Samsung | SM-T533 | Samsung Samsung Galaxy Tab 4 (10.1 VE) Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-T533
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
2
Več o teh navodilih
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Za ogled ID-ja za FCC pritisnite
→ Nastavitve → SPLOŠNO → O napravi.
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne smete reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
4
Vsebina
Uvod
37 Prenašanje datotek
38 Zaščita naprave
39 Nadgradnja naprave
7 Postavitev naprave
8Tipke
9 Vsebina paketa
10 Polnjenje baterije
12 Vstavljanje pomnilniške kartice
14 Vklop ali izklop naprave
15 Držanje naprave
15 Zaklep in odklep naprave
15 Prilagoditev glasnosti
15 Preklop v tihi način
Komunikacija
40Stiki
44E-pošta
45Gmail
46Hangouts
47Google+
47Fotografije
Osnove
Splet in omrežje
16 Indikatorske ikone
17 Uporaba zaslona na dotik
20 Vrtenje telefona
20 Gibi z dlanjo
22 Uporaba več oken
26Obvestila
27 Domači zaslon
30 Zaslon aplikacij
31 Uporaba aplikacij
32Pomoč
32 Vnos besedila
34 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
36 Nastavitev računov
36 Namestitev uporabniških profilov
48Internet
50Chrome
51Bluetooth
52 Screen Mirroring
Mediji
53Glasba
55Fotoaparat
60Galerija
64Video
65YouTube
5
Vsebina
Aplikacije in medijske
trgovine
66
67
67
68
68
68
68
Nastavitve
84 Več o nastavitvah
84POVEZAVE
87NAPRAVA
90UPRAVLJ.
93SPLOŠNO
96 Nastavitve za Google
Trgovina Play
Galaxy Apps
Knjige Play
Filmi Play
Glasba Play
Igre Play
Kiosk Play
Dodatek
97 Odpravljanje težav
102 Odstranjevanje baterije
Pripomočki
69Beležka
70 S Planner
72 Otroški način
73Dropbox
73Cloud
74 Google Drive
75 Hancom Office Viewer
77Budilka
78 Svetovna ura
79Računalo
79 S Voice
80Google
80 Glasovno iskanje
81 Moje datoteke
Potovanja in lokalno
83Zemljevid
6
Uvod
Postavitev naprave
Tipka za glasnost
Tipka za vklop/izklop
Fotoaparat na
sprednji strani
Zvočnik
Zaslon na dotik
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Reža za pomnilniško
kartico
GPS antena
Fotoaparat na zadnji
strani
Vhod za slušalke
Zvočnik
Mikrofon
Večnamenski priključek
7
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Nedavno
uporabljene
aplikacije
Domov
• Pritisnite in držite 7 sekund za ponastavitev naprave v primeru
usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi, je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti za
trenutni zaslon.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon iskanja z Googlom.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
Polnjenje z napajalnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
10
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
11
Uvod
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Kartica SD.
12
Uvod
1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → SPLOŠNO → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
13
Uvod
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → SPLOŠNO → Shramba → Formatiraj
kartico SD → FORMATIRAJ KARTICO SD → IZBRIŠI VSE.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
14
Uvod
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali spraznite baterijo.
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Za odklep naprave pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko za domov pri izklopljenem zaslonu na
dotik, pritisnite kjerkoli na zaslonu na dotik in nato povlecite prst v katerokoli smer.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost v levo ali desno za prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem
glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za glasnosti v levo, da vključite tihi način.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok.
15
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Sinhronizirano s spletom
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
16
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
17
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element več kot 2 sekundi.
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v
prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
18
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče podrsajte desno ali levo na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
19
Osnove
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.
Gibi z dlanjo
Dotaknite se zaslona in z gibi dlani upravljajte napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je funkcija gibanja dlani vključena. Na domačem zaslonu
pritisnite → Nastavitve → UPRAVLJ. → Gibanje dlani, ter nato povlecite drsnik Gibanje
dlani v desno.
20
Osnove
Poteg
Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
21
Osnove
Uporaba več oken
Uporabite to funkcijo za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.
• Zagnane so lahko samo aplikacije na pladnju funkcije Več oken.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za uporabo funkcije več oken na domačem zaslonu pritisnite
Več oken, ter nato povlecite drsnik Več oken v desno.
→ Nastavitve → NAPRAVA →
Uporaba ločenega prikaza več oken
1 Povlecite prst od desnega roba zaslona proti sredini zaslona. Prav tako lahko pritisnite in
zadržite
.
Več okenski pladenj se prikaže na desni strani zaslona.
Več okenski pladenj
22
Osnove
2 Pritisnite in zadržite ikono aplikacije na več okenskem pladnju, ter ga nato povlecite na
zaslon.
Spustite ikono aplikacije, ko se zaslon obarva modro.
3 Pritisnite in zadržite ikono druge aplikacije na več okenskem pladnju, ter jo nato povlecite na
drugo lokacijo.
23
Osnove
Zagon vrstice funkcij Več oken s seznama nedavno uporabljenih aplikacij
1 Pritisnite
2 Pritisnite
.
za zagon aplikacije v funkciji Več oken.
3 Izberite drugo aplikacijo za zagon v funkciji Več oken.
24
Osnove
Skupna raba vsebine med aplikacijami
Med aplikacijami lahko preprosto souporabljate vsebino, kot sta na primer E-pošta in Internet,
tako da jih povlečete in spustite.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
1 Zaženite E-pošta in Internet v ločenem prikazu več oken.
Dostop do več
okenskih možnosti
2 Pritisnite krogec med okni aplikacij, ter nato pritisnite
.
Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do sledečih možnosti:
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : souporabljajte elemente kot so slike, besedilo ali povezave, med okni aplikacij
tako da jih povlečete in spustite.
• : povečajte okno.
• : zaprite aplikacijo.
25
Osnove
3 Pritisnite in zadržite element v oknu za internet in ga povlecite na mesto v oknu za e-pošto.
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na nova sporočila,
dogodke na koledarju, statusu naprave in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če želite odpreti
okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti ploščo z
obvestili, le-to povlecite navzgor.
Na obvestilni plošči si lahko ogledate trenutne nastavitve vaše naprave. Povlecite navzdol z
vrstice stanja in nato pritisnite za uporabo naslednjih možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo.
• Lokacija: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
26
Osnove
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Screen Mirroring: vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Smart stay: vključite ali izključite funkcijo Pametna ustavitev.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Ne moti: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Za izbiro sporočil, ki bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zvoki in
obvestila → Ne moti.
• Način letenja: vključite ali izključite način letenja.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Če želite razporediti možnosti na obvestilni plošči, odprite obvestilno ploščo, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
→
,
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite
predogled plošče.
, pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
27
Osnove
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Uščipnite na zaslonu in pritisnite
.
Premikanje plošče
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Uščipnite na zaslonu, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se nahaja
na vrhu zaslona.
28
Osnove
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje in nato pritisnite Ozadja →
Domači zaslon.
2 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s kamero naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
3 Izberite sliko, po potrebi spremenite velikost okvirja in nato nastavite ozadje.
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje ter nato pritisnite Pripomočki. Na
plošči s pripomočki se pomikajte levo ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite
dodati na domači zaslon. Postavite ga na želeno mesto, povlecite okvir in po potrebi spremenite
njegovo velikost, ter nato pritisnite kjer koli na zaslonu, da shranite mesto pripomočka.
29
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite
da odprete zaslon aplikacij.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
Ta funkcija je na voljo samo v po meri prilagodljivem pogledu mreže.
Pritisnite → Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.
Pritisnite → Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
mape in pritisnite Kon. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite , da shranite novo
postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Galaxy Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite → Odstranitev/onemogočanje aplikacij in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
30
Osnove
Onemogočanje aplikacij
Pritisnite → Odstranitev/onemogočanje aplikacij in izberite aplikacijo, ki jo želite
onemogočiti.
Če želite omogočiti aplikacijo, na zaslonu aplikacij pritisnite → Pokaži onemogočene
aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite KONČANO.
• Prenesenih aplikacij in nekaterih privzetih aplikacij, ki so že nameščene na napravi, ne
morete onemogočiti.
• Pri uporabi te funkcije onemogočene aplikacije izginejo z zaslona aplikacij, a so še
vedno shranjene na napravi.
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Nekatere aplikacije so združene v mape. Pritisnite mapo in nato pritisnite aplikacijo, ki jo
želite odpreti.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite
, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
Izberite ikono aplikacije, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo baterije in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
→ Upr. opravil in nato pritisnite KONEC zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite
Pritisnite
→ Zapri vse.
zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE. Prav tako lahko pritisnite
31
Osnove
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite → Razvrsti po imenu.
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite tipkovnico in
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Uporaba tipkovnice Samsung
Prelom na naslednjo vrstico.
Nastavite možnosti za
tipkovnico Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Vnesite veliko črko.
Vnesite veliko črko.
Premaknite kazalec.
Vstavite ločila.
Vstavite presledek.
32
Osnove
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite in zadržite
, ter nato pritisnite
, da spremenite vrsto tipkovnice.
Na plavajoči tipkovnici pritisnite in zadržite zavihek in premaknite plavajočo tipkovnico na drugo
lokacijo.
Spreminjanje jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Ročna pisava
Pritisnite in pridržite , pritisnite , nato pa s prstom napišite besedo. Predlagane besede se
pojavijo kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
33
Osnove
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in pritisnite
alternativno besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite
.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite → Prilepi.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 84)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
34
Osnove
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Wi-Fi in možnost Wi-Fi povlecite v
desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite
POVEŽI. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se
naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo in pritisnite POVEŽI.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite POZABI.
35
Osnove
Nastavitev računov
Za aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujete račun Google in za aplikacijo Galaxy
Apps potrebujete račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite
delovanje naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO
→ Računi → Dodaj račun → Google. Nato vnesite vaš elektronski naslov za vpis ali pritisnite
Ali ustvarite nov račun in nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na
napravi lahko uporabite več kot samo en Google račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Računi, izberite ime računa pod
možnostjo Računi, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite → Odstrani račun.
Namestitev uporabniških profilov
Nastavite uporabniške profile in nato izberite enega za odklepanje naprave in uporabo po
meri prilagojenih nastavitev. Z nastavitvijo več uporabniških profilov lahko več uporabnikov
souporablja napravo brez da bi vplivali na osebne nastavitve drugih, kot na primer e-poštne
račune, nastavitve ozadja in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Uporabniki → Dodaj uporabnika
ali profil → Uporabnik → V REDU → NASTAVI ZDAJ, ter nato sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev novega uporabniškega profila. Za dostop do naprave z uporabniškim profilom izberite
profil v zgornjem desnem robu zaklenjenega zaslona.
36
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
37
Osnove
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
38
Osnove
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → O napravi → Posodobitve progr.
opreme → Posodobi zdaj.
39
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Pritisnite STIKI.
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite → Izbriši stike.
Iskanje stikov
Pritisnite STIKI.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Uporabite prst na kazalu na levi strani seznama stikov za hitro pomikanje.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
40
Komunikacija
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Pritisnite STIKI.
Privzeto naprava prikazuje vse shranjene stike.
Pritisnite → Nastavitve → Stiki za prikaz, ter nato izberite lokacijo, kjer ste shranili stike.
Prestavljanje stikov
Pritisnite STIKI.
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite → Premik stikov v napravi v → Google.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite → Premik stikov v napravi v → Samsung account.
Uvoz in izvoz stikov
Pritisnite STIKI.
Uvoz stikov
Pritisnite → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov, ter nato izberite možnost za uvoz.
41
Komunikacija
Izvoz stikov
Pritisnite → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov, ter nato izberite možnost za izvoz.
Deljenje stikov
Pritisnite → Izberi, izberite stike, pritisnite
in nato izberite način skupne rabe.
Priljubljeni stiki
Pritisnite PRILJUBLJENE.
Pritisnite
, da dodate stike pod priljubljene.
Pritisnite , ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Izberi: izberite stike.
• Odstrani iz priljubljenih: odstranite stike s seznama priljubljenih.
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
Skupine stikov
Pritisnite SKUPINE.
Ustvarjanje skupine
Pritisnite
, nastavite podrobnosti skupine, dodajte stike in nato pritisnite SHRANI.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in nato pritisnite → Dodaj člana. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato
pritisnite KONČANO.
42
Komunikacija
Urejanje skupin
Pritisnite , ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Izbriši skupine: izberite skupine dodane s strani uporabnika, in pritisnite KONČANO.
Prevzete skupine ne morejo biti izbrisane.
• Uredi skupino: spremenite nastavitve skupine.
• Dodaj člana: dodajte člana v skupino.
• Odstrani iz skupine: odstranite člane iz skupine.
• Pošlji e-pošto: pošiljanje e-pošte članom skupine.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in zadržite zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
drug položaj, in nato pritisnite KONČANO.
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
Pošiljanje e-pošte članom skupine
Izberite skupino, pritisnite → Pošlji e-pošto, izberite člane in nato pritisnite KONČANO.
Vizitka
Pritisnite STIKI.
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov in poštni
naslov, in nato pritisnite SHRANI. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi
naprave, izberite vizitko in za urejanje pritisnite .
Pritisnite → Deli vizitko prek in nato izberite način skupne rabe.
43
Komunikacija
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite NAPREJ za zasebne e-poštne račune, kot je Google
Mail, ali pritisnite ROČNA NASTAV. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite → Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, dogodke in drugo.
Pritisnite
→
. Vnesite prejemnike, osebe, in
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite → Pošiljanje urnika. Obkljukajte Pošiljanje urnika,
nastavite uro in datum ter nato pritisnite KONČANO. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni
uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
44
Komunikacija
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Sestavite sporočilo.
Posredujte sporočilo.
Izbrišite sporočilo.
Spremenite postavitev
tipkovnice.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Dodajte e-poštni naslov v
seznam stikov.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Odprite datoteke.
Odgovorite na sporočilo.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite SHRANI, da le-to shranite.
Gmail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Gmail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite
Pritisnite → Dodaj iz stikov, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite → Shrani osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite → Zavrzi, da začnete znova.
Pritisnite → Nastavitve, da spremenite nastavitve Google Mail.
45
.
Komunikacija
Branje sporočil
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Izbrišite sporočilo.
Premaknite sporočilo v
drug poštni nabiralnik.
Shranite sporočilo za dlje
časa.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Dodajte e-poštni naslov v
seznam stikov.
Posredujte sporočilo
drugim.
Odgovorite na sporočilo.
Predogled priloge.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Pritisnite
za ogled sporočil pod drugimi oznakami.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite → Spreminjanje oznak, ter nato
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
Hangouts
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za
iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.
46
Komunikacija
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Domov za spremembo kategorije in se pomaknite gor ali dol po objavah iz vaših
krogov.
Fotografije
Uporabite to aplikacijo za ogled in skupno rabo slik ali videoposnetkov prek storitev družabnega
omrežja Google.
Pritisnite Fotografije na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite eno izmed sledečih kategorij:
• VSI: oglejte si vse slike ali videoposnetke, ki so vzeti z ali preneseni na napravo.
• ZANIMIVOSTI: oglejte si skupine slik ali videoposnetkov po datumu ali albumu. Pritisnite
za ogled vseh slik ali videoposnetkov v skupini.
Nato izberite sliko ali videoposnetek.
Med ogledom uporabite eno izmed sledečih ikon:
• : modificirajte sliko.
• : skupna raba slike ali videoposnetka z drugimi.
• : izbrišite sliko ali videoposnetek.
47
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Za dostop do dodatnih možnosti med ogledovanjem spletne strani pritisnite VEČ.
Če želite spremeniti mehanizem za iskanje, pritisnite VEČ → Nastavitve → Privzeti iskalnik.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter nato
pritisnite naslov, da jo izberete.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato → , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od
priporočenih ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
48
Splet in omrežje
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite ZAZNAMKI → DODAJ.
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite ZAZNAMKI → ZAZNAMKI → ter izberite
eno od strani.
Zgodovina
Pritisnite ZAZNAMKI → ZGODOVINA, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih
spletnih strani. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite VEČ → Počisti zgodovino.
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite ZAZNAMKI → SHRANJENE STRANI.
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih povezav, na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke → Pomnilnik
naprave → Download.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo naslova spletne strani z drugimi, pritisnite VEČ → Deli.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite Deli.
49
Splet in omrežje
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite → Nov zavih.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter
pritisnite stran, da jo izberete.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
→ Shrani.
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite Zaznamki, ter izberite eno.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih ključnih besed, ki se
prikažejo.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Za ogled odprtih zavihkov na drugih napravah pritisnite Nedavni zavihki. Izberite spletno stran,
katero želite odpreti.
Za ogled zaznamkov pritisnite Zaznamki.
50
Splet in omrežje
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE →
Bluetooth, ter nato povlecite drsnik Bluetooth v desno.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Bluetooth → ISKANJE in navedene
so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno
ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko, pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Ko druga naprava pošlje podatke, sprejmite zahtevo za pooblastilo Bluetooth s strani druge
naprave. Prejete datoteke so shranjene v mapi Download. Če prejmete stik, se ta samodejno
shrani na seznam stikov.
51
Splet in omrežje
Screen Mirroring
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Screen Mirroring. Izberite napravo,
odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z
napravo s pomočjo kode PIN, pritisnite in zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.
52
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Vključite naključno
predvajanje.
Oglejte si seznam
priporočenih pesmi na
osnovi pesmi, ki se trenutno
predvaja.
Odprite seznam
predvajanja.
Ponastavite trenutno
predvajano pesem ali
preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo
pesem. Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
53
Mediji
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite → Nastavitve → Napredno →
Pametna glasnost.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti glasnim zvokom, da preprečite poškodbe sluha.
Pametna glasnost morda ni aktivirana za vse datoteke.
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite → Nastavitve
→ Napredno → Adapt Sound → Vključeno. Ko glasnost zvišate na nivo 13 ali več, se možnost
za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 12 ali nižje, se
možnost ponovno uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo alarma
Če želite uporabljati trenutno predvajano pesem za melodijo alarma, pritisnite → Nastavi kot
→ Ton opozorila → KON.
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite SEZN. PREDV. in nato → Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in pritisnite V
REDU. Pritisnite , izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite KON.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite → Dodaj na
seznam.
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe.
Pritisnite GLASBENI KOTIČEK in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem
prsta.
54
Mediji
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 60)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite
za fotografiranje.
Preklopite med
fotoaparatoma na sprednji
in zadnji strani.
Spremenite nastavitve
kamere.
Prikažite trenuten način.
Preklopite med načinoma
za fotografije in
videoposnetke.
Oglejte si več možnosti.
Spremenite način
fotografiranja.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
55
Mediji
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni
način za snemanje fotografije.
• Lepotna izboljšava obraza: posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno sliko.
• Zvok+slikanje: uporabite za fotografiranje z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Noč: te nastavitve uporabite za slike, ki ste jih posneli v temi.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko sta oba panoramska vodila poravnana,
fotoaparat samodejno posname fotografijo v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite .
Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.
Uporaba učinkov filtra
Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.
Pritisnite
in izberite učinek filtra. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.
56
Mediji
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pomaknite stikalo za fotografiranje na stikalo za snemanje videoposnetkov, ter nato pritisnite
, da posnamete videoposnetek. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite . Za pričetek
snemanja, pritisnite .
• Ročno ostrenje ni na voljo v video načinu.
• Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
Snemalni način
Prikažite trenuten način.
Spremenite nastavitve
kamere.
Preklopite med načinoma
za fotografije in
videoposnetke.
Preklopite med
fotoaparatoma na sprednji
in zadnji strani.
Oglejte si več možnosti.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
Pritisnite
→
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
, da spremenite način snemanja.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omejitev za e-pošto: uporabite ta način, da zmanjšate kakovost posnetka za pošiljanje prek
e-pošte.
57
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Skupna raba posnetka
Pritisnite
→
, ter izberite enega izmed sledečih načinov:
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Direct.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi.
• Oddaljeno iskalo: nastavite napravo za upravljanje fotoaparata od daleč.
Upravljanje fotoaparata od daleč
Nastavite napravo kot iskalnik za nadzor fotoaparata od daleč.
Pritisnite → → Oddaljeno iskalo, ter nato povežite napravo in fotoaparat z uporabo Wi-Fi
Direct. Pritisnite , da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.
58
Mediji
Konfiguracijske nastavitve za kamero
Pritisnite za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse možnosti niso na voljo v načinu
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo
kvaliteto. To porabi več spomina.
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uravnoteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost
svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Lokacijska oznaka: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Pregled slik/videov: nastavite za prikaz fotografij in videoposnetkov zatem, ko jih
posnamete.
• Tip. za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali
funkcije povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Svetlost: spreminjanje svetlosti.
59
Mediji
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Glasovno upravljanje: nastavite fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. Vključite za
uporabo Označi prijatelja v Galerija.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
• Pomoč: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo fotoaparata.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
in nato pritisnite in zadržite ikono bližnjice.
Pritisnite možnost in jo pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
60
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate kateri koli del slike. Uščipnite za pomanjšanje ali
dvakrat pritisnite za vrnitev.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko,
nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: dodajte na seznam priljubljenih.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: uporabite funkcijo za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejena slika
je shranjena v mapi Photo frame.
• Pisanje po sliki: uporabite za zapis opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
zapiske.
, da uredite
• Tiskanje: natisnite sliko s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
61
Mediji
• Zavrti v desno: zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Obreži: spremenite velikost z belim okvirjem in shranite sliko.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
Priljubljene slike
Pri ogledu slike, pritisnite → Priljubljene, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite → Izberite element, izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite → Izberite predmet, izberite fotografije in pritisnite
drugim osebam oz. jih souporabite prek družabnega omrežja.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih pošljete
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite → Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
stika.
62
Mediji
Označevanje obrazov
Med ogledom slike, pritisnite → Nastavitve → Oznake, ter nato obkljukajte Oznaka obraza.
Okoli prepoznanega obraza se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime,
ter nato izberite ali dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, na
primer pošiljanje sporočila.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba funkcije Označi prijatelja
Pritisnite → Nastavitve → Oznake, ter nato povlecite Označi prijatelja v desno za prikaz
kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
Organiziranje map
Ustvarite mapo za organizacijo slik ali videoposnetkov, ki so shranjeni v napravi. Prav tako lahko
kopirate ali premikate datoteke iz ene v drugo mapo.
Da ustvarite novo mapo, pritisnite . Vnesite ime mape, pritisnite V REDU, ter nato izberite
slike ali videoposnetke. Pritisnite in zadržite katero koli izbrano sliko ali video posnetek, ter
ga povlecite v novo mapo in nato pritisnite KONČANO. Pritisnite KOPIRAJ za kopiranje oz.
PREMAKNI za premik.
63
Mediji
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Preklopite na način
plavajočega zaslona.
Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite in
zadržite za hitri pomik
naprej.
Premaknite nadzorno
ploščo v levo.
Premaknite nadzorno
ploščo v desno.
Odprite seznam
predvajanja.
Spremenite razmerje slike.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite in
zadržite za hitri pomik
nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite → Izbriši, izberite videoposnetke in nato pritisnite KON.
64
Mediji
Souporaba videoposnetkov
Pritisnite → Izberi, izberite video posnetke, pritisnite
in nato izberite način skupne rabe.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje predvajalnika potegnite narazen dva prsta na zaslonu, za pomanjševanje pa ju
približajte skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Pritisnite zaslon in nato pritisnite
za prikaz čez celoten zaslon.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
→ prenesenih → , izberite videoposnetek, vnesite informacije za
Pritisnite
videoposnetek, ter pritisnite PRENESI.
65
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
→ Moje aplikacije, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
izbrisati, ter pritisnite ODSTRANI.
66
Aplikacije in medijske trgovine
Galaxy Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite apps.samsung.com.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
→ Nastavitve →
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno od možnosti.
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
67
Aplikacije in medijske trgovine
Filmi Play
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Filmi Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Igre Play
Uporabite to aplikacijo za prenos in igranje iger.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Kiosk Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos najnovejših časopisnih člankov.
Pritisnite Kiosk Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
68
Pripomočki
Beležka
Uporabite aplikacijo, če želite shraniti pomembne informacije in si jih ogledati kasneje.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Dodajanje in upravljanje kategorij
Ustvarjanje kategorij za razvrstitev in upravljanje vaših beležk.
→ UPRAVLJANJE KATEGORIJ, pritisnite DODAJ,
Za dodajanje nove kategorije pritisnite
vnesite ime kategorije in nato pritisnite V REDU.
Za izbris kategorije pritisnite
kategorije.
→ UPRAVLJANJE KATEGORIJ, ter nato pritisnite
zraven
Da preimenujete kategorijo, izberite kategorijo, pritisnite
, izberite kategorijo, pritisnite →
Preimenuj kategorijo, vnesite novo ime za kategorijo in nato pritisnite PREIMENUJ.
→ UPRAVLJANJE KATEGORIJ, ter nato
Za spremembo vrstnega reda kategorij, pritisnite
pritisnite zraven kategorije in jo povlecite gor ali dol na drugo mesto.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
69
Pripomočki
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite poiskati beležko, pritisnite
.
Za pošiljanje beležke drugim, pritisnite → Izberi, izberite beležko in nato pritisnite
.
Za tiskanje beležk s povezavo naprave s tiskalnikom, pritisnite → Izberi, izberite beležke in nato
pritisnite . Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Za izbris beležk, pritisnite → Izberi, izberite beležke in nato pritisnite
.
Ogled beležke
Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete.
Če želite izbrisati beležko, pritisnite
.
Če želite beležko poslati drugim, pritisnite
.
Za tiskanje beležke s povezavo naprave s tiskalnikom, pritisnite
združljivi z napravo.
. Nekateri tiskalniki morda niso
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• DOGODEK: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• OPRAVILA: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
70
Pripomočki
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga izberete, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite PRIKAZ
VEČ MOŽNOSTI, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat se naj dogodek ponovi, kdaj ima v
naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Računi → Google pod Računi izberite
račun Google in nato kliknite Sinhronizacija Koledar.
Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu aplikacij pritisnite S Planner → → Sinhroniziraj
zdaj.
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil, pritisnite → Koledarji in nato izberite račun
Google.
Spreminjanje vrste koledarja
Izberite enega izmed različnih koledarjev, ki vključujejo leto, mesec, teden in drugo na vrhu
zaslona.
71
Pripomočki
Iskanje dogodkov in opravil
Pritisnite
in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov ali opravil na vrhu zaslona pritisnite DANES.
Izbris dogodkov ali opravil
Izberite datum → dogodek ali opravilo in pritisnite → Izbriši.
Skupna raba dogodkov ali opravil
Izberite datum → dogodek ali opravilo in pritisnite → Souporaba preko, ter nato izberite način
souporabe.
Otroški način
Uporabite to aplikacijo in otrokom ponudite zabavno in varno okolje z omejitvijo dostopa s strani
otrok do določenih aplikacij in vsebine.
Pred uporabo te aplikacije, j o morate prenesti in namestiti. Na zaslonu aplikacij pritisnite Otroški
način → NAMESTI.
Za zagon otroškega načina pritisnite Otroški način na zaslonu aplikacij.
Ob prvem zagonu aplikacije, pritisnite NASTAVITEV KODE PIN na dnu zaslona. Nato sledite
navodilom na zaslonu.
72
Pripomočki
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Vpišite se v vaš račun Dropbox. Če ga nimate, ustvarite račun Dropbox.
Ko je Dropbox aktiviran, pritisnite Turn on Camera Upload za samodejni prenos fotografij ali
videoposnetkov, ki ste jih posneli s kamero naprave, v Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali
videoposnetkov, pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite
in nato izberite datoteke.
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite → → Upload here → Photos or videos ali
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje podatkov aplikacije vašim
računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
73
Pripomočki
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Pritisnite Varnostno kopiranje ali Obnovi, da naredite varnostno kopijo ali obnovite podatke na
vašem računu Samsung.
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun za Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
Google Drive
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje in urejanje dokumentov ter skupno rabo z drugimi prek
shrambe Google Drive. Ko ustvarite dokumente ali prenesete datoteke v storitev Google Drive,
se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugim računalnikom, ki ima
nameščeno aplikacijo Google Drive. Dostopajte do datotek brez prenosa ali nalaganja.
Pritisnite Google Drive na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
74
Pripomočki
Hancom Office Viewer
Uporabite to aplikacijo za ogled dokumentov različnih oblik, vključno s preglednicami in
predstavitvami.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Hancom Office Viewer.
Iskanje dokumentov
Pritisnite Odpri za brskanje po dokumentov.
Med brskanjem po dokumentu uporabite eno izmed naslednjih možnosti:
• : ustvarite mapo.
• : pridobi nove dokumente.
• : razvrsti dokumente in mape.
• : spreminjanje pogleda.
• : izberite dokumente ali mape.
Za iskanje nedavno uporabljene dokumente, pritisnite Nedavni dokumenti.
Branje dokumentov
Pritisnite dokument v Nedavni dokumenti ali v mapi.
Pritisnite ali , ter uporabite eno izmed sledečih funkcij:
Urejevalnik besedil
• Najdi: iskanje besedila.
• Povečava: spremenite velikost pogleda.
• Informacije o dokumentu: oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in
avtor.
• Prikaži/skrij pripombe: skrijte ali prikažite komentarje v dokumentu.
• Natisni: natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Pošlji: pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
• Prenos zbirke Office: namestite in posodobite programe Hancom Office.
• Vizitka: oglejte si informacije o Hancom Office Viewer.
75
Pripomočki
Predstavitev
• Najdi: iskanje besedila.
• Povečava: spremenite velikost pogleda.
• Informacije o dokumentu: oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in
avtor.
• Diaprojekcija: zaženite diaprojekcijo s prve strani.
• Od trenutnega diapozitiva: zaženite diaprojekcijo s trenutne.
• Prikaži pogled predstavitelja: na napravi prikaže orodja za predstavitev, ko je ta priključena
na zunanji monitor.
• Natisni: natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Pošlji: pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
Preglednica
• Najdi: iskanje besedila.
• Povečava: spremenite velikost pogleda.
• Informacije o dokumentu: oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in
avtor.
• Razvrsti: razvrstite celice po določenem kriteriju.
• Pokaži formule: oglejte si enačbe v celicah namesto izračunanih rezultatov.
• Zamrzni podokna: ohranite izbrano vrstico na mestu.
• Mrežne črte: skrijte ali prikažite mrežne črte.
• Pokaži vse pripombe: skrijte ali prikažete opombe v dokumentu.
• Območje tiskanja: izberite območje za tiskanje.
• Natisni: natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Pošlji: pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
• Prenos zbirke Office: namestite in posodobite programe Hancom Office.
• Vizitka: oglejte si informacije o Hancom Office Viewer.
76
Pripomočki
PDF
• Iskanje: iskanje besedila.
• Pošlji: pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
• Lastnosti: oglejte si podrobnosti dokumenta kot so naslov, datum in avtor.
• Povečava: spremenite velikost pogleda.
• Skrij pripombe: skrijte ali prikažite komentarje v dokumentu.
• Navpično pomikanje po strani / Neprekinjen pogled / Vodoravno pomikanje po strani:
spremenite način pogleda.
• Pogled pretvorbe datoteke: oglejte si samo vsebino dokumenta, brez razmikov.
• Pojdi na stran: premaknite se na določeno stran.
• Zaznamki: oglejte si zaznamke v dokumentu.
• Natisni: natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
Budilka
Uporabite to aplikacijo za nastavitev opozoril za pomembne dogodke.
Pritisnite Budilka na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to
budilko.
77
Pripomočki
Nastavljanje alarmov
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite SHRANI.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas za izklop opozorila pred nastavljenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izbriši, izberite alarme in nato pritisnite
.
Svetovna ura
Uporabite to aplikacijo, če želite preveriti čas v številnih večjih mestih po svetu.
Pritisnite Svetovna ura na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri pritisnite in zadržite uro in pritisnite
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, ter pritisnite
.
78
.
Pripomočki
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite POČISTI ZGODOVINO.
S Voice
Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija v nekaterih jezikih ni podprta.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Open music
• Launch calculator
• Check schedule
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
79
Pripomočki
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato vnesete
Google Now
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve
→ Nastavitve → Kartice Asistenta Google, ter nato povlecite drsnik
Google Now, pritisnite
Prikaz kartic v levo ali desno.
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Poslušanje...
80
Pripomočki
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Ogled datotek
Datoteke shranjene v napravi so shranjene po kriteriju. Z leve strani naslona izberite eno od
naslednjih kategorij:
• Časovna preglednica: oglejte si datoteke, ki so razvrščene po datumu.
• Priljubljene mape: oglejte si bližnjice map.
• Mape: oglejte si datoteke, ki so shranjene v vgrajenem pomnilniku ali pomnilniški kartici, ter
bližnjice od strežnikov FTP.
• Kategorije: oglejte si datoteke shranjene glede na tip.
• Aplikacije: oglejte si datoteke shranjene ali ustvarjene v določeni aplikaciji.
Izberite kategorijo in nato datoteko ali mapo, da jo odprete.
Po izbiri kategorije pritisnite in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape.
• Izbriši: izbrišite datoteke ali mape.
• Razvrsti po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodaj med Priljubljene mape: dodajte bližnjico mapi v Priljubljene mape.
• Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajte bližnjico datoteke ali mape na domači zaslon.
• Dodaj FTP: dodajte bližnjico strežnika FTP v Mape.
• Iskanje naprav v bližini: išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
• Nastavitve zaslona: spremenite datoteko možnosti zaslona.
Pritisnite → Izberi, izberite datoteko ali mapo, ter nato uporabite eno izmed naslednji funkcij:
• : pošljite datoteke drugim ali jih dajte v skupno rabo.
• : izbrišite datoteke ali mape.
• : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• : kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
81
Pripomočki
• → Pojdi v mapo: pojdite v mapo, kjer se nahajajo izbrane datoteke.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Dodaj med Priljubljene mape: dodajte bližnjico mapi v Priljubljene mape.
• → Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajte bližnjico datoteke ali mape na domači zaslon.
• → Zip: stisnite datoteke ali mape in ustvarite datoteko Zip.
• → Podrobnosti: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.
Iskanje datoteke
Pritisnite
in nato vnesite kriterij iskanja.
Ogled informacij o shrambi
Pritisnite
za ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške naprave.
Spremenite način pogleda
Pritisnite
za spremembo načina pogleda.
Ustvarjanje map
Pritisnite
, vnesite ime mape in nato pritisnite USTVARI.
Dodajanje bližnjic mapam
Dodajte bližnjico pogosto rabljenim mapam v Priljubljene mape. Izberite mapo in pritisnite →
Dodaj med Priljubljene mape.
Dodajanje bližnjic strežnikov FTP na napravo
Dodajte bližnjico strežnika FTP v Mape. Pritisnite → Dodaj FTP, vnesite podrobnosti za strežnik
FTP ter nato pritisnite KONČANO.
82
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte
podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do cilja
Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja.
Naprava prikazuje poti do cilja.
83
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
POVEZAVE
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Skupna raba profila Wi-Fi: skupna raba profila Wi-Fi z drugimi.
• Pomoč: odprite pomoč za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Wi-Fi → → Napredno → Ohrani Wi-Fi
vklopljen v stanju mirovanja.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Wi-Fi → → Napredno in obkljukajte Obvestilo
o omrežju, da vključite funkcijo.
84
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže dve napravi neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite čas vidljivosti naprave.
• Prejete datoteke: oglejte si prejete datoteke preko funkcije Bluetooth.
• Preimenujte napravo: spremenite ime naprave.
• Pomoč: odprite pomoč za Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Poraba podatkov
Sledite količini porabljenih podatkov.
• Poraba podatkov: nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe podatkov
med obdobji.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopno točko »mobile hotspot« in aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, preprečite njihovo uporabo.
85
Nastavitve
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Način: izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: oglejte si zahteve aplikacij za informacije o vaši
trenutni lokaciji in njihovi porabi baterije.
• Lokacijske storitve: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije
GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.
Več omrežij
Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
Ethernet
Možnost Ethernet je na voljo samo, ko je na napravo priklopljen vmesnik Ethernet. Uporabite to
možnost za aktivacijo funkcije Ethernet in konfiguracijo omrežnih nastavitev.
Naprave v bližini
• Ime naprave: oglejte si ime naprave.
• Vsebina za deljenje: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prejem. datotek iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
86
Nastavitve
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
NAPRAVA
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Obvestila: prilagodite nivo glasnosti za obvestila.
• Medij: prilagodite nivo glasnosti za glasbo in video.
• Sistem: prilagodite nivo glasnosti za sistemske zvoke.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Zvonjenje ob prejemu obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna
sporočila.
• Drugi zvoki: konfigurirajte dodatne zvočne nastavitve.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša dohodne klice in zvoke obvestil, razen za dovoljene
izjeme.
• Obvestila na zaklenjenem zaslonu: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na
zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila aplikacij: spremenite nastavitve obvestil za vsako posamezno aplikacijo.
• Adapt Sound: po meri prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate za poslušanje
glasbe.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
87
Nastavitve
• Sanjarjenje: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko je naprava priključena na namizno
odložišče ali se polni.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.
Več oken
Aktivirajte funkcijo več oken za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.
• Odp. v pogledu funkcije Več oken: nastavite napravo, da aktivira funkcijo več oken, ko
odprete datoteke iz Moje datoteke ali Video.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Možnosti pripomočka za uro: konfigurirajte nastavitve za pripomoček za uro.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
• Bližnjice: nastavite prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Osebno sporočilo: nastavite napravo, da prikaže osebno sporočilo na zaklenjenem zaslonu.
– – Urejanje osebnega sporočila: uredite osebno sporočilo.
• Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ko odklenete zaslon.
• Besedilo s pomočjo: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
88
Nastavitve
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja.
• Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
• Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjen zaslon.
• Domači in zaklenjen zaslon: izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.
Pisava
Spremenite nastavitve pisave.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Prilagoditev svetlosti: nastavite napravo, da prikaže prilagoditveno vrstico za svetlost na
plošči z obvestili.
• Priporočene aplikacije: nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na
plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključite slušalk na napravo.
• Nas. gumbe za hitre nast.: razporedite tipke za hitro nastavitev, ki so prikazani na plošči z
obvestili.
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za slepe in slabovidne
uporabnike.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike z okvaro
sluha.
89
Nastavitve
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike, ki
imajo zmanjšano spretnost.
• Neposredni dostop: nastavite napravo, da vključi ali izključi funkcijo TalkBack, ko trikrat
zapored pritisnete tipko za domov.
• Način enega pritiska: nastavite upravljanje obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
• Urejanje dostopnosti: uvozite ali izvozite nastavitve dostopnosti za souporabo z drugimi
napravami.
– – Souporaba preko: pošljite datoteke nastavitev dostopnosti drugimi.
• Storitve: oglejte si storitve dostopa, ki so nameščene na vaši napravi.
UPRAVLJ.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
90
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Spremenite nastavitve tipkovnice Samsung.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Izberite jezike vnosa: izberite jezike za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejno zamenjaj: nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne
besede s pritiskom preslednice ali ločila.
• Samodejna vel. začetnica: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za
ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
• Samodejno dodaj ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
• Drsanje tipkovnice: izberite možnost za funkcijo drsenja po tipkovnici. Vnesite besedilo ali
premik kazalca z drsenjem po tipkovnici.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
Spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Zaznavanje »OK Google«: nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz
za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.
• Hands-free: nastavite napravo za uporabo prostoročnih naprav na zaklenjenem zaslonu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
91
Nastavitve
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Glasovni vhod
Spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
• Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Gibanje dlani
Aktivirajte funkcijo gibanja in z dotiki zaslona upravljajte napravo.
• Zajemi zaslon: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve proti desni, podrsate po
zaslonu.
• Tiho/začasno ustavi: začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo
dotaknete zaslona.
Pametni zaslon
• Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
92
Nastavitve
SPLOŠNO
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
93
Nastavitve
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: nastavi napravo, da predvaja zvok, ko na napravo priključite ali z nje
odstranite namizno odložišče.
• Samodejno odklepanje: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Uporabniki
Nastavite in upravljajte uporabniške profile za po meri prilagojene nastavitve.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Učinkovitost delovan. CPU: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih virov.
• Izhod zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Več o varčevanju z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
94
Nastavitve
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev, napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Lokacijska storitev Google: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
95
Nastavitve
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi mojo mobilno napravo lahko
izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik:
– – Samodejne posodobitve: nastavite napravo, da samodejno poišče in prenese varnostne
posodobitve.
– – Preveri posodobitve: poiščite varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite napravo, da samodejno pošlje varnostna poročila, ko je
naprava priključena na omrežje Wi-Fi.
• Vrsta shrambe: nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Nastavitve za Google
Uporabite to aplikacijo za konfiguriranje nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu aplikacij.
96
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo preden
vklopite napravo.
97
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na
tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Povezava z internetom je pogostokrat prekinjena
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
98
Dodatek
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
servisni center Samsung.
99
Dodatek
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
100
Dodatek
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Poskrbite, da imate na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media
Player 10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
101
Dodatek
Odstranjevanje baterije
• Za odstranitev baterije morate obiskati pooblaščeni servisni center s priloženimi navodili.
• Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne
odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.
• Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi
po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.
1 V razpoko, med zaslonom naprave in zadnjim pokrovom, vstavite orodje za odpiranje
naprave.
Nato z uporabo orodja snemite zaslon z zadnjega pokrova, tako da ju ločite.
2 Nadaljujte z vstavljanjem orodja in ločevanjem zaslona od zadnjega pokrova v majhnih
razmikih okoli naprave.
3 Ko je zaslon snet, ločite zaslon in zadnji pokrov.
Nato položite zadnji pokrov na stran in zaslon obrnite navzdol na ravno delovno površino.
4 Odvijte in odstranite vijake.
5 Odklopite konektor baterije in odstranite trak.
6 Odstranite baterije.
102
Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske
opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 10/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising