½ minit menggunakan 900 W, sehingga
gerlis/aising menjadi lutsinar. Kacau dua kali semasa memasak.
MEMASAK JEM
Letakkan 600 g buah-buahan (contohnya beri campur) di dalam mangkuk pyrex kaca bertutup
yang sesuai saiznya. Tambahkan 300 g gula penjeruk dan kacau rata.
Masak dalam keadaan tertutup selama 10-12 minit menggunakan 900 W.
Kacau beberapa kali semasa memasak. Tuangkan langsung ke dalam gelas-gelas jem yang
kecil dengan penutup putar. Biarkan pada penutup selama 5 minit.
penyelesaian masalah dan kod ralat
PERBAIKI
Jika anda menghadapi sebarang masalah yang disenaraikan di bawah cuba
penyelesaian yang diberikan.
Masalah
Umum
Butang tidak boleh
ditekan dengan
betul.
Masa tidak
dipaparkan.
Ketuhar tidak
berfungsi.
Ketuhar terhenti
semasa operasi.
MEMERANGKAN HIRISAN BADAM
Selerakkan 30 g badam yang dihiris dengan rata di atas pinggan seramik bersaiz sederhana.
Kacau beberapa kali semasa memerang selama 3½ hingga 4½ minit menggunakan 600 W.
Biarkan selama 2-3 minit di dalam ketuhar. Gunakan sarung tangan ketuhar semasa
mengeluarkan!
Bahasa Melayu - 40
Tindakan
Benda asing mungkin tersangkut di
antara butang.
Untuk model sentuh: Lembapan di
bahagian luar.
Kunci kanak-kanak diaktifkan
Fungsi Eko (jimat tenaga) dilaraskan.
Alihkan benda asing dan cuba lagi.
Kuasa tidak dibekalkan.
Pintu terbuka.
Mekanisma keselamatan pintu
terbuka diliputi dengan benda asing.
Pengguna telah membuka pintu
untuk membalikkan makanan.
Pastikan kuasa dibekalkan.
Tutup pintu dan cuba lagi.
Alihkan benda asing dan cuba lagi.
Kuasa mati semasa Ketuhar telah memasak untuk
operasi.
tempoh masa yang panjang.
MEMASAK PUDING
Campurkan serbuk puding dengan gula dan susu (500 ml) dengan mengikut arahan pembuat
dan kacau rata. Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang sesuai saiznya. Masak dalam
keadaan tertutup selama 6½ hingga 7½ minit menggunakan 900 W.
Kacau rata beberapa kali semasa memasak.
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 40
Punca
Kipas pendingin tidak berfungsi.
Cuba untuk mengendalikan ketuhar
tanpa makanan di dalam.
Tiada ruang pengudaraan yang
mencukupi untuk ketuhar.
Beberapa palam kuasa sedang
digunakan di soket yang sama.
Lapkan lembapan daripada bahagian
luar.
Nyahaktifkan Kunci kanak-kanak.
Matikan fungsi Eko.
Selepas membalikkan makanan,
tekan butang Start sekali lagi untuk
memulakan operasi.
Selepas memasak untuk tempoh
masa yang panjang, biarkan ketuhar
menyejuk.
Dengarkan bunyi kipas pendingin.
Letakkan makanan ke dalam
ketuhar.
Terdapat outlet ekzos/pengambilan
di bahagian depan dan belakang
ketuhar untuk pengudaraan Kekalkan
jarak yang ditentukan dalam
panduan pemasangan produk.
Direka untuk hanya satu soket
digunakan untuk ketuhar.
(sambungan)
9/11/2015 4:40:21 PM
Masalah
Pintu tidak boleh
dibuka dengan
betul.
Memanaskan
termasuk fungsi
Panas tidak
berfungsi dengan
betul.
Fungsi pencairan
tidak berfungsi.
Lampu bahagian
dalam adalah
malap atau tidak
menyala.
Punca
Memasak makanan tertutup atau
menggunakan bekas dengan
penutup mungkin menyebabkan
bunyi pop.
Tiada ruang pengudaraan yang
mencukupi untuk ketuhar.
Objek berada di atas ketuhar.
Sisa makanan tersangkut di antara
pintu dan bahagian luar ketuhar.
Ketuhar mungkin tidak berfungsi,
terlalu banyak makanan yang sedang
dimasak, atau perkakas memasak
yang tidak patut sedang digunakan.
Terlalu banyak makanan sedang
dimasak.
Pintu telah dibiarkan terbuka untuk
masa yang lama.
Lampu bahagian dalam diliputi oleh
benda asing.
Tindakan
Masalah
Jangan gunakan bekas bertutup
kerana ia mungkin meletup semasa
memasak kerana pengembangan
kandungan.
Terdapat outlet ekzos/pengambilan
di bahagian depan dan belakang
ketuhar untuk pengudaraan Kekalkan
jarak yang ditentukan dalam
panduan pemasangan produk.
Alihkan semua objek di atas ketuhar.
Bersihkan ketuhar dan kemudai
buka pintu.
Letakkan secawan air di dalam
bekas selamat-gelombang mikro dan
hidupkan gelombang mikro selama
1-2 minit untuk memeriksa jika air
itu dipanaskan. Kurangkan bilangan
makanan dan mulakan fungsi
semula. Gunakan bekas memasak
dengan bahagian bawah yang rata.
Kurangkan bilangan makanan dan
mulakan fungsi semula.
Lampu bahagian dalam mungkin
dimatikan secara automatik apabila
fungsi Eko beroperasi. Tutup dan
buka semula pintu atau tekan butang
Batal.
Bersihkan bahagian dalam ketuhar
dan periksa semula.
(sambungan)
Bunyi bip akan
berlaku semasa
memasak.
Ketuhar tidak rata.
Terdapat percikan
semasa memasak.
Apabila kuasa
disambungkan,
ketuhar mula
berfungsi dengan
serta-merta.
Terdapat elektrik
yang dijana
daripada ketuhar.
Air menitis.
Wap keluar melalui
rekahan pintu.
Air kekal di dalam
ketuhar.
Kecerahan di
dalam ketuhar
berubah-ubah.
Proses memasak
telah selesai, tetapi
kipas pendingin
masih berfungsi.
Piring putar
Punca
Tindakan
Jika fungsi Masak Auto digunakan,
bunyi bip ini bermaksud ini adalah
masanya untuk membalikkan
makanan semasa pencairan.
Ketuhar dipasang pada permukaan
yang tidak rata.
Bekas besi digunakan semasa fungsi
ketuhar/pencairan.
Pintu tidak ditutup dengan betul.
Selepas membalikkan makanan,
tekan butang Mula sekali lagi untuk
memulakan semula operasi.
Kuasa atau soket kuasa tidak
dipasang dengan betul.
Pastikan kuasa dan soket kuasa
dipasang dengan betul.
Mungkin terdapat air atau wap di
dalam sesetengah kes bergantung
pada makanan. Ini bukan kerosakan
ketuhar.
Biarkan ketuhar menyejuk dan
kemudian lap menggunakan tuala
kering.
Perubahan kecerahan bergantung
pada perubahan output kuasa
mengikut fungsi.
Untuk mengudarakan ketuhar,
kipas pendingin akan terus hidup
untuk sekitar 3 minit selepas proses
memasak selesai.
Perubahan output kuasa semasa
memasak adalah bukan kerosakan.
Ini bukan kerosakan ketuhar.
Ini bukan kerosakan ketuhar.
Pastikan ketuhar dipasang pada
permukaan yang stabil dan rata.
Jangan gunakan bekas besi.
Tutup pintu dan periksa lagi.
07 PENYELESAIAN MASALAH & SPESIFIKASI TEKNIKAL
Terdapat bunyi pop
semasa operasi,
dan ketuhar tidak
berfungsi.
Bahagian luar
ketuhar terlalu
panas semasa
operasi.
(sambungan)
Bahasa Melayu - 41
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 41
9/11/2015 4:40:21 PM
Masalah
Semasa berputar,
piring putar keluar
dari tempatnya
atau berhenti
berpusing.
Pinggan putar
menyeret apabila
berpusing.
Pinggan putar
bergegar semasa
berpusing dan ia
berbunyi.
Gril
Asap keluar
semasa
pengendalian.
Punca
Masalah
Pasang gelang pengguling dan
kemudian cuba lagi.
Gelang pengguling tidak dipasang
dengan betul, terdapat terlalu banyak
makanan, atau bekas adalah terlalu
besar dan menyentuh bahagian
dalam ketuhar.
Sisa makanan tersangkut di bawah
ketuhar.
Laraskan jumlah makanan dan
jangan menggunakan bekas yang
terlalu besar.
Semasa pengendalian awal,
asap mungkin keluar daripada
elemen pemanasan apabila anda
menggunakan ketuhar buat kali
pertama.
Makanan berada di elemen
pemanasan.
Alihkan sebaran sisa makanan yang
tersangkut di bawah ketuhar.
Ini bukan kerosakan, dan jika anda
menggunakan ketuhar 2-3 kali, ia
sepatutnya berhenti.
Makanan tidak disediakan dan/atau
disusun dengan betul.
Biarkan ketuhar menyejuk dan
kemudian alihkan makanan daripada
elemen pemanasan.
Letakkan makanan pada jarak yang
bersesuaian semasa memasak.
Pastikan makanan disediakan dan
disusun dengan betul.
Pintu terbuka.
Tutup pintu dan cuba lagi.
Makanan terlalu rapat dengan gril.
Ketuhar
Ketuhar tidak
memanas.
Tindakan
Tiada gelang pengguling, atau
gelang pengguling tidak dipasang
dengan betul.
Asap keluar
semasa
prapemanasan.
Punca
Semasa pengendalian awal,
asap mungkin keluar daripada
elemen pemanasan apabila anda
menggunakan ketuhar buat kali
pertama.
Makanan berada di elemen
pemanasan.
Terdapat bau
plastik atau
terbakar semasa
menggunakan
ketuhar.
Terdapat bau
busuk daripada
bahagian dalam
ketuhar.
Plastik atau perkakas memasak
yang bukan tahan-haba sedang
digunakan.
Ketuhar tidak
memasak dengan
betul.
Pintu ketuhar dibuka dengan kerap
semasa memasak.
Sisa makanan atau plastik telah
mencair atau tersangkut di bahagian
dalam.
Kawalan ketuhar tidak dilaraskan
dengan betul.
Gril dan aksesori lain tidak
dimasukkan dengan betul.
Jenis dan saiz perkakas memasak
yang salah digunakan.
Tindakan
Ini bukan kerosakan, dan jika anda
menggunakan ketuhar 2-3 kali, ia
sepatutnya berhenti.
Biarkan ketuhar menyejuk dan
kemudian alihkan makanan daripada
elemen pemanasan.
Gunakan perkakas memasak kaca
yang sesuai dengan suhu tinggi.
Gunakan fungsi pengukus dan
kemudian lap menggunakan tuala
kering. Anda boleh meletakkan
sepotong lemon di dalam
dan hidupkan ketuhar untuk
menghilangkan bau dengan cepat.
Jika anda membuka pintu dengan
kerap, suhu dalaman akan
direndahkan dan ini mungkin
mengganggu hasil masakan anda.
Laraskan kawalan ketuhar dengan
betul dan cuba lagi.
Masukkan aksesori dengan betul.
Gunakan perkakasan memasak yang
sesuai dengan bahagian bawah
yang rata.
(sambungan)
Bahasa Melayu - 42
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 42
9/11/2015 4:40:21 PM
C-10
C-20
C-21
SAMSUNG berusaha untuk mempertingkatkan produk-produknya sepanjang masa.
Oleh itu, kedua-dua spesifikasi reka bentuk dan panduan pengguna ini tertakluk kepada
perubahan tanpa pemberitahuan.
Model
Sumber kuasa
KOD RALAT
Kod semak
spesifikasi teknikal
Tindakan
Sensor memasak
diperlukan untuk
menyemak.
Sensor suhu diperlukan
untuk menyemak.
Tekan butang Berhenti/Batal dan
kendalikan sekali lagi. Jika ia berlaku
lagi, matikan ketuhar gelombang
mikro selama 30 saat dan cuba seting
kembali.
Jika ia muncul sekali lagi, hubungi
Pusat Khidmat Pelanggan SAMSUNG
setempat anda.
Matikan ketuhar gelombang mikro
untuk menyejukkan produk dan
kemudian cuba menetapkan sekali lagi.
Jika ia muncul sekali lagi, hubungi
Pusat Khidmat Pelanggan SAMSUNG
setempat anda.
Bersihkan kekunci dan periksa jika
terdapat air pada permukaan di sekitar
kekunci. Jika ia berlaku lagi, matikan
ketuhar gelombang mikro selama
30 saat dan cuba seting kembali.
Jika ia muncul sekali lagi, hubungi
Pusat Khidmat Pelanggan SAMSUNG
setempat anda.
Butang kawalan ditekan
lebih 10 saat.
C-d0
230 V ~ 50 Hz AC
Penggunaan kuasa
Punca
Sensor suhu mengesan
suhu yang lebih tinggi
daripada suhu yang
ditetapkan.
MC28H5015**
Kuasa maksimum
Gelombang mikro
Gril (elemen pemanas)
Perolakan (elemen pemanasan)
2900 W
1400 W
1500 W
Maks. 2100 W
Kuasa output
100 W / 900 W - 6 aras (IEC-705)
Frekuensi pengendalian
2450 MHz
Dimensi (L x T x D)
Di luar (Termasuk Pemegang)
Rongga ketuhar
Isi padu
517 x 310 x 474.8 mm
358 x 235.5 x 327 mm
28 liter
Berat
Bersih
07 PENYELESAIAN MASALAH & SPESIFIKASI TEKNIKAL
Jika garis panduan di atas tidak membolehkan anda menyelesaikan masalah,
hubungi pusat perkhidmatan pelanggan SAMSUNG di tempat anda.
Sila pastikan ada maklumat bacaan berikut:
• Nombor model dan siri, biasanya dicetak pada bahagian belakan ketuhar.
• Butiran waranti anda
• Keterangan jelas masalah.
Kemudian hubungi pengedar tempatan anda atau perkhidmatan lepas jualan SAMSUNG.
Kira-kira 17.5 kg
Untuk sebarang kod yang tidak disenaraikan di atas, atau jika penyelesaian yang
dicadangkan tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Khidmat Pelanggan
Samsung setempat anda.
Bahasa Melayu - 43
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 43
9/11/2015 4:40:22 PM
SOALAN ATAU KOMEN?
NEGARA
HUBUNGI
ATAU LAWATI KAMI DI
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
INDIA
BANGLADESH
MALAYSIA
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04381A-01
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_MS.indd 44
9/11/2015 4:40:22 PM
MC28H5015**
微波炉
想像无限可能
感谢您购买本三星产品。
用户手册和烹调指南
请注意三星保修服务不包括产品操作讲解、纠正不当安装、
进行正常清洁或维护。
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 1
9/11/2015 4:43:40 PM
目录
安全信息...................................................................................................... 2
快速查找指南...............................................................................................11
微波炉功能...................................................................................................12
微波炉构造...............................................................................................................................12
控制面板....................................................................................................................................13
配件............................................................................................................................................13
微波炉使用方法............................................................................................14
微波炉的工作原理...................................................................................................................14
检查微波炉是否工作正常.......................................................................................................15
设置时间....................................................................................................................................15
烹调/加热..................................................................................................................................16
功率级别和时间变化...............................................................................................................16
调整烹调时间...........................................................................................................................16
停止烹调....................................................................................................................................17
设置节能模式...........................................................................................................................17
使用自动加热/烹调功能.........................................................................................................17
使用健康烹调功能...................................................................................................................19
使用发面/酸奶功能.................................................................................................................21
使用快速解冻功能...................................................................................................................22
烘烤............................................................................................................................................23
烧烤............................................................................................................................................23
组合使用微波和烤...................................................................................................................24
组合使用微波和烘烤...............................................................................................................24
选择附件....................................................................................................................................25
使用儿童安全锁功能...............................................................................................................25
使用转盘开/关功能.................................................................................................................25
使用手动脆皮烹调功能(仅限 MC28H5015C*、MC28H5015Z* 型号使用)........ 26
使用蒸煮烹调功能(仅限 MC28H5015F*、MC28H5015Z* 型号使用)................. 27
手动蒸汽烹调设置...................................................................................................................27
烤叉烘烤(仅限 MC28H5015Z* 型号使用)...................................................................28
使用垂直多股烤叉...................................................................................................................29
使用除臭功能...........................................................................................................................30
关闭蜂鸣器...............................................................................................................................30
餐具指南......................................................................................................30
烹调指南......................................................................................................31
疑难解答和错误代码.....................................................................................40
疑难解答....................................................................................................................................40
错误代码....................................................................................................................................43
技术规范......................................................................................................43
安全信息
如何使用本说明书
您购买了一台三星微波炉。
在这本用户手册中提供了有关如何使用微波炉的有用信息:
• 安全注意事项
• 选择合适的附件和餐具
• 实用烹调技巧
• 烹调技巧
符号和图标的说明图例
警告
警示
危险或不安全的做法,可能导致严重的人身伤害或死亡。
危险或不安全的做法,可能导致较轻微的人身伤害或财产损失。
警告;火灾危险
警告;表面灼热
警告;有电
警告;易爆炸材料
请勿尝试。
请勿触摸。
请勿拆卸。
请严格遵守指导说明。
请从墙壁插座拔下电源插头。
请确保设备接地,
以防止触电。
请呼叫服务中心获取帮助。
注意
重要指示
简体中文 - 2
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 2
9/11/2015 4:43:42 PM
重要安全说明
警告(仅限微波功能)
警告:如果微波炉门或者门封条损坏,
在由生产厂家培训合格的维修人员修好
之前,请勿使用微波炉。
警告:对于涉及到拆除防止微波能量泄漏
的外壳之维修操作,除合格的维修人员外,
其他人员在执行此操作时会有危险。
只能使用适合在微波炉中使用的器皿。
本设备专为家庭使用而设计。
此设备专为加热食物和饮料而设计。
如果用来烘干食物或衣服,或加热暖贴、
拖鞋、海绵、湿布及类似物品,可能会有
导致人身伤害、起火或火灾的危险。
警告:只有在向儿童交待清楚使用说明,
使其能安全使用微波炉并了解使用不当的
危险后,才允许儿童独自使用微波炉。
01 安全信息
请认真阅读并留作以后参考。
确保严格遵守这些安全注意事项。
在使用设备前,确保遵守下列说明。
警告:年满 8 岁以上的儿童,以及肢体
不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相
关经验和知识的人,如果有人对其进行
监督或提供相关安全使用指导并了解相
关危险的情况下,才可以使用本设备。
禁止儿童摆弄本设备。不应该让儿童清
洁和维护本设备,除非他们已经年满
8 岁并有成年人监护。
在塑料或纸制容器中加热食物时,
请密切注视微波炉,由于可能会起火。
如出现冒烟,请先关闭设备,断开电源
并保持炉门关闭,以便熄灭火焰。
简体中文 - 3
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 3
9/11/2015 4:43:42 PM
警告:对饮料进行微波加热可能会产生
延迟的喷发沸腾,因此在接触容器时应
格外小心。
警告:应该对奶瓶和婴儿食品罐中的牛奶
或食物进行搅拌或摇动,并且在喂给婴儿
之前务必检查其温度,以避免烫伤。
本设备不可由肢体不健全、感觉或精神
上有障碍或缺乏相关经验和知识的人
(包括儿童)使用,除非有负责他们安
全的人员对其使用本产品及进行监督或
提供相关指导。
应照看好儿童,确保他们不会玩耍本设备。
带壳的鸡蛋和整个煮硬了的鸡蛋不应在微
波炉中加热,因为它们可能会发生爆炸,
甚至在微波炉加热之后仍可能爆炸。
如果电源线损坏,必须由生产厂家、
厂家的服务代理或具有相同资质的专业
人员进行更换,以防止发生危险情况。
微波炉应经常清洁,去除任何残留的食物。
警告:不得将液体和其他食物放在密封容
器内加热,因为这样可能会发生爆炸;
如果没有保持微波炉清洁,将导致表面
损坏,影响设备的使用寿命,还可能导
致危险情况。
设备不适合安装在机动车、有篷卡车和
类似车辆中。
不要用水喷射清洗本设备。
本设备应该按正确方向放置,高度应该
让使用者能够轻松接触内腔和控制面板
为宜。
在新设备首次使用之前,应该先放入一
盆水加热运行 10 分钟后再开始使用。
简体中文 - 4
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 4
9/11/2015 4:43:42 PM
微波炉必须放在离插座较近的地方。
微波炉应放在台面上使用或只能在台面上
使用,不得将微波炉放置在橱柜中使用。
警告(仅限微波功能)- 可选
警告:在用组合模式操作本设备时,
由于会产生热量,儿童必须在成年人的
监督下才能使用微波炉。
警告:在使用过程中本产品及其易接近
的部件可能会变热。
应注意避免碰触加热元件。
除非有家长严密监护,否则未满 8 岁的
儿童应远离设备。
本设备工作时可接触到的表面的温度可
能会较高。
01 安全信息
如果设备产生奇怪的噪音、烧焦的味道
或烟雾,请立即拔下电源插头,并联系
最近的服务中心。
设备使用期间门或外表面可能会变热。
严禁未满 8 岁的儿童靠近本设备及其电
源线。
本设备在使用期间会变热。
应注意避免碰触微波炉内的加热元件。
警告:在使用期间,某些易接近的部件可
能会变热。不应让小孩子接近微波炉。
不要使用蒸汽清洁器清洁。
警告:在更换微波炉灯之前请确保关闭
微波炉电源,以避免发生触电。
简体中文 - 5
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 5
9/11/2015 4:43:42 PM
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健
全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验
和知识的人,如果有人对其进行监督或提
供相关安全使用指导并了解相关危险的情
况下,才可以使用本设备。
禁止儿童摆弄本设备。
在没有监督的情况下,不应该让儿童清洁
和维护本设备。
安装微波炉
不要使用粗糙的研磨性清洁器或尖锐的金
属刮刀清洁微波炉门玻璃,因为这些东西
会刮伤玻璃表面,并可能导致玻璃粉碎。
2.去除微波炉内的所有包装材料。
本设备不适用于通过外部定时器或独立
远程控制系统方式来操作。
请将微波炉放在离地面 85 厘米的平稳表
面上。该平稳表面的坚固程度应足以安全承
受微波炉的重量。
离后面
1.安装微波炉时应确保有足够的 20离顶部
10 厘米
厘米
通风空间,后面和侧面至少有
离地面
离侧面 10
85 厘米
厘米
10 厘米(4 英寸)的空间,
顶部至少有 20 厘米(8 英寸)的空间。
3.安装转盘支撑环和转盘。
检查转盘是否能自由转动。
(仅限具有转盘的型号)
4.微波炉必须放在离插座较近的地方。
如果电源线损坏,必须由生产厂家、
厂家的服务代理或具有相同资质的专业人
员进行更换,以防止发生危险情况。
为安全起见,请使用合适的交流接地插座。
简体中文 - 6
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 6
9/11/2015 4:43:43 PM
清洁您的设备
设备的以下部位需要经常清洁,以防油脂和
食物残渣堆积:
1.用软布和热的肥皂水擦净外表面。
然后用清水擦净并晾干。
2.用蘸有肥皂水的布擦净内表面上的污点和
污迹。然后用清水擦净并晾干。
3.要软化已变硬的食物残渣和去除异味,
在微波炉里放一杯稀释的柠檬汁,
用最大功率加热十分钟。
4.在需要时清洗能放入洗碗机清洗的碟子。
不要将水溅到通风孔内。
绝不要使用任何研磨剂或化学溶剂。
清洁门的密封条时要特別注意,
确保沒有异物:
• 内外表面
• 门和门密封条
• 转盘和转盘支撑环
(仅限具有转盘的型号)
01 安全信息
不要把微波炉安装在高温或潮湿的环境下,
如传统烤箱或电暖炉附近。必须遵守微波炉
的电源规格,并且如需使用延长线,
其规格必须与机器原配的电源线相同。
在第一次使用微波炉前,需用湿布擦干净
机器内部和门边密封带。
• 堆积物
务必确保门的密封条清洁,并且门可以完
全关紧。
• 阻止门正确关闭的异物
如果没有保持微波炉清洁,将导致表面损坏,
影响设备的使用寿命,还可能导致危险情况。
每次使用后用温和的洗涤剂溶液清洁设备
内壁,但在清洁之前应该让设备冷却下来,
以避免受伤。
简体中文 - 7
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 7
9/11/2015 4:43:43 PM
在清洁炉内壁的上部时,将加热
器向下旋转 45° 角就可以很方便
对其进行清洁。
(仅限于采用旋转式加热器的型号)
如果要临时存放微波炉,请选择一个干燥、
无尘的地方。
原因:灰尘和潮湿的空气会损坏微波炉的
工作部件。
存放和修理设备
此微波炉不是为商用设计的。
存放或修理设备时需要采取一些简单的防范
措施。
门或门密封条损坏时不能使用设备:
为安全起见,请勿自行更换灯泡。
请联系最近的授权三星客户服务中心,
安排合格的工程师来更换灯泡。
• 铰链损坏
警告
• 密封条老化
只有合格人员才能改装或修理本设备。
• 微波炉外壳扭曲变形
一定要请合格的微波炉维修技术人员进行修理。
请勿卸下微波炉的外壳。如果微波炉出现
故障,需要维修,或者您怀疑微波炉出现
了问题:
• 将其从电源插座上拔下
• 与最近的售后服务中心联系
请勿用微波功能加热盛放在密闭容器内的液体和其
他食物。
为安全起见,请不要使用高压水清洁器或蒸汽喷射
清洁器。
请勿将设备安装在加热器和易燃物品附近;请勿将
设备安装在潮湿、油污或布满灰尘的地方;请勿将
设备直接暴露在阳光下和雨水能够淋到的地方,
或可能会发生燃气泄漏的地方;放置设备的表面务
必保持水平。
本设备必须按照地方和国家规定正确接地。
简体中文 - 8
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 8
9/11/2015 4:43:45 PM
请不要使用已损坏的电源插头、损坏的电源线或松
动的墙壁插座。如果电源插头或电源线损坏,
请联系最近的服务中心。
清除电源插头端子上的所有异物(如灰尘或水),
定期用干布擦拭接触点。
请勿拉扯或过度弯曲电源线,也不要在电源线上放
置重物。
请勿向设备上倒水或直接喷水。
请勿在微波炉上面、内侧或微波炉门上放置或悬挂
物品。
请勿用湿手触摸电源插头。
请勿将诸如杀虫剂等易挥发性物质喷洒到微波炉表
面上。
在设备正在运转时,请勿通过拔下电源插头来关闭
设备。
01 安全信息
如果发生气体(如丙烷气体、液化石油气等)
泄漏事件,请立即通风,不要接触电源插头。
请勿在微波炉内存储易燃物。在加热含有酒精的器
皿或饮料时要格外小心,因为酒精蒸汽可能会接触
到微波炉的加热部分。
请勿将手指或异物插入设备,如果有任何异物
(例如水)已经进入设备,请拔下电源插头,联系
最近的服务中心。
在打开或关闭微波炉门时应该让儿童远离,因为他
们可能会撞到上面或被门缝夹到手指。
请勿对设备施加过大的压力或撞击。
警告:对饮料进行微波加热可能会导致长时间的喷
发式沸腾,因此在接触容器时应格外小心;
要避免发生此情况,关闭微波炉后,务必让液体至
少放置 20 秒,以使温度降下来。
如有必要,在加热时搅拌,并务必在加热后搅拌。
如果发生烫伤,请马上采取以下急救措施:
请勿将设备放置在较脆弱的物体上,例如水槽或玻
璃物品。
请勿使用苯、稀释剂、酒精、蒸汽清洁器或高压清
洁器来清洁设备。
•
•
•
确保电源电压、频率和电流值与产品规格相同。
请将电源插头牢固地插入墙壁插座中。
请勿使用多插头转接器、延长线或变压器。
将烫伤部位浸在冷水中,至少 10 分钟。
用清洁、干燥的布包扎。
不要抹任何霜剂、油剂或者洗剂。
烹调结束后请不要将瓷盘或烤架立即放入水中,
因为这可能会导致瓷盘或烤架破裂或损坏。
请勿将电源线挂在金属物体上,也不要将电源线插
入物体之间或设备背后的夹缝中。
请不要将微波炉用于高温油炸,因为无法控制油温。
这可能会导致热油突然沸腾溢出。
简体中文 - 9
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 9
9/11/2015 4:43:48 PM
不要在微波炉空的时候使用微波炉。出于安全起
见,如果微波炉内没有任何东西时启动,30 分钟后
会自动断开电源。建议随时在微波炉内放一杯水,
以便在微波炉意外启动时吸收微波能量。
警示
只能使用适合在微波炉中使用的器皿;不要使用任
何金属容器、带金银边的餐具、串肉扦、叉子等。
从纸或塑料袋中拿出包扎用的金属线。
原因:会产生电弧或火花而损坏设备。
安装设备时按照本手册中的说明与周围保留相应的
间隙。(请参阅“安装微波炉”部分。)
请勿用微波炉烘干报纸或衣服。
少量食物需使用较短加热时间,以防食物过热和烧焦。
请勿将电源线或电源插头浸入水中,并且保持电源
线远离高温环境。
带壳的鸡蛋和整个煮硬了的鸡蛋不应在微波炉中加
热,因为它们可能会发生爆炸,甚至在微波炉加热
之后仍可能爆炸;也不要加热密封或真空包装的瓶
子、罐、容器、带壳的坚果、西红柿等。
不要在通风口上盖布或纸。从微波炉排出的热气会
将其点燃。微波炉可能会因过热而自动停机,
在充分冷却之前会一直保持停机状态。
在从微波炉内取出盘子时,务必使用隔热手套,
避免意外灼伤。
在将其他电器连接到微波炉旁边的插座时应格外小心。
避免可能过多泄露微波能量的注意事项。(仅限微波功能)
不遵守以下的安全注意事项,可能导致对人体有害的微波泄露。
(a) 在任何情况下,绝不要尝试在微波炉门打开或者安全门锁孔(门销)
堵塞时使用微波炉,不要将任何东西插入安全门锁孔。
(b) 不要在微波炉门和前表面之间放任何东西,或者让食物或清洁剂残留在密封
条上。使用后用湿布擦拭,然后用柔软的干布擦,以确保门和门的密封面板
保持干净。
(c) 如果微波炉损坏,在由厂家培训合格的微波炉维修人员修好之前,
请勿使用。尤其重要的是保证设备能够完全关闭,并且以下三项没有损坏:
(1) 门(弯曲)
(2) 门铰链(损坏或丢失)
(3) 门密封条和密封面
(d) 微波炉不得由非生产厂家培训的合格微波炉技术服务人员调整或修理。
为避免加热的液体出现喷发式沸腾,在加热过程中
或加热结束后应进行搅拌,并且在加热后至少应冷
却 20 秒时间。
在打开微波炉门时与设备保持手臂长度的距离,
以避免释放的热气或蒸汽导致烫伤。
简体中文 - 10
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 10
9/11/2015 4:43:50 PM
如果由于客户原因导致本设备损坏和/或附件损坏或丢失,在更换附件或维修受损
部位时,三星公司将收取一定费用。这一规定涵盖的项目包括:
(a) 门、拉手、外部面板或控制面板的凹痕、划伤或损坏。
快速查找指南
我要烹调某种食物。
(b) 瓷盘、导辊、转盘转轴或烤架的损坏或丢失。
•
本手册中的警告和重要安全说明并未包括所有可能的条件和出现的情况。
结果: 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂鸣声
并在“End (结束)”刻度上闪烁 4 次。
然后,微波炉每隔一分钟就发出一次蜂
鸣声。
在安装、维护和使用微波炉时,务必遵守常识,小心谨慎。
•
由于以下这些操作说明综合考虑了各种型号,您的微波炉的特点可能会与本
手册中的描述略有不同,可能并不是所有的警告标志都可适用。
如果您有任何问题或疑虑,请联系最近的服务中心,或通过网络从
www.samsung.com 上寻求帮助和信息。
•
我要额外增加 30 秒烹调时间。
此微波炉专门用于加热食物。仅供家庭使用。请勿加热装满谷物的任何纺织
品或垫子,这可能会导致灼伤和火灾。如果由于微波炉使用不当或不正确而
导致任何损害,制造商概不负责。
•
如果没有保持设备清洁,将导致表面损坏,影响设备的使用寿命,
02 快速查找指南
1. 将食物放入微波炉。
按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
请按照本手册所描述的既定用途使用设备。
根据需要按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮一次或
多次,每按一次增加 30 秒。
通过按向上与向下按钮,可以设置所需的时间。
还可能导致危险情况。
简体中文 - 11
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 11
9/11/2015 4:43:51 PM
微波炉功能
我要快速解冻某种食物。
1. 按 Power Defrost (快速解冻) 按钮。
微波炉构造
1
2
3
4
5
2. 通过按向上或向下按钮来设置烹调种类。按
Select (选择) 按钮设置所需的种类。
3. 根据需要,通过按向上或向下按钮,选择重量。
4. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果: 解冻开始。
• 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂
鸣声并在“End (结束)”刻度上闪烁
4 次。然后,微波炉每隔一分钟就发
出一次蜂鸣声。
6
7
8
9
10
1. 门把手
7.
转盘
2. 门
8.
转盘转轴
3. 通风孔
9.
转盘支撑环
4. 加热器
10. 安全门锁孔
5. 灯
11. 控制面板
11
6. 门销
简体中文 - 12
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 12
9/11/2015 4:43:51 PM
控制面板
配件
根据您所购买的型号,提供用于不同用途的一些附件。
1. 转盘支撑环,放在微波炉的中央。
目的: 转盘支撑环支持转盘。
目的: 转盘作为主要烹调平台,可以很容易取
下来清洗。
3. 高支架,低支架,放在转盘上。
目的: 金属支架可用于同时烹调两种食品。
一小份可放在转盘上,另一份可放在支架上。
这些金属支架可在烤、烘烤和组合烹调
中使用。
03 微波炉功能
2. 转盘,放在转盘支撑环上,中间需安装在转盘转轴上。
4. 脆皮烤盘,放在转盘上。
(限 MC28H5015C*、MC28H5015Z* 型号使用)
目的: 脆皮烤盘通过使用微波或烧烤混合烹调
模式,用于使食物的底部变焦,使糕点
和比萨饼变得酥脆。
5. 烤叉、烤叉轴和串肉扦,放在玻璃碗中。
(仅限 MC28H5015Z* 型号使用)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
自动加热/烹调按钮
健康烹调按钮
快速解冻按钮
发面/酸奶按钮
烘烤按钮
烤按钮
微波按钮
组合按钮
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
转盘开/关按钮
除臭按钮
时钟按钮
选择按钮
向下按钮
向上按钮
停止/环保按钮
开始/+30秒按钮
目的: 烤叉是一种烧烤转炉烤鸡
(不必翻面的肉类)的方便工具。
它可以用于烧烤组合烹调。
6. 蒸煮容器
(仅限 MC28H5015F*、MC28H5015Z* 型号使用)
目的: 当使用蒸煮功能时请使用塑料蒸煮容器。
请勿在没有转盘支撑环和转盘时使用微波炉。
请勿以烤、烘烤和组合模式来使用蒸煮容器。
简体中文 - 13
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 13
9/11/2015 4:43:53 PM
使用模式
(蒸煮容器)
警示
微波
烤
O x
组合
x
微波炉使用方法
烘烤
微波炉的工作原理
x
• 绝不要与其他产品或在其他模式下使用本蒸锅。
这样可能导致起火或本产品严重损坏。
• 蒸锅内无水或食物时请勿使用。
如果使用本蒸锅,在使用前至少注入 500 毫升水。
如果水量少于 500 毫升,可能会导致蒸煮烹调不充分,或者可能
导致起火或产品严重损坏。
• 当烹调完毕,从蒸锅中取出食物容器时,必须非常小心,
因为容器会非常热。
• 确保蒸锅上盖子安装合适,适合蒸煮盘/脆皮烤盘。
如果不按照说明书中的指示放置蒸煮盖和蒸煮盘,所蒸煮的鸡蛋
或栗子可能会爆炸。
微波是高频电磁波;释放的能量可用于烹调或加热食物,而不会改变构成
或颜色。
您可以使用微波炉来:
• 解冻
• 加热
• 烹调
烹调原则。
1. 由磁电管产生的微波在内壁表面反射,
当食物在转盘上转动时,均匀地分布在上面。
于是,食物就被均匀地烹调。
2. 微波被食物吸收,最多可达到大约 1 英寸
(2.5 厘米)的深度。
烹调随着热量在食物内的渗透继续进行。
3. 烹调时间根据使用的容器和食物的性质而有所不同:
• 数量和密度
• 含水率
• 初始温度(是否冷冻)
当食物中心被渗入的热量烹调时,即使您将食物拿出微波炉,
烹调还会继续。
因此,必须遵照烹调方法和本手册中指定的待机时间,以确保:
• 食物均匀烹调,直到食物中心。
• 整个食物内温度一致。
简体中文 - 14
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 14
9/11/2015 4:43:53 PM
检查微波炉是否工作正常
设置时间
利用下面的简单步骤,您可以检查微波炉是否一直工作正常。
如果您有疑问,请参阅第 40-43 页上标题为“疑难解答”的部分。
您的微波炉具有内置时钟。当接通电源时,“88:88”和“12:00”会依次
自动显示在显示屏内。
请设置当前时间。可以使用 12 小时或 24 小时两种形式显示时间。
在以下情况,您必须设置时钟:
• 在您第一次安装微波炉时
04 微波炉使用方法
微波炉的插头必须插入合适的电源插座。转盘必须放在微波炉中正确
的位置。如果使用了除最大值 (100 % - 900 W) 之外的功率级别,
需要更长的时间才能使水沸腾。
• 电源故障后
拉动门右侧的把手,打开微波炉门。
将一杯水放在转盘上。关上微波炉门。
进行夏令时和冬令时转换时不要忘记重新设置时间。
按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮,
将时间设置为 4 或 5 分钟,可以按适当次数的
Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果: 微波炉对水进行加热,
时间持续 4 或 5 分钟。水会沸腾起来。
1. 按 Clock (时钟)按钮。
2. 按向上或向下按钮设置时间显示类型
(12 小时制或 24 小时制)。
此时,按 Select (选择) 按钮即可完成时间显示类
型设置。
3. 按向上或向下按钮设置小时。
4. 按 Select (选择) 按钮。
5. 按向上或向下按钮设置分钟。
6. 显示正确的时间后,
按 Select (选择) 按钮来启动时钟。
结果: 只要不使用微波炉,就显示时间。
简体中文 - 15
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 15
9/11/2015 4:43:54 PM
烹调/加热
功率级别和时间变化
以下步骤说明如何烹调或加热食物。
利用功率级别功能,您可以根据食物的类型和数量调整释放的热量,
从而改变烹调或加热食物所需的时间。有六个功率级别供您选择。
请务必在离开微波炉前检查烹调设置。
功率级别
打开微波炉门。将食物放在转盘的中央。关上微波炉门。
切勿在微波炉空着时开启机器。
1. 按 Microwave (微波) 按钮。
结果: 将显示以下指示:
(微波模式)
2. 按向上或向下按钮,直到显示适当的功率级别。
此时,按 Select (选择) 按钮即可完成功率级别
设置。
• 如果在 5 秒内没有设置功率级别,将自动变更
到烹调时间设置步骤。
3. 按向上或向下按钮设置烹调时间。
结果: 显示烹调时间。
百分比
输出
高
100 %
900 W
中高
67 %
600 W
中
50 %
450 W
中低
33 %
300 W
解冻
20 %
180 W
低
11 %
100 W
烹调方法和本手册中指定的烹调时间与指示的特定功率级别相对应。
如果您选择...
则烹调时间必须...
高功率级别
低功率级别
减少
增加
调整烹调时间
4. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果: 微波炉灯亮起,转盘开始旋转。
烹调开始,当烹调结束时:
• 微波炉会发出 4 声蜂鸣声,
并闪烁 4 次“End (结束)”信息。
然后,微波炉每隔一分钟就发出一次
蜂鸣声。
您可以通过按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮来调整烹调时间。
• 在任何时候打开门来检查烹调的程度
• 增加剩余烹调时间
要调整食物的烹调时间,
请根据需要按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮,
每按一次就增加 30 秒烹调时间。
• 例
如:要增加三分钟,
按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮六次。
要调整烹调时间,可根据需要按向上和向下按钮增加
或减少烹调时间。
简体中文 - 16
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 16
9/11/2015 4:43:55 PM
停止烹调
使用自动加热/烹调功能
任何时候您都可以停止烹调,以便:
• 检查食物
• 将食物翻面或搅拌食物
• 将食物放置一会
10 个自动加热/烹调功能包括/提供预先编程的烹调时间。
您无需设置烹调时间和功率级别。
您可以通过按向上或向下按钮调整烹调食物的份量。
执行的操作...
临时停止
临时停止:打开微波炉门或按停止按钮一次。
结果: 烹调停止。
只能使用微波安全的容器。
打开微波炉门。将食物放在转盘的中央。关上微波炉门。
1. 按 Auto Reheat/Cook (自动加热/烹调) 按钮。
要继续烹调,再次关上门并按
Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
完全停止
2. 按向上和向下按钮来选择烹调类型。
(1:自动加热,2:自动烹调)
完全停止:按停止按钮一次。
结果: 烹调停止。
如果要取消烹调设置,请再次按
Stop/Eco (停止/环保) 按钮。
04 微波炉使用方法
要停止烹调...
3. 按 Select (选择) 按钮。
设置节能模式
4. 通过按向上与向下按钮一次或多次来选择烹调食物
的类型。有关各种预先编程的设置的描述,请参考
下一页上的表格。此时,按 Select (选择) 按钮可
选中食物类型。
本微波炉具有节能模式。
• 按 Stop/Eco (停止/环保) 按钮。
(待机模式期间。)
结果: 关闭显示屏。
5. 按向上与向下按钮选择烹调食物的份量。
若要退出节能模式,
请打开微波炉门或按 Stop/Eco (停止/环保) 按钮,
然后显示屏上会显示当前时间。微波炉可供使用。
自动节能功能
如果您在设备设定过程中或者暂停条件下未选择任何功能,
将取消该功能且时钟将在 25 分钟后显示。
微波炉灯将在炉门保持打开 5 分钟后关闭。
6. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果: 根据所选的预先编程设置烹调食物。
• 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂
鸣声并在“End (结束)”刻度上闪烁
4 次。然后,微波炉每隔一分钟就发
出一次蜂鸣声。
简体中文 - 17
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 17
9/11/2015 4:43:55 PM
2.自动烹调
下表列出了适用于自动加热和烹调功能的份量和相应的说明。
取出食物时要戴微波炉手套。
代码/食物
1.自动加热
份量
说明
1-1
现成饭菜
(冷藏)
代码/食物
300-350 克
400-450 克
放在瓷盘上并盖上微波保鲜膜。
此程序适用于包含三种食物的饭菜(例如带汁
的肉、蔬菜和土豆、米饭或面食等配菜)。
放置 2-3 分钟。
1-2
小馄饨
(冷冻)
200-250 克
300-350 克
将冷冻的现成小馄饨放在转盘中央的微波安全
塑料盘中。
刺破现成食物的保鲜膜或用微波保鲜膜覆盖塑
料盘。放置前后小心搅拌。
此程序适用于馄饨以及有汤的面条。
放置 3 分钟。
1-3
冷冻比萨
1-4
冷冻比萨饼点心
300-350 克
400-450 克
将冷冻比萨放在低支架上。
100-150 克
250-300 克
将冷冻比萨饼放在低支架上。
1-5
冷冻的宽面条
400-450 克
600-650 克
将冷冻宽面条放入大小合适的耐热盘中。
将盘子放到低支架上。放置 3-4 分钟。
1-6
冷冻面包卷
100-150 克
(2 块)
建议您使用烘烤功能预热微波炉 5 分钟加热到
180 ℃。将 2 至 6 个冷冻的面包卷 (-18 ℃)
放在低支架上,摆成一圈。
此程序适用于较小的冷冻烘焙产品以及面包
卷、爵巴塔面包卷和较小的棍子面包。
放置 3-5 分钟。
200-250 克
(4 块)
300-350 克
(6 块)
份量
说明
2-1
椰菜
200-250 克
300-350 克
400-450 克
清洗蔬菜,将其切成差不多大小的小块,
然后称重。将它们放到带盖的玻璃碗中。
加水,如果烹调 200-250 克蔬菜,加 30 毫升
水(2 大汤匙);如果烹调 300-350 克蔬菜,
加 45 毫升水(3 大汤匙);
如果烹调 400-450 克蔬菜,加 60-75 毫升水
(4 大汤匙)。烹调后搅拌。如果烹调的食物
量更大,请在烹调期间搅拌一次。
放置 1-2 分钟。
2-2
鸡块
300-400 克
(1 块)
给鸡块刷油,用胡椒粉、盐和辣椒粉来调味。
将鸡块放在高支架上,摆成一圈,带皮的一面
朝下。微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。
放置 2 分钟。
500-600 克
(2 块)
700-800 克
(3 块)
2-3
烤鸡
1100-1150 克
1200-1250 克
2-4
松饼
250-300 克
给冷藏的鸡刷上油和调味品。
将鸡胸一面朝下放在低支架的中间。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。
按开始按钮来继续烹调。放置 5 分钟。
将生面团放入 6-8 个纸质或硅胶松饼杯内
(每个 45 克),然后将杯子放到低支架上。
启动程序(微波炉预热)。
听见蜂鸣声之后,将食物插入支架中。
简体中文 - 18
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 18
9/11/2015 4:43:56 PM
使用健康烹调功能
15 个健康烹调功能提供多种预先编程的烹调时间。您无需设置烹调时间和
功率级别。您可以通过按向上或向下按钮调整烹调食物的份量。
下表列出了有关 15 种预先编程烹调选项的份量和相应的说明。
包括谷物/面食、蔬菜和家禽/鱼。
取出食物时要戴微波炉手套。
只能使用微波安全的容器。
代码/食物
1. 按 Healthy Cooking (健康烹调) 按钮。
份量
150-200 克
200-250 克
使用较大的带盖玻璃微波炉用器皿。
加入双倍的冷水。盖着盖子烹调。
在放置前进行搅拌,加盐和调味香草。
放置 5-10 分钟。
1-2
藜麦
150-200 克
200-250 克
使用较大的带盖玻璃微波炉用器皿。
加入双倍的冷水。盖着盖子烹调。
在放置前进行搅拌,加盐和调味香草。
放置 1-3 分钟。
1-3
通心粉
100-150 克
200-250 克
使用较大的带盖玻璃微波炉用器皿。
加 4 倍的沸水,一小撮盐并充分搅拌。
不盖盖子烹调。在放置前进行搅拌,之后彻底
排干水。放置 1-3 分钟。
2. 按向上或向下按钮来选择烹调种类。
3. 通过按 Select (选择) 按钮来选择烹调种类。
4. 按向上或向下按钮来选择烹调类型。
说明
1-1
糙米
5. 通过按 Select (选择) 按钮来选择烹调类型。
04 微波炉使用方法
1.谷物/面食
打开微波炉门。将食物放在转盘的中央。关上微波炉门。
6. 按向上或向下按钮来选择份量。有关各种预先编程
的设置的描述,请参考下一页上的表格。
7. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果: 根据所选的预先编程设置烹调食物。
• 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂
鸣声并在“End (结束)”刻度上闪烁
4 次。然后,微波炉每隔一分钟就发
出一次蜂鸣声。
简体中文 - 19
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 19
9/11/2015 4:43:56 PM
2.蔬菜
代码/食物
2-1
四季豆
3.家禽/鱼
份量
说明
代码/食物
200-250 克
300-350 克
清洗四季豆。将它们均匀地放到玻璃碗中加盖烹
调。如果烹调 200-250 克,加 30 毫升水
(2 大汤匙);如果烹调 300-350 克,
加 45 毫升水(3 大汤匙)。
将碗放在转盘的中央。盖着盖子烹调。
烹调后搅拌。放置 1-2 分钟。
份量
说明
3-1
鸡胸
300-350 克
400-450 克
冲洗鸡胸,然后放在瓷盘上。盖上微波保鲜膜并
刺破保鲜膜。将碟子放在转盘上。放置 2 分钟。
3-2
火鸡胸
300-350 克
400-450 克
冲洗火鸡胸,放入微波炉用玻璃深盘中。
盖上微波保鲜膜并刺破保鲜膜。
将碟子放在转盘上。放置 2 分钟。
2-2
菠菜
100-150 克
200-250 克
清洗菠菜。放到带盖的玻璃碗中。不要加水。
将碗放在转盘的中央。盖着盖子烹调。
烹调后搅拌。放置 1-2 分钟。
3-3
烤鸡胸
300-350 克
400-450 克
冲洗鸡胸、腌制并放在高支架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。放置 2 分钟。
2-3
削皮的土豆
300-350 克
400-450 克
500-550 克
冲洗土豆并削皮,切成两半,然后放到带盖的玻
璃碗中。加 15-30 毫升水(1-2 大汤匙)。
烹调后搅拌。如果烹调的食物量更大,
请在烹调期间搅拌一次。放置 3-5 分钟。
3-4
烤鱼片
3-5
烤鲑鱼排
200-300 克
400-500 克
将鱼片均匀地放在高支架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。放置 1-2 分钟。
200-250 克
300-350 克
将鱼排均匀地放在高支架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。放置 2 分钟。
2-4
奶汁烤土豆
2-5
烤茄子
400-450 克
800-850 克
将新鲜奶汁烤土豆放入耐热的玻璃盘中。
将盘子放在低支架上。放置 2-3 分钟。
3-6
烤鱼
200-300 克
400-500 克
100-150 克
200-250 克
将茄子洗净并切片。刷上油和调味品。将切片均
匀地放在高支架上。听见蜂鸣声后翻面。
然后按开始按钮继续(如果不翻面,微波炉会继
续加热)。放置 1-2 分钟。
给整条鱼(鲑鱼或乌颊鱼)的鱼皮刷油,
加入香草和调味品。将鱼头尾相接地并排放在高
支架上。微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。
放置 3 分钟。
2-6
烤西红柿
400-450 克
600-650 克
冲洗并清洁西红柿。切成两半并放到微波炉用烤
盘中。加入搓碎的干酪。将烤盘放在高支架上。
放置 1-2 分钟。
简体中文 - 20
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 20
9/11/2015 4:43:56 PM
使用发面/酸奶功能
下表列出了如何使用自动发酵程序来发面和自制酸奶的方法。
5 种发面/酸奶功能提供预先编程的烹调时间。
您无需设置烹调时间和功率级别。
在按 Dough Proof/Yogurt (发面/酸奶) 按钮之后,您可以通过旋转
向上或向下按钮来调整发面/酸奶类别。
首先,把食物放在转盘的中央,然后关上微波炉门。
1.发面
代码/食物
1. 按 Dough Proof/Yogurt (发面/酸奶) 按钮。
2. 通过使用向上或向下按钮来选择烹调食物的类型。
第 1 种类型是发面,第 2 种类型是自制酸奶。
您必须通过按向上或向下按钮来选择所需的类型编
号。有关各种预先编程的设置的描述,请参考下一页
上的表格。此时,按 Select (选择) 按钮可选中食
物类型。
3. 按向上或向下按钮选择食物。
说明
04 微波炉使用方法
1-1
比萨面团
份量
300-500 克 将生面团放在大小合适的器皿中,
然后放在低支架上。用铝箔包住。
500-800 克 将生面团放在大小合适的器皿中,
1-2
然后放在低支架上。用铝箔包住。
生蛋糕面团
600-900 克 将生面团放在大小合适的器皿中,
1-3
然后放在低支架上。用铝箔包住。
生面包面团
2.自制酸奶
代码/食物
份量
说明
2-1
小杯
500 克
将 150 克普通酸奶平均倒入 5 个瓷杯或小玻
璃罐中(每份 30 克)。
每个杯子加入 100 毫升牛奶。
使用保质期较长的牛奶(室温;脂肪含量为
3.5 %)。每个杯子上盖好保鲜膜,
放在转盘上摆成圆形。
完成后,放入冰箱中冷藏 6 小时。第一次制
作酸奶时,建议使用干乳酸菌发酵粉。
2-2
大碗
500 克
将 150 克普通酸奶与 500 毫升保质期较长的
牛奶(常温;脂肪含量为 3.5 %)混合在一
起。均匀地倒入大玻璃碗中。
盖好保鲜膜闭并摆放在转盘上。
完成后,放入冰箱中冷藏 6 小时。第一次制
作酸奶时,建议使用干乳酸菌发酵粉。
4. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
使用酸奶功能期间,转盘无法使用。
简体中文 - 21
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 21
9/11/2015 4:43:57 PM
使用快速解冻功能
下表列出了各种快速解冻程序、份量和相应的说明。
在解冻前去掉所有包装材料。
将肉类、家禽和鱼放在玻璃平盘或磁盘上,将面包和蛋糕摆放在吸油纸上。
5 种快速解冻功能可以解冻肉类、家禽、鱼、面包、蛋糕和水果。
解冻时间和功率级别将自动设定。您只需选择程序和重量。
只能使用微波安全容器。
代码/食物
打开微波炉门。将冷冻食物放在转盘中央的瓷盘上。关上微波炉门。
1. 按 Power Defrost (快速解冻) 按钮。
2. 通过按向上或向下按钮来选择烹调食物的类型。
有关各种预先编程的设置的描述,请参考下一页
上的表格。
此时,按 Select (选择) 按钮可选中食物类型。
3. 按向上或向下按钮选择烹调食物的份量。
4. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果:
份量
200-1500 克
用铝箔包住边缘。
当微波炉发出蜂鸣声时将肉翻过来。此程序适用于
牛肉、羊肉、猪肉、肉片、排骨和肉馅。
放置 20-90 分钟。
2
家禽
200-1500 克
用铝箔包住腿和翅尖。
当微波炉发出蜂鸣声时将家禽翻过来。
此程序适用于整只鸡和鸡块。放置 20-90 分钟。
3
鱼
200-1500 克
用铝箔包住整条鱼的尾巴。
当微波炉发出蜂鸣声时将鱼翻过来。
此程序适用于整条鱼和鱼片。放置 20-80 分钟。
4
面包/蛋糕
125-1000 克
将面包水平放在吸油纸上,当微波炉发出蜂鸣声时
马上将面包翻过来。
如果可能,将蛋糕放在瓷盘上,当微波炉发出蜂鸣
声时马上将蛋糕翻过来。(当您打开微波炉门时,
微波炉仍处于操作状态并停止。)
此程序适用于各种面包(整个的或切片的)以及面
包卷和棍子面包。将面包卷摆成一圈。
此程序适用于各种酵母蛋糕、饼干、
干酪饼和松饼。它不适用于酥类/酥皮糕点、
水果和奶油蛋糕以及带巧克力浇头的蛋糕。
放置 10-60 分钟。
5
水果
100-600 克
将水果均匀地摆在玻璃平盘上。
此程序适用于各种水果。放置 5-20 分钟。
• 解冻开始。
• 解冻期间微波炉发出蜂鸣声提示您将
食物翻过来。(水果除外)
5. 如果微波炉发出蜂鸣声并停止运转,则必须将
食物翻面(例如:肉、家禽、鱼)。再次按
Start/+30s (开始/+30秒) 按钮完成解冻。
结果: 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂鸣声
并在“End (结束)”刻度上闪烁 4 次。
然后,微波炉每隔一分钟就发出一次蜂
鸣声。
说明
1
肉类
简体中文 - 22
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 22
9/11/2015 4:43:57 PM
烘烤
烧烤
利用烘烤模式,您可以使用与传统炉具相同的方式来烹调食物。
此时,不使用微波模式。您可以根据需要在 40 °C 到 200 ℃ 的变化范围
内设置温度。最长烹调时间为 60 分钟。
• 请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
• 如果使用低支架,可以获得更好的烹调效果和食物颜色。
请检查加热器是否位于水平位置。
打开门,将容器放在低支架上,并安置在转盘上。
利用烤功能,您不必使用微波模式就可以迅速将食物加热并烘焦。
• 请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
• 如果使用高支架,可以获得更好的烹调和烤效果。
04 微波炉使用方法
2. 按 Grill (烤) 按钮。
1. 按 Convection (烘烤) 按钮。
结果: 将显示以下指示:
(烤模式)
• 您不能设置烤的温度。
结果: 将显示以下指示:
(烘烤模式)
180 °C
1. 打开门,将食物放在支架上。
(温度)
3. 按向上或向下按钮设置烤的时间。
2. 按向上或向下按钮选择温度。
(温度:40~200 °C,间隔 10 °C)
• 最长烧烤时间为 60 分钟。
• 如果在 5 秒内没有设置温度,将自动变更到烹
调时间设置步骤。
3. 按 Select (选择) 按钮。
4. 按向上或向下按钮设置烹调时间。
(如果您希望预热微波炉,请忽略此步骤。)
4. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果: 开始烤。
• 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂
鸣声并在“End (结束)”刻度上闪烁
4 次。然后,微波炉每隔一分钟就发
出一次蜂鸣声。
5. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果: 烹调开始。
• 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂
鸣声并在“End (结束)”刻度上闪烁
4 次。然后,微波炉每隔一分钟就发
出一次蜂鸣声。
简体中文 - 23
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 23
9/11/2015 4:43:58 PM
组合使用微波和烤
组合使用微波和烘烤
您还可以将微波烹调与烤组合使用,可以迅速烹调食物,同时将食物烘焦。
组合烹调使用微波能量和烘烤加热。
此时,无需进行预热,因为微波能量可以立即获得。
许多食物都可以用组合模式烹调,特别是:
• 烤肉和家禽
• 派和蛋糕
• 鸡蛋和干酪食品
请始终使用不损坏微波炉的微波安全餐具。玻璃盘和瓷盘是理想的餐具,
因为它们使微波能均匀地穿透食物。
请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
如果使用高支架,可以获得更好的烹调和烧烤效果。
打开微波炉门。将食物放在最适合要烹调的食物类型的支架上。
将支架放在转盘上。关上微波炉门。
请始终使用不损坏微波炉的微波安全餐具。玻璃盘和瓷盘是理想的餐
具,因为它们使微波能均匀地穿透食物。
请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
如果使用低支架,可以获得更好的烹调效果和食物颜色。
1. 按 Combi (组合) 按钮。
结果: 将显示以下指示:
Cb - 1 (微波 + 烤)
打开微波炉门。将食物放在转盘上或放在应安置在转盘上的低支架上。
关上微波炉门。加热器必须水平放置。
2. 使显示屏指示 Cb - 1:按向上或向下按钮,
然后按 Select (选择) 按钮。
结果: 将显示以下指示:
1. 按 Combi (组合) 按钮。
结果: 将显示以下指示:
Cb - 1 (微波 + 烤)
(微波和烤组合模式)
600 W
(输出功率)
3. 选择适当的功率级别:按向上或向下按钮,直到显
示相应的输出功率(600、450、300 W)。此时,
按 Select (选择) 按钮即可完成功率级别设置。
• 您不能设置烤的温度。
• 如果在 5 秒内没有设置功率级别,将自动变更
到烹调时间设置步骤。
2. 使显示屏指示 Cb - 2:按向上或向下按钮,
然后按 Select (选择) 按钮。
4. 按向上或向下按钮设置烹调时间。
• 最长烹调时间为 60 分钟。
3. 选择适当的功率级别:按向上或向下按钮,直到显示
相应的输出功率(600、450、300、180、100 W)。
此时,按 Select (选择) 按钮即可完成功率级别设置。
5. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果:
• 组合烹调开始。
• 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂
鸣声并在“End (结束)”刻度上闪烁
4 次。然后,微波炉每隔一分钟就发
出一次蜂鸣声。
结果: 将显示以下指示:
(微波和烘烤组合模式)
600 W
(输出功率)
• 如果在 5 秒内没有设置功率级别,将自动变更
到烹调时间设置步骤。(默认设置:180 °C)
简体中文 - 24
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 24
9/11/2015 4:43:58 PM
使用儿童安全锁功能
4. 通过按向上或向下按钮来选择合适的温度。
(温度:200~40 °C)此时,按 Select (选择) 按
钮即可完成温度设置。
您的微波炉配备有特殊的儿童安全锁程序,该功能可以“锁定”微波炉以
确保儿童或任何不熟悉该微波炉的人不会意外对其进行操作。
1. 同时按向上与向下按钮。(三秒钟)
结果:
• 微波炉被锁定(无法选择任何功能)。
• 显示屏显示“L”。
5. 按向上或向下按钮设置烹调时间。
• 最长烹调时间为 60 分钟。
6. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
2. 若要取消微波炉的锁定,
请同时按住向上与向下按钮。(三秒钟)
结果:
• 组合烹调开始。
• 微波炉加热到所需的温度,
然后,微波烹调继续进行,
直到烹调结束。
• 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂
鸣声并在“End (结束)”刻度上闪烁
4 次。然后,微波炉每隔一分钟就发
出一次蜂鸣声。
选择附件
04 微波炉使用方法
• 如果在 5 秒内没有设置温度,将自动变更到烹
调时间设置步骤。
结果: 可以正常使用微波炉。
使用转盘开/关功能
利用转盘开/关按钮,您可以使转盘停止旋转,以便使用占据微波炉整个空
间的大盘子(只适用于手动烹调模式)。
在这种情况下,烹调效果不是很令人满意,因为烹调不太均匀。
我们建议您在烹调进行到一半时间时用手转动盘子。
警示
传统烘烤烹调需要餐具。
不过,您应该只使用正常炉具所用的餐具。
切勿在微波炉中没有食物时使转盘旋转。
原因:这样可能导致起火或损坏设备。
1. 按 Turntable on/off (转盘开/关) 按钮。
结果: 转盘不再旋转。
将显示以下指示:
微波安全容器通常不适用于烘烤烹调,
不要使用塑料容器、盘子、纸杯、纸巾等。
2. 要使转盘恢复旋转,
再次按 Turntable on/off (转盘开/关) 按钮。
如果您要选择组合烹调模式(微波和烤或烘烤),只能使用不损坏微波炉
的微波安全容器。
有关适用的餐具和器皿的进一步详细信息,请参考第 30-31 页的餐具
指南。
结果: 转盘继续旋转。
此 Turntable on/off (转盘开/关) 按钮仅在手动烹调模式期间可用。
简体中文 - 25
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 25
9/11/2015 4:43:59 PM
使用手动脆皮烹调功能
(仅限 MC28H5015C*、MC28H5015Z* 型号使用)
通常,在微波炉中烹调时,如果在烧烤/烘烤箱中使用烧烤或微波模式,
糕点和比萨饼的底部会变得湿软。使用三星脆皮烤盘可以让食物的外皮变
得酥脆。
脆皮烤盘还可以用于咸肉、鸡蛋和香肠等食物。
8. 选择烹调时间:按向上与向下按钮,直到显示合适
的烹调时间。
9. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果: 烹调开始。
• 烹调结束时,微波炉会发出四声蜂鸣
声并闪烁四次“End (结束)”信息。
然后,微波炉每隔一分钟就发出一次
蜂鸣声。
或
脆皮烤盘
低支架
高支架
1. 如上所述,预热脆皮烤盘。
2. 如果您要烹调咸肉和鸡蛋这样的食物,
请在盘子上刷油,以便将食物烘烤成好看的焦色。
3. 将食物放在脆皮烤盘上。
4. 将脆皮烤盘放在微波炉中的金属支架(或转盘)上。
5. 按 Combi (组合) 按钮。通过按向上与向下按钮来
选择组合模式。然后按 Select (选择) 按钮。
Cb - 1 (微波 + 烤)
Cb - 2 (微波 + 烘烤)
6. 选择适当的功率级别:按向上或向下按钮,直到显
示相应的输出功率。此时,按 Select (选择) 按钮
即可完成功率级别设置。
• 如果在 5 秒内没有设置功率级别,将自动变更
到烹调时间设置步骤。
7. 如果使用微波+烘烤模式,通过按向上与向下按钮
来选择合适的温度。此时,按 Select (选择) 按钮
即可完成温度设置。
• 如果在 5 秒内没有设置功率级别,将自动变更
到烹调时间设置步骤。(默认设置:180 °C)
在使用脆皮烤盘之前,选择组合模式将它预热 3 至 5 分钟:
• 烘烤 (200 ºC) 和微波的组合模式。(功率级别为 600 W)
• 烤和微波组合。(功率级别为 600 W)
请一直使用微波炉手套,因为脆皮烤盘会变得很热。
请注意,脆皮烤盘的表面有一层聚四氟乙烯,这一涂层可能会被擦伤。
不要使用任何尖锐物体(如小刀)来在脆皮烤盘上进行切割。
为避免擦伤脆皮烤盘的表面,应使用塑料附件,或将食物从盘中取出
后再进行切割。
不要在脆皮烤盘上放任何不耐热的容器(如塑料碗)。
切勿直接将脆皮烤盘放在没有转盘的微波炉中。
如何清洁脆皮烤盘
用温水和洗涤剂清洁脆皮烤盘,然后用清水冲洗。
不要使用硬毛刷或硬海绵,这样会损坏它的外层。
请注意
脆皮烤盘不能使用洗碗机清洗。
简体中文 - 26
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 26
9/11/2015 4:44:00 PM
使用蒸煮烹调功能
(仅限 MC28H5015F*、MC28H5015Z* 型号使用)
蒸汽蒸煮容器使用方式
当使用纯蒸汽功能时请使用塑料蒸煮容器。
首先,把塑料蒸煮容器放在转盘的中央,然后关上门。
2. 按向上与向下按钮至所需的位置,直到显示适当的
功率级别。此时,按 Select (选择) 按钮即可完成
功率级别设置。
• 如果在 5 秒内没有设置功率级别,将自动变更到烹调时
间设置步骤。
蒸碗 + 盖子
食物
朝鲜蓟
份量
电源开关
时间(分钟)
300 克(1-2 块)
900 W
5-6
说明
冲洗并清洁朝鲜蓟。放入蒸碗中。加 1 大汤匙柠檬汁。
盖上盖子。放置 1-2 分钟。
4. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
结果: 烹调开始。
• 烹调结束时,微波炉会发出四声蜂鸣
声并闪烁四次“End (结束)”信息。
然后,微波炉每隔一分钟就发出一次
蜂鸣声。
新鲜蔬菜
300 克
900 W
4-5
说明
清洗蔬菜(如椰菜、花椰菜、胡萝卜、辣椒),将其切成差
不多大小的小块,然后称重。将蒸屉放入蒸碗中。
将蔬菜摆放在蒸屉上。加 2 大汤匙水。盖上盖子。
放置 1-2 分钟。
冷冻的蔬菜
300 克
600 W
7-8
说明
将冷冻的蔬菜放入蒸碗内的蒸屉上。加 1 大汤匙水。
盖上盖子。烹调和放置后充分搅拌。放置 2-3 分钟。
蒸汽蒸煮容器部件
新鲜鱼片
蒸碗
蒸碗 + 蒸盘 + 盖子
手动蒸汽烹调设置
3. 按向上与向下按钮设置烹调时间。
蒸汽烹调提示
+
04 微波炉使用方法
+
1. 按 Microwave (微波) 按钮。
蒸盘
300 克
第 1 阶段:900 W
1-2
第 2 阶段:450 W
5-6
说明
冲洗并准备好鱼片,如青鳕鱼、红鱼、鲑鱼。洒上柠檬汁。
将蒸屉放入蒸碗中。并排摆好鱼片。加入 100 毫升冷水。
盖上盖子。放置 1-2 分钟。
盖子
(续)
简体中文 - 27
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 27
9/11/2015 4:44:00 PM
烤叉烘烤(仅限 MC28H5015Z* 型号使用)
食物
鸡胸
份量
电源开关
时间(分钟)
300 克
第 1 阶段:900 W
1-2
第 2 阶段:600 W
7-8
说明
冲洗并准备好鸡胸。然后割 2-3 刀。将蒸屉放入蒸碗中。
并排摆好鸡胸。加入 100 毫升冷水。盖上盖子。
放置 1-2 分钟。
大米
250 克
900 W
烤肉叉对烧烤非常有用,因为您不需要将肉翻面。
它可以用于组合的微波和烘烤烹调。
请确保肉的重量均匀地分布在烤叉上,并且烤叉均匀地旋转。
请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
15-18
说明
将煮成半熟的大米放入蒸碗中。加 500 毫升冷水。
盖上盖子。蒸煮后,大米的放置时间为 5 分钟,
糙米为 10 分钟。放置 5-10 分钟。
带皮烤的土豆
500 克
900 W
400 克
600 W
结果: 将显示以下指示:
Cb - 1 (微波 + 烤)
7-8
3. 使显示屏指示 Cb - 2:按向上或向下按钮,
然后按 Select (选择) 按钮。
结果:将显示以下指示:
5-6
(微波和烘烤组合模式)
说明
将炖品放入蒸碗中。盖上盖子。放置前充分搅拌。
放置 1-2 分钟。
冷冻的果酱馅发酵
团子
糖渍水果
150 克
600 W
600 W
1-2
说明
用冷水将加馅团子的顶部弄湿。将 1-2 个冷冻团子并排放入
蒸屉中。将蒸屉放入蒸碗中。盖上盖子。放置 2-3 分钟。
250 克
900 W
例如: 使烤叉在鸡骨架和鸡胸之间穿过。
将烤叉直立地放在玻璃碗中,玻璃碗放
在转盘上。为了使肉烤成焦黄色,
用调料和油刷肉。
2. 按 Combi (组合) 按钮。
说明
将土豆称重并清洗,然后放入蒸碗中。加 3 大汤匙水。
盖上盖子。放置 2-3 分钟。
炖品(冷藏)
1. 将烤叉穿过肉的中心。
3-4
说明
将新鲜水果(如苹果、梨、李子、杏、芒果和菠萝)削皮,
清洗,并切成均匀的小块,然后称重。放入蒸碗中。
加 1-2 大汤匙水和 1-2 大汤匙糖。盖上盖子。
放置 2-3 分钟。
(输出功率)
4. 选择适当的功率级别:按向上或向下按钮,直到显示
相应的输出功率(600、450、300、180、100 W)。
此时,按 Select (选择) 按钮即可完成功率级别设置。
• 如果在 5 秒内没有设置功率级别,将自动变更
到烹调时间设置步骤。(默认设置:180 °C)
5. 通过按向上或向下按钮来选择合适的温度。
(温度:200~40 °C)此时,
按 Select (选择) 按钮即可完成温度设置。
• 如果在 5 秒内没有设置温度,将自动变更到烹
调时间设置步骤。
简体中文 - 28
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 28
9/11/2015 4:44:01 PM
使用带有串肉扦的多股烤叉
6. 按向上或向下按钮设置烹调时间。
1. 要用多股烤叉来准备肉串,使用 6 个串肉扦。
• 最长烹调时间为 60 分钟。
2. 将等量的食物串在每个串肉扦上。
3. 将烤叉放入玻璃碗,将多股烤叉插进去。
4. 将带有多股烤叉的玻璃碗放在转盘中央。
结果:
• 组合烹调开始。
• 微波炉加热到所需的温度,然后,
微波烹调继续进行,直到烹调结束。
• 烹调结束时,微波炉会发出 4 声蜂
鸣声并在“End (结束)”刻度上闪烁
4 次。然后,微波炉每隔一分钟就发
出一次蜂鸣声。
• 当肉完全熟透时,小心地拿出烤叉,
使用微波炉手套保护双手。
在开始烧烤之前,请确保烧烤加热器放在微波炉内后壁的正确位置,
不要放在顶部。
烧烤后将多股烤叉从微波炉中取出来
1. 使用微波炉手套从微波炉中取出带有多股烤叉的玻璃碗,
因为玻璃碗非常热。
04 微波炉使用方法
7. 按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮。
2. 仍然使用微波炉手套将多股烤叉从烤叉架取下来。
3. 小心地取下串肉扦,用叉子从串肉扦上将食物取下来。
多股烤叉不适于用洗碗机清洗。
因此,请使用温水和洗涤剂用手清洗。
用完以后,请将垂直的多股烤叉从微波炉中取出。
使用垂直多股烤叉
用于烤肉串的多股烤叉
使用带有 6 个串肉扦的多股烤叉,您可以轻松地烤肉、家禽、鱼、蔬菜
(如洋葱、辣椒或小胡瓜)和切成块的水果。
您可以使用烘烤或组合模式来准备上述用串肉扦串起来的食物。
烤叉轴和串肉扦
多股烤叉
烤肉叉
玻璃碗
简体中文 - 29
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 29
9/11/2015 4:44:01 PM
使用除臭功能
烹调有气味的食物后或微波炉内产生大量烟尘时使用此功能。首先清洁微
波炉内腔。
1. 在您完成清洁之后,按 Deodorisation (除臭)
按钮,将会自动启动此功能。
除臭时间默认设置为 5 分钟。
您也可以通过按 Start/+30s (开始/+30秒) 按钮来调整除臭时间。
最长除臭时间为 15 分钟。
关闭蜂鸣器
您可以随时关闭蜂鸣器。
1. 同时按 Start/+30s (开始/+30秒) 和 Stop/Eco
(停止/环保) 按钮。(一秒钟)
结果: 某个功能运行结束时,微波炉不再发出
提示的蜂鸣声。
2. 若要重新打开蜂鸣器,再次同时按 Start/+30s
(开始/+30秒) 和 Stop/Eco (停止/环保) 按钮。
(一秒钟)
结果: 微波炉正常运行。
餐具指南
在微波炉内烹调食物时,微波必须能够穿透食物,而不被所用的碟子反射
或吸收。
因此,必须小心选择餐具。如果餐具上已经标有微波安全字样,您就不用
担心了。
下表中列出了各种餐具,并说明它们是否可在微波炉中使用以及应该如何
使用。
餐具
铝箔
微波安全
✓✗
备注
可使用少量铝箔以防止食物被过度烹调。
如果铝箔离微波炉壁太近或用量太多可能会
产生电弧。
脆皮烤盘
✓
预加热时间不要超过 8 分钟。
瓷器和陶器
✓
除非镶有金属边,否则瓷器、陶器、釉面陶器
和骨瓷器通常都适用。
一次性聚酯纸碟
✓
一些冷冻的食物使用此类包装。
• 聚苯乙烯杯
✓
可用于加热食物。
但过热时聚苯乙烯可能会熔化。
• 纸袋或报纸
✗
可能会着火。
• 再生纸或金属
边包装
✗
可能会产生电弧。
• 微波炉和餐桌
两用器具
✓
除非镶有金属边,否则可以使用。
• 纯玻璃器具
✓
可用于加热食物或液体。
但在突然加热时易损的玻璃器具可能会破裂。
• 玻璃罐
✓
必须拿掉盖子。只适用于加热。
速食包装
玻璃器具
简体中文 - 30
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 30
9/11/2015 4:44:02 PM
烹调指南
餐具
微波安全
备注
微波
金属
✗
• 冷冻袋捆扎带
✗
微波能量实际上会穿透食物,被食物中的水分、脂肪和糖分吸引并吸收。
微波导致食物中的分子快速移动。这些分子的快速移动产生了摩擦,
所产生的热量便可以烹调食物。
可能会产生电弧或着火。
烹调
纸
微波烹调的餐具:
餐具必须允许微波能量穿透它才能发挥最大的效能。
微波会被金属(例如不锈钢、铝或铜)反射,但是它们可以穿透陶器、
玻璃和瓷器以及纸和木头。因此一定不能将食物放在金属容器中烹调。
• 碟、杯、餐巾
纸和吸油纸
✓
适用于短时间烹调和加热。
也可吸收多余的潮气。
• 再生纸
✗
可能会产生电弧。
• 容器
✓
耐热的热塑性塑料尤为适用。
其他的一些塑料在高温时可能会变形或褪色。
不要使用三聚氰胺塑料。
• 保鲜膜
✓
可用于保持水份。不要接触到食物。
撕开保鲜膜时要小心,蒸汽会逸出。
• 保鲜袋
✓✗
塑料
蜡纸或防油纸
✓
:推荐
可用于保持水份和防止飞溅。
✓✗
:小心使用
✗
适合微波烹调的食物:
多种食物适合微波烹调,包括新鲜或冰冻的蔬菜、水果、面食、大米、
谷物、豆类、鱼和肉。沙司、蛋羹、汤、发面布丁、果酱和酸辣酱也可以在
微波炉中加热。通常来说,微波炉适用于平时在炉架上烹调的任何食物。
例如溶化黄油或巧克力(请参见介绍窍门、方法和提示的章节)。
烹调过程中进行覆盖
在烹调过程中对食物进行覆盖是非常重要的,这是因为水分会蒸发成水蒸气,
它们在烹调过程中起一些作用。可以通过多种方法对食物进行覆盖:
例如使用瓷盘、塑料盖或微波保鲜膜。
仅可使用耐煮沸或不损坏微波炉的袋子。
不能密封。如有必要,用叉子刺破。
✓
05 餐具指南
• 碟子
:不安全
放置时间
烹调完成后,将食物放置一段时间是非常必要的,这样可以使食物中温度平均。
简体中文 - 31
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 31
9/11/2015 4:44:02 PM
冰冻蔬菜的烹调指南
新鲜蔬菜的烹调指南
使用合适的带盖耐热玻璃碗。盖着盖子烹调最短时间 – 见下表。
继续烹调直到达到您需要的效果。
烹调过程中搅拌两次,烹调后搅拌一次。烹调后加盐、调味香草或黄油。
放置期间盖上盖子。
使用合适的带盖耐热玻璃碗。每 250 克新鲜蔬菜加 30-45 毫升
(2-3 大汤匙)冷水,除非对加水量另有建议,见下表。
盖着盖子烹调最短时间 – 见下表。继续烹调直到达到您需要的效果。
烹调过程中搅拌一次,烹调后搅拌一次。烹调后加盐、调味香草或黄油。
待机时间为 3 分钟,在此期间盖上盖子。
提示: 将新鲜蔬菜切成大小均匀的块。块切得越小,烹调速度越快。
食物
菠菜
份量
电源开关
时间(分钟)
150 克
600 W
5-6
说明
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
椰菜
300 克
600 W
8-9
说明
加 30 毫升(2 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
豌豆
300 克
600 W
7-8
说明
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
四季豆
300 克
600 W
7½-8½
说明
加 30 毫升(2 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
多种蔬菜
(胡萝卜/豌豆/玉米)
什锦蔬菜
(中国口味)
300 克
600 W
食物
椰菜
7-8
600 W
芽甘蓝
时间(分钟)
900 W
4½-5
7-8
250 克
900 W
6-6½
说明
加 60-75 毫升水(5-6 大汤匙)。放置 3 分钟后再食用。
胡萝卜
250 克
900 W
4½-5
说明
将胡萝卜切成大小相同的薄片。放置 3 分钟后再食用。
花椰菜
250 克
500 克
900 W
5-5½
7½-8½
说明
准备成大小相同的小花。将较大的小花切开。将茎放在中央。
放置 3 分钟后再食用。
小胡瓜
7½-8½
电源开关
说明
准备成大小相同的小花。将茎放在中央。放置 3 分钟后再食用。
说明
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
300 克
份量
250 克
500 克
250 克
900 W
4-4½
说明
将小胡瓜切成薄片。加 30 毫升水(2 大汤匙)或一块黄油。
烹调到小胡瓜稍微软一点即可。放置 3 分钟后再食用。
说明
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
茄子
250 克
900 W
3½-4
说明
将茄子切成小片并洒上 1 大汤匙柠檬汁。放置 3 分钟后再食用。
韭葱
250 克
900 W
4-4½
说明
将韭葱切成片。放置 3 分钟后再食用。
简体中文 - 32
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 32
9/11/2015 4:44:02 PM
米饭和面食的烹调指南
食物
蘑菇
份量
电源开关
时间(分钟)
125 克
250 克
900 W
1½-2
2½-3
洋葱
250 克
900 W
5-5½
说明
将洋葱切成片或切成两半。只加 15 毫升水(1 大汤匙)。
放置 3 分钟后再食用。
辣椒
250 克
900 W
4½-5
900 W
4-5
7-8
将辣椒切成小片。
土豆
250 克
500 克
说明
对削皮的土豆称重并将它们切成差不多大小的两半或四半。
放置 3 分钟后再食用。
大头菜
250 克
900 W
说明
将大头菜切成小块。放置 3 分钟后再食用。
5½-6
食物
大米
(煮成半熟的)
份量
电源开关
时间(分钟)
250 克
375 克
900 W
15-16
17½-18½
05 餐具指南
说明
准备整个小蘑菇或切成片的蘑菇。不要加水。洒上柠檬汁。
用盐和胡椒粉调味。食用前排干水。放置 3 分钟后再食用。
大米: 使用较大的带盖耐热玻璃碗 - 烹调过程中大米的体积会加倍。
盖着盖子烹调。
烹调结束后,在放置前进行搅拌,加盐或加调味香草和黄油。
备注:烹调结束后,大米可能并未吸收所有的水。
面食: 使用较大的耐热玻璃碗。加沸水,一小撮盐并充分搅拌。
不盖盖子烹调。
烹调过程中及烹调后不时地搅拌一下。放置过程中盖上盖子,
之后彻底排干水。
说明
加入双倍的冷水。放置 5 分钟后再食用。
糙米
(煮成半熟的)
250 克
375 克
900 W
20-21
22-23
说明
加入双倍的冷水。放置 5 分钟后再食用。
混合米
(大米 + 菰米)
混合谷物
(大米 + 谷物)
面食
250 克
900 W
16-17
说明
加 500 毫升冷水。放置 5 分钟后再食用。
250 克
900 W
17-18
说明
加 400 毫升冷水。放置 5 分钟后再食用。
250 克
900 W
10-11
说明
加 1000 毫升热水。放置 5 分钟后再食用。
简体中文 - 33
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 33
9/11/2015 4:44:02 PM
加热
加热婴儿食物
您的微波炉加热食物所用的时间比普通炉灶所用时间少得多。
下表中的功率级别和加热时间可用作指南。表中确定的时间假定液体为室温
(+18 到 +20 ℃),冷藏食物的温度为 +5 到 +7 ℃。
婴儿食物:
放入瓷制深盘中。盖上塑料盖。加热后充分搅拌!食用前放置 2-3 分钟。
再次搅拌并检查温度。建议食用温度:在 30-40 °C 之间。
婴儿牛奶:
将牛奶倒入消毒的玻璃瓶中。加热时不要盖杯盖。给婴儿奶瓶加热时,一定
不要盖奶嘴,因为如果过热可能会导致爆炸。放置前和食用前充分摇晃!
在给婴儿喂牛奶或食物前,一定要仔细检查其温度。建议食用温度为 37 °C。
排列并覆盖好
避免加热较大的食物(例如大块的肉),它们可能会在中间被加热之前就
被过度烹调或烤干了。加热小块效果更好。
功率级别和搅拌
一些食物可以用 900 W 的功率进行加热,而另一些可能应该使用
600 W、450 W 或甚至 300 W 的功率。
有关指南,请查看下表。
通常情况下,如果食物鲜嫩、份量较大或者容易被快速加热(例如肉馅饼),
则最好使用较低的功率级别加热食物。
在加热过程中充分搅拌或将食物翻过来可以获得最佳的效果。
如果可能,食用前再次搅拌。
加热液体和婴儿食物时应特别注意。为避免液体喷发沸腾和可能的烫伤,
请在加热前、加热过程中和加热后搅拌。放置期间将它们留在微波炉中。
我们建议将一个塑料汤匙或者玻璃棒放在液体中。避免过度加热
(从而烧坏)食物。最好低估烹调时间,并按需要进行额外的加热。
备注:
婴儿食物在食用前特别需要进行仔细检查以防止烫伤。
下一个表中的功率级别和时间可用作加热指南。
加热液体和食物
此表中的功率级别和时间可用作加热指南。
食物
份量
电源开关
时间(分钟)
饮料
(咖啡、茶和水)
150 毫升(1 杯)
900 W
1-1½
加热和放置时间
第一次加热食物时,记录下所用的时间将很有帮助,以备将来进行参考。
务必确保加热的食物被充分均匀加热。
加热后将食物放置一段时间,以便使温度平均。
建议在加热后放置 2-4 分钟,除非表中建议了不同的待机时间。
加热液体和婴儿食物时应特别注意。另请参见介绍安全注意事项的章节。
2-2½
450 毫升(3 杯)
3-3½
600 毫升(4 杯)
3½-4
说明
倒入杯中,不盖盖子加热:如果是一杯,则放在中央,如果是
两杯,则将它们对着放,如果是 3 杯,则将它们摆成一圈。
放置期间放在微波炉中并充分搅拌。放置 1-2 分钟后再食用。
汤(冷藏)
加热液体
300 毫升(2 杯)
关闭微波炉后,务必让液体至少放置 20 秒,以使温度平均。
如有必要,在加热时搅拌,并务必在加热后搅拌。为避免喷发沸腾和可能
的烫伤,您应将一只汤匙或者玻璃棒放入饮料中,在加热前、加热时和加
热后搅拌。
250 克
350 克
450 克
550 克
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
说明
将汤倒入瓷制深盘或瓷制深碗中。盖上塑料盖。
加热后充分搅拌。食用前再次搅拌。放置 2-3 分钟后再食用。
简体中文 - 34
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 34
9/11/2015 4:44:02 PM
加热婴儿食物和牛奶
食物
炖品
(冷藏)
带汁的带馅面食
(冷藏)
盒饭
(冷藏)
电源开关
时间(分钟)
350 克
600 W
4½-5½
食物
说明
将炖品放入瓷制深盘中。盖上塑料盖。加热过程中不时地搅拌
一下,放置前和食用前再次搅拌。放置 2-3 分钟后再食用。
350 克
600 W
600 W
600 W
婴儿麦片粥
(谷物 + 牛奶 + 水果)
4-5
说明
将带馅面食(馄饨或饺子)放在瓷制深盘上。盖上塑料盖。
加热过程中不时地搅拌一下,放置前和食用前再次搅拌。
放置 3 分钟后再食用。
350 克
450 克
婴儿食物
(蔬菜 + 肉)
3½-4½
说明
将面条(意大利式细面条或鸡蛋宽面条)放在瓷制平盘上。
盖上微波保鲜膜。食用前搅拌。放置 3 分钟后再食用。
350 克
此表中的功率级别和时间可用作加热指南。
婴儿牛奶
400 克
600 W
电源开关
时间
190 克
600 W
30 秒
说明
放入瓷制深盘中。盖着盖子烹调。加热后搅拌。
喂给婴儿之前,请充分搅拌并仔细检查温度。
放置 2-3 分钟后再食用。
190 克
600 W
20 秒
说明
放入瓷制深盘中。盖着盖子烹调。加热后搅拌。
喂给婴儿之前,请充分搅拌并仔细检查温度。
放置 2-3 分钟后再食用。
100 毫升
200 毫升
4½-5
5½-6½
300 W
30-40 秒
1 分钟到 1 分钟 10 秒。
说明
充分搅拌或摇晃并倒入消毒的玻璃瓶中。
放在转盘的中央。不盖盖子烹调。
喂给婴儿之前,请充分摇晃并仔细检查温度。
放置 2-3 分钟后再食用。
说明
将 2-3 种冷藏食物放在瓷盘上。盖上微波保鲜膜。
放置 3 分钟后再食用。
现成的奶酪火锅
(冷藏)
份量
06 烹调指南
带汁的面食
(冷藏)
份量
6-7
说明
将现成的奶酪火锅放在大小合适的带盖耐热玻璃碗中。
加热过程中及加热后不时地搅拌一下。食用前充分搅拌。
放置 1-2 分钟后再食用。
简体中文 - 35
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 35
9/11/2015 4:44:02 PM
解冻
微波非常适合于对冰冻的食物进行解冻。
微波在一段较短的时间内逐渐解冻冰冻的食物。
如果客人突然拜访,微波炉可以为您提供极大的方便。
食物
冰冻的家禽在烹调前必须彻底解冻。
取下任何金属结并将其从包装中取出以允许解冻的液体流出。
将冰冻的食物放在盘子上,无需覆盖。
中途将食物翻一下,倒出液体并尽可能快地去掉任何残余物。
时常检查食物以确保它摸上去不会变热。
如果冰冻食物上某些较小、较细的部分开始热起来,则可以在解冻过程中
给它们包上小条铝箔。
如果家禽的外表面开始热起来,则停止解冻并放置 20 分钟,然后继续。
将鱼、肉和家禽放置一段时间以完全解冻。
完全解冻的待机时间取决于被解冻食物的重量。请参考下表。
提示: 扁平的食物的解冻效果好于较厚的食物,数量较少的食物所
需的解冻时间比较大食物的解冻时间要短。
冰冻和解冻食物时记住这一提示。
对于温度大约在 -18 到 -20 °C 的冰冻食物,请使用下表作为指南。
食物
份量
电源开关
时间(分钟)
鸡块
500 克(2 块)
180 W
14-15
整鸡
1200 克
180 W
32-34
家禽
份量
电源开关
时间(分钟)
肉馅
250 克
500 克
180 W
6-7
8-13
猪排
250 克
180 W
7-8
说明
首先,将鸡块带皮的一面朝下放在瓷制平盘上,
将整鸡鸡胸朝下放在瓷制平盘上。
用铝箔将翅膀这样较细的部分包起来。
解冻时间过半后翻面!放置 15-60 分钟后再食用。
鱼
鱼片
200 克
180 W
6-7
整鱼
400 克
180 W
11-13
说明
将冷冻鱼放在瓷制平盘的中间。将较薄的部位放在较厚部
位的下面。用铝箔包住整条鱼的尾巴和鱼片较细的边缘。
解冻时间过半后翻面!放置 10-25 分钟后再食用。
水果
浆果
180 W
6-7
说明
将水果摆在圆玻璃平盘上(直径较大的)。
放置 5-10 分钟后再食用。
肉类
说明
将肉放在转盘上。用铝箔包住较薄的边缘。
解冻时间过半后翻面!
放置 15-30 分钟后再食用。
300 克
面包
面包卷
(每个大约 50 克)
烤面包/三明治
2片
4片
180 W
1-1½
2½-3
250 克
180 W
4-4½
说明
将面包卷摆成一个圈或水平摆放面包,垫上吸油纸,
放在转盘中央。解冻时间过半后翻面!
放置 5-20 分钟后再食用。
简体中文 - 36
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 36
9/11/2015 4:44:03 PM
烤
新鲜食物的烤指南
烤加热器位于微波炉内腔的顶壁。该元件在微波炉门关上、转盘旋转时运转。
转盘的旋转使食物更均匀地烤成焦色。
将烤架预热 3-5 分钟,这样能使食物更快地烘焦。
用烤功能将烤架预热 2-3 分钟。
此表中的功率级别和时间可用作烤烹调指南。
取出时要戴微波炉手套。
新鲜食物
适合烤的食物:
排骨、香肠、鱼片、汉堡包、咸肉、火腿片、薄鱼块、三明治以及所有上
面带有装饰菜的吐司面包。
重要提示:
切记,无论何时,只要单独使用烤模式,食物必须放在高支架上,
除非提供了另外的建议。
吐司片
适合微波 + 烤烹调的食物:
适合组合模式烹调的食物包括所有种类的熟食(这类食物需要加热和烤
焦,如烤面条)以及需要很短烹调时间来烤焦食物顶部的食物。
另外,此模式还可以用于较厚的块状食物,对于这样的食物,最好将表面
烤得焦黄酥脆(如鸡块,烹调进行到一半时,将食物翻面)。
有关进一步的详细信息,请参考烤烹调指南表。
4片
(每片 25 克)
只烤
第1步
第2步
(分钟) (分钟)
3-4
2-3
400 克
(2 块)
300 W + 烤
5-6
-
说明
将西红柿切成两半。上面浇一些干酪。
在耐热的玻璃平盘中摆成一圈。将其放在高支架上。
放置 2-3 分钟。
微波 + 烤
微波 + 烤烹调时使用的餐具
请使用微波可以穿透的餐具。餐具应该是耐火的。不要在组合模式下使用
金属餐具。不要使用任何类型的塑料餐具,因为这种餐具会融化。
电源开关
说明
将吐司片并排放在高支架上。
烤西红柿
这种烹调模式结合了来自烤架的辐射热和微波烹调的速度。
此模式只有在微波炉门关上、转盘旋转时才运转。由于转盘在不停旋转,
食物被均匀地烤焦。此型号的产品提供以下三种组合模式:
600 W + 烤、450 W + 烤和 300 W + 烤。
份量
06 烹调指南
适合烤的餐具:
应该耐火,可以含有金属。
不要使用任何类型的塑料餐具,因为这种餐具会融化。
西红柿干酪吐司
4片
(300 克)
300 W + 烤
4-5
-
说明
先烤面包片。将带有装饰菜的吐司放在高支架上。
放置 2-3 分钟。
夏威夷吐司
(火腿、菠萝、干酪片)
4个
(500 克)
300 W + 烤
5-6
-
说明
先烤面包片。将带有装饰菜的吐司放在高支架上。
放置 2-3 分钟。
烤土豆
重要提示:
只要使用组合模式(微波 + 烤),食物就应该放在高支架上,除非提供了
另外的建议。请参考下表中的指示。
如果要将食物的两面都烤焦,必须将食物翻面。
500 克
600 W + 烤
7-8
-
说明
将土豆切成两半。将土豆摆成一圈,放在高支架上,
切开的一面挨着烤架。
(续)
简体中文 - 37
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 37
9/11/2015 4:44:03 PM
烘烤
新鲜食物
焗烤土豆/蔬菜
(冷藏)
烤苹果
份量
电源开关
450 克
450 W + 烤
第1步
第2步
(分钟) (分钟)
9-11
-
烘烤烹调的餐具:
可以使用所有不会损坏微波炉的常规餐具、焙烤铁罐和焙烤铁板,即您在
传统的烘烤烘箱通常使用的任何餐具。
说明
将新鲜奶汁烤菜放入耐热的小玻璃盘中。
将盘子放在高支架上。烹调后,放置 2-3 分钟。
2 个苹果
300 W + 烤
(大约 400 克)
7-8
-
说明
将苹果取核,填入葡萄干和果酱。
上面放一些杏仁片。将苹果放在耐热的玻璃平盘上。
将盘子直接放在低支架上。
鸡块
500 克
(2 块)
300 W + 烤
8-10
6-8
说明
给鸡块刷上油和调味品。
将鸡块摆成一圈,放在高支架上。
烤完后,放置 2-3 分钟。
烤鸡
1200 克
450 W + 烤
18-19
17
说明
给鸡刷上油和调味品。将鸡放在低支架上。
烤完后,放置 5 分钟。
烤鱼
400-500 克
300 W + 烤
5-7
说明
给整条鱼的鱼皮刷油,加入香草和调味品。
将两条鱼头尾相接地并排放在高支架上。
烤完后,放置 2-3 分钟。
利用烘烤烹调是一种众所周知的烹调方法,是在有热空气的传统炉具中烹
调食物的传统方法。
加热器和风扇放在微波炉后壁上,这样,热空气就可以循环流动。
此模式由顶部加热器来加热。
5½-6½
适合烘烤烹调的食物:
所有饼干、单张烤饼、面包卷和蛋糕以及加大量水果的蛋糕、鸡蛋糕点和
蛋奶酥都应该用这种模式制作。
微波 + 烘烤
此模式将微波能量与热空气结合在一起,因此在缩短烹调时间的同时,
使食物的表面焦黄酥脆。
烘烤烹调是一种众所周知的传统烹调方法:利用微波炉后壁上的风扇使热
空气循环流动来烹调食物。
微波 + 烘烤烹调时使用的餐具:
应该能让微波穿透。
应该是不损坏微波炉的(例如,没有金属镶边的玻璃制品、陶器或瓷器)
;类似微波 + 烧烤模式中描述的餐具。
适合微波 + 烘烤烹调的食物:
所有种类的肉和家禽、以及砂锅菜和奶汁烤菜、松糕、加少量水果的蛋糕、
派和酥皮水果甜点、烤蔬菜、烤饼和面包。
简体中文 - 38
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 38
9/11/2015 4:44:03 PM
新鲜和冷冻食物的烘烤指南
利用自动预热功能进行烘烤预热,预热到所需的温度。
此表中的功率级别和时间可用作烘烤烹调指南。取出时要戴微波炉手套。
新鲜食物
电源开关
300 克
第 1 步:
300 W + 200 °C
第 2 步:烤
第1步
第2步
(分钟) (分钟)
比萨
冷冻比萨
(烤好的现成比萨)
11-12
新鲜面包卷
400 克
第 1 步:
450 W + 200 °C
第 2 步:
烘烤200 °C
15-16
大蒜面包
(预烘烤的冷藏面包)
5-6
说明
放入大小合适的耐热玻璃盘或留在原来的包装中(注意,
此包装应适用于微波和烤箱加热)。将冷冻的奶汁烤面食放
在低支架上。烹调后,放置 2-3 分钟。
肉类
烤牛肉/烤羊肉
(五分熟)
烤鸡
1200-1300 克 600 W + 180 °C
20-23
10-13
说明
给牛肉/羊肉刷油,加上胡椒粉、盐和辣椒粉。
将肉放在低支架上,较肥的一面朝下。
烹调后,用铝箔包好,放置 10-15 分钟。
1000-1100 克 450 W + 200 °C
20-22
20
100 W + 180 °C
8-10
-
200 克
(1 片)
180 W + 200 °C
8-10
-
说明
将冷藏的棍子面包放在烘焙纸上,再放到低支架上。
烘焙后,放置 2-3 分钟。
蛋糕
大理石花纹蛋糕
(新鲜的生面团)
小蛋糕
(新鲜的生面团)
饼干
(新鲜的生面团)
说明
给鸡刷上油和调味品。
先将鸡胸朝下放在低支架上,再将鸡胸朝上放在低支架上。
放置 5 分钟。
6个
(350 克)
第1步
第2步
(分钟) (分钟)
说明
将面包卷摆成一圈,放在低支架上。放置 2-3 分钟。
面食
冷冻的宽面条
电源开关
面包
2-3
说明
将比萨放在低支架上。烘焙后,放置 2-3 分钟。
份量
06 烹调指南
份量
新鲜食物
冷冻蛋糕
500 克
仅 180 °C
38-43
-
说明
将新鲜的生面团放在一个小的矩形黑色金属烤盘
(长度为 25 厘米)上。将蛋糕放在低支架上。
烘焙后,放置 5-10 分钟。
10 x 28 克
仅 160 °C
26-28
-
说明
将新鲜的生面团均匀地放入纸杯,然后放在烘焙盘上,
再把烘焙盘放在低支架上。烘焙后,放置 5 分钟。
200-250 克
仅 200 °C
15-20
-
说明
将冷藏的牛角包放在烘焙纸上,再放到低支架上。
1000 克
180 W + 180 °C
18-20
-
说明
将冷冻的蛋糕直接放在低支架上。
在解冻和加热后,放置 15-20 分钟。
简体中文 - 39
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 39
9/11/2015 4:44:03 PM
疑难解答和错误代码
提示与技巧
溶化黄油
将 50 克黄油放入小的玻璃深盘中。盖上塑料盖。
使用 900 W 加热 30-40 秒,直到黄油溶化。
疑难解答
如果您碰到以下所列问题,请尝试使用给出的解决方法。
溶化巧克力
将 100 克巧克力放入小的玻璃深盘中。使用 450 W 加热 3-5 分钟,
直到巧克力溶化。溶化过程中搅拌一两次。取出时要戴微波炉手套!
问题
原因
措施
常规
无法正常按下按钮。
溶化结晶的蜂蜜
将 20 克结晶的蜂蜜放入小的玻璃深盘中。
使用 300 W 加热 20-30 秒,直到蜂蜜溶化。
溶化明胶
将明胶片(10 克)放在冷水中浸泡 5 分钟。
将晾干的明胶放在小的耐热玻璃碗中。
使用 300 W 的功率加热 1 分钟。融化后搅拌。
制作糖浆/糖衣(用于蛋糕)
将速溶糖浆(大约 14 克)与 40 克糖和 250 毫升冷水混合。
使用 900 W 在耐热玻璃碗中不盖盖烹调 3½ 到 4½ 分钟,
直到糖浆/糖衣透明为止。烹调过程中搅拌两次。
制作果酱
将 600 克水果(例如多种浆果)放入一个大小合适的带盖耐热玻璃碗中。
加 300 克果酱糖并充分搅拌。使用 900 W 盖上盖子加热 10-12 分钟。
烹调过程中多次搅拌。直接倒入带拧盖的小果酱玻璃瓶中。
盖着盖子放置 5 分钟。
按钮之间可能卡住了异物。
取出异物,然后重试。
对于触控型号:
外表面上有水份。
从外表面上擦除水份。
儿童安全锁被激活。
关闭儿童安全锁功能。
不显示时间。
启动了环保省电功能。
关闭环保功能。
微波炉不工作。
没有电源供电。
确保电源供电正常。
微波炉门处于打开状态。
关闭微波炉门并重试。
微波炉门打开安全机构上
覆盖了异物。
取出异物,然后重试。
运行期间微波炉停止。
用户打开了门以将食物
翻面。
在给食物翻面后,
再次按 Start (开始) 按钮
以继续运行。
在运行期间关闭了电源。
微波炉一直长时间持续
烹调。
在长时间持续烹调后,
请让微波炉冷却下来。
冷却风扇不工作。
听到冷却风扇的声音。
尝试在清空食物后运行微
波炉。
在微波炉内放入食物。
没有为微波炉留出足够的
通风空间。
微波炉的前部和后部设有用
于通风的进气口/排气口。
请按照产品安装指南中的
规定留出空隙。
多个电源插头在使用同一
个插座。
请为微波炉指定一个专用
插座。
制作布丁
按照厂家的说明将布丁粉、糖和牛奶(500 毫升)混合并充分搅拌。
使用大小合适的带盖耐热玻璃碗。
使用 900 W 盖着盖子烹调 6½ 到 7½ 分钟。烹调过程中充分搅拌多次。
烘焦杏仁片
将 30 克切成片的杏仁均匀地放在中等大小的瓷盘上。
使用 600 W 烘焦 3½ 到 4½ 分钟,烘焦过程中多次搅拌。
在微波炉中放置 2-3 分钟。取出时要戴微波炉手套!
(续)
简体中文 - 40
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 40
9/11/2015 4:44:03 PM
原因
措施
问题
运行期间听到爆裂声,
并且微波炉停止了工作。
烹调密封包装的食物或使
用带盖的容器可能会导致
出现爆裂声。
请不要使用密封容器,因
为它们可能会在烹调期间
由于盛放食物膨胀而发生
爆裂。
烹调过程中发出蜂鸣声。
如果正在使用自动烹调
功能,此蜂鸣声表示解
冻期间给食物翻面的时
间到了。
在给食物翻面后,
再次按 Start (开始) 按钮
以重新开始运行。
运行期间微波炉外表面
过热。
没有为微波炉留出足够的
通风空间。
微波炉的前部和后部设有用
于通风的进气口/排气口。
请按照产品安装指南中的
规定留出空隙。
微波炉未处于水平位置。
微波炉未安装在平坦表
面上。
确保微波炉安装在平稳的
表面上。
烹调期间产生了火花。
运行微波炉/解冻功能期间, 请勿使用金属容器。
使用了金属容器。
微波炉顶部放置了物品。
清除微波炉顶部放置的所
有物品。
当电源接通时,
微波炉立即开始工作。
微波炉门未正常关闭。
关闭微波炉门,
然后再次检查。
微波炉门无法正常打开。
食物残渣粘在了微波炉门
与内部之间。
清洁微波炉,
然后打开门。
微波炉带电。
电源或电源插座未正确
接地。
确保电源和电源插座正确
接地。
包括保温在内的加热功
能不能正常工作。
如果同时烹调太多食物或
使用了不合适的餐具,
微波炉可能会不工作。
在微波安全容器内放入一
杯水,运行微波炉 1-2 分
钟,检查水是否被加热。
减少烹调的食物量,
然后重新启动功能。
使用平底烹调容器。
滴水。
有蒸汽从门缝中冒出来。
微波炉内有水残留。
根据烹调的食物,有时候
可能会出现水或水蒸气。
这不是微波炉故障。
让微波炉冷却,
然后用干抹布擦拭。
微波炉内照明灯亮度发
生变化。
照明灯亮度会根据使用的
不同功能随着输出功率的
变化而变化。
烹调期间输出功率变化不
是故障。
这不是微波炉故障。
烹调已结束,但是冷却
风扇仍然在运行。
为了给微波炉通风,
在烹调完成之后,冷却风
扇会继续运行约 3 分钟。
这不是微波炉故障。
解冻功能不工作。
待烹调的食物过多。
减少烹调的食物量,
然后重新启动功能。
内部照明灯光线昏暗或
不亮。
微波炉门被长时间打开。
在使用环保功能时,
内部照明灯会自动关闭。
关闭并重新打开门或按
Cancel (取消) 按钮。
内部照明灯上覆盖了异物。
原因
措施
07 故障排除与技术规范
问题
(续)
清洁微波炉内部,
并再次检查。
(续)
简体中文 - 41
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 41
9/11/2015 4:44:03 PM
问题
原因
措施
在转动期间,转盘偏离
了原位或停止了转动。
缺少转盘支撑环,或转盘
支撑环安装位置不正确。
安装转盘支撑环,
然后重试。
转盘转动缓慢费力。
转盘支撑环安装位置不正
确,烹调的食物过多,
或者容器太大并且碰触到
了微波炉内部。
调整食物量,并且不要使
用太大的容器。
有食物残渣粘到了微波炉
底部。
清除粘到微波炉底部的任
何食物残渣。
首次使用微波炉时,初始
运行期间,加热器可能会
产生烟雾。
这不是故障,微波炉在使
用 2-3 次后,此现象应该
会消除。
加热器上粘附了食物。
让微波炉冷却,然后从加
热器上清除食物。
食物离烤架太近。
烹调期间将食物放在离烤
架距离适当的位置。
食物没有正确准备和/或
摆放。
确保正确准备和摆放
食物。
微波炉不加热。
微波炉门处于打开状态。
关闭微波炉门并重试。
预热期间微波炉内冒出
烟来。
首次使用微波炉时,初始
运行期间,加热器可能会
产生烟雾。
这不是故障,微波炉在使
用 2-3 次后,此现象应该
会消除。
加热器上粘附了食物。
让微波炉冷却,然后从加
热器上清除食物。
使用了塑料或非耐热
餐具。
使用适合高温烹调的玻
璃餐具。
转盘
转盘在转动期间发出嘎
吱声和噪音。
问题
原因
措施
微波炉内散发出难闻的
异味。
有食物残渣或塑料熔化并
粘在了微波炉内。
使用蒸煮功能,然后用干
布擦拭。
您可以在内部放一些柠檬
片,然后运行微波炉,
可更快去除异味。
微波炉不能正常烹调。
烹调期间频繁开关微波
炉门。
如果您经常打开微波炉门,
会降低内部温度,
这可能会影响烹调结果。
微波炉控制设置不正确。
正确设置微波炉控制,
然后重试。
未正确插入烤架或其他
附件。
请正确插入附件。
使用了类型或尺寸错误的
餐具。
使用合适的平底餐具。
烤
运行期间微波炉内冒出
烟来。
微波炉构造
在使用微波炉时,闻到
了烧灼或塑料气味。
如以上指南仍然不能让您解决问题,请联系您当地的三星客户服务中心。
请了解以下信息;
• 通常印在微波炉后面的型号和序列号
• 您的保修服务的细节
• 问题的清楚描述
然后联系您当地的经销商或三星售后服务。
(续)
简体中文 - 42
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 42
9/11/2015 4:44:03 PM
技术规范
错误代码
原因
措施
C-10
需要检查烹调传感器。
再次按停止/取消按钮继续运行。
如果该信息代码仍然会出现,请关
闭微波炉超过 30 秒,然后重试。
如果仍然显示该信息代码,请联系
您当地的三星客户服务中心。
需要检查温度传感器。
C-20
C-21
温度传感器检测到实际
温度高于设置的温度。
按住控制按钮保持
10 秒以上。
C-d0
关闭微波炉以待其冷却,然后重新
尝试设置。
如果仍然显示该信息代码,请联系
您当地的三星客户服务中心。
清洁按键并检查微波炉表面按键周
围是否有水。如果该信息代码仍然
会出现,请关闭微波炉超过
30 秒,然后重试。
如果仍然显示该信息代码,请联系
您当地的三星客户服务中心。
如果出现任何上述未列出的代码,或建议的解决方案未能解决问题,
请联系您当地的三星客户服务中心。
三星一直都在致力于改进其产品的品质。
设计规范及其用户说明如有更改,恕不另行通知。
型号
电源
MC28H5015**
07 故障排除与技术规范
查看代码
230 V ~ 50 Hz 交流电
耗电量
最大功率
2900 W
微波
1400 W
烤(加热器)
1500 W
烘烤(加热器)
最大 2100 W
输出功率
100 W / 900 W - 6 个级别 (IEC-705)
工作频率
2450 MHz
尺寸(宽 x 高 x 深)
外壳(包括把手)
517 x 310 x 474.8 毫米
微波炉内壁
358 x 235.5 x 327 毫米
容积
28 升
重量
净重
约 17.5 千克
简体中文 - 43
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 43
9/11/2015 4:44:03 PM
是否有任何问题或意见?
国家或地区
请拨打电话
或访问我们的网站
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
INDIA
BANGLADESH
MALAYSIA
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04381A-01
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_ZH.indd 44
9/11/2015 4:44:04 PM
MC28H5015**
Microwave Oven
Owner’s instructions & Cooking guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 1
9/11/2015 4:36:34 PM
contents
safety information
Safety information........................................................................................ 2
Quick look-up guide..................................................................................... 11
Oven features................................................................................................ 12
Oven........................................................................................................... 12
Control panel............................................................................................... 13
Accessories................................................................................................. 13
Oven use........................................................................................................ 14
How a microwave oven works..................................................................... 14
Checking that your oven is operating correctly............................................. 15
Setting the time........................................................................................... 15
Cooking/Reheating...................................................................................... 16
Power levels and time variations.................................................................. 16
Adjusting the cooking time.......................................................................... 16
Stopping the cooking.................................................................................. 17
Setting the energy save mode..................................................................... 17
Using the auto reheat/cook features............................................................ 17
Using the healthy cooking features.............................................................. 19
Using the dough proof/yogurt features........................................................ 21
Using the power defrost features................................................................. 22
Convection.................................................................................................. 23
Grilling......................................................................................................... 23
Combining microwave and grill.................................................................... 24
Combining microwave and convection........................................................ 24
Choosing the accessories........................................................................... 25
Using the child lock features........................................................................ 25
Using the turntable on/off features............................................................... 25
Using the manual crusty cook function
(Only MC28H5015C*, MC28H5015Z* model use)....................................... 26
Using the steam cook function
(Only MC28H5015F*, MC28H5015Z* model use)........................................ 27
Manual steam cook settings........................................................................ 27
Spit-roasting (Only MC28H5015Z* model use)............................................. 28
Using the vertical multi-spit.......................................................................... 29
Using the deodorisation features................................................................. 30
Switching the beeper off.............................................................................. 30
Cookware guide........................................................................................... 30
Cooking guide............................................................................................... 31
Troubleshooting and error code................................................................. 40
Troubleshooting........................................................................................... 40
Error code................................................................................................... 43
Technical specifications.............................................................................. 43
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
Important
English - 2
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 2
9/11/2015 4:36:36 PM
WARNING
(Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals
are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry
out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to
microwave energy.
This appliance is intended to be used in
household only.
WARNING: Only allow children to use
the oven without supervision when
adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven
in a safe way and understands the
hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be
used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children unless they are aged from 8
years and above and supervised.
Only use utensils that are suitable for use
in microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignition.
01 SAFETY INFORMATION
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
English - 3
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 3
9/11/2015 4:36:36 PM
The microwave oven is intended for
heating food and beverages. Drying of
food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition
or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed
in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of
beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken
when handling the container.
WARNING: The contents of feeding
bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to
avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly
and any food deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
The appliance is not intended for
installing in road vehicles, caravans and
similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
WARNING: Liquids and other foods
must not be heated in sealed containers
since they are liable to explode;
English - 4
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 4
9/11/2015 4:36:36 PM
During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may
become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.
The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating.
The door or the outer surface may get
hot when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
WARNING
(Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is
operated in the combination mode,
children should only use the oven
under adult supervision due to the
temperatures generated.
01 SAFETY INFORMATION
The appliance should not be cleaned
with a water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy
access to cavity and control area.
Before using the your oven first time,
oven should be operated with the water
during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise,
a burning smell, or smoke is emitted,
unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be
positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be
used on the counter or counter top use
only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
English - 5
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 5
9/11/2015 4:36:36 PM
This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of
the glass.
Appliances are not intended to be
operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
1.When you install your oven,
20 cm
10 cm
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
85 cm of
10 cm on
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
English - 6
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 6
9/11/2015 4:36:37 PM
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents. Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right after
each use with a mild detergent solution, but
let the microwave oven cool down before
cleaning in order to avoid injury.
01 SAFETY INFORMATION
Do not install the microwave oven in hot or
damp surroundings like next to a traditional
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
English - 7
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 7
9/11/2015 4:36:37 PM
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
(Swing heater model only)
STORING AND REPAIRING YOUR
MICROWAVE OVEN
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care centre to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
English - 8
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 8
9/11/2015 4:36:39 PM
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling, therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
01 SAFETY INFORMATION
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
Do not put the tray or rack in water shortly after
cooking because it may cause breakage or damage
of the tray or rack.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not operate the microwave oven for deep
fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of
the hot liquid.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
English - 9
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 9
9/11/2015 4:36:43 PM
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE
MICROWAVE ENERGY.(MICROWAVE FUNCTION ONLY)
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven
with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to
insert anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the
door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a
damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is
particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was
caused by the customer. Items this stipulation covers include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control Panel.
(b) A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
English - 10
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 10
9/11/2015 4:36:45 PM
quick look-up guide
I want to cook some food.
1. Place the food in the oven. Press the Start/+30s button.
Result:
When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven will
then beep one time per minute.
I want to add an extra 30 seconds.
Press the Start/+30s button one or more times for each extra
30 seconds that you wish to add.
By Pressing the Up and Down Button, You can set the time as
you want.
02 QUICK LOOK-UP GUIDE
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
It is your responsibility to use common sense, caution, and care when
installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those
described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you
have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find
help and information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled
with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be
held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible
result in a hazardous situation.
English - 11
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 11
9/11/2015 4:36:45 PM
oven features
I want to Power Defrost some food.
1. Press the Power Defrost button.
OVEN
1
2
3
4
5
2. Set the cooking category by pressing the Up or Down
button. Press the Select button to set desired.
3. Select the weight by pressing the Up or Down button as
required.
4. Press the Start/+30s button.
Result:
Defrosting starts.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven
will then beep one time per minute.
6
7
8
9
10
11
1. DOOR HANDLE
7. TURNTABLE
2. DOOR
8. COUPLER
3. VENTILATION HOLES
9. ROLLER RING
4. HEATING ELEMENT
10.SAFETY INTERLOCK HOLES
5. LIGHT
11.CONTROL PANEL
6. DOOR LATCHES
English - 12
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 12
9/11/2015 4:36:46 PM
ACCESSORIES
CONTROL PANEL
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose:
The roller ring supports the turntable.
3. High rack, Low rack, to be placed on the turntable.
Purpose:
The metal racks can be used to cook
two dishes at the same time. A small dish
may be placed on the turntable and a
second dish on the rack. The metal racks
can be used in grill, convection and
combination cooking.
03 OVEN FEATURES
2.Turntable, to be placed on the roller ring with the centre
fitting on to the coupler.
Purpose:
The turntable serves as the main cooking
surface; it can be easily removed for
cleaning.
4. Crust plate, to be placed on the turntable.
(Only MC28H5015C*, MC28H5015Z* Model use)
Purpose:
The crust plate is used to brown botton
of food by using the microwave or grill
combination cooking modes and to keep
pastry and pizza dough crispy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AUTO REHEAT/COOK BUTTON
HEALTHY COOKING BUTTON
POWER DEFROST BUTTON
DOUGH PROOF/YOGURT BUTTON
CONVECTION BUTTON
GRILL BUTTON
MICROWAVE BUTTON
COMBI BUTTON
9. TURNTABLE ON/OFF BUTTON
10. DEODORISATION BUTTON
11. CLOCK BUTTON
12. SELECT BUTTON
13. DOWN BUTTON
14. UP BUTTON
15. STOP/ECO BUTTON
16. START/+30s BUTTON
5. Roasting spit, coupler barbecue and Skewer to be
placed in the glass bowl. (Only MC28H5015Z* Model use)
Purpose:
The roasting spit is a convenient of
barbecuing a chicken, as the meat does not
have to be turned over. It can be used for
grill combination cooking.
(continued)
English - 13
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 13
9/11/2015 4:36:47 PM
6. Steam cooker
(Only MC28H5015F*, MC28H5015Z* Model use)
Purpose:
The plastic steam cooker when using power
steam function.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
DO NOT operate the Grill, Convection and Combi mode with Steam cooker.
Operation mode
(Steam cooker)
CAUTION
MW
GRILL
O
x
COMBI
x
CONV
oven use
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables
food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
Cooking principle.
x
1. The microwaves generated by the magnetron reflected at
cavity and are distributed uniformly as the food rotates on
the turntable. The food is thus cooked evenly.
• Never use this Pro Steamer with a different product or model.
It may cause a fire or fatal damage to the product.
• Do not use the Pro Steamer without water or food inside.
When you use this Pro Steamer, pour at least 500 ml of water before use. If
the amount of water is less than 500 ml, it may cause incomplete cooking, or
may cause a fire or fatal damage to the product.
• Caution must be taken when removing the container from inside the Pro
Steamer after cooking, as it will be very hot.
• Make sure you install the cover onto the Pro Steamer so that it fits into the
Steam plate / Crusty plate.
The eggs or the chestnuts would be explode without setting the steam cover
and steam plate as instructed on the Instruction book.
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of
about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is
dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the container used and the
properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food.
English - 14
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 14
9/11/2015 4:36:48 PM
SETTING THE TIME
CHECKING THAT YOUR OVEN IS OPERATING
CORRECTLY
The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly
at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled “Troubleshooting” on the
40-43 page.
Press the Start/+30s button and set the time to 4 or 5 minutes,
by pressing the Start/+30s button the appropriate number of
times.
Result:The oven heats the water for 4 or 5 minutes.
The water should then be boiling.
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.
1. Press the Clock button.
04 OVEN USE
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 900 W) is
used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “88:88” and then
“12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour
notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
2. Press the Up or Down button to set time display type (12H
or 24H). At that time, press the Select button to set the
display type.
3. Press the Up or Down button to set the hour.
4. Press the Select button.
5. Press the Up or Down button to set the minute.
6. When the right time is displayed, press the Select button to
start the clock.
Result:
The time is displayed whenever you are not
using the microwave oven.
English - 15
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 15
9/11/2015 4:36:49 PM
COOKING/REHEATING
POWER LEVELS AND TIME VARIATIONS
The following procedure explains how to cook or reheat food.
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated and thus
the time required to cook or reheat your food, according to its type and quantity. You can
choose between six power levels.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never switch
the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
Result:
The following indications are displayed:
(microwave mode)
2. Press the Up or Down button until the appropriate power
level is displayed.
At that time, press the Select button to set the power level.
• If don't set the power level within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
3. Set the Cooking time by pressing the Up or Down button.
Result:
The cooking time is displayed.
4. Press the Start/+30s button.
Result:
The oven light comes on and the turntable
starts rotating. Cooking starts and when it
has finished:
• The oven beep and flash “End” 4 times.
The oven will then beep one time per
minute.
Power level
Percentage
Output
HIGH
MEDIUM HIGH
MEDIUM
MEDIUM LOW
DEFROST
LOW
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific power
level indicated.
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can adjust the cooking time by pressing the Start/+30s.
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
• Increase the remaining cooking time
To adjust the cooking time of your food during cooking, press
the Start/+30s button once for each 30 seconds that you wish
to add.
• Example: To add three minutes, press the Start/+30s
button six times.
To adjust the cooking time of press the UP and DOWN button
that you wish to add.
English - 16
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 16
9/11/2015 4:36:49 PM
STOPPING THE COOKING
USING THE AUTO REHEAT/COOK FEATURES
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
The 10 Auto Reheat/Cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by pressing the Up or Down button.
Use only recipients that are microwave-safe.
Then...
Temporarily
Temporarily : Open the door or Press the stop button
once.
Result:
Cooking stops.
Completely
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
To resume cooking, close the door again and press
the Start/+30s button.
Completely : Press the stop button once.
Result:
Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
Stop/Eco button again.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
1. Press the Auto Reheat/Cook button.
2. Press the Up and Down button to select Cook category.
(1 : Auto Reheat, 2 : Auto Cook)
04 OVEN USE
To stop the cooking...
3. Press the Select button.
4. Select the type of food that you are cooking by pressing the
Up and Down button. Refer to the table on the following
page for a description of the various pre-programmed
settings. At that time, press the Select button to select the
type of food.
The oven has an energy save mode.
• Press the Stop/Eco button. (During Standby mode.)
Result :
Display off.
• To remove energy save mode, open the door or press the
Stop/Eco button and then display shows current time. The
oven is ready for use.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
5. Select the size of the serving by Press the Up and Down
button.
6. Press the Start/+30s button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven
will then beep one time per minute.
English - 17
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 17
9/11/2015 4:36:50 PM
The following table presents quantities and appropriate instructions for auto reheat and
cook.
Use oven gloves when taking out food.
1. Auto Reheat
Serving Size
Instructions
1-1
Ready Meal
(chilled)
Code/Food
300-350 g
400-450 g
1-2
Mini Ravioli
(chilled)
200-250 g
300-350 g
1-3
Frozen Pizza
1-4
Frozen Pizza
Snacks
1-5
Frozen Lasagne
300-350 g
400-450 g
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme is
suitable for meals consisting of 3 components
(e.g. meat with sauce, vegetables and a side
dish like potatoes, rice or pasta). Stand for
2-3 minutes.
Put chilled ready mini ravioli in a microwave
proof plastic dish in the centre of turntable.
Pierce film of ready product or cover
plastic dish with microwave cling film. Stir
carefully before and after standing time. This
programme is suitable for ravioli, as well as for
noodles in sauce. Stand for 3 minutes.
Put frozen pizza on the low rack.
1-6
Frozen Bread
Rolls
100-150 g
(2 pcs)
200-250 g
(4 pcs)
300-350 g
(6 pcs)
100-150 g
250-300 g
Put frozen pizza snacks on the low rack.
400-450 g
600-650 g
Put frozen lasagne into a suitable sized
ovenproof dish. Put dish on low rack. Stand for
3-4 minutes.
We recommend to preheat the oven to 180 °C
for 5 minutes using the convection function.
Put 2 to 6 frozen bread rolls (-18 °C) in a circle
on the low rack. This program is suitable for
small frozen bakery products as bread rolls,
ciabatta rolls and small baguettes. Stand for
3-5 minutes.
2. Auto Cook
Serving Size
Instructions
2-1
Broccoli Florets
Code/Food
200-250 g
300-350 g
400-450 g
2-2
Chicken Pieces
300-400 g
(1 pc)
500-600 g
(2 pcs)
700-800 g
(3 pcs)
1100-1150 g
1200-1250 g
Weigh the vegetables after washing,
cleaning and cutting into similar size.
Put them into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (2 tablespoons) water when
cooking for 200-250 g, add 45 ml
(3 tablespoons) for 300-350 g and add
60-75 ml (4 tablespoons) for 400-450 g.
Stir after cooking. When cooking higher
quantities stir once during cooking. Stand
for 1-2 minutes.
Brush the chicken pieces with oil and
spice them with pepper, salt and paprika.
Put them in a circle on the high rack with
the skin-side down. Turnover, as soon as
the beep sounds. Stand for 2 minutes.
2-3
Roast Chicken
2-4
Muffins
250-300 g
Brush chilled chicken with oil and spices.
Put breast-side-down, in the middle of
the low rack. Turnover, as soon as the
oven beeps. Push start button to continue
process. Stand for 5 minutes.
Pour dough into 6-8 paper or silicone
cups for muffins (each 45 g) and set
on low rack. Start programme (oven is
preheating). After beep sounds insert rack
with food.
English - 18
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 18
9/11/2015 4:36:50 PM
USING THE HEALTHY COOKING FEATURES
The 15 Healthy Cooking features provide pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the size of the
serving by pressing the Up or Down button.
The following table presents quantities and appropriate instructions about 15 preprogrammed cooking options. This is composed of Grain/Pasta, Vegetables and Poultry/
Fish.
Use only recipients that are microwave-safe.
Use oven gloves when taking out food.
1. Grain/Pasta
1. Press the Healthy Cooking button.
Code/Food
2. Press the Up or Down button to select cook category.
3. Select the cook category by pressing the Select button.
4. Press the Up or Down button to select cook type.
Serving Size
Instructions
1-1
Brown Rice
150-200 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
cold water of double quantity. Cook covered.
Stir before standing time and add salt and
herbs. Stand for 5-10 minutes.
1-2
Quinoa
150-200 g
200-250 g
1-3
Macaroni
100-150 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
cold water of double quantity. Cook covered.
Stir before standing time and add salt and
herbs. Stand for 1-3 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
hot boiling water of 4 times, a pinch of salt and
stir well. Cook uncovered. Stir before standing
time and drain thoroughly afterwards. Stand
for 1-3 minutes.
5. Select the cook type by pressing the Select button.
04 OVEN USE
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
6. Press the Up or Down button to select serving size. Refer
to the table on the following page for a description of the
various pre-programmed settings.
7. Press the Start/+30s button.
Result:
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times.
The oven will then beep one time per
minute.
English - 19
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 19
9/11/2015 4:36:51 PM
2. Vegetables
Code/Food
2-1
Green Beans
3. Poultry/Fish
Serving Size
Instructions
Code/Food
Serving Size
Instructions
200-250 g
300-350 g
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add 30 ml
(2 tablespoons) water when cooking for
200-250 g and add 45 ml (3 tablespoons) for
300-350 g. Put bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl
with lid. Do not add water. Put bowl in the
centre of turntable. Cook covered. Stir after
cooking. Stand for 1-2 minutes.
Wash and peel potatoes, cut into halves and
put into a glass bowl with lid. Add 15-30 ml
of water (1-2 tablespoons). Stir after cooking.
When cooking higher quantities stir once
during cooking. Stand for 3-5 minutes.
Put the fresh potato gratin into a glass pyrex
dish. Put the dish on the low rack. Stand for
2-3 minutes.
Rinse and slice eggplants. Brush with oil and
spices. Put slices evenly on the high rack.
Turnover after beep sounds. Press start to
continue (The oven keeps operating if you do
not turnover). Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean tomatoes. Cut them into
halves and put in an ovenware dish. Add
grated cheese on top. Put dish on the high
rack. Stand for 1-2 minutes.
3-1
Chicken Breasts
300-350 g
400-450 g
3-2
Turkey Breasts
300-350 g
400-450 g
Rinse chicken breast and put on a ceramic
plate. Cover with microwave cling film and
pierce film. Put dish on the turntable. Stand for
2 minutes.
Rinse turkey breast and put on deep glass
ovenware dish. Cover with microwave cling
film and pierce film. Put dish on the turntable.
Stand for 2 minutes.
3-3
Grilled Chicken
Breasts
300-350 g
400-450 g
Rinse chicken breast, marinate and put them
on the high rack. Turnover as soon as the
beep sounds. Stand for 2 minutes.
3-4
Grilled Fish
Fillets
3-5
Grilled Salmon
Steaks
3-6
Roast Fish
200-300 g
400-500 g
Put fish fillets evenly on the high rack. Turnover
as soon as the beep sounds. Stand for
1-2 minutes.
200-250 g
300-350 g
Put fish steaks evenly on the high rack.
Turnover as soon as the beep sounds. Stand
for 2 minutes.
200-300 g
400-500 g
Brush skin of whole fish (trout or gilthead) with
oil and add herbs and spices. Put fish side by
side, head to tail on the high rack. Turnover as
soon as the beep sounds. Stand for 3 minutes.
2-2
Spinach
100-150 g
200-250 g
2-3
Peeled Potatoes
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2-4
Potatoes Gratin
400-450 g
800-850 g
2-5
Grilled
Eggplants
100-150 g
200-250 g
2-6
Grilled Tomatoes
400-450 g
600-650 g
English - 20
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 20
9/11/2015 4:36:51 PM
USING THE DOUGH PROOF/YOGURT FEATURES
The 5 Dough Proof/Yogurt features provide pre-programmed cooking times. You do
not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the dough
proof/yogurt category by pressing the Up or Down button after press the Dough Proof/
Yogurt button. First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
2. Select the type of food that you are cooking by Up or Down
button. No.1 is Dough Proof and No.2 is Homemade Yogurt.
You have to choose the number that you want to use for
cooking by pressing the Up or Down button. Refer to the
table on the following page for a description of the various
pre-programmed settings. At that time, press the Select
button to select the type of food.
3. Select the food by pressing the Up or Down button.
1. Dough Proof
Code/Food
Serving Size
1-1
Pizza Dough
1-2
Cake Dough
1-3
Bread Dough
300-500 g
Put dough in suitable sized bowl and set on the low
rack. Cover with aluminium foil.
Instructions
500-800 g
Put dough in suitable sized bowl and set on the low
rack. Cover with aluminium foil.
600-900 g
Put dough in suitable sized bowl and set on the low
rack. Cover with aluminium foil.
04 OVEN USE
1. Press the Dough Proof/Yogurt button.
The following table presents how to use the auto programmes for rising yeast dough or
homemade yogurt.
2. Homemade Yogurt
Code/Food
Serving Size
Instructions
2-1
Small Cups
500 g
2-2
Large Bowl
500 g
Distribute 150 g natural yogurt into 5 ceramic cups or
small glass jars evenly (30 g each). Add 100 ml milk
into each cup. Use long-life milk (room-temperature;
3.5 % fat). Cover each with cling film and set in a
circle on turntable. After finish, keep 6 hours in a
refrigerator.
For the first time we recommend to use dried yoghurt
bacteria ferment.
Mix 150 g natural yogurt with 500 ml long-life milk
(room-temperature; 3.5 % fat). Pour evenly into large
glass bowl. Cover with cling film and set on turntable.
After finish, keep 6 hours in a refrigerator.
For the first time we recommend to use dried yoghurt
bacteria ferment.
4. Press the Start/+30s button.
Turntable is not operating during yogurt cooking.
English - 21
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 21
9/11/2015 4:36:52 PM
USING THE POWER DEFROST FEATURES
The 5 Power Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish, bread, cake
and fruit. The defrost time and power level are set automatically. You simply select the
programme and the weight.
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable. Close
the door.
1. Press the Power Defrost button.
2. Select the type of food that you are cooking by pressing
the Up or Down button. Refer to the table on the following
page for a description of the various pre-programmed
settings. At that time, press the Select button to select the
type of food.
3. Select the size of the serving by pressing the Up or Down
button.
4. Press the Start/+30s button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over. (except
fruit)
5. If oven will beep and operate stop, must turn the food over
(ex: Meat, Poultry, Fish). And press the Start/+30s button
again to finish defrosting.
Result:
When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven will
then beep one time per minute.
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities and
appropriate instructions. Remove all kind of package material before defrosting.
Place meat, poultry and fish on a flat glass plate or on a ceramic plate, arrange bread and
cake on kitchen paper.
Serving Size
Instructions
1
Meat
Code/Food
200-1500 g
2
Poultry
200-1500 g
3
Fish
200-1500 g
4
Bread/Cake
125-1000 g
5
Fruit
100-600 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps. This programme is
suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced
meat. Stand for 20-90 minutes.
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-90 minutes.
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil.
Turn the fish over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes as well as for
fish fillets. Stand for 20-80 minutes.
Put bread horizontally on a piece of kitchen paper
and turn over, as soon as the oven beeps. Place
cake on a ceramic plate and if possible, turn over,
as soon as the oven beeps. (Oven keeps operating
and is stopped, when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds of bread,
sliced or whole, as well as for bread rolls and
baguettes. Arrange bread rolls in a circle.
This programme is suitable for all kinds of yeast
cake, biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not
suitable for short/crust pastry, fruit and cream cakes
as well as for cake with chocolate topping.
Stand for 10-60 minutes.
Spread fruits evenly into a flat glass dish.
This programme is suitable for all kind of fruits.
Stand for 5-20 minutes.
English - 22
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 22
9/11/2015 4:36:52 PM
GRILLING
The convection mode enables you to cook food in the same way as in a traditional oven.
The microwave mode is not used. You can set the temperature, as required, in a range
varying from 40 °C to 200 °C. The maximum cooking time is 60 minutes.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
• You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
Check that the heating element is in the horizontal position. Open the door and place the
recipient on the low rack and set on turntable.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
1. Press the Convection button.
Result:
The following indications are displayed:
180 °C
1. Open the door and place the food on the rack.
2. Press the Grill button.
Result:
The following indications are displayed:
(grill mode)
• You cannot set the temperature of the grill.
(convection mode)
(temperature)
2. Set the temperature by pressing the Up or Down button.
(Temperature : 40~200 °C, 10 °C interval)
• If don't set the temperature within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
3. Press the Select button.
4. Set the cooking time by pressing the Up or Down button.
(If you want to preheat the oven, omit this step.)
04 OVEN USE
CONVECTION
3. Set the grilling time by pressing the Up or Down button.
• The maximum grilling time is 60 minutes.
4. Press the Start/+30s button.
Result:
Grilling starts.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven
will then beep one time per minute.
5. Press the Start/+30s button.
Result:
Cooking starts.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven
will then beep one time per minute.
English - 23
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 23
9/11/2015 4:36:53 PM
COMBINING MICROWAVE AND GRILL
COMBINING MICROWAVE AND CONVECTION
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown at the
same time.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be cooked.
Place the rack on the turntable. Close the door.
Combination cooking uses both microwave energy and convection heating. No
preheating is required as the microwave energy is immediately available.
Many foods can be cooked in combination mode, particularly:
• Roast meats and poultry
• Pies and cakes
• Egg and cheese dishes
1. Press the Combi button.
Result:
The following indications are displayed:
Cb - 1
(Microwave + Grill)
Open the door. Place the food on the turntable or on the low rack which should then be
placed on the turntable. Close the door. The heating element must be in the horizontal
position.
2. Make the display indicating Cb - 1 by pressing the Up or
Down button, and then press the Select button.
Result:
The following indications are displayed:
600 W
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
(microwave & grill combi mode)
(output power)
3. Select the appropriate power level by pressing the Up
or Down button until the corresponding output power is
displayed (600, 450, 300 W). At that time, press the Select
button to set the power level.
• You cannot set the temperature of the grill.
• If don't set the power level within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
4. Set the cooking time by pressing the Up or Down button.
• The maximum cooking time is 60 minutes.
5. Press the Start/+30s button.
Result:
• Combination cooking starts.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven
will then beep one time per minute.
1. Press the Combi button.
Result:
The following indications are displayed:
Cb - 1 (Microwave + Grill)
2. Make the display indicating Cb - 2 by pressing the Up or
Down button, and then press the Select button.
Result:
The following indications are displayed:
600 W
(microwave & convection combi
mode)
(output power)
3. Select the appropriate power level by pressing the Up
or Down button until the corresponding output power is
displayed (600, 450, 300, 180, 100 W). At that time, press
the Select button to set the power level.
• If don't set the power level within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
(Default: 180 °C )
English - 24
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 24
9/11/2015 4:36:54 PM
USING THE CHILD LOCK FEATURES
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it
accidentally.
1. Press the Up and Down button at the same time. (Three
second)
Result :
• The oven is locked (no functions can be
selected).
• The display shows “L”.
5. Set the cooking time by pressing the Up or Down button.
• The maximum cooking time is 60 minutes.
6. Press the Start/+30s button.
Result:
• Combination cooking starts.
• The oven is heated to the required
temperature and then microwave
cooking continues until the cooking time
is over.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven
will then beep one time per minute.
2. To unlock the oven, press the Up and Down button at the
same time. (Three second)
Result :
The oven can be used normally.
USING THE TURNTABLE ON/OFF FEATURES
The Turntable on/off button enables you to use large dishes which fill the whole oven by
stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
CHOOSING THE ACCESSORIES
Traditional convection cooking does require cookware. You
should, however, use only cookware that you would use in your
normal oven.
04 OVEN USE
4. Select the appropriate temperature by pressing the Up or
Down button. (Temperature : 200~40 °C) At that time, press
the Select button to set the temperature.
• If don't set the temperature within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even. We
recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking process.
WARNING
Microwave-safe containers are not usually suitable for
convection cooking; don’t use plastic containers, dishes, paper
cups, towels, etc.
If you wish to select a combined cooking mode (microwave and grill or convection), use
only recipients that are microwave-safe and oven-proof.
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the Cookware Guide
on page 30-31.
Never operate the turntable without food in the oven.
Reason: This may cause fire or damage to the unit.
1. Press the Turntable on/off button.
Result:
The turntable will not rotate.
The following indications are displayed:
2. To switch the turntable rotating back on, press the
Turntable on/off button again.
Result:
The turntable will rotate.
This Turntable on/off button is available only during manual cooking mode.
English - 25
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 25
9/11/2015 4:36:55 PM
USING THE MANUAL CRUSTY COOK FUNCTION
(ONLY MC28H5015C*, MC28H5015Z* MODEL USE)
Normally when cooking in microwave oven, using grill or microwave mode in grill/
convection ovens, foods like pastries and pizza become soggy from button side. Using
the Samsung Crusty plate helps to gain a crispy cookde result of your food.
The crusty plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
or
Crusty plate
Low rack
High rack
8. Select the cooking time by press Up and Down button until
the appropriate cooking time is displayed.
9. Press the Start/+30s button.
Result:
Cooking starts.
• When cooking has finished, the oven
will beep and flash “End” four times. The
oven will then beep one time per minute.
Before using the crusty plate, preheat it by selecting the combination mode for 3 to
5 minutes:
1. Preheat the crusty plate, as described above.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as
bacon and eggs, in order to brown the food nicel.
• Combination of convection (200 ºC) and microwaves. (600 W power level)
• Combination of grill and microwaves. (600 W power level)
3. Place the food on the crusty plate.
4. Place the crusty plate on the metal rack (or turntable) in the
microwave.
5. Press the Combi Button. Select the combi mode by
pressing Up and Down button. After then Press the Select
button.
Cb - 1
(Microwave + Grill)
Cb - 2
(Microwave + Convection)
6. Select the appropriate power level by pressing the Up or
Down button until the appropriate output power. At that
time, press the Select button to set the power level.
• If don't set the power level within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
7. If use the MW+Convection mode, select the appropriate
temperature by pressing the Up and Down button. At that
time, press the Select button to set temperature.
• If don't set the power level within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
(Default: 180 °C )
Use oven gloves at all times as the crusty plate will become very hot.
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratch-resistant. Do
not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty plate.
Use plastic accessories to avoid scratches on the surface of the crusty plate or
remove the food from the plate before cutting.
Do not place any recipients on the crusty plate that are not heat-resistant (plastic
bowls for example).
Never place the crusty plate in the oven without the turntable.
How to clean the Crusty Plate
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with clean water.
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be
damaged.
Please note
The crusty plate is not dishwasher-safe.
English - 26
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 26
9/11/2015 4:36:56 PM
USING THE STEAM COOK FUNCTION
(ONLY MC28H5015F*, MC28H5015Z* MODEL USE)
MANUAL STEAM COOK SETTINGS
Use the plastic steam cooker when using pure steam function.
First, place the plastic steam cooker in the center of the turntable and close the door.
Food
Artichokes
2. Press the Up and Down button to desired until the
appropriate power level is displayed. At that time, press the
Select button to set the power level.
• If don't set the power level within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
Fresh Vegetables
3. Set the cooking time by pressing Up and Down button.
Frozen Vegetables
4. Press the Start/+30s button.
Result:
Cooking starts.
• When cooking has finished, the oven
will beep and flash “End” four times. The
oven will then beep one time per minute.
Fresh Fish Fillets
Steam cooking hint
Components of steam cooker
Chicken Breast
Bowl
Insert tray
Lid
Handling of steam cooker
+
Bowl + Lid
+
Power
Time (min.)
04 OVEN USE
1. Press the Microwave button.
Serving Size
300 g (1-2 pcs)
900 W
5-6
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put into bowl. Add one
tablespoon lemon juice. Cover with lid. Stand for
1-2 minutes.
300 g
900 W
4-5
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli florets, cauliflower florets,
carrots, pepper) after washing, cleaning and cutting into
similar size. Put basket into bowl. Distribute vegetables in
basket. Add 2 tablespoons water. Cover with lid. Stand for
1-2 minutes.
300 g
600 W
7-8
Instructions
Put the frozen vegetables into the basket in bowl. Add
1 tablespoon water. Cover wit lid. Stir well after cooking and
standing. Stand for 2-3 minutes.
300 g
1st stage: 900 W
1-2
2nd stage: 450 W
5-6
Instructions
Rinse and prepare fish fillets, such as Pollack, rose fish or
salmon. Sprinkle with lemon juice. Put basket into bowl. Add
fillets side by side. Add 100 ml cold water. Cover with lid.
Stand for 1-2 minutes.
300 g
1st stage: 900 W
1-2
2nd stage: 600 W
7-8
Instructions
Rinse and chicken breasts. Cut surface 2-3 times with
a knife. Put basket into bowl. Add chicken breasts side
by side. Add 100 ml cold water. Cover with lid. Stand for
1-2 minutes.
(continued)
Bowl with insert tray + Lid
English - 27
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 27
9/11/2015 4:36:56 PM
SPIT-ROASTING (ONLY MC28H5015Z* MODEL USE)
Food
Rice
Jacket Potatoes
Stew (chilled)
Frozen Yeast
Dumpling with Jam
Filling
Fruit Compote
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
900 W
15-18
Instructions
Put parboiled rice into the bowl. Add 500 ml cold
water. Cover with lid. After cooking let stand white rice
for 5 minutes, brown rice for 10 minutes. Stand for
5-10 minutes.
500 g
900 W
7-8
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into bowl. Add
3 tablespoons water. Cover with lid. Stand for 2-3 minutes.
400 g
600 W
5-6
Instructions
Put stew into the bowl. Cover with lid. Stir well before
standing. Stand for 1-2 minutes.
150 g
600 W
1-2
Instructions
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put
1-2 frozen dumplings side by side into the basket. Insert
basket in bowl. Cover with lid. Stand for 2-3 minutes.
250 g
900 W
3-4
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and
cutting into similar sizes or cubes. Put into bowl. Add
1-2 tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
Stand for 2-3 minutes.
The barbecue spit is useful for grilling, as you do not need to turn the meat over. It can be
used for combined microwave and Convection cooking.
Make sure that the weight of the meat is evenly distributed on the spit and that the
spit rotates evenly.
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
1. Push the roasting spit through the centre of the meat.
Example:
Push the spit between the backbone and
breast of a chicken.
Place the spit on its upright on the glass
bowl the glass bowl and the glass bowl onto
the turntable. To help brown the meat, brush
it with and spices oil.
2. Press the Combi button.
Result:
The following indications are displayed:
Cb - 1 (Microwave + Grill)
3. Make the display indicating Cb - 2 by pressing the Up or
Down button, and then press the Select button.
Result:
The following indications are displayed:
600 W
(microwave & convection combi
mode)
(output power)
4. Select the appropriate power level by pressing the Up
or Down button until the corresponding output power is
displayed (600, 450, 300, 180, 100 W). At that time, press
the Select button to set the power level.
• If don't set the power level within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
(Default: 180 °C )
English - 28
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 28
9/11/2015 4:36:57 PM
USE OF THE MULTI-SPIT WITH KEBAB SKEWERS
6. Set the cooking time by pressing the Up or Down button.
• The maximum cooking time is 60 minutes.
7. Press the Start/+30s button.
Result:
• Combination cooking starts.
• The oven is heated to the required
temperature and then microwave
cooking continues until the cooking time
is over.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven
will then beep one time per minute.
• When the meat has been fully cooked,
carefully remove the spit, using oven
gloves to protect your hands.
1. For preparing kebabs with the multi-spit use the 6 skewers.
2. Put the same amount of food on each skewer.
3. Place the roasting-spit into the glass bowl and insert the multi-spit into it.
4. Put the glass bowl with the multi-spit in the centre of the turntable.
Make sure that the grill heating element is in the right position at the back wall of the
cavity and not at the top before starting the grilling process.
REMOVING THE MULTI-SPIT FROM THE OVEN AFTER
GRILLING
04 OVEN USE
5. Select the appropriate temperature by pressing the Up or
Down button. (Temperature : 200~40 °C) At that time, press
the Select button to set the temperature.
• If don't set the temperature within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
1. Use oven gloves for taking for glass bowl with the multi-spit out of the oven,
because it will be very hot.
2. Remove multi-spit out of the spit stand by using oven gloves as well.
3. Carefully remove the skewers and use a fork for removing the food pieces from the
skewers.
The multi--is not suitable for cleaning in the dishwasher. Therefore clean it with warm
water and washing up liquid by hand. Remove the vertical multi-spit from the oven,
after use.
USING THE VERTICAL MULTI-SPIT
MULTI-SPIT FOR KEBAB
Using the multi-spit with 6 kebab skewers you can easily barbecue meat, poultry, fish,
vegetables (like onions, peppers or courgettes) and fruit which have been cut into pieces.
You can prepare the above food with the kebab skewers by using convection or
combination mode.
Coupler Kebab,
Skewer
Multi-Spit
Barbecue Spit
Glass Bowl
English - 29
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 29
9/11/2015 4:36:57 PM
USING THE DEODORISATION FEATURES
Use the feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the oven
interior. First clean the oven interior.
1. Press the Deodorisation button than it will start
automatically, after you have finished cleaning.
cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food,
without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked
microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they
should be used in a microwave oven.
The deodorisation time has been specified as 5 minutes.
Cookware
You can also adjust Deodorisation time by pressing the Start/+30s button.
The maximum deodorisation time is 15 minutes.
Microwavesafe
Aluminum foil
✓✗
Crust plate
China and
earthenware
✓
✓
Disposable
polyester
cardboard dishes
Fast-food
packaging
✓
• Polystyrene cups
containers
• Paper bags or
newspaper
• Recycled paper or
metal trims
✓
SWITCHING THE BEEPER OFF
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the Start/+30s and Stop/Eco button at the same
time. (one second)
Result:
The oven does not beep to indicate the end
of a function.
2. To switch the beeper back on, press the Start/+30s and
Stop/Eco buttons again at the same time. (one second)
Result:
The oven operates normally.
Comments
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven wall
or if too much foil is used.
Do not preheat for more than 8 minutes.
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
✗
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
May catch fire.
✗
May cause arcing.
English - 30
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 30
9/11/2015 4:36:58 PM
cooking guide
Cookware
Microwavesafe
MICROWAVES
Comments
Glassware
✓
• Fine glassware
✓
• Glass jars
✓
Can be used, unless decorated with a metal
trim.
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if heated
suddenly.
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
Metal
• Dishes
• Freezer bag twist
ties
✗
✗
May cause arcing or fire.
✓
For short cooking times and warming. Also
to absorb excess moisture.
✗
May cause arcing.
✓
Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use Melamine
plastic.
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
Only if boilable or oven-proof. Should not be
airtight. Prick with a fork, if necessary.
Can be used to retain moisture and prevent
spattering.
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
• Recycled paper
Plastic
• Containers
• Cling film
✓
• Freezer bags
✓✗
Wax or greaseproof paper
✓
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency.
Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but
they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and
wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave oven.
Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would normally be
prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the chapter with tips,
techniques and hints).
05 COOKWARE GUIDE
• Oven-to-tableware
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and
sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of
these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as
steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways: e.g.
with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to even
out within the food.
: Unsafe
English - 31
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 31
9/11/2015 4:36:58 PM
Cooking Guide for frozen vegetables
Cooking Guide for fresh vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see table.
Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking.
Cover during standing time.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for every
250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook covered for the
minimum time – see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during
and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during a standing
time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are
cut, the quicker they will cook.
Food
Spinach
Broccoli
Peas
Green Beans
Serving Size
Power
Time (min.)
150 g
600 W
5-6
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp.) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp.) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp.) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp.) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp.) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
Mixed
Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
300 g
600 W
7½-8½
Mixed
Vegetables
Instructions
(Chinese style) Add 15 ml (1 tbsp.) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
Food
Broccoli
Brussels
Sprouts
Carrots
Cauliflower
Courgettes
Egg plants
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
900 W
4½-5
7-8
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre. Serve
after 3 minutes standing.
250 g
6-6½
900 W
Instructions
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water. Serve after 3 minutes standing.
250 g
4½-5
900 W
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Serve after 3 minutes standing.
250 g
5-5½
900 W
500 g
7½-8½
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange
stems to the centre. Serve after 3 minutes standing.
250 g
4-4½
900 W
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) water or a knob of
butter. Cook until just tender. Serve after 3 minutes standing.
250 g
3½-4
900 W
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tablespoon
lemon juice. Serve after 3 minutes standing.
English - 32
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 32
9/11/2015 4:36:58 PM
Cooking Guide for rice and pasta
Food
Leeks
Onions
Pepper
Potatoes
Turnip
Cabbage
Power
Rice:
Time (min.)
250 g
900 W
4-4½
Instructions
Cut leeks into thick slices. Serve after 3 minutes standing.
125 g
900 W
1½-2
250 g
2½-3
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water.
Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before
serving. Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
5-5½
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
4½-5
Cut pepper into small slices.
250 g
900 W
4-5
500 g
7-8
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves
or quarters. Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
5½-6
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Serve after 3 minutes
standing.
Pasta:
Food
White Rice
(Parboiled)
Brown Rice
(Parboiled)
Mixed Rice
(Rice + Wild
rice)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
Pasta
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and salt or
add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking
time is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and
stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time
and drain thoroughly afterwards.
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
900 W
15-16
375 g
17½-18½
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
20-21
375 g
22-23
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
16-17
Instructions
Add 500 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
17-18
Instructions
Add 400 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
10-11
Instructions
Add 1000 ml hot water. Serve after 5 minutes standing.
05 COOKWARE GUIDE
Mushrooms
Serving Size
English - 33
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 33
9/11/2015 4:36:58 PM
REHEATING
REHEATING BABY FOOD
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional ovens
hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The times in
the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C or a chilled
food with a temperature of about +5 to +7 °C.
BABY FOOD:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating! Let stand
for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature. Recommended
serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s bottle with
teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before standing time and
again before serving ! Always carefully check the temperature of baby milk or food before
giving it to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry out
before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated using
600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance.
In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food is delicate, in
large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again
before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling
of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the
microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or glass
stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food. It is preferable to
underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken - for
future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time is
recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the
safety precautions.
REMARK:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks (Coffee,
Tea and Water)
Soup (Chilled)
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off
to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir
after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you should put a spoon
or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.
Serving Size
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
900 W
1-1½
300 ml (2 cups)
2-2½
450 ml (3 cups)
3-3½
600 ml (4 cups)
3½-4
Instructions
Pour into cups and reheat uncovered: 1 cup in the centre, 2 cups
opposite of each other, 3 cups in a circle. Keep in microwave
oven during standing time and stir well. Serve after 1-2 minutes
standing.
250 g
900 W
2½-3
350 g
3-3½
450 g
3½-4
550 g
4½-5
Instructions
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl. Cover with
plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving.
Serve after 2-3 minutes standing.
English - 34
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 34
9/11/2015 4:36:59 PM
Reheating Baby Food and Milk
Food
Stew (Chilled)
Filled Pasta
with Sauce
(Chilled)
Plated Meal
(Chilled)
Power
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Time (min.)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing and
serving.
Serve after 2-3 minutes standing.
350 g
600 W
3½-4½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Serve after 3 minutes standing.
350 g
600 W
4-5
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again
before standing and serving. Serve after 3 minutes standing.
350 g
600 W
4½-5
450 g
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover
with microwave cling-film. Serve after 3 minutes standing.
400 g
600 W
6-7
Food
Baby Food
(Vegetables +
Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Baby Milk
Serving Size
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Serve after 2-3 minutes standing.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Serve after 2-3 minutes standing.
100 ml
300 W
30-40 sec.
200 ml
1 min. to 1 min.
10 sec.
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle. Place into
the centre of turntable. Cook uncovered. Before serving, shake
well and check the temperature carefully. Serve after 2-3 minutes
standing.
06 COOKING GUIDE
Pasta with
Sauce (Chilled)
Serving Size
Cheese Fondue
Ready-To-Serve Instructions
(Chilled)
Put the ready-to-serve cheese fondue in a suitable sized glass
pyrex bowl with lid. Stir occasionally during and after reheating.
Stir well before serving. Serve after 1-2 minutes standing.
English - 35
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 35
9/11/2015 4:36:59 PM
DEFROSTING
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost
frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected
guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and
take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any liquid and
remove any giblets as soon as possible. Check the food occasionally to make sure that it
does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by
wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand
for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing
time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please refer to
the table below.
Hint:
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need
less time than bigger ones. Remember this hint while freezing and
defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the following
table as a guide.
Food
Meat
Minced Meat
Pork Steaks
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
180 W
6-7
8-13
250 g
180 W
7-8
Instructions
Place the meat on turntable. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 15-30 minutes standing.
Food
Poultry
Chicken Pieces
Whole Chicken
Fish
Fish Fillets
Whole Fish
Fruits
Berries
Bread
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
Toast/Sandwich
Serving Size
Power
Time (min.)
500 g (2 pcs)
180 W
14-15
1200 g
180 W
32-34
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time!
Serve after 15-60 minutes standing.
200 g
180 W
6-7
400 g
180 W
11-13
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends
of fillets and tail of whole fish with aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
Serve after 10-25 minutes standing.
300 g
180 W
6-7
Instructions
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).
Serve after 5-10 minutes standing.
2 pcs
4 pcs
180 W
1-1½
2½-3
250 g
180 W
4-4½
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper
in the middle of turntable. Turn over after half of defrosting
time! Serve after 5-20 minutes standing.
English - 36
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 36
9/11/2015 4:36:59 PM
GRILL
Grill Guide for Fresh Food
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It operates while
the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s rotation makes the food
brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes will make the food brown more
quickly.
Preheat the grill with the grill-function for 2-3 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Use oven gloves when taking out.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish portions,
sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed on the
high rack, unless another instruction is recommended.
MICROWAVE + GRILL
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with the speed
of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the turntable is
rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly. Three combination
modes are available with this model:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any type of
plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food which
need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which require a short
cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can be used for thick food
portions that benefit from a browned and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them
over half way through cooking). Please refer to the grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to the
instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
Fresh food
Toast Slices
Grilled
Tomatoes
TomatoCheese Toast
Toast Hawaii
(Ham,
Pineapple,
Cheese slices)
Baked
Potatoes
Gratin
Potatoes/
Vegetables
(Chilled)
Serving Size
Power
1 step (min.)
2 step (min.)
4 pcs
Grill only
3-4
2-3
(each 25 g)
Instructions
Put toast slices side by side on the high rack.
400 g (2 pcs)
300 W + Grill
5-6
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in a
circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack. Stand for
2-3 minutes.
4 pcs (300 g)
300 W + Grill
4-5
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high
rack. Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (500 g)
300 W + Grill
5-6
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high
rack. Stand for 2-3 minutes.
500 g
600 W + Grill
7-8
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack with
the cut side to the grill.
450 g
450 W + Grill
9-11
Instructions
Put the fresh gratin into a small glass pyrex dish. Put the dish on
the high rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
(continued)
06 COOKING GUIDE
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic cookware,
as it can melt.
English - 37
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 37
9/11/2015 4:36:59 PM
CONVECTION
Fresh food
Baked Apples
Chicken
Pieces
Roast Chicken
Roast Fish
Serving Size
Power
1 step (min.)
2 step (min.)
2 apples
300 W + Grill
7-8
(ca. 400 g)
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish. Place
the dish directly on the low rack.
500 g (2 pcs)
300 W + Grill
8-10
6-8
Instructions
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle on
the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
1200 g
450 W + Grill
18-19
17
Instructions
Brush the chicken oil and spices. Put the chicken on the low rack.
After grilling stand for 5 minutes.
400-500 g
300 W + Grill
5-7
5½-6½
Instructions
Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices. Put two
fishes side by side (head to tail) on the high rack. After grilling stand
for 2-3 minutes.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food in a
traditional oven with hot air.
The heating element and the fan position is at the back-wall, so that the hot air is
circulating. This mode is supported by the top heating element.
Cookware for convection cooking:
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything you would
normally use in a traditional convection oven – can be used.
Food suitable for convection cooking:
All biscuits, individual scones, rolls and cakes should be made by this mode as well as
rich fruit cakes, choux pastry and soufflés.
MICROWAVE + CONVECTION
This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore reducing the
cooking time while giving the food a brown and crispy surface.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food in an
oven with hot air circulated by a fan on the back-wall.
Cookware for cooking with microwaves + convection:
Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof (like glass,
pottery or china without metal trims); similar to the cookware described under Microwave
+ Grill.
Food suitable for Microwave + Convection cooking:
All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and
light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones and breads.
English - 38
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 38
9/11/2015 4:36:59 PM
Convection Guide for fresh and frozen food
Preheat the convection with the auto pre-heat function to the desired temperature. Use
the power levels and times in this table as guide lines for convection cooking. Use oven
gloves when taking out.
PIZZA
Frozen Pizza
(Ready baked)
Serving Size
Power
300 g
1 step 300 W + 200 °C
2 step Grill
1 step
(min.)
2 step
(min.)
11-12
2-3
Instructions
Place the pizza on the low rack.
After baking stand for 2-3 minutes.
PASTA
Frozen Lasagne
400 g
1 step 450 W + 200 °C
2 step Convt. 200 °C
15-16
5-6
Instructions
Put into a suitable sized glass pyrex dish or leave in the original
packaging (take care that this is suitable for microwaves and oven
heat). Put frozen pasta gratin on the low rack. After cooking stand
for 2-3 minutes.
MEAT
Roast Beef/
Roast Lamb
(Medium)
Roast Chicken
1200-1300 g
600 W + 180 °C
20-23
10-13
Instructions
Brush beef/ lamb with oil and spice it with pepper, salt and
paprika. Put it on the low rack, first with the fat side down. After
cooking wrap in aluminium foil and stand for 10-15 minutes.
1000-1100 g
450 W + 200 °C
20-22
20
Instructions
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast side
down, second side breast side up on the low rack. Stand for
5 minutes.
BREAD
Fresh Bread
Rolls
Garlic Bread
(Chilled,
Prebaked)
CAKE
Marble Cake
(Fresh Dough)
Small Cakes
(Fresh Dough)
Cookies
(Fresh Dough)
Frozen Cake
Serving Size
Power
1 step
(min.)
2 step
(min.)
6 pcs (350 g)
100 W + 180 °C
8-10
Instructions
Put bread rolls in a circle on the low rack. Stand for 2-3 minutes.
200 g (1 pc)
180 W + 200 °C
8-10
Instructions
Put the chilled baguette on baking paper on the low rack. After
baking stand for 2-3 minutes.
500 g
Only 180 °C
38-43
Instructions
Put the fresh dough in a small rectangular black metal baking dish
(length 25 cm). Put the cake on the low rack. After baking stand
for 5-10 minutes.
10 x 28 g
Only 160 °C
26-28
Instructions
Fill the fresh dough evenly in paper cups and set on baking tray
on the low rack.
After baking stand for 5 minutes.
200-250 g
Only 200 °C
15-20
Instructions
Put the chilled croissants on baking paper on the low rack.
1000 g
180 W + 180 °C
18-20
Instructions
Put the frozen cake directly on the low rack. After defrost and
warming stand for 15-20 minutes.
06 COOKING GUIDE
Fresh food
Fresh food
English - 39
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 39
9/11/2015 4:36:59 PM
troubleshooting and error code
TIPS AND TRICKS
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 900 W, until butter is melted.
TROUBLESHOOTING
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
Problem
General
The buttons
cannot be
pressed properly.
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water. Cook
uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until glaze/icing is
transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl with lid.
Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twist-off lids.
Stand on lid for 5 minutes.
The time is not
displayed.
The oven does
not work.
The oven
stops while in
operation.
The power
turns off during
operation.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook covered for
6½ to 7½ minutes using 900 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
Action
Foreign matter may be caught
between the buttons.
For touch models: Moisture is
on the exterior.
Child lock is activated.
The Eco (power-saving)
function is set.
Power is not supplied.
The door is open.
The door open safety
mechanisms are covered in
foreign matter.
The user has opened the door
to turn food over.
Remove the foreign matter and
try again.
Wipe the moisture from the
exterior.
Deactivate Child lock.
Turn off the Eco function.
The oven has been cooking for
an extended period of time.
The cooling fan is not working.
Trying to operate the oven
without food inside.
There is not sufficient
ventilation space for the oven.
Several power plugs are being
used in the same socket.
English - 40
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 40
Cause
Make sure power is supplied.
Close the door and try again.
Remove the foreign matter and
try again.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
After cooking for an extended
period of time, let the oven cool.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Put food in the oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the
oven for ventilation. Keep the
gaps specified in the product
installation guide.
Designate only one socket to be
used for the oven.
(continued)
9/11/2015 4:36:59 PM
Problem
Action
Problem
Cooking sealed food or using
a container with a lid may
causes popping sounds.
Cause
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of the
contents.
A beeping sound
occurs during
cooking.
There is not sufficient
ventilation space for the oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the
oven for ventilation. Keep the
gaps specified in the product
installation guide.
Remove all objects on the top
of the oven.
Clean the oven and then open
the door.
Objects are on top of the oven.
The door cannot
be opened
properly.
Heating including
the Warm
function does not
work properly.
Food residue is stuck between
the door and oven interior.
The thaw
function does not
work.
The interior light
is dim or does
not turn on.
Too much food is being
cooked.
The oven may not work, too
much food is being cooked,
or improper cookware is being
used.
The door has been left open
for a long time.
The interior light is covered by
foreign matter.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave for
1-2 minutes to check whether
the water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
Reduce the amount of food and
start the function again.
The interior light may
automatically turn off when the
Eco function operates. Close
and reopen the door or press
the Cancel button.
Clean the inside of the oven and
check again.
(continued)
The oven is not
level.
There are sparks
during cooking.
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
There is
electricity coming
from the oven.
Water drips.
Steam emits
through a door
crack.
Water remains in
the oven.
The brightness
inside the oven
varies.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
Cause
Action
If the Auto Cook function
is being used, this beeping
sound means it's time to turn
over the food during thawing.
The oven is installed on an
uneven surface.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
The door is not properly
closed.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The power or power socket is
not properly grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
There may be water or steam
in some cases depending on
the food. This is not an oven
malfunction.
Brightness changes depending
on power output changes
according to function.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to run for
about 3 minutes after cooking
is complete.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
Do not use metal containers.
Close the door and check
again.
07 TROUBLESHOOTING & TECHNICAL SPEC
There is a
popping sound
during operation,
and the oven
doesn't work.
The oven exterior
is too hot during
operation.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven malfunction.
This is not an oven malfunction.
(continued)
English - 41
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 41
9/11/2015 4:37:00 PM
Problem
Turntable
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
The turn table
drags while
turning.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Cause
Action
Problem
Smoke comes
out during
preheating.
There is no roller ring, or the
roller ring is not properly in
place.
Install the roller ring and then
try again.
The roller ring is not properly in
place, there is too much food,
or the container is too large
and touches the inside of the
microwave.
Food residue is stuck to the
bottom of the oven.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
During initial operation, smoke
may come from the heating
elements when you first use
the oven.
Food is on the heating
elements.
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
Remove any food residue stuck
to the bottom of the oven.
Grill
Smoke comes
out during
operation.
Food is too close to the grill.
Food is not properly prepared
and/or arranged.
The door is open.
Action
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
There is a
burning or plastic
smell when using
the oven.
There is a bad
smell coming
from inside the
oven.
Plastic or non heat-resistant
cookware is used.
The oven
does not cook
properly.
The oven door is frequently
opened during cooking.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Put the food a suitable distance
away while cooking.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
Oven
The oven does
not heat.
Cause
During initial operation, smoke
may come from the heating
elements when you first use
the oven.
Food is on the heating
elements.
Close the door and try again.
(continued)
Food residue or plastic has
melted and stuck to the
interior.
The oven controls are not
correctly set.
The grill or other accessories
are not correctly inserted.
The wrong type or size of
cookware is used.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Use glass cookware suitable for
high temperatures.
Use the steam function and
then wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice inside
and run the oven to remove the
odour more quickly.
If you open the door often,
the interior temperature will be
lowered and this may affect the
results of your cooking.
Correctly set the oven controls
and try again.
Correctly insert the accessories.
Use suitable cookware with flat
bottoms.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
English - 42
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 42
9/11/2015 4:37:00 PM
technical specifications
ERROR CODE
Check code
Cause
Press the Stop/Cancle button and
C-10
operate again. If it occurs again, turn off
the microwave oven over 30 seconds
and try setting again.
C-20
If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
Temperature sensor
Turn off the microwave oven for cooling
detect higher
the product and then try setting again.
C-21
temperature than setting If it appears again, call your local
temperature.
SAMSUNG Customer Care Centre.
Control buttons
Clean the keys and check if there is
are pressed over
water on the surface around key. If it
10 seconds.
occurs again, turn off the microwave
C-d0
oven over 30 seconds and try setting
again. If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
For any codes not listed above, or if the suggested solution does not solve the
problem, contact your local SAMSUNG Customer Care Centre.
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and
these user instructions are thus subject to change without notice.
Model
Power source
MC28H5015**
230 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
Convection (heating element)
2900 W
1400 W
1500 W
Max. 2100 W
Output power
100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
Volume
517 x 310 x 474.8 mm
358 x 235.5 x 327 mm
28 liter
Weight
Net
07 TROUBLESHOOTING & TECHNICAL SPEC
Cooking sensor is
needed to check.
Temperature sensor is
needed to check.
Action
17.5 kg approx.
English - 43
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 43
9/11/2015 4:37:00 PM
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
INDIA
BANGLADESH
MALAYSIA
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04381A-01
MC28H5015AS_SP_DE68-04381A-01_EN.indd 44
9/11/2015 4:37:00 PM
Download PDF

advertising