Samsung | GE83K-1 | Samsung GE83K Grill MWO with Ceramic Enamel, 23 L Panduan pengguna

GE83K
Ketuhar Gelombang
Mikro
bayangkan
kemungkinannya
Terima kasih kerana membeli produk Samsung ini.
Panduan Pemilik & Panduan Memasak
Harap maklum bahawa jaminan Samsung tidak merangkumi khidmat panggilan
untuk menerangkan operasi produk, memeriksa pemasangan yang tidak betul, atau
melakukan pembersihan atau penyenggaraan biasa.
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 1
10/29/2015 12:59:16 PM
ARAHAN KESELAMATAN PENTING
BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK
RUJUKAN PADA MASA HADAPAN.
MALAY
KANDUNGAN
Arahan keselamatan penting...................................................................................... 2
Fungsi gelombang mikro sahaja............................................................................... 2
Fungsi ketuhar sahaja - Pilihan................................................................................. 5
Panduan carian cepat.................................................................................................... 8
Aksesori.............................................................................................................................. 9
Ketuhar................................................................................................................................ 9
panel kawalan..................................................................................................................10
Memasang ketuhar gelombang mikro anda.........................................................10
Menetapkan masa...........................................................................................................11
Bagaimana ketuhar gelombang mikro berfungsi...............................................11
Memeriksa bagi memastikan ketuhar anda beroperasi dengan betul.......12
Menetapkan mod penjimatan tenaga......................................................................12
Memasak/Memanas semula........................................................................................12
Aras kuasa..........................................................................................................................13
Memberhentikan proses memasak..........................................................................13
Melaraskan masa memasak........................................................................................13
Menggunakan ciri memanas semula/memasak segera....................................14
Seting memanas semula/memasak segera...........................................................14
Menggunakan ciri mencair beku kuasa automatik............................................15
Seting mencair beku kuasa automatik....................................................................15
Memilih aksesori.............................................................................................................16
Menggril.............................................................................................................................16
Menggabungkan gelombang mikro dan gril........................................................16
Masakan berbilang peringkat ...................................................................................17
Mematikan pembunyi bip............................................................................................17
Mengunci ketuhar gelombang mikro anda untuk keselamatan....................18
Panduan perkakas memasak......................................................................................18
Panduan memasak..........................................................................................................19
Membersihkan ketuhar gelombang mikro anda.................................................27
Menyimpan dan membaiki ketuhar gelombang mikro anda.........................27
Apa yang perlu dilakukan jika anda berasa ragu-ragu atau
menghadapi masalah.....................................................................................................28
Spesifikasi teknikal.........................................................................................................29
2
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 2
FUNGSI GELOMBANG MIKRO SAHAJA
AMARAN: Jika pintu atau kedap pintu rosak,
ketuhar tidak boleh dikendalikan sehingga ia
telah dibaiki oleh orang yang cekap.
AMARAN: Adalah merbahaya bagi seseorang
yang tidak cekap menjalankan sebarang
servis atau operasi pembaikan yang
melibatkan kerja menanggalkan penutup
yang memberi perlindungan daripada
pendedahan kepada tenaga gelombang
mikro.
AMARAN: Cecair dan makanan lain tidak
boleh dipanaskan di dalam bekas yang di
kedap kerana ia boleh meletup.
AMARAN: Hanya benarkan kanak-kanak
menggunakan ketuhar tanpa penyeliaan
apabila arahan yang mencukupi telah
diberikan supaya kanak-kanak tersebut
boleh menggunakan ketuhar dengan cara
yang selamat dan memahami bahaya
10/29/2015 12:59:17 PM
3
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 3
10/29/2015 12:59:17 PM
MALAY
pemanasan pad penghangat, selipar, span,
kain lembap dan yang seakan-akan sama
boleh menyebabkan risiko kecederaan,
penyalaan atau kebakaran.
Jika asap dikeluarkan, matikan atau cabut
palam alat dan pastikan pintu ketuhar
ditutup untuk mematikan api;
Memanaskan minuman menggunakan
gelombang mikro boleh mengakibatkan
pendidihan meluap tertunda, oleh itu
pastikan anda berhati-hati apabila
memegang bekas.
Kandungan botol makanan bayi dan balang
makanan bayi harus dikacau atau di goncang
dan suhunya diperiksa sebelum makanan
dimakan, bagi mengelakkan luka terbakar.
Telur dalam kulitnya dan telur rebus
tidak harus dipanaskan di dalam ketuhar
gelombang mikro oleh kerana ia boleh
meletup, walaupun setelah pemanasan
gelombang mikro telah selesai.
Ketuhar harus dibersihkan dengan tetap dan
sebarang cebisan makanan ditanggalkan.
penggunaan yang tidak betul.
Alat ini bertujuan untuk digunakan dalam
rumah sahaja dan ia tidak bertujuan untuk
digunakan seperti:
• kawasan kakitangan dapur di dalam kedai,
pejabat dan persekitaran bekerja yang lain;
• rumah ladang;
• oleh klien di hotel, motel dan persekitaran
penginapan yang lain;
• persekitaran jenis inap-sarapan;
Hanya gunakan perkakas dapur yang sesuai
untuk digunakan dalam ketuhar gelombang
mikro.
Apabila memanaskan makanan dalam bekas
plastik atau kertas, perhatikan ketuhar untuk
mengesan kemungkinan pencetusan bunga
api.
Bekas logam untuk makanan dan minuman
adalah tidak dibenarkan semasa memasak di
dalam ketuhar gelombang mikro.
Ketuhar gelombang mikro dimaksudkan
untuk pemanasan makanan dan minuman.
Pengeringan makanan atau pakaian dan
MALAY
keselamatan mereka.
Kanak-kanak hendaklah diselia bagi
memastikan mereka tidak bermain dengan
alat ini
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak
berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang
yang kekurangan keupayaan fizikal, deria
atau mental atau kurang pengalaman dan
pengetahuan jika mereka telah diselia
atau diberi arahan mengenai penggunaan
alat dengan cara yang selamat dan
memahami bahaya yang terlibat. Kanakkanak tidak seharusnya bermain dengan
alat ini. Pembersihan dan penyelenggaraan
pengguna tidak seharusnya dilakukan oleh
kanak-kanak tanpa seliaan.
Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti
oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau
orang-orang yang sama berkelayakan bagi
mengelakkan bahaya.
Ketuhar ini mesti diletakkan mengadap
arah dan ketinggian yang betul yang
membenarkan capaian mudah pada rongga
Kegagalan mengekalkan ketuhar dalam
keadaan yang bersih boleh mengakibatkan
kerosakan pada permukaannya yang
boleh memendekkan hayat peralatan ini
dan mungkin mengakibatkan situasi yang
berbahaya.
Ketuhar gelombang mikro ini dimaksudkan
untuk digunakan di atas kaunter (bebas)
sahaja, ketuhar gelombang mikro ini tidak
harus diletakkan di atas kabinet.
Alat ini tidak sepatutnya dibersihkan dengan
pancutan air.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk dipasang
di dalam kenderaan jalan raya, karavan, dan
kenderaan-kenderaan yang serupa dll.
Alat ini bukan untuk digunakan oleh
orang-orang (termasuk kanak-kanak) yang
mempunyai keupayaan fizikal, sensori
atau mental yang kurang, atau tidak
berpengalaman dan berpengetahuan,
kecuali mereka telah diberikan penyeliaan
atau arahan tentang penggunaan alat ini
oleh orang yang bertanggungjawab bagi
4
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 4
10/29/2015 12:59:17 PM
FUNGSI KETUHAR SAHAJA - PILIHAN
AMARAN: Apabila alat dikendalikan dalam
mod kombinasi, kanak-kanak hanya boleh
menggunakan ketuhar di bawah penyeliaan
orang dewasa kerana suhu yang dijana.
Semasa digunakan, alat ini menjadi panas.
Berhati-hati agar tidak menyentuh elemenelemen pemanas di dalam ketuhar.
AMARAN: Bahagian-bahagian yang boleh
dicapai akan menjadi panas semasa
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 5
5
10/29/2015 12:59:17 PM
MALAY
digunakan. Kanak-kanak kecil tidak harus
mendekati ketuhar.
Pembersih wap tidak boleh digunakan.
Jangan gunakan pembersih kasar yang
kuat atau pengerik logam yang tajam untuk
membersihkan kaca pintu ketuhar kerana
ia boleh mencalarkan permukaannya, yang
boleh mengakibatkan kaca itu pecah.
AMARAN: Pastikan alat ini dimatikan
sebelum menggantikan lampu bagi
mengelakkan kemungkinan kejutan elektrik.
Jangan gunakan pembersih kasar yang
kuat atau pengerik logam yang tajam untuk
membersihkan kaca pintu ketuhar kerana
ia boleh mencalarkan permukaannya, yang
boleh mengakibatkan kaca itu pecah.
AMARAN: Alat dan bahagian alat yang boleh
dicapai menjadi panas semasa penggunaan.
Berhati-hati agar tidak menyentuh elemenelemen pemanas.
Kanak-kanak berusia kurang daripada 8
tahun seharusnya dijauhkan melainkan
sentiasa diselia.
dan kawasan kawalan.
Sebelum menggunakan ketuhar anda buat
kali pertama, ketuhar harus dikendalikan
bersama air selama 10 minit dan kemudian
baru digunakan.
Jika ketuhar ini mengeluarkan bunyi bising,
bau terbakar atau mengeluarkan asap , cabut
palam kuasa dengan segera dan hubungi
pusat perkhidmatan yang terdekat dengan
anda.
Ketuhar gelombang mikro harus diletakkan
di tempat yang sesuai supaya palamnya
mudah dicapai.
MALAY
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak
berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang
yang kekurangan keupayaan fizikal, deria
atau mental atau kurang pengalaman dan
pengetahuan jika mereka telah diselia
atau diberi arahan mengenai penggunaan
alat dengan cara yang selamat dan
memahami bahaya yang terlibat. Kanakkanak tidak seharusnya bermain dengan
alat ini. Pembersihan dan penyelenggaraan
pengguna tidak seharusnya dilakukan oleh
kanak-kanak tanpa seliaan.
Pintu atau permukaan luar mungkin menjadi
panas semasa alat sedang beroperasi.
Suhu permukaan boleh dicapai mungkin
tinggi semasa alat sedang beroperasi.
Alat-alat tidak dimaksudkan untuk
dikendalikan dengan menggunakan pemasa
luaran atau sistem kawalan jauh berasingan.
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak
berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang
yang kekurangan keupayaan fizikal, deria
atau mental atau kurang pengalaman dan
pengetahuan jika mereka telah diselia atau
diberi arahan mengenai penggunaan alat
dengan cara yang selamat dan memahami
bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak
seharusnya bermain dengan alat ini.
Kanak-kanak tidak sepatutnya melakukan
pembersihan dan penyenggaraan pengguna
melainkan mereka berusia daripada 8 tahun
ke atas dan diawasi.
Jauhkan alat dan kordnya daripada capaian
kanak-kanak berusia kurang daripada 8
tahun.
Keselamatan umum
Sebarang pengubahsuaian atau pembaikian mesti dijalankan oleh kakitangan
yang berkelayakan sahaja.
Jangan panaskan makanan atau cecair yang tertutup rapat di dalam bekas
untuk fungsi ketuhar gelombang mikro.
Jangan gunakan benzena, pencair, alkohol, pembersih wap atau pembersih
tekanan tinggi untuk membersihkan alat ini.
Jangan pasang ketuhar: berdekatan dengan pemanas atau bahan mudah
bakar; lokasi yang lembap, berminyak, berdebu atau terdedah kepada cahaya
matahari langsung atau air; atau di tempat gas mungkin bocor; atau di atas
permukaan yang tidak rata.
Alat ini mesti dibumikan dengan betul menurut kod-kod tempatan dan
antarabangsa.
Gunakan kain kering dengan kerap untuk menghapuskan bahan asing dari
terminal palam kuasa dan titik sentuh.
Jangan tarik atau terlalu bengkokkan atau letakkan objek berat atas kord
kuasa.
Jika terdapat kebocoran gas (propana, LP, dsb) alih udarakannya dengan
segera. Jangan sentuh kord kuasanya.
6
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 6
10/29/2015 12:59:17 PM
Jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah.
Semasa ketuhar sedang digunakan, jangan matikannya dengan mencabut kord
kuasa.
Jangan masukkan jari atau bahan asing. Jika bahan asing memasuki ketuhar,
cabut palam kord kuasa dan hubungi pusat perkhidmatan Samsung tempatan.
Jangan kenakan tekanan atau hentaman berlebihan pada alat.
Jangan letakkan ketuhar pada objek yang rapuh.
Pastikan voltan kuasa, frekuensi dan litar sepadan dengan pengelasan produk.
Pasang palam kuasa pada soket dinding dengan kukuh. Jangan gunakan
penyesuai berbilang palam, kord pemanjang atau pengubah elektrik.
Jangan cangkuk kord kuasa pada objek logam. Pastikan kord berada di antara
objek atau di belakang ketuhar.
Jangan gunakan palam kuasa yang rosak, kord kuasa yang rosak atau soket
dinding yang longgar. Untuk palam kuasa atau kord yang rosak, hubungi pusat
perkhidmatan Samsung tempatan.
Jangan tuang atau sembur air pada ketuhar.
Jangan letakkan objek atas ketuhar, di dalam atau di pintu ketuhar.
Jangan semburkan bahan meruap seperti ubat serangga pada ketuhar.
Jangan simpan bahan-bahan mudah terbakar di dalam ketuhar. Disebabkan
oleh wap alkohol boleh menyentuh bahagian panas ketuhar, berjaga-jaga
semasa memanaskan makanan atau minuman yang mengandungi alkohol.
Kanak-kanak mungkin terlanggar sesama sendiri atau tersepit jari di pintu.
Semasa membuka/menutup pintu, jauhi dari kanak-kanak.
Langkah berjaga-jaga ketuhar gelombang mikro
Amaran gelombang mikro
Memanaskan minuman menggunakan gelombang mikro boleh mengakibatkan
pendidihan meluap tertunda; sentiasa berhati-hati apabila memegang bekas.
Sentiasa biarkan minuman selama sekurang-kurangnya 20 saat sebelum
memegangnya. Jika perlu, kacau semasa pemanasan. Sentiasa kacau selepas
pemanasan.
Sekiranya kulit anda melecur, ikut arahan PERTOLONGAN CEMAS ini:
1. Rendam bahagian yang melecur dalam air sejuk selama sekurangkurangnya 10 minit.
2. Balut dengan pembalut yang bersih dan kering.
3. Jangan sapu sebarang krim, minyak atau losen.
Langkah berjaga-jaga pengendalian gelombang mikro
Kegagalan mematuhi langkah-langkah keselamatan berikut boleh
mengakibatkan pendedahan kepada tenaga gelombang mikro yang
memudaratkan.
Untuk mengelakkan kerosakan tray atau rak, jangan letakkan tray atau rak
dalam air sebaik sahaja selepas memasak.
Jangan kendalikan ketuhar untuk menggoreng dengan minyak yang banyak
kerana suhu minyak tidak boleh dikawal. Ini boleh menyebabkan cecair yang
panas itu mendidih berlebihan.
• Jangan kendalikan ketuhar dengan pintu terbuka. Jangan ubah saling
kunci keselamatan (selak pintu). Jangan masukkan apa jua ke dalam
lubang saling kunci keselamatan.
• Jangan letakkan sebarang objek di antara pintu ketuhar dengan
7
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 7
10/29/2015 12:59:17 PM
MALAY
Hanya gunakan peralatan selamat untuk gelombang mikro. Jangan gunakan
bekas metalik, set makan malam diperbuat daripada emas atau perak,
pencucuk, dll.
Betulkan ikatan berpintal wayar. Pengarkan elektrik boleh berlaku.
Jangan gunakan ketuhar untuk mengeringkan kertas atau kain.
Gunakan masa yang lebih singkat untuk makanan yang sedikit bagi
mengelakkan pemanasan berlebihan dan menghanguskan makanan.
Pastikan kord kuasa dan palam kuasa jauh dari sumber air dan pemanasan.
Untuk mengelakkan risiko letupan, jangan panaskan telur dengan kulit atau
telur separuh masak. Jangan panaskan bekas kedap udara atau ditutup vakum,
kacang, tomato dll.
Jangan tutup lubang-lubang alur pengalihan udara dengan kain atau
kertas. Ini bahaya kebakaran. Ketuhar juga boleh menjadi terlalu panas dan
dimatikan secara automatik, dan akan kekal dimatikan sehingga ia telah sejuk
secukupnya.
Sentiasa gunakan sarung tangan untuk ketuhar semasa mengeluarkan
makanan.
Kacau cecair separuh masa semasa memanas atau selepas pemanasan tamat
dan biarkan cecair sekurang-sekurangnya 20 saat selepas pemanasan untuk
mencegah didihan yang membuak-buak.
Berdiri sejauh kira-kira dua kaki dari ketuhar apabila membuka pintunya
untuk mengelakkan melecur disebabkan udara atau wap panas yang keluar.
Jangan kendalikan ketuhar semasa ia kosong. Ketuhar akan dimatikan secara
automatik selama 30 minit untuk tujuan keselamatan. Kami menyarankan
meletakkan segelas air di dalam ketuhar sepanjang masa untuk menyerap
gelombang mikro jika ketuhar dihidupkan secara tidak sengaja.
Pasang ketuhar dengan mematuhi kelulusan yang dinyatakan di dalam manual
ini. (Lihat memasang ketuhar gelombang mikro anda.)
Berhati-hati semasa menyambung peralatan elektrik lain pada soket
berhampiran ketuhar.
MALAY
PANDUAN CARIAN CEPAT
muka depan atau membiarkan sisa makanan atau bahan pembersih
terkumpul pada permukaan kedap. Pastikan pintu dan permukaan
kedap pintu sentiasa bersih dengan mengelapnya dengan kain
lembap dan kemudian dengan kain kering yang lembut selepas setiap
penggunaan.
• Jangan kendalikan ketuhar semasa ia rosak. Hanya kendalikan selepas
telah dibaiki oleh juruteknik yang layak.
Penting: pintu ketuhar perlu ditutup dengan betul. Pintu tidak boleh
bengkok; engsel pintu tidak boleh rosak atau longgar; penutup pintu
dan permukaan penutup tidak boleh rosak.
• Semua pengubahsuaian atau pembaikan perlu dilakukan oleh
juruteknik yang layak.
Jika anda mahu memasak makanan.
1. Letakkan makanan di dalam ketuhar.
Pilih aras kuasa dengan menekan butang Power
Level (Aras Kuasa) sekali atau beberapa kali.
2. Pilih masa memasak dengan menekan butang 10min,
1min atau 10s seperlunya.
3. Tekan butang Start (Mula) (
Hasil :
Waranti terhad
Samsung akan mengenakan caj pembaikan bagi menggantikan aksesori atau
memperbaiki kecacatan kosmetik sekiranya kerosakan unit atau aksesori
disebabkan oleh pelanggan. Item bagi syarat ini merangkumi termasuk:
).
Memasak bermula.
Ketuhar berbunyi bip empat kali
apabila proses memasak tamat.
Jika anda mahu mencairbekukan makanan.
• Pintu, pemegang, panel keluar atau panel kawalan kemik, tercalar atau
rosak.
• Tray, roda pandu, pengganding atau rak wayar yang rosak atau hilang.
1. Letakkan makanan sejuk beku ke dalam ketuhar.
Tekan butang Power (Kuasa) ( ) sekali atau
beberapa kali mengikut jenis makanan untuk dicair
bekukan.
Gunakan alat ini hanya untuk tujuan yang dimaksudkan seperti yang
diterangkan di dalam manual arahan ini. Amaran dan Arahan Keselamatan di
dalam buku panduan ini tidak merangkumi semua keadaan dan situasi yang
boleh berlaku. Anda bertanggungjawab untuk menggunakan akal, berwaspada
dan berhati-hati semasa memasang, menyelenggarakan dan mengendalikan
ketuhar anda.
Oleh kerana arahan pengendalian berikut meliputi pelbagai model, ciri
ketuhar gelombang mikro anda mungkin berbeza sedikit daripada yang
diterangkan di dalam manual ini dan bukan semua tanda-tanda amaran boleh
digunakan. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau keprihatinan, hubungi
pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda atau dapatkan bantuan dan
maklumat dalam talian di www.samsung.com.
Gunakan ketuhar untuk memanaskan makanan sahaja. Ianya bertujuan
untuk kegunaan rumah domestik sahaja. Jangan panaskan sebarang
jenis kain atau kusyen yang diisi dengan bijian. Pengilang tidak boleh
dipertanggungjawabkan untuk kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan
alat yang tidak sesuai atau tidak betul.
Untuk mengelakkan kerosakan permukaan ketuhar dan situasi berbahaya,
sentiasa pastikan ketuhar bersih dan dijaga dengan baik.
2. Pilih berat makanan tersebut dengan menekan butang
kg and 100g seperlunya.
3. Tekan butang Start (Mula) (
).
Jika anda mahu menambah satu minit lagi.
Biarkan makanan itu di dalam ketuhar.
Tekan +30s sekali atau beberapa kali bagi setiap
30 saat yang ingin anda tambahkan.
8
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 8
10/29/2015 12:59:18 PM
KETUHAR
Jika anda mahu menggril sedikit makanan.
1. Panaskan dahulu gril hingga suhu yang diperlukan,
dengan menekan butang Grill (Gril) , time settng
(seting masa) (10min, 1min dan 10s) dan Start
(Mula) ( ).
1
2
3
5
4
3. Tekan butang Start (Mula) (
MALAY
2. Selepas prapemanasan selesai, Buka pintu ketuhar
dan letakkan makanan di atas rak dalam ketuhar.
Tekan butang Grill (Gril) . Pilih masa memasak dengan
menekan butang-butang 10 min, 1 min dan 10 s.
).
AKSESORI
Bergantung kepada model yang telah anda beli, anda diberikan beberapa
aksesori yang boleh digunakan dengan pelbagai cara.
6
1. Gelang roda, perlu diletakkan di tengah-tengah
ketuhar.
Tujuan:
Gelang roda menyokong pinggan
putar.
2. Pinggan putar, perlu diletakkan pada gelang
roda dengan bahagian tengahnya terpasang pada
pengganding.
Tujuan:
8
9
10
11
1. PINTU
7. PINGGAN PUTAR
2. LUBANG PENGALIHAN UDARA
8. PENGGANDING
3. GRIL
9. GELANG RODA
4. LAMPU
10. LUBANG SALING KUNCI
KESELAMATAN
5. PAPARAN
Pinggan putar berfungsi sebagai
permukaan memasak utama; ia boleh
dikeluarkan dengan mudah untuk
dibersihkan.
7
6. SELAK PINTU
12
11. BUTANG TOLAK BUKA PINTU
12. PANEL KAWALAN
3. Rak gril, perlu diletakkan di atas pinggan putar.
Tujuan:
Rak-rak logam boleh digunakan dalam
gril dan proses memasak kombinasi.
JANGAN kendalikan ketuhar gelombang mikro
tanpa gelang roda dan pinggan putar.
9
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 9
10/29/2015 12:59:19 PM
PANEL KAWALAN
MEMASANG KETUHAR GELOMBANG MIKRO ANDA
MALAY
Letakkan ketuhar di atas permukaan rata setinggi 85 sm dari lantai.
Permukaan harus cukup kuat untuk menanggung berat ketuhar dengan
selamat.
8
1. Apabila anda memasang ketuhar anda, pastikan
ada pengalihan udara yang mencukupi dengan
meninggalkan sekurang-kurangnya 10 sm (4 inci)
ruang di belakang dan di tepi ketuhar, manakala
20 sm (8 inci) di atasnya.
4
9
2. Keluarkan semua bahan pembungkusan dari dalam
ketuhar.
Pasang gelang roda dan pinggan putar.
Pastikan pinggan putar boleh berputar dengan mudah.
3
10
1
2
6
2. PILIHAN CIRI MEMANAS
SEMULA/MEMASAK SEGERA
3. BUTANG MOD KETUHAR
GELOMBANG MIKRO
4. BUTANG MOD GRIL
10 sm
di tepi
Jika kord bekalan kuasa telah rosak, ia harus digantikan dengan kord
atau pemasangan khas yang boleh didapati daripada pembuat atau
ejen servisnya.
Untuk keselamatan peribadi anda, palamkan kabel ke dalam soket
terbumi AC 3 pin, 230 Volt, 50 Hz. Jika kabel kuasa alat ini rosak, ia
mesti digantikan dengan kabel khas.
12
7
1. PILIHAN CIRI MENCAIR BEKU
KUASA AUTOMATIK
85 sm dari
lantai
3. Ketuhar gelombang mikro ini harus diletakkan di tempat yang sesuai
supaya palamnya mudah dicapai.
11
5
20 sm
10 sm
di atas di belakang
Jangan pasang ketuhar gelombang mikro dalam persekitaran
yang panas atau lembap seperti di sebelah penyinar atau ketuhar
tradisional. Spesifikasi bekalan kuasa ketuhar mestilah dipatuhi dan
sebarang kabel sambungan yang digunakan mestilah menggunakan
piawai yang sama dengan kabel kuasa yang dibekalkan bersama
ketuhar. Lap bahagian dalam dan pengadang pintu dengan kain yang
lembap sebelum menggunakan ketuhar gelombang mikro anda buat
pertama kali.
7. BUTANG PENJIMATAN TENAGA
8. PILIHAN BERAT MAKANAN
9. BUTANG MOD KOMBI
10. SETING JAM
11. BUTANG +30s
12. BUTANG MULA
5. BUTANG SETING MASA
6. BUTANG BERHENTI/BATAL
10
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 10
10/29/2015 12:59:20 PM
MENETAPKAN MASA
BAGAIMANA KETUHAR GELOMBANG MIKRO BERFUNGSI
Ketuhar gelombang mikro anda mempunyai jam terbina dalam. Apabila ada
bekalan elektrik, ":0", "88:88" atau "12:00" dipaparkan secara automatik pada
paparan.
Sila tetapkan masa. Masa boleh dipaparkan dalam notasi 24 jam atau 12 jam.
Anda mestilah menetapkan jam:
Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik frkuensi tinggi; tenaga
yang dikeluarkan membolehkan makanan dimasak atau dipanaskan semula
tanpa mengubah bentuk atau warna.
Anda boleh menggunakan ketuhar gelombang mikro anda untuk:
Prinsip Memasak.
Jangan lupa untuk menetap semula jam apabila anda beralih dari
waktu musim panas kepada waktu musim sejuk dan sebaliknya.
1. Gelombang mikro yang dijana magnetron
diagihkan dengan seragam apabila makanan
berputar di atas piring putar. Dengan itu, makanan
dimasak sama rata.
1. Untuk memaparkan masa dalam...
notasi 24 jam.
notasi 12 jam.
Kemudian tekan butang Clock (Jam) sekali
atau dua kali.
2. Gelombang mikro diserap makanan sehingga
kira-kira sedalam 1 inci (2,5 cm). Proses memasak
berterusan apabila haba dilesapkan di dalam
makanan.
2. Laraskan jam dengan butang h dan minit dengan
butang min.
3. Masa-masa memasak berbeza-beza mengikut
bekas yang digunakan dan sifat-sifat makanan:
• Kuantiti dan ketumpatan
• Kandungan air
• Suhu awal (disejukkan atau tidak)
3. Apabila masa yang betul dipaparkan, tekan butang
Clock (Jam) sekali lagi untuk memulakan jam.
Hasil :
MALAY
• Mencair beku
• Memanas semula/Memasak Segera
•Memasak
• Apabila anda mula-mula memasang ketuhar gelombang mikro
anda
• Selepas bekalan elektrik terputus
Oleh kerana bahagian tengah makanan dimasak melalui pelesapan
haba, proses memasak masih berterusan walaupun anda sudah
mengeluarkan makanan dari ketuhar. Masa biar yang ditentukan
dalam resepi dan dalam buku panduan ini hendaklah dipatuhi bagi
memastikan:
Masa dipaparkan apabila anda tidak
menggunakan ketuhar gelombang
mikro.
• Pemasakan makanan yang rata hingga ke bahagian tengah
• Suhu yang sama pada seluruh makanan
11
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 11
10/29/2015 12:59:21 PM
MALAY
MEMERIKSA BAGI MEMASTIKAN KETUHAR ANDA
BEROPERASI DENGAN BETUL
MEMASAK/MEMANAS SEMULA
Prosedur berikut menerangkan cara memasak atau memanaskan semula
makanan.
SENTIASA periksa tetapan memasak anda sebelum meninggalkan ketuhar
tanpa dijaga.
Mula-mula, letakkan makanan di tengah-tengah pinggan putar. Kemudian,
tutup pintunya.
Prosedur mudah yang berikut membolehkan anda memeriksa bagi
memastikan ketuhar anda sentiasa berfungsi dengan betul. Buka pintu
ketuhar dengan menekan butang besar di sudut kanan bawah panel
kawalan.
Pertama, letakkan semangkuk air di atas pinggan putar. Kemudian, tutup
pintunya.
1. Tekan butang Power Level (Aras Kuasa).
1. Tekan butang Power Level (Aras Kuasa) dan
laraskan masa ke 4-5 minit dengan menekan
butang 1 min seberapa banyak kali yang perlu.
2. Tekan butang Start (Mula) (
Hasil :
).
Ketuhar akan memanaskan air selama
4 hingga 5 minit. Air itu kemudiannya
akan mula mendidih.
Palam ketuhar mestilah dipasang pada soket dinding yang sesuai.
Pinggan putar mestilah berada di kedudukannya di dalam ketuhar.
Jika aras kuasa yang lain daripada aras maksimum digunakan, air
akan mengambil masa lebih lama untuk mendidih.
Hasil :
Petunjuk 800 W (kuasa memasak
maksimum) dipaparkan:
Pilih aras kuasa yang sesuai dengan
menekan butang Power Level (Aras Kuasa) semula
sehingga watt berpadanan dipaparkan. Rujuk kepada
jadual aras kuasa di muka surat yang berikut.
2. Pilih masa memasak dengan menekan butang 10min,
1min dan 10s.
3. Tekan butang Start (Mula) (
Hasil :
MENETAPKAN MOD PENJIMATAN TENAGA
Ketuhar ini mempunyai mod Penjimatan tenaga. Kemudahan ini menjimatkan
elektrik apabila ketuhar tidak digunakan.
• Tekan butang Energy save (Penjimatan tenaga).
• Untuk menghilangkan mod Penjimatan tenaga, buka
pintu dan kemudian paparan akan menunjukkan
waktu semasa. Ketuhar sedia untuk digunakan.
).
Lampu ketuhar menyala dan pinggan
putar mula berputar.
1) Proses memasak bermula dan
apabila ia selesai ketuhar berbunyi bip empat kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan berbunyi bip 3 kali
(sekali setiap minit).
3) Masa semasa dipaparkan semula.
Jangan sekali-kali hidupkan ketuhar gelombang mikro semasa ia
kosong.
12
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 12
10/29/2015 12:59:21 PM
ARAS KUASA
MEMBERHENTIKAN PROSES MEMASAK
Anda boleh memilih antara aras kuasa yang di bawah.
Anda boleh memberhentikan proses memasak pada bila-bila masa untuk
memeriksa makanan.
Output
Aras Kuasa
GRIL
TINGGI
800 W
-
TINGGI SEDERHANA
600 W
-
SEDERHANA
450 W
-
RENDAH SEDERHANA
300 W
-
CAIR BEKU( )
180 W
-
RENDAH/SENTIASA HANGAT
100 W
-
-
1100 W
GRIL
KOMBI I (
)
600 W
1100 W
KOMBI II (
)
450 W
1100 W
KOMBI III (
)
300 W
1100 W
1. Untuk berhenti buat sementara;
Buka pintunya.
Hasil :
Proses memasak berhenti. Untuk
meneruskan proses memasak, tutup
pintu ketuhar dan Start (Mula) ( ) sekali lagi.
2. Untuk berhenti sepenuhnya;
Tekan butang Stop (Berhenti) (
Hasil :
).
Proses memasak berhenti.
Jika anda mahu membatalkan seting
memasak, tekan butang Stop (Berhenti) (
) sekali lagi.
Anda boleh membatalkan sebarang seting sebelum mula memasak
hanya dengan menekan butang Stop (Berhenti) ( ).
MELARASKAN MASA MEMASAK
Anda boleh menambah masa memasak dengan menekan butang +30s sekali
untuk setiap 30 saat yang hendak ditambahkan.
Jika anda memilih aras kuasa yang lebih tinggi, masa memasak
mestilah dikurangkan.
1. Tekan butang +30s sekali untuk setiap 30 saat
yang hendak ditambahkan.
Jika anda memilih aras kuasa yang lebih rendah, masa memasak
mestilah ditambah.
2. Tekan butang Start (Mula) (
).
13
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 13
10/29/2015 12:59:22 PM
MALAY
MWO
MALAY
MENGGUNAKAN CIRI MEMANAS SEMULA/MEMASAK
SEGERA
Dengan ciri Memanas Semula Segera, masa memasak dilaraskan secara
automatik
Anda boleh melaras bilangan hidangan dengan menekan butang Instant
Reheat (Memanas Semula Segera) seberapa banyak kali yang perlu
Mula-mula, letakkan makanan di tengah-tengah pinggan putar dan tutup pintu
ketuhar.
Makanan/
Butang
Saiz
Hidangan
Masa
Biar
Hidangan Siap
Sedia Sejuk
Beku
300-350 g
400-450 g
4 min.
Minuman
(Kopi, susu, teh,
air pada suhu
bilik)
150 ml
(1 cawan)
250 ml
(1 koleh)
Quich/Piza
Mini Sejuk
Beku
150 g
(4-6 kpg)
250 g
(7-9 kpg)
Gratin Pasta
Sejuk Beku
200 g
400 g
2-3 min. Letakkan gratin pasta sejuk beku ke dalam
bekas pyrex kaca yang bersaiz sesuai.
Letakkan bekas di atas rak. Program ini sesuai
untuk gratin pasta sejuk beku seperti lasagne,
cannelloni atau makaroni.
Gratin Ikan
Sejuk Beku
200 g
400 g
2-3 min. Letakkan gratin ikan sejuk beku ke dalam
bekas pyrex kaca yang bersaiz sesuai.
Letakkan bekas di atas rak. Program ini adalah
sesuai untuk produk-produk siap sedia sejuk
beku atau filet ikan dengan hiasan atas sayursayuran dan sos.
Tekan butang Instant Reheat/Cook (Memanas semula/
Memasak Segera) yang anda mahu seberapa banyak kali
yang perlu.
Tekan butang Start (Mula) ( ) untuk
mula memasak. Apabila ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan berbunyi bip 3 kali.
(sekali setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan semula.
Hasil :
Contoh:
ekan butang Drinks (Minuman) sekali untuk memanaskan
T
satu cawan kopi. Rujuk kepada jadual di muka surat yang
berikut untuk butiran lanjut.
Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang
mikro.
SETING MEMANAS SEMULA/MEMASAK SEGERA
Jadual yang berikut menunjukkan 6 Program Memanas semula/Memasak
Automatik, kuantiti, masa biar (standing times) dan cadangan yang sesuai.
Makanan/
Butang
Saiz
Hidangan
Masa
Biar
Hidangan Siap
Sedia (dingin)
300-350 g
400-450 g
3 min.
Cadangan
Letakkan di atas pinggan seramik dan tutup
dengan plastik lekap gelombang mikro.
Program ini sesuai untuk hidangan yang terdiri
daripada 3 komponen (contohnya daging
dengan sos, sayur dan hidangan sampingan
seperti kentang, nasi atau pasta).
Cadangan
Ambil hidangan siap sedia sejuk beku dan
periksa sama ada bekasnya sesuai untuk
gelombang mikro. Cucuk plastik hidangan siap
sedia. Letakkan hidangan siap sedia sejuk beku
di tengah-tengah. Program ini sesuai untuk
hidangan siap sedia sejuk beku yang terdiri
daripada 3 komponen (contohnya daging
dengan sos, sayur dan hidangan sampingan
seperti kentang, nasi atau pasta).
1-2 min. Tuang ke dalam cawan seramik dan panaskan
semula tanpa ditutup. Letakkan cawan (150 ml)
atau koleh (250 ml) di tengah-tengah pinggan
putar, kacau dengan berhati-hati sebelum dan
selepas masa biar.
-
Letakkan quich mini atau piza mini sejuk beku
dengan rata di atas rak.
14
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 14
10/29/2015 12:59:22 PM
MENGGUNAKAN CIRI MENCAIR BEKU KUASA AUTOMATIK
SETING MENCAIR BEKU KUASA AUTOMATIK
Ciri mencair beku kuasa Automatik membolehkan anda mencairbekukan
daging, ayam itik, ikan dan roti/kek. Masa mencair beku dan aras kuasa
dilaraskan secara automatik.
Anda hanya pilih program dan berat makanan.
Jadual yang berikut menunjukkan pelbagai program Mencair Beku Kuasa
Automatik, kuantiti, masa biar (standing times) dan cadangan yang sesuai.
Keluarkan semua jenis bahan pembungkusan sebelum mencair beku. Letakkan
daging, ayam itik, ikan dan roti/kek di atas pinggan seramik.
Bahagian
Masa biar
Cadangan
1. Daging 200-1500 g 20-60 min. Balut bahagian-bahagian tepi dengan kerajang
aluminium. Balikkan daging apabila ketuhar
berbunyi bip. Program ini sesuai untuk daging
lembu, kambing, babi, stik, potongan daging,
daging kisar.
1. Pilih jenis makanan yang ingin anda masak dengan
menekan butang Power Defrost (Mencair Beku
Kuasa) ( ) sekali atau beberapa kali. (Rujuk
kepada jadual di muka surat yang bertentangan
untuk butiran lanjut)
2. Ayam
Itik
2. Pilih berat makanan tersebut dengan menekan butang
kg dan 100g. Maksimum berat yang boleh ialah
1500 g.
200-1500 g 20-60 min. Balut bahagian kaki dan hujung kepak dengan
kerajang aluminium. Balikkan ayam itik apabila
ketuhar berbunyi bip. Program ini sesuai untuk
seekor ayam dan bahagian-bahagian ayam.
3. Ikan
200-1500 g 20-50 min. Balut bahagian ekor ikan dengan kerajang
aluminium. Balikkan ikan apabila ketuhar
berbunyi bip. Program ini sesuai untuk seekor
ikan dan filet ikan.
4. Roti/
Kek
125-625 g
3. Tekan butang Start (Mula) (
).
Hasil :
• Proses mencair beku bermula.
• Ketuhar berbunyi bip separuh jalan
semasa mencair beku untuk mengingatkan anda supaya
membalikkan makanan itu.
• Tekan butang Start (Mula) ( ) sekali lagi untuk
menyelesaikan proses mencair beku.
Anda juga boleh mencairbekukan makanan secara manual. Untuk
melakukan demikian, pilih fungsi memasak/memanas semula gelombang
mikro dengan aras kuasa 180 W. Rujuk kepada bahagian yang bertajuk
"Memasak/Memanas semula di halaman 13 untuk butiran lanjut.
5-20 min.
Letakkan roti di atas sehelai kertas dapur dan
balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi bip.
Letakkan kek di atas pinggan seramik dan jika
boleh, balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi
bip. (Ketuhar terus beroperasi dan berhenti
apabila anda membuka pintunya. Program ini
sesuai untuk semua jenis roti, dalam bentuk
kepingan atau sebuku, serta untuk roti rol
dan baget. Atur roti rol dalam satu bulatan.
Program ini sesuai untuk semua jenis kek ragi,
biskut, kek keju dan pastri lapis. Ia tidak sesuai
untuk pastri rapuh/kerak, kek buah dan krim
dan juga untuk kek dengan hias atas coklat.
Pilih fungsi Mencair Beku Manual dengan aras kuasa 180 W jika anda
mahu mencair beku makanan secara manual. Untuk butiran lanjut
tentang mencair beku manual dan masa mencair beku, rujuk halaman
23.
15
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 15
10/29/2015 12:59:22 PM
MALAY
Kod/
Makanan
Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro.
Mula-mula, letakkan makanan sejuk beku di tengah-tengah pinggan putar dan
tutup pintu ketuhar.
MALAY
MEMILIH AKSESORI
MENGGABUNGKAN GELOMBANG MIKRO DAN GRIL
Gunakan penerima yang selamat digunakan dengan gelombang mikro; jangan
gunakan bekas plastik, cawan kertas, kertas tisu, dsb.
Jika anda ingin memilih mod memasak kombinasi (gril
dan gelombang mikro), gunakan hanya bekas yang
selamat digunakan dengan gelombang mikro dan juga
kalis ketuhar
Anda boleh juga menggabungkan proses memasak gelombang mikro dengan
gril untuk memasak dengan lebih cepat dan memerangkan pada masa yang
sama.
SENTIASA gunakan perkakas memasak yang selamat digunakan
dengan gelombang mikro dan kalis ketuhar. Bekas kaca atau seramik
adalah paling sesuai kerana ia membolehkan gelombang mikro
menembusi makanan dengan lebih seimbang.
Untuk butiran lanjut mengenai perkakas memasak yang sesuai, rujuk
kepada Panduan Perkakas Memasak di muka surat 18-19.
SENTIASA gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas
di dalam ketuhar, kerana ia sangat panas.
MENGGRIL
1. Buka pintu ketuhar dengan menekan butang besar
di sudut kanan bawah panel kawalan. Letakkan
makanan di atas rak dan rak di atas pinggan putar.
Tutup pintu ketuhar.
Gril membolehkan anda memanaskan dan memerang makanan dengan cepat,
tanpa menggunakan gelombang mikro. Untuk tujuan ini, sekeping rak gril
diberikan bersama dengan ketuhar gelombang mikro anda.
1. Panaskan dahulu gril hingga suhu yang diperlukan,
dengan menekan butang Grill (Gril), time setting
(seting masa) (10min, 1min dan 10s) dan Start
(Mula).
2. Tekan butang Combi (Kombi).
Hasil :
2. Selepas prapemanasan selesai, Buka pintu ketuhar dan
letakkan makanan di atas rak.
Kombi
600 W
Anda tidak boleh melaraskan suhu gril.
3. Pilih masa memasak dengan menekan butang 10min,
1min dan 10s. Masa memasak yang maksimum ialah
60 minit.
).
Lampu ketuhar menyala dan pinggan
putar mula berputar.
1) Proses memasak bermula dan
apabila ia selesai ketuhar berbunyi bip empat kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit).
3) Masa semasa dipaparkan semula.
Jangan bimbang jika pemanas bergilir mati dan hidup semasa menggril.
Sistem ini direka bentuk untuk mencegah ketuhar menjadi terlampau panas.
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam
ketuhar kerana ia sangat panas.
Hasil :
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 16
(mod gelombang mikro dan gril)
(kuasa keluar)
Pilih aras kuasa yang sesuai dengan menekan butang Combi (Kombi)
sekali lagi sehingga aras kuasa yang sepadan dipaparkan.
3. Tekan butang Grill (Gril). Pilih masa memasak dengan
menekan butang-butang 10min, 1min dan 10s.
(Masa menggril yang maksimum ialah 60 minit.)
4. Tekan butang Start (Mula) (
Penunjuk-penunjuk yang berikut
dipaparkan:
4. Tekan butang Start (Mula) (
Hasil :
16
).
Proses memasak kombinasi bermula.
Apabila ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan berbunyi bip 3 kali
(sekali setiap minit).
3) Masa semasa dipaparkan semula.
Kuasa gelombang mikro maksimum bagi mod kombinasi gelombang
mikro dan gril adalah 600 W.
10/29/2015 12:59:23 PM
MASAKAN BERBILANG PERINGKAT
5. Tekan butang Grill (Gril).
Mod gril (II):
Ketuhar gelombang mikro anda boleh diprogram untuk memasak makanan
sehingga tiga peringkat.
Contoh:
nda ingin mencair beku makanan dan memasaknya tanpa
A
perlu melaras semula ketuhar selepas setiap peringkat. Oleh
itu anda boleh mencair beku dan memasak ikan seberat 500 g
dalam tiga peringkat:
• Mencair beku
• Memasak I
• Memasak II
7. Tekan butang Start (Mula) (
Hasil :
Anda boleh menetapkan antara dua dan tiga peringkat dalam proses
memasak berbilang peringkat. Jika anda menetapkan tiga peringkat,
peringkat pertama hendaklah mencair beku. Jangan tekan butang
( ) sehingga anda telah menetapkan peringkat terakhir.
1. Tekan butang Power (Kuasa) (
) sekali atau lebih.
2. Tetapkan berat dengan menekan butang kg dan 100g
beberapa banyak kali yang sesuai (500 g dalam
contoh).
MALAY
6. Laraskan masa memasak dengan menekan butang
10min, 1min dan 10s sebanyak kali yang sesuai
(5 minit dalam contoh).
(Masa maksimum menggril ialah 60 minit.)
).
Ketiga-tiga mod [mencair beku dan
memasak (I, II)] dipilih berturut-turut.
Menurut mod mencair beku yang telah
anda pilih, ketuhar mungkin berbunyi bip separuh jalan
semasa mencair beku untuk mengingatkan anda supaya
menterbalikkan makanan. Apabila proses memasak
selesai, ketuhar akan berbunyi bip empat kali.
• Isyarat peringatan tamat akan berbunyi bip 3 kali
(sekali setiap minit).
• Masa semasa dipaparkan semula.
MEMATIKAN PEMBUNYI BIP
Anda boleh mematikan pembunyi bip bila-bila sahaja anda mahu.
1. Tekan butang the Stop (Berhenti) (
(Mula) ( ) pada masa yang sama.
3. Tekan butang Power Level (Aras Kuasa).
Mod gelombang mikro (I) :
Hasil :
; jika perlu, laraskan aras kuasa dengan menekan
butang Power Level (Aras Kuasa) sekali atau
beberapa kali. (600 W dalam contoh)
4. Laraskan masa memasak dengan menekan butang
10min, 1min dan 10s sebanyak kali yang sesuai
(4 minit dalam contoh).
) dan Start
Ketuhar tidak akan berbunyi bip setiap
kali anda menekan sesuatu butang.
2. Untuk menghidupkan pembunyi bip semula, tekan
butang Stop (Berhenti) ( ) dan Start (Mula) ( )
sekali lagi pada masa yang sama.
Hasil :
Ketuhar beroperasi dengan pembunyi
bipnya hidup sekali lagi.
17
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 17
10/29/2015 12:59:23 PM
MALAY
MENGUNCI KETUHAR GELOMBANG MIKRO ANDA UNTUK
KESELAMATAN
Perkakas memasak
Ketuhar gelombang mikro anda dilengkapi dengan program Keselamatan
Kanak-Kanak khas, yang membolehkan ketuhar “dikunci” supaya kanakkanak atau sesiapa yang tidak biasa dengan ketuhar ini tidak boleh
mengendalikannya dengan tidak sengaja.
Ketuhar ini boleh dikunci pada bila-bila masa.
1. Tekan butang Stop (Berhenti) (
pada masa yang sama.
Hasil :
) dan Clock (Jam)
Ketuhar dikunci (tiada fungsi boleh dipilih).
Ketuhar boleh digunakan seperti
biasa.
PANDUAN PERKAKAS MEMASAK
Untuk memasak makanan di dalam ketuhar gelombang mikro, gelombang
mikro mestilah boleh menembusi makanan, tanpa dipantulkan atau diserap
oleh bekas yang digunakan. Anda haruslah berhati-hati apabila memilih
perkakas memasak. Jika perkakas memasak ditandakan sebagai selamat untuk
digunakan dengan gelombang mikro, anda tidak perlu bimbang. Jadual yang
berikut menyenaraikan pelbagai jenis perkakas memasak dan menunjukkan
sama ada ia boleh digunakan dan cara ia seharusnya digunakan di dalam
ketuhar gelombang mikro.
Perkakas memasak
Selamat untuk
digunakan dengan
Gelombang Mikro
Kerajang aluminium
✓✗
Komen
Pinggan memerang
✓
Jangan panaskan terlebih dahulu
selama lebih dari lapan minit.
Perkakas tembikar
atau tanah liat
✓
Tembikar, perkakas tanah liat yang
diglis dan tembikar “bone china”
biasanya sesuai, kecuali dihiasi dengan
perapi logam.
Bekas kadbod
poliester pakai
buang
✓
Sesetengah makanan sejuk beku
dibungkus dalam bekas-bekas ini.
• Bekas cawan
polistirena
✓
Boleh digunakan untuk menghangatkan
makanan. Pemanasan yang terlampau
boleh menyebabkan polistirena cair.
• Beg kertas atau
surat khabar
✗
Boleh terbakar.
• Kertas kitar
semula atau
perapi logam
✗
Boleh menyebabkan pengarkaan.
• Perkakas dari
ketuhar ke meja
✓
Boleh digunakan, kecuali dihiasi dengan
perapi logam.
• Perkakas kaca
halus
✓
Boleh digunakan untuk menghangatkan
makanan atau cecair. Kaca yang halus
boleh pecah atau retak jika dipanaskan
secara tiba-tiba.
• Balang kaca
✓
Mesti tanggalkan tutupnya. Sesuai untuk
menghangatkan sahaja.
Bungkusan makanan
segera
2. Untuk mengunci ketuhar, tekan butang Stop (Berhenti)
( ) dan Clock (Jam) sekali lagi pada masa yang sama.
Hasil :
Selamat untuk
digunakan dengan
Gelombang Mikro
Perkakas kaca
Komen
Boleh digunakan dalam bentuk
kepingan kecil untuk melindungi
bahagian-bahagian daripada terlampau
masak. Pengarkaan boleh berlaku
jika kerajang terlalu hampir dengan
dinding ketuhar atau jika terlalu banyak
kerajang digunakan.
18
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 18
10/29/2015 12:59:24 PM
Perkakas memasak
PANDUAN MEMASAK
Selamat untuk
digunakan dengan
Gelombang Mikro
Komen
GELOMBANG MIKRO
• Bekas
✗
• Ikat pintal beg
penyejuk beku
✗
Boleh menyebabkan pengarkaan atau
kebakaran.
MEMASAK
Kertas
• Pinggan, cawan,
napkin dan
Kertas dapur
✓
Untuk masa memasak yang singkat dan
menghangatkan. Juga untuk menyerap
lembapan yang berlebihan.
• Kertas kitar
semula
✗
Boleh menyebabkan pengarkaan.
Perkakas memasak untuk proses memasak gelombang mikro:
Perkakas memasak mestilah membolehkan tenaga gelombang mikro
menembusinya untuk kecekapan maksimum. Gelombang mikro dipantulkan
oleh logam, seperti keluli tahan karat, aluminium dan tembaga, tetapi ia boleh
menembusi seramik, kaca, tembikar dan plastik serta kertas dan kayu. Jadi
makanan tidak boleh dimasak di dalam bekas logam.
Makanan yang sesuai untuk proses memasak gelombang mikro:
Banyak jenis makanan sesuai untuk proses memasak gelombang mikro,
termasuk sayur-sayuran segar dan sejuk beku, buah-buahan, pasta, beras,
biji-bijian, kacang, ikan dan daging. Sos, kastard, sup, puding kukus, jeruk,
dan cutni boleh juga dimasak di dalam ketuhar gelombang mikro. Umumnya,
proses memasak gelombang mikro adalah ideal bagi sebarang makanan yang
biasanya dimasak di atas dapur. Mencairkan mentega atau coklat, contohnya
(lihat bab dengan petua, cara dan panduan).
Plastik
• Bekas
✓
Terutamanya jika termoplastik tahan
panas. Sesetengah plastik lain boleh
meleding atau berubah warna pada
suhu yang tinggi. Jangan gunakan
plastik Melamin.
• Plastik lekap
✓
Boleh digunakan untuk mengekalkan
lembapan. Tidak harus menyentuh
makanan. Berhati-hati apabila membuka
plastik lekap kerana wap panas akan keluar.
• Beg penyejuk
beku
✓✗
Hanya jika ia boleh direbus atau kalis
ketuhar. Tidak harus kedap udara. Cucuk
dengan garpu, jika perlu.
Kertas lilin atau
kertas minyak
✓
: Disyorkan
✓
✓✗
Menutup semasa memasak
Menutup makanan semasa memasak adalah sangat penting, kerana air yang
menyejat naik sebagai wap dan menolong proses memasak. Makanan boleh
ditutup dengan berlainan cara: contohnya dengan pinggan seramik, penutup
plastik atau plastik lekap yang sesuai untuk gelombang mikro.
Masa Biar
Selepas proses memasak selesai, masa biar untuk makanan adalah penting
untuk membolehkan suhu menjadi seimbang di dalam makanan.
Boleh digunakan untuk mengekalkan
lembapan dan mencegah percikan.
: Amaran penggunaan
✗
: Tidak Selamat
19
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 19
10/29/2015 12:59:24 PM
MALAY
Tenaga gelombang mikro sebenarnya menembusi makanan, tertarik kepada
dan diserap oleh kandungan air, lemak dan gulanya.
Gelombang mikro menyebabkan molekul-molekul di dalam makanan bergerak
dengan pantas. Pergerakan molekul yang pantas ini menimbulkan geseran dan
haba yang dihasilkan memasak makanan.
Logam
Panduan memasak untuk sayuran sejuk beku
Panduan memasak untuk beras dan pasta
MALAY
Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang sesuai. Masak bertutup untuk
masa minimum – lihat jadual. Teruskan memasak untuk mendapatkan hasil
yang anda mahu.
Kacau dua kali semasa memasak dan sekali selepas memasak. Tambahkan
garam, herba atau mentega selepas memasak. Tutup semasa masa biar.
Makanan
Bahagian
Kuasa
Masa
(min.)
Masa biar
(min.)
Beras :
Gunakan mangkuk pyrex kaca yang besar dengan
penutup – isi padu beras bertambah sekali ganda semasa
dimasak. Masak bertutup. Selepas masa memasak tamat,
kacau sebelum masa biar dan tambahkan garam atau
herba dan mentega.
Catatan: beras mungkin tidak menyerap semua air
selepas masa memasak selesai.
Pasta :
Gunakan mangkuk pyrex kaca yang besar. Tambahkan
air mendidih, sedikit garam dan kacau rata. Masak
tanpa penutup. Kacau sekali-sekala semasa dan selepas
memasak. Tutup semasa masa biar dan tuskan ia betulbetul selepas itu.
Arahan
Bayam
150 g
600 W 4½-5½
2-3
Tambahkan 15 ml
(1 sudu besar) air
sejuk.
Brokoli
300 g
600 W
2-3
Tambahkan 30 ml
(2 sudu besar) air
sejuk.
Makanan
9-10
Bahagian
Kuasa
Masa
(min.)
Masa biar
(min.)
Arahan
Kacang pis
300 g
600 W 7½-8½
2-3
Tambahkan 15 ml
(1 sudu besar) air
sejuk.
Beras putih
(separa
rebus)
250 g
800 W 16-17
5
Tambahkan 500 ml
air sejuk.
Kacang hijau
300 g
600 W
2-3
Tambahkan 30 ml
(2 sudu besar) air
sejuk.
Beras
perang
(separa
rebus)
250 g
800 W 21-22
5
Tambahkan 500 ml
air sejuk.
Sayur-sayuran
campur
(lobak merah/
kacang pis/
jagung)
300 g
600 W 7½-8½
2-3
Tambahkan 15 ml
(1 sudu besar) air
sejuk.
Beras
campuran
(beras +
beras hutan)
250 g
800 W 17-18
5
Tambahkan 500 ml
air sejuk.
250 g
800 W 18-19
5
Tambahkan 400 ml
air sejuk.
Sayur-sayuran
campur
(gaya cina)
300 g
Jagung
campuran
(beras +
biji-bijian)
Pasta
250 g
800 W 11-12
5
Tambahkan 1000 ml
air panas.
600 W
8-9
8-9
2-3
Tambahkan 15 ml
(1 sudu besar) air
sejuk.
20
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 20
10/29/2015 12:59:24 PM
MEMANAS SEMULA
Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang sesuai. Tambahkan 30-45 ml air sejuk
(2-3 sudu besar) untuk setiap 250 g kecuali jumlah air yang lain disyorkan – lihat jadual.
Masak bertutup untuk masa minimum – lihat jadual. Teruskan memasak untuk mendapatkan
hasil yang anda mahu. Kacau sekali semasa dan sekali selepas memasak. Tambahkan garam,
herba atau mentega selepas memasak. Tutup semasa masa biar selama 3 minit.
Ketuhar gelombang mikro anda akan memanas semula makanan dalam masa
yang sangat singkat berbanding dengan masa biasa yang diambil oleh hob
ketuhar konvensional.
Gunakan aras kuasa dan masa memanas semula di dalam carta berikut sebagai
panduan. Masa-masa di dalam carta mengambil kira cecair dengan suhu
bilik sekitar +18 hingga +20 °C atau makanan dingin dengan suhu sekitar +5
hingga +7 °C.
Petua:
Potong sayur-sayuran segar menjadi kepingan yang sama
saiznya. Lebih kecil ia dipotong, lebih cepat ia masak.
Semua sayur-sayuran segar harus dimasak menggunakan kuasa gelombang mikro yang
penuh (800W).
Makanan
Brokoli
Kubis
Brussel
Lobak
Merah
Kubis
Bunga
Bahagian
250 g
500 g
250 g
Masa Masa biar
Arahan
(min.)
(min.)
4-4½
3
Sediakan bunga-bunga yang sama saiznya.
7-7½
Atur batangnya ke tengah.
5½-6½
3
Tambahkan 60-75 ml (5-6 sudu besar) air.
250 g
4½-5
3
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Courgette
250 g
3½-4
3
Terung
250 g
3½-4
3
Lik
250 g
4½-5
3
Cendawan
125 g
250 g
1½-2
3-3½
3
Bawang
250 g
5½-6
3
Lada
Kentang
250 g
250 g
500 g
250 g
4½-5
4-5
7½-8½
5-5½
3
3
Kubis lobak
putih
Mengatur dan menutup
Elakkan memanaskan makanan besar seperti sepotong daging – ia selalunya
menjadi terlampau masak dan kering sebelum bahagian tengahnya
menjadi panas menggelegak. Memanaskan semula kepingan-kepingan kecil
memberikan hasil yang lebih baik.
3
Aras kuasa dan mengacau
Sesetengah makanan boleh dipanaskan semula menggunakan kuasa 800 W
sementara yang lain pula harus dipanaskan semula menggunakan 600 W, 450
W atau malah 300 W.
Semak jadual-jadual bagi panduan. Umumnya, adalah lebih baik anda
memanaskan semula makanan menggunakan aras kuasa yang lebih
rendah, jika makanan itu tidak terlalu berperisa, banyak, atau jika besar
kemungkinannya ia sangat cepat menjadi panas (pai daging kisar, contohnya).
Kacau rata atau balikkan makanan semasa memanaskan semula bagi hasil
yang terbaik. Jika boleh, kacau sekali lagi sebelum menghidangkan.
Anda harus amat berhati-hati apabila memanaskan cecair dan makanan
bayi. Untuk mencegah didihan cecair yang membuak-buak dan kemungkinan
berlakunya lecur, kacau sebelum, semasa dan selepas memanaskan. Biarkan
ia di dalam ketuhar gelombang mikro semasa masa biar. Kami mengesyorkan
anda meletakkan sudu plastik atau batang kaca ke dalam cecair itu. Elakkan
terlalu lama memanaskan (dan oleh itu merosakkan) makanan.
Adalah lebih baik anda menganggar kurang masa memasak dan menambah
masa memanas, jika perlu.
Potong lobak merah menjadi hirisan yang
sama saiznya.
Sediakan bunga-bunga yang sama
saiznya. Belah dua bunga yang besar. Atur
batangnya ke tengah.
Potong courgette menjadi hirisan.
Tambahkan 30 ml (2 sudu besar) air atau
seketul mentega. Masak sehingga lembut.
Potong terung menjadi kepingan kecil dan
renjiskan 1 sudu besar jus lemon.
Potong lik menjadi kepingan-kepingan
yang tebal.
Sediakan cendawan kecil yang tidak
dipotong atau cendawan yang dihiris.
Jangan tambahkan air. Renjiskan dengan
jus lemon. Rempahkan dengan garam dan
lada. Tuskan sebelum menghidangkan.
Hiris bawang atau potong dua. Tambahkan
hanya 15 ml (1 sudu besar) air.
Potong lada menjadi kepingan kecil.
Timbang kentang yang telah dikupas dan
potong dua atau potong empat.
Potong kubis lobak putih menjadi kiub-kiub
kecil.
21
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 21
10/29/2015 12:59:24 PM
MALAY
Panduan Memasak untuk sayur-sayuran segar
MALAY
Memanaskan semula makanan dan susu bayi
Memanaskan dan masa biar
Apabila memanaskan semula makanan buat pertama kalinya, sebaiknya anda
membuat catatan tentang masa yang diambil – untuk dirujuk pada masa
hadapan.
Sentiasa pastikan bahawa makanan yang dipanaskan semula panas
menggelegak keseluruhannya.
Biarkan makanan itu buat seketika selepas memanaskan semula – supaya
suhunya menjadi seimbang.
Masa biar yang disarankan selepas memanaskan semula ialah 2-4 minit,
kecuali masa yang lain disyorkan di dalam carta.
Anda harus amat berhati-hati apabila memanaskan cecair dan makanan bayi.
Lihat juga bab mengenai langkah-langkah keselamatan.
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk
memanaskan semula.
Makanan Bahagian Kuasa
Masa
Masa
biar
(min.)
Makanan
bayi
(sayur +
daging)
190 g
600 W 30 saat.
2-3
Tuang ke dalam pinggan seramik
yang dalam. Masak bertutup.
Kacau selepas masa memasak.
Biarkan selama 2-3 minit. Sebelum
menghidangkan, kacau rata dan
periksa suhunya dengan teliti.
Bubur
bayi (bijibijian +
susu +
buah)
190 g
600 W 20 saat.
2-3
Tuang ke dalam pinggan seramik
yang dalam. Masak bertutup.
Kacau selepas masa memasak.
Biarkan selama 2-3 minit. Sebelum
menghidangkan, kacau rata dan
periksa suhunya dengan teliti.
Susu bayi
100 ml
300W
2-3
Kacau rata atau goncang betulbetul dan tuang ke dalam botol
kaca yang telah disteril. Letakkan
di tengah-tengah pinggan putar.
Masak tanpa ditutup. Goncang
betul-betul dan biarkan selama
sekurang-kurangnya 3 minit.
Sebelum menghidangkan, goncang
betul-betul dan periksa suhunya
dengan teliti.
MEMANASKAN SEMULA CECAIR
Sentiasa berikan masa biar selama sekurang-kurangnya 20 saat selepas
ketuhar dimatikan untuk membolehkan suhunya menjadi seimbang. Kacau
semasa memanaskan, jika perlu, dan SENTIASA kacau selepas memanaskan.
Untuk mencegah didihan yang mebuak-buak dan kemungkinan kulit anda
melecur, anda harus meletakkan sudu atau batang kaca ke dalam minuman
dan kacau sebelum, semasa dan selepas memanaskannya.
MEMANASKAN SEMULA MAKANAN BAYI
MAKANAN BAYI: Tuang ke dalam pinggan seramik yang dalam. Tutup dengan
penutup plastik. Kacau rata selepas memanaskan semula!
Biarkan selama 2-3 minit sebelum menghidangkan. Kacau sekali lagi dan
periksa suhunya.
Suhu hidangan yang disarankan: antara 30-40 °C.
SUSU BAYI: Tuang susu ke dalam botol kaca yang telah disteril. Panaskan
tanpa ditutup. Jangan sesekali memanaskan botol bayi dengan putingnya
sekali, kerana botol boleh meletup jika terlampau panas. Goncang betul-betul
sebelum masa biar dan sekali lagi sebelum menghidangkan ! Sentiasa periksa
suhu susu atau makanan bayi dengan teliti sebelum memberinya kepada bayi.
Suhu menghidang yang disarankan: lebih kurang 37 °C.
KOMEN: Makanan bayi terutamanya perlu diperiksa dengan teliti sebelum
dihidangkan bagi mencegah berlakunya lecur.
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual yang berikutnya sebagai garis
panduan untuk memanaskan semula.
Arahan
200 ml
30-40
saat.
50 saat
hingga
1 min.
22
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 22
10/29/2015 12:59:24 PM
Memanaskan semula cecair dan makanan
MENCAIR BEKU MANUAL
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk
memanaskan semula.
Gelombang mikro adalah cara yang sangat baik untuk mencairbekukan
makanan sejuk beku. Gelombang mikro mencairbekukan makanan sejuk beku
dengan lembut dalam masa yang singkat. Ini boleh merupakan satu kelebihan
besar, jika tetamu yang tidak dijangka tiba-tiba muncul.
Makanan
Sup
(dingin)
Stew
(dingin)
Kuasa
Masa
(min.)
Masa biar
(min.)
150 ml
(1 cawan)
800 W
1-1½
1-2
250 ml
(1 koleh)
250 g
350 g
Pasta
dengan sos
(dingin)
350 g
Pasta
yang diisi
dengan sos
(dingin)
350 g
Hidangan
dalam
pinggan
(dingin)
350 g
1½-2
800 W
600 W
600 W
600 W
600 W
3-3½
5½-6½
4½-5½
5-6
5½-6½
2-3
2-3
3
3
3
Arahan
Ayam itik sejuk beku mesti dinyahsejuk beku keseluruhannya sebelum
dimasak. Tanggalkan sebarang ikatan logam dan keluarkan ia dari sebarang
bungkusan untuk mengetuskan cecair nyahsejuk beku.
Tuang ke dalam cawan seramik dan
panaskan semula tanpa ditutup.
Letakkan cawan (150 ml) atau koleh
(250 ml) di tengah-tengah pinggan
putar, kacau dengan berhati-hati
sebelum dan selepas masa biar.
Letakkan makanan sejuk beku itu di atas bekas tanpa penutup. Balikkan
separuh jalan, tuskan sebarang cecair yang ada dan buang sebarang hati,
jantung dan hempedal secepat mungkin.
Tuang ke dalam pinggan seramik yang
dalam. Tutup dengan penutup plastik.
Kacau rata selepas memanaskan
semula. Kacau sekali lagi sebelum
menghidangkannya.
Periksa makanan itu sekali-sekala untuk memastikan bahawa ia tidak terasa
hangat.
Jika bahagian-bahagian makanan sejuk beku yang lebih kecil dan lebih nipis
mula menghangat, ia boleh dilindungi dengan membalutnya dengan kepingan
kerajang aluminium yang kecil semasa mencair beku.
Letakkan stew ke dalam pinggan
seramik yang dalam. Tutup dengan
penutup plastik. Kacau sekali-sekala
semasa memanaskan semula dan
sekali lagi sebelum membiarkan dan
menghidangkannya.
Sekiranya ayam itik mula menghangat di permukaan luarnya, hentikan proses
menyahsejuk beku dan biarkan ia selama 20 minit sebelum meneruskan.
Biarkan ikan, daging dan ayam itik untuk menyelesaikan proses mencair beku.
Masa biar untuk menyelesaikan proses mencair beku akan berubah-ubah
bergantung kepada kuantiti yang dicairbekukan. Sila rujuk kepada jadual di
bawah.
Letakkan pasta (contohnya spageti
atau mi telur) di atas pinggan seramik
leper. Tutup dengan plastik lekap
gelombang mikro. Kacau sekali lagi
sebelum menghidangkannya.
Petua:
Letakkan pasta yang diisi (contohnya
ravioli, tortelini) di dalam pinggan
seramik yang dalam. Tutup dengan
penutup plastik. Kacau sekali-sekala
semasa memanaskan semula dan
sekali lagi sebelum membiarkan dan
menghidangkannya.
Makanan yang leper mencair beku dengan lebih baik
daripada makanan yang tebal dan kuantiti yang lebih
kecil memerlukan masa yang lebih singkat daripada
kuantiti yang lebih besar. Ingat petua ini semasa
menyejuk beku dan mencair beku makanan.
Untuk mencair beku makanan sejuk beku dengan suhu sekitar -18 hingga
-20 °C, gunakan jadual yang berikut sebagai panduan.
Semua makanan sejuk beku harus dicairbekukan menggunakan aras kuasa
).
mencair beku (180 W,
Letakkan hidangan dengan 2-3
komponen sejuk di atas pinggan
seramik. Tutup dengan plastik lekap
gelombang mikro.
23
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 23
10/29/2015 12:59:24 PM
MALAY
Minuman
(kopi, teh
dan air)
Bahagian
MALAY
Makanan
Bahagian
Masa
(min.)
Daging
Daging
lembu kisar
Stik babi
250 g
500 g
250 g
6½-7½
10 -12
7½-8½
Ayam Itik
Kepingan
ayam
Seekor ayam
500 g
(2 kpg)
900 g
Ikan
Filet Ikan
Buahbuahan
Beri
Roti
Rol roti
(setiap satu
sekitar 50 g)
Roti bakar/
sandwic
Roti Jerman
(tepung
gandum+
tepung rai)
200 g
(2 kpg)
400 g
(4 kpg)
Masa
biar
(min.)
5-25
GRIL
Arahan
Elemen pemanas gril terletak di bawah siling rongga ketuhar. Ia beroperasi semasa
pintu ditutup dan pinggan putar berputar. Putaran pinggan putar membuatkan
makanan menjadi perang dengan lebih seragam. Memanaskan gril dahulu selama
3-4 minit akan membuat makanan menjadi perang dengan lebih cepat lagi.
Perkakas memasak untuk menggril: Harus kalis api dan boleh termasuk logam.
Jangan gunakan sebarang jenis perkakas memasak plastik, kerana ia boleh cair.
Makanan yang sesuai digril: Potongan daging, sosej, stik, hamburger, hirisan bakon
dan gamon, bahagian ikan yang nipis, sandwic dan semua jenis roti bakar dengan
hias atas.
Komen penting: Setiap kali mod gril sahaja digunakan, pastikan bahawa elemen
pemanas gril di bawah siling berada di kedudukan mendatar dan tidak di dinding
belakang di kedudukan tegak. Harap ingat bahawa makanan hendaklah diletakkan
di atas rak tinggi, kecuali arahan lain disarankan.
Letakkan daging di atas pinggan seramik yang
leper. Balut bahagian-bahagian tepi yang lebih
nipis dengan kerajang aluminium. Balikkan
selepas separuh masa mencair beku!
14½-15½ 15-40 Mula-mula, letakkan kepingan-kepingan ayam
dengan bahagian kulit di bawah dahulu, seekor
ayam bahagian dada di bawah dahulu di atas
28-30
pinggan seramik yang leper. Balut bahagianbahagian yang lebih nipis seperti kepak dan
bahagian hujung dengan kerajang aluminium.
Balikkan selepas separuh masa mencair beku!
6-7
5-15
12-13
GELOMBANG MIKRO + GRIL
Mod memasak ini menggabungkan haba sinaran yang datang dari gril dengan
kelajuan memasak dengan gelombang mikro. Ia beroperasi hanya semasa pintu
ditutup dan pinggan putar berputar. Disebabkan putaran pinggan putar, makanan
menjadi perang dengan rata. Tiga mod kombinasi terdapat dengan model ini:
600 W + Gril, 450 W + Gril dan 300 W + Gril.
Letakkan ikan sejuk beku di tengah-tengah
pinggan seramik yang leper. Atur bahagianbahagian yang lebih nipis di bawah bahagianbahagian yang lebih tebal. Balut bahagianbahagian hujung yang tidak lebar dengan
kerajang aluminium. Balikkan selepas separuh
masa mencair beku!
250 g
6-7
5-10
Letakkan buah-buahan di atas bekas kaca yang
bulat dan leper (dengan diameter yang besar).
2 kpg
4 kpg
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
Atur rol dalam satu bulatan atau roti secara
mendatar di atas kertas dapur di tengah-tengah
pinggan putar. Balikkan selepas separuh masa
mencair beku!
500 g
8-10
24
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 24
Perkakas untuk memasak dengan gelombang mikro + gril
Sila gunakan perkakas memasak yang membolehkan gelombang mikro
menembusinya. Perkakas memasak harus kalis api. Jangan gunakan perkakas
logam dengan mod kombinasi. Jangan gunakan sebarang jenis perkakas memasak
plastik, kerana ia boleh cair.
Makanan yang sesuai untuk proses memasak gelombang mikro + gril: Makanan
yang sesuai untuk proses memasak mod kombinasi termasuk semua jenis
makanan dimasak yang perlu dipanaskan semula dan diperangkan (contohnya
pasta bakar), serta makanan yang memerlukan masa memasak yang singkat untuk
memerangkan bahagian atas makanan itu. Mod ini juga boleh digunakan untuk
bahagian-bahagian makanan yang tebal yang hendak diperangkan dan rangupkan
atasnya (contohnya kepingan ayam, membalikkan ia separuh jalan semasa
memasak). Sila rujuk kepada jadual gril untuk butiran lanjut.
Komen penting: Setiap kali mod kombinasi (gelombang mikro + gril) digunakan,
pastikan bahawa elemen pemanas gril di bawah siling berada dalam kedudukan
mendatar dan tidak di dinding belakang dalam kedudukan tegak. Makanan harus
diletakkan di atas rak tinggi, kecuali arahan lain disarankan. Jika tidak ia perlu
diletakkan langsung di atas pinggan putar. Sila rujuk kepada arahan di dalam carta
berikut.
Makanan mestilah dibalikkan, jika kedua-dua sisinya hendak diperangkan.
10/29/2015 12:59:24 PM
Panduan Gril untuk makanan sejuk beku
Panduan Gril untuk makanan segar
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk
menggril.
Panaskan dahulu gril dengan fungsi gril selama 4 minit.
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk
menggril.
Makanan segar
Bahagian
MW +
Gril
2 kpg
4 kpg
Masa tepi
pertama
(min.)
Masa
tepi ke-2
(min.)
300 W +
Gril
Gril
sahaja
1-1½
2-2½
1-2
1-2
Arahan
Letakkan rol dalam satu bulatan
di atas rak.
Gril bahagian kedua rol
sehingga garing mengikut
kesukaan anda.
Biarkan selama 2-5 minit.
Baget + toping
(tomato, keju,
ham, cendawan)
250300 g
(2 kpg)
450 W
+ Gril
8-9
-
Letakkan 2 baget sejuk beku
sebelah-menyebelah di atas
rak. Selepas menggril biarkan
selama 2-3 minit.
Gratin (kentang
sayuran)
400 g
450 W
+ Gril
13-14
-
Letakkan gratin sejuk beku ke
dalam bekas pyrex kaca yang
bulat dan kecil. Letakkan bekas
di atas rak.
Selepas memasak biarkan
selama 2-3 minit.
Pasta (kaneloni,
makaroni,
lasagne)
400 g
Naget ayam
250 g
Kerepek ketuhar
250 g
MW +
Gril
Makanan
segar
600 W +
Gril
14-15
Gril
sahaja
2-3
Letakkan pasta sejuk beku ke
dalam bekas pyrex kaca empat
segi bujur yang kecil.
Letakkan bekas langsung di
atas pinggan putar.
Selepas memasak biarkan
selama 2-3 minit.
450 W
+ Gril
5-5½
3-3½
Letakkan nuget ayam di atas
rak.
450 W
+ Gril
9-11
4-5
Masa
tepi ke-2
(min.)
Gril
sahaja
4-5
4½-5½
Letakkan kepingan roti bakar
sebelah-menyebelah di
atas rak.
Gril
sahaja
2-3
2-3
Letakkan rol-rol roti dengan
bahagian bawah menghadap
ke atas dalam satu bulatan di
atas pinggan putar.
MW +
Gril
300 W +
Gril
Gril
sahaja
2-3
Potong tomato menjadi dua
bahagian. Letakkan sedikit
keju di atasnya. Atur dalam
satu bulatan di dalam bekas
pyrex kaca yang leper.
Letakkannya di atas rak.
Kuasa
Kepingan roti
bakar
4 kpg
(setiap satu
25 g)
Rol roti (sedia
dibakar)
2-4 keping
Tomato gril
Letakkan kerepek ketuhar
dengan rata di atas kertas
membakar di atas rak.
Masa tepi
pertama
(min.)
Bahagian
200 g
(2 btg)
4½-5½
400 g
(4 btg)
7-8
Arahan
Roti bakar
hawaii
(nenas,
kepingan
ham, keju)
2 kpg
(300 g)
450 W +
Gril
3½-4
-
Bakar kepingan roti dahulu.
Letakkan roti bakar dengan
hiasan atas di atas rak.
Letakkan 2 keping roti bakar
langsung di atas rak. Biarkan
selama 2-3 minit.
Kentang
bakar
250 g
500 g
600 W +
Gril
4½-5½
8-9
-
Potong kentang menjadi
dua bahagian. Letakkan ia
dalam satu bulatan di atas
rak dengan bahagian yang
dipotong menghadap ke gril.
25
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 25
10/29/2015 12:59:24 PM
MALAY
Rol roti (setiap
satu sekitar 50 g)
Kuasa
Makanan
segar
Kuasa
450-500 g
(2 kpg)
300 W +
Gril
Masa
tepi ke-2
(min.)
10- 12
12- 13
MALAY
Kepingan
ayam
Bahagian
Masa tepi
pertama
(min.)
Potongan
daging bebiri
muda/stik
daging lembu
(sederhana)
400 g
(4 kpg)
Stik babi
250 g
(2 kpg)
Epal bakar
1 biji epal
(lebih
kurang
200 g)
2 biji epal
(lebih
kurang
400 g)
Gril
sahaja
MW +
Gril
300 W +
Gril
12-15
9-12
300 W +
Gril
Gril
sahaja
7-8
6-7
4-4½
-
6-7
PETUA DAN CARA
Arahan
MENCAIRKAN MENTEGA
Letakkan 50g mentega di dalam bekas kaca kecil yang dalam. Tutup dengan
penutup plastik. Panaskan selama 30-40 saat menggunakan 800 W, sehingga
mentega cair.
Sediakan kepingan ayam
dengan minyak dan rempah.
Letakkan ia dalam satu
bulatan dengan bahagian
tulang menghadap ke tengah.
Letakkan satu kepingan ayam
bukan di tengah-tengah rak.
Biarkan selama 2-3 minit.
MENCAIRKAN COKLAT
Letakkan 100 g coklat di dalam bekas kaca kecil yang dalam. Panaskan selama
3-5 minit, menggunakan 450 W sehingga coklat cair. Kacau sekali atau dua kali
semasa mencairkan. Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan!
MENCAIRKAN MADU BATU
Letakkan 20 g madu batu di dalam bekas kaca kecil yang dalam. Panaskan
selama 20-30 saat menggunakan 300 W, sehingga madu cair.
Sapukan potongan bebiri
muda dengan minyak dan
rempah. Letakkan ia dalam
satu bulatan di atas rak.
Selepas menggril biarkan
selama 2-3 minit.
MENCAIRKAN GELATIN
Letakkan kepingan-kepingan gelatin kering (10 g) selama 5 minit dalam air
sejuk. Letakkan gelatin yang telah dituskan di dalam mangkuk pyrex kaca yang
kecil. Panaskan selama 1 minit menggunakan 300 W. Kacau selepas mencairkan.
MEMASAK GERLIS/AISING (UNTUK KEK DAN GATEAUX)
Campurkan gerlis segera (kira-kira 14 g) dengan 40 g gula dan 250 ml air sejuk.
Masak tanpa ditutup dalam mangkuk pyrex kaca selama 3½ hingga 4½ minit
menggunakan 800W, sehingga gerlis/aising menjadi lutsinar. Kacau dua kali
semasa memasak.
Sapukan stik babi dengan
minyak dan rempah. Letakkan
ia dalam satu bulatan di atas
rak. Selepas menggril biarkan
selama 2-3 minit.
MEMASAK JEM
Letakkan 600 g buah-buahan (contohnya beri campur) di dalam mangkuk pyrex
kaca bertutup yang sesuai saiznya. Tambahkan 300 g gula penjeruk dan kacau
rata. Masak bertutup selama 10-12 minit menggunakan 800 W.
Kacau beberapa kali semasa memasak. Tuangkan langsung ke dalam gelas-gelas
jem yang kecil dengan penutup putar. Biarkan pada penutup selama 5 minit.
Korek empulur epal dan
isikan dengan kismis dan
jem. Letakkan sedikit hirisan
badam di atasnya. Letakkan
epal di atas bekas pyrex kaca
yang leper. Letakkan bekas
langsung di atas pinggan
putar.
MEMASAK PUDING
Campurkan serbuk puding dengan gula dan susu (500 ml) dengan mengikut
arahan pembuat dan kacau rata. Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang
sesuai saiznya. Masak bertutup selama 6½ hingga 7½ minit menggunakan 800
W. Kacau beberapa kali semasa memasak.
MEMERANGKAN HIRISAN BADAM
Selerakkan 30 g badam yang dihiris dengan rata di atas pinggan seramik
bersaiz sederhana. Kacau beberapa kali semasa memerang selama 3½ hingga
4½ minit menggunakan 600 W. Biarkan ia selama 2-3 minit di dalam ketuhar.
Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan!
26
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 26
10/29/2015 12:59:25 PM
MEMBERSIHKAN KETUHAR GELOMBANG MIKRO ANDA
MENYIMPAN DAN MEMBAIKI KETUHAR GELOMBANG
MIKRO ANDA
Bahagian-bahagian ketuhar gelombang mikro anda yang berikut harus
dibersihkan secara tetap untuk mencegah minyak dan remah-remah makanan
daripada terkumpul:
Beberapa langkah berjaga-jaga yang mudah harus diambil apabila menyimpan
atau membaiki ketuhar gelombang mikro anda.
Ketuhar tidak boleh digunakan jika pintu atau kedap pintunya rosak:
• Permukaan dalam dan luar
• Pintu dan kedap pintu
• Pinggan putar dan Gelang roda
SENTIASA pastikan bahawa kedap pintu bersih dan pintu tertutup
dengan betul.
MALAY
• Engsel pecah
• Kedap semakin merosot prestasinya
• Bingkai ketuhar herot atau bengkok
Hanya juruteknik servis gelombang mikro yang berkelayakan sahaja yang
boleh melakukan pembaikan.
Kegagalan mengekalkan ketuhar dalam keadaan yang bersih
boleh mengakibatkan kerosakan pada permukaannya yang boleh
memendekkan hayat peralatan ini dan mungkin mengakibatkan
situasi yang berbahaya.
JANGAN SEKALI-KALI menanggalkan bingkai luar dari ketuhar. Jika
ketuhar rosak dan perlu dibaiki atau anda berasa ragu-ragu tentang
keadaannya:
• Cabut palamnya dari soket dinding
• Hubungi pusat perkhidmatan selepas jualan yang terdekat
1. Bersihkan permukaan luar dengan kain lembut dan air suam yang
bersabun. Bilas dan keringkan.
Jika anda ingin menyimpan ketuhar anda buat sementara waktu,
pilihlah tempat yang kering dan tidak berhabuk.
Sebabnya : Habuk dan keadaan yang lembap boleh merosakkan
bahagian-bahagian yang berfungsi di dalam ketuhar.
2. Bersihkan sebarang percikan atau kotoran pada permukaan dalam
atau pada gelang roda dengan kain bersabun. Bilas dan keringkan.
3. Untuk melonggarkan remah-remah makanan yang telah keras dan
menghilangkan bau, letakkan secawan jus lemon yang dicampurkan
dengan air di atas pinggan putar dan panaskan selama sepuluh minit
pada kuasa maksimum.
Ketuhar gelombang mikro ini bukan untuk kegunaan komersil.
4. Basuh pinggan yang selamat digunakan di dalam mesin basuh
pinggan mangkuk apabila perlu.
JANGAN tumpahkan air ke dalam lubang pengalihudaraan. JANGAN
SEKALI-KALI menggunakan sebarang produk yang melelaskan atau
pelarut kimia. Berhati-hati terutamanya apabila membersihkan kedap
pintu bagi memastikan tiada serpihan yang:
•Terkumpul
• Mencegah pintu daripada tertutup dengan betul.
Bersihkan rongga ketuhar gelombang mikro sebaik sahaja selepas
setiap kali digunakan dengan larutan bahan cuci yang tidak begitu
kuat, tetapi biarkan ketuhar gelombang mikro sejuk dahulu sebelum
membersihkannya untuk mengelakkan kecederaan.
27
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 27
10/29/2015 12:59:25 PM
APA YANG PERLU DILAKUKAN JIKA ANDA BERASA RAGURAGU ATAU MENGHADAPI MASALAH
Percikan bunga api dan bunyi meletup-letup berlaku di dalam ketuhar (pengarkaan).
• Adakah anda menggunakan bekas yang mempunyai perapi logam?
• Adakah anda tertinggal garpu atau perkakas logam yang lain di dalam ketuhar?
• Adakah kerajang aluminium terlalu hampir dengan dinding bahagian dalam?
MALAY
Jika anda menghadapi sebarang masalah yang disenaraikan di bawah cuba
penyelesaian yang diberikan.
Ini adalah perkara biasa.
•
•
•
•
Terdapat asap dan bau busuk semasa kali pertama mengendalikannya.
• Ia adalah keadaan sementara yang berpunca daripada pemanasan komponen
baharu. Asap dan bau akan hilang sepenuhnya selepas 10 minit dikendalikan.
Bagi menghilangkan bau dengan lebih cepat, sila kendalikan ketuhar gelombang
mikro dengan meletakkan lemon atau jus lemon di dalam kabinet.
Jika garis panduan di atas tidak dapat menyelesaikan masalah anda, hubungi
pusat khidmat pelanggan SAMSUNG setempat anda.
Sila sediakan maklumat yang berikut;
• Nombor model dan nombor siri, biasanya dicetak di bahagian belakang ketuhar.
• Butiran waranti anda
• Perihalan jelas mengenai masalah tersebut.
Kemudian hubungi wakil penjual setempat anda atau khidmat selepas jualan
SAMSUNG.
Pemeluwapan di dalam ketuhar.
Aliran udara di sekeliling pintu dan bingkai luar.
Pantulan cahaya di sekeliling pintu dan bingkai luar.
Wap keluar dari sekeliling pintu atau bolong-bolong.
Ketuhar tidak bermula apabila anda menekan butang Start (Mula) ( ).
• Adakah pintunya tertutup rapat?
Makanan tidak masak langsung.
• Sudahkah anda menetapkan pemasa dengan betul dan/atau menekan butang
Start (Mula) ( )?
• Adakah pintunya tertutup?
• Adakah litar elektrik anda mempunyai beban yang berlebihan yang
menyebabkan fius terbakar atau menyebabkan alat pemutus terpasang?
Makanan sama ada terlampau masak atau kurang masak.
• Adakah jangka masa memasak yang sesuai dilaraskan untuk jenis makanan itu?
• Adakah aras kuasa yang sesuai dipilih?
Ketuhar menyebabkan gangguan pada radio dan televisyen.
• Sedikit gangguan mungkin berlaku pada televisyen atau radio apabila ketuhar
sedang beroperasi. Ini adalah perkara biasa. Untuk menyelesaikan masalah ini,
pasang ketuhar jauh dari televisyen, radio dan aerial.
• Jika gangguan dikesan oleh mikropemproses ketuhar, paparan boleh
ditetapkan semula. Untuk menyelesaikan masalah ini, cabut palam kuasa dan
pasang ia semula. Tetapkan semula masa.
Mentol lampu tidak menyala.
• Mentol lampu tidak boleh digantikan sendiri demi keselamatan anda. Sila
hubungi wakil penjagaan pelanggan Samsung sah yang berhampiran, bagi
meminta jurutera berkelayakan agar menggantikan mentol tersebut.
28
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 28
10/29/2015 12:59:25 PM
SPESIFIKASI TEKNIKAL
MEMO
SAMSUNG berusaha untuk mempertingkatkan produk-produknya sepanjang
masa. Oleh itu, kedua-dua spesifikasi reka bentuk dan panduan pengguna ini
tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan.
GE83K
Sumber kuasa
230 V ~ 50 Hz
Penggunaan kuasa
Gelombang mikro
Gril
Mod Kombinasi
1200 W
1100 W
2300 W
Kuasa output
100 W / 800 W (IEC-705)
Frekuensi pengendalian
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Kaedah pendinginan
Motor kipas pendingin
Dimensi (L x T x D)
Bahagian luar
Rongga ketuhar
489 x 275 x 372 mm
330 x 211 x 324 mm
Isi padu
23 liter
Berat
Bersih
Kira-kira 12.5 kg
MALAY
Model
29
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 29
10/29/2015 12:59:25 PM
MEMO
MALAY
MEMO
30
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 30
10/29/2015 12:59:25 PM
MEMO
MEMO
MALAY
31
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 31
10/29/2015 12:59:25 PM
SOALAN STAU KOMEN ?
NEGARA
HUBUNGI
ATAU LAWATI KAMI DI
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04283C-00
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_MS.indd 32
10/29/2015 12:59:25 PM
GE83K
微波炉
用户手册和烹调指南
想像无限可能
感谢您购买本三星产品。
请注意三星保修服务不包括产品操作讲解、纠正不当安装、进行正常清洁或维护。
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 1
10/29/2015 12:55:41 PM
重要安全说明
简体中文
目录
重要安全说明.........................................................................................................2
仅限微波功能......................................................................................................... 2
仅限微波功能 - 可选............................................................................................ 4
快速查找指南......................................................................................................... 8
附件......................................................................................................................... 9
微波炉构造............................................................................................................. 9
控制面板.................................................................................................................10
安装微波炉.............................................................................................................10
设置时间.................................................................................................................11
微波炉的工作原理................................................................................................ 11
检查微波炉是否工作正常.................................................................................... 12
设置节能模式.........................................................................................................12
烹调/加热...............................................................................................................12
功率级别.................................................................................................................13
停止烹调.................................................................................................................13
调整烹调时间.........................................................................................................13
使用快速加热/烹调功能...................................................................................... 14
快速加热/烹调设置.............................................................................................. 14
使用自动强力解冻功能........................................................................................ 15
自动强力解冻设置................................................................................................ 15
选择附件.................................................................................................................16
烤功能.....................................................................................................................16
组合使用微波和烤................................................................................................ 16
多级烹调.................................................................................................................17
关闭蜂鸣器.............................................................................................................17
安全锁定您的微波炉............................................................................................ 18
餐具指南.................................................................................................................18
烹调指南.................................................................................................................19
清洁您的微波炉.................................................................................................... 27
存放和修理您的微波炉........................................................................................ 27
如有疑问或遇到问题时怎么办........................................................................... 28
技术规范.................................................................................................................29
请认真阅读并留作以后参考。
仅限微波功能
警告:如果微波炉门或者门封条损坏,在由生
产厂家培训合格的维修人员修好之前,请勿使
用微波炉。
警告:对于涉及到拆除防止微波能量泄漏的外
壳之维修操作,除合格的维修人员外,其他人
员在执行此操作时会有危险。
警告:不得将液体和其他食物放在密封容器内
加热,因为这样可能会发生爆炸。
警告:只有在向儿童交待清楚使用说明,使其
能安全使用微波炉并了解使用不当的危险后,
才允许儿童独自使用微波炉。
本设备专为家庭使用而设计,不适用于诸如以
下场合:
• 商店、办公室和其他工作环境的员工厨房区;
• 农舍;
• 由酒店、汽车旅馆和其他居住环境内的客户使用
的情况;
2
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 2
10/29/2015 12:55:41 PM
• 住宿加早餐的快捷酒店环境。
微波炉应经常清洁,去除任何残留的食物。
只能使用适合在微波炉中使用的器皿。
如果没有保持微波炉清洁,将导致表面损坏,
影响设备的使用寿命,还可能导致危险情况。
微波炉只应放在台面(独立式)上使用,不得
将微波炉放置在橱柜中使用。
微波烹调期间不得用金属容器盛放食物和饮
料。
不要用水喷射清洗本设备。
此微波炉专为加热食物和饮料而设计。如果用
来烘干食物或衣服,或加热暖贴、拖鞋、海
绵、湿布及类似物品,可能会有导致人身伤
害、起火或火灾的危险。
设备不适合安装在机动车、有篷卡车和类似车
辆中。
本设备不可由肢体不健全、感觉或精神上有障
碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使
用,除非有负责他们安全的人员对其使用本产
品及进行监督或提供相关指导。
如发现(出现)冒烟,请先关闭设备,断开电
源并保持炉门关闭,以便熄灭火焰。
对饮料进行微波加热可能会产生延迟的喷发沸
腾,因此在接触容器时应格外小心。
应照看好儿童,确保他们不会玩耍本设备。
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健全、感
觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的
人,如果有人对其进行监督或提供相关安全使
用指导并了解相关危险的情况下,才可以使用
本设备。禁止儿童摆弄本设备。在没有监督的
情况下,不应该让儿童清洁和维护本设备。
应该对奶瓶和婴儿食品罐中的牛奶或食物进行
搅拌或摇动,并且在喂给婴儿之前务必检查其
温度,以避免烫伤。
带壳的鸡蛋和整个煮硬了的鸡蛋不应在微波炉
中加热,因为它们可能会发生爆炸,甚至在微
波炉加热之后仍可能爆炸。
3
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 3
10/29/2015 12:55:41 PM
简体中文
在塑料或纸制容器中加热食物时,请密切注视
微波炉,因为可能会起火。
仅限微波功能 - 可选
简体中文
如果电源线损坏,必须由生产厂家、厂家的服
务代理或具有相同资质的专业人员进行更换,
以防止发生危险情况。
警告:在用组合模式操作本设备时,由于会产
生热量,儿童必须在成年人的监督下才能使用
微波炉。
本微波炉应该按正确方向放置,高度应该让使
用者能够轻松接触内腔和控制面板为宜。
本设备在使用期间会变热。应注意避免碰触微
波炉内的加热元件。
在新微波炉首次使用之前,应该先放入一盆水
加热运行 10 分钟后再开始使用。
警告:在使用期间,某些易接近的部件可能会
变热。不应让小孩子接近微波炉。
如果微波炉产生奇怪的噪音、烧焦的味道或烟
雾,请立即拔下电源插头,并联系最近的服务
中心。
不要使用蒸汽清洁器清洁。
不要使用粗糙的研磨性清洁器或尖锐的金属刮
刀清洁微波炉门玻璃,因为这些东西会刮伤玻
璃表面,并可能导致玻璃粉碎。
微波炉必须放在离插座较近的地方。
警告:在更换微波炉灯之前请确保关闭微波炉
电源,以避免发生触电。
不要使用粗糙的研磨性清洁器或尖锐的金属刮
刀清洁微波炉门玻璃,因为这些东西会刮伤玻
璃表面,并可能导致玻璃粉碎。
警告:在使用过程中本产品及其易接近的部件
可能会变热。
4
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 4
应注意避免碰触加热元件。
10/29/2015 12:55:41 PM
严禁未满 8 岁的儿童靠近本设备及其电源
线。
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健全、感
觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的
人,如果有人对其进行监督或提供相关安全使
用指导并了解相关危险的情况下,才可以使用
本设备。禁止儿童摆弄本设备。在没有监督的
情况下,不应该让儿童清洁和维护本设备。
常规安全
设备使用期间门或外表面可能会变热。
本微波炉必须按照地方和国家规定正确接地。
必须由合格人员实施改装或维修。
请勿用微波功能加热盛放在密闭容器内的食物或液体。
请勿使用苯、稀释剂、酒精、蒸汽清洁器或高压清洁器来清洁微波炉。
请勿将微波炉安装在下列位置:加热器或易燃物品附近;潮湿、油污或布
满灰尘的地方;直接暴露在阳光下和雨水能够淋到的地方;或可能会发生
燃气泄漏的地方;或不平的表面。
定期用干布清除电源插头端子和接触点上的异物。
本设备工作时可接触到的表面的温度可能会较
高。
请勿拉扯或过度弯曲电源线,也不要在电源线上放置重物。
如果发生气体(如丙烷气体、液化石油气等)泄漏,请立即通风。请勿触
摸电源线。
本设备不适用于通过外部定时器或独立远程控
制系统方式来操作。
请勿用湿手触摸电源插头。
在微波炉正在运转时,请勿通过拔下电源插头来关闭微波炉。
请勿将手指或异物插入设备。如果有异物进入了微波炉,请拔掉电源线,
然后联系当地三星服务中心。
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健全、感
觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的
人,如果有人对其进行监督或提供相关安全使
用指导并了解相关危险的情况下,才可以使用
本设备。禁止儿童摆弄本设备。不应该让儿童
清洁和维护本设备,除非他们已经年满 8 岁
并有成年人监护。
请勿对设备施加过大的压力或撞击。
请勿将设备放置在较脆弱的物体上。
确保电源电压、频率和电流值与产品规格相匹配。
请将电源插头牢固地插入墙壁插座中。请勿使用多插头转接器、延长线或
变压器。
5
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 5
10/29/2015 12:55:41 PM
简体中文
除非有家长严密监护,否则未满 8 岁的儿童
应远离设备。
微波警告
简体中文
请勿将电源线挂在金属物体上。确保将电源线放在两个物体之间或微波炉
后面。
请不要使用已损坏的电源插头、电源线或松动的墙壁插座。如果出现电源
插头或电源线损坏,请联系当地三星服务中心。
对饮料进行微波加热可能会产生延迟的喷发沸腾;在接触容器时应始终格
外小心。在接触容器之前,务必让饮料至少放置 20 秒以使其冷却。如有
必要,在加热时搅拌。务必在加热后搅拌。
请勿向设备上倒水或直接喷水。
如果发生烫伤,请马上采取以下急救措施:
请勿在微波炉上面、内侧或微波炉门上放置物品。
1. 将烫伤部位浸在冷水中,至少 10 分钟。
请勿将诸如杀虫剂等易挥发性物质喷洒到微波炉上。
2. 用清洁、干燥的布包扎。
请勿在微波炉内存储易燃物。在加热含有酒精的食物或饮料时要格外小
心,因为酒精蒸汽可能会接触到微波炉的加热零部件。
3. 不要抹任何霜剂、油剂或者洗剂。
为了避免损坏瓷盘或烤架,烹调结束后请不要将瓷盘或烤架立即放入水中
儿童可能会撞到微波炉门上或被门缝夹到手指。在打开或关闭微波炉门
时,应该让儿童远离。
请不要将微波炉用于高温油炸,因为无法控制油温。这可能会导致热油突
然沸腾溢出。
6
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 6
10/29/2015 12:55:41 PM
微波炉安全注意事项:
微波炉操作安全注意事项:
只能使用微波安全的器皿。不要使用金属容器、镶金或镶银的餐具、串肉
扦等。
不遵守以下的安全注意事项,可能导致对人体有害的微波泄露。
不要在微波炉门打开的情况下使用微波炉。不要胡乱拨弄安全门锁装置(
门销)。不要将任何东西插入安全门锁装置的锁孔。
取出包扎用的金属线。可能会产生电弧。
少量食物需使用较短加热时间,以防食物过热或烧焦。
不要使用已损坏的微波炉。如果微波炉损坏,在由合格维修人员修好之
前,请勿使用。
重要说明:微波炉门必须正确关闭。不得弯折微波炉门;门铰链不得损坏
或松动;门密封条和密封面板不得损坏。
使电源线和电源插头远离水和热源。
为避免发生爆炸的危险,请不要在微波炉中加热带壳的鸡蛋和整个煮硬了
的鸡蛋。不要加热密封或真空包装的容器、坚果、西红柿等。
不要在通风口上盖布或纸。这会有引发火灾的危险。微波炉可能会因过热
而自动停机,在充分冷却之前会一直保持停机状态。
必须由合格技术人员实施任何调整或修理工作。
在从微波炉内取出盘子时,务必使用隔热手套。
为避免加热的液体出现喷发式沸腾,在加热过程中或加热结束后应进行搅
拌,并且在加热后至少应冷却 20 秒时间。
在打开微波炉门时与设备保持手臂长度的距离,以避免释放的热气或蒸汽
导致烫伤。
不要在微波炉内空的时候运转它。出于安全起见,如果微波炉内没有任何
东西时启动,30 分钟后会自动断开电源。建议随时在微波炉内放一杯水,
以便在微波炉意外启动时吸收微波能量。
安装设备时按照本手册中的说明与周围保留相应的间隙。(请参阅“安装
微波炉”部分。)
在将其他电器连接到微波炉旁边的插座时应格外小心。
7
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 7
10/29/2015 12:55:41 PM
简体中文
不要在微波炉门和前表面板之间放任何东西,或让食物或者清洁剂残留在
密封条上。每次使用后用湿布擦拭,然后用柔软的干布擦干,以确保门和
门的密封面板保持干净。
请勿用微波炉烘干报纸或衣服。
有限保修
快速查找指南
如果由于客户原因导致本设备或附件损坏,在更换附件或维修受损部件
时,三星公司将收取一定的费用。这一规定涵盖的项目包括:
要烹调某种食物。
1. 将食物放入微波炉。
通过按一次或多次 Power Level(功率级别)按钮
来选择功率级别。
简体中文
• 门、拉手、外部面板或控制面板的凹痕、划伤或损坏。
• 托盘、导辊、转盘转轴或烤架损坏或丢失。
2. 根据需要通过按 10 min(10 分钟)、1 min
(1 分钟)或 10 s(10 秒)按钮设置烹调时间。
请按照本手册所描述的既定用途使用微波炉。本手册中的警告和重要安全
说明并未包括所有可能的条件和出现的情况。在安装、维护和使用微波炉
时,务必遵守常识,小心谨慎。
由于以下这些操作说明综合考虑了各种型号,您的设备的特点可能会与
本手册中的描述略有不同,可能并不是所有的警告标志都可适用。如果
您有任何问题或疑虑,请联系当地三星服务中心,或通过网络从 www.
samsung.com 上寻求帮助和信息。
3. 按 Start(开始)(
结果:
此微波炉仅可用于加热食物。仅供家庭使用。请勿加热装满谷物的任何类
型的纺织品或垫子。如果由于微波炉使用不当或不正确而导致任何损害,
制造商概不负责。
)按钮。
烹调开始。
烹调结束时微波炉发出四次蜂鸣声。
如果想要解冻某种食物。
1. 将冷冻的食物放入微波炉中。
根据要解冻的食物类型,按 Power(强力解冻)
( )按钮一次或多次。
为了避免导致微波炉表面损坏和危险情况,请务必保持微波炉清洁并给予
妥善维护。
2. 根据需要按 kg(千克)和 100g(100克)按钮选
择食物重量。
3. 按 Start(开始)(
)按钮。
如果想要额外增加烹调时间。
将食物留在微波炉中。
根据需要按 +30s(+30 秒)按钮一次或多次,
每按一次增加 30 秒。
8
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 8
10/29/2015 12:55:43 PM
微波炉构造
要烤某种食物。
1. 通过按 Grill(烤)按钮,设置时间
(10 min(10 分钟)、1 min(1 分钟)和
10 s(10 秒)),然后按 Start(开始)( )
按钮,将烤架预热到所需的温度。
1
2
3
5
4
3. 按 Start(开始)(
简体中文
2. 在预热完成后,打开微波炉门,将食物放在微波炉
内的支架上。按 Grill(烤)按钮。
通过按 10 min(10 分钟)、1 min(1 分钟)和
10 s(10 秒)按钮选择烹调时间。
)按钮。
附件
根据您所购买的型号,提供用于不同用途的一些附件。
6
1. 转盘支撑环,放在微波炉的中央。
目的:
转盘支撑环支持转盘。
2. 转盘,放在转盘支撑环上,中间需安装在转盘转轴
上。
目的:
转盘作为主要烹调平台,可以很容易取
下来清洗。
3. 烧烤支架,放在转盘上。
目的:
7
8
9
10
1. 门
7. 转盘
2. 通风孔
8. 转盘转轴
3. 烤
9. 转盘支撑环
4. 灯
10. 安全门锁孔
5. 显示屏
11. 开门按钮
6. 门销
12. 控制面板
11
12
金属支架可在烧烤和组合烹调中使用。
请勿在没有转盘支撑环和转盘时使用微波炉。
9
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 9
10/29/2015 12:55:44 PM
控制面板
安装微波炉
简体中文
请将微波炉放在离地面 85 厘米的平稳表面上。该平稳表面的坚固程度应
足以安全承受微波炉的重量。
1. 安装微波炉时应确保有足够的通风空间,后面和侧
面至少有 10 厘米(4 英寸)的空间,顶部至少有
20 厘米(8 英寸)的空间。
1
离地面
85 厘米
8
9
3
10
6
离侧面
10 厘米
3. 微波炉必须放在离插座较近的地方。
11
5
离后面
10 厘米
2. 拿掉微波炉內的所有包装材料。
安装转盘支撑环和转盘。
检查转盘是否能自由转动。
2
4
离顶部
20 厘米
如果电源线损坏,必须使用生产厂家或厂家的服务代理提供的专用电
源线或配件进行更换。
为安全起见,请使用 3 相、230 伏、50 Hz 的交流接地插座。如该微
波炉的电源线损坏,则必须由专用电线代替。
12
不要把微波炉安装在高温或潮湿的环境下,如传统烤箱或电暖炉附
近。必须遵守微波炉的电源规格,并且如需使用延长线,其规格必须
与机器原配的电源线相同。在第一次使用微波炉前,需用湿布擦干净
机器內部和门边密封带。
7
1. 自动强力解冻功能选择
7. 节能按钮
2. 快速加热/烹调功能选择
8. 重量选择
3. 微波炉模式按钮
9. 组合模式按钮
4. 烤模式按钮
10. 时钟设置
5. 时间设置按钮
11. +30 秒按钮
6. 停止/取消按钮
12. 开始按钮
10
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 10
10/29/2015 12:55:44 PM
微波炉的工作原理
您的微波炉具有内置时钟。当提供电源时,“:0”、“88:88”或
“12:00”会自动显示在显示屏内。
请设置当前时间。可以使用 24 小时或 12 小时两种表示法显示时间。
以下情况下,您必须设置时钟:
• 在您第一次安装微波炉时
• 电源故障后
微波是高频电磁波;释放的能量可用于烹调或加热食物,而不会改变构成
或颜色。
您可以使用微波炉来:
• 解冻
• 快速加热/烹调
• 烹调
烹调原则。
进行夏令时和冬令时转换时不要忘记重新设置时间。
1. 由磁电管产生的微波在食物在转盘上转动时,均匀
地分布在上面。于是,食物就被均匀地烹调。
1. 时间表示法...
24 小时表示法。
12 小时表示法。
然后按时钟按钮一两次。
2. 微波被食物吸收,最多可达到大约 1 英寸
(2.5 厘米)的深度。烹调随着热量在食物内的渗透
继续进行。
2. 用 hour(小时)按钮设置小时,用 min(分钟)
按钮设置分钟。
3. 烹调时间根据使用的容器和食物的性质而有所不
同:
• 数量和密度
• 含水率
• 初始温度(是否冷冻)
3. 显示正确的时间后,按时钟按钮来启动时钟。
结果:
当食物中心被渗入的热量烹调时,即使您将食物拿
出微波炉,烹调还会继续。因此,必须遵照烹调方法和本手册中指定
的待机时间,以确保:
只要不使用微波炉,就显示时间。
• 食物均匀烹调,直到食物中心
• 整个食物内温度一致
11
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 11
10/29/2015 12:55:45 PM
简体中文
设置时间
简体中文
检查微波炉是否工作正常
烹调/加热
利用下面的简单步骤,您可以检查微波炉是否一直工作正常。推动控制面
板右下角的大按钮,打开微波炉门。
首先,将一碗水放在转盘上。然后关上门。
以下步骤为您解释如何烹调或加热食物。
请务必在离开微波炉前检查烹调设置。
首先,把食物放在转盘的中央。然后关上门。
1. 按 Power Level(功率级别)按钮,通过按适当次
数的 1 min(1 分钟)按钮,将时间设置为 4-5 分
钟。
1. 按功率级别按钮。
2. 按 Start(开始)(
结果:
结果:
)按钮。
微波炉对水持续加热 4 至 5 分钟。水
会沸腾起来。
800 W(最大烹调功率)指示会显示
在显示屏上:
再次按功率级别按钮,选择合适的功率
级别,直到显示了合适的瓦数为止。请
参见下一页的功率级别表。
2. 通过按 10 min(10 分钟)、1 min(1 分钟)和
10 s(10 秒)按钮设置烹调时间。
微波炉的插头必须插入合适的电源插座。
转盘必须放在微波炉中正确的位置。
如果使用了除最大值的功率级别,需要更长的时间才能使水沸腾。
3. 按 Start(开始)(
结果:
设置节能模式
本微波炉具有节能模式。此功能可让微波炉在不使用时节省电力。
• 按节能按钮。
• 若要退出节能模式,请打开微波炉门,显示屏上会
显示当前时间。微波炉已可供使用。
)按钮。
微波炉灯亮起,转盘开始旋转。
1)烹调开始,微波炉会在烹调结束时
发出四次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出三次蜂鸣声。
(每隔一分钟一次)
3)重新显示当前时间。
切勿在微波炉空着时开启机器。
12
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 12
10/29/2015 12:55:46 PM
功率级别
停止烹调
您可以选择以下功率级别。
您可以随时停止烹调以查看食物。
功率级别
烤
高
800 W
-
中高
600 W
-
中
450 W
-
中低
300 W
-
解冻( )
180 W
-
低/保温
100 W
-
-
1100 W
烤
)
600 W
1100 W
组合 II(
)
450 W
1100 W
组合 III(
)
300 W
1100 W
结果:
烹调停止。要继续烹调,关上门并再次
按 Start(开始)( )。
2. 要完全停止;
按 Stop(停止)(
结果:
简体中文
最大功率
组合 I(
1. 暂停;
打开微波炉门。
输出
)按钮。
烹调停止。
如果要取消烹调设置,请再次按
Stop(停止)( )按钮。
在开始烹调前只要按 Stop(停止)(
置。
)按钮就可以取消任何设
调整烹调时间
您可以按 +30秒 按钮增加烹调时间,每按一次将增加 30 秒。
1. 每按 +30s(+30秒)按钮一次增加 30 秒烹调时
间。
如果您选择较高的功率级别,则必须缩短烹调时间。
如果您选择较低的功率级别,则必须加长烹调时间。
2. 按 Start(开始)(
)按钮。
13
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 13
10/29/2015 12:55:46 PM
使用快速加热/烹调功能
使用快速加热功能时,烹调时间将自动设置。
您可以根据需要多次按相应的快速加热按钮来调整食物份量。
简体中文
首先,把食物放在转盘的中央,然后关上微波炉门。
根据您的需要多次按相应的快速加热/烹调按钮。
结果:
按 Start(开始)( )按钮开始烹
调。 当烹调结束时:
1)微波炉发出四次蜂鸣声。
2)结束提醒信号将发出三声蜂鸣声。
(每隔一分钟一次)
3)重新显示当前时间。
例如:
Drinks(饮料)按钮两次可再热一杯咖啡。
按
有关详情,请参见下一页上的表格。
食物/按钮
份量
饮料
(常温的咖啡、
牛奶、茶、水)
150 毫升
(1 杯)
250 毫升
(1 大杯)
冷冻迷你披萨
150 克
(4-6 块)
250 克
(7-9 块)
冷冻意大利面
200 克
400 克
2-3 分钟 将冷冻的焗烤面食放入适当尺寸
的耐热玻璃盘中。将盘子放在支
架上。此程序适用于冷冻的焗烤
面食,如烤宽面条、粗通心粉或
通心面。
冷冻鱼
200 克
400 克
2-3 分钟 将冷冻的焗烤鱼放入适当尺寸的耐
热玻璃盘中。将盘子放在支架上。
此程序适用于包含带有蔬菜和酱汁
浇头的鱼片的现成冷冻食物。
只能使用微波安全的容器。
快速加热/烹调设置
下表列出了 6 种自动烹调的程序、份量、待机时间和适当的建议。
食物/按钮
份量
待机时间
建议
即食餐
(冷藏)
300-350 克
400-450 克
3 分钟
放在瓷盘上并盖上微波保鲜膜。
此程序适用于包含三种食物的饭菜
(例如带汁的肉、蔬菜和土豆、
米饭或面食等配菜)。
冷冻即食餐
300-350 克
400-450 克
4 分钟
取出冰冻的现成饭菜并检查碟子是
否可在微波炉中使用。刺破现成饭
菜的保鲜膜。将冰冻的现成食物放
在中央。此程序适用于包含三种
食物的冰冻现成饭菜(例如带汁的
肉、蔬菜和土豆、米饭或面食等
配菜)。
待机时间
建议
1-2 分钟 倒入瓷杯中,不盖盖子加热。将杯
子(150 毫升)或大杯(250 毫
升)放置在转盘中央,放置前后小
心搅拌。
-
将冷冻的小乳蛋饼或迷你比萨均匀
地放在支架上。
14
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 14
10/29/2015 12:55:47 PM
使用自动强力解冻功能
自动强力解冻设置
自动解冻功能可以解冻肉类、家禽、鱼、面包/蛋糕。解冻时间和功率级别
将自动设定。
您只需选择程序和重量。
下表列出了各种自动解冻的程序、份量、待机时间和适当的建议。
在解冻前去掉所有包装材料。将肉类、家禽、鱼和面包/蛋糕放在瓷盘上。
代码/食物
只能使用微波安全的碟子。
1. 通过一次或多次按自动解冻( )按钮选择烹调食物
的类型。(有关进一步的详细信息,请参考背面的表
格)
3. 按 Start(开始)(
)按钮。
结果:
•解冻开始。
•解冻进行到一半时微波炉发出蜂鸣声
提示您将食物翻过来。
•再次按 Start(开始)( )按钮完
成解冻。
您也可以手动解冻食物。为此,请选择功率级别为 180 W 的微波烹调/加
热功能。有关进一步的详细信息,请参考第 13 页上标题为“烹调/加热”
一节的内容。
建议
1. 肉类
200-1500 克 20-60 分钟 用铝箔包住边缘。当微波炉发出
蜂鸣声时将肉翻过来。此程序适
用于牛肉、羊肉、猪肉、肉片、
排骨和肉馅。
2. 家禽
200-1500 克 20-60 分钟 用铝箔包住腿和翅尖。当微波炉
发出蜂鸣声时将家禽翻过来。此
程序适合整只鸡和鸡块。
3. 鱼
200-1500 克 20-50 分钟 用铝箔包住整条鱼的尾巴。当微
波炉发出蜂鸣声时将鱼翻过来。
此程序适合整只鱼类和鱼块。
4. 面包/蛋糕
125-625 克
2. 按 kg(千克)和 100g(100克)按钮选择食物重量。
最大重量可以为 1500 克。
待机时间
5-20 分钟
将面包放在吸油纸上,当微波炉
发出蜂鸣声时马上将面包翻过
来。如果可能,将蛋糕放在瓷盘
上,当微波炉发出蜂鸣声时马上
将蛋糕翻过来。(当您打开微波
炉门时,微波炉仍处于操作状态
并停止。)此程序适用于各种面
包(整个的或切片的)以及面包
卷和棍子面包。将面包卷摆成一
圈。此程序适用于各种酵母蛋
糕、饼干、干酪饼和松饼。它不
适用于酥类/酥皮糕点、水果和
奶油蛋糕以及带巧克力浇头的
蛋糕。
若要手动解冻食物,请选择功率级别为 180 W 的手动解冻功能。
有关手动解冻和解冻时间的详细信息,请参考第 23 页。
15
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 15
10/29/2015 12:55:47 PM
简体中文
首先,把冷冻的食物放在转盘的中央,然后关上门。
份量
选择附件
组合使用微波和烤
应使用微波安全容器;切勿使用塑料容器、塑料碟、纸杯、纸巾等。
您还可以将微波烹调与烤组合使用,可以迅速烹调食物,同时将食物烘
焦。
简体中文
如果您要选择组合烹调模式(烤和微波),只能使用不
损坏微波炉的微波安全容器。
请始终使用不损坏微波炉的微波安全餐具。玻璃盘和瓷盘是理想的餐
具,因为它们使微波能均匀地穿透食物。
有关适用的餐具和器皿的进一步详细信息,请参考第
18-19 页的“餐具指南”。
请始终在接触微波炉中的容器时使用微波炉手套,因为容器会非常
热。
烤功能
利用烤功能,您不必使用微波模式就可以迅速将食物加热并烘焦。为此,
微波炉配有一个烤架。
1. 推动控制面板右下角的大按钮,打开微波炉门。
将食物放在支架上,然后将支架放在转盘上。
关上微波炉门。
1. 通过按 Grill(烤)按钮,设置时间(10 min(10
分钟)、1 min(1 分钟)和 10 s(10 秒)),
然后按 Start(开始)按钮,将烤架预热到所需的
温度。
2. 按组合按钮。
结果:
将显示以下指示:
组合
(微波+烤模式)
600 W (输出功率)
2. 在预热完成后,打开微波炉门,将食物放在支架
上。
选择适当的功率级别:方法是按组合按钮,直到显示了相应的功率级
别为止。
3. 按 Grill(烤)按钮。通过按 10 min(10 分钟)
、1 min(1 分钟)和 10 s(10 秒)按钮选择烹调
时间。(最长烧烤时间为 60 分钟。)
您不能设置烤的温度。
3. 通过按 10min(10 分钟)、1min(1 分钟)和
10s(10 秒)按钮设置烹调时间。最长烹调时间为
60 分钟。
4. 按 Start(开始)( )按钮。
结果:
微波炉灯亮起,转盘开始旋转。
1)烹调开始,微波炉会在烹调结束时
发出四次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出三次蜂鸣声。
(每隔一分钟一次)
3)重新显示当前时间。
4. 按 Start(开始)(
结果:
如果在烤过程中出现加热器关闭后又打开,请不要担心。系统这样做
的目的是避免微波炉过热。
)按钮。
组合烹调开始。当烹调结束时。
1)微波炉发出四次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出三次蜂鸣声。
(每隔一分钟一次)
3)重新显示当前时间。
微波和烤组合烹调模式的最大微波炉功率是 600 W。
请在接触微波炉中的碟子时一直使用微波炉手套,因为容器会非常
热。
16
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 16
10/29/2015 12:55:47 PM
多级烹调
5. 按 Grill(烤)按钮。
烤模式(II):
您的微波炉可以通过编程分三个步骤烹调食物。
例如:
希望解冻食物后直接烹调食物,而不必在每个步骤完成后重
您
新设置微波炉。您可以分下列三个步骤解冻并烹调 500 克鱼
肉:
•解冻
•烹调 I
•烹调 II
7. 按 Start(开始)(
您可以设置两至三个步骤进行多步烹调。
如果设置为分三个步骤,第一个步骤必须是解冻。
在您设置完最后一个步骤后再按( )按钮。
1. 按一次或多次 Power(强力解冻)(
结果:
)按钮。
2. 通过按 kg(千克)和 100g(100克)按钮适当次
数来设置重量(例如,500 克)。
简体中文
6. 通过按 10 min(10 分钟)、1 min(1 分钟)
和 10 s(10 秒)按钮适当次数来设置烹调时间
(例如,5 分钟)。(最长烧烤时间为 60 分钟。)
)按钮。
依次会选中三种模式 [解冻和烹调
(I, II)]。按照您选择的解冻模式,
解冻进行到一半时微波炉会发出蜂鸣声
提示您将食物翻过来。烹调结束时微波
炉发出四次蜂鸣声。
•结束提醒讯号将发出三次蜂鸣声。
(每隔一分钟一次)
•重新显示当前时间。
关闭蜂鸣器
您可以随时关闭蜂鸣器。
3. 按 Power Level(功率级别)按钮。
微波模式(I):
1. 同时按 Stop(停止)(
( )按钮。
结果:
; 根据需要通过再按一次或多次 Power Level(功
率级别)按钮来设置功率级别。(例如 600 W)
4. 通过按 10 min(10 分钟)、1 min(1 分钟)和
10 s(10 秒)按钮适当次数来设置烹调时间(例
如,4 分钟)。
)和 Start(开始)
每次您按按钮时微波炉将不发出蜂鸣
声。
2. 若要重新打开蜂鸣器,再次同时按 Stop(停止)
( )和 Start(开始)( )按钮。
结果:
微波炉工作时蜂鸣器重新处于打开状
态。
17
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 17
10/29/2015 12:55:48 PM
安全锁定您的微波炉
餐具
简体中文
您的微波炉配备有特殊的儿童安全程序,该功能可以“锁定”微波炉以确
保儿童或任何不熟悉该微波炉的人不会意外对其进行操作。
可以随时锁定微波炉。
1. 同时按 Stop(停止)(
按钮。
结果:
)和 Clock(时钟)
微波炉被锁定(无法选择任何功能)。
• 聚苯乙烯杯
✓
可用于加热食物。但过热时聚苯乙
烯可能会熔化。
• 纸袋或报纸
✗
可能会着火。
• 再生纸或金属边包装
✗
可能会产生电弧。
• 微波炉和餐桌两用器
具
✓
除非镶有金属边,否则可以使用。
• 纯玻璃器具
✓
可用于加热食物或液体。但在突然
加热时易损的玻璃器具可能会破
裂。
• 玻璃罐
✓
必须拿掉盖子。只适用于加热。
• 碟子
✗
可能会产生电弧或着火。
• 冷冻袋捆扎带
✗
玻璃器具
可以正常使用微波炉。
餐具指南
在微波炉內烹调食物时,微波必须能够穿透食物,而不被所用的碟子反射
或吸收。
因此,必须小心选择餐具。如果餐具上已经标有微波安全字样,您就不用
担心了。
下表中列出了各种餐具,并说明它们是否可在微波炉中使用以及应该如何
使用。
餐具
铝箔
微波安全
✓✗
金属
备注
纸
可使用少量铝箔以防止食物被过度
烹调。如果铝箔离微波炉壁太近或
用量太多可能会产生电弧。
烧烤盘
✓
预加热时间不要超过八分钟。
瓷器和陶器
✓
除非镶有金属边,否则瓷器、陶
器、釉面陶器和骨瓷器通常都适
用。
一次性聚酯纸碟
✓
一些冷冻的食物使用此类包装。
备注
速食包装
2. 若要取消微波炉的锁定,再次同时按 Stop(停止)
( )和 Clock(时钟)按钮。
结果:
微波安全
• 碟、杯、餐巾纸和吸
油纸
✓
适用于短时间烹调和加热。也可吸
收多余的潮气。
• 再生纸
✗
可能会产生电弧。
18
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 18
10/29/2015 12:55:48 PM
餐具
微波安全
烹调指南
备注
微波
塑料
✓
耐热的热塑性塑料尤为适用。其他
的一些塑料在高温时可能会变形或
褪色。不要使用三聚氰胺塑料。
• 保鲜膜
✓
可用于保持水份。不要接触到食
物。撕开保鲜膜时要小心,蒸汽会
逸出。
• 冷冻袋
✓✗
仅可使用耐煮沸或不损坏微波炉的
袋子。不能密封。如有必要,用叉
子刺破。
蜡纸或防油纸
✓
: 推荐
✓
✓✗
微波能量实际上会穿透食物,被食物中的水分、脂肪和糖分吸引并吸收。
微波导致食物中的分子快速移动。这些分子的快速移动产生了摩擦,所产
生的热量便可以烹调食物。
烹调
微波烹调的餐具:
餐具必须允许微波能量穿透它才能发挥最大的效能。微波会被金属(例如
不锈钢、铝或铜)反射,但是它们可以穿透陶器、玻璃和瓷器以及纸和木
头。因此一定不能将食物放在金属容器中烹调。
适合微波烹调的食物:
多种食物适合微波烹调,包括新鲜或冰冻的蔬菜、水果、面食、大米、谷
物、豆类、鱼和肉。沙司、蛋羹、汤、发面布丁、果酱和酸辣酱也可以在
微波炉中加热。通常来说,微波炉适用于平时在炉架上烹调的任何食物。
例如溶化黄油或巧克力(请参见介绍窍门、方法和提示的章节)。
可用于保持水份和防止飞溅。
: 小心使用
✗
: 不安全
烹调过程中进行覆盖
在烹调过程中对食物进行覆盖是非常重要的,这是因为水分会蒸发成水蒸
气,它们在烹调过程中起一些作用。可以用不同的方式覆盖食物: 例如,
用瓷盘、塑料盖或微波保鲜膜。
待机时间
烹调完成后,将食物放置一段时间是非常必要的,这样可以使食物中温度
平均。
19
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 19
10/29/2015 12:55:48 PM
简体中文
• 容器
冰冻蔬菜的烹调指南
大米和面食的烹调指南
简体中文
使用合适的带盖耐热玻璃碗。盖着盖子烹调最短时间 - 见下表。继续烹调
直到达到您需要的效果。
烹调过程中搅拌两次,烹调后搅拌一次。烹调后加盐、调味香草或黄油。
放置期间盖上盖子。
食物
时间
待机时间
(分钟) (分钟)
说明
大米:
使用较大的带盖耐热玻璃碗 - 烹调过程中大米的体积会加
倍。盖上盖子。
烹调结束后,在放置前进行搅拌,加盐或加调味香草和黄
油。
备注: 烹调结束后,大米可能并未吸收所有的水。
面食:
使用较大的耐热玻璃碗。加沸水,一小撮盐并充分搅拌。
盖上盖子。
烹调过程中及烹调后不时地搅拌一下。放置过程中盖上盖
子,之后彻底排干水。
份量
功率
菠菜
150 克
600 W
4½-5½
2-3
加 15 毫升
(1 大汤匙)
冷水。
椰菜
300 克
600 W
9-10
2-3
加 30 毫升
(2 大汤匙)
冷水。
食物
份量
功率
时间
待机时间
(分钟) (分钟)
说明
豌豆
300 克
600 W
7½-8½
2-3
加 15 毫升
(1 大汤匙)
冷水。
大米
(煮成半熟的)
250 克
800 W
16-17
5
加 500 毫升冷
水。
四季豆
300 克
600 W
8-9
2-3
加 30 毫升
(2 大汤匙)
冷水。
糙米
(煮成半熟的)
250 克
800 W
21-22
5
加 500 毫升冷
水。
多种蔬菜
(胡萝卜/豌豆/
玉米)
300 克
600 W
7½-8½
2-3
加 15 毫升
(1 大汤匙)
冷水。
混合米
(大米+菰米)
250 克
800 W
17-18
5
加 500 毫升冷
水。
什锦蔬菜
(中国口味)
300 克
600 W
8-9
2-3
加 15 毫升
(1 大汤匙)
冷水。
混合谷物
(大米+谷物)
250 克
800 W
18-19
5
加 400 毫升冷
水。
面食
250 克
800 W
11-12
5
加 1000 毫升热
水。
20
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 20
10/29/2015 12:55:48 PM
加热
使用合适的带盖耐热玻璃碗。每 250 克新鲜蔬菜加 30-45 毫升(2-3 大汤匙)冷
水,除非对加水量另有建议,见下表。盖着盖子烹调最短时间 - 见下表。继续烹调
直到达到您需要的效果。烹调过程中搅拌一次,烹调后搅拌一次。烹调后加盐、调
味香草或黄油。待机时间为 3 分钟,在此期间盖上盖子。
提示:
将新鲜蔬菜切成差不多大小的块。块切得越小,烹调速度越快。
所有新鲜蔬菜都应该使用全微波功率(800 W)进行烹调。
您的微波炉加热食物所用的时间比普通炉灶所用时间少得多。
下表中的功率级别和加热时间可用作指南。表中确定的时间假定液体为室
温(+18 到 +20°C),冷藏食物的温度为 +5 到 +7 ℃。
份量
时间
(分钟)
待机时间
(分钟)
250 克
500 克
4-4½
7-7½
3
准备成大小相同的小花。
将茎放在中央。
芽甘蓝 250 克
5½-6½
3
加 60-75 毫升水(5-6 大汤匙)。
胡萝卜 250 克
4½-5
3
将胡萝卜切成大小相同的薄片。
花椰菜 250 克
500 克
5-5½
8½-9
3
准备成大小相同的小花。
将较大的小花切开。将茎放在中
央。
小胡瓜 250 克
3½-4
3
将小胡瓜切成薄片。加 30 毫升水
(2 大汤匙)或一块黄油。
烹调到小胡瓜稍微软一点即可。
茄子
250 克
3½-4
3
将茄子切成小片并洒上 1 大汤匙柠
檬汁。
韭葱
250 克
4½-5
3
将韭葱切成片。
蘑菇
125 克
250 克
1½-2
3-3½
3
准备整个小蘑菇或切成片的蘑菇。
不要加水。洒上柠檬汁。用盐和胡
椒粉调味。食用前排干水。
洋葱
250 克
5½-6
3
将洋葱切成片或切成两半。
只加 15 毫升水(1 大汤匙)。
辣椒
250 克
4½-5
3
将辣椒切成小片。
土豆
250 克
500 克
4-5
7½-8½
3
对削皮的土豆称重并将它们切成差
不多大小的两半或四半。
5-5½
3
将大头菜切成小块。
食物
椰菜
大头菜 250 克
进行覆盖
避免加热较大的食物(例如大块的肉),它们可能会在中间被加热之前就
被过度烹调或烤干了。加热小块效果更好。
功率级别和搅拌
一些食物可以用 800 W 的功率进行加热,而另一些可能应该使用 600
W、450 W 或甚至 300 W 的功率。
有关指南,请查看下表。通常情况下,如果食物鲜嫩、份量较大或者容易
被快速加热(例如肉馅饼),则最好使用较低的功率级别加热食物。
在加热过程中充分搅拌或将食物翻过来可以获得最佳的效果。如果可能,
食用前再次搅拌。
加热液体和婴儿食物时应特别注意。为避免液体喷发沸腾和可能的烫伤,
请在加热前、加热过程中和加热后搅拌。放置期间将它们留在微波炉中。
我们建议将一个塑料汤匙或者玻璃棒放在液体中。避免过度加热(从而烧
坏)食物。
最好低估烹调时间,并按需要进行额外的加热。
说明
加热和待机时间
第一次加热食物时,记录下所用的时间将很有帮助,以备将来进行参考。
务必确保加热的食物被充分均匀加热。
加热后将食物放置一段时间,以便使温度平均。
建议在加热后放置 2-4 分钟,除非表中建议了不同的待机时间。
加热液体和婴儿食物时应特别注意。另请参见介绍安全注意事项的章节。
21
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 21
10/29/2015 12:55:49 PM
简体中文
新鲜蔬菜的烹调指南
加热液体
加热婴儿食物和牛奶
关闭微波炉后,务必让液体至少放置 20 秒,以使温度平均。如有必要,
在加热时搅拌,并务必在加热后搅拌。为避免喷发沸腾和可能的烫伤,您
应将一只汤匙或者玻璃棒放入饮料中,在加热前、加热时和加热后搅拌。
此表中的功率级别和时间可用作加热指南。
简体中文
加热婴儿食物
婴儿食物: 放入瓷制深盘中。盖上塑料盖。加热后充分搅拌!
食用前放置 2-3 分钟。再次搅拌并检查温度。
建议的食用温度: 30-40 ℃ 之间。
婴儿牛奶: 将牛奶倒入消毒的玻璃瓶中。加热时不要盖杯盖。给婴儿奶瓶
加热时,一定不要盖奶嘴,因为如果过热可能会导致爆炸。放置前和食用
前充分摇晃! 在给婴儿喂牛奶或食物前,一定要仔细检查其温度。建议的
食用温度: 大约 37 °C.
备注: 婴儿食物在食用前特别需要进行仔细检查以防止烫伤。
下一个表中的功率级别和时间可用作加热指南。
食物
份量
功率
时间
待机时间
(分钟)
婴儿食物
(蔬菜加肉)
190 克
600 W
30 秒。
2-3
放入瓷制深盘
中。盖着盖子烹
调。加热后搅
拌。放置 2-3 分
钟。喂给婴儿之
前,请充分搅
拌并仔细检查温
度。
婴儿麦片粥
(谷物、
牛奶加水果)
190 克
600 W
20 秒。
2-3
放入瓷制深盘
中。盖着盖子烹
调。加热后搅
拌。放置 2-3 分
钟。喂给婴儿之
前,请充分搅
拌并仔细检查温
度。
2-3
充分搅拌或摇晃
并倒入消毒的玻
璃瓶中。放在转
盘的中央。不盖
盖子烹调。充分
摇晃并至少放置
3 分钟。喂给婴
儿之前,请充分
摇晃并仔细检查
温度。
婴儿牛奶
100 毫升 300 W 30-40 秒
200 毫升
50 秒到
1 分钟。
说明
22
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 22
10/29/2015 12:55:49 PM
手动解冻
加热液体和食物
此表中的功率级别和时间可用作加热指南。
食物
功率
150 毫升
(1 杯)
800 W
1-1½
250 毫升
(1 大杯)
汤
(冷藏)
250 克
炖品
(冷藏)
350 克
带汁的面食
(冷藏)
带汁的带馅
面食
(冷藏)
盒饭
(冷藏)
350 克
350 克
350 克
待机时间
(分钟)
1-2
1½-2
800 W
600 W
600 W
600 W
600 W
3-3½
5½-6½
4½-5½
5-6
5½-6½
2-3
2-3
3
3
3
微波非常适合于对冰冻的食物进行解冻。微波在一段较短的时间内逐渐解
冻冰冻的食物。如果客人突然拜访,微波炉可以为您提供极大的方便。
说明
冰冻的家禽在烹调前必须彻底解冻。取下任何金属结并将其从包装中取出
以允许解冻的液体流出。
倒入瓷杯中,不盖
盖子加热。将杯子
(150 毫升)或大
杯(250 毫升)放
置在转盘中央,放
置前后小心搅拌。
将冰冻的食物放在盘子上,无需覆盖。中途将食物翻一下,倒出液体并尽
可能快地去掉任何残余物。
时常检查食物以确保它摸上去不会变热。
如果冰冻食物上某些较小、较细的部分开始热起来,则可以在解冻过程中
给它们包上小条铝箔。
倒入瓷制深盘中。
盖上塑料盖。加热
后充分搅拌。食用
前再次搅拌。
如果家禽的外表面开始热起来,则停止解冻并放置 20 分钟,然后继续。
将鱼、肉和家禽放置一段时间以完全解冻。完全解冻的待机时间取决于被
解冻食物的重量。请参考下表。
将炖品放入瓷制深
盘中。盖上塑料
盖。加热过程中不
时地搅拌一下,放
置前和食用前再次
搅拌。
提示:
扁平的食物的解冻效果好于较厚的食物,数量较少的食物
所需的解冻时间比较大食物的解冻时间要短。冰冻和解冻
食物时记住这一提示。
对于温度大约在 -18 到 -20 °C 的冰冻食物,请使用下表作为指南。
所有冰冻的食物都应该使用解冻功率级别(180 W,
将面条(意大利式
细面条或鸡蛋宽面
条)放在瓷制平盘
上。盖上微波保鲜
膜。食用前搅拌。
份量
时间
(分钟)
待机时间
(分钟)
切碎的牛肉
250 克
500 克
6½-7½
10-12
5-25
猪排
250 克
7½-8½
食物
)进行解冻。
说明
肉类
将带馅面食(混沌
或饺子)放在瓷制
深盘上。盖上塑料
盖。加热过程中不
时地搅拌一下,放
置前和食用前再次
搅拌。
将肉放在瓷制平盘
上。用铝箔包住较薄
的边缘。
解冻时间过半后翻
过来!
将 2-3 种冷藏食物
放在瓷盘上。盖上
微波保鲜膜。
23
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 23
10/29/2015 12:55:49 PM
简体中文
饮料
(咖啡、
茶和水)
份量
时间
(分钟)
食物
份量
时间
(分钟)
待机时间
(分钟)
烤
说明
烧烤加热器位于微波炉内腔的顶壁。该元件在微波炉门关上、转盘旋转时运转。
转盘的旋转使食物更均匀地烘烤成焦色。将烤架预热 3-4 分钟,这样能使食物更
快地烘焦。
家禽
简体中文
鸡块
整鸡
500 克 14½-15½
(2 块)
900 克
15-40
28-30
烧烤餐具: 应该耐火,可以含有金属。不要使用任何类型的塑料餐具,因为这种
餐具会融化。
首先,将鸡块带皮的
一面朝下放在瓷制平
盘上,将整鸡鸡胸朝
下放在瓷制平盘上。
用铝箔将翅膀这样较
细的部分包起来。
解冻时间过半后翻
过来!
适合烤的食物: 排骨、香肠、鱼片、汉堡包、咸肉、火腿片、薄鱼块、三明治以
及所有上面带有装饰菜的吐司面包。
安全指示: 无论何时,只要单独使用烤模式,请确保烧烤加热器位于顶壁下的水
平位置,而不是垂直地放置在后壁上。切记,食物必须放在高支架上,除非提供了
另外的建议。
微波+烤
鱼
鱼片
200 克
(2 块)
6-7
400 克
(4 块)
12-13
5-15
这种烹调模式结合了来自烤架的辐射热和微波烹调的速度。此模式只有在微波炉门
关上、转盘旋转时才运转。由于转盘在不停旋转,食物被均匀地烤焦。此型号的产
品提供以下三种组合模式: 600 W+烤、450 W+烤和 300 W+烤。
将冷冻鱼放在瓷制平
盘的中间。将较薄的
部位放在较厚部位的
下面。
用铝箔包住狭窄的末
端。解冻时间过半后
翻过来!
微波+烤烹调时使用的餐具
请使用微波可以穿透的餐具。餐具应该是耐火的。不要在组合模式下使用金属餐
具。不要使用任何类型的塑料餐具,因为这种餐具会融化。
适合微波+烤烹调的食物: 适合组合模式烹调的食物包括所有种类的熟食(这类
食物需要加热和烤焦,如烤面条)以及需要很短烹调时间来烤焦食物顶部的食物。
另外,此模式还可以用于较厚的块状食物,对于这样的食物,最好将表面烤得焦黄
酥脆(如鸡块,烹调进行到一半时,将食物翻面)。有关进一步的详细信息,请参
考烧烤指南表。
水果
浆果
250 克
6-7
5-10
将水果摆在平的圆玻
璃盘上(直径较大
的)。
安全指示: 只要使用组合模式(微波+烤),请确保烧烤加热器位于顶壁下的水
平位置,而不是垂直地放置在后壁上。食物应该放在高支架上,除非提供了另外的
建议。否则,食物必须直接放在转盘上。请参考下表中的指示。
如果要将食物的两面都烤焦,必须将食物翻面。
面包
面包卷
(每个大约
50 克)
2片
4片
½-1
2-2½
烤面包/三明治
250 克
4½-5
德国面包
(小麦+黑麦粉)
500 克
8-10
5-20
将面包卷摆成一个圈
或水平摆放面包,垫
上吸油纸,放在转盘
中央。
解冻时间过半后翻
过来!
24
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 24
10/29/2015 12:55:49 PM
冷冻食物的烧烤指南
新鲜食物的烧烤指南
此表中的功率级别和时间可用作烧烤指南。
新鲜食物
棍子面包+
顶层装饰菜
(西红柿、
干酪、火腿和
蘑菇)
功率
微波+烤
2片
4片
250-300 克 450 W+
(2 块)
烤
450 W+
烤
300 W+烤
只烤
1-1½
2-2½
1-2
1-2
8-9
-
焗烤菜
(蔬菜或土
豆)
400 克
13-14
-
面食
(烤宽面条、
粗通心粉或通
心面)
400 克
微波+烤
600 W+烤
14-15
只烤 2-3
鸡块
250 克
450 W+
烤
5-5½
3-3½
微波炉土豆片
250 克
450 W+
烤
9-11
4-5
用烤功能将烤架预热四分钟。
此表中的功率级别和时间可用作烧烤指南。
说明
新鲜食物
将面包卷摆成
一圈,放在支
架上。烤面包卷
的另一面,直到
达到理想的酥
脆度。放置 2-5
分钟。
将 2 个冷冻棍
子面包并排放
在支架上。烤
完后,放置 2-3
分钟。
功率
吐司片
4片
(每个
25 克)
只烤
4-5
4½-5½
将吐司片并排放在
支架上。
面包卷
(烤好的现
成面包)
2-4 块
只烤
2-3
2-3
在转盘上直接将面
包卷底部朝上摆成
一圈。
微波+烤
300 W+
烤
只烤 2-3
将西红柿切成两
半。上面浇一些干
酪。在耐热的玻
璃平盘中摆成一
圈。将盘子放在支
架上。
3½-4
-
先烤面包片。将带
有装饰菜的吐司放
在支架上。将 2 片
吐司对着直接放在
支架上。放置 2-3
分钟。
4½-5½
8-9
-
将土豆切成两半。
将土豆摆成一圈,
放在支架上,切开
的一面挨着烤架。
烤西红柿
将冷冻的焗烤菜
放入耐热的小玻
璃圆盘中。将盘
子放在支架上。
烹调后,放置
2-3 分钟。
夏威夷吐司
(菠萝、
火腿、
干酪片)
将冷冻的面食放
入方形的耐热小
玻璃盘中。将盘
子直接放在转盘
上。烹调后,放
置 2-3 分钟。
将鸡块放在支
架上
烤土豆
将微波炉土豆片
均匀放在烘焙纸
上,再放到支
架上。
第一面时间 第二面时间
(分钟)
(分钟)
份量
200 克
(2 块)
4½-5½
400 克
(4 块)
7-8
2个
450 W+
(300 克)
烤
250 克
500 克
600 W+
烤
说明
25
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 25
10/29/2015 12:55:49 PM
简体中文
面包卷
(每个大约
50 克)
份量
第一面时间 第二面时间
(分钟)
(分钟)
新鲜食物
功率
450-500 克 300 W+
(2 块)
烤
第一面时间 第二面时间
(分钟)
(分钟)
10- 12
12- 13
简体中文
鸡块
份量
羊排/牛排
(五分熟)
猪排
烤苹果
400 克
(4 块)
250 克
(2 块)
1 个苹果
(大约
200 克)
2 个苹果
(大约
400 克)
只烤
微波+烤
300 W+
烤
12-15
9-12
300 W+
烤
只烤
7-8
6-7
4-4½
-
6-7
提示与技巧
说明
溶化黄油
将 50 克黄油放入小的玻璃深盘中。盖上塑料盖。
使用 800 W 加热 30-40 秒,直到黄油溶化。
给鸡块刷上油和调
味品。将鸡块摆成
一圈,骨头朝里。
不要将一个鸡块放
到支架的中央。放
置 2-3 分钟。
溶化巧克力
将 100 克巧克力放入小的玻璃深盘中。
使用 450 W 加热 3-5 分钟,直到巧克力溶化。
溶化过程中搅拌一两次。取出时要戴微波炉手套!
溶化结晶的蜂蜜
将 20 克结晶的蜂蜜放入小的玻璃深盘中。
使用 300 W 加热 20-30 秒,直到蜂蜜溶化。
给羊排刷上油和调
味品。将猪排摆成
一圈,放在支架
上。烤完后,放置
2-3 分钟。
溶化明胶
将明胶片(10 克)放在冷水中浸泡 5 分钟。
将晾干的明胶放在小的耐热玻璃碗中。
使用 300 W 的功率加热 1 分钟。
溶化后搅拌。
给猪排刷上油和调
味品。将猪排摆成
一圈,放在支架
上。烤完后,放置
2-3 分钟。
制作糖浆/糖衣(用于蛋糕)
将速溶糖浆(大约 14 克)与 40 克糖和 250 毫升冷水混合。
使用 800 W 在耐热玻璃碗中不盖盖烹调 3½ 到 4½ 分钟,直到糖浆/糖衣
透明为止。烹调过程中搅拌两次。
将苹果取核,填入
葡萄干和果酱。上
面放一些杏仁片。
将苹果放在耐热的
玻璃平盘上。将
盘子直接放在转
盘上。
制作果酱
将 600 克水果(例如多种浆果)放入一个大小合适的带盖耐热玻璃碗中。
加 300 克果酱糖并充分搅拌。
使用 800 W 盖上盖子加热 10-12 分钟。
烹调过程中多次搅拌。直接倒入带拧盖的小果酱玻璃瓶中。盖着盖子放置
5 分钟。
制作布丁
按照厂家的说明将布丁粉、糖和牛奶(500 毫升)混合并充分搅拌。使
用大小合适的带盖耐热玻璃碗。使用 800 W 盖着盖子烹调 6½ 到 7½ 分
钟。
烹调过程中充分搅拌多次。
烘焦杏仁片
将 30 克切成片的杏仁均匀地放在中等大小的瓷盘上。
使用 600 W 烘焦 3½ 到 4½ 分钟,烘焦过程中多次搅拌。
在微波炉中放置 2-3 分钟。取出时要戴微波炉手套!
26
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 26
10/29/2015 12:55:49 PM
存放和修理您的微波炉
微波炉的以下部位需要经常清洁,以防油脂和食物残渣堆积:
• 內外表面
• 门和门的密封条
• 转盘和转盘支撑环
存放或修理微波炉时需要采取一些简单的防范措施。
门或门和门的密封条损坏时不能使用微波炉:
• 门栓损坏
• 密封条老化
• 微波炉外壳扭曲变形
一定要请合格的微波炉维修技术人员进行修理。
务必确保门的密封条清洁,并且门可以完全关紧。
如果没有保持微波炉清洁,将导致表面损坏,影响设备的使用寿命,
还可能导致危险情况。
请勿卸下微波炉的外壳。如果微波炉出现故障,需要维修,或者您怀
疑微波炉出现了问题:
1. 用软布和热的肥皂水擦净外表面。然后用清水擦净并晾干。
• 将其从电源插座上拔下
• 与最近的售后服务中心联系
2. 用蘸有肥皂水的布擦净內表面或转盘支撑环上的污点和污迹。
然后用清水擦净并晾干。
如果要临时存放微波炉,请选择一个干燥、无尘的地方。
原因: 灰尘和潮湿的空气会损坏微波炉的工作部件。
3. 要软化已变硬的食物残渣和去除异味,在转盘上放一杯稀释的柠檬汁,
用最大功率加热十分钟。
此微波炉不是为商用设计的。
4. 在需要时清洗能放入洗碗机清洗的碟子。
不要将水溅到通风孔内。绝不要使用任何研磨剂或化学溶剂。
清洁门的密封条时要特別注意,确保沒有异物:
• 积聚
• 阻止门正确关闭
每次使用后用温和的洗涤剂溶液清洁微波炉内壁,但在清洁之前应该
让微波炉冷却下来,以避免受伤。
27
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 27
10/29/2015 12:55:49 PM
简体中文
清洁您的微波炉
如有疑问或遇到问题时怎么办
炉內有火花和噼啪声(电弧)。
• 是否使用了带金属边的碟子?
• 是否把叉子或其他金属器具放在了炉內?
• 铝箔是否离內壁太近?
简体中文
如果您碰到以下所列问题,请尝试使用给出的解决方法。
这是正常现象。
• 炉內结露。
• 门和外壳附近有雾。
• 门和外壳附近有灯光。
• 门和通风口有蒸汽飘出。
开始运行时出现烟雾和难闻的气味。
• 这是新部件加热时出现的临时情况。
运行 10 分钟后烟雾和气味将完全消失。
为了更快速地去除异味,可将柠檬或柠檬汁放在微波炉内运行一会儿。
按 Start(开始)( )按钮后微波炉没有启动。
• 门是否完全关好?
如以上指南仍然不能让您解决问题,请联系您当地的三星客户服务中
心。请了解以下信息:
根本未烹调食物。
• 是否已正确设置了定时器并且/或者按了 Start(开始)( )按钮?
• 门是否关好?
• 电路是否过载并因此烧断了保险丝或触发了断路器?
• 通常印在微波炉后面的型号和序列号
• 您的保修服务的细节
• 问题的清楚描述
然后联系您当地的经销商或三星售后服务。
食物被烹调过度或未煮熟。
• 是否为食物的类型设置了合适的烹调时间?
• 是否选择了合适的功率级别?
微波炉对收音机或电视造成干扰。
• 微波炉工作时可能会对电视或收音机造成轻微的干扰。这是正常现象。
要解决此问题,安装微波炉时远离电视、收音机和天线。
• 如果微波炉的微处理器探测到干扰,显示屏需重新设置。
要解决此问题,拔下电源插头再插上。重设时间。
灯泡不亮。
• 为安全起见,请勿自行更换灯泡。
请联系最近的授权三星客户服务中心,安排合格的工程师来更换灯泡。
28
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 28
10/29/2015 12:55:49 PM
技术规范
备忘录
三星一直都在致力于改进其产品的品质。设计规范及其用户说明如有更
改,恕不另行通知。
GE83K
电源
230 V ~ 50 Hz
耗电量
微波
烤
组合模式
1200 W
1100 W
2300 W
输出功率
100 W / 800 W(IEC-705)
工作频率
2450 MHz
磁电管
OM75P(31)
冷却方式
冷却风扇电机
尺寸(宽 x 高 x 深)
外部
炉內壁
489 x 275 x 372 毫米
330 x 211 x 324 毫米
容积
23 升
重量
净重
约 12.5 千克
简体中文
型号
29
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 29
10/29/2015 12:55:49 PM
备忘录
简体中文
备忘录
30
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 30
10/29/2015 12:55:49 PM
备忘录
备忘录
简体中文
31
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 31
10/29/2015 12:55:49 PM
问题或健康
国家(地区)
呼叫
或访问我们
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04283C-00
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_ZH.indd 32
10/29/2015 12:55:49 PM
GE83K
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain
product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 1
10/29/2015 12:58:05 PM
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.
ENGLISH
CONTENTS
Important safety instructions..................................................................................... 2
Microwave function only............................................................................................. 2
Oven function only - optional.................................................................................... 5
Quick look-up guide....................................................................................................... 8
Accessories........................................................................................................................ 9
Oven..................................................................................................................................... 9
control panel.....................................................................................................................10
Installing your microwave oven................................................................................10
Setting the time...............................................................................................................11
How a microwave oven works..................................................................................11
Checking that your oven is operating correctly.................................................12
Setting the energy save mode...................................................................................12
Cooking/Reheating.........................................................................................................12
Power levels......................................................................................................................13
Stopping the cooking.....................................................................................................13
Adjusting the cooking time.........................................................................................13
Using the instant reheat/cook feature....................................................................14
Instant reheat/cook settings.......................................................................................14
Using the auto POWER defrost feature..................................................................15
Auto power defrost settings.......................................................................................15
Choosing the accessories.............................................................................................16
Grilling.................................................................................................................................16
Combining microwaves and the grill......................................................................16
Multistage cooking.........................................................................................................17
Switching the beeper off.............................................................................................17
Safety-locking your microwave oven.....................................................................18
Cookware guide...............................................................................................................18
Cooking guide...................................................................................................................19
Cleaning your microwave oven.................................................................................27
Storing and repairing your microwave oven.......................................................27
What to do if you are in doubt or have a problem...........................................28
Technical specifications................................................................................................29
MICROWAVE FUNCTION ONLY
WARNING: If the door or door seals are
damaged, the oven must not be operated
until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other
than a competent person to carry out any
service or repair operation that involves the
removal of a cover which gives protection
against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not
be heated in sealed containers since they are
liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the
oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the
child is able to use the oven in a safe way
and understands the hazards of improper
use.
2
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 2
10/29/2015 12:58:05 PM
3
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 3
10/29/2015 12:58:05 PM
ENGLISH
closed in order to stifle any flames.
Microwave heating of beverages can result
in delayed eruptive boiling, therefore care
must be taken when handling the container.
The contents of feeding bottles and baby
food jars shall be stirred or shaken and the
temperature checked before consumption, in
order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and
any food deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used
on the counter top (freestanding) use only,
the microwave oven shall not be placed in a
cabinet.
This appliance is intended to be used in
household only and it is not intended to be
used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other
residential environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plastic or paper
containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition.
Metallic containers for food and beverages
are not allowed during microwave cooking.
The microwave oven is intended for heating
food and beverages. Drying of food or
clothing and heating of warming pads,
slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off
or unplug the appliance and keep the door
ENGLISH
maintenance shall not be made by children
without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy access
to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven
should be operated with the water during 10
minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a
burning smell, or smoke is emitted, unplug
the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so
that plug is accessible.
The appliance should not be cleaned with a
water jet.
The appliance is not intended for installing in
road vehicles, caravans and similar vehicles
etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
4
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 4
10/29/2015 12:58:05 PM
5
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 5
10/29/2015 12:58:05 PM
ENGLISH
WARNING: The appliance and its accessible
parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall be
kept away unless continuously supervised.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
The door or the outer surface may get hot
when the appliance is operating.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The appliances are not intended to be
operated by means of an external timer or
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
WARNING: When the appliance is operated in
the combination mode, children should only
use the oven under adult supervision due to
the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care
should be taken to avoid touching heating
elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot
during use. Young children should be kept
away.
A steam cleaner is not to be used.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
ENGLISH
separate remote-control system.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the
oven, unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug
adapters, extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For
damaged power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours
can contact hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks
containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When
opening/closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling;
always use caution when handling the container. Always allow beverages to
stand at least 20 seconds before handling. If necessary, stir during heating.
Always stir after heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to
clean the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may
leak; or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national
codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 6
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water
shortly after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
6
10/29/2015 12:58:05 PM
Microwave operation precautions
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or
silver trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or
burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled
eggs. Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard.
The oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it
cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid
stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut
down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of
water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the
oven is started accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See
Installing your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the
oven.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
7
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 7
10/29/2015 12:58:06 PM
ENGLISH
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the
safety interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety
interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep
the door and door sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth
and then with a soft, dry cloth after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has
been repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be
bent; the door hinges must not be broken or loose; the door seals and
sealing surfaces must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
ENGLISH
Limited warranty
QUICK LOOK-UP GUIDE
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
If you want to cook some food.
1. Place the food in the oven.
Select the power level by pressing the Power Level
button once or more times.
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched,
or broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
2. Select the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
or 10 s button as required.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction
manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do
not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your
responsibility to use common sense, caution, and care when installing,
maintaining, and operating your oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those
described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you
have any questions or concerns, contact a local Samsung service centre or find
help and information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do
not heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the
oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always
keep the oven clean and well maintained.
3. Press the Start (
Result :
) button.
Cooking starts.
The oven beeps four times when
cooking is over.
If you want to defrost some food.
1. Place the frozen food in the oven.
Press the Power ( ) button once or more times
according to the type of food to be defrosted.
2. Select the weight by pressing the kg and 100g buttons
as required.
3. Press the Start (
) button.
If you want to add an extra minute.
Leave the food in the oven.
Press +30s once or more times for each extra 30 seconds
that you wish to add.
8
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 8
10/29/2015 12:58:07 PM
OVEN
If you want to grill some food.
1. Preheat the grill to the required temperature, by
pressing the Grill, time settng (10 min, 1 min and
10 s) and Start ( ) button.
1
2
3
4
5
3. Press the Start (
ENGLISH
2. After preheating is finished, Open the door and Place
the food on the rack in the oven.
Press the Grill button. Select the cooking time by
pressing the 10 min, 1 min and 10 s buttons.
) button.
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
6
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose :
The roller ring supports the turntable.
2.Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose :
The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
7
8
9
10
11
12
1. DOOR
7. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
8. COUPLER
3. GRILL
9. ROLLER RING
4. LIGHT
10. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DISPLAY
11. OPEN DOOR PUSH BUTTON
6. DOOR LATCHES
12. CONTROL PANEL
3. Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose :
The metal rack can be used in grill
and combination cooking.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
9
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 9
10/29/2015 12:58:08 PM
CONTROL PANEL
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
ENGLISH
Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface
should be strong enough to safely bear the weight of the oven.
1. When you install your oven, make sure there is
adequate ventilation for your oven by leaving at
least 10 cm (4 inches) of space behind and, on the
sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space
above.
1
8
9
3
10
6
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord
or assembly available from the manufacturer or its service agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50 Hz,
AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it
must be replaced by a special cable.
12
7
1. AUTO POWER DEFROST
FEATURE SELECTION
2. INSTANT REHEAT/COOK
FEATURES SELECTION
3. MICROWAVE MODE BUTTON
4. GRILL MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
10 cm on
the side
3. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
11
5
85 cm of
the floor
10 cm
behind
2. Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
2
4
20 cm
above
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like
next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications
of the oven must be respected and any extension cable used must
be of the same standard as the power cable supplied with the oven.
Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
7. ENERGY SAVE BUTTON
8. WEIGHT SELECTION
9. COMBI MODE BUTTON
10.CLOCK SETTIING
11.+30s BUTTON
12.START BUTTON
6. STOP/CANCEL BUTTON
10
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 10
10/29/2015 12:58:09 PM
SETTING THE TIME
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or
the colour.
You can use your microwave oven to:
Do not forget to reset the clock when you switch to and from
summer and winter time.
Cooking Principle.
1. The microwaves generated by the magnetron are
distributed uniformly as the food rotates on the
turntable. The food is thus cooked evenly.
1. To display the time in the...
24-hour notation.
12-hour notation.
Then press the Clock button once or twice.
2. The microwaves are absorbed by the food up to
a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then
continues as the heat is dissipated within the food.
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
3. Cooking times vary according to the recipient used
and the properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
3. When the right time is displayed, press the Clock
button again to start the clock.
Result :
ENGLISH
•Defrost
• Instant Reheat/Cook
•Cook
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
The time is displayed whenever you
are not using the microwave oven.
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
11
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 11
10/29/2015 12:58:09 PM
ENGLISH
CHECKING THAT YOUR OVEN IS OPERATING CORRECTLY
COOKING/REHEATING
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. Open the oven door by pushing the large
button in the bottom right-hand corner of the control panel.
First, place a bowl of water on the turntable. Then, close the door.
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
1. Press the Power Level button.
1. Press the Power Level button and set the time
to 4-5 minutes by pressing the 1 min button the
appropriate number of times.
2. Press the Start (
Result :
Result :
) button.
The oven heats the water for 4 to 5
minutes. The water should then be
boiling.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level by
pressing the Power Level button again
until the corresponding wattage is displayed. Refer to the
power level table on the next page.
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than
the maximum is used, the water takes longer to boil.
3. Press the Start (
Result :
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
The oven has an Energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use.
• Press the Energy save button.
• To remove Energy save mode, open the door and
then display shows current time. The oven is ready
for use.
) button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
12
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 12
10/29/2015 12:58:10 PM
POWER LEVELS
STOPPING THE COOKING
You can choose among the power levels below.
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Output
Power Level
GRILL
800 W
-
MEDIUM HIGH
600 W
-
MEDIUM
450 W
-
MEDIUM LOW
300 W
-
DEFROST ( )
180 W
-
LOW/KEEP WARM
100 W
-
-
1100 W
GRILL
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start ( )
again.
ENGLISH
MWO
HIGH
2. To stop completely;
Press the Stop (
Result :
) button.
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop ( ) button again.
You can cancel any setting before starting cooking by simply
pressing Stop ( ) button.
COMBI I (
)
600 W
1100 W
COMBI II (
)
450 W
1100 W
ADJUSTING THE COOKING TIME
COMBI III (
)
300 W
1100 W
You can increase the cooking time by pressing the +30 s button once for each
30 seconds to be added.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
1. Press the +30 s button once for each 30 seconds to
be added.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
2. Press the Start (
) button.
13
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 13
10/29/2015 12:58:10 PM
ENGLISH
USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE
Result :Press Start ( ) button to start
cooking. When it has finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times. (once
every minute)
3) The current time is displayed again.
Example: P
ress the Drinks button once times to reheat one cups of
coffee. Refer to the table on the next page for further details.
Use only recipients that are microwave-safe.
INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS
The following table presents 6 Auto Reheat/Cook Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Serving
Size
Standing
Time
Ready Meals
(chilled)
300-350 g
400-450 g
3 min.
Put on a ceramic plate and cover
with microwave cling film. This
programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dish like potatoes, rice or
pasta).
Frozen Ready
Meals
300-350 g
400-450 g
4 min.
Take frozen ready meal and check
if dish is suitable for microwave.
Pierce film of ready meal. Put the
frozen ready meal in the centre.
This programme is suitable for
frozen ready meals consisting
of 3 components (e.g. meat with
sauce, vegetables and a side dish
like potatoes, rice or pasta).
Food/Button
Serving
Size
Standing
Time
Drinks
(Coffee, milk,
tea, water
with room
temperature)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
1-2 min.
Frozen Mini
Quich/Pizza
150 g
(4-6 pcs)
250 g
(7-9 pcs)
-
Frozen Pasta
Gratin
200 g
400 g
2-3 min.
Put the frozen pasta gratin into
a suitable sized glass pyrex dish.
Put the dish on the rack. This
programme is suitable for frozen
pasta gratin such as lasagne,
cannelloni or macaroni.
Frozen Fish
Gratin
200 g
400 g
2-3 min.
Put the frozen fish gratin into a
suitable sized glass pyrex dish.
Put the dish on the rack. This
programme is suitable for frozen
ready products consisting o fish
fillets topped with vegetables and
sauce.
Food/Button
With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically.
You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant
Reheat button the required number of times.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
Press the Instant Reheat/Cook button which you want the
required number of times.
Recommendations
Recommendations
Pour in to a ceramic cup and
reheat uncovered. Place cup
(150 ml) or mug (250 ml) in the
centre of turntable, Stir carefully
before and after standing time.
Put the frozen mini-quiches or
mini-pizzas evenly on the rack.
14
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 14
10/29/2015 12:58:11 PM
USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE
AUTO POWER DEFROST SETTINGS
The Auto power defrost feature enable you to defrost meat, poultry, fish and
bread/cake. The defrost time and power level are set automatically.
You simply select the programme and the weight.
The following table presents the various Auto Power Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat, poultry,
fish and bread/cake on a ceramic plate.
Use only dishes that are microwave-safe.
Portion
Standing
time
Recommendations
1. Meat
2001500 g
2. Select the food weight by pressing the kg and 100g
button. It is possible to set up to a maximum of
1500 g.
20-60 min. Shield the edges with aluminium
foil. Turn the meat over when the
oven beeps. This programme is
suitable for beef, lamb, pork, steaks,
chops and minced meat.
2. Poultry
2001500 g
20-60 min. Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry
over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
chicken and chicken portions.
3. Fish
2001500 g
20-50 min. Shield the tail of the whole fish
with aluminium foil. Turn the fish
over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
fishes and fish fillets.
4. Bread/Cake
125625 g
5-20 min.
3. Press the Start (
) button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food over.
Press Start ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 13 for further details.
Put bread on a piece of kitchen
paper and turn over, as soon as the
oven beeps. Place cake on a ceramic
plate and if possible, turn over, as
soon as the oven beeps. (Oven keeps
operating and is stopped, when
you open the door. This programme
is suitable for all kinds of bread,
sliced or whole, as well as for bread
rolls and baguettes. Arrange bread
rolls in a circle. This programme is
suitable for all kinds of yeast cake,
biscuit, cheese cake and puff pastry.
It is not, suitable for short/crust
pastry, fruit and cream cakes as well
as for cake with chocolate topping.
Select the Manual Defrosting function with a power level of 180 W
if you want to defrost food manually. For further details on manual
defrosting and defrosting time, refer to the page 23.
15
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 15
10/29/2015 12:58:11 PM
ENGLISH
Code/Food
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Defrost ( ) button one or more
times. (Refer to the table on the opposite page for
further details)
ENGLISH
CHOOSING THE ACCESSORIES
COMBINING MICROWAVES AND THE GRILL
Use microwave-safe recipients; do not use plastic containers, dishes, paper
cups, towels, etc.
If you wish to select the combined cooking mode (grill
and microwave), use only dishes that are microwave-safe
and oven-proof
For further details on suitable cookware and utensils,
refer to the Cookware Guide on page 18-19.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and
brown at the same time.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate
the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven,
as they will be very hot.
GRILLING
1. Open the oven door by pushing the large button in
the bottom right-hand corner of the control panel.
Place the food on the rack and the rack on the
turntable. Close the door.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves. To this aim, a grill rack is supplied with your microwave oven.
1. Preheat the grill to the required temperature, by
pressing the Grill, time settng (10 min, 1 min and
10 s) and Start button.
2. Press the Combi button.
Result :
2. After preheating is finished, Open the door and place
the food on the rack.
The following indications are
displayed:
Combi
600 W
Select the appropriate power level by pressing the Combi button
again until the corresponding power level is displayed.
3. Press the Grill button. Select the cooking time by
pressing the 10 min, 1 min and 10 s buttons. (The
maximun grilling time is 60 minute.)
4. Press the Start (
Result :
(microwave and grill mode)
(out power)
You cannot set the temperature of the grill.
3. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10s buttons. The maximum cooking time is 60
minutes.
) button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
4. Press the Start (
Result :
Do not worry if the heater turns off and on while grilling. This
system is designed to prevent overheating of the oven.
Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as
they will be very hot.
) button.
Combination cooking starts. When it
has finished.
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
The maximum microwave power for the combined microwave and
grill mode is 600 W.
16
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 16
10/29/2015 12:58:12 PM
MULTISTAGE COOKING
5. Press the Grill button.
The grill mode (II):
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
Example: Y
ou wish to defrost food and cook it without having to reset
the oven after each stage. You can thus defrost and cook a
500 g fish in three stages:
Defrosting
Cook I
Cook II
7. Press the Start (
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press ( ) button until you’ve set the final stage.
1. Press the Power (
Result :
) button once or more times.
2. Set the weight by pressing the kg and 100g buttons
the appropriate number of times (500 g in the
example).
ENGLISH
6. Set the cooking time by pressing the 10min, 1min
and 10s buttons the appropiate number of times
(5 minutes in the example).
(The maximun grilling time is 60 minutes.)
) button.
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected one after
the other. According to the defrosting
mode that you have chosen, the oven may beep halfway
through defrosting to remind you to turn the food over.
When cooking is over, the oven beeps four times.
 The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
 The current time is displayed again.
SWITCHING THE BEEPER OFF
3. Press the Power Level button.
The microwave mode (I) :
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the Stop (
same time.
; if necessary, set the power level by pressing the
Power Level button again one or more times.
(600 W in the example)
Result :
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10s buttons the appropiate number of times
(4 minutes in the example).
) and Start (
) buttons at the
The oven will not beep each time you
press a button.
2. To switch the beeper back on, press the Stop (
Start ( ) buttons again at the same time.
Result :
) and
The oven operates with the beeper on
again.
17
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 17
10/29/2015 12:58:12 PM
SAFETY-LOCKING YOUR MICROWAVE OVEN
Cookware
ENGLISH
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
1. Press the Stop (
time.
Result :
Result :
) and Clock
COOKWARE GUIDE
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and
how they should be used in a microwave oven.
Aluminum foil
✓✗
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
• Recycled paper or
metal trims
✗
May catch fire.
✗
May cause arcing.
• Oven-to-table
ware
• Fine glassware
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
✗
✗
May cause arcing or fire.
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
✗
May cause arcing.
Glassware
The oven can be used normally.
Microwavesafe
Some frozen foods are packaged
in these dishes.
Fast-food packaging
The oven is locked (no functions can
be selected).
Cookware
Comments
✓
Disposable polyester
cardboard dishes
) and Clock buttons at the same
2. To unlock the oven, press the Stop (
buttons again at the same time.
Microwavesafe
Metal
• Dishes
• Freezer bag twist
ties
Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too
much foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than
eight minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Paper
• Plates, cups,
napkins and
Kitchen paper
• Recycled paper
18
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 18
10/29/2015 12:58:13 PM
Cookware
Microwavesafe
COOKING GUIDE
Comments
MICROWAVES
Plastic
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use
Melamine plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
• Freezer bags
✓✗
Wax or grease-proof
paper
✓
: Recommended
✓
✓✗
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its
water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel,
aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass,
porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be
cooked in metal containers.
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with
a fork, if necessary.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces,
custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked
in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any
food that would normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate,
for example (see the chapter with tips, techniques and hints).
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
: Use caution
✗
: Unsafe
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water
rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in
different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable
cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the
temperature to even out within the food.
19
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 19
10/29/2015 12:58:13 PM
ENGLISH
• Containers
Cooking guide for frozen vegetables
Cooking guide for rice and pasta
ENGLISH
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter
after cooking. Cover during standing time.
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Spinach
150 g
600 W
4½-5½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water
Broccoli
300 g
600 W
9-10
2-3
Add 30 ml (2 tbsp.)
cold water.
Peas
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Green beans
300 g
600 W
8-9
2-3
Add 30 ml (2 tbsp.)
cold water.
Mixed
vegetables
(carrots/
peas/corn)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Mixed
vegetables
(chinese
style)
300 g
Food
600 W
8-9
2-3
Rice :
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time
and salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after
the cooking time is finished.
Pasta :
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch
of salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Instructions
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
White rice
(parboiled)
250 g
800 W
16-17
5
Add 500 ml
cold water.
Brown rice
(parboiled)
250 g
800 W
21-22
5
Add 500 ml
cold water.
Mixed rice (rice
+ wild rice)
250 g
800 W
17-18
5
Add 500 ml
cold water.
Mixed corn (rice
+ grain)
250 g
800 W
18-19
5
Add 400 ml
cold water.
Pasta
250 g
800 W
11-12
5
Add 1000 ml
hot water.
Food
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Instructions
20
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 20
10/29/2015 12:58:13 PM
Cooking guide for fresh vegetables
REHEATING
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.)
for every 250 g unless another water quantity is recommended - see table.
Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the
result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or
butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that
conventional ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
The times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18
to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The
smaller they are cut, the quicker they will cook.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook and
dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more
successful.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (800 W).
Standing
time
(min.)
Portion
Time
(min.)
Broccoli
250 g
500 g
4-4½
7-7½
3
Prepare even sized florets. Arrange the
stems to the centre.
Brussels
sprouts
250 g
5½-6½
3
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
Carrots
250 g
4½-5
3
Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Prepare even sized florets. Cut big florets
into halves. Arrange stems to the centre.
Courgettes
250 g
3½-4
3
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2
tbsp.) water or a knob of butter. Cook
until just tender.
Egg plants
250 g
3½-4
3
Cut egg plants into small slices and
sprinkle with 1 tablespoon lemon juice.
Leeks
250 g
4½-5
3
Cut leeks into thick slices.
Mushrooms
125 g
250 g
1½-2
3-3½
3
Prepare small whole or sliced
mushrooms. Do not add any water.
Sprinkle with lemon juice. Spice with salt
and pepper. Drain before serving.
Onions
250 g
5½-6
3
Cut onions into slices or halves. Add only
15 ml (1 tbsp.) water.
Pepper
250 g
4½-5
3
Cut pepper into small slices.
Potatoes
250 g
500 g
4-5
7½-8½
3
Weigh the peeled potatoes and cut them
into similar sized halves or quarters.
Turnip
cabbage
250 g
5-5½
3
Cut turnip cabbage into small cubes.
Food
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be
reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a
lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to
heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible,
stir again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive
boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating.
Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend
putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and
therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Instructions
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature
even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless
another time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter
with the safety precautions.
21
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 21
10/29/2015 12:58:13 PM
ENGLISH
Hint :
REHEATING LIQUIDS
Food
ENGLISH
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and
possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages
and stir before, during and after heating.
Baby milk
Portion Power
Time
100 ml 300W
30-40
sec.
200 ml
50 sec
to 1
min.
REHEATING BABY FOOD
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well
after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the
temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never
heat a baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated.
Shake well before standing time and again before serving ! Always carefully
check the temperature of baby milk or food before giving it to the baby.
Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK: Baby food particularly needs to be checked carefully before serving
to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.
Standing
time (min.)
2-3
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Portion Power
Baby food
(vegetables +
meat)
190 g
Baby
porridge
(grain + milk
+ fruit)
190 g
Time
600 W 30 sec.
600 W 20 sec.
Standing
time (min.)
2-3
2-3
Stir or shake well and pour
into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turntable. Cook uncovered. Shake
well and stand for at least
3 minutes. Before serving,
shake well and check the
temperature carefully.
Reheating liquids and food
Food
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
Drinks
(coffee,
tea and
water)
150 ml
(1 cup)
800 W
1-1½
1-2
Pour in to a ceramic cup
and reheat uncovered.
Place cup (150 ml) or mug
(250 ml) in the centre of
turntable, Stir carefully
before and after standing
time.
250 ml
(1 mug)
1½ -2
Reheating baby food and milk
Food
Instructions
Instructions
Empty into ceramic deep
plate. Cook covered. Stir
after cooking time. Stand for
2-3 minutes. Before serving,
stir well and check the
temperature carefully.
Empty into ceramic deep
plate. Cook covered. Stir
after cooking time. Stand for
2-3 minutes. Before serving,
stir well and check the
temperature carefully.
Instructions
Soup
(chilled)
250 g
800 W
3-3½
2-3
Pour into a deep ceramic
plate.
Cover with plastic lid.
Stir well after reheating. Stir
again before serving.
Stew
(chilled)
350 g
600 W
5 ½-6 ½
2-3
Put stew in a deep ceramic
plate.
Cover with plastic lid.
Stir occasionally during
reheating and again before
standing and serving.
Pasta
with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
4 ½ -5 ½
3
Put pasta (e.g. spaghetti
or egg noodles) on a flat
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Stir
before serving.
22
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 22
10/29/2015 12:58:13 PM
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
Filled
pasta
with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
5-6
3
Plated
meal
(chilled)
350 g
600 W
5 ½ -6 ½
3
All frozen food should be defrosted using defrosting power level
).
(180 W,
Instructions
Portion
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Minced beef
250 g
500 g
6½ -7½
10 -12
5-25
Pork steaks
250 g
7½ -8½
Place the meat on a flat
ceramic plate. Shield
thinner edges with
aluminium foil.
Turn over after half of
defrosting time!
Chicken
pieces
500 g
(2 pcs)
14½15½
15-40
Whole
chicken
900 g
28-30
First, put chicken pieces
first skin-side down, whole
chicken first breast-sidedown on a flat ceramic
plate. Shield the thinner
parts like wings and
ends with aluminium foil.
Turn over after half of
defrosting time!
200 g
(2 pcs)
6-7
5-15
400 g
(4 pcs)
12-13
Put frozen fish in the
middle of a flat ceramic
plate. Arrange the thinner
parts under the thicker
parts.
Shield narrow ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting
time!
250 g
6-7
5-10
Distribute fruits on a flat,
round glass dish (with a
large diameter).
Food
Put filled pasta (e.g. ravioli,
tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic
lid. Stir occasionally during
reheating and again before
standing and serving.
Meat
Plate a meal of 2-3 chilled
components on a ceramic
dish.
Cover with microwave
cling-film.
Poultry
MANUAL DEFROSTING
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves
gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great
advantage, if unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal
ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Fish
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
Fish fillets
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be
shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during
defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow
it to stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The
standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity
defrosted. Please refer to the table below.
Hint :
Instructions
Fruits
Flat food defrosts better than thick and smaller
quantities need less time than bigger ones. Remember
this hint while freezing and defrosting food.
Berries
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use
the following table as a guide.
23
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 23
10/29/2015 12:58:13 PM
ENGLISH
Food
Portion
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Bread rolls
(each about.
50 g)
2 pcs
4 pcs
½-1
2-2½
5-20
Toast/
sandwich
250 g
4½-5
German
bread (wheat
+ rye flour)
500 g
8-10
Food
MICROWAVE + GRILL
Instructions
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill
with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is
closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the
food browns evenly. Three combination modes are available with this model:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
ENGLISH
Bread
Arrange rolls in a circle
or bread horizontally
on kitchen paper in the
middle of turntable.
Turn over after half of
defrosting time!
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use
any type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top
(e.g. chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer
to the grill table for further details.
GRILL
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for
3-4 minutes will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, make sure that the grill-heating
element is under the ceiling in the horizontal position and not on the backwall in the vertical position. Please remember that food must be placed on the
high rack, unless another instruction is recommended.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, make sure that
the grill heating element is under the ceiling in the horizontal position and
not on the back-wall in the vertical position. The food should be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended. Otherwise it has
to be placed directly on the turntable. Please refer to the instructions in the
following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
24
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 24
10/29/2015 12:58:13 PM
Grill Guide for frozen food
Grill Guide for fresh food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Fresh food
Power
MW+
Grill
2 pcs
4 pcs
250-300
g
(2 pcs)
450 W
+ Grill
Gratin
(vegetables
potatoes)
400 g
450 W
+ Grill
400 g
300 W+
Grill
Grill only Arrange rolls in a
circle on rack.
Grill the second
1-2
side of the rolls up
1-2
to the crisp you
prefer.
Stand for
2-5 minutes.
1-1½
2-2½
Baguettes
+ topping
(tomatos,
cheese,
ham,
mushrooms)
Pasta
(cannelloni,
macaroni,
lasagne)
2nd side
time
(min.)
MW +
Grill
8-9
13-14
600 W+
Grill
14-15
-
-
Preheat the grill with the grill-function for 4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Instructions
Put 2 frozen
baguettes side by
side on the rack.
After grilling stand
for 2-3 minutes.
Grill only Put frozen pasta
2-3
into a small flat
rectangular glass
pyrex dish.
Put the dish
directly on the
turntable.
After cooking stand
for 2-3 minutes.
Chicken
nuggets
250 g
450 W
+ Grill
5-5½
3-3½
Oven chips
250 g
450 W
+ Grill
9-11
4-5
Portion
Power
Toast slices
4 pcs
(each 25 g)
Grill
only
4-5
4½-5½
Put the toast
slices side by side
on the rack.
Bread rolls
(already
baked)
2-4 pieces
Grill
only
2-3
2-3
Put bread rolls
first with the
bottom side up in
a circle directly
on the turntable.
MW +
Grill
300 W+
Grill
Grill
only
2-3
Cut tomatoes into
halves. Put some
cheese on top.
Arrange in a circle
in a flat glass
pyrex dish. Place
it on the rack.
Grilled
tomatoes
Put frozen gratin
into a small, round
glass pyrex dish.
Put the dish on the
rack.
After cooking stand
for 2-3 minutes.
Put chicken
nuggets on the
rack
1st side 2nd side
time
time
(min.)
(min.)
Fresh food
200 g
(2 pcs)
4½-5½
400 g
(4 pcs)
7-8
Instructions
Toast
hawaii
(pineapple,
ham, cheese
slices)
2 pcs
(300 g)
450 W
+ Grill
3½-4
-
Toast the bread
slices first. Put the
toast with topping
on the rack.
Put 2 toasts
opposite directly
on the rack. Stand
for 2-3 minutes.
Baked
potatoes
250 g
500 g
600 W
+ Grill
4½-5½
8-9
-
Cut potatoes into
halves. Put them
in a circle on the
rack with the cut
side to the grill.
Put oven chips
evenly on baking
paper on the rack.
25
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 25
10/29/2015 12:58:13 PM
ENGLISH
Bread rolls
(each ca.
50G)
Portion
1st side
time
(min.)
Fresh food
Power
450 - 500 g
(2 pcs)
300 W
+ Grill
1st side 2nd side
time
time
(min.)
(min.)
10- 12
12- 13
ENGLISH
Chicken
pieces
Portion
Lamb
chops/
beef steaks
(medium)
Pork steaks
Baked
apples
400 g
(4 pcs)
250 g
(2 pcs)
1 apple
(ca. 200 g)
2 apples
(ca. 400 g)
Grill
only
MW
+Grill
300 W
+ Grill
12-15
9-12
300 W +
Grill
Grill
only
7-8
6-7
4-4½
-
6-7
TIPS AND TRICKS
Instructions
MELTING BUTTER
Put 50g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.
Prepare chicken
pieces with oil
and spices.
Put them in a
circle with the
bones to the
middle. Put one
chicken piece not
into the centre of
the rack. Stand for
2-3 minutes.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
Brush the lamb
chops with oil and
spices.
Lay them in a
circle on the rack.
After grilling
stand for 2-3
minutes.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Brush the pork
steaks with oil
and spices.
Lay them in a
circle on the rack.
After grilling
stand for 2-3
minutes.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 800 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Stir several times well during cooking.
Core the apples
and fill them with
raisins and jam.
Put some almond
slices on top.
Put apples on a
flat glass pyrex
dish.
Place the dish
directly on the
turntable.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
26
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 26
10/29/2015 12:58:13 PM
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to
prevent grease and food particles from building up:
A few simple precautions should be taken when storing or having your
microwave oven serviced.
The oven must not be used if the door or door seals are damaged:
• Broken hinge
• Deteriorated seals
• Distorted or bent oven casing
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door closes
properly.
Only a qualified microwave service technician should perform repair.
NEVER remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty
and needs servicing or you are in doubt about its condition:
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
• Unplug it from the wall socket
• Contact the nearest after-sales service centre
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water.
Rinse and dry.
If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely affect the working parts in
the oven.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller
ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
This microwave oven is not intended for commercial use.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup
of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at
maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or
chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals
to ensure that no particles:
•Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right after each use with a mild
detergent solution, but let the microwave oven cool down before
cleaning in order to avoid injury.
27
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 27
10/29/2015 12:58:13 PM
ENGLISH
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
ENGLISH
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
•
•
•
•
Condensation inside the oven.
Air flow around the door and outer casing.
Light reflection around the door and outer casing.
Steam escaping from around the door or vents.
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and
smell will disappear completely after 10 minutes operation. To
remove smell more quickly, please operate microwave oven with
putting lemon formation or lemon juice in the cabinet.
The oven does not start when you press the Start ( ) button.
• Is the door completely closed?
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the Start ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or
a breaker to be triggered?
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when
the oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the
oven away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
28
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 28
10/29/2015 12:58:13 PM
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MEMO
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
GE83K
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1200 W
1100 W
2300 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 372 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
12.5 kg approx
ENGLISH
Model
29
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 29
10/29/2015 12:58:14 PM
MEMO
ENGLISH
MEMO
30
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 30
10/29/2015 12:58:14 PM
MEMO
MEMO
ENGLISH
31
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 31
10/29/2015 12:58:14 PM
QUESTIONS OR COMMENTS ?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04283C-00
GE83K-1_XSP_DE68-04283C-00_EN.indd 32
10/29/2015 12:58:14 PM
Download PDF

advertising