Samsung | GT-I9060 | Samsung GT-I9060 Navodila za uporabo

GT-I9060/DS
GT-I9060
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
4
Vsebina
Uvod
34 Vnos besedila
36 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
37 Nastavitev računov
38 Prenašanje datotek
39 Zaščita naprave
41 Nadgradnja naprave
7 Postavitev naprave
8Tipke
9 Vsebina paketa
10 Namestitev kartice SIM ali USIM ter
baterije
13 Polnjenje baterije
15 Vstavljanje pomnilniške kartice
17 Vklop ali izklop naprave
18 Držanje naprave
18 Zaklep in odklep naprave
18 Prilagoditev glasnosti
18 Preklop v tihi način
19 Preklop med omrežji (modeli z
možnostjo dveh kartic SIM)
Komunikacija
43Telefon
49Stiki
53Sporočila
54E-pošta
56 Google Mail
58Hangouts
58Google+
58 Google+ Fotografije
59ChatON
Osnove
20 Indikatorske ikone
21 Uporaba zaslona na dotik
24 Nadzorni gibi
26 Gibi z dlanjo
27 Vključitev več oken
28Obvestila
29 Domači zaslon
31 Zaklenjen zaslon
32 Uporaba aplikacij
33 Zaslon z aplikacijami
34Pomoč
Splet in omrežje
60Internet
61Chrome
62Bluetooth
63 Samsung Link
64 Group Play
5
Vsebina
Mediji
Potovanja in lokalno
66Glasba
67Fotoaparat
72Galerija
75Video
77YouTube
78Radio
98Zemljevid
98Lokalno
99Navigacija
Nastavitve
100 Več o nastavitvah
100Povezave
103 Moja naprava
115Računi
116Več
118 Nastavitve za Google
Aplikacije in medijske
trgovine
80
81
81
82
82
82
82
Trgovina Play
Samsung Hub
Samsung Apps
Knjige Play
Glasba Play
Revije Play
Igre Play
Odpravljanje težav
Pripomočki
83 S Memo
85 S Planner
88Dropbox
88Cloud
89Ura
91Kalkulator
91 Prevajalnik S
92 Snemalnik zvoka
94 S Voice
95Google
96 Glasovno iskanje
96 Moje datoteke
97Prenosi
6
Uvod
Postavitev naprave
Tipalo za bližino
Slušalka
Fotoaparat na sprednji strani
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka Meni
Mikrofon
Večnamenski priključek
Fotoaparat na zadnji strani
Vhod za slušalke
Bliskavica
Tipka za glasnost
Zvočnik
Zadnji pokrov
GPS antena
Notranja antena
7
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
• Pritisnite in zadržite 8–10 sekund za ponastavitev naprave v
primeru usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Pritisnite in zadržite na domačem zaslonu za zagon iskalnika
Google.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Baterija
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja, in priloženo baterijo.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
2 ► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno
navzdol.
Vstavite primarno kartico SIM ali USIM v režo za kartico SIM 1 ( 1 ) in drugo kartico SIM ali
USIM v režo za kartico SIM 2 ( 2 ).
1
2
10
Uvod
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno
navzdol.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v reži za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Reža za kartico SIM vaše naprave je primerna samo za standardne kartice SIM.
Vstavljanje kartice microSIM ali kartice microSIM z vmesnikom lahko poškoduje režo
za kartico SIM vaše naprave.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Vstavite baterijo.
2
1
11
Uvod
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Odstranitev kartice SIM ali USIM
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 ► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: izvlecite baterijo in nato kartico SIM ali USIM.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: izvlecite baterijo in nato kartico SIM ali USIM.
12
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite polnilec in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav tako
uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
Polnjenje s polnilnikom
Manjši konec polnilca vstavite v večnamenski vhod v napravi, večji del polnilca pa v električno
vtičnico.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
13
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite polnilca. S tem lahko poškodujete napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Polnilec mora ostati v bližini električne vtičnice
in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
14
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek VFAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi SD memory card.
15
Uvod
1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrov.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Več → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
2 Izvlecite pomnilniško kartico.
3 Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Več → Shramba → Formatiraj kartico
SD → Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
16
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
17
Uvod
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali praznjenjem baterije.
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Napravo odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke za domov in drsenjem prsta po
površini za odklep zaslona, na dnu zaslona.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Utišaj ali
Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
18
Uvod
Preklop med omrežji (modeli z možnostjo dveh
kartic SIM)
Ko vstavite dve kartici SIM ali USIM, lahko uporabljate dve različni naročnini brez potrebe po
istočasnem nošenju dveh naprav. Aktivirajte dve kartici in preklopite med njima pri klicanju ali
pošiljanju sporočil.
Vaša naprava podpira dvojno mirovanje pri dveh različnih omrežjih. Med klicem na
enem omrežju, lahko kličete ali sprejmete novi klic na drugem omrežju oz. odgovorite na
drugi klic z drugega omrežja. Ob klicu ali sprejemu drugega klica, bo prvi klic samodejno
nastavljen na čakanje.
Aktivacija kartic SIM ali USIM
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Moja naprava → Upravitelj kartice SIM.
Povlecite en ali oba drsnika za kartici SIM ali USIM v desno.
Spreminjanje prikazanega imena in ikone za kartico SIM ali USIM
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Moja naprava → Upravitelj kartice SIM.
Izberite kartico SIM ali USIM, pritisnite ime kartice in ikono, ter nato Registriraj ime ali Izberite
ikono. Nastavite prikazano ime in ikono za posamezno kartico.
Preklop med omrežji
Ko aktivirate dve kartici SIM ali USIM, se na nadzorni plošči obvestilne plošče prikaže ikone za
izbiro omrežja. Odprite obvestilno ploščo in nato izberite omrežje.
19
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
/
Trenutno dostopam do kartice SIM ali USIM (modeli z možnostjo dveh kartic
SIM)
/
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
20
Osnove
Ikona
Pomen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
21
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite predmet več kot 2 sekundi.
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v
prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
22
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
23
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Moja naprava → Gibanja in poteze → Gibanje in nato v desno
povlecite drsnik Gibanje.
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveni kalkulator.
24
Osnove
Dviganje
Ob dvigu naprave, ko je bila ta nekaj časa v mirovanju ali je bil zaslon izklopljen, ta ob zgrešenem
klicu ali novem sporočilu vibrira.
Obračanje
Obrnite napravo, da utišate zvonjenje, ustavite predvajanje medija, ali utišate FM radio (pri
uporabi zvočnika).
25
Osnove
Gibi z dlanjo
Dotaknite se zaslona in z gibi dlani upravljajte napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je funkcija gibanja dlani vključena. Na domačem zaslonu
pritisnite Aplik. → Nastavitve → Moja naprava → Gibanja in poteze → Gibanje dlani in nato v
desno povlecite drsnik Gibanje dlani.
Poteg
Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
26
Osnove
Vključitev več oken
Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati.
• Zagnane so lahko samo aplikacije na plošči funkcije več oken.
• Pri zagonu aplikacij, ki vsebujejo večpredstavnostne datoteke, kot so glasba in videi,
bo predvajan zvok obeh datotek.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za uporabo več oken, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaslon →
Več oken.
Uporaba več okenske plošče
Za prikaz več oken, pritisnite in zadržite . Plošča za več oken se prikaže na levi strani zaslona.
Izberite eno aplikacijo in nato povlecite drugo aplikacijo na novo lokacijo. Če želite zapreti okna,
ponovno pritisnite ročico plošče. Če želite skriti okna, ponovno pritisnite in zadržite .
Povlecite rob med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
Pritisnite ročico plošče, da jo odprete ali zaprete ploščo. Ko je plošča z več okni odprta, pritisnite
in zadržite ročko plošče, ter jo povlecite do levega ali desnega roba zaslona za pomik plošče.
Za pomik ročke plošče, ko je plošča za več oken zaprta, pritisnite in zadržite ročko plošče ter jo
povlecite gor ali dol.
27
Osnove
Uporaba aplikacij z več okni
Med uporabo aplikacij z več okni, pritisnite
ali
in uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : maksimirajte okno, da se to prilega zaslonu.
• : zaprite aplikacijo.
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na zgrešene klice, nova
sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če
želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti
okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
Na obvestilni plošči si lahko ogledate trenutne nastavitve vaše naprave. Povlecite navzdol z
vrstice stanja in nato pritisnite za uporabo naslednjih možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo.
• GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Mobilni podatki: vključite ali izključite podatkovno povezavo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo vaša naprava
blokirala obvestila. Če želite izbrati, katera obvestila bodo blokirana, pritisnite Nastavitve →
Moja naprava → Način blokiranja.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Dos.t. za Wi-Fi: vključite ali izključite funkcijo internet preko Wi-Fi.
• Prostoroč. način: vključite ali izključite prostoročno način.
• Smart stay: vključite ali izključite funkcijo Pametna ustavitev.
28
Osnove
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Način letenja: vključite ali izključite način letenja.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Če želite razporediti možnosti na obvestilni plošči, odprite obvestilno ploščo, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
→
,
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Spreminjanje načina domačega zaslona
Domači zaslon ima osnovne in preproste načine. V preprostem načinu lahko brez težav
dostopate do vaših najljubših stikov, aplikacij, nastavitev tako, da dodajate bližnjice na domači
zaslon.
Za preklop na lažji način, na domačem zaslonu, pritisnite Aplik. → Nastavitve → Moja naprava
→ Način domačega zaslona → Preprosti način → Uporabi.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
Dodajanje predmeta
Prilagodite domači zaslon z dodajanjem pripomočkov, map ali plošč.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: dodajte pripomočke ali aplikacije na domači zaslon.
• Mapa: ustvarite novo mapo.
• Stran: dodajte novo ploščo na domači zaslon.
29
Osnove
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se
Pritisnite
nahaja na vrhu zaslona.
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: ogled fotografij posnetih s fotoaparatom ali prenesene s spleta.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
Nato izberite sliko in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
30
Osnove
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo
ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon. Postavite ga
na želeno mesto, povlecite okvir in po potrebi spremenite njegovo velikost, ter nato pritisnite kjer
koli na zaslonu, da shranite mesto pripomočka.
Uporaba nastavitve pripomočka za bližnjice
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki, nato pritisnite in pridržite Bližnjica za
nastavitve, da odprete seznam možnosti nastavitev. Izberite možnost nastavitve, ki jo boste
dodali na domači zaslon kot bližnjico.
Zaklenjen zaslon
Zaklenjen zaslon prepreči napravi nezaželeno delovanje, ko te ne uporabljate, hkrati pa omogoča
dodajanje priročnih pripomočkov.
Dodajanje pripomočkov
Za uporabo pripomočkov na zaklenjenem zaslonu, na domačem zaslonu pritisnite Aplik. →
Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon, ter nato obkljukajte Več pripomočkov.
V enostaven načinu oz. ko so vklopljene varnostne funkcije, ne morete uporabljati
pripomočkov na zaklenjenem zaslonu.
31
Osnove
Pritisnite na območje plošče pripomočkov na zgornjem delu zaslona. Pomaknite se v desno na
zadnjo stran, pritisnite , ter nato izberite pripomoček, ki ga želite dodati na zaklenjen zaslon.
Razporejanje plošč
Premikanje plošče
Pomaknite se v levo ali desno na območju plošče pripomočkov, pritisnite in pridržite predogled
plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Pomaknite se v levo ali desno na območju plošče pripomočkov, pritisnite in pridržite predogled
plošče, ter jo nato povlecite v koš, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Nekatere aplikacije so združene v mape. Pritisnite mapo in nato pritisnite aplikacijo, ki jo
želite odpreti.
32
Osnove
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko za domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko za domov, pritisnite , in nato pritisnite Konec zraven aplikacije, da
jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Izmenjujoče pritisnite in
pridržite tipko za domov in nato pritisnite .
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
33
Osnove
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstrani in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Deljenje aplikacij
Naložene aplikacije lahko z drugimi uporabniki delite preko e-pošte, Bluetooth funkcije ali na
druge načine.
→ Skupna raba programov, izberite aplikacije, pritisnite Končano, in izberite način
Pritisnite
deljenja. Naslednji koraki se razlikujejo glede na izbran način.
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
.
.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
34
Osnove
Uporaba tipkovnice Samsung
Nastavite možnosti za tipkovnico
Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Vpišite veliko črko.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite ločila.
Vstavite presledek.
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite in zadržite
Pritisnite in zadržite
→ Premikajoča, da spremenite vrsto tipkovnice.
, ter nato pritisnite
, ter nato premaknite plavajočo tipkovnico na drugo lokacijo.
Za uporabo fiksne tipkovnice pritisnite
→ Tipkovnica qwerty.
Spreminjanje jezika tipkovnic
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in izberite alternativno
besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
35
Osnove
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če ga želite prilepiti v polje za vnos besedila, postavite kazalec na želeno mesto, ter nato
pritisnite → Prilepi.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 100)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Wi-Fi in možnost Wi-Fi povlecite v
desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
36
Osnove
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi
→ Dodaj račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite
navodilom na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo
en Google račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite ime računa pod možnostjo Moji
računi, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstr. račun.
37
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od različice programske opreme na napravi ali operacijskega sistema
na računalniku.
• Glasba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi,
xmf, mxmf, imy, rttl, rtx in ota
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm in mkv
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc in rtf
Če aplikacije ne morejo predvajati datotek oblike divX ali ac3, namestite aplikacije, ki jih
podpirajo.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
38
Osnove
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavitve odklepanja z obrazom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Odklepanje z obrazom.
Obraz namestite v okvir, da bo fotografiran. Nato nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep
ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo obraza ni uspel.
39
Osnove
Nastavitve odklepanja z obrazom in glasom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Obraz in glas.
Obraz prilagodite okvirju, da bo fotografiran, nato nastavite glasovni ukaz. Nato nastavite
varnostno kopijo kode PIN za odklep ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo
obraza in glasu ni uspel.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
40
Osnove
Nastavljanje gesla
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
41
Osnove
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
42
Komunikacija
Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Tipkovnica:
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: s pomočjo tipkovnice vnesite številko in nato
pritisnite ali .
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: s pomočjo tipkovnice vnesite številko in nato
pritisnite .
• Dnevniki: opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev ali sporočil.
• Priljubljene: opravite klic iz seznama priljubljenih stikov.
• Stiki: opravite klic s seznama stikov.
Številke za hitro klicanje
Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.
Predvidevanje številk
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
43
Komunikacija
Iskanje stikov
Vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov. Med
vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.
Klici v tujino
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite in zadržite 0 dokler se ne prikaže znak +.
Vnesite klicno številko države, območja in telefonsko številk, in pritisnite ali .
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite in zadržite 0 dokler se ne prikaže znak +.
Vnesite klicno številko države, območja in telefonsko številk, in pritisnite .
Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : zadrži klic. Pritisnite
za sprostitev zadržanega klica.
• : povečajte glasnost.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Prekini klic: konča trenutni klic.
• Zvočnik: aktivirajte zvočnik. Pri uporabi zvočnika, držite napravo proč od ušesa.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušalke: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• Menjaj: menjaj med dvema klicema.
• Združi: opravite klic z več udeleženci, kadar ste povezani z dvema klicema. Ponovite, če želite
dodati več udeležencev. Ta funkcija je na voljo le, če je klicna storitev, ki omogoča pogovor z
več udeleženci, aktivna.
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Beležka: ustvarite beležko.
• → Sporočilo: pošljite sporočilo.
• → Prenos: povežite prvega udeleženca z drugim. To vas izklopi iz pogovora.
• → Uredi konferenčni klic: opravite zaseben pogovor z enim udeležencem, v klicu z več
udeleženci, ali enega člana izklopite iz klica z več udeleženci.
44
Komunikacija
Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite Dodaj
nov stik.
Pošiljanje sporočila
Pritisnite
→ Pošlji sporočilo, da pošljete sporočilo na številko na zaslonu.
Ogled dnevnikov klicev
Pritisnite Dnevniki za ogled zgodovine dohodnih in odhodnih klicev.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: za filtriranje dnevnika klicev, pritisnite
kartica SIM ali USIM, ter nato izberite možnost.
→ Prikaži →
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: za filtriranje dnevnika klicev, pritisnite
nato izberite možnost.
→ Prikaži in
Predpisane številke
Na napravi lahko omejite izhodne klice tudi samo za številke z določeno klicno številko. Te
začetne klicne številke so shranjene na kartici SIM ali kartici USIM.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite
→ Klicne nastavitve → Dodatne
nastavitve → kartica SIM ali USIM → Predpisane številke → Omogoči FDN, ter nato vnesite
PIN2, ki ste ga prejeli s kartico SIM ali USIM. Pritisnite Seznam FDN in dodajte številke.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite
→ Klicne nastavitve → Dodatne
nastavitve → Predpisane številke → Omogoči FDN in nato vnesite PIN2, ki ste ga dobili skupaj
s kartico SIM ali kartico USIM. Pritisnite Seznam FDN in dodajte številke.
Zapore klicev
Napravo lahko nastavite tako, da onemogočite opravljanje določenih klicev. Na primer,
onemogočite lahko mednarodne klice.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite
→ Klicne nastavitve → Dodatne
nastavitve → kartica SIM ali USIM → Zapore klicev, izberite vrsto klica, možnost zapore klica in
vnesite geslo.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite
→ Klicne nastavitve → Dodatne
nastavitve → Zapore klicev, izberite vrsto klica, možnost zapore klica in vnesite geslo.
45
Komunikacija
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. Ko prejmete drugi klic,
končajte ali zadržite prvi klic.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, pritisnite Zavrni klic s sporočilom. Da
→ Klicne nastavitve → Nastavitev sporočil za
ustvarite sporočilo zavrnitve, pritisnite
zavrnitev klica.
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
→ Klicne nastavitve → Zavrnitev klica → Način samodejne zavrnitve →
Pritisnite
Samodejno zavrni številke → Seznam za samodejno zavrnitev. Pritisnite Ustvari, vnesite
številko, dodelite kategorijo in pritisnite Shrani.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
zgrešenih klicev.
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic. Ta storitev ni na voljo za opravljanje video klica.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: za uporabo te storitve pritisnite
→ Klicne
nastavitve → Dodatne nastavitve → kartica SIM ali USIM → Čakajoči klic.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: za uporabo te storitve pritisnite
nastavitve → Dodatne nastavitve → Čakajoči klic.
46
→ Klicne
Komunikacija
Posredovanje klicev
Napravo lahko nastavite, da preusmeri dohodne klice na določeno številko.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite
→ Klicne nastavitve → Dodatne
nastavitve → kartica SIM ali USIM → Posredovanje klicev, ter nato izberite vrsto klica in pogoj.
Vnesite številko in pritisnite Omogoči.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite
→ Klicne nastavitve → Dodatne
nastavitve → Posredovanje klicev, ter nato izberite vrsto klica in pogoj. Vnesite številko in
pritisnite Omogoči.
Video klici
Opravljanje video klica
Vnesite številko ali izberite stik iz seznama stikov, in pritisnite
.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Preklopi kamero: preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Končaj klic: konča trenutni klic.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Številčnica: odprite tipkovnico.
• → Preklopi na slušalke: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• → Izklop zvočnika: izključite zvočnik.
• → Animirane emotikone: emotikone dodajte vaši sliki.
• → Prikaz teme: okrasne ikone dodajte vaši sliki.
• → Omogoči stripovski pogled: spremenite način pogleda v stripovski pogled.
Pritisnite in pridržite sliko drugega udeleženca, da dostopate do sledečih možnosti:
• Posnemi sliko: posnemi sliko drugega udeleženca.
• Posnemi video: posnemite video slik drugega udeleženca.
V nekaterih državah snemanje klica brez predhodnega dovoljenja udeleženca ni
dovoljeno.
47
Komunikacija
Pritisnite in pridržite sliko drugega, da dostopate do sledečih možnosti:
• Preklopi kamero: preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
Menjava slik
Za menjavo slike, sliko katerega koli udeleženca povlecite na podobo drugega udeleženca.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
48
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Pritisnite Stiki.
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
→ Izbriši.
Nastavljanje številke za hitro klicanje
→ Nastavitve za hitro izbiranje, izberite številko za hitro klicanje in zanjo izberite
Pritisnite
stik. Če želite izbrisati številko za hitro klicanje, pritisnite in pridržite, nato pritisnite Odstrani.
49
Komunikacija
Iskanje stikov
Pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Uporabite prst na kazalu na desni strani seznama stikov za hitro pomikanje.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite elektronsko sporočilo.
Prikaz stikov
Pritisnite Stiki.
Privzeto naprava prikazuje vse shranjene stike.
Pritisnite
→ Stiki za prikaz, ter nato izberite lokacijo, kjer ste shranili stike.
Prestavljanje stikov
Pritisnite Stiki.
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z Računom Google.
Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z računom Samsung account.
Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z
50
na seznamu stikov.
Komunikacija
Uvoz in izvoz stikov
Pritisnite Stiki.
Uvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz, ter nato izberite možnost za uvoz.
Izvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz, ter nato izberite možnost za izvoz.
Deljenje stikov
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, izberite stike, pritisnite Končano in izberite način souporabe.
Priljubljeni stiki
Pritisnite Priljubljene.
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: dodajte stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: odstranite stike s priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: ogled stikov v pogledu mreže ali pogledu seznama.
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
51
Komunikacija
Skupine stikov
Pritisnite Skupine.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Ustvari: naredite novo skupino.
• Iskanje: iskanje stikov.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Izbriši skupine: izberite skupine dodane s strani uporabnika, in pritisnite Izbriši. Prevzete
skupine ne morejo biti izbrisane.
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
Končano.
→ Pošlji sporočilo ali Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite
Vizitka
Pritisnite Stiki.
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
52
Komunikacija
Sporočila
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja, vam lahko operater
zaračuna dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite
pritisnite
ali .
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo in
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite
pritisnite .
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo in
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
→ Dodaj zadevo za vnos osebe.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Urnik. Nastavite uro in datum, ter nato pritisnite
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
53
Komunikacija
Prevajanje in pošiljanje sporočil
Za uporabo funkcije prevajanja, med sestavljanjem sporočila, pritisnite
drsnik Prevedi v desno, nastavite jezikovni par in nato pritisnite V redu.
→ Prevedi, povlecite
Pritisnite za prevod sporočila, ter nato pritisnite Končano. Prevedeno sporočilo bo zamenjalo
sporočilo v izvornem jeziku.
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna nastav. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite e-poštni račun za uporabo in na dnu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
. Vnesite prejemnike, osebe, in
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite
→
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
54
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Načrtovana e-pošta. Odkljukajte Načrtovana
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
e-pošta in nastavite čas ter datum in pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob
določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odprite datoteke.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Posredujte sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite Shrani, da le-to shranite.
55
Komunikacija
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite
Pritisnite
→ Priložite sliko, da dodate slike.
Pritisnite
→ Priložite video, da dodate videoposnetek.
Pritisnite
→ Dodaj »Kp«/»Skp«, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
→ Shrani kot osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Pritisnite
→ Nastavitve, da spremenite nastavitve Google Mail.
Pritisnite
→ Povratne informacije, da posredujete vaša mnenja o razvoju aplikacije.
Pritisnite
→ Pomoč za dostop do pomoči za Google Mail.
56
.
Komunikacija
Branje sporočil
Shranite to sporočilo za dlje časa.
Izbrišete to sporočilo.
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Odgovorite vsem prejemnikov ali
posredujte sporočilo ostalim.
Odgovorite na to sporočilo.
Označite sporočilo kot opomnik.
Predogled priloge.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Pritisnite
za ogled sporočil pod drugimi oznakami.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
57
→ Spreminjanje oznak, ter nato
Komunikacija
Hangouts
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za
iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vse za spremembo kategorije in pomik po objavah iz vaših krogov.
Pritisnite
za uporabo funkcij družabnih omrežij.
Google+ Fotografije
Uporabite to aplikacijo za skupno rabo slik ali videoposnetkov prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ Fotografije na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite
→
za izbiro slik ali videoposnetkov, ter nato uporabite naslednje:
• Daj v skupno rabo: skupna raba slik ali videoposnetkov.
• : skupna raba slik prek Hangouts.
• : izbrišite slike ali videoposnetke.
• : ustvarite nov album ali kopirajte slike ali videoposnetke.
58
Komunikacija
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi napravami. Za uporabo te aplikacije se morate
prijaviti v račun Samsung ali potrditi vašo telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonske številke ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.
59
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Med ogledovanjem spletne strani pritisnite
spletne strani.
za souporabo, shranjevanje ali tiskanje trenutne
Če želite spremeniti mehanizem za iskanje, pritisnite
iskalnik.
→ Nastavitve → Napredno → Izberite
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Novo okno.
Če želite odpreti drugo spletno mesto, pritisnite
pritisnite stran, da jo izberete.
, pomaknite se levo ali desno, ter nato
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
60
→ Dodaj zaznamek.
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Shranjene strani.
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih povezav pritisnite Prenosi. (str. 97)
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Souporaba preko.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite Deli.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Nov zavih.
Za ogled druge spletne strani, pritisnite
, ter nato izberite spletno stran.
61
Splet in omrežje
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Za ogled odprtih zavihkov na drugih napravah pritisnite
stran, katero želite odpreti.
Za ogled zaznamka pritisnite
→ Druge naprave. Izberite spletno
.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave →
Bluetooth, ter nato povlecite drsnik Bluetooth v desno.
62
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Bluetooth → Iskanje in navedene
so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno
ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko, pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
Samsung Link
Uporabite to aplikacijo za predvajanje vsebine, ki ste jo shranili na oddaljenih napravah ali
spletnih storitvah za shranjevanje prek interneta. Predvajate in pošljete lahko večpredstavnostne
datoteke v vaši napravi na drugo napravo ali spletno storitev za shranjevanje.
Za uporabo te aplikacije, se morate prijaviti v račun Samsung ter registrirati dve ali več naprav.
Registracijske metode se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave.
Pritisnite Samsung Link na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Med odpiranjem te aplikacije se bo prikazala nedavna vsebina vseh vaših registriranih naprav.
Lahko brskate po njih ali jih predvajate. Za souporabo datotek, se pomaknite na NAPRAVE IN
SHRAMBA in izberite možnost.
63
Splet in omrežje
Pošiljanje datotek
Pošljite datoteke drugim napravam ali jih prenesite v spletno storitev za shranjevanje.
Izberite napravo, pritisnite
, izberite datoteke in nato pritisnite Dokončano.
Skupna raba datotek
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, pritisnite
Dokončano, ter nato izberite metodo souporabe.
, izberite datoteko, pritisnite
Predvajanje datotek na oddaljeni napravi
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, pritisnite
izberite napravo.
, izberite datoteko, ter nato
• Podprte datoteke so lahko odvisne od naprav, ki so povezane kot medijski
predvajalnik.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
Upravljanje vsebine v spletni storitvi za shranjevanje
Izberite spletno storitev za shranjevanje in nato odprite in upravljajte datoteke.
Za prenos datotek s spletne storitve za shranjevanje, pritisnite , izberite datoteke in nato
pritisnite Dokončano.
Če želite registrirati spletne storitve za shranjevanje na napravi, pritisnite
shrambo, ter nato pritisnite Vpis zraven spletne storitve za shranjevanje.
→ Registrirajte
Group Play
Uporabite to aplikacijo za skupno rabo slik, dokumentov in glasbe z drugimi napravami, ki so
povezane na isto omrežje Wi-Fi.
Pritisnite Group Play na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Med uporabo te aplikacije ne morete uporabljati interneta.
64
Splet in omrežje
Ustvarjanje skupine za Group Play
Izberite eno izmed sledečih funkcij:
• Skupna raba glasbe: izberite glasbene datoteke za souporabo. Povežete lahko dve ali več
naprav in jih uporabite za doseganje prostorskega zvočnega učinka.
• Deljenje slik: izberite slike za souporabo.
• Skupna raba dokumentov: izberite dokumente za souporabo.
• Igre in drugo v trgovini Play: igrajte spletne igre s prijatelji.
Po izbiri datotek pritisnite Končano, ter nato nastavite geslo.
Med souporabo vsebine, pritisnite
lahko vidijo vaše stvaritve.
in napišite opombo ali rišite po zaslonu. Vsi udeleženci
Prijava v storitev Group Play
Pritisnite Pridr. skupini, izberite skupino Group Play, kateri se želite pridružiti, ter nato vnesite
geslo skupine. Izberite kategorijo medija in na napravi se bo pojavila vsebina, ki je trenutno v
souporabi.
65
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Poiščite naprave z omogočenim
DNLA.
Za prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Skrijte zaslon glasbenega
predvajalnika.
Odprite seznam predvajanja.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
66
Mediji
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja
Če želite uporabljati trenutno predvajano pesem za melodijo zvonjenja, pritisnite
kot → Melodija zvonjenja telefona.
→ Nastavi
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
→ Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in
Pritisnite Seznami predvajanja in nato
pritisnite V redu. Pritisnite Dodaj glasbo, izberite pesmi, ki jih želite vključiti, ter nato pritisnite
Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe.
Pritisnite
Končano.
→ Nastavitve → Glasbeni meni in obkljukajte Glasbeni kotiček, ter nato pritisnite
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 72)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
67
Mediji
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za
ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite
.
Označuje, kateri način
snemanja je v uporabi.
Oglejte si več možnosti.
Preklopite med
sprednjo in zadnjo
kamero.
Začnite s snemanjem.
Spremenite način
fotografiranja.
Odprite galerijo, da si
ogledate slike in
videoposnetke.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni
način za snemanje fotografije.
• Najboljša fotografija: naredite več fotografij in se odločite za najboljšo.
• Neprekinjeno snemanje: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Zvok+slikanje: uporabite za fotografiranje z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
68
Mediji
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Noč: te nastavitve uporabite za slike, ki ste jih posneli v temi.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko sta oba panoramska vodila poravnana,
fotoaparat samodejno posname fotografijo v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.
Uporaba učinkov filtra
Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.
Pritisnite
in izberite učinek filtra. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite , da posnamete video. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
snemanja, pritisnite .
69
. Za pričetek
Mediji
Snemalni način
Pritisnite
→
, da spremenite način snemanja.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omej. za MMS: uporabite ta način, da zmanjšate kvaliteto posnetka, ki ga želite poslati preko
sporočila.
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
Skupna raba posnetka
Pritisnite
→
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Direct.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi.
• Sk. raba fotog. ChatON: pošljite fotografijo drugi napravi preko ChatON.
70
Mediji
Konfiguracijske nastavitve za kamero
→ za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse možnosti niso na voljo v načinu
Pritisnite
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo
kvaliteto. To porabi več spomina.
• Način ostrenja: izberite način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe
na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Oznaka GPS: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Tip. za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor samosprožilca
ali funkcije povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
71
Mediji
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. Vključite za
uporabo Označi prijatelja v Galerija.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Urejanje hitrih nastavitev.
Pritisnite možnost in jo pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge ikone tako, da se jih dotaknete in povlečete.
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
72
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate kateri koli del slike. Uščipnite za pomanjšanje ali
dvakrat pritisnite za vrnitev.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko,
nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: dodajte sliko med priljubljene.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: uporabite funkcijo za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejena slika
je shranjena v mapi Photo frame.
• Opomba fotografije: uporabite za zapis opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
uredite zapiske.
, da
• Kopiraj v odložišče: kopirajte v odložišče.
• Tiskanje: natisnite sliko preko povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi
z napravo.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Obreži: spremenite velikost z modrim okvirjem in shranite sliko.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
73
Mediji
Modifikacija slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Zavrti: zavrti sliko.
• Obreži: obreže sliko.
• Barva: prilagodite nasičenost ali svetlost slike.
• Učinek: uporabite učinke na sliki.
• Portret: odpravite učinek rdečih oči, prilagodite in retuširajte obraze oz. zameglite ozadje.
• Nalepka: prilepite nalepke.
• Risanje: rišite po sliki.
• Okvir: uporabite okvirje na sliki.
Priljubljene slike
Pri ogledu slike, pritisnite
→ Priljubljene, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, izberite fotografije in pritisnite
drugim osebam oz. jih souporabite prek družabnega omrežja.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih pošljete
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
74
Mediji
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
→ Nastavitve, ter nato obkljukajte Oznaka obraza. Okoli
Med ogledom slike, pritisnite
prepoznanega obraza se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato
izberite ali dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, to
so na primer klicanje ali pošiljanje sporočila.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba Tag Buddy
→ Nastavitve → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja v desno za
Pritisnite
prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
Organiziranje map
Ustvarite mapo za organizacijo slik ali videoposnetkov, ki so shranjeni v napravi. Prav tako lahko
kopirate ali premikate datoteke iz ene v drugo mapo.
Da ustvarite novo mapo, pritisnite . Vnesite ime mape, pritisnite V redu, ter nato izberite
slike ali videoposnetke. Pritisnite in zadržite katero koli izbrano sliko ali video posnetek, ter ga
povlecite v novo mapo in nato pritisnite Končano. Pritisnite Kopiraj za kopiranje oz. Premakni za
premik.
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
75
Mediji
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite naprave z
omogočenim DNLA.
Za prilagoditev
glasnosti.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik naprej.
Spremenite razmerje
slike.
Preklopite na način
plavajočega zaslona.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite videoposnetke in nato pritisnite Izbriši.
Souporaba videoposnetkov
→ Souporaba preko, izberite videoposnetke, pritisnite Kon. in izberite način
Pritisnite
souporabe.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite
premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
76
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v ležeči položaj.
Dodajte videoposnetke
na seznam predvajanja.
Preklopite na lebdeči
način, da lahko iščete
ostale videoposnetke.
Nastavite kvaliteto
predvajanja
videoposnetka.
Premor ali nadaljevanje
predvajanja.
Pošljite URL drugim.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Izberite vaš račun, pritisnite
ter pritisnite .
, izberite video posnetek, vnesite informacije za video posnetek,
77
Mediji
Radio
Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti
slušalke, ki delujejo kot radijska antena.
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Poslušanje FM radia
Preden zaženete FM Radio, v napravo vstavite slušalke.
Prvič, FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Pritisnite
pritisnite
, da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
, da se vrnete na zaslon FM radia.
Vključite in izključite radio FM.
Za prilagoditev glasnosti.
Ročno vnesite frekvenco radijske
postaje.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Natančno nastavite frekvenco.
Dostop do storitev za trenutno
postajo.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
78
Mediji
Iskanje radio postaj
→ Preišči, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani
Pritisnite
radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite
radia.
, da se vrnete na zaslon FM
Dodajanje skladb na seznam priljubljenih
Poiščite želeno radijsko postajo in pritisnite
, da postajo dodate na seznam priljubljenih.
79
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Več → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
→ Moje aplikacije, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
izbrisati, ter pritisnite ODSTRANI.
80
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Hub
To aplikacijo uporabljajte za nakupovanje, uživanje in vodenje vsebin na digitalnih medijih.
Samsung Hub tudi promovira in priporoča vsebino, ki vas morda zanima.
Pritisnite Samsung Hub na zaslonu aplikacij.
Vrste predstavljenih vsebin so lahko odvisne od regije in ponudnika storitev.
Nakup večpredstavnostne vsebine
Izberite kategorijo storitve, izberite medijsko vsebino in nato zaključite nakupni proces.
Upravljanje vsebine na napravi
Izberite kategorijo vsebine, pomaknite se levo, ter nato upravljajte s vsebino na napravi.
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite apps.samsung.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah.
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Brezplač. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
81
Aplikacije in medijske trgovine
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Revije Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos revij.
Pritisnite Revije Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Igre Play
Uporabite to aplikacijo za prenos in igranje iger.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
82
Pripomočki
S Memo
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje opombe z uporabo slik ali glasovnih posnetkov.
Pritisnite S Memo na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Ustvarite beležke z bogato vsebino, na primer, z risanjem s prstom ali dodajanje slik oz. glasovnih
posnetkov.
Pritisnite
tipkovnico.
za zapisovanje ali risanje po zaslonu ali pa pritisnite
za vnos besedila s
Zapišite ali narišite beležko.
Vnesite beležko.
Razveljavi in uveljavi zadnji ukaz.
Izbrišite beležko.
Ustvarite posnetek glasu za
vstavljanje.
Vstavite večpredstavnostno
datoteko.
Pripnite drugo stran trenutni
beležki.
Preklop v način ogleda.
83
Pripomočki
Kadar sestavljate zapisek, znova pritisnite
pisala.
, da spremenite vrsto pisala, debelino črte ali barvo
Pri brisanju ročno napisane opombe, pritisnite
Izbriši vse, da počistite beležko.
, da spremenite velikost radirke, ali pritisnite
Shranite trenutne nastavitve kot
profil za pisalo.
Spremenite vrsto pisala.
Spremenite debelino črte.
Spremenite barvo pisala.
Ogled več barv.
→ Spremeni ozadje.
Če želite spremeniti ozadje pritisnite
Če želite dodati oznako pritisnite
→ Dodaj ozn.
Vstavljanje večpredstavnostnih datotek ali glasovnega posnetka
Pritisnite
za vnos večpredstavnostnih datotek. Da vstavite glasovni posnetek pritisnite .
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite poiskati beležko, pritisnite
→ Poišči.
Če želite izbrisati beležke, pritisnite
→ Izbriši.
Da razporedite beležke po datumu, naslovu, ali kako drugače, pritisnite
Da spremenite način prikaza, pritisnite
→ Pogled seznama.
Da ustvarite beležko z uvozom datoteke, pritisnite
→ Uvoz.
Za izvoz beležke v drugi obliki datoteke, pritisnite
→ Izvozi.
Da ustvarite mapo pritisnite
→ Ustvari mapo.
Da spremenite vrstni red beležk pritisnite
→ Spremeni vrstni red.
84
→ Uredi po.
Pripomočki
→ Premakni.
Da premaknete beležko v drugo mapo, pritisnite
Da kopirate beležke, pritisnite
→ Kopiraj.
→ Nastavitve.
Da spremenite nastavitve S Memo, pritisnite
→ Pomoč.
Da si ogledate pomoč za S Memo, pritisnite
Da ustvarite varnostno kopijo ali obnovite beležke na ali s shrambe, pritisnite
kopiranje in obnavljanje.
→ Varnostno
Ogled beležke
Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete.
→ Izbriši.
Če želite beležko izbrisati, pritisnite
Če želite beležke poslati drugim, pritisnite
→ Souporaba preko.
Za izvoz beležke v drugi obliki datoteke, pritisnite
→ Izvozi.
Za dodajanje beležke na seznam priljubljenih pritisnite
Da shranite beležko kot dogodek, pritisnite
→ Dodaj med priljubljene.
→ Ustvari dogodek.
→ Nastavi kot.
Da nastavite beležko kot ozadje naprave ali jo dodelite stiku, pritisnite
Za tiskanje beležke USB-ja ali povezave z omrežjem Wi-Fi, pritisnite
tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Če želite urediti beležko, pritisnite
→ Tiskanje. Nekateri
.
Za predvajanje glasovnega posnetka pritisnite
.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
85
Pripomočki
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga izberete, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobn. dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat se
naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Pripnite beležko iz S Memo. Pritisnite Beležke, sestavite novo beležko ali izberite že obstoječo
beležko.
Pripnite sliko. Pritisnite Slike, nato fotografirajte ali izberite že obstoječo fotografijo.
86
Pripomočki
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Google pod Moji računi, izberite račun
Google, ter nato obkljukajte Sinhronizacija Koledar. Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu
→ Sinhroniziraj.
aplikacij pritisnite S Planner →
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil, pritisnite
račun Google, ter nato pritisnite Končano.
→ Koledarji → Zaslon, izberite
Spreminjanje vrste koledarja
Izberite enega izmed različnih koledarjev, ki vključujejo leto, mesec, teden in drugo na desni
strani zaslona. Vrsto koledarja lahko spremenite tudi z gibom, tako imenovanim uščipom. Na
primer, s stiskom spremenite mesečni koledar na letni koledar, ravno obraten gib pa bo letni
koledar spremenil nazaj v mesečni koledar.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
→ Poišči in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Brisanje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Izbriši.
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Souporaba preko, ter nato izberite način deljenja.
87
Pripomočki
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite Start, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko je storitev Dropbox vključena, se fotografije in videoposnetki, posneti s fotoaparatom
naprave, samodejno prenesejo na Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov,
pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite in nato izberite
datoteke.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje nastavitev in podatkov
programa z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
88
Pripomočki
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun za Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
Ura
Uporabite to aplikacijo za nastavitev budilke, pregled ure v mnogih mestih po svetu, merjenje
trajanja dogodka ali nastavitev časovnika.
Pritisnite Ura na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to budilko.
89
Pripomočki
Budilka
Nastavljanje opozoril
Pritisnite Ustvari alarm, nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm
ponovi in nato pritisnite Shrani.
• Opozorilo za lokacijo: nastavite lokacijo. Opozorilo se bo sprožilo samo ko boste v izbrani
lokaciji.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas za izklop opozorila pred nastavljenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Ustvarjanje ur
Pritisnite Dodaj mesto, nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite
→ Izbriši, izberite ure in nato pritisnite Izbriši.
Štoparica
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ponastavi, da počistite čase zabeleženih krogov.
90
Pripomočki
Časovnik
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
onemogočeno, pritisnite
Za ogled zgodovine računanja pritisnite
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ Počisti zgodovino.
Če želite računalo nastavite za enostavno uporabo z eno roko, pritisnite
vklopljeno.
→ Enoročno upr.
Prevajalnik S
Uporabite to aplikacijo za prevajanje besedila v druge jezike.
Pritisnite Prevajalnik S na zaslonu aplikacij.
Uporaba S Translator
Nastavite izvorni in ciljni jezik, vnesite besedilo v polje za vnos, ter nato pritisnite
Če želite dodati jezikovni par na seznam priljubljenih, pritisnite
Če želite jezikovni par poslati drugim, pritisnite
.
91
.
.
Pripomočki
Začetek pogovora s prevajalnikom
Pritisnite tipke na dnu zaslona za komunikacijo z drugo osebo preko izgovorjenega prevoda.
Pritisnite Govor za vaš jezik in nato govorite v mikrofon. Naprava bo prevedla vaš govor. Pritisnite
v polju ciljnega jezika, da naprava na glas prebere prevod.
Nato pritisnite Govor za jezik sogovornika in dovolite, da oseba odgovori v svojem jeziku.
Naprava bo prevedla njihov odgovor. Pritisnite
v polju izvornega jezika, da naprava na glas
prebere sogovornikov odgovor.
Snemalnik zvoka
Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Snemanje govornih beležk
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon, ki se nahaja na dnu naprave.
Pritisnite , da zaustavite snemanje. Pritisnite , da končate s snemanjem.
Spremenite kakovost snemanja.
Potekli čas snemanja
Prikažite seznam govornih beležk.
Začnite snemati.
Če želite, da naprava odstrani šum v ozadju, pritisnite
Vključeno.
92
→ Nastavitve → Zmanjšanje šuma →
Pripomočki
Predvajanje govorne beležke
Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
• : obreži glasovno beležko.
• : prilagodite hitrost predvajanja.
• : ustavi predvajanje.
• /
• : preskočite 60 sekund nazaj ali naprej.
/
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
→ Souporaba preko, pritisnite Končano, ter
Da pošljete govorno beležko drugim pritisnite
nato izberite način deljenja.
Urejanje govornih beležk
V seznamu govornih beležk pritisnite
in izberite eno izmed sledečega:
• Souporaba preko: izberite govorno beležko, ki jo želite poslati, ter nato izberite način
souporabe.
• Izbriši: izberite glasovno beležko, ki jo želite izbrisati.
• Nastavitve: spremenite nastavitve glasovnega snemanja.
• Končaj: zaprite snemalnik zvoka.
Shranjevanje datotek s kontekstnimi oznakami
V seznamu govornih beležk pritisnite
Vključeno.
→ Nastavitve → Kontekstno ime datoteke →
93
Pripomočki
S Voice
Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija v nekaterih jezikih ni podprta.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Odpri glasbo
• Zaženi računalo
• Pokliči Lulu na mobilni telefon
• Pokliči Lulu na službeni telefon
• Preveri urnik
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Prostoročni način
V prostoročnem načinu, bo naprava na glas prebrala vsebino dohodnih klicev, sporočil in
obvestil, kar omogoča prostoročno uporabo naprave med vožnjo. Na primer, naprava bo na glas
prebrala ime klicatelja ali telefonsko številko ob dohodnem klicu.
Da vključite prostoročni način, izgovorite »Hands-free mode on«.
94
Pripomočki
Zbujanje naprave z glasom
Ko je zaslon izklopljen, lahko z glasovnim ukazom zaženete S Voice. Izgovorite »Hi Galaxy« v
napravo za zagon S Voice.
Če želite vključiti to funkcijo, pritisnite
→ Settings, ter nato obkljukajte Wake up command.
Uporaba ukazov za prebujanje na zaklenjenem zaslonu
Na zaklenjenem zaslonu lahko s prednastavljenimi ukazi za prebujanje uporabljate različne
funkcije.
Za aktiviranje te funkcije na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Moja naprava →
Zaklenjen zaslon, nato pa obkljukajte Bujenje na zaklenjenem zaslonu. Pritisnite Nastavite
ukaz za bujenje, ter nato nastavite funkcije in ukaze za prebujanje.
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato vnesete
Obseg iskanja
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
→ Nastavitve → Iskanje v telefonu, ter
Google Now
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Google Now.
storitev Google Now, pritisnite
95
Pripomočki
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Ogled datotek
Izberite kategorijo in nato mapo, da jo odprete. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite
se želite vrniti v korenski meni pritisnite .
V mapi pritisnite
in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Izberi vse: da vsem datotekam in mapam nastavite isto možnost istočasno, izberite vse
datoteke in mape na enkrat.
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Poišči: poiščite datoteke ali mape.
• Pregled po: spremeni način pogleda.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
Obkljukajte datoteke ali mapo, ter nato uporabite eno izmed sledečih funkcij:
• : izbrišite datoteke ali mape.
• : pošljite datoteke drugim ali jih dajte v skupno rabo.
• → Premakni: premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• → Kopiraj: kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Podrobnosti: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.
96
. Če
Pripomočki
Iskanje datoteke
Pritisnite
→ Poišči in nato vnesite kriterij iskanja.
Dodajanje bližnjic mapam
→ Dodaj bližnjico,
Dodaj bližnjico pogosto uporabljenih map v korenski meni. Pritisnite
vnesite ime bližnjice, pritisnite V redu, izberite mapo, ter pritisnite Nastavi tukaj.
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da si ogledate prenose datotek s spleta pritisnite Internetni prenosi, ali pritisnite Drugi prenosi,
da si ogledate datoteke prenesene iz drugih aplikacij, kot so E-pošta.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite Razvrsti po velikosti.
Za razvrščanje datotek po datumu, pritisnite Razvrsti po datumu.
97
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte
podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do kraja
Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja.
Naprava prikazuje poti do kraja.
Lokalno
S to aplikacijo poiščite bližnje restavracije, banke, avtobusna postajališča in drugo.
Pritisnite Lokalno na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo krajev, ter nato kraj s seznama rezultatov iskanja. Ko najdete lokacijo, si oglejte
informacije o kraju, kot so lokacija na karti ali komentarje od drugih. Kraj lahko prav tako ocenite,
pustite komentar ali souporabite informacije z drugimi.
98
Potovanja in lokalno
Navigacija
Uporabite to aplikacijo za iskanje poti do kraja.
Pritisnite Navigacija na zaslonu aplikacij.
• Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko
razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet
in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa
varnostna opozorila in predpise.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja. Naprava prikazuje poti
do kraja. Ko je pot najdena, sledite navodilom na zaslonu za navigacijo do cilja.
99
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Podprte funkcije se lahko razlikujejo oz. so označene drugače, odvisno ali gre za model z
možnostjo ene kartice ali dveh kartic SIM.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: odprite pomoč za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi →
vklopljen med spanjem.
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako nastavili.
S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne
stroške, nastavite možnost na Vedno.
100
Nastavitve
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi →
o omrežju, da vključite funkcijo.
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže dve napravi neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite čas vidljivosti naprave.
• Prejete datoteke: oglejte si prejete datoteke preko funkcije Bluetooth.
• Pomoč: odprite pomoč za Bluetooth.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe
podatkov.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije želite sinhronizirati v
Nastavitve → Računi.
101
Nastavitve
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopne točke Wi-Fi in preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, njihovo uporabo.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem,
kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
• Omrežni način SIM 1/Omrežni način SIM 2 (Modeli z možnostjo dveh kartic SIM): izberite
tip omrežja.
Omrežni način (Modeli z možnostjo ene kartice SIM): izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
Upor.tel. kot modem in mob.DT
• Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za
souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
omrežja Wi-Fi.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalnikom prek USB-ja.
Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilnega omrežja naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
Bluetooth.
• Pomoč: spoznajte internet prek vmesnika USB, omrežja Wi-Fi in Bluetooth.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
102
Nastavitve
Naprave v bližini
• Skupna raba datotek: vključite skupno rabo medijskih datotek in s tem dovolite napravam, s
poverilnico DNLA, dostop do medijskih datotek na vaši napravi.
• Vsebine v souporabi: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
• Seznam dovoljenih naprav: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Seznam naprav brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop
do vaše naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenesi iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
Kies prek Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek omrežja Wi-Fi.
Moja naprava
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Več pripomočkov: nastavite napravo, da dovoli uporabo pripomočkov na zaklenjenem
zaslonu.
• Pripom. na zakl. zaslonu:
– – Priljubljene aplikacije ali Kamera: nastavite prikaz bližnjic posamezne aplikacije ali
samodejni zagon fotoaparata, ko povlečete plošče v levo na zaklenjenem zaslonu.
– – Ura ali osebno sporočilo: nastavite prikaz ure ali osebnega sporočila na zaklenjenem
zaslonu. Naslednje možnosti so odvisne od vaše izbire.
103
Nastavitve
Za uro:
– – Dvojna ura: nastavite prikaz dvojne ure.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
– – Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
Za osebno sporočilo:
– – Urejanje osebnega sporočila: uredite osebno sporočilo.
• Bližnjice: nastavite prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ko odklenete zaslon.
• Besedilo s pomočjo: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
• Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je
zaslon zaklenjen.
• Nastavite ukaz za bujenje: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S Voice
ali izvršite določeno funkcijo.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
104
Nastavitve
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko je naprava priključena na namizno
odložišče ali se polni.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite ogled preostale življenjske dobe baterije.
• Uredi po zajemu zaslona: nastavite urejanje posnetka zaslona po zajemu.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Melodija zvonjenja: izberite melodijo zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
• Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Ton tipkovnice za klic: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk
na tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu na dotik.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
Način domačega zaslona
Izberite način domačega zaslona (osnovni ali enostaven).
105
Nastavitve
Klic
Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
• Zavrnitev klica: samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske
številke na seznam zavrnitev.
• Nastavitev sporočil za zavrnitev klica: dodajte ali uredite sporočilo, ki se pošlje ob zavrnitvi
klica.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da sprejme dohodni klic ob
pritisku tipka za domov.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku tipka za vklop/
izklop.
• Izklop zaslona med klici: nastavite vklop senzorja bližine med klicem.
• Opozorila za klice:
– – Odgovor z vibriranjem: nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
– – Vibriranje ob koncu klica: nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
– – Ton ob vzpostavitvi klica: vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
– – Minutni opomnik: vključite ali izključite minutni opomnik.
– – Ton ob končanju klica: vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
– – Opozorilo ob klicu: nastavite opozorila na dogodke med klicem.
• Pripomočki za klic:
– – Samodejni sprejem klicev: nastavite samodejno sprejemanje klicev po določenem
obdobju (na voljo samo, če ste priključili slušalko).
– – Časov. za sam. sp. klicev: izberite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klice.
– – Okoliščine odhodn. klica: dovolite dohodne klice s slušalko Bluetooth tudi, če je naprava
zaklenjena.
– – Vrsta odhodnega klica: izberite tip odhodnih klicev, ko uporabljate slušalko Bluetooth.
106
Nastavitve
• Samodejno ponovno izbiranje (Modeli z možnostjo dveh kartic SIM): vključite samodejno
ponovno klicanje za klice pri katerih ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
• Dodatne nastavitve:
– – ID klicatelja: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
– – Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
– – Samod. dod. območne kode: nastavite samodejno vstavljanje predpone (področne ali
državne kode) pred telefonsko številko.
– – Zapore klicev: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
– – Čakajoči klic: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
– – Samodejno ponovno izbiranje (Modeli z možnostjo ene kartice SIM): vključite
samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili
prekinjeni.
– – Predpisane številke: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz
seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
• Zvonj. in toni tipkovnice:
– – Zvonjenja: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
– – Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
– – Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
– – Ton tipkovnice za klic: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili
tipk na tipkovnici.
• Slika videoklica: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• Uporabi možnosti za odpoved klica: omogočite izbiro glasovnega klica, če video klic ne
vzpostavi povezave.
• Storitev za telefonski predal: izberite ali nastavite storitev glasovne pošte vašega operaterja.
• Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
• Zvok: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na novo glasovno pošto.
• Vibriranje: nastavite vibriranje ob prejetju glasovne pošte.
• Računi: nastavite sprejemanje IP klicev in nastavite vaše račune za storitve IP klicev.
• Uporabi intern. klicanje: nastavite uporabo IP klicanja za vse klice ali samo za IP klice.
107
Nastavitve
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila od dohodnih klicev
določenih stikov v načinu blokiranja.
Prostoročni način
Nastavite napravo, da bo prebrala vsebino na glas in hkrati določite aplikacije, ki ji želite uporabiti
v prostoročnem načinu.
Upravitelj kartice SIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM)
Aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM.
• Glasovni klic: izberite kartico SIM ali USIM za glasovne klice.
• Video klic: izberite kartico SIM ali USIM za video klice.
• Omrežje podatkovnih storitev: izberite kartico SIM ali USIM za podatkovno storitev.
• Sprejem dohodnih klicev: dovolite dohodne klice z omrežja GPRS med uporabo
podatkovnih storitev.
• Delovanje dveh kartic SIM: dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice SIM
ali USIM med klicem.
Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od regije ali
operaterja.
Varnostna asistenca
Nastavite napravo, da prejemnikom pošlje sporočilo v sili. Pritisnite in zadržite obe strani tipke za
glasnost za 3 sekunde, da pošljete sporočilo.
• Urejanje sporočila v sili: uredite sporočilo, ki bo poslano v primeru sile.
• Pošiljanje slik v sili: nastavite napravo, da za prejemnike posname in pošlje fotografije
skupaj s sporočilom.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Interval sporočil: nastavite interval za ponovno pošiljanje sporočila.
• Stiki v sili: izberite ali uredite prejemnike sporočila.
108
Nastavitve
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Varčevanje z energijo procesorja: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih
virov.
• Varčevanje z energijo zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Več o Načinu varčevanja z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
Dodatek
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: nastavi napravo, da predvaja zvok, ko na napravo priključite ali z nje
odstranite namizno odložišče.
• Izhodni način zvoka: nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega odložišča,
kadar je vaša naprava priklopljena na namizno odložišče.
• Prikaz zaslona za domače namizje: nastavite napravo, da prikaže namizno uro, kadar je vaša
naprava priključena na namizno odložišče.
• Zvočni programi: nastavite napravo, da prikaže aplikacije, ki so na voljo ob priključitvi slušalk
v napravo.
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vmesnika pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da sprejme dohodni klic ob
pritisku tipka za domov.
– – Sprej. klicev s pritiskom: nastavite sprejemanje klicev s pritiskom tipke za sprejemanje
klica.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku tipka za vklop/
izklop.
109
Nastavitve
• Pokaži bližnjico: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnite
in zadržite tipka za vklop/izklop.
• Urejanje dostopnosti: uvozite ali izvozite nastavitve dostopnosti za souporabo z drugimi
napravami.
– – Izvozi: izvozite trenutne nastavitve dostopnosti kot datoteko.
– – Posodobi: uvozite trenutne nastavitve dostopnosti kot datoteko.
– – Souporaba preko: skupna raba datoteke nastavitev dostopnosti z drugimi.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Povečava: nastavite povečavo in pomanjšanje s kretnjami prsta.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Bližnjica za dostopnost: nastavite napravo, da vključi Talkback, ko pritisnite in zadržite tipko
za vklop/izklop, ter na zaslon položite in zadržite dva prsta.
• Možn. za Besedilo v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Izboljšava spletne dostopnosti: nastavite aplikacije, da namestijo spletne skripte, ki bodo
izboljšale dostopnost do njihove spletne vsebine.
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali
obvestila.
• Pomožni meni: nastavite prikaz ikone bližnjice za pomočnika, ki omogoča dostop do funkcij,
ki podpirajo zunanje tipe ali funkcije na obvestilni plošči. Meni lahko prav tako uredite v
meniju za ikono bližnjice.
– – Glavna roka: izberite levo ali desno roko za enostavno uporabo menija pomočnika.
– – Uredi: prilagodite elemente, ki se pojavijo v meniju pomočnika.
110
Nastavitve
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: nastavite uporabo načina nadzora interakcije, ki omeji reakcijo
naprave pri vnosih v aplikaciji. Ta način je lahko v pomoč. če želite drugim omejiti dostop
ali nadzor vaših medijev oz. podatkov. Za preklop ali izhod iz tega način med uporabo
aplikacije, hkrati pritisnite in zadržite tipko za domov in glasnost.
Enoročno upravljanje
Vključite način enoročnega postopka za lažjo uporabo z eno roko.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
111
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Abecede: spremenite postavitve tipkovnice.
• Številke in simboli: spremenite postavitev tipkovnice.
• Jeziki vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: omogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici za premikanje
kazalca s premiki po tipkovnici.
• Zvok ob pritisku tipke: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Napredno:
– – Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
– – Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med
besedami.
– – Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
– – Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Prepoznavalec glasu
Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.
Ta funkcija se prikaže, ko uporabite program za prepoznavanje govora.
112
Nastavitve
Glasovno iskanje
Za prepoznavanje glasu Samsung uporabite naslednje možnosti:
• Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Open via the home key: nastavite zagon S Voice z dvakratnim pritiskom tipke za domov.
• Use location data: nastavite uporabo lokacijskih podatkov pri rezultatih glasovnega iskanja.
• Hide offensive words: skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Help: odprite pomoč za S Voice.
• About: omogoča prikaz informacij o različici.
• Auto-start speaker: nastavite, če želite, da se zvočnik samodejno vklopi pri klicu z uporabo S
Voice.
• Show body of message: nastavite za ogled besedila novega prejetega sporočila v
prostoročnem načinu.
• Wake up command: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za bujenje,
pri uporabi S Voice.
• Check missed events: nastavite pregled neodgovorjenih klicev, sporočil ali dogodkov, ob
zagonu S Voice in pritiskom tipke za slušalko.
• Home address: vpišite domači naslov za uporabo lokacijskih informacij s funkcijo
glasovnega ukazovanja.
• Log in to Facebook: vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s
S Voice.
• Log in to Twitter: vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo s S Voice.
113
Nastavitve
Za prepoznavanje glasu Google uporabite naslednje možnosti:
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
• Gibanje:
– – Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova
sporočila, ko dvignete napravo.
– – Tiho/začasno ustavi: nastavite napravo, če želite izklopiti zvok za dohodne klice,
opozorila, glasbo in FM radio tako, da napravo položite obrnjeno navzdol.
• Gibanje dlani:
– – Zajemi zaslon: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve proti desni, podrsate po
zaslonu.
– – Tiho/začasno ustavi: začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo
dotaknete zaslona.
114
Nastavitve
Pametni zaslon
• Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
Računi
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
115
Nastavitve
Več
Prilagodite nastavitve za lokacijske storitve, varnost in druge možnosti.
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Dostop do moje lokacije: dovolite aplikacijam uporabo informacij o vaši trenutni lokaciji.
• Uporabi satelite GPS: nastavite uporabo satelitov GPS za iskanje vaše trenutne lokacije.
• Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije vaše
izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije
GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
116
Nastavitve
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vključite ali izključite funkcijo Najdi moj mobilni telefon, ki
pomaga poiskati vaš telefon v primeru izgube ali kraje.
• Pojdite na spletno stran funkcije poišči moj mobilni telefon: odprite spletno mesto Find
my mobile (findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Find my mobile lahko
izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do
podatkov kartice SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite prenos aplikacij iz katerega koli vira. Če to ni izbrano, lahko prenašate
samo aplikacije iz Trgovina Play.
• Preveri aplikacije: dovolite podjetju Google, da preveri aplikacije, ki so lahko škodljive pred
namestitvijo.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
117
Nastavitve
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nast. datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z
omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
Nastavitve za Google
Uporabite to aplikacijo za konfiguriranje nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu aplikacij.
118
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene stike in ponovno vstavite baterijo.
119
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če se zaslona dotikate z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisni center Samsung.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za 8–10 sekund za ponovni zagon.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Računi → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev
na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisni center Samsung.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
120
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipko za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za polnilce odobrene s strani Samsunga)
• Zagotovite, da je polnilec pravilno povezan.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene priključke obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite servisni center Samsung.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se prazni zato bo čez čas v njej vedno manj energije.
121
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se sporočila o napakah prikažejo oz. datoteke ni moč predvajati, ko v napravi odprete
večpredstavnostne datoteke, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
122
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies, Windows Media Player 10
ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
123
Odpravljanje težav
Podatki shranjeni v napravi so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
124
Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske
opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 01/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising