Samsung | SM-N9005 | Samsung SM-N9005 Navodila za uporabo

SM-N9005
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
4
Vsebina
Uvod
40 Pametno drsenje
40 Povečevanje občutljivosti zaslona na
dotik
41 Vključitev več oken
42Obvestila
44 Domači zaslon
46 Zaklenjen zaslon
48 Uporaba aplikacij
48 Zaslon z aplikacijami
50Pomoč
50 Enoročno upravljanje
50 Vnos besedila
53 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
54 Nastavitev računov
55 Prenašanje datotek
57 Zaščita naprave
59 Nadgradnja naprave
8 Postavitev naprave
9Tipke
10 S Pen
10 Vsebina paketa
11 Namestitev kartice SIM ali USIM ter
baterije
14 Polnjenje baterije
17 Vstavljanje pomnilniške kartice
19 Zamenjava konice peresa S Pen
20 Vklop ali izklop naprave
21 Držanje naprave
21 Prilagoditev glasnosti
21 Preklop v tihi način
Osnove
22
23
27
30
31
34
37
38
39
Indikatorske ikone
Uporaba zaslona na dotik
Nadzorni gibi
Gibi z dlanjo
Air Gesture
Uporaba peresa s pen
Čuvaj za S pen
Pogled iz zraka
Pametni premor
Komunikacija
60Telefon
66Stiki
70Sporočila
72E-pošta
74 Google Mail
76Hangouts
76ChatON
5
Vsebina
Splet in omrežje
114
114
114
114
77Internet
78Chrome
79Bluetooth
80 Screen Mirroring
81 Samsung Link
82 Group Play
84NFC
86 S Beam
87WatchON
Knjige Play
Play Movies
Glasba Play
Igre Play
Pripomočki
115 S Note
122 S Planner
124Dropbox
125Cloud
126Ura
128Kalkulator
128 S Health
136 Prevajalnik S
136 Snemalnik zvoka
138 S Voice
140 S Finder
141Google
142 Album izrezkov
142 Glasovno iskanje
143 Moje datoteke
144Prenosi
144TripAdvisor
144Evernote
145KNOX
Mediji
88Glasba
90Fotoaparat
98Galerija
102 Album za zgodbo
106Video
108YouTube
109 Moja revija
110Flipboard
111 SketchBook for Galaxy
111Bloomberg+
Aplikacije in medijske
trgovine
Potovanja in lokalno
112 Trgovina Play
113 Samsung Hub
113 Samsung Apps
146Zemljevid
6
Vsebina
Nastavitve
147 Več o nastavitvah
147Povezave
151Naprava
159Upravlj.
165Splošno
Odpravljanje težav
7
Uvod
Postavitev naprave
Senzor
bližine/svetlobe/potez
Lučka za obvestila
Fotoaparat na sprednji
strani
Slušalka
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka Meni
Zvočnik
Mikrofon
Večnamenski priključek
Mikrofon za uporabo
funkcije zvočnik
IrLED
Vhod za slušalke
GPS antena
Fotoaparat na zadnji
strani
Tipka za glasnost
Bliskavica
Zadnji pokrov
Notranja antena
S pen
8
Uvod
Mikrofon na vrhu naprave se vključi samo pri uporabi zvočnika ali snemanju videoposnetkov.
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
• Pritisnite in držite 7 sekund za ponastavitev naprave v primeru
usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Za zagon iskalnika S Finder pritisnite in pridržite domači zaslon.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
S Pen
Gumb peresa
S pen
Konica peresa
S pen
Ime
Funkcija
Konica peresa S
pen
• Za osnovne ukaze s peresom S pen. (str. 23)
Gumb peresa S
pen
• Za napredne ukaze s peresom S pen. (str. 34)
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Baterija
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije
oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
10
Uvod
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja, in priloženo baterijo.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za
podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno navzdol.
11
Uvod
3 Potisnite kartico SIM ali USIM v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v reži za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
4 Vstavite baterijo.
5 Ponovno namestite zadnji pokrov.
12
Uvod
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
3 Kartico SIM ali USIM narahlo pritisnite s prstom, nato pa jo izvlecite.
13
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite polnilec in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav tako
uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira, oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
Polnjenje s polnilnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
14
Uvod
Če uporabljate kabel USB 2.0, ga priključite na desno stran večnamenskega priključka, kot
prikazuje spodnja slika.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite polnilca. S tem lahko poškodujete napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
15
Uvod
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
16
Uvod
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se v mapi Moje datoteke → Vse → SD
memory card prikaže imenik datotek pomnilniške kartice.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
17
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Splošno → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Splošno → Shramba → Formatiraj
kartico SD → Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
18
Uvod
Zamenjava konice peresa S Pen
Med uporabo peresa S Pen lahko postane konica peresa S Pen topa. Če je konica topa, jo
zamenjajte z novo.
1 Konico trdno primite s pinceto in jo izvlecite.
2 V pero S Pen vstavite novo konico, da zaslišite klik.
Pazite, da prst ne pride med pinceto in konico.
• Starih konic ne uporabljajte znova. Z njimi lahko namreč okvarite pero S Pen.
• Pri vstavljanju konice v pero S Pen te ne pritiskajte prekomerno.
• V pero S Pen ne vstavljajte okroglega dela konice. Na ta način lahko okvarite pero
S Pen ali napravo.
Črna konica ima na vrhu črn gumijast pokrovček. Če je gumijast pokrovček izrabljen,
zamenjajte konico z novo.
19
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Pritisnite in nekaj sekund pridržite gumb za vklop/izklop, da napravo vklopite.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
20
Uvod
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali praznjenjem baterije.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Utišaj ali
Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
21
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Funkcija kretenj po zraku je vključena
Funkcija pametnega zaslona je vključena
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Pero S Pen je odstranjeno
22
Osnove
Ikona
Pomen
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
Pri uporabi zaslona na dotik uporabljajte le prste ali S pen.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala vnosov z dotikom, ki so blizu roba zaslona, zunaj
področja za vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
23
Osnove
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, pritisniti tipko na
zaslonu, ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite predmet več kot 2 sekundi.
24
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v prvotno
stanje ponovno dvakrat pritisnite.
25
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
26
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačen zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Upravlj. → Gibanja, in nato desno povlecite gumb Gibanja.
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveni kalkulator.
27
Osnove
Dviganje
Ob dvigu naprave, ko je bila ta nekaj časa v mirovanju ali je bil zaslon izklopljen, ta ob zgrešenem
klicu ali novem sporočilu vibrira.
Pridržite pri ušesu
Ob ogledu klica, sporočila ali podrobnosti o stiku, napravo prislonite na uho in opravite klic.
28
Osnove
Iskanje s pomočjo premikanja
Ob povečavi slike, pritisnite in pridržite točko na zaslonu, nato za iskanje med slikami napravo
premaknite v katerokoli smer.
Obračanje
Obrnite napravo za utišanje melodije zvonjenja ali začasno zaustavitev medijskega predvajanja.
29
Osnove
Nagibanje
Dotaknite in držite dve točki na zaslonu in nato nagnite napravo nazaj ter naprej, če želite
povečati ali pomanjšati zaslon.
Gibi z dlanjo
Dotaknite se zaslona in z gibi dlani upravljajte napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je funkcija gibanja dlani vključena. Na domačen zaslonu
pritisnite Aplik. → Nastavitve → Upravlj. → Gibanje dlani, in nato desno povlecite gumb
Gibanje dlani.
Poteg
Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
30
Osnove
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
Air Gesture
Uporabite to funkcijo za nadzor funkcij brez dotika zaslona.
Pred uporabo te funkcije vključite funkcijo kretenj po zraku. Na domačen zaslonu pritisnite Aplik.
→ Nastavitve → Upravlj. → Air gesture, in nato desno povlecite gumb Air gesture.
Naprava morda ne bo prepoznala kretenj, če jih izvajate predaleč od naprave oz. nosite
temna oblačila, kot so rokavice.
Hitri pogled
Ko je zaslon izklopljen, pomaknite roko nad senzorjem za ogled obvestil, zgrešenih klicev, novih
sporočil, časa in datuma in več.
31
Osnove
Zračni preskok
Med ogledom e-pošte ali spletnih strani, premaknite roko gor ali dol preko senzorja za pomik po
strani gor ali dol.
Zračno brskanje
Pomaknite roko v levo ali desno preko senzorja za brskanje po slikah, spletnih straneh, pesmih ali
beležkah.
32
Osnove
Zračno sprejemanje klica
Pri dohodnem klicu odgovorite na klic s premikom roke v levo, ter nato v desno preko senzorja.
33
Osnove
Uporaba peresa s pen
Priloženo pero S pen se lahko uporablja za preprosto izbiranje elementov ali opravljanje funkcij.
Ukazi z uporabo peresa S pen, medtem ko pritiskate gumb, omogočajo dodatne prednosti kot je
zajem zaslona.
Povlecite pero S pen iz reže, če ga želite uporabljati.
Naprava zazna, kadar pero S pen povlečete iz reže, ter izvrši naslednje:
• Vključi zaslon (če je izključen).
• Zažene funkcijo Beležka dejanj ali prikaže brezžični ukaz.
• Konica peresa S pen je zamenljiva. Če je konica topa, jo zamenjajte z novo.
• Če vaše S pen ne deluje pravilno, ga odnesite v Samsungov servisni center. Za več
informacij o S pisalu si oglejte Samsungovo spletno stran.
• Za najboljše rezultate S pen med uporabo na zaslonu na dotik držite čim bolj
pokončno in se izogibajte ostrim kotom.
• Tipki za meni in nazaj lahko uporabljate s pisalom S pen.
34
Osnove
Brezžični ukazi
Za prikaz brezžičnega ukaza pritisnite gumb pen S pen, medtem ko s pisalom S pen lebdite nad
zaslonom. Ta funkcija omogoča neposredno uporabo naslednjih dejanj:
• Beležka dejanj: Za izvršitev dejanj, povezanih z beležko, najprej napišite beležko in jo nato
izberite, tako da okoli nje narišete črto.
• Izdelov. albumov izrezkov: Zbirajte različno vsebino in jo shranite v aplikacijo Album
izrezkov. (str. 142)
• Pisanje scenarijev: Zajemite posnetek zaslona in ga uredite.
• S Finder: Poiščite različno vsebino v napravi. (str. 140)
• Okno pen: V določenih področjih na zaslonu zaženite več programov.
Ustvarjanje preprostega opomnika
V brezžičnem ukazu pritisnite Beležka dejanj. Ko je gumb peresa S pen pritisnjen, lahko tudi
dvakrat pritisnete zaslon. Zapišite ali narišite opomnik, nato pa ga izberite tako, da pritisnete
da lahko izvedete različna dejanja, kot so klicanje, dodajanje stikov in pošiljanje sporočil.
Ko je
izbran, s peresom S pen narišite črto okrog področja, da boste lahko v njem izvajali
dejanja.
35
,
Osnove
Zajemanje posnetka zaslona
V brezžičnem ukazu pritisnite Pisanje scenarijev. Ko je gumb peresa S pen pritisnjen, se lahko
tudi dotaknete zaslona, dokler ne zaslišite klika. Na posnetek je možno risati, pisati ali ga
pomanjšati. Posnetek zaslona je shranjen v mapo Galerija → Screenshots.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Zagon več programov
V brezžičnem ukazu pritisnite Okno pen. Narišite črto okrog področja, nato pa izberite program.
Program se zažene v področju, ki ste ga narisali. Če želite program pomanjšati, pritisnite .
Pomanjšani programi so vedno prikazani na vrhu.
Če želite zapreti programe, pritisnite
.
Odpiranje razpoložljivih možnosti
Nekateri elementi imajo kontekstne menije, ki omogočajo, da se konica peresa S pen sveti. Za
prikaz menija pritisnite gumb peresa S pen, medtem ko pero S pen pridržite nad elementom.
36
Osnove
Izbira in zajem slike
Ko je gumb peresa S pen pritisnjen, narišite črto okoli območja, ki ga želite izbrati.
Če je potrebno, uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : obnovi izvirno izbiro.
• : pretvori izbiro v krožno obliko.
• : pretvori izbiro v pravokotno obliko.
• : prilagodi izbiro.
Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti s seznama ikon, ki se pojavi na dnu zaslona.
Čuvaj za S pen
Ko je zaslon na dotik izklopljen in S pen ni vstavljeno v napravo, le-ta med hojo prikaže opozorilo
in odda zvok. V nastavitvah peresa S pen lahko to funkcijo vključite ali izključite.
37
Osnove
Pogled iz zraka
S to komponento lahko izvajate različne funkcije, medtem ko pero S pen ali prst držite nad
zaslonom.
Na domačen zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Upravlj. → Pogled iz zraka, in nato
desno povlecite gumb Pogled iz zraka.
S peresom S pen ali prstom pokažite na element, da si predogledate vsebino ali prikažete
informacije v pojavnem oknu.
Če premaknete konico peresa S pen na (zgornji/spodnji/levi/desni) rob zaslona, se lahko
pomikate med okni ali seznami.
Če s prstom nekaj sekund kažete na območje spletne strani, bo naprava povečala to območje.
Samsung User Manual
38
Osnove
Pametni premor
S to funkcijo lahko začasno prekinete videoposnetke, ko pogledate stran od zaslona.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Upravlj. → Pametni zaslon in nato
obkljukajte Pametni premor.
Med predvajanjem videoposnetka poglejte stran za začasno zaustavitev videoposnetka. Za
nadaljevanje predvajanja, ponovno poglejte zaslon.
39
Osnove
Pametno drsenje
S to funkcijo se lahko pomikate navzgor ali navzdol po zaslonu, tako da nagnete glavo ali
napravo.
Na domačem zaslonu, pritisnite Aplik. → Nastavitve → Upravlj. → Pametni zaslon →
Pametno drsenje in nato desno povlecite drsnik Pametno drsenje. Pritisnite Pametno drsenje
in izberite vrsto pomikanja.
Pri ogledovanju e-poštnih sporočil ali spletnih mest se pojavi ikona vrste pomikanja (
usmeritev glave), ki prikazuje stanje prepoznave za premike.
za
Ko naprava prepozna gibanje glave ali naprave, se ikona spremeni v
ali . Nato glavo
pomikajte naprej ali nazaj ali nagibajte napravo naprej ali nazaj, da se premaknete v tej smeri.
Povečevanje občutljivosti zaslona na dotik
Uporabite to funkcijo, da bo naprava sama povečala občutljivost na dotik.
Na začetnem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Upravlj., nato pa označite možnost
Povečaj občutlj. dotika.
• Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice.
Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
• Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.
• Zaslon se morda ne bo odzival, če pri uporabi naprave prek prekrivnega okna S View
uporabljate rokavice.
40
Osnove
Vključitev več oken
Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati.
• Zagnane so lahko samo aplikacije na plošči funkcije več oken.
• Pri zagonu aplikacij, ki vsebujejo večpredstavnostne datoteke, kot so glasba in videi,
bo predvajan zvok obeh datotek.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za uporabo več oken, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Več oken.
Uporaba več okenske plošče
Če želite prikazati podokno Več oken, pritisnite in pridržite . Plošča za več oken, se prikaže na
levi strani zaslona. Izberite eno aplikacijo in nato povlecite drugo aplikacijo na novo lokacijo. Isti
program lahko hkrati zaženete v dveh oknih. Če želite skriti okna, ponovno pritisnite in zadržite
.
Če želite prilagoditi velikost podoken, povlecite krog med podokni programov navzgor ali
navzdol.
Pritisnite ročico plošče, da jo skrijete ali prikažete. Ko je plošča odprta, pritisnite in zadržite ročko,
ter jo povlecite do levega ali desnega roba zaslona za pomik plošče. Ko je plošča skrita, pritisnite
in zadržite ročico in jo povlecite gor ali dol za pomik ročice.
41
Osnove
Uporaba aplikacij z več okni
Med uporabo programov v podoknu Več oken izberite okno programa, pritisnite krog med okni
programa in uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : odpre seznam nedavno uporabljanih programov v izbranem oknu.
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : omogoča souporabo elementov med okni programa. Če želite omogočiti skupno rabo
med okni, povlecite element. Nekateri programi morda ne bodo podpirali te funkcije.
• : zaprite aplikacijo.
Skupna raba datotek
Če želite element deliti med dvema oknoma, ga povlecite v drugo okno. Nekateri programi
morda ne bodo podpirali te funkcije.
Ustvarjanje parnega okna
S to funkcijo lahko shranite kombinacijo trenutno izvajajočih se programov Več oken.
V podoknu Več oken pritisnite
→ Ustvari, vnesite naslov, nato pa pritisnite V redu.
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na zgrešene klice, nova
sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave, in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če
želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti
okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
V podoknu za obvestila si lahko ogledate trenutne nastavitve svoje naprave. Povlecite navzdol od
statusne vrstice in pritisnite , da boste uporabili naslednje možnosti:
• Wi-Fi: Vklopite ali izklopite Wi-Fi.
• GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Način branja: Aktivirajte ali deaktiviranje način za branje. V načinu za branje vam naprava
pomaga zaščititi oči pri nočnem branju. Če želite izbrati, kateri programi bodo uporabljeni,
pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaslon → Način branja.
42
Osnove
• Mobilni podatki: Vključite ali izključite podatkovno povezavo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati obvestila, ki bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Naprava →
Način blokiranja.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Screen Mirroring: vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
• Dos.t. za Wi-Fi: Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo seznanjanja Wi-Fi.
• S Beam: vključite ali izključite funkcijo S Beam.
• NFC: vključite ali izključite funkcijo NFC.
• Pogled iz zraka: vključite ali izključite funkcijo pogleda iz zraka.
• Zračna poteza: vključite ali izključite funkcijo kretenj po zraku.
• Prostoroč. način: Vklopite ali izklopite način vožnje.
• Smart stay: Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo pametnega načina osvetlitve.
• Pametni premor: Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo pametnega začasne prekinitve.
• Pametno drsenje: Vključite ali izključite funkcijo pametnega premikanja.
• Sinhron.: Vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Način letenja: Aktivirajte ali deaktivirajte letalski način.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Če želite prerazporediti možnosti v podoknu za obvestila, odprite podokno za obvestila, pritisnite
, pritisnite in pridržite element, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
43
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Spreminjanje načina domačega zaslona
Domači zaslon ima osnovne in preproste načine. V preprostem načinu lahko brez težav
dostopate do vaših najljubših stikov, aplikacij, nastavitev tako, da dodajate bližnjice na domači
zaslon.
Če želite preklopiti na preprost način, na začetnem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve →
Naprava → Preprosti način in povlecite stikalo Preprosti način v desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
Dodajanje predmeta
Domači zaslon lahko prilagodite tako, da mu dodate pripomočke, mape ali okna.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: dodajte pripomočke ali aplikacije na domači zaslon.
• Mapa: Ustvari mapo.
• Stran: Prerazporedite podokna na začetnem zaslonu.
44
Osnove
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
Pritisnite
zaslona.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled okna ter ga povlecite v koš na vrhu
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: Ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
Nato izberite sliko in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
45
Osnove
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov, na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo
ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon. Postavite
ga na želeno mesto, spremenite njegovo velikost, tako da po potrebi povlečete okvir, nato pa
pritisnite kjer koli na zaslonu, da shranite mesto pripomočka.
Zaklenjen zaslon
Zaklenjen zaslon prepreči napravi nezaželeno delovanje, ko te ne uporabljate, hkrati pa omogoča
dodajanje priročnih pripomočkov.
Zaklep in odklep naprave
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če
je ne uporabljate določen čas.
Napravo odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke za domov in drsenjem prsta po
površini za odklep zaslona, na dnu zaslona.
46
Osnove
Dodajanje pripomočkov
Če želite uporabljati pripomočke, ko je zaslon zaklenjen, na zaslonu Applications pritisnite Aplik.
→ Nastavitve → Naprava → Zaklenjen zaslon → Več pripomočkov in povlecite stikalo Več
pripomočkov v desno.
V lažjem načinu je uporaba pripomočkov za zaklenjenem zaslonu onemogočena.
Povlecite ploščo pripomočkov navzdol, da jo razširite. Pomaknite se v desno na zadnjo stran,
pritisnite , ter nato izberite pripomoček, ki ga želite dodati na zaklenjen zaslon.
Razporejanje plošč
Premikanje plošče
Povlecite ploščo pripomočkov navzdol, pomaknite se v levo ali desno, pritisnite in pridržite
predogled plošče, ter jo nato povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Povlecite ploščo pripomočkov navzdol, pomaknite se v levo ali desno, pritisnite in pridržite
predogled plošče, ter jo nato povlecite v koš, ki se nahaja na vrhu zaslona.
47
Osnove
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Nekateri programi so združeni v mape. Pritisnite mapo, nato pa program, da ga odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko za domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko za domov, pritisnite , in nato pritisnite Konec zraven aplikacije, da
jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Izmenjujoče pritisnite in
pridržite tipko za domov in nato pritisnite .
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
→ Uredi, in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
48
Osnove
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstranitev/onemogočanje aplikacij, in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
49
Osnove
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
.
.
Enoročno upravljanje
Aktivirate lahko enoročno upravljanje delovanja. V tem načinu so vmesniki aplikacij prilagojeni
lažji uporabi z eno roko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravlj. → Enoročno upravljanje. Odkljukajte
aplikacije in funkcije, ki jih želite uporabljati v tem načinu.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Izbrišite predhodni znak.
Pišite s prstom ali peresom S pen.
Vpišite veliko črko.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite ločila.
Vstavite presledek.
50
Osnove
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite in zadržite
, ter nato pritisnite
, da spremenite vrsto tipkovnice.
Spreminjanje jezika tipkovnic
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Ročna pisava
Pritisnite , ter nato s prstom ali S pisalom napišite besedo. Predlagane besede se pojavijo
kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Uporabite rokopisne kretnje za izvajanje ukazov, kot so urejanje ali izbris znakov in vstavljanje
presledkov. Če želite prikazati vodila za poteze, pritisnite in pridržite , nato pa pritisnite →
Pomoč → Uporaba potez rokopisa.
51
Osnove
Neposreden vnos s peresom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravlj. → S Pen → Neposredni vnos s pisalom,
ter nato povlecite drsnik Neposredni vnos s pisalom v desno.
Ko pero S pen pridržite nad poljem, se v zgornjem levem vogalu besedilnega polja prikaže ikona
. Pritisnite , da boste začeli pisati s peresom S pen. Če želite narediti preproste popravke,
spremeniti jezike vnosa ali vnesti presledek med znake, pritisnite vsako orodje za popravke, ki je
prikazano na ploščici za ročno pisanje.
Če je ta funkcija omogočena, lahko izvedete naslednja dejanja:
• Pošiljanje ročno napisanega sporočila.
• Klicanjem z zapisom imena stika ali telefonske številke na številsko tipkovnico.
• Nastavite alarm s preprostim zapisom številk.
• Brskate po internetu z zapisom spletnih naslovov.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna vaših besed, pritisnite podčrtano besedilo in na spustnem seznamu
izberite drugo besedo ali besedno zvezo.
Če želite spremeniti jezik ali dodati jezike za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
52
Osnove
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 147)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Wi-Fi in možnost Wi-Fi povlecite v
desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
53
Osnove
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno
→ Računi → Dodaj račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in
sledite navodilom na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot
samo en Google račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → Računi, izberite ime računa pod
možnostjo Moji računi, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstr. račun.
54
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
• Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek
niso podprte, odvisno od različice programske opreme na napravi ali operacijskega
sistema na računalniku.
– – Glasba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, in flac
– – Fotografije: bmp, gif, jpg in png
– – Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm in ts
– – Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, in txt
• Nekatere oblike zapisa datotek, kot je DivX ali AC3, niso podprte. Če želite predvajati
te datoteke, namestite program, ki jih podpira.
• Ta naprava je združljiva z napravami USB različice 3.0 in starejše. Če uporabljate
napravo USB 3.0, pazite, da boste uporabili kabel USB 3.0.
• USB 3.0 pospeši prenos podatkov, toda včasih lahko pri uporabi moti klice ali podatke.
Če ga 10 minut ne uporabljate, se bo samodejno izklopil, povezava pa bo preklopila
na uporabo USB 2.0.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniški program, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
55
Osnove
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
56
Osnove
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavitev podpisa
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Podpis.
Narišite podpis s peresom S Pen, nato pa podpis narišite še dvakrat, da potrdite. Nastavite kodo
PIN za varnostno odklepanje, s katero lahko odklenete zaslon, če pozabite podpis.
Če napravo odklepate s podpisom, uporabite enako držo kot pri registraciji podpisa v
napravo.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
57
Osnove
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
58
Osnove
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Splošno → O napravi → Programska
posodobitev → Posodobitev.
59
Komunikacija
Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Tipkovnica: Vpišite številko z uporabo številčnice in nato pritisnite .
• Dnevniki: opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev ali sporočil.
• Priljubljene: opravite klic iz seznama priljubljenih stikov.
• Stiki: opravite klic s seznama stikov.
Številke za hitro klicanje
Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.
Predvidevanje številk
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
60
Komunikacija
Iskanje stikov
Vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov. Med
vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.
Klici v tujino
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številk, in pritisnite .
Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : izberite možnost izenačenja, ki jo boste uporabljali med klicem.
• : vključite funkcijo za zmanjšanje šuma, ki iz ozadja odstrani moteč zvok tako, da vas bo
lahko udeleženec bolj jasno slišal.
• : povečajte glasnost.
• Zadrži: Zadrži klic. Če želite sprejeti zadržan klic, pritisnite Sprosti.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Tipkovn.: odprite tipkovnico.
• Prekini klic: Končajte trenutni klic.
• Zvočnik: aktivirajte zvočnik. Pri uporabi zvočnika, držite napravo proč od ušesa.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušal.: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
• Menjaj: menjaj med dvema klicema.
• Združi: opravite klic z več udeleženci, kadar ste povezani z dvema klicema. Ponovite, če želite
dodati več udeležencev. Ta funkcija je na voljo le, če je klicna storitev, ki omogoča pogovor z
več udeleženci, aktivna.
61
Komunikacija
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Beležka dejanj: Zaženite Beležka dejanj.
• → Sporočilo: pošljite sporočilo.
• → Prenesi: povežite prvega udeleženca z drugim. To vas izklopi iz pogovora.
• → Uredi konferenčni klic: opravite zaseben pogovor z enim udeležencem, v klicu z več
udeleženci, ali enega člana izklopite iz klica z več udeleženci.
Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite Dodaj
nov stik.
Ogled dnevnikov klicev
Pritisnite Dnevniki za ogled zgodovine dohodnih in odhodnih klicev.
Za filtriranje dnevniškega zapisa klicev, pritisnite
→ Prikaži, in izberite možnost.
Predpisane številke
Na napravi lahko omejite izhodne klice tudi samo za številke z določeno klicno številko. Te
začetne klicne številke so shranjene na kartici SIM ali kartici USIM.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Predpisane številke → Omogoči
Pritisnite
FDN, o vnesite PIN2, ki ste ga dobili skupaj s kartico SIM ali kartico USIM. Pritisnite Seznam FDN
in dodajte številke.
Zapore klicev
Napravo lahko nastavite tako, da onemogočite opravljanje določenih klicev. Na primer,
onemogočite lahko mednarodne klice.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Zapore klicev, izberite vrsto klica,
Pritisnite
možnost zapore klica, in vnesite geslo.
62
Komunikacija
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi
klic na čakanju.
Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
→ Klicne nastavitve → Nastavitev sporočil za
Da ustvarite sporočilo zavrnitve, pritisnite
zavrnitev klica.
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
→ Klicne nastavitve → Zavrnitev klica → Način samodejne zavrnitve →
Pritisnite
Samodejno zavrni številke, nato pa pritisnite Seznam za samodejno zavrnitev. Pritisnite
Ustvari, vnesite številko, dodelite kategorijo in pritisnite Shrani.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
zgrešenih klicev.
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic. Ta storitev ni na voljo za opravljanje video klica.
Če želite uporabljati to storitev, pritisnite
označite Čakajoči klic.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve in
63
Komunikacija
Posredovanje klicev
Nastavite preusmerjanje dohodnih klicev na določeno številko.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Posredovanje klicev, in izberite
Pritisnite
vrsto klica in pogoj. Vnesite številko in pritisnite Omogoči.
Video klici
Opravljanje video klica
Vnesite številko ali izberite stik iz seznama stikov, in pritisnite
, da opravite video klic.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Preklopi kamero: Preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Prekini klic: Končajte trenutni klic.
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Tipkovn.: odprite tipkovnico.
• → Preklopi na slušalko: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
• → Zvočnik je izključen: izključite zvočnik.
• → Animirani emotikoni: emotikone dodajte vaši sliki.
• → Prikaz teme: okrasne ikone dodajte vaši sliki.
• → Omog. strip. pogled: spremenite način pogleda v stripovski pogled.
• → Omogočite dvojno kamero: uporabite sprednjo in zadnjo kamero, tako da lahko
druga oseba vidi vas in vašo okolico.
Video klic v načinu dvojne kamere je na voljo do 3 minute. Po 3 minutah naprava izklopi
kamero na zadnji strani za izboljšano delovanje.
64
Komunikacija
Pritisnite in pridržite sliko drugega udeleženca, da dostopate do sledečih možnosti:
• Posnemi sliko: posnemi sliko drugega udeleženca.
• Posnemi video: posnemite video slik drugega udeleženca.
V nekaterih državah snemanje klica brez predhodnega dovoljenja udeleženca ni
dovoljeno.
Pritisnite in pridržite sliko drugega, da dostopate do sledečih možnosti:
• Preklopi kamero: Preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
Menjava slik
Za menjavo slike, sliko katerega koli udeleženca povlecite na podobo drugega udeleženca.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
65
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Pritisnite Stiki.
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
→ Izbriši.
Nastavljanje številke za hitro klicanje
→ Nastavitve za hitro izbiranje, izberite številko za hitro klicanje, in zanjo izberite
Pritisnite
stik. Če želite izbrisati številko za hitro klicanje, pritisnite in pridržite, nato pritisnite Odstrani.
66
Komunikacija
Iskanje stikov
Pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Uporabite prst na kazalu na desni strani seznama stikov za hitro pomikanje.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Pritisnite Stiki.
Privzeto prikaže naprava vse shranjene stike.
Pritisnite
→ Stiki za prikaz in izberite mesto, na katerem so shranjeni stiki.
Prestavljanje stikov
Pritisnite Stiki.
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z Računom Google.
Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z računom Samsung account.
Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z
67
na seznamu stikov.
Komunikacija
Uvoz in izvoz stikov
Pritisnite Stiki.
Uvoz stikov
Pritisnite
USB.
→ Uvoz/izvoz → Uvozi iz kartice SIM, Uvozi iz kartice SD, ali Uvoz iz pomnilnika
Izvoz stikov
Pritisnite
USB.
→ Uvoz/izvoz → Izvozi na kartico SIM, Izvozi na kartico SD, ali Izvoz v pomnilnik
Deljenje stikov
Pritisnite
rabo.
→ Deli vizitko prek, izberite stike, pritisnite Končano in izberite način za skupno
Priljubljeni stiki
Pritisnite Priljubljene.
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: Iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: Doda stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: Odstrani stike izmed priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: Prikaže stike v obliki mreže ali seznama.
• Pomoč: Dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
68
Komunikacija
Skupine stikov
Pritisnite Skupine.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Ustvari: naredite novo skupino.
• Iskanje: Iskanje stikov.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Izbriši skupine: Izberite skupine, ki jih je dodal uporabnik, in pritisnite Izbriši. Prevzete
skupine ne morejo biti izbrisane.
• Pomoč: Dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
Končano.
→ Pošlji sporočilo ali Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite
Vizitka
Pritisnite Stiki.
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov, in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko v JAZ, in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
69
Komunikacija
Sporočila
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja, vam lahko operater
zaračuna dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo, in pritisnite
.
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
• Pero S pen pridržite nad
in pritisnite gumb S pen. Prikaže se seznam nedavnih stikov.
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke, in drugo.
→ Dodaj zadevo za vnos osebe.
• Pero S pen pridržite nad
in pritisnite gumb S pen. Prikažejo se nedavno dodane slike.
Pošiljanje ročno napisanih sporočil
Ko pero S pen pridržite nad poljem, se v zgornjem levem vogalu besedilnega polja prikaže ikona
. Pritisnite , nato pa , da s peresom S pen vnesete ročno napisano sporočilo.
70
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Urnik. Nastavite uro in datum, ter nato pritisnite
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Prevajanje in pošiljanje sporočil
Za uporabo funkcije prevajanja, med sestavljanjem sporočila, pritisnite
drsnik Prevedi v desno, nastavite jezikovni par in nato pritisnite V redu.
→ Prevedi, povlecite
Če želite uporabljati to funkcijo, morate prenesti in namestiti aplikacijo Prevajalnik S. Na zaslonu
z aplikacijami pritisnite Prevajalnik S → Namesti in upoštevajte navodila na zaslonu.
Pritisnite za prevod sporočila, ter nato pritisnite Končano. Prevedeno sporočilo bo zamenjalo
sporočilo v izvornem jeziku.
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.
71
Komunikacija
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna nastav. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite e-poštni račun za uporabo in na dnu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
. Vnesite prejemnike, osebe, in
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite →
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Načrtovana e-pošta. Obkljukajte Načrtovana
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
e-pošta, nastavite uro in datum, ter nato pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob
določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
72
Komunikacija
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odprite datoteke.
Izbrišete sporočilo.
Posredujte sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Pojdite na prejšnjo ali naslednjo
sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite Shrani, da le-to shranite.
73
Komunikacija
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo, in pritisnite
Pritisnite
→ Priložite sliko, da dodate slike.
Pritisnite
→ Priložite video, da dodate videe.
Pritisnite
→ Dodaj »Kp«/»Skp«, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
→ Shrani kot osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Če želite spremeniti nastavitve za Googlovo pošto, pritisnite
→ Nastavitve.
Če želite sporočiti svoja mnenja glede razvoja programov, pritisnite
Če želite dostopati do informacij pomoči za Googlovo pošto, pritisnite
74
.
→ Povratne informacije.
→ Pomoč.
Komunikacija
Branje sporočil
Označite sporočilo kot opomnik.
Izbrišete to sporočilo.
Shranite to sporočilo za dlje časa.
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Odgovorite na to sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikov ali
posredujte sporočilo ostalim.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Predogled priloge.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Za ogled sporočil z drugimi oznakami pritisnite → VSE OZNAKE.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
75
→ Spreminjanje oznak, nato
Komunikacija
Hangouts
Ta program uporabite za klepetanje z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Na seznamu prijateljev izberite prijatelja ali vnesite podatke za iskanje ter za začetek klepeta
izberite prijatelja v rezultatih.
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi napravami. Za uporabo tega programa se morate
prijaviti v račun Samsung ali potrditi svojo telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonske številke ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov. Poleg tega lahko ročno sinhronizirate stike
→ Sinhronizacija stikov.
v napravi s pritiskom
Pritisnite
→ Začni pomenek in izberite prijatelja, s katerim boste začeli pogovor.
Če želite začeti glasovni ali video klepet, pritisnite
Chat.
→ ChatON Voice Chat ali ChatON Video
Video klepete v načinu dvojne kamere je na voljo do 3 minute. Po 3 minutah naprava
izklopi kamero na zadnji strani za izboljšano delovanje.
76
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Če želite trenutno spletno stran deliti z drugimi ali jo natisniti, med njenim ogledovanjem
pritisnite .
Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite polje naslova, ter nato ikono iskalnega
mehanizma zraven spletnega naslova.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Novo okno.
Če želite odpreti drugo spletno stran, pritisnite
, nato pa pritisnite stran, da jo izberete.
Zaznamki
Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, pritisnite
naslov zaznamka in pritisnite Shrani.
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
77
→ Dodaj zaznamek, nato pa vnesite
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih povezav pritisnite Prenosi. (str. 144)
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Souporaba preko.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite
Souporaba preko.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Nov zavih.
Za ogled druge spletne strani, pritisnite
→ spletna stran.
78
Splet in omrežje
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, pritisnite
spletno stran, katero želite odpreti.
Za ogled zaznamka pritisnite
→ Druge naprave Izberite
.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave →
Bluetooth, ter nato povlecite drsnik Bluetooth v desno.
79
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Bluetooth → Iskanje in navedene
so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno
ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko in pritisnite → Bluetooth ter izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
Screen Mirroring
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Screen Mirroring. Izberite napravo,
odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z
napravo s pomočjo kode PIN, pritisnite in zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.
80
Splet in omrežje
Samsung Link
S tem programom lahko predvajate vsebino, shranjeno v oddaljenih napravah ali spletnih
storitvah za shranjevanje prek interneta. Večpredstavnostne datoteke v svoji napravi lahko
predvajate in jih pošljete v drugo napravo ali spletno storitev za shranjevanje.
Za uporabo te aplikacije, se morate prijaviti v račun Samsung ter registrirati dve ali več naprav.
Registracijske metode se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave.
Pritisnite Samsung Link na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pri odpiranju tega programa se bo prikazala vsa vsebina iz registriranih naprav in storitev za
shranjevanje. Lahko brskate po njih ali jih predvajate. Če želite začeti souporabljati datoteke, se
pomaknite v levo ali desno, da izberete predstavnostno kategorijo, nato pa izberite datoteko.
Pošiljanje datotek
Pošljite datoteke drugim napravam ali jih prenesite v spletno storitev za shranjevanje.
Pritisnite , da izberete napravo ali spletno shrambo, nato pa za izbiro predstavnostne kategorije
povlecite v levo ali desno.
Nato pritisnite
, izberite datoteke in pritisnite
.
Skupna raba datotek
Pritisnite , da izberete napravo ali spletno shrambo, nato pa za izbiro predstavnostne kategorije
povlecite v levo ali desno.
Nato pritisnite
, izberite datoteke, pritisnite
, nato pa izberite način skupne rabe.
Predvajanje datotek na oddaljeni napravi
Pritisnite , da izberete napravo ali spletno shrambo, nato pa za izbiro predstavnostne kategorije
povlecite v levo ali desno.
Nato pritisnite
, izberite datoteke, pritisnite
in izberite napravo.
• Podprte datoteke so lahko odvisne od naprav, ki so povezane kot medijski
predvajalnik.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
81
Splet in omrežje
Upravljanje vsebine v spletni storitvi za shranjevanje
Izberite spletno storitev za shranjevanje in nato odprite in upravljajte datoteke.
Če želite prenesti datoteke med svojo napravo in spletno storitvijo za shranjevanje, pritisnite
izberite datoteke in pritisnite .
Za registracijo spletne storitve za shranjevanje na napravi pritisnite
nato izberite spletno storitev za shranjevanje.
,
→ Dodaj več shrambe, ter
Group Play
S tem programom lahko uživate v trenutkih, v katerih s svojimi prijatelji souporabljate vsebino in
jo predvajate. Ustvarite sejo Group Play ali se ji pridružite, nato pa souporabljajte vsebino, kot so
slike ali glasba.
Pritisnite Group Play na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Med uporabo te aplikacije ne morete dostopati do interneta prek omrežja Wi-Fi.
Pridružite se seji Group Play.
Ustvarite sejo Group Play.
Nastavite, ali bo potrebno geslo za
skupino ali ne.
82
Splet in omrežje
Ustvarjanje skupine za Group Play
Ko ustvarite sejo Group Play, se lahko seji pridružijo druge naprave in souporabljajo vsebino.
Če za sejo Group Play uporabite geslo, morajo druge naprave za pridružitev seji vnesti geslo. Če
želite uporabljati geslo, označite možnost Nastav. skup. geslo.
Pritisnite Ustvari skupino, nastavite geslo in uporabite naslednje funkcije:
• Skupna raba glasbe: Povežite dve ali več naprav in jih pri souporabljanju glasbe uporabite
za doseganje prostorskega zvočnega učinka.
• Skupna raba slik: Izberite slike, ki jih želite deliti z drugimi.
• Deli video: Povežite dve ali več naprav, če želite souporabljati videoposnetek ali združiti
naprave v večji zaslon. Vsaka naprava sočasno prikaže dele videoposnetka, ki jih lahko
predvajate skupaj, da ustvarite večji prikaz celotnega videoposnetka. Če želite aktivirati to
funkcijo, med souporabljanjem videoposnetka pritisnite .
• Skupna raba dokumentov: Izberite dokumente, ki jih želite deliti z drugimi.
• Igre in drugo v trgovini Play: Igrajte spletne igre s prijatelji.
Prijava v storitev Group Play
Pridružite se seji Group Play, ki jo je ustvarila druga naprava.
• Pritisnite Pridr. skupini, izberite sejo Group Play, ki se ji želite pridružiti, nato pa potrebi
vnesite geslo za skupino. Izberite kategorijo medija in na napravi se bo pojavila vsebina, ki je
trenutno v souporabi.
• Aktivirajte funkcijo NFC. Na začetnem zaslonu se z zadnjim delom svoje naprave dotaknite
zadnjega dela druge naprave, ki je omogočila sejo. (str. 84)
83
Splet in omrežje
Uporaba dodatnih funkcij v seji Group Play
Med souporabljanjem glasbenih datotek, slik videoposnetkov ali dokumentov z drugimi
napravami lahko uporabite naslednje funkcije:
• : spremenite nastavitve zvočnika za vsako priključeno napravo.
• →
: Za prilagoditev glasnosti.
• → : napravo nastavite tako, da bo uporabljala vse priključene naprave kot stereo
zvočnike.
• : združite zaslone priključenih naprav, da prikažete večji zaslon.
• : razdelite združeni zaslon.
• : Za prilagoditev glasnosti.
• : napišete ali narišete opombo na zaslon. Vsi udeleženci lahko vidijo vaše stvaritve.
• : prikažete vse slike v skupni rabi v mozaični postavitvi.
• /
• : izberete več slik ali dokumentov.
: prikažete udeležence skupine.
NFC
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Če je zaslon zaklenjen, vaša naprava ne bo brala oznak NFC ali sprejemala podatkov.
Če želite vključiti funkcijo NFC, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → NFC.
Povlecite drsnik NFC v desno.
84
Splet in omrežje
Branje podatkov iz oznake NFC
Postavite napravo v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo oznake z oznake.
Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.
Z zadnjim delom naprave se dotaknite bralnika kartic NFC.
Za uporabo kartice SIM ali USIM kot privzeti način plačila, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Povezave → NFC → Varnostni pomnilnik NFC → Ročno.
Pošiljanje podatkov prek Android Beam
Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave,
ki omogočajo NFC.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → NFC. Povlecite drsnik Android Beam v
desno.
Izberite element, poiščite anteno NFC v drugi napravi in se z anteno svoje naprave dotaknite
antene druge naprave ter nato pritisnite zaslon svoje naprave.
85
Splet in omrežje
S Beam
Uporabite to funkcijo za pošiljanje podatkov, kot so video posnetki, slike in dokumenti.
Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitenih podatkov. V nasprotnem primeru
lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne
probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → S Beam, ter nato povlecite drsnik S
Beam v desno.
Izberite datoteko, z zadnjo stranjo naprave se dotaknite zadnjega dela druge naprave, ter nato
pritisnite zaslon vaše naprave.
Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
86
Splet in omrežje
WatchON
Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in ogled vaših priljubljenih oddaj in
filmov.
Pritisnite WatchON na zaslonu aplikacij.
Najprej morate napravo povezati z omrežje in usmeriti infrardeči vhod naprave v TV sprejemnik.
Povezava s TV sprejemnikom
Povežite se s TV sprejemnikom za prikaz zaslona naprave na večji površini in upravljajte TV
sprejemnik na daljavo z uporabo naprave.
Izberite državo, področje in storitev oddajanja. Pritisnite → Nastavi zdaj, ter nato sledite
navodilom na zaslonu za registracijo TV sprejemnika in naprave. Koraki so odvisni od izbranih
možnosti.
Če se želite povezati z drugimi napravami, pritisnite
Dodajanje naprav.
→ Nastavitve → Moj prostor →
Gledanje televizije
Izberite priporočila TV programov glede a izbiro pri registraciji TV sprejemnika ali izberite
kategorijo na vrhu zaslona. Izberite TV program in nato pritisnite Glej zdaj. Izbrani programi
bodo prikazani na priključenem TV sprejemniku.
Pritisnite in odprite nadzorno ploščo za upravljanje TV sprejemnika.
Nastavitev opomnikov za programe
Pritisnite čas na dnu zaslona in izberite čas TV programa, ki si ga želite ogledati. Izberite program,
pritisnite Opomnik, ter nastavite čas alarma, ki vas bo opomnil na TV program.
87
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Poiščite naprave z omogočenim
DNLA.
Za prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite mešanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Skrijte zaslon glasbenega
predvajalnika.
Odprite seznam predvajanja.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
88
Mediji
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite
glasnost.
→ Nastavitve → Pametna
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
→ Nastavitve
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite
→ Adapt Sound → Vključeno. Ko jakost zvoka zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za
prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če jakost zvoka znižate na nivo 13 ali nižje,
se možnost ponovno uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja
Da trenutno predvajano pesem nastavite za melodijo zvonjenja, pritisnite
Melodija zvonjenja telefona.
→ Nastavi kot →
Poslušanje skladb z drugimi
Če želite trenutno predvajajočo se skladbo deliti z drugimi, pritisnite
Skupinske igre.
→ Predvajaj prek
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
→ Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in
Pritisnite Seznami predvajanja in nato
pritisnite V redu. Pritisnite Dodaj glasbo, izberite pesmi, ki jih želite vključiti, ter nato pritisnite
Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe.
Če želite uporabljati to funkcijo, nastavite glasbeni kvadratni meni tako, da bo prikazan na vrhu
→ Nastavitve → Glasbeni meni, označite Glasbeni
glasbene knjižnice, tako da pritisnete
kotiček, nato pa pritisnete Končano.
Na vrhu zaslona pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico načina. Ali izberite več celic z
drsenjem prsta.
89
Mediji
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 98)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za
ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite
.
Oglejte si več
možnosti.
Preklopite na način
dvojnega
fotoaparata.
Preklopite med
sprednjo in zadnjo
kamero.
Prikaže trenutni
način.
Začnite s
snemanjem.
Spremenite način
fotografiranja.
Odprite galerijo, da si
ogledate slike in
videoposnetke.
Izberite med
različnimi učinki na
voljo.
90
Mediji
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: Kameri omogoča, da ovrednoti okolje in določi idealni način za fotografijo.
• Lepotna izboljšava obraza: za bolj nežne fotografije posnemite fotografijo z osvetljenimi
obrazi.
• Najboljša fotografija: naredite več fotografij in se odločite za najboljšo.
• Najboljši obraz: uporabite to za več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno
sliko.
Če želite posneti več fotografij, pritisnite
. Za najboljši posnetek, držite fotoaparat pri
miru in se ne premikajte med posnetkom. Ko se Galerija odpre, pritisnite rumeni okvir na
vsakem obrazu in izberite najbolj primerno pozo za posameznika. Po izbiri poze za vsakega
posameznika pritisnite , da združite slike v eno fotografijo in jo shranite.
• Zvok+slikanje: Omogoča snemanje fotografij z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
• Drama: posnemite več fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi gibanja.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete. Ta naprava morda ne bo pravilna zajela
posnetke pri drugih pogojih za snemanje.
– – Fotoaparat držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
– – Posnemite fotografije motiva, ki se premika v eni smeri.
– – Posnemite fotografije z ozadji, na katerih ni premikajočih se predmetov.
– – Ne fotografirajte motiva in ozadja, ki sta podobnih barv.
– – Ne fotografirajte motiva, ki je preblizu ali predaleč, da bi ga ujeli v iskalo, oz. je predolg, na
primer avtobus ali tramvaj.
91
Mediji
• Animirana fotografija: to uporabite, če želite ustvariti animirane fotografije iz
videoposnetka.
• Golf: S to nastavitvijo lahko ustvarite radialen posnetek celotnega zamaha s palico za golf,
tako da združite več slik v en sestavljen pogled.
• Izboljšan ton (HDR): S tem načinom fotografirate brez izgube podrobnosti v svetlih in
temnih območjih.
• Radirka: uporabite za izbris premikov gibanja motivov v ozadju.
Pritisnite
, da posnamete več fotografij. Naprava izbriše sledi gibanja premikajočega
se motiva. Če želite obnoviti izvirno fotografijo, pritisnite , nato pa pritisnite označeno
območje.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
– – Pri fotografiranju objekta in ozadja s podobnimi barvami se lahko zgodi, da fotoaparat ne
bo prepoznal vseh premikov.
– – Pri fotografiranju motiva, ki se giblje zelo počasi ali zelo hitro, fotoaparat morda ne bo
prepoznal vseh njegovih gibov.
– – Če se v ozadju premika več motivov, fotoaparat morda ne bo prepoznal vseh njihovih
gibov.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Prostor. posnetek: S tem načinom lahko zajamete 360-stopinjsko panoramsko fotografijo.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
92
Mediji
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko se modri okvir poravna z iskalnikom
pogleda, fotoaparat samodejno posname fotografije v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.
Uveljavitev učinkov filtra
Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.
pritisnite
in izberite učinek filtra. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite , da posnamete video. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
snemanja, pritisnite .
. Za pričetek
Če med snemanjem videoposnetka pritisnete gumb sprožilca, zajamete fotografijo.
Med snemanjem uporabljajte sledeče funkcije:
• Da izostrite sliko, pritisnite na zaslon kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona,
pritisnite .
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
93
.
Mediji
Snemalni način
→
Če želite spremeniti način snemanja, pritisnite
.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omej. za MMS: V tem načinu lahko zmanjšate kakovost posnetka za pošiljanje prek sporočil.
• Počasno gibanje: uporabite ta način, da posnamete videoposnetek premikajočega se
predmeta ali osebe. Naprava bo predvajala posnetek v počasnem gibanju.
• Hitro gibanje: uporabite ta način, da posnamete videoposnetek premikajočega se predmeta
ali osebe. Naprava bo predvajala posnetek v hitrem gibanju.
• Tekoče gibanje: uporabite ta način, da posnamete videoposnetek premikajočega se
predmeta ali osebe. Naprava bo predvajala posnetek z visoko kakovostjo.
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
94
Mediji
Način Dual Camera
Pri fotografiranju pokrajine z zadnjim fotoaparatom se fotografija ali videoposnetek, ki ga je
zajel prednji fotoaparat, prikaže v vstavljenem oknu ali obratno. Uporabite to funkcijo, da hkrati
posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.
Pritisnite,
pritisnite
da preklopite na način dual camera. Pritisnite
, da posnamete videoposnetek.
, da posnamete fotografijo ali
Pritisnite za
prilagoditev velikosti
ali premik na drugo
lokacijo.
Izbirajte med
različnimi slogi, ki so
na voljo.
• V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki
ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti.
• Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
Skupna raba posnetka
Pritisnite
→
in izberite eno od naslednjih možnosti:
• Posnemi in deli: Fotografijo lahko neposredno pošljete v drugo napravo prek storitve Wi-Fi
Direct ali NFC.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi.
• Sk. raba fotog. ChatON: Pošljite fotografijo v drugo napravo s funkcijo ChatON.
• Oddaljeno iskalo: Nastavite napravo za oddaljen nadzor nad fotoaparatom.
95
Mediji
Upravljanje fotoaparata od daleč
Napravo nastavite kot iskalnik za nadzor fotoaparata na daljavo.
→ → Oddaljeno iskalo, ter nato povežite napravo in fotoaparat z uporabo Wi-Fi
Pritisnite
Direct ali NFC. Pritisnite
, da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
→ za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse nastavitve niso na voljo v načinu
Pritisnite
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za
večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
• Rafalni posnetek: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Prit. za slikanje: Če želite fotografirati, pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
• Zaznavanje obraza: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti
fotografijo, ko se te nasmehnejo.
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe
na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Stabilizacija videa: vklopite ali izklopite funkcijo odpravljanje tresenja. Odpravljanje tresenja
pomaga izostriti lečo kameri kadar se premika.
• Pametna stabilizacija: Napravo nastavite tako, da bo samodejno zaznala slabe pogoje in
prilagodila svetlost fotografije brez bliskavice.
• Shrani kot: nastavite napravo, da izbriše prvotno fotografijo pri snemanju fotografij v načinu
bogatega odtenka.
96
Mediji
• Zvočna povečava: Med snemanjem povečajte glasnost zvoka iz povečanega predmeta.
• Lokacijska oznaka: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako. Vključite to funkcijo med
fotografiranjem za ustvarjanje albumov v Album za zgodbo.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Pregled: Na kratko prikaže posnete fotografije.
• Tip. za glasnost: Napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: Spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Nadzor glasu: nastavite kamero na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. To aktivirajte,
da boste lahko v možnostih Galerija in Album za zgodbo uporabljali funkcijo Tag Buddy.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: Ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Urejanje hitrih nastavitev.
Pritisnite element in ga pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
97
Mediji
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko drug program, kot je E-pošta, shrani sliko, je
samodejno ustvarjena mapa Download, ki bo vsebovala sliko. Prav tako se ob posnetku zaslona
ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Ogled slik z funkcijo gibanja
Uporabite funkcijo gibanja, da usposobite funkcijo z določenim gibanjem.
Na zaslonu Applications pritisnite Nastavitve → Upravlj. → Gibanja, povlecite stikalo Gibanja v
desno, nato pa vklopite stikalo za vsako funkcijo.
Če želite prenehati uporabljati funkcijo gibanja, izklopite drsnik za to funkcijo.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
98
Mediji
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko,
nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: Dodajte na seznam priljubljenih.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: To uporabite za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejen posnetek
zaslona je shranjen v Photo frame.
• Opomba fotografije: To uporabite za pisanje opombe na zadnjo stran slike.
• Podpis: S to funkcijo lahko narišete podpis na sliko.
• Kopiraj v odložišče: Kopira v odložišče.
• Tiskanje: Natisnite sliko prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: Zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: Zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: S spreminjanjem velikosti modrega okvirja obreže sliko in jo shrani vanj.
• Ur. oznako za vreme: Uredite oznako za sliko, ki navaja informacije o vremenskih razmerah.
• Pridobi navodila za pot: Oglejte si lokacijo snemanja na zemljevidu. Pri fotografiranju ali
snemanju omogočite geolokacijsko označevanje, s katerim pripnete lokacijo GPS fotografiji
ali videoposnetku. Če ni lokacijske oznake GPS, se ta možnost ne pojavi.
• Nastavi kot: Nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: Spremenite nastavitve galerije.
99
Mediji
Modifikacija slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Zavrti: zavrti sliko.
• Obreži: obreže sliko.
• Barva: Prilagodi nasičenost ali svetlost slike.
• Učinek: Uporabite učinke na sliki.
• Portret: odpravite učinek rdečih oči, prilagodite in retuširajte obraze oz. zameglite ozadje.
• Nalepka: prilepite nalepke.
• Risanje: rišite po sliki.
• Okvir: Uporabite okvirje na sliki.
Priljubljene slike
Pri ogledu slike, pritisnite
→ Priljubljene, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.
Ustvarjanje videoposnetkov
V mapi pritisnite
pritisnite .
→ Ustvari video izrezek, z označbo izberite slike ali videoposnetke, nato pa
Vnesite naslov, izberite možnost učinka, nato pa pritisnite
Galerija → video clip.
Če želite dodati slike ali videoposnetke, pritisnite
→
. Videoposnetek bo shranjen v mapo
→
→
.
Če želite izbrisati slike ali videoposnetke, pritisnite
→
Če želite spremeniti vrstni red elementov, pritisnite
povlecite na novo lokacijo.
, pritisnite in pridržite element, nato pa ga
.
Če želite na začetek video posnetka dodati risbo ali zapis, pritisnite
100
.
Mediji
Ustvarjanje kolažev iz slik
→ Izberite element, izberite dve ali štiri fotografije in nato pritisnite
V mapi pritisnite
Ustvari kolaž. Izberite slog na dnu zaslona in nato pritisnite .
Če želite dodati slike pritisnite
→
Če želite izbrisati slike, pritisnite
.
→
.
Da spremenite vrsto ločevanja, pritisnite .
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, slike izberite tako, da jih označite, nato pa pritisnite
, da jih pošljete drugim ali souporabljate prek storitev družabnih omrežij.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
101
Mediji
Označevanje obrazov
→ Nastavitve, nato pa označite Oznaka obraza. Okoli prepoznanega obraza se
Pritisnite
pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato izberite ali dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, to
so na primer klicanje ali pošiljanje sporočila.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba Tag Buddy
→ Nastavitve → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja v desno za
Pritisnite
prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
Organiziranje map
Ustvarite mapo, v katero boste organizirali slike ali videoposnetke, shranjene v napravi. Datoteke
lahko kopirate ali premaknete iz ene mape v drugo.
Če želite ustvariti novo mapo, pritisnite . Vnesite ime mape, pritisnite V redu, nato pa označite
slike ali videoposnetke. Pritisnite in pridržite katero koli izbrano sliko ali videoposnetek, ga
povlecite v novo mapo, nato pa pritisnite Končano. Za kopiranje pritisnite Kopiraj, za premik pa
Prem.
Album za zgodbo
Uporabite to aplikacijo, da ustvarite lasten digitalnem album, kamor lahko shranite vaše zgodbe
s prikladnim in enostavnim sortiranjem.
Pritisnite Album za zgodbo na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Album za zgodbo, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti,
nato pa sledite navodilom na zaslonu.
Če ta program prenesete prek mobilnega omrežja, boste lahko imeli dodatne stroške. Če
se želite izogniti dodatnim stroškom, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
102
Mediji
Ustvarjanje albumov z zgodbo
Ustvarite albume zgodb, tako da izberete slike v elementu Galerija ali slike, razvrščene glede na
informacije o oznaki.
Pritisnite
in izberite možnost.
Izberite slike iz elementa Galerija.
Izberite slike glede na informacije
o oznaki.
Ustvarjanje albumov v elementu Galerija
Pritisnite Iz Galerije, izberite mapo, izberite slike in pritisnite
temo in naslovno sliko, nato pa pritisnite Ustvari album.
. Vnesite naslov albuma, izberite
Ustvarjanje albumov na podlagi informacij o oznaki
Albume lahko ustvarite tako, da razvrstite fotografije glede na informacije o oznaki, kot je na
primer lokacija, na kateri je bila posneta fotografija, zadeva ali čas.
Pritisnite Po podatkih v oznaki in nastavite naslednje možnosti oznak:
• Lokacija: Podajte lokacijo. Naprava razvrsti slike z lokacije. Če želite uporabljati oznake
lokacije, pred fotografiranjem aktivirajte nastavitev oznake GPS v elementu Fotoaparat.
(str. 97)
• Ljudje: V označenih slikah izberite ljudi. Naprava razvrsti slike, na katerih so osebe. Če želite
uporabljati oznake ljudi, dodajte oznake v slike v elementu Galerija. (str. 97)
• Čas: Podajte časovno obdobje. Naprava razvrsti slike, posnete v časovnem obdobju, ki ste ga
nastavili.
Ko končate z nastavljanjem, pritisnite Poiščite slike. Vnesite naslov albuma, izberite temo in nato
pritisnite Ustvari album.
103
Mediji
Ogled Albuma za zgodbo
Izberite Album za zgodbo. Na prvi strani se prikaže naslovna fotografija. Pomaknite se v levo ali v
desno za ogled slik v Albumu za zgodbo.
Na strani albuma pritisnite
razlikujejo glede na stran.
in uporabite naslednje funkcije. Razpoložljive možnosti se lahko
• Uredi naslov: Preimenujte album.
• Dodajte vsebino: Dodajte več vsebine na trenutno stran.
• Odstranitev vsebine: Izbrišite vsebino na trenutni strani.
• Uredi: Spremenite postavitev trenutne strani.
• Sprem. temo: Spremenite temo albuma.
• Spremenite naslovno sliko: Spremenite naslovnico albuma.
• Diaprojekcija: Začnite diaprojekcijo s slikami v trenutnem albumu.
• Soup. preko: Album pošljite drugim.
• Izvoz: izvozite album na druge shrambe.
• Tiskanje: Album natisnite prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
• Naročilo foto-knjige: Izdajte naročilo za natisnjen album.
• Izbriši stran: Izbrišite stran.
104
Mediji
Urejanje slik
Pritisnite sliko strani v albumu.
Izbrišite sliko.
Dodajte napis.
Pošljite slike drugim.
Izberite med različnimi učinki na
voljo.
Pritisnite
in uporabite naslednje funkcije:
• Diaprojekcija: Zaženite diaprojekcijo ali spremenite nastavitve diaprojekcije.
• Nast. za nasl.: Nastavite sliko kot naslovnico albuma.
• Zavrti v levo: Sliko zasukajte v obratni smeri urnega kazalca.
• Zavrti v desno: Sliko zasukajte v smeri urnega kazalca.
105
Mediji
Ustvarjanje albumov s priporočenimi fotografijami
Če na lokaciji posnamete več fotografij, naprava predlaga ustvarjanje novega albuma na podlagi
lokacije. Ta funkcija vam bo v pomoč pri udobnem ustvarjanju albuma fotografij, če imate
dnevne dogodke ali ste na poti.
Nastavitev domačega mesta
Nastavite svoje domače mesto in pustite, da naprava prepozna, ali ste doma ali na poti. Naprava
predlaga ustvarjanje albumov dogodkov ali potovanj na podlagi vaše lokacije. Če na primer
fotografirate zunaj svojega domačega mesta, naprava predlaga ustvarjanje potovalnega albuma.
Pritisnite
Shrani.
→ Nastavitve → Domače mesto, izberite način nastavitve, nato pa pritisnite
Nastavitev najmanjšega števila fotografij
→ Nastavitve in povlecite stikalo zraven vrste albuma pod Predlogi v desno.
Pritisnite
Izberite vrsto albuma in določite najmanjše število fotografij.
Pri zajemanju fotografij, ki so v skladu z vašimi kriteriji, naprava predlaga, da ustvarite album.
Če v enem dnevu presežete prednastavljeno število fotografij, bo naprava priporočala,
da ustvarite albume zgodb.
Ustvarjanje albuma dogodkov ali potovalnega albuma
Pritisnite
album.
→ Iz predlogov. Izberite album, vnesite naslov albuma in nato pritisnite Ustvari
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
106
Mediji
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite naprave z
omogočenim DNLA.
Za prilagoditev
glasnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Spremenite razmerje
slike.
Preklop na način
plavajočega zaslona.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite video posnetke s kljukico, ter nato pritisnite Izbriši.
Souporaba videoposnetkov
→ Souporaba preko, izberite video posnetke s kljukico, pritisnite Kon., in izberite
Pritisnite
način deljenja.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite
premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
Nakup videoposnetkov
Pomaknite zaslon v levo ali v desno, nato pa izberite videoposnetek.
Ta storitev morda ni na voljo v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih.
107
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v ležeči položaj.
Dodajte
videoposnetke na
seznam
predvajanja.
Poišči
videoposnetke.
Pošljite URL drugim.
Premor ali
nadaljevanje
predvajanja.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Spremenite
kakovost zaslona.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Pritisnite → Preneseni →
, izberite video, vnesite podatke za video in pritisnite
108
.
Mediji
Moja revija
S pomočjo teh programov lahko ustvarite svojo družabno revijo.
Na začetnem zaslonu povlecite s prstom navzgor od spodnjega dela zaslona ali pritisnite gumb
»Domov«.
Če prvič izvajate funkcijo Moja revija, pritisnite Naprej, preberite določbe in pogoje ter
soglašajte z njimi, nato pa pritisnite Začetek.
Revijo nastavite tako, da pritisnete , nato pa označite kategorije. Pritisnite , izberite nove teme,
nato pa pritisnite .
Če želite spremeniti kategorijo, povlecite v levo ali desno, če želite obrniti stran revije, pa
povlecite navzgor ali navzdol, nato pa izberite članek, ki ga želite prebrati.
Pri ogledovanju strani pritisnite
, da boste uporabili naslednji program:
• : klicanje.
• : zagon fotoaparata.
• : pošljite sporočilo.
• : zagon Iskanja Google.
• : odpiranje spletnega brskalnika.
• : odpiranje zaslona Aplikacije.
Med branjem knjige uporabljajte naslednje ikone:
• : pojdi na prejšnjo stran.
• : članek nastavite kot priljubljen na Facebooku.
• : ogled komentarjev drugih o članku.
• : članek nastavite kot priljubljen v Flipboardu.
• : Dodaj članek v revijo Flipboard.
• : deli članek z drugimi.
109
Mediji
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Če želite zagnati Flipboard, povlecite navzgor na pozdravni strani, izberite teme novic in pritisnite
Build Your Flipboard.
Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga
želite prebrati.
Med branjem knjige uporabljajte naslednje ikone:
• : pojdi na prejšnjo stran.
• : članek nastavite kot priljubljen na Facebooku.
• : ogled komentarjev drugih o članku.
• : članek nastavite kot priljubljen v Flipboardu.
• : Dodaj članek v revijo Flipboard.
• : deli članek z drugimi.
110
Mediji
SketchBook for Galaxy
S pomočjo tega programa lahko ustvarite hitri koncept ali skicirate svoje ideje za projekt.
Na zaslonu Applications pritisnite SketchBook for Galaxy.
Za risanje in slikanje digitalnih umetnin uporabite umetniška orodja. Slika bo shranjena v
element Galerija.
Če želite zagnati SketchBook for Galaxy, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Install,
nato pa sledite navodilom na zaslonu.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Če ta program prenesete prek mobilnega omrežja, boste lahko imeli dodatne stroške.
Če se želite izogniti dodatnim stroškom, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Bloomberg+
S pomočjo tega progama lahko prenesete zadnje novice o financah, poslovanju, tržnih podatkih
in še veliko več.
Pritisnite Bloomberg+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
111
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Splošno → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
→ Moje aplikacije, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
izbrisati, ter pritisnite ODSTRANI.
112
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Hub
Ta program omogoča nakup digitalne predstavnostne vsebine, njeno upravljanje ter uživanje v
njej. Samsung Hub tudi promovira in priporoča vsebino, ki bi vam bila lahko všeč.
Pritisnite Samsung Hub na zaslonu aplikacij.
Vrsta ponujene vsebine se lahko razlikuje glede na regijo ali ponudnika storitev.
Nakup večpredstavnostne vsebine
Izberite kategorijo storitve, izberite medijsko vsebino in nato zaključite nakupni proces.
Upravljanje vsebine na napravi
Izberite kategorijo vsebine, pomaknite se levo, ter nato upravljajte s vsebino na napravi.
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite www.samsungapps.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite KATEGORIJA za izbiro kategorije.
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Brezplač. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
113
Aplikacije in medijske trgovine
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Play Movies
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Play Movies na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Igre Play
S pomočjo tega programa lahko prenesete igre in jih igrate.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
114
Pripomočki
S Note
S pomočjo tega programa lahko ustvarite zapisek z uporabo večpredstavnostnih datotek ali
glasovnih posnetkov.
Pritisnite S Note na zaslonu z aplikacijami.
Ustvarjanje zapiskov
Če funkcijo S Note uporabljate prvič, pritisnite Začni, da boste nastavili privzete naslovnice in
predlogo. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom na zaslonu.
Sestavljanje opomb
Ustvarite zapiske z obogateno vsebino – dodajte jim večpredstavnostne datoteke ali glasovne
beležke.
Pritisnite
za zapisovanje ali risanje po zaslonu ali pa pritisnite
Izbrišite zapisek.
za vnos besedila s tipkovnico.
Izberite zapisek.
Izbrišite opombo.
Razveljavi in uveljavi zadnji ukaz.
Napišite zapisek.
Preklop v način ogleda.
Preklopite na način peresa S pen
ali na način prsta.
Pripnite drugo stran trenutni
opombi.
Vstavite večpredstavnostno
datoteko.
Spremenite možnosti strani.
115
Pripomočki
Če uporabljate predloge, ki imajo slikovne okvirje, pritisnite in pridržite slikovni okvir, nato pa za
dodajanje slike pritisnite Slike ali Posnemi sliko.
Če želite izbrisati okvir, ga pritisnite in pridržite, nato pa pritisnite Izbriši.
Kadar sestavljate zapisek, še enkrat pritisnite
barvo peresa.
, da spremenite vrsto peresa, debelino črte ali
Shranite trenutne nastavitve kot
profil za pen.
Spremenite vrsto pen.
Spremenite debelino črte.
Spremenite barvo pen.
Dodajte novo barvo na podlagi
izbiralnika barv.
Če želite povečati ali pomanjšati zaslon, razširite dva prsta ali ju približajte.
Če želite dodati novo stran, pritisnite
Če želite izbrisati stran, pritisnite
→ Dodaj stran.
→ Izbriši stran.
Če želite na stran dodati oznako, pritisnite
→ Dodaj ozn.
Če želite na stran dodati indeks, pritisnite
→ Stran kazala.
Če želite spremeniti predlogo strani, pritisnite
→ Dod. predlogo.
Če želite spremeniti ozadje strani, pritisnite
→ Ozadje.
Če želite na strani prikazati mrežo, pritisnite
→ Pokaži mrežo.
116
Pripomočki
Uporaba orodja za brisanje
Narisana črta ni prepoznana kot niz pik, pač pa kot niz kratkih potez. Zato lahko izberete celotno
črto in jo izbrišete, premaknete ali preoblikujete. Toda pri uporabi orodja za brisanje boste morda
izbrisali neželen del črte ali pa morda ne boste mogli izbrisati intenzivnih ali prekrivajočih se črt.
Če želite, da ne pride do brisanja neželenih delov, prilagodite velikost radirke, tako da pritisnete
→ .
Če želite počistiti celoten zapisek, pritisnite Poč. vse.
Tudi če uporabite manjšo radirko, morda ne boste mogli natančno izbrisati želenega
dela.
Urejanje ročno napisanih zapiskov
Izberite ročno napisan zapisek, ki ga želite izrezati, premakniti, mu spremeniti velikost ali ga
pretvoriti. Ko pišete ali rišete zapisek, pritisnite . Nato pritisnite zapisek ali okoli njega narišite
črto, da ga izberete in uredite.
Če želite zapisek premakniti na drugo mesto, ga izberite in povlecite na novo mesto.
Če želite spremeniti velikost zapiska, ga izberite in povlecite njegov okvir.
Ko je ročno napisan zapisek izbran, so na voljo te možnosti:
• Lastnosti: Spreminjanje lastnosti zapiska, denimo postavitev, velikost, barva ali debelina.
• Pretvorba v: Pretvorba narisanega lika ali ročno napisanega zapiska v urejeno obliko.
• Izreži: Če ga želite prilepiti na drugo mesto, pritisnite in pridržite mesto, nato pa pritisnite
Prilepi.
• Kopiraj: Če ga želite prilepiti na drugo mesto, pritisnite in pridržite mesto, nato pa pritisnite
Prilepi.
• Izbriši: Če želite izbrisati zapisek.
117
Pripomočki
Vstavljanje večpredstavnostnih datotek
Če želite vstaviti slike, videoposnetke, glasovne opomnike in drugo, pritisnite
.
Vstavljanje skice ideje
Pritisnite
slik.
→ Skiciranje idej, nato pa napišite ključno besedo ali izberite kategorijo za iskanje
Če želite na seznam dodati svoje skice, pritisnite
, nato pa v podoknu za skice narišite sliko.
Vstavljanje slike ali videoposnetka v okvir
Pritisnite
→ Slike ali Video → Okvir fotografije ali Snemanje videa na platno.
Narišite okvir okrog zapiska, nato pa s peresom S pen ali prstom pritisnite znotraj okvirja, da
posnamete fotografijo ali videoposnetek.
Vstavljanje podatkov o zemljevidu
Pritisnite → Mape, pomaknite se po zemljevidih ali pritisnite
pa pritisnite Zajemi.
, da boste poiskali mesto, nato
• Če si želite ogledati lokacijo v celozaslonskem načinu, pritisnite zemljevid in ga pridržite,
nato pa pritisnite Odpri zemljevid.
• Če želite informacije zemljevida deliti z drugimi, pritisnite
izberite način skupne rabe.
118
→ Souporaba preko in
Pripomočki
Ustvarjanje in upravljanje grafikonov
Ustvarjanje tabele
Pritisnite → Preprosti graf → Tabela, nastavite število vrstic in stolpcev za tabelo, nato pa
pritisnite Kon.
• Če želite v tabelo vnesti podatke, pritisnite celico tabele.
• Če želite dodati ali izbrisati stolpce, pritisnite
množico podatkov.
→ Dod. množ. podatkov ali Izbrišite
• Če želite dodati ali izbrisati vrstice, pritisnite
→ Dodaj element ali Izbriši element.
Ustvarjanje grafikona
Če želite ustvariti grafikon, pritisnite → Preprosti graf, nato pa izberite vrsto grafikona. Nato v
grafikonu narišite stolpce, črte ali ločevalne črte.
Če želite ustvariti grafikon iz podatkov v tabeli, pritisnite in pridržite tabelo, pritisnite Urejanje
grafa → , nato pa izberite grafikon.
119
Pripomočki
Urejanje grafikona
Če želite urediti grafikon, pritisnite in pridržite grafikon ali tabelo, pritisnite Urejanje grafa, nato
pa uporabite naslednje možnosti:
• Če želite spremeniti vrsto grafikona, pritisnite
v zgornjem levem kotu zaslona.
• Če želite kaj popraviti s prstom ali peresom S pen, pritisnite element, pritisnite
napišite vrednosti.
, nato pa
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto grafikona.
Prikaz strani zapiskov
Pri ogledovanju strani pritisnite
, da boste lahko uporabili naslednje možnosti:
• Izbriši: Izbrišite stran.
• Souporaba preko: poslali stran drugim.
• Izvozi: izvozili stran kot slikovno datoteko ali datoteko PDF.
• Uredi strani: spremenili postavitev strani ali uvozili strani iz drugih zapiskov.
• Dodaj ozn.: na stran dodali oznako.
• Stran kazala: na stran dodali indeks.
• Dod. bliž. na dom. zaslon: na stran na začetnem zaslonu dodali bližnjico.
• Tiskanje: natisnili stran prek povezave USB ali Wi-Fi Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
• Shrani kot: shranili stran z drugim imenom.
• Nastavi kot: nastavili stran kot ozadje ali sliko stika.
120
Pripomočki
Prikaz predogleda strani
Če si želite predogledati strani nad zapiskom, povlecite zapisek navzdol.
Pritisnite
na naslovnici zapiska, da boste lahko naredili naslednje:
• Izbriši: izbrisali zapisek.
• Souporaba preko: delili zapisek z drugimi.
• Izvozi: izvozili zapisek kot slikovno datoteko ali datoteko PDF.
• Preimenuj: preimenovali zapisek.
• Uredi naslovnico: spremenili naslovnico zapiska.
• Dodaj med priljubljene: dodali zapisek na seznam priljubljenih.
• Zakleni: zaklenili zapisek in tako drugim preprečili njegov ogled.
• Dod. bliž. na dom. zaslon: na zapisek na začetnem zaslonu dodali bližnjico.
Iskanje zapiskov
S to funkcij lahko poiščete zapisek tako, da vnesete kriterij iskanja, kot je ime, oznaka, besedilo ali
ročno napisana beseda.
Pritisnite
, pritisnite iskalno polje na vrhu zaslona in vnesite kriterij iskanja.
121
Pripomočki
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobnosti dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat
se naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Povabite druge na dogodek s pošiljanjem sporočila ali e-pošte. Vnesite telefonsko število ali
elektronski naslov v polje Udeleženci ali pritisnite , da odprete seznam stikov.
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
122
Pripomočki
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu Applications pritisnite Nastavitve → Splošno → Računi → Google, pod Moji računi
→ Google account označite Sinhronizacija Koledar in pritisnite Sinhr. zdaj.
Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu z aplikacijami pritisnite S Planner →
Sinhroniziraj.
Če želite prikazati sinhronizirane dogodke ali naloge, pritisnite
Googlov račun.
→
→ Koledarji, nato pa označite
Ročno pisanje v pogledu meseca
Na zaslonu s pogledom meseca pritisnite
pogledu meseca v pokončnem načinu.
, da boste aktivirali to funkcijo. Na voljo je samo v
Spreminjanje vrste koledarja
Izberite enega izmed različnih koledarjev, ki vključujejo leto, mesec, teden in drugo na desni
strani zaslona.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
→ Poišči in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Brisanje dogodkov
Izberite dogodek ali nalogo, nato pa pritisnite
→ Izbriši → V redu.
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek ali nalogo, pritisnite
,, nato pa izberite način skupne rabe.
123
Pripomočki
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko je storitev Dropbox vključena, se fotografije in videoposnetki, posneti s fotoaparatom
naprave, samodejno prenesejo na Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov,
pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite in nato izberite
datoteke.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
124
Pripomočki
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje nastavitev in podatkov
programa z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Pritisnite Varnostno kopiranje, da boste izvedli varnostno kopiranje, ali pritisnite Obnovi, da
boste obnovili podatke z računom Samsung.
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun za Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
125
Pripomočki
Ura
S pomočjo tega programa lahko nastavite alarme, preverite čas za veliko glavnih mest po svetu,
izmerite trajanje dogodka ali nastavite časomer.
Pritisnite Ura na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to budilko.
Budilka
Nastavljanje opozoril
Pritisnite Ustvari alarm, nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm
ponovi in nato pritisnite Shrani. Alarm lahko nastavite tudi tako, da napišete številke s peresom
S Pen.
• Opozorilo za lokacijo: Nastavite lokacijo. Opozorilo se bo sprožilo samo ko boste v izbrani
lokaciji.
• Dremež: Nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: Nastavite čas vklopa opozorila pred vnaprej določenim časom.
126
Pripomočki
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Ustvarjanje ur
Pritisnite Dodaj mesto, nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, ter pritisnite Izbriši.
Štoparica
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ponastavi, da počistite čase zabeleženih krogov.
Časovnik
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
127
Pripomočki
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
onemogočeno, pritisnite
Če si želite ogledati zgodovino izračunov, pritisnite
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
, da skrijete številčnico.
→ Počisti zgodovino.
Če želite računalo nastavite za enostavno uporabo z eno roko, pritisnite
vklopljeno.
→ Enoročno upr.
S Health
S pomočjo tega programa lahko nadzirate zdravje z upravljanjem zaužitih ali porabljenih kalorij.
Pritisnite S Health na zaslonu aplikacij.
Zagon programa S Health
Ko prvič odprete ta program, upoštevajte navodila na zaslonu, nato pa za dokončanje nastavitve
vnesite statistične podatke o svojem fizičnem stanju. Na zaslonu se bo nato prikazal zaslon
menija S Health.
Odprite začetni zaslon S Health.
Upravljajte kalorije.
Preverite raven udobja trenutnega
mesta.
Upravljajte težo.
Konfigurirajte nastavitve za
S Health.
128
Pripomočki
Če želite urediti profil, pritisnite Nastavitve → Uredi profil.
Glede na vaše fizične lastnosti, naprava izračuna osnovno stopnjo metabolizma (BMR)
in priporoča dnevno zaužitje kalorij. Priporočilo morda ne bo dovolj natančna za vse
starosti, sestave teles ali prehrambene potrebe.
Pregled informacij o vašem zdravju
Oglejte si svoje informacije na začetnem zaslonu S Health.
Na zaslonu menija S Health pritisnite Domača stran.
Odprite zaslon menija S Health.
Oglejte si koliko kalorij ste
porabili.
Oglejte si koliko kalorij ste zaužili.
Podatki o teži
Prikažite podatke iz tabele zdravja
v grafikonu.
Če želite vnesti porabljene kalorije, pritisnite Porabljene kalorije.
Če želite vnesti zaužite kalorije, pritisnite Vnos kalorij.
129
Pripomočki
Uporaba programa Prijatelj za vadbo
Nastavite cilj vadbe in nadzirajte porabljene kalorije.
Na začetnem zaslonu S Health pritisnite
→ Prijatelj za vadbo.
Oglejte si dnevnike svoje dnevne
vadbe.
Odprite zaslon menija S Health.
Prikažite in upravljajte povezave
pomožne naprave.
Skočite na določen datum zapisov
vadbe.
Koliko kalorij ste porabili
Koliko časa ste vadili
Prikažite zapise vadbe v grafikonu.
Če želite nastaviti cilj vadbe, kot je razdalja, čas, kalorije ali intenzivnost, pritisnite Na zaslon
vadbe, nato pa pritisnite Začetek.
Pritisnite , da zabeležite opravljeno vajo. Izberite šport, nastavite trajanje vadbe, nato pa
pritisnite Končano.
130
Pripomočki
Uporaba programa Sledilnik hrane
Nastavite cilj za kalorije in zabeležite dnevni vnos kalorij.
Na začetnem zaslonu S Health pritisnite
→ Sledilnik hrane.
Odprite zaslon menija S Health.
Oglejte si dnevnike svojih dnevno
zaužitih kalorij.
Skočite na določen datum zapisov
zaužitih kalorij.
Zaužite kalorije
Vnesite informacije o obroku.
Prikažite zaužite kalorije v
grafikonu.
Če želite vnesti zaužite kalorije, pritisnite Dodajte jed. Vnesite informacije o obroku, nato pa
pritisnite Shrani.
Če želite spremeniti cilj vnosa kalorij, pritisnite
zaužite kalorije in pritisnite Končano.
→ Nastavitev cilja, vnesite cilj za dnevno
131
Pripomočki
Uporaba programa Prijatelj za hojo
Nastavite ciljno število korakov ter spremljajte dnevno število korakov in porabljene kalorije.
Na začetnem zaslonu S Health pritisnite
→ Prijatelj za hojo.
Odprite zaslon menija S Health.
Oglejte si dnevnike dnevnih
korakov.
Skočite na določen datum zapisov
štetja korakov.
Štetje korakov
Ciljno število korakov
Koliko kalorij ste porabili
Kako daleč ste hodili
Prikažite preštete korake v
grafikonu.
Začnite s štetjem korakov.
Če želite začeti šteti korake, pritisnite Začetek. Če želite shraniti zapise, pritisnite Premor.
Če želite spremeniti ciljno število korakov, pritisnite
pritisnite Končano.
→ Nastavitev cilja, vnesite cilj, nato pa
• Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu lahko izkusite kratko zakasnitev.
• Če uporabljate pripomoček za hojo med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko
tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.
132
Pripomočki
Preverjanje ravni udobja trenutnega mesta
Oglejte si temperaturo in vlažnost mesta ter primerjajte raven udobja s prednastavljenimi pogoji.
Na začetnem zaslonu S Health pritisnite
→ Raven udobja.
Odprite zaslon menija S Health.
Trenutni datum
Trenutna raven udobja
Idealna temperatura
Idealna vlažnost
Če želite spremeniti obseg idealne temperature ali vlažnosti, pritisnite
udobja.
→ Prilagod. območja
• Izmerite temperaturo in vlažnost v stabilnem notranjem okolju.
• Temperatura in vlažnost sta lahko različni, odvisno od okolice ambienta, temperature
naprave ali fizičnega stika z napravo.
• V primeru nenadnih sprememb temperature ali vlažnosti, se lahko merjenja različna.
• Za točne meritve uporabite termo-higrometer.
133
Pripomočki
Upravljanje teže
Beležite spremembe teže in upravljajte podatke o teži.
Na začetnem zaslonu S Health pritisnite
→ Teža.
Oglejte si dnevnike svoje dnevne
teže.
Odprite zaslon menija S Health.
Prikažite in upravljajte povezave
pomožne naprave.
Skočite na določen datum zapisov
podatkov o teži.
Podatki o teži
Podatki o višini
Vnesite podatke o teži.
Prikažite spremembe teže v
grafikonu.
Če želite vnesti podatke o teži, pritisnite Posodobitev. Vnesite vrednost in pritisnite Končano.
Vsakič, ko spremenite podatke o teži, jih naprava uveljavi v vašem profilu.
→ Iskanje,
Če želite, lahko povežete meritveno napravo in zabeležite svojo težo. Pritisnite
izberite meritveno napravo, nato pa za povezovanje meritvene naprave upoštevajte navodila na
zaslonu.
134
Pripomočki
Konfiguracija nastavitev za S Health
Na začetnem zaslonu S Health pritisnite
možnost:
→ Nastavitve, nato pa izberite eno od naslednjih
• Uredi profil: uredite vašo statistiko fizičnih lastnosti.
• Računi: Prijavite se v račun Samsung in upravljajte podatke S Health.
• Varnost: nastavite kodo PIN za odklep in zaklep aplikacije S Health.
• Nastavitve enot: nastavite možnosti enot.
• Obvestilo: Nastavite napravo tako, da bo prikazovala nove dogodke.
• Zakleni časovni pas: Izberite nastavitev, ki ob premikanju med časovnimi pasovi pusti
nastavitev časovnega pasu nespremenjeno.
• Izberi časovni pas: Nastavite časovni pas.
• Moji pripomočki: Prikažite in upravljajte povezave pomožne naprave.
• Združljivi pripomočki: Prikažite pripomočke, ki so združljivi z napravo ali upravljajte
povezane pripomočke.
• Ponastavitev podatkov: ponastavite podatke S Health.
• Preveri posodobitve: Preverite trenutno različico programa S Health.
• Pogoji uporabe: oglejte si pogoje in določila, ki vključujejo osebne podatke in pravila za
hranjenje podatkov.
• O aplikaciji S Health: oglejte si informacije o S Health.
135
Pripomočki
Prevajalnik S
Uporabite to aplikacijo za prevajanje besedila v druge jezike.
Pritisnite Prevajalnik S na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Prevajalnik S, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
Če ta program prenesete prek mobilnega omrežja, boste lahko imeli dodatne stroške. Če
se želite izogniti dodatnim stroškom, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Snemalnik zvoka
Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Snemanje govornih beležk
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon na vrhu naprave. Pritisnite , da
zaustavite snemanje. Pritisnite , da končate s snemanjem. Med snemanjem glasovnega
opomnika pritisnite , da vstavite zaznamek.
Potekli čas snemanja
Prikažite seznam govornih beležk.
Spremenite način snemanja.
Začnite snemati.
136
Pripomočki
Spreminjanje načina snemanja
Način snemanja spremenite, če želite jasneje posneti glasovni opomnik s preddefiniranimi
nastavitvami za različne situacije.
Pritisnite
in izberite enega od načinov snemanja.
Predvajanje govorne beležke
Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
• : obreže govorno beležko.
• : nastavite del snemanja za zankasto predvajanje.
• : prilagodi hitrost predvajanja.
• : preskočite tihi del glasovnega opomnika.
• : ustvarite zaznamke v glasovnem opomniku.
• : ustavi predvajanje.
• /
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
→ Souporaba preko, ter nato izberite metodo
Da pošljete govorno beležko drugim pritisnite
souporabe.
Urejanje govornih beležk
V seznamu govornih beležk pritisnite
in izberite eno izmed sledečega:
• Souporaba preko: Pošljite glasovne opomnike drugim.
• Izbriši: Izbrišite glasovne opomnike.
• Spremeni kategorijo: Spremenite kategorijo opomnikov.
• Razvrsti po: Razvrstite opomnike po datumu, naslovu ali kategoriji.
• Iskanje: Poiščite glasovne opomnike.
• Upravljanje kategorij: Dodajte, izbrišite ali preimenujte kategorije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve glasovnega snemanja.
• Končaj: zaprite snemalnik zvoka.
137
Pripomočki
Shranjevanje datotek s kontekstnimi oznakami
Na seznamu glasovnih opomnikov pritisnite
ime datoteke.
→ Nastavitve, nato pa označite Kontekstno
Upravljanje kategorij
Ustvarjanje kategorije
→ Upravljanje kategorij →
Na seznamu glasovnih opomnikov pritisnite
kategorije, izberite barvo, nato pa pritisnite Končano.
. Vnesite ime
Spreminjanje kategorije
→ Spremeni kategorijo, izberite beležke, pritisnite
Na seznamu glasovnih beležk pritisnite
Končano in nato izberite kategorijo, ki jo želite zamenjati.
Prikaz seznama zaznamkov
Med predvajanjem glasovnega opomnika, ki ima točke zaznamka, pritisnite
prikažete podrobnosti.
→ Zaznamki, da
S Voice
Uporabite to aplikacijo za upravljanje naprave z glasom pri vnosu številke, pošiljanja sporočila,
zapisovanje beležke in več.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta program ni podprt v nekaterih jezikih.
138
Pripomočki
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Odpri glasbo
• Zaženi računalo
• Pokliči Lulu na mobilni telefon
• Pokliči Lulu na službeni telefon
• Preveri urnik
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Prostoročni način
V prostoročnem načinu bo naprava na glas prebrala vsebino dohodnih klicev, sporočil in obvestil,
kar omogoča prostoročno uporabo naprave med vožnjo. Na primer, naprava bo na glas prebrala
ime klicatelja ali telefonsko številko ob dohodnem klicu.
Če želite aktivirati prostoročni način, recite »Hands-free mode on« ali pritisnite
Hands-free mode.
Če želite na določenih mestih samodejno aktivirati prostoročni način, pritisnite
to vehicle → Izberite način
→ Turn on
→ Connect
Ko prostoročnega načina ne uporabljate, ga deaktivirajte, da napravi preprečite glasno
→ Turn off Handsbranje vsebine. Če želite deaktivirati prostoročni način, pritisnite
free mode.
139
Pripomočki
Zbujanje naprave z glasom
Ko je zaslon izklopljen, lahko zaženete S Voice z glasovnim ukazom. Če želite zagnati S Voice, v
napravo izgovorite »Hi Galaxy«.
Če želite aktivirati to funkcijo, pritisnite
→ Settings, nato pa označite Voice wake-up.
Uporaba ukazov za zbujanje na zaklenjenem zaslonu
Na zaklenjenem zaslonu lahko uporabljate različne funkcije s prednastavljenimi ukazi za
zbujanje.
Če želite aktivirati to funkcijo, na zaslonu Aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen
zaslon in povlecite stikalo Bujenje na zaklenjenem zaslonu v desno.
S Finder
Ta program lahko uporabite za iskanje različnih elementov v napravi, vključno z e-poštnimi
sporočili, dokumenti, slikami, glasbo, programi in drugim.
Pritisnite in pridržite
, da zaženete S Finder. V brezžičnem ukazu lahko pritisnete tudi S Finder.
Pritisnite iskalno polje in vnesite kriterij iskanja. Lahko tudi pritisnete in izgovorite ključno
besedo, ki jo želite najti. S to funkcijo lahko tudi iščete ročno zapisano vsebino v napravi.
140
Pripomočki
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato vnesete
Če med aplikacijami ni najdenih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate
iskanja.
Obseg iskanja
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
→ Nastavitve → Iskanje v telefonu, ter
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Asistent Google.
storitev Google Now, pritisnite
141
Pripomočki
Album izrezkov
S tem programom lahko ustvarite svoj digitalni album z vsebino iz spletnih strani,
videoposnetkov in drugih virov.
Pritisnite Album izrezkov na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarjanje kategorij
Pritisnite
V redu.
→ Ustvari kategorijo, na seznamu izberite postavitev, vnesite ime, nato pa pritisnite
Zbiranje elementov
Med ogledovanjem spletnih strani ali videoposnetkov s pritisnjenim gumbom peresa S Pen
narišite črto okrog področja, da ga izberete. Na seznamu programov, ki se prikaže na dnu zaslona,
pritisnite Album izrezkov, nato pa izberite kategorijo, v katero boste dodali izbrano področje.
V brezžičnem ukazu lahko pritisnete tudi Izdelov. albumov izrezkov, okoli območja narišete črto
in nato pritisnete .
Prikaz elementov
Izberite kategorijo, nato pa element. Med ogledovanjem elementa pritisnite ikono v zgornjem
desnem kotu zaslona, da odprete izvor, iz katerega izhaja.
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor.
142
Pripomočki
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Ogled datotek
Izberite kategorijo, nato pa pritisnite mapo, da jo odprete. Če si želite ogledati prenesene
fotografije ali videoposnetke v mapi Dropbox, pritisnite Dropbox, nato pa se prijavite v račun za
Dropbox.
V mapi pritisnite
in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Izberi predmet: Izberite datoteke ali mape.
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Prik. kot: spremeni način pogleda.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodaj bližnjico: Dodajte bližnjico mape v področje bližnjic.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
Iskanje datoteke
Pritisnite
, in vnesite pogoje za iskanje.
Dodajanje bližnjic mapam
Dodajte bližnjico pogosto uporabljenih map v področje bližnjic. Pritisnite
→ V redu, izberite mapo, nato pa pritisnite Končano.
→ Dodaj bližnjico
Dodajanje bližnjice do strežnika FTP v napravo
→ Dodaj FTP → V redu,
Dodajte bližnjico do strežnika FTP v področje bližnjic. Pritisnite
vnesite podrobnosti, kot so naslov strežnika, uporabniško ime in geslo, nato pa pritisnite
Končano.
143
Pripomočki
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite Razvrsti po velikosti.
Za razvrščanje datotek po datumu, pritisnite Razvrsti po datumu.
TripAdvisor
Uporabite to aplikacijo za pridobivanje informacij o potovanju, kot so ciljni kraj ali hotel. Prav tako
lahko rezervirate sobo, ter z drugimi delite ocene.
Pritisnite TripAdvisor na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati TripAdvisor, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Install, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Če ta program prenesete prek mobilnega omrežja, boste lahko imeli dodatne stroške.
Če se želite izogniti dodatnim stroškom, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Evernote
S pomočjo tega programa lahko ustvarite, sinhronizirate in souporabljate ustvarjene
večpredstavnostne zapiske. V zapiske lahko dodate oznake ali razvrstite zapiske v beležnico, da
lahko učinkovito upravljate svoje ideje.
Pritisnite Evernote na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
144
Pripomočki
KNOX
S pomočjo tega programa lahko prosto uporabljate napravo za delo in osebno uporabo.
Pritisnite KNOX na zaslonu z aplikacijami.
Če želite zagnati KNOX, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti, nato pa sledite
navodilom na zaslonu.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Če večkrat zapored vnesete napačno geslo, so podatki KNOX in povezani podatki
zaradi varnosti izbrisani.
• Če ta program prenesete prek mobilnega omrežja, boste lahko imeli dodatne stroške.
Če se želite izogniti dodatnim stroškom, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
145
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Iščite lokacije, tako da vnesete naslov ali ključno besedo. Ko je lokacija najdena, jo izberite, da
boste prikazali podrobne informacije. Za dodatne informacije preglejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do kraja
Za nastavitev začetne in končne lokacije pritisnite
prikaže poti za prihod na cilj.
146
, nato pa izberite način potovanja. Naprava
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite Wi-Fi →
.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: odpre informacije o pomoči za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med spanjem.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako nastavili.
S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne
stroške, nastavite možnost na Vedno.
147
Nastavitve
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da vključite funkcijo.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct dve napravi neposredno poveže prek omrežja Wi-Fi brez vmesne dostopne točke.
Pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: oglejte si datoteke, ki ste jih prejeli prek funkcije Bluetooth.
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za Bluetooth.
Upor.tel. kot modem in mob.DT
• Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za
souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
omrežja Wi-Fi.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalnikom prek USB-ja.
Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: seznanjanje Bluetooth uporabite za skupno rabo
mobilne omrežne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek povezave
Bluetooth.
148
Nastavitve
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavi omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe
podatkov.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Omeji podatke v ozadju: napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja
onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun lahko izberete v razdelku
Nastavitve → Splošno → Računi.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek
povezave Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopne točke Wi-Fi, da programom, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Dostop do moje lokacije: napravo nastavite tako, da bo programom dovolila uporabo
informacij o vaši trenutni lokaciji.
• Uporabi satelite GPS: napravo nastavite tako, da bo za iskanje trenutne lokacije uporabila
satelite GPS.
• Uporabi brezžična omrežja: napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
149
Nastavitve
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem,
kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
NFC
Vključite funkcijo NFC za branje ali zapisovanje oznak NFC, ki vsebujejo informacije.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
• Varnostni pomnilnik NFC: nastavite shrambo, ki bo uporabljena za pomembne podatke
NFC, kot so informacije o plačilih NFC.
S Beam
Funkcijo S Beam aktivirajte, če želite v naprave, ki podpirajo NFC in Wi-Fi Direct, pošiljati podatke,
videoposnetke, slike in dokumente.
150
Nastavitve
Naprave v bližini
• Ime naprave: vpišite ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Vsebine v souporabi: nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
• Seznam dovoljenih naprav: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Seznam naprav brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop
do vaše naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenesi iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Naprava
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja, ki vas bo opozorila na dohodne klice.
• Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Privzeti zvok za obvestilo: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot dohodna sporočila
in zgrešeni klici.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
• Ton tipkovnice za klic: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk
na tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
151
Nastavitve
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Haptična povratna informacija: nastavite, da naprava vibrira ob dotiku tipk.
• Zvok za dodajanje/odstranitev peresa: omogoči, da naprava odda zvok, ko je S pen
vstavljeno ali izvlečeno iz reže.
• Zvok ob pritisku tipke: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibrir. ob pritisku tipke: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
• Adapt Sound: prilagodite zvok za vsako uho, ki ga boste uporabljali med klici ali pri
poslušanju glasbe.
Zaslon
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Način zaslona:
– – Prilagoditev prikaza: S tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve
prikaza.
– – Dinamično: S tem načinom lahko poživite ton na zaslonu.
– – Standardno: ta način uporabite za običajna okolja.
– – Profesionalna fotografija: porabite ta način, če želite približati odtenek zaslona
resničnim barvam.
– – Film: ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
• Način branja: izberite, kateri programi bodo uporabljali način za branje. V načinu za branje
vam naprava pomaga zaščititi oči pri nočnem branju.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
• Sanjarjenje: napravo nastavite tako, da bo odprla ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z
združitveno napravo ali se polni.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Prikaz odstotka baterije: Napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo baterije.
• Uredi po zajemu zaslona: Napravo nastavite tako, da bo posnetek zaslona po zajemanju uredila.
152
Nastavitve
Več oken
Nastavite uporabo več oken.
Indikator LED
• Polnjenje: nastavite vklop lučke za obvestila, medtem ko polnite baterijo.
• Prazna baterija: nastavite vklop lučke za obvestila, ko je baterija skoraj prazna.
• Obvestila: nastavite vklop lučke za obvestila, ko imate zgrešene klice, sporočila ali obvestila.
• Zvočni posnetek: nastavite vklop lučke za obvestila, ko snemate glasovne beležke.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti se lahko
spreminjajo glede na izbrano funkcijo zaklepanja zaslona.
• Več pripomočkov: napravo nastavite tako, da bo dovolila uporabo pripomočkov na
zaklenjenem zaslonu.
• Možnosti pripomočka za uro: konfigurirajte nastavitve za pripomoček ure.
– – Dvojna ura: napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
– – Vreme: napravo nastavite tako, da bo prikazovala vremenske informacije na zaklenjenem
zaslonu.
• Bližnjice: nastavite napravo za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Osebno sporočilo: uredite osebno sporočilo.
• Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinek za odklepanje zaslona.
153
Nastavitve
• Učinek črnila: spremenite barvo učinka črnila. Učinek črnila je na voljo samo s peresom
S Pen.
• Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je
zaslon zaklenjen.
• Beležka dejanj na zak.zas.: napravo nastavite tako, da bo zagnala Beležka dejanj, ko dvakrat
pritisnete zaklenjeni zaslon s pritisnjenim gumbom S Pen.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
Ozadje
Spremenite nastavitve za sliko ozadja.
• Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
• Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
• Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
Pisava
Spremenite nastavitve pisave.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki so prikazani v podoknu z obvestili.
• Prilagoditev svetlosti: prilagodite svetlost zaslona.
• Nastavitev gumbov za hitre nastavitve: prerazporedite gumbe za hitre nastavitve, ki so
prikazani v podoknu za obvestila.
Preprosti način
Napravo nastavite na preprost način.
154
Nastavitve
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite, da se pri sukanju naprave tudi vmesnik samodejno
zasuka.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko
pritisnete tipko Domov.
– – Nadzor glasu: napravo nastavite tako, da bo z glasovnimi ukazi sprejela ali zavrnila
dohodni klic.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku gumba za vklop/
izklop.
• Način preprostega dotika: ta način nastavite, da boste lahko nadzirali dohodne klice ali
obvestila tako, da pritisnete gumb, namesto da ga povlečete.
• Pokaži bližnjico: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnite
in zadržite gumb za vklop.
• Urejanje dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
– – Izvozi: izvozite trenutne nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami kot
datoteko.
– – Posodobitev: uvozite trenutne nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami
kot datoteko.
– – Soup. preko: datoteko z nastavitvami pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami delite
z drugimi.
– – Android Beam: datoteko z nastavitvami pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami
souporabljajte z napravami, ki omogočajo NFC.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
155
Nastavitve
• Povečava: napravo nastavite tako, da bo omogočala povečavo in pomanjšavo s prstnimi
potezami.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
• Opomnik za obvestila: aktivirajte ali deaktivirajte pisk za nova obvestila.
• Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko pritisnete
in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema prstoma.
• Možn. za Besedilo v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali
obvestila.
• Pomožni meni: napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
– – Glavna roka: izberite levo ali desno roko za preprosto uporabo priročnega menija.
– – Uredi: prilagodite elemente, ki so prikazani v priročnem meniju.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: nastavite področje na zaslonu, ki bo izvzeto iz vnosov z dotikom.
156
Nastavitve
Klic
po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
• Zavrnitev klica: samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske
številke na seznam zavrnitev.
• Nastavitev sporočil za zavrnitev klica: dodajte ali uredite sporočilo, ki se pošlje ob zavrnitvi
klica.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko
pritisnete tipko Domov.
– – Nadzor glasu: Napravo nastavite tako, da bo z glasovnimi ukazi sprejela ali zavrnila
dohodni klic.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku gumba za vklop/
izklop.
• Izklop zaslona med klici: nastavite vklop senzorja bližine med klicem.
• Opozorila za klice:
– – Odgovor z vibriranjem: nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
– – Vibriranje ob koncu klica: nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
– – Ton ob vzpostavitvi klica: vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
– – Minutni opomnik: vključite ali izključite minutni opomnik.
– – Ton ob končanju klica: vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
– – Opozorilo ob klicu: nastavite opozorila na dogodke med klicem.
• Obvestila za dohodne klice: Napravo nastavite tako, da bo ob dohodnem klicu prikazala
pojavno obvestilo.
• Pripomočki za klic:
– – Samodejni sprejem klicev: nastavite samodejno sprejemanje klicev po določenem
obdobju (na voljo samo, če ste priključili slušalko).
– – Časov. za sam. sp. klicev: izberite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klice.
– – Okoliščine odhodn. klica: dovolite dohodne klice s slušalko Bluetooth tudi, če je naprava
zaklenjena.
– – Vrsta odhodnega klica: izberite tip odhodnih klicev pri katerem morate uporabiti
slušalko Bluetooth.
157
Nastavitve
• Dodatne nastavitve:
– – ID klicatelja: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
– – Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
– – Samod. dod. območne kode: nastavite samodejno vstavljanje predpone (področne ali
državne kode) pred telefonsko številko.
– – Zapore klicev: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
– – Čakajoči klic: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
– – Samodejno ponovno izbiranje: vključite samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih
ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
– – Predpisane številke: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz
seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
• Zvonj. in toni tipkovnice:
– – Zvonjenja: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
– – Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
– – Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
– – Toni tipkovnice: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk na
tipkovnici.
• Prilagoditev zvoka za klic: izberite vrsto zvoka klica, ki ga boste uporabljali s slušalkami.
• Zmanjšanje šuma: vključite funkcijo za zmanjšanje šuma, ki iz ozadja odstrani moteč zvok
tako, da vas lahko sogovornik bolj jasno sliši.
• Povečaj glasnost v žepu: nastavite, da naprava zviša jakost melodije zvonjenja, ko je ta
obdana v tesnem prostoru, na primer v torbici ali žepu.
• Slika videoklica: Izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• Uporabi možnosti za odpoved klica: omogočite izbiro glasovnega klica, če video klic ne
vzpostavi povezave.
• Storitev za telefonski predal: izberite ali nastavite storitev glasovne pošte vašega operaterja.
• Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
• Zvok: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na novo glasovno pošto.
• Vibriranje: nastavite vibriranje ob prejetju glasovne pošte.
• Računi: nastavite sprejemanje IP klicev in nastavite vaše račune za storitve IP klicev.
• Uporabi intern. klicanje: nastavite uporabo IP klicanja za vse klice ali samo za IP klice.
158
Nastavitve
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila od dohodnih klicev
določenih stikov v načinu blokiranja.
Upravlj.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Jeziki vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejna zamenjava: Napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za
ločila popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
• Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: Napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
159
Nastavitve
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Brez: Napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
• Neprekinjen vnos: Nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: Če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite
pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibriranje: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Zaznavanje peresa: nastavite, da bo naprava odprla ploščo za rokopis, ko se dotaknete polja
s S pisalom.
• Pomoč: Prikažite informacije pomoči za uporabo Samsungove tipkovnice.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: Omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Prepoznavanje rokopisa
Izberite jezik za iskanje ročnega pisanja.
Glasovno iskanje
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: V rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
160
Nastavitve
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: Izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Glasovno upravljanje
Nastavi, da naprava prepoznava glasovne ukaze za upravljanje naprave. Izberete lahko funkcije,
ki jih želite upravljati z glasovnimi ukazi.
Če aktivirate Vibriranje ob zvonjenju, naprava ob dohodnem klicu ne bo mogla
prepoznati glasovnih ukazov.
Prostoročni način
Napravo nastavite tako, do vsebino brala na glas, ter podajte programe, ki jih boste uporabljali v
prostoročnem načinu.
S pen
Spremenite nastavitve za uporabo S pen.
• Onemog. zaznavanje pen: nastavi zaslon, da se ta ne odzove pri vstavljanju ali
odstranjevanju S pen.
• Čuvaj za S pen: nastavite napravo, da prikaže pojavna okna z opozorilom in odda zvok, če
hodite in je zaslon na dotik izklopljen in S pen ni vstavljeno v napravo.
• Kazalec: Napravo nastavite tako, da bo prikazala kazalec S pen, ko pero S pen pridržite nad
zaslonom.
• Neposredni vnos s pisalom: Napravo nastavite tako, da bo zagnala ploščico za ročno
pisanje, ko S pen pridržite nad poljem za vnos besedila.
• Možnosti odstran. peresa: Nastavite napravo, da samodejno zažene Beležko dejanj ali
prikaže Zračni ukaz, ko je S pen odstranjeno iz reže.
• Zvok za dodajanje/odstranitev peresa: omogoči, da naprava odda zvok, ko je S pen
vstavljeno ali izvlečeno iz reže.
161
Nastavitve
Enoročno upravljanje
Vključite način enoročnega postopka za lažjo uporabo z eno roko.
• Uporabi za vse zaslone: Napravo nastavite tako, da bo prilagodila velikost in položaj
trenutnega zaslona. Velikost zaslona naprave lahko zmanjšajte s preprostimi potezami.
• Tipk. in gumbi med klic.: Napravo nastavite tako, da bo prilagodila velikost in položaj
številske tipkovnice.
• Tipkovnica Samsung: Napravo nastavite tako, da bo prilagodila velikost in položaj
tipkovnice Samsung.
• Računalo: Napravo nastavite tako, da bo prilagodila velikost in položaj računala.
• Vzorec za odklepanje: Napravo nastavite tako, da bo prilagodila velikost in položaj zaslona z
vzorcem za odklepanje.
• Več o enoročnem upravljanju: Prikažite vadnico za delo z eno roko.
Zračna poteza
Aktivirajte funkcijo potez v zraku, ne da bi se dotaknili zaslona.
• Več o senzorju in ikoni: Prikažite informacije o senzorju potez in indikatorju, ki se prikaže
med uporabljanjem funkcije potez v zraku.
• Hitri pogled: Ko je zaslon izklopljen, pomaknite roko nad senzorjem za ogled obvestil,
zgrešenih klicev, novih sporočil, časa in datuma in več.
• Zračni preskok: Med ogledom e-pošte ali spletnih strani, premaknite roko gor ali dol preko
senzorja za pomik po strani gor ali dol.
• Zračno brskanje: Če želite brskati po slikah, spletnih straneh, skladbah ali zapiskih,
premaknite roko v levo ali desno prek senzorja.
• Zračno sprejemanje klica: Pri dohodnem klicu odgovorite na klic s premikom roke v levo,
ter nato v desno preko senzorja.
162
Nastavitve
Pogled iz zraka
Predoglejte si vsebino ali prikažite informacije v pojavnem oknu tako, da na element pokažete s
prstom ali peresom S Pen.
• Način pogleda iz zraka: Izberite način za zračni ogled, ki ga boste uporabljali.
• Mož.pis. za pog. iz zraka:
– – Predogled informacij: Prikažite informacije v pojavnem oknu, tako da s peresom S Pen
pokažete na elemente.
– – Predogled napredka: Med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov si predoglejte prizor
ali prikažite pretečeni čas, tako da s peresom S Pen pokažete na vrstico poteka.
– – Predogled hitr. izbiranja: Prikažite kontaktne informacije številk za hitro izbiranje v
pojavnem oknu, tako da s peresom S Pen pokažete na številko za hitro izbiranje.
– – Oznake ikon (pri konici): Prikažite preproste informacije za element v pojavnem oknu,
tako da s peresom S Pen pokažete na element.
– – Drsenje po seznamu: Med ogledovanjem e-poštnih sporočil ali spletnih strani pridržite
pero S Pen nad robom zaslona, da se boste pomikali po strani.
– – Zvok in haptične povratne informacije: Napravo nastavite tako, da se bo ob kazanju na
elemente s peresom S Pen oglasila in zavibrirala.
• Mož.prs. za pog. iz zraka:
– – Predogled informacij: oglejte si informacije v pojavnih oknih s kazanjem na elemente s
prstom.
– – Predogled napredka: med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov si oglejte predogled
scene ali potekli čas s kazanjem prsta v vrstico napredovanja.
– – Predogled hitr. izbiranja: s kazanjem prsta na številko za hitro klicanje si v pojavnem
oknu oglejte kontaktne informacije številk za hitro klicanje.
– – Povečava spletne strani: med brskanjem interneta, povečajte vsebino s kazanjem na
zaslon.
– – Zvok in haptične povratne informacije: nastavite napravo, da sproži zvok in vibrira ob
kazanju s prstom na elemente.
163
Nastavitve
Zračni ukaz
Aktivirajte funkcijo brezžični ukazi, da boste lahko različna dejanja izvedli neposredno, ko je
pritisnjen gumb pen S Pen.
Gibanja
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
• Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
• Povečava: nastavite to možnost pri ogledovanju slik v Galerija ali brskanju po spletnih
straneh, če želite povečati ali pomanjšati slike, ko se dotaknete in držite dve točki s prstoma
in nato nagnete napravo naprej in nazaj.
• Brskanje po sliki: nastavite, če se želite premikati po sliki s premikom naprave v katerokoli
smer pri povečavi slike.
• Tiho/začasno ustavi: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice, opozorila, glasbo,
ko jo položite obrnjeno navzdol.
Gibanje dlani
Aktivirajte funkcijo potez z dlanjo, s katerimi nadzirate napravo z dotikom zaslona.
• Zajemi zaslon: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve proti desni, podrsate po
zaslonu.
• Tiho/začasno ustavi: začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo
dotaknete zaslona.
164
Nastavitve
Pametni zaslon
• Pametna ustavitev: Napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila
izklop svetlobe v ozadju.
• Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Pametni premor: nastavite začasno prekinitev predvajanja videoposnetka, ko pogledate
stran od zaslona.
• Pametno drsenje:
– – Drsenje po: izberite metodo premika po zaslonu navzgor ali navzdol.
– – Hitrost: prilagodite hitrost za premikanje po zaslonu.
– – Prikaz vidnih povratnih informacij: nastavite napravo, da prikaže signalno ikono, ko
naprava prepozna vaše dejanje.
Ta funkcija morda ne bo delovala pravilno pri močni svetlobi, pod temnimi pogoji ali v
primeru premikanja oz. tresenja naprave.
Povečaj občutlj. dotika
Nastavite, da naprava poveča občutljivost na dotik.
Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med
dotikanjem naprave.
Splošno
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
165
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: Nastavite napravo tako, da omogoča varnostno kopiranje vaših
nastavitev in podatkov aplikacij v Googlov strežnik.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: Nastavite napravo na način, ki omogoča obnovitev nastavitev in
podatkov aplikacij, ko aplikacijo znova namestite v napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: Ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: Napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih
pasovih prejemala informacije o časovnem pasu iz omrežja.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: Prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
166
Nastavitve
Varnostna asistenca
Nastavite napravo, da prejemnikom pošlje sporočilo v sili. Če želite poslati sporočilo, pritisnite in
3 sekunde pridržite obe strani gumba za glasnost.
• Urejanje sporočila v sili: Uredite sporočilo, ki bo poslano v sili.
• Pošiljanje slik v sili: nastavite napravo, da za prejemnike posname in pošlje fotografije
skupaj s sporočilom.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Interval sporočil: nastavite interval za ponovno pošiljanje sporočila.
• Stiki v sili: izberite ali uredite prejemnike sporočila.
Dodatek
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: Nastavite napravo, da predvaja zvok, ko jo priključite v namizno priklopno
postajo ali izključite iz nje.
• Izhodni način zvoka: Nastavite napravo tako, da uporabi zvočnik priklopne postaje, ko je
priključena v namizno priklopno postajo.
• Prikaz zaslona za domače namizje: nastavite napravo, da prikaže namizno uro, kadar je vaša
naprava priključena na namizno odložišče.
• Samodejno odklepanje: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.
• Barva okna za okenček S: Izberite barvo ozadja za naslovni zaslon S view.
• Izber. inf. za naslovnico: Prilagodite informacije, ki so prikazane na naslovnem zaslonu S
view.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
167
Nastavitve
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Varčevanje z energijo procesorja: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih
virov.
• Varčevanje z energijo zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Izklopi haptične povratne informacije: nastavite, da naprava izključi vibriranje ob dotiku
tipk.
• Več o varčevanju z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko ob nadgradnji naprave spremeni.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
168
Nastavitve
• Šifriraj zunanjo kartico SD: Napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: Napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: Vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel),
ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Pojdite na spletno stran funkcije poišči moj mobilni telefon: Odprite spletno mesto za
iskanje mobilne naprave (findmymobile.samsung.com). Na spletnem mestu za iskanje
mobilne naprave lahko spremljate in nadzirate svojo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Zaklepan. vn. aktiviranja: Napravo nastavite tako, da po ponastavitvi zahteva račun
Samsung, s čimer se drugim prepreči, da bi znova aktivirali napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: Spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: Zaradi varnosti naprava privzeto skrije gesla. nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: Izberite za namestitev aplikacij iz katerega koli vira. Č to ni izbrano, lahko
prenašate samo aplikacije iz Trgovina Play.
• Preveri aplikacije: Napravo nastavite tako, da Googlu dovoli, da pred namestitvijo programa
preveri, ali je zlonameren.
• Spremenite raven varnosti: Izberite raven za dejanja, za katera velja varnostni pravilnik.
• Samod. posodob. varnosti: Napravo nastavite tako, da bo samodejno preverila, ali so na
voljo varnostne posodobitve in jih prenesla.
169
Nastavitve
• Samo prek Wi-Fi: Napravo nastavite tako, da bo samodejno prenesla varnostne posodobitve
samo takrat, ko je povezana v omrežje Wi-Fi.
• Vrsta shrambe: Izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
Nastavitve za Google
S tem programom lahko konfigurirate nastavitve za nekatere Googlove funkcije.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu z aplikacijami.
170
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene stike in ponovno vstavite baterijo.
171
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če se zaslona dotikate z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisni center Samsung.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu
aplikacije pritisnite Nastavitve → Splošno → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško
ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v
napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisni center Samsung.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
172
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom gumba za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za polnilce odobrene s strani Samsunga)
• Zagotovite, da je polnilec pravilno povezan.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene priključke obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite servisni center Samsung.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se prazni zato bo čez čas v njej vedno manj energije.
173
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se sporočila o napakah prikažejo oz. datoteke ni moč predvajati, ko v napravi odprete
večpredstavnostne datoteke, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
174
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies, Windows Media Player 10
ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
175
Odpravljanje težav
Podatki shranjeni v napravi so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
176
Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali različice
programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 09/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising