Samsung | GT-I9195I | Samsung GT-I9195 Navodila za uporabo

GT-I9195
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
4
Vsebina
Uvod
36 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
37 Nastavitev računov
38 Prenašanje datotek
39 Zaščita naprave
41 Nadgradnja naprave
7 Postavitev naprave
8Tipke
9 Vsebina paketa
10 Namestitev kartice SIM ali USIM ter
baterije
13 Polnjenje baterije
15 Vstavljanje pomnilniške kartice
17 Vklop ali izklop naprave
18 Držanje naprave
18 Zaklep in odklep naprave
18 Prilagoditev glasnosti
18 Preklop v tihi način
Komunikacija
43Telefon
49Stiki
52Sporočanje
54E-pošta
55 Google Mail
57Talk
58Google+
58Messenger
59ChatON
Osnove
19 Indikatorske ikone
20 Uporaba zaslona na dotik
23 Nadzorni gibi
27 Gibi z dlanjo
27Obvestila
28 Plošča za hitro nastavitev
29 Domači zaslon
31 Zaklenjen zaslon
32 Uporaba aplikacij
33 Zaslon z aplikacijami
34Pomoč
35 Vnos besedila
Splet in omrežje
60Internet
61Chrome
62Bluetooth
63 Screen Mirroring
64 Samsung Link
65 Group Play
66NFC
5
Vsebina
67 S Beam
68WatchON
103Google
104 Glasovno iskanje
104 Moje datoteke
105Prenosi
105TripAdvisor
Mediji
70Glasba
71Fotoaparat
78Galerija
81 Album za zgodbo
83Video
85YouTube
86 FM radio
87Flipboard
Potovanja in lokalno
106Zemljevid
107Lokalno
108Navigacija
Nastavitve
109 Več o nastavitvah
109Povezave
113 Moja naprava
125Računi
126Več
Aplikacije in medijske
trgovine
88
89
89
90
Trgovina Play
Samsung Hub
Samsung Apps
Glasba Play
Odpravljanje težav
Pripomočki
91 S Memo
94 S Planner
96Dropbox
96Cloud
97Ura
99Kalkulator
100 Prevajalnik S
100 Snemalnik zvoka
102 S Voice
6
Uvod
Postavitev naprave
Senzor za bližino/
svetlobo
Fotoaparat na
sprednji strani
Slušalka
Tipka za vklop/
izklop
Zaslon na dotik
Tipka za domov
Tipka Meni
Tipka za nazaj
Večnamenski
priključek
Mikrofon
Mikrofon za
uporabo funkcije
zvočnik
IrLED
Vhod za slušalke
Fotoaparat na
zadnji strani
GPS antena
Bliskavica
Tipka za glasnost
Zadnji pokrov
Zvočnik
Notranja antena
7
Uvod
Mikrofon na vrhu naprave se vključi samo pri uporabi zvočnika ali snemanju videoposnetkov.
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
• Pritisnite in držite 7 sekund za ponastavitev naprave v primeru
usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Pritisnite in zadržite na domačem zaslonu za zagon iskalnika
Google.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Baterija
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije
oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja, in priloženo baterijo.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za
podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno navzdol.
10
Uvod
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v reži za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Vstavite baterijo.
2
1
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
11
Uvod
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
3 Izvlecite kartico SIM ali USIM.
12
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite polnilec in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav tako
uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira, oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
Polnjenje s polnilnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
13
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite polnilca. S tem lahko poškodujete napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Med polnjenjem napravo pustite v bližini
električne vtičnice.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
14
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi SD memory card pod notranjim pomnilnikom.
15
Uvod
1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo.
4 Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrov.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Več → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
2 Izvlecite pomnilniško kartico.
Da odstranite pomnilniško kartico, vstavite konico prsta skozi luknjo in potisnite pomnilniško
kartico iz reže, kot to prikazuje spodnja slika.
2
1
16
Uvod
3 Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Več → Shramba → Formatiraj kartico
SD → Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite Tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
17
Uvod
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali praznjenjem baterije.
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Naprav odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke Domov in drsenjem prsta po površini
za odklep zaslona, na dnu zaslona.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Utišaj ali
Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
18
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
Povezava z omrežjem LTE
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
19
Osnove
Ikona
Pomen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali
vodo deluje nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
20
Osnove
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, pritisniti tipko na
zaslonu, ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
21
Osnove
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
22
Osnove
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačem zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Moja naprava → Gibanja in poteze → Gibanje in nato v desno
povlecite drsnik Gibanje.
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
23
Osnove
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveni kalkulator.
Dviganje
Ob dvigu naprave, ko je bila ta nekaj časa v mirovanju ali je bil zaslon izklopljen, ta ob zgrešenem
klicu ali novem sporočilu vibrira.
Pridržite pri ušesu
Ob ogledu klica, sporočila ali podrobnosti o stiku, napravo prislonite na uho in opravite klic.
24
Osnove
Premikanje
Pritisnite in pridržite element na zaslonu in nato napravo zasukajte v levo ali v desno, če želite
premakniti element na drugo ploščo v domačem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
Iskanje s pomočjo premikanja
Ob povečavi slike, pritisnite in pridržite točko na zaslonu, nato za iskanje med slikami napravo
premaknite v katerokoli smer.
25
Osnove
Obračanje
Obrnite napravo, da utišate zvonjenje, ustavite predvajanje medija, ali utišate FM radio (pri
uporabi zvočnika).
Nagibanje
Dotaknite in držite dve točki na zaslonu in nato nagnite napravo nazaj ter naprej, če želite
povečati ali pomanjšati zaslon.
26
Osnove
Gibi z dlanjo
Dotaknite se zaslona in z gibi dlani upravljajte napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je funkcija gibanja dlani vključena. Na domačem zaslonu
pritisnite Prog. → Nastavitve → Moja naprava → Gibanja in poteze → Gibanje dlani in nato v
desno povlecite drsnik Gibanje dlani.
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na zgrešene klice, nova
sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave, in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če
želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti
okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
27
Osnove
Plošča za hitro nastavitev
Na plošči za hitro nastavitev si lahko ogledate trenutne nastavitve vaše naprave. Povlecite
navzdol z vrstice stanja, pritisnite , da odprete ploščo za hitro nastavitev, ter nato uporabite
naslednje možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo.
• GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Mobilni podatki: vključite ali izključite podatkovno povezavo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati, katera obvestila bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Moja
naprava → Način blokiranja.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Screen Mirroring: vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
• Dos.t. za Wi-Fi: vključite ali izključite funkcijo internet preko Wi-Fi.
• S Beam: vključite ali izključite funkcijo S Beam.
• NFC: vključite ali izključite funkcijo NFC.
• Način vožnje: vključite ali izključite način vožnje.
• Smart stay: vključite ali izključite funkcijo Smart stay.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Način letenja: vključite ali izključite način letenja.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Za razvrstitev možnosti na plošči za hitro nastavitev, odprite ploščo za hitro nastavitev, pritisnite
, ter nato pritisnite in povlecite element na drugo lokacijo.
28
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
Dodajanje predmeta
Prilagodite domači zaslon z dodajanjem pripomočkov, map ali plošč.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: dodajte pripomočke ali aplikacije na domači zaslon.
• Mapa: ustvarite novo mapo.
• Stran: dodajte novo ploščo na domač zaslon.
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
29
Osnove
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se
Pritisnite
nahaja na vrhu zaslona.
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
Nato izberite in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
30
Osnove
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov, na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo
ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon.
Uporaba nastavitve pripomočka za bližnjice
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Pripomočki, nato pritisnite in pridržite Bližnjica za
nastavitve, da odprete seznam možnosti nastavitev. Izberite možnost nastavitve, ki jo boste
dodali na domači zaslon kot bližnjico.
Zaklenjen zaslon
Zaklenjen zaslon prepreči napravi nezaželeno delovanje, ko te ne uporabljate, hkrati pa omogoča
dodajanje priročnih pripomočkov.
Dodajanje pripomočkov
Za uporabo pripomočkov na zaklenjenem zaslonu, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Moja naprava → Zaklenjen zaslon, ter nato obkljukajte Več pripomočkov.
V enostaven načinu oz. ko so vklopljene varnostne funkcije, ne morete uporabljati
pripomočkov na zaklenjenem zaslonu.
31
Osnove
Povlecite ploščo pripomočkov navzdol, da jo razširite. Pomaknite se v desno na zadnjo stran,
pritisnite , ter nato izberite pripomoček, ki ga želite dodati na zaklenjen zaslon.
Razporejanje plošč
Premikanje plošče
Povlecite ploščo pripomočkov navzdol, pomaknite se v levo ali desno, pritisnite in pridržite
predogled plošče, ter jo nato povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Povlecite ploščo pripomočkov navzdol, pomaknite se v levo ali desno, pritisnite in pridržite
predogled plošče, ter jo nato povlecite v koš, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
32
Osnove
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko Domov, izberite , in nato pritisnite Konec zraven aplikacije, da jo
zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Konec. Izmenjujoče pritisnite in pridržite
tipko Domov in nato pritisnite .
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
33
Osnove
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstrani in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Deljenje aplikacij
Naložene aplikacije lahko z drugimi uporabniki delite preko e-pošte, Bluetooth funkcije ali na
druge načine.
→ Skupna raba programov, izberite aplikacije, pritisnite Končano, in izberite način
Pritisnite
deljenja. Naslednji koraki se razlikujejo glede na izbran način.
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
.
34
.
Osnove
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Uporaba tipkovnice Samsung
Spreminjanje odložišča tipkovnice
Pritisnite
→ Pokončne vrste tipkovnice, in izberite Tipkovnica qwerty ali Tipkovnica 3x4.
Na tipkovnici 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka, večkrat pritisnite na tipko, ki
ustreza želenemu znaku.
Nastavite možnosti za tipkovnico
Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Vpišite veliko črko.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vpišite številke in ločila.
Vstavite presledek.
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje jezika tipkovnic
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
35
Osnove
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in izberite alternativno
besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom ali , da izberete več ali manj besedila, in nato pritisnite
Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 109)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
36
Osnove
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Wi-Fi in možnost Wi-Fi povlecite v
desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi
→ Dodaj račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite
navodilom na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo
en Google račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
37
Osnove
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite ime računa pod možnostjo Moji
računi, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstr. račun.
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od različice programske opreme na napravi ali operacijskega sistema
na računalniku.
• Glasba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac in flac
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv in mkv
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf in txt
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja delovanje medijskih knjižnic, stikov ter
koledarjev in jih sinhronizira z napravami Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies
iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
38
Osnove
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavitve odklepanja z obrazom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Odklepanje z obrazom.
Obraz namestite v okvir, da bo fotografiran. Nato nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep
ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo obraza ni uspel.
39
Osnove
Nastavitve odklepanja z obrazom in glasom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Obraz in glas.
Obraz prilagodite okvirju, da bo fotografiran, nato nastavite glasovni ukaz. Nato nastavite
varnostno kopijo kode PIN za odklep ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo
obraza in glasu ni uspel.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
40
Osnove
Nastavljanje gesla
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitev → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
41
Osnove
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
42
Komunikacija
Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Tipkovnica: s pomočjo tipkovnice vnesite številko in nato pritisnite .
• Dnevniki: opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev ali sporočil.
• Priljubljene: opravite klic iz seznama priljubljenih stikov.
• Stiki: opravite klic s seznama stikov.
Številke za hitro klicanje
Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.
Predvidevanje številk
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
43
Komunikacija
Iskanje stikov
Vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov. Med
vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.
Klici v tujino
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številk, in pritisnite .
Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : izberite možnost izenačenja, ki jo boste uporabljali med klicem.
• : povečajte glasnost.
• Zadrži: zadržite klic. Ali pritisni in zadrži tipko za slušalke. Pritisnite Prevzemi da prevzamete
zadržani klic, ali pritisnite in zadržite tipko za slušalke.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Končaj klic: konča trenutni klic.
• Zvočnik: aktivirajte zvočnik. Pri uporabi zvočnika, držite napravo proč od ušesa.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušalke: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• Menjaj: menjaj med dvema klicema.
• Združi: opravite klic z več udeleženci, kadar ste povezani z dvema klicema. Ponovite, če želite
dodati več udeležencev. Ta funkcija je na voljo le, če je klicna storitev, ki omogoča pogovor z
več udeleženci, aktivna.
44
Komunikacija
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Beležka: ustvarite beležko.
• → Sporočilo: pošljite sporočilo.
• → Prenos: povežite prvega udeleženca z drugim. To vas izklopi iz pogovora.
• → Uredi konferenčni klic: opravite zaseben pogovor z enim udeležencem, v klicu z več
udeleženci, ali enega člana izklopite iz klica z več udeleženci.
Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite Dodaj
nov stik.
Ogled dnevnikov klicev
Pritisnite Dnevniki za ogled zgodovine dohodnih in odhodnih klicev.
Za filtriranje dnevniškega zapisa klicev, pritisnite
→ Pregled po, in izberite možnost.
Predpisane številke
Na napravi lahko omejite izhodne klice tudi samo za številke z določeno klicno številko. Te
začetne klicne številke so shranjene na kartici SIM ali kartici USIM.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Predpisane številke → Omogoči
Pritisnite
FDN, o vnesite PIN2, ki ste ga dobili skupaj s kartico SIM ali kartico USIM. Pritisnite Seznam FDN
in dodajte številke.
Zapore klicev
Napravo lahko nastavite tako, da onemogočite opravljanje določenih klicev. Na primer,
onemogočite lahko mednarodne klice.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Zapore klicev, izberite vrsto klica,
Pritisnite
možnost zapore klica, in vnesite geslo.
45
Komunikacija
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga, ali pritisnite tipko za slušalke.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi
klic na čakanju.
Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga, ali pritisnite in zadržite tipko za slušalke.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
→ Klicne nastavitve → Nastavitev sporočil za
Da ustvarite sporočilo zavrnitve, pritisnite
zavrnitev klica.
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
→ Nastavitve klica → Zavrnitev klica → Način samodejne zavrnitve →
Pritisnite
Samodejno zavrni številke, ter nato pritisnite Seznam za samodejno zavrnitev. Pritisnite
Ustvari, vnesite številko, dodelite kategorijo in pritisnite Shrani.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
zgrešenih klicev.
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic. Ta storitev ni na voljo za opravljanje video klica.
Za uporabo te storitve pritisnite
klic.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Čakajoči
46
Komunikacija
Posredovanje klicev
Nastavite preusmerjanje dohodnih klicev na določeno številko.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Posredovanje klicev in izberite
Pritisnite
vrsto klica in pogoj. Vnesite številko in pritisnite Omogoči.
Končanje klica
Pritisnite Končaj klic, da končate klic. Ali pritisnite tipko za slušalke.
Video klici
Opravljanje video klica
Vnesite številko ali izberite stik iz seznama stikov, in pritisnite
, da opravite video klic.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Preklopi kamero: preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Končaj klic: konča trenutni klic.
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• → Preklopite na slušalke: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• → Zvočnik je izključen: izključite zvočnik.
• → Animirani emotikoni: emotikone dodajte vaši sliki.
47
Komunikacija
• → Prikaz teme: okrasne ikone dodajte vaši sliki.
• → Omogoči stripovski pogled: spremenite način pogleda v stripovski pogled.
Pritisnite in pridržite sliko drugega udeleženca, da dostopate do sledečih možnosti:
• Zajemi: posnemi sliko drugega udeleženca.
• Snemaj: posnemite video slik drugega udeleženca.
V nekaterih državah snemanje klica brez predhodnega dovoljenja udeleženca ni
dovoljeno.
Pritisnite in pridržite sliko drugega, da dostopate do sledečih možnosti:
• Preklopi kamero: preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
Menjava slik
Za menjavo slike, sliko katerega koli udeleženca povlecite na podobo drugega udeleženca.
48
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, te nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
→ Izbriši.
Nastavljanje številke za hitro klicanje
→ Nastavitve za hitro izbiranje, izberite številko za hitro klicanje, in zanjo izberite
Pritisnite
stik. Če želite izbrisati številko za hitro klicanje, pritisnite in pridržite, nato pritisnite Odstrani.
Iskanje stikov
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Uporabite prst na kazalu na desni strani seznama stikov za hitro pomikanje.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
49
Komunikacija
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Privzeto naprava pokaže vse shranjene stike na napravi, kartici SIM ali USIM ali na drugem
računu.
Pritisnite
→ Stiki za prikaz, ter nato izberite lokacijo, kjer ste shranili stike.
Prestavljanje stikov
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z Računom Google.
Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z računom Samsung account.
Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Uvoz in izvoz stikov
Uvoz stikov
Pritisnite
USB.
→ Uvoz/izvoz → Uvozi iz kartice SIM, Uvozi iz kartice SD, ali Uvoz iz pomnilnika
50
Komunikacija
Izvoz stikov
Pritisnite
USB.
→ Uvoz/izvoz → Izvozi na kartico SIM, Izvozi na kartico SD, ali Izvoz v pomnilnik
Deljenje stikov
→ Uvoz/izvoz → Deli vizitko prek, izberite stike, pritisnite Končano, in izberite
Pritisnite
način deljenja.
Priljubljeni stiki
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: dodajte stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: odstranite stike s priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: ogled stikov v pogledu mreže ali pogledu seznama.
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
Skupine stikov
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Ustvari: naredite novo skupino.
• Iskanje: iskanje stikov.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
51
Komunikacija
• Izbriši skupine: izberite skupine dodane s strani uporabnika, in pritisnite Izbriši. Prevzete
skupine ne morejo biti izbrisane.
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
Končano.
→ Pošlji sporočilo ali Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite
Vizitka
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov, in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko v JAZ, in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
Sporočanje
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočanje na zaslonu aplikacij.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja, vam lahko operater
zaračuna dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo, in pritisnite
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
52
.
Komunikacija
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
→ Dodaj zadevo za vnos osebe.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Načrtovano sporočilo. Nastavite uro in datum, ter
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
nato pritisnite V redu. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Prevajanje in pošiljanje sporočil
Za uporabo funkcije prevajanja, med sestavljanjem sporočila, pritisnite
drsnik Prevedi v desno, nastavite jezikovni par in nato pritisnite V redu.
→ Prevedi, povlecite
Pritisnite za prevod sporočila, ter nato pritisnite Končano. Prevedeno sporočilo bo zamenjalo
sporočilo v izvornem jeziku.
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
53
Komunikacija
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna namest. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na dnu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
. Vnesite prejemnike, osebe, in
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Pošiljanje urnika. Obkljukajte Pošiljanje urnika,
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
nastavite uro in datum, ter nato pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri
in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
54
Komunikacija
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odprite datoteke.
Posredujte sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Pojdite na prejšnjo ali naslednjo
sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite Shrani, da le-to shranite.
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
55
Komunikacija
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo, in pritisnite
Pritisnite
→ Priloži sliko, da dodate slike.
Pritisnite
→ Priložite video, da dodate videoposnetek.
Pritisnite
→ Dodaj »Kp«/»Skp«, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
→ Shrani kot osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Branje sporočil
Označite sporočilo kot opomnik.
Odgovorite na to sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Odgovorite vsem prejemnikov ali
posredujte sporočilo ostalim.
Predogled priloge.
Shranite to sporočilo za dlje časa.
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Izbrišete to sporočilo.
Dodajte oznako temu sporočilu.
56
.
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Pritisnite
za ogled sporočil pod drugimi oznakami.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
dodeliti.
, nato izberite oznako, ki jo želite
Talk
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek Google Talk.
Pritisnite Talk na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Javni profil
Izberite ID račun, ki se nahaja na vrhu seznama prijateljev, da spremenite status dosegljivosti,
slike, ali sporočilo.
Dodajanje prijateljev
Pritisnite
, vnesite e-poštni naslov prijatelja, ki ga želite dodati in pritisnite KONČANO.
Pogovor s prijatelji
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
Da dodate prijatelja s katerim želite klepetati pritisnite
Če želite končati pogovor, pritisnite
→ Končaj klepet.
57
→ Dodaj v klepet.
Komunikacija
Preklop med pogovori
Pomaknite se v levo ali v desno.
Brisanje zgodovine pogovorov
Pogovori so samodejno shranjeni. Za izbris zgodovine pogovorov pritisnite
zgodovino klepetov.
→ Počisti
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vsi krogi za spremembo kategorije in pomik po objavah iz vaših krogov.
Pritisnite
za uporabo funkcij družabnih omrežij.
Messenger
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek storitve Google+ za neposredno sporočanje.
Pritisnite Messenger na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
58
Komunikacija
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi napravami. Za uporabo te aplikacije, se morate
prijaviti v račun Samsung.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.
Da sinhronizirate prijatelje na napravi s funkcijo ChatON, pritisnite Nastavitve → Sinhronizacija
stikov.
59
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Med ogledovanjem spletne strani pritisnite
spletne strani.
za souporabo, shranjevanje ali tiskanje trenutne
Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite polje naslova, ter nato ikono iskalnega
mehanizma zraven spletnega naslova.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Novo okno.
Če želite odpreti drugo spletno stran, pritisnite
stran, da jo izberete.
, pomaknite se gor ali dol, ter nato pritisnite
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
→ Dodaj zaznamek.
in jo izberite.
Zgodovina
→ Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
Pritisnite
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
60
Splet in omrežje
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih povezav pritisnite Prenosi. (str. 105)
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo naslova spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Souporaba preko.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite Deli.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Nov zavih.
Za ogled druge spletne strani, pritisnite
→ spletna stran.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
61
Splet in omrežje
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Za ogled odprtih zavihkov na drugih napravah pritisnite
stran, katero želite odpreti.
Za ogled zaznamka pritisnite
→ Druge naprave. Izberite spletno
.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave →
Bluetooth, ter nato povlecite drsnik Bluetooth v desno.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Bluetooth → Iskanje in navedene
so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno
ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.
62
Splet in omrežje
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko, pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
Screen Mirroring
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Screen Mirroring, ter nato povlecite
drsnik Screen Mirroring v desno. Izberite napravo, odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s
tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z napravo s pomočjo kode PIN, pritisnite in
zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.
63
Splet in omrežje
Samsung Link
Uporabite to aplikacijo za predvajanje vsebine, ki ste jo shranili na različnih napravah prek
interneta. Predvajate in pošljete lahko katero koli datoteko na kateri koli napravi v drugo napravo
ali spletno storitev za shranjevanje.
Za uporabo te aplikacije, se morate prijaviti v račun Samsung ter registrirati dve ali več naprav.
Registracijske metode se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave. Za več podrobnosti pritisnite
→ Pomoč → Customer support.
Pritisnite Samsung Link na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Med odpiranjem te aplikacije, se bo prikazala nedavna vsebina vseh vaših registriranih naprav.
Lahko brskate po njih ali jih predvajate. Za souporabo datotek, se pomaknite na NAPRAVE IN
SHRAMBA in izberite možnost.
Pošiljanje datotek
Pošljite datoteke drugim napravam ali jih prenesite v spletno storitev za shranjevanje.
Izberite napravo, pritisnite
, izberite datoteke in nato pritisnite Dokončano.
Skupna raba datotek
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, pritisnite
Dokončano, ter nato izberite metodo souporabe.
, izberite datoteko, pritisnite
Predvajanje datotek na oddaljeni napravi
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, pritisnite
izberite napravo.
, izberite datoteko, ter nato
• Podprte datoteke so lahko odvisne od naprav, ki so povezane kot medijski
predvajalnik.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
64
Splet in omrežje
Uporaba funkcije Group Play
Souporabljajte zaslone z več napravami. Izberite kategorijo medija in pritisnite . Izberite
datoteke, pritisnite Dokončano, ter nato pritisnite Group Play. Ustvari se seja Group Play in med
sejo se souporabljajo datoteke z drugimi.
Upravljanje vsebine v spletni storitvi za shranjevanje
Izberite spletno storitev za shranjevanje in nato odprite in upravljajte datoteke.
Za prenos datotek s spletne storitve za shranjevanje, pritisnite , izberite datoteke in nato
pritisnite Dokončano.
→ Nastavitve →
Za registracijo spletne storitve za shranjevanje na napravi pritisnite
Registrirana shramba → , ter nato izberite spletno storitev za shranjevanje.
Group Play
Uporabite to aplikacijo za souporabo zaslonov z več napravami. Ustvarite ali se pridružite seji
Group Play, ter nato souporabljajte slike, dokumente ali glasbo.
Pritisnite Group Play na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Med uporabo te aplikacije ne morete uporabljati interneta.
Ustvarjanje skupine za Group Play
Pritisnite Ustvari skupino, nastavite geslo in nato uporabite naslednje funkcije:
• Skupna raba glasbe: izberite glasbene datoteke za souporabo. Povežete lahko dve ali več
naprav in jih uporabite za doseganje prostorskega zvočnega učinka.
• Skupna raba slik: izberite slike za souporabo.
• Skupna raba dokumentov: izberite dokumente za souporabo.
• Igranje iger: igrajte spletne igre s prijatelji.
65
Splet in omrežje
Pritisnite
in zapišite opombo ali rišite po zaslonu. Vsi udeleženci lahko vidijo vaše stvaritve.
Pritisnite
za ogled mozaične postavitve vseh slik v souporabi.
Pritisnite
za izbiro vse slik ali dokumentov.
Pritisnite
za ogled udeležencev skupine.
Prijava v storitev Group Play
• Pritisnite Pridr. skupini, vnesite geslo, ter nato izberite sejo Group Play, kateri se želite
pridružiti. Izberite kategorijo medija in na napravi se bo pojavila vsebina, ki je trenutno v
souporabi.
• Vključite funkcijo NFC, ter postavite zadnji del vaše naprave na zadnji del druge naprave, ki je
omogočila sejo.
NFC
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Če je zaslon zaklenjen, vaša naprava ne bo brala oznak NFC ali sprejemala podatkov.
Če želite vključiti funkcijo NFC, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → NFC.
Povlecite drsnik NFC v desno.
Branje podatkov iz oznake NFC
Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se
bodo oznake z oznake.
66
Splet in omrežje
Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.
Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino bralnika kartic NFC.
Za uporabo kartice SIM ali USIM kot privzeti način plačila, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Povezave → NFC → Plačilo NFC → Denarnica SIM.
Pošiljanje podatkov prek Android Beam
Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave,
ki omogočajo NFC.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → NFC. Povlecite drsnik Android Beam v
desno.
Izberite element, z zadnjo stranjo naprave se dotaknite zadnjega dela druge naprave, ter nato
pritisnite zaslon vaše naprave.
S Beam
Uporabite to funkcijo za pošiljanje podatkov, kot so video posnetki, slike in dokumenti.
Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitenih podatkov. V nasprotnem primeru
lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne
probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih podatkov.
67
Splet in omrežje
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → S Beam. Povlecite drsnik S Beam v
desno.
Izberite datoteko, z zadnjo stranjo naprave se dotaknite zadnjega dela druge naprave, ter nato
pritisnite zaslon vaše naprave.
Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
WatchON
Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in ogled vaših priljubljenih oddaj in
filmov.
Pritisnite WatchON na zaslonu aplikacij.
Najprej morate napravo povezati z omrežje in usmeriti infrardeči vhod naprave v TV sprejemnik.
Povezava s TV sprejemnikom
Povežite se s TV sprejemnikom za prikaz zaslona naprave na večji površini in upravljajte TV
sprejemnik na daljavo z uporabo naprave.
Izberite državo in regijo. Pritisnite → Nastavi zdaj, ter nato sledite navodilom na zaslonu za
registracijo TV sprejemnika in naprave. Koraki so odvisni od izbranih možnosti.
Če se želite povezati z drugimi napravami, pritisnite
Dodajanje naprav.
68
→ Nastavitev → Moja soba →
Splet in omrežje
Gledanje televizije
Izberite priporočila TV programov glede a izbiro pri registraciji TV sprejemnika ali izberite
kategorijo na vrhu zaslona. Izberite TV program in nato pritisnite Glej zdaj. Izbrani programi
bodo prikazani na priključenem TV sprejemniku.
Pritisnite in odprite nadzorno ploščo za upravljanje TV sprejemnika.
Nastavitev opomnikov za programe
Pritisnite čas na dnu zaslona in izberite čas TV programa, ki si ga želite ogledati. Izberite program,
pritisnite Opomnik, ter nastavite čas alarma, ki vas bo opomnil na TV program.
69
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od različice programske opreme na
napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Poiščite naprave z omogočenim
DNLA.
Za prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite mešanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Skrijte zaslon glasbenega
predvajalnika.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
70
Mediji
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite
glasnost.
→ Nastavitve → Pametna
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
→ Nastavitve
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite
→ Adapt Sound → Vključeno. Ko jakost zvoka zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za
prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če jakost zvoka znižate na nivo 13 ali nižje,
se možnost ponovno uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja
Če želite uporabljati trenutno predvajano pesem za melodijo zvonjenja, pritisnite tipko menija in
→ Nastavi kot → Melodija zvonjenja telefona.
nato pritisnite
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
→ Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in
Pritisnite Seznami predvajanja in nato
pritisnite V redu. Pritisnite Dodaj glasbo, izberite pesmi, ki jih želite vključiti, ter nato pritisnite V
redu.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
→ Posodobitev knjižnice.
glasbe. Ko dodate glasbo pritisnite Glasbeni kotiček →
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 78)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
71
Mediji
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za
ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite
.
Označuje, kateri
način snemanja je v
uporabi.
Oglejte si več
možnosti.
Preklopite med
sprednjo in zadnjo
kamero.
Začnite s
snemanjem.
Spremenite način
fotografiranja.
Odprite galerijo, da si
ogledate slike in
videoposnetke.
Izberite med
različnimi učinki na
voljo.
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni
način za snemanje fotografije.
• Lepotna izboljšava obraza: posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno sliko.
• Najboljša fotografija: naredite več fotografij in se odločite za najboljšo.
72
Mediji
• Neprekinjeno snemanje: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Najboljši obraz: uporabite to za več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno
sliko.
Če želite posneti več fotografij, pritisnite
. Za najboljši posnetek, držite fotoaparat pri
miru in se ne premikajte med posnetkom. Ko se Galerija odpre, pritisnite rumeni okvir na
vsakem obrazu in izberite najbolj primerno pozo za posameznika. Po izbiri poze za vsakega
posameznika, pritisnite Shrani, da združite slike v eno fotografijo in jo shranite.
• Zvok+slikanje: uporabite za fotografiranje z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
• Izboljšan ton (HDR): uporabite za fotografiranje z boljšim razmerjem kontrasta.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Noč: te nastavite uporabite za slike, ki ste jih posneli v temi.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko se modri okvir poravna z iskalnikom
pogleda, fotoaparat samodejno posname fotografije v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.
73
Mediji
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite , da posnamete video. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
snemanja, pritisnite .
. Za pričetek
Med snemanjem uporabljajte sledeče funkcije:
• Da izostrite sliko, pritisnite na zaslon kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona,
pritisnite .
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
Snemalni način
Pritisnite
→
, da spremenite način snemanja.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omej. za MMS: uporabite ta način, da zmanjšate kvaliteto posnetka, ki ga želite poslati preko
sporočila.
74
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
Skupna raba posnetka
Pritisnite
→
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Direct ali
NFC.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi.
• Sk. raba fotog. ChatON: pošljite fotografijo drugi napravi preko ChatON.
• Oddaljeno iskalo: nastavite napravo za upravljanje fotoaparata od daleč.
75
Mediji
Upravljanje fotoaparata od daleč
Nastavite napravo kot iskalnik za nadzor fotoaparata od daleč.
→ → Oddaljeno iskalo, ter nato povežite napravo in fotoaparat z uporabo Wi-Fi
Pritisnite
Direct ali NFC. Pritisnite
, da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
→ za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse nastavitve niso na voljo v načinu
Pritisnite
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo
kvaliteto. To porabi več spomina.
• Zaznavanje obraza: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti
fotografijo, ko se te nasmehnejo.
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe
na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Odpr. tresen.: vključite ali izključite stabilizacijo slike. Odpravljanje tresenja pomaga izostriti
lečo kameri kadar se premika.
• Shrani kot: nastavite napravo, da izbriše prvotno fotografijo pri snemanju fotografij v načinu
bogatega odtenka.
• Oznaka GPS: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako. Vključite to funkcijo med
fotografiranjem za ustvarjanje albumov v Album za zgodbo.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
76
Mediji
• Pregled: na kratko prikaže posnete fotografije.
• Tip. za glasnost: nastavite uporabo tipke za glasnost kot nadzor samosprožilca ali funkcije
povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Nadzor glasu: nastavite fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. Vključite za
uporabo Označi prijatelja v načinih Galerija in Album za zgodbo.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Urejanje hitrih nastavitev.
Pritisnite element in ga pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
77
Mediji
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Ogled slik z funkcijo gibanja
Uporabite funkcijo gibanja, da usposobite funkcijo z določenim gibanjem.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Gibanja in poteze → Gibanje,
povlecite drsnik Gibanje v desno in nato vklopite drsnik posamezne funkcije.
Če želite prenehati uporabljati funkcijo gibanja, izklopite drsnik za to funkcijo.
78
Mediji
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko,
nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: dodajte sliko med priljubljene.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: uporabite funkcijo za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejena slika
je shranjena v mapi Photo frame.
• Opomba fotografije: uporabite za zapis opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
uredite zapiske.
, da
• Kopiraj v odložišče: kopirajte v odložišče.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve foto: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Obreži: spremenite velikost z modrim okvirjem in shranite sliko.
• Iskanje naprav v bližini: išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
79
Mediji
Modifikacija slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Zavrti: zavrti sliko.
• Obreži: obreže sliko.
• Barva: prilagodite nasičenost ali svetlost slike.
• Učinek: uporabite učinke na sliki.
• Portret: odpravite učinek rdečih oči, prilagodite in retuširajte obraze oz. zameglite ozadje.
• Nalepka: prilepite nalepke.
• Risanje: rišite po sliki.
• Okvir: uporabite okvirje na sliki.
Priljubljene slike
Pri ogledu slike, pritisnite
→ Priljubljene, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
pošljete drugim osebam.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
80
Mediji
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
→ Nastavitve, ter nato obkljukajte Oznaka obraza. Okoli prepoznanega obraza
Pritisnite
na sliki, se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato izberite ali
dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, to
so na primer klicanje ali pošiljanje sporočila.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba Tag Buddy
→ Nastavitve → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja v desno za
Pritisnite
prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
Album za zgodbo
Uporabite to aplikacijo, da ustvarite lasten digitalnem album, kamor lahko shranite vaše zgodbe
s prikladnim in enostavnim sortiranjem.
Pritisnite Album za zgodbo na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarjanje albumov z zgodbo
Pritisnite Ustvari album → Po podatkih v oznaki, da samodejno ustvarite story album. Izberite
kriterij in nato pritisnite Poiščite slike. Vnesite naslov albuma, izberite temo in nato pritisnite
Ustvari album.
Za ročno ustvarjanje, pritisnite Ustvari album → Iz Galerije.
81
Mediji
Ustvarjanje priporočenih albumov
Ko posnamete fotografije na eni lokaciji, naprava samodejno razporedi vaše fotografije v albume
glede na določen kriterij in hkrati priporoča, da ustvarite nov album.
→ Nastavitve → Domače mesto, ter nato nastavite metodo za prepoznavanje vaše
Pritisnite
lokacije. Izberite vrsto albuma in določite najmanjše število fotografij.
Pri zajemanju fotografij, ki so v skladu z vašimi kriteriji, fotoaparat predlaga, da ustvarite album.
Pritisnite Ustvari album → Iz predlogov. Izberite album, vnesite naslov albuma in nato pritisnite
Ustvari album.
Naprava bo priporočala, da ustvarite albume z zgodbo, ko presežete prednastavljeno
število fotografij v enem dnevu.
Ogled Albuma za zgodbo
IzberiteAlbum za zgodbo. Na prvi strani se prikaže naslovna fotografija. Pomaknite se v levo ali v
desno za ogled slik v Albumu za zgodbo.
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Dodajte vsebino: dodajte več vsebin trenutni strani.
• Odstranitev vsebine: izbrišite vsebino na trenutni strani.
• Sprem. temo: spremenite temo za postavitev strani.
• Diaprojekcija: zaženite diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Soup. preko: pošljite albume drugim.
• Naročilo foto-knjige: naročite tiskano različico albuma.
• Izvoz: izvozite album na druge shrambe.
• Izbriši album: izbrišite album.
82
Mediji
Urejanje slik
Pritisnite sliko strani v albumu.
Če želite dodati napis, pritisnite
.
Če želite sliko poslati drugim, izberite
Če želite izbrisati sliko, pritisnite
.
.
Če želite uporabiti učinke na sliki, pritisnite
Za začetek diaprojekcije, pritisnite
.
→ Diaprojekcija → Začni diaprojekcijo.
Da nastavite sliko kot naslovnico albuma, pritisnite
Da zavrtite sliko proti smeri urnega kazalca, pritisnite
Da zavrtite sliko v smeri urnega kazalca, pritisnite
→ Nast. za nasl.
→ Zavrti v levo.
→ Zavrti v desno.
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
83
Mediji
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite naprave z
omogočenim DNLA.
Za prilagoditev
glasnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Spremenite razmerje
slike.
Spremenite velikost
video zaslona.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite video posnetke s kljukico, ter nato pritisnite Izbriši.
Souporaba videoposnetkov
→ Souporaba preko, izberite video posnetke s kljukico, pritisnite Kon., in izberite
Pritisnite
način deljenja.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite
premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
84
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v ležeči položaj.
Dodajte
videoposnetke na
seznam predvajanja.
Poišči
videoposnetke.
Premor ali
nadaljevanje
predvajanja.
Pošljite URL drugim.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Spremenite
kakovost zaslona.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Izberite vaš račun, pritisnite
ter pritisnite .
, izberite video posnetek, vnesite informacije za video posnetek,
85
Mediji
FM radio
Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti
slušalke, ki delujejo kot radijska antena.
Pritisnite FM radio na zaslonu aplikacij.
Poslušanje FM radia
Preden zaženete FM Radio, v napravo vstavite slušalke.
Prvič, FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Pritisnite
pritisnite
, da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
, da se vrnete na zaslon FM radia.
Vključite in izključite radio FM.
Za prilagoditev glasnosti.
Natančno nastavite frekvenco.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Dostop do storitev za trenutno
postajo.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
86
Mediji
Iskanje radio postaj
→ Preišči, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani
Pritisnite
radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite
radia.
, da se vrnete na zaslon FM
Dodajanje skladb na seznam priljubljenih
Poiščite želeno radijsko postajo in pritisnite
, da postajo dodate na seznam priljubljenih.
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.
Pritisnite aplikacijo Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da zaženete aplikacijo Flipboard, podrsajte na pozdravno stran, izberite nove teme in pritisnite
Done.
Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga
želite prebrati.
Med branjem knjige uporabljajte naslednje ikone:
• : pojdi na prejšnjo stran.
• : všečkajte članek za Facebook.
• : dodaj članek na seznam priljubljenih v storitvi Twitter.
• : ogled komentarjev drugih o članku.
• : deli članek preko Twitter.
• : deli članek z drugimi.
87
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Več → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
→ Moji programi, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
izbrisati, ter pritisnite ODSTRANI.
88
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Hub
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos večpredstavnostne vsebine. Z vsebino lahko prav tako
upravljate na napravi.
Pritisnite Samsung Hub na zaslonu aplikacij.
Nakup večpredstavnostne vsebine
Izberite kategorijo storitve, izberite medijsko vsebino in nato zaključite nakupni proces.
Upravljanje vsebine na napravi
Izberite kategorijo vsebine, pomaknite se levo, ter nato upravljajte s vsebino na napravi.
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite www.samsungapps.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah.
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Brezplačno. Če je za
aplikacijo potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
89
Aplikacije in medijske trgovine
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Predvajajte glasbo z izbiro glasbene kategorije oz. skupna raba pesmi z drugimi, s prenosom na
storitev za shranjevanje Google v oblaku.
90
Pripomočki
S Memo
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje opombe z uporabo slik ali glasovnih posnetkov.
Pritisnite S Memo na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Ustvarite beležke z bogato vsebino, na primer, z risanjem s prstom ali dodajanje slik oz. glasovnih
posnetkov.
Pritisnite
tipkovnico.
za zapisovanje ali risanje po zaslonu ali pa pritisnite
za vnos besedila s
Zapišite ali narišite beležko.
Vnesite beležko.
Razveljavi in uveljavi zadnji ukaz.
Izbrišite beležko.
Ustvarite posnetek glasu za
vstavljanje.
Vstavite večpredstavnostno
datoteko.
Pripnite drugo stran trenutni
beležki.
Preklop v način ogleda.
91
Pripomočki
Kadar sestavljate zapisek, znova pritisnite
pisala.
Ko brišete ročno napisano beležko pritisnite
beležko.
, da spremenite vrsto pisala, debelino črte ali barvo
in spremenite velikost radirke ali počistite
Shranite trenutne nastavitve kot
profil za pisalo.
Spremenite vrsto pisala.
Spremenite debelino črte.
Spremenite barvo pisala.
Če želite spremeniti ozadje pritisnite
Če želite dodati oznako pritisnite
Ogled več barv.
→ Spremeni ozadje.
→ Dodaj ozn.
Vstavljanje večpredstavnostnih datotek ali glasovnega posnetka
Pritisnite
za vnos večpredstavnostnih datotek. Da vstavite glasovni posnetek pritisnite .
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite poiskati beležko, pritisnite
→ Poišči.
Če želite izbrisati beležke, pritisnite
→ Izbriši.
Da razporedite beležke po datumu, naslovu, ali kako drugače, pritisnite
92
→ Uredi po.
Pripomočki
→ Pogled seznama.
Da spremenite način prikaza, pritisnite
Da ustvarite beležko z uvozom datoteke, pritisnite
→ Uvoz.
Za izvoz beležke v drugi obliki datoteke, pritisnite
→ Izvozi.
Da ustvarite mapo pritisnite
→ Ustvari mapo.
→ Premakni.
Da premaknete beležko v drugo mapo, pritisnite
Da kopirate beležke, pritisnite
→ Kopiraj.
→ Nastavitve.
Da spremenite nastavitve S Memo, pritisnite
→ Pomoč.
Da si ogledate pomoč za S Memo, pritisnite
Ogled beležke
Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete.
→ Izbriši.
Če želite izbrisati beležke, pritisnite
Če želite beležke poslati drugim, pritisnite
→ Souporaba preko.
Da shranite beležko kot slikovno datoteko ali PDF datoteko, pritisnite
Za dodajanje beležke na seznam priljubljenih pritisnite
Da shranite beležko kot dogodek, pritisnite
→ Izvozi.
→ Dodaj med priljubljene.
→ Ustvari dogodek.
Da nastavite beležko kot pripomoček ali ozadje na domačem zaslonu, pritisnite
kot.
Če želite urediti beležko, pritisnite
.
Za predvajanje glasovnega posnetka pritisnite
.
93
→ Nastavi
Pripomočki
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobnosti dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat
se naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
94
Pripomočki
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Pripnite beležko iz S Memo. Pritisnite Beležke, sestavite novo beležko ali izberite že obstoječo
beležko.
Pripnite sliko. Pritisnite Slike, nato fotografirajte ali izberite že obstoječo fotografijo.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Google v meniju Moji računi → račun
Google → Sinhronizacija Koledar. Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu aplikacij
→ Sinhroniziraj.
pritisnite S Planner →
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil, pritisnite
Zaslon, Izberite račun Google in pritisnite Končano.
→ Nastavitve → Koledarji →
Spreminjanje vrste koledarja
Izberite enega izmed različnih koledarjev, ki vključujejo leto, mesec, teden in drugo na desni
strani zaslona. Vrsto koledarja lahko spremenite tudi z gibom, tako imenovanim uščipom. Na
primer, z stiskom spremenite mesečni koledar na letni koledar, ravno obraten gib pa bo letni
koledar spremenil nazaj v mesečni koledar.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
→ Poišči in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Brisanje dogodkov
Izberite datum ali dogodek in nato pritisnite
→ Izbriši.
95
Pripomočki
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Souporaba preko, ter nato izberite način deljenja.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite Start, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko je storitev Dropbox vključena, se fotografije in videoposnetki, posneti s fotoaparatom
naprave, samodejno prenesejo na Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov,
pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite in nato izberite
datoteke.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje nastavitev in podatkov
programa z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
96
Pripomočki
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Pritisnite Varnostno kopiranje, da naredite varnostno kopijo ali obnovite podatke na vašem
računu Samsung.
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun za Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
Ura
Uporabite to aplikacijo za nastavitev budilke, pregled ure v katerikoli lokaciji na svetu, merjenje
trajanja dogodka, nastavitev časovnika ali uporabe kot namizne ure.
Pritisnite Ura na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to budilko.
97
Pripomočki
Budilka
Nastavljanje opozoril
Pritisnite Ustvari alarm, nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm
ponovi in nato pritisnite Shrani.
• Opozorilo za lokacijo: nastavite lokacijo. Opozorilo se bo sprožilo samo ko boste v izbrani
lokaciji.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas za izklop opozorila pred nastavljenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Ustvarjanje ur
Pritisnite Dodaj mesto, nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, ter pritisnite Izbriši.
98
Pripomočki
Štoparica
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ponastavi, da počistite čase zabeleženih krogov.
Časovnik
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Namizna ura
Pritisnite
za celozaslonski način.
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
onemogočeno, pritisnite
Za ogled zgodovine računanja pritisnite
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ Počisti zgodovino.
Da spremenite velikost znakov za zgodovino pritisnite
99
→ Velikost besedila.
Pripomočki
Prevajalnik S
Uporabite to aplikacijo za prevajanje besedila v druge jezike.
Pritisnite Prevajalnik S na zaslonu aplikacij.
Uporaba S Translator
Nastavite izvorni in ciljni jezik, vnesite besedilo v polje za vnos, ter nato pritisnite
Če želite dodati jezikovni par na seznam priljubljenih, pritisnite
Če želite jezikovni par poslati drugim, izberite
.
.
.
Začetek pogovora s prevajalnikom
Pritisnite tipke na dnu zaslona za komunikacijo z drugo osebo preko izgovorjenega prevoda.
Pritisnite Speak za vaš jezik in nato govorite v mikrofon. Naprava bo prevedla vaš govor. Pritisnite
v polju ciljnega jezika, da naprava na glas prebere prevod.
Nato pritisnite Speak za jezik sogovornika in dovolite, da oseba odgovori v svojem jeziku.
Naprava bo prevedla njihov odgovor. Pritisnite
v polju izvornega jezika, da naprava na glas
prebere sogovornikov odgovor.
Snemalnik zvoka
Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
100
Pripomočki
Snemanje govornih beležk
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon, ki se nahaja na dnu naprave.
Pritisnite , da zaustavite snemanje. Pritisnite , da končate s snemanjem.
Spremenite kakovost snemanja.
Potekli čas snemanja
Prikažite seznam govornih beležk.
Začnite snemati.
Predvajanje govorne beležke
Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
• : obreži glasovno beležko.
• : prilagodite hitrost predvajanja.
• : ustavi predvajanje.
• /
• : preskočite 60 sekund nazaj ali naprej.
/
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
→ Souporaba preko, ter nato izberite metodo
Da pošljete govorno beležko drugim pritisnite
souporabe.
101
Pripomočki
Urejanje govornih beležk
V seznamu govornih beležk pritisnite
in izberite eno izmed sledečega:
• Souporaba prek: izberite govorno beležko, ki jo želite poslati, ter nato izberite način
souporabe.
• Izbriši: izberite glasovno beležko, ki jo želite izbrisati.
• Nastavitve: spremenite nastavitve glasovnega snemanja.
• Končaj: zaprite snemalnik zvoka.
Shranjevanje datotek s kontekstnimi oznakami
V seznamu govornih beležk pritisnite
Vključeno.
→ Nastavitve → Kontekstno ime datoteke →
S Voice
Uporabite to aplikacijo za upravljanje naprave z glasom pri vnosu številke, pošiljanja sporočila,
zapisovanje beležke in več.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Odpri glasbo
• Zaženi računalo
• Pokliči Lulu na mobilni telefon
• Pokliči Lulu na službeni telefon
• Preveri urnik
102
Pripomočki
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato vnesete
Obseg iskanja
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
103
→ Nastavitve → Iskanje v telefonu, ter
Pripomočki
Google Now
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Google Now.
storitev Google Now, pritisnite
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Ogled datotek
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite
v korenski imenik pritisnite .
V mapi pritisnite
. Če se želite vrniti
in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Izberi vse: da vsem datotekam nastavite isto možnost istočasno, izberite vse datoteke na
enkrat.
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Poišči: iskanje datotek.
104
Pripomočki
• Pregled po: spremeni način pogleda.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
Dodajanje bližnjic mapam
Dodaj bližnjico pogosto uporabljenih map v korenski imenik. Pritisnite
vnesite ime bližnjice, izberite mapo, ter pritisnite Nastavi tukaj.
→ Dodaj bližnjico,
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite Razvrsti po velikosti.
Za razvrščanje datotek po datumu, pritisnite Razvrsti po datumu.
TripAdvisor
Uporabite to aplikacijo za pridobivanje informacij o potovanju, kot so ciljni kraj ali hotel. Prav tako
lahko rezervirate sobo, ter z drugimi delite ocene.
Pritisnite TripAdvisor na zaslonu aplikacij.
105
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Pritisnite , vpišite naslov in nato pritisnite . Izberite lokacijo za ogled podrobnih lokacijskih
informacij. Če želite poiskati bližnje lokacije, pritisnite .
Ko najdete lokacijo, pritisnite
in uporabite eno od naslednjih funkcij:
• Počisti zemljevid: počisti zemljevid.
• Omogoči dostop brez pov.: shranite zemljevid določenega območja za ogled brez
povezave.
• Navodila: prejmite napotke za lokacijo.
• Sloji: prekrijte več slojev, vključno s satelitskimi posnetki, prometnimi informacijami in
drugo.
• Nastavitve: spremenite nastavitve zemljevida.
• Pomoč: oglejte si informacije o uporabi zemljevida.
Za ogled trenutne lokacije pritisnite
.
106
Potovanja in lokalno
Prejemanje napotkov za pot do kraja
1 Pritisnite
2 Pritisnite
.
ter nato izberite metodo za vnos začetnega in ciljnega kraja:
• Moja trenutna lokacijo: uporabite trenutno lokacijo za začetni kraj.
• Stiki: izberite iz seznama stikov.
• Prikaži na zemljevidu: točno določite lokacijo s pritiskom na zemljevid.
• Moja mesta: izberite s seznama priljubljenih krajev.
3 Izberite način potovanja, kot na primer vožnja z avtomobilom, javni prevoz ali pešačenje, ter
nato pritisnite PRIDOBI NAVODILA.
4 Izberite eno od prikazanih poti in nato pritisnite POGLED ZEMLJEVIDA za ogled
podrobnosti.
Lokalno
S to aplikacijo poiščite bližnje restavracije, banke, avtobusna postajališča in drugo.
Pritisnite Lokalno na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo krajev, ter nato kraj s seznama rezultatov iskanja.
• Zemljevid: natančno določite kraj na zemljevidu.
• Navodila: poiščite pot do kraja.
• Klic: pokličite telefonsko številko kraja.
→ Dodajanje iskalnika na seznamu kategorij, ter
Za dodajanje kategorije kraja, pritisnite
nato vnesite ključno besedo v tekstovno polje za iskanje.
107
Potovanja in lokalno
Navigacija
Uporabite to aplikacijo za iskanje poti do kraja.
Pritisnite Navigacija na zaslonu aplikacij.
• Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko
razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet
in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa
varnostna opozorila in predpise.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Vnesite cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
• Izgovorite ciljni naslov.
• Vpišite ciljni naslov.
• Izberite ciljni naslov iz imenika.
• Izberite cilj s seznama območij z zvezdico.
Ko je pot najdena, sledite navodilom na zaslonu za navigacijo do cilja.
108
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite Wi-Fi →
.
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: odprite pomoč za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med spanjem.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako nastavili.
S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne
stroške, nastavite možnost na Vedno.
109
Nastavitve
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da vključite funkcijo.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže dve napravi neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite čas vidljivosti naprave.
• Prejete datoteke: oglejte si prejete datoteke preko funkcije Bluetooth.
• Pomoč: odprite pomoč za Bluetooth.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe
podatkov.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije želite sinhronizirati v
Nastavitve → Računi.
110
Nastavitve
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopne točke Wi-Fi in preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, njihovo uporabo.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem,
kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
Upor.tel. kot modem in mob.DT
• Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za
souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
omrežja Wi-Fi.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalnikom prek USB-ja.
Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalniki prek Bluetooth.
• Pomoč: spoznajte internet prek vmesnika USB, omrežja Wi-Fi in Bluetooth.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
111
Nastavitve
NFC
• NFC: vključite funkcijo NFC za branje ali zapisovanje oznak NFC, ki vsebujejo informacije.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
• Plačilo NFC: nastavite privzeto metodo plačila.
S Beam
Vključite funkcijo S Beam za pošiljanje podatkov, kot so videoposnetki, slike in dokumenti na
napravo, ki podpira NFC in Wi-Fi Direct.
Naprave v bližini
• Skupna raba datotek: vključite skupno rabo medijskih datotek in s tem dovolite napravam, s
poverilnico DNLA, dostop do medijskih datotek na vaši napravi.
• Vsebine v souporabi: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
• Seznam dovoljenih naprav: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Seznam naprav brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop
do vaše naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenesi iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Kies preko Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek omrežja Wi-Fi.
112
Nastavitve
Moja naprava
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Več pripomočkov: nastavite napravo, da dovoli uporabo pripomočkov na zaklenjenem
zaslonu.
• Pripom. na zakl. zaslonu:
– – Priljubljene aplikacije ali Kamera: nastavite prikaz bližnjic posamezne aplikacije ali
samodejni zagon fotoaparata, ko povlečete plošče v levo na zaklenjenem zaslonu.
– – Ura ali osebno sporočilo: nastavite prikaz ure ali osebnega sporočila na zaklenjenem
zaslonu. Naslednje možnosti so odvisne od vaše izbire.
Za osebno sporočilo:
– – Urejanje osebnega sporočila: uredite osebno sporočilo.
Za uro:
– – Dvojna ura: nastavite prikaz dvojne ure.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Pokaži datum: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
– – Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
• Bližnjice: nastavite prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
113
Nastavitve
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ko odklenete zaslon.
• Besedilo s pomočjo: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
• Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je
zaslon zaklenjen.
• Nastavite ukaz za bujenje: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S Voice
ali izvršite določeno funkcijo.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Način zaslona:
– – Optimizacija prikaza: uporabite ta način za optimizacijo zaslona v skladu z nastavitvami
zaslona.
– – Dinamično: uporabite ta način, da poživite ton vašega zaslona.
– – Standardno: uporabite ta način za normalno kakovost.
– – Profesionalna fotografija: uporabite ta način, če želite približati odtenek zaslona
resničnim barvam.
– – Film: uporabite ta način za temne prostore, kot je temnica.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko je naprava priključena na namizno
odložišče ali se polni.
114
Nastavitve
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite ogled preostale življenjske dobe baterije.
• Uredi po zajemu zaslona: nastavite napravo, da uredi posnetek zaslona po zajemu.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Zvonjenja: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
• Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in
neodgovorjeni klici.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Ton tipkovnice za klic: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk
na tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Adapt Sound: po meri prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate med klici ali za
poslušanje glasbe.
Način domačega zaslona
Izberite način domačega zaslona (osnovni ali enostaven).
115
Nastavitve
Klic
Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
• Zavrnitev klica: samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske
številke na seznam zavrnitev.
• Nastavitev sporočil za zavrnitev klica: dodajte ali uredite sporočilo, ki se pošlje ob zavrnitvi
klica.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da sprejme dohodni klic ob
pritisku tipka za domov.
– – Nadzor glasu: nastavite sprejem ali zavrnitev dohodnega klica z glasovnimi ukazi.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku tipka za vklop/
izklop.
• Izklopi zaslon med klici: nastavite vklop senzorja bližine med klicem.
• Opozorila za klice:
– – Odgovor z vibriranjem: nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
– – Vibr. ob koncu klica: nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
– – Ton ob vzpostavitvi klica: vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
– – Minutni opomnik: vključite ali izključite minutni opomnik.
– – Ton ob končanju klica: vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
– – Opozorila med klici: nastavite opozorila na dogodke med klicem.
• Pripomočki za klic:
– – Samodejni sprejem klicev: nastavite samodejno sprejemanje klicev po določenem
obdobju (na voljo samo, če ste priključili slušalko).
– – Časov. za sam. sp. klicev: izberite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klice.
116
Nastavitve
– – Okoliščine odhodn. klica: dovolite dohodne klice s slušalko Bluetooth tudi, če je naprava
zaklenjena.
– – Vrsta odhodnega klica: izberite tip odhodnih klicev pri katerem morate uporabiti
slušalko Bluetooth.
• Dodatne nastavitve:
– – ID klicatelja: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
– – Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
– – Samod. dod. območne kode: nastavite samodejno vstavljanje predpone (področne ali
državne kode) pred telefonsko številko.
– – Zapore klicev: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
– – Čakajoči klic: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
– – Samodejno ponovno izbiranje: vključite samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih
ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
– – Predpisane številke: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz
seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
• Zvonj. in toni tipkovnice:
– – Zvonjenja: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
– – Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
– – Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
– – Toni tipkovnice: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk na
tipkovnici.
• Prilagodi zvok za klic: izberite vrsto zvoka klica, ki ga boste uporabljali s slušalkami.
• Povečaj glasnost v žepu: nastavite, da naprava zviša jakost melodije zvonjenja, ko je ta
obdana v tesnem prostoru, na primer v torbici ali žepu.
• Slika videoklica: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• Uporabi možnosti za odpoved klica: omogočite izbiro glasovnega klica, če video klic ne
vzpostavi povezave.
• Storitev za telefonski predal: izberite ali nastavite storitev glasovne pošte vašega operaterja.
117
Nastavitve
• Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
• Zvok: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na novo glasovno pošto.
• Vibriranje: nastavite vibriranje ob prejetju glasovne pošte.
• Računi: nastavite sprejemanje IP klicev in nastavite vaše račune za storitve IP klicev.
• Uporabi intern. klicanje: nastavite uporabo IP klicanja za vse klice ali samo za IP klice.
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila od dohodnih klicev
določenih stikov v načinu blokiranja.
Način vožnje
Z vključitvijo načina vožnje bo naprava prebrala vsebino na glas, hkrati pa lahko določite
aplikacije, ki ji želite uporabiti v načinu vožnje.
Varnostna asistenca
Nastavite napravo, da prejemnikom pošlje sporočilo v sili. Pritisnite in zadržite tipki za zvišanje in
znižanje glasnosti za 3 sekunde, da pošljete sporočilo.
• Urejanje sporočila v sili: uredite sporočilo, ki bo poslano v primeru sile.
• Pošiljanje slik v sili: nastavite napravo, da za prejemnike posname in pošlje fotografije
skupaj s sporočilom.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Interval sporočil: nastavite interval za ponovno pošiljanje sporočila.
• Stiki v sili: izberite ali uredite prejemnike sporočila.
118
Nastavitve
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Varčevanje z energijo procesorja: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih
virov.
• Varčevanje z energijo zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Več o Načinu varčevanja z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
Dodatek
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: nastavi napravo, da predvaja zvok, ko na napravo priključite ali z nje
odstranite namizno odložišče.
• Izhodni način zvoka: nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega odložišča,
kadar je vaša naprava priklopljena na namizno odložišče.
• Prikaz zaslona za domače namizje: nastavite napravo, da prikaže namizno uro, kadar je vaša
naprava priključena na namizno odložišče.
• Samodejno odklepanje: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vmesnika pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovarjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da sprejme dohodni klic ob
pritisku tipka za domov.
119
Nastavitve
– – Sprej. klicev s pritiskom: nastavite sprejemanje klicev z dvakratnim pritiskom tipke za
sprejemanje klica.
– – Nadzor glasu: nastavite sprejem ali zavrnitev dohodnega klica z glasovnimi ukazi.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku tipka za vklop/
izklop.
• Pokaži bližnjico: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnite
in zadržite tipka za vklop/izklop.
• Urejanje dostopnosti: uvozite ali izvozite nastavitve dostopnosti za souporabo z drugimi
napravami.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Povečava: nastavite povečavo in pomanjšanje s kretnjami prsta.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava ugotovi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem.
• Bližnjica za dostopnost: nastavite napravo, da vključi Talkback, ko pritisnite in zadržite tipko
za vklop/izklop, ter na zaslon položite in zadržite dva prsta.
• Možn. za Besedilo v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritisnite .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Izboljšava spletne dostopnosti: nastavite aplikacije, da namestijo spletne skripte, ki bodo
izboljšale dostopnost do njihove spletne vsebine.
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
120
Nastavitve
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali
obvestila.
• Pomožni meni: nastavite prikaz ikone bližnjice za pomočnika, ki omogoča dostop do funkcij,
ki podpirajo zunanje tipe ali funkcije na obvestilni plošči. Meni lahko prav tako uredite v
meniju za ikono bližnjice.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: nastavite površino zaslona, na kateri želite izključite vnose z
dotikom.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
121
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Pokončne vrste tipkovnice: spremenite postavitev tipkovnice.
• Jeziki vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: omogočite ali onemogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici
za premikanje kazalca s premiki po tipkovnici.
• Napredno:
– – Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
– – Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med
besedami.
– – Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
– – Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
– – Zvok ob pritisku tipke: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Pomoč: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Samsung.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Prepoznavalec glasu
Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.
122
Nastavitve
Glasovno iskanje
Za prepoznavanje glasu Samsung uporabite naslednje možnosti:
• Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Open via the home key: nastavite zagon S Voice z dvakratnim pritiskom tipke za domov.
• Use location data: nastavite uporabo lokacijskih podatkov pri rezultatih glasovnega iskanja.
• Hide offensive words: skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Help: odprite pomoč za S Voice.
• About: omogoča prikaz informacij o različici.
• Voice control: upravljajte aplikacije z glasovnimi ukazi.
• Auto-start speaker: nastavite, če želite, da se zvočnik samodejno vklopi pri klicu z uporabo S
Voice.
• Show body of message: nastavite za ogled besedila novega prejetega sporočila v načinu
vožnje.
• Wake up command: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za bujenje,
pri uporabi S Voice.
• Wake up in lock screen: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je zaslon
zaklenjen.
• Set wake-up command: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S Voice ali
izvršite določeno funkcijo.
• Check missed events: nastavite pregled neodgovorjenih klicev, sporočil ali dogodkov, ob
zagonu S Voice in pritiskom tipke za slušalko.
• Home address: vpišite domači naslov za uporabo lokacijskih informacij s funkcijo
glasovnega ukazovanja.
• Log in to Facebook: vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s
S Voice.
• Log in to Twitter: vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo s S Voice.
123
Nastavitve
Za prepoznavanje glasu Google uporabite naslednje možnosti:
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Spremenite nastavitve za
mehanizme za sintezo govora s pritisnite .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
• Gibanje:
– – Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
– – Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova
sporočila, ko dvignete napravo.
– – Povečava: nastavite to možnost pri ogledovanju slik v Galerija ali brskanju po spletnih
straneh, če želite povečati ali pomanjšati slike, ko se dotaknete in držite dve točki s
prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.
124
Nastavitve
– – Premikanje ikone: nastavite, če želite premakniti element na drugo stran, ko pritisnete in
držite element ter nato pomaknite napravo v levo ali v desno.
– – Brskanje po sliki: nastavite, če se želite premikati po sliki s premikom naprave v
katerokoli smer pri povečavi slike.
– – Tiho/začasno ustavi: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice, opozorila,
glasbo, ko jo položite obrnjeno navzdol.
• Gibanje dlani:
– – Tiho/začasno ustavi: začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo
dotaknete zaslona.
• Umerjanje giroskopa: umerite giroskop, tako da lahko vaša naprava ustrezno zazna vrtenje.
• Med umerjanjem postavite napravo na trdno površino. Postopek umerjanja je lahko
neuspešen, če naprava med umerjanjem vibrira ali se premakne.
• Giroskop preverite, ko izkusite drsenje ali nenamerno gibanje pri nagibanju ali
obračanju ali igrah, katere omogočajo upravljanje z gibi.
Pametni zaslon
Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
Glasovno upravljanje
Spremenite nastavitve za nadzor možnosti z glasovnimi ukazi.
Računi
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
125
Nastavitve
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Več
Prilagodite nastavitve za lokacijske storitve, varnost in druge možnosti.
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Dostop do moje lokacije: dovolite aplikacijam uporabo informacij o vaši trenutni lokaciji.
• Uporabi satelite GPS: nastavite uporabo satelitov GPS za iskanje vaše trenutne lokacije.
• Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije vaše
izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije
GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.
126
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vključite ali izključite funkcijo Najdi moj mobilni telefon, ki
pomaga poiskati vaš telefon v primeru izgube ali kraje.
• Poišči mojo mob. sp. str.: odprite spletno mesto Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Find my mobile lahko izsledite in
upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do
podatkov kartice SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: privzeto, naprava skrije gesla zaradi varnosti. Nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite prenos aplikacij iz katerega koli vira. Če to ni izbrano, lahko prenašate
samo aplikacije iz Trgovina Play.
127
Nastavitve
• Preveri aplikacije: dovolite Googlu, da preveri aplikacije, ki so lahko škodljive, pred
namestitvijo.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
128
Nastavitve
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z
omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
129
Odpravljanje težav
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:
• Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava
morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z
zaslonom na dotik.
• Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center
Samsung.
130
Odpravljanje težav
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo,
da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipka
za vklop/izklop za 7 sekund. Naprava se samodejno izklopi in znova vklopi.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu
aplikacije pritisnite Nastavitve → Računi → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse.
Klici so zavrnjeni
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z
omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
Dohodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Odhodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali je naprava vklopljena.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
131
Odpravljanje težav
Kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže
• Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
• Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
• Preverite, ali je za telefonsko številko stika morda nastavljena omejitev klicev.
Naprava piska, ikona baterije pa je prazna
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne polni pravilo ali pa se naprava izklopi
• Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in
poskusite znova napolniti baterijo.
• Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo
baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
132
Odpravljanje težav
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi Samsung dovolj razpoložljivega
pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o
napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah
Aplikacija FM radia v napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Brez priključenih
slušalk, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej
preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih
shranite.
Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno
postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste
napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.
Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah
Nekaterih glasbenih datotek v napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati.
Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
133
Odpravljanje težav
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s
katero želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies 2.0, Windows Media Player
10 ali novejši.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
134
Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske
opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 06/2013. Rev. 1.0
Download PDF