Samsung | GT-I9001/M8 | Samsung GT-I9001/M8 Hitri vodnik

GT-I9001
Navodila za uporabo
Ogled elektronske različice uporabniškega
priročnika
Za več informacij obiščite spletno stran www.samsung.com.
Priročnik je v obliki datoteke Adobe Acrobat (.pdf). Če nimate
aplikacije Adobe Reader, si jo lahko brezplačno prenesete s
spletne strani www.adobe.com.
Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave
Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno
komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in
visokih standardov podjetja Samsung.
• Vsebina teh navodil se lahko razlikuje od izdelka ali
programske opreme, ki ju zagotavljajo ponudniki
storitev ali operaterji, ter se lahko spremeni brez
predhodnega obvestila.
• Elementi, ki jih prejmete s telefonom, ter dodatna
oprema, ki je na voljo, se lahko razlikujejo glede na
državo ali ponudnika storitev.
• Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem
zastopniku za Samsung.
• Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.
• Pripomočki, ki niso priloženi napravi, morda ne bodo
združljivi z njo.
Ikone z navodili
Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:
Opozorilo – primeri, v katerih lahko
poškodujete sebe ali druge
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete
telefon ali drugo opremo
Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne
informacije
[ ]
2
Oglati oklepaji – tipke naprave
Avtorske pravice
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o
avtorskih pravicah.
Nobenega dela teh navodil ne smete ponatisniti,
razmnoževati, prevajati ali kopirati v kakršni koli obliki ali
pod kakršnimi koli pogoji, elektronskimi ali mehanskimi,
vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem
v noben sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov
brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani
blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
• Logotip Android, Google Search , Google Maps ,
Google Mail , YouTube , Android Market in
Google Talk so blagovne znamke družbe Google,
Inc.
•
in
sta blagovni znamki podjetja SRS
Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD technologies sta
registrirani pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.
• Bluetooth je povsod po svetu registrirana blagovna
znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki
združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala
imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih
lastnikov.
• Windows Media Player je registrirana blagovna
znamka družbe Microsoft Corporation.
™
™
™
™
™
™
®
®
3
®
• Wi-Fi , logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
Telefon uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjen
za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN
se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev,
medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na
prostem.
• DivX , DivX Certified
in povezani logotipi so
blagovne znamke podjetja
DivX, Inc., in se uporabljajo
na podlagi licence.
• Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni
izdelki so last njihovih lastnikov.
®
4
®
O VIDEOPOSNETKU DIVX
DivX je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba
DivX, Inc. Ta naprava je uradna DivX Certified , potrjena
kot predvajalnik za predvajanje video posnetkov DivX.
Obiščite www.divx.com za več informacij in programska
orodja za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.
®
®
®
®
DivX Certified za predvajanje DivX video posnetkov v
ločljivosti do največ HD 720p, vključno s posebno vsebino.
O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO
To napravo, ki podpira DivX Certified , je potrebno
registrirati, če želite predvajati video posnetke DivX na
zahtevo (VOD). Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo,
poiščite rubriko DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše
naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem,
kako dokončate prijavo.
®
5
Sestavljanje
Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM
1. Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite [
izberite Izklop, da jo izklopite.
] ter
2. Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova
ne poškodujete nohtov.
3. Vstavite kartico SIM ali kartico USIM v telefon, tako da
so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške
kartice.
6
4. Vstavite baterijo.
5. Znova namestite zadnji pokrov.
7
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo naprave je treba napolniti baterijo.
Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih
odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih
polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo
baterij ali poškodbe naprave.
1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda.
2. Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski
vhod.
Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči
hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za
kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne
uporabe.
8
3. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne
deluje zaradi nestalnega električnega toka. Če do
tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
4. Ko je baterija povsem napolnjena, izključite polnilnik
iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.
Najprej je treba izvleči polnilnik, šele nato lahko
odstranite baterijo. Če tega ne storite, lahko
poškodujete napravo.
Če želite varčevati z energijo, izklopite napajalnik,
ko ga ne uporabljate. Polnilnik nima stikala za
vklop, zato ga morate izklopiti iz vtičnice, če želite
prekiniti električno napajanje. Polnilnik mora biti
v bližini vtičnice, kadar je v uporabi.
9
Prvi koraki
Vklop in izklop naprave
Če želite vklopiti napravo, pritisnite in zadržite [ ]. Če
ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih
na zaslonu.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko [
nato izberite Izklop.
] in
• Na območjih, kjer je prepovedana uporaba
brezžičnih naprav, kot so letališča in bolnišnice,
upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila
uradnih oseb.
• Če želite uporabljati samo storitve, ki niso povezane
s omrežjem, preklopite v način letenja.
10
Spoznajte svojo napravo
Tipalo za bližino
Svetlobni senzor
Tipka za glasnost
Objektiv kamere
na sprednji strani
Slušalka
Zaslon na dotik
Tipka Domov
Tipka Nazaj
Menijska tipka
Mikrofon
Vhod za slušalke
Večnamenski vhod
Objektiv kamere
na zadnji strani
Zvočnik
Tipka za vklop,
izklop/zaklep
Zadnji pokrov
Notranja antena
11
Tipke
Tipka
Vklop,
izklop/
zaklep
Meni
Domov
Nazaj
Funkcija
Vklopite napravo (pritisnite in držite);
dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in
držite); zaklepajte zaslon na dotik.
Odpiranje seznama razpoložljivih
možnosti na trenutnem zaslonu.
Vrnete se na zaslon pripravljenosti;
odprete seznam nedavnih aplikacij
(pritisnite in zadržite).
Vrnete se na prejšnji zaslon.
Za prilagoditev glasnosti naprave.
Glasnost
Zaslon na dotik
Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno
izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Upravljajte
zaslon na dotik z dotikanjem, dotikanjem in držanjem ali
vlečenjem čez zaslon.
12
Zaslon v pripravljenosti
Ko je naprava v stanju pripravljenosti, je prikazan zaslon
pripravljenosti. Na zaslonu v pripravljenosti si lahko
ogledate ikone kazalnika, pripomočke, bližnjice do
aplikacij in druge elemente.
Na zaslonu pripravljenosti je več oken. Pomaknite se v levo
ali desno do enega od okna zaslona v pripravljenosti. Če
se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno
na želeno okno glavnega menija, izberite piko na vrhu
zaslona.
ikone kazalnika
Ikone kazalnika prikazujejo moč signala, stanje telefona,
trenutni čas in ostale podatke na vrhu zaslona.
Okno za bližnjice
V oknu za bližnjice lahko uporabljate menije za bližnjice
in dostopate do seznama obvestil, kot so nova sporočila,
prihajajoči dogodki in stanje obdelave. Pritisnite na vrh
zaslona, kjer so ikone kazalnika, ter s prstom povlecite
navzdol, če želite odpreti okno za bližnjice. Če želite skriti
okno, povlecite spodnji del seznama navzgor.
13
Dostopanje do aplikacij
1. V stanju pripravljenosti izberite Aplikacije za dostop
do menijskega načina.
2. Pomaknite se v levo ali desno na drug menijski zaslon.
Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti
neposredno na želeno okno glavnega menija, izberite
piko na vrhu zaslona.
3. Izberite aplikacijo.
4. Pritisnite [ ], če se želite vrniti na prejšnji zaslon;
pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon
pripravljenosti.
Dostopanje do nedavnih aplikacij
Pritisnite in držite tipko Domov, če si želite ogledati
aplikacije, ki ste jih pred kratkim odprli.
Delovanje več aplikacij
Ker naprava omogoča delovanje več aplikacij hkrati, lahko
opravljate več opravil naenkrat.
Če želite zagnati več aplikacij, pritisnite tipko Domov,
medtem ko uporabljate aplikacijo, če se želite vrniti v
način pripravljenosti, ter nato izberite aplikacijo, ki jo želite
zagnati.
14
Vnos besedila
Besedilo lahko vnašate s pomočjo navidezne tipkovnice
ali v načinu ročnega pisave. Prav tako lahko uporabljate
možnosti za urejanje, če želite kopirati in prilepiti besedilo.
Tipkovnica Swype
S tipkovnico Swype lahko vnesete besedilo tako, da
povlečete čez črke na tipkovnici. Pritisnite na prvo črko
besede, povlecite do drugih črk in spustite prst na zadnji
črki.
Tipkovnica Samsung
Tipkovnica Samsung omogoča uporabo različnih vrst
tipkovnic (kot je QWERTY in 3x4 tipkovnice) ter način
ročne pisave.
Ko vnašate besedilo s tipkovnico QWERTY ali 3x4,
uporabite funkcijo predlaganja naslednje besede. Ta
funkcija bo predlagala besedo, ki jo vnašate, prav tako pa
bo prikazala druge predloge.
Med vnašanjem besedila obrnite napravo, če želite
prikazati tipkovnico QWERTY v obliki širokega
zaslona.
15
Opravljanje in sprejemanje klicev
Klic lahko opravite tako, da vnesete telefonsko številko ali
izberete številko v imeniku. Prav tako lahko dostopate do
dnevnika klicev, če želite ponovno poklicati številko, ki ste
jo nedavno klicali.
Klicanje
Odpite okno za klicanje, vnesite telefonsko številko in
izberite
. Če želite opraviti video klic, izberite .
Sprejemanje klicev
Ko prejmete klic, povlecite
pike.
v desno, dokler ne dosežete
Pošiljanje in prejemanje sporočil
Ustvarjate in pošiljate lahko besedilna (SMS),
večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila, prav tako
pa si lahko ogledate ali urejate sporočila, ki ste jih poslali
ali prejeli.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v
domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni
stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
16
Besedilna in večpredstavnostna sporočila
Ustvarjate in pošiljate lahko enostavna besedilna sporočila
ali večpredstavnostna sporočila, ki lahko vključujejo
besedilo, sliko, video posnetek ali zvok.
E-poštno sporočilo
Uporabite lahko e-poštno aplikacijo, če želite na vaši
napravi pošiljati e-poštna sporočila. Preden lahko pošljete
ali prejmete e-poštno sporočilo, morate dodati e-poštni
račun.
Povezovanje na internet
Na brezžično omrežje se lahko povežete s funkcijo WLAN
ali preko prenosnih omrežnih povezav. Odprite spletno
aplikacijo in brskajte po spletnih straneh. Vaše priljubljene
spletne strani lahko dodate med zaznamke ali uporabite
različne spletne možnosti.
Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda
dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije,
se obrnite na svojega ponudnika storitev.
17
Aktivacija mobilnega sledilnika
Možnost mobilnega sledilnika vam pomaga izslediti in
ponovno najti vašo napravo. Ko nekdo v vašo napravo
vstavi novo kartico SIM ali USIM, bo mobilni sledilnik
samodejno poslal številko stika vašim predvidenim
prejemnikom.
18
Varnostni napotki
Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred
uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.
Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara,
požara ali eksplozije
Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih
kablov oziroma vtičev
Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa
ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel
Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete
Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne
prijemajte z mokrimi rokami
Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku
Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne
izpostavljate udarcem
Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec
Ne uporabljajte naprave med nevihto
Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega
udara.
Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte
z golimi rokami
Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni
servisni center.
19
Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno
• Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo
podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba
nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe
ali okvaro naprave.
• Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije
ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
• Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr.
mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo,
če se preveč segrejejo.
• Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne
izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek
stik v bateriji in pregretje.
Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi
poškodbami
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
• Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter
zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
• Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko
povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in
posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.
Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih,
upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise
Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite
Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v
določenem območju.
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih
naprav
Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba
naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.
20
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega
spodbujevalnika
• Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega
spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
• Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od
srčnega spodbujevalnika.
• Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika,
uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.
Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini
medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale
Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno
uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.
Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami
radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme
Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi
radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih
pripomočkov se obrnite na proizvajalca.
Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije
• V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne
odstranjujte baterije.
• Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo
naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
• Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah)
ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
• Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi
v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.
Kadar potujete z letalom, napravo izklopite
Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči
motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v
delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju
elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na
proizvajalca.
21
Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v
povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem
vozila
Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar
vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo
zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih
uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:
• Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
• Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro
izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite
čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
• Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo
neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob
neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
• Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu
ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra,
sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
• Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi
zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate
pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
• Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je
vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat,
ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj
številk, poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
• Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost
od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in
začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost
od vožnje.
• Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara,
prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno
telefonsko številko za nujno pomoč.
• Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni
nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so
ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
• Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko
za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa,
pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez
ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko
številko za pomoč na cesti.
22
Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba
Naprava naj ne pride v stik s tekočinami
• Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
• Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo.
Napravo obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
• Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost
okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi
stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem
okolju
Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
Napravo polagajte samo na ravne površine
Če naprava pade, se lahko poškoduje.
Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo
uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C
• Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko
eksplodira.
• Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer
na armaturni plošči avtomobila).
• Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.
Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so
kovanci, ključi ali ogrlice
• Naprava se lahko deformira ali okvari.
• Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do
požara.
Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj
• Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo
pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
• Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne,
telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
• Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali
in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.
Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic,
vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod
• Baterija lahko začne spuščati.
• Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.
23
Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate
udarcem
• Zaslon naprave se lahko poškoduje.
• Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako
pa se lahko poškodujejo njeni deli.
Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali
Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.
Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika
• Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje
skrajša življenjsko dobo baterije.
• Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred
uporabo znova napolniti.
• Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
• Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in
pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec
• Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo
naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
• Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta
uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.
Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti
• V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
• Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.
Ko govorite v napravo:
• Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
• Govorite neposredno v mikrofon.
• Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša
kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih
signalov, kot je potrebno.
• Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne
funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer
predloge in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte
premore.
24
Zaščitite svoj sluh
• Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko
povzroči okvare sluha.
• Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in
povzročijo nesrečo.
• Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir
znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa
uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite
previdni
Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih
poškodb in poškodb drugih.
Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu
Če padete, lahko poškodujete napravo.
Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte
• Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo
garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v
Samsungov servisni center.
• Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako
povzročite eksplozijo ali požar.
Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo
Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo
normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele
izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru
prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.
Čiščenje naprave:
• Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
• Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
• Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.
Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave
Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo
odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.
25
Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim
namenom
Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih
Napravo hranite izven dosega otrok
Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko
poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.
Mobilne naprave in opremo namestite previdno
• Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v
vozilu) varno pritrjene.
• Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti
zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema
nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine
nastanejo hude telesne poškodbe.
Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje
Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem
poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.
S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno
• Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz
naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali
napravo.
• Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim
šumom drugih naprav.
• Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali
kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.
Omogočite dostop do storitev v sili
V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na
voljo. Before travelling in remote areas without signal coverage, plan an
alternate method of contacting emergency services personnel.
Naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov
Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv
Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez
dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o
avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki
bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih gradiv.
26
Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)
Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško
izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in
telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih
naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption
Rate ali SAR) 2,0 W/kg.
Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,346 W/
kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja,
saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo,
potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno
oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno
izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.
Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost
naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi
standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki
imajo svoje sisteme zbiranja.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni,
da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe
uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno
predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo
materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali
zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
27
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi
ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da
baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne
smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da
baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo
referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.
Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju
ljudi oziroma okolju.Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne
uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih
oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Zavrnitev odgovornosti
Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb
in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih
znamkah in/ ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine
in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate
jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev.
Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to
napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati,
kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati,
izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev,
razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.
»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«.
SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI
ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA
IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM
ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE
ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI
ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK
TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO
– NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI
ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO,
POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH
ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO
ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI
INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE
REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI
STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«
28
Storitve tretjih oseb se lahko kadar koli ukinejo ali prekinejo in Samsung na
noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za
katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek
omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez
omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno
zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere
koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in
storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami
ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in
storitev.
29
Izjava o skladnosti (R&TTE)
Mi,
Samsung Electronics,
s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek
GSM WCDMA Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-I9001
na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi
dokumenti.
Varnost
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR
EN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EMC
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj
imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.
V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani
v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi
ustanovami:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Tehnična dokumentacija je shranjena pri:
Samsung Electronics QA Lab.
in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.04.07
Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija
(mesto in datum izdaje)
(ime in podpis pooblaščene osebe)
* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisnega centra
Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili
svoj izdelek.
Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon.
To je odvisno od programske opreme telefona in vašega ponudnika
storitev.
Nameščanje programa Kies (PC Sync)
1. S spletnega mesta Samsung (www.samsung.com/
kies) prenesite najnovejšo različico programa Kies
in jo namestite v računalnik.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in
izberite Nastavitve → Brezžična komunikacija in
omrežje → Nastavitve USB → Samsung Kies.
3. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za
prenos podatkov. Več informacij poiščite v navodilih
za pomoč programa Kies.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-34889A
Slovenian. 10/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising