Samsung | GT-I9060I | Samsung Galaxy Grand Neo Plus Uporabniški priročnik (Kitkat)

GT-I9060I/DS
GT-I9060I
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
• Podprte funkcije se lahko razlikujejo oz. so označene drugače, odvisno ali gre za model z
možnostjo ene kartice ali dveh kartic SIM.
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
4
Vsebina
Uvod
34 Prenašanje datotek
35 Zaščita naprave
36 Nadgradnja naprave
7 Postavitev naprave
8Tipke
9 Vsebina paketa
10 Namestitev kartice SIM ali USIM ter
baterije
13 Polnjenje baterije
15 Vstavljanje pomnilniške kartice
17 Vklop ali izklop naprave
18 Držanje naprave
18 Zaklep in odklep naprave
18 Prilagoditev glasnosti
18 Preklop v tihi način
19 Uporaba dveh kartic SIM ali USIM
(modeli z možnostjo dveh kartic SIM)
Komunikacija
38Telefon
43Stiki
46Sporočila
47E-pošta
49Gmail
50Hangouts
51Google+
51Fotografije
Splet in omrežje
Osnove
52Internet
53Chrome
54Bluetooth
20 Indikatorske ikone
21 Uporaba zaslona na dotik
25 Vrtenje telefona
26Obvestila
27 Domači zaslon
29 Uporaba aplikacij
29 Zaslon aplikacij
30 Vnos besedila
32 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
33 Nastavitev računov
Mediji
56Fotoaparat
61Galerija
63Video
64YouTube
64Radio
5
Vsebina
Nastavitve
Aplikacije in medijske
trgovine
66
67
67
68
68
68
68
80 Več o nastavitvah
80POVEZAVE
84NAPRAVA
87OSEBNO
88SISTEM
93 Nastavitve za Google
Trgovina Play
Samsung GALAXY Apps
Knjige Play
Filmi in TV Google Play
Glasba Play
Igre Play
Kiosk Play
Odpravljanje težav
Pripomočki
69Beležka
70 S Planner
72Drive
73Ura
74Računalo
75 Snemalnik zvoka
76Google
77 Glasovno iskanje
77 Moje datoteke
Potovanja in lokalno
79Zemljevid
6
Uvod
Postavitev naprave
Tipalo za bližino
Slušalka
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Mikrofon
Večnamenski priključek
Fotoaparat na zadnji
strani
Vhod za slušalke
Bliskavica
Tipka za glasnost
Zvočnik
GPS antena
Zadnji pokrov
Notranja antena
7
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Nedavno
uporabljene
aplikacije
Domov
• Pritisnite in držite 7 sekund za ponastavitev naprave v primeru
usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi, je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti za
trenutni zaslon.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon iskanja z Googlom.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Baterija
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
2 ► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno
navzdol.
Vstavite primarno kartico SIM ali USIM v režo za kartico SIM 1 ( 1 ) in drugo kartico SIM ali
USIM v režo za kartico SIM 2 ( 2 ).
1
2
10
Uvod
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno
navzdol.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Reža za kartico SIM vaše naprave je primerna samo za standardne kartice SIM.
Vstavljanje kartice microSIM ali kartice microSIM z vmesnikom lahko poškoduje režo
za kartico SIM vaše naprave.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Vstavite baterijo.
2
1
11
Uvod
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Odstranitev kartice SIM ali USIM
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 ► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: izvlecite baterijo in nato kartico SIM ali USIM.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: izvlecite baterijo in nato kartico SIM ali USIM.
12
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav
tako uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
Polnjenje z napajalnikom
Manjši konec napajalnika vstavite v večnamenski vhod v napravi, večji del napajalnika pa v
električno vtičnico.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
13
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete
napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
14
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Kartica SD.
15
Uvod
1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrov.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
2 Izvlecite pomnilniško kartico.
3 Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
16
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
17
Uvod
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali spraznite baterijo.
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Za odklep naprave pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko za domov pri izklopljenem zaslonu na
dotik, pritisnite kjerkoli na zaslonu na dotik in nato povlecite prst v katerokoli smer.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Utišaj ali
Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
18
Uvod
Uporaba dveh kartic SIM ali USIM (modeli z
možnostjo dveh kartic SIM)
Če vstavite dve kartici SIM ali USIM, lahko na eni napravi uporabljajte dve telefonski številki ali
storitve dveh operaterjev.
Aktivacija kartic SIM ali USIM
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → Upravitelj kartice SIM. Povlecite en ali oba
drsnika za kartici SIM ali USIM v desno.
Če so obe kartici aktivirani, lahko prejemate klice in sporočila z obeh kartic. Med klicem z
ene kartice lahko odgovorite na klic z druge kartice. Ob sprejemu drugega klica bo prvi
klic prekinjen.
Spreminjanje prikazanega imena in ikone za kartico SIM ali USIM
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → Upravitelj kartice SIM. Izberite kartico
SIM ali USIM, pritisnite Izberite ikono ali Registriraj ime. Nastavite prikazano ime in ikono za
posamezno kartico.
