Samsung | GT-I9100P | Samsung GT-I9100P Navodila za uporabo

GT-I9100P
Navodila za uporabo
Uporaba priročnika
Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung.
Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo
in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov
podjetja Samsung.
Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi
funkcije in možnosti vaše naprave.
Najprej preberite to
Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne
napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
●● Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše
naprave.
●● Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko
razlikuje od dejanskega izdelka.
●● Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske
opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko
spremeni brez predhodnega obvestila.
●● Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo
glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
●● Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih
sistemov Google Android in se lahko razlikuje glede na
operacijski sistem uporabnika.
●● Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na
državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung
ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem
aplikacij drugih proizvajalcev.
●● Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi
z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb
nastavitev registra, ki jih je izvedel uporabnik.
●●
Uporaba priročnika
2
Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da
obiščete spletno stran www.samsung.com.
●● Uporaba zvočnih virov, ozadij in slik v tej napravi je
omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung
pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega
gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o
avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne
kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
●● Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.
●●
Ikone z navodili
Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe
ali druge
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete
napravo ali drugo opremo
Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne
informacije
►
Glejte – strani z ustreznimi informacijami; na primer:
► str. 12 (predstavlja »glejte str. 12«)
→
Sledi – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate
izbrati v koraku; na primer: V stanju pripravljenosti
odprite seznam aplikacij in izberite Nastavitve →
Vizitka telefona (predstavlja Nastavitve, ter nato
Vizitka telefona)
[ ]
Oglati oklepaji – tipke na telefonu, na primer: [
(predstavlja tipko menija)
Uporaba priročnika
3
]
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2012 Samsung Electronics
Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o
avtorskih pravicah.
Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti,
razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in
pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi,
s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega
dovoljenja podjetja Samsung Electronics.
Blagovne znamke
SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni
znamki podjetja Samsung Electronics.
●● Logotip Android, Google , Google Maps , Google Mail ,
™
™
™
YouTube™, Android Market™ in Google Talk™ so blagovne
znamke družbe Google, Inc.
●● Bluetooth je povsod po svetu registrirana blagovna znamka
®
družbe Bluetooth SIG, Inc.
●● Windows Media Player je zaščitena blagovna znamka družbe
®
Microsoft Corporation.
●● Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
®
™
™
CERTIFIED™ in Wi-Fi so registrirane blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
●●
Uporaba priročnika
4
DivX®, DivX Certified® in ostali
pridruženi logotipi so blagovne
znamke družbe Rovi Corporation in
njenih podružnic in se uporabljajo
na podlagi licence.
●● Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so
last njihovih lastnikov.
●●
O VIDEOPOSNETKU DIVX
DivX® je digitalni video zapis, ki ga je izdelala družba DivX,
LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna DivX
Certified® naprava, ki predvaja DivX video. Obiščite spletno
stran www.divx.com za več informacij in za programska orodja
za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.
DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetkov v
ločljivosti do največ HD 720p, vključno s posebno vsebino
Video posnetke DivX® lahko predvajate v ločljivosti do HD
1080p
O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO
To napravo, ki podpira DivX Certified®, je potrebno registrirati,
če želite predvajati video posnetke DivX na zahtevo (VOD).
Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko
DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite
vod.divx.com za več informacij o tem, kako dokončate prijavo.
Uporaba priročnika
5
Vsebina
Sestavljanje . ............................................................ 10
Odpiranje embalaže ............................................................. 10
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije ..................... 11
Polnjenje baterije .................................................................. 12
Vstavljanje pomnilniške kartice . ....................................... 15
Pritrjevanje vrvice ................................................................. 17
Prvi koraki ................................................................ 18
Vklop in izklop naprave ....................................................... 18
Spoznajte napravo ................................................................ 19
Uporaba zaslona na dotik ................................................... 23
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik ...... 24
O zaslonu v pripravljenosti ................................................. 24
Dostop do aplikacij ............................................................... 27
Prilagajanje naprave . ........................................................... 29
Vnos besedila ......................................................................... 34
Prenesite aplikacije s trgovine Trgovina Play ................. 38
Prenos datotek iz spleta ...................................................... 39
Sinhronizacija podatkov . .................................................... 40
Komunikacija . ......................................................... 42
Klicanje .................................................................................... 42
Sporočanje .............................................................................. 48
Google Mail . ........................................................................... 50
E-pošta ..................................................................................... 52
Talk ............................................................................................ 54
Neposredno sporočanje ...................................................... 55
Vsebina
6
Google+ ................................................................................... 55
Družabno središče ................................................................ 56
Zabava ...................................................................... 57
Fotoaparat . ............................................................................. 57
Videoposnetki ........................................................................ 67
Galerija . ................................................................................... 68
Urejevalnik fotografij ........................................................... 70
Predvajalnik glasbe .............................................................. 71
Glasbeno središče ................................................................. 74
FM radio ................................................................................... 74
Game Hub ............................................................................... 77
Osebni podatki . ...................................................... 78
Imenik ...................................................................................... 78
Koledar . ................................................................................... 82
Opravilo ................................................................................... 83
Beležka . ................................................................................... 84
Snemalnik zvoka ................................................................... 85
Splet .......................................................................... 86
Internet .................................................................................... 86
Zemljevid ................................................................................ 89
Latitude . .................................................................................. 91
Mesta ........................................................................................ 91
Navigacija . .............................................................................. 92
Iskanje ...................................................................................... 92
YouTube ................................................................................... 93
Samsung Apps ....................................................................... 94
Trgovina Play .......................................................................... 95
Vsebina
7
Readers Hub ........................................................................... 95
Novice in vreme ..................................................................... 96
Povezovanje ............................................................ 97
Bluetooth ................................................................................ 97
Wi-Fi .......................................................................................... 99
Wi-Fi Direct . .......................................................................... 102
AllShare . ................................................................................ 103
Souporaba mobilnega omrežja ....................................... 105
GPS . ........................................................................................ 107
Povezave z osebnim računalnikom ................................ 108
Povezave VPN . ..................................................................... 110
Orodja ..................................................................... 113
Ura . ......................................................................................... 113
Računalo ................................................................................ 115
Prenosi ................................................................................... 116
Kies air .................................................................................... 117
Mini dnevnik . ....................................................................... 118
Moje datoteke ...................................................................... 119
Polaris Office . ....................................................................... 119
Upravitelj opravil ................................................................. 120
Glasovni ukaz ....................................................................... 121
Voice talk ............................................................................... 121
Oznake ................................................................................... 122
Nastavitve .............................................................. 125
Dostop do menija Nastavitve . ......................................... 125
Wi-Fi ........................................................................................ 125
Bluetooth .............................................................................. 125
Vsebina
8
Poraba podatkov ................................................................. 125
Več ... ....................................................................................... 125
Klic . ......................................................................................... 127
Zvok ........................................................................................ 129
Zaslon . ................................................................................... 129
Varčevanje z energijo ......................................................... 131
Shramba ................................................................................ 131
Baterija ................................................................................... 132
Aplikacije ............................................................................... 132
Računi in sinhronizacija ..................................................... 132
Lokacijske storitve .............................................................. 132
Varnost . ................................................................................. 133
Jezik in vnos . ........................................................................ 135
Varnostno kopiranje in ponastavitev ............................. 139
Odložišče ............................................................................... 139
Datum in čas ......................................................................... 140
Dostopnost ........................................................................... 140
Gibanje . ................................................................................. 141
Možnosti za razvijalce ........................................................ 141
Vizitka telefona .................................................................... 142
Odpravljanje težav ............................................... 143
Varnostni napotki ................................................. 149
Kazalo ..................................................................... 160
Vsebina
9
Sestavljanje
Odpiranje embalaže
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
●● Mobilno napravo
●● Baterija
●● Nosilec za kartico microSIM1
●● Navodila
Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril
Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema
lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija
proizvajalca ne zajema.
Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo
glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo
v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
●● Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku
podjetja Samsung.
●● V napravi najbolje deluje priložena dodatna oprema.
●● Dodatna oprema, ki ni priložena napravi, morda ne bo
združljiva z njo.
●●
1. Nosilec za kartico microSIM vam omogoča uporabo kartice
microSIM, ki je pomanjšana različica običajne kartice SIM, v vaši
napravi. Ta dodatek morda ni na voljo glede na vašo regijo.
Sestavljanje
10
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije
Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM
(Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul)
skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska
številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali
HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity
Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).
Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:
1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite tipko za vklop,
izklop/zaklepanje ter izberite Izklop → V redu, če jo želite
izklopiti.
2 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne
poškodujete nohtov.
3 Vstavite kartico SIM ali USIM tako, da pozlačeni priključki
gledajo navzdol.
V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice.
Sestavljanje
11
4 Vstavite baterijo.
5 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.
Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim
napajalnikom ali jo priklopite na računalnik prek računalniškega
podatkovnega kabla.
Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril
Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov
lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.
Sestavljanje
12
Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori
z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj
prazni bateriji. Ikona baterije je prav tako prazna. Če se
baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite
napravo uporabljati, napolnite baterijo.
●● Če je baterija popolnoma izpraznjena, ni mogoče
vklopiti naprave, tudi če je priklopljen potovalni
napajalnik. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj
minut, preden poskušate vklopiti napravo.
●●
››Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom
1 Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v
večnamenski vhod.
Neustrezen priklop potovalnega napajalnika lahko
povzroči hudo okvaro naprave. Garancija ne velja za
škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.
Sestavljanje
13
2 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno
vtičnico.
●● Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate,
toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija
napolni.
●● Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje
zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride,
odklopite polnilnik z naprave.
●● Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je
običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
●● Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s
polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.
3 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite
potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.
Najprej izvlecite polnilnik in šele nato lahko odstranite
baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete
napravo.
Če želite varčevati z energijo, izklopite napajalnik, ko ga ne
uporabljate. Polnilnik nima stikala za vklop, zato ga morate
izklopiti iz vtičnice, če želite prekiniti električno napajanje.
Polnilnik mora biti v bližini vtičnice, kadar je v uporabi.
››Polnjenje prek računalniškega podatkovnega
kabla
Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.
1 En konec (mikro-USB) računalniškega podatkovnega kabla
priključite v večnamenski vhod.
Sestavljanje
14
2 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite
v vrata USB na računalniku.
Koliko časa preteče, preden se polnjenje začne, je odvisno
od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga
uporabljate.
3 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite
računalniški podatkovni kabel iz naprave in nato iz
računalnika.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, vstavite
pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško
kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo
32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).
Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja
odobrene industrijske standarde, vendar nekatere
blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z
vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice
lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo
datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico,
formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava
vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško
kartico.
●● Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša
življenjsko dobo pomnilniških kartic.
●● Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se bo imenik
datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi external_
sd v notranjem pomnilniku (moviNAND™).
●●
Sestavljanje
15
1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni
priključki obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico,
da se zaskoči na mesto.
4 Zamenjajte baterijo in zadnji pokrov.
››Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej
sprostite.
1 V stanju pripravljenosti izberite Aplikacije → Nastavitve →
Shramba → Sprosti kartico SD → V redu.
2 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
3 Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.
4 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
5 Odstranite pomnilniško kartico.
6 Zamenjajte baterijo in zadnji pokrov.
Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz naprave ne
odstranjujte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite
podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.
Sestavljanje
16
››Formatiranje pomnilniške kartice
Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica
morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico
formatirajte samo v napravi.
V stanju pripravljenosti izberite Aplikacije → Nastavitve →
Shramba → Formatiraj kartico SD → Formatiraj kartico SD
→ Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih
v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov,
do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Pritrjevanje vrvice
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Vrvico potisnite skozi režo in jo zapnite na majhno izboklino.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Sestavljanje
17
Prvi koraki
Vklop in izklop naprave
Napravo vklopite tako:
1 Pritisnite in zadržite tipko za vklop, izklop/zaklepanje.
2 Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih
na zaslonu.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop,
izklop/zaklepanje ter izberite Izklop → V redu.
●● Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih
naprav prepovedana (npr. letalih, bolnišnicah),
upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila
uradnega osebja.
●● Če želite uporabljati samo storitve, ki niso povezane
s omrežjem, preklopite v način letenja. Pritisnite in
zadržite tipko za vklop, izklop/zaklepanje ter izberite
Letalo.
Prvi koraki
18
Spoznajte napravo
››Razporeditev delov naprave
Svetlobni senzor
Mikrofon1
Senzor za bližino
Slušalka
Objektiv kamere na
sprednji strani
Tipka za glasnost
Zaslon na dotik
Tipka Domov
Tipka za vrnitev
Tipka Meni
Mikrofon
Večnamenski
priključek
1. Vklopi se le, ko uporabljate zvočnik ali snemate video posnetke.
Prvi koraki
19
Vhod za slušalke
Bliskavica
Objektiv kamere na
zadnji strani
Tipka za vklop,
izklop/zaklep
Zadnji pokrov
Zvočnik
Notranja antena
››Tipke
Tipka
Funkcija
Vklop,
izklop/
zaklep
Vklopite napravo (pritisnite in zadržite);
dostopajte do hitrih menijev (pritisnite
in zadržite); zaklepajte zaslon na dotik.
Meni
Odprite seznam možnosti, ki so na
voljo na trenutnem zaslonu; v stanju
pripravljenosti odprite aplikacijo za
iskanje (pritisnite in zadržite); odprite
okno za vnos iskanja, medtem ko
uporabljate nekatere aplikacije
(pritisnite in zadržite).
Domov
Vrnete se na zaslon pripravljenosti;
odprete seznam nedavnih aplikacij
(pritisnite in zadržite).
Nazaj
Vrnete se na prejšnji zaslon.
Glasnost
Za prilagoditev glasnosti naprave.
Prvi koraki
20
››Indikatorske ikone
Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo
glede na državo ali ponudnika storitev.
Ikona
Opis
Ni signala
Moč signala
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Funkcija komunikacije s tehnologijo bližnjega
polja (NFC) je vključena
Nezavarovana brezžična omrežja, ki so na voljo
Brezžično omrežje povezano
Povezava z Wi-Fi Direct
Vključen je Bluetooth
Slušalka Bluetooth je priključena
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Klic je zadržan
Zvočnik je vključen
Neodgovorjeni klic
Prenašanje podatkov iz naprave
Prvi koraki
21
Ikona
Opis
Prenašanje podatkov v napravo
Vključena je preusmeritev klicev
Vzpostavljena je povezava z osebnim
računalnikom
Uporaba telefona kot modema po USB-ju je
vključena
Dostopna točka za WLAN aktivirana
Ni kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Novo e-poštno sporočilo
Novo glasovno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Obvestilo o dogodku
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Izvaja se predvajanje glasbe
Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
FM radio je vključen v ozadju
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
10:00
Trenutni čas
Prvi koraki
22
Uporaba zaslona na dotik
Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno
izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih
funkcij za uporabo zaslona na dotik.
●● Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete
poškodovati zaslona na dotik.
●● Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi
napravami. Elektrostatične razelektritve lahko
povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
●● Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na
dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti
zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno
delovanje.
●● Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne
naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše
delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta.
Zaslon na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih
predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.
●●
Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:
●● Tapnite: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo,
se dotaknite ustreznega elementa.
●● Tapnite in držite: dotaknite se elementa in ga zadržite več kot
2 sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
●● Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali
desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
●● Povlecite in spustite: s prstom pritisnite in ga zadržite na
elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.
Prvi koraki
23
●●
Dvojni tap: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate
ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.
●● Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi
zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite tipko
za vklop, izklop/zaklepanje ali tipko Domov.
●● Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve. V stanju
pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Zaslon → Zakasnitev zaslona.
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na
dotik
Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno
delovanje naprave.
Če želite zakleniti zaslon, pritisnite tipko za vklop, izklop/
zaklepanje. Če želite odkleniti napravo, vklopite zaslon tako, da
pritisnete tipko za vklop, izklop ali tipko Domov, tapnite kjerkoli
na zaslonu in nato povlecite prst izven velikega kroga.
O zaslonu v pripravljenosti
Ko je naprava v stanju pripravljenosti, boste videli zaslon v
pripravljenosti. Na zaslonu pripravljenosti si lahko ogledate
stanje naprave in dostopate do aplikacij.
Zaslon v pripravljenosti vključuje več plošč. Pomaknite se v levo
ali desno do enega od okna zaslona v pripravljenosti. Če se želite
na zaslonu v pripravljenosti pomakniti neposredno na želeno
okno, lahko na dnu zaslona izberite piko.
Prvi koraki
24
››Dodajanje elementov na zaslon v
pripravljenosti
Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate
bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih
ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tako:
1 Pritisnite [
2
] → Dodaj ali tapnite in zadržite prazno
območje na zaslonu pripravljenosti.
Izberite kategorijo elementa → element.
●● Pripomočki: na zaslon pripravljenosti dodate pripomočke.
●● Bližnjice: dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije,
zaznamki in stiki.
●● Mape: ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje
stike.
●● Ozadje: nastavite sliko ozadja.
››Premikanje elementov na zaslonu v
pripravljenosti
1 Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga zadržite.
2 Povlecite element na želeno mesto.
››Odstranjevanje elementov na zaslonu v
pripravljenosti
1 Dotaknite se elementa, ki ga želite odstraniti, in ga zadržite.
Na spodnjem delu zaslona pripravljenosti se prikaže koš.
2 Povlecite element v koš.
3 Ko se element obarva rdeče, ga spustite.
Prvi koraki
25
››Uporaba okna za bližnjice
Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite
območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol,
da odprete okno za bližnjice. Funkcije za brezžično povezavo
lahko vklopite ali izklopite in dostopate do seznama obvestil,
kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti
seznam, povlecite spodnji del seznama navzgor.
V oknu za bližnjice so na voljo te možnosti:
●● WiFi: vključite ali izključite funkcijo povezave z WLAN.
► str. 100
●● Bluetooth: vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave
Bluetooth. ► str. 97
●● GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
●● Tihi način: vklopite ali izklopite tihi način.
●● Samod. vrtenje: vključite ali izključite samodejno vrtenje.
Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na
regijo ali ponudnika storitev.
››Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali
odstranjevanje oken
Plošče zaslona v pripravljenosti lahko dodajate ali odstranjujete,
da uredite pripomočke po svojih željah in potrebah.
1 V stanju pripravljenosti pritisnite [
] → Uredi.
Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in ju povlecite
skupaj, da preklopite v način Uredi.
2 Dodajte ali odstranite okna s pomočjo naslednjih možnosti:
Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna
in jo povlecite v koš na dnu zaslona.
●● Če želite dodati novo okno, izberite
.
●● Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite
sličico okna in jo povlecite na želeno mesto.
●●
3 Ko končate, pritisnite [
].
Prvi koraki
26
Dostop do aplikacij
Če želite dostopati do aplikacij naprave:
1 V stanju pripravljenosti izberite Aplikacije, če želite odpreti
seznam aplikacij.
2 Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije.
Prav tako lahko izberete piko na dnu zaslona, če se želite
neposredno pomakniti na glavni menijski zaslon.
3 Izberite aplikacijo.
Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti
račun Google. Če nimate računa Google, se registrirajte
za račun Google.
●● Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij
pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Na zaslonu
pripravljenosti lahko ikono premaknete na želeno
mesto.
●●
4 Pritisnite [
], če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite
tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.
●● Če med uporabo nekaterih funkcij zavrtite napravo,
se bo vmesnik prav tako samodejno zavrtel. Če želite
preprečiti vrtenje vmesnika, odprite okno za bližnjice in
izberite Samod. vrtenje.
●● Med uporabo naprave lahko posnamete sliko zaslona
tako, da istočasno pritisnete in zadržite tipko za glasnost
in tipko za vklop, izklop/zaklep. Slika bo shranjena v
Moje datoteke → Pictures → Screenshots.
Prvi koraki
27
››Urejanje aplikacij
Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite tako, da
spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije po
svojih željah in potrebah.
1 V seznamu aplikacij pritisnite [ ] → Uredi → V redu.
2 Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.
3 Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.
4
Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon glavnega
menija. Aplikacije, ki jih največkrat uporabljate, pa lahko
premaknete bližje možnosti Domov.
Pritisnite [ ] → Shrani.
Če želite na menijski zaslon dodati mapo ali okno,
1 V seznamu aplikacij pritisnite [ ] → Uredi.
2 Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.
3 Povlecite ikono aplikacije v Dodaj mapa ali Dodaj stran na
dnu zaslona.
4 Ponovite koraka 2-3, če želite dodati še več aplikacij.
5 Povlecite Dodaj mapa ali Dodaj stran do menijskega
zaslona.
Nova mapa ali okno, ki vsebuje aplikacije, je dodano na
menijski zaslon.
6 Če ste dodali mapo, vnesite ime in izberite V redu.
7 Pritisnite [ ] → Shrani.
Če želite spremeniti vrstni red zaslonov menijskega načina,
1 V seznamu aplikacij položite vaša dva prsta na zaslon in ju
povlecite skupaj.
2 Pritisnite in zadržite sličico zaslona in jo povlecite na želeno
mesto.
Prvi koraki
28
››Dostopanje do nedavnih aplikacij
1 Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam
aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
2 Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
››Uporaba upravitelja opravil
Vaša naprava je večopravilna naprava. Istočasno lahko izvaja
več aplikacij. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke,
zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije.
Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne
programe z uporabo upravitelja opravil.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Upravitelj opravil → Aktivne aplikacije.
Prikaže se seznam vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši
napravi.
2 Če želite zapreti aplikacijo, izberite Izhod.
Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite Zapri vse.
Prilagajanje naprave
Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno
zmogljivost.
››Nastavitev trenutnega časa in datuma
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Datum in čas.
2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.
Prvi koraki
29
››Vklop ali izklop tona dotika
V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Zvok → Zvoki ob dotiku.
››Preklop v tihi način
Če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vaši napravi, naredite nekaj
od naslednjega:
●● Na vrhu zaslona odprite okno za bližnjice in izberite Tihi
način.
●● Pritisnite in zadržite tipko za vklop, izklop/zaklepanje ter
izberite Tihi način.
●● V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Telefon → ter tapnite in držite #.
››Spreminjanje melodije zvonjenja
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Zvok → Melodija zvonjenja telefona.
2 S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite V redu.
››Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti
1 V stanju pripravljenosti pritisnite [
možnost.
2 Izberite sliko.
3 Izberite Shrani ali Nastavi ozadje.
] → Ozadje →
Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli uporabo
privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.
Prvi koraki
30
››Nastavitev svetlosti zaslona
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Zaslon → Svetlost.
2 Kliknite potrditveno polje poleg možnosti Samodejna
svetlost.
3 Pomaknite drsnik, če želite prilagoditi raven svetlosti.
4 Izberite V redu.
Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava
porablja baterijo.
››Nastavite zaklepanje zaslona
Zaslon na dotik lahko zaklenete z vklopom funkcije za
zaklepanje zaslona. Vaša naprava bo zahtevala kodo za
odklepanje ob vsakem vklopu ali odklepanju zaslona na dotik.
●● Če pozabite vašo kodo za odklepanje, vam napravo
lahko odklenejo v servisnem centru Samsung, kjer jo
resetirajo.
●● Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih
informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči
nezakonita programska oprema.
Nastavitev vzorca za odklepanje
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Varnost → Zaklepanje zaslona → Vzorec.
2 Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev ter
izberite Naprej.
3 Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj štiri pike.
4 Izberite Nadaljuj.
5 Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite.
6 Izberite Potrdi.
Prvi koraki
31
Nastavitev kode PIN za odklepanje
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Varnost → Zaklepanje zaslona → PIN.
2 Vnesite novo PIN (številke) in izberite Nadaljuj.
3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite V redu.
Nastavitev gesla za odklepanje
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Varnost → Zaklepanje zaslona → Geslo.
2 Izberite novo geslo (črke) in izberite Nadaljuj.
3 Znova vnesite geslo in izberite V redu.
Nastavite odklepanje s prepoznavanjem obraza
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Varnost → Zaklepanje zaslona →
Odklepanje z obrazom.
Izberite Nastavi → Nadaljuj.
2
3 Napravo prilagodite tako, da se bo vaš obraz prilegal liku.
4 Po pravilnem zajemu vašega obraza, izberite Nadaljuj.
5 Zaključite nastavitve sekundarne kode za odklep.
Prvi koraki
32
››Zaklepanje kartice SIM ali USIM
Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s
kartico SIM ali USIM.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Varnost → Nastavite zaklepanje kartice
SIM → Zakleni kartico SIM.
2 Vnesite kodo PIN in izberite V redu.
Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob
vsakem vklopu naprave.
●● Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali
USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati,
morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
●● Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne
kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev,
da jo odblokira.
››Aktiviraj funkcijo Find my mobile
Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo
funkcija Find my mobile samodejno poslala kontaktno številko
določenim prejemnikom in vam tako pomagala najti napravo.
Za uporabo te aplikacije boste potrebovali Samsungov račun za
daljinsko upravljanje naprave preko spleta.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Varnost → Opoz. za zamen. kar. SIM.
2 Vnesite vaš naslov elektronske pošte in geslo za Samsungov
račun ter izberite Vpis.
Če želite ustvariti nov Samsungov račun, izberite Prijava.
Prvi koraki
33
3 Izberite Prejemniki opoz. za spor.
4 Znova vnesite geslo vašega Samsung računa in izberite
Potrdi.
5 Vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države (z znakom
+).
6 Vnesite besedilno sporočilo, ki bo poslano prejemnikom.
7 Izberite Končano.
Vnos besedila
Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici
ali z ročnim pisanjem po zaslonu.
V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite
vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov
pisanja. ► str. 135
››Spreminjanje vrste tipkovnice
Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Tapnite in držite ter nato
izberite tip tipkovnice (tipkovnica Samsung ali Swype).
Besedilo lahko prav tako vnesete z glasom. Izberite Googlova
stor. za glasov. vnos ter nato jezik, ki ga želite uporabiti za
funkcijo vnosa z glasom.
››Vnos besedila s tipkovnico Samsung
1 Izberite
→ Pokončne vrste tipkovnice in nato še način
vosa besedila.
Izberete lahko način vnosa s tipkami (tipkovnica QWERTY ali
običajna tipkovnica) ali pa način vnosa s pisanjem na roko.
2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali
pišete po zaslonu.
Prvi koraki
34
Uporabite lahko tudi naslednje tipke:
1
2
3
4
Številka
5
6
7
8
Funkcija
1
Za spreminjanje velikosti črk.
2
Preklopite med načinom simbol/število ter
načinom ABC.
3
Dostopajte do nastavitev tipkovnice; spremenite
vrsto tipkovnice (tapnite in držite).
4
Vnesite besedilo s pomočjo glasu; ta ikona je na
voljo le, ko vklopite funkcijo glasovnega vnosa za
tipkovnico Samsung.
Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od
izbranega jezika vnosa.
5
Za brisanje vnosa.
6
Za začetek vnosa v novo vrstico.
7
Vstavite piko; odprite okno s simboli (tapnite in
držite).
8
Za vstavljanje presledka.
Prvi koraki
35
››Vnašanje besedila s tipkovnico Swype
1 Izberite prvo črko besede in povlecite s prstom do druge
črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.
2 Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.
3 Ko vnesete zadnjo črko, odmaknite prst.
4 Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite
. Če se na zaslonu ne prikaže pravilna beseda, izberite
drugo besedo s prikazanega seznama.
5 Ponavljajte korake od 1 do 4, dokler ne vnesete želenega
besedila.
●● Prav tako lahko pritisnete tipke za vnos besedila.
●● Lahko pritisnete in zadržite tipko za vnos znakov v
zgornji polovici tipke. Ko pritisnete in zadržite tipko
dokler se ne pojavi seznam znakov, lahko vnesete
posebne znake in simbole.
Prvi koraki
36
Uporabite lahko tudi naslednje tipke:
1
2
3
4
Številka
5
6
7
8
Funkcija
1
Za spreminjanje velikosti črk.
2
Prikažite seznam alternativnih besed za izbrane
znake; odprite nastavitve za tipkovnico (tapnite
in držite).
3
Preklopite med načinom simbol/število ter
načinom ABC.
4
Spremenite jezik vnosa.
5
Za brisanje vnosa.
6
Za začetek vnosa v novo vrstico.
7
Vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od
izbranega jezika vnosa.
8
Za vstavljanje presledka.
Prvi koraki
37
››Kopiranje in lepljenje besedila
Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje
in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih
aplikacijah.
1 Tapnite in držite del besedila.
2 Povlecite ali če želite izbrati besedilo za kopiranje.
3 Izberite , če želite besedilo kopirati ali , če ga želite
izrezati v odložišče.
4 V drugi aplikaciji pomaknite kazalec na mesto, kjer želite
prilepiti besedilo.
5 Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos
besedila, izberite
→ Prilepi.
Prenesite aplikacije s trgovine Trgovina Play
Na podlagi platforme Android in z namestitvijo dodatnih
aplikacij je mogoče možnosti delovanja naprave razširiti.
Trgovina Play omogoča preprost in hiter nakup iger in mobilnih
aplikacij.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Naprava shrani uporabniške datoteke iz prenesenih
aplikacij v notranji pomnilnik moviNAND™. Če želite
datoteke shraniti na pomnilniško kartico, povežite
napravo z računalnikom in jih kopirajte iz možnosti
moviNAND na pomnilniško kartico.
Prvi koraki
38
››Nameščanje aplikacije
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Trgovina Play.
2 Ko se prikažejo določila in pogoji, izberite Sprejmi.
3 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.
››Odstranjevanje aplikacij
1 Na osnovnem zaslonu Trgovina Play pritisnite [
programi.
] → Moji
2 Izberite element, ki ga želite izbrisati.
3 Izberite Odstrani → V redu.
Prenos datotek iz spleta
Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse,
ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje,
prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.
Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM
(Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice.
Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati,
urejati ali prenesti nekaterih datotek.
Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Internet.
2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.
Če želite namestiti aplikacije, prenesene z drugih spletnih mest,
ne iz trgovine Trgovina Play, morate izbrati Nastavitve →
Varnost → Neznani viri → V redu.
Prvi koraki
39
Sinhronizacija podatkov
Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in
nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.
Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s
spletom. Če se podatki v spletu spremenijo, se v napravi prikaže
posodobljena različica, sinhronizacija pa se samodejno začne (in
obratno).
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
››Nastavitev računa strežnika
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Računi in sinhronizacija.
Izberite Dodaj račun → vrsta računa.
2
3 Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na
zaslonu.
Prvi koraki
40
››Aktiviranje samodejne sinhronizacije
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Računi in sinhronizacija.
2 Izberite račun.
3 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.
Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije,
počistite potrditvena polja ob želenih aplikacijah.
››Ročna sinhronizacija podatkov
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Računi in sinhronizacija.
2 Izberite račun.
3 Izberite Sinhroniziraj zdaj. Naprava bo začela sinhronizirati
podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.
Prvi koraki
41
Komunikacija
Klicanje
Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in
sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali
prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.
››Klicanje in sprejemanje klicev
Pri klicanju, sprejemanju, prekinitvi ali zavračanju klicev lahko
uporabljate tipke ali zaslon na dotik.
●● Ko vklopite senzor bližine, se vaša naprava samodejno
izklopi in zaklene zaslon na dotik, s čimer prepreči
morebitne vnose, kadar držite napravo blizu obraza.
► str. 128
●● Statična elektrika, ki jo oddaja vaše telo ali oblačila,
lahko med klicanjem motijo senzor bližine.
Klicanje
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Telefon →
številko.
ter vnesite omrežno skupino in telefonsko
2 Za govorni klic izberite
Za video klic izberite
.
.
3 Če želite končati klic, izberite Prekini klic.
Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto,
uporabite imenik. ► str. 78
●● Za hiter dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje
nazadnje klicanih številk izberite Telefon → .
●●
Komunikacija
42
Sprejemanje klicev
1 Ko prejmete klic, izberite
, nato pa s prstom povlecite iz
velikega kroga navzven.
Ko naprava zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da utišate
zvonjenje.
2 Če želite končati klic, izberite Prekini klic.
Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, izberite , nato pa s prstom povlecite iz
velikega kroga navzven.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni, izberite Zavrni
klic s sporočilom.
Najprej nastavitev besedilno sporočilo, ki ga želite poslati
klicateljem. V stanju pripravljenosti odprite seznam
aplikacij in izberite Nastavitve → Klic → Nast. zavrnitev
sporočil.
Klicanje mednarodnih številk
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikaciji in izberite
Telefon →
+.
ter se tapnite in držite 0, če želite vnesti znak
2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo
države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato
izberite
za klicanje številke.
››Uporaba slušalk
Če priklopite slušalke na napravo, lahko klice sprejemate
prostoročno:
●● Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
●● Če želite zavrniti klic, pritisnite in zadržite gumb slušalk.
●● Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic,
pritisnite in zadržite gumb slušalk.
●● Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.
Komunikacija
43
››Uporaba možnosti med glasovnim klicem
Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:
●● Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost
navzgor ali navzdol.
●● Če želite zadržati klic, izberite
. Za ponovni prevzem
zadržanega klica izberite .
●● Če želite poklicati drugo številko, izberite Dodaj klic, nato pa
pokličite novo številko.
●● Če želite sprejeti drug klic, izberite
izven velikega kroga,
ko zazvoni ton čakajočega klica. Naprava vas pozove, da
prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se
morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
●● Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite Tipkovnica.
●● Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite Zvočnik.
Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste
sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni
način, da ga boste bolje slišali.
Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne sliši,
izberite Nemo.
●● Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk
Bluetooth, izberite Slušalke.
●● Če želite odpreti imenik, pritisnite [
] → Stiki.
●● Če želite dodati beležko, pritisnite [
] → Beležka.
●● Če želite preklapljati med obema klicema, izberite Menjaj.
●● Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic),
vzpostavite ali sprejmite drug klic in izberite Združi. Ponovite,
če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se
morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.
●●
Komunikacija
44
››Uporaba možnosti med video klicem
Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:
●● Če želite preklapljati med sprednjim in zadnjim objektivom
fotoaparata, izberite Preklopi fotoaparat.
●● Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne sliši,
izberite Nemo.
●● Če želite skriti svojo sliko pred drugim udeležencem
pogovora, pritisnite [ ] → Skrij me.
●● Če želite izbrati drugo sliko, ki jo bo videl sogovornik, pritisnite
[ ] → Odhodna slika.
●● Če želite odpreti zaslon za klicanje, pritisnite [
]→
Številčnica za izbiranje.
●● Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk
Bluetooth, pritisnite [ ] → Preklopi na slušalke.
●● Če želite vključiti funkcijo zvočnika, pritisnite [
] → Vklop/
izklop zvočnika.
●● Če želite uporabiti sliko sogovornika, se je dotaknite in jo
držite. Posnamete lahko zaslonsko sliko ali video klic.
››Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev
Na zaslonu naprave se prikažejo neodgovorjeni klici. Če želite
poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za
bližnjice in izberite neodgovorjeni klic.
››Uporaba dodatnih funkcij
Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem,
kot so samodejno zavračanje, način predpisanih številk (FDN) ter
preusmeritev ali zapore klicev.
Komunikacija
45
Nastavitev samodejne zavrnitve
S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z
določenih številk. Če želite vklopiti samodejno zavrnitev klicev
in ustvariti sezname za samodejno zavrnitev klicev,
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
2
Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica.
Izberite Način samodejne zavrnitve → možnost.
Možnost
Funkcija
Vse številke
Zavrnite vse klice.
Samodejno
zavrni številke
Zavrnite klice telefonskih številk, ki so na
seznamu za samodejno zavrnitev.
3 Izberite Seznam za samodejno zavrnitev.
4 Izberite Dodaj.
5 Izberite možnost pod Merila ujemanja (po potrebi).
6 Vnesite telefonsko številko in izberite Shrani.
7 Če želite dodati več številk, ponovite koraka 4-6.
Uporaba načina predpisanih številk (FDN)
V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za
številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na
naslednji način:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Klic → Dodatne nastavitve → Predpisane
številke → Omogoči FDN.
2 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM ter izberite V
redu.
3 Izberite Seznam FDN in dodajte stike, ki jih nameravate
uporabljati v načinu FDN.
Komunikacija
46
Nastavitev posredovanja klicev
Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih
klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko
nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti,
na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju
pokritosti.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Klic → Posredovanje klicev → vrsta klica.
2 Izberite pogoj.
3 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite
Omogoči.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.
Nastavitev zapor klicev
Zapore klicev je omrežna funkcija za omejitev določenih vrst
klicev ali preprečevanje nepooblaščenega vzpostavljanja klicev
z vašo napravo.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Klic → Dodatne nastavitve → Zapore
klicev → vrsta klica.
2 Izberite možnost zapore klicev.
3 Vnesite geslo za zaporo klicev in izberite V redu.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.
Nastavitev čakajočega klica
Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic,
medtem ko opravljate prejšnji klic. Ta funkcija je na voljo samo
za glasovne klice.
V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Klic → Dodatne nastavitve → Čakajoči klic.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.
Komunikacija
47
››Prikaz dnevnikov klicev
Ogledate si lahko dnevnike klicev, filtrirane po njihovih vrstah.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
2
Telefon →
.
Pritisnite [ ] → Prikaži po → možnost za razvrstitev
dnevnikov klicev.
Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno
pošljete sporočilo stiku tako, da hitro povlečete čez stik na
levi ali desni strani.
3 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.
V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete
sporočilo tej številki ali dodate številko v imenik ali na črni
seznam.
Sporočanje
Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali
večpredstavnostna (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali
upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v
domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni
stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
››Pošiljanje besedilnega sporočila
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Sporočanje.
2 Izberite
.
Komunikacija
48
3 Dodajte prejemnike vašega sporočila.
Ročno vnesite telefonske številke, pri čemer jih ločite s
podpičjem ali vejico.
●● Izberite telefonske številke s seznamov tako, da izberete
.
●●
4 Izberite Prit.za vnos sporoč. ter vnesite besedilo vašega
sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [
smeška.
] → Vstavi
5 Izberite Pošlji, da pošljete sporočilo.
››Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Sporočanje.
2 Izberite .
3 Dodajte prejemnike vašega sporočila.
Ročno vnesite telefonske številke ali elektronske naslove,
pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
●● Izberite telefonske številke ali elektronske naslove s
seznamov tako, da izberete
.
Ko vnesete e-poštni naslov, bo naprava sporočilo
pretvorila v večpredstavnostno sporočilo.
●●
4 Pritisnite [ ] → Dodaj zadevo in dodajte zadevo sporočila.
5 Izberite Prit.za vnos sporoč. ter vnesite besedilo vašega
sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [
smeška.
6 Izberite
] → Vstavi
in dodajte element.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite
novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
7 Izberite Pošlji, da pošljete sporočilo.
Komunikacija
49
››Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega
sporočila
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Sporočanje.
Sporočila so razvrščena v skupine glede po stikih, kot v
programu Messenger.
2 Izberite stik.
3 Za večpredstavnostno sporočilo izberite sporočilo, če si želite
ogledati podrobnosti.
››Poslušanje sporočil telefonskega predala
Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve
v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna
sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do
prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil je
mogoče na naslednji način:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Telefon →
ter tapnite in držite 1.
2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.
Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite
njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem
ponudniku storitev.
Google Mail
Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™
prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se
prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se
prikaže v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila
prikazana v krepkem tisku.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Meni storitve Google Mail je lahko označen drugače,
odvisno od vašega ponudnika storitev.
Komunikacija
50
››Pošiljanje e-poštnih sporočil
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Google Mail.
2 Izberite .
3 V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
4 Vnesite zadevo in sporočilo.
5 Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [
datoteko → datoteka.
6 Sporočilo pošljete tako, da izberete
] → Priloži
.
››Prikaz e-poštnih sporočil
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Google Mail.
2 Izberite e-poštno sporočilo.
V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:
●● Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite
.
●● Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite
→ Odgovori vsem.
●● Če želite posredovati sporočilo drugim osebam, izberite →
Posreduj.
●● Če si želite ogledati prilogo, izberite PRIKAŽI. Če jo želite
shraniti na vašo napravo, izberite SHRANI.
●● Če želite arhivirati sporočilo, izberite .
●● Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
●● Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo,
se pomaknite v levo ali desno.
Komunikacija
51
››Organiziranje e-pošte z oznakami
Svojo e-pošto lahko organizirate tako, da sporočilom dodate
zvezdico ali označite pomembna sporočila. Sporočila lahko
razporedite po filtru oznak.
Dodajanje oznake v sporočilo
1 Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
2 Izberite .
3 Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite V redu.
Dodajanje zvezdice sporočilu
Na zaslona prejete pošte izberite
aktivirana.
. Ikona poleg sporočila je
Filtriranje sporočil
1 Na zaslona prejete pošte izberite .
2 Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.
E-pošta
Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim
osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.
››Nastavitev e-poštnega računa
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
E-pošta.
2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
Komunikacija
52
3 Izberite Naprej.
Če želite nastaviti račun Exchange ActiveSync, izberite
Microsoft Exchange ActiveSync.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo
v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko preklapljate
med e-poštnimi računi; izberite račun, iz katerega želite prenesti
sporočila.
››Pošiljanje e-poštnih sporočil
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
E-pošta.
2 Izberite .
3 Dodajte prejemnike vašega sporočila.
Ročno vnesite elektronske naslove, pri čemer jih ločite s
podpičjem ali vejico.
●● Izberite elektronske naslove s seznamov tako, da izberete
.
●● Če želite dodati več prejemnikov, pritisnite [
] → Dodaj
Kp/Skp.
●●
4 Izberite polje za zadevo, da vnesete zadevo.
5 Izberite polje za vnos besedila, da vnesete besedilo
e-poštnega sporočila.
6 Izberite
in priložite datoteko.
Datotek, ki so zaščitene z DRM, ni mogoče priložiti.
7 Sporočilo pošljete tako, da izberete
.
Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo
sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne
vzpostavite povezave ali najdete omrežja.
Komunikacija
53
››Prikaz e-poštnega sporočila
Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna
sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in
si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko
ogledate tudi brez povezave.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
E-pošta.
2 Pritisnite [
] → Osveži, če želite posodobiti seznam
sporočil.
3 Izberite e-poštno sporočilo.
V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:
●● Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo,
izberite
ali
.
●● Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite
.
●● Če želite posredovati sporočilo drugim osebam, izberite
.
●● Če želite izbrisati sporočilo, izberite
.
●● Če želite shraniti prilogo v vašo napravo, izberite zavihek
priloge → .
Talk
Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek storitve Google
Talk™.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
››Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Talk.
Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v
storitvi Google Talk.
2 Izberite
.
Komunikacija
54
3 Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite KONČANO.
Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.
››Začetek klepeta
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Talk.
2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno
okno za klepet.
3 Vnesite vaše sporočilo in izberite
4 Če želite končati klepet, pritisnite [
.
] → Končaj klepet.
Neposredno sporočanje
Naučite se pošiljati in prejemati neposredna sporočila prijateljev
in družine s storitvijo Google+ za neposredno sporočanje.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Neposredno sporočanje.
Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na
zaslonu za nastavitev računa.
2 Vnesite in pošljite sporočilo.
Google+
Naučite se odpreti družabne omrežne storitev Google. Ustvarite
lahko interesne skupine ali skupine somišljenikov za pošiljanje
ali sprejemanje hitrih sporočil in pošiljanje vaših fotografij.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Google+.
Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na
zaslonu za nastavitev računa.
2 Izberite funkcijo družabnega omrežja.
Komunikacija
55
Družabno središče
Naučite se dostopati do družabnega središča Social Hub™,
integrirane komunikacijske aplikacije za storitev socialnega
omrežja, e-pošto, sporočila, hitra sporočila, stike ali koledarske
informacije. Za več informacij obiščite spletno mesto
socialhub.samsungapps.com.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Družabno središče.
2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve
Družabno središče.
Komunikacija
56
Zabava
Fotoaparat
Naučite se snemati fotografije in video posnetke ter si jih
ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivostih do
največ 3264 x 2448 slikovnih pik (8 milijona slikovnih pik), video
posnetke pa v ločljivostih do največ 1920 x 1080 slikovnih pik.
●● Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno
izklopi.
●● Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od
prizora ali pogojev snemanja.
››Fotografiranje
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Fotoaparat, če želite vklopiti fotoaparat.
2 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne
nastavitve.
3
4
1
2
5
6
Zabava
57
Številka
Funkcija
1
Spremenite nastavitve fotoaparata.
2
Odprite pregledovalnik slik, če si želite
ogledati fotografijo, ki ste jo posneli.
3
Uporabite bližnjice za fotoaparat.
●●
: spremenite nastavitve bliskavice.
●●
: preklopite med sprednjim in zadnjim
objektivom fotoaparata.
Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti
lahko dodate ali odstranite. ► str. 67
4
Oglejte si privzeto mesto shranjevanja.
5
Preklopite na videorekorder.
6
Posnemite fotografijo.
3 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za
glasnost.
Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete
narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).
Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar
fotografirate pri najvišji ločljivosti.
4 Na zaslonu za predogled se dotaknite mesta, kjer želite
izostritev.
Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se
spremeni v zeleno, ko je predmet izostren.
5 Izberite
, da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.
Zabava
58
Potem ko posnamete fotografije, izberite ikono za
pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete fotografije.
●● Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
●● Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, položite dva prsta
na zaslon in ju povlecite narazen (povlecite ju skupaj, če želite
pomanjšati fotografijo) ali dvakrat pritisnite na zaslon.
●● Če želite poslati fotografijo, izberite Deli.
●● Če želite izbrisati fotografijo, izberite Izbriši.
●● Če želite nastaviti fotografijo za ozadje ali za sliko identitete
kličočega za stik, izberite Več → Nastavi kot.
●● Za spremembo imena datoteke fotografije izberite Več →
Preimenuj.
››Snemanje fotografij s prednastavljenimi
možnostmi za različna prizorišča
Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča.
Preprosto lahko izberete način, ki ustreza pogojem snemanja in
motivom.
Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni
način s povečano osvetlitvijo.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Fotoaparat, če želite vklopiti fotoaparat.
Izberite → Način prizorišča → prizorišče → [
2
3 Opravite morebitne prilagoditve.
4 Izberite , da posnamete fotografijo.
Zabava
59
].
››Fotografiranje v načinu Avtoportret
Z objektivom na sprednji strani lahko udobno fotografirate
samega sebe.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Fotoaparat, če želite vklopiti fotoaparat.
Izberite → Avtoportret.
2
3 Opravite morebitne prilagoditve.
4 Izberite , da posnamete fotografijo.
››Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška
Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti
njihove nasmehe.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Fotoaparat, če želite vklopiti fotoaparat.
Izberite → Snemalni način → Posn. nasmeška.
2
3 Opravite morebitne prilagoditve.
4 Izberite .
5 Objektiv kamere usmerite proti motivu.
Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove
nasmeške. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno
posname fotografijo.
››Snemanje lepotne fotografije
Z načinom Lepota lahko skrijete nepravilnosti obraza.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Fotoaparat, če želite vklopiti fotoaparat.
Izberite → Snemalni način → Lepota.
2
3 Opravite morebitne prilagoditve.
4 Izberite , da posnamete fotografijo.
Zabava
60
››Snemanje panoramske fotografije
Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke
panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje
pokrajine.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Fotoaparat, če želite vklopiti fotoaparat.
Izberite → Snemalni način → Panorama.
2
3 Opravite morebitne prilagoditve.
4 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
5 Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte
zeleni okvir z iskalom.
Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno
posname naslednjo fotografijo.
6 Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 5. korak.
››Snemanje fotografije dogajanja
Posnamete lahko več fotografij predmeta, ki se premika, in jih
nato združite v eno samo fotografijo, na kateri je prikazano
dogajanje.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Fotoaparat, če želite vklopiti fotoaparat.
Izberite → Snemalni način → Akcijski posnetek.
2
3 Opravite morebitne prilagoditve.
4 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
5 Z napravo sledite predmetu, ki se premika.
Naprava samodejno posname naslednje fotografije.
6 Sledite predmetu, dokler telefon ne posname vseh fotografij,
ki jih potrebujete za posnetek dogajanja.
Zabava
61
››Fotografiranje v načinu Strip
Snemate lahko fotografije z učinki stripa.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Fotoaparat, če želite vklopiti fotoaparat.
Izberite → Snemalni način → Strip.
2
3 Opravite morebitne prilagoditve.
4 Izberite , da posnamete fotografijo.
››Prilagajanje nastavitev kamere
Preden začnete fotografirati, izberite
naslednjih možnosti:
, če želite dostopati do
Možnost
Funkcija
Uredi bližnjice
Uredite bližnjice za pogosto uporabljene
možnosti.
Avtoportret
Preklopite med sprednjim in zadnjim
objektivom fotoaparata.
Bliskavica
Spremenite nastavitve bliskavice; bliskavico
lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa
fotoaparat nastavite tako, da samodejno
uporabi bliskavico, če je to potrebno.
Snemalni način Spremenite način fotografiranja.
Način prizorišča Spreminjanje načina prizorišča.
Vrednost
osvetlitve
Prilagodite vrednost osvetlitve.
Način ostrenja
Snemanje fotografij iz bližine ali nastavitev
kamere, da samodejno izostri motiv ali
človeške obraze.
Časovnik
Nastavite trajanje zamika, preden kamera
posname fotografijo.
Zabava
62
Možnost
Funkcija
Učinki
Dodajte poseben učinek, na primer učinek
sepia ali črno-bele tone.
Ločljivost
Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje
beline
Prilagodite barvno ravnotežje glede na
svetlobne pogoje.
ISO
Nastavite občutljivost slikovnega tipala
kamere.
Merjenje
Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Vidnost na
prostem
Vključite vidnost na prostem, da izberete
ustrezen pogoj osvetlitve.
Odpravljanje
tresenja
Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali
premikanja naprave.
Samodejni
kontrast
Samodejno prilagajanje kontrasta med
motivom in ozadjem.
Zaznavanje
mežikanja
Nastavitev kamere na opozarjanje na zaprte
oči.
Smernice
Prikažite vodilne črte na zaslonu za
predogled.
Kakovost slike
Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Oznaka GPS
Nastavite kamero tako, da bo vključevala
informacije o lokaciji za vaše fotografije. Če
želite uporabiti to funkcijo, morate vklopiti
lokacijske storitve. ► str. 107
Shrani kot
obrnjeno
Nastavite fotoaparat, da samodejno obrača
sliko, kadar zajemate fotografijo s sprednjim
objektivom fotoaparata.
Shranjevanje
Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje
posnetih fotografij.
Ponastavi
Ponastavite menije in možnosti snemanja.
Zabava
63
››Snemanje video posnetkov
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Fotoaparat, če želite vklopiti fotoaparat.
2 Povlecite drsnik do stikala za videorekorder, če želite
preklopiti na videorekorder.
3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne
nastavitve.
3
4
1
2
Številka
5
6
Funkcija
1
Spremenite nastavitve videorekorderja.
2
Odprite pregledovalnik slik, če si želite
ogledati videoposnetke, ki ste jih posneli.
3
Uporabite bližnjice za videorekorder.
●●
: spremenite nastavitve bliskavice.
●●
: spremenite način snemanja ali
preklopite med sprednjim in zadnjim
objektivom fotoaparata.
Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti
lahko dodate ali odstranite. ► str. 67
Zabava
64
Številka
Funkcija
4
Preverite stanje kamkorderja.
●●
: dolžina videoposnetka, ki ga
lahko posnamete (glede na razpoložljivi
pomnilnik)
●●
: privzeto mesto shranjevanja
5
Preklopite na kamero.
6
Posnemite video posnetek.
4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za
glasnost.
Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete
narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).
Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri
najvišji ločljivosti.
5 Izberite
6 Izberite
, da začnete snemati.
, da prenehate snemati.
Video posnetek se samodejno shrani.
Videorekorder morda ne bo mogel ustrezno posneti
video posnetkov na pomnilniško kartico z nizko hitrostjo
prenosa.
Potem ko posnamete video posnetke, izberite ikono za
pregledovalnik slik, če si želite ogledati video posnetke.
●● Če si želite ogledati več video posnetkov, se pomikajte levo ali
desno.
●● Če želite video posnetek poslati drugim, izberite Deli.
●● Če želite izbrisati video posnetek, izberite Izbriši.
●● Za predvajanje video posnetka izberite
ali Več → Predv.
●● Za spremembo imena datoteke video posnetka izberite Več
→ Preimenuj.
Zabava
65
››Prilagajanje nastavitev videorekorderja
Preden začnete snemati video posnetek, izberite
dostopati do naslednjih možnosti:
, če želite
Možnost
Funkcija
Uredi bližnjice
Uredite bližnjice za pogosto uporabljene
možnosti.
Bliskavica
Spremenite nastavitev bliskavice; Bliskavico
lahko ročno vklopite ali izklopite.
Snemalni način Spremenite snemalni način.
Vrednost
osvetlitve
Prilagodite vrednost osvetlitve.
Časovnik
Nastavite trajanje zamika, preden kamera
začne snemati video posnetek.
Učinki
Dodajte poseben učinek, na primer učinek
sepia ali črno-bele tone.
Ločljivost
Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje
beline
Prilagodite barvno ravnotežje glede na
svetlobne pogoje.
Vidnost na
prostem
Vključite vidnost na prostem, da izberete
ustrezen pogoj osvetlitve.
Kakovost videa
Nastavite stopnjo kakovosti video
posnetkov.
Smernice
Prikažite vodilne črte na zaslonu za
predogled.
Shrani kot
obrnjeno
Nastavite fotoaparat, da samodejno obrača
sliko, kadar snemate video posnetek s
sprednjim objektivom fotoaparata.
Shranjevanje
Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje
posnetih video posnetkov.
Ponastavi
Ponastavite menije in možnosti snemanja.
Zabava
66
››Urejanje ikon bližnjic
Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali
odstranite.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite [
→ Uredi bližnjice.
] → Uredi bližnjice ali
2 Dotaknite se in držite ikono na seznamu možnosti in jo
povlecite do območja bližnjice.
Če želite odstraniti bližnjice, se dotaknite in držite ikono ter
jo povlecite do seznama možnosti.
3 Če se želite vrniti na zaslon za predogled, pritisnite [
].
Videoposnetki
Preberite, kako uporabljati video predvajalnik za predvajanje
različnih video posnetkov. Video predvajalnik podpira naslednje
datotečne zapise: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Kodek:
MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX®3.11,
WMV7/8, VP8).
●● Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od
programske opreme na napravi.
●● Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika,
lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Videoposnetki.
2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:
Ikona
Funkcija
Spreminjanje razmerja video zaslona.
Predvajajte video posnetek na drugih
napravah DLNA.
Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki
(tapnite in držite).
Zabava
67
Ikona
Funkcija
Za začasno ustavitev predvajanja; izberite
če želite nadaljevati predvajanje.
,
Preskočite naprej; premaknete se naprej po
datoteki (tapnite in držite).
Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski
zvok, ko so priključene slušalke.
Za prilagoditev glasnosti.
Galerija
Naučite se gledati fotografije in predvajati video posnetke, ki so
shranjeni na pomnilniku in pomnilniški kartici vaše naprave.
››Podprte oblike zapisa datotek
Vrsta
Zapis
Slika
bmp, gif, jpg, png
Video
posnetek
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Kodek:
MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1,
DivX®, DivX®3.11, WMV7/8, VP8).
Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX
Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave.
Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem
videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število
razpoložljivih najemov.
●● Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od
programske opreme na napravi.
●● Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika,
lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
●●
Zabava
68
››Ogled fotografij
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Galerija.
2 Izberite mapo.
3 Če želite spremeniti način prikaza, izberite
desnem zgornjem delu zaslona.
ali
v
4 Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.
Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti:
●● Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
●● Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, pritisnite zaslon z
dvema prstoma in ju povlecite narazen (povlecite ju skupaj, če
želite fotografijo pomanjšati).
Če ste aktivirali nagibanje, lahko povečate ali zmanjšate
sliko tako, da s prsti rahlo pritisnete in držite dve točki, ter
napravo nagibate v eno ali drugo smer.
Če želite poslati fotografijo drugim osebam, izberite Pošlji
prek.
●● Če želite izbrisati fotografijo, izberite Izbriši.
●● Če želite souporabljati fotografijo z ostalimi preko funkcije
AllShare ali preko spletnih mest skupnosti, pritisnite [ ] →
Souporaba preko.
●● Če želite nastaviti fotografijo za ozadje ali za sliko identitete
kličočega za stik, pritisnite [ ] → Nastavit kot.
●● Če želite uporabiti dodatne možnosti pri fotografiji, pritisnite
[ ] → Več in uporabite naslednje možnosti:
-- Kopiraj: kopirajte datoteko fotografije.
-- Tiskanje: natisnite beležko s pomočjo WLAN ali USB
povezave. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi
Samsungovimi tiskalniki.
-- Uredi: uredite fotografijo. ► str. 70
-- Obreži: obrežite sliko iz fotografije.
-- Gibanje: dostopajte do nastavitev za upravljanje zaznavanja
gibanja vaše naprave.
●●
Zabava
69
-- Zavrti v levo: zasukajte fotografijo v nasprotni smeri
urinega kazalca.
-- Zavrti v desno: zasukajte fotografijo v smeri urinega
kazalca.
-- Diaprojekcija: zaženite diaprojekcijo v izbrani mapi.
-- Preimenuj: omogoča preimenovanje datoteke fotografije.
-- Podrobnosti: oglejte si podrobnosti fotografije.
››Predvajanje video posnetkov
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Galerija.
2 Izberite videoposnetek (z ikono ), ki ga želite predvajati.
3 Za ležeči pogled obrnite napravo.
4 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami. ► str. 67
Urejevalnik fotografij
Fotografije lahko urejate in jim dodajate različne učinke.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
2
3
Urejevalnik fotografij.
Izberite Izberi sliko → slika.
Če želite posneti novo fotografijo, izberite Posnemi sliko.
Izberite → Nova izbira → V redu.
●● Če želite dodati v ali odvzeti iz obrobe izbora, izberite
→ Dodaj v izbor ali Odstrani iz izbora.
●● Če želite obrniti izbor, izberite
→ Obrnjena izbira.
●● Če želite spremeniti velikost izbora, izberite
.
●● Če želite zasukati ali obrniti sliko, izberite
.
●● Če želite obrezati sliko, izberite
.
●● Če želite ponoviti ali obnoviti vaše zadnje dejanje, izberite
ali .
4 Povlecite s prstom po območju, ki ga želite izbrati.
Zabava
70
5 Izberite
, če želite dodati barvni učinek, ali izberite , če
želite dodati učinek filtra.
Če želite uporabiti dodatna orodja, kot sta kopiranje in
popačenje, izberite .
6 Izberite različico učinka, ki ga želite dodati.
7 Prilagodite sliko po želji (če je potrebno) in izberite Končano.
8 Ko končate, pritisnite [ ] → Shrani.
Predvajalnik glasbe
Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom
glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira naslednje
datotečne zapise: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga,
aac, flac, wav.
●● Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od
programske opreme na napravi.
●● Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika,
lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
››Dodajanje glasbenih datotek v telefon
Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:
●● Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 86
●● Prenesite jih iz računalnika s programom Samsung Kies.
► str. 108
●● Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 99
●● Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11.
► str. 109
●● Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 109
Zabava
71
››Predvajanje glasbe
Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško
kartico:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Predvajalnik glasbe.
2 Izberite glasbeno kategorijo.
3 Izberite glasbeno datoteko.
4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:
Ikona
Funkcija
Za prilagoditev glasnosti.
Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski
zvok, ko so priključene slušalke.
1
1
Aktivirajte način naključnega zaporedja.
Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno,
ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh
datotek).
Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki
(tapnite in držite).
Za začasno ustavitev predvajanja; izberite
če želite nadaljevati predvajanje.
Preskočite naprej; premaknete se naprej po
datoteki (tapnite in držite).
1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.
››Ustvarjanje seznama predvajanja
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Predvajalnik glasbe.
2 Izberite Seznami predvajanja.
3 Pritisnite [ ] → Ustv.
Zabava
72
,
4 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite
Shrani.
5 Izberite Dodaj glasbo.
6 Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite
Dodaj.
Med predvajanjem lahko dodate datoteke na seznam
predvajanja tako, da pritisnete [ ] → Dodaj na seznam
predvajanja.
››Dodajanje skladb na hitri seznam
Na hitri seznam lahko dodate skladbe in jih shranite kot seznam
predvajanja. Med predvajanjem pritisnite [ ] → Dodaj na
hitri seznam, da dodate trenutno skladbo na hitri seznam.
Če želite odpreti hitri seznam, na glavnem zaslonu predvajalnika
glasbe izberite Seznami predvajanja → Hitri seznam. Če želite
hitri seznam shraniti kot seznam predvajanja, pritisnite [ ] →
Shrani kot seznam predvajanja.
››Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Predvajalnik glasbe.
Pritisnite [ ] → Nastavitve.
2
3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev
predvajalnika glasbe:
Možnost
Funkcija
Izenačevalnik
Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.
Zvočni učinki
Izberite zvočni učinek.
Glasbeni meni
Izberite glasbene kategorije, ki se bodo
prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Vizualizacija
Prikaz animirane vizualizacije med
predvajanjem.
Zabava
73
Možnost
Funkcija
Besedilo
Prikaz besedila med predvajanjem.
Samodejna
izklj. glasbe
Nastavite predvajalnik glasbe tako, da se
po določenem času samodejno izklopi.
Glasbeno središče
Dostopate lahko do spletne glasbene trgovine, prav tako pa
lahko iščete in kupujete vaše priljubljene pesmi.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Music Hub.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev
zraven Ne pokaži 90 dni ter izberite Potrdi.
3 Poiščite pesmi ter poslušajte ali kupite vaše priljubljene
pesmi.
FM radio
Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite
poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki delujejo kot
radijska antena.
››Poslušanje FM radia
1 Priklopite priložene slušalke na napravo.
2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
FM radio.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so
na voljo.
Ob prvem vklopu FM radia bo telefon samodejno zagnal
iskanje postaj.
Zabava
74
3 Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
pritisnite [
], da se vrnete na zaslon FM radia.
4 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:
1
4
5
2
2
3
Številka
Funkcija
1
Vklopite ali izklopite FM radio.
2
Za iskanje razpoložljive radijske postaje.
3
Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam
priljubljenih.
4
Za prilagoditev glasnosti.
5
Natančno nastavite frekvenco.
››Samodejno shranjevanje radijskih postaj
1 Priklopite priložene slušalke na napravo.
2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
FM radio.
3 Pritisnite [
] → Preišči → možnost iskanja.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so
na voljo.
4 Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
pritisnite [
], da se vrnete na zaslon FM radia.
Zabava
75
››Dodajanje radijske postaje na seznam
priljubljenih
1 Priklopite priložene slušalke na napravo.
2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
FM radio.
3 Izberite , da vklopite FM radio.
4 Pomaknite se do želene radijske postaje.
5 Izberite , da jo dodate na seznam priljubljenih.
››Prilagajanje nastavitev FM radia
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
FM radio.
2 Pritisnite [ ] → Nastavitve.
3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev FM-radia:
Možnost
Funkcija
Predvajanje v
ozadju
Nastavite, ali želite, da se FM-radio
predvaja v ozadju med uporabo drugih
aplikacij. Če je ta funkcija vklopljena,
lahko FM radio upravljate s plošče z
bližnjicami.
Prikaži ID
postaje
Nastavite, ali želite, da se na zaslonu FMradia prikaže ID postaje; ID-ji postaje so
na voljo samo pri radijskih postajah, ki
zagotavljajo to informacijo.
Alternativna
frekvenca
Določite, ali želite, da FM radio poskuša
znova poiskati radijsko postajo, ko je
signal slab.
Samodejno izkl. Nastavite FM radio tako, da se po
FM radio
določenem času samodejno izklopi.
Zabava
76
Game Hub
Naučite se igrati družabne in nagradne igre.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Game Hub.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev
zraven Ne pokaži 90 dni ter izberite Potrdi.
3 Izberite igro in jo namestite.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali
ponudnika storitev.
●● Upravljanje in možnosti iger se lahko razlikujejo.
●●
Zabava
77
Osebni podatki
Imenik
Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih
stikov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega
telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne
dneve itd.
››Ustvarjanje stika
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Imenik.
2 Izberite .
3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite
dodati stik.
4 Vnesite podatke o stiku.
5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete
.
Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Telefon →
.
2 Vnesite telefonsko številko.
3 Izberite Dodaj v stike → Ustvari stik.
4 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite
dodati stik.
5 Vnesite podatke o stiku.
6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete
Osebni podatki
78
.
››Iskanje stikov
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Imenik.
2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
Prav tako lahko povlečete s prstom po kazalu na desni strani,
če se želite hitro pomakniti po seznamu.
3 Izberite ime stika.
Ko najdete želeni stik, lahko uporabite naslednje možnosti:
●● Če želite poklicati stik, izberite
ali .
●● Če želite poslati sporočilo, izberite
.
●● Za urejanje podatkov o stiku izberite
.
››Nastavljanje številke za hitro klicanje
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Imenik.
2 Pritisnite [ ] → Nastavitve za hitro izbiranje.
3 Izberite številko lokacije → stik.
4 Izberite telefonsko številko (po potrebi).
To številko lahko pokličete hitro, tako da pritisnete in
držite številko lokacije na zaslonu za klicanje.
››Ustvarjanje lastne vizitke
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Imenik.
2 Izberite vaše ime na vrhu seznama stikov.
3 Izberite .
Osebni podatki
79
4 Vnesite svoje osebne podatke.
5 Izberite .
Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu
ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave
Bluetooth.
››Ustvarjanje skupine stikov
Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat
in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini.
Najprej ustvarite skupino.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Imenik →
.
] → Novo.
2 Pritisnite [
3 Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
4 Izberite Dodaj člana, izberite stike, ki jih želite dodati v
skupino in izberite
5 Izberite
.
.
››Kopiranje stikov
Če želite kopirati imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Imenik.
2 Pritisnite [ ] → Uvoz/izvoz → Uvozi iz kartice SIM.
3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite
dodati stik.
4 Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter izberite
Osebni podatki
80
.
Če želite kopirati imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Imenik.
2 Pritisnite [ ] → Uvoz/izvoz → Izvozi na kartico SIM.
3 Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite → V redu.
››Uvažanje ali izvažanje stikov
Datoteke lahko uvozite ali izvozite (v zapisu vcf) v ali iz USBpomnilnika naprave ali pomnilniške kartice.
Uvozite datoteke s stiki
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Imenik.
2 Pritisnite [
] → Uvoz/izvoz → Uvoz iz pomnilnika USB ali
Uvozi iz kartice SD.
3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite
dodati stik.
4 Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali
vseh datotek o stiku in izberite V redu.
5 Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in izberite V
redu.
Izvozite stike
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Imenik.
2 Pritisnite [
] → Uvoz/izvoz → Izvoz v pomnilnik USB ali
Izvozi na kartico SD.
3 Za potrditev izberite V redu.
Osebni podatki
81
Koledar
Naučite se ustvarjati in upravljati z dnevnimi, tedenskimi ali
mesečnimi dogodki ter nastaviti opozorila za pomembne
dogodke.
››Ustvarjanje dogodka
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Koledar.
2 Izberite Pritisnite, da ustvarite dogodek ali pritisnite [
→ Ust. dogodek.
]
3 Če se prikažejo opozorilna sporočila o sinhronizaciji
koledarja, izberite V redu.
4 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
5 Izberite Shrani.
››Ogled dogodkov
Prikaz koledarja lahko spreminjate tako:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Koledar.
2 Na vrhu koledarja izberite način prikaza.
Dogodke za določen datum si lahko ogledate tako:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Koledar.
2 V koledarju izberite želeni datum. Dnevi z načrtovanimi
dogodki so v mesečnem pogledu označeni z majhnim
kvadratom.
●● Če želite določen dan premakniti, tako da datum vnesete
ročno, pritisnite [ ] → Pojdi, vnesite datum, tako da
izberete + ali -, ter izberite Nastavi.
●● Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [
] → Danes.
Osebni podatki
82
3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [
prek → možnost.
] → Pošlji
››Ustavitev opozorila o dogodku
Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob
določenem času prikazala ikona za opozorilo.
1 Okno z bližnjicami odpirajte od vrha zaslona navzdol.
2 Izberite obvestilo o dogodku.
3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
Za dremež opozorila na dogodek izberite potrditveno polje
zraven dogodka in nato Dremež.
Opravilo
Naučite se ustvariti seznam opravil in nastaviti alarme, ki vas
opominjajo o pomembnih nalogah, ali nastaviti pomembnost.
››Ustvarjanje opravila
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Opravilo.
2 Izberite Ustvari opravilo ali pritisnite [
opravilo, če želite ustvariti opravilo.
] → Ustvari
3 Vnesite podrobnosti o opravilu.
4 Izberite Shrani.
››Ogled opravila
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Opravilo.
2 Pritisnite [
opravil.
] → Razvrsti po → možnost za razvrstitev
Osebni podatki
83
3 Izberite opravilo, če si želite ogledati podrobnosti.
Za končana opravila s potekom roka lahko nastavite njihov
status na končano tako, da izberete potrditveno polje.
Beležka
Naučite se, kako si zapisati pomembne informacije, jih shraniti in
si jih nato ogledati kasneje.
››Ustvarjanje beležke
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Beležka.
2 Če je beležka shranjena, izberite Ustvari beležko ali
pritisnite [
] → Ustvari, če jo želite ustvariti.
3 Vnesite besedilo beležke in izberite Shrani.
››Ogled beležk
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Beležka.
2 Pritisnite [
] → Iskanje ali pritisnite in zadržite [
iskanje beležke (če je treba).
3 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
] za
Za urejanje beležke izberite
.
Beležko lahko pošljete drugim osebam tako, da se je
dotaknete in jo držite ter izberete Pošlji.
Osebni podatki
84
Snemalnik zvoka
Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na vaši napravi.
››Snemanje govorne beležke
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Snemalnik zvoka.
2 Izberite Snemaj, da začnete snemati.
3 Govorite v mikrofon.
4 Ko končate, izberite Ustavi.
Beležka se samodejno shrani.
5 Če želite posneti več zvočnih beležk, ponovno izberite
Snemaj.
››Predvajanje govorne beležke
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Snemalnik zvoka.
2 Izberite Sezn.
3 Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
Govorno beležko lahko pošljete drugim osebam tako, da
pritisnete [ ] → Deli.
Osebni podatki
85
Splet
Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro
najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega
operaterja.
Internet
Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in
ustvarjati zaznamke.
●● Dostop do spleta in prenos podatkov se vam lahko
dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije, se
obrnite na svojega ponudnika storitev.
●● Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo
ali ponudnika storitev.
››Brskanje po spletnih straneh
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite
Internet in pojdite na izbrano domačo stran.
Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje
za vnos URL, vnesite spletni naslov (URL) zadevne spletne
strani in izberite Išči.
2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi
tipkami:
2
3
1
Številka
Funkcija
1
Za dostop vnesite spletni naslov od spletne
strani.
2
Odprite seznam shranjenih zaznamkov,
shranjenih strani in nedavne zgodovine
iskanja v internetu.
3
Oglejte si sličice aktivnih brskalnih oken.
Splet
86
Med brskanjem po spletni strani uporabljajte naslednje
možnosti:
●● Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, pritisnite zaslon z
dvema prstoma in ju povlecite narazen (povlecite ju skupaj, če
želite fotografijo pomanjšati).
Če ste aktivirali nagibanje, lahko povečate ali zmanjšate
sliko tako, da s prsti rahlo pritisnete in držite dve točki, ter
napravo nagibate v eno ali drugo smer.
Če želite znova naložiti trenutno spletno stran, pritisnite [ ]
→ Osveži.
●● Če se želite pomakniti na naslednjo stran v zgodovini,
pritisnite [ ] → Posreduj.
●● Če želite odpreti novo okno, pritisnite [
] → Novo okno.
●● Če želite odpreti novo okno, pritisnite [
] → Nov.ok. brez
bel.zg.
●● Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke,
pritisnite [ ] → Dodaj zaznamek.
●● Če želite spletne naslove (URL) poslati drugim osebam,
pritisnite [ ] → Souporab. stran.
●● Če želite poiskati del besedila na spletni strani, pritisnite [
]
→ Najdi na strani.
●● Za preklop na prikaz namizja pritisnite [
] → Pogled
namizja.
●● Če želite shraniti trenutno spletno stran in jo prebrati kasneje
brez povezave z omrežjem, pritisnite [ ] → Shrani za
branje brez povezave. Shranjene slike si lahko ogledate tako,
da izberete → Shr. strani.
●● Če želite prilagoditi svetlost in barvo zaslona pritisnite [
]→
Svetlost/Barve.
●● Če si želite ogledati podrobnosti strani, pritisnite [
] → Inf.o
str.
●● Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [
]→
Prenosi.
●● Če želite natisniti trenutno prikazano spletno stran ali zaslon
preko povezanega tiskalnika, pritisnite [ ] → Tiskanje. Vaša
naprava je združljiva le s Samsungovimi tiskalniki.
●●
Splet
87
●●
Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [
Nastavitve.
]→
››Iskanje informacij s pomočjo glasu
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Internet.
2 Izberite polje za vnos naslova URL.
3 Izberite in izgovorite ključno besedo v mikrofon na vaši
napravi.
Naprava poišče informacije in spletne strani, ki vključujejo
ključno besedo.
››Dodajanje zaznamkov za priljubljene spletne
strani
Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek
dodate ročno. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Internet.
2 Izberite → Zaznamki.
3 Pritisnite [ ] → Shrani zaznamek za zadnjo prikazano
stran.
Če želite gledano spletno stran dodati med zaznamke,
preskočite na korak 5.
4 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
5 Izberite .
Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknite zaznamka in ga
držite za dostop do teh možnosti:
●● Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite
Odpri.
●● Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite Odpri v
novem oknu.
Splet
88
Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite Uredi
zaznamek.
●● Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju
pripravljenosti, izberite Dodaj bližnjico na domači zaslon.
●● Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam,
izberite Souporaba povezave.
●● Če želite naslove URL spletnih strani kopirati, izberite Kop.URL
za pov.
●● Če želite izbrisati zaznamek, izberite Izbriši zaznamek.
●● Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika,
izberite Nastavi kot domačo stran.
●●
››Odprite zgodovino nedavno obiskanih
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Internet.
2 Izberite → Zgodovina.
3 Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.
Spletno stran lahko dodate na seznam zaznamkov tako,
da izberete .
Zemljevid
Več o uporabi storitve Google Maps™ za iskanje položaja, ulic,
mest in držav na spletnem zemljevidu ter dobivanja napotkov.
››Iskanje določene lokacije
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Zemljevid.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite V redu.
Zemljevid bo prikazal vaš trenuten položaj.
3 Izberite
.
Če želite poiskati kraj v vaši bližini, izberite .
Splet
89
4 Vnesite ključno besedo lokacije in izberite
Če želite glasovno poiskati položaj, izberite
.
.
5 Izberite lokacijo, katere podrobnosti si želite ogledati.
Če si želite ogledati seznam vseh rezultatov vašega iskanja,
izberite SEZNAM REZULTATOV.
●● Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, izberite
.
●● Če želite preklopiti na pogled s kompasom, ki spreminja
smer med premikanjem naprave, izberite .
●● Če želite lokaciji dodati zvezdico, izberite balon z imenom
lokacije → .
●●
››Dobivanje napotkov do določene lokacije
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Zemljevid.
2 Izberite .
3 Vnesite začetni in končni naslov.
Če želite vnesti naslov s seznama stikov ali določiti lokacijo
na zemljevidu ali na vašem označenem kraju, izberite →
Stiki, Prikaži na zemljevidu ali Moja mesta.
4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali peš) in
izberite NAVODILA.
Glede na izbran način potovanja si lahko ogledate več poti.
5 Izberite pot, če si želite ogledati podrobnosti o vašem
potovanju ter izberite POGLED ZEMLJEVIDA, če si želite
ogledati pot na zemljevidu.
6 Izberite ali , če si želite ogledati le en del poti.
7 Ko končate, pritisnite [ ] → Počisti zemljevid.
Splet
90
Latitude
Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google
Latitude™.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
2
Latitude.
Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.
Izberite → Izberite med stiki. ali Dodajte preko
e-poštnega naslova.
3 Izberite prijatelja, ki ga želite dodati, ali vnesite elektronski
naslov ter izberite Dodaj prijatelje.
4 Izberite Da.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij
omogočena.
5 Izberite POGLED ZEMLJEVIDA.
Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene s
fotografijami prijateljev.
Mesta
Naučite se poiskati kraj v vaši bližini.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Mesta.
2 Izberite kategorijo.
Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki
so v povezavi z izbrano kategorijo.
3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.
4 Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite Zemljevid.
Če si želite ogledati pot do kraja, izberite Navodila.
Če želite pogledati telefonsko številko izbranega kraja,
izberite Klic.
Splet
91
Navigacija
Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in
prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Navigacija.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite Sprejmi.
3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
Izgovorite cilj: izgovorite vaš cilj potovanja, na primer
“Usmerjaj do cilja”.
●● Vnesite cilj: vnesite vaš cilj z virtualno tipkovnico.
●● Stiki: izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
●● Mesta z zvezdico: izberite vaš cilj s seznama vaših
območij z zvezdico.
●●
Iskanje
Poiščete lahko podatke, ki so shranjeni na vaši napravi ali na
spletu.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Iskanje.
2 Vnesite črko ali besedo tistih podatkov, ki jih želite poiskati.
3 Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.
Splet
92
YouTube
Naučite se ogledovati si video posnetke prek storitve YouTube in
jih souporabljati.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
››Predvajanje video posnetkov
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
YouTube.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite Sprejmi.
3 S seznama video posnetkov izberite enega.
4 Za ležeči pogled obrnite napravo.
5 Predvajajte posnetke z ikonami na zaslonu.
››Souporaba video posnetkov
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
YouTube.
2 Izberite video posnetek.
3 Izberite → možnost.
››Pošiljanje video posnetkov
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
YouTube.
2 Izberite , da vklopite fotoaparat.
3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene
nastavitve.
Splet
93
4 Izberite , da začnete snemati.
5 Izberite , da prenehate snemati.
6 Izberite Shrani, da prenesete video posnetek, ki ste ga
posneli.
7 Izberite vaš račun Google, če ste ga povezali s storitvijo
YouTube. Prav tako lahko izberete Dodaj račun in nastavite
račun za prijavo v storitev YouTube.
8 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite Prenesi.
Samsung Apps
Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več
aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung
z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo,
aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen
dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.
Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi
aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite
aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov
www.samsungapps.com.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Samsung Apps.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite Sprejmi.
3 Iščite in prenašajte aplikacije po svojih željah.
Splet
94
Trgovina Play
V trgovini Trgovina Play lahko prenesete igre, melodije zvonjenja
ali druge aplikacije.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Trgovina Play.
2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 38
Readers Hub
Naučite se odpirati različno vsebino za branje.
Nekatere funkcije trenutno morda niso na voljo.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Readers Hub.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev
zraven Ne pokaži 90 dni ter izberite Potrdi.
3 Izberite sliko bralnega gradiva.
4 Poiščite bralno gradivo in ga prenesite s spletne trgovine.
Splet
95
Novice in vreme
Naučite se gledati vremenske podatke in brati vroče novice ter
ostale časopisne članke.
››Ogled vremenskih podatkov
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Novice in vreme.
2 Na vrhu zaslona izberite GOOGLE WEATHER.
Vaša naprava išče vašo trenutno lokacijo in prikaže
vremenske podatke.
Če si želite ogledati vremenske podatke v drugih krajih,
lahko spremenite lokacijo. Pritisnite [ ] → Nastavitve
→ Nastavitve za vremenske podatke in počistite polje
zraven Uporabi mojo lokacijo. Nato izberite lokacijo v
Nastavitev lokacije.
››Branje časopisnih člankov
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Novice in vreme.
2 Pomaknite se v levo na temo novic na vrhu zaslona.
3 Izberite članek, če ga želite odpreti.
Če želite dodati teme novic, pritisnite [ ] → Nastavitve
→ Nastavitve novic → Izbor tem novic.
Splet
96
Povezovanje
Bluetooth
Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega
dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno
10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.
Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati
naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete
podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.
●● Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje
ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične
funkcije Bluetooth.
●● Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z
napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če
so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav
lahko zmanjša.
●● Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali
odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne
bodo združljive z vašo napravo.
››Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth
V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve in nato izberite Iz. zraven Bluetooth.
Povezovanje
97
››Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki
podpirajo povezavo Bluetooth
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Bluetooth → Iskanje naprav.
2 Izberite napravo.
3 Vnesite PIN za brezžično funkcijo Bluetooth ali PIN za
Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite V redu.
Druga možnost je, da izberete Sprejmi, da se kodi PIN vaše
in druge naprave ujemata.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme
povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje
uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive
storitve.
Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za
prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan
PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava
PIN, ga morate vnesti.
››Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije
Bluetooth
1 V ustrezni aplikaciji ali v Moje datoteke izberite datoteko
ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka ali
predstavnostna datoteka.
2 Izberite možnost pošiljanja podatkov preko Bluetooth.
Način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto
podatkov.
3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.
Povezovanje
98
››Prejemanje podatkov prek brezžične povezave
Bluetooth
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Bluetooth, ter
nato obkljukajte polje zraven vaše naprave.
Če želite izbrati čas vidnosti vaše naprave, pritisnite
tipko možnosti in pritisnite [ ] → Časovna omejitev
vidnosti.
2 Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično
funkcijo Bluetooth in izberite V redu. Druga možnost je,
da izberete Sprejmi, da se kodi PIN vaše in druge naprave
ujemata.
3 Izberite Sprejmi če želite potrditi, da ste pripravljeni sprejeti
podatke iz naprave.
Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če sprejmete stik,
se samodejno shrani v imenik.
Wi-Fi
Naučite se uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za
aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim
omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 a/b/g/n.
Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko
povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali
brezžična vroča točka.
Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena
uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se
lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev,
medtem ko ga ni mogoče uporabljati na prostem.
Povezovanje
99
››Vključitev funkcije WLAN
V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve in nato izberite Iz. zraven Wi-Fi.
Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če
želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo
takrat, ko ga potrebujete.
››Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in
povezovanje z njim
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Wi-Fi.
Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.
2 Izberite omrežje.
3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).
4 Izberite Poveži.
››Ročno dodajanje omrežja WLAN
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Wi-Fi → Dodaj omrežje.
2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
3 Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne
nastavitve.
4 Izberite Shrani.
Povezovanje
100
››Povezovanje z dostopno točko WLAN z
nastavitvijo Wi- Fi Protected Setup (WPS)
Z možnostjo WPS se lahko povežete z zaščitenim omrežjem.
Povezava z dostopno točko omrežja Wi-Fi prek gumba WPS:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Wi-Fi.
2 Izberite razpoložljivo omrežje označeno kot zaščiteno
omrežje in izberite potrditveno polje zraven Pokaži
dodatne možnosti.
3 Izberite spustni seznam WPS.
4 Izberite Potisni gumb → Poveži.
5 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.
Povezava z dostopno točko omrežja Wi-Fi z uporabo WPS PIN:
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Wi-Fi.
2 Izberite razpoložljivo omrežje označeno kot zaščiteno
omrežje in izberite potrditveno polje zraven Pokaži
dodatne možnosti.
3 Izberite spustni seznam WPS.
4 Izberite Koda PIN iz dostopne točke ali Koda PIN iz te
naprave → Poveži.
5 Na dostopni točki vnesite kodo PIN in pritisnite gumb za
zagon.
Povezovanje
101
››Nastavite statični IP
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Wi-Fi.
2 Izberite omrežje in izberite potrditveno polje zraven Pokaži
dodatne možnosti.
3 Izberite spustni meni Nastavitve IP.
4 Izberite Statični.
5 Spremenite nastavitve IP za dostopno točko kot je naslov IP,
dolžino predpone omrežja, prehod, DNS.
6 Izberite Poveži.
Wi-Fi Direct
Naučite se uporabljati funkcijo Wi-Fi Direct, če želite povezati
dve napravi prek WLAN brez zahtevane dostopne točke.
››Povežite vašo napravo na drugo brezžično
napravo
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Več ... → Wi-Fi Direct.
2 Izberite Iz. zraven Wi-Fi Direct ter nato izberite V redu.
3 Izberite Iskanje.
4 Izberite napravo in nato izberite V redu.
Ko lastnik naprave sprejme povezavo, je seznanjanje
zaključno.
5 Če želite izključiti funkcijo Wi-Fi Direct, izberite Prekini
povezavo.
Povezovanje
102
››Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave
1 V ustrezni aplikaciji ali v Moje datoteke izberite datoteko ali
element, kot je beležka, predstavnostna datoteka ali spletni
naslov.
2 Izberite možnost pošiljanja podatkov preko WLAN.
Način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto
podatkov.
3 Poiščite in izberite brezžično napravo.
››Prejemanje podatkov prek brezžične povezave
Ko prejmete podatke, se ti samodejno shranijo v vašo napravo.
Prejeti podatki so shranjeni v mapi ShareViaWifi.
AllShare
Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network
Alliance), ki omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek
med napravami z omogočeno storitvijo DLNA prek omrežja
WLAN na domu.
Najprej morate vključiti funkcijo WLAN in dodati profil WLAN.
► str. 100
››Prilagoditev nastavitev DLNA za souporabo
predstavnostnih datotek
Če želite omogočiti dostop naprav z omogočeno storitvijo DLNA
do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti
možnost souporabe predstavnosti.
Nekaterih datotek ni mogoče predvajati v napravah, ki
omogočajo uporabo storitve DLNA (odvisno od naprave).
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
AllShare.
2 Pritisnite [
] → Nastavitve.
Povezovanje
103
3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev funkcije
DLNA:
Možnost
Funkcija
Ime naprave
Vnesite ime za napravo kot
predstavnostni strežnik.
Soupor. videa
Vklopite souporabo video posnetkov z
drugimi DLNA podprtimi napravami.
Souporaba
fotografij
Vklopite souporabo slik z drugimi DLNA
podprtimi napravami.
Soupor.glasbe
Vklopite souporabo glasbenih
posnetkov z drugimi DLNA podprtimi
napravami.
Prenesi iz
drugih naprav
Nastavite, ali želite sprejeti prenos iz
drugih naprav ali ne.
Privzeti
pomnilnik
Izbira privzetega mesta v pomnilniku za
shranjevanje predstavnostnih datotek.
Podnapisi
Nastavite za prikaz podnapisov.
››Predvajanje lastnih datotek z drugo napravo z
omogočeno storitvijo DLNA
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
AllShare.
2 Izberite Moja naprava.
3 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
4 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno
datoteko.
Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
5 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.
Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od
omrežne povezave in povezanega strežnika.
Povezovanje
104
››Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi
napravi
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
AllShare.
2 Izberite Oddal. naprava.
Naprava samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo
storitve DLNA.
3 Izberite napravo kot strežnik medijev, ki vsebuje
predstavnostne datoteke.
4 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
5 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno
datoteko.
Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
6 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.
Souporaba mobilnega omrežja
Naučite se nastaviti napravo kot brezžični modem ali brezžično
dostopno točko za računalnike ali druge naprave, kot tudi
souporabljati mobilno omrežno povezavo naprave.
››Souporaba mobilnega omrežja na vaši napravi
prek WLAN omrežja
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Več ... → Upor.tel. kot modem in mob.DT.
2 Če želite aktivirati dostopno točko brezžičnega krajevnega
omrežja, izberite Prenosna dostopna točka za Wi-Fi.
Povezovanje
105
3 Izberite Konf. pren. dost. točko za Wi-Fi, če želite nastaviti
dostopno točko brezžičnega krajevnega omrežja:
Možnost
Funkcija
SSID omrežja
Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo
prikazana na zunanjih napravah.
Varnost
Izberite vrsto zaščite.
4 Ko končate, izberite Shrani.
5 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave v seznamu
povezav, ki so na voljo, ter se povežite z omrežjem.
Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo
napravo.
››Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave
prek USB povezave
1 Z računalniškim podatkovnim kablom priklopite
večnamenski vhod na telefonu na osebni računalnik.
2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Več ... → Upor.tel. kot modem in mob.DT.
3 Izberite Uporaba telefona kot modema po USB-ju, če
želite vklopiti funkcijo uporabe telefona kot modema po
USB-ju.
Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo
z računalnikom.
Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite
polje zraven Uporaba telefona kot modema po USB-ju.
Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko
razlikuje glede na operacijski sistem osebnega
računalnika.
Povezovanje
106
››Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave
prek brezžične povezave Bluetooth
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Več ... → Upor.tel. kot modem in mob.DT.
2 Izberite Internet prek vmesnika Bluetooth, če želite
vklopiti funkcijo uporabe telefona kot modema po
Bluetooth.
3 Na drugi napravi, poiščite in se seznanite z vašo napravo.
Vključite funkcijo Bluetooth in nastavitev vidljivosti.
GPS
Vaša naprava vključuje GPS sprejemnik. Naučite se vklopiti
lokacijske storitve.
Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v
naslednjih pogojih:
●● med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj
stavb
●● v slabem vremenu
●● v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
Ne dotikajte se območja z notranjo anteno ali prekrivajte
tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko
uporabljate funkcijo GPS.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
››Vklop lokacijskih storitev
Če želite prejemati informacije o lokacijah in iskati po
zemljevidu, morate vklopiti lokacijske storitve.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Lokacijske storitve.
Povezovanje
107
2 Za vklop lokacijskih storitev prilagodite naslednje nastavitve:
Možnost
Funkcija
Če želite poiskati vašo lokacijo,
Lokacijska
uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna
storitve Google
omrežja.
Sateliti GPS
Če želite poiskati vašo lokacijo,
uporabite satelit GPS.
Uporabi
združljivost s
tipalom
Nastavite senzorje za povečanje
položaja pešcev, ko je oviran signal
GPS. Morda bo prišlo do nihanja med
ocenami senzorja in vašim dejanskim
položajem.
Lokacija in
iskanje Google
Nastavite napravo za uporabo
trenutnega položaja za iskanje in druge
storitve Google.
Povezave z osebnim računalnikom
Naučite se priklopiti napravo na osebni računalnik preko
priloženega računalniškega podatkovnega kabla na različne
načine USB povezave. S povezovanjem naprave na PC lahko
sinhronizirate datoteke s programom Windows Media Player,
prenesete podatke neposredno na in iz vaše naprave ter
uporabljate program Samsung Kies.
Če želite uporabiti povezave računalnika, morate izklopiti USB
način iskanja in odpravljanja napak. V stanju pripravljenosti
odprite seznam aplikacij in izberite Nastavitve → Možnosti
za razvijalce, ter nato počistite potrditveno polje zraven
Razhroščevanje USB.
››Povezovanje s programom Samsung Kies
Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku.
Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta
(www.samsung.com/kies).
Povezovanje
108
1 Z računalniškim podatkovnim kablom priklopite
večnamenski vhod na telefonu na osebni računalnik.
2 Če želite zagnati program Samsung Kies, dvakrat kliknite na
ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
3 Kopirajte datoteke iz računalnika na napravo.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa
Samsung Kies.
››Sinhronizacija s programom Windows Media
Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v
računalniku.
1 S pomočjo računalniškega podatkovnega kabla povežite
večnamenski vhod na vaši napravi z računalnikom, na
katerem je nameščen program Windows Media Player.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika
prikaže pojavno okno.
2 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene
datoteke.
3 Po potrebi uredite ali vnesite ime naprave v pojavno okno.
4 Izberite in povlecite želene glasbene datoteke na seznam za
sinhronizacijo.
5 Zaženite sinhronizacijo.
››Povezava v obliki shranjevalne naprave
Napravo lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv
disk in dostopate do imenika datotek. Če v telefon vstavite
pomnilniško kartico, lahko dostopate do imenika datotek na
pomnilniški kartici, in sicer tako, da telefon uporabite kot bralnik
pomnilniških kartic.
Imenik datotek na pomnilniški kartici se bo prikazal kot
odstranljiv disk, ločeno od notranjega pomnilnika.
Povezovanje
109
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Več ... → Pripomočki USB → Poveži
pomnilnik z računalnikom.
2 Za potrditev izberite V redu (po potrebi).
3 Z računalniškim podatkovnim kablom priklopite
večnamenski vhod na telefonu na osebni računalnik.
4 Ko ste povezani, izberite Poveži pomnilnik z računalniko.
5 Za potrditev izberite V redu (po potrebi).
6 Odprite mapo za ogled datotek.
7 Kopirajte datoteke iz računalnika na napravo.
8 Ko končate, izberite Izklopi shrambo USB.
Če želite prekiniti povezavo med napravo in računalnikom,
v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave
USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje
shranjevalne naprave. Nato iz računalnika odstranite
podatkovni kabel. Če ne upoštevate teh navodil, lahko
izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico
poškodujete.
Povezave VPN
Ustvarite lahko virtualna zasebna omrežja (VPN) in se varno
povežete z vašim zasebnim omrežjem prek javnega omrežja, kot
je internet.
Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do
interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta,
morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere
podatke o povezavi morate vnesti, se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Povezovanje
110
››Nastavitev povezav VPN
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Več ... → VPN.
Za uporabo funkcije morate vklopiti funkcijo za zaklep
zaslona.
2 Izberite Dodaj omrežje VPN.
3 Spremenite podatke o povezavi.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto
VPN.
Možnost
Funkcija
Ime
Vnesite ime strežnika VPN.
Vrsta
Izberite vrsto VPN.
Naslov strežnika
Vpišite naslov IP strežnika VPN.
Skrivnost L2TP
Nastavi uporabo gesla za skrivnost
L2TP.
Identifikator
IPSec
Vnesite uporabniško ime.
IPSec ključ v
vnaprejšnji
skupni rabi
Vnesite ključ PSK.
Uporabniški
certifikat IPSec
Izberite uporabniški certifikat, s
pomočjo katerega vas strežnik VPN
identificira. Certifikate lahko uvozite s
strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Certifikat IPSec
CA
Izberite certifikat overitelja (CA), s
pomočjo katerega vas strežnik VPN
identificira. Certifikate lahko uvozite s
strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Šifriranje PPP
(MPPE)
Nastavite šifriranje podatkov pred
pošiljanjem na strežnik VPN.
Povezovanje
111
Možnost
Funkcija
Pokaži dodatne
možnosti
Za spremembo naprednih omrežnih
nastavitev.
4 Ko končate, izberite Shrani.
››Povezava z zasebnim omrežjem
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Več ... → VPN.
2 Izberite zasebno omrežje za povezavo.
3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite Poveži.
Povezovanje
112
Orodja
Ura
Preberite, kako nastaviti in upravljati budilko in svetovne ure.
Prav tako lahko uporabite štoparico in namizno uro.
››Nastavitev novega opozorila
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Ura → Budilka.
2 Izberite Ustvari opozorilo ali pritisnite [
3 Nastavite podrobnosti alarma.
] → Ustvari.
Izberite potrditveno polje zraven Pametno opozorilo,
če želite vklopiti simulacijo zvokov narave z opozorilnim
zaslonom pred glavnim opozorilom.
4 Ko končate, izberite Shrani.
››Zaustavitev budilke
Ko se oglasi budilka:
●● Za zaustavitev budilke izberite
, nato pa s prstom povlecite
iz velikega kroga navzven.
●● Če želite ponoviti alarm po določenem času, izberite
in
nato povlecite prst izven velikega kroga.
››Brisanje opozorila
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Ura → Budilka.
Pritisnite [ ] → Izbriši.
2
3 Izberite alarm, ki ga želite izbrisati.
4 Izberite Izbriši.
Orodja
113
››Nastavitev svetovne ure
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Ura → Svetovna ura.
2 Izberite Dodaj mesto ali pritisnite [ ] → Dodaj.
3 Vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama mest.
Če želite izbrati mesto v pogledu svetovnega zemljevida,
izberite .
4 Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite koraka 2-3.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite
uro in izberite Nastavitve DST.
››Uporaba štoparice
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Ura → Štoparica.
2 Za vklop štoparice izberite Začni.
3 Če želite zabeležiti čase krogov, izberite Krog.
4 Ko končate, izberite Ustavi.
5 Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite Ponastavi.
››Uporaba odštevalnika časa
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Ura → Časovnik.
2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
3 Za vklop odštevanja izberite Začetek.
4 Ko časovnik poteče izberite , nato pa s prstom povlecite iz
velikega kroga navzven.
Orodja
114
››Uporaba namizne ure
Namizna ura prikazuje trenuten čas in datum ter vreme.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Ura → Namizna ura.
Pritisnite [ ] → Nastavitve.
2
3 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
Prikaz ure/
koledarja
Nastavite to možnost, če želite prikazati
čas ali koledar.
AccuWeather
Nastavite to možnost, če želite prikazati
vreme za vašo trenutno lokacijo.
Namizno uro lahko nastavite tako,
da se bo samodejno posodabljala
z najnovejšimi informacijami in bo
samodejno izbrala temperaturno enoto.
Ponastavi na
privzeto
Ponastavite nastavitve namizne ure na
tovarniško privzete vrednosti.
Odložišče
Nastavite to možnost, če želite
uporabiti zvočnik priklopljenega
namiznega stojala, kadar je vaša naprava
priklopljena na stojalo v avtomobilu ali
na namizno stojalo.
Računalo
Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši
napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.
Orodja
115
››Računanje
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Računalo.
2 S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične
operacije.
Obrnite napravo v ležeč pogled, če želite uporabiti
znanstveno računalo. Če izklopite samodejni zasuk,
pritisnite [ ] → Znanstveni kalkulator.
››Prikaz zgodovine računanja
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Računalo.
2 Izvedite računanje.
3 Tipkovnico računala zaprete tako
, da izberete.
Prikaže se zgodovina računanja.
4 Če želite zgodovino počistiti, pritisnite [
zgodovino.
] → Počisti
Prenosi
Naučite se urejati datoteke, ki ste jih prenesli s spleta in
elektronske pošte.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Prenosi.
2 Izberite mapo za prenose.
3 Če želite odpreti datoteko, izberite dnevnik.
Če želite izbrisati dnevnik, izberite polje za potrditev in nato
izberite .
Orodja
116
Kies air
Kies air vam omogoča povezavo vaše naprave z drugo prek
brezžičnega omrežja. V brskalniku si lahko ogledate in upravljate
predstavnostne datoteke, stike, sporočila in ostale podatke,
shranjene na vaši napravi.
››Prilagodi nastavitve Kies air
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Kies air.
2 Pritisnite [ ] → Nastavitve.
3 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
Ime naprave
Oglejte si ali urejajte ime vaše naprave.
Zahteva za
dostop
Nastavite za sprejemanje zahtev za
avtorizacijo iz drugih naprav med
uporabo Kies air.
Omogoči
vidnost
Nastavite napravo, da bo vidna na
drugih napravah.
Čas je potekel
Izberite dolžino časa, ki ga naprava
potrebuje, preden konča povezavo.
Zakleni vsebine
Izberite tiste vrste datuma, ki ne smejo
biti prikazane na drugih napravah.
Ponastavi
nastavitve
Nastavitve ponastavite na tovarniško
privzete vrednosti.
››Povežite vašo napravo z drugo prek brezžičnega
omrežja WLAN
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Kies air → Začetek.
2 Vnesite spletni naslov, ki ga prikaže Kies air v brskalniku
druge naprave.
Orodja
117
3 Izberite Dovoli (po potrebi).
Ko ste povezani, boste videli podatke vaše naprave na drugi
napravi.
4 Če želite prekiniti povezavo, izberite Ustavi.
Mini dnevnik
Vse o tem, kako voditi foto dnevnik.
››Izdelava mini dnevnika
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Mini dnevnik.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite Da.
3 Če obstaja shranjen dnevnik, izberite Ustvari dnevnik in
ustvarite nov vnos.
4 Spremenite današnji datum in nastavite vreme (po potrebi).
5 Če želite dodati sliko ali posneti fotografijo, izberite Prit. za
dod.fot.
6 Izberite Pritisnite za dodajanje besedila, vnesite besedilo
in izberite Konč.
7 Izberite Shrani.
››Ogled mini dnevnika
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Mini dnevnik.
2 Izberite dnevnik.
Če želite mini dnevnik prenesti na spletno mesto
skupnosti, pritisnite [ ] → Objavi.
Orodja
118
Moje datoteke
Preberite si, kako imate lahko hiter dostop do svojih slik,
videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst
datotek, ki so shranjene v napravi ali pomnilniški kartici.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
2
Moje datoteke.
Izberite mapo → želena datoteka.
V mapi pritisnite [ ], da boste lahko uporabili naslednje
možnosti:
●● Če želite poslati datoteko drugim osebam, izberite Deli.
●● Če želite ustvariti novo mapo, izberite Ustvari mapo.
●● Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite Izbriši.
●● Če želite spremeniti pogled, izberite Pregled po.
●● Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite Razvrsti po.
●● Če želite premakniti datoteko v drugo mapo, izberite
Premakni.
●● Če želite kopirati datoteko v drugo mapo, izberite Kopiraj.
●● Za spremembo imena datoteke izberite Preimenuj.
●● Če želite spremeniti nastavitve upravitelja datotek, izberite
Nastavitve.
Polaris Office
Naučite se ustvariti in gledati dokumente Polaris Office na vaši
napravi in pomnilniški kartici.
››Ustvari dokument
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Polaris Office.
2 Če aplikacijo zaganjate prvič, se registrirajte kot spletni
3
uporabnik ali preskočite registracijo.
Izberite → vrsta dokumenta.
Orodja
119
4 Vnesite vsebine v dokument.
5 Ko končate, pritisnite [ ] → Shrani.
6 Vnesite ime dokumenta in izberite mesto za shranitev.
7 Izberite Shrani.
››Odpri dokument
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Polaris Office.
2 Izberite Moje datoteke → dokument.
Upravitelj opravil
S pomočjo upravitelja opravil si lahko ogledate aplikacije, ki
trenutno potekajo, ter podrobnosti o pomnilniku.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Upravitelj opravil.
2 Uporabite naslednje možnosti:
Aktivne aplikacije: pregled vseh trenutno delujočih
aplikacij v vaši napravi.
●● Preneseno: oglejte si skupno količino pomnilnika, ki ga
uporabljajo aplikacije, nameščene na vaši napravi.
●● RAM: preverja in upravlja pomnilnik RAM za vašo napravo.
●● Shranjevanje: pregled količine porabljenega in prostega
pomnilnika v vaši napravi in na spominski kartici.
●● Pomoč: pregled informacij pomoči o podaljšanem
življenju baterije.
●●
Orodja
120
Glasovni ukaz
Vaša naprava omogoča funkcijo za pametno glasovno
ukazovanje, ki spremeni vaše glasovne ukaze v dejanje.
S pomočjo vašega glasu, ki ga izgovorite v vašo napravo,
lahko pokličete številko, pošljete sporočilo, iščete lokacije ali
informacije ali opravite druga opravila.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Glasovni ukazi.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, preberite izjavo o omejitvi
odgovornosti in informacije o pomoči tako, da sledite
navodilom na zaslonu.
3 Izberite Tap & Speak.
4 Izgovorite ključno besedo v mikrofon.
Voice talk
Naučite se uporabljati funkcijo za glasovno ukazovanje, ki jo
omogoča Voice talk. S pomočjo vašega glasu, ki ga izgovorite
v vašo napravo med potjo, lahko pokličete številko, pošljete
sporočilo, pišete beležko ali opravljate druga opravila.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Voice talk.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, preberite izjavo o omejitvi
odgovornosti in informacije o pomoči tako, da sledite
navodilom na zaslonu.
3 Izberite Tap & Speak.
4 Izgovorite ključno besedo v mikrofon.
Orodja
121
Oznake
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo
podatke o izdelkih, kot so spletne strani ali servisne klicne
številke. Funkcija NFC je visokofrekvenčna tehnologija za
brezžično povezovanje kratkega dosega, ki omogoča vaši
napravi branje informacij, kadar je v bližini oznake NFC.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte
previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.
››Vklopite ali izklopite funkcijo NFC
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Več ...
2 Izberite NFC, če želite vklopiti funkcijo NFC.
Če želite izklopiti funkcijo NFC, počistite NFC.
››Branje podatkov iz oznake NFC
Ko vklopite funkcijo NFC, bo vaša naprava prebrala podatke o
izdelku, če jo položite v bližini oznake NFC.
Vaša naprava ne bo prebrala oznak NFC med klicanjem ali
ko je naprava v zaklenjenem načinu.
››Ogled oznak NFC
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Oznake.
2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite Naprej → Blizu.
3 Izberite Oznake, če si želite ogledati seznam vseh oznak.
Če si želite ogledati seznam oznak, ki ste jih označili z
zvezdico, izberite Z zvezdico.
4 Izberite oznako, če si želite ogledati podatke.
Orodja
122
››Dodajanje lastne oznake
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Oznake → Moja oznaka → Dodaj novo oznako.
2 Izberite vrsto oznaki, ki jo želite napisati.
3 Vnesite podatke o vaši oznaki ali izberite stik ter izberite
Shrani.
››Zapisovanje podatkov na oznake NFC
Na oznake NFC lahko zapišete različne informacije, kot so klicne
številke za servis in spletni naslovi.
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Oznake → Moja oznaka.
2 Pritisnite in držite želeno oznako pod Upravljanje z mojimi
oznakami.
3 Izberite Pisanje v oznako.
4 Položite osrednji del zadnjega pokrova blizu oznake NFC.
Ko je zapisovanje končano, se bo na zaslonu naprave
prikazalo obvestilo.
››Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko s funkcijo NFC izvajate plačila, se morate
registrirati za storitev mobilnega plačila. Za registracijo ali
podrobnosti o storitvi stopite v stik s ponudnikom storitev.
1 Napravo obrnite navzgor in jo postavite na sredino bralnika
kartic NFC.
2 Ob pozivu vnesite kodo PIN in se znova postavite napravo v
bližino bralnika kartic NFC (po potrebi).
Orodja
123
››Pošljite podatke NFC
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve → Več ... → Android Beam.
2 Izberite stik, video posnetek ali spletno stran.
3 Zadnjo stran naprave postavite v bližino zadnje strani druge
naprave.
4 Dotaknite se zaslona vaše naprave.
››Prejmite podatke NFC
Zadnjo stran naprave postavite v bližino zadnje strani druge
naprave.
Prejeti podatki se shranijo v aplikacijo ali mapo, odvisno od
njihove vrste.
Orodja
124
Nastavitve
Dostop do menija Nastavitve
1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite
Nastavitve.
2 Izberite kategorijo nastavitev in možnost.
Wi-Fi
Vključite ali izključite funkcijo WLAN. ► str. 100
Bluetooth
Vključite in izključite brezžično funkcijo Bluetooth. ► str. 97
Poraba podatkov
Sledite vaši podatkovni porabi in prilagodite nastavitve za
omejitev podatkov.
●● Mobilni podatki: nastavite za uporabo podatkovnih povezav
preko vseh mobilnih omrežij.
●● Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavitev omejitev za
porabo mobilnih podatkov.
●● Cikel porabe podatkov: spremenite nastavitve za cikel
omejitve.
Več ...
Spremenite nastavitve za nadzor povezav z drugimi napravami
ali omrežji.
››Način letenja
Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate
lahko samo neomrežne storitve.
Nastavitve
125
››Kies preko Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek brezžičnega
omrežja.
››Pripomočki USB
Priklopite vašo napravo na računalnik kot shranjevalno napravo.
► str. 109
››VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi
omrežji (VPN). ► str. 110
››Upor.tel. kot modem in mob.DT
Uporaba telefona kot modema po USB-ju: vklopite funkcijo
uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne omrežne povezave vaše naprave z računalnikom
prek USB povezave. Ko je povezana z osebnim računalnikom,
se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
► str. 106
●● Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: vklopite možnost
prenosnega omrežja WLAN za souporabo mobilne omrežne
povezave vaše naprave z računalniki ali drugimi napravami
preko funkcije WLAN. ► str. 105
●● Konf. pren. dost. točko za Wi-Fi: konfigurirajte omrežne
nastavitve za dostopno točko WLAN.
●● Internet prek vmesnika Bluetooth: vklopite funkcijo
uporabe telefona kot modema po Bluetooth za souporabo
mobilne omrežne povezave vaše naprave z računalnikom
prek Bluetooth povezave. ► str. 107
●● Pomoč: oglejte si informacije o uporabi funkcij interneta prek
vmesnika.
●●
››NFC
Vklopite ali izklopite funkcijo NFC. ► str. 122
Nastavitve
126
››Android Beam
Nastavite napravo za pošiljanje podatkov NFC.
››Wi-Fi Direct
Vključite funkcijo Wi-Fi Direct, če želite povezati dve napravi prek
WLAN brez zahtevane dostopne točke. ► str. 102
››Mobilna omrežja
Uporabi paketni prenos podatkov: nastavite, če želite
dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne
storitve.
●● Podatkovno gostovanje: omogoča nastavitev vzpostavljanja
povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače
omrežje ni na voljo.
●● Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih
točk (APN).
●● Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
●● Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij
in izbiro omrežja za gostovanje.
●●
Klic
Prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
●● Zavrnitev klica: nastavite to možnost, če želite samodejno
zavrniti klice določenih telefonskih številk. Telefonske številke
lahko dodate na seznam za zavrnitev. ► str. 46
●● Nast. zavrnitev sporočil: dodajte ali urejajte sporočilo, ki bo
poslano ob prejemu klica.
●● Opozorilo za klice:
-- Odgovor z vibriranjem: nastavite napravo na vibriranje, ko
se javi druga oseba.
-- Toni za stanje klica: vklopite ali izklopite ton za klicno
povezavo, ton minutnega opomnika ali ton za prekinitev
klica.
-- Opozorilo ob klicu: izberite način, s katerim vas bo naprava
opozorila o dogodkih med klicanjem.
Nastavitve
127
Sprejem/končanje klicev:
-- Tipka za odgovor: nastavite napravo, da odgovarja na klice
s pritiskom na tipko Domov.
-- Samodejni sprejem klicev: nastavite to možnost, če želite
samodejno sprejemati klice po določenem času (na voljo le
ob priklopljeni slušalki).
-- Tipka za vkl. konča klice: nastavite napravo, da konča klic,
ko pritisnete tipko za vklop, izklop/zaklepanje.
●● Vključi senzor bližine: vključi senzor bližine med klicem.
●● Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo
številko.
●● Dodatne nastavitve:
-- ID klicatelja: prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za
odhodne klice.
-- Zapore klicev: omogoča blokiranje dohodnih in odhodnih
klicev.
-- Čakajoči klic: vklopite čakajoči klic, če želite sprejeti
dohodni klic med drugim klicem.
-- Samodejno ponovno izbiranje: omogoča samodejno
ponovno klicanje klica, ki ga ni bilo mogoče vzpostaviti ali ki
je bil prekinjen.
-- Predpisane številke: če želite klice omejiti samo na številke
na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesite kodo PIN2,
ki je priložena k vaši kartici SIM ali USIM, ter znova zaženite
napravo.
●● Slika videoklica: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu
udeležencu.
●● Lastni video pri prejetem klicu: nastavite, ali želite drugemu
udeležencu prikazati sliko sebe v živo ali predhodno
nastavljeno sliko.
●● Uporabi možnosti za odpoved klica: izberite, ali želite
poskusiti z glasovnim klicem, če se z video klicem ne uspete
povezati.
●● Storitev glasovne pošte: izberite svojega ponudnika storitev
ali nastavite drugega ponudnika za sprejem glasovne pošte.
●●
Nastavitve
128
●●
Tel. predal: omogoča vnos številke za dostop do storitve
glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku
storitev.
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
●● Glasnost: nastavite nivo glasnosti za klicna zvonjenja,
večpredstavnostne zvoke, sistemski zvok telefona ter zvočna
obvestila.
●● Moč tresenja: prilagodite moč vibre.
●● Tihi način: omogoča način Activate Silent, da bo vaša
naprava vibrirala ali pa lahko z njo izklopite vse zvoke razen
predstavnostnih in opozorilnih tonov.
●● Melodija zvonjenja telefona: omogoča izbiro melodije
zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
●● Privzeta obvestila: izberite melodijo zvonjenja, ki vas
opozarja na dogodke, kot so prejeta nova sporočila in
neodgovorjeni klici.
●● Vibriranje in zvonjenje: nastavite napravo, da bo pri
dohodnih klicih vibrirala in predvajala melodijo zvonjenja.
●● Toni tipkovnice: omogočajo nastavitev zvoka naprave ob
dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
●● Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri
aplikacije ali možnosti na zaslonu za klicanje.
●● Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko
zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
●● Vibriranje ob pritisku na zaslon: nastavite napravo, da bo
vibrirala, ko boste pritisnili tipko meni ali tipko nazaj oz. boste
pritisnili in zadržali tipko Domov ali tipko za vklop, izklop/
zaklepanje.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
●● Ozadje za domači zaslon: izberite sliko ozadja za zaslon
pripravljenosti.
Nastavitve
129
Ozadje za zak. zaslon: izberite sliko, ki jo želite prikazati, ko je
zaslon zaklenjen.
●● Ura: nastavite za prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
●● Vreme: nastavite za prikaz informacij o vremenu na
zaklenjenem zaslonu.
●● Nastavitve vremena: prilagodite nastavitve za informacije o
vremenu.
●● Položaj ure in vremena: izberite položaj ure in informacij o
vremenu na zaklenjenem zaslonu.
●● Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
●● Način zaslona: izberite način prikaza.
●● Samodejno zasukaj zaslon: nastavite, ali želite, da se vsebina
samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
●● Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava
porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
●● Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
Pisave lahko prenesete iz trgovine Trgovina Play tako, da
izberete Dobi pisavo v spletu.
●● Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
●● Sam. nast. porabo zaslona: nastavite to možnost, če želite
varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost
zaslona.
●● Vodoravna umeritev: umerite merilec pospeška
z nastavitvijo horizontalne smeri naprave za boljše
prepoznavanje premikanja.
●● Umerjanje giroskopa: umerite giroskop, tako da lahko vaša
naprava ustrezno zazna vrtenje.
●● Med umerjanjem postavite napravo na trdno površino.
Postopek umerjanja je lahko neuspešen, če naprava
med umerjanjem vibrira ali se premakne.
●● Umerite giroskop, ko nagibanje ali obračanje naprave,
kot tudi gibalno podrte igre kažejo na drsenje ali
nenavadne gibe.
●●
Nastavitve
130
Varčevanje z energijo
Sistem. varč. z energijo: vključite način varčevanja z energijo
in s tem omejite porabo nekaterih sistemskih virov.
●● Varčevanje z energijo po meri: nastavite aktivni način za
varčevanje z energijo glede na vaše izbrane nastavitve.
●● Nastavitve za varčevanje z energijo po meri:
-- Power saving on at: izberite način porabe za varčevanje z
energijo.
-- Izklopi Wi-Fi: izklopite funkcijo WLAN, ko naprava ni
povezana z dostopno točko WLAN.
-- Izključi Bluetooth: izklopite funkcijo Bluetooth, kadar ni v
uporabi.
-- Izključi GPS: izklopite funkcijo GPS, kadar ni v uporabi.
-- Izklopi sinhronizacijo: izklopite sinhronizacijo, kadar se
naprava ne sinhronizira s spletnim strežnikom.
-- Svetlost: vklopite nastavitev za svetlost za način varčevanja
z energijo.
-- Svetlost: vklopite stopnjo svetlosti za način varčevanja z
energijo.
-- Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava
porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
●● Več o varčevanju z energijo: naučite se, kako zmanjšati
porabo baterije.
●●
Shramba
Oglejte si informacije o pomnilniku na vaši napravi in
pomnilniški kartici. Prav tako lahko formatirate USB pomnilnik in
pomnilniško kartico.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse
podatke na pomnilniški kartici.
Nastavitve
131
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Aplikacije
Preverja in upravlja aplikacije na vaši napravi.
Računi in sinhronizacija
Omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne
sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za delovanje GPS.
●● Lokacijska storitev Google: če želite poiskati vašo lokacijo,
uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
●● Sateliti GPS: če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit
GPS.
●● Uporabi združljivost s tipalom: nastavite senzorje za
povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo
prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim
položajem.
●● Lokacija in iskanje Google: nastavite napravo, da bo
uporabljala vaš trenutni položaj za iskanje Google ali druge
storitve Google.
Nastavitve
132
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali
USIM.
●● Zaklepanje zaslona: nastavite, kako želite odkleniti zaslon.
-- Brez: onemogoči zaklepanje zaslona.
-- Prehod: nastavite, če želite uporabljati zaklepanje zaslona
brez kode PIN, gesla, vzorca ali prepoznavanja obraza.
-- Odklepanje z obrazom: nastavite zaklepanje z
zaznavanjem obraza.
-- Vzorec: omogoča nastavitev vzorca za odklepanje naprave.
-- PIN: nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
-- Geslo: nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
●● Šifriraj telefon: nastavite kodo PIN ali geslo, če želite šifrirati
napravo in zaščititi podatke in informacije shranjene v napravi.
Ko je naprava šifrirana, morate vsakokrat, ko vklopite napravo,
vnesti geslo. Najprej napolnite baterijo, saj lahko šifriranje
naprave poteka več kot eno uro.
●● Šifriraj kartico SD:
-- Šifriraj kartico SD: zaščitite osebne informacije s šifriranjem
podatkov na vaši pomnilniški kartici.
-- Popolno šifriranje: nastavite, da zašifrirate vse datoteke na
pomnilniški kartici.
-- Izloči večpredstavnostne datoteke: nastavite, da šifrirate
vse datoteke na pomnilniški kartici z izjemo predstavnostnih
datotek.
Po ponastavitvi tovarniških podatkov bo morda
dostop do šifrirane pomnilniške kartice onemogočen.
Pred ponastavitvijo tovarniških podatkov dešifrirajte
pomnilniško kartico.
Nastavitve
133
Opoz. za zamen. kar. SIM: vključite ali izključite funkcijo
mobilnega sledilnika, ki vam pomaga najti napravo v primeru
izgube ali kraje. ► str. 33
●● Prejemniki opoz. za spor.: dodajte ali urejajte prejemnike
opozorilnih sporočil.
●● Oddaljeno upravljanje: nastavite to možnost, če želite
upravljati napravo na daljavo preko spleta.
●● Spletna stran SamsungDive: odprite spletno stran
SamsungDive in registrirajte svoj račun Samsung.
●● Nastavite zaklepanje kartice SIM:
-- Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo
zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode
PIN.
-- Spremeni SIM PIN: omogoča spremembo kode PIN, ki jo
uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
●● Gesla naredite vidna: ta nastavitev omogoča prikaz gesla ob
vnosu.
●● Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike, ki so nameščeni v
napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite
nove smernice na vaši napravi.
●● Neznani viri: omogoča nastavitev prenosa aplikacij iz
katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete
samo aplikacije, ki so na voljo v trgovini Play Store.
●● Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj
in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
●● Namesti iz pomnilnika naprave: namesti šifrirane certifikate,
ki so shranjeni v pomnilniku USB.
●● Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz
naprave in ponastavitev gesla.
●●
Nastavitve
134
Jezik in vnos
Spreminjanje nastavitev za vnos besedila.
››Jezik
Izbira prikazanega jezika za vse menije in aplikacije.
››Prednastavljeno
Izbira privzete vrste tipkovnice za vnos besedila.
››Googlova stor. za glasov. vnos
Aktivirajte funkcijo vnosa z glasom Google za glasovni vnos
besedila. Če želite spremeniti nastavitve funkcije vnosa z
glasom, izberite .
●● Izverite jezike vnosa: izberite jezike vnosa za funkcijo za
prepoznavanje glasu Google.
●● Blokiraj žaljive besede: nastavite, da preprečite, da bi
naprava prepoznala žaljive besede v glasovnih vnosih.
››Tipkovnica Samsung
Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung, izberite .
●● Pokončne vrste tipkovnice: omogoča izbiro privzetega
načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY, s tipkovnico 3*4 ali
prek zaslona za ročno pisanje.
●● Jezik vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
●● XT9: omogoča vključitev načina XT9 za napovedovanje besed
glede na vnos in prikaz predlog besed.
●● Zahtevnejše nastavitve za XT9: omogoča zahtevnejše
funkcije načina XT9, kot so samodejno dokončanje,
samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava ter
nastavitev lastnega seznama besed.
Nastavitve
135
Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice: omogoči ali
onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa
besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo
ali desno na tipkovnici.
●● Predogled znakov: nastavite napravo, da bo prikazovala
predogled slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
●● Samodejne velike črke: nastavi napravo za samodejno
vnašanje velikih začetnic, ki sledijo ločilu, kot so pika, vprašaj
ali klicaj.
●● Nastavitve za rokopis: prilagodi čas prepoznavanja v načinu
rokopis.
●● Glasovni vhod: vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila
s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.
●● Samodejno dodajanje pike: nastavi napravo, da vstavi piko,
ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
●● Vodnik: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s
tipkovnico Samsung.
●●
››Swype
Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice Swype, izberite .
●● Izberite vnosno metodo: spremenite tip tipkovnice.
●● Kako vnašati s Swypom: naučite se vnosa besedil s
tipkovnico Swype.
●● Osebni slovar: nastavite vaš lasten slovar. Besede v vašem
slovarju se bodo prikazale kot predlogi za vaše vnose.
●● Preference:
-- Zvočna informacija: omogoča nastavitev opozarjanja,
kadar ni nadomestnih besed za vaš vnos, če se dvakrat
dotaknete prikazane besede.
-- Vibriraj ob pritisku: omogoča nastavitev vibriranja naprave
ob dotiku tipke.
-- Prikaži nasvete: omogoča samodejni prikaz nasvetov za
vaša dejanja, kadar je na voljo.
Nastavitve
136
-- Samodejni razmik: omogoča samodejno vnašanje
presledkov med besedami.
-- Velike črke: nastavi napravo za samodejno vnašanje velikih
začetnic, ki sledijo ločilu, kot so pika, vprašaj ali klicaj.
-- Prikaži celotno sled: nastavite prikaz sledi vašega vlečenja
po tipkovnici.
-- Predlagane besede: omogoča napovedovanje besed glede
na vnos in prikaz predlog besed.
-- Hitrost: nastavite razmerje med hitrostjo in natančnostjo
Swype predlogov besed.
-- Ponastavi Swypov slovar: izbrišite besede, ki ste jih dodali
v slovar.
-- Verzija: omogoča prikaz informacij o različici.
●● Možnosti jezika: izbira jezika za vnos besedila.
››Prepoznavanje glasu
Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.
››Išči glas
Za prepoznavanje glasu Google uporabite naslednje možnosti:
●● Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
●● Varno iskanje: naprava filtrira izgovorjeno besedilo in/ali slike
iz rezultatov govornega iskanja.
●● Blokiraj žaljive besede: skrij žaljive besede, ki jih je vaša
naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.
Za Samsungovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje
možnosti:
●● Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
●● Web search engine: izberite spletni brskalnik.
●● Auto-dial: nastavite to možnost, če želite samodejno poklicati
številko, ko je rezultat prepoznavanja glasu zaupljiv.
Nastavitve
137
Use location: nastavite to možnost, če želite uporabiti vaše
podatke o lokaciji za rezultate glasovnega iskanja.
●● Hide offensive words: skrij žaljive besede, ki jih je vaša
naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.
●● Auto-punctuation: omogoča samodejno vstavljanje velikih
črk, kadar je to potrebno.
●● Listen over Bluetooth: omogoča prepoznavanje vaših
glasovnih ukazov, kadar uporabljate povezane Bluetooth
slušalke.
●● Voice talk unique ID: oglejte si edinstven ID vaše naprave, ko
se pojavijo težave s storitvami Voice talk.
●● About: omogoča prikaz informacij o različici.
●● Auto-start listening: omogoča samodejni zagon
prepoznavanja glasu, ko zaženete funkcijo za glasovno
ukazovanje.
●● Voice command help: dostop do pomoči za uporabo funkcije
glasovnega upravljanja.
●● Social settings: spremenite nastavitve za dostop do skupnih
spletnih strani.
●● Voice talk settings: omogoča spreminjanje nastavitev
funkcije Voice talk.
●● Voice talk help: omogoča dostop do informacij za uporabo
funkcij Voice talk.
●●
››Zapis besedila v govor
Prednostni mehanizem TTS: ogled mehanizmov besedilo-vgovor na vaši napravi.
●● Stopnja govora: izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
●● Poslušaj primer: poslušajte primer govorjenega besedila.
Namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave
besedil.
●● Način vožnje: vklopite način vožnje, če želite nastaviti
napravo tako, da bere vsebino naglas.
●● Nastavitve načina vožnje: določite aplikacije, ki jih želite
uporabljati v načinu vožnje.
●●
Nastavitve
138
››Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico,
povezano z vašo napravo.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.
●● Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje
vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
●● Varnostna kopija računa: dodajte in si oglejte vaš račun
Google za shranjevanje varnostne kopije vaših podatkov.
●● Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših
nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite
aplikacije na vašo napravo.
●● Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavite nastavitve
na tovarniško privzete vrednosti in izbrišite vse podatke.
Odložišče
Izhodni način zvoka: nastavite to možnost, če želite uporabiti
zvočnik priklopljenega namiznega stojala, kadar je vaša naprava
priklopljena na stojalo v avtomobilu ali na namizno stojalo.
Nastavitve
139
Datum in čas
Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite
upravljati prikaz časa in datuma v napravi:
●● Datum in ura samodejno: samodejno posodobite čas ob
nastavitvi časovnega pasa.
●● Samodejni časovni pas: omogoča samodejno posodabljanje
časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
●● Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega
datuma.
●● Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.
●● Izberi časovni pas: nastavite vaš časovni pas.
●● Uporabi 24-urni zapis: nastavite prikaz časa v 24-urnem
zapisu.
●● Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
Dostopnost
Storitve: vklopite aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili,
kot sta Talkback ali Kickback, ki nudita glasovni, glasbeni ali
vibrirajoč odgovor.
●● Tipka za vklop konča klice: nastavite napravo, da konča klic,
ko pritisnete tipko za vklop, izklop/zaklepanje.
●● Samodejno zasukaj zaslon: nastavite, ali želite, da se vsebina
samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
●● Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas
prepoznavanja za pritisk in pridržanje zaslona.
●● Namesti spletne skripte: nastavite aplikacije za namestitev
spletnih skript, ki bodo omogočile boljšo dostopnost do vaše
spletne vsebine.
●●
Nastavitve
140
Gibanje
Spremenite nastavitve, ki upravljajo zaznavanje gibanja na vaši
napravi.
●● Vklop gibanja: nastavite to možnost, če želite uporabiti
zaznavanje gibanja.
●● Nagnite za povečavo: nastavite to možnost, če želite
povečati ali pomanjšati slike med gledanjem v galeriji ali med
brskanjem po spletnih strani, ko se dotaknete in držite dve
točki s prstoma in nato nagnete napravo nazaj in naprej.
●● Premaknite za urejanje: nastavite to možnost, če želite
premakniti element na drugo stran, ko se dotaknete in držite
element ter nato pomaknite napravo v levo ali v desno.
●● Dvojni pritisk: nastavite to možnost, če želite vklopiti
možnost Voice talk tako, da se dvakrat dotaknite naprave.
●● Obrnite za utišanje: nastavite to možnost, če želite izklopiti
zvok za dohodne klice, opozorila, glasbo tako, da napravo
položite obrnjeno navzdol.
Možnosti za razvijalce
Spremenite nastavitve za razvijanje aplikacije.
●● Razhroščevanje USB: izberite to možnost, če želite povezati
vašo napravo z računalnikom prek USB kabla. Ta možnost je
na voljo za razvijanje aplikacij.
●● ID razvojne naprave: oglejte si ID svoje razvojne naprave.
●● Dovoli izmišljene lokacije: omogoča pošiljanje izmišljenih
lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za
preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
●● Geslo za var. kop. namiz.: nastavite geslo, da zavarujete
varnostno kopijo podatkov.
Nastavitve
141
Strogi način je omogočen: nastavite napravo, da bo utripnila
z zaslonom, ko bodo aplikacije izvajale dolge postopke.
●● Pokaži lokacijo kazalca: nastavite, če želite prikazati
koordinate in sledi kazalca med dotikom zaslona.
●● Pokaži dotike: nastavite, če želite, da se ob dotiku zaslona
prikaže kazalec.
●● Pokaži zasl. posodobitve: nastavite, če želite, da območja
zaslona med posodabljanjem utripajo.
●● Pokaži uporabo procesorja: nastavite, da prikažete vse
aktivne postopke.
●● Vsili upodabljanje GPU: nastavite, če želite izboljšati grafiko s
pospeškom 2D-strojne opreme.
●● Merilo animacije okna: izberite hitrost odpiranja in zapiranja
pojavnih oken.
●● Merilo animacije prehoda: izberite hitrost preklapljanja med
zasloni.
●● Ne ohrani dejavnosti: nastavite, da se tekoča aplikacija zapre,
ko zaženete novo.
●● Omeji procese v ozadju: nastavite, če želite omejiti število
procesov, ki so zagnani v ozadju.
●● Pokaži vse ANR-je: nastavite, da vas naprava opozori na
neodzivne aplikacije, ki so zagnane v ozadju.
●●
Vizitka telefona
Dostopajte do informacij o napravi, preverite stanje naprave in
posodobite sistem naprave.
Nastavitve
142
Odpravljanje težav
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se
prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:
Koda
Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo
Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave,
morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN
Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva
za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste
jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo
lahko izključite v meniju Zakleni kartico SIM.
PUK
Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno
zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN.
Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku
storitev.
PIN2
Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete
kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj
s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije
se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali
storitve
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali
sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo
mesto in poskusite znova.
●● Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za
več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.
●●
Odpravljanje težav
143
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva
prepočasi
Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva
pravilno, naredite to:
●● Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi
zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših
vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom
na dotik.
●● Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete
zaslona na dotik.
●● Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne
težave s programsko opremo.
●● Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena
na najnovejšo različico.
●● Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v
najbližji servisni center Samsung.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti
programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati.
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in
zadržite tipko za vklop, izklop/zaklepanje za 8 – 10 sekund, da se
naprava samodejno izklopi in znova vklopi.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev
tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam
aplikacij in izberite Nastavitve → Varnostno kopiranje in
ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške podatke →
Ponastavi telefon → Izbriši vse.
Klici so zavrnjeni
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali
sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se
na drugo mesto in poskusite znova.
Odpravljanje težav
144
Odhodni klici se ne povežejo
Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
●● Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
●● Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev
klicev.
●●
Dohodni klici se ne povežejo
Preverite, ali je naprava vklopljena.
Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
●● Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena
omejitev klicev.
●●
●●
Sogovornik vas ne sliši
Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
●● Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
●●
●●
Kakovost zvoka je slaba
●●
●●
Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali
sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo
mesto in poskusite znova.
Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže
Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
●● Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili
omejitev klicev.
●●
●●
Naprava piska, ikona baterije pa utripa
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave
napolnite ali zamenjajte baterijo.
Odpravljanje težav
145
Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja
Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena
priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova
napolniti baterijo.
●● Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite
v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna
navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).
●●
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa
uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik.
To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o
napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni
napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega
pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila
o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:
●● Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
●● Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da
sprostite pomnilnik.
●● Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili,
se obrnite na servisni center Samsung.
Odpravljanje težav
146
Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah
Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel
slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more
sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej
preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite
razpoložljive radijske postaje in jih shranite.
Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete
poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim
sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste
napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni
center Samsung.
Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi
različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o
napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke,
naredite to:
●● Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da
sprostite pomnilnik.
●● Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom
DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite,
ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
●● Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
Odpravljanje težav
147
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično
povezavo Bluetooth.
●● Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo
Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti
povezavo.
●● Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu
povezave Bluetooth (največ 10 metrov).
●●
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni
center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom
ni mogoča
Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo
napravo.
●● Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in
ali so posodobljeni.
●●
Odpravljanje težav
148
Varnostni napotki
Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo
naprave preberite vse spodnje informacije.
Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara
ali eksplozije
Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih
kablov oziroma vtičev
Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne
poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel
Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete
Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne
prijemajte z mokrimi rokami
Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku
Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne
izpostavljate udarcem
Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec
Ne uporabljajte naprave med nevihto
Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega
udara.
Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z
golimi rokami
Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni
servisni center.
Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno
• Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo
podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba
nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali
okvaro naprave.
Varnostni napotki
149
• Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali
naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
• Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr.
mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se
preveč segrejejo.
• Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte
visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in
pregretje.
Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi
poškodbami
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
• Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo
zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
• Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko
povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in
posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.
Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih,
upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise
Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite
Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v
določenem območju.
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih
naprav
Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba
naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega
spodbujevalnika
• Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega
spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
• Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od
srčnega spodbujevalnika.
• Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte
napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.
Varnostni napotki
150
Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini
medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale
Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo
radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.
Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami
radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme
Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi
radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih
pripomočkov se obrnite na proizvajalca.
Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije
• V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne
odstranjujte baterije.
• Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo
naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
• Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v
bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
• Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v
istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.
Kadar potujete z letalom, napravo izklopite
Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči
motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v
delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju
elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na
proizvajalca.
Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v
povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem
vozila
Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar
vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo
zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih
uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:
• Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
Varnostni napotki
151
• Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro
izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite
čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
• Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo
neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob
neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
• Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu
ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg,
poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
• Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja
opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši
prednostni nalogi – varni vožnji.
• Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo
ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo
na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj številk, poglejte na
cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
• Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od
vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno
zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
• Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne
nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za
nujno pomoč.
• Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči,
kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja,
pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
• Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za
pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno
prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa
ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na
cesti.
Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba
Naprava naj ne pride v stik s tekočinami
• Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
• Če je vaša naprava vlažna, je ne vklapljajte. Če je vaša naprava že vklopljena,
jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če
ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite
napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
• Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar
zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z
vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
Varnostni napotki
152
Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem
okolju
Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
Napravo polagajte samo na ravne površine
Če naprava pade, se lahko poškoduje.
Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo
uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C
• Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko
eksplodira.
• Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na
armaturni plošči avtomobila).
• Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.
Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci,
ključi ali ogrlice
• Naprava se lahko deformira ali okvari.
• Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.
Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj
• Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo
pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
• Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne,
telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
• Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je
ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.
Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic,
vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod
• Baterija lahko začne spuščati.
• Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.
Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate
udarcem
• Zaslon naprave se lahko poškoduje.
• Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa
se lahko poškodujejo njeni deli.
Varnostni napotki
153
Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne uporabljajte
blizu oči ljudi ali živali
Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.
Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika
• Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša
življenjsko dobo baterije.
• Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred
uporabo znova napolniti.
• Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
• Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in
pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec
• Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave
ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
• Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja
dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.
Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti
• V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
• Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.
Ko govorite v napravo:
• Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
• Govorite neposredno v mikrofon.
• Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša
kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov,
kot je potrebno.
• Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne
funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge
in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.
Varnostni napotki
154
Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa
• Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči
okvare sluha.
• Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in
povzročijo nesrečo.
• Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte
glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte
najmanjšo potrebno glasnost.
• V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična
elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se
dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične
elektrike, preden priklopite slušalke na napravo.
• Med vožnjo ali jahanjem ne uporabljajte slušalk. Takšno
početje zmoti vašo pozornost in lahko povzroči nesrečo oz
je v nekaterih območjih nezakonito.
Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite
previdni
Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih
poškodb in poškodb drugih.
Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu
Če padete, lahko poškodujete napravo.
Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte
• Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo
proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov
servisni center.
• Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako
povzročite eksplozijo ali požar.
Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo
Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno
delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko
to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte
uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.
Čiščenje naprave:
• Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
• Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
• Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.
Varnostni napotki
155
Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave
Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo
odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.
Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim
namenom
Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih
Napravo hranite izven dosega otrok
Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko
poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.
Mobilne naprave in opremo namestite previdno
• Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu)
varno pritrjene.
• Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne
blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno
nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude
telesne poškodbe.
Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje
Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje
in razveljavi garancijo proizvajalca.
S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno
• Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave,
saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
• Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim
šumom drugih naprav.
• Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi
predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.
Omogočite dostop do storitev v sili
V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo.
Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za
stik z osebjem za nujno pomoč.
Varujte vaše osebne in pomembne podatke
Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
Varnostni napotki
156
Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv
Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez
dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o
avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki
bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih gradiv.
Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)
Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško
izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in
telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav,
ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR)
2,0 W/kg.
Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,362 W/kg.
Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je
naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno
za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje
vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost
radiofrekvenčni energiji.
Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave
z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE).
Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite
Samsungovo spletno mesto.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki
imajo svoje sisteme zbiranja.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da
izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni
polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno
predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo
materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje
ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Varnostni napotki
157
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega
odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da
baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete
odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za
kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje
živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v
direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko
škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov
prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih
lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Zavrnitev odgovornosti
Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so
zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah
in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so
na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.
Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki
storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate
s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati,
kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati,
izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen
če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.
»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG
ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO
PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA
JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO
ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA
NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI
KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE,
IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA
PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN
ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV.
PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA
ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI
VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI
VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB
OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«
Varnostni napotki
158
Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na
noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za
katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek
omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez
omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno
zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli
vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami
morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.
Varnostni napotki
159
Kazalo
AllShare 103
baterija
e-pošta
beležke
FM radio
besedilna sporočila
fotoaparat
nastavitev računov 52
ogled 54
pošiljanje 53
Polnjenje 12
Vstavljanje 11
poslušanje 74
shranjevanje postaj 75
ogled 84
ustvarjanje 84
fotografiranje 57
prilagajanje kamere 62
prilagajanje
videorekorderja 67
snemanje video
posnetkov 64
ogled 50
pošiljanje 48
besedilne beležke 84
Bluetooth
iskanje naprav in seznanjanje
z njimi 98
pošiljanje podatkov 98
prejemanje podatkov 99
Vključitev 97
fotografije
fotografiranje 57
fotografiranje glede na
prizorišče 59
fotografiranje posnetka
nasmeška 60
fotografiranje samega
sebe 60
fotografiranje v načinu
lepote 60
fotografiranje v načinu
stripa 62
ogled 69
snemanje dogajanja 61
snemanje panoramskih 61
budilke
Izključitev 113
ustvarjanje 113
zaustavitev 113
čakajoči klic 47
čas in datum, nastavitev 29
DLNA
glejte AllShare
dnevnik klicev 48
dostopne kode 143
družabno središče 56
galerija
ogled fotografij 69
predvajanje video
posnetkov 70
zapisi datotek 68
Kazalo
160
game hub 77
glasbeno središče 74
glasovni klici
prikaz neodgovorjenih
klicev 45
sprejem 43
uporaba možnosti med
glasovnimi 44
uporaba slušalk 43
zapora 47
zavrnitev 43
z več udeleženci 44
klicanje 42
Sprejem 43
uporaba možnosti 44
glasovni ukaz 121
Google Mail 50
Google Maps 89
Google Search 92
Google Talk 54
govorne beležke
koledar
ogled dogodkov 82
ustvarjanje dogodkov 82
komunikacija v bližnjem
polju
predvajanje 85
snemanje 85
branje oznak 122
dodajanje oznak 123
ogled oznak 122
vključitev 122
zapisovanje oznak 123
imenik
iskanje stikov 79
ustvarjanje lastne vizitke 79
ustvarjanje skupin 80
ustvarjanje stikov 78
internet
glejte spletni brskalnik
jezik prikaza 135
kartica SIM
mini dnevnik 118
način letenja 18
način predpisanih
številk 46
naprava
indikatorske ikone 21
nastavitve 125
okno za bližnjice 26
prikaz 19
prilagajanje 29
tipke 20
vklop in izklop 18
vstavljanje 11
zaklepanje 33
kartica USIM
vstavljanje 11
zaklepanje 33
Kies air 117
klici
nastavitve
aplikacije 132
baterija 132
Bluetooth 125
čakajoči 47
mednarodne številke 43
posredovanje 47
Kazalo
161
VPN 110
WLAN 99
datum in čas 140
dostopnost 140
gibanje 141
jezik in vnos 135
klic 127
lokacijske storitve 132
možnosti za razvijalce 141
namizno stojalo 139
poraba podatkov 125
računi in sinhronizacija 132
shranjevanje 131
varčevanje z energijo 131
varnost 133
varnostno kopiranje in
ponastavitev 139
več 125
vizitka telefona 142
zaslon 129
zvok 129
povezave VPN
povezovanje z 112
ustvarjanje 111
povezave z osebnim
računalnikom
Samsung Kies 108
shranjevalna naprava 109
Windows Media Player 109
predvajalnik glasbe
dodajanje datotek 71
predvajanje glasbe 72
ustvarjanje seznamov
predvajanja 72
prenosi
aplikacije 38
datoteke 39
urejanje 116
novice in vreme 96
odpiranje embalaže 10
opravila
računalo 115
readers hub 95
samodejna zavrnitev 46
Samsung Apps 94
Samsung Kies 108
sinhronizacija
ogled 83
ustvarjanje 83
Polaris Office 119
pomnilniška kartica
formatiranje 17
odstranjevanje 16
vstavljanje 15
s spletnimi računi 40
spletni brskalnik
brskanje po spletnih
straneh 86
dodajanje zaznamkov 88
posredovanje klicev 47
povezave
Bluetooth 97
DLNA 103
računalnik 108
sporočila
dostop do telefonskega
predala 50
Kazalo
162
vnos besedila 34
WLAN
nastavitev e-poštnih
računov 52
pošiljanje besedilnih 48
pošiljanje e-pošte 53
pošiljanje
večpredstavnostnih 49
iskanje omrežij in povezava z
njimi 100
uporaba WPS 101
vključitev 100
stiki
YouTube
iskanje 79
Kopiranje 80
nastavljanje hitrega
klicanja 79
ustvarjanje 78
uvažanje ali izvažanje 81
pošiljanje video
posnetkov 93
predvajanje video
posnetkov 93
zaklepanje s kodo PIN 33
zapore klicev 47
zaslon menija
štoparica 114
svetlost, zaslon 31
svetovna ura 114
telefonski predal 50
tihi način 30
upravitelj datotek 119
upravitelj opravil 120
urejevalnik fotografij 70
večpredstavnostna sporočila
dodajanje map ali oken 28
dostopanje 27
urejanje aplikacij 28
zaslon na dotik
uporaba 23
zaklepanje 24
zaslon v pripravljenosti
dodajanje elementov 25
dodajanje oken 26
ogled 50
pošiljanje 49
video klici
klicanje 42
Sprejem 43
uporaba možnosti 45
video posnetki
predvajanje 67, 70
snemanje 64
video predvajalnik 67, 70
Kazalo
163
Izjava o skladnosti
Informacije o izdelku
Za naslednji
Izdelek : GSM WCDMA BT/Wi-Fi Mobilni Telefon
Model(e) : GT-I9100P
Deklaracija in veljavni standardi
Izjavljamo, da je zgoraj naveden izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami Direktive o radijski
opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (1999/5/ES) zaradi uporabe:
VarnostEN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAREN 50360 : 2001/AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)
EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005)
EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)
ter Deklaracijo (2011/65/EU) o omejitvah uporabe določenih nevarnih snovi v električni in
elektronski opremi.
Postopek za ocenitev skladnosti, ki je omenjen v 10. členu in podrobneje v Prilogi IV
Direktive 1999/5/ES, je izveden pod nadzorom naslednjih obveščenih organov:
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Predstavnik v EU
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2012.11.28
(mesto in datum izdaje)
Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija
(ime in podpis pooblaščene osebe)
* To ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisnega centra Samsung
najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.
Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za
vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme
in vašega omrežnega operaterja.
Namestitev Kies (PC Sync)
1. Prenesite najnovejšo različico programa Samsung
Kies s spletnega mesta Samsung
(www.samsung.com/kies) in ga namestite na vaš
računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za
prenos podatkov.
3. Če želite zagnati program Samsung Kies, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem
računalniku.
Več informacij poiščite v pomoči programa Kies.
www.samsung.com
Slovenian. 12/2012. Rev. 2.0
Download PDF