Samsung | GT-I9100G | Samsung GT-I9100G Hitri vodnik

GT-I9100G
Navodila
Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave
Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno
komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in
visokih standardov podjetja Samsung.
• Vsebina teh navodil se lahko razlikuje od izdelka ali
programske opreme, ki ju zagotavljajo ponudniki
storitev ali operaterji, ter se lahko spremeni brez
predhodnega obvestila.
• Elementi, ki jih prejmete s telefonom, ter dodatna
oprema, ki je na voljo, se lahko razlikujejo glede na
državo ali ponudnika storitev.
• Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem
zastopniku za Samsung.
• Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.
• Pripomočki, ki niso priloženi napravi, morda ne bodo
združljivi z njo.
Ikone z navodili
Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete
sebe ali druge
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete
telefon ali drugo opremo
Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne
informacije
[ ]
2
Oglati oklepaji – tipke naprave
Avtorske pravice
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih
pravicah.
Nobenega dela teh navodil ne smete ponatisniti,
razmnoževati, prevajati ali kopirati v kakršni koli obliki ali
pod kakršnimi koli pogoji, elektronskimi ali mehanskimi,
vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem
v noben sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov
brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni
znamki podjetja Samsung Electronics.
• Logotip Android, Google Search™, Google Maps™,
™
™
•
•
™
™
Google Mail , YouTube , Android Market in Google
Talk so registrirane blagovne znamke družbe Google,
Inc.
Bluetooth je povsod po svetu registrirana blagovna
znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja
Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko
blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
®
3
• Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so
•
4
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
Telefon uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjen
za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN
se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev,
medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na
prostem.
Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki
so last njihovih lastnikov.
Sestavljanje
Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM
1. Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite tipko za
vklop/izklop/zaklepanje ter izberite Izklop → Da, če jo
želite izklopiti.
2. Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne
poškodujete vaših nohtov.
3. Vstavite kartico SIM ali kartico USIM v telefon, tako da
so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
5
4. Vstavite baterijo.
5. Znova namestite zadnji pokrov.
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo naprave je treba napolniti baterijo.
Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri
Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali
kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe
naprave.
Če je baterija popolnoma prazna, ne smete vklopiti
naprave, čeprav je potovalni polnilnik priklopljen.
Prazno baterijo polnite nekaj minut, preden vklopite
napravo.
6
1. Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo
okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli
škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.
2. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje
zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride,
odklopite polnilnik z naprave.
3. Ko je baterija povsem napolnjena, izključite polnilnik iz
telefona, nato pa še iz električne vtičnice.
Najprej je treba izvleči polnilnik, šele nato lahko
odstranite baterijo. Če tega ne storite, lahko
poškodujete napravo.
Če želite varčevati z energijo, izklopite napajalnik, ko ga
ne uporabljate. Polnilnik nima stikala za vklop, zato ga
morate izklopiti iz vtičnice, če želite prekiniti električno
napajanje. Polnilnik mora biti v bližini vtičnice, kadar
je v uporabi.
7
Prvi koraki
Vklop in izklop naprave
Če želite vklopiti vašo napravo, pritisnite in zadržite tipko za
vklop/izklop/zaklepanje. Če ste prvič vklopili vašo napravo,
jo nastavite po navodilih na zaslonu.
Če želite izklopiti vašo napravo, pritisnite in zadržite tipko za
vklop/izklop/zaklepanje ter izberite Izklop → Da.
•Na območjih, kjer je prepovedana uporaba
brezžičnih naprav, kot so letališča in bolnišnice,
upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila
uradnih oseb.
•Če želite uporabljati samo storitve, ki niso povezane
s omrežjem, preklopite v način letenja.
8
Spoznajte svojo napravo
Svetlobni senzor
Senzor za bližino
Mikrofon1
Slušalka
Sprednji objektiv
kamere
Tipka za glasnost
Zaslon na dotik
Tipka Domov
Tipka Meni
Tipka za vrnitev
Mikrofon
Večnamenski
priključek
1. Aktiven le med uporabo zvočnika ali med snemanjem video
posnetkov.
Vhod za slušalke
Objektiv kamere na
zadnji strani
Tipka za vklop,
izklop/zaklep
Notranja antena
Bliskavica
Zadnji pokrov
Zvočnik
9
Tipke
Tipka
Vklop,
izklop/
zaklep
Meni
Domov
Nazaj
Funkcija
Vklopite napravo (pritisnite in zadržite);
dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in
zadržite); zaklepajte zaslon na dotik.
Odpiranje seznama razpoložljivih
možnosti na trenutnem zaslonu; odprite
vrstico za hitro iskanje (pritisnite in
zadržite).
Vrnete se na zaslon pripravljenosti;
odprete seznam nedavnih aplikacij
(pritisnite in zadržite).
Vrnete se na prejšnji zaslon.
Za prilagoditev glasnosti naprave.
Glasnost
Zaslon na dotik
Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno
izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Upravljajte
zaslon na dotik z dotikanjem, dotikanjem in držanjem ali
vlečenjem čez zaslon.
10
Zaslon v pripravljenosti
Ko je naprava v stanju pripravljenosti, je prikazan zaslon
pripravljenosti. Na zaslonu v pripravljenosti si lahko
ogledate ikone kazalnika, pripomočke, bližnjice do aplikacij
in druge elemente.
Na zaslonu pripravljenosti je več oken. Prav tako lahko
izberete piko na dnu zaslona, če se želite pomakniti
neposredno na želen zaslon v pripravljenosti.
Ikone kazalnika
Ikone kazalnika prikazujejo moč signala, stanje telefona,
trenutni čas in ostale podatke na vrhu zaslona.
Pripomočki
Uporabljate lahko različne pripomočke, ki nudijo priročne
funkcije in podatke na zaslonu v pripravljenosti. Dodajte
pripomoček na zaslon v pripravljenosti ali ga odstranite v
koš za smeti.
Okno za bližnjice
V oknu za bližnjice lahko uporabljate menije za bližnjice
in dostopate do seznama obvestil, kot so nova sporočila,
prihajajoči dogodki in stanje obdelave. Pritisnite na vrh
zaslona, kjer so ikone kazalnika, ter s prstom povlecite
navzdol, če želite odpreti okno za bližnjice. Če želite skriti
okno, povlecite spodnji del seznama navzgor.
11
Dostopanje do aplikacij
1. V stanju pripravljenosti izberite Aplikacije za dostop do
menijskega načina.
2. Pomaknite se v levo ali desno na drug menijski zaslon.
Prav tako lahko izberete piko na dnu zaslona, če se želite
pomakniti neposredno na želen menijski zaslon.
3. Izberite aplikacijo.
4. Pritisnite [ ], če se želite vrniti na prejšnji zaslon;
pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon
pripravljenosti.
Dostopanje do nedavnih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko Domov, če si želite ogledati
aplikacije, ki ste jih pred kratkim odprli.
Delovanje več aplikacij
Ker naprava omogoča delovanje več aplikacij hkrati, lahko
opravljate več opravil naenkrat.
Če želite zagnati več aplikacij, pritisnite tipko Domov,
medtem ko uporabljate aplikacijo, če se želite vrniti v
način pripravljenosti, ter nato izberite aplikacijo, ki jo želite
zagnati.
12
Vnos besedila
Besedilo lahko vnašate s pomočjo navidezne tipkovnice
ali v načinu ročnega pisave. Prav tako lahko uporabljate
možnosti za urejanje, če želite kopirati in prilepiti besedilo.
Tipkovnica Samsung
Tipkovnica Samsung omogoča uporabo različnih vrst
tipkovnic (kot je QWERTY in 3x4 tipkovnice) ter način ročne
pisave.
Ko vnašate besedilo s tipkovnico QWERTY ali 3x4, uporabite
funkcijo predlaganja naslednje besede. Ta funkcija bo
predlagala besedo, ki jo vnašate, prav tako pa bo prikazala
druge predloge.
Med vnašanjem besedila obrnite napravo, če želite
prikazati tipkovnico QWERTY v obliki širokega zaslona.
Tipkovnica Swype
S tipkovnico Swype lahko vnesete besedilo tako, da
povlečete čez črke na tipkovnici. Pritisnite na prvo črko
besede, povlecite do drugih črk in spustite prst na zadnji
črki.
Opravljanje in sprejemanje klicev
Klic lahko opravite tako, da vnesete telefonsko številko ali
izberete številko v imeniku. Prav tako lahko dostopate do
dnevnika klicev, če želite ponovno poklicati številko, ki ste
jo nedavno klicali.
Klicanje
Odpite okno za klicanje, izberite
video klic, izberite .
. Če želite opraviti
13
Sprejemanje klicev
Ko prejmete klic, potegnite
na desno.
Pošiljanje in prejemanje sporočil
Ustvarjate in pošiljate lahko besedilna (SMS),
večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila, prav tako
pa si lahko ogledate ali urejate sporočila, ki ste jih poslali
ali prejeli.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v
domačem omrežju, se vam morda zaračunajo dodatni
stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Besedilna in večpredstavnostna sporočila
Ustvarjate in pošiljate lahko enostavna besedilna sporočila
ali večpredstavnostna sporočila, ki lahko vključujejo
besedilo, sliko, video posnetek ali zvok.
E-poštno sporočilo
Uporabite lahko e-poštno aplikacijo, če želite na vaši
napravi pošiljati e-poštna sporočila. Preden lahko pošljete
ali prejmete e-poštno sporočilo, morate dodati e-poštni
račun.
14
Povezovanje na internet
Na brezžično omrežje se lahko povežete s funkcijo WLAN
ali preko prenosnih omrežnih povezav. Odprite spletno
aplikacijo in brskajte po spletnih straneh. Vaše priljubljene
spletne strani lahko dodate med zaznamke ali uporabite
različne spletne možnosti.
Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda
dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se
obrnite na svojega ponudnika storitev.
15
Varnostni napotki
Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo
naprave preberite vse spodnje informacije.
Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara,
požara ali eksplozije
Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih
kablov oziroma vtičev
Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa
ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel
Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete
Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne
prijemajte z mokrimi rokami
Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku
Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne
izpostavljate udarcem
Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec
Ne uporabljajte naprave med nevihto
Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega
udara.
Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z
golimi rokami
Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni
servisni center.
Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno
• Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo
podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba
nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe
ali okvaro naprave.
• Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije
ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
• Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr.
mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če
se preveč segrejejo.
• Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne
izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik
v bateriji in pregretje.
16
Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi
poškodbami
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
• Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter
zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
• Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko
povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in
posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.
Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih,
upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise
Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite
Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v
določenem območju.
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih
naprav
Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba
naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega
spodbujevalnika
• Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega
spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
• Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od
srčnega spodbujevalnika.
• Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte
napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.
Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini
medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale
Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno
uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.
Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami
radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme
Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi
radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih
pripomočkov se obrnite na proizvajalca.
Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije
• V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne
odstranjujte baterije.
• Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo
naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
17
• Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali
v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
• Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi
v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.
Kadar potujete z letalom, napravo izklopite
Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči
motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v
delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju
elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na
proizvajalca.
Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise
v povezavi z uporabo mobilne naprave med
upravljanjem vozila
Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar
vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo
zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih
uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:
• Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
• Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro
izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite
čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
• Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo
neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob
neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
• Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu
ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra,
sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
• Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi
zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate
pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
• Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je
vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko
je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj številk,
poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
• Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost
od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in
začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost
od vožnje.
• Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne
nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko
za nujno pomoč.
18
• Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči,
kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena
življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
• Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za
pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno
prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa
ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč
na cesti.
Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba
Naprava naj ne pride v stik s tekočinami
• Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
• Če je vaša naprava vlažna, je ne vklapljajte. Če je vaša naprava že
vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo
izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je).
Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
• Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost
okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi
stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem
okolju
Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
Napravo polagajte samo na ravne površine
Če naprava pade, se lahko poškoduje.
Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo
uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C
• Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko
eksplodira.
• Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer
na armaturni plošči avtomobila).
• Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.
Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so
kovanci, ključi ali ogrlice
• Naprava se lahko deformira ali okvari.
• Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.
Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj
• Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo
pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
• Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne,
telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
• Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in
je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.
19
Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic,
vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod
• Baterija lahko začne spuščati.
• Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.
Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate
udarcem
• Zaslon naprave se lahko poškoduje.
• Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako
pa se lahko poškodujejo njeni deli.
Ne uporabljajte naprave ali aplikacij nekaj časa, če je naprava
pregreta
Daljša izpostavljenost vaše kože pregreti napravi, lahko povzroči enake
simptome kot so lažje opekline, rdeče pike in pigmentacija.
Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne
uporabljajte blizu oči ljudi ali živali
Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.
Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam
• Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in
ne držite zaslona preblizu vašim očem.
• Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira
Flash,dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja
ali izgube nezavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati
napravo.
Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj
Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na
zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v
vaših dlaneh, vratu, rameni ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo
napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke
na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če še vedno čutite
bolečino med ali po takšni uporabi, prenehajte uporabljati napravo in obiščite
zdravnika.
Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika
• Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša
življenjsko dobo baterije.
• Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred
uporabo znova napolniti.
• Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
• Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
20
Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in
pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec
• Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo
naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
• Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta
uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.
Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti
• V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
• Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.
Ko govorite v napravo:
• Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
• Govorite neposredno v mikrofon.
• Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša
kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih
signalov, kot je potrebno.
Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa
• Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko
povzroči okvare sluha.
• Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in
povzročijo nesrečo.
• Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir
znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa
uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
• V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična
elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se
dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične
elektrike, preden priklopite slušalke na napravo.
Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite
previdni
Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih
poškodb in poškodb drugih.
Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu
Če padete, lahko poškodujete napravo.
Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte
• Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo
proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov
servisni center.
• Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako
povzročite eksplozijo ali požar.
21
Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo
Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno
delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko
to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte
uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.
Čiščenje naprave:
• Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
• Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
• Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.
Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave
Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo
odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.
Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim
namenom
Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih
Napravo hranite izven dosega otrok
Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko
poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.
Mobilne naprave in opremo namestite previdno
• Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v
vozilu) varno pritrjene.
• Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti
zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema
nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine
nastanejo hude telesne poškodbe.
Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje
Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem
poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.
S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno
• Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz
naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali
napravo.
• Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim
šumom drugih naprav.
• Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi
predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.
22
Omogočite dostop do storitev v sili
V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na
voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni
načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.
Varujte vaše osebne in pomembne podatke
• Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke.
Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
• Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo
resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.
Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv
Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez
dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o
avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme,
ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih
gradiv.
Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption
Rate)
Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško
izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in
telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih
naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption
Rate ali SAR) 2,0 W/kg.
Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,313 W/kg.
Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je
naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno
za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje
vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost
radiofrekvenčni energiji.
Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave
z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU,
obiščite Samsungovo spletno mesto.
23
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki
imajo svoje sisteme zbiranja.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da
izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni
polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno
predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo
materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali
zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega
odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da
baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne
smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da
baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo
referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno
odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov
prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih
lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
24
Zavrnitev odgovornosti
Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb
in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih
znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in
storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.
Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali
ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih
uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija
spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati,
prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in
storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.
»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«.
SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI
ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA
IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM
ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE
ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI
ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK
TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO
– NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI
ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO,
NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE
PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI
DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI
INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE
REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI
STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«
Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na
noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za
katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek
omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez
omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno
zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere
koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in
storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami
ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.
25
Izjava o skladnosti (R&TTE)
Mi,
Samsung Electronics,
s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek
GSM WCDMA BT/Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-I9100G
na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi
dokumenti.
Varnost
EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EN 62479 : 2010
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)
EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj
imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.
V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani
v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi
ustanovami:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Tehnična dokumentacija je shranjena pri:
Samsung Electronics QA Lab.
in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2012.01.02
Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija
(mesto in datum izdaje)
(ime in podpis pooblaščene osebe)
* To ni naslov Servis nega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisnega centra
Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj
izdelek.
Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon.
To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega
operaterja.
Nameščanje programa Kies
(PC Sync)
1. Prenesite najnovejšo različico programa
Kies s spletnega mesta Samsung
(www.samsung.com/kies) in jo namestite v
računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za
prenos podatkov. Samsung Kies se bo zagnal
samodejno.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč
programa Kies.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-36120G
Slovenian. 01/2012. Rev. 1.0
Download PDF

advertising