Samsung | SM-J730F/DS | Samsung Galaxy J5 (2017, Dual SIM) Navodila za uporabo

SM-J530F
SM-J530F/DS
SM-J730F/DS
Navodila za uporabo
Slovenian. 06/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Osnove
Aplikacije
4 Preberi najprej
5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
8 Vsebina paketa
9 Postavitev naprave
11Baterija
13 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
18 Pomnilniška kartica
21 Vklop ali izklop naprave
21 Upravljanje zaslona na dotik
24 Domači zaslon in zaslon aplikacij
29 Zaklenjen zaslon
30 Always On Display
32 Obvestilna plošča
34 Vnos besedila
36 Zajem zaslona
36 Odpiranje aplikacij
37 Varna mapa
41 Več oken
46 Račun Samsung
47 Prenos podatkov s prejšnje naprave
50 Naprava in upravljanje podatkov
52 Funkcije skupne rabe
53 Način v sili
54 Namestitev ali odstranitev aplikacij
56Telefon
60Stiki
65Sporočila
68Internet
69E-pošta
70Fotoaparat
81Galerija
86 Samsung Pay
89 Samsung Members
90 Game Launcher
93 Samsung Notes
94Koledar
95 S Health
98 Snemalnik zvoka
99 Moje datoteke
99Ura
101Računalo
101Radio
102 Aplikacije Google
2
Vsebina
Nastavitve
104Uvod
104Povezave
115 Zvoki in vibriranje
116Obvestila
116Zaslon
117 Ozadja in teme
118 Napredne funkcije
120 Vzdrževanje naprave
122Aplikacije
122 Zaklep. zaslona in varnost
130 Oblak in računi
132Google
132Dostopnost
133 Splošno upravljanje
134 Programska posodobitev
134 Navodila za uporabo
134 O telefonu
Dodatek
135 Odpravljanje težav
140 Odstranjevanje baterije
3
Osnove
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih
podatkov modela ali programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
4
Osnove
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite O telefonu → Podatki o bateriji.
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Primeri pregrevanja naprave in rešitve
Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije
Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali
hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave
ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno
segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
5
Osnove
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se
naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
• Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen
kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja
Samsung.
• Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti,
magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.
Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.
Ko se naprava segreje med uporabo
Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša
naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali
nekaj časa ne uporabljajte naprave.
Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri
morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.
• Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
• Med prenosom velikih datotek.
• Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
– – Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
– – Med snemanjem videa dlje časa.
– – Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
– – Med priključitvijo TV sprejemnika.
• Med večopravilnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
– – Med uporabo več oken
– – Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
– – Med prenosom velikih datotek tekom video klica
– – Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
6
Osnove
• Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali
drugim računom.
• Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
• Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
• Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
• Med polnjenjem bajtarije pri poškodovanem kablu USB
• Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine,
prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
• Če gostujete.
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
• Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova
zaženite napravo.
• Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
• Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne
uporabljate.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
• Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se
naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.
Omejitve naprave, ko se naprava pregreva
Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko
naprava izklopi, da se ohladi. Ta funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.
• Če je naprava bolj vroča kot običajno, se pojavi sporočilo o pregrevanju naprave. Zaradi
znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje
baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle in dokler se naprava ne ohladi,
bodo na voljo samo klici v sili.
• Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, se bo pojavilo sporočilo o
izklopu. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
7
Osnove
Previdnostni ukrepi za okolje uporabe
Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne
skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.
• Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
• Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
• Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi
poletja.
• Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
• Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali
visokotlačnih posod.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
8
Osnove
Postavitev naprave
Zvočnik
Fotoaparat na sprednji
strani
Bliskavica
Zvočnik
Senzor za bližino/
svetlobo
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka Domov
(senzor za prepoznavanje
prstnega odtisa)
Tipka za nedavna dejanja
Tipka Nazaj
Mikrofon
Vhod za slušalke
Večnamenski priključek
Fotoaparat na zadnji strani
GPS antena
NFC antena
Tipka za glasnost
Bliskavica
Držalo za kartico SIM
► Modeli z eno kartico
SIM: držalo za
pomnilniško kartico
► Modeli z dvema ahreh
karticama SIM: kartica
SIM / držalo za
pomnilniško kartico
Notranja antena
9
Osnove
• V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
– – če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
– – če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
– – če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo
določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne prekrijte območja senzorja za bližino/svetlobo z dodatki za zaslon, kot je zaščita
zaslona ali nalepke. To lahko povzroči okvaro senzorja.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Nedavna
dejanja
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
Domov
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Nazaj
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
10
Osnove
Baterija
Polnjenje baterije
Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
1 Kabel USB povežite z napajalnikom USB in nato kabel USB priključite v večnamenski
priključek naprave.
2 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
3 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite
napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.
11
Osnove
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.
• Optimizirajte napravo s funkcijo vzdrževanja naprave.
• Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
• Vključite varčevanje z energijo.
• Zaprite nepotrebne aplikacije.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati, kot je e-pošta.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika.
Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo
z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom
podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
• Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost
polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se
baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda
ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo,
lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega
poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
12
Osnove
Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
Namestitev kartice SIM ali USIM
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.
Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni
odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih
kartic.
• Modeli z dvema karticama SIM: v nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje,
če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
► Modeli z eno kartico SIM:
13
Osnove
► Modeli z dvema karticama SIM:
– – Podstavek za kartico SIM 1:
14
Osnove
– – Podstavek za kartico SIM 2:
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
2 Iz reže nežno izvlecite podstavek za kartico SIM.
15
Osnove
3 ► Modeli z eno kartico SIM: kartico SIM ali USIM postavite na držalo za kartico SIM z
navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.
► Modeli z dvema karticama SIM: kartico SIM ali USIM postavite na držalo za kartico SIM z
navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.
Primarno kartico SIM ali USIM postavite na podstavek za kartico SIM 1, sekundarno kartico
SIM ali USIM pa na podstavek za kartico SIM 2.
4 Nežno pritisnite kartico SIM ali USIM na podstavek za kartico SIM, da se zaskoči.
Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz
držala.
5 Podstavek za kartico SIM vstavite nazaj v režo.
• Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo.
Držalo mora biti vedno suho.
• Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s
tekočino.
Pravilna namestitev kartice
► Modeli z dvema karticama SIM:
Kartica nano-SIM
Kartica nano-SIM
Kartica microSD
Uporabite samo kartico nano-SIM.
16
Osnove
Odstranitev kartice SIM ali USIM
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.
2 Iz reže nežno izvlecite podstavek za kartico SIM.
3 Odstranite kartico SIM ali USIM.
► Modeli z eno kartico SIM:
► Modeli z dvema karticama SIM:
4 Podstavek za kartico SIM vstavite nazaj v režo.
17
Osnove
Uporaba dveh kartic SIM ali USIM (modeli z dvema karticama
SIM)
Če vstavite dve kartici SIM ali USIM, lahko na eni napravi uporabljajte dve telefonski številki ali
storitve dveh operaterjev.
Aktivacija kartic SIM ali USIM
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Povezave → Upravitelj kartice SIM. Izberite
kartico SIM ali USIM in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Prilagoditev kartic SIM ali USIM
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Povezave → Upravitelj kartice SIM in izberite
kartico SIM ali USIM za dostop do naslednjih možnosti:
• Ikona: spremenite ikono kartice SIM ali USIM.
• Ime: spremenite prikazano ime kartice SIM ali USIM.
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja, ki ga želite uporabljati s kartico SIM ali USIM.
Nastavitev prednosti kartice SIM ali USIM
Ko vključite dve kartici, lahko dodelite glasovne klice, sporočanje in podatkovne storitve
določenim karticam.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Povezave → Upravitelj kartice SIM in v
meniju PREDNOSTNA KARTICA SIM nastavite prednostne nastavitve funkcije za kartice.
Pomnilniška kartica
Nameščanje pomnilniške kartice
Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške
kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške
kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno
mesto Samsung.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
18
Osnove
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove,
da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Če
naprava ne zazna pomnilniške kartice, jo formatirajte na vašem računalniku.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa Kartica SD.
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na podstavku za pomnilniško kartico, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
19
Osnove
2 Iz reže nežno izvlecite podstavek za pomnilniško kartico.
3 Pomnilniško kartico postavite na podstavek za pomnilniško kartico z navzdol usmerjenimi
zlatimi priključki.
4 Pomnilniško kartico nežno pritisnite v podstavek zanjo, da se zaskoči.
Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko pomnilniška kartica izskoči ali
pade iz držala.
5 Podstavek za pomnilniško kartico vstavite nazaj v režo.
• Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo.
Držalo mora biti vedno suho.
• Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Vzdrževanje naprave → Shranjevanje → →
Nastavitve shranjevanja → Kartica SD → IZPNI.
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na podstavku za pomnilniško kartico, da sprostite podstavek.
2 Iz reže nežno izvlecite podstavek za pomnilniško kartico.
3 Odstranite pomnilniško kartico.
4 Podstavek za pomnilniško kartico vstavite nazaj v režo.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Vzdrževanje naprave → Shranjevanje → →
Nastavitve shranjevanja → Kartica SD → Formatiraj → FORMATIRAJ.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube
podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
20
Osnove
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Ponovni zagon naprave
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in
tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Tipka za znižanje
glasnosti
Tipka za vklop/izklop
Upravljanje zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
21
Osnove
Pritiskanje
Z vašim prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite
pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
22
Osnove
Dvojni pritisk
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
Drsenje
Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za
premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
23
Osnove
Domači zaslon in zaslon aplikacij
Uvod
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več.
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Prikaz zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikator zaslona za novice.
Oglejte si najnovejše članke iz
različnih kategorij.
Indikatorji na zaslonu
Priljubljene aplikacije
24
Osnove
Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij
Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij. Za vrnitev na
domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Ali pa pritisnite tipko Domov
oziroma Nazaj.
Domači zaslon
Zaslon aplikacij
Premikanje elementov
Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na
drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in pridržite element na zaslonu
aplikacij ter ga nato povlecite na vrh ali dno zaslona. Bližnjica aplikacije bo dodana na domači
zaslon.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Ustvarjanje map
Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.
1 Na domačem zaslonu ali zaslon aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite
preko druge aplikacije.
25
Osnove
2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite Vnesite ime mape in
vnesite ime za mapo.
Dodajanje več aplikacij
Pritisnite DODAJ APLIKACIJE na mapi. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite
DODAJ. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.
Premikanje aplikacij iz mape
Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.
Brisanje mape
Pritisnite in pridržite mapo, nato pritisnite Izbrišite mapo. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v
mapi bodo prestavljene na zaslon aplikacij.
Urejanje domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate,
izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.
• Dodajanje strani: podrsajte v levo in pritisnite
.
• Premikanje strani: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo
lokacijo.
• Brisanje strani: na strani pritisnite
.
26
Osnove
• Ozadja in teme: sprememba ozadja, teme ali ikon naprave.
• Pripomočki: pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi
na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite
pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
• Nastavitve domač. zaslona: spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na
domačem zaslonu in več.
Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu
Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na
domačem zaslonu. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite
Nastavitve domač. zaslona → Postavitev domačega zaslona → Samo domači zaslon →
UPORABI.
Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslonu.
27
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
/
Moč signala
/
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
/
Priljubljena kartica SIM ali USIM za klice (modeli z dvema karticama SIM)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
Lokacijske storitve so v uporabi
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
28
Osnove
Ikona
Pomen
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Polnjenje baterije
Stanje baterije
Zaklenjen zaslon
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Zaslon je zaklenjen z Podrsaj, privzeto metodo za zaklepanje zaslona.
Pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov in podrsajte v kateri koli smeri, da odklenete
zaslon.
Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Zaklep. zaslona in varnost → Vrsta zaklepanja zaslona, nato pa izberite metodo.
Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali prstni odtis kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem
prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite
metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.
• Podrsaj: podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
• Vzorec: narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
• Koda PIN: vnesite PIN z vsaj štirimi številkami za odklep zaslona.
29
Osnove
• Geslo: vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
• Brez: brez nastavite metode za zaklepanje zaslona.
• Prstni odtisi: registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte
poglavje Prepoznavanje prstnih odtisov.
Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat
nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Na zaslonu
aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Nastavitve varnega
zaklepanja in pritisnite stikalo Sam. tovar. ponastavitev, da ga vključite.
Always On Display
Ko je zaslon izklopljen, si lahko vedno ogledate informacije, kot sta ura ali koledar, oziroma
krmilite predvajanje glasbe.
Preverite lahko tudi nova obvestila, denimo sporočila ali zamujene klice.
Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
Odpiranje obvestil ob izklopljenem zaslonu
Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu prikažejo
ikone z obvestili, tudi če je zaslon izklopljen. S prstom dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da si
ogledate obvestilo.
30
Osnove
Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če si želite ogledati obvestila.
Nastavitev urnika funkcije Vedno na zaslonu
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Always On
Display in nato stikalo Vedno pokaži, da ga vklopite. Nato pritisnite Nastavitev urnika in
nastavite čas začetka in čas konca.
Krmiljenje predvajanja glasbe pri izklopljenem zaslonu
Ko je zaslon izklopljen, lahko krmilite predvajanje glasbe brez, da vklopili zaslon.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Informacije
in pripomočki FaceWidgets → FaceWidgets in nato stikalo Krmilnik za glasbo, da ga
vklopite.
2 Če želite upravljati predvajanje glasbe, ko je zaslon izklopljen, dvakrat pritisnite uro.
3 Pritisnite ikone za upravljanje predvajanja.
31
Osnove
Obvestilna plošča
Uporaba obvestilne plošče
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno
ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.
Obvestilno ploščo lahko odprete tudi ob zaklenjenem zaslonu.
Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.
► Modeli z eno kartico SIM:
Zaženite Nastavitve.
Tipke za hitro nastavitev
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Blokirajte obvestila aplikacij.
32
Osnove
► Modeli z dvema karticama SIM:
Zaženite Nastavitve.
Tipke za hitro nastavitev
Lastnosti funkcije kartice SIM in
USIM. Pritisnite za dostop do
upravitelja kartice SIM.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Blokirajte obvestila aplikacij.
Uporaba tipk za hitro nastavitev
S tipkami za hitro nastavitev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za
prikaz dodatnih tipk.
Za spremembo nastavitev funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in
držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.
Za prerazporeditev tipk pritisnite → Razporeditev gumbov, pritisnite in zadržite tipko in jo
nato povlecite na drugo lokacijo.
33
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Izbrišite predhodni znak.
Vstavite simbole.
Prelom na naslednjo vrstico.
Spremenite nastavitve tipkovnice.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Jeziki in vrste → UPRAVLJAJ JEZIKE VNOSA in izberite jezike, ki jih želite
uporabiti. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo
ali desno po preslednici.
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite
→ Jeziki in vrste, izberite jezik in nato postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
34
Osnove
Dodatne funkcije tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Spremenite nastavitve glasovnega
vnosa.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
• : dodajte element iz odložišča.
• : vstavi emotikone.
• : spremenite tipkovnico za uporabo z eno roko.
• : spremenite nastavitve tipkovnice.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite Prilepi.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite Odložišče in izberite
besedilo.
35
Osnove
Slovar
Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.
1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite
ali
za izbiro želenega besedila.
2 Pritisnite Več → Slovar na seznamu možnosti.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite Move to Manage dictionaries →
zraven slovarja, da ga prenesete.
3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za
ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite za dodajanje besede na seznam
priljubljenih besed ali pritisnite Search Web za uporabo besede kot izraz za iskanje.
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Pritisnite in hkrati zadržite tipko Domov in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko ogledate v
Galerija.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite
okno nedavnih aplikacij.
in izberite
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in nato pritisnite ali povlecite okno nedavne aplikacije v levo ali desno, da ga
zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE.
36
Osnove
Varna mapa
Uvod
Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in opombe, pred
dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko
je naprava odklenjena.
Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni
mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB
ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko
opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke
shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi lvarni okaciji.
37
Osnove
Ustvarjanje varne mape
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Varna mapa.
2 Pritisnite PRIJAVA in se prijavite v račun Samsung.
3 Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje
nastavitve.
Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega računa
Samsung. Pritisnite tipko za ponastavitev, ki se prikaže ob vnosu napačne kode za
odklep, in vnesite vaše geslo za račun Samsung.
Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo
Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Varna mapa.
2 Pritisnite → Nastavitve → Samodejno zaklepanje Varne mape.
3 Izberite možnost zaklepa.
Za ročni zaklep varne mape pritisnite Zakleni.
Premikanje vsebine
Premaknite vsebino, kot so fotografije in stiki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo
primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko in pritisnite → Premakni v vsebnik Varna mapa.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v ustrezno aplikacijo v varni mapi.
Vsebino lahko premaknete iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku.
Izberite element in nato pritisnite → Premakni iz mape Varna mapa.
38
Osnove
Dodajanje aplikacij
V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Varna mapa.
2 Pritisnite Dodaj aplikacije.
3 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite KONČANO.
Če želite namestiti aplikacije iz Trgovina Play, pritisnite PRENESI IZ TRGOVINE PLAY.
Če želite namestiti aplikacije iz Galaxy Apps, pritisnite PRENESI IZ TRG. GALAXY APPS.
Odstranjevanje aplikacij iz varne mape
Pritisnite Uredi aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite Odstrani.
Dodajanje računov
Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Varna mapa.
2 Pritisnite → Nastavitve → Računi → Dodaj račun.
3 Izberite računsko storitev.
4 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
Skrij varno mapo
Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Varna mapa.
2 Pritisnite → Nastavitve in nato stikalo Prikaz Varne mape, da ga izklopite.
Za ponovni prikaz varne mape, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona
in varnost → Varna mapa in nato pritisnite stikalo Prikaz Varne mape, da ga vklopite.
39
Osnove
Varnostno kopiranje in obnovitev varne mape
Ustvarite varnostne kopije vsebine in aplikacij iz varne mape v oblaku Samsung Cloud z uporabo
vašega računa Samsung in jih kasneje obnovite.
Ustvarjanje varnostne kopije podatkov
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Varna mapa.
2 Pritisnite → Nastavitve → Varn. kop. in obnavljanje.
3 Pritisnite Dodajte račun ter se registrirajte in prijavite v račun Samsung.
4 Pritisnite Varn. kopir. podatkov Varna mapa.
5 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite VARNOSTNO
KOPIRAJ.
Podatki bodo varnostno kopirani v oblak Samsung Cloud.
Obnovitev podatkov
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Varna mapa.
2 Pritisnite → Nastavitve → Varn. kop. in obnavljanje.
3 Pritisnite Obnovitev varnostne kopije.
4 Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite OBNOVI.
Varnostno kopirani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.
40
Osnove
Odstranitev varne mape
Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Varna mapa →
Odstrani.
2 Pritisnite ODSTRANI.
Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite
Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape in pritisnite ODSTRANI. Za dostop
do podatkov, ki so bili varnostno kopirani iz varne mape, odprite mapo Samsung, zaženite
aplikacijo Moje datoteke in pritisnite Notranja shramba → Secure Folder.
Opombe, shranjene v Samsung Notes, ne bodo varnostno kopirane.
Več oken
Uvod
Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati.
V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Pogled ločenega zaslona
Pojavni pogled
41
Osnove
Pogled ločenega zaslona
1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite v oknu nedavno uporabljene aplikacije.
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
3 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon.
Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite VEČ APLIK.
in izberite aplikacijo.
42
Osnove
Uporaba dodatnih možnosti
Pritisnite vrstico med okni aplikacij za dostop do dodatnih možnosti.
Preklopite lokacije med
okni aplikacij.
Zaprite trenutno izbrano
aplikacijo.
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
43
Osnove
Skupna raba besedila ali slik med okni
Povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite
element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Minimiziranje ločenega pogleda
Pritisnite tipko Domov, da pomanjšate pogled razdeljenega zaslona. V vrstici stanja se bo
prikazala ikona . Aplikacija v spodnjem oknu se zapre, aplikacija v zgornjem oknu pa ostane
aktivna v minimiziranem pogledu ločenega zaslona.
Če želite zapreti pomanjšani pogled razdeljenega zaslona, odprite obvestilno ploščo in pritisnite
ikono v obvestilu funkcije Več oken.
Povečava okna
Pritisnite okno aplikacije in povlecite vrstico med oknoma aplikacij do zgornjega ali spodnjega
roba zaslona.
44
Osnove
Pojavni pogled
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
2 Podrsajte navzgor ali navzdol, pritisnite in pridržite okno aplikacije ter ga povlecite v razdelek
Za prikaz v pojavnem oknu spustite tukaj.
V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.
Pomanjšajte okno.
Zaprite aplikacijo.
Povečajte okno.
Premik pojavnih oken
Če želite premakniti pojavno okno, pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo
lokacijo.
45
Osnove
Račun Samsung
Uvod
Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih
ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate Samsung
račun, lahko uporabljate aplikacije, ki jih ponuja Samsung, brez da bi se vpisali.
Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.
Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite
account.samsung.com. Za več informacij o računih Samsung odprite zaslon aplikacij in pritisnite
Nastavitve → Oblak in računi → Računi → Račun Samsung account → Pomoč.
Registracija računa Samsung
Registracija novega računa Samsung
Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi → Dodaj račun.
2 Pritisnite Račun Samsung account → USTVARI RAČUN.
3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.
Registracija obstoječega računa Samsung
Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi → Dodaj račun.
2 Pritisnite Račun Samsung account → PRIJAVA.
3 Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite PRIJAVA.
Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite Ste pozabili ID ali geslo? Informacije o
vašem računu bodo na voljo, če vnesete potrebne podatke in varnostno kodo, ki je prikazana
na zaslonu.
46
Osnove
Odstranjevanje računa Samsung
Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki,
prav tako odstranjeni.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi.
2 Pritisnite Račun Samsung account → → Odstrani račun → V REDU.
3 Vnesite geslo za račun Samsung in pritisnite ODSTRANI RAČUN.
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Stike, slike in druge podatke iz prejšnje naprave lahko v svojo napravo prenesete z aplikacijo
Smart Switch ali prek storitve Samsung Cloud.
• Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Prenos podatkov prek Smart Switch
Prek funkcije Samsung Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na vašo
napravo.
Na voljo so naslednje različice programa Samsung Smart Switch.
• Mobilna različica: prenesite podatke med mobilnimi napravami. Aplikacijo lahko prenesete
s Galaxy Apps ali Trgovina Play.
• Računalniška različica: prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Aplikacijo
lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.
47
Osnove
Brezžičen prenos podatkov prek Wi-Fi Direct
Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.
1 Iz trgovine Galaxy Apps ali Trgovina Play v obe napravi prenesite in namestite aplikacijo
Smart Switch.
2 Postavite napravi drug ob drugo.
3 Zaženite Smart Switch na obeh napravah.
4 Na prejšnji napravi pritisnite BREZŽIČNO → POŠLJI → POVEŽI.
5 Na vaši napravi pritisnite BREZŽIČNO → PREJMI in izberite vrsto prejšnje naprave.
6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.
Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika
Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico
aplikacije Smart Switch iz www.samsung.com/smartswitch. Varnostno kopirajte podatke z vaše
prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.
48
Osnove
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na
računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na
peti korak.
3 Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše
naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.
Prenos podatkov prek oblaka Samsung Cloud
Varnostno kopirajte podatke s prejšnje naprave v oblak Samsung Cloud in jih obnovite v vaši
napravi. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za
več informacij si oglejte poglavje Račun Samsung.
1 Na prejšnji napravi varnostno kopirajte podatke v vaš račun Samsung.
2 V napravi zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Samsung Cloud →
Obnovi.
3 Pritisnite in izberite prejšnjo napravo na seznamu naprav.
4 Označite vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite OBNOVI ZDAJ.
49
Osnove
Naprava in upravljanje podatkov
Priključitev naprave na računalnik za prenos podatkov
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo
neposredno povežite na priključek USB.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in nato pritisnite Prenašanje predst. dat. prek USB → Prenesi
predst. datoteke.
Če računalnik ne prepozna vaše naprave, pritisnite Prenesi slike.
3 Pritisnite DOVOLI in omogočite računalnik dostop do podatkov v vaši napravi.
Ko računalnik prepozna vašo napravo, se naprava prikaže v Moj računalnik.
4 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Posodobitev naprave
Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek zraka
Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Programska posodobitev → Ročni prenos
posodobitev.
Ko pritisnete stikalo Samodejni prenos posodobitev, da ga vklopite, se posodobitve
prenesejo, ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi.
50
Osnove
Posodobitev prek Smart Switch
Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite in namestite Smart
Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
4 Če je na voljo posodobitev programske opreme, morate za posodobitev naprave upoštevati
navodila na zaslonu.
• Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav.
S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge
predstavnostne naprave z računalnika.
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite
lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno
kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Za več
informacij si oglejte poglavji Račun Samsung in Računi.
Uporaba računa Samsung
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev →
Nast. za varn. kop. za račun Samsung, pritisnite stikalo ob elementih, za katere želite ustvariti
varnostno kopijo, da jih vklopite, in nato pritisnite VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ.
Podatki bodo varnostno kopirani v oblak Samsung Cloud. Za več informacij si oglejte poglavje
Samsung Cloud.
Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo
SAMODEJNO VARNOSTNO KOPIRANJE, da ga vključite.
Za obnovitev podatkov varnostne kopije iz oblaka Samsung Cloud z računom Samsung pritisnite
Obnovi. Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite OBNOVI ZDAJ.
Izbrani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.
51
Osnove
Uporaba računa Google
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev ter
pritisnite stikalo Varnostno kopiranje mojih podatkov za račun Google, da ga vklopite. Pritisnite
Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo Samodejno obnavljanje, da ga
vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte
poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno upravljanje → Ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI → IZBRIŠI VSE. Naprava se samodejno
ponastavi.
Funkcije skupne rabe
Souporabljajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer
skupne rabe slik.
Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne
stroške.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli in izberite metodo za skupno rabo, kot sta Bluetooth in e-pošta.
52
Osnove
Prav tako lahko uporabite naslednje možnosti:
• Deljenje povezave: naložite vsebino v strežnik pomnilnika Samsung ter delite povezavo
in dostopno kodo z drugimi, tudi če niso shranjeni na vašem seznamu stikov. Za uporabo
te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
• Prikaz vsebine po TV (Smart View): oglejte si prikazano vsebino naprave na velikem
zaslonu prek brezžične povezave.
Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali,
prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi
prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vklopljena, odprite zaslon
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Napredne funkcije in nato pritisnite stikalo Neposr.
deljenje, da ga vklopite.
4 Če želite souporabljati sliko z drugimi, sledite navodilom na zaslonu.
Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo.
Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.
Način v sili
Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere
aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete
informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.
Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite Način v sili.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Izključitev načina v sili
Za deaktivacijo načina v sili pritisnite → Onemogočite način v sili. Prav tako lahko pritisnite in
zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite Način v sili.
53
Aplikacije
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave
Samsung Galaxy.
Pritisnite Samsung → Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite → Nastavitve →
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
Trgovina Play
Kupite in prenesite aplikacije.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
54
→ Nastavitve
Aplikacije
Upravljanje aplikacij
Odstranjevanje aplikacij in uporaba načina za spanje aplikacije
Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.
• Onemogoči: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
• Spanje: preklopite aplikacije v način za spanje, ki varčuje z energijo baterije s tem, da
prepreči njihovo izvajanje v ozadju.
• Odstrani: odstranite prenesene aplikacije.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Aplikacije →
aplikacijo in nato pritisnite OMOGOČI.
→ Onemogočeno, izberite
Nastavitev dovoljenj za aplikacije
Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij
na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do
določenih funkcij ali informacij. Pritisnite DOVOLI v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za
aplikacijo.
Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacije odprite zaslon aplikacij in pritisnite Nastavitve →
Aplikacije. Izberite aplikacijo in pritisnite Dovoljenja. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za
aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.
Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj odprite
zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Aplikacije → → Dovoljenja aplikacije. Izberite
element in pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.
Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo
delovale pravilno.
55
Aplikacije
Telefon
Uvod
Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.
Klicanje
1 Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
2 Vnesite telefonsko številko.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite
3 ► Modeli z eno kartico SIM: pritisnite
, da odprete tipkovnico.
za glasovni klic ali pritisnite
za video klic.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Skrijte tipkovnico.
56
Aplikacije
► Modeli z dvema karticama SIM: pritisnite
video klic.
ali
za glasovni klic oziroma
za
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Skrijte tipkovnico.
Uporaba hitrega klicanja
Z nastavitvijo številk za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.
Če želite nastaviti številko za hitro klicanje, pritisnite → Hitro izbiranje, izberite številko za hitro
klicanje in nato dodajte telefonsko številko.
Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od
številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.
Na primer, če ste nastavili številko 123 kot številko za hitri klic, pritisnite 1, nato 2 in nato pritisnite
in zadržite 3.
Klicanje z zaklenjenega zaslona
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga.
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite NEDAVNO ali STIKI in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.
57
Aplikacije
Klici v tujino
1 Pritisnite , da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
2 Pritisnite in zadržite 0, dokler se ne pojavi znak +.
3 ► Modeli z eno kartico SIM: vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko
številko ter nato pritisnite
.
► Modeli z dvema karticama SIM: vnesite klicno številko države, območja in telefonsko
številko ter pritisnite
ali
.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Telefon → →
Nastavitve → Sporočila za hitro zavrnitev, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic, se ikona
pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → NEDAVNO za ogled
zgrešenih klicev.
58
Aplikacije
Blokiranje telefonskih številk
Blokirajte klice z določenih številk, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih številk.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Telefon → → Nastavitve → Blokiranje številk.
2 Pritisnite , obkljukajte stike in pritisnite KONČANO.
Za ročni vpis številke pritisnite Vnesite telefonsko številko, vnesite telefonsko številko in
nato pritisnite .
Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v
dnevniku klicev.
Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite
stikalo Blokiranje neznanih klicateljev, da vključite funkcijo.
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : dostop do dodatnih možnosti.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Dodat. glas.: povečajte glasnost.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
• Zvočnik: vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših
ušes.
• Številčn. / Skrij: odprite ali zaprite tipkovnico.
• Nemo: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
• : končajte trenutni klic.
59
Aplikacije
Med opravljanjem video klica
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• : dostop do dodatnih možnosti.
• Fotoaparat: izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
• Preklop: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• : končajte trenutni klic.
• Nemo: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
• Zvočnik: vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših
ušes.
Stiki
Uvod
Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.
Dodajanje stikov
Ustvarjanje novega stika
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite in izberite mesto shranjevanja.
60
Aplikacije
3 Vnesite informacije o stiku.
Izberite mesto shranjevanja.
Dodajte sliko.
Vnesite informacije o stiku.
Odprite polja z več podatki.
Skenirajte kontaktne podatke iz
poslovne vizitke.
Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto
shranjevanja.
4 Pritisnite SHRANI.
Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice
1 Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
2 Vnesite številko in pritisnite DODAJ V STIKE.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite
, da odprete tipkovnico.
3 Pritisnite Ustvari stik, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite Posodobi obstoječe, če želite
dodati številko v obstoječi stik.
61
Aplikacije
Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Telefon → NEDAVNO.
2 Pritisnite sliko klicatelja ali pritisnite telefonsko številko → Podrobnos.
3 Pritisnite USTVARI STIK, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite POSODOBI OBSTOJEČE, če
želite dodati številko v obstoječi stik.
Uvoz stikov
Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Upravljanje stikov → Uvoz/izvoz stikov → UVOZ.
3 Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.
4 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite KONČANO.
5 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike, ter nato pritisnite UVOZ.
Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi
Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun
Samsung.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi, izberite ime računa
za sinhronizacijo in pritisnite Stiki (Samsung račun) ali Sinhronizacija Stiki.
62
Aplikacije
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Pritisnite sliko stika ali pritisnit ime stika → Podrobnos. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
: opravite glasovni ali video klic.
Deljenje stikov
Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Deli.
3 Obkljukajte stike in pritisnite DELI.
4 Izberite način skupne rabe.
Shranjevanje in skupna raba profila
Souporabljajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi z uporabo
funkcije za skupno rabo profila.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta funkcija je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili funkcijo skupne
rabe profila.
63
Aplikacije
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Izberite svoj profil.
3 Pritisnite UREDI, uredite svoj profil in pritisnite SHRANI.
4 Pritisnite → Deljenje profila in nato stikalo, da ga vklopite.
Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko. V Stiki si lahko ogledate
informacije o posodobljenem profilu vašega stika.
Če želite nastaviti dodatne elemente za deljenje, pritisnite Deljena vsebina in izberite elemente.
Da nastavite skupino stikov, s katero želite souporabljati vaš profil, pritisnite Deljenje z in izberite
možnost.
Združevanje podvojenih stikov
Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate ali premaknete stike v druge račune, se
lahko na seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje
učinkovitosti seznama stikov.
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Upravljanje stikov → Združi stike.
3 Označite stike in pritisnite ZDRUŽI.
Brisanje stikov
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Izbriši.
3 Označite stike in pritisnite IZBRIŠI.
Za izbris stikov enega za drugim odprite seznam stikov in pritisnite sliko stika ali pritisnite ime
stika → Podrobnos. Nato pritisnite → Izbriši.
64
Aplikacije
Sporočila
Uvod
Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.
Pošiljanje sporočil
Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in pritisnite SESTAVI.
4 Vnesite sporočilo.
► Modeli z eno kartico SIM:
Dostop do dodatnih možnosti.
Uredi prejemnike.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
Vnesite sporočilo.
Vstavi emotikone.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
65
Aplikacije
► Modeli z dvema karticama SIM:
Dostop do dodatnih možnosti.
Uredi prejemnike.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
Vstavi emotikone.
Vnesite sporočilo.
Izberite kartico SIM ali USIM.
Pripni datoteke.
5 ► Modeli z eno kartico SIM: pritisnite POŠL. za pošiljanje sporočila.
► Modeli z dvema karticama SIM: pritisnite
ali
, da pošljete sporočilo.
Ogled sporočil
Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Za prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Na seznamu sporočil izberite stik.
3 Oglejte si pogovor.
► Modeli z eno kartico SIM: za odgovor na sporočilo vnesite sporočilo in pritisnite POŠL.
► Modeli z dvema karticama SIM: za odgovor na sporočilo vnesite sporočilo in pritisnite
ali
.
66
Aplikacije
Blokiranje nezaželenih sporočil
Blokirajte sporočila z določenih številk, ki ste jih dodali na seznam blokiranih številk.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve → Blokiraj sporočila → Blokiranje številk.
3 Pritisnite PREJETO ali IMENIK, izberite stik in nato pritisnite .
Za ročni vnos številke pritisnite Vnesite številko in nato vnesite telefonsko številko.
Nastavitev obvestilo o sporočilu
Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve → Obvestila in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
3 Spremenite nastavitve obvestila.
• Zvok za obvestilo: spremenite zvok obvestila.
• Vibriranje ob predv. zvoka: nastavite, da naprava vibrira ob prejetju sporočil.
• Prikaz v pojavnem oknu: nastavite napravo, da prikaže sporočila v pojavnih oknih.
• Predogled sporočila: nastavite napravo, da prikaže vsebino sporočila na zaklenjenem
zaslonu in v pojavnih oknih.
Nastavitev opomnika za obvestila
Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če ta
funkcija ni vključena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Opomnik
za obvestila in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite stikalo Sporočila, da ga
vključite.
67
Aplikacije
Internet
Uvod
Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za
enostavnejši dostop.
Brskanje po spletnih straneh
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → Internet.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Zaznamujte trenutno spletno
stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Odprite domačo stran.
Oglejte si zaznamke, shranjene
spletne strani in zgodovino
nedavnega brskanja.
Odprite upravljalnika zavihkov v
brskalniku.
Premikajte se med stranmi.
68
Aplikacije
Uporaba skrivnostnega načina
V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani.
Skrivnostni način lahko zaklenete z uporabo gesla in vašega prstnega odtisa.
Vključitev skrivnostnega načina
V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite Zavihki → VKLOPI SKRIVNI NAČIN. Ob prvi uporabi te
funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.
V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.
V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.
Sprememba varnostnih nastavitev
Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.
Pritisnite → Nastavitve → Zasebnost → Varnost skrivnega načina → Spremenite geslo. Da
nastavite svoj registriran prstni odtis kot metodo za zaklepanje, skupaj z geslom, pritisnite stikalo
Prstni odtisi, da ga vključite. Glejte Prepoznavanje prstnih odtisov za več informacij o uporabi
prstnih odtisov.
Izključitev skrivnostnega načina
V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite Zavihki → IZKLOPI SKRIVNI NAČIN.
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → E-pošta.
2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite PRIJAVA.
Za ročno registracijo elektronskega računa pritisnite ROČNA NASTAV.
69
Aplikacije
3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→
→ Dodaj račun.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite
→ → Nastavite privzeti račun.
→
Pošiljanje e-pošte
1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
3 Pritisnite POŠLJI za pošiljanje elektronskega sporočila.
Branje e-pošte
Ko je E-pošta odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje
e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.
Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.
Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite
omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite → → ime vašega računa in nato
pritisnite stikalo Sinhronizacija računa, da ga vklopite.
Fotoaparat
Uvod
Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
70
Aplikacije
Zagon fotoaparata
Fotoaparat lahko zaženete na naslednje načine:
• Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Dvakrat hitro pritisnite tipko Domov.
• Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga.
• Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na
voljo.
• Nekatere funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete Fotoaparat z zaklenjenega
zaslona ali ko je zaslon izklopljen in pri vključenih varnostnih funkcijah.
Uporaba podrsljajev
Hitro upravljajte zaslon za predogled s podrsavanjem v različne smeri. Lahko spremenite način
fotografiranja, preklapljate med fotoaparatoma ali uporabite učinke filtra.
Predogled fotoaparata na
sprednji strani
Načini fotografiranja
Predogled fotoaparata na
zadnji strani
71
Učinki filtra
Aplikacije
Preklop med fotoaparatoma
Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol, da preklopite med fotoaparatoma.
Ogled načinov fotografiranja
Na zaslonu za predogled podrsajte od leve proti desni, da odprete seznam načinov fotografiranja.
Ogled učinkov filtra
Na zaslonu za predogled podrsajte od desne proti levi, da odprete seznam učinkov filtra. Svojim
fotografijam ali videoposnetkom lahko dodate edinstven pridih.
Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže
vrstica za prilagoditev, povlecite na njej proti ali .
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
72
Aplikacije
Trenutni način
Naredite, da bodo
obrazi videti svetlejši
in bolj čisti.
Nastavitve kamere
Sličica predogleda
Spremenite
nastavitve bliskavice.
Fotografiranje.
Posnemite
videoposnetek.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Učinki filtra
Načini fotografiranja
• Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Fotoaparat na sprednji strani vsebuje širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah
lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.
Zaklenitev ostrine in osvetlitve
Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov,
lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.
Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi
izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.
Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.
73
Aplikacije
Prilagajanje fotografskih načinov
Na zaslonu za predogled podrsajte v desno, da odprete seznam načinov fotografiranja, in izberite
način.
Za ogled opisa posameznega načina pritisnite → Inform.
Za prerazporeditev načinov pritisnite → Uredi, pritisnite in pridržite ikono načina ter jo nato
povlecite na novo lokacijo.
Da dodate bližnjico načina na domači zaslon, pritisnite → Dodaj bliž. na domači zaslon.
Samodejni način
Samodejni način omogoča, da fotoaparat oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Samodejno.
Način Pro
Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta
vrednost osvetlitve in vrednost ISO.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Pro. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in
nato pritisnite , da posnamete fotografijo.
• : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite
lahko temperaturo barve.
• : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti
so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v
gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v
fotografijah.
• : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata.
Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
74
Aplikacije
Panorama
Posnemite serijo vodoravnih in navpičnih fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.
Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali
če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Panorama.
2 Pritisnite in napravo počasi premikajte v eno smer.
3 Pritisnite za prenehanje fotografiranja.
4 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
Zap. posnet.
naredite posnetke premikajočih se predmetov.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Zap. posnet.
Pritisnite in pridržite
, da napravite več zaporednih fotografij.
75
Aplikacije
HDR (izboljšava tona)
Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je
temno.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite HDR (izboljšava tona).
Brez učinka
Z učinkom
Noč
Fotografiranje brez bliskavice pri šibki svetlobi.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Noč.
Šport
Fotografiranje hitro premikajočih se predmetov.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Šport.
Zvok+slikanje
Fotografiranje z zvokom. Naprava identificira fotografije z
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Zvok+slikanje.
76
v Galerija.
Aplikacije
Posnetek sebe
Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslonu si lahko predhodno
ogledate različne lepotne učinke.
1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite
za preklop na
fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Posnetek sebe.
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4 Ko naprava zazna vaš obraz, v fotoaparat na sprednji strani pokažite svojo dlan. Ko je
vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname
fotografijo.
Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparat na sprednji strani,
pritisnite → Načini fotografiranja in nato pritisnite stikala, da jih vklopite.
Uporaba bliskavice za posnetek sebe
Ko snemate avtoportrete s fotoaparat na sprednji strani pri slabši svetlobi, lahko uporabite zaslon
na dotik kot bliskavico.
Na zaslonu za predogled večkrat pritisnite
, dokler ni prikazano .
Ko posnamete fotografijo, se zaslon na dotik zasveti.
Uporaba lepotnih učinkov
Pred posnetkom avtoportreta lahko spremenite obrazne poteze, denimo barvo kože ali obliko
obraza.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Posnetek sebe.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
2 Izberite spodnje možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu na zaslonu za
predogled in se fotografirate.
• Barva kože: naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.
• Ozek obraz: prilagodite obliko obraza in ga naredite vitkejšega.
• Velike oči: vaše oči bodo videti večje.
77
Aplikacije
Širokokotni posnetek sebe
Posnemite širok avtoportret in vključite čim več ljudi v fotografijo ter preprečite, da bi koga
izpustili.
1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite
za preklop na
fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Širokokotni posnetek sebe.
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4 Ko naprava zazna vaš obraz, v fotoaparat na sprednji strani pokažite svojo dlan. Ko je
vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname
fotografijo.
Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparat na sprednji strani,
pritisnite → Načini fotografiranja in nato pritisnite stikala, da jih vklopite.
5 Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno oziroma obratno, da posnamete širok
avtoportret.
Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se beli okvir premakne od enega konca okna
iskala do drugega.
• Beli okvir se mora nahajati znotraj okna iskala.
• Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
• Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko
odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.
78
Aplikacije
Nastavitve kamere
Hitre nastavitve
Na zaslonu predogleda uporabite naslednje hitre nastavitve.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
sredinsko poudarjeno izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu
posnetka.
točkovno izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem
osrednjem delu posnetka.
ocenjevalno poenoti celotno sceno.
• : vključite ali izključite bliskavico.
Bliskavice ne uporabljajte v bližini oči. Če bliskavico uporabljate v bližini oči, lahko
začasno izgubite vid ali poškodujete oči.
• : nastavite, da naprava pred ali po fotografiranju posname zvok.
Nastavitve kamere
Na zaslonu za predogled pritisnite
.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
ZADNJA KAMERA
• Velikost slike: izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje
kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
• Velikost videa: izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke
višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
79
Aplikacije
SPREDNJA KAMERA
• Velikost slike: izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje
kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
• Velikost videa: izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke
višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Shrani slike v predogledu: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri
fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
• Načini fotografiranja: izberite možnosti fotografiranja za uporabo.
SPLOŠNO
• Časovnik: izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami
ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev označevanje lokacije.
• Pregled slik: nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
• Hitri zagon: nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke
Domov.
• Lokacija shrambe: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Lebdeči gumb za fotoaparat: na zaslon s predogledom dodajte prilagodljiv gumb sprožilca.
• Funkcija tipke za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor
sprožilca.
• Ponastavi nastavitve: ponastavite nastavitve fotoaparata.
• Pišite nam: zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Za več informacij si oglejte
poglavje Samsung Members.
80
Aplikacije
Galerija
Uvod
Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in
videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe, ki jih boste delili z drugimi.
81
Aplikacije
Ogled slik in videoposnetkov
Ogled slik
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → SLIKE.
2 Izberite sliko.
Dostop do dodatnih možnosti.
Ogled podrobnosti fotografije.
Dodajte sliko med priljubljene.
Skupna raba slik z drugimi.
Modificirajte sliko.
Samodejna prilagoditev slike.
Izbrišite sliko.
Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.
Ustvarite lahko animacijo GIF ali kolaž iz več slik. Pritisnite → Animiraj ali Kolaž in nato
izberite slike. Za svoj kolaž lahko izberete do šest slik.
82
Aplikacije
Ogled videoposnetkov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → SLIKE.
2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati. Video datoteke v predogledu prikazujejo
ikono
na sličici predogleda.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
naprej.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Previjte naprej ali
nazaj z vlečenjem
vrstice.
Spremenite razmerje
slike.
Zakleni zaslon za
predvajanje.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Ustvarite animacijo
GIF.
Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa
povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.
Ogled albumov
Slike in videoposnetke, shranjene v napravi, lahko razvrstite po mapah ali albumih. V mapah na
seznamu albumov bodo razvrščene tudi animacije in kolaži, ki ste jih ustvarili.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → ALBUMI in izberite album.
Ogled zgodb
Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in
lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb
morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.
83
Aplikacije
Ustvarjanje zgodb
Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → ZGODBE.
2 Pritisnite → Ustvarite zgodbo.
3 Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite KONČANO.
4 Vnesite naslov zgodbe in pritisnite USTVARI.
Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite DODAJ.
Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite → Uredi,
označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite → Odstranitev iz
zgodbe.
Skupna raba zgodb
Zgodbe lahko daste v skupno rabo z vašimi stiki.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → ZGODBE.
2 Izberite zgodbo, ki jo želite deliti.
3 Pritisnite POVABI, označite stike in pritisnite KONČANO.
Ko vaši stiki sprejmejo zahtevo za skupno rabo, bo zgodba dana v skupno rabo, vaši stiki pa
bodo lahko v zgodbo dodajali fotografije in videoposnetke.
• Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
• Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne
stroške.
• Če prejemniki niso potrdili svojih telefonskih številk ali naprave prejemnikov ne
podpirajo funkcije, bodo prek besedilnega sporočila prejeli povezavo do datotek.
Povezani prejemniki morda ne bodo mogli uporabljati nekaterih funkcij. Povezava
poteče po določenem obdobju.
Brisanje zgodb
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → ZGODBE.
2 Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
84
Aplikacije
Sinhronizacija slik in videoposnetkov z oblakom Samsung Cloud
Z oblakom Samsung Cloud lahko sinhronizirate slike in videoposnetke, ki so shranjeni v Galerija,
ter do njih dostopate z drugih naprav. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in
prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Račun Samsung.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → → Nastavitve in pritisnite stikalo Samsung Cloud, da
ga vklopite. Slike in videoposnetki, ki so posneti z napravo, bodo samodejno shranjeni v oblak
Samsung Cloud.
Izbris slik ali videoposnetkov
Izbris slike ali videoposnetka
Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite Izbriši na dnu zaslona.
Izbris več slik in videoposnetkov
1 Na zaslonu galerije pritisnite in pridržite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
3 Pritisnite IZBRIŠI.
Skupna raba slik ali videoposnetkov
Izberite sliko ali videoposnetek, pritisnite Deli na dnu zaslona in nato izberite način skupne rabe.
85
Aplikacije
Samsung Pay
Uvod
Registrirajte pogosto rabljene kartice v Samsung Pay, mobilni storitvi za plačevanje, za hitra in
varna plačila. Samsung Pay podpira magnetni varni prenos (MST) in komunikacijo s tehnologijo
bližnjega polja (NFC) za plačila prek standardnih bralnikov kreditnih kartic.
Oglejte si dodatne informacije, kot so kartice, ki podpirajo to funkcijo, na
www.samsung.com/samsungpay. Prav tako lahko odprete zaslon aplikacij in pritisnite Samsung
Pay → Več → Pomoč.
• Razpoložljivost aplikacije in podprtih funkcij je lahko odvisna od regije ali ponudnika
storitve.
• Postopek za prvotno nastavitev in registracijo kartice je lahko odvisen od regije ali
ponudnika storitev.
86
Aplikacije
Preden začnete
• Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v svoj račun Samsung ter registrirati svoje prstne
odtise. Za več informacij glejte Račun Samsung in Prepoznavanje prstnih odtisov.
• Za plačila s Samsung Pay bo morda naprava zahtevala povezavo z omrežjem Wi-Fi ali
mobilnim omrežjem, odvisno od regije.
Nastavitev Samsung Pay
Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na
zaslonu, da končate prvotno namestitev.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung Pay.
2 Vpišite se v račun Samsung.
3 Preberite in sprejmite pogoje in določila.
4 Registrirajte svoj prstni odtis, ki ga želite uporabljati za plačila.
5 Ustvarite PIN, ki ga želite uporabljati za plačila.
Ta PIN se bo uporabil za potrditev različnih dejanj v Samsung Pay, kot so plačila in
odklepanje aplikacije.
Registracija kartic
Kartice lahko preprosto registrirate tako, da posnamete slike s kamero.
Na spletnem mestu Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay) si lahko ogledate
kartice, ki podpirajo to funkcijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung Pay → Dodaj in sledite navodilom na zaslonu, da
zaključite registracijo kartice.
87
Aplikacije
Plačila
1 Pritisnite in zadržite sliko kartice na dnu zaslona in jo nato povlecite navzgor.
Prav tako lahko pritisnite Samsung Pay na zaslonu aplikacij.
2 Na seznamu kartic podrsajte v levo ali desno in izberite kartico, ki jo želite uporabiti.
3 Položite vaš prst na tipko Domov, da optično preberete prstni odtis.
Prav tako lahko vnesete PIN za plačilo, ki ste ga izbrali med nastavitvijo Samsung Pay.
88
Aplikacije
4 Z zadnjim delom naprave se dotaknite bralnika kartic.
Ko bralnik kartic prepozna informacije o kartici, bo plačilo obdelano.
• Obdelava plačil je lahko odvisna od omrežne povezave.
• Potrditvena metoda za plačila je lahko odvisna od bralnika kartic.
Preklic plačila
Plačila lahko prekličete z obiskom kraja, kjer ste opravili plačila.
Na seznamu kartic podrsajte v levo ali desno in izberite kartico, ki ste jo uporabili. Za preklic
plačila sledite navodilom na zaslonu.
Spremenite nastavitve Samsung Pay
Na zaslonu Samsung Pay pritisnite Več → Nastavitve. Izberite zaslon, kjer se prikaže kartica,
da vključite Samsung Pay na domačem zaslonu ali zaklenjenem zaslonu oziroma ko je zaslon
izklopljen.
Samsung Members
Aplikacija Samsung Members zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje
težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah.
Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate
najnovejše novice in nasvete za Galaxy. Samsung Members vam lahko pomaga odpraviti
kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.
Dodatne možnosti
Pošiljanje povratnih informacij
89
Aplikacije
• Razpoložljivost aplikacije in podprtih funkcij je lahko odvisna od regije ali ponudnika
storitve.
• Ta aplikacija je lahko prikazana v mapi Samsung, odvisno od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
• Za posredovanje vaših povratnih informacij ali objavo komentarjev se morate prijaviti
v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Račun Samsung.
Game Launcher
Uvod
Zaganjalnik iger zbira prenesene igre s Trgovina Play in Galaxy Apps na enem mestu za
enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte igre.
Oglejte si seznam najbolj
priljubljenih iger za uporabnike
Galaxy.
Zmanjšajte porabo baterije za
igranje iger.
Vklopite ali izklopite ikono Orodja
za igre.
Odprite igre brez ali z zvokom.
90
Aplikacije
Uporaba zaganjalnika iger
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Napredne funkcije → Igre → Game Launcher
in pritisnite stikalo, da ga vključite.
Game Launcher bo dodan na domači zaslon in zaslon aplikacij.
Ko izključite funkcijo, bo Game Launcher odstranjen z zaslona Domov in zaslona
aplikacij.
2 Na zaslonu aplikacij pritisnite Game Launcher.
3 Pritisnite igro s seznama iger.
Igre, ki ste jih prenesli s Trgovina Play in Galaxy Apps, so samodejno prikazane na
zaslonu zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, pritisnite Dodaj aplikacije.
Odstranitev igre iz zaganjalnika iger
Pritisnite in pridržite igro in pritisnite Izbriši.
Vključitev igralnega načina za varčevanje z energijo
Ko vključite igralni način za varčevanje z energijo, naprava zmanjša porabo baterije z znižanjem
ločljivosti igre in hitrosti sličic.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Game Launcher → Varčevanje z energijo.
Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.
91
Aplikacije
Uporaba orodij za igre
Ikono Orodja za igre lahko nastavite kot plavajočo ikono na igralnih zaslonih.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Napredne funkcije → Igre in pritisnite stikalo Game
Tools, da ga vklopite.
Med igranjem igre pritisnite
za prikaz orodij za igre.
Če želite premakniti ikono, pritisnite
ter jo nato povlecite na novo lokacijo.
Če želite skriti ikono na trenutnem igralnem zaslonu, pritisnite in pridržite
povlecite na Skrij na vrhu zaslona.
, nato pa jo
Če želite znova prikazati ikono na igralnem zaslonu, odprite obvestilno ploščo in pritisnite
obvestilo orodij za igre.
Utišajte zvoke obvestil in
omogočite prikaz samo za
dohodne klice in opozorila v sili.
Zaklenite tipko nedavna dejanja
in tipko Nazaj.
Zaklenite igralni zaslon med
igrami.
Ikona Orodja za igre
Zajemite posnetek zaslona.
Posnemite igralno sejo.
Dostop do nastavitev orodij za
igre.
Blokiranje obvestil med igrami
→ , da utišate zvoke obvestil in omogočite prikaz samo obvestil za dohodne klice
Pritisnite
in opozorila v sili, ter s tem uživate v igrah brez motenj. Če prejmete dohodni klic, se bo na vrhu
zaslona prikazalo majhno obvestilo.
92
Aplikacije
Samsung Notes
Uvod
Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali pišete oziroma rišete na zaslonu. V
opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.
Ustvarjanje beležk
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung Notes → VSI → .
2 Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.
Pritisnite Pisalo za pisanje ali risanje.
Pritisnite Čopič za barvanje z različnimi čopiči.
Pritisnite Slika, če želite vstaviti sliko, tako da jo izberete v Galerija ali jo posnamete.
Pritisnite Glas, da posnamete zvočni posnetek in ga vstavite v opombo. Zvočno snemanje se
začne takoj.
Vnesite besedilo z uporabo
tipkovnice.
Pišite ali rišite s pisali.
Vstavite zvočni posnetek.
Slikajte s čopiči.
Vstavite sliko.
3 Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite
Izbris opomb
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung Notes.
2 Pritisnite VSI ali ZBIRKE in izberite kategorijo.
93
→ Shrani ali SHRANI.
Aplikacije
3 Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.
Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.
4 Pritisnite IZBRIŠI.
Koledar
Uvod
Upravlajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.
Ustvarjanje dogodkov
1 Pritisnite Koledar na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Vnesite podrobnosti o dogodku.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Vnesite naslov.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Nastavite budilko.
Vnesite lokacijo dogodka.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo
dogodka.
Dodaj opombo.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek.
94
Aplikacije
Ustvarjanje opravil
1 Pritisnite Koledar na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite PRIKAŽI → Opravila.
3 Pritisnite in vnesite podrobnosti opravila.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi, izberite ime računa
za sinhronizacijo in pritisnite Koledar (Samsung račun) ali Sinhronizacija Koledar.
Če želite dodati račune za sinhronizacijo, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Koledar → →
Upravljanje koledarjev → Dodaj račun. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je
račun dodan, se bo prikazal na seznamu.
S Health
Uvod
S Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in
vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.
Zagon S Health
Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na
zaslonu, da končate namestitev.
1 Pritisnite Samsung → S Health na zaslonu aplikacij.
2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
95
Aplikacije
Uporaba S Health
V menijih S Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja
in telesne pripravljenosti. Število zabeleženih korakov lahko tudi primerjate z drugimi uporabniki
aplikacije S Health, tekmujete s prijatelji in si ogledate zdravstvene nasvete.
Pritisnite Samsung → S Health na zaslonu aplikacij.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.
Primerjajte število zabeleženih
korakov z drugimi uporabniki
aplikacije S Health ali tekmujte s
prijatelji.
Spremljajte svoje zdravje in
pripravljenost.
Oglejte si nasvete za zdravje.
Nastavite dnevne cilje in si oglejte
potek.
Oglejte si in urejajte sledilnike.
Oglejte si sporočila z navodili ali
obvestila iz aplikacije S Health.
Če želite dodati elemente na zaslon S Health, pritisnite → Upravljanje elementov in izberite
elemente pod posameznim zavihkom.
• SLEDILNIKI: nadzirajte vaše aktivnosti, vnos hrane in telesne mere.
• CILJI: nastavite cilje vaše dnevne telovadbe in si oglejte potek.
• PROGRAMI: uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.
96
Aplikacije
Dodatne informacije
• S Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za
diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje
bolezni.
• Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za S Health se lahko razlikujejo od
države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite
funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
• Aplikacije in storitev S Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
• Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem
dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo
podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v
svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno
kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani.
Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health, lahko zbrišete z možnostjo Ponastavi
podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v
družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
• Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami
Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi
drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij S Health, s strani takšnih dodatnih
storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
• Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih
omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
• Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite
pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo
vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav,
ki oddajajo radijske valove.
• Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa S
Health.
97
Aplikacije
Snemalnik zvoka
Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → Snemalnik zvoka.
2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon.
Pritisnite
, da zaustavite snemanje.
Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite ZAZNAMEK, da vnesete zaznamek.
Dostop do dodatnih možnosti.
Začnite snemati.
3 Pritisnite , da končate s snemanjem.
4 Vnesite ime datoteke in pritisnite SHRANI.
98
Aplikacije
Moje datoteke
Dostop do različnih datotek, shranjenih v napravi, in njihovo upravljanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → Moje datoteke.
Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi. Prav tako si lahko ogledate datoteke v
vaši napravi ali pomnilniški kartici po kategoriji.
Če želite sprostiti prostor v shrambi naprave, pritisnite → Pridobi več prostora.
Za iskanje datotek ali map pritisnite
.
Ura
Uvod
Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali
nastavite določeno trajanje.
BUDILKA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → BUDILKA.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite
na seznamu budilk, nastavite čas budilk, izberite dneve, za katere želite, da se
budilka ponovi, nastavite različne možnosti budilk in nato pritisnite SHRANI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.
Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.
Izključitev alarmov
Pritisnite OPUSTI, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite DREMEŽ,
da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
99
Aplikacije
SVETOVNA URA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → SVETOVNA URA.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida sveta in nato pritisnite DODAJ.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
ŠTOPARICA
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ŠTOPARICA.
2 Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite KROG.
3 Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa.
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite NADALJUJ.
Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
ČASOVNIK
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ČASOVNIK.
2 Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
3 Pritisnite OPUSTI, ko se časovnik sproži.
100
Aplikacije
Računalo
Opravite enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Samodej. zavrti
onemogočeno, pritisnite za prikaz znanstvenega računala.
Za ogled zgodovine izračunov pritisnite ZGODOVINA. Če želite zapreti ploščo zgodovine
izračunov, pritisnite ŠTEVILČNICA.
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite ZGODOVINA → POČISTI ZGODOVINO.
Če želite uporabiti orodje za pretvorbo enot, pritisnite
so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot
Radio
Poslušanje FM radia
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.
Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
101
Aplikacije
Pritisnite
, da vklopite FM radio. Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.
Ročno vnesite frekvenco radijske
postaje.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
Vključite in izključite radio FM.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dostop do dodatnih možnosti.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Natančno nastavite frekvenco.
Prikaz seznama razpoložljivih
postaj.
Samodejno iskanje in
shranjevanje razpoložljivih postaj.
Iskanje radio postaj
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pritisnite PREIŠČI, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani radijske
postaje, ki so na voljo.
Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje Računi.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
102
Aplikacije
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za
različne kraje v vaši bližini.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na
vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.
Filmi Play
Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s Trgovina Play.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Foto
Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem
mestu.
Duo
Video klici z drugimi.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
103
Nastavitve
Uvod
Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev lahko
po meri prilagodite vašo napravo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI.
• Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem
vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem,
jo izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
• Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi
naprave ali brezžični usmerjevalnik.
104
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Wi-Fi Direct in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
105
Nastavitve
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.
Bluetooth
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki
podpirajo Bluetooth.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga
vklopite.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitev
Bluetooth.
106
Nastavitve
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
107
Nastavitve
Poraba podatkov
sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Poraba podatkov.
• Varčevanje s podatki: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne
podatkovne povezave.
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Poraba mobilnih podatkov: spremljajte porabo prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.
• Obd. obrač. in opoz. o por. pod.: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Poraba podatkov Wi-Fi: spremljajte porabo podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Omejitev omrežij: izberite omrežja Wi-Fi, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite
njihovo uporabo.
Za spremembo datuma za mesečno ponastavitev obdobja nadzora pritisnite Obd. obrač. in
opoz. o por. pod. → Začetek obdobja obračun. na dan.
Omejevanje porabe podatkov
Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina
porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.
1 Na zaslonu menija Nastavitve pritisnite Povezave → Poraba podatkov → Obd. obrač. in
opoz. o por. pod., nato pa pritisnite stikalo Omejitev podatkov, da vklopite funkcijo.
2 Pritisnite Omejitev podatkov, vnesite omejitev in pritisnite NASTAVI.
3 Pritisnite Opozorilo o podatkih, vnesite količino za opozorilo o porabi podatkov in pritisnite
NASTAVI.
Naprava vas bo obvestila, ko dosežete nivo opozorila.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo Način letenja, da ga vklopite.
Poskrbite, da je naprava med vzletom in pristankom izklopljena. Med letom lahko
napravo uporabljate v načinu letenja, če je to dopuščeno s strani letalskega osebja.
108
Nastavitve
NFC in plačilo
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Uporaba funkcije NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o
izdelku z oznako NFC.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo NFC in plačilo, da ga
vklopite.
2 Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC.
Prikazale se bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC
ali prejemala podatkov.
109
Nastavitve
Plačevanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo NFC in plačilo, da ga
vklopite.
2 Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.
Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitev in pritisnite Povezave →
NFC in plačilo → Pritisni in plačaj → PLAČILO in nato izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Pošiljanje podatkov
Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge
naprave.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → NFC in plačilo in nato pritisnite stikalo, da ga
vklopite.
2 Pritisnite stikalo Android Beam, da ga vklopite.
110
Nastavitve
3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave antene NFC druge naprave.
4 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
Mobilna dostopna točka in privezovanje
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko
vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mobilna dostopna točka in privezovanje.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
• Mobile hotspot: uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo povezave z
mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
111
Nastavitve
Uporaba dostopne točke mobile hotspot
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mobilna dostopna točka in privezovanje →
Mobile hotspot.
2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
V vrstici stanja se prikaže ikona
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
Za nastavitev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite → Konfigurirajte Mobile
hotspot in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Mobilna omrežja
konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mobilna omrežja.
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Omrežni način (modeli z eno kartico SIM): izberite vrsto omrežja.
Omrežni način 1. SIM / Omrežni način 2. SIM (modeli z dvema karticama SIM): izberite vrsto
omrežja.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni operaterji: poiščite razpoložljiva omrežja in ročno registrirajte omrežje.
112
Nastavitve
Upravitelj kartice SIM (modeli z dvema karticama SIM)
Aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si
oglejte poglavje Uporaba dveh kartic SIM ali USIM (modeli z dvema karticama SIM).
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM.
• Klici: izberite kartico SIM ali USIM za glasovne klice.
• Besedilna sporočila: izberite SIM ali USIM za sporočanje.
• Prenos podat. prek mob. omrežja: izberite kartico SIM ali USIM za podatkovne storitve.
• Potrdite kartico SIM za klice: nastavite kartico SIM ali USIM za naslednji klic, ko za klic ne
uporabite prednostne kartice SIM.
• Delovanje dveh kartic SIM: dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice SIM
ali USIM med klicem.
Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od regije ali
operaterja.
Lokacija
spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Lokacija.
• Način določanja lokacije: izberite način, ki ga želite uporabiti za iskanje naprave.
• Izboljšanje natančnosti: nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za
povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni.
• NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o
vaši trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
• LOKACIJSKE STORITVE: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
113
Nastavitve
Več nastavitev povezave
Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave.
• Iskanje naprav v bližini: nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko
poveže.
• Tiskanje: konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi.
Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več
informacij si oglejte poglavje Tiskanje.
• VPN: nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko
povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → Tiskanje →
PRENOS VTIČNIKA.
2 Poiščite vtičnik tiskalnika v Trgovina Play.
3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
5 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.
Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite → Dodaj tiskalnik.
114
Nastavitve
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite Tiskanje
→
→ Vsi tiskalniki in izberite tiskalnik.
Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.
Zvoki in vibriranje
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in vibriranje.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Vibriranje med zvonjenjem: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Privzeto uprav. tipke za glasn.: nastavite privzeto tipko za upravljanje glasnosti.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Melodija zvonjenja (modeli z eno kartico SIM): spremenite melodijo zvonjenja za klice.
Melodija zvonjenja (modeli z dvema karticama SIM): spremenite melodije zvonjenja za klice
ali obvestila.
• Vzorec tresenja: izberite vzorec tresenja.
• Zvoki za obvestila: spremenite nastavitve zvokov obvestil za posamezno aplikacijo.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša dohodne klice, zvoke obvestil in večpredstavnostno
vsebino, razen dovoljenih izjem.
• Zvoki ob dotiku: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na
dotik.
• Zvoki zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Zvok za polnjenje: nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
• Toni tipkovnice za klic: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko pritisnete tipke na
tipkovnici.
• Zvok tipkovnice: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Kakovost zvoka in učinki: konfigurirajte dodatne nastavitve zvoka.
115
Nastavitve
Obvestila
Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Obvestila.
Za prilagoditev nastavitev obvestil po meri pritisnite NAPREDNO in izberite aplikacijo.
• Dovoli obvestila: dovolite obvestila od izbrane aplikacije.
• Pokaži tiho: nastavi naprav, da utiša zvoke obvestil in skrije predoglede obvestil.
• Na zaklenjenem zaslonu: prikažite ali skrijte obvestila izbrane aplikacije, ko je naprava
zaklenjena.
• Nastavi kot prednostno: prikažite obvestila na vrhu obvestilne plošče in jih vključite v
seznam dovoljenih, ko vključite funkcijo Ne moti.
Zaslon
Možnosti
Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: prilagodite svetlost zaslona.
• Samodejna svetlost: nastavite, da naprava varčuje s porabo energije s samodejnim
prilagajanjem svetlosti zaslona.
• Filter modre svetlobe: vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Za več
informacij si oglejte poglavje Filter modre svetlobe.
• Način zaslona: spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona.
• Povečava zaslona in pisave: spremenite nastavitev povečave zaslona ali velikost pisave in
slog.
• Domači zaslon: prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno
razporeditvijo plošč domačega zaslona in še več. Za več informacij si oglejte poglavje
Urejanje domačega zaslona.
• Preprosti način: preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše
postavitve domačega zaslona.
• Okvirji ikon: nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.
• Vrstica stanja: po meri prilagodite nastavitve za prikaz obvestil ali indikatorje v vrstici stanja.
116
Nastavitve
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Ohrani zaslon izklopljen: nastavite napravo, da prepreči vklop zaslona v temnem prostoru,
kot sta žep ali torba.
• Ohranjevalnik zaslona: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.
Filter modre svetlobe
Zmanjšajte naprezanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.
Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, filter modre svetlobe
ne bo uporabljen.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Filter modre svetlobe in nato pritisnite stikalo
Vklopite zdaj, da ga vklopite.
2 Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
3 Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo
Vklop ob načrtovani uri, da ga vklopite in izberite možnost.
• Od mraka do zore: napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga
izklopi zjutraj, glede na vašo lokacijo.
• Urnik po meri: nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.
Ozadja in teme
Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za
napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadja in teme.
• Ozadja: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Teme: zamenjajte temo naprave.
• Ikone: spremenite stil ikone.
117
Nastavitve
Napredne funkcije
Možnosti
Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije.
Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije povzroči nenameren
vnos.
• Pripomočki: spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Igre: vključite ikoni za zaganjalnik iger (Game Launcher) in orodij za igre ter spremenite
nastavitve povezane z igrami. Za več informacij si oglejte poglavje Game Launcher.
• ID klic. in zaš. pred než. vseb.: nastavite napravo, da identificira neshranjene telefonske
številke, ko prejmete dohodne klice ali sporočila.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Način za enoročno upravljanje: vključite način enoročnega postopka, če napravo
uporabljate z eno roko.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Hit. zagon ap. Fotoaparat: nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem
pritisku tipke Domov.
• Več oken: izberite metodo za zagon več oken.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na
ravno površino.
• Preprost izklop zvoka: nastavite, da naprava utiša dohodne klice ali alarme, če zaslon
naprave obrnete navzdol.
118
Nastavitve
• Podrs. za klic ali poš. sporočil: nastavite napravo, da kliče ali pošlje sporočilo, ko povlecite
stik v levo ali desno na seznamu stikov.
• Dual Messenger: izberite aplikacije za sporočanje, da uporabite drugo aplikacijo. Uporabite
lahko dva različna računa za isto aplikacijo.
Če onemogočite ali odstranite glavno aplikacijo za sporočanje, se bo druga aplikacija
samodejno izbrisala.
• Pošiljanje sporočil SOS: nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim
pritiskom tipke za vklop/izklop. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne
posnetke. Za več informacij si oglejte poglavje Pošiljanje sporočil SOS.
• Neposr. deljenje: napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu
možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
Pošiljanje sporočil SOS
V primeru izredne razmere, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo
stikom v sili. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Pošiljanje sporočil SOS in nato
pritisnite stikalo, da ga vklopite.
2 Sledite navodilom na zaslonu, da dodatne stike v sili, če tega že niste storili.
Da pošljete sporočila za pomoč z zvočnim posnetkom ali fotografijo, pritisnite stikalo Priloži
zvočni posnetek ali Priloži slike, da ga vključite.
Možnost Priloži slike v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Dodajanje stikov v sili
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Pošiljanje sporočil SOS → Pošiljanje
sporočil stiku → DODAJ. Pritisnite Ustvari stik in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite
Izberi iz stikov, da dodate obstoječi stik kot stik v sili.
119
Nastavitve
Vzdrževanje naprave
Funkcija vzdrževanja naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti
vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.
Varnost naprave
Baterija
Shramba
Pomnilnik
Uporaba funkcije za optimizacijo
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → POPRAVI ZDAJ ali OPTIMIZIRAJ ZDAJ.
Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.
• Čiščenje dela pomnilnika.
• Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
• Upravljanje neobičajne porabe baterije.
• Iskanje zlonamernih programov.
120
Nastavitve
Baterija
Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami,
ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Baterija.
• Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
• S strani aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, ne boste prejemali
obvestil.
Način za varčevanje z energijo
• SREDNJE: vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
• NAJVEČ: v maksimalnem načinu za varčevanje z energijo naprava zmanjša porabo baterije
z uporabo temne teme in omejitvijo razpoložljivosti aplikacij in funkcij. Omrežne povezave,
razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.
Upravljanje baterije
Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo
moči baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite VAR. Z
EN. Pritisnite tudi → Napredne nastavitve za nastavitev možnosti nadzora porabe energije
aplikacij.
Shranjevanje
Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Shranjevanje.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
Upravljanje pomnilnika
Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite POČISTI. Če želite izbrisati
datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod UPORABNIŠKI
PODATKI. Nato izberite želene elemente in pritisnite IZBRIŠITE ali ODSTRANI.
121
Nastavitve
Pomnilnik
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Pomnilnik.
Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zmanjšali količino uporabljenega pomnilnika, označite
aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite POČISTI.
Varnost naprave
Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Varnost naprave → PREGLEJ
TELEFON.
Aplikacije
Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi
aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije.
Zaklep. zaslona in varnost
Možnosti
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost.
Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Vrsta zaklepanja zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Bralnik prstnih odtisov: registrirajte vaš prstni odtis z napravo, da zaščitite napravo ali se
prijavite v vaš račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Prepoznavanje prstnih
odtisov.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
122
Nastavitve
• Smart Lock: nastavite napravo, da se samodejno odklene v določenih situacijah.
• Nastavitve varnega zaklepanja: spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo
zaklepanja.
• Always On Display: nastavite napravo, da prikaže sliko ali informacije, ko je zaslon izklopljen.
Za več informacij si oglejte poglavje Always On Display.
Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
• Informacije in pripomočki FaceWidgets: spremenite nastavitve za elemente, ki se
prikazujejo na izklopljenem ali zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na zaklenjenem zaslonu ali ne, ter
izberite katera obvestila želite prikazati.
• Bližnjice do aplikacij: izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem
zaslonu.
• Samsung Pass: enostavno in varno potrdite vaši identiteto prek vaših biometričnih
podatkov. Za več informacij si oglejte poglavje Samsung Pass.
• Poišči moj mobilni telefon: vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon.
Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com) in sledite
izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Varna mapa: ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred
drugimi. Za več informacij si oglejte poglavje Varna mapa.
• Varen zagon: zaščite svojo napravo z nastavitvijo kode za odklep zaslona ob vklopu naprave.
Za zagon naprave in prejemanje sporočil in obvestil morate vnesi kodo za odklep.
• Šifriranje kartice SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Druge varnostne nastavitve: konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
123
Nastavitve
Prepoznavanje prstnih odtisov
Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati
in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za
naslednje funkcije:
• Zaklep zaslona
• Spletni vpis
• Preveri Samsung račun
• Varna mapa
• Samsung Pay
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega
prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne
odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo
redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
• Če prstni odtis uporabite za zaklep zaslona, po vklopu naprave prstnega odtisa ne
boste mogli uporabiti za odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti
zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega
odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
• Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali
gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte
prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati
naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali
nevšečnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
124
Nastavitve
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka Domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke Domov
ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
• Če območje za prepoznavanje prstnega odtisa prekrijete z zaščitno folijo, nalepkami ali
drugimi dodatki, se lahko hitrost prepoznavanja prstnega odtisa zmanjša. Če je območje
za prepoznavanje prstnega odtisa prekrito z zaščitno folijo, jo pred uporabo senzorja za
prepoznavanje prstnih odtisov odstranite.
• Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših
prstnih odtisov. Z vašim prstom prekrijte celotno tipko Domov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
Registracija prstnih odtisov
1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Bralnik prstnih odtisov.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metodo za zaklep zaslona, jo ustvarite.
3 Postavite vaš prst na tipko Domov.
4 Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in ponovno položite na tipko Domov.
Ponavljajte ta korak dokler prstni odtis ni registriran. Ko končate z registracijo svojih prstnih
odtisov, pritisnite KONČANO.
Ko se prikaže pojavno okno zaklepanja s prstnim odtisom, pritisnite VKLOPI, da s svojim
prstnim odtisom odklenete zaslon.
125
Nastavitve
Izbris prstni odtisov
Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.
1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Bralnik prstnih odtisov.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite UREDI.
4 Obkljukajte prstne odtise, ki jih želite izbrisati, in pritisnite ODSTRANI.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s Galaxy Apps.
1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Bralnik prstnih odtisov.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite stikalo Samsung račun, da ga vključite.
4 Vpišite se v račun Samsung.
Uporaba prstnih odtisov za vpis v račune
Ko prstni odtis registrirate v storitev Samsung Pass, ga lahko uporabite za prijavo v spletne strani,
ki podpirajo shranjevanje ID-ja in gesla. Za več informacij si oglejte poglavje Samsung Pass.
Ta funkcija je na voljo samo za spletne strani do katerih dostopate prek aplikacije za
Internet.
Uporaba prstnih odtisov s Samsung Pay
Za hitra in varna plačila prek Samsung Pay lahko uporabite prstne odtise.
Za več informacij si oglejte poglavje Samsung Pay.
Samsung Pay v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
126
Nastavitve
Odklep zaslona s prstnimi odtisi
Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.
1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Bralnik prstnih odtisov.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite stikalo Odklepanje s prs. odtisom, da ga vključite.
4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na tipko Domov in optično preberite svoj prstni odtis.
Samsung Pass
Uporabite Samsung Pass za varno potrditev vaše identitete pri dostopanju do storitev aplikacij ali
spletnih mest z biometričnimi podatki, namesto ID-ja ali gesla.
Preden začnete
• Za uporabo te funkcije mora biti vaša naprava priključena na mobilno omrežje.
• Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte
poglavje Račun Samsung.
• Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta do katerih dostopate prek
aplikacije za Internet. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te funkcije.
Registracija Samsung Pass
Pred uporabo Samsung Pass, registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.
1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Samsung Pass.
2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite PRIJAVA.
3 Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite PRIJAVA.
4 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite NAPREJ.
127
Nastavitve
5 Pritisnite REGIST. PRSTNE ODTISE in registrirajte svoj prstni odtis.
Za več informacij si oglejte poglavje Prepoznavanje prstnih odtisov.
6 Postavite prst na tipko Domov in optično preberite prstni odtis, da zaključite registracijo
storitve Samsung Pass.
Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta
Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v spletna mesta, ki podpirajo shranjevanje
gesla.
1 Odprite spletno mesto v katerega se želite prijaviti.
2 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletnem mestu.
3 Potrdite polje Prijava s prstnimi odtisi z aplikacijo Samsung Pass in pritisnite SHRANI.
Zdaj se lahko v to spletno mesto prijavite s prstnim odtisom, ki ste ga registrirali v storitev
Samsung Pass.
Urejanje podatkov za vpis
Oglejte si seznam spletnih mest, ki ste jih nastavili za uporabo Samsung Pass in uredite podatke
za vpis.
1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Samsung Pass.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite Podatki za spletno prijavo.
4 S seznama izberite spletno mesto.
5 Pritisnite → Uredi in spremenite ID, geslo ter ime spletnega mesta.
Če želite spletno mesto izbrisati, pritisnite → Izbriši.
128
Nastavitve
Uporaba Samsung Pass z aplikacijami
Ko uporabljate aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko enostavno vpišete s Samsung Pass.
Za ogled seznama aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, odprite zaslon z nastavitvami in pritisnite
Zaklep. zaslona in varnost → Samsung Pass → Podprte aplikacije. Če ni podprtih aplikacij, ki
bi podpirale Samsung Pass, možnost Podprte aplikacije ne bo prikazan.
• Razpoložljivost aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v aplikacije prek
Samsung Pass.
Izbris podatkov Samsung Pass.
Svoje biometrične podatke, podatke za spletni vpis in podatke aplikacije, ki ste jih registrirali s
Samsung Pass, lahko izbrišete z možnostjo Brisanje podatkov. Vaše strinjanje s pogoji in določili
in vaš račun Samsung bosta ostala aktivna.
1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Samsung Pass.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite Brisanje podatkov.
4 Vnesite svoje geslo za račun Samsung.
Vaši podatki Samsung Pass bodo izbrisani.
129
Nastavitve
Oblak in računi
Uvod
Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo oblaka Samsung
Cloud. Registrirate in upravljate lahko tudi račune, kot sta račun Samsung ali račun Google.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi.
Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je oblak Samsung Cloud ali
računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi
nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.
• Samsung Cloud: upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v oblaku Samsung
Cloud. Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v oblaku Samsung Cloud ter
sinhronizirajte, varnostno kopirajte in obnovite vaše podatke. Za več informacij si oglejte
poglavje Samsung Cloud.
• Moj profil: upravljajte vaše osebne podatke in podatke računa Samsung.
• Računi: dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi. Za
več informacij si oglejte poglavje Računi.
• Varn kopir. in obnovitev: hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno
na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih
dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš
račun Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Varn kopir. in obnovitev.
Samsung Cloud
Upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v oblaku Samsung Cloud. Preverite stanje
porabe vašega pomnilnika v oblaku Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno kopirajte in
obnovite vaše podatke.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Samsung Cloud.
Upravljanje shrambe v oblaku
Oglejte si količino prostora v pomnilniku, ki ga trenutno uporabljate v oblaku Samsung Cloud, in
količino porabe glede na vrsto podatkov. Po obnovitvi podatkov lahko tudi izbrišete varnostno
kopirane podatke iz prejšnjih naprav.
130
Nastavitve
VARNOS. KOPIRANJE IN OBNOVITEV
Varnostno kopirajte podatke o vaših aplikacijah in nastavitve naprave v oblak Samsung Cloud ter
jih obnovite, kadar jih potrebujete. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in
obnavljanje podatkov.
PODATKI ZA SINHRONIZACIJO
Prilagodite nastavitve sinhronizacije vaših podatkov, kot so stiki, dogodki v koledarju, slike in
videoposnetki.
Računi
dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Računi → Dodaj račun.
2 Izberite računsko storitev.
3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Računi, izberite ime računa, izberite račun, ki
ga želite odstraniti, in pritisnite → Odstrani račun.
131
Nastavitve
Varn kopir. in obnovitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev.
SAMSUNG RAČUN
• Nast. za varn. kop.: ustvarite varnostno kopijo vaših osebnih podatkov in podatkov aplikacij
na oblak Samsung Cloud. Prav tako lahko nastavite napravo, da samodejno varnostno kopira
podatke.
• Obnovi: obnovi predhodne varnostne kopije osebnih podatkov in podatkov aplikacij z
oblaka Samsung Cloud.
RAČUN GOOGLE
• Varnostno kopiranje mojih podatkov: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in
podatkov aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: nastavite napravo, da samodejno obnovi nastavitve in podatke
aplikacij s strežnika Google ob ponovni namestitvi aplikacij.
Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Google.
Dostopnost
Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z
zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
• Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri
vključeni funkciji Voice Assistant, kot na primer jeziki, hitrost in več.
132
Nastavitve
• Zaklepanje s smerjo: spremenite nastavitve smerne kombinacije za odklepanje zaslona.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Opomnik za obvestila: nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob
določenem času.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev: spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
• Način enega pritiska: nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s
pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
• STORITVE: oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
Splošno upravljanje
Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno upravljanje.
• Jezik in vnos: izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste
glasovnih vnosov. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega
jezika.
• Datum in čas: odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava
prikazuje čas in datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in
čas ponastavila.
• Stik z nami: zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Za več informacij si oglejte
poglavje Samsung Members.
• Poročajte o diagnost. podatkih: nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične
podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
• Marketinško gradivo: nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so
posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
• Ponastavitev: ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških
podatkov.
133
Nastavitve
Programska posodobitev
Posodobite programsko opremo narave ali spremenite nastavitve za posodobitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Programska posodobitev.
• Ročni prenos posodobitev: preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
• Samodejni prenos posodobitev: napravo nastavite tako, da sama preverja, ali so na voljo
posodobitve, in jih prense samodejno, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
• Načrtovane posodobitve programske opreme: napravo nastavite tako, da namesti
prenesene posodobitve v določenem času.
Navodila za uporabo
Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih
nastavitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Navodila za uporabo.
O telefonu
Dostop do informacij o napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O telefonu.
• Moja telefonska številka: oglejte si svojo telefonsko številko.
• Stanje: oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi
in serijska številka.
• Pravne informacije: oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne
informacije in odprtokodna licenca.
• Ime naprave: oglejte si in uredite ime naprave, ki bo prikazano ob povezavi vaše naprave z
drugo napravo prek Bluetooth, Wi-Fi Direct in drugih metod.
• Številka modela: oglejte si številko modela naprave.
• Informacije o programski opremi: oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot
sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
• Podatki o bateriji: oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.
134
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
135
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako
Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Ponovni zagon naprave
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo.
Prisilni vnovični zagon
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in
tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Ponastavitev naprave
Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških
podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno upravljanje → Ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško
ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v
napravi.
Če stre za napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti
račun Google.
136
Dodatek
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
137
Dodatek
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
podjetja Samsung)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
138
Dodatek
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
139
Dodatek
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
V shrambi naprave ni dovolj prostora
V meniju za vzdrževanje naprave izbrišite nepotrebne podatke, denimo predpomnilnik, oziroma
ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, da sprostite prostor v shrambi.
Odstranjevanje baterije
• Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščeni servisni
center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne
odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.
• Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi
po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.
140
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Več o licenci HEVC Advance
TA IZDELEK JE NAPRODAJ Z OMEJENO LICENCO. UPORABLJATI GA JE DOVOLJENO SAMO V
POVEZAVI Z VSEBINO HEVC, KI USTREZA SPODNJIM TREM POGOJEM: (1) VSEBINA HEVC, KI JE
NAMENJENA SAMO ZA OSEBNO UPORABO, (2) VSEBINA HEVC, KI NI NA VOLJO ZA PRODAJO, IN
(3) VSEBINA HEVC, KI JO USTVARI LASTNIK IZDELKA.
IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI V POVEZAVI S KODIRANO VSEBINO HEVC, KI JO JE
USTVARILA TRETJA STRANKA IN JO JE UPORABNIK NAROČIL ALI KUPIL OD TRETJE STRANKE,
RAZEN ČE UPORABNIK OD LICENCIRANEGA PRODAJALCA VSEBINE PRIDOBI LOČENE PRAVICE ZA
UPORABO IZDELKA S TOVRSTNO VSEBINO.
Z UPORABO IZDELKA V POVEZAVI S KODIRANO VSEBINO HEVC SE SMATRA, DA SPREJEMATE
OMEJENA POOBLASTILA ZA UPORABO, KOT SO NAVEDENA ZGORAJ.
Download PDF

advertising