Samsung | SM-A300FU | Samsung Galaxy A3 Uporabniški priročnik (Kitkat)

SM-A300FU
Navodila za uporabo
Slovenian. 01/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
35 Mobilni podatki
35Wi-Fi
36 Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot
Uvod
7
8
10
15
17
17
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Gibi in uporabne funkcije
38 Gibanja in poteze
Prilagoditev po meri
Osnove
41 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
43 Nastavitev ozadja in zvonjenja
44 Sprememba metode za zaklep zaslona
45 Zasebni način
46 Preprosti način
47 Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
48 Nastavitev računov
18 Uporaba zaslona na dotik
21 Postavitev domačega zaslona
25 Plošča z obvestili in plošča za hitro
nastavitev
28 Odpiranje aplikacij
28 Namestitev ali odstranitev aplikacij
30 Vnos besedila
32 Zajemanje zaslona
32 Moje datoteke
33 Funkcija varčevanja z energijo
34 Prikaz pomoči
Telefon
49Klicanje
50 Prejeti klici
51 Možnosti med klici
2
Vsebina
Stiki
Uporabne aplikacije in
funkcije
53 Dodajanje stikov
53 Uvoz in izvoz stikov
54 Iskanje stikov
69 S Finder
69 S Planner
71 S Voice
72Internet
73Glasba
75Video
76Ura
78Kalkulator
78Beležka
79 Snemalnik zvoka
80Dropbox
81Flipboard
81Radio
83 Aplikacije Google
Sporočila in elektronska
pošta
55Sporočila
56E-pošta
Fotoaparat
58 Osnovno fotografiranje
60 Načini fotografiranja
63 Nastavitve fotografiranja
Povezava z drugimi
napravami
Galerija
65 Ogled vsebine na napravi
66 Ogled vsebine shranjene na drugih
napravah
85Bluetooth
87 Wi-Fi Direct
89NFC
91 S Beam
92 Hitra povezava
93 Screen Mirroring
95 Tiskanje iz mobilnih naprav
Varnostna asistenca
67 Način v sili
68 Sporočilo pomoči
3
Vsebina
Upravitelj naprave in
podatkov
96 Nadgradnja naprave
97 Prenos datotek med napravo in
računalnikom
98 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
98 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Nastavitve
99 Več o nastavitvah
99 HITRE NASTAVITVE
99POVEZAVE
104NAPRAVA
107PRILAGAJANJE
110SISTEM
116APLIKACIJE
Odpravljanje težav
4
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Nastanejo lahko dodatni stroški za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in
prenos, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, odvisno od vaše naročnine.
Za prenos večjih količin podatkov priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, pritisnite
Prog. → Nastavitve → O napravi.
5
Preberi najprej
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
6
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
7
Uvod
Postavitev naprave
Mikrofon
Senzor za
bližino/svetlobo
Slušalka
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Podstavek za
pomnilniško kartico
Podstavek za kartico SIM
Tipka za domov
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Tipka za nazaj
Mikrofon
Vhod za slušalke
Večnamenski priključek
GPS antena
Bliskavica
Antena NFC
Fotoaparat na zadnji
strani
Tipka za glasnost
Zvočnik
Notranja antena
8
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Nedavno
uporabljene
aplikacije
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Domov
• Pritisnite, da vklopite ali zaklenete zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
• Pritisnite, da vklopite zaslon, ko je zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite dvakrat za zagon S Voice.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Nameščanje kartice SIM ali USIM
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli pri ponudniku mobilnih telefonskih storitev.
• Naprava podpira samo kartice nano-SIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij o razpoložljivosti storitve se obrnite na ponudnika storitev.
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na podstavku za kartico SIM, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
2 Podstavek za kartico SIM nežno izvlecite iz reže za podstavek za kartico SIM.
10
Uvod
3 Kartico SIM ali USIM postavite na podstavek za kartico SIM z navzdol usmerjenimi zlatimi
priključki.
Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni
odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih
kartic.
4 Podstavek za kartico SIM vstavite nazaj v režo za podstavek za kartico SIM.
11
Uvod
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na podstavku za kartico SIM, da sprostite podstavek.
2 Podstavek za kartico SIM nežno izvlecite iz reže za podstavek za kartico SIM.
3 Odstranite kartico SIM ali USIM.
4 Podstavek za kartico SIM vstavite nazaj v režo za podstavek za kartico SIM.
12
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko
uporabite tudi računalnik, če ju povežete s kablom USB.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
13
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj z napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
14
Uvod
Uporaba pomnilniške kartice
Namestitev pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa Kartica SD.
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na podstavku za pomnilniško kartico, da sprostite podstavek.
2 Podstavek za pomnilniško kartico nežno izvlecite iz reže za podstavek za pomnilniško
kartico.
3 Pomnilniško kartico postavite na podstavek za pomnilniško kartico z navzdol usmerjenimi
zlatimi priključki.
4 Podstavek za pomnilniško kartico vstavite nazaj v režo za podstavek za pomnilniško kartico.
15
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na podstavku za pomnilniško kartico, da sprostite podstavek.
2 Podstavek za pomnilniško kartico nežno izvlecite iz reže za podstavek za pomnilniško
kartico.
3 Odstranite pomnilniško kartico.
4 Podstavek za pomnilniško kartico vstavite nazaj v režo za podstavek za pomnilniško kartico.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. Tako
lahko izgubite ali poškodujete podatke oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.
Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških
kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
16
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Zaslon se izklopi in samodejno zaklene
tudi, če naprave določen čas ne uporabljate.
Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni
smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si
oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.
17
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
18
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do razpoložljivih možnosti pritisnite in več kot 2 sekundi držite element ali zaslon.
Vlečenje
Za premik elementa ga pritisnite in pridržite ter povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
19
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
20
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje
domačega zaslona.
Pripomoček
Mapa
Aplikacija
Indikatorji na zaslonu
Priljubljene aplikacije
21
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Za dostop do razpoložljivih možnosti na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje
ali približajte prste.
Flipboard Briefing
S to funkcijo si lahko ogledate najnovejše članke v različnih kategorijah. S to funkcijo lahko
preberete novice, ki vas zanimajo.
1 Na domačem zaslonu pritisnite
ali podrsajte v desno, da odprete stran Flipboard
Briefing.
2 Ko prvič zaženete to funkcijo, pritisnite GET STARTED.
3 Za brskanje po člankih v vsaki kategoriji novic podrsajte navzgor.
Za izklop storitve Flipboard Briefing na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno
območje. Nato pritisnite Nastavitve domač. zaslona in prekličite izbiro Flipboard
Briefing.
22
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključno z novo nameščenimi aplikacijami.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge
plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite
prilagoditi zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Aplikacija
Indikatorji na
zaslonu
23
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Funkcija Pametna ustavitev je aktivirana
Sinhronizirano s spletom
Povezava z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
24
Osnove
Ikona
Pomen
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
25
Osnove
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Vključite ali izključite možnosti. Za
prikaz podrobnejših nastavitev
pritisnite in pridržite tipko.
Ogled vseh tipk za hitro
nastavitev.
Prilagoditev svetlosti.
Zaženite Hitra povezava.
Zaženite S Finder.
Počistite vsa obvestila.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Razporeditev tipk za hitro nastavitev
Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
26
→
,
Osnove
Uporaba plošče za hitro nastavitev
Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Če želite vklopiti ali izklopiti več
funkcij, odprite ploščo za hitro nastavitev.
Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Lahko
pa tudi pritisnete na obvestilni plošči. Če želite ploščo za hitro nastavitev zapreti, povlecite
vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Pritisnite naslednje možnosti, da jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se
prikažejo podrobnejše nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij si oglejte poglavje Wi-Fi.
• Lokacija: za več informacij si oglejte poglavje Lokacija.
• Zvok / Vibriranje / Utišaj: izberite zvočni način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Bluetooth: za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
• Mobilni podatki: za več informacij si oglejte poglavji Poraba podatkov ali Mobilna omrežja.
• Izr. var. z ener.: za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega varčevanja z energijo.
• Način letenja: za več informacij si oglejte poglavje Način letenja.
• Mobile hotspot: za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
• Screen Mirroring: za več informacij si oglejte poglavje Screen Mirroring.
• NFC: za več informacij si oglejte poglavje NFC.
• Sinhron.: ko aktivirate to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
27
Osnove
• Smart stay: ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen vse dokler ne pogledate vstran.
• Varč. z energ.: za več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.
• Način blokir.: za več informacij si oglejte poglavje Način blokiranja.
• Zasebni način: za več informacij si oglejte poglavje Zasebni način.
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
→ , ter nato pritisnite Končaj zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
Pritisnite
→ .
aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Prav tako lahko pritisnite
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Samsung GALAXY Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite GALAXY Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
Brezplač. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
28
→ Nastavitve
Osnove
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite → NASTAVITVE
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite →
Odstranitev/onemogočanje aplikacij. Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona
. Izberite aplikacijo in pritisnite Onemogoči.
Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite → Prenesene
aplikacije → → Odstrani. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Upravitelj aplikacij, izberite aplikacije in nato pritisnite Odstrani.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Pokaži onemogočene aplikacije, izberite aplikacije in nato
pritisnite Končano. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj
aplikacij, se pomaknete do ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo in nato pritisnite Omogoči.
• Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko
uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
29
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Vpišite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite ločila.
Spreminjanje nastavitev
tipkovnice.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več
jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.
Spreminjanje odložišča tipkovnice
Pritisnite , izberite jezik pod JEZIKI VNOSA, ter nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite
uporabiti.
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Če želite vnesti znak, večkrat pritisnite
ustrezno tipko, dokler se ne pojavi želeni znak.
30
Osnove
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in pridržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Spremenite jezik.
Odprite tipkovnico.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
• : dodajte element iz odložišča.
• : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
• : vstavi emotikone.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi. Če želite prilepiti
besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite
31
→ Odložišče in izberite besedilo.
Osnove
Zajemanje zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnetek je shranjen v Galerija →
→ Album → mapa Screenshots. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z
drugimi.
Posnetke zaslona lahko zajamete tudi na druge načine. Za več informacij si oglejte poglavje
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Moje datoteke
S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi in na drugih lokacijah,
kot so storitve za shranjevanje v oblak.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Poišče datoteke ali mape.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz datotek po kategorijah.
Prikaz zgodovine prenosov.
Prikaz datotek, shranjenih v
napravi.
Prikaz datotek, shranjenih v
oblaku.
32
Osnove
Funkcija varčevanja z energijo
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Varčevanje z energijo → Način za varčevanje
z energijo in pritisnite stikalo Način za varčevanje z energijo, da ga vklopite. Prav tako lahko
odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Varč. z energ. za njegovo vključitev.
Izberite med naslednjimi možnostmi:
• Omeji podatke v ozadju: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne
podatkovne povezave.
• Omejitev delovanja: omejite različne možnosti, kot je izklop osvetlitve tipk za nedavne
aplikacije in za nazaj.
• Črno-beli način: prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Varčevanje z energijo → Način izrednega
varčevanja z energijo in pritisnite stikalo Način izrednega varčevanja z energijo, da ga vklopite.
Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Izr. var. z ener. za njegovo vključitev.
Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite → Odstrani, izberite aplikacijo z
nato pritisnite V redu.
, ter
Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite → Nastavitve.
Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
33
Osnove
Prikaz pomoči
Za prikaz pomoči o uporabi naprave in aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite
Nastavitve → Pomoč.
Za prikaz pomoči za aplikacijo med uporabo aplikacije pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda nimajo pomoči.
34
Omrežna povezljivost
Mobilni podatki
Napravo povežite z mobilnim omrežjem, da boste lahko uporabljali splet ali delili predstavnostne
datoteke z drugimi napravami. Glejte Poraba podatkov za dodatne možnosti.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Poraba podatkov, nato pa se dotaknite Mobilni
podatki.
Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Mobilni podatki za njegovo
vključitev.
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Izberite omrežje na seznamu omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite Poveži.
Ko se naprava enkrat poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo z njim brez vnašanja gesla povezala
vsakič, ko bo dosegljivo.
Če želite napravi preprečiti samodejno povezovanje z omrežjem, izberite želeno omrežje
na seznamu in pritisnite Pozabi.
35
Omrežna povezljivost
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah
Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in
drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povežete se lahko prek vmesnika Wi-Fi,
USB ali Bluetooth.
Pri uporabi te funkcije, vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Uporaba mobilne dostopne točke
Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot → Mobile hotspot.
2 Pritisnite stikalo Mobile hotspot, da ga vklopite.
• V vrstici stanja se prikaže
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko vašo napravo poiščejo na seznamu
• Če želite nastaviti geslo za mobilno dostopno točko, pritisnite → Konfiguracija
dostopne točke in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite Shrani.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
36
Omrežna povezljivost
Uporaba telefona kot modema prek USB
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek kabla USB.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.
3 Obkljukajte USB modem.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.
Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth
Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek povezave Bluetooth.
Zagotovite, da računalnik s katerim boste povezali napravo podpira funkcijo Bluetooth.
1 Seznanite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth. Za več informacij si
oglejte poglavje Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth.
2 Na zaslonu z aplikacijami v svoji napravi pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna
točka Mobile hotspot.
3 Obkljukajte Internet prek vmesnika Bluetooth.
4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite
→ Internetni dostop.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.
37
Gibi in uporabne funkcije
Gibanja in poteze
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Pametno opozorilo
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Pametno opozorilo in
pritisnite stikalo Pametno opozorilo, da ga vklopite.
Če imate zgrešene klice ali nova sporočila, bo naprava vibrirala, ko jo vzamete v roke.
Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vklopljen ali če naprava leži na neravni
površini.
38
Gibi in uporabne funkcije
Tiho/začasno ustavi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Tiho/začasno ustavi in
pritisnite stikalo Tiho/začasno ustavi, da ga vklopite.
Postavljanje dlani na zaslon
Če želite utišati dohodne klice ali alarme, pokrijte zaslon z dlanjo.
Obračanje naprave
Če želite utišati dohodne klice ali alarme, obrnite napravo.
39
Gibi in uporabne funkcije
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Podrsaj s spodnjim
delom dlani za zajem in pritisnite stikalo Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem, da ga
vklopite.
Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za
zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v Galerija → → Album → mapa Screenshots.
Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
40
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite domači zaslon, pritisnite in pridržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na Ustvari mapo na
vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
41
Prilagoditev po meri
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
.
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona aplikacij
Spreminjanje načina razvrščanja
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Razvrsti po in izberite metodo razvrščanja.
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Skrij aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite Končano.
Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite → Pokaži skrite aplikacije, izberite aplikacije in
nato pritisnite Končano.
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari stran, ki se pojavi na vrhu
zaslona.
Ustvarjanje map
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite
→ Ustvari mapo. Prav tako lahko pritisnite → Uredi,
pritisnite in zadržite aplikacijo, ter nato povlecite Ustvari mapo, ki se prikaže na vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
42
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite Ozadja. Ali pa na
zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Prikaz in ozadje → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite Nastavi sliko kot ozadje ali Shrani.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvok.
Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite Zvonjenja, izberite melodijo
zvonjenja in nato pritisnite Končano. Če želite skladbo, ki je shranjena v napravi ali v računu,
uporabiti kot zvonjenje, pritisnite Dodaj.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Obvestila, izberite melodijo zvonjenja in
nato pritisnite Končano.
43
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona, nato
pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite
odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
44
Prilagoditev po meri
Zasebni način
O zasebnem načinu
Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in
dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni
način, da varno skrijete elemente.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zasebni način in pritisnite stikalo Zasebni
način, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način
za njegovo vključitev.
Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže
.
3 Za izbiro elementov, ki jih želite skriti, pritisnite in zadržite element na seznamu, obkljukajte
in izberite elemente, ter nato pritisnite → Premaknite v mapo Zasebno oz. pritisnite →
Premakni → Zasebno → Premakni sem.
Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način so označeni z
.
4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite Nastavitve
→ Zasebni način in nato pritisnite stikalo Zasebni način, da ga izklopite. Prav tako lahko
odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način za njegovo izključitev.
Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.
Zagotovite, da so vse datoteke shranjene ali ustrezno premaknjene preden izključite
zasebni način.
45
Prilagoditev po meri
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zasebni način in pritisnite stikalo Zasebni
način, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način
za njegovo vključitev.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke → Zasebno.
Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.
Preprosti način
Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in
večjih ikon na domačem zaslonu. Dostopate lahko do priljubljenih aplikacij, pogosto rabljenih
nastavitev in dodate bližnjice do vaših priljubljenih stikov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Preprosti način → Preprosti način, izberite
aplikacije, ki jih želite uporabljati in nato pritisnite Končano.
Za vrnitev v običajni način odprite domači zaslon in pritisnite Preproste nastavitve → Preprosti
način → Standardni način → Končano.
Upravljanje bližnjic
Če želite dodati bližnjico aplikaciji na domačem zaslonu, podrsajte v levo, pritisnite
izberite aplikacijo.
Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu, se pomaknite v desno in pritisnite
Za izbris bližnjice z domačega zaslona pritisnite → Uredi, izberite aplikacijo ali stik z
46
, ter nato
.
.
Prilagoditev po meri
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
Uporaba varnostno kopiranih računov
Varnostno kopirane podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete ob uporabi
računa Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in
obnavljanje podatkov.
Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch
Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete z aplikacijo Smart Switch. Obiščite
www.samsung.com/smartswitch za več informacij.
Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
Uporaba Smart Switch Mobile
S to aplikacijo lahko prenesete podatke iz prejšnje naprave v novo napravo. Aplikacijo lahko
prenesete s GALAXY Apps ali Trgovina Play.
1 Na vaši napravi pritisnite Smart Switch Mobile.
2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom
na zaslonu.
Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch
Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.
Uporaba Smart Switch z računalniki
Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije svojih podatkov (iz mobilnih naprav
izbranega proizvajalca) iz računalnika v napravo. Aplikacijo lahko prenesete s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov iz prejšnje mobilne naprave v računalnik. Za več
informacij se obrnite na proizvajalca naprave.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
47
Prilagoditev po meri
3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.
4 V računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za
prenos podatkov v svojo napravo.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvozite varnostno kopijo svojih podatkov iz računalnika s programom Samsung Kies, da
obnovite podatke v napravo. S programom Samsung Kies lahko v računalnik tudi varnostno
kopirate podatke. Za več informacij si oglejte poglavje Povezovanje s programom Samsung Kies.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun in izberite storitev računa.
Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite račun, ter nato pritisnite →
Odstrani račun.
48
Telefon
Klicanje
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Tipkovnica, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite
za video klic.
Oglejte si dnevnike klicev in
sporočil.
za glasovni klic ali pritisnite
Oglejte si priljubljene stike.
Vnesite številko z uporabo
tipkovnice.
Oglejte si seznam stikov.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v Dnevniki, Priljubljene in Stiki.
Klicanje iz dnevnikov klicev ali seznama stikov
Pritisnite Dnevniki ali Stiki, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete
klic.
Za deaktiviranje funkcije klicanja z vlečenjem ikone v desno pritisnite → Nastavitve → Stiki,
nato pa prekličite izbiro Drsenje za klic ali spor.
49
Telefon
Klici v tujino
Pritisnite Tipkovnica.
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številko, in pritisnite .
Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite → Nastavitve → Klic → Dodatne
nastavitve → Zapore klicev. Nato izberite vrsto klica in potrdite polje Mednarodni klici.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite Telefon
→ → Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica → Nastavitev sporočil za zavrnitev klica → .
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → Dnevniki za ogled
zgrešenih klicev.
50
Telefon
Možnosti med klici
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : povečajte glasnost.
• Dodaj klic: dodajte drugi klic.
• Tipkovn.: odprite tipkovnico.
• Kon.klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika, govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
Pritisnite za prikaz več možnosti.
Ko zaženete aplikacije med klicem, se prikaže pojavno okno klicnega zaslona ( ). Med uporabo
aplikacij lahko nadaljujete z vašim telefonskim pogovorom.
Če želite premakniti pojavno okno, ga povlecite na drugo lokacijo.
Če želite izbrisati pojavno okno, ga pritisnite in pridržite, ter pritisnite V redu.
Če se želite vrniti na zaslon klica, pritisnite pojavno okno.
51
Telefon
Med opravljanjem video klica
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Posnemi sliko: posnemi sliko drugega udeleženca.
• → Posnemi video: posnemite video slik drugega udeleženca.
• → Beležka: ustvarite opombo.
• → Sporočila: pošljite sporočilo.
• → Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• → Zvočnik je izključen / Zvočnik vključen: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo
zvočnika, govorite v mikrofon na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
• → Preklopi na slušalko / Preklopi na telefon: preklopite zvočni izhod na povezane
slušalke Bluetooth ali nazaj na zvočnik naprave.
• Preklopi: preklop med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Kon.klic: končajte trenutni klic.
52
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite Shrani.
Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite Tipkovnica vnesite
številko in pritisnite Dodaj v stike.
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Nastavitve → Stiki → Uvoz/izvoz stikov in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
53
Stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon
Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite → Dodajte bližnjico na domači zaslon.
54
Sporočila in elektronska pošta
Sporočila
Pošiljanje sporočil
Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vnesite prejemnike.
Izberite stike s seznama stikov.
Vnesite sporočilo.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
Vstavi emotikone.
4 Pritisnite
za pošiljanje sporočila.
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te
osebe.
Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.
Med ogledovanjem sporočila pritisnite , da prikažete več možnosti.
55
Sporočila in elektronska pošta
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej za zasebni e-poštni račun ali Ročna nastavitev
za poslovni e-poštni račun. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite drug e-poštni račun pritisnite
→ Uredi račune →
.
Če imate več kot en e-poštni račun, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite
račune → → Nastavite privzeti račun.
→ Uredi
Pošiljanje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na dnu zaslona, da sestavite sporočilo.
Zavrzite sporočilo.
Shranite sporočilo za poznejše
pošiljanje.
Pošljite sporočilo.
Priložite slike, videoposnetke in
drugo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte prejemnike.
Dodajte polji KP ali SKP.
Vnesite zadevo.
Vstavite datoteke v sporočilo ali
uporabite možnosti urejanja.
Vnesite sporočilo.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
56
Sporočila in elektronska pošta
Branje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih
sporočil pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Izbrišete sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte ta e-poštni naslov na
seznam stikov ali si oglejte
druge možnosti.
Odprite datoteke.
Označite sporočilo kot opomnik.
Posredujte sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Pojdite na prejšnjo ali naslednjo
sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
57
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.
3 Pritisnite , da napravite fotografijo, ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Prikažite trenuten
način.
Preklop med
fotoaparatom na
sprednji in hrbtni
strani.
Začnite snemati video.
Snemanje fotografije.
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite nastavitve
fotoaparata.
Prikaz zajetih
fotografij in
videoposnetkov.
58
Fotoaparat
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri
širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z
delovanjem naprave.
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih trenutkov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga. Če možnost
ni prikazana, odprite
zaslon z aplikacijami, pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon in obkljukajte Bližnjice kamere.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
59
Fotoaparat
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za
fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Samodejno.
Lepotna izboljšava obraza
S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Lepotna izboljšava obraza.
Panorama
S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava
identificira fotografijo z
v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Obdržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Izogibajte se slikanju nejasnih ozadij, kot sta prazno nebo ali enobarvni zid.
Posnetek sebe
S tem načinom lahko s fotoaparatom na sprednji strani napravite posnetek sebe.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat.
2 Če želite uporabiti fotoaparat na sprednji strani, pritisnite .
3 Pritisnite Način → Posnetek sebe.
4 Za fotografiranje sebe postavite dlan pred zaslon ali pritisnite
60
.
Fotoaparat
Šir. pos. sebe
S tem načinom lahko s fotoaparatom na sprednji strani napravite širokokotni posnetek sebe.
Naprava identificira fotografijo z
v Galerija.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat.
2 Če želite uporabiti fotoaparat na sprednji strani, pritisnite .
3 Pritisnite Način → Šir. pos. sebe.
4 Za fotografiranje sebe postavite dlan pred zaslon ali pritisnite .
5 Če želite napraviti panoramski posnetek, počasi vrtite napravo najprej v levo, nato pa v
desno. Naprava obe fotografiji združi v enojni panoramski posnetek.
• Modri okvir mora biti ves čas v oknu iskala.
• Med snemanjem širokokotnih posnetkov sebe morajo biti subjekti pri miru.
• Svetlobni pogoji lahko vplivajo na ločljivost fotografije.
• Na sliki, prikazani na zaslonu za predogled, sta lahko zgornji in spodnji del fotografije
odrezana, odvisno od pogojev pri fotografiranju.
• Za najboljše rezultate držite napravo v dlani in iztegnite roko, kolikor daleč je mogoče.
Sebe z zad.fot.
S tem načinom fotoaparatu omogočite samodejno zaznavanje in izostritev obraza pri
fotografiranju sebe s fotoaparatom na hrbtni strani.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Sebe z zad.fot.
2 Okvir pomaknite na mesto, kjer bo vaš obraz, in prilagodite velikost okvirja.
3 Napravo postavite tako, da je fotoaparat na hrbtni strani usmerjen v vaš obraz. Ko je obraz
zaznan, naprava zapiska. Naprava nato čez 2 sekundi samodejno posname fotografijo.
61
Fotoaparat
Rafalni posnetek
S tem načinom lahko napravite niz fotografij motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Rafalni posnetek.
HDR (izboljšava tona)
S tem načinom lahko napravite fotografije z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na
področjih, kjer se blešči ali je temno.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → HDR (izboljšava tona).
Brez učinka
Z učinkom
Noč
S tem načinom lahko pri šibki svetlobi fotografirate brez bliskavice.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Noč.
Animiran GIF
S tem načinom lahko iz serije fotografij ustvarite animirano fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Animiran GIF.
62
Fotoaparat
Zvok+slikanje
S tem načinom lahko napravite fotografijo z zvokom. Naprava identificira fotografije z
Galerija.
v
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Zvok+slikanje.
Šport
S tem načinom lahko napravite fotografijo motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Šport.
Nastavitve fotografiranja
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
• . Vse možnosti niso na voljo v načinu
: vključite ali izključite bliskavico.
• : nastavite, da naprava med fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani v
prednastavljenih intervalih posname več fotografij.
• : to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• : izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov.
• / : izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več
spomina.
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Sebe z dlanjo: nastavite, da naprava zazna vašo dlan, da boste to lahko uporabili pri
fotografiranju sebe.
• Lepotna izboljšava obraza: nastavite, da naprava pri fotografiranju osvetli obraze, da
ustvarite nežnejše slike.
• Vrednost osvetlitve: spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
63
Fotoaparat
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Pritisnite za slikanje: če želite fotografirati, pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
• Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi
več spomina.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
• Lokacijske oznake: nastavite, da naprava fotografiji priloži lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Če z drugimi delite fotografijo z lokacijsko oznako, jim lahko razkrijete lokacijske
podatke. Da bi se temu izognili, med prikazom fotografije pritisnite → Več informacij
→ , nato pa pritisnite v razdelku Lokacija, da izbrišete lokacijske podatke.
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Shrani kot obrnjeno: pri fotografiranju s sprednjim fotoaparatom obrnite sliko, da ustvarite
zrcalno sliko izvirnika.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Glasovno upravljanje: nastavite napravo na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Tipka za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Pregled slik/videov: nastavite, da naprava prikaže fotografije ali videoposnetke, ko jih
zajamete.
• Ponastav. nastavitev: ponastavi nastavitve kamere.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
64
Galerija
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke na sličici za predogled prikazujejo ikono
.
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite na zaslon.
Pošljite sliko drugim.
Modificirajte sliko.
Pojdite na prejšnjo stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Poiščite druge naprave za ogled
slike.
Izbrišite sliko.
Sličice za predogled slik in
videoposnetkov
65
Galerija
Ogled vsebine shranjene na drugih napravah
Poiščite vsebino, ki je shranjena v drugih napravah, in si jo oglejte v svoji napravi.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
Dostopanje do vsebine v napravi v bližini
Za uporabo te funkcije odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje
vsebine → Naprave v bližini, nato pa pritisnite stikalo Naprave v bližini, da funkcijo vklopite.
Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
Na glavnem zaslonu aplikacije Galerija pritisnite in v razdelku NAPRAVE V BLIŽINI izberite
napravo, katere vsebino si želite ogledati. Ogledate si lahko vsebino v napravah, ki imajo
aktivirano funkcijo deljenja vsebine.
66
Varnostna asistenca
Način v sili
O načinu v sili
Uporabite ta način za razširitev časa mirovanja naprave, ko ste v izrednih razmerah. Ko je ta način
aktiviran, se svetlost zaslona in poraba baterije zmanjšata z omejevanjem nekaterih funkcij. Prav
tako lahko vklopite bliskavico, sprožite alarm in drugim v sporočilu pošljete informacije o vaši
lokaciji.
Vključitev načina v sili
Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Način v sili. Lahko pa na zaslonu z
aplikacijami pritisnete Nastavitve → Varnostna asistenca → Način v sili in pritisnete stikalo
Način v sili, da ga aktivirate.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vklopite bliskavico.
Sprožite alarme.
Pošljite informacije o trenutni
lokaciji v sporočilu.
Klicanje.
Brskanje po internetu.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala življenjska doba baterije
in ocenjen čas mirovanja baterije
Opravite klic v sili.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
67
Varnostna asistenca
Izključitev načina v sili
Za deaktivacijo načina v sili, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Način v
sili. Prav tako lahko pritisnete → Onemogočite način v sili. Način v sili je izključen.
Sporočilo pomoči
O sporočilu pomoči
Za pošiljanje sporočila v sili lahko prednastavite stike. Pošljite sporočila svojim prednostnim
stikom s hitrim trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca.
Dodajanje primarnih stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca.
2 Pritisnite Upravljanje prednostnih stikov → Ustvarite prednostni stik.
3 Pritisnite Ustvari stik in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite Izberi iz stikov, da dodate
obstoječi stik kot primarni stik.
Nastavitev sporočil v sili
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca → Pošlji sporočilo
pomoči in pritisnite stikalo Pošlji sporočilo pomoči, da ga vklopite. Izberite vsebino, ki jo želite
vključiti v sporočila pomoči.
Pošiljanje sporočil za pomoč
V primeru sile, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo primarnim
stikom. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.
68
Uporabne aplikacije in funkcije
S Finder
Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine v napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate
zgodovino iskanja.
Odprite ploščo z obvestili in pritisnite S Finder.
Iskanje vsebine
Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite
Za bolj natančne rezultate pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
in uporabite filtre pod poljem za iskanje.
Nastavite lahko parametre iskanja z uporabo razpoložljivih filtrov ali izberete kategorije iskanja.
Pritisnite → Nastavitve → Izberite filtre ali Izber. kategorijo iskanja.
S Planner
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite
datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
• Dodaj dogodek: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• Dodaj opravilo: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
69
Uporabne aplikacije in funkcije
Izberite element.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo
dogodka.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Dodajte veš podrobnosti.
4 Pritisnite Shrani, da shranite dogodek ali opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite → Sinhroniziraj.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni
krogec.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite
Nastavitve → Računi in izberite storitev računa.
70
Uporabne aplikacije in funkcije
S Voice
O S Voice
Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite → Settings, nato pa prekličite izbiro
Open via the home key.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nastavljanje jezika
Pritisnite → Settings → Language in izberite jezik.
Izbran jezik je uporabljen samo za S Voice in ne za jezik, ki je prikazan v napravi.
Uporaba aplikacije S Voice
Ko zaženete S Voice, naprava prične s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se obarva z
rdečo.
Izgovorite glasovni ukaz.
Če ste izgovorili ukaz in ga naprava prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona utripa z zeleno.
Nato naprava izvrši ukaz.
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
71
Uporabne aplikacije in funkcije
Prebujanje S Voice v načinu mirovanja
Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.
Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem
govora.
Sprememba ukaza prebujanja
Ukaz prebujanja lahko spremenite z "Hi Galaxy". Ukaz prebujanja se uporablja za zagon S Voice,
kadar je naprava v načinu pripravljenosti.
Pritisnite → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Internet
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje. Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite ikono iskalnega
mehanizma zraven polja spletnega naslova.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Zaznamujte trenutno spletno
stran.
Osvežite trenutno spletno stran.
Branje članka v načinu branja.
Dostop do dodatnih možnosti.
Odprite upravitelja okna spletne
strani.
Oglejte si shranjene strani.
Odprite domačo stran.
Premaknite se na prejšnjo
obiskano stran.
Oglejte si zaznamovane spletne
strani.
72
Uporabne aplikacije in funkcije
Glasba
Predvajanje glasbe
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Dostop do dodatnih možnosti.
Za prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Dodajte pesem na seznam
predvajanja.
Preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite → Nastavitve in nato obkljukajte
Pametna glasnost.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
73
Uporabne aplikacije in funkcije
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite → Nastavitve →
Adapt Sound → Vključeno.
Ko prvič vključite to možnost, pritisnite Začetek za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo
preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite Da, če lahko slišite pisk
oz. Ne, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato
obkljukajte Zvok glasbe in pritisnite Kon., da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.
Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi
za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno
uporabi.
Predvajanje glasbe shranjene na drugih napravah
Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah in jo predvajajte na vaši napravi.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Dostop do glasbe na napravi v bližini
Za uporabo te funkcije odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje
vsebine → Naprave v bližini, nato pa pritisnite stikalo Naprave v bližini, da funkcijo vklopite.
Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
Na glavnem zaslonu aplikacije Glasba pritisnite Naprave ter v meniju NAPRAVE V BLIŽINI
izberite napravo za dostop do glasbe in njeno predvajanje. Skladbo lahko predvajate v napravah,
ki imajo vključeno funkcijo za deljenje vsebine.
74
Uporabne aplikacije in funkcije
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Za prilagoditev
glasnosti.
Poiščite druge
naprave za
predvajanje datoteke.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Zavrti usmeritev
zaslona.
Spremenite razmerje
slike.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Za prilagoditev lokacije nadzorne plošče, med predvajanjem pritisnite → Nastavitve,
obkljukajte Mini upravljalnik, ter nato pritisnite Zapri. Nato pritisnite ali premaknite
nadzorno ploščo na eno od strani zaslona.
Ta funkcija je na voljo samo v ležečem položaju.
75
Uporabne aplikacije in funkcije
Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah
Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah, in jih predvajajte v svoji napravi.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Dostop do videoposnetka na napravi v bližini
Za uporabo te funkcije odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje
vsebine → Naprave v bližini, nato pa pritisnite stikalo Naprave v bližini, da funkcijo vklopite.
Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
Na glavnem zaslonu aplikacije Video pritisnite Naprave ter v meniju NAPRAVE V BLIŽINI izberite
napravo za dostop do videoposnetkov in njihovo predvajanje. Videoposnetek lahko predvajate
na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.
Ura
Budilka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite Shrani. Za vključitev ali
izključitev alarmov, pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej
sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost
pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži
prednastavljen alarm.
76
Uporabne aplikacije in funkcije
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste prej omogočili možnost dremeža,
zunaj velikega kroga, da se po določenem času alarm ponovi.
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izbriši, izberite alarme nato pritisnite Končano.
Svetovna ura
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite
.
Brisanje ur
Pritisnite → Izbriši, izberite ure in nato pritisnite Končano.
Štoparica
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Štoparica.
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ustavi za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite Ponastavi.
Časovnik
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Časovnik.
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
77
Uporabne aplikacije in funkcije
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
onemogočeno, pritisnite → Znanstveni kalkulator.
Za ogled zgodovine računanja pritisnite
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ Počisti zgodovino.
Beležka
S to aplikacijo lahko ustvarjate beležke in jih razvrstite po kategorijah.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite Shrani.
Za urejanje beležke, pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite
besedo.
na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno
78
Uporabne aplikacije in funkcije
Snemalnik zvoka
Snemanje govornih beležk
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon. Pritisnite , da zaustavite snemanje.
Za preklic snemanja, pritisnite . Pritisnite , da končate s snemanjem.
Med snemanjem glasovnega sporočila pritisnite , da vnesete zaznamek.
Dostop do dodatnih možnosti.
Potekli čas snemanja
Prikažite seznam govornih beležk.
Spremenite način snemanja.
Začnite snemati.
Če želite, da naprava odstrani šum v ozadju, pritisnite → Nastavitve, nato pa kliknite
Zmanjšanje šuma.
79
Uporabne aplikacije in funkcije
Predvajanje govorne beležke
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
• : obreže govorno beležko.
• : nastavite del glasovne beležke za predvajanje v zanki.
• : prilagodi hitrost predvajanja.
• : preskočite tihi del glasovnega opomnika.
• : vstavite zaznamke v glasovno beležko.
• /
: premor ali nadaljevanje predvajanja.
• /
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte
navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
Uporabite naslednje funkcije:
• : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite → Upload here za prenos datotek.
• : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite
datotek oz. ustvarjanje albumov.
• : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
• : oglejte si obvestila.
80
za skupno rabo ali izbris
Uporabne aplikacije in funkcije
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za prikaz posodobitev iz družbenih omrežij in novic v prilagojeni obliki
revije.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte
navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke z novicami in naročnine.
Radio
Poslušanje FM radia
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.
Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Pritisnite , da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in
pritisnite , da se vrnete na zaslon FM radia.
81
Uporabne aplikacije in funkcije
Za prilagoditev glasnosti.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
Ročno vnesite frekvenco radijske
postaje.
Natančno nastavite frekvenco.
Vključite in izključite radio FM.
Prikaz informacij o trenutni
postaji.
Prikaz seznama priljubljenih
postaj.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Iskanje radio postaj
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pritisnite → Preišči, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani
radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite , da se vrnete na zaslon FM
radia.
82
Uporabne aplikacije in funkcije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne in poslovne aplikacije ter aplikacije za družbena omrežja. Za dostop do
nekaterih aplikacij boste morda potrebovali račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje
Nastavitev računov.
Za prikaz več informacij o aplikaciji odprite glavni zaslon vsake aplikacije in pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo ali bodo označene drugače, odvisno od
regije ali ponudnika storitev.
Chrome
Iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Gmail
Pošiljanje ali prejemanje e-poštnih sporočil prek storitev Google Mail.
Google+
Deljenje novic z drugimi ter sledenje posodobitvam, ki jih objavljajo vaši sorodniki, prijatelji in
drugi. Omogoča tudi varnostno kopiranje fotografij in videoposnetkov ter še veliko več.
Zemljevid
Poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte podatke za različne kraje.
Glasba Play
Odkrivanje, poslušanje in deljenje glasbe v napravi.
Filmi Play
Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi in iz trgovine Trgovina Play prenesite različno
vsebino za gledanje.
83
Uporabne aplikacije in funkcije
Knjige Play
Prenesite različne knjige iz trgovine Trgovina Play in jih preberite.
Kiosk Play
Branje vseh novic in revij, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Iz trgovine Trgovina Play prenesite igre in jih igrajte z drugimi.
Drive
Shranite svojo vsebino v oblak, da boste lahko povsod dostopali do nje in jo delili z drugimi.
YouTube
Oglejte si videoposnetke ali jih ustvarite in delite z drugimi.
Fotografije
Upravljanje fotografij, albumov in videoposnetkov, ki ste jih shranili v napravo in prenesli v
storitev Google+.
Hangouts
Klepetajte s posameznimi prijatelji ali v skupinah ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro iskanje elementov v spletu ali napravi.
Glasovno iskanje
Hitro iskanje elementov z izgovarjavo ključne besede ali besedne zveze.
Nastavitve za Google
Konfiguracija nastavitev za nekatere funkcije, ki jih omogoča Google.
84
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek povezave Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth,
da ga vklopite, nato pa pritisnite Iskanje.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Za nastavitev naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.
85
Povezava z drugimi napravami
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
86
Povezava z drugimi napravami
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave, da jo pozabite.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
Več o Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga
vklopite.
2 Pritisnite
→ Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo s katero se želite povezati.
Če se želite povezati z več napravami, pritisnite → Več povezav.
Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite → Preimenujte napravo.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.
87
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko delite podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so
primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite → Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite Prekini povezavo → V redu, da prekinete povezavo z napravami.
88
Povezava z drugimi napravami
NFC
O NFC
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
V napravo je okoli objektiva fotoaparata na hrbtni strani vgrajena antena NFC. Z napravo
ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.
Uporaba funkcije NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam, ter branje informacij o
izdelku z oznak NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko napravo
uporabljate za enostavna plačila.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → NFC in pritisnite
stikalo NFC, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite NFC za
njegovo vključitev.
Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikažejo se
podatki iz oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC
ali prejemala podatkov.
89
Povezava z drugimi napravami
Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → NFC in pritisnite
stikalo NFC, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite NFC za
njegovo vključitev.
Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino bralnika kartic NFC.
Za nastavitev privzete aplikacije za plačilo, pritisnite Pritisni in plačaj in izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Pošiljanje podatkov
Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave,
ki omogočajo NFC.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → NFC in
pritisnite stikalo NFC, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in
pritisnite NFC za njegovo vključitev.
2 Pritisnite Android Beam in pritisnite stikalo Android Beam, da ga vklopite.
3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
4 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprava za pošiljanje
elementa.
90
Povezava z drugimi napravami
S Beam
Uporabite to funkcijo za pošiljanje podatkov, kot so video posnetki, slike in dokumenti.
1 V napravi prejemnika vklopite funkcijo S Beam.
2 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → NFC in
pritisnite stikalo NFC, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in
pritisnite NFC za njegovo vključitev.
3 Pritisnite S Beam in pritisnite stikalo S Beam, da ga vklopite.
4 Izberite datoteko in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
5 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprava za pošiljanje
datoteke.
• Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitenih podatkov. V nasprotnem primeru
lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne
probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih podatkov.
• Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
91
Povezava z drugimi napravami
Hitra povezava
O hitri povezavi
Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Prav tako lahko z
računalnikom preprosto souporabljate vsebino, ki je shranjena v napravi.
• Ko se povezujete z napravo, ki ne podpira funkcije Hitra povezava, morate vklopiti
funkcijo Wi-Fi Direct ali Bluetooth.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
• Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime
naprave je lahko BT MAC.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
Ko se plošča odpre, se funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno vklopita, naprava pa poišče
naprave v bližini.
2 Izberite napravo s katero se želite povezati.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za
končanje povezave med napravama.
Če želite napravam v bližini omogočiti iskanje svoje naprave in povezovanje z njo, pritisnite
→ Nastavi vidnost naprave → Naredite napravo vidno, nato pa izberite eno možnost.
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite
in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
Odklopljene naprave
Za izključitev funkcije hitre povezave pritisnite
.
na vrhu zaslona. Prav tako lahko pritisnite
92
Povezava z drugimi napravami
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Izberite kategorijo medija.
4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite Končano.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.
Screen Mirroring
O zrcaljenju zaslona
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast
ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino.
Naprave z omogočeno
funkcijo Screen Mirroring
(vmesnik AllShare Cast,
HomeSync)
93
Povezava z drugimi napravami
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo mogoča.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Ogled vsebine na TV sprejemniku
Preden svojo napravo povežete s televizorjem, povežite televizor in napravo, ki podpira zrcaljenje
zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja so primer
gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.
1 S kablom HDMI povežite vmesnik AllShare Cast in televizor.
2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo
napravo.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → Screen Mirroring.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
4 Izberite napravo s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povezujete prvič, pritisnite in pridržite ime vmesnika na seznamu ter vnesite
kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu televizorja.
5 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
94
Povezava z drugimi napravami
Tiskanje iz mobilnih naprav
Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali
dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, s katerimi želite povezati napravo.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → Tiskanje →
Prenos vtičnika in v trgovini Trgovina Play poiščite vtičnik za tiskalnik. Izberite vtičnik za tiskalnik
in ga namestite.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NFC in deljenje vsebine → Tiskanje, izberite
vrsto vtičnika in pritisnite stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Naprava poišče
tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite
uporabiti kot privzeti tiskalnik.
Če želite tiskalnike dodati ročno, izberite vtičnik za tiskalnik, pritisnite → Dodaj tiskalnik →
vnesite podrobnosti in pritisnite OK.
Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, izberite vtičnik za tiskalnik in pritisnite → Nastavitve.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje, ter izberite tiskalnik.
95
,
Upravitelj naprave in podatkov
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Posodobitve progr. opreme →
Posodobi zdaj.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletne strani Samsung. Poženite
program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna
napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se
nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij o nadgradnji se obrnite
na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
96
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos datotek med napravo in računalnikom
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
• Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v
napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke, odklopite
napravo z računalnika.
• Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB.
Napravo neposredno povežite na priključek USB.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
97
Upravitelj naprave in podatkov
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.
Uporaba računa Google
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev in obkljukajte Varn. kop. moje podatke.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika
za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite
ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google
prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.
Uporaba Samsungovega računa
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun → Samsung account, ter se
nato vpišite v vaš Samsungov račun.
Pritisnite Samsung account → Varnostno kopiranje, obkljukajte elemente za varnostno kopijo
in nato pritisnite Varnostno kopiraj zdaj → Varnostno kopiranje.
Če želite obnoviti podatke, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite Nastavitve → Računi
→ Samsung account → Obnovi, izberite elemente in pritisnite Obnovi zdaj.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte
poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Naprava se
samodejno ponastavi.
98
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
Način prikaza lahko spremenite v ločene zavihke ali seznam. Pritisnite → Prikaži kot in izberite
način prikaza.
HITRE NASTAVITVE
Prikaz seznama možnosti priljubljenih nastavitev.
Za urejanje seznama možnosti priljubljenih nastavitev pritisnite → Urejanje hitrih nastavitev,
izberite možnost nastavitve, nato pa pritisnite Končano.
POVEZAVE
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga vklopite.
Stabilno omrežno povezavo v napravi lahko ohranite s samodejno izbiro omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji,
obkljukajte Preklop pametnega omrežja.
99
Nastavitve
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Preišči: poiščite razpoložljiva omrežja.
• Wi-Fi Direct: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za
skupno rabo datotek.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: prikaz pomoči za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem
vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške,
nastavite možnost na Vedno.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth, da ga vklopite.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: prikaz datotek, prejetih prek povezave Bluetooth.
• Preimenujte napravo: spremenite ime naprave.
• Pomoč: prikaz pomoči za Bluetooth.
100
Nastavitve
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
Uporabite naprav kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami. Za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in
dostopna točka Mobile hotspot.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
• Mobile hotspot: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim
omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko
uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način letenja.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja: nastavite omejitev
porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe
podatkov med obdobji.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Omeji podatke v ozadju: napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja
onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
101
Nastavitve
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo
aplikacij, kot sta koledar ali e-pošta. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun
lahko izberete v razdelku Nastavitve → Računi.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek
povezave Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke, da aplikacijam, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Lokacija in pritisnite stikalo Lokacija, da ga vklopite.
• Način: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
• NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o
vaši trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
• LOKACIJSKE STORITVE: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
NFC in deljenje vsebine
Prilagodite nastavitve za upravljanje povezav z drugimi napravami.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NFC in deljenje vsebine.
NFC
Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
• S Beam: funkcijo S Beam aktivirajte, če želite v naprave, ki podpirajo NFC in Wi-Fi Direct,
pošiljati podatke, videoposnetke, slike in dokumente.
• Pritisni in plačaj: nastavite privzeto aplikacijo za plačila za mobilna plačila.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
102
Nastavitve
Naprave v bližini
Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini. Vse
naprave morajo podpirati funkcijo Wi-Fi Direct ali pa morajo biti povezane z isto dostopno točko.
• IME NAPRAVE: oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Vsebina za deljenje: nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prejem. datotek iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Za tiskanje datotek
lahko poiščete razpoložljive tiskalnike ali pa tiskalnik dodate ročno.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več omrežij.
Privzeta aplikacija za sporočanje
Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Podatkovno gostovanje: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: poiščite razpoložljiva omrežja in ročno registrirajte omrežje.
103
Nastavitve
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
NAPRAVA
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvok.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
• Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot dohodna sporočila in zgrešeni klici.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
• Ton tipkovnice za klic: nastavite, da naprava ob dotiku tipk na tipkovnici predvaja zvok.
• Zvoki ob dotiku: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na
dotik.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Haptične pov. informacije: nastavite, da naprava vibrira ob pritisku tipk.
• Zvok ob pritisku: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibriranje ob pritisku: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
Prikaz in ozadje
Spreminjanje nastavitev prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Prikaz in ozadje.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
104
Nastavitve
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Teme: spremenite temo za domači zaslon, zaslon z aplikacijami in zaklenjeni zaslon.
• Pisava:
– – Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Vrtenje zaslona: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Pametna ustavitev: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila
izklop svetlobe v ozadju.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Način zaslona:
– – Prilagodljiv zaslon: s tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve prikaza.
– – Kino AMOLED: ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
– – Fotografija AMOLED: porabite ta način, če želite približati odtenek zaslona resničnim
barvam.
– – Osnovno: ta način uporabite za običajna okolja.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite, da naprava med polnjenjem zažene ohranjevalnik zaslona.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: spremenite način zaklepanja zaslona. Naslednje možnosti so odvisne
od izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Dvojna ura: napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.
• Velikost ure: spremenite velikost ure.
• Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
105
Nastavitve
• Bližnjice kamere: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Obvestilna plošča.
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Gibanja in poteze.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
• Tiho/začasno ustavi: nastavite, da naprava utiša dohodne klice ali alarme, ko uporabite
poteze z dlanjo ali napravo obrnete navzdol.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavite, da naprava zajame posnetek zaslona,
ko z dlanjo podrsate v levo ali desno po zaslonu.
106
Nastavitve
PRILAGAJANJE
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Cloud.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Preprosti način
Napravo nastavite na preprosti način.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Preprosti način.
• Standardni način: nastavite napravo na običajni način.
• Preprosti način: napravo nastavite na preprosti način.
• PREPROSTE APLIKACIJE: izberite aplikacije za uporabo enostavnejše postavitve.
107
Nastavitve
Dostopnost
S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
– – TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za prikaz pomoči
in navodil o uporabi te funkcije pritisnite Nastavitve → Zagon vadnice za funkcijo
raziskovanja z dotikom.
– – Temen zaslon: nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino.
– – Hitri vnos s tipkami: nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka
na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in
dvakratnega pritiskanja zaslona.
– – Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri
vključeni funkciji TalkBack.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
– – Poteze za povečevanje: nastavite, da naprava poveča zaslon in približa določeno
območje.
– – Opomnik za obvestila: nastavite, da vas naprava opozori na obvestila, ki jih niste preverili
ob določenem času.
– – Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
– – Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
– – Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko
pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema
prstoma.
– – Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se
uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
108
Nastavitve
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
– – Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali
obvestila.
– – Izključi vse zvoke: nastavite, da naprava utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev in
glas klicatelja med klicem.
– – Podnapisi Samsung (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo
podpira Samsung, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Ravnovesje zvoka: nastavite, da naprava prilagodi ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
– – Mono zvok: nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.
– – Samodejno haptično: nastavite, da naprava vibrira pri predvajanju zvoka v prenesenih
aplikacijah kot so igre.
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z
zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
– – Pomožni meni: napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
– – Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
– – Interaktivno upravljanje: vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje
naprave na vnose med uporabo aplikacij.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev: spremenite način sprejemanja ali prekinjanja klicev.
• Način enega pritiska: nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s
pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
• Urejanje dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
• STORITVE: oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
109
Nastavitve
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila dohodnih klicev
določenih stikov v načinu blokiranja.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Način blokiranja in pritisnite stikalo Način blokiranja, da ga
vklopite.
Zasebni način
Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Zasebni način in pritisnite stikalo Zasebni način, da ga
vklopite.
• Vrsta dos. do zas. načina: nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega
načina.
SISTEM
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
110
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• English(UK) / Slovenščina: izberite privzeto postavitev tipkovnice.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejno zamenjaj: napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za ločila
popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
• Samodejna vel. začetnica: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za
ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
• Samodejno dodajanje ločil: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
• Drsanje tipkovnice:
– – Brez: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
– – Neprekinjen vnos: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
– – Upravljanje kazalca: če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite
pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibriranje: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
111
Nastavitve
Glasovno iskanje
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Zaznavanje »Ok Google«: nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz
za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite, da naprava dovoli glasovni vnos ključnih besed za
iskanje prek mikrofona slušalke Bluetooth, kadar je priključena slušalka Bluetooth.
Možn. za Besedilo v govor
• PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v
govor.
Branje obvestil
Nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko prejmete dohodne klice, sporočila ali
dogodke.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
112
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih
pasovih prejemala informacije o časovnem pasu iz omrežja.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
Varnostna asistenca
Vključite način v sili in nastavite primarne stike in sporočila. Za več informacij si oglejte poglavje
Način v sili
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostna asistenca.
• Način v sili: nastavite napravo, da vključi način v sili in zmanjša porabo baterije z uporabo
osnovnih funkcij, kot je klicanje.
• Pošlji sporočilo pomoči: nastavite, da naprava pošlje sporočila pomoči, če trikrat pritisnete
tipko za vklop.
• Upravljanje prednostnih stikov: izberite ali uredite prejemnike sporočil za pomoč.
113
Nastavitve
Varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Za
več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varčevanje z energijo.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
• Prikaz odstotka baterije: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnost.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
114
Nastavitve
• Preveri aplikacije: nastavite, da naprava pred namestitvijo aplikacij preveri, ali je njihova
vsebina zlonamerna.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel),
ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Zaklepan. vn. aktiviranja: napravo nastavite tako, da po ponastavitvi zahteva račun
Samsung, s čimer se drugim prepreči, da bi znova aktivirali napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite, da naprava preveri in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite, da naprava podjetju Samsung samodejno pošlje
posodobljena varnostna poročila.
• Vrsta shrambe: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
115
Nastavitve
Pomoč
Za navodila o uporabi naprave in aplikacij ali konfiguraciji pomembnih nastavitev si oglejte
pomoč.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pomoč.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
APLIKACIJE
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Upravitelj aplikacij.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privzete aplikacije.
Nastavitve aplikacij
Prilagodite nastavitve za vsako aplikacijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Nastavitve aplikacij.
116
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Popolnoma napolnite baterijo,
preden vklopite napravo.
117
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali se začasno ustavi, boste morda morali zapreti aplikacije ali napravo
izklopiti in znova vklopiti. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in
zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
118
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno povezan.
• Obiščite servisni center Samsung in zamenjajte baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost
baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
119
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
120
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player
10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
121
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
122
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising