Samsung | SM-G388F | Samsung Galaxy Xcover 3 Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-G388F
Navodila za uporabo
Slovenian. 02/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
34 Mobilni podatki
34Wi-Fi
35 Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot
Uvod
7
8
10
15
17
18
18
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Pritrditev ročnega pasa
Vklop ali izklop naprave
Zaklep in odklep zaslona
Prilagoditev po meri
37 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
39 Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja
40 Sprememba metode za zaklep zaslona
40 Prenos podatkov s prejšnje naprave
42 Nastavitev računov
Osnove
19
22
26
28
28
30
31
32
32
33
Uporaba zaslona na dotik
Postavitev domačega zaslona
Obvestilna plošča
Odpiranje aplikacij
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Vnos besedila
Zajem zaslona
Moje datoteke
Način izrednega varčevanja z energijo
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Telefon
43Klicanje
44 Prejeti klici
45 Možnosti med klicem
Stiki
46 Dodajanje stikov
47 Iskanje stikov
2
Vsebina
Sporočila in elektronska
pošta
Upravitelj naprave in
podatkov
48Sporočila
49E-pošta
75 Posodobitev naprave
76 Prenos datotek med napravo in
računalnikom
77 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
77 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Fotoaparat
52 Osnovno fotografiranje
53 Načini fotografiranja
55 Nastavitve kamere
Nastavitve
78 Več o nastavitvah
78Povezave
82Naprava
84Osebno
86Sistem
Galerija
57 Ogled vsebine na napravi
Uporabne aplikacije in
funkcije
Odpravljanje težav
58 S Planner
59Internet
60Video
61Ura
62Računalo
62Beležka
63 Snemalnik zvoka
64Radio
65 Aplikacije Google
Povezava z drugimi
napravami
68Bluetooth
70 Wi-Fi Direct
72NFC
74 Mobilno tiskanje
3
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
4
Preberi najprej
Zadrževanje vode in odpornost na prah
Napravo lahko poškodujete, če jo izpostavite vodi ali prahu. Skrbno upoštevajte te namige, da
preprečite poškodbo naprave in ohranite odpornost naprave pred vodo in prahom.
• Naprave ne potopite v vodo, ki je globlja od 1 m, ter je ne držite pod vodo več kot 30 minut.
• Zagotovite, da je zadnji pokrov tesno zaprt. V nasprotnem primeru morda ne bo ščitil pred
vodo in prahom.
• Naprave ne potopite v vodo za dlje časa.
• Naprave ne izpostavljajte vodnemu toku s silo, kot so voda iz pipe, morski valovi ali vodni
slapovi.
• Ne odpirajte pokrova naprave, ko je naprava v vodi oz. v zelo vlažnih okoljih, kot so na primer
bazeni ali kopalnice.
• Zadnjega pokrova ne odpirajte z mokrimi rokami ali ko je naprava mokra.
• Gumijasto tesnilo, nameščeno na zadnjem pokrovu, je pomembna komponenta naprave.
Pri odpiranju in zapiranju zadnjega pokrova bodite pazljivi, da s tem preprečite poškodbo
gumijastega tesnila. Prav tako zagotovite, da je gumijasto tesnilo brez umazanije, na primer
peska in prahu, da s tem preprečite poškodbo naprave.
• Če je naprava izpostavljena sladki vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je
naprava izpostavljena kakršni koli tekočini, ki ni sladka voda, nemudoma sperite napravo
s sladko vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če naprave ne sperete s sladko
vodo in posušite v skladu z navodili, lahko s tem povzročite težave pri delovanju naprave
oz. kozmetične težave.
• Zadnji pokrov se lahko razrahlja, če vam naprava pade na tla ali se udari. Zagotovite, da je
celoten pokrov ustrezno poravnan in trdno zaprt.
• Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofon ali zvočnik zmoči, med klicem morda
ne boste razločno slišali zvoka. Mikrofon ali zvočnik očistite in posušite s suho krpo in ga
pustite.
5
Preberi najprej
• Vodoodporna zasnova naprave povzroča, da naprava pod določenimi pogoji rahlo vibrira.
Vibracije v teh pogojih, ko je nivo glasnosti visok, so običajne in ne vplivajo na delovanje
naprave.
• Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, če napravo uporabljate
pod vodo ali v drugih tekočinah.
• Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na
vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot je opisano
v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP];
testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji vaša naprava
v vseh situacijah ni neprepustna za vodo.
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
6
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Baterija
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Nekatera dodatna oprema, kot so naprave za sidranje, morda nimajo enakega
certifikata za odpornost pred vodo in prahom.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
7
Uvod
Postavitev naprave
Vhod za slušalke
Tipalo za bližino
Zvočnik
Fotoaparat na sprednji
strani
Zaslon na dotik
Tipka za vklop/izklop
Tipka Domov
Tipka za nedavna dejanja
Tipka Nazaj
Mikrofon
Večnamenski priključek
GPS antena
Bliskavica
Zvočnik
Tipka Xcover
Fotoaparat na zadnji
strani
Tipka za glasnost
Zadnji pokrov
Antena NFC (na bateriji)
Notranja antena
8
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavna
dejanja
Domov
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Xcover
• Pritisnite ali pritisnite in pridržite za zagon prednastavljenih
aplikacij.
• Pritisnite za posnetek fotografije v načinu fotoaparata.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
10
Uvod
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
3 Vstavite baterijo tako, da so pozlačenimi kontakti baterije pravilno poravnani s kontakti
naprave.
2
1
11
Uvod
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
2
1
Pritisnite
Poravnajte
• Zagotovite, da je zadnji pokrov tesno zatesnjen.
• Z napravo uporabljajte samo zadnje pokrove in dodatke, ki jih je odobril Samsung.
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
12
Uvod
3 Izvlecite kartico SIM ali USIM.
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko prav
tako uporabite računalnik, če ju priključite prek USB kabla.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
13
Uvod
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete
napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
14
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z uporabo upravitelja opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
Uporaba pomnilniške kartice
Nameščanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno
od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → Kartica SD.
15
Uvod
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → Shramba → Izpnite kartico SD.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite pomnilniško kartico.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S
tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. lahko poškodujete
pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica
zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
16
Uvod
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
FORMATIRAJ KARTICO SD → IZBRIŠI VSE.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Pritrditev ročnega pasa
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Potisnite ročni pasek skozi režo in ga obesite na nastavek.
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
17
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Zaklep in odklep zaslona
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Če želite odkleniti zaslon, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij
glejte Sprememba metode za zaklep zaslona.
18
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
19
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
20
Osnove
Drsenje
Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za
premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
21
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali pritisnite enega od
indikatorjev zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev domačega zaslona glejte Upravljanje
domačega zaslona.
Pripomoček
Mapa
Aplikacija
Indikator na zaslonu
Priljubljene aplikacije
22
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti.
23
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče,
izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev
zaslona aplikacij glejte Upravljanje zaslona aplikacij.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Aplikacija
Indikatorji na
zaslonu
24
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
25
Osnove
Obvestilna plošča
Uporaba obvestilne plošče
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite obvestilno ploščo
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.
Vključite ali izključite možnosti.
Pritisnite in zadržite tipko za ogled
podrobnih nastavitev.
Zaženite Nastavitve.
Prilagoditev svetlosti.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
26
Osnove
Razvrstitev tipk za hitro nastavitev
Da prerazporedite tipke za hitro nastavitev na obvestilni plošči, odprite zaslon aplikacij in
pritisnite Nastavitve → Zaslon → Obvestilna plošča. Pritisnite in pridržite element ter nato
povlecite element na drugo lokacijo.
Uporaba tipk za hitre nastavitve
Na obvestilni plošči lahko vključite ali izključite nekatere funkcije. Pritisnite naslednje možnosti,
da jih vključite ali izključite. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne
nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij glejte Wi-Fi.
• Lokacija: za več informacij glejte Lokacija.
• Zvok / Vibriranje / Utišaj: izberite zvočni način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Bluetooth: za več informacij glejte Bluetooth.
• Mobilni podatki: za več informacij glejte Poraba podatkov ali Mobilna omrežja.
• Izr. var. z ener.: za več informacij glejte Način izrednega varčevanja z energijo.
• Mobile hotspot: za več informacij glejte Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
• NFC: za več informacij glejte NFC.
• Sinhron.: ko vključite to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
• Način letenja: za več informacij glejte Način letenja.
• Občutlj. na dotik: za več informacij glejte Povečanje občutljivosti zaslona na dotik.
27
Osnove
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite tipko za nedavna dejanja in
izberite ikono aplikacije, da jo odprete.
Zapiranje aplikacije
Pritisnite tipko za nedavna dejanja in povlecite ikono aplikacije v levo ali desno, da jo zaprete. Da
zaprete vse zagnane aplikacije, pritisnite tipko za nedavna dejanja in pritisnite .
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
→ Nastavitve →
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno od možnosti.
28
Osnove
Trgovina Play
To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve za samodejno posodobitev, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, ter nato izberite možnost.
→ Nastavitve
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon aplikacij, pritisnite → Odstranitev/
onemogočanje aplikacij. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se prikaže ikona . Izberite
aplikacijo in pritisnite V REDU.
Za odstranitev prenesenih aplikacij, odprite zaslon aplikacij in pritisnite → Preneseni programi
→ → Odstrani. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj
aplikacij, izberite aplikacije in nato pritisnite ODSTRANI.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaz onemog. apl., izberite aplikacije in nato pritisnite
Končano. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj aplikacij, se
pomaknete do ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo in nato pritisnite OMOGOČI.
• Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko
uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
29
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spremenite nastavitve tipkovnice.
Izbrišite predhodni znak.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnesite številke in ločila.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa ter nato izberite jezike za uporabo. Če želite izbrati dva ali
več jezikov, lahko med jezika vnosa preklopite s premikanjem tipke za presledek levo ali desno.
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite , izberite jezik pod Jeziki vnosa, ter nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite
uporabiti.
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
30
Osnove
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto
odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
, se lahko prikažejo druge ikone,
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
Odprite tipkovnico.
• : spremenite nastavitve tipkovnice.
• : vstavi emotikone.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi.
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko za vklop/izklop. Slika je shranjena v Galerija
→ v mapo Screenshots. Ko zajamete posnetek zaslona, lahko sliko uredite in jo daste v skupno
rabo z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
31
Osnove
Moje datoteke
Uporabite to aplikacijo za dostop do različnih datotek, ki so shranjene v napravi.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Poišče datoteke ali mape.
Dostop do dodatnih možnosti.
Oglejte si datoteke po kategorijah.
Oglejte si zgodovino prenosov.
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Način izrednega varčevanja z energijo in pritisnite
drsnik Način izrednega varčevanja z energijo, da ga vključite.
32
Osnove
Če želite dodati aplikacijo domačemu zaslonu, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Za odstranitev aplikacije z domačega zaslona pritisnite → Odstrani, izberite aplikacijo z
nato pritisnite V redu.
ter
Če želite spremeniti nastavitve za izredno varčevanje z energijo, kot na primer omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite → Nastavitve.
Za izključitev načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon, nato pa se dotaknite Povečaj občutlj.
dotika.
• Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice.
Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
• Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.
33
Omrežna povezljivost
Mobilni podatki
Napravo povežite z mobilnim omrežjem za uporabo spleta ali souporabo medijskih datotek z
drugimi napravami. Glejte Poraba podatkov za dodatne možnosti.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Poraba podatkov, nato pa se dotaknite Mobilni
podatki.
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, ter nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga
vključite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI.
Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos
gesla ni potreben.
Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama
omrežij in pritisnite POZABI.
34
Omrežna povezljivost
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah
Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in
drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi,
USB ali Bluetooth.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Uporaba mobilne dostopne točke
Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot → Mobile hotspot.
2 Pritisnite drsnik Mobile hotspot, da ga vključite.
• V vrstici stanja se prikaže ikona
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
• Za nastavitev gesla za mobilno dostopno točko pritisnite → Konfiguracija dostopne
točke in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
35
Omrežna povezljivost
Uporaba telefona kot modema prek USB
Souporabljajte mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek USB kabla.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.
3 Obkljukajte USB modem.
Ikona
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.
Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth
Souporabljajte mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek Bluetooth.
Zagotovite, da računalnik, s katerim boste povezali napravo, podpira funkcijo Bluetooth.
1 Seznanite napravo z drugo napravp prek Bluetooth. Za več informacij glejte Seznanjanje z
drugimi napravami Bluetooth.
2 Na zaslonu aplikacij vaše naprave pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka
Mobile hotspot.
3 Obkljukajte Internet prek vmesnika Bluetooth.
4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite
Ikona
→ Internetni dostop.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.
36
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite domači zaslon, pritisnite in zadržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na Ustvari mapo na
vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
37
Prilagoditev po meri
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, podrsnite v levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
.
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona aplikacij
Sprememba metode razvrščanja
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaži kot in izberite metodo razvrščanja.
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Skrij aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite Končano.
Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite → Pokaži skrite aplik., izberite aplikacije in nato
pritisnite Končano.
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari stran, ki se pojavi na vrhu
zaslona.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
38
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, ter nato pritisnite Ozadja. Prav
tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s kamero naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite NASTAVI SLIKO KOT OZADJE ali SHRANI.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvoki in obvestila.
Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite Zvonjenja, izberite melodijo
zvonjenja in nato pritisnite V REDU. Če želite uporabiti zvok, ki je shranjen v napravi ali v vašem
računu kot melodija zvonjenja, pritisnite DODAJ.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Obvestilo, izberite melodijo zvonjenja in
nato pritisnite V REDU.
39
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona, nato
pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite
odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Uporaba varnostnih kopij računov
Z uporabo računa Google lahko prenesete varnostno kopijo podatkov z vaše prejšnje naprave na
novo napravo. Za več informacij glejte Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
40
Prilagoditev po meri
Uporaba Samsung Smart Switch
Prek funkcije Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na novo napravo. Obiščite
www.samsung.com/smartswitch za več informacij.
Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
Uporaba Smart Switch Mobile
Uporabite to aplikacijo za prenos podatkov s prejšnje naprave na vašo novo napravo. Aplikacijo
lahko prenesete s Galaxy Apps ali Trgovina Play.
1 Na vaši napravi pritisnite Smart Switch.
2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom
na zaslonu.
Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch
Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.
Uporaba Smart Switch z računalniki
Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije vaših podatkov (z mobilnih naprav
izbranega proizvajalca) z računalnika na napravo. Aplikacijo lahko prenesete s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov s prejšnje mobilne naprave na računalnik. Za več
informacij, se obrnite na proizvajalca naprave.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik s kablom USB.
4 Na računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za
prenos podatkov na svojo napravo.
41
Prilagoditev po meri
Uporaba programa Samsung Kies
Uvozite varnostno kopijo vaših podatkov z računalnika prek Samsung Kies, da obnovite podatke
na vaši napravi. Prav tako lahko prek Samsung Kies ustvarite varnostno kopijo podatkov na
računalniku. Za več informacij glejte Povezovanje s programom Samsung Kies.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun in izberite storitev računa.
Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite račun ter nato pritisnite →
Odstrani račun.
42
Telefon
Klicanje
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Tipkovnica, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite
za glasovni klic ali
pritisnite
za video klic. Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v Dnevniki,
Priljubljene in Stiki.
Oglejte si dnevnike klicev in
sporočil.
Oglejte si priljubljene stike.
Vnesite številko z uporabo
tipkovnice.
Oglejte si seznam stikov.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite Dnevniki ali Stiki, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete
klic.
43
Telefon
Klici v tujino
Pritisnite Tipkovnica.
Pritisnite in zadržite 0 dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, številko območja
in telefonsko številko ter nato pritisnite
.
Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite → Nastavitve → Klic → Več nastavitev
→ Zapore klicev. Nato izberite vrsto klica in obkljukajte Mednarodni klici.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite zaslon aplikacij in pritisniti Telefon →
→ Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica → Sporočila za zavrnitev → .
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic, se ikona
pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → Dnevniki za ogled
zgrešenih klicev.
44
Telefon
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Številčnica: odprite številčno tipkovnico.
• Končaj klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
Pritisnite za ogled več možnosti.
Ko zaženete aplikacije med klicem, se prikaže pojavno okno klicnega zaslona ( ). Med uporabo
aplikacij lahko nadaljujete z vašim telefonskim pogovorom.
Če želite premakniti pojavno okno, ga povlecite na drugo lokacijo.
Če želite izbrisati pojavno okno, ga pritisnite in pridržite ter pritisnite V redu.
Če se želite vrniti na zaslon klica, pritisnite pojavno okno.
Med opravljanjem video klica
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• Preklopi: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Končaj klic: končajte trenutni klic.
Pritisnite za ogled več možnosti.
45
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij glejte Prenos podatkov
s prejšnje naprave.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite SHRANI.
Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite Tipkovnica vnesite
številko in pritisnite Dodaj v stike.
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Nastavitve → Stiki → Uvoz/izvoz stikov in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
46
Stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravite glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon
Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite → Dodajte bližnjico na domači zaslon.
47
Sporočila in elektronska pošta
Sporočila
Pošiljanje sporočil
Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna
dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vnesite prejemnike.
Izberite stike s seznama stikov.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
Vnesite sporočilo.
4 Pritisnite
za pošiljanje sporočila.
48
Sporočila in elektronska pošta
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te
osebe.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna
dodatne stroške.
Med ogledom sporočila pritisnite za ogled več možnosti.
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite NAPREJ za zasebni e-poštni račun ali pritisnite ROČNA
NASTAVITEV za e-poštni račun podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z
nastavitvami.
Da nastavite drug e-poštni račun, pritisnite
→ UREDI RAČUNE →
.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite
UREDI RAČUNE → → Nastavite privzeti račun.
49
→
Sporočila in elektronska pošta
Pošiljanje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na dnu zaslona, da sestavite sporočilo.
Shranite sporočilo za kasnejše
pošiljanje.
Zavrzite sporočilo.
Pošljite sporočilo.
Priložite slike, videe in drugo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte prejemnike.
Dodajte Kp ali Skp.
Vnesite zadevo.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
Vnesite sporočilo.
50
Sporočila in elektronska pošta
Branje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
, izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih
sporočil pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Izbrišite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov ali si oglejte druge
možnosti.
Odprite datoteke.
Označite sporočilo kot opomnik.
Posredujte sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Pojdite na prejšnje ali naslednje
sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
51
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri.
Prikažite trenuten
način.
Začnite s snemanjem
videoposnetka.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Fotografiranje.
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite nastavitve
fotoaparata.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri
širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z
delovanjem naprave.
52
Fotoaparat
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih momentov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga. Če
ni prikazana, odprite zaslon
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon in nato obkljukajte Bližnjice kamere.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporabite ta način, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni način za
fotografiranje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Samodejno.
Lepotna izboljšava obraza
Uporabite ta način za fotografiranje osvetljenih obrazov in ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Lepotna izboljšava obraza.
53
Fotoaparat
Panorama
Uporabite ta način, da posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij, ki so združene skupaj.
Naprava identificira fotografijo z
v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
Zap. posnet.
S tem načinom posnemite niz fotografij premikajočih se motivov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
Pritisnite in zadržite
→ Zap. posnet.
za neprekinjen posnetek več fotografij.
Akva
Uporabite ta način za fotografiranje pod vodo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Akva.
Zaslon na dotik morda ne bo aktiven pod vodo. Uporabite tipko Xcover za fotografiranje
pod vodo.
Šport
S tem načinom posnemite fotografijo hitro premikajočih se motivov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
→ Šport.
54
Fotoaparat
Posnetek sebe
Uporabite ta način za avtoportret z uporabo fotoaparata na sprednji strani.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat.
2 Pritisnite za uporabo fotoaparata na sprednji strani.
3 Pred zaslon postavite dlan ali pritisnite , da fotografirate samega sebe.
Nastavitve kamere
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
• . Vse možnosti niso na voljo v načinu
: vključite ali izključite bliskavico.
• : obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri fotografiranju s
fotoaparatom na sprednji strani.
• : to uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• : izberite učinek filtra, ki ga želite uporabiti med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov.
• / : izberite stopnjo ločljivosti. Višje ločljivosti dajo fotografije višje kakovosti, vendar pa
bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Sebe z dlanjo: nastavite napravo, da zazna vašo dlan, ki jo lahko nato uporabite za posnetke
sebe.
• Lepotna izboljšava obraza: nastavite napravo, da posnamete fotografijo z osvetljenimi
obrazi za bolj nežno sliko.
• Način ostrenja: izberite način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• Vrednost osvetlitve: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
55
Fotoaparat
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uravnoteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Pritisnite za slikanje: pritisnite sliko na zaslonu predogleda za zajem fotografij.
• Velikost videa: izberite ločljivost. Višje ločljivosti dajo video posnetke višje kakovosti, vendar
pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
• Lokacijske oznake: nastavite napravo, da fotografiji doda lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Ko daste v skupno rabo fotografijo z dodano lokacijsko oznako, boste s tem morda
drugim razkrili podatke o lokaciji.
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Tipka za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali
funkcije povečave.
• Ponastav. nastavitev: ponastavite nastavitve fotoaparata.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
56
Galerija
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
na sličici predogleda.
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite zaslon.
Pošljite sliko drugim.
Modificirajte sliko.
Dostop do dodatnih možnosti.
Pojdite na prejšnjo stran.
Izbrišite sliko.
Sličice predogleda slike in videa
57
Uporabne aplikacije in funkcije
S Planner
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite
datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
• Dodaj dogodek: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• Dodaj opravilo: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
Izberite element.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Vnesite lokacijo dogodka.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Nastavite opomnik za dogodek.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek ali opravilo.
58
Uporabne aplikacije in funkcije
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite → Sinhroniziraj.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun za sinhronizacijo in se vpišite.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve
→ Računi ter nato izberite storitev računa.
Internet
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Odprite domačo stran.
Oglejte si zaznamovane spletne
strani.
Obiščite poprej obiskano stran.
Odprite upravitelja okna spletne
strani.
59
Uporabne aplikacije in funkcije
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Spremenite razmerje
slike.
Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Zasukajte smer
zaslona.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik naprej.
60
Uporabne aplikacije in funkcije
Ura
Budilka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite SHRANI. Za vključitev ali
izključitev alarmov pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej
sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost
pametnega alarma se postopoma povečuje, dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži
prednastavljen alarm.
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste že omogočili možnost dremeža,
izven velikega kroga, da ponovno vključite alarm po določenem časovnem obdobju.
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izberite, izberite opozorila in nato pritisnite
.
Svetovna ura
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Brisanje ur
Pritisnite → Izberite, izberite ure in nato pritisnite
61
.
Uporabne aplikacije in funkcije
Štoparica
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Štoparica.
Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek. Pritisnite KROG, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
Časovnik
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Časovnik.
Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
onemogočeno, pritisnite → Znanstveni kalkulator.
Beležka
Uporabite to aplikacijo in ustvarite beležke in jih organizirajte po kategorijah.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
62
Uporabne aplikacije in funkcije
Iskanje beležke
Pritisnite
besedo.
na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno
Snemalnik zvoka
Snemanje govornih beležk
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon. Pritisnite , da zaustavite snemanje.
Za preklic snemanja pritisnite . Pritisnite , da končate s snemanjem.
Dostop do dodatnih možnosti.
Potekli čas snemanja
Začnite snemati.
Prikažite seznam govornih beležk.
Predvajanje govorne beležke
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
• /
• /
in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
: premor ali nadaljevanje predvajanja.
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
63
Uporabne aplikacije in funkcije
Radio
Poslušanje FM radia
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pred uporabo te aplikacije, morate priklopiti slušalke, ki delujejo kot radijska antena.
Prvič, FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite
radia.
, da se vrnete na zaslon FM
Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih možnosti.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
Ročno vnesite frekvenco radijske
postaje.
Natančno nastavite frekvenco.
Vključite in izključite radio FM.
Oglejte si seznam razpoložljivih
postaj.
Oglejte si seznam priljubljenih
postaj.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
64
Uporabne aplikacije in funkcije
Iskanje radio postaj
Pritisnite Radio na zaslonu aplikacij.
Pritisnite → Preišči, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani
radijske postaje, ki so na voljo.
Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite
radia.
, da se vrnete na zaslon FM
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Za več informacij glejte Nastavitev računov.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
65
Uporabne aplikacije in funkcije
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Filmi Play
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter prenesite različno vsebino za gledanje s
Trgovina Play.
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Fotografije
Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na
Google+.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
66
Uporabne aplikacije in funkcije
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
Nastavitve za Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
67
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, pritisnite drsnik Bluetooth, da ga
vključite in nato pritisnite ISKANJE.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Za nastavitev naprave kot vidne drugim napravam, pritisnite ime naprave.
68
Povezava z drugimi napravami
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
69
Povezava z drugimi napravami
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
O Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, ter nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga
vključite.
2 Pritisnite
→ Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Če želite napravi spremeniti ime, pritisnite → Preimenujte napravo.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct na drugi napravi, da s tem potrdite zahtevo.
70
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev prek Wi-Fi Direct. Če sta
napravi že povezani, boste vaša naprava sprejela sliko brez postopka zahteve za povezavo.
Prejeta slika je shranjena v mapi Prenos. Da odprete mapo, odprite zaslon aplikacij in pritisnite
Galerija → Download.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite → Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite PREKINI POVEZAVO → V REDU, da prekinite povezavo z napravami.
71
Povezava z drugimi napravami
NFC
O NFC
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Uporaba funkcije NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o
izdelku z oznako NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko
napravo uporabljate za enostavna plačila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC, ter nato pritisnite drsnik NFC, da ga vključite.
Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se
bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC
ali prejemala podatkov.
72
Povezava z drugimi napravami
Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC, ter nato pritisnite drsnik NFC, da ga vključite.
Dotaknite se z območjem antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.
Za nastavitev privzete aplikacije za plačilo, pritisnite Pritisni in plačaj in izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Pošiljanje podatkov
Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave,
ki omogočajo NFC.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC, ter nato pritisnite drsnik NFC, da ga
vključite.
2 Pritisnite Android Beam in nato pritisnite drsnik Android Beam, da ga vključite.
3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
4 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
73
Povezava z drugimi napravami
Mobilno tiskanje
Povežite napravo s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Tiskanje → Prenos vtičnika in poiščite vtičnik
tiskalnika v Trgovina Play. Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Tiskanje, izberite vrsto tiskalnika, nato pa pritisnite
stikalo na zgornji desni strani zaslona, da ga vključite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani
z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti
tiskalnik.
Če želite dodati tiskalnik ročno, izberite vtičnik tiskalnika, pritisnite → Dodaj tiskalnik →
ADD PRINTER, vnesite podrobnosti ter nato pritisnite OK.
Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, izberite vtičnik tiskalnika in pritisnite → Nastavitve
tiskanja.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje ter izberite tiskalnik.
74
Upravitelj naprave in podatkov
Posodobitev naprave
Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek zraka
Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Posodobitve progr. opreme →
Posodobi zdaj.
Posodobitev s programom Samsung Kies
Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung. Poženite program
Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo
in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja
v pogovornem oknu, da pričnete s posodobitvijo. Za več informacij o posodobitvi se obrnite na
pomoč v programu Samsung Kies.
• Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav. S
tem lahko zmotite proces nadgradnje.
75
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos datotek med napravo in računalnikom
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
• Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v
napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke odklopite
napravo z računalnika.
• Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB.
Napravo neposredno povežite na priključek USB.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
76
Upravitelj naprave in podatkov
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.
Uporaba računa Google
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev in obkljukajte Varn. kop. moje podatke.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika
za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite
ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google
prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij glejte
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
77
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi in nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga vključite.
Naprava lahko ohranja stabilno omrežno povezavo s samodejno izbiro bodisi omrežja Wi-Fi
bodisi mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji
obkljukajte Preklop pametnega omrežja.
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Preišči: poiščite razpoložljiva omrežja.
• Wi-Fi Direct: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za
skupno rabo datotek.
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
78
Nastavitve
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem
vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške,
nastavite možnost na Vedno.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Bluetooth in nato pritisnite Bluetooth, da ga vključite.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite čas vidljivosti naprave.
• Prejete datoteke: oglejte si prejete datoteke prek Bluetooth.
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami. Za več informacij glejte Privezovanje in dostopna točka
Mobile hotspot.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
• Mobile hotspot: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim
omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko
uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
79
Nastavitve
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev izberite Način letenja.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja: nastavite omejitev
porabe mobilnih podatkov.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke in preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, njihovo uporabo.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Lokacija, ter nato pritisnite drsnik Lokacija, da ga vključite.
• Način: izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: oglejte si, katere aplikacije so zahtevale
informacije o nedavni lokaciji in njihovo porabo baterije.
• Lokacijske storitve: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
80
Nastavitve
NFC
Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NFC ter nato pritisnite drsnik NFC, da ga vključite.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
• Pritisni in plačaj: nastavite privzeto aplikacijo za mobilna plačila.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Tiskanje.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več omrežij.
Privzeta aplikacija za sporočanje
Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN-jev).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in ročno registracijo omrežja.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
81
Nastavitve
Naprava
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in obvestila.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
• Obvestilo: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in
neodgovorjeni klici.
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Ozadje: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo na obvestilni plošči.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Povečaj občutlj. dotika: nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju
rokavic.
82
Nastavitve
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne
od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Dvojna ura: nastavite prikaz dvojne ure.
• Prikaži datum: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
• Bližnjice kamere: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
Klic
Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Klic.
• Zavrnitev klica: spremenite nastavitve za zavrnitev klicev, kot so seznam za zavrnitev klicev
in sporočila.
• Sprejemje in prekinjanje klicev: spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
• Pojavna okna o klicu: nastavite napravo, da prikaže pojavna okna ob klicih ali da prikaže
stanje klicev med uporabo aplikacij.
• Več nastavitev: po meri prilagodite dodatne nastavitve za klice.
• Zvonj. in toni tipkovnice: spremenite nastavitve zvoka in tresenja za klice.
• Skrij moj video: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• Ponudnik storitev: izberite storitev glasovne pošte vašega operaterja.
• Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
83
Nastavitve
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Upravitelj aplikacij.
Osebno
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Dostopnost
Uporabite to funkcijo za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Neposredni dostop: nastavite napravo, da odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat
zapored na hitro pritisnete tipko Domov.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev:
– – Pritisk tipke za domov: nastavite napravo, da odgovori na klic ob pritisku tipke za
Domov.
– – Pritisk tipke za vklop: nastavi napravo, da konča klic, ko pritisnite tipko za vklop/izklop.
84
Nastavitve
• Način enega pritiska: nastavite napravo, da upravlja dohodne klice ali obvestila s pritiskom
tipke namesto z drsenjem.
• Storitve: oglejte si storitve dostopa, ki so nameščene na vaši napravi.
• TalkBack: vključite TalkBack, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za ogled pomoči za
uporabo te funkcije pritisnite NASTAVITVE → Zagon vadnice za funkcijo »Raziskovanje z
dotikom«.
• Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni
funkciji TalkBack.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Poteze za povečevanje: nastavite napravo, da poveča zaslon in poveča določeno območje.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Bližnjica za dostopnost: nastavite napravo, da vključi TalkBack, ko pritisnite in zadržite tipko
za vklop/izklop, ter na zaslon položite in zadržite dva prsta.
• Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se
uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
• Utripajoče obvestilo: nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali
obvestila.
• Izključi vse zvoke: nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev,
vključno z glasom klicatelja med klicem.
• Podnapisi Google (CC): nastavite napravo, da prikazuje televizijske podnapise za vsebino, ki
jo podpira Google, ter za spremembo nastavitev podnapisov.
• Mono zvok: nastavite napravo, da preklopi zvočni izhod na stereo ali mono, ko priključite
slušalke.
• Ravnovesje zvoka: nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave
na vnose med uporabo aplikacij.
85
Nastavitve
Tipka Xcover
Oglejte si in uredite aplikacije, ki jih zaženete s pritiskom tipke Xcover.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Tipka Xcover.
• Kratki pritisk: izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati s pritiskom tipke Xcover.
• Dolgi pritisk: izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati s pritiskom in držanjem tipke Xcover.
Sistem
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• English(UK) / Slovenščina: izberite privzeto postavitev tipkovnice.
• Izberite jezike vnosa: izberite jezike za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
86
Nastavitve
• Samodejna zamenjava: nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne
besede s pritiskom preslednice ali ločila.
• Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Drsanje tipkovnice: spremenite nastavitve za funkcijo drsenja po tipkovnici.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
• Jezik: izberite jezike za vnos besedila.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
• Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
87
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z
omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
Način izrednega varčevanja z energijo
Podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in
omogočite omejen dostop do aplikacije. Glejte Način izrednega varčevanja z energijo za več
informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način izrednega varčevanja z energijo in pritisnite stikalo Način
izrednega varčevanja z energijo, da ga vključite.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
• Prikaz moči v vrs. stanja: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.
88
Nastavitve
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnost.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev, napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vključite ali izključite funkcijo Najdi mojo mobilno napravo, ki
pomaga poiskati vašo napravo v primeru izgube ali kraje.
89
Nastavitve
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona
(findmymobile.samsung.com). Na spletnem mestu Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite
in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM: spremenite nastavitve zaklepanja kartice SIM.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite napravo, da poišče in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite napravo, da samodejno pošlje varnostna poročila
podjetju Samsung.
• Vrsta shrambe: nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
90
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
91
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in držite tipko za
vklop/izklop in tipko za glasnost več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov
izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
92
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
93
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
94
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
(10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Poskrbite, da imate na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media
Player 10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
95
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
96
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising