Samsung | GT-I8730 | Samsung GT-I8730 Navodila za uporabo

GT-I8730
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in druga medijska vsebina, ki je dodana
napravi, je namenjena za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne
ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti
odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Če želite podrobne informacije, se obrnite
na svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki dostavljene z napravo, so predmet posodobitev in morda ne bodo več
podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je priložena
napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika,
se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme z neuradnih
virov, lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
4
Vsebina
Uvod
39 Zaščita naprave
41 Nadgradnja naprave
7 Postavitev naprave
8Gumbi
9 Vsebina paketa
10 Namestitev kartice SIM ali USIM ter
baterije
13 Polnjenje baterije
15 Vstavljanje pomnilniške kartice
17 Vklop ali izklop naprave
18 Držanje naprave
18 Zaklep in odklep naprave
18 Prilagoditev glasnosti
19 Preklop v tihi način
Komunikacija
42Telefon
47Stiki
51Sporočanje
52E-pošta
54 Google Mail
55Talk
56Google+
56Messenger
57ChatON
Osnove
Splet in omrežje
20 Indikatorske ikone
21 Uporaba zaslona na dotik
24 Nadzorni gibi
29 Pokliči prijatelja
29Obvestila
30 Domači zaslon
32 Uporaba aplikacij
32 Zaslon z aplikacijami
34Pomoč
34 Vnos besedila
36 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
37 Nastavitev računov
38 Prenašanje datotek
58Internet
59Chrome
60Bluetooth
61 AllShare Play
62 Skupinska igra
63NFC
64 S Beam
Mediji
65 Predvajalnik glasbe
66Kamera
5
Vsebina
Nastavitve
72Galerija
75 Video predvajal.
76YouTube
77 FM radio
82 S Memo
84 S Planner
86Dropbox
87Cloud
88Ura
90Kalkulator
90 Snemalnik zvoka
91 S Voice
92Google
93 Glasovno iskanje
93 Moje Datoteke
94Prenosi
98 Več o nastavitvah
98Wi-Fi
99Bluetooth
99 Poraba podatkov
99 Več nastavitev
101 Način domačega zaslona
101 Način blokiranja
102Zvok
102Zaslon
103Shramba
103 Način za varčevanje z energijo
104Baterija
104 Upravitelj aplikacij
104 Lokacijske storitve
104 Zaklenjen zaslon
105Varnost
107 Jezik in vnos
110Cloud
110 Varnostno kopiranje in ponastavitev
110 Dodaj račun
110Gibanje
111Dodatek
112 Datum in čas
112Dostopnost
113 Možnosti za razvijalce
114 O napravi
Potovanja in lokalno
Odpravljanje težav
Aplikacije in medijske
trgovine
79
80
80
81
Trgovina Play
Samsung Apps
S Suggest
Game Hub
Pripomočki
95Zemljevid
96Lokalno
97Navigacija
6
Uvod
Postavitev naprave
Mikrofon za
uporabo funkcije
zvočnik
Fotoaparat na
sprednji strani
Slušalka
Senzor za
bližino/svetlobo
Gumb za
vklop/izklop
Zaslon na dotik
Gumb za domov
Gumb za nazaj
Gumb Meni
Večnamenski
priključek
Mikrofon
Vhod za slušalke
GPS antena
Bliskavica
Fotoaparat na
zadnji strani
Gumb za glasnost
Zadnji pokrov
Notranja antena
Zvočnik
7
Uvod
Mikrofon na vrhu naprave se vključi samo pri uporabi zvočnika ali snemanju videoposnetkov.
• Ne blokirajte antene z rokami ali drugimi predmeti. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali izpraznite baterijo.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite in zadržite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
• Pritisnite in držite 8-10 sekund za ponastavitev naprave v
primeru usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Pritisnite in zadržite na domačem zaslonu za zagon iskalnika
Google.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
Domov
• Pritisnite in zadržite, če želite odpreti seznam nedavnih
aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Baterija
• Navodila
Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita
programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija ne zajema.
• Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije
oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja, in priloženo baterijo.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE pri nekaterih ponudnikih storitev morda ne bodo na voljo.
Če želite podrobne informacije o razpoložljivosti storitve, se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
1 Odstranite zadnji pokrov.
• Pri odstranjevanju zadnjega pokrova pazite, da si ne poškodujete nohtov.
• Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno navzdol.
10
Uvod
• Zaščitnega ovoja, ki varuje anteno, ne smete odstraniti, saj lahko s tem poškodujete
anteno.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v reži za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Potisnite kartico SIM ali USIM v režo, dokler ne sede na mesto.
4 Vstavite baterijo.
2
1
5 Ponovno namestite zadnji pokrov.
11
Uvod
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
3 Potiskajte kartico SIM ali USIM dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
12
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo napolnite baterijo. Uporabite polnilnik za polnjenje naprave. Za polnjenje
naprave lahko prav tako uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira, oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
Polnjenje s polnilnikom
Manjši konec polnilca vstavite v večnamenski vhod v napravi, večji del polnilca pa v električno
vtičnico.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
13
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite polnilca. To lahko poškoduje napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Med polnjenjem napravo pustite v bližini
električne vtičnice.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
14
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom gumba za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 32 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi extSdCard pod notranjim pomnilnikom.
15
Uvod
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD → V redu.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
16
Uvod
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Pritisnite in nekaj sekund pridržite gumb za vklop/izklop, da napravo vklopite.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
17
Uvod
Držanje naprave
Ne blokirajte antene z rokami ali drugimi predmeti. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali izpraznite baterijo.
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk gumba
za vklop/izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne
uporabljate določen čas.
Za odklep naprave pritisnite gumb za vklop/izklop ali gumb Domov pri izklopljenem zaslonu,
pritisnite kjerkoli na zaslonu in nato povlecite prst v katerokoli smer.
Za odklep naprave lahko uporabite gibanje. Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve
→ Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Gibanje. Če želite odkleniti zaslon z gibanjem, se
dotaknite in zadržite točko na zaslonu in nato nagnite napravo naprej.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite gumb za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
18
Uvod
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite gumb za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop, ter nato pritisnite Nemo.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok.
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dogodke v tihem načinu. Pritisnite in
zadržite tipko za vklop, ter nato pritisnite Vibriranje.
19
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
20
Osnove
Ikona
Pomen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
Zaslona na dotik se dotikajte samo s prsti.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali
vodo deluje nepravilno.
• Zaslona na dotik se ne dotikajte z ostrimi predmeti in nanj ne pritiskajte premočno s
prsti, da ga ne poškodujete.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, pritisniti tipko na
zaslonu, ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
21
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvakratno pritiskanje
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
22
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
23
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačen zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Gibanje, in nato desno povlecite gumb Gibanje.
Pretirano tresenje ali udarjanje z napravo lahko povzroči nepričakovane vnose. Če želite
izvedeti, kako se gibi pravilno upravljajo, pritisnite Prog. → Nastavitve → Gibanje →
Več o gibih. (str. 111)
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveni kalkulator.
24
Osnove
Dviganje
Ob dvigu naprave, ko je bila ta nekaj časa v mirovanju ali je bil zaslon izklopljen, ta ob zgrešenem
klicu ali novem sporočilu vibrira.
Pridržite pri ušesu
Ob ogledu klica, sporočila ali podrobnosti o stiku, napravo prislonite na uho in opravite klic.
25
Osnove
Premikanje
Pritisnite in pridržite element na zaslonu in nato napravo zasukajte v levo ali v desno, če želite
premakniti element na drugo ploščo v domačem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
Iskanje s pomočjo premikanja
Ob povečavi slike, pritisnite in pridržite točko na zaslonu, nato za iskanje med slikami napravo
premaknite v katerokoli smer.
26
Osnove
Dvakratno pritiskanje
Z dvojnim dotikom naprave se lahko pomaknete na vrh seznama stikov ali e-poštnih sporočil.
Vrtenje
Pri zaklenjenem zaslonu se dotaknite zaslona in ga pridržite, nato pa zavrtite napravo v
pokrajinski položaj, da vklopite kamero. Za uporabo te funkcije na domačem zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Možnosti zaklenjenega zaslona, in nato desno
povlecite stikalo Hitri dostop do kamere.
27
Osnove
Obračanje
Obrnite napravo, da utišate zvonjenje, ustavite predvajanje medija, ali utišate FM radio (če
uporabljate zvočnik).
Tresenje
• Potresite z napravo, da poiščete naprave Bluetooth ali računalnike v Kies preko Wi-Fi.
• Napravo stresite, če želite osvežiti seznam e-poštnih sporočil ali informacij s spletnih strani
Yahoo News, Yahoo Finance ali AccuWeather.
28
Osnove
Nagibanje
Dotaknite in držite dve točki na zaslonu in nato nagnite napravo nazaj ter naprej, če želite
povečati ali pomanjšati zaslon.
Pokliči prijatelja
"Page buddy" funkcija omogoča uporabo posebnih aplikacij na podlagi vaših dejanj. Strani, na
podlagi vaših dejanj, so razporejene na osnovi naslednjih pogojev:
• Če na napravo priključite slušalke ali ga postavite v stojalo.
• Če gostujete.
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na zgrešene klice, nova
sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave, in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če
želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Okno z obvestili
zaprete tako, da povlečete vrstico na dnu zaslona navzgor.
Iz obvestilne plošče si lahko ogledate trenutno stanje naprave in uporabite te možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi.
• GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
29
Osnove
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Mobilni podatki: vključite ali izključite podatkovno povezavo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja vaša naprava
blokira obvestila. Če želite izbrati obvestila, ki bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Način
blokiranja.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• AllShare Cast: vključite ali izključite funkcijo AllShare Cast.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij, in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
Dodajanje predmeta
Z dodajanjem pripomočkov ali map lahko domači zaslon po meri prilagodite.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: na domači zaslon doda pripomočke ali aplikacije.
• Mapa: ustvari mapo.
Nato izberite element in ga povlecite na domači zaslon.
30
Osnove
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva rdeče, predmet spustite.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se
Pritisnite
nahaja na dnu zaslona.
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, hranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
Nato izberite in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
31
Osnove
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko Domov, pritisnite , in nato pritisnite Končaj zraven aplikacije, da jo
zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Konec. Izmenjujoče pritisnite in pridržite
tipko Domov in nato pritisnite .
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
32
Osnove
Razporejanje aplikacij
→ Uredi, in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato izberete Shrani, da shranite
novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstrani, in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Deljenje aplikacij
Naložene aplikacije lahko z drugimi uporabniki delite preko e-pošte, Bluetooth funkcije ali na
druge načine.
→ Skupna raba programov, izberite aplikacije, pritisnite Končano, in izberite način
Pritisnite
deljenja. Naslednji koraki se razlikujejo glede na izbran način.
33
Osnove
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu z aplikacijami. Za ogled nasveta izberite predmet.
Za ponastavitev pojavnih oken s pomočjo, v primeru, da ste jih skrili, pritisnite Pokaži pojavna
okna z nasveti za pomoč, ter nato izberite elemente s kljukico.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Uporaba tipkovnice Samsung
Spreminjanje odložišča tipkovnice
Pritisnite
→ Pokončne vrste tipkovnice in nato Tipkovnica qwerty ali Tipkovnica 3x4.
Na tipkovnici 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka, večkrat pritisnite na tipko, ki
ustreza želenemu znaku.
Nastavitev možnosti tipkovnice
Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Vpišite veliko črko.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnos številk in ločil.
Vstavite presledek.
34
Osnove
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje jezika tipkovnic
Na tipkovnici tipko za prostor premaknite levo ali desno, in spremenite jezik na tipkovnici.
Ročna pisava
Pritisnite in pridržite , nato pritisnite
in s prstom napišite besedo. Predlagane besede se
pojavijo kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in izberite alternativno
besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Če želite zamenjati jezik ali dodati jezike za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
Ko končate, pritisnite Dotaknite se, da začasno ustavite.
35
Osnove
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom ali , da izberete več ali manj besedila, in nato izberite
da kopirate ali , da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če ga želite prilepiti v besedilno polje, postavite kazalec na točko vstavljanja in pritisnite
Prilepi.
,
→
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 98)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU uporablja znotraj objektov brez
omejitev, medtem pa ga na prostem ni mogoče uporabljati.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Združevanje omrežij Wi-Fi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, in možnost Wi-Fi povlecite v desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Shrani.
36
Osnove
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežje, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacije s Samsung Apps
potrebujejo račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite
delovanje naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dodaj
račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite navodilom
na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google
račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve, izberite ime računa pod možnostjo Računi,
izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstrani račun.
37
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Glasba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi,
xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, in ota
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, dvix, m4v, webm, in mkv
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc, rtf, in zip
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja delovanje medijskih knjižnic, stikov ter
koledarjev in jih sinhronizira z napravami Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies
iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
38
Osnove
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za oklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavitve odklepanja z obrazom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Odklepanje z obrazom.
Obraz namestite v okvir, da bo fotografiran. Nato nastavite nadomestni PIN ali vzorec za
odklepanje zaslona v primeru, da odklepanje z obrazom zataji.
Nastavitve odklepanja z obrazom in glasom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Obraz in glas.
Obraz prilagodite okvirju, da bo fotografiran, nato nastavite glasovni ukaz. Nato nastavite
nadomestni PIN ali vzorec za odklepanje zaslona v primeru, da odklepanje z obrazom in glasom
zataji.
39
Osnove
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite nadomestni PIN za odklepanje zaslona, če pozabite vzorec.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
40
Osnove
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipko Vklop ali tipko Domov, in vnesite kodo za odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite glede na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če katere, ki so na voljo. Kliknite
tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri
nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme tako
imenovanih nad-zračnih storitev (FOTA).
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
41
Komunikacija
Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu z aplikacijami.
Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Tipkovnica: vpišite številko z uporabo številčnice in nato pritisnite .
• Dnevniki: opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev ali sporočil.
• Priljubljene: opravite klic iz seznama priljubljenih stikov.
• Stiki: opravite klic s seznama stikov.
Številke za hitro klicanje
Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.
Predvidevanje številk
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
42
Komunikacija
Iskanje stikov
Vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov. Med
vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.
Klici v tujino
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številk, in pritisnite .
Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : zadrži klic. Ali pritisni in zadrži tipko za slušalke. Pritisnite , da prevzamete zadržani klic,
ali pritisnite in zadržite tipko za slušalke.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Zvočnik: aktivirajte zvočnik. Pri uporabi zvočnika, držite napravo proč od ušesa.
• Mik izk: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušalke: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
• Menjaj: menjaj med dvema klicema.
• Združi: opravite klic z več udeleženci, kadar ste povezani z dvema klicema. Ponovite, če želite
dodati več udeležencev. Ta funkcija je na voljo le, če je klicna storitev, ki omogoča pogovor z
več udeleženci, aktivna.
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Sporočilo: pošljite sporočilo.
• → S Memo: ustvarite opombo.
• → Prenesi: povežite prvega udeleženca z drugim. To vas izklopi iz pogovora.
• → Uredi konferenčni klic: opravite zaseben pogovor z enim udeležencem, v klicu z več
udeleženci, ali enega člana izklopite iz klica z več udeleženci.
43
Komunikacija
Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite Dodaj
nov stik.
Ogled dnevnikov klicev
Pritisnite Dnevniki za ogled zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev.
Za filtriranje dnevniškega zapisa klicev, pritisnite
→ Pregled po, in izberite možnost.
Predpisane številke
Na napravi lahko omejite izhodne klice tudi samo za številke z določeno klicno številko. Te
začetne klicne številke so shranjene na kartici SIM ali kartici USIM.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Predpisane številke → Omogoči
Pritisnite
FDN, o vnesite PIN2, ki ste ga dobili skupaj s kartico SIM ali kartico USIM. Pritisnite Seznam FDN
in dodajte številke.
Zapore klicev
Napravo lahko nastavite tako, da onemogočite opravljanje določenih klicev. Na primer,
onemogočite lahko mednarodne klice.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Zapore klicev, izberite vrsto klica,
Pritisnite
možnost zapore klica, in vnesite geslo.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj kroga, ali pritisnite tipko za slušalke.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi
klic na čakanju.
44
Komunikacija
Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj kroga, ali pritisnite tipko za slušalke.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, pritisnite Zavrni klic s sporočilom. Da
→ Klicne nastavitve → Nast. zavrnitev sporočil.
ustvarite sporočilo zavrnitve, pritisnite
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
→ Klicne nastavitve → Zavrnitev klica, povlecite Način samodejne zavrnitve
Pritisnite
desno preklopite, in pritisnite Seznam za samodejno zavrnitev. Pritisnite Ustvari, vnesite
številko, dodelite kategorijo in pritisnite Shrani.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
zgrešenih klicev.
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic. Ta storitev ni na voljo za opravljanje video klica.
Za uporabo te storitve pritisnite
klic.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Čakajoči
Posredovanje klicev
Nastavite preusmerjanje dohodnih klicev na določeno številko.
→ Klicne nastavitve → Posredovanje klicev, in izberite vrsto klica in pogoj. Vnesite
Pritisnite
številko in pritisnite Omogoči.
Končanje klica
Pritisnite Prekini klic, da končate klic. Ali pritisni tipko za slušalke.
45
Komunikacija
Video klici
Opravljanje video klica
Vnesite številko ali izberite stik iz seznama stikov, in pritisnite
, da opravite video klic.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Preklopi kamero: preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Mik izk: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• → Preklopi na slušalko: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
• → Zvočnik je izključen: izključite zvočnik.
Pritisnite in pridržite sliko drugega udeleženca, da dostopate do sledečih možnosti:
• Posnemi sliko: posnemi sliko drugega udeleženca.
• Posnemi video: posnemite video slik drugega udeleženca.
V nekaterih državah snemanje klica brez predhodnega dovoljenja udeleženca ni
dovoljeno.
Pritisnite in pridržite sliko drugega, da dostopate do sledečih možnosti:
• Preklopi kamero: preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
46
Komunikacija
Menjava slik
Da menjate slike, sliko katerega koli udeleženca povlecite na podobo drugega udeleženca.
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu z aplikacijami.
Upravljanje stikov
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
47
Komunikacija
Urejanje stika
Izberite stik, te nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
→ Izbriši.
Nastavljanje številke za hitro klicanje
→ Nastavitve za hitro izbiranje, izberite številko za hitro klicanje, in zanjo izberite
Pritisnite
stik. Če želite izbrisati številko za hitro klicanje, pritisnite in pridržite, nato pritisnite Odstrani.
Iskanje stikov
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Po kazalu na desni strani seznama stikov hitro drsite tako, da s prstom vlečete po njem.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Uvoz in izvoz stikov
Sinhronizacija z imenikom Google
Pritisnite
→ Združi z Računom Google.
Stiki združeni z imenikom Google se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prva tako dodan ali izbrisan na imeniku Google, in
obratno.
48
Komunikacija
Sinhronizacija s stiki v imeniku Samsung
Pritisnite
→ Združi z računom Samsung account.
Stiki združeni z imenikom Samsung se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prva tako dodan ali izbrisan na imeniku Samsung, in
obratno.
Uvoz stikov
Pritisnite
USB.
→ Uvoz/izvoz → Uvozi iz kartice SIM, Uvozi iz kartice SD, ali Uvoz iz pomnilnika
Izvoz stikov
Pritisnite
USB.
→ Uvoz/izvoz → Izvozi na kartico SIM, Izvozi na kartico SD, ali Izvoz v pomnilnik
Deljenje stikov
→ Uvoz/izvoz → Deli vizitko prek, izberite stike, pritisnite Končano, in izberite
Pritisnite
način deljenja.
Priljubljeni stiki
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: doda stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: odstrani stike izmed priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: prikaže stike v obliki mreže ali seznama.
49
Komunikacija
Skupine stikov
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Ustvari: naredite novo skupino.
• Iskanje: iskanje stikov.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Izbriši skupine: izberite skupine, ki jih je dodal uporabnik, in pritisnite Izbriši. Prevzete
skupine ne mrejo biti izbrisane.
Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
Končano.
→ Pošlji sporočilo ali Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite
Vizitka
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov, in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko v JAZ, in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
50
Komunikacija
Sporočanje
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočanje na zaslonu z aplikacijami.
Za dostop do interneta in prenos medijskih datotek, vam lahko operater zaračuna
dodatne stroške. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo, in pritisnite
.
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, opombe, dogodke in drugo.
• Pritisnite
→ Vstavi smeška, da vstavite emotikone.
• Pritisnite
→ Dodaj zadevo za vnos osebe.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Načrtovano sporočilo. Nastavite uro in datum, ter
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
nato pritisnite V redu. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
51
Komunikacija
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu z aplikacijami.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna namest. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve →
.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite
Tapnite
. Vnesite prejemnike, osebe, in
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
→ Dodaj Kp/Skp, da dodate več prejemnikov.
in pripnite slike, videe, stike, opombe, dogodke in drugo.
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike in informacije glede lokacije.
52
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Pošiljanje urnika. Obkljukajte Pošiljanje urnika,
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
nastavite uro in datum, ter nato pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri
in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Posredujte sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odprite datoteke.
Pritisnite na priponko, da jo odprete in pritisnite
shranite.
53
, ki se nahaja zraven priponke, da le-to
Komunikacija
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu z aplikacijami.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo, in pritisnite
Pritisnite
→ Priložite sliko, da dodate slike.
Pritisnite
→ Priloži video, da dodate videe.
Pritisnite
→ Dodaj »Kp«/»Skp«, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
→ Shrani kot osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
.
Branje sporočil
Odgovorite na to sporočilo.
Označite sporočilo kot opomnik.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Odgovorite vsem prejemnikov ali
posredujte sporočilo ostalim.
Predogled priloge.
Shranite to sporočilo za dlje časa.
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Dodajte oznako temu sporočilu.
Izbrišete to sporočilo.
54
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Pritisnite
za ogled sporočil pod drugimi oznakami.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
dodeliti.
, nato izberite oznako, ki jo želite
Talk
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek Google Talk.
Pritisnite Talk na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Javni profil
Izberite ID račun, ki se nahaja na vrhu seznama prijateljev, da spremenite status dosegljivosti,
slike, ali sporočilo.
Dodajanje prijateljev
Pritisnite
, vnesite e-poštni naslov prijatelja, ki ga želite dodati in pritisnite KONČANO.
Pogovor s prijatelji
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
Da dodate prijatelja s katerim želite klepetati pritisnite
Če želite končati pogovor, pritisnite pritisnite
→ Dodaj v klepet.
→ Končaj klepet.
55
Komunikacija
Preklop med pogovori
Pomaknite se v levo ali v desno.
Brisanje zgodovine pogovorov
Pogovori so samodejno shranjeni. Za izbris zgodovine pogovorov pritisnite
zgodovino klepetov.
→ Počisti
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje s osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vsi krogi za spremembo kategorije in pomik po objavah iz vaših krogov.
Pritisnite
, da uporabite druge funkcije družabnega omrežja.
Messenger
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek storitve Google+ za neposredno sporočanje.
Pritisnite Messenger na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
56
Komunikacija
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor s katerokoli napravo, ki ima mobilno telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.
Da sinhronizirate prijatelje na napravi s funkcijo ChatON, pritisnite Nastavitve → Sinhroniziraj
stike.
57
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Pritisnite
, da delite, shranite ali natisnete trenutno spletno stran, ko je ta odprta.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Novo okno.
Če želite odpreti drugo spletno mesto, pritisnite
pritisnite stran, da jo izberete.
, pomaknite se levo ali desno, ter nato
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
58
→ Dodaj zaznamek.
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
Pritisnite → Zgodovina → Največkrat obiskano, da odprete spletno stran iz seznama
največkrat obiskanih spletnih strani.
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Shranjene strani.
Povezave
Pritisnite in pridržite povezavo na spletni strani, da jo odprete v novem zavihku, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih povezav pritisnite
→ Prenosi.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Deli stran z drugimi.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite
Deli.
Chrome
S tem programom poiščete informacije in brskate po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova in vnesite spletni naslov ali iskalne pogoje.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Noc zavih.
Če želite obiskati drugo spletno stran, pritisnite
in izberite spletno stran.
59
→
Splet in omrežje
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke, da jih boste lahko uporabljali v Chromu v drugi
napravi, ko ste prijavljeni z istim računom Google.
Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, pritisnite
spletno stran, ki jo želite odpreti.
Za ogled zaznamkov pritisnite
→ Druge naprave. Izberite
.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, ter nato
povlecite drsnik Bluetooth v desno.
60
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth → Iskanje in navedene so najdene
naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno
geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko, pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite eno od seznanjenih naprav
Bluetooth. Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi,
za sprejete slike. Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta
samodejno shrani na seznam stikov.
AllShare Play
Uporabite to aplikacijo za predvajanje vsebine, ki ste jo shranili na različnih napravah prek
interneta. Predvajate in pošljete lahko katerokoli datoteko na katerikoli napravi med drugo
napravo ali spletnim strežnikom za shranjevanje.
Za uporabo te aplikacije se morate prijaviti v račun Samsung ter registrirati dve ali več naprav
kot datotečni strežnik. Registracijske metode se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave. Za več
→ Nastavitve → Pomoč strankam.
podrobnosti pritisnite
Pritisnite AllShare Play zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pošiljanje datotek
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, izberite datoteko, ter nato pritisnite
.
Skupna raba datotek
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, izberite datoteko, pritisnite
uporabite naslednje možnosti:
, ter nato
• Skupinska igra: delite zaslone z drugimi napravami, ki so povezane v isto omrežje Wi-Fi.
• Facebook / Twitter / Flickr / Picasa: naložite datoteke na spletno mesto družabnega
omrežja.
61
Splet in omrežje
Predvajanje datotek na oddaljeni napravi
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, izberite datoteko, pritisnite
izberite napravo.
, ter nato
• Podprte datoteke so lahko odvisne od naprav, ki so povezane kot medijski
predvajalnik.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
Upravljanje vsebine na spletnem strežniku za shranjevanje
Izberite spletni strežnik za shranjevanje in nato odprite in upravljajte datoteke.
Skupinska igra
S tem programom delite slike, dokumente in glasbo z drugimi napravami, ki so povezani v isto
omrežje Wi-Fi.
Pritisnite Skupinska igra zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Skupna raba datotek
1 Pritisnite Dostop do slik, Skupna raba dokumenta ali Souporaba glasbe, izberite datoteke
za skupno rabo in pritisnite Končano.
2 Vnesite kodo PIN in pritisnite Kon.
Včlanitev v drugo skupino Group Play
V razdelku Pridruži se pritisnite drugo napravo, vnesite kodo PIN in pritisnite V redu.
62
Splet in omrežje
NFC
Vaša naprava vam omogoča branje oznak s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo
podatke o izdelkih. To funkcijo lahko prav tako uporabljate za plačilo in nakup vstopnic za
potniški promet ali dogodke, po prenosu potrebnih aplikacij.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, da ne poškodujete
antene NFC.
Če je zaslon zaklenjen, vaša naprava ne bo brala oznak NFC ali sprejemala podatkov.
Če želite vključiti funkcijo NFC, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več nastavitev →
NFC. Povlecite drsnik NFC v desno.
Branje podatkov iz oznake NFC
Postavite napravo v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo oznake z oznake.
Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.
Z zadnjim delom naprave se dotaknite bralnika kartic NFC.
Pošiljanje podatkov prek Android Beam
Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave,
ki omogočajo NFC.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več nastavitev → NFC. Povlecite drsnik Android
Beam v desno.
Izberite element, z zadnjo stranjo naprave se dotaknite zadnjega dela druge naprave, ter nato
pritisnite zaslon vaše naprave.
63
Splet in omrežje
S Beam
S to funkcijo pošljite podatke, kot so glasba, videoposnetki, slike in dokumenti.
Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitenih podatkov. V nasprotnem primeru
lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne
probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več nastavitev → S Beam. Povlecite drsnik S Beam
v desno.
Izberite datoteko, z zadnjo stranjo naprave se dotaknite zadnjega dela druge naprave, ter nato
pritisnite zaslon vaše naprave.
Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
64
Mediji
Predvajalnik glasbe
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Predvajalnik glasbe na zaslonu z aplikacijami.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Za prilagoditev glasnosti.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Vključite mešanje.
Odprite Music square.
Odprite seznam predvajanja.
Izberite zvočni učinek.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
65
Mediji
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja
Da trenutno predvajano pesem nastavite za melodijo zvonjenja, pritisnite
Melodija zvonjenja telefona.
→ Nastavi kot →
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
→ Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in
Pritisnite Seznami predvajanja in nato
pritisnite V redu. Pritisnite Dodaj glasbo, izberite pesmi, ki jih želite vključiti, ter nato pritisnite
Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
→ Posodobitev knjižnice.
glasbe. Ko dodate glasbo pritisnite Glasbeni kotiček →
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali pa povlecite s prstom, da izberete
več celic.
Kamera
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jo posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 72)
Pritisnite Kamera na zaslonu z aplikacijami.
Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
66
Mediji
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za
ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite
.
Označuje shrambo, ki
je v uporabi.
Preklopite med
sprednjo in zadnjo
kamero.
Preklopite med
načinoma za fotografije
in videoposnetke.
Spremenite nastavitve
bliskavice.
Spremenite način
fotografiranja.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
Odprite pregledovalnik
slik, če želite prikazati
fotografije.
Spremenite nastavitve
kamere.
Scenski način
V naprej določene nastavitve olajšajo fotografiranje v načinu pokaži-in-posnemi.
Pritisnite
→ Način prizorišča.
• Portret: te nastavitve uporabite kadar fotografirate drugo osebo.
• Pokrajina: s to nastavitvijo fotografirate modro nebo in pokrajine z bogatimi barvami.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Zabava/znotraj: te nastavitve uporabite za dobro razsvetljene scene v zaprtih prostorih.
• Plaža/sneg: te nastavitve uporabite za dobro razsvetljene scene v zaprtih prostorih ali
sončne zunanje scene.
• Sončni zahod: te nastavitve uporabite za žive barve in močnejše kontraste.
• Zora: te nastavitve uporabite za nežne barve.
67
Mediji
• Jesenska barva: te nastavitve uporabite za rdeče obarvano ozadje.
• Besedilo: te nastavitve uporabite za knjige ali posterje.
• Sveča: te nastavitve uporabite za močno svetlobo na temnem ozadju.
• Ognjemet: to nastavitev uporabite za visokokontrastne prizore.
• Osvetlitev: to nastavitev uporabite, če je za motivom močna svetloba.
• Noč: to nastavitev uporabite za fotografiranje v temnejših pogojih.
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite
→ Snemalni način.
• Posamezen posnetek: posnemite posamezen posnetek.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Neposredno.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi.
• Posn. nasmeška: posnemite fotografijo, ko kamera čaka, da se oseba nasmehne.
• Strip: fotografija bo videti kot risba.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite
→ Snemalni način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v katerokoli smer. Ko se modri okvir poravna z iskalnikom
pogleda, fotoaparat samodejno posname fotografije v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, ponovno pritisnite
.
68
Mediji
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pomaknite stikalo za fotografiranje na stikalo za snemanje videoposnetkov, ter nato pritisnite
, da posnamete videoposnetek. Za pričetek snemanje, pritisnite .
• V načinu videoposnetka ročna izostritev ni možna.
• Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
Snemalni način
Preklopite med
sprednjo in zadnjo
kamero.
Označuje shrambo, ki
je v uporabi.
Spremenite nastavitve
bliskavice.
Preklopite med
načinoma za fotografije
in videoposnetke.
Spremenite snemalni
način.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
Odprite video
predvajalnik za
predvajanje
videoposnetkov.
Spremenite nastavitve
kamere.
69
Mediji
Pritisnite
, da spremenite način snemanja.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omej. za MMS: uporabite ta način, da zmanjšate kvaliteto posnetka, ki ga želite poslati preko
sporočila.
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
• Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje
videa.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
Pritisnite za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse nastavitve niso na voljo v načinu
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
70
Mediji
• Uredi bližnjice: preuredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
• Oznaka GPS: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Avtoportret: naredite posnetek samega sebe.
• Snemanje sebe: posnemite videoposnetek samega sebe.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Snemalni način: spremenite način fotografiranja.
• Snemalni način: spremenite snemalni način.
• Učinki: izberite med različnimi učinki, ki so na voljo.
• Način prizorišča: spreminjanje načina prizorišča.
• Vrednost osvetlitve: spremeni vrednost osvetlitve. to določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Način ostrenja: izbere način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Ločljivost: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več
spomina.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
71
Mediji
• Merjenje: izberite način merjenja. To dola kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe
na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak.
• Slikanje z uporabo glasu: nastavite kamero na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Kakovost slike: nastavi raven kakovosti fotografij. Fotografije višje kakovosti zasedejo več
pomnilniškega prostora.
• Kakovost videa: nastavite nivo kvalitete za videoposnetke.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Uredi bližnjice.
Dotaknite se možnosti in jo pridržite, ter jo povlecite na mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu z aplikacijami.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
72
Mediji
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko, se
samodejno ustvari mapa s prenesenimi datotekami, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob
posnetku zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Ogled slik z funkcijo gibanja
Uporabite funkcijo gibanja, da usposobite funkcijo z določenim gibanjem.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Gibanje, povlecite drsnik Gibanje v desno, ter nato s
kljukicami izberite funkcije.
Če želite prenehati uporabljati funkcijo gibanja, povlecite drsnik Gibanje v levo.
Za nastavitev občutljivosti posamezne funkcije gibanja, pritisnite Nastavitve občutljivosti,
izberite funkcijo in nato uporabite prilagoditveni drsnik.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
.
ikono. Izberite video, ki ga želite gledati, in pritisnite
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Oznaka obraza: registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.
73
Mediji
• Označi prijatelja: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak.
• Dodaj vremensko oznako: dodajte vremensko oznako.
• Kopiraj v odložišče: kopira v odložišče.
• Zavrti v levo: zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: s spreminjanjem velikosti modrega okvirja obreže sliko in jo shrani vanj.
• Uredi: zažene aplikacijo Photo editor.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Tiskanje: natisni preko USB Wi-Fi povezave. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi
Samsungovimi tiskalniki.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Iskanje naprav v bližini: poišče naprave, v katerih je omogočeno skupno rabo medijev.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
pošljete drugim osebam.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
74
Mediji
Video predvajal.
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video predvajal. na zaslonu z aplikacijami.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Za prilagoditev
glasnosti.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik naprej.
Spremenite razmerje
slike.
Spremenite velikost
video zaslona.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite video posnetke s kljukico, ter nato pritisnite Izbriši.
Souporaba videoposnetkov
→ Souporaba preko, izberite video posnetke s kljukico, pritisnite Končano, in
Pritisnite
izberite način deljenja.
75
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v pokrajinski položaj.
Dodajte
videoposnetke na
seznam predvajanja.
Poišči
videoposnetke.
Premor ali
nadaljevanje
predvajanja.
Pošljite URL drugim.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Zavrtite zaslon
pokončno.
Spremenite
kakovost zaslona.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Izberite vaš račun in pritisnite
ter pritisnite .
, izberite videoposnetek, vnesite informacije za videoposnetek,
76
Mediji
FM radio
Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti
slušalke, ki delujejo kot radijska antena.
Pritisnite FM radio na zaslonu z aplikacijami.
Poslušanje FM radia
Preden zaženete FM Radio, v napravo vstavite slušalke.
Prvič, FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Pritisnite
pritisnite
, da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
, da se vrnete na zaslon FM radia.
Posnemite pesem iz FM radia.
Za prilagoditev glasnosti.
Dostop do storitev za trenutno
postajo.
Vključite in izključite radio FM.
Natančno nastavite frekvenco.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
77
Mediji
Iskanje radio postaj
→ Preišči, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani
Pritisnite
radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite
radia.
, da se vrnete na zaslon FM
Dodajanje skladb na seznam priljubljenih
Poiščite želeno radijsko postajo in pritisnite
, da postajo dodate na seznam priljubljenih.
78
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Namesti. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
→ Moji programi, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
izbrisati, ter pritisnite Odstrani.
79
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite www.samsungapps.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Če račun Samsung ni registriran, ga ustvarite po navodilih na zaslonu. Za končanje procesa
naročila preberite pogoje in določila, te nato pritisnite Sprejmi za njihovo sprejetje.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
za izbiro kategorije.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Pridobi.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
S Suggest
Uporabite aplikacijo za iskanje in prenos najnovejših aplikacij, ki jih je predlagal Samsung.
Pritisnite S Suggest na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
80
Aplikacije in medijske trgovine
Game Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop do iger.
Pritisnite Game Hub na zaslonu aplikacij.
Pomaknite se levo ali desno ter izberite igro za prenos s storitve Samsung Apps.
81
Pripomočki
S Memo
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje opombe s slikami ali glasovnimi posnetki.
Pritisnite S Memo na zaslonu z aplikacijami.
Sestavljanje opomb
Zapišite ali narišite opombo.
Razveljavi in uveljavi zadnji ukaz.
Preklop v način ogleda.
Skrije orodno vrstico.
Vstavite opombo.
Izbrišite ročno napisano opombo.
Trenutni opombi pripnite še eno
stran.
Ko sestavljate opombo, znova tapnite
in spremenite vrsto pisala, debelino pisala in barvo.
Ko brišete ročno sestavljeno opombo, znova tapnite
počistite celotno stran.
82
in spremenite velikost radirke ali
Pripomočki
Spremenite vrsto pisala.
Spremenite debelino črte.
Spremenite barvo pisala.
Ogled več barv. Nastavite
prozornost označevalnika.
→ Spremeni ozadje.
Če želite spremeniti ozadje pritisnite
Vstavljanje slik ali snemanje glasu
Pritisnite
za vnos večpredstavnostnih datotek. Da vstavite glasovni posnetek pritisnite .
Označite opombo kot
pomembno.
Ustvarite posnetek glasu za
vstavljanje.
Vstavite večpredstavnostno
datoteko.
Brskanje po opombah
Pomikajte se gor in dol, da drsite po sličicah opomb.
→ Poišči.
Če želite poiskati opombo, tapnite
Če želite brisati opombe, tapnite
→ Izbriši.
Če želite razvrstiti opombe po datumu, naslovu, besedilu ali drugače, tapnite
Da spremenite način prikaza, pritisnite
→ Pregled po seznamu.
Če želite ustvariti opombo z uvozom datoteke, pritisnite
→ Uvoz beležk S Memo.
Za sinhroniziranje opomb z Google Dokumenti ali storitvijo Evernote pritisnite
Sinhroniziraj.
Da ustvarite mapo pritisnite
→ Uredi po.
→ Ustvari mapo.
83
→
Pripomočki
Če želite premakniti opombe v drugo mapo, tapnite
Če želite kopirati opombe, tapnite
→ Premakni.
→ Kopiraj.
→ Nastavitve.
Za spreminjanje nastavitev S Memo pritisnite
→ Vodnik.
Če si želite ogledati vadnico za S Memo, pritisnite
Ogled opombe
Pritisnite sličico opombe, da jo odprete.
Če želite opombo poslati drugim, tapnite
→ Souporaba preko.
→ Izvozi.
Če želite shraniti opombo kot slikovno datoteko ali datoteko PDF, tapnite
→ Ustvari dogodek.
Za shranjevanje opomb kot dogodek pritisnite
Če želite nastaviti opombo kot pripomoček ali ozadje domačega zaslona, tapnite
kot.
Za tiskanje opombe prek USB ali povezave z omrežjem Wi-Fi, pritisnite
naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
→ Nastavi
→ Tiskanje. Vaša
Za urejanje opombe pritisnite zaslon.
Za predvajanje glasovnega posnetka pritisnite
.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu z aplikacijami.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Quick add: ustvari nov dogodek ali opravilo iz beležke. Ta funkcija je na voljo v angleščini in
korejščini.
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
84
Pripomočki
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobnosti dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat
se naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Pripnite opombo iz S Memo. Pritisnite Beležke, sestavite opombo ali izberite že obstoječo
opombo.
Pripnite sliko. Pritisnite Slike, nato fotografirajte ali izberite že obstoječo fotografijo.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu Applications pritisnite Nastavitve → Google v razdelku Računi → račun Google in
potrdite polje Sinhronizacija Koledar. Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu z aplikacijami
→ Sinhroniziraj.
pritisnite S Planner →
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil pritisnite
račun Google in pritisnite Končano.
85
→ Nastavitve → Koledarji izberite
Pripomočki
Spreminjanje vrste koledarja
Pritisnite in nato eno izmed različnih vrst koledarjev, vključno z letom, mesecem, tednom in
drugo. Vrsto koledarja lahko spremenite tudi z gibom, tako imenovanim uščipom. Na primer,
z uščipom spremenite mesečni koledar na letni koledar, ravno obraten gib pa bo letni koledar
spremenil nazaj v mesečni koledar.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
→ Poišči in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Brisanje dogodkov
→ Izbriši.
Izberite datum ali dogodek in nato pritisnite
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Souporaba preko, ter nato izberite način deljenja.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite storitev Dropbox na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite Start, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
→
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite
Other files.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da odprete datoteko v storitvi Dropbox, pritisnite , ter nato izberite datoteko. Med ogledom
datoteke, pritisnite Favorite, da jo dodate na seznam priljubljenih.
Da oprete priljubljene datoteke, pritisnite
.
86
Pripomočki
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje nastavitev in podatkov
programa z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Pritisnite Nastavitve → Cloud na zaslonu z aplikacijami.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Pritisnite Varnos. kopiranje naprave, da naredite varnostno kopijo ali obnovite podatke na
vašem računu Samsung.
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Če račun ni nastavljen, pritisnite Nastavi račun in nato vnesite račun Dropbox. Če želite končati
nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
87
Pripomočki
Ura
Uporabite to aplikacijo za nastavitev budilke, pregled ure v katerikoli lokaciji na svetu, merjenje
trajanja dogodka, nastavitev časovnika ali uporabe kot namizne ure.
Pritisnite aplikacijo Ura na zaslonu z aplikacijami.
Vklopite ali izklopite to budilko.
Opozorilo
Nastavljanje opozoril
Pritisnite Ustvari alarm, nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm
ponovi in nato pritisnite Shrani.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas vklopa opozorila pred vnaprej določenim časom.
88
Pripomočki
Izključitev alarmov
Povlecite iz velikega kroga, da ustavite opozorilo. Povlecite
ponovitev opozorila čez določen čas.
iz velikega kroga, da vklopite
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Ustvarjanje ur
Pritisnite Dodaj mesto, nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite
→ Izbriši, izberite ure in nato pritisnite Izbriši.
Štoparica
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ponastavi, da počistite čase zabeleženih krogov.
Časovnik
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Namizna ura
Pritisnite
za celozaslonski način.
89
Pripomočki
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu z aplikacijami.
Če želite uporabiti znanstveno kalkulator obrnite napravo v ležeč položaj. Če je Vrtenje zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
onemogočeno, pritisnite
Za ogled zgodovine računala pritisnite
Da počistite zgodovino pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ Počisti zgodovino.
Da spremenite velikost znakov pritisnite
→ Velikost besedila.
Snemalnik zvoka
Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu z aplikacijami.
Snemanje govornih beležk
Pritisnite
Pritisnite
, da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon, ki se nahaja na dnu naprave.
, da zaustavite snemanje. Pritisnite , da končate s snemanjem.
Potekli čas snemanja.
Začnite snemati.
Prikažite seznam govornih beležk.
90
Pripomočki
Predvajanje govorne beležke
Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
• : prilagodi hitrost predvajanja.
• : obreže govorno beležko.
• : glasnost prilagodite tako, da tablico za glasnost povlečete gor ali dol.
• : prekini predvajanje.
• : ustavi predvajanje.
→ Souporaba preko, izberite govorno
Če želite poslati govorno beležko drugim, pritisnite
beležko, pritisnite Končano in izberite način deljenja.
Urejanje govornih beležk
V seznamu govornih beležk pritisnite
in izberite eno izmed sledečega:
• Souporaba preko: izberite govorne beležke, ki jih želite poslati, nato izberite način deljenja.
• Izbriši: izberite glasovno beležko, ki jo želite izbrisati.
• Nastavitve: spremenite nastavitve glasovnega snemanja.
• Končaj: zaprite snemalnik zvoka.
S Voice
S to aplikacijo lahko z glasom pokličete številko, pošljete sporočilo, napišete beležko in več.
Pritisnite S Voice na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Odpri glasbo
• Zaženi računalo
• Pokliči Lulu na mobilni telefon
• Pokliči Lulu na službeni telefon
• Preveri urnik
91
Pripomočki
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu z aplikacijami.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Lahko tudi tapnete , izgovorite ključno
besedo in izberete eno izmed predlaganih izpisanih besed.
Če od aplikacij ni prikazanih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate iskanja.
Obseg iskanja
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
92
→ Nastavitve → Iskanje v telefonu, ter
Pripomočki
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Asistent Google.
storitev Google Now, pritisnite
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor. Izberite
eno izmed prikazanih ključnih besed.
Moje Datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje Datoteke na zaslonu z aplikacijami.
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite
v korenski imenik pritisnite .
93
. Če se želite vrniti
Pripomočki
V mapi pritisnite
in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Izberi vse: da vsem datotekam nastavite isto možnost istočasno, izberite vse datoteke na
enkrat.
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Poišči: iskanje datotek.
• Prikaži po: spremeni način pogleda.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da si ogledate prenose datotek s spleta pritisnite Internetni prenosi, ali pritisnite Drugi prenosi,
da si ogledate datoteke prenesene iz drugih aplikacij, kot so E-pošta.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
94
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščite kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Pritisnite , vpišite naslov in nato pritisnite . Izberite lokacijo za ogled podrobnih lokacijskih
informacij. Če želite poiskati bližnje lokacije, pritisnite .
Ko najdete lokacijo, pritisnite
in uporabite eno od naslednjih funkcij:
• Počisti zemljevid: počisti zemljevid.
• Omogoči dostop brez pov.: shranite zemljevid določenega območja za ogled brez
povezave.
• Navodila: poiščite navodila za pot do najdene lokacije.
• Sloji: prikaže več slojev, vključno s satelitsko sliko, prometnimi informacijami ter drugim.
• Nastavitve: spremenite nastavitve zemljevida.
• Pomoč: oglejte si informacije o uporabi zemljevida.
Za ogled trenutne lokacije pritisnite
.
95
Potovanja in lokalno
Prejemanje napotkov za pot do kraja
1 Pritisnite
2 Pritisnite
.
ter nato izberite metodo za vnos začetnega in ciljnega kraja:
• Moja trenutna lokacija: uporabite trenutno lokacijo za začetni kraj.
• Stiki: izberite iz seznama stikov.
• Prikaži na zemljevidu: točno določite lokacijo s tapom na zemljevid.
• Moja mesta: izberite s seznama priljubljenih krajev.
3 Izberite način potovanja, kot na primer vožnja z avtomobilom, javni prevoz ali pešačenje, ter
tano pritisnite PRIDOBI NAVODILA.
4 Izberite eno od prikazanih poti in nato pritisnite POGLED ZEMLJEVIDA za ogled
podrobnosti.
Lokalno
S to aplikacijo poiščite bližnje restavracije, banke, avtobusna postajališča in drugo.
Pritisnite Lokalno na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo krajev, ter nato kraj s seznama rezultatov iskanja.
• Zemljevid: natančno določite kraj na zemljevidu.
• Navodila: poiščite pot do kraja.
• Klic: pokličite telefonsko številko kraja.
→ Dodajanje iskalnika v seznamu kategorij,
Če želite dodatki kategorijo krajev, pritisnite
vpišite ključno besedo v tekstovno polje za iskanje.
96
Potovanja in lokalno
Navigacija
Uporabite to aplikacijo za iskanje poti do kraja.
Pritisnite Navigacija na zaslonu aplikacij.
• Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko
razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet
in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa
varnostna opozorila in predpise.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Vnesite cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
• Izgovorite ciljni naslov.
• Vpišite ciljni naslov.
• Izberite ciljni naslov iz imenika.
• Izberite cilj s seznama območij z zvezdico.
Ko je pot najdena, sledite navodilom na zaslonu za navigacijo do cilja.
97
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
spanjem.
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med
V načinu varčevanja energije naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi.
V tem primeru, naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako
nastavili. S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti
dodatne stroške, nastavite možnost na Vedno.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
da vključite funkcijo.
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju,
98
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct dve napravi neposredno poveže prek omrežja Wi-Fi brez vmesne dostopne točke.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Poraba podatkov
Sledite vaši porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavi omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe
podatkov.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: nastavite napravo, da samodejno sinhronizira stike,
koledar, e-pošto, zaznamke in slikovne podatke za družabna omrežja.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: najdite in uporabite mobilno omrežje druge naprave.
Več nastavitev
Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.
99
Nastavitve
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem,
kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
Upor.tel. kot modem in mob.DT
• Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za
souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
omrežja Wi-Fi.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalnikom prek USB-ja.
Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalniki prek Bluetooth.
• Pomoč: spoznajte internet prek vmesnika USB, omrežja Wi-Fi in Bluetooth.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
NFC
• NFC: vključite funkcijo NFC za branje ali zapisovanje oznak NFC, ki vsebujejo informacije.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
100
Nastavitve
S Beam
Vključite funkcijo S Beam za pošiljanje podatkov, kot so glasba, videoposnetki, slike in dokumenti
na napravo, ki podpira NFC in Wi-Fi Direct.
Naprave v bližini
• Skupna raba datotek: vključite skupno rabo medijskih datotek in dovolite napravam, ki
podpirajo DLNA, dostop do medijskih datotek v vaši napravi.
• Vsebine v souporabi: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
• Ime naprave: vpišite ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Seznam dovoljenih naprav: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Seznam naprav brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop
do vaše naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenesi iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
AllShare Cast
Vključite funkcijo AllShare Cast in rabite vaše zaslone skupaj z drugimi.
Kies preko Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek omrežja Wi-Fi.
Način domačega zaslona
Izberite način domačega zaslona (osnovni ali enostaven).
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila bodo blokirana, ali dovolite obvestila za klice od izbranih stikov v načinu
blokiranja.
101
Nastavitve
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Zvonjenje naprave: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
• Vibriranje naprave: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Privzeta obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila,
zgrešeni klici in budilke.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
• Toni tipkovnice: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk na
tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Haptična povratna informacija: nastavite, da naprava vibrira ob dotiku tipk.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Priročni nasveti: nastavite napravo za odpiranje kontekstne strani na osnovi vaših
dejavnosti.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
102
Nastavitve
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Smart stay: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite ogled preostale življenjske dobe baterije.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Varčevanje z energijo procesorja: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih
virov.
• Varčevanje z energijo zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Barva ozadja: nastavite, da naprava zmanjša svetlost ozadja spleta.
• Izklopi haptične povratne informacije: nastavite, da naprava izključi vibriranje ob dotiku
tipk.
• Več o Načinu varčevanja z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
103
Nastavitve
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve funkcije GPS.
• Uporabi brezžična omrežja: če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite omrežje Wi-Fi in/ali
mobilna omrežja.
• Uporabi satelite GPS: nastavite uporabo satelitov GPS za iskanje vaše trenutne lokacije.
• Lokacija in iskanje Google: nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in
druge storitve Google.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona.
• Možnosti zaklenjenega zaslona: spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona. Te nastavitve
so uporabljene samo, če ste vključili zaklepanje z drsenjem.
– – Bližnjice: nastavite za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
– – Tekoči prikaz podatkov: nastavite za prikaz novi ali borznih informacij na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
104
Nastavitve
– – Ura: nastavite za prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
– – Dvojna ura: nastavite za prikaz dvojen ure na zaklenjenem zaslonu.
– – Vreme: nastavite prikaz vremenskih informacij na zaklenjenem zaslonu.
– – Besedilo s pomočjo: nastavite za prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
– – Hitri dostop do kamere: nastavite, da naprava zažene fotoaparat s tapom in držanjem
zaslona in zasukom naprave, ko je zaslon zaklenjen.
– – Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko
je zaslon zaklenjen.
– – Nastavite ukaz za bujenje: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo
S Voice ali izvršite določeno funkcijo.
• Podatki o lastniku: vpišite informacij, ki so prikazane na zaklenjenem zaslonu.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD:
– – Šifriraj: nastavite šifriranje datotek, pri shranjevanju v pomnilniško kartico.
– – Popolno šifriranje: nastavite šifriranje vseh datotek na pomnilniški kartici.
– – Izloči večpredstavnostne datoteke: nastavite šifriranje vseh datotek na pomnilniški
kartici, razen medijskih datotek.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
105
Nastavitve
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel),
ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Poišči mojo mob. sp. str.: odpre spletno mesto SamsungDive (www.samsungdive.com). Prek
spletnega mesta SamsungDive lahko izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno
napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: zaradi varnosti naprava privzeto skrije gesla. Nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: izberite za namestitev aplikacij iz katerega koli vira. Č to ni izbrano, lahko
prenašate samo aplikacije iz Trgovina Play.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
106
Nastavitve
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
• Pokončne vrste tipkovnice: spremenite postavitev tipkovnice.
• Jeziki vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila s kretnjo po tipkovnici.
• Drsanje tipkovnice: nastavite preklop med načini vnašanja besedila, z drsenjem prsta levo
ali desno po tipkovnici.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
107
Nastavitve
• Ročna pisava: prilagodite nastavitve načina ročne pisave, kot so čas prepoznavanja, debelina
pisala ali barva pisala.
• Napredno:
– – Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
– – Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
– – Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
– – Vibrir. ob pritisku tipke: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
– – Zvok ob pritisku tipke: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vodnik: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Prepoznavalec glasu
Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.
Glasovno iskanje
Za Samsungovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje možnosti:
• Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Open via the home key: nastavite, da se ob dvojnem pritisku gumba Domov zažene S Voice.
• Use location data: nastavite, da za rezultate iskanja glasu uporabite podatke o lokaciji.
• Hide offensive words: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
• Help: odpre informacije o pomoči za S Voice.
• About: ogled informacij o različici.
• Voice control: nastavi, da naprava prepoznava glasovne ukaze za upravljanje naprave.
Izberete lahko funkcije, ki jih želite upravljati z glasovnimi ukazi.
• Auto-start speaker: nastavite, da se ob klicanju s funkcijo S Voice samodejno vklopi zvočnik.
108
Nastavitve
• Show body of message: nastavite, da si v načinu vožnje ogledate besedilo novega prejetega
sporočila.
• Wake up command: nastavite, da se prepoznavanje glasu zažene po vnosu ukaza za
zbujanje, ko uporabljate S Voice.
• Wake up in lock screen: nastavite, da naprava prepozna ukaze za upravljanje naprave, ko je
zaslon zaklenjen.
• Set wake-up command: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S Voice ali
izvršite določeno funkcijo.
• Check missed events: nastavite, da preverite zgrešena sporočila ali dogodke, ko je zagnan
S Voice, tako da pritisnete gumb za slušalke.
• Home address: vnesite domači naslov, da bo funkcija za glasovne ukaze lahko uporabila
podatke o lokaciji.
• Log in to Facebook: z glasom vnesite podatke o računu Facebook.
• Log in to Twitter: z glasom vnesite podatke o računu Twitter.
Za Googlovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje možnosti:
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Zapis besedila v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s tapom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Način vožnje: vključite način vožnje, da naprava na glas prebere vsebino in za določanje
aplikacij, ki jih boste uporabljali v načinu vožnje.
109
Nastavitve
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Gibanje
Vključite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve za prepoznavanje gibanja.
• Neposreden klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
110
Nastavitve
• Dvakrat pritisnite za pomik na vrh: nastavite za premik na vrh seznama stikov ali
e-poštnega sporočila pri dvakratnem tapu naprave.
• Nagnite za povečavo: nastavite to možnost pri ogledovanju slik v Galerija ali brskanju po
spletu, če želite povečati ali pomanjšati slike, ko se dotaknete in držite dve točki s prstoma in
nato nagnete napravo naprej in nazaj.
• Pomaknite za premik ikone: nastavite, če želite premakniti element na drugo stran, ko
tapnete in držite element ter nato pomaknite napravo v levo ali v desno.
• Pomaknite za brskanje po slikah: nastavite, če se želite premikati po sliki s premikom
naprave v katerokoli smer pri povečavi slike.
• Stresite za posodobitev: za iskanje naprav Bluetooth stresite vašo napravo.
• Obrnite za utišanje/premor: nastavite to možnost, če želite izklopiti zvok za dohodne klice,
opozorila, glasbo in FM radio tako, da napravo položite obrnjeno navzdol.
• Nastavitve občutljivosti: prilagodite odzivni čas posameznega giba.
• Več o gibih: oglejte si vodnik za krmilne gibe.
Dodatek
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: nastavite napravo, da predvaja zvok, ko jo priključite v avtomobilsko ali
namizno priklopno postajo ali izključite iz njega.
• Izhodni način zvoka: nastavite, da naprava uporabi zvočnik priklopne postaje, ko je
priključena v avtomobilsko ali namizno priklopno postajo.
• Prikaz zaslona za domače namizje: nastavite, da naprava prikazuje namizno uro, ko je
priključena v avtomobilsko ali namizno priklopno postajo.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
111
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu pri
prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domač časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite, da se pri sukanju naprave tudi vmesnik samodejno
zasuka.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko
pritisnete tipko Domov.
– – Sprejem klicev z glasovnim ukazom: nastavite, da naprava sprejme ali zavrne dohodni
klic z glasovnim ukazom.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku gumba za vklop/
izklop.
112
Nastavitve
• Bližnjica za dostopnost: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če
pritisnite in zadržite gumb za vklop.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Zapis besedila v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s tapom .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
– – Način vožnje: vključite način vožnje, da naprava na glas prebere vsebino in za določanje
aplikacij, ki jih boste uporabljali v načinu vožnje.
• Izboljšava spletne dostopnosti: nastavite aplikacije, da namestijo spletne skripte, ki bodo
izboljšale dostopnost do njihove spletne vsebine.
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za tapkanje in držanje
zaslona.
Možnosti za razvijalce
Spremenite nastavitve za razvoj aplikacije.
• Geslo za varnostno kopiranje namizja: nastavite geslo za zaščito varnostne kopije vaših
podatkov.
• Ostani buden: nastavite zaslon, da ostane vključen med polnjenjem baterije.
• Zaščiti kartico SD: nastavite, če želite prejeti zahtevo za potrditev branja podatkov s
pomnilniške kartice.
• Razhroščevanje USB: aktivirajte način razhroščevanja USB za povezavo naprave z
računalnikom preko kabla USB.
• Dovoli izmišljene lokacije: omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v
storitev Location Manager za preizkušanje.
• Izberite program za odpravljanje napak: izberite aplikacije za razhroščevanje in preprečite
napake med zaustavitvijo razhroščevnaja.
113
Nastavitve
• Počakajte na iskalnik napak: nastavite blokado nalaganja želene aplikacije, dokler
razhroščevalnik ni pripravljen.
• Pokaži dotike: nastavite prikaz kazalca ob dotiku zaslona.
• Pokaži lokacijo kazalca: nastavite prikaz koordinat in sledi kazalca ob dotiku zaslona.
• Pokaži meje postavitve: nastavite prikaz meja.
• Pokaži posodobitve pogleda GPU: nastavite utripanje območij zaslona, kot so ta
posodobljena s strani GPU.
• Pokaži posodobitve zaslona: nastavite utripanje območij zaslona, kot so ta posodobljena.
• Merilo animacije okna: izberite hitrost odpiranja in zapiranje pojavnih oken.
• Merilo animacije prehoda: izberite hitrost preklopa med zasloni.
• Merilo trajanja animatorja: izberite čas prikazovanja pojavnih oken.
• Onemogoči prekrivanja strojne opreme: nastavite skrivanje prekrivanj strojne opreme.
• Vsili upodabljanje GPU: nastavite uporabo strojnega pospeševanja 2D grafike za izboljšanje
grafičnih zmogljivosti.
• Strogi način: nastavite, da zaslon naprave prične utripati ob dolgotrajnih operacijah.
• Pokaži uporabo procesorja: nastavite prikaz seznama vseh dejavnih procesov.
• Profil za upodabljanje GPU: nastavite pregled časa za čas upodabljanja GPU.
• Omogoči sledi: nastavite zajem sledi aplikacij in delovanja sistema.
• Ne ohrani dejavnosti: nastavite izhod iz zagnane aplikacije ob zagonu nove aplikacije.
• Omeji procese v ozadju: nastavite omejitev števila procesov, ki tečejo v ozadju.
• Pokaži vse ANR-je: nastavite napravo, da vas opozori na ne odzivanje aplikacij, ki tečejo v
ozadju.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
114
Odpravljanje težav
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:
• Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava
morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z
zaslonom na dotik.
• Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center
Samsung.
115
Odpravljanje težav
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo,
da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko
za vklop/izklop za 8-10 sekund. Naprava se samodejno izklopi in znova vklopi.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu
aplikacije pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na
tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse.
Klici so zavrnjeni
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z
omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
Dohodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Odhodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali je naprava vklopljena.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
116
Odpravljanje težav
Kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže
• Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
• Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
• Preverite, ali je za telefonsko številko stika morda nastavljena omejitev klicev.
Naprava piska, ikona baterije pa je prazna
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne polni pravilo ali pa se naprava izklopi
• Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in
poskusite znova napolniti baterijo.
• Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo
baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
117
Odpravljanje težav
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi Samsung dovolj razpoložljivega
pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o
napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah
Aplikacija FM radia v napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Brez priključenih
slušalk, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej
preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih
shranite.
Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno
postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste
napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.
Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah
Nekaterih glasbenih datotek v napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati.
Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
118
Odpravljanje težav
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s
katero želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies 2.0, Windows Media Player
10 ali novejši.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Če čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
119
Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske
opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 04/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising