Samsung | SM-T113 | Samsung SM-T113 Navodila za uporabo

SM-T113
Navodila za uporabo
Slovenian. 03/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
30Wi-Fi
Uvod
6
7
9
11
12
13
Gibi in uporabne funkcije
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Polnjenje baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklepanje in odklepanje zaslona
31 Več oken
Prilagoditev po meri
34 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
36 Nastavitev ozadja in zvonjenja
37 Sprememba metode za zaklep zaslona
38 Več uporabnikov
39 Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
40 Nastavitev računov
Osnove
14 Uporaba zaslona na dotik
17 Postavitev domačega zaslona
21 Plošča z obvestili in plošča za hitro
nastavitev
24 Odpiranje aplikacij
24 Namestitev ali odstranitev aplikacij
26 Vnos besedila
28 Zajemanje zaslona
28 Moje datoteke
29 Funkcija varčevanja z energijo
29 Prikaz pomoči
Stiki
41 Dodajanje stikov
42 Uvoz in izvoz stikov
42 Iskanje stikov
E-pošta
43E-pošta
2
Vsebina
Fotoaparat
Upravitelj naprave in
podatkov
45 Osnovno fotografiranje
46 Načini fotografiranja
47 Nastavitve fotografiranja
63 Nadgradnja naprave
64 Prenos datotek med napravo in
računalnikom
65 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
66 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Galerija
49 Ogled vsebine na napravi
Nastavitve
Uporabne aplikacije in
funkcije
67 Več o nastavitvah
67POVEZAVE
69NAPRAVA
71OSEBNO
73SISTEM
50 S Planner
51Video
52Ura
54Kalkulator
54Beležka
55 Hancom Office Viewer
55 Aplikacije Google
Dodatek
79 Odpravljanje težav
84 Odstranjevanje baterije (neizmenljiva
vrsta baterije)
Povezava z drugimi
napravami
58Bluetooth
60 Wi-Fi Direct
62 Tiskanje iz mobilnih naprav
3
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, pritisnite
→ Nastavitve → O napravi.
4
Preberi najprej
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
5
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
6
Uvod
Postavitev naprave
Večnamenski priključek
Tipka za vklop/izklop
Tipka za glasnost
Zaslon na dotik
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Mikrofon
Vhod za slušalke
GPS antena
Zvočnik
Reža za pomnilniško
kartico
Fotoaparat na zadnji
strani
7
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Nedavno
uporabljene
aplikacije
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Domov
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite, da vklopite ali zaklenete zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
• Pritisnite, da vklopite zaslon, ko je zaklenjen.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko
uporabite tudi računalnik, če ju povežete s kablom USB.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
9
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj z napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
10
Uvod
Uporaba pomnilniške kartice
Namestitev pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 32 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa SD card.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
11
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. Tako
lahko izgubite ali poškodujete podatke oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.
Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških
kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
12
Uvod
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Zaslon se izklopi in samodejno zaklene
tudi, če naprave določen čas ne uporabljate.
Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni
smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si
oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.
13
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
14
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do razpoložljivih možnosti pritisnite in več kot 2 sekundi držite element ali zaslon.
Vlečenje
Za premik elementa ga pritisnite in pridržite ter povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
15
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
16
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje
domačega zaslona.
Pripomoček
Mapa
Aplikacija
Indikatorji na zaslonu
17
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Za dostop do razpoložljivih možnosti na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje
ali približajte prste.
18
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključno z novo nameščenimi aplikacijami.
Na domačem zaslonu pritisnite , da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče,
izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi
zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Aplikacija
Indikatorji na
zaslonu
19
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Sinhronizirano s spletom
Povezava z računalnikom
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
20
Osnove
Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete nova obvestila, kot so sporočila, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za
več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
21
Osnove
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Vključite ali izključite možnosti.
Za prikaz podrobnejših
nastavitev pritisnite in pridržite
tipko.
Ogled vseh tipk za hitro
nastavitev.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Za prilagoditev glasnosti.
Prilagoditev svetlosti.
Razporeditev tipk za hitro nastavitev
Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
22
→
,
Osnove
Uporaba plošče za hitro nastavitev
Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Če želite vklopiti ali izklopiti več
funkcij, odprite ploščo za hitro nastavitev.
Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Lahko
pa tudi pritisnete na obvestilni plošči. Če želite ploščo za hitro nastavitev zapreti, povlecite
vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Pritisnite naslednje možnosti, da jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se
prikažejo podrobnejše nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij si oglejte poglavje Wi-Fi.
• Lokacija: za več informacij si oglejte poglavje Lokacija.
• Zvok / Utišaj: izberite zvočni način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Bluetooth: za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
• Izr. var. z ener.: za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega varčevanja z energijo.
• Več oken: za več informacij si oglejte poglavje Več oken.
• Sinhron.: ko aktivirate to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
• Način letenja: za več informacij si oglejte poglavje Način letenja.
23
Osnove
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in povlecite ikono aplikacije navzgor ali navzdol, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse.
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Samsung GALAXY Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite GALAXY Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
Namesti. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
24
→ Nastavitve
Osnove
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite → NASTAVITVE
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite →
Odstranitev/onemogočanje aplikacij. Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona
. Izberite aplikacijo in pritisnite V redu.
Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite → Preneseni
programi → → Odstrani. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Upravitelj aplikacij, izberite aplikacije in nato pritisnite Odstrani.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaz onemog. apl., izberite aplikacije in nato pritisnite
Končano. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj aplikacij, se
pomaknete do ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo in nato pritisnite Omogoči.
• Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko
uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
25
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Izbrišite predhodni znak.
Vstavite ločila.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vpišite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Premikanje kazalca.
Spreminjanje nastavitev
tipkovnice.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več
jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.
26
Osnove
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in pridržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Spremenite jezik.
Odprite tipkovnico.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
• : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
• : vstavi emotikone.
• : spreminjanje vrste tipkovnice. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako da
povlečete
.
Preklopite na običajno
tipkovnico.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi.
27
Osnove
Zajemanje zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnetek je shranjen v Galerija →
→ Album → mapa Screenshots. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z
drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Moje datoteke
S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij. Ali na domačem zaslonu pritisnite
.
Poišče datoteke ali mape.
Prikaz datotek, ki so združene
po datumu.
Dostop do dodatnih možnosti.
Spremeni način pogleda.
Prikaz bližnjic do map.
Prikaz datotek, shranjenih v
napravi.
Prikaz datotek po kategorijah.
Prikaz zgodovine prenosov.
28
Osnove
Funkcija varčevanja z energijo
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izklopi funkcijo Bluetooth.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Način izrednega varčevanja z energijo in
pritisnite stikalo Način izrednega varčevanja z energijo, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete
ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Izr. var. z ener. za njegovo vključitev.
Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite → Nastavitve.
Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Prikaz pomoči
Za prikaz pomoči za aplikacijo med uporabo aplikacije pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda nimajo pomoči.
29
Omrežna povezljivost
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Izberite omrežje na seznamu omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite Poveži.
Ko se naprava enkrat poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo z njim brez vnašanja gesla povezala
vsakič, ko bo dosegljivo. Če želite napravi preprečiti samodejno povezovanje z omrežjem,
izberite želeno omrežje na seznamu in pritisnite Pozabi.
30
Gibi in uporabne funkcije
Več oken
O funkciji Več oken
Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati. To funkcijo lahko uporabite za
hkraten ogled e-pošte ali uporabo interneta med predvajanjem videa.
Zagon več oken
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Več oken in pritisnite stikalo Več oken,
da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Več oken za
njegovo vključitev.
2 S prstom povlecite od desnega roba zaslona proti sredini, da odprete vrstico funkcije Več
oken. Lahko tudi pritisnete in pridržite
.
Plošča funkcije Več
oken
31
Gibi in uporabne funkcije
3 Pritisnite in držite ikono aplikacije, da jo zaženete iz vrstice funkcije Več oken, nato pa jo
povlecite na zaslon.
Ko zaslon postane moder, spustite ikono aplikacije.
4 Pritisnite in držite drugo ikono aplikacije na plošči funkcije Več oken ter jo povlecite na novo
lokacijo.
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
32
Gibi in uporabne funkcije
Uporaba možnosti več oken
Pri uporabi aplikacij Več oken izberite okno aplikacije in okoli nje se bo prikazal moder okvir.
Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : povečava okna.
• : zaprite aplikacijo.
33
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite domači zaslon, pritisnite in pridržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na Ustvari mapo na
vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
34
Prilagoditev po meri
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona aplikacij
Spreminjanje načina razvrščanja
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaži kot in izberite metodo razvrščanja.
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Skrij aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite Končano.
Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite → Pokaži skrite aplik., izberite aplikacije in nato
pritisnite Končano.
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari stran, ki se pojavi na vrhu
zaslona.
35
.
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite Ozadja. Ali pa na
zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaslon → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite Nastavi sliko kot ozadje ali Končano.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite zvonjenje za obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvok.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Obvestila, izberite melodijo zvonjenja in
nato pritisnite Končano.
36
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona, nato
pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite
odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
37
Prilagoditev po meri
Več uporabnikov
Nastavite dodatne uporabniške račune za druge uporabnike, da bodo lahko napravo uporabljali
s prilagojenimi nastavitvami, kot so računi za e-pošto, priljubljena ozadja in drugo. Na voljo so
naslednje vrste uporabniških računov.
• Lastnik: lastniški račun se ustvari samo pri prvi nastavitvi naprave in ni mogoče ustvariti več
kot enega. Ta račun ima popoln nadzor nad napravo, vključno z upravljanjem uporabniških
računov.
• Uporabnik: ta račun uporabnikom omogoča dostop do njihovih aplikacij in vsebine ter
prilagajanje nastavitev naprave, ki vplivajo na vse račune.
• Omejeni profil: z omejenim računom lahko dostopate samo do aplikacij in vsebine, za
katero imate dovoljenje lastniškega računa, ter ne morete uporabljati storitev, v katere se je
treba prijaviti.
Dodajanje uporabnikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Uporabniki.
2 Pritisnite Dodaj uporabnika ali profil → Uporabnik → V redu → Nastavi zdaj.
3 Upoštevajte navodila na zaslonu in končajte nastavitev računa.
Dodajanje omejenega profila
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Uporabniki.
2 Pritisnite Dodaj uporabnika ali profil → Omejeni profil → Nastavite zaklep. zaslona.
3 Nastavite kodo za odklepanje, nato pa izberite aplikacije in vsebino, do katere lahko
dostopajo uporabniki z omejenim računom.
38
Prilagoditev po meri
Upravljanje uporabnikov
Če uporabljate lastniški račun, lahko brišete račune ali spreminjate nastavitve računov.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Uporabniki in izberite račun v meniju
UPORABNIKI IN PROFILI. Nato izberite ali odstranite aplikacije in vsebino, da računom
omogočite ali omejite dostop.
Če želite izbrisati račun, pritisnite
.
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
Uporaba varnostno kopiranih računov
Varnostno kopirane podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete ob uporabi
računa Google. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov.
Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch
Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete z aplikacijo Smart Switch. Obiščite
www.samsung.com/smartswitch za več informacij.
Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
Uporaba Smart Switch Mobile
S to aplikacijo lahko prenesete podatke iz prejšnje naprave v novo napravo. Aplikacijo lahko
prenesete s GALAXY Apps ali Trgovina Play.
1 Na vaši napravi pritisnite Smart Switch Mobile.
2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom
na zaslonu.
Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch
Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.
39
Prilagoditev po meri
Uporaba Smart Switch z računalniki
Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije svojih podatkov (iz mobilnih naprav
izbranega proizvajalca) iz računalnika v napravo. Aplikacijo lahko prenesete s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov iz prejšnje mobilne naprave v računalnik. Za več
informacij se obrnite na proizvajalca naprave.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.
4 V računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za
prenos podatkov v svojo napravo.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvozite varnostno kopijo svojih podatkov iz računalnika s programom Samsung Kies, da
obnovite podatke v napravo. S programom Samsung Kies lahko v računalnik tudi varnostno
kopirate podatke. Za več informacij si oglejte poglavje Povezovanje s programom Samsung Kies.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun in izberite storitev računa.
Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite ime računa pod možnostjo MOJI
RAČUNI, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite → Odstr. račun.
40
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite Shrani.
41
Stiki
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Nastavitve → Uvoz/izvoz in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon
Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite → Bližnj. dod.na dom.zaslon.
42
E-pošta
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej za zasebni e-poštni račun ali Ročna nastav. za
poslovni e-poštni račun. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite → Nastavitve → Dodaj račun.
Če imate več kot en e-poštni račun, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite →
Nastavitve, izberite račun in obkljukajte Privzeti račun.
Pošiljanje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na vrhu zaslona, da sestavite sporočilo.
Shranite sporočilo za poznejše
pošiljanje.
Zavrzite sporočilo.
Priložite slike, videoposnetke in
drugo.
Pošljite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte prejemnike.
Vnesite zadevo.
Dodajte polji KP ali SKP.
Vnesite sporočilo.
Dodajte sebe kot prejemnika.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
43
E-pošta
Branje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Odgovorite na sporočilo.
Posredujte sporočilo.
Sestavite sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte ta e-poštni naslov na
seznam stikov ali si oglejte
druge možnosti.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Odprite datoteke.
Pojdite na prejšnjo ali naslednjo
sporočilo.
44
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite , da napravite fotografijo, ali pritisnite
→
, da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Prikažite trenuten
način.
Preklopite med
načinoma za
fotografije in
videoposnetke.
To nastavitev
uporabite za časovno
zakasnjene posnetke.
Snemanje fotografije.
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite nastavitve
fotoaparata.
Prikaz zajetih
fotografij in
videoposnetkov.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
45
Fotoaparat
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za
fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Samodejno.
Lepotna izboljšava
S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Lepotna izboljšava.
Panorama
S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava
identificira fotografijo z
v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Obdržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Izogibajte se slikanju nejasnih ozadij, kot sta prazno nebo ali enobarvni zid.
46
Fotoaparat
Najboljša fotografija
S tem načinom lahko napravite serijo fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih fotografij iz
serije, se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z .
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Najboljša fotografija.
Zap. posnet.
S tem načinom lahko napravite niz fotografij motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
Pritisnite in pridržite
→ Zap. posnet.
, da napravite več zaporednih fotografij.
Noč
S tem načinom lahko pri šibki svetlobi fotografirate brez bliskavice.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Noč.
Nastavitve fotografiranja
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
. Vse možnosti niso na voljo v načinu
• : spremenite svetlost.
• : to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• : izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov.
• : izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več
spomina.
47
Fotoaparat
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Pritisnite za slikanje: če želite fotografirati, pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
• Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi
več spomina.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
• Lokacijske oznake: nastavite, da naprava fotografiji priloži lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Če z drugimi delite fotografijo z lokacijsko oznako, jim lahko razkrijete lokacijske
podatke.
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Tipka za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Ponastav. nastavitev: ponastavi nastavitve kamere.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
48
Galerija
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke na sličici za predogled prikazujejo ikono
.
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite na zaslon.
Pošljite sliko drugim.
Modificirajte sliko.
Pojdite na prejšnjo stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Izbrišite sliko.
Sličice za predogled slik in
videoposnetkov
49
Uporabne aplikacije in funkcije
S Planner
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite
datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
• Dogodek: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• Opravilo: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
Izberite element.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Vnesite lokacijo dogodka.
Nastavite začetni in končni
datum dogodka.
Dodajte veš podrobnosti.
4 Pritisnite Shrani, da shranite dogodek ali opravilo.
50
Uporabne aplikacije in funkcije
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite → Sinhroniziraj.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni
krogec.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite
Nastavitve → Računi in izberite storitev računa.
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Spremenite
razmerje slike.
Zavrti usmeritev
zaslona.
Za prilagoditev
glasnosti.
Dostop do
dodatnih možnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Premik nadzorne
plošče v levo.
Premik nadzorne
plošče v desno.
Preskočite na
prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in
zadržite za hitri
pomik nazaj.
Preskoči na
naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in
zadržite za hitri
pomik naprej.
51
Uporabne aplikacije in funkcije
Ura
Budilka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite Shrani. Za vključitev ali
izključitev alarmov, pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej
sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost
pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži
prednastavljen alarm.
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste prej omogočili možnost dremeža,
zunaj velikega kroga, da se po določenem času alarm ponovi.
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izberi, izberite opozorila in pritisnite
52
.
Uporabne aplikacije in funkcije
Svetovna ura
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite
.
Brisanje ur
Pritisnite → Izberi, izberite ure in nato pritisnite
.
Štoparica
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Štoparica.
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ustavi za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite Ponastavi.
Časovnik
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Časovnik.
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
53
Uporabne aplikacije in funkcije
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
onemogočeno, pritisnite → Znanstveni kalkulator.
Za ogled zgodovine računanja pritisnite
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ → Počisti zgodovino.
Beležka
S to aplikacijo lahko ustvarjate beležke in jih razvrstite po kategorijah.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite Shrani.
Za urejanje beležke, pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite
besedo.
na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno
54
Uporabne aplikacije in funkcije
Hancom Office Viewer
S tem programom si lahko ogledate dokumente v različnih oblikah zapisa, vključno s
preglednicami in predstavitvami.
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Nedavni dokumenti, Odpri, Vsi dokumenti ali Oblak in izberite datoteko, ki jo želite
odpreti.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne in poslovne aplikacije ter aplikacije za družbena omrežja. Za dostop do
nekaterih aplikacij boste morda potrebovali račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje
Nastavitev računov.
Za prikaz več informacij o aplikaciji odprite glavni zaslon vsake aplikacije in pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo ali bodo označene drugače, odvisno od
regije ali ponudnika storitev.
Chrome
Iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Gmail
Pošiljanje ali prejemanje e-poštnih sporočil prek storitev Google Mail.
Google+
Deljenje novic z drugimi ter sledenje posodobitvam, ki jih objavljajo vaši sorodniki, prijatelji in
drugi. Omogoča tudi varnostno kopiranje fotografij in videoposnetkov ter še veliko več.
55
Uporabne aplikacije in funkcije
Zemljevid
Poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte podatke za različne kraje.
Glasba Play
Odkrivanje, poslušanje in deljenje glasbe v napravi.
Filmi Play
Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi in iz trgovine Trgovina Play prenesite različno
vsebino za gledanje.
Knjige Play
Prenesite različne knjige iz trgovine Trgovina Play in jih preberite.
Kiosk Play
Branje vseh novic in revij, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Iz trgovine Trgovina Play prenesite igre in jih igrajte z drugimi.
Drive
Shranite svojo vsebino v oblak, da boste lahko povsod dostopali do nje in jo delili z drugimi.
YouTube
Oglejte si videoposnetke ali jih ustvarite in delite z drugimi.
Fotografije
Upravljanje fotografij, albumov in videoposnetkov, ki ste jih shranili v napravo in prenesli v
storitev Google+.
56
Uporabne aplikacije in funkcije
Hangouts
Klepetajte s posameznimi prijatelji ali v skupinah ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro iskanje elementov v spletu ali napravi.
Glasovno iskanje
Hitro iskanje elementov z izgovarjavo ključne besede ali besedne zveze.
Nastavitve za Google
Konfiguracija nastavitev za nekatere funkcije, ki jih omogoča Google.
57
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek povezave Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
58
Povezava z drugimi napravami
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth,
da ga vklopite, nato pa pritisnite Iskanje.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Za nastavitev naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
59
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave, da jo pozabite.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
Več o Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo s katero se želite povezati.
Če se želite povezati z več napravami, pritisnite Več povezav.
Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite → Preimenujte napravo.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.
60
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko delite podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so
primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct, izberite napravo, v katero želite prenesti sliko, nato pa pritisnite
Končano.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite Prekini povezavo → V redu, da prekinete povezavo z napravami.
61
Povezava z drugimi napravami
Tiskanje iz mobilnih naprav
Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali
dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, s katerimi želite povezati napravo.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Tiskanje → Dodaj tiskalnik in v trgovini
Trgovina Play poiščite vtičnik za tiskalnik. Izberite vtičnik za tiskalnik in ga namestite.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Tiskanje, izberite vrsto vtičnika in pritisnite
stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani
z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
Če želite tiskalnike dodati ročno, izberite vtičnik za tiskalnik, pritisnite → Dodaj tiskalnik →
vnesite podrobnosti in pritisnite OK.
Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, izberite vtičnik za tiskalnik in pritisnite → Nastavitve
tiskanja.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje, ter izberite tiskalnik.
62
,
Upravitelj naprave in podatkov
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletne strani Samsung. Poženite
program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna
napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se
nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij o nadgradnji se obrnite
na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
63
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos datotek med napravo in računalnikom
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
• Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v
napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke, odklopite
napravo z računalnika.
• Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB.
Napravo neposredno povežite na priključek USB.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
64
Upravitelj naprave in podatkov
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.
Uporaba računa Google
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev in obkljukajte Varn. kop. moje podatke.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika
za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite
ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google
prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.
65
Upravitelj naprave in podatkov
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte
poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Naprava se
samodejno ponastavi.
66
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
POVEZAVE
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga vklopite.
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med spanjem.
67
Nastavitve
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth, da ga vklopite.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: prikaz datotek, prejetih prek povezave Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način letenja.
Poraba podatkov
Spremljajte količino porabljenih podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Cikel porabe podatkov: nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe
podatkov med obdobji.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo
aplikacij, kot sta koledar ali e-pošta. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun
lahko izberete v razdelku Nastavitve → Računi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke, da aplikacijam, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Lokacija in pritisnite stikalo Lokacija, da ga vklopite.
• Način: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
• NEDAVNE ZAHTEVE LOKACIJE: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši trenutni lokaciji,
in njihova poraba baterije.
• LOKACIJSKE STORITVE: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
68
Nastavitve
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Za tiskanje datotek
lahko poiščete razpoložljive tiskalnike ali pa tiskalnik dodate ročno.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Tiskanje.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več omrežij.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
NAPRAVA
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvok.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in videoposnetke, sistemske zvoke ter
obvestila.
• Obvestila: izbiranje melodije zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila.
• Zvoki ob dotiku: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na
dotik.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
69
Nastavitve
Zaslon
Spreminjanje nastavitev prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite, da naprava med polnjenjem zažene ohranjevalnik zaslona.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
Več oken
Nastavite napravo za uporabo več oken.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Več oken in pritisnite stikalo Več oken, da ga vklopite.
• Odp. v pogledu funkcije Več oken: nastavite, da naprava vklopi funkcijo Več oken, ko
odprete datoteke iz map Moje datoteke ali Video. Prav tako naprava vključi funkcijo, ko si
ogledujete priloge v sporočilih.
70
Nastavitve
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: spremenite način zaklepanja zaslona. Naslednje možnosti so odvisne
od izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Dvojna ura: napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.
• Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
• Bližnjice: nastavite napravo za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
• Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Upravitelj aplikacij.
OSEBNO
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
71
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Dostopnost
S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Način enega pritiska: nastavite, da naprava obvestila upravlja s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem.
• STORITVE: oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za prikaz pomoči
in navodil o uporabi te funkcije pritisnite Nastavitve → Zagon vadnice za funkcijo
raziskovanja z dotikom.
• Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni
funkciji TalkBack.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
72
Nastavitve
• Poteze za povečevanje: nastavite, da naprava poveča zaslon in približa določeno območje.
• Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko pritisnete
in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema prstoma.
• Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve funkcije pretvarjanja besedila v govor.
• Izključi vse zvoke: nastavite, da naprava izklopi vse zvoke, kot so denimo zvoki medijev.
• Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
• Mono zvok: nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.
• Ravnovesje zvoka: nastavite, da naprava prilagodi ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave
na vnose med uporabo aplikacij.
SISTEM
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
73
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• English(UK) / Slovenščina: izberite privzeto postavitev tipkovnice.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejna zamenjava: napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za
ločila popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
• Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Drsanje tipkovnice:
– – Brez: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
– – Neprekinjen vnos: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
74
Nastavitve
Glasovno iskanje
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Zaznavanje »Ok Google«: nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz
za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite, da naprava dovoli glasovni vnos ključnih besed za
iskanje prek mikrofona slušalke Bluetooth, kadar je priključena slušalka Bluetooth.
Možn. za Besedilo v govor
• PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v
govor.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
75
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
Uporabniki
Nastavite in upravljajte uporabniške profile za prilagojene nastavitve. Za več informacij si oglejte
poglavje Več uporabnikov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Uporabniki.
Način izrednega varčevanja z energijo
Podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in
omogočite omejen dostop do aplikacije. Za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega
varčevanja z energijo.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Način izrednega varčevanja z energijo in preklopite stikalo
Način izrednega varčevanja z energijo, da način aktivirate.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
76
Nastavitve
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
• Prikaz odstotka baterije: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnost.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Preveri aplikacije: nastavite, da naprava pred namestitvijo aplikacij preveri, ali je njihova
vsebina zlonamerna.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
77
Nastavitve
• Šifriraj zunanjo kartico SD: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Vrsta shrambe: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
78
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Popolnoma napolnite baterijo,
preden vklopite napravo.
79
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali se začasno ustavi, boste morda morali zapreti aplikacije ali napravo
izklopiti in znova vklopiti. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in
zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Povezava z internetom je pogosto prekinjena
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
80
Dodatek
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno povezan.
• Obiščite servisni center Samsung in zamenjajte baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost
baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
81
Dodatek
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
82
Dodatek
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player
10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
83
Dodatek
Odstranjevanje baterije (neizmenljiva vrsta
baterije)
• Ta navodila so namenjena zgolj ponudniku storitev ali pooblaščenemu serviserju.
• Garancija ne krije stroškov odpravljanja škode ali napak, ki so posledica
nepooblaščenega odstranjevanja baterije.
• Če želite odstraniti ali zamenjati baterijo, se obrnite na ponudnika storitev ali
pooblaščenega serviserja.
1 Orodje za odpiranje naprave vstavite v režo med zaslonom naprave in pokrovom na hrbtni
strani.
Nato začnite ločevati zaslon od pokrova na hrbtni strani. Uporabite orodje, kot je prikazano
na spodnji sliki.
Pri vstavljanju orodja bodite previdni, da ne poškodujete notranjih delov naprave.
2 Na različnih delih naprave vstavite orodje ter ločujte zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Previdno zavrtite pokrov na hrbtni strani in pazite, da ne poškodujete zatičev.
3 Ko je zaslon odvit, ločite zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Nato pokrov s hrbtne strani postavite na stran in navzdol obrnjen zaslon postavite na ravno
površino.
84
Dodatek
4 Odstranite baterijska priključka, kot je prikazano na spodnji sliki.
5 Z baterije odstranite zaklop in ga povlecite, da odstranite baterijo.
85
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics
Ta priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising