Samsung | GT-N5110 | Samsung GT-N5110 Navodila za uporabo

GT-N5110
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
DivX®, DivX Certified® in ostali pridruženi logotipi so
blagovne znamke družbe Rovi Corporation in njenih
podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.
O VIDEOPOSNETKU DIVX
DivX® je digitalni video zapis, ki ga je izdelala družba DivX, LLC, podružnica družbe Rovi
Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki je prestala temeljita testiranja z namenom
potrditve predvajanja video posnetkov DivX. Obiščite spletno stran www.divx.com za več
informacij in za programska orodja za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.
O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO
To napravo, ki podpira DivX Certified®, je potrebno registrirati, če želite predvajati kupljene video
posnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko
DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem,
kako dokončate prijavo.
DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetkov v ločljivosti do največ HD 720p, vključno s
posebno vsebino.
4
Vsebina
Uvod
36Pomoč
36 Vnos besedila
38 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
39 Nastavitev računov
40 Prenašanje datotek
41 Zaščita naprave
43 Nadgradnja naprave
8 Postavitev naprave
9Tipke
10S pisalo
10 Vsebina paketa
11 Polnjenje baterije
14 Vstavljanje pomnilniške kartice
16 Vklop ali izklop naprave
16 Držanje naprave
17 Zaklep in odklep naprave
17 Prilagoditev glasnosti
17 Preklop v tihi način
Komunikacija
44Stiki
47E-pošta
49 Google Mail
50Talk
51Google+
51Messenger
52ChatON
Osnove
18 Indikatorske ikone
19 Uporaba zaslona na dotik
22 Nadzorni gibi
24 Pokliči prijatelja
24 Vključitev več oken
25 Uporaba peresa S pisalo
29 Zračni pogled S pisala
30 Hitri ukazi
31Obvestila
32 Domači zaslon
34 Uporaba pripomočkov
34 Uporaba aplikacij
35 Zaslon z aplikacijami
Splet in omrežje
53Internet
54Chrome
55Bluetooth
56 AllShare Cast
57 AllShare Play
58 Skupinska igra
59 Smart Remote
5
Vsebina
Mediji
94 S Voice
95Google
96 Glasovno iskanje
96 Moje datoteke
97Prenosi
60 Predvajalnik glasbe
61Kamera
68Galerija
71 Paper Artist
72 Video predvajalnik
73YouTube
75 Aplikacija Flipboard
Potovanja in lokalno
98Zemljevid
99Lokalno
100Navigacija
Aplikacije in medijske
trgovine
76
77
77
78
79
79
79
80
80
80
81
Trgovina Play
Samsung Apps
Game Hub
Music Hub
Knjige Play
Filmi Play
Glasba Play
Play Magazines
Readers Hub
Video Hub
Learning Hub
Nastavitve
101 Več o nastavitvah
101Wi-Fi
102Bluetooth
102 Poraba podatkov
102 Več nastavitev
103 Način domačega zaslona
103 Način blokiranja
104Zvok
104Zaslon
105Shramba
106 Način za varčevanje z energijo
106Baterija
106 Upravitelj aplikacij
106 Lokacijske storitve
107 Zaklenjen zaslon
108Varnost
109 Jezik in vnos
111Cloud
112 Varnostno kopiranje in ponastavitev
112 Dodaj račun
Pripomočki
82 Beležka S-Note
86 aNote HD
87 S Planner
89 Polaris Office
92Dropbox
92Opozorilo
93 Svetovna ura
94Računalo
6
Vsebina
112Gibanje
112S pen
113Dodatek
113 Datum in čas
114Dostopnost
115 Možnosti za razvijalce
116 O napravi
Odpravljanje težav
7
Uvod
Postavitev naprave
Fotoaparat na
sprednji strani
Mikrofon
Svetlobni senzor
Tipka za vklop/izklop
Tipka za glasnost
Zaslon na dotik
IrLED
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka Meni
Večnamenski
priključek
Vhod za slušalke
GPS antena
Fotoaparat na zadnji
strani
Reža za pomnilniško
kartico
S pisalo
Zvočnik
Zvočnik
8
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in zadržite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
Nazaj
Glasnost
• Pritisnite in držite 8-10 sekund za ponastavitev naprave v
primeru usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Pritisnite in zadržite na domačem zaslonu za zagon iskalnika
Google.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in zadržite, če želite odpreti seznam nedavnih
aplikacij.
• Pritisnite dvakrat za zagon S Voice.
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
• Pritisnite in zadržite, da vključite in izključite funkcijo več oken.
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
S pisalo
Tipka peresa S
pisala
Konica peresa S pisala
Ime
Funkcija
Konica peresa
S pisala
• Za osnovne ukaze s peresom S pisalo. (str. 19)
Tipka peresa S
pisala
• Za napredne ukaze s peresom S pisalo. (str. 25)
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Navodila
Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita
programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija ne zajema.
10
Uvod
• Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije
oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite polnilec in napolnite baterijo.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira, oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
11
Uvod
Polnjenje s polnilnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
12
Uvod
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Med polnjenjem napravo pustite v bližini
električne vtičnice.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
13
Uvod
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi extSdCard pod notranjim pomnilnikom.
1 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
2 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
14
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Programi → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Programi → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD
→ Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
15
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite Tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali praznjenjem baterije.
16
Uvod
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Za odklep naprave pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov pri izklopljenem zaslonu,
pritisnite kjerkoli na zaslonu in nato povlecite prst v katerokoli smer.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop, ter nato pritisnite Utišaj ali Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
17
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Opozorilo je vključeno
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
18
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
Pri uporabi zaslona na dotik uporabljajte le prste ali S pisalo.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali
vodo deluje nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, pritisniti tipko na
zaslonu, ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
19
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
20
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
21
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačem zaslonu pritisnite
Programi → Nastavitve → Gibanje, in nato desno povlecite gumb Gibanje.
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveni kalkulator.
22
Osnove
Poteg
Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
23
Osnove
Pokliči prijatelja
"Page buddy" funkcija omogoča uporabo posebnih aplikacij na podlagi vaših dejanj. Strani, na
podlagi vaših dejanj, so razporejene na osnovi naslednjih pogojev:
• Če izvlečete pero S pisalo iz reže.
• Če na napravo priključite slušalke ali jo postavite v stojalo.
Vključitev več oken
Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati.
• Zagnane so lahko samo aplikacije na plošči funkcije več oken.
• Pri zagonu aplikacij, ki vsebujejo večpredstavnostne datoteke, kot so glasba in videi,
bo predvajan zvok obeh datotek.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za uporabo več oken, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon, ter nato izberite Več
oken.
Uporaba več okenske plošče
Za vključitev več oken, pritisnite in zadržite . Plošča za več oken, se prikaže na levi strani
zaslona. Izberite eno aplikacijo in nato povlecite drugo aplikacijo na novo lokacijo. Za izključitev
več oken, ponovno pritisnite in zadržite .
Povlecite rob med aplikacijama gor ali dol, da prilagodite velikost plošč.
Pritisnite ročico plošče, da jo skrijete ali prikažete. Ko je plošča odprta, pritisnite in zadržite ročko,
ter jo povlecite do roba zaslona za pomik plošče. Ko je plošča skrita, pritisnite in zadržite ročico in
jo povlecite gor ali dol, v levo ali desno, za pomik ročice.
24
Osnove
Uporaba peresa S pisalo
Priloženo pero S pisalo se lahko uporablja za preprosto izbiranje elementov ali opravljanje funkcij.
Ukazi z uporabo peresa S pisala, medtem ko pritiskate tipko, omogočajo dodatne prednosti kot
je zajem zaslona.
Povlecite pero S pisalo iz reže, če ga želite uporabljati.
Naprava zazna, kadar pero S pisalo povlečete iz reže, ter izvrši naslednje:
• Vključi zaslon (če je izključen).
• Zažene Popup Note.
• Odpre stran peresa S pisala (iz domačega zaslona).
• Konice S pisala ni mogoče zamenjati. Če konica ne deluje pravilno, kupite novo
S pisalo.
• Če vaše S pisalo ne deluje pravilno, ga odnesite v Samsungov servisni center. Za več
informacij o S pisalu si oglejte Samsungovo spletno stran.
• Za najboljše rezultate S pisalo med uporabo na zaslonu na dotik držite čim bolj
pokončno in se izogibajte ostrim kotom.
25
Osnove
Odpiranje menija
Ko je tipka peresa S pisala pritisnjen, narišite
voljo za zaslon.
, da s tem odprete seznam možnosti, ki so na
Razveljavljanje zadnjega ukaza
Ko je tipka peresa S pisala pritisnjen, narišite
, za razveljavitev zadnjega ukaza.
26
Osnove
Zajemanje posnetka zaslona
S pisalo pritisnite in se dotaknite zaslona dokler ne zaslišite klik. Posnetek zaslona je shranjen v
Galerija → v mapo Screenshots.
Na posnetek je možno risati, pisati ali ga pomanjšati. Urejen posnetek zaslona je shranjen v
Galerija → v mapo IMG_edited.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Zagon Popup Note
Ko je tipka S pisala pritisnjena, dvakrat pritisnite zaslon za zagon Popup Note.
27
Osnove
Izbira besedila
Ko je tipka peresa S pisala pritisnjen, povlecite v levo ali desno po besedilu, da ga izberete. Če
povlečete med vrsticami, lahko izberete neželeno besedilo. Da bi izbrali samo besedilo, ki ga
želite, povlecite čez sredino besedila ali povlecite ikone za izbiro besedila.
Samsung UserManual
Zagon hitrega ukaza
Ko je tipka peresa S pisala pritisnjen, povlecite pero S pisala navzgor po zaslonu za zagon hitrega
ukaza.
Na zaslonu za hitre ukaze, narišite ukaz s kretnjo za zagon dodeljene aplikacije ali funkcije.
28
Osnove
Izbira in zajem slike
Ko je tipka peresa S pisala pritisnjen, narišite črto okoli območja, ki ga želite izbrati. Izbrano
območje je shranjeno v Galerija → v mapo Screenshots. Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti
s seznama ikon, ki se pojavi na dnu zaslona.
Zračni pogled S pisala
Če nad zaslonom držite pero S pisalo, se na zaslonu prikaže kazalnik. Pomaknite kazalnik na
datoteke, predmete ali možnosti za predogled vsebine oz. ogled informacij v pojavnem oknu. S
pomikom kazalnika proti robu zaslona (zgoraj, spodaj, levo, desno), se lahko pomikate med okni
ali seznami.
29
Osnove
Hitri ukazi
S to funkcijo lahko pošiljate sporočila ali iščete vsebino z risanjem kretenj na zaslon. S pritisnjeno
tipko na S pisalu, povlecite S pisalo navzgor, da s tem odprete Hitri ukazi.
Dodajanje ukazov
Pritisnite → → Izberite program ali Izb. funkcije/nastavitve. Izberite aplikacijo ali funkcijo
→ možnost. Narišite nov ukaz in pritisnite Konč.
Uporabljanje ukazov
Narišite ukaze za zagon aplikacij in funkcij.
Po narisanem ukazu in za bolj specifična opravila narišite ključno besedo, kot je ime. Na
primer, ko narišete @, se požene aplikacija za pošiljanje e-pošte. Če dodate za znakom @
tudi prejemnikovo ime, se bo odprlo okno za pošiljanje novega sporočila z že vpisanim
prejemnikovim e-poštnim naslovom.
30
Osnove
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na nova sporočila,
dogodke na koledarju, statusu naprave in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če želite
odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti okno z
obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
Iz obvestilne plošče si lahko ogledate trenutno stanje naprave in uporabite te možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo.
• GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Način branja: vključite ali izključite način branja. V načinu branja naprava pomaga zaščititi
vaše oči pri branju ponoči. Če želite izbrati, katere aplikacije se bodo uporabljale, pritisnite
Nastavitve → Zaslon → Način branja.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati, katera obvestila bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Način
blokiranja.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
31
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Spreminjanje načina domačega zaslona
Domači zaslon ima osnovne in preproste načine. V preprostem načinu lahko brez težav
dostopate do vaših najljubših stikov, aplikacij, nastavitev tako, da dodajate bližnjice na domači
zaslon.
Za preklop na lažji način, na domačem zaslonu, pritisnite Programi → Nastavitve → Način
domačega zaslona → Preprosti način → Uporabi.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Programi, pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
Dodajanje predmeta
Prilagodite domači zaslon z dodajanjem pripomočkov, map ali strani.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: dodajte pripomočke ali aplikacije na domači zaslon.
• Mapa: ustvarite novo mapo.
• Stran: ustvarite novo stran.
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
32
Osnove
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva rdeče, predmet spustite.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se
Pritisnite
nahaja na dnu zaslona.
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
Nato izberite in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
33
Osnove
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov, na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Na domačem zaslonu pritisnite Programi → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte
levo ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon.
Uporaba nastavitve pripomočka za bližnjice
Na domačem zaslonu pritisnite Programi → Pripomočki, nato pritisnite in pridržite Bližnjica
za nastavitve, da odprete seznam možnosti nastavitev. Izberite možnost nastavitve, ki jo boste
dodali na domači zaslon kot bližnjico.
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
34
Osnove
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko Domov, izberite , in nato pritisnite Konec zraven aplikacije, da jo
zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Izmenjujoče pritisnite in
pridržite tipko Domov in nato pritisnite .
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Programi, da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
35
Osnove
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstrani in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Deljenje aplikacij
Naložene aplikacije lahko z drugimi uporabniki delite preko e-pošte, Bluetooth funkcije ali na
druge načine.
→ Skupna raba programov, izberite aplikacije, pritisnite Končano, in izberite način
Pritisnite
deljenja. Naslednji koraki se razlikujejo glede na izbran način.
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Za ogled nasveta izberite predmet.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
36
Osnove
Uporaba tipkovnice Samsung
Nastavite možnosti za tipkovnico
Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vpišite veliko črko.
Vpišite veliko črko.
Vstavite ločila.
Dodajte element iz odložišča.
Vstavite presledek.
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje jezika tipkovnic
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Ročna pisava
Pritisnite in pridržite , pritisnite , in zapišite besedo s prstom ali elektronskim pisalom S
pisalo. Predlagane besede se pojavijo kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
37
Osnove
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in izberite alternativno
besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in zadržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
pritisnite Kopiraj za kopiranje ali Izreži za izrez. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 101)
Povezava z omrežjem Wi-Fi mora biti aktivna pred uporabo spletnih aplikacij.
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
38
Osnove
Združevanje omrežij Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, in možnost Wi-Fi povlecite v desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Shrani.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dodaj
račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite navodilom
na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google
račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
39
Osnove
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, izberite ime računa pod možnostjo Računi, izberite
račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstrani račun.
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Glasba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac in flac
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf in mkv
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf in txt
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja delovanje medijskih knjižnic, stikov ter
koledarjev in jih sinhronizira z napravami Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies
iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
40
Osnove
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavitve odklepanja z obrazom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Odklepanje z obrazom.
Obraz namestite v okvir, da bo fotografiran. Nato nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep
ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo obraza ni uspel.
41
Osnove
Nastavitve odklepanja z obrazom in glasom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Obraz
in glas.
Obraz prilagodite okvirju, da bo fotografiran, nato nastavite glasovni ukaz. Nato nastavite
varnostno kopijo kode PIN za odklep ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo
obraza in glasu ni uspel.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
42
Osnove
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
43
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, te nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
.
Iskanje stikov
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Uporabite prst na kazalu na levi strani seznama stikov za hitro pomikanje.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
44
Komunikacija
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Uvoz in izvoz stikov
Sinhronizacija s stiki v imeniku Samsung
Pritisnite
→ Združi z računom Samsung account.
Stiki združeni z imenikom Samsung se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prav tako dodan ali izbrisan na imeniku Samsung, in
obratno.
Sinhronizacija z imenikom Google
Pritisnite
→ Združi z Računom Google.
Stiki združeni z imenikom Google se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prav tako dodan ali izbrisan na imeniku Google, in
obratno.
Uvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz → Uvozi iz kartice SD ali Uvoz iz pomnilnika USB.
Izvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz → Izvozi na kartico SD ali Izvoz v pomnilnik USB.
Deljenje stikov
→ Uvoz/izvoz → Deli vizitko prek, izberite stike, pritisnite Končano, in izberite
Pritisnite
način deljenja.
45
Komunikacija
Priljubljeni stiki
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: dodajte stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: odstranite stike s seznama priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: ogled stikov v pogledu mreže ali pogledu seznama.
Skupine stikov
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in nato pritisnite
pritisnite Končano.
→ Dodaj člana. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Izbriši skupine: izberite skupine dodane s strani uporabnika, in pritisnite Izbriši. Prevzete
skupine ne morejo biti izbrisane.
• Uredi: spremenite nastavitve skupine.
• Dodaj člana: dodajte člana v skupino.
• Odstrani člana: odstranite člana iz skupine.
• Pošlji e-pošto: pošiljanje e-pošte članom skupine.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
Pošiljanje e-pošte članom skupine
Izberite skupino, pritisnite
→ Pošlji e-pošto, izberite člane in nato pritisnite Končano.
46
Komunikacija
Vizitka
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov, in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko v JAZ, in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna namest. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočilo, nato pritisnite Pošlji.
Pritisnite
. Vnesite prejemnike, zadevo in
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite +Kp/Skp, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke, in drugo.
Pritisnite
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
47
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite . Obkljukajte Pošiljanje urnika, nastavite uro in datum,
ter nato pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Odgovorite na sporočilo.
Sestavite sporočilo.
Posredujte sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odprite datoteke.
Pojdite na prejšnjo ali naslednjo
sporočilo.
Pritisnite na priponko, da jo odprete in pritisnite
shranite.
48
, ki se nahaja zraven priponke, da le-to
Komunikacija
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
POŠLJI.
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo, in pritisnite
Pritisnite +KP/SKP, da dodate več prejemnikov.
Da vstavite slike pritisnite
.
Pritisnite
→ Shrani kot osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Priložite video, da dodate videoposnetek.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Branje sporočil
Izbrišete to sporočilo.
Shranite to sporočilo za dlje časa.
Dodajte oznako temu sporočilu.
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Posredujte to sporočilo drugim.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odgovorite na to sporočilo.
Predogled priloge.
49
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
dodeliti.
, nato izberite oznako, ki jo želite
Talk
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek Google Talk.
Pritisnite Talk na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Javni profil
Izberite ID račun, ki se nahaja na vrhu seznama prijateljev, da spremenite status dosegljivosti,
slike, ali sporočilo.
Dodajanje prijateljev
Pritisnite
, vnesite e-poštni naslov prijatelja, ki ga želite dodati in pritisnite KONČANO.
Pogovor s prijatelji
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
Da dodate prijatelja s katerim želite klepetati pritisnite
Če želite končati pogovor, pritisnite pritisnite
→ Dodaj v klepet.
→ Končaj klepet.
50
Komunikacija
Preklop med pogovori
Pomaknite se v levo ali v desno.
Brisanje zgodovine pogovorov
Pogovori so samodejno shranjeni. Za izbris zgodovine pogovorov pritisnite
zgodovino klepetov.
→ Počisti
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vsi krogi za spremembo kategorije in pomik po objavah iz vaših krogov.
Pritisnite
za uporabo funkcij družabnih omrežij.
Messenger
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek storitve Google+ za neposredno sporočanje.
Pritisnite Messenger na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
51
Komunikacija
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor s katerokoli napravo, ki ima mobilno telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.
Da sinhronizirate prijatelje na napravi s funkcijo ChatON, pritisnite Nastavitve → Sinhroniziraj
imenik.
52
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Med ogledovanjem spletne strani pritisnite
spletne strani.
za souporabo, shranjevanje ali tiskanje trenutne
Odpiranje nove strani
Pritisnite
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter
pritisnite stran, da jo izberete.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
53
.
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
Pritisnite → Zgodovina → Največkrat obiskano, da odprete spletno stran iz seznama
največkrat obiskanih spletnih strani.
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Prenosi.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Deli stran z drugimi.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite → Nov zavih.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter
pritisnite stran, da jo izberete.
54
.
Splet in omrežje
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Za ogled odprtih zavihkov na drugih napravah pritisnite → Druge naprave. Izberite spletno
stran, katero želite odpreti.
Za ogled zaznamkov pritisnite → Zaznamki.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, ter nato
povlecite drsnik Bluetooth v desno.
55
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth → Iskanje in navedene so najdene
naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno
geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko, pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
AllShare Cast
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast,
ter nato delite vašo vsebino.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije AllShare Cast, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenčni pas omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z zunanjimi
napravami AllShare Cast morda ne bo možna.
• Če na televizijskem sprejemniku predvajate videoposnetke ali igrate igre, izberite
ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo uporabe AllShare Cast.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več nastavitev → AllShare Cast, ter nato povlecite
drsnik AllShare Cast v desno. Izberite napravo, odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami
na vaši napravi krmilite zaslon.
56
Splet in omrežje
AllShare Play
Uporabite to aplikacijo za predvajanje vsebine, ki ste jo shranili na različnih napravah prek
interneta. Predvajate in pošljete lahko katerokoli datoteko na katerikoli napravi med drugo
napravo ali spletnim strežnikom za shranjevanje.
Za uporabo te aplikacije, se morate prijaviti v račun Samsung, ter registrirati dve ali več naprav
kot datotečne strežnike. Registracijske metode se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave. Za več
→ Pogosta vprašanja.
podrobnosti pritisnite
Pritisnite AllShare Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pošiljanje datotek
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, izberite datoteko, ter nato pritisnite
.
Skupna raba datotek
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, izberite datoteko, pritisnite
uporabite naslednje možnosti:
, ter nato
• Skupinska igra: delite zaslone z več drugimi napravami, ki so povezane na istem omrežju
Wi-Fi.
• Facebook / Twitter / Flickr / Picasa: naložite datoteke na spletno mesto družabnega
omrežja.
Predvajanje datotek na oddaljeni napravi
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, izberite datoteko, pritisnite
izberite napravo.
, ter nato
• Podprte datoteke so lahko odvisne od naprav, ki so povezane kot medijski
predvajalnik.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
57
Splet in omrežje
Uporaba funkcije Skupinska igra
Delite zaslone z več napravami, ki so povezane na istem omrežju Wi-Fi.
Izberite medijsko kategorijo, obkljukajte datoteke, ter nato pritisnite → Skupinska igra.
Vpišite kodo PIN in pritisnite Kon. za zagon Skupinske igre. Na drugi napravi, se s kodo PIN
pridružite Skupinski igri.
Upravljanje vsebine na spletnem strežniku za shranjevanje
Izberite spletni strežnik za shranjevanje in nato odprite in upravljajte datoteke.
Skupinska igra
Uporabite to aplikacijo za skupno rabo slik, dokumentov in glasbe z drugimi napravami, ki so
povezane na isto omrežje Wi-Fi.
Pritisnite Skupinska igra na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Skupna raba datotek
1 Pritisnite Začni → Dostop do slik, Skupna raba dokumenta ali Souporaba glasbe, izberite
datoteke, ki jih želite souporabljati, ter nato pritisnite Končano.
2 Vpišite kodo PIN in pritisnite Kon.
Prijava v drugo storitev Skupinska igra
Pritisnite Pridruži se → drugo napravo, vpišite kodo PIN, ter nato pritisnite Kon.
58
Splet in omrežje
Smart Remote
Uporabite to aplikacijo za povezavo z osebnim TV sprejemnikom in ogled priljubljenih oddaj in
filmov.
Pritisnite Smart Remote na zaslonu aplikacij.
Najprej morate napravo povezati z omrežjem Wi-Fi in zagotoviti, da je infrardeči vhod naprave
usmerjen v TV sprejemnik.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Povezava s TV sprejemnikom
Povežite se s TV sprejemnikom in projecirajte zaslon naprave na večjo površino, ter preko
naprave upravljajte s TV sprejemnikom.
Pritisnite Choose Your Country or Region, izberite regijo in znamko TV sprejemnika, ter nato
sledite navodilom na zaslonu in registrirajte TV sprejemnik v napravi. Koraki so odvisni od
izbranih možnosti.
Gledanje TV sprejemnika z osebnimi preferencami
Izberite priporočila TV programov, glede na vašo izbiro pri registraciji TV sprejemnika, ali
kategorijo na vrhu zaslona. Izberite TV program in nato pritisnite Turn TV to this channel. Izbran
program bo prikazan na priključenem TV sprejemniku.
Za nadzor TV sprejemnika uporabite gumbe nadzorne plošče na desni strani zaslona.
Nastavitev opomnikov za programe
Pritisnite čas na vrhu zaslona in izberite čas TV programa, ki ga želite gledati. Izberite program,
pritisnite , ter nastavite čas alarma, ki vas bo opomnil na TV program.
59
Mediji
Predvajalnik glasbe
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Predvajalnik glasbe na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od različice programske opreme na
napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma, da s tem odprete zaslon predvajalnika glasbe.
Odprite seznam predvajanja.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno skladbo.
Oglejte si podrobnosti datoteke.
Izberite zvočni učinek.
Utišajte zvok.
Za prilagoditev glasnosti.
Vključite mešanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
60
Mediji
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite → Ustvari sezn. predvajanja. Vnesite naslov in pritisnite V redu. Izberite pesmi, ki
jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe. Ko dodate pesem, pritisnite Glasbeni kotiček → .
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.
Kamera
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 68)
Pritisnite Kamera na zaslonu aplikacij.
Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
61
Mediji
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za
ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite
.
To uporabite za časovno
zakasnjene posnetke.
Označuje shrambo, ki je
v uporabi.
Preklopite med
sprednjo in zadnjo
kamero.
Spremenite način
fotografiranja.
Preklopite med
načinoma za fotografije
in videoposnetke.
Določite, koliko svetlobe
bo prejel senzor
fotoaparata.
Odprite pregledovalnik
slik, če želite prikazati
fotografije.
Spremenite nastavitve
kamere.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
Scenski način
V naprej določene nastavitve olajšajo fotografiranje v načinu pokaži-in-posnemi.
Pritisnite
→ Način prizorišča.
• Portret: te nastavitve uporabite kadar fotografirate drugo osebo.
• Pokrajina: uporabite to nastavitev, če želite posneti modro nebo in pokrajine z živimi
barvami.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Zabava/znotraj: te nastavitve uporabite za dobro razsvetljene scene v zaprtih prostorih.
• Plaža/sneg: te nastavitve uporabite za dobro razsvetljene scene v zaprtih prostorih ali
sončne zunanje scene.
62
Mediji
• Sončni zahod: te nastavitve uporabite za žive barve in močnejše kontraste.
• Zora: te nastavitve uporabite za nežne barve.
• Jesenska barva: te nastavitve uporabite za rdeče obarvano ozadje.
• Besedilo: te nastavitve uporabite za knjige ali posterje.
• Sveča: te nastavitve uporabite za močno svetlobo na temnem ozadju.
• Osvetlitev: te nastavitve uporabite za motive, ki so močno osvetljeni od zadaj.
• Noč: te nastavite uporabite za slike, ki ste jih posneli v temi.
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite
→ Snemalni način.
• Posamezen posnetek: posnemite posamezen posnetek.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Neposredno.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi. Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od
obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
• Posn. nasmeška: posnemite fotografijo, ko se oseba smeji.
• Strip: posnemite fotografijo, ki je podobna stripu.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite
→ Snemalni način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v katerokoli smer. Ko sta oba panoramska vodila
poravnana, fotoaparat samodejno posname fotografijo v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, ponovno pritisnite
.
63
Mediji
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pomaknite stikalo za fotografiranje na stikalo za snemanje videoposnetkov, ter nato pritisnite
, da posnamete videoposnetek. Za pričetek snemanja, pritisnite .
Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
Snemalni način
To uporabite za časovno
zakasnjene posnetke.
Preklopite med sprednjo
in zadnjo kamero.
Označuje shrambo, ki je
v uporabi.
Spremenite snemalni
način.
Preklopite med
načinoma za fotografije
in videoposnetke.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
Odprite video
predvajalnik za
predvajanje
videoposnetkov.
Spremenite nastavitve
kamere.
Določite, koliko svetlobe
bo prejel senzor
fotoaparata.
64
Mediji
Pritisnite
, da spremenite način snemanja.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omejitev za e-pošto: uporabite ta način, da zmanjšate kakovost za pošiljanje preko e-pošte.
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
• Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje
videa.
65
Mediji
Konfiguracijske nastavitve za kamero
Pritisnite za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse nastavitve niso na voljo v načinu
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Uredi bližnjice: preuredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
• Up. tipko za glasnost kot: nastavite uporabo tipke za glasnost kot nadzor samosprožilca ali
funkcije povečave.
• Oznaka GPS: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Avtoportret: naredite posnetek samega sebe.
• Snemanje sebe: posnemite videoposnetek samega sebe.
• Snemalni način: spremenite način fotografiranja.
• Snemalni način: spreminjanje načina snemanja.
• Učinki: izberite med različnimi učinki, ki so na voljo.
• Način prizorišča: spreminjanje načina prizorišča.
• Vrednost osvetlitve: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Način ostrenja: izberite način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Ločljivost: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več
spomina.
66
Mediji
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe
na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Vidnost na prostem: to uporabite za svetle, zunanje pogoje.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak.
• Slikanje z uporabo glasu: nastavite kamero na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Kakovost slike: nastavite nivo kvalitete za fotografije. Višje kakovostne fotografije zasedejo
več pomnilniškega prostora.
• Kakovost videa: nastavite nivo kvalitete za videoposnetke.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Uredi bližnjice.
Dotaknite se možnosti in jo pridržite, ter jo povlecite na mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
67
Mediji
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko, se
samodejno ustvari mapa Download s prenesenimi datotekami, ki vsebuje preneseno sliko. Prav
tako se ob posnetku zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
68
Mediji
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Oznaka obraza: registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.
• Označi prijatelja: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak.
• Dodaj vremensko oznako: dodajte vremensko oznako.
• Okvir fotografije: uporabite za zapis opombe pod sliko. Urejena slika je shranjena v mapi
Photo frame.
• Opomba fotografije: uporabite za zapis opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
uredite zapiske.
, da
• Kopiraj v odložišče: kopirajte v odložišče.
• Zavrti v levo: zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Obreži: spremenite velikost z modrim okvirjem in shranite sliko.
• Uredi: zaženite Urejevalnik fotografij ali Paper Artist za urejanje slike.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Tiskanje: USB ali Wi-Fi povezave. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi
tiskalniki.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Iskanje naprav v bližini: išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
Priljubljene slike
Pri ogledu slike, pritisnite
, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.
69
Mediji
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
pošljete drugim osebam.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
→ Oznaka obraza → Vključeno. Okoli prepoznanega obraza se
Pri ogledu slike, pritisnite
pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato izberite ali dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, na
primer pošiljanje sporočila.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
70
Mediji
Uporaba Tag Buddy
→ Označi prijatelja za prikaz kontekstne oznake (vreme, lokacija,
Pri ogledu slike pritisnite
datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
Paper Artist
Uporabite to aplikacijo, če želite, da so slike podobne risbam, z zabavnimi učinki in okvirji.
Pritisnite Paper Artist na zaslonu aplikacij.
Uporabite orodje za ustvarjanje, da urejate sliko. Urejen posnetek zaslona je shranjen v Galerija
→ v mapo Paper Pictures.
Izberite obstoječo sliko.
Dajte sliko v skupno rabo.
Snemanje fotografije.
Shranite sliko.
Rišite s čopičem. Dvakrat
pritisnite, da spremenite debelino
čopiča.
Uporabite okvirje na sliki.
Zbrišite slike. Dvakrat pritisnite, da
spremenite debelino radirke.
Rišite s pisalom. Dvakrat pritisnite,
da spremenite debelino pisala.
Uporabite učinke na sliki.
71
Mediji
Video predvajalnik
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video predvajalnik. na zaslonu aplikacij.
• Ne zaklepajte zaslona naprave med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX
Video-On-Demand. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov
DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Izberite zvočni učinek.
Za prilagoditev
glasnosti.
Spremenite velikost
video zaslona.
Utišajte zvok.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik naprej.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Spremenite razmerje
slike.
Vstavite zaznamek.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
72
Mediji
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite video posnetke s kljukico, ter nato pritisnite Izbriši.
Souporaba videoposnetkov
→ Souporaba preko, izberite metodo souporabe, obkljukajte videoposnetke, ter
Pritisnite
nato pritisnite Souporab.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite
premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
73
Mediji
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v ležeči položaj.
Poišči videoposnetke.
Pošljite URL drugim.
Premor ali
nadaljevanje
predvajanja.
Dodajte
videoposnetke na
seznam predvajanja.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Zavrtite zaslon
pokončno.
Spremenite kakovost
zaslona.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Izberite vaš račun in pritisnite
ter pritisnite PRENESI.
, izberite videoposnetek, vnesite informacije za videoposnetek,
74
Mediji
Aplikacija Flipboard
Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.
Pritisnite aplikacijo Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da zaženete aplikacijo Flipboard, podrsajte v levo na pozdravni strani in pritisnite Get Started,
izberite novice in pritisnite Build Your Flipboard.
Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga
želite prebrati.
Med branjem knjige uporabljajte naslednje ikone:
• : pojdi na prejšnjo stran.
• : ogled komentarjev drugih o članku.
• : deli članek preko Twitter.
• : deli članek z drugimi.
• : dodaj članek na seznam priljubljenih v storitvi Twitter.
75
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Namesti. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
Pritisnite
Odstrani.
, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, ter pritisnite
76
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite www.samsungapps.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
za izbiro kategorije.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Pridobi.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Game Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop do iger.
Pritisnite Game Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pomaknite se levo ali desno ter izberite igro za prenos s storitve Samsung Apps.
77
Aplikacije in medijske trgovine
Music Hub
Uporabite to aplikacijo za predvajanje glasbe in nakup pesmi ali albumov iz kataloga Music Hub.
Naročite se na premium storitev Music Hub in prejmite:
• sinhronizacijo vaše glasbene zbirke s strežnikom za shranjevanje v oblaku,
• pretakanje celotnih pesmi iz kataloga Music Hub,
• odkrijte glasbo s prejemanje prilagojenih priporočil in
• poslušanjem vašega osebnega radija.
→ Pomoč.
Za več podrobnosti pritisnite
Pritisnite Music Hub na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere funkcije so lahko označene drugače, odvisno od vaših naročniških pogojev.
• Nekatere funkcije, vključno s storitvami pretakanja, v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda niso na voljo.
MOJA GLASBA
Ponuja vso glasbo na računalniku z nameščeno storitvijo Music Hub Ustvarite lahko nove
sezname predvajanja in jih samodejno sinhronizirate z vašim računalnikom. Za predvajanje
glasbe izberite glasbeno kategorijo, ter nato pesem za predvajanje.
KATALOG
Ponuja glasbeni katalog za brskanje in pretakanje glasbe. Za pretakanje glasbe izberite glasbeno
kategorijo, ter nato pesem za predvajanje. Za nakup skladbe, pritisnite zraven skladbe, ter
nato pritisnite možnost za nakup.
RADIO
Poslušajte glasbo ali osebne radijske postaje.
78
Aplikacije in medijske trgovine
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite knjižno datoteko s pomikom v levo ali desno. Med branjem knjižne datoteke, pritisnite
za dodatne možnosti.
Za nakup knjižnih datotek, pritisnite
.
Filmi Play
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Filmi Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo na vrhu zaslona, ter nato izberite film, televizijski program ali videoposnetek,
ki ga želite predvajati ali si izposoditi.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Predvajajte glasbo z izbiro glasbene kategorije oz. skupna raba pesmi z drugimi, s prenosom na
storitev za shranjevanje Google v oblaku.
79
Aplikacije in medijske trgovine
Play Magazines
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos revij.
Pritisnite Play Magazines na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo, ter nato revijo.
Readers Hub
Uporabite to aplikacijo za prenos in branje knjižnih datotek.
Pritisnite Readers Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite knjigo, ki jo želite brati. Za prenos knjižnih datotek, pojdite v trgovino Readers Hub Store.
Video Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop in nakup video posnetkov.
Pritisnite Video Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo, ter nato videoposnetek.
80
Aplikacije in medijske trgovine
Learning Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop do vsebine za učenje.
Pritisnite Learning Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo, ter nato video predavanje ali knjigo.
81
Pripomočki
Beležka S-Note
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje opombe z uporabo slik ali glasovnih posnetkov.
Pritisnite Beležka S-Note na zaslonu aplikacij.
Izbira predlog za opombe
Pritisnite
in izberite eno izmed sledečih predlog:
• Beležka / Prosti zapisek / Beležka: iz prazne strani ustvarite preprosto opombo.
• Opomba o sestanku: ustvarite seznam sestankov, konferenc ali predavanj.
• Revija: ustvarite večpredstavnostno opombo tako, da vstavite večpredstavnostne datoteke.
• Dnevnik: ustvarite foto dnevnik.
• Recept: ustvarite svoj recept.
• Potovanje: ustvarite potovalni esej.
• Ležeči zaznamek: ustvarite ležeče usmerjeno opombo.
• Rojstni dan: ustvarite voščilo za rojstni dan.
82
Pripomočki
Sestavljanje opomb
Izbrišite opombo.
Razveljavi in uveljavi zadnji ukaz.
Vnesite opombo.
Sestavite novo opombo.
Uporabite orodja za
produktivnost.
Shranite opombo.
Zapišite zapisnik ali opombo.
Skrijte orodno vrstico.
Posnemite vaše ukaze med
zapisovanjem opombe.
Poiščite informacije na
prednastavljeni spletni strani.
Ustvarite posnetek glasu za
vstavljanje.
Pripnite drugo stran trenutni
opombi.
Vstavite večpredstavnostno
datoteko.
Zapisujte samo s S pisalom.
Preklop v način ogleda.
Pri brisanju opombe, pritisnite
, da spremenite tip radirke, pritisnite
velikost radirke, ali pritisnite Počisti vse, da počistite opombo.
83
, da spremenite
Pripomočki
Spremenite barvo pisala.
Odprite ploščo z nastavitvami
peresa. Če ste shranili profil
peresa, odprite profil.
Spremenite debelino črte.
Spremenite vrsto pisala.
Shranite trenutne nastavitve kot
profil za pisalo.
Dodajte novo barvo glede na
izbirnik barve.
Če želite spremeniti ozadje pritisnite
Če želite dodati oznako pritisnite
→ Spremeni ozadje.
→ Dodaj ozn.
Vstavljanje večpredstavnostnih datotek ali glasovnega posnetka
Pritisnite
za vnos večpredstavnostnih datotek. Da vstavite glasovni posnetek pritisnite .
Uporaba orodij za produktivnost
Pritisnite
• in izberite eno izmed sledečih orodij:
: pretvorite obliko, ki ste jo narisali.
• : pretvorite ročno zapisano formulo v lepo organizirano formulo. Pritisnite Iskanje, da
pridobite podrobne informacije o formuli.
• : pretvorite ročno napisano opombo.
84
Pripomočki
Brskanje po opombah
Brskajte po opombah s sličicami tako, da se pomikate gor in dol.
Za sinhronizacijo opomb z računom Samsung, pritisnite
→ Osveži.
Da razporedite opombe po datumu, naslovu, ali kako drugače, pritisnite
→ Razvrsti po.
→ Pogled seznama.
Da spremenite način prikaza, pritisnite
Da ustvarite opombo z uvozom PDF dokumenta, slikovne datoteke ali opombe, pritisnite
Uvoz.
Za izvoz opomb v drugi obliki datoteke, pritisnite
→ Izvozi.
→ Soup. preko.
Če želite opombo poslati drugim, pritisnite
Da ustvarite mapo pritisnite
→
→ Ustvari mapo.
→ Spremeni vrstni red.
Da spremenite vrstni red opomb pritisnite
Da kopirate opombe, pritisnite
→ Kopiraj.
Da premaknete opombe v drugo mapo, pritisnite
Da spremenite nastavitve S Note, pritisnite
→ Premakni.
→ Nastavitve.
→ Pomoč.
Da si ogledate pomoč za S Note, pritisnite
Ogled opombe
Pritisnite na sličico opombe, da jo odprete.
Za pomik na druge strani opombe, pritisnite
Da ustvarite opombo, pritisnite
ali .
→ Ustvari beležko.
Če želite opombo poslati drugim, pritisnite
→ Soup. preko.
Da shranite opombo kot slikovno datoteko ali PDF datoteko, pritisnite
Da dodate ali izbrišete strani, pritisnite
Če želite opombo izbrisati, pritisnite
Če želite dodati oznako pritisnite
→ Izvozi.
→ Uredi strani.
→ Izbriši.
→ Dodaj ozn.
Da shranite opombe kot dogodek, pritisnite
→ Ustvari dogodek.
Da dodate bližnjico opombe na domači zaslon, pritisnite
→ Nastavi kot bližnjico.
Za tiskanje opombe prek USB-ja ali povezave z omrežjem Wi-Fi, pritisnite
naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
Da nastavite opombo kot ozadje naprave ali jo dodelite stiku, pritisnite
85
→ Tiskanje. Vaša
→ Nastavi kot.
Pripomočki
aNote HD
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje opombe.
Pritisnite aNote HD na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje opomb
Pritisnite
, da sestavite opombo.
Če želite dodati hitro beležko, pritisnite
.
Pojdite na prejšnjo stran.
Nastavite prioriteto.
Izberite mapo za shranjevanje.
Dodajte oznako beležki.
Premaknite kazalec na konec
naslednjega zavihka.
Vstavite sliko, lokacijo ali ročno
napisano beležko.
Razveljavi in uveljavi zadnji ukaz.
Premaknite kazalec.
Vstavite oznako.
Vstavite potrditveno okence.
Vstavite vezaj.
Brskanje po opombah
Izberite mapo in brskajte po opombah s pomikom gor ali dol po seznamu opomb.
Za ogled opomb v koledarskem načinu, pritisnite
Če želite poiskati opombo, pritisnite
.
.
Če želite izbrisati ali premakniti opombo
.
Če želite spremeniti pogled seznama opomb, pritisnite
.
Da razporedite opombe po datumu, naslovu, ali pomembnosti, pritisnite
Za izbris ali premik mape pritisnite
.
86
.
Pripomočki
Ogled opombe
Pritisnite na opombo da jo odprete.
Za pomik na druge opombe, pritisnite
ali .
Za spremembo nastavitev opombe, pritisnite
.
Če želite vstaviti sliko, lokacijo ali ročno napisano beležko, pritisnite
Če želite izbrisati opombo, pritisnite
.
.
Če želite zakleniti beležko, da je drugi ne morejo urejati, pritisnite
.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
• Dodaj beležko: ustvarite ročno napisano beležko, ki jo lahko pripnete datumu.
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
87
Pripomočki
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobnosti dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat
se naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Pripnite opombo iz S Note. Pritisnite Zapiski, sestavite novo opombo ali izberite že obstoječo
opombo.
Pripnite sliko. Pritisnite Slike, nato fotografirajte ali izberite že obstoječo fotografijo.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Google v meniju Računi → račun Google →
Sinhronizacija Koledar → Sinhr. zdaj. Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu aplikacij
→ Sinhroniziraj.
pritisnite S Planner →
→ Nastavitve → Prikaži nastavitve
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil, pritisnite
→ Koled. → Zaslon, izberite račun Google in nato pritisnite V redu.
Spreminjanje vrste koledarja
Pritisnite levi zgornji vrh zaslona in nato izberite eno izmed različnih vrst koledarjev, vključno z
mesecem, tednom ali drugo. Vrsto koledarja lahko spremenite tudi z gibom, tako imenovanim
uščipom. Na primer, z uščipom spremenite mesečni koledar na letni koledar, ravno obraten gib
pa bo letni koledar spremenil nazaj v mesečni koledar.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite Danes.
88
Pripomočki
Brisanje dogodkov
Izberite datum in nato pritisnite
→ Izbriši.
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Souporaba preko, ter nato izberite način deljenja.
Polaris Office
Uporabite to aplikacijo za urejanje dokumentov različnih oblik, vključno s preglednicami in
predstavitvami.
Pritisnite Polaris Office na zaslonu aplikacij.
Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od tipa datoteke.
Ustvarite dokument.
Pomaknite se gor ali dol za ogled
nedavnih dokumentov.
Oglejte si in upravljajte
dokumente preko spleta.
Brskajte po oblikah dokumentov.
Brskajte po mapah.
Oglejte si priljubljene dokumente.
89
Pripomočki
Ustvarjanje dokumentov
Pritisnite
, ter nato izberite tip dokumenta.
Uporabite orodno vrstico za urejanje, ki se nahaja na vrhu zaslona, in uredite dokument.
→ Shrani, vnesite ime datoteke, izberite mapo, kamor ga želite shraniti,
Ko končate, pritisnite
ter nato pritisnite Shrani.
Branje dokumentov
Pritisnite datoteko v Nedavni dokumenti. Ali pritisnite brskalnik, Clouds, Tip obrazca ali
Priljubljene, ter nato izberite datoteko, ki jo želite odpreti.
Za začetek diaprojekcije pritisnite
→ Diaprojekcija.
Za iskanje tekstovnih nizov v dokumentu, pritisnite
Pritisnite
.
, ter uporabite eno izmed sledečih funkcij:
Dokument
• Shrani kot: shranite dokument z drugim imenom.
• Izvoz PDF: shranite dokument kot datoteko PDF.
• Najdi in zamenjaj: poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Nastavitev strani: spremenite postavitev strani.
• Pogled polne širino: oglejte si samo vsebino dokumenta, brez razmikov.
• Povečaj/Pomanjšaj: spremenite velikost pogleda.
• Prilagajanje besedila: porazdelite besedilo, da se to ujema zaslonu.
• Memo vklop: oglejte si komentarje v dokumentu.
• TTS: preberite dokument s pomočjo funkcije besedilo-v-govor.
• Tiskanje: natisnite dokument preko povezave USB ali Wi-Fi. Vaša naprava je združljiva le z
nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
90
Pripomočki
Predstavitev
• Diaprojekcija: zaženite diaprojekcijo.
• Shrani kot: shranite dokument z drugim imenom.
• Izvoz PDF: shranite dokument kot datoteko PDF.
• Najdi in zamenjaj: poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Pogled posameznega diapozitiva: oglejte si diapozitive enega za enim.
• Povečaj/Pomanjšaj: spremenite velikost pogleda.
• Tiskanje: natisnite dokument preko povezave USB ali Wi-Fi. Vaša naprava je združljiva le z
nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
Preglednica
• Shrani kot: shranite dokument z drugim imenom.
• Najdi in zamenjaj: poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Zaščitni list: zaklenite list, da ga drugi ne morejo urejati.
• Zamrzni: ohranite izbrano vrstico na mestu.
• Preračunaj: preračunajte funkcije na listu.
• Razvrsti: razvrstite celice po določenem kriteriju.
• Filter: oglejte si celice, ki so filtrirane po določenem kriteriju.
• Povečaj/Pomanjšaj: spremenite velikost pogleda.
• Tiskanje: natisnite dokument preko povezave USB ali Wi-Fi. Vaša naprava je združljiva le z
nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
Besedilo
• Shrani kot: shranite dokument z drugim imenom.
• TTS: preberite dokument s pomočjo funkcije besedilo-v-govor.
• Tiskanje: natisnite dokument preko povezave USB ali Wi-Fi. Vaša naprava je združljiva le z
nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
91
Pripomočki
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite Start, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko je storitev Dropbox vključena, se fotografije in videoposnetki, posneti s fotoaparatom
naprave, samodejno prenesejo na Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov,
pritisnite .
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
Opozorilo
Uporabite to aplikacijo kot budilko in opozorila za pomembne dogodke.
Pritisnite Opozorilo na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to budilko.
92
Pripomočki
Nastavljanje opozoril
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite Shrani.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas za izklop opozorila pred nastavljenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Uporabite to aplikacijo, če želite preveriti čas v katerem koli kraju na svetu.
Pritisnite Svetovna ura na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vpišite ime mesta ali izberite mesto s prikaza sveta, ter nato pritisnite
.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite
, izberite ure in nato pritisnite Izbriši.
93
Pripomočki
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
onemogočeno, pritisnite
Za ogled zgodovine računala pritisnite
Da počistite zgodovino pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ Počisti zgodovino.
Da spremenite velikost znakov pritisnite
→ Velikost besedila.
S Voice
Uporabite to aplikacijo za upravljanje naprave z glasom pri pošiljanju sporočila, zapisovanje
beležke in več.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Odpri glasbo
• Zaženi računalo
• Preveri urnik
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
94
Pripomočki
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Lahko tudi pritisnete , izgovorite ključno
besedo in izberete eno izmed predlaganih izpisanih besed.
Če med aplikacijami ni najdenih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate
iskanja.
Obseg iskanja
→ Nastavitve → Iskanje v tabličnem
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
računalniku, ter odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
Google Now
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Google Now.
storitev Google Now, pritisnite
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
95
Pripomočki
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor. Izberite
eno izmed prikazanih ključnih besed.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite
v korenski imenik pritisnite .
V mapi uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• : iskanje datotek.
• : spreminjanje pogleda.
• : ustvarite mapo.
• Čas: razvrstite datoteke ali mape.
Obkljukajte datoteke ali mapo, ter nato uporabite eno izmed sledečih funkcij:
• : kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
• : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• : izbrišite datoteke ali mape.
• : pošljite datoteke drugim.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Podrobnosti: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.
96
. Če se želite vrniti
Pripomočki
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da si ogledate prenose datotek s spleta pritisnite Internetni prenosi, ali pritisnite Drugi prenosi,
da si ogledate datoteke prenesene iz drugih aplikacij, kot so E-pošta.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
97
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Pritisnite Poišči Zemljevide, vpišite naslov in nato pritisnite . Izberite lokacijo za ogled
→ Lokalno.
podrobnih lokacijskih informacij. Če želite poiskati bližnje lokacije, pritisnite
Ko najdete lokacijo, pritisnite
in uporabite eno od naslednjih funkcij:
• Počisti zemljevid: počisti zemljevid.
• Omogoči dostop brez pov.: shranite zemljevid določenega območja za ogled brez
povezave.
• Lokalno: iščite lokacije v bližini.
• Sloji: prekrijte več slojev, vključno s satelitskimi posnetki, prometnimi informacijami in
drugo.
• Latitude: souporabljajte informacije o lokaciji z vašimi prijatelji.
• Moja mesta: oglejte si zemljevide brez povezave, označene kraje, nedavne kraje in več.
• Nastavitve: spremenite nastavitve zemljevida.
• Pomoč: oglejte si informacije o uporabi zemljevida.
Za ogled trenutne lokacije pritisnite
.
Za povečavo ali pomanjšanje zemljevida, razširite prsta na zaslonu za povečavo, ter ju približajte
za pomanjšavo.
98
Potovanja in lokalno
Prejemanje napotkov za pot do kraja
1 Pritisnite
2 Pritisnite
.
ter nato izberite metodo za vnos začetnega in ciljnega kraja:
• Moja trenutna lokacijo: uporabite trenutno lokacijo za začetni kraj.
• Stiki: izberite iz seznama stikov.
• Prikaži na zemljevidu: točno določite lokacijo s pritiskom na zemljevid.
• Moja mesta: izberite s seznama priljubljenih krajev.
3 Izberite način potovanja, kot na primer vožnja z avtomobilom, javni prevoz ali pešačenje, ter
nato pritisnite Pojdi.
4 Izberite eno izmed prikazanih poti.
Lokalno
S to aplikacijo poiščite bližnje restavracije, banke, avtobusna postajališča in drugo.
Pritisnite Lokalno na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo krajev, ter nato kraj s seznama rezultatov iskanja.
• Zemljevid: natančno določite kraj na zemljevidu.
• Navodila: poiščite pot do kraja.
→ Dodajanje iskalnika v seznamu kategorij,
Če želite dodatki kategorijo krajev, pritisnite
vpišite ključno besedo v tekstovno polje za iskanje.
99
Potovanja in lokalno
Navigacija
Uporabite to aplikacijo za iskanje poti do kraja.
Pritisnite Navigacija na zaslonu aplikacij.
• Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko
razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet
in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa
varnostna opozorila in predpise.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Vnesite cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
• Izgovorite ciljni naslov.
• Vpišite ciljni naslov.
• Izberite ciljni naslov iz imenika.
• Izberite cilj s seznama območij z zvezdico.
Ko je pot najdena, sledite navodilom na zaslonu za navigacijo do cilja.
100
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
spanjem.
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
da vključite funkcijo.
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju,
101
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže dve napravi neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Poraba podatkov
Sledite količini porabljenih podatkov.
Več nastavitev
Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
102
Nastavitve
Naprave v bližini
• Skupna raba datotek: vključite skupno rabo medijskih datotek in s tem dovolite napravam, s
poverilnico DNLA, dostop do medijskih datotek na vaši napravi.
• Vsebine v souporabi: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
• Ime naprave: vpišite ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Seznam dovoljenih naprav: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Seznam naprav brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop
do vaše naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenesi iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
AllShare Cast
Vključite funkcijo AllShare Cast in rabite vaše zaslone skupaj z drugimi.
Kies preko Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek omrežja Wi-Fi.
Način domačega zaslona
Izberite način domačega zaslona (osnovni ali enostaven).
Način blokiranja
Izberite katera obvestila bodo blokirana in kako dolgo bodo ta blokirana.
103
Nastavitve
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter
zvonjenja za obveščanje.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Privzeta obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in
budilke.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Haptična povratna informacija: nastavite, da naprava vibrira ob dotiku tipk.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Priročni nasveti: nastavite napravo za odpiranje kontekstne strani na osnovi vaših
dejavnosti.
104
Nastavitve
• Način zaslona: izberite način prikaza.
– – Dinamično: uporabite ta način, da poživite ton vašega zaslona.
– – Standardno: uporabite ta način za normalno kakovost.
– – Film: uporabite ta način za temne prostore, kot je temnica.
• Način branja: izberite, katere aplikacije bodo uporabljale način branja. V načinu branja
naprava pomaga zaščititi vaše oči pri branju ponoči.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Smart stay: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Izboljšava berljivosti: ostrejše besedilo za lažje branje.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite ogled preostale življenjske dobe baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
105
Nastavitve
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Varčevanje z energijo procesorja: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih
virov.
• Varčevanje z energijo zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Izklopi haptične povratne informacije: nastavite, da naprava izključi vibriranje ob dotiku
tipk.
• Več o Načinu varčevanja z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Uporabi brezžična omrežja: če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite omrežje Wi-Fi.
• Uporabi satelite GPS: nastavite uporabo satelitov GPS za iskanje vaše trenutne lokacije.
• Lokacija in iskanje Google: nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in
druge storitve Google.
106
Nastavitve
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona.
• Možnosti zaklenjenega zaslona: spremenite nastavitve za zaklenjen zaslon. Te nastavitve so
uporabljene samo, če ste vključili zaklepanje z drsenjem.
– – Bližnjice: nastavite za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
– – Tekoči prikaz podatkov: nastavite za prikaz novic ali borznih informacij na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
– – Ura: nastavite za prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
– – Vreme: nastavite prikazovanje vremenskih informacij na zaklenjenem zaslonu in
spremenite nastavitve zaslona z vremenom.
– – Učinek valovanja: nastavite za prikaz učinka valovanja na zaklenjenem zaslonu.
– – Učinek črnila: spremenite barvo učinka črnila. Učinek črnila je na voljo samo s S pisalom.
– – Besedilo s pomočjo: nastavite za prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
– – Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko
je zaslon zaklenjen.
– – Nastavite ukaz za bujenje: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S
Voice ali izvršite določeno funkcijo.
• Pojavne opombe na zaklenjenem zaslonu: nastavite zagon Popup Note ob dvojnem
pritisku zaklenjenega zaslona pri pritisnjenem gumbu S pisala.
• Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane na zaklenjenem zaslonu.
107
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD:
– – Šifriraj: nastavite šifriranje datotek, pri shranjevanju v pomnilniško kartico.
– – Popolno šifriranje: nastavite šifriranje vseh datotek na pomnilniški kartici.
– – Izloči večpredstavnostne datoteke: nastavite šifriranje vseh datotek na pomnilniški
kartici, razen medijskih datotek.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
• Poišči mojo mob. sp. str.: odprite spletno mesto SamsungDive (www.samsungdive.com).
Prek spletnega mesta SamsungDive lahko izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali
ukradeno napravo.
• Gesla naredite vidna: privzeto, naprava skrije gesla zaradi varnosti. Nastavite prikaz gesel
med vnosom.
108
Nastavitve
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite prenos aplikacij iz katerega koli vira. Če to ni izbrano, lahko prenašate
samo aplikacije iz Trgovina Play.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
109
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Jeziki vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila s kretnjo po tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: omogočite ali onemogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici
za premikanje kazalca s premiki po tipkovnici.
• Zaznavanje peresa: nastavite, da bo naprava odprla ploščo za rokopis, ko se dotaknete polja
s S pisalom.
• Ročna pisava: prilagodite nastavitve za način rokopisa, kot so čas prepoznavanja, debelina
pisala ali barva pisala.
• Napredno:
– – Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
– – Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med
besedami.
– – Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
– – Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
– – Vibrir. ob pritisku tipke: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
– – Zvok ob pritisku tipke: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vodnik: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
110
Nastavitve
Prepoznavalec glasu
Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.
Glasovno iskanje
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Zapis besedila v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Spremenite nastavitve za
mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Način vožnje: vključite način vožnje, da naprava na glas prebere vsebino in za določanje
aplikacij, ki jih boste uporabljali v načinu vožnje.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
111
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Gibanje
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu.
• Pokrij z dlanjo za utišanje/premor: nastavite, da pri dotiku zaslona z dlanjo ustavite
predvajanje medija.
• Več o gibih roke: oglejte si vodnik o krmilnih gibih z roko.
S pen
Spremenite nastavitve za uporabo S pisala.
• Zvok za dodajanje/odstranitev peresa: omogoči, da naprava odda zvok, ko je S pisalo
vstavljeno ali izvlečeno iz reže.
• Odpri Pojavne opombe: nastavite zagon programa Quick Note, ko povlečete S pisalo iz reže.
112
Nastavitve
• Varčevanje z baterijo: nastavite, da se zaslon ne odziva na druga S pisala, ko je S pisalo
vstavljeno.
• Pogled iz zraka: nastavite prikaz kazalca S pisala, ko tega držite nad zaslonom.
• Zvok in haptične povratne informacije: nastavite napravo, da sproži zvok in vibrira ob
držanju pisala nad datotekami, predmeti ali možnostmi.
• Nastavitve Hitrih ukazov: konfigurirajte nastavitve za hitre ukaze.
• Pomoč za S Pen: omogoča dostop do informacij pomoči s pomočjo S pisala.
Dodatek
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: nastavi napravo, da predvaja zvok, ko na napravo priključite ali z nje
odstranite namizno odložišče.
• Izhodni način zvoka: nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega odložišča,
kadar je vaša naprava priklopljena na namizno odložišče.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
113
Nastavitve
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vmesnika pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Bližnjica za dostopnost: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če
pritisnite in zadržite tipka za vklop.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Zapis besedila v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
– – Način vožnje: vključite način vožnje, da naprava na glas prebere vsebino in za določanje
aplikacij, ki jih boste uporabljali v načinu vožnje.
• Izboljšava spletne dostopnosti: nastavite aplikacije, da namestijo spletne skripte, ki bodo
izboljšale dostopnost do njihove spletne vsebine.
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
114
Nastavitve
Možnosti za razvijalce
Spremenite nastavitve za razvoj aplikacije.
• Geslo za varnostno kopiranje namizja: nastavite geslo za zaščito varnostne kopije vaših
podatkov.
• Ostani buden: nastavite zaslon, da ostane vključen med polnjenjem baterije.
• Zaščiti kartico SD: nastavite, če želite prejeti zahtevo za potrditev branja podatkov s
pomnilniške kartice.
• Razhroščevanje USB: aktivirajte način razhroščevanja USB za povezavo naprave z
računalnikom preko kabla USB.
• Dovoli izmišljene lokacije: omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v
storitev Location Manager za preizkušanje.
• Izberite program za odpravljanje napak: izberite aplikacije za razhroščevanje in preprečite
napake med zaustavitvijo razhroščevanja.
• Počakajte na iskalnik napak: nastavite blokado nalaganja želene aplikacije, dokler
razhroščevalnik ni pripravljen.
• Pokaži dotike: nastavite prikaz kazalca ob dotiku zaslona.
• Pokaži lokacijo kazalca: nastavite prikaz koordinat in sledi kazalca ob dotiku zaslona.
• Pokaži meje postavitve: nastavite prikaz meja.
• Pokaži posodobitve pogleda GPU: nastavite utripanje območij zaslona, kot so ta
posodobljena s strani GPU.
• Pokaži posodobitve zaslona: nastavite utripanje območij zaslona, kot so ta posodobljena.
• Merilo animacije okna: izberite hitrost odpiranja in zapiranje pojavnih oken.
• Merilo animacije prehoda: izberite hitrost preklopa med zasloni.
• Merilo trajanja animatorja: izberite čas prikazovanja pojavnih oken.
• Onemogoči prekrivanja strojne opreme: nastavite skrivanje prekrivanja strojne opreme.
115
Nastavitve
• Vsili upodabljanje GPU: nastavite uporabo strojnega pospeševanja 2D grafike za izboljšanje
grafičnih zmogljivosti.
• Strogi način: nastavite, da zaslon naprave prične utripati ob dolgotrajnih operacijah.
• Pokaži uporabo procesorja: nastavite prikaz seznama vseh dejavnih procesov.
• Profil za upodabljanje GPU: nastavite pregled časa za čas upodabljanja GPU.
• Omogoči sledi: nastavite zajem sledi aplikacij in delovanja sistema.
• Ne ohrani dejavnosti: nastavite izhod iz zagnane aplikacije ob zagonu nove aplikacije.
• Omeji procese v ozadju: nastavite omejitev števila procesov, ki tečejo v ozadju.
• Pokaži vse ANR-je: nastavite napravo, da vas opozori na ne odzivanje aplikacij, ki tečejo v
ozadju.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
116
Odpravljanje težav
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za
napravo.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:
• Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava
morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z
zaslonom na dotik.
• Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center
Samsung.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo,
da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipka
za vklop/izklop za 8-10 sekund. Naprava se samodejno izklopi in znova vklopi.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu
aplikacije pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na
tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse.
117
Odpravljanje težav
Naprava piska, ikona baterije pa je prazna
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne polni pravilo ali pa se naprava izklopi
Baterije v napravi uporabnik ne more zamenjati. Če imate težave z baterijo ali jo je potrebno
zamenjati, odnesite napravo v servisni center Samsung.
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi Samsung dovolj razpoložljivega
pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o
napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah
Nekaterih glasbenih datotek v napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati.
Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
118
Odpravljanje težav
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s
katero želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies 2.0, Windows Media Player
10 ali novejši.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
119
Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske
opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 04/2013. Rev. 1.0
Download PDF