Samsung | GT-I9505 | Samsung GT-I9505 Hitri vodnik

Priročnik
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Uvod Oče
Naš pametni telefon je še kako popestril naše prvo skupno potovanje v tujino! Zaradi tega bi rad z vami delil
nasvete, kako ga najbolje izkoristiti.
Mama
Hčerka
Sin
2
Vsebina
4
Posnemite dve sceni hkrati: Dual Camera
6
Posnemite dogajanje: Drama
8
Naj vaše fotografije oživijo: Zvok+slikanje
10 Posnemite svojo zgodbo v slikah: Album za zgodbo
14 Enostavno se približaj s prstom: Pogled iz zraka
18 Brskajte brez dotikanja: Air gesture
24 Premaknite glavo: Pametno drsenje, Pametni premor
27 Delite zabavo: Group Play
32 Sledite kalorijam: S Health
35 Nadzor v mrazu
3
Posnemite dve
sceni hkrati:
Dual Camera
Funkcija dual camera mi omogoča
snemanje čudovitih pokrajin in
avtoportretov hkrati. Včeraj sem sočasno
posnel igranje mojega sina s pticami in
moj izraz na obrazu!
4
Posnemite dve sliki hkrati v načinu Dual Camera
Posnemite avtoportret v čudoviti okolici.
Naprava uporabi sprednjo in zadnjo
kamero za zajem dveh scen hkrati.
V fotoaparatu pritisnite
nato posnemite sliko.
za preklop na način dual camera. Poravnajte iskala in
vloženo sliko, da prilagodite njeno velikost in položaj.
• Pritisnite
• Pritisnite za dodajanje različnih slogov vstavljeni sliki.
5
Posnemite
dogajanje:
Drama
Med gledanjem sina, ki je lovil golobe po
mestnem trgu, sem si želel, da bi lahko
posnel te prikupne norčije. Potem sem se
spomnil, da rešitev ponuja drama shot!
6
Posnemite dinamično sliko z dramatičnim posnetkom Drama Shot
Uporabite dramatičen posnetek drama
shot za zajem serije slik motiva v gibanju in
jih združite v sliko, ki zajema vso dogajanje.
Ustvarite lahko umetniško in živo sliko
oddaljenega motiva v gibanju.
V fotoaparatu pritisnite Način > Drama za izbiro dramatičnega posnetka in nato
posnemite sliko.
Za najboljši posnetek upoštevajte naslednje nasvete. Naprava morda ne bo
pravilno posnela fotografije pod drugimi snemalnimi pogoji.
Fotoaparat držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
Posnemite fotografije motiva, ki se premika v eni smeri.
Posnemite fotografije z ozadji, na katerih ni premikajočih se predmetov.
Ne fotografirajte motiva in ozadja, ki sta podobnih barv.
Ne fotografirajte motiva, ki ga zaradi bližine ali oddaljenosti ni možno ujeti v iskalo,
oziroma, ki je predolg, kot na primer avtobus ali vlak.
•
•
•
•
•
7
Naj vaše
fotografije
oživijo:
Zvok+slikanje
Danes ima moja hčerka rojstni dan in rojstno
zabavo smo praznovali v hotelu. Zahvaljujoč
napravi smo lahko posneli njene reakcije,
tako v sliki kot zvoku.
8
Dodajte zvok svojim slika z načinom Sound & Shot
V načinu sound & shot posnemite
fotografijo in nekaj sekund zvoka. Zvok
resnično poživi fotografijo.
V fotoaparatu pritisnite Način > Zvok+slikanje za izbiro načina zvok in
posnetek, ter nato posnemite sliko.
Pritisnite za ponovno poslušanje posnetega zvoka.
9
Posnemite svojo
zgodbo v slikah:
Album za zgodbo
Posnamem zelo veliko število slik in na
koncu mi njihova organizacija vzame
veliko časa. Na srečo naprava samodejno
razporedi moje fotografije v atraktiven
foto album.
10
Ustvarite album z mediji
Naprava samodejno razporedi vaše
fotografije v albume po vaših kriterijih, vi
pa lahko zabeležite podrobnosti o njih.
V načinu story album pritisnite Ustvari album > Po podatkih v oznaki in
vnesite podrobnosti. Vnesite naslov albuma, izberite postavitev slik in izberite
naslovnico, ter nato pritisnite Ustvari album.
Ko posnamete veliko fotografij na eni
lokaciji ali v istem dnevu, vas naprava
pozove, da ustvarite album.
kriterij za album,
• Določite
kot so lokacija, ljudje
in čas.
11
Dodajte več fotografij v album
Zabeležite lahko podrobnosti o strani ali fotografiji. Med
obračanjem strani, pritisnite datum na strani. Pritisnite
in dodajte beležko na stran.
Če želite fotografiji dodati napis, izberite fotografijo med
obračanjem strani, ter nato pritisnite .
Pritisnite in držite fotografijo, če želite spremeniti mesto
na strani oz. obračati, povečati ali pomanjšati fotografijo.
za dodajanje različnih
• Pritisnite
učinkov sliki.
NASVET Med obračanjem strani pritisnite
> Dodajte
vsebino ter nato dodajte druge fotografije, beležke
ali lokacijske informacije.
12
Naročite album
Album z atraktivno postavitvijo lahko
naročite in ga shranite na knjižno polico.
V načinu story album izberite album in pritisnite
> Naročilo foto-knjige.
Izberite valuto, velikost albuma in nato vpišite naslov za dostavo in druge
potrebne informacije.
postavitev
• Potrdite
albuma na zaslonu.
Če želite spremeniti
postavitev, se vrnite
na album, ter pritisnite
> Sprem. temo.
NASVET Če želite naročiti album, se morate prijaviti v račun Samsung.
13
Enostavno se
približaj s prstom:
Pogled iz zraka
Navdušil me je bratov nastop, zato sem
posnela zelo dolg videoposnetek. Kasneje
sem želela poiskati del, kjer začne plesati,
vendar je bil videoposnetek predolg, da bi ga
lahko našla! Ravno, ko sem začela zgubljati
živce, se mi je pridružila moja mama in s
prstom pokazala na zaslon, kjer se je čarobno
prikazal predogled. Neverjetno!
14
Enostavno iskanje s predogledom informacij
Pokažite na mapo albuma in na
zaslonu se bo prikazal predogled slik
v mapi. Enostavno poiščite sliko, brez
nepotrebnega iskanja po mapah.
Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava > Pogled
iz zraka, povlecite drsnik Pogled iz zraka v desno, ter nato povlecite drsnik
Predogled informacij v desno.
NASVET Informacije stika za hitro klicanje
si lahko prav tako ogledate, če
pokažete na zaslon. Za uporabo te
funkcije morate vključiti funkcijo
hitrega klicanja.
15
Enostavno iskanje s predogledom napredovanja
Pokažite na vrstico napredovanja na
zaslonu za predogled delov videoposnetka
v načinu predvajanja. Želeno mesto lahko
najdete hitro in enostavno.
16
Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava > Pogled
iz zraka, povlecite drsnik Pogled iz zraka v desno, ter nato povlecite drsnik
drsnik Predogled napredka v desno.
Enostavno iskanje s povečavo spletne strani
Pokažite na zaslon med ogledom spletne
strani, da si vsebino ogledate v veliki pisavi.
Ta funkcija pomaga pri gledanju spletnih
strani in določenih povezav.
Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava > Pogled
iz zraka, povlecite drsnik Pogled iz zraka v desno, ter nato povlecite drsnik
Povečava spletne strani v desno.
17
Brskajte brez
dotikanja:
Air gesture
Ta naprava je resnično čarobna. Moj mož
mi je pokazal, kako si lahko ogledaš slike
samo z mahanjem roke pred zaslonom.
Album s fotografijami si lahko ogleda
tudi, če so njegove roke umazane od
pice!
18
Brskajte po fotografijah z brskanjem po zraku
Podrsnite roko od leve proti desni preko
zaslona, da obračate fotografije, glasbo
ali strani.
Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava > Gibanja
in poteze > Air gesture, povlecite drsnik Air gesture v desno in nato povlecite
drsnik Zračno brskanje v desno.
19
Sprejmite klic s sprejemanjem klica po zraku
Za sprejetje dohodnega klica pomahajte
pred zaslonom.
20
Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava > Gibanja
in poteze > Air gesture, povlecite drsnik Air gesture v desno in nato povlecite
drsnik Zračno sprejemanje klica v desno.
Oglejte si ključne informacije s hitrim pogledom
Ko je zaslon izklopljen, pomaknite roko
nad zaslonom za ogled obvestil, zgrešenih
klicev, novih sporočil, časa in datuma,
stanja naprave in več.
Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava > Gibanja
in poteze > Air gesture, povlecite drsnik Air gesture v desno in nato povlecite
drsnik Hitri pogled v desno.
21
Obračajte strani s skokom po zraku
Med ogledom e-pošte ali spletnih strani,
premaknite roko gor ali dol preko zaslona
za pomik po strani gor ali dol.
22
Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava > Gibanja
in poteze > Air gesture, povlecite drsnik Air gesture v desno in nato povlecite
drsnik Zračni preskok v desno.
Premaknite ikono s premikom po zraku
Na domačem zaslonu pritisnite in držite
ikono z eno roko, ter nato premaknite
drugo roko v levo ali desno preko senzorja,
da jo premaknete na drugo mesto.
Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava > Gibanja
in poteze > Air gesture, povlecite drsnik Air gesture v desno in nato povlecite
drsnik Zračno premikanje v desno.
NASVET S to funkcijo lahko premaknete
dogodek na drug dan ali teden. Pri
uporabi dnevnega ali tedenskega
koledarja pritisnite in zadržite
dogodek, ter nato premaknite
drugo roko v levo ali desno.
23
Premaknite glavo:
Pametno drsenje,
Pametni premor
Moža sem našla, kako strmi v telefon. Mislila
sem, da je zaspal z odprtimi oči, vendar
je rekel, da bere časopis. Ta naprava mu
dejansko omogoča premikanje po straneh s
kimanjem!
24
Drsite po strani s Samsung Smart Scroll
S funkcijo Smart Scroll, lahko drsite po
e-pošti ali spletnih straneh gor ali dol.
Kimajte z glavo gor ali dol oz. nagnite
napravo naprej in nazaj.
Če želite uporabljati to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava >
Pametni zaslon, ter nato povlecite drsnik Pametno drsenje v desno.
25
Začasno prekinite videoposnetek s Samsung Smart Pause
S funkcijo Smart Pause, lahko samodejno
zaustavite predvajanje, ko odvrnete pogled
od zaslona. Predvajanje se nadaljuje, ko
ponovno pogledate na zaslon.
26
Če želite uporabljati to funkcijo, pritisnite Nastavitve > Moja naprava >
Pametni zaslon, ter nato obkljukajte polje zraven Pametni premor.
Delite zabavo:
Group Play
Moj sin in hčerka sta se zabavala
z urejanjem nekaterih od naših
fotografij. Z napravo sem se pridružil
njuni skupini in si ogledal, kaj je bilo
tako smešno. Kaj je bilo smešno? Jaz ...
z velikimi brki!
27
Souporabljajte fotografije z Group Play
Z napravo ustvarite skupino in drugim
napravam dovolite souporabo vsebine
preko povezave Wi-Fi. Hkrati lahko
souporabljate in urejate slike.
NASVET Pritisnite
28
za risanje po sliki.
Za souporabo slik v vaši naprav, pritisnite Group Play > Ustvari skupino, da
ustvarite skupino. Nato pritisnite Skupna raba slik in izberite slike za souporabo.
Če se želite pridružiti skupini in ogledati slike v souporabi, pritisnite Group Play
> Pridr. skupini > Skupna raba slik.
Souporabljajte dokumente z Group Play
Z napravo lahko enostavno souporabljate
dokumente. Za souporabo dokumentov
ne rabite pošiljati e-pošte ali se povezati z
večjim zaslonom.
Za souporabo dokumentov v vaši naprav, pritisnite Group Play > Ustvari
skupino, da ustvarite skupino. Nato pritisnite Skupna raba dokumentov in
izberite dokument za souporabo.
Če se želite pridružiti skupini in ogledati dokumente v souporabi, pritisnite
Group Play > Pridr. skupini > Skupna raba dokumentov.
29
Souporaba glasbe s sistemom za prostorski zvok
Glasbo lahko souporabljate v živo in
povezane naprave spremenite v sistem
za prostorski zvok, ki bo izboljšal vašo
glasbeno izkušnjo.
NASVET Za prilagoditev glasnosti pritisnite
. Prilagodite lahko glasnost vsake
od priključenih naprav.
30
Za souporabo glasbe v vaši naprav, pritisnite Group Play > Ustvari skupino,
da ustvarite skupino. Nato pritisnite Skupna raba glasbe in izberite glasbo za
souporabo.
Če se želite pridružiti skupini in souporabljati glasbo, pritisnite Group Play >
Pridr. skupini > Skupna raba glasbe.
Igranje iger z drugimi
Ne igrajte sami - zabavajte se v igrah in
tekmujte s prijatelji. Igrajte spletne igre
z drugimi z uporabo funkcije igranja v
skupini group play.
Za igranje iger z drugimi, pritisnite Group Play > Ustvari skupino, da ustvarite
skupino. Nato pritisnite Igranje iger, ter nato izberite igro, ki jo želite igrati.
Če se želite pridružiti skupini in skupaj igrati igre, pritisnite Group Play > Pridr.
skupini > Igranje iger.
31
Sledite
kalorijam:
S Health
Poskušanje hrane na potovanjih je
vedno zabavno in užitno, ampak kalorije
se kaj hitro nakopičijo! S to priročno
aplikacijo lahko sledite zaužitim in
porabljenim kalorijam na dan.
32
Upravljajte s kalorijami z aplikacijo S Health
Sledite kalorijam, ki ste jih zaužili in
porabili. Vnesite bistvene informacije in
nastavite cilj telovadbe, ki vam bo pomagal
do bolj zdravega življenjskega sloga.
V aplikacijo S Health vnesite fizične podatke, kot so spol, višina, teža, ter potrebne
informacije, da končate profil.
Zabeležite vsakodnevni vnos kalorij. Nastavite si lahko ciljni vnos kalorij in si
ogledate potek.
Zabeležite kalorije, ki ste jih porabili med hojo ali pri drugih vajah. Nastavite
lahko cilj za porabo kalorij. Naprava pokaže, kako blizu ste cilju in vas nagradi z
zlato napravo, ko ga dosežete.
NASVET Merske enote se lahko razlikujejo glede na regijo.
33
Preverite idealno okolje
Naprava izmeri trenutno temperaturo in
vlažnost in priporoča najbolj primerno
okolje za vaše udobje.
V aplikaciji S Health pritisnite
in vlažnosti.
> Raven udobja za ogled idealne temperature
obraza prikazuje ali je trenutno okolje udobno
• Ikona
ali ne.
trenutno idealna temperatura je prikazana na
• Vaša
levi strani.
trenutno idealna vlažnost je prikazana na desni
• Vaša
strani.
34
Nadzor v mrazu
Otrokom sva podarila čudovite rokavice. Pred
tem sem morala za uporabo telefona sneti
rokavice. Pri tej napravi to ni potrebno. Prepozna
dotik, kljub nošenju rokavic!
Za uporabo te funkcije, pritisnite Nastavitve > Moja
•naprava
> Zaslon, ter nato obkljukajte polje zraven
Visoka občut.na dotik.
ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od
•Nekateri
vrste materiala, ki ga nosite med dotikanjem naprave.
35
Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske opreme, ter se
lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
Printed in Korea
GH68-38854E
Slovenian. 05/2013. Rev.1.1
Download PDF