Samsung | GT-P5220 | Samsung GT-P5220 Navodila za uporabo

GT-P5220
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: Okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: Okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: Opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
DivX®, DivX Certified® in ostali pridruženi logotipi so blagovne
znamke družbe Rovi Corporation in njenih podružnic in se
uporabljajo na podlagi licence.
O VIDEOPOSNETKU DIVX
DivX® je digitalni video zapis, ki ga je izdelala družba DivX, LLC, podružnica družbe Rovi
Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki je prestala temeljita testiranja z namenom
potrditve predvajanja video posnetkov DivX. Obiščite spletno stran www.divx.com za več
informacij in za programska orodja za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.
O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO
To napravo, ki podpira DivX Certified®, je potrebno registrirati, če želite predvajati kupljene video
posnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko
DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem,
kako dokončate prijavo.
DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetkov v ločljivosti do največ HD 720p, vključno s
posebno vsebino.
Izdelano z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Digital Plus in dvojni D-simbol so blagovne znamke družbe
Dolby Laboratories.
4
Vsebina
Uvod
Komunikacija
7 Postavitev naprave
8Tipke
9 Vsebina paketa
10 Nameščanje kartice SIM ali USIM
11 Polnjenje baterije
13 Vstavljanje pomnilniške kartice
15 Vklop ali izklop naprave
15 Držanje naprave
16 Zaklep in odklep naprave
16 Prilagoditev glasnosti
16 Preklop v tihi način
35Telefon
40Stiki
44Sporočanje
45E-pošta
47 Google Mail
48Talk
49Google+
49Messenger
50ChatON
Splet in omrežje
51Internet
52Chrome
53Bluetooth
54 Group Play
55 Smart Remote
Osnove
17 Indikatorske ikone
18 Uporaba zaslona na dotik
21 Vrtenje telefona
21Obvestila
22 Domači zaslon
25 Uporaba aplikacij
25 Zaslon z aplikacijami
27Pomoč
27 Vnos besedila
29 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
30 Nastavitev računov
31 Prenašanje datotek
32 Zaščita naprave
34 Nadgradnja naprave
Mediji
57 Predvajalnik glasbe
58Kamera
65Galerija
68 Paper Artist
69 Video predvajalnik
70YouTube
71Flipboard
5
Vsebina
Nastavitve
Aplikacije in medijske
trgovine
72
73
73
74
74
74
74
75
75
75
91 Več o nastavitvah
91Wi-Fi
92Bluetooth
92 Poraba podatkov
93 Več nastavitev
94 Način blokiranja
94 Način vožnje
95Zvok
95Zaslon
96Shramba
97 Način za varčevanje z energijo
97Baterija
97 Upravitelj aplikacij
97 Lokacijske storitve
98 Zaklenjen zaslon
99Varnost
100 Jezik in vnos
102Cloud
103 Varnostno kopiranje in ponastavitev
103 Dodaj račun
103 Glasovno upravljanje
103Dodatek
104 Datum in čas
104Dostopnost
106 O napravi
106 Nastavitve za Google
Trgovina Play
Samsung Apps
Game Hub
Knjige Play
Play Movies
Glasba Play
Revije Play
Music Hub
Video Hub
Readers Hub
Pripomočki
76Beležka
77 S Planner
79 Polaris Office
82Dropbox
82Budilka
83 Svetovna ura
84Kalkulator
84 S Voice
85Google
86 Glasovno iskanje
86 Moje datoteke
87Prenosi
Izbirni programi
Potovanja in lokalno
88Zemljevid
89Lokalno
90Navigacija
Odpravljanje težav
6
Uvod
Postavitev naprave
Gumb za
vklop/izklop
Gumb za
glasnost
Fotoaparat na
sprednji strani
Svetlobni senzor
Zvočnik
Zaslon na dotik
Gumb Meni
Gumb za domov
Gumb za nazaj
Večnamenski
priključek
Mikrofon
Infrardeča
svetleča dioda
(irLED)
Reža za
pomnilniško
kartico
Vhod za slušalke
Reža za kartico
SIM
Notranja antena
Fotoaparat na
zadnji strani
GPS antena
Zvočnik
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
7
Uvod
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
• Če želite ponastaviti napravo, na kateri pride do usodne napake,
se obesi ali zamrzne, pritisnite in pridržite vsaj 9 sekund.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Pritisnite in zadržite na domačem zaslonu za zagon iskalnika
Google.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije
oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Nameščanje kartice SIM ali USIM
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli pri ponudniku mobilnih telefonskih storitev.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za
podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.
1 Odprite pokrovček reže za kartico SIM.
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno navzdol.
V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v reži za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam bodo
odstranili pomnilniško kartico.
3 Potisnite kartico SIM ali USIM v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček reže za kartico SIM.
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM
1 Odprite pokrovček reže za kartico SIM.
2 Potisnite kartico SIM ali USIM dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
10
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite polnilec in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav tako
uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira, oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
Polnjenje s polnilnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
11
Uvod
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Med polnjenjem napravo pustite v bližini
električne vtičnice.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
12
Uvod
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi extSdCard pod notranjim pomnilnikom.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
13
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
14
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Pritisnite in nekaj sekund pridržite gumb za vklop/izklop, da napravo vklopite.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali praznjenjem baterije.
15
Uvod
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Če želite odkleniti napravo, pritisnite gumb za vklop/izklop ali gumb Domov in s prstom potisnite
v kateri koli smeri v področju odklenjenega zaslonu v desnem kotu zaslona.
Prilagoditev glasnosti
Če želite prilagoditi glasnost zvonjenja ali glasnost pri predvajanju glasbe ali videoposnetka,
pritisnite gumb za glasnost v levo ali desno.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite gumb za glasnost na levi dokler se ne aktivira tihi način.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Utišaj ali
Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
16
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
17
Osnove
Ikona
Pomen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali
vodo deluje nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, pritisniti tipko na
zaslonu, ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
18
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
19
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
20
Osnove
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na zgrešene klice, nova
sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave, in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če
želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti
okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
Iz obvestilne plošče si lahko ogledate trenutno stanje naprave in uporabite te možnosti:
• Wi-Fi: Vklopite ali izklopite Wi-Fi.
• GPS: Vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: Vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
21
Osnove
• Vrtenje zaslona: Omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: Vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Mobilni podatki: Vključite ali izključite podatkovno povezavo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja vaša naprava blokira
vsa obvestila. Če želite izbrati obvestila, ki bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Način
blokiranja.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Dos.t. za Wi-Fi: Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo seznanjanja Wi-Fi.
• Način vožnje: Vklopite ali izklopite način vožnje.
• Smart stay: Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo pametnega načina osvetlitve.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Če želite prerazporediti možnosti v oknu za obveščanje, ga odprite, pritisnite
pritisnite in povlecite element na drugo mesto.
→
, nato pa
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
22
Osnove
Dodajanje predmeta
Domači zaslon lahko prilagodite tako, da mu dodate pripomočke, mape ali okna.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: Dodajte pripomočke ali aplikacije na domači zaslon.
• Mapa: Ustvari mapo.
• Stran: Ustvarite lahko novo okno.
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva rdeče, predmet spustite.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
Pritisnite
zaslona.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled okna ter ga povlecite v koš na vrhu
23
Osnove
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: Ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Ozadja: Oglejte si slike za ozadje.
• Živa ozadja: Oglejte si žive slike.
Nato izberite sliko in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov, na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo
ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon. Postavite ga
na želeno mesto, spremenite njegovo velikost, tako da povlečete okvir, nato pa pritisnite kjer koli
na zaslonu, da shranite mesto pripomočka.
Uporaba nastavitve pripomočka za bližnjice
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki, nato pritisnite in pridržite Bližnjica za
nastavitve, da odprete seznam možnosti nastavitev. Izberite možnost nastavitve, ki jo boste
dodali na domači zaslon kot bližnjico.
Uporaba pripomočka za pregled
Pritisnite pripomoček za pregled, če si si želite ogledati dogodke na koledarju, nedavne
novičarske članke, objave v družabnih omrežjih in borzne indekse. Če želite zaslon pripomočka
preklopiti ročno, se v pripomočku pomaknite navzgor ali navzdol.
24
Osnove
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko za domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko Domov, pritisnite Upr. opravil, in nato pritisnite Konec zraven
aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Izmenjujoče
pritisnite in pridržite tipko Domov in nato pritisnite Zapri vse.
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
25
Osnove
Razporejanje aplikacij
→ Uredi, in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstrani, in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Deljenje aplikacij
Naložene aplikacije lahko z drugimi uporabniki delite preko e-pošte, Bluetooth funkcije ali na
druge načine.
→ Skupna raba programov, izberite aplikacije, pritisnite Končano, in izberite način
Pritisnite
deljenja. Naslednji koraki se razlikujejo glede na izbran način.
26
Osnove
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
.
.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Uporaba tipkovnice Samsung
Nastavite možnosti za
tipkovnico Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vpišite veliko črko.
Vpišite veliko črko.
Vstavite ločila.
Dodajte element iz odložišča.
Vstavite presledek.
27
Osnove
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite in zadržite , ter nato pritisnite , da spremenite vrsto tipkovnice. Pritisnite in zadržite
, ter premaknite plavajočo tipkovnico na drugo lokacijo.
Za uporabo fiksne tipkovnice pritisnite
.
Spreminjanje jezika tipkovnic
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Ročna pisava
Pritisnite in pridržite , pritisnite , nato pa s prstom napišite besedo. Predlagane besede se
pojavijo kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Uporabite rokopisne kretnje za izvajanje ukazov, kot so urejanje ali izbris znakov in vstavljanje
presledkov. Če želite prikazati vodila za poteze, pritisnite in pridržite , nato pa pritisnite →
Pomoč → Osnove → Tipkovnica → Uporaba potez rokopisa.
28
Osnove
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in izberite alternativno
besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 91)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
29
Osnove
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, in možnost Wi-Fi povlecite v desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dodaj
račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite navodilom
na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google
račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
30
Osnove
Odstranjevanje računov
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve, izberite ime računa pod možnostjo Računi,
izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstr. račun.
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od različice programske opreme na napravi ali operacijskega sistema
na računalniku.
• Glasba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, in flac
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv in mkv
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, in txt
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja delovanje medijskih knjižnic, stikov ter
koledarjev in jih sinhronizira z napravami Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies
iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
31
Osnove
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavitve odklepanja z obrazom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Odklepanje z obrazom.
Obraz namestite v okvir, da bo fotografiran. Nato nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep
ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo obraza ni uspel.
32
Osnove
Nastavitve odklepanja z obrazom in glasom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Obraz in glas.
Obraz prilagodite okvirju, da bo fotografiran, nato nastavite glasovni ukaz. Nato nastavite
varnostno kopijo kode PIN za odklep ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo
obraza in glasu ni uspel.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
33
Osnove
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
34
Komunikacija
Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Tipkovnica: Vpišite številko z uporabo številčnice in nato pritisnite .
• Dnevniki: Opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev ali sporočil.
• Priljubljene: Opravite klic iz seznama priljubljenih stikov.
• Stiki: Opravite klic s seznama stikov.
Številke za hitro klicanje
Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.
Predvidevanje številk
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
35
Komunikacija
Iskanje stikov
Vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov. Med
vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.
Klici v tujino
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številk, in pritisnite .
Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Dodaj klic: Pokličite drugi klic.
• Tipkovnica: Odprite tipkovnico.
• Prekini klic: Končajte trenutni klic.
• Utišaj: Izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušal.: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
• Dodat. glas.: Povečajte glasnost.
• Menjaj: Menjaj med dvema klicema.
• Združi: Opravite klic z več udeleženci, kadar ste povezani z dvema klicema. Ponovite, če
želite dodati več udeležencev. Ta funkcija je na voljo le, če je klicna storitev, ki omogoča
pogovor z več udeleženci, aktivna.
• Stiki: Odprite seznam stikov.
• → Sporočilo: Pošljite sporočilo.
• → Beležka: Ustvarite opombo.
• → Prenesi: Povežite prvega udeleženca z drugim. To vas izklopi iz pogovora.
• → Uredi konferenčni klic: Opravite zaseben pogovor z enim udeležencem, v klicu z več
udeleženci, ali enega člana izklopite iz klica z več udeleženci.
36
Komunikacija
Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite
.
Pošiljanje sporočila
Če želite poslati sporočilo na številko na zaslonu, pritisnite
.
Ogled dnevnikov klicev
Pritisnite Dnevniki za ogled zgodovine dohodnih in odhodnih klicev.
Za filtriranje dnevniškega zapisa klicev, pritisnite
→ Pregled po, in izberite možnost.
Predpisane številke
Na napravi lahko omejite izhodne klice tudi samo za številke z določeno klicno številko. Te
začetne klicne številke so shranjene na kartici SIM ali kartici USIM.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Predpisane
Pritisnite
številke → Omogoči FDN, o vnesite PIN2, ki ste ga dobili skupaj s kartico SIM ali kartico USIM.
Pritisnite Seznam FDN in dodajte številke.
Zapore klicev
Napravo lahko nastavite tako, da onemogočite opravljanje določenih klicev. Na primer,
onemogočite lahko mednarodne klice.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Zapore
Pritisnite
klicev, izberite vrsto klica, možnost zapore klica, in vnesite geslo.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. V primeru drugega dohodnega
klica končajte prvega ali ga zadržite.
37
Komunikacija
Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, pritisnite Zavrnite klic s sporočilom.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve →
Da ustvarite sporočilo zavrnitve, pritisnite
Nastavitev sporočil za zavrnitev klica.
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Zavrnitev klica → Način samodejne
Pritisnite
zavrnitve → Samodejno zavrni številke, nato pa pritisnite Seznam za samodejno zavrnitev.
Pritisnite , vnesite številko, dodelite kategorijo in pritisnite Shrani.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
zgrešenih klicev.
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic. Ta storitev ni na voljo za opravljanje video klica.
Za uporabo te storitve pritisnite
nastavitve → Čakajoči klic.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne
Posredovanje klicev
Nastavite preusmerjanje dohodnih klicev na določeno številko.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve →
Pritisnite
Posredovanje klicev, in izberite vrsto klica in pogoj. Vnesite številko in pritisnite Omogoči.
38
Komunikacija
Video klici
Opravljanje video klica
Vnesite številko ali izberite stik iz seznama stikov, in pritisnite
, da opravite video klic.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Skrij me: Svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• Utišaj: Izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušal.: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
• Preklopi kamero: Preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Tipkovnica: Odprite tipkovnico.
• Prekini klic: Končajte trenutni klic.
• → Odhodna slika: Izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Animirani emotikoni: Emotikone dodajte vaši sliki.
• → Prikaz teme: Okrasne ikone dodajte vaši sliki.
• → Omog. strip. pogled: Spremenite način pogleda v stripovski pogled.
Pritisnite in pridržite sliko drugega udeleženca, da dostopate do sledečih možnosti:
• Posnemi sliko: Posnemi sliko drugega udeleženca.
• Posnemi video: Posnemite video slik drugega udeleženca.
V nekaterih državah snemanje klica brez predhodnega dovoljenja udeleženca ni
dovoljeno.
Pritisnite in pridržite sliko drugega, da dostopate do sledečih možnosti:
• Preklopi kamero: Preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Odhodna slika: Izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
39
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : Dodaj sliko.
• /
: Dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
.
Izbiranje številke za hitro izbiranje
→ Nastavitve za hitro izbiranje, izberite številko za hitro klicanje, in zanjo izberite
Pritisnite
→ Nastavitve za hitro izbiranje →
stik. Če želite odstraniti številko za hitro klicanje, pritisnite
→ Odstrani.
Iskanje stikov
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Po kazalu na levi strani seznama stikov se hitro pomikate tako, da s prstom vlečete po njem.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
40
Komunikacija
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : Dodajte k priljubljenim stikom.
• /
• : Opravi glasovni ali video klic.
: Sestavite sporočilo.
• : Sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Privzeto prikaže naprava vse shranjene stike.
Pritisnite
→ Stiki za prikaz in izberite mesto, na katerem so shranjeni stiki.
Uvoz in izvoz stikov
Sinhronizacija z imenikom Google
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z Računom Google.
Stiki združeni z imenikom Google se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prav tako dodan ali izbrisan na imeniku Google, in
obratno.
Sinhronizacija s stiki v imeniku Samsung
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z računom Samsung account.
Stiki združeni z imenikom Samsung se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prav tako dodan ali izbrisan na imeniku Samsung, in
obratno.
41
Komunikacija
Uvoz stikov
Pritisnite
SIM.
→ Uvoz/izvoz → Uvoz iz pomnilnika USB, Uvozi iz kartice SD, ali Uvozi iz kartice
Izvoz stikov
Pritisnite
SIM.
→ Uvoz/izvoz → Izvoz v pomnilnik USB, Izvozi na kartico SD, ali Izvozi na kartico
Deljenje stikov
→ Uvoz/izvoz → Deli vizitko prek, izberite stike, pritisnite Končano, in izberite
Pritisnite
način deljenja.
Priljubljeni stiki
Tapnite Priljubljene.
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: Iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: Doda stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: Odstrani stike izmed priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: Prikaže stike v obliki mreže ali seznama.
• Pomoč: Dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Skupine stikov
Tapnite Skupine.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
pritisnite Končano.
→ Dodaj člana. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato
42
Komunikacija
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: Iskanje stikov.
• Uredi: Spremenite nastavitve skupine.
• Dodaj člana: Dodajte člane v skupino.
• Odstrani člana: Odstranite člane iz skupine.
• Pošlji sporočilo: Pošljite sporočilo članom skupine.
• Pošlji e-pošto: Pošljite e-pošto članom skupine.
• Spremeni vrstni red: Pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Pomoč: Dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Brisanje skupin
Pritisnite , izberite uporabniško dodane skupine in nato pritisnite še Izbriši. Prevzete skupine
ne morejo biti izbrisane.
Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
Končano.
→ Pošlji sporočilo ali Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite
Vizitka
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov, in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko v JAZ, in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
43
Komunikacija
Sporočanje
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočanje na zaslonu aplikacij.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja, vam lahko operater
zaračuna dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo, in pritisnite
.
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
→ Dodaj zadevo za vnos osebe.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Urnik. Nastavite uro in datum, ter nato pritisnite V
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
redu. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
44
Komunikacija
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna namest. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite Pošlji.
Pritisnite
. Vnesite prejemnike, osebe, in
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite +Jaz in se dodajte kot prejemnik.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike in informacije glede lokacije.
45
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite . Obkljukajte Pošiljanje urnika, nastavite uro in datum,
ter nato pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Poiščite sporočilo.
Prenesite nova sporočila.
Odgovorite vsem
prejemnikom.
Posredujte sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v
seznam stikov.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Odgovorite na sporočilo.
Odprite datoteke.
Sestavite sporočilo.
Pritisnite na priponko, da jo odprete in pritisnite Shrani, ki se nahaja zraven priponke, da le-to
shranite.
46
Komunikacija
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
POŠLJI
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo, in pritisnite
Pritisnite + KP/SKP, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
, če želite priložiti slike.
Pritisnite
→ Shrani kot osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Priložite video, da dodate videe.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Branje sporočil
Sestavite sporočilo.
Poiščite sporočilo.
Shranite to sporočilo za dlje
časa.
Izbrišete to sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v
seznam stikov.
Posreduje to sporočilo
drugim.
Odgovorite vsem
prejemnikom.
Odgovorite na to sporočilo.
Označite sporočilo kot
opomnik.
47
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
→ Spreminjanje oznak, nato
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
Talk
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek Google Talk.
Pritisnite Talk na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Javni profil
Izberite ID račun, ki se nahaja na vrhu seznama prijateljev, da spremenite status dosegljivosti,
slike, ali sporočilo.
Dodajanje prijateljev
Pritisnite
, vnesite e-poštni naslov prijatelja, ki ga želite dodati in pritisnite KONČANO.
Pogovor s prijatelji
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
Da dodate prijatelja s katerim želite klepetati pritisnite
Če želite končati pogovor, pritisnite pritisnite
→ Dodaj v klepet.
→ Končaj klepet.
48
Komunikacija
Preklop med pogovori
Izberite prijatelja na seznamu prijateljev.
Brisanje zgodovine pogovorov
Pogovori so samodejno shranjeni. Če želite izbrisati zgodovino pogovorov, pritisnite
Počisti zgodovino klepetov.
→
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vsi krogi za spremembo kategorije in pomik po objavah iz vaših krogov.
Pritisnite
za uporabo funkcij družabnih omrežij.
Messenger
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek storitve Google+ za neposredno sporočanje.
Pritisnite Messenger na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
49
Komunikacija
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor s katerokoli napravo, ki ima mobilno telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.
Da sinhronizirate prijatelje na napravi s funkcijo ChatON, pritisnite Sinhronizacija stikov.
50
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Med ogledovanjem spletne strani pritisnite
spletne strani.
Če želite spremeniti iskalnik, pritisnite
za souporabo, shranjevanje ali tiskanje trenutne
→ Nastavitve → Napredno → Izberite iskalnik.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno po naslovnem polju ter nato
pritisnite stran, da jo izberete.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
51
.
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
Pritisnite → Zgodovina → Največkrat obiskano, da odprete spletno stran iz seznama
največkrat obiskanih spletnih strani.
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Shranjene strani.
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Prenosi.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Deli stran z drugimi.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite Deli.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite → Nov zavih.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno po naslovnem polju ter nato
pritisnite stran, da jo izberete.
52
Splet in omrežje
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
ime in spletni naslov, nato pritisnite Shrani.
, vnesite podrobnosti, kot sta
Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, → Zaznamki in jo izberite.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od predlaganih ključnih besed.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, pritisnite → Druge naprave. Izberite
spletno stran, katero želite odpreti.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, ter nato
povlecite drsnik Bluetooth v desno.
53
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth → Iskanje in navedene so najdene
naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno
geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko in pritisnite → Bluetooth ter izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
Group Play
Uporabite to aplikacijo za souporabo zaslonov z več napravami. Ustvarite ali se pridružite seji
Group Play, ter nato souporabljajte slike, dokumente ali glasbo.
Pritisnite Group Play na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Med uporabo te aplikacije ne morete uporabljati interneta.
Ustvarjanje skupine za Group Play
Pritisnite Ustvari skupino, nastavite geslo in uporabite naslednje funkcije:
• Skupna raba glasbe: Izberite glasbene datoteke, ki jih želite deliti z drugimi. Povežete lahko
dve ali več naprav in jih uporabite za doseganje prostorskega zvočnega učinka.
• Skupna raba slik: Izberite slike, ki jih želite deliti z drugimi.
• Skupna raba dokumentov: Izberite dokumente, ki jih želite deliti z drugimi.
• Igre in drugo v trgovini Play: Igrajte spletne igre s prijatelji.
54
Splet in omrežje
Pritisnite
in zapišite opombo ali rišite po zaslonu. Vsi udeleženci lahko vidijo vaše stvaritve.
Pritisnite
za ogled mozaične postavitve vseh slik v souporabi.
Pritisnite
za izbiro vse slik ali dokumentov.
Pritisnite
za ogled udeležencev skupine.
Prijava v storitev Group Play
Pritisnite Pridr. skupini, izberite sejo skupinskega igranja, ki se ji želite pridružiti, nato pa vnesite
njeno geslo. Izberite kategorijo medija in na napravi se bo pojavila vsebina, ki je trenutno v
souporabi.
Smart Remote
Ta aplikacija omogoča, da uporabljate napravo kot daljinski upravljalnik za televizorje in
razvedrilne sisteme.
Pritisnite Smart Remote na zaslonu z aplikacijami.
Napravo morate najprej povezati v omrežje Wi-Fi in poskrbeti, da so infrardeča vrata naprave
obrnjena proti televizorju.
Nastavitev naprave kot daljinskega upravljalnika za televizor
Pritisnite Choose Your Country or Region, izberite državo ali regijo, nato pa za dokončanje
postopka nastavitve upoštevajte navodila na zaslonu.
Če želite odpreti oddaljeno nadzorno ploščo, pritisnite ročko okna v spodnjem desnem kotu
zaslona.
Če želite dodati drugo sobo, pritisnite
→ Add New Room.
55
Splet in omrežje
Prilagajanje nastavitev daljinskega upravljalnika
Pritisnite
in uporabite naslednje možnosti:
• Edit Channels: Uredite kanale, ki so prikazani na zaslonu naprave.
• Rooms & Devices: Spremenite nastavitve povezave.
• Profile: Vnesite profil uporabnika, da bo lahko program Peel našel izbor najboljših.
• Favorite Programs: Prikažite priljubljene programe.
• Cut Programs: Obnovite predhodno skrite programe.
• Genres: Skrijte ali spremenite vrstni red zvrsti.
• Sports: Skrijte ali spremenite vrstni športa.
• Send Feedback: Podajte svoja mnenja glede razvoja aplikacij.
• Notifications: Napravo lahko nastavite tako, da vas bo obvestila o različnih prihajajočih TVprogramih.
• Reset Peel: Ponastavite nastavitve povezave.
56
Mediji
Predvajalnik glasbe
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Predvajalnik glasbe na zaslonu z aplikacijami.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od različice programske opreme na
napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Oglejte si podrobnosti o
datoteki.
Poiščite naprave z
omogočenim DNLA.
Za prilagoditev glasnosti.
Odprite seznam predvajanja.
Skrijte zaslon glasbenega
predvajalnika.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Vključite mešanje.
Ponastavite trenutno
predvajano pesem ali
preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri
pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
57
Mediji
→ Nastavitve
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite
→ Napredno → Adapt Sound → Vključeno. Ko jakost zvoka zvišate na nivo 14 ali več, se
možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če jakost zvoka znižate na nivo
13 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.
Nastavljanje skladbe kot melodije zvonjenja ali zvoka alarma
Če želite uporabiti trenutno predvajajočo se skladbo kot melodijo zvonjenja ali zvok alarma,
→ Nastavi kot in izberite možnost.
pritisnite
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite → Ustvari sezn. predvajanja. Vnesite naslov in pritisnite V redu. Izberite skladbe, ki
jih želite vključiti, in pritisnite Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe. Ko dodate glasbo pritisnite Glasbeni kotiček → .
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.
Kamera
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 65)
Pritisnite Kamera na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
58
Mediji
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite
za fotografiranje.
Nastavite zakasnjene
posnetke.
Označuje shrambo, ki je v
uporabi.
Preklopite med sprednjo in
zadnjo kamero.
Preklopite med načinoma za
fotografije in videoposnetke.
Spremenite način
fotografiranja.
Določite raven svetlobe, ki jo
prejme tipalo kamere.
Odprite pregledovalnik slik, če
želite prikazati fotografije.
Spremenite nastavitve kamere.
Izberite med različnimi učinki
na voljo.
Scenski način
V naprej določene nastavitve olajšajo fotografiranje v načinu pokaži-in-posnemi.
Pritisnite
→ Način prizorišča.
• Pokrajina: S to nastavitvijo fotografirate modro nebo in pokrajine z bogatimi barvami.
• Šport: Te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Zabava/znotraj: Te nastavitve uporabite za dobro razsvetljene scene v zaprtih prostorih.
• Plaža/sneg: Te nastavitve uporabite za dobro razsvetljene scene v zaprtih prostorih ali
sončne zunanje scene.
59
Mediji
• Sončni zahod: Te nastavitve uporabite za žive barve in močnejše kontraste.
• Zora: Te nastavitve uporabite za nežne barve.
• Jesenska barva: Te nastavitve uporabite za rdeče obarvano ozadje.
• Sveča: Te nastavitve uporabite za močno svetlobo na temnem ozadju.
• Ognjemet: To nastavitev uporabite za visokokontrastne prizore.
• Osvetlitev: To nastavitev uporabite, če je za motivom močna svetloba.
• Noč: To nastavitev uporabite za fotografiranje v temnejših pogojih.
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite
→ Snemalni način.
• Posamezen posnetek: Posnemite posamezen posnetek.
• Panorama: Posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: Napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi. Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od
obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
• Posn. nasmeška: Posnemite fotografijo, ko se oseba smeji.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite
→ Snemalni način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko se modri okvir poravna z iskalnikom
pogleda, fotoaparat samodejno posname fotografije v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
60
Mediji
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pomaknite stikalo za fotografiranje na stikalo za snemanje videoposnetkov, ter nato pritisnite
, da posnamete videoposnetek. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
. Za pričetek
snemanja, pritisnite .
V načinu videoposnetka ročna izostritev ni možna.
Snemalni način
Nastavite zakasnjene
posnetke.
Označuje shrambo, ki je v
uporabi.
Preklopite med sprednjo in
zadnjo kamero.
Preklopite med načinoma za
fotografije in videoposnetke.
Spremenite snemalni način.
Določite raven svetlobe, ki jo
prejme tipalo kamere.
Odprite video predvajalnik za
predvajanje videoposnetkov.
Spremenite nastavitve kamere.
Izberite med različnimi učinki
na voljo.
61
Mediji
Pritisnite
, da spremenite način snemanja.
• Normalno: Uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omej. za MMS: Uporabite ta način, da zmanjšate kvaliteto posnetka, ki ga želite poslati
preko sporočila.
• Omejitev za e-pošto: Uporabite ta način, da zmanjšate kakovost posnetka, ki ga želite
poslati prek e-pošte.
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
62
Mediji
Konfiguracijske nastavitve za kamero
Pritisnite za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse nastavitve niso na voljo v načinu
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Uredi bližnjice: Preuredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
• Oznaka GPS: Na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako. Vključite to funkcijo med
fotografiranjem za ustvarjanje albumov v Album za zgodbo.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Avtoportret: Naredite posnetek samega sebe.
• Snemanje sebe: Posnemite videoposnetek samega sebe.
• Snemalni način: Spremenite način fotografiranja.
• Snemalni način: Spremenite snemalni način.
• Učinki: Izberite med različnimi učinki na voljo.
• Način prizorišča: Spreminjanje načina prizorišča.
• Vrednost osvetlitve: Spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Časovnik: To nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Ločljivost: Izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več
spomina.
• Izenačevanje beline: Izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
63
Mediji
• Merjenje: Izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredin. utež. meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe na
določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Smernice: Prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Kontekstno ime datoteke: Nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. To aktivirajte,
da boste lahko v možnostih Kamera in Album za zgodbo uporabljali funkcijo Tag Buddy.
• Nadzor glasu: Nastavite kamero na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Shrani kot obrnjeno: Obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Kakovost slike: Nastavi raven kakovosti fotografij. Fotografije višje kakovosti zasedejo več
pomnilniškega prostora.
• Kakovost videa: Nastavite nivo kvalitete za videoposnetke.
• Shranjevanje: Izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: Ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Uredi bližnjice.
Dotaknite se možnosti in jo pridržite, ter jo povlecite na mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
64
Mediji
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
65
Mediji
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in tapnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato
pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: Dodajte na seznam priljubljenih.
• Diaprojekcija: Prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: To uporabite za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejen posnetek
zaslona je shranjen v Photo frame.
• Opomba fotografije: To uporabite za pisanje opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
uredite zapiske.
• Kopiraj v odložišče: Kopira v odložišče.
• Tiskanje: Natisnite sliko prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
• Preimenuj: Preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: Pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: Zavrtite v obratni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: Zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: S spreminjanjem velikosti modrega okvirja obreže sliko in jo shrani vanj.
• Iskanje naprav v bližini: Poišče naprave, v katerih je omogočena skupna rabo medijev.
• Nastavi kot: Nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Podrobnosti: Ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: Spremenite nastavitve galerije.
66
, da
Mediji
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, izberite slike in nato pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
drugim.
→ Izberite element, izberite slike in nato pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih pošljete
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
→ Nastavitve, nato pa označite Oznake → Oznaka obraza. Okoli prepoznanega
Pritisnite
obraza na sliki, se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato
izberite ali dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, to
so na primer klicanje ali pošiljanje sporočila.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba Tag Buddy
→ Nastavitve → Oznake → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja
Pritisnite
v desno za prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
67
Mediji
Organiziranje map
Ustvarite mapo, v katero boste organizirali slike ali videoposnetke, shranjene v napravi. Datoteke
lahko kopirate ali premaknete iz ene mape v drugo.
Če želite ustvariti novo mapo, tapnite . Vnesite ime mape, tapnite V redu, nato pa označite
slike ali videoposnetke. Tapnite in pridržite katero koli izbrano sliko ali videoposnetek, ga
povlecite v novo mapo, nato pa tapnite Končano. Za kopiranje tapnite Kopiraj, za premik pa
Prem.
Paper Artist
Uporabite to aplikacijo, če želite, da so slike podobne risbam, z zabavnimi učinki in okvirji.
Pritisnite Paper Artist na zaslonu z aplikacijami.
Uporabite orodje za ustvarjanje, da urejate sliko. Urejen posnetek zaslona je shranjen v Galerija
→ v mapo Paper Pictures.
Narišite s pisalom. Pritisnite
da spremenite debelino
pisala.
Narišite s čopičem. Pritisnite
da spremenite debelino
čopiča.
Izberite obstoječo sliko.
Snemanje fotografije.
Uporabite okvirje na sliki.
Uporabite učinke na sliki.
Shranite sliko.
Ogled informacij o različici.
Prikažite imena orodij in
možnosti.
Dajte sliko v skupno rabo.
Razveljavi in uveljavi zadnji
ukaz.
Izbrišite risbe. Pritisnite da
spremenite velikost radirke.
68
Mediji
Video predvajalnik
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video predvajalnik na zaslonu z aplikacijami.
• Ne zaklepajte zaslona naprave med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX
Video-On-Demand. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov
DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite naprave z
omogočenim DNLA.
Za prilagoditev glasnosti.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite in
zadržite za hitri pomik naprej.
Izberite način za zvočni sistem
Dolby.
Spremenite velikost video
zaslona.
Spremenite razmerje slike.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali preskočite
na prejšnji videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za hitri
pomik nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite video posnetke s kljukico, ter nato pritisnite Izbriši.
69
Mediji
Souporaba videoposnetkov
→ Souporaba preko, izberite način skupne rabe, izberite videe s kljukicami in nato
Pritisnite
pritisnite Souporab.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite
premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Če želite prikazati celozaslonski način, pritisnite
.
Dodajte videoposnetke na
seznam predvajanja.
Poišči videoposnetke.
Premor ali nadaljevanje
predvajanja.
Pošljite URL drugim.
Zaprite celozaslonski način.
Spremenite kakovost zaslona.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
70
Mediji
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Izberite vaš račun in pritisnite
ter pritisnite PRENESI.
, izberite videoposnetek, vnesite informacije za videoposnetek,
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Če želite zagnati aplikacijo Flipboard, na pozdravni strani podrsajte levo, izberite teme z novicami
in nato pritisnite Build Your Flipboard.
Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga
želite prebrati.
Med branjem knjige uporabljajte naslednje ikone:
• : Pojdi na prejšnjo stran.
• : Deli članek z drugimi.
• : Članek nastavite kot priljubljen na Facebooku.
• : Dodaj članek v revijo Flipboard.
71
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Namesti. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
Pritisnite
Odstrani.
, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, ter pritisnite
72
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite www.samsungapps.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite KATEGORIJA za izbiro kategorije.
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Prenos ali Kupi.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Game Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop do iger.
Pritisnite Game Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pomaknite se levo ali desno ter izberite igro za prenos s storitve Samsung Apps.
73
Aplikacije in medijske trgovine
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Play Movies
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Play Movies na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Revije Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos revij.
Pritisnite Revije Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
74
Aplikacije in medijske trgovine
Music Hub
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos skladb.
Pritisnite Music Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo, po kateri želite iskati. Izberite poljubno skladbo
s seznama rezultatov iskanja.
Če želite kupiti album, izberite ceno in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nakupa.
Video Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop in nakup video posnetkov.
Pritisnite Video Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo, ter nato videoposnetek.
Readers Hub
Uporabite to aplikacijo za prenos in branje knjižnih datotek.
Pritisnite Readers Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite knjigo, ki bi jo radi prebrati. Če želite prenesti datoteke knjig, pojdite v spletišče za bralce.
75
Pripomočki
Beležka
S tem programom lahko zabeležite pomembne informacije, da jih shranite za poznejši ogled.
Pritisnite Beležka na zaslonu z aplikacijami.
Sestavljanje beležk
Pritisnite
, vnesite opombo in nato pritisnite Shrani.
Če želite spremeniti barvo ozadja, pritisnite
ozadja.
→ Barva. Vsaka kategorija ima drugo barvo
Če želite zakleniti opombo in tako drugim preprečiti ogled opombe, pritisnite
→ Zakleni.
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite poiskati opombo, pritisnite
.
Da spremenite način prikaza, pritisnite
Če želite brisati opombe, pritisnite
.
.
Če želite opombe razvrstiti po datumu, pritisnite
Če želite besedilo opomb poslati drugim, pritisnite
Če želite opombe poslati drugim, izberite
→ Razvrsti po.
→ Skupna raba besedila prek.
→ Souporaba preko.
Če želite opombe natisniti prek povezave USB ali Wi-Fi, pritisnite
tiskalniki morda ne bodo združljivi z napravo.
Če želite uvoziti opomnike iz Googlovih dokumentov, pritisnite
→ Tiskanje. Nekateri
→ Uvoz.
Če želite izvozite opomnike na druga mesta za shranjevanje, pritisnite
Če želite spremeniti nastavitve opomnika, pritisnite
76
→ Nastavitve.
→ Izvoz.
Pripomočki
Ogled beležke
Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete. Pomaknite se levo ali desno za ogled dodatnih opomb.
Če želite urediti opombo, jo pritisnite.
Pritisnite
in uporabite eno od teh možnosti:
• Izbriši: Izbrišite opombo.
• Barva: Spremenite barvo ozadja.
• Zakleni: Zaklenite opombo in tako drugim preprečite ogled opombe.
• Tiskanje: Natisnite opombo prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
• Skupna raba besedila prek: Besedilo iz opomnika pošljite drugim.
• Souporaba preko: Pošljite opomnik drugim.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: Vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: Vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
• Dodaj beležko: Ustvarite ročno napisan opomnik, ki ga boste priložili datumu.
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
77
Pripomočki
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobnosti dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat
se naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Pripnite sliko. Pritisnite Slike, nato fotografirajte ali izberite že obstoječo fotografijo.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu Applications pritisnite Nastavitve → Google v razdelku Računi, izberite Google
Račun in kliknite Sinhronizacija Koledar. Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu z
→ Sinhroniziraj.
aplikacijami pritisnite S Planner →
→ Nastavitve → Prikaži nastavitve
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil pritisnite
→ Koledarji → Zaslon izberite račun Google in pritisnite V redu.
Spreminjanje vrste koledarja
Izberite želeno vrsto koledarja, vključno z letnim, mesečnim, tedenskim in drugimi. Vrsto
koledarja lahko spremenite tudi z gibom, tako imenovanim uščipom. Na primer, s stiskom
spremenite mesečni koledar na letni koledar, ravno obraten gib pa bo letni koledar spremenil
nazaj v mesečni koledar.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
in vnesite ključno iskalno besedo.
Če si želite ogledati današnje dogodke, pritisnite Danes.
78
Pripomočki
Brisanje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Izbriši.
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Souporaba preko, ter nato izberite način deljenja.
Polaris Office
S tem programom lahko urejate dokumente v različnih oblikah zapisa, vključno s preglednicami
in predstavitvami.
Pritisnite Polaris Office na zaslonu z aplikacijami.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od vrste datoteke.
Ustvarite dokument.
Preglejte nedavne
dokumente.
Oglejte si priljubljene
dokumente.
Prebrskajte mape.
Oglejte si in upravljajte
dokumente v spletu.
Prebrskajte po oblikah
dokumentov.
Ustvarjanje dokumentov
Pritisnite
in izberite vrsto dokumenta.
Dokument uredite z orodno vrstico za urejanje, prikazano na vrhu zaslona.
Če želite zaključiti, pritisnite , vnesite ime datoteke, izberite mapo, v katero boste shranili
dokument, in nato pritisnite Shrani.
79
Pripomočki
Branje dokumentov
Pritisnite datoteko na zaslonu z nedavnimi dokumenti. Lahko pa pritisnite tudi brskalnik, Clouds,
Tip obrazca ali Priljubljene nato izberite datoteko, ki jo želite odpreti.
Če želite začeti diaprojekcijo, pritisnite
Pritisnite
.
in uporabite eno od teh funkcij:
Dokument
• Shrani kot: Shranite dokument z drugim imenom.
• Izvoz PDF: Shranite dokument kot datoteko PDF.
• Najdi in zamenjaj: Poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Nastavitev strani: Spremenite postavitev strani.
• Pogled polne širine: Oglejte si le vsebino dokumentov brez obrob.
• Povečaj/Pomanjšaj: Spremenite način pogleda.
• Prilagajanje besedila: Prerazporedite besedilo, da se bo prilagajalo zaslonu.
• Memo vklop: Oglejte si komentarje v dokumentu.
• TTS: Preverite dokument s funkcijo zapisa besedila v govor.
• Tiskanje: Natisnite dokument prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
Predstavitev
• Shrani kot: Shranite dokument z drugim imenom.
• Izvoz PDF: Shranite dokument kot datoteko PDF.
• Najdi in zamenjaj: Poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Neprekinjen pogled: Diapozitive lahko gledate neprekinjeno.
• Povečaj/Pomanjšaj: Spremenite način pogleda.
• Tiskanje: Natisnite dokument prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
80
Pripomočki
Preglednica
• Shrani kot: Shranite dokument z drugim imenom.
• Najdi in zamenjaj: Poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Zaščitni list: Zaklenite list, da ga drugi ne bodo mogli urejati.
• Zamrzni: Označeno vrstico obdržite na mestu.
• Preračunaj: Znova izračunajte funkcije lista.
• Razvrsti: Razvrstite celice glede na pogoj.
• Filter: Ogled celic, filtriranih glede na pogoj.
• Povečaj/Pomanjšaj: Spremenite način pogleda.
• Tiskanje: Natisnite dokument prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
Besedilo
• Shrani kot: Shranite dokument z drugim imenom.
• TTS: Preverite dokument s funkcijo zapisa besedila v govor.
• Tiskanje: Natisnite dokument prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
81
Pripomočki
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite Start, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
→
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite
Other files.
Da odprete datoteko v storitvi Dropbox, pritisnite
Da oprete priljubljene datoteke, pritisnite
→ Upload here → Photos or videos ali
, ter nato izberite datoteko.
.
Budilka
S to aplikacijo nastavite bujenja in alarme za pomembne dogodke.
Pritisnite Budilka na zaslonu z aplikacijami.
Vklopite ali izklopite to
budilko.
82
Pripomočki
Nastavljanje opozoril
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite Shrani.
• Dremež: Nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: Nastavite čas vklopa opozorila pred vnaprej določenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
S to aplikacijo lahko preverite čas v številnih glavnih mestih po svetu.
Pritisnite aplikacijo Svetovna ura na zaslonu z aplikacijami.
Ustvarjanje ur
Tapnite
, vnesite ime mesta ali ga izberite na seznamu mest, nato pa tapnite
.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, ter pritisnite Izbriši.
83
Pripomočki
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
→ Počisti zgodovino.
Če želite spremeniti velikost znakov v zgodovini, pritisnite
→ Velikost besedila.
S Voice
Uporabite to aplikacijo za upravljanje naprave z glasom pri vnosu številke, pošiljanja sporočila,
zapisovanje beležke in več.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Odpri glasbo
• Zaženi računalo
• Pokliči Lulu na mobilni telefon
• Pokliči Lulu na službeni telefon
• Preveri urnik
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
84
Pripomočki
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Lahko tudi pritisnete , izgovorite ključno
besedo in izberete eno izmed predlaganih izpisanih besed.
Če med aplikacijami ni najdenih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate
iskanja.
Obseg iskanja
→ Nastavitve → Iskanje v tabličnem
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
računalniku, ter odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Asistent Google.
storitev Google Now, pritisnite
85
Pripomočki
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor. Izberite
eno izmed prikazanih ključnih besed.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite
v korenski imenik pritisnite Domača stran.
. Če se želite vrniti
V mapi uporabite eno od teh funkcij:
• Poišči: Iskanje datotek.
• Sličica: Spremeni način pogleda.
• Ustvari mapo: Ustvari mapo.
• Čas: Razporedi datoteke ali mape.
Datoteko ali mapo izberete tako, da jo označite s kljukico in nato uporabite eno od teh funkcij:
• Kopiraj: Kopirajte datoteke ali mape v novo mapo.
• Premakni: Premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• Izbriši: Izbrišite datoteke ali mape.
• Souporaba preko: Datoteke pošljite drugim.
• → Preimenuj: Preimenujte datoteko ali mapo.
• → Podrobnosti: Ogled podrobnosti datoteke ali mape.
86
Pripomočki
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da si ogledate prenose datotek s spleta pritisnite Internetni prenosi, ali pritisnite Drugi prenosi,
da si ogledate datoteke prenesene iz drugih aplikacij, kot so E-pošta.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite Razvrsti po velikosti.
Za razvrščanje datotek po datumu, pritisnite Razvrsti po datumu.
87
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Pritisnite Preišči Zemljevide, vpišite naslov in nato pritisnite . Izberite lokacijo za ogled
podrobnih lokacijskih informacij. Če želite poiskati bližnje lokacije, pritisnite .
Ko najdete lokacijo, pritisnite
in uporabite eno od naslednjih funkcij:
• Počisti zemljevid: Počisti zemljevid.
• Omogoči dostop brez pov.: Shranite zemljevid določenega območja za ogled brez
povezave.
• Latitude: Podatke o lokaciji daste v skupno rabo s prijatelji.
• Moja mesta: Oglejte si zgodovino iskanja.
• Nastavitve: Spremenite nastavitve zemljevida.
• Pomoč: Oglejte si informacije o uporabi zemljevida.
Za ogled trenutne lokacije pritisnite
.
Za povečavo ali pomanjšanje zemljevida, razširite prsta na zaslonu za povečavo, ter ju približajte
za pomanjšavo.
88
Potovanja in lokalno
Prejemanje napotkov za pot do kraja
1 Pritisnite
2 Pritisnite
.
ter nato izberite metodo za vnos začetnega in ciljnega kraja:
• Moja trenutna lokacija: Uporabite trenutno lokacijo za začetni kraj.
• Stiki: Izberite iz seznama stikov.
• Prikaži na zemljevidu: Točno določite lokacijo s pritiskom na zemljevid.
• Moja mesta: Izberite s seznama priljubljenih krajev.
3 Izberite način potovanja, kot na primer vožnja z avtomobilom, javni prevoz ali pešačenje, ter
nato pritisnite Pojdi.
4 Izberite eno od prikazanih poti.
Lokalno
S to aplikacijo poiščite bližnje restavracije, banke, avtobusna postajališča in drugo.
Pritisnite Lokalno na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo krajev, ter nato kraj s seznama rezultatov iskanja.
• Zemljevid: Natančno določite kraj na zemljevidu.
• Navodila: Poiščite pot do kraja.
• Klic: Pokličite telefonsko številko kraja.
→ Dodajanje iskalnika v seznamu kategorij,
Če želite dodatki kategorijo krajev, pritisnite
vpišite ključno besedo v tekstovno polje za iskanje.
89
Potovanja in lokalno
Navigacija
Uporabite to aplikacijo za iskanje poti do kraja.
Pritisnite Navigacija na zaslonu aplikacij.
• Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko
razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet
in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa
varnostna opozorila in predpise.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Cilj lahko določite na različne načine, na primer tako, da izgovorite ciljni naslov ali ga vnesete. Ko
je pot najdena, upoštevajte zaslonska navodila za navigacijo do cilja.
90
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Napredno: Po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: Povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: Povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: Odpre informacije o pomoči za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
spanjem.
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako nastavili.
S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne
stroške, nastavite možnost na Vedno.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
da vključite funkcijo.
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju,
91
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct dve napravi neposredno poveže prek omrežja Wi-Fi brez vmesne dostopne točke.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: Nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: Oglejte si datoteke, ki ste jih prejeli prek funkcije Bluetooth.
• Pomoč: Dostopajte do informacij pomoči za Bluetooth.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
• Mobilni podatki: Napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem
koli mobilnem omrežju.
• Nastavi omejitev mobil. podatkov: Nastavi omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: Vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe
podatkov.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Podatkovno gostovanje: Napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala
podatkovne povezave.
• Omeji podatke v ozadju: Napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja
onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: Vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun lahko izberete v razdelku
Nastavitve → Računi.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: Napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek
povezave Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: Izberite dostopne točke Wi-Fi, da programom, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
92
Nastavitve
Več nastavitev
Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: Nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: Omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem,
kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Imena dostopnih točk: Nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: Izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: Omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
Upor.tel. kot modem in mob.DT
• Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: Uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za
souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
omrežja Wi-Fi.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: Uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalnikom prek USB-ja.
Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: Seznanjanje Bluetooth uporabite za skupno rabo
mobilne omrežne povezave naprave z drugimi napravami prek povezave Bluetooth.
• Pomoč: Spoznajte internet prek vmesnika USB, omrežja Wi-Fi in Bluetooth.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
93
Nastavitve
Naprave v bližini
• Skupna raba datotek: Vključite skupno rabo medijskih datotek in dovolite napravam, ki
podpirajo DLNA, dostop do medijskih datotek v vaši napravi.
• Vsebine v souporabi: Nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
• Seznam dovoljenih naprav: Oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Seznam naprav brez dovoljenja: Oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop
do vaše naprave.
• Prenesi v: Izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenesi iz drugih naprav: Nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.
Kies prek Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek omrežja Wi-Fi.
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila od dohodnih klicev
določenih stikov v načinu blokiranja.
Način vožnje
vključite način vožnje, da naprava na glas prebere vsebino in za določanje aplikacij, ki jih boste
uporabljali v načinu vožnje.
94
Nastavitve
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: Nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Zvonjenja: Omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
• Vibracije: Dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Obvestila: Izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot dohodna sporočila in zgrešeni klici.
• Vibriranje ob zvonjenju: Nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne
klice.
• Ton tipkovnice za klic: Nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk
na tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: Omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
• Zvok za zaklepanja zaslona: Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Adapt Sound: Prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate za poslušanje glasbe.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: Izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: Izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: Izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Obvestilna plošča: Prilagodite elemente, ki so prikazani v podoknu z obvestili.
95
Nastavitve
• Način zaslona:
– – Optimizacija prikaza: S tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve
prikaza.
– – Dinamično: S tem načinom lahko poživite ton na zaslonu.
– – Standardno: Ta način uporabite za običajna okolja.
– – Film: Ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
• Svetlost: Nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: Nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi
osvetlitev zaslona.
• Sanjarjenje: Napravo nastavite tako, da bo odprla ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z
združitveno napravo ali se polni.
• Pametni zaslon:
– – Pametna ustavitev: Napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu
preprečila izklop svetlobe v ozadju.
– – Pametno vrtenje: Nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Slog pisave: Spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: Spremenite velikost pisave.
• Izboljšava berljivosti: Poudarite besedilo, da bo lažje berljivo.
• Trajanje osvetlitve tipk: Nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Prikaz odstotka baterije: Napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko ob nadgradnji naprave spremeni.
96
Nastavitve
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Varčevanje z energijo procesorja: Nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih
virov.
• Varčevanje z energijo zaslona: Nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Več o Načinu varčevanja z energijo: Odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Dostop do moje lokacije: Napravo nastavite tako, da bo programom dovolila uporabo
informacij o vaši trenutni lokaciji.
• Uporabi satelite GPS: Napravo nastavite tako, da bo za iskanje trenutne lokacije uporabila
satelite GPS.
• Uporabi brezžična omrežja: Napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja.
• Moji kraji: Nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
97
Nastavitve
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: Vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti se lahko
spreminjajo glede na izbrano funkcijo zaklepanja zaslona.
• Več pripomočkov: Napravo nastavite tako, da bo dovolila uporabo pripomočkov na
zaklenjenem zaslonu.
• Pripom. na zakl. zaslonu: Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona. Te nastavitve so
uporabljene samo, če ste vključili zaklepanje z drsenjem.
– – Ura ali osebno sporočilo: Napravo nastavite tako, da bo na zaklenjenem zaslonu
prikazala uro ali osebno sporočilo. Naslednje možnosti so odvisne od vaše izbire.
Za osebno sporočilo:
– – Urejanje osebnega sporočila: Uredite osebno sporočilo.
Za uro:
– – Dvojna ura: Napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.
– – Velikost ure: Spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: Napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
– – Podatki o lastniku: Vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Bližnjice: Nastavite napravo za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Učinek odklepanja: Izberite učinek za odklepanje zaslona.
• Besedilo s pomočjo: Nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
• Bujenje na zaklenjenem zaslonu: Nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je
zaslon zaklenjen.
• Nastavite ukaz za bujenje: Nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S Voice
ali izvršite določeno funkcijo.
98
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: Nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: Napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: Nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račune Samsung in
Google.
– – Dodaj račun: Dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: Napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: Vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel),
ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Poišči mojo mob. sp. str.: Odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Na spletnem mestu za iskanje mobilne naprave lahko
spremljate in nadzirate svojo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: Vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: Spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.
99
Nastavitve
• Gesla naredite vidna: Zaradi varnosti naprava privzeto skrije gesla. nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Skrbniki naprave: Oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: Izberite za namestitev aplikacij iz katerega koli vira. Č to ni izbrano, lahko
prenašate samo aplikacije iz Trgovina Play.
• Preveri aplikacije: To možnost nastavite, da Googlu dovolite, da pred nameščanjem
aplikacije preveri, ali je ta zlonamerna.
• Zaupanja vredne poverilnice: Omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: Namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: Omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
100
Nastavitve
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: Izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: Omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Jeziki vnosa: Izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: Vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Neprekinjen vnos: Nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: Če želite premikati kazalko s pomikanjem po tipkovnici, omogočite ali
onemogočite pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
• Ročna pisava: Prilagodite nastavitve načina ročne pisave, kot so čas prepoznavanja, debelina
pisala ali barva pisala.
• Napredno:
– – Samodejno pisanje z veliko začetnico: Nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
– – Samodejni razmik vrstic: Napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek
med besede.
– – Samodejna ločila: Nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
– – Predogled znakov: Omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
– – Zvok ob pritisku tipke: Nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Pomoč: Prikažite informacije pomoči za uporabo Samsungove tipkovnice.
• Ponastavi nastavitve: Ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
101
Nastavitve
Glasovno iskanje
• Jezik: Izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: Nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: V rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: Nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: Izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: Izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
102
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: Nastavite napravo tako, da omogoča varnostno kopiranje vaših
nastavitev in podatkov aplikacij v Googlov strežnik.
• Varnostna kopija računa: Nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: Nastavite napravo na način, ki omogoča obnovitev nastavitev in
podatkov aplikacij, ko aplikacijo znova namestite v napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: Ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Glasovno upravljanje
Nastavi, da naprava prepoznava glasovne ukaze za upravljanje naprave. Izberete lahko funkcije,
ki jih želite upravljati z glasovnimi ukazi.
Če aktivirate Vibriranje ob zvonjenju, naprava ob dohodnem klicu ne bo mogla
prepoznati glasovnih ukazov.
Dodatek
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: Nastavite napravo, da predvaja zvok, ko jo priključite v namizno priklopno
postajo ali izključite iz nje.
• Izhodni način zvoka: Nastavite napravo tako, da uporabi zvočnik priklopne postaje, ko je
priključena v namizno priklopno postajo.
• Izhod - zvok: Izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
103
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: Samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: Omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: Omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: Napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih
pasovih prejemala informacije o časovnem pasu iz omrežja.
• Izberi časovni pas: Nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: Prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: Izberite zapis datuma.
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: Nastavite, da se pri sukanju naprave tudi vmesnik samodejno
zasuka.
• Zakasnitev zaslona: Nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi
osvetlitev zaslona.
• Izgovorjava gesel: Nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
104
Nastavitve
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: Nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko
pritisnete tipko Domov.
– – Sprej. klicev s pritiskom: Napravo nastavite tako, da bo ob dvojnem dotiku gumba za
sprejem sprejela dohodni klic.
– – Nadzor glasu: Napravo nastavite tako, da bo z glasovnimi ukazi sprejela ali zavrnila
dohodni klic.
– – Tipka za vkl. konča klice: Nastavi napravo, da končna klic ob pritisku gumba za vklop/
izklop.
• Pokaži bližnjico: Dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnite
in zadržite gumb za vklop.
• Urejanje dostopnosti: Izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
• TalkBack: Vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: Spremenite velikost pisave.
• Povečava: Napravo nastavite tako, da bo omogočala povečavo in pomanjšavo s prstnimi
potezami.
• Negativne barve: Spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Prilagajanje barv: Prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
• Bližnjica za dostopnost: Napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko pritisnete
in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema prstoma.
• Možn. za Besedilo v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: Izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
– – Stopnja govora: Izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
105
Nastavitve
• Izboljšava spletne dostopnosti: Nastavite aplikacije, da namestijo spletne skripte, ki bodo
izboljšale dostopnost do njihove spletne vsebine.
• Ravnovesje zvoka: Prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Mono zvok: Omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: Izključi vse zvoke naprave.
• Pomožni meni: Napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: Nastavite področje na zaslonu, ki bo izvzeto iz vnosov z dotikom.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
Nastavitve za Google
S tem programom lahko konfigurirate nastavitve za nekatere Googlove funkcije.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu z aplikacijami.
106
Izbirni programi
Preden lahko uporabljate naslednje programe, jih morate prenesti.
Nekateri navedeni programi so lahko glede na področje ali ponudnika storitev vnaprej
naloženi ali niso na voljo.
• Album za zgodbo
• Learning Hub
Na domačem zaslonu ali na zaslonu »Programi« pritisnite ikono programa in za njegov prenos
upoštevajte navodila na zaslonu.
107
Odpravljanje težav
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:
• Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava
morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z
zaslonom na dotik.
• Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center
Samsung.
108
Odpravljanje težav
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo,
da bo spet začela delovati. Če naprava zamrzne ali se ne odziva, pritisnite gumb za vklop/izklop
in ga pridržite vsaj 9 sekund. Naprava se samodejno izklopi in znova vklopi.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu
aplikacije pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na
tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse.
Klici so zavrnjeni
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z
omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
Dohodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Odhodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali je naprava vklopljena.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
109
Odpravljanje težav
Kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže
• Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
• Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
• Preverite, ali je za telefonsko številko stika morda nastavljena omejitev klicev.
Naprava piska, ikona baterije pa je prazna
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne polni pravilo ali pa se naprava izklopi
• Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in
poskusite znova napolniti baterijo.
• Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo
baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
110
Odpravljanje težav
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi Samsung dovolj razpoložljivega
pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o
napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah
Nekaterih glasbenih datotek v napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati.
Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s
katero želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
111
Odpravljanje težav
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies 2.0, Windows Media Player
10 ali novejši.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Če čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
112
Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali različice
programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 09/2013. Rev. 1.0
Download PDF