Samsung | SM-G928F | Samsung Galaxy S6 edge+ Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-G928F
Navodila za uporabo
Slovenian. 12/2016. Rev.1.1
www.samsung.com
Vsebina
Osnove
64Sporočila
67Internet
68E-pošta
69Fotoaparat
92Galerija
94 Pametni upravitelj
96 S Planner
97 S Health
100 S Voice
102SideSync
111Glasba
112Video
113 Snemalnik zvoka
115 Moje datoteke
116 Samsung Gear
116Beležka
117Ura
118Računalo
119 Aplikacije Google
4 Preberi najprej
5 Vsebina paketa
6 Postavitev naprave
8Baterija
14 Kartica SIM ali USIM
16 Vklop ali izklop naprave
16 Zaslon na dotik
20 Domači zaslon
27 Zaklenjen zaslon
28 Zaslon na robu
36 Obvestilna plošča
40 Vnos besedila
42 Zajem zaslona
43 Odpiranje aplikacij
43 Več oken
48 Prenos podatkov s prejšnje naprave
50 Naprava in upravljanje podatkov
53 Povezava s TV sprejemnikom
55 Skupna raba datotek s stiki
56 Način v sili
Nastavitve
121Uvod
121Wi-Fi
123Bluetooth
125 Način letenja
125 Mobilna dostopna točka in privezovanje
126 Poraba podatkov
127 Mobilna omrežja
Aplikacije
57 Namestitev ali odstranitev aplikacij
58Telefon
62Stiki
2
Vsebina
127 NFC in plačilo
130 Več nastavitev povezave
132 Zvoki in obvestila
133Zaslon
133 Zaslon na robu
134 Gibanja in poteze
135Aplikacije
135Ozadje
135Teme
136 Zaklep. zaslona in varnost
140 Zasebnost in varnost
144 Preprosti način
144Dostopnost
145Računi
146 Varnostno kopiranje in ponastavitev
146 Jezik in vnos
147Baterija
147Shramba
148Pripomočki
148 Datum in čas
149 Navodila za uporabo
149 O napravi
Dodatek
150Dostopnost
165 Odpravljanje težav
170 Odstranjevanje baterije
3
Osnove
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih
podatkov modela ali programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
4
Osnove
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, pritisnite
Aplik. → Nastavitve → O napravi → Informacije o bateriji.
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
5
Osnove
Postavitev naprave
Držalo za kartico SIM
Zvočnik
Indikator LED
Fotoaparat na sprednji
strani
Senzor za bližino/
svetlobo
Zaslon na dotik
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na robu
Zaslon na robu
Tipka Domov (senzor za
prepoznavanje prstnega
odtisa)
Tipka za nedavna dejanja
Tipka Nazaj
Vhod za slušalke
Zvočnik
Mikrofon
Večnamenski priključek
Mikrofon
GPS antena
Bliskavica
Fotoaparat na zadnji
strani
Tipka za glasnost
Antena NFC / tuljava za
brezžično polnjenje
Notranja antena
6
Osnove
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Barve na ukrivljenem zaslonu so lahko drugačne, odvisno od vašega zornega kota
gledanja.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavna
dejanja
Domov
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite in zadržite, da zaženete ločen zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
7
Osnove
Baterija
Polnjenje baterije
Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
1 Kabel USB priključite na USB napajalnik, konec kabla USB pa priključite v večnamenski
priključek.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
2 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
8
Osnove
3 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite
napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Ogled preostalega časa polnjenja
Med polnjenjem odprite Domači zaslon in pritisnite Aplik. → Nastavitve → Baterija.
Dejanski čas polnjenja je lahko različen in odvisen od stanja vaše naprave in pogojev
polnjenja. Preostali čas polnjenja med polnjenjem naprave v zelo hladnem ali zelo
vročem okolju morda ni prikazan.
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije.
• Optimizirajte napravo z uporabo pametnega upravitelja.
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Vključite varčevanje z energijo.
• Zaprite nepotrebne aplikacije.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
9
Osnove
Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika.
Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo
z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom
podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
• Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik USB, kot na primer računalnik, lahko upočasni
hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se
baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda
ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo,
lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
10
Osnove
Hitro polnjenje
Naprava ima funkcijo za hitro polnjenje. To funkcijo lahko uporabite za hitrejše polnjenje baterije,
če je naprava ali njen zaslon izklopljen.
O hitrem polnjenju
• Pri hitrem polnjenju se uporablja tehnologija polnjenja baterij, s katero se baterijo napolni
hitreje zaradi povečane moči polnjenja. Naprava podpira funkcijo prilagodljivega hitrega
polnjenja Samsung in Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Za uporabo hitrega polnjenja na vaši napravi jo morate povezati z napajalnikom baterij, ki
podpira prilagodljivo hitro polnjenje ali Quick Charge 2.0.
Povečanje hitrosti polnjenja
Za povečanje hitrosti polnjenja morate med polnjenjem baterije izklopiti napravo ali njen zaslon.
• Med polnjenjem baterije je pri izklopljeni napravi na zaslonu prikazana ikona
.
• Ko je zaslon vklopljen, ne morete uporabljati funkcije hitrega polnjenja. Za povečanje hitrosti
polnjenja izklopite zaslon.
• Če baterijo polnite s standardnim napajalnikom baterij, ne morete uporabljati
vgrajene funkcije hitrega polnjenja.
• Če se naprava segreje ali temperatura okoliškega zraka poveča, se lahko hitrost
polnjenja zmanjša samodejno. To je običajen način delovanja, ki preprečuje
poškodobe naprave.
11
Osnove
Brezžično polnjenje
Naprava ima vdelano tuljavo za brezžično polnjenje. Baterijo lahko napolnite z uporabo
brezžičnega napajalnika (na voljo posebej).
Hitro brezžično polnjenje
Svojo napravo lahko napolnite hitreje, če uporabite funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja. Za
uporabo te funkcije morate uporabiti napajalnik in komponente, ki podpirajo funkcijo hitrega
brezžičnega polnjenja.
Ventilator v notranjosti napajalnika lahko med hitrim brezžičnim polnjenjem proizvaja
hrup. Če želite zmanjšati hrup ventilatorja, morate izklopiti funkcijo hitrega brezžičnega
polnjenja. Ko svojo napravo prvič namestite na napajalnik, se bo na vaši v meniju
nastavitev dodalo možnost vklopa/izklopa. Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. →
Nastavitve → Pripomočki in nato pritisnite Hitro brezžično polnjenje, da ga izključite.
Izklop funkcije lahko zmanjša hrup, vendar pa je lahko zaradi tega polnjenje počasnejše.
Polnjenje baterije
1 Sredino zadnje strani naprave položite na sredino brezžičnega napajalnika.
Na zaslonu lahko preverite preostali čas polnjenja. Dejanski preostali čas je lahko odvisen od
pogojev polnjenja.
12
Osnove
2 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z brezžičnega napajalnika.
• V primeru tujkov med napravo in brezžičnim napajalnikom se naprava morda ne bo
pravilno polnila.
• Če uporabljate brezžični napajalnik v prostoru s slabimi omrežnimi signali, boste
morda izgubili omrežno povezavo.
• Uporabljajte brezžične napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung. Če
uporabljate druge brezžične napajalnike, se baterija morda ne bo pravilno napolnila.
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Baterija → Način za varčevanje z
energijo in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Za samodejno vključitev načina za varčevanje z energijo, ko moč preostale baterije doseže
prednastavljen nivo, pritisnite Začni varčev. z energijo in izberite možnost.
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Baterija → Način izrednega varčevanja
z energijo in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Za izključitev načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite VEČ → On. način izr. varč. z
energijo.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
13
Osnove
Kartica SIM ali USIM
Namestitev kartice SIM ali USIM
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.
• Naprava podpira samo kartice nano-SIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
1
3
2
4
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
2 Držalo za kartico SIM nežno izvlecite iz reže držala za kartico SIM.
14
Osnove
3 Kartico SIM ali USIM postavite na držalo za kartico SIM z navzdol usmerjenimi zlatimi
priključki.
Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni
odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih
kartic.
4 Držalo za kartico SIM vstavite nazaj v režo držala za kartico SIM.
Držalo za kartico SIM vstavite previdno, da preprečite padec kartic SIM iz držala.
Odstranitev kartice SIM ali USIM
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.
2 Držalo za kartico SIM nežno izvlecite iz reže držala za kartico SIM.
3 Odstranite kartico SIM ali USIM.
4 Držalo za kartico SIM vstavite nazaj v režo držala za kartico SIM.
15
Osnove
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
• Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in držite tipko za vklop/
izklop in tipko za glasnost več kot 7 sekund za ponovni zagon.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Zaslon na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
16
Osnove
Pritiskanje
Z vašim prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite
pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
17
Osnove
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
18
Osnove
Drsenje
Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za
premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
19
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več.
Če si želite ogledati več plošč, podrsajte v levo ali desno.
Prikaz domačega zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.
Ročica zaslona na robu
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikatorji na zaslonu
Priljubljene aplikacije
Ikona zaslona aplikacij
20
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti. Prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno
razporeditvijo plošč domačega zaslona. Na domači zaslon lahko prav tako nastavite ozadje
domačega zaslona, dodate pripomočke in več.
• Ozadja: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Pripomočki: dodajanje pripomočkov na domači zaslon. Pripomočki so kratke aplikacije, ki
sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen
dostop z njega.
• Teme: zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja,
se bodo spremenili glede na izbrano temo.
• Mreža zaslona: spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem
zaslonu.
21
Osnove
Flipboard Briefing
Oglejte si najnovejše članke iz različnih kategorij. Z uporabo te funkcije lahko sledite novicam, ki
vas zanimajo.
Na domačem zaslonu podrsajte v desno, da odprete Flipboard Briefing. Podrsajte navzgor ali
navzdol za brskanje po člankih iz posamezne kategorije novic.
Če ta funkcija ni vključena, pritisnite in zadržite prazno območje na domačem zaslonu. Nato
podrsajte v desno in izberite polje na vrhu plošče Flipboard Briefing.
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, približajte prste na domačem zaslonu, pritisnite Pripomočki,
pritisnite in pridržite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato jo povlecite na Odstrani na vrhu
zaslona.
22
Osnove
Ustvarjanje map
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge
aplikacije.
2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.
3 Pritisnite Vnesite ime mape in vnesite ime za mapo.
Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite
.
Če želite v mapo dodati več aplikacij, pritisnite in zadržite drugo aplikacijo, nato pa jo povlecite v
mapo.
Da premaknete aplikacije iz mape na domači zaslon, pritisnite mapo in jo povlecite na domači
zaslon.
Da izbrišete aplikacije v mapi, pritisnite mapo in povlecite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, na
Odstrani, na zgornjem delu zaslona.
23
Osnove
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite dodati ploščo, podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite
.
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati več plošč,
podrsajte v levo ali desno.
Premikanje elementov
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite UREJANJE. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Ustvarjanje map
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite UREJANJE.
2 Pritisnite in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite preko druge aplikacije.
24
Osnove
3 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.
Prikaz zaslona aplikacije je lahko odvisen od vaše regije oz. ponudnika storitev.
4 Pritisnite Vnesite ime mape in vnesite ime za mapo.
Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite
.
Če želite v mapo dodati več aplikacij, pritisnite in zadržite drugo aplikacijo, nato pa jo povlecite v
mapo.
Da izbrišete mapo, izberite mapo z
prestavljene na zaslon aplikacij.
. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo
Razporejanje predmetov
Na zaslonu aplikacij lahko elemente razporedite po vrstnem redu abecede.
Na zaslonu aplikacij pritisnite A-Ž → RAZVRSTI.
25
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE (modeli, ki podpirajo LTE)
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
26
Osnove
Zaklenjen zaslon
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Če želite odkleniti zaslon, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov.
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Vrsta zaklepanja
zaslona, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar
jo želite odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
27
Osnove
Prstni odtisi
Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte Prepoznava prstnih odtisov za več
informacij.
Zaslon na robu
Uvod
Zaslon na robu omogoča enostavno komunikacijo z vašimi priljubljenimi stiki z uporabo barvnih
zavihkov. Priljubljene aplikacije lahko zaženete prek bližnjic in si hkrati ogledate informacije, kot
so novice in obvestila za sporočila, brez da bi pri tem vklopili zaslon. Zaslon na robu lahko prav
tako uporabite za uro ponoči.
Uporaba zaslona na robu
Premaknite ročico zaslona na robu proti sredini zaslona. Nato podrsajte v levo ali desno, da
odprete zaslon na robu za osebe ali zaslon na robu za aplikacije.
Apps edge
People edge
28
Osnove
Osvetlitev robov
Zaslon na robu se zasveti ob dohodnem klicu ali obvestilu, ko je zaslon naprave obrnjen navzdol.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu → Osvetlitev robov in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
Če vključite funkcijo roba za osebe, se zaslon na robu osvetli z dodeljeno barvo, ko prejmete klic
ali obvestilo od prednostnega stika. Glejte People edge za vključite funkcije rob za osebe.
Hitri odgovor
Dohodne klice lahko zavrnete z uporabo po meri izdelanih zavrnitvenih sporočil. Ko je zaslon
naprave usmerjen navzdol, za dve sekundi zadržite vaš prst na senzorju na zadnji strani naprave,
da zavrnete klice.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu → Osvetlitev robov → Hitri
odgovor in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Za urejanje privzetega zavrnitvenega sporočila pritisnite besedilo sporočila pod Sporoč. za hitri
odgovor.
29
Osnove
People edge
Zaslon na robu lahko prikazuje zavihek z dodeljeno barvo ob zgrešenem obvestilu s strani
prednostnega stika.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu → People edge in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
Dodajanje stikov na seznam Moje osebe
Dodajte pogosto uporabljene stike na seznam Moje osebe in jih nastavite kot prednostne stike.
Na seznam Moje osebe lahko dodate samo stike, ki so shranjeni v Stiki.
1 Premaknite ročico zaslona na robu proti sredini zaslona.
2 Za odpiranje zaslona oseb podrsajte v levo ali desno.
3 Izberite barvo s pritiskom in izberite stik, ki ga želite dodati.
Če želite spremeniti vrstni red stikov, pritisnite in zadržite ikono stika in ga povlecite na drugo
lokacijo.
Če želite izbrisati stik, pritisnite in pridržite ikono stika in ga nato povlecite na Odstrani, ki se
nahaja na vrhu zaslona.
Če želite spremeniti dodeljeno barvo stika, pritisnite
pritisnite ikono barve stika.
30
→ People edge → Moji ljudje in nato
Osnove
Ogled zgrešenih obvestil s seznama Moje osebe
Če ste zgrešili obvestilo s strani stika na seznamu Moje osebe, se bo na zaslonu na robu prikazal
zavihek z dodeljeno barvo stika.
Povlecite zavihek proti sredini zaslona za ogled podrobnosti. Stiku lahko neposredno odgovorite
s pritiskom ene izmed komunikacijskih možnosti.
Ko je zaslon izklopljen, boste ob dvigu naprave prejeli opozorila za obvestila stikov s seznama
Moje osebe. Odprite seznam Moje osebe, pritisnite → People edge in nato pritisnite stikalo
Opozorilo ob dvigu, da ga vključite.
31
Osnove
Kontaktiranje oseb s seznama Moje osebe
Odprite seznam Moje osebe in pritisnite stik. Na zaslonu se prikažejo komunikacijski gumbi.
Pritisnite želena tipka za klic, pošiljanje sporočila ali pošiljanje elektronskega sporočila stiku.
Apps edge
Hitro zaženite pogosto rabljene aplikacije na zaslonu na robu.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu → Apps edge in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
Dodajanje bližnjic do aplikacij na zaslon na robu
1 Premaknite ročico zaslona na robu proti sredini zaslona.
2 Za odpiranje zaslona aplikacij na robu podrsajte v levo ali desno.
3 Pritisnite in izberite aplikacijo, ki jo želite dodati.
Če želite spremeniti vrstni red aplikacij, pritisnite in zadržite ikono aplikacije in jo povlecite na
drugo lokacijo.
Če želite izbrisati aplikacijo, pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo nato povlecite na Odstrani,
ki se nahaja na vrhu zaslona.
Zagon aplikacij z zaslona na robu
Odprite zaslon aplikacij na robu in izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.
32
Osnove
Tekoči prikaz informacij
Ko je zaslon izklopljen, lahko na zaslonu na robu nastavite prikaz sprotnih novic, opozoril na
sporočila in drugih informacij.
Nastavitev informacijskega toka
Nastavite informacije, ki jih želite prikazati na zaslonu na robu.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu.
2 Pritisnite Tekoči prikaz informacij in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
3 Pritisnite Upravljanje virov in izberite elemente za prikaz.
Če želite prenesti dodatne elemente, podrsajte v levo in nato pritisnite
.
Za prerazporeditev elementov pritisnite PRERAZPOREDITE. Nato pritisnite in zadržite
nad elementom in ga povlecite na drugo lokacijo.
Ogled informacijskega toka
1 Ko je zaslon izklopljen, podrsajte navzgor in nato navzdol, oziroma obratno, po zaslonu na
robu, da ga vključite.
33
Osnove
2 Podrsajte v levo ali desno po zaslonu na robu za ogled informacijskega toka.
Zaslon na robu se izklopi, če naprave ne uporabljate določen čas. Če želite spremeniti
nastavitev časovne omejitve, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Nastavitve → Zaslon
na robu → Tekoči prikaz informacij → Čas. om. Zaslona na robu.
Nočna ura
Vključite uro na zaslonu na robu, da si jo boste lahko ogledali ponoči.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu.
2 Pritisnite Nočna ura in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
3 Nastavite, kako dolgo naj ostane nočna ura aktivna.
• Funkcijo nočne ure lahko nastavite za največ 12 ur.
• Funkcija nočne ure se izključi, ko moč baterije pade na 15 %.
34
Osnove
Nastavitve zaslona na robu
Nastavitev položaja zaslona na robu
Izberite levi ali desni zaslon na robu za njegovo vključitev glede na vaše preference.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu → Položaj Zaslona na robu →
Stran Zaslona na robu in izberite stran.
Nastavitev možnosti vrstice
Vrstico zaslona na robu lahko prikažete na domačem zaslonu ali zaklenjenem zaslonu, oziroma
na obeh zaslonih. Prav tako lahko spremenite lokacijo vrstice.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu → Položaj Zaslona na robu.
Če želite spremeniti možnost vrstice, pritisnite Prik. Ročice zaslona na robu na in izberite
možnost.
Če želite spremeniti lokacijo vrstice, povlecite vrstico zaslona na robu gor ali dol.
35
Osnove
Izberite elemente za obveščanje
Izberite elemente za obveščanje na zaslonu na robu, prek barvne osvetlitve in barvni zavihkov, ko
je zaslon naprave obrnjen navzdol.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu → Izberite obvestila in nato
izberite elemente.
Obvestilna plošča
Uporaba obvestilne plošče
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno
ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.
36
Osnove
Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.
Urejajte tipke za hitro nastavitev.
Tipke za hitro nastavitev
Zaženite Nastavitve.
Prilagoditev svetlosti.
Zaženite S Finder.
Zaženite Hitra povezava.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Možnosti S Finder in Hitra povezava lahko skrijete z uporabo menija za urejanje v
obvestilni plošči.
Uporaba tipk za hitro nastavitev
Pritisnite tipke za hitro nastavitev, da vključite nekatere funkcije. Podrsajte v levo ali desno po
področju tipk za ogled ostalih tipk. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne
nastavitve.
Za prerazporeditev tipk pritisnite UREDI, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo
lokacijo.
S Finder
S tipkovnico poiščite širok nabor vsebine.
Iskanje vsebine na napravi
Odprite obvestilno ploščo in pritisnite S Finder.
Vnesite ključno besedo v iskalno polje ali pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
Za bolj natančne rezultate pritisnite tipke za filtriranje pod poljem za iskanje in nato izberite
podrobnosti filtra.
37
Osnove
Nastavitev kategorij iskanja
Nastavite lahko kategorije iskanja za iskanje vsebine v določenih iskalnih poljih.
Pritisnite VEČ → Izberite lokacije iskanja in izberite kategorije.
Hitra povezava
Samodejno iščite naprave v bližini in se hitro povežite z njimi.
• Če naprava, ki jo želite povezati, ne podpira funkcije hitre povezave, vključite njeno
funkcijo Wi-Fi Direct pred zagonom Hitra povezava na svoji napravi.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
Če to funkcijo uporabljate prvič, izberite možnost vidljivosti in pritisnite OMOGOČI HITRO
POVEZAVO.
Ko se plošča odpre, se funkcija Wi-Fi samodejno vključi in naprava poišče naprave v bližini.
Če ste na vašo napravo namestili program Samsung Link se bo na vrhu zaslona prikazal
seznam naprav registriran v programu Samsung Link. Za več informacij o Samsung Link
obiščite link.samsung.com.
2 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave.
Če želite spremeniti nastavitev vidnosti naprave, pritisnite NASTAV. → Vidnost naprave in
nato izberite možnost.
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite OSVEŽI in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
38
Osnove
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Pritisnite Deljenje vsebine in izberite medijsko kategorijo.
4 Če želite na povezano napravo poslati vsebino, sledite navodilom na zaslonu.
Naslednji koraki so lahko odvisni od izbrane medijske kategorije.
Screen Mirroring
Oglejte si prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu prek brezžične povezave.
Če veliki zaslon, kot je televizija, ne podpira funkcije »Screen mirroring«, uporabite združljive
dodatke, da omogočite funkcijo. Združljiva dodatka sta vmesnika HomeSync in AllShare Cast.
1 Na TV sprejemniku vklopite funkcijo zrcaljenja zaslona.
2 Na obvestilni plošči pritisnite UREDI → Screen Mirroring.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
4 Odprite ali predvajajte datoteko ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Za več informacij o vzpostavljanju povezave med vašo napravo in velikim zaslonom
glejte navodila za uporabo za velik zaslon ali dodatke, ki omogoča funkcijo »Screen
Mirroring«.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
39
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Izbrišite predhodni znak.
Vstavite ločila.
Prelom na naslednjo vrstico.
Spremenite nastavitve tipkovnice.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Dodaj jezike vnosa ter nato izberite jezike za uporabo. Ko izberete dva ali več
jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite , izberite jezik pod Jeziki vnosa in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite
uporabiti.
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
40
Osnove
Dodatne funkcije tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
Odprite tipkovnico.
• : dodajte element iz odložišča.
• : vstavi emotikone.
• : spremenite nastavitve tipkovnice.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite Prilepi.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite Odložišče in izberite
besedilo.
41
Osnove
Slovar
Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.
1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite
2 Pritisnite Slovar na seznamu možnosti.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite
ali
za izbiro želenega besedila.
zraven slovarja, da ga prenesete.
3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za
ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite za dodajanje besede na seznam
priljubljenih besed ali pritisnite IŠČI V SPLETU za uporabo besede kot izraz za iskanje.
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko
ogledate v Galerija.
Prav tako lahko posnamete posnetke zaslona, če podrsnete roko v levo in desno preko zaslon.
Glejte Gibanja in poteze za več informacij.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
42
Osnove
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite
okno nedavnih aplikacij.
in izberite
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in povlecite okno nedavne aplikacije v levo ali desno, da ga zaprete. Če želite zapreti
vse aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE.
Več oken
Uvod
Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V
pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Pogled ločenega zaslona
Pojavno okno
43
Osnove
Pogled ločenega zaslona
1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite v oknu nedavno uporabljene aplikacije.
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
3 Podrsajte v levo ali desno in izberite drugo aplikacijo, ki jo želite zagnati.
Ločen zaslon lahko prav tako zaženete s pritiskom in držanjem
44
.
Osnove
Uporaba dodatnih možnosti
Ko uporabljate aplikacije v pogledu ločenega zaslona, izberite okno aplikacije in pritisnite krogec
med okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:
• : preklopite lokacije med okni aplikacij.
• : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in
zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
• : pomanjšajte okno.
• : povečajte okno.
• : zaprite aplikacijo.
45
Osnove
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
Pojavno okno
1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo za uporabo v pojavnem pogledu.
2 Povlecite navzdol diagonalno z enega roba proti drugemu.
V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.
Povlecite in spustite vsebino.
Pomanjšajte okno.
Zaprite aplikacijo.
Povečajte okno.
46
Osnove
Premik pojavnih oken
Za premik pojavnega okna pritisnite in zadržite krogec v oknu in ga povlecite na novo lokacijo.
Zagon pojavnega pogleda s pogleda ločnega zaslona
1 V pogledu ločenega zaslona pritisnite okno aplikacije za zagon v pojavnem pogledu.
2 Pritisnite in zadržite krogec med okni aplikacij.
Izbrana aplikacija se prikaže v pojavnem oknu.
47
Osnove
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Prek funkcije Samsung Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na vašo novo
napravo.
Na voljo so naslednje različice programa Samsung Smart Switch.
• Mobilna različica: prenesite podatke med mobilnimi napravami. Aplikacijo lahko prenesete s
Galaxy Apps ali Trgovina Play.
• Računalniška različica: prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Aplikacijo
lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Prenos podatkov z mobilne naprave
Prenesite podatke s prejšnje naprave na vašo novo napravo.
1 Na obeh napravah prenesite in namestite Smart Switch z Galaxy Apps ali Trgovina Play.
2 Postavite napravi drug ob drugo.
3 Zaženite Smart Switch na obeh napravah.
48
Osnove
4 Na vaši novi napravi izberite tip prejšnje naprava s seznama in pritisnite Začetek.
5 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.
Prenos varnostne kopije podatkov z računalnika
Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo
novo napravo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na
računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na
peti korak.
3 Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše
naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
49
Osnove
5 Vašo novo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo novo napravo.
Naprava in upravljanje podatkov
Uporaba naprave kot izmenljivi disk za prenos podatkov
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo
neposredno povežite na priključek USB.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
50
Osnove
Posodobitev naprave
Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek zraka
Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobi zdaj.
Za samodejno iskanje razpoložljivih posodobitev pritisnite stikalo Samodejna
posodobitev, da ga vključite. Za prenos posodobitev samo ob vključeni povezavi Wi-Fi
pritisnite stikalo Samo Wi-Fi, da ga vključite.
Posodobitev prek Smart Switch
Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite in namestite Smart
Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
4 Če je na voljo posodobitev programske opreme, morate za posodobitev naprave upoštevati
navodila na zaslonu.
• Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav.
S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge
predstavnostne naprave z računalnika.
51
Osnove
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje. Za
varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.
Glejte Računi za več informacij.
Uporaba Samsungovega računa
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Varnostno
kopiranje mojih podatkov, izberite elemente za varnostno kopijo in nato pritisnite VARNOSTNO
KOPIRAJ ZDAJ.
Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo
Samodejno varnostno kopiranje, da ga vključite.
Za obnovitev podatkov z uporabo Samsungovega računa pritisnite Obnovi. Zaradi obnovitve
izbranih elementov bodo trenutni podatki izbrisani z naprave.
Uporaba računa Google
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev in nato
pritisnite stikalo Varnostno kopiranje mojih podatkov, da ga vključite. Pritisnite Varnostna
kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo Samodejno obnavljanje, da ga
vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.
52
Osnove
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Glejte Varnostno kopiranje in
obnavljanje podatkov za več informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
Povezava s TV sprejemnikom
Uvod
Registrirajte TV sprejemnik z vašo napravo za enostavno skupno rabo vsebine med napravama.
• Ta funkcija je združljiva s TV sprejemniki Samsung Smart, ki so bili proizvedeni
v letu 2015 in kasneje in podpirajo funkcijo Bluetooth Low Energy (BLE). Če vaš
TV sprejemnik ne podpira funkcije BLE, ne boste mogli povezati vaše naprave s
TV sprejemnikom prek funkcije Screen mirroring. Glejte Screen Mirroring za več
informacij.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
Registracija TV sprejemnika
Registrirajte TV sprejemnik z vašo napravo. Ko ste registrirali TV sprejemnik, lahko enostavno
souporabljate zaslon med vašo napravo in TV sprejemnikom in uporabljate funkcijo Briefing on
TV.
1 Vklopite TV sprejemnik in postavite vašo napravo v bližino TV sprejemnika.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
3 Izberite TV sprejemnik in pritisnite Registrirajte televizor.
53
Osnove
Skupna raba zaslona
Zaslon vaše naprave lahko prezrcalite na TV sprejemnik ali obratno.
Zrcaljenje zaslona vaše naprave na TV sprejemnik
Ko vaša naprava prepozna registriran TV sprejemnik, med gledanjem videa, se na napravi prikaže
ikona . Pritisnite ikono za pretakanje videa z vaše naprave na TV sprejemnik.
Če je TV sprejemnik izklopljen in registriran v funkciji Hitra povezava, se bo samodejno vklopil in
na TV sprejemniku se bo prikazal zaslon naprave.
To funkcijo podpirajo samo privzete aplikacije za galerijo, glasbo in predvajanje videa na
napravi.
Zrcaljenje ekrana TV sprejemnika na vašo napravo
1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
Na seznamu se prikaže registriran TV sprejemnik.
2 Izberite registriran TV sprejemnik.
3 Pritisnite TV na mobilno napravo.
Ekran TV sprejemnika bo prikazan na vaši napravi.
Uporaba funkcije Briefing on TV
Vaš TV sprejemnik se samodejno vklopi v skladu s prednastavljenim časom, ki ste ga nastavili na
vaši napravi in na zaslonu prikaže čas, vreme in informacije vašega urnika. Za uporabo te funkcije
morata biti vaša naprava in TV sprejemnik povezana prek iste dostopne točke.
1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
Na seznamu se prikaže registriran TV sprejemnik.
54
Osnove
2 Izberite registriran TV sprejemnik.
3 Pritisnite Poročila po televiziji in nastavite čas za uporabo funkcije Dajanja napotkov prek
TV.
Na desni strani TV ekrana bodo prikazane informacije o času, vremenu in urniku za tekoči
čas.
Skupna raba datotek s stiki
Souporabljajte datoteke z vašimi stiki z uporabo funkcije enostavne skupne rabe. Naslednja
dejanja so primer skupne rabe slik.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Preprosto deljenje.
Če to funkcijo uporabljate prvič, preberite in sprejmite pogoje in določila. Po overovitvi vaše
telefonske številke bo funkcija enostavne skupne rabe vključena.
4 Izberite prejemnike in pritisnite KONČANO.
Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo.
Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.
• Če prejemniki niso potrdili svojih telefonskih številk ali naprave prejemnikov ne
podpirajo funkcije enostavne skupne rabe, bodo prek besedilnega sporočila prejeli
povezavo do datotek. Povezava poteče po določenem obdobju.
• Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne
stroške.
55
Osnove
Način v sili
Način v sili spremeni barvo zaslona v sive odtenke in s tem zmanjša porabo baterije. Nekatere
aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete
informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.
Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite Način v sili.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vklopite bliskavico.
Sprožite alarme.
Pošljite informacije o trenutni
lokaciji v sporočilu.
Opravite klic.
Brskajte po internetu.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala moč baterije in preostali
čas uporabe
Opravite klic v sili.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Izključitev načina v sili
Za deaktivacijo načina v sili pritisnite VEČ → Onemogočite način v sili. Prav tako lahko pritisnite
in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite Način v sili.
56
Aplikacije
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave
Samsung Galaxy.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
→ Nastavitve →
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno od možnosti.
Trgovina Play
Kupite in prenesite aplikacije.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve za samodejno posodobitev, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, ter nato izberite možnost.
57
→ Nastavitve
Aplikacije
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite UREJANJE. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite ali odstranite,
se prikaže ikona . Izberite aplikacijo in pritisnite ONEMOGOČI ali ODSTRANI. Prav tako lahko
na zaslonu aplikacij pritisnete Nastavitve → Aplikacije → Upravitelj aplikacij, izberite aplikacijo
in nato pritisnite ONEMOGOČI ali ODSTRANI.
• ONEMOGOČI: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
• ODSTRANI: odstranite prenesene aplikacije.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnete Nastavitve → Aplikacije → Upravitelj aplikacij, se pomaknete do
ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo, ter nato pritisnete OMOGOČI.
Telefon
Uvod
Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.
Klicanje
1 Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
2 Vnesite telefonsko številko.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite
58
, da odprete tipkovnico.
Aplikacije
3 Pritisnite
za glasovni klic ali pritisnite
za video klic.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Skrijte tipkovnico.
Uporaba hitrega klicanja
Z nastavitvijo številk za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.
Da nastavite številko za hiter klic, pritisnite VEČ → Hitro izbiranje, izberite številko za hitri klic in
nato izberite stik.
Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od
številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.
Na primer, če ste nastavili številko 123 kot številko za hitri klic, pritisnite 1, nato 2 in nato pritisnite
in zadržite 3.
Klicanje z zaklenjenega zaslona
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga.
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite DNEVNIK ali STIKI in nato za klic podrsajte desno po stiku ali telefonski številki.
59
Aplikacije
Klici v tujino
1 Pritisnite , da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
2 Pritisnite in zadržite 0, dokler se ne pojavi znak +.
3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite
.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Telefon → VEČ →
Nastavitve → Blokiranje klicev → Sporočila za zavr. klica, vnesite sporočilo in nato
pritisnite .
Blokiranje telefonskih številk
Zavrnite klice z določenih številk, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih številk.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Telefon → VEČ → Nastavitve → Blokiranje klicev → Seznam
blokiranih.
2 Pritisnite DNEVNIK ali STIKI, da izberete stike, in pritisnite
.
Za ročni vnos številke pritisnite Vnesite telefonsko številko in nato vnesite telefonsko
številko.
Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v
dnevniku klicev.
Prav tako lahko zavrnete vse telefonske številke, ki jih niste shranili pod stike. Pritisnite
stikalo Blokiraj anonimne klice, da vključite funkcijo.
60
Aplikacije
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic, se ikona
pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → DNEVNIK za ogled
zgrešenih klicev.
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• ZADRŽI: zadržite klic. Pritisnite NADALJUJ KLIC, da prevzamete zadržani klic.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Dodat. glas.: povečajte glasnost.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• Zvočnik: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
• Tipkovnica / Skrij: odprite ali zaprite tipkovnico.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• E-pošta: pošljite e-pošto.
• Sporoč.: pošljite sporočilo.
• Internet: brskajte po spletnih straneh.
• Stiki: odprite seznam stikov.
• S Planner: odprite koledar.
• Beležka: ustvarite beležko.
• : končajte trenutni klic.
Med opravljanjem video klica
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• VEČ: dostop do dodatnih možnosti.
• Preklop: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• : končajte trenutni klic.
• Nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
61
Aplikacije
Stiki
Uvod
Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.
Dodajanje stikov
Ročno ustvarjanje stikov
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite in izberite mesto shranjevanja.
3 Vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
4 Pritisnite SHRANI.
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, odprite zaslon aplikacij in pritisnite
Telefon. Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico. Vnesite
številko in pritisnite Dodaj v stike.
Da dodate telefonsko številko na seznam stikov z dohodnih klicev ali sporočil, odprite zaslon
aplikacij in pritisnite Telefon → DNEVNIK → stik.
Uvoz stikov
Uvozite stike na vašo napravo iz storitev za shrambo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → VEČ → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov → UVOZ in
izberite možnost uvoza.
62
Aplikacije
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravite glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Profil skupne rabe
Souporabljajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi z uporabo
funkcije za skupno rabo profila.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta funkcija je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili funkcijo skupne
rabe profila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → vaš profil → Deljenje profila in nato pritisnite stikalo, da ga
vključite. Če to funkcijo uporabljate prvič, preberite in sprejmite pogoje in določila. Po overovitvi
vaše telefonske številke bo funkcija skupne rabe profila vključena. V Stiki si lahko ogledate
informacije o posodobljenem profilu vašega stika.
Da nastavite dodatne elemente za skupno rabo, pritisnite Pod. o profilu v sk. rabi in izberite
elemente.
Da nastavite skupino stikov, s katero želite souporabljati vaš profil, izberite skupino stikov pod
Deljenje z.
63
Aplikacije
Deljenje stikov
Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite VEČ → Deli.
3 Obkljukajte stike in pritisnite DELI.
4 Izberite način skupne rabe.
Sporočila
Uvod
Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.
Pošiljanje sporočil
Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
64
Aplikacije
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vnesite prejemnike.
Izberite stike s seznama stikov.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
Vnesite sporočilo.
Vstavi emotikone.
4 Pritisnite POŠL., da pošljete sporočilo.
Ogled sporočil
Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Za prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Na seznamu sporočil izberite stik.
3 Oglejte si pogovor.
65
Aplikacije
Blokiranje nezaželenih sporočil
Blokirajte sporočila z določenih teflonskih številk ali sporočila, ki vsebujejo izraze s seznama za
blokiranje.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite VEČ → Nastavitve → Blokiraj sporočila.
3 Pritisnite Seznam za blokiranje.
Za dodajanje izrazov, ki jih želite blokirati, pritisnite Blokirane besedne zveze.
4 Pritisnite PREJETO ali IMENIK, da izberete stike, in pritisnite
.
Za ročni vnos številke pritisnite Vnesite številko in nato vnesite telefonsko številko.
Ko prejmete sporočila z blokirane telefonske številke ali sporočila, ki vsebujejo blokiran izraz, ne
boste obveščeni. Za ogled blokiranih sporočil pritisnite VEČ → Nastavitve → Blokiraj sporočila
→ Blokirana sporočila.
Nastavitev obvestilo o sporočilu
Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite VEČ → Nastavitve → Obvestila in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
3 Spremenite nastavitve obvestila.
• Zvok za obvestilo: spremenite zvok obvestila.
• Vibracije: nastavite, da naprava vibrira ob prejetju sporočil.
• Prikaz v pojavnem oknu: nastavite napravo, da prikaže sporočila v pojavnih oknih.
• Predogled sporočila: nastavite napravo, da prikaže vsebino sporočila v vrstici stanja,
zaklenjenem zaslonu in v pojavnih oknih.
Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Na
zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Opomnik za obvestila in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite stikalo Sporočila, da ga vključite.
66
Aplikacije
Internet
Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za
enostavnejši dostop.
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Oglejte si zaznamke, shranjene
spletne strani in nedavno
zgodovino.
Odprite domačo stran.
Odprite upravljalnika zavihkov v
brskalniku.
Obiščite poprej obiskano stran.
67
Aplikacije
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
1 Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite NAPREJ.
Za ročno registracijo elektronskega računa podjetja pritisnite ROČNA NASTAV.
3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite VEČ → Nastavitve → Dodaj račun.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite VEČ →
Nastavitve → VEČ → Nastavite privzeti račun.
Pošiljanje e-pošte
1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
3 Pritisnite POŠLJI za pošiljanje elektronskega sporočila.
68
Aplikacije
Branje e-pošte
Ko je E-pošta odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje
e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.
Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.
Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite
omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite VEČ → Nastavitve → ime vašega računa in
nato pritisnite stikalo Sinhronizacija računa, da ga vključite.
Fotoaparat
Uvod
Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.
Osnovno fotografiranje
Posnamete lahko fotografije ali videoposnetke. Oglejte si vaše fotografije in videoposnetke v
Galerija.
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
69
Aplikacije
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek. Da
posnamete serijo fotografij, pritisnite in zadržite
.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže
vrstica za prilagoditev, pritisnite in zadržite in jo nato povlecite na vrstico za
prilagoditev.
• Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite Zajemi.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Trenutni način
Sličica predogleda
Skrijte ali prikažite
ikone nastavitev.
Posnemite
videoposnetek.
Hitre nastavitve
Fotografiranje.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Nastavitve kamere
Načini fotografiranja
70
Aplikacije
Na zaslonu predogleda podrsajte v desno, da odprete seznam načinov fotografiranja. Oziroma,
podrsajte v levo za ogled fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli.
• Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Fotoaparat na sprednji strani vsebuje širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah
lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.
• Največji čas snemanja se lahko zmanjša pri snemanju videa z višjo ločljivostjo.
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje zaženite Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete Fotoaparat z zaklenjenega
zaslona in pri vključenih varnostnih funkcijah.
Hitri zagon fotoaparata
Hitro dvakrat pritisnite tipko Domov, da zaženete Fotoaparat. Fotoaparat se vedno zažene v
samodejnem načinu.
Nekatere funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete Fotoaparat z zaklenjenega
zaslona ali ko je zaslon izklopljen in pri vključenih varnostnih funkcijah.
71
Aplikacije
HDR (visoko dinamični razpon)
Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je
temno.
Da vključite ali izključite način HDR, odprite zaslon predogleda in pritiskajte
izberete želene možnosti.
dokler ne
• : naprava samodejno vključi način HDR, odvisno od pogojev fotografiranja.
• : način HDR je vključen.
• : način HDR je izključen.
Sledenje sam. ostrenja
Ko izberete motiv, ki ga želite slediti, naprava samodejno izostri motiv ob premiku motiva ali ko
spremenite položaj kamere.
Ko je ta funkcija vključena, ne morete uporabljati funkcije za stabilizacijo videa.
1 Na zaslonu predogleda pritisnite
in nato pritisnite stikalo Sledenje sam. ostrenja, da ga
vključite.
2 Pritisnite za vrnitev na zaslon predogleda.
3 Pritisnite motiv, ki ga želite slediti.
72
Aplikacije
4 Pritisnite
, da posnamete fotografijo ali pritisnite
, da posnamete videoposnetek.
Sledenje motiva morda ne bo uspešno v naslednjih primerih:
• Motiv je prevelik ali premajhen,
• prekomerno gibanje motiva,
• motiv je osvetljen od zadaj oz. fotografiranje v temnem prostoru,
• barve ali vzorci na motivu in ozadju so enaki,
• če motiv vsebuje vodoravne vzorce, kot so žaluzije,
• prekomerno tresenje fotoaparata.
• Ločljivost videoposnetka je visoka.
Zaklenitev ostrine in osvetlitve
Na primerno osvetlitev lahko vpliva močan kontrast med svetlim in temnim in če se motiv
nahaja izven območja samodejne izostritve. Zaklenite izostritev ali osvetlitev in nato posnemite
fotografijo. Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in
nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu
fotografije.
Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.
73
Aplikacije
Samodejni način
Samodejni način omogoča, da fotoaparat oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Samodejno.
Način Pro
Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta
vrednost osvetlitve in vrednost ISO.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Pro. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in
nato pritisnite , da posnamete fotografijo.
• : izberite barvni odtenek. Da ustvarite lasten barvni odtenek, pritisnite Ton 1 ali Ton 2.
• : spremenite način izostritve. Povlecite prilagoditveno vrstico proti ali
, da ročno
prilagodite izostritev. Da preklopite na način samodejne izostritve, povlecite prilagoditveno
vrstico proti AUTO.
• : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg.
Nastavite lahko temperaturo barve. Pritisnite
in povlecite svoj prst po vrstici za
temperaturo barve.
• : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti
so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v
gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v
fotografijah.
Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete nastaviti nastavitev ISO na AUTO.
• : prilagodite hitrost sprožilca. Nižja hitrost sprožilca omogoča, da v notranjost prodre
več svetlobe, zaradi česar so slike svetlejše. To je idealno za fotografiranje pokrajine ali
fotografiranje ponoči. Visoka hitrost sprožilca zmanjša prodor svetlobe v notranjost. To je
idealno za fotografiranje hitro premikajočih motivov.
• : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata.
Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete spremeniti vrednost osvetlitve.
Vrednost osvetlitve se bo spremenila in prikazana glede na nastavitev hitrosti sprožilca.
74
Aplikacije
Shranjevanje trenutnih nastavitev kot nastavitev po meri
Na zaslonu predogleda pritisnite Po meri → Shr. tren. nastavitve, izberite ime in nato pritisnite
SHRANI.
Če želite uporabiti shranjene nastavitve v fotoaparatu, odprite zaslon predogleda, pritisnite Po
meri in nato izberite ime.
Ločevanje področja osvetlitve in področja izostritve
Če svetla svetloba vpliva na kontrast oz. če se motiv nahaja izven področja za samodejno
izostritev, uporabite to funkcijo za doseganje primerne osvetlitve. Področji osvetlitve in izostritve
lahko ločite in izberete želen nivo osvetlitve motiva.
Ta funkcija je na voljo, ko nastavite hitrost sprožilca in izostritev na AUTO v načinu za
strokovnjake.
1 Na zaslonu predogleda pritisnite in zadržite območje, ki ga želite izostriti.
Okvir AF/AE se prikaže v območju izostritve.
75
Aplikacije
2 Povlecite okvir AF/AE v območje osvetlitve.
Območje osvetlitve bo ločeno od območja izostritve.
Izbirno žarišče
Uporabite učinek ne-ostrenja, če želite, da določeni motivi izstopajo v fotografiji.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Izbirno žarišče.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite za fotografiranje.
4 Pritisnite sličico predogleda.
5 Pritisnite in izberite eno izmed sledečih:
• Bližnje žarišče: izostrite motiv in zameglite ozadje okoli motiva.
• Oddalj. žarišče: zameglite motiv in izostrite ozadje okoli motiva.
• Panor. žarišče: izostrite motiv in ozadje okoli njega.
76
Aplikacije
6 Pritisnite SHRANI.
• Priporočamo, da se motivi nahajajo do 50 cm od naprave. Motive, katere želite izostriti,
postavite v bližino naprave.
• Pri fotografiranju poskrbite, da bo razdalja med motivom in ozadjem zadostna.
Razdalja mora biti najmanj trikrat večja od razdalje med napravo in motivom.
• Na kakovost fotografij, posnetih z napravo, lahko vplivajo naslednji dejavniki:
– – Naprava ali motiv je v gibanju.
– – Prisotnost močne svetlobe v ozadju, nizke stopnje svetlobe ali pa fotografirate v
notranjosti.
– – Motiv ali ozadje je brez vzorca ali vsebuje enostavne barve.
Panorama
Posnemite serijo vodoravnih in navpičnih fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Panorama.
Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
77
Aplikacije
Video kolaž
Posnemite video posnetke in ustvarite edinstven video kolaž. Video posnetke lahko urejate in jih
dajte v skupno rabo z drugimi.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Video kolaž.
2 Pritisnite za izbiro eno izmed sledečih:
• Kolaž: posnemite več video posnetkov in jih združite v video kolaž. Izberete lahko vrsto
kolaža in spremenite razmerje zaslona.
• Serije: izberite razmerje zaslona in posnemite serijo video posnetkov, ki vsebujejo
različne prizore. Med snemanjem zaustavite posnetek in nato nadaljujte s snemanjem, da
posnamete več prizorov.
• Počasno gibanje: posnemite video in si ga oglejte v video kolažu počasnih posnetkov.
Za video posnetke lahko prav tako izberete čas snemanja. Pritisnite
možnost.
3 Pritisnite
, da pričnete s snemanjem.
Ko posnamete video, se prikaže zaslon za urejanje.
78
in izberite
Aplikacije
4 Uredite video z uporabo razpoložljivih možnosti.
• Zvok: prilagodite posnet zvok ali vstavite glasbo v ozadju.
• Počas. deli: izberite odseke videa posamezne slike, ki ga želite predvajati v počasnem
posnetku. Ta možnost se prikaže, če izberete možnost počasnega posnetka.
• Konč. oznake: prikaže datum in čas snemanja na video posnetku.
5 Ko končate z urejanjem, pritisnite SHRANI, da shranite video.
Za skupno rabo videa s prijatelji pritisnite DELI.
Oddajanje v živo
Snemajte video posnetke svojih posebnih trenutkov v živo in jih dajte v souporabo. K ogledu
svojih prenosov v živo povabite svojo družino in prijatelje. Za več informacij o funkciji oddajana
prek YouTube glejte meni za pomoč storitve YouTube.
Pri oddajanju prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Preden začnete
• Za uporabo te funkcije se morate vpisati v račun Google.
• Povabite lahko samo osebe, ki ste jih shranili v Stiki. Ljudi shranite v stike vnaprej.
• Za samodejno shranjevanje oddajanja na vašo napravo ob koncu, odprite zaslon za
predogled, pritisnite Nastavitve in nato pritisnite stikalo Samodejno shranjevanje, da ga
vključite. Svoje video posnetke si lahko ogledate v Galerija.
Začetek oddajanja
1 Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Oddajanje v živo.
2 Preberite pogoje in določila ter nato pritisnite SPREJMEM.
3 Če želite spremeniti ime svojega kanala, pritisnite privzeto ime pod Oddajanje v živo in
vnesite novo ime.
79
Aplikacije
4 Da nastavite oddajanje kot javno ali zasebno, pritisnite Nastavitve → Zasebnost.
5 Pritisnite Povabi in izberite stike.
Ob začetku oddajanja bodo izbrani stiki prejeli video povezavo prek sporočila. Povabljeni
stiki si lahko ogledajo oddajanje s pritiskom povezave.
6 Pritisnite
, da pričnete s prenosom.
7 Pritisnite
, da končate oddajanje.
Če želite med oddajanje povabiti več oseb, pritisnite Soupor. in izberite način skupne rabe.
Med pošiljanjem povabil bo vaše oddajanje začasno zaustavljeno. Za ponovni začetek
snemanja pritisnite NAPREJ.
Oddajanje bo samodejno preneseno v storitev YouTube. Za skupno rabo povezave z drugimi
pritisnite SOUPOR.
Gledanje oddajanja v živo
Povabljeni stiki si lahko ogledajo oddajanje s pritiskom prejete video povezave. Za javne prenose
lahko ogledovalci poiščejo ime vašega kanala na strani YouTube.
Tekom vašega oddajanja lahko gledalci sporočijo, ali jim je všeč ali ne.
80
Aplikacije
Počasno gibanje
Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke vaših videoposnetkov za
katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.
Z uporabo tega načina se lahko goriščna razdalja skrajša.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Počasno gibanje.
2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
3 Ko končate s snemanjem, pritisnite za zaustavitev.
4 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
5 Pritisnite .
Video se začne predvajati z naključno nastavljenim počasnim posnetkom.
Urejanje počasnih posnetkov
1 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
2 Pritisnite .
Video se začne predvajati z naključno nastavljenim počasnim posnetkom.
3 Pritisnite , da zaustavite predvajanje.
4 Povlecite začetni okvir in končni okvir na želene točke, da nastavite čas predvajanega videa.
81
Aplikacije
5 Povlecite
za izbiro razpona videa, ki ga želite predvajati počasneje.
Za bolj natančno nastavitev odseka počasnega posnetka pritisnite in zadržite
povlecite vaš prst v levo ali desno za premik skozi odsek, sličico za sličico.
Začetni okvirček
, nato
Končni okvirček
Način počasnega
posnetka
6 Pritisnite odsek počasnega posnetka in uporabite naslednje možnosti:
• Hitrost: spremenite hitrost predvajanja izbranega odseka.
• Razdeli: razdelite odsek na dva dela.
• Izbriši: izbrišite en del odseka.
7 Pritisnite za predogled videa.
8 Pritisnite IZVOZ, da shranite video.
Hitro gibanje
Posnemite video za ogled v hitrem posnetku. Določite lahko odseke vaših videoposnetkov za
katere želite, da so predvajani v hitrem posnetku.
Z uporabo tega načina se lahko goriščna razdalja skrajša.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Hitro gibanje.
2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
3 Ko končate s snemanjem, pritisnite za zaustavitev.
82
Aplikacije
4 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
5 Pritisnite .
Video se začne predvajati z naključno nastavljenim odsekom hitrega posnetka.
Urejanje hitrih posnetkov
1 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
2 Pritisnite .
Video se začne predvajati z naključno nastavljenim odsekom hitrega posnetka.
3 Pritisnite , da zaustavite predvajanje.
4 Povlecite začetni okvir in končni okvir na želene točke, da nastavite čas predvajanega videa.
5 Povlecite za izbiro razpona videa, ki ga želite predvajati hitreje.
Za bolj natančno nastavitev odseka hitrega posnetka pritisnite in zadržite
vaš prst v levo ali desno za premik skozi odsek, sličico za sličico.
Začetni okvirček
, nato povlecite
Končni okvirček
Način hitrega posnetka
6 Pritisnite odsek hitrega posnetka in uporabite naslednje možnosti:
• Hitrost: spremenite hitrost predvajanja izbranega odseka.
• Razdeli: razdelite odsek na dva dela.
• Izbriši: izbrišite en del odseka.
7 Pritisnite za predogled videa.
8 Pritisnite IZVOZ, da shranite video.
83
Aplikacije
Navidezni posnetek
Posnemite serijo fotografij med kroženjem okoli motiva, da ustvarite podobo motiva z različnih
zornih kotov. Motiv si lahko ogledate iz različnih zornih kotov, če povlečete vaš prst v levo ali
desno po fotografiji.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Navidezni posnetek.
2 Položite motiv v središče zaslona za predogled in pritisnite .
3 Počasi in v eni smeri premikajte napravo okoli motiva, da posnamete več fotografij.
Ko se puščica v celoti obarva z rumeno ali ko ste obkrožili motiv, naprava samodejno
preneha fotografirati.
Ogled fotografij navideznega posnetka
1 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
2 Pritisnite .
3 Povlecite vaš prst v levo ali desno po zaslonu ali počasi nagnite napravo v levo ali desno za
ogled motiva z različnih kotov.
84
Aplikacije
Posnetek sebe
Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslonu si lahko predhodno
ogledate različne lepotne učinke.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite
za preklop na fotoaparat na sprednji strani za
avtoportrete.
2 Pritisnite NAČIN → Posnetek sebe.
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite senzor na zadnjem delu naprave za posnetek samega
sebe. Prav tako lahko pritisnite zaslon, da posnamete fotografijo.
Da posnamete fotografijo z uporabo vaše dlani, pritisnite in nato pritisnite stikalo Nadzor
potez, da ga vključite. Vašo dlan usmerite v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan
prepoznana, bo naprava po nekaj sekundah posnela fotografijo.
85
Aplikacije
Uporaba lepotnih učinkov
Pred posnetkom avtoportreta lahko spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika
obraza.
Ta funkcija je na voljo samo v načinih Posnetek sebe in Intervalni posnetek.
1 Na zaslonu predogleda pritisnite .
2 Izberite spodnje možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu na zaslonu za
predogled:
• Popravki oblike: če se vaš obraz nahaja na robovih zaslona za predogled, bo popačen.
Omogočite to možnost, da popravite obliko obraza. Po popravku oblike je lahko ozadje
videti nekoliko popačen.
• Ozek obraz: prilagodite obliko obraza in ga naredite vitkejšega.
• Velike oči: vaše oči bodo videti večje.
• Barva kože: naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.
3 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite senzor na zadnjem delu naprave za posnetek samega
sebe. Prav tako lahko pritisnite zaslon, da posnamete fotografijo.
Šir. pos. sebe
Posnemite širok posnetek sebe in hkrati fotografirajte druge osebe in preprečite, da bi koga
pozabili.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite
za preklop na fotoaparat na sprednji strani za
avtoportrete.
2 Pritisnite NAČIN → Šir. pos. sebe.
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
86
Aplikacije
4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite senzor na zadnjem delu naprave za posnetek samega
sebe. Prav tako lahko pritisnite zaslon, da posnamete fotografijo.
Da posnamete fotografijo z uporabo vaše dlani, pritisnite in nato pritisnite stikalo Nadzor
potez, da ga vključite. Vašo dlan usmerite v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan
prepoznana, bo naprava po nekaj sekundah posnela fotografijo.
5 Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno oziroma obratno, da posnamete širok
avtoportret.
Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se beli okvir premakne od enega konca okna
iskala do drugega.
• Beli okvir se mora nahajati znotraj okna iskala.
• Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
• Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko
odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.
87
Aplikacije
Intervalni posnetek
Posnemite serijo avtoportretov v intervalu in shranite fotografije, ki jih želite.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite
za preklop na fotoaparat na sprednji strani za
avtoportrete.
2 Pritisnite NAČIN → Intervalni posnetek.
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4 Če želite uporabiti lepotni učinek, pritisnite in izberite možnosti. Glejte Uporaba lepotnih
učinkov za več informacij.
5 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite senzor na zadnjem delu naprave za posnetek samega
sebe. Prav tako lahko pritisnite zaslon, da posnamete fotografijo.
Naprava posname štiri fotografije v intervalu dveh sekund.
Da posnamete fotografijo z uporabo vaše dlani, pritisnite in nato pritisnite stikalo Nadzor
potez, da ga vključite. Vašo dlan usmerite v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan
prepoznana, bo naprava po nekaj sekundah posnela fotografijo.
6 Obkljukajte fotografije, ki jih želite shraniti, in pritisnite SHRANI.
Načini za prenos
Prenesite več načinov fotografiranja s Galaxy Apps.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Prenos.
Nekateri preneseni načini fotografiranja nimajo dostopa do vseh funkcij. Drsenje v desno
za ogled seznama načinov in drsenje v levo za ogled posnetih slik in videoposnetkov
morda ne bo na voljo.
88
Aplikacije
Nastavitve kamere
Hitre nastavitve
Na zaslonu predogleda uporabite naslednje hitre nastavitve.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• : izberite učinek filtra, ki ga želite uporabiti med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov. Da nastavite prikaz določenih učinkov na seznamu ali zamenjavo vrstnega
reda učnikov, pritisnite . Za prenos več učinkov pritisnite .
• : uporabite ta način za fotografiranje z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v
prostorih, kjer se blešči ali je temno.
• : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. Sredinsko
uravnoteženo izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.
Točkovno izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem
delu posnetka. Matrika poenoti celotno sceno.
• : izberite čas snemanja videa.
• : spremenite vrsto video kolaža ali razmerje zaslona. Prav tako lahko posnamete video
kolaže, ki vključujejo učinek počasnega posnetka.
• : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
• : uporabite lepotne učinke na zaslonu za predogled avtoportretov. Prilagodite lahko
barvo kože, popravite obliko obraza in več.
• : vključite ali izključite bliskavico.
• / : izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti,
vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
Pri fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani lahko na ločljivost fotografije vplivajo
svetlobni pogoji.
89
Aplikacije
Nastavitve kamere
Na zaslonu za predogled pritisnite
.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• Velikost videa (zadaj) / Velikost videa (spredaj): izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba
višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v
pomnilniku.
• Nadzor potez: nastavite napravo, da zazna vašo dlan, ki jo lahko nato uporabite za posnetke
sebe.
• Shrani slike v predogledu: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri
fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
• Sledenje sam. ostrenja: nastavite napravo, da sledi in samodejno ostri izbrani motiv, tudi v
primeru, da se motiv ali fotoaparat premakneta.
• Stabilizacija videa: vključite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno
sliko, ki ga povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videa.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami
ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev označevanje lokacije.
• Pregled slik: nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
• Hitri zagon: nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke
Domov.
90
Aplikacije
• Shrani kot datoteko RAW: nastavite napravo, da shrani fotografije kot nestisnjeno datoteko
RAW (oblika zapisa datoteke DNG) v načinu za strokovnjake. Datoteke RAW vsebujejo
vse podatke fotografije za najboljšo kakovost slike, vendar pa zasedejo več prostora v
pomnilniku. Za ogled datoteke RAW potrebujete aplikacijo za gledanje slik.
• Pri uporabi te funkcije se vsaka fotografija shrani v dveh oblikah, DNG in JPG. Rafalni
posnetki so shranjeni samo kot datoteke JPG.
• Datoteke JPG si lahko ogledate v Galerija. Datoteke DNG si lahko ogledate ali izbrišete
v mapi DCIM → Camera.
• Glasovno upravljanje: napravo nastavite na fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
z glasovnimi ukazi. Prav tako lahko izgovorite »Nasmeh«, »Sir«, »Zajemi« ali »Slikaj« za
fotografijo. Če želite posneti video, izgovorite »Posnemi video.«
• Funkcija tipk za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor
sprožilca ali funkcije povečave.
• Ponastavi nastavitve: ponastavite nastavitve fotoaparata.
91
Aplikacije
Galerija
Uvod
Oglejte si in upravljajte s fotografijami in videoposnetki, ki so shranjeni v napravi.
Ogled slik in videoposnetkov
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko ali videoposnetek.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
videoposnetek, pritisnite .
Pojdite na prejšnjo stran.
na sličici predogleda. Če želite predvajati
Dostop do dodatnih možnosti.
Skupna raba slik z drugimi.
Modificirajte sliko.
Dodajte sliko med priljubljene.
Izbrišite sliko.
Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.
92
Aplikacije
Izbris slik ali videoposnetkov
Izbris slike ali videoposnetka
Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite Izbriši na dnu zaslona.
Izbris več slik in videoposnetkov
1 Na glavnem zaslonu galerije pritisnite in zadržite sliko ali video, ki ga želite izbrisati.
2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
3 Pritisnite IZBRIŠI.
Skupna raba slik ali videoposnetkov
Izberite sliko ali videoposnetek, pritisnite Deli na dnu zaslona in nato izberite način skupne rabe.
93
Aplikacije
Pametni upravitelj
Uvod
Pametni upravitelj ponuja pregled stanja baterije, shrambe, RAM-a in sistemske varnosti vaše
naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s enim pritiskom prsta.
Uporaba funkcije za optimizacijo
Na zaslonu aplikacij pritisnite Pametni upravitelj → POČISTI VSE.
Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.
• Identifikacija aplikacij, ki prekomerno porabljajo moč baterije in sprostitev dela pomnilnika.
• Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
• Iskanje zlonamernih programov.
94
Aplikacije
Uporaba pametnega upravitelja
Na zaslonu aplikacij pritisnite Pametni upravitelj in izberite funkcijo.
Baterija
Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave z nižjo količino baterije,
prihranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo in zapiranjem aplikacij, ki
prekomerno porabljajo moč baterije.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Shramba
Preverite stanje porabljene ali razpoložljive količine pomnilnika. Neuporabljene datoteke in
ostanke datotek lahko izbrišete ali odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate več.
RAM
Preverite količino RAM-a na razpolago. Zaprete lahko aplikacije v ozadju in zmanjšate količino
RAM-a, ki ga uporabljate za pospešitev vaše naprave.
Varnost naprave
Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.
95
Aplikacije
S Planner
Uvod
Upravlajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.
Ustvarjanje dogodkov
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Vnesite podrobnosti o dogodku.
Vnesite naslov.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Nastavite budilko.
Vnesite lokacijo dogodka.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo
dogodka.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek.
96
Aplikacije
Ustvarjanje opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Opravila.
3 Vnesite podrobnosti opravila in pritisnite DANES ali JUTRI, da nastavite datum zapadlosti.
Če želite dodati več podrobnosti, pritisnite
.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite storitev računa in nato pritisnite
stikalo Sinhronizacija Koledar, da sinhronizirate dogodke in naloge z računom.
Da dodate račune s katerimi želite opraviti sinhronizirati, odprite zaslon aplikacij in pritisnite S
Planner → VEČ → Upravljanje koledarjev → Dodaj račun. Nato izberite račun za sinhronizacijo
in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni krogec.
S Health
Uvod
S Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in
vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.
Zagon S Health
Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na
zaslonu, da končate namestitev.
1 Pritisnite S Health na zaslonu aplikacij.
2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
97
Aplikacije
Uporaba S Health
V menijih S Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja in
telesne pripravljenosti.
Pritisnite S Health na zaslonu aplikacij.
Cilji in programi
Sledilniki
• CILJI: nastavite cilje vaše dnevne telovadbe in si oglejte potek.
• PROGRAMI: uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.
• SLEDILNIKI: nadzirajte vaše aktivnosti, vnos hrane in telesne mere.
Če želite dodati sledilnike, cilje ali programe na zaslon S Health, pritisnite VEČ → Upravljanje
elementov in nato izberite elemente pod zavihkom SLEDILNIKI, CILJI ali PROGRAMI.
Za dostop do več informacij o funkcijah S Health pritisnite VEČ → Nast. → Pomoč.
98
Aplikacije
Dodatne informacije
• S Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za
diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje
bolezni.
• Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za S Health se lahko razlikujejo od
države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite
funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
• Aplikacije in storitev S Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
• Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem
dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo
podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v
svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno
kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani.
Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health, lahko zbrišete z možnostjo Ponastavi
podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v
družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
• Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami
Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi
drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij S Health, s strani takšnih dodatnih
storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
• Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih
omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
• Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite
pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo
vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav,
ki oddajajo radijske valove.
• Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa S
Health.
99
Aplikacije
S Voice
Uvod
Opravite različna opravila, tako da jih preprosto izgovorite.
Nastavitev ukaza za bujenje
S Voice lahko zaženete z uporabo lastnega ukaza za bujenje.
Ko prvič zaženete S Voice, pritisnit START in nastavite lasten ukaz za bujenje.
Če želite spremeniti ukaz za bujenje, odprite zaslon aplikacij in pritisnite S Voice. Nato pritisnite
→ Voice wake-up → Change wake-up command → START in sledite navodilom na zaslonu.
Če želite, da naprava zažene S Voice z uporabo ukaza za bujenje, medtem ko je naprava
zaklenjena, pritisnite in nato pritisnite stikalo Wake up in secured lock, da ga vključite.
Uporaba S Voice
1 Izgovorite prednastavljen ukaz za bujenje.
Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite S Voice.
Ko se S Voice zažene, naprava prične s prepoznavanjem glasu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nastavitve S Voice
Oglejte si primere glasovnih
ukazov.
100
Aplikacije
2 Izgovorite glasovni ukaz.
Če naprava prepozna ukaz, bo naprava izvršila ustrezno dejanje. Če želite ponoviti glasovni
ukaz ali izgovoriti drug ukaz, pritisnite .
Ta aplikacija se samodejno zapre, če napravo ne uporabljate določen čas.
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Nastavljanje jezika
Na zaslonu aplikacij pritisnite S Voice →
→ Language in nato izberite jezik.
Izbran jezik je uporabljen samo za S Voice in ne za prikazan jezik na napravi.
101
Aplikacije
SideSync
Uvod
SideSync omogoča enostavno skupno rabo vašega zaslona in podatkov med pametnimi telefoni
Samsung Android, tabličnimi računalniki in drugimi računalniki. Ko povežete svoji napravi, se
bo na povezanem tabličnem računalniku ali osebnem računalniku prikazal navidezni zaslon. Z
nadzorne plošče ali v pojavnih oknih lahko preberete obvestila, kot so sporočila.
Preden začnete
• Program SideSync mora biti nameščen na obeh napravah, ki ju želite povezati. Če SideSync
ni nameščen, uporabite eno od naslednjih metod za prenos in namestitev:
– – Za prenos in namestitev SideSync na svoj tablični računalnik ali pametni telefon Samsung
Android poiščite SideSync v Galaxy Apps ali Trgovina Play. Če vaša naprava ne podpira
SideSync, morda programa ne boste našli.
– – Za prenos in namestitev SideSync na vaš računalnik, obiščite
www.samsung.com/sidesync. Na spletni strani lahko prav tako najdete informacije o
sistemskih zahtevah programa SideSync.
• Za brezžično povezavo naprav morajo podpirati Wi-Fi Direct in biti povezane z isto dostopno
točko.
102
Aplikacije
Povezavovanje z računalniki ali tabličnimi računalniki
Povezovanje z računalnikom
1 Pametni telefon priključite na računalnik s kablom USB.
Prav tako lahko povežete obe napravi na isto dostopno točko.
2 Zaženite SideSync na obeh napravah.
3 Na obeh napravah pritisnite ZAČETEK.
Obe napravi bosta poiskali druga drugo in se povezali. Nato se bo na vašem računalniku
prikazala nadzorna plošča.
Povezava s tabličnim računalnikom prek Wi-Fi Direct
1 Zaženite SideSync na tabličnem računalniku in pametnem telefonu.
2 Na obeh napravah pritisnite ZAČETEK.
Obe napravi bosta poiskali druga drugo in se povezali.
3 Na pametnem telefonu s seznama zaznanih naprav izberite svoj tablični računalnik.
103
Aplikacije
4 Na tabličnem računalniku sprejmite zahtevo za povezavo.
Na tabličnem računalniku bo prikazana nadzorna plošča.
Samodejno povezovanje naprav
Če sta dve napravi že bile povezani, lahko nastavite samodejno povezovanje. Povezovanje naprav
prek USB ali Wi-Fi Direct samodejno zažene SideSync. Če sta napravi povezani z isto dostopno
točko, ju postavite v bližino drug druge, da ju povežete.
Da prenehate uporabljati funkcijo samodejnega povezovanja, odprite pametni telefon, pritisnite
SideSync → VEČ → Nastavitve in nato pritisnite stikalo Samodejno povezovanje naprav,
da ga vključite. Prav tako lahko na nadzorni plošči pritisnite VEČ → Postavke → Povezave in
deaktivirate funkcijo samodejnega povezovanja.
104
Aplikacije
Uporaba nadzorne plošče
Zaženite pogosto uporabljene aplikacije ali si oglejte obvestila z vašega pametnega telefona.
Ko pritisnite obvestilo, se bo zagnala povezana aplikacija ali program. Naslednja slika je slika
nadzorne plošče pametnega telefona na računalniku.
Pomanjšajte nadzorno ploščo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Zaprite nadzorno ploščo.
Vklopite navidezni zaslon
pametnega telefona.
Dodajte več aplikacij.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Z desnim klikom na ikono aplikacije lahko porazporedite ali izbrišete aplikacije.
Nadaljevanje predvajanja medija
Glasbo in video posnetke na svojem pametnem telefonu lahko zaustavite in nadaljujete s
predvajanjem na drugi napravi.
Na nadzorni plošči, izberite tipko za predvajanje na glasbenem krmilniku ali video obvestilu.
Predvajana vsebina na pametnem telefonu bo začasno zaustavljena, hkrati pa se bo začela
predvajati na drugi napravi.
Glasbeni krmilnik povezane naprave in video obvestilo se prikažeta samo, ko predvajate
večpredstavnostne datoteke prek privzete aplikacije za glasbo ali video.
Skupna raba spletne strani
Na svojem pametnem telefonu lahko odprete spletno stran in jo prikažete v spletnem brskalniku
povezane naprave.
Med brskanjem po spletnih straneh na svojem pametnem telefonu se bo na nadzorni plošči
prikazalo obvestilo za spletni dostop. Izberite obvestilo na nadzorni plošči. Nato se na povezani
napravi prikaže ista spletna stran.
105
Aplikacije
Skupna raba dostopne točke pametnega telefona
Če internetna povezava ni na voljo, lahko z računalniki in tablični računalniki souporabljate
mobilno podatkovno povezavo svojega pametnega telefona.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Na nadzorni plošči pritisnite VEČ → Omogoči mobilno dostopno točko. Dostopna točka mobile
hotspot pametnega telefona bo omogočena.
Uporaba funkcij klicanja in sporočanja v pojavnih oknih
Ko na pametnem telefonu prejmete klic ali sporočilo, se na povezani napravi prikaže pojavno
okno.
Če prejmete klic, lahko v pojavnem oknu odgovorite na ali zavrnete klic. Tekom klica bosta
uporabljena mikrofon in zvočniki povezane naprave.
Če prejmete sporočilo, lahko neposredno odgovorite na sporočilo.
Uporaba navideznega zaslona
SideSync zrcali zaslon naprave na drugi napravi. Prek navideznega zaslona lahko uporabljate
funkcije naprave. Naslednja slika je slika navideznega pametnega telefona na računalniku.
Na nadzorni plošči pritisnite Phone screen.
• Nekatere funkcije morda ne bodo delovale prek navideznega zaslona.
• Videz in funkcije navideznega zaslona so lahko odvisne od povezane naprave.
106
Aplikacije
Zaprite navidezni zaslon.
Zmanjšajte navidezni zaslon.
Pritisnite
Povečajte navidezni zaslon.
za uporabo naslednjih možnosti:
• Vedno na vrhu: nastavite navidezni zaslon, da je vedno v ospredju.
• Zasukaj: zavrti zaslon.
• Zajemanje: zajemite posnetek zaslona.
• Omogoči predstavitveni način: vklopite zaslon pametnega telefona za nadzor z vašega
računalnika in pametnega telefona. Ta funkcija je lahko odvisna od povezane naprave in
morda ni na voljo.
Za premik navideznega zaslona kliknite in povlecite zgornji del navideznega zaslona na novo
lokacijo.
Za prilagoditev velikosti navideznega zaslona postavite kazalec miške preko roba navideznega
zaslona in ga nato kliknite in povlecite.
107
Aplikacije
Preklapljanje med zasloni
Če želite uporabljati dejanski zaslon pametnega telefona, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko
Domov na pametnem zaslonu. Navidezni zaslon se izklopi in zaslon pametnega telefona se
vklopi.
Za vrnitev na navidezni zaslon, kliknite zaslon navideznega pametnega telefona na računalniku
ali pritisnite PREKLOP NA TABL. RAČUNAL. na tabličnem računalniku. Dejanski zaslon se izklopi
in navidezni zaslon se vklopi.
Navidezni zaslon in zaslon povezane naprave si lahko ogledate in krmilite hkrati. Na
→ Omogoči predstavitveni način za vklop zaslona
navideznem zaslonu pritisnite
povezane naprave. Ta funkcija je lahko odvisna od povezane naprave in morda ni na
voljo.
Skupna raba datotek in odložišča
Kopiranje datotek na računalnik
1 Pritisnite in držite datoteko, da omogočite način za urejanje na zaslonu navideznega
pametnega telefona.
2 Izberite več datotek za kopiranje.
3 Pritisnite in zadržite izbrane datoteke ter jih nato povlecite in spustite izven navideznega
zaslona.
Datoteke bodo kopirane v izbrano lokacijo.
Na primer, če premaknete sliko z svojega pametnega telefona v odprt dokument Word na svojem
računalniku, bo slika vstavljena v dokument Word.
108
Aplikacije
Kopiranje datoteke na pametni telefon
Izberite datoteke na računalniku in jih povlecite na nadzorno ploščo ali zaslon navideznega
pametnega telefona. Datoteke bodo shranjene v mapo Orodja → Moje datoteke → Pomnilnik
naprave → SideSync.
Med sestavljanjem sporočila ali elektronske pošte na navideznem zaslonu, bodo kopirane
datoteke pripete sporočilu ali elektronski pošti, ki jo sestavljate.
Ko sta navidezni in dejanski zaslon pametnega telefona vklopljena, ne morete
souporabljati datotek.
Odložišče za skupno rabo
Preprosto lahko kopirate in prilepite besedilo med povezanima napravama prek funkcije skupne
rabe odložišča. Kopirajte ali izrežite besedilo z navideznega zaslona in ga prilepite v besedilno
polje izven navideznega zaslona in obratno.
Skupna raba tipkovnice in miške računalnika
Uporabite zaslon svojega pametnega telefona kot dvojni monitor in ga krmilite s tipkovnico in
miško računalnika.
1 Na nadzorni plošči pritisnite VEČ → Omogočite funkcijo Skupna raba tipkovnice in miške.
Če je navidezni zaslon odprt, bo izginil z zaslona računalnika.
109
Aplikacije
2 Premaknite kazalec miške na levi ali desni rob zaslona računalnika, da preidete na zaslon
pametnega telefona.
Na zaslonu pametnega telefona se prikaže kazalec miške.
3 Na pametnem telefonu uporabite tipkovnico in miško računalnika za izvajanje dejanj, kot so
vnos besedila, kopiranje in lepljenje ter izbira elementov.
Za ponovni nadzor računalnika z miško, vrnite kazalec na zaslon računalnika.
110
Aplikacije
Glasba
Poslušajte glasbo razvrščeno po kategoriji in prilagodite nastavitve predvajanja po meri.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
, izberite kategorijo in nato pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Dostop do dodatnih možnosti.
Odprite seznam predvajanja.
Dostop do nastavitev za kakovost
zvoka in učinke.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Prilagoditev glasnosti.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitro
predvajanje nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitro
predvajanje naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
UHQ Upscaler
Uporabite funkcijo skaliranja za izredno visoko kakovost (UHQ), da izboljšate kakovost zvoka in
zvok približate prvotnemu zvoku.
Na napravo priključite slušalke. Med predvajanjem glasbe pritisnite
UHQ Upscaler, da ga vključite.
in nato pritisnite stikalo
• Kakovost zvoka je lahko odvisna od priključenih slušalk.
• Če povežete slušalke Bluetooth, ki podpirajo funkcijo za skaliranje UHQ, lahko
poslušate glasbo brezžično.
111
Aplikacije
Video
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v napravi in prilagodite nastavitve predvajanja.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Previjte naprej ali
nazaj z vlečenjem
vrstice.
Prilagoditev glasnosti.
Spremenite razmerje
slike.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
naprej.
Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa
povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.
Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.
112
Aplikacije
Snemalnik zvoka
Uvod
Uporabite različne načine snemanja za raznolike okoliščine, kot je intervju. Naprava lahko
pretvori vaš glas v besedilo in razloči med zvočnimi viri.
Snemanje govornih beležk
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Orodja → Snemalnik zvoka.
2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon.
Pritisnite Premor, da začasno zaustavite snemanje.
Med snemanjem glasovnega sporočila pritisnite Zaznamek, da vnesete zaznamek.
Spremenite način snemanja.
Začnite snemati.
3 Pritisnite
, da končate s snemanjem.
113
Aplikacije
Spreminjanje načina snemanja
Pritisnite
, da izberete način s seznama.
• Standardni: to je običajni način snemanja. Glasovne beležke, ki jih posnamete v tem načinu,
vsebujejo ikono .
• Intervju: mikrofon je občutljiv na zvoke iz dveh smeri. V tem načinu, tako zgornji kot spodnji
del naprave zaznava enako količino zvoka. Glasovne beležke, ki jih posnamete v tem načinu,
vsebujejo ikono .
• Govorna beležka: naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu. Za
najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust in govorite glasno in močno v mirnem
prostoru. Glasovne beležke, ki jih posnamete v tem načinu, vsebujejo ikono .
Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govorjenim jezikom, naprava ne bo
prepoznala vašega glasu. Pred uporabo te funkcije pritisnite trenutni jezik, da nastavite
sistemski jezik glasovne beležke.
Predvajanje izbranih glasovnih beležk
Pri pregledu zapisov intervjuja lahko utišate ali povečate glasnost določenim zvočnim virov v
zapisu.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Orodja → Snemalnik zvoka.
2 Pritisnite Posnetki in izberite glasovno beležko, ki je posneta v načinu intervjuja.
114
Aplikacije
3 Če želite utišati določene zvočne vire, pritisnite
za ustrezno smer v katero želite utišati
zvok.
Ikona se spremeni v
in zvok bo utišan.
Utišan zvočni izvor
Vključen zvočni izvor
Moje datoteke
Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na
primer shrambe v oblaku.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Orodja → Moje datoteke.
• Kategorija: oglejte si datoteke po kategoriji.
• Lokalna shramba: oglejte si datoteke, shranjene v napravi.
• Pomnilnik v oblaku: oglejte si datoteke, ki so shranjene v storitvi shrambe v oblaku.
• PORABA SHRAMBE: oglejte si podatke o pomnilniku vaše naprave.
Za iskanje datotek ali map pritisnite ISKANJE.
115
Aplikacije
Samsung Gear
Samsung Gear je aplikacija, ki omogoča upravljanje nosljive naprave Gear. Ko povežete svojo
napravo z uro Gear, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije naprave Gear.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Orodja → Samsung Gear.
Pritisnite POVEZAVA Z URO GEAR, da se povežete svojo napravo z uro Gear. Če želite zaključiti
nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Beležka
Ustvarite beležke in jih organizirajte po kategoriji.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Beležka.
Ta aplikacija se lahko pojavi v mapi Orodja, odvisno od vaše regije oz. ponudnika
storitev.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• Kategorija: ustvarite ali nastavite kategorije.
• Slika: vstavite slike.
• Glasovna: ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
• Opravila: dodajte izbirna polja na začetku vsake vrstice, da s tem ustvarite seznam opravil.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite ISKANJE na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo
ključno besedo.
116
Aplikacije
Ura
Uvod
Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali
nastavite določeno trajanje.
Budilka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
Nastavite čas budilke in pritisnite SHRANI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite TIPKOV.
Da nastavite budilko z različnimi možnostmi budilke, pritisnite MOŽNOSTI, nastavite možnosti
budilke in nato pritisnite SHRANI.
Za vključitev ali izključitev alarmov pritisnite ikono ure zraven budilke na seznamu budilk.
Izključitev alarmov
Pritisnite OPUSTI, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite DREMEŽ,
da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.
Brisanje alarmov
Pritisnite
na budilko v seznamu budilk.
Svetovna ura
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Vpišite ime mesta ali izberite mesto s prikaza sveta in nato pritisnite
117
.
Aplikacije
Brisanje ur
Pritisnite
na uri.
Štoparica
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Štoparica.
2 Pritisnite ZAČETEK, da merite dogodek.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite KROG.
3 Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa.
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite NADALJUJ.
Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
Časovnik
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Časovnik.
2 Nastavite trajanje in pritisnite ZAČETEK.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite TIPKOV.
3 Pritisnite OPUSTI, ko se časovnik sproži.
Računalo
Opravite enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Samodej. zavrti
onemogočeno, pritisnite za prikaz znanstvenega računala.
Za ogled zgodovine izračunov pritisnite ZGODOVINA. Če želite zapreti ploščo zgodovine
izračunov, pritisnite ŠTEVILČNICA.
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite ZGODOVINA → POČISTI ZGODOVINO.
118
Aplikacije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Glejte Računi za več informacij.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Filmi Play
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter prenesite različno vsebino za gledanje s
Trgovina Play.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
119
Aplikacije
Google Foto
Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem
mestu.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
Nastavitve za Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
120
Nastavitve
Uvod
Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev lahko
po meri prilagodite vašo napravo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite ISKANJE.
Za urejanje seznama pogosto rabljenih nastavitev pritisnite UREDI. Nato obkljukajte elemente, ki
jih želite dodati, ali prekličite izbor elementov.
Wi-Fi
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
121
Nastavitve
3 Pritisnite POVEŽI.
• Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem
vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem,
jo izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
• Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi
naprave ali brezžični usmerjevalnik.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
122
Nastavitve
3 Pritisnite Deli → Wi-Fi Direct in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
Prekinitev povezave z napravo
1 Pritisnite Wi-Fi na zaslonu nastavitev.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.
Bluetooth
Uvod
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki
podpirajo Bluetooth.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
123
Nastavitve
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitev
Bluetooth.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Bluetooth in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.
124
Nastavitve
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Pritisnite Bluetooth na zaslonu nastavitev.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način letenja.
Mobilna dostopna točka in privezovanje
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko
vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Mobilna dostopna točka in privezovanje.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
• Mobile hotspot: uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo povezave z
mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
125
Nastavitve
Uporaba dostopne točke mobile hotspot
Uporabite napravo kot dostopno točko Mobile Hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Mobilna dostopna točka in privezovanje → Mobile
hotspot.
2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
V vrstici stanja se prikaže ikona
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
Za nastavitev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnit VEČ → Konfigurirajte
Mobile hotspot in izberite nivo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja: nastavite omejitev
porabe mobilnih podatkov.
• Podatki iz ozadja: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne
podatkovne povezave.
→ Zamenjaj
Za spremembo datuma za mesečno ponastavitev obdobja nadzora pritisnite
cikel.
126
Nastavitve
Omejevanje porabe podatkov
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov in nato pritisnite stikalo Nastavite
omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja, da ga vključite.
2 Povlecite vrstico za prilagoditev meje navzgor ali navzdol, da nastavite mejo.
3 Povlecite vrstico za prilagoditev opozorila navzgor ali navzdol, da nastavite nivo opozorila za
porabo podatkov.
Naprava vas bo obvestila, ko dosežete nivo opozorila.
Mobilna omrežja
Konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Mobilna omrežja.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN-jev).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in ročno registracijo omrežja.
NFC in plačilo
Uvod
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
127
Nastavitve
Uporaba funkcije NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o
izdelku z oznako NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko
napravo uporabljate za enostavna plačila.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite NFC in plačilo in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC.
Prikazale se bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC
ali prejemala podatkov.
Plačevanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite NFC in plačilo in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Dotaknite se z območjem antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.
Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitev in pritisnite NFC in
plačilo → Pritisni in plačaj in nato izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
128
Nastavitve
Pošiljanje podatkov
Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge
naprave.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite NFC in plačilo in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Pritisnite Android Beam in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
4 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
129
Nastavitve
Več nastavitev povezave
Možnosti
Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več nastavitev povezave.
• Tiskanje: konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi.
Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Glejte
Tiskanje za več informacij.
• MirrorLink: uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek
monitorja prikazovalne enote v vozilu. Glejte MirrorLink za več informacij.
• Ojačevalnik prenosov: nastavite napravo, da prenese datoteke, ki so večje od 30 MB, hitreje
s sočasno uporabo omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja. Glejte Ojačevalnik prenosov za več
informacij.
• VPN: nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
• Privzeta aplikacija za sporočanje: izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko
povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Več nastavitev povezave → Tiskanje → Prenos vtičnika.
2 Poiščite vtičnik tiskalnika v Trgovina Play.
3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
130
Nastavitve
4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite VEČ → Dodaj tiskalnik → ADD PRINTER.
Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite VEČ → Nastavitve tiskanja.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite Deli → Tiskanje →
tiskalniki in nato izberite tiskalnik.
→ Vsi
MirrorLink
Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja
prikazovalne enote vozila.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več nastavitev povezave → MirrorLink.
Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.
Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink
Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.
1 Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.
Glejte Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth za več informacij.
2 Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.
Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju
prikazovalne enote.
Prekinitev povezave MirrorLink
Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.
131
Nastavitve
Ojačevalnik prenosov
Nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega
omrežja hkrati. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več nastavitev povezave → Ojačevalnik prenosov.
• Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
• Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
• Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno
temperaturo, se bo funkcija izklopila.
• Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
• Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti
prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
• Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi
protokoli, kot je FTP.
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in obvestila.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Zvonjenja in zvoki: spremenite melodijo zvonjenja in nastavitve sistemskih zvokov.
• Vibracije: spremenite nastavitve vibriranja.
• Kakovost zvoka in učinki: konfigurirajte dodatne nastavitve zvoka.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša dohodne klice in zvoke obvestil, razen za dovoljene
izjeme.
132
Nastavitve
• Obvestila aplikacij: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
• Indikator LED: napravo nastavite tako, da se indikator LED vklopi med polnjenjem baterije,
kadar prejmete obvestila ali posnete glasovne zaznamke.
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: prilagodite svetlost zaslona.
• Pisava: spremenite velikost in vrsto pisave.
• Enoročno upravljanje: vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno
roko.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
• Način zaslona: spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava polni oz. je
priključena na odložišče.
Zaslon na robu
Spremenite nastavitve zaslona na robu. Glejte Zaslon na robu za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon na robu.
• Osvetlitev robov: nastavite zaslon na robu, da zasveti ob dohodnih klicih ali obvestilih, ko je
zaslon naprave obrnjen navzdol.
• People edge: nastavite napravo, da na zaslonu na robu prikaže zavihke z dodeljenimi
barvami ob zgrešenih obvestilih od prednostnih stikov.
133
Nastavitve
• Apps edge: nastavite napravo, da prikaže bližnjice do priljubljenih aplikacij na zaslonu na
robu.
• Tekoči prikaz informacij: prilagodite nastavitve za prikaz različnih elementov, kot so novice
in opozorila na sporočila, na zaslonu na robu.
• Nočna ura: nastavite napravo, da uporabi zaslon na robu za prikaz ure ponoči. Nastavite
lahko, kako dolgo naj ostane nočna ura vključena.
• Položaj Zaslona na robu: prilagodite možnosti zaslona za ročico in zaslon na robu.
• Izberite obvestila: izberite elemente za obveščanje na zaslonu na robu prek barvne
osvetlitve in barvni zavihkov.
• Več o Zaslon na robu: oglejte si informacije o različici zaslona na robu. Prav tako lahko
preverite razpoložljive posodobitve.
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Gibanja in poteze.
Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
• Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na
ravno površino.
• Izklop zvoka: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z uporabo
gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v Galerija.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
134
Nastavitve
Aplikacije
Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije.
• Upravitelj aplikacij: ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
• Privzete aplikacije: izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
• Nastavitve aplikacij: po meri prilagodite nastavitve za vsako aplikacijo.
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadje.
Teme
Napravi dodelite različne teme in spremenite vizualne elemente domačega zaslona,
zaklenjenega zaslona in ikon.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Teme.
Za prenos več tem pritisnite TRGOVINA S TEMAMI.
135
Nastavitve
Zaklep. zaslona in varnost
Možnosti
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost.
Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Vrsta zaklepanja zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Prikaz podatkov: spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem
zaslonu.
• Obvestila: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na zaklenjenem zaslonu ali ne, ter
izberite katera obvestila želite prikazati.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Nastavitve varnega zaklepanja: spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo
zaklepanja.
• Prstni odtisi: registrirajte svoj prstni odtis z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš
račun Samsung. Glejte Prepoznava prstnih odtisov za več informacij.
• Varnost naprave: preverite stanje varnostni naprave in poiščite zlonamerno programsko
opremo na napravi.
• Poišči moj mobilni telefon: vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Ta
funkcija vam pomaga poiskati vašo napravo v primeru, da jo izgubite ali je ukradena. Prav
tako lahko obiščete spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com)
in sledite ter nadzirate vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Druge varnostne nastavitve: konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
136
Nastavitve
Prepoznava prstnih odtisov
Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati
in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za
naslednje funkcije:
• Zaklep zaslona
• Spletna prijava
• Preveri Samsung račun
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega
prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne
odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo
redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
• Če vaš prstni odtis ni prepoznan in ste hkrati pozabili varnostno geslo, morate
napravo odnesti v servisni center Samsung, kjer vam jo bodo ponastavili. Nato morate
ponovno registrirati prstne odtise in ustvariti novo varnostno geslo.
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka za Domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za
Domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali
ogrlice.
• Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih
odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost
prstnega odtisa.
• Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših
prstnih odtisov. Z vašim prstom prekrijte celotno tipko Domov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
137
Nastavitve
Registracija prstnih odtisov
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi → Dodaj prstni
odtis.
2 Postavite vaš prst na tipko Domov.
3 Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in ponovno položite na tipko Domov.
Ponavljajte dejanje s premikom svojega prsta navzgor ali navzdol dokler prstni odtis ni
registriran.
4 Ko se prikaže zaslon z zahtevo po registraciji nadomestnega gesla, vnesite nadomestno
geslo in nato pritisnite NADALJUJ.
5 Vnesite nadomestno geslo, da ga s tem potrdite in nato pritisnite V REDU.
Namesto optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite nadomestno geslo.
6 Ko se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite NAST. Za odklepanje
zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.
138
Nastavitve
Izbris prstni odtisov
Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Nadomestno geslo in vnesite
varnostno geslo.
3 Pritisnite UREDI.
4 Obkljukajte prstne odtise, ki jih želite izbrisati, in pritisnite ODSTRANI.
Sprememba nadomestnega gesla
Geslo, ki ga uporabljate kot varnostno kopijo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko
spremenite.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Nadomestno geslo in vnesite
varnostno geslo.
3 Pritisnite Spremeni nadomestno geslo.
4 Vpišite novo geslo in pritisnite NADALJUJ.
5 Ponovno vpišite geslo in pritisnite V REDU.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s Galaxy Apps.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Nadomestno geslo in vnesite
varnostno geslo.
3 Pritisnite stikalo Preveri Samsung račun, da ga vključite.
4 Vpišite se v Samsungov račun.
139
Nastavitve
Uporaba prstnih odtisov za vpis v račune
Z uporabo prstnih odtisov se lahko prijavite v spletne strani, ki podpirajo shranjevanje gesla.
Ta funkcija je na voljo samo za spletne strani do katerih dostopate prek aplikacije za
Internet.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Nadomestno geslo in vnesite
varnostno geslo.
3 Pritisnite stikalo Spletna prijava, da ga vključite.
4 Odprite spletno stran v katero se želite prijaviti s prstnim odtisom.
5 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletni strani.
6 Obkljukajte Prijavite se z uporabo prstnih odtisov in pritisnite ZAPOMNI SI.
Z vašim prstnim odtisom lahko potrdite vaš račun in geslo za vpis v spletno stran.
Zasebnost in varnost
Možnosti
Spremenite nastavitve za ohranjanje vaše zasebnosti in varnosti.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost in varnost.
• Lokacija: spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Zasebni način: vključite zasebni način, da preprečite drugim dostop do vaše osebne
vsebine. Glejte Zasebni način za več informacij.
• Pošlji diagnost. podatke: nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in
podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
• Pošiljanje sporočil SOS: nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim
pritiskom tipke za vklop/izklop. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne
posnetke. Glejte Pošiljanje sporočil SOS za več informacij.
140
Nastavitve
Zasebni način
Skrijte osebno vsebino v vaši napravi in s tem preprečite drugim dostop do nje.
Vključitev zasebnega načina
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost in varnost → Zasebni način in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
Če boste zasebni način vključili prvič, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite dostopno
kodo za zasebni način.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
Zasebni način je vključen in prikaže se ikona
na vrstici stanja.
Dostop in ogled skritih elementov je možen samo pri vključenem zasebnem načinu. Če
želite skriti elemente v zasebni mapi, izključite zasebni način.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo, da skrijete elemente.
2 Izberite element in nato pritisnite VEČ → Premaknite v mapo Zasebno.
Če zasebni način ni vključen, sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno
dostopno kodo za zasebni način.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v zasebno mapo.
141
Nastavitve
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost in varnost → Zasebni način in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Orodja → Moje datoteke → Zasebno.
Predmeti, ki ste jih premaknili v zasebno mapo, bodo prikazani na zaslonu. Zaznamke si
lahko ogledate z uporabo aplikacije Internet.
Razkrivanje vsebine
1 V zasebni mapi pritisnite in zadržite element in nato odkljukajte elemente, ki jih želite
razkriti.
2 Pritisnite VEČ → Odstrani iz zasebne mape.
3 Izberite mapo, kamor želite premakniti elemente in nato pritisnite PREMAKNI SEM.
Elementi bodo premaknjeni v izbrano mapo.
Samodejna izključitev zasebnega načina
Napravo lahko nastavite, da samodejno izključi zasebni način vsakokrat, ko se zaslon izklopi.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost in varnost → Zasebni način in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Pritisnite stikalo Samodejno onemogoči, da ga vključite.
Ko je možnost Samodejno onemogoči omogočena, naprava ne bo prenesla datotek v
zasebno mapo, če se med prenosom zaslon izklopi.
142
Nastavitve
Pošiljanje sporočil SOS
V primeru izredne razmere, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo
primarnim stikom. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost in varnost → Pošiljanje sporočil SOS in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu, da dodatne primarne stike, če tega že niste storili.
Da pošljete sporočila za pomoč z zvočnim posnetkom ali fotografijo, pritisnite stikalo Priloži
zvočni posnetek ali Priloži slike, da ga vključite.
Možnost Priloži slike v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Dodajanje primarnih stikov
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost in varnost → Pošiljanje sporočil SOS → Pošiljanje
sporočil stiku → DODAJ. Pritisnite Ustvari stik in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite
Izberi iz stikov, da dodate obstoječi stik kot primarni stik.
143
Nastavitve
Preprosti način
Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in
večjih ikon na domačem zaslonu.
Nekatere funkcije aplikacije morda ne bodo na voljo v preprostem načinu.
Preklop v enostavni način
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Preprosti način → Preprosti način.
2 Izberite aplikacije pod Preproste aplikacije za uporabo preproste postavitve.
3 Pritisnite KONČANO.
Vračanje v standardni način
Podrsajte v levo na domačem zaslonu in pritisnite Nastavitve → Preprosti način → Standardni
način → KONČANO.
Upravljanje bližnjic
Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, podrsajte v levo, pritisnite
izberite aplikacijo.
Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu podrsajte v desno in pritisnite
Za izbris bližnjice z zaslona Domov pritisnite UREDI, izberite aplikacijo ali stik z
in nato
.
.
Dostopnost
Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Glejte Dostopnost
za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
144
Nastavitve
Računi
Dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi → Dodaj račun.
2 Izberite računsko storitev.
3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.
Registracija Samsung računov
Za uporabo nekaterih Samsung apps potrebujete Samsung račun. S Samsung računom lahko
varnostno kopirate ali obnovite podatke, ki so shranjeni v napravi. Registrirajte vaš Samsung
račun na napravi za enostavno uporabo storitev Samsung.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi → Dodaj račun.
2 Pritisnite Račun Samsung account.
3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
Ko registrirate Samsung račun, lahko uporabljate aplikacije, ki zahtevajo uporabo Samsung
računa, brez da bi se vpisali.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi, izberite ime računa, izberite račun, ki ga želite izbrisati in
nato pritisnite VEČ → Odstrani račun.
145
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varnostno kopiranje mojih podatkov: ustvarite varnostno kopijo vaših osebnih podatkov
in podatkov aplikacij na strežnik Samsung. Prav tako lahko nastavite napravo, da samodejno
varnostno kopira podatke.
• Obnovi: obnovi predhodne varnostne kopije osebnih podatkov in podatkov aplikacij z
vašega računa Samsung.
• Samodejni vnovični zagon: nastavite napravo, da opravi samodejno optimizacijo in se
ponovno zažene ob predhodno nastavljenih časih za optimalno delovanje.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Varnostno kopiranje mojih podatkov: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in
podatkov aplikacij na strežnik Google.
• Samodejno obnavljanje: nastavite napravo, da samodejno obnovi nastavitve in podatke
aplikacij s strežnika Google ob ponovni namestitvi aplikacij.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: povrnite napravo na tovarniško privzete nastavitve in
izbrišite vse podatke.
• Ponastavi nastavitve: povrnite nastavitve naprave na tovarniško privzete nastavitve brez
brisanja podatkov.
Jezik in vnos
Izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, na primer, tipkovnice in vrste glasovnih vnosov.
Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
• Jezik: izbira prikazanega jezika za vse menije in aplikacije.
• Privzeta tipkovnica: izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
• Tipkovnica Samsung: spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
• Googlova stor. za glasov. vnos: spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
146
Nastavitve
• Glasovni vhod: izberite privzeto storitev za glasovni vnos. Prav tako lahko spremenite
nastavitve za vsako storitev.
• Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve Besedilo v govor.
• Hitrost kazalca: prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na
vašo napravo.
Baterija
Oglejte si informacije o moči baterije in spremenite možnosti varčevanja z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
• PORABA BATERIJE: oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo. Glejte Način za varčevanje z energijo za več
informacij.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije. Glejte
Način izrednega varčevanja z energijo za več informacij.
• Neobičajna poraba baterije: oglejte si seznam aplikacij, ki prekomerno porabljajo moč
baterije.
• Prikaz moči v vrs. stanja: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.
Shramba
Oglejte si informacije pomnilnika vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
147
Nastavitve
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pripomočki.
Ta možnost se prikaže, ko postavite napravo na brezžični napajalnik, ki podpira hitro
brezžično polnjenje.
• Hitro brezžično polnjenje: nastavite uporabo funkcije za hitro brezžično polnjenje. Ko je
ta funkcija vključena, lahko brezžični napajalnik oddaja hrup. Izklop funkcije lahko zmanjša
hrup, vendar pa je lahko zaradi tega polnjenje počasnejše.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z
omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
148
Nastavitve
Navodila za uporabo
Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih
nastavitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Navodila za uporabo.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
149
Dodatek
Dostopnost
O dostopnosti
Izboljšajte dostopnost s funkcijami, ki olajšajo uporabo naprave uporabnikom z oslabljenim
vidom, sluhom ali zmanjšano spretnostjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost.
Uporaba tipke Domov za odpiranje menijev dostopnosti
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Neposredni dostop, ter nato
pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite odpreti, ko hitro
trikrat pritisnete tipko Domov.
Dostopate lahko do naslednjih menijev za dostopnost.
• Dostopnost
• Voice Assistant
• Univerzalno stikalo
• Povečevalno okno
• Negativne barve
• Črno-belo
• Prilagajanje barv
• Interaktivno upravljanje
150
Dodatek
Voice Assistant (Voice feedback)
Vključitev ali izključitev funkcije Voice Assistant
Ko vključite Voice Assistant, naprava ob enkratnem pritisku nanjo na glas prebere besedilo na
zaslonu ali izbrane funkcije.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Voice Assistant in
nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Naprava bo zagnala glasovno povratno informacijo.
Če želite izključiti Voice Assistant, pritisnite stikalo in dvakrat hitro pritisnite kamorkoli na zaslonu.
Ko prvič vključite Voice Assistant, se po vključitvi zažene vodnik. S pritiskom na Pomoč za Voice
Assistant ga lahko predvajate še enkrat.
Med uporabo funkcije Voice Assistant nekatere funkcije niso na voljo.
Upravljanje zaslona s kretnjami prstov
Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije Voice Assistant.
Poteze z enim prstom
• Pritiskanje: glasno branje elementa pod vašim prstom. Za raziskovanje zaslona položite prst
na zaslon in ga premikajte po zaslonu.
• Dvojni pritisk: odpre izbran element. Ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite
želen element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
• Dvakratni pritisk in držanje zaslona: premik elementa ali dostop do razpoložljive možnosti.
• Drsenje v levo: premik na prejšnji element.
• Drsenje v desno: premik na naslednji element.
• Drsenje navzgor ali navzdol: uporabite najbolj nedavno uporabljeno možnost kontekstnega
menija ali spremenite nastavitve. V načinu izbire besedila premaknite kazalec nazaj ali naprej
za izbiro besedila.
151
Dodatek
• Drsenje v levo ali desno z enim gibom: pomik po zaslonu navzgor.
• Drsenje v desno ali levo z enim gibom: pomik po zaslonu navzdol.
• Drsenje navzgor ali navzdol z enim gibom: premik na prvi element na zaslonu. V načinu
izbire besedila premaknite kazalec na začetek besedila.
• Drsenje navzdol ali navzgor: premik na zadnji element na zaslonu. V načinu izbire besedila
premaknite kazalec na konec besedila.
Poteze z dvema prstoma
• Pritiskanje: začasna zaustavitev glasovne povratne informacije.
• Dvojni pritisk: začetek, začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
• Trojni pritisk: pregled trenutnega časa, preostala moč baterije in način. Če želite spremeniti
na glas prebrane elemente, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Nastavitve → Dostopnost
→ Okvara vida → Voice Assistant → NASTAVITVE → Podatki v vrstici stanja.
• Dvakratni pritisk in držanje zaslona: omogoči ali onemogoči način izbire besedila.
• Drsenje v levo: premik na naslednjo stran. V načinu izbire besedila izreže izbrano besedilo.
• Drsenje v desno: premik na prejšnjo stran. V načinu izbire besedila prilepi izbrano besedilo.
• Drsenje navzgor: pomik po seznamu navzdol. V načinu izbire besedila kopira izbrano
besedilo.
• Drsenje navzdol: pomik po seznamu navzgor. V načinu izbire besedila izbere vso besedilo.
• Drsenje v vse smeri na zaklenjenem zaslonu: odklene zaslon.
• Povlecite navzdol z vrha zaslona: odpre obvestilno ploščo.
Poteze s tremi prsti
• Pritisk: začetek branja elementov na glas z vrha.
• Dvojni pritisk: začetek branja od naslednjega elementa.
• Trojni pritisk: branje nazadnje izbranega besedila in kopiranje le-tega v odložišče.
• Drsenje v levo ali desno: odpre kontekstni meni in omogoča pomik po možnostih.
• Drsenje navzgor ali navzdol: spremenite branje besedila in razdrobljenost.
152
Dodatek
Uporaba kontekstnih menijev
Med uporabo funkcije Voice Assistant podrsajte v levo ali desno s tremi prsti. Prikaže se
kontekstni meni in naprava prebere na glas možnosti. Podrsajte v levo ali desno s tremi prsti
za premik po možnostih. Ko slišite želeno možnost, podrsajte navzgor ali navzdol za uporabo
možnosti ali prilagoditev nastavitev za možnost. Na primer, če slišite Glas. naprave, lahko
prilagodite glasnost z drsenjem navzgor ali navzdol.
Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak
Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike.
Dodajte oznake neoznačenim slikam z dvakratnim pritiskom in držanjem zaslona s tremi prsti.
Za urejanje oznak, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara
vida → Voice Assistant → NASTAVITVE → Upravljanje oznak po meri.
Konfiguriranje nastavitev za funkcijo Voice Assistant
Konfigurirajte nastavitve funkcije Voice Assistant za enostavnejšo uporabo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Voice Assistant →
NASTAVITVE.
• Glasnost govora: izberite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.
• Hitrost govora: izberite hitrost glasovne povratne informacije.
• Spremeni višino tona povratnih informacij tipkovnice: nastavite napravo, da pri uporabi
tipkovnice na glas prebere besedilo s spremenjenim tonom.
• Povratne informacije tipkovnice: nastavite napravo, da pri uporabi tipkovnice na glas
prebere postavko pod vašim prstom.
• Govorite, ko je zas. izklopljen: nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko je zaslon
izklopljen.
• Uporabi senzor bližine: nastavite napravo, da začasno zaustavi glasovno povratno
informacijo, ko položite roko preko senzorja na vrhu naprave.
• Stres. za nadalj. branja: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu, ko
stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
153
Dodatek
• Povratne informacije z vibriranjem: nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
• Zvok povratnih informacij: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot
je drsenje po zaslonu in več.
• Izostri zvok govora: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na glas prebere
element.
• Glasnost zvoka povratnih informacij: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob
dotiku zaslona, za njegov nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če vključite Zvok povratnih
informacij.
• Povratne informacije za tipko za nazaj in tipko za nedavna dejanja: nastavite napravo,
da omogoči glasovne povratne informacije, ko enkrat pritisnite
ali . Za uporabo tipk
dvakrat pritisnite
ali .
• Upravljanje oznak po meri: uredite oznake, ki ste jih dodali.
• Podatki v vrstici stanja: izberite elemente za katere želite, da so prebrani na glas bo
trikratnem pritisku zaslona z dvema prstoma.
• Možnosti za razvijalce: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.
Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen
Nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino. Zaslon se ne vklopi,
ko pritisnite tipko Domov ali pritisku zaslona. Trenutno vključene funkcije se ne izklopijo, ko je
zaslon izklopljen.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Temen zaslon, da ga vključite. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom
tipke za vklop/izklop.
Branje gesla na glas
Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji Voice Assistant.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Izgovorjava gesel, da ga vključite.
154
Dodatek
Nastavitev funkcij besedilo-v-govor
Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji Voice
Assistant, kot na primer jeziki, hitrost in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Možn. za Besedilo v
govor, ter nato uporabite naslednje funkcije:
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za funkcijo Besedilo v govor.
• Stopnja govora: prilagodite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilov-govor.
Vnos besedila z uporabo tipkovnice
Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na
zaslonu.
Za vklop funkcije hitrega vnosa s tipkami odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve →
Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo Hitri vnos s tipkami, da ga vključite.
Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko
zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere
besedilo na glas.
Če možnost Hitri vnos s tipkami ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat
pritisnite kjer koli na zaslonu.
Vnos dodatnih znakov
Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici, da s tem dodate dodatne znake, ki so na voljo za
tipko. Nad tipko se prikaže pojavno okno z razpoložljivimi znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po
pojavnem oknu dokler ne zaslišite želen znak in nato dvignite prst.
155
Dodatek
Okvara vida
Zapisovanje glasovnih beležk v glasovne oznake
Glasovne oznake lahko uporabljate za razlikovanje med predmeti enakih oblik s pritrditvijo oznak
na njih. Glasovno beležko lahko posnamete in dodelite glasovni oznaki, ki podpira NFC. Glasovna
beležka se predvaja, ko postavite vašo napravo v bližino oznake.
Pred uporabo te funkcije vklopite funkcijo NFC.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Glasovna
oznaka.
Zažene se snemalnik zvoka.
2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon.
3 Ko končate s snemanjem, pritisnite za zaustavitev.
4 Zadržite zadnji del naprave preko glasovne oznake.
Informacije v zvočnem posnetku bodo zapisane v glasovno oznako.
Spreminjanje velikosti pisave
Spremenite velikost pisave prikazane na zaslonu. Nastavitev velikosti pisave na Izjemno velika
morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Velikost pisave.
Povečava zaslona
Povečajte zaslon in nato povečajte določeno območje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Poteze za
povečevanje in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
• Povečava in pomanjšava: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja.
Ponovno hitro trikrat pritisnite zaslon za vrnitev na običajni pogled.
156
Dodatek
• Raziskovanje zaslona z drsenjem: povlecite dva ali več prstov preko povečanega zaslona.
• Prilagoditev razmerja povečave: uščipnite z dvema ali več prsti na povečanem zaslonu ali pa
jih razširite.
Začasno lahko povečate zaslon s trikratnim pritiskom in držanjem zaslona. Med držanjem zaslona
povlecite vaš prst za raziskovanje zaslona. Spustite prst za vrnitev na običajni pogled.
• Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
• Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta
Telefon in Računalo.
Uporaba povečave
Vključite povečavo, da povečate zaslon in si ogledate večjo različico vsebine.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Povečevalno okno
in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Na zaslonu se prikaže lupa.
Premaknite lupo na del zaslona, ki ga želite povečati.
Pretvorba zaslona v črno-beli način
Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Črno-belo, da ga vključite.
Negativen prikaz barv
Izboljšajte vidnost zaslona in s tem pomagajte uporabnikom pri enostavnem prepoznavanju
besedila na zaslonu.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato pritisnite stikalo
Negativne barve, da ga vključite.
157
Dodatek
Prilagajanje barv
Prilagodite prikaz barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem barv. Naprava spremeni
barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Prilagajanje barv
in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Če želite končati postopek prilagoditve barv, sledite
navodilom na zaslonu.
Okvara sluha
Detektorji zvoka
Nastavite napravo, da zavibrira, ko zazna hišni zvonec ali otroški jok.
Zaznavanje otroškega joka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Detektorji zvoka
in nato povlecite stikalo Zaznavanje otroškega joka, da ga vključite. Naprava bo zavibrirala, ko
zazna zvok in opozorilo bo shranjeno kot dnevnik.
Zaznavanje hišnega zvonca
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Detektorji
zvoka in nato pritisnite stikalo Zaznavanje hišnega zvonca, da ga vključite.
2 Pritisnite
, da posnamete vaš hišni zvonec.
Naprava bo zaznala in posnela hišni zvonec.
3 Pritisnite
in pozvonite vaš hišni zvonec in preverite, ali je bil pravilno posnet. Ko naprava
zazna zvok hišnega zvonca, pritisnite V REDU.
Če želite spremeniti zvok hišnega zvonca, pritisnite Spremenite zvok hišnega zvonca.
Naprava bo zavibrirala, ko zazna zvok in opozorilo bo shranjeno kot dnevnik.
158
Dodatek
Nastavitev obveščanja z bliskavico
Nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato pritisnite
stikalo Utripajoče obvestilo, da ga vključite.
Izključi vse zvoke
Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev, vključno z glasom klicatelja
med klicem.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato pritisnite
stikalo Izključi vse zvoke, da ga vključite.
Nastavitev napisov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Podnapisi
Samsung (CC) ali Podnapisi Google (CC) in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Izberite možnost za konfiguracijo nastavitev napisov.
Prilagoditev ravnovesja zvoka
Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
1 Na napravo priključite slušalke in jih nosite.
2 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Ravnov. zvoka
levo/desno.
3 Povlecite vrstico za prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka.
159
Dodatek
Mono zvok
Mono vhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek obeh zvočnikov slušalk. Uporabite
to funkcijo, če imate okvaro sluha oz. če uporaba ene slušalke priročnejša.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato pritisnite
stikalo Mono zvok, da ga vključite.
Samodejno haptično
Ko vključite funkcijo Samodejno haptično, naprava zavibrira z zvokom med predvajanjem
glasbe. gledanjem videa ali igranjem iger. Prav tako bo zavibrirala, ko pritisnete tipke v podprtih
aplikacijah.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato pritisnite
stikalo Samodejno haptično, da ga vključite.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Spretnost in interakcija
Univerzalno stikalo
Zaslon na dotik lahko upravljate, če priključite zunanjo stikalo, s pritiskom na zaslon ali uporabite
kretnje glave in obrazne poteze.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Univerzalno stikalo in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Če univerzalna stikala niso
registrirana na napravi, pritisnite DODAJTE STIKALO in nastavite stikala za krmiljenje naprave.
Za vklop funkcije univerzalnega stikala morate na napravi registrirati vsaj eno napravo.
Da nastavite stikala za nadzor naprave, pritisnite NASTAVITVE → Stikala.
Če želite na hitro izklopiti to funkcijo, trikrat pritisnite tipko Domov.
160
Dodatek
Pomožni meni
Prikaz ikone pomožne bližnjice
Nastavite napravo, da prikaže ikono pomožne bližnjice za dostop do aplikacij, funkcij in
nastavitev. Napravo lahko enostavno upravljate s pritiskom pomožnih menijev v ikoni.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni.
2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.
3 Pritisnite Glavna roka za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno mesto.
Dostop do pomožnih menijev
Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do
pomožnih menijev s katerega koli zaslona.
Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni.
Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali
navzdol za izbiro drugih menijev.
Uporaba kazalca
Na pomožnem meniju pritisnite Kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko
nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite
zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.
Uporabite naslednje možnosti:
• /
: izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
• /
: pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
• : povečajte območje, kjer se nahaja kazalec.
• : premaknite območje dotika na drugo mesto.
• : zaprite območje dotika.
161
Dodatek
Če želite spremeniti nastavitve kazalca, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve →
Dostopnost → Spretnost in interakcija → Pomožni meni. Nato prilagodite nastavitve v Nastav.
sled. ploš. in kazalca.
Uporaba izboljšanih podpornih menijev
Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni → Pomočnik plus, pritisnite stikalo, da ga vključite in nato izberite aplikacije.
Vklop zaslona s funkcijo kretnje po zraku
Uporabite funkcijo kretenj po zraku za vklop zaslona s premikom vaše roke nad senzorjem na
vrhu naprave. Zaslon lahko vklopite brez pritiskanja tipke. Ko uporabite to funkcijo, postavite
napravo na ravno površino z zaslonom obrnjenim navzgor oz. jo čvrsto držite, da preprečite
premikanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija → Bujenje
s potezami in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Zakasnitev za pritisk in pridržanje ter nato izberite možnost.
Interaktivno upravljanje
Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo
aplikacij.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Interaktivno upravljanje.
2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko za glasnost med uporabo aplikacije.
162
Dodatek
4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
5 Pritisnite KON.
Naprava prikaže omejeno območje. Omejeno območje se ne bo odzvalo ob dotiku in tipke
na napravi bodo onemogočene.
Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko
za glasnost.
Zaklepanje s smerjo
Ustvarite smerno kombinacijo za odklep zaslona.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Zaklepanje s smerjo in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Povlecite vaš prst gor, dol, levo in desno več kot štirikrat in nato pritisnite NADALJUJ.
3 Ponovno narišite smerno kombinacijo, da jo s tem potrdite in pritisnite POTRDI.
4 Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslona v primeru, da pozabite kombinacijo.
Opomnik za obvestila
Nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Opomnik za obvestila in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
Če želite nastaviti, da naprava vibrira, ko prejmete nepotrjena obvestila, pritisnite stikalo
Vibriranje, da ga vključite.
Če želite nastaviti, da naprava vklopi indikator LED, ko prejmete nepotrjena obvestila pri
izklopljenem zaslonu, pritisnite stikalo Indikator LED, da ga vključite.
Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite Interval opomnika.
Že želite nastaviti, da vas aplikacije opozarjajo na obvestila, izberite aplikacije pod Izberite
aplikacije.
163
Dodatek
Sprejem ali končanje klicev
Spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Sprejemanje in prekinjanje klicev.
Izberite želeno metodo.
Uporaba načina enega pritiska
Ko se sproži alarm ali ob dohodnem klicu, pritisnite tipko za zaustavitev alarma ali sprejem klica
namesto, da povlečete tipko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost in nato pritisnite stikalo Način enega
pritiska, da ga vključite.
Konfiguracija nastavitev dostopnosti
Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko
Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti → Uvoz/
izvoz → Izvoz v Moje datoteke.
Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti
Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti → Uvoz/
izvoz → Uvoz iz mape Moje datoteke. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite KONČANO.
Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu z uvoženo datoteko.
Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti
Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetooth in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti →
Souporaba preko. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite KONČANO. Izberite metodo
skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.
164
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
165
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in držite tipko za
vklop/izklop in tipko za glasnost več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov
izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
166
Dodatek
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
167
Dodatek
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
168
Dodatek
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
169
Dodatek
Odstranjevanje baterije
• Za odstranitev baterije morate obiskati pooblaščeni servisni center s priloženimi navodili.
• Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne
odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.
• Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi
po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.
1 Iz naprave odstranite držalo za kartico SIM.
2 Za zrahljanje lepila, ki drži zadnji pokrov prilepljen na glavno napravo, morate napravo
segreti do nadzorovane temperature s pomočjo namenske temperaturno nadzorovane
komore.
Na spodnji konec zadnje strani ohišja pritrdite odstranjevalno orodje s sesalno blazinico,
nato pa napravo dobro primite in zadnji pokrov povlecite proč od dna, v smeri navzgor.
3 Odvijte in odstranite vijake na točkah namestitve in odstranite šasijo.
4 Odklopite konektor baterije in baterijo nežno dvignite proč od glavnega telesa enote.
170
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising