Samsung | SM-G930F | Samsung Galaxy S7 Uporabniški priročnik (Nougat)

SM-G930F
Navodila za uporabo
Slovenian. 01/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Osnove
Aplikacije
4 Preberi najprej
6 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
9 Vsebina paketa
10 Postavitev naprave
13Baterija
19 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
22 Pomnilniška kartica (kartica microSD)
25 Konektor USB
26 Vklop ali izklop naprave
27 Upravljanje zaslona na dotik
30 Domači zaslon
36 Zaklenjen zaslon
37 Always On Display
39 Obvestilna plošča
41 Vnos besedila
43 Zajem zaslona
44 Odpiranje aplikacij
45 Več oken
50 Račun Samsung account
51 Prenos podatkov s prejšnje naprave
55 Naprava in upravljanje podatkov
58 HITRA POVEZAVA
60 Funkcije skupne rabe
61 Način v sili
62 Namestitev ali odstranitev aplikacij
64Telefon
68Stiki
72Sporočila
74Internet
76E-pošta
77Fotoaparat
100Galerija
105 Samsung Gear
105 Game Launcher
108Koledar
109 S Health
112 S Voice
114 Snemalnik zvoka
116 Moje datoteke
117Beležka
118Ura
120Računalo
120 Aplikacije Google
2
Vsebina
Nastavitve
122Uvod
122Povezave
134 Zvoki in vibriranje
135Obvestila
135Zaslon
137 Ozadja in teme
138 Napredne funkcije
140 Vzdrževanje naprave
142Aplikacije
143 Zaklep. zaslona in varnost
152 Oblak in računi
154Google
154Dostopnost
154 Splošno upravljanje
155 Programska posodobitev
155 Navodila za uporabo
156 O napravi
Dodatek
157Dostopnost
173 Odpravljanje težav
178 Odstranjevanje baterije
3
Osnove
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih
podatkov modela ali programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
4
Osnove
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, pritisnite
Aplik. → Nastavitve → O napravi → Informacije o bateriji.
Zadrževanje vode in odpornost na prah
Vaša naprava nudi odpornost pred vodo in prahom. Upoštevajte te nasvete, da ohranite
odpornost pred vodo in prahom vaše naprave. Neupoštevanje lahko privede do poškodbe vaše
naprave.
• Naprave ne potapljajte v vodo, ki je globlja od 1,5 m, ali jo držite pod vodo več kot 30 minut.
• Naprave ne izpostavljajte vodi z močnim tokom.
• Če je naprava izpostavljena čisti vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je naprava
izpostavljena drugi tekočini (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači), jo sperite s
čisto vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če ne upoštevate teh navodil, lahko s
tem vplivate na delovanje in videz naprave.
• Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofon ali zvočnik zmoči, med klicem morda
ne boste razločno slišali zvoka. Pred uporabo obrišite napravo s suho krpo ali jo temeljito
posušite.
• Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, če napravo uporabljate
pod vodo.
• Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na
vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP68, kot je opisano
v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP];
testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji, se lahko
vaša naprava poškoduje v določenih okoliščinah.
5
Osnove
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Primeri pregrevanja naprave in rešitve
Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije
Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali
hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave
ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno
segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava
ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
• Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen
kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja
Samsung.
• Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti,
magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.
6
Osnove
Ko se naprava segreje med uporabo
Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša
naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali
nekaj časa ne uporabljajte naprave.
Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje.
• Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
• Med prenosom velikih datotek.
• Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
– – Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
– – Med snemanjem videa dlje časa.
– – Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
– – Med uporabo funkcije Screen Mirroring (pri povezavi s TV sprejemnikom).
• Med večopravilnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
– – Med uporabo več oken
– – Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
– – Med prenosom velikih datotek tekom video klica
– – Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
• Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali
drugim računom.
• Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
• Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
• Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
• Med polnjenjem bajtarije pri poškodovanem kablu USB
• Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine,
prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
• Če gostujete.
7
Osnove
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
• Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova
zaženite napravo.
• Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
• Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
• Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se
naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.
Previdnostni ukrepi za okolje uporabe
Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni in se
izognite poškodbi naprave ali skrajšanju življenjske dobe baterije.
• Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
• Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
• Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi
poletja.
• Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
• Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti
in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.
8
Osnove
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Osnove
Postavitev naprave
Kartica SIM / držalo za
pomnilniško kartico
Sprejemnik
Indikator LED
Fotoaparat na sprednji
strani
GPS antena
Tipalo za bližino
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka Domov (senzor za
prepoznavanje prstnega
odtisa)
Tipka za nedavna dejanja
Tipka Nazaj
Vhod za slušalke
Zvočnik
Večnamenski priključek
Mikrofon
10
Osnove
Mikrofon
Fotoaparat na zadnji
strani
Bliskavica
Tipka za glasnost
NFC antena /
MST antena /
tuljava za brezžično
polnjenje
Notranja antena
• V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
– – če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
– – če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
– – če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo
določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne prekrijte območja senzorja za bližino z dodatki za zaslon, kot je zaščita zaslona ali
nalepke. To lahko povzroči okvaro senzorja.
11
Osnove
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Nedavna
dejanja
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
Domov
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Nazaj
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
12
Osnove
Baterija
Polnjenje baterije
Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
1 Kabel USB povežite z napajalnikom USB in nato kabel USB priključite v večnamenski
priključek naprave.
2 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
3 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite
napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.
13
Osnove
Ogled predvidenega časa polnjenja
Med polnjenjem odprite domači zaslon in pritisnite Aplik. → Nastavitve → Vzdrževanje
naprave → Baterija.
Dejanski čas polnjenja je lahko različen in odvisen od stanja vaše naprave in pogojev
polnjenja. Predviden čas polnjenja med polnjenjem naprave v zelo hladnem ali zelo
vročem okolju morda ni prikazan.
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.
• Optimizirajte napravo s funkcijo vzdrževanja naprave.
• Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
• Vključite varčevanje z energijo.
• Zaprite nepotrebne aplikacije.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati, kot je e-pošta.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika.
Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo
z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom
podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
14
Osnove
• Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost
polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se
baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda
ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo,
lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega
poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Hitro polnjenje
Naprava ima funkcijo za hitro polnjenje. Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen
zaslon izklopljena.
O hitrem polnjenju
• Pri hitrem polnjenju se uporablja tehnologija polnjenja baterij, s katero se baterijo napolni
hitreje zaradi povečane moči polnjenja. Naprava podpira funkcijo prilagodljivega hitrega
polnjenja Samsung in Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Za uporabo hitrega polnjenja na vaši napravi jo morate povezati z napajalnikom baterij, ki
podpira prilagodljivo hitro polnjenje ali Quick Charge 2.0.
15
Osnove
Povečanje hitrosti polnjenja
Za povečanje hitrosti polnjenja morate med polnjenjem baterije izklopiti napravo ali njen zaslon.
Med polnjenjem baterije je pri izklopljeni napravi na zaslonu prikazana ikona .
Če funkcija hitrega polnjenja ni vklopljena, na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve
→ Vzdrževanje naprave → Baterija → → Napredne nastavitve in nato pritisnite stikalo Hitro
polnjenje s kablom, da ga vklopite.
• Če baterijo polnite s standardnim napajalnikom baterij, ne morete uporabljati
vgrajene funkcije hitrega polnjenja.
• Če se naprava segreje ali temperatura okoliškega zraka poveča, se lahko hitrost
polnjenja zmanjša samodejno. To je običajen način delovanja, ki preprečuje
poškodobe naprave.
Brezžično polnjenje
Naprava ima vdelano tuljavo za brezžično polnjenje. Baterijo lahko napolnite z uporabo
brezžičnega napajalnika (na voljo posebej).
Hitro brezžično polnjenje
Svojo napravo lahko napolnite hitreje, če uporabite funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja. Za
uporabo te funkcije morate uporabiti napajalnik in komponente, ki podpirajo funkcijo hitrega
brezžičnega polnjenja.
Ventilator v notranjosti napajalnika lahko med hitrim brezžičnim polnjenjem proizvaja
hrup. Za zmanjšanje hrupa ventilatorja morate deaktivirati funkcijo hitrega brezžičnega
polnjenja. Ko svojo napravo prvič namestite na napajalnik, se bo na vaši v meniju
nastavitev dodalo možnost vklopa/izklopa. Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. →
Nastavitve → Vzdrževanje naprave → Baterija → → Napredne nastavitve in nato
pritisnite stikalo Hitro brezžično polnjenje, da ga izklopite. Izklop funkcije lahko zmanjša
hrup, vendar pa je lahko zaradi tega polnjenje počasnejše.
16
Osnove
Polnjenje baterije
1 Sredino zadnje strani naprave položite na sredino brezžičnega napajalnika.
Na zaslonu se prikaže predviden čas polnjenja. Dejanski čas polnjenja je lahko različen in je
odvisen od pogojev polnjenja.
2 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z brezžičnega napajalnika.
Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti,
magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik. Naprava se
morda ne bo pravilno polnila ali se lahko pregreje.
• Če uporabljate brezžični napajalnik v prostoru s slabimi omrežnimi signali, boste
morda izgubili omrežno povezavo.
• Uporabljajte brezžične napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung. Če
uporabljate druge brezžične napajalnike, se baterija morda ne bo pravilno napolnila.
17
Osnove
Način za varč. z energijo
Vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
1 Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Vzdrževanje naprave → Baterija
→ SREDNJE.
2 Pritisnite PRILAGODI za spremembo nastavitev varčevanja z energijo, preden naprava
preklopi v način varčevanja z energijo.
3 Pritisnite UPORABI.
Način izrednega varčevanja z energijo
V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava zmanjša porabo baterije tako, da uporabi
temnejšo temo ter omeji aplikacije in funkcije, ki so na voljo. Omrežne povezave, razen
mobilnega omrežja, so deaktivirane.
1 Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Vzdrževanje naprave → Baterija
→ NAJVEČ.
2 Pritisnite PRILAGODI za spremembo nastavitev varčevanja z energijo, preden naprava
preklopi v način izrednega varčevanja z energijo.
3 Pritisnite UPORABI.
Ko naprava preklopi v način izrednega varčevanja z energijo, na domačem zaslonu pritisnite
in izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti. Če želite odstraniti aplikacijo, pritisnite → Uredi in
izberite aplikacijo z .
Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → Onemogoči način največjega
možnega varčevanja z energijo.
Predviden čas delovanja baterije je lahko različen in je odvisen od nastavitev naprave in
pogojev delovanja.
18
Osnove
Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
Namestitev kartice SIM ali USIM
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.
Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni
odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih
kartic.
Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
1
3
2
4
5
19
Osnove
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
3 Kartico SIM ali USIM postavite na držalo 1 z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.
4 Nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.
Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz
držala.
5 Držalo vstavite nazaj v režo držala.
• Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo.
Držalo mora biti vedno suho.
• Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s
tekočino.
Pravilna namestitev kartice
Kartica nano-SIM
Kartica microSD
Uporabite samo kartico nano-SIM.
20
Osnove
Odstranitev kartice SIM ali USIM
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
3 Odstranite kartico SIM ali USIM.
4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.
21
Osnove
Pomnilniška kartica (kartica microSD)
Nameščanje pomnilniške kartice
Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške
kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške
kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno
mesto Samsung.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove,
da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Če
naprava ne zazna pomnilniške kartice, jo formatirajte na vašem računalniku.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → Kartica SD.
22
Osnove
1
2
3
4
5
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
Ko odstranite držalo iz naprave, se mobilna podatkovna povezava izključi.
23
Osnove
3 Pomnilniško kartico postavite na držalo 2 z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.
Držalo 1
Držalo 2
4 Nežno pritisnite pomnilniško kartico na svoje mesto na držalu.
5 Držalo vstavite nazaj v režo držala.
• Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo.
Držalo mora biti vedno suho.
• Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s
tekočino.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Vzdrževanje naprave → Shranjevanje
→ → Nastavitve shranjevanja → Kartica SD → IZPNI.
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
3 Odstranite pomnilniško kartico.
4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
24
Osnove
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Vzdrževanje naprave → Shranjevanje
→ → Nastavitve shranjevanja → Kartica SD → Formatiraj.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube
podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Konektor USB
S priloženim konektorjem USB (potovalni napajalnik) lahko prenesete podatke z drugih mobilnih
naprav ali na vašo napravo priključite zunanje naprave USB, kot sta miška in tipkovnica.
Uporabljajte samo konektor USB, ki je priložen napravi.
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Prejšnjo napravo lahko povežete z vašo napravo s konektorjem USB in kablom USB za hiter in
enostaven prenos podatkov. Glejte Prenos podatkov prek konektorja USB za več informacij.
Prejšnja naprava
Vaša naprava
1
Konektor USB
Kabel USB
2
25
Osnove
Priključitev zunanje naprave USB
Priključite zunanjo napravo USB na konektor USB in vstavite konektor USB v večnamenski
priključek naprave.
Nekatere zunanje naprave USB morda ne bodo združljive z vašo napravo.
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Ponovni zagon naprave
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in
tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Tipka za znižanje
glasnosti
Tipka za vklop/izklop
26
Osnove
Upravljanje zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
Z vašim prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite
pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
27
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
28
Osnove
Drsenje
Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za
premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
29
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več.
Če si želite ogledati več plošč, podrsajte v levo ali desno.
Prikaz domačega zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikator zaslona za novice.
Oglejte si najnovejše članke iz
različnih kategorij.
Indikatorji na zaslonu
Priljubljene aplikacije
Ikona zaslona aplikacij
30
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti. Prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno
razporeditvijo plošč domačega zaslona. Na domači zaslon lahko prav tako nastavite ozadje
domačega zaslona, dodate pripomočke in več.
• Ozadja in teme: sprememba ozadja, teme ali ikon naprave.
• Pripomočki: dodajanje pripomočkov na domači zaslon. Pripomočki so kratke aplikacije, ki
sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen
dostop z njega.
• Mreža zaslona: spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem
zaslonu in zaslonu aplikacij.
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, približajte prste na domačem zaslonu pritisnite Pripomočki,
pritisnite in pridržite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.
31
Osnove
Premikanje elementov
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite enostavneje premakniti element, pritisnite in pridržite element in ga nato povlecite
na Premakni aplikacije, ki se nahaja na vrhu zaslona. Element bo prestavljen na ploščo na vrhu
zaslona. Podrsajte v levo ali desno za premik na drugo ploščo in povlecite element na novo
mesto.
Odstranjevanje elementov
Pritisnite in pridržite element ter ga povlecite na Izbriši ali Odstrani bližnjico na vrhu zaslona.
Ustvarjanje map
Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge
aplikacije.
2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.
32
Osnove
3 Pritisnite Vnesite ime mape in vnesite ime za mapo.
Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite
.
Če želite dodati več aplikacij v mapo, pritisnite DODAJ, označite aplikacije in nato pritisnite
DODAJ. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo na domačem zaslonu.
Da premaknete aplikacije iz mape na domači zaslon, pritisnite mapo in jo povlecite na domači
zaslon.
Da izbrišete aplikacije v mapi, pritisnite mapo in povlecite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, na
Odstrani bližnjico, na zgornjem delu zaslona.
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite dodati ploščo, podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite
.
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Uporaba hitrih možnosti
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite ikono aplikacije ali mapo za hiter dostop do možnosti.
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati več plošč,
podrsajte v levo ali desno.
Premikanje elementov
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
33
Osnove
Ustvarjanje map
Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon želenih aplikacij.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi.
2 Pritisnite in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite preko druge aplikacije.
3 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.
4 Pritisnite Vnesite ime mape in vnesite ime za mapo.
Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite
.
Če želite dodati več aplikacij v mapo, pritisnite DODAJ, označite aplikacije in nato pritisnite
DODAJ. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo na zaslonu aplikacij.
Da izbrišete mapo pritisnite
na mapi. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo
prestavljene na zaslon aplikacij.
Razporejanje predmetov
Na zaslonu aplikacij lahko elemente razporedite po vrstnem redu abecede.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Razvrsti → Abecedni vrstni red.
34
Osnove
Iskanje elementov
Na zaslonu aplikacij oziroma v Galaxy Apps ali Trgovina Play lahko iščete aplikacije.
Na zaslonu aplikacij vnesite znake v polje za iskanje. Naprava bo poiskala in prikazala elemente,
ki vsebujejo vnesene znake.
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE (modeli, ki podpirajo LTE)
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
Lokacijske storitve so v uporabi
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
35
Osnove
Ikona
Pomen
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Polnjenje baterije
Stanje baterije
Zaklenjen zaslon
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Zaslon je zaklenjen z Podrsaj, privzeto metodo za zaklepanje zaslona.
Pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov in podrsajte v kateri koli smeri, da odklenete
zaslon.
Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Zaklep. zaslona in varnost → Vrsta zaklepanja zaslona, nato pa izberite metodo.
Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali prstni odtis kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem
prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite
metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.
• Podrsaj: podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
• Vzorec: narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
36
Osnove
• Koda PIN: vnesite PIN z vsaj štirimi številkami za odklep zaslona.
• Geslo: vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
• Brez: brez nastavite metode za zaklepanje zaslona.
• Prstni odtisi: registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte Prepoznavanje prstnih
odtisov za več informacij.
Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat
nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Na zaslonu
aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Nastavitve varnega
zaklepanja in pritisnite stikalo Sam. tovar. ponastavitev, da ga vključite.
Always On Display
Napravo lahko nastavite, da prikaže informacije, kot so ura, koledar in slika, ob izklopljenem
zaslonu.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon → Always On Display in nato pritisnite
stikalo, da ga vklopite.
2 Pritisnite Postavitve → Vsebina za prikaz in izberite element, ki ga želite prikazati.
• Ura: izberite slog ure in sliko za ozadje.
• Koledar: izberite slog koledarja.
• Slika: izberite sliko za prikaz na zaslonu, ko je ta izklopljen.
Če izberete Ura ali Koledar, lahko nastavite tudi prikaz ikon z obvestili. Pritisnite stikalo
Pokaži obvestila, da ga vklopite.
Ko je zaslon izklopljen, bo naprava prikazala izbrane informacije.
Ta funkcija se izključi, ko moč baterije pade pod 5 %.
37
Osnove
Nastavitev urnika funkcije Vedno na zaslonu
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon → Always On Display in nato pritisnite
stikalo Vedno pokaži, da ga vklopite. Nato pritisnite Nastavitev urnika in nastavite čas začetka in
čas konca.
Odpiranje obvestil ob izklopljenem zaslonu
Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu prikažejo
ikone z obvestili, tudi če je zaslon izklopljen. S prstom dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da si
ogledate obvestilo.
Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če si želite ogledati obvestila.
Krmiljenje predvajanja glasbe pri izklopljenem zaslonu
Ko je zaslon izklopljen, lahko krmilite predvajanje glasbe brez, da vklopili zaslon.
Dvakrat s prstom pritisnite naslov trenutno predvajanje skladbe. Pojavi se glasbeni krmilnik.
Dvakrat pritisnite ikone za krmiljenje predvajanega posnetka.
38
Osnove
Obvestilna plošča
Uporaba obvestilne plošče
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno
ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.
Obvestilno ploščo lahko odprete tudi ob zaklenjenem zaslonu.
Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Tipke za hitro nastavitev
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Dostop do nastavitev obvestil.
39
Osnove
Uporaba tipk za hitro nastavitev
S tipkami za hitro nastavitev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za
prikaz dodatnih tipk.
Za spremembo nastavitev funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in
držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.
Za prerazporeditev tipk pritisnite → Uredi, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na
drugo lokacijo.
Finder
Poiščite raznoliko vsebino s tipkovnico ali poiščite naprave v bližini.
Iskanje vsebine na napravah v bližini
Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite Poiščite telefon in
preglejte za naprave v bližini.
Vnesite ključno besedo v iskalno polje ali pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
Za bolj natančne rezultate pritisnite Filtriranje pod poljem za iskanje in nato izberite podrobnosti
filtra.
Za iskanje naprav v bližini pritisnite HITRA POVEZAVA. Glejte HITRA POVEZAVA za več informacij.
40
Osnove
Nastavitev kategorij iskanja
Nastavite lahko kategorije iskanja za iskanje vsebine v določenih iskalnih poljih.
Pritisnite → Nastavitve → Izberite lokacije iskanja in izberite kategorije.
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Izbrišite predhodni znak.
Vstavite simbole.
Prelom na naslednjo vrstico.
Spremenite nastavitve tipkovnice.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Jeziki in vrste → Dodaj jezike vnosa ter nato izberite jezike za uporabo. Ko
izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po
preslednici.
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite → Jeziki in vrste, izberite jezik in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite
uporabiti.
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
41
Osnove
Dodatne funkcije tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Spremenite nastavitve glasovnega
vnosa.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
• : dodajte element iz odložišča.
• : vstavi emotikone.
• : spremenite tipkovnico za uporabo z eno roko.
• : spremenite nastavitve tipkovnice.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite Prilepi.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite Odložišče in izberite
besedilo.
42
Osnove
Slovar
Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.
1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite
ali
za izbiro želenega besedila.
2 Pritisnite Slovar na seznamu možnosti.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite Move to Manage dictionaries →
zraven slovarja, da ga prenesete.
3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za
ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite za dodajanje besede na seznam
priljubljenih besed ali pritisnite Search Web za uporabo besede kot izraz za iskanje.
Zajem zaslona
Ko uporabljate napravo, zajemite posnetek zaslona ter pišite in rišite na zajetem zaslonu ali ga
obrežite ali dajte v skupno rabo. Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je
mogoče pomikati.
Zajem posnetka zaslona
Za zajem posnetka zaslona uporabite sledeče načine. Zajeti posnetki zaslona se bodo shranili v
Galerija.
• Zajem s tipkami: pritisnite in hkrati pridržite tipko Domov in tipko za vklop/izklop.
• Zajem s podrsavanjem: podrsajte z roko v levo ali desno po zaslonu.
• Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
• Če funkcija zajema posnetka zaslona s podrsavanjem ni vklopljena, odprite zaslon
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Napredne funkcije in nato pritisnite stikalo Podrsaj
s spodnjim delom dlani za zajem, da ga vklopite.
43
Osnove
Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:
• Zajemi pomikanje: zajem vsebine, ki je prikazana na več zaslonih, kot je na primer spletna
stran. Če pritisnete Zajemi pomikanje, se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel
več vsebine.
• Risanje: pisanje ali risanje po posnetku zaslona.
• Obreži: obrežite del iz posnetka zaslona. V Galerija bo shranjeno samo obrezano območje.
• Deli: pošljite posnetek zaslona drugim.
Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, odprite zaslon aplikacij, pritisnite
Nastavitve → Napredne funkcije in nato pritisnite stikalo Pametno zajemanje, da ga
vklopite.
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite
okno nedavnih aplikacij.
in izberite
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in nato pritisnite ali povlecite okno nedavne aplikacije v levo ali desno, da ga
zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE.
44
Osnove
Več oken
Uvod
Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V
pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Pogled ločenega zaslona
Pojavni pogled
45
Osnove
Pogled ločenega zaslona
1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite v oknu nedavno uporabljene aplikacije.
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
3 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon.
Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite VEČ
APLIKACIJ in izberite aplikacijo.
46
Osnove
Uporaba dodatnih možnosti
Pritisnite vrstico med okni aplikacij za dostop do dodatnih možnosti.
Preklopite lokacije med okni
aplikacij.
Zaprite trenutno izbrano
aplikacijo.
Preklopite izbrano okno v
pojavno okno.
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
47
Osnove
Skupna raba besedila ali slik med okni
Povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite
element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Minimiziranje ločenega pogleda
Pritisnite tipko Domov, da minimizirate pogled ločenega zaslona. V vrstici stanja se bo prikazala
ikona . Aplikacija v spodnjem oknu se zapre, aplikacija v zgornjem oknu pa ostane aktivna v
minimiziranem pogledu ločenega zaslona.
Da zaprte minimiziran pogled ločenega zaslona, odprite ploščo z obvestili in pritisnite ikono
obvestilu več oken.
v
Maksimiranje okna
Pritisnite okno aplikacije in povlecite vrstico med okni aplikacije do zgornjega ali spodnjega roba
zaslona.
48
Osnove
Pojavni pogled
1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
2 Podrsajte navzgor ali navzdol, pritisnite in zadržite okno aplikacije, nato pa ga povlecite na
Odpiranje v pojavnem oknu.
V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.
Pomanjšajte okno.
Zaprite aplikacijo.
Povečajte okno.
Premik pojavnih oken
Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.
49
Osnove
Račun Samsung account
Uvod
Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih
ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate Samsung
račun, lahko uporabljate aplikacije, ki jih ponuja Samsung, brez da bi se vpisali.
Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.
Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite
account.samsung.com. Za več informacij o računih Samsung odprite zaslon aplikacij in pritisnite
Nastavitve → Oblak in računi → Računi → Račun Samsung account → Pomoč.
Registracija računa Samsung
Registracija novega računa Samsung
Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi → Dodaj račun.
2 Pritisnite Račun Samsung account → USTVARI RAČUN.
3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.
Registracija obstoječega računa Samsung
Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi → Dodaj račun.
2 Pritisnite Samsung račun account.
3 Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite PRIJAVA.
Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite Ste pozabili ID ali geslo? Informacije o
vašem računu bodo na voljo, če vnesete potrebne podatke in varnostno kodo, ki je prikazana
na zaslonu.
50
Osnove
Odstranjevanje računa Samsung
Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki,
prav tako odstranjeni.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi.
2 Pritisnite Račun Samsung account in pritisnite račun, ki ga želite odstraniti.
3 Pritisnite → Nastavitve → Odstr. račun → ODSTRANI RAČUN.
4 Vnesite geslo vašega računa Samsung in pritisnite POTRDI in nato pritisnite ODSTRANI
RAČUN.
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Stike, slike in druge podatke lahko prenesete s prejšnje naprave na vašo napravo prek aplikacije
Smart Switch (brezžično ali z uporabo konektorja USB) ali oblaka Samsung Cloud.
• Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Prenos podatkov prek Smart Switch
Prenašajte podatke med mobilnimi napravami prek Smart Switch. Smart Switch lahko zaženete
s pritiskom Aplik. → Nastavitve → Oblak in računi → Smart Switch. Če nimate aplikacije, jo
prenesite z Galaxy Apps ali Trgovina Play.
Prenos podatkov prek konektorja USB
Prejšnjo napravo lahko povežete z vašo napravo s konektorjem USB in kablom USB za hiter in
enostaven prenos podatkov.
1 Vstavite konektor USB v večnamenski priključek vaše naprave.
51
Osnove
2 Vašo napravo in prejšnjo napravo povežite s kablom USB prejšnje naprave.
Prejšnja naprava
Vaša naprava
1
Konektor USB
Kabel USB
2
3 Ko se prikaže pojavno okno za izbiro aplikacije, pritisnite Smart Switch → PREJMI.
4 Na prejšnji napravi pritisnite DOVOLI.
Vaša naprava bo prepoznala prejšnjo napravo in prikaže se seznam podatkov, ki jih lahko
prenesete.
5 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s prejšnje naprave.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB ali konektorja USB z naprave. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Prenašanje podatkov poveča porabo baterije v vaši napravi. Pred prenosom podatkov
poskrbite, da je vaša naprava dovolj napolnjena. Če je moč baterije nizka, se lahko prenos
podatkov prekine.
52
Osnove
Brezžičen prenos podatkov prek Wi-Fi Direct
Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.
1 Na prejšnji napravi zaženite Smart Switch.
Če nimate aplikacije, jo prenesite z Galaxy Apps ali Trgovina Play.
2 Na vaši napravi pritisnite Aplik. → Nastavitve → Oblak in računi → Smart Switch.
3 Postavite napravi drug ob drugo.
4 Na prejšnji napravi pritisnite BREZŽIČNO → POŠLJI → POVEŽI.
5 Na vaši napravi pritisnite BREZŽIČNO → PREJMI in izberite vrsto prejšnje naprave.
6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.
53
Osnove
Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika
Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico
aplikacije Smart Switch iz www.samsung.com/smartswitch. Varnostno kopirajte podatke z vaše
prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na
računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na
peti korak.
3 Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše
naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.
54
Osnove
Prenos podatkov prek oblaka Samsung Cloud
Varnostno kopirajte podatke s prejšnje naprave v oblak Samsung Cloud in jih obnovite v vaši
napravi. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
Glejte Račun Samsung account za več informacij.
1 Na prejšnji napravi varnostno kopirajte podatke v vaš račun Samsung.
2 Na vaši napravi pritisnite Aplik. → Nastavitve → Oblak in računi → Samsung Cloud →
Obnovi.
3 Pritisnite in izberite prejšnjo napravo na seznamu naprav.
4 Označite vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite OBNOVI ZDAJ.
Naprava in upravljanje podatkov
Priključitev naprave na računalnik za prenos podatkov
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo
neposredno povežite na priključek USB.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in nato pritisnite Pren. predst. datotek prek pov. USB →
Prenašanje predstavnostnih datotek.
Če računalnik ne prepozna vaše naprave, pritisnite Prenašanje slik.
55
Osnove
3 Pritisnite DOVOLI in omogočite računalnik dostop do podatkov v vaši napravi.
Ko računalnik prepozna vašo napravo, se naprava prikaže v Moj računalnik.
4 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Posodobitev naprave
Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek zraka
Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Programska posodobitev → Ročni prenos
posodobitev.
Ko pritisnete stikalo Samodejni prenos posodobitev, da ga vklopite, se posodobitve
prenesejo, ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi.
Posodobitev prek Smart Switch
Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite in namestite Smart
Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
4 Če je na voljo posodobitev programske opreme, morate za posodobitev naprave upoštevati
navodila na zaslonu.
• Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav.
S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge
predstavnostne naprave z računalnika.
56
Osnove
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite
lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno
kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Glejte Račun
Samsung account in Računi za več informacij.
Uporaba računa Samsung
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev →
Varnostno kopiranje mojih podatkov za račun Samsung, pritisnite stikalo ob elementih, za
katere želite ustvariti varnostno kopijo, da jih vklopite, in nato pritisnite VARNOSTNO KOPIRAJ
ZDAJ.
Podatki bodo varnostno kopirani v oblak Samsung Cloud. Glejte Samsung Cloud za več
informacij.
Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo
Samodejno varnostno kopiranje, da ga vključite.
Za obnovitev podatkov varnostne kopije iz oblaka Samsung Cloud z računom Samsung pritisnite
Obnovi. Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite OBNOVI ZDAJ.
Izbrani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.
Uporaba računa Google
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev ter
pritisnite stikalo Varnostno kopiranje mojih podatkov za račun Google, da ga vklopite. Pritisnite
Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo Samodejno obnavljanje, da ga
vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Glejte Varnostno kopiranje in
obnavljanje podatkov za več informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno upravljanje → Ponastavi → Ponastavitev
na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se samodejno
ponastavi.
57
Osnove
HITRA POVEZAVA
Uvod
Z uporabo funkcije za hitro povezavo hitro poiščite in se povežite z napravami v bližini, kot so
slušalke Bluetooth ali TV sprejemniki.
• Če naprava, ki jo želite povezati, ne podpira funkcije hitre povezave, vključite njeno
funkcijo Wi-Fi Direct ali Bluetooth pred zagonom HITRA POVEZAVA na svoji napravi.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite Poiščite telefon in
preglejte za naprave v bližini.
2 Pritisnite HITRA POVEZAVA.
Funkciji Wi-Fi in Bluetooth se vklopita ter naprava samodejno poišče naprave v bližini.
3 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave.
Povezava s TV sprejemnikom
Povežite vašo napravo in TV sprejemnik za ogled vsebine v napravi na velikem ekranu. Prav tako
boste lahko uporabljali več funkcij, odvisno od povezanega TV sprejemnika.
1 Vklopite TV sprejemnik in postavite vašo napravo v bližino TV sprejemnika.
2 Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite Poiščite telefon in
preglejte za naprave v bližini.
58
Osnove
3 Pritisnite HITRA POVEZAVA.
4 Izberite TV sprejemnik.
Prikaže se seznam funkcij, ki jih lahko uporabljate s TV sprejemnikom.
5 Izberite funkcijo in sledite navodilom na zaslonu za uporabo funkcije.
Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od TV sprejemnika.
• Prik. naprave po TV (Smart View): oglejte si vsebino naprave na ekranu TV sprejemnika.
Morda boste mogli vključiti funkcijo Screen Mirroring na TV sprejemniku, odvisno od TV
sprejemnika, ki ga želite povezati. Če TV sprejemnik ne podpira funkcije Screen Mirroring,
uporabite združljive dodatke, da omogočite funkcijo. Združljiva dodatka sta vmesnika
HomeSync in AllShare Cast.
• Uporabi kot daljinski upravljalnik: uporabite napravo kot daljinski upravljalnik TV
sprejemnika.
• Prikaz televizorja v napravi: glejte TV sprejemnik na zaslonu vaše naprave. Televizijo
lahko spremljate v dovoljenjem območju povezave.
• Predvajaj televizijski zvok v napravi: med gledanjem TV sprejemnika poslušajte zvok
prek zvočnikov naprave. Na napravo lahko priključite slušalke, da zvok TV sprejemnika ne
moti druge.
• Registrirajte televizor / Preklic registracije televizorja: registrirajte TV sprejemnik za
vašo napravo in uporabite dodatne funkcije, kot je Uporabi kot daljinski upravljalnik.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
povezave.
• Če TV sprejemnik ne podpira zaščite za širokopasovno digitalno vsebino (HDCP), si
na TV sprejemniku ne boste mogli ogledati vsebine, ki je zaščitena z upravljanjem
digitalnih pravic (DRM).
Pretakanje vsebine na registriran TV sprejemnik.
Če ste na napravi registrirali TV sprejemnik, se lahko enostavneje povežete s TV sprejemnikom
med predvajanjem vsebine.
Ko vaša naprava prepozna registriran TV sprejemnik, med gledanjem vsebine, se na napravi
prikaže ikona . Pritisnite ikono za pretakanje vsebine z vaše naprave na TV sprejemnik.
• To funkcijo podpirajo samo privzeta aplikacija za galerijo.
• Ko registriran TV sprejemnik priključite na električno vtičnico, lahko to funkcijo
uporabljate kljub izklopljenemu ekranu TV sprejemnika.
59
Osnove
Funkcije skupne rabe
Souporabljajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer
skupne rabe slik.
Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne
stroške.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli in izberite metodo za skupno rabo, kot sta Bluetooth in e-pošta.
Prav tako lahko uporabite naslednje možnosti:
• Deljenje povezave: naložite vsebino v strežnik pomnilnika Samsung ter delite povezavo
in dostopno kodo z drugimi, tudi če niso shranjeni na vašem seznamu stikov. Za uporabo
te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
• Prenesi dat. v napravo: souporabljajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi
Direct ali Bluetooth. V napravi morajo biti vklopljene nastavitve vidnosti.
• Prikaz vsebine po TV (Smart View): oglejte si prikazano vsebino naprave na velikem
zaslonu prek brezžične povezave.
Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali,
prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi
prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vklopljena, odprite zaslon
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Napredne funkcije in nato pritisnite stikalo Neposr.
deljenje, da ga vklopite.
60
Osnove
4 Če želite souporabljati sliko z drugimi, sledite navodilom na zaslonu.
Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo.
Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.
Način v sili
Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere
aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete
informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.
Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite Način v sili.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vklopite bliskavico.
Sprožite alarme.
Pošljite informacije o trenutni
lokaciji v sporočilu.
Opravite klic.
Brskajte po internetu.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala moč baterije in preostali
čas uporabe
Opravite klic v sili.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Izključitev načina v sili
Za deaktivacijo načina v sili pritisnite → Onemogočite način v sili. Prav tako lahko pritisnite in
zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite Način v sili.
61
Aplikacije
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave
Samsung Galaxy.
Pritisnite Samsung → Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite → Nastavitve →
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno od možnosti.
Trgovina Play
Kupite in prenesite aplikacije.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve za samodejno posodobitev, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, ter nato izberite možnost.
62
→ Nastavitve
Aplikacije
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite ali odstranite,
se prikaže ikona . Izberite aplikacijo in pritisnite ONEMOGOČI ali V REDU. Prav tako lahko
na zaslonu aplikacij pritisnete Nastavitve → Aplikacije, izberete aplikacijo in nato pritisnete
ONEMOGOČI ali ODSTRANI.
• ONEMOGOČI: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
• ODSTRANI: odstranite prenesene aplikacije.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Aplikacije →
aplikacijo in nato pritisnite OMOGOČI.
→ Onemogočeno, izberite
Nastavitev dovoljenj za aplikacije
Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij
na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do
določenih funkcij ali informacij. Pritisnite DOVOLI v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za
aplikacijo.
Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacije odprite zaslon aplikacij in pritisnite Nastavitve →
Aplikacije. Izberite aplikacijo in pritisnite Dovoljenja. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za
aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.
Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj odprite
zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Aplikacije → → Dovoljenja aplikacije. Izberite
element in pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.
Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo
delovale pravilno.
63
Aplikacije
Telefon
Uvod
Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.
Klicanje
1 Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
2 Vnesite telefonsko številko.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite
3 Pritisnite
za glasovni klic ali pritisnite
, da odprete tipkovnico.
za video klic.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Skrijte tipkovnico.
64
Aplikacije
Uporaba hitrega klicanja
Z nastavitvijo številk za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.
Če želite nastaviti številko za hitro klicanje, pritisnite → Hitro izbiranje, izberite številko za hitro
klicanje in nato dodajte telefonsko številko.
Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od
številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.
Na primer, če ste nastavili številko 123 kot številko za hitri klic, pritisnite 1, nato 2 in nato pritisnite
in zadržite 3.
Klicanje z zaklenjenega zaslona
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga.
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite NEDAVNO ali STIKI in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.
Klici v tujino
1 Pritisnite , da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
2 Pritisnite in zadržite 0, dokler se ne pojavi znak +.
3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite
65
.
Aplikacije
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Telefon → →
Nastavitve → Sporočila za hitro zavrnitev, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic, se ikona
pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → NEDAVNO za ogled
zgrešenih klicev.
Blokiranje telefonskih številk
Blokirajte klice z določenih številk, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih številk.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Telefon → → Nastavitve → Blokiranje številk.
2 Pritisnite , obkljukajte stike in pritisnite KONČANO.
Za ročni vpis številke pritisnite Vnesite tel. številko., vnesite telefonsko številko in nato
pritisnite .
Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v
dnevniku klicev.
Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite
stikalo Blokiraj anonimne klice, da vključite funkcijo.
66
Aplikacije
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : dostop do dodatnih možnosti.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Dodat. glas.: povečajte glasnost.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
• Zvočnik: vklopite ali izklopite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
• Številčn. / Skrij: odprite ali zaprite tipkovnico.
• Nemo: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
• : končajte trenutni klic.
Med opravljanjem video klica
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• : dostop do dodatnih možnosti.
• Fotoaparat: izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
• Preklop: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• : končajte trenutni klic.
• Nemo: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
• Zvočnik: vklopite ali izklopite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na dnu
naprave in držite napravo proč od ušes.
67
Aplikacije
Stiki
Uvod
Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.
Dodajanje stikov
Ustvarjanje novega stika
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite in izberite mesto shranjevanja.
3 Vnesite informacije o stiku.
Izberite mesto shranjevanja.
Dodajte sliko.
Vnesite informacije o stiku.
Odprite polja z več podatki.
Skenirajte kontaktne podatke iz
poslovne vizitke.
Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto
shranjevanja.
4 Pritisnite SHRANI.
68
Aplikacije
Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice
1 Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
2 Vnesite številko in pritisnite DODAJ V STIKE.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite
, da odprete tipkovnico.
3 Pritisnite Ustvari stik, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite Posodobi obstoječe, če želite
dodati številko v obstoječi stik.
Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Telefon → NEDAVNO.
2 Pritisnite sliko klicatelja ali pritisnite telefonsko številko → Podrobnos.
3 Pritisnite USTVARI STIK, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite POSODOBI OBSTOJEČE, če
želite dodati številko v obstoječi stik.
Uvoz stikov
Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov → UVOZ.
3 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike.
4 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite KONČANO.
Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi
Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun
Samsung.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi, izberite ime računa,
izberite račun za sinhronizacijo in nato pritisnite stikalo Stiki (Samsung račun) ali Sinhronizacija
Stiki.
69
Aplikacije
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Pritisnite sliko stika ali pritisnit ime stika → Podrobnos. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
: opravite glasovni ali video klic.
Profil skupne rabe
Souporabljajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi z uporabo
funkcije za skupno rabo profila.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta funkcija je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili funkcijo skupne
rabe profila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → vaš profil → Deljenje profila in nato pritisnite stikalo, da ga
vključite. Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko. V Stiki si lahko ogledate
informacije o posodobljenem profilu vašega stika.
Da nastavite dodatne elemente za skupno rabo, pritisnite Pod. o profilu v sk. rabi in izberite
elemente.
Da nastavite skupino stikov, s katero želite souporabljati vaš profil, pritisnite Deljenje z in izberite
možnost.
70
Aplikacije
Deljenje stikov
Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Deli.
3 Obkljukajte stike in pritisnite DELI.
4 Izberite način skupne rabe.
Združevanje podvojenih stikov
Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate ali premaknete stike v druge račune, se
lahko na seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje
učinkovitosti seznama stikov.
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve → Združevanje podvojenih stikov.
3 Označite stike in pritisnite ZDRUŽI.
Brisanje stikov
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Izbriši.
3 Označite stike in pritisnite IZBRIŠI.
Za izbris stikov enega za drugim odprite seznam stikov in pritisnite sliko stika ali pritisnite ime
stika → Podrobnos. Nato pritisnite → Izbriši.
71
Aplikacije
Sporočila
Uvod
Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.
Pošiljanje sporočil
Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in pritisnite SESTAVI.
4 Vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Uredi prejemnike.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
Vnesite sporočilo.
Vstavi emotikone.
5 Pritisnite POŠL., da pošljete sporočilo.
72
Aplikacije
Ogled sporočil
Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Za prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Na seznamu sporočil izberite stik.
3 Oglejte si pogovor.
Za odgovor na sporočilo vnesite sporočilo in pritisnite POŠL.
Blokiranje nezaželenih sporočil
Blokirajte sporočila z določenih številk, ki ste jih dodali na seznam blokiranih številk.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve → Blokiraj sporočila → Blokiranje številk.
3 Pritisnite PREJETO ali IMENIK, izberite stik in nato pritisnite .
Za ročni vnos številke pritisnite Vnesite številko in nato vnesite telefonsko številko.
Nastavitev obvestilo o sporočilu
Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve → Obvestila in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
73
Aplikacije
3 Spremenite nastavitve obvestila.
• Zvok za obvestilo: spremenite zvok obvestila.
• Vibriranje ob predv. zvoka: nastavite, da naprava vibrira ob prejetju sporočil.
• Prikaz v pojavnem oknu: nastavite napravo, da prikaže sporočila v pojavnih oknih.
• Predogled sporočila: nastavite napravo, da prikaže vsebino sporočila na zaklenjenem
zaslonu in v pojavnih oknih.
Nastavitev opomnika za obvestila
Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če ta
funkcija ni vključena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Opomnik
za obvestila in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite stikalo Sporočila, da ga
vključite.
Internet
Uvod
Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za
enostavnejši dostop.
Brskanje po spletnih straneh
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → Internet.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
74
Aplikacije
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Zaznamujte trenutno spletno
stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Odprite domačo stran.
Oglejte si zaznamke, shranjene
spletne strani in zgodovino
nedavnega brskanja.
Odprite upravljalnika zavihkov v
brskalniku.
Premikajte se med stranmi.
Uporaba skrivnostnega načina
V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani.
Skrivnostni način lahko zaklenete z uporabo gesla in vašega prstnega odtisa.
Vključitev skrivnostnega načina
V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite Zavihki → OMOG. SKR. NAČ. Ob prvi uporabi te
funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.
V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.
V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.
Sprememba varnostnih nastavitev
Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.
Pritisnite → Nastavitve → Zasebnost → Varnost skrivnost. načina → Spremenite geslo. Da
nastavite svoj registriran prstni odtis kot metodo za zaklepanje, skupaj z geslom, pritisnite stikalo
Prstni odtisi, da ga vključite. Glejte Prepoznavanje prstnih odtisov za več informacij o uporabi
prstnih odtisov.
75
Aplikacije
Izključitev skrivnostnega načina
V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite Zavihki → ONEM. SKR. NAČ.
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → E-pošta.
2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite PRIJAVA.
Za ročno registracijo elektronskega računa pritisnite ROČNA NASTAV.
3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→
→ Dodaj račun.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite
→ → Nastavite privzeti račun.
→
Pošiljanje e-pošte
1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
3 Pritisnite POŠLJI za pošiljanje elektronskega sporočila.
Branje e-pošte
Ko je E-pošta odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje
e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.
Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.
Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite
omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite → → ime vašega računa in nato
pritisnite stikalo Sinhronizacija računa, da ga vklopite.
76
Aplikacije
Fotoaparat
Uvod
Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
Zagon fotoaparata
Fotoaparat lahko zaženete na naslednje načine:
• Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Dvakrat hitro pritisnite tipko Domov.
• Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga.
• Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na
voljo.
• Nekatere funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete Fotoaparat z zaklenjenega
zaslona ali ko je zaslon izklopljen in pri vključenih varnostnih funkcijah.
77
Aplikacije
Uporaba podrsljajev
Hitro upravljajte zaslon za predogled s podrsavanjem v različne smeri. Lahko spremenite način
fotografiranja, preklapljate med fotoaparatoma ali uporabite učinke filtra.
Predogled fotoaparata na
sprednji strani
Načini fotografiranja
Predogled fotoaparata na
zadnji strani
Učinki filtra
Preklop med fotoaparatoma
Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol, da preklopite med fotoaparatoma.
Ogled načinov fotografiranja
Na zaslonu za predogled podrsajte od leve proti desni, da odprete seznam načinov fotografiranja.
78
Aplikacije
Ogled učinkov filtra
Na zaslonu za predogled podrsajte od desne proti levi, da odprete seznam učinkov filtra. Svojim
fotografijam ali videoposnetkom lahko dodate edinstven pridih.
Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek. Da
posnamete serijo fotografij, pritisnite in zadržite
.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže
vrstica za prilagoditev, povlecite na njej proti ali .
• Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Trenutni način
Naredite, da bodo
obrazi videti svetlejši
in bolj čisti.
Nastavitve kamere
Sličica predogleda
Hitre nastavitve
Fotografiranje.
Posnemite
videoposnetek.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Učinki filtra
Načini fotografiranja
79
Aplikacije
• Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Fotoaparat naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah lahko pride
do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.
• Največji čas snemanja se lahko zmanjša pri snemanju videa z višjo ločljivostjo.
HDR (visoko dinamični razpon)
Uporabite način HDR za zajemanje fotografij in videoposnetkov z živahnimi barvami in
podrobnostmi, celo na območjih, kjer se blešči ali je temno.
1 Na zaslonu za predogled večkrat pritisnite
, dokler ne pridete do želene možnosti.
• : naprava samodejno vključi način HDR, odvisno od pogojev fotografiranja.
• : način HDR je vključen.
• : način HDR je izključen.
2 Pritisnite
, da posnamete fotografijo ali pritisnite
Brez učinka
, da posnamete videoposnetek.
Z učinkom
80
Aplikacije
Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)
Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov,
lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.
Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi
izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.
Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.
Prilagajanje fotografskih načinov
Na zaslonu za predogled podrsajte v desno, da odprete seznam načinov fotografiranja, in izberite
način.
Za ogled opisa posameznega načina pritisnite → Inform.
Za prerazporeditev načinov pritisnite → Uredi, pritisnite in pridržite ikono načina ter jo nato
povlecite na novo lokacijo.
Da dodate bližnjico načina na domači zaslon, pritisnite → Dodaj bliž. na domači zaslon.
Samodejni način
Samodejni način omogoča, da fotoaparat oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Samodejno.
81
Aplikacije
Način Pro
Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta
vrednost osvetlitve in vrednost ISO.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Pro. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in
nato pritisnite , da posnamete fotografijo.
• : spremenite način izostritve. Povlecite prilagoditveno vrstico proti ali
, da ročno
prilagodite izostritev. Da preklopite na način samodejne izostritve, povlecite prilagoditveno
vrstico proti Auto.
• : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite
lahko temperaturo barve. Pritisnite
in povlecite svoj prst po vrstici za temperaturo barve.
• : izberite barvni odtenek. Da ustvarite lasten barvni odtenek, pritisnite Ton 1 ali Ton 2.
• : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata.
Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete spremeniti vrednost osvetlitve.
Vrednost osvetlitve se bo spremenila in prikazana glede na nastavitev hitrosti sprožilca.
• : prilagodite hitrost sprožilca. Nižja hitrost sprožilca omogoča, da v notranjost prodre
več svetlobe, zaradi česar so slike svetlejše. To je idealno za fotografiranje pokrajine ali
fotografiranje ponoči. Visoka hitrost sprožilca zmanjša prodor svetlobe v notranjost. To je
idealno za fotografiranje hitro premikajočih motivov.
• : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti
so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v
gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v
fotografijah.
Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete nastaviti nastavitev ISO na Auto.
82
Aplikacije
Ločevanje področja izostritve in področja osvetlitve
Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov,
lahko zaklenete izostritev in osvetlitev določenega dela. V profesionalnem načinu lahko ločite
osvetlitev in izostritev, ter ju nastavite na različni vrednosti.
Ta funkcija je na voljo, ko nastavite hitrost sprožilca in izostritev na Auto v načinu za
strokovnjake.
1 Na zaslonu predogleda pritisnite in zadržite območje, ki ga želite izostriti.
Okvir AF/AE se prikaže v območju izostritve.
2 Povlecite okvir AF/AE v območje osvetlitve.
Območje osvetlitve bo ločeno od območja izostritve.
83
Aplikacije
Panorama
Posnemite serijo vodoravnih in navpičnih fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.
Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali
če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Panorama.
2 Pritisnite in napravo počasi premikajte v eno smer.
3 Pritisnite za prenehanje fotografiranja.
4 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
Gibljiva panorama
Posnamete lahko in si ogledate gibljivo panoramo.
Pri fotografiranju gibljivih panoram zvok ne bo posnet.
1 Na zaslonu za predogled panorame pritisnite
za vklop funkcije gibljive panorame in
snemanje gibljive panorame.
2 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
3 Pritisnite .
Predvaja se posneta gibljiva panorama.
4 Nagnite napravo ali podrsajte po zaslonu, da zasukate posneto gibljivo panoramo.
Če želite shraniti gibljivo panoramo kot video datoteko, pritisnite SHRANI KOT NOVO.
84
Aplikacije
Izbirno žarišče
Uporabite učinek ne-ostrenja, če želite, da določeni motivi izstopajo v fotografiji.
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Izbirno žarišče.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite za fotografiranje.
4 Pritisnite sličico predogleda.
5 Pritisnite in izberite eno izmed sledečih:
• Bližnje žarišče: izostrite motiv in zameglite ozadje okoli motiva.
• Oddalj. žarišče: zameglite motiv in izostrite ozadje okoli motiva.
• Panor. žarišče: izostrite motiv in ozadje okoli njega.
6 Pritisnite SHRANI.
• Priporočamo, da se motivi nahajajo do 50 cm od naprave. Motive, katere želite izostriti,
postavite v bližino naprave.
• Pri fotografiranju poskrbite, da bo razdalja med motivom in ozadjem zadostna.
Razdalja mora biti najmanj trikrat večja od razdalje med napravo in motivom.
• Napravo držite pri miru in se ne premikajte med fotografiranjem.
• Na kakovost fotografij, posnetih z napravo, lahko vplivajo naslednji dejavniki:
– – Naprava ali motiv je v gibanju.
– – Prisotnost močne svetlobe v ozadju, nizke stopnje svetlobe ali pa fotografirate v
notranjosti.
– – Motiv ali ozadje je brez vzorca ali vsebuje enostavne barve.
85
Aplikacije
Počasni posn.
Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke vaših videoposnetkov za
katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Počasni posn.
2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
3 Ko končate s snemanjem, pritisnite za zaustavitev.
4 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
5 Pritisnite .
Video se začne predvajati z naključno nastavljenim počasnim posnetkom. Če videoposnetek
vsebuje veliko premikanja, bo ustvarjen en ali dva odseka počasnega posnetka na osnovi
največjih premikanj.
Urejanje počasnih posnetkov
1 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite zaslon in nato pritisnite za začasno zaustavitev predvajanja.
4 Povlecite začetni okvir in končni okvir na želene točke, da nastavite čas predvajanega videa.
86
Aplikacije
5 Povlecite
za izbiro razpona videa, ki ga želite predvajati počasneje.
Za bolj natančno nastavitev odseka počasnega posnetka pritisnite in zadržite
povlecite vaš prst v levo ali desno za premik skozi odsek, sličico za sličico.
Začetni okvirček
, nato
Končni okvirček
Odseka počasnih
posnetkov
6 Pritisnite odsek počasnega posnetka in uporabite naslednje možnosti:
• Razdeli: razdelite odsek na dva dela.
• Izbriši: izbrišite en del odseka.
• Hitrost: spremenite hitrost predvajanja izbranega odseka.
7 Pritisnite za predogled videa.
8 Pritisnite IZVOZI, da shranite video kot novo datoteko.
Hiperzamik
Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot
hitre posnetke. Hitrost sličic se samodejno prilagodi za bolj gladko snemanje, manj tresenja ob
snemanju hitrih videoposnetkov med hojo, vožnjo z vozilom in več.
V tem načinu samodejno ostrenje ni na voljo.
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Hiperzamik.
2 Pritisnite in izberite možnost hitrosti sličic.
Če nastavite hitrost sličic na Samodejno, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v
skladu spreminjanjem okolice.
87
Aplikacije
3 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
4 Pritisnite , da končate s snemanjem.
5 Na zaslonu predogleda pritisnite sličico predogleda in pritisnite
za ogled videoposnetka.
Hrana
Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Hrana.
2 Pritisnite zaslon in povlecite okrogel okvir preko območja, da ga označite.
Območje izven okroglega okvirja bo zamegljena.
Če želite spremeniti velikost okroglega okvirja, povlecite rob okvirja.
3 Pritisnite
4 Pritisnite
in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvnega odtenka.
za fotografiranje.
88
Aplikacije
Navidezni posnetek
Posnemite serijo fotografij med kroženjem okoli motiva, da ustvarite podobo motiva z različnih
zornih kotov. Motiv si lahko ogledate iz različnih zornih kotov, če povlečete vaš prst v levo ali
desno po fotografiji.
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Navidezni posnetek.
2 Položite motiv v središče zaslona za predogled in pritisnite .
3 Počasi in v eni smeri premikajte napravo okoli motiva, da posnamete več fotografij.
Ko se puščica v celoti obarva z rumeno ali ko ste obkrožili motiv, naprava samodejno
preneha fotografirati.
Ogled fotografij navideznega posnetka
1 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
2 Pritisnite .
3 Povlecite vaš prst v levo ali desno po zaslonu ali počasi nagnite napravo v levo ali desno za
ogled motiva z različnih kotov.
89
Aplikacije
Video kolaž
Posnemite video posnetke in ustvarite edinstven video kolaž. Video posnetke lahko urejate in jih
dajte v skupno rabo z drugimi.
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Video kolaž.
2 Pritisnite in izberite vrsto kolaža po razmerjem slike, ki jo želite uporabiti.
Da posnamete video za ogled kot kolaž počasnih posnetkov, izberite vrsto kolaža pod Kolaž
v počasnem posnetku.
Za video posnetke lahko prav tako izberete čas snemanja. Pritisnite
možnost.
3 Pritisnite
, da pričnete s snemanjem.
Ko posnamete video, se prikaže zaslon za urejanje.
90
in izberite
Aplikacije
4 Uredite video z uporabo razpoložljivih možnosti.
• Zvok: prilagodite posnet zvok ali vstavite glasbo v ozadju.
• Počas. deli: izberite odseke videa posamezne slike, ki ga želite predvajati v počasnem
posnetku. Ta možnost se prikaže, če izberete možnost počasnega posnetka.
• Konč. oznake: prikaže datum in čas snemanja na video posnetku.
5 Ko končate z urejanjem, pritisnite SHRANI, da shranite video.
Za skupno rabo videa s prijatelji pritisnite DELI.
Oddajanje v živo
Snemajte video posnetke svojih posebnih trenutkov v živo in jih dajte v souporabo. K ogledu
svojih prenosov v živo povabite svojo družino in prijatelje. Za več informacij o funkciji oddajana
prek YouTube glejte meni za pomoč storitve YouTube.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Pri oddajanju prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Preden začnete
• Za uporabo te funkcije se morate vpisati v račun Google.
• Za samodejno shranjevanje oddajanja na vašo napravo ob koncu, odprite zaslon za
predogled, pritisnite Nastavitve in nato pritisnite stikalo Samodejno shranjevanje, da ga
vključite. Svoje video posnetke si lahko ogledate v Galerija.
• Napravo lahko nastavite, da med oddajanjem pošlje v skupno rabo povezavo do vašega
oddajanja prek storitev družabnih omrežij. Na zaslonu predogleda pritisnite Nastavitve
→ Nastavitve za SNS in pritisnite stikalo zraven storitev družabnih omrežij, ki jih želite
uporabiti.
Začetek oddajanja
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Oddajanje v živo.
2 Preberite pogoje in določila ter nato pritisnite POTRDI.
91
Aplikacije
3 Če želite spremeniti ime svojega kanala, pritisnite privzeto ime in vnesite novo ime.
4 Da nastavite oddajanje kot javno ali zasebno, pritisnite Nastavitve → Zasebnost.
5 Pritisnite Povabi in izberite stike ali ročno vnesite telefonske številke.
Ob začetku oddajanja bodo izbrani stiki prejeli video povezavo prek sporočila. Povabljeni
stiki si lahko ogledajo oddajanje s pritiskom povezave.
6 Pritisnite
, da pričnete s prenosom.
7 Pritisnite
, da končate oddajanje.
Če želite med oddajanje povabiti več oseb, pritisnite Soupor. in izberite način skupne rabe.
Med pošiljanjem povabil bo vaše oddajanje začasno zaustavljeno. Za ponovni začetek
snemanja pritisnite NAPREJ.
Oddajanje bo samodejno preneseno v storitev YouTube. Za skupno rabo povezave z drugimi
pritisnite DELI POVEZAVO.
Za to funkcijo lahko ustvarite bližnjico na domačem zaslonu s pritiskom Nastavitve → Dodaj
bližnjico na domači zaslon.
Gledanje oddajanja v živo
Povabljeni stiki si lahko ogledajo oddajanje s pritiskom prejete video povezave. Za javne prenose
lahko ogledovalci poiščejo ime vašega kanala na strani YouTube.
92
Aplikacije
Posnetek sebe
Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslonu si lahko predhodno
ogledate različne lepotne učinke.
1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite
za preklop na
fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Posnetek sebe.
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite senzor na zadnjem delu naprave za posnetek samega
sebe.
Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se
prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.
Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparat na sprednji strani,
pritisnite → Načini fotografiranja in nato pritisnite stikala, da jih vklopite.
Uporaba bliskavice za posnetek sebe
Ko snemate avtoportrete s fotoaparat na sprednji strani pri slabši svetlobi, lahko uporabite zaslon
na dotik kot bliskavico.
Na zaslonu za predogled večkrat pritisnite
zaslon na dotik zasveti.
, dokler ni prikazano . Ko posnamete fotografijo, se
93
Aplikacije
Uporaba lepotnih učinkov
Pred posnetkom avtoportreta lahko spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika
obraza, ali uporabite učinek žarometa.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Posnetek sebe.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
2 Izberite spodnje možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu na zaslonu za
predogled in se fotografirate.
• Barva kože: naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.
• Žaromet: prilagodite svetlost in mesto žarometa. Da nastavite mesto točke, ki jo želite
osvetliti, ali prilagodite svetlost, povlecite prilagoditveno vrstico proti želeni ravni.
• Ozek obraz: prilagodite obliko obraza in ga naredite vitkejšega.
• Velike oči: vaše oči bodo videti večje.
• Popravki oblike: če se vaš obraz nahaja na robovih zaslona za predogled, bo popačen.
Omogočite to možnost, da popravite obliko obraza. Po popravku oblike je lahko ozadje
videti nekoliko popačen.
Širokokotni posnetek sebe
Posnemite širok avtoportret in vključite čim več ljudi v fotografijo ter preprečite, da bi koga
izpustili.
1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite
za preklop na
fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Širokokotni posnetek sebe.
94
Aplikacije
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite senzor na zadnjem delu naprave za posnetek samega
sebe.
Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se
prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.
Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparat na sprednji strani,
pritisnite → Načini fotografiranja in nato pritisnite stikala, da jih vklopite.
5 Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno oziroma obratno, da posnamete širok
avtoportret.
Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se beli okvir premakne od enega konca okna
iskala do drugega.
• Beli okvir se mora nahajati znotraj okna iskala.
• Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
• Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko
odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.
95
Aplikacije
Širok gibljiv avtoportret
Posnamete lahko in si ogledate širok gibljiv avtoportret.
• Pri zajemu širokokotnega avtoportreta v gibanju, zvok ne bo posnet.
• Odvisno od snemalnih pogojev, gibanje morda ne bo posneto.
1 Na zaslonu za predogled širokega selfija pritisnite
, da vklopite funkcijo gibanja in
posnamete širok gibljiv avtoportret.
2 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
3 Pritisnite .
Predvajan bo posnet širok avtoportret.
4 Nagnite napravo ali podrsajte po zaslonu, da zasukate posnet širok avtoportret.
Če želite shraniti širok avtoportret kot video datoteko, pritisnite SHRANI KOT NOVO.
Načini za prenos
Prenesite več načinov fotografiranja s Galaxy Apps.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite PRENESI.
Nekateri preneseni načini fotografiranja nimajo dostopa do vseh funkcij.
Nastavitve kamere
Hitre nastavitve
Na zaslonu predogleda uporabite naslednje hitre nastavitve.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• : uporabite ta način za fotografiranje z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v
prostorih, kjer se blešči ali je temno.
96
Aplikacije
• : spremenite območje izostritve.
več izostri več območij znotraj okvirja. Pojavi se več
pravokotnikov, ki označujejo izostrena območja.
Sredina izostri sredino okvirja.
• : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
sredinsko poudarjeno izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu
posnetka.
točkovno izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem
osrednjem delu posnetka.
ocenjevalno poenoti celotno sceno.
• : ustvarite gibljive panoramske fotografije, ki jih lahko predvajate kot videoposnetke.
Gibljive panoramske fotografije si lahko ogledate pod različnimi koti z nagibom naprave ali
drsenjem po zaslonu.
• : izberite čas snemanja videa.
• : spremenite vrsto video kolaža ali razmerje zaslona. Prav tako lahko posnamete video
kolaže, ki vključujejo učinek počasnega posnetka.
• : izberite hitrosti sličic.
• : vključite ali izključite bliskavico.
• : izostrite motiv znotraj okroglega okvirja in zameglite sliko izven okvirja.
Nastavitve kamere
Na zaslonu za predogled pritisnite
.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
ZADNJA KAMERA
• Velikost slike: izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje
kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
Pritisnite stikalo Shrani dat. RAW in JPEG, da nastavite napravo tako, da shrani fotografije
kot nestisnjene datoteke RAW (oblika zapisa datoteke DNG) v načinu za strokovnjake.
Datoteke RAW vsebujejo vse podatke fotografije za najboljšo kakovost slike, vendar pa
zasedejo več prostora v pomnilniku. Za ogled datoteke RAW potrebujete aplikacijo za
gledanje slik.
• Pri uporabi te funkcije se vsaka fotografija shrani v dveh oblikah, DNG in JPG. Rafalni
posnetki so shranjeni samo kot datoteke JPG.
• Datoteke JPG si lahko ogledate v Galerija. Datoteke DNG si lahko ogledate ali izbrišete
v mapi DCIM → Camera.
97
Aplikacije
• Velikost videa: izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke
višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Sledenje sam. ostrenja: nastavite napravo, da sledi in samodejno ostri izbrani motiv. Ko
izberete motiv, naprava izostri motiv tudi v primeru, če se ta premika ali ko spremenite
položaj kamere.
• Ko je ta funkcija vključena, ne morete uporabljati funkcije za stabilizacijo videa.
• Sledenje motiva morda ne bo uspešno v naslednjih primerih:
– – Motiv je prevelik ali premajhen,
– – prekomerno gibanje motiva,
– – motiv je osvetljen od zadaj oz. fotografiranje v temnem prostoru,
– – barve ali vzorci na motivu in ozadju so enaki,
– – če motiv vsebuje vodoravne vzorce, kot so žaluzije,
– – prekomerno tresenje fotoaparata.
– – Ločljivost videoposnetka je visoka.
• Popravki oblike: samodejni popravek popačenja na fotografijah.
SPREDNJA KAMERA
• Velikost slike: izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje
kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
• Velikost videa: izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke
višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Shrani slike v predogledu: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri
fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
• Načini fotografiranja: izberite možnosti fotografiranja, ki jih želite uporabiti.
98
Aplikacije
SKUPNO
• Časovnik: izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
• Fotografija gibanja: nastavite napravo, da posname nekaj sekundni videoposnetek
pred pritiskom . To omogoča, da posnamete trenutek, ki bi ga drugače zamudili. Za
ogled videoposnetka pritisnite predogled sličice in pritisnite . Če želite posneti sliko iz
videoposnetka, pritisnite zaslon, da zaustavite predvajanje, in pritisnite ZAJEMI.
• Stabilizacija videa: vključite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno
sliko, ki ga povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videa.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami
ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev označevanje lokacije.
• Pregled slik: nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
• Hitri zagon: nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke
Domov.
• Glasovno upravljanje: napravo nastavite na fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
z glasovnimi ukazi. Prav tako lahko izgovorite »Nasmeh«, »Sir«, »Zajemi« ali »Slikaj« za
fotografijo. Če želite posneti video, izgovorite »Posnemi video«.
• Funkcija tipke za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor
sprožilca.
• Ponastavi nastavitve: ponastavite nastavitve fotoaparata.
99
Aplikacije
Galerija
Uvod
Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in
videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe, ki jih boste delili z drugimi.
Ogled slik in videoposnetkov
Ogled slik
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → SLIKE.
2 Izberite sliko.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte sliko med priljubljene.
Skupna raba slik z drugimi.
Modificirajte sliko.
Samodejna prilagoditev slike.
Izbrišite sliko.
100
Aplikacije
Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.
Ustvarite lahko animacijo GIF ali kolaž iz več slik. Pritisnite → Animiraj ali Kolaž in nato
izberite slike. Za svoj kolaž lahko izberete do šest slik.
Iskanje slik
Na zaslonu galerije pritisnite
dokumenti in več.
za ogled slik, razvrščenih po kategorijah, kot so lokacija, osebe,
Za iskanje slik z vnosom ključnih besed pritisnite polje za iskanje.
Ogled videoposnetkov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → SLIKE.
2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati. Video datoteke v predogledu prikazujejo
ikono
na sličici predogleda.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
naprej.
Previjte naprej ali
nazaj z vlečenjem
vrstice.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Zakleni zaslon za
predvajanje.
Spremenite razmerje
slike.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Ustvarite animacijo
GIF.
Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa
povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.
Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.
101
Aplikacije
Uporaba funkcije izboljšanja videoposnetka
Izboljšajte kakovost slike na vaših videoposnetkih, da boste lahko uživali v svetlejših in bolj živih
barvah. Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Napredne funkcije in pritisnite
stikalo Izboljšava videa, da ga vklopite.
• Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.
• Uporaba te funkcije poveča porabo baterije.
Ogled albumov
Slike in videoposnetke, shranjene v napravi, lahko razvrstite po mapah ali albumih. V mapah na
seznamu albumov bodo razvrščene tudi animacije in kolaži, ki ste jih ustvarili.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → ALBUMI in izberite album.
Ogled zgodb
Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in
lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb
morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.
Ustvarjanje zgodb
Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → ZGODBE.
2 Pritisnite → Ustvarite zgodbo.
3 Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite KONČANO.
4 Vnesite naslov zgodbe in pritisnite USTVARI.
Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite DODAJ
ELEMENTE.
Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite → Uredi,
označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite → Odstranitev iz
zgodbe.
102
Aplikacije
Skupna raba zgodb
Zgodbe lahko daste v skupno rabo z vašimi stiki.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → ZGODBE.
2 Izberite zgodbo, ki jo želite deliti.
3 Pritisnite POVABI, označite stike in pritisnite KONČANO.
Ko vaši stiki sprejmejo zahtevo za skupno rabo, bo zgodba dana v skupno rabo, vaši stiki pa
bodo lahko v zgodbo dodajali fotografije in videoposnetke.
• Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
• Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne
stroške.
• Če prejemniki niso potrdili svojih telefonskih številk ali naprave prejemnikov ne
podpirajo funkcije, bodo prek besedilnega sporočila prejeli povezavo do datotek.
Povezani prejemniki morda ne bodo mogli uporabljati nekaterih funkcij. Povezava
poteče po določenem obdobju.
Brisanje zgodb
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → ZGODBE.
2 Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
103
Aplikacije
Sinhronizacija slik in videoposnetkov z oblakom Samsung Cloud
Z oblakom Samsung Cloud lahko sinhronizirate slike in videoposnetke, ki so shranjeni v Galerija,
ter do njih dostopate z drugih naprav. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in
prijaviti v račun Samsung. Glejte Račun Samsung account za več informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija → → Nastavitve in pritisnite stikalo Sinhronizacija prek
oblaka, da ga vklopite. Slike in videoposnetki, ki so posneti z napravo, bodo samodejno shranjeni
v oblak Samsung Cloud.
Izbris slik ali videoposnetkov
Izbris slike ali videoposnetka
Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite Izbriši na dnu zaslona.
Izbris več slik in videoposnetkov
1 Na zaslonu galerije pritisnite in pridržite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
3 Pritisnite IZBRIŠI.
Skupna raba slik ali videoposnetkov
Izberite sliko ali videoposnetek, pritisnite Deli na dnu zaslona in nato izberite način skupne rabe.
104
Aplikacije
Samsung Gear
Samsung Gear je aplikacija, ki omogoča upravljanje nosljive naprave Gear. Ko povežete svojo
napravo z uro Gear, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije naprave Gear.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung Gear.
Pritisnite POV. Z NAPRAVO GEAR, da se povežete svojo napravo z uro Gear. Če želite zaključiti
nastavitev, sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij o povezavi in uporabi naprave Gear z
vašo napravo glejte navodila za uporabo naprave Gear.
Game Launcher
Uvod
Zaganjalnik iger zbira prenesene igre s Trgovina Play in Galaxy Apps na enem mestu za
enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte igre.
Vklopite ali izklopite ikono Orodja
za igre.
Zmanjšajte porabo baterije za
igranje iger.
Odprite igre brez ali z zvokom.
105
Aplikacije
Uporaba zaganjalnika iger
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Napredne funkcije → Igre in pritisnite stikalo
Game Launcher, da ga vklopite.
Game Launcher bo dodan na domači zaslon in zaslon aplikacij.
Ko izključite funkcijo, bo Game Launcher odstranjen z zaslona Domov in zaslona
aplikacij.
2 Na zaslonu aplikacij pritisnite Game Launcher.
3 Pritisnite igro s seznama iger.
Igre, ki ste jih prenesli s Trgovina Play in Galaxy Apps, so samodejno prikazane na
zaslonu zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, pritisnite Dodaj aplikacije.
Odstranitev igre iz zaganjalnika iger
Pritisnite in pridržite igro in pritisnite Odstrani.
Vključitev igralnega načina za varčevanje z energijo
Ko vključite igralni način za varčevanje z energijo, naprava zmanjša porabo baterije z znižanjem
ločljivosti igre in hitrosti sličic.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Game Launcher → Varčevanje z ener. izk. Izberite eno izmed
sledečih možnosti:
• Izključ.: način za varčevanje energije ni v uporabi.
• Prihrani energijo: zmanjša porabo baterije z znižanjem ločljivosti.
• Prihrani največ energije: drastično zmanjša porabo energije v bateriji z znižanjem ločljivosti
in hitrosti sličic.
Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.
106
Aplikacije
Uporaba orodij za igre
Ikono Orodja za igre lahko nastavite kot plavajočo ikono na igralnih zaslonih.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Napredne funkcije → Igre in pritisnite stikalo Game
Tools, da ga vklopite.
Med igranjem igre pritisnite
za prikaz orodij za igre.
Če želite premakniti ikono, pritisnite
ter jo nato povlecite na novo lokacijo.
Če želite skriti ikono na trenutnem igralnem zaslonu, pritisnite in pridržite
povlecite na Skrij na vrhu zaslona.
, nato pa jo
Če želite ponovno prikazati ikono na igralnem zaslonu, odprite obvestilno ploščo in pritisnite
obvestilo orodij za igre.
Utišajte zvoke obvestil in
omogočite prikaz samo za
dohodne klice in opozorila v sili.
Zaklenite tipko nedavna dejanja
in tipko Nazaj.
Zatemnite in zaklenite zaslon igre.
Ikona Orodja za igre
Zajemite posnetek zaslona.
Posnemite igralno sejo.
Dostop do nastavitev orodij za igre.
Blokiranje obvestil med igrami
→ , da utišate zvoke obvestil in omogočite prikaz samo obvestil za dohodne klice
Pritisnite
in opozorila v sili, ter s tem uživate v igrah brez motenj. Če prejmete dohodni klic, se bo na vrhu
zaslona prikazalo majhno obvestilo.
107
Aplikacije
Koledar
Uvod
Upravlajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.
Ustvarjanje dogodkov
1 Pritisnite Koledar na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Vnesite podrobnosti o dogodku.
Vnesite naslov.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Nastavite budilko.
Vnesite lokacijo dogodka.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo
dogodka.
Dodaj opombo.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek.
108
Aplikacije
Ustvarjanje opravil
1 Pritisnite Koledar na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite PRIKAŽI → Opravila.
3 Pritisnite in vnesite podrobnosti opravila.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Oblak in računi → Računi, izberite storitev
računa in nato pritisnite stikalo Sinhronizacija Koledar, da sinhronizirate dogodke in opravila z
računom.
Če želite dodati račune za sinhronizacijo, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Koledar → →
Upravljanje koledarjev → Dodaj račun. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je
račun dodan, se bo prikazal na seznamu.
S Health
Uvod
S Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in
vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.
Zagon S Health
Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na
zaslonu, da končate namestitev.
1 Pritisnite Samsung → S Health na zaslonu aplikacij.
2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
109
Aplikacije
Uporaba S Health
V menijih S Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja
in telesne pripravljenosti. Prav tako lahko zabeleženo število korakov souporabljate z drugimi
uporabniki S Health, tekmujete z vašimi prijatelji in si ogledate nasvete za zdravje.
Pritisnite Samsung → S Health na zaslonu aplikacij.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.
Primerjate zapise števila korakov z
drugimi uporabniki S Health ali
tekmujte s prijatelji.
Spremljajte svoje zdravje in
pripravljenost.
Oglejte si nasvete za zdravje.
Nastavite dnevne cilje in si oglejte
potek.
Oglejte si in urejajte sledilnike.
Oglejte si sporočila ali obvestila za
pomoč aplikacije S Health.
Če želite dodati elemente na zaslon S Health, pritisnite → Upravljanje elementov in izberite
elemente pod posameznim zavihkom.
• SLEDILNIKI: nadzirajte vaše aktivnosti, vnos hrane in telesne mere.
• CILJI: nastavite cilje vaše dnevne telovadbe in si oglejte potek.
• PROGRAMI: uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.
110
Aplikacije
Dodatne informacije
• S Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za
diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje
bolezni.
• Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za S Health se lahko razlikujejo od
države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite
funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
• Aplikacije in storitev S Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
• Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem
dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo
podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v
svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno
kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani.
Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health, lahko zbrišete z možnostjo Ponastavi
podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v
družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
• Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami
Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi
drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij S Health, s strani takšnih dodatnih
storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
• Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih
omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
• Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite
pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo
vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav,
ki oddajajo radijske valove.
• Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa S
Health.
111
Aplikacije
S Voice
Uvod
Opravite različna opravila, tako da jih preprosto izgovorite.
Nastavitev ukaza za bujenje
S Voice lahko zaženete z uporabo lastnega ukaza za bujenje.
Ko prvič zaženete S Voice, pritisnit START in nastavite lasten ukaz za bujenje.
Če želite spremeniti ukaz za bujenje, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Samsung → S Voice.
Nato pritisnite → Voice wake-up → Change wake-up command → Custom → START in
sledite navodilom na zaslonu.
Če želite, da naprava zažene S Voice z uporabo ukaza za bujenje, medtem ko je naprava
zaklenjena, pritisnite in nato pritisnite stikalo Wake up in secured lock, da ga vklopite.
112
Aplikacije
Uporaba S Voice
1 Izgovorite prednastavljen ukaz za bujenje.
Prav tako lahko odprete zaslon aplikacij in pritisnete Samsung → S Voice.
Ko se S Voice zažene, naprava prične s prepoznavanjem glasu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nastavitve S Voice
Oglejte si primere glasovnih
ukazov.
2 Izgovorite glasovni ukaz.
Če naprava prepozna ukaz, bo naprava izvršila ustrezno dejanje. Če želite ponoviti glasovni
ukaz ali izgovoriti drug ukaz, pritisnite
ali izgovorite prednastavljen ukaz a bujenje.
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
113
Aplikacije
Nastavljanje jezika
Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → S Voice →
→ Language in nato izberite jezik.
Izbran jezik je uporabljen samo za S Voice in ne za prikazan jezik na napravi.
Snemalnik zvoka
Uvod
Uporabite različne načine snemanja za raznolike okoliščine, kot je intervju. Naprava lahko
pretvori vaš glas v besedilo in razloči med zvočnimi viri.
Snemanje zvočnega posnetka
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → Snemalnik zvoka.
2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon.
Pritisnite
, da zaustavite snemanje.
Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite Zaznamek, da vnesete zaznamek.
Spremenite način snemanja.
Začnite snemati.
114
Aplikacije
3 Pritisnite , da končate s snemanjem.
4 Vnesite ime datoteke in pritisnite SHRANI.
Spreminjanje načina snemanja
Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → Snemalnik zvoka.
Izberite način z vrha zaslona snemalnika zvoka.
• STANDARDNI: to je običajni način snemanja.
• INTERVJU: mikrofon je občutljiv na zvoke iz dveh smeri. V tem načinu, tako zgornji kot
spodnji del naprave zaznava enako količino zvoka.
• GOVORNA BELEŽKA: naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu.
Za najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust in govorite glasno in močno v mirnem
prostoru.
Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govorjenim jezikom, naprava ne bo
prepoznala vašega glasu. Pred uporabo te funkcije pritisnite trenutni jezik, da nastavite
sistemski jezik glasovne beležke.
Predvajanje izbranih zvočnih posnetkov
Pri pregledu zapisov intervjuja lahko utišate ali povečate glasnost določenim zvočnim virov v
zapisu.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → Snemalnik zvoka.
2 Pritisnite SEZNAM in izberite zvočni posnetek, ki je posneta v načinu intervjuja.
115
Aplikacije
3 Če želite utišati določene zvočne vire, pritisnite
za ustrezno smer v katero želite utišati
zvok.
Ikona se spremeni v
in zvok bo utišan.
Utišan zvočni izvor
Vključen zvočni izvor
Moje datoteke
Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na
primer shrambe v oblaku.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → Moje datoteke.
Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi. Prav tako si lahko ogledate datoteke v
vaši napravi ali pomnilniški kartici po kategoriji.
Če želite sprostiti pomnilnik naprave, pritisnite → Upravljanje uporabe shrambe → POČISTI
ZDAJ.
Za iskanje datotek ali map pritisnite
.
116
Aplikacije
Beležka
Ustvarite beležke in jih organizirajte po kategoriji.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Beležka.
Sestavljanje beležk
Pritisnite
na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• Kategorija: ustvarite ali nastavite kategorije.
• Opravila: dodajte izbirna polja na začetku vsake vrstice, da s tem ustvarite seznam opravil.
• Slika: vstavite slike.
• Risanje: napišite ali narišite beležke, ki jih želite vstaviti. Izberete lahko debelino pisala in
barvo.
• Glasovna: ustvarite zvočni posnetek za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite ISKANJE na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo
ključno besedo.
117
Aplikacije
Ura
Uvod
Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali
nastavite določeno trajanje.
BUDILKA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → BUDILKA.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite
na seznamu budilk, nastavite čas budilk, izberite dneve, za katere želite, da se
budilka ponovi, nastavite različne možnosti budilk in nato pritisnite SHRANI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.
Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.
Izključitev alarmov
Pritisnite OPUSTI, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite DREMEŽ,
da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
118
Aplikacije
SVETOVNA URA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → SVETOVNA URA.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida sveta in nato pritisnite DODAJ.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
ŠTOPARICA
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ŠTOPARICA.
2 Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite KROG.
3 Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa.
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite NADALJUJ.
Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
ČASOVNIK
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ČASOVNIK.
2 Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
3 Pritisnite OPUSTI, ko se časovnik sproži.
119
Aplikacije
Računalo
Opravite enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Samodej. zavrti
onemogočeno, pritisnite za prikaz znanstvenega računala.
Za ogled zgodovine izračunov pritisnite ZGODOVINA. Če želite zapreti ploščo zgodovine
izračunov, pritisnite ŠTEVILČNICA.
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite ZGODOVINA → POČISTI ZGODOVINO.
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Glejte Računi za več informacij.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za
različne kraje v vaši bližini.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na
vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.
120
Aplikacije
Filmi Play
Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s Trgovina Play.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Foto
Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem
mestu.
Hangouts
Pošiljajte sporočila, slike in čustvene simbole svojim prijateljem in klepetajte z njimi prek video
klicev.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
121
Nastavitve
Uvod
Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev lahko
po meri prilagodite vašo napravo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
122
Nastavitve
3 Pritisnite POVEŽI.
• Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem
vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem,
jo izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
• Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi
naprave ali brezžični usmerjevalnik.
WI-FI DIRECT
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
2 Pritisnite WI-FI DIRECT.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
123
Nastavitve
3 Pritisnite Deli → Wi-Fi Direct in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi.
2 Pritisnite WI-FI DIRECT.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.
Bluetooth
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki
podpirajo Bluetooth.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
124
Nastavitve
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga
vklopite.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitev
Bluetooth.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Bluetooth in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.
125
Nastavitve
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Vidnost telefona
Omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo, da bodo delile vsebine z vami. Kadar
je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim napravam med iskanjem razpoložljivih
naprav z uporabo možnosti Prenesi datoteke na napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo Vidnost telefona, da ga
vklopite.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Poraba podatkov.
• Varčevanje s podatki: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne
podatkovne povezave.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Poraba mobilnih podatkov: spremljajte vašo porabo mobilnih podatkov.
• Obdobje obračunavanja: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Poraba podatkov Wi-Fi: spremljajte vašo porabo podatkov Wi-Fi.
• Omejitev omrežij: izberite omrežja Wi-Fi in preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju,
njihovo uporabo.
Za spremembo datuma za mesečno ponastavitev obdobja nadzora pritisnite Obdobje
obračunavanja → Obdobje obračunavanja.
126
Nastavitve
Omejevanje porabe podatkov
Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina
porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Poraba podatkov → Obdobje obračunavanja
in nato pritisnite stikalo Upor. omej. porabe podat., da ga vklopite.
2 Pritisnite Omejitev porabe podatkov, vnesite omejitev in nato pritisnite NASTAVI.
3 Pritisnite Opozor. o porabi podatkov, vnesite nivo opozorila za porabo podatkov in nato
pritisnite NASTAVI.
Naprava vas bo obvestila, ko dosežete nivo opozorila.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo Način letenja, da ga vklopite.
Poskrbite, da je naprava med vzletom in pristankom izklopljena. Med letom lahko
napravo uporabljate v načinu letenja, če je to dopuščeno s strani letalskega osebja.
NFC in plačilo
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Uporaba funkcije NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o
izdelku z oznako NFC.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo NFC in plačilo, da ga
vklopite.
127
Nastavitve
2 Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC.
Prikazale se bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC
ali prejemala podatkov.
Plačevanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo NFC in plačilo, da ga
vklopite.
2 Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.
Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitev in pritisnite Povezave →
NFC in plačilo → Pritisni in plačaj → PLAČILO in nato izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
128
Nastavitve
Pošiljanje podatkov
Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge
naprave.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → NFC in plačilo in nato pritisnite stikalo, da ga
vklopite.
2 Pritisnite stikalo Android Beam, da ga vklopite.
3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave antene NFC druge naprave.
4 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
129
Nastavitve
Mobilna dostopna točka in privezovanje
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko
vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mobilna dostopna točka in privezovanje.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
• Mobile hotspot: uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo povezave z
mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
Uporaba dostopne točke mobile hotspot
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mobilna dostopna točka in privezovanje →
Mobile hotspot.
2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
V vrstici stanja se prikaže ikona
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
Za nastavitev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite → Konfigurirajte Mobile
hotspot in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
130
Nastavitve
Mobilna omrežja
Konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mobilna omrežja.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN-jev).
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in ročno registracijo omrežja.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Lokacija.
• Način določanja lokacije: izberite metodo, ki bo uporabljena za iskanje naprave.
• Izboljšanje natančnosti: nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za
povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni.
• NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI: oglejte si, katere aplikacije so zahtevale
informacije o nedavni lokaciji.
• LOKACIJSKE STORITVE: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
Več nastavitev povezave
Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave.
• Iskanje naprav v bližini: nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko
poveže.
• Tiskanje: konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi.
Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Glejte
Tiskanje za več informacij.
• MirrorLink: uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek
monitorja prikazovalne enote v vozilu. Glejte MirrorLink za več informacij.
• Prenos ojačevalca: nastavite napravo, da prenese datoteke, ki so večje od 30 MB, hitreje
s sočasno uporabo omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja. Glejte Prenos ojačevalca za več
informacij.
• VPN: nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
131
Nastavitve
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko
povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → Tiskanje →
Prenos vtičnika.
2 Poiščite vtičnik tiskalnika v Trgovina Play.
3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
5 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.
Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite → Dodaj tiskalnik.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite Tiskanje
→
→ Vsi tiskalniki in izberite tiskalnik.
Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.
MirrorLink
Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja
prikazovalne enote vozila.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → MirrorLink.
Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.
132
Nastavitve
Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink
Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.
1 Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.
Glejte Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth za več informacij.
2 Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.
Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju
prikazovalne enote.
Prekinitev povezave MirrorLink
Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.
Prenos ojačevalca
Nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega
omrežja hkrati. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → Prenos ojačevalca.
• Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
• Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
• Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno
temperaturo, se bo funkcija izklopila.
• Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
• Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti
prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
• Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi
protokoli, kot je FTP.
133
Nastavitve
Zvoki in vibriranje
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in vibriranje.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Vibriranje med zvonjenjem: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Melodija zvonjenja: spremenite melodijo zvonjenja za klice.
• Vzorec tresenja: izberite vzorec tresenja.
• Zvoki za obvestila: spremenite nastavitve zvokov obvestil za posamezno aplikacijo.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša dohodne klice, zvoke obvestil in večpredstavnostno
vsebino, razen dovoljenih izjem.
• Zvoki dotika: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
• Zvoki zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Zvok za polnjenje: nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
• Povr. inf. z vibriranjem: nastavite napravo, da zavibrira, ko pritisnete
dejanja, kot so pritisk in držanje elementov.
ali
ter za druga
• Toni tipkovnice za klic: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko pritisnete tipke na
tipkovnici.
• Zvok tipkovnice: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibriranje tipkovnice: nastavi napravo, da zvibrira ob pritisku tipke.
• Kakovost zvoka in učinki: konfigurirajte dodatne nastavitve zvoka.
134
Nastavitve
Obvestila
Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Obvestila.
Za prilagoditev nastavitev obvestil po meri pritisnite NAPREDNO in izberite aplikacijo.
• Dovoli obvestila: dovolite obvestila od izbrane aplikacije.
• Prikaži tiho: nastavi naprav, da utiša zvoke obvestil in skrije predoglede obvestil.
• Na zaklenjenem zaslonu: prikažite ali skrijte obvestila izbrane aplikacije, ko je naprava
zaklenjena.
• Nastavi kot prednostno: prikažite obvestila na vrhu obvestilne plošče in jih vključite v
seznam dovoljenih, ko vključite funkcijo Ne moti.
Zaslon
Možnosti
Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: prilagodite svetlost zaslona.
• Filter modre svetlobe: vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Glejte
Filter modre svetlobe za več informacij.
• Način zaslona: spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona.
• Ločljivost zaslona: spremenite način zaslona.
• Povečava zaslona in pisava: spremenite nastavitev povečave zaslona ali velikost pisave in
slog.
• Domači zaslon: prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno
razporeditvijo plošč domačega zaslona in še več. Glejte Možnosti domačega zaslona za več
informacij.
• Preprosti način: preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše
postavitve domačega zaslona. Glejte Preprosti način za več informacij.
• Okvirji ikon: nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.
135
Nastavitve
• Always On Display: nastavite napravo, da prikaže sliko ali informacije, ko je zaslon izklopljen.
Glejte Always On Display za več informacij.
• Indikator LED: napravo nastavite tako, da se indikator LED vklopi med polnjenjem baterije,
kadar prejmete obvestila ali ko snemate zvočne posnetke.
• Vrstica stanja: po meri prilagodite nastavitve za prikaz obvestil ali indikatorje v vrstici stanja.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Ohranjevalnik zaslona: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.
• Ohrani zaslon izklopljen: nastavite napravo, da prepreči vklop zaslona v temnem prostoru,
kot sta žep ali torba.
Filter modre svetlobe
Zmanjšajte naprezanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.
Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, filter modre svetlobe
ne bo uporabljen.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Filter modre svetlobe in nato pritisnite stikalo
Omogoči zdaj, da ga vklopite.
2 Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
3 Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo
Omogoči kot načrtovano, da ga vklopite in izberite možnost.
• Od mraka do zore: napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga
izklopi zjutraj, glede na vašo lokacijo.
• Urnik po meri: nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.
136
Nastavitve
Preprosti način
Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in
večjih ikon na domačem zaslonu.
Nekatere funkcije aplikacije morda ne bodo na voljo v preprostem načinu.
Preklop v enostavni način
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Preprosti način → Preprosti način.
2 Pritisnite KONČANO.
Vračanje v standardni način
Podrsajte v levo na domačem zaslonu in pritisnite Nastavitve → Zaslon → Preprosti način →
Standardni način → KONČANO.
Upravljanje bližnjic
Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, podrsajte v levo, pritisnite
izberite aplikacijo.
Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu podrsajte v desno in pritisnite
Za izbris bližnjice z zaslona Domov pritisnite UREDI, izberite aplikacijo ali stik z
in nato
.
.
Ozadja in teme
Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za
napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadja in teme.
137
Nastavitve
Napredne funkcije
Možnosti
Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije.
Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije povzroči nenameren
vnos.
• Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
• Igre: vključite ikoni za zaganjalnik iger (Game Launcher) in orodij za igre ter spremenite
nastavitve povezane z igrami. Glejte Game Launcher za več informacij.
• Identify unsaved numbers: nastavite napravo, da identificira neshranjene telefonske
številke, ko prejmete dohodne klice ali sporočila.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Način za enoročno upravljanje: vključite način enoročnega postopka, če napravo
uporabljate z eno roko.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Hitro klicanje: nastavite napravo, da pokliče stik, ko pritisnite in zadržite tipko Domov ter
izgovorite ime stika.
• Hit. zagon ap. Fotoaparat: nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem
pritisku tipke Domov.
• Več oken: izberite metodo za zagon več oken.
• Pametno zajemanje: nastavite napravo, da zajame vsebino, ki je prikazana na več zaslonih,
ter nemudoma obrežite in dajte v skupno rabo posnetek zaslona.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v Galerija.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
138
Nastavitve
• Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na
ravno površino.
• Preprost izklop zvoka: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z
uporabo gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
• Pošiljanje sporočil SOS: nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim
pritiskom tipke za vklop/izklop. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne
posnetke. Glejte Pošiljanje sporočil SOS za več informacij.
• Neposr. deljenje: napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu
možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
• Izboljšava videa: izboljšajte kakovost slike na vaših videoposnetkih, da boste lahko uživali v
svetlejših in bolj živih barvah.
Ta funkcija morda ni na voljo v vseh aplikacijah.
Pošiljanje sporočil SOS
V primeru izredne razmere, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo
stikom v sili. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Pošiljanje sporočil SOS in nato
pritisnite stikalo, da ga vklopite.
2 Sledite navodilom na zaslonu, da dodatne stike v sili, če tega že niste storili.
Da pošljete sporočila za pomoč z zvočnim posnetkom ali fotografijo, pritisnite stikalo Priloži
zvočni posnetek ali Priloži slike, da ga vključite.
Možnost Priloži slike v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
139
Nastavitve
Dodajanje stikov v sili
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Pošiljanje sporočil SOS → Pošiljanje
sporočil stiku → DODAJ. Pritisnite Ustvari stik in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite
Izberi iz stikov, da dodate obstoječi stik kot stik v sili.
Vzdrževanje naprave
Funkcija vzdrževanja naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika, RAM-a in sistemske
varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.
Baterija
Varnost naprave
Način delovanja
RAM
Shranjevanje
140
Nastavitve
Uporaba funkcije za optimizacijo
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → POPRAVI ZDAJ ali OPTIMIZIRAJ ZDAJ.
Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.
• Čiščenje dela pomnilnika.
• Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
• Upravljanje neobičajne porabe baterije.
• Iskanje zlonamernih programov.
Baterija
Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami,
ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Baterija.
• Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
• S strani aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, ne boste prejemali
obvestil.
Upravljanje baterije
Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo
moči baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite VAR. Z
EN. Pritisnite tudi → Napredne nastavitve za nastavitev možnosti nadzora porabe energije
aplikacij.
Napravo lahko nastavite, da hitreje napolni baterijo. Pritisnite → Napredne nastavitve in
pritisnite stikalo Hitro polnjenje s kablom, da ga vklopite.
Način delovanja
Spremenite zmogljivostni način naprave v skladu z vašo uporabo, kot so igranje iger ali
predvajanje glasbe, za najboljše zmogljivosti.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Način delovanja.
141
Nastavitve
Shranjevanje
Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Shranjevanje.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
Upravljanje pomnilnika
Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite POČISTI ZDAJ. Če želite
izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod
UPORABNIŠKI PODATKI. Nato izberite želene elemente in pritisnite IZBRIŠITE ali ODSTRANI.
RAM
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → RAM.
Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zmanjšali količino uporabljenih RAM-ov, označite
aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite POČISTI ZDAJ.
Varnost naprave
Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Varnost naprave → PREGLED
NAPRAVE.
Aplikacije
Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi
aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije.
142
Nastavitve
Zaklep. zaslona in varnost
Možnosti
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost.
Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Vrsta zaklepanja zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Podatki in bližnjice do aplikacij: spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na
zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila na zaklenjenem zaslonu: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na
zaklenjenem zaslonu ali ne, ter izberite katera obvestila želite prikazati.
• Nastavitve varnega zaklepanja: spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo
zaklepanja.
• Prstni odtisi: registrirajte svoj prstni odtis z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš
račun Samsung. Glejte Prepoznavanje prstnih odtisov za več informacij.
• Samsung Pass: enostavno in varno potrdite vaši identiteto prek vaših biometričnih
podatkov. Glejte Samsung Pass za več informacij.
• Poišči moj mobilni telefon: vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon.
Obiščete spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com) in sledite
ter nadzirajte vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Zasebni način: vključite zasebni način, da preprečite drugim dostop do vaše osebne
vsebine. Glejte Zasebni način za več informacij.
• Varen zagon: zaščite svojo napravo z nastavitvijo kode za odklep zaslona ob vklopu naprave.
Za zagon naprave in prejemanje sporočil in obvestil morate vnesi kodo za odklep.
• Šifriranje kartice SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Druge varnostne nastavitve: konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
143
Nastavitve
Prepoznavanje prstnih odtisov
Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati
in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za
naslednje funkcije:
• Zaklep zaslona
• Spletna prijava
• Preveri Samsung račun
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega
prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne
odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo
redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
• Če prstni odtis uporabite za zaklep zaslona, po vklopu naprave prstnega odtisa ne
boste mogli uporabiti za odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti
zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega
odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
• Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali
gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte
prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati
naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali
nevšečnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
144
Nastavitve
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka Domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke Domov
ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
• Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih
odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost
prstnega odtisa.
• Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših
prstnih odtisov. Z vašim prstom prekrijte celotno tipko Domov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
Registracija prstnih odtisov
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metodo za zaklep zaslona, jo ustvarite.
3 Postavite vaš prst na tipko Domov.
4 Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in ponovno položite na tipko Domov.
Ponavljajte ta korak dokler prstni odtis ni registriran.
Ko se prikaže pojavno okno zaklepanja s prstnim odtisom, pritisnite OMOGOČI, da s svojim
prstnim odtisom odklenete zaslon.
145
Nastavitve
Izbris prstni odtisov
Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite UREDI.
4 Obkljukajte prstne odtise, ki jih želite izbrisati, in pritisnite ODSTRANI.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s Galaxy Apps.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite stikalo Samsung račun, da ga vključite.
4 Vpišite se v Samsungov račun.
Uporaba prstnih odtisov za vpis v račune
Ko registrirate prstni odtis s storitvijo Samsung Pass, lahko uporabite prstni odtis za vpis v spletne
strani, ki podpirajo ID in shranjevanje gesel. Glejte Samsung Pass za več informacij.
Ta funkcija je na voljo samo za spletne strani do katerih dostopate prek aplikacije za
Internet.
146
Nastavitve
Odklep zaslona s prstnimi odtisi
Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite stikalo Odklepanje s prs. odtisom, da ga vključite.
4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na tipko Domov in optično preberite svoj prstni odtis.
Samsung Pass
Uporabite Samsung Pass za varno potrditev vaše identitete pri dostopanju do storitev aplikacij ali
spletnih mest z biometričnimi podatki, namesto ID-ja ali gesla.
Preden začnete
• Za uporabo te funkcije mora biti vaša naprava priključena na mobilno omrežje.
• Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung. Za več informacij glejte Račun
Samsung account.
• Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta do katerih dostopate prek
aplikacije za Internet. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te funkcije.
Registracija Samsung Pass
Pred uporabo Samsung Pass, registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Samsung Pass.
2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite PRIJAVA.
3 Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite PRIJAVA.
4 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite NAPREJ.
147
Nastavitve
5 Pritisnite REGIST. PRSTNE ODTISE in registrirajte svoj prstni odtis.
Glejte Prepoznavanje prstnih odtisov za več informacij.
6 Položite prst na tipko Domov in skenirajte svoj prstni odtis, da končate registracijo Samsung
Pass.
Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta
Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v spletna mesta, ki podpirajo shranjevanje
gesla.
1 Odprite spletno mesto v katerega se želite prijaviti.
2 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletnem mestu.
3 Označite Prijava s prstnimi odtisi z aplikacijo Samsung Pass in pritisnite SHRANI.
Zdaj lahko uporabljate prstni odtis, ki ste ga registrirali v Samsung Pass, za vpis v spletno
mesto.
Urejanje podatkov za vpis
Oglejte si seznam spletnih mest, ki ste jih nastavili za uporabo Samsung Pass in uredite podatke
za vpis.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Samsung Pass.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite Podatki za spletno prijavo.
4 S seznama izberite spletno mesto.
5 Pritisnite → Uredi in spremenite svoj ID, geslo in ime spletnega mesta.
Če želite izbrisati spletno mesto, pritisnite → Izbriši.
148
Nastavitve
Uporaba Samsung Pass z aplikacijami
Ko uporabljate aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko enostavno vpišete s Samsung Pass.
Za ogled seznama aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, odprite zaslon nastavitev, pritisnite
Zaklep. zaslona in varnost → Samsung Pass → Podprte aplikacije. Če ni podprtih aplikacij, ki
bi podpirale Samsung Pass, možnost Podprte aplikacije ne bo prikazan.
• Razpoložljivost aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v aplikacije prek
Samsung Pass.
Izbris podatkov Samsung Pass.
Svoje biometrične podatke, podatke za spletni vpis in podatke aplikacije, ki ste jih registrirali s
Samsung Pass, lahko izbrišete z možnostjo Brisanje podatkov. Vaše strinjanje s pogoji in določili
in vaš račun Samsung bosta ostala aktivna.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Samsung Pass.
2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
3 Pritisnite Brisanje podatkov.
4 Vnesite svoje geslo za račun Samsung.
Vaši podatki Samsung Pass bodo izbrisani.
149
Nastavitve
Zasebni način
Skrijte osebno vsebino v vaši napravi in s tem preprečite drugim dostop do nje.
Vključitev zasebnega načina
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Zasebni način in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
Če boste zasebni način vključili prvič, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite dostopno
kodo za zasebni način.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
Zasebni način je vključen in prikaže se ikona
na vrstici stanja.
Dostop in ogled skritih elementov je možen samo pri vključenem zasebnem načinu. Če
želite skriti elemente v zasebni mapi, izključite zasebni način.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo, da skrijete elemente.
2 Izberite element in nato pritisnite → Premaknite v mapo Zasebno.
Če zasebni način ni vključen, sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno
dostopno kodo za zasebni način.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v zasebno mapo.
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Zasebni način in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Samsung → Moje datoteke → Zasebno.
Predmeti, ki ste jih premaknili v zasebno mapo, bodo prikazani na zaslonu.
150
Nastavitve
Razkrivanje vsebine
1 V zasebni mapi pritisnite in zadržite element in nato odkljukajte elemente, ki jih želite
razkriti.
2 Pritisnite → Odstrani iz zasebne mape.
3 Izberite mapo, kamor želite premakniti elemente in nato pritisnite KONČANO.
Elementi bodo premaknjeni v izbrano mapo.
Samodejna izključitev zasebnega načina
Napravo lahko nastavite, da samodejno izključi zasebni način vsakokrat, ko se zaslon izklopi.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Zasebni način in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Pritisnite stikalo Samodejno onemogoči, da ga vključite.
Ko je možnost Samodejno onemogoči omogočena, naprava ne bo prenesla datotek v
zasebno mapo, če se med prenosom zaslon izklopi.
151
Nastavitve
Oblak in računi
Uvod
Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo oblaka Samsung
Cloud ali pa ponastavite napravo. Prek Smart Switch lahko prav tako registrirate ali urejate
račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ter prenesete podatke v ali z drugih naprav.
Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je oblak Samsung Cloud ali
računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi
nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.
Samsung Cloud
Upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v oblaku Samsung Cloud. Preverite stanje
porabe vašega pomnilnika v oblaku Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno kopirajte in
obnovite vaše podatke.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Samsung Cloud.
Upravljanje shrambe
Oglejte si količino prostora v pomnilniku, ki ga trenutno uporabljate v oblaku Samsung Cloud, in
količino porabe glede na vrsto podatkov. Po obnovitvi podatkov lahko tudi izbrišete varnostno
kopirane podatke iz prejšnjih naprav.
VARN. KOPIR. IN OBNOVITEV
Varnostno kopirajte podatke o vaših aplikacijah in nastavitve naprave v oblak Samsung Cloud
ter jih obnovite, kadar jih potrebujete. Glejte Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov za več
informacij.
NASTAVITVE SINHRONIZACIJE
Prilagodite nastavitve sinhronizacije vaših podatkov, kot so stiki, dogodki v koledarju, slike in
videoposnetki.
152
Nastavitve
Računi
Dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Računi → Dodaj račun.
2 Izberite računsko storitev.
3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Računi, izberite ime računa, izberite račun, ki
ga želite odstraniti, in pritisnite → Nastavitve → Odstr. račun ali pritisnite → Odstrani račun.
Varn kopir. in obnovitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev.
SAMSUNG RAČUN
• Varnostno kopiranje mojih podatkov: ustvarite varnostno kopijo vaših osebnih podatkov
in podatkov aplikacij na oblak Samsung Cloud. Prav tako lahko nastavite napravo, da
samodejno varnostno kopira podatke.
• Obnovi: obnovi predhodne varnostne kopije osebnih podatkov in podatkov aplikacij z
oblaka Samsung Cloud.
RAČUN GOOGLE
• Varnostno kopiranje mojih podatkov: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in
podatkov aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: nastavite napravo, da samodejno obnovi nastavitve in podatke
aplikacij s strežnika Google ob ponovni namestitvi aplikacij.
153
Nastavitve
Smart Switch
Zaženite Smart Switch in prenesite podatke iz vaše prejšnje naprave. Glejte Prenos podatkov s
prejšnje naprave za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Smart Switch.
Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Google.
Dostopnost
Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Glejte Dostopnost
za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
Splošno upravljanje
Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno upravljanje.
• Jezik in vnos: izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste
glasovnih vnosov. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega
jezika.
• Datum in čas: odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava
prikazuje čas in datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in
čas ponastavila.
154
Nastavitve
• Pošlji diagnost. podatke: nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in
podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
• Marketinško gradivo: nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so
posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
• Ponastavi: ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov.
Programska posodobitev
Posodobite programsko opremo narave ali spremenite nastavitve za posodobitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Programska posodobitev.
• Ročni prenos posodobitev: preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
• Samodejni prenos posodobitev: napravo nastavite tako, da sama preverja, ali so na voljo
posodobitve, in jih prense samodejno, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
• Načrtovane posod. prog. opreme: napravo nastavite tako, da namesti prenesene
posodobitve v določenem času.
Navodila za uporabo
Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih
nastavitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Navodila za uporabo.
155
Nastavitve
O napravi
Dostop do informacij o napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
• Moja telefonska številka: oglejte si svojo telefonsko številko.
• Stanje: oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi
in serijska številka.
• Pravne informacije: oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne
informacije in odprtokodna licenca.
• Ime naprave: oglejte si in uredite ime naprave, ki bo prikazano ob povezavi vaše naprave z
drugo napravo prek Bluetooth, Wi-Fi Direct in drugih metod.
• Številka modela: oglejte si številko modela naprave.
• Pod. o pr. opr.: oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot sta različica
operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
• Informacije o bateriji: oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.
156
Dodatek
Dostopnost
O dostopnosti
Izboljšajte dostopnost s funkcijami, ki olajšajo uporabo naprave uporabnikom z oslabljenim
vidom, sluhom ali zmanjšano spretnostjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost.
Uporaba tipke Domov za odpiranje menijev dostopnosti
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Neposredni dostop, ter nato
pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite odpreti, ko hitro
trikrat pritisnete tipko Domov.
Dostopate lahko do naslednjih menijev za dostopnost.
• Dostopnost
• Voice Assistant
• Univerzalno stikalo
• Povečevalno okno
• Negativne barve
• Črno-belo
• Prilagajanje barv
• Interaktivno upravljanje
157
Dodatek
Voice Assistant (Voice feedback)
Vključitev ali izključitev funkcije Voice Assistant
Ko vklopite funkcijo Voice Assistant, naprava zažene funkcijo za povratni govor. Ko pritisnete
izbrano funkcijo enkrat, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu. Z dvakratnim pritiskom
funkcije jo vključite.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Voice Assistant in
nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Če želite izključiti Voice Assistant, pritisnite stikalo in dvakrat hitro pritisnite kamorkoli na zaslonu.
Ko prvič vključite Voice Assistant, se po vključitvi zažene vodnik. S pritiskom na Pomoč za Voice
Assistant ga lahko predvajate še enkrat.
Med uporabo funkcije Voice Assistant nekatere funkcije niso na voljo.
Upravljanje zaslona s kretnjami prstov
Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije Voice Assistant.
Poteze z enim prstom
• Pritiskanje: glasno branje elementa pod vašim prstom. Za raziskovanje zaslona položite prst
na zaslon in ga premikajte po zaslonu.
• Dvojni pritisk: odpre izbran element. Ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite
želen element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
• Dvakratni pritisk in držanje zaslona: premik elementa ali dostop do razpoložljive možnosti.
• Drsenje v levo: premik na prejšnji element.
• Drsenje v desno: premik na naslednji element.
• Drsenje navzgor ali navzdol: spremenite najbolj nedavno uporabljene nastavitve
kontekstnega menija.
• Drsenje v levo ali desno z enim gibom: pomik po zaslonu navzgor.
• Drsenje v desno ali levo z enim gibom: pomik po zaslonu navzdol.
• Drsenje navzgor ali navzdol z enim gibom: premik na prvi element na zaslonu.
• Drsenje navzdol ali navzgor: premik na zadnji element na zaslonu.
158
Dodatek
Poteze z dvema prstoma
• Dvojni pritisk: začetek, začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
• Trojni pritisk: pregled trenutnega časa, preostala moč baterije in več. Če želite spremeniti na
glas prebrane elemente, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Dostopnost →
Okvara vida → Voice Assistant → NASTAVITVE → Podatki v vrstici stanja.
• Štirikratni pritisk: vklop ali izklop glasovnih povratnih informacij.
• Drsenje v levo: premik na naslednjo stran.
• Drsenje v desno: premik na prejšnjo stran.
• Drsenje navzgor: pomik po seznamu navzdol.
• Drsenje navzdol: pomik po seznamu navzgor.
• Drsenje v vse smeri na zaklenjenem zaslonu: odklene zaslon.
• Povlecite navzdol z vrha zaslona: odpre obvestilno ploščo.
Poteze s tremi prsti
• Pritisk: začetek branja elementov na glas z vrha.
• Dvojni pritisk: začetek branja od naslednjega elementa.
• Trojni pritisk: branje nazadnje izbranega besedila in kopiranje le-tega v odložišče.
• Drsenje v levo ali desno: odpre kontekstni meni in omogoča pomik po možnostih.
• Drsenje navzgor ali navzdol: spremenite branje besedila in razdrobljenost.
Uporaba kontekstnih menijev
Med uporabo funkcije Voice Assistant podrsajte v levo ali desno s tremi prsti. Prikaže se
kontekstni meni in naprava prebere na glas možnosti. Podrsajte v levo ali desno s tremi prsti
za premik po možnostih. Ko slišite želeno možnost, podrsajte navzgor ali navzdol za uporabo
možnosti ali prilagoditev nastavitev za možnost. Na primer, če slišite Glas. naprave, lahko
prilagodite glasnost z drsenjem navzgor ali navzdol.
159
Dodatek
Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak
Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike.
Dodajte oznake neoznačenim slikam z dvakratnim pritiskom in držanjem zaslona s tremi prsti.
Za urejanje oznak, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida
→ Voice Assistant → NASTAVITVE → Upravljanje oznak po meri.
Konfiguriranje nastavitev za funkcijo Voice Assistant
Konfigurirajte nastavitve funkcije Voice Assistant za enostavnejšo uporabo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Voice Assistant →
NASTAVITVE.
• Glasnost govora: izberite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.
• Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri
vključeni funkciji Voice Assistant, kot na primer jeziki, hitrost in več.
• Sprem. viš. tona: nastavite napravo, da pri uporabi tipkovnice na glas prebere besedilo s
spremenjenim tonom.
• Povratne informacije tipkovnice: nastavite napravo, da pri uporabi tipkovnice na glas
prebere postavko pod vašim prstom.
• Govorite, ko je zas. izklopljen: nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko je zaslon
izklopljen.
• Uporabi senzor bližine: nastavite napravo, da začasno zaustavi glasovno povratno
informacijo, ko položite roko preko senzorja na vrhu naprave.
• Stres. za nadalj. branja: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu, ko
stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
• Preberi ID klicatelja: nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom dohodnega
klica.
• Branje fonetične abecede: nastavite napravo, da na glas izgovori besedo, ki se začne s črko,
katero s pritisnili in zadržali na tipkovnici.
160
Dodatek
• Branje nasvetov za uporabo: nastavite napravo, da na glas prebere namige za uporabo, ko
izberete element s podrsanjem.
• Povratne informacije z vibriranjem: nastavite napravo, da odda vibracije, ko upravljajte z
zaslonom, kot na primer pri izbiri elementa.
• Zvok povratnih informacij: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot
na primer pri izbiri elementa.
• Izostri zvok govora: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na glas prebere
element.
• Glasnost zvoka povratnih informacij: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob
dotiku zaslona, za njegov nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če vključite Zvok povratnih
informacij.
• Velik kazalec: nastavite napravo, da odebeli oris kvadratnega kazalca, ki se prikaže, ko
pritisnete element.
• Barva kazalca: izberite barvo kvadratnega kazalca, ki se prikaže ob pritisku elementov.
• Povratne informacije za tipko za nazaj in tipko za nedavna dejanja: nastavite napravo,
da omogoči glasovne povratne informacije, ko enkrat pritisnite
ali . Za uporabo tipk
dvakrat pritisnite
ali .
• Hitri meni: izberite prikazane možnosti kontekstnega menija, ko podrsate v levo ali desno s
tremi prsti.
• Upravljanje oznak po meri: uredite oznake, ki ste jih dodali.
• Podatki v vrstici stanja: izberite elemente za katere želite, da so prebrani na glas bo
trikratnem pritisku zaslona z dvema prstoma.
• Možnosti za razvijalce: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.
Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen
Če želite zasebnost, lahko nastavite napravo, da deluje običajno z izklopljenim zaslonom. Zaslon
se ne vklopi, ko pritisnite tipko Domov ali pritisku zaslona. Trenutno vključene funkcije se ne
izklopijo, ko je zaslon izklopljen.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Temen zaslon, da ga vključite. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom
tipke za vklop/izklop.
161
Dodatek
Branje gesla na glas
Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji Voice Assistant.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Izgovorjava gesel, da ga vključite.
Vnos besedila z uporabo tipkovnice
Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na
zaslonu.
Za vklop funkcije hitrega vnosa s tipkami odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve →
Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo Hitri vnos s tipkami, da ga vključite.
Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko
zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere
besedilo na glas.
Če možnost Hitri vnos s tipkami ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat
pritisnite kjer koli na zaslonu.
Vnos dodatnih znakov
Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici, da s tem dodate dodatne znake, ki so na voljo za
tipko. Nad tipko se prikaže pojavno okno z razpoložljivimi znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po
pojavnem oknu dokler ne zaslišite želen znak in nato dvignite prst.
162
Dodatek
Okvara vida
Dodajanje zvočnih posnetkov v glasovne oznake
Glasovne oznake lahko uporabljate za razlikovanje med predmeti enakih oblik s pritrditvijo oznak
na njih. Zvočni posnetek lahko posnamete in dodelite glasovni oznaki, ki podpira NFC. Zvočni
posnetek se predvaja, ko postavite vašo napravo v bližino oznake.
Pred uporabo te funkcije vklopite funkcijo NFC.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Glasovna
oznaka.
Zažene se snemalnik zvoka.
2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon.
3 Ko končate s snemanjem, pritisnite KONČANO za zaustavitev.
4 Zadržite zadnji del naprave preko glasovne oznake.
Informacije v zvočnem posnetku bodo zapisane v glasovno oznako.
Sprememba povečave zaslona in pisave
Spremenite nastavitev povečave zaslona ali velikost pisave in slog.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Povečava zaslona
in pisava.
Uporaba visoko kontrastne pisave
Prilagodite barvo in oris pisave ter povečajte kontrast med besedilom in ozadjem.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in pritisnite stikalo
Visoko kontrastne pisave, da ga vključite.
163
Dodatek
Uporaba visoko kontrastne tipkovnice
Povečajte velikost tipkovnice Samsung in spremenite barvo tipk ter povečajte kontrast med
besedilom in ozadjem.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Visoko kontr. tipkovnica, da ga vključite.
Prikaz oblik tipk
Prikažite oblike tipk z okvirji, zaradi katerih bodo tipke izstopale.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Prikaz oblik gumbov, da ga vključite.
Uporaba povečave
Vključite povečavo, da povečate zaslon in si ogledate večjo različico vsebine.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Povečevalno okno, da ga vključite. Na zaslonu se prikaže lupa.
Vlecite ročico na dnu povečevalne lupe, da lupo premaknete na mesto, kjer želite povečati
zaslon.
Povečava zaslona
Povečajte zaslon in nato povečajte določeno območje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Poteze za povečevanje, da ga vključite.
• Povečava in pomanjšava: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja.
Ponovno hitro trikrat pritisnite zaslon za vrnitev na običajni pogled.
• Raziskovanje zaslona z drsenjem: povlecite dva ali več prstov preko povečanega zaslona.
• Prilagoditev razmerja povečave: uščipnite z dvema ali več prsti na povečanem zaslonu ali pa
jih razširite.
Začasno lahko povečate zaslon s trikratnim pritiskom in držanjem zaslona. Med držanjem zaslona
povlecite vaš prst za raziskovanje zaslona. Spustite prst za vrnitev na običajni pogled.
• Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
• Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta
Telefon in Računalo.
164
Dodatek
Povečava kazalcev miške ali sledilne tablice
Povečajte kazalec pri uporabi zunanje miške ali sledilne tablice.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Velik kazalec miške/sled. ploščice, da ga vključite.
Pretvorba zaslona v črno-beli način
Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Črno-belo, da ga vključite.
Negativen prikaz barv
Izboljšajte vidnost zaslona in s tem pomagajte uporabnikom pri enostavnem prepoznavanju
besedila na zaslonu.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Negativne barve, da ga vključite.
Prilagajanje barv
Prilagodite prikaz barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem barv. Naprava spremeni
barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Prilagajanje barv
in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Če želite končati postopek prilagoditve barv, sledite
navodilom na zaslonu.
165
Dodatek
Okvara sluha
Detektorji zvoka
Nastavite napravo, da zavibrira, ko zazna hišni zvonec ali otroški jok.
Med uporabo funkcije za prepoznavanje glasu, kot je S Voice, detektorji zvoka ne bodo
delovali.
Zaznavanje otroškega joka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Detektorji zvoka
in nato povlecite stikalo Zaznavanje otroškega joka, da ga vključite. Naprava bo zavibrirala, ko
zazna zvok in opozorilo bo shranjeno kot dnevnik.
Zaznavanje hišnega zvonca
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Detektorji
zvoka in nato pritisnite stikalo Zaznavanje hišnega zvonca, da ga vključite.
2 Pritisnite
, da posnamete vaš hišni zvonec.
Naprava bo zaznala in posnela hišni zvonec.
3 Pritisnite
in pozvonite vaš hišni zvonec in preverite, ali je bil pravilno posnet. Ko naprava
zazna zvok hišnega zvonca, pritisnite V REDU.
Če želite spremeniti zvok hišnega zvonca, pritisnite Spremenite zvok hišnega zvonca.
Naprava bo zavibrirala, ko zazna zvok in opozorilo bo shranjeno kot dnevnik.
Nastavitev obveščanja z bliskavico
Nastavite bliskavico, da zasveti ob vklopu budilke ali ko prejmete obvestila, kot so dohodni klici
ali nova sporočila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato pritisnite
stikalo Utripajoče obvestilo, da ga vključite.
166
Dodatek
Izklop vseh zvokov
Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev, vključno z glasom klicatelja
med klicem.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato pritisnite
stikalo Izključi vse zvoke, da ga vključite.
Nastavitev napisov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Podnapisi
Samsung (CC) ali Podnapisi Google (CC) in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Izberite možnost za konfiguracijo nastavitev napisov.
Prilagoditev ravnovesja zvoka
Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
1 Na napravo priključite slušalke in jih nosite.
2 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha.
3 Povlecite vrstico za prilagoditev, pod Ravnov. zvoka levo/desno, v levo ali desno in
prilagodite ravnovesje zvoka.
Mono zvok
Mono vhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek obeh zvočnikov slušalk. Uporabite
to funkcijo, če imate okvaro sluha oz. če uporaba ene slušalke priročnejša.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato pritisnite
stikalo Mono zvok, da ga vključite.
167
Dodatek
Spretnost in interakcija
Univerzalno stikalo
Zaslon na dotik lahko upravljate, če priključite zunanjo stikalo, s pritiskom na zaslon ali uporabite
kretnje glave in obrazne poteze.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Univerzalno stikalo in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Če univerzalna stikala niso
registrirana na napravi, pritisnite DODAJTE STIKALO in nastavite stikala za krmiljenje naprave.
Za vklop funkcije univerzalnega stikala morate na napravi registrirati vsaj eno napravo.
Da nastavite stikala za nadzor naprave, pritisnite NASTAVITVE → Stikala.
Če želite izključiti to funkcijo, trikrat pritisnite tipko Domov.
Pomožni meni
Prikaz ikone pomožne bližnjice
Nastavite napravo, da prikaže ikono pomožne bližnjice za dostop do aplikacij, funkcij in
nastavitev. Napravo lahko enostavno upravljate s pritiskom pomožnih menijev v ikoni.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni.
2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.
Dostop do pomožnih menijev
Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do
pomožnih menijev s katerega koli zaslona.
Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni.
Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali
navzdol za izbiro drugih menijev.
168
Dodatek
Uporaba kazalca
Na pomožnem meniju pritisnite Kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko
nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite
zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.
Uporabite naslednje možnosti:
• /
: pomaknite se levo ali desno po zaslonu.
• /
: pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
• : povečajte območje, kjer se nahaja kazalec.
• : premaknite območje dotika na drugo mesto.
• : zaprite območje dotika.
Če želite spremeniti območje dotika in nastavitve kazalca, odprite zaslon aplikacij, pritisnite
Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija → Pomožni meni. Nato prilagodite
nastavitve v NASTAV. SLED. PLOŠ. IN KAZALCA.
Uporaba izboljšanih podpornih menijev
Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni → Pomočnik plus, pritisnite stikalo, da ga vključite in nato izberite aplikacije.
Preprost vklop zaslona
Vklopite zaslona s premikom vaše roke nad senzorjem na vrhu naprave. Zaslon lahko vklopite
brez pritiskanja tipke. Ko uporabite to funkcijo, postavite napravo na ravno površino z zaslonom
obrnjenim navzgor oz. jo čvrsto držite, da preprečite premikanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija in nato
pritisnite stikalo Preprost vklop zaslona, da ga vklopite.
Sam. klik, ko se kazalec ustavi
Nastavite napravo, da samodejno izbere element, ko pomaknete kazalec nanj.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija in nato
pritisnite stikalo Sam. klik, ko se kazalec ustavi, da ga vklopite.
169
Dodatek
Zakasnitev za pritisk in pridržanje
Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Zakasnitev za pritisk in pridržanje ter nato izberite možnost.
Interaktivno upravljanje
Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo
aplikacij.
Ta funkcija ni na voljo, če vključite Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem,
Neposredni klic, Pametno opozorilo ali Preprost izklop zvoka.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Interaktivno upravljanje.
2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko za znižanje glasnosti med uporabo
aplikacije.
4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
5 Pritisnite KON.
Naprava prikaže omejeno območje. Omejeno območje se ne bo odzvalo ob dotiku in tipke
na napravi bodo onemogočene. Vendar p lahko vključite funkcije za tipko za vklop/izklop,
tipko za glasnost in tipkovnico v načinu za nadzor interakcije.
Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko
za znižanje glasnosti.
170
Dodatek
Zaklepanje s smerjo
Ustvarite smerno kombinacijo za odklep zaslona.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Zaklepanje s smerjo in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno štiri- do osemkrat in nato pritisnite NADALJUJ.
3 Ponovno narišite smerno kombinacijo, da jo s tem potrdite in pritisnite POTRDI.
Opomnik za obvestila
Nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Opomnik za obvestila in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
Če želite nastaviti, da naprava vibrira, ko prejmete nepotrjena obvestila, pritisnite stikalo
Vibriranje, da ga vključite.
Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite Interval opomnika.
Že želite nastaviti, da vas aplikacije opozarjajo na obvestila, izberite aplikacije pod PRIKAZ
OBVESTIL IZ.
Sprejem ali končanje klicev
Nastavite za sprejem ali končanje klicev s pritiskom tipke ali uporabo glasovnega ukaza.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Sprejemanje in prekinjanje klicev.
Izberite želeno metodo.
Uporaba načina enega pritiska
Ko se sproži alarm ali ob dohodnem klicu, pritisnite tipko za zaustavitev alarma ali sprejem klica
namesto, da povlečete tipko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost in nato pritisnite stikalo Način enega
pritiska, da ga vključite.
171
Dodatek
Konfiguracija nastavitev dostopnosti
Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko
Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti → Uvoz/
izvoz → Izvoz v Moje datoteke.
Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti
Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti → Uvoz/
izvoz → Uvoz iz mape Moje datoteke. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite KONČANO.
Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu z uvoženo datoteko.
Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti
Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetooth in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti →
Souporaba preko. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite KONČANO. Izberite metodo
skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.
172
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
173
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako
Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Ponovni zagon naprave
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo.
Prisilni vnovični zagon
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in
tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Ponastavitev naprave
Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških
podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno upravljanje → Ponastavi → Ponastavitev
na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če stre za napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti
račun Google.
174
Dodatek
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
175
Dodatek
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
176
Dodatek
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
177
Dodatek
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
V shrambi naprave ni dovolj prostora
Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo pametnega upravitelja ali ročno
izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.
Odstranjevanje baterije
• Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščeni servisni
center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne
odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.
• Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi
po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.
178
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising