Samsung | SM-N915FY | Samsung Galaxy Note edge Uporabniški priročnik (Marshmallow)

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G
Navodila za uporabo
Slovenian. 03/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
45
48
48
49
49
50
Uvod
7
8
10
13
16
19
21
21
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Pisalo S Pen
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Polnjenje baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklep in odklep zaslona
Vnos besedila
Zajem zaslona
Uporaba slovarja
Moje datoteke
Način za varčevanje z energijo
Ogled informacij o pomoči
Funkcije Pisala S Pen
51
52
54
55
56
61
61
Osnove
22
25
27
39
40
41
Uporaba zaslona na dotik
Postavitev domačega zaslona
Zaslon na robu
Zaslon vseh aplikacij
Indikatorske ikone
Obvestilna plošča in plošča s hitrimi
nastavitvami
43 Odpiranje aplikacij
43 Namestitev ali odstranitev aplikacij
Zračni ukaz
Beležka dejanj
Pametno izbiranje
Pisanje scenarijev
S Note
Album izrezkov
Uporaba pisala S Pen
Gibi in uporabne funkcije
65
68
73
74
2
Gibanja in poteze
Več oken
Enoročno upravljanje
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Vsebina
Prilagoditev po meri
Uporabne aplikacije
75 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona vseh aplikacij
77 Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja
78 Sprememba metode za zaklepanje
zaslona
79 Moji kraji
81 Bralnik prstnih odtisov
85 Zasebni način
87 Preprosti način
88 Prenos podatkov s prejšnje naprave
89 Nastavitev računov
113 Avt. način
115 S Finder
116 S Planner
118 S Health
120 S Voice
122Glasba
124Video
126Internet
127 Snemalnik zvoka
129Ura
131Računalo
131Dropbox
132Flipboard
132 Peel Smart Remote
135Evernote
135PEN.UP
136 Aplikacije Google
Telefon in stiki
91Telefon
95Stiki
Sporočila in elektronska
pošta
Povezava z drugimi
napravami
97Sporočila
98E-pošta
138 Hitra povezava
139Bluetooth
141 Wi-Fi Direct
143NFC
145 Screen Mirroring
147MirrorLink
148 Mobilno tiskanje
Fotoaparat in galerija
100Fotoaparat
109Galerija
Varnostna asistenca
111 Način v sili
112 Pošlji sporočilo pomoči
3
Vsebina
Upravitelj naprave in
podatkov
149 Posodobitev naprave
150 Prenos datotek med napravo in
računalnikom
151 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
151 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Nastavitve
152Uvod
152 Konfiguracija nastavitev
152 Hitre nastavitve
153Povezave
158Naprava
162Prilagajanje
165Sistem
170Aplikacije
Dostopnost
171 O dostopnosti
171 Uporaba tipke Domov za odpiranje
menijev dostopnosti
171 Glasovne povratne informacije
(TalkBack)
177 Okvara vida
179 Okvara sluha
181 Spretnost in interakcija
184 Sprejem ali končanje klicev
184 Uporaba načina enega pritiska
184 Konfiguracija nastavitev dostopnosti
Odpravljanje težav
4
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
5
Preberi najprej
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: bistvene informacije za uporabo naprave, funkcionalne omejitve za uporabo
naprave, informacije o uporabnini ali pravna obvestila
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
6
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Baterija
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
7
Uvod
Postavitev naprave
Vhod za slušalke
Tipka za vklop/izklop
Indikator LED
Fotoaparat na sprednji
strani
Zvočnik
Senzor za bližino/
svetlobo/kretnjo
Zaslon na dotik
Zaslon na robu
Tipka Domov
(senzor za prepoznavanje
prstnega odtisa)
Tipka za nedavna dejanja
Tipka Nazaj
Mikrofon
Mikrofon
Večnamenski priključek
Mikrofon
GPS antena
Infrardeča vrata
Fotoaparat na zadnji
strani
Tipka za glasnost
Bliskavica
Zadnji pokrov
Antena NFC (na bateriji)
Zvočnik
Pisalo S Pen
Notranja antena
8
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Barve na ukrivljenem zaslonu so lahko drugačne, odvisno od vašega zornega kota
gledanja.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavna
dejanja
Domov
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite dvakrat za zagon S Voice.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
Pisalo S Pen
Tipka pisala S Pen
Konica pisala
S Pen
Pinceta
Ime
Konica pisala S
Pen
Tipka pisala S Pen
Pinceta
Funkcije
• Uporabite pisalo S Pen za pisanje, risanje ali opravljanje ukazov za
dotik zaslona.
• S pomočjo pisala S Pen pokažite na elemente na zaslonu za dostop
do dodatnih funkcij pisala S Pen, kot sta tipka po zraku in funkcija
pogleda po zraku.
• Usmerite pisalo S Pen na zaslon in pritisnite tipko pisala S Pen za
prikaz funkcij zračnih ukazov.
• Med pritiskanjem in držanjem tipke pisala S Pen, povlecite pisalo
S Pen preko elementov, da jih izberete.
• Pri zamenjavi konice odstranite konico pisala S Pen s pinceto.
10
Uvod
Odstranjevanje pisala S Pen
Ko odstranite pisalo S Pen iz reže, naprava zažene program Beležka dejanj ali prikaže funkcije
zračnih ukazov, odvisno od nastavitve možnosti odstranjevanja pisala S Pen.
Če želite spremeniti nastavitev, odprite zaslon vseh aplikacij in pritisnite Nastavitve → S Pen →
Možnosti odstranjevanja.
Zamenjava konice pisala S Pen
Če je konica pisala topa, jo zamenjajte z novo.
1 Čvrsto primite konico s pinceto in jo odstranite.
11
Uvod
2 V pisalo S Pen vstavite novo konico.
Pazite, da si s pinceto ne uščipnete prstov.
• Starih konic ne uporabljajte ponovno. S tem lahko poškodujete pisalo S Pen.
• Pri vstavljanju konice v pisalo S Pen ne uporabljajte prekomerne sile.
• V pisalo S Pen ne vstavljajte zaobljenega dela konice. S tem lahko poškodujete pisalo
S Pen ali vašo napravo.
• Če vaše pisalo S Pen ne deluje pravilno, ga odnesite v Samsungov servisni center.
• Če pisalo S Pen uporabljate na zaslonu pod ostrimi koti, naprava morda ne bo
prepoznala dejanja pisala S Pen. Med uporabo pisala S Pen ne zvijajte in ne
uporabljajte prekomerne sile.
• S pisalom S Pen lahko uporabljate tipko za nedavna dejanja in tipko za Nazaj.
• Za več informacij o pisalu S Pen obiščite spletno mesto Samsung.
12
Uvod
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
13
Uvod
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Vstavite baterijo tako, da so pozlačenimi kontakti baterije pravilno poravnani s kontakti
naprave.
2
1
14
Uvod
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
3 Pritisnite kartico SIM ali USIM s prstom in jo izvlecite.
15
Uvod
Polnjenje baterije
Uporaba napajalnika za baterijo
Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko ga niste uporabljali dlje časa.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik USB, kot na primer računalnik, lahko
upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
Kabel USB priključite na USB napajalnik, konec kabla USB pa priključite v večnamenski priključek.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne
vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno
temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
16
Uvod
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete
napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Vključite varčevanje z energijo.
• Z uporabo upravitelja opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
17
Uvod
Hitro polnjenje
Naprava ima funkcijo za hitro polnjenje. To funkcijo lahko uporabite za hitrejše polnjenje baterije,
če je naprava ali njen zaslon izklopljen.
O hitrem polnjenju
• Pri hitrem polnjenju se uporablja tehnologija polnjenja baterij, s katero se baterijo napolni
hitreje zaradi povečane moči polnjenja. Naprava podpira funkcijo prilagodljivega hitrega
polnjenja Samsung in Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Za uporabo hitrega polnjenja na vaši napravi jo morate povezati z napajalnikom baterij, ki
podpira prilagodljivo hitro polnjenje ali Quick Charge 2.0.
Povečanje hitrosti polnjenja
Za povečanje hitrosti polnjenja morate med polnjenjem baterije izklopiti napravo ali njen zaslon.
• Med polnjenjem baterije je pri izklopljeni napravi na zaslonu prikazana ikona
.
• Med polnjenjem baterije se pri vklopljenem zaslonu naprave prikaže pojavno okno, v
katerem je zahteva, da izklopite zaslon. Za povečanje hitrosti polnjenja izklopite zaslon.
• Če baterijo polnite s standardnim napajalnikom baterij, ne morete uporabljati
vgrajene funkcije hitrega polnjenja.
• Če se naprava segreje ali temperatura okoliškega zraka poveča, se lahko hitrost
polnjenja zmanjša samodejno. To je običajen način delovanja, ki preprečuje
poškodobe naprave.
18
Uvod
Uporaba pomnilniške kartice
Nameščanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno
od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite
ponovno formatirati pomnilniško kartico.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → Kartica SD.
19
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.
Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → Shramba → Kartica SD → Izpni.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite pomnilniško kartico.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite
FORMATIRAJ.
→ Nastavitve → Shramba → Kartica SD → Formatiraj →
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube
podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
20
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Zaklep in odklep zaslona
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Če želite odkleniti zaslon, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov.
Spremenite lahko metodo za zaklep zaslona in uporabite dodatne varnostne funkcije. Glejte
Sprememba metode za zaklepanje zaslona za več informacij.
21
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu, ga pritisnite s prstom ali
pisalom S Pen.
22
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
23
Osnove
Drsenje
Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu vseh aplikacij.
Za premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
24
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona.
Za prilagoditev domačega zaslona glejte Upravljanje domačega zaslona.
Pripomoček
Zaslon na robu
Indikatorji na zaslonu
Zaženite Telefon.
25
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti. Prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno
razporeditvijo plošč domačega zaslona. Na domači zaslon lahko prav tako nastavite ozadje
domačega zaslona, dodate pripomočke in več.
Flipboard Briefing
Uporabite to funkcijo za ogled najnovejših člankov iz različnih kategorij. Z uporabo te funkcije
lahko sledite novicam, ki vas zanimajo.
1 Na domačem zaslonu pritisnite ali podrsajte v desno, da odprete NAPOTKI.
2 Pritisnite START READING ob prvem zagonu te funkcije.
3 Podrsajte navzgor za brskanje po člankih iz posamezne kategorije novic.
Za izključitev Flipboard Briefing, pritisnite in zadržite prazno območje na domačem
zaslonu. Nato pritisnite Nastavitve domač. zaslo... in prekličite izbiro Flipboard Briefing.
26
Osnove
Zaslon na robu
Uvod
Odgovorite na klic ali preglejte obvestila neposredno na zaslonu na robu. Enostavno zaženite
aplikacije ali predvajajte glasbo z zaslona na robu, namesto uporabe glavnega zaslona.
Uporaba zaslona na robu
Na zaslonu na robu si lahko ogledate opozorila za klice ali sporočila in druga obvestila. Na zaslon
na robu lahko prav tako dodate nove plošče za uporabo želenih funkcij.
Podrsajte v levo ali desno po zaslonu na robu za ogled želene plošče.
Da dodate plošče na zaslon na robu glejte Upravljanje zaslona na robu.
Zaslon na robu
Glavni zaslon
27
Osnove
Uporaba hitrih orodij
Vklopite lahko svetilko, posnemite glasove ali druge priročne funkcije neposredno z zaslona na
robu. Podrsajte
navzdol z vrha zaslona na robu za ogled hitrih orodij.
Da zaprete hitra orodja, povlecite spodnji del zaslona na robu navzgor.
Ravnilo
Štoparica
Časovnik
Svetilka
Snemalnik zvoka
28
Osnove
Vklop samo zaslona na robu
Zaslon na robu lahko vklopite in si ogledate uro in obvestila, medtem ko je glavni zaslon
izklopljen.
Podrsajte navzgor in nato navzdol, ali obratno, po zaslonu na robu, da ga vklopite in nato
podrsajte v levo ali desno za ogled želenih informacij. Za zagon aplikacij ali ogled podrobnosti
obvestila pritisnite tipko Domov, da s tem vklopite glavni zaslon.
Uporaba zaslona na robu z zaklenjenega zaslona
Z zaklenjenega zaslona si lahko ogledate obvestila in uporabniško dodane plošče in uporabite
hitra orodja.
Za zagon aplikacij ali ogled podrobnosti obvestila, odklenite glavni zaslon.
29
Osnove
Zagon aplikacij
Zaženite aplikacije neposredno z zaslona na robu. Na ploščo aplikacij na zaslonu na robu lahko
dodate pogosto uporabljene aplikacije in omogočite enostaven dostop do njih.
1 Podrsajte v levo ali desno po zaslonu na robu za ogled plošče aplikacij.
2 Podrsajte gor ali dol po seznamu aplikacij in izberite aplikacijo.
Na glavnem zaslonu se bo zagnala izbrana aplikacija.
30
Osnove
Dodajanje ali izbris aplikacij na zaslonu aplikacij.
Upravljanje aplikacij na zaslonu aplikacij. Na ploščo aplikacij na zaslonu na robu lahko dodate
pogosto uporabljene aplikacije in omogočite enostaven dostop do njih.
1 Podrsajte v levo ali desno po zaslonu na robu za ogled plošče aplikacij.
2 Pritisnite na vrhu plošče.
3 Pritisnite in zadržite aplikacijo na seznamu na levi strani zaslona. Nato povlecite aplikacijo na
seznam na desnem robu zaslona.
Da odstranite aplikacijo s plošče aplikacij, pritisnite in zadržite aplikacijo na seznamu na
desnem robu plošče. Nato povlecite aplikacijo na seznam na levi strani zaslona.
4 Ko končate, pritisnite KONČANO.
Aplikacija bo dodana na ploščo aplikacij.
31
Osnove
Dodajanje mape
1 Podrsajte v levo ali desno po zaslonu na robu za ogled plošče aplikacij.
2 Pritisnite na vrhu plošče.
3 Pritisnite in zadržite aplikacijo in jo povlecite na Ustvari mapo na vrhu zaslona.
Če želite v ustvarjeno mapo dodati več aplikacij, pritisnite in zadržite aplikacijo, nato pa jo
povlecite v mapo.
4 Pritisnite KONČANO.
Izbris map
1 Podrsajte v levo ali desno po zaslonu na robu za ogled plošče aplikacij.
2 Pritisnite na vrhu plošče.
3 Pritisnite in zadržite mapo in jo povlecite na Odstrani, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
4 Pritisnite V REDU → KONČANO.
Aplikacije v mapi ne bodo izbrisane, ko izbrišete mapo.
Pregled obvestil
Z zaslona na robu si lahko ogledate informacije o obvestilu, kot so dohodni klici, nova sporočila
ali opozorila naprave. Ko prejmete dohodne klice ali nova sporočila med igranjem iger ali
gledanjem filmov na vaši napravi, se bodo opozorila prikazala na zaslonu na robu.
32
Osnove
Sprejemanje ali zavrnitev klicev
Z uporabo zaslona na robu lahko sprejmete ali zavrnete klice, medtem ko je glavni zaslon
vklopljen ali zagnana aplikacija.
Pri dohodnem klicu povlecite
ali
v desno ali levo na zaslonu na robu.
Ogled sporočil
Na zaslonu na robu si lahko ogledate sporočila.
Ko prejmete sporočilo, pritisnite
na zaslonu na robu. Na glavnem zaslonu se zažene okno
Sporočila in ogledate si lahko podrobnosti o sporočilu.
Ko prejmete klic, medtem ko je glavni zaslon izklopljen, se glavni zaslon vklopi in prikaže
opozorilo o klicu.
33
Osnove
Uporaba nočne ure
Uporabite nočno uro, da ostane zaslon na robu aktiven. Z zaslona na robu si lahko ogledate
datum in uro brez, da bi vklopili glavni zaslon.
1 Podrsajte navzgor od spodnjega dela zaslona na robu in pritisnite
.
Prav tako lahko odprete zaslon vseh aplikacij in pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu.
Prikažejo se nastavitve za zaslon na robu.
2 Pritisnite Nočna ura in nato pritisnite Nočna ura, da ga vključite.
3 Povlecite krog za začetni in končni čas, da nastavite, kako dolgo bo nočna ura vklopljena.
Zaslon na robu bo ostal vključen na določen čas.
• Funkcijo nočne ure lahko nastavite za največ 12 ur.
• Funkcija nočne ure se izključi, ko moč baterije pade na 15 %.
34
Osnove
Upravljanje zaslona na robu
Dodajanje plošč na zaslon na robu
Dodajte plošče na zaslon na robu ali prenesite plošče z Galaxy Apps.
1 Podrsajte navzgor od spodnjega dela zaslona na robu in pritisnite
.
Prav tako lahko odprete zaslon vseh aplikacij in pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu.
Prikažejo se nastavitve za zaslon na robu.
2 Pritisnite Upravljajte plošče.
35
Osnove
3 Obkljukajte plošče, ki jih želite dodati na zaslon na robu in pritisnite
.
Podrsajte v levo ali desno po zaslonu na robu za ogled dodanih plošč.
Privzete plošče
Prenos plošč
1 Podrsajte navzgor od spodnjega dela zaslona na robu in pritisnite
.
Prav tako lahko odprete zaslon vseh aplikacij in pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu.
Prikažejo se nastavitve za zaslon na robu.
2 Pritisnite Upravljajte plošče.
3 Podrsajte v levo in pritisnite
.
Zažene se program Galaxy Apps. Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po
ponastavitvi podatkov, preberite in sprejmite pogoje in določila.
4 Izberite in prenesite plošče.
36
Osnove
Razporejanje plošč
1 Podrsajte navzgor od spodnjega dela zaslona na robu in pritisnite
.
Prav tako lahko odprete zaslon vseh aplikacij in pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu.
Prikažejo se nastavitve za zaslon na robu.
2 Pritisnite Upravljajte plošče → → Prerazporedite.
3 Pritisnite ter pridržite ploščo in jo povlecite na novo lokacijo.
Ko premaknete ploščo pod ikono
4 Pritisnite
, bo plošča nastavljena kot glavna plošča.
.
Ustvarjanje lastnih plošč
Ustvarite lastne plošče za zaslon na robu z dodajanjem rokopisa ali uporabo različnih učinkov na
slikah.
Uporabniško dodane plošče bodo na voljo, ko je zaslon zaklenjen.
1 Podrsajte navzgor od spodnjega dela zaslona na robu in pritisnite
.
Prav tako lahko odprete zaslon vseh aplikacij in pritisnite Nastavitve → Zaslon na robu.
Prikažejo se nastavitve za zaslon na robu.
2 Pritisnite Moj stil.
3 Pritisnite → in izberite želeno sliko.
37
Osnove
4 Povlecite sliko na zaslonu na določeno območje, da nastavite ploščo. Nato uporabite
razpoložljive možnosti za urejanje.
• Zavrti: zavrtite ali obrnite sliko.
• Učinek: uporabite različne učinke na sliki.
• Slika: sliki dodajte dodatne slike.
• Predmet: sliki dodajte dodatne predmete, kot so barve ali vzorci.
5 Pritisnite
, ko ste končali.
Za urejanje plošče lahko uporabite naslednje ikone:
• : spremenite sliko plošče.
• : plošči dodajte rokopis.
• : plošči dodajte besedilo.
• : uporabite besedilo ali slikovni učinek na plošči.
6 Pritisnite KONČANO.
Plošča bo dodana na seznam plošč Izrazi mene.
38
Osnove
7 Pritisnite novo ploščo.
Plošča bo dodana na seznam plošč zaslona na robu.
Za skupno rabo ali izbris nove plošče pritisnite → Izberi, obkljukajte plošče, ki jih želite
izbrati, in nato pritisnite ali .
Uredi ploščo.
Zaslon vseh aplikacij
Zaslon vseh aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite , da odprete zaslon vseh aplikacij. Če si želite ogledati druge
plošče, podrsajte v levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona.
Za prilagoditev zaslona vseh aplikacij glejte Upravljanje zaslona vseh aplikacij.
39
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Funkcija pametne ustavitve je vključena
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
40
Osnove
Ikona
Pomen
Stanje baterije
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Obvestilna plošča in plošča s hitrimi nastavitvami
Uporaba obvestilne plošče
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno
ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.
41
Osnove
Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Vključite ali izključite možnosti.
Pritisnite in zadržite tipko za ogled
podrobnih nastavitev.
Ogled vseh tipk za hitro
nastavitev.
Prilagoditev svetlosti.
Zaženite Quick connect.
Zaženite S Finder.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Razvrstitev tipk za hitro nastavitev
Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na obvestilni plošči, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
→
,
Uporaba plošče s hitrimi nastavitvami
Na obvestilni plošči lahko vključite ali izključite nekatere funkcije. Za vključitev ali izključitev več
možnosti, odprite ploščo s hitrimi nastavitvami.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol. Prav tako
lahko na obvestilni plošči pritisnite . Če želite zapreti ploščo za hitre nastavitve, podrsajte
navzgor po zaslonu.
Pritisnite tipke na plošči s hitrimi nastavitvami za vključitev ali izključitev funkcij. S pritiskom in
držanjem tipke lahko dostopate do bolj podrobnih možnosti nastavitve.
42
Osnove
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu vseh aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite
da jo odprete.
in izberite ikono aplikacije,
Zapiranje aplikacije
→ in nato pritisnite KONEC zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
Pritisnite
→ .
aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE. Prav tako lahko pritisnite
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Samsung Galaxy Apps
To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu vseh aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite VEČ → Nastavitve →
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno od možnosti.
Trgovina Play
To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu vseh aplikacij.
43
Osnove
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve za samodejno posodobitev, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, ter nato izberite možnost.
→ Nastavitve
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite →
Odstranitev/onemogočanje aplikacij. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se prikaže ikona
. Izberite aplikacijo in pritisnite ONEMOGOČI.
Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite → Prenesene
aplikacije → → Odstrani, izberite aplikacijo in nato pritisnite V REDU. Prav tako lahko na
zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj aplikacij, izberite aplikacije in nato
pritisnite ODSTRANI.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite → Pokaži onemogočene aplikacije, izberite aplikacije in
nato pritisnite KONČANO. Prav tako lahko na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve →
→ Onemogočeno, izberite aplikacijo in nato pritisnite OMOGOČI.
Upravitelj aplikacij →
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu vseh aplikacij.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite → Skrij aplikacije → KONČANO.
Za prikaz skritih aplikacij pritisnite → Pokaži skrite aplikacije → KONČANO.
• Skrivanje aplikacij: aplikacije lahko skrijete samo na zaslonu vseh aplikacij. Skrite
aplikacije lahko uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
44
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Izbrišite predhodni znak.
Vstavite ločila.
Prelom na naslednjo vrstico.
Preklop v način rokopisa.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite in zadržite , pritisnite → Izberite jezike vnosa ter nato izberite jezike za uporabo.
Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno
po preslednici.
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite in zadržite , pritisnite
tipkovnice, ki jo želite uporabiti.
, izberite jezik pod Jeziki vnosa in nato izberite postavitev
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
45
Osnove
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in zadržite
za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
Odprite tipkovnico.
• : preklop v način rokopisa.
Preklopite med načinom za
številko in načinom za znak.
Preklopite na običajno tipkovnico.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• : dodajte element iz odložišča.
• : spremenite nastavitve tipkovnice.
• : vstavi emotikone.
46
Osnove
• : preklopite na plavajočo tipkovnico. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako
da povlečete zavihek.
Preklopite na običajno tipkovnico.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite
→ Prilepi.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite Odložišče in izberite
besedilo.
47
Osnove
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Pritisnite in hkrati zadržite tipko Domov in tipko za vklop/izklop. Slika je shranjena v mapi
→
Screenshots. Da odprete mapo, odprite zaslon vseh aplikacij in pritisnite Galerija →
Album → Screenshots. Ko zajamete posnetek zaslona, lahko sliko uredite in jo daste v skupno
rabo z drugimi.
Posnetke zaslona lahko prav tako zajamete z uporabo drugih metod. Glejte Podrsaj s spodnjim
delom dlani za zajem za več informacij.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Uporaba slovarja
Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.
1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite
ali
za izbiro želenega besedila.
2 Pritisnite Slovar.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, sledite navodilom na zaslonu in ga namestite.
3 Oglejte si definicijo.
Za ogled več definicij pritisnite . V podrobnem pogledu pritisnite za dodajanje besede
na seznam priljubljenih besed ali pritisnite Search Web za uporabo besede kot izraz za
iskanje.
V podrobnem pogledu pritisnite za ogled več možnosti.
48
Osnove
Moje datoteke
Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na
primer shrambe v oblaku.
Uporaba mojih datotek
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu vseh aplikacij.
Poišče datoteke ali mape.
Dostop do dodatnih možnosti.
Oglejte si datoteke po kategoriji.
Oglejte si zgodovino prenosov.
Oglejte si datoteke, shranjene v
napravi.
Način za varčevanje z energijo
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Baterija → Način za varčevanje z energijo in
nato pritisnite stikalo Način za varčevanje z energijo, da ga vključite. Prav tako lahko odprete
ploščo s hitrimi nastavitvami in pritisnite Varč. z energ. za njegovo vključitev.
49
Osnove
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Baterija → Način izrednega varčevanja z
energijo in nato pritisnite drsnik Način izrednega varčevanja z energijo, da ga vključite.
Prav tako lahko odprete ploščo s hitrimi nastavitvami in pritisnete Izr. var. z ener. za njegovo
vključitev.
2 Preberite informacije o načinu in pritisnite OMOGOČI.
Za izključitev načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Ogled informacij o pomoči
Za ogled informacij za pomoč pri uporabi naprave in aplikacij odprite zaslon vseh aplikacij in
pritisnite Nastavitve → Pomoč.
Za ogled pomoči za aplikacijo, medtem ko jo uporabljate, pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda ne vključujejo informacij o pomoči.
50
Funkcije Pisala S Pen
Zračni ukaz
Vzemite pisalo S Pen iz reže ali zadržite pisalo S Pen na katerem koli delu zaslona in pritisnite
tipko pisala S Pen za dostop do štirih uporabnih funkcij.
S funkcijami zračnih ukazov lahko opravite različna dejanja.
Beležka dejanj
Pametno izbiranje
Pisanje scenarijev
• Beležka dejanj: hitro napišite beležke in jim dodajte dejanja. Lahko kličete, pošiljate
sporočila, iščete po spletu in več. Glejte Beležka dejanj za več informacij.
• Pametno izbiranje: hitro zberite vsebino. Glejte Pametno izbiranje za več informacij.
• Pisanje scenarijev: posnemite, uredite in napišite opombe na posnetke zaslonov, ter jih nato
dajte v skupno rabo. Glejte Pisanje scenarijev za več informacij.
51
Funkcije Pisala S Pen
Beležka dejanj
Odprite ploščo beležke dejanja in ustvarite beležke za izvajanje različnih dejanj z uporabo
zapisanih ali narisanih podatkov.
1 Na plošči Air command pritisnite Beležka dejanj.
2 Napišite ali narišite beležko.
3 Pritisnite VEČ → Poveži z dejanjem.
Izbrana bo celotna beležka. Če želite uporabiti določene informacije iz beležke, pritisnite
izven izbranega območja za preklic izbora beležke in obkrožite informacije, ki jih želite
uporabiti.
Izbrišite beležko.
Shranite beležko.
Dostop do dodatnih možnosti.
Napišite beležko ali spremenite
barvo pisala.
Zavrzite beležko.
Informacije o razpoložljivih
funkcijah za izbrano beležko
Prilagodite velikost plošče z
beležko.
52
Funkcije Pisala S Pen
4 Izberite aplikacijo, kjer želite uporabiti informacije, ki ste jih izbrali v beležki.
Izbrana aplikacija se bo zagnala z Beležka dejanj.
Ustvarite stik.
Sestavite sporočilo.
Opravite klic.
Iščite na spletu.
Pošljite e-pošto.
Ustvarite opravilo.
Iščite lokacijo.
Ogled beležk
Na zaslonu beležke dejanja pritisnite Seznam. Izberite beležko za ogled in urejanje.
Dodajanje pripomočkov Beležke na domači zaslon
Ko sestavite beležko, pritisnite VEČ → Pripni na domači zaslon. Beležka se samodejno shrani
in pripomoček za Beležka dejanj bo dodan na domači zaslon. Za ogled ali urejanje beležke
pritisnite pripomoček na domačem zaslonu.
Če želite z zaslona Domov izbrisati pripomoček beležke, pritisnite in zadržite pripomoček, nato
pa ga povlecite na Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Urejanje beležke kot datoteke S Note.
Med sestavljanjem beležke pritisnite VEČ → Uredite kot datoteko aplikacije S Note, da odprete
aplikacijo S Note in uredite beležko v njej. V S Note bo uporabljena enaka barva pisala, ki ste jo
uporabljali v Beležka dejanj.
Izbris beležk
Na zaslonu aplikacij pritisnite S Note →
IZBRIŠI.
→ Beležke dejanj. Izberite beležko in pritisnite
Za izbris več beležk odprite seznam beležk. Pritisnite in zadržite beležko. Nato izberite beležke, ki
jih želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
53
Funkcije Pisala S Pen
Pametno izbiranje
Zberite želeno območje vsebine, ki se prikaže na zaslonu, s pomočjo pisala S Pen. Zberete lahko
vsebino s spletnih strani ali glasbo in video med predvajanjem.
1 Ko najdete vsebino, ki jo želite zbrati, kot je del spletne strani, odprite ploščo za ukaze po
zraku in pritisnite Pametno izbiranje.
2 Povlecite pisalo S Pen preko vsebine iz katere želite zbrati elemente.
Shrani v album
izrezkov
Souporaba prek
3 Izberite možnost, ki jo želite uporabiti na zbranem elementu.
• : izvlecite besedilo iz elementa. Izvlečeno besedilo lahko kopirate v odložišče ali ga
vstavite v sporočila, opombe in več.
Izvleci besedilo.
• Pisanje: pišete ali rišete po zaslonu.
• Soupor.: souporabljajte element z drugimi.
• Shrani v aplikacijo Album izrezkov: shranite element v Album izrezkov.
• Shrani v aplikacijo Galerija: shranite izbrano območje v Galerija.
54
Funkcije Pisala S Pen
Pisanje scenarijev
Zajemite posnetke zaslona za pisanje ali risanje po njih.
1 Ko najdete vsebino, ki jo želite zajeti, kot je del spletne strani, odprite ploščo za ukaze po
zraku in pritisnite Pisanje scenarijev.
Trenutni zaslon je samodejno zajet in na zaslonu se prikaže orodna vrstica za urejanje.
2 Če ste zajeli vsebino, ki se nadaljuje prek več zaslonov, kot je spletna stran, pritisnite Zajemi
pomikanje, da zajamete več vsebine. Pritisnite ZAJEMI VEČ. Zaslon se samodejno premakne
navzdol in omogoči ponovno izbiro ZAJEMI VEČ. Ko končate z zajemanjem, pritisnite
KONČANO.
3 Na posnetek zaslona napišite beležko.
4 Izberite možnost, ki jo želite uporabiti v posnetku zaslona.
• Deli: pošljite posnetek zaslona drugim.
• Shrani v aplikacijo Album izrezkov: shranite posnetek zaslona v Album izrezkov.
• Shrani v aplikacijo Galerija: shranite posnetek zaslona. Za ogled shranjenega
→ Album →
posnetka zaslona odprite zaslon vseh aplikacij in pritisnite Galerija →
Screenshots.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
55
Funkcije Pisala S Pen
S Note
Uvod
Ustvarite opombe po meri, tako da posnamete svoje misli in ideje. Vstavite lahko
večpredstavnostne datoteke in ustvarite opombe fotografije.
Uporaba pripomočka S Note
Funkcije S Note lahko zaženete neposredno s pripomočka S Note.
Na domačem zaslonu pritisnite ikono v pripomočku S Note.
Zaženite S Note.
Ustvarite besedilo v načinu
rokopisa.
Posnemite fotografijo in jo
odprite v S Note.
Ustvarite besedilo v načinu
besedila.
Ustvarjanje beležk
1 Pritisnite S Note na zaslonu vseh aplikacij.
Prav tako lahko na domačem zaslonu pritisnite
v pripomočku S Note.
S Note lahko prav tako zaženete z uporabo pisala S Pen. Odprite ploščo za ukaze po zraku in
pritisnite bližnjico S Note.
2 Pritisnite
.
56
Funkcije Pisala S Pen
3 Sestavite opombo.
Pritisnite za zapisovanje ali risanje po zaslonu ali pa pritisnite
uporabo tipkovnice.
za vnos besedila z
Shrani
Način rokopisa
Način brisanja
Način besedila
Razveljavi/uveljavi
Dodaj stran
Več možnosti
Spreminjanje nastavitev pisala
Kadar pišete ali rišete po zaslonu, znova pritisnite
barvo pisala.
, da spremenite vrsto pisala, debelino črte ali
Spremenite vrsto pisala.
Spremenite debelino črte.
Izberite novo barvo z uporabo
izbirnika barv.
Spremenite barvo pisala.
Pero
Kaligrafsko pero
57
Funkcije Pisala S Pen
Uporaba radirke vrstic
1 Pritisnite .
2 Pritisnite območje za izbris.
Celotna vrstica v območju bo izbrisana. Z radirko vrstic lahko izbrišete celoten S Note, vrstico
za vrstico.
• Če želite izbrisati samo območje, katerega ste se dotaknil z uporabo pisala S Pen, še
enkrat pritisnite in prekličite izbiro Bris. s potezo. Velikost radirke lahko prilagodite, če
povlečete vrstico za prilagoditev velikosti.
• Če želite pobrisati opombo, pritisnite IZBRIŠI VSE.
Tudi z najmanjšo radirko morda ne boste mogli natančno izbrisati želeni del.
Urejanje ročno napisanih opomb
Uredite ročno napisane opombe z različnimi možnostmi urejanja, kot so rezanje, remikanje,
spreminjanje velikosti in pretvorba.
1 Če opomba vsebuje rokopis ali risbo, pritisnite → Način izbiranja.
2 Pritisnite ali narišite črto okoli vnosa za izbiro in urejanje.
Za premik vnosa na drugo lokacijo, izberite vnos in ga povlecite na novo lokacijo.
Za spremembo velikosti vnosa, izberite vnos in nato povlecite ročice okvirja.
58
Funkcije Pisala S Pen
3 Uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Postav.: spremenite lastnosti vnosa, kot so postavitev, velikost, barva ali debelina.
• Izreži: izrežite vnos. Če jo želite prilepiti na drugo lokacijo, pritisnite in zadržite lokacijo in
nato pritisnite Prilepi.
• Kopiraj: kopirajte vnos. Če jo želite prilepiti na drugo lokacijo, pritisnite in zadržite
lokacijo in nato pritisnite Prilepi.
• Izbriši: izbrišite vnos.
Ustvarjanje opomb fotografije
Ustvarite opombe s fotografiranjem vsebine iz različnih virov, kot so rokopisi ali skice.
Uporaba samodejnega načina
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite S Note →
Prav tako lahko na domačem zaslonu pritisnite
→ Zapiski.
v pripomočku S Note.
S Note lahko prav tako zaženete z uporabo pisala S Pen. Odprite ploščo za ukaze po zraku in
pritisnite bližnjico S Note.
2 Pritisnite
→ → Vstavi → DRUGO → Opomba fotografije.
59
Funkcije Pisala S Pen
3 Prilagodite robove motiva, tako da se prilegajo zaslonu predogleda.
Vklopite ali izklopite bliskavico.
Prikažite ali skrijte vodila iskala.
Zaznan motiv
Fotografiranje.
4 Ko se rob okoli motiva spremeni v modro barvo, pritisnite
5 Uredite fotografijo.
6 Pritisnite KONČANO.
, da posnamete fotografijo.
Fotografija bo vstavljena v S Note.
Urejanje opomb fotografije
Uredite razdelke vnesene v S Note.
1 Pritisnite in zadržite odsek.
Slika besedila na razdelku bo spremenjena v vektorsko obliko in pretvorjena v barvne črte z
možnostjo urejanja.
2 Izberite možnost urejanja.
• Postav.: spremenite lastnosti vnosa, kot so postavitev, velikost, barva ali debelina.
• Obreži: obreže vnos.
• Izreži: izrežite vnos. Če jo želite prilepiti na drugo lokacijo, pritisnite in zadržite lokacijo in
nato pritisnite Prilepi.
60
Funkcije Pisala S Pen
• Kopiraj: kopirajte vnos. Če jo želite prilepiti na drugo lokacijo, pritisnite in zadržite
lokacijo in nato pritisnite Prilepi.
• Izbriši: izbrišite vnos.
Album izrezkov
Zberite vsebino z različnih virov in ustvarite svoj digitalni album izrezkov. Med ogledom spletnih
strani ali videoposnetkov lahko izberete in dodate želeno območje v album izrezkov.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled albumov izrezkov
Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, preberite in
sprejmite pogoje in določila in nato nastavite možnost sinhronizacije.
1 Pritisnite Album izrezkov na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite , da izberete kategorijo in nato izberite album izrezkov.
Če se pod vsebino albuma izrezkov nahaja povezava, pritisnite povezavo za obisk vira.
3 Pritisnite UREDI za urejanje.
V album izrezkov lahko dodate naslov, besedilo, beležke ali oznake.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite spremembe.
Uporaba pisala S Pen
Uvod
S pisalom S Pen pišite, rišite ali izvršite dejanja dotika. Prav tako lahko enostavno dostopate do
dodatnih funkcij s pritiskom tipke pisala S Pen.
61
Funkcije Pisala S Pen
Pogled iz zraka
Pokažite na element na zaslonu s pisalom S Pen, da izvršite različne funkcije.
Predogled informacij
Pokažite na zaslon za predogled vsebine ali ogled informacij v pojavnih oknih.
Uporaba tipke po zraku
S pisalom S Pen pokažite na elemente v nekaterih aplikacijah, kot sta Galerija in Video, in
na oknu predogleda se bo prikazala tipka po zraku. Z uporabo tipke po zraku lahko v oknu
predogleda neposredno izvajate različna dejanja.
Tipka po zraku
Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite Nastavitve → S Pen
→ Pogled iz zraka in nato pritisnite drsnik Pogled iz zraka, da ga vključite.
62
Funkcije Pisala S Pen
Izbira peresa
Med pritiskanjem in držanjem tipke pisalo S Pen, povlecite pisalo S Pen preko besedila ali
seznamov elementov za izbiro več elementov ali besedila. Izbrane elemente ali besedilo lahko
prav tako kopirate in prilepite v drugo aplikacijo ali jih daste v skupno rabo z drugimi.
Neposredni vnos s pisalom
Izpolnite obrazce ali napišite sporočila z vašim rokopisom in uporabo pisala S Pen.
Pisanje v besedilno polje
1 Držite pisalo S Pen nad besedilnim poljem.
2 Pritisnite , da odprete polje za rokopis.
63
Funkcije Pisala S Pen
3 Pišite s pisalom S Pen.
Pri sestavljanju sporočila v Sporočila pritisnite NAČIN RISANJA na vrhu polja za rokopis, da s
tem preklopite na način risanja. V sporočilo boste kot prilogo vstavili risbo.
4 Ko končate, pritisnite KONČANO.
Pisanje v aplikacijah
Pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij lahko s pisalom S Pen neposredno pišete po zaslonu.
Na primer, s pisanjem v polje rokopisa s pisalom S Pen lahko na tipkovnico za klicanje vnesete
številke ali nastavite čas alarma.
Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite Nastavitve → S Pen
→ Neposredni vnos s pisalom in nato pritisnite drsnik Neposredni vnos s pisalom, da
ga vključite.
64
Gibi in uporabne funkcije
Gibanja in poteze
Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Neposredni klic
Ob ogledu klica, sporočila ali podrobnosti o stiku, napravo prislonite na uho in opravite klic.
Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite Nastavitve → Gibanja
in poteze → Neposredni klic in nato pritisnite drsnik Neposredni klic, da ga vključite.
65
Gibi in uporabne funkcije
Pametno opozorilo
Če ste zamudili klice ali nova sporočila, bo naprava ob dvigu zavibrirala.
Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na
ravno površino.
Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite Nastavitve → Gibanja
in poteze → Pametno opozorilo in nato pritisnite drsnik Pametno opozorilo, da ga
vključite.
Izklop zvoka
Postavljanje dlani na zaslon
Prekrijte zaslon z vašo dlanjo, če želite utišati dohodne klice ali alarme.
66
Gibi in uporabne funkcije
Obračanje naprave
Obrnite napravo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov.
Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite Nastavitve → Gibanja
in poteze → Izklop zvoka in nato pritisnite drsnik Izklop zvoka, da ga vključite.
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem
Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za
zajem posnetka zaslona. Za ogled shranjenega posnetka zaslona odprite zaslon vseh aplikacij in
→ Album → Screenshots. Ko zajamete posnetek zaslona, lahko sliko
pritisnite Galerija →
uredite in jo daste v skupno rabo z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite Nastavitve → Gibanja
in poteze → Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem in nato pritisnite drsnik Podrsaj
s spodnjim delom dlani za zajem, da ga vključite.
67
Gibi in uporabne funkcije
Več oken
Uvod
Funkcija več oken omogoča, da na ločenem zaslonu zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnih
oknih lahko prav tako poganjate več aplikacij.
Ločen prikaz več oken
Nekatere aplikacije, kot sta Računalo in Stiki, lahko zaženete samo v pojavnih oknih, če
jih povlečete z vrstice funkcij več oken na zaslon.
1 Pritisnite in zadržite , da odprete vrstico funkcije več oken.
2 Pritisnite in zadržite ikono aplikacije in jo povlecite z vrstice funkcij na zaslon. Nato povlecite
ikono aplikacije na novo lokacijo na zaslonu.
Aplikacij, ki so označene z ikono , lahko hkrati zaženete v ločenih oknih na zaslonu.
Pritisnite aplikacijo označeno z ikono in jo povlecite na novo lokacijo, da odprete
aplikacijo v obeh oknih. Za hkraten zagon aplikacije v pojavnem oknu pritisnite aplikacijo in
nato pritisnite .
68
Gibi in uporabne funkcije
Zagon vrstice funkcij več oken s seznama nedavno uporabljenih aplikacij
1 Pritisnite .
2 Podrsnite navzgor ali navzdol in pritisnite
za zagon aplikacije s funkcijo več oken.
3 Izberite drugo aplikacijo za zagon s funkcijo več oken.
Uporaba možnosti več oken
Ko uporabljate aplikacije s funkcijo več oken, izberite okno aplikacije in pritisnite krogec med
okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:
69
Gibi in uporabne funkcije
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in
zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
• : preklopite na plavajočo ikono.
• : preklopite na pogled čez celoten zaslon.
• : zaprite okno.
Skupna raba vsebine med okni aplikacij
Med aplikacijami, kot sta na primer E-pošta in Internet, lahko preprosto souporabljate vsebino,
tako da jih povlečete in spustite.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
1 Zaženite E-pošta in Internet v funkciji več oken.
Prav tako ju lahko zaženete v pojavnih oknih.
2 Pritisnite krogec med okni aplikacij, ter nato pritisnite .
3 Pritisnite in zadržite besedilo ali sliko v oknu za internet in ga povlecite na mesto v oknu za
e-pošto.
Izbran element bo vstavljen v okno za e-pošto.
70
Gibi in uporabne funkcije
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
Če funkcija več oken ni vključena, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite Nastavitve
→ Več oken in nato pritisnite drsnik Več oken, da ga vključite. Prav tako lahko odprete
ploščo s hitrimi nastavitvami in pritisnite Več oken za njegovo vključitev.
Pojavni prikaz več oken
1 Na zaslonu vseh aplikacij zaženite aplikacijo za uporabo v pojavnem oknu.
2 Povlecite navzdol diagonalno z enega roba proti drugemu.
V pojavnem oknu se prikaže zaslon aplikacij.
Premaknite vsebino.
Preklopi na plavajočo
ikono.
Zaprite okno.
Preklopite na pogled čez
celoten zaslon.
71
Gibi in uporabne funkcije
Premikanje ali zapiranje pojavnih oken
Za premik pojavnega okna pritisnite krogec v oknu in ga povlecite na novo lokacijo.
Da zaprete okno pritisnite krogec na vrhu okna in nato pritisnite
.
Zagon pojavnih oken z ločenih zaslonov funkcije več oken
1 Na ločenem zaslonu funkcije več oken pritisnite okno aplikacije za zagon v pojavnem oknu.
2 Pritisnite in zadržite krogec med okni aplikacij.
Izbrana aplikacija se prikaže v pojavnem oknu.
Zagon pojavnih oken s funkcije več oken
Pritisnite in zadržite , da odprete vrstico funkcije več oken. Pritisnite ikono aplikacije v vrstici
funkcije več oken za njen zagon v pojavnem oknu.
Če funkcija več oken ni vključena, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite Nastavitve
→ Več oken in nato pritisnite drsnik Več oken, da ga vključite. Prav tako lahko odprete
ploščo s hitrimi nastavitvami in pritisnite Več oken za njegovo vključitev.
72
Gibi in uporabne funkcije
Enoročno upravljanje
Uvod
Na enoročni način delovanja lahko preklopite za prikladno uporabo naprave z eno roko.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Prikaz in ozadje → Enoročno upravljanje.
Zmanjševanje velikosti zaslona
Pritisnite Zmanjšaj velikost zaslona in pritisnite drsnik Zmanjšaj velikost zaslona, da ga
vključite.
Za preklop na enoročni način delovanja držite napravo v eni roki. Nato hitro povlecite palec od
roba zaslona proti sredini zaslona in nazaj.
73
Gibi in uporabne funkcije
Enoročni vnos
Pritisnite Enoročni vnos in pritisnite drsnik Enoročni vnos, da ga vključite.
Pritisnite ali za prilagoditev položaja tipkovnice za klicanje, tipk med klicanjem in drugih
plošč za upravljanje za enostavni enoročni dostop.
Plošča s stransk. tipkami
Pritisnite Plošča s stransk. tipkami in pritisnite drsnik Plošča s stransk. tipkami, da ga vključite.
Postavitev tipk, kot so tipka nedavnih dejanj, tipka Domov in tipka Nazaj, ter drugih izbranih
funkcij kot tipke na strani zaslona omogočajo enostavno enoročno uporabo naprave.
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Prikaz in ozadje, nato pa se dotaknite Povečaj
občutlj. dotika. Prav tako lahko odprete ploščo s hitrimi nastavitvami in pritisnite Občutlj. na
dotik za njegovo vključitev.
• Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice.
Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
• Pri uporabi S view ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.
74
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona vseh
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu vseh aplikacij in jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, približajte prste na domačem zaslonu pritisnite Pripomočki,
pritisnite in pridržite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato jo povlecite na Odstrani na vrhu
zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na Ustvari mapo na
vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite KONČANO.
75
Prilagoditev po meri
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite dodati ploščo, podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite
.
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona vseh aplikacij
Sprememba metode razvrščanja
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite → Razvrsti po in izberite metodo razvrščanja.
Premikanje elementov
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na
novo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari mapo na vrhu zaslona.
Ustvarjanje map
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite
→ Ustvari mapo.
Prav tako lahko pritisnite → Uredi, pritisnite in zadržite aplikacijo ter nato povlecite Ustvari
mapo na vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , obkljukajte aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite
KONČANO.
76
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, ter nato pritisnite Ozadja.
Prav tako lahko na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Prikaz in ozadje →
Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Podrsajte v levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s kamero naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
Če nastavljate ozadje zaklenjenega zaslona, lahko izberite slike iz različnih kategorij ozadij.
4 Pritisnite NASTAVI SLIKO KOT OZADJE ali SHRANI.
Izbrana slika bo nastavljena kot ozadje za domači zaslon ali zaklenjen zaslon.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvoki in obvestila.
Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite Zvonjenja, izberite melodijo
zvonjenja in nato pritisnite V REDU. Če želite uporabiti zvok, ki je shranjen v napravi ali v vašem
računu kot melodija zvonjenja, pritisnite DODAJ.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Zvonjenje ob prejemu obvestila, izberite
melodijo zvonjenja in nato pritisnite V REDU.
77
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklepanje zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona,
nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite
odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Koda PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
Prstni odtis
Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte Bralnik prstnih odtisov za več informacij.
78
Prilagoditev po meri
Moji kraji
Hitro dostopajte do uporabnih funkcij, ki so povezane s pogosto obiskanimi kraji, s samodejnim
prepoznavanjem vaše lokacije.
Dodajanje pripomočka Moji kraji
Če želite dodati pripomoček, pritisnite in zadržite prazno območje na domačem zaslonu,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in zadržite pripomoček Moji kraji in ga nato povlecite na domači
zaslon.
Izberite kategorijo za nastavitev
lokacijskih podatkov in nastavitev.
Nastavitev podatkov o kraju
Ko obiščete kraj s prednastavljenimi lokacijskimi podatki, bo naprava samodejno prepoznala
vašo lokacijo in prikazala bližnjico do prednastavljenih funkcij. Naprava prav tako uporabi
nastavitve, ki ste jih nastavili za kraj.
1 V pripomočku Moji kraji izberite kraj, da nastavite lokacijske podatke in bližnjice. Na primer
pritisnite Dom, da nastavite lokacijske podatke za vaš dom.
Vaša trenutna lokacija bo prikazana v polju Naslov in način zaznavanja. Za ponovno
samodejno iskanje vašega kraja pritisnite .
Za ročno iskanje lokacije vnesite naslov ali ključno besedo v polje za iskanje in pritisnite
79
.
Prilagoditev po meri
Za samodejno iskanje vaše trenutne lokacije zagotovite, da je naprava povezana na
omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.
2 Pritisnite NAPREJ.
3 Na zaslonu za upravljanje bližnjic pritisnite UREDI →
ali
za dodajanje ali izbris bližnjic
do različnih aplikacij in funkcij.
4 Pritisnite V REDU.
Na domačem zaslonu se prikaže pripomoček Moji kraji z vašimi lokacijskimi nastavitvami.
Če želite spremeniti dodatne nastavitve, kot sta zvočni način ali nastavitve omrežja Wi-Fi,
pritisnite → Nastavitve po meri.
Nastavitev dodatnih podatkov o kraju
1 V pripomočku Moji kraji pritisnite .
2 Pritisnite in izberite drug kraj s seznama krajev.
Če želite dodati več krajev na seznam, pritisnite UPRAVLJANJE KRAJEV →
3 Pritisnite
.
za samodejno iskanje vaše trenutne lokacije.
Za ročno iskanje lokacije vnesite naslov ali ključno besedo v polje za iskanje in pritisnite
80
.
Prilagoditev po meri
4 Pritisnite SHRANI.
5 Pritisnite ali za dodajanje ali izbris bližnjic do različnih aplikacij in funkcij.
6 Pritisnite .
Ko obiščete dodan kraj, bodo v pripomočku Moji kraji prikazane prednastalvjene lokacijske
nastavitve. Če želite spremeniti dodatne nastavitve, kot sta zvočni način ali nastavitve
omrežja Wi-Fi, pritisnite → Nastavitve po meri.
Bralnik prstnih odtisov
Uvod
Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati
in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za
naslednje funkcije:
• Zaklep zaslona
• Spletna prijava
• Preveri Samsung račun
• Plačilo s PayPal
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka Domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke Domov
ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
• Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih
odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost
prstnega odtisa.
• Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
81
Prilagoditev po meri
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• Ne vlecite prsta prehitro ali prepočasi. Vlecite vaš prst s spodobno hitrostjo in dovolite
napravi, da ga prepozna.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
Registracija prstnih odtisov
Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala
vaših prstnih odtisov.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Upravitelj
prstn. odtisov.
2 Preberite informacije na zaslonu in pritisnite V REDU.
3 Postavite prst na področje za prepoznavanje prstnega odtisa na sredino spodnjega dela
zaslona.
82
Prilagoditev po meri
4 Pritisnite in zadržite zaslon v območju za prepoznavanje prstnega odtisa ter nato povlecite
vaš prst navzdol preko tipke Domov.
Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta, dokler prstni odtis ni registriran.
5 Pritisnite KONČANO, da končate z optičnim branjem vašega prstnega odtisa. Oziroma
pritisnite SE REGISTRIRAM? za registracijo dodatnega prstnega odtisa.
6 Ko se prikaže zaslon z zahtevo po registraciji nadomestnega gesla, vnesite nadomestno
geslo in nato pritisnite NADALJUJ.
7 Vnesite nadomestno geslo, da ga s tem potrdite in nato pritisnite V REDU.
Namesto optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite nadomestno geslo.
8 Ko se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite V REDU. Za odklepanje
zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.
83
Prilagoditev po meri
Preklic registracije prstnih odtisov
Z upraviteljem prstnih odtisov lahko prekličete registracijo prstnih odtisov.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Upravitelj
prstn. odtisov.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite in vnesite nadomestno geslo.
3 Pritisnite → Izberi.
4 Obkljukajte prstne odtise za preklic registracije in pritisnite .
Sprememba nadomestnega gesla
Geslo, ki ga uporabljate kot alternativo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko spremenite.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Spremeni
nadomestno geslo.
2 Vnesite nadomestno geslo.
3 Vpišite novo geslo in pritisnite NADALJUJ.
4 Ponovno vpišite geslo in pritisnite V REDU.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s Galaxy Apps.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Preverjanje
Samsung računa in nato pritisnite drsnik Preverjanje Samsung računa, da ga vključite.
84
Prilagoditev po meri
Uporaba prstnih odtisov za vpis v račune
Z uporabo prstnih odtisov se lahko prijavite v spletne strani, ki podpirajo shranjevanje gesla.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Spletna prijava
in nato pritisnite drsnik Spletna prijava, da ga vključite.
2 Odprite spletno stran v katero se želite prijaviti s prstnim odtisom.
3 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletni strani.
4 Obkljukajte Prijavite se z uporabo prstnih odtisov in pritisnite ZAPOMNI SI.
Z vašim prstnim odtisom lahko potrdite vaš račun in geslo za vpis v spletno stran.
Zasebni način
Uvod
Skrijte osebno vsebino v vaši napravi in s tem preprečite drugim dostop do nje.
V zasebnem načinu lahko skrijete elemente v Galerija, Video, Glasba, Snemalnik zvoka, Moje
datoteke in S Note.
Nastavitev zasebnega načina
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebni način.
2 Preberite informacije na zaslonu in pritisnite NAPREJ.
3 Preberite informacije o uporabi te funkcije in pritisnite NAPREJ.
85
Prilagoditev po meri
4 Pritisnite ZAČETEK, izberite metodo za dostop do zasebnega načina in nato sledite
navodilom na zaslonu za končanje nastavitve.
Zasebni način je vključen in prikaže se ikona
na vrstici stanja.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu vseh aplikacij zaženite aplikacijo, da skrijete elemente.
2 Izberite element in nato pritisnite → Premaknite v mapo Zasebno.
Če zasebni način ni vključen, nadaljujte z naslednjimi koraki.
3 Preberite informacije na zaslonu in pritisnite V REDU.
4 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v zasebno mapo in izginili z zaslona.
Če skrijete element, ko zasebni način ni vključen, bo zasebni način omogočen med
premikanjem izbrane mape in bo onemogočen, ko je prenos končan.
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebni način in nato pritisnite drsnik
Zasebni način, da ga vključite.
Prav tako lahko odprete ploščo s hitrimi nastavitvami in pritisnite Zasebni način za njegovo
vključitev.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Moje datoteke → Zasebno.
Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.
86
Prilagoditev po meri
Razkrivanje vsebine
1 V zasebni mapi izberite elemente, ki jih želite razkriti.
2 Pritisnite → Odstrani iz zasebne mape.
3 Izberite mapo, kamor želite premakniti elemente.
Elementi bodo premaknjeni v izbrano mapo.
Preprosti način
Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in
večjih ikon na domačem zaslonu.
Preklop v enostavni način
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Preprosti način → Preprosti način.
2 Obkljukajte aplikacije za uporabo enostavnejše postavitve.
3 Pritisnite KONČANO.
Vračanje v standardni način
Podrsajte v levo na domačem zaslonu in pritisnite Preproste nastavitve → Preprosti način →
Standardni način → KONČANO.
87
Prilagoditev po meri
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Uporaba varnostnih kopij računov
Z uporabo računa Google ali Samsung lahko prenesete varnostno kopijo podatkov z vaše
prejšnje naprave na novo napravo. Glejte Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov za več
informacij.
Uporaba Samsung Smart Switch
Prek funkcije Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na novo napravo. Obiščite
www.samsung.com/smartswitch za več informacij.
Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
Uporaba Smart Switch Mobile
Uporabite to aplikacijo za prenos podatkov s prejšnje naprave na vašo novo napravo. Aplikacijo
lahko prenesete s Galaxy Apps ali Trgovina Play.
1 Na vaši napravi pritisnite Smart Switch.
2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom
na zaslonu.
Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch
Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.
Uporaba Smart Switch z računalniki
Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije vaših podatkov (z mobilnih naprav
izbranega proizvajalca) z računalnika na napravo. Aplikacijo lahko prenesete s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov s prejšnje mobilne naprave na računalnik. Za več
informacij, se obrnite na proizvajalca naprave.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
88
Prilagoditev po meri
3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik s kablom USB.
4 Na računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za
prenos podatkov na svojo napravo.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvozite varnostno kopijo vaših podatkov z računalnika prek Samsung Kies, da obnovite podatke
na vaši napravi. Prav tako lahko prek Samsung Kies ustvarite varnostno kopijo podatkov na
računalniku. Glejte Povezovanje s programom Samsung Kies za več informacij.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun.
2 Izberite računsko storitev.
3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite račun in nato pritisnite →
Odstrani račun.
89
Prilagoditev po meri
Registracija Samsung računov
Za uporabo nekaterih Samsung apps potrebujete Samsung račun. S Samsung računom lahko
varnostno kopirate ali obnovite podatke, ki so shranjeni v napravi. Registrirajte vaš Samsung
račun na napravi za enostavno uporabo storitev Samsung.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun.
2 Pritisnite Račun Samsung account.
3 Pritisnite PRIJAVA.
4 Vnesite elektronski naslov in geslo računa in nato pritisnite PRIJAVA.
Ko registrirate Samsung račun, lahko uporabljate aplikacije, ki zahtevajo uporabo Samsung
računa, brez da bi se vpisali.
90
Telefon in stiki
Telefon
Uvod
Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.
Klicanje
1 Pritisnite na domačem zaslonu.
2 Pritisnite Tipkovnica za vnos telefonske številke.
3 Pritisnite za glasovni klic ali pritisnite za video klic.
Oglejte si dnevnike klicev in
sporočil.
Oglejte si priljubljene stike.
Vnesite številko z uporabo
tipkovnice.
Oglejte si seznam stikov.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
91
Telefon in stiki
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite Dnevniki ali Stiki in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.
Klicanje z uporabo seznama priljubljenih
Izberite stik in pritisnite
za dodajanje stika na seznam priljubljenih stikov.
Odprite zaslon priljubljenih in izberite stik za klic.
Klici v tujino
1 Pritisnite Tipkovnica.
2 Pritisnite in zadržite 0, dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, številko
območja in telefonsko številko ter nato pritisnite
92
.
Telefon in stiki
Prejeti klici
Sprejemanje klica
• Ko je glavni zaslon izklopljen:
Glavni zaslon se vklopi in prikaže opozorilo o klicu. Za sprejem klica povlecite
velikega kroga.
ven iz
• Ko je glavni zaslon vklopljen ali aplikacija zagnana:
Na zaslonu na robu se prikaže opozorilo o klicu. Za sprejem klica povlecite .
Zavrnitev klica
• Ko je glavni zaslon izklopljen:
Glavni zaslon se vklopi in prikaže opozorilo o klicu. Za zavrnitev klica povlecite
velikega kroga.
ven iz
• Ko je glavni zaslon vklopljen ali aplikacija zagnana:
Na zaslonu na robu se prikaže opozorilo o klicu. Za zavrnitev klica povlecite
.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic, se na vrstici stanja in zaslonu na robu pojavi ikona . Odprite obvestilno
ploščo ali pritisnite
na zaslonu na robu za ogled seznama zgrešenih klicev. Prav tako lahko na
domačem zaslonu pritisnete → Dnevniki za ogled zgrešenih klicev.
• Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica
navzgor.
• Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite domači zaslon in pritisniti
→ → Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica → Sporočila za zavr. klica → .
93
Telefon in stiki
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : povečajte glasnost.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Tipkovn.: odprite številčno tipkovnico.
• Kon.klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
Med opravljanjem video klica
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• Preklopi: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Kon.klic: končajte trenutni klic.
Video klic v načinu dvojne kamere je na voljo do 3 minute. Po 3 minutah naprava izklopi
fotoaparat na zadnji strani za izboljšano delovanje.
94
Telefon in stiki
Stiki
Uvod
Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Glejte Prenos podatkov s prejšnje
naprave za več informacij.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite in izberite mesto shranjevanja.
3 Vnesite informacije o stiku.
4 Pritisnite SHRANI.
Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite Tipkovnica vnesite
številko in pritisnite Dodaj v stike.
Če želite dodati telefonsko številko na seznam stikov s seznama prejetih klicev ali sporočil,
pritisnite Dnevniki in nato pritisnite sliko stika.
95
Telefon in stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravite glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
96
Sporočila in elektronska pošta
Sporočila
Uvod
Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS) in si oglejte sporočila po
pogovorih.
Pošiljanje sporočil
Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vnesite prejemnike.
Izberite stike s seznama stikov.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
Vstavi emotikone.
Vnesite sporočilo.
4 Pritisnite
za pošiljanje sporočila.
97
Sporočila in elektronska pošta
Ogled sporočil
Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Za prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu vseh aplikacij.
2 Na seznamu sporočil izberite stik.
3 Oglejte si pogovor.
V podrobnem pogledu sporočila pritisnite za ogled več možnosti.
E-pošta
Uvod
Dodajte vaše e-poštne račune za prejemanje elektronskih sporočil in odgovarjanje na njih.
Nastavitev E-poštnih računov
1 Pritisnite E-pošta na zaslonu vseh aplikacij.
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite NAPREJ.
Za ročno registracijo elektronskega računa podjetja pritisnite ROČNA NASTAVITEV.
3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Da nastavite drug e-poštni račun, pritisnite
→ UREDI RAČUNE →
.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite
UREDI RAČUNE → → Nastavite privzeti račun.
98
→
Sporočila in elektronska pošta
Pošiljanje e-pošte
1 Pritisnite E-pošta na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite na dnu zaslona, da sestavite sporočilo.
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
4 Pritisnite za pošiljanje sporočila.
Branje e-pošte
1 Pritisnite E-pošta na zaslonu vseh aplikacij.
2 Na seznamu sporočil pritisnite sporočilo, ki ga želite prebrati.
99
Fotoaparat in galerija
Fotoaparat
Uvod
Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.
Osnovno fotografiranje
Posnamete lahko fotografije ali videoposnetke. Oglejte si vaše fotografije in videoposnetke v
Galerija.
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu vseh aplikacij.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
100
Fotoaparat in galerija
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
Spremenite nastavitve
fotoaparata.
Začnite s snemanjem
videoposnetka.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji strani.
Fotografiranje.
HDR (bogati odtenek)
Spremenite način
fotografiranja.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih momentov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
1 Z zaklenjenega zaslona povlečete ven iz velikega kroga.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
101
Fotoaparat in galerija
Posnetek sebe
Samodejni posnetek avtoportretov
Ko fotografirate s fotoaparatom na sprednji strani, položite prst na senzor ali uporabite glasovne
ukaze za samodejni zajem fotografije brez pritiskanja tipke sprožilca.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite na zaslonu na robu, da preklopite na fotoaparat na sprednji strani za
avtoportrete.
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4 Položite prst na senzor na zadnji strani naprave in jo dvignite za posnetek avtoportreta.
Prav tako lahko izgovorite »Smile«, »Cheese«, »Capture« ali »Shoot« za fotografijo. Če želite
posneti video, izgovorite »Record video«.
102
Fotoaparat in galerija
Širokokotni posnetek sebe
Posnemite širok posnetek sebe in hkrati fotografirajte druge osebe in preprečite, da bi koga
pozabili.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite na zaslonu na robu, da preklopite na fotoaparat na sprednji strani za
avtoportrete.
3 Pritisnite Način → Širokokotni posnetek sebe.
4 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
5 Položite prst na senzor na zadnji strani naprave in jo dvignite za posnetek avtoportreta.
Prav tako lahko izgovorite »Smile«, »Cheese”«, »Capture« ali »Shoot« za fotografijo. Če želite
posneti video, izgovorite »Record video«.
6 Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno, da posnamete širok avtoportret.
Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se modri okvir premakne od enega konca
belega okvirja do drugega.
• Modri okvir mora se mora nahajati znotraj okna iskala.
• Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
• Na ločljivost fotografije lahko vplivajo svetlobni pogoji.
• Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko
odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.
103
Fotoaparat in galerija
HDR (izb. tona)
Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je
temno.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite na zaslonu na robu, da preklopite na fotoaparat na zadnji strani.
3 Pritisnite na zaslon na robu na zaslonu za predogled.
Ikona se bo spremenila v
4 Pritisnite
.
za fotografiranje.
Brez učinka
Z učinkom
Načini fotografiranja
Posnemite fotografije z uporabo različnih načinov za fotografiranje.
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu vseh aplikacij.
Samodejno
Uporabite ta način, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni način za
fotografiranje.
Na zaslonu za predogled pritisnite Način → Samodejno.
104
Fotoaparat in galerija
Sebe z zad. fot.
Uporabite ta način za avtoportrete z uporabo fotoaparata na zadnji strani.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite Način → Sebe z zad. fot.
2 Povlecite ali prilagodite okvir, da nastavite območje zaznavanja obraza.
3 Sestavite vaš posnetek z objektivom kamere na zadnji strani obrnjenim proti vam.
4 Poslušajte piske, ki vas bodo vodili med prilagoditvijo kompozicije.
Ko se vaš obraz nahaja znotraj območja zaznavanja, fotoaparat odda opozorilni ton, piska
nekaj sekund in nato samodejno posname fotografijo.
Izbirno žarišče
Uporabite učinek ne-ostrenja, če želite, da določeni motivi izstopajo v fotografiji.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite Način → Izbirno žarišče.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite za fotografiranje.
4 Pritisnite sličico predogleda na spodnji desni strani zaslona za predogled.
5 Pritisnite in izberite eno izmed sledečih:
• Bližnje žarišče: izostrite motiv in zameglite ozadje okoli motiva.
• Oddalj. žarišče: zameglite motiv in izostrite ozadje okoli motiva.
• Panor. žarišče: izostrite motiv in ozadje okoli njega.
105
Fotoaparat in galerija
6 Pritisnite
.
• Priporočamo, da se motivi nahajajo do 50 cm od naprave. Motive, katere želite izostriti,
postavite v bližino naprave.
• Pri fotografiranju poskrbite, da bo razdalja med motivom in ozadjem zadostna.
Razdalja mora biti najmanj trikrat večja od razdalje med napravo in motivom.
• Na kakovost fotografij, posnetih z napravo, lahko vplivajo naslednji dejavniki:
– – Naprava ali motiv je v gibanju.
– – Prisotnost močne svetlobe v ozadju, nizke stopnje svetlobe ali pa fotografirate v
notranjosti.
– – Motiv ali ozadje je brez vzorca ali vsebuje enostavne barve.
Panorama
Posnemite serijo vodoravnih in navpičnih fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.
Na zaslonu za predogled pritisnite Način → Panorama.
Upr. načinov
Izberite način za fotografiranje, ki se prikaže na zaslonu za izbiro načina ali spremenite vrstni red
načinov.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite Način → Upr. načinov.
2 Obkljukajte načine, ki jih želite dodati na seznam načinov.
• Lepotna izboljšava obraza: posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno
sliko.
• Navid. pred.: posnemite fotografije v prostoru s pomikanjem naprej ali vrtenjem v levo
ali desno za posnetke prostora pod različnimi koti.
• Slika in več: posnemite serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v
načinih za fotografiranje.
• Dv. kamera: hkrati uporabite fotoaparata na sprednji in zadnji strani in posnemite
fotografijo ali videoposnetek z uporabo obeh fotoaparatov.
106
Fotoaparat in galerija
Načini za prenos
Prenesite več načinov fotografiranja s Galaxy Apps.
Na zaslonu za predogled pritisnite Način → Prenos.
• Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
– – Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
• V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki
ločljivosti (HD) in 10 minutne videoposnetke v HD ali VGA.
• Med snemanjem videoposnetkov v načinu dvojne kamere bo notranji mikrofon
posnel zvok.
Nastavitve kamere
Na zaslonu za predogled pritisnite
na zaslonu na robu.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina in uporabljene kamere.
• : vključite ali izključite bliskavico.
• : nastavite napravo, da posname določeno število fotografij ob določenih intervalih med
fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani.
• : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
• : izberite učinek filtra, ki ga želite uporabiti med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov. Za prenos več učinkov pritisnite Prenos. Da spremenite vrstni red učinkov
ali skrijete učinke s seznama, pritisnite Upr. učinkov.
• : izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar
pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
107
Fotoaparat in galerija
Za dostop do dodatnih nastavitev fotoaparata odprite zaslon predogleda in pritisnite
→
.
• Lepotna izboljšava obraza: nastavite napravo, da posnamete fotografijo z osvetljenimi
obrazi za bolj nežno sliko.
• Vrednost osvetlitve: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti
so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v
gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v
fotografijah.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni
obseg.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uravnoteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• HDR (izb. tona): uporabite ta način za fotografiranje z živahnimi barvami in podrobnostmi,
celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.
• Pritisnite za slikanje: pritisnite sliko na zaslonu predogleda za zajem fotografij.
• Velikost videa: izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje
kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
• Stabilizac. videa: vključite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljevanje,
ki ga povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videa.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev označevanje lokacije.
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri
fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Glasovno upravljanje: napravo nastavite na fotografiranje ali snemanje videoposnetkov z
glasovnimi ukazi.
• Tipka za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali
funkcije povečave.
108
Fotoaparat in galerija
• Pregled slik: nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
• Upravljanje bližnjic: preuredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
• Ponastav. nastavitev: ponastavite nastavitve fotoaparata.
• : omogoča ogled informacij pomoči za uporabo fotoaparata.
Galerija
Uvod
Oglejte si in upravljajte s fotografijami in videoposnetki, ki so shranjeni v napravi.
Ogled slik in videoposnetkov
1 Pritisnite Galerija na zaslonu vseh aplikacij.
2 Izberite sliko ali videoposnetek.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
videoposnetek, pritisnite .
Souporaba prek
na sličici predogleda. Če želite predvajati
Uredi
Več možnosti
Pojdite na prejšnjo stran.
Spremeni predvajalnik
Izbriši
Sličice predogleda slike in videa
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite zaslon.
109
Fotoaparat in galerija
Ogled vsebine shranjene v drugih napravah
Poiščite vsebino, ki je shranjena na drugih napravah, in si jo oglejte na vaši napravi.
Dostop do vsebine, ki je shranjena v bližnjih napravah
Poiščite naprave v bližini prek omrežja Wi-Fi, Wi-Fi Direct ali mobile hotspot za ogled vsebine, ki je
shranjena v njih, na vaši napravi.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → Naprave v
bližini in nato pritisnite drsnik Naprave v bližini, da ga vključite.
2 Na glavnem zaslonu galerije pritisnite
3 Izberite napravo v Naprave v bližini.
.
Ogledate si lahko slike in videoposnetke z drugih naprav, ki imajo vključeno funkcijo za
skupno rabo vsebine.
Izbris slik ali videoposnetkov
Izbris slike ali videoposnetka
Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite
na vrhu zaslona.
Izbris več slik in videoposnetkov
1 Na glavnem zaslonu galerije pritisnite in zadržite sliko ali video, ki ga želite izbrisati.
Prav tako lahko pritisnite → Izbriši.
2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
3 Pritisnite na zgornji desni strani zaslona.
Prav tako lahko pritisnite → Izbriši, obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati, ter
nato pritisnite KONČANO za izbris več elementov.
110
Varnostna asistenca
Način v sili
Način v sili spremeni barvo zaslona v sive odtenke in s tem zmanjša porabo baterije. Nekatere
aplikacije in funkcije bodo omejene.
Vključitev načina v sili
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca → Način v sili in
pritisnite drsnik Način v sili, da ga vključite.
Prav tako lahko pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite Način v sili.
2 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite SPREJMEM.
3 Preberite informacije na zaslonu in pritisnite OMOGOČI.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vklopite bliskavico.
Sprožite alarme.
Pošljite informacije o trenutni
lokaciji v sporočilu.
Opravite klic.
Brskajte po internetu.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala zmogljivost baterije in
ocenjen čas delovanja baterije v
mirovanju
Opravite klic v sili.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
111
Varnostna asistenca
Izključitev načina v sili
Za deaktivacijo načina v sili pritisnite → Onemogočite način v sili. Prav tako lahko pritisnite in
zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite Način v sili.
Pošlji sporočilo pomoči
V primeru izredne razmere, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo
primarnim stikom. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji. Za uporabo te funkcije najprej
registrirajte vaše primarne stike.
Dodajanje primarnih stikov
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca.
2 Pritisnite Upravljanje prednostnih stikov → Ustvarite prednostni stik.
3 Pritisnite Ustvari stik in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite Izberi iz stikov, da dodate
obstoječi stik kot primarni stik.
Nastavitev sporočil v sili
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca.
2 Pritisnite Pošlji sporočilo pomoči in nato pritisnite drsnik Pošlji sporočilo pomoči, da ga
vključite.
3 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite SPREJMEM.
Za pošiljanje sporočil pomoči z zvočnimi posnetki ali fotografijami, obkljukajte Pošlji zvočni
posnetek ali Pošlji slike.
• Možnost Pošlji slike v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Možnosti Pošlji zvočni posnetek in Pošlji slike sta lahko označeni drugače, odvisno
od regije ali ponudnika storitve.
112
Uporabne aplikacije
Avt. način
Uvod
Ta način uporabite za nadzorovanje naprave, medtem ko vozite. Sporočila in glasbo lahko
poslušate z uporabo glasovnih ukazov, ne da bi se morali dotikati naprave.
Med vožnjo ne glejte v zaslon ali izvajajte funkcij s svojimi rokami.
• Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko
razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet
in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa
varnostna opozorila in predpise.
• Pri uporabi funkcije navigacije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
• Ta način v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta način v nekaterih jezikih ni podprt.
Zagon avtomobilskega načina
Ko registrirate vozilo na napravi, lahko prek zvočnikov v avtomobilu poslušate zvok iz naprave.
Napravo lahko prav tako nastavite, da samodejno vključi avtomobilski način, ko se poveže z
vozilom in več.
Ko prvič zaženete to aplikacijo, sledite navodilom na zaslonu, da zaključite namestitev.
1 Odprite ploščo s hitrimi nastavitvami in pritisnite Avt. način za njegovo vključitev.
113
Uporabne aplikacije
2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prikaže okno z zahtevo po potrditvi povezave Bluetooth, pritisnite DA, da dovolite
vozilu iskanje vaše naprave in povezovanje prek Bluetooth.
• Pred registracijo vašega vozila, zaženite vozilo in vklopite radio.
• Med registracijo vozila z napravo, postavite napravo v bližino vozila.
Registracija več vozil
Pritisnite MORE → Settings → My cars → ADD.
Uporaba menijev avtomobilskega načina
Uporabite menije avtomobilskega načina z uporabo glasovnih ukazov in opravite klice, pošljite
sporočila, poiščite pot do krajev ali predvajajte glasbo. Prav tako lahko pritisnite ikone od vsakega
menija na zaslonu.
1 Odprite ploščo s hitrimi nastavitvami in pritisnite Avt. način za njegovo vključitev.
Odprite menijsko
vrstico.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Vključite funkcijo
glasovnega
ukazovanja.
Meniji
avtomobilskega
načina
2 Na glavnem zaslonu avtomobilskega načina izgovorite »Hi Galaxy.«
3 Ko se prikaže ikona , izgovorite glasovni ukaz za zagon želenega menija.
Prav tako lahko uporabite hitre glasovne ukaze. Za ogled primerkov hitrih glasovnih ukazov
pritisnite MORE → Example commands.
114
Uporabne aplikacije
Uporaba funkcije navigacije
Mesto izberite natančno, tako da pritisnete in pridržite prst na mapi. Ali pa za navigiranje do cilja
uporabite glasovni ukaz.
1 Odprite ploščo s hitrimi nastavitvami in pritisnite Avt. način za njegovo vključitev.
2 Na glavnem zaslonu avtomobilskega načina izgovorite »Hi Galaxy.«
3 Izgovorite »Navigation«.
4 Izgovorite ključno besedo ali naslov za mesto.
Naprava vas bo samodejno pričela usmerjati do kraja.
S Finder
Uvod
S tipkovnico poiščite širok nabor vsebine.
Iskanje vsebine
Odprite obvestilno ploščo in pritisnite S Finder.
Vnesite ključno besedo v iskalno polje ali pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
Za bolj natančne rezultate pritisnite Filtriranje pod poljem za iskanje in nato izberite
podrobnosti.
115
Uporabne aplikacije
Upravljanje zgodovine iskanja
Vaša predhodna iskanja so shranjena samodejno. Za izbris elementa zgodovine iskanja, pritisnite
zraven elementa.
S Planner
Uvod
Upravlajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Pritisnite zgornji levi del zaslona za izbiro bodisi dogodka ali naloge in vnesite podrobnosti.
• Dodaj dogodek: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• Dodaj opravilo: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
116
Uporabne aplikacije
Izberite element.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo
dogodka.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Nastavite opomnik za dogodek.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek ali opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Na glavnem zaslonu aplikacije S Planner pritisnite → Sinhroniziraj zdaj za sinhronizacijo
dogodkov in opravil z vašimi računi.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni
krogec.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite
Nastavitve → Računi ter nato izberite storitev računa.
117
Uporabne aplikacije
S Health
Uvod
S Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in
vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.
Zagon S Health
Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na
zaslonu, da končate namestitev.
1 Pritisnite S Health na zaslonu vseh aplikacij.
2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Glede na vaše fizične lastnosti, naprava izračuna standardno osnovno stopnjo
metabolizma (BMR) in priporoča dnevno zaužitje kalorij. Priporočilo morda ne bo dovolj
natančno za vse starosti, sestave teles ali prehrambene potrebe.
Uporaba S Health
V menijih S Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja in
telesne pripravljenosti.
Pritisnite S Health na zaslonu vseh aplikacij.
Dostop do dodatnih možnosti.
118
Uporabne aplikacije
Dodatne informacije
• Namen zbiranja teh podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z
nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega wellnessa, varnostno kopiranje/
sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če
pa se vpišete v svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na
strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni
procesi niso končani. Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health, lahko zbrišete
z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki
ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati
ločeno.
• Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih
omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
• Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite
pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth ali ANT+, lahko na
napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih
naprav, ki oddajajo radijske valove.
• Vsebina, ki se uporablja v aplikaciji S Health, je lahko odvisna od različice programske
opreme aplikacije. Storitve, ki so ponujene z aplikacijo, so predmet sprememb ali preklica
podpore brez predhodnega obvestila.
• Razpoložljive funkcije in storitve S Health se morda odvisne od lokalnih zakonov in
predpisov vaše regije.
• Nekatere funkcije S Health morda niso na voljo, odvisno od vaše regije.
• Funkcije S Health so namenjene samo za fitnes in informacijske namene, ter niso namenjene
za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje
bolezni.
119
Uporabne aplikacije
S Voice
Uvod
Opravite različna opravila, tako da jih preprosto izgovorite.
Zagon S Voice
1 Pritisnite S Voice na zaslonu vseh aplikacij.
Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko Domov.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
3 Oglejte si vadnico ali pritisnite START, da preskočite vadnico.
Nastavljanje jezika
Pritisnite → Settings → Language in izberite jezik.
Izbran jezik je uporabljen samo za S Voice in ne za prikazan jezik na napravi.
Uporaba S Voice
1 Pritisnite S Voice na zaslonu vseh aplikacij.
Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko Domov.
Ko se S Voice zažene, naprava prične s prepoznavanjem glasu.
2 Izgovorite glasovni ukaz.
Če naprava prepozna ukaz, bo naprava izvršila ustrezno dejanje. Če želite ponoviti glasovni
ukaz ali izgovoriti drug ukaz, pritisnite .
120
Uporabne aplikacije
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Prebujanje S Voice v načinu mirovanja
Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja. Pritisnite ikono
mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem govora.
Sprememba ukaza prebujanja
Ukaz prebujanja lahko spremenite v »Hi Galaxy.« Ukaz prebujanja se uporablja za nadaljevanje
prepoznavanja glasu, kadar je naprava v načinu pripravljenosti.
Pritisnite → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Uporaba ukazov za prebujanje na zaklenjenem zaslonu
Na zaklenjenem zaslonu lahko s prednastavljenimi ukazi za prebujanje uporabljate različne
funkcije.
Pritisnite → Settings → Voice wake-up → Wake up while locked.
121
Uporabne aplikacije
Glasba
Uvod
Poslušajte glasbo razvrščeno po kategoriji in prilagodite nastavitve predvajanja po meri.
Predvajanje glasbe
Pritisnite Glasba na zaslonu vseh aplikacij.
Izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke na njih.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Dodajte pesem na seznam
predvajanja.
Preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitro
predvajanje nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitro
predvajanje naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
122
Uporabne aplikacije
Predvajanje glasbe, ki je shranjena v drugih napravah
Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah, in jo predvajajte na vaši napravi.
Pritisnite Glasba na zaslonu vseh aplikacij.
Dostop do glasbe, ki je shranjena v napravah z aplikacijo Samsung Link
Za uporabo te funkcije, se prijavite v račun Samsung. Glejte Registracija Samsung računov za več
informacij.
Na glavnem zaslonu za glasbo pritisnite NAPRAVE in izberite napravo v Registrirane naprave za
dostop do in predvajanje glasbe. Predvajate lahko skladbe z naprav, ki so registrirane v aplikaciji
Samsung Link. Obiščite link.samsung.com za več informacij.
• Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali
mobilnim omrežjem.
• Pri dostopu do vsebine, ki je shranjena v drugih napravah, prek mobilnega omrežja
vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
Dostop do glasbe, ki je shranjena v bližnjih napravah
Poiščite naprave v bližini prek omrežja Wi-Fi, Wi-Fi Direct ali mobile hotspot za predvajanje
glasbe, ki je shranjena na vaši napravi.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → Naprave v
bližini in nato pritisnite drsnik Naprave v bližini, da ga vključite.
2 Na glavnem zaslonu glasbe pritisnite NAPRAVE.
3 Izberite napravo v Naprave v bližini za dostop do in predvajanje glasbe.
Pesem lahko predvajate z drugih naprav, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.
123
Uporabne aplikacije
Video
Uvod
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v napravi in prilagodite nastavitve predvajanja.
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu vseh aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
naprej.
Spremenite razmerje
slike.
Poiščite druge naprave
za predvajanje datoteke
na njih.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Previjte naprej ali nazaj z
vlečenjem vrstice.
Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa
povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.
Za previjanje nazaj ali naprej povlecite prst v levo ali desno po zaslonu predvajanja.
124
Uporabne aplikacije
Predvajanje videoposnetkov, ki so shranjeni v drugih napravah
Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah, in jih predvajajte na vaši napravi.
Pritisnite Video na zaslonu vseh aplikacij.
Dostop do videoposnetkov, ki so shranjeni v napravah z aplikacijo Samsung
Link
Za uporabo te funkcije, se prijavite v račun Samsung. Glejte Registracija Samsung računov za več
informacij.
Na glavnem zaslonu za video pritisnite NAPRAVE in izberite napravo v Registrirane naprave
za dostop do in predvajanje videa. Predvajate lahko videoposnetke z naprav, ki so registrirane v
aplikaciji Samsung Link. Obiščite link.samsung.com za več informacij.
• Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali
mobilnim omrežjem.
• Pri dostopu do vsebine, ki je shranjena v drugih napravah, prek mobilnega omrežja
vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
Dostop do videoposnetkov shranjenih na bližnjih napravah
Poiščite naprave v bližini prek omrežja Wi-Fi, Wi-Fi Direct ali mobile hotspot za predvajanje
videoposnetkov, ki so shranjeni na vaši napravi.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → Naprave v
bližini in nato pritisnite drsnik Naprave v bližini, da ga vključite.
2 Na glavnem zaslonu za video pritisnite NAPRAVE.
3 Izberite napravo v Naprave v bližini za dostop do in predvajanje videoposnetka.
Videoposnetek lahko predvajate z drugih naprav, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo
vsebine.
125
Uporabne aplikacije
Internet
Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za
enostavnejši dostop.
Brskanje po spletnih straneh
1 Pritisnite Internet na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje. Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite ikono iskalnega
mehanizma zraven polja spletnega naslova.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi. Za iskanje po spletu z
govorom pritisnite .
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Oglejte si zaznamke, shranjene
strani in nedavno internetno
zgodovino.
Odprite domačo stran.
Odprite upravitelja okna spletne
strani.
Obiščite poprej obiskano stran.
126
Uporabne aplikacije
Snemalnik zvoka
Uvod
Uporabite različne načine snemanja za raznolike okoliščine, kot sta intervju ali sestanek. Naprava
lahko pretvori vaš glas v besedilo in razloči med zvočnimi viri.
Snemanje govornih beležk
1 Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon.
Pritisnite , da zaustavite snemanje. Za preklic snemanja pritisnite
.
Med snemanjem glasovnega sporočila pritisnite , da vnesete zaznamek.
Dostop do dodatnih možnosti.
Pomikajte se po razpoložljivih
snemalnih načinih.
Trenutni snemalni način
Prikažite seznam govornih beležk.
Spremenite način snemanja.
Začnite snemati.
3 Pritisnite
, da končate s snemanjem.
127
Uporabne aplikacije
Spreminjanje načina snemanja
Pritisnite , da izberete način s seznama.
• Normalno: to je običajni način snemanja.
• Intervju: mikrofon je občutljiv na zvoke iz dveh smeri. V tem načinu, tako zgornji kot spodnji
del naprave zaznava enako količino zvoka. Glasovne beležke, ki jih posnamete v tem načinu,
vsebujejo ikono .
• Sestanek: mikrofon je občutljiv na zvoke iz različnih smeri. Glasovne beležke, ki jih
posnamete v tem načinu, vsebujejo ikono .
• Govorna beležka: naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu. Za
najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust in govorite glasno in močno v mirnem
prostoru. Glasovne beležke, ki jih posnamete v tem načinu, vsebujejo ikono
.
Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govorjenim jezikom, naprava ne bo
prepoznala vašega glasu. Pred uporabo te funkcije pritisnite → Nastavitve → Jezik da
nastavite sistemski jezik glasovne beležke.
Predvajanje izbranih glasovnih beležk
Pri pregledu zapisov intervjuja ali sestanka lahko utišate ali povečate glasnost določenim
zvočnim virov v zapisu.
1 Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite in izberite glasovno beležko, ki je posneta v načinu sestanka.
3 Če želite utišati določene zvočne vire, pritisnite za ustrezno smer v katero želite utišati
zvok.
Ikona se spremeni v
in zvok bo utišan.
Vključen zvočni izvor
Utišan zvočni izvor
128
Uporabne aplikacije
Ura
Uvod
Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali
nastavite določeno trajanje.
Budilka
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
1 Pritisnite .
2 Nastavite čas alarma, izberite dan, če želite, da se alarm ponovi, in nato nastavite druge
možnosti alarma.
3 Pritisnite KONČANO.
Shranjen alarm je dodan na seznam alarmov.
4 Za vključitev ali izključitev alarmov pritisnite
zraven alarma na seznamu alarmov.
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
obdobju.
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste že omogočili možnost dremeža,
izven velikega kroga, da ponovno vključite alarm po določenem časovnem
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izberi, izberite opozorila in nato pritisnite
129
.
Uporabne aplikacije
Svetovna ura
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Vpišite ime mesta ali izberite mesto s prikaza sveta in nato pritisnite
Za namestitev poletnega časa na uri pritisnite
.
, pritisnite in zadržite uro in nato pritisnite
Brisanje ur
Pritisnite → Izberi, izberite ure in nato pritisnite
.
Štoparica
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Ura → Štoparica.
2 Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite KROG.
3 Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa.
Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI. Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite
NADALJUJ.
Časovnik
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Ura → Časovnik.
2 Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
3 Povlecite izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
130
.
Uporabne aplikacije
Računalo
Opravite enostavne ali zahtevne izračune.
Uporaba računala
Pritisnite Računalo na zaslonu vseh aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
onemogočeno, pritisnite → Znanstveni kalkulator.
Za ogled zgodovine računanja pritisnite
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ POČISTI ZGODOVINO.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Dropbox na zaslonu vseh aplikacij.
Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite
navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.
Na glavnem zaslonu storitve Dropbox pritisnite
• Files: prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite
, da uporabite naslednje funkcije:
.
• Photos: oglejte si prenesene slike ali videoposnetke. Pritisnite
datotek oz. ustvarjanje albumov.
za skupno rabo ali izbris
• Offline files: oglejte si fotografije in videoposnetke, ko povezave ni vzpostavljena.
• Notifications: oglejte si obvestila.
131
Uporabne aplikacije
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za ogled posodobitev družabnega omrežja v živo in novic v obliki po meri
prilagojene revije.
Pritisnite Flipboard na zaslonu vseh aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite
navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.
Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke in naročnine.
Peel Smart Remote
Uvod
Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemniki, sprejemniki ali projektorji in uporabite
napravo kot daljinski upravljalnik.
SO
UR
CE
132
Uporabne aplikacije
O pametnem upravljanju
1 Pritisnite Peel Smart Remote na zaslonu vseh aplikacij.
2 Izberite državo in regijo. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev.
Prikažejo se razpoložljivi TV programi.
Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika
Vklopite ali izklopite TV sprejemnik, brskajte po kanalih oz. prilagodite nivo glasnosti na TV
sprejemniku z napravo kot daljinskim upravljalnikom.
1 Pritisnite Peel Smart Remote na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Poskrbite, da je vaš TV sprejemnik izklopljen in pritisnite YES, MY TV IS OFF.
4 Izberite znamko TV sprejemnika.
5 Zagotovite, da so infrardeča vrata naprave usmerjena v TV sprejemnik in nato pritisnite
BUTTON 1. Če naprava vklopi TV sprejemnik, pritisnite YES.
Če naprava ne izklopi TV sprejemnika, pritisnite NO in nato ponavljajte postopek, dokler TV
sprejemnik ne prepozna signala.
133
Uporabne aplikacije
6 Izberite izvor kanala.
Vklopite ali izklopite TV
sprejemnik.
Meniji za upravljanje TV
sprejemnika
Gledanje TV sprejemnika z uporabo naprave
Izberite TV program s seznama razpoložljivih programom za ogled povezanega TV sprejemnika.
1 Pritisnite Peel Smart Remote na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite ON NOW, ON LATER ali STREAMING.
3 Izberite TV program in nato pritisnite WATCH ON.
Izbrani program bo prikazan na povezanem TV sprejemniku.
4 Pritisnite
za spremembo kanalov ali prilagoditev glasnosti.
Na zaslonu se prikaže nadzorna plošča.
Nastavitev opomnikov za programe
1 Izberite TV program, ki ga še ni na sporedu.
2 Pritisnite REMIND ME, da nastavite alarm, ki vas bo opomnil na začetek TV programa.
134
Uporabne aplikacije
Evernote
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje, sinhronizacijo in skupno rabo večpredstavnostnih opomb.
Opombam lahko dodate oznake oz. razvrstite opombe v beležki za učinkovito urejanje vaših idej.
Pritisnite Evernote na zaslonu vseh aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
PEN.UP
Uporabite to apliakcijo za objavo in skupno rabo skic, ki ste jih narisali s pisalom S Pen.
Pritisnite PEN.UP na zaslonu vseh aplikacij.
Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, pritisnite Prijava
za ali Prijava na vrhu zaslona. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev.
Objava vaše umetnine
Na glavnem zaslonu aplikacije PEN.UP pritisnite
nato pritisnite OBJAVI.
. Dodajte vašo skico, vnesite podrobnosti in
Ogled umetnine
Na glavnem zaslonu aplikacije PEN.UP izberite objavo. Pritisnite VEČ → Shrani umetnino za
prenos umetnine na vašo napravo. Umetnina je shranjena v mapi PEN.UP. Da odprete mapo,
→ Album → PEN.UP.
odprite zaslon vseh aplikacij in pritisnite Galerija →
Prenesete lahko samo umetnine, katerih prenos dovoljujejo njihovi imetniki.
135
Uporabne aplikacije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Glejte Nastavitev računov za več informacij.
Za ogled več informacij o aplikaciji odprite glavni zaslon posamezne aplikacije in pritisnite →
Pomoč.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Filmi Play
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter prenesite različno vsebino za gledanje s
Trgovina Play.
136
Uporabne aplikacije
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Fotografije
Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na
Google+.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
137
Povezava z drugimi napravami
Hitra povezava
Uvod
Samodejno iščite naprave v bližini in se hitro povežite z njimi.
• Pri povezovanju z napravo, ki ne podpira funkcije hitre povezave, vključite Wi-Fi Direct.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
Povezava z drugimi napravami
Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite
navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
Ko se plošča odpre, se funkcija Wi-Fi samodejno vključi in naprava poišče naprave v bližini.
2 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave.
Če želite dovoliti bližnjim naprava, da najdejo vašo napravo in povezavo z njo, pritisnite VEČ
→ Nastavi vidnost naprave → Vidnost naprave in nato izberite možnost.
138
Povezava z drugimi napravami
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite OSVEŽI in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Izberite kategorijo medija.
4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite KONČANO.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.
Bluetooth
Uvod
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki
podpirajo Bluetooth.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
139
Povezava z drugimi napravami
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, pritisnite drsnik Bluetooth, da
ga vključite in nato pritisnite ISKANJE.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Pritisnite Galerija na zaslonu vseh aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.
140
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth. Prejeta slika je
shranjena v mapi Download. Da odprete mapo, odprite zaslon vseh aplikacij in pritisnite Galerija
→
→ Album → Download.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
Uvod
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, ter nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga
vključite.
2 Pritisnite
→ Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
141
Povezava z drugimi napravami
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi, da s tem potrdite zahtevo.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Pritisnite Galerija na zaslonu vseh aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev prek Wi-Fi Direct. Če sta
napravi že povezani, boste vaša naprava sprejela sliko brez postopka zahteve za povezavo.
Prejeta slika je shranjena v mapi Download. Da odprete mapo, odprite zaslon vseh aplikacij in
→ Album → Download.
pritisnite Galerija →
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite → Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite PREKINI POVEZAVO → V REDU, da prekinite povezavo z napravami.
142
Povezava z drugimi napravami
NFC
Uvod
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Uporaba funkcije NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o
izdelku z oznako NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko
napravo uporabljate za enostavna plačila.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → NFC in nato
pritisnite drsnik NFC, da ga vključite.
Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite NFC za njegovo vključitev.
2 Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC.
Prikazale se bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC
ali prejemala podatkov.
143
Povezava z drugimi napravami
Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → NFC in nato
pritisnite drsnik NFC, da ga vključite.
Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite NFC za njegovo vključitev.
2 Dotaknite se z območjem antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.
3 Pritisnite Pritisni in plačaj in izberite aplikacijo, ki jo želite nastaviti kot privzeto aplikacijo za
plačevanje.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Pošiljanje podatkov
Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge
naprave.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → NFC in nato
pritisnite drsnik NFC, da ga vključite.
Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite NFC za njegovo vključitev.
2 Pritisnite Android Beam ali S Beam in pritisnite drsnika Android Beam ali S Beam, da ju
vključite.
• Android Beam: pošljite podatke prek Bluetooth.
• S Beam: pošljite podatke prek Wi-Fi Direct. Ta funkcija je optimalna rešitev za prenose
večjih podatkov.
3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave antene NFC druge naprave.
144
Povezava z drugimi napravami
4 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
• Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitenih podatkov. V nasprotnem primeru
lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne
probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih podatkov.
• Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
Screen Mirroring
Uvod
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast
ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino.
Naprave, ki omogočajo
funkcijo Screen Mirroring
(vmesnik AllShare Cast in
HomeSync)
145
Povezava z drugimi napravami
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Ogled vsebine na TV sprejemniku
Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča
zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja
so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.
1 Priključite napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, na TV sprejemnik z uporabo kabla HDMI.
2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo
napravo.
3 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → Screen
Mirroring.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
4 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše
naprave.
Če napravo povežete prvič, pritisnite in zadržite ime vmesnika na seznamu in vnesite kodo
PIN, ki je prikazana na TV sprejemniku.
5 Odprite ali predvajajte datoteko ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
Prekinitev povezave Screen Mirroring
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → Screen Mirroring.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
146
Povezava z drugimi napravami
MirrorLink
Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja
prikazovalne enote vozila.
Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.
Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink
Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.
1 Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.
Glejte Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth za več informacij.
2 Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.
Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju
prikazovalne enote.
Prekinitev povezave MirrorLink
Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.
147
Povezava z drugimi napravami
Mobilno tiskanje
Uvod
Povežite napravo s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → Tiskanje →
Prenos vtičnika.
2 Poiščite vtičnik tiskalnika v Trgovina Play.
3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
4 Izberite vtičnik tiskalnika in pritisnite drsnik na zgornjem desnem delu zaslona, da ga
vključite.
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite → Dodaj tiskalnik → ADD PRINTER.
Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite → Nastavitve.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje ter izberite tiskalnik.
148
Upravitelj naprave in podatkov
Posodobitev naprave
Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek zraka
Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Ročni prenos posodobitev.
Ko izberete Samodejni prenos posodobitev, se posodobitve prenesejo, ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi.
Posodobitev s programom Samsung Kies
Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.
1 Na računalniku prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletnega mesta
Samsung.
2 Na računalniku zaženite program Samsung Kies in priključite napravo na računalnik z
uporabo kabla USB.
3 Za posodobitev naprave, sledite navodilom na zaslonu.
• Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav.
S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge
predstavnostne naprave z računalnika.
149
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos datotek med napravo in računalnikom
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo
neposredno povežite na priključek USB.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in nato pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Prenašanje predstavnostnih datotek.
Pritisnite Prenašanje slik, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung.
1 Na računalniku prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletnega mesta
Samsung.
2 Na računalniku zaženite program Samsung Kies in priključite napravo na računalnik z
uporabo kabla USB.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
150
Upravitelj naprave in podatkov
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje. Za
varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.
Uporaba računa Google
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu vseh aplikacij.
2 Pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev → Varn. kop. moje podatke in nato
pritisnite stikalo Varn. kop. moje podatke, da ga vključite.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Uporaba računa Samsung
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Račun Samsung account →
Varnostno kopiranje za račun Samsung, izberite elemente, ki jih želite varnostno kopirati, ter
nato pritisnite VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ.
Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo
Samodejno varnostno kopiranje, da ga vključite.
Za obnovitev podatkov z uporabo Samsungovega računa pritisnite Obnovi. Zaradi obnovitve
izbranih elementov bodo trenutni podatki izbrisani z naprave.
• Za obnovitev podatkov z uporabo računa Google odprite zaslon vseh aplikacij in
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev in nato obkljukajte
Samodejno obnavljanje. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane
nastavitve in podatki obnovijo.
• Za obnovitev podatkov z uporabo računa Samsung odprite zaslon vseh aplikacij
in pritisnite Nastavitve → Računi → Račun Samsung account → Obnovi. Zaradi
obnovitve izbranih elementov bodo trenutni podatki izbrisani z naprave.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Glejte Varnostno kopiranje in
obnavljanje podatkov za več informacij.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
151
Nastavitve
Uvod
Po meri prilagodite široko paleto funkcij in aplikacij. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev
lahko po meri prilagodite vašo napravo.
Konfiguracija nastavitev
Pritisnite Nastavitve na zaslonu vseh aplikacij za dostop do zaslona nastavitev.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
V pogledu seznama lahko spremenite način pogleda in s tem ločite zavihke. Pritisnite
→ Prikaži kot → Pogled z zavihki.
Hitre nastavitve
Ustvarite seznam pogosto rabljenih nastavitev.
Pritisnite → Urejanje hitrih nastavitev. Obkljukajte elemente, ki jih želite dodati, ali prekličite
izbor elementov, ki jih želite odstraniti, ter nato pritisnite KONČANO.
152
Nastavitve
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi in nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga vključite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne prikaže na seznamu omrežij Wi-Fi, ga lahko dodate ročno.
1 Pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi na dnu seznama.
2 Vnesite ime omrežja v SSID omrežja.
3 Izberite vrsto zaščite.
4 Vnesite geslo, če ne gre za odprto omrežje, in nato pritisnite POVEŽI.
153
Nastavitve
Uporaba drsnika pametnega omrežja
To funkcijo uporabite, da ohranite stabilno omrežno povezavo pri brskanju po straneh,
prenašanju vsebine in več.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi, nato pa se dotaknite Preklop pametnega omrežja.
Naprava se samodejno preklopi iz omrežja Wi-Fi na mobilno omrežje, če je trenutno omrežje
Wi-Fi šibko ali nestabilno. Če postane omrežni signal Wi-Fi močan, naprava preklopi z mobilnega
omrežja nazaj na omrežje Wi-Fi.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
• Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem
vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem,
jo izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Bluetooth in nato pritisnite Bluetooth, da ga vključite.
Pritisnite za ogled več možnosti.
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
Uporabite napravo kot mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med
napravo in drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite
prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
• Mobile hotspot: uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo povezave z
mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
154
Nastavitve
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
Uporaba dostopne točke mobile hotspot
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot → Mobile
hotspot.
2 Pritisnite drsnik Mobile hotspot, da ga vključite.
V vrstici stanja se prikaže ikona
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
Za nastavitev gesla za mobile hotspot pritisnite → Konfiguracija dostopne točke in
izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način letenja.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
Pritisnite za ogled več možnosti.
155
Nastavitve
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobile hotspot in preprečite aplikacijam, ki so zagnane v
ozadju, njihovo uporabo.
• Mobilna omrežja: konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Lokacija, ter nato pritisnite drsnik Lokacija, da ga vključite.
• Način: izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
• Izboljšanje natančnosti: nastavite napravo, da izboljša natančnost lociranja z uporabo
funkcij Wi-Fi in Bluetooth.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: oglejte si, katere aplikacije so zahtevale
informacije o nedavni lokaciji in njihovo porabo baterije.
• Lokacijske storitve: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: shranite priljubljene lokacije za uporabo z aplikacijami, ki zahtevajo lokacijske
podatke. Vaša naprava bo nudila ustrezne informacije in storitve s prepoznavanjem
shranjenih lokacij z uporabo map, omrežja Wi-Fi ali Bluetooth.
NFC in deljenje vsebine
Spremenite nastavitve za različne funkcije skupne rabe.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NFC in deljenje vsebine.
• NFC: spremenite nastavitve za uporabo s funkcijo NFC. Glejte NFC za več informacij.
• Naprave v bližini: spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine z drugimi napravami v
bližini. Vse naprave morajo podpirati Wi-Fi Direct ali biti povezane na isto omrežje Wi-Fi ali
mobile hotspot.
• Tiskanje: konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi.
Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Glejte
Mobilno tiskanje za več informacij.
156
Nastavitve
• Screen Mirroring: vključite funkcijo zrcaljenja zaslona za skupno rabo vašega zaslona z
drugimi. Glejte Screen Mirroring za več informacij.
• MirrorLink: uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek
monitorja prikazovalne enote v vozilu. Glejte MirrorLink za več informacij.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več omrežij.
• Iskanje naprav v bližini: poiščite naprave, ki so povezane prek Wi-Fi Direct, Bluetooth in več.
• Ojačevalnik prenosov: nastavite napravo, da prenese datoteke, ki so večje od 30 MB, hitreje
s sočasno uporabo omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja
večjo hitrost prenosa.
• Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
• Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
• Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno
temperaturo, se bo funkcija izklopila.
• Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
• Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti
prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
• Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi
protokoli, kot je FTP.
• Mobilna omrežja: konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
• VPN: nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
157
Nastavitve
Naprava
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in obvestila.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
• Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Zvonjenje ob prejemu obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna
sporočila.
• Drugi zvoki: konfigurirajte dodatne zvočne nastavitve.
• Kakovost zvoka in učinki: prilagodite nastavitve kakovosti zvoka in učinkov.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša dohodne klice in zvoke obvestil, razen za dovoljene
izjeme.
• Obvestila na zaklenjenem zaslonu: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na
zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila aplikacij: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
• Dostop do obvestil: izberite aplikacije za prikaz vseh njenih obvestil na obvestilni plošči.
• Adapt Sound: po meri prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate med klici ali za
poslušanje glasbe.
Prikaz in ozadje
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Prikaz in ozadje.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Ozadje: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Pisava: spremenite velikost in vrsto pisave.
158
Nastavitve
• Enoročna upravljanje: vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno
roko. Glejte Enoročno upravljanje za več informacij.
• Vrtenje zaslona: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Način zaslona: spremenite način zaslona.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava polni oz. je
priključena na namizno odložišče.
• Indikator LED: nastavite napravo, da vklopi ali izklopi indikator LED.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetljevanja tipke za nedavna dejanja in tipke za
Nazaj.
• Povečaj občutlj. dotika: nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju
rokavic.
Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med
dotikanjem naprave.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne
od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Prikaz podatkov: spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem
zaslonu.
• Bližnjice kamere: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
159
Nastavitve
• Beležka dejanj na zak.zas.: nastavite napravo, da zažene Beležka dejanj, ko dvakrat
pritisnite zaslon s pisalom S Pen in pri tem pritiskate in držite tipko pisala S Pen.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
Več oken
Nastavite napravo za uporabo več oken.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več oken ter nato pritisnite drsnik Več oken, da ga vključite.
• Odp. v pogl. raz. zaslona: nastavite napravo, da aktivira funkcijo več oken, ko odprete
datoteke v Moje datoteke, Video ali priloge v sporočilih.
• Bliž. za prik. v poj. oknu: nastavite napravo, da prikaže zaslon aplikacije v pojavnem oknu,
ko povlečete navzdol po diagonali s kateregakoli zgornjega roba zaslona.
Obvestilna plošča
Razporedite tipke za hitro nastavitev, ki so prikazani na obvestilni plošči.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Obvestilna plošča.
S Pen
Spremenite nastavitve za uporabo pisala S Pen.
Na zaslonu nastavitev pritisnite S Pen.
• Zračni ukaz: nastavite napravo, da prikaže funkcije zračnih ukazov, ko držite pisalo S Pen nad
zaslonom in pritisnete tipko pisala S Pen.
• Pogled iz zraka: vključite funkcijo air view za različna dejanja s pisalom S Pen.
• Neposredni vnos s pisalom: nastavite napravo, da prikaže ikono polja za rokopis, ko nad
poljem za vnos besedila držite pisalo S Pen.
• Kazalec: nastavite napravo, da prikazuje kazalec pisala S Pen, ko pisalo S Pen držite nad
zaslonom.
• Možnosti odstranjevanja: nastavite napravo, da samodejno zažene Beležka dejanj ali
prikaže funkcije zračnih ukazov, ko odstranite pisalo S Pen iz reže.
160
Nastavitve
• Bel. na izk. zas.: nastavite napravo, da odpre okno beležke dejanj, ko izvlečete pisalo S Pen
pri izklopljenem zaslonu.
• Opozorila pisala S pen: nastavite napravo, da prikaže pojavna okna z opozorilom in odda
zvok, če hodite in je zaslon na dotik izklopljen in pisalo S Pen ni vstavljeno v napravo.
• Varčevalnik porabe za S Pen: če želite zmanjšati porabo baterije, nastavite zaslon na dotik,
da onemogoči zaznavanje pisala S Pen, ko je pisalo S Pen vstavljeno v napravo.
• Zvok ob dodajanju/odstranjevanju: nastavite napravo, da odda zvok, ko je pisalo S Pen
vstavljeno ali odstranjeno iz reže.
• Vibr. ob dodaj./odstran.: nastavite napravo, da zavibrira, ko je pisalo S Pen vstavljeno ali
odstranjeno iz reže.
• Zvok pisala S pen: nastavite napravo, da oddaja zvoke pisanja med pisanjem ali risanjem po
zaslonu z uporabo pisala S Pen.
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Gibanja in poteze.
• Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
• Izklop zvoka: nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme, ko z dlanjo prekrijete
zaslon ali obrnete napravo.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu.
161
Nastavitve
Zaslon na robu
Spremenite nastavitve za uporabo zaslona na robu.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon na robu.
• Upravljajte plošče: upravljajte s ploščami, ki jih lahko uporabljate na zaslonu na robu.
Dodatne plošče lahko prenesete z Galaxy Apps.
• Moj stil: ustvarite ali izbrišite lastne plošče za uporabo na zaslonu na robu.
• Tekoči prikaz informacij: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi
osvetlitev zaslona na robu. Prav tako lahko prilagodite nastavitve za prikaz informacij o borzi,
športu ali novicah na zaslonu na robu.
• Nočna ura: nastavite zaslon na robu tako, da ostane vklopljen v nočnem načinu. Nastavite
lahko, kako dolgo naj ostane nočni način vklopljen.
• Besed. na Zaslonu na robu: vnesite sporočilo, ki je prikazano na zaslonu na robu.
• Čas. om. Zaslona na robu: spremenite nastavitev časovne omejitve za zaslon na robu.
• Obvestila: izberite elemente za obveščanje na zaslonu na robu prek barvne osvetlitve in
barvni zavihkov.
• Upor. levi Zaslon na robu: dovolite samodejni zasuk vmesnika za 180°, ko zasukate napravo
za 180°.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Prilagajanje
Računi
Dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
Cloud
Spremenite sinhronizacijo, varnostno kopiranje in obnovite nastavitve za računa Samsung in
Dropbox.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Cloud.
162
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavi omrežne nastavitve: povrnite nastavitve omrežne povezave na privzete
tovarniške nastavitve.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Preprosti način
Napravo nastavite na preprosti način.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Preprosti način.
• Standardni način: nastavite napravo na običajni način.
• Preprosti način: napravo nastavite na preprosti način.
• Preproste aplikacije: izberite aplikacije za uporabo enostavnejše postavitve.
Dostopnost
Uporabite to funkcijo za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Glejte O dostopnosti za več
informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
163
Nastavitve
Zasebni način
Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.
Glejte Zasebni način za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebni način in nato pritisnite drsnik Zasebni način, da ga
vključite.
• Vrsta dos. do zas. načina: nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega
načina.
• Samodejno onemogoči: napravo nastavite, tako da bo samodejno zaključila z zasebnim
načinom, ko se zaslon izklopi.
Bralnik prstnih odtisov
Registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun
Samsung. Glejte Bralnik prstnih odtisov za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Bralnik prstnih odtisov.
• Upravitelj prstn. odtisov: registrirajte ali izbrišite informacije o prstnih odtisih.
• Spremeni nadomestno geslo: nastavite varnostno geslo za uporabo v primeru, da naprava
ne prepozna vašega prstnega odtisa.
• Zaklepanje zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Spletna prijava: nastavite napravo, da potrdi registrirane račune z uporabo prstnih odtisov.
• Preverjanje Samsung računa: nastavite napravo, da preveri vaš račun Samsung s prstnimi
odtisi.
• Pay with PayPal: nastavite napravo, da potrdi vaš račun PayPal in odobri nakupe z uporabo
prstnih odtisov.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
164
Nastavitve
Sistem
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
• Jezik: izbira prikazanega jezika za vse menije in aplikacije.
• Privzeto: izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
• Tipkovnica Samsung: spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Googlova stor. za glasov. vnos: spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje rokopisa. Poiščete lahko datoteke, ki vsebujejo rokopis
v izbranih jezikih.
• Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve Besedilo v govor.
• Branje obvestil: nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko prejmete dohodne klice,
sporočila ali dogodke.
• Hitrost kazalca: prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na
vašo napravo.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
165
Nastavitve
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z
omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
Varnostna asistenca
Vključite funkcije varnostne asistence.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostna asistenca.
• Način v sili: nastavite napravo, da vključi način v sili in zmanjša porabo baterije z uporabo
osnovnih funkcij, kot je klicanje. Glejte Način v sili za več informacij.
• Geo novice: nastavite napravo, da prejmete obvestila o izrednih vremenskih pogojih.
• Pošlji sporočilo pomoči: nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim
pritiskom tipke za vklop/izklop. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne
posnetke. Glejte Pošlji sporočilo pomoči za več informacij.
• Upravljanje prednostnih stikov: dodajte ali uredite prejemnike sporočil za pomoč.
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pripomočki.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
166
Nastavitve
Baterija
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
Glejte Način za varčevanje z energijo za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
• PORABA BATERIJE: oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
• Varč. z energijo za apl.: zmanjšajte porabo baterije z optimizacijo porabe baterije za
posamezno aplikacijo.
• Prikaz moči v vrs. stanja: nastavite napravo, da prikaže odstotek preostale baterije v vrstici
stanja.
• Hitro polnjenje s kablom: nastavite napravo, da uporabi funkcijo hitrega polnjenja. Glejte
Hitro polnjenje za več informacij.
Shramba
Oglejte si informacije pomnilnika vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
167
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnost.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Zaščita šifrir. podatkov: šifrirajte podatke naprave in preprečite drugim dostop do nje, v
primeru, da napravo izgubite ali vam jo ukradejo. Da uporabite šifrirano napravo, morate
ob vsakem vklopu naprave najprej dešifrirati podatke naprave. Nastavite lahko samodejno
dešifriranje podatkov naprave ali potreben vnos kode za odklep. Če so podatki šifrirani, jih
ne morete varnostno kopirati ali obnoviti. Če večkrat po vrsti nepravilno vnesete kodo za
odklepanje in presežete omejitev poizkusov, bo naprava ponastavila tovarniške podatke.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vključite ali izključite funkcijo Najdi moj mobilni telefon, ki
pomaga poiskati vašo napravo v primeru izgube ali kraje.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona
(findmymobile.samsung.com). Na spletnem mestu Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite
in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Zaklepan. vn. aktiviranja: nastavite napravo, da zahteva Samsungov račun po ponastavitvi
naprave, da s tem preprečite drugim ponovno aktivacijo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM: spremenite nastavitve zaklepanja kartice SIM.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite napravo, da poišče in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite napravo, da samodejno pošlje varnostna poročila
podjetju Samsung.
168
Nastavitve
• Vrsta shrambe: nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v notranjem
pomnilniku.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
• Zaupan. vredni posredniki: oglejte si zaupljive agente, ki so nameščeni na napravo.
• Pripenjanje oken: nastavite napravo, da pripne izbrano aplikacijo na zaslon.
• Aplikacije z dostopom do podatkov o uporabi: oglejte si aplikacije, ki imajo dostop do
zgodovine uporabe naprave.
• Smart Lock: nastavite napravo, da zaobide zaklenjen zaslon, ko zazna zaupljive naprave in
kraje.
• Dovolj. za način Ne moti: oglejte si aplikacije, ki lahko onemogočijo funkcijo Ne moti.
Pomoč
Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih
nastavitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pomoč.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
169
Nastavitve
Aplikacije
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Upravitelj aplikacij.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privzete aplikacije.
Nastavitve aplikacij
Po meri prilagodite nastavitve aplikacije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Nastavitve aplikacij.
170
Dostopnost
O dostopnosti
Izboljšajte dostopnost s funkcijami, ki olajšajo uporabo naprave uporabnikom z oslabljenim
vidom, sluhom ali zmanjšano spretnostjo.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost.
Uporaba tipke Domov za odpiranje menijev
dostopnosti
S trikratnim hitrim pritiskom tipke za Domov lahko odprete naslednje menije dostopnosti.
• Dostopnost
• TalkBack
• Negativne barve
• Interaktivno upravljanje
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Neposredni dostop in nato
pritisnite drsnik Neposredni dostop, da ga vključite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite
odpreti, ko hitro trikrat pritisnete tipko Domov.
Glasovne povratne informacije (TalkBack)
Vključitev TalkBack
Ko vključite TalkBack, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu ali izbrane funkcije.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack.
2 Pritisnite drsnik TalkBack, da ga vključite.
171
Dostopnost
3 Pritisnite V REDU. Naprava bo zagnala glasovno povratno informacijo.
Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.
Izključitev TalkBack
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack.
2 Pritisnite drsnik TalkBack in dvakrat hitro pritisnite kjer koli na zaslonu.
3 Pritisnite V REDU in dvakrat hitro pritisnite kjer koli na zaslonu. Naprava bo zaustavila
glasovno povratno informacijo.
Upravljanje zaslona s kretnjami prstov
Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack.
• Raziskovanje zaslona: postavite prst na zaslon in ga pomaknite za raziskovanje zaslona.
Izberite in zadržite nad elementom in naprava bo na glas prebrala element. Ko spustite prst,
bo izbran element pod vašim prstom.
• Izbira elementov: pritisnite element za izbiro. Oziroma izberite in zadržite element med
raziskovanjem zaslona ter nato spustite prst.
• Odpiranje izbranega elementa: ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite želen
element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
• Izbira prejšnjega elementa: hitro podrsajte navzgor ali v levo po zaslonu z enim prstom.
• Izbira naslednjega elementa: hitro podrsajte navzdol ali v desno po zaslonu z enim prstom.
• Drsenje po seznamu: podrsajte navzgor ali navzdol z uporabo dveh prstov.
• Vrnitev na prejšnjo stran: podrsajte v desno z uporabo dveh prstov.
• Premik na naslednjo stran: podrsajte v levo z uporabo dveh prstov.
172
Dostopnost
• Odklep zaslona: podrsajte v kateri koli smeri znotraj območja zaklenjenega zaslona z
uporabo dveh prstov.
• Odpri obvestilno ploščo: povlecite zgornji del zaslona navzdol z uporabo dveh prstov.
• Odpri ploščo s hitrimi nastavitvami: povlecite zgornji del zaslona navzdol z uporabo treh
prstov.
Za funkcijo TalkBack lahko konfigurirate nastavitve kretenj s prsti v Upravljanje potez. Glejte
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti
Pri uporabi funkcije TalkBack lahko uporabite kretnje s prsti za opravljanje različnih dejanj, kot
so vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje domačega zaslona in več. Pred uporabo konfigurirajte
kretnje s prsti.
Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice
Spremenite lahko kretnje za bližnjice ali praznim bližnjicam dodelite funkcije.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack →
NASTAVITVE → Upravljanje potez. Izberite kretnjo in ji nato dodelite funkcijo.
Začasna zaustavitev funkcije TalkBack
Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga
dvignili z zaslona. Ko izberete Zaustavi povratne informacije na zgornjem levem delu zaslona,
se funkcija TalkBack začasno zaustavi.
Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak
Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike.
Dodajte oznake slikam brez oznake z uporabo lokalnega kontekstualnega menija.
Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menijev. Ko slišite meni za dodajanje oznak, spustite prst za dodajanje oznak.
Za ogled oznak odprite zaslon vseh aplikacij in pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara
vida → TalkBack → NASTAVITVE → Upravljanje oznak po meri.
173
Dostopnost
Konfiguracija nastavitev za TalkBack
Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack →
NASTAVITVE.
• Glasnost govora: prilagodite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.
• Uporabi spremembe višine glasu: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo pri nizki
višini tona, ko ga vnesete s tipkovnico.
• Odmev tipkovnice: nastavite napravo, da na glas prebere besedo, ki ste jo vnesli z uporabo
tipkovnice, ob pritisku preslednice.
• Govori, ko je zaslon izklopljen: nastavite napravo, da ponudi glasovno povratno
informacijo, ko je zaslon izklopljen.
• Uporabi tipalo bližine: nastavite napravo, da začasno zaustavi glasovno povratno
informacijo, ko položite roko preko senzorja na vrhu naprave.
• Stresite za neprekinjeno branje: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu,
ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
• Izgovori ID klicatelja: nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom dohodnega
klica.
• Povratne inf. z vibrir.: nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
• Zvočne povratne informac.: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot
je drsenje po zaslonu in več.
• Poudarek na zvoku govorjenja: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na
glas prebere element.
• Glasnost zvoka: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov
nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če izberete Zvočne povratne informac.
• Raziskovanje z dotikom: nastavite napravo, da na glas prebere elemente pod vašim prstom.
• Samodejno pomikanje seznamov: nastavite napravo, da samodejno drsi po seznamih, ki
niso prikazani na zaslonu in na glas prebere elemente.
• Izbira z enim dotikom: nastavite napravo, da odpre izbran element z enkratnim pritiskom.
• Prikaz kontekstnega menija kot seznama: nastavite napravo, da prikaže kontekstualni
meni kot seznam ali krog.
174
Dostopnost
• Zagon vadnice za funkcijo »Raziskovanje z dotikom«: oglejte si vodič o uporabi funkcije
razišči z dotikom.
• Upravljanje potez: dodelite dejanja, ki jih želite opraviti z uporabo kretenj prstov. Glejte
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.
• Upravljanje oznak po meri: oglejte si oznake, ki ste jih dodali.
• Upravljanje bližnjičnih tipk: nastavite bližnjice na tipkovnici, da izvršijo določena dejanja.
• Bližnjica za onemogočanje ali omogočanje funkcije TalkBack: nastavite napravo, da
začasno prekine in nadaljuje funkcijo TalkBack s pritiskom in hkratnim držanjem tipk za
zvišanje in znižanje glasnosti.
• Zatemnitev zaslona, če je omogočena aplikacija TalkBack: nastavite napravo, da zatemni
zaslon, ko uporabljate funkcijo TalkBack.
• Odpri aplikacijo TalkBack v Trgovini Play: zaženite Trgovina Play in poiščite posodobitve.
• Pogoji storitve: oglejte si pogoje storitve TalkBack.
• Pravilnik o zasebnosti: oglejte si pravilnik zasebnosti TalkBack.
• Vnovično omogočanje: izberite metodo za nadaljevanje glasovne povratne informacije, ko
je funkcija TalkBack začasno zaustavljena.
• Nastavitve za razvijalce: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.
Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen
Nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino. Zaslon se ne vklopi,
ko pritisnite tipko Domov ali pritisku zaslona. Trenutno vključene funkcije se ne izklopijo, ko je
zaslon izklopljen.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida, ter nato
obkljukajte Temen zaslon. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom tipke za
vklop/izklop.
Branje gesla na glas
Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida ter nato
obkljukajte Izgovorjava gesel.
175
Dostopnost
Nastavitev funkcij besedilo-v-govor
Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji
TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Možn. za
Besedilo v govor in nato uporabite naslednje funkcije:
• Mehanizem Samsung besedilo v govor / Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v
govor: izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
• Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Če naprave ne more brati
primerov na glas, pritisnite → Namesti glasovne podatke za prenos in namestitev
glasovnih podatkov za funkcijo besedilo-v-govor.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilov-govor.
Vnos besedila z uporabo tipkovnice
Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na
zaslonu.
Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko
zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere
besedilo na glas.
Če možnost Hitri vnos s tipkami ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat
pritisnite kjer koli na zaslonu. Za vklop funkcije za hiter zaporedni vnos tipke odprite zaslon vseh
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato obkljukajte Hitri vnos s
tipkami.
Vnos dodatnih znakov
Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici, da s tem dodate dodatne znake, ki so na voljo za
tipko. Nad tipko se prikaže pojavno okno z razpoložljivimi znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po
pojavnem oknu dokler ne zaslišite želen znak in nato dvignite prst.
176
Dostopnost
Okvara vida
Spreminjanje velikosti pisave
Uporabite to funkcijo za spremembo velikosti pisave. Nastavitev velikosti pisave na Ogromna
morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Velikost
pisave.
Povečava zaslona
Uporabite to funkcijo za povečavo zaslona in povečavo določenega območja.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Poteze za
povečevanje in nato pritisnite drsnik Poteze za povečevanje, da ga vključite.
• Povečava in pomanjšava: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja.
Ponovno hitro trikrat pritisnite zaslon za vrnitev na običajni pogled.
• Raziskovanje zaslona z drsenjem: povlecite dva ali več prstov preko povečanega zaslona.
• Prilagoditev razmerja povečave: uščipnite z dvema ali več prsti na povečanem zaslonu ali pa
jih razširite.
Začasno lahko povečate zaslon s trikratnim pritiskom in držanjem zaslona. Med držanjem zaslona
povlecite vaš prst za raziskovanje zaslona. Spustite prst za vrnitev na običajni pogled.
• Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
• Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta
Telefon in Računalo.
177
Dostopnost
Povečevanje z lebdenjem
Uporabite to funkcijo, če želite povečati vsebino, ki je prikazana na zaslonu, z držanjem
pisala S Pen nad njo.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Povečevanje z
lebdenjem in nato pritisnite drsnik Povečevanje z lebdenjem, da ga vključite.
Povlecite vrstico odstotek povečave v levo ali desno, oziroma pritisnite Velikost lupe, da
spremenite nastavitve lupe.
Ko je funkcija vključena, ne morete uporabljati nekaterih drugih funkcij, kot so zračni
ukaz, pogled iz zraka, neposredni vnos s pisalom in funkcije TalkBack.
Nastavitev opomnikov za obvestila
Uporabite to funkcijo za opozorilo na obvestila, ki jih niste preverili med intervali.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Opomnik za
obvestila in nato pritisnite drsnik Opomnik za obvestila, da ga vključite.
Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite Interval opomnika.
Negativen prikaz barv
Uporabite to funkcijo za izboljšanje vidnosti zaslona in pomagajte uporabnikom pri enostavnem
prepoznavanju besedila na zaslonu.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato
obkljukajte Negativne barve.
Prilagajanje barv
Uporabite to funkcijo za prilagoditev prikaza barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem
barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Prilagajanje
barv in nato pritisnite drsnik Prilagajanje barv, da ga vključite. Če želite končati postopek
prilagoditve barv, sledite navodilom na zaslonu.
178
Dostopnost
Okvara sluha
Nastavitev obveščanja z bliskavico
Nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali obvestila.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato
obkljukajte Utripajoče obvestilo.
Izključi vse zvoke
Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev, vključno z glasom klicatelja
med klicem.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato
obkljukajte Izključi vse zvoke.
Nastavitev napisov
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Podnapisi
Samsung (CC) ali Podnapisi Google (CC) in nato pritisnite drsnika Podnapisi Samsung (CC) ali
Podnapisi Google (CC), da ju vključite.
Izberite možnost za konfiguracijo nastavitev napisov.
Prilagoditev ravnovesja zvoka
Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
1 Na napravo priključite slušalke in jih nosite.
2 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha →
Ravnovesje zvoka.
3 Povlecite vrstico za prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka ter nato
pritisnite V REDU.
179
Dostopnost
Mono zvok
Mono vhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek obeh zvočnikov slušalk. Uporabite
to funkcijo, če imate okvaro sluha oz. če uporaba ene slušalke priročnejša.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha in nato
obkljukajte Mono zvok.
Detektorji zvoka
Nastavite napravo, da vas opozori, ko zazna hišni zvonec ali otroški jok.
Zaznavanje otroškega joka
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha →
Detektorji zvoka → Zaznavanje otroškega joka in pritisnite drsnik, da ga vključite.
2 Preberite informacije na zaslonu in pritisnite V REDU.
3 Pritisnite za vključitev uporabe zaznavanja otroškega joka.
Naprava vas bo opozorila, ko zazna zvok, in shranila opozorilo kot dnevnik.
Zaznavanje hišnega zvonca
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha →
Detektorji zvoka → Zaznavanje hišnega zvonca in pritisnite drsnik, da ga vključite.
2 Preberite informacije na zaslonu in pritisnite V REDU.
3 Pritisnite , da posnamete vaš hišni zvonec. Ko končate s snemanjem, pritisnite NAPREJ.
4 Pritisnite in pozvonite vaš hišni zvonec in preverite, ali je bil pravilno posnet. Ko naprava
zazna zvok hišnega zvonca, pritisnite V REDU.
Če želite spremeniti zvok hišnega zvonca, pritisnite → Spremenite zvok hišnega zvonca.
Ko ste nastavili zaznavanje hišnega zvonca, pritisnite za začetek uporabe zaznavanja hišnega
zvonca. Naprava vas bo opozorila, ko zazna zvok hišnega zvonca.
180
Dostopnost
Spreminjanje nastavitev opozorila
Pritisnite → Nastavitve za uporabo naslednjih možnosti:
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Vibracije: spremenite vzorec vibriranja.
• Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice, ko ta zazna zvok.
Spretnost in interakcija
Pomožni meni
Prikaz ikone pomožne bližnjice
Nastavite napravo, da prikaže ikono pomožne bližnjice za dostop do aplikacij, funkcij in
nastavitev. Napravo lahko enostavno upravljate s pritiskom pomožnih menijev v ikoni.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija
→ Pomožni meni.
2 Pritisnite drsnik Pomožni meni, da ga vključite.
Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.
3 Pritisnite Glavna roka za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno mesto.
Dostop do pomožnih menijev
Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do
pomožnih menijev s katerega koli zaslona.
Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni.
Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali
navzdol za izbiro drugih menijev.
181
Dostopnost
Uporaba kazalca
Na pomožnem meniju pritisnite Kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko
nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite
zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.
Uporabite naslednje možnosti:
• /
: izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
• /
: pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
• : premaknite območje dotika na drugo mesto.
• : povečajte območje, kjer se nahaja kazalec.
• : zaprite območje dotika.
Če želite spremeniti nastavitve kazalca, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite Nastavitve →
Dostopnost → Spretnost in interakcija → Pomožni meni. Nato prilagodite nastavitve v Nastav.
sled. ploš. in kazalca.
Uporaba izboljšanih podpornih menijev
Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija
→ Pomožni meni → Pomočnik plus, pritisnite drsnik Pomočnik plus, da ga vključite in nato
izberite aplikacije.
Vklop zaslona s funkcijo kretnje po zraku
Uporabite funkcijo kretenj po zraku za vklop zaslona s premikom vaše roke nad senzorjem na
vrhu naprave. Zaslon lahko vklopite brez pritiskanja tipke. Ko uporabite to funkcijo, postavite
napravo na ravno površino oz. jo čvrsto pritrdite za zaščito pred premikanjem.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Zračno bujenje in nato pritisnite drsnik Zračno bujenje, da ga vključite.
182
Dostopnost
Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Zakasnitev za pritisk in pridržanje in nato izberite možnost.
Interaktivno upravljanje
Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo
aplikacij.
1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija
→ Interaktivno upravljanje.
2 Pritisnite drsnik Interaktivno upravljanje, da ga vključite.
3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko za glasnost med uporabo aplikacije.
4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
5 Pritisnite KON.
Naprava prikaže omejeno območje. Omejeno območje se ne bo odzvalo ob dotiku in tipke
na napravi bodo onemogočene.
Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko
za glasnost.
183
Dostopnost
Sprejem ali končanje klicev
Spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Sprejemanje in prekinjanje
klicev.
Izberite želeno metodo.
Uporaba načina enega pritiska
Ko se sproži alarm ali ob dohodnem klicu, pritisnite tipko za zaustavitev alarma ali sprejem klica
namesto, da povlečete tipko.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost ter nato obkljukajte Način enega
pritiska.
Konfiguracija nastavitev dostopnosti
Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko
Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti →
Uvoz/izvoz in nato izberite možnost za izvoz.
Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti
Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti →
Uvoz/izvoz in nato izberite možnost za uvoz. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite KONČANO →
UVOZ. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu z uvoženo datoteko.
Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti
Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetooth in več.
Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti →
Souporaba preko. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite Končano. Izberite metodo
skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.
184
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
185
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
hkrati pritisnite in držite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost več kot 7 sekund za ponovni
zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu vseh
aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na
tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
186
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite Samsungov servisni center.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
187
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
188
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Poskrbite, da imate na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media
Player 10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
189
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
190
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising