Samsung | SM-G800F | Samsung SM-G800F Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-G800F
Navodila za uporabo
Slovenian. 05/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
Uvod
43 Mobilni podatki
43Wi-Fi
45 Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot
47Internet
8
9
11
17
19
20
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Gibi in uporabne funkcije
49
52
52
53
Osnove
21 Uporaba zaslona na dotik
24 Postavitev domačega zaslona
29 Plošča z obvestili in plošča za hitro
nastavitev
32 Odpiranje aplikacij
33 Namestitev ali odstranitev aplikacij
35 Vnos besedila
37 Zajem zaslona
38 Moje datoteke
40 Funkcija varčevanja z energijo
42 Prikaz pomoči
Gibanja in poteze
Pogled iz zraka
Komplet orodij
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Prilagoditev po meri
54 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
57 Nastavitev ozadja in zvonjenja
58 Sprememba metode za zaklep zaslona
59 Bralnik prstnih odtisov
62 Zasebni način
63 Preprosti način
64 Prenos podatkov s prejšnje naprave
65 Nastavitev računov
2
Vsebina
Telefon
Večpredstavnostna vsebina
66Klicanje
69 Prejeti klici
70 Možnosti med klicem
98Glasba
101Video
Varnostne funkcije
Stiki
104 Način v sili
105 Sporočilo pomoči
72 Dodajanje stikov
73 Upravljanje stikov
Uporabne aplikacije in
funkcije
Sporočila in elektronska
pošta
106 Otroški način
109 S Finder
110 S Planner
113 S Health
116 S Voice
118Ura
120Računalo
120Beležka
122 Snemalnik zvoka
124Dropbox
125Flipboard
125 Smart Remote
127Svetilka
128Lupa
128 Aplikacije Google
76Sporočila
79E-pošta
Fotoaparat
82 Osnovno fotografiranje
84 Načini fotografiranja
89 Nastavitve kamere
Galerija
91 Ogled fotografij in videoposnetkov
93 Urejanje fotografij in videoposnetkov
97 Nastavitve galerije
3
Vsebina
Dostopnost
Povezava z drugimi
napravami
169 Več o funkciji Dostopnost
170 Uporaba tipke za domov za odpiranje
menijev dostopnosti
170 Glasovne povratne informacije
(TalkBack)
180 Spreminjanje velikosti pisave
180 Povečava zaslona
180 Nastavitev opomnikov za obvestila
181 Negativen prikaz barv
181 Prilagoditev barv
182 Nastavitev obveščanja z bliskavico
182 Izključi vse zvoke
182 Nastavitev napisov
183 Prilagoditev ravnovesja zvoka
183 Mono zvok
184 Pomožni meni
186 Nastavitev možnosti zamika pritiska in
držanja
186 Interaktivno upravljanje
187 Sprejem ali končanje klicev
187 Uporaba načina enega pritiska
187 Konfiguracija nastavitev dostopnosti
189 Uporaba drugih uporabnih funkcij
131Bluetooth
133 Wi-Fi Direct
135 Hitra povezava
137 Screen Mirroring
139 Tiskanje iz mobilnih naprav
Upravitelj naprave in
podatkov
140 Nadgradnja naprave
141 Prenos datotek med napravo in
računalnikom
142 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
143 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Nastavitve
144 Več o nastavitvah
144 Hitre nastavitve
144 Omrežne povezave
148 Povezovanje in skupna raba
149 Zvok in prikaz
152Prilagajanje
154Gibanje
155 Uporabnik in varnostno kopiranje
156Sistem
162Aplikacije
Odpravljanje težav
4
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
5
Preberi najprej
Zadrževanje vode in odpornost na prah
Napravo lahko poškodujete, če jo izpostavite vodi ali prahu. Skrbno upoštevajte te namige, da
preprečite poškodbo naprave in ohranite odpornost naprave pred vodo in prahom.
• Naprave ne potopite v vodo, ki je globlja od 1 m, ter je ne držite pod vodo več kot 30 minut.
• Zagotovite, da je pokrov na hrbtni strani tesno zaprt. V nasprotnem primeru morda ne bo
zagotavljal zaščite pred vodo in prahom.
• Naprave ne potopite v vodo za dlje časa.
• Naprave ne izpostavljajte vodnemu toku s silo, kot so voda iz pipe, morski valovi ali vodni
slapovi.
• Ne odpirajte pokrovov naprave, ko je naprava v vodi oz. v zelo vlažnih okoljih, kot so na
primer bazeni ali kopalnice.
• Zadnjega pokrova ne odpirajte z mokrimi rokami ali ko je naprava mokra.
• Gumijasto tesnilo, nameščeno na zadnjem pokrovu, je pomembna komponenta naprave.
Pri odpiranju in zapiranju zadnjega pokrova bodite pazljivi, da s tem preprečite poškodbo
gumijastega tesnila. Prav tako zagotovite, da je gumijasto tesnilo brez umazanije, na primer
peska in prahu, da s tem preprečite poškodbo naprave.
• Če je naprava izpostavljena sladki vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je
naprava izpostavljena kakršni koli tekočini, ki ni sladka voda, nemudoma sperite napravo
s sladko vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če naprave ne sperete s sladko
vodo in posušite v skladu z navodili, lahko s tem povzročite težave pri delovanju naprave
oz. kozmetične težave.
• Pokrov na hrbtni strani se lahko razrahlja, če vam naprava pade na tla ali prejme udarec.
Zagotovite, da so vsi pokrovi ustrezno poravnani in trdno zaprti.
6
Preberi najprej
• Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofon ali zvočnik zmoči, med klicem morda
ne boste razločno slišali zvoka. Mikrofon ali zvočnik očistite in posušite s suho krpo in ga
pustite.
• Vodoodporna zasnova naprave povzroča, da naprava pod določenimi pogoji rahlo vibrira.
Vibracije v teh pogojih, ko je nivo glasnosti visok, so običajne in ne vplivajo na delovanje
naprave.
• Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, če napravo uporabljate
pod vodo ali v drugih tekočinah.
• Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na
vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot je opisano
v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP];
testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji vaša naprava
v vseh situacijah ni neprepustna za vodo.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
7
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Baterija
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Nekatera dodatna
oprema, kot so naprave za sidranje, morda nimajo enakega certifikata za odpornost
pred vodo in prahom.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
8
Uvod
Postavitev naprave
Senzor za bližino/
svetlobo
Infrardeča lučka LED
Lučka za obvestila
Fotoaparat na sprednji
strani
Slušalka
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za domov
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Tipka za nazaj
Mikrofon
Večnamenski priključek
Vhod za slušalke
Mikrofon
GPS antena
Fotoaparat na zadnji
strani
Tipka za glasnost
Bliskavica
Zadnji pokrov
NFC antena (na bateriji)
Zvočnik
Notranja antena
9
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavno
uporabljene
aplikacije
Domov
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite dvakrat za zagon S Voice.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
10
Uvod
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
11
Uvod
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Vstavite baterijo.
2
1
12
Uvod
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
2
1
Pritisnite
Poravnajte
• Zagotovite, da je zadnji pokrov tesno zatesnjen.
• Z napravo uporabljajte samo zadnje pokrove in dodatke, ki jih je odobril Samsung.
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
13
Uvod
3 Pritisnite kartico SIM ali USIM s prstom in jo izvlecite.
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko
uporabite tudi računalnik, če ju povežete s kablom USB.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
1 Priključite USB kabel na USB napajalno enoto.
14
Uvod
2 Priključite kabel USB v večnamenski priključek.
• Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija
ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Zagotovite, da je pokrov na hrbtni strani tesno zaprt, da preprečite vdor vode in prahu
v notranjost naprave. Odprt ali nezatesnjen pokrov na hrbtni strani lahko omogoči
vdor vode in prahu v notranjost naprave ter s tem povzroči okvaro.
3 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
15
Uvod
4 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite
napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete
napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
16
Uvod
Uporaba pomnilniške kartice
Nameščanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa Kartica SD.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
17
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite pomnilniško kartico.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. Tako
lahko izgubite ali poškodujete podatke oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.
Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških
kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
FORMATIRAJ KARTICO SD → IZBRIŠI VSE.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
18
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
19
Uvod
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni
smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si
oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.
20
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
21
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
22
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
23
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje
domačega zaslona.
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikatorji na zaslonu
Priljubljene aplikacije
24
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti.
25
Osnove
Uporaba Moja revija
Moja revija prikazuje žive posodobitve družabnih omrežij in novic, ki vas zanimajo.
Za vklop storitve Moja revija na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje. Nato
pritisnite Nastavitve domač. zaslona in obkljukajte Moja revija.
Na domačem zaslonu pritisnite
ali se pomaknite v desno, da odprete aplikacijo Moja revija.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Za izbiro vsebine, ki jo želite prikazati, pritisnite → Nastavitve, ter nato izberite kategorije, ki vas
zanimajo.
Za samodejno posodobitev vsebine ob odprtju Moja revija, pritisnite → Nastavitve, nato pa
obkljukajte Samodejno osveževanje ob odpiranju.
26
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge
plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite
prilagoditi zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Aplikacija
Indikatorji na
zaslonu
27
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Funkcija pametne ustavitve ali pametnega premora je vključena.
28
Osnove
Ikona
Pomen
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
29
Osnove
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Vključite ali izključite možnosti. Za
prikaz podrobnejših nastavitev
pritisnite in pridržite tipko.
Ogled vseh tipk za hitro
nastavitev.
Prilagoditev svetlosti.
Zaženite S Finder.
Zaženite Hitra povezava.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Prilagoditev svetlosti
Da nastavite napravo za samodejno prilagoditev svetlosti, obkljukajte Samodejno. Za ročno
prilagoditev svetlosti povlecite drsnik za nastavljanje svetlosti v levo ali desno.
Ko je baterija skoraj prazna, vrstica za prilagajanje svetlosti izgine s plošče z obvestili.
Razporeditev tipk za hitro nastavitev
Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
30
→
,
Osnove
Uporaba plošče za hitro nastavitev
Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Če želite vklopiti ali izklopiti več
funkcij, odprite ploščo za hitro nastavitev.
Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Lahko
pa tudi pritisnete na obvestilni plošči. Če želite ploščo za hitro nastavitev zapreti, povlecite
vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Pritisnite naslednje možnosti, da jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se
prikažejo podrobnejše nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij si oglejte poglavje Wi-Fi.
• Lokacija: za več informacij si oglejte poglavje Lokacija.
• Zvok / Vibriranje / Utišaj: izberite zvočni način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Bluetooth: za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
• Mobilni podatki: za več informacij si oglejte poglavji Poraba podatkov ali Mobilna omrežja.
• Izr. var. z ener.: za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega varčevanja z energijo.
• Komplet orodij: za več informacij si oglejte poglavje Komplet orodij.
31
Osnove
• Mobile hotspot: za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
• Screen Mirroring: za več informacij si oglejte poglavje Screen Mirroring.
• NFC: za več informacij si oglejte poglavje NFC.
• Sinhron.: ko vklopite to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
• Smart stay: ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen vse dokler ne pogledate vstran.
• Varč. z energ.: za več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.
• Ne moti: ko vklopite to funkcijo, naprava izklopi zvoke obvestil (razen za dovoljene izjeme).
• Način letenja: za več informacij si oglejte poglavje Način letenja.
• Zasebni način: za več informacij si oglejte poglavje Zasebni način.
• Občutlj. na dotik: za več informacij si oglejte poglavje Povečanje občutljivosti zaslona na
dotik.
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
→ , ter nato pritisnite KONEC zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
Pritisnite
→ .
aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE. Prav tako lahko pritisnite
32
Osnove
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
→ Nastavitve
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
33
→ Nastavitve
Osnove
Prenos priporočenih aplikacij
Ogledate si in prenesete lahko namenske aplikacije za napravo Galaxy.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → GALAXY Essentials. Lahko pa na domačem zaslonu pritisnete
pripomoček GALAXY Essentials in nato zraven aplikacije.
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije na zaslonu aplikacij, pritisnite → Odstranitev/
onemogočanje aplikacij. Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona . Izberite
aplikacijo in pritisnite ONEMOGOČI.
Za odstranitev prenesenih aplikacij na zaslonu aplikacij pritisnite → Prenesene aplikacije →
→ Odstrani. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj aplikacij,
izberite aplikacije in nato pritisnite ODSTRANI.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Pokaži onemogočene aplikacije, izberite aplikacije in nato
pritisnite KONČANO. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj
aplikacij, se pomaknete do ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo in nato pritisnite OMOGOČI.
• Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko
uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
34
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spremenite nastavitve tipkovnice.
Izbrišite predhodni znak.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnos številk in ločil.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več
jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.
35
Osnove
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite , izberite jezik pod Jeziki vnosa in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite
uporabiti.
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo naslednjih funkcij: namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
Odprite tipkovnico.
• : dodajte element iz odložišča.
• : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
• : vstavi emotikone.
36
Osnove
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi. Če želite prilepiti
besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite
→ Odložišče in izberite besedilo.
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnetek je shranjen v Galerija →
→ Album → mapa Screenshots. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite
z drugimi.
Posnetke zaslona lahko zajamete tudi na druge načine. Za več informacij si oglejte poglavje
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
37
Osnove
Moje datoteke
O mojih datotekah
S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi in na drugih lokacijah,
kot so storitve za shranjevanje v oblak.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Poišče datoteke ali mape.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz datotek po kategorijah.
Prikaz zgodovine prenosov.
Prikaz datotek, shranjenih v
napravi.
Prikaz datotek, shranjenih v
oblaku.
Pritisnite in uporabite naslednje možnosti:
• Dodajte bližnjico: dodajte bližnjico do mape na glavni zaslon aplikacije Moje datoteke.
• Dodaj strežnik FTP: dodajte bližnjico do strežnika FTP na glavni zaslon aplikacije Moje
datoteke.
• Iskanje naprav v bližini: poišče naprave, v katerih je omogočena skupna raba medijev.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
38
Osnove
Ogled datotek
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Za pomik na višji nivo v mapi, pritisnite
na glavni zaslon Moje datoteke, pritisnite .
. Če se želite vrniti
Izberite mapo, pritisnite , nato pa uporabite naslednje možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape, da uporabite možnosti.
• Izbriši: izbrišite datoteke ali mape.
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Prik. kot: spremeni način pogleda.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodajte bližnjico: dodajte bližnjico do mape na glavni zaslon aplikacije Moje datoteke ali na
domači zaslon.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
Pritisnite in pridržite datoteko ali mapo ter uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : deljenje datotek z drugimi.
• : izbrišite datoteke ali mape.
• → Premakni: premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• → Kopiraj: kopirajte datoteke ali mape v novo mapo.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Dodajte bližnjico: dodajte bližnjico do mape na glavni zaslon aplikacije Moje datoteke
ali na domači zaslon.
• → Zip: stiskanje datotek ali map, da ustvarite datoteko ZIP.
• → Podrobnosti: ogled podrobnosti datoteke ali mape.
39
Osnove
Funkcija varčevanja z energijo
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Varčevanje z energijo → Način za varčevanje
z energijo in pritisnite stikalo Način za varčevanje z energijo, da ga vklopite. Prav tako lahko
odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Varč. z energ. za njegovo vključitev.
Izberite med naslednjimi možnostmi:
• Omeji podatke v ozadju: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne
podatkovne povezave.
• Omejitev delovanja: omejite različne možnosti, kot je izklop osvetlitve tipk za nedavne
aplikacije in za nazaj.
• Črno-beli način: prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
40
Osnove
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Varčevanje z energijo → Način izrednega
varčevanja z energijo in pritisnite stikalo Način izrednega varčevanja z energijo, da ga vklopite.
Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Izr. var. z ener. za njegovo vključitev.
Dostop do dodatnih možnosti.
Opravite klic.
Pošljite sporočilo.
Brskajte po internetu.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala moč baterije
Ocenjen maksimalni čas
mirovanja
Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite → Odstrani, izberite aplikacijo z
nato pritisnite V redu.
, ter
Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite → Nastavitve.
Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
41
Osnove
Prikaz pomoči
Za prikaz pomoči o uporabi naprave in aplikacij na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve →
Pomoč.
Za prikaz pomoči za aplikacijo med uporabo aplikacije pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda nimajo pomoči.
42
Omrežna povezljivost
Mobilni podatki
Napravo povežite z mobilnim omrežjem, da boste lahko uporabljali splet ali delili predstavnostne
datoteke z drugimi napravami. Glejte Poraba podatkov za dodatne možnosti.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Poraba podatkov, nato pa se dotaknite Mobilni
podatki. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Mobilni podatki za
njegovo vključitev.
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Omrežje izberite s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti
geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI. Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala, kadarkoli
bo to omrežje dosegljivo.
43
Omrežna povezljivost
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite POVEŽI.
Aktivacija vstopna točka Wi-Fi
Vstopna točka Wi-Fi omogoča, da naprava poišče in se poveže z overjenim omrežjem Wi-Fi.
Funkcijo vstopne točke lahko uporabite za povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi, ki podpirajo
avtomatizirano preverjanje pristnosti. Če se premaknete na novo mesto, bo naprava poiskala in
se povezala z drugim overjenim omrežjem Wi-Fi.
Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
Pritisnite → Napredno, ter nato obkljukajte Passpoint.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite POZABI.
Uporaba drsnika pametnega omrežja
To funkcijo uporabite, da ohranite stabilno omrežno povezavo pri brskanju po straneh,
prenašanju vsebine in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, nato pa se dotaknite Preklop pametnega
omrežja. Naprava se samodejno preklopi iz omrežja Wi-Fi na mobilno omrežje, če je trenutno
omrežje Wi-Fi šibko ali nestabilno. Če postane omrežni signal Wi-Fi močan, naprava preklopi z
mobilnega omrežja nazaj na omrežje Wi-Fi.
44
Omrežna povezljivost
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah
Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in
drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek funkcije
Wi-Fi, USB ali prek funkcije Bluetooth.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Uporaba dostopne točke mobile hotspot
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot → Mobile hotspot.
2 Pritisnite stikalo Mobile hotspot, da ga vklopite.
• V vrstici stanja se prikaže
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
• Če želite nastaviti geslo za mobilno dostopno točko, pritisnite → Konfiguracija
dostopne točke in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
45
Omrežna povezljivost
Uporaba telefona kot modema prek USB
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek kabla USB.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.
3 Obkljukajte USB modem.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.
Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek povezave Bluetooth.
Zagotovite, da računalnik s katerim boste povezali napravo podpira funkcijo Bluetooth.
1 Seznanite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth. Za več informacij si
oglejte poglavje Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth.
2 Na zaslonu z aplikacijami v svoji napravi pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna
točka Mobile hotspot.
3 Obkljukajte Internet prek vmesnika Bluetooth.
4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite
→ Internetni dostop.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.
46
Omrežna povezljivost
Internet
Brskanje po spletnih straneh
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi. Za iskanje po spletu z
govorom, pritisnite .
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Odprite domačo stran.
Prikaz zaznamkov, shranjenih
strani in nedavne spletne
zgodovine.
Odprite upravitelja okna spletne
strani.
Premaknite se na prejšnjo
obiskano stran.
47
Omrežna povezljivost
Nastavitev domače strani
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Pritisnite VEČ → Nastavitve → Domača stran, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Hitri dostop: nastavite seznam za hitri dostop kot domačo stran.
• Trenutna stran: za domačo stran nastavite trenutno spletno stran.
• Najbolj obisk. spl. mesta: za domačo stran nastavite seznam najpogosteje obiskanih
spletnih strani.
• Druga spl. stran: za domačo stran nastavite vnaprej nastavljeno spletno stran.
Med ogledovanjem spletne strani pritisnite Domača stran, da odprete domačo stran.
Upravljanje seznama za hitri dostop
Če pogosto obiskane spletne strani dodate na seznam za hitri dostop, boste do njih lahko
dostopali hitreje.
Če želite spletno stran dodati na seznam za hitri dostop, odprite želeno spletno stran. Nato
pritisnite VEČ → Dodaj za hitri dostop.
Če želite spletno stran izbrisati s seznama za hitri dostop, pritisnite in pridržite ikono želene
spletne strani. Nato pritisnite → KONČANO.
Upravljanje zgodovine spletnih strani
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Zaznamki → ZGODOVINA, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih
spletnih strani.
Če želite izbrisati spletne strani, pritisnite VEČ → Izbriši ali Počisti zgodovino.
48
Gibi in uporabne funkcije
Gibanja in poteze
Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Neposredni klic
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Neposredni klic in
pritisnite stikalo Neposredni klic, da ga vklopite.
Ob ogledu klica, sporočila ali podrobnosti o stiku, napravo prislonite na uho in opravite klic.
49
Gibi in uporabne funkcije
Pametno opozorilo
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Pametno opozorilo in
pritisnite stikalo Pametno opozorilo, da ga vklopite.
Če imate zgrešene klice ali nova sporočila, bo naprava vibrirala, ko jo vzamete v roke.
Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na
ravno površino.
Tiho/začasno ustavi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Tiho/začasno ustavi in
pritisnite stikalo Tiho/začasno ustavi, da ga vklopite.
Postavljanje dlani na zaslon
Prekrijte zaslon z dlanjo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev
predvajanja medijev.
50
Gibi in uporabne funkcije
Obračanje naprave
Obrnite napravo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev predvajanja
medijev.
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Podrsaj s spodnjim
delom dlani za zajem in pritisnite stikalo Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem, da ga
vklopite.
Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za
→ Album → mapa Screenshots.
zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v Galerija →
Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
51
Gibi in uporabne funkcije
Pogled iz zraka
S prstom lebdite nad elementom ali zaslonom, da si predogledate vsebino ali ogledate
informacije v pojavnem oknu.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Pogled iz zraka in pritisnite stikalo Pogled iz
zraka, da ga vklopite.
Komplet orodij
Med uporabo drugih aplikacij lahko preprosto zaženete različne aplikacije iz kompleta orodij.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Komplet orodij in pritisnite stikalo Komplet
orodij, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Komplet
orodij za njegovo vključitev. Na zaslonu se prikaže .
Za zagon aplikacije pritisnite
in izberite aplikacijo.
Če želite premakniti komplet orodij, pritisnite
in ga povlecite na drugo lokacijo.
Če želite zamenjati aplikacije v kompletu orodij, pritisnite in pridržite ikono
možnost Uredi.
Če želite skriti komplet orodij, pritisnite in pridržite ikono
52
ter jo povlecite v
ter jo povlecite v možnost Odstrani.
Gibi in uporabne funkcije
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon, nato pa se dotaknite Povečaj občutlj.
dotika. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Občutlj. na dotik za njegovo
vključitev.
• Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice.
Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
• Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.
• Ta funkcija morda ne bo delovala pravilno, ko uporabljate aplikacijo S view.
53
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na Ustvari mapo na
vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite KONČANO.
54
Prilagoditev po meri
Upravljanje map
Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite trenutno ime mape. Vnesite novo ime za
mapo in pritisnite Kon.
Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite in izberite barvo.
Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite v mapo.
Če želite aplikacijo premakniti iz mape, izberite mapo, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo
povlecite na novo lokacijo.
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
.
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona aplikacij
Spremenite način pogleda
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaži kot in izberite metodo razvrščanja.
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Skrij aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite KONČANO.
Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite → Pokaži skrite aplikacije, izberite aplikacije in
nato pritisnite KONČANO.
55
Prilagoditev po meri
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari stran, ki se pojavi na vrhu
zaslona.
Ustvarjanje map
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite
→ Ustvari mapo. Prav tako lahko pritisnite → Uredi,
pritisnite in zadržite aplikacijo, ter nato povlecite Ustvari mapo, ki se prikaže na vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite KONČANO.
Upravljanje map
Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite trenutno ime mape. Vnesite novo ime za
mapo in pritisnite Kon.
Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite in izberite barvo.
Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite → Uredi, pritisnite in pridržite aplikacijo ter
jo povlecite v mapo.
Če želite aplikacijo premakniti iz mape, pritisnite → Uredi, izberite mapo, pritisnite in pridržite
aplikacijo ter jo povlecite na ploščo z aplikacijami.
56
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite Ozadja. Ali pa na
zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite NASTAVI SLIKO KOT OZADJE ali KONČANO.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvoki in obvestila.
Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite Zvonjenja, izberite melodijo
zvonjenja in nato pritisnite V redu. Če želite skladbo, ki je shranjena v napravi ali v računu,
uporabiti kot zvonjenje, pritisnite DODAJ.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Zvonjenje ob prejemu obvestila, izberite
melodijo zvonjenja in nato pritisnite V REDU.
57
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona, nato
pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite
odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
Prstni odtis
Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje Bralnik
prstnih odtisov.
58
Prilagoditev po meri
Bralnik prstnih odtisov
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka za domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za
domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali
ogrlice.
• Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih
odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost
prstnega odtisa.
• Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• Ne vlecite prsta prehitro ali prepočasi. Vlecite vaš prst s spodobno hitrostjo in dovolite
napravi, da ga prepozna.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
Registracija prstnih odtisov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Upravitelj prstn.
odtisov.
2 Če boste registrirali več prstnih odtisov, se bo prikazalo pojavno okno za prepoznavanje
prstnega odtisa. Optično preberite registriran prstni odtis na napravi in pritisnite
59
.
Prilagoditev po meri
3 Postavite prst na področje prstnega odtisa na sredino spodnjega dela zaslona.
4 Pritisnite in zadržite zaslon v območju prstnega odtisa, ter nato povlecite vaš prst navzdol
preko tipke za domov.
Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta, dokler prstni odtis ni registriran.
Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala
vaših prstnih odtisov.
5 Pritisnite KONČANO, da zaključite optično branje prstnega odtisa. Ali pritisnite SE
REGISTRIRAM?, da registrirate odtis palca, kar je koristno pri držanju naprave v eni roki.
6 Če se prikaže pojavno okno, ki zahteva geslo, vnesite nadomestno geslo in pritisnite
NADALJUJ, ponovno vnesite nadomestno geslo za potrditev in pritisnite V REDU. Namesto
optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite alternativno geslo.
7 Če se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite V REDU. Za odklepanje
zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.
Upravljanje registriranih prstnih odtisov
Vaše registrirane prstne odtise lahko izbrišete ali preimenujete.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Upravitelj prstn.
odtisov.
Za izbris prstnih odtisov, pritisnite → Odjava, izberite prstne odtise in nato pritisnite
KONČANO.
Če želite preimenovati prstni odtis, pritisnite in pridržite prstni odtis, pritisnite
ime in nato pritisnite V REDU.
60
, vnesite novo
Prilagoditev po meri
Sprememba alternativnega gesla
Geslo, ki ga uporabljate kot alternativo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko spremenite.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Spremeni
nadomestno geslo.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite
3 Vpišite novo geslo in pritisnite NADALJUJ.
4 Ponovno vpišite geslo in pritisnite V redu.
.
Odklep zaslona s prstnimi odtisi
Zaslon lahko odklenete z registriranimi prstnimi odtisi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Zaklepanje zaslona →
Prstni odtis. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon →
Zaklepanje zaslona → Prstni odtis.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s Galaxy Apps.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Preverjanje
Samsung računa in pritisnite stikalo Preverjanje Samsung računa, da ga vklopite. Vnesite geslo
vašega Samsungovega računa in pritisnite POTRDI.
61
Prilagoditev po meri
Zasebni način
O zasebnem načinu
Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in
dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni
način, da varno skrijete elemente.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zasebni način in pritisnite stikalo Zasebni
način, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način
za njegovo vključitev.
Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže
.
3 Za izbiro elementov, ki jih želite skriti, pritisnite in zadržite element na seznamu, obkljukajte
in izberite elemente, ter nato pritisnite → Premaknite v mapo Zasebno oz. pritisnite
Premakni → Zasebno → PREMAKNI SEM.
Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način so označeni z
.
4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve →
Zasebni način, nato pa pritisnite stikalo Zasebni način, da ga izklopite. Prav tako lahko
odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način za njegovo izključitev.
Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.
Zagotovite, da so vse datoteke shranjene ali ustrezno premaknjene preden izključite
zasebni način.
62
Prilagoditev po meri
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zasebni način in pritisnite stikalo Zasebni
način, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način
za njegovo vključitev.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke → Zasebno.
Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.
Preprosti način
Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in
večjih ikon na domačem zaslonu. Dostopate lahko do priljubljenih aplikacij, pogosto rabljenih
nastavitev in dodate bližnjice do vaših priljubljenih stikov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Preprosti način → Preprosti način, izberite
aplikacije, ki jih želite uporabljati in nato pritisnite KONČANO.
Za vrnitev v običajni način na domačen zaslonu pritisnite Preproste nastavitve → Preprosti
način → Standardni način → KONČANO.
Upravljanje bližnjic
Če želite dodati bližnjico aplikaciji na domačem zaslonu, podrsajte v levo, pritisnite
izberite aplikacijo.
Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu, se pomaknite v desno in pritisnite
Za izbris bližnjice z domačega zaslona pritisnite → Uredi, izberite aplikacijo ali stik z
63
, ter nato
.
.
Prilagoditev po meri
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Uporaba varnostno kopiranih računov
Varnostno kopirane podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete ob uporabi
računa Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in
obnavljanje podatkov.
Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch
Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete z aplikacijo Smart Switch (za
mobilne telefone in računalnike). Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.
Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
Uporaba Smart Switch Mobile
Uporabite to aplikacijo za prenos podatkov iz prejšnje naprave iPhone ali Android v novo
napravo. Aplikacijo lahko prenesete s Galaxy Apps ali Trgovina Play.
1 Na vaši napravi pritisnite Smart Switch.
2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom
na zaslonu.
Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch
Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.
64
Prilagoditev po meri
Uporaba Smart Switch z računalniki
Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije svojih podatkov (iz mobilnih naprav
izbranega proizvajalca) iz računalnika v napravo. Aplikacijo lahko prenesete s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov iz prejšnje mobilne naprave v računalnik. Za več
informacij se obrnite na proizvajalca naprave.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.
4 V računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za
prenos podatkov v svojo napravo.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvozite varnostno kopijo svojih podatkov iz računalnika s programom Samsung Kies, da
obnovite podatke v napravo. S programom Samsung Kies lahko v računalnik tudi varnostno
kopirate podatke. Za več informacij si oglejte poglavje Povezovanje s programom Samsung Kies.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun in izberite storitev računa.
Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite račun, ter nato pritisnite →
Odstrani račun.
65
Telefon
Klicanje
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Tipkovnica, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite
za video klic.
za glasovni klic ali pritisnite
Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v Dnevniki, Priljubljene in Stiki.
Oglejte si dnevnike klicev in
sporočil.
Oglejte si priljubljene stike.
Vnesite številko z uporabo
tipkovnice.
Oglejte si seznam stikov.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
66
Telefon
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite Dnevniki ali Stiki, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete
klic.
Za deaktiviranje funkcije klicanja z vlečenjem ikone v desno pritisnite → Nastavitve → Stiki,
nato pa prekličite izbiro Drsenje za klic ali spor.
Klicanje z uporabo seznama priljubljenih
Stike, s katerimi ste pogosto v stiku, lahko enostavno pokličete, tako da jih dodate v seznam
priljubljenih stikov.
Če želite dodati stike v seznam priljubljenih, pritisnite Stiki, izberite stik, nato pa pritisnite
Če želite izvesti klic priljubljenega stika, pritisnite Priljubljene, nato pa izberite stik.
67
.
Telefon
Predvidevanje številk
Pritisnite Tipkovnica.
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
Številke za hitro klicanje
Pritisnite Tipkovnica.
Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.
Če želite dodati stiku številko za hitro klicanje, pritisnite in zadržite razpoložljivo številko za hitro
klicanje na številčnici, pritisnite V redu, ter nato izberite stik. Oziroma pritisnite Stiki → → Hitro
izbiranje, izberite številko in nato izberite stik.
Klici v tujino
Pritisnite Tipkovnica.
Pritisnite in zadržite 0, dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, številko območja
in telefonsko številko ter nato pritisnite .
Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite → Nastavitve → Klic → Več nastavitev
→ Zapore klicev. Nato izberite vrsto klica in prekličite izbiro Mednarodni klici.
68
Telefon
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite SPREJMI v
pojavnem oknu.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko sprejmete še en klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi
klic na čakanju.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite ZAVRNI v
pojavnem oknu.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, morate na zaslonu aplikacij pritisniti Telefon →
→ Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica → Sporočila za zavrnitev → .
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
1 Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica → Način samodejne zavrnitve →
Samodejno zavrni številke.
3 Pritisnite Seznam za samodejno zavrnitev →
, vnesite številko in nato dodelite
kategorijo.
4 Pritisnite SHRANI.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → Dnevniki za ogled
zgrešenih klicev.
69
Telefon
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : povečajte glasnost.
• Dodaj klic: dodajte drugi klic.
• Tipkovn.: odprite tipkovnico.
• Kon.klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• → Zadrži: zadrži klic. Če želite sprejeti zadržan klic, pritisnite Nadaljuj klic.
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Beležka: ustvarite opombo.
• → Sporočila: pošljite sporočilo.
• → Prilagoditev zvoka za klic: nastavite ali prilagodite kakovost zvoka med klici, ko so
priključene slušalke.
• → Nastavitve: spremenite nastavitve klica.
Ko zaženete aplikacije med klicem, se prikaže pojavno okno klicnega zaslona ( ). Med uporabo
aplikacij lahko nadaljujete z vašim telefonskim pogovorom.
Če želite premakniti pojavno okno, ga povlecite na drugo lokacijo.
Če želite izbrisati pojavno okno, ga pritisnite in pridržite, ter pritisnite V redu.
Če se želite vrniti na zaslon klica, pritisnite pojavno okno.
70
Telefon
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Posnemi sliko: posnemi sliko drugega udeleženca.
• → Posnemi video: posnemite video slik drugega udeleženca.
• → Beležka: ustvarite opombo.
• → Sporočila: pošljite sporočilo.
• → Tipkovn.: odprite tipkovnico.
• → Izklop zvočnika / Vklop zvočnika: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika
govorite v mikrofon na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
• → Preklopi na slušalko: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• Preklopi: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Kon.klic: končajte trenutni klic.
71
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje
Prenos podatkov s prejšnje naprave.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite SHRANI.
Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite Tipkovnica vnesite
številko in pritisnite Dodaj v stike.
72
Stiki
Upravljanje stikov
Urejanje stika
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite .
3 Uredite kontaktne informacije ali pritisnite DODAJ ŠE ENO POLJE, če želite dodati več
kontaktnih informacij.
4 Pritisnite SHRANI.
Brisanje stika
Izberite stik, ki ga želite izbrisati, in pritisnite → Izbriši.
Skupna raba stika
Izberite stik za skupno rabo in pritisnite → Deli vizitko z drugimi, ter izberite metodo za
skupno rabo.
73
Stiki
Urejanje skupin
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite
.
Ustvarjanje nove skupine
Pritisnite
, vnesite ime skupine in nato pritisnite SHRANI.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite KONČANO.
Brisanje skupine
Pritisnite → Zbriši skupino, izberite skupine dodane s strani uporabnika, in pritisnite
.
Pošiljanje sporočila ali e-pošte članom skupine
Izberite skupino, pritisnite → Pošlji sporočilo ali e-pošto → Sporočilo ali E-pošta, izberite
člane, pritisnite KONČANO, vnesite sporočilo, ter nato pritisnite tipko za pošiljanje.
Združevanje stikov z računi
Združite stike, ki so shranjeni v napravi z vašimi računi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Premik stikov v napravi v → Google ali Samsung account.
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Nastavitve → Stiki → Uvoz/izvoz stikov in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
74
Stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon
Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite → Dodajte bližnjico na domači zaslon.
75
Sporočila in elektronska pošta
Sporočila
Pošiljanje sporočil
Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vnesite prejemnike.
Izberite stike s seznama stikov.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
Vnesite sporočilo.
4 Pritisnite
za pošiljanje sporočila.
76
Sporočila in elektronska pošta
Med sestavljanjem sporočila pritisnite in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:
• Hitri odzivi: izberite predlogo sporočila in vnesite sporočilo.
• Vstavi smeška: vstavi emotikone.
• Dodaj zadevo: vnesite zadevo.
• Dodaj diapozitiv: dodaj diapozitive za sporočanje.
• Načrtovanje sporočila: nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
• Zavrzi.: prekličite sestavljanje sporočila.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite → Načrtovanje sporočila. Nastavite uro in datum, ter
pritisnite NASTAVI.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočila se lahko
pošljejo ob nepravi uri, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh
informacij ne uspe posodobiti.
Dodajanje stikov na prednostni seznam
Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike. Pošiljajte jim sporočila,
tako da izberete ikono stika iznad seznama sporočil.
Pritisnite Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje. → PREJETO ali IMENIK, Izberite stike, ki
jih želite dodati, ter nato pritisnite KONČANO. Če želite dodati več stikov, pritisnite .
Če želite stike odstraniti s prednostnega seznama, pritisnite stik in ga pridržite, nato pa za vsak
stik pritisnite in KONČANO.
77
Sporočila in elektronska pošta
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te
osebe.
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
Med ogledovanjem sporočila pritisnite in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:
• Video klic: izvedite video klic stika.
• Prikaži vizitko: oglejte si informacije stika.
• Dodaj nov stik: dodajte stik na seznam stikov.
• Dodaj prejemnika: dodajte prejemnike, katerim naj se pošlje sporočilo.
• Hitri odzivi: vnesite sporočilo, tako da ga izberete izmed predlog sporočil.
• Vstavi smeška: vstavi emotikone.
• Dodaj zadevo: vnesite zadevo.
• Dodaj diapozitiv: dodaj diapozitive za sporočanje.
• Načrtovanje sporočila: nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
• Dod. med prednostne pošiljatelje / Odstrani iz Predn. pošilj.: dodaj ali odstrani stike v
oziroma iz seznama prednostnih pošiljateljev.
• Dodaj med neželene številke / Odstrani s seznama neželenih številk: identificirajte
telefonsko številko kot nezaželeno ali odstranite telefonsko številko s seznama nezaželenih.
• Zavrzi.: prekličite sestavljanje sporočila.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.
78
Sporočila in elektronska pošta
Upravljanje sporočil
Med ogledom seznama sporočil pritisnite in uporabite naslednje možnosti:
• Osnutki sporočil: oglejte si sporočila, ki ste jih shranili za kasnejšo pošiljanje.
• Zaklenjena sporočila: oglejte si zaklenjena sporočila.
• Načrtovana sporočila: oglejte si načrtovana sporočila.
• Neželena sporočila: oglejte si nezaželena sporočila.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.
• Nastavitve: spremenite nastavitve sporočil.
• Pomoč: prikaz pomoči o pošiljanju in upravljanju sporočil.
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite NAPREJ (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite ROČNA NASTAVITEV za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite
navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite drug e-poštni račun pritisnite
→ UREDI RAČUNE →
.
Če imate več kot dva e-poštna računa, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite
UREDI RAČUNE → → Nastavite privzeti račun.
79
→
Sporočila in elektronska pošta
Pošiljanje sporočil
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na dnu zaslona, da sestavite sporočilo.
Shranite sporočilo za poznejše
pošiljanje.
Zavrzite sporočilo.
Priložite slike, videoposnetke in
drugo.
Pošljite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte prejemnike.
Dodajte polji KP ali SKP.
Vnesite zadevo.
Vstavite datoteke v sporočilo ali
uporabite možnosti urejanja.
Vnesite sporočilo.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
Dostop do dodatnih možnosti
Med sestavljanjem sporočila pritisnite za dostop do dodatnih možnosti.
• Pošlji e-pošto sebi: pošiljanje sporočila samemu sebi.
• Načrtovanje e-pošte: pošljite sporočilo ob določeni uri.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočila se lahko
pošljejo ob nepravi uri, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh
informacij ne uspe posodobiti.
• Pomembnost: izberite stopnjo pomembnosti sporočila.
• Varnostne možnosti: nastavite varnostne možnosti za sporočilo.
80
Sporočila in elektronska pošta
Branje sporočil
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih
sporočil pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Izbrišete sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte ta e-poštni naslov na
seznam stikov ali si oglejte druge
možnosti.
Odprite datoteke.
Označite sporočilo kot opomnik.
Posredujte sporočilo.
Pojdite na prejšnjo ali naslednjo
sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Odgovorite na sporočilo.
Dodajanje stikov na prednostni seznam
Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike.
→ Prednostni pošiljatelji → Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje. → VN.
Pritisnite
E-POŠTO ali IMENIK, vnesite naslove ali stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite V REDU ali
KONČANO.
Za dodatek več stikov v prednostni seznam pritisnite
.
Če želite stike odstraniti s prednostnega seznama, pritisnite stik in ga pridržite, pritisnite
vsak stik in nato KONČANO.
81
za
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite za fotografiranje ali za snemanje videa.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Prikažite trenuten
način.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Začnite snemati
video.
Spremenite
nastavitve bliskavice.
Fotografiranje.
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite
nastavitve
fotoaparata.
Prikaz zajetih
fotografij in
videoposnetkov.
82
Fotoaparat
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri
širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z
delovanjem naprave.
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih trenutkov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete ven iz velikega kroga. Če možnost ni prikazana, odprite
zaslon z aplikacijami, pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon in obkljukajte Bližnjice kamere.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Reorganizacija bližnjic fotoaparata
Bližnjice fotoaparata lahko reorganizirate za hiter in enostaven dostop na zaslonu predogleda.
Na zaslonu s predogledom pritisnite . Dotaknite se elementa in ga pridržite, ter ga povlecite na
mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.
83
Fotoaparat
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za
fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Samodejno.
Lepotna izboljšava obraza
S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Lepotna izboljšava obraza.
Panorama
S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava
identificira fotografijo z
v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
84
Fotoaparat
Navid. pred.
Uporabite način za fotografiranje za zajem fotografij v prostoru s pomikanjem naprej in vrtenjem
v levo in desno. Fotografije prostora so posnete pod različnimi koti. Fotografije si lahko ogledate
v obliki diaprojekcije ter simulirate dejansko premikanje skozi prostor. Naprava identificira
fotografijo z v Galerija.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Način → Navid. pred.
3 Premaknite z napravo, da usmerite piko znotraj velikega krogca na sredini zaslona za
predogled.
Ko rob kroga postane moder, naprava začne fotografirati.
85
Fotoaparat
4 Med zajemom fotografij se počasi premikajte naprej oz. obračajte v levo ali desno.
Kadar koli je pika znotraj večjega krogca, naprava samodejno posname fotografijo.
5 Ponovite to dejanje za zajem več fotografij.
Za predogled fotografij pritisnite na dnu levo od zaslona. Smer posnetih slik je prikazana za
vsako sličico predogleda.
Če želite zadnjo fotografirano sliko izbrisati, pritisnite Razveljavi.
6 Za zaključek pritisnite
.
Rafalni posnetek
S tem načinom lahko napravite niz fotografij motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Rafalni posnetek.
86
Fotoaparat
HDR (izboljšava tona)
S tem načinom lahko napravite fotografije z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na
področjih, kjer se blešči ali je temno.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → HDR (izboljšava tona).
Brez učinka
Z učinkom
Slika in več
Uporabite ta način za zajem serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v
načinih za fotografiranje. Naprava identificira fotografije z
v Galerija.
Funkcija povečave ni na voljo med fotografiranjem v tem načinu.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Način → Slika in več.
87
Fotoaparat
3 Pritisnite
.
Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.
4 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah.
• Najboljša fotografija: napravite več fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih
fotografij iz serije, se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in
jih identificira z .
• Najboljši obraz: posnemite več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno
sliko. Pritisnite rumen okvir na vsakem obrazu in med pozicijami, ki se pojavijo na dnu
zaslona, za vsak predmet izberite najboljšo individualno pozicijo. Naprava priporoča
najboljšo fotografijo in jih identificira z .
• Dram. posnetek: posnemite vrsto fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi
gibanja. Če na dnu zaslona izberete več fotografij, lahko podaljšate svetlobne sledi na
sliki. Za urejanje svetlobnih sledi na izbranih fotografij pritisnite in izberite fotografijo.
Pritisnite
za prikaz svetlobnih sledi motiva ali pritisnite
za izbris svetlobnih sledi. Po
želji uredite fotografijo in pritisnite KONČANO.
• Radirka: brisanje neželenih predmetov v gibanju. Pritisnite , da izbrišete neželene
predmete v gibanju. Pritisnite za obnovitev izvorne fotografije.
• Panoramski posnetek: uporabite učinek na ozadju motiva s katerim se zdi, da se motiv
hitro premika. Pritisnite Predmeti, da izberete motiv. Pritisnite Zameg.gib. za spremembo
kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite in s prstom okoli velikega
kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi raven zameglitve
ozadja, povlecite zaslon v levo ali desno.
5 Ko končate z urejanjem fotografij, pritisnite
.
Upravljanje načinov fotografiranja
Izberite načine fotografiranja, ki jih želite imeti prikazane na zaslonu za izbiranje načina.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Upr. načinov.
Prenašanje načinov fotografiranja
Prenesite več načinov fotografiranja s Galaxy Apps.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Prenos.
88
Fotoaparat
Nastavitve kamere
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → . Vse možnosti niso na voljo v načinu
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost slike: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi
več spomina.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uravnoteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Pritisnite za slikanje: če želite fotografirati, pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
• Shrani kot: nastavite, ali naprava shrani fotografijo z izboljšanim tonom in izvirno fotografijo
ali samo fotografijo z izboljšanim tonom.
• Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi
več spomina.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
• Učinki: izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
89
Fotoaparat
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Pregled slik/videov: nastavite, da naprava prikaže fotografije ali videoposnetke, ko jih
zajamete.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Tipka za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Glasovno upravljanje: nastavite napravo na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Pomoč: prikaz pomoči za uporabo fotoaparata.
• Ponastav. nastavitev: ponastavi nastavitve kamere.
90
Galerija
Ogled fotografij in videoposnetkov
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
na sličici predogleda.
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite na zaslon.
Pošljite sliko drugim.
Modificirajte sliko.
Pojdite na prejšnjo stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Izbrišite sliko.
Poiščite druge naprave za ogled
slike.
Sličice za predogled slik in
videoposnetkov
91
Galerija
Izbiranje možnosti razvrščanja
Slike ali videoposnetke v napravi lahko razvrstite po uri ali albumu. Slike in videoposnetke lahko
filtrirate tudi po kategorijah, kot sta denimo ljudje ali prizorišče.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija →
in izberite možnost razvrščanja.
Dostop do dodatnih možnosti
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video. Pritisnite in uporabite
naslednje možnosti. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano datoteko.
• Več informacij: prikaz več informacij o datoteki.
• Studio: uredite slike ali videoposnetke v načinu studio.
• Zavrti v levo: zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: obrežite sliko.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Nastavi kot: nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Tiskanje: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite sliko. Za več informacij si oglejte
poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
Na seznamu datotek lahko izberete več datotek, če pritisnete in pridržite datoteko. Če pritisnete ,
lahko izbrane datoteke delite ali izbrišete hkrati in uporabite dodatne možnosti.
92
Galerija
Urejanje fotografij in videoposnetkov
Fotografski studio
Uredite slike ob uporabi različnih učinkov.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Fotografski studio.
3 Izberite sliko za urejanje.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Obrežite, zavrtite, spremenite
velikost slike.
Okrasite sliko z dodajanje nalepk,
vstavljanjem okvirja ali risanjem
po sliki.
Prilagodi nasičenost ali svetlost
slike.
Uporabite učinke na sliki.
Uporabite učinke na sliki osebe.
5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite KONČANO → .
6 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete SHRANI.
Urejena fotografija je shranjena v mapo Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
→ Album → Studio.
93
Galerija
Umetniški kolaž
Združite več slik skupaj in ustvarite kolaž.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Umetniški kolaž.
3 Izberite slike, ki jih želite združiti, in pritisnite KONČANO.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Naključno premešajte slike ter
uporabite naključno izbrano
postavitev in ozadje.
Spremenite razmerje stranic.
Izberite ozadje.
Izberite postavitev.
5 Ko končate z urejanjem slik, pritisnite
Prilagodite robove ali okroglost
kotov.
.
Urejena slika je shranjena v mapi Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
Album → Studio.
94
→
Galerija
Slika in več
Uporabite različne učinke na slikah, ki ste jih posneli.
Izberete lahko samo fotografije, napravljene v načinu Slika in več.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Slika in več.
3 Izberite sliko za urejanje.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Shranite najboljšo fotografijo.
Motiv je videti, kot da se hitro
premika.
Ustvarite kar najboljšo sliko.
Brisanje predmetov v gibanju iz
ozadja.
Ustvarite sliko, ki prikazuje
svetlobne sledi.
5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite
.
Urejena slika je shranjena v mapi Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
Album → Studio.
95
→
Galerija
Video obrezovalnik
Obrežite dele videoposnetka.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Video obrezovalnik.
3 Izberite videoposnetek za urejanje.
4 Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na
želeno končno točko in pritisnite KONČANO.
Trenutni položaj
Začetni okvirček
Končni okvirček
5 Vnesite ime datoteke in pritisnite V REDU, da shranite videoposnetek.
96
Galerija
Nastavitve galerije
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve.
3 Uporabite naslednje možnosti:
• Sinhron. samo prek Wi-Fi: nastavite napravo, da sinhronizira vsebino samo, ko vključite
povezavo z omrežjem Wi-Fi.
• Označi prijatelja: označite fotografije s podatki, kot sta datum in lokacija. Če želite urediti
oznake, pritisnite podatek na sliki in , uredite podrobnosti ter pritisnite KONČANO.
• Oznaka obraza: dodelite oznake obrazom na sliki. Ko je obraz zaznan, se okoli njega pojavi
rumen okvir. Izberite obraz, pritisnite Dodaj ime in izberite stik za prepoznavo oznake
obraza. Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, jo pritisnite in dostopali boste lahko do različnih
možnosti, kot sta denimo klicanje ali pošiljanje sporočila osebi.
Pri uporabi funkcije Oznaka obraza prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo,
odvisno od obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki
jih oseba nosi.
97
Večpredstavnostna vsebina
Glasba
Predvajanje glasbe
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Dostop do dodatnih možnosti.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Dodajte pesem na seznam
predvajanja.
Preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
98
Večpredstavnostna vsebina
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite → Nastavitve in nato obkljukajte
Pametna glasnost.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite → Nastavitve →
Adapt Sound → Vključeno.
Ko prvič vključite to možnost, pritisnite ZAČETEK za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo
preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite DA, če lahko slišite pisk
oz. NE, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato
obkljukajte Zvok glasbe in pritisnite KON., da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.
Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi
za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno
uporabi.
Prikaz seznama priporočenih skladb
Če želite prikazati seznam priporočenih skladb na podlagi skladbe, ki se trenutno predvaja,
obrnite napravo v ležeči položaj.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja ali alarma
Če želite trenutno predvajano skladbo uporabiti za zvonjenje ali zvok alarma, pritisnite →
Nastavi kot, izberite možnost in nato pritisnite KON.
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Pritisnite SEZN. PREDV. → → Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in pritisnite USTV.
Pritisnite , izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite KON.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
99
in izberite
Večpredstavnostna vsebina
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe, ki ustreza vašemu počutju.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Pritisnite → Glasbeni kotiček. Pesmi so samodejno razvrščene po občutku. Pritisnite polje
občutka ali povlecite več polj za poslušanje glasbe v polju.
Kategorije pesmi so osnovane na razpoložljivih informacijah o pesmi. Nekatere pesmi ni
moč razvrstiti v polja počutja.
Predvajanje glasbe shranjene na drugih napravah
Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah in jo predvajajte na vaši napravi.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Dostop do glasbe na registrirani napravi
Pritisnite NAPRAVE in izberite napravo v Registrirane naprave za dostop in predvajanje
glasbe. Predvajate lahko glasbo na napravah, ki so registrirane s povezavo Samsung. Obiščite
link.samsung.com za več informacij. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in
povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
Pri dostopu vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam
lahko zaračunajo dodatne stroške.
Dostop do glasbe na napravi v bližini
Pritisnite NAPRAVE in izberite napravo v Naprave v bližini za dostop in predvajanje glasbe.
Skladbo lahko predvajate v napravah, ki imajo vključeno funkcijo za deljenje vsebine.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprave v bližini in pritisnite stikalo Naprave v
bližini, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
100
Večpredstavnostna vsebina
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite druge
naprave za
predvajanje datoteke.
Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Spremenite razmerje
slike.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Za prilagoditev lokacije nadzorne plošče, med predvajanjem pritisnite → Nastavitve,
obkljukajte Mini upravljalnik, ter nato pritisnite ZAPRI. Nato pritisnite ali premaknite
nadzorno ploščo na eno od strani zaslona.
Ta funkcija je na voljo samo v ležečem položaju.
101
Večpredstavnostna vsebina
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega video predvajalnika.
Za povečevanje igralca dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če
želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
Zajem slik
Za uporabo te funkcije med predvajanjem, pritisnite → Nastavitve, obkljukajte Zajemi, ter nato
pritisnite ZAPRI.
Pritisnite
za zajem slike z videoposnetka med predvajanjem.
Skupna raba ali izbris videoposnetka
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Pritisnite in držite videoposnetek ter pritisnite
, nato pa izberite način deljenja.
Pritisnite → Izbriši, izberite videoposnetke in nato pritisnite KON. → IZBRIŠI.
Urejanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite videoposnetek, pritisnite → Studio → Video obrezovalnik. Pomaknite začetni okvirček
na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, pritisnite
KONČANO, vnesite ime datoteke in nato pritisnite V REDU, da shranite video.
102
Večpredstavnostna vsebina
Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah
Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah, in jih predvajajte v svoji napravi.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Dostop do videoposnetka na registrirani napravi
Pritisnite NAPRAVE in izberite napravo v Registrirane naprave za dostop in predvajanje videa.
Predvajate lahko videoposnetek v napravah, ki so registrirane s povezavo Samsung. Obiščite
link.samsung.com za več informacij. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in
povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
Pri dostopu vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam
lahko zaračunajo dodatne stroške.
Dostop do videoposnetka na napravi v bližini
Pritisnite NAPRAVE in izberite napravo v Naprave v bližini za dostop in predvajanje videa.
Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo
vsebine.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprave v bližini in pritisnite stikalo Naprave v
bližini, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
103
Varnostne funkcije
Način v sili
O načinu v sili
Uporabite ta način za razširitev časa mirovanja naprave, ko ste v izrednih razmerah. Ko je ta način
aktiviran, se svetlost zaslona in poraba baterije zmanjšata z omejevanjem nekaterih funkcij. Prav
tako lahko vklopite bliskavico, sprožite alarm in drugim v sporočilu pošljete informacije o vaši
lokaciji.
Vključitev načina v sili
Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Način v sili. Lahko pa na zaslonu z
aplikacijami pritisnete Nastavitve → Varnostna asistenca → Način v sili in pritisnete stikalo
Način v sili, da ga aktivirate.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vklopite bliskavico.
Sprožite alarme.
Pošljite informacije o trenutni
lokaciji v sporočilu.
Opravite klic.
Brskanje po internetu.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala življenjska doba baterije
in ocenjen čas mirovanja baterije
Opravite klic v sili.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
104
Varnostne funkcije
Izključitev načina v sili
Za deaktivacijo načina v sili, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Način v
sili. Prav tako lahko pritisnete → Onemogočite način v sili. Način v sili je izključen.
Sporočilo pomoči
O sporočilu pomoči
Za pošiljanje sporočila v sili lahko prednastavite stike. Pošljite sporočila svojim prednostnim
stikom s hitrim trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca.
Dodajanje primarnih stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca.
2 Pritisnite Upravljanje prednostnih stikov → Ustvarite prednostni stik.
3 Pritisnite Ustvari stik in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite Izberi iz stikov, da dodate
obstoječi stik kot primarni stik.
Nastavitev sporočil v sili
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca → Pošlji sporočilo
pomoči in pritisnite stikalo Pošlji sporočilo pomoči, da ga vklopite. Izberite vsebino, ki jo želite
vključiti v sporočila pomoči.
Pošiljanje sporočil za pomoč
V primeru sile, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo primarnim
stikom. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.
105
Uporabne aplikacije in funkcije
Otroški način
Zagon otroškega načina
Uporabite ta pripomoček in otrokom ponudite zabavno in varno okolje z omejitvijo dostopa do
določenih aplikacij oz. vsebine s strani otrok.
Pred uporabo tega pripomočka, ga morate prenesti in namestiti. Na domačem zaslonu pritisnite
Otroški način → NAMESTI. Ko je nameščen, se pripomoček prikaže na domačem zaslonu in
zaslonu aplikacij.
Za zagon otroškega načina, pritisnite Otroški način na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij.
Ob prvem zagonu pripomočka, pritisnite NASTAVITEV KODE PIN na dnu zaslona. Nato sledite
navodilom na zaslonu.
Če pripomoček Otroški način pomotoma odstranite, ga lahko ponovno namestite. Na
domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite Pripomočki, pritisnite
in zadržite pripomoček Otroški način. Povlecite pripomoček na domači zaslon in
pritisnite Otroški način za ponovno namestitev.
106
Uporabne aplikacije in funkcije
Domači zaslon otroškega načina
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh aplikacij v otroškem načinu.
Mediji za otroke
Galerija za otroke
Risanje za otroke
Otroški fotoaparat
Snemalnik zvoka za otroke
Izhod iz otroškega načina.
Dostop do starševskega nadzora.
Uporabite to aplikacijo za ogled shranjenih slik, risb, glasovnih posnetkov in medijskih datotek za
katere želite, da so na voljo vašim otrokom.
Uporabite to aplikacijo za predvajanje videoposnetkov. Pred uporabo te aplikacije, dodajte
videoposnetke, ki so shranjeni na napravi, v aplikacijo. Za več informacij si oglejte poglavje
Starševski nadzor.
107
Uporabne aplikacije in funkcije
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje risbe s pisalom, čopičem in več.
Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih posnetkov.
Uporabite to aplikacijo za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov.
Območje za igranje v otroškem načinu
Pomaknite se desno na domačem zaslonu, da odprete območje za igranje v otroškem načinu.
Omogoča vam interakcijo z liki, predmeti v ozadju in več.
108
Uporabne aplikacije in funkcije
Starševski nadzor
Uporabite to funkcijo za nastavitev omejitev v otroškem načinu in upravljajte z dostopom do
vsebine in aplikacij. Spremenite lahko nastavitve otroškega načina, časovne omejitve uporabe in
več.
Na domačem zaslonu pritisnite
in vnesite kodo PIN.
Za izhod iz starševskega nadzora, pritisnite tipko za domov.
Pritisnite
in uporabite naslednje:
• Ime otroka: oglejte si in uredite profil otroka.
• Dnevna omejitev igranja: nastavite časovno omejitev in upravljajte uporabo s strani vaših
otrok.
• Aplikacije: oglejte si in dodajte aplikacije, katerim je dovoljena uporaba v otroškem načinu.
• Medij: dovolite vašim otrokom dostop do določenih slik ali videoposnetkov shranjenih na
napravi.
• Otroška trgovina: prenesite aplikacije za otroke s Galaxy Apps.
S Finder
Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine v napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate
zgodovino iskanja.
Odprite ploščo z obvestili in pritisnite S Finder.
Iskanje vsebine
Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
Za natančnejše rezultate pritisnite filtre pod poljem za iskanje.
Nastavite lahko parametre iskanja z uporabo razpoložljivih filtrov ali izberete kategorije iskanja.
Pritisnite → Nastavitve → Izber. kategorijo iskanja.
Upravljanje zgodovine iskanja
Ogledate si lahko pretekla iskanja ali jih izbrišete. Izberite pretekli iskalni element, da ga poiščete
znova.
Če želite izbrisati zgodovino iskanja, pritisnite
.
Če želite nastaviti, da naprava ne shranjuje zgodovine iskanja, pritisnite → Nastavitve in
prekličite možnost Uporabi zgodovino iskanja.
109
Uporabne aplikacije in funkcije
S Planner
Zagon S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
spremeni način pogleda.
Dostop do dodatnih možnosti.
Pojdite na današnji datum.
Ustvarite dogodke ali opravila.
Pritisnite in uporabite naslednje:
• Izberite datum za ogled: premaknite se na določen datum.
• Izbriši: izbrišite dogodke ali naloge.
• Iskanje: iskanje dogodkov ali opravil.
• Koledarji: izberite koledarje za prikaz.
• Sinhroniziraj zdaj: sinhronizacije dogodke in opravila z vašim računom.
• Nastavitve: spremenite nastavitve za S Planner.
110
Uporabne aplikacije in funkcije
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite
datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
• Dodaj dogodek: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• Dodaj opravilo: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
Izberite element.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo
dogodka.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek ali opravilo.
111
Uporabne aplikacije in funkcije
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite → Sinhroniziraj zdaj.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun, s katerim želite sinhronizirati, in se prijavite vanj. Ko je račun dodan, se zraven imena
računa prikaže zeleni krogec.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Računi, ter nato izberite storitev računa.
Izbris dogodkov ali opravil
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za izbris dogodkov ali opravil, pritisnite → Izbriši, izberite dogodke ali opravila, ter nato
pritisnite KONČANO → IZBRIŠI.
Za izbris dogodka ali opravila med ogledom, pritisnite
→ IZBRIŠI.
Če želite opravila označiti kot končana, pritisnite datum z opravili in obkljukajte končana opravila.
Skupna raba dogodkov ali opravil
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za skupno rabo dogodka ali opravila med ogledom pritisnite
skupno rabo.
112
, ter nato izberite metodo za
Uporabne aplikacije in funkcije
S Health
Uvod
S Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in
vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.
Zagon S Health
Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na
zaslonu, da končate namestitev.
1 Pritisnite S Health na zaslonu aplikacij.
2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Glede na vaše fizične lastnosti naprava izračuna vašo standardno osnovno stopnjo
metabolizma (BMR) in priporoča dnevno zaužitje kalorij. Priporočilo morda ne bo dovolj
natančno za vse starosti, sestave teles ali prehrambene potrebe.
113
Uporabne aplikacije in funkcije
Uporaba S Health
V menijih S Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja in
telesne pripravljenosti.
Pritisnite S Health na zaslonu aplikacij.
Cilji in programi
Sledilniki
• SLEDILNIKI: nadzirajte vaše aktivnosti, vnos hrane in telesne mere.
• CILJI: nastavite cilje vaše dnevne telovadbe in si oglejte potek.
• PROGRAMI: uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.
Če želite dodati sledilnike, cilje ali programe na zaslon S Health, pritisnite VEČ → Upravljanje
elementov in nato izberite elemente pod zavihkom SLEDILNIKI, CILJI ali PROGRAMI.
Za dostop do več informacij o funkcijah S Health pritisnite To access more information
about S Health functions, tap VEČ → Nastavitve → Pomoč.
114
Uporabne aplikacije in funkcije
Dodatne informacije
• Namen zbiranja teh podatkov je omejen na zagotavljanje zahtevane storitve (vključno
z zagotavljanjem dodatnih informacij za izboljšanje počutja), varnostno kopiranje/
sinhronizacijo podatkov, analizo in statistično obdelavo podatkov ali razvijanje in
zagotavljanje boljše storitve. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek S Health, lahko
vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki
so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebne podatke, ki so shranjeni
v aplikaciji S Health, lahko zbrišete z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve.
Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na
pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
• Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih
omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
• Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite
pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth ali ANT+, lahko na
napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih
naprav, ki oddajajo radijske valove.
• Vsebina, ki se uporablja v aplikaciji S Health, je lahko odvisna od različice programske
opreme aplikacije. Storitve, ki so ponujene z aplikacijo, so predmet sprememb ali preklica
podpore brez predhodnega obvestila.
• Razpoložljive funkcije in storitve aplikacije S Health se lahko razlikujejo glede na lokalno
zakonodajo in predpise na vašem področju.
• Nekatere funkcije aplikacije S Health morda ne bodo na voljo, odvisno od regije.
• Funkcije aplikacije S Health so zgolj informativne narave in so namenjene samo za
ohranjanje kondicije. Niso namenjene za prepoznavanje bolezni in drugih zdravstvenih težav
ali za zdravljenje, lajšanje ali preprečevanje bolezni.
115
Uporabne aplikacije in funkcije
S Voice
O S Voice
Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite → Settings, nato pa prekličite izbiro
Open via the home key.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nastavljanje jezika
Pritisnite → Settings → Language in izberite jezik.
Izbran jezik je uporabljen samo za S Voice in ne za prikazan jezik na napravi.
Uporaba S Voice
Ko zaženete aplikacijo S Voice, naprava začne s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se
obarva modro.
Izgovorite glasovni ukaz.
Če ste izgovorili ukaz in ga naprava prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona utripa z zeleno.
Nato naprava izvrši ukaz.
116
Uporabne aplikacije in funkcije
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Prebujanje S Voice v načinu mirovanja
Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.
Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem
govora.
Sprememba ukaza prebujanja
Ukaz prebujanja lahko spremenite z "Hi Galaxy". Ukaz prebujanja se uporablja za zagon S Voice,
kadar je naprava v načinu pripravljenosti.
Pritisnite → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Onemogočenje glasovne povratne informacije
Pritisnite → Disable Voice feedback. Naprava preneha izdajati glasovne povratne informacije,
ko izgovarjate ukaze.
Popravljanje nezaželenih glasovnih ukazov
Če naprave ne prepozna pravilno glasovne ukaze, lahko glasovne ukaze urejate.
Za popravljanje glasovnih ukazov, pritisnite zadnji pogovorni oblaček, ki vsebuje govorjeno
besedilo in uredite besedilo s tipkovnico.
117
Uporabne aplikacije in funkcije
Ura
Budilka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite KONČANO. Za vključitev ali
izključitev alarmov, pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej
sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost
pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži
prednastavljen alarm.
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste prej omogočili možnost dremeža,
zunaj velikega kroga, da se po določenem času alarm ponovi.
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izbriši, izberite alarme nato pritisnite KONČANO.
118
Uporabne aplikacije in funkcije
Svetovna ura
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite
.
Brisanje ur
Pritisnite → Izbriši, izberite ure in nato pritisnite KONČANO.
Štoparica
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Štoparica.
Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek. Pritisnite KROG, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
Časovnik
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Časovnik.
Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Če želite spremeniti nastavitve zvonjenja alarma, pritisnite → Nastavitve.
119
Uporabne aplikacije in funkcije
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
onemogočeno, pritisnite → Znanstveni kalkulator.
Beležka
S to aplikacijo lahko ustvarjate beležke in jih razvrstite po kategorijah.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite
besedo.
na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno
120
Uporabne aplikacije in funkcije
Dodajanje in upravljanje kategorij
Ustvarjanje kategorij za razvrstitev in upravljanje vaših beležk.
Na seznamu beležk, pritisnite
Za dodajanje kategorij, pritisnite
→ UPRAVLJANJE KATEGORIJ.
, vnesite ime kategorije, ter nato pritisnite V redu.
Če želite izbrisati kategorijo, pritisnite
zraven kategorije, nato pa pritisnite IZBRIŠI.
Da preimenujete kategorijo, pritisnite in zadržite ime kategorije, vnesite novo ime za kategorijo,
ter nato pritisnite PREIMENUJ.
Za spremembo vrstnega reda kategorij, pritisnite
navzdol na drug položaj.
zraven kategorije in jo povlecite navzgor ali
Dostop do dodatnih možnosti
Na seznamu beležk in med ogledovanjem beležk lahko dostopate do dodatnih možnosti.
Na seznamu beležk pritisnite in uporabite naslednje možnosti:
• Izberi: izberite beležke, da uporabite možnosti.
• Izbriši: izbrišite beležke.
• Račun: sinhronizirajte beležke z računom Samsung.
Med ogledovanjem beležke pritisnite in uporabite naslednje možnosti:
• Izbriši: izbrišite opombo.
• Deljenje prek: delite beležko z drugimi.
• Tiskanje: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite beležko. Za več informacij si oglejte
poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.
121
Uporabne aplikacije in funkcije
Snemalnik zvoka
Snemanje govornih beležk
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon. Pritisnite , da zaustavite snemanje.
Za preklic snemanja, pritisnite . Pritisnite , da končate s snemanjem.
Med snemanjem glasovnega sporočila pritisnite , da vnesete zaznamek.
Dostop do dodatnih možnosti.
Potekli čas snemanja
Prikažite seznam govornih beležk.
Spremenite način snemanja.
Začnite snemati.
Če želite, da naprava odstrani šum v ozadju, pritisnite → Nastavitve, nato pa kliknite
Zmanjšanje šuma.
Shranjevanje datotek s kontekstnimi oznakami
Dodajte kontekstne oznake, kot so lokacije in datum, imenom datotek pri shranjevanju glasovnih
beležk.
Pritisnite → Nastavitve, ter nato obkljukajte Kontekstno ime datoteke. Naprava doda datum
snemanja imenu datoteke. Za dodajanje lokacije, kjer je posneta glasovna beležka, pritisnite →
Nastavitve, ter nato obkljukajte Lokacijske oznake.
122
Uporabne aplikacije in funkcije
Predvajanje govorne beležke
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
• : obreže govorno beležko.
• : nastavite del glasovne beležke za predvajanje v zanki.
• : prilagodi hitrost predvajanja.
• : preskočite tihi del glasovnega opomnika.
• : vstavite zaznamke v glasovno beležko.
• /
• /
: premor ali nadaljevanje predvajanja.
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
Uporaba seznama zaznamkov
Točno določene točke v glasovni pošti lahko označite z zaznamki. Vsak zaznamek je označen z
ikono zaznamka na glasovni beležki.
Za ogled podrobnosti zaznamka, medtem ko se glasovna beležka predvaja, pritisnite →
Zaznamki. Iz seznama zaznamkov izberite zaznamek, da predvajate glasovno beležko od tega
mesta naprej.
Urejanje govornih beležk
Na zaslonu aplikacij pritisnite Snemalnik zvoka →
Pritisnite
za iskanje glasovnih beležk.
Pritisnite
za izbris glasovnih beležk.
.
Pritisnite in izberite eno izmed sledečih:
• Izberi: izberite glasovne beležke, da uporabite možnosti.
• Razvrsti po: razvrstite opomnike po datumu, naslovu ali kategoriji.
• Filtriranje po kategoriji: oglejte si beležke filtrirane po kategoriji.
• Urejanje kategorij: dodajte, izbrišite ali preimenujte kategorije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve glasovnega snemanja.
123
Uporabne aplikacije in funkcije
Preimenovanje govornih beležk
Pritisnite in pridržite glasovno beležko, pritisnite → Preimenuj, vnesite novo ime glasovne
beležke in pritisnite PREIMENUJ.
Urejanje kategorij
Pritisnite → Urejanje kategorij →
REDU.
, vnesite ime kategorije, izberite barvo in nato pritisnite V
Za spremembo ali dodelitev kategorij glasovnih beležk, v seznamu glasovnih beležk pritisnite in
pridržite glasovno beležko. Nato pritisnite → Spremeni kategorijo, nato pa izberite kategorijo.
Za filtriranje glasovnih beležk po kategoriji pritisnite → Filtriranje po kategoriji, nato pa
izberite kategorijo.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
2 Vpišite se v vaš račun Dropbox. Če ga nimate, ustvarite račun Dropbox.
3 Pritisnite Turn on Camera Upload.
Naprava prenese fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom naprave, na storitev Dropbox.
Za prenos videoposnetkov pritisnite stikalo Include videos, da ga vklopite.
Za ročni prenos fotografij ali videoposnetkov, pritisnite Skip this.
4 Uporabite naslednje funkcije:
• : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite → Upload here za prenos datotek.
• : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite
izbris datotek oz. ustvarjanje albumov.
• : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
• : oglejte si obvestila.
124
za skupno rabo ali
Uporabne aplikacije in funkcije
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za prikaz posodobitev iz družbenih omrežij in novic v prilagojeni obliki
revije.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte
navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke z novicami in naročnine.
Smart Remote
O Smart Remote
Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in uporabite napravo kot daljinski
upravljalnik. Poiščete lahko in izberete TV programe in nadzirate kanale z vašo napravo.
Pritisnite Smart Remote na zaslonu aplikacij.
125
Uporabne aplikacije in funkcije
Povezava s TV sprejemnikom
1 Pritisnite Smart Remote na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite START in izberite državo.
3 Izberite regijo in nato izberite storitev oddajanja.
Prikažejo se razpoložljivi TV programi.
Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika
Vklopite ali izklopite TV sprejemnik, brskajte po kanalih oz. prilagodite nivo glasnosti na TV
sprejemniku z napravo kot bi z daljinskim upravljalnikom.
1 Na napravi pritisnite → NEXT.
2 Izberite znamko televizorja in pritisnite NEXT.
3 Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik in pritisnite
. Nato
pritisnite YES, če naprava izklopi televizor.
Če naprava ne izklopi televizorja, pritisnite NO, nato pa ponavljajte postopek, dokler
televizor ne prepozna signala.
4 Izberite vir kanala in pritisnite NEXT.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vklopite ali izklopite TV
sprejemnik.
Dodatne funkcije
Meniji za upravljanje TV
sprejemnika.
126
Uporabne aplikacije in funkcije
Gledanje TV sprejemnika z uporabo naprave
Izberite TV program s seznama razpoložljivih programom za ogled povezanega TV sprejemnika.
Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik.
1 Pritisnite TV SHOWS, MOVIES ali SPORTS ter se pomaknite v levo ali desno za izbiro
kategorije.
2 Izberite TV program in pritisnite WATCH ON TV.
Izbrani program bo prikazan na povezanem TV sprejemniku.
3 Pritisnite
za spremembo kanalov ali prilagoditev glasnosti.
Na zaslonu se prikaže nadzorna plošča.
Nastavitev opomnikov za programe
1 Izberite TV program, ki si ga želite ogledati.
2 Pritisnite Remind Me in nastavite alarm, ki vas bo opomnil na začetek televizijskega
programa.
Alarm se sproži ob predpostavljenem času.
Svetilka
Uporabite ta pripomoček za vklop ali izklop bliskavice in izboljšanje vidljivosti.
Za dodajanje na domači zaslon, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in zadržite pripomoček Svetilka, ter ga nato povlecite na domači
zaslon.
Pritisnite pripomoček Svetilka na domačem zaslonu za vklop ali izklop.
127
Uporabne aplikacije in funkcije
Lupa
Uporabite ta pripomoček za povečavo besedila ali predmetov s fotoaparatom na zadnji strani.
Za dodajanje na domači zaslon, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in zadržite pripomoček Lupa, ter ga nato povlecite na domači
zaslon.
Pritisnite pripomoček Lupa na domačem zaslonu.
Pritisnite
ali
za prilagoditev povečave.
Da izostrite center zaslona, pritisnite Žarišče. Prav tako lahko izostritev prilagodite ročno s
pritiskom mesta, ki ga želite izostriti.
Za vklop bliskavice za ogled besedila ali predmetov v slabih svetlobnih pogojih, pritisnite
Svetilka.
Za fotografiranje besedila ali predmetov, pritisnite Zajemi.
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje Nastavitev računov.
Za prikaz več informacij o aplikaciji na glavnem zaslonu vsake aplikacije pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
128
Uporabne aplikacije in funkcije
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Filmi Play
Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi in iz trgovine Trgovina Play prenesite različno
vsebino za gledanje.
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Fotografije
Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na
Google+.
129
Uporabne aplikacije in funkcije
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
Nastavitve za Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
130
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
131
Povezava z drugimi napravami
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth,
da ga vklopite, nato pa pritisnite ISKANJE.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Za nastavitev naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
132
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave, da jo pozabite.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
Več o Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Pritisnite
→ Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite → Preimenujte napravo.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.
133
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite → Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite PREKINI POVEZAVO → V REDU, da prekinete povezavo z napravami.
134
Povezava z drugimi napravami
Hitra povezava
O hitri povezavi
Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Napravo lahko uporabite
kot daljinski upravljalnik tako, da jo povežete s TV sprejemnikom. Prav tako lahko z računalnikom
preprosto souporabljate vsebino, ki je shranjena v napravi.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
• Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime
naprave je lahko BT MAC.
Pred uporabo te funkcije
• Ko se povezujete z napravo, ki podpira funkcijo Hitra povezava, vklopite zaslon naprave, da
jo bo mogoče zaznati.
• Ko se povezujete z napravo, ki ne podpira funkcije Hitra povezava, morate vklopiti funkcijo
Wi-Fi Direct ali Bluetooth.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
Če to funkcijo uporabljate prvič, izberite možnost vidljivosti in pritisnite OMOGOČI HITRO
POVEZAVO.
Ko se plošča odpre, se funkcija Wi-Fi samodejno vklopi in naprava poišče naprave v bližini.
2 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za
končanje povezave med napravama.
Če želite napravam v bližini omogočiti iskanje svoje naprave in povezovanje z njo, pritisnite
VEČ → Nastavi vidnost naprave → Vidnost naprave, nato pa izberite eno možnost.
135
Povezava z drugimi napravami
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite OSVEŽI in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Pritisnite Deljenje vsebine in izberite medijsko kategorijo.
4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite KON.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.
Povezava s TV sprejemnikom
Povežite napravo s TV sprejemnikom in upravljajte s TV sprejemnikom z uporabo naprave kot
daljinskim upravljalnikom.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
Poskrbite, da je TV sprejemnik vklopljen.
2 Izberite televizor s seznama zaznanih naprav.
Ko je naprava povezana s TV sprejemnikom, se na zaslonu prikaže postavitev daljinskega
upravljalnika.
Ko povežete napravo s TV sprejemnikom prvič, pritisnite Nastav. dalj. upravl. Nato sledite
navodilom na zaslonu, če želite končati povezovanje naprav.
3 Upravljate povezan TV sprejemnik z uporabo daljinskega upravljalnika.
136
Povezava z drugimi napravami
Screen Mirroring
O zrcaljenju zaslona
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
Naprave, ki omogočajo
zrcaljenje zaslona
(vmesnik AllShare Cast,
HomeSync in naprave
Wi-Fi Miracast)
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo mogoča.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
137
Povezava z drugimi napravami
Ogled vsebine na TV sprejemniku
Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča
zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja
so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.
1 Napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, s kablom HDMI povežite s televizorjem.
2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo
napravo.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Screen Mirroring.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
4 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povezujete prvič, pritisnite in pridržite ime vmesnika na seznamu ter vnesite
kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu televizorja.
5 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
Zaustavitev gledanja vsebine
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Screen Mirroring in pritisnite stikalo Screen
Mirroring, da ga izklopite.
138
Povezava z drugimi napravami
Tiskanje iz mobilnih naprav
Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali funkcije Wi-Fi Direct in natisnite sliko ali
dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Tiskanje, izberite vrsto tiskalnika in pritisnite
stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani
z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti
tiskalnik.
Če želite dodati tiskalnik ročno, pritisnite → Dodaj tiskalnik → ADD PRINTER, vnesite
podrobnosti, ter nato pritisnite OK.
Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite → Nastavitve.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje →
ter izberite tiskalnik.
139
→ Vsi tiskalniki,
Upravitelj naprave in podatkov
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Posodobitve progr. opreme →
Posodobi zdaj.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletne strani Samsung. Poženite
program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna
napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se
nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij o nadgradnji se obrnite
na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
140
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos datotek med napravo in računalnikom
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
• Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v
napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke, odklopite
napravo z računalnika.
• Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB.
Napravo neposredno povežite na priključek USB.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
141
Upravitelj naprave in podatkov
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.
Uporaba računa Google
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev in obkljukajte Varn. kop. moje podatke.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika
za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite
ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google
prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.
142
Upravitelj naprave in podatkov
Uporaba Samsungovega računa
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun → Račun Samsung
account, ter se nato vpišite v vaš Samsungov račun.
2 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
3 Pritisnite Cloud → Varnostno kopiranje, obkljukajte elemente za varnostno kopijo in nato
pritisnite VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ → VARNOSTNO KOPIRANJE.
Če želite obnoviti podatke, na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Cloud →
Obnovi, izberite elemente in pritisnite OBNOVI ZDAJ.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte
poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
143
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
Hitre nastavitve
Prikaz seznama možnosti priljubljenih nastavitev.
Če želite urediti seznam možnosti priljubljenih nastavitev, pritisnite → Urejanje hitrih
nastavitev, izberite možnost nastavitev in pritisnite KONČANO.
Omrežne povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga vklopite.
Stabilno omrežno povezavo v napravi lahko ohranite s samodejno izbiro omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji,
obkljukajte Preklop pametnega omrežja.
144
Nastavitve
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Preišči: poiščite razpoložljiva omrežja.
• Wi-Fi Direct: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za
skupno rabo datotek.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: prikaz pomoči za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem
vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške,
nastavite možnost na Vedno.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Pritisnite → Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da vključite funkcijo.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth, da ga vklopite.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: prikaz datotek, prejetih prek povezave Bluetooth.
• Preimenujte napravo: spremenite ime naprave.
• Pomoč: prikaz pomoči za Bluetooth.
145
Nastavitve
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
Uporabite naprav kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami. Za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in
dostopna točka Mobile hotspot.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
• Mobile hotspot: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim
omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko
uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način letenja.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja: nastavite omejitev
porabe mobilnih podatkov.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Omeji podatke v ozadju: napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja
onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek
povezave Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke, da aplikacijam, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
146
Nastavitve
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Lokacija in pritisnite stikalo Lokacija, da ga vklopite.
• Način: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši
trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
• Lokacijske storitve: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več omrežij.
Privzeta aplikacija za sporočanje
Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
147
Nastavitve
Povezovanje in skupna raba
NFC
Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite NFC in pritisnite stikalo NFC, da ga vklopite.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
• S Beam: funkcijo S Beam aktivirajte, če želite v naprave, ki podpirajo NFC in Wi-Fi Direct,
pošiljati podatke, videoposnetke, slike in dokumente.
• Pritisni in plačaj: nastavite privzeto aplikacijo za plačila za mobilna plačila.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Naprave v bližini
Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Naprave v bližini in pritisnite stikalo Naprave v bližini, da ga
vklopite.
• Ime naprave: oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Vsebina za deljenje: nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prejem. datotek iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. ga dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Tiskanje.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Screen Mirroring.
148
Nastavitve
Zvok in prikaz
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in obvestila.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
• Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Zvonjenje ob prejemu obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot dohodna
sporočila in zgrešeni klici.
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Pisava:
– – Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Vrtenje zaslona: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
– – Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Pametna ustavitev: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila
izklop svetlobe v ozadju.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
149
Nastavitve
• Način zaslona:
– – Prilagoditev prikaza: s tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve
prikaza.
– – Dinamično: s tem načinom lahko poživite ton na zaslonu.
– – Standardno: ta način uporabite za običajna okolja.
– – Profesionalna fotografija: porabite ta način, če želite približati odtenek zaslona
resničnim barvam.
– – Kino: ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite, da naprava med polnjenjem zažene ohranjevalnik zaslona.
• Indikator LED:
– – Polnjenje: nastavite, da naprava vklopi lučko za obvestila, ko se baterija polni.
– – Prazna baterija: nastavite vklop lučke za obvestila, ko je baterija skoraj prazna.
– – Obvestila: nastavite vklop lučke za obvestila, ko imate zgrešene klice, sporočila ali
obvestila.
– – Zvočni posnetek: nastavite vklop lučke za obvestila, ko snemate glasovne beležke.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
• Povečaj občutlj. dotika: nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju
rokavic.
Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med
dotikanjem naprave.
150
Nastavitve
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadje.
• Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
• Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
• Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Dvojna ura: napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.
• Velikost ure: spremenite velikost ure.
• Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
• Bližnjice kamere: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Dodatne informacije: nastavite, da naprava prikazuje dodatne informacije na zaklenjenem
zaslonu.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
151
Nastavitve
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Obvestilna plošča.
• Prilagoditev svetlosti: nastavite, da naprava na obvestilni plošči prikaže vrstico za
prilagajanje svetlosti.
• Priporočene aplikacije: nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na
plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključitev slušalk na napravo.
• Nas. gumbe za hitre nast.: prerazporedite gumbe za hitre nastavitve, ki so prikazani v
podoknu za obvestila.
Komplet orodij
Nastavite napravo za uporabo orodij.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Komplet orodij in pritisnite stikalo Komplet orodij, da ga
vklopite.
• Aplikacije: oglejte si seznam aplikacij za prikaz orodij.
• UREDI: izberite aplikacije za prikaz v orodjih.
Prilagajanje
Preprosti način
Napravo nastavite na preprosti način.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Preprosti način.
• Standardni način: nastavite napravo na običajni način.
• Preprosti način: napravo nastavite na preprosti način.
• Preproste aplikacije: izberite aplikacije za uporabo enostavnejše postavitve.
152
Nastavitve
Dostopnost
S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave. Za več informacij si oglejte poglavje Več o
funkciji Dostopnost.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
Zasebni način
Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Zasebni način in pritisnite stikalo Zasebni način, da ga
vklopite.
• Vrsta dos. do zas. načina: nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega
načina.
Bralnik prstnih odtisov
Registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun
Samsung.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Bralnik prstnih odtisov.
• Upravitelj prstn. odtisov: registrirajte ali izbrišite informacije o prstnih odtisih.
• Spremeni nadomestno geslo: spremenite dodatno geslo za uporabo v primeru, da naprava
ne prepozna vašega prstnega odtisa.
• Zaklepanje zaslona: nastavite metodo odklepa in dodatno geslo.
• Preverjanje Samsung računa: nastavite napravo, da preveri vaš račun Samsung s prstnimi
odtisi.
153
Nastavitve
Gibanje
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Gibanja in poteze.
• Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
• Tiho/začasno ustavi: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali alarme ali
začasno zaustavi predvajanje medijev z uporabo gibov dlani oz. ko pogledate proč od
zaslona.
– – Postavljanje dlani na zaslon: nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme oz.
začasno prekine predvajanje medijev, ko z dlanjo prekrijete zaslon.
– – Obračanje naprave: nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme oz. začasno
prekine predvajanje medijev, ko napravo obrnete navzdol.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavite, da naprava zajame posnetek zaslona,
ko z dlanjo podrsate v levo ali desno po zaslonu.
Pogled iz zraka
S prstom lebdite nad elementom ali zaslonom, da si predogledate vsebino ali ogledate
informacije v pojavnem oknu.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Pogled iz zraka in pritisnite stikalo Pogled iz zraka, da ga
vklopite.
154
Nastavitve
Uporabnik in varnostno kopiranje
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Cloud.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
155
Nastavitve
Sistem
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• English(UK) / Slovenščina: izberite privzeto postavitev tipkovnice.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejno zamenjaj: napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za ločila
popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
• Samodejna vel. začetnica: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za
ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
• Samodejno dodaj ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
156
Nastavitve
• Drsanje tipkovnice:
– – Brez: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
– – Neprekinjen vnos: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
– – Upravljanje kazalca: če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite
pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
• Jezik: izbira jezika za vnos besedila.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v
govor.
Branje obvestil
Nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko prejmete dohodne klice, sporočila ali
dogodke.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
157
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih
pasovih prejemala informacije o časovnem pasu iz omrežja.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
Varnostna asistenca
Vključite način v sili in nastavite primarne stike in sporočila. Za več informacij si oglejte poglavje
Način v sili
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostna asistenca.
• Način v sili: nastavite napravo, da vključi način v sili in zmanjša porabo baterije z uporabo
osnovnih funkcij, kot je klicanje.
• Pošlji sporočilo pomoči: nastavite, da naprava pošlje sporočila pomoči, če trikrat pritisnete
tipko za vklop.
– – Pošlji zvočni posnetek: nastavite napravo, da posname zvok in ga pošlje skupaj s
sporočilom.
• Upravljanje prednostnih stikov: izberite ali uredite prejemnike sporočil za pomoč.
158
Nastavitve
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
• Prikaz odstotka baterije: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Za
več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varčevanje z energijo.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo.
– – Omeji podatke v ozadju: nastavite napravo, da prepreči aplikacijam, ki so zagnane v
ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
– – Omejitev delovanja: nastavite, da naprava omeji določene možnosti, kot je izklop
osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
– – Črno-beli način: nastavite napravo, da prikazuje barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
159
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnost.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Lokacijska storitev Google: nastavite, da naprava dovoli zbiranje lokacijskih podatkov ali
določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi ali mobilnih omrežij.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel),
ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.
160
Nastavitve
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite, da naprava preveri in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite, da naprava podjetju Samsung samodejno pošlje
posodobljena varnostna poročila.
• Vrsta shrambe: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
Pomoč
Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih
nastavitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pomoč.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
161
Nastavitve
Aplikacije
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Upravitelj aplikacij.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privzete aplikacije.
Klic
Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Klic.
• Zavrnitev klica: samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske
številke na seznam zavrnitev.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev:
– – S tipko za domov: nastavite, da naprava sprejme klic, ko pritisnete tipko Domov.
– – Uporaba glasovnih ukazov: nastavite, da naprava sprejme ali zavrne klic z glasovnimi
ukazi.
– – S tipko za vklop: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku gumba za vklop/izklop.
162
Nastavitve
• Pojavna okna o klicu:
– – Obv. o klicih v pojavnih oknih: nastavite napravo, da prikaže pojavno okno od
dohodnem klicu med uporabo aplikacij.
– – Poj. ok. za st. med klic.: nastavite napravo, da prikaže pojavno okno stanja klica uporabo
aplikacij.
• Pokaži podatke klicatelja: nastavite napravo, da ob dohodnem klicu za klicatelja prikaže
nedavno aktivnost na družabnih omrežjih.
• Opozorila za klice:
– – Vibriranje pri sprejemu: nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
– – Vibrir. pri konč. klica: nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
– – Ton ob vzpostavitvi klica: vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
– – Minutni opomnik: vključite ali izključite minutni opomnik.
– – Ton ob končanju klica: vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
– – Obvestila med klici: nastavite opozorila na dogodke med klicem.
• Pripomočki za klic:
– – Samodejni sprejem klicev: nastavite, da naprava samodejno sprejme klic, če so
priključene slušalke.
– – Časov. za sam. sp. klicev: nastavite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klic.
– – Okoliščine odhodn. klica: nastavite, da naprava omogoča odhodne klice s slušalko
Bluetooth, če je naprava zaklenjena.
– – Vrste odhodnih klicev: izberite vrsto odhodnih klicev, pri katerih boste uporabljali
slušalko Bluetooth.
163
Nastavitve
• Več nastavitev:
– – Pokaži moj ID klicatelja: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
– – Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
– – Samodejno dodajanje območ. kode: nastavite, da naprava samodejno vstavi predpono
(področno ali državno kodo) pred telefonsko številko.
– – Zapore klicev: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
– – Čakajoči klic: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
– – Samodejno ponovno izbiranje: vključite samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih
ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
– – Predpisane številke: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz
seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
• Zvonj. in toni tipkovnice:
– – Zvonjenja: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
– – Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
– – Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
– – Ton tipkovnice za klic: nastavite, da naprava ob dotiku tipk na tipkovnici predvaja zvok.
• Prilagodi zvok za klic: nastavite ali prilagodite kakovost zvoka med klici, ko so priključene
slušalke.
• Skrij moj video: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
164
Nastavitve
Stiki
Spremenite nastavitve za uporabo stikov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Stiki.
• Uvoz/izvoz stikov: uvozi ali izvozi stike.
• Stiki za prikaz: izberite, katere stike želite prikazati.
• Drsenje za klic ali spor.: nastavite napravo, da kliče ali pošlje sporočilo, ko povlecite stik v
levo ali desno na seznamu stikov.
• Samo stiki s tel. št.: nastavite napravo za prikaz stikov, ki imajo samo telefonsko številko.
• Razvrsti po: izberite možnost za razvrščanje stikov.
• Prikaži stike po: izberite to možnost za prikaz imen stikov.
• Pošlji več vizitk: izberite metodo za skupno rabo stikov.
• Računi: dodajte ali uredite račune, da z njimi sinhronizirate stike.
E-pošta
Spremenite nastavitve za upravljanje in pošiljanje e-pošte.
Na zaslonu nastavitev pritisnite E-pošta.
• Uredi račune: upravljajte z obstoječimi e-poštnimi računi ali dodajte nove račune.
• Zaslon: spremenite nastavitve za prikaz e-pošte.
• Privzeti prikaz: nastavite napravo, da odpre določen zaslon po izbrisu e-pošte.
• Nastavitve prednostnih pošiljateljev: spremenite nastavitve za prednostne pošiljatelje.
• Naslovi neželene pošte: dodajte elektronske naslove, ki jih želite blokirati.
• Zakasnitev pošiljanja e-pošte: nastavite čas čakanja preden naprava pošlje e-pošto ob
pritisku tipka za pošiljanje.
165
Nastavitve
Galerija
Spremenite nastavitve za uporabo Galerija.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Galerija.
• Sinhron. samo prek Wi-Fi: nastavite napravo, da sinhronizira vsebino samo, ko vključite
povezavo z omrežjem Wi-Fi.
• Označi prijatelja: nastavite napravo za prikaz kontekstnih oznak.
• Oznaka obraza: registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.
Internet
Spremenite nastavitve za uporabo interneta.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Internet.
• Domača stran: nastavite privzeto domačo stran.
• Samodejno izpolnjevanje profila: nastavite napravo, da samodejno vnese uporabniške
podatke, kot so imena in telefonske številke, pri izpolnjevanju obrazcev na spletnih straneh.
• Zasebnost: upravljajte z osebnimi podatki, ko obiščete spletne strani.
Sporočila
Spremenite nastavitve za uporabo sporočil.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Sporočila.
• Privzeta aplikacija za sporočanje: izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
• Zaslon: spremenite nastavitve za okno sporočanja, kot so velikost pisave, barva ozadja in
več.
• Hitri odzivi: dodajte ali uredite predlogo sporočila.
• Besedilna sporočila: spremenite nastavitve za tekstovna sporočila.
• Multimedijska sporočila: spremenite nastavitve za večpredstavnostna sporočila.
• Izbriši stara sporočila: nastavite napravo za izbris starih sporočil.
• Prednostni pošiljatelji: nastavite napravo, da prikaže seznam prednostnih pošiljateljev.
• Potisna sporočila: nastavite interval pojavnih obvestil, ki vas opozarjajo na nova sporočila.
166
Nastavitve
• Obvestilo v celici: nastavite napravo za prejemanje sporočil prek mobilnega oddajanja.
• Obvestila: nastavite napravo, da vas opozori na nova sporočila.
• Podpis: nastavite napravo, da prikaže vaš podpis v sporočilih.
• Filter za neželeno pošto: nastavite napravo, da blokira sporočila določenih številk oz. če
vsebujejo določene besede.
• Om. dost. do vseh povezav: nastavite napravo, da dovoli odpiranje povezav v sporočilu ob
pritisku povezave.
S Planner
Spremenite nastavitve za uporabo S Planner.
Na zaslonu nastavitev pritisnite S Planner.
• Prvi dan v tednu: izberite prvi dan v tednu.
• Pokaži številke tedna: nastavi napravo, da prikaže številke tednov na leto.
• Skrij zavrnjene dogodke: nastavite napravo, da skrije potekle dogodke.
• Skrij končana opravila: nastavite napravo, da skrije končane dogodke.
• 7-dnevna vremen. napoved: nastavite napravo, da prikaže vremensko napoved.
• Zakleni časovni pas: nastavite napravo, da pri prehodu časovnega pasa pusti nastavitev
časovnega pasa na prvotni vrednosti.
• Izberi časovni pas: izberite časovni pas.
• Prikaz za danes glede na: nastavite koledar, da uporabi vašo domače časovno območje ali
izbrano časovno območje.
• Izberite vrsto opozorila: izberite nastavitve obvestil za dogodke.
• Zvok za obvestilo: izberite melodijo zvonjenja za dogodke ali opravila.
• Vibriranje: nastavite napravo, da vas z vibracijo opozarja na dogodke in opravila.
• Hitri odzivi: ustvarite predloge za pošiljanje sporočil udeležencem dogodka.
167
Nastavitve
S Voice
Spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.
Na zaslonu nastavitev pritisnite S Voice.
• Voice wake-up: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za bujenje, pri
uporabi S Voice.
• Open via the home key: nastavite zagon S Voice ko dvakrat pritisnete tipko za domov.
• Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Auto start speakerphone: nastavite, če želite, da se zvočnik samodejno vklopi pri klicu z
uporabo S Voice.
• Erase S Voice data: izbrišite podatke, ki jih uporablja aplikacija S Voice, iz strežnika za S
Voice.
• About S Voice: ogled informacij o različici.
168
Dostopnost
Več o funkciji Dostopnost
Meniji dostopnosti so posebne funkcije za tiste z določenimi motnjami v telesnem razvoju kot sta
na primer slabovidnost ali okvara sluha. Uporabite lahko naslednje funkcije:
• TalkBack
• Spreminjanje velikosti pisave
• Povečava zaslona
• Opomniki obvestil
• Negativen prikaz barv
• Prilagoditev barve
• Izključi vse zvoke
• Obvestilo o bliskavici
• Prilagoditev ravnovesja zvoka
• Način mono zvoka
• Prilagoditev nastavitev napisa
• Pomožni meniji
• Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
• Način za nadzor interakcije
• Spreminjanje načina sprejemanja ali prekinjanja klicev
• Način za enojni pritisk
• Upravljanje nastavitev dostopnosti
Za uporabo menijev dostopnosti, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost.
169
Dostopnost
Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev
dostopnosti
S trikratnim hitrim pritiskom tipke za domov lahko odprete naslednje menije dostopnosti.
• Dostopnost
• TalkBack
• Negativne barve
• Interaktivno upravljanje
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Neposredni dostop in
pritisnite stikalo Neposredni dostop, da ga vklopite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite
odpreti, ko hitro trikrat pritisnete tipko za domov.
Če izberete več kot en meni, naprave prikaže pojavno okno, kjer vas vpraša kateri meni želite
uporabiti ob vsakem hitrem trikratnem pritisku tipke za domov. Za omogočanje Interaktivno
upravljanje na menijih dostopnosti, vključite funkcijo. Na zaslonu z aplikacijami pritisnite
Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija → Interaktivno upravljanje in pritisnite
stikalo Interaktivno upravljanje, da ga vklopite.
Glasovne povratne informacije (TalkBack)
Vključitev ali izključitev funkcije TalkBack
Ko vključite TalkBack, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu ali izbrane funkcije. Ta funkcija
je uporabna, če imate težave pri gledanju zaslona.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack.
2 Pritisnite stikalo TalkBack, da ga vklopite.
Če želite izklopiti TalkBack, pritisnite stikalo TalkBack in dvakrat hitro pritisnite na poljubni
del zaslona.
3 Pritisnite V redu.
Če želite izklopiti TalkBack, pritisnite V REDU in dvakrat hitro pritisnite na poljubni del
zaslona.
170
Dostopnost
Ko vključite TalkBack, naprava ponuja glasovno povratno informacijo in na glas prebere izbrane
funkcije. Naprava prav tako ponuja glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen,
prejmete nova obvestila in več.
Ko vključite Raziskovanje z dotikom med uporabo TalkBack, naprava prebere na glas izbrane
elemente. Najprej, naprava prebere na glas elemente na zaslonu, katere pritisnete. Nato, naprava
izvrši funkcijo oz. odpre aplikacijo, če na hitro pritisnete kjerkoli na zaslonu. Če je Raziskovanje z
dotikom izključena, naprava ne bo izvršila različne funkcije, ki zahtevajo kretnje s prstom.
Za vključite funkcije Raziskovanje z dotikom, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Dostopnost → Okvara vida → TalkBack → NASTAVITVE, ter nato obkljukajte Raziskovanje z
dotikom.
Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.
Upravljanje zaslona s kretnjami prstov
Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack. Če je
Raziskovanje z dotikom izključena, naprava ne bo izvršila nekaterih funkcij, ki zahtevajo kretnje
s prstom.
Za vključite funkcije Raziskovanje z dotikom, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Dostopnost → Okvara vida → TalkBack → NASTAVITVE, ter nato obkljukajte Raziskovanje z
dotikom.
• Raziskovanje zaslona: postavite prst na zaslon in ga pomaknite za raziskovanje zaslona.
Izberite in zadržite nad elementom in naprava bo na glas prebrala element. Ko spustite prst,
bo element pod vašim prstom izbran.
• Izbira elementov: izberite element s pritiskom. Oziroma izberite in zadržite element med
raziskovanjem zaslona, ter nato spustite prst.
• Odpiranje izbranega elementa: ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite želen
element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
• Izbira prejšnjega elementa: podrsajte hitro navzgor ali v levo po zaslonu z enim prstom.
171
Dostopnost
• Izbira prejšnjega elementa: podrsajte navzdol po zaslonu ali v desno po zaslonu z enim
prstom.
• Drsenje po seznamu: podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu z dvema prstoma.
• Vrnitev na prejšnjo stran: podrsajte po zaslonu v desno z dvema prstoma.
• Premik na naslednjo stran: podrsajte po zaslonu v levo z dvema prstoma.
• Odklep zaslona: podrsajte po zaslonu v kateri koli smeri znotraj območja zaklenjenega
zaslona z dvema prstoma.
• Odpiranje plošče z obvestili: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
• Odpiranje plošče za hitro nastavitev: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
Za funkcijo TalkBack lahko konfigurirate nastavitve kretenj s prsti v Upravljanje potez. Za več
informacij si oglejte poglavje Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti.
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti
Pri uporabo TalkBack lahko opravite različna dejanja z uporabo kretenj s prsti. Opravite lahko
dejanja, kot so vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje domačega zaslona in več. Pred uporabo
konfigurirajte kretnje s prsti.
Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice
Uporabite to funkcijo za konfiguracijo osmih kretenj za bližnjice. Konfigurirate lahko kretnje kot
so drsenje prsta navzgor in nato v desno brez, da bi ga dvignili, ter več. Spremenite lahko kretnje
za bližnjice ali praznim bližnjicam dodelite funkcije.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack →
NASTAVITVE → Upravljanje potez. Izberite kretnjo in ji nato dodelite funkcijo.
Na voljo so sledeče funkcije:
• Gumb »Nazaj«: Vrnite se na prejšnji zaslon.
• Gumb za domačo stran: odprite domači zaslon.
• Gumb za pregled: odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
• Odpri obvestila: odprite ploščo z obvestili.
172
Dostopnost
• Odpri globalni kontekstni meni: odprite globalni kontekstualni meni. Pritisnite in zadržite
zaslon, da odprete globalni kontekstualni meni. Uporabite lahko funkcije, kot so Hitro
pomikanje, Branje od vrha, Črkuj zadnjo izjavo in Branje od naslednjega elementa. Nato
raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite
prst z zaslona za njegovo izbiro.
Pritisnite Zaustavi povratne informacije na zgornjem levem delu zaslona za začasno
zaustavitev povratne informacije.
Pritisnite Nastavitve funkcije TalkBack na zgornjem desnem delu zaslona za dostop do
nastavitev TalkBack. Za več informacij si oglejte poglavje Konfiguracija nastavitev za TalkBack.
• Odpri lokalni kontekstni meni: odprite lokalni kontekstualni meni. Izberete lahko enoto
za branje besedila na zaslonu. Pri uporabi te funkcije med vnosom besedila, so na voljo
kontekstualni meniji, kot je meni za upravljanje kazalca. Pritisnite in zadržite zaslon, da
odprete krožni kontekstualni meni. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi
dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.
• Branje od vrha: po vrstnem redu prebere elemente na glas od prvega do zadnjega.
• Branje od naslednjega elementa: po vrstnem redu prebere elemente na glas od elementa
zraven izbranega elementa.
Sprememba enot za branje
Pri uporabi TalkBack lahko poslušate besedilo na zaslonu. Izberite želeno besedilo z vleko vašega
prsta navzgor, navzdol, levo ali desno. Privzeto naprava prebere na glas besedilo v izbranem
območju. Oziroma lahko nastavite napravo, da prebere druge enote za branje, kot so vrstice ali
odseki.
Sprememba enote za branje z uporabo lokalnega kontekstualnega menija
1 Izberite nekaj besedila za branje.
2 Povlecite vaš prst navzgor, ter nato desno, brez da bi ga spustili, da s tem odprete lokalni
kontekstualni meni.
3 Pritisnite in zadržite zaslon in s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite
prst, ko zaslišite Spremeni razdrobljenost.
173
Dostopnost
4 Ponovno pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev.
Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.
Če želite, da kretnja za bližnjico odpre lokalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev
za kretnje za bližnjice.
Začasna zaustavitev funkcije TalkBack
Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga
dvignili z zaslona. Ko izberete Zaustavi povratne informacije na zgornjem levem delu zaslona,
se funkcija TalkBack začasno zaustavi.
Ko je funkcija TalkBack začasno zaustavljena, jo lahko ponovno vključite z vklopom zaslona ali
drugimi metodami. Če želite spremeniti način za nadaljevanje funkcije TalkBack, na zaslonu z
aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack → NASTAVITVE
→ Vnovično omogočanje. Nato izberite možnost.
Če želite, da kretnja za bližnjico odpre globalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija
nastavitev za kretnje za bližnjice.
Uporaba funkcije za hitro navigacijo
S funkcijo za hitro navigacijo lahko do menijev dostopate z risanjem krogca na zaslonu brez
drsenja gor ali dol za izbiro elementa.
Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite Hitro pomikanje. Ponovno pritisnite zaslon
in s prstom narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želen
meni.
Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak
Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike.
Dodajte oznake slikam brez oznake z uporabo lokalnega kontekstualnega menija.
Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menijev. Ko slišite meni za dodajanje oznak, spustite prst za dodajanje oznak.
Za ogled oznak, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida →
TalkBack → NASTAVITVE → Upravljanje oznak po meri.
174
Dostopnost
Konfiguracija nastavitev za TalkBack
Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack →
NASTAVITVE. Prav tako lahko odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor
in nato v desno, brez da bo ga dvignili z zaslona. Nato povlecite prst na zgornji desni del zaslona
in ga spustite, ko zaslišite Nastavitve funkcije TalkBack.
• Glasnost govora: prilagodite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.
Glasnost glasovnih povratnih informacij je odvisen od glasnosti medija. Za prilagoditev
glasnosti medija, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol med poslušanjem glasovne
povratne informacije. Oz. na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvoki in obvestila, ter
nato povlecite vrstico za prilagoditev glasnosti za medijsko vsebino v levo ali desno.
• Uporabi spremembe višine glasu: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo pri nizki
višini tona, ko ga vnesete s tipkovnico.
• Odmev tipkovnice: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo ali simbole, ki ste jih
vnesli s tipkovnico. Prav tako lahko nastavite tip uporabljene tipkovnice za uporabo te
funkcije.
• Govori, ko je zaslon izklopljen: nastavite napravo, da ponudi glasovno povratno
informacijo, ko je zaslon izklopljen.
• Uporabi tipalo bližine: nastavite napravo, da začasno zaustavi glasovno povratno
informacijo, ko položite roko preko senzorja na vrhu naprave. Za nadaljevanje glasovne
povratne informacije, pritisnite zaslon.
• Stresite za začetek neprekinjenega branja: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo
na zaslonu, ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
• Izgovori ID klicatelja: nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom dohodnega
klica.
• Povratne inf. z vibrir.: nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
• Zvočne povratne informac.: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot
je drsenje po zaslonu in več.
175
Dostopnost
• Poudarek na zvoku govorjenja: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na
glas prebere element.
• Glasnost zvoka: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov
nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če izberete Zvočne povratne informac.
• Raziskovanje z dotikom: nastavite napravo, da na glas prebere elemente pod vašim prstom.
Na primer, ko s prstom pritisnete Prog. na domačem zaslonu, naprava na glas prebere
»Prog.«. Za izbiro Prog., spustite prst in hitro dvakrat pritisnite kjerkoli na zaslonu. Na želeno
stran se lahko pomaknete z drsenjem zaslona v levo ali desno z dvema prstoma. Če želite
izvedeti več o upravljanju zaslona s funkcijo raziskovanje z dotikom, si oglejte poglavje
Upravljanje zaslona s kretnjami prstov.
• Samodejno pomikanje seznamov: nastavite napravo, da samodejno drsi po seznamih, ki
niso prikazani na zaslonu in na glas prebere elemente.
• Izbira z enim dotikom: nastavite napravo, da odpre izbran element z enkratnim pritiskom.
• Zagon vadnice za funkcijo »Raziskovanje z dotikom«: oglejte si vodič o uporabi funkcije
razišči z dotikom.
• Upravljanje potez: dodelite dejanja, ki jih želite opraviti z uporabo kretenj prstov. Za več
informacij si oglejte poglavje Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti.
• Upravljanje oznak po meri: oglejte si oznake, ki ste jih dodali.
• Vnovično omogočanje: izberite metodo za nadaljevanje glasovne povratne informacije.
• Nastavitve za razvijalce: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.
Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen
Nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino. Zaslon se ne vklopi ob
pritisku zunanjih tipk ali pritisku zaslona. Prav tako se trenutno vključene funkcije ne izklopijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida, ter nato obkljukajte
Temen zaslon. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom tipke za vklop/
izklop.
176
Dostopnost
Uporaba funkcije za hiter zaporedni vnos tipke
Nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka na tipkovnici. To funkcijo lahko
uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in dvakratnega pritiskanja zaslona.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida, ter nato obkljukajte
Hitri vnos s tipkami.
Branje gesla na glas
Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack.
Uporabite to funkcijo, da zagotovite vnos pravilnega gesla.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida, ter nato obkljukajte
Izgovorjava gesel.
Nastavitev funkcij besedilo-v-govor
Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji
TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Možn. za Besedilo v
govor, ter nato uporabite naslednje funkcije:
• Mehanizem Samsung besedilo v govor / Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v
govor: izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Če naprave ne more brati
primerov na glas, pritisnite → Namesti glasovne podatke za prenos in namestitev
glasovnih podatkov za funkcijo besedilo-v-govor.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilov-govor.
177
Dostopnost
Vnos besedila z uporabo tipkovnice
Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na
zaslonu.
Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko
zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere
besedilo na glas.
Če možnost Hitri vnos s tipkami ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat
pritisnite kjer koli na zaslonu. Za vklop funkcije za hiter zaporedni vnos tipke, na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida, ter nato obkljukajte Hitri vnos s tipkami.
Vnos dodatnih znakov
Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici. Če so z uporabo tipke na voljo dodatni znaki, se bo nad
tipkovnico prikazalo pojavno okno z znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po zaslonu, da zaslišite
želeni znak, nato pa ga spustite.
Sprememba jezika vnosa
Če želite dodatni jezike vnosa, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Jezik in vnos. Nato
pritisnite Tipkovnica Samsung → Izberite jezike vnosa in izberite jezike za uporabo.
Če želite spremeniti jezik vnosa, pritisnite
na zaslonu.
, nato pa dvakrat hitro pritisnite na poljubno mesto
Urejanje besedila
Uporabite lokalni kontekstualni meni za premik kazalca oz. da kopirate in prilepite besedilo.
Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menija. Nato spustite prst, ko zaslišite Spremeni razdrobljenost. Ponovno pritisnite
zaslon in narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno
enoto za branje.
Pri urejanju besedila po želji nastavite enoto za branje bodisi na besedo ali znak. V izbirnem
načinu naprava izbere besedilo v skladu z izbrano enoto za branje.
178
Dostopnost
Povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da poslušate besedilo. Ko je besedilo, ki ga želite
urediti, prebrano na glas, uporabite naslednja dejanja:
• Izbris besedila: pritisnite tipko za izbiro na tipkovnici.
• Izbiranje besedila z načinom za izbiranje: vključite izbirni način za izbiro in poslušanje
besedila. Za vključitev izbirnega načina, odprite lokalni kontekstualni meni in izberite
Nadzor kazalca → Začni izbirni način. Podrsajte v levo ali desno za poslušanje besedila
pred ali za trenutno izbranim besedilom. Za izključitev izbirnega načina, odprite lokalni
kontekstualni meni in izberite Nadzor kazalca → Končaj izbirni način.
• Izbira celotnega besedila: izbira celotnega besedila: odprite lokalni kontekstualni meni in
izberite Nadzor kazalca → Izberi vse. Vso besedilo v dokumentu je izbrano.
• Kopiranje ali obrezovanje besedila: izberite besedilo z uporabo lokalnega kontekstualnega
menija. Nato odprite lokalni kontekstualni meni in izberite Nadzor kazalca. Izberite Kopiraj,
da kopirate izbrano besedilo ali izberite Izreži, da izrežete izbrano besedilo. Izbrano besedilo
je kopirano v odložišče.
• Prilepi besedilo: prilepi besedilo: postavite kazalec na točko, kjer želite vstaviti besedilo,
odprite lokalni kontekstualni meni in nato izberite Nadzor kazalca → Prilepi.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Besedilo lahko vnesete s pomočjo glasu. Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter
nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.
Ko pritisnite in zadržite , naprava prikazuje pojavno okno, ki prikazuje možnosti tipkovnice.
Povlecite prst po zaslonu, brez da ga spustite. Pri izbiri , spustite prst. Nato izgovorite besede,
ki jih želite vnesti v besedilno polje. Izgovorjene besede se prikažejo kot besedilo na zaslonu in
naprava jih prebere na glas.
Za dodajanje dodatnega besedila, izberite tipko za mikrofon in izgovorite besede.
179
Dostopnost
Spreminjanje velikosti pisave
Uporabite to funkcijo za spremembo velikosti pisave. Naprava ponuja različne velikosti pisave,
ki naredijo napravo bolj priročno za uporabnike s slabšim vidom. Nastavitev velikosti pisave na
Ogromna morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Velikost pisave.
Povečava zaslona
Uporabite to funkcijo za povečavo zaslona in povečavo določenega območja.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Poteze za
povečevanje in pritisnite stikalo Poteze za povečevanje, da ga vklopite.
• Povečevanje in zmanjševanje: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega
območja. Ponovno hitro pritisnite zaslon trikrat za vrnitev pogleda.
• Raziskovanje zaslona z drsenjem: uporabite dva prsta za drsenje po povečanem zaslonu.
• Prilagoditev razmerja povečave: pritisnite zaslon z dvema prstoma na povečanem zaslonu.
Nato razširite oba prsta oz. z njima uščipnite za prilagoditev razmerja.
• Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
• Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta
Telefon in Računalo.
Nastavitev opomnikov za obvestila
Uporabite to funkcijo za opozorilo na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Opomnik za
obvestila in pritisnite stikalo Opomnik za obvestila, da ga vklopite.
Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite Interval opomnika.
180
Dostopnost
Negativen prikaz barv
Uporabite to funkcijo za izboljšanje vidnosti zaslona in pomagajte uporabnikom pri enostavnem
prepoznavanju besedila na zaslonu. Ko je ta funkcija vklopljena, naprava prikazuje negativno
sliko z negativnimi barvami zaslona. Negativni prikaz barv poveča kontrast med črno in belo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida, ter nato obkljukajte
Negativne barve.
Prilagoditev barv
Uporabite to funkcijo za prilagoditev prikaza barv na zaslonu, če imate težave med
razločevanjem barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Prilagajanje
barv.
2 Pritisnite stikalo Prilagajanje barv, da ga vklopite.
3 Pritisnite ZAČETEK.
4 Razporeditev barvnih ploščic po podobnosti, z začetkom pri osnovnih barvah.
5 Ko končate s prilagajanjem barv, pritisnite KON.
Če je prepoznate barve, nadaljnje prilagoditve niso potrebne.
6 Če barve ne prepoznate, pritisnite Kamera ali Slika.
7 Povlecite vrstico za prilagoditev barv v levo ali desno ter pritisnite KON.
Za ponovno prilagoditev barve pritisnite → Vnovično prilagajanje barv.
181
Dostopnost
Nastavitev obveščanja z bliskavico
Nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha, ter nato obkljukajte
Utripajoče obvestilo.
Izključi vse zvoke
Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev, vključno z glasom klicatelja
med klicem.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha, ter nato obkljukajte
Izključi vse zvoke.
Nastavitev napisov
Napisi Samsung
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Podnapisi
Samsung (CC), nato pa pritisnite stikalo Podnapisi Samsung (CC), da ga vklopite.
Uporabite naslednje možnosti:
• Poravnava besedila: spremenite položaj napisov.
• Pisava: spremenite vrsto pisave.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Rob: spremenite rob besedila podnapisa.
• Pisava: spremenite barvo in prosojnost besedila.
• Ozadje: spremenite barvo in prosojnost ozadja polja za podnapise.
• Okno za napis: spremenite barvo in prosojnost okna za podnapise.
182
Dostopnost
Napisi Google
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Podnapisi
Google (CC), nato pa pritisnite stikalo Podnapisi Google (CC), da ga vklopite.
Uporabite naslednje možnosti:
• Jezik: izberite prikazan jezik za napise.
• Velikost besedila: spremenite velikost pisave.
• Slog napisov: spremenite stil napisov.
Prilagoditev ravnovesja zvoka
Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
Za prilagoditev ravnovesja zvoka v napravo priključite slušalke. Na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Ravnovesje zvoka. Povlecite vrstico za
prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka, ter nato pritisnite V REDU.
Mono zvok
Nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke. Mono vhod združi
stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek obeh zvočnikov slušalk. Uporabite to funkcijo, če
imate okvaro sluha oz. če uporaba ene slušalke priročnejša.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha, ter nato obkljukajte
Mono zvok.
183
Dostopnost
Pomožni meni
Prikaz ikone pomožne bližnjice
Nastavite napravo za prikaz ikono pomožne bližnjice. To ikono lahko uporabite za dostop
do aplikacij, funkcij in nastavitev s pritiskom pomožnih menijev v ikoni. Nadzirajte napravo s
pritiskom pomožnih menijev v ikoni brez raziskovanja zaslona. Ko je ta funkcija zagnana, se
vključi Način enega pritiska.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni.
2 Pritisnite stikalo Pomožni meni, da ga vklopite.
Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.
3 Pritisnite Glavna roka za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno mesto.
Dostop do pomožnih menijev
Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do
pomožnih menijev s katerega koli zaslona.
Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni.
Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali
navzdol za izbiro drugih menijev.
184
Dostopnost
Uporaba kazalca
Na pomožnem meniju pritisnite Kazalec. Na zaslonu sta prikazana kazalec in območje dotika,
kjer lahko upravljate kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko nadzirate
zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite zaslon za
izbiro elementov pod kazalcem.
Uporabite naslednje možnosti:
• /
: izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
• /
: pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
• : premaknite območje dotika na drugo mesto.
• : zaprite območje dotika.
Če želite spremeniti nastavitve kazalca, na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve →
Dostopnost → Spretnost in interakcija → Pomožni meni in pritisnite stikalo Pomožni meni, da
ga vklopite. Nato uporabite možnosti v meniju Nastav. sled. ploš. in kazalca.
Uporaba izboljšanih podpornih menijev
Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije. Na primer, ko
zaženete Sporočila, se na podpornem meniju prikažeta funkciji za iskanje in sestavljanje.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni → Pomočnik plus, pritisnite stikalo Pomočnik plus, da ga vklopite, nato pa
izberite aplikacije.
Urejanje menijev pomožne bližnjice
S to funkcijo lahko urejate menije v ikoni podporne bližnjice.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni, pritisnite stikalo Pomožni meni, da ga vklopite, nato pa pritisnite Uredi. Da
dodate ali izbrišete menije, pritisnite ali .
185
Dostopnost
Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Zakasnitev za pritisk in pridržanje, ter nato izberite možnost.
Interaktivno upravljanje
Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo
aplikacij. Uporabite ta način, ko želite drugim omejiti dostop ali nadzor svojih medijev oz.
podatkov.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Interaktivno upravljanje.
2 Pritisnite stikalo Interaktivno upravljanje, da ga vklopite.
3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost med uporabo aplikacije.
4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
5 Pritisnite KON.
Naprava prikaže omejeno območje. Če pritisnite zaslon ali tipke, kot je na primer tipka za
domov, te ne bodo delovale v tem območju.
Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko
za glasnost.
186
Dostopnost
Sprejem ali končanje klicev
Spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Sprejemanje in prekinjanje klicev.
Uporabite naslednje možnosti:
• S tipko za domov: nastavite, da naprava sprejme klic, ko pritisnete tipko Domov.
• Uporaba glasovnih ukazov: nastavite, da naprava sprejme klic z glasovnimi ukazi.
• S tipko za vklop: nastavite, da naprava konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
Uporaba načina enega pritiska
Nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem. Ko se sproži alarm ali ob dohodnem klicu, pritisnite tipko za zaustavitev alarma ali
sprejem klica namesto, da povlečete tipko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost, ter nato obkljukajte Način enega
pritiska.
Konfiguracija nastavitev dostopnosti
Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko
Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti →
Uvoz/izvoz in izberite možnost izvoza. Na izbrano mesto za shranjevanje se shrani datoteka za
nastavitev dostopnosti.
187
Dostopnost
Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti
Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti → Uvoz/
izvoz, ter nato izberite možnost za uvoz. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite KONČANO → V
REDU. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu z uvoženo datoteko.
Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti
Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetooth in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti →
Souporaba preko. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite KONČANO. Izberite metodo
skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.
Ogled storitev dostopa
Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost, ter si oglejte seznam razpoložljivih
storitev dostopa v Storitve.
188
Dostopnost
Uporaba drugih uporabnih funkcij
• Uporaba S Voice: funkcijo S Voice lahko uporabite za opravljanje različnih funkcij z uporabo
glasovnih ukazov. Zaženite S Voice in kličite, pošiljajte sporočila ali si oglejte opravila. Za več
informacij si oglejte poglavje S Voice.
• Iskanje z glasom: uporabite glasovne ukaze za iskanje vsebine spletnih strani. Uporabite
to funkcijo, ko se gibate in ne morete uporabljati rok za vnos besedila. Za več informacij si
oglejte poglavje Glasovno iskanje.
• Uporaba plošče z obvestili: če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite vrstico stanja
navzdol. Ogledate si lahko zgrešene klice, nova sporočila, prilagodite svetlost zaslona in več.
Za več informacij si oglejte poglavje Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev.
• Preklop v enostavni način: enostaven način uporablja enostavnejšo postavitev in večje ikone
in s tem ponuja enostavnejšo uporabniško izkušnjo. Za enostaven dostop lahko na domači
zaslon dodate pogosto rabljene aplikacije ali bližnjice. Za več informacij si oglejte poglavje
Preprosti način.
• Uporaba nadzora gibanja: nadzirajte napravo s premiki dlani in kretnjami. Za več informacij
si oglejte poglavje Gibanja in poteze.
• Uporaba optičnega bralnika prstov: registrirajte vaše prstne odtise z napravo za odklep
zaslona ali potrditev gesla Samsungovega računa. Za več informacij si oglejte poglavje
Bralnik prstnih odtisov.
• Uporaba bližnjic do stikov: dodajte bližnjice do stikov na domačem zaslonu za enostavnejše
klice ali pošiljanje sporočil. Za več informacij si oglejte poglavje Dodajanje bližnjic za stike na
domači zaslon.
• Uporaba snemalnika zvoka: posnamete ali predvajate govorne beležke. Za več informacij si
oglejte poglavje Snemalnik zvoka.
189
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
190
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za
ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov
izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
191
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite Samsungov servisni center.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
192
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
193
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player
10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
194
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
195
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF