Samsung | SM-T555 | Samsung SM-T555 Uporabniški priročnik (Marshmallow)

SM-T555
Navodila za uporabo
Slovenian. 07/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
Uvod
32 Mobilni podatki
32Wi-Fi
33 Mobilna dostopna točka in privezovanje
7
8
10
13
15
16
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Gibi in uporabne funkcije
35 Napredne funkcije
36 Več oken
Prilagoditev po meri
Osnove
17
20
24
26
26
28
30
30
31
40 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
41 Nastavitev ozadja in zvonjenja
42 Sprememba metode za zaklep zaslona
43 Zasebni način
45 Nastavitev računov
Uporaba zaslona na dotik
Postavitev domačega zaslona
Plošča z obvestili
Odpiranje aplikacij
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Vnos besedila
Zajem zaslona
Moje datoteke
Funkcija varčevanja z energijo
Telefon
46Klicanje
47 Prejeti klici
48 Možnosti med klicem
2
Vsebina
Stiki
62Glasba
63Video
64Ura
65Računalo
65Beležka
66 Pametni upravitelj
67 Aplikacije Google
49 Dodajanje stikov
49 Uvoz in izvoz stikov
50 Iskanje stikov
Sporočila in elektronska
pošta
Povezava z drugimi
napravami
51Sporočila
52E-pošta
69Bluetooth
71 Wi-Fi Direct
72 Hitra povezava
74SideSync
79 Smart View
81 Tiskanje iz mobilnih naprav
Fotoaparat
54 Osnovno fotografiranje
55 Načini fotografiranja
57 Nastavitve kamere
Galerija
Upravitelj naprave in
podatkov
58 Ogled vsebine na napravi
82 Prenos podatkov s prejšnje naprave
83 Uporaba naprave kot izmenljivi disk za
prenos podatkov
84 Posodobitev naprave
85 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
85 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Uporabne aplikacije in
funkcije
59 S Finder
59 S Planner
61Internet
3
Vsebina
Nastavitve
86 Več o nastavitvah
86Wi-Fi
86Bluetooth
87 Način letenja
87 Mobilna dostopna točka in privezovanje
87 Poraba podatkov
88 Mobilna omrežja
88 Več nastavitev povezave
89Aplikacije
89 Zvoki in vibriranja
90Zaslon
90 Napredne funkcije
90Ozadje
91 Zaklep. zaslona in varnost
91Zasebnost
92Dostopnost
94Računi
94 Varnostno kopiranje in ponastavitev
94 Jezik in vnos
95Baterija
95Shramba
96Pripomočki
96 Datum in čas
96 O napravi
Dodatek
97 Odpravljanje težav
103 Odstranjevanje baterije (vrsta, ki ni
odstranljiva)
4
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih
podatkov modela ali programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
5
Preberi najprej
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
6
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
7
Uvod
Postavitev naprave
Svetlobni senzor
Fotoaparat na sprednji
strani
Mikrofon
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za glasnost
Tipka za domov
Reža za pomnilniško
kartico
Reža za kartico SIM
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Tipka za nazaj
Vhod za slušalke
Večnamenski priključek
Fotoaparat na zadnji
strani
Potisni zatič
GPS antena
Notranja antena
Potisni zatič
Zvočnik
Zvočnik
8
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Nedavno
uporabljene
aplikacije
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
Domov
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite in zadržite, da zaženete ločen zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Namestitev kartice SIM ali USIM
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
1 Odprite pokrovček reže za kartico SIM.
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.
3 Potisnite kartico SIM ali USIM v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
4 Zaprite pokrovček reže za kartico SIM.
10
Uvod
Odstranitev kartice SIM ali USIM
1 Odprite pokrovček reže za kartico SIM.
2 Pritisnite kartico SIM ali USIM s prstom in jo izvlecite.
3 Zaprite pokrovček reže za kartico SIM.
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko
uporabite tudi računalnik, če ju povežete s kablom USB.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
11
Uvod
1 USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
2 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
3 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite
napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
12
Uvod
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Optimizirajte napravo z uporabo pametnega upravitelja.
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
Uporaba pomnilniške kartice
Nameščanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno
od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa Kartica SD.
13
Uvod
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Shramba → Kartica SD → Izpni.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. Tako
lahko izgubite ali poškodujete podatke oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.
Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških
kartic, vključno z izgubo podatkov.
14
Uvod
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Shramba → Kartica SD → Formatiraj
→ FORMATIRAJ.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Ponovni zagon naprave
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati za vnovični zagon pritisnite tipko za vklop
in tipko za zmanjšanje glasnosti ter ju držite več kot 7 sekund.
Tipka za vklop/izklop
Tipka za zmanjšanje
glasnosti
15
Uvod
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni
smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si
oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.
16
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
17
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
18
Osnove
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
19
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje
domačega zaslona.
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikatorji na zaslonu
Priljubljene aplikacije
20
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti.
21
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge
plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite
prilagoditi zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.
Uredite zaslon z
aplikacijami.
Aplikacija
Indikator zaslona
22
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
• Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice
stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
• Nekatere indikatorske ikone se lahko razlikujejo, odvisno od naprav.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
23
Osnove
Plošča z obvestili
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Vključite ali izključite možnosti.
Za prikaz podrobnejših
nastavitev pritisnite in pridržite
tipko.
Ogled vseh tipk za hitro
nastavitev.
Prilagoditev svetlosti.
Zaženite Hitra povezava.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
24
Osnove
Razporeditev tipk za hitro nastavitev
→ UREDI,
Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite
pritisnite in pridržite element ter ga povlecite na drugo lokacijo, nato pa pritisnite KONČANO.
Uporaba gumbov za hitre nastavitve
Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Pritisnite naslednje možnosti, da
jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se prikažejo podrobnejše nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij si oglejte poglavje Wi-Fi.
• Lokacija: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok / Vibriranje / Utišaj: izberite zvočni način.
• Samodej. zavrti / Ležeče: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Bluetooth: za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
• Mobilni podatki: za več informacij si oglejte poglavji Poraba podatkov ali Mobilna omrežja.
• Varč. z energ.: za več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.
• Način letenja: za več informacij si oglejte poglavje Način letenja.
• Ne moti: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati obvestila, ki bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Ne moti.
• Način branja: aktivirajte ali deaktiviranje način za branje. V načinu za branje vam naprava
pomaga zaščititi oči pri nočnem branju.
• Izr. var. z ener.: za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega varčevanja z energijo.
• Mobile hotspot: za več informacij si oglejte poglavje Mobilna dostopna točka in
privezovanje.
• Zasebni način: za več informacij si oglejte poglavje Zasebni način.
• Smart View: za več informacij si oglejte poglavje Smart View.
• Sinhron.: ko aktivirate to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
25
Osnove
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in povlecite ikono aplikacije v levo ali desno, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE.
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
26
→ Nastavitve
Osnove
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
→ Nastavitve
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite UREDI.
Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona . Izberite aplikacijo in pritisnite
ONEMOGOČI → KONČANO.
Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite UREDI → →
V REDU. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Aplikacije → Upravitelj
aplikacij, izberite aplikacije in nato pritisnite ODSTRANI.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnete Nastavitve → Aplikacije → Upravitelj aplikacij →
Onemogočeno, izberite aplikacijo in nato pritisnite OMOGOČI.
→
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
27
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
• Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
• Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Premikanje kazalca.
Vstavite ločila.
Preklop v način rokopisa.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite in pridržite , pritisnite → Dodaj jezike vnosa, nato pa izberite jezike za uporabo.
Če izberete dva ali več jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po
tipki za presledek.
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in zadržite
za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
28
Osnove
• : preklop v način rokopisa.
Vnos številk in simbolov.
Preklopite na običajno
tipkovnico.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• : dodajte element iz odložišča.
• : vstavi emotikone.
• : preklop na plavajočo ali razdeljeno tipkovnico.
• : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi. Če želite prilepiti
besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite
29
→ Odložišče in izberite besedilo.
Osnove
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnete slike si lahko ogledate v
Galerija. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.
Posnetke zaslona lahko zajamete tudi na druge načine. Za več informacij si oglejte poglavje
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Moje datoteke
S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi.
Ta funkcija se lahko razlikuje, odvisno od naprav.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Prikaz nedavnih datotek.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz datotek, shranjenih v
napravi.
Prikaz datotek po kategorijah.
Prikaz informacij o shrambi.
30
Osnove
Funkcija varčevanja z energijo
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Baterija → Način za varčevanje z energijo, ter nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
Za samodejno vključitev načina za varčevanje z energijo, ko moč preostale baterije doseže
prednastavljen nivo, pritisnite Začni varčev. z energijo in izberite možnost.
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
• Izklopi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Baterija → Način izrednega varčevanja z
energijo, nato pa pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite VEČ → Odstrani, izberite aplikacijo z
ter nato pritisnite V redu.
,
Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite VEČ → Nastavitve.
Za izključitev načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite VEČ → On. način izr. varč. z
energijo.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
31
Omrežna povezljivost
Mobilni podatki
Napravo povežite z mobilnim omrežjem, da boste lahko uporabljali splet ali delili predstavnostne
datoteke z drugimi napravami. Glejte Poraba podatkov za dodatne možnosti.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Poraba podatkov in pritisnite stikalo Mobilni
podatki, da ga vklopite.
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, ter nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI.
Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos
gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo
izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
32
Omrežna povezljivost
Mobilna dostopna točka in privezovanje
O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah
Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in
drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi,
USB ali Bluetooth.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Uporaba dostopne točke mobile hotspot
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Mobilna dostopna točka in privezovanje →
Mobile hotspot.
2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
• V vrstici stanja se prikaže
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
• Če želite nastaviti geslo za mobilno dostopno točko, pritisnite VEČ → Konfigurirajte
Mobile hotspot in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
33
Omrežna povezljivost
Uporaba telefona kot modema prek USB
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek kabla USB.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Mobilna dostopna točka in privezovanje.
2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.
3 Pritisnite stikalo USB modem, da ga vklopite.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.
Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek povezave Bluetooth.
Zagotovite, da računalnik s katerim boste povezali napravo podpira funkcijo Bluetooth.
1 Seznanite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth. Za več informacij si
oglejte poglavje Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth.
2 Na zaslonu z aplikacijami v svoji napravi pritisnite Nastavitve → Mobilna dostopna točka in
privezovanje.
3 Pritisnite stikalo Internet prek vmesnika Bluetooth, da ga vklopite.
4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite
→ Internetni dostop.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.
34
Gibi in uporabne funkcije
Napredne funkcije
Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Napredne funkcije → Podrsaj s spodnjim
delom dlani za zajem in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za
zajem posnetka zaslona. Posnete slike si lahko ogledate v Galerija. Po zajemu posnetka zaslona
lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
35
Gibi in uporabne funkcije
Preprost izklop zvoka
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Napredne funkcije → Preprost izklop zvoka
in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Če želite utišati dohodne klice ali alarme, pokrijte zaslon z dlanjo.
Več oken
O funkciji Več oken
Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V
pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Pogled ločenega zaslona
1 Pritisnite
, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
36
Gibi in uporabne funkcije
2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite
v oknu nedavno uporabljene aplikacije.
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
3 Izberite drugo aplikacijo za zagon.
Ločen zaslon lahko prav tako zaženete s pritiskom in držanjem
.
Uporaba dodatnih možnosti
Ko uporabljate aplikacije v pogledu ločenega zaslona, izberite okno aplikacije in pritisnite krogec
med okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:
37
Gibi in uporabne funkcije
• : preklopite lokacije med okni aplikacij.
• : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in
zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
• : pomanjšanje okna.
• : povečava okna.
• : zaprite aplikacijo.
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
38
Gibi in uporabne funkcije
Pojavno okno
1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo za uporabo v pojavnem pogledu.
2 Povlecite navzdol diagonalno z enega roba proti drugemu.
V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.
Povlecite in spustite
vsebino.
Pomanjšajte okno.
Zaprite aplikacijo.
Povečajte okno.
Premik pojavnih oken
Za premik pojavnega okna pritisnite in zadržite krogec v oknu in ga povlecite na novo lokacijo.
Zagon pojavnega pogleda s pogleda ločnega zaslona
1 V pogledu ločenega zaslona pritisnite okno aplikacije za zagon v pojavnem pogledu.
2 Pritisnite in zadržite krogec med okni aplikacij.
Izbrana aplikacija se prikaže v pojavnem oknu.
39
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite domači zaslon, pritisnite in pridržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge
aplikacije.
2 Vnesite ime mape.
Če želite v mapo dodati več aplikacij, pritisnite in zadržite drugo aplikacijo, nato pa jo
povlecite v mapo.
40
Prilagoditev po meri
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona aplikacij
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite UREDI. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Nastavitev ozadja in zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite Ozadja. Ali pa na
zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite NASTAVI SLIKO KOT OZADJE ali KONČANO.
41
.
Prilagoditev po meri
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvoki in vibriranja.
Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite Melodija zvonjenja, izberite
melodijo zvonjenja in nato pritisnite V REDU. Če želite skladbo, ki je shranjena v napravi ali v
računu, uporabiti kot zvonjenje, pritisnite Dodaj iz shrambe naprave.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Zvoki za obvestila → Privzeti zvok za
obvestilo, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite V REDU.
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Vrsta zaklepanja
zaslona, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar
jo želite odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Koda PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
42
Prilagoditev po meri
Zasebni način
Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in
dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni
način, da varno skrijete elemente.
Vključitev zasebnega načina
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebnost → Zasebni način in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
Če boste zasebni način vključili prvič, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite dostopno
kodo za zasebni način.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
Vklopi se zasebni način in v vrstici stanja se pojavi ikona .
Dostop in ogled skritih elementov je možen samo pri vključenem zasebnem načinu. Če
želite skriti elemente v zasebni mapi, izključite zasebni način.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo, da skrijete elemente.
2 Izberite element in nato pritisnite VEČ → Premaknite v mapo Zasebno.
Če zasebni način ni vključen, sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno
dostopno kodo za zasebni način.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v zasebno mapo.
43
Prilagoditev po meri
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebnost → Zasebni način in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke → Zasebno.
Predmeti, ki ste jih premaknili v zasebno mapo, bodo prikazani na zaslonu.
Razkrivanje vsebine
1 V zasebni mapi pritisnite in zadržite element in nato odkljukajte elemente, ki jih želite
razkriti.
2 Pritisnite VEČ → Odstrani iz zasebne mape.
3 Izberite mapo, kamor želite premakniti elemente in nato pritisnite KONČANO.
Elementi bodo premaknjeni v izbrano mapo.
Samodejna izključitev zasebnega načina
Napravo lahko nastavite, da samodejno izključi zasebni način vsakokrat, ko se zaslon izklopi.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebnost → Zasebni način in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Pritisnite stikalo Samodejno onemogoči, da ga vključite.
Ko je možnost Samodejno onemogoči omogočena, naprava ne bo prenesla datotek v
zasebno mapo, če se med prenosom zaslon izklopi.
44
Prilagoditev po meri
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun in izberite storitev računa.
Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite račun, ter nato pritisnite VEČ →
Odstrani račun.
45
Telefon
Klicanje
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
S tipkovnico vnesite telefonsko številko in pritisnite za glasovni klic ali
za video klic. Kličete
lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v DNEVNIK, PRILJUBLJENE in STIKI.
Dodajte številko v seznam
stikov.
Dostop do dodatnih možnosti.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Skrijte tipkovnico.
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite DNEVNIK ali STIKI, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete
klic.
Ta funkcija se lahko razlikuje, odvisno od naprav.
46
Telefon
Klici v tujino
Pritisnite Telefon.
Odprite tipkovnico, pritisnite 0 in držite, dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države,
številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .
Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite VEČ → Nastavitve → Več nastavitev
→ Zapore klicev. Nato izberite vrsto klica in pritisnite stikalo Mednarodni klici, da ga vklopite,
vnesite geslo ter pritisnite V REDU.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite Telefon
→ VEČ → Nastavitve → Sporočila za hitro zavrnitev, vnesite sporočilo ob zavrnitvi in pritisnite
.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → DNEVNIK za ogled
zgrešenih klicev.
47
Telefon
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Med glasovnim klicem naprava samodejno zaklene zaslon, da prepreči neželene dotike.
Ta funkcija se lahko razlikuje, odvisno od naprav.
Na voljo so sledeče možnosti:
• Dodaj klic: dodajte drugi klic.
• Dodat. glas.: povečajte glasnost.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• Zadrži: zadrži klic. Če želite sprejeti zadržan klic, pritisnite Naprej.
• Številčn.: odprite tipkovnico.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• E-pošta: pošiljanje e-pošte.
• Sporoč.: pošljite sporočilo.
• Internet: brskajte po spletnih straneh.
• Stiki: odprite seznam stikov.
• S Planner: odprite koledar.
• Beležka: ustvarite opombo.
• : končajte trenutni klic.
• GLASNOST: prilagoditev glasnosti.
Med opravljanjem video klica
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• Preklop: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• : končajte trenutni klic.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• GLASNOST: prilagoditev glasnosti.
Pritisnite VEČ za prikaz več možnosti.
48
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje
Prenos podatkov s prejšnje naprave.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite SHRANI.
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Pritisnite VEČ → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
49
Stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst po kazalu na levi strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
50
Sporočila in elektronska pošta
Sporočila
Pošiljanje sporočil
Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Izberite stike s seznama stikov.
Vnesite prejemnike.
Vnesite sporočilo.
Vstavi emotikone.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
4 Pritisnite POŠL. za pošiljanje sporočila.
51
Sporočila in elektronska pošta
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te
osebe.
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
Med ogledovanjem sporočila pritisnite VEČ, da prikažete več možnosti.
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite PRIJAVA za zasebni e-poštni račun ali ROČNA NASTAV.
za poslovni e-poštni račun. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite VEČ → Nastavitve → Dodaj račun.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite VEČ →
Nastavitve → VEČ → Nastavite privzeti račun, izberite račun in pritisnite KONČANO.
52
Sporočila in elektronska pošta
Pošiljanje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na dnu zaslona, da sestavite e-poštno sporočilo.
Priložite slike, videoposnetke in
drugo.
Pošljite e-poštno sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte prejemnike.
Vnesite zadevo.
Dodajte polji KP ali SKP.
Vnesite besedilo e-poštnega
sporočila.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
Branje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Izberite e-poštni račun, ki ga želite uporabiti, in prejeli boste nova e-poštna sporočila.
Pritisnite e-poštno sporočilo, ki ga želite prebrati.
Pomik na prejšnje ali naslednje
e-poštno sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte ta e-poštni naslov na
seznam stikov ali si oglejte
druge možnosti.
Označite e-poštno sporočilo kot
opomnik.
Odprite datoteke.
Posredujte e-poštno sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Izbrišite e-poštno sporočilo.
Odgovorite na e-poštno
sporočilo.
53
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite Zajemi.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Prikažite trenuten
način.
Prikaz zajetih fotografij
in videoposnetkov.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
Začnite snemati video.
To nastavitev
uporabite za časovno
zakasnjene posnetke.
Fotografiranje.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Spremenite nastavitve
fotoaparata.
Spremenite način
fotografiranja.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
54
Fotoaparat
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih trenutkov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za
fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Samodejno.
Panorama
S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
55
Fotoaparat
Zap. posnet.
S tem načinom lahko napravite niz fotografij motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Zap. posnet.
Pritisnite in pridržite
, da napravite več zaporednih fotografij.
Lepotna izboljšava obraza
S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Lepotna izboljšava obraza.
Intervalni posnetek
S tem načinom lahko ustvarite serijo posnetkov sebe in shranite tiste, ki so vam všeč.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat.
2 Če želite uporabiti fotoaparat na sprednji strani, pritisnite .
3 Pritisnite NAČIN → Intervalni posnetek.
4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite , da fotografirate sebe. Prav tako lahko pritisnite
zaslon, da posnamete fotografijo.
Naprava snema fotografije v intervalu dveh sekund.
5 Obkljukajte fotografije, ki jih želite shraniti, in pritisnite SHRANI.
Zvok+slikanje
S tem načinom lahko napravite fotografijo z zvokom. Naprava identificira fotografije z
Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Zvok+slikanje.
Šport
S tem načinom lahko napravite fotografijo motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Šport.
56
v
Fotoaparat
Nastavitve kamere
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
. Vse možnosti niso na voljo v načinu
• Velikost videa (zadaj): izberite stopnjo ločljivosti. Višje ločljivosti pomenijo boljšo kakovost
videoposnetkov, vendar zasedejo tudi več pomnilnika.
• Nadzor potez: nastavite, da naprava zazna vašo dlan, da boste to lahko uporabili pri
fotografiranju sebe.
• Shrani slike v predogledu: pri fotografiranju s sprednjim fotoaparatom obrnite sliko, da
ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
• Način prikaza: spremenite razmerje stranic zaslona za predogled.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Lokacijske oznake: nastavite, da naprava fotografiji priloži lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Če z drugimi delite fotografijo z lokacijsko oznako, jim lahko razkrijete lokacijske
podatke. Da bi se temu izognili, med prikazom fotografije pritisnite VEČ →
Podrobnosti → UREDI, nato pa pritisnite v razdelku Lokacija, da izbrišete
lokacijske podatke.
• Pregled slik: nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
• Mesto shranjevanja: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Funkcija tipk za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala
funkcijo zaslonke ali povečave.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve kamere.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
57
Galerija
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
na sličici predogleda.
Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.
Dodajte na seznam
priljubljenih.
Dostop do dodatnih možnosti.
Pojdite na prejšnjo stran.
Modificirajte sliko.
Delite sliko z drugimi.
Izbrišite sliko.
58
Uporabne aplikacije in funkcije
S Finder
Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine v napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate
zgodovino iskanja.
Odprite ploščo z obvestili in pritisnite
→ S Finder.
Iskanje vsebine
Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
Za bolj natančne rezultate pritisnite Filtriranje in uporabite filtre pod poljem za iskanje.
Za izbiro iskalne kategorije pritisnite VEČ → Izberite lokacije iskanja.
S Planner
Ustvarjanje dogodkov
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov in ponovno pritisnete datum.
Če so za datum že shranjeni dogodki, pritisnite datum in nato
59
.
Uporabne aplikacije in funkcije
3 Vnesite podrobnosti o dogodku.
Vnesite naslov.
Nastavite začetni in končni
datum dogodka.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Nastavite opomnik za dogodek.
Vnesite lokacijo dogodka.
Priložite zemljevid, ki kaže
lokacijo dogodka.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek.
Ustvarjanje opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite OPRAVILA, vnesite podrobnosti in pritisnite DANES ali JUTRI, da nastavite datum
zapadlosti.
Če želite dodati več podrobnosti, pritisnite
.
3 Pritisnite SHRANI, da shranite opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite VEČ → Upravljanje koledarjev → Dodaj
račun. Nato izberite račun, s katerim želite sinhronizirati, in se prijavite vanj.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite
Nastavitve → Računi in izberite storitev računa.
60
Uporabne aplikacije in funkcije
Internet
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Osvežite trenutno spletno
stran.
Premaknite se na prejšnjo
obiskano stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz zaznamkov, shranjenih
strani in nedavne spletne
zgodovine.
Zaprite zavihek.
Odprite domačo stran.
Odprite nov zavihek.
61
Uporabne aplikacije in funkcije
Glasba
Predvajanje glasbe
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Dostop do dodatnih možnosti.
Odprite seznam predvajanja.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Prilagoditev glasnosti.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Vključite naključno predvajanje.
Preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri
pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri
pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Če želite skladbe poslušati na enakem nivoju glasnosti, pritisnite VEČ → Nastavitve, nato pa
pritisnite stikalo Pametna glasnost, da ga vklopite.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
62
Uporabne aplikacije in funkcije
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Odprite seznam
predvajanja.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Prilagoditev glasnosti.
Premik nadzorne plošče v
desno.
Premik nadzorne plošče v
levo.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Spremenite razmerje
slike.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
naprej.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
63
Uporabne aplikacije in funkcije
Ura
BUDILKA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → BUDILKA.
Nastavljanje alarmov
Nastavite uro alarma in pritisnite MOŽNOSTI, da nastavite še druge možnosti alarma, nato pa
pritisnite SHRANI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.
Za vključitev ali izključitev alarmov, pritisnite
zraven alarma na seznamu alarmov.
Izključitev alarmov
Pritisnite OPUSTI, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite DREMEŽ,
da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.
Brisanje alarmov
Pritisnite
na budilko v seznamu budilk.
SVETOVNA URA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → SVETOVNA URA.
Ustvarjanje ur
Vnesite ime mesta ali mesto izberite na seznamu ali globusu, nato pa pritisnite
.
Brisanje ur
Pritisnite
na uri.
ŠTOPARICA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ŠTOPARICA.
Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek. Pritisnite KROG, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
64
Uporabne aplikacije in funkcije
ČASOVNIK
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ČASOVNIK.
Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
Pritisnite OPUSTI, ko se časovnik sproži.
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite POČISTI ZGODOVINO.
Beležka
S to aplikacijo lahko ustvarjate beležke in jih razvrstite po kategorijah.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• Kategor.: ustvarite ali nastavite kategorijo.
• Opravila: dodajte izbirna polja na začetku vsake vrstice, da s tem ustvarite seznam opravil.
• Slika: vstavite slike.
• Glasovna: ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
65
Uporabne aplikacije in funkcije
Iskanje beležke
Pritisnite ISKANJE na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo
ključno besedo.
Pametni upravitelj
Pametni upravitelj ponuja pregled stanja baterije, shrambe, RAM-a in sistemske varnosti vaše
naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s enim pritiskom prsta.
Uporaba funkcije za optimizacijo
Na zaslonu aplikacij pritisnite Pametni upravitelj → POČISTI VSE.
Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.
• Identifikacija aplikacij, ki prekomerno porabljajo moč baterije in sprostitev dela pomnilnika.
• Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
• Iskanje zlonamernih programov.
Uporaba pametnega upravitelja
Na zaslonu aplikacij pritisnite Pametni upravitelj in izberite funkcijo.
Baterija
Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave z nižjo količino baterije,
prihranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo in zapiranjem aplikacij, ki
prekomerno porabljajo moč baterije.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Shramba
Preverite stanje porabljene ali razpoložljive količine pomnilnika. Neuporabljene datoteke in
ostanke datotek lahko izbrišete ali odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate več.
66
Uporabne aplikacije in funkcije
RAM
Preverite količino RAM-a na razpolago. Zaprete lahko aplikacije v ozadju in zmanjšate količino
RAM-a, ki ga uporabljate za pospešitev vaše naprave.
Varnost naprave
Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje Nastavitev računov.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
67
Uporabne aplikacije in funkcije
Filmi Play
Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi in iz trgovine Trgovina Play prenesite različno
vsebino za gledanje.
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Fotografije
Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na
Google+.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
68
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga
vključite.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.
69
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejete slike si lahko
ogledate v aplikaciji Galerija.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave, da jo pozabite.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
70
Povezava z drugimi napravami
Wi-Fi Direct
Več o Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, ter nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Wi-Fi Direct in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
71
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejete slike si
lahko ogledate v aplikaciji Galerija.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.
Hitra povezava
O hitri povezavi
Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
• Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime
naprave je lahko BT MAC.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
Če to funkcijo uporabljate prvič, pritisnite ZAČNI.
Ko se plošča odpre, se funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno vklopita, naprava pa poišče
naprave v bližini.
Če ste na vašo napravo namestili program Samsung Link se bo na vrhu zaslona prikazal
seznam naprav registriran v programu Samsung Link.
72
Povezava z drugimi napravami
2 Pritisnite Poišči naprave v bližini.
Če prej povezana naprava ni na voljo, bo naprava samodejno poiskala naprave v bližini.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za
končanje povezave med napravama.
Če želite napravam v bližini omogočiti iskanje svoje naprave in povezovanje z njo, pritisnite
VEČ → Nastavi vidnost naprave, nato pa izberite eno možnost.
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite OSVEŽI in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
Izklop funkcije Quick connect
Pritisnite
.
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Pritisnite Deljenje vsebine in izberite medijsko kategorijo.
4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite KONČANO.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.
73
Povezava z drugimi napravami
SideSync
Več o aplikaciji SideSync
Aplikacija SideSync omogoča preprosto skupno rabo zaslona in deljenje podatkov med
pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki Samsung Android ter drugimi računalniki. Obvestila
lahko preverite na nadzorni plošči ali v pojavnih oknih.
Preden začnete
• Aplikacija SideSync mora biti nameščena v obeh napravah, ki ju želite povezati. Če aplikacija
SideSync ni nameščena, jo prenesite in namestite na enega od teh načinov:
– – Če želite aplikacijo SideSync prenesti in namestiti v tablični računalnik ali pametni telefon
Samsung Android, jo poiščite v trgovini Galaxy Apps ali Trgovina Play. Če vaša naprava
ne podpira aplikacije SideSync, je morda ne boste uspeli najti.
– – Če želite aplikacijo SideSync prenesti in namestiti v računalnik, pojdite na spletno stran
www.samsung.com/sidesync. Tam lahko najdete tudi podatke o sistemskih zahtevah
aplikacije SideSync.
• Če želite povezati tablični računalnik in pametni telefon, morata podpirati funkcijo Wi-Fi
Direct.
• Če želite tablični in namizni računalnik povezati brezžično, morata biti povezana z isto
brezžično dostopno točko.
Povezovanje z računalniki ali pametnimi telefoni
Povezovanje z računalnikom
1 Tablični in namizni računalnik povežite s kablom USB.
Ali pa obe napravi povežite z isto dostopno točko.
2 Zaženite SideSync na obeh napravah.
3 V obeh napravah pritisnite ZAČETEK.
Napravi se bosta poiskali in povezali. Nato se bo v računalniku pojavila nadzorna plošča.
74
Povezava z drugimi napravami
Povezovanje s pametnim telefonom prek funkcije Wi-Fi Direct
1 Aplikacijo SideSync zaženite v tabličnem računalniku in pametnem telefonu.
2 V obeh napravah pritisnite ZAČETEK.
Napravi se bosta poiskali in povezali.
3 Na seznamu zaznanih naprav v tabličnem računalniku izberite svoj pametni telefon.
4 V pametnem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
V tabličnem računalniku se bo pojavila nadzorna plošča.
Samodejno povezovanje naprav
Če sta napravi že bili povezani, lahko nastavite, da se znova povežeta samodejno.
V tabličnem računalniku pritisnite SideSync → VEČ → Nastavitve, nato pa pritisnite stikalo
Samodejno povezovanje naprav, da vklopite funkcijo samodejnega povezovanja.
75
Povezava z drugimi napravami
Uporaba nadzorne plošče
Iz tabličnega računalnika lahko zaženete pogosto uporabljene aplikacije ali si ogledate obvestila.
Ko pritisnete obvestilo, se bo zagnala ustrezna aplikacija ali program. Spodaj je slika nadzorne
plošče tabličnega računalnika, kot je videti v namiznem računalniku.
Pomanjšanje nadzorne plošče.
Dostop do dodatnih možnosti.
Zapiranje nadzorne plošče.
Vklop navideznega zaslona
tabličnega računalnika.
Dodajanje več aplikacij.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Če ikono aplikacije kliknete z desno tipko miške, lahko aplikacije prerazporedite ali izbrišete.
Nadaljevanje predvajanja predstavnostne vsebine
Predvajanje glasbe ali videov v tabličnem računalniku lahko začasno ustavite in ga nato
nadaljujete v drugi napravi.
Na nadzorni plošči izberite gumb za predvajanje na kontrolniku glasbe ali v obvestilu videa.
Predvajanje v tabličnem računalniku se bo začasno ustavilo in se nadaljevalo v drugi napravi.
Kontrolnik glasbe in obvestilo videa se bosta v povezani napravi pojavila samo, če
predstavnostne datoteke predvajate s privzeto aplikacijo za glasbo oziroma video.
Deljenje spletne strani
Spletno stran lahko odprete v tabličnem računalniku in jo prikažete v spletnem brskalniku v
povezani napravi.
Med brskanjem po spletnih straneh s tabličnim računalnikom se bo na nadzorni plošči pojavilo
obvestilo o spletnem dostopu. Izberite obvestilo na nadzorni plošči. Nato se bo ista spletna stran
pojavila v povezani napravi.
76
Povezava z drugimi napravami
Uporaba funkcij klicanja in sporočanja v pojavnih oknih
Ko v tablični računalnik prejmete klic ali sporočilo, se bo v povezani napravi prikazalo pojavno
okno.
Če prejmete klic, ga lahko sprejmete ali zavrnete v pojavnem oknu. Med klicem bosta
uporabljena mikrofon in zvočnik povezane naprave.
Če prejmete sporočilo, lahko nanj neposredno odgovorite.
Uporaba navideznega zaslona
Aplikacija SideSync prezrcali zaslon naprave v drugo napravo. Funkcije naprave lahko uporabljate
prek navideznega zaslona. Spodaj je slika navideznega zaslona tabličnega računalnika, kot je
videti v namiznem računalniku.
Na nadzorni plošči pritisnite Tablet screen.
• Nekatere funkcije morda ne delujejo prek navideznega zaslona.
• Videz in funkcije na navideznem zaslonu se lahko razlikujejo, odvisno od povezane
naprave.
Pomanjšanje navideznega
zaslona.
Zapiranje navideznega zaslona.
Povečanje navideznega zaslona.
Pritisnite
za uporabo naslednjih možnosti:
• Vedno na vrhu: nastavite, da navidezni zaslon vedno ostane na vrhu.
• Zasukaj: vrtenje zaslona.
• Prosojnost okna: prilagodite raven prosojnosti navideznega zaslona.
• Zajemanje: zajemanje posnetka zaslona.
77
Povezava z drugimi napravami
• Omogoči predstavitveni način: vklopite zaslon tabličnega računalnika, da ga boste lahko
upravljali iz namiznega in tabličnega računalnika. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od
povezane naprave.
• Dodaj med priljubljene: dodajte trenutno aplikacijo na nadzorno ploščo.
Če želite premakniti navidezni zaslon, kliknite zgornji del navideznega zaslona in ga povlecite na
novo mesto.
Če želite prilagoditi velikost navideznega zaslona, postavite kazalec miške na rob navideznega
zaslona, nato pa ga kliknite in povlecite.
Preklapljanje med zaslonoma
Če želite uporabljati dejanski zaslon tabličnega računalnika, pritisnite tipko za vklop ali za domov
v tabličnem računalniku. Navidezni zaslon se bo izklopil, zaslon tabličnega računalnika pa vklopil.
Za vrnitev na navidezni zaslon kliknite navidezni zaslon tabličnega računalnika v namiznem
računalniku. Dejanski zaslon se bo izklopil, navidezni zaslon pa vklopil.
Navidezni zaslon in zaslon povezane naprave lahko gledate in upravljate hkrati. Na
→ Omogoči predstavitveni način, da vklopite
navideznem zaslonu pritisnite
zaslon povezane naprave. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od povezane naprave.
Deljenje datotek in odložišče
Kopiranje datotek v tablični računalnik
V računalniku izberite datoteke in jih povlecite na nadzorno ploščo ali na navidezni zaslon
tabličnega računalnika. Datoteke bodo shranjene v mapo Moje datoteke → Pomnilnik naprave
→ SideSync.
Med sestavljanjem sporočila ali e-pošte na navideznem zaslonu bodo kopirane datoteke
priložene v sporočilo ali e-pošto.
Ko sta vklopljena navidezni in dejanski zaslon tabličnega računalnika, datotek ni mogoče
deliti.
Deljenje odložišča
S funkcijo deljenja odložišča lahko med povezanima napravama priročno kopirate in lepite
besedilo. Kopirajte ali odrežite besedilo z navideznega zaslona in ga prilepite v besedilno polje
zunaj navideznega zaslona oziroma obratno.
78
Povezava z drugimi napravami
Smart View
Več o funkciji Smart View
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast
ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino.
Naprave, ki podpirajo
funkcijo Smart View
(vmesnik AllShare Cast,
HomeSync)
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo mogoča.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
79
Povezava z drugimi napravami
Ogled vsebine na TV sprejemniku
Preden svojo napravo povežete s televizorjem, povežite televizor in napravo, ki podpira funkcijo
Smart View. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja so
primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.
1 S kablom HDMI povežite vmesnik AllShare Cast in televizor.
2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo
napravo.
3 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite
→ Smart View.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
4 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povezujete prvič, pritisnite in pridržite ime vmesnika na seznamu ter vnesite
kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu televizorja.
5 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
80
Povezava z drugimi napravami
Tiskanje iz mobilnih naprav
Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali
dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Več nastavitev povezave → Tiskanje →
Prenos vtičnika in v trgovini Trgovina Play poiščite vtičnik za tiskalnik. Izberite vtičnik tiskalnika
in ga namestite.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Več nastavitev povezave → Tiskanje, izberite
vtičnik za tiskalnik, nato pa pritisnite stikalo, da ga vklopite. Naprava poišče tiskalnike, ki so
povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
Če želite tiskalnike dodati ročno, izberite vtičnik za tiskalnik, pritisnite VEČ → Dodaj tiskalnik →
ADD PRINTER, vnesite podrobnosti in pritisnite OK.
Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, izberite vtičnik za tiskalnik in pritisnite VEČ → Nastavitve
tiskanja.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite Deli → Tiskanje →
tiskalniki, ter izberite tiskalnik.
81
→ Vsi
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Prek funkcije Samsung Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na vašo novo
napravo. Na voljo so naslednje različice programa Samsung Smart Switch.
• Mobilna različica (Smart Switch Mobile): prenesite podatke med mobilnimi napravami.
Aplikacijo lahko prenesete s Galaxy Apps ali Trgovina Play.
• Računalniška različica: prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Aplikacijo
lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Prenos podatkov z mobilne naprave
Prenesite podatke s prejšnje naprave na vašo novo napravo.
Prenesite in namestite aplikacijo Smart Switch iz trgovine Galaxy Apps ali Trgovina Play.
Zaženite aplikacijo Smart Switch in upoštevajte navodila na zaslonu, da prenesete podatke iz
prejšnje naprave.
Prenos podatkov z računalnika
Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo
novo napravo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na
računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na
peti korak.
82
Upravitelj naprave in podatkov
3 Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše
naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
5 Vašo novo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo novo napravo.
Uporaba naprave kot izmenljivi disk za prenos
podatkov
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo
neposredno povežite na priključek USB.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Pren. predst. datotek prek pov. USB → Prenašanje
predstavnostnih datotek.
Če računalnik ne prepozna vaše naprave, pritisnite Prenašanje slik.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
83
Upravitelj naprave in podatkov
Posodobitev naprave
Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek zraka
Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Ročni prenos posodobitev.
Ko pritisnete stikalo Samodejni prenos posodobitev, da ga vključite, se posodobitve
prenesejo, ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi.
Posodobitev prek Smart Switch
Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite in namestite Smart
Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
4 Na računalniku kliknite tipko za posodobitev v oknu povezave.
• Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav.
S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge
predstavnostne naprave z računalnika.
84
Upravitelj naprave in podatkov
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje. Za
varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Za
več informacij si oglejte poglavje Nastavitev računov.
Uporaba Samsungovega računa
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Varnostno
kopiranje mojih podatkov, izberite elemente za varnostno kopijo in nato pritisnite VARNOSTNO
KOPIRAJ ZDAJ.
Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo
Samodejno varnostno kopiranje, da ga vključite.
Za obnovitev podatkov z uporabo Samsungovega računa pritisnite Obnovi. Zaradi obnovitve
izbranih elementov bodo trenutni podatki izbrisani z naprave.
Uporaba računa Google
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev in
pritisnite stikalo Varnostno kopiranje mojih podatkov, da ga vklopite. Pritisnite Varnostna
kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo Samodejno obnavljanje, da ga
vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte
poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
85
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite ISKANJE.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Stabilno omrežno povezavo v napravi lahko ohranite s samodejno izbiro omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji
pritisnite VEČ → Preklop pametnega omrežja → Vključeno.
Za uporabo možnosti pritisnite VEČ.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite VEČ → V mirovanju ohrani Wi-Fi.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem
vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške,
nastavite možnost na Vedno.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
86
Nastavitve
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Način letenja in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Mobilna dostopna točka in privezovanje
Uporabite naprav kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami. Za več informacij si oglejte poglavje Mobilna dostopna
točka in privezovanje.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Mobilna dostopna točka in privezovanje.
• Mobile hotspot: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim
omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko
uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja: nastavite omejitev
porabe mobilnih podatkov.
Za uporabo več možnosti pritisnite VEČ.
• Omeji podatke v ozadju: napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja
onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
87
Nastavitve
• Pokaži uporabo Wi-Fi: napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek
povezave Wi-Fi.
• Omejitev omrežij: nastavite, da naprava med uporabo omrežja Wi-Fi onemogoči
sinhronizacijo v ozadju.
Mobilna omrežja
Konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Mobilna omrežja.
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni operaterji: poiščite razpoložljiva omrežja in ročno registrirajte omrežje.
Več nastavitev povezave
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več nastavitev povezave.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Ethernet
Možnost Ethernet je na voljo, ko je v napravo priključen ethernetni vmesnik. Uporabite to
možnost za vklop funkcije Ethernet in konfigurirajte omrežne nastavitve.
88
Nastavitve
Aplikacije
Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Nastavitve aplikacij
Prilagodite nastavitve za vsako aplikacijo.
Zvoki in vibriranja
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in vibriranja.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Melodija zvonjenja: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
• Vzorec tresenja: izberite vzorec vibriranja.
• Kakovost zvoka in učinki: izberite glasbene učinke, ki jih želite uporabiti med prilagoditvijo
glasbe.
89
Nastavitve
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Pisava: spremenite velikost in vrsto pisave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Pametna ustavitev: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila
izklop svetlobe v ozadju.
• Način zaslona: spremenite način zaslona.
• Ohranjevalnik zaslona: nastavite, da naprava med polnjenjem zažene ohranjevalnik
zaslona.
Napredne funkcije
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavite, da naprava zajame posnetek zaslona,
ko z dlanjo podrsate v levo ali desno po zaslonu.
• Preprost izklop zvoka: nastavite, da naprava utiša zvok pri dohodnem klicu ali alarmu če
nanjo položite dlan.
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadje.
90
Nastavitve
Zaklep. zaslona in varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost.
Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Vrsta zaklepanja zaslona: spremenite način zaklepanja zaslona.
• Podatki in bližnjice do aplikacij: spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na
zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila na zaklenjenem zaslonu: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na
zaklenjenem zaslonu.
• Poišči moj mobilni telefon: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Druge varnostne nastavitve: konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
Zasebnost
Spremenite nastavitve za ohranjanje zasebnosti.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost.
• Lokacija: spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Zasebni način: nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo
zasebnega načina.
• Pošlji diagnost. podatke: nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in
podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
91
Nastavitve
Dostopnost
S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
– – Voice Assistant: vklop funkcije Voice Assistant, ki zagotavlja glasovne povratne
informacije.
– – Pomoč za Voice Assistant: prikaz pomoči za uporabo funkcije Voice Assistant.
– – Temen zaslon: nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino.
– – Hitri vnos s tipkami: nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka
na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in
dvakratnega pritiskanja zaslona.
– – Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri
vključeni funkciji Voice Assistant.
– – Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo
pri vključeni funkciji Voice Assistant, kot na primer jeziki, hitrost in več.
– – Bližnjica za dostopnost: nastavite, da naprava vklopi funkcijo Voice Assistant, ko
pritisnete in pridržite gumb za vklop ter nato pritisnete na zaslon z dvema prstoma in
pridržite.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
– – Povečevalno okno: vključite povečavo, da povečate zaslon in si ogledate večjo različico
vsebine.
– – Poteze za povečevanje: nastavite, da naprava poveča zaslon in približa določeno
območje.
– – Črno-belo: prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
– – Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
– – Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
– – Izključi vse zvoke: nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev,
vključno z glasom klicatelja med klicem.
– – Podnapisi Samsung (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo
podpira Samsung, in spremenite nastavitve podnapisov.
92
Nastavitve
– – Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Ravnov. zvoka levo/desno: nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri
uporabi slušalk.
– – Mono zvok: nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z
zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
– – Univerzalno stikalo: nastavite napravo, da poišče in označi elemente na zaslonu in jih
nato prebere na glas. Zaslon na dotik lahko upravljate, če priključite zunanjo stikalo,
pritisnete zaslon ali uporabite kretnje glave in obrazne poteze.
– – Pomožni meni: napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
– – Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
– – Interaktivno upravljanje: vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje
naprave na vnose med uporabo aplikacij.
• Zaklepanje s smerjo: ustvarite smerno kombinacijo za odklep zaslona.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Opomnik za obvestila: nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob
določenem času.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev: spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
• Način enega pritiska: nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s
pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
• Urejanje dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
• Storitve: oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
93
Nastavitve
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varnostno kopiranje mojih podatkov: ustvarite varnostno kopijo vaših osebnih podatkov
in podatkov aplikacij na strežnik Samsung. Prav tako lahko nastavite napravo, da samodejno
varnostno kopira podatke.
• Obnovi: obnovi predhodne varnostne kopije osebnih podatkov in podatkov aplikacij z
vašega računa Samsung.
• Varnostno kopiranje mojih podatkov: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in
podatkov aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
• Jezik: izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
• Privzeta tipkovnica: izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
• Tipkovnica Samsung: spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
94
Nastavitve
• Googlova stor. za glasov. vnos: spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
• Besedilo v govor: spremenite nastavitve Besedilo v govor.
• Hitrost kazalca: prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na
napravi.
Baterija
Oglejte si informacije o moči baterije in spremenite možnosti varčevanja z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.
• Odstotek v vrstici stanja: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
95
Nastavitve
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pripomočki.
• Samodejno odklepanje: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo. To
funkcijo lahko uporabite samo pri nekaterih načinih zaklepanja zaslona.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna, se ura in datum ponastavita.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
96
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
97
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik pritrdite zaščito ali dodatno opremo, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako
Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Ponovni zagon naprave
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo.
Prisilni vnovični zagon
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati za vnovični zagon pritisnite tipko za vklop
in tipko za zmanjšanje glasnosti ter ju držite več kot 7 sekund.
Ponastavitev naprave
Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških
podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško
ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v
napravi.
98
Dodatek
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
99
Dodatek
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave. Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se
naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
100
Dodatek
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
101
Dodatek
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
102
Dodatek
Odstranjevanje baterije (vrsta, ki ni odstranljiva)
• Ta navodila so namenjena samo za ponudnika storitve in pooblaščenega serviserja.
• Poškodbe ali napake, ki so posledica nepooblaščene odstranitve baterije, niso krite z
garancijo.
• Če želite odstraniti ali zamenjati baterijo, se obrnite na serviserja ali pooblaščenega
serviserja.
1 Orodje za odpiranje naprave vstavite v režo med zaslonom naprave in pokrovom na hrbtni
strani.
Nato začnite ločevati zaslon od pokrova na hrbtni strani. Uporabite orodje, kot je prikazano
na spodnji sliki.
Pri vstavljanju orodja bodite previdni, da ne poškodujete notranjih delov naprave.
2 Na različnih delih naprave vstavite orodje ter ločujte zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Previdno zavrtite pokrov na hrbtni strani in pazite, da ne poškodujete zatičev.
3 Ko je zaslon odvit, ločite zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Nato pokrov s hrbtne strani postavite na stran in navzdol obrnjen zaslon postavite na ravno
površino.
103
Dodatek
4 Odvijte in odstranite vijake kot je to prikazano na spodnji sliki.
5 Odstranite baterijski priključek, kot je prikazano na spodnji sliki.
6 Odstranite baterije.
104
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising