Samsung | SM-T710 | Samsung Galaxy Tab S2 (8.0, Wi-Fi) Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-T710
Navodila za uporabo
Slovenian. 09/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Osnove
59 S Planner
60 SideSync 3.0
66Glasba
67Video
68Beležka
68Ura
70Računalo
71 Aplikacije Google
4 Preberi najprej
5 Vsebina paketa
6 Postavitev naprave
8Baterija
11 Pomnilniška kartica
14 Vklop ali izklop naprave
14 Zaslon na dotik
17 Domači zaslon
23 Zaklenjen zaslon
24 Obvestilna plošča
28 Vnos besedila
30 Zajem zaslona
30 Odpiranje aplikacij
31 Več oken
36 Naprava in upravljanje podatkov
40 Povezava s TV sprejemnikom
Nastavitve
73Uvod
73Wi-Fi
75Bluetooth
77 Način letenja
77 Poraba podatkov
77 Več nastavitev povezave
79 Zvoki in obvestila
79Zaslon
80 Gibanja in poteze
80Aplikacije
80Uporabniki
82Ozadje
83 Zaklep. zaslona in varnost
87Zasebnost
90Dostopnost
91Računi
92 Varnostno kopiranje in ponastavitev
92 Jezik in vnos
Aplikacije
42 Namestitev ali odstranitev aplikacij
43 Moje datoteke
44Galerija
45Fotoaparat
54E-pošta
55Internet
56Stiki
57 Pametni upravitelj
2
Vsebina
93Baterija
93Shramba
93Pripomočki
94 Datum in čas
94 Navodila za uporabo
94 O napravi
Dodatek
95 Odpravljanje težav
100 Odstranjevanje baterije
3
Osnove
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, pritisnite
Prog. → Nastavitve → O napravi.
4
Osnove
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
5
Osnove
Postavitev naprave
Svetlobni senzor
Fotoaparat na sprednji
strani
Zaslon na dotik
Tipka za vklop/izklop
Tipka za glasnost
Tipka Domov (senzor za
prepoznavanje prstnega
odtisa)
Držalo za pomnilniško
kartico
Tipka za nedavna dejanja
Tipka Nazaj
Zvočnik
Vhod za slušalke
Zvočnik
Večnamenski priključek
GPS antena
Mikrofon
Potisna sponka
Fotoaparat na zadnji
strani
Potisna sponka
6
Osnove
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavna
dejanja
Domov
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite in zadržite, da zaženete ločen zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
7
Osnove
Baterija
Polnjenje baterije
Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
1 Kabel USB priključite na USB napajalnik, konec kabla USB pa priključite v večnamenski
priključek.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
2 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
8
Osnove
3 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite
napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Ogled preostalega časa polnjenja
Med polnjenjem odprite Domači zaslon in pritisnite Prog. → Nastavitve → Baterija.
Dejanski čas polnjenja je lahko različen in odvisen od stanja vaše naprave in pogojev
polnjenja. Preostali čas polnjenja med polnjenjem naprave v zelo hladnem ali zelo
vročem okolju morda ni prikazan.
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije.
• Optimizirajte napravo z uporabo pametnega upravitelja.
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Vključite varčevanje z energijo.
• Zaprite nepotrebne aplikacije.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
9
Osnove
Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika.
Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z
drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem
ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni
bateriji.
• Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik USB, kot na primer računalnik, lahko upočasni
hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se
baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda
ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo,
lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Baterija → Način za varčevanje z
energijo in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Za samodejno vključitev načina za varčevanje z energijo, ko moč preostale baterije doseže
prednastavljen nivo, pritisnite Začni varčev. z energijo in izberite možnost.
10
Osnove
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Baterija → Način izrednega varčevanja
z energijo in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Za izključitev načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite VEČ → On. način izr. varč. z
energijo.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Pomnilniška kartica
Nameščanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno
od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → Kartica SD.
11
Osnove
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za pomnilniško kartico, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
2 Držalo za pomnilniško kartico nežno izvlecite iz reže držala za pomnilniško kartico.
3 Pomnilniško kartico postavite na držalo za pomnilniško kartico z navzdol usmerjenimi zlatimi
priključki.
4 Držalo za pomnilniško kartico vstavite nazaj v režo držala za pomnilniško kartico.
12
Osnove
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Shramba → Izpnite kartico SD.
1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za pomnilniško kartico, da sprostite podstavek.
2 Držalo za pomnilniško kartico nežno izvlecite iz reže držala za pomnilniško kartico.
3 Odstranite pomnilniško kartico.
4 Držalo za pomnilniško kartico vstavite nazaj v režo držala za pomnilniško kartico.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
FORMATIRAJ KARTICO SD → IZBRIŠI VSE.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube
podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
13
Osnove
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
• Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in držite tipko za vklop/
izklop in tipko za glasnost več kot 7 sekund za ponovni zagon.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Zaslon na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
14
Osnove
Pritiskanje
Z vašim prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite
pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
15
Osnove
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
Drsenje
Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za
premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
16
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona.
Pripomoček
Indikatorji na zaslonu
Aplikacija
Mapa
Priljubljene aplikacije
Ikona zaslona aplikacij
17
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti. Prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno
razporeditvijo plošč domačega zaslona. Na domači zaslon lahko prav tako nastavite ozadja,
dodate pripomočke in več.
• Ozadja: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Pripomočki: dodajanje pripomočkov na domači zaslon. Pripomočki so kratke aplikacije, ki
sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen
dostop z njega.
18
Osnove
Flipboard Briefing
Oglejte si najnovejše članke iz različnih kategorij. Z uporabo te funkcije lahko sledite novicam, ki
vas zanimajo.
Na domačem zaslonu pritisnite
ali podrsajte v desno, da odprete Flipboard Briefing. Podrsajte
navzgor ali navzdol za brskanje po člankih iz posamezne kategorije novic.
Za izključitev Flipboard Briefing, pritisnite in zadržite prazno območje na domačem zaslonu. Nato
podrsajte v desno in odkljukajte pole na vrhu plošče Flipboard Briefing.
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, približajte prste na domačem zaslonu pritisnite Pripomočki,
pritisnite in pridržite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato jo povlecite na Odstrani na vrhu
zaslona.
19
Osnove
Ustvarjanje map
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge
aplikacije.
2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.
3 Pritisnite Vnesite ime mape. in vnesite ime za mapo.
Če želite v mapo dodati več aplikacij, pritisnite in zadržite drugo aplikacijo, nato pa jo povlecite v
mapo.
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite dodati ploščo, podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite
.
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
20
.
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge
plošče, podrsajte v levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona.
Premikanje elementov
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite UREDI. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Ustvarjanje map
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite UREDI.
2 Pritisnite in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite preko druge aplikacije.
3 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.
21
Osnove
4 Pritisnite Vnesite ime mape. in vnesite ime za mapo.
Če želite v mapo dodati več aplikacij, pritisnite in zadržite drugo aplikacijo, nato pa jo povlecite v
mapo.
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
22
Osnove
Zaklenjen zaslon
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Če želite odkleniti zaslon, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov.
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Vrsta zaklepanja
zaslona, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar
jo želite odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
23
Osnove
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
Prstni odtisi
Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij glejte Prepoznava prstnih
odtisov.
Obvestilna plošča
Uporaba obvestilne plošče
Ko prejmete obvestilo, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah
odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno
ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.
24
Osnove
Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Razvrstite tipke za hitro
nastavitev.
Preklopite med uporabniškimi
računi ali dodajte nove
uporabniške račune.
Tipke za hitro nastavitev
Prilagoditev svetlosti.
Zaženite S Finder.
Zaženite Hitra povezava.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Uporaba tipk za hitro nastavitev
Pritisnite tipke za hitro nastavitev, da vključite nekatere funkcije. Podrsajte v levo ali desno po
področju tipk za ogled ostalih tipk. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne
nastavitve.
Za prerazporeditev tipk pritisnite UREDI, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo
lokacijo.
S Finder
S tipkovnico poiščite širok nabor vsebine.
Iskanje vsebine na napravi
Odprite obvestilno ploščo in pritisnite S Finder.
Vnesite ključno besedo v iskalno polje ali pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
Za bolj natančne rezultate pritisnite tipke za filtriranje pod poljem za iskanje in nato izberite
podrobnosti filtra.
Nastavitev kategorij iskanja
Nastavite lahko kategorije iskanja za iskanje vsebine v določenih iskalnih poljih.
Pritisnite VEČ → Izberite lokacije iskanja in izberite kategorije.
25
Osnove
Hitra povezava
Samodejno iščite naprave v bližini in se hitro povežite z njimi.
• Če naprava, ki jo želite povezati, ne podpira funkcije hitre povezave, vključite njeno
funkcijo Wi-Fi Direct pred zagonom Hitra povezava na svoji napravi.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
Če to funkcijo uporabljate prvič, izberite možnost vidljivosti in pritisnite OMOGOČI HITRO
POVEZAVO.
Ko se plošča odpre, se funkcija Wi-Fi samodejno vključi in naprava poišče naprave v bližini.
Če ste na vašo napravo namestili program Samsung Link se bo na vrhu zaslona prikazal
seznam naprav registriran v programu Samsung Link. Za več informacij o Samsung Link
obiščite link.samsung.com.
2 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave.
Če želite spremeniti nastavitev vidnosti naprave, pritisnite NASTAV. → Vidnost naprave in
nato izberite možnost.
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite OSVEŽI in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
26
Osnove
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Pritisnite Deljenje vsebine in izberite medijsko kategorijo.
4 Če želite na povezano napravo poslati vsebino, sledite navodilom na zaslonu.
Naslednji koraki so lahko odvisni od izbrane medijske kategorije.
Screen Mirroring
Oglejte si prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu prek brezžične povezave.
Če veliki zaslon, kot je televizija, ne podpira funkcije »Screen mirroring«, uporabite združljive
dodatke, da omogočite funkcijo. Združljiva dodatka sta vmesnika HomeSync in AllShare Cast.
Da vključite to funkcijo na vaši napravi, odprite obvestilno ploščo in pritisnite UREDI → Screen
Mirroring. Za več informacij o vzpostavljanju povezave med vašo napravo in velikim zaslonom
glejte navodila za uporabo za velik zaslon ali dodatke, ki omogoča funkcijo »Screen Mirroring«.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
27
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za elektronska sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi
tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Izbrišite predhodni znak.
Vstavite ločila.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Premaknite kazalec.
Spremenite nastavitve
tipkovnice.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Jeziki vnosa → Dodaj jezike vnosa ter nato izberite jezike za uporabo. Ko
izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po
preslednici.
Dodatne funkcije tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
Odprite tipkovnico.
28
Osnove
• : preklop v način rokopisa.
Preklopite med načinom za
številko in načinom za znak.
Preklopite na običajno
tipkovnico.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• : dodajte element iz odložišča.
• : vstavi emotikone.
• : preklopite na plavajočo ali ločeno tipkovnico. Tipkovnico lahko premaknete na drugo
mesto, tako da povlečete zavihek.
• : spremenite nastavitve tipkovnice.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite Prilepi.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite Odložišče in izberite
besedilo.
29
Osnove
Slovar
Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.
1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite
2 Pritisnite Slovar na seznamu možnosti.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite
ali
za izbiro želenega besedila.
zraven slovarja, da ga prenesete.
3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za
ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite za dodajanje besede na seznam
priljubljenih besed ali pritisnite IŠČI V SPLETU za uporabo besede kot izraz za iskanje.
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko
ogledate v Galerija.
Prav tako lahko posnamete posnetke zaslona, če podrsnete roko v levo in desno preko zaslon. Za
več informacij glejte Gibanja in poteze.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite
okno nedavnih aplikacij.
in izberite
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in povlecite okno nedavne aplikacije v levo ali desno, da ga zaprete. Če želite zapreti
vse aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE.
30
Osnove
Več oken
Uvod
Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V
pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Pogled ločenega zaslona
Pojavno okno
31
Osnove
Pogled ločenega zaslona
1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite v oknu nedavno uporabljene aplikacije.
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
3 Izberite drugo aplikacijo za zagon.
Ločen zaslon lahko prav tako zaženete s pritiskom in držanjem
32
.
Osnove
Uporaba dodatnih možnosti
Ko uporabljate aplikacije v pogledu ločenega zaslona, izberite okno aplikacije in pritisnite krogec
med okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:
• : preklopite lokacije med okni aplikacij.
• : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in
zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
• : pomanjšajte okno.
• : povečajte okno.
• : zaprite aplikacijo.
33
Osnove
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
Pojavno okno
1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo za uporabo v pojavnem pogledu.
2 Povlecite navzdol diagonalno z enega roba proti drugemu.
V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.
Povlecite in spustite vsebino.
Pomanjšajte okno.
Zaprite aplikacijo.
Povečajte okno.
34
Osnove
Premik pojavnih oken
Za premik pojavnega okna pritisnite in zadržite krogec v oknu in ga povlecite na novo lokacijo.
Zagon pojavnega pogleda s pogleda ločnega zaslona
1 V pogledu ločenega zaslona pritisnite okno aplikacije za zagon v pojavnem pogledu.
2 Pritisnite in zadržite krogec med okni aplikacij.
Izbrana aplikacija se prikaže v pojavnem oknu.
35
Osnove
Naprava in upravljanje podatkov
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Prek funkcije Samsung Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na vašo novo
napravo.
Na voljo so naslednje različice programa Samsung Smart Switch.
• Mobilna različica: prenesite podatke med mobilnimi napravami. Aplikacijo lahko prenesete s
Galaxy Apps ali Trgovina Play.
• Računalniška različica: prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Aplikacijo
lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Prenos podatkov z mobilne naprave
Prenesite podatke s prejšnje naprave na vašo novo napravo.
Ko prvič vklopite vašo novo napravo, pritisnite PRENESI IN ODPRI v pojavnem oknu za
namestitev Smart Switch in namestite aplikacijo. Namesto tega prenesite in namestite Smart
Switch z Galaxy Apps ali Trgovina Play.
Zaženite Smart Switch in za prenos podatkov s svoje stare naprave upoštevajte navodila na
zaslonu.
Prenos podatkov z računalnika
Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo
novo napravo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na
računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na
peti korak.
36
Osnove
3 Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše
naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
5 Vašo novo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo novo napravo.
Uporaba naprave kot izmenljivi disk za prenos podatkov
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo
neposredno povežite na priključek USB.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
37
Osnove
Posodobitev naprave
Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek zraka
Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobi zdaj.
Za samodejno iskanje razpoložljivih posodobitev pritisnite stikalo Samodejna
posodobitev, da ga vključite.
Posodobitev prek Smart Switch
Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite in namestite Smart
Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
4 Če je na voljo posodobitev programske opreme, morate za posodobitev naprave upoštevati
navodila na zaslonu.
• Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav.
S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge
predstavnostne naprave z računalnika.
38
Osnove
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje. Za
varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Za
več informacij glejte Računi.
Uporaba Samsungovega računa
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Varnostno
kopiranje mojih podatkov, izberite elemente za varnostno kopijo in nato pritisnite VARNOSTNO
KOPIRAJ ZDAJ.
Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo
Samodejno varnostno kopiranje, da ga vključite.
Za obnovitev podatkov z uporabo Samsungovega računa pritisnite Obnovi. Zaradi obnovitve
izbranih elementov bodo trenutni podatki izbrisani z naprave.
Uporaba računa Google
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev in nato
pritisnite stikalo Varn. kop. moje podatke, da ga vključite. Pritisnite Varnostna kopija računa in
izberite račun kot nadomestni račun.
Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo Samodejno obnavljanje, da ga
vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij glejte
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
39
Osnove
Povezava s TV sprejemnikom
Uvod
Registrirajte TV sprejemnik z vašo napravo za enostavno skupno rabo vsebine med napravama.
• Ta funkcija je združljiva s TV sprejemniki Samsung Smart, ki so bili proizvedeni v letu
2015 in kasneje in podpirajo funkcijo Bluetooth Low Energy (BLE).
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
Registracija TV sprejemnika
Registrirajte TV sprejemnik z vašo napravo. Ko ste registrirali TV sprejemnik, lahko enostavno
souporabljate zaslon med vašo napravo in TV sprejemnikom in uporabljate funkcijo Briefing on
TV.
1 Vklopite TV sprejemnik in postavite vašo napravo v bližino TV sprejemnika.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
3 Izberite TV sprejemnik in pritisnite Registrirajte televizor.
Skupna raba zaslona
Zaslon vaše naprave lahko prezrcalite na TV sprejemnik ali obratno.
Zrcaljenje zaslona vaše naprave na TV sprejemnik
Ko vaša naprava prepozna registriran TV sprejemnik, med gledanjem videa, se na napravi prikaže
ikona . Pritisnite ikono za pretakanje videa z vaše naprave na TV sprejemnik.
Če je TV sprejemnik izklopljen in registriran v funkciji Hitra povezava, se bo samodejno vklopil in
na TV sprejemniku se bo prikazal zaslon naprave.
Funkcijo podpira samo privzeta aplikacija predvajalnika video posnetkov.
40
Osnove
Zrcaljenje ekrana TV sprejemnika na vašo napravo
1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
Registriran TV sprejemnik se prikaže na seznamu.
2 Izberite registriran TV sprejemnik.
3 Pritisnite TV na mobilno napravo.
Ekran TV sprejemnika bo prikazan na vaši napravi.
Uporaba funkcije Briefing on TV
Vaš TV sprejemnik se samodejno vklopi v skladu s prednastavljenim časom, ki ste ga nastavili na
vaši napravi in na zaslonu prikaže čas, vreme in informacije vašega urnika. Za uporabo te funkcije
morata biti vaša naprava in TV sprejemnik povezana prek iste dostopne točke.
1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Hitra povezava.
Na seznamu se prikaže registriran TV sprejemnik.
2 Izberite registriran TV sprejemnik.
3 Pritisnite Poročila po televiziji in nastavite čas za uporabo funkcije Dajanja napotkov prek
TV.
Na desni strani TV ekrana bodo prikazane informacije o času, vremenu in urniku za tekoči
čas.
41
Aplikacije
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave
Samsung Galaxy.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
→ Nastavitve →
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno od možnosti.
Trgovina Play
Kupite in prenesite aplikacije.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve za samodejno posodobitev, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, ter nato izberite možnost.
42
→ Nastavitve
Aplikacije
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite UREDI. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite ali odstranite, se
prikaže ikona . Izberite aplikacijo in pritisnite ONEMOGOČI ali ODSTRANI. Prav tako lahko na
zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Aplikacije → Upravitelj aplikacij, izberite aplikacijo in
nato pritisnite ONEMOGOČI ali ODSTRANI.
• ONEMOGOČI: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
• ODSTRANI: odstranite prenesene aplikacije.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Aplikacije → Upravitelj aplikacij, se pomaknete do
ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo, ter nato pritisnete OMOGOČI.
Moje datoteke
Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na
primer shrambe v oblaku.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke.
• Nedavne datoteke: oglejte si nedavne datoteke.
• Kategorija: oglejte si datoteke po kategoriji.
• Lokalna shramba: oglejte si datoteke, shranjene v napravi.
• Pomnilnik v oblaku: oglejte si datoteke, ki so shranjene v storitvi shrambe v oblaku.
• PORABA SHRAMBE: oglejte si podatke o pomnilniku vaše naprave.
Za iskanje datotek ali map pritisnite ISKANJE.
43
Aplikacije
Galerija
Uvod
Oglejte si in upravljajte s fotografijami in videoposnetki, ki so shranjeni v napravi.
Ogled slik in videoposnetkov
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko ali videoposnetek.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
videoposnetek, pritisnite .
Pojdite na prejšnjo stran.
na sličici predogleda. Če želite predvajati
Več možnosti
Skupna raba slik z drugimi.
Modificirajte sliko.
Dodajte sliko med priljubljene.
Izbrišite sliko.
Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.
44
Aplikacije
Izbris slik ali videoposnetkov
Izbris slike ali videoposnetka
Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite Izbriši na dnu zaslona.
Izbris več slik in videoposnetkov
1 Na glavnem zaslonu galerije pritisnite in zadržite sliko ali video, ki ga želite izbrisati.
2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
3 Pritisnite IZBRIŠI.
Fotoaparat
Uvod
Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.
Osnovno fotografiranje
Posnamete lahko fotografije ali videoposnetke. Oglejte si vaše fotografije in videoposnetke v
Galerija.
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
45
Aplikacije
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite Zajemi.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Trenutni način
Sličica predogleda
Posnemite
videoposnetek.
Hitre nastavitve
Fotografiranje.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji strani.
Načini fotografiranja
Nastavitve kamere
Na zaslonu predogleda podrsajte v desno, da odprete seznam načinov fotografiranja. Oziroma,
podrsajte v levo za ogled fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli.
• Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Fotoaparat na sprednji strani vsebuje širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah
lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.
• Največji čas snemanja se lahko zmanjša pri snemanju videa z višjo ločljivostjo.
46
Aplikacije
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje zaženite Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete Fotoaparat z zaklenjenega
zaslona in pri vključenih varnostnih funkcijah.
Zaklenitev ostrine in osvetlitve
Na primerno osvetlitev lahko vpliva močan kontrast med svetlim in temnim in če se motiv
nahaja izven območja samodejne izostritve. Zaklenite izostritev ali osvetlitev in nato posnemite
fotografijo. Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in
nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu
fotografije.
Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.
Samodejni način
Samodejni način omogoča, da fotoaparat oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Samodejno.
Način Pro
Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta
vrednost osvetlitve in vrednost ISO.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Pro. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in
nato pritisnite , da posnamete fotografijo.
• : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg.
• : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti
so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v
gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v
fotografijah.
• : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata.
Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
47
Aplikacije
Panorama
Posnemite serijo vodoravnih in navpičnih fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Panorama.
Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
Navidezni posnetek
Posnemite serijo fotografij med kroženjem okoli motiva, da ustvarite podobo motiva z različnih
zornih kotov. Motiv si lahko ogledate iz različnih zornih kotov, če povlečete vaš prst v levo ali
desno po fotografiji.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Navidezni posnetek.
2 Položite motiv v središče zaslona za predogled in pritisnite .
3 Počasi in v eni smeri premikajte napravo okoli motiva, da posnamete več fotografij.
Ko se puščica v celoti obarva z rumeno ali ko ste obkrožili motiv, naprava samodejno
preneha fotografirati.
48
Aplikacije
Ogled fotografij navideznega posnetka
1 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
2 Pritisnite .
3 Povlecite vaš prst v levo ali desno po zaslonu ali počasi nagnite napravo v levo ali desno za
ogled motiva z različnih kotov.
HDR (izboljšava tona)
Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je
temno.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → HDR (izboljšava tona).
Brez učinka
Z učinkom
49
Aplikacije
Slika in več
Posnemite serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v načinih za
fotografiranje.
Funkcija povečave ni na voljo med zajemom fotografij v tem načinu.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Slika in več.
2 Pritisnite .
Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.
3 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah.
• Najbol. fotogr.: shranite najboljšo fotografije iz serije. Za ogled drugih fotografij iz serije
podrsajte v levo ali desno. Naprava priporoči najboljšo fotografijo in jo identificira z .
• Radirka: izbrišite nezaželene objekte v gibanju. Pritisnite za izbris nezaželenih
objektov v gibanju. Pritisnite za obnovitev izvorne fotografije.
• Dram. posnetek: kombinirajte vrsto fotografij, da ustvarite sliko, ki prikazuje sledi
gibanja. Razširite svetlobno sled v sliki z izbiro več fotografij na dnu zaslona.
• Panoramski posnetek: uporabite učinek na ozadju motiva, s katerim se zdi, da se motiv
hitro premika. Pritisnite Predmeti za izbiro motiva. Pritisnite Zameg.gib. za spremembo
kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite in s prstom okoli velikega
kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi raven zameglitve
ozadja, povlecite vrstico za prilagoditev.
4 Ko končate z urejanjem fotografij, pritisnite SHRANI.
50
Aplikacije
Dvojna kamera
Pri zajemu fotografije pokrajine s fotoaparatom na zadnji strani, se v vstavljenem oknu oz.
obratno, prikaže fotografija ali videoposnetek, ki ga je posnel fotoaparat na sprednji strani.
Uporabite to funkcijo, da hkrati posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Dvojna kamera. Pritisnite
fotografijo ali pritisnite , da začnete s snemanjem.
, da posnamete
Izberite vrsto okvirja za
vstavljeno okno.
V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki
ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti ali VGA.
Posnetek sebe
Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite
za preklop na fotoaparat na sprednji strani za
avtoportrete.
2 Pritisnite NAČIN → Posnetek sebe.
51
Aplikacije
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite zaslon za posnetek samega sebe.
Da posnamete fotografijo z uporabo vaše dlani, pritisnite in nato pritisnite stikalo Nadzor
potez, da ga vključite. Vašo dlan usmerite v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan
prepoznana, bo naprava po nekaj sekundah posnela fotografijo.
Intervalni posnetek
Posnemite serijo avtoportretov v intervalu in shranite fotografije, ki jih želite.
1 Na zaslonu za predogled pritisnite
za preklop na fotoaparat na sprednji strani za
avtoportrete.
2 Pritisnite NAČIN → Intervalni posnetek.
3 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite zaslon za posnetek samega sebe.
Naprava posname štiri fotografije v intervalu dveh sekund.
Da posnamete fotografijo z uporabo vaše dlani, pritisnite in nato pritisnite stikalo Nadzor
potez, da ga vključite. Vašo dlan usmerite v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan
prepoznana, bo naprava po nekaj sekundah posnela fotografijo.
4 Obkljukajte fotografije, ki jih želite shraniti, in pritisnite SHRANI.
Načini za prenos
Prenesite več načinov fotografiranja s Galaxy Apps.
Na zaslonu za predogled pritisnite NAČIN → Prenos.
Nekateri preneseni načini fotografiranja nimajo dostopa do vseh funkcij. Drsenje v desno
za ogled seznama načinov in drsenje v levo za ogled posnetih slik in videoposnetkov
morda ne bo na voljo.
52
Aplikacije
Nastavitve kamere
Hitre nastavitve
Na zaslonu predogleda uporabite naslednje hitre nastavitve.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• : izberite učinek filtra, ki ga želite uporabiti med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov. Za prenos več učinkov pritisnite Prenos.
• : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. Sredinsko
uravnoteženo izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.
Točkovno izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem
delu posnetka. Matrika poenoti celotno sceno.
• : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
• : prilagodite drsnik za fotografiranje osvetljenih obrazov in ustvarite nežnejše slike.
Nastavitve kamere
Na zaslonu za predogled pritisnite
.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• Velikost slike (zadaj) / Velikost slike (spredaj): izberite ločljivost fotografij. Uporaba
višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v
pomnilniku.
• Velikost videa (zadaj) / Velikost videa (spredaj): izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba
višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v
pomnilniku.
• Nadzor potez: nastavite napravo, da zazna vašo dlan, ki jo lahko nato uporabite za posnetke
sebe.
• Shrani slike v predogledu: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri
fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
• Stabilizacija videa: vključite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite
zamegljevanje, ki ga povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videa.
53
Aplikacije
• Način prikaza: spremenite razmerje širine/višine zaslona za predogled.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami
ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev označevanje lokacije.
• Pregled slik: nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
• Mesto shranjevanja: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Funkcija tipk za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor
sprožilca ali funkcije povečave.
• Ponastav. nastavitev: ponastavite nastavitve fotoaparata.
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
1 Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite NAPREJ.
Za ročno registracijo elektronskega računa podjetja pritisnite ROČNA NASTAV.
3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite VEČ → Nastavitve → Dodaj račun.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite VEČ →
Nastavitve → NASTAVITE PRIVZETI RAČUN.
54
Aplikacije
Pošiljanje e-pošte
1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
3 Pritisnite POŠLJI za pošiljanje elektronskega sporočila.
Branje e-pošte
Na seznamu elektronskih sporočil pritisnite e-sporočilo, ki ga želite prebrati.
Internet
Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za
enostavnejši dostop.
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Obiščite poprej obiskano stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Oglejte si zaznamke, shranjene
spletne strani in nedavno
zgodovino.
Zaprite zavihek.
Odprite domačo stran.
Odprite novo zavihek.
Osvežite trenutno spletno
stran.
55
Aplikacije
Stiki
Uvod
Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.
Dodajanje stikov
Ročno ustvarjanje stikov
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite in izberite mesto shranjevanja.
3 Vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
4 Pritisnite SHRANI.
Uvoz stikov
Uvozite stike na vašo napravo iz storitev za shrambo.
1 Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
2 Na seznamu stikov pritisnite VEČ → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov → UVAŽANJE in
izberite možnost uvoza.
56
Aplikacije
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na levi strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Pametni upravitelj
Uvod
Pametni upravitelj ponuja pregled stanja baterije, shrambe, RAM-a in sistemske varnosti vaše
naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s enim pritiskom prsta.
57
Aplikacije
Uporaba funkcije za optimizacijo
Na zaslonu aplikacij pritisnite Pametni upravitelj → POČISTI VSE.
Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.
• Identifikacija aplikacij, ki prekomerno porabljajo moč baterije in sprostitev dela pomnilnika.
• Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
• Iskanje zlonamernih programov.
Uporaba pametnega upravitelja
Na zaslonu aplikacij pritisnite Pametni upravitelj in izberite funkcijo.
Baterija
Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave z nižjo količino baterije,
prihranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo in zapiranjem aplikacij, ki
prekomerno porabljajo moč baterije.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Shramba
Preverite stanje porabljene ali razpoložljive količine pomnilnika. Neuporabljene datoteke in
ostanke datotek lahko izbrišete ali odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate več.
RAM
Preverite količino RAM-a na razpolago. Zaprete lahko aplikacije v ozadju in zmanjšate količino
RAM-a, ki ga uporabljate za pospešitev vaše naprave.
Varnost naprave
Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.
58
Aplikacije
S Planner
Uvod
Upravlajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.
Ustvarjanje dogodkov
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Vnesite podrobnosti o dogodku.
Vnesite naslov.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Nastavite začetni in končni
datum dogodka.
Nastavite budilko.
Vnesite lokacijo dogodka.
Priložite zemljevid, ki kaže
lokacijo dogodka.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek.
59
Aplikacije
Ustvarjanje opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite OPRAVILA.
3 Vnesite podrobnosti opravila in pritisnite DANES ali JUTRI, da nastavite datum zapadlosti.
Če želite dodati več podrobnosti, pritisnite
.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite storitev računa in nato pritisnite
stikalo Sinhronizacija Koledar, da sinhronizirate dogodke in naloge z računom.
Da dodate račune s katerimi želite opraviti sinhronizirati, odprite zaslon aplikacij in pritisnite S
Planner → VEČ → Upravljanje koledarjev → Dodaj račun. Nato izberite račun za sinhronizacijo
in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni krogec.
SideSync 3.0
Uvod
SideSync omogoča enostavno skupno rabo vašega zaslona in podatkov med pametnimi telefoni
Samsung Android, tabličnimi računalniki in drugimi računalniki.
Program SideSync mora biti nameščen na obeh napravah, ki ju želite povezati. Če SideSync ni
nameščen, uporabite eno od naslednjih metod za prenos in namestitev:
• Za prenos in namestitev SideSync na svoj tablični računalnik ali pametni telefon Samsung
Android poiščite SideSync v Galaxy Apps ali Trgovina Play. Če vaša naprava ne podpira
SideSync, morda programa ne boste našli.
• Za prenos in namestitev SideSync na vaš računalnik, obiščite www.samsung.com/sidesync.
Na spletni strani lahko prav tako najdete informacije o sistemskih zahtevah programa
SideSync.
60
Aplikacije
Povezava vašega tabličnega računalnika in pametnega telefona
Vaš tablični računalnik in pametni telefon morata podpirati Wi-Fi Direct.
1 Zaženite SideSync 3.0 na tabličnem računalniku in pametnem telefonu.
2 Na tabličnem računalniku izberite svoj pametni telefon s seznama zaznanih naprav.
3 Na pametnem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
Na tabličnem računalniku se prikaže navidezni zaslon in zaslon pametnega telefona se
izklopi.
61
Aplikacije
Povezava vašega tabličnega računalnika in računalnika
1 Tablični računalnik priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
Prav tako lahko povežete obe napravi na isto dostopno točko.
2 Zaženite SideSync 3.0 na obeh napravah.
Na računalniku se prikaže navidezni zaslon in zaslon tabličnega računalnika se izklopi.
62
Aplikacije
Uporaba navideznega zaslona
SideSync zrcali zaslon naprave na drugi napravi. Prek navideznega zaslona lahko uporabljate
funkcije naprave, kot so klici ali zagon aplikacij. Naslednja slika je slika navideznega zaslona
tabličnega računalnika.
• Nekatere funkcije morda ne bodo delovale prek navideznega zaslona.
• Videz in funkcije navideznega zaslona so lahko odvisne od povezane naprave.
Zmanjšajte navidezni zaslon.
Končajte povezavo.
Povečajte navidezni zaslon.
Pritisnite
za uporabo naslednjih možnosti:
• : skupna raba tipkovnice in miške računalnika z vašim tabličnim računalnikom.
• : nastavite navidezni zaslon, da je vedno v ospredju.
• : vrtenje zaslona.
• : zajemite posnetek zaslona.
• : vklopite zaslon tabličnega računalnika za nadzor z vašega računalnika in tabličnega
računalnika. Ta funkcija je lahko odvisna od povezane naprave in morda ni na voljo.
• : odprite enako spletno stran v spletnem brskalniku vašega računalnika.
Za premik navideznega zaslona kliknite in povlecite zgornji del navideznega zaslona na novo
lokacijo.
Za prilagoditev velikosti navideznega zaslona postavite kazalec miške preko roba navideznega
zaslona in ga nato kliknite in povlecite.
63
Aplikacije
Preklapljanje med zasloni
Za uporabo dejanskega zaslona na povezani napravi, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko
Domov na povezani napravi. Navidezni zaslon se izklopi in zaslon povezane naprave se vklopi.
Če je vaš tablični računalnik povezan z vašim računalnikom, kliknite navidezni zaslon tabličnega
računalnika na računalniku za vrnitev nanj. Če je vaš pametni telefon povezan z vašim tabličnim
računalnikom, pritisnite PREKLOP NA TABL. RAČUNAL. na tabličnem računalniku.
Navidezni zaslon in zaslon povezane naprave si lahko ogledate in krmilite hkrati. Na
→ za vklop zaslona povezane naprave. Ta funkcija
navideznem zaslonu pritisnite
je lahko odvisna od povezane naprave in morda ni na voljo.
Skupna raba datotek in odložišča
Enostavno souporabljajte datoteke med povezanimi napravami.
Izberite datoteke na navideznem zaslonu ali izven navideznega zaslona. Nato povlecite in
spustite izbrane datoteke v navidezni zaslon ali izven njega. Izbrane datoteke bodo kopirane v
izbrano napravo.
Prav tako lahko preprosto kopirate in prilepite besedilo med povezanima napravama prek
funkcije skupne rabe odložišča. Kopirajte ali izrežite besedilo z navideznega zaslona in ga
prilepite v besedilno polje izven navideznega zaslona in obratno.
Skupna raba tipkovnice in miške računalnika
Uporabite zaslon svojega tabličnega računalnika kot dvojni monitor in ga krmilite s tipkovnico in
miško računalnika.
1 Na navideznem zaslonu pritisnite
→
.
Navidezni zaslon bo izginil z zaslona računalnika.
64
Aplikacije
2 Premaknite kazalec miške na levi ali desni rob zaslona računalnika, da preidete na zaslon
tabličnega računalnika.
Na zaslonu tabličnega računalnika se prikaže kazalec miške.
3 Na tabličnem računalniku uporabite tipkovnico in miško računalnika za izvajanje dejanj, kot
so vnos besedila, kopiranje in lepljenje ter izbira elementov.
Za ponovni nadzor računalnika z miško, vrnite kazalec na zaslon računalnika.
65
Aplikacije
Glasba
Poslušajte glasbo razvrščeno po kategoriji in prilagodite nastavitve predvajanja po meri.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Izberite kategorijo in nato pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Dostop do dodatnih možnosti.
Odprite seznam predvajanja.
Dostop do nastavitev za
kakovost zvoka in učinke.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Prilagoditev glasnosti.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitro
predvajanje nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitro
predvajanje naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
66
Aplikacije
Video
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v napravi in prilagodite nastavitve predvajanja.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Odprite seznam
predvajanja.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Previjte naprej ali nazaj z
vlečenjem vrstice.
Prilagoditev glasnosti.
Premaknite nadzorno
ploščo v levo.
Premaknite nadzorno
ploščo v desno.
Spremenite razmerje
slike.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitro
predvajanje nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitro
predvajanje naprej.
Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa
povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.
Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.
67
Aplikacije
Beležka
Ustvarite beležke in jih organizirajte po kategoriji.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Beležka.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• Kategor.: ustvarite ali nastavite kategorije.
• Slika: vstavite slike.
• Glasovna: ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
• Opravila: dodajte izbirna polja na začetku vsake vrstice, da s tem ustvarite seznam opravil.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite ISKANJE na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo
ključno besedo.
Ura
Uvod
Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali
nastavite določeno trajanje.
BUDILKA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → BUDILKA.
68
Aplikacije
Nastavljanje alarmov
Nastavite čas budilke in pritisnite SHRANI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite ŠTEVILČNICA.
Da nastavite budilko z različnimi možnostmi budilke, pritisnite MOŽNOSTI, nastavite možnosti
budilke in nato pritisnite SHRANI.
Za vključitev ali izključitev alarmov pritisnite ikono ure zraven budilke na seznamu budilk.
Izključitev alarmov
Pritisnite OPUSTI, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite DREMEŽ,
da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.
Brisanje alarmov
Pritisnite
na budilko v seznamu budilk.
SVETOVNA URA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → SVETOVNA URA.
Ustvarjanje ur
Vpišite ime mesta ali izberite mesto s prikaza sveta in nato pritisnite
Brisanje ur
Pritisnite
na uri.
69
.
Aplikacije
ŠTOPARICA
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ŠTOPARICA.
2 Pritisnite ZAČETEK, da merite dogodek.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite KROG.
3 Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa.
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite NADALJUJ.
Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
ČASOVNIK
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ČASOVNIK.
2 Nastavite trajanje in pritisnite ZAČETEK.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite ŠTEVILČNICA.
3 Pritisnite OPUSTI, ko se časovnik sproži.
Računalo
Opravite enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Na zgornji strani zaslona si lahko ogledate zgodovino računanja.
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite POČISTI ZGODOVINO.
70
Aplikacije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Za več informacij glejte Računi.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Filmi Play
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter prenesite različno vsebino za gledanje s
Trgovina Play.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
71
Aplikacije
Google Foto
Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem
mestu.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
Nastavitve za Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
72
Nastavitve
Uvod
Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev lahko
po meri prilagodite vašo napravo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite ISKANJE.
Wi-Fi
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
73
Nastavitve
3 Pritisnite POVEŽI.
Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos
gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo
izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Wi-Fi Direct, izberite napravo na katero želite prenesti sliko in nato
pritisnite SKUPNA RABA.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
74
Nastavitve
Prekinitev povezave z napravo
1 Pritisnite Wi-Fi na zaslonu nastavitev.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.
Bluetooth
Uvod
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki
podpirajo Bluetooth.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
75
Nastavitve
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitev
Bluetooth.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Bluetooth in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.
76
Nastavitve
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Pritisnite Bluetooth na zaslonu nastavitev.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način letenja.
Poraba podatkov
Sledite količini porabljenih podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
Več nastavitev povezave
Možnosti
Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več nastavitev povezave.
• Tiskanje: konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi.
Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Glejte
Tiskanje za več informacij.
• VPN: nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
• Ethernet: možnost Ethernet je na voljo samo, ko je na napravo priklopljen vmesnik Ethernet.
Uporabite to možnost za aktivacijo funkcije Ethernet in konfiguracijo omrežnih nastavitev.
77
Nastavitve
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko
povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Več nastavitev povezave → Tiskanje → Prenos vtičnika.
2 Poiščite vtičnik tiskalnika v Trgovina Play.
3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite VEČ → Dodaj tiskalnik → ADD PRINTER.
Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite VEČ → Nastavitve tiskanja.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite Deli → Tiskanje →
tiskalniki in nato izberite tiskalnik.
78
→ Vsi
Nastavitve
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in obvestila.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter
zvonjenja za obveščanje.
• Zvoki: spremenite melodijo zvonjenja in nastavitve sistemskih zvokov.
• Kakovost zvoka in učinki: konfigurirajte dodatne nastavitve zvoka.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša zvoke obvestil, razen za dovoljene izjeme.
• Obvestila na zaklenjenem zaslonu: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na
zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila aplikacij: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: prilagodite svetlost zaslona.
• Pisava: spremenite velikost in vrsto pisave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
• Način zaslona: spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava polni oz. je
priključena na odložišče.
79
Nastavitve
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Gibanja in poteze.
Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
• Izklop zvoka: nastavite napravo, da utiša alarme z uporabo gibov dlani.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v Galerija.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
Aplikacije
Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije.
• Upravitelj aplikacij: ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
• Privzete aplikacije: izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
• Nastavitve aplikacij: po meri prilagodite nastavitve za vsako aplikacijo.
Uporabniki
Nastavite dodatne uporabniške računalnike za druge uporabnike naprave z nastavitvami po
meri, kot so e-poštni računi, ozadja in več. Na voljo so naslednji tipi uporabniških računov:
• Lastnik: račun lastnika ustvarite samo ob prvi nastavitvi naprave in ne morete ustvariti več
kot enega. Ta račun ima celovit nadzor na napravo, vključno z upravljanjem uporabniških
računov. Uporabniške račune lahko dodajate ali brišete samo, če uporabljate ta račun.
80
Nastavitve
• Gost: ta račun omogoča gostom dostop do naprave. Informacije in podatki, ki se uporabijo
tekom gostujoče seje, so začasno shranjeni. Ob vsaki uporabi tega računa boste prejeli
obvestilo za nadaljevanje prejšnje gostujoče seje ali ponastavitev le-te.
• Uporabnik: ta račun omogoča uporabnikom dostop do lastnih aplikacij in vsebine, ter
prilagoditev nastavitev naprave, ki vplivajo na vse račune.
• Uporabnik (omejen profil): z omejenim računom imate dostop samo do aplikacij in vsebine,
ki jih dovoli račun lastnika, hkrati pa uporaba storitev, pri katerih je potrebna prijava, ni
mogoča.
Dodajanje uporabnikov
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Uporabniki.
2 Pritisnite Dodaj uporabnika ali profil → Uporabnik → NASTAVI ZDAJ.
Naprava preklopi na nov uporabniški račun in na zaslonu se prikaže privzeti zaklenjen zaslon.
3 Odklenite napravo in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitev računa.
Dodajanje omejenih profilov
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Uporabniki.
2 Pritisnite Dodaj uporabnika ali profil → Uporabnik (omejen profil).
Če ne uporabljate varne metode za zaklep zaslona na lastniškem računu, sledite navodilom
na zaslonu in jo nastavite.
3 Izberite aplikacije in vsebino do katere lahko dostopajo omejeni uporabniki.
81
Nastavitve
Preklop med uporabniki
Pritisnite ikono uporabniškega računa na vrhu zaklenjenega zaslona ali obvestilne plošče in nato
izberite račun na katerega želite preklopiti.
Zaklenjen zaslon
Obvestilna plošča
Upravljanje z uporabniki
Pri uporabi računa lastnika lahko izbrišete račune ali spremenite nastavitve za omejene račune.
Za izbris uporabniškega računa pritisnite
, zraven računa, da ga izbrišete.
Da spremenite nastavitve za omejen račun, pritisnite
pritiskom .
zraven računa. Račun lahko izbrišete s
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadje.
82
Nastavitve
Zaklep. zaslona in varnost
Možnosti
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost.
Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Vrsta zaklepanja zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Prikaz podatkov: spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem
zaslonu.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Prstni odtisi: registrirajte svoj prstni odtis z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš
račun Samsung. Glejte Prepoznava prstnih odtisov za več informacij.
• Varnost naprave: preverite stanje varnostni naprave in poiščite zlonamerno programsko
opremo na napravi.
• Poišči moj mobilni telefon: vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Ta
funkcija vam pomaga poiskati vašo napravo v primeru, da jo izgubite ali je ukradena. Prav
tako lahko obiščete spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com)
in sledite ter nadzirate vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Druge varnostne nastavitve: konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
83
Nastavitve
Prepoznava prstnih odtisov
Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati
in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za
naslednje funkcije:
• Zaklep zaslona
• Spletna prijava
• Preveri Samsung račun
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega
prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne
odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo
redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka za Domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za
Domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali
ogrlice.
• Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih
odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost
prstnega odtisa.
• Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših
prstnih odtisov. Z vašim prstom prekrijte celotno tipko Domov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
84
Nastavitve
Registracija prstnih odtisov
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi → Dodaj prstni
odtis.
2 Postavite vaš prst na tipko Domov.
3 Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in ponovno položite na tipko Domov.
Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta, dokler prstni odtis ni registriran.
4 Ko se prikaže zaslon z zahtevo po registraciji nadomestnega gesla, vnesite nadomestno
geslo in nato pritisnite NADALJUJ.
5 Vnesite nadomestno geslo, da ga s tem potrdite in nato pritisnite V REDU.
Namesto optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite nadomestno geslo.
6 Ko se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite V REDU. Za odklepanje
zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.
Izbris prstni odtisov
Z upraviteljem prstnih odtisov lahko izbrišete registrirane prstne odtise.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Nadomestno geslo in vnesite
varnostno geslo.
85
Nastavitve
3 Pritisnite UREDI.
4 Obkljukajte prstne odtise, ki jih želite izbrisati, in pritisnite ODSTRANI.
Sprememba nadomestnega gesla
Geslo, ki ga uporabljate kot varnostno kopijo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko
spremenite.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Nadomestno geslo in vnesite
varnostno geslo.
3 Pritisnite Spremeni nadomestno geslo.
4 Vpišite novo geslo in pritisnite NADALJUJ.
5 Ponovno vpišite geslo in pritisnite V REDU.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s Galaxy Apps.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Nadomestno geslo in vnesite
varnostno geslo.
3 Pritisnite stikalo Preveri Samsung račun, da ga vključite.
4 Vpišite se v Samsungov račun.
86
Nastavitve
Uporaba prstnih odtisov za vpis v račune
Z uporabo prstnih odtisov se lahko prijavite v spletne strani, ki podpirajo shranjevanje gesla.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Prstni odtisi.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Nadomestno geslo in vnesite
varnostno geslo.
3 Pritisnite stikalo Spletna prijava, da ga vključite.
4 Odprite spletno stran v katero se želite prijaviti s prstnim odtisom.
5 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletni strani.
6 Obkljukajte Prijavite se z uporabo prstnih odtisov in pritisnite ZAPOMNI SI.
Z vašim prstnim odtisom lahko potrdite vaš račun in geslo za vpis v spletno stran.
Zasebnost
Možnosti
Spremenite nastavitve za ohranjanje svoje zasebnosti.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost.
• Lokacija: spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Zasebni način: vključite zasebni način, da preprečite drugim dostop do vaše osebne
vsebine. Glejte Zasebni način za več informacij.
• Pošlji diagnost. podatke: nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in
podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
87
Nastavitve
Zasebni način
Skrijte osebno vsebino v vaši napravi in s tem preprečite drugim dostop do nje.
Vključitev zasebnega načina
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost → Zasebni način in nato pritisnite stikalo, da ga
vključite.
Če boste zasebni način vključili prvič, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite dostopno
kodo za zasebni način.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
Zasebni način je vključen in prikaže se ikona
na vrstici stanja.
Dostop in ogled skritih elementov je možen samo pri vključenem zasebnem načinu. Če
želite skriti elemente v zasebni mapi, izključite zasebni način.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo, da skrijete elemente.
2 Izberite element in nato pritisnite VEČ → Premaknite v mapo Zasebno.
Če zasebni način ni vključen, sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno
dostopno kodo za zasebni način.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v zasebno mapo.
88
Nastavitve
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost → Zasebni način in nato pritisnite stikalo, da ga
vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke → Zasebno.
Predmeti, ki ste jih premaknili v zasebno mapo, bodo prikazani na zaslonu. Zaznamke si
lahko ogledate z uporabo aplikacije Internet.
Razkrivanje vsebine
1 V zasebni mapi pritisnite in zadržite element in nato odkljukajte elemente, ki jih želite
razkriti.
2 Pritisnite VEČ → Odstrani iz zasebne mape.
3 Izberite mapo, kamor želite premakniti elemente in nato pritisnite PREMAKNI SEM.
Elementi bodo premaknjeni v izbrano mapo.
Samodejna izključitev zasebnega načina
Napravo lahko nastavite, da samodejno izključi zasebni način vsakokrat, ko se zaslon izklopi.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost → Zasebni način in nato pritisnite stikalo, da ga
vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Pritisnite stikalo Samodejno onemogoči, da ga vključite.
Ko je možnost Samodejno onemogoči omogočena, naprava ne bo prenesla datotek v
zasebno mapo, če se med prenosom zaslon izklopi.
89
Nastavitve
Dostopnost
Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za slepe in slabovidne
uporabnike.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike z okvaro
sluha.
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike, ki
imajo zmanjšano spretnost.
• Zaklepanje s smerjo: spremenite nastavitve smerne kombinacije za odklep zaslona.
• Neposredni dostop: nastavite napravo, da odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat
zapored na hitro pritisnete tipko Domov.
• Opomnik za obvestila: nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob
določenem času.
• Način enega pritiska: nastavite upravljanje obvestil naprave s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem.
• Urejanje dostopnosti: uvozite ali izvozite nastavitve dostopnosti za souporabo z drugimi
napravami.
• Storitve: oglejte si storitve dostopa, ki so nameščene na vaši napravi.
90
Nastavitve
Računi
Dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi → Dodaj račun.
2 Izberite računsko storitev.
3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.
Registracija Samsung računov
Za uporabo nekaterih Samsung apps potrebujete Samsung račun. S Samsung računom lahko
varnostno kopirate ali obnovite podatke, ki so shranjeni v napravi. Registrirajte vaš Samsung
račun na napravi za enostavno uporabo storitev Samsung.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi → Dodaj račun.
2 Pritisnite Račun Samsung account.
3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
Ko registrirate Samsung račun, lahko uporabljate aplikacije, ki zahtevajo uporabo Samsung
računa, brez da bi se vpisali.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi, izberite ime računa, izberite račun, ki ga želite izbrisati in
nato pritisnite VEČ → Odstrani račun.
91
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varnostno kopiranje mojih podatkov: ustvarite varnostno kopijo vaših osebnih podatkov
in podatkov aplikacij na strežnik Samsung. Prav tako lahko nastavite napravo, da samodejno
varnostno kopira podatke.
• Obnovi: obnovi predhodne varnostne kopije osebnih podatkov in podatkov aplikacij z
vašega računa Samsung.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Samodejno obnavljanje: nastavite napravo, da samodejno obnovi nastavitve in podatke
aplikacij s strežnika Google ob ponovni namestitvi aplikacij.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
• Jezik: izbira prikazanega jezika za vse menije in aplikacije.
• Privzeta tipkovnica: izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
• Tipkovnica Samsung: spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
• Googlova stor. za glasov. vnos: spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
• Glasovni vhod: izberite privzeto storitev za glasovni vnos. Prav tako lahko spremenite
nastavitve za vsako storitev.
• Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve Besedilo v govor.
• Hitrost kazalca: prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na
vašo napravo.
92
Nastavitve
Baterija
Oglejte si informacije o moči baterije in spremenite možnosti varčevanja z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo. Glejte Način za varčevanje z energijo za več
informacij.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije. Glejte
Način izrednega varčevanja z energijo za več informacij.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.
Shramba
Oglejte si informacije pomnilnika vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pripomočki.
• Samodejno odklepanje: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo. To
funkcijo lahko uporabljate samo z nekaterimi metodami za zaklenitev zaslona.
93
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
Navodila za uporabo
Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih
nastavitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Navodila za uporabo.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
94
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
95
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in držite tipko za
vklop/izklop in tipko za glasnost več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov
izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Povezava z internetom je pogostokrat prekinjena
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
96
Dodatek
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
97
Dodatek
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
98
Dodatek
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
99
Dodatek
Odstranjevanje baterije
• Za odstranitev baterije morate obiskati pooblaščeni servisni center s priloženimi navodili.
• Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne
odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.
• Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi
po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.
1 Iz naprave odstranite držalo za pomnilniško kartico.
2 Za zrahljanje lepila, ki drži sprednjo ploščo prilepljeno na glavno napravo, morate napravo
segreti do nadzorovane temperature s pomočjo namenske temperaturno nadzorovane
komore.
Na spodnji konec sprednje plošče ohišja pritrdite odstranjevalno orodje s sesalno blazinico,
nato pa napravo dobro primite in ploščo povlecite proč od dna, v smeri navzgor.
3 Odvijte in odstranite vijake na točkah namestitve in odstranite šasijo.
4 Odklopite konektor baterije in odstranite baterijo.
100
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising