Samsung | GT-I9305 | Samsung GT-I9305 Navodila za uporabo

GT-I9305
Navodila za uporabo
Uporaba priročnika
Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung.
Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo
in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov
podjetja Samsung.
Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi
funkcije in možnosti vaše naprave.
Najprej preberite to
Pred uporabo naprave se seznanite s celotnim priročnikom in
vsemi varnostnimi navodili za zagotavljanje varne in pravilne
uporabe.
●● Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše
naprave.
●● Slike in posnetki zaslon, uporabljeni v tem priročniku, se lahko
razlikujejo od dejanskega izdelka.
●● Vsebina tega priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali
programske opreme, ki jo zagotavljajo ponudniki storitev ali
operaterji, prav tako pa se lahko spremeni brez predhodnega
obvestila.
●● Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo
glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
●● Ta uporabniški priročnik je oblikovan in dostavljen na osnovi
operacijskih sistemov Android in se lahko razlikuje glede na
operacijski sistem uporabnika.
●● Aplikacije na tej napravi lahko delujejo drugače v primerjavi
s primerljivimi računalniškimi aplikacijami in morda ne
vsebujejo vseh funkcij, ki so na voljo v računalniški različici.
●●
Uporaba priročnika
2
Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na
regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema
odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem aplikacij drugih
proizvajalcev.
●● Samsung ne odgovarja za težave v zvezi z delovanjem ali
nezdružljivostmi, ki nastanejo zaradi urejanja nastavitev
registra ali spreminjanja programske opreme operacijskega
sistema. Nepooblaščeno spreminjanje operacijskega sistema
lahko povzroči nepravilno delovanje vaše naprave ali aplikacij.
●● Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da
obiščete Samsungovo spletno mesto (www.samsung.com).
●● Uporaba programske opreme zvočnih virov, ozadij in slik v
tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje
Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in
uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja
kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni
odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah
uporabnikov.
●● Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in
prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih
storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite
dodatne stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Če
želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
●● Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.
●●
Uporaba priročnika
3
Ikone z navodili
Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe
ali druge
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete
napravo ali drugo opremo
Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne
informacije
►
Glejte – strani z ustreznimi informacijami; na primer:
► str. 12 (predstavlja »glejte str. 12«)
→
Sledi – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate
izbrati v koraku; na primer: v seznamu aplikacij
izberite Nastavitve → Zvok → Zvonjenje naprave
(predstavlja Nastavitve, sledi Zvok, ter nato Zvonjenje
naprave)
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Ta priročnik za uporabo je zaščiten na podlagi mednarodne
zakonodaje o avtorskih pravicah.
Prepovedano je tiskanje, razmnoževanje, prevajanje ali
kopiranje katerega koli dela tega priročnika v kakršnikoli obliki
ali na kakršni koli način, elektronski ali mehanski, vključno s
fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v sistem za
shranjevanje in pridobivanje podatkov brez pisne odobritve
podjetja Samsung Electronics.
Uporaba priročnika
4
Blagovne znamke
SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni
znamki podjetja Samsung Electronics.
●● Logotip Android, Google , Google Maps , Google Mail ,
™
™
™
YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ in Google
Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
●● Bluetooth je povsod po svetu registrirana blagovna znamka
®
družbe Bluetooth SIG, Inc.
●● Windows Media Player je zaščitena blagovna znamka družbe
®
Microsoft Corporation.
●● Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
®
™
™
CERTIFIED™ in Wi-Fi so registrirane blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
●● DivX , DivX Certified in ostali
®
®
pridruženi logotipi so blagovne
znamke družbe Rovi Corporation in
njenih podružnic in se uporabljajo
na podlagi licence.
●● Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so
last njihovih lastnikov.
●●
Uporaba priročnika
5
O VIDEOPOSNETKU DIVX
DivX® je digitalni video zapis, ki ga je izdelala družba DivX,
LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna DivX
Certified® naprava, ki predvaja DivX video. Obiščite spletno
stran www.divx.com za več informacij in za programska orodja
za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.
O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO
To napravo, ki podpira DivX Certified®, je potrebno registrirati,
če želite predvajati video posnetke DivX na zahtevo (VOD).
Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko
DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite
vod.divx.com za več informacij o tem, kako dokončate prijavo.
DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetkov v
ločljivosti do največ HD 720p, vključno s posebno vsebino.
Uporaba priročnika
6
Vsebina
Sestavljanje......................................................... 11
Odpiranje embalaže ........................................................................ 11
Razporeditev delov naprave . ...................................................... 12
Tipke ....................................................................................................... 14
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije ............................ 15
Polnjenje baterije . ............................................................................ 17
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) ............................. 21
Prvi koraki........................................................... 23
Vklop in izklop naprave . ................................................................ 23
Uporaba zaslona na dotik ............................................................. 24
Uporaba kretenj ................................................................................ 26
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik . .......... 30
O domačem zaslonu ....................................................................... 31
Dostop do aplikacij .......................................................................... 36
Zagon več aplikacij .......................................................................... 38
Zagon aplikacij z več okni ............................................................. 39
Prilagajanje naprave . ...................................................................... 40
Vnos besedila ..................................................................................... 45
Komunikacija...................................................... 49
Klicanje .................................................................................................. 49
Sporočanje .......................................................................................... 60
Google Mail ......................................................................................... 62
E-pošta .................................................................................................. 64
Talk .......................................................................................................... 67
ChatON . ................................................................................................ 68
Vsebina
7
Messenger ........................................................................................... 68
Google+ ................................................................................................ 69
Zabava................................................................. 70
Kamera .................................................................................................. 70
Video predvajalnik ........................................................................... 81
Galerija .................................................................................................. 84
Predvajalnik glasbe .......................................................................... 87
Glasbeno središče . ........................................................................... 91
Osebni podatki................................................... 92
Stiki ......................................................................................................... 92
Koledar .................................................................................................. 95
Beležka S Memo ................................................................................ 97
Snemalnik zvoka ............................................................................. 100
Spletne storitve in storitve na osnovi
GPS-a................................................................. 102
Internet ............................................................................................... 102
Okna z novicami . ............................................................................ 106
Game Hub . ........................................................................................ 106
Latitude ............................................................................................... 107
Zemljevid ........................................................................................... 107
Več storitev ........................................................................................ 109
Navigacija . ......................................................................................... 109
Lokalno . .............................................................................................. 110
Play Books .......................................................................................... 110
Play Movies . ...................................................................................... 111
Trgovina Play .................................................................................... 111
Samsung Apps . ............................................................................... 112
S Suggest . .......................................................................................... 112
Vsebina
8
YouTube .............................................................................................. 112
Glasovno iskanje ............................................................................. 114
Video središče .................................................................................. 114
Povezovanje...................................................... 115
USB povezave . ................................................................................. 115
Wi-Fi ...................................................................................................... 117
Wi-Fi Direct ........................................................................................ 119
AllShare Cast ..................................................................................... 121
AllShare Play ..................................................................................... 122
Souporaba mobilnega omrežja ............................................... 125
Bluetooth ........................................................................................... 127
GPS . ...................................................................................................... 129
Povezave VPN ................................................................................... 130
Orodja................................................................ 133
Računalo ............................................................................................. 133
Ura ......................................................................................................... 133
Prenosi ................................................................................................. 136
Dropbox . ............................................................................................ 136
Pomoč . ................................................................................................ 138
Moje datoteke .................................................................................. 138
NFC ....................................................................................................... 139
Google ................................................................................................. 142
Orodja SIM ......................................................................................... 142
S Voice . ................................................................................................ 142
Nastavitve......................................................... 143
Dostop do možnosti nastavitve ............................................... 143
Wi-Fi ...................................................................................................... 143
Vsebina
9
Bluetooth ........................................................................................... 143
Poraba podatkov ............................................................................ 143
Več nastavitev .................................................................................. 144
Način domačega zaslona ............................................................ 146
Način blokiranja .............................................................................. 147
Zvok ...................................................................................................... 147
Zaslon .................................................................................................. 148
Shramba ............................................................................................. 149
Način za varč. z energijo .............................................................. 149
Baterija . ............................................................................................... 150
Upravitelj programov ................................................................... 150
Lokacijske storitve .......................................................................... 150
Zakleni zaslon . ................................................................................. 150
Varnost ................................................................................................ 151
Jezik in vnos ...................................................................................... 153
Varnostno kopiranje in ponastavitev ..................................... 157
Dodaj račun . ..................................................................................... 157
Gibanje ................................................................................................ 157
Dodatek .............................................................................................. 158
Datum in čas ..................................................................................... 159
Dostopnost . ...................................................................................... 160
Možnosti za razvijalce ................................................................... 161
O napravi ............................................................................................ 162
Odpravljanje težav........................................... 163
Kazalo................................................................ 168
Vsebina
10
Sestavljanje
Odpiranje embalaže
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
●● Mobilno napravo
●● Baterijo
●● Navodila
Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril
Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema
lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija
proizvajalca ne zajema.
Predmeti, priloženi k vaši napravi in dodatna oprema, ki
je na voljo, se lahko razlikujejo glede na vašo regijo ali
ponudnika storitev.
●● Dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem prodajalcu
izdelkov Samsung.
●● Dobavljeni izdelki so izdelani samo za uporabo s to
napravo in morda niso združljivi z drugimi napravami.
●● Druga dodatna oprema morda ni združljiva z vašo
napravo.
●● Uporabljajte le tiste dodatke, ki jih je odobril Samsung.
Neodobreni dodatki lahko povzročijo okvaro naprave.
●●
Sestavljanje
11
Razporeditev delov naprave
››Pogled od spredaj
7
1
8
2
3
9
4
10
5
11
6
Številka
Funkcija
1
Opozorilna lučka
2
Slušalka
3
Tipka za glasnost
4
Tipka Domov
5
Tipka Možnosti
6
Večnamenski priključek
7
Objektiv kamere na sprednji strani
8
Senzor za bližino/svetlobo
9
Zaslon na dotik
10 Tipka Nazaj
11 Mikrofon
Sestavljanje
12
››Pogled od zadaj
17
12
13
18
14
15
19
16
20
Številka
Funkcija
12 Mikrofon1
13 GPS antena2
14 Bliskavica
15 Tipka za vklop, izklop/ponastavitev/zaklep
16 Objektiv kamere na zadnji strani
17 Vhod za slušalke
18 Zvočnik
19 Zadnji pokrov
20 Notranja antena
1. Vklopi se le, ko uporabljate zvočnik ali snemate video posnetke.
2. Ne dotikajte se dela z anteno ali prekrivajte tega dela z rokami ali
drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.
Sestavljanje
13
Tipke
Tipka
Funkcija
Vklopite napravo (pritisnite in
držite); dostopajte do hitrih
Vklop, izklop/ menijev (pritisnite in držite);
ponastavitev1/ ponastavite napravo (pritisnite in
zaklepanje
držite za 8-10 sekund); zaklenite
in izklopite zaslon na dotik ali ga
vklopite.
Možnosti
Odprite seznam možnosti, ki so
na voljo na trenutnem zaslonu;
na domačem zaslonu zaženite
aplikacijo za iskanje (pritisnite
in držite); odprite okno za vnos
iskanja, medtem ko uporabljate
nekatere aplikacije (pritisnite in
držite).
Domov
Vrnite se na domači zaslon;
odprite seznam nedavnih aplikacij
(pritisnite in držite); zaženite
aplikacijo S Voice (pritisnite
dvakrat).
Nazaj
Vrnete se na prejšnji zaslon.
Glasnost
Za prilagoditev glasnosti naprave.
1. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake,
prekinitve klicev, ali če naprava zmrzuje, jo je potrebno ponastaviti,
če jo želite ponovno optimalno uporabljati.
Sestavljanje
14
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije
Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM
(Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul)
skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska
številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitve UMTS,
HSDPA ali LTE lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber
Identity Module).
Uporabljate lahko samo kartice microSIM.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne
poškodujete nohtov.
Ne upogibajte ali zvijajte zadnjega pokrova s prekomerno
silo. S tem lahko poškodujete pokrov.
Sestavljanje
15
2 Vstavite kartico SIM ali USIM, pri čemer naj bodo pozlačeni
priključki obrnjeni navzdol.
V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice.
Če se pomnilniška kartica zagozdi v reži za kartico SIM,
napravo odnesite v Samsungov servisni center, kjer bodo
pomnilniško kartico odstranili iz naprave.
3 Vstavite baterijo.
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Sestavljanje
16
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo naprave oz. ko baterija ni uporabljena dlje
časa, morate napolniti baterijo. Napravo lahko napolnite s
priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo priklopite na
računalnik prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril
Samsung. Uporaba neodobrenih polnilnikov ali kablov
lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori
z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj
prazni bateriji. Če želite napravo uporabljati, napolnite
baterijo.
●● Če je baterija popolnoma izpraznjena, ni mogoče
vklopiti naprave, tudi če je priklopljen potovalni
napajalnik. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj
minut, preden poskušate vklopiti napravo.
●● Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij
oz. aplikacij, ki potrebujejo povezavo z drugo napravo,
se bo baterije hitreje spraznila. Če želite preprečiti
izgubo povezave z omrežjem ali nenamerni izklop med
prenosom podatkov, te aplikacije uporabljajte zatem, ko
ste povsem napolnili baterijo.
●●
Sestavljanje
17
››Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom
1 Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v
večnamenski vhod.
Neustrezen priklop potovalnega napajalnika lahko
povzroči hudo okvaro naprave. Garancija ne velja za
škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.
2 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno
vtičnico.
●● Če je naprava med polnjenjem priklopljena na
nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo
deloval. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
●● Naprava se lahko med delovanjem segreje. To je
običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
●● Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s
polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.
Sestavljanje
18
3 Če je baterija popolnoma napolnjena, najprej izključite
potovalni napajalnik iz naprave in nato še iz električne
vtičnice.
Ne odstranjujte baterije, dokler je naprava priključena na
potovalni napajalnik. To lahko poškoduje napravo.
Kadar potovalnega napajalnika ne uporabljate, ga
odklopite, da prihranite energijo. Potovalni napajalnik
nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izvleči iz
vtičnice, kadar ga ne uporabljate, če želite prekiniti
napajanje. Naprava naj bo med polnjenjem v bližini
vtičnice.
Več o ikonah za polnjenje baterije
Pri polnjenju baterije, ko je naprava izklopljena, bodo naslednje
ikone prikazovale trenutno stanje polnjenja baterije:
Polnjenje
Povsem napolnjena
Sestavljanje
19
››Polnjenje baterije z USB kablom
Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.
1 Majhen konec (mikro-USB) USB kabla priklopite v
večnamenski vhod.
2 Večji konec USB kabla priklopite v USB vrata na računalniku.
Preden se polnjenje začne, lahko preteče nekaj časa, kar je
odvisno od vrste USB kabla, ki ga uporabljate.
3 Ko je baterija popolnoma napolnjena, najprej izključite USB
kabel iz naprave in nato še iz računalnika.
››Zmanjšajte porabo energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S
prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko
napravo med polnjenji uporabljate dlje:
●● Omogoča preklop v način za varčevanje z energijo.
●● Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s
pritiskom tipke za vklop/izklop.
●● Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
●● Izključite funkcijo Bluetooth.
●● Izključite funkcijo Wi-Fi.
●● Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
●● Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
●● Zmanjšajte svetlost zaslona.
Sestavljanje
20
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)
Vaša naprava podpira pomnilniške kartice s kapaciteto do 64 GB.
Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo
napravo, odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice.
Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja
odobrene industrijske standarde, vendar nekatere
blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z
vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice
lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico. Prav
tako lahko pokvari podatke, ki so shranjeni na pomnilniški
kartici.
Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo
datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico,
formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava
vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško
kartico.
●● Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša
življenjsko dobo pomnilniških kartic.
●● Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo
imenik datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi
extSdCard.
●●
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni
kontakti obrnjeni navzdol.
Sestavljanje
21
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo pomnilniške kartice,
dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
››Odstranite pomnilniško kartico
Preverite, da naprava nima trenutnega dostopa do pomnilniške
kartice.
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Shramba →
Sprosti kartico SD → V redu.
2 Odstranite zadnji pokrov.
3 Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.
4 Odstranite pomnilniško kartico.
5 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz naprave ne
odstranjujte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite
podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.
››Formatiranje pomnilniške kartice
Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica
morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico
formatirajte samo v napravi.
V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Shramba →
Formatiraj kartico SD → Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih
v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov,
do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Sestavljanje
22
Prvi koraki
Vklop in izklop naprave
1 Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop.
2 Vnesite kodo PIN priložene kartice SIM ali USIM in izberite V
redu (po potrebi).
Če ste vašo napravo vklopili prvikrat, sledite navodilom
na zaslonu, če jo želite nastaviti. Če želite uporabljati
aplikacije, ki delujejo prek Googlovega strežnika, morate
ustvariti Googlov račun oziroma se prijaviti vanj.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/
izklop ter nato izberite Izklop → V redu.
●● Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih
naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah),
upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila
uradnega osebja.
●● Če želite uporabljati samo funkcije naprave, ki niso
povezane s omrežjem, preklopite v način letenja.
► str. 144
Prvi koraki
23
Uporaba zaslona na dotik
Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno
izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih
funkcij za uporabo zaslona na dotik.
●● Zaslona na dotik se ne dotikajte z nohti oz. ne
uporabljajte ostrih predmetov na zaslonu na dotik. S
tem lahko poškodujete zaslon na dotik ali povzročite
okvaro.
●● Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi
napravami. Elektrostatične razelektritve lahko
povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
●● Zaslon na dotik ne sme priti v stik z tekočino. Zaslon
na dotik lahko ob stiku z vlago ali tekočino deluje
nepravilno.
●● Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem
povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave
ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti
zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno
delovanje.
●● Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne
naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše
delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta.
Zaslon na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih
predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.
●●
Prvi koraki
24
Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:
Pritisk
Če želite izbrati ali odpreti meni,
možnost ali aplikacijo, pritisnite enkrat.
Pritisk in držanje
Pritisnite element in ga zadržite za več
kot 2 sekundi.
Povlecite
Pritisnite element in ga premaknite na
novo lokacijo.
Dvojni dotik
Hitro dvakrat pritisnite element.
Prvi koraki
25
Frcanje
Hitro frcajte gor, dol, levo ali desno za
pomik med seznami ali zasloni.
Stisk
Položite dva prsta daleč narazen in ju
nato stisnite skupaj.
Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi
zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite tipko
za vklop/izklop ali tipko Domov.
●● Nastavite, koliko časa naj naprava počaka, preden se
izključi osvetlitev zaslona. V seznamu aplikacij izberite
Nastavitve → Zaslon → Zakasnitev zaslona.
●●
Uporaba kretenj
Vgrajeno tipalo gibanja omogoča izvajanje ukazov s
premikanjem naprave ali kretnjami rok.
Za uporabo teh funkcij morate sprva aktivirati prepoznavanje
gibanja. V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Gibanje.
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo
nenamerne vnose. Za več o pravilni uporabi kretenj
pritisnite Prog. → Nastavitve → Gibanje → Več o gibih.
► str. 158
Prvi koraki
26
Dvig
Dvignite napravo, ko te ne
uporabljate dlje časa, ali ko
se zaslon izklopi. Naprava bo
zavibrirala, če imate zgrešene klice
ali nova sporočila.
Držanje ob ušesu
Med ogledovanjem podrobnosti
dnevnikov klicev, sporočil in stikov
lahko opravite glasovni klic tako, da
napravo dvignete in jo pridržite.
Nagib
Med držanjem naprave z obema
rokama, se dotaknite dveh točk
na zaslonu in ju držite, nato pa
nagnite napravo nazaj ali naprej,
če želite povečati ali pomanjšati
prikazano sliko ali spletno stran.
Prvi koraki
27
Pomik za premik
Če želite element prenesti na drug
zaslona osnovnega zaslona ali
seznam aplikacij, pridržite element,
nato pa napravo povlecite v levo ali
desno.
Pomik za brskanje
Ko je slika povečana, pritisnite in
držite točko na zaslonu, ter nato
premaknite napravo v katero koli
smer za pomikanje po sliki.
Tresljaj
●● Napravo stresite, če želite poiskati
naprave s funkcijo Bluetooth oz.
Kies.
●● Napravo stresite, če želite osvežiti
seznam e-poštnih sporočil
ali informacij s spletnih strani
Yahoo News, Yahoo Finance ali
AccuWeather.
Posodobitve ne bodo
delovale za pripomočke na
domačem zaslonu.
Prvi koraki
28
Dvojni dotik
Z dvojnim dotikom naprave se
pomaknete na vrh seznama vaših
stikov ali e-poštnih sporočil.
Obračanje
Če želite utišati melodijo zvonjenja
ali začasno zaustaviti predvajanje
večpredstavnostne vsebine,
položite napravo s sprednjo stranjo
navzdol.
Zamah z dlanjo
Z dlanjo potegnite v levo ali
desno preko zaslona ter zajemite
posnetek zaslona.
Če vmes uporabljate kakšne
aplikacije, zaslonskega
posnetka ni mogoče ustvariti.
Dotik z dlanjo
Za začasno zaustavitev predvajanja
večpredstavnostne vsebine, se z
dlanjo dotaknite zaslona.
Prvi koraki
29
Vrtenje
Pri zaklenjenem zaslonu se
dotaknite zaslona in ga držite,
nato pa zavrtite napravo za ležeči
pogled, da vklopite kamero (če
je bližnjica do kamere vključena).
► str. 151
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na
dotik
Če naprave ne uporabljajte dlje časa, vaša naprava samodejno
izklopi zaslon na dotik in zaklene zaslon na dotik in tipke, da s
tem prepreči nenamerni vnos. Za ročni zaklep zaslona na dotik
in tipk, pritisnite tipko za vklop/izklop.
Če ga želite odkleniti, vklopite zaslon tako, da pritisnete tipko za
vklop/izklop ali tipko Domov ter nato s prstom frcnite v katero
koli smer.
Za zaklep zaslona lahko uporabite
zaklepanje z gibanjem. V seznamu aplikacij
izberite Nastavitve → Zakleni zaslon
→ Zaklepanje zaslona → Gibanje → V
redu. Če želite zaslon odkleniti z gibanjem,
pritisnite in držite točno na zaslonu, ter
nato napravo nagnite naprej.
Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite
preprečiti drugim, da uporabljajo ali dostopajo do vaših
osebnih podatkov in informacij, shranjenih na vaši
napravi. ► str. 42
Prvi koraki
30
O domačem zaslonu
Na domačem zaslonu si lahko ogledate stanje naprave in
dostopate do aplikacij.
Domači zaslon vključuje več plošč oz. oken. Pomaknite se v levo
ali v desno za ogled oken na domačem zaslonu. Če se želite
pomakniti neposredno na želeno okno, izberite eno od pik na
dnu zaslona.
››Indikatorske ikone
Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo
glede na državo ali ponudnika storitev.
Ikona
Opis
Ni signala
Moč signala
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem LTE
Povezava z dostopno točko omrežja Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
Storitve GPS v uporabi
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Priključen z računalnikom
Ni kartice SIM ali USIM
Prvi koraki
31
Ikona
Opis
Novo sporočilo
Opozorilo je vključeno
Gostovanje (zunaj območja storitev)
Tihi način je vključen (vibriranje)
Tihi način je vključen (nemo)
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
››Uporaba obvestilne plošče
Če želite odpreti obvestilno ploščo, se dotaknite polja z
indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol. Če želite skriti
okno, povlecite spodnji del okna navzgor.
Iz obvestilne plošče si lahko ogledate trenutno stanje naprave in
uporabite te možnosti:
●● Wi-Fi: vključite ali izključite funkcijo Wi-Fi. ► str. 117
●● GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS. ► str. 129
●● Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. Napravo lahko nastavite
na nemo ali vključite vibriranje v tihem načinu.
●● Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika pri
zasuku naprave.
Prvi koraki
32
Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth. ► str. 127
Mobilni podatki: vključite ali izključite podatkovno povezavo.
●● Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu
blokiranja, bo vaša naprava blokirala vsa obvestila.
●● Varč. z energ.: vključite ali izključite način za varčevanje z
energijo.
●● AllShare Cast: vključite ali izključite funkcijo AllShare Cast.
●● Več oken: vključite ali izključite funkcijo Več oken.
Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na
regijo ali ponudnika storitev.
●●
●●
››Spremenite način domačega zaslona
Domači zaslon ima osnovni in enostaven način. V enostavnem
načinu imate enostaven dostop do priljubljenih stikov, aplikacij
in nastavite z dodajanjem bližnjic na domači zaslon.
Če želite spremeniti način domačega zaslona, v seznamu
aplikacij izberite Nastavitve → Način domačega zaslona →
način.
››Premaknite element na domači zaslon
Pritisnite in zadržite element,
ter ga nato povlecite na novo
lokacijo.
Prvi koraki
33
››Odstranite element z domačega zaslona
Pritisnite in zadržite element, ter ga nato povlecite v koš.
››Prilagodite okno za hiter dostop
Okno za hiter dostop lahko prilagodite na dnu domačega zaslon
z dodajanjem ali odstranjevanjem bližnjic do aplikacij.
●● Če želite odstraniti ikono aplikacije, pritisnite in zadržite ikono,
ter jo nato povlecite v koš.
●● Če želite dodati bližnjico aplikacije, pritisnite in zadržite novo
bližnjico aplikacije na domačem zaslonu in jo nato povlecite
na prosto mesto.
››Dodajte ali odstranite okno z domačega zaslona
Dodajate ali odstranite lahko okna domačega zaslona za
urejanje pripomočkov.
1 Na domačem zaslonu položite dva prsta na zaslon in ju
povlecite skupaj, da preklopite v način urejanja.
2 Dodajte, odstranite ali preuredite okna:
Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna,
ter jo nato povlecite v koš.
●● Če želite dodati novo okno, izberite
.
●●
Prvi koraki
34
Za nastavitev glavnega okna na domačem zaslonu izberite
.
●● Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite
sličico okna in jo povlecite na novo mesto.
●●
3 Pritisnite tipko za nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon.
››Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam ponujajo priročne
funkcije in informacije na domačem zaslonu.
●● Nekateri pripomočki se povežejo s spletnimi storitvami.
Uporaba spletnih pripomočkov lahko povzroči dodatne
stroške.
●● Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na
regijo ali ponudnika storitev.
Dodajte pripomoček na domač zaslon
1 V seznamu aplikacij izberite Pripomočki in odprite okno s
pripomočki.
2 Poiščite pripomoček s pomikom v levo ali desno po oknu.
3 Pritisnite in držite pripomoček, ki ga želite dodati na domači
zaslon.
Dodajte bližnjico za nastavitve na domač zaslon
Na domačem zaslonu lahko ustvarite bližnjice za pogosto
uporabljane možnosti nastavitev.
1 V seznamu aplikacij izberite Pripomočki in odprite okno s
pripomočki.
2 Dotaknite se in zadržite bližnjico Bližnjica za nastavitve in
jo izpustite na domačem zaslonu.
3 Izberite možnost nastavitve, kot sta S Beam ali Wi-Fi.
Prvi koraki
35
Dostop do aplikacij
Zaženite aplikacije in izkoristite vse funkcije v vaši napravi.
Seznam aplikacij lahko preuredite po vaših željah ali z interneta
naložite aplikacije, ki bodo izboljšale funkcionalnost vaše
naprave.
1 Na domačem zaslonu izberite Prog. za dostop do seznama
aplikacij.
2 Pomaknite se v levo ali desno na drug zaslon.
Če se želite pomakniti neposredno na želeni zaslon, izberite
eno od pik na dnu zaslona.
3 Izberite aplikacijo.
4 Pritisnite tipko za nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Pritisnite tipko za domov, da se vrnete na domači zaslon.
●● S pritiskom in držanjem ikone na seznamu aplikacij
lahko na domači zaslon dodate bližnjico aplikacije.
●● Če med uporabo nekaterih funkcij zavrtite napravo,
se bo vmesnik prav tako zavrtel. Če želite preprečiti
vrtenje vmesnika, izberite Nastavitve → Zaslon →
Samodejno zasukaj zaslon.
●● Med uporabo naprave lahko zajamete posnetek, če
hkrati pritisnete in držite tipko Domov in tipko Vklop/
izklop. Slika bo shranjena v Moje datoteke → Vse
datoteke → sdcard0 → Pictures → Screenshots.
››Urejanje aplikacij
Vrstni red aplikacij na seznamu aplikacij lahko spremenite oz. jih
združite v kategorije.
Prvi koraki
36
1 V seznamu aplikacij, pritisnite tipko možnosti in izberite
Uredi.
2 Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite.
3 Organizacija aplikacij:
Za premik aplikacije, jo povlecite na drugo mesto.
Za dodajanje aplikacije v novo mapo, jo povlecite v
Ustvari mapo.
●● Za premik aplikacije v novo okno, jo povlecite v Ustvari
stran.
●● Za odstranitev aplikacije, jo povlecite v Odstrani.
Ko premaknete ikono aplikacije na Podatki o programu,
si lahko ogledate informacije o aplikaciji.
●●
●●
4 Izberite Shrani.
››Prenos aplikacije
1 V seznamu aplikacij izberite Trgovina Play ali Samsung
Apps.
2 Poiščite aplikacijo in jo prenesite v napravo.
Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov,
na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnost →
Neznani viri.
››Odstranjevanje aplikacij
1 V seznamu aplikacij, pritisnite tipko možnosti in izberite
Odstrani.
2 Izberite
na ikoni aplikacije in nato izberite V redu.
Odstranite lahko samo aplikacije, ki ste jih prenesli.
Prvi koraki
37
››Dostop do nedavno uporabljenih aplikacij
1 Pritisnite in držite tipko Domov, če si želite ogledati
aplikacije, ki ste jih nedavno odprli.
2 Izberite aplikacijo.
Zagon več aplikacij
Vaša naprava vam omogoča, da lahko opravljate več opravil
hkrati tako, da istočasno uporabljate več aplikacij. Če želite
odpreti več aplikacij, pritisnite tipko domov med uporabo
aplikacije. nato izberite drugo aplikacijo, ki jo želite zagnati, z
domačega zaslona.
››Uredi aplikacije
Upravitelj opravil omogoča upravljanje z več aplikacijami.
1 Pritisnite in držite tipko Domov, ter nato izberite
→
Aktivne aplikacije.
Upravitelj opravil se zažene in prikaže aktivne aplikacije.
2 Nadzor aktivnih aplikacij:
Za preklop med aplikacijami izberite eno s seznama.
Če želite zapreti aplikacijo, izberite Konec.
●● Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite Konec.
●●
●●
Prvi koraki
38
Zagon aplikacij z več okni
Aplikacije, ki jih zaženete s plošče Več oken, so prikazane v
manjših oknih, ki jih lahko premikate, povečate ali zmanjšate.
Za uporabo Več oken, na seznamu aplikacij izberite Nastavitve
→ Zaslon → Več oken.
●● Zagnane so lahko samo aplikacije na plošči funkcije več
oken.
●● Pri zagonu aplikacij, ki vsebujejo večpredstavnostne
datoteke, kot so glasba in videi, bo predvajan zvok obeh
datotek.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
1 Pritisnite in držite tipko za nazaj, da s tem odprete ploščo Več
oken.
2 Izberite eno aplikacijo in nato povlecite drugo aplikacijo na
novo lokacijo.
Za premik aplikacije na drugo lokacijo, pritisnite in zadržite
ime aplikacije in ga povlecite na novo lokacijo.
››Konfiguracija aplikacij z več okni
1 Pritisnite in držite tipko za nazaj, da s tem odprete ploščo Več
oken.
2 Izberite Uredi.
Leva plošča prikazuje seznam aplikacij, ki jih lahko zaženete
kot aplikacije Več oken.
●● Če želite odstraniti aplikacijo s plošče Več oken, povlecite
predmet na desno ploščo.
●● Če želite vrniti aplikacijo na ploščo Več oken, povlecite
predmet na levo ploščo.
3 Ko končate, izberite Konč.
Prvi koraki
39
Prilagajanje naprave
Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno
zmogljivost.
››Spremenite jezik prikaza
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Jezik in vnos →
Jezik.
2 Izberite jezik.
››Vklopite ali izklopite tone dotika
V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zvok → Zvoki ob
dotiku.
››Prilagoditev glasnosti naprave
1 Pritisnite tipko za glasnost gor ali dol.
2 Izberite in povlecite drsnike za prilagoditev stopnje
glasnosti posameznega zvoka.
››Spreminjanje melodije zvonjenja za klic
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zvok →
Zvonjenje naprave.
2 Izberite melodijo zvonjenja → V redu.
››Preklop v Tihi način
Če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vaši napravi, naredite nekaj
od naslednjega:
●● Odprite obvestilno ploščo s pritiskom polja z indikatorskimi
ikonami, ter ga nato povlecite navzdol in izberite Zvok.
●● Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, ter nato izberite Utišaj
ali Vibriranje.
●● V seznamu aplikacij izberite Telefon → Tipkovnica, ter nato
.
pritisnite in držite
Prvi koraki
40
››Izbira ozadja za domači zaslon
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zaslon →
2
Ozadje → Domači zaslon.
Izberite mapo slike → slika.
››Spremenite prikazano pisavo
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zaslon → Slog
pisave.
2 Izberite pisavo → Da.
››Nastavitev svetlosti zaslona
Vaša naprava ima vgrajeno tipalo svetlobe, ki lahko prepozna
nivo svetlobo okolice in samodejno prilagodi svetlost zaslona.
Svetlost zaslona lahko prav tako nastavite ročno.
Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava
porablja baterijo.
Nastavite napravo na samodejno prilagoditev svetlosti
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zaslon →
Svetlost.
2 Izberite potrditveno polje poleg možnosti Samodejna
svetlost.
3 Izberite V redu.
Naprava bo samodejno povečala svetlost v svetlih prostorih
in zmanjšala svetlost v temnih prostorih.
Prvi koraki
41
Prilagodite svetlost ročno
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zaslon →
Svetlost.
2 Kliknite potrditveno polje poleg možnosti Samodejna
svetlost.
3 Povlecite drsnik v levo ali desno.
4 Izberite V redu.
››Zaklenite napravo
Napravo lahko zaklenete z vklopom funkcije za zaklepanje
zaslona.
●● Če pozabite vašo kodo, vam napravo lahko ponastavijo
v servisnem centru Samsung.
●● Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih
informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči
nezakonita programska oprema.
Nastavite odklepanje s prepoznavanjem obraza
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zakleni zaslon
→ Zaklepanje zaslona → Odklepanje z obrazom.
2 Izberite Naprej → Nastavi → Nadaljuj.
3 Napravo prilagodite tako, da se bo vaš obraz prilegal liku.
4 Po pravilnem zajemu vašega obraza, izberite Nadaljuj.
5 Končajte nastavitev sekundarne kode PIN ali vzorca za
odklep.
Nastavite odklepanje s prepoznavanjem obraza in
glasu
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zakleni zaslon
→ Zaklepanje zaslona → Obraz in glas.
2 Izberite Naprej → Nastavi → Nadaljuj.
Prvi koraki
42
3 Napravo prilagodite tako, da se bo vaš obraz prilegal liku.
4 Po pravilnem zajemu vašega obraza, izberite Nadaljuj.
5 Izberite .
6 4-krat izgovorite besedo ali frazo, ki jo želite uporabiti za
ukaz pri odklepanju.
7 Izberite Done.
8 Končajte nastavitev sekundarne kode PIN ali vzorca za
odklep.
Nastavitev vzorca za odklepanje
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zakleni zaslon
→ Zaklepanje zaslona → Vzorec.
2 Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev ter
izberite Naprej.
3 Narišite vzorec tako, da s prstom narišete vzorec s
povezovanjem vsaj 4-ih pik ter izbiro Nadaljuj.
4 Vzorec narišite znova in tako potrdite svojo odločitev in
izberite Potrdi.
5 Dokončajte nastavitev nadomestne kode PIN.
Če pozabite vzorec za odklep, lahko z nadomestno kodo
PIN izključite funkcijo zaklepanja zaslona.
Nastavitev kode PIN za odklepanje
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zakleni zaslon
→ Zaklepanje zaslona → PIN.
2 Vnesite novo kodo PIN in izberite Nadaljuj.
3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite V redu.
Prvi koraki
43
Nastavitev gesla za odklepanje
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Zakleni zaslon
→ Zaklepanje zaslona → Geslo.
2 Izberite novo geslo (črke) in izberite Nadaljuj.
3 Znova vnesite geslo in izberite V redu.
››Zaklepanje kartice SIM ali USIM
Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili
s kartico SIM ali USIM. Ko je vključeno zaklepanje s SIM ali USIM,
morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave ali odpiranju
aplikacij, ki zahtevajo kodo PIN.
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Varnost →
Nastavite zaklepanje kartice SIM → Zakleni kartico SIM.
2 Vnesite kodo PIN in izberite V redu.
Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali
USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati,
morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
●● Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne
kode PUK, kartico SIM ali USIM odnesite svojemu
ponudniku storitev, da jo odblokira.
●●
››Vključitev funkcije Iskanje prenosne naprave
Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo izgubljeno
ali ukradeno napravo, bo funkcija Iskanje prenosne naprave
samodejno poslala kontaktno številko določenim prejemnikom
in vam tako pomagala poiskati napravo. Za uporabo te funkcije
boste potrebovali Samsungov račun za daljinsko upravljanje
naprave preko spleta.
Prvi koraki
44
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Varnost →
Opoz. za zamen. kar. SIM.
2 Izberite Prijava.
Če želite ustvariti nov Samsungov račun, izberite Nov račun.
3 Vnesite naslov elektronske pošte in geslo za Samsungov
račun ter izberite Prijava.
4 Povlecite stikalo Opoz. za zamen. kar. SIM v desno.
5 Izberite Sporočilo za opozorilo.
6 Vnesite besedilno sporočilo, ki bo poslano prejemnikom in
izberite V redu.
7 Dodajte prejemnike:
Izberite Ustvari in ročno vnesite telefonske številke,
vključno s kodo države in simbolom +.
●● Izberite telefonske številke s seznamov tako, da izberete
Stiki.
●●
8 Izberite Shrani.
Vnos besedila
Besedilo lahko vnesete tako, da izgovorite besede v mikrofon,
da izberete znake na virtualni tipkovnici ali da vnesete ročno
pisavo na zaslon.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite
vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od
podprtih jezikov pisanja.
››Spremenite način za vnos besedila
1 Če želite odpreti obvestilno ploščo, v polju za besedilo
2
pritisnite polje z indikatorskimi ikonami in ga povlecite
navzdol.
Izberite Izberite način vnosa → način za vnos besedila.
Prvi koraki
45
››Vnos besedila s funkcijo glasovnega vnosa
Google
1 V mikrofon izgovorite vaše besedilo.
2 Ko končate, izberite .
Če želite dodati jezike za prepoznavanje glasu, izberite
jezik → Dodajanje več jezikov.
››Vnos besedila s tipkovnico Samsung
1 Če želite odpreti obvestilno ploščo, v polju za besedilo
2
pritisnite polje z indikatorskimi ikonami in ga povlecite
navzdol.
Izberite Izberite način vnosa → Nastavi načine vnosa, ter
nato izberite zraven Tipkovnica Samsung → Pokončne
vrste tipkovnice → vrsta tipkovnice.
3 Vpišite besedilo z izbiro alfanumeričnih tipk.
Med vnašanjem besedila obrnite napravo, če želite
prikazati tipkovnico QWERTY v načinu širokega zaslona.
Izberite navidezne tipke, ki jih želite vnesti za vaše
besedilo.
Uporabite lahko tudi naslednje tipke:
7
Številka
Funkcija
1
Za spreminjanje velikosti črk.
2
Preklop med načini za vnos besedila.
Prvi koraki
46
Številka
Funkcija
3
Odprite nastavitve tipkovnice; pritisnite in
zadržite za preklop na prostoročni napis, vnos
besedila z glasom ali dostop do odložišča.
4
Za brisanje vnosa.
5
Za začetek vnosa v novo vrstico.
6
Vstavite piko; odprite okno s simboli (pritisnite in
zadržite).
7
Za vstavljanje presledka.
Pri vključenem načinu za predvidevanje besedila (XT9),
lahko uporabite neprekinjen vnos, ki omogoča vnos
besedila z drsenjem po tipkovnici. ► str. 154
Pri vnašanju besedila s tipkovnico 3x4, lahko uporabite
naslednje načine:
Način
Funkcija
ABC
1. Izberite za preklop na način ABC.
2. Pritiskajte ustrezno navidezno tipko,
dokler se ne prikaže ustrezen znak.
Številka
1. Izberite za preklop na način številk.
2. Izberite številko.
Številke lahko vnesete s pritiskom in
držanjem navidezne tipke, v načinu
ABC.
Simbol
1. Izberite za preklop na način simbolov.
2. Izberite ◄ ali ► za pomik na nabor
simbolov.
3. Izberite simbol.
Prvi koraki
47
››Kopiranje in lepljenje besedila
Iz polja za besedilo lahko kopirate in prilepite besedilo v drugo
aplikacijo.
1 Pritisnite in držite del besedila.
2 Povlecite ali če želite izbrati besedilo za kopiranje.
3 Izberite ali in s tem dodajte besedilo v odložišče.
4 V drugi aplikaciji postavite kazalec na mesto, kamor želite
vstaviti besedilo.
5 Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos
besedila, izberite
→ Prilepi.
Prvi koraki
48
Komunikacija
Klicanje
Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in
sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali
prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.
●● Da ne pride do naključnih vnosov, senzor bližine
samodejno zaklene zaslon na dotik, ko napravo
prislonite k obrazu. ► str. 58
●● Statična elektrika, ki jo oddaja vaše telo ali oblačila,
lahko med klicanjem motijo senzor bližine.
››Klicanje
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon → Tipkovnica, ter
vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2 Za govorni klic izberite
Za video klic izberite
.
.
3 Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti za klic (po potrebi).
4 Izberite Kon. klic.
V imenik lahko shranite številke, ki jih pogosto kličete.
► str. 92
●● Za dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje
nazadnje klicanih številk izberite Telefon → Dnevniki.
●●
Komunikacija
49
››Sprejemanje klicev
1 Ko prejmete klic, izberite
velikega kroga navzven.
, nato pa s prstom povlecite iz
Če želite izklopiti zvonjenje, pritisnite tipko za glasnost.
2 Izberite Kon. klic.
››Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, izberite , nato pa s prstom povlecite iz
velikega kroga navzven.
Če želite klicatelju poslati sporočilo ob zavrnitvi njegovega
klica, povlecite vrstico sporočila o zavrnitvi, ki se nahaja na dnu
zaslona, navzgor.
Izberete lahko eno od predpripravljenih sporočil oz.
ustvarite lastna sporočila. ► str. 57
››Klici v tujino
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon → Tipkovnica, ter nato
pritisnite in držite
za vstavitev znaka +.
2 Vpišite celotno številko (klicno številko države, regije in
telefonsko številko).
3 Izberite
za klic številke.
››Uporaba slušalk
Priključite slušalke v napravo ter poenostavite sprejemanje in
nadziranje klicev.
●● Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
●● Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
Komunikacija
50
Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic,
pritisnite in držite gumb slušalk.
●● Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.
●●
››Uporaba možnosti med glasovnim klicem
Med video klicem lahko uporabite naslednje možnosti:
Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na
regijo ali ponudnika storitev.
Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost
navzgor ali navzdol.
●● Če želite zadržati klic, izberite . Za vnovični prevzem
zadržanega klica izberite .
●● Če želite poklicati drugo številko, izberite Dodaj klic, nato pa
pokličite novo številko.
●● Če želite preklapljati med obema klicema, izberite Menjaj.
●● Če želite sprejeti drug klic, povlecite
izven velikega kroga,
ko zazvoni ton čakajočega klica. Prvi klic je samostojno dan na
čakanje. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev
čakajočih klicev.
●● Če želite odpreti tipkovnico, izberite Tipkovnica.
●● Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite Zvočnik.
Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste
sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni
način, da ga boste bolje slišali.
●●
Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne sliši,
izberite Nemo.
●● Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk
Bluetooth, izberite Slušalke.
●●
Komunikacija
51
Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic),
vzpostavite ali sprejmite drug klic in nato izberite Združi, ko
ste povezani s sogovornikom. Ponovite, če želite dodati več
udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na
storitev klicev z več udeleženci.
●● Odprite seznam stikov s pritiskom tipke možnosti in izberite
Imenik.
●● Pošljite sporočilo s pritiskom tipke možnosti in izberite
Sporočilo.
●● Ustvarite beležko s pritiskom tipke možnosti in izberite
Beležka.
●● Če želite funkcijo odstranjevanja šuma iz ozadja, ki naredi klic
bolj jasen, pritisnite tipko možnosti in izberite Zmanjšanje
šuma je izključeno.
●● Če želite izbrati možnosti izenačevalnika zvoka za uporabo
med klicem, pritisnite tipko možnosti in izberite My call
sound.
●● Za povezavo trenutnega udeleženca z udeležencem na
čakanju, pritisnite tipko možnosti in izberite Prenesi. Prekinili
boste pogovor z obema udeležencema.
●●
››Uporaba možnosti med video klicem
Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:
Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na
regijo ali ponudnika storitev.
Za izbiro prednjega ali zadnjega objektiva fotoaparata izberite
Preklopi fotoaparat.
●● Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne sliši,
izberite Nemo.
●● Če želite skriti sliko pred sogovornikom, pritisnite tipko
možnosti in izberite Skrij me.
●● Če želite izbrati drugo sliko, ki jo bo videl sogovornik, pritisnite
tipko možnosti in izberite Odhodna slika.
●●
Komunikacija
52
Če želite odpreti tipkovnico, pritisnite tipko možnosti in
izberite Tipkovnica.
●● Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk
Bluetooth, pritisnite tipko možnosti in izberite Preklopi na
slušalko.
●● Če želite izklopiti funkcijo zvočnika, pritisnite tipko možnosti
in izberite Zvočnik.
●● Za uporabo čustvenih ikon pritisnite tipko možnosti in izberite
Čustvene animacije.
●● Za uporabo dekorativnih ikon pritisnite tipko možnosti in
izberite Prikaz teme.
●● Za preklop na stripovski pogled, pritisnite tipko možnosti in
izberite Stripovski pogled.
●● Pritisnite in držite sliko sogovornika za dostop do naslednjih
možnosti:
-- Za zajem slike sogovornika izberite Posnemi sliko.
-- Če želite posnetki video posnetek sogovornika, izberite
Posnemi video.
V nekaterih območjih snemanje klica brez dovoljenja ni
dovoljeno. Sogovornika pred snemanjem vedno vprašajte
za dovoljenje.
●●
››Prikaz in klicanje neodgovorjenega klica
Vaša naprava bo pokazala neodgovorjene klice. Za ponovni klic
pritisnite območje indikatorskih ikon in ga povlecite navzdol,
da s tem odprete obvestilno ploščo, ter nato izberite obvestilo o
neodgovorjenem klicu.
Komunikacija
53
››Nastavitev samodejne zavrnitve
S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z
določenih številk.
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Klicne nastavitve →
Zavrnitev klica.
3 Povlecite stikalo Način samodejne zavrnitve v desno.
4 Izberite Način samodejne zavrnitve → možnost.
Možnost
Funkcija
Vse številke
Zavrnite vse klice.
Samodejno
zavrni številke
Zavrnite klice telefonskih številk, ki so na
seznamu za samodejno zavrnitev.
5 Izberite Seznam za samodejno zavrnitev.
6 Izberite Ustvari.
7 Vpišite številko in izberite Shrani.
Za številko lahko nastavite kriterij.
8 Če želite dodati več številk, ponovite koraka 6-7.
››Uporaba načina predpisanih številk (FDN)
V načinu FDN vaša naprava prepreči odhodne klice katere koli
številke, ki je ni na seznamu FDN na vaši kartici SIM ali USIM.
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Klicne nastavitve →
Dodatne nastavitve → Predpisane številke.
Komunikacija
54
3 Izberite Omogoči FDN.
4 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM ter izberite V
redu.
5 Izberite Seznam FDN in dodajte stike.
››Nastavite preusmeritev klica
Preusmeritev klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih
klicev na drugo številko, ki jo določite. Funkcijo lahko nastavite
ločeno za različne pogoje.
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Klicne nastavitve →
Posredovanje klicev → vrsta klica.
3 Izberite pogoj.
4 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite
Omogoči.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.
››Nastavitev zapor klicev
Zapora klica je omrežna funkcija za omejitev določenih vrst
klicev ali preprečevanje nepooblaščenega vzpostavljanja klicev
z vašo napravo.
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Klicne nastavitve →
Dodatne nastavitve → Zapore klicev → vrsta klica.
3 Izberite možnost zapore klicev.
4 Vnesite geslo za zaporo klicev in izberite V redu.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.
Komunikacija
55
››Nastavitev čakajočega klica
Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic,
medtem ko opravljate drugi klic. Ta funkcija je na voljo samo za
glasovne klice.
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Klicne nastavitve →
Dodatne nastavitve → Čakajoči klic.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.
››Oglejte si dnevnik klicev ali sporočil
Ogledate si lahko dnevnike klicev in sporočil, ki so filtrirani po
vrsti.
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon → Dnevniki.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Prikaži po → možnost.
Stik lahko pokličete ali mu pošljete sporočilo s premikom v
levo oz. desno od vnosa v dnevniku.
3 Izberite vnos v dnevniku, da si ogledate njegove
podrobnosti.
V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete
sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na
seznam za samodejno zavrnitev.
››Prilagoditev klicnih nastavitev
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Klicne nastavitve.
Komunikacija
56
3 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
Zavrnitev klica
Nastavite to možnost, če želite
samodejno zavrniti klice določenih
telefonskih številk. Telefonske
številke lahko dodate na seznam
za samodejno zavrnitev.
Nast. zavrnitev
sporočil
Dodajte ali urejajte sporočilo, ki bo
poslano ob prejemu klica.
Zvonj. in toni
tipkovnice →
Zvonjenje naprave
Izberite melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
Zvonj. in toni
tipkovnice →
Vibriranje naprave
Dodajte ali izberite vzorec
vibriranja.
Zvonj. in toni
tipkovnice →
Vibriranje ob
zvonjenju
Nastavite napravo, da vibrira in
zvoni ob dohodnih klicih.
Zvonj. in toni
tipkovnice → Toni
tipkovnice
Opozorilo za klice →
Vibriranje ob klicu
Opozorilo za klice →
Toni za stanje klica
Opozorilo za klice →
Opozorilo ob klicu
Sprejem/končanje
klicev → Klice
sprejmete s tipko za
domov
Omogoča nastavitev zvoka
naprave ob vnosu številk na
zaslonu za klicanje.
Nastavite napravo na vibriranje, ko
se sogovornik javi ali prekine klic.
Nastavite napravo, da vas opozarja
klic med klicanjem.
Nastavite napravo, da vas opozarja
na dogodke med klicanjem.
Nastavite napravo, da odgovarja
na klice s pritiskom na tipko
Domov.
Komunikacija
57
Možnost
Funkcija
Sprejem/končanje
klicev → Sprejem
klicev z glasovnim
ukazom
Sprejmite klice z uporabo glasu:
nastavite sprejem ali zavrnitev
dohodnega klica z glasovnimi
ukazi.
Sprejem/končanje
klicev → Tipka za
vklop konča klice
Omogoča nastavitev končanje
klica ob pritisku na tipko za vklop/
izklop.
Izklop zaslona med
klici
Nastavite to možnost, če želite
med klicanjem vklopiti senzor
bližine.
Pripomočki za klic →
Samodejni
sprejem klicev
Nastavite, če želite, da naprava
samodejno sprejema klice po
določenem času (na voljo le ob
priklopljeni slušalki).
Pripomočki za klic →
Časov. za
sam. sp. klicev
Izberite dolžino časa, ki ga naprava
potrebuje, preden sprejme klice.
Pripomočki za klic →
Okoliščine odhodn.
klica
Nastavite, če želite dovoliti
odhodne klice preko slušalke
Bluetooth, ko je naprava
zaklenjena.
Pripomočki za klic
→ Vrsta odhodnega
klica
Izberite vrsto odhodnih klicev,
ki jih želite opraviti s slušalko
Bluetooth.
My call sound →
Nastav. za My call
sound
Izberite možnost izenačevalnika za
uporabo med klicem.
My call sound →
Prilagodi zvok za klic
Prilagodite nastavitve
izenačevalnika za uporabo s
slušalkami.
Dodatna glasnost pri
klicih
Nastavite prikaz tipke za glasnost
med klicem.
Komunikacija
58
Možnost
Funkcija
Povečaj glasnost v
žepu
Nastavite napravo, da zviša
glasnost melodije zvonjenja, ko
napravo nosite v torbici oz. žepu.
Posredovanje klicev
Nastavite preusmerjanje dohodnih
klicev na določeno številko.
Dodatne nastavitve
→ ID klicatelja
Prikažite svoj ID klicatelja drugim
osebam za odhodne klice.
Dodatne nastavitve
→ Zapore klicev
Nastavite, če želite omejiti klice
glede na vrsto.
Dodatne nastavitve
→ Čakajoči klic
Nastavite napravo, da vas opozarja
na dohodne klice med klicanjem.
Dodatne nastavitve
→ Samodejno
ponovno izbiranje
Nastavite, če želite samodejno
ponoviti klic, ki ni bil vzpostavljen
oz. je bil prekinjen.
Dodatne nastavitve
→ Zmanjšanje šuma
Nastavite, če želite odstraniti šum
iz ozadja, za bolj jasen pogovor s
sogovornikom.
Dodatne nastavitve
→ Predpisane
številke
Vključite način FDN, če želite
preprečiti klice telefonskih številk,
ki niso na seznamu FDN, na kartici
SIM ali USIM.
Dodatne nastavitve
→ Samod. dod.
območne kode
Nastavite, če želite samodejno
vstaviti kodo (območja ali države)
pred telefonsko številko.
Slika videoklica
Izberite alternativno sliko, ki se bo
prikazala drugemu udeležencu.
Uporabi možnosti za
odpoved klica
Nastavite, če želite vzpostaviti
glasovni klic pri odpovedi
videoklica.
Storitev za telefonski
predal
Izberite ponudnika storitve
glasovne pošte.
Komunikacija
59
Možnost
Funkcija
Nastavitve odzivnika
Vpišite številko strežnika za
glasovno pošto. To številko lahko
dobite pri svojem ponudniku
storitev.
Melodija zvonjenja
Omogoča izbiro melodije
zvonjenja, ki vas opozarja na novo
sporočilo v telefonskem predalu.
Vibriranje
Omogoči vibriranje ob prejemu
glasovnih sporočil.
Računi
Sprejmite klice preko IP in
nastavite vaše račune storitev za
klice IP.
Uporabi intern.
klicanje
Nastavite, če želite uporabiti klicne
storitve IP za vse klice ali samo za
klice IP.
Sporočanje
Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali
multimedijska (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati
sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.
●● Odvisno od omrežja LTE vašega operaterja, ta funkcija
morda ne bo na voljo. Če želite podrobne informacije, se
obrnite na svojega ponudnika storitev.
●● Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste
v domačem omrežju, vam lahko ponudnik storitve
zaračuna dodatne stroške. Če želite podrobne
informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Komunikacija
60
››Pošiljanje besedilnega sporočila
1 V seznamu aplikacij izberite Sporočanje →
2 Dodajte prejemnike:
.
Ročno vnesite telefonske številke, pri čemer jih ločite s
podpičjem ali vejico.
●● Izberite telefonske številke s seznama klicev, sporočil in
kontaktov tako, da izberete .
●●
3 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila.
Za vnos ikone čustev, pritisnite tipko možnosti in izberite
Vstavi smeška.
4 Če želite poslati sporočilo, izberite
.
››Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila
1 V seznamu aplikacij izberite Sporočanje →
2 Dodajte prejemnike:
.
Ročno vnesite telefonske številke ali elektronske naslove,
pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
●● Izberite telefonske številke ali elektronske naslove s
seznamov klicev, sporočil ali kontaktov tako, da izberete
.
Ob vnosu e-poštnega naslova bo naprava pretvorila
sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.
●●
3 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila.
Za vnos ikone čustev, pritisnite tipko možnosti in izberite
Vstavi smeška.
4 Izberite in priložite datoteko.
5 Pritisnite tipko možnosti in izberite Dodaj zadevo, ter nato
vnesite zadevo.
6 Če želite poslati sporočilo, izberite
Komunikacija
61
.
››Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega
sporočila
1 V seznamu aplikacij izberite Sporočanje.
V niti sporočil so sporočila združena glede na stik.
2 Izberite stik.
3 Izberite večpredstavnostno sporočilo za ogled več
podrobnosti.
››Poslušajte glasovno sporočilo
Če nastavite napravo za preusmeritev neodgovorjenih klicev na
predal glasovne pošte, lahko klicatelj pusti glasovno sporočilo v
primeru neodgovorjenega klica.
1 V seznamu aplikacij izberite Telefon → Tipkovnica, ter nato
pritisnite in zadržite
.
2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.
Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite
njegovo številko. Za to številko se obrnite na ponudnika
storitev.
Google Mail
Naučite se pošiljati ali ogledati e-poštna sporočila preko storitve
za spletno pošto Google Mail™.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Ta funkcija je morda drugače označena v nekaterih
regijah in pri nekaterih operaterjih.
Komunikacija
62
››Pošiljanje e-poštnih sporočil
1 V seznamu aplikacij izberite Google Mail → .
2 Izberite polje za vnos prejemnika in vnesite besedilo e-pošte.
3 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
5 Pritisnite tipko možnosti in izberite Priložite sliko ali
Priložite video, ter nato dodajte datoteko.
6 Če želite poslati sporočilo, izberite
.
Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo
sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne
vzpostavite povezave ali najdete omrežja.
››Prikaz e-poštnega sporočila
1 V seznamu aplikacij izberite Google Mail.
2 Izberite , da posodobite seznam sporočil.
3 Izberite e-poštno sporočilo.
V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:
●● Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo,
se pomaknite v desno ali levo.
●● Za dodajanje sporočila na seznam priljubljenih, izberite
.
●● Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite
.
●● Če želite odgovoriti na sporočilo in vključiti vse prejemnike,
izberite → Odgovori vsem.
●● Če želite posredovati sporočilo drugim osebam, izberite →
Posreduj.
●● Če želite arhivirati sporočilo, izberite .
●● Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
●● Če želite sporočilu dodati oznako, izberite .
●● Če želite sporočilo označiti kot neprebrano, izberite
.
●● Če želite sporočilo označiti za pomembno, pritisnite tipko
možnosti in izberite Označi pomembno.
Komunikacija
63
Če želite skriti sporočilo, pritisnite tipko možnosti in izberite
Nemo. Za ogled skritih sporočil izberite → Vsa pošta s
seznama oznak.
●● Če želite dodati sporočilo na seznam nezaželenih, pritisnite
tipko možnosti in izberite Prijavi vsiljeno pošto ali Prijavi
lažno predstavljanje.
●● Za spremembo nastavitev e-pošte, pritisnite tipko možnosti in
izberite Nastavitve.
●●
E-pošta
Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim
osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.
››Nastavitev e-poštnega računa
1 V seznamu aplikacij izberite E-pošta.
2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
3 Izberite Naprej. Za ročen vnos informacij o računu, izberite
Ročna namest.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Po nastavitvi e-poštnega računa, se e-poštna sporočila
prenesejo v napravo. Če ste ustvarili dva ali več računov, lahko
med njimi preklapljate. V zgornjem delu zaslon izberite ime
računa in določite, iz katerega želite prejeti sporočila.
Komunikacija
64
››Pošiljanje e-poštnih sporočil
1 V seznamu aplikacij izberite E-pošta →
2 Dodajte prejemnike:
.
Ročno vnesite elektronske naslove, pri čemer jih ločite s
podpičjem ali vejico.
●● Izberite elektronske naslove s seznamov klicev ali sporočil
tako, da izberete .
●●
3 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
5 Izberite in priložite datoteko.
6 Če želite poslati sporočilo, izberite .
Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo
sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne
vzpostavite povezave ali najdete omrežja.
››Prikaz e-poštnega sporočila
1 V seznamu aplikacij izberite E-pošta.
2 Izberite , da posodobite seznam sporočil.
3 Izberite e-poštno sporočilo.
V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:
●● Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo,
se pomaknite v desno ali levo.
●● Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite
.
●● Če želite odgovoriti na sporočilo in vključiti vse prejemnike,
izberite .
●● Če želite posredovati sporočilo drugim osebam, izberite
.
Komunikacija
65
Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
Če želite sporočilo označiti kot pomembno, izberite .
●● Če želite sporočilo označiti za neprebrano, pritisnite tipko
možnosti in izberite Označi kot neprebrano.
●● Če želite sporočilo premakniti v drugo mapo, pritisnite tipko
možnosti in izberite Premakni.
●● Če želite shraniti e-pošto v vašo napravo, pritisnite tipko
možnosti in izberite Shrani e-pošto. Sporočilo bo shranjeno v
Moje datoteke → sdcard0 → Saved Email.
●● Za tiskanje sporočila preko Wi-Fi ali USB, pritisnite tipko
možnosti in izberite Tiskanje. Vaša naprava je združljiva le z
nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
●● Če želite ustvariti novo sporočilo, pritisnite tipko možnosti in
izberite Sestavi.
●● Shranite e-poštne naslove prejemnikov v imenik kot skupina
stikov s pritiskom tipke možnosti in izbiro Shrani kot
skupino.
●● Če želite spremeniti velikost pisave, pritisnite tipko Možnosti
in izberite Velikost pisave.
●● Če želite filtrirati sporočila pošiljatelja, pritisnite tipko Možnosti
in izberite Nastavi kot predn. pošilj. Sporočila pošiljatelja
lahko preberete na določenem mestu prejete pošte.
●● Za spremembo nastavitev e-pošte, pritisnite tipko možnosti in
izberite Nastavitve.
●● Če želite shraniti prilogo v vašo napravo, izberite zavihek
priloge → .
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na
e-poštni račun.
●●
●●
Komunikacija
66
Talk
Naučite se pošiljati in prejemati neposredna sporočila prijateljev
in družine s storitvijo Google Talk™ za neposredno sporočanje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
››Nastavite vaše stanje
1 V seznamu aplikacij izberite Talk.
2 Izberite račun Google.
3 Izberite vaše ime na vrhu seznama prijateljev.
4 Prilagodite vaše stanje, sliko in sporočilo.
››Dodajte stik na seznam prijateljev
1 V seznamu aplikacij izberite Talk → .
2 Vnesite elektronsko pošto prijatelja in izberite KONČANO.
Ko prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam
prijateljev.
››Začnite pogovor
1 V seznamu aplikacij izberite Talk.
2 Izberite stik s seznama prijateljev.
Odpre se okno za pogovor.
Komunikacija
67
3 Vnesite in pošljite sporočilo.
Če želite pogovoru dodati več stikov, pritisnite tipko
možnosti in izberite Dodaj v klepet.
●● Za preklop med aktivnimi pogovori, se premaknite v levo
ali desno.
●● Za uporabo video klica izberite
.
●● Za uporabo video klica izberite .
●●
4 Pritisnite tipko možnosti in izberite Končaj klepet za
končanje pogovora.
ChatON
Naučite se uporabljati ChatON za pošiljanje ali sprejemanje
hitrih sporočil s katere koli naprave, ki ima mobilno telefonsko
številko.
1 V seznamu aplikacij izberite ChatON.
Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na
zaslonu za nastavitev računa.
2 Vnesite in pošljite sporočilo.
Messenger
Naučite se pošiljati in prejemati neposredna sporočila prijateljev
in družine s storitvijo Google+ za neposredno sporočanje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Messenger.
Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na
zaslonu za nastavitev računa.
2 Vnesite in pošljite sporočilo.
Komunikacija
68
Google+
Naučite se odpreti družabne storitev Google. Ustvarite lahko
skupine za pošiljanje ali sprejemanje hitrih sporočil in pošiljanje
vaših fotografij.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Google+.
Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na
zaslonu za nastavitev računa.
2 Izberite funkcijo družabnega omrežja.
Komunikacija
69
Zabava
Kamera
Naučite se snemati fotografije in video posnetke ter si jih
ogledovati.
●● Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno
izklopi.
●● Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od
prizora ali pogojev snemanja.
››Snemanje fotografije
1 V seznamu aplikacij izberite Kamera.
2 Objektiv fotoaparata usmerite proti motivu in prilagodite
potrebne nastavitve.
Številka
Funkcija
1
Spremenite nastavitve fotoaparata.
2
Oglejte si posnete fotografije.
Zabava
70
Številka
Funkcija
3
Snemanje fotografije.
4
Uporabite bližnjice za fotoaparat.
●●
: spremenite način učinka.
●●
: spremenite način snemanja. ► str. 73
●●
: spremenite nastavitve bliskavice;
bliskavico lahko ročno vklopite ali
izklopite, ali pa fotoaparat nastavite tako,
da samodejno uporabi bliskavico, če je to
potrebno.
●●
: preklopite na sprednji fotoaparat za
avtoportret.
Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti
lahko dodate ali odstranite. ► str. 81
5
Oglejte si mesto shranjevanja.
6
Preklopite na videorekorder.
Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite.
Za zmanjšanje zaslona, prsta potisnite skupaj. Povečavo
lahko uporabite prav tako s tipko za glasnost. Funkcija za
povečavo morda ni na voljo, kadar fotografirate pri najvišji
ločljivosti.
3 Na zaslonu za predogled se dotaknite mesta, kjer želite
izostritev.
Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se
spremeni v zeleno, ko je motiv izostren.
4 Izberite
, da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.
Ko posnamete fotografijo, si jo lahko ogledate z ogledovalnikom
slik.
●● Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
●● Za povečavo ali pomanjšanje, položite dva prsta na zaslon in
ju počasi razširite ali povlecite skupaj. Za vrnitev na prvotno
velikost, dvakrat pritisnite zaslon.
Zabava
71
Če želite dodati fotografijo na seznam priljubljenih,
izberite .
●● Za pošiljanje fotografije drugim ali njeno souporab, izberite .
●● Če želite izbrisati fotografijo, izberite
.
●● Za začetek diaprojekcije, pritisnite tipko Možnosti in izberite
Diaprojekcija → Začni diaprojekcijo. Pritisnite zaslon, če
želite diaprojekcijo ustaviti.
●● Za spremembo nastavitev diaprojekcije, pritisnite tipko
Možnosti in izberite Diaprojekcija → Nastavitve
diaprojekcije.
●● Za registracijo obrazov v fotografiji kot oznake obrazov,
pritisnite tipko možnosti in izberite Oznaka obraza. ► str. 86
●● Če želite, da fotoaparat prikazuje kontekstne oznake, pritisnite
tipko Možnosti in izberite Označi prijatelja.
●● Če želite dodati vremensko oznako, pritisnite tipko Možnosti
in izberite Dodaj vremensko oznako.
●● Če želite v odložišče dodati fotografijo, pritisnite tipko
možnosti in izberite Kopiraj v odložišče.
●● Za zasuk fotografije proti smeri urnega kazalca, pritisnite tipko
možnosti in izberite Zavrti v levo.
●● Za zasuk fotografije v smeri urnega kazalca, pritisnite tipko
možnosti in izberite Zavrti v desno.
●● Če želite obrezati del fotografije, pritisnite tipko možnosti in
izberite Obreži.
●● Za urejanje fotografije z urejevalnikom slik, pritisnite tipko
možnosti in izberite Uredi.
●● Če želite nastaviti fotografijo za ozadje ali sliko stika, pritisnite
tipko možnosti in izberite Nastavi kot.
●● Če želite poslati fotografijo osebi, katere obraz je označen na
fotografiji, pritisnite tipko možnosti in izberite Buddy photo
share.
●● Za tiskanje fotografije preko Wi-Fi ali USB, pritisnite tipko
možnosti in izberite Tiskanje. Vaša naprava je združljiva le z
nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
●●
Zabava
72
Za spremembo imena datoteke, pritisnite tipko možnosti in
izberite Preimenuj.
●● Če želite iskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo
večpredstavnostne vsebine, pritisnite tipko možnosti in
izberite Iskanje naprav v bližini.
●● Za ogled podrobnosti o fotografiji, pritisnite tipko možnosti in
izberite Podrobnosti.
●●
››Spremenite način fotografiranja
Fotografije lahko posnamete na različne načine. Če želite
→ možnost.
spremeniti način fotografiranja, izberite
Možnost
Funkcija
Najboljša
fotografija
Naredite več fotografij in se odločite za
najboljšo.
Najboljši obraz
Posnemite več fotografij hkrati in jih združite
v eno najbolj primerno sliko.
Zaznavanje
obraza
Nastavite napravo, da ta prepozna obraze
oseb in vam pomaga posneti fotografijo.
Panorama
Posnemite panoramske fotografije.
Share shot
Posnemite fotografijo in jo pošljite drugim
preko Wi-Fi Direct.
HDR
Posnemite tri fotografije pri različni svetlobi
in jih nato združite, da izboljšate razmerje
kontrasta.
Skupna raba
prijateljeve
fotografije
Nastavite napravo, da prepozna obraz
osebe, ki ste jo označili v fotografiji in jo
pošlje tej osebi. Uspešno prepoznavanje
obraza je odvisno od naklona obraza,
velikosti obraza, barve kože, obrazne
mimike, svetlobnih pogojev ali dodatkov, ki
jih oseba nosi.
Zabava
73
Možnost
Funkcija
Lepota
Skrijte pomanjkljivosti obraza.
Nastavite napravo, da ta prepozna obraze
Posn. nasmeška oseb in vam pomaga posneti fotografijo, ko
se te nasmehnejo.
Rahla svetloba
Posnemite več fotografij in jih združite v
eno, da izboljšate kvaliteto fotografije.
››Prilagajanje nastavitev kamere
Preden začnete fotografirati, izberite
naslednjih možnosti:
, če želite dostopati do
Možnost
Funkcija
Uredi bližnjice
Uredite bližnjice za pogosto uporabljene
možnosti.
Rafalni
posnetek
Posnemite serijo fotografije motivov v
gibanju.
Avtoportret
Posnemite avtoportret s sprednjim
fotoaparatom.
Bliskavica
Spremenite nastavitve bliskavice; bliskavico
lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa
fotoaparat nastavite tako, da samodejno
uporabi bliskavico, če je to potrebno.
Snemalni način Spremenite način fotografiranja. ► str. 73
Učinki
Dodajte poseben učinek.
Prizorišče
Spreminjanje načina prizorišča.
Vrednost
osvetlitve
Prilagodite vrednost osvetlitve za
spremembo svetlosti.
Zabava
74
Možnost
Funkcija
Način ostrenja
Izberite način ostrenja. Posnamete lahko
fotografije iz bližine ali nastavite fotoaparat,
da samodejno izostri motiv ali človeške
obraze.
Časovnik
Nastavite trajanje zamika, preden kamera
posname fotografijo.
Ločljivost
Izberite možnost za ločljivost.
Izenačevanje
beline
Prilagodite barvno ravnotežje glede na
svetlobne pogoje.
ISO
Nastavite občutljivost slikovnega tipala.
Merjenje
Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Vidnost na
prostem
Nastavite za izboljšavo kontrasta zaslona pri
močni sončni svetlobi.
Samodejni
kontrast
Nastavite fotoaparat za samodejno
prilagoditev kontrastnega razmerja med
svetlimi in temnimi predeli fotografije.
Smernice
Nastavite prikaz mreže na zaslonu
predogleda.
Samod.
deljenje
posnetka
Nastavite samodejno vključitev omrežja
Wi-Fi Direct in preklopite za skupno rabo
snemalnega načina, ko približate vašo
napravo drugi napravi s podporo NFC, ter
nato pritisnite zaslon vaše naprave.
Odpr. tresen.
Vključite funkcijo proti tresenju in
zmanjšajte zamegljenost, ki jo povzročajo
vibracije in premiki fotoaparata.
Zabava
75
Možnost
Funkcija
Oznaka GPS
Nastavite kamero tako, da bo vključevala
informacije o lokaciji za vaše fotografije.
●● Če želite izboljšati signale GPS, ne
fotografirajte na lokacijah, kjer je
signal lahko oviran, na primer med
zgradbami ali na nizko ležečih
območjih, ali v slabih vremenskih
razmerah.
●● Vaša lokacija se lahko prikaže na
vaših fotografijah, ko jih prenesete
na splet. Če želite to preprečiti,
izklopite nastavitev GPS za
označevanje.
Kontekstno ime Nastavite vključitev lokacije in datuma v
datoteke
imena datotek.
Shrani kot
obrnjeno
Nastavite fotoaparat, da samodejno obrne
sliko pri zajemu fotografije s sprednjo
kamero.
Kakovost slike
Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Shramba
Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje
posnetih fotografij.
Ponastavi
Ponastavi vse nastavitve.
››Snemanje video posnetkov
1 V seznamu aplikacij izberite Kamera.
2 Povlecite drsnik za izbiro videorekorderja.
Zabava
76
3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne
nastavitve.
Številka
Funkcija
1
Spremenite nastavitve videorekorderja.
2
Ogled video posnetkov, ki ste jih posneli.
3
Posnemite video posnetek.
4
Uporabite bližnjice za videorekorder.
●●
: spremenite način učinka.
●●
: spremenite način snemanja (za
dodajanje večpredstavnostnega sporočila
ali za običajno shranjevanje).
●●
: spremenite nastavitve bliskavice.
●●
: preklopite na sprednji fotoaparat za
video posnetek avtoportreta.
Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti
lahko dodate ali odstranite. ► str. 81
5
Oglejte si mesto shranjevanja.
6
Preklopite na kamero.
Zabava
77
Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite.
Za zmanjšanje zaslona, prsta potisnite skupaj. Povečavo
lahko uporabite prav tako s tipko za glasnost. Funkcija za
povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji
ločljivosti.
4 Na zaslonu za predogled se dotaknite mesta, kjer želite
izostritev.
Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se
spremeni v zeleno, ko je motiv izostren.
5 Izberite
, da začnete snemati.
●● Za spremembo izostritve, se dotaknite mesta, ki ga želite
izostriti. Če želite izostriti sredino zaslona, izberite .
●● Za zajem slike iz video posnetka med snemanjem, izberite
. Ta funkcija ne deluje pri vključeno funkciji proti
tresenju.
6 Izberite
, da prenehate snemati.
Video posnetek se samodejno shrani.
Videorekorder morda ne bo mogel ustrezno posneti
video posnetkov na pomnilniško kartico z nizko hitrostjo
prenosa.
Ko posnamete video posnetek, si ga lahko ogledate z
ogledovalnikom slik.
●● Če si želite ogledati več video posnetkov, se pomikajte levo ali
desno.
●● Če želite predvajati video posnetek, izberite
.
●● Če želite dodati fotografijo na seznam priljubljenih,
izberite .
●● Za pošiljanje video posnetka drugim ali njegovo souporabo,
izberite .
●● Če želite izbrisati video posnetek, izberite
.
●● Za začetek diaprojekcije, pritisnite tipko Možnosti in izberite
Diaprojekcija → Začni diaprojekcijo. Pritisnite zaslon, če
želite diaprojekcijo ustaviti.
Zabava
78
Za spremembo nastavitev diaprojekcije, pritisnite tipko
Možnosti in izberite Diaprojekcija → Nastavitve
diaprojekcije.
●● Če želite, da fotoaparat prikazuje kontekstne oznake, pritisnite
tipko Možnosti in izberite Označi prijatelja.
●● Za spremembo imena datoteke, pritisnite tipko možnosti in
izberite Preimenuj.
●● Če želite iskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo
večpredstavnostne vsebine, pritisnite tipko možnosti in
izberite Iskanje naprav v bližini.
●● Za ogled podrobnosti video posnetka, pritisnite tipko
možnosti in izberite Podrobnosti.
●●
››Prilagajanje nastavitev videorekorderja
Preden začnete snemati video posnetek, izberite
dostopati do naslednjih možnosti:
, če želite
Možnost
Funkcija
Uredi bližnjice
Uredite bližnjice za pogosto uporabljene
možnosti.
Snemanje sebe
Preklopite na sprednji fotoaparat za video
posnetek avtoportreta.
Bliskavica
Spremenite nastavitve bliskavice.
Spremenite način snemanja (za dodajanje
Snemalni način večpredstavnostnega sporočila ali za
običajno shranjevanje).
Učinki
Dodajte poseben učinek.
Vrednost
osvetlitve
Prilagodite vrednost osvetlitve za
spremembo svetlosti.
Časovnik
Nastavite trajanje zamika, preden kamera
začne snemati video posnetek.
Ločljivost
Izberite možnost za ločljivost.
Izenačevanje
beline
Prilagodite barvno ravnotežje glede na
svetlobne pogoje.
Zabava
79
Možnost
Funkcija
Vidnost na
prostem
Nastavite za izboljšavo kontrasta zaslona pri
močni sončni svetlobi.
Smernice
Nastavite prikaz mreže na zaslonu
predogleda.
Odpr. tresen.
Vključite funkcijo proti tresenju in
zmanjšajte zamegljenost, ki jo povzročajo
vibracije in premiki fotoaparata.
Oznaka GPS
Nastavite kamero tako, da bo vključevala
informacije o lokaciji za vaše fotografije.
●● Če želite izboljšati signale GPS, ne
fotografirajte na lokacijah, kjer je
signal lahko oviran, na primer med
zgradbami ali na nizko ležečih
območjih, ali v slabih vremenskih
razmerah.
●● Vaša lokacija se lahko prikaže na
vaših fotografijah, ko jih prenesete
na splet. Če želite to preprečiti,
izklopite nastavitev GPS za
označevanje.
Kontekstno ime Nastavite vključitev lokacije in datuma v
datoteke
imena datotek.
Shrani kot
obrnjeno
Nastavite video kamero, da samodejno
obrne sliko pri zajemu video posnetka s
sprednjo kamero.
Kakovost videa
Nastavite stopnjo kakovosti video
posnetkov.
Shramba
Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje
posnetih video posnetkov.
Ponastavi
Ponastavi nastavitve video kamere.
Zabava
80
››Urejanje ikon bližnjic
Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali
odstranite.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite in držite območje
bližnjice, ali izberite
→ Uredi bližnjice.
2 Pritisnite in držite ikono na seznamu možnosti in jo povlecite
do območja bližnjice.
Če želite odstraniti bližnjice, pritisnite in držite ikono ter jo
povlecite do seznama možnosti.
3 Pritisnite zaslon za vrnitev na okno predogleda.
Video predvajalnik
Naučite se uporabljati video predvajalnik.
●● Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od
programske opreme na napravi.
●● Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika,
lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
●● Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto
vsebine.
●● Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane,
kar je odvisno od načina kodiranja.
››Predvajanje video posnetkov
1 V seznamu aplikacij izberite Vid.predv.
2 Izberite video posnetek.
Zabava
81
3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:
Številka
Funkcija
1
Posnemite sliko.
2
Pomaknite se naprej ali nazaj v datoteki z
vleko ali tapom drsnika.
3
Spreminjanje razmerja video zaslona.
4
Ponastavi predvajanje; preskoči na
prejšnjo datoteko (pritisnite v 3 sekundah);
premaknite se nazaj po datoteki (pritisnite in
držite).
5
Za prilagoditev glasnosti.
6
Za začasno ustavitev predvajanja; izberite ,
če želite nadaljevati predvajanje.
7
Zmanjšajte velikost video zaslona. Za vrnitev
na prvotno velikost, dvakrat pritisnite video
zaslon.
8
Preskočite na naslednjo datoteko;
premaknite se naprej po datoteki (pritisnite
in držite).
Zabava
82
Med predvajanjem pritisnite tipko možnosti za naslednje
možnosti:
●● Če želite iskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo
večpredstavnostne vsebine, izberite Iskanje naprav v bližini.
●● Za pošiljanje video posnetka drugim ali njegovo souporabo,
izberite Souporaba preko.
●● Za razdelitev video posnetka na dele, izberite Predogled
poglavja. Iščete lahko dele in skočite neposredno na
določeno točko.
●● Če želite obrezati del video posnetka, izberite Obreži.
●● Če želite nastaviti, da video prikazuje kontekstne oznake,
izberite Označi prijatelja.
●● Za dodajanje vremenske oznake, izberite Dodaj vremensko
oznako.
●● Za poslušanje avdio posnetkov preko slušalke Bluetooth,
izberite Preko Bluetooth. Ta možnost ni na voljo, če slušalke
priključite z vhodom za slušalke na vaši napravi.
●● Če želite nastaviti, da se video predvajalnik samodejno izklopi
po določenem času, izberite Samodejni izkl. videa.
●● Če želite spremeniti nastavitve video predvajalnika, izberite
Nastavitve.
●● Če si želite ogledati podrobnosti video posnetka, izberite
Podrobnosti.
››Prilagajanje nastavitev video predvajalnika
1 Med predvajanjem pritisnite tipko možnosti in izberite
Nastavitve.
2 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
Nastavite video predvajalnik za
Sam. pred. nasl. samodejno predvajanje naslednje
datoteke.
Hitrost
predvajanja
Spremenite hitrost predvajanja.
Zabava
83
Možnost
Funkcija
SoundAlive
Izberite zvočni učinek.
Podnapisi
Prilagodite nastavitve za datoteko s
podnapisi.
Ton barve
Izberite barvo tona.
Vidnost na
prostem
Nastavite za izboljšavo kontrasta zaslona
pri močni sončni svetlobi.
Galerija
Naučite se ogledovati fotografije in predvajati video posnetke, ki
so shranjeni na vaši napravi.
●● Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od
programske opreme na napravi.
●● Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika,
lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
●● Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto
vsebine.
●● Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane,
kar je odvisno od načina kodiranja.
››Oglejte si sliko
1 V seznamu aplikacij izberite Galerija.
2 Izberite mapo → slika.
Med ogledom slike uporabite naslednje možnosti:
●● Če si želite ogledati več slik, se pomikajte levo ali desno.
●● Za povečavo ali pomanjšanje, položite dva prsta na zaslon in
ju počasi razširite ali povlecite skupaj. Za vrnitev na prvotno
velikost, dvakrat pritisnite zaslon.
●● Če želite dodati fotografijo na seznam priljubljenih,
izberite .
Zabava
84
Za pošiljanje slik drugim ali njeno souporab, izberite .
Če želite izbrisati sliko, izberite .
●● Za začetek diaprojekcije, pritisnite tipko Možnosti in izberite
Diaprojekcija → Začni diaprojekcijo. Pritisnite zaslon, če
želite diaprojekcijo ustaviti.
●● Za spremembo nastavitev diaprojekcije, pritisnite tipko
Možnosti in izberite Diaprojekcija → Nastavitve
diaprojekcije.
●● Za registracijo obrazov v sliki kot oznake obrazov, pritisnite
tipko možnosti in izberite Oznaka obraza.
●● Če želite, da fotoaparat prikazuje kontekstne oznake, pritisnite
tipko Možnosti in izberite Označi prijatelja.
●● Če želite dodati vremensko oznako, pritisnite tipko Možnosti
in izberite Dodaj vremensko oznako.
●● Če želite v odložišče dodati sliko, pritisnite tipko možnosti in
izberite Kopiraj v odložišče.
●● Če želite zavrteti fotografijo proti smeri urnega kazalca,
pritisnite tipko možnosti in izberite Zavrti v levo.
●● Če želite zavrteti fotografijo v smeri urnega kazalca, pritisnite
tipko možnosti in izberite Zavrti v desno.
●● Če želite obrezati del slike, pritisnite tipko možnosti in izberite
Obreži.
●● Za urejanje slike z urejevalnikom slik, pritisnite tipko možnosti
in izberite Uredi.
●● Če želite nastaviti sliko za ozadje ali sliko stika, pritisnite tipko
možnosti in izberite Nastavi kot.
●● Če želite poslati sliko osebi, katere obraz je označen na sliki,
pritisnite tipko možnosti in izberite Buddy photo sahre.
●● Za tiskanje slike preko Wi-Fi ali USB, pritisnite tipko možnosti
in izberite Tiskanje. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi
Samsungovimi tiskalniki.
●● Za spremembo imena datoteke, pritisnite tipko možnosti in
izberite Preimenuj.
●●
●●
Zabava
85
Če želite iskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo
večpredstavnostne vsebine, pritisnite tipko možnosti in
izberite Iskanje naprav v bližini.
●● Za ogled podrobnosti o sliki, pritisnite tipko možnosti in
izberite Podrobnosti.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na
izbrano mapo.
●●
››Označite obraz v sliki
Naučite se označiti obraz v sliki za klice, pošiljanje sporočil in
prenos sporočil na družabna omrežja z bližnjicami do oznak
obrazov.
Uspešno prepoznavanje obraza je odvisno od naklona
obraza, velikosti obraza, barve kože, obrazne mimike,
svetlobnih pogojev ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
1 V seznamu aplikacij izberite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite tipko možnosti in izberite Oznaka obraza →
Vključeno.
Prepoznani obrazi se pojavijo v okvir. Če obrazi niso
samodejno prepoznani, pritisnite in držite območje obraza
ter dodajte okvir ročno.
Izberite prepoznan obraz → Dodaj ime.
4
5 Izberite ime osebe iz imenika.
Stik je povezan z obrazom v sliki.
Ko se oznaka obraza prikaže z imenom, izberite oznako obraza
in uporabite možnosti na voljo.
››Predvajanje video posnetkov
1 V seznamu aplikacij izberite Galerija.
2 Izberite mapo → video posnetek (z ikono
Zabava
86
).
3 Izberite za začetek predvajanja.
4 Predvajanje upravljajte s tipkami. ► str. 81
Med predvajanjem pritisnite tipko možnosti za naslednje
možnosti:
●● Če želite iskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo
večpredstavnostne vsebine, izberite Iskanje naprav v bližini.
●● Za pošiljanje video posnetka drugim ali njegovo souporabo,
izberite Souporaba preko.
●● Za razdelitev video posnetka na dele, izberite Predogled
poglavja. Iščete lahko dele in skočite neposredno na
določeno točko.
●● Če želite obrezati del video posnetka, izberite Obreži.
●● Za poslušanje avdio posnetkov preko slušalke Bluetooth,
izberite Preko Bluetooth. Ta možnost ni na voljo, če slušalke
priključite z vhodom za slušalke na vaši napravi.
●● Če želite nastaviti, da se video predvajalnik samodejno izklopi
po določenem času, izberite Samodejni izkl. videa.
●● Če želite spremeniti nastavitve video predvajalnika, izberite
Nastavitve.
●● Če si želite ogledati podrobnosti video posnetka, izberite
Podrobnosti.
Predvajalnik glasbe
Naučite se predvajati priljubljeno glasbo na poti.
●● Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od
programske opreme na napravi.
●● Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika,
lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
●● Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto
vsebine.
●● Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane,
kar je odvisno od načina kodiranja.
Zabava
87
››Dodajanje glasbenih datotek v telefon
Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:
●● Prenesite z interneta. ► str. 102
●● Prenesite jih iz računalnika s programom Samsung Kies.
► str. 115
●● Prenos z računalnika z Windows Media Player. ► str. 116
●● Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 129
●● Prejmite preko omrežja Wi-Fi. ► str. 119
●● Kopirajte jih na pomnilniško kartico.
››Predvajanje glasbe
1 V seznamu aplikacij izberite Predvajalnik glasbe.
2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:
Številka
Funkcija
1
Aktivirajte način naključnega zaporedja.
2
Pomaknite se naprej ali nazaj v datoteki z
vleko ali pritiskom drsnika.
3
Izberite zvočni učinek.
Zabava
88
Številka
Funkcija
4
Znova zaženite predvajanje; preskočite na
prejšnjo datoteko (pritisnite v 3 sekundah);
premaknite se nazaj po datoteki (pritisnite in
držite).
5
Za prilagoditev glasnosti.
6
Spreminjanje načina ponavljanja.
7
Uredi glasbene datoteke po razpoloženju ali
letu.
8
Za začasno ustavitev predvajanja; izberite
če želite nadaljevati predvajanje.
9
Odprite seznam predvajanja.
10 Preskočite na naslednjo datoteko;
premaknite se naprej po datoteki (pritisnite
in držite).
,
Predvajanje lahko upravljate s slušalkami. Na domačem
zaslonu pritisnite in držite gumb za slušalke, če želite
zagnati glasbeni predvajalnik. Nato pritisnite gumb za
slušalke, če želite predvajati glasbo ali začasno ustaviti
predvajanje.
Med predvajanjem pritisnite tipko možnosti za naslednje
možnosti:
●● Za dodajanje glasbenih datotek na hitri seznam (za namene
ustvarjanja seznama predvajanja), izberite Dodaj na hitri
seznam.
●● Za poslušanje glasbe preko slušalke Bluetooth, izberite Preko
Bluetooth. Ta možnost ni na voljo, če slušalke priključite z
vhodom za slušalke na vaši napravi.
●● Za pošiljanje glasbenih datotek drugim ali njeno souporabo,
izberite Souporaba preko.
●● Če želite na seznam predvajanja dodati glasbene datoteke,
izberite Dodaj na seznam predvajanja.
Zabava
89
Če si želite ogledati podrobnosti o glasbi, izberite
Podrobnosti.
●● Za nastavitev glasbene datoteke za melodijo zvonjenja,
izberite Nastavi kot.
●● Če želite iskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo
večpredstavnostne vsebine, izberite Iskanje naprav v bližini.
●● Če želite spremeniti nastavitve predvajalnika glasbe, izberite
Nastavitve.
●● Za zaustavitev predvajanja in izhod iz predvajalnika glasbe,
izberite Končaj.
●●
››Ustvarjanje seznama predvajanja
1 V seznamu aplikacij izberite Predvajalnik glasbe →
Seznami predvajanja.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Ustvari seznam
predvajanja.
3 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite V
redu.
4 Izberite Dodaj glasbo.
5 Izberite datoteko, ki jih želite dodati, in izberite Končano.
››Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe
1 V seznamu aplikacij izberite Predvajalnik glasbe.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Nastavitve.
3 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
SoundAlive
Izberite zvočni učinek.
Hitrost
predvajanja
Spremenite hitrost predvajanja.
Glasbeni meni
Izberite glasbene kategorije, ki se bodo
prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Zabava
90
Možnost
Funkcija
Besedilo
Nastavite prikaz besedila med
predvajanjem.
Samodejna
izklj. glasbe
Nastavite predvajalnik glasbe tako, da se
po določenem času samodejno izklopi.
Glasbeno središče
Z dostopom do spletne glasbene trgovine lahko iščete in
kupite vaše priljubljene pesmi. Prav tako lahko na seznam želja
dodatne glasbene datoteke in jih predvajate.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Uporaba te funkcije morda zahteva prenos aplikacije z
interneta.
1 V seznamu aplikacij izberite Music Hub.
2 Poiščite, predvajajte predogled ali kupite vaše priljubljene
pesmi.
Zabava
91
Osebni podatki
Stiki
Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih
stikov. Za stike lahko shranite imena, telefonske številke,
e-poštne naslove in drugo.
››Ustvarjanje stika
1 V seznamu aplikacij izberite Stiki → Stiki → .
2 Izberite mesto pomnilnika.
3 Vnesite podatke o stiku.
4 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete Shrani.
Na zaslonu za klicanje lahko ustvarite stike z izbiro Dodaj
nov stik.
››Iskanje stikov
1 V seznamu aplikacij izberite Stiki → Stiki.
2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
Stik lahko pokličete ali mu pošljete sporočilo s premikom v
levo oz. desno po imenu stika.
3 Izberite ime stika.
Osebni podatki
92
V prikazu stika lahko uporabite naslednje možnosti:
●● Za video klic izberite .
●● Za video klic izberite
.
●● Če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo,
izberite .
●● Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite
.
●● Če želite nastaviti priljubljeno številko, izberite
.
●● Za urejanje podatkov o stiku izberite
.
››Nastavljanje številke za hitro klicanje
1 V seznamu aplikacij izberite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Nastavitve za hitro
izbiranje.
3 Izberite številko lokacije → stik.
To številko lahko hitro pokličete tako, da pritisnete in
držite številko lokacije na zaslonu za klicanje.
››Ustvarjanje lastne vizitke
1 V seznamu aplikacij izberite Stiki → Stiki.
2 Izberite vaše ime na vrhu seznama stikov.
3 Izberite .
4 Vnesite osebne podatke in izberite Shrani.
Svojo vizitko lahko pošljete drugim ali jo delite s pritiskom
tipke možnosti in izborom možnosti Deli vizitko prek.
Osebni podatki
93
››Ustvarjanje skupine stikov
Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat
in pošljete sporočilo celotni skupini.
1 V seznamu aplikacij izberite Stiki → Skupine.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Ustvari.
3 Vnesite ime in prilagodite nastavitve za skupino.
4 Skupini dodajte člane.
5 Izberite Shrani.
››Kopiranje stika
Kopirajte imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo
1 V seznamu aplikacij izberite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Uvoz/izvoz → Uvozi iz
kartice SIM.
3 Izberite mesto pomnilnika.
4 Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter nato izberite Končano.
Kopirajte imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali
USIM
1 V seznamu aplikacij izberite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Uvoz/izvoz → Izvozi na
kartico SIM.
3 Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter nato izberite Končano
→ V redu.
Osebni podatki
94
››Uvažanje ali izvažanje stikov
Datoteke lahko uvozite ali izvozite (v zapisu vcf) v ali iz USBpomnilnika naprave ali pomnilniške kartice.
Uvozite datoteke s stiki
1 V seznamu aplikacij izberite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Uvoz/izvoz → Uvozi iz
kartice SD ali Uvoz iz pomnilnika USB.
3 Izberite mesto pomnilnika.
4 Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali
vseh datotek stika in izberite V redu.
5 Izberite datoteke stika, ki jih želite uvoziti, in izberite V redu.
Izvozite stike
1 V seznamu aplikacij izberite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Uvoz/izvoz → Izvozi na
kartico SD ali Izvoz v pomnilnik USB.
3 Za potrditev izberite V redu.
Koledar
Naprava ima zmogljiv rokovnik, s pomočjo katerega lahko
bolj priročno in učinkoviteje organizirate svoje aktivnosti in
opravila. Naučite se ustvariti in upravljati dogodke in opravila ter
nastaviti alarme, ki vas bodo spomnili na pomembne dogodke
in opravila.
Osebni podatki
95
››Ustvarite dogodek ali opravilo
1 V seznamu aplikacij izberite S Planner.
2 Izberite .
3 Na vrhu zaslona izberite vrsto dogodka.
Če želite ustvariti dogodek iz beležke, izberite Quick add.
Ta funkcija je na voljo samo za angleščino in korejščino.
4 Vnesite podatke o dogodku ter izberite Shrani.
››Sprememba načina pogleda
1 V seznamu aplikacij izberite S Planner.
2 Izberite .
3 Izberite način pogleda.
Leto: vsi meseci v letu
Mesec: cel mesec na enem pogledu
●● Teden: stolpci z urami za dneve v celem tednu
●● Dan: stolpci z urami za en cel dan
●● Seznam: seznam vseh načrtovanih dogodkov in nalog za
določeno obdobje
●● Opravila: seznam opravil
Način pogleda lahko prav tako spremenite tako, da
postavite dva prsta na zaslon in ju razširite ali stisnete
skupaj.
●●
●●
Osebni podatki
96
››Ogled dogodka ali opravila
1 V seznamu aplikacij izberite S Planner.
2 V koledarju izberite želeni datum.
Za premik na določen dan, pritisnite tipko možnosti in
izberite Pojdi na ter nato vnesite datum.
●● Če se želite pomakniti na današnji datum, izberite Danes.
●●
3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
Dogodek lahko pošljete drugim ali daste v souporabo s
pritiskom tipke možnosti in izbiro Souporaba preko.
››Zaustavite alarm za dogodek ali opravilo
Če nastavite opomnik za dogodek ali opravilo v koledarju, se ob
določenem času sproži opozorilo.
1 Če želite odpreti obvestilno ploščo, pritisnite polje z
indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol.
2 Izberite obvestilo o dogodku.
3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
Če želite utišati opozorilo o dogodku, izberite Dremež.
Beležka S Memo
S pomočjo beležke S Memo lahko beležke obogatite s skicami,
fotografijami ali zvočnimi posnetki.
Osebni podatki
97
››Ustvarjanje beležke
1 V seznamu aplikacij izberite S Memo.
Če boste aplikacijo zagnali prvič ob prijavi v vaš račun
Samsung, izberite lokacijo s katero želite sinhronizirati
beležke.
2 Izberite
, da napišete ali narišete na zaslon, ali izberite
, da vnesete besedilo s tipkovnico.
3 Izberite Vnesite naslov, vnesite ime beležke in nato
pritisnite V redu.
4 Besedilo beležke ali skico vnesite oz. narišite z naslednjimi
orodji:
Orodje
Funkcija
Preklop v nacin ogleda.
Narišite skico; zamenjajte nastavitve pisala
(dvojni dotik).
Vnesite besedilo s tipkovnico.
Izbrišite besedilo ali skico; zamenjajte
debelino radirke ali izbrišite celoten vnos
(dvojni dotik).
Razveljavite vaše zadnje dejanje.
Ponovite vaše zadnje dejanje.
Dodajte zvočni posnetek tako, da posnamete
glasove ali drugo vrsto zvoka.
Dodajte novo stran v beležko.
Osebni podatki
98
5 Izberite Shrani.
Če želite svojo pisavo spremeniti v besedilo, pritisnite
tipko možnosti in izberite Iz rokopisa v besedilo. Če
je beležka napisana v različnih jezikih ali vsebuje tako
številke kot črke, lahko pretvorba spodleti.
››Ogled beležke
1 V seznamu aplikacij izberite S Memo.
2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
Med ogledom beležke uporabite naslednje možnosti:
●● Če si želite ogledati več beležk, se pomikajte levo ali desno.
●● Za urejanje beležke, se dotaknite zaslona ali izberite
.
●● Če želite izbrisati beležko, izberite
.
●● Če želite sporočilo označiti kot pomembno, izberite
.
●● Če želite poslati beležko drugim ali jo deliti, pritisnite tipko
možnosti in izberite Souporaba preko.
●● Za izvoz beležke kot datoteko PDF ali slikovno datoteko
pritisnite tipko možnosti in izberite Izvozi. Izvožena datoteka
se bo shranila v mapo Moje datoteke → Vse datoteke →
sdcard0 → S Memo.
●● Za zaščito beležke pred nezgodnim izbrisom pritisnite tipko
možnosti in izberite Zakleni.
●● Če želite nastaviti beležko za ozadje ali sliko stika, pritisnite
tipko možnosti in izberite Nastavi kot.
●● Za tiskanje beležke preko povezave Wi-Fi ali USB-ja pritisnite
tipko možnosti in izberite Tiskanje. Vaša naprava je združljiva
le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
Osebni podatki
99
››Organizirajte beležke v mapah
1 V seznamu aplikacij izberite S Memo.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Ustvari mapo.
3 Vnesite ime mape in izberite V redu.
4 Pritisnite tipko možnosti in izberite Premakni ali Kopiraj.
5 Izberite beležke in nato Končano.
6 Izberite novo mapo in nato Premakni sem ali Prilepi sem.
Snemalnik zvoka
Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na vaši napravi.
››Snemanje govorne beležke
1 V seznamu aplikacij izberite Snemalnik zvoka.
2 Izberite , da začnete snemati.
Za začasno zaustavite snemanje, izberite .
3 Govorite v mikrofon.
4 Ko končate, izberite
.
Beležka se samodejno shrani.
Osebni podatki
100
››Predvajanje govorne beležke
1 V seznamu aplikacij izberite Snemalnik zvoka.
2 Izberite za seznam glasovnih beležk.
3 Izberite glasovno beležko.
Za začasno zaustavitev predvajanje, izberite .
4 Izberite
za zaustavitev predvajanja.
Glasovno beležko lahko pošljete drugim ali jo delite
s pritiskom tipke možnosti in izborom možnosti
Souporaba preko.
››Prilagodite nastavitve govorne beležke
1 V seznamu aplikacij izberite Snemalnik zvoka.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Nastavitve.
3 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
Shranjevanje
Izberite mesto na pomnilniku, kamor
želite shraniti glasovne beležke.
Kakovost
snemanja
Nastavite stopnjo kakovosti glasovnih
beležk.
Omejitev za
MMS
Nastavite omejitev zapisov na
največjo dolžino, ki jo lahko pripnete
večpredstavnostnim sporočilom.
Kontekstno ime Nastavite vključitev lokacije in datuma v
datoteke
imena datotek.
Privzeto ime
Vnesite predpono za imenovanje
glasovnih beležk.
Osebni podatki
101
Spletne storitve in storitve na
osnovi GPS-a
Dostop do spleta in prenos predstavnostih datotek vam
lahko ponudnik storitve dodatno zaračuna. Če želite
podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Internet
Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in
ustvarjati zaznamke.
●● Ta funkcija je morda drugače označena v nekaterih
regijah in pri nekaterih operaterjih.
●● Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo
ali ponudnika storitev.
››Brskanje po spletni strani
1 V seznamu aplikacij izberite Internet.
2 Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje
za vnos URL, vnesite spletni naslov in izberite Pojdi.
3 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi
tipkami:
Številka
Funkcija
1
Pomaknite se nazaj in naprej po spletnih
straneh v zgodovini.
2
Vnesite spletni naslov ali ključno besedo.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
102
Številka
Funkcija
3
Ponovno naložite trenutno spletno stran.
Med nalaganjem spletne strani, se ta ikona
spremeni v .
4
Oglejte si vaše zaznamke, shranjene strani in
nedavno internetno zgodovino.
5
Oglejte si sličice aktivnih brskalnih oken.
Med brskanjem po spletni strani uporabite naslednje možnosti:
Za povečavo ali pomanjšanje položite dva prsta na zaslon in
ju počasi razširite ali povlecite skupaj. Za vrnitev na prvotno
velikost, dvakrat pritisnite zaslon. Ta funkcija morda ne bo na
voljo na vseh spletnih straneh.
●● Za nov jeziček pritisnite tipko možnosti in izberite Novo okno.
●● Za ustvarjanje zaznamka za trenutno spletno stran, pritisnite
tipko možnosti in izberite Dodaj zaznamek.
●● Če želite na domači domov dodati bližnjico trenutne spletne
strani, pritisnite tipko možnosti in izberite Dodaj bližnjico na
domači zaslon.
●● Če želite poslati spletni naslov drugim ali ga deliti, pritisnite
tipko možnosti in izberite Deli stran z drugimi.
●● Za iskanje besedila na spletni strani pritisnite tipko možnosti
in izberite Najdi na strani.
●● Če želite preklopiti na pogled namizja, pritisnite tipko
možnosti in izberite Pogled namizja.
●●
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
103
Če želite shraniti trenutno spletno stran za branje brez
povezave, pritisnite tipko možnosti in izberite Shrani za
branje brez povezave. Shranjene strani si lahko ogledate
tako, da izberete → Shr. strani.
●● Za spremembo nastavitve svetlosti, pritisnite tipko možnosti
in izberite Svetlost.
●● Za ogled zgodovine prenosov, pritisnite tipko možnosti in
izberite Prenosi.
●● Za tiskanje spletne strani preko povezave Wi-Fi ali USB-ja
pritisnite tipko možnosti in izberite Tiskanje. Vaša naprava je
združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
●● Za spremembo nastavitev brskalnika pritisnite tipko možnosti
in izberite Nastavitve.
●●
››Iskanje informacij s pomočjo glasu
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Internet.
2 Izberite polje za naslov URL.
3 Izberite in izgovorite ključno besedo v mikrofon na vaši
napravi.
Naprava poišče spletne strani, ki vključujejo ključno besedo.
4 Izberite rezultat iskanja.
››Zaznamujte vaše priljubljene spletne strani
1 V seznamu aplikacij izberite Internet.
2 Vnesite spletni naslov ali obiščite spletno stran.
3 Pritisnite tipko možnosti in izberite Dodaj zaznamek.
4 Vnesite ime zaznamka in izberite Shrani.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
104
Za ogled zaznamkov izberite → Zaznamki. Na seznamu
zaznamkov pritisnite in držite zaznamek za dostop do teh
možnosti:
●● Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite
Odpri.
●● Če želite odpreti v novo okno, izberite Odpri v novem oknu.
●● Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite Uredi
zaznamek.
●● Če želite bližnjico zaznamka dodati na domač zaslon, izberite
Dodaj bližnjico na domači zaslon.
●● Če želite poslati naslove spletnih strani drugim osebam,
izberite Souporaba povezave.
●● Če želite kopirati naslove spletnih strani, izberite Kopiraj URL.
●● Če želite izbrisati zaznamek, izberite Izbriši zaznamek.
●● Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika,
izberite Nastavi kot domačo stran.
››Prenos datoteke z interneta
Ko prenašate datoteke ali aplikacije iz spleta, jih naprava shrani v
vgrajeni pomnilnik.
Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse,
ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje,
prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.
Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM
(Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice.
Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati,
urejati ali prenesti nekaterih datotek.
1 V seznamu aplikacij izberite Internet.
2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite v napravo.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
105
››Ogled nedavne zgodovine
1 V seznamu aplikacij izberite Internet →
2 Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.
→ Zgodovina.
Okna z novicami
Naučite se, kako dostopati do vaših po meri prilagojenih
časopisnih revij.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Flipboard.
2 Izberite Get Started.
Če se prijavite v vaš račun za storitev Flipboard, lahko
prejemate novice z vaših družabnih omrežij.
3 Izberite novo temo in nato Done.
4 Brskajte po novicah.
Game Hub
Naučite se dostopati do iger.
1 V seznamu aplikacij izberite Game Hub.
2 Izberite igro.
3 Poiščite in odprite igre.
Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali
ponudnika storitev.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
106
Latitude
Naučite se deliti vašo lokacijo s prijatelji prek storitve lociranja
Google Latitude™.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Latitude.
Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.
Izberite → možnost.
2
3 Izberite prijatelja ali vnesite elektronski naslov ter izberite
Dodaj prijatelje.
4 Izberite Da.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij
omogočena.
5 Izberite POGLED ZEMLJEVIDA.
Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene s
fotografijami prijateljev.
Zemljevid
Naučite se uporabljati storitev Google Maps™ za iskanje vaše
lokacije, krajev in napotkov.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Vklopiti morate lokacijske storitve za iskanje vašega
položaja in iskanje po zemljevidu. ► str. 129
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
107
››Iskanje lokacije
1 V seznamu aplikacij izberite Zemljevid.
Zemljevid bo prikazal vaš trenuten položaj.
2 Izberite .
3 Vnesite ključno besedo lokacije in izberite
.
Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .
4 Izberite lokacijo, da si ogledate njene podrobnosti.
Med ogledom zemljevida uporabite naslednje možnosti:
●● Za povečavo ali pomanjšanje položite dva prsta na zaslon in ju
počasi razširite ali povlecite skupaj.
●● Za ogled vseh rezultatov iskanja, izberite SEZNAM
REZULTATOV.
●● Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, izberite
. Če
želite preklopiti na pogled s kompasom, ki spreminja smer
med premikanjem naprave, izberite .
●● Če želite lokaciji dodati zvezdico, izberite balon z imenom
lokacije → .
●● Za dodajanje dodatnih slojev informacij na karto ali
spremembo prikaza, pritisnite tipko možnosti in izberite Sloji.
››Dobivanje napotkov do določene lokacije
1 V seznamu aplikacij izberite Zemljevid.
2 Izberite .
3 Vnesite naslova začetne lokacije in cilja.
Za izbiro naslova iz vašega imenika ali priljubljenih lokacij oz.
točk na zemljevidu, izberite → možnost.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
108
4 Izberite način potovanja in nato PRIDOBI NAVODILA.
Pot je prikazana na zemljevidu. Glede na izbran način
potovanja si lahko ogledate več poti.
5 Ko končate, pritisnite tipko možnosti in izberite Počisti
zemljevid.
Več storitev
Dostopajte do več storitev za prenos in namestite dodatne
aplikacije na vašo napravo. V seznamu aplikacij izberite Več
storitev.
Navigacija
Naučite se nastaviti glasovna navodila za pot do vašega cilja.
●● Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali
navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih
podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere,
promet in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo
vožnjo ter med vožnjo upoštevajte vsa varnostna
opozorila in predpise.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Navigacija.
2 Vnesite vašo lokacijo z naslednjimi metodami:
Vnesite vaš cilj z govorom.
●● Vnesite vaš cilj z virtualno tipkovnico.
●● Cilj izberite iz naslovov v imeniku.
●● Izberite vaš cilj iz priljubljenih krajev.
●●
3 Namestite potrebno programsko opremo in nato uporabite
funkcije za navigacijo.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
109
Lokalno
Naučite se iskati poslovne objekte in zanimivosti.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Lokalno.
2 Če želite poiskati poslovni objekt ali zanimivost v bližini
določenega kraja, izberite lokacijo → Vnesite naslov.
3 Izberite kategorijo.
Naprava poišče kraje v bližini, ki ustrezajo kategoriji.
4 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.
Več kategorij lahko dodate s pritiskom tipke možnosti in
izbiro Dodajanje iskalnika.
Play Books
Z Google Play Books lahko brskate ali prenesete elektronske
knjige. Na napravi lahko berete elektronske knjige. V seznamu
aplikacij izberite Play Books.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
110
Play Movies
Z Google Play Movies lahko brskate in si sposojate filme. Na
napravi lahko gledate filme. V seznamu aplikacij izberite Play
Movies.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
Trgovina Play
Funkcionalnost naprave lahko razširite z namestitvijo dodatnih
aplikacij. Aplikacija Trgovina Play omogoča preprost in hiter
nakup mobilnih aplikacij.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz
prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.
››Prenos aplikacije
1 V seznamu aplikacij izberite Trgovina Play.
2 Poiščite aplikacijo in jo prenesite v napravo.
Po končanem prenosu bo naprava samodejno namestila
aplikacijo.
››Odstranjevanje aplikacij
1 V seznamu aplikacij izberite Trgovina Play.
2 Pritisnite tipko možnosti ali izberite Moji programi.
3 Izberite element.
4 Izberite Odstrani → V redu.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
111
Samsung Apps
Samsung Apps omogoča enostaven prenos raznolikih
aplikacij in posodobitev za napravo. S povsem optimiziranimi
aplikacijami iz Samsung Apps je vaša naprava še pametnejša.
Raziščite razpoložljive uporabne aplikacije in izboljšajte vaše
mobilno življenje.
1 V seznamu aplikacij izberite Samsung Apps.
2 Iščite in prenašajte aplikacije v napravo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Za več informacij obiščite www.samsungapps.com ali
glejte knjižico Samsung Apps.
●●
S Suggest
Poiščite in prenesite najnovejše aplikacije, ki vam jih predlaga
Samsung. V seznamu aplikacij izberite S Suggest.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
YouTube
Naučite se gledati in deliti video posnetke preko YouTube™
storitve za skupno rabo videa.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
112
››Predvajanje video posnetkov
1 V seznamu aplikacij izberite YouTube.
2 Izberite video posnetek.
3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega
kazalca.
4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:
Številka
Funkcija
1
Premor ali nadaljevanje predvajanja.
2
Pomaknite se naprej ali nazaj v datoteki z
vleko drsnika.
3
Oglejte si kakovost video posnetka. Ta
funkcija morda ne bo na voljo za vse video
posnetke.
4
Dodajte video vašemu predvajalnemu
seznamu.
5
Pošljite spletni naslov drugim.
6
Poiščite video posnetke.
7
Zasukajte zaslon v ležeč pogled.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
113
››Naložite video posnetek
1 V seznamu aplikacij izberite YouTube.
2 Izberite vaš račun Google, če ste ga povezali s storitvijo
YouTube.
3 Izberite
→ video posnetek.
Če prvič prenašate video posnetek, izberite tip omrežja za
prenos video posnetka.
4 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite
.
Glasovno iskanje
Naučite se iskati po internetu z govorom.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Glasovno iskanje.
2 Izgovorite ključno besedo v mikrofon.
Naprava poišče spletne strani, ki vključujejo ključno besedo.
3 Izberite rezultat iskanja.
Video središče
Naučite se dostopati do video posnetkov.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Video Hub.
2 Izberite kategorijo.
3 Poiščite in odprite video posnetke.
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a
114
Povezovanje
USB povezave
Naučite se povezati napravo z računalnikom prek USB kabla.
Ne odklopite USB kabla z računalnika, ko naprava prenaša
ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov
ali poškodujete napravo.
Za najboljše rezultate priključite USB kabel neposredno v
vrata USB na računalniku. Pri uporabi USB središča lahko
pride do izgube podatkov.
››Povezovanje s programom Samsung Kies
Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku.
Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta.
Program Samsung Kies bo deloval tako v operacijskem
sistemu Windows kot tudi na Macintosh računalnikih.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se
Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung
Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa
Samsung Kies.
Povezovanje
115
››Povezava s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v
računalniku.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene
datoteke.
››Povežite kot večpredstavnostno napravo
Napravo lahko povežete z računalnikom in odprete
večpredstavnostne datoteke, ki so shranjene v vaši napravi.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Če želite odpreti obvestilno ploščo, pritisnite polje z
indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol.
3 Izberite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
4 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
››Povežite napravo kot fotoaparat
Vašo napravo lahko priključite na računalnik kot fotoaparat in s
tem dostopate do datotek na vaši napravi.
Ta način povezave USB uporabite, ko vaš računalnik ne
podpira protokola za prenos medijev (MTP) oz. nima
nameščenega gonilnika USB za vašo napravo.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Če želite odpreti obvestilno ploščo, pritisnite polje z
indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol.
3 Izberite Povezano kot predstavnostna naprava →
Kamera (PTP).
4 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Povezovanje
116
Wi-Fi
Naučite se uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti naprave,
da aktivirate katero koli brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki je
združljivo s standardi IEEE 802.11, in se z njim povežete.
Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko
povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali
brezžična vroča točka.
Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena
uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se
lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev,
medtem ko ga ni mogoče uporabljati na prostem.
››Aktivirajte funkcijo Wi-Fi
V seznamu aplikacij izberite Nastavitve in povlecite stikalo
Wi-Fi v desno.
Funkcija Wi-Fi, ki teče v ozadju, bo porabljala energijo
baterije. Če želite prihraniti energijo, ga vključite samo
takrat, ko ga potrebujete.
››Poišči in se poveži z dostopno točko omrežja
Wi-Fi
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Wi-Fi.
Naprava samodejno poišče dostopne točke omrežja Wi-Fi, ki
so na voljo.
2 Izberite dostopno točko.
3 Vnesite geslo za dostopno točko (po potrebi).
4 Izberite Poveži.
Povezovanje
117
››Ročno dodajte dostopno točko za omrežje
Wi-Fi
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Wi-Fi → Dodaj
omrežje Wi-Fi.
2 Vnesite SSID za dostopno omrežje in izberite vrsto varnosti.
3 Nastavite varnostne nastavitve v skladu z izbrano vrsto
varnosti in nato izberite Shrani.
››Povezava z dostopno točko omrežja Wi-Fi z
zaščiteno namestitvijo
Na zaščiteno dostopno točko se lahko povežete z gumbom WPS
ali WPS PIN. Če želite uporabiti to metodo, mora vaša dostopna
točka imeti gumb WPS.
Povezava z gumbom WPS
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Potisni gumb WPS.
3 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.
Povezava s kodo PIN za WPS
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Vstopna koda PIN za
WPS.
3 Na AP-ju vpišite kodo PIN vaše naprave.
››Nastavite statični IP
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Izberite dostopno točko → Pokaži dodatne možnosti.
3 Izberite spustni meni Nastavitve IP.
4 Izberite Statični.
Povezovanje
118
5 Spremenite nastavitve IP.
6 Izberite Poveži.
››Prilagodite nastavitve Wi-Fi
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Napredno.
3 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
Obvestilo o
omrežju
Nastavite napravo tako, da vas bo
obvestila, ko bo na voljo dostopna
točka omrežja Wi-Fi.
Ohrani Wi-Fi
vklopljen med
spanjem
Nastavite, če želite pustiti vklopljeno
povezavo Wi-Fi v načinu mirovanja.
Preverjanje za
internet
Nastavite pregled razpoložljivosti
dostopa do internetnih storitev med
uporabo trenutne dostopne točke.
Časovnik za
Wi-Fi
Nastavite uro vklopa in izklopa funkcije
Wi-Fi.
Naslov MAC
Oglejte si naslov MAC.
Naslov IP
Oglejte si naslov IP.
Wi-Fi Direct
Naučite se uporabljati funkcijo Wi-Fi Direct, če želite povezati
dve napravi prek Wi-Fi brez zahtevane dostopne točke.
Povezovanje
119
››Povežite vašo napravo na drugo napravo
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Wi-Fi → Wi-Fi
Direct.
2 Izberite Iskanje.
3 Izberite napravo.
Ko lastnik druge naprave sprejme povezavo, so naprave
povezane.
Napravo lahko povežete z drugimi napravi ali pošljete
podatke z izbiro Več povezav.
››Pošljite podatke preko omrežja Wi-Fi
1 Izberite datoteko ali element iz ustrezne aplikacije.
2 Izberite možnost pošiljanja podatkov preko Wi-Fi.
Način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto
podatkov.
3 Poiščite in izberite drugo napravo.
››Prejmite podatke preko omrežja Wi-Fi
Ko prejmete podatke, se ti shranijo v vašo napravo samodejno.
Prejeti podatki so shranjeni v mapi ShareWiFi.
Povezovanje
120
AllShare Cast
Naučite se, kako priključiti napravo na večji zaslon z uporabo
ključa AllShare Cast in souporabo vaše vsebine.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Nekatere datoteke bodo morda med predvajanjem
izkoriščale medpomnjenje, odvisno od omrežne
povezave.
●● Če želite zmanjšati porabo energije, izključite funkcijo
AllShare Cast, ko te ne uporabljate.
●● Če določite frekvenčni pas omrežja Wi-Fi, ključev
AllShare Cast morda ne bo možno najti ali se z njimi
povezati.
●● Če predvajate video posnetke ali igrate igre na TV
sprejemniku, izberite ustrezen TV način za najboljšo
izkušnjo pri uporabi AllShare Cast.
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Več nastavitev
→ AllShare Cast.
Če na domači zaslon dodate pripomoček AllShare Cast,
lahko s tem enostavno dostopate do te funkcije.
2 Povlecite stikalo AllShare Cast v desno.
3 Izberite napravo.
Ko so naprave priključene lahko vidite zaslon vaše naprave
na zaslonu drugih naprav.
4 Odprite ali predvajajte datoteko.
5 Nadzor zaslona s tipkami na vaši napravi.
Povezovanje
121
AllShare Play
Naučite se uporabljati storitev AllShare Play, ki omogoča
predvajanje vsebine, shranjene na različnih napravah, preko
interneta. S pomočjo AllShare Play lahko katero koli datoteko na
kateri koli napravi predvajate ali pošljete na drugo napravo oz.
spletni strežnik za shranjevanje.
Za uporabo storitve AllShare Play se morate prijaviti v računa
Google in Samsung, ter registrirati dve ali več naprav kot
datotečna strežnika. Razpoložljive možnosti registracije se lahko
razlikujejo glede na vrsto naprave. Za več informacij o uporabi
AllShare Play pritisnite tipko možnosti in izberite FAQ.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
››Pošljite datoteko
1 V seznamu aplikacij izberite AllShare Play.
2 Izberite napravo ali spletno shranjevanje, ki vsebuje
predstavnostne datoteke.
3 Izberite predstavnostno kategorijo in nato potrditveno polje
na datoteki.
4 Izberite .
5 Izberite napravo ali spletni strežnik, kjer je shranjena
datoteka.
››Souporaba datoteke
1 V seznamu aplikacij izberite AllShare Play.
2 Izberite napravo ali spletno shranjevanje, ki vsebuje
predstavnostne datoteke.
3 Izberite predstavnostno kategorijo in nato potrditveno polje
na datoteki.
4 Izberite
, ter nato stran družabnega omrežja.
Povezovanje
122
››Predvajanje datoteke na oddaljeni napravi
Podprte vrste datoteke so morda odvisne od povezanih
naprav, ki delujejo kot medijski predvajalniki.
●● Nekatere datoteke bodo morda med predvajanjem
izkoriščale medpomnjenje, odvisno od omrežne
povezave.
●●
1 V seznamu aplikacij izberite AllShare Play.
2 Izberite napravo ali spletno shranjevanje, ki vsebuje
predstavnostne datoteke.
3 Izberite predstavnostno kategorijo in nato potrditveno polje
na datoteki.
4 Izberite .
5 Izberite napravo, ki jo želite uporabljati kot medijski
predvajalnik.
6 Nadzirajte predvajanje s tipkami na vaši napravi.
››Uporabite funkcijo Group Cast
Zaslone lahko delite z več drugimi napravi, ki so povezani preko
iste dostopne točke omrežja Wi-Fi.
1 V seznamu aplikacij izberite AllShare Play.
2 Izberite predstavnostno kategorijo in nato potrditveno polje
na datoteki.
Izberite → Group Cast.
3
4 Vnesite kodo PIN in izberite Kon.
5 Izberite OK za zagon Group Cast.
6 Na drugi napravi se pridružite Group Cast z uporabo kode
PIN.
Povezovanje
123
››Upravljanje vsebine na spletnem strežniku za
shranjevanje
1 V seznamu aplikacij izberite AllShare Play.
2 Izberite spletni strežnik za shranjevanje
3 Ogled in upravljanje z datoteko.
››Prilagodite nastavitve AllShare Play
1 V seznamu aplikacij izberite AllShare Play.
2 Pritisnite tipko možnosti in izberite Settings.
3 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
Registered
storage
Oglejte si spletne strežnike za
shranjevanje, ki so bili dodatni v
AllShare Play.
Registered
devices
Oglejte si ali urejajte naprave, ki ste jih
dodali v AllShare Play.
Setting up web
services
Prijava v družabna omrežja za
pošiljanje datotek.
Auto upload
photos from
mobile
Nastavite samodejno pošiljanje
fotografij na spletni strežnik za
shranjevanje ob prijavi.
Video quality
settings
Nastavite optimizacijo kakovosti
video posnetka pri predvajanju
video posnetkov, ki so shranjeni na
računalniku, na vaši napravi.
Lock AllShare
Play
Nastavite zaklep storitev AllShare Play z
geslom vašega računa Samsung.
Language
Izberite prikazani jezik.
About
Oglejte si informacije o AllShare Play.
Povezovanje
124
Souporaba mobilnega omrežja
Naučite se souporabljati mobilno omrežno povezavo vaše
naprave z drugimi napravami.
››Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave
preko omrežja Wi-Fi
Naučite se uporabljati napravo kot brezžično dostopno točko za
druge naprave.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Več nastavitev
→ Upor.tel. kot modem in mob.DT → Prenosna
dostopna točka za Wi-Fi.
2 Povlecite stikalo Prenosna dostopna točka za Wi-Fi v
desno, če želite aktivirati souporabo mobilnega omrežja
preko Wi-Fi.
3 Izberite Konfiguriraj za konfiguracijo omrežnih nastavitev,
če želite uporabiti vašo napravo kot dostopno točko.
Možnost
Funkcija
SSID omrežja
Urejajte ime naprave, ki bo prikazana
na drugih napravah.
Skrij mojo napravo
Nastavite, če želite skriti napravo pred
drugimi napravami.
Varnost
Izberite vrsto zaščite.
Geslo
Vnesite geslo za preprečitev
nepooblaščenega dostopa do vašega
mobilnega omrežja. Ta možnost je
na voljo samo, če nastavitev možnost
zaščite.
Povezovanje
125
Možnost
Funkcija
Prikaži geslo
Nastavite prikaz vašega gesla med
vnašanjem.
Pokaži dodatne
možnosti
Izberite kanal oddajanja.
4 Izberite Shrani.
5 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave in se povežite v
mobilno omrežje.
Souporabo mobilnega omrežja lahko omejite na določene
naprave. Izberite Dovoljene napr., ustvarite seznam
naprav, ter nato izberite ime naprave za katero želite
spremeniti souporabo na Samo dovoljene naprave.
››Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave
prek USB povezave
Naučite se uporabljati napravo kot brezžični modem preko
vzpostavljene povezave USB z računalnikom.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Več nastavitev
→ Upor.tel. kot modem in mob.DT.
3 Izberite Uporaba telefona kot modema po USB-ju za
aktivacijo mobilnega omrežja preko USB.
Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite
polje zraven Uporaba telefona kot modema po USB-ju.
Metoda souporabe je lahko odvisna od operacijskega
sistema računalnika.
Povezovanje
126
››Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave
prek Bluetooth povezave
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Več nastavitev
→ Upor.tel. kot modem in mob.DT.
2 Izberite Internet prek vmesnika Bluetooth za aktivacijo
mobilnega omrežja preko Bluetooth.
3 Na drugi napravi, poiščite in se seznanite z vašo napravo.
Vključite funkcijo Bluetooth in nastavitev vidljivosti.
Bluetooth
Naučite se, kako izmenjati podatke ali medijske datoteke z
drugimi napravami preko povezave Bluetooth.
●● Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje
ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične
funkcije Bluetooth.
●● Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z
napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če
so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav
lahko zmanjša.
●● Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali
odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne
bodo združljive z vašo napravo.
●● Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonite
namene (na primer piratske kopije datotek ali
nezakonito prisluškovanje komunikacijam za poslovne
namene). Podjetje Samsung ni odgovorno za posledice
nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Povezovanje
127
››Vključite funkcijo Bluetooth
V seznamu aplikacij izberite Nastavitve in povlecite stikalo
Bluetooth v desno.
››Poišči in se seznani z drugo napravo
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Bluetooth →
Iskanje.
2 Izberite napravo.
3 Izberite V redu za ujemanje kode Bluetooth PIN med obema
napravama. Poleg tega lahko kodo PIN za Bluetooth PIN
vnesete in izberete V redu.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme
povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje
uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive
storitve.
Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za
prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan
PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava
PIN, ga morate vnesti.
››Pošiljanje podatkov preko povezave Bluetooth
1 Izberite datoteko ali element iz ustrezne aplikacije.
2 Izberite možnost pošiljanja podatkov preko povezave
Bluetooth.
Način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto
podatkov.
3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.
Povezovanje
128
››Prejemanje podatkov preko povezave
Bluetooth
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Bluetooth, ter
nato obkljukajte polje zraven vaše naprave.
Če želite izbrati čas vidnosti vaše naprave, pritisnite tipko
možnosti in izberite Časovna omejitev vidnosti.
2 Ko se pojavi pozivnik, izberite V redu za ujemanje kode PIN
za Bluetooth PIN ali vnos kode PIN za Bluetooth, ter izberite
V redu (po potrebi).
3 Izberite Sprejmi za potrditev povezave med obema
napravama.
Prejeti podatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če sprejmete stik,
se samodejno shrani v imenik.
GPS
Vaša naprava vključuje GPS sprejemnik. Naučite se aktivirati
lokacijske storitve in uporabljati dodatne funkcije GPS.
Za sprejem boljšega signala GPS, se izogibajte uporabi naprave
v naslednjih pogojih:
●● med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj
stavb
●● v slabem vremenu
●● v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
●● v vozilu z zaščitno prevleko pred soncem
Ne dotikajte se dela z anteno ali prekrivajte tega dela z
rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate
funkcijo GPS.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih
morda ni na voljo.
Povezovanje
129
››Aktivacija lokacijskih storitev
Če želite prejemati informacije o lokacijah in iskati po
zemljevidu, morate vklopiti lokacijske storitve.
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Lokacijske
storitve.
2 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
Če želite poiskati vašo lokacijo,
uporabite Wi-Fi in/ali mobilna
Uporabi brezžična omrežja.
omrežja
Za uporabo mobilnih omrežij
vam lahko zaračunajo dodatne
stroške.
Uporabi satelite
GPS
Če želite poiskati vašo lokacijo z
uporabo satelita GPS.
Nastavite napravo za uporabo
Lokacija in iskanje
trenutnega položaja za iskanje in
Google
druge storitve Google.
Povezave VPN
Naučite se ustvariti navidezna zasebna omrežja (VPN) in varno
povezavo z njimi preko interneta.
●● Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do
interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta,
morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere
informacije morate vnesti, se obrnite na vašega skrbnika
VPN.
●● Za uporabo funkcije morate vklopiti funkcijo za zaklep
zaslona.
Povezovanje
130
››Nastavljanje profila VPN
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Več nastavitev
→ VPN → Dodaj omrežje VPN.
2 Spremenite naslednje možnosti:
Možnost
Funkcija
Ime
Vnesite ime strežnika VPN.
Vrsta
Izberite vrsto VPN.
Naslov strežnika
Vpišite naslov strežnika VPN.
Skrivnost L2TP
Vnesite geslo za skrivnost L2TP.
Identifikator IPSec
Vnesite uporabniško ime.
IPsec ključ v
vnaprejšnji skupni
rabi
Vnesite zaščiten ključ v vnaprejšnji
skupni rabi.
Uporabniški
certifikat IPSec
Izberite uporabniški certifikat, s
pomočjo katerega vas strežnik VPN
identificira. Certifikate lahko uvozite
s strežnika VPN ali jih prenesete s
spleta.
Izberite certifikat overitelja (CA), s
pomočjo katerega vas strežnik VPN
Certifikat IPSec CA identificira. Certifikate lahko uvozite
s strežnika VPN ali jih prenesete s
spleta.
Izberite certifikat za strežnike, s
pomočjo katerega vas strežnik VPN
Strežniško potrdilo
identificira. Certifikate lahko uvozite
IPSec
s strežnika VPN ali jih prenesete s
spleta.
Povezovanje
131
Možnost
Funkcija
Šifriranje PPP
(MPPE)
Nastavite šifriranje podatkov pred
pošiljanjem na strežnik VPN.
Pokazi dodatne
možnosti
Za spremembo naprednih omrežnih
nastavitev.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto
VPN.
3 Ko končate, izberite Shrani.
››Povezava z zasebnim omrežjem
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Več nastavitev
→ VPN.
2 Izberite zasebno omrežje.
3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite Poveži.
Povezovanje
132
Orodja
Računalo
Naučite se računati z vašo napravo.
››Računanje
1 V seznamu aplikacij izberite Kalkulator.
2 S tipkami na zaslonu opravite osnovne izračune.
Obrnite napravo v ležeč pogled, če želite uporabiti
znanstveno računalo. Če ste preprečili, da bi se zaslon
obračal, ko obračate napravo, pritisnite tipko možnosti in
izberite Znanstveni kalkulator.
››Prikaz zgodovine računanja
1 V seznamu aplikacij izberite Kalkulator.
2 Izvedite izračun.
3 Tipkovnico računala skrijete z izborom možnosti
.
Prikaže se zgodovina računanja.
Ura
Naučite se, kako nastaviti in upravljati budilko in svetovne ure.
Prav tako lahko uporabite štoparico, časovnik in namizno uro.
Orodja
133
››Nastavitev budilke
1 V seznamu aplikacij izberite Ura → Budilka.
2 Izberite Ustvari alarm.
3 Nastavite podrobnosti budilke.
Povlecite stikalo Pametno opozorilo v desno, če želite
vključiti simulacijo naravnih zvokov pred vklopom glavnega
opozorila.
4 Ko končate izberite Shrani.
Za izključitev budilke izberite ikono ure zraven budilke. Za
izbris budilke pritisnite tipko možnosti in izberite Izbriši.
››Zaustavitev budilke
Ko se oglasi budilka,
●● Za zaustavitev budilke izberite
, nato pa s prstom povlecite
iz velikega kroga navzven.
●● Za utišanje budilke za obdobje dremeža izberite
, nato pa s
prstom povlecite iz velikega kroga navzven.
››Nastavitev svetovne ure
1 V seznamu aplikacij izberite Ura → Svetovna ura → Dodaj
mesto.
2 Vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama mest.
●●
●●
Za izbor vašega trenutnega mesta izberite .
Če želite izbrati mesto v pogledu svetovnega zemljevida,
izberite .
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite
uro in izberite Nastavitve DST.
Orodja
134
››Uporaba štoparice
1 V seznamu aplikacij izberite Ura → Štoparica.
2 Za vklop štoparice izberite Začni.
3 Če želite zabeležiti čase krogov, izberite Krog.
4 Ko končate, izberite Ustavi.
››Uporaba časovnika
1 V seznamu aplikacij izberite Ura → Časovnik.
2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
3 Za vklop odštevanja izberite Začni.
4 Ko časovnik poteče izberite , nato pa s prstom povlecite iz
velikega kroga navzven.
››Uporaba namizne ure
Namizna ura prikazuje trenuten čas, datum in vreme.
1 V seznamu aplikacij izberite Ura → Namizna ura.
2 Za ogled namizne ure na celotnem zaslonu izberite
3 Pritisnite tipko možnosti in izberite Nastavitve.
4 Spremenite naslednje možnosti:
.
Možnost
Funkcija
Skrij vrstico
stanja
Nastavite, če želite skriti ali prikazati
vrstico stanja.
Ozadje
Izberite sliko ozadja za namizno uro.
Koledar
Nastavite prikaz koledarja.
Orodja
135
Možnost
Funkcija
Vreme
Nastavite to možnost, če želite prikazati
vreme za vašo trenutno lokacijo. Prav
tako lahko izberete temperaturne enote
in nastavite namizno uro, da se vam
vremenske informacije posodabljajo
samodejno.
Odložišče
Spremenite nastavitve za uporabo
namiznega stojala z vašo napravo.
Prenosi
Naučite se upravljati z dnevniki datotek, ki ste jih prenesli s
spleta ali e-pošte.
1 V seznamu aplikacij izberite Prenosi.
2 Izberite kategorijo prenosov.
3 Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik.
Za izbris dnevnika, obkljukajte polje in izberite
.
Dropbox
Naučite se uporabljati pomnilnik v oblakih Dropbox, da shranite
svoje datoteke in jih delite z drugimi. Ko shranite datoteke v
mapo Dropbox, se bo vaša naprava samodejno sinhronizirala
s spletnim strežnikom in morebitnimi drugimi računalniki, na
katerih je nameščena aplikacija Dropbox.
Orodja
136
››Aktivirajte Dropbox
1 V seznamu aplikacij izberite Dropbox → Start.
2 Izberite I’m already a Dropbox user.
Če ste nov uporabnik, izberite I’m new to Dropbox in
ustvarite nov račun.
3 Vnesite e-poštni naslov in geslo, ter nato izberite Log in.
4 Izberite Next.
5 Izberite Turn on za samodejni prenos fotografij in video
posnetkov, ki so bili posneti z objektivom naprave.
››Naložite datoteke v mapo Dropbox
1 V seznamu aplikacij izberite Dropbox.
2 Izberite → Photos or videos ali Other files.
3 Izberite datoteke.
4 Izberite Dropbox → mapa.
5 Izberite Upload.
Datoteke v mapi se bodo dodale spletnemu strežniku in
vašemu računalniku doma.
››Ogled datoteke
1 V seznamu aplikacij izberite Dropbox →
2 Izberite datoteko.
Orodja
137
.
Pomoč
Dostop do pomoči, kjer boste našli informacije o uporabi
naprave in aplikaciji oz. konfigurirali pomembne nastavitve.
1 V seznamu aplikacij izberite Pomoč.
2 Izberite predmete za ogled nasvetov.
Če želite ponastaviti prikaz pojavnih okenc s pomočjo, v
primeru, da ste skrili predmet, izberite Pokaži pojavna okna z
nasveti za pomoč, ter nato izberite predmete.
Moje datoteke
Naučite se odpreti različne vrste datotek, ki so shranjene v vaši
napravi.
››Podprte oblike zapisa datotek
Vaša naprava podpira te zapise datotek:
Vrsta
Zapis
Slika
bmp, gif, jpg, png
Video
posnetek
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Glasba
mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvok
wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Druge
doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html,
vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der
Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od
programske opreme na napravi.
●● Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika,
lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
●●
Orodja
138
››Ogled datoteke
1 V seznamu aplikacij izberite Moje datoteke.
2 Izberite mapo.
Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku
datotek, izberite .
●● Če se želite vrniti v domači imenik, izberite
.
●●
3 Izberite datoteko.
V seznamu map pritisnite tipko možnosti za naslednje možnosti:
Če želite ustvariti mape za upravljanje z datotekami, izberite
Ustvari mapo.
●● Če želite poiskati datoteke, shranjene v vaši napravi, izberite
Poišči.
●● Če želite spremeniti pogled, izberite Prikaži po.
●● Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite Uredi po.
●● Če želite spremeniti nastavitve upravitelja datotek, izberite
Nastavitve.
●● Da vse datoteke uporabo isto možnost istočasno, izberite
Izberi vse.
●●
NFC
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo
informacije o izdelkih. To funkcijo lahko prav tako uporabljate
za izvrševanje plačil in nakup vozovnic ali kart za prireditve, ko
prenesete potrebne aplikacije.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte
previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.
Če je zaslon zaklenjen, vaša naprava ne bo brala oznak
NFC ali prejemala podatkov.
Orodja
139
››Vključite funkcijo NFC
V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Več nastavitev →
NFC, ter nato povlecite drsnik NFC v desno.
››Branje podatkov iz oznake NFC
Ko vklopite funkcijo NFC, bo vaša naprava prebrala podatke o
izdelku, če jo položite v bližini oznake NFC. Na vašem zaslonu
bodo prikazane informacije z oznake.
››Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko s funkcijo NFC izvajate plačila, se morate
registrirati za storitev mobilnega plačila. Za registracijo ali
podrobnosti o storitvi stopite v stik s ponudnikom storitev.
1 Dotaknite se zadnje strani naprave na bralniku kartic NFC.
2 Ob pozivu vnesite kodo PIN in se znova dotaknite naprave
na bralniku kartic NFC (po potrebi).
››Pošiljanje podatkov prek funkcije Android
Beam
S funkcijo Android Beam lahko storitvam, ki imajo omogočen
NFC, pošiljate podatke, kot so spletne strani in stiki.
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Več nastavitev
→ NFC.
2 Povlecite stikalo Android Beam v desno.
3 Odprite spletno stran ali v ustrezni aplikaciji izberite element.
4 Z zadnjo stranjo naprave se dotaknite zadnje strani druge
naprave.
5 Dotaknite se zaslona vaše naprave.
Podatki na vaši napravi bodo poslani in prikazani na zaslonu
druge naprave.
Orodja
140
››Pošiljanje podatkov prek funkcije S Beam
S funkcijo S Beam lahko pošiljate podatke, kot so glasba, video
posnetki, slike in dokumenti.
Preko S Beam ne pošiljajte podatkov, ki so zaščiteni z
avtorskimi pravicami. S tem lahko kršite avtorske pravice.
Samsung ni odgovoren za kakršne koli zakonodajne
težave, ki so posledica uporabnikove nezakonite uporabe
avtorsko zaščitenih podatkov.
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve → Več nastavitev
→ S Beam.
2 Povlecite stikalo S Beam v desno.
3 Zaženite aplikacijo, ki uporablja glasbene, video, slikovne ali
dokumentne datoteke.
4 Odprite ali predvajajte datoteko.
5 Z zadnjo stranjo naprave se dotaknite zadnje strani druge
naprave.
6 Dotaknite se zaslona vaše naprave.
Podatki na vaši napravi bodo poslani in prikazani na zaslonu
druge naprave.
Če dve napravi skušata poslati podatke hkrati, morda
prenos datoteke ne bo uspel.
Orodja
141
Google
Naučite se poiskati podatke v vaši napravi ali informacije na
internetu.
1 V seznamu aplikacij izberite Google.
2 Vpišite ključno besedi in izberite .
Če želite poiskati podatke s pomočjo glasu, izberite in
izgovorite ključno besedo v mikrofon na vaši napravi.
3 Izberite rezultat iskanja.
Orodja SIM
Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš
ponudnik storitev. Ta aplikacija je morda drugače označena,
odvisno od kartice SIM ali USIM. V seznamu aplikacij izberite
Orodja SIM.
S Voice
Naučite se uporabljati funkcijo za glasovno ukazovanje, ki jo
omogoča S Voice. S pomočjo vašega glasu, ki ga izgovorite v
vašo napravo, lahko pokličete številko, pošljete sporočilo, pišete
beležko ali opravljate druga opravila.
●● Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
●● Če vaša izgovorjava ni razločna, govorite na hrupnem
mestu oziroma govorite v žaljivem žargonu ali besede v
narečju, naprava morda ne bo prepoznala vaših ukazov
ali pa bo izvedla neželene ukaze.
1 V seznamu aplikacij izberite S Voice.
2 Izgovorite ključno besedo v mikrofon.
Če želite izgovoriti nov ukaz izberite .
Glasovne ukaze lahko izključite z izborom možnosti
Orodja
142
.
Nastavitve
Dostop do možnosti nastavitve
1 V seznamu aplikacij izberite Nastavitve.
2 Izberite kategorijo nastavitev in nato možnost.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko
omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih
omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite tipko možnosti.
●● Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
●● Potisni gumb WPS: povežite se z varno dostopno točko
omrežja Wi-Fi prek gumba WPS.
●● Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščiteno dostopno
točko omrežja Wi-Fi z uporabo kode PIN za WPS.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko
krajših razdalj.
Poraba podatkov
Bodite na tekočem s količino porabljenih podatkov in
prilagodite nastavitve za omejitev.
Nastavitve
143
Mobilni podatki: nastavite za uporabo podatkovnih povezav
preko vseh mobilnih omrežij.
●● Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavitev omejitev za
porabo mobilnih podatkov.
●● Cikel porabe podatkov: vpišite mesečni datum za
ponastavitev za nadzor vaših podatkov.
●●
Za uporabo več možnosti pritisnite tipko možnosti.
Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih
povezav v času gostovanja.
●● Omeji podatke v ozadju: nastavite, da onemogočite
sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega omrežja.
●● Samodejna sinhronizacija podatkov: nastavite napravo
za samodejno sinhronizacijo stikov, koledarja, e-pošte,
zaznamkov in slikovnih podatkov za družabna omrežja.
●● Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite, če želite prikazati vašo
porabo podatkov preko povezave Wi-Fi.
●● Mobilne dostopne točke: poiščite in uporabite mobilno
omrežje druge naprave.
●●
Več nastavitev
Spremenite nastavitve za nadzor povezav z drugimi napravami
ali omrežji.
››Način letenja
Vključite način letenja, če želite onemogočiti vse brezžične
funkcije na vaši napravi. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
››Mobilna omrežja
Mobilni podatki: nastavite za uporabo podatkovnih povezav
preko vseh mobilnih omrežij.
●● Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih
povezav v času gostovanja.
●●
Nastavitve
144
Imena dostopnih točk: izberite ime dostopne točke (APN)
za mobilna omrežja. APN-je lahko dodate ali urejate. Za
ponastavitev vaših nastavitev APN na tovarniške vrednosti,
pritisnite tipko možnosti in izberite Ponast. na privzeto.
●● Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
●● Omrežni operaterji:
-- Poišči omrežja: poiščite in izberite omrežje.
-- Izberi samodejno: nastavite napravo za izbiro prvega
omrežja, ki je na voljo.
●●
››Upor.tel. kot modem in mob.DT
Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: nastavite za uporabo
naprave kot brezžične dostopne točke za druge naprave.
●● Uporaba telefona kot modema po USB-ju: nastavite za
uporabo naprave kot brezžični modem preko vzpostavljene
povezave USB z računalnikom.
●● Internet prek vmesnika Bluetooth: aktivirajte funkcijo
interneta prek vmesnika Bluetooth, če želite deliti svoje
mobilno omrežje z računalniki preko povezave Bluetooth.
●● Pomoč: oglejte si informacije o uporabi funkcij interneta prek
vmesnika.
●●
››VPN
Nastavite navidezna osebna omrežja (VPN) in upravljajte z njimi.
››NFC
Aktivirajte funkcijo NFC, če želite brati ali zapisovati oznake NFC,
ki vsebujejo podatke.
››S Beam
Aktivirajte funkcijo S Beam, da lahko pošiljate podatke, kot so
zvočne, video, slikovne ali dokumentne datoteke, v naprave, ki
podpirajo NFC in Wi-Fi Direct.
Nastavitve
145
››Naprave v bližini
Skupna raba datotek: aktivirajte skupno rabo predstavnosti,
da napravam s certifikatom DLNA omogočite dostop do
predstavnostnih datotek na vaši napravi.
●● Vsebine v souporabi: nastavite, če želite deliti vaše vsebine z
drugimi napravami.
●● Ime naprave: vnesite ime predstavnostnega strežnika za vašo
napravo.
●● Seznam dovoljenih naprav: oglejte si seznam naprav, ki
lahko dostopajo do vaše naprave.
●● Seznam naprav brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav,
katerim je dostop do vaše naprave onemogočen.
●● Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku, kamor želite shraniti
prenesene predstavnostne datoteke.
●● Prenesi iz drugih naprav: nastavite, če želite sprejeti prenose
z drugih naprav.
●●
››AllShare Cast
Vključite funkcijo AllShare Cast za souporabo vašega zaslona z
drugimi.
››Kies preko Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek brezžičnega
omrežja Wi-Fi.
Način domačega zaslona
Izberite način domačega zaslona (osnovni ali enostavni).
Nastavitve
146
Način blokiranja
Izberite, katera sporočila bodo blokirana oz. nastavite
prejemanje obvestil za klice določenih stikov v načinu
blokiranja.
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
●● Glasnost: prilagodite glasnost za različne zvoke vaše naprave.
●● Moč tresenja: prilagodite moč vibre.
●● Zvonjenje naprave: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki
vas opozarja na dohodne klice.
●● Vibriranje naprave: dodajte ali izberite vzorec vibriranja.
●● Privzeta obvestila: izberite melodijo zvonjenja, ki vas
opozarja na dogodke, kot so prejeta nova sporočila in
neodgovorjeni klici.
●● Zvok in vibriranje: nastavite napravo, da bo pri dohodnih
klicih vibrirala in predvajala melodijo zvonjenja.
●● Toni tipkovnice: omogoča nastavitev zvoka naprave ob
vnosu številk na zaslonu za klicanje.
●● Zvoki ob dotiku: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila,
ko boste izbrali aplikacijo ali možnost.
●● Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko
zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
●● Haptična povratna informacija: nastavite napravo, da vibrira
ob pritisku tipke možnosti ali tipke za vrnitev, oz. ko pritisnite
in držite tipko za vklop ali tipko domov.
●● Samodejno haptično: nastavite napravo, da bo vibrirala med
predvajanjem zvokov v prenesenih aplikacijah.
Nastavitve
147
Zaslon
Spremenite nastavitve, da lahko nadzirate prikaz in osvetlitev na
vaši napravi.
●● Ozadje
-- Domači zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon.
-- Zakleni zaslon: izberite sliko ozadja za zaklenjen zaslon.
-- Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači
zaslon in zaklenjen zaslon.
●● Indikator LED
-- Polnjenje: nastavite, da vklopite servisno luč med
polnjenjem baterije.
-- Prazna baterija: nastavite, če želite vključiti servisno lučko,
ko je baterija prazna.
-- Obvestila: nastavite, če želite vključiti servisno lučko za
zgrešene klice, sporočila ali obvestila.
-- Zvočni posnetek: nastavite, če želite, da se servisna luč
vklopi pri snemanju glasovnih beležk.
●● Obvestilna plošča:
-- Prilagoditev svetlosti: nastavite prilagoditev svetlosti
zaslona na plošči z obvestili.
-- Nastavitev gumbov za hitre nastavitve: organizirajte
gumbe za hitro nastavitev, ki se nahajajo v plošči z obvestili.
●● Več oken: nastavite aktivacijo funkcije Več oken.
●● Pokliči prijatelja: nastavite napravo za odpiranje kontekstne
strani na osnovi vaših dejavnosti.
●● Način zaslona: izberite način prikaza.
●● Svetlost: prilagodite svetlost zaslona.
●● Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk
vmesnika pri zasuku naprave.
●● Zakasnitev zaslona: izberite dolžino časa, ki ga naprava
porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Nastavitve
148
Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na
smer vašega obraza.
●● Smart stay: nastavite, da preprečite izklop osvetlitve zaslona,
ko ga opazujete.
●● Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
●● Velikost pisave: spremenite velikost pisave za izdelavo ali
prikaz elementov v aplikacijah.
●● Traj.luči ob dotiku tipke: izberite dolžino časa, ki ga naprava
porabi, preden se izklopi osvetlitev tipk na dotik.
●● Prikaz odstotka baterije: nastavite, da si ogledate preostalo
življenjsko dobo baterije.
●● Samod. pril. tona zaslona: nastavite to možnost, če želite
varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost
zaslona.
●●
Shramba
Oglejte si informacije o pomnilniku na vaši napravi in
pomnilniški kartici. Prav tako lahko formatirate pomnilniško
kartico.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse
podatke na mestu na pomnilniku.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta notranjega pomnilnika
je manjša od specificirane, ker del pomnilnika zasedajo
operacijski sistem in privzete aplikacije.
Način za varč. z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve
načina varčevanja z energijo.
●● Varčevanje z energijo procesorja: nastavite napravo, da bo
omejila porabo nekaterih sistemskih virov.
●● Varčevanje z energijo zaslona: nastavite napravo, da bo
zmanjšala svetlost zaslona.
Nastavitve
149
Barva ozadja: nastavite napravo, da bo zmanjšala svetlost
barve ozadja e-pošte in interneta.
●● Izklopi haptične povratne informacije: nastavite napravo,
da ne vibrira ob pritisku tipke možnosti ali tipke za vrnitev, oz.
ko pritisnite in držite tipko za vklop ali tipko domov.
●● Več o varčevanju z energijo: oglejte si informacije o
varčevanju z baterijo.
●●
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Upravitelj programov
Preverja in upravlja aplikacije na vaši napravi.
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za lokacijske storitve.
●● Uporabi brezžična omrežja: če želite poiskati vašo lokacijo,
uporabite omrežje Wi-Fi in/ali mobilna omrežja.
●● Uporabi satelite GPS: če želite poiskati vašo lokacijo,
uporabite satelite GPS.
●● Lokacija in iskanje Google: nastavite napravo, da bo
uporabljala vaš trenutni položaj za iskanje Google ali druge
storitve Google.
Zakleni zaslon
Spreminjajte nastavitve za zaščito vaše naprave.
●● Zaklepanje zaslona: aktivirajte funkcijo za zaklepanje
zaslona.
●● Možnosti zaklenjenega zaslona:
Nastavitve se uporabijo samo, če ste nastavili možnost za
zaklep z drsenjem.
Nastavitve
150
-- Bližnjice: nastavite, če želite prikazati in urediti bližnjice na
zaklenjenem zaslonu.
-- Tekoči prikaz podatkov: nastavite, da na zaklenjenem
zaslonu prikažete novice ali borzne informacije.
-- Ura: nastavite za prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
-- Dvojna ura: nastavite za prikaz dvojne ure na zaklenjenem
zaslonu.
-- Vreme: nastavite, če želite prikazati informacije o vremenu
in spremeniti nastavitve okna z vremenom.
-- Učinek valovanja: nastavite prikaz učinka valovanja na
zaklenjenem zaslonu.
-- Besedilo s pomočjo: nastavite za prikaz besedila s pomočjo
na zaklenjenem zaslonu.
-- Hitri dostop do kamere: nastavite napravo, da bo zagnala
kamero, ko se boste dotaknili in zadržali zaslon in napravo
obrnili, ko bo zaslon zaklenjen.
-- Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavite napravo tako,
da prepozna vaš ukaz za prebujanje, ko je zaslon zaklenjen.
-- Nastavite ukaz za bujenje: omogočite ukazu za prebujanje
zagon aplikacije S Voice ali izvršitev določene funkcije.
●● Podatki o lastniku: vnesite vaše informacije, ki so prikazane
na zaklenjenem zaslonu.
Varnost
●●
Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov,
shranjenih na napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate
vnesti geslo.
Napolnite baterijo, preden omogočite to nastavitev, ker
lahko šifriranje vaših podatkov traja dlje kot eno uro.
Nastavitve
151
●●
Šifriraj zunanjo kartico SD:
-- Šifriraj: nastavite, da šifrirate datoteke, ko jih shranite na
pomnilniško kartico.
-- Popolno šifriranje: nastavite, da zašifrirate vse datoteke na
pomnilniški kartici.
-- Izloči večpredstavnostne datoteke: nastavite, da šifrirate
vse datoteke na pomnilniški kartici z izjemo predstavnostnih
datotek.
Če ponastavite vašo napravo na tovarniško privzete
nastavitve in je ta nastavitev omogočena, naprava ne
bo mogla brati vaših šifriranih datotek. Onemogočite to
nastavitev, preden ponastavite napravo.
Oddaljeno upravljanje: nastavite, če želite dovoliti daljinsko
upravljanje vaše izgubljene ali ukradene napravo prek
interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun
Samsung.
-- Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
-- Uporabi brezžična omrežja: nastavite, če želite dovoliti
zbiranje lokacijskih podatkov in iskanje vaše izgubljene ali
ukradene naprave prek Wi-Fi in mobilnih omrežji.
●● Opoz. za zamen. kar. SIM: aktivirajte funkcijo Iskanje
trenutne lokacije.
●● Poišči mojo mob. sp. str.: dostop do spletnega mesta
SamsungDive (www.samsungdive.com). Spletno mesto
SamsungDive omogoča sledenje in nadzor izgubljene ali
ukradene naprave.
●● Nastavite zaklepanje kartice SIM:
-- Zakleni kartico SIM: nastavite, da zaklenete kartico SIM
ali USIM. Za uporabo kartice SIM ali USIM z vašo napravo
morate vnesti številko PIN.
-- Spremeni SIM PIN: omogoča spremembo kode PIN,
priložene vaši kartici SIM ali USIM.
●● Gesla naredite vidna: nastavite, če želite, da bodo gesla ob
vnosu vidna.
●●
Nastavitve
152
Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike, ki ste jih pooblastili
za vašo napravo. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer
namestite nove smernice na vaši napravi.
●● Neznani viri: nastavite napravo, da namesti aplikacije ne
glede na vir. V nasprotnem primeru boste lahko namestili
samo aplikacije, ki ste jih prenesli s trgovine Play Store.
●● Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj
in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe aplikacij.
●● Namesti iz pomnilnika naprave: namesti šifrirane certifikate,
ki so shranjeni v pomnilniku USB.
●● Počisti poverilnice: izbrišite poverilnice iz naprave in
ponastavite geslo.
●●
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za jezik in vnos besedila.
››Jezik
Izberite prikazani jezik.
››Privzeto
Izberite način vnosa besedila.
››Googlova stor. za glasov. vnos
Aktivirajte funkcijo vnosa z glasom Google za glasovni vnos
besedila. Če želite spremeniti nastavitve funkcije vnosa z
glasom, izberite .
●● Izberite jezike vnosa: izberite jezike vnosa za funkcijo za
prepoznavanje glasu Google.
●● Blokiraj žaljive besede: nastavite, da preprečite, da bi
naprava prepoznala žaljive besede v glasovnih vnosih.
●● Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in
namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.
Nastavitve
153
››Tipkovnica Samsung
Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung, izberite .
●● Pokončne vrste tipkovnice: izberite vrsto tipkovnice.
●● Jeziki vnosa: izberite jezike vnosa, ki jih želite uporabiti s
tipkovnico.
●● Predvidevanje besedila: omogoča vključitev načina XT9 za
napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
Prav tako lahko priredite nastavitve za predvidevanje besede.
●● Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila z drsenjem po
tipkovnici.
●● Drsanje tipkovnice: omogoča preklop načinov za vnos
besedila s potegom prsta v levo oz. desno preko tipkovnice.
●● Ročna pisava: aktivirajte način rokopisa. Prav tako lahko
spremenite nastavitve za način rokopisa, kot so čas
prepoznavanja, debelina ali barva pisala.
●● Napredno:
-- Sam. pisanje z vel. zač.: omogoča samodejno uporabo
velike črke na začetku stavka.
-- Samodejna ločila: nastavite to možnost za samodejno
vstavljanje ločil, kadar je to potrebno.
-- Predogled znakov: nastavite napravo, da bo prikazovala
predogled slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
-- Vibrir. ob pritisku tipke: nastavite vibriranje naprave ob
dotiku tipke.
-- Zvok ob pritisku tipke: nastavite zvok naprave ob dotiku
tipke.
●● Vodnik: oglejte si vodnik za uporabo tipkovnice Samsung.
●● Ponastavi nastavitve: ponastavite nastavitve tipkovnice
Samsung na tovarniško privzete.
Nastavitve
154
››Prepoznavalec glasu
Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.
››Glasovno iskanje
Naslednje možnosti so na voljo za prepoznavanje glasu Google:
●● Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu Google.
●● Govorni izhod: nastavite napravo, da z glasovno povratno
informacijo opozarja na trenutni ukaz.
●● Blokiraj žaljive besede: nastavite, če želite skriti žaljive
besede v rezultatih glasovnega iskanja.
●● Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in
namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.
Naslednje možnosti so na voljo za prepoznavanje glasu
Samsung:
●● Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
●● Open via the home key: nastavite zagon aplikacije S Voice ob
dvakratnem pritisku tipke domov.
●● Use location data: nastavite to možnost, če želite uporabiti
vaše podatke o lokaciji za rezultate glasovnega iskanja.
●● Hide offensive words: nastavite, če želite skriti žaljive besede
v rezultatih glasovnega iskanja.
●● Help: oglejte si informacije o uporabi aplikacije S Voice.
●● About: omogoča prikaz informacij o različici.
●● Voice cmd for apps: nastavite napravo, da bo prepoznavala
glasovne ukaze za nadziranje vaše naprave. Izberete lahko
funkcije za nadzor z glasovnimi ukazi.
●● Auto-start speaker: nastavite, da vklopite prostoročno
telefoniranje pri klicanju z aplikacijo S Voice.
Nastavitve
155
Show body of message: nastavite za ogled besedila novega
prejetega sporočila v načinu vožnje.
●● Wake up command: nastavite, če želite začeti s
prepoznavanjem glasu, ko izgovorite ukaz za prebujanje med
uporabo aplikacije S Voice.
●● Wake up in lock screen: nastavite napravo tako, da prepozna
vaš ukaz za prebujanje, ko je zaslon zaklenjen.
●● Set wake-up command: omogočite ukazu za prebujanje
zagon aplikacije S Voice ali izvršitev določene funkcije.
●● Check missed events: nastavite, če si želite ogledati zgrešene
klice, sporočila ali dogodke, ko s pritiskom gumba za slušalke
zaženete aplikacijo S Voice.
●● Home address: vnesite domači naslov, če želite uporabljati
svoje lokacijske podatke v aplikacij S Voice.
●● Log in to Facebook: vnesite svoje podatke o računu
Facebook.
●● Log in to Twitter: vnesite svoje podatke o računu Twitter.
●●
››Zapis besedila v govor
Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo
govora. Za spremembo nastavitev za mehanizme za sintezo
govora izberite .
●● Stopnja govora: izberite hitrost za funkcijo TTS.
●● Poslušaj primer: poslušajte primer govorjenega besedila.
●● Način vožnje: aktivirajte način vožnje, da vklopite zvočna
obvestila za dohodne klice, sporočila ali podrobnosti o
dogodkih.
●●
››Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico,
povezano z vašo napravo.
Nastavitve
156
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
●● Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje
vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
●● Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite svojo
varnostno kopijo računa Google.
●● Samodejno obnavljanje: nastavite, da omogočite obnovitev
vaših nastavitev in podatkov aplikacije ob ponovni namestitvi
aplikacije.
●● Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavite nastavitve
na tovarniško privzete vrednosti in izbrišite vse podatke.
Dodaj račun
Dodajte vaše e-poštne račune ali SNS račune.
Gibanje
Aktivirajte funkcijo gibanja ali spremenite nastavitve, ki
upravljajo zaznavanje gibanja na vaši napravi.
●● Neposreden klic: nastavite, če želite klicati z dvigom slušalke
in pridržite napravo blizu ušesa med ogledovanjem klica,
sporočila ali podatkov o stiku.
●● Pametno opozorilo: nastavite, če želite, da vas naprava ob
dvigu obvesti, če imate zgrešene klice ali nova sporočila.
●● Dvakrat pritisnite za pomik na vrh: nastavite, če se želite
pomakniti na vrh seznama stikov ali e-poštnih sporočil z
dvojnim pritiskom zaslona.
●● Nagnite za povečavo: nastavite, če želite uporabiti nagibanje
za povečanje ali zmanjšanje ogledanih slik v galeriji ali pri
brskanju po spletnih straneh.
Nastavitve
157
Pomaknite za premik ikone: nastavite to možnost, če želite
premakniti element na drugo stran, ko se dotaknete in držite
element ter nato prestavite napravo v levo ali v desno.
●● Pomaknite za brskanje po slikah: nastavite, če želite brskati
po sliki s pomikanjem naprave v kateri koli smeri, ko je slika
povečana.
●● Stresite za posodobitev: nastavite, če želite, da vaša naprava
poišče naprave Bluetooth, ko jo stresete.
●● Obrnite za utišanje/premor: Utišajte zvonjenje melodije ali
začasno zaustavite predvajanje večpredstavnostne vsebine,
ko položite napravo s sprednjo stranjo navzdol.
●● Nastavitve občutljivosti: prilagodite reakcijski čas
posameznega giba.
●● Več o gibih: oglejte si vodnik za upravljanje s kretnjami.
●● Drsanje z dlanjo za zajem: nastavite, če želite zajeti sliko
zaslona, ko se z dlanjo pomaknete od leve ali desne preko
zaslona.
●● Pokrij z dlanjo za utišanje/premor: Začasno zaustavite
predvajanje večpredstavnostne vsebine, ko se z dlanjo
dotaknete zaslona.
●● Več o gibih roke: oglejte si vodnik za upravljanje s kretnjami.
●●
Dodatek
Spremenite nastavitve dodatka.
●● Zvok odložišča: nastavite napravo tako, da bo predvajala
zvok, ko jo boste priključili ali odklopili z namiznega stojala.
●● Izhodni način zvoka: nastavite, če želite uporabljati zvočnik
namiznega stojala, ko je nanj priključena naprava.
Nastavitve
158
Prikaz zaslona za domače namizje : nastavite, če želite, da
naprava prikazuje namizno uro, ko je naprava priključena z
namizno uro.
●● Izhod - zvok: izberite obliko izhoda zvoka, ki jo želite
uporabiti pri priklapljanju vaše naprave na naprave HDMI.
Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za
prostorski zvok.
●●
Datum in čas
Omogoča nastavitev prikaza časa in datuma na vaši napravi.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz
naprave, se bosta datum in čas ponastavila.
Datum in ura samodejno: nastavite, če želite prejeti časovne
informacije iz omrežja in samodejno posodabljati čas in
datum.
●● Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega
datuma.
●● Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.
●● Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejeti
informacije o časovnem pasu iz vašega omrežja, ko menjujete
časovne pasove.
●● Izberi časovni pas: izberite časovni pas.
●● Uporabi 24-urni zapis: nastavite, ali želite čas prikazati v
24-urnem ali 12-urnem zapisu.
●● Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
●●
Nastavitve
159
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z
določenimi posebnimi potrebami. Spremenite nastavitve, če
želite izboljšati dostopnost vmesnika in funkcij naprave.
●● Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk
vmesnika pri zasuku naprave.
●● Zakasnitev zaslona: izberite dolžino časa, ki ga naprava
porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
●● Izgovorjava gesel: nastavite napravo, da bo na glas prebrala
gesla, ki jih boste vnašali z aplikacijo TalkBack.
●● Sprejem/končanje klica:
-- Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da
odgovarja na klice s pritiskom na tipko Domov.
-- Sprejem klicev z glasovnim ukazom: nastavite sprejem ali
zavrnitev dohodnega klica z glasovnimi ukazi.
-- Tipka za vklop konča klice: nastavite napravo, da konča
klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
●● Bližnjica za dostopnost: dodajte bližnjico do nastavitev
dostopnosti, ki se prikaže, ko pritisnete in držite gumb za
vklop/izklop.
●● TalkBack: aktivirajte TalkBack, ki omogoča glasovne povratne
informacije.
●● Velikost pisave: spremenite velikost pisave za izdelavo ali
prikaz elementov v aplikacijah.
●● Negativne barve: obrnite barve zaslona za izboljšanje
vidljivosti.
●● Izboljšava spletne dostopnosti: nastavite aplikacije
za namestitev spletnih skript, ki bodo omogočile boljšo
dostopnost do spletne vsebine.
●● Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le
eno slušalko.
●● Izključi vse zvoke: izključite zvoke vseh naprav.
●● Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas
prepoznavanja za pritisk in pridržanje zaslona.
Nastavitve
160
Možnosti za razvijalce
Aktivirajte in spremenite nastavitve za razvijanje aplikacije.
●● Geslo za varnostno kopiranje namizja: nastavite geslo, da
zavarujete varnostno kopijo podatkov.
●● Ostani buden: nastavite zaslon, da ostane vklopljen med
polnjenjem baterije.
●● Zaščiti kartico SD: nastavite potrditev za branje podatkov s
pomnilniške kartice.
●● Razhroščevanje USB: aktivirajte način razhroščevanja USB za
povezavo naprave z računalnikom preko kabla USB.
●● Dovoli izmišljene lokacije: omogoča pošiljanje izmišljenih
lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za
preizkušanje.
●● Izberite program za odpravljanje napak: izberite aplikacije
za razhroščevanje in preprečitev napak ob začasni zaustavitvi
razhroščevanja.
●● Počakajte na iskalnik napak: nastavite, če želite zaustaviti
nalaganje aplikacije dokler razhroščevalec ni pripravljen.
●● Pokaži dotike: nastavite, če želite, da se ob dotiku zaslona
prikaže kazalec.
●● Pokaži lokacijo kazalca: nastavite, če želite prikazati
koordinate in sledi kazalca med dotikom zaslona.
●● Pokaži meje postavitve: nastavite prikaz robov.
●● Pokaži posodobitve pogleda GPU: nastavite, če želite, da
območja zaslona med posodabljanjem GPU utripajo.
●● Pokaži posodobitve zaslona: nastavite, če želite, da območja
zaslona med posodabljanjem utripajo.
●● Merilo animacije okna: izberite hitrost odpiranja in zapiranja
pojavnih oken.
Nastavitve
161
Merilo animacije prehoda: izberite hitrost preklapljanja med
zasloni.
●● Merilo trajanja animatorja: izberite čas prikazovanja
pojavnih oken.
●● Onemogoči prekrivanja strojne opreme: nastavite
prekrivanje strojne opreme.
●● Vsili upodabljanje GPU: nastavite, če želite izboljšati grafiko s
pospeškom 2D-strojne opreme.
●● Strogi način: nastavite napravo, da bo utripnila z zaslonom,
ko bodo aplikacije izvajale dolge postopke.
●● Pokaži uporabo procesorja: nastavite, da prikažete vse
aktivne postopke.
●● Profil za upodabljanje GPU: nastavite pregled ure
upodabljanja GPU.
●● Omogoči sledi: nastavite zajemanje sledi delovanja aplikacij
in sistema.
●● Ne ohrani dejavnosti: nastavite, da se tekoča aplikacija zapre,
ko zaženete novo.
●● Omeji procese v ozadju: nastavite, če želite omejiti število
procesov, ki so zagnani v ozadju.
●● Pokaži vse ANR-je: nastavite, da vas naprava opozori na
neodzivne aplikacije, ki so zagnane v ozadju.
●●
O napravi
Omogoča ogled informacij o napravi, kot so številka modela in
različica.
Z uporabo storitve strojna programska oprema preko
mobilnega omrežja (FOTA) lahko naložite in namestite
posodobitev strojne programske opreme. Če želite
poiskati posodobitve strojne programske opreme, izberite
Programska posodobitev → Posodobitev.
Nastavitve
162
Odpravljanje težav
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se
prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:
Koda
Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo
Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave,
morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za
napravo.
PIN
Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena
zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko
PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM.
To funkcijo lahko izključite z uporabo Zakleni
kartico SIM.
PUK
Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno
zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN.
Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku
storitev.
PIN2
Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete
kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili
skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše
informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali
storitve
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali
sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo
mesto in poskusite znova.
●● Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za
več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.
●●
Odpravljanje težav
163
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva
prepočasi
Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva
pravilno, naredite to:
●● Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi
zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših
vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom
na dotik.
●● Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete
zaslona na dotik.
●● Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne
težave s programsko opremo.
●● Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena
na najnovejšo različico.
●● Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v
najbližji servisni center Samsung.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti
programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati.
Če se naprava še vedno odziva, a je aplikacija zamzrnjena,
zaprite aplikacijo z uporabo upravitelja opravil. Če je vaša
naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za
vklop/zaklepanje za 8 - 10 sekund.
Če se težava ponovi, obnovite tovarniške podatke. V seznamu
aplikacij izberite Nastavitve → Varnostno kopiranje in
ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške podatke →
Ponastavi napravo → Izbriši vse.
Klici so zavrnjeni
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali
sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se
na drugo mesto in poskusite znova.
Odpravljanje težav
164
Odhodni klici se ne povežejo
Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
●● Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
●● Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev
klicev.
●●
Dohodni klici se ne povežejo
Preverite, ali je naprava vklopljena.
Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
●● Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena
omejitev klicev.
●●
●●
Sogovornik vas ne sliši
Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
●● Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
●●
●●
Kakovost zvoka je slaba
●●
●●
Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali
sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo
mesto in poskusite znova.
Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže
Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
●● Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili
omejitev klicev.
●●
●●
Odpravljanje težav
165
Naprava piska, ikona baterije pa je prazna
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave
napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja
Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena
priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova
napolniti baterijo.
●● Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite
v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (obrnite se na
lokalne predpise, če se želite seznaniti z ustreznimi navodili za
odlaganje).
●●
Vaša naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa
uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik.
To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o
napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi
dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti
dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah,
ko vključite fotoaparat, naredite to:
●● Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
●● Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da
sprostite pomnilnik.
●● Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili,
se obrnite na servisni center Samsung.
Odpravljanje težav
166
Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Nekaterih glasbenih datotek ni možno predvajati na vaši napravi
zaradi različnih razlogov. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko
v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:
●● Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da
sprostite pomnilnik.
●● Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom
DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite,
ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
●● Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično
povezavo Bluetooth.
●● Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo
Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti
povezavo.
●● Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu
(največ 10 metrov).
●●
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni
center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom
ni mogoča
Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo
napravo.
●● Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in
ali so posodobljeni.
●● Če uporabljate Windows XP, preverite ali imate na vašem
računalniku nameščen Windows XP Service Pack 3 ali novejšo
različico.
●● Zagotovite, da je na vašem računalniku nameščen Samsung
Kies 2.0 oz. Windows Media Player 10 ali novejša različica.
●●
Odpravljanje težav
167
Kazalo
AllShare Cast 121
AllShare Play 122
Android Beam 140
aplikacije
spreminjanje nastavitev
fotoaparata 74
spreminjanje nastavitev
videokamere 79
fotografije
odstranjevanje 37
prenašanje 37
urejanje 36
večopravilnost 38
zagon 36
zapiranje 38
ogled 84
snemanje 70
funkcije tipk 14
Galerija 84
Google Latitude 107
Google Mail 62
Google Maps 107
Google Talk 67
indikatorske ikone 31
Internet 102
kartica SIM/USIM
baterija
Polnjenje 17
vstavljanje 15
Bluetooth 127
budilke 134
časovnik 135
domači zaslon
vstavljanje 15
Zaklepanje 44
dodajanje oken 34
odstranjevanje
elementov 34
odstranjevanje oken 34
premikanje elementov 33
Uporaba obvestilne
plošče 32
uporaba pripomočkov 35
klici
čakajoči 56
hitri klic 93
klicanje 49
klici v tujino 50
klici z več udeleženci
(konferenčni klici) 52
ogled dnevnikov 56
posredovanje 55
uporaba možnosti med
klicem 51, 52
zapora 55
zavrnitev 50
dostopne kode 163
fotoaparat
snemanje fotografij 70
snemanje video
posnetkov 76
Kazalo
168
klici z več udeleženci
(konferenčni klici) 52
način FDN 54
način letenja 23
najdi mojo napravo 44
nastavitve 143
NFC 139
odpiranje embalaže 11
Play Shop 111
pomnilniška kartica
sporočila
odpiranje glasovne
pošte 62
ogled besedila 62
ogled dnevnikov 56
ogled e-pošte 65
ogled Google Mail 63
ogled večpredstavnostne
vsebine 62
pošiljanje besedilnih 61
pošiljanje e-pošte 65
pošiljanje Google Mail 63
pošiljanje
večpredstavnostnih 61
formatiranje 22
odstranjevanje 22
vstavljanje 21
stiki
iskanje 92
kopiranje/premikanje 94
nastavljanje hitrega
klicanja 93
ustvarjanje 92
ustvarjanje skupin 94
uvažanje/izvažanje 95
povezave VPN 130
povezovanje
AllShare Play 122
Bluetooth 127
NFC 139
povezave GPS 129
povezave VPN 130
souporaba mobilnega
omrežja 125
USB povezave 115
Wi-Fi 117
štoparica 135
svetovna ura 134
tihi način 40
ton dotika 40
uporaba telefona kot
modema
predvajalnik glasbe 87
računalo 133
samodejna zavrnitev 54
Samsung Apps 112
S Beam 141
spletni brskalnik 102
preko Bluetooth 127
preko USB 126
preko Wi-Fi 125
upravitelj datotek 138
Kazalo
169
USB povezave
zemljevidi
kot brezžični modem 126
kot fotoaparat 116
kot večpredstavnostna
naprava 116
s programom Windows
Media Player 116
s Samsung Kies 115
iskanje bližnjih krajev 110
iskanje lokacij 108
navodila za pot 108
souporaba lokacij 107
uporaba navigacije 109
zvok
glasnost naprave 40
melodija zvonjenja za
klic 40
nastavitve 147
ton dotika 40
varčevanje z energijo 20,
149
video posnetki
pošiljanje na YouTube 114
predvajanje 86, 87
snemanje 76
video predvajalnik 81
vnos besedila
kopiranje in lepljenje 48
s tipkovnico Samsung 46
vnos z glasom Google 46
Wi-Fi 117
YouTube 112
zaklep naprave 42
zaslon
jezik 40
nastavitve 148
ozadje 41
slog pisave 41
svetlost 41
zaslon na dotik
uporaba 24
zaklepanje/odklepanje 30
Kazalo
170
Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za
vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme
in vašega omrežnega operaterja.
Namestitev Samsung Kies (PC Sync)
1. Prenesite najnovejšo različico programa
Samsung Kies s spletnega mesta Samsung
(www.samsung.com/kies) in ga namestite na vaš
računalnik.
2. Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla
USB.
Več informacij poiščite v pomoči programa
Samsung Kies.
www.samsung.com
Slovenian. 01/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising