Samsung | GT-I8910 | Samsung GT-I8910 Navodila za uporabo

I8910
Navodila za
uporabo
Uporaba
priročnika
ii
Najprej preberite tole!
Ko potrebujete informacije, navodila in
nasvete, da bi bolje spoznali svojo napravo,
imate na voljo več možnosti:
• sistem pomoči (v napravi) – naprava
vsebuje pomoč, do katere pridete tako,
da izberete Orodja → Pomoč. V večini
menijev lahko izberete tudi Možnosti →
Pomoč. Ta vgrajeni sistem pomoči, po
katerem lahko iščete, opisuje uporabo
različnih programov in funkcij.
• navodila za uporabo (v spletu) – na
Samsungovem spletnem mestu boste
našli navodila za uporabo v obliki zapisa
Adobe Acrobat (.pdf). Priročnik si lahko
ogledate v spletu ali ga prenesete in
natisnete, če vam je tako udobneje.
Navodila za uporabo vsebujejo napredne
nasvete za uporabo in več podrobnosti o
določenih funkcijah naprave.
Previdno – primeri, v katerih lahko
poškodujete pametni telefon ali
drugo opremo
Opomba – opombe, koristni
nasveti ali dodatne informacije
X
Glejte – strani s podobnimi
informacijami; na primer: X str. 12
(predstavlja »glejte stran 12«)
→
Sledi – vrstni red možnosti ali
menijev, ki jih morate izbrati za
izvedbo funkcije; na primer:
V menijskem načinu izberite
Sporočila → Novo sporočilo
(predstavlja Sporočila, ki mu sledi
Novo sporočilo)
[ ]
Oglati oklepaji – tipke na
pametnem telefonu; na primer:
[
] (predstavlja tipko za
Končaj/Vklop)
Ikone z navodili
Pred uporabo spoznajte ikone v tem
priročniku:
Opozorilo – primeri, v katerih
lahko poškodujete sebe ali druge
Uporaba priročnika
Za ogled datoteke morate imeti
nameščen program Adobe Reader ali
Adobe Acrobat – program Adobe Reader
si lahko brezplačno prenesete s
spletnega mesta podjetja Adobe
(www.adobe.com).
• kratki priročnik (natisnjen) – ta kratki
priročnik je oblikovan posebej za to, da
vas vodi skozi funkcije in možnosti
naprave. Vsebuje osnovne informacije o
napravi ter funkcije in nasvete za
sestavljanje naprave. Za teme, ki jih ta
priročnik ne pokriva, si oglejte vgrajeno
pomoč, kot je opisano zgoraj.
iii
Avtorske pravice in blagovne
znamke
Vse tehnologije in izdelki, ki so del te
naprave, pripadajo njihovim lastnikom:
Uporaba priročnika
• Ta izdelek vsebuje licenčno
programsko opremo
podjetja Symbian Ltd.
© 1998-2009. Symbian in
Symbian OS sta blagovni
znamki družbe Symbian
Ltd.
• Java™ je blagovna znamka družbe Sun
Microsystems, Inc.
• Bluetooth® je registrirana blagovna
znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
povsod po svetu Bluetooth QD ID:
B015049.
iv
• Windows Media Player® je registrirana
blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation.
• Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in
logotip Wi-Fi so registrirane blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• DivX® je registrirana
blagovna znamka družbe
DivX, Inc. z licenco.
O VIDEOPOSNETKU DIVX
O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA
ZAHTEVO
Če želite, da ta naprava, ki je potrjena za
DivX®, predvaja videoposnetke DivX na
zahtevo (VOD), jo morate registrirati.
Registracijsko kodo ustvarite tako, da v
napravi odprete meni za nastavitve in
poiščete možnost DivX VOD. Obiščite stran
vod.divx.com, kjer lahko s to kodo zaključite
postopek registracije in izveste več o vsebini
DivX VOD.
v
Uporaba priročnika
DivX® je digitalni video format, ki ga je
ustvarila družba DivX, Inc. Ta naprava je
uradno potrjena kot predvajalnik
videoposnetkov DivX. Več informacij in
programsko orodje za pretvarjanje svojih
datotek v videoposnetke DivX najdete na
strani www.divx.com. Naprave certificirane
za predvajanje DivX® videa v profilu mobilni
teater: Naprava je potrjena za predvajanje
videoposnetkov DivX® v ločljivosti do
640x480, vključno s prvovrstnimi vsebinami.
Vsebina
Privzete aplikacije na pametnem telefonu se
lahko razlikujejo glede na regijo ali operaterja.
Komunikacija ........................................... 2
Sporočila .................................................... 2
Dnevnik .................................................... 13
Predstavnost ......................................... 16
Galerija .................................................... 16
Brskalnik medijev ..................................... 17
Communities ............................................ 17
Radio ....................................................... 18
RealPlayer® ............................................ 19
Predvajalnik videoposnetkov ................... 20
Snemalnik ................................................ 20
PC Studio ................................................ 21
Lastna ustvarjalnost ............................. 22
Stiki .......................................................... 22
Koledar .................................................... 24
Quickoffice® ............................................ 25
Adobe® PDF ........................................... 26
Beležke .................................................... 27
Splet ....................................................... 28
Brskanje po spletni strani ........................ 29
Spreminjanje nastavitev brskalnika ......... 29
vi
Dodajanje zaznamkov ............................. 31
Uporaba zaznamka ................................. 31
Prenos datotek s spleta ........................... 31
Uporaba bralnika RSS ............................. 32
Povezovanje ........................................... 33
Dodatni programi .................................. 43
Kalkulator ................................................. 43
Ura ........................................................... 43
Pretvornik ................................................ 44
Podatki GPS ............................................ 46
Točke ....................................................... 47
Smart reader ............................................ 48
Slovar ...................................................... 49
Tiskanje v teku ......................................... 49
Kompas ................................................... 50
Poddaje ................................................... 51
Nadzorniki .............................................. 55
Nadzornik datotek .................................... 55
Nadzornik aplikacij ................................... 58
Zip ............................................................ 59
Nadzornik povezav .................................. 59
Nastavitve .............................................. 61
Osebne nastavitve ................................... 61
Nastavitve telefona .................................. 62
Upravitelj aplikacij .................................... 64
Nastavitve klicanja ................................... 64
Nastavitve povezovanja ........................... 65
Odpravljanje težav .................................. a
Kazalo ...................................................... e
vii
Vsebina
Dostopne točke ........................................ 33
Brezžično omrežje LAN (WLAN) ............. 34
Bluetooth ................................................. 35
USB ......................................................... 38
Povezan v DLNA ..................................... 40
RoadSync ................................................ 41
Samsung LBS .......................................... 52
Smart search ........................................... 53
Storitve mobilnega socialnega mreženja . 53
Komunikacija
Vaša naprava vam omogoča pošiljanje in
prejemanje več različnih
vrst sporočil prek mobilnih omrežij
in interneta.
Sporočila
Spoznajte funkcije sporočil. Navodila za
vnašanje besedila preberite v kratkem
priročniku.
Mape sporočil
Ko odprete funkcijo Sporočila, se prikaže
funkcija Novo sporočilo in seznam map:
• Prejeto: prejeta sporočila, razen e-poštnih
sporočil in sporočil v celici
• Nabiralnik: prejeta e-poštna sporočila;
ko ustvarite nabiralnik, bo tukaj izpisano
ime, ki ga določite; tukaj se bo prikazal
e-poštni račun vašega ponudnika storitev
• Poslano: zadnja poslana sporočila
• Osnutki: sporočila, ki jih še niste poslali
• V pošiljanju: začasno shranjena
sporočila, ki čakajo na pošiljanje
2
• Poroč. o dostavi: povratnice besedilnih
in večpredstavnostnih sporočil; preden
pošljete sporočilo, morate v možnostih
sporočil zahtevati povratnico
• Moje mape: predloge sporočil in
shranjena sporočila
Neprebrano pametno sporočilo
Neprebrano sporočilo storitve
Podatki, prejeti prek povezave
Bluetooth
Neznana vrsta sporočila
Stanje mape V pošiljanju
Neprebrano besedilno sporočilo
Ko ste zunaj območja signala ali niste
povezani z omrežjem oz. strežnikom
e-pošte, bodo sporočila ostala v mapi
V pošiljanju, dokler ponovno ne vzpostavite
povezave. Stanje mape V pošiljanju pove,
zakaj je sporočilo še vedno v njej:
Obvestilo o večpredstavnostnem
sporočilu
• Pošiljam: naprava vzpostavlja povezavo
in bo takoj poslala sporočilo.
Ikone v mapi Prejeto
V mapi Prejeto se poleg sporočil lahko
pojavijo naslednje ikone:
Ikona
Opis
Neprebrano večpredstavnostno
sporočilo
Komunikacija
• Sporočila, poslana prek brezžične
povezave Bluetooth, se ne shranijo v
mapah Osnutki ali Poslano.
• Za večpredstavnostno sporočilo, ki ga
pošljete na e-poštni naslov, morda ne
boste prejeli povratnice.
Ikona
Opis
3
Komunikacija
• Čaka: sporočilo čaka v vrsti za drugimi
sporočili in bo poslano čim prej.
• Pon. pošilj. ob uri: sporočilo ni bilo
poslano in bo poslano ob določeni uri.
• Preloženo: sporočilo bo poslano pozneje.
• Ni uspelo: naprava je večkrat poskušala
poslati sporočilo, vendar ji ni uspelo.
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Možnosti → Sporočila na kartici
SIM.
2. Izberite sporočilo → Možnosti → Kopiraj
→ Prejeto ali Moje mape.
Tako si lahko v napravi ogledate svoja
sporočila iz mape.
Besedilna sporočila
Večpredstavnostna sporočila
Navodila za pošiljanje in ogledovanje
besedilnih sporočil preberite v kratkem
priročniku.
Besedilna sporočila, ki so daljša od 160
znakov, bodo poslana v dveh ali več
sporočilih, kar lahko pomeni dodatne
stroške.
Prenos sporočil iz kartice SIM ali USIM
Če so sporočila shranjena na kartici SIM ali
USIM, jih morate kopirati v napravo, preden
si jih lahko ogledate.
4
Preden lahko začnete pošiljati
večpredstavnostna sporočila, morate določiti
dostopno točko.
Določanje dostopne točke
Izbrani ponudnik storitev vam morda lahko
prek pametnega sporočila posreduje
nastavitve dostopne točke. Če želite s
pametnim sporočilom samodejno nastaviti
dostopno točko, glejte »Shranjevanje
podatkov iz pametnih sporočil v napravo«.
X str. 12
Pošiljanje večpredstavnostnih
sporočil
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Novo sporočilo.
2. Izberite polje s ciljnim prejemnikom.
Stik izberete tako, da izberete
.
3. Vnesite telefonsko številko in izberite .
4. Izberite polje za vnos besedila.
5. Vnesite besedilo sporočila in izberite .
6. Izberite
→ vrsta predstavnosti →
predstavnostna datoteka.
7. Sporočilo pošljete tako, da izberete .
Urejanje večpredstavnostnih sporočil
Večpredstavnostno sporočilo lahko uredite,
preden ga pošljete:
• Če želite glavi sporočila dodati polje,
izberite Možnosti → Naslovna polja v
sporočil. → vrsta polja → V redu.
• Če želite spremeniti postavitev sporočila,
izberite Možnosti → Besedilo je zadnje
ali Najprej vstavi besedilo.
• Če želite odstraniti element, izberite
Možnosti → Odstrani → element.
Strani lahko dodajate slike, zvoke ali
videoposnetke, vendar samo eno vrsto
predstavnosti na stran.
Ogled večpredstavnostnih sporočil
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Prejeto.
2. Izberite sporočilo.
5
Komunikacija
Če želite ročno nastaviti dostopno točko:
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve
→ Povezovanje → Cilji → Večpredst.
spor..
2. Izberite Možnosti → Nova dostopna
točka.
3. Možnosti dostopne točke nastavite po
navodilih svojega ponudnika storitev.
Poslušanje glasovnega predala
E-poštna sporočila
Če številko glasovnega predala nastavi
ponudnik storitev, se za dostop do njega na
zaslonu za klicanje dotaknite in držite 1.
Preden lahko začnete pošiljati in prejemati
e-poštna sporočila, morate ustvariti
nabiralnik.
Če številka glasovnega predala ni
predhodno nastavljena ali jo želite
spremeniti:
Ustvarjanje nabiralnika
Komunikacija
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Pred. za klice.
2. Če spremenite številko glasovnega
predala, izberite Možnosti → Spremeni
številko.
3. Izberite polje za vnos.
4. Vnesite številko glasovnega predala
svojega ponudnika storitev in izberite .
5. Izberite V redu.
Zdaj lahko do glasovnega predala na
zaslonu za klicanje dostopate tako, da se
dotaknete in držite 1.
6
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Možnosti → Nastavitve → E-pošta.
2. Izberite Nabiralniki.
3. Izberite Možnosti → Nov nabiralnik.
4. Izberite Začni, da zaženete čarovnika za
nastavitev nabiralnika, in sledite
navodilom na zaslonu.
Nov nabiralnik se bo samodejno prikazal v
mapi Sporočila. Če želite zamenjati trenutni
nabiralnik, se vrnite v e-poštne nastavitve in
v polju Nabiralnik v uporabi izberite drug
nabiralnik.
Če uporabljate protokol POP3, se
nabiralnik ne bo samodejno posodobil, ko
boste vzpostavili povezavo. Če si želite
ogledati nova sporočila, prekinite
povezavo in jo ponovno vzpostavite.
Pošiljanje e-poštnih sporočil
Ogled e-poštnega sporočila
Ko odprete nabiralnik, si lahko ogledate
stara e-poštna sporočila ali vzpostavite
povezavo z e-poštnim strežnikom in si
ogledate nova. Ko prenesete e-poštna
sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez
povezave.
Komunikacija
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ e-poštni račun → .
2. Izberite polje s ciljnim prejemnikom.
Stik izberete tako, da izberete
.
3. Vnesite e-poštni naslov in izberite .
4. Izberite polje za vnos zadeve.
5. Vnesite zadevo in izberite .
6. Izberite polje za vnos besedila.
7. Vnesite besedilo sporočila in izberite .
8. Izberite
→ vrsta predstavnosti →
predstavnostna datoteka.
9. Sporočilo pošljete tako, da izberete .
Če niste povezani ali ste zunaj območja
signala, bo sporočilo ostalo v mapi
»V pošiljanju«, dokler ne vzpostavite
povezave ali najdete omrežja.
Če si želite ogledati nova sporočila ob
vzpostavljeni povezavi:
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ vaš nabiralnik.
2. Izberite Možnosti → Poveži.
3. Izberite Možnosti → Naloži e-pošto →
Novo ali Vse.
7
Če si želite ogledati nova sporočila brez
povezave:
1. Ponovite korake 1–3.
2. Izberite Možnosti → Prekini.
Ogled in shranjevanje e-poštnih prilog
Komunikacija
E-poštne priloge morda vsebujejo viruse,
ki lahko škodujejo napravi. Če želite
zaščititi svojo napravo, odpirajte le priloge
pošiljateljev, ki jim zaupate.
Če si želite ogledati prilogo:
1. V odprtem e-poštnem sporočilu izberite
Možnosti → Priloge.
2. Izberite prilogo.
Prilogo odpre ustrezna aplikacija.
Če želite shraniti prilogo:
1. V odprtem e-poštnem sporočilu izberite
Možnosti → Priloge.
2. Pomaknite se do priloge in izberite
Možnosti → Shrani.
8
Brisanje e-poštnih sporočil
E-poštno sporočilo lahko izbrišete samo iz
naprave ali naprave in e-poštnega strežnika.
Če želite izbrisati sporočilo samo iz naprave:
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ vaš nabiralnik.
2. Pomaknite se do e-pošte in izberite
Možnosti → Zbriši → Samo iz telefona.
Glava sporočila bo ostala v nabiralniku,
dokler sporočila ne izbrišete iz
e-poštnega strežnika.
Če želite sporočilo izbrisati iz naprave in
e-poštnega strežnika:
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ vaš nabiralnik.
2. Pomaknite se do e-poštnega sporočila in
izberite Možnosti → Zbriši → Telef. in
strežnika.
Če niste povezani, bodo sporočila iz
strežnika izbrisana, ko naslednjič
vzpostavite povezavo. Če uporabljate
protokol POP3, bodo izbrisana sporočila
odstranjena, ko boste prekinili povezavo z
nabiralnikom.
Pomenke lahko pošiljate in prejemate, če
vaš ponudnik storitev podpira to storitev.
Preden lahko začnete pošiljati in prejemati
pomenke, morate nastaviti strežnik.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri
nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nastavljanje strežnika
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Pomenki.
Komunikacija
Pomenki
2. Prikaže se pozivnik, ki vas vpraša, ali
želite določiti strežnik. Izberite Da (če se
pozivnik ne prikaže, izberite Možnosti →
Nastavitve → Strežniki → Možnosti →
Nov strežnik).
3. Možnosti strežnika nastavite v skladu z
navodili svojega ponudnika storitev.
Prijava v strežnik za pomenke
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Pomenki.
2. Če se naprava ne poskuša samodejno
prijaviti, izberite Možnosti → Prijava.
3. Vnesite uporabniški ID in geslo ter
izberite V redu.
4. Izberite Da, če se želite samodejno
prijaviti naslednjič, ko izberete možnost
Pomenki.
5. Izberite svoj ID in spremenite način,
kako vas bodo videli drugi stiki
pomenkov (če je treba).
9
6. Če se želite odjaviti, izberite Možnosti →
Odjava.
Začetek pogovora
Komunikacija
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Pomenki → Pogovori.
2. Izberite Možnosti → Nov pogovor →
Vnesi uporabniški ID.
3. Vnesite uporabniški ID in izberite
V redu.
4. Vnesite sporočilo in izberite Možnosti →
Pošlji.
5. Če želite končati pogovor, izberite
Možnosti → Končaj pogovor.
Sprejemanje vabil
Ko prejmete vabilo, izberite Pogovori →
vabilo → Možnosti → Pridruži se.
10
Dodajanje vizitk v imenik za pomenke
Podatke o vizitki lahko shranite tako, da med
pogovorom izberete Možnosti → Dodaj v
Imenik za pom. Prav tako lahko dodajate
podatke v imenik za pomenke tako, da
izberete Možnosti → Nova vizitka.
V imeniku za pomenke se lahko pojavijo
naslednje ikone:
Ikona
Opis
oseba je dosegljiva
oseba ni dosegljiva
oseba je blokirana
Če poleg vizitke ni nobene ikone, je oseba
neznana.
Zvočna sporočila
Sporočila v celici
Zvočna sporočila lahko pošiljate z
glasovnimi beležkami in zvočnimi posnetki.
Če želite posneti glasovno beležko ali zvočni
posnetek, glejte »Snemalnik«. X str. 20
Če vaš ponudnik storitev podpira to funkcijo,
se lahko naročite na sporočila v celici, ki
ponujajo samodejna obvestila in najnovejše
novice. Če želite izvedeti več o sporočilih v
celici, ki so na voljo, se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Pošiljanje zvočnih sporočil
Dodajanje tem sporočil v celici
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Možnosti → Sporočila v celici.
2. Izberite Možnosti → Tema → Dodaj
ročno.
3. Vnesite ime in številko teme in izberite
V redu.
Naročanje na sporočila v celici
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Možnosti → Sporočila v celici.
11
Komunikacija
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Možnosti → Ustvari sporočilo →
Zvočno sporočilo.
2. Če želite vstaviti obstoječ zvočni
posnetek, izberite Možnosti → Vstavi
zvočni posnetek → Iz Galerije → zvočni
posnetek.
3. Če želite posneti in vstaviti nov zvočni
posnetek, izberite , da začnete
snemati. Ko končate, izberite Ustavi.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete .
Komunikacija
2. Pomaknite se do teme in izberite
Možnosti → Naroči me.
Vaša naprava bo samodejno začela
prejemati nova sporočila.
3. Če želite preklicati naročnino, izberite
Možnosti → Prekliči naročnino.
2. Pomaknite se do teme in izberite
Možnosti → Označi.
3. Če želite ustaviti samodejno obveščanje,
izberite Možnosti → Odznači.
Nekatere nastavitve povezave lahko
blokirajo sporočila v celici. Za ustrezne
nastavitve povezave se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Naprava lahko prejema veliko različnih vrst
pametnih sporočil, vključno z vizitkami, toni
zvonjenja, dogodki v koledarju, zaznamki v
brskalniku in nastavitvami. Ponudnik storitev
vam lahko pošlje pametna sporočila, s
katerimi v svojo napravo prenesete
nastavitve.
Ogled teme sporočil v celici
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Možnosti → Sporočila v celici.
2. Izberite mapo s temo.
3. Izberite temo.
Nastavitev samodejnega obveščanja o
novih sporočilih v celici
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Možnosti → Sporočila v celici.
12
Pametna sporočila
Shranjevanje podatkov iz pametnih
sporočil v napravo
1. V menijskem načinu izberite Sporočila
→ Prejeto.
2. Izberite sporočilo.
3. Izberite Možnosti in shranite podatke ali
nastavitve v skladu z vrsto pametnega
sporočila.
Prav tako lahko prejmete e-poštno sporočilo,
ki vas obvesti, koliko novih e-poštnih
sporočil imate v oddaljenem nabiralniku.
Sporočila storitev
Potisna e-pošta
S programom RoadSync lahko prejemate
e-poštna sporočila, ki so prenesena z
vašega strežnika za e-pošto v vašo napravo.
Za več informacij glejte »RoadSync«.
X str. 41
Preberite, kako si lahko ogledate podatke v
dnevniku o klicih, paketni povezavi in drugih
dogodkih.
Zadnji klici
Ogledate si lahko dnevnik zadnjih
neodgovorjenih klicev, prejetih klicev in
klicanih številk ter ga tudi izbrišete.
Ogled dnevnika zadnjih klicev
Če si želite ogledati zadnje neodgovorjene
klice, prejete klice in klicane številke:
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Dnevnik → Zadnji klici.
2. Izberite vrsto klica.
Če želite poklicati številko iz dnevnika
klicev, se pomaknite do številke in
pritisnite [
].
13
Komunikacija
Od svojega ponudnika storitev lahko
prejmete tudi sporočila storitev, ki se
samodejno izbrišejo, ko poteče njihova
veljavnost. V mapi »Prejeto« si lahko
ogledate sporočila storitve (morda boste
morali prenesti sporočilo ponudnika
storitev). Za več informacij o sporočilih
storitev se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Dnevnik
Brisanje dnevnika zadnjih klicev
Izbrišete lahko vse dnevnike zadnjih klicev
naenkrat, en sam dnevnik klicev ali eno
številko v dnevniku.
Komunikacija
Če želite izbrisati vse dnevnike zadnjih
klicev:
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Dnevnik → Zadnji klici.
2. Izberite Možnosti → Zbriši zadnje klice.
3. Če želite odstranitev potrditi, izberite Da.
Če želite izbrisati en dnevnik klicev:
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Dnevnik → Zadnji klici → vrsta klica.
2. Izberite Možnosti → Počisti seznam.
3. Če želite odstranitev potrditi, izberite Da.
Če želite izbrisati eno številko v dnevniku:
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Dnevnik → Zadnji klici → vrsta klica.
14
2. Pomaknite se do številke in izberite
Možnosti → Zbriši.
3. Če želite odstranitev potrditi, izberite Da.
Trajanje klicev
Če si želite ogledati trajanje zadnjega klica,
klicane številke, prejetega klica ali vseh
klicev, v menijskem načinu izberite Orodja
→ Dnevnik → Trajanje klicev.
Paketna povezava
Če si želite ogledati količino poslanih in
prejetih paketnih podatkov, v menijskem
načinu izberite Orodja → Dnevnik →
Paketni prenos.
Dnevnik komunikacije
Ogledate si lahko podrobnosti komunikacije
in dnevnike filtrirate z dnevnikom
komunikacije.
Ogled dnevnika komunikacije
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Dnevnik.
2. Izberite
, da preklopite na dnevnik
komunikacije.
Filtriranje dnevnika dogodkov
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Dnevnik.
2. Izberite
, da preklopite na dnevnik
komunikacije.
3. Izberite Možnosti → Filter.
4. Izberite vrsto filtra.
Brisanje dnevnika komunikacije
Če želite za vedno izbrisati celotno vsebino
dnevnika:
Trajanje dnevnika
Čas, kako dolgo so komunikacijski dogodki
shranjeni v dnevniku, lahko spremenite.
Po tem času se dogodki samodejno
izbrišejo, da sprostijo pomnilnik.
Če želite nastaviti trajanje dnevnika:
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Dnevnik.
2. Izberite Možnosti → Nastavitve.
3. Izberite Trajanje dnevnika.
4. Izberite trajanje.
Če izberete Ni dnevnika, se v dnevnik ne
bodo shranili nobeni komunikacijski
dogodki.
15
Komunikacija
Nekateri dogodki, kot recimo besedilno
sporočilo, ki je razdeljeno na več delov,
bodo prikazani kot en dogodek.
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Dnevnik.
2. Izberite
, da preklopite na dnevnik
komunikacije.
3. Izberite Možnosti → Počisti dnevnik.
4. Za potrditev izberite Da.
Predstavnost
Spoznajte aplikacije predstavnosti v svoji
napravi: Galerija, Brskalnik medijev,
Communities, radio, RealPlayer, predvajalnik
videoposnetkov, snemalnik in PC studio.
Galerija
Vse svoje predstavnostne datoteke lahko
urejate v mapi »Galerija«.
Odpiranje predstavnostne
datoteke
1. V menijskem načinu izberite Galerija.
Predstavnostne datoteke se samodejno
razvrstijo po vrsti datoteke.
2. Izberite mapo s predstavnostjo →
predstavnostna datoteka.
Kopiranje ali premikanje datoteke
1. V menijskem načinu izberite Galerija.
2. Izberite mapo s predstavnostjo →
predstavnostna datoteka.
3. Izberite Možnosti → Razvrsti → Kopiraj
ali Premakni.
Datotek, zaščitenih z licencami, ne morete
premikati ali kopirati.
16
Urejanje slik
Communities
1. V menijskem načinu izberite Galerija →
Slike in vid. pos. → slika.
2. Izberite Možnosti → Uredi.
3. Izberite Možnosti → Dodaj učinek →
možnost.
Z aplikacijo Communities lahko na spletne
strani in spletne dnevnike nalagate
fotografije in videoposnetke in od njih
prejemate posodobitve strani.
Lahko si ogledate in kategorizirate
fotografije in videoposnetke.
1. V menijskem načinu izberite Predstavn.
→ Brsk. medijev.
2. Za ležeči pogled obrnite pametni telefon
v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → način pogleda, da
spremenite način pogleda.
4. Za ogled fotografij se pomikajte levo ali
desno.
Nagnite napravo v levo ali desno.
Fotografije se bodo samodejno
pomaknile v levo ali desno.
Ustvarjanje novega cilja
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ Communities.
2. Izberite Da za nastavitev prednostnih
seznamov.
3. Izberite Sprejmi (če je treba).
4. Izberite Možnosti → Nastavitve →
Preferenčni seznami.
5. Izberite spletna mesta in spletne
dnevnike ter nato izberite Shrani.
17
Predstavnost
Brskalnik medijev
To je na voljo le, če to podpira vaš
ponudnik storitev ali če je podprto v regiji.
Predstavnost
Nalaganje datoteke
Radio
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ Communities.
2. Pomaknite se do spletnega mesta ali
dnevnika.
3. Izberite Možnosti → Pošlji.
4. Izberite Pritisnite za dodajanje in
izberite fotografijo ali videoposnetek.
5. Izberite Možnosti → Pošlji.
6. Vnesite naslov fotografije ali
videoposnetka in izberite Pošlji.
Z radiem FM lahko poslušate svoje najljubše
postaje.
Fotografijo ali videoposnetek lahko v splet
naložite tudi iz Galerije ali takoj po
snemanju.
Poslušanje FM radia
1. V večnamenski vhod na pametnem
telefonu priključite slušalke.
2. V menijskem načinu izberite Predstavn.
→ Radio.
3. Za pomikanje v levo ali desno po
radijskih postajah, ki so na voljo, izberite
ali .
Sestavljanje seznama najljubših
radijskih postaj
Ko nastavite seznam postaj, lahko do njih
dostopate.
18
Shranjevanje radijskih postaj s
samodejnim iskanjem
Ročno shranjevanje radijskih postaj
1. Za dostop do želene radijske postaje
izberite Možnosti → Ročno iskanje in
vnesite frekvenco.
2. Izberite Možnosti → Shrani postajo.
3. Izberite prazno mesto.
4. Vnesite ime postaje in izberite V redu.
Z aplikacijo RealPlayer si lahko v napravi
ogledujete različne vrste predstavnostnih
datotek in pretočnih vsebin iz interneta.
RealPlayer podpira datoteke z naslednjimi
priponami: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi, in
wmv.
Predvajanje predstavnostne
datoteke z aplikacijo RealPlayer
1. V menijskem načinu izberite RealPlayer
→ Video posnetki ali Nazadnje predv..
2. Izberite predstavnostno datoteko.
Dodajanje internetne povezave za
pretakanje
1. V menijskem načinu izberite RealPlayer
→ Pov. za pretak..
2. Izberite Možnosti → Nova povezava →
lokacija pomnilnika (če je treba).
19
Predstavnost
1. Če želite dostopati do seznama postaj,
na radijskem zaslonu izberite .
2. Izberite Možnosti → Samodej. shrani
postaje.
3. Za potrditev izberite Da (tako boste
nadomestili vse obstoječe postaje).
RealPlayer®
3. Vnesite ime in spletni naslov in izberite
V redu.
Predvajanje pretočnih spletnih
vsebin z aplikacijo RealPlayer
Predstavnost
Ko s svojim spletnim brskalnikom odprete
povezavo pretočne spletne vsebine,
RealPlayer vsebino shrani v medpomnilnik
in jo predvaja. Nato lahko za nadzor
možnosti pretočnih vsebin uporabite tipke za
dotik in tipko za glasnost.
Če pri predvajanju videoposnetka
uporabljate visoko hitrost okvirjev ali bitov,
lahko predvajalnik RealPlayer zaustavi ali
preskoči predvajanje ali pa prikazuje
prekinjene slike. Če v ozadju deluje več
aplikacij, jih nekaj zaprite.
20
Predvajalnik videoposnetkov
Predvajate lahko video datoteke in datoteke
DivX vod.
1. V menijskem načinu izberite Predstavn.
→ Videopredv..
2. Izberite videoposnetek.
3. Predvajanje lahko nadzorujete z gumbi
na zaslonu.
Snemalnik
Snemate in predvajate lahko glasovne
beležke in zvočne posnetke.
Snemanje zvočnih posnetkov
1. V menijskem načinu izberite Predstavn.
→ Snemalnik.
2. Za začetek snemanja izberite .
3. Ko končate, izberite Ustavi.
Zvočni posnetek se samodejno shrani.
Namestitev programa PC Studio
1. V menijskem načinu izberite Predstavn.
→ Snemalnik.
2. Izberite Možnosti → Pojdi v Galerijo.
3. Izberite zvočni posnetek.
Predvajanje se začne samodejno.
4. Predvajanje lahko nadzorujete z gumbi
na zaslonu.
1. Vstavite CD PC Studio v računalnik, ki
podpira sistem Windows.
2. Izberite jezik za namestitveni program.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
PC Studio
PC Studio, ki je priložen na CD-ROMu PC
Studio, je program za sistem Windows, s
katerim lahko urejate osebne podatke in
sinhronizirate datoteke v svojo napravo.
Za več informacij namestite program in
preberite pomoč za PC Studio.
Med namestitvijo bo program samodejno
namestil potrebne gonilnike USB.
Uporaba programa Samsung PC
Studio
Če želite napravo povezati z računalnikom
prek programa Samsung PC Studio, morate
v njej spremeniti način USB (glejte
»Uporaba programa Samsung PC Studio«
X str. 39).
21
Predstavnost
Predvajanje zvočnih posnetkov
Lastna
ustvarjalnost
Naučite se urejati vizitke, dogodke v koledarju,
uporabljati Quickoffice, Adobe PDF in ustvarjati
beležke.
22
Stiki
Spoznajte uporabo vizitk in skupin za
shranjevanje osebnih podatkov, kot so
imena, telefonske številke in naslovi.
Kopiranje vizitk
Če želite kopirati vizitke iz ene lokacije
pomnilnika v drugo:
1. V menijskem načinu izberite Imenik.
2. Če želite prikazati vizitke na kartici SIM
ali USIM, izberite Možnosti →
Nastavitve → Prikazani imenik →
Kartica SIM → V redu.
3. Izberite Nazaj.
4. Pomaknite se do vizitke in izberite
Možnosti → Kopiraj → Pomnilnik telef.
ali Kartica SIM.
Nastavitev privzete številke ali
naslova
Nekatere vizitke lahko vsebujejo več številk
ali naslovov.
Če želite nastaviti eno številko ali en naslov
kot privzeto:
V menijskem načinu izberite Imenik.
Izberite vizitko v pomnilniku naprave.
Izberite Možnosti → Privzete.
Izberite privzeto vrsto.
Izberite številko ali naslov.
Ko končate, izberite Nazaj.
Dodeljevanje številk za hitro
klicanje vizitki
Številke za hitro klicanje lahko dodelite
največ osmim vizitkam (od 2 do 9); 1 je
rezervirana za hitro klicanje glasovnega
predala.
Lastna ustvarjalnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Če želite dodeliti številko za hitro klicanje:
1. V menijskem načinu izberite Imenik.
2. Izberite vizitko v pomnilniku naprave.
3. Pomaknite se do telefonske številke in
izberite Možnosti → Določi hitro
klicanje.
4. Izberite številko za hitro klicanje.
5. Izberite Določi.
6. Za aktiviranje številke za hitro klicanje
izberite Da.
Dodeljevanje tona zvonjenja
vizitki ali skupini
Ton zvonjenja lahko dodelite kateri koli vizitki
ali skupini.
1.
2.
3.
4.
V menijskem načinu izberite Imenik.
Izberite vizitko v pomnilniku naprave.
Izberite Možnosti → Ton zvonjenja.
Izberite ton zvonjenja.
23
Za posamezni stik bo naprava uporabila
ton zvonjenja, ki ste ga nazadnje dodelili
vizitki. Če na primer dodelite ton zvonjenja
skupini, nato pa drug ton zvonjenja vizitki
v isti skupini, bo naprava za klice tega
stika uporabljala ton zvonjenja, ki ste ga
dodelili vizitki.
Lastna ustvarjalnost
Ustvarjanje skupine vizitk
Ustvarite lahko skupino vizitk in pošiljate
sporočila celotni skupini.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
24
V menijskem načinu izberite Imenik.
Izberite
.
Izberite Možnosti → Nova skupina.
Vnesite ime in izberite V redu.
Izberite novo skupino.
Izberite Možnosti → Dodaj člane.
Izberite vsako vizitko, ki jo želite dodati.
Ko izberete vizitke, izberite V redu, da jih
shranite v skupino.
Sinhroniziranje imenika
Če želite imenik sinhronizirati s trenutnim
profilom za sinhronizacijo:
1. V menijskem načinu izberite Imenik.
2. Pomaknite se do vizitke v pomnilniku
naprave in izberite Možnosti →
Sinhronizacija → Začni.
3. Izberite profil za sinhronizacijo ali
ustvarite nov profil te vrste.
Koledar
S koledarjem lahko sledite sestankom,
opombam, obletnicam ali opravilom.
Spreminjanje pogleda koledarja
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Koledar.
2. Izberite Možnosti → Zamenjaj prikaz →
vrsta prikaza.
Ustavitev opozorila o dogodku
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Koledar.
2. Pomaknite se do datuma in izberite
Možnosti → Nov vnos → vrsta dogodka.
Sestanke in opravila lahko ustvarite tudi
iz pogleda koledarja, in sicer tako, da
izberete
in .
3. Izpolnite polja in prilagodite nastavitve za
svoj dogodek.
4. Ko končate, izberite Končano, da
shranite vnos.
Če za dogodek v koledarju nastavite
opozorilo, bo to zvonilo eno minuto ob
določenem času. Če želite ustaviti opozorilo,
izberite Ustavi.
V polju Sinhronizacija lahko določite, ali
naj bo vidnost dogodka Zasebna (videli
ga boste samo vi), Javna (videl ga bo
lahko vsakdo z dostopom do vaših
podatkov, potem ko jih boste
sinhronizirali)) ali Brez (brez
sinhronizacije).
Quickoffice®
Z aplikacijo Quickoffice si lahko v svoji
napravi ogledujete dokumente v programih
Word, Excel in PowerPoint. Če želite
ustvarjati in urejati datoteke Word, Excel in
PowerPoint, kupite licenco.
Ustvarjanje dokumenta
Quickoffice
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Quickoffice.
2. Izberite Nov dokument.
25
Lastna ustvarjalnost
Ustvarjanje dogodkov v koledarju
3. Izberite Dokument (Word), Delovni
zvezek (Excel) ali Predstavitev
(PowerPoint).
4. Ustvarite dokument in ga shranite.
Odpiranje dokumenta v
Quickoffice
Lastna ustvarjalnost
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Quickoffice.
2. Izberite pomnilnik.
3. Izberite dokument.
Posodabljanje aplikacije
Quickoffice
S Quickmanagerjem lahko prenašate
programske posodobitve, nove izdelke
Quickoffice ali posebne ponudbe.
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Quickoffice → Posodob. in
nadgradnje.
2. Izberite element Quickmanagerja.
26
Adobe® PDF
S programom Adobe PDF lahko odpirate in
si ogledujete dokumente PDF. Če želite
ustvarjati in urejati datoteke PDF, kupite
licenco.
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Adobe PDF.
2. Izberite pomnilnik.
3. Izberite datoteko.
4. Med pregledovanjem dokumenta izberite
Možnosti za dostop do naslednjih
možnosti:
Možnost Opis
Povečava poveča del dokumenta
Poišči
poišče besedilo
Pojdi na
preskoči na naslednjo stran
Beležke
S to možnostjo lahko ustvarjate besedilne
beležke in jih sinhronizirate z drugimi
napravami.
Ustvarjanje beležke
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Beležke.
2. Pomaknite se do beležke in izberite
Možnosti → Sinhronizacija → Začni.
3. Izberite profil za sinhronizacijo ali
ustvarite nov profil te vrste.
27
Lastna ustvarjalnost
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Beležke.
2. Izberite Možnosti → Nova beležka.
3. Izberite polje za vnos besedila.
4. Vnesite besedilo in izberite .
5. Ko vnesete besedilo, izberite Končano,
da shranite beležko.
Sinhroniziranje beležk z drugimi
napravami
Splet
S svojo napravo se lahko z vgrajenim
spletnim brskalnikom povežete v brezžično
omrežje. Če se želite povezati s spletom:
• se morate naročiti na brezžično omrežje,
ki podpira podatkovne klice
• morate vključiti podatkovne storitve za
svojo kartico SIM ali USIM
• morate pri svojem ponudniku storitev
pridobiti internetno dostopno točko
• morate določiti svoje spletne nastavitve
Vaša naprava je predhodno nastavljena za
dostop do brezžičnega omrežja. Če ne
morete vzpostaviti povezave s spletom, se
obrnite na svojega ponudnika storitev, da
prenesete nove nastavitve brskalnika.
28
Brskanje po spletni strani
• Če se v napravi prikaže napis »Ni dovolj
pomnilnika«, zaprite vse ostale
aplikacije, da sprostite pomnilnik in
ponovno zaženite brskalnik.
• Vsakič, ko boste vzpostavili kodirano
povezavo, se bo v napravi prikazal
indikator varnosti ( ).
Spreminjanje nastavitev
brskalnika
Na seznamu zaznamkov izberite Možnosti
→ Nastavitve.
Splošne nastavitve
• Dostopna točka: spremenite privzeto
dostopno točko
• Domača stran: določite svojo domačo
stran
• Seznam obisk. strani: vključite seznam
obiskanih strani
• Pristavek splet. naslova: nastavite
pogosto uporabljene pripone
• Varnostna opozorila: skrijte ali prikažite
varnostna opozorila
• Skript Java/ECMA: omogočite ali
onemogočite skripte
29
Splet
1. V menijskem načinu izberite Splet.
V napravi je prikazan seznam
zaznamkov in map.
2. Dostopanje do spletne strani:
• Izberite zaznamek ali mapo
• Izberite Možnosti → Pojdi na →
Nova spletna stran, vnesite spletni
naslov in izberite → Pojdi na
3. Če želite zapreti spletno povezavo,
izberite Možnosti → Možnosti spletnih
strani → Zapri.
Splet
• Nap. v skriptu Java/ECMA: omogočite
razvijalcu spletnih strani, da odpravi
napake v skriptih JavaScript in ECMA
prek sporočil o napakah in obvestilih,
zapisih v dnevniku ali prek obeh možnosti
• Odpri med nalaganjem: nastavite za
samodejno odpiranje progresivnih
datotek nalaganja
Nastavitve strani
• Naloži vsebino: izberite, ali želite med
brskanjem nalagati slike in ostale
predmete
• Privzeto kodiranje: če znaki v besedilu
niso prikazani pravilno, izberite drugo
glede na jezik trenutne strani
• Blokiraj pojavna okna: omogočite ali
blokirajte pojavna okna med brskanjem
• Samodejno osveževanje: nastavite, da
se med brskanjem spletne strani
samodejno osvežujejo
• Velikost pisave: določite velikost pisave,
ki bo uporabljena za spletne strani
30
Nastavitve zasebnosti
• Nedavno obiskane strani: omogočite ali
onemogočite samodejno zbiranje
zaznamkov
• Shranjevanje gesel: izberite Izključeno,
da shranite podatke, ki jih vnesete na
spletni strani in jih uporabite naslednjič,
ko odprete stran
• Piškotki: omogočite ali onemogočite
prejemanje in pošiljanje piškotkov
Nastavitve spletnih virov
• Samodejne posodobitve: nastavite, da
se spletni viri posodabljajo samodejno
• Dost. toč. za sam. posod.: nastavite
dostopno točko za posodabljanje spletnih
virov
• Posod. med gostovanjem: nastavite, da
se spletni viri posodabljajo med
gostovanjem
Dodajanje zaznamkov
Uporaba zaznamka
Med brskanjem lahko dostopate tudi do
zaznamkov (glejte »Dodajanje
zaznamkov«).
Izberite Možnosti → Pojdi na → Zaznamki
za dostop do:
Ikona
Opis
Mapa nazadnje obiskanih strani
Mapa, ki ste jo sami ustvarili
Ikona
Opis
Privzeta mapa
Zaznamek
Prenos datotek s spleta
Kadar prenašate datoteke s spleta, jih
naprava shrani v ustrezno mapo v galeriji.
Naprava na primer shrani prenesene slike v
mapi »Slike«.
Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko
vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali
napravo. Če želite zmanjšati tveganje,
prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim
zaupate.
Nekatere predstavnostne datoteke
vsebujejo sistem DRM (Digital Rights
Management), da zaščitijo avtorske
pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste
mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti
nekaterih datotek.
31
Splet
1. V menijskem načinu izberite Splet.
2. Izberite Možnosti → Možnosti
zaznamkov → Dodaj zaznamek.
3. Vnesite ime zaznamka, naslov in
dostopno točko, zaželena sta tudi
uporabniško ime in geslo.
4. Izberite Možnosti → Shrani.
Splet
Prenos aplikacij s spleta
Ustvarjanje novega vira
Prenos aplikacij vam omogoča enostaven in
hiter način nakupa mobilnih aplikacij. S to
storitvijo lahko kupite in prenesete razne
aplikacije neposredno, ne da bi morali
vsakič posebej iskati aplikacije. To je na
voljo le, če to podpira vaš ponudnik storitev
ali če je podprto v regiji.
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ Naloži.
2. Izberite Sprejmi.
3. Izberite Poveži → dostopna točka.
4. Izberite da.
5. Izberite kategorijo aplikacije.
6. Poiščite aplikacijo in jo prenesite
v napravo.
1. V menijskem načinu izberite Splet.
2. Izberite Možnosti → Pojdi na → Spletni
viri.
3. Izberite Možnosti → Možnosti spletnih
virov → Nov vir.
4. Vnesite naslov vira in spletni naslov.
5. Izberite Možnosti → Shrani.
Uporaba bralnika RSS
Uporabite bralnik RSS za dostop do
najnovejših novic in informacij na vaših
priljubljenih spletnih mestih.
32
Posodabljanje virov
1. V menijskem načinu izberite Splet.
2. Izberite Možnosti → Pojdi na → Spletni
viri.
3. Izberite vir in za posodobitev izberite .
Če želite posodobiti vse vire, izberite .
Branje virov RSS
1. V menijskem načinu izberite Splet.
2. Izberite Možnosti → Pojdi na → Spletni
viri.
3. Izberite vir, da ga preberete.
Povezovanje
Naučite se ustvarjati dostopne točke, se
povezati z brezžičnim omrežjem LAN in
prenašati podatke v svojo napravo in iz nje prek
brezžične povezave Bluetooth ali kablom za
prenos podatkov.
Dostopne točke
Vaša naprava podpira paketne podatkovne
povezave (omrežna storitev) in podatkovne
povezave WLAN. Za vzpostavitev
podatkovne povezave morate ustvariti
dostopno točko.
Pri svojem ponudniku storitev preverite,
katero vrsto dostopne točke potrebujete
za storitev, do katere želite dostopiti.
Glede razpoložljivosti in naročanja na
storitve paketnih podatkovnih povezav se
obrnite na ponudnika storitev.
Ustvarjanje dostopne točke za
paketne prenose
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve
→ Povezovanje → Cilji.
2. Izberite skupino dostopnih točk.
3. Izberite Možnosti → Nova dostopna
točka.
33
4. Če želite poiskati razpoložljiv način
povezave, izberite Da.
5. Izberite Paketni prenos.
6. Vnesite ime dostopne točke in izberite
V redu.
Povezovanje
Ustvarjanje dostopne točke
WLAN
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve
→ Povezovanje → Cilji.
2. Izberite skupino dostopnih točk.
3. Izberite Možnosti → Nova dostopna
točka.
4. Če želite poiskati razpoložljiv način
povezave, izberite Da.
5. Izberite Omrežje WLAN.
6. Izberite omrežje WLAN.
7. Vnesite ključ PSK za omrežje WLAN in
izberite V redu (po potrebi).
34
Brezžično omrežje LAN
(WLAN)
Lahko aktivirate omrežje WLAN in se
povežete vanj. Ko ste v dosegu omrežja
WLAN, lahko vaša naprava zazna aktivno
omrežje WLAN in se poveže vanj, da lahko
kličete ali pošiljate podatke prek interneta ali
brskate po spletu.
Naprava uporablja neusklajeno frekvenco
in je namenjena za uporabo v naslednjih
državah: Združeno kraljestvo, Grčija,
Latvija, Litva, Estonija, Švedska, Danska,
Finska, Norveška, Portugalska, Poljska,
Italija, Bolgarija, Nemčija, Avstrija,
Francija, Švica
Iskanje omrežja WLAN in
povezovanje vanj
Ko je naprava povezana z omrežjem
WLAN, se poleg oznake WLAN prikaže
.
6. Če želite prekiniti povezavo z omrežjem
WLAN, izberite Možnosti → Prekini
povezavo WLAN.
V menijskem načinu izberite Nastavitve →
Povezovanje → Omrežje WLAN →
Možnosti → Nastavitve.
• Prikaz razp. omrež. WLAN: nastavite, da
se v stanju pripravljenosti prikaže
, ko
je na voljo omrežje WLAN
• Iskanje omrežij: nastavite, kako pogosto
naj naprava išče razpoložljiva omrežja
WLAN
• Preizkus povez. z intern.: nastavite, ali
želite zagnati preizkus povezovanja z
internetom
Bluetooth
Povežete se lahko z drugimi napravami, ki
podpirajo povezavo Bluetooth in sicer v
razdalji do 10 metrov. Zidovi ali druge
prepreke med napravama lahko blokirajo ali
ovirajo brezžično povezavo.
35
Povezovanje
1. V dosegu omrežja WLAN dostopite do
aplikacije ali menija, za katerega
potrebujete brezžično povezavo.
2. V menijskem načinu izberite Nastavitve
→ Povezovanje → Omrežje WLAN.
3. Izberite Možnosti → Osveži, da poiščete
razpoložljiva omrežja WLAN.
4. Izberite omrežje WLAN → Možnosti →
Vzpostavi povezavo.
5. Vnesite ključ v skupni rabi za omrežje
WLAN in izberite V redu.
Prilagajanje nastavitev WLAN
Povezovanje
Vključitev brezžične funkcije
Bluetooth
Iskanje drugih naprav Bluetooth
in seznanjanje z njimi
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Bluetooth.
2. Uredite ime svoje naprave (če je treba).
3. Izberite V redu.
4. Izberite krog v sredini, da vklopite
brezžično funkcijo Bluetooth.
5. Če želite drugim napravam omogočiti, da
najdejo vašo, izberite
→ Vključeno
pod Vidnost telefona → možnost
vidnosti → .
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Bluetooth.
2. Izberite .
Če izberete Po meri, nastavite trajanje
vidnosti svojega pametnega telefona.
Vaša naprava poišče naprave, ki imajo
vključen Bluetooth, in jih prikaže.
3. Izberite ikono naprave in jo povlecite na
sredino.
4. Vnesite kodo PIN brezžične povezave
Bluetooth za pametni telefon ali drugo
napravo, če jo ima, in izberite V redu.
Ko lastnik druge naprave vnese isto
kodo ali sprejme povezavo, je
seznanjanje zaključeno.
Če se želite povezati z drugo napravo, ki
podpira Bluetooth, morata obe napravi
uporabljati isto kodo PIN. Slušalke in
kompleti za prostoročno telefoniranje v
avtu lahko uporabljajo vnaprej določeno
kodo PIN, kot je na primer 0000.
36
5. Če želite, da naprava pošilja in prejema
podatke brez potrditve, izberite Da.
Če tega ne želite, izberite Ne; s tem
zahtevate potrditev.
Pošiljanje podatkov prek
brezžične povezave Bluetooth
1. Ko naprava poskuša dostopati do
vašega pametnega telefona, dovolite
povezavo tako, da izberete Da.
2. Izberite Da in tako potrdite, da ste
pripravljeni sprejeti podatke iz naprave
(če je treba).
Sprejeti predmeti se shranijo v mapi
»Prejeto«. Ikona
nakazuje sporočila,
prejeta prek povezave Bluetooth.
Aktiviranje načina oddaljene
kartice SIM
Če želite uporabiti način oddaljene kartice
SIM z združljivim kompletom za prostoročno
telefoniranje v avtomobilu:
1. V napravo se povežite s pooblaščenega
kompleta za prostoročno telefoniranje v
avtu.
37
Povezovanje
1. V poljubni aplikaciji v napravi izberite
datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Izberite Možnosti → Pošlji ali Pošlji kot
vizitko → Po povezavi Bluetooth
(pri pošiljanju podatkov o stiku določite,
katere podatke želite poslati).
3. Izberite seznanjeno napravo.
4. Vnesite kodo PIN in izberite V redu
(če je treba).
Prejemanje podatkov prek
brezžične povezave Bluetooth
2. V menijskem načinu izberite Orodja →
Bluetooth.
3. Izberite
→ Vključeno v možnosti
Način odd. kartice SIM → .
Povezovanje
Zdaj lahko kličete ali sprejemate klice
samo s pomočjo povezanega kompleta
za prostoročno telefoniranje v
avtomobilu prek kartice SIM ali USIM v
napravi.
Komplet Bluetooth za prostoročno
telefoniranje v avtomobilu mora biti
pooblaščen. Za pooblastitev se dotaknite
naprave in izberite Pooblasti napravo.
USB
Naučite se povezati napravo z računalnikom
prek povezave USB.
38
Nastavitev privzete možnosti za
povezavo USB
Če želite nastaviti, da vaša naprava uporabi
privzeto možnost, ko jo povežete z
računalnikom prek kabla za prenos
podatkov:
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve
→ Povezovanje → USB → Način
povezave USB.
2. Nastavite privzet način povezave USB
(PC Studio, Masovni pomnilnik,
Prenos slik ali Prenos predstavnosti).
Namesto, da uporabljate privzet način
USB, lahko nastavite tudi možnost
Vprašaj ob povezavi. Če uporabljate to
nastavitev, boste morali v napravi izbrati
način USB vsakič, ko jo boste povezali z
računalnikom.
Uporaba programa Samsung PC
Studio
Več informacij poiščite v navodilih za
pomoč programa Samsung PC Studio.
Kopiranje datotek na pomnilniško
kartico
1. Vstavite pomnilniško kartico (glejte kratki
priročnik).
2. Spremenite povezavo USB v Masovni
pomnilnik.
3. Napravo povežite z računalnikom prek
kabla za prenos podatkov.
Prenos slik v osebni računalnik
1. Spremenite povezavo USB v Prenos
slik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek
kabla za prenos podatkov.
3. Odprite Microsoftov čarovnik za optične
bralnike in kamere.
4. Izberite slike, ki jih želite kopirati.
5. Vnesite ime mape za shranjevanje slik in
izberite mesto shranjevanja.
6. Izberite, kaj želite narediti s slikami.
7. Sledite navodilom na zaslonu.
39
Povezovanje
1. Spremenite povezavo USB v PC Studio.
2. Napravo povežite z računalnikom prek
kabla za prenos podatkov.
3. Zaženite program Samsung PC Studio
7.2 ali novejši in z njim urejajte osebne
podatke in predstavnostne datoteke.
4. Ko se v računalniku odpre pojavno okno,
odprite mapo, da si ogledate datoteke.
5. Kopirajte datoteke iz računalnika na
pomnilniško kartico.
6. Ko končate, odklopite napravo iz
računalnika.
Sinhronizacija s programom
Windows Media Player
V svojo napravo lahko kopirate glasbene
datoteke tako, da jih sinhronizirate s
programom Windows Media Player 11.
Povezovanje
1. Spremenite povezavo USB v Prenos
predstavnosti.
2. Napravo povežite z računalnikom prek
kabla za prenos podatkov.
3. Odprite Windows Media Player, da
sinhronizirate glasbene datoteke.
4. Uredite ali vnesite ime naprave v
pojavnem oknu (če je treba).
5. Izberite in povlecite želene glasbene
datoteke na seznam za sinhronizacijo.
6. Zaženite sinhronizacijo.
40
Povezan v DLNA
Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital
Living Network Alliance), ki vam omogoča
skupno rabo predstavnostnih datotek med
napravami z omogočeno storitvijo DLNA
prek brezžičnega omrežja LAN.
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ Povezan v d....
2. Izberite dostopno točko.
3. Vnesite geslo in izberite V redu
(po potrebi).
4. Če do te aplikacije dostopate prvič,
sledite navodilom na zaslonu, da
nastavite funkcijo souporabe
predstavnosti.
5. Ko končate, bo naprava poiskala prvo
napravo - tisto, ki vsebuje
predstavnostne datoteke.
RoadSync
Program RoadSync ponuja varno, brezžično
sinhronizacijo vaše e-pošte, koledarja,
stikov in prilog.
Nastavljanje profila za
sinhronizacijo
Če ne veste, katere nastavitve morate
uporabiti, se obrnite na osebje IT.
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ RoadSync.
2. Za nadaljevanje izberite Naprej.
3. Dvakrat izberite Sprejmi.
4. Vnesite zahtevane informacije za profil
za sinhronizacijo in izberite Preveri.
5. Izberite dostopno točko in nato V redu.
6. Nastavitev dokončajte tako, da izberete
V redu ali Naprej.
41
Povezovanje
6. Izberite ikono naprave, da prebrskate
predstavnostne datoteke v tej napravi.
Če želite predstavnostne datoteke v svoji
napravi dati v skupno rabo, izberite svojo
napravo, nato izberite
in vklopite
možnosti skupne rabe predstavnosti.
7. Izberite vrsto predstavnosti in mapo.
8. Izberite predstavnostne datoteke.
9. Če ni na voljo nobenega predvajalnika
ali drugih naprav za predvajanje
predstavnostnih datotek, izberite
,
da posodobite seznam naprav.
10. Izberite napravo, da zaženete
predvajanje.
11. Predvajanje nadzorujte z ikonami
naprave.
Začetek sinhronizacije
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ RoadSync.
2. Izberite Možnosti → Sinhronizacija.
Povezovanje
Prilagoditev nastavitev
sinhroniziranja
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ RoadSync.
2. Izberite Možnosti → Nastavitve.
3. Spremenite naslednje možnosti:
• Urnik sinhronizacije: nastavite urnik
za sinhronizacijo v času konice in
času izven konice
• Možnosti e-pošte: prilagodite
filtriranje e-pošte
• Možnosti koledarja: nastavite za
sinhronizacijo koledarja z vašo
napravo na strežniku Exchange
Server
42
• Možnosti imenika: nastavite za
sinhronizacijo imenika z vašo napravo
na strežniku Exchange Server
• Možnosti opravil: nastavite za
sinhronizacijo opravil z vašo napravo
na strežniku Exchange Server
• Napredne možnosti: spremenite
dostopno točko ali ponastavite vse
podatke
Dodatni
programi
Naučite se uporabljati naslednje funkcije:
kalkulator, uro, pretvornik,
podatke GPS, točke, bralnik Smart reader,
slovar, tiskanje v teku, kompas, poddaje,
Samsung LBS in Smart search.
Kalkulator
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Kalkulator.
2. S tipkami kalkulatorja lahko opravljate
osnovne matematične operacije.
Ura
Prilagodite lahko nastavitve ure, nastavite
opozorila in ustvarite svetovno uro.
Spreminjanje nastavitev ure
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Ura.
2. Izberite Možnosti → Nastavitve.
3. Spremenite nastavitve ure.
Nastavitev novega opozorila
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Ura → Novo opozorilo.
43
2. Nastavite podrobnosti opozorila.
3. Izberite Končano.
3. Pomaknite se do mesta in ga izberite ali
pa vnesite prvih nekaj črk imena mesta
in ga poiščite na seznamu.
Zaustavitev opozorila
Dodatni programi
Ko se oglasi opozorilo, izberite Ustavi, če
želite izklopiti opozorilo, ali Dremež, če
želite, da se opozorilo po določenem času
ponovi. Opozorilo (dremež) lahko
zamaknete do petkrat.
Trenutne nastavitve profila ne bodo
vplivale na glasnost opozorila.
Ustvarjanje svetovne ure
S svetovno uro lahko spremljate čas v drugi
regiji.
Če želite ustvariti svetovno uro:
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Ura → Svetovna ura.
2. Izberite Možnosti → Dodaj lokacijo.
44
Pretvornik
S pretvornikom lahko pretvarjate mere in
valute iz ene v drugo. Če želite pretvarjati
valute, morate najprej določiti osnovno
valuto in menjalni tečaj.
Dodajanje valut in menjalnih
tečajev
Vrednost osnovne valute je vedno 1.
Menjalne tečaje za druge valute morate
vedno vnesti v razmerju do ene enote
osnovne valute. Menjalni tečaji se
pogosto spreminjajo. Če želite zagotoviti
pravilno pretvorbo, morate vnesti trenutni
menjalni tečaj.
Če želite dodati druge valute in menjalne
tečaje:
1. Ponovite korake 1-4.
2. Vnesite ime nove valute in izberite
V redu.
3. Pomaknite se do nove valute in vnesite
menjalni tečaj.
4. Izberite Končano.
Pretvarjanje valut
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Pretvornik.
2. Izberite polje z vrsto in izberite Valuta
(če je treba).
3. Izberite polje z enoto in valuto, ki jo želite
pretvoriti.
4. Izberite polje z zneskom in vnesite
znesek, ki ga želite pretvoriti.
5. Izberite polje z enoto in valuto, v katero
želite pretvoriti.
V napravi se prikaže rezultat pretvorbe.
Pretvarjanje merskih enot
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Pretvornik.
2. Izberite polje z vrsto in izberite vrsto
meritve.
3. Izberite polje z enoto in izberite osnovno
enoto (če je treba).
45
Dodatni programi
Če želite nastaviti osnovno valuto:
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Pretvornik.
2. Izberite polje z vrsto in izberite Valuta
(če je treba).
3. Izberite Možnosti → Tečaji.
4. Pomaknite se do valute in izberite
Možnosti → Preimenuj valuto.
5. Vnesite ime osnovne valute in izberite
V redu.
4. Izberite polje s količino in vnesite
osnovno količino.
5. Izberite polje z enoto in izberite enoto
pretvorbe (če je treba).
V napravi se prikaže rezultat pretvorbe.
Dodatni programi
Podatki GPS
Podatki GPS vam pomagajo pri navigaciji,
določanju položaja in nadzoru podatkov o
poti. Preden lahko začnete uporabljati to
možnost, morate prek brezžične povezave
Bluetooth ali brezžične omrežne povezave
vključiti način določanja položaja.
Za sprejem GPS signala morate biti
zunaj.
46
Vključitev načina določanja
položaja
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Lokacija → Določ. položaja → Načini
določitve položaja.
2. Pomaknite se do načina določanja
položaja (Vgrajeni GPS, Bluetooth
GPS ali Omrežno) in izberite Možnosti
→ Omogoči.
Če omogočite možnost Bluetooth GPS,
se morate povezati z napravo, ki ima
vključen Bluetooth (glejte »Iskanje drugih
naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi«
X str. 36). Ko vključite način določanja
položaja, bo naprava skušala odpreti to
povezavo, ko boste odprli možnost
»Podatki GPS«.
Navigiranje s podatki GPS
Ogled trenutnega položaja
V menijskem načinu izberite Orodja →
Lokacija → Podatki GPS → Položaj.
Nadzor podrobnosti o poti
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Lokacija → Podatki GPS → Razdalja
poti.
2. Izberite Možnosti → Zaženi.
Naprava bo nadzorovala podrobnosti o
poti, vključno z razdaljo, časom in
hitrostjo.
3. Če želite ustaviti nadzor nad
podrobnostmi poti, izberite Možnosti →
Ustavi.
Točke
Z možnostjo Točke lahko shranite trenutno
lokacijo ali ročno vnesete nove.
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Lokacija → Točke.
2. Izberite Možnosti → Nova točka →
Trenutni položaj ali Ročni vnos.
Če želite samodejno dodati svojo trenutno
lokacijo, mora naprava imeti aktivno
povezavo.
47
Dodatni programi
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Lokacija → Podatki GPS → Navigacija.
2. Izberite Možnosti → Nastavi cilj →
Koordinate.
3. Vnesite zemljepisno dolžino in širino cilja
in izberite V redu.
V napravi se bo prikazala smer cilja,
trenutna hitrost in trajanje poti.
4. Če želite ustaviti navigacijo GPS, izberite
Možnosti → Ustavi navigacijo.
3. Vnesite podrobnosti o točki (če je to
potrebno).
4. Ko končate z vnosom podatkov o točki,
izberite Končano.
Smart reader
Dodatni programi
Možnost Smart reader vam omogoča
zajemanje informacij s poslovne vizitke in
uporabo teh informacij za ustvarjanje
novega stika v Imeniku.
Prav tako lahko posnamete dokument in ga
spremenite v beležko, ki jo lahko urejate.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri
nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
48
Vizitko prepoznate tako:
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Smart reader.
2. Napravo postavite čez vizitko tako, da je
okvir iskala poravnan z robovi vizitke.
Oglejte si razdelek »Nasveti za
prepoznavanje vizitk«.
3. Pritisnite tipko kamere.
Ko poravnate okvir iskala z robovi vizitke,
se bodo obarvali zeleno. Če vam uspe
hkrati poravnati vse štiri robove okvirja, bo
naprava samodejno posnela sliko.
Naprava prepozna vizitko in jo pretvori v
zapis vizitke imenika.
4. Izberite Možnosti → Uredi & Shrani, da
uredite podrobnosti stika, ki so bile
nepravilno pretvorjene.
5. Ko končate urejanje, izberite Končano,
da shranite vizitko.
Nasveti za prepoznavanje vizitk
• Med fotografiranjem vizitke trdno držite
napravo.
• Pazite, da ne bo na vizitki nobene sence.
• Vizitko položite na enakomerno
osvetljeno ravno mesto in jo fotografirajte.
Slovar
S slovarjem lahko iščete besede. Slovar je
na voljo odvisno od vaše regije.
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Slovar.
2. Vnesite besedo.
3. Izberite besedo.
Tiskanje v teku
Z možnostjo Tiskanje v teku lahko slike,
sporočila, podatke o stiku in elemente
koledarja natisnete z brezžično funkcijo
Bluetooth ali prek povezave USB.
49
Dodatni programi
Dokument posnamete tako:
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Smart reader.
2. Izberite
, da posnamete fotografijo
dokumenta.
3. Napravo postavite čez dokument.
4. Pritisnite tipko kamere.
Naprava prepozna dokument in ga
pretvori v datoteko beležke.
5. Izberite Možnosti → Uredi, da uredite
podrobnosti stika, ki so bile nepravilno
pretvorjene in izberite Končano (če je
treba).
6. Izberite Možnosti → Shrani v zapiske,
da shranite beležko.
Dodatni programi
Tiskanje elementov prek brezžične funkcije
Bluetooth:
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Tiskanje v te....
2. Izberite vrsto elementa → element, ki ga
želite natisniti.
3. Izberite
→ Prek Bluetootha.
4. Izberite Da za vklop brezžične funkcije
Bluetooth (če je treba).
5. Izberite tiskalnik, ki omogoča funkcijo
Bluetooth, in se povežite z njim. X str. 36
Tiskanje elementov prek povezave USB:
1. Povežite večnamenski priključek na
pametnem telefonu z združljivim
tiskalnikom.
2. V menijskem načinu izberite Orodja →
Tiskanje v te....
3. Izberite vrsto elementa → element, ki ga
želite natisniti.
4. Izberite
→ Prek USB.
50
5. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite
sliko.
Kompas
1. V menijskem načinu izberite Orodja →
Kompas.
2. Kalibrirajte kompas tako, da napravo
vrtite okrog vseh osi.
Odstranite kovinski nakit in se izogibajte
kovinskim predmetom ali krajem, ki
vplivajo na magnet kompasa. To lahko
vpliva na natančnost kompasa ali
kalibracije.
Poddaje
Uporabite aplikacijo poddaj za iskanje,
prenos in poslušanje poddaj.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri
nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje in naročanje na poddaje
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ Poddaje → Išči.
2. Vnesite ključno besedo in izberite
V redu.
Naprava poišče povezane poddaje in
prikaže rezultate.
3. Pomaknite se do poddaje, na katero se
želite naročiti, in izberite Možnosti →
Naroči me.
51
Dodatni programi
Barva obrisa predstavlja stanje
kalibracije:
• Rdeča: kompas ni kalibriran.
• Rumena: natančnost kalibracije je
majhna.
• Zelena: kompas je kalibriran.
3. Ko barva obrisa postane zelena,
napravo v dlani držite tako, da bo
vodoravna in vzporedna s tlemi ter nato
odčitajte smer.
Dodatni programi
Predvajanje prenesenih epizod
Samsung LBS
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ Poddaje → Podcasti.
2. Izberite epizodo.
3. Izberite Možnosti → Predvajaj.
Možnost Samsung LBS omogoča razne
aplikacije na podlagi GPS.
Posodabljanje knjižnice poddaj
Delovanje GPS lahko izboljšate tako, da
prenesete podatkovne datoteke GPS.
Izboljšate lahko hitrost iskanja in natančnost
najdenega položaja ter navigacijo razširite
na območja, kjer mobilna omrežja niso
dostopna. Podatkovne datoteke GPS
prenesete tako:
Ko se naročite na poddaje, lahko zlahka
posodobite svojo knjižnico, da poslušate
najnovejše epizode. Posodabljanje knjižnice
poddaj:
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ Poddaje → Imeniki.
2. Izberite Možnosti → Posodobi.
52
Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo
glede na regijo ali ponudnika storitev.
1. V menijskem načinu izberite Samsung
LBS → GPS + → Prenesi podatke.
2. Za povezavo s strežnikom in prenos
podatkovnih datotek GPS izberite Da.
Dostop do spleta in prenos podatkov se
vam računata dodatno.
Smart search
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije
→ Smart search.
2. Izberite ,
ali .
Kategorije iskanja se lahko razlikujejo
glede na vašega ponudnika storitev.
Vaša naprava podpira storitve mobilnega
socialnega mreženja, ki vam omogočajo
skupno rabo informacij o mestih za
restavracije in druga podjetja in iskanje mest
prek GPS-a.
Nalaganje informacij o mestu
1. V menijskem načinu izberite Samsung
LBS → PlaceMe.
2. Vnesite podatke o mestu.
3. Če želite dodati sliko, videoposnetek ali
zvočne datoteke, izberite Možnosti →
Insert new ali Insert media.
4. Ko končate, izberite Možnosti → Send.
5. Izberite Da, da se povežete s spletno
storitvijo.
53
Dodatni programi
3. Izberite polje za vnos iskanja.
4. Vnesite del imena datoteke ali mape in
izberite .
5. Iskanje omejite tako, da v spustnem
seznamu izberete vrsto podatka ali
iskalnik (če je treba).
6. Izberite Options → Search.
7. Če želite odpreti element s seznama
rezultatov, izberite njegovo ime.
Storitve mobilnega socialnega
mreženja
Iskanje trenutne lokacije prijatelja
Dodatni programi
1. V menijskem načinu izberite Samsung
LBS → SpaceMe.
2. Izberite Možnosti → Refresh, da
posodobite seznam prijateljev.
3. Izberite Da, da se povežete s spletno
storitvijo.
4. Izberite prijatelja.
Iskanje mesta
1. V menijskem načinu izberite Samsung
LBS → ExploreMe.
2. Vnesite informacije o mestu, ki ga želite
iskati.
3. Izberite Možnosti → Explore.
4. Izberite Da, da se povežete s spletno
storitvijo.
54
Nadzorniki
Spoznajte urejanje datotek, aplikacij, arhivov zip
in povezav.
Nadzornik datotek
Z aplikacijo Nadzornik datotek lahko iščete in
organizirate svoje datoteke in mape. Poleg
tega lahko ustvarite varnostne kopije
podatkov ter jih obnovite, zaščitite
pomnilniško kartico z geslom ali si ogledate
podrobnosti pomnilnika.
Iskanje datotek in map
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Upr. datot..
2. Izberite Možnosti → Poišči.
3. Izberite vrsto pomnilnika.
4. Izberite želeno mapo.
5. V iskalno polje vnesite besedilo in
izberite Poišči.
6. Če želite odpreti datoteko ali mapo iz
rezultatov iskanja, izberite datoteko ali
mapo.
55
Ustvarjanje nove mape
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Upr. datot. → vrsta pomnilnika.
2. Izberite Možnosti → Razvrsti → Nova
mapa.
3. Vnesite ime mape in izberite V redu.
Nadzorniki
Premikanje ali kopiranje datotek v
mape
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Upr. datot. → vrsta pomnilnika.
2. Pomaknite se do datoteke in izberite
Možnosti → Razvrsti → Premakni v
mapo ali Kopiraj v mapo.
3. Izberite pomnilnik, kamor želite shraniti
datoteko.
4. Izberite mapo.
5. Če ima mapa podmape, izberite Odpri in
izberite podmapo (če je treba).
6. Izberite Premakni ali Kopiraj.
56
Varnostno kopiranje podatkov na
pomnilniško kartico
1. Vstavite pomnilniško kartico (glejte kratki
priročnik).
2. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Upr. datot. → Varnostno kopir. →
Vsebina za varnost. kopir..
3. Izberite elemente, ki jih želite varnostno
kopirati, in izberite V redu.
4. Izberite Možnosti → Varnostno kopiraj
zdaj.
5. Izberite Da.
Če želite obnoviti podatke s pomnilniške
kartice, izberite Možnosti → Obnovi →
datoteka varnostne kopije → V redu → Da.
Formatiranje pomnilniške kartice
Vaša naprava podpira datotečna sistema
FAT16 in FAT32.
Ime pomnilniške kartice se lahko razlikuje
glede na vrsto pomnilniške kartice. Če
želite spremeniti ime, izberite vstavljeno
pomnilniško kartico in izberite Možnosti
→ Možnosti pomn. kartice →
Preimenuj.
4. Izberite Možnosti → Možnosti pomn.
kartice → Formatiraj.
5. Za potrditev izberite Da.
Naprave, ki ne podpirajo te funkcije, kot
na primer računalniki, ne morejo brati
pomnilniške kartice, dokler je vključeno
varovanje z geslom. Če želite pomnilniško
kartico uporabljati v teh napravah,
odstranite varovanje z geslom.
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Upr. datot. → vstavljena pomnilniška
kartica.
2. Izberite Možnosti → Geslo pomnil.
kartice → Nastavi.
3. Vnesite in potrdite geslo (največ
8 znakov).
4. Izberite V redu.
Če želite odstraniti geslo, izberite Možnosti
→ Geslo pomnil. kartice → Odstrani.
57
Nadzorniki
1. Vstavite pomnilniško kartico (glejte kratki
priročnik).
2. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Upr. datot..
3. Izberite vstavljeno pomnilniško kartico.
Zavarovanje pomnilniške kartice z
geslom
Ogled podrobnosti o pomnilniku
Namestitev nove aplikacije
Količino porabljenega in prostega
pomnilnika na napravi si lahko ogledate
tako:
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve
→ Upravit. aplikacij → Nam. datoteke.
2. Pomaknite se do aplikacije in izberite
Možnosti → Namesti.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
Nadzorniki
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Upr. datot. → vrsta pomnilnika.
2. Izberite Možnosti → Podrobnosti →
Datoteka, Mapa, Pomnilniška kartica
ali Pomnilnik.
Nadzornik aplikacij
Vaša naprava podpira aplikacije za sistem
Symbian OS in Java, Micro Edition
(J2ME™). Vaša naprava ne podpira aplikacij
za druge operacijske sisteme ali platforme
Java (vključno s PersonalJava™). Če želite
prenesti aplikacije v napravo, glejte »Prenos
datotek s spleta«. X str. 31
58
Nadzornik aplikacij poskuša med
namestitvijo samodejno preveriti digitalni
podpis in certifikat aplikacije in bo prikazal
opozorilo, če aplikacija ne ustreza
običajnim varnostnim zahtevam. Če želite
zaščititi svojo napravo in podatke, ne
namestite aplikacij, ki nimajo veljavnega
digitalnega podpisa ali certifikata.
Odstranjevanje aplikacije
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve
→ Upravit. aplikacij → Nameščen.
aplik..
2. Pomaknite se do aplikacije in izberite
Možnosti → Odstrani.
3. Za potrditev izberite Da.
Imate možnost ustvarjati in upravljati arhive
zip, shranjene v pomnilniku pametnega
telefona ali na pomnilniški kartici.
Ustvarjanje novega arhiva
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Zip.
2. Izberite Možnosti → Nova datoteka Zip.
3. Vnesite ime za arhiv in izberite V redu.
Izvlečenje datoteke v drugo mapo
1. V menijskem načinu izberite Pisarna →
Zip.
2. Izberite arhiv.
3. Pomaknite se do datoteke in izberite
Možnosti → Razširi → mesto
pomnilnika.
4. Izberite mapo, kamor naj se datoteka
izvleče.
Nadzornik povezav
Z Nadzornikom povezav si lahko ogledate
podrobnosti podatkovnih povezav in zaprete
odprte povezave.
59
Nadzorniki
Zip
4. Izberite Možnosti → Dodaj v datoteko
Zip.
5. Izberite datoteke, ki jih želite arhivirati.
Ogled podrobnosti o povezavi
Nadzorniki
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve
→ Povezovanje → Nadzor. povezav.
2. Pomaknite se na povezavo.
•
: povezave za paketni prenos
•
: povezave WLAN
3. Izberite Možnosti → Podrobnosti.
Zapiranje odprte povezave
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve
→ Povezovanje → Nadzor. povezav.
2. Pomaknite se do povezave in izberite
Možnosti → Prekini.
3. Za potrditev izberite Da.
60
Nastavitve
Spoznajte nastavitve naprave. Če želite
dostopati do nastavitev naprave:
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve.
2. Izberite kategorijo (Osebno, Telefon,
Upravit. aplikacij, Klicanje ali
Povezovanje).
Do nekaterih nastavitev lahko dostopate
tudi iz drugih menijev: izberite Možnosti
→ Nastavitve.
Osebne nastavitve
Namiz. apl.
• Namiz. apl.: izberite pripomočke, ki jih
želite dodati v orodno vrstico.
• Nast. Paketov: preverite pripomočke,
vključene v paket.
Profili
Prilagodite in izberite profil, ki nadzoruje ton
zvonjenja, tone tipk in opozorila.
61
Teme
Zaslon
Izberite temo za zaslon, kot je postavitev
menijev in ozadje.
Nadzirajte prikaz in obnašanje zaslona.
Začetni zaslon
Nastavitve za aktivacijo funkcij, povezanih z
gibanjem.
Nadzirajte videz stanja pripravljenosti.
Nastavitve
Nastavitve telefona
Datum in čas
Nadzirajte prikaz in obnašanje datuma, časa
in opozoril.
Jezik
Izberite jezik prikaza za vse menije in
aplikacije ter jezik pisanja za vse
urejevalnike besedil.
62
Nastavitve tipala
Vnos z dotikom
Prilagodite zaslon na dotik za vnos besedila
ali kalibrirajte zaslon, da bo pametni telefon
bolje prepoznal vnos.
Dodatna oprema
Nastavite, da bo naprava uporabljala
slušalke z mikrofonom, slušalke, komplet za
prostoročno telefoniranje v avtomobilu ali
druge naprave kot privzeto dodatno opremo:
izberite Možnosti → Nastavi za privzeto.
Nastav. aplikacij
Snemalnik
Sporočila
Nadzirajte kakovost in lokacijo pomnilnika
zvočnih posnetkov.
Določite nastavitve sporočil.
RealPlayer
Kamera
Nadzirajte delovanje kamere pri snemanju
fotografij in videoposnetkov.
Dnevnik
Nastavite, kako dolgo naj Dnevnik shranjuje
podatke o klicih in paketnih prenosih.
Določ. položaja
Nadzirajte načine in strežnike, ki jih naprava
uporablja za prejemanje podatkov o
globalnem določanju položajev.
Spremenite možnosti koledarja
Upravljanje telef.
Samod. zaklep.
Nastavite samodejno zaklepanje zaslona, ko
se osvetlitev zaslona izklopi.
Varnost
Nastavite varnostne kode in urejajte
varnostne certifikate ali varnostne module.
Tovarniške nast.
Ponastavite nastavitve na tovarniško
privzete. Vnesite kodo za zaklepanje, da
ponastavite napravo. Ko vnesete kodo, se
naprava ponovno zažene.
63
Nastavitve
Nadzirajte delovanje aplikacije RealPlayer
med predvajanjem videoposnetkov in
pretakanjem predstavnosti.
Koledar
Upravitelj naprave
Nastavitve klicanja
Preverite trenutno programsko opremo in
namestite paket posodobitve programske
opreme.
Klici
O izdelku
Oglejte si informacije o avtorskih pravicah.
Nastavitve
Upravitelj aplikacij
Nastavite, kako želite, da naprava
obravnava klice v zvezi s čakajočim klicem
in drugimi klicnimi nastavitvami.
Hitro klicanje
Dodelite številke za hitro klicanje.
Nameščen. aplik.
Pokl. pr. za klice
Preverite nameščene aplikacije.
Spremenite številko glasovnega predala.
Nam. datoteke
Preusmer. klicev
Preverite aplikacije, ki jih lahko namestite.
Preusmerite dohodne klice na drugo
številko. Ko preusmerjate klice, morate
določiti drugo številko ali zakasnitev za
preusmerjene klice.
Nast. namestitev
Nastavite možnosti namestitve.
64
Zapore klicev
USB
Omejite odhodne, dohodne in mednarodne
klice.
Nadzirajte, kako se naprava vede, ko je
povezana z računalnikom.
Nastavitve povezovanja
Cilji
Nadzirajte omrežne načine in načine
izbiranja.
Omrežje WLAN
Nadzorujte uporabo dostopnosti
brezžičnega omrežja LAN.
Bluetooth
Nadzirajte brezžično funkcijo Bluetooth.
Nadzirajte povezave do dostopnih točk,
gesla in domače strani.
Nadzor. povezav
Oglejte si podrobnosti podatkovnih povezav
in zaprite odprte povezave.
Prenos podatkov
Izberite podatke v napravi, ki jih želite
sinhronizirati s podatki v računalniku in
drugih brezžičnih napravah.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri
nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
65
Nastavitve
Omrežje
Oddaljeni pogoni
Profil XDM
Določite nastavitve oddaljenega pogona.
Določite nastavitve za strežnik XDM.
Souporaba videa
Nadzorujte uporabo storitve skupne rabe
videoposnetkov.
Nastavitve
Skrbniške nast.
Paketni prenos
Nadzirajte paketni prenos v omrežju GPRS.
Prisotnost
Nadzirajte nastavitve strežnika za prisotnost
pri uporabi pomenkov.
Nastavitve SIP
Nadzirajte, kako se vaša naprava obnaša pri
internetnih klicih in predstavnostnih
storitvah.
66
Nadzor ime DT
Nadzorujte uporabo žepnih podatkovnih
povezav, če vaša kartica SIM podpira
storitev nadziranja dostopne točke.
Odpravljanje težav
Med uporabo naprave se lahko pojavi
naslednje sporočilo:
Sporočilo
Težavo poskusite odpraviti
na naslednji način:
Vstavite
Preverite, če je kartica SIM ali
kartico SIM USIM vstavljena pravilno.
Sporočilo
Zaklenjeno
Težavo poskusite odpraviti
na naslednji način:
Funkcija samodejnega
zaklepanja je omogočena.
Za uporabo pametnega
telefona pridržite tipko Zdrži in
vnesite kodo. Če želite
onemogočiti funkcijo:
1. V menijskem načinu
izberite Nastavitve →
Telefon → Upravljanje
telef. → Varnost →
Telefon in kartica SIM →
Zakasn. samozaklep.
tel..
2. Nastavite zakasnitev
samozaklepanja na Brez.
a
Sporočilo
Odpravljanje težav
Preostali
poskusi:
X. Vnesite
kodo PIN:
b
Težavo poskusite odpraviti
na naslednji način:
Pri prvi uporabi naprave ali če
je vključena zahteva za vnos
kode PIN, morate vnesti kodo
PIN, ki ste jo prejeli skupaj s
kartico SIM ali USIM. Če želite
onemogočiti zahtevo za vnos
kode PIN:
1. V menijskem načinu
izberite Nastavitve →
Telefon → Upravljanje
telef. → Varnost →
Telefon in kartica SIM →
Zahteva po kodi PIN.
2. Zahtevo za kodo PIN
nastavite na Izključeno.
Sporočilo
Preostali
poskusi:
X. Vnesite
kodo PUK:
Težavo poskusite odpraviti
na naslednji način:
Kartica SIM ali USIM je
blokirana; to se običajno
zgodi, če večkrat vnesete
napačno kodo PIN. Vnesite
kodo PUK, ki jo dobite pri
ponudniku storitev.
Vaša naprava nima signala (nobenih
črtic poleg ikone omrežja)
• Če ste pravkar vključili napravo,
počakajte 2 minuti, da naprava najde
omrežje in prejme signal.
• Signala morda ne boste prejemali v
tunelih in dvigalih. Premaknite se na
odprto območje.
• Morda se nahajate med območji
ponudnikov. Signal bi morali prejeti, ko se
premaknete v območje ponudnika.
Izbrali ste osebo, ki jo želite poklicati,
vendar je telefon ne pokliče
Privzeta koda za zaklepanje je 00000000.
Če ste pozabili ali izgubili to kodo ali kakšno
drugo, se obrnite na prodajalca naprave ali
svojega ponudnika storitev.
• Preverite, ali je na seznamu vizitk
shranjena pravilna številka.
• Če je potrebno, ponovno vnesite številko
in jo shranite.
Na zaslonu se pojavljajo bele črte
Sogovornik vas ne sliši
Na zaslonu se lahko prikažejo bele črte, če
ste napravo vključili po daljšem obdobju
neuporabe ali če ste odstranili baterijo, ne
da bi prej izključili napravo. zaslon bi se
moral popraviti v kratkem času.
• Prepričajte se, da ne blokirate vgrajenega
mikrofona.
• Vgrajen mikrofon približajte ustom.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je
pravilno priključena.
Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne
pokliče
Kakovost zvoka klica je slaba
• Preverite, ali ste pritisnili [
].
• Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo
omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, da za želeno številko niste
nastavili omejitve klicev.
• Zagotovite, da ne blokirate notranje
antene na vrhu naprave.
• Ko se gibljete v območjih slabega signala,
lahko izgubljate sprejem. Premaknite se
na drugo mesto in poskusite znova.
c
Odpravljanje težav
Pozabili ste varnostno kodo, PIN ali
PUK
Baterija se ne polni pravilno ali se
naprava med polnjenjem včasih
izključi
Odpravljanje težav
• Napravo odklopite od polnilnika,
odstranite in ponovno vstavite baterijo in
ponovno priklopite polnilnik.
• Priključki baterije so morda umazani.
Oba pozlačena priključka obrišite s čisto,
mehko krpo in poskusite znova napolniti
baterijo.
• Če baterije ni več mogoče napolniti do
konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in
vstavite novo baterijo.
Naprava je vroča na dotik
Če hkrati uporabljate več aplikacij, potrebuje
naprava več energije in se lahko segreje.
To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave.
d
Naprava zahteva, da izbrišete nekaj
podatkov
Na voljo je malo prostora v pomnilniku.
Prenesite podatke na pomnilniško kartico ali
izbrišite stare predmete iz aplikacij.
Ne najdete naprave, ki podpira
funkcijo Bluetooth
• Preverite, ali sta obe napravi vključili
brezžično funkcijo Bluetooth.
• Zagotovite, da razdalja med napravama
ni več kot 10 metrov in da ju ne ločuje
noben zid ali druga ovira.
• Zagotovite, da vidnost nobene naprave ni
Izključeno.
• Zagotovite, da obe napravi podpirata
brezžično tehnologijo Bluetooth.
Kazalo
Adobe Reader, 26
aplikacije
nameščanje, 58
podprte, 58
preverjanje certifikatov, 58
beležke
sinhronizacija, 27
ustvarjanje beležk, 27
Bluetooth
način oddaljene SIM, 37
pošiljanje podatkov, 37
povezovanje z drugimi
napravami, 36
prejemanje podatkov, 37
vklop, 36
brezžično omrežje LAN
(WLAN), 34
brskalnik
predstavnosti, 17
Communities, 17
Connected home, 40
datoteke in mape
iskanje, 55
nadzornik datotek, 55
premikanje, 56
ustvarjanje novih map, 56
datum in ura, 62
dodatna oprema, 62
dostopne točke, 33, 65
FM radio
poslušanje, 18
shranjevanje postaj, 18
galerija, glejte
predstavnost, 16
GPS
nadzor podrobnosti
o poti, 47
navigiranje, 47
vključitev načina določanja
položaja, 46
e
internet, glejte spletni
brskalnik
koledar
spreminjanje pogledov, 24
ustavljanje opozoril
o dogodku, 25
ustvarjanje dogodkov, 25
paketni prenos, 14
Kazalo
PC Studio
nameščanje, 21
nastavitev načina USB, 38
uporaba, 39
PDF, glejte Adobe Reader
poddaja
iskanje in naročanje, 51
posodabljanje, 52
prenašanje, 52
f
pomnilniške kartice
formatiranje, 57
varnostno kopiranje
podatkov, 56
zavarovanje, 57
predstavnost
dostopanje do pretočnih
vsebin, 20
odpiranje datotek v mapi
»Galerija«, 16
predvajanje
predstavnostnih
datotek, 16, 19
predvajanje zvočnih
posnetkov, 21
snemanje zvočnih
posnetkov, 20
pretvornik
dodajanje valut, 44
določanje menjalnih
tečajev, 44
pretvarjanje
merskih enot, 45
pretvarjanje valut, 45
preusmeritev klica, 64
Quickoffice
odpiranje dokumentov, 26
posodabljanje aplikacije
quickoffice, 26
radio, glejte FM radio
RealPlayer, glejte
predstavnost
RoadSync, 41
slike
ogled, 17
urejanje, 17
sinhronizacija, 24
ustvarjanje skupin vizitk, 24
slovar, 49
storitve mobilnega
socialnega mreženja, 53
smart reader, 48
točke, 47
snemalnik, glejte
predstavnost
ura
dodajanje zaznamkov, 31
prenos vsebine, 31
spreminjanje možnosti, 29
stiki
dodeljevanje številk za hitro
klicanje, 23
dodeljevanje privzetih
številk ali naslovov, 23
dodeljevanje tonov
zvonjenja, 23
Kazalo
spletni brskalnik
nastavitev opozorila, 43
spreminjanje nastavitev, 43
ustvarjanje
svetovne ure, 44
zaustavitev opozoril, 44
varnost, 63
zapore klicev, 65
Zip, 59
g
Izjava o skladnosti (R&TTE)
Mi,
Samsung Electronics,
s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek
GSM pametni telefon : I8910
na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi
standardi in/ali normativnimi dokumenti.
Varnost
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski
testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s
pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.
V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so
podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili
opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Tehnična dokumentacija je shranjena pri:
Samsung Electronics QA Lab.
in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.12
Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(mesto in datum izdaje)
(ime in podpis pooblaščene osebe)
* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko
servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite
prodajalca, kjer ste kupili vaš pametni telefon.
Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš pametni telefon.
To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Slovenian. 12/2009. Rev. 1.1
Download PDF

advertising