Samsung | MC32J7055HT | Samsung MC32J Combi, Grill Convection MWO with Smart Moisture Sensor, 32L Panduan pengguna

Ketuhar Gelombang Mikro
Manual pengguna
MC32J7055H*
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 1
2015-11-05
3:14:53
Kandungan
Kandungan
Arahan keselamatan
3
Arahan keselamatan penting
Fungsi gelombang mikro sahaja
Fungsi ketuhar sahaja - Pilihan
Keselamatan umum
Langkah berjaga-jaga pengendalian gelombang mikro
Waranti terhad
3
3
5
6
7
7
Pemasangan8
Aksesori8
Tapak pemasangan
9
Piring putar
9
Penyelenggaraan9
Pembersihan9
10
Penggantian (pembaikan)
Penjagaan terhadap tempoh panjang tidak digunakan
10
Ciri-ciri ketuhar
10
Menggunakan ciri memasak sensor
17
Panduan memasak sensor
17
Menggunakan ciri masakan sihat.
19
Panduan masakan sihat
20
Menggunakan ciri pruf doh/yogurt
21
Panduan pruf doh/yogurt
22
Menggunakan ciri kuasa cair beku
22
Panduan kuasa cair beku
23
Menggunakan ciri pemanasan semula/masak auto
23
Panduan pemanasan semula/masakan auto
24
Menggunakan pinggan kerak
24
Menggunakan fungsi memasak Kukus manual.
25
Perolakan28
Mengril28
Memilih aksesori
29
Menyatukan gelombang mikro dan gril
29
Menyatukan gelombang mikro dan perolakan
30
Mematikan pembunyi bip
31
31
Menggunakan ciri kunci kanak-kanak
Menggunakan ciri hidup/mati piring putar
32
Ketuhar10
Panel kawalan
11
Panduan perkakasan memasak
32
Penggunaan ketuhar
Panduan memasak
33
Penyelesaian masalah
44
Bagaimana ketuhar gelombang mikro berfungsi
Memeriksa bagi memastikan ketuhar anda beroperasi dengan betul
Menetapkan masa
Memasak/Memanas Semula
Aras kuasa dan variasi masa
Melaraskan masa memasak
Memberhentikan proses memasak
Menetapkan mod penjimatan tenaga
Menggunakan ciri memasak menggoreng tanpa minyak
Panduan menggoreng tanpa minyak
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
Penyelesaian masalah
Kod maklumat
Spesifikasi teknikal
44
47
48
2 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 2
2015-11-05
3:14:53
Arahan keselamatan
ARAHAN KESELAMATAN PENTING
FUNGSI GELOMBANG MIKRO SAHAJA
AMARAN: Jika pintu atau kedap pintu rosak, ketuhar tidak boleh
dikendalikan sehingga ia telah dibaiki oleh orang yang cekap.
AMARAN: Adalah merbahaya bagi seseorang yang tidak
cekap menjalankan sebarang servis atau operasi pembaikan
yang melibatkan kerja menanggalkan penutup yang memberi
perlindungan daripada pendedahan kepada tenaga gelombang
mikro.
AMARAN: Cecair dan makanan lain tidak boleh dipanaskan di dalam
bekas yang di kedap kerana ia boleh meletup.
AMARAN: Hanya benarkan kanak-kanak menggunakan ketuhar
tanpa penyeliaan apabila arahan yang mencukupi telah diberikan
supaya kanak-kanak tersebut boleh menggunakan ketuhar dengan
cara yang selamat dan memahami bahaya penggunaan yang tidak
betul.
Alat ini bertujuan untuk digunakan dalam rumah sahaja dan ia tidak
bertujuan untuk digunakan seperti:
Apabila memanaskan makanan dalam bekas plastik atau kertas,
perhatikan ketuhar untuk mengesan kemungkinan pencetusan
bunga api.
Bekas logam untuk makanan dan minuman adalah tidak dibenarkan
semasa memasak di dalam ketuhar gelombang mikro.
Ketuhar gelombang mikro dimaksudkan untuk pemanasan makanan
dan minuman. Pengeringan makanan atau pakaian dan pemanasan
pad penghangat, selipar, span, kain lembap dan yang seakanakan sama boleh menyebabkan risiko kecederaan, penyalaan atau
kebakaran.
Jika asap dikeluarkan, matikan atau cabut palam alat dan pastikan
pintu ketuhar ditutup untuk mematikan api;
Bahasa Melayu 3
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 3
2015-11-05
3:14:53
Arahan keselamatan
BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN PADA MASA
HADAPAN.
• kawasan kakitangan dapur di dalam kedai, pejabat dan
persekitaran bekerja yang lain;
• rumah ladang;
• oleh klien di hotel, motel dan persekitaran penginapan yang
lain;
• persekitaran jenis inap-sarapan;
Hanya gunakan perkakas dapur yang sesuai untuk digunakan dalam
ketuhar gelombang mikro.
Arahan keselamatan
Arahan keselamatan
Memanaskan minuman menggunakan gelombang mikro boleh
mengakibatkan pendidihan meluap tertunda, oleh itu pastikan anda
berhati-hati apabila memegang bekas.
Kandungan botol makanan bayi dan balang makanan bayi harus
dikacau atau di goncang dan suhunya diperiksa sebelum makanan
dimakan, bagi mengelakkan luka terbakar.
Telur dalam kulitnya dan telur rebus tidak harus dipanaskan di
dalam ketuhar gelombang mikro oleh kerana ia boleh meletup,
walaupun setelah pemanasan gelombang mikro telah selesai.
Ketuhar harus dibersihkan dengan tetap dan sebarang cebisan
makanan ditanggalkan.
Kegagalan mengekalkan ketuhar dalam keadaan yang bersih
boleh mengakibatkan kerosakan pada permukaannya yang boleh
memendekkan hayat peralatan ini dan mungkin mengakibatkan
situasi yang berbahaya.
Ketuhar gelombang mikro ini dimaksudkan untuk digunakan di atas
kaunter (bebas) sahaja, ketuhar gelombang mikro ini tidak harus
diletakkan di atas kabinet.
Alat ini tidak sepatutnya dibersihkan dengan pancutan air.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk dipasang di dalam kenderaan jalan
raya, karavan, dan kenderaan-kenderaan yang serupa dll.
Alat ini bukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk kanakkanak) yang mempunyai keupayaan fizikal, sensori atau mental
yang kurang, atau tidak berpengalaman dan berpengetahuan,
kecuali mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan tentang
penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggungjawab bagi
keselamatan mereka.
Kanak-kanak hendaklah diselia bagi memastikan mereka tidak
bermain dengan alat ini
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas
dan orang-orang yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau
mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka
telah diselia atau diberi arahan mengenai penggunaan alat dengan
cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanakkanak tidak seharusnya bermain dengan alat ini. Pembersihan dan
penyelenggaraan pengguna tidak seharusnya dilakukan oleh kanakkanak tanpa seliaan.
Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen
perkhidmatannya atau orang-orang yang sama berkelayakan bagi
mengelakkan bahaya.
Ketuhar ini mesti diletakkan mengadap arah dan ketinggian yang
betul yang membenarkan capaian mudah pada rongga dan kawasan
kawalan.
4 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 4
2015-11-05
3:14:53
AMARAN: Pastikan alat ini dimatikan sebelum menggantikan lampu
bagi mengelakkan kemungkinan kejutan elektrik.
Jika ketuhar ini mengeluarkan bunyi bising, bau terbakar atau
mengeluarkan asap, cabut palam kuasa dengan segera dan hubungi
pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda.
Jangan gunakan pembersih kasar yang kuat atau pengerik logam
yang tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar kerana ia boleh
mencalarkan permukaannya, yang boleh mengakibatkan kaca itu
pecah.
Ketuhar gelombang mikro harus diletakkan di tempat yang sesuai
supaya palamnya mudah dicapai.
AMARAN: Alat dan bahagian alat yang boleh dicapai menjadi panas
semasa penggunaan.
FUNGSI KETUHAR SAHAJA - PILIHAN
Berhati-hati agar tidak menyentuh elemen-elemen pemanas.
AMARAN: Apabila alat dikendalikan dalam mod kombinasi, kanakkanak hanya boleh menggunakan ketuhar di bawah penyeliaan
orang dewasa kerana suhu yang dijana.
Semasa digunakan, alat ini menjadi panas. Berhati-hati agar tidak
menyentuh elemen-elemen pemanas di dalam ketuhar.
AMARAN: Bahagian-bahagian yang boleh dicapai akan menjadi
panas semasa digunakan. Kanak-kanak kecil tidak harus mendekati
ketuhar.
Pembersih wap tidak boleh digunakan.
Jangan gunakan pembersih kasar yang kuat atau pengerik logam
yang tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar kerana ia boleh
mencalarkan permukaannya, yang boleh mengakibatkan kaca itu pecah.
Kanak-kanak berusia kurang daripada 8 tahun seharusnya
dijauhkan melainkan sentiasa diselia.
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas
dan orang-orang yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau
mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka
telah diselia atau diberi arahan mengenai penggunaan alat dengan
cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanakkanak tidak seharusnya bermain dengan alat ini. Pembersihan dan
penyelenggaraan pengguna tidak seharusnya dilakukan oleh kanakkanak tanpa seliaan.
Pintu atau permukaan luar mungkin menjadi panas semasa alat
sedang beroperasi.
Bahasa Melayu 5
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 5
2015-11-05
3:14:53
Arahan keselamatan
Sebelum menggunakan ketuhar anda buat kali pertama, ketuhar
harus dikendalikan bersama air selama 10 minit dan kemudian baru
digunakan.
Arahan keselamatan
Suhu permukaan boleh dicapai mungkin tinggi semasa alat sedang
beroperasi.
Arahan keselamatan
Alat-alat tidak dimaksudkan untuk dikendalikan dengan
menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh berasingan.
Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas
dan orang-orang yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau
mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah
diselia atau diberi arahan mengenai penggunaan alat dengan cara
yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat.
Kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan alat ini.
Kanak-kanak tidak sepatutnya melakukan pembersihan dan
penyenggaraan pengguna melainkan mereka berusia daripada 8
tahun ke atas dan diawasi.
Jauhkan alat dan kordnya daripada capaian kanak-kanak berusia
kurang daripada 8 tahun.
Keselamatan umum
Sebarang pengubahsuaian atau pembaikian mesti dijalankan oleh kakitangan yang berkelayakan sahaja.
Jangan panaskan makanan atau cecair yang tertutup rapat di dalam bekas untuk fungsi ketuhar
gelombang mikro.
Jangan gunakan benzena, pencair, alkohol, pembersih wap atau pembersih tekanan tinggi untuk
membersihkan alat ini.
Jangan pasang ketuhar: berdekatan dengan pemanas atau bahan mudah bakar; lokasi yang lembap,
berminyak, berdebu atau terdedah kepada cahaya matahari langsung atau air; atau di tempat gas
mungkin bocor; atau di atas permukaan yang tidak rata.
Alat ini mesti dibumikan dengan betul menurut kod-kod tempatan dan antarabangsa.
Gunakan kain kering dengan kerap untuk menghapuskan bahan asing dari terminal palam kuasa dan
titik sentuh.
Jangan tarik atau terlalu bengkokkan atau letakkan objek berat atas kord kuasa.
Jika terdapat kebocoran gas (propana, LP, dsb) alih udarakannya dengan segera. Jangan sentuh kord
kuasanya.
Jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah.
Semasa ketuhar sedang digunakan, jangan matikannya dengan mencabut kord kuasa.
Jangan masukkan jari atau bahan asing. Jika bahan asing memasuki ketuhar, cabut palam kord kuasa
dan hubungi pusat perkhidmatan Samsung tempatan.
Jangan kenakan tekanan atau hentaman berlebihan pada alat.
Jangan letakkan ketuhar pada objek yang rapuh.
Pastikan voltan kuasa, frekuensi dan litar sepadan dengan pengelasan produk.
Pasang palam kuasa pada soket dinding dengan kukuh. Jangan gunakan penyesuai berbilang palam,
kord pemanjang atau pengubah elektrik.
Jangan cangkuk kord kuasa pada objek logam. Pastikan kord berada di antara objek atau di belakang ketuhar.
Jangan gunakan palam kuasa yang rosak, kord kuasa yang rosak atau soket dinding yang longgar.
Untuk palam kuasa atau kord yang rosak, hubungi pusat perkhidmatan Samsung tempatan.
Jangan tuang atau sembur air pada ketuhar.
Jangan letakkan objek atas ketuhar, di dalam atau di pintu ketuhar.
Jangan semburkan bahan meruap seperti ubat serangga pada ketuhar.
Jangan simpan bahan-bahan mudah terbakar di dalam ketuhar. Disebabkan oleh wap alkohol boleh
menyentuh bahagian panas ketuhar, berjaga-jaga semasa memanaskan makanan atau minuman yang
mengandungi alkohol.
Kanak-kanak mungkin terlanggar sesama sendiri atau tersepit jari di pintu. Semasa membuka/menutup
pintu, jauhi dari kanak-kanak.
Amaran gelombang mikro
Memanaskan minuman menggunakan gelombang mikro boleh mengakibatkan pendidihan meluap
tertunda; sentiasa berhati-hati apabila memegang bekas. Sentiasa biarkan minuman selama sekurangkurangnya 20 saat sebelum memegangnya. Jika perlu, kacau semasa pemanasan. Sentiasa kacau
selepas pemanasan.
Sekiranya kulit anda melecur, ikut arahan PERTOLONGAN CEMAS ini:
1. Rendam bahagian yang melecur dalam air sejuk selama sekurang-kurangnya 10 minit.
2. Balut dengan pembalut yang bersih dan kering.
3. Jangan sapu sebarang krim, minyak atau losen.
6 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 6
2015-11-05
3:14:53
Untuk mengelakkan kerosakan tray atau rak, jangan letakkan tray atau rak dalam air sebaik sahaja
selepas memasak.
Jangan kendalikan ketuhar untuk menggoreng dengan minyak yang banyak kerana suhu minyak tidak
boleh dikawal. Ini boleh menyebabkan cecair yang panas itu mendidih berlebihan.
•
Hanya gunakan peralatan selamat untuk gelombang mikro. Jangan gunakan bekas metalik, set makan
malam diperbuat daripada emas atau perak, pencucuk, dll.
Betulkan ikatan berpintal wayar. Pengarkan elektrik boleh berlaku.
Jangan gunakan ketuhar untuk mengeringkan kertas atau kain.
Gunakan masa yang lebih singkat untuk makanan yang sedikit bagi mengelakkan pemanasan
berlebihan dan menghanguskan makanan.
Pastikan kord kuasa dan palam kuasa jauh dari sumber air dan pemanasan.
Untuk mengelakkan risiko letupan, jangan panaskan telur dengan kulit atau telur separuh masak.
Jangan panaskan bekas kedap udara atau ditutup vakum, kacang, tomato dll.
Jangan tutup lubang-lubang alur pengalihan udara dengan kain atau kertas. Ini bahaya kebakaran.
Ketuhar juga boleh menjadi terlalu panas dan dimatikan secara automatik, dan akan kekal dimatikan
sehingga ia telah sejuk secukupnya.
Sentiasa gunakan sarung tangan untuk ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
Kacau cecair separuh masa semasa memanas atau selepas pemanasan tamat dan biarkan cecair
sekurang-sekurangnya 20 saat selepas pemanasan untuk mencegah didihan yang membuak-buak.
Berdiri sejauh kira-kira dua kaki dari ketuhar apabila membuka pintunya untuk mengelakkan melecur
disebabkan udara atau wap panas yang keluar.
Jangan kendalikan ketuhar semasa ia kosong. Ketuhar akan dimatikan secara automatik selama
30 minit untuk tujuan keselamatan. Kami menyarankan meletakkan segelas air di dalam ketuhar
sepanjang masa untuk menyerap gelombang mikro jika ketuhar dihidupkan secara tidak sengaja.
Pasang ketuhar dengan mematuhi kelulusan yang dinyatakan di dalam manual ini. (Lihat memasang
ketuhar gelombang mikro anda.)
Berhati-hati semasa menyambung peralatan elektrik lain pada soket berhampiran ketuhar.
Langkah berjaga-jaga pengendalian gelombang mikro
•
Arahan keselamatan
•
Langkah berjaga-jaga ketuhar gelombang mikro
Jangan letakkan sebarang objek di antara pintu ketuhar dengan muka depan atau membiarkan
sisa makanan atau bahan pembersih terkumpul pada permukaan kedap. Pastikan pintu dan
permukaan kedap pintu sentiasa bersih dengan mengelapnya dengan kain lembap dan kemudian
dengan kain kering yang lembut selepas setiap penggunaan.
Jangan kendalikan ketuhar semasa ia rosak. Hanya kendalikan selepas telah dibaiki oleh
juruteknik yang layak.
Penting: pintu ketuhar perlu ditutup dengan betul. Pintu tidak boleh bengkok; engsel pintu tidak
boleh rosak atau longgar; penutup pintu dan permukaan penutup tidak boleh rosak.
Semua pengubahsuaian atau pembaikan perlu dilakukan oleh juruteknik yang layak.
Waranti terhad
Samsung akan mengenakan caj pembaikan bagi menggantikan aksesori atau memperbaiki kecacatan
kosmetik sekiranya kerosakan unit atau aksesori disebabkan oleh pelanggan. Item bagi syarat ini
merangkumi termasuk:
•
Pintu, pemegang, panel keluar atau panel kawalan kemik, tercalar atau rosak.
•
Tray, roda pandu, pengganding atau rak wayar yang rosak atau hilang.
Gunakan alat ini hanya untuk tujuan yang dimaksudkan seperti yang diterangkan di dalam manual
arahan ini. Amaran dan Arahan Keselamatan di dalam buku panduan ini tidak merangkumi semua
keadaan dan situasi yang boleh berlaku. Anda bertanggungjawab untuk menggunakan akal,
berwaspada dan berhati-hati semasa memasang, menyelenggarakan dan mengendalikan ketuhar anda.
Oleh kerana arahan pengendalian berikut meliputi pelbagai model, ciri ketuhar gelombang mikro anda
mungkin berbeza sedikit daripada yang diterangkan di dalam manual ini dan bukan semua tanda-tanda
amaran boleh digunakan. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau keprihatinan, hubungi pusat
perkhidmatan yang terdekat dengan anda atau dapatkan bantuan dan maklumat dalam talian di www.
samsung.com.
Gunakan ketuhar untuk memanaskan makanan sahaja. Ianya bertujuan untuk kegunaan rumah domestik
sahaja. Jangan panaskan sebarang jenis kain atau kusyen yang diisi dengan bijian. Pengilang tidak
boleh dipertanggungjawabkan untuk kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak
sesuai atau tidak betul.
Untuk mengelakkan kerosakan permukaan ketuhar dan situasi berbahaya, sentiasa pastikan ketuhar
bersih dan dijaga dengan baik.
Kegagalan mematuhi langkah-langkah keselamatan berikut boleh mengakibatkan pendedahan kepada
tenaga gelombang mikro yang memudaratkan.
Jangan kendalikan ketuhar dengan pintu terbuka. Jangan ubah saling kunci keselamatan (selak
•
pintu). Jangan masukkan apa jua ke dalam lubang saling kunci keselamatan.
Bahasa Melayu 7
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 7
2015-11-05
3:14:53
Pemasangan
Aksesori
Bergantung kepada model yang telah anda beli, anda diberikan beberapa aksesori yang boleh
digunakan dengan pelbagai cara.
01 Gelang roda, perlu diletakkan di tengah-tengah
ketuhar.
Tujuan:
Gelang roda menyokong piring
putar.
Pemasangan
02 Piring putar, perlu diletakkan pada gelang
roda dengan bahagian tengahnya terpasang
pada pengganding.
Tujuan:
Piring putar berfungsi sebagai
permukaan memasak utama; ia
boleh dikeluarkan dengan mudah
untuk dibersihkan.
03 Rak tinggi, Rak rendah perlu diletakkan di atas
piring putar.
Tujuan:
Rak logam boleh digunakan untuk
memasak dua hidangan pada masa
yang sama. Hidangan kecil boleh
diletakkan atas piring putar dan
hidangan yang kedua di atas rak.
Rak logam boleh digunakan untuk
memanggang, dalam masakan
perolakan dan kombinasi.
Penutup keluli tahan karat
Dulang pengukus
Pinggan Pengukus/Pinggan
Kerak
AWAS
JANGAN kendalikan ketuhar gelombang mikro tanpa gelang pengguling dan piring putar.
04 Pro Steamer/Pinggan Kerak perlu diletakkan
di atas piring putar.
Tujuan:
Pro Steamber boleh digunakan
untuk mengukus makanan berkerak.
Pinggan Kerak digunakan untuk
memerangkan makanan dengan
lebih baik dalam ketuhar gelombang
mikro atau mod memasak kombinasi
panggang dan memastikan pastri
dan doh piza kekal rangup.
8 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 8
2015-11-05
3:14:54
Penyelenggaraan
Tapak pemasangan
20 sm di atas
Pembersihan
10 sm di
belakang
•
•
10 sm
di tepi
•
•
•
Bersihkan ketuhar dengan kerap untuk mengelakkan kotoran daripada terkumpul pada atau di
dalam ketuhar. Turut berikan perhatian khusus pada pintu, pengadang pintu, dan piring putar
serta gelang roda (model berkenaan sahaja).
Jika pintu tidak terbuka dan tertutup dengan lancar, periksa dahulu jika pengadang pintu telah
mengumpulkan kotoran. Gunakan kain lembut dalam air sabun untuk membersihkan kedua-dua
bahagian dalam dan luar ketuhar. Bilas dan keringkan.
Untuk membuang kotoran degil dengan bau busuk daripada bahagian dalam ketuhar
1.
2.
3.
Dengan ketuhar yang kosong, letakkan secawan jus lemon yang dicairkan di tengah piring
putar.
Panaskan ketuhar selama 10 minit pada kuasa maks.
Apabila kitaran lengkap, tunggu sehingga ketuhar menyejuk. Kemudian, buka pintu dan
bersihkan ruang memasak.
Penyelenggaraan
85 sm dari
lantai
Pilih permukaan rata, mendatar sekitar
85 sm atas lantai. Permukaan itu mestilah
menyokong berat ketuhar.
Bilik yang selamat untuk pengudaraan,
sekurang-kurangnya 10 sm daripada dinding
belakang dan kedua-dua tepi, dan 20 sm
daripada atas.
Jangan pasang ketuhar dalam persekitaran
yang panas atau lembap, seperti di sebelah
penyinar atau ketuhar gelombang mikro lain.
Mematuhi spesifikasi bekalan kuasa ketuhar
ini. Hanya gunakan kabel sambungan jika anda
perlu menggunakannya.
Lap bahagian dalam dan pengadang
pintu dengan kain yang lembap sebelum
menggunakan ketuhar anda buat pertama kali.
Untuk membersihkan bahagian dalam model pemanas-berputar
Untuk membersihkan kawasan atas ruang memasak,
rendahkan elemen pemanasan atas sebanyak
45° seperti yang ditunjukkan. Ini akan membantu
membersihkan kawasan atas. Apabila selesai,
letakkan semula elemen pemanasan atas.
Piring putar
Buang semua bahan pembungkusan dari bahagian
dalam ketuhar. Pasang gelang pengguling dan
piring putar. Periksa bagi memastikan piring putar
berputar dengan bebas.
AWAS
•
•
•
•
Pastikan pintu dan pengadang pintu bersih dan pastikan pintu terbuka dan tertutup dengan
lancar. Jika tidak, kitar hidup ketuhar akan pendek.
Ambil langkah berjaga-jaga untuk tidak menumpahkan air ke dalam pengudaraan ketuhar.
Jangan gunakan sebarang bahan kimia atau pelelas untuk pembersihan.
Selepas setiap penggunaan ketuhar, gunakan bahan pencuci lembut untuk membersihkan
ruang memasak selepas menunggu ketuhar untuk menyejuk.
Bahasa Melayu 9
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 9
2015-11-05
3:14:54
Ciri-ciri ketuhar
Ciri-ciri ketuhar
Penggantian (pembaikan)
Ketuhar
01
AMARAN
02
03
Ketuhar ini tidak mempunyai bahagian boleh alih-pengguna di dalam. Jangan cuba untuk
menggantikan atau membaiki ketuhar sendiri.
•
Jika anda menghadapi masalah dengan engsel, pengedapan, dan/atau pintu, hubungi
juruteknik bertauliah atau pusat perkhidmatan Samsung setempat untuk mendapatkan
bantuan teknikal.
•
Jika anda mahu menggantikan mentol lampu, hubungi pusat perkhidmatan Samsung
setempat. Jangan menggantikan ia sendiri.
Jika anda menghadapi masalah dengan perumah luar ketuhar, cabut palam kod kuasa
•
daripada sumber kuasa, dan kemudian hubungi pusat perkhidmatan Samsung setempat.
Ciri-ciri ketuhar
Penjagaan terhadap tempoh panjang tidak digunakan
Jika anda tidak menggunakan ketuhar untuk tempoh yang panjang, cabut palam daripada kod
kuasa dan alihkan ketuhar ke lokasi yang kering, bebas habuk. Habuk dan lembapan yang terbina
di dalam ketuhar mungkin menjejaskan prestasi ketuhar.
04
05
06
07
08
09
10
01 Lubang saling kunci
keselamatan
02 Elemen pemanas
03 Lubang pengalihan
udara
04 Selak pintu
05 Piring putar
06 Pengganding
07 Pemegang Pintu
08 Gelang Roda
09 Pintu
10 Panel Kawalan
10 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 10
2015-11-05
3:14:54
Penggunaan ketuhar
Panel kawalan
Bagaimana ketuhar gelombang mikro berfungsi
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Butang Menggoreng Tanpa Minyak
Butang Sensor
Butang Masakan Sihat
Butang Pruf Doh/Yogurt
Butang kuasa cair beku
Butang Pemanasan Semula/Masakan Auto
Butang Perolakan
Butang Gril
Butang Gelombang Mikro
Butang Kombi
Butang piring putar Hidup/Mati
Dail Pemilih Multi Fungsi
Butang Kunci Kanak-Kanak
Butang Berhenti/Ekonomi
Butang Mula/+30s
Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi; tenaga yang
dikeluarkan membolehkan makanan dimasak atau dipanaskan semula tanpa mengubah bentuk
atau warna.
Anda boleh menggunakan ketuhar gelombang mikro anda untuk:
• Mencair beku
• Memanas semula
• Memasak
Cooking principle.
1. Gelombang mikro yang dijana magnetron
dipantulkan pada rongga ketuhar dan
diagihkan dengan seragam sementara
makanan berputar di atas piring putar. Dengan
itu, makanan dimasak sama rata.
2. Gelombang mikro diserap makanan sehingga
kira-kira sedalam 1 inci (2.5 cm). Proses
memasak berterusan apabila haba dilesapkan
di dalam makanan.
3. Masa memasak berbeza-beza mengikut bekas
yang digunakan dan sifat-sifat makanan:
Kuantiti dan ketumpatan
•
•
Kandungan air
Suhu awal (disejukkan atau tidak)
•
AWAS
14
15
Oleh kerana bahagian tengah makanan dimasak
melalui pelesapan haba, proses memasak masih
berterusan walaupun anda sudah mengeluarkan
makanan dari ketuhar. Masa biar yang ditentukan
dalam resipi dan dalam buku panduan ini hendaklah
dipatuhi bagi memastikan:
•
Pemasakan makanan yang rata hingga ke
bahagian tengah.
•
Suhu yang sama pada seluruh makanan.
Bahasa Melayu 11
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 11
2015-11-05
3:14:55
Penggunaan ketuhar
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Penggunaan ketuhar
Memeriksa bagi memastikan ketuhar anda beroperasi dengan
betul
Prosedur mudah yang berikut membolehkan anda memeriksa bagi memastikan ketuhar
anda sentiasa berfungsi dengan betul. Jika anda ragu-ragu, rujuk bahagian yang bertajuk
“Penyelesaian masalah” di halaman 44-47.
NOTA
Penggunaan ketuhar
Palam ketuhar mestilah dipasang pada soket dinding yang sesuai. Piring putar mestilah berada di
kedudukannya di dalam ketuhar.
Jika aras kuasa yang lain daripada aras maksimum (100 % - 900 W) digunakan, air akan
mengambil masa lebih lama untuk mendidih.
Buka pintu ketuhar dengan menarik pemegang di sebelah atas pintu.
Letakkan segelas air di atas piring putar.
Tutup pintu ketuhar.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s) dan
laraskan masa ke 4 atau 5 minit, dengan menekan
butang START/+30s (MULA/+30s) beberapa kali
mengikut keperluan.
Hasil:
Ketuhar akan memanaskan air selama
4 atau 5 minit. Air itu kemudiannya
akan mula mendidih.
Menetapkan masa
Apabila ada bekalan elektrik, “88:88” dan kemudian “12:00” dipaparkan secara automatik pada
paparan.
Sila tetapkan masa. Masa boleh dipaparkan dalam notasi 12 jam atau 24 jam.
Anda mestilah menetapkan jam:
•
Apabila anda mula-mula memasang ketuhar gelombang mikro anda
•
Selepas bekalan elektrik terputus
NOTA
Jangan lupa untuk menetap semula jam apabila anda beralih dari waktu musim panas kepada
waktu musim sejuk dan sebaliknya.
1. Tekan Dail Pemilih Berbilang Fungsi.
1
2. Putar Dail Pemilih Berbilang Fungsi untuk
2
menetapkan jenis paparan masa.
3
(12J atau 24J)
4
3. Tekan Dail Pemilih Berbilang Fungsi untuk
melengkapkan penyediaan.
4. Putar Dail Pemilih Berbilang Fungsi untuk
menetapkan jam.
5
6
7
Tekan Dail Pemilih Berbilang Fungsi.
Putar Dail Pemilih Berbilang Fungsi untuk
menetapkan minit.
7. Apabila masa yang betul dipaparkan,
tekan Dail Pemilih Berbilang Fungsi untuk
memulakan jam.
Masa dipaparkan apabila anda tidak
Hasil:
menggunakan ketuhar gelombang
mikro.
5.
6.
12 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 12
2015-11-05
3:14:55
Memasak/Memanas Semula
Aras kuasa dan variasi masa
Prosedur berikut menerangkan cara memasak atau memanaskan semula makanan.
Fungsi aras kuasa membolehkan anda menyesuaikan jumlah tenaga yang dilesapkan dan dengan
itu masa yang diperlukan untuk memasak atau memanaskan makanan anda, menurut jenis dan
kuantitinya.
Anda boleh memilih antara enam aras kuasa.
AWAS
SENTIASA periksa tetapan memasak anda sebelum meninggalkan ketuhar tanpa dijaga.
Buka pintu. Letakkan makanan di tengah-tengah piring putar. Tutup pintu ketuhar. Jangan sekalikali hidupkan ketuhar gelombang mikro semasa ia kosong.
1. Tekan butang Microwave (Gelombang Mikro).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut
dipaparkan:
1
(mod gelombang mikro)
2.
3.
4.
3
4
Peratusan
Output
TINGGI
100 %
900 W
TINGGI SEDERHANA
67 %
600 W
SEDERHANA
50 %
450 W
RENDAH SEDERHANA
33 %
300 W
MENCAIR BEKU
20 %
180 W
RENDAH
11 %
100 W
Penggunaan ketuhar
2
Putar Dail Pemilih Berbilang Fungsi sehingga
paras kuasa yang sesuai dipaparkan.
Pada masa itu, tekan Dail Berbilang Fungsi
untuk menetapkan paras kuasa.
•
Jika paras kuasa tidak ditetapkan
dalam masa 5 saat, ia akan bertukar ke
peringkat penetapan masa memasak
secara Automatik.
Aras kuasa
Masa memasak yang diberikan dalam resipi dan di dalam buku panduan ini adalah sepadan
dengan aras kuasa tertentu yang ditunjukkan.
Jika anda memilih...
Masa memasaknya mestilah...
Aras kuasa lebih tinggi
Aras kuasa lebih rendah
Dikurangkan
Ditambah
Tetapkan masa memasak dengan memutar
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi.
Hasil:
Masa memasak dipaparkan.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
Proses memasak bermula.
Apabila ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat
kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali
lagi.
Bahasa Melayu 13
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 13
2015-11-05
3:14:55
Penggunaan ketuhar
Penggunaan ketuhar
Melaraskan masa memasak
Menetapkan mod penjimatan tenaga
Anda boleh menambah masa memasak dengan menekan butang START/+30s (MULA/+30s) sekali
untuk setiap 30 saat yang hendak ditambahkan.
•
Periksa bagaimana perkembangan proses memasak pada bila-bila masa dengan hanya
membuka pintu ketuhar.
•
Menambah masa memasak yang tinggal
Kaedah 1.
Untuk menambah masa memasak makanan anda,
tekan butang START/+30s (MULA/+30s) sekali untuk
setiap 30 saat yang ingin anda tambahkan.
2
•
Contoh: Untuk menambah tiga minit, tekan
butang START/+30s (MULA/+30s) enam kali.
Kaedah 2.
Hanya putar Tombol Pemilih Berbilang Fungsi
1
Untuk melaraskan masa memasak.
•
Bagi menambah masa memasak, putar ke kanan dan
bagi mengurangkan masa memasak, putar ke kiri.
Ketuhar ini mempunyai mod penjimatan tenaga.
•
Memberhentikan proses memasak
•
Tekan butang STOP/ECO (BERHENTI/EKO).
Hasil:
Paparan dipadamkan.
Untuk menghentikan mod jimat tenaga, buka
pintu atau tekan butang STOP/ECO
(BERHENTI/EKO)dan kemudian paparan
menunjukkan waktu semasa. Ketuhar sedia
untuk digunakan.
NOTA
Fungsi penjimatan tenaga auto
Jika anda tidak memilih mana-mana fungsi
ketika alat berada di tengah-tengah tetapan atau
beroperasi dengan keadaan berhenti sementara
waktu, fungsi dibatalkan dan jam akan dipaparkan
selepas 25 minit.
Lampu Ketuhar akan dimatikan selepas 5 minit
dengan keadaan pintu terbuka.
Anda boleh memberhentikan proses memasak pada bila-bila masa supaya anda boleh:
•
Memeriksa makanan
•
Membalikkan makanan atau mengacaunya
•
Membiarkan ia
Untuk memberhentikan
proses memasak...
Buat sementara waktu
Completely
Kemudian...
Buat sementara waktu : Buka pintu atau tekan butang STOP/ECO
(BERHENTI/EKO) sekali.
Hasil: Proses memasak berhenti.
Untuk meneruskan proses memasak, tutup pintu ketuhar sekali lagi
dan tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Sepenuhnya : Tekan butang STOP/ECO (BERHENTI/EKO) sekali.
Hasil:
Proses memasak berhenti.
Jika anda mahu membatalkan seting memasak, tekan butang
STOP/ECO (BERHENTI/EKO) sekali lagi.
14 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 14
2015-11-05
3:14:56
Menggunakan ciri memasak menggoreng tanpa minyak
Panduan menggoreng tanpa minyak
12 ciri memasak Goreng Tanpa Minyak termasuk/menyediakan masa memasak yang dipra-program.
Anda tidak perlu melaras masa memasak atau aras kuasa.
Anda boleh laraskan kategori memasak goreng tanpa minyak dengan menekan butang
Goreng Tanpa Minyak.
Mula-mula, letakkan makanan di tengah-tengah piring putar dan tutup pintu ketuhar.
Jadual berikut menyenaraikan 12 program auto Goreng Tanpa Minyak untuk menggoreng.
Ia mengandungi kuantiti dan arahan yang bersesuaian. Anda akan gunakan sedikit minyak
berbanding dengan menggoreng dengan penggoreng minyak, dan mendapat makanan yang
sedap. Program berjalan dengan kombinasi perolakan, pemanas atas dan tenaga gelombang mikro.
1. Kentang/Sayur-sayuran
NOTA
•
•
Kod/Makanan
SENTIASA gunakan perkakas memasak yang selamat digunakan dengan gelombang mikro
dan kalis ketuhar. Pinggan Kaca atau seramik adalah sesuai kerana ia membolehkan
gelombang mikro menembusi makanan dengan sekata
SENTIASA gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam ketuhar,
kerana ia sangat panas.
1. Tekan butang Slim Fry (Goreng Tanpa Minyak).
2.
2
3
4
3.
5
4.
5.
Pilih kategori makanan dengan memutar
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi dan tekan
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi.
1 - Kentang/Sayur-sayuran
2 - Makanan laut
3 - Ayam
Pilih jenis makanan yang anda ingin masak
dengan memutar
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi.
Rujuk jadual di laman berikutnya untuk
keterangan pelbagai tetapan yang dipraprogram.
Pada masa itu, tekan Tombol Berbilang Fungsi
untuk memilih jenis makanan.
Pilih saiz hidangan dengan memutar
Tombol Berbilang Fungsi.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Arahan
1-1
Cip Ketuhar
sejuk beku
300-350 g
450-500 g
Sebarkan cip ketuhar sejuk beku sama rata di atas
pinggan kerak. Letakkan plat di atas rak bawah.
Selepas memasak, biarkan selama 1-2 minit.
1-2
Kroket
Kentang sejuk
beku
200-250 g
300-350 g
Sebarkan kroket kentang sejuk beku sama rata di atas
pinggan kerak. Letakkan pinggan atas rak bawah.
Biarkan selama 1-2 minit.
1-3
Kentang
Goreng Buatan
Sendiri
300-350 g
450-500 g
Gunakan kentang jenis keras hingga sederhana dan
bersihkan. Kupas kentang dan potong panjang nipis
seperti jejari dengan ketebalan 10 x 10 mm. Rendam di
dalam air sejuk (seama 30 min.). Keringkan dengan tuala,
timbang dan Sapu dengan 5 g minyak zaitun. Sebarkan
kentang goreng sejuk beku sama rata di atas pinggan
kerak. Letakkan plat di atas rak bawah.
Selepas memasak, biarkan selama 1-2 minit.
1-4
Baji Kentang
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Bersihkan kentang bersaiz biasa dan potong baji.
Sapu dengan minyak zaitun dan rempah.
Letakkan baji kentang dengan bahagian yang dipotong
di atas pinggan kerak. Letakkan pinggan atas rak atas.
Biarkan selama 1-3 minit.
1-5
Gegelang
Bawang sejuk
beku
100-150 g
200-250 g
Letakkan gegelang bawang bersalut sejuk beku atau
gegalang sotong bersalut sejuk beku sama rata atas
pinggan kerak. Letakkan pinggan atas rak bawah.
Biarkan selama 1-2 minit.
Penggunaan ketuhar
1
Saiz Hidangan
Bahasa Melayu 15
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 15
2015-11-05
3:14:56
Penggunaan ketuhar
Kod/Makanan
Saiz Hidangan
Arahan
1-6
Courgette hiris
100-150 g
200-250 g
Bilas dan hiris courgette Sapu dengan 5 g minyak
zaitun dan tambah rempah. Letakkan kepingan sama
rata atas pinggan kerak dan letakkan pinggan atas rak
atas. Terbalikkan selepas bunyi bip. Tekat mula untuk
teruskan. (Ketuhar akan terus beroperasi jika anda tidak
terbalikkan).
Biarkan selama 1-2 minit.
2.
Makanan laut
Kod/Makanan
Saiz Hidangan
3.
Ayam
Kod/Makanan
Penggunaan ketuhar
200-250 g
300-350 g
Sebarkan udang bersalut sejuk beku sama rata di atas
pinggan kerak. Letakkan pinggan atas rak bawah.
Biarkan selama 1-2 minit.
2-2
Kutlet Ikan
200-250 g
300-350 g
Sebarkan kutlet ikan bersalut sama rata di atas pinggan
kerak. Letakkan pinggan atas rak bawah. Biarkan selama
1-2 minit.
2-3
Sotong Goreng
sejuk beku
100-150 g
200-250 g
Sebarkan gegelang sotong bersalut sama rata di atas
pinggan kerak. Letakkan pinggan atas rak bawah.
Biarkan selama 1-2 minit.
Arahan
3-1
Nuget Ayam
sejuk beku
200-250 g
300-350 g
Sebarkan nuget ayam beku sama rata di atas pinggan
kerak. Letakkan pinggan atas rak bawah. Terbalikkan
selepas bunyi bip. Tekat mula untuk teruskan. (Ketuhar
akan terus beroperasi jika anda tidak terbalikkan).
Biarkan selama 1-2 minit.
3-2
Peha Ayam
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Timbang peha ayam dan Sapu dengan minyak dan
rempah.
Susun sama rata atas rak atas. Terbalikkan selepas bunyi
bip, ketuhar akan berhenti proses. Tekat mula untuk
teruskan. Biarkan selama 1-3 minit.
3-3
Kepak Ayam
200-250 g
300-350 g
Timbang sayap ayam dan Sapu dengan minyak dan
rempah.
Susun sama rata atas rak atas. Terbalikkan selepas bunyi
bip, ketuhar akan berhenti proses. Tekat mula untuk
teruskan. Biarkan selama 1-2 minit.
Arahan
2-1
Udang sejuk
beku
Saiz Hidangan
16 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 16
2015-11-05
3:14:56
Menggunakan ciri memasak sensor
Panduan memasak sensor
8 ciri Memasak Sensor termasuk/menyediakan masa memasak yang dipra-program.
Anda tidak perlu melaras masa memasak atau aras kuasa.
Anda boleh laraskan masa memasak dengan memutar Tombol Berbilang Fungsi.
Mula-mula, letakkan makanan di tengah-tengah piring putar dan tutup pintu ketuhar.
Jadual di bawah menyenaraikan 8 program Memasak Sensor Ia mengandungi julat berat yang
disyorkan bagi setiap item selepas memasak dan arahan yang sesuai. Pada permulaan program,
paparan menunjukkan tempoh masa sensor. Selepas tempoh masa ini masa memasak dan
paras kuasa dikira secara automatik dan masa memasak yang tinggal akan dipaparkan. Proses
memasak dikawal oleh sistem sensor untuk kemudahan anda.
NOTA
Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro.
1. Tekan butang Sensor.
Kod/Makanan
1
2.
3.
Pilih jenis makanan yang anda ingin masak
dengan memutar Tombol Pemilih Berbilang
Fungsi. Rujuk jadual di laman berikutnya untuk
keterangan pelbagai tetapan yang dipraprogram.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
Proses memasak bermula. Apabila
ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat
kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali
lagi.
NOTA
Hanya gunakan penerima yang tahan gelombang mikro
Saiz Hidangan
Arahan
1
Minuman
150-250 g
Tuang cecair (suhu bilik) ke dalam cawan seramik atau
koleh. Panaskan tanpa ditutup. Letakkan di tengah piring
putar. Biarkannya di dalam ketuhar. Kacau minuman
sebelum dan selepas masa di dalam ketuhar. Berhati-hati
semasa mengeluarkan cawan (lihat arahan keselamatan
untuk cecair). Biarkan selama 1-2 minit.
2
Brokoli Floret
200-500 g
Bilas dan bersihkan sayuran segar, seperti brokoli dan
sediakan floret. Letakkan ia dengan rata di dalam mangkuk
kaca yang bertutup. Tambah 30-45 ml air (2-3 sudu besar).
Letakkan mangkuk di tengah-tengah piring putar.
Masak bertutup. Kacau selepas memasak.
Program ini sesuai untuk brokoli serta courgette hiris nipis,
terung, labu atau lada. Biarkan selama 1-2 minit.
3
Lobak Merah
yang Dihiris
200-500 g
Bilas dan bersihkan sayur-sayuran segar, seperti karot dan
hiris bulat nipis sama besar. Masukkan ke dalam mangkok
kaca dengan penutup.
Tambah 30-45 ml air (2-3 sudu besar).
Letakkan mangkuk di tengah-tengah piring putar.
Masak bertutup. Kacau selepas memasak.
Program ini sesuai untuk hirisan karot nipis serta floret
kobis bunga atau kobis lobak putih.
Biarkan selama 1-2 minit.
Penggunaan ketuhar
2
3
AWAS
Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan!
Bahasa Melayu 17
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 17
2015-11-05
3:14:56
Penggunaan ketuhar
Kod/Makanan
Penggunaan ketuhar
Saiz Hidangan
Arahan
4
Floret Kubis
Bunga
200-500 g
Bilas dan bersihkan sayur-sayuran segar, seperti floret
kobis bunga dan sediakan floret. Letakkan ia dengan rata di
dalam mangkuk kaca yang bertutup.
Tambah 30-45 ml air (2-3 sudu besar).
Letakkan mangkuk di tengah-tengah piring putar.
Masak bertutup. Kacau selepas memasak.
Program ini sesuai untuk brokoli serta courgette hiris nipis,
terung, labu atau lada. Biarkan selama 1-2 minit.
5
Kentang
Jaket
200-800 g
Bilas dan bersihkan kentang, setiap satu 200 g.
Sapu dengan minyak zaitun dan tusukkan kulitnya dengan
pisau. Susun dalam bulatan atas piring putar.
Biarkan selama 2-3 minit.
6
Merebus
Pasta
100-300 g
Gunakan bekas kaca ketuhar yang besar dengan penutup.
Tambahkan air mendidih panas 4 kali, secubit garam dan
kacau rata. Masak tanpa ditutup. Kacau sebelum masa biar
dan tuskan betul-betul selepas itu.
Biarkan selama 1-3 minit.
7
Ravioli Mini
200-400 g
8
Kepingan
Ayam
400-700 g
Letakkan ravioli mini dalam pinggan seramik dalam.
Letakkan pinggan di tengah piring putar. Tutup dengan
penutup plastik. Biarkan selama 2-3 minit.
Sapu kepingan ayam sejuk dengan minyak dan rempah.
Letakkan dengan bahagian kulit di bawah atas rak rendah.
Terbalikkan, sebaik saja ketuhar berbunyi bip. Tekan butang
mula untuk teruskan proses. Biarkan selama 2-3 minit.
Arahan memasak sensor auto
Sensor Auto membolehkan anda memasak makanan secara automatik dengan mengesan jumlah
gas yang dijana daripada makanan semasa memasak.
•
Apabila memasak makanan, pelbagai jenis gas dijana.
Sensor Auto menentukan masa dan paras kuasa yang sesuai dengan mengesan gas
ini daripada makanan, menyebabkan masa memasak dan paras kuasa tidak perlu lagi
ditetapkan.
•
Apabila anda menutup bekas dengan penutupnya atau pembungkus plastik semasa
Memasak Sensor, Sensor Auto akan mengesan gas yang dijana setelah bekas tepu dengan
wap.
•
Sejurus sebelum proses memasak berakhir, masa memasak yang tinggal akan mula mengira
detik. Ini ialah masa yang sesuai untuk anda putar atau kacau makanan agar ia masak
dengan sekata jika perlu.
•
Sebelum memasak menggunakan sensor auto, makanan mungkin diperasakan dengan
herba, rempah atau sos untuk mewarnakannya. Sedikit amaran, garam atau gula boleh
menyebabkan tompokan terbakar pada makanan jadi bahan-bahan ini perlu ditambahkan
selepas proses memasak.
Peralatan Memasak & Penutup untuk proses masakan sensor.
•
•
•
•
•
Untuk mendapatkan hasil masakan yang baik dengan fungsi ini, ikut arahan untuk memilih
bekas dan penutup yang sesuai dalam carta dalam buku ini.
Sentiasa gunakan bekas yang tahan gelombang mikro dan tutup dengan penutupnya atau
pembungkus plastik. Apabila menggunakan pembungkus plastik, buka sedikit satu bucu
untuk membolehkan wap keluar pada kadar yang betul.
Sentiasa tutup dengan penutup yang khusus untuk peralatan yang digunakan. Jika peralatan
tidak mempunyai penutupnya sendiri, gunakan pembungkus plastik.
Isikan bekas sekurang-kurangnya sehingga separuh.
Makanan yang perlu dikacau atau diputar perlu dikacau atau dipusingkan pada penghujung
kitaran Masakan Sensor, selepas masa bermula untuk kira detik pada paparan.
18 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 18
2015-11-05
3:14:56
Penting
•
•
•
•
•
•
•
Menggunakan ciri masakan sihat.
15 ciri Masakan Sihat memberikan masa memasak yang dipra-programkan.
Anda tidak perlu melaras masa memasak atau aras kuasa.
Anda boleh melaraskan saiz hidangan dengan memutar Tombol Berbilang Fungsi.
AWAS
Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro.
Buka pintu. Letakkan makanan di tengah-tengah piring putar. Tutup pintu ketuhar.
1. Tekan butang Healthy Cooking
(Masakan Sihat).
2.
2
3
4
3.
5
4.
5.
Pilih kategori makanan dengan memutar
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi dan tekan
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi.
1 - Bijirin/Pasta
2 - Sayur-Sayuran
3 - Ayam/Ikan
Pilih jenis makanan yang anda ingin masak
dengan memutar Tombol Pemilih Berbilang
Fungsi.
Rujuk jadual di laman berikutnya untuk
keterangan pelbagai tetapan yang dipraprogram. Pada masa itu, tekan Tombol
Berbilang Fungsi untuk memilih jenis
makanan.
Pilih saiz hidangan dengan memutar Tombol
Berbilang Fungsi.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
Makanan dimasak menurut seting
praprogram yang dipilih. Apabila
ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat
kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali
lagi.
1
Bahasa Melayu 19
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 19
2015-11-05
3:14:56
Penggunaan ketuhar
Selepas memasang ketuhar dan memasukkan palam ke dalam salur keluar elektrik, jangan
tanggalkan kord kuasa. Sensor gas perlukan masa untuk stabil untuk memasak dengan betul.
Anda tidak digalakkan untuk menggunakan ciri memasak sensor auto dalam operasi
memasak berterusan, iaitu, satu operasi memasak yang terus bersambung daripada operasi
sebelumnya.
Pasang ketuhar di lokasi yang mempunyai pengudaraan yang baik untuk penyejukan dan
edaran udara yang sewajarnya dan untuk memastikan sensor akan beroperasi dengan tepat.
Untuk mengelak hasil yang mengecewakan, jangan guna sensor Auto apabila suhu
persekitaran bilik terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Jangan gunakan detergen meruap untuk membersihkan ketuhar anda. Gas yang terhasil
daripada detergen ini boleh menjejaskan sensor.
Elak dari meletakkan ketuhar dekat dengan kelembapan tinggi atau peralatan yang
mengeluarkan gas, kerana ia boleh mengganggu prestasi Sensor Auto yang sewajarnya.
Sentiasa pastikan bahagian dalaman ketuhar bersih. Lap semua tumpahan dengan kain
lembap. Ketuhar ini direka untuk kegunaan di rumah sahaja.
Penggunaan ketuhar
Panduan masakan sihat
2.
Jadual di bawah menunjukkan kuantiti dan arahan yang sesuai tentang 15 program
Masakan Sihat. Ia terdiri daripada Bijirin/Pasta(1), Sayur-Sayuran(2) dan Ayam/Ikan(3)
AWAS
Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
1. Bijirin/Pasta
Sayur-Sayuran
Kod/
Makanan
Saiz Hidangan
Arahan
2-1
Kacang Hijau
200-250 g
300-350 g
Bilas dan bersihkan kacang hijau. Letakkan ia dengan rata
di dalam mangkuk kaca yang bertutup. Tambahkan 30 ml
(2 sbsr) air apabila memasak untuk 200-250 g dan tambah
45 ml (3 sbsr) untuk 300-350 g.
Letakkan mangkuk di tengah-tengah piring putar. Masak
bertutup.Kacau selepas memasak. Biarkan selama 1-2 minit.
Penggunaan ketuhar
Kod/
Makanan
Saiz Hidangan
1-1
Beras Ceruh
150-200 g
200-250 g
Gunakan bekas kaca ketuhar yang besar dengan penutup.
Tambahkan air sejuk dengan kuantiti berganda. Masak
bertutup. Kacau sebelum masa biar dan tambahkan garam
dan herba. Biarkan selama 5-10 minit.
2-2
Bayam
100-150 g
200-250 g
Cuci dan bersihkan bayam. Letakkan di dalam mangkuk kaca
yang bertutup. Jangan tambahkan air. Letakkan mangkuk di
tengah-tengah piring putar. Masak bertutup. Kacau selepas
masak. Biarkan selama 1-2 minit.
1-2
Kuinoa
150-200 g
200-250 g
Gunakan bekas kaca ketuhar yang besar dengan penutup.
Tambahkan air sejuk dengan kuantiti berganda. Masak
dalam keadaan tertutup.
Kacau sebelum masa biar dan tambahkan garam dan herba.
Biarkan selama 1-3 minit.
2-3
Kentang
yang
Dikupas
300-350 g
400-450 g
500-550 g
1-3
Makaroni
100-150 g
200-250 g
Gunakan bekas kaca ketuhar yang besar dengan penutup.
Tambahkan air mendidih panas 4 kali, secubit garam dan
kacau rata.
Masak tanpa ditutup. Kacau sebelum masa dibiarkan dan
sejat betul-betul selepas itu. Biarkan selama 1-3 minit.
Basuh dan kupas kentang, potong dua dan masukkan ke
dalam mangkok kaca dengan penutup. Tambah 15-30 ml air
(1-2 sbsr).
Kacau selepas memasak. Apabila memasak kuantiti yang
lebih banyak kacau sekali semasa memasak. Biarkan selama
3-5 minit.
2-4
Gratin
Kentang
400-450 g
800-850 g
Masukkan gratin kentang segar ke dalam bekas pyrex kaca.
Letakkan bekas itu atas rak rendah.
Biarkan selama 2-3 minit.
2-5
Terung
100-150 g
200-250 g
Bilas dan hiris nipis terung. Sapu dengan minyak dan
rempah. Susun kepingan sama rata atas rak tinggi.
Terbalikkan selepas bunyi bip. Tekan mula untuk teruskan
(Ketuhar terus beroperasi jika anda tidak terbalikkan).
Biarkan selama 1-2 minit.
2-6
Tomato Gril
400-450 g
600-650 g
Bilas dan bersihkan tomato. Potong dua dan masukkan
ke dalam bekas untuk ketuhar. Tambahkan keju parut di
atasnya. Letakkan bekas itu atas rak tinggi. Biarkan selama
1-2 minit.
Arahan
20 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 20
2015-11-05
3:14:56
3.
Menggunakan ciri pruf doh/yogurt
Ayam/Ikan
Kod/
Makanan
3-1
Dada Ayam
Saiz Hidangan
Arahan
300-350 g
400-450 g
Bilas dada ayam dan masukkan ke dalam pinggan seramik.
Tutupkan dengan plastik lekap gelombang mikro dan
tusukkannya.
Letakkan bekas itu atas piring putar. Biarkan selama 2 minit.
300-350 g
400-450 g
Bilas dada ayam belanda dan masukkan ke dalam bekas
kaca dalam untuk ketuhar. Tutupkan dengan plastik lekap
gelombang mikro dan tusukkannya. Letakkan bekas itu atas
piring putar. Biarkan selama 2 minit.
3-3
Dada Ayam
Gril
300-350 g
400-450 g
Bilas dada ayam, perap dan letakkan atas rak tinggi.
Balikkan sebaik sahaja ketuhar berbunyi bip.
Biarkan selama 2 minit.
3-4
Filet Ikan
Gril
200-300 g
400-500 g
Susun filet ikan sama rata atas rak tinggi. Balikkan sebaik
sahaja ketuhar berbunyi bip. Biarkan selama 1-2 minit.
3-5
Stik Salmon
Gril
200-250 g
300-350 g
Susun stik ikan sama rata di atas rak tinggi. Balikkan sebaik
sahaja ketuhar berbunyi bip. Biarkan selama 2 minit.
3-6
Ikan
Panggang
300-350 g
400-500 g
Sapukan kulit seekor ikan (trout atau dorada) dengan minyak
dan tambahkan herba dan rempah. Letakkan ikan sebelahmenyebelah, kepala pada ekor di atas rak tinggi. Balikkan
sebaik sahaja ketuhar berbunyi bip. Biarkan selama 3 minit.
Anda boleh melaraskan kategori pruf doh/yogurt dengan memutar Tombol Berbilang Fungsi
selepas menekan butang Pruf Doh/Yogurt. Mula-mula, letakkan makanan di tengah-tengah piring
putar dan tutup pintu ketuhar.
1.
Tekan butang Dough Proof/Yogurt
(Pruf Doh/Yogurt).
2.
Pilih Pruf Doh atau Yogurt dan tekan Tombol
Berbilang Fungsi.
1 - Pruf Doh
2 - Yogurt
Pilih jenis makanan yang anda ingin masak
dengan memutar Tombol Pemilih Berbilang
Fungsi. Anda perlu pilih nombor yang anda
mahu gunakan untuk memasak dengan
memutar Tombol Berbilang Fungsi. Rujuk
jadual di laman berikutnya untuk keterangan
pelbagai tetapan yang dipra-program. Pada
masa itu, tekan Tombol Berbilang Fungsi untuk
memilih jenis makanan.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
1
2
3
3.
4
4.
AWAS
Piring putar tidak beroperasi semasa memasak
yogurt.
Bahasa Melayu 21
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 21
2015-11-05
3:14:57
Penggunaan ketuhar
3-2
Dada Ayam
Belanda
5 ciri Pruf Doh/Yogurt termasuk/menyediakan masa memasak yang dipra-program. Anda tidak
perlu melaras masa memasak atau aras kuasa.
Penggunaan ketuhar
Panduan pruf doh/yogurt
Menggunakan ciri kuasa cair beku
Jadual berikut menunjukkan cara menggunakan program auto untuk menaikkan doh yis atau
yogurt buatan sendiri.
1. Pruf Doh
Ciri Kuasa Cair Beku membolehkan anda mencair bekukan daging, ayam itik, ikan, roti, kek dan
buah-buahan. Masa mencair beku dan aras kuasa dilaraskan secara automatik.
Anda hanya pilih program dan berat makanan.
Kod/
Makanan
Saiz Hidangan
Arahan
1-1
Doh piza
300-500 g
Masukkan doh ke dalam mangkuk bersaiz yang sesuai dan
letakkan atas rak rendah. Tutup dengan kerajang aluminium.
1-2
Doh Kek
500-800 g
Masukkan doh ke dalam mangkuk bersaiz yang sesuai dan
letakkan atas rak rendah. Tutup dengan kerajang aluminium.
1-3
Doh Roti
600-900 g
Masukkan doh ke dalam mangkuk bersaiz yang sesuai dan
letakkan atas rak rendah. Tutup dengan kerajang aluminium.
NOTA
Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro. Buka pintu. Letakkan
makanan sejuk beku di atas bekas seramik di tengah-tengah piring putar. Tutup pintu ketuhar.
1. Tekan butang Power Defrost (Kuasa cair beku).
1
Penggunaan ketuhar
2.
2.
2
3
Yogurt Buatan Sendiri
Kod/
Makanan
Saiz Hidangan
Arahan
500 g
Masukkan 150 g yogurt semula jadi ke dalam 5 cawan
seramik atau balang kaca kecil secara sama rata (30 g
setiap satu) Tambahkan 100 ml susu ke dalam setiap cawan.
Gunakan susu tahan lama (suhu bilik; 3.5 % lemak). Tutup
setiap satu dengan filem melekat dan susun dalam bulatan
di atas piring putar. Setelah selesai, masukkan ke dalam peti
sejuk dan biarkan selama
6 jam. Untuk pertama kali, kami syorkan penggunaan
penapaian bakteria yogurt.
2-1
Cawan Kecil
2-2
Mangkuk
Besasr
500 g
Campurkan 150 g yogurt asli dengan 500 ml susu hayat
panjang (suhu bilik; 3.5 % lemak). Tuang sama rata ke dalam
mangkuk kaca besar. Tutup dengan filem melekat dan
letakkan di atas piring putar. Setelah selesai, masukkan ke
dalam peti sejuk dan biarkan selama 6 jam. Untuk pertama
kali, kami syorkan penggunaan penapaian bakteria yogurt.
4
5
3.
4.
5.
Pilih jenis makanan yang anda ingin masak
dengan memutar Tombol Pemilih Berbilang
Fungsi. Rujuk jadual di laman berikutnya
untuk keterangan pelbagai tetapan yang
dipra-program. Pada masa itu, tekan Tombol
Berbilang Fungsi untuk memilih jenis makanan.
Pilih saiz hidangan dengan memutar Tombol
Berbilang Fungsi.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
•
Proses mencair beku bermula.
•
Ketuhar berbunyi bip semasa mencair
beku untuk mengingatkan anda supaya
membalikkan makanan itu.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s) sekali
lagi untuk selesaikan mencair beku.
Hasil:
Apabila ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali lagi.
22 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 22
2015-11-05
3:14:57
Panduan kuasa cair beku
Menggunakan ciri pemanasan semula/masak auto
Jadual yang berikut menunjukkan pelbagai program Kuasa cair beku, kuantiti dan cadangan yang
sesuai. Tanggalkan semua jenis bahan pembungkusan sebelum mencair beku. Masukkan daging,
Ayam/Itik dan ikan ke dalam pinggan kaca yang rata atau pinggan seramik, susun roti, kek dan
buah di atas kertas dapur.
6 ciri Pemanasan Semula/Masak Auto termasuk/menyediakan masa memasak yang dipraprogramkan. Anda tidak perlu melaras masa memasak atau aras kuasa.
Anda boleh melaraskan saiz hidangan dengan memutar Tombol Berbilang Fungsi.
Kod/
Makanan
1
Daging
2
Ayam/Itik
Saiz Hidangan
Arahan
200-1500 g
Balut bahagian-bahagian tepi dengan kerajang aluminium.
Balikkan daging apabila ketuhar berbunyi bip. Program ini
hanya sesuai untuk daging lembu, kambing, babi, stik, potongan
daging, daging kisar. Biarkan selama 20-90 minit.
200-1500 g
3
Ikan
200-1500 g
Balut bahagian ekor ikan dengan kerajang aluminium.
Balikkan ikan apabila ketuhar berbunyi bip. Program ini sesuai
untuk seekor ikan dan juga untuk filet ikan.
Biarkan selama 20-80 minit.
4
Roti/Kek
125-1000 g
Letakkan roti secara melintang di atas sekeping kertas dapur
dan balikkan, sebaik saja ketuhar berbunyi bip. Letakkan kek
di atas pinggan seramik dan jika boleh, balikkan, sebaik saja
ketuhar berbunyi bip. (Ketuhar terus beroperasi dan berhenti
apabila anda membuka pintunya.)
Program ini sesuai untuk semua jenis roti, dalam bentuk
kepingan atau sebuku, serta untuk roti rol dan baget.
Atur roti rol dalam satu bulatan. Program ini sesuai untuk semua
jenis kek ragi, biskut, kek keju dan pastri lapis. Ia tidak sesuai
untuk pastri rapuh/kerak, kek buah dan krim, juga kek dengan
hias atas coklat. Biarkan selama 10-60 minit.
5
BuahBuahan
100-600 g
Ratakan buah di dalam bekas kaca yang leper. Program ini
sesuai untuk semua jenis buah. Biarkan selama 5-20 minit.
Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro.
Buka pintu. Letakkan makanan di tengah-tengah piring putar. Tutup pintu ketuhar.
1. Tekan butang Auto Reheat/Cook
(Pemanasan Semula/Masak Auto).
1
2.
2
4
3
5
3.
4.
6
5.
6.
Putar Dail Berbilang Fungsi untuk memilih
kategori Memasak. (Pemanasan Semula Auto
atau Memasak Auto)
Pilih Pemanasan Semula Auto dengan memutar
Tombol Berbilang Fungsi.
Pilih jenis makanan yang anda ingin masak
dengan memutar Tombol Pemilih Berbilang
Fungsi. Rujuk jadual di laman berikutnya
untuk keterangan pelbagai tetapan yang
dipra-program. Pada masa itu, tekan Tombol
Berbilang Fungsi untuk memilih jenis makanan.
Pilih saiz hidangan dengan memutar Tombol
Berbilang Fungsi.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
Makanan dimasak menurut
seting praprogram yang
dipilih. Apabila ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali
lagi.
Bahasa Melayu 23
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 23
2015-11-05
3:14:57
Penggunaan ketuhar
Balut bahagian kaki dan hujung kepak dengan kerajang
aluminium. Balikkan ayam itik apabila ketuhar berbunyi bip.
Program ini sesuai untuk seekor ayam dan juga kepingankepingan ayam. Biarkan selama 20-90 minit.
AWAS
Penggunaan ketuhar
Panduan pemanasan semula/masakan auto
Menggunakan pinggan kerak
Jadual yang berikut menunjukkan kuantiti dan arahan yang sesuai untuk memanas semula dan
memasak automatik.
Pinggan kerak ini membolehkan anda memerangkan makanan bukan hanya di bahagian atas
dengan gril, tetapi bahagian bawah makanan juga menjadi rangup dan perang disebabkan oleh
suhu tinggi pinggan kerak. Beberapa item yang anda boleh sediakan di atas pinggan kerak boleh
didapati dalam carta (lihat halaman seterusnya). Pinggan kerak juga boleh digunakan untuk
bakon, telur dan sosej, dsb.
1. Letakkan pinggan kerak betul-betul di atas
piring putar dan prapanaskannya dengan
Kombinasi-Gril-Gelombang Mikro [600 W
+ Gril] dengan mengikut masa dan arahan
berikut dalam carta.
2. Sapu pinggan dengan minyak jika anda
memasak makanan seperti bakon dan telur,
supaya makan menjadi perang dengan elok.
AWAS
Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan makanan.
1. Pemanasan Semula Auto
Kod/Makanan
Penggunaan ketuhar
Saiz Hidangan
Arahan
1-1
Makanan Siap
(Sejuk)
300-350 g
400-450 g
Masukkan ke dalam pinggan seramik dan tutup dengan
filem melekat gelombang mikro Program ini sesuai untuk
hidangan yang terdiri daripada 3 komponen (cth. daging
dengan sos, sayur-sayuran dan hidangan sampingan
seperti kentang, nasi atau pasta). Biarkan selama 2-3 minit.
1-2
Piza Sejuk Beku
300-350 g
400-450 g
Letakkan piza sejuk beku di atas rak rendah.
1-3
Lasagne Sejuk
Beku
400-450 g
600-650 g
Masukkan lasagne sejuk beku ke dalam bekas kalis
ketuhar bersaiz yang sesuai. Letakkan bekas atas rak
rendah. Biarkan selama 3-4 minit.
1-4
Quiche (Sejuk)
600-650 g
Program ini sesuai untuk quiche yang disejukkan di dalam
peti sejuk. Keluarkan satu pakej dan masukkan ke dalam
bekas. Letakkan di atas piring putar di dalam ketuhar.
Selepas memasak, biarkan selama 1-2 minit.
Kod/Makanan
Saiz Hidangan
Arahan
2-1
Ayam Panggang
1100-1150 g
1200-1250 g
Sapu ayam sejuk dengan minyak dan rempah.
Letak dengan bahagian dada ke bawah, di tengah rak
rendah. Balikkan, sebaik saja ketuhar berbunyi bip. Tekan
butang mula untuk teruskan proses. Biarkan selama 5 minit.
2-2
Muffin
250-300 g
Tuang doh ke dalam 6-8 cawan kertas atau silikon untuk
muffin (45 g setiap satu) dan letakkan di atas rak rendah.
Mulakan program (ketuhar sedang diprapanaskan).
Selepas bunyi bip masukkan rak dengan makanan.
2.
3.
Letakkan makanan di atas pinggan kerak.
4.
Letakkan pinggan kerak di atas rak logam
(atau piring putar) di dalam gelombang mikro.
5.
Pilih masa memasak dan kuasa yang sesuai.
(Rujuk jadual di tepi).
Masak Auto
24 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 24
2015-11-05
3:14:57
AWAS
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar untuk mengeluarkan pinggan kerak, kerana ia akan
menjadi sangat panas.
NOTA
Sila ambil perhatian bahawa piring putar mempunyai lapisan teflon yang tidak tahan calar.
Jangan gunakan objek tajam seperti pisau untuk memotong di atas pinggan kerak.
AWAS
Menggunakan fungsi memasak Kukus manual.
Anda boleh Memasak Kukus secara Manual dengan Pro Steamber dengan merujuk kepada jadual
Memasak Kukus Manual di halaman berikut. Prosedur berikut menerangkan cara memasak Kukus
manual.
SENTIASA periksa tetapan memasak anda sebelum meninggalkan ketuhar tanpa dijaga.
Mula-mula, letakkan Pro Steamber (dengan makanan) di tengah-tengah piring putar.
Kemudian, tutup pintu ketuhar.
air 500 ml
Jangan letak sebarang objek di atas piring putar yang tidak tahan panas.
AWAS
Jangan sekali-kali letakkan piring putar di dalam ketuhar tanpa piring putar.
NOTA
Bersihkan pinggan kerak dengan air suam dan detergen dan bilas dengan air bersih.
Pinggan Pengukus/
Pinggan Kerak
Dulang
pengukus
Penutup keluli
tahan karat
Penggunaan ketuhar
NOTA
Jangan gunakan berus penyental atau span keras, jika tidak lapisan atas akan rosak.
AWAS
Sila ambil perhatian bahawa pinggan kerak tidak boleh dibersihkan di dalam mesin pencuci
pinggan.
Bahasa Melayu 25
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 25
2015-11-05
3:14:58
Penggunaan ketuhar
1.
1
Tekan Butang Microwave (Gelombang mikro).
Hasil:
Penunjuk 900 W (kuasa memasak
maksimum) dipaparkan.
AWAS
•
•
2.
2
3
3.
4
4.
Penggunaan ketuhar
Tekan Dail Pemilih Berbilang Fungsi apabila
900W dipilih. (Jika kuasa bukan 900W,
tetapkan 900W dengan memutar Tombol
Berbilang Fungsi sekali lagi sehingga watt
yang bersesuaian dipaparkan.)
Pilih masa memasak dengan memutar Tombol
Berbilang Fungsi seperti yang diperlukan.
Tetapkan masa memasak dengan merujuk
kepada masa memasak dalam Panduan
Memasak Kukus Manual di halaman berikut.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
Lampu ketuhar menyala dan piring
putar mula berputar.
1) Proses memasak bermula
dan apabila ia selesai ketuhar
berbunyi bip 4 kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali
lagi.
•
•
Jangan sekali-kali menggunakan Pro Steamer ini dengan produk atau model yang berlainan.
Ia boleh menyebabkan kebakaran atau kerosakan teruk kepada produk.
Jangan gunakan Pro Steamer tanpa air atau makanan di dalam. Apabila menggunakan Pro
Steamer, tuang sekurang-kurangnya 500 ml air sebelum digunakan. Jika jumlah air kurang
daripada 500 ml, ia mungkin menyebabkan masakan yang tidak sepenuhnya, atau boleh
menyebabkan kebakaran atau kerosakan teruk pada produk.
Langkah berhati-hati perlu diambil apabila mengeluarkan bekas daripada dalam Pro
Steamer selepas memasak, kerana ia akan jadi sangat panas.
Pastikan anda memasang penutup ke atas Pro Steamer agar ia sesuai dengan Pinggan
kukus/Pinggan kerak. Telur atau sengkuang cina akan meletup tanpa penutup wap dan
pinggan pengukus seperti diarahkan dalam buku Arahan.
NOTA
Cara membersihkan pinggan Pengukus/pinggan Kerak
Bersihkan pinggan Pengukus/pinggan Kerak dengan air suam dan detergen dan bilas dengan air
bersih.
NOTA
Jangan gunakan berus penyental atau span keras, jika tidak lapisan atas akan rosak.
NOTA
Sila ambil perhatian
Pinggan Pengukus/Pinggan Kerak tidak sesuai untuk mesin pencuci pinggan.
26 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 26
2015-11-05
3:14:58
Tuang 500 ml air sejuk ke dalam pinggan pengukus Pro Steamer. Masukkan dulang pengukus ke
dalam pinggan, tambahkan makanan atas dulang dan tutup dengan penutup keluli tahan karat.
Letakkan Pro Steamer itu atas piring putar. Masa memasak bergantung kepada saiz, ketebalan
dan jenis makanan. Apabila mengukus potongan nipis atau kepingan kecil kami syorkan masa
dikurangkan. Apabila mengukus potongan tebal atau kepingan besar makanan, anda boleh
tambahkan masa. Gunakan aras kuasa dan masa dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk
masakan wap.
Makanan
segar
Air sejuk
(ml)
Kuasa
(W)
Masa
(min.)
Brokoli
floret
400
500
900
12-18
Lobak
Merah
400
Sebiji
kobis
bunga
600
500
500
900
900
15-20
20-25
Bahagian (g)
Air sejuk
(ml)
Kuasa
(W)
Masa
(min.)
500
500
900
25-30
Bilas dan bersihkan kentang dan
tusukkan kulit dengan garfu.
Susunkan kentang sama rata di atas
dulang pengukus.
Epal
800
(4 biji epal)
500
900
15-20
Bilas dan buang empulurnya.
Letakkan epal dalam keadaan
menegak sebelah menyebelah atas
dulang pengukus.
Telur
4-6 biji telur
500
900
15-20
Tusukkan 4-6 telur segar (saiz M)
dan letakkan dalam rongga kecil
dulang pengukus. Selepas dikukus
biarkan dalam keadaan tertutup
selama 2-5 minit.
Udang
biru
250
(5-6 keping)
500
900
10-15
Renjiskan 1-2 sudu besar jus lemon
ke atas udang biru. Letakkan udang
sama rata di atas dulang pengukus.
Filet ikan
(ikan Kod,
ikan-Ros)
500
(2-3 keping)
500
900
12-17
Renjiskan 1-2 sudu besar jus lemon
ke atas filet ikan dan tambahkan
herba dan rempah (cth. rosemary).
Letakkan filet sama rata di atas
dulang pengukus.
Filet dada
ayam
400
(2 filet)
500
900
20-25
Bilas dan bersihkan filet dada ayam.
Letakkan filet dada ayam sebelah
menyebelah atas dulang pengukus.
Kentang
(Kecil)
Arahan
Bilas dan bersihkan brokoli. Potong
menjadi floret sama saiz. Letakkan
floret sama rata di atas dulang
pengukus.
Bilas dan bersihkan karot dan
hiris menjadi hirisan yang sama
tebal. Sebarkan hirisan atas dulang
pengukus.
Bersihkan sebiji kobis bunga dan
letakkan atas dulang pengukus.
Jagung
bertongkol
400
(2 kpg)
500
900
23-28
Bilas dan bersihkan jagung
bertongkol. Letakkan jagung
bertongkol sebelah menyebelah atas
dulang pengukus.
Courgette
400
500
900
10-15
Bilas courgette dan hiris menjadi
hirisan yang sama saiz. Sebarkan
hirisan sama rata atas dulang
pengukus.
Sayursayuran
campur
sejuk beku
400
500
900
18-23
Sebarkan sayur-sayuran campur
sejuk beku (-18 °C) cth. brokoli,
kobis bunga, hirisan karot sama rata
atas dulang pengukus.
Arahan
Penggunaan ketuhar
Bahagian (g)
Makanan
segar
Bahasa Melayu 27
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 27
2015-11-05
3:14:58
Penggunaan ketuhar
Perolakan
Mengril
Mod perolakan membolehkan anda memasak makanan dengan cara yang sama dengan ketuhar
tradisional. Mod gelombang mikro tidak digunakan. Anda boleh tetapkan suhu, mengikut
keperluan, dalam julat yang berubah-ubah antara 40 °C hingga 200 °C.
Masa memasak maksimum ialah 60 minit.
•
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam ketuhar, kerana
ia sangat panas.
•
Anda boleh memasak dengan lebih baik dan menghasilkan warna yang lebih elok, jika anda
gunakan rak bawah.
Gril membolehkan anda memanaskan dan memerang makanan dengan cepat, tanpa
menggunakan gelombang mikro.
•
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam ketuhar, kerana
ia sangat panas.
•
Anda boleh mendapat hasil masakan dan menggril yang lebih baik jika anda menggunakan
rak tinggi.
1. Buka pintu dan letakkan makanan di atas rak.
Periksa dan pastikan elemen pemanasan berada dalam kedudukan melintang.
Buka pintu dan letakkan bekas di atas rak rendah dan letakkan di atas piring putar.
1.
1
Tekan butang Convection (Perolakan).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut
dipaparkan:
Penggunaan ketuhar
(mod perolakan)
2.
180 °C (suhu)
2.
2
3
4
3.
4.
5
5.
Tetapkan suhu dengan memutar Tombol Berbilang
Fungsi. (Suhu : 40-200 °C, 10 °C berselang)
•
Jika suhu tidak ditetapkan dalam masa
5 saat, ia akan bertukar ke peringkat
penetapan masa memasak secara Automatik.
Tekan Dail Pemilih Berbilang Fungsi.
Tetapkan masa memasak dengan memutar
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi.
(Jika anda mahu prapanaskan ketuhar, pilih “ : 0”)
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
Proses memasak bermula.
Apabila ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali setiap
minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali
lagi.
2
Tekan butang Grill (Gril).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut
dipaparkan:
(mod gril)
•
3.
4.
3
4
Anda tidak boleh melaraskan suhu gril.
Tetapkan masa mengril dengan memutar
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi.
•
Masa mengril maksimum ialah 60 minit.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
Gril bermula. Apabila ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat
kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali
lagi.
28 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 28
2015-11-05
3:14:59
Memilih aksesori
Menyatukan gelombang mikro dan gril
Proses masakan perolakan tradisional memerlukan
perkakasan memasak.
Anda seharusnya, bagaimana pun, hanya gunakan
perkakasan memasak yang anda akan gunakan
dalam ketuhar biasa anda.
Bekas yang boleh digunakan dalam gelombang
mikro biasanya tidak sesuai untuk masakan
perolakan; jangan gunakan bekas dan pinggan
plastik, cawan kertas, tuala kertas, dsb.
Jika anda mahu pilih mod kombinasi masakan
(gelombang mikro dan gril atau perolakan), gunakan
hanya bekas yang sesuai untuk gelombang mikro
dan tahan di dalam ketuhar.
AWAS
SENTIASA gunakan perkakas memasak yang selamat digunakan dengan gelombang mikro dan
kalis ketuhar. Bekas kaca atau seramik adalah paling sesuai kerana ia membolehkan gelombang
mikro menembusi makanan dengan lebih seimbang.
AWAS
SENTIASA gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam ketuhar, kerana ia
sangat panas.
Anda boleh mendapat hasil masakan dan menggril yang lebih baik jika anda menggunakan rak
tinggi.
Buka pintu. Letakkan makanan di atas rak yang lebih sesuai untuk jenis makanan yang hendak
dimasak. Letakkan bekas di atas piring putar. Tutup pintu ketuhar.
Untuk maklumat lanjut tentang perkakasan dan
peralatan masakan yang sesuai, rujuk Panduan
Perkakasan Masakan di laman 32.
1.
1
Tekan butang Combi (Kombi).
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut
dipaparkan:
Cb-1
2
2.
Penggunaan ketuhar
AWAS
Anda boleh juga menggabungkan proses memasak gelombang mikro dengan gril untuk memasak
dengan lebih cepat dan memerangkan pada masa yang sama.
(gelombang mikro + gril)
Jadikan paparan menunjukkan Cb-1, dan
kemudian tekan Tombol Berbilang Fungsi.
Hasil:
Petunjuk di bawah dipaparkan:
(mod kombi gelombang
mikro & gril)
600 W (kuasa output)
Bahasa Melayu 29
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 29
2015-11-05
3:14:59
Penggunaan ketuhar
3.
3
4
5
4.
Penggunaan ketuhar
5.
Pilih aras kuasa yang sesuai dengan memutar
Tombol Berbilang Fungsi sehingga kuasa
outpun yang sewajarnya dipaparkan
(600, 450, 300 W). Pada masa itu, tekan
Dail Berbilang Fungsi untuk menetapkan paras
kuasa.
•
Anda tidak boleh melaraskan suhu gril.
•
Jika aras kuasa tidak ditetapkan dalam
masa 5 saat, ia akan bertukar ke
peringkat penetapan masa memasak
secara Automatik.
Tetapkan masa memasak dengan memutar
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi.
•
Masa memasak yang maksimum ialah
60 minit.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
Proses memasak kombinasi
bermula. Apabila ia selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat
kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali
lagi.
Menyatukan gelombang mikro dan perolakan
Masakan kombinasi menggunakan kedua-dua tenaga gelombang mikro dan pemanasan perolakan.
Tiada prapemanasan diperlukan kerana tenaga gelombang mikro tersedia dengan cepat.
Banyak makanan boleh dimasak dalam mod kombinasi, terutamanya:
•
Daging panggang dan ayam itik
•
Pai dan kek
•
Telur dan hidangan berkeju
AWAS
SENTIASA gunakan perkakas memasak yang selamat digunakan dengan gelombang mikro dan
kalis ketuhar. Bekas kaca atau seramik adalah paling sesuai kerana ia membolehkan gelombang
mikro menembusi makanan dengan lebih seimbang.
AWAS
SENTIASA gunakan sarung tangan ketuhar apabila menyentuh bekas di dalam ketuhar, kerana ia sangat
panas. Anda boleh memasak dengan lebih baik dan menghasilkan warna yang lebih elok, jika anda
gunakan rak bawah.
Buka pintu. Letakkan makanan di atas piring putar atau atas rak bawah yang selepas itu perlu diletakkan
di atas piring putar. Tutup pintu ketuhar. Elemen pemanasan mesti berada dalam kedudukan melintang.
1. Tekan butang Combi (Kombi).
Penunjuk-penunjuk yang berikut
Hasil:
dipaparkan:
1
Cb-1
(gelombang mikro + gril)
2.
2
3
3.
Pastikan paparan menunjukkan Cb-2
(Gelombang mikro + perolakan) dengan memutar
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi, dan kemudian
tekan Tombol Pemilih Berbilang Fungsi.
Pilih aras kuasa yang sesuai dengan memutar
Tombol Berbilang Fungsi sehingga kuasa output
yang sewajarnya dipaparkan (600, 450, 300,
180, 100 W). Pada masa itu, tekan Dail Berbilang
Fungsi untuk menetapkan paras kuasa.
•
Jika paras kuasa tidak ditetapkan
dalam masa 5 saat, ia akan bertukar ke
peringkat penetapan masa memasak
secara Automatik. (Lalai : 180 °C )
30 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 30
2015-11-05
3:14:59
4.
4
5
6
Pilih suhu yang sesuai dengan memutar
Tombol Berbilang Fungsi (Suhu : 200~40 °C).
Pada masa itu, tekan Dail Berbilang Fungsi
untuk menetapkan paras kuasa.
•
Jika suhu tidak ditetapkan dalam masa
5 saat, ia akan bertukar ke peringkat
penetapan masa memasak secara
Automatik.
Hasil:
Penunjuk-penunjuk yang berikut
dipaparkan:
(mod kombi gelombang
mikro & perolakan)
600 W (kuasa output)
180 °C (suhu)
6.
Tetapkan masa memasak dengan memutar
Tombol Pemilih Berbilang Fungsi.
•
Masa memasak yang maksimum ialah
60 minit.
Tekan butang START/+30s (MULA/+30s).
Hasil:
Proses memasak kombinasi
bermula. Ketuhar ini dipanaskan
ke suhu yang diperlukan dan
kemudian masakan gelombang
mikro terus berlangsung sehingga
masa memasak habisl. Apabila ia
selesai:
1) Ketuhar berbunyi bip empat
kali.
2) Isyarat peringatan tamat akan
berbunyi bip 3 kali (sekali
setiap minit)
3) Masa semasa dipaparkan sekali
lagi.
Anda boleh mematikan pembunyi bip bila-bila sahaja anda mahu.
1. Tekan butang START/+30s (MULA/+30s) dan
STOP/ECO (BERHENTI/EKO) pada masa yang
1
sama.
2
Hasil:
Ketuhar tidak berbunyi bip untuk
menunjukkan tamatnya sesuatu
fungsi.
2. Untuk menghidupkan pembunyi bip semula,
tekan butang START/+30s (Mula/+30s) dan
STOP/ECO (BERHENTI/EKO) sekali lagi pada
masa yang sama.
Hasil:
Ketuhar beroperasi seperti biasa.
Menggunakan ciri kunci kanak-kanak
Penggunaan ketuhar
5.
Mematikan pembunyi bip
Ketuhar gelombang mikro anda dilengkapi dengan program kunci kanak-kanak khas, yang
membolehkan ketuhar “dikunci” supaya kanak-kanak atau sesiapa yang tidak biasa dengan
ketuhar ini tidak boleh mengendalikannya dengan tidak sengaja.
1. Tekan butang Kunci Kanak-Kanak selama
3 saat.
Hasil:
•
Ketuhar dikunci (tiada fungsi yang boleh
dipilih).
1
•
Paparan menunjukkan “L”.
2
2.
Untuk membuka kunci ketuhar, tekan butang
Kunci Kanak-Kanak selama 3 saat.
Hasil:
Ketuhar boleh digunakan seperti
biasa.
Bahasa Melayu 31
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 31
2015-11-05
3:15:00
Panduan perkakasan memasak
Panduan perkakasan memasak
Menggunakan ciri hidup/mati piring putar
Butang Hidup/Mati piring putar membolehkan anda menggunakan pinggan besar yang
memenuhi ruang ketuhar dengan menghalang piring putar daripada berputar (hanya mod
masakan manual).
AWAS
Untuk memasak makanan di dalam ketuhar gelombang mikro, gelombang mikro mestilah boleh
menembusi makanan, tanpa dipantulkan atau diserap oleh bekas yang digunakan.
Anda haruslah berhati-hati apabila memilih perkakas memasak. Jika perkakas memasak
ditandakan sebagai selamat untuk digunakan dengan gelombang mikro, anda tidak perlu bimbang.
Jadual yang berikut menyenaraikan pelbagai jenis perkakas memasak dan menunjukkan sama
ada ia boleh digunakan dan cara ia seharusnya digunakan di dalam ketuhar gelombang mikro.
Hasilnya akan kurang memuaskan hati dalam hal ini kerana pemasakannya adalah kurang rata.
Kami menyarankan supaya anda memutar bekas dengan tangan semasa separuh masa proses
memasak.
Perkakas memasak
Kerajang aluminium
AMARAN
Panduan perkakasan memasak
Jangan sekali-kali mengendalikan piring putar tanpa makanan di dalam ketuhar.
Sebab: Ini boleh menyebabkan kebakaran atau kerosakan kepada unit ini.
1. Tekan butan Hidup/Mati piring putar semasa
menetapkan fungsi Gelombang mikro, Gril,
Perolakan, Prapemanasan dan Kombi.
•
Ia tidak tersedia dengan fungsi yang
dipra-programan
atau sebelum menekan
1
butang Gelombang mikro, Gril, Perolakan,
2
Prapemanasan dan Kombi.
Simbol hidup/mati piring putar
Hasil:
muncul pada paparan, piring
putar tidak akan berputar semasa
memasak.
(Mod mati piring putar)
2.
Untuk menghidupkan pemutaran piring putar
semula, tekan butang Hidup/Mati piring putar
sekali lagi.
Hasil:
Simbol hidup/mati piring putar
hilang dari paparan, piring putar
akan berputar.
NOTA
Pinggan kerak
Perkakas tembikar
atau tanah liat
Bekas kadbod
poliester pakai
buang
Bungkusan makanan
segera
Bekas cawan
•
polistirena
•
•
Beg kertas atau
surat khabar
Kertas kitar
semula atau
perapi logam
Selamat untuk
digunakan dengan
Komen
Gelombang Mikro
✓✗
Boleh digunakan dalam bentuk kepingan kecil untuk
melindungi bahagian-bahagian daripada terlampau
masak. Pengarkaan boleh berlaku jika kerajang terlalu
hampir dengan dinding ketuhar atau jika terlalu
banyak kerajang digunakan.
✓
Jangan panaskan terlebih dahulu selama lebih dari
8 minit.
✓
Tembikar, perkakas tanah liat yang diglis dan
tembikar “bone china” biasanya sesuai, kecuali dihiasi
dengan perapi logam.
✓
Sesetengah makanan sejuk beku dibungkus dalam
bekas-bekas ini.
✗
Boleh digunakan untuk menghangatkan makanan.
Pemanasan yang terlampau boleh menyebabkan
polistirena cair.
Boleh terbakar.
✗
Boleh menyebabkan pengarkaan.
✓
Butang Hidup/Mati piring putar hanya tersedia
semasa memasak.
32 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 32
2015-11-05
3:15:00
Panduan memasak
Perkakas memasak
Perkakas kaca
•
Perkakas dari
ketuhar ke meja
Perkakas kaca
•
halus
•
Balang kaca
Logam
Bekas
•
Ikat pintal beg
•
penyejuk beku
•
Plastik lekap
Beg penyejuk
beku
Kertas lilin atau
kertas minyak
•
✓
: Disyorkan
✓
✓
✓
Komen
Boleh digunakan, kecuali dihiasi dengan perapi
logam.
Boleh digunakan untuk menghangatkan makanan
atau cecair. Kaca yang halus boleh pecah atau retak
jika dipanaskan secara tiba-tiba.
Mesti tanggalkan tutupnya. Sesuai untuk
menghangatkan sahaja.
✗
✗
Boleh menyebabkan pengarkaan atau kebakaran.
✓
Untuk masa memasak yang singkat dan
menghangatkan. Juga untuk menyerap kelembapan
berlebihan.
✗
Boleh menyebabkan pengarkaan.
✓
Terutamanya jika termoplastik tahan panas. Sesetengah
plastik lain boleh meleding atau berubah warna pada
suhu yang tinggi. Jangan gunakan plastik Melamin.
Boleh digunakan untuk mengekalkan lembapan. Tidak
harus menyentuh makanan. Berhati-hati apabila
membuka plastik lekap kerana wap panas akan keluar.
Hanya jika ia boleh direbus atau kalis ketuhar. Tidak
harus kedap udara. Cucuk dengan garpu, jika perlu.
Boleh digunakan untuk mengekalkan lembapan dan
mencegah percikan.
Tenaga gelombang mikro sebenarnya menembusi makanan, tertarik kepada dan diserap oleh
kandungan air, lemak dan gulanya.
Gelombang mikro menyebabkan molekul-molekul di dalam makanan bergerak dengan pantas.
Pergerakan molekul yang pantas ini menimbulkan geseran dan haba yang dihasilkan memasak
makanan.
Memasak
Perkakas memasak untuk proses memasak gelombang mikro:
Perkakas memasak mestilah membolehkan tenaga gelombang mikro menembusinya untuk
kecekapan maksimum. Gelombang mikro dipantulkan oleh logam, seperti keluli tahan karat,
aluminium dan tembaga, tetapi ia boleh menembusi seramik, kaca, tembikar dan plastik serta
kertas dan kayu. Jadi makanan tidak boleh dimasak di dalam bekas logam.
Makanan yang sesuai untuk proses memasak gelombang mikro:
✓
✓✗
✓
✓✗
: Amaran penggunaan
✗
Banyak jenis makanan sesuai untuk proses memasak gelombang mikro, termasuk sayur-sayuran
segar dan sejuk beku, buah-buahan, pasta, beras, biji-bijian, kacang, ikan dan daging.
Sos, kastard, sup, puding kukus, jeruk, dan cutni boleh juga dimasak di dalam ketuhar gelombang
mikro. Umumnya, proses memasak gelombang mikro adalah ideal bagi sebarang makanan yang
biasanya dimasak di atas dapur. Mencairkan mentega atau coklat, contohnya (lihat bab dengan
petua, cara dan panduan).
Panduan memasak
Kertas
•
Pinggan,
cawan, napkin
dan kertas
dapur
•
Kertas kitar
semula
Plastik
•
Bekas
Gelombang mikro
Selamat untuk
digunakan dengan
Gelombang Mikro
Menutup semasa memasak
Menutup makanan semasa memasak adalah sangat penting, kerana air yang menyejat naik
sebagai wap dan menolong proses memasak. Makanan boleh ditutup dengan pelbagai cara:
spt. dengan pinggan seramik, penutup plastik atau plastik lekap gelombang mikro yang sesuai.
Masa Biar
Selepas proses memasak selesai, masa biar untuk makanan adalah penting untuk membolehkan
suhu menjadi seimbang di dalam makanan.
: Tidak Selamat
Bahasa Melayu 33
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 33
2015-11-05
3:15:00
Panduan memasak
Panduan Memasak untuk sayur-sayuran sejuk beku
Panduan Memasak untuk sayur-sayuran segar
Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang sesuai. Masak bertutup untuk masa minimum – lihat
jadual. Teruskan memasak untuk mendapatkan hasil yang anda mahu.
Kacau dua kali semasa memasak dan sekali selepas memasak. Tambahkan garam, herba atau
mentega selepas memasak. Tutup semasa masa biar.
Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang sesuai. Tambahkan 30-45 ml air sejuk (2-3 sudu
besar) untuk setiap 250 g kecuali jumlah air yang lain disyorkan – lihat jadual.
Masak bertutup untuk masa minimum – lihat jadual. Teruskan memasak untuk mendapatkan hasil
yang anda mahu. Kacau sekali semasa dan sekali selepas memasak. Tambahkan garam, herba
atau mentega selepas memasak. Tutup semasa masa biar selama 3 minit.
Makanan
Bayam
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
150 g
600 W
5-6
Arahan
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
Brokoli
300 g
600 W
Makanan
Brokoli
8-9
300 g
600 W
7-8
Kubis
Brussel
7½-8½
Lobak
Merah
7-8
Kubis
Bunga
Arahan
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
Panduan memasak
Kacang Hijau
300 g
600 W
Arahan
Tambahkan 30 ml (2 sudu besar) air sejuk.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
Sayur-Sayuran
Campur
(Karot/Pis/Jagung)
Sayur-Sayuran
Campur
(Ala Cina)
300 g
600 W
Arahan
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
300 g
600 W
Arahan
Tambahkan 15 ml (1 sudu besar) air sejuk.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
Potong sayur-sayuran segar menjadi kepingan yang sama saiznya.
Lebih kecil ia dipotong, lebih cepat ia masak.
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
250 g
500 g
900 W
4½-5
7-8
Arahan
Sediakan brokoli yang sama saiznya. Atur batangnya ke tengah. Hidangkan
selepas dibiarkan selama 3 minit.
Arahan
Tambahkan 30 ml (2 sudu besar) air sejuk.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
Kacang Pis
Petua
250 g
900 W
6-6½
Arahan
Tambahkan 60-75 ml (5-6 sudu besar) air. Hidangkan selepas dibiarkan selama
3 minit.
250 g
900 W
5-5½
Arahan
Potong lobak merah menjadi hirisan yang sama saiznya. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 3 minit.
250 g
500 g
900 W
5-5½
7½-8½
Arahan
Sediakan bunga-bunga yang sama saiznya. Belah dua bunga yang besar.
Atur batangnya ke tengah. Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
7½-8½
Courgette
250 g
900 W
4-4½
Arahan
Potong courgette menjadi hirisan. Tambahkan 30 ml (2 sudu besar) air atau seketul
mentega. Masak sehingga lembut. Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
34 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 34
2015-11-05
3:15:00
Makanan
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
250 g
900 W
3½-4
Terung
Arahan
Potong terung menjadi kepingan kecil dan renjiskan 1 sudu besar jus lemon.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
Lik
250 g
900 W
125 g
250 g
900 W
250 g
900 W
1½-2
2½-3
5-5½
250 g
900 W
4½-5
Arahan
Potong lada menjadi kepingan kecil. Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
Kentang
250 g
500 g
900 W
4-5
7-8
Arahan
Timbang kentang yang telah dikupas dan potong dua atau potong empat.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
Kubis
Lobak
Putih
250 g
900 W
Arahan
Potong kubis lobak putih menjadi kiub-kiub kecil.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
5½-6
Beras Putih
(Direbus separuh
empuk)
Beras Ceruh
(Direbus separuh
empuk)
Nasi Campur
(Beras + Beras
Liar)
Jagung Campur
(Beras + Bijirin)
Pasta
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
250 g
375 g
900 W
15-16
17½-18½
Arahan
Tambahkan air sejuk dengan kuantiti berganda.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 5 minit.
250 g
375 g
900 W
20-21
22-23
Arahan
Tambahkan air sejuk dengan kuantiti berganda.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 5 minit.
250 g
900 W
Panduan memasak
Arahan
Hiris bawang atau potong dua. Tambahkan hanya 15 ml (1 sbsr) air.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
Lada
Pasta:
Gunakan mangkuk pyrex kaca besar dengan penutup - isipadu beras menjadi dua
kali ganda semasa memasak. Masak bertutup. Selepas masa memasak tamat, kacau
sebelum masa biar dan tambahkan garam atau herba dan mentega.
Catatan: beras mungkin tidak menyerap semua air selepas masa memasak selesai.
Gunakan mangkuk pyrex kaca yang besar. Tambahkan air mendidih, sedikit garam
dan kacau rata. Masak tanpa ditutup. Kacau sekali-sekala semasa dan selepas
memasak. Tutup semasa masa biar dan tuskan ia betul-betul selepas itu.
Makanan
Arahan
Sediakan cendawan kecil yang tidak dipotong atau cendawan yang dihiris. Jangan
tambahkan air. Renjiskan dengan jus lemon. Rempahkan dengan garam dan lada.
Tuskan sebelum menghidangkan. Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
Bawang
Beras:
4-4½
Arahan
Potong lik menjadi kepingan-kepingan yang tebal.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
Cendawan
Panduan memasak untuk beras dan pasta
16-17
Arahan
Tambahkan 500 ml air sejuk.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 5 minit.
250 g
900 W
17-18
Arahan
Tambahkan 400 ml air sejuk.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 5 minit.
250 g
900 W
10-11
Arahan
Tambahkan 1000 ml air panas.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 5 minit.
Bahasa Melayu 35
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 35
2015-11-05
3:15:00
Panduan memasak
Makanan
Mee Segera
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
1 pek Kecil (80 g)
1 pek Besar (120 g)
900 W
7-7½
9-9½
Arahan
Gunakan mangkuk pyrex kaca. Masukkan mee dan tambahkan 350 ml
air pada suhu bilik ke dalam mangkuk. Masak dalam keadaan ditutup
dengan pembungkus dan ditusukkan beberapa kali. Selepas memasak,
sejatkan air dan campurkan mee segera dengan rempah.
Memanas semula
Ketuhar gelombang mikro anda akan memanas semula makanan dalam masa yang sangat singkat
berbanding dengan masa biasa yang diambil oleh hob ketuhar konvensional.
Gunakan aras kuasa dan masa memanas semula di dalam carta berikut sebagai panduan.
Masa-masa di dalam carta mengambil kira cecair dengan suhu bilik sekitar +18 hingga +20 °C
atau makanan dingin dengan suhu sekitar +5 hingga +7 °C.
Mengatur dan menutup
Panduan memasak
Elakkan memanas semula item besar seperti daging sendi - ia cenderung untuk menjadi terlalu
masak atau kering sebelum bahagian tengahnya betul-betul panas.
Memanaskan semula kepingan-kepingan kecil memberikan hasil yang lebih baik.
Aras kuasa dan mengacau
Sesetengah makanan boleh dipanaskan semula menggunakan kuasa 900 W sementara yang lain
pula harus dipanaskan semula menggunakan 600 W, 450 W atau malah 300 W.
Semak jadual untuk panduan.
Umumnya, adalah lebih baik anda memanaskan semula makanan menggunakan aras kuasa yang
lebih rendah, jika makanan itu tidak terlalu berperisa, banyak, atau jika besar kemungkinannya ia
sangat cepat menjadi panas (pai daging kisar, contohnya).
Kacau rata atau balikkan makanan semasa memanaskan semula bagi hasil yang terbaik.
Jika boleh, kacau sekali lagi sebelum menghidangkan.
Anda harus amat berhati-hati apabila memanaskan cecair dan makanan bayi. Untuk mengelakkan
pendidihan cecair yang membuak-buak dan kemungkinan melepuh, kacau sebelum, semasa dan
selepas pemanasan. Biarkan ia di dalam ketuhar gelombang mikro semasa masa biar.
Kami mengesyorkan anda meletakkan sudu plastik atau batang kaca ke dalam cecair itu.
Elakkan terlalu lama memanaskan (dan oleh itu merosakkan) makanan. Adalah lebih baik anda
menganggar kurang masa memasak dan menambah masa memanas, jika perlu.
Memanaskan dan masa biar
Apabila memanaskan semula makanan buat kali pertama, adalah baik untuk mengambil perhatian
masa yang diambil - untuk rujukan di masa hadapan. Sentiasa pastikan bahawa makanan yang
dipanaskan semula panas menggelegak keseluruhannya. Biarkan makanan itu buat seketika
selepas memanaskan semula – supaya suhunya menjadi seimbang. Masa biar yang disarankan
selepas memanaskan semula ialah 2-4 minit, kecuali masa yang lain disyorkan di dalam carta.
Anda harus amat berhati-hati apabila memanaskan cecair dan makanan bayi. Lihat juga bab
mengenai langkah-langkah keselamatan.
Memanaskan semula cecair
Sentiasa berikan masa biar selama sekurang-kurangnya 20 saat selepas ketuhar dimatikan untuk
membolehkan suhunya menjadi seimbang. Kacau semasa memanaskan, jika perlu, dan SENTIASA
kacau selepas memanaskan. Untuk mencegah didihan yang membuak-buak dan kemungkinan
kulit anda melecur, anda harus meletakkan sudu atau batang kaca ke dalam minuman dan kacau
sebelum, semasa dan selepas memanaskannya.
Memanas semula makanan bayi
Makanan bayi:
Tuang ke dalam pinggan seramik yang dalam. Tutup dengan penutup plastik.
Kacau rata selepas memanaskan semula! Biarkan selama 2-3 minit sebelum menghidangkan.
Kacau sekali lagi dan periksa suhunya. Suhu hidangan yang disarankan: antara 30-40 °C.
Susu bayi:
Tuang susu ke dalam botol kaca yang telah disteril. Panaskan tanpa ditutup. Jangan sesekali
memanaskan botol bayi dengan putingnya sekali, kerana botol boleh meletup jika terlampau
panas. Goncang betul-betul sebelum masa biar dan sekali lagi sebelum menghidangkan !
Sentiasa periksa suhu susu atau makanan bayi dengan teliti sebelum memberinya kepada bayi.
Suhu hidangan yang disarankan: ca. 37 °C.
36 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 36
2015-11-05
3:15:00
Catatan:
Makanan
Makanan bayi terutamanya perlu diperiksa dengan teliti sebelum dihidangkan bagi mencegah
berlakunya lecur. Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual yang berikutnya sebagai garis
panduan untuk memanaskan semula.
Stew
(Dingin)
Memanaskan semula cecair dan makanan
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk memanaskan
semula.
Makanan
Minuman
(Kopi, Teh dan Air)
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
150 ml (1 cawan)
300 ml (2 cawan)
450 ml (3 cawan)
600 ml (4 cawan)
900 W
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
Arahan
Tuangkan ke dalam cawan-cawan dan panaskan semula tanpa ditutup:
1 cawan di tengah-tengah, 2 cawan bertentangan satu sama lain,
3 cawan dalam satu bulatan. Biarkan di dalam ketuhar gelombang
mikro semasa masa biar dan kacau rata. Hidangkan selepas dibiarkan
selama 1-2 minit.
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
Arahan
Tuang ke dalam pinggan atau mangkuk seramik yang dalam.
Tutup dengan penutup plastik. Kacau rata selepas memanaskan semula.
Kacau sekali lagi sebelum menghidangkannya. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 2-3 minit.
Pasta dengan Sos
Yang Diisi
(Dingin)
Hidangan
Berpinggan
(Dingin)
Kuasa
Masa (min.)
350 g
600 W
4½-5½
Arahan
Letakkan stew ke dalam pinggan seramik yang dalam. Tutup dengan
penutup plastik. Kacau sekali-sekala semasa memanaskan semula dan
sekali lagi sebelum membiarkan dan menghidangkannya.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
350 g
600 W
3½-4½
Arahan
Letakkan pasta (contohnya spageti atau mi telur) di atas pinggan
seramik leper. Tutup dengan plastik lekap gelombang mikro.
Kacau sekali lagi sebelum menghidangkannya. Hidangkan selepas
dibiarkan selama 3 minit.
350 g
600 W
4-5
Arahan
Letakkan pasta yang diisi (contohnya ravioli, tortelini) di dalam pinggan
seramik yang dalam. Tutup dengan penutup plastik. Kacau sekali-sekala
semasa memanaskan semula dan sekali lagi sebelum membiarkan dan
menghidangkannya. Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
350 g
450 g
550 g
600 W
Panduan memasak
Sup
(Dingin)
Pasta dengan Sos
(Dingin)
Saiz Hidangan
4½-5
5½-6½
6½-7½
Arahan
Letakkan hidangan dengan 2-3 komponen sejuk di atas pinggan
seramik. Tutup dengan plastik lekap gelombang mikro.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 3 minit.
Fondu Keju SediaUntuk-Hidang
(Dingin)
400 g
600 W
6-7
Arahan
Letakkan fondue keju sedia untuk dihidang ke dalam mangkuk pyrex
kaca bersaiz sesuai dengan penutup. Kacau sekali-sekala semasa dan
selepas memanaskan semula. Kacau rata sebelum menghidangkannya.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 1-2 minit.
Bahasa Melayu 37
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 37
2015-11-05
3:15:00
Panduan memasak
Mencair beku
Memanaskan semula makanan dan susu bayi
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk memanaskan
semula.
Makanan
Makanan bayi
(Sayur-sayuran +
Daging)
Bubur Bayi
(Bijirin + Susu +
Buah)
Susu bayi
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa
190 g
600 W
30 saat.
Arahan
Tuang ke dalam pinggan seramik yang dalam. Masak bertutup.
Kacau selepas masa memasak. Sebelum menghidangkan, kacau rata
dan periksa suhunya dengan teliti.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
190 g
600 W
20 saat.
Arahan
Tuang ke dalam pinggan seramik yang dalam. Masak bertutup.
Kacau selepas masa memasak. Sebelum menghidangkan, kacau rata
dan periksa suhunya dengan teliti.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 saat.
1 min. hingga 1 min. 10 saat.
Panduan memasak
Arahan
Kacau dan goncang betul-betul dan tuang ke dalam botol kaca yang
disteril. Letakkan di tengah piring putar. Masak tanpa ditutup.
Sebelum menghidangkan, goncang betul-betul dan periksa suhunya
dengan teliti.
Hidangkan selepas dibiarkan selama 2-3 minit.
Gelombang mikro adalah cara yang sangat baik untuk mencair bekukan makanan sejuk beku.
Gelombang mikro mencair bekukan makanan sejuk beku dengan lembut dalam masa yang
singkat. Ini boleh merupakan satu kelebihan besar, jika tetamu yang tidak dijangka tiba-tiba
muncul.
Ayam itik sejuk beku mesti dinyahsejuk beku keseluruhannya sebelum dimasak. Tanggalkan
sebarang ikatan logam dan keluarkan ia dari sebarang bungkusan untuk mengetuskan cecair
nyahsejuk beku.
Letakkan makanan sejuk beku itu di atas bekas tanpa penutup. Balikkan separuh jalan, tuskan
sebarang cecair yang ada dan buang sebarang hati, jantung dan hempedal secepat mungkin.
Periksa makanan itu sekali-sekala untuk memastikan bahawa ia tidak terasa hangat.
Jika bahagian-bahagian makanan sejuk beku yang lebih kecil dan lebih nipis mula menghangat,
ia boleh dilindungi dengan membalutnya dengan kepingan kerajang aluminium yang kecil semasa
mencair beku.
Sekiranya ayam itik mula menghangat di permukaan luarnya, hentikan proses menyahsejuk beku
dan biarkannya selama 20 minit sebelum meneruskan.
Biarkan ikan, daging dan ayam itik untuk menyelesaikan proses mencair beku. Masa biar untuk
menyelesaikan proses mencair beku akan berubah-ubah bergantung kepada kuantiti yang
dicairbekukan. Sila rujuk kepada jadual di bawah.
Petua
Makanan yang leper mencair beku dengan lebih baik daripada makanan yang tebal
dan kuantiti yang lebih kecil memerlukan masa yang lebih singkat daripada kuantiti
yang lebih besar. Ingat petua ini semasa menyejuk beku dan mencair beku makanan.
Untuk mencair beku makanan sejuk beku dengan suhu kira-kira -18 hingga -20 °C, gunakan
jadual berikut sebagai panduan.
Makanan
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
Daging Cincang
250 g
500 g
180 W
6-7
8-13
Stik Babi
250 g
180 W
7-8
Daging
Arahan
Letakkan daging di atas piring putar. Balut bahagian-bahagian tepi yang
lebih nipis dengan kerajang aluminium. Balikkan selepas separuh masa
mencair beku! Hidangkan selepas dibiarkan selama 15-30 minit.
38 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 38
2015-11-05
3:15:00
Makanan
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
Ayam Itik
Kepingan Ayam
Seekor Ayam
Makanan
Saiz Hidangan
Kuasa
Masa (min.)
Rol Roti
(setiap satu 50 g)
2 kpg
4 kpg
180 W
1-1½
2½-3
Roti bakar/
Sandwic
250 g
180 W
4-4½
Roti Jerman
(Tepung Gandum
+ Rai)
500 g
180 W
7-9
Roti
500 g (2 keping)
180 W
14-15
1200 g
180 W
32-34
Arahan
Mula-mula, letakkan kepingan-kepingan ayam dengan bahagian kulit
di bawah dahulu, seekor ayam bahagian dada di bawah dahulu di atas
pinggan seramik yang leper.
Balut bahagian-bahagian yang lebih nipis seperti kepak dan bahagian
hujung dengan kerajang aluminium.
Balikkan selepas separuh masa mencair beku!
Hidangkan selepas dibiarkan selama 15-60 minit.
Ikan
Filet Ikan
Seekor Ikan
200 g
180 W
6-7
400 g
180 W
11-13
Buah-buahan
Beri
Grill
Elemen pemanas gril terletak di bawah siling rongga ketuhar. Ia beroperasi semasa pintu ditutup
dan piring putar berputar. Putaran piring putar membuatkan makanan menjadi perang dengan
lebih seragam. Memanaskan gril dahulu selama 3-5 minit akan membuat makanan menjadi
perang dengan lebih cepat lagi.
Panduan memasak
Arahan
Letakkan ikan sejuk beku di tengah-tengah pinggan seramik yang leper.
Atur bahagian-bahagian yang lebih nipis di bawah bahagian-bahagian
yang lebih tebal. Balut hujung sempit filet dan ekor ikan menggunakan
kerajang aluminium.
Balikkan selepas separuh masa mencair beku!
Hidangkan selepas dibiarkan selama 10-25 minit.
Arahan
Atur rol dalam satu bulatan atau roti secara mendatar di atas kertas dapur
di tengah-tengah piring putar.
Balikkan selepas separuh masa mencair beku!
Hidangkan selepas dibiarkan selama 5-20 minit.
Perkakas memasak untuk menggril:
Harus kalis api dan boleh termasuk logam. Jangan gunakan sebarang jenis perkakas memasak
plastik, kerana ia boleh cair.
Makanan yang sesuai digril:
300 g
180 W
Arahan
Selerakkan buah di atas bekas kaca yang bulat dan leper
(dengan garis pusat yang besar).
Hidangkan selepas dibiarkan selama 5-10 minit.
6-7
Potongan daging, sosej, stik, hamburger, hirisan bakon dan gamon, bahagian ikan yang nipis,
sandwic dan semua jenis roti bakar dengan hias atas.
Komen penting:
Harap ingat bahawa makanan hendaklah diletakkan di atas rak tinggi, kecuali arahan lain
disarankan.
Bahasa Melayu 39
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 39
2015-11-05
3:15:00
Panduan memasak
Gelombang mikro + gril
Mod memasak ini menggabungkan haba sinaran yang datang dari gril dengan kelajuan memasak
dengan gelombang mikro. Ia beroperasi hanya semasa pintu ditutup dan piring putar berputar.
Disebabkan putaran piring putar, makanan menjadi perang dengan rata.
Tiga mod kombinasi terdapat dengan model ini: 600 W + Gril, 450 W + Gril dan 300 W + Gril.
Perkakasan memasak untuk memasak dengan gelombang mikro + gril
Sila gunakan perkakas memasak yang membolehkan gelombang mikro menembusinya. Perkakas
memasak harus kalis api. Jangan gunakan perkakas logam dengan mod kombinasi. Jangan
gunakan sebarang jenis perkakas memasak plastik, kerana ia boleh cair.
Panduan menggril untuk makanan segar.
Prapanaskan gril dengan fungsi gril selama 2-3 minit.
Gunakan aras kuasa dan masa di dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk menggril.
Gunakan sarung tangan ketuhar semasa mengeluarkan.
Makanan segar
Saiz Hidangan
Kuasa
1 langkah (min.)
2 langkah (min.)
Kepingan Roti
Bakar
4 kpg
(setiap satu 25 g)
Gril sahaja
4-4½
3-4
Arahan
Letakkan kepingan roti bakar sebelah-menyebelah di atas rak.
Tomato Gril
Makanan yang sesuai untuk proses memasak gelombang mikro + gril:
Makanan yang sesuai untuk proses memasak mod kombinasi termasuk semua jenis makanan
dimasak yang perlu dipanaskan semula dan diperangkan (contohnya pasta bakar), serta makanan
yang memerlukan masa memasak yang singkat untuk memerangkan bahagian atas makanan
itu. Mod ini juga boleh digunakan untuk bahagian-bahagian makanan yang tebal yang hendak
diperangkan dan rangupkan atasnya (contohnya kepingan ayam, membalikkan ia separuh jalan
semasa memasak). Sila rujuk kepada jadual gril untuk butiran lanjut.
300 W + Gril
6-8
-
Arahan
Potong tomato menjadi dua bahagian. Letakkan sedikit keju di atasnya. Atur
dalam satu bulatan di dalam bekas pyrex kaca yang leper. Letakkan ia di atas
rak tinggi. Biarkan selama 2-3 minit.
Roti BakarTomato-Keju
Komen penting:
Panduan memasak
Setiap kali mod kombinasi (gelombang mikro + gril) digunakan, makanan hendaklah diletakkan
di atas rak tinggi, kecuali arahan lain disarankan. Sila rujuk kepada arahan di dalam carta berikut.
Makanan mestilah dibalikkan, jika kedua-dua sisinya hendak diperangkan.
400 g (2 keping)
Roti Bakar
Hawaii
(Hirisan Ham,
Nenas, dan Keju)
Kentang Bakar
4 kpg (300 g)
300 W + Gril
5½-7½
-
Arahan
Bakar kepingan roti dahulu. Letakkan roti bakar dengan hiasan atas di atas
rak tinggi. Biarkan selama 2-3 minit.
4 kpg (500 g)
300 W + Gril
6-8
-
Arahan
Bakar kepingan roti dahulu. Letakkan roti bakar dengan hiasan atas di atas
rak tinggi. Biarkan selama 2-3 minit.
500 g
600 W + Gril
12-14
-
Arahan
Potong kentang menjadi dua bahagian. Letakkan ia dalam satu bulatan di
atas rak tinggi dengan bahagian terpotong menghadap gril.
Kentang
Gratin/Sayursayuran
(Dingin)
450 g
450 W + Gril
11-13
-
Arahan
Masukkan gratin kentang segar ke dalam bekas pyrex kaca kecil. Letakkan
bekas itu atas rak tinggi. Selepas memasak biarkan selama 2-3 minit.
40 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 40
2015-11-05
3:15:01
Makanan segar
Epal Bakar
Saiz Hidangan
Kuasa
1 langkah (min.)
2 langkah (min.)
2 biji epal
(lebih kurang 400 g)
300 W + Gril
7-8
-
Arahan
Korek empulur epal dan isikan dengan kismis dan jem. Letakkan sedikit
hirisan badam di atasnya. Letakkan epal di atas bekas pyrex kaca yang leper.
Letakkan bekas langsung di atas rak rendah.
Kepingan
Ayam
Ayam
Panggang
500 g (2 keping)
300 W + Gril
10-12
9-11
Arahan
Sapukan kepingan ayam dengan minyak dan rempah. Letakkan ia dalam satu
bulatan di atas rak tinggi. Selepas menggril biarkan selama 2-3 minit.
1200 g
450 W + Gril
22-23
21-22
Arahan
Sapukan ayam dengan minyak dan rempah. Letakkan ayam itu atas rak
rendah. Selepas menggril biarkan selama 5 minit.
Ikan Panggang
400-500 g
300 W + Gril
6-8
7-8
Plantain
1 setiap satu
(200 g)
450 W +
Gril 1 langkah
Gril 2 langkah
7-7½
4-5
Arahan
kupas dan hiris plantain 1 cm tebal dan letakkan di atas pinggan kerak
dengan rak gril. Sapukan semua sisi dengan minyak. Jika plantain menjadi
lembut, kurangkan masa 1-2 minit jenis lembut. Biarkan selama 1-2 minit.
Ubi Keladi
200 g
450 W + Gril
11-11½
-
Memasak dengan perolakan ialah kaedah memasak makanan tradisional dan diketahui ramai di
dalam ketuhar tradisional dengan udara panas.
Elemen pemanas dan kedudukan kipas ialah pada dinding belakang, supaya udara panas boleh
beredar. Mod ini disokong oleh elemen pemanasan atas.
Perkakasan memasak untuk masakan perolakan:
Semua perkakasan memasak konvensional yang boleh digunakan dalam ketuhar, loyang dan
dulang pembakar - apa saja yang anda biasa gunakan dalam ketuhar perolakan tradisional boleh digunakan.
Makanan yang sesuai untuk proses memasak perolakan:
Semua biskut, skon, rol dan kek seharusnya dibuat dalam mod ini serta kek buah,
pastri choux dan soufflés.
Gelombang mikro + perolakan
Mod ini menyatukan tenaga gelombang mikro dengan udara panas dan oleh yang demikian
mengurangkan masa memasak dan pada masa yang sama menghasilkan permukaan makanan
yang perang dan rangup.
Memasak dengan perolakan ialah kaedah memasak makanan tradisional dan diketahui ramai di
dalam ketuhar tradisional dengan udara panas diedarkan oleh kipas pada dinding belakang.
Perkakasan memasak untuk memasak dengan gelombang mikro + perolakan:
Perlu membolehkan gelombang mikro menembus masuk. Perlu terdiri daripada perkakasan
tahan ketuhar (seperti kaca, tembikar atau china tanpa kemasan logam); sama seperti perkakasan
memasak yang diterangkan di bawah Gelombang mikro + gril.
Makanan yang sesuai untuk proses memasak gelombang mikro + perolakan:
Semua jenis daging dan ayam itik serta kaserol dan hidangan gratin, kek span dan kek buah
ringan, pai dan biskut, sayur panggang, skon dan roti.
Arahan
Kupas dan hiris ubi keladi 1.5 cm tebal dan letakkan di atas pinggan kerak
dengan rak gril. Letakkan di atas rak tinggi dan masak.
Biarkan selama 1-2 minit.
Bahasa Melayu 41
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 41
2015-11-05
3:15:01
Panduan memasak
Arahan
Sapukan kulit seekor ikan dengan minyak dan tambahkan herba dan rempah.
Letakkan dua ekor sebelah-menyebelah (kepala pada ekor) di atas rak tinggi.
Selepas menggril biarkan selama 2-3 minit.
Perolakan
Panduan memasak
Panduan perolakan untuk makanan segar dan sejuk beku
Prapanaskan perolakan dengan fungsi prapanas auto ke suhu yang diingini. Gunakan aras kuasa
dan masa dalam jadual ini sebagai garis panduan untuk masakan perolakan. Gunakan sarung
tangan ketuhar semasa mengeluarkan.
Makanan segar
Saiz Hidangan
Kuasa
300-400 g
300 W + 200 °C 1 langkah
Perolakan 2 langkah 180 °C
1 langkah
(min.)
2 langkah
(min.)
7-9
5-6
Piza
Piza Sejuk
Beku
(Sedia dibakar)
Arahan
Letakkan piza itu atas rak rendah. Selepas membakar biarkan selama 2-3 minit.
Pasta
Lasagne Sejuk
Beku
400 g
450 W + 200 °C 1 langkah
Perolakan 2 langkah 200 °C
16-18
3-4
Arahan
Letakkan bekas pyrex bersaiz yang sesuai atau biarkan di dalam bungkusan asal
(pastikan ia sesuai untuk haba gelombang mikro dan ketuhar). Letakkan gratin
pasta sejuk beku di atas rak rendah. Selepas memasak biarkan selama 2-3 minit.
Panduan memasak
Daging
Daging
Panggang/
Daging
Kambing
Panggang
(Sederhana)
1200-1300 g
600 W + 180 °C
20-23
1000-1100 g
450 W + 200 °C 1 langkah
450 W + Gril 2 langkah
20-22
22-23½
Arahan
Sapukan ayam dengan minyak dan rempah. Letakkan ayam dahulu dengan
bahagian dada ke bawah, kemudian bahagian dada ke atas di atas rak
rendah. Biarkan selama 5 minit.
Saiz Hidangan
Kuasa
1 langkah
(min.)
2 langkah
(min.)
6 kpg (350 g)
100 W + 180 °C
8-10
-
Roti
Rol Roti Segar
Arahan
Letakkan rol roti dalam bulatan di atas rak rendah. Biarkan selama 2-3 minit.
Roti Bawang
Putih
(Sejuk,
Diprabakar)
200 g (1 kpg)
180 W + 200 °C
8-10
-
Arahan
Letakkan baguette sejuk di atas kertas pembakar di atas rak rendah.
Selepas membakar biarkan selama 2-3 minit.
Kek
Kek Marble
(Doh Segar)
Kek Kecil
(Doh Segar)
10-13
Arahan
Sapukan daging lembu/daging kambing dengan minyak dan perasakan
dengan lada, garam dan paprika. Letakkan di atas rak rendah,
mula-mula dengan bahagian lemak ke bawah. Selepas memasak balut
dengan kerajang aluminium dan biarkan selama 10-15 minit.
Ayam
Panggang
Makanan segar
Biskut
(Doh Segar)
Kek sejuk beku
500 g
180 °C sahaja
38-43
-
Arahan
Letakkan doh segar di dalam bekas pembakar logam hitam segi empat kecil
(panjang 25 cm) Letakkan kek itu atas rak rendah.
Selepas membakar biarkan selama 5-10 minit.
10 x 28 g
160 °C sahaja
31-34
-
Arahan
Isikan doh segar sama rata dalam cawan kertas dan letakkan di atas dulang
pembakar di atas rak rendah. Selepas membakar biarkan selama 5 minit.
200-250 g
200 °C sahaja
15-20
-
Arahan
Letakkan croissant sejuk di atas kertas pembakar di atas rak rendah.
1000 g
180 W + 180 °C
18-20
-
Arahan
Letakkan kek sejuk beku terus di atas rak rendah.
Selepas mencair beku dan menghangatkan, biarkan selama 15-20 minit.
42 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 42
2015-11-05
3:15:01
Tip dan cara yang berkesan
Mencairkan mentega
Masukkan 50 g mentega ke dalam bekas kaca kecil yang dalam. Tutup dengan penutup plastik.
Panaskan selama 30-40 saat menggunakan 900 W, sehingga mentega cair.
Mencairkan coklat
Masukkan 100 g coklat ke dalam bekas kaca kecil yang dalam.
Panaskan selama 3-5 saat menggunakan 450 W, sehingga coklat cair.
Kacau sekali atau dua kali semasa mencairkan. Gunakan sarung tangan ketuhar semasa
mengeluarkan!
Mencairkan madu batu
Letakkan 20 g madu batu di dalam bekas kaca kecil yang dalam.
Panaskan selama 20-30 saat menggunakan 300 W, sehingga madu cair.
Mencairkan gelatin
Letakkan kepingan-kepingan gelatin kering (10 g) selama 5 minit dalam air sejuk.
Letakkan gelatin yang telah dituskan di dalam mangkuk pyrex kaca yang kecil.
Panaskan selama 1 minit menggunakan 300 W. Kacau selepas cair.
Memasak jem
Letakkan 600 g buah-buahan (contohnya beri campur) di dalam mangkuk pyrex kaca bertutup
yang sesuai saiznya. Tambahkan 300 g gula penjeruk dan kacau rata.
Masak dalam keadaan tertutup selama 10-12 minit menggunakan 900 W.
Kacau beberapa kali semasa memasak. Tuangkan langsung ke dalam gelas-gelas jem yang kecil
dengan penutup putar. Biarkan pada penutup selama 5 minit.
Memasak puding
Campurkan serbuk puding dengan gula dan susu (500 ml) dengan mengikut arahan pembuat dan
kacau rata. Gunakan mangkuk pyrex kaca bertutup yang sesuai saiznya. Masak dalam keadaan
tertutup selama 6½ hingga 7½ minit menggunakan 900 W.
Kacau rata beberapa kali semasa memasak.
Memerangkan hirisan badam
Selerakkan 30 g badam yang dihiris dengan rata di atas pinggan seramik bersaiz sederhana.
Kacau beberapa kali semasa memerang selama 3½ hingga 4½ minit menggunakan 600 W.
Biarkan selama 2-3 minit di dalam ketuhar. Gunakan sarung tangan ketuhar semasa
mengeluarkan!
Panduan memasak
Memasak gerlis/aising (untuk kek dan gateaux)
Campurkan gerlis segera (kira-kira 14 g) dengan 40 g gula dan 250 ml air sejuk. Masak tanpa
ditutup dalam mangkuk pyrex kaca selama 3½ hingga 4½ minit menggunakan 900 W, sehingga
gerlis/aising menjadi lutsinar.
Kacau dua kali semasa memasak.
Bahasa Melayu 43
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 43
2015-11-05
3:15:01
Penyelesaian masalah
Penyelesaian masalah
Masalah
Jika anda menghadapi sebarang masalah yang disenaraikan di bawah cuba penyelesaian yang
diberikan.
Masalah
Punca
Punca
Tindakan
Ketuhar telah memasak untuk
tempoh masa yang panjang.
Selepas memasak untuk tempoh
masa yang panjang, biarkan ketuhar
menyejuk.
Kipas pendingin tidak
berfungsi.
Dengarkan bunyi kipas pendingin.
Cuba untuk mengendalikan
ketuhar tanpa makanan di
dalam.
Letakkan makanan ke dalam
ketuhar.
Tiada ruang pengudaraan
yang mencukupi untuk
ketuhar.
Terdapat outlet ekzos/pengambilan
di bahagian depan dan belakang
ketuhar untuk pengudaraan
Kekalkan jarak yang ditentukan
dalam panduan pemasangan produk.
Beberapa palam kuasa sedang
digunakan di soket yang
sama.
Direka untuk hanya satu soket
digunakan untuk ketuhar.
Terdapat bunyi pop
semasa operasi,
dan ketuhar tidak
berfungsi.
Memasak makanan tertutup
atau menggunakan bekas
dengan penutup mungkin
menyebabkan bunyi pop.
Jangan gunakan bekas bertutup
kerana ia mungkin meletup semasa
memasak kerana pengembangan
kandungan.
Bahagian luar ketuhar
terlalu panas semasa
operasi.
Tiada ruang pengudaraan
yang mencukupi untuk
ketuhar.
Terdapat outlet ekzos/pengambilan
di bahagian depan dan belakang
ketuhar untuk pengudaraan
Kekalkan jarak yang ditentukan
dalam panduan pemasangan produk.
Objek berada di atas ketuhar.
Alihkan semua objek di atas ketuhar.
Sisa makanan tersangkut di
antara pintu dan bahagian
luar ketuhar.
Bersihkan ketuhar dan kemudai
buka pintu.
Kuasa mati semasa
operasi.
Tindakan
Umum
Butang tidak boleh
ditekan dengan betul.
Benda asing mungkin
tersangkut di antara butang.
Alihkan benda asing dan cuba lagi.
Untuk model sentuh:
Lembapan di bahagian luar.
Lapkan lembapan daripada
bahagian luar.
Kunci kanak-kanak diaktifkan
Nyahaktifkan Kunci kanak-kanak.
Masa tidak
dipaparkan.
Fungsi Eco (Eko) (jimat
tenaga) dilaraskan.
Matikan fungsi Eco (Eko).
Ketuhar tidak
berfungsi.
Kuasa tidak dibekalkan.
Pastikan kuasa dibekalkan.
Pintu terbuka.
Tutup pintu dan cuba lagi.
Mekanisma keselamatan pintu
terbuka diliputi dengan benda
asing.
Alihkan benda asing dan cuba lagi.
Pengguna telah membuka
pintu untuk membalikkan
makanan.
Selepas membalikkan makanan,
tekan butang Start sekali lagi untuk
memulakan operasi.
Ketuhar terhenti
semasa operasi.
Penyelesaian masalah
Pintu tidak boleh
dibuka dengan betul.
44 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 44
2015-11-05
3:15:01
Masalah
Pemanasan termasuk
fungsi Warm tidak
berfungsi dengan
betul.
Punca
Tindakan
Ketuhar mungkin tidak
berfungsi, terlalu banyak
makanan yang sedang
dimasak, atau perkakas
memasak yang tidak patut
sedang digunakan.
Letakkan secawan air di dalam
bekas selamat-gelombang mikro
dan hidupkan gelombang mikro
selama 1-2 minit untuk memeriksa
jika air itu dipanaskan. Kurangkan
bilangan makanan dan mulakan
fungsi semula. Gunakan bekas
memasak dengan bahagian bawah
yang rata.
Fungsi pencairan tidak
berfungsi.
Terlalu banyak makanan
dimasak.
Kurangkan bilangan makanan dan
mulakan fungsi semula.
Lampu bahagian
dalam adalah malap
atau tidak menyala.
Pintu telah dibiarkan terbuka
untuk masa yang lama.
Lampu bahagian dalam mungkin
dimatikan secara automatik apabila
fungsi Eco (Eko) beroperasi. Tutup
dan buka semula pintu atau tekan
butang Batal.
Bersihkan bahagian dalam ketuhar
dan periksa semula.
Bunyi bip akan
berlaku semasa
memasak.
Jika fungsi Masak Auto
digunakan, bunyi bip ini
bermaksud ini adalah
masanya untuk membalikkan
makanan semasa pencairan.
Selepas membalikkan makanan,
tekan butang Mula sekali lagi untuk
memulakan semula operasi.
Ketuhar tidak rata.
Ketuhar dipasang pada
permukaan yang tidak rata.
Pastikan ketuhar dipasang pada
permukaan yang stabil dan rata.
Terdapat percikan
semasa memasak.
Bekas besi digunakan semasa
fungsi ketuhar/pencairan.
Jangan gunakan bekas besi.
Punca
Tindakan
Apabila kuasa
disambungkan,
ketuhar mula
berfungsi dengan
serta-merta.
Pintu tidak ditutup dengan
betul.
Tutup pintu dan periksa lagi.
Terdapat elektrik
yang dijana daripada
ketuhar.
Kuasa atau soket kuasa tidak
dipasang dengan betul.
Pastikan kuasa dan soket kuasa
dipasang dengan betul.
Mungkin terdapat air atau
wap di dalam sesetengah kes
bergantung pada makanan. Ini
bukan kerosakan ketuhar.
Biarkan ketuhar menyejuk dan
kemudian lap menggunakan tuala
kering.
Kecerahan di dalam
ketuhar berubahubah.
Perubahan kecerahan
bergantung pada perubahan
output kuasa mengikut fungsi.
Perubahan output kuasa semasa
memasak adalah bukan kerosakan.
Ini bukan kerosakan ketuhar.
Proses memasak telah
selesai, tetapi kipas
pendingin masih
berfungsi.
Untuk mengudarakan ketuhar,
kipas pendingin akan terus
hidup untuk sekitar 3 minit
selepas proses memasak
selesai.
Ini bukan kerosakan ketuhar.
1.
2.
3.
Titisan air.
Wap keluar
melalui retakan
pintu.
Air kekal di
dalam ketuhar.
Penyelesaian masalah
Lampu bahagian dalam
diliputi oleh benda asing.
Masalah
Bahasa Melayu 45
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 45
2015-11-05
3:15:01
Penyelesaian masalah
Masalah
Punca
Tindakan
Piring putar
Tiada gelang pengguling,
atau gelang pengguling tidak
dipasang dengan betul.
Pasang gelang pengguling dan
kemudian cuba lagi.
Pinggan putar
menyeret apabila
berpusing.
Gelang pengguling tidak
dipasang dengan betul,
terdapat terlalu banyak
makanan, atau bekas adalah
terlalu besar dan menyentuh
bahagian dalam ketuhar.
Laraskan jumlah makanan dan
jangan menggunakan bekas yang
terlalu besar.
Sisa makanan tersangkut di
bawah ketuhar.
Alihkan sebaran sisa makanan yang
tersangkut di bawah ketuhar.
Gril
Asap keluar semasa
pengendalian.
Punca
Tindakan
Ketuhar
Semasa berputar,
piring putar keluar
dari tempatnya atau
berhenti berpusing.
Pinggan putar
bergegar semasa
berpusing dan ia
berbunyi.
Masalah
Penyelesaian masalah
Semasa pengendalian awal,
asap mungkin keluar daripada
elemen pemanasan apabila
anda menggunakan ketuhar
buat kali pertama.
Ini bukan kerosakan, dan jika anda
menggunakan ketuhar 2-3 kali, ia
sepatutnya berhenti.
Makanan berada di elemen
pemanasan.
Biarkan ketuhar menyejuk dan
kemudian alihkan makanan daripada
elemen pemanasan.
Makanan terlalu rapat dengan
gril.
Letakkan makanan pada jarak yang
bersesuaian semasa memasak.
Makanan tidak disediakan
dan/atau disusun dengan
betul.
Pastikan makanan disediakan dan
disusun dengan betul.
Ketuhar tidak
memanas.
Pintu terbuka.
Tutup pintu dan cuba lagi.
Asap keluar semasa
prapemanasan.
Semasa pengendalian awal,
asap mungkin keluar daripada
elemen pemanasan apabila
anda menggunakan ketuhar
buat kali pertama.
Ini bukan kerosakan, dan jika anda
menggunakan ketuhar 2-3 kali, ia
sepatutnya berhenti.
Makanan berada di elemen
pemanasan.
Biarkan ketuhar menyejuk dan
kemudian alihkan makanan daripada
elemen pemanasan.
Terdapat bau plastik
atau terbakar semasa
menggunakan ketuhar.
Plastik atau perkakas
memasak yang bukan tahanhaba sedang digunakan.
Gunakan perkakas memasak kaca
yang sesuai dengan suhu tinggi.
Terdapat bau busuk
daripada bahagian
dalam ketuhar.
Sisa makanan atau plastik
telah mencair atau tersangkut
di bahagian dalam.
Gunakan fungsi pengukus dan
kemudian lap menggunakan tuala
kering.
Anda boleh meletakkan sepotong
lemon di dalam dan hidupkan
ketuhar untuk menghilangkan bau
dengan cepat.
46 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 46
2015-11-05
3:15:01
Masalah
Ketuhar tidak
memasak dengan
betul.
Punca
Pintu ketuhar dibuka dengan
kerap semasa memasak.
Tindakan
Jika anda membuka pintu dengan
kerap, suhu dalaman akan
direndahkan dan ini mungkin
mengganggu hasil masakan anda.
Kawalan ketuhar tidak
dilaraskan dengan betul.
Laraskan kawalan ketuhar dengan
betul dan cuba lagi.
Gril dan aksesori lain tidak
dimasukkan dengan betul.
Masukkan aksesori dengan betul.
Jenis dan saiz perkakas
memasak yang salah digunakan.
Gunakan perkakas memasak yang
sesuai dengan bahagian bawah rata.
Kod maklumat
Kod semak
Punca
Tindakan
C-10
Sensor memasak diperlukan
untuk menyemak.
C-20
Sensor suhu diperlukan
untuk menyemak.
Tekan butang Berhenti/Batal dan kendalikan
sekali lagi. Jika ia berlaku lagi, matikan
ketuhar gelombang mikro selama 30 saat dan
cuba seting kembali.
Jika ia muncul sekali lagi, hubungi Pusat
Khidmat Pelanggan SAMSUNG setempat anda.
C-21
Sensor suhu mengesan
suhu yang lebih tinggi
daripada suhu yang
ditetapkan.
Matikan ketuhar gelombang mikro untuk
menyejukkan produk dan kemudian cuba
menetapkan sekali lagi.
Jika ia muncul sekali lagi, hubungi Pusat
Khidmat Pelanggan SAMSUNG setempat anda.
Butang kawalan ditekan
lebih 10 saat.
Bersihkan kekunci dan periksa jika terdapat
air pada permukaan di sekitar kekunci. Jika
ia berlaku lagi, matikan ketuhar gelombang
mikro selama 30 saat dan cuba seting kembali.
Jika ia muncul sekali lagi, hubungi Pusat
Khidmat Pelanggan SAMSUNG setempat anda.
NOTA
Jika garis panduan di atas tidak membolehkan anda menyelesaikan masalah, hubungi pusat
perkhidmatan pelanggan SAMSUNG di tempat anda.
Sila pastikan ada maklumat bacaan berikut:
•
Nombor model dan siri, biasanya dicetak pada bahagian belakan ketuhar.
•
Butiran waranti anda
•
Keterangan jelas masalah.
Kemudian hubungi pengedar tempatan anda atau perkhidmatan lepas jualan SAMSUNG.
C-d0
NOTA
Penyelesaian masalah
Untuk sebarang kod yang tidak disenaraikan di atas, atau jika penyelesaian yang dicadangkan
tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Samsung setempat anda.
Bahasa Melayu 47
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 47
2015-11-05
3:15:01
Spesifikasi teknikal
Spesifikasi teknika
SAMSUNG berusaha untuk mempertingkatkan produk-produknya sepanjang masa. Oleh itu,
kedua-dua spesifikasi reka bentuk dan panduan pengguna ini tertakluk kepada perubahan tanpa
pemberitahuan.
Model
MC32J7055H*
Sumber kuasa
230 V ~ 50 Hz AC
Penggunaan kuasa
Kuasa maksimum
Gelombang mikro
Gril (elemen pemanas)
Perolakan (elemen pemanasan)
2900 W
1400 W
1500 W
Maks. 2100 W
Kuasa output
100 W / 900 W – 6 aras (IEC-705)
Frekuensi pengendalian
2450 MHz
Dimensi (L x T x D)
Di luar (Termasuk Pemegang)
Rongga ketuhar
523 x 309 x 506 mm
373 x 233 x 370 mm
Isi padu
32 liter
Berat
Bersih
Kira-kira 20.0 kg
Spesifikasi teknika
48 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 48
2015-11-05
3:15:01
Memo
Bahasa Melayu 49
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 49
2015-11-05
3:15:01
Memo
50 Bahasa Melayu
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 50
2015-11-05
3:15:01
Memo
Bahasa Melayu 51
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 51
2015-11-05
3:15:01
Harap maklum bahawa jaminan Samsung tidak merangkumi khidmat panggilan untuk menerangkan operasi produk, membetulkan pemasangan yang tidak betul, atau melakukan pembersihan atau
penyenggaraan biasa.
SOALAN ATAU KOMEN?