Preklop med karticama
Ko aktivirate dve kartici SIM ali USIM, se na nadzorni plošči obvestilne plošče prikažejo ikone za
izbiro kartice. Odprite obvestilno ploščo in nato izberite kartico.
19
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
/
Moč signala
/
Trenutno dostopam do kartice SIM ali USIM (modeli z možnostjo dveh kartic
SIM)
/
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Sinhronizirano s spletom
Povezava z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
20
Osnove
Ikona
Pomen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
21
Osnove
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element več kot 2 sekundi.
22
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v
prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
23
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
24
Osnove
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveno računalo.
25
Osnove
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na zgrešene klice, nova
sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če
želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti
okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
Iz obvestilne plošče si lahko ogledate trenutno stanje naprave in uporabite te možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo.
• Lokacija: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Mobilni podatki: vključite ali izključite podatkovno povezavo.
• Izr. var. z ener.: vključite ali izključite način izrednega varčevanja z energijo.
• Mobile hotspot: vključite ali izključite funkcijo internet preko Wi-Fi.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Način letenja: vključite ali izključite način letenja.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Da prerazporedite možnosti na obvestilni plošči, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Nastavitve
→ Zaslon → Obvestilna plošča. Pritisnite in pridržite element ter nato povlecite element na
drugo lokacijo.
26
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite
predogled plošče.
, pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Uščipnite na zaslonu in pritisnite
.
Premikanje plošče
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Uščipnite na zaslonu, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se nahaja
na vrhu zaslona.
27
Osnove
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, ter pritisnite Ozadja → Domači
zaslon.
2 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona. Za izbiro
fotografij posnetih s kamero naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
3 Izberite sliko, po potrebi spremenite velikost okvirja in nato nastavite ozadje.
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, ter pritisnite Pripomočki. Na plošči s
pripomočki se pomikajte levo ali desno, pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na
domači zaslon, ter ga nato povlecite v predogled plošče. Postavite ga na želeno mesto, povlecite
okvir in po potrebi spremenite njegovo velikost, ter nato pritisnite kjer koli na zaslonu, da
shranite mesto pripomočka.
Če želite dodati pripomoček na novo ploščo, jo povlecite na zadnjo ploščo.
28
Osnove
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Nekatere aplikacije so združene v mape. Pritisnite mapo in nato pritisnite aplikacijo, ki jo
želite odpreti.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite
, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
Izberite ikono aplikacije, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite
in povlecite ikono aplikacije v levo ali desno, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
→ .
aktivne aplikacije, pritisnite
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite
da odprete zaslon aplikacij.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
Pritisnite → Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
29
Osnove
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je GALAXY Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite → Odstranitev/onemogočanje aplikacij in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Onemogočanje aplikacij
Pritisnite → Odstranitev/onemogočanje aplikacij in izberite aplikacijo, ki jo želite
onemogočiti.
Če želite omogočiti aplikacije, na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaz onemog. apl., izberite
aplikacije in nato pritisnite Končano.
• Prenesenih aplikacij in nekaterih privzetih aplikacij, ki so že nameščene na napravi, ne
morete onemogočiti.
• Pri uporabi te funkcije onemogočene aplikacije izginejo z zaslona aplikacij, a so še
vedno shranjene na napravi.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
30
Osnove
Uporaba tipkovnice Samsung
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite
, izberite jezik, ter nato pritisnite Tipkovnica qwerty ali Tipkovnica 3x4.
Postavitev tipkovnice morda ne boste mogli spremeniti za določene jezike.
Nastavite možnosti za tipkovnico
Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Vnesite veliko črko.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite ločila.
Vstavite presledek.
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in pritisnite
alternativno besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
31
Osnove
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če ga želite prilepiti v polje za vnos besedila, postavite kazalec na želeno mesto, ter nato
pritisnite → Prilepi.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 80)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, in možnost Wi-Fi povlecite v desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
32
Osnove
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Za aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujete račun Google in za aplikacijo GALAXY
Apps potrebujete račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite
delovanje naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dodaj
račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite navodilom
na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google
račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, izberite ime računa pod OSEBNO, izberite račun, ki ga
želite odstraniti, in nato pritisnite → Odstr. račun.
33
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
34
Osnove
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
35
Osnove
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
36
Osnove
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
37
Komunikacija
Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Tipkovnica:
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: s pomočjo tipkovnice vnesite številko in nato
pritisnite ali .
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: s pomočjo tipkovnice vnesite številko in nato
pritisnite .
• Dnevniki: opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev ali sporočil.
• Priljubljene: opravite klic iz seznama priljubljenih stikov.
• Stiki: opravite klic s seznama stikov.
Številke za hitro klicanje
Za številke za hitro klicanje pritisnite in držite ustrezno številko.
Predvidevanje številk
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
38
Komunikacija
Iskanje stikov
Vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov. Med
vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.
Klici v tujino
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite in zadržite 0 dokler se ne prikaže znak +.
Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite ali
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite in zadržite 0 dokler se ne prikaže znak +.
Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .
Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Tipkovn.: odprite tipkovnico.
• Kon.klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: aktivirajte zvočnik. Pri uporabi zvočnika, držite napravo proč od ušesa.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Bluetooth: preklopite na slušalke Bluetooth, če so te priključene na napravo.
• → Zadrži: zadržite klic. Pritisnite Nadaljuj klic, da prevzamete zadržani klic.
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Beležka: ustvarite beležko.
• → Sporočila: pošljite sporočilo.
• → Dodat. glas.: povečajte glasnost.
• → Nastavitve: spremenite nastavitve klica.
39
.
Komunikacija
Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite Dodaj v
stike.
Pošiljanje sporočila
Pritisnite → Pošlji sporočilo, da pošljete sporočilo na številko na zaslonu.
Ogled dnevnikov klicev
Pritisnite Dnevniki za ogled zgodovine dohodnih in odhodnih klicev.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: za filtriranje dnevnika klicev pritisnite Vsi dnevniki →
SIM 1 ali SIM 2 in nato izberite možnost.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: za filtriranje dnevnika klicev pritisnite Vsi dnevniki in
nato izberite možnost.
Predpisane številke
Na napravi lahko omejite izhodne klice tudi samo za številke z določeno klicno številko. Te
začetne klicne številke so shranjene na kartici SIM ali kartici USIM.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite → Nastavitve → Klic → Dodatne
nastavitve → kartica SIM ali USIM → Predpisane številke → Omogoči FDN in nato vnesite
kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Pritisnite Seznam FDN in dodajte številke.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite → Nastavitve → Klic → Dodatne
nastavitve → Predpisane številke → Omogoči FDN in nato vnesite kodo PIN2 ki ste jo dobili
skupaj s kartico SIM ali USIM. Pritisnite Seznam FDN in dodajte številke.
Zapore klicev
Napravo lahko nastavite tako, da onemogočite opravljanje določenih klicev. Na primer,
onemogočite lahko mednarodne klice.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite → Nastavitve → Klic → Dodatne
nastavitve → kartica SIM ali USIM → Zapore klicev, izberite vrsto klica, možnost zapore klica in
vnesite geslo.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite → Nastavitve → Klic → Dodatne
nastavitve → Zapore klicev, izberite vrsto klica, možnost zapore klica in vnesite geslo.
40
Komunikacija
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. Ko prejmete drugi klic,
končajte ali zadržite prvi klic.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Če želite ustvariti sporočilo o zavrnitvi, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Klic →
Nastavitev sporočil za zavrnitev klica.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
zgrešenih klicev.
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic. Ta storitev ni na voljo za opravljanje video klica.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: za uporabo te storitve pritisnite → Nastavitve → Klic
→ Dodatne nastavitve → kartica SIM ali USIM → Čakajoči klic.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: za uporabo te storitve pritisnite → Nastavitve → Klic
→ Dodatne nastavitve → Čakajoči klic.
41
Komunikacija
Posredovanje klicev
Napravo lahko nastavite, da preusmeri dohodne klice na določeno številko.
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite → Nastavitve → Klic → Dodatne
nastavitve → kartica SIM ali USIM → Posredovanje klicev in nato izberite vrsto klica in pogoj.
Vnesite številko in pritisnite Omogoči.
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite → Nastavitve → Klic → Dodatne
nastavitve → Posredovanje klicev in nato izberite vrsto klica in pogoj. Vnesite številko in
pritisnite Omogoči.
Video klici
Opravljanje video klica
Vnesite številko ali izberite stik iz seznama stikov, in pritisnite
.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Preklopi: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Končaj klic: končajte trenutni klic.
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Posnemi sliko: posnemite sliko drugega udeleženca.
• → Posnemi video: posnemite video slike drugega udeleženca.
• → Beležka: ustvarite beležko.
• → Sporočila: pošljite sporočilo.
• → Tipkovnica: odprite številčno tipkovnico.
• → Zvočnik je izključen: izključite zvočnik.
• → Preklopi na slušalko: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
42
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Pritisnite Stiki.
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite → Izbriši.
Nastavljanje številke za hitro klicanje
Pritisnite → Hitro izbiranje, izberite številko za hitro klicanje in zanjo izberite stik. Da odstranite
številko za hitro klicanje, pritisnite .
43
Komunikacija
Iskanje stikov
Pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravite glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite elektronsko sporočilo.
Prikaz stikov
Pritisnite Stiki.
Privzeto naprava prikazuje vse shranjene stike.
Pritisnite → Nastavitve → Stiki → Stiki za prikaz in nato izberite lokacijo, kjer ste shranili stike.
Uvoz in izvoz stikov
Pritisnite Stiki.
Uvoz stikov
Pritisnite → Nastavitve → Stiki → Uvoz/izvoz in nato izberite možnost za uvoz.
Izvoz stikov
Pritisnite → Nastavitve → Stiki → Uvoz/izvoz in nato izberite možnost za izvoz.
Deljenje stikov
Pritisnite → Izberi, izberite stike, pritisnite → Deli vizitko z drugimi in nato izberite metodo
skupne rabe.
44
Komunikacija
Priljubljeni stiki
Pritisnite Priljubljene.
Pritisnite
, da dodate stike pod priljubljene.
Pritisnite → Odstrani iz priljubljenih, da odstranite stike s seznama priljubljenih.
Skupine stikov
Pritisnite
.
Ustvarjanje skupine
Pritisnite
, nastavite podrobnosti skupine, dodajte stike in nato pritisnite Shrani.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Urejanje skupin
Izberite skupino, pritisnite Iskanje in nato vnesite kriterij iskanja in poiščite stike.
Izberite skupino, pritisnite → Odstrani iz skupine, izberite stike in nato pritisnite Končano, da
odstranite člane iz skupine.
Brisanje skupin
Pritisnite , izberite uporabniško dodane skupine in nato pritisnite Končano. Prevzete skupine
ne morejo biti izbrisane.
Vizitka
Pritisnite Stiki.
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi moj profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov
in poštni naslov, in nato pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob
namestitvi naprave, izberite vizitko in za urejanje pritisnite .
Pritisnite → Deli vizitko z drugimi in nato izberite način skupne rabe.
45
Komunikacija
Sporočila
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja vam lahko operater
zaračuna dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
► Modeli z možnostjo dveh kartic SIM: pritisnite
pritisnite ali .
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo in
► Modeli z možnostjo ene kartice SIM: pritisnite
pritisnite .
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo in
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
• Pritisnite → Dodaj zadevo za vnos osebe.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite → Načrtovanje sporočila. Nastavite uro in datum, ter
nato pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
46
Komunikacija
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail, ali pritisnite Ročna nastavitev za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom
na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite → Nastavitve → Uredi račune →
.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite
na dnu zaslona. Vnesite prejemnike, osebe, in sporočila, nato pritisnite
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
47
.
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite → Načrtovanje e-pošte. Odkljukajte Načrtovanje
e-pošte in nastavite čas ter datum ter pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob
določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Izbrišite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Odprite datoteke.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Posredujte sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
Pojdite na prejšnje ali naslednje
sporočilo.
Pritisnite zavihek priloge, da odprete priloge, nato pa pritisnite Prenesi, da le-te shranite.
48
Komunikacija
Gmail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Gmail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite
.
Pritisnite → Priloži datoteko, da dodate slike, videoposnetke, glasbo in drugo.
Pritisnite → Vstavi iz storitve Drive, da priložite slike, videe, glasbo in druge datoteke, ki so
shranjene v vaši storitvi Google Drive.
Pritisnite → Dodaj »Kp«/»Skp«, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite → Shrani osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite → Zavrzi, da začnete znova.
Pritisnite → Nastavitve, da spremenite nastavitve Google Mail.
Pritisnite → Pošljite povratne informacije, da posredujete vaša mnenja o razvoju aplikacije.
Pritisnite → Pomoč za dostop do pomoči za Google Mail.
49
Komunikacija
Branje sporočil
Shranite to sporočilo za dlje časa.
Izbrišete to sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odgovorite na to sporočilo.
Predogled priloge.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Pritisnite → Osveži, da ročno pridobite nova sporočila.
Pritisnite za ogled sporočil pod drugimi oznakami.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite → Spreminjanje oznak, ter nato
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
Hangouts
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za
iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.
50
Komunikacija
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vse za spremembo kategorije in se pomaknite gor ali dol po objavah iz vaših krogov.
Fotografije
Uporabite to aplikacijo za ogled in skupno rabo slik ali videoposnetkov prek storitev družabnega
omrežja Google.
Pritisnite Fotografije na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite eno izmed sledečih kategorij:
• VSI: oglejte si vse slike ali videoposnetke, ki so vzeti z ali preneseni na napravo.
• ZANIMIVOSTI: oglejte si skupine slik ali videoposnetkov po datumu ali albumu. Pritisnite
za ogled vseh slik ali videoposnetkov v skupini.
Nato izberite sliko ali videoposnetek.
Med ogledom uporabite eno izmed sledečih ikon:
• : modificirajte sliko.
• : skupna raba slike ali videoposnetka z drugimi.
• : izbrišite sliko ali videoposnetek.
51
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Za dostop do dodatnih možnosti med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite polje naslova, ter nato pritisnite ikono iskalnega
mehanizma zraven spletnega naslova.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, pritisnite
stran, da jo izberete.
, pomaknite se gor ali dol, ter nato pritisnite
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
52
→
in jo izberite.
.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
strani. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite → Počisti zgodovino.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo naslova spletne strani z drugimi, pritisnite → Souporaba preko.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite
Souporaba preko.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Nov zavih.
Za ogled druge spletne strani, pritisnite
, ter nato izberite spletno stran.
53
Splet in omrežje
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite →
→ Shrani.
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite → Zaznamki, ter izberite eno.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato → , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od
priporočenih ključnih besed, ki se prikažejo.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Za ogled odprtih zavihkov na drugih napravah pritisnite → Nedavni zavihki. Izberite spletno
stran, katero želite odpreti.
Za ogled zaznamka pritisnite
.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, ter nato
povlecite drsnik Bluetooth v desno.
54
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth → Iskanje in navedene so najdene
naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno
geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko, pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Download. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
55
Mediji
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 61)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih momentov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga. Če
ni prikazana, odprite zaslon
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon in nato obkljukajte Bližnjice kamere.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
56
Mediji
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko. Če želite fotografirati pritisnite
.
Označuje, kateri način
snemanja je v uporabi.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji strani.
Začnite s snemanjem.
Spremenite nastavitve
bliskavice.
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite nastavitve
kamere.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite
.
• Samodejno: to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni
način za snemanje fotografije.
• Lepotna izboljšava obraza: posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno sliko.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
57
Mediji
• Najboljša fotografija: naredite več fotografij in se odločite za najboljšo.
• Zap. posnet.: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Noč: te nastavitve uporabite za slike, ki ste jih posneli v temi.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite
→ Panorama.
Pritisnite in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko sta oba panoramska vodila poravnana,
fotoaparat samodejno posname fotografijo v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite .
Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.
Uporaba učinkov filtra
Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.
Pritisnite
→ Učinki in izberite učinek filtra. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite , da posnamete video. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
snemanja, pritisnite .
58
. Za pričetek
Mediji
Snemalni način
Pritisnite
→ Način snemanja, da spremenite način snemanja.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omejitev za MMS: uporabite ta način, da zmanjšate kvaliteto posnetka, ki ga želite poslati
preko sporočila.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
Pritisnite za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse možnosti niso na voljo v načinu
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost slike: izberite ločljivost. Višje ločljivosti dajo fotografije višje kakovosti, vendar pa
bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
• Način ostrenja: izberite način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
59
Mediji
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Pritisnite za slikanje: pritisnite sliko na zaslonu predogleda za zajem fotografij.
• Velikost videa: izberite ločljivost. Višje ločljivosti dajo video posnetke višje kakovosti, vendar
pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
• Učinki: izberite med različnimi učinki, ki so na voljo.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Mesto shranjevanja: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Tipka za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali
funkcije povečave.
• Ponastav. nastavitev: ponastavite nastavitve fotoaparata.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite , pritisnite in pridržite možnost, nato pa jo povlecite na mesto, ki se pojavi na levem
delu zaslona. Znotraj seznama lahko premikate tudi druge ikone tako, da se jih dotaknete in
povlečete.
60
Mediji
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate kateri koli del slike. Uščipnite za pomanjšanje ali
dvakrat pritisnite za vrnitev.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite in uporabite sledeče funkcije:
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Tiskanje: natisnite sliko preko povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi
z napravo.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Zavrti v levo: zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
61
Mediji
• Zavrti v desno: zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Obreži: spremenite velikost z modrim okvirjem in shranite sliko.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
Modifikacija slik
Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite → Izberite element, izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite → Izberite element, izberite fotografije in pritisnite
drugim osebam oz. jih souporabite prek družabnega omrežja.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih pošljete
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite → Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
stika.
Organiziranje map
Ustvarite mapo za organizacijo slik ali videoposnetkov, ki so shranjeni v napravi. Prav tako lahko
kopirate ali premikate datoteke iz ene v drugo mapo.
Da ustvarite novo mapo, pritisnite . Vnesite ime mape, pritisnite V redu, ter nato izberite
slike ali videoposnetke. Pritisnite in zadržite katero koli izbrano sliko ali video posnetek, ter ga
povlecite v novo mapo in nato pritisnite Končano. Pritisnite Kopiraj za kopiranje oz. Prem. za
premik.
62
Mediji
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Spremenite razmerje
slike.
Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite → Izberi, izberite videoposnetke in nato pritisnite
.
Souporaba videoposnetkov
Pritisnite → Izberi, izberite video posnetke, pritisnite
63
in nato izberite način skupne rabe.
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v ležeči položaj.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Pritisnite → Prenesenih → → Prenesi, izberite videoposnetek, vnesite informacije o
videoposnetku in nato pritisnite .
Radio
Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti
slušalke, ki delujejo kot radijska antena.
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Poslušanje FM radia
Preden zaženete FM Radio, v napravo vstavite slušalke.
Prvič, FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
64
Mediji
Pritisnite
pritisnite
, da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
, da se vrnete na zaslon FM radia.
Prilagoditev glasnosti.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dostop do dodatnih možnosti.
Ročno vnesite frekvenco radijske
postaje.
Natančno nastavite frekvenco.
Vključite in izključite radio FM.
Oglejte si seznam priljubljenih
postaj.
Oglejte si seznam razpoložljivih
postaj.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Iskanje radio postaj
Pritisnite → Preišči, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani
radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite
radia.
, da se vrnete na zaslon FM
Dodajanje skladb na seznam priljubljenih
Poiščite želeno radijsko postajo in pritisnite
, da postajo dodate na seznam priljubljenih.
65
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
Pritisnite → Moje aplikacije, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
izbrisati, ter pritisnite ODSTRANI.
66
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung GALAXY Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite apps.samsung.com.
Pritisnite GALAXY Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah.
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Brezplač. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
67
Aplikacije in medijske trgovine
Filmi in TV Google Play
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Filmi in TV Google Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Igre Play
Uporabite to aplikacijo za prenos in igranje iger.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Kiosk Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos najnovejših časopisnih člankov.
Pritisnite Kiosk Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
68
Pripomočki
Beležka
Uporabite aplikacijo, če želite shraniti pomembne informacije in si jih ogledati kasneje.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Dodajanje in upravljanje kategorij
Ustvarjanje kategorij za razvrstitev in upravljanje vaših beležk.
Za dodajanje nove kategorije pritisnite
in nato pritisnite V redu.
Za izbris kategorije pritisnite
→ Upravljanje kategorij →
, vnesite ime kategorije
zraven kategorije.
Da preimenujete kategorijo, pritisnite in zadržite ime kategorije, vnesite novo ime za kategorijo
ter nato pritisnite V redu.
Za spremembo vrstnega reda kategorij pritisnite
navzdol na drug položaj.
zraven kategorije in jo povlecite navzgor ali
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite Shrani.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
69
Pripomočki
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite poiskati beležko, pritisnite
.
Za pošiljanje beležke drugim, pritisnite → Izberi, izberite beležko in nato pritisnite
.
Da spremenite kategorijo beležke pritisnite → Izberi, izberite beležke, pritisnite → Premakni
in nato izberite kategorijo.
Za tiskanje beležke, s povezavo naprave s tiskalnikom, pritisnite → Izberi, izberite beležko in
nato pritisnite → Tiskanje. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Za izbris beležk pritisnite → Izbriši, izberite beležke in nato pritisnite Končano.
Ogled beležke
Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete.
Če želite beležko izbrisati, pritisnite → Izbriši.
Če želite beležko poslati drugim, pritisnite → Deljenje prek.
Za tiskanje opombe s povezavo naprave s tiskalnikom, pritisnite → Tiskanje. Nekateri tiskalniki
morda niso združljivi z napravo.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
70
Pripomočki
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga izberete, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Prikaz
več možnosti, da dodate več podrobnosti, na primer, kolikokrat se naj dogodek ponovi ali kdaj
ima ta predhodno opozorilo.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Google, ki se nahaja pod OSEBNO, izberite račun
Google in nato izberite Sinhronizacija Koledar. Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu
aplikacij pritisnite S Planner → → Sinhroniziraj.
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil pritisnite → Koledarji in nato izberite koledarje,
ki jih želite prikazati.
Spreminjanje vrste koledarja
Pritisnite
drugo.
in nato eno izmed različnih vrst koledarjev, vključno z letom, mesecem, tednom in
71
Pripomočki
Iskanje dogodkov in opravil
Pritisnite → Poišči in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov ali opravil na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Izbris dogodkov ali opravil
Pritisnite → Izbriši, izberite dogodke ali opravila in nato pritisnite Končano.
Skupna raba dogodkov ali opravil
Izberite dogodek ali opravila in pritisnite
, ter nato izberite način deljenja.
Drive
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje in urejanje dokumentov ter skupno rabo z drugimi prek
shrambe Google Drive. Ko ustvarite dokumente ali prenesete datoteke v storitev Google Drive,
se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugim računalnikom, ki ima
nameščeno aplikacijo Google Drive.
Dostopajte do datotek brez prenosa ali nalaganja.
Pritisnite Drive na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
72
Pripomočki
Ura
Uporabite to aplikacijo za nastavitev budilke, pregled ure v mnogih mestih po svetu, merjenje
trajanja dogodka ali nastavitev časovnika.
Pritisnite Ura na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to budilko.
Budilka
Nastavljanje alarmov
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite Shrani.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas za izklop opozorila pred nastavljenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite
.
73
izven velikega kroga, da
Pripomočki
Svetovna ura
Ustvarjanje ur
Pritisnite
in nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, ter pritisnite
.
Štoparica
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ponastavi, da počistite čase zabeleženih krogov.
Časovnik
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
onemogočeno, pritisnite → Znanstveni kalkulator.
74
Pripomočki
Snemalnik zvoka
Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Snemanje govornih beležk
Pritisnite
Pritisnite
, da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon, ki se nahaja na dnu naprave.
, da zaustavite snemanje. Pritisnite , da končate s snemanjem.
Dostop do dodatnih možnosti.
Potekli čas snemanja
Prikažite seznam govornih beležk.
Začnite snemati.
Predvajanje govorne beležke
Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
• : ustavi predvajanje.
• /
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
Da pošljete govorno beležko drugim, pritisnite → Izberi, izberite govorno beležko, pritisnite
in nato izberite način skupne rabe.
75
Pripomočki
Urejanje govornih beležk
V seznamu govornih beležk pritisnite → Izberi, izberite govorne beležke in nato izberite eno iz
sledečih možnosti:
• : pošljite govorno beležko drugim.
• : izbrišite govorne beležke.
• → Preimenuj: preimenujte govorne beležke.
• → Nastavi kot: nastavite govorno beležko kot melodijo zvonjenja.
• → Podrobnosti: oglejte si podrobnosti govorne beležke.
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato vnesete
Če med aplikacijami ni najdenih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate
iskanja.
Obseg iskanja
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite → Nastavitve → Iskanje v telefonu, ter
odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve
Google Now, pritisnite → Nastavitve, ter nato povlecite drsnik Asistent Google v levo ali
desno.
76
Pripomočki
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Ogled datotek
Izberite kategorijo in nato mapo, da jo odprete. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite . Če se
želite vrniti v korenski meni pritisnite .
V mapi pritisnite in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape.
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodaj bližnjico: dodajte bližnjico mapi na glavnem zaslonu Moje datoteke ali domačem
zaslonu.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
77
Pripomočki
Izberite datoteke ali mapo, ter nato uporabite eno izmed sledečih funkcij:
• : izbrišite datoteke ali mape.
• : pošljite datoteke drugim ali jih dajte v skupno rabo.
• → Premakni: premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• → Kopiraj: kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Dodaj bližnjico: dodaj bližnjico mape na območje bližnjic.
• → Zip: stisnite datoteke ali mape in ustvarite datoteko Zip.
• → Podrobnosti: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.
Iskanje datoteke
Pritisnite
in nato vnesite kriterij iskanja.
Dodajanje bližnjic mapam
Dodaj bližnjico pogosto uporabljenih map v korenski meni. Pritisnite → Dodaj bližnjico,
izberite mapo, ter nato pritisnite Končano.
78
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte
podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do cilja
Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja.
Naprava prikazuje poti do cilja.
79
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Podprte funkcije se lahko razlikujejo oz. so označene drugače, odvisno ali gre za model z
možnostjo ene kartice ali dveh kartic SIM.
POVEZAVE
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Stabilno omrežno povezavo lahko ohranite s samodejno izbiro bodisi omrežja Wi-Fi bodisi
mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji
obkljukajte Pametni preklop omrežja.
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Preišči: poiščite razpoložljiva omrežja.
• Wi-Fi Direct: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za
skupno rabo datotek.
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
80
Nastavitve
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi → → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med
spanjem.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako nastavili.
S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne
stroške, nastavite možnost na Vedno.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi → → Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da
vključite funkcijo.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže dve napravi neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite čas vidljivosti naprave.
• Prejete datoteke: oglejte si prejete datoteke preko funkcije Bluetooth.
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
• Mobile hotspot: uporabite mobilne dostopne točke za skupno rabo mobilne omrežne
povezave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalnikom prek USB-ja.
Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilnega omrežja naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
Bluetooth.
81
Nastavitve
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe
podatkov.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije želite sinhronizirati v
Nastavitve → OSEBNO.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke in preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, njihovo uporabo.
Upravitelj kartice SIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM)
Aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM.
• Glasovni klic: izberite kartico SIM ali USIM za glasovne klice.
• Video klic: izberite kartico SIM ali USIM za video klice.
• Omrežje podatkovnih storitev: izberite kartico SIM ali USIM za podatkovno storitev.
• Delovanje dveh kartic SIM: dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice SIM
ali USIM med klicem.
Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od regije ali
operaterja.
82
Nastavitve
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Način: izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
• NEDAVNE ZAHTEVE LOKACIJE: nastavite napravo, da prikaže katere aplikacije uporabljajo
informacije o vaši trenutni lokaciji in njihovi porabi baterije.
• LOKACIJSKE STORITVE: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Privzeta aplikacija za sporočanje
Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem,
kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
• Omrežni način SIM 1/Omrežni način SIM 2 (Dvojna modela SIM): izberite tip omrežja.
Omrežni način (Enojni modeli SIM): izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in ročno registracijo omrežja.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
83
Nastavitve
NAPRAVA
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Zvonjenja (dvojna modela SIM):
– – Zvonjenja: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
– – Obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in
neodgovorjeni klici.
• Zvonjenja (enojni modeli SIM): dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
• Obvestila (enojni modeli SIM): izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna
sporočila in neodgovorjeni klici.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Ton tipkovnice za klic: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko se boste dotaknili tipk
na tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu na dotik.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjen zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
84
Nastavitve
• Sanjarjenje: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko je naprava priključena na namizno
odložišče ali se polni.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Dvojna ura: nastavite prikaz dvojne ure.
• Prikaži datum: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
• Bližnjice kamere: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ko odklenete zaslon.
• Besedilo s pomočjo: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
Klic
Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
• Nastavitev sporočil za zavrnitev klica: dodajte ali uredite sporočilo, ki se pošlje ob zavrnitvi
klica.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Pritisk tipke za domov: nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko pritisnete
tipko za domov.
– – Pritisk tipke za vklop: nastavi napravo, da končna klic, ko pritisnite tipko za vklop/izklop.
85
Nastavitve
• Dodatne nastavitve:
– – ID klicatelja: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
– – Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
– – Samod. dod. območne kode: nastavite samodejno vstavljanje predpone (področne ali
državne kode) pred telefonsko številko.
– – Zapore klicev: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
– – Čakajoči klic: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
– – Predpisane številke: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz
seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
• Zvonj. in toni tipkovnice:
– – Zvonjenja: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
– – Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
– – Ton tipkovnice za klic: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko se boste dotaknili
tipk na tipkovnici.
• Skrij moj video: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• Glasovno sporočilo (modeli z dvema karticama SIM):
– – Storitev za telefonski predal: izberite ali nastavite storitev glasovne pošte vašega
operaterja.
– – Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
• Storitev za telefonski predal (modeli z eno kartico SIM): izberite ali nastavite storitev
glasovne pošte vašega operaterja.
• Nastavitve odzivnika (modeli z eno kartico SIM): vpišite številko za storitve glasovne pošte.
Številko pridobite pri vašem operaterju.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
86
Nastavitve
OSEBNO
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Neposredni dostop: nastavite napravo, da vključi ali izključi funkcijo TalkBack, ko trikrat
zapored pritisnete tipko za domov.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Pritisk tipke za domov: nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko pritisnete
tipko za domov.
– – Pritisk tipke za vklop: nastavi napravo, da končna klic, ko pritisnite tipko za vklop/izklop.
• Način enega pritiska: nastavite napravo, da upravlja dohodne klice ali obvestila s pritiskom
tipke namesto z drsenjem.
• STORITVE: oglejte si storitve dostopa, ki so nameščene na vaši napravi.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
87
Nastavitve
• Poteze za povečevanje: nastavite povečavo in pomanjšanje s kretnjami prsta.
• Bližnjica za dostopnost: nastavite napravo, da vključi Talkback, ko pritisnite in zadržite tipko
za vklop/izklop, ter na zaslon položite in zadržite dva prsta.
• Možn. za Besedilo v govor:
– – PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
– – Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
– – Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.
• Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali
obvestila.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Podnapisi Google (CC): nastavite napravo, da prikazuje televizijske podnapise za vsebino, ki
jo podpira Google, ter za spremembo nastavitev podnapisov.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: aktivirajte način nadzora interakcije, ki omeji reakcijo naprave pri
vnosih v aplikaciji.
SISTEM
Prilagodite nastavitve za varnost in druge možnosti.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
88
Nastavitve
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Izberite jezike vnosa: izberite jezike za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejna zamenjava: nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne
besede s pritiskom preslednice ali ločila.
• Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Drsanje tipkovnice: omogoči ali onemogoči drsenje po tipkovnici za vnos besedila. Preklopi
med načini vnosa s pomikanjem v levo ali desno po tipkovnici.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Jeziki: izberite jezik vnosa za vnos besedila.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Zaznavanje »Ok Google«: nastavite napravo, da vključi zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz
za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
89
Nastavitve
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Glasovno iskanje
• Jeziki: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Zaznavanje »Ok Google«: nastavite napravo, da vključi zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz
za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Možn. za Besedilo v govor
• PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
• Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
90
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z
omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
Način izrednega varčevanja z energijo
Podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in
omogočite omejen dostop do aplikacije.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.
91
Nastavitve
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Preveri aplikacije: dovolite podjetju Google, da preveri aplikacije, ki so lahko škodljive pred
namestitvijo.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev, napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
– – REGISTRACIJA RAČUNA: dodajte ali si oglejte račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
92
Nastavitve
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vključite ali izključite funkcijo Najdi mojo mobilno napravo, ki
pomaga poiskati vašo napravo v primeru izgube ali kraje.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi mojo mobilno napravo lahko
izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja kode PIN, ki pred uporabo
naprave zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do
podatkov kartice SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Varnostna posodobitev:
– – Samodejne posodobitve: nastavite napravo, da samodejno poišče in prenese varnostne
posodobitve.
– – Prednostna omrežja: izberite vrsto omrežne povezave za iskanje in prenos varnostnih
posodobitev.
– – Preveri posodobitve: poiščite varnostne posodobitve.
• Vrsta shrambe: nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene na lokacijah
za shranjevanje.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Nastavitve za Google
Uporabite to aplikacijo za konfiguriranje nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu aplikacij.
93
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
94
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
95
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite Samsungov servisni center.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
96
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
servisni center Samsung.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
97
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
(10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Poskrbite, da imate na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media
Player 10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
98
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
99
Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske
opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 10/2015. Rev.1.1
Download PDF

advertising