Samsung | SM-G361F | Samsung SM-G361F Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-G361F
Navodila za uporabo
Slovenian. 08/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
32 Mobilni podatki
32Wi-Fi
33 Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot
Uvod
6
7
9
14
16
16
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Prilagoditev po meri
35 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
37 Nastavitev ozadja in zvonjenja
38 Sprememba metode za zaklep zaslona
38 Nastavitev računov
Osnove
17
20
24
26
26
28
30
30
31
Uporaba zaslona na dotik
Postavitev domačega zaslona
Plošča z obvestili
Odpiranje aplikacij
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Vnos besedila
Zajem zaslona
Moje datoteke
Funkcija varčevanja z energijo
Telefon
39Klicanje
40 Prejeti klici
40 Možnosti med klicem
Stiki
42 Dodajanje stikov
42 Uvoz in izvoz stikov
43 Iskanje stikov
2
Vsebina
Sporočila in elektronska
pošta
Povezava z drugimi
napravami
44Sporočila
45E-pošta
63Bluetooth
65 Wi-Fi Direct
67NFC
69 Tiskanje iz mobilnih naprav
Fotoaparat
47 Osnovno fotografiranje
48 Načini fotografiranja
50 Nastavitve kamere
Upravitelj naprave in
podatkov
70 Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
71 Uporaba naprave kot izmenljivi disk za
prenos podatkov
72 Posodobitev naprave
73 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
73 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Galerija
52 Ogled vsebine na napravi
Uporabne aplikacije in
funkcije
Nastavitve
53 S Planner
54Internet
55Video
56Ura
57Računalo
58Beležka
58Radio
60 Snemalnik zvoka
61 Aplikacije Google
74 Več o nastavitvah
74Povezave
78Naprava
80Osebno
82Sistem
Odpravljanje težav
3
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
4
Preberi najprej
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
5
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Baterija
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
6
Uvod
Postavitev naprave
Tipalo za bližino
Slušalka
Fotoaparat na sprednji
strani
Zaslon na dotik
Tipka za vklop/izklop
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Mikrofon
Večnamenski priključek
Vhod za slušalke
Bliskavica
GPS antena
Fotoaparat na zadnji
strani
Tipka za glasnost
Zadnji pokrov
Zvočnik
NFC antena (na bateriji)
Notranja antena
7
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavno
uporabljene
aplikacije
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
Domov
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
9
Uvod
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Vstavite baterijo; zlato obarvani kontakti morajo biti pravilno poravnani s kontakti v napravi.
2
1
10
Uvod
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
• Zagotovite, da je zadnji pokrov tesno zatesnjen.
• Z napravo uporabljajte samo zadnje pokrove in dodatke, ki jih je odobril Samsung.
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
3 Pritisnite kartico SIM ali USIM s prstom in jo izvlecite.
11
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko
uporabite tudi računalnik, če ju povežete s kablom USB.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
1 Manjši konec polnilca vstavite v večnamenski vhod v napravi, večji del polnilca pa v
električno vtičnico.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
12
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
2 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite
napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete
napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
13
Uvod
Uporaba pomnilniške kartice
Namestitev pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno
od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa Kartica SD.
1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Zamenjajte baterijo in znova namestite pokrov.
14
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
2 Izvlecite pomnilniško kartico.
3 Zamenjajte baterijo in znova namestite pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. Tako
lahko izgubite ali poškodujete podatke oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.
Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških
kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
FORMATIRAJ KARTICO SD → IZBRIŠI VSE.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
15
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni
smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si
oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.
16
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
17
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
18
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
19
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje
domačega zaslona.
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikator zaslona
Priljubljene aplikacije
20
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti.
21
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite , da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče,
izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi
zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Aplikacija
Indikatorji na
zaslonu
22
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
23
Osnove
Plošča z obvestili
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol.
Če želite ploščo za obvestila zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Vključite ali izključite možnosti. Za
prikaz podrobnejših nastavitev
pritisnite in pridržite tipko.
Zaženite Nastavitve.
Prilagoditev svetlosti.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
24
Osnove
Razporeditev tipk za hitro nastavitev
Če želite prerazporediti gumbe za hitre nastavitve na obvestilni plošči, odprite zaslon z
aplikacijami in pritisnite Nastavitve → Zaslon → Obvestilna plošča. Pritisnite in pridržite
element, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.
Uporaba gumbov za hitre nastavitve
Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Pritisnite naslednje možnosti, da
jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se prikažejo podrobnejše nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij si oglejte poglavje Wi-Fi.
• Lokacija: za več informacij si oglejte poglavje Lokacija.
• Zvok / Vibriranje / Utišaj: izberite zvočni način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Bluetooth: za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
• Mobilni podatki: za več informacij si oglejte poglavji Poraba podatkov ali Mobilna omrežja.
• Izr. var. z ener.: za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega varčevanja z energijo.
• Mobile hotspot: za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
• NFC: za več informacij si oglejte poglavje NFC.
• Sinhron.: ko aktivirate to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
• Ne moti: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati obvestila, ki bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Zvoki in
obvestila → Ne moti.
• Način letenja: za več informacij si oglejte poglavje Način letenja.
25
Osnove
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in povlecite ikono aplikacije v levo ali desno, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
aktivne aplikacije, pritisnite .
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
→
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
Nastavitve → Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
26
Osnove
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
→ Nastavitve
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite →
Odstranitev/onemogočanje aplikacij. Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona
. Izberite aplikacijo in pritisnite V REDU.
Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite → Preneseni
programi → → Odstrani. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Upravitelj aplikacij, izberite aplikacije in nato pritisnite ODSTRANI.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaz onemog. apl., izberite aplikacije in nato pritisnite
Končano. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj aplikacij, se
pomaknete do ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo in nato pritisnite OMOGOČI.
• Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko
uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
27
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Izbrišite predhodni znak.
Vstavite ločila.
Prelom na naslednjo vrstico.
Spremenite nastavitve tipkovnice.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več
jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite , izberite jezik pod Jeziki vnosa in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite
uporabiti.
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
28
Osnove
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
Odprite tipkovnico.
• : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
• : vstavi emotikone.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi.
29
Osnove
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnete slike si lahko ogledate v
Galerija. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Moje datoteke
S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi ali na drugih lokacijah.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Poišče datoteke ali mape.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz datotek po kategorijah.
Prikaz zgodovine prenosov.
Prikaz datotek, shranjenih v
napravi.
30
Osnove
Funkcija varčevanja z energijo
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Način izrednega varčevanja z energijo in
pritisnite stikalo Način izrednega varčevanja z energijo, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete
ploščo z obvestili in pritisnete Izr. var. z ener. da vklopite to funkcijo.
Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite → Odstrani, izberite aplikacijo z
nato pritisnite V redu.
, ter
Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite → Nastavitve.
Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
31
Omrežna povezljivost
Mobilni podatki
Napravo povežite z mobilnim omrežjem, da boste lahko uporabljali splet ali delili predstavnostne
datoteke z drugimi napravami. Glejte Poraba podatkov za dodatne možnosti.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Poraba podatkov, nato pa se dotaknite Mobilni
podatki. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnete Mobilni podatki, da vklopite to
funkcijo.
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI.
Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos
gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo
izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
32
Omrežna povezljivost
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah
Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in
drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi,
USB ali Bluetooth.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Uporaba mobilne dostopne točke
Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot → Mobile hotspot.
2 Pritisnite stikalo Mobile hotspot, da ga vklopite.
• V vrstici stanja se prikaže
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
• Če želite nastaviti geslo za mobilno dostopno točko, pritisnite → Konfiguracija
dostopne točke in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
33
Omrežna povezljivost
Uporaba telefona kot modema prek USB
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek kabla USB.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.
3 Obkljukajte USB modem.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.
Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek povezave Bluetooth.
Zagotovite, da računalnik s katerim boste povezali napravo podpira funkcijo Bluetooth.
1 Seznanite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth. Za več informacij si
oglejte poglavje Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth.
2 Na zaslonu z aplikacijami v svoji napravi pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna
točka Mobile hotspot.
3 Obkljukajte Internet prek vmesnika Bluetooth.
4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite
→ Internetni dostop.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.
34
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite domači zaslon, pritisnite in pridržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na Ustvari mapo na
vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
35
Prilagoditev po meri
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona aplikacij
Spreminjanje načina razvrščanja
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaži kot in izberite metodo razvrščanja.
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Skrij aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite Končano.
Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite → Pokaži skrite aplik., izberite aplikacije in nato
pritisnite Končano.
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari stran, ki se pojavi na vrhu
zaslona.
36
.
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite Ozadja. Ali pa na
zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaslon → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite NASTAVI SLIKO KOT OZADJE ali SHRANI.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvoki in obvestila.
Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite Zvonjenja, izberite melodijo
zvonjenja in nato pritisnite V REDU. Če želite skladbo, ki je shranjena v napravi ali v računu,
uporabiti kot zvonjenje, pritisnite DODAJ.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Obvestilo, izberite melodijo zvonjenja in
nato pritisnite V REDU.
37
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona, nato
pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite
odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun in izberite storitev računa.
Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite račun, ter nato pritisnite →
Odstrani račun.
38
Telefon
Klicanje
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Tipkovnica, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite za glasovni klic ali pritisnite
za video klic. Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v Dnevniki, Priljubljene in
Stiki.
Oglejte si dnevnike klicev in
sporočil.
Oglejte si priljubljene stike.
Vnesite številko z uporabo
tipkovnice.
Oglejte si seznam stikov.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite Dnevniki ali Stiki, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete
klic.
Klici v tujino
Pritisnite Tipkovnica.
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, številko območja
in telefonsko številko ter nato pritisnite .
Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite → Nastavitve → Klic → Več nastavitev
→ Zapore klicev. Nato izberite vrsto klica in potrdite polje Mednarodni klici.
39
Telefon
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite Telefon
→ → Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica → Sporočila za zavrnitev → .
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic, se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → Dnevniki za ogled
zgrešenih klicev.
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Dodaj klic: dodajte drugi klic.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Prekini klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
Pritisnite za prikaz več možnosti.
40
Telefon
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Posnemi sliko: posnemi sliko drugega udeleženca.
• → Posnemi video: posnemite video slik drugega udeleženca.
• → Beležka: ustvarite opombo.
• → Sporočila: pošljite sporočilo.
• → Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• → Vklop zvočnika / Izklop zvočnika: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika
govorite v mikrofon na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
• → Preklopi na slušalko / Preklopi na telefon: preklopite zvočni izhod na povezane
slušalke Bluetooth ali nazaj na zvočnik naprave.
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• Preklopi: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Prekini klic: končajte trenutni klic.
41
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite SHRANI.
Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite Tipkovnica vnesite
številko in pritisnite Dodaj v stike.
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Pritisnite → Nastavitve → Stiki → Uvoz/izvoz stikov in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
42
Stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon
Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite → Dodajte bližnjico na domači zaslon.
43
Sporočila in elektronska pošta
Sporočila
Pošiljanje sporočil
Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vnesite prejemnike.
Izberite stike s seznama stikov.
Vnesite sporočilo.
Pošljite sporočilo.
Pripni datoteke.
4 Pritisnite
za pošiljanje sporočila.
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te
osebe.
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
Med ogledovanjem sporočila pritisnite , da prikažete več možnosti.
44
Sporočila in elektronska pošta
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite NAPREJ za zasebni e-poštni račun ali ROČNA
NASTAVITEV za poslovni e-poštni račun. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z
nastavitvami.
Da nastavite drug e-poštni račun pritisnite
→ UREDI RAČUNE →
.
Če imate več kot en e-poštni račun, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite
RAČUNE, izberite račun in obkljukajte Privzeti račun.
→ UREDI
Pošiljanje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na dnu zaslona, da sestavite e-poštno sporočilo.
Shranite e-poštno sporočilo za
poznejše pošiljanje.
Zavrzite e-poštno sporočilo.
Priložite slike, videoposnetke in
drugo.
Pošljite e-poštno sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte prejemnike.
Dodajte polji KP ali SKP.
Vnesite zadevo.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
Vstavite datoteke v e-poštno
sporočilo ali uporabite možnosti
urejanja.
Vnesite besedilo e-poštnega
sporočila.
45
Sporočila in elektronska pošta
Branje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova e-poštna sporočila. Za ročni
priklic novih e-poštnih sporočil pritisnite .
Pritisnite e-poštno sporočilo, ki ga želite prebrati.
Izbrišite e-poštno sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte ta e-poštni naslov na
seznam stikov ali si oglejte druge
možnosti.
Odprite datoteke.
Označite e-poštno sporočilo kot
opomnik.
Posredujte e-poštno sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Pomik na prejšnje ali naslednje
e-poštno sporočilo.
Odgovorite na e-poštno sporočilo.
46
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
Prikažite trenuten
način.
Začnite snemati
video.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Fotografiranje.
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite
nastavitve
fotoaparata.
Prikaz zajetih
fotografij in
videoposnetkov.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
47
Fotoaparat
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih trenutkov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete ven iz velikega kroga. Če možnost ni prikazana, odprite
zaslon z aplikacijami, pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon in obkljukajte Bližnjice kamere.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za
fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Samodejno.
Lepotna izboljšava obraza
S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Lepotna izboljšava obraza.
Posnetek sebe
S tem načinom lahko s fotoaparatom na sprednji strani napravite posnetek sebe.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat.
2 Če želite uporabiti fotoaparat na sprednji strani, pritisnite .
3 Za fotografiranje sebe postavite dlan pred zaslon ali pritisnite
48
.
Fotoaparat
Panorama
S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava
identificira fotografijo z
v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
Zap. posnet.
S tem načinom lahko napravite niz fotografij motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
Pritisnite in pridržite
→ Zap. posnet.
, da napravite več zaporednih fotografij.
Šport
S tem načinom lahko napravite fotografijo motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Šport.
49
Fotoaparat
Nastavitve kamere
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
. Vse možnosti niso na voljo v načinu
• : obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene. Ta funkcija je na voljo samo
med uporabo fotoaparata na sprednji strani.
• : vključite ali izključite bliskavico.
• : to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• : Izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov.
• / : izberite stopnjo ločljivosti. Višje ločljivosti pomenijo boljšo kakovost fotografij,
vendar zasedejo tudi več pomnilnika.
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Način ostrenja: izbere način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• Sebe z dlanjo: nastavite, da naprava zazna vašo dlan, da boste to lahko uporabili pri
fotografiranju sebe.
• Lepotna izboljšava obraza: nastavite, da naprava pri fotografiranju osvetli obraze, da
ustvarite nežnejše slike.
• Vrednost osvetlitve: spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uravnoteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Pritisnite za slikanje: če želite fotografirati, pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
• Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Višje ločljivosti pomenijo boljšo kakovost
videoposnetkov, vendar zasedejo tudi več pomnilnika.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
50
Fotoaparat
• Lokacijske oznake: nastavite, da naprava fotografiji priloži lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Če z drugimi delite fotografijo z lokacijsko oznako, jim lahko razkrijete lokacijske
podatke.
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Tipka za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Ponastav. nastavitev: ponastavi nastavitve kamere.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
51
Galerija
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
na sličici predogleda.
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite na zaslon.
Modificirajte sliko.
Pojdite na prejšnjo stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Delite sliko z drugimi.
Izbrišite sliko.
Sličice za predogled slik in
videoposnetkov
52
Uporabne aplikacije in funkcije
S Planner
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite
datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
• Dodaj dogodek: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• Dodaj opravilo: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
Izberite element.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Vnesite lokacijo dogodka.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek ali opravilo.
53
Uporabne aplikacije in funkcije
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite → Sinhroniziraj.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni
krogec.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite
Nastavitve → Računi in izberite storitev računa.
Internet
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Odprite domačo stran.
Prikaz zaznamkov, shranjenih
strani in nedavne spletne
zgodovine.
Premaknite se na prejšnjo
obiskano stran.
Odprite upravitelja okna spletne
strani.
54
Uporabne aplikacije in funkcije
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Spremenite razmerje
slike.
Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Zavrti usmeritev
zaslona.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik naprej.
Za prilagoditev lokacije nadzorne plošče, med predvajanjem pritisnite → Nastavitve,
obkljukajte Mini upravljalnik, ter nato pritisnite ZAPRI. Nato pritisnite ali premaknite
nadzorno ploščo na eno od strani zaslona.
55
Uporabne aplikacije in funkcije
Ura
Budilka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite SHRANI. Za vključitev ali
izključitev alarmov, pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej
sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost
pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži
prednastavljen alarm.
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste prej omogočili možnost dremeža,
zunaj velikega kroga, da se po določenem času alarm ponovi.
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izberite, izberite opozorila in pritisnite
.
Svetovna ura
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
56
Uporabne aplikacije in funkcije
Brisanje ur
Pritisnite → Izberite, izberite ure in nato pritisnite
.
Štoparica
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Štoparica.
Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek. Pritisnite KROG, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
Časovnik
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Časovnik.
Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
onemogočeno, pritisnite → Znanstveni kalkulator.
57
Uporabne aplikacije in funkcije
Beležka
S to aplikacijo lahko ustvarjate beležke in jih razvrstite po kategorijah.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite
besedo.
na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno
Radio
Poslušanje FM radia
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.
Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
58
Uporabne aplikacije in funkcije
Pritisnite
pritisnite
, da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
, da se vrnete na zaslon FM radia.
Prilagoditev glasnosti.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
Ročno vnesite frekvenco radijske
postaje.
Natančno nastavite frekvenco.
Vključite in izključite radio FM.
Prikaz seznama razpoložljivih
postaj.
Prikaz seznama priljubljenih
postaj.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Iskanje radio postaj
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pritisnite → Preišči, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani
radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite
radia.
59
, da se vrnete na zaslon FM
Uporabne aplikacije in funkcije
Snemalnik zvoka
Snemanje govornih beležk
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon. Pritisnite , da zaustavite snemanje.
Za preklic snemanja, pritisnite . Pritisnite , da končate s snemanjem.
Dostop do dodatnih možnosti.
Potekli čas snemanja.
Začnite snemati.
Prikažite seznam govornih beležk.
Predvajanje govorne beležke
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
• /
• /
in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
: premor ali nadaljevanje predvajanja.
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
60
Uporabne aplikacije in funkcije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje Nastavitev računov.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Filmi Play
Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi in iz trgovine Trgovina Play prenesite različno
vsebino za gledanje.
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
61
Uporabne aplikacije in funkcije
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Fotografije
Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na
Google+.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
Nastavitve za Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
62
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
63
Povezava z drugimi napravami
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth,
da ga vklopite, nato pa pritisnite ISKANJE.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Za nastavitev naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
64
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejete slike si lahko
ogledate v aplikaciji Galerija.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave, da jo pozabite.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
Več o Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Pritisnite
→ Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite → Preimenujte napravo.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.
65
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejete slike si
lahko ogledate v aplikaciji Galerija.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite → Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite PREKINI POVEZAVO → V REDU, da prekinete povezavo z napravami.
66
Povezava z drugimi napravami
NFC
O NFC
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Uporaba funkcije NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o
izdelku z oznako NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko
napravo uporabljate za enostavna plačila.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in pritisnite stikalo NFC, da ga vklopite.
Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnete NFC, da vklopite to funkcijo.
Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se
bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC
ali prejemala podatkov.
67
Povezava z drugimi napravami
Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in pritisnite stikalo NFC, da ga vklopite.
Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnete NFC, da vklopite to funkcijo.
Dotaknite se z območjem antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.
Za nastavitev privzete aplikacije za plačilo, pritisnite Pritisni in plačaj in izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Pošiljanje podatkov
Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave,
ki omogočajo NFC.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in pritisnite stikalo NFC, da ga
vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnete NFC, da vklopite to funkcijo.
2 Pritisnite Android Beam in pritisnite stikalo Android Beam, da ga vklopite.
3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
4 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
68
Povezava z drugimi napravami
Tiskanje iz mobilnih naprav
Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali
dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Tiskanje → Prenos vtičnika in v trgovini
Trgovina Play poiščite vtičnik za tiskalnik. Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Tiskanje, izberite vrsto vtičnika in pritisnite
stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani
z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti
tiskalnik.
Če želite tiskalnike dodati ročno, izberite vtičnik za tiskalnik, pritisnite → Dodaj tiskalnik →
ADD PRINTER, vnesite podrobnosti in pritisnite OK.
Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, izberite vtičnik za tiskalnik in pritisnite → Nastavitve.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje →
tiskalniki, ter izberite tiskalnik.
69
→ Vsi
Upravitelj naprave in podatkov
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
Prek funkcije Samsung Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na vašo novo
napravo. Na voljo so naslednje različice programa Samsung Smart Switch.
• Različica za mobilne naprave: prenesite podatke med mobilnimi napravami. Aplikacijo lahko
prenesete s Galaxy Apps ali Trgovina Play.
• Računalniška različica: prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Aplikacijo
lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Prenos podatkov z mobilne naprave
Prenesite podatke s prejšnje naprave na vašo novo napravo.
Prenesite in namestite aplikacijo Smart Switch iz trgovine Galaxy Apps ali Trgovina Play.
Zaženite aplikacijo Smart Switch in upoštevajte navodila na zaslonu, da prenesete podatke iz
prejšnje naprave.
Prenos podatkov z računalnika
Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo
novo napravo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na
računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na
peti korak.
70
Upravitelj naprave in podatkov
3 Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše
naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
5 Vašo novo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo novo napravo.
Uporaba naprave kot izmenljivi disk za prenos
podatkov
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo
neposredno povežite na priključek USB.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
71
Upravitelj naprave in podatkov
Posodobitev naprave
Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek zraka
Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Posodobitve progr. opreme →
Posodobi zdaj.
Za samodejno preverjanje razpoložljivih posodobitev potrdite polje Samodejna
posodobitev. Če želite posodobitve prenesti samo, ko je na voljo povezava Wi-Fi,
potrdite polje Samo Wi-Fi.
Posodobitev prek Smart Switch
Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite in namestite Smart
Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
4 Če je na voljo posodobitev programske opreme, upoštevajte navodila na zaslonu, da
posodobite napravo.
• Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav.
S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge
predstavnostne naprave z računalnika.
72
Upravitelj naprave in podatkov
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev in obkljukajte Varn. kop. moje podatke.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika
za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite
ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google
prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte
poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
73
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga vklopite.
Stabilno omrežno povezavo v napravi lahko ohranite s samodejno izbiro omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji,
obkljukajte Preklop pametnega omrežja.
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Preišči: poiščite razpoložljiva omrežja.
• Wi-Fi Direct: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za
skupno rabo datotek.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem
vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške,
nastavite možnost na Vedno.
74
Nastavitve
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth, da ga vklopite.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: prikaz datotek, prejetih prek povezave Bluetooth.
• Preimenujte napravo: spremenite ime naprave.
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
Uporabite naprav kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami. Za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in
dostopna točka Mobile hotspot.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
• Mobile hotspot: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim
omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko
uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način letenja.
75
Nastavitve
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja: nastavite omejitev
porabe mobilnih podatkov.
→ Zamenjaj
Za spremembo datuma za mesečno ponastavitev obdobja nadzora pritisnite
cikel.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Omeji podatke v ozadju: napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja
onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek
povezave Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke, da aplikacijam, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Lokacija in pritisnite stikalo Lokacija, da ga vklopite.
• Način: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši
trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
• Lokacijske storitve: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
NFC
Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite NFC in pritisnite stikalo NFC, da ga vklopite.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
• Pritisni in plačaj: nastavite privzeto aplikacijo za plačila za mobilna plačila.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
76
Nastavitve
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Tiskanje.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več omrežij.
Privzeta aplikacija za sporočanje
Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: poiščite razpoložljiva omrežja in ročno registrirajte omrežje.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
77
Nastavitve
Naprava
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in obvestila.
• Melodija zvonjenja: prilagodite nivo glasnosti zvonjenja za klice.
• Medij: prilagodite nivo glasnosti za glasbo in videoposnetke.
• Obvestila: prilagodite nivo glasnosti za obvestila.
• Sistem: prilagodite nivo glasnosti za sistemske zvoke.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
• Obvestilo: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot dohodna sporočila in zgrešeni klici.
• Drugi zvoki: konfigurirajte dodatne zvočne nastavitve.
• Ne moti: nastavite, da naprava izklopi zvok za dohodne klice in obvestila, razen za dovoljene
izjeme.
• Obvestila na zaklenjenem zaslonu: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na
zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila aplikacij: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Ozadje: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
78
Nastavitve
• Sanjarjenje: nastavite, da naprava med polnjenjem zažene ohranjevalnik zaslona.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: spremenite način zaklepanja zaslona. Naslednje možnosti so odvisne
od izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Dvojna ura: napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.
• Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
• Bližnjice kamere: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
Klic
Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Klic.
• Zavrnitev klica: spremenite nastavitve za zavrnitev klicev, denimo seznam za zavrnitev in
sporočila.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev: spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
• Pojavna okna o klicu: nastavite, da naprava klice prikaže v pojavnih oknih ali da med
uporabo aplikacij pokaže stanje klicev.
• Več nastavitev: prilagodite dodatne klicne nastavitve.
• Zvonj. in toni tipkovnice: spremenite nastavitve zvoka in vibriranja za klice.
• Skrij moj video: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• Ponudnik storitev: izberite ponudnika storitev odzivnika.
• Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
79
Nastavitve
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Upravitelj aplikacij.
Osebno
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Dostopnost
S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev: spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
• Način enega pritiska: nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s
pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
80
Nastavitve
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za prikaz pomoči
in navodil o uporabi te funkcije pritisnite NASTAVITVE → Zagon vadnice za funkcijo
»Raziskovanje z dotikom«.
• Preklop dostopa: nastavite, da naprava upravlja menije na zaslonu, ko pritisnete fizične
gumbe v napravi.
• Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni
funkciji TalkBack.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Poteze za povečevanje: nastavite, da naprava poveča zaslon in približa določeno območje.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Popravljanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
• Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko pritisnete
in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema prstoma.
• Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve funkcije pretvarjanja besedila v govor.
• Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali
obvestila.
• Izključi vse zvoke: nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev,
vključno z glasom klicatelja med klicem.
• Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
• Mono zvok: nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.
• Ravnovesje zvoka: nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave
na vnose med uporabo aplikacij.
81
Nastavitve
Sistem
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
• Jezik: izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
• Privzeto: izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
• Tipkovnica Samsung: spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Googlova stor. za glasov. vnos: spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
• Glasovni vhod: spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.
• Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve Besedilo v govor.
• Hitrost kazalca: prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na
napravi.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih
pasovih prejemala informacije o časovnem pasu iz omrežja.
82
Nastavitve
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
Način izrednega varčevanja z energijo
Podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in
omogočite omejen dostop do aplikacije. Za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega
varčevanja z energijo.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Način izrednega varčevanja z energijo in preklopite stikalo
Način izrednega varčevanja z energijo, da način aktivirate.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
• Prikaz odstotka baterije: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
83
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnost.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel),
ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM: spremenite nastavitve zaklepanja kartice SIM.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite, da naprava preveri in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite, da naprava podjetju Samsung samodejno pošlje
posodobljena varnostna poročila.
• Vrsta shrambe: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
84
Nastavitve
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
• Zaupan. vredni posredniki: prikaz zaupanja vrednih agentov, nameščenih v napravi.
• Pripenjanje oken: nastavite, da naprava pripne izbrano aplikacijo na zaslon.
• Dostop do podatkov o uporabi aplikacije: oglejte si, katera aplikacija lahko dostopa do
zgodovine uporabe naprave.
• Smart Lock: nastavite, da naprava obide zaklenjeni zaslon, ko so zaznane zaupanja vredne
naprave ali lokacije.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
85
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
86
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko
za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov
izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
87
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
88
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
89
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
(10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
90
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
91
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising