Samsung | SM-G530FZ | Samsung Galaxy Grand Prime Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-G530FZ
Navodila za uporabo
Slovenian. 10/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
33 Mobilni podatki
33Wi-Fi
34 Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot
Uvod
6
7
9
14
16
16
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Prilagoditev po meri
36 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
38 Nastavitev ozadja in zvonjenja
39 Sprememba metode za zaklep zaslona
40 Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
41 Nastavitev računov
Osnove
17
20
24
26
26
28
30
31
32
Uporaba zaslona na dotik
Postavitev domačega zaslona
Plošča z obvestili
Odpiranje aplikacij
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Vnos besedila
Zajem zaslona
Moje datoteke
Funkcija varčevanja z energijo
Telefon
42Klicanje
43 Prejeti klici
44 Možnosti med klicem
Stiki
45 Dodajanje stikov
45 Uvoz in izvoz stikov
46 Iskanje stikov
2
Vsebina
Sporočila in elektronska
pošta
Povezava z drugimi
napravami
47Sporočila
48E-pošta
69Bluetooth
71 Wi-Fi Direct
73NFC
75 Screen Mirroring
77 Tiskanje iz mobilnih naprav
Fotoaparat
51 Osnovno fotografiranje
53 Načini fotografiranja
56 Nastavitve kamere
Upravitelj naprave in
podatkov
78 Nadgradnja naprave
79 Prenos datotek med napravo in
računalnikom
80 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
80 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Galerija
58 Ogled vsebine na napravi
59 Urejanje fotografij
Uporabne aplikacije in
funkcije
Nastavitve
60 S Planner
61Internet
62Video
62Računalo
63Ura
64Beležka
65Radio
66 Snemalnik zvoka
67 Aplikacije Google
81 Več o nastavitvah
81Povezave
85Naprava
87Osebno
89Sistem
Odpravljanje težav
3
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
4
Preberi najprej
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
5
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Baterija
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
6
Uvod
Postavitev naprave
Tipalo za bližino
Slušalka
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Mikrofon
Večnamenski priključek
Vhod za slušalke
Bliskavica
GPS antena
Fotoaparat na zadnji
strani
Zadnji pokrov
Tipka za glasnost
Zvočnik
NFC antena (na bateriji)
Notranja antena
7
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavno
uporabljene
aplikacije
Domov
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
9
Uvod
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Vstavite baterijo; zlato obarvani kontakti morajo biti pravilno poravnani s kontakti v napravi.
2
1
10
Uvod
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
3 Izvlecite kartico SIM ali USIM.
11
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko
uporabite tudi računalnik, če ju povežete s kablom USB.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
12
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete
napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
13
Uvod
Uporaba pomnilniške kartice
Namestitev pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa Kartica SD.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
14
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplikacije → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite pomnilniško kartico.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. Tako
lahko izgubite ali poškodujete podatke oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.
Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških
kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplikacije → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD
→ FORMATIRAJ KARTICO SD → IZBRIŠI VSE.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
15
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni
smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si
oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.
16
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
17
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
18
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
19
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje
domačega zaslona.
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikator zaslona
Priljubljene aplikacije
20
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti.
21
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplikacije, da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge
plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite
prilagoditi zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Aplikacija
Indikatorji na
zaslonu
22
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
23
Osnove
Plošča z obvestili
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
24
Osnove
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Vključite ali izključite možnosti. Za
prikaz podrobnejših nastavitev
pritisnite in pridržite tipko.
Zaženite Nastavitve.
Prilagoditev svetlosti.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Uporaba gumbov za hitre nastavitve
Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Pritisnite naslednje možnosti, da
jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se prikažejo podrobnejše nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij si oglejte poglavje Wi-Fi.
• Lokacija: za več informacij si oglejte poglavje Lokacija.
• Zvok / Vibriranje / Utišaj: izberite zvočni način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
25
Osnove
• Bluetooth: za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
• Mobilni podatki: za več informacij si oglejte poglavji Poraba podatkov ali Mobilna omrežja.
• Izr. var. z ener.: za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega varčevanja z energijo.
• Mobile hotspot: za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
• Screen Mirroring: za več informacij si oglejte poglavje Screen Mirroring.
• NFC: za več informacij si oglejte poglavje NFC.
• Sinhron.: ko aktivirate to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
• Način letenja: za več informacij si oglejte poglavje Način letenja.
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in povlecite ikono aplikacije v levo ali desno, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
→ .
aktivne aplikacije, pritisnite
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
26
Osnove
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
→ Nastavitve
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
→ Nastavitve
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite →
Odstranitev/onemogočanje aplikacij. Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona
. Izberite aplikacijo in pritisnite V REDU.
Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite → Preneseni
programi → → Odstrani. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Upravitelj aplikacij, izberite aplikacije in nato pritisnite ODSTRANI.
27
Osnove
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaz onemog. apl., izberite aplikacije in nato pritisnite
Končano. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj aplikacij, se
pomaknete do ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo in nato pritisnite OMOGOČI.
• Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko
uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Izbrišite predhodni znak.
Vnos številk in ločil.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite presledek.
Spremenite nastavitve tipkovnice.
28
Osnove
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več
jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite , izberite jezik pod Jeziki vnosa in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite
uporabiti.
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
Odprite tipkovnico.
• : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
• : vstavi emotikone.
29
Osnove
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite tipkovnico, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Če na seznamu razpoložljivih tipkovnic ni privzetih tipkovnic ali pa ste namestili nove, odprite
zaslon z aplikacijami in pritisnite Nastavitve → Jezik in vnos, nato pa potrdite polje zraven
tipkovnice.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Pritisnite in pridržite na mestu, kjer želite vstaviti besedilo, ter pritisnite Prilepi.
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Slika je shranjena v mapo Galerija
→ Screenshots. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
30
Osnove
Moje datoteke
O mojih datotekah
S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Poišče datoteke ali mape.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz datotek po kategorijah.
Prikaz zgodovine prenosov.
Prikaz datotek, shranjenih v
napravi.
31
Osnove
Funkcija varčevanja z energijo
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Način izrednega varčevanja z energijo in
pritisnite stikalo Način izrednega varčevanja z energijo, da ga vklopite.
Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite → Nastavitve.
Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
32
Omrežna povezljivost
Mobilni podatki
Napravo povežite z mobilnim omrežjem, da boste lahko uporabljali splet ali delili predstavnostne
datoteke z drugimi napravami. Glejte Poraba podatkov za dodatne možnosti.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Poraba podatkov, nato pa se dotaknite Mobilni
podatki.
Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnete Mobilni podatki, da vklopite to funkcijo.
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI.
Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos
gesla ni potreben.
Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama
omrežij in pritisnite POZABI.
33
Omrežna povezljivost
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah
Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in
drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi,
USB ali Bluetooth.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Uporaba mobilne dostopne točke
Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot → Mobile hotspot.
2 Pritisnite stikalo Mobile hotspot, da ga vklopite.
• V vrstici stanja se prikaže
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
• Če želite nastaviti geslo za mobilno dostopno točko, pritisnite → Konfiguracija
dostopne točke in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
34
Omrežna povezljivost
Uporaba telefona kot modema prek USB
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek kabla USB.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.
3 Obkljukajte USB modem.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.
Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek povezave Bluetooth.
Zagotovite, da računalnik s katerim boste povezali napravo podpira funkcijo Bluetooth.
1 Seznanite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth. Za več informacij si
oglejte poglavje Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth.
2 Na zaslonu z aplikacijami v svoji napravi pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna
točka Mobile hotspot.
3 Obkljukajte Internet prek vmesnika Bluetooth.
4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite
→ Internetni dostop.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.
35
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite domači zaslon, pritisnite in pridržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na Ustvari mapo na
vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
36
Prilagoditev po meri
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona aplikacij
Spreminjanje načina razvrščanja
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaži kot in izberite metodo razvrščanja.
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Skrij aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite Končano.
Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite → Pokaži skrite aplik., izberite aplikacije in nato
pritisnite Končano.
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari stran, ki se pojavi na vrhu
zaslona.
37
.
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite Ozadja. Ali pa na
zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaslon → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona. Za izbiro
fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite NASTAVI SLIKO KOT OZADJE ali SHRANI.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvoki in obvestila.
Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite Zvonjenja, izberite melodijo
zvonjenja in nato pritisnite V REDU. Če želite skladbo, ki je shranjena v napravi ali v računu,
uporabiti kot zvonjenje, pritisnite DODAJ.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Obvestilo, izberite melodijo zvonjenja in
nato pritisnite V REDU.
38
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona, nato
pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite
odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
39
Prilagoditev po meri
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
Uporaba varnostno kopiranih računov
Varnostno kopirane podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete ob uporabi
računa Google. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov.
Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch
Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete z aplikacijo Smart Switch. Obiščite
www.samsung.com/smartswitch za več informacij.
Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
Uporaba Smart Switch z računalniki
Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije svojih podatkov (iz mobilnih naprav
izbranega proizvajalca) iz računalnika v napravo. Aplikacijo lahko prenesete s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov iz prejšnje mobilne naprave v računalnik. Za več
informacij se obrnite na proizvajalca naprave.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.
4 V računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za
prenos podatkov v svojo napravo.
40
Prilagoditev po meri
Uporaba programa Samsung Kies
Uvozite varnostno kopijo svojih podatkov iz računalnika s programom Samsung Kies, da
obnovite podatke v napravo. S programom Samsung Kies lahko v računalnik tudi varnostno
kopirate podatke. Za več informacij si oglejte poglavje Povezovanje s programom Samsung Kies.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun in izberite storitev računa.
Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite račun, ter nato pritisnite →
Odstrani račun.
41
Telefon
Klicanje
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Tipkovnica, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite za glasovni klic ali pritisnite
za video klic. Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v Dnevniki, Priljubljene in
Stiki.
Oglejte si dnevnike klicev in
sporočil.
Oglejte si priljubljene stike.
Vnesite številko z uporabo
tipkovnice.
Oglejte si seznam stikov.
Dodajte številko v seznam stikov.
Dostop do dodatnih možnosti.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite Dnevniki ali Stiki, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete
klic.
42
Telefon
Klici v tujino
Pritisnite Tipkovnica.
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, številko območja
in telefonsko številko ter nato pritisnite .
Če želite blokirati odhodne mednarodne klice, pritisnite → Nastavitve → Klic → Več
nastavitev → Zapore klicev → glasovni ali video klic. Nato potrdite polje Mednarodni klici,
vnesite geslo in pritisnite V REDU.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite Telefon
→ → Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica → Sporočila za zavrnitev → .
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → Dnevniki za ogled
zgrešenih klicev.
43
Telefon
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Dodaj klic: dodajte drugi klic.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Prekini klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika držite napravo stran od ušesa.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
Pritisnite za prikaz več možnosti.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Posnemi sliko: posnemi sliko drugega udeleženca.
• → Posnemi video: posnemite video slik drugega udeleženca.
• → Beležka: ustvarite opombo.
• → Sporoč.: pošljite sporočilo.
• → Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• → Izklop zvočnika / Vklop zvočnika: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika
držite napravo stran od ušesa.
• → Preklopi na slušalko / Preklopi na telefon: preklopite zvočni izhod na povezane
slušalke Bluetooth ali nazaj na zvočnik naprave.
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• Preklopi: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Prekini klic: končajte trenutni klic.
44
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite SHRANI.
Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite Tipkovnica vnesite
številko in pritisnite Dodaj v stike.
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Nastavitve → Stiki → Uvoz/izvoz stikov in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
45
Stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon
Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite → Dodajte bližnjico na domači zaslon.
46
Sporočila in elektronska pošta
Sporočila
Pošiljanje sporočil
Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vnesite prejemnike.
Izberite stike s seznama stikov.
Vnesite sporočilo.
Pošljite sporočilo.
Pripni datoteke.
4 Pritisnite
za pošiljanje sporočila.
47
Sporočila in elektronska pošta
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te
osebe.
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
Med ogledovanjem sporočila pritisnite , da prikažete več možnosti.
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite NAPREJ za zasebni e-poštni račun ali ROČNA
NASTAVITEV za poslovni e-poštni račun. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z
nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite → Nastavitve → Uredi račune →
.
Če imate več kot en e-poštni račun, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite
RAČUNE, izberite račun in obkljukajte Privzeti račun.
48
→ UREDI
Sporočila in elektronska pošta
Pošiljanje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na dnu zaslona, da sestavite sporočilo.
Shranite sporočilo za poznejše
pošiljanje.
Zavrzite sporočilo.
Priložite slike, videoposnetke in
drugo.
Pošljite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte prejemnike.
Vnesite zadevo.
Dodajte polji KP ali SKP.
Vnesite sporočilo.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
49
Sporočila in elektronska pošta
Branje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih
sporočil pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Izbrišete sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte ta e-poštni naslov na
seznam stikov ali si oglejte druge
možnosti.
Odprite datoteke.
Označite sporočilo kot opomnik.
Posredujte sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Pojdite na prejšnjo ali naslednjo
sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
50
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
Prikažite trenuten
način.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Začnite snemati
video.
Fotografiranje.
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite
nastavitve
fotoaparata.
Prikaz zajetih
fotografij in
videoposnetkov.
51
Fotoaparat
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri
širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z
delovanjem naprave.
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih trenutkov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete ven iz velikega kroga. Če možnost ni prikazana, odprite
zaslon z aplikacijami, pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon in obkljukajte Bližnjice kamere.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
52
Fotoaparat
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za
fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Samodejno.
Posnetek sebe
S tem načinom lahko s fotoaparatom na sprednji strani napravite posnetek sebe.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat.
2 Če želite uporabiti fotoaparat na sprednji strani, pritisnite .
3 Pritisnite → Posnetek sebe.
4 Za fotografiranje sebe postavite dlan pred zaslon ali pritisnite
.
Šir. pos. sebe
S tem načinom lahko s fotoaparatom na sprednji strani napravite širokokotni posnetek sebe.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat.
2 Če želite uporabiti fotoaparat na sprednji strani, pritisnite
3 Pritisnite → Šir. pos. sebe.
53
.
Fotoaparat
4 Za fotografiranje sebe postavite dlan pred zaslon ali pritisnite .
5 Če želite napraviti panoramski posnetek, počasi vrtite napravo najprej v levo, nato pa v
desno. Naprava obe fotografiji združi v enojni panoramski posnetek.
• Modri okvir mora biti ves čas v oknu iskala.
• Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
• Na ločljivost fotografije lahko vplivajo svetlobni pogoji.
• Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko
odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.
Lepotna izboljšava obraza
S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Lepotna izboljšava obraza.
Panorama
S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava
identificira fotografijo z
v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
54
Fotoaparat
Sebe z zad.fot.
S tem načinom fotoaparatu omogočite samodejno zaznavanje in izostritev obraza pri
fotografiranju sebe s fotoaparatom na hrbtni strani.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → → Sebe z zad.fot.
2 Okvir pomaknite na mesto, kjer bo vaš obraz, in prilagodite velikost okvirja.
3 Napravo postavite tako, da je fotoaparat na hrbtni strani usmerjen v vaš obraz. Ko je obraz
zaznan, naprava zapiska. Naprava nato čez 2 sekundi samodejno posname fotografijo.
Zap. posnet.
S tem načinom lahko napravite niz fotografij motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
Pritisnite in pridržite
→ Zap. posnet.
, da napravite več zaporednih fotografij.
HDR (izboljšava tona)
S tem načinom lahko napravite fotografije z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na
področjih, kjer se blešči ali je temno.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ HDR (izboljšava tona).
Brez učinka
Z učinkom
55
Fotoaparat
Noč
S tem načinom lahko pri šibki svetlobi fotografirate brez bliskavice.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Noč.
Animiran GIF
S tem načinom lahko iz serije fotografij ustvarite animirano fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Animiran GIF.
Nastavitve kamere
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
• . Vse možnosti niso na voljo v načinu
: vključite ali izključite bliskavico.
• : pri fotografiranju s sprednjim fotoaparatom obrnite sliko, da ustvarite zrcalno sliko
izvirnika.
• : to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• : izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov.
• / : izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več
spomina.
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Sebe z dlanjo: nastavite, da naprava zazna vašo dlan, da boste to lahko uporabili pri
fotografiranju sebe.
• Lepotna izboljšava obraza: nastavite, da naprava pri fotografiranju osvetli obraze, da
ustvarite nežnejše slike.
• Vrednost osvetlitve: prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
56
Fotoaparat
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uravnoteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Pritisnite za slikanje: če želite fotografirati, pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
• Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi
več spomina.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
• Lokacijske oznake: nastavite, da naprava fotografiji priloži lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Če z drugimi delite fotografijo z lokacijsko oznako, jim lahko razkrijete lokacijske
podatke.
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Glasovno upravljanje: nastavite napravo na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Tipka za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Ponastav. nastavitev: ponastavi nastavitve kamere.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
57
Galerija
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
na sličici predogleda.
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite na zaslon.
Pošljite sliko drugim.
Modificirajte sliko.
Pojdite na prejšnjo stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Izbrišite sliko.
Sličice za predogled slik in
videoposnetkov
58
Galerija
Urejanje fotografij
Uredite slike ob uporabi različnih učinkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
Če želite uporabljati to funkcijo, morate prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo.
Med ogledovanjem slike pritisnite
in uporabite te funkcije:
• Zavrti: zavrti sliko.
• Obreži: obreže sliko.
• Barva: prilagodi nasičenost ali svetlost slike.
• Učinek: uporabite učinke na sliki.
• Portret: odpravite učinek rdečih oči, prilagodite in retuširajte obraze oz. zameglite ozadje.
• Nalepka: prilepite nalepke.
• Risanje: rišite po sliki.
• Okvirji: uporabite okvirje na sliki.
Ko končate z urejanjem slike, pritisnite
.
59
Uporabne aplikacije in funkcije
S Planner
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite
datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
• Dodaj dogodek: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• Dodaj opravilo: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
Izberite element.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek ali opravilo.
60
Uporabne aplikacije in funkcije
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite → Sinhroniziraj.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni
krogec.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite
Nastavitve → Računi in izberite storitev računa.
Internet
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Branje članka v načinu branja.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Odprite domačo stran.
Prikaz zaznamkov, shranjenih
strani in nedavne spletne
zgodovine.
Premaknite se na prejšnjo
obiskano stran.
Odprite upravitelja okna spletne
strani.
61
Uporabne aplikacije in funkcije
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Spremenite razmerje
slike.
Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
onemogočeno, pritisnite → Znanstveni kalkulator.
62
Uporabne aplikacije in funkcije
Ura
Budilka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite SHRANI. Za vključitev ali
izključitev alarmov, pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej
sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost
pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži
prednastavljen alarm.
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste prej omogočili možnost dremeža,
zunaj velikega kroga, da se po določenem času alarm ponovi.
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izberite, izberite opozorila in pritisnite
.
Svetovna ura
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Brisanje ur
Pritisnite → Izberite, izberite ure in nato pritisnite
63
.
Uporabne aplikacije in funkcije
Štoparica
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Štoparica.
Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek. Pritisnite KROG, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
Časovnik
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Časovnik.
Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Beležka
S to aplikacijo lahko ustvarjate beležke in jih razvrstite po kategorijah.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite
besedo.
na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno
64
Uporabne aplikacije in funkcije
Radio
Poslušanje FM radia
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.
Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Pritisnite
pritisnite
, da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
, da se vrnete na zaslon FM radia.
Prilagoditev glasnosti.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
Ročno vnesite frekvenco radijske
postaje.
Natančno nastavite frekvenco.
Vključite in izključite radio FM.
Prikaz seznama razpoložljivih
postaj.
Prikaz seznama priljubljenih
postaj.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Iskanje radio postaj
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pritisnite → Preišči, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani
radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite
radia.
65
, da se vrnete na zaslon FM
Uporabne aplikacije in funkcije
Snemalnik zvoka
Snemanje govornih beležk
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon. Pritisnite , da zaustavite snemanje.
Za preklic snemanja, pritisnite . Pritisnite , da končate s snemanjem.
Dostop do dodatnih možnosti.
Potekli čas snemanja.
Prikažite seznam govornih beležk.
Začnite snemati.
Predvajanje govorne beležke
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
• /
• /
in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
: premor ali nadaljevanje predvajanja.
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
66
Uporabne aplikacije in funkcije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje Nastavitev računov.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Nastavitve za Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
67
Uporabne aplikacije in funkcije
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Fotografije
Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na
Google+.
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Filmi Play
Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi in iz trgovine Trgovina Play prenesite različno
vsebino za gledanje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
68
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
69
Povezava z drugimi napravami
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth,
da ga vklopite, nato pa pritisnite ISKANJE.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Za nastavitev naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
70
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave, da jo pozabite.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
Več o Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Pritisnite
→ Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite → Preimenujte napravo.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.
71
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct, izberite napravo, v katero želite prenesti sliko, nato pa pritisnite
KONČANO.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite → Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite PREKINI POVEZAVO → V REDU, da prekinete povezavo z napravami.
72
Povezava z drugimi napravami
NFC
O NFC
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Uporaba funkcije NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o
izdelku z oznako NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko
napravo uporabljate za enostavna plačila.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in pritisnite stikalo NFC, da ga vklopite.
Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se
bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC
ali prejemala podatkov.
73
Povezava z drugimi napravami
Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in pritisnite stikalo NFC, da ga vklopite.
Dotaknite se z območjem antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.
Za nastavitev privzete aplikacije za plačilo, pritisnite Pritisni in plačaj in izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Pošiljanje podatkov
Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave,
ki omogočajo NFC.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in pritisnite stikalo NFC, da ga
vklopite.
2 Pritisnite Android Beam in pritisnite stikalo Android Beam, da ga vklopite.
3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
4 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
74
Povezava z drugimi napravami
Screen Mirroring
O zrcaljenju zaslona
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
Naprave, ki omogočajo
zrcaljenje zaslona
(vmesnik AllShare Cast,
HomeSync in naprave
Wi-Fi Miracast)
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo mogoča.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
75
Povezava z drugimi napravami
Ogled vsebine na TV sprejemniku
Preden svojo napravo povežete s televizorjem, povežite televizor in napravo, ki omogoča
zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja
so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.
1 S kablom HDMI povežite vmesnik AllShare Cast in televizor.
2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo
napravo.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Screen Mirroring.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
4 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povezujete prvič, pritisnite in pridržite ime vmesnika na seznamu ter vnesite
kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu televizorja.
5 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
76
Povezava z drugimi napravami
Tiskanje iz mobilnih naprav
Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali
dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Tiskanje → Prenos vtičnika in v trgovini
Trgovina Play poiščite vtičnik za tiskalnik. Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Tiskanje, izberite vrsto vtičnika in pritisnite
stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani
z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti
tiskalnik.
Če želite tiskalnike dodati ročno, izberite vtičnik za tiskalnik, pritisnite → Dodaj tiskalnik →
ADD PRINTER, vnesite podrobnosti in pritisnite OK.
Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, izberite vtičnik za tiskalnik in pritisnite → Nastavitve.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje →
tiskalniki, ter izberite tiskalnik.
77
→ Vsi
Upravitelj naprave in podatkov
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Posodobitve progr. opreme →
Posodobi zdaj.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletne strani Samsung. Poženite
program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna
napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se
nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij o nadgradnji se obrnite
na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
78
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos datotek med napravo in računalnikom
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
• Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v
napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke, odklopite
napravo z računalnika.
• Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB.
Napravo neposredno povežite na priključek USB.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
79
Upravitelj naprave in podatkov
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev in obkljukajte Varn. kop. moje podatke.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika
za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite
ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google
prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte
poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
80
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga vklopite.
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Preišči: poiščite razpoložljiva omrežja.
• Wi-Fi Direct: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za
skupno rabo datotek.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem
vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške,
nastavite možnost na Vedno.
81
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Pritisnite → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth, da ga vklopite.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: prikaz datotek, prejetih prek povezave Bluetooth.
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
Uporabite naprav kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami. Za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in
dostopna točka Mobile hotspot.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
• Mobile hotspot: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim
omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko
uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
82
Nastavitve
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način letenja.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja: nastavite omejitev
porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe
podatkov med obdobji.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Omeji podatke v ozadju: napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja
onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo
aplikacij, kot sta koledar ali e-pošta. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun
lahko izberete v razdelku Nastavitve → Računi.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek
povezave Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke, da aplikacijam, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Lokacija in pritisnite stikalo Lokacija, da ga vklopite.
• Način: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši
trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
• Lokacijske storitve: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
83
Nastavitve
NFC
Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite NFC in pritisnite stikalo NFC, da ga vklopite.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
• Pritisni in plačaj: nastavite privzeto aplikacijo za plačila za mobilna plačila.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Screen Mirroring.
Tiskanje
Če želite tiskati datoteke, prenesite aplikacijo za tiskalnik.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Tiskanje.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več omrežij.
Privzeta aplikacija za sporočanje
Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: poiščite razpoložljiva omrežja in ročno registrirajte omrežje.
84
Nastavitve
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Naprava
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in obvestila.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
• Obvestilo: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot dohodna sporočila in zgrešeni klici.
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Obvestilna plošča:
– – Application notifications: spremenite način obveščanja za posamezno aplikacijo.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite, da naprava med polnjenjem zažene ohranjevalnik zaslona.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
85
Nastavitve
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: spremenite način zaklepanja zaslona. Naslednje možnosti so odvisne
od izbranega načina zaklepanja zaslona.
• Dvojna ura: napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.
• Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
• Bližnjice kamere: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
Klic
Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Klic.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev:
– – Pritisk tipke za domov: nastavite, da naprava sprejme klic, ko pritisnete tipko Domov.
– – Pritisk tipke za vklop: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku gumba za vklop/izklop.
• Več nastavitev:
– – Pokaži moj ID klicatelja: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
– – Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
– – Samodejno dodajanje območ. kode: nastavite, da naprava samodejno vstavi predpono
(področno ali državno kodo) pred telefonsko številko.
– – Zapore klicev: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
– – Čakajoči klic: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
– – Predpisane številke: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz
seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
86
Nastavitve
• Zvonj. in toni tipkovnice:
– – Zvonjenja: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
– – Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
– – Ton tipkovnice za klic: nastavite, da naprava ob dotiku tipk na tipkovnici predvaja zvok.
• Skrij moj video: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• Ponudnik storitev: izberite ponudnika storitev odzivnika.
• Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Upravitelj aplikacij.
Osebno
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
87
Nastavitve
Dostopnost
S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev:
– – Pritisk tipke za domov: nastavite, da naprava sprejme klic, ko pritisnete tipko Domov.
– – Pritisk tipke za vklop: nastavite, da naprava konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/
izklop.
• Način enega pritiska: nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s
pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za prikaz pomoči
in navodil o uporabi te funkcije pritisnite NASTAVITVE → Zagon vadnice za funkcijo
»Raziskovanje z dotikom«.
• Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni
funkciji TalkBack.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Poteze za povečevanje: nastavite, da naprava poveča zaslon in približa določeno območje.
• Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko pritisnete
in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema prstoma.
• Možn. za Besedilo v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
Spremenite nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
– – Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo
besedilo-v-govor.
88
Nastavitve
• Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali
obvestila.
• Izključi vse zvoke: nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev,
vključno z glasom klicatelja med klicem.
• Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
• Mono zvok: nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.
• Ravnovesje zvoka: nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave
na vnose med uporabo aplikacij.
Sistem
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
89
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• English(UK) / Slovenščina: izberite privzeto postavitev tipkovnice.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejna zamenjava: napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za
ločila popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
• Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Drsanje tipkovnice:
– – Brez: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
– – Neprekinjen vnos: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
Spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
• Jezik: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
90
Nastavitve
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v
govor.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih
pasovih prejemala informacije o časovnem pasu iz omrežja.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
91
Nastavitve
Način izrednega varčevanja z energijo
Podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in
omogočite omejen dostop do aplikacije. Za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega
varčevanja z energijo.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Način izrednega varčevanja z energijo in preklopite stikalo
Način izrednega varčevanja z energijo, da način aktivirate.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
• Prikaz moči v vrs. stanja: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
92
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnost.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel),
ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.
93
Nastavitve
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite, da naprava preveri in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite, da naprava podjetju Samsung samodejno pošlje
posodobljena varnostna poročila.
• Vrsta shrambe: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
94
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
95
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko
za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov
izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
96
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
97
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
98
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
(10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player
10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
99
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
100
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF