Samsung | GT-S7580 | Samsung GT-S7580 Navodila za uporabo

GT-S7580
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
4
Vsebina
Uvod
31 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
32 Nastavitev računov
33 Prenašanje datotek
34 Zaščita naprave
36 Nadgradnja naprave
7 Postavitev naprave
8Tipke
9 Vsebina paketa
10 Namestitev kartice SIM ali USIM ter
baterije
13 Polnjenje baterije
15 Vstavljanje pomnilniške kartice
17 Vklop ali izklop naprave
18 Držanje naprave
18 Zaklep in odklep naprave
18 Prilagoditev glasnosti
18 Preklop v tihi način
Komunikacija
37Telefon
43Stiki
47Sporočanje
48E-pošta
50 Google Mail
51Hangouts
52Google+
52 Google+ Fotografije
53ChatON
Osnove
19 Indikatorske ikone
20 Uporaba zaslona na dotik
23 Nadzorni gibi
25Obvestila
25 Domači zaslon
28 Uporaba aplikacij
28 Zaslon z aplikacijami
30 Vnos besedila
Splet in omrežje
54Internet
55Chrome
56Bluetooth
5
Vsebina
Mediji
Potovanja in lokalno
58Glasba
60Fotoaparat
65Galerija
67Video
69YouTube
70Radio
86Zemljevid
87Lokalno
87Navigacija
Nastavitve
88 Več o nastavitvah
88Povezave
91 Moja naprava
100Računi
100Več
103 Nastavitve za Google
Aplikacije in medijske
trgovine
72
73
73
74
74
74
Trgovina Play
Samsung Apps
Play Books
Igre Play
Glasba Play
Revije Play
Odpravljanje težav
Pripomočki
75Beležka
76 S Planner
78Dropbox
79Ura
81Kalkulator
81 Snemalnik zvoka
83Google
83 Glasovno iskanje
84 Moje datoteke
85Prenosi
6
Uvod
Postavitev naprave
Tipalo za bližino
Slušalka
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipka za glasnost
Zaslon na dotik
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka Meni
Večnamenski priključek
Mikrofon
Vhod za slušalke
GPS antena
Fotoaparat na zadnji strani
Tipka za vklop/izklop
Bliskavica
Zvočnik
Zadnji pokrov
Reža za pomnilniško
kartico
Notranja antena
7
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
• Pritisnite in držite 8-10 sekund za ponastavitev naprave v
primeru usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Pritisnite in zadržite na domačem zaslonu za zagon iskalnika
Google.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Baterija
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
2 Kartico SIM ali USIM vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
10
Uvod
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v reži za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Vstavite baterijo.
2
1
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
11
Uvod
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
3 Izvlecite kartico SIM ali USIM.
12
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite polnilec in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav tako
uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
Polnjenje s polnilnikom
Manjši konec polnilca vstavite v večnamenski vhod v napravi, večji del polnilca pa v električno
vtičnico.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
13
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite polnilca. S tem lahko poškodujete napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
14
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se v mapi Moje datoteke → Vse datoteke
→ SD memory card prikaže imenik datotek pomnilniške kartice.
15
Uvod
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzgor.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Več → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
16
Uvod
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Več → Shramba → Formatiraj kartico
SD → Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Pritisnite in nekaj sekund pridržite gumb za vklop/izklop, da napravo vklopite.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
17
Uvod
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali praznjenjem baterije.
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Za odklep naprave pritisnite gumb za vklop/izklop ali gumb Domov pri izklopljenem zaslonu,
pritisnite kjerkoli na zaslonu in nato povlecite prst v katerokoli smer.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Utišaj ali Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
18
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
19
Osnove
Ikona
Pomen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali
vodo deluje nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
20
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
21
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
22
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačen zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Moja naprava → Gibanja in poteze, in nato desno povlecite gumb
Gibanja in poteze.
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Vrtenje naprave
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveni kalkulator.
23
Osnove
Dviganje
Ob dvigu naprave, ko je bila ta nekaj časa v mirovanju ali je bil zaslon izklopljen, ta ob zgrešenem
klicu ali novem sporočilu vibrira.
Obračanje
Obrnite napravo, da utišate zvonjenje, ustavite predvajanje medija ali utišate FM radio (če
uporabljate zvočnik).
24
Osnove
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na zgrešene klice, nova
sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če
želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti
okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
Iz obvestilne plošče si lahko ogledate trenutno stanje naprave in uporabite te možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi.
• GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Mobilni podatki: vključite ali izključite podatkovno povezavo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja vaša naprava blokira
vsa obvestila. Če želite izbrati, katera obvestila bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Moja
naprava → Način blokiranja.
• Dos.t. za Wi-Fi: aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Wi-Fi dostopne točke.
• Prostoroč. način: vklopite ali izklopite način vožnje.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Način letenja: aktivirajte ali deaktivirajte letalski način.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon ima lahko več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
25
Osnove
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
Dodajanje predmeta
Domači zaslon lahko prilagodite tako, da mu dodate pripomočke, mape ali okna.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: dodajte pripomočke ali aplikacije na domači zaslon.
• Mapa: ustvari mapo.
• Stran: dodajte novo ploščo na domači zaslon.
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
26
Osnove
Odstranjevanje plošče
Pritisnite
zaslona.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled okna ter ga povlecite v koš na vrhu
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
Nato izberite sliko in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo
ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon.
Uporaba nastavitve pripomočka za bližnjice
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki, nato pritisnite in pridržite Bližnjica za
nastavitve, da odprete seznam možnosti nastavitev. Izberite možnost nastavitve, ki jo boste
dodali na domači zaslon kot bližnjico.
27
Osnove
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko za domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko za domov, pritisnite , in nato pritisnite Konec zraven aplikacije, da
jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Izmenjujoče pritisnite in
pridržite tipko za domov in nato pritisnite .
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
→ Uredi, in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
28
Osnove
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstrani, in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Deljenje aplikacij
Naložene aplikacije lahko z drugimi uporabniki delite preko e-pošte, Bluetooth funkcije ali na
druge načine.
→ Skupna raba programov, izberite aplikacije, pritisnite Končano, in izberite način
Pritisnite
deljenja. Naslednji koraki se razlikujejo glede na izbran način.
29
Osnove
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Uporaba tipkovnice Samsung
Spreminjanje odložišča tipkovnice
Pritisnite → Abecede ali Številke in simboli, nato pa pritisnite Tipkovnica qwerty ali
Tipkovnica 3x4.
Na tipkovnici 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka, večkrat pritisnite na tipko, ki
ustreza želenemu znaku.
Nastavite možnosti za tipkovnico
Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Vpišite veliko črko.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnos številk in ločil.
Vstavite presledek.
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
30
Osnove
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in izberite alternativno
besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če ga želite prilepiti v besedilno polje, postavite kazalec na točko vstavljanja in pritisnite
Prilepi.
→
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 88)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Wi-Fi in možnost Wi-Fi povlecite v
desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
31
Osnove
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi
→ Dodaj račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite
navodilom na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo
en Google račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite ime računa pod možnostjo Moji
računi, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstr. račun.
32
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od različice programske opreme na napravi ali operacijskega sistema
na računalniku.
• Glasba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi,
xmf, mxmf, imy, rttl, rtx, in ota
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm, in mkv
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc, rtf, in zip
Če aplikacije ne morejo predvajati datotek v obliki zapisa divX ali ac3, namestite
aplikacije, ki ta zapisa podpirajo.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniški program, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
33
Osnove
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Z uporabo zaščitnih funkcij drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na
napravi hranjenih informacij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavitve odklepanja z obrazom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Odklepanje z obrazom.
Obraz namestite v okvir, da bo fotografiran. Nato nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep
ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo obraza ni uspel.
34
Osnove
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
35
Osnove
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
36
Komunikacija
Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Tipkovnica: vpišite številko z uporabo številčnice in nato pritisnite .
• Dnevniki: opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev ali sporočil.
• Priljubljene: opravite klic iz seznama priljubljenih stikov.
• Stiki: opravite klic s seznama stikov.
Številke za hitro klicanje
Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.
Predvidevanje številk
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
37
Komunikacija
Iskanje stikov
Vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov. Med
vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.
Klici v tujino
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številko, in pritisnite .
Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : zadrži klic. Če želite sprejeti zadržan klic, pritisnite .
• Dodaj klic: dodajte drugi klic.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Prekini klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: aktivirajte zvočnik. Pri uporabi zvočnika, držite napravo proč od ušesa.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušal.: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
• Menjaj: menjaj med dvema klicema.
• Združi: opravite klic z več udeleženci, kadar ste povezani z dvema klicema. Ponovite, če želite
dodati več udeležencev. Ta funkcija je na voljo le, če je klicna storitev, ki omogoča pogovor z
več udeleženci, aktivna.
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Sporočilo: pošljite sporočilo.
• → Beležka: ustvarite opombo.
• → Prenesi: povežite prvega udeleženca z drugim. To vas izklopi iz pogovora.
• → Uredi konferenčni klic: opravite zaseben pogovor z enim udeležencem, v klicu z več
udeleženci, ali enega člana izklopite iz klica z več udeleženci.
38
Komunikacija
Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite Dodaj
nov stik.
Pošiljanje sporočila
Pritisnite
→ Pošlji sporočilo, če želite poslati sporočilo na številko na zaslonu.
Ogled dnevnikov klicev
Pritisnite Dnevniki za ogled zgodovine dohodnih in odhodnih klicev.
Za filtriranje dnevniškega zapisa klicev, pritisnite
→ Prikaži, in izberite možnost.
Predpisane številke
Na napravi lahko omejite izhodne klice tudi samo za številke z določeno klicno številko. Te
začetne klicne številke so shranjene na kartici SIM ali kartici USIM.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Predpisane številke → Omogoči
Pritisnite
FDN, nato vnesite PIN2, ki ste ga dobili skupaj s kartico SIM ali kartico USIM. Pritisnite Seznam
FDN in dodajte številke.
Zapore klicev
Napravo lahko nastavite tako, da onemogočite opravljanje določenih klicev. Na primer,
onemogočite lahko mednarodne klice.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Zapore klicev, izberite vrsto klica,
Pritisnite
možnost zapore klica, in vnesite geslo.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. V primeru drugega dohodnega
klica končajte prvega ali ga zadržite.
39
Komunikacija
Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, pritisnite Zavrni klic s sporočilom. Da
→ Klicne nastavitve → Nastavitev sporočil za
ustvarite sporočilo zavrnitve, pritisnite
zavrnitev klica.
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
→ Klicne nastavitve → Zavrnitev klica, povlecite desno drsnik Način samodejne
Pritisnite
zavrnitve in pritisnite Seznam za samodejno zavrnitev. Pritisnite Ustvari, vnesite številko,
dodelite kategorijo in pritisnite Shrani.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
zgrešenih klicev.
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic.
Za uporabo te storitve pritisnite
klic.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Čakajoči
Posredovanje klicev
Nastavite preusmerjanje dohodnih klicev na določeno številko.
→ Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Posredovanje klicev, in izberite
Pritisnite
vrsto klica in pogoj. Vnesite številko in pritisnite Omogoči.
40
Komunikacija
Video klici
Opravljanje video klica
Vnesite številko ali na seznamu izberite stik in pritisnite
.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Preklopi kamero: preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Prekini klic: končajte trenutni klic.
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• → Preklopi na slušalko: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
• → Zvočnik je izključen: izključite zvočnik.
• → Animirani emotikoni: emotikone dodajte vaši sliki.
• → Prikaz teme: okrasne ikone dodajte vaši sliki.
• → Omog. strip. pogled: spremenite način pogleda v stripovski pogled.
Pritisnite in pridržite sliko drugega udeleženca, da dostopate do sledečih možnosti:
• Posnemi sliko: posnemi sliko drugega udeleženca.
• Posnemi video: posnemite video slik drugega udeleženca.
V nekaterih državah snemanje klica brez predhodnega dovoljenja udeleženca ni
dovoljeno.
41
Komunikacija
Pritisnite in pridržite sliko drugega, da dostopate do sledečih možnosti:
• Preklopi kamero: preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
Menjava slik
Za menjavo slike, sliko katerega koli udeleženca povlecite na podobo drugega udeleženca.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
42
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Pritisnite Stiki.
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
→ Izbriši.
Nastavljanje številke za hitro klicanje
→ Nastavitve za hitro izbiranje, izberite številko za hitro klicanje in zanjo izberite
Pritisnite
stik. Če želite izbrisati številko za hitro klicanje, pritisnite in pridržite, nato pritisnite Odstrani.
43
Komunikacija
Iskanje stikov
Pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Uporabite prst na kazalu na desni strani seznama stikov za hitro pomikanje.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Pritisnite Stiki.
Privzeto prikaže naprava vse shranjene stike.
Pritisnite
→ Stiki za prikaz in izberite mesto na katerem so shranjeni stiki.
Prestavljanje stikov
Pritisnite Stiki.
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z Računom Google.
Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z računom Samsung account.
Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z
44
na seznamu stikov.
Komunikacija
Uvoz in izvoz stikov
Pritisnite Stiki.
Uvoz stikov
Pritisnite
SIM.
→ Uvoz/izvoz → Uvoz iz pomnilnika USB, Uvozi iz kartice SD, ali Uvozi iz kartice
Izvoz stikov
Pritisnite
SIM.
→ Uvoz/izvoz → Izvoz v pomnilnik USB, Izvozi na kartico SD, ali Izvozi na kartico
Deljenje stikov
Pritisnite
rabo.
→ Deli vizitko prek, izberite stike, pritisnite Končano in izberite način za skupno
Priljubljeni stiki
Pritisnite Priljubljene.
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: doda stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: odstrani stike izmed priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: prikaže stike v obliki mreže ali seznama.
45
Komunikacija
Skupine stikov
Pritisnite Skupine.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Ustvari: naredite novo skupino.
• Iskanje: iskanje stikov.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Izbriši skupine: izberite skupine, ki jih je dodal uporabnik, in pritisnite Izbriši. Prevzete
skupine ne morejo biti izbrisane.
Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
Končano.
→ Pošlji sporočilo ali Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite
Vizitka
Pritisnite Stiki.
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov in poštni
naslov in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko v JAZ, in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
46
Komunikacija
Sporočanje
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočanje na zaslonu aplikacij.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja, vam lahko operater
zaračuna dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo, in pritisnite
.
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
→ Dodaj zadevo za vnos osebe.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Urnik. Nastavite uro in datum, ter nato pritisnite
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
47
Komunikacija
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna nastav. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
. Vnesite prejemnike, osebe in
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite
→
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
48
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Načrtovana e-pošta. Obkljukajte Načrtovana
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
e-pošta, nastavite uro in datum, ter nato pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob
določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odprite datoteke.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Posredujte sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite Shrani, da le-to shranite.
49
Komunikacija
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite
Pritisnite
→ Priložite sliko, da dodate slike.
Pritisnite
→ Priložite video, da dodate videe.
Pritisnite
→ Dodaj »Kp«/»Skp«, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
→ Shrani kot osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Če želite spremeniti nastavitve za Googlovo pošto, pritisnite
→ Nastavitve.
Če želite sporočiti svoja mnenja glede razvoja programov, pritisnite
Če želite dostopati do informacij pomoči za Googlovo pošto, pritisnite
50
.
→ Povratne informacije.
→ Pomoč.
Komunikacija
Branje sporočil
Označite sporočilo kot opomnik.
Izbrišete to sporočilo.
Shranite to sporočilo za dlje časa.
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Odgovorite na to sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikov ali
posredujte sporočilo ostalim.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Predogled priloge.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Pritisnite za ogled sporočil pod drugimi oznakami.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
→ Spreminjanje oznak, nato
Hangouts
Ta program uporabite za klepetanje z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Na seznamu prijateljev izberite prijatelja ali vnesite podatke za iskanje ter za začetek klepeta
izberite prijatelja v rezultatih.
51
Komunikacija
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vse za spremembo kategorije in pomik po objavah iz vaših krogov.
Pritisnite
za uporabo funkcij družabnih omrežij.
Google+ Fotografije
S to aplikacijo lahko slike ali videoposnetke delite z drugimi v Googlovih družbenih omrežjih.
Pritisnite Google+ Fotografije na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite
→
, da izberete slike ali videoposnetke, nato pa uporabite eno od teh možnosti:
• Daj v skupno rabo: delite slike ali videoposnetke z drugimi.
• : delite slike ali videoposnetke z drugimi v klepetalnicah Hangout.
• : izbrišite slike ali videoposnetke.
• : ustvarite nov album in kopirajte slike ali videoposnetke.
52
Komunikacija
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi napravami. Za uporabo tega programa se morate
prijaviti v račun Samsung ali potrditi svojo telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.
Da sinhronizirate prijatelje na napravi s funkcijo ChatON, pritisnite
Sinhronizacija stikov.
Pritisnite
→ Nastavitve →
→ Začni pomenek in izberite prijatelja, s katerim boste začeli pogovor.
53
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Med ogledovanjem spletne strani pritisnite
spletne strani.
za souporabo, shranjevanje ali tiskanje trenutne
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Novo okno.
Če želite odpreti drugo spletno mesto, pritisnite
pritisnite stran, da jo izberete.
, pomaknite se levo ali desno, ter nato
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
54
→ Dodaj zaznamek.
→ Zaznamki in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
Pritisnite → Zgodovina → Največkrat obiskano, da odprete spletno stran iz seznama
največkrat obiskanih spletnih strani.
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Shranjene strani.
Povezave
Pritisnite in pridržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete na novi strani, shranite, delite z
drugimi ali kopirate.
Za ogled shranjenih povezav pritisnite
→ Prenosi.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Souporaba preko.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite Deli.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
55
Splet in omrežje
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Nov zavih.
Če želite obiskati drugo spletno stran, pritisnite
in izberite spletno stran.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, pritisnite
spletno stran, katero želite odpreti.
Za ogled zaznamkov pritisnite
→ Druge naprave. Izberite
→ Zaznamki.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave →
Bluetooth, ter nato povlecite drsnik Bluetooth v desno.
56
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Bluetooth → Iskanje in navedene
so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno
ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko in pritisnite → Bluetooth ter izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
57
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Za prilagoditev glasnosti.
Poiščite naprave z omogočenim
DNLA.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite mešanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Skrijte zaslon glasbenega
predvajalnika.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
58
Mediji
→ Nastavitve
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite
→ Adapt Sound → Vključeno. Ko jakost zvoka zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za
prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če jakost zvoka znižate na nivo 13 ali nižje,
se možnost ponovno uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja
Da trenutno predvajano pesem nastavite za melodijo zvonjenja, pritisnite
Melodija zvonjenja telefona.
→ Nastavi kot →
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
→ Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in
Pritisnite Seznami predvajanja in nato
pritisnite V redu. Pritisnite Dodaj glasbo, izberite pesmi, ki jih želite vključiti, ter nato pritisnite
Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe. Če želite uporabljati to funkcijo, nastavite glasbeni kvadratni meni tako, da bo prikazan
→ Nastavitve → Glasbeni meni → Glasbeni
na vrhu glasbene knjižnice, tako da pritisnete
→ Posodobitev
kotiček → Končano. Ko dodate glasbo pritisnite Glasbeni kotiček →
knjižnice.
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.
59
Mediji
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 65)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite
za fotografiranje.
Oglejte si več možnosti.
Prikaže trenutni način.
Preklopite med
sprednjo in zadnjo
kamero.
Začnite s snemanjem.
Spremenite način
fotografiranja.
Odprite galerijo, da si
ogledate slike in
videoposnetke.
Izberite med
različnimi učinki na
voljo.
60
Mediji
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: kameri omogoča, da ovrednoti okolje in določi idealni način za fotografijo.
• Najboljša fotografija: naredite več fotografij in se odločite za najboljšo.
• Neprekinjeno snemanje: s tem načinom zajamete niz fotografij premikajočih se motivov.
• Zvok+slikanje: omogoča snemanje fotografij z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Noč: to nastavitev uporabite za fotografiranje v temnejših pogojih.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko se modri okvir poravna z iskalnikom
pogleda, fotoaparat samodejno posname fotografije v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
61
Mediji
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite , da posnamete video. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
snemanja, pritisnite .
Pritisnite
. Za pričetek
za fotografiranje med snemanjem videoposnetka.
Snemalni način
→
Če želite spremeniti način snemanja, pritisnite
.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omej. za MMS: v tem načinu lahko zmanjšate kakovost posnetka za pošiljanje prek sporočil.
62
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
→ za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse nastavitve niso na voljo v načinu
Pritisnite
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za
večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
• Način ostrenja: izbere način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe
na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
63
Mediji
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Oznaka GPS: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Tip. za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. To aktivirajte,
da boste lahko v možnostih Galerija uporabljali funkcijo Tag Buddy.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Urejanje hitrih nastavitev.
Pritisnite element in ga pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
64
Mediji
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko,
nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
65
Mediji
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: dodajte na seznam priljubljenih.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: to uporabite za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejen posnetek
zaslona je shranjen v Photo frame.
• Opomba fotografije: to uporabite za pisanje opombe na zadnjo stran slike.
• Kopiraj v odložišče: kopira v odložišče.
• Tiskanje: natisnite sliko prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: s spreminjanjem velikosti modrega okvirja obreže sliko in jo shrani vanj.
• Nastavi kot: nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
66
Mediji
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, izberite slike in nato pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, izberite slike in pritisnite
ali jih delite z drugimi v družbenih omrežjih.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih pošljete drugim
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
67
Mediji
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite naprave z
omogočenim DNLA.
Za prilagoditev
glasnosti.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Spremenite razmerje
slike.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na
prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite videoposnetke in pritisnite Izbriši.
Souporaba videoposnetkov
→ Souporaba preko, izberite videoposnetke in pritisnite Kon., nato pa izberite
Pritisnite
način deljenja.
68
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v ležeči položaj.
Dodajte
videoposnetke na
seznam predvajanja.
Poišči
videoposnetke.
Premor ali
nadaljevanje
predvajanja.
Pošljite URL drugim.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Spremenite kakovost
zaslona.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Izberite vaš račun, pritisnite
ter pritisnite .
, izberite video posnetek, vnesite informacije za video posnetek,
69
Mediji
Radio
Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti
slušalke, ki delujejo kot radijska antena.
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Poslušanje FM radia
Preden zaženete FM Radio, v napravo vstavite slušalke.
Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Pritisnite , da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
pritisnite , da se vrnete na zaslon FM radia.
Za prilagoditev glasnosti.
Vključite in izključite radio FM.
Ročno vnesite frekvenco radijske
postaje.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Natančno nastavite frekvenco.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dostop do storitev za trenutno
postajo.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
70
Mediji
Iskanje radio postaj
→ Preišči, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani
Pritisnite
radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite
radia.
, da se vrnete na zaslon FM
Dodajanje skladb na seznam priljubljenih
Poiščite želeno radijsko postajo in pritisnite
, da postajo dodate na seznam priljubljenih.
71
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Več → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
→ Moje aplikacije, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
izbrisati, ter pritisnite ODSTRANI.
72
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite www.samsungapps.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Če račun Samsung ni registriran, ga ustvarite po navodilih na zaslonu. Za končanje procesa
naročila preberite pogoje in določila ter nato pritisnite Sprejmi za njihovo sprejetje.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite KATEGORIJA za izbiro kategorije.
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Brezplač. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Play Books
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Play Books na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
73
Aplikacije in medijske trgovine
Igre Play
S pomočjo tega programa lahko prenesete igre in jih igrate.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Revije Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos revij.
Pritisnite Revije Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
74
Pripomočki
Beležka
S tem programom lahko zabeležite pomembne informacije, da jih shranite za poznejši ogled.
Pritisnite Beležka na zaslonu z aplikacijami.
Sestavljanje beležk
Pritisnite
, vnesite opombo in nato pritisnite Shrani.
Če želite spremeniti barvo ozadja, pritisnite
→ Barva.
Če želite zakleniti opombo in tako drugim preprečiti ogled opombe, pritisnite
→ Zakleni.
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite urediti opombo, jo pritisnite.
Če želite poiskati opombo, pritisnite
Če želite brisati opombe, pritisnite
→ Poišči.
→ Izbriši.
Če želite razvrstiti opombe po datumu ali barvah, pritisnite
→ Razvrsti po.
Za tiskanje opombe prek USB ali povezave z omrežjem Wi-Fi, pritisnite
Če želite besedilo opomb poslati drugim, pritisnite
Če želite opombe poslati drugim, izberite
→ Tiskanje.
→ Skupna raba besedila prek.
→ Souporaba preko.
Če želite uvoziti opomnike iz Googlovih dokumentov, pritisnite
→ Uvoz.
Če želite beležke izvoziti v drugi obliki zapisa, pritisnite menijsko tipko in
Če želite spremeniti nastavitve opomnika, pritisnite
75
→ Nastavitve.
→ Izvoz.
Pripomočki
Ogled beležke
Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete. Pomaknite se levo ali desno za ogled dodatnih opomb.
Pritisnite
in uporabite eno od teh možnosti:
• Izbriši: izbrišite opombo.
• Barva: spremenite barvo ozadja.
• Zakleni: zaklenite opombo in tako drugim preprečite ogled opombe.
• Tiskanje: natisnite opombo prek povezave USB ali Wi-Fi.
• Skupna raba besedila prek: besedilo iz opomnika pošljite drugim.
• Souporaba preko: pošljite opomnik drugim.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
76
Pripomočki
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobn. dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat se
naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo ali kdaj se zgodi.
Povabite druge na dogodek s pošiljanjem sporočila ali e-pošte. Vnesite telefonsko število ali
elektronski naslov v polje Udeleženci ali pritisnite , da odprete seznam stikov.
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Računi → Google v razdelku Moji računi →
Google račun, nato pa Sinhronizacija Koledar.
Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu z aplikacijami pritisnite S Planner →
Sinhroniziraj.
Če želite prikazati sinhronizirane dogodke ali naloge, pritisnite
pa označite Googlov račun.
→
→ Koledarji → Zaslon, nato
Spreminjanje vrste koledarja
Izberite enega izmed različnih koledarjev, ki vključujejo leto, mesec, teden in drugo na desni
strani zaslona.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
→ Poišči in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Brisanje dogodkov
Izberite dogodek ali nalogo, nato pa pritisnite
→ Izbriši → Izbriši.
77
Pripomočki
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite Start, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko je storitev Dropbox vključena, se fotografije in videoposnetki, posneti s fotoaparatom
naprave, samodejno prenesejo na Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov,
pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite in nato izberite
datoteke.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
78
Pripomočki
Ura
S pomočjo tega programa lahko nastavite alarme, preverite čas za veliko glavnih mest po svetu,
izmerite trajanje dogodka ali nastavite časomer.
Pritisnite Ura na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to budilko.
Budilka
Nastavljanje opozoril
Pritisnite Ustvari alarm, nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm
ponovi in nato pritisnite Shrani.
• Opozorilo za lokacijo: nastavite lokacijo. Opozorilo se bo sprožilo samo ko boste v izbrani
lokaciji.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas vklopa opozorila pred vnaprej določenim časom.
79
Pripomočki
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Ustvarjanje ur
Pritisnite Dodaj mesto, nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, ter pritisnite Izbriši.
Štoparica
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ponastavi, da počistite čase zabeleženih krogov.
Časovnik
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
80
Pripomočki
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
onemogočeno, pritisnite
Če si želite ogledati zgodovino izračunov, pritisnite
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
, da skrijete številčnico.
→ Počisti zgodovino.
Snemalnik zvoka
Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Snemanje govornih beležk
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon na vrhu naprave. Pritisnite
zaustavite snemanje. Pritisnite , da končate s snemanjem.
, da
Spremenite kakovost snemanja.
Potekli čas snemanja.
Začnite snemati.
Prikažite seznam govornih beležk.
81
Pripomočki
Predvajanje govorne beležke
Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
• : obreže govorno beležko.
• : prilagodi hitrost predvajanja.
• : ustavi predvajanje.
• • /
/
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
: preskočite 60 sekund nazaj ali naprej.
→ Souporaba preko, ter nato izberite metodo
Da pošljete govorno beležko drugim pritisnite
souporabe.
Urejanje govornih beležk
V seznamu govornih beležk pritisnite
in izberite eno izmed sledečega:
• Souporaba preko: izberite govorne beležke, ki jih želite poslati, nato izberite način deljenja.
• Izbriši: izberite glasovno beležko, ki jo želite izbrisati.
• Nastavitve: spremenite nastavitve glasovnega snemanja.
• Končaj: zaprite snemalnik zvoka.
Shranjevanje datotek s kontekstnimi oznakami
V seznamu govornih beležk pritisnite
Vključeno.
→ Nastavitve → Kontekstno ime datoteke →
82
Pripomočki
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje po napravi
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato izgovorite
Obseg iskanja
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
→ Nastavitve → Iskanje v telefonu, ter
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Asistent Google.
storitev Google Now, pritisnite
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor.
83
Pripomočki
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Ogled datotek
Izberite kategorijo in nato izberite mapo, da jo odprete. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite
. Če se želite vrniti v korenski meni pritisnite .
V mapi pritisnite
in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Izberi vse: da vsem datotekam nastavite isto možnost istočasno, izberite vse datoteke na
enkrat.
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Poišči: iskanje datotek.
• Pregled po: spremeni način pogleda.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
Dodajanje bližnjic mapam
→ Dodaj bližnjico,
Dodaj bližnjico pogosto uporabljenih map v korenski meni. Pritisnite
vnesite ime bližnjice, pritisnite V redu, izberite mapo, nato pa pritisnite Nastavi tukaj.
84
Pripomočki
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da si ogledate prenose datotek s spleta pritisnite Internetni prenosi, ali pritisnite
Drugi prenosi, da si ogledate datoteke prenesene iz drugih aplikacij, kot so E-pošta.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite Razvrsti po velikosti.
Za razvrščanje datotek po datumu, pritisnite Razvrsti po datumu.
85
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Iščite lokacije, tako da vnesete naslov ali ključno besedo. Ko je lokacija najdena, jo izberite, da
boste prikazali podrobne informacije. Za dodatne informacije preglejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do kraja
Za nastavitev začetne in končne lokacije pritisnite
prikaže poti za prihod na cilj.
86
, nato pa izberite način potovanja. Naprava
Potovanja in lokalno
Lokalno
S to aplikacijo poiščite bližnje restavracije, banke, avtobusna postajališča in drugo.
Pritisnite Lokalno na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo krajev, ter nato kraj s seznama rezultatov iskanja. Ko je lokacija najdena, si
lahko ogledate podatke o kraju, denimo njegovo lokacijo na zemljevidu ali komentarje drugih
uporabnikov. Prav tako lahko kraj ocenite, objavite komentarje in podatke delite z drugimi.
Navigacija
Uporabite to aplikacijo za iskanje poti do kraja.
Pritisnite Navigacija na zaslonu aplikacij.
• Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko
razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet
in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa
varnostna opozorila in predpise.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Cilj lahko določite na različne načine, na primer tako, da izgovorite ciljni naslov ali ga vnesete. Ko
je pot najdena, upoštevajte zaslonska navodila za navigacijo do cilja.
87
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite Wi-Fi →
.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med spanjem.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako nastavili.
S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne
stroške, nastavite možnost na Vedno.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da vključite funkcijo.
88
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct dve napravi neposredno poveže prek omrežja Wi-Fi brez vmesne dostopne točke.
Pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: oglejte si datoteke, ki ste jih prejeli prek funkcije Bluetooth.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavi omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe
podatkov.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Omeji podatke v ozadju: napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja
onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun lahko izberete v razdelku
Nastavitve → Računi.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek
povezave Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopne točke Wi-Fi, da programom, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
89
Nastavitve
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem,
kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
Upor.tel. kot modem in mob.DT
• Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za deljenje
vaše podatkovne povezave z računalnikom ali drugimi napravami prek Wi-Fi omrežja.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za deljenje vaše podatkovne povezave z računalnikom prek USB-ja. Ko
je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite Internet prek vmesnika Bluetooth da delite
vašo podatkovno povezavo z računalnikom ali drugimi napravami prek Bluetooth povezave.
• Pomoč: spoznajte internet prek vmesnika USB, omrežja Wi-Fi in Bluetooth.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Kies prek Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek omrežja Wi-Fi.
90
Nastavitve
Moja naprava
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti se lahko
spreminjajo glede na izbrano funkcijo zaklepanja zaslona.
• Več pripomočkov: napravo nastavite tako, da bo dovolila uporabo pripomočkov na
zaklenjenem zaslonu.
• Pripom. na zakl. zaslonu:
– – Priljubljene aplikacije ali Kamera: nastavite prikaz bližnjic posamezne aplikacije ali
samodejni zagon fotoaparata, ko povlečete plošče v levo na zaklenjenem zaslonu.
– – Ura ali osebno sporočilo: napravo nastavite tako, da bo na zaklenjenem zaslonu
prikazala uro ali osebno sporočilo. Naslednje možnosti so odvisne od vaše izbire.
Za uro:
– – Dvojna ura: napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
– – Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
Za osebno sporočilo:
– – Urejanje osebnega sporočila: uredite osebno sporočilo.
• Bližnjice: nastavite napravo za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Učinek odklepanja: izberite učinek za odklepanje zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
91
Nastavitve
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki so prikazani v podoknu z obvestili.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Sanjarjenje: napravo nastavite tako, da bo odprla ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z
združitveno napravo ali se polni.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Prikaz odstotka baterije: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja, ki vas bo opozorila na dohodne klice.
• Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Privzeti zvok za obvestilo: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot dohodna sporočila
in zgrešeni klici.
92
Nastavitve
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
• Ton tipkovnice za klic: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk
na tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Adapt Sound: prilagodite zvok za vsako uho, ki ga boste uporabljali med klici ali pri
poslušanju glasbe.
Način domačega zaslona
Izberite način domačega zaslona (osnovni ali enostaven).
Klic
po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
• Zavrnitev klica: samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske
številke na seznam zavrnitev.
• Nastavitev sporočil za zavrnitev klica: dodajte ali uredite sporočilo, ki se pošlje ob zavrnitvi
klica.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko
pritisnete tipko Domov.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku gumba za vklop/
izklop.
• Izklop zaslona med klici: nastavite vklop senzorja bližine med klicem.
• Opozorila za klice:
– – Odgovor z vibriranjem: nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
– – Vibr. ob koncu klica: nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
– – Ton ob vzpostavitvi klica: vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
– – Minutni opomnik: vključite ali izključite minutni opomnik.
– – Ton ob končanju klica: vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
– – Opozorilo ob klicu: nastavite opozorila na dogodke med klicem.
93
Nastavitve
• Pripomočki za klic:
– – Samodejni sprejem klicev: nastavite samodejno sprejemanje klicev po določenem
obdobju (na voljo samo, če ste priključili slušalko).
– – Časov. za sam. sp. klicev: izberite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klice.
– – Okoliščine odhodn. klica: dovolite dohodne klice s slušalko Bluetooth tudi, če je naprava
zaklenjena.
– – Vrsta odhodnega klica: izberite vrsto odhodnih klicev, pri katerih boste uporabljali
slušalko Bluetooth.
• Dodatne nastavitve:
– – ID klicatelja: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
– – Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
– – Samod. dod. območne kode: nastavite samodejno vstavljanje predpone (področne ali
državne kode) pred telefonsko številko.
– – Zapore klicev: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
– – Čakajoči klic: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
– – Samodejno ponovno izbiranje: vključite samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih
ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
– – Predpisane številke: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz
seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
• Zvonj. in toni tipkovnice:
– – Zvonjenja: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
– – Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
– – Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
– – Toni tipkovnice: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk na
tipkovnici.
• Prilagoditev zvoka za klic: izberite vrsto zvoka klica, ki ga boste uporabljali s slušalkami.
• Slika videoklica: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• Uporabi možnosti za odpoved klica: omogočite izbiro glasovnega klica, če video klic ne
vzpostavi povezave.
• Storitev za telefonski predal: izberite ali nastavite storitev glasovne pošte vašega operaterja.
• Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
94
Nastavitve
• Zvok: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na novo glasovno pošto.
• Vibriranje: nastavite vibriranje ob prejetju glasovne pošte.
• Računi: nastavite sprejemanje IP klicev in nastavite vaše račune za storitve IP klicev.
• Uporabi intern. klicanje: nastavite uporabo IP klicanja za vse klice ali samo za IP klice.
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila od dohodnih klicev
določenih stikov v načinu blokiranja.
Prostoročni način
Napravo nastavite tako, da bo vsebino brala na glas, ter podajte programe, ki jih boste uporabljali
v prostoročnem načinu.
Varnostna asistenca
Nastavite napravo, da prejemnikom pošlje sporočilo v sili. Če želite poslati sporočilo, pritisnite in 3
sekunde pridržite obe strani gumba za glasnost.
• Urejanje sporočila v sili: uredite sporočilo, ki bo poslano v sili.
• Pošiljanje slik v sili: nastavite napravo, da za prejemnike posname in pošlje fotografije
skupaj s sporočilom.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Interval sporočil: nastavite interval za ponovno pošiljanje sporočila.
• Stiki v sili: izberite ali uredite prejemnike sporočila.
95
Nastavitve
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite, da se pri sukanju naprave tudi vmesnik samodejno
zasuka.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko
pritisnete tipko Domov.
– – Sprej. klicev s pritiskom: nastavite, da naprava sprejme dohodni klic, ko pritisnete tipko
za sprejem klica.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku gumba za vklop/
izklop.
• Pokaži bližnjico: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnite
in zadržite gumb za vklop.
• Urejanje dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
– – Izvozi: izvozite trenutne nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami kot
datoteko.
– – Posodobitev: uvozite trenutne nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami
kot datoteko.
– – Souporaba preko: datoteko z nastavitvami pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami
delite z drugimi.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Povečava: napravo nastavite tako, da bo omogočala povečavo in pomanjšavo s prstnimi
potezami.
• Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko pritisnete
in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema prstoma.
96
Nastavitve
• Možn. za Besedilo v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali
obvestila.
• Pomožni meni: napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
– – Glavna roka: izberite levo ali desno roko za preprosto uporabo priročnega menija.
– – Uredi: prilagodite elemente, ki so prikazani v priročnem meniju.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: nastavite področje na zaslonu, ki bo izvzeto iz vnosov z dotikom.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
97
Nastavitve
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Pokončne vrste tipkovnice: spremenite postavitev tipkovnice.
• Jeziki vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Neprekinjen vnos: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite
pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
• Zvok ob pritisku tipke: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Napredno:
– – Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
– – Samodejni razmik vrstic: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek
med besede.
– – Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
– – Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Vodnik: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
98
Nastavitve
Glasovno iskanje
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
• Tiho/začasno ustavi: nastavite, da naprava izklopi zvok dohodnih klicev, alarmov, glasbe in
spletnega radia, če jo obrnete s sprednjim delom navzdol.
99
Nastavitve
Računi
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: nastavite napravo tako, da omogoča varnostno kopiranje vaših
nastavitev in podatkov aplikacij v Googlov strežnik.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: nastavite napravo na način, ki omogoča obnovitev nastavitev in
podatkov aplikacij, ko aplikacijo znova namestite v napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Več
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Dostop do moje lokacije: napravo nastavite tako, da bo programom dovolila uporabo
informacij o vaši trenutni lokaciji.
• Uporabi satelite GPS: napravo nastavite tako, da bo za iskanje trenutne lokacije uporabila
satelite GPS.
• Uporabi brezžična omrežja: napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
100
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Dodaj račun: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel),
ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Pojdite na spletno stran funkcije poišči moj mobilni telefon: odprite spletno mesto za
iskanje mobilne naprave (findmymobile.samsung.com). Na spletnem mestu za iskanje
mobilne naprave lahko spremljate in nadzirate svojo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
101
Nastavitve
• Neznani viri: izberite za namestitev aplikacij iz katerega koli vira. Če to ni izbrano, lahko
prenašate samo aplikacije iz Trgovina Play.
• Preveri aplikacije: to možnost nastavite, da Googlu dovolite, da pred nameščanjem
aplikacije preveri, ali je ta zlonamerna.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko ob nadgradnji naprave spremeni.
102
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nast. datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih
pasovih prejemala informacije o časovnem pasu iz omrežja.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
Nastavitve za Google
S tem programom lahko konfigurirate nastavitve za nekatere Googlove funkcije.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu z aplikacijami.
103
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene stike in ponovno vstavite baterijo.
104
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če se zaslona dotikate z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisni center Samsung.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je naprava zamrznjena in se ne odziva,
pritisnite tipko za vklop in jo držite 8–10 sekund, da se naprava znova zažene.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Računi → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev
na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisni center Samsung.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
105
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom gumba za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za polnilce odobrene s strani Samsunga)
• Zagotovite, da je polnilec pravilno povezan.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene priključke obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite servisni center Samsung.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se prazni zato bo čez čas v njej vedno manj energije.
106
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se sporočila o napakah prikažejo oz. datoteke ni moč predvajati, ko v napravi odprete
večpredstavnostne datoteke, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
107
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite
vzpostaviti povezavo.
• Preverite ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies, Windows Media Player 10
ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj prostora. Nastavite napravo,
da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
108
Odpravljanje težav
Podatki shranjeni v napravi so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
109
Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali različice
programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 12/2013. Rev.1.0
Download PDF

advertising