NEGARA
HUBUNGI
ATAU LAWATI KAMI DI
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/in/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04319M-02
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_MS.indd 52
2015-11-05
3:15:01
微波炉
用户手册
MC32J7055H*
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 1
2/16/2016 2:46:38 PM
目录
目录
安全说明
3
重要安全说明
仅限微波功能
仅限微波功能 - 可选
常规安全
微波炉操作安全注意事项:
有限保修
3
3
5
6
7
7
安装
8
配件
安装位置
转盘
8
9
9
维护
9
使用自动感应煮食功能
自动感应煮食指南
使用健康烹调功能
健康烹调功能使用指南
使用发面/酸奶功能
发面/酸奶功能使用指南
使用强力解冻功能
强力解冻功能使用指南
使用自动加热/烹调功能
自动加热/烹调功能使用指南
使用脆皮烤盘
使用手动蒸煮烹调功能
对流加热
烧烤
选择附件
组合使用微波和烤
组合使用微波和烘烤
关闭蜂鸣器
使用儿童安全锁功能
使用转盘开/关功能
17
17
19
20
21
22
22
23
23
24
24
25
28
28
29
29
30
31
31
32
清洁
更换零部件(维修)
针对长时间不使用情况的维护
9
10
10
微波炉功能
10
微波炉构造
控制面板
10
11
餐具指南
32
微波炉使用方法
11
烹调指南
33
微波炉的工作原理
检查微波炉是否工作正常
设置时间
烹调/加热
功率级别和时间变化
调整烹调时间
停止烹调
设置节能模式
使用少油炸烹调功能
少油炸功能使用指南
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
疑难解答
44
疑难解答
信息代码
44
47
技术规范
48
2 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 2
2/16/2016 2:46:38 PM
安全说明
重要安全说明
只能使用适合在微波炉中使用的器皿。
请认真阅读并留作以后参考。
在塑料或纸制容器中加热食物时,请密切注视微波炉,
因为可能会起火。
仅限微波功能
警告:对于涉及到拆除防止微波能量泄漏的外壳之维修
操作,除合格的维修人员外,其他人员在执行此操作时
会有危险。
微波烹调期间不得用金属容器盛放食物和饮料。
此微波炉专为加热食物和饮料而设计。如果用来烘干食
物或衣服,或加热暖贴、拖鞋、海绵、湿布及类似物
品,可能会有导致人身伤害、起火或火灾的危险。
如发现(出现)冒烟,请先关闭设备,断开电源并保持
炉门关闭,以便熄灭火焰。
警告:不得将液体和其他食物放在密封容器内加热,因
为这样可能会发生爆炸。
对饮料进行微波加热可能会产生延迟的喷发沸腾,因此
在接触容器时应格外小心。
警告:只有在向儿童交待清楚使用说明,使其能安全使
用微波炉并了解使用不当的危险后,才允许儿童独自使
用微波炉。
应该对奶瓶和婴儿食品罐中的牛奶或食物进行搅拌或摇
动,并且在喂给婴儿之前务必检查其温度,以避免烫伤。
本设备专为家庭使用而设计,不适用于诸如以下场合:
••
••
••
••
商店、办公室和其他工作环境的员工厨房区;
农舍;
由酒店、汽车旅馆和其他居住环境内的客户使用的情况;
住宿加早餐的快捷酒店环境。
带壳的鸡蛋和整个煮硬了的鸡蛋不应在微波炉中加热,
因为它们可能会发生爆炸,甚至在微波炉加热之后仍可
能爆炸。
简体中文 3
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 3
2/16/2016 2:46:38 PM
安全说明
警告:如果微波炉门或者门封条损坏,在由生产厂家培
训合格的维修人员修好之前,请勿使用微波炉。
安全说明
微波炉应经常清洁,去除任何残留的食物。
如果没有保持微波炉清洁,将导致表面损坏,影响设备
的使用寿命,还可能导致危险情况。
安全说明
微波炉只应放在台面(独立式)上使用,不得将微波炉
放置在橱柜中使用。
不要用水喷射清洗本设备。
设备不适合安装在机动车、有篷卡车和类似车辆中。
本设备不可由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相
关经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安
全的人员对其使用本产品及进行监督或提供相关指导。
如果电源线损坏,必须由生产厂家、厂家的服务代理或具
有相同资质的专业人员进行更换,以防止发生危险情况。
本微波炉应该按正确方向放置,高度应该让使用者能够
轻松接触内腔和控制面板为宜。
在新微波炉首次使用之前,应该先放入一盆水加热运行
10 分钟后再开始使用。
如果微波炉产生奇怪的噪音、烧焦的味道或烟雾,请立
即拔下电源插头,并联系最近的服务中心。
微波炉必须放在离插座较近的地方。
应照看好儿童,确保他们不会玩耍本设备。
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健全、感觉或精神
上有障碍或缺乏相关经验和知识的人,如果有人对其进
行监督或提供相关安全使用指导并了解相关危险的情况
下,才可以使用本设备。禁止儿童摆弄本设备。在没有
监督的情况下,不应该让儿童清洁和维护本设备。
4 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 4
2/16/2016 2:46:38 PM
仅限微波功能 - 可选
警告:在用组合模式操作本设备时,由于会产生热量,
儿童必须在成年人的监督下才能使用微波炉。
警告:在使用期间,某些易接近的部件可能会变热。
不应让小孩子接近微波炉。
不要使用蒸汽清洁器清洁。
不要使用粗糙的研磨性清洁器或尖锐的金属刮刀清洁微
波炉门玻璃,因为这些东西会刮伤玻璃表面,并可能导
致玻璃粉碎。
警告:在更换微波炉灯之前请确保关闭微波炉电源,以
避免发生触电。
不要使用粗糙的研磨性清洁器或尖锐的金属刮刀清洁微
波炉门玻璃,因为这些东西会刮伤玻璃表面,并可能导
致玻璃粉碎。
设备使用期间门或外表面可能会变热。
本设备工作时可接触到的表面的温度可能会较高。
本设备不适用于通过外部定时器或独立远程控制系统方
式来操作。
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健全、感觉或精神
上有障碍或缺乏相关经验和知识的人,如果有人对其进
行监督或提供相关安全使用指导并了解相关危险的情况
下,才可以使用本设备。禁止儿童摆弄本设备。不应该
让儿童清洁和维护本设备,除非他们已经年满 8 岁并有
成年人监护。
严禁未满 8 岁的儿童靠近本设备及其电源线。
警告:在使用过程中本产品及其易接近的部件可能会变热。
应注意避免碰触加热元件。
除非有家长严密监护,否则未满 8 岁的儿童应远离设备。
简体中文 5
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 5
2/16/2016 2:46:39 PM
安全说明
本设备在使用期间会变热。应注意避免碰触微波炉内的
加热元件。
年满 8 岁以上的儿童,以及肢体不健全、感觉或精神
上有障碍或缺乏相关经验和知识的人,如果有人对其进
行监督或提供相关安全使用指导并了解相关危险的情况
下,才可以使用本设备。禁止儿童摆弄本设备。在没有
监督的情况下,不应该让儿童清洁和维护本设备。
安全说明
安全说明
常规安全
微波警告
必须由合格人员实施改装或维修。
请勿用微波功能加热盛放在密闭容器内的食物或液体。
请勿使用苯、稀释剂、酒精、蒸汽清洁器或高压清洁器来清洁微波炉。
请勿将微波炉安装在下列位置:加热器或易燃物品附近;潮湿、油污或布满灰尘的地方;
直接暴露在阳光下和雨水能够淋到的地方;或可能会发生燃气泄漏的地方;或不平的表面。
本微波炉必须按照地方和国家规定正确接地。
定期用干布清除电源插头端子和接触点上的异物。
请勿拉扯或过度弯曲电源线,也不要在电源线上放置重物。
如果发生气体(如丙烷气体、液化石油气等)泄漏,请立即通风。请勿触摸电源线。
请勿用湿手触摸电源插头。
在微波炉正在运转时,请勿通过拔下电源插头来关闭微波炉。
请勿将手指或异物插入设备。如果有异物进入了微波炉,请拔掉电源线,然后联系当地三星
服务中心。
请勿对设备施加过大的压力或撞击。
请勿将设备放置在较脆弱的物体上。
确保电源电压、频率和电流值与产品规格相匹配。
请将电源插头牢固地插入墙壁插座中。请勿使用多插头转接器、延长线或变压器。
请勿将电源线挂在金属物体上。确保将电源线放在两个物体之间或微波炉后面。
请不要使用已损坏的电源插头、电源线或松动的墙壁插座。如果出现电源插头或电源线损
坏,请联系当地三星服务中心。
请勿向设备上倒水或直接喷水。
请勿在微波炉上面、内侧或微波炉门上放置物品。
请勿将诸如杀虫剂等易挥发性物质喷洒到微波炉上。
请勿在微波炉内存储易燃物。在加热含有酒精的食物或饮料时要格外小心,因为酒精蒸汽可
能会接触到微波炉的加热零部件。
儿童可能会撞到微波炉门上或被门缝夹到手指
。在打开或关闭微波炉门时,应该让儿童远离。
对饮料进行微波加热可能会产生延迟的喷发沸腾;在接触容器时应始终格外小心。
在接触容器之前,务必让饮料至少放置 20 秒以使其冷却。如有必要,在加热时搅拌。
务必在加热后搅拌。
如果发生烫伤,请马上采取以下急救措施:
1. 将烫伤部位浸在冷水中,至少 10 分钟。
2. 用清洁、干燥的布包扎。
3. 不要抹任何霜剂、油剂或者洗剂。
为了避免损坏瓷盘或烤架,烹调结束后请不要将瓷盘或烤架立即放入水中
请不要将微波炉用于高温油炸,因为无法控制油温。这可能会导致热油突然沸腾溢出。
6 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 6
2/16/2016 2:46:39 PM
微波炉安全注意事项:
微波炉操作安全注意事项:
不遵守以下的安全注意事项,可能导致对人体有害的微波泄露。
••
不要在微波炉门打开的情况下使用微波炉。不要胡乱拨弄安全门锁装置(门销)。
不要将任何东西插入安全门锁装置的锁孔。
••
不要在微波炉门和前表面板之间放任何东西,或让食物或者清洁剂残留在密封条上。
每次使用后用湿布擦拭,然后用柔软的干布擦干,以确保门和门的密封面板保持干净。
••
不要使用已损坏的微波炉。如果微波炉损坏,在由合格维修人员修好之前,请勿使用。
重要说明:微波炉门必须正确关闭。不得弯折微波炉门;门铰链不得损坏或松动;
门密封条和密封面板不得损坏。
••
必须由合格技术人员实施任何调整或修理工作。
有限保修
如果由于客户原因导致本设备或附件损坏,在更换附件或维修受损部件时,三星公司将收取
一定的费用。这一规定涵盖的项目包括:
••
门、拉手、外部面板或控制面板的凹痕、划伤或损坏。
••
托盘、导辊、转盘转轴或烤架损坏或丢失。
请按照本手册所描述的既定用途使用微波炉。本手册中的警告和重要安全说明并未包括所有
可能的条件和出现的情况。在安装、维护和使用微波炉时,务必遵守常识,小心谨慎。
由于以下这些操作说明综合考虑了各种型号,您的设备的特点可能会与本手册中的描述略有
不同,可能并不是所有的警告标志都可适用。
如果您有任何问题或疑虑,请联系当地三星服务中心,或通过网络从 www.samsung.com
上寻求帮助和信息。
此微波炉仅可用于加热食物。仅供家庭使用。
请勿加热装满谷物的任何类型的纺织品或垫子。
如果由于微波炉使用不当或不正确而导致任何损害,制造商概不负责。
为了避免导致微波炉表面损坏和危险情况,请务必保持微波炉清洁并给予妥善维护。
简体中文 7
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 7
2/16/2016 2:46:39 PM
安全说明
只能使用微波安全的器皿。不要使用金属容器、镶金或镶银的餐具、串肉扦等。
取出包扎用的金属线。可能会产生电弧。
请勿用微波炉烘干报纸或衣服。
少量食物需使用较短加热时间,以防食物过热或烧焦。
使电源线和电源插头远离水和热源。
为避免发生爆炸的危险,请不要在微波炉中加热带壳的鸡蛋和整个煮硬了的鸡蛋。
不要加热密封或真空包装的容器、坚果、西红柿等。
不要在通风口上盖布或纸。这会有引发火灾的危险。
微波炉可能会因过热而自动停机,在充分冷却之前会一直保持停机状态。
在从微波炉内取出盘子时,务必使用隔热手套。
为避免加热的液体出现喷发式沸腾,在加热过程中或加热结束后应进行搅拌,并且在加热后
至少应冷却 20 秒时间。
在打开微波炉门时与设备保持手臂长度的距离,以避免释放的热气或蒸汽导致烫伤。
不要在微波炉内空的时候运转它。
出于安全起见,如果微波炉内没有任何东西时启动,30 分钟后会自动断开电源。
建议随时在微波炉内放一杯水,以便在微波炉意外启动时吸收微波能量。
安装设备时按照本手册中的说明与周围保留相应的间隙。(请参阅“安装微波炉”部分。)
在将其他电器连接到微波炉旁边的插座时应格外小心。
安装
配件
根据您所购买的型号,提供用于不同用途的一些附件。
01 转盘支撑环,放在微波炉的中央。
目的:
转盘支撑环支持转盘。
不锈钢盖
蒸煮托架
蒸煮盘/脆皮烤盘
安装
02 转盘,放在转盘支撑环上,中间需安装在转
盘转轴上。
目的:
转盘作为主要烹调平台,可以很
容易取下来清洗。
03 高支架,低支架,放在转盘上。
目的:
金属支架可用于同时烹调两种食
品。一小份可放在转盘上,另一
份可放在支架上。
这些金属支架可在烤、烘烤和组
合烹调中使用。
警示
请勿在没有转盘支撑环和转盘时使用微波炉。
04 蒸锅/脆皮烤盘放在转盘上。
目的:
蒸锅可用于蒸煮脆皮烹调。脆皮
烤盘通过使用微波或烤组合烹调
模式,用于更好地将食物变焦,
使糕点和比萨饼变得酥脆。
8 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 8
2/16/2016 2:46:40 PM
维护
安装位置
离顶部
20 厘米
清洁
离后面
10 厘米
••
••
••
离地面
85 厘米
离侧面
10 厘米
••
••
选择一个离地面约 85 厘米的平稳表面。
该表面必须能够支撑微波炉的重量。
确保房间通风良好,至少离开后面和两侧墙
壁 10 厘米,离顶部 20 厘米内无障碍物。
不要把微波炉安装在高温或潮湿的环境下,
如其他微波炉或电暖炉附近。
确保符合此微波炉的电源规格。如有必要只
能使用经过认可的延长线。
在第一次使用微波炉前,需用湿布擦干净机
器内部和门边密封带。
经常清洁微波炉以防内侧或上方聚积污物。
另外还请特别注意门、门密封条、转盘和转盘支撑环等处(仅限适用的型号)。
如果门不能顺畅地打开或关闭,请首先检查门密封条上是否聚积了污物。
使用沾有肥皂水的软布清洁微波炉内外两侧。然后用清水擦净并晾干。
去除微波炉内的顽固污渍和难闻异味
1. 清空微波炉,在转盘中央放一杯稀释的柠檬汁。
2. 以最大功率给微波炉加热 10 分钟。
3. 完成加热后,请让微波炉冷却下来。然后,打开门,清洁烹调室。
要清洁烹调室的上部区域,请将顶部加热元件向
下倾斜 45°角,如图所示。
这可便于清洁上部区域。
完成清洁后,请将顶部加热元件恢复原位。
去除微波炉内的所有包装材料。
安装转盘支撑环和转盘。
检查转盘是否能自由转动。
警示
••
••
••
••
保持门和门密封条清洁,并确保门能够顺畅打开和关闭。
否则,可能会缩短微波炉的使用寿命。
小心不要将水溅到通风孔内。
请不要使用任何研磨性物质或化学物质进行清洁。
在每次使用完微波炉后,待设备冷却下来,使用温和的洗涤剂来清洁烹调室。
简体中文 9
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 9
2/16/2016 2:46:41 PM
维护
清洁采用旋转式加热器的型号的内侧
转盘
微波炉功能
微波炉功能
更换零部件(维修)
微波炉构造
01
警告
02
03
本微波炉内部没有用户可自行拆卸的零部件。
请不要试图自行更换零部件或维修微波炉。
••
如果微波炉的铰链、密封件和/或门出现问题,请联系专业技术人员或当地三星服务中
心以寻求技术帮助。
••
如果您要更换灯泡,请联系当地的三星服务中心。不要自行更换。
••
如果您遇到微波炉外壳出现问题,请首先从电源上拔下电源线,然后联系当地的三星服
务中心。
针对长时间不使用情况的维护
微波炉功能
如果您将很长一段时间都不会使用微波炉,请拔掉电源线并将微波炉搬到一个干燥无尘的位
置。聚积在微波炉内的灰尘和湿气可能会影响设备性能。
04
05
06
07
08
09
01 安全锁孔
02 加热器
03 通风孔
04 门锁扣
05 转盘
06 转轴
07 门把手
08 转盘支撑环
09 门
10
10 控制面板
10 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 10
2/16/2016 2:46:41 PM
微波炉使用方法
微波炉的工作原理
控制面板
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Slim Fry(少油炸)按钮
Sensor(传感器)按钮
Healthy Cooking(健康烹调)按钮
Dough Proof/Yogurt(发面/酸奶)按钮
Power Defrost(强力解冻)按钮
Auto Reheat/Cook(自动加热/烹调)按钮
Convection(烘烤)按钮
Grill(烤)按钮
Microwave(微波)按钮
Combi(组合)按钮
转盘开/关按钮
多功能选择器刻度盘
儿童安全锁按钮
Stop/Eco(停止/环保)按钮
Start/+30s(开始/+30秒)按钮
微波是高频电磁波;释放的能量可用于烹调或加热食物,而不会改变构成或颜色。
您可以使用微波炉来:
••
解冻
••
加热
••
烹调
烹调原则。
1. 由磁电管产生的微波在内壁表面反射,当食
物在转盘上转动时,均匀地分布在上面。
于是,食物就被均匀地烹调。
2. 微波被食物吸收,最多可达到大约 1 英寸
(2.5 厘米)的深度。烹调随着热量在食物
内的渗透继续进行。
3. 烹调时间根据使用的容器和食物的性质而有
所不同:
••
数量和密度
••
含水率
••
初始温度(是否冷冻)
警示
11
12
14
当食物中心被渗入的热量烹调时,即使您将食物
拿出微波炉,烹调还会继续。因此,必须遵照烹
调方法和本手册中指定的待机时间,以确保:
••
食物均匀烹调,直到食物中心。
••
整个食物内温度一致。
13
15
简体中文 11
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 11
2/16/2016 2:46:41 PM
微波炉使用方法
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
微波炉使用方法
检查微波炉是否工作正常
设置时间
利用下面的简单步骤,您可以检查微波炉是否一直工作正常。
如果您有疑问,请参阅第 44-47 页上标题为“故障排除”的部分。
当接通电源时,“88:88”和“12:00”会依次自动显示在显示屏内。
请设置当前时间。可以使用 12 小时或 24 小时两种形式显示时间。
在以下情况,您必须设置时钟:
••
在您第一次安装微波炉时
••
电源故障后
注意
微波炉的插头必须插入合适的电源插座。
转盘必须放在微波炉中正确的位置。
如果使用了除最大值(100 % - 900 W)之外的功率级别,需要更长的时间才能使水沸腾。
拉动微波炉门上部的把手,打开微波炉门。
将一杯水放在转盘上。关上微波炉门。
按 START/+30s(开始/+30秒)按钮,将时
间设置为 4 或 5 分钟,可以按适当次数的
START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
微波炉对水进行加热,时间持续 4 或
5 分钟。水会沸腾起来。
注意
进行夏令时和冬令时转换时不要忘记重新设置时间。
1. 按多功能选择器刻度盘。
1
2. 旋转多功能选择器刻度盘设置时间显示类
2
型。(12 小时或 24 小时)
3
3. 按多功能选择器刻度盘完成设置。
4
4. 旋转多功能选择器刻度盘设置小时。
微波炉使用方法
5
6
7
5. 按多功能选择器刻度盘。
6. 旋转多功能选择器刻度盘设置分钟。
7. 显示正确的时间后,按多功能选择器刻度盘
启动时钟。
结果:
只要不使用微波炉,就显示时间。
12 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 12
2/16/2016 2:46:42 PM
烹调/加热
功率级别和时间变化
以下步骤说明如何烹调或加热食物。
利用功率级别功能,您可以根据食物的类型和数量调整释放的热量,从而改变烹调或加热食
物所需的时间。
有六个功率级别供您选择。
警示
请务必在离开微波炉前检查烹调设置。
打开微波炉门。将食物放在转盘的中央。
关上微波炉门。切勿在微波炉空着时开启机器。
1. 按 Microwave(微波)按钮。
结果:
将显示以下指示:
1
(微波模式)
2
3
4
功率级别
输出
100 %
900 W
中高
67 %
600 W
中
50 %
450 W
中低
33 %
300 W
解冻
20 %
180 W
低
11 %
100 W
烹调方法和本手册中指定的烹调时间与指示的特定功率级别相对应。
如果您选择...
则烹调时间必须...
高功率级别
低功率级别
减少
增加
微波炉使用方法
2. 旋转多功能选择器刻度盘,直到显示适当的
功率级别。同时,按多功能选择器刻度盘设
置功率级别。
如果在 5 秒内没有设置功率级别,将
••
自动变更到烹调时间设置步骤。
百分比
高
3. 通过旋转多功能选择器刻度盘设置烹调时
间。
结果:
显示烹调时间。
4. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
烹调开始。当烹调结束时。
1)微波炉发出 4 次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间。
简体中文 13
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 13
2/16/2016 2:46:42 PM
微波炉使用方法
调整烹调时间
设置节能模式
您可以按 START/+30s(开始/+30秒)按钮增加烹调时间,每按一次将增加 30 秒。
••
在任何时候打开门来检查烹调的程度
••
增加剩余烹调时间
方法 1
要增加食物的烹调时间,按 START/+30s
(开始/+30秒)按钮,每按一次就增加 30 秒烹
调时间。
2
••
例如:要增加三分钟,按 START/+30s
(开始/+30秒)按钮六次。
方法 2
仅旋转多功能选择器刻度盘就可以调节烹调时间。
1
••
要增加烹调时间,请向右旋转;
要减少烹调时间,请向左旋转。
本微波炉具有节能模式。
••
••
按 STOP/ECO(停止/环保)按钮。
结果:
关闭显示屏。
若要退出节能模式,请打开微波炉门或按
STOP/ECO(停止/环保)按钮,然后显示屏
上会显示当前时间。微波炉可供使用。
注意
自动节能功能
如果您在设备设定过程中或者暂停条件下未选择
任何功能,将取消该功能且时钟将在 25 分钟后
显示。
微波炉灯将在炉门保持打开 5 分钟后关闭。
微波炉使用方法
停止烹调
任何时候您都可以停止烹调,以便:
••
检查食物
••
将食物翻面或搅拌食物
••
将食物放置一会
要停止烹调...
执行的操作...
临时停止
临时停止:打开微波炉门或按 STOP/ECO(停止/环保)按钮一次。
结果: 烹调停止。
要继续烹调,再次关上门并按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
完全停止
完全停止:按 STOP/ECO(停止/环保)按钮。
结果:
烹调停止。
如果要取消烹调设置,请再次按 STOP/ECO(停止/环保)按钮。
14 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 14
2/16/2016 2:46:43 PM
使用少油炸烹调功能
少油炸功能使用指南
12 个少油炸烹调功能包括/提供预先编程的烹调时间。
您无需设置烹调时间和功率级别。
您可以通过按少油炸按钮调整少油炸烹调的种类。
首先,把食物放在转盘的中央,然后关上微波炉门。
下表列出了用于煎炸的 12 种少油炸自动程序。它包括份量和相应的说明。
与用油炸煎锅煎炸烹调相比,您将使用更少的油,并将得到美味的食物。
组合使用烘烤、顶部加热器和微波能量来运行程序。
1. 土豆/蔬菜
代码/食物
注意
••
••
份量
说明
1-1
冷冻烤薯条
300-350 克
450-500 克
将冷冻微波炉土豆片均匀放在脆皮烤盘上。
将盘子放到低支架上。烹调后,放置 1-2 分钟。
1-2
冷冻土豆炸
丸子
200-250 克
300-350 克
将冷冻土豆炸丸子均匀放在脆皮烤盘上。
将盘子放到低支架上。
放置 1-2 分钟。
1
1-3
自制炸土豆片
300-350 克
450-500 克
使用硬质土豆并将其洗干净。将土豆削皮,切成
10x10 毫米厚的土豆条。浸泡在冷水中(30 分钟)。
用毛巾擦干,称重,刷上 5 克橄榄油。将自制土豆片
均匀放在脆皮烤盘上。将盘子放到低支架上。
烹调后,放置 1-2 分钟。
1-4
土豆块
200-250 克
300-350 克
400-450 克
取几块正常大小的土豆洗净,切成楔形块。
刷上橄榄油和调味品。
将它们放在脆皮烤盘上,切开的一面朝下。
将脆皮烤盘放在高支架上。
放置 1-3 分钟。
1-5
冷冻洋葱圈
100-150 克
200-250 克
将冷冻洋葱圈或冷冻裹面包屑鱿鱼圈均匀地摆放在脆
皮烤盘上。将盘子放到低支架上。
放置 1-2 分钟。
1-6
胡瓜片
100-150 克
200-250 克
将胡瓜洗净并切片。刷上 5 克橄榄油并加入调味品。
将胡瓜片均匀地放在脆皮烤盘上,然后将烤盘放在高
支架上。听见蜂鸣声后翻面。然后按开始按钮继续。
(如果不翻面,微波炉会继续加热)。
放置 1-2 分钟。
2
3
4
5
2. 通过旋转多功能选择器刻度盘并随后按多功
能选择器刻度盘来选择食物种类。
1 - 土豆/蔬菜
2 - 海鲜
3 - 鸡肉
3. 通过旋转多功能选择器刻度盘选择烹调食物
的类型。有关各种预先编程的设置的描述,
请参考下一页上的表格。同时,按多功能选
择器刻度盘选择食物的类型。
4. 通过旋转多功能选择器刻度盘来选择食物
份量。
5. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
简体中文 15
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 15
2/16/2016 2:46:43 PM
微波炉使用方法
请始终使用不损坏微波炉的微波安全餐具。
玻璃盘和瓷盘是理想的餐具,因为它们使微波能均匀地穿透食物。
请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
1. 按 Slim Fry(少油炸)按钮。
微波炉使用方法
3. 鸡肉
2. 海鲜
代码/食物
份量
说明
2-1
冷冻虾
200-250 克
300-350 克
将冷冻裹面包屑虾均匀放在脆皮烤盘上。
将盘子放到低支架上。放置 1-2 分钟。
2-2
鱼片
200-250 克
300-350 克
将裹面包屑鱼片均匀放在脆皮烤盘上。将盘子放到低
支架上。放置 1-2 分钟。
2-3
冷冻炸鱿鱼
100-150 克
200-250 克
将裹面包屑鱿鱼圈均匀放在脆皮烤盘上。
将盘子放到低支架上。放置 1-2 分钟。
微波炉使用方法
份量
说明
3-1
冷冻鸡块
代码/食物
200-250 克
300-350 克
将冷冻鸡块均匀放在脆皮烤盘上。将盘子放到低支架上。
听见蜂鸣声后翻面。然后按开始按钮继续。
(如果不翻面,微波炉会继续加热)。
放置 1-2 分钟。
3-2
鸡腿
200-250 克
300-350 克
400-450 克
称取鸡腿,然后刷上油和调味品。
将鸡翅均匀地摆放在高支架上。
听见蜂鸣声后翻面,微波炉将暂停程序。
然后按开始按钮继续。
放置 1-3 分钟。
3-3
鸡翅
200-250 克
300-350 克
称取鸡翅,然后刷上油和调味品。
将鸡翅均匀地摆放在高支架上。
听见蜂鸣声后翻面,微波炉将暂停程序。
然后按开始按钮继续。
放置 1-2 分钟。
16 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 16
2/16/2016 2:46:43 PM
使用自动感应煮食功能
自动感应煮食指南
8 种自动感应煮食功能包括/提供预先编程的烹调时间。
您无需设置烹调时间和功率级别。
您可以通过旋转多功能选择器刻度盘来调整自动感应煮食的种类。
首先,把食物放在转盘的中央,然后关上微波炉门。
下表列出了 8 种自动感应煮食程序。它包含每种食物的建议份量、烹调后的待机时间和相应
的说明。在程序开始时,屏幕上会显示自动感应煮食时段。经过这个时段后,微波炉会自动
计算出烹调时间和功率级别,并且将会显示剩余烹调时间。烹调程序由自动感应系统控制,
非常方便。
警示
注意
取出时要戴微波炉手套!
只能使用微波安全的盘子。
1. 按 Sensor(自动感应煮食)按钮。
1
3
注意
只能使用微波安全的容器。
份量
说明
1
饮料
150-250 克
将液体(常温)倒入瓷杯或大杯。加热时不要盖杯盖。
放在转盘的中央。将杯子在微波炉中放置一会。
放置前后搅拌饮料。
取出杯子时要小心(请参见液体加热安全指示)。
放置 1-2 分钟。
2
椰菜
200-500 克
冲洗并清洁新鲜蔬菜,例如椰菜,然后准备成掰开的小花。
将它们均匀地放到玻璃碗中加盖烹调。
加 30-45 毫升水(2-3 大汤匙)。将碗放在转盘的中央。
盖着盖子烹调。烹调后搅拌。
此程序适合于椰菜以及切成片的胡瓜、茄子、南瓜或青椒。
放置 1-2 分钟。
3
切成片的
胡萝卜
200-500 克
冲洗并清洁新鲜蔬菜,例如胡萝卜,然后切成均匀的圆
形薄片。将它们放到带盖的玻璃碗中。加 30-45 毫升水
(2-3 大汤匙)。
将碗放在转盘的中央。盖着盖子烹调。烹调后搅拌。
此程序适合于切成片的胡萝卜以及花椰菜或大头菜。
放置 1-2 分钟。
4
花椰菜
200-500 克
冲洗并清洁新鲜蔬菜,例如花椰菜,然后准备成掰开的小花。
将它们均匀地放到玻璃碗中加盖烹调。
加 30-45 毫升水(2-3 大汤匙)。将碗放在转盘的中央。
盖着盖子烹调。烹调后搅拌。
此程序适合于椰菜以及切成片的胡瓜、茄子、南瓜或青椒。
放置 1-2 分钟。
简体中文 17
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 17
2/16/2016 2:46:43 PM
微波炉使用方法
2
2. 通过旋转多功能选择器刻度盘选择烹调食物
的类型。有关各种预先编程的设置的描述,
请参考下一页上的表格。
3. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
烹调开始。当烹调结束时。
1)微波炉发出 4 次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间。
代码/食物
微波炉使用方法
代码/食物
份量
说明
5
带皮烤的
土豆
200-800 克
冲洗并清洁土豆,每个 200 克。
刷上橄榄油,然后用刀刺破表皮。放在转盘上,摆成一圈。
放置 2-3 分钟。
6
煮意大
利面
100-300 克
使用较大的带盖玻璃微波炉用器皿。
加 4 倍的沸水,一小撮盐并充分搅拌。不盖盖子烹调。
在放置前进行搅拌,之后彻底排干水。放置 1-3 分钟。
7
小馄饨
200-400 克
将小馄饨放入瓷制深盘中。将盘子放在转盘的中央。
盖上塑料盖。放置 2-3 分钟。
8
鸡块
400-700 克
给冷藏的鸡块刷上油和调味品。将带皮的一面朝下放在低支
架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。按开始按钮来继续烹调。
放置 2-3 分钟。
自动感应烹调说明
自动传感器可通过检测烹调时食物产生的气体量自动烹调食物。
••
烹调食物时,会产生许多种类型的气体。
自动传感器通过检测食物产生的气体来确定适当的烹调时间和功率级别,您无需再设置
烹调时间和功率级别。
••
当您在自动感应煮食期间将容器盖上盖子或包上塑料包装材料时,自动传感器将在容器
中充满水蒸气时检测食物产生的气体量。
••
烹调快要结束之前,将开始对剩余的烹调时间倒计时。如果需要,此时是转动或搅拌食
物的最佳时机,以利于均匀烹调。
••
在自动传感器烹调食物之前,可在食物中加入香草、调味品或酱油。请注意,盐或糖可
能引起食物燃烧,所以应在烹调后添加这些配料。
用于自动感应煮食烹饪的器皿和盖子
••
••
微波炉使用方法
••
••
••
要使用此功能获得良好的烹调效果,请按照本书的图表中的说明选择适当的容器和盖。
务必使用微波安全的容器,并用容器的盖或塑料包装材料将其盖上。在使用塑料包装材
料时,将塑料包装的一角掀开以透出适量蒸汽。
在使用容器时请务必盖上盖子。
如果该容器没有盖,请使用塑料包装材料。
容器中所盛的食物应至少占容器的一半。
显示屏开始倒计时时,需要搅拌或转动的食物应进行搅拌或转向自动感应烹调循环的
末端。
18 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 18
2/16/2016 2:46:43 PM
重要指示
••
••
••
••
••
••
••
在安装好微波炉并将插头插入电源插座后,请不要拔下电源插头。气体传感器需要经过
一段时间达到稳定状态后,才能实现令人满意的烹调效果。
在进行连续烹调操作时,不建议使用自动感应烹调功能,即一个烹调操作紧接着另一个。
应在通风的位置安装微波炉以利于烹调正常进行且保持气流通畅,并可确保传感器正
确运行。
为了避免严重的后果,在房间中的温度太高或太低时,不要使用自动传感器。
不要使用挥发性洗涤剂来清洁微波炉。
此类洗涤剂所产生的气体可能会影响传感器。
避免将微波炉放置在湿度高或发散气体的装置附近,因为这样将会妨碍自动传感器的正
常性能。
务必保持炉内清洁。用湿布擦去所有喷溅物。此微波炉是专为家庭使用而设计的。
使用健康烹调功能
15 种健康烹调功能可提供预先编程的烹调时间。
您无需设置烹调时间和功率级别。
您可以通过旋转多功能选择器刻度盘来调整食物份量。
警示
只能使用微波安全的容器。
打开微波炉门。将食物放在转盘的中央。
关上微波炉门。
1. 按 Healthy Cooking(健康烹调)按钮。
1
2
4
5
简体中文 19
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 19
2/16/2016 2:46:44 PM
微波炉使用方法
3
2. 通过旋转多功能选择器刻度盘并随后按多功
能选择器刻度盘来选择食物种类。
1 - 谷物/面食
2 - 蔬菜
3 - 家禽/鱼
3. 通过旋转多功能选择器刻度盘选择烹调食物
的类型。有关各种预先编程的设置的描述,
请参考下一页上的表格。同时,按多功能选
择器刻度盘选择食物的类型。
4. 通过旋转多功能选择器刻度盘来选择食物
份量。
5. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
根据所选的预先编程设置烹调食
物。当烹调结束时。
1)微波炉发出 4 次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间。
微波炉使用方法
2. 蔬菜
健康烹调功能使用指南
下表列出了有关 15 种 Healthy Cooking(健康烹调)程序的份量和相应的说明。
包括谷物/面食(1)、蔬菜(2)和家禽/鱼(3)。
警示
代码/食物
份量
200-250 克
300-350 克
清洗四季豆。将它们均匀地放到玻璃碗中加盖烹调。
如果烹调 200-250 克,加 30 毫升水(2 大汤匙);
如果烹调 300-350 克,加 45 毫升水(3 大汤匙)。
将碗放在转盘的中央。盖着盖子烹调。
烹调后搅拌。放置 1-2 分钟。
2-2
菠菜
100-150 克
200-250 克
清洗菠菜。放到带盖的玻璃碗中。不要加水。
将碗放在转盘的中央。盖着盖子烹调。烹调后搅拌。
放置 1-2 分钟。
2-3
削皮的土豆
300-350 克
400-450 克
500-550 克
冲洗土豆并削皮,切成两半,然后放到带盖的玻璃碗中。
加 15-30 毫升水(1-2 大汤匙)。烹调后搅拌。
如果烹调的食物量更大,请在烹调期间搅拌一次。
放置 3-5 分钟。
2-4
奶汁烤土豆
400-450 克
800-850 克
将新鲜奶汁烤土豆放入耐热的玻璃盘中。
将盘子放在低支架上。放置 2-3 分钟。
2-5
烤茄子
100-150 克
200-250 克
将茄子洗净并切片。刷上油和调味品。
将切片均匀地放在高支架上。听见蜂鸣声后翻面。
然后按开始按钮继续(如果不翻面,微波炉会继续加热)。
放置 1-2 分钟。
2-6
烤西红柿
400-450 克
600-650 克
冲洗并清洁西红柿。切成两半并放到微波炉用烤盘中。
加入搓碎的干酪。将烤盘放在高支架上。
放置 1-2 分钟。
取出食物时要戴微波炉手套。
1. 谷物/面食
代码/食物
1-1
糙米
份量
150-200 克
200-250 克
说明
使用较大的带盖玻璃微波炉用器皿。加入双倍的冷水。
盖着盖子烹调。在放置前进行搅拌,加盐和调味香草。
放置 5-10 分钟。
微波炉使用方法
1-2
藜麦
150-200 克
200-250 克
使用较大的带盖玻璃微波炉用器皿。加入双倍的冷水。
盖着盖子烹调。在放置前进行搅拌,加盐和调味香草。
放置 1-3 分钟。
1-3
通心粉
100-150 克
200-250 克
使用较大的带盖玻璃微波炉用器皿。
加 4 倍的沸水,一小撮盐并充分搅拌。
不盖盖子烹调。在放置前进行搅拌,之后彻底排干水。
放置 1-3 分钟。
说明
2-1
四季豆
20 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 20
2/16/2016 2:46:44 PM
使用发面/酸奶功能
3. 家禽/鱼
代码/食物
份量
说明
300-350 克
400-450 克
冲洗鸡胸,然后放在瓷盘上。盖上微波保鲜膜并刺破保
鲜膜。
将碟子放在转盘上。放置 2 分钟。
3-2
火鸡胸
300-350 克
400-450 克
冲洗火鸡胸,放入微波炉用玻璃深盘中。
盖上微波保鲜膜并刺破保鲜膜。将碟子放在转盘上。
放置 2 分钟。
3-3
烤鸡胸
300-350 克
400-450 克
冲洗鸡胸、腌制并放在高支架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。放置 2 分钟。
3-4
烤鱼片
200-300 克
400-500 克
将鱼片均匀地放在高支架上。微波炉发出蜂鸣声时立即翻
面。放置 1-2 分钟。
3-5
烤鲑鱼排
200-250 克
300-350 克
将鱼排均匀地放在高支架上。微波炉发出蜂鸣声时立即翻
面。放置 2 分钟。
3-6
烤鱼
300-350 克
400-500 克
给整条鱼(鲑鱼或乌颊鱼)的鱼皮刷油,加入香草和调味
品。将鱼头尾相接地并排放在高支架上。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。放置 3 分钟。
5 种发面/酸奶功能包括/提供预先编程的烹调时间。您无需设置烹调时间和功率级别。
在按发面/酸奶按钮之后,您可以通过旋转多功能选择器刻度盘来调整发面/酸奶类别。
首先,把食物放在转盘的中央,然后关上微波炉门。
1. 按 Dough Proof/Yogurt(发面/酸奶)按钮。
1
2
3
4
2. 选择发面或酸奶功能,然后按多功能选择器
刻度盘。
1 - 发面
2 - 酸奶
3. 通过旋转多功能选择器刻度盘选择烹调食物
的类型。
您必须通过旋转多功能选择器刻度盘针对想
要使用的烹调类型来选择相应的编号。
有关各种预先编程的设置的描述,请参考下
一页上的表格。同时,按多功能选择器刻度
盘选择食物的类型。
4. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
警示
使用酸奶功能期间,转盘无法使用。
简体中文 21
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 21
2/16/2016 2:46:44 PM
微波炉使用方法
3-1
鸡胸
微波炉使用方法
发面/酸奶功能使用指南
使用强力解冻功能
下表列出了如何使用自动发酵程序来发面和自制酸奶的方法。
1. 发面
强力解冻功能可以解冻肉类、家禽、鱼、面包、蛋糕和水果。
解冻时间和功率级别将自动设定。您只需选择程序和重量。
代码/食物
份量
说明
1-1
比萨面团
300-500 克
将生面团放在大小合适的器皿中,然后放在低支架上。
用铝箔包住。
1-2
生蛋糕面团
500-800 克
将生面团放在大小合适的器皿中,然后放在低支架上。
用铝箔包住。
1-3
生面包面团
600-900 克
将生面团放在大小合适的器皿中,然后放在低支架上。
用铝箔包住。
注意
只能使用微波安全容器。
打开微波炉门。
将冷冻食物放在转盘中央的瓷盘上。
关上微波炉门。
1. 按 Power Defrost(快速解冻)按钮。
1
2. 自制酸奶
2
微波炉使用方法
代码/食物
2-1
小杯
2-2
大碗
份量
500 克
500 克
说明
将 150 克普通酸奶平均倒入 5 个瓷杯或小玻璃罐中
(每份 30 克)。
每个杯子加入 100 毫升牛奶。
食用保质期较长的牛奶(室温;脂肪含量为 3.5 %)。
每个杯子上盖好保鲜膜,放在转盘上摆成圆形。
完成后,放入冰箱中冷藏 6 小时。
第一次制作酸奶时,建议使用干乳酸菌发酵粉。
将 150 克普通酸奶与 500 毫升保质期较长的牛奶
(常温;脂肪含量为 3.5 %)混合在一起。
均匀地倒入大玻璃碗中。盖好保鲜膜闭并摆放在转盘上。
完成后,放入冰箱中冷藏 6 小时。
第一次制作酸奶时,建议使用干乳酸菌发酵粉。
3
4
5
2. 通过旋转多功能选择器刻度盘选择烹调食物
的类型。
有关各种预先编程的设置的描述,请参考下
一页上的表格。同时,按多功能选择器刻度
盘选择食物的类型。
3. 通过旋转多功能选择器刻度盘来选择食物
份量。
4. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
••
解冻开始。
••
解冻进行时微波炉发出蜂鸣声提示您将
食物翻过来。
5. 再次按 START/+30s(开始/+30秒)按钮完
成解冻。
结果:
当烹调结束时。
1)微波炉发出 4 次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间。
22 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 22
2/16/2016 2:46:45 PM
强力解冻功能使用指南
使用自动加热/烹调功能
下表列出了各种强力解冻程序、份量和相应的说明。
在解冻前去掉所有包装材料。
将肉类、家禽和鱼放在玻璃平盘或磁盘上,将面包、蛋糕和水果摆放在吸油纸上。
6 个自动加热/烹调功能包括/提供预先编程的烹调时间。
您无需设置烹调时间和功率级别。
您可以通过旋转多功能选择器刻度盘来调整食物份量。
代码/食物
1
肉类
2
家禽
份量
200-1500 克
200-1500 克
200-1500 克
4
面包/蛋糕
125-1000 克
5
水果
100-600 克
用铝箔包住边缘。
当微波炉发出蜂鸣声时将肉翻过来。
此程序适用于牛肉、羊肉、猪肉、肉片、排骨和肉馅。
放置 20-90 分钟。
警示
只能使用微波安全的容器。
打开微波炉门。将食物放在转盘的中央。
关上微波炉门。
1. 按 Auto Reheat/Cook(自动加热/烹调)
按钮。
用铝箔包住腿和翅尖。
当微波炉发出蜂鸣声时将家禽翻过来。
此程序适用于整只鸡和鸡块。
放置 20-90 分钟。
用铝箔包住整条鱼的尾巴。
当微波炉发出蜂鸣声时将鱼翻过来。
此程序适用于整条鱼和鱼片。
放置 20-80 分钟。
将面包水平放在吸油纸上,当微波炉发出蜂鸣声时马上将面
包翻过来。
如果可能,将蛋糕放在瓷盘上,当微波炉发出蜂鸣声时马上
将蛋糕翻过来。(当您打开微波炉门时,微波炉仍处于操作
状态并停止。)
此程序适用于各种面包(整个的或切片的)以及面包卷和棍
子面包。
将面包卷摆成一圈。
此程序适用于各种酵母蛋糕、饼干、干酪饼和松饼。
它不适用于酥类/酥皮糕点、水果和奶油蛋糕以及带巧克力浇
头的蛋糕。
放置 10-60 分钟。
1
2
4
3
5
6
2. 旋转多功能选择器刻度盘来选择烹调类型。
(自动加热或自动烹调)
3. 通过按多功能选择器刻度盘选择自动加热。
4. 通过旋转多功能选择器刻度盘选择烹调食物
的类型。
有关各种预先编程的设置的描述,请参考下
一页上的表格。同时,按多功能选择器刻度
盘选择食物的类型。
5. 通过旋转多功能选择器刻度盘来选择食物
份量。
6. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
根据所选的预先编程设置烹调食
物。当烹调结束时。
1)微波炉发出 4 次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间
将水果均匀地摆在玻璃平盘上。
此程序适用于各种水果。
放置 5-20 分钟。
简体中文 23
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 23
2/16/2016 2:46:45 PM
微波炉使用方法
3
鱼
说明
微波炉使用方法
自动加热/烹调功能使用指南
使用脆皮烤盘
下表列出了适用于自动加热和烹调功能的份量和相应的说明。
使用烤功能时,这个脆皮烤盘的温度很高,从而使得不仅食物上部烤焦,而且食物下部也能
变得焦黄酥脆。下页的表中列出了您可以在脆皮烤盘上准备的食物。
脆皮烤盘还可以用于咸肉、鸡蛋和香肠等食物。
1. 将脆皮烤盘直接放在转盘上,然后使用最高
微波烤组合模式 [600 W + 烤] 并按照表中
的时间和说明进行预热。
2. 如果您要烹调咸肉和鸡蛋这样的食物,请
在盘子上刷油,以便将食物烘烤成好看的
焦色。
警示
取出食物时要戴微波炉手套。
1. 自动加热
代码/食物
份量
说明
微波炉使用方法
1-1
现成饭菜(
冷藏)
300-350 克
400-450 克
放在瓷盘上并盖上微波保鲜膜。
此程序适用于包含三种食物的饭菜(例如带汁的肉、蔬
菜和土豆、米饭或面食等配菜)。
放置 2-3 分钟。
1-2
冷冻比萨
300-350 克
400-450 克
将冷冻比萨放在低支架上。
1-3
冷冻的宽
面条
400-450 克
600-650 克
将冷冻宽面条放入大小合适的耐热盘中。
将盘子放到低支架上。放置 3-4 分钟。
1-4
乳蛋饼(冷
藏)
600-650 克
此程序适合冷藏的乳蛋饼。去掉包装,放到盘子上。
放在微波炉的转盘上。烹调后,放置 1-2 分钟。
3. 将食物放在脆皮烤盘上。
4. 将脆皮烤盘放在微波炉中的金属支架
(或转盘)上。
2. 自动烹调
份量
说明
2-1
烤鸡
代码/食物
1100-1150 克
1200-1250 克
给冷藏的鸡刷上油和调味品。
将鸡胸一面朝下放在低支架的中间。
微波炉发出蜂鸣声时立即翻面。按开始按钮来继续烹调。
放置 5 分钟。
2-2
松饼
250-300 克
5. 选择合适的烹调时间和功率。
(请参见侧面的表)
将生面团放入 6-8 个纸质或硅胶松饼杯内
(每个 45 克),然后将杯子放到低支架上。
启动程序(微波炉预热)。
听见蜂鸣声之后,将食物插入支架中。
24 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 24
2/16/2016 2:46:46 PM
警示
请一直使用微波炉手套来取出脆皮烧盘,因为它会变得非常热。
注意
请注意,脆皮烤盘的表面有一层聚四氟乙烯,这一涂层可能会被擦伤。
不要使用任何尖锐物体(如小刀)来在脆皮烤盘上进行切割。
使用手动蒸煮烹调功能
您可以使用蒸锅进行手动蒸煮烹调,请参阅下面的手动蒸煮烹调表。
以下步骤为您解释如何进行手动蒸煮烹调。请务必在离开微波炉前检查烹调设置。
首先,把蒸锅(带食物)放在转盘的中央。然后关上门。
水 500 毫升
警示
不要在脆皮烤盘上放任何不耐热的东西。
警示
蒸煮盘/脆皮烤盘
蒸煮托架
不锈钢盖
切勿将脆皮烤盘放在没有转盘的微波炉中。
注意
用温水和洗涤剂清洁脆皮烤盘,然后用清水冲洗。
微波炉使用方法
注意
不要使用硬毛刷或硬海绵,这样会损坏它的外层。
警示
请注意,脆皮烤盘不适合用洗碗机清洗。
简体中文 25
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 25
2/16/2016 2:46:46 PM
微波炉使用方法
1
1. 按 Microwave(微波)按钮。
结果:
900 W(最大烹调功率)指示会
显示在显示屏上。
警示
••
••
2
3
4
微波炉使用方法
2. 按多功能选择器刻度盘选中 900W 设置。
(如果功率不是 900 W,请再次通过旋转多
功能选择器刻度盘设置为 900 W,直到显示
了合适的瓦数为止。)
3. 根据需要旋转多功能选择器刻度盘,选择烹
调时间。请参考下面“手动蒸煮烹调指南”
中的烹调时间说明,设置烹调时间。
4. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
微波炉灯亮起,转盘开始旋转
1)烹调开始,微波炉会在烹调
结束时发出 4 声蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间。
••
••
绝不要与其他产品或在其他模式下使用本蒸锅。
这样可能导致起火或本产品严重损坏。
蒸锅内无水或食物时请勿使用。
如果使用本蒸锅,在使用前至少注入 500 毫升水。
如果水量少于 500 毫升,可能会导致蒸煮烹调不充分,或者可能导致起火或产品严重
损坏。
当烹调完毕,从蒸锅中取出食物容器时,必须非常小心,因为容器会非常热。
确保蒸锅上盖子安装合适,适合蒸煮盘/脆皮烤盘。如果不按照说明书中的指示放置蒸
煮盖和蒸煮盘,所蒸煮的鸡蛋或栗子可能会爆炸。
注意
如何清洁蒸煮盘/脆皮烤盘
用温水和洗涤剂清洁蒸煮盘/脆皮烤盘,然后用清水冲洗。
注意
不要使用硬毛刷或硬海绵,这样会损坏它的外层。
注意
请注意
蒸煮盘/脆皮烤盘不能使用洗碗机清洗。
26 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 26
2/16/2016 2:46:46 PM
将 500 毫升冷水倒入蒸锅的蒸煮盘。将蒸煮托架放入蒸煮盘中,在托架上加入食物,然后
盖上不锈钢盖。将蒸锅放在转盘上。
烹调时间取决于食物的大小、厚度和类型。在蒸煮薄片或小块食物时,建议减少时间。
在蒸煮厚片或大尺寸的食物时,可以增加时间。此表中的功率级别和时间可用作蒸煮烹调指南。
冷水
(毫升)
功率
(W)
时间
(分钟)
椰菜
400
500
900
12-18
冲洗并清洁椰菜。将椰菜
切成大小差不多的小块。
将小块椰菜均匀放在蒸煮
盘上。
胡萝卜
400
500
900
15-20
冲洗并清洁胡萝卜,然后
切成均匀的薄片。
将薄片摆放在蒸煮盘上。
整个花椰菜
600
500
900
20-25
清洁整个花椰菜,然后放
在蒸煮盘上。
功率
(W)
时间
(分钟)
鸡蛋
4-6 个鸡蛋
500
900
15-20
刺破 4-6 个新鲜鸡蛋(中
号),然后放入蒸煮盘的
小内腔中。蒸煮结束后加
盖放置 2-5 分钟。
对虾
250
(5-6 片)
500
900
10-15
在对虾上洒上 1-2 大汤
匙柠檬汁。将其均匀放在
蒸煮盘上。
鱼片(鳕
鱼、红鱼)
500
(2-3 片)
500
900
12-17
在鱼片上洒上 1-2 大汤
匙柠檬汁,并加入香草和
调味品(如艾菊)。
将鱼片均匀放在蒸煮盘
上。
400
(2 片)
500
900
20-25
冲洗并清洁鸡胸片。
将鸡胸片并排竖立在蒸煮
盘上。
说明
玉米棒
400
(2 片)
500
900
23-28
冲洗并清洁玉米棒。
将玉米棒并排竖立在蒸煮
盘上。
小胡瓜
400
500
900
10-15
冲洗小胡瓜,然后将其切
成大小差不多的薄片。
将薄片均匀摆放在蒸煮
盘上。
冰冻的什锦
蔬菜
400
500
900
18-23
将冷冻的什锦蔬菜
(-18 ℃),如椰菜、花
椰菜、切成片的胡萝卜均
匀摆放在蒸煮盘上。
土豆(小
块)
500
500
900
25-30
冲洗并清洁土豆,然后用
叉子刺破表皮。将整个土
豆均匀摆放在蒸煮盘上。
800
(4 个苹果)
500
900
15-20
冲洗苹果并除去果核将苹
果并排竖立在蒸煮盘上。
苹果
冷水
(毫升)
鸡胸片
说明
简体中文 27
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 27
2/16/2016 2:46:47 PM
微波炉使用方法
份量
(克)
新鲜食物
份量
(克)
新鲜食物
微波炉使用方法
对流加热
烧烤
利用烘烤模式,您可以使用与传统炉具相同的方式来烹调食物。此时,不使用微波模式。
您可以根据需要在 40 ℃ 到 200 ℃ 的变化范围内设置温度。最长烹调时间为 60 分钟。
••
请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
••
如果使用低支架,可以获得更好的烹调效果和食物颜色。
利用烤功能,您不必使用微波模式就可以迅速将食物加热并烘焦。
••
请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
••
如果使用高支架,可以获得更好的烹调和烤效果。
1. 打开门,将食物放在支架上。
请检查加热器是否位于水平位置。打开门,将容器放在低支架上,并安置在转盘上。
1. 按 Convection(烘烤)按钮。
结果:
将显示以下指示:
1
(烘烤模式)
180 °C (温度)
2
3
4
微波炉使用方法
5
2. 通过旋转多功能选择器刻度盘设置温度。
(温度:40~200 ℃,间隔 10 ℃)
••
如果在 5 秒内没有设置温度,将自动
变更到烹调时间设置步骤。
3. 按多功能选择器刻度盘。
4. 通过旋转多功能选择器刻度盘设置烹调时间。
(如果您要预热微波炉,请选择 “ :0”)
5. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
烹调开始。当烹调结束时。
1)微波炉发出 4 次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间。
2. 按 Grill(烤)按钮。
结果:
将显示以下指示:
2
(烤模式)
••
3
4
您不能设置烤的温度。
3. 通过旋转多功能选择器刻度盘设置烤的时间。
••
最长烧烤时间为 60 分钟。
4. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
开始烤。当烹调结束时。
1)微波炉发出 4 次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间。
28 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 28
2/16/2016 2:46:48 PM
组合使用微波和烤
选择附件
传统烘烤烹调需要餐具。
不过,您应该只使用正常炉具所用的餐具。
微波安全容器通常不适用于烘烤烹调,不要使用
塑料容器、盘子、纸杯、纸巾等。
如果您要选择组合烹调模式(微波和烤或烘烤),
只能使用不损坏微波炉的微波安全容器。
警示
有关适用的餐具和器皿的进一步详细信息,请参
考第 32 页的“餐具指南”。
您还可以将微波烹调与烤组合使用,可以迅速烹调食物,同时将食物烘焦。
警示
请始终使用不损坏微波炉的微波安全餐具。
玻璃盘和瓷盘是理想的餐具,因为它们使微波能均匀地穿透食物。
警示
请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
如果使用高支架,可以获得更好的烹调和烧烤效果。
打开微波炉门。将食物放在最适合要烹调的食物类型的支架上。
将支架放在转盘上。关上微波炉门。
1. 按 Combi(组合)按钮。
结果:
将显示以下指示:
1
(微波 + 烤)
2. 使显示屏指示 Cb-1,然后按多功能选择器
刻度盘。
结果:
将显示以下指示:
(微波和烤组合模式)
600 W (输出功率)
简体中文 29
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 29
2/16/2016 2:46:48 PM
微波炉使用方法
2
Cb-1
微波炉使用方法
3
4
5
3. 选择合适的功率级别:旋转多功能选择器刻
度盘,直到显示了相应的输出功率为止
(600、450、300 W)。
同时,按多功能选择器刻度盘设置功率级别。
••
您不能设置烤的温度。
••
如果在 5 秒内没有设置温度,将自动
变更到烹调时间设置步骤。
4. 通过旋转多功能选择器刻度盘设置烹调时间。
••
最长烹调时间为 60 分钟。
5. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
组合烹调开始。当烹调结束时。
1)微波炉发出 4 次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间。
组合使用微波和烘烤
组合烹调使用微波能量和烘烤加热。此时,无需进行预热,因为微波能量可以立即获得。
许多食物都可以用组合模式烹调,特别是:
••
烤肉和家禽
••
派和蛋糕
••
鸡蛋和干酪菜
警示
请始终使用不损坏微波炉的微波安全餐具。
玻璃盘和瓷盘是理想的餐具,因为它们使微波能均匀地穿透食物。
警示
微波炉使用方法
请在接触微波炉中的容器时一直使用微波炉手套,因为容器会非常热。
如果使用低支架,可以获得更好的烹调效果和食物颜色。
打开微波炉门。将食物放在转盘上或放在应安置在转盘上的低支架上。关上微波炉门。
加热器必须水平放置。
1. 按 Combi(组合)按钮。
结果:
将显示以下指示:
1
2
3
Cb-1
(微波 + 烤)
2. 通过旋转多功能选择器刻度盘使显示屏指示
Cb-2(微波 + 烘烤),然后按多功能选择器
刻度盘。
3. 选择合适的功率级别:旋转多功能选择器刻
度盘,直到显示了相应的输出功率为止
(600、450、300、180、100 W)。
同时,按多功能选择器刻度盘设置功率级别。
••
如果在 5 秒内没有设置功率级别,将
自动变更到烹调时间设置步骤。
(默认设置:180 ℃)
30 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 30
2/16/2016 2:46:49 PM
4. 通过旋转多功能选择器刻度盘选择合适的温
度,(温度范围:200~40 ℃)。
同时,按多功能选择器刻度盘设置功率级别。
••
如果在 5 秒内没有设置温度,
将自动变更到烹调时间设置步骤。
结果:
将显示以下指示:
4
5
6
关闭蜂鸣器
您可以随时关闭蜂鸣器。
1. 同时按 START/+30s(开始/+30秒)和
STOP/ECO(停止/环保)按钮。
结果:
某个功能运行结束时,微波炉不
再发出提示的蜂鸣声。
2. 若要重新打开蜂鸣器,再次同时按
START/+30s(开始/+30秒)和 STOP/ECO
(停止/环保)按钮。
结果:
微波炉正常运行。
1
2
(微波和烘烤组合模
式)
600 W (输出功率)
180 °C (温度)
使用儿童安全锁功能
您的微波炉配备有特殊的儿童安全锁程序,该功能可以“锁定”微波炉以确保儿童或任何不
熟悉该微波炉的人不会意外对其进行操作。
1. 按住儿童安全锁按钮保持 3 秒钟。
结果:
••
微波炉被锁定(无法选择任何功能)。
••
显示屏显示“L”。
1
2
2. 若要取消微波炉的锁定,按住儿童安全锁按
钮保持 3 秒钟。
结果:
可以正常使用微波炉。
简体中文 31
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 31
2/16/2016 2:46:50 PM
微波炉使用方法
5. 通过旋转多功能选择器刻度盘设置烹调时间。
••
最长烹调时间为 60 分钟。
6. 按 START/+30s(开始/+30秒)按钮。
结果:
组合烹调开始。微波炉加热到所
需的温度,然后,微波烹调继续
进行,直到烹调结束。
当烹调结束时。
1)微波炉发出 4 次蜂鸣声。
2)结束提醒讯号将发出 3 次蜂
鸣声(每隔一分钟一次)。
3)重新显示当前时间。
餐具指南
餐具指南
使用转盘开/关功能
利用转盘开/关按钮,您可以使转盘停止旋转,以便使用占据微波炉整个空间的大盘子
(只适用于手动烹调模式)。
警示
在这种情况下,烹调效果不是很令人满意,因为烹调不太均匀。
我们建议您在烹调进行到一半时间时用手转动盘子。
警告
切勿在微波炉中没有食物时使转盘旋转。
原因:这样可能导致起火或损坏设备。
1
1. 在设置微波、烤、烘烤、预热和组合功能期
间,按转盘开/关按钮。
••
预先编程的功能或按微波、烤、烘烤、
预热和组合按钮之前,该按钮不可用。
结果:
显示屏上显示转盘开/关符号,
烹调期间转盘将不会旋转。
2
(转盘关闭模式)
餐具指南
2. 要使转盘恢复旋转,再次按转盘开/关按钮。
结果:
转盘开/关符号从显示屏上消
失,转盘继续旋转。
在微波炉内烹调食物时,微波必须能够穿透食物,而不被所用的碟子反射或吸收。
因此,必须小心选择餐具。如果餐具上已经标有微波安全字样,您就不用担心了。
下表中列出了各种餐具,并说明它们是否可在微波炉中使用以及应该如何使用。
餐具
微波安全
备注
铝箔
✓✗
可使用少量铝箔以防止食物被过度烹调。
如果铝箔离微波炉壁太近或用量太多可能会产
生电弧。
脆皮烤盘
✓
预加热时间不要超过 8 分钟。
瓷器和陶器
✓
除非镶有金属边,否则瓷器、陶器、釉面陶器
和骨瓷器通常都适用。
一次性聚酯纸碟
✓
一些冷冻的食物使用此类包装。
速食包装
••
聚苯乙烯杯
✓
可用于加热食物。
但过热时聚苯乙烯可能会熔化。
••
纸袋或报纸
✗
可能会着火。
••
再生纸或金属边包装
✗
可能会产生电弧。
玻璃器具
••
微波炉和餐桌两用器具
✓
除非镶有金属边,否则可以使用。
••
纯玻璃器具
✓
可用于加热食物或液体。
但在突然加热时易损的玻璃器具可能会破裂。
••
玻璃罐
✓
必须拿掉盖子。只适用于加热。
••
盘子
✗
可能会产生电弧或着火。
••
冷冻袋捆扎带
✗
••
碟、杯、餐巾纸和吸
油纸
✓
适用于短时间烹调和加热。
也可吸收多余的潮气。
••
再生纸
✗
可能会产生电弧。
注意
此转盘开/关按钮仅在烹调期间可用。
金属
纸
32 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 32
2/16/2016 2:46:50 PM
烹调指南
餐具
微波安全
备注
微波
塑料
••
容器
✓
耐热的热塑性塑料尤为适用。
其他的一些塑料在高温时可能会变形或褪色。
不要使用三聚氰胺塑料。
••
保鲜膜
✓
可用于保持水份。不要接触到食物。
撕开保鲜膜时要小心,蒸汽会逸出。
••
冷冻袋
✓✗
仅可使用耐煮沸或不损坏微波炉的袋子。
不能密封。如有必要,用叉子刺破。
✓
可用于保持水份和防止飞溅。
蜡纸或防油纸
✓
:推荐
✓✗
:小心使用
✗
:不安全
微波能量实际上会穿透食物,被食物中的水分、脂肪和糖分吸引并吸收。
微波导致食物中的分子快速移动。
这些分子的快速移动产生了摩擦,所产生的热量便可以烹调食物。
烹调
微波烹调的餐具:
餐具必须允许微波能量穿透它才能发挥最大的效能。微波会被金属(例如不锈钢、铝或铜)
反射,但是它们可以穿透陶器、玻璃和瓷器以及纸和木头。因此一定不能将食物放在金属容
器中烹调。
适合微波烹调的食物:
多种食物适合微波烹调,包括新鲜或冰冻的蔬菜、水果、面食、大米、谷物、豆类、鱼和
肉。沙司、蛋羹、汤、发面布丁、果酱和酸辣酱也可以在微波炉中加热。通常来说,微波炉
适用于平时在炉架上烹调的任何食物。例如溶化黄油或巧克力(请参见介绍窍门、方法和提
示的章节)。
烹调过程中进行覆盖
放置时间
烹调完成后,将食物放置一段时间是非常必要的,这样可以使食物中温度平均。
简体中文 33
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 33
2/16/2016 2:46:50 PM
烹调指南
在烹调过程中对食物进行覆盖是非常重要的,这是因为水分会蒸发成水蒸气,它们在烹调过
程中起一些作用。
可以通过多种方法对食物进行覆盖:例如使用瓷盘、塑料盖或微波保鲜膜。
烹调指南
冰冻蔬菜的烹调指南
新鲜蔬菜的烹调指南
使用合适的带盖耐热玻璃碗。盖着盖子烹调最短时间 – 见下表。
继续烹调直到达到您需要的效果。
烹调过程中搅拌两次,烹调后搅拌一次。烹调后加盐、调味香草或黄油。
放置期间盖上盖子。
使用合适的带盖耐热玻璃碗。
每 250 克新鲜蔬菜加 30-45 毫升(2-3 大汤匙)冷水,除非对加水量另有建议,见下表。
盖着盖子烹调最短时间 – 见下表。继续烹调直到达到您需要的效果。
烹调过程中搅拌一次,烹调后搅拌一次。烹调后加盐、调味香草或黄油。
待机时间为 3 分钟,在此期间盖上盖子。
提示:
将新鲜蔬菜切成大小均匀的块。块切得越小,烹调速度越快。
食物
菠菜
份量
功率
时间(分钟)
150 克
600 W
5-6
说明
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
椰菜
300 克
600 W
食物
椰菜
8-9
300 克
600 W
7-8
芽甘蓝
300 克
600 W
7.5-8.5
胡萝卜
烹调指南
什锦蔬菜
(中国风味)
300 克
600 W
7-8
花椰菜
说明
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
300 克
600 W
250 克
900 W
6-6.5
250 克
900 W
5-5.5
250 克
500 克
900 W
5-5.5
7.5-8.5
说明
准备成大小相同的小花。将较大的小花切开。将茎放在中央。
放置 3 分钟后再食用。
7.5-8.5
说明
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
4.5-5
7-8
说明
将胡萝卜切成大小相同的薄片。放置 3 分钟后再食用。
说明
加 30 毫升(2 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
什锦蔬菜
(胡萝卜/豌豆/
玉米)
时间(分钟)
说明
加 60-75 毫升水(5-6 大汤匙)。放置 3 分钟后再食用。
说明
加 15 毫升(1 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
四季豆
功率
900 W
说明
准备成大小相同的小花。将茎放在中央。放置 3 分钟后再食用。
说明
加 30 毫升(2 大汤匙)冷水。放置 2-3 分钟后再食用。
豌豆
份量
250 克
500 克
小胡瓜
250 克
900 W
4-4.5
说明
将小胡瓜切成薄片。加 30 毫升水(2 大汤匙)或一块黄油。
烹调到小胡瓜稍微软一点即可。放置 3 分钟后再食用。
茄子
250 克
900 W
3.5-4
说明
将茄子切成小片并洒上 1 大汤匙柠檬汁。放置 3 分钟后再食用。
34 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 34
2/16/2016 2:46:50 PM
食物
韭葱
份量
功率
时间(分钟)
250 克
900 W
4-4.5
说明
将韭葱切成片。放置 3 分钟后再食用。
蘑菇
125 克
250 克
900 W
250 克
900 W
250 克
900 W
250 克
500 克
900 W
4-5
7-8
900 W
5.5-6
功率
时间(分钟)
900 W
15-16
17.5-18.5
糙米
(煮成半熟的)
250 克
375 克
900 W
20-21
22-23
说明
加入双倍的冷水。放置 5 分钟后再食用。
混合米
(大米 + 菰米)
混合谷物
(大米 + 谷物)
面食
250 克
900 W
16-17
说明
加 500 毫升冷水。放置 5 分钟后再食用。
250 克
900 W
17-18
说明
加 400 毫升冷水。放置 5 分钟后再食用。
250 克
900 W
烹调指南
250 克
份量
250 克
375 克
说明
加入双倍的冷水。放置 5 分钟后再食用。
4.5-5
说明
对削皮的土豆称重并将它们切成差不多大小的两半或四半。
放置 3 分钟后再食用。
大头菜
食物
大米
(煮成半熟的)
5-5.5
说明
将辣椒切成小片。放置 3 分钟后再食用。
土豆
使用较大的带盖耐热玻璃碗 - 烹调过程中大米的体积会加倍。
盖着盖子烹调。烹调结束后,在放置前进行搅拌,加盐或加调味香草和黄油。
备注:烹调结束后,大米可能并未吸收所有的水。
使用较大的耐热玻璃碗。加沸水,一小撮盐并充分搅拌。不盖盖子烹调。
烹调过程中及烹调后不时地搅拌一下。放置过程中盖上盖子,之后彻底排干水。
面食:
说明
将洋葱切成片或切成两半。只加 15 毫升水(1 大汤匙)。
放置 3 分钟后再食用。
辣椒
大米:
1.5-2
2.5-3
说明
准备整个小蘑菇或切成片的蘑菇。不要加水。洒上柠檬汁。
用盐和胡椒粉调味。食用前排干水。放置 3 分钟后再食用。
洋葱
大米和面食的烹调指南
10-11
说明
加 1000 毫升热水。放置 5 分钟后再食用。
说明
将大头菜切成小块。放置 3 分钟后再食用。
方便面
1 小包(80 克)
1 大包(120 克)
900 W
7-7.5
9-9.5
说明
使用耐热玻璃碗。将面放入碗中并加入 350 毫升冷水。
盖上保鲜膜并刺破几个小口,然后开始烹调。
煮熟后,沥干水分,拌入方便面调料。
简体中文 35
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 35
2/16/2016 2:46:50 PM
烹调指南
加热
加热液体
您的微波炉加热食物所用的时间比普通炉灶所用时间少得多。
下表中的功率级别和加热时间可用作指南。
表中确定的时间假定液体为室温(+18 到 +20 ℃),冷藏食物的温度为 +5 到 +7 ℃。
关闭微波炉后,务必让液体至少放置 20 秒,以使温度平均。
如有必要,在加热时搅拌,并务必在加热后搅拌。
为避免喷发沸腾和可能的烫伤,您应将一只汤匙或者玻璃棒放入饮料中,在加热前、加热时
和加热后搅拌。
排列并覆盖好
避免加热较大的食物(例如大块的肉),它们可能会在中间被加热之前就被过度烹调或烤干了。
加热小块效果更好。
加热婴儿食物
婴儿食物:
功率级别和搅拌
一些食物可以用 900 W 的功率进行加热,而另一些可能应该使用 600 W、450 W 或甚至
300 W 的功率。有关指南,请查看下表。
通常情况下,如果食物鲜嫩、份量较大或者容易被快速加热(例如肉馅饼),则最好使用较
低的功率级别加热食物。
在加热过程中充分搅拌或将食物翻过来可以获得最佳的效果。如果可能,食用前再次搅拌。
加热液体和婴儿食物时应特别注意。为避免液体喷发沸腾和可能的烫伤,请在加热前、加热
过程中和加热后搅拌。
放置期间将它们留在微波炉中。我们建议将一个塑料汤匙或者玻璃棒放在液体中。
避免过度加热(从而烧坏)食物。
最好低估烹调时间,并按需要进行额外的加热。
放入瓷制深盘中。盖上塑料盖。
加热后充分搅拌!食用前放置 2-3 分钟。
再次搅拌并检查温度。
建议食用温度:在 30-40 ℃ 之间。
婴儿牛奶:
将牛奶倒入消毒的玻璃瓶中。
加热时不要盖杯盖。给婴儿奶瓶加热时,一定不要盖奶嘴,因为如果过热可能会导致爆炸。
放置前和食用前充分摇晃!
在给婴儿喂牛奶或食物前,一定要仔细检查其温度。建议食用温度为 37 ℃。
加热和放置时间
烹调指南
第一次加热食物时,记录下所用的时间将很有帮助,以备将来进行参考。
务必确保加热的食物被充分均匀加热。
加热后将食物放置一段时间,以便使温度平均。
建议在加热后放置 2-4 分钟,除非表中建议了不同的待机时间。
加热液体和婴儿食物时应特别注意。
另请参见介绍安全注意事项的章节。
36 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 36
2/16/2016 2:46:50 PM
备注:
食物
婴儿食物在食用前特别需要进行仔细检查以防止烫伤。
下一个表中的功率级别和时间可用作加热指南。
带汁的带馅面食
(冷藏)
加热液体和食物
此表中的功率级别和时间可用作加热指南。
食物
饮料
(咖啡、茶和水)
份量
150
300
450
600
毫升(1
毫升(2
毫升(3
毫升(4
杯)
杯)
杯)
杯)
功率
时间(分钟)
900 W
1-1.5
2-2.5
3-3.5
3.5-4
说明
倒入杯中,不盖盖子加热:
如果是一杯,则放在中央,如果是两杯,则将它们对着放,如果是
3 杯,则将它们摆成一圈。
放置期间放在微波炉中并充分搅拌。放置 1-2 分钟后再食用。
汤
(冷藏)
250
350
450
550
克
克
克
克
900 W
2.5-3
3-3.5
3.5-4
4.5-5
盒饭
(冷藏)
份量
功率
时间(分钟)
350 克
600 W
4-5
说明
将带馅面食(馄饨或饺子)放在瓷制深盘上。盖上塑料盖。
加热过程中不时地搅拌一下,放置前和食用前再次搅拌。
放置 3 分钟后再食用。
350 克
450 克
550 克
600 W
4.5-5
5.5-6.5
6.5-7.5
说明
将 2-3 种冷藏食物放在瓷盘上。盖上微波保鲜膜。
放置 3 分钟后再食用。
现成的奶酪火锅
(冷藏)
400 克
600 W
6-7
说明
将现成的奶酪火锅放在大小合适的带盖耐热玻璃碗中。
加热过程中及加热后不时地搅拌一下。食用前充分搅拌。
放置 1-2 分钟后再食用。
炖品
(冷藏)
带汁的面食
(冷藏)
350 克
600 W
烹调指南
说明
将汤倒入瓷制深盘或瓷制深碗中。盖上塑料盖。加热后充分搅拌。
食用前再次搅拌。放置 2-3 分钟后再食用。
4.5-5.5
说明
将炖品放入瓷制深盘中。盖上塑料盖。
加热过程中不时地搅拌一下,放置前和食用前再次搅拌。
放置 2-3 分钟后再食用。
350 克
600 W
3.5-4.5
说明
将面条(意大利式细面条或鸡蛋宽面条)放在瓷制平盘上。
盖上微波保鲜膜。食用前搅拌。放置 3 分钟后再食用。
简体中文 37
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 37
2/16/2016 2:46:51 PM
烹调指南
解冻
加热婴儿食物和牛奶
此表中的功率级别和时间可用作加热指南。
食物
婴儿食物
(蔬菜 + 肉)
婴儿麦片粥
(谷物 + 牛奶 + 水果)
婴儿牛奶
份量
功率
时间
190 克
600 W
30 秒
说明
放入瓷制深盘中。盖着盖子烹调。加热后搅拌。
喂给婴儿之前,请充分搅拌并仔细检查温度。
放置 2-3 分钟后再食用。
190 克
600 W
20 秒
说明
放入瓷制深盘中。盖着盖子烹调。加热后搅拌。
喂给婴儿之前,请充分搅拌并仔细检查温度。
放置 2-3 分钟后再食用。
100 毫升
200 毫升
300 W
30-40 秒
1 分钟到 1 分钟 10 秒。
说明
充分搅拌或摇晃并倒入消毒的玻璃瓶中。放在转盘的中央。
不盖盖子烹调。喂给婴儿之前,请充分摇晃并仔细检查温度。
放置 2-3 分钟后再食用。
微波非常适合于对冰冻的食物进行解冻。
微波在一段较短的时间内逐渐解冻冰冻的食物。如果客人突然拜访,微波炉可以为您提供极
大的方便。
冰冻的家禽在烹调前必须彻底解冻。
取下任何金属结并将其从包装中取出以允许解冻的液体流出。
将冰冻的食物放在盘子上,无需覆盖。
中途将食物翻一下,倒出液体并尽可能快地去掉任何残余物。
时常检查食物以确保它摸上去不会变热。
如果冰冻食物上某些较小、较细的部分开始热起来,则可以在解冻过程中给它们包上小条铝箔。
如果家禽的外表面开始热起来,则停止解冻并放置 20 分钟,然后继续。
将鱼、肉和家禽放置一段时间以完全解冻。
完全解冻的待机时间取决于被解冻食物的重量。请参考下表。
提示:
扁平的食物的解冻效果好于较厚的食物,数量较少的食物所需的解冻时间比较大
食物的解冻时间要短。冰冻和解冻食物时记住这一提示。
对于温度大约在 -18 到 -20 ℃ 的冰冻食物,请使用下表作为指南。
食物
烹调指南
份量
功率
时间(分钟)
肉馅
250 克
500 克
180 W
6-7
8-13
猪排
250 克
180 W
7-8
肉类
说明
将肉放在转盘上。用铝箔包住较薄的边缘。解冻时间过半后翻面!
放置 15-30 分钟后再食用。
38 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 38
2/16/2016 2:46:51 PM
食物
份量
功率
时间(分钟)
家禽
鸡块
整鸡
食物
份量
功率
时间(分钟)
面包卷
(每个大约 50
克)
2 片
4 片
180 W
1-1.5
2.5-3
烤面包/三明治
250 克
180 W
4-4.5
德国面包
(小麦 + 黑麦
粉)
500 克
180 W
7-9
面包
500 克(2 块)
180 W
14-15
1200 克
180 W
32-34
说明
首先,将鸡块带皮的一面朝下放在瓷制平盘上,将整鸡鸡胸朝下放在
瓷制平盘上。用铝箔将翅膀这样较细的部分包起来。
解冻时间过半后翻面!
放置 15-60 分钟后再食用。
鱼
鱼片
200 克
180 W
6-7
整鱼
400 克
180 W
11-13
说明
将冷冻鱼放在瓷制平盘的中间。将较薄的部位放在较厚部位的下面。
用铝箔包住整条鱼的尾巴和鱼片较细的边缘。解冻时间过半后翻面!
放置 10-25 分钟后再食用。
水果
浆果
说明
将面包卷摆成一个圈或水平摆放面包,垫上吸油纸,放在转盘中央。
解冻时间过半后翻面!
放置 5-20 分钟后再食用。
烤
烤加热器位于微波炉内腔的顶壁。
该元件在微波炉门关上、转盘旋转时运转。
转盘的旋转使食物更均匀地烤成焦色。将烤架预热 3-5 分钟,这样能使食物更快地烘焦。
适合烤的餐具:
300 克
180 W
应该耐火,可以含有金属。
不要使用任何类型的塑料餐具,因为这种餐具会融化。
烹调指南
说明
将水果摆在圆玻璃平盘上(直径较大的)。
放置 5-10 分钟后再食用。
6-7
适合烤的食物:
排骨、香肠、鱼片、汉堡包、咸肉、火腿片、
薄鱼块、三明治以及所有上面带有装饰菜的吐司面包。
重要提示:
切记,无论何时,只要单独使用烤模式,食物必须放在高支架上,除非提供了另外的建议。
简体中文 39
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 39
2/16/2016 2:46:51 PM
烹调指南
微波 + 烧烤
这种烹调模式结合了来自烤架的辐射热和微波烹调的速度。
此模式只有在微波炉门关上、转盘旋转时才运转。
由于转盘在不停旋转,食物被均匀地烤焦。
此型号的产品提供以下三种组合模式:600 W + 烤、450 W + 烤和 300 W + 烤。
微波 + 烤烹调时使用的餐具
请使用微波可以穿透的餐具。
餐具应该是耐火的。不要在组合模式下使用金属餐具。
不要使用任何类型的塑料餐具,因为这种餐具会融化。
新鲜食物的烧烤指南
用烤功能将烤架预热 2-3 分钟。
此表中的功率级别和时间可用作烤烹调指南。
取出时要戴微波炉手套。
新鲜食物
吐司片
重要提示:
只要使用组合模式(微波 + 烤),食物就应该放在高支架上,除非提供了另外的建议。
请参考下表中的指示。如果要将食物的两面都烤焦,必须将食物翻面。
功率
第 1 步
(分钟)
第 2 步
(分钟)
4 片(每个 25 克)
只烤
4-4.5
3-4
300 W + 烤
6-8
-
说明
将吐司片并排放在高支架上。
烤西红柿
400 克(2 块)
说明
将西红柿切成两半。上面浇一些干酪。在耐热的玻璃平盘中摆成一圈。
将盘子放在高支架上。放置 2-3 分钟。
适合微波 + 烤烹调的食物:
适合组合模式烹调的食物包括所有种类的熟食(这类食物需要加热和烤焦,如烤面条)
以及需要很短烹调时间来烤焦食物顶部的食物。
另外,此模式还可以用于较厚的块状食物,对于这样的食物,最好将表面烤得焦黄酥脆
(如鸡块,烹调进行到一半时,将食物翻面)。
有关进一步的详细信息,请参考烤烹调指南表。
份量
西红柿干酪
吐司
夏威夷吐司
火腿、
菠萝、
干酪片
烹调指南
烤土豆
4 片(300 克)
300 W + 烤
5.5-7.5
-
说明
先烤面包片。将带有装饰菜的吐司放在高支架上。放置 2-3 分钟。
4 个(500 克)
300 W + 烤
6-8
-
说明
先烤面包片。将带有装饰菜的吐司放在高支架上。放置 2-3 分钟。
500 克
600 W + 烤
12-14
-
说明
将土豆切成两半。
将土豆摆成一圈,放在高支架上,切开的一面挨着烤架。
奶汁烤土
豆/蔬菜
(冷藏)
450 克
450 W + 烤
11-13
-
说明
将新鲜奶汁烤菜放入耐热的小玻璃盘中。将盘子放在高支架上。
烹调后,放置 2-3 分钟。
40 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 40
2/16/2016 2:46:51 PM
份量
功率
第 1 步
(分钟)
第 2 步
(分钟)
2 个苹果
(大约 400 克)
300 W + 烤
7-8
-
新鲜食物
烤苹果
500 克(2 块)
300 W + 烤
10-12
可以使用所有不会损坏微波炉的常规餐具、焙烤铁罐和焙烤铁板,即您在传统的烘烤烘箱通
常使用的任何餐具。
9-11
说明
给鸡块刷上油和调味品。将鸡块摆成一圈,放在高支架上。
烤完后,放置 2-3 分钟。
烤鸡
1200 克
450 W + 烤
22-23
400-500 克
300 W + 烤
6-8
21-22
7-8
说明
给整条鱼的鱼皮刷油,加入香草和调味品。
将两条鱼头尾相接地并排放在高支架上。烤完后,放置 2-3 分钟。
大蕉
1 块(200 克)
7-7.5
200 克
450 W + 烤
此模式将微波能量与热空气结合在一起,因此在缩短烹调时间的同时,使食物的表面焦黄酥脆。
烘烤烹调是一种众所周知的传统烹调方法:利用微波炉后壁上的风扇使热空气循环流动来烹
调食物。
微波 + 烘烤烹调时使用的餐具:
4-5
应该能让微波穿透。应该是不损坏微波炉的
(例如,没有金属镶边的玻璃制品、陶器或瓷器);类似微波 + 烧烤模式中描述的餐具。
适合微波 + 烘烤烹调的食物:
说明
将大蕉削皮并切成 1 厘米厚的片,装入脆皮烤盘,然后放在烤架上。
将整个表面上刷上油。如果大蕉变软了,请将烹调时间缩短 1-2 分钟。
放置 1-2 分钟。
山药
微波 + 对流
11-11.5
所有种类的肉和家禽、以及砂锅菜和奶汁烤菜、松糕、加少量水果的蛋糕、派和酥皮水果甜
点、烤蔬菜、烤饼和面包。
-
说明
将山药削皮并切成 1.5 厘米厚的片,装入脆皮烤盘,然后将整个表面上刷
上油。放在高支架上,然后开始烹调。放置 1-2 分钟。
简体中文 41
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 41
2/16/2016 2:46:51 PM
烹调指南
第 1 步:450 W
+ 烤
第 2 步:烤
适合烘烤烹调的食物:
所有饼干、单张烤饼、面包卷和蛋糕以及加大量水果的蛋糕、鸡蛋糕点和蛋奶酥都应该用这
种模式制作。
说明
给鸡刷上油和调味品。将鸡放在低支架上。烤完后,放置 5 分钟。
烤鱼
利用烘烤烹调是一种众所周知的烹调方法,是在有热空气的传统炉具中烹调食物的传统方法。
加热器和风扇放在微波炉后壁上,这样,热空气就可以循环流动。此模式由顶部加热器来加热。
烘烤烹调的餐具:
说明
将苹果取核,填入葡萄干和果酱。上面放一些杏仁片。
将苹果放在耐热的玻璃平盘上。将盘子直接放在低支架上。
鸡块
对流加热
烹调指南
新鲜和冷冻食物的烘烤指南
新鲜食物
利用自动预热功能进行烘烤预热,预热到所需的温度。
此表中的功率级别和时间可用作烘烤烹调指南。取出时要戴微波炉手套。
新鲜食物
份量
功率
300-400 克
第 2 步
(分钟)
7-9
5-6
第 1 步:300 W + 200 ℃
第 2 步:烘烤180 ℃
说明
将比萨放在低支架上。烘焙后,放置 2-3 分钟。
面食
冷冻的宽面条
新鲜面包卷
第 2 步
(分钟)
6 个(350 克)
100 W + 180 ℃
8-10
-
说明
将面包卷摆成一圈,放在低支架上。放置 2-3 分钟。
大蒜面包
(预烘烤的冷藏
面包)
第 1 步:450 W + 200 ℃
第 2 步:烘烤 200 ℃
16-18
3-4
大理石花纹蛋糕
(新鲜的生面团)
小蛋糕
(新鲜的生面团)
肉类
烹调指南
烤鸡
第 1 步
(分钟)
200 克(1 片)
180 W + 200 ℃
8-10
-
说明
将冷藏的棍子面包放在烘焙纸上,再放到低支架上。
烘焙后,放置 2-3 分钟。
蛋糕
400 克
说明
放入大小合适的耐热玻璃盘或留在原来的包装中
(注意,此包装应适用于微波和烤箱加热)。
将冷冻的奶汁烤面食放在低支架上。烹调后,放置 2-3 分钟。
烤牛肉/烤羊肉
(中)
功率
面包
第 1 步
(分钟)
比萨
冷冻比萨
(烤好的现成比萨)
份量
1200-1300 克
600 W + 180 ℃
20-23
10-13
说明
给牛肉/羊肉刷油,加上胡椒粉、盐和辣椒粉。
将肉放在低支架上,较肥的一面朝下。
烹调后,用铝箔包好,放置 10-15 分钟。
1000-1100 克
第 1 步:450 W + 200 ℃
第 2 步:450 W + 烤
饼干
(新鲜的生面团)
20-22
说明
给鸡刷上油和调味品。
先将鸡胸朝下放在低支架上,再将鸡胸朝上放在低支架上。
放置 5 分钟。
22-23.5
冷冻蛋糕
500 克
仅 180 ℃
38-43
-
说明
将新鲜的生面团放在一个小的矩形黑色金属烤盘(长度为 25 厘米)上。
将蛋糕放在低支架上。烘焙后,放置 5-10 分钟。
10 x 28 克
仅 160 ℃
31-34
-
说明
将新鲜的生面团均匀地放入纸杯,然后放在烘焙盘上,再把烘焙盘放
在低支架上。烘焙后,放置 5 分钟。
200-250 克
仅 200 ℃
15-20
-
说明
将冷藏的牛角包放在烘焙纸上,再放到低支架上。
1000 克
180 W + 180 ℃
18-20
-
说明
将冷冻的蛋糕直接放在低支架上。
在解冻和加热后,放置 15-20 分钟。
42 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 42
2/16/2016 2:46:51 PM
提示与技巧
溶化黄油
将 50 克黄油放入小的玻璃深盘中。
盖上塑料盖。
使用 900 W 加热 30-40 秒,直到黄油溶化。
融化巧克力
将 100 克巧克力放入小的玻璃深盘中。
使用 450 W 加热 3-5 分钟,直到巧克力溶化。
溶化过程中搅拌一两次。
取出时要戴微波炉手套!
溶化结晶的蜂蜜
将 20 克结晶的蜂蜜放入小的玻璃深盘中。
使用 300 W 加热 20-30 秒,直到蜂蜜溶化。
溶化明胶
将明胶片(10 克)放在冷水中浸泡 5 分钟。
将晾干的明胶放在小的耐热玻璃碗中。
使用 300 W 的功率加热 1 分钟。融化后搅拌。
制作果酱
将 600 克水果(例如多种浆果)放入一个大小合适的带盖耐热玻璃碗中。
加 300 克果酱糖并充分搅拌。
使用 900 W 盖上盖子加热 10-12 分钟。
烹调过程中多次搅拌。
直接倒入带拧盖的小果酱玻璃瓶中。
盖着盖子放置 5 分钟。
制作布丁
按照厂家的说明将布丁粉、糖和牛奶(500 毫升)混合并充分搅拌。
使用大小合适的带盖耐热玻璃碗。
使用 900 W 盖着盖子烹调 6.5 到 7.5 分钟。
烹调过程中充分搅拌多次。
烘焦杏仁片
将 30 克切成片的杏仁均匀地放在中等大小的瓷盘上。
使用 600 W 烘焦 3.5 到 4.5 分钟,烘焦过程中多次搅拌。
在微波炉中放置 2-3 分钟。
取出时要戴微波炉手套!
烹调指南
制作糖浆/糖衣(用于蛋糕)
将速溶糖浆(大约 14 克)与 40 克糖和 250 毫升冷水混合。
使用 900 W 在耐热玻璃碗中不盖盖烹调 3.5 到 4.5 分钟,直到糖浆/糖衣透明为止。
烹调过程中搅拌两次。
简体中文 43
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 43
2/16/2016 2:46:51 PM
疑难解答
疑难解答
问题
如果您碰到以下所列问题,请尝试使用给出的解决方法。
问题
原因
措施
常规
无法正常按下按钮。
按钮之间可能卡住了异物。
取出异物,然后重试。
对于触控型号:外表面上有
水份。
从外表面上擦除水份。
儿童安全锁被激活。
关闭儿童安全锁功能。
不显示时间。
启动了 Eco (环保) 省电功
能。
关闭 Eco (环保) 功能。
微波炉不工作。
没有电源供电。
确保电源供电正常。
微波炉门处于打开状态。
关闭微波炉门并重试。
微波炉门打开安全机构上覆盖
了异物。
取出异物,然后重试。
用户打开了门以将食物翻面。
在给食物翻面后,再次按
Start (开始) 按钮以继续运
行。
运行期间微波炉停止。
在运行期间关闭了
电源。
原因
措施
微波炉一直长时间持续烹调。
在长时间持续烹调后,请让微
波炉冷却下来。
冷却风扇不工作。
听到冷却风扇的声音。
尝试在清空食物后运行微波
炉。
在微波炉内放入食物。
没有为微波炉留出足够的通
风空间。
微波炉的前部和后部设有用于
通风的进气口/排气口。
请按照产品安装指南中的规定
留出空隙。
多个电源插头在使用同一个
插座。
请为微波炉指定一个专用插
座。
疑难解答
44 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 44
2/16/2016 2:46:51 PM
问题
原因
措施
烹调密封包装的食物或使用
带盖的容器可能会导致出现
爆裂声。
请不要使用密封容器,因为它
们可能会在烹调期间由于盛放
食物膨胀而发生爆裂。
运行期间微波炉外表
面过热。
没有为微波炉留出足够的通
风空间。
微波炉的前部和后部设有用
于通风的进气口/排气口。请
按照产品安装指南中的规定留
出空隙。
微波炉顶部放置了物品。
清除微波炉顶部放置的所有
物品。
微波炉门无法正常
打开。
食物残渣粘在了微波炉门与内
部之间。
清洁微波炉,然后打开门。
包括保温在内的加热
功能不能正常工作。
如果同时烹调太多食物或使用
了不合适的餐具,微波炉可能
会不工作。
在微波安全容器内放入一杯
水,运行微波炉 1-2 分钟,
检查水是否被加热。减少烹调
的食物量,然后重新启动功
能。使用平底烹调容器。
解冻功能不工作。
待烹调的食物过多。
减少烹调的食物量,然后重新
启动功能。
内部照明灯光线昏暗
或不亮。
微波炉门被长时间打开。
在使用“Eco (环保)”功能
时,内部照明灯会自动关
闭。关闭并重新打开门或
按“Cancel (取消)”按钮。
内部照明灯上覆盖了异物。
清洁微波炉内部,并再次检
查。
如果正在使用自动烹调功能,
此蜂鸣声表示解冻期间给食物
翻面的时间到了。
在给食物翻面后,再次按
Start (开始) 按钮以重新开
始运行。
烹调过程中发出蜂
鸣声。
原因
措施
微波炉未处于水平
位置。
微波炉未安装在平坦表面上。
确保微波炉安装在平稳的表
面上。
烹调期间产生了火花。
运行微波炉/解冻功能期间,
使用了金属容器。
请勿使用金属容器。
当电源接通时,微波
炉立即开始工作。
微波炉门未正常关闭。
关闭微波炉门,然后再次检
查。
微波炉带电。
电源或电源插座未正确接地。
确保电源和电源插座正确接
地。
1. 滴水。
2. 有蒸汽从门缝中
冒出来。
3. 微波炉内有水残
留。
根据烹调的食物,有时候可能
会出现水或水蒸气。这不是微
波炉故障。
让微波炉冷却,然后用干抹
布擦拭。
微波炉内照明灯亮度
发生变化。
照明灯亮度会根据使用的不
同功能随着输出功率的变化
而变化。
烹调期间输出功率变化不是故
障。这不是微波炉故障。
烹调已结束,但是冷
却风扇仍然在运行。
为了给微波炉通风,在烹调完
成之后,冷却风扇会继续运行
约 3 分钟。
这不是微波炉故障。
疑难解答
运行期间听到爆裂
声,并且微波炉停止
了工作。
问题
简体中文 45
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 45
2/16/2016 2:46:51 PM
疑难解答
问题
原因
措施
转盘
缺少转盘支撑环,或转盘支撑
环安装位置不正确。
安装转盘支撑环,然后重试。
转盘转动缓慢费力。
转盘支撑环安装位置不正确,
烹调的食物过多,或者容器太
大并且碰触到了微波炉内部。
调整食物量,并且不要使用太
大的容器。
有食物残渣粘到了微波炉底
部。
清除粘到微波炉底部的任何食
物残渣。
首次使用微波炉时,初始运
行期间,加热器可能会产生
烟雾。
这不是故障,微波炉在使用
2-3 次后,此现象应该会消
除。
加热器上粘附了食物。
让微波炉冷却,然后从加热器
上清除食物。
食物离烤架太近。
烹调期间将食物放在离烤架距
离适当的位置。
食物没有正确准备和/或摆
放。
确保正确准备和摆放食物。
烤
运行期间微波炉内冒
出烟来。
原因
措施
微波炉构造
在转动期间,转盘偏
离了原位或停止了
转动。
转盘在转动期间发出
嘎吱声和噪音。
问题
疑难解答
微波炉不加热。
微波炉门处于打开状态。
关闭微波炉门并重试。
预热期间微波炉内冒
出烟来。
首次使用微波炉时,初始运
行期间,加热器可能会产生
烟雾。
这不是故障,微波炉在使用
2-3 次后,此现象应该会消
除。
加热器上粘附了食物。
让微波炉冷却,然后从加热器
上清除食物。
在使用微波炉时,
闻到了烧灼或塑料
气味。
使用了塑料或非耐热餐具。
使用适合高温烹调的玻璃餐
具。
微波炉内散发出难闻
的异味。
有食物残渣或塑料熔化并粘在
了微波炉内。
使用蒸煮功能,然后用干布
擦拭。
您可以在内部放一些柠檬片,
然后运行微波炉,可更快去
除异味。
微波炉不能正常烹调。
烹调期间频繁开关微波炉门。
如果您经常打开微波炉门,会
降低内部温度,这可能会影响
烹调结果。
微波炉控制设置不正确。
正确设置微波炉控制,然后
重试。
未正确插入烤架或其他附件。
请正确插入附件。
使用了类型或尺寸错误的餐
具。
使用合适的平底餐具。
46 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 46
2/16/2016 2:46:51 PM
注意
如以上指南仍然不能让您解决问题,请联系您当地的三星客户服务中心。
请了解以下信息;
••
通常印在微波炉后面的型号和序列号
••
您的保修服务的细节
••
问题的清楚描述
然后联系您当地的经销商或三星售后服务。
信息代码
查看代码
原因
措施
再次按停止/取消按钮继续运行。
如果该信息代码仍然会出现,请关闭微波炉
超过 30 秒,然后重试。
如果仍然显示该信息代码,请联系您当地的
三星客户服务中心。
C-10
需要检查烹调传感器。
C-20
需要检查温度传感器。
C-21
温度传感器检测到实际温
度高于设置的温度。
关闭微波炉以待其冷却,然后重新尝试设置。
如果仍然显示该信息代码,请联系您当地的
三星客户服务中心。
按住控制按钮保持 10 秒
以上。
清洁按键并检查微波炉表面按键周围是否有
水。如果该信息代码仍然会出现,请关闭微
波炉超过 30 秒,然后重试。
如果仍然显示该信息代码,请联系您当地的
三星客户服务中心。
C-d0
注意
如果出现任何上述未列出的代码,或建议的解决方案未能解决问题,请联系您当地的三星客
户服务中心。
疑难解答
简体中文 47
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 47
2/16/2016 2:46:51 PM
技术规范
三星一直都在致力于改进其产品的品质。设计规范及其用户说明如有更改,恕不另行通知。
型号
MC32J7055H*
电源
230 V ~ 50 Hz 交流电
耗电量
最大功率
微波
烤(加热器)
烘烤(加热器)
2900
1400
1500
Max.
输出功率
100 W / 900 W - 6 个级别(IEC-705)
工作频率
2450 MHz
尺寸(宽 x 高 x 深)
外壳(包括把手)
微波炉内壁
523 x 309 x 506 毫米
373 x 233 x 370 毫米
容积
32 升
W
W
W
2100 W
重量
净重
约 20.0 千克
技术规范
48 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 48
2/16/2016 2:46:51 PM
备忘录
简体中文 49
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 49
2/16/2016 2:46:52 PM
备忘录
50 简体中文
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 50
2/16/2016 2:46:52 PM
备忘录
简体中文 51
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 51
2/16/2016 2:46:52 PM
请注意三星保修服务不包括产品操作讲解、纠正不当安装、进行正常清洁或维护。
问题或意见
国家或地区
请拨打电话
或访问我们的网站
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
DE68-04319M-02
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_ZH.indd 52
2/16/2016 2:46:52 PM
Microwave Oven
User manual
MC32J7055H*
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 1
2/16/2016 2:46:42 PM
Contents
Contents
Safety instructions
3
Important safety instructions
Microwave function only
Oven function only - optional
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
3
3
5
6
7
7
Installation8
Accessories8
Installation site
9
Turntable9
Maintenance9
Cleaning9
Replacement (repair)
10
Care against an extended period of disuse
10
Oven features
10
Using the sensor cook features
17
Sensor cook guide
17
Using the healthy cooking features
19
Healthy cooking guide
20
Using the dough proof/yogurt features
21
Dough proof/yogurt guide
22
Using the power defrost features
22
Power defrost guide
23
Using the auto reheat/cook features
23
Auto reheat/cook guide
24
Using the crusty plate
24
Using the manual steam cook function
25
Convection28
Grilling28
Choosing the accessories
29
Combining microwaves and grill
29
Combining microwaves and convection
30
Switching the beeper off
31
Using the child lock features
31
Using the turntable on/off features
32
Oven10
Control panel
11
Cookware guide
32
Oven use
Cooking guide
33
11
How a microwave oven works
11
Checking that your oven is operating correctly
12
Setting the time
12
Cooking/Reheating13
Power levels and time variations
13
Adjusting the cooking time
14
Stopping the cooking
14
Setting the energy save mode
14
Using the slim fry cook features
15
Slim fry guide
15
Troubleshooting44
Troubleshooting44
Information codes
47
Technical specifications
48
2 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 2
2/16/2016 2:46:42 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
English 3
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 3
2/16/2016 2:46:42 PM
Safety instructions
MICROWAVE FUNCTION ONLY
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
Safety instructions
Safety instructions
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
4 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 4
2/16/2016 2:46:42 PM
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
English 5
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 5
2/16/2016 2:46:42 PM
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
Safety instructions
Safety instructions
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
6 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 6
2/16/2016 2:46:42 PM
Microwave oven precautions
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
•
•
Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
English 7
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 7
2/16/2016 2:46:42 PM
Safety instructions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs.
Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Installation
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
Installation
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting on to the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface;
it can be easily removed for
cleaning.
03 High rack, Low rack, to be placed on the
turntable.
Purpose: The metal racks can be used
to cook two dishes at the
same time. A small dish may
be placed on the turntable
and a second dish on the
rack. The metal racks can be
used in grill, convection and
combination cooking.
Stainless steel lid
Steam tray
Steam plate/
Crusty plate
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
04 Pro steamer/Crusty plate to be placed
on the turntable.
Purpose: The Pro Steamer can be used
to steam crusty cook. The
Crusty plate is used to brown
food better in the microwave
or grill combination cooking
modes and to keep pastry
and pizza dough crisp.
8 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 8
2/16/2016 2:46:44 PM
Maintenance
Installation site
20 cm above
Cleaning
10 cm
behind
•
•
85 cm of the
floor
10 cm on
the side
•
•
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 9
2/16/2016 2:46:44 PM
Maintenance
•
Select a flat, level surface approx.
85 cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least
10 cm from the rear wall and both
sides, and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
Wipe the interior and the door seal
with a damp cloth before using your
oven for the first time.
Oven features
Oven features
Replacement (repair)
Oven
01
WARNING
02
03
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug
the power cord from the power source, and then contact a local Samsung
service centre.
Oven features
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
04
05
06
07
08
09
10
01 Safety interlock
holes
02 Heating element
03 Ventilation holes
04 Door latches
05 Turntable
06 Coupler
07 Door Handle
08 Roller Ring
09 Door
10 Control Panel
10 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 10
2/16/2016 2:46:45 PM
Oven use
Control panel
How a microwave oven works
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Slim Fry Button
Sensor Button
Healthy Cooking Button
Dough Proof/Yogurt Button
Power Defrost Button
Auto Reheat/Cook Button
Convection Button
Grill Button
Microwave Button
Combi Button
Turntable On/Off Button
Multi Function Selector Dial
Child Lock Button
Stop/Eco Button
Start/+30s Button
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables
food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
Cooking principle.
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and
are distributed uniformly as the food
rotates on the turntable. The food is
thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of
the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated
or not)
CAUTION
14
15
As the centre of the food is cooked by heat
dissipation, cooking continues even when
you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in
this booklet must therefore be respected to
ensure:
• Even cooking of the food right to the
centre.
• The same temperature throughout the
food.
English 11
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 11
2/16/2016 2:46:45 PM
Oven use
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Oven use
Checking that your oven is operating correctly
Setting the time
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the page 44-47.
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or
12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
NOTE
Oven use
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 900 W)
is used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle on the upper side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door
Press the START/+30s button and set the
time to 4 or 5 minutes, by pressing the
START/+30s button the appropriate number
of times.
Result: The oven heats the water for 4 or
5 minutes. The water should then
be boiling.
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. Press the Multi Function Selector Dial.
1
2. Turn the Multi Function Selector Dial to
2
set time display type. (12H or 24H)
3
3. Press the Multi Function Selector Dial
4
to complete the setup.
4. Turn the Multi Function Selector Dial to
set the hour.
5
6
7
5. Press the Multi Function Selector Dial.
6. Turn the Multi Function Selector Dial to
set the minute.
7. When the right time is displayed, press
the Multi Function Selector Dial to start
the clock.
Result: The time is displayed whenever
you are not using the microwave
oven.
12 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 12
2/16/2016 2:46:46 PM
Cooking/Reheating
Power levels and time variations
The following procedure explains how to cook or reheat food.
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity.
You can choose between six power levels.
CAUTION
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
Result: The following indications are
displayed:
1
(microwave mode)
2
3
4
Percentage
Output
100 %
900 W
MEDIUM HIGH
67 %
600 W
MEDIUM
50 %
450 W
MEDIUM LOW
33 %
300 W
DEFROST
20 %
180 W
LOW
11 %
100 W
HIGH
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
3. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
Result: The cooking time is
displayed.
4. Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
English 13
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 13
2/16/2016 2:46:47 PM
Oven use
2. Turn the Multi Function Selector Dial
until the appropriate power level is
displayed.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to set the power level.
• If don’t set the power level within
5 seconds, Automatically changes
to the cooking time setting stage.
Power level
Oven use
Oven use
Adjusting the cooking time
Setting the energy save mode
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
• Increase the remaining cooking time
Method 1.
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
2
wish to add.
• Example: To add three minutes, press the
START/+30s button six times.
Method 2.
1
Just turning Multi Function Selector Dial to
adjust cooking time.
• To increase cooking time, turn to right
and to decrease cooking time, turn to left.
The oven has an energy save mode.
•
•
Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time.
The oven is ready for use.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when
appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition,
function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after
5 minutes with door open condition.
Stopping the cooking
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Temporarily : Open the door or press the STOP/ECO
button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
Completely
Completely : Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
14 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 14
2/16/2016 2:46:47 PM
Using the slim fry cook features
Slim fry guide
The 12 Slim Fry cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the slim fry cook category by press the Slim Fry button.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
The following table presents the 12 Slim Fry auto programmes for frying.
It contains its quantities and appropriate instructions. You will use less oil
compared to frying with oil fryer, while you will get tasty results. Programmes are
running with a combination of convection, top heater and microwave energy.
1. Potatoes/Vegetables
NOTE
•
•
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic
dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they
will be very hot.
1. Press the Slim Fry button.
1
3
4
5
2. Select the category of food by turning
the Multi Function Selector Dial and
press the Multi Function Selector Dial.
1 - Potatoes/Vegetables
2 - Seafood
3 - Chicken
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial.
Refer to the table on the following page
for a description of the various preprogrammed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
4. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
5. Press the START/+30s button.
Serving Size
Instructions
1-1
Frozen Oven
Chips
300-350 g
450-500 g
Distribute frozen oven chips evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack. After cooking,
stand for 1-2 minutes.
1-2
Frozen
Potato
Croquettes
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen potato croquettes evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
1-3
Homemade
French Fries
300-350 g
450-500 g
Use hard to medium type of potatoes and wash
them. Peel potatoes and cut into sticks with a
thickness of 10 x 10 mm. Soak in cold water
(for 30 min.). Dry them with a towel, weigh
them and brush with 5 g olive oil. Distribute
homemade fries evenly on the crusty plate.
Set plate on low rack.
After cooking, stand for 1-2 minutes.
1-4
Potato
Wedges
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Wash normal sized potatoes and cut them into
wedges. Brush with olive oil and spices.
Put them with the cut side on the crusty plate.
Set plate on high rack. Stand for 1-3 minutes.
1-5
Frozen
Onion Rings
100-150 g
200-250 g
Put frozen breaded onion rings or frozen
breaded squid rings evenly on the crusty plate.
Set plate on low rack. Stand for 1-2 minutes.
English 15
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 15
2/16/2016 2:46:47 PM
Oven use
2
Code/Food
Oven use
Code/Food
1-6
Sliced
Courgettes
Serving Size
100-150 g
200-250 g
Instructions
Rinse and slice courgettes. Brush with 5 g olive
oil and add spices. Put slices evenly on the
crusty plate and set plate on high rack.
Turnover after beep sounds. Press start to
continue. (The oven keeps operating if you do
not turn over). Stand for 1-2 minutes.
3. Chicken
Code/Food
Serving Size
Instructions
3-1
Frozen
Chicken
Nuggets
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen chicken nuggets evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack.
Turnover after beep sounds. Press start to
continue.
(The oven keeps operating if you do not turn
over).
Stand for 1-2 minutes.
3-2
Chicken
Drumsticks
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Weigh drumsticks and brush with oil and spices.
Place them evenly on high rack.
Turnover after beep sounds, oven will stop
process.
Press start to continue. Stand for 1-3 minutes.
3-3
Chicken
Wings
200-250 g
300-350 g
Weigh chicken wings and brush with oil and
spices.
Place them evenly on high rack.
Turnover after beep sounds, oven will stop
process.
Press start to continue. Stand for 1-2 minutes.
2. Seafood
Code/Food
Oven use
Serving Size
Instructions
2-1
Frozen
Prawns
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen breaded prawns evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack. Stand for
1-2 minutes.
2-2
Fish Cutlets
200-250 g
300-350 g
Distribute breaded fish cutlets evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack. Stand for
1-2 minutes.
2-3
Frozen Fried
Squids
100-150 g
200-250 g
Distribute breaded squid rings evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack. Stand for
1-2 minutes.
16 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 16
2/16/2016 2:46:47 PM
Using the sensor cook features
Sensor cook guide
The 8 Sensor Cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the Sensor Cook category by turning the Multi Function Selector
Dial.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
The following table presents 8 Sensor Cook programmes. It contains its
recommended weight range per item after cooking and appropriate instructions. In
the beginning of the programme the display shows the sensor period.
After this period the cooking time and power level is calculated automatically and
the remaining cooking time will be displayed. The cooking process is controlled by
the sensor system for your convenience.
NOTE
Use only dishes that are microwave-safe.
1. Press the Sensor button.
Code/Food
1
3
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings.
3. Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
NOTE
Use only recipients that are microwave-safe.
Serving Size
Instructions
1
Drinks
150-250 g
Pour the liquid (room-temperature) into ceramic
cup or mug. Reheat uncovered.
Place in the centre of turntable. Leave them to
stand in the oven. Stir drinks before and after
standing time. Be careful while taking the cup out
(see safety instructions for liquids).
Stand for 1-2 minutes.
2
Broccoli
Florets
200-500 g
Rinse and clean fresh vegetables, such as broccoli
and prepare florets. Put them evenly into a glass
bowl with lid. Add 30-45 ml water (2-3 tbsp).
Put bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
This programme is suitable for broccoli as well as
sliced courgette, egg plant, pumpkin or pepper.
Stand for 1-2 minutes.
3
Sliced
Carrots
200-500 g
Rinse and clean fresh vegetables, such as carrots
and cut into round slices evenly. Put them into a
glass bowl with lid. Add 30-45 ml water (2-3 tbsp).
Put bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
This programme is suitable for sliced carrots as
well as cauliflower florets or turnip cabbage.
Stand for 1-2 minutes.
English 17
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 17
2/16/2016 2:46:48 PM
Oven use
2
CAUTION
Use oven gloves while taking out!
Oven use
Oven use
Code/Food
Serving Size
Instructions
4
Cauliflower
Florets
200-500 g
Rinse and clean fresh vegetables, such as
cauliflower florets and prepare florets. Put them
evenly into a glass bowl with lid.
Add 30-45 ml water (2-3 tbsp).
Put bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
This programme is suitable for broccoli as well as
sliced courgette, egg plant, pumpkin or pepper.
Stand for 1-2 minutes.
5
Jacket
Potatoes
200-800 g
Rinse and clean potatoes, each 200 g.
Brush with olive oil and pierce skin with a knife.
Put in a circle on the turntable.
Stand for 2-3 minutes.
6
Boiling
Pasta
100-300 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add hot boiling water of 4 times, a pinch of salt
and stir well. Cook uncovered. Stir before standing
time and drain thoroughly afterwards.
Stand for 1-3 minutes.
7
Mini Ravioli
200-400 g
Put mini ravioli in a deep ceramic plate.
Put plate in the centre of turntable.
Cover with plastic lid. Stand for 2-3 minutes.
8
Chicken
Pieces
400-700 g
Brush chilled chicken pieces with oil and spices.
Put skin-side down on the low rack. Turnover,
as soon as the oven beeps. Push start button to
continue process. Stand for 2-3 minutes.
Auto sensor cooking instructions
The Auto Sensor allows you to cook your food automatically by detecting the
amount of gases generated from the food while cooking.
• When cooking food, many kinds of gases are generated.
The Auto Sensor determines the proper time and power level by detecting
these gases from the food, eliminating the need to set the cooking time and
power level.
• When you cover a container with its lid or plastic wrap during Sensor Cooking,
the Auto Sensor will detect the gases generated after the container has been
saturated with steam.
• Shortly before cooking ends, the remaining cooking time will begin its count
down. This will be a good time for you to rotate or stir the food for even
cooking if it is necessary.
• Before auto sensor cooking food may be seasoned with herbs, spices or
browning sauces. A word of caution though, salt or sugar may cause burn
spots on food so these ingredients should be added after cooking.
Utensils & Cover for sensor cooking
•
•
•
•
•
To obtain good cooking results with this function, follow the directions for
selecting appropriate containers and covers in the charts in this book.
Always use microwave-safe containers and cover them with their lids or with
plastic wrap. When using plastic wrap, turn back one corner to allow steam to
escape at the proper rate.
Always cover with the lid intended for the utensil being used. If the utensil
does not have its own lid, use plastic wrap.
Fill containers at least half full.
Foods that require stirring or rotating should be stirred or turned toward the
end of the Sensor Cook cycle, after the time has started to count down on the
display.
18 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 18
2/16/2016 2:46:48 PM
Important
•
•
•
•
•
•
•
After installing the oven and plugging into an electrical outlet, do not unplug
the power cord. The gas sensor needs time to stabilize in order to cook
satisfactorily.
It is not advisable to use the auto sensor cooking feature on a continuous
cooking operation, i.e. one cooking operation immediately after another.
Install the oven in a well ventilated location for proper cooling and airflow and
to ensure the sensor will operate accurately.
To avoid poor results, do not use the Auto sensor when the room ambient
temperature is too high or too low.
Do not use volatile detergent to clean your oven. Gas resulting from this
detergent may affect the sensor.
Avoid placing the oven near high moisture or gas emitting appliances, since
this will interfere with the proper performance of the Auto Sensor.
Always keep the inside of the oven clean. Wipe all spills with a damp cloth.
This oven is designed for household use only.
The 15 Healthy Cooking features provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Healthy Cooking button.
3
4
5
2. Select the category of food by turning
the Multi Function Selector Dial and
press the Multi Function Selector Dial.
1 - Grain/Pasta
2 - Vegetables
3 - Poultry/Fish
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
4. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
5. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed
setting selected. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
1
English 19
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 19
2/16/2016 2:46:48 PM
Oven use
Using the healthy cooking features
2
Oven use
Healthy cooking guide
2. Vegetables
The following table presents quantities and appropriate instructions about
15 Healthy Cooking programmes. This is composed of Grain/Pasta(1),
Vegetables(2) and Poultry/Fish(3).
CAUTION
Code/Food
Serving Size
Instructions
2-1
Green
Beans
200-250 g
300-350 g
Rinse and clean green beans. Put them evenly into
a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tbsp) water
when cooking for 200-250 g and add 45 ml
(3 tbsp) for 300-350 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
2-2
Spinach
100-150 g
200-250 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl with
lid. Do not add water. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stir after cooking. Stand
for 1-2 minutes.
2-3
Peeled
Potatoes
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Wash and peel potatoes, cut into halves and put
into a glass bowl with lid. Add 15-30 ml of water
(1-2 tbsp).
Stir after cooking. When cooking higher quantities
stir once during cooking. Stand for 3-5 minutes.
2-4
Potatoes
Gratin
400-450 g
800-850 g
Put the fresh potato gratin into a glass pyrex dish.
Put the dish on the low rack. Stand for 2-3 minutes.
2-5
Grilled
Eggplants
100-150 g
200-250 g
Rinse and slice eggplants. Brush with oil and spices.
Put slices evenly on the high rack. Turnover after
beep sounds. Press start to continue (The oven
keeps operating if you do not turnover). Stand for
1-2 minutes.
2-6
Grilled
Tomatoes
400-450 g
600-650 g
Rinse and clean tomatoes. Cut them into halves and
put in an ovenware dish. Add grated cheese on top.
Put dish on the high rack. Stand for 1-2 minutes.
Use oven gloves when taking out food.
1. Grain/Pasta
Oven use
Code/Food
Serving Size
Instructions
1-1
Brown Rice
150-200 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid. Add cold
water of double quantity. Cook covered.
Stir before standing time and add salt and herbs.
Stand for 5-10 minutes.
1-2
Quinoa
150-200 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid. Add cold
water of double quantity. Cook covered. Stir before
standing time and add salt and herbs.
Stand for 1-3 minutes.
1-3
Macaroni
100-150 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid. Add hot
boiling water of 4 times, a pinch of salt and stir
well.
Cook uncovered. Stir before standing time and
drain thoroughly afterwards. Stand for 1-3 minutes.
20 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 20
2/16/2016 2:46:48 PM
Using the dough proof/yogurt features
3. Poultry/Fish
Code/Food
Serving Size
Instructions
300-350 g
400-450 g
Rinse chicken breast and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film and pierce film.
Put dish on the turntable. Stand for 2 minutes.
3-2
Turkey
Breasts
300-350 g
400-450 g
Rinse turkey breast and put on deep glass
ovenware dish. Cover with microwave cling film
and pierce film.
Put dish on the turntable. Stand for 2 minutes.
3-3
Grilled
Chicken
Breasts
300-350 g
400-450 g
3-4
Grilled Fish
Fillets
200-300 g
400-500 g
Put fish fillets evenly on the high rack. Turnover as
soon as the beep sounds. Stand for 1-2 minutes.
3-5
Grilled
Salmon
Steaks
200-250 g
300-350 g
Put fish steaks evenly on the high rack. Turnover as
soon as the beep sounds. Stand for 2 minutes.
3-6
Roast Fish
300-350 g
400-500 g
Brush skin of whole fish (trout or gilthead) with
oil and add herbs and spices. Put fish side by side,
head to tail on the high rack. Turnover as soon as
the beep sounds. Stand for 3 minutes.
Rinse chicken breast, marinate and put them on the
high rack. Turnover as soon as the beep sounds.
Stand for 2 minutes.
The 5 Dough Proof/Yogurt features include/provide pre-programmed cooking
times. You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the dough proof/yogurt category by turning the Multi Function
Selector Dial after press the Dough Proof/Yogurt button. First, place the food in
the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Dough Proof/Yogurt button.
1
2
3
4
2. Select the Dough Proof or Yogurt and
press the Multi Function Selector Dial.
1 - Dough proof
2 - Yogurt
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. You have to choose
the number that you want to use for
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
4. Press the START/+30s button.
CAUTION
Turntable is not operating during yogurt
cooking.
English 21
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 21
2/16/2016 2:46:49 PM
Oven use
3-1
Chicken
Breasts
Oven use
Dough proof/yogurt guide
Using the power defrost features
The following table presents how to use the auto programmes for rising yeast
dough or homemade yogurt.
1. Dough Proof
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread, cake
and fruit. The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
Code/Food
Serving Size
Instructions
1-1
Pizza
Dough
300-500 g
Put dough in suitable sized bowl and set on the
low rack. Cover with aluminium foil.
1-2
Cake
Dough
500-800 g
Put dough in suitable sized bowl and set on the
low rack. Cover with aluminium foil.
1-3
Bread
Dough
600-900 g
Put dough in suitable sized bowl and set on the
low rack. Cover with aluminium foil.
NOTE
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1. Press the Power Defrost button.
1
2
3
Oven use
2. Homemade Yogurt
Code/Food
Serving Size
2-1
Small Cups
500 g
2-2
Large Bowl
500 g
Instructions
Distribute 150 g natural yogurt into 5 ceramic
cups or small glass jars evenly (30 g each).
Add 100 ml milk into each cup. Use long-life milk
(room-temperature; 3, 5 % fat). Cover each with
cling film and set in a circle on turntable.
After finish, keep 6 hours in a refrigerator.
For the first time we recommend to use dried
yoghurt bacteria ferment.
Mix 150 g natural yogurt with 500 ml long-life
milk (room-temperature; 3, 5 % fat). Pour evenly
into large glass bowl. Cover with cling film and
set on turntable. After finish, keep 6 hours in a
refrigerator.
For the first time we recommend to use dried
yoghurt bacteria ferment.
4
5
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
3. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
4. Press the START/+30s button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through defrosting
to remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
Result: When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
22 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 22
2/16/2016 2:46:49 PM
Power defrost guide
Using the auto reheat/cook features
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities and
appropriate instructions. Remove all kind of package material before defrosting.
Place meat, poultry and fish on a flat glass plate or on a ceramic plate, arrange
bread, cake and fruit on kitchen paper.
The 6 Auto Reheat/Cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
Code/Food
Serving Size
Instructions
1
Meat
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps. This programme is
suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced
meat. Stand for 20-90 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-90 minutes.
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil.
Turn the fish over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes as well as
for fish fillets. Stand for 20-80 minutes.
4
Bread/
Cake
125-1000 g
Put bread horizontally on a piece of kitchen paper and
turn over, as soon as the oven beeps. Place cake on a
ceramic plate and if possible, turn over, as soon as the
oven beeps. (Oven keeps operating and is stopped,
when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds of bread, sliced
or whole, as well as for bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle.
This programme is suitable for all kinds of yeast cake,
biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not suitable for
short/crust pastry, fruit and cream cakes as well as for
cake with chocolate topping. Stand for 10-60 minutes.
5
Fruit
100-600 g
Spread fruits evenly into a flat glass dish.
This programme is suitable for all kind of fruits.
Stand for 5-20 minutes.
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Auto Reheat/Cook button.
1
2
4
3
5
6
2. Turn the Multi Function Selector Dial to
select Cook category. (Auto Reheat or
Auto Cook)
3. Select the Auto Reheat by pressing the
Multi Function Selector Dial.
4. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
5. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
6. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
English 23
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 23
2/16/2016 2:46:49 PM
Oven use
3
Fish
CAUTION
Oven use
Auto reheat/cook guide
Using the crusty plate
The following table presents quantities and appropriate instructions for auto
reheat and cook.
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill, but
also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high temperature
of the crusty plate. Several items which you can prepare on the crusty plate can
be found in the chart (see next page). The crusty plate can also be used for bacon,
eggs, sausages, etc.
1. Place the crusty plate directly on the
turntable and preheat it with highest
Microwave-Grill-Combination [600 W
+ Grill] by following the times and
instructions in the chart.
2. Brush the plate with oil if you are
cooking food, such as bacon and eggs,
in order to brown the food nicely.
CAUTION
Use oven gloves when taking out food.
1. Auto Reheat
Oven use
Code/Food
Serving Size
Instructions
1-1
Ready Meal
(Chilled)
300-350 g
400-450 g
Put on a ceramic plate and cover with microwave
cling film. This programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dish like potatoes, rice or
pasta). Stand for 2-3 minutes.
1-2
Frozen Pizza
300-350 g
400-450 g
Put frozen pizza on the low rack.
1-3
Frozen
Lasagne
400-450 g
600-650 g
Put frozen lasagne into a suitable sized ovenproof
dish. Put dish on low rack. Stand for 3-4 minutes.
1-4
Quiche
(Chilled)
600-650 g
This program is suitable for refrigerated quiche.
Remove a package and put on the dish.
Place on turntable in oven.
After cooking, stand for 1-2 minutes.
2. Auto Cook
Code/Food
Serving Size
Instructions
2-1
Roast
Chicken
1100-1150 g
1200-1250 g
Brush chilled chicken with oil and spices.
Put breast-side-down, in the middle of the low rack.
Turnover, as soon as the oven beeps. Push start
button to continue process. Stand for 5 minutes.
2-2
Muffins
250-300 g
Pour dough into 6-8 paper or silicone cups for
muffins (each 45 g) and set on low rack.
Start programme (oven is preheating). After beep
sounds insert rack with food.
3. Place the food on the crusty plate.
4. Place the crusty plate on the metal rack
(or turntable) in the microwave.
5. Select the appropriate cooking time and
power.
(Refer to the table on the side)
24 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 24
2/16/2016 2:46:50 PM
CAUTION
Always use oven gloves to take out the crusty plate, as will become very hot.
NOTE
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratch-resistant.
Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty plate.
CAUTION
Do not place any objects on the crusty plate that are not heat-resistant.
Using the manual steam cook function
You can Manual Steam Cook with Pro Steamer referring to the Manual Steam
Cooking table on follwing pages. The following procedure explains how to manual
steam cook.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the Pro Steamer (with food) in the centre of the turntable.
Then, close the door.
water 500 ml
CAUTION
Never place the crusty plate in the oven without turntable.
NOTE
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with clean
water.
Steam plate/Crusty plate
Steam tray
Stainless steel lid
Oven use
NOTE
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be
damaged.
CAUTION
Please note that the crust plate is not dish washer-safe.
English 25
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 25
2/16/2016 2:46:51 PM
Oven use
1
2
3
4
1. Press the Microwave Button.
Result: The 900 W (maximum
cooking power) indications
are displayed.
Oven use
2. Press the Multi Function Selector Dial
when 900W is selected.
(If the power is not 900W, set
the 900W by turning the Multi
Function Selector Dial again until the
corresponding wattage is displayed.)
3. Select the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial as required.
Set the cooking time referring to the
cooking time in the Manual Steam
Cooking Guide on the following page.
4. Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and
the turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when
it has finished the oven
beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
CAUTION
•
•
•
•
Never use this Pro Steamer with a different product or model.
It may cause a fire or fatal damage to the product.
Do not use the Pro Steamer without water or food inside. When you use this
Pro Steamer, pour at least 500 ml of water before use. If the amount of water
is less than 500 ml, it may cause incomplete cooking, or may cause a fire or
fatal damage to the product.
Caution must be taken when removing the container from inside the Pro
Steamer after cooking, as it will be very hot.
Make sure you install the cover onto the pro Steamer so that it fits into the
Steam plate/Crusty plate. The eggs or the chestnuts would be explode without
setting the steam cover and steam plate as instructed on the Instruction book.
NOTE
How to clean the Steam plate/Crusty plate
Clean the Steam plate/Crusty plate with warm water and detergent and rinse off
with clean water.
NOTE
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be
damaged.
NOTE
Please note
The Steam plate/Crusty plate is not dishwasher-safe.
26 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 26
2/16/2016 2:46:51 PM
Pour 500 ml cold water into the steam plate of Pro Steamer. Put the steam tray
into the plate, add food on tray and cover with stainless steel lid. Put Pro Steamer
on the turntable. The cooking time depends on size, thickness and type of food.
When steaming thin slices or small pieces we recommend to reduce the time.
When steaming thick slices or big sized pieces of food you can add time. Use the
power levels and times in this table as a guide lines for steam cooking.
Fresh food
Portion
(g)
Cold water
(ml)
Power
(W)
Time
(min.)
400
500
900
12-18
Broccoli
florets
Portion
(g)
Cold water
(ml)
Power
(W)
Time
(min.)
500
500
900
25-30
Rinse and clean
potatoes and pierce
skin with a fork.
Set whole potatoes
evenly on steam tray.
Apples
800
(4 apples)
500
900
15-20
Rinse and core apples.
Put apples upright
side by side on steam
tray.
Eggs
4-6 eggs
500
900
15-20
Pierce 4-6 fresh eggs
(size M) and set them
in the small cavities of
steam tray.
After steaming keep
standing covered for
2-5 minutes.
Blue
prawns
250
(5-6 pcs)
500
900
10-15
Sprinkle blue prawns
with 1-2 tablespoons
lemon juice. Put them
evenly on steam tray.
Fish fillets
(Cod fish,
Rose-fish)
500
(2-3 pcs)
500
900
12-17
Sprinkle fish fillets
with 1-2 tablespoons
lemon juice and add
herbs and spices (e.g.
rosemary). Put fillets
evenly on steam tray.
Chicken
breast
fillets
400
(2 fillets)
500
900
20-25
Rinse and clean the
chicken breast fillets.
Put chicken breast
fillets side by side on
steam tray.
Fresh food
Potatoes
(Small)
Instructions
Rinse and clean
broccoli. Cut into
similar sized florets.
Put florets evenly on
steam tray.
400
500
900
15-20
Rinse and clean
carrots and cut into
even slices. Distribute
slices on steam tray.
Cauliflower
whole
600
500
900
20-25
Clean whole cauliflower
and set on steam tray.
Corn on the
cob
400
(2 pcs)
500
900
23-28
Rinse and clean corn
on the cobs. Put corn
on the cobs side by
side on steam tray.
Courgettes
400
500
900
10-15
Rinse courgettes and
cut them into similar
slices. Distribute
evenly on steam tray.
Frozen
mixed
vegetables
400
500
900
18-23
Distribute frozen
mixed vegetables
(-18 ºC) e.g. broccoli,
cauliflower, sliced
carrots evenly on
steam tray.
English 27
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 27
2/16/2016 2:46:51 PM
Oven use
Carrots
Instructions
Oven use
Convection
Grilling
The convection mode enables you to cook food in the same way as in a traditional
oven. The microwave mode is not used. You can set the temperature, as required,
in a range varying from 40 °C to 200 °C. The maximum cooking time is 60 minutes.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
• You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
1. Open the door and place the food on
the rack.
Check that the heating element is in the horizontal position. Open the door and
place the recipient on the low rack and set on turntable.
1. Press the Convection button.
Result: The following indications are
displayed:
1
(convection mode)
180 °C(temperature)
Oven use
2
3
4
5
2. Set the temperature by turning
the Multi Function Selector Dial.
(Temperature : 40~200 °C, 10 °C interval)
• If don’t set the temperature within
5 seconds, Automatically changes
to the cooking time setting stage.
3. Press the Multi Function Selector Dial.
4. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
(If you want to preheat the oven, select
“ : 0”)
5. Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
2
2. Press the Grill button.
Result: The following indications are
displayed:
(grill mode)
•
3
4
You cannot set the temperature of
the grill.
3. Set the grilling time by turning the
Multi Function Selector Dial.
• The maximum grilling time is
60 minutes.
4. Press the START/+30s button.
Result: Grilling starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
28 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 28
2/16/2016 2:46:52 PM
Choosing the accessories
Combining microwaves and grill
Traditional convection cooking does require
cookware. You should, however, use only
cookware that you would use in your
normal oven.
Microwave-safe containers are not usually
suitable for convection cooking;
don’t use plastic containers, dishes, paper
cups, towels, etc.
If you wish to select a combined cooking
mode (microwave and grill or convection),
use only recipients that are microwave-safe
and oven-proof.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
CAUTION
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
CAUTION
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked. Place the rack on the turntable. Close the door.
CAUTION
1
1. Press the Combi button.
Result: The following indications are
displayed:
Cb-1
2
(Microwave + Grill)
2. Make the display indicating Cb-1, and
then press the Multi Function Selector
Dial.
Result: The following indications are
displayed:
(microwave & grill
combi mode)
600 W(output power)
English 29
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 29
2/16/2016 2:46:53 PM
Oven use
For further details on suitable cookware and
utensils, refer to the Cookware Guide on
page 32.
Oven use
3
4
5
Oven use
3. Select the appropriate power level by
turning the Multi Function Selector Dial
until the corresponding output power
is displayed (600, 450, 300 W). At that
time, press the Multi Function Selector
Dial to set the power level.
• You cannot set the temperature of
the grill.
• If don’t set the power level within
5 seconds, Automatically changes
to the cooking time setting stage.
4. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
• The maximum cooking time is
60 minutes.
5. Press the START/+30s button.
Result: Combination cooking starts.
When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
Combining microwaves and convection
Combination cooking uses both microwave energy and convection heating.
No preheating is required as the microwave energy is immediately available.
Many foods can be cooked in combination mode, particularly:
• Roast meats and poultry
• Pies and cakes
• Egg and cheese dishes
CAUTION
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
CAUTION
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot. You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
Open the door. Place the food on the turntable or on the low rack which should
then be placed on the turntable. Close the door. The heating element must be in
the horizontal position.
1. Press the Combi button.
Result: The following indications are
displayed:
1
Cb-1
2
3
(Microwave + Grill)
2. Make the display indicating Cb-2
(Microwave + Convection) by turning the
Multi Function Selector Dial, and then
press the Multi Function Selector Dial.
3. Select the appropriate power level by
turning the Multi Function Selector Dial
until the corresponding output power is
displayed (600, 450, 300, 180, 100 W).
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to set the power level.
• If don’t set the power level within
5 seconds, Automatically changes
to the cooking time setting stage.
(Default : 180 °C )
30 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 30
2/16/2016 2:46:53 PM
4
5
6
4. Select the appropriate temperature by
turning the Multi Function Selector Dial
(Temperature : 200~40 °C). At that time,
press the Multi Function Selector Dial to
set the power level.
• If don’t set the temperature within
5 seconds, Automatically changes
to the cooking time setting stage.
Result: The following indications are
displayed:
(microwave &
convection combi
mode)
600 W (output power)
180 °C (temperature)
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the START/+30s and STOP/ECO
button at the same time.
1
Result: The oven does not beep
2
to indicate the end of a
function.
2. To switch the beeper back on, press
the START/+30s and STOP/ECO button
again at the same time.
Result: The oven operates normally.
Using the child lock features
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
1. Press the Child Lock button for
3 second.
Result:
• The oven is locked (no functions
can be selected).
1
• The display shows “L”.
2
2. To unlock the oven, press the Child Lock
button for 3 second.
Result: The oven can be used
normally.
English 31
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 31
2/16/2016 2:46:54 PM
Oven use
5. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
• The maximum cooking time is
60 minutes.
6. Press the START/+30s button.
Result: Combination cooking starts.
The oven is heated to the
required temperature and
then microwave cooking
continues until the cooking
time is over. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
Switching the beeper off
Cookware guide
Cookware guide
Using the turntable on/off features
The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole
oven by stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
CAUTION
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even.
We recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking
process.
WARNING
Cookware guide
Never operate the turntable without food in the oven.
Reason: This may cause fire or damage to the unit.
1. Press the Turntable On/Off button
during setting Microwave, Grill,
Convection, Preheat and Combi function.
• It is not available with preprogrammed function or before
1
press the Microwave, Grill,
2
Convection, Preheat and Combi
button.
Result: Turntable on/off symbol
appears on the display, the
turntable will not rotate
during the cooking.
(Turntable off mode)
2. To switch the turntable rotating back
on, press the Turntable On/Off button
again.
Result: Turntable on/off symbol
disappears on the display,
the turntable will rotate.
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Aluminum foil
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food packaging
•
Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
Glassware
•
Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
•
Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
NOTE
This Turntable On/Off button is available
only during cooking.
Comments
32 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 32
2/16/2016 2:46:54 PM
Cooking guide
Cookware
Microwavesafe
Comments
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
Recycled paper
✗
May cause arcing.
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
Plastic
•
Containers
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or grease-proof
paper
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
English 33
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 33
2/16/2016 2:46:54 PM
Cooking guide
•
✓
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
Cooking
Paper
•
Microwaves
Cooking guide
Cooking Guide for frozen vegetables
Cooking Guide for fresh vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see
table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for
every 250 g unless another water quantity is recommended – see table.
Cook covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result
you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut,
Hint:
the quicker they will cook.
Food
Spinach
Serving Size
Power
Time (min.)
150 g
600 W
5-6
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Broccoli
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Peas
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Cooking guide
Green Beans
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Mixed
Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
Mixed
Vegetables
(Chinese style)
300 g
600 W
Food
Broccoli
7-8
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Power
Time (min.)
250 g
500 g
900 W
4½-5
7-8
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Serve after 3 minutes standing.
Brussels Sprouts
250 g
900 W
6-6½
Instructions
Add 60-75 ml (5-6 tbsp) water. Serve after 3 minutes
standing.
Carrots
250 g
900 W
5-5½
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Serve after 3 minutes
standing.
Cauliflower
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
300 g
Serving Size
250 g
500 g
900 W
5-5½
7½-8½
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre. Serve after 3 minutes standing.
Courgettes
250 g
900 W
4-4½
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a
knob of butter. Cook until just tender. Serve after 3 minutes
standing.
34 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 34
2/16/2016 2:46:54 PM
Food
Egg plants
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
900 W
3½-4
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp
lemon juice. Serve after 3 minutes standing.
Leeks
250 g
900 W
Cooking guide for rice and pasta
Rice:
Pasta:
4-4½
Instructions
Cut leeks into thick slices. Serve after 3 minutes standing.
Mushrooms
125 g
250 g
900 W
1½-2
2½-3
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper.
Drain before serving. Serve after 3 minutes standing.
Onions
250 g
900 W
5-5½
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered. After the cooking time is over, stir before
standing time and salt or add herbs and butter. Remark: the rice may not
have absorbed all water after the cooking time is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking.
Cover during standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
900 W
4½-5
Potatoes
250 g
500 g
900 W
4-5
7-8
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Serve after 3 minutes standing.
Turnip Cabbage
250 g
900 W
5½-6
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Serve after 3 minutes
standing.
Time (min.)
900 W
15-16
17½-18½
Brown Rice
(Parboiled)
250 g
375 g
900 W
20-21
22-23
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes
standing.
Mixed Rice
(Rice + Wild
Rice)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
Pasta
250 g
900 W
16-17
Cooking guide
250 g
Instructions
Cut pepper into small slices. Serve after 3 minutes standing.
Power
250 g
375 g
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes
standing.
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp)
water. Serve after 3 minutes standing.
Pepper
Serving Size
Instructions
Add 500 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
17-18
Instructions
Add 400 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
10-11
Instructions
Add 1000 ml hot water. Serve after 5 minutes standing.
English 35
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 35
2/16/2016 2:46:54 PM
Cooking guide
Food
Instant Noodle
Serving Size
Power
Time (min.)
1 Small pack (80 g)
1 Big pack (120 g)
900 W
7-7½
9-9½
Instructions
Use a glass pyrex bowl. Put the noodle and add room
temperature 350 ml water in bowl. Cook covered with wrap
and pierce at several times. After cooking, drain water and
mix instant noodle spices.
Reheating
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
The times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to
+20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Cooking guide
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance.
In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food is delicate,
in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive
boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating.
Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting
a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore
spoiling) the food. It is preferable to underestimate cooking time and add extra
heating time, if necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken - for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even
out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another
time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with
the safety precautions.
Reheating liquids
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary,
and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding,
you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during
and after heating.
Reheating baby food
Baby food:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
Baby milk:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37 °C.
36 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 36
2/16/2016 2:46:54 PM
Remark:
Food
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Pasta with Sauce
(Chilled)
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks
(Coffee, Tea and
Water)
Serving Size
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
300 ml (2 cups)
450 ml (3 cups)
600 ml (4 cups)
900 W
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
Instructions
Pour into cups and reheat uncovered: 1 cup in the centre,
2 cups opposite of each other, 3 cups in a circle. Keep in
microwave oven during standing time and stir well.
Serve after 1-2 minutes standing.
Soup
(Chilled)
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
Instructions
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl.
Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again
before serving.
Serve after 2-3 minutes standing.
Stew
(Chilled)
350 g
600 W
Plated Meal
(Chilled)
Power
Time (min.)
350 g
600 W
3½-4½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Serve after 3 minutes standing.
350 g
600 W
4-5
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and
again before standing and serving. Serve after 3 minutes
standing.
350 g
450 g
550 g
600 W
4½-5
5½-6½
6½-7½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Serve after 3 minutes
standing.
Cheese Fondue
Ready-to-Serve
(Chilled)
400 g
600 W
6-7
Instructions
Put the ready-to-serve cheese fondue in a suitable sized
glass pyrex bowl with lid. Stir occasionally during and after
reheating. Stir well before serving. Serve after 1-2 minutes
standing.
4½-5½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid.
Stir occasionally during reheating and again before standing
and serving. Serve after 2-3 minutes standing.
English 37
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 37
2/16/2016 2:46:54 PM
Cooking guide
250 g
350 g
450 g
550 g
Filled Pasta with
Sauce
(Chilled)
Serving Size
Cooking guide
Defrosting
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby Food
(Vegetables +
Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Baby Milk
Serving Size
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Serve after 2-3 minutes standing.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Serve after 2-3 minutes standing.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
1 min. to
1 min. 10 sec.
Cooking guide
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turntable. Cook uncovered.
Before serving, shake well and check the temperature
carefully. Serve after 2-3 minutes standing.
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage,
if unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties
and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible. Check the food occasionally to
make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield
by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity
defrosted. Please refer to the table below.
Hint:
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time
than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting
food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
Minced Meat
250 g
500 g
180 W
6-7
8-13
Pork Steaks
250 g
180 W
7-8
Meat
Instructions
Place the meat on turntable. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 15-30 minutes standing.
38 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 38
2/16/2016 2:46:54 PM
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
Chicken Pieces
500 g (2 pcs)
180 W
14-15
Whole Chicken
1200 g
180 W
32-34
Poultry
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
Bread Rolls
(each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
180 W
1-1½
2½-3
Toast/
Sandwich
250 g
180 W
4-4½
German bread
(Wheat + Rye
Flour)
500 g
180 W
7-9
Bread
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil.
Turn over after half of defrosting time!
Serve after 15-60 minutes standing.
Fish
Fish Fillets
200 g
180 W
6-7
Whole Fish
400 g
180 W
11-13
Fruits
Berries
300 g
180 W
6-7
Instructions
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).
Serve after 5-10 minutes standing.
Grill
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity.
It operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes
will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
English 39
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 39
2/16/2016 2:46:55 PM
Cooking guide
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate.
Arrange the thinner parts under the thicker parts.
Shield narrow ends of fillets and tail of whole fish with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 10-25 minutes standing.
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper
in the middle of turntable. Turn over after half of defrosting
time! Serve after 5-20 minutes standing.
Cooking guide
Microwave + grill
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model: 600 W + Grill, 450 W +
Grill and 300 W + Grill.
Grill guide for fresh food
Preheat the grill with the grill-function for 2-3 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Use oven gloves when taking out.
Fresh food
Toast Slices
Grilled
Tomatoes
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can be
used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top
(e.g. chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to
the grill table for further details.
Cooking guide
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to
the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
Power
1 step (min.)
2 step (min.)
4 pcs (each 25 g)
Grill only
4-4½
3-4
Instructions
Put toast slices side by side on the high rack.
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Serving Size
TomatoCheese Toast
Toast Hawaii
(Ham,
Pineapple,
Cheese
slices)
Baked
Potatoes
Gratin
Potatoes/
Vegetables
(Chilled)
400 g (2 pcs)
300 W + Grill
6-8
-
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in a
circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack.
Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (300 g)
300 W + Grill
5½-7½
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high
rack. Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (500 g)
300 W + Grill
6-8
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high
rack. Stand for 2-3 minutes.
500 g
600 W + Grill
12-14
-
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack
with the cut side to the grill.
450 g
450 W + Grill
11-13
-
Instructions
Put the fresh gratin into a small glass pyrex dish. Put the dish on
the high rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
40 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 40
2/16/2016 2:46:55 PM
Fresh food
Baked
Apples
Serving Size
Power
1 step (min.)
2 step (min.)
2 apples
(ca. 400 g)
300 W + Grill
7-8
-
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the low rack.
Chicken
Pieces
Roast
Chicken
500 g (2 pcs)
300 W + Grill
10-12
9-11
Instructions
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle on
the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
1200 g
450 W + Grill
22-23
21-22
Instructions
Brush the chicken oil and spices. Put the chicken on the low rack.
After grilling stand for 5 minutes.
Roast Fish
400-500 g
300 W + Grill
6-8
7-8
Plantain
1 ea (200 g)
1 step 450 W
+ Grill
2 step Grill
7-7½
200 g
450 W + Grill
11-11½
Cookware for convection cooking:
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything you would
normally use in a traditional convection oven – can be used.
Food suitable for convection cooking:
All biscuits, individual scones, rolls and cakes should be made by this mode as well
as rich fruit cakes, choux pastry and soufflés.
Microwave + Convection
This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore
reducing the cooking time while giving the food a brown and crispy surface.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food
in an oven with hot air circulated by a fan on the back-wall.
Cookware for cooking with microwaves + convection:
4-5
Instructions
peel and slice plantain 1cm thick and put on the crusty plate with
grill rack. Brush all sides with oil. If plantain becomes soft, reduce
time 1-2 minute soft type. Stand for 1-2 minutes.
Yam
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food
in a traditional oven with hot air.
The heating element and the fan position is at the back-wall, so that the hot air is
circulating. This mode is supported by the top heating element.
Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof (like
glass, pottery or china without metal trims); similar to the cookware described
under Microwave + Grill.
Food suitable for microwave + convection cooking:
All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge
cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones and breads.
-
Instructions
Peel and slice yam 1.5 cm thick and put on the crusty plate and
brush all sides with oil. Put ont the high rack and cook.
Stand for 1-2 minutes.
English 41
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 41
2/16/2016 2:46:55 PM
Cooking guide
Instructions
Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices.
Put two fishes side by side (head to tail) on the high rack.
After grilling stand for 2-3 minutes.
Convection
Cooking guide
Convection guide for fresh and frozen food
Preheat the convection with the auto pre-heat function to the desired temperature.
Use the power levels and times in this table as guide lines for convection cooking.
Use oven gloves when taking out.
Fresh food
Serving Size
Power
300-400 g
1 step 300 W + 200 °C
2 step Convt. 180 °C
1 step
(min.)
2 step
(min.)
7-9
5-6
Pizza
Frozen Pizza
(Ready baked)
Instructions
Place the pizza on the low rack. After baking stand for 2-3 minutes.
Pasta
Frozen
Lasagne
400 g
1 step 450 W + 200 °C
2 step Convt. 200 °C
16-18
3-4
Cooking guide
Instructions
Put into a suitable sized glass pyrex dish or leave in the original
packaging (take care that this is suitable for microwaves and
oven heat). Put frozen pasta gratin on the low rack.
After cooking stand for 2-3 minutes.
Fresh food
Roast Chicken
1200-1300 g
600 W + 180 °C
20-23
10-13
Instructions
Brush beef/lamb with oil and spice it with pepper, salt and
paprika. Put it on the low rack, first with the fat side down. After
cooking wrap in aluminium foil and stand for 10-15 minutes.
1000-1100 g
1 step 450 W + 200 °C
2 step 450 W + Grill
20-22
22-23½
Instructions
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast side
down, second side breast side up on the low rack.
Stand for 5 minutes.
Power
1 step
(min.)
2 step
(min.)
6 pcs (350 g)
100 W + 180 °C
8-10
-
Bread
Fresh Bread
Rolls
Garlic Bread
(Chilled,
Prebaked)
Instructions
Put bread rolls in a circle on the low rack. Stand for 2-3 minutes.
200 g (1 pc)
180 W + 200 °C
8-10
-
Instructions
Put the chilled baguette on baking paper on the low rack.
After baking stand for 2-3 minutes.
Cake
Marble Cake
(Fresh Dough)
Small Cakes
(Fresh Dough)
Meat
Roast Beef/
Roast Lamb
(Medium)
Serving Size
Cookies
(Fresh Dough)
Frozen Cake
500 g
Only 180 °C
38-43
-
Instructions
Put the fresh dough in a small rectangular black metal baking
dish (length 25 cm). Put the cake on the low rack. After baking
stand for 5-10 minutes.
10 x 28 g
Only 160 °C
31-34
-
Instructions
Fill the fresh dough evenly in paper cups and set on baking tray
on the low rack. After baking stand for 5 minutes.
200-250 g
Only 200 °C
15-20
-
Instructions
Put the chilled croissants on baking paper on the low rack.
1000 g
180 W + 180 °C
18-20
-
Instructions
Put the frozen cake directly on the low rack. After defrost and
warming stand for 15-20 minutes.
42 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 42
2/16/2016 2:46:55 PM
Cooking guide
Tips and tricks
Cooking pudding
Melting butter
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid.
Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W.
Stir several times well during cooking.
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 900 W, until butter is melted.
Melting chocolate
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
Melting crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
Cooking guide
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twistoff lids. Stand on lid for 5 minutes.
English 43
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 43
2/16/2016 2:46:55 PM
Troubleshooting
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
The power
turns off during
operation.
Troubleshooting
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
The oven stops
while in operation.
Action
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Cause
The door cannot be
opened properly.
44 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 44
2/16/2016 2:46:55 PM
Problem
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
Cause
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Action
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for
1-2 minutes to check whether
the water is heated. Reduce
the amount of food and start
the function again. Use a
cooking container with a flat
bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the Cancel button.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
Cause
Action
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
1. Water drips.
2. Steam emits
through a
door crack.
3. Water remains
in the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
Troubleshooting
The interior light is
covered by foreign
matter.
Problem
English 45
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 45
2/16/2016 2:46:55 PM
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
Turntable
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the
grill.
Put the food a suitable
distance away while cooking.
Food is not properly
prepared and/or
arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
Grill
Smoke comes out
during operation.
Cause
Action
Oven
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Problem
Troubleshooting
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
There is a burning
or plastic smell
when using the
oven.
Plastic or non heatresistant cookware is
used.
Use glass cookware suitable
for high temperatures.
There is a bad
smell coming from
inside the oven.
Food residue or plastic
has melted and stuck to
the interior.
Use the steam function and
then wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice
inside and run the oven to
remove the odour more
quickly.
46 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 46
2/16/2016 2:46:55 PM
Problem
Cause
Action
The oven does not
cook properly.
The oven door is
frequently opened during
cooking.
If you open the door often, the
interior temperature will be
lowered and this may affect
the results of your cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven controls
and try again.
The grill or other
accessories are not
correctly inserted.
Correctly insert the
accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware with
flat bottoms.
NOTE
Information codes
Check code
Cause
C-10
Cooking sensor is needed
to check.
C-20
Temperature sensor is
needed to check.
C-21
Temperature sensor
detect higher
temperature than setting
temperature.
Turn off the microwave oven
for cooling the product and then
try setting again.
If it appears again, call your
local SAMSUNG Customer Care
Centre.
Control buttons are
pressed over 10 seconds.
Clean the keys and check if
there is water on the surface
around key. If it occurs again,
turn off the microwave oven
over 30 seconds and try setting
again. If it appears again, call
your local SAMSUNG Customer
Care Centre.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
C-d0
Press the Stop/Cancle button
and operate again. If it occurs
again, turn off the microwave
oven over 30 seconds and try
setting again.
If it appears again, call your
local SAMSUNG Customer Care
Centre.
NOTE
For any codes not listed above, or if the suggested solution does not solve the
problem, contact your local SAMSUNG Customer Care Centre.
English 47
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 47
2/16/2016 2:46:55 PM
Troubleshooting
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
Action
Technical specifications
specification
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
Model
MC32J7055H*
Power source
230 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
Convection (heating element)
2900 W
1400 W
1500 W
Max. 2100 W
Output power
100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
523 x 309 x 506 mm
373 x 233 x 370 mm
Volume
32 liter
Weight
Net
20.0 kg approx.
Technical specification
48 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 48
2/16/2016 2:46:55 PM
Memo
English 49
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 49
2/16/2016 2:46:55 PM
Memo
50 English
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 50
2/16/2016 2:46:55 PM
Memo
English 51
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 51
2/16/2016 2:46:55 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
DE68-04319M-02
MC32J7055HT_SP_DE68-04319M-02_EN.indd 52
2/16/2016 2:46:55 PM
Download PDF

advertising