Samsung | SM-T550 | Samsung SM-T550 Uporabniški priročnik (Nougat)

SM-P550
SM-T550
Navodila za uporabo
Slovenian. 11/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Osnove
Aplikacije in funkcije
4 Preberi najprej
5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
8 Postavitev naprave in funkcije
14Baterija
16 Pomnilniška kartica (kartica microSD)
18 Vklop ali izklop naprave
19 Prvotna nastavitev
20 Račun Samsung
22 Prenos podatkov s prejšnje naprave
25 Razumevanje zaslona
34 Obvestilna plošča
36 Vnos besedila
38 Namestitev ali odstranitev aplikacij
40Stiki
43Internet
45E-pošta
46Fotoaparat
53Galerija
56 Funkcije pisala S Pen
66 Več oken
70SideSync
78Glasba
79Video
80 Album izrezkov
81Koledar
82 Moje datoteke
83Beležka
84Ura
85Računalo
86 Skupna raba vsebine
87 Aplikacije Google
2
Vsebina
Nastavitve
Dodatek
89Uvod
89Povezave
90Wi-Fi
92Bluetooth
94 Več nastavitev povezave
95Zvok
96Obvestila
96Zaslon
97Ozadje
97 Napredne funkcije
98 Vzdrževanje naprave
100Aplikacije
100 Zaklep. zaslona in varnost
101 Zasebni način
103 Oblak in računi
104 Varn kopir. in obnovitev
104Google
105Dostopnost
105 Splošno upravljanje
107 Programska posodobitev
107 Navodila za uporabo
108 O tabličnem računalniku
109 Odpravljanje težav
115 Odstranjevanje baterije (vrsta, ki ni
odstranljiva)
3
Osnove
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih
podatkov modela ali programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite O tabličnem računalniku → Podatki o bateriji.
4
Osnove
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Primeri pregrevanja naprave in rešitve
Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije
Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali
hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave
ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno
segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se
naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
• Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen
kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja
Samsung.
• Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti,
magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.
Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.
5
Osnove
Ko se naprava segreje med uporabo
Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša
naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali
nekaj časa ne uporabljajte naprave.
Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri
morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.
• Med prvotno namestitvijo po nakupu ali ob obnovitvi podatkov.
• Med prenosom velikih datotek.
• Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
– – Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
– – Med snemanjem videa dlje časa.
– – Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
– – Med priključitvijo TV sprejemnika.
• Med večopravilnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
– – Med uporabo več oken
– – Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
– – Med prenosom velikih datotek tekom video klica
– – Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
• Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali
drugim računom.
• Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
• Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
• Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
• Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
• Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine,
prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
• Če gostujete.
6
Osnove
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
• Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova
zaženite napravo.
• Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
• Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne
uporabljate.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
• Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se
naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.
Omejitve naprave, ko se naprava pregreva
Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko
naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.
• Če je naprava bolj vroča kot običajno, se pojavi sporočilo o pregrevanju naprave. Zaradi
znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje
baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle in dokler se naprava ne ohladi,
bodo na voljo samo klici v sili.
• Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, se bo pojavilo sporočilo o
izklopu. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
Previdnostni ukrepi za okolje uporabe
Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne
skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.
• Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
• Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
• Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi
poletja.
• Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
• Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali
visokotlačnih posod.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.
7
Osnove
Postavitev naprave in funkcije
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
8
Osnove
Postavitev naprave
Svetlobni senzor
Fotoaparat na sprednji
strani
Mikrofon
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za glasnost
Tipka Domov
Reža za pomnilniško
kartico
Tipka za nedavna dejanja
Tipka Nazaj
Vhod za slušalke
Večnamenski priključek
S Pen (SM-P550)
GPS antena (SM-P550)
GPS antena (SM-T550)
Potisni zatič
Fotoaparat na zadnji
strani
Potisni zatič
Zvočnik
Zvočnik
9
Osnove
• V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
– – če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
– – če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne prekrijte območja senzorja svetlobe z dodatki za zaslon, kot so zaščita zaslona ali
nalepke. To lahko povzroči okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
Vklop/izklop
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
Nedavna
dejanja
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
Domov
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Nazaj
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
10
Osnove
Pisalo S Pen
Pisalo S Pen je priloženo samo nekaterim napravam.
Tipka pisala S Pen
Konica pisala S Pen
Pinceta
Ime
Funkcije
• Uporabite pisalo S Pen za pisanje, risanje ali opravljanje ukazov za
dotik zaslona.
Konica pisala S Pen
Tipka pisala S Pen
Pinceta
• S pisalom S Pen lebdite nad elementi na zaslonu za dostop do
dodatnih funkcij pisala S Pen, kot sta Lebdeči gumb in Pogled iz
zraka.
• S pisalom S Pen lebdite nad zaslonom in pritisnite gumb pisala
S Pen, da prikažete funkcije zračnih ukazov.
• Med pritiskanjem in držanjem tipke pisala S Pen, povlecite pisalo
S Pen preko elementov, da jih izberete.
• Pri zamenjavi konice odstranite konico pisala S Pen s pinceto.
11
Osnove
Odstranjevanje pisala S Pen
Ko pisalo S Pen odstranite iz reže, naprava zažene funkcijo Zračni ukaz ali prikaže funkcije zračnih
ukazov, odvisno od nastavljene možnosti za odstranjevanje pisala S Pen.
Če želite nastavitev spremeniti, zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Napredne funkcije →
S Pen → Ob odstranitvi pisala S Pen.
Zamenjava konice pisala S Pen
Če je konica pisala topa, jo zamenjajte z novo.
1 Čvrsto primite konico s pinceto in jo odstranite.
12
Osnove
2 V pisalo S Pen vstavite novo konico.
Pazite, da si s pinceto ne uščipnete prstov.
• Starih konic ne uporabljajte ponovno. S tem lahko poškodujete pisalo S Pen.
• Pri vstavljanju konice v pisalo S Pen ne uporabljajte prekomerne sile.
• V pisalo S Pen ne vstavljajte zaobljenega dela konice. S tem lahko poškodujete pisalo
S Pen ali vašo napravo.
• Če vaše pisalo S Pen ne deluje pravilno, ga odnesite v Samsungov servisni center. Za
več informacij o pisalu S Pen obiščite spletno mesto Samsung.
• Če pisalo S Pen uporabljate na zaslonu pod ostrimi koti, naprava morda ne bo
prepoznala dejanja pisala S Pen. Med uporabo pisala S Pen ne zvijajte in ne
uporabljajte prekomerne sile.
• S pisalom S Pen lahko uporabljate tipko za nedavna dejanja in tipko Nazaj.
13
Osnove
Baterija
Polnjenje baterije
Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
1 Priključite USB kabel na USB napajalno enoto.
2 Priključite kabel USB v večnamenski priključek naprave.
3 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
4 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave. Nato odklopite napajalnik
iz električne vtičnice.
14
Osnove
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.
• Optimizirajte napravo s funkcijo vzdrževanja naprave.
• Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
• Vključite varčevanje z energijo.
• Zaprite nepotrebne aplikacije.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati, kot je e-pošta.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika.
Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo
z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom
podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
• Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost
polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se
baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda
ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo,
lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega
poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
15
Osnove
Pomnilniška kartica (kartica microSD)
Nameščanje pomnilniške kartice
Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške
kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške
kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno
mesto Samsung.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove,
da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana.
Za uporabo pomnilniške kartice, jo morate formatirati. Če vaša naprave ne more
formatirati ali prepoznat pomnilniške kartice, se obrnite na proizvajalca pomnilniške
kartice ali servisni center Samsung.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa Kartica SD.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
16
Osnove
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Vzdrževanje naprave → Shranjevanje → →
Nastavitve shranjevanja → Kartica SD → IZPNI.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Ne odstranite zunanjega pomnilnika, kot je pomnilniška kartica ali pomnilnik USB,
medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij ali tik po prenosu podatkov. S tem
lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oz. lahko poškodujete zunanji pomnilnik
ali napravo. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki nastanejo
zaradi napačne uporabe zunanjih naprav za shranjevanje.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Vzdrževanje naprave → Shranjevanje → →
Nastavitve shranjevanja → Kartica SD → Formatiraj → FORMATIRAJ.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube
podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
17
Osnove
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Ponovni zagon naprave
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in
tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Tipka za vklop/izklop
Tipka za znižanje
glasnosti
18
Osnove
Prvotna nastavitev
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov upoštevajte navodila na zaslonu, da
nastavite napravo.
Postopek prvotne nastavitve je lahko odvisen od programske opreme vaše naprave in
vaše regije.
1 Vklopite napravo.
2 Izberite prednostni jezik za napravo.
Izberite jezik.
3 Izberite omrežje Wi-Fi in se povežite z njim.
Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med tekom prvotne nastavitve ne boste
mogli nastaviti nekaterih funkcij.
4 Za prvotno nastavitev sledite navodilom na zaslonu.
5 Nastavite metodo za zaklep zaslona, da zaščitite napravo. Osebne podatke lahko zaščitite,
tako da preprečite dostop do vaše naprave tretjim osebam. Če želite nastaviti metodo za
zaklep zaslona kasneje, pritisnite Ne zdaj.
19
Osnove
6 Vpišite se v račun Samsung. Uporaba storitev Samsung in posodobitev vaših podatkov je
mogoča na vseh vaših napravah. Za več informacij si oglejte poglavje Račun Samsung.
7 Izberite funkcije, ki jih želite uporabljati in končajte prvotno nastavitev.
Prikaže se domači zaslon.
Račun Samsung
Uvod
Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki
jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate račun
Samsung, lahko posodabljate svoje podatke in varnost na vseh napravah Samsung z oblakom
Samsung, sledite in nadzirate izgubljeno ali ukradeno napravo, si ogledate nasvete in namige od
članov Samsung ter še več.
Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.
Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite
account.samsung.com. Za več informacij o računih Samsung zaženite aplikacijo Nastavitve in
pritisnite Oblak in računi → Računi → Račun Samsung account → Pomoč.
20
Osnove
Registracija računa Samsung
Registracija novega računa Samsung
Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.
1 Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Računi → Dodaj račun.
2 Pritisnite Račun Samsung account → USTVARI RAČUN.
3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.
Registracija obstoječega računa Samsung
Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.
1 Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Računi → Dodaj račun.
2 Pritisnite Račun Samsung account.
3 Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite PRIJAVA.
Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite Ste pozabili ID ali geslo? Informacije o
vašem računu bodo na voljo, če vnesete potrebne podatke in varnostno kodo, ki je prikazana
na zaslonu.
4 Pritisnite KON., da končate registracijo svojega računa Samsung.
Odstranjevanje računa Samsung
Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki,
prav tako odstranjeni.
1 Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Računi.
2 Pritisnite Račun Samsung account → → Odstrani račun.
3 Pritisnite V REDU, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite POTRDI.
21
Osnove
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Stike, slike in druge podatke iz prejšnje naprave lahko v svojo napravo prenesete z aplikacijo
Smart Switch ali prek storitve Samsung Cloud.
• Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Prenos podatkov prek Smart Switch
Prek funkcije Samsung Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na vašo
napravo.
Na voljo so naslednje različice programa Samsung Smart Switch.
• Različica za mobilne naprave: prenesite podatke med mobilnimi napravami. Aplikacijo
lahko prenesete s Galaxy Apps ali Trgovina Play.
• Računalniška različica: prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Aplikacijo
lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.
Brezžičen prenos podatkov prek Wi-Fi Direct
Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.
1 Iz trgovine Galaxy Apps ali Trgovina Play v obe napravi prenesite in namestite aplikacijo
Smart Switch.
2 Postavite napravi drug ob drugo.
3 Zaženite Smart Switch na obeh napravah.
22
Osnove
4 Na prejšnji napravi pritisnite BREZŽIČNO → POŠLJI → POVEŽI.
5 Na vaši napravi pritisnite BREZŽIČNO → PREJMI in izberite vrsto prejšnje naprave.
6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.
Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika
Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico
aplikacije Smart Switch iz www.samsung.com/smartswitch. Varnostno kopirajte podatke z vaše
prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na
računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na
peti korak.
3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.
4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše
naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.
23
Osnove
Samsung Cloud
Varnostno kopirajte podatke s prejšnje naprave v oblak Samsung Cloud in jih obnovite v vaši novi
napravi. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za
več informacij si oglejte poglavje Račun Samsung.
Ustvarjanje varnostne kopije podatkov
1 V vaši prejšnji napravi se vpišite v račun Samsung.
2 Zaženite aplikacijo Nastavitve, izberite možnost varnostne kopije in varnostno kopirajte
svoje podatke.
• Če vaša naprava podpira oblak Samsung, zaženite aplikacijo Nastavitve pritisnite
Oblak in računi → Samsung Cloud → Nastavitve za varnostno kopiranje in nato
varnostno kopirajte svoje podatke.
• Metoda za varnostno kopiranje podatkov je lahko odvisna od vašega modela.
• Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo
varnostno kopirani, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Oblak in računi →
Samsung Cloud → Nastavitve za varnostno kopiranje.
Obnovitev podatkov
1 Na vaši novi napravi zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Samsung
Cloud → Obnovi.
2 Pritisnite in izberite prejšnjo napravo na seznamu naprav.
3 Označite vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite OBNOVI ZDAJ.
24
Osnove
Razumevanje zaslona
Upravljanje zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste ali pisalo S Pen.
Pritiskanje
Pritisnite zaslon.
25
Osnove
Pritiskanje in držanje
Pritisnite in zadržite zaslon za približno 2 sekundi.
Vlečenje
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na ciljno mesto.
26
Osnove
Dvojni pritisk
Dvakrat pritisnite zaslon.
Drsenje
Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.
Primikanje in razmikanje prstov
Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.
27
Osnove
Domači zaslon in zaslon aplikacij
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več.
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Prikaz zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikator zaslona za novice.
Oglejte si najnovejše članke iz
različnih kategorij.
Indikatorji na zaslonu
Priljubljene aplikacije
28
Osnove
Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij
Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij. Za vrnitev na
domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Ali pa pritisnite tipko Domov
oziroma Nazaj.
Domači zaslon
Zaslon aplikacij
Premikanje elementov
Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na
drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in pridržite element na zaslonu
aplikacij ter ga nato povlecite na vrh ali dno zaslona. Bližnjica aplikacije bo dodana na domači
zaslon.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
29
Osnove
Ustvarjanje map
Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.
1 Na domačem zaslonu ali zaslon aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite
preko druge aplikacije.
2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite Vnesite ime mape in
vnesite ime za mapo.
• Dodajanje več aplikacij
Pritisnite DODAJ APLIKACIJE na mapi. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite
DODAJ. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.
• Premikanje aplikacij iz mape
Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.
• Brisanje mape
Pritisnite in pridržite mapo, nato pritisnite Izbriši mapo. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v
mapi bodo prestavljene na zaslon aplikacij.
30
Osnove
Urejanje domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate,
izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.
• Dodajanje oken: podrsajte v levo in pritisnite
.
• Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo
lokacijo.
• Izbris oken: pritisnite
na strani.
• Ozadja: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Pripomočki: pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi
na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite
pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
• Nastavitve domač. zaslona: spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na
domačem zaslonu in več.
Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu
Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na
domačem zaslonu. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite
Nastavitve domač. zaslona → Postavitev domačega zaslona → Samo domači zaslon →
UPORABI.
Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslonu.
31
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
Lokacijske storitve so v uporabi
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Polnjenje baterije
Stanje baterije
32
Osnove
Zaklenjen zaslon
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Zaslon je zaklenjen z Podrsaj, privzeto metodo za zaklepanje zaslona.
Pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov in podrsajte v kateri koli smeri, da odklenete
zaslon.
Sprememba metode za zaklepanje zaslona
Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklep.
zaslona in varnost → Vrsta zaklepanja zaslona, nato pa izberite metodo.
Če za zaklepanje zaslona nastavite vzorec, kodo PIN ali geslo, lahko s tem zaščitite osebne
podatke in drugim preprečite dostop do svoje naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje
zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.
• Podrsaj: podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
• Vzorec: narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
• Koda PIN: vnesite PIN z vsaj štirimi številkami za odklep zaslona.
• Geslo: vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
• Brez: brez nastavite metode za zaklepanje zaslona.
Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat
nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite
aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Nastavitve varnega
zaklepanja in pritisnite stikalo Sam. tovar. ponastavitev, da ga vključite.
33
Osnove
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Pritisnite in hkrati zadržite tipko Domov in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko ogledate v
Galerija.
Prav tako lahko posnamete posnetke zaslona, če podrsnete roko v levo in desno preko zaslon.
Če ta funkcija ni vklopljena, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije in nato
stikalo Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem, da funkcijo vklopite.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
Obvestilna plošča
Ko prejmete nova obvestila, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o
ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno
ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.
Obvestilno ploščo lahko odprete tudi ob zaklenjenem zaslonu.
34
Osnove
Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Tipke za hitro nastavitev
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Dostop do nastavitev obvestil.
Uporaba tipk za hitro nastavitev
S tipkami za hitro nastavitev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za
prikaz dodatnih tipk.
Za spremembo nastavitev funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in
držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.
Za prerazporeditev tipk pritisnite → Razporeditev gumbov, pritisnite in zadržite tipko in jo
nato povlecite na drugo lokacijo.
35
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Tipkovnica se pojavi samodejno, ko vnašate besedilo za pošiljanje e-poštnih sporočil, ustvarjate
beležke in drugo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Izbrišite predhodni znak.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Prelom na naslednjo vrstico.
Premikanje kazalca.
Vstavite simbole.
Vstavite presledek.
Preklop v način rokopisa.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite in pridržite , pritisnite → Jeziki in vrste → UPRAVLJAJ JEZIKE VNOSA ter nato
izberite jezike, ki jih želite uporabiti. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa
preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.
Dodatne funkcije tipkovnice
Pritisnite in zadržite
za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Spremenite nastavitve
glasovnega vnosa.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
36
Osnove
• : preklop v način rokopisa.
Preklopite na običajno
tipkovnico.
Oglejte si informacije o urejanju
rokopisa.
Spremenite nastavitve
tipkovnice.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• : dodajte element iz odložišča.
• : vstavi emotikone.
• : preklop na plavajočo ali razdeljeno tipkovnico. Tipkovnico lahko premaknete na drugo
mesto, tako da povlečete zavihek.
• : spremenite nastavitve tipkovnice.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite Prilepi.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite Odložišče in izberite
besedilo.
37
Aplikacije in funkcije
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave
Samsung Galaxy.
Zaženite aplikacijo Galaxy Apps.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite → Nastavitve →
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
Trgovina Play
Kupite in prenesite aplikacije.
Zaženite aplikacijo Trgovina Play.
Nameščanje aplikacij
Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
38
→ Nastavitve
Aplikacije in funkcije
Upravljanje aplikacij
Odstranjevanje aplikacij in uporaba načina za spanje aplikacije
Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.
• Onemogoči: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
• Spanje: preklopite aplikacije v način za spanje, ki varčuje z energijo baterije s tem, da
prepreči njihovo izvajanje v ozadju.
• Odstrani: odstranite prenesene aplikacije.
Omogočanje aplikacij
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Aplikacije →
in nato pritisnite OMOGOČI.
→ Onemogočeno, izberite aplikacijo
Nastavitev dovoljenj za aplikacije
Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij
na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do
določenih funkcij ali informacij. Pritisnite DOVOLI v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za
aplikacijo.
Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Aplikacije.
Izberite aplikacijo in pritisnite Dovoljenja. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in
spremenite njena dovoljenja.
Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite Aplikacije → → Dovoljenja aplikacije. Izberite element in
pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.
Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo
delovale pravilno.
39
Aplikacije in funkcije
Stiki
Uvod
Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.
Dodajanje stikov
Ustvarjanje novega stika
1 Zaženite aplikacijo Stiki, pritisnite
2 Vnesite informacije o stiku.
in nato izberite lokacijo pomnilnika.
Dodajte sliko.
Vnesite informacije o stiku.
Odprite polja z več podatki.
Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto
shranjevanja.
3 Pritisnite SHRANI.
40
Aplikacije in funkcije
Uvoz stikov
Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.
1 Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite → Upravljanje stikov → Uvoz/izvoz stikov → UVOZ.
2 Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.
3 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite KONČANO.
4 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike, ter nato pritisnite UVOZ.
Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi
Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun
Samsung.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Oblak in računi → Računi, izberite ime računa, izberite
račun za sinhronizacijo in nato pritisnite Stiki (Samsung account) ali Sinhronizacija Stiki.
Iskanje stikov
Zaženite aplikacijo Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst po kazalu na levi strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
41
Aplikacije in funkcije
Deljenje stikov
Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.
1 Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite
2 Izberite stike in pritisnite DELI.
3 Izberite način skupne rabe.
→ Deli.
Združevanje podvojenih stikov
Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate stike z drugimi računi, se lahko na
seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje
učinkovitosti seznama stikov.
1 Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite
2 Označite stike in pritisnite ZDRUŽI.
→ Upravljanje stikov → Združi stike.
Brisanje stikov
1 Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite
2 Izberite stike in pritisnite IZBRIŠI.
→ Izbriši.
42
Aplikacije in funkcije
Internet
Uvod
Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za
enostavnejši dostop.
Brskanje po spletnih straneh
1 Zaženite aplikacijo Internet.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Zaznamujte trenutno spletno
stran.
Osvežite trenutno spletno stran.
Premikajte se med stranmi.
Dostop do dodatnih možnosti.
Zaprite zavihek.
Oglejte si zaznamke, shranjene
spletne strani in zgodovino
nedavnega brskanja.
Odprite nov zavihek.
Odprite domačo stran.
43
Aplikacije in funkcije
Uporaba skrivnostnega načina
V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani.
Skrivnostni način lahko zaklenete z geslom.
Vključitev skrivnostnega načina
Pritisnite → Vklopi skrivni način. Ob prvi uporabi te funkcije nastavite uporabo gesla za
skrivnosten način.
V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.
V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.
Sprememba varnostnih nastavitev
Svoje geslo lahko spremenite.
Pritisnite → Nastavitve → Zasebnost → Varnost skrivnega načina → Spremenite geslo.
Izključitev skrivnostnega načina
Pritisnite → Izklopi skrivni način.
44
Aplikacije in funkcije
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
1 Zaženite aplikacijo E-pošta.
2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite PRIJAVA.
Za ročno registracijo elektronskega računa pritisnite ROČNA NASTAV.
3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→
→ Dodaj račun.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite
→ → Nastavite privzeti račun.
→
Pošiljanje e-pošte
1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
3 Pritisnite POŠLJI za pošiljanje elektronskega sporočila.
Branje e-pošte
Ko je E-pošta odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje
e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.
Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.
Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite
omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite → → ime vašega računa in nato
pritisnite stikalo Sinhronizacija računa, da ga vklopite.
45
Aplikacije in funkcije
Fotoaparat
Uvod
Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
Zagon fotoaparata
Fotoaparat lahko zaženete na naslednje načine:
• Zaženite aplikacijo Fotoaparat.
• Na zaklenjenem zaslonu povlecite
ven iz velikega kroga.
• Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na
voljo.
• Nekatere funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo Fotoaparat
z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona
nastavljena.
• Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparat in poskusite znova.
Uporaba podrsljajev
Hitro upravljajte zaslon za predogled s podrsavanjem v različne smeri. Lahko spremenite način
fotografiranja, preklapljate med fotoaparatoma ali uporabite učinke filtra.
46
Aplikacije in funkcije
Preklop med fotoaparatoma
Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol, da preklopite med fotoaparatoma.
Predogled fotoaparata na
zadnji strani
Predogled fotoaparata na
sprednji strani
Spreminjanje načinov fotografiranja
Na zaslonu za predogled podrsajte proti desni, da odprete seznam načinov fotografiranja.
Izberite želeni način fotografiranja.
Predogled fotoaparata na
zadnji strani
Načini fotografiranja
47
Aplikacije in funkcije
Ogled učinkov filtra
Na zaslonu za predogled podrsajte v levo, da odprete seznam učinkov filtrov. Fotografijam lahko
dodate edinstven učinek.
Ko izberete filter, pritisnite zaslon za predogled in zajemite fotografijo ali posnemite video.
Če želite odstraniti uporabljen filter, odprite seznam filtrov in pritisnite Brez učinka.
Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.
Predogled fotoaparata na
zadnji strani
Učinki filtra
48
Aplikacije in funkcije
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
Trenutni način
Naredite, da bodo obrazi
videti svetlejši in bolj čisti.
Nastavitve kamere
Sličica predogleda
Fotografiranje.
Posnemite
videoposnetek.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji strani.
Načini fotografiranja
Učinki filtra
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Lahko pa tudi povlečete
na vrstici za povečavo proti ali .
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Za
uporabo načina samodejne izostritve pritisnite .
• Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne
bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
49
Aplikacije in funkcije
Spreminjanje načinov fotografiranja
Na zaslonu za predogled podrsajte v desno, da odprete seznam načinov fotografiranja, in izberite
način.
• Samodejno: posnemite najboljše možne fotografije tako, da naprava samodejno prilagodi
osvetlitev in barvo fotografij.
• Panorama: ustvarite panoramo z zajemom zaporednih fotografij, bodisi v ležeči ali pokončni
smeri.
• Zap. posnet.: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Lepotna izboljšava obraza: za bolj nežne fotografije posnemite fotografijo z osvetljenimi
obrazi.
• Šport: fotografiranje hitro premikajočih se predmetov.
• Posnetek sebe: posnemite sami sebe in uporabite različne učinke, kot je učinek razpršilca.
• Zvok+slikanje: fotografiranje z zvokom.
Samodejni način
Samodejni način omogoča, da fotoaparat oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Samodejno.
Panorama
Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v
širok prizor.
Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali
če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Panorama.
2 Pritisnite in napravo počasi premikajte v eno smer.
3 Pritisnite za prenehanje fotografiranja.
50
Aplikacije in funkcije
Zap. posnet.
Naredite posnetke premikajočih se predmetov.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Zap. posnet.
Pritisnite in pridržite
, da napravite več zaporednih fotografij.
Lepotna izboljšava obraza
Za bolj nežne fotografije posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Lepotna izboljšava obraza.
Šport
Fotografiranje hitro premikajočih se predmetov.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Šport.
Posnetek sebe
Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslonu si lahko predhodno
ogledate različne lepotne učinke.
1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite
za preklop na
fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Posnetek sebe.
3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4 Ko naprava zazna vaš obraz, v fotoaparat na sprednji strani pokažite svojo dlan.
Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava
posname fotografijo.
Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparat na sprednji strani,
pritisnite → Načini snemanja in nato pritisnite stikala, da jih vključite.
51
Aplikacije in funkcije
Zvok+slikanje
Fotografiranje z zvokom. Naprava identificira fotografije z
v Galerija.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Zvok+slikanje.
Nastavitve kamere
Hitre nastavitve
Na zaslonu predogleda uporabite naslednje hitre nastavitve.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• : nastavite, da naprava pred ali po fotografiranju posname zvok.
Nastavitve kamere
Na zaslonu za predogled pritisnite
snemalnega načina.
. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno
ZADNJA KAMERA
• Velikost slike: izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje
kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
• Velikost videa: izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke
višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Časovnik: izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
SPREDNJA KAMERA
• Velikost slike: izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje
kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
• Velikost videa: izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke
višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Shrani slike v predogledu: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri
fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
• Načini snemanja: izberite možnosti fotografiranja za uporabo.
• Časovnik: izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
52
Aplikacije in funkcije
SPLOŠNO
• Celozasl. pogled (16 : 9): nastavite, da naprava predogled fotografij ali videov prikaže na
celotnem zaslonu.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami
ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev označevanje lokacije.
• Pregled slik: nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Lebdeči gumb za fotoaparat: dodajte tipko za fotoaparat, ki jo lahko postavite kamorkoli na
zaslon. Ta funkcija je na voljo samo v načinih Samodejno in Posnetek sebe.
• Funkcija tipke za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor
sprožilca ali funkcije povečave in pomanjšave.
• Ponastavi nastavitve: ponastavite nastavitve fotoaparata.
Galerija
Uvod
Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in
videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe, ki jih boste delili z drugimi.
53
Aplikacije in funkcije
Ogled slik in videoposnetkov
1 Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite SLIKE.
2 Izberite sliko.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte sliko med priljubljene.
Modificirajte sliko.
Skupna raba slik z drugimi.
Izbrišite sliko.
Ustvarite lahko animacijo GIF ali kolaž iz več slik. Pritisnite → Animiraj ali Kolaž in nato
izberite slike. Za svoj kolaž lahko izberete do šest slik.
Iskanje slik
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite za ogled slik, razvrščenih po kategorijah, kot so
lokacija, osebe, dokumenti, način fotografiranja in več.
Za iskanje slik z vnosom ključnih besed pritisnite polje za iskanje.
Ogled albumov
Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v mapah in albumih. V mapah na seznamu
albumov bodo razvrščene tudi animacije in kolaži, ki ste jih ustvarili.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite ALBUMI in izberite album.
54
Aplikacije in funkcije
Ogled zgodb
Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in
lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb
morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.
Ustvarjanje zgodb
Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.
1 Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite ZGODBE.
2 Pritisnite → Ustvarite zgodbo.
3 Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite KONČANO.
4 Vnesite naslov zgodbe in pritisnite USTVARI.
Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite DODAJ.
Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite → Uredi,
označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite → Odstranitev iz
zgodbe.
Brisanje zgodb
1 Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite ZGODBE.
2 Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
Sinhronizacija slik in videoposnetkov z oblakom Samsung Cloud
Z oblakom Samsung Cloud lahko sinhronizirate slike in videoposnetke, ki so shranjeni v Galerija,
ter do njih dostopate z drugih naprav. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in
prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Račun Samsung.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite → Nastavitve in pritisnite stikalo Samsung Cloud, da
ga vključite. Slike in videoposnetki, ki so posneti z napravo, bodo samodejno shranjeni v oblak
Samsung Cloud.
55
Aplikacije in funkcije
Izbris slik ali videoposnetkov
Izbris slike ali videoposnetka
Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite
na dnu zaslona.
Izbris več slik in videoposnetkov
1 Na zaslonu galerije pritisnite in pridržite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
3 Pritisnite IZBRIŠI.
Funkcije pisala S Pen
Pisalo S Pen je priloženo samo nekaterim napravam.
Zračni ukaz
Za dostop do štirih uporabnih funkcij pisalo S Pen odstranite iz reže ali pa s pisalom S Pen lebdite
nad poljubnim delom zaslona in pritisnite gumb pisala S Pen.
S funkcijami zračnih ukazov lahko izvajate različna dejanja.
Beležka dejanj
Pametna izbira
Pisanje po zaslonu
Beležka S-Note
Dodaj bližnjice
56
Aplikacije in funkcije
• Beležka dejanj: hitro napišite beležke in z njimi povežite dejanja. Pošiljate lahko e-poštna
sporočila, iščete po spletu in še veliko več. Za več informacij si oglejte poglavje Beležka
dejanj.
• Pametno izbiranje: hitro zbiranje vsebine. Za več informacij si oglejte poglavje Pametno
izbiranje.
• Pisanje scenarijev: zajemite posnetek zaslona, ga uredite in nanj napišite opombe, nato pa
ga delite z drugimi. Za več informacij si oglejte poglavje Pisanje scenarijev.
• S Note: če želite ustvariti zapiske, zaženite aplikacijo S Note. Za več informacij si oglejte
poglavje S Note.
• Dodaj bližnjice: na ploščo za zračne ukaze dodajte bližnjice do pogosto uporabljenih
aplikacij.
Beležka dejanj
Odprite ploščico aplikacije Action memo in ustvarite beležke za izvajanje različnih dejanj na
podlagi napisanih ali narisanih informacij.
1 Na plošči z zračnimi ukazi pritisnite Beležka dejanj.
2 Napišite ali narišite beležko.
3 Pritisnite → Poveži z dejanjem.
Izbrana bo celotna beležka. Če želite uporabiti določene podatke iz beležke, pritisnite zunaj
izbranega območja, da prekličete izbiro beležke, nato pa okoli podatkov narišite sklenjen lik,
da jih uporabite.
Shranite beležko.
Izbrišite beležko.
Dostop do dodatnih možnosti.
Napišite beležko ali spremenite
barvo pisala.
Zavrzite beležko.
Podatki o razpoložljivih
funkcijah za izbrano beležko
Spremenite velikost ploščice za
beležko.
57
Aplikacije in funkcije
4 Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti z izbranimi podatki iz beležke.
Izbrana aplikacija se bo zagnala iz pripomočka Beležka dejanj.
Ustvarite stik.
Iskanje po spletu.
Pošiljanje e-pošte.
Ustvarite opravilo.
Iskanje lokacije.
Prikaz beležk
Na zaslonu pripomočka Action memo pritisnite Seznam. Izberite beležko za prikaz in jo uredite.
Dodajanje pripomočkov Action memo na domači zaslon
Ko sestavite beležko, pritisnite → Pripni na domači zaslon. Beležka bo samodejno shranjena,
pripomoček Beležka dejanj pa bo dodan na domači zaslon. Za prikaz ali urejanje beležke
pritisnite pripomoček na domačem zaslonu.
Urejanje beležke v obliki datoteke aplikacije S Note
Med sestavljanjem pritisnite → Uredite kot datoteko aplikacije S Note, da odprete aplikacijo
S Note in v njej uredite beležko. Ista barva pisala, kot ste jo uporabili v aplikaciji Beležka dejanj,
bo uporabljena tudi v aplikaciji S Note.
58
Aplikacije in funkcije
Pametno izbiranje
S pisalom S Pen izberite območje in opravite dejanja, kot je dajanje v skupno rabo ali
shranjevanje.
1 Če naletite na vsebino, ki jo želite zbrati, kot je denimo del spletne strani, odprite ploščo z
zračnimi ukazi in pritisnite Pametno izbiranje.
2 Izberite ikono želene oblike v orodni vrstici in povlecite pisalo S Pen po vsebini, ki jo želite
izbrati.
Pritisnite Samodejni izbor za samodejno preoblikovanje izbranega območja.
Če je v izbrano območje vključeno besedilo, pritisnite Povzeto besedilo za prepoznavo in
odstranitev besedila z izbranega območja.
3 Izberite možnost, ki jo želite uporabiti v izbranem območju.
• Risanje: pisanje ali risanje po zaslonu.
• Deli: skupna raba izbranega območja z drugimi.
• Shrani: shranite izbrano območje v aplikacijo Galerija.
59
Aplikacije in funkcije
Pisanje scenarijev
Zajemite posnetke zaslona, da boste lahko po njih pisali in risali.
1 Ko najdete vsebino, ki jo želite zajeti, odprite ploščo za zračne ukaze in pritisnite Pisanje
scenarijev.
Trenutni zaslon bo samodejno zajet, na zaslonu pa se bo pojavila orodna vrstica za urejanje.
2 Če ste zajeli vsebino, ki se nadaljuje prek več zaslonov, kot je spletna stran, pritisnite Zajemi
pomikanje, da zajamete več vsebine. Zaslon se bo samodejno pomaknil navzdol in vam
omogočil, da znova izberete možnost ZAJEMI POMIKANJE. Ko končate z zajemanjem,
pritisnite KONČANO.
3 Na posnetek zaslona napišite beležko.
4 Izberite možnost, ki jo želite uporabiti v posnetku zaslona.
• Obreži: obrežite posnetek zaslona.
• Deli: pošljite posnetek zaslona drugim.
• Shrani: shranite posnetek zaslona v aplikacijo Galerija.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
60
Aplikacije in funkcije
S Note
Snemajte svoje misli in ideje ter iz njih ustvarite zapiske po meri. Vstavite lahko
večpredstavnostne datoteke in ustvarite fotozapiske.
Uporaba pripomočka S Note
Nekatere funkcije za S Note lahko zaženete neposredno iz pripomočka S Note.
Na domačem zaslonu pritisnite ikono v pripomočku S Note.
Zagon aplikacije S Note.
Ustvarite zapisek v načinu
rokopisa.
Ustvarite zapisek v besedilnem
načinu.
Ustvarjanje beležk
1 Zaženite aplikacijo S Note.
Ali pa na domačem zaslonu pritisnite
v pripomočku S Note.
2 Pritisnite .
3 Sestavite zapisek.
Pritisnite Pisalo za zapisovanje ali risanje po zaslonu ali pa pritisnite Besedilo za vnos
besedila s tipkovnico.
Napišite zapisek.
Dostop do dodatnih možnosti.
Izbrišite zapisek.
Shranjevanje zapiska.
Izbrišite opombo.
Razveljavi in uveljavi zadnji
ukaz.
Pripnite drugo stran trenutni
opombi.
61
Aplikacije in funkcije
Spreminjanje nastavitev pisala
Med pisanjem in risanjem po zaslonu še enkrat pritisnite Pisalo, da spremenite vrsto pisala,
debelino črte ali barvo pisala.
Spremenite vrsto pisala.
Spremenite debelino črte.
Izberite novo barvo z uporabo
izbirnika barv.
Spremenite barvo pisala.
Nalivno pero
Kaligrafsko pero
Uporaba radirke vrstic
1 Pritisnite Radirka.
2 Pritisnite območje za izbris.
Celotna vrstica v območju bo izbrisana. Z vrstičnim brisalnikom lahko v pripomočku S Note
brišete vrstico po vrstico.
• Če želite izbrisati samo območje, ki se ga dotaknete s pisalom S Pen, še enkrat pritisnite
Radirka in nato Izbriši izbr. območje. Velikost radirke lahko prilagodite, če povlečete
vrstico za prilagoditev velikosti.
• Če želite pobrisati opombo, pritisnite IZBRIŠI VSE.
Tudi z najmanjšo radirko morda ne boste mogli natančno izbrisati želeni del.
62
Aplikacije in funkcije
Urejanje ročno napisanih opomb
Uredite ročno napisane opombe z različnimi možnostmi urejanja, kot so rezanje, remikanje,
spreminjanje velikosti in pretvorba.
1 Če je na zapisku rokopis ali risba, pritisnite VEČ → Način izbiranja.
2 Pritisnite ali narišite črto okoli vnosa, da ga izberete in uredite.
Za premik vnosa na drugo lokacijo, izberite vnos in ga povlecite na novo lokacijo.
Če želite spremeniti velikost vnosa, ga izberite in povlecite ročico okvirja.
3 Uporabite eno od teh možnosti:
• Skupina: razvrstitev izbranega vnosa.
• Postav.: razporeditev plasti.
• Izreži: izrez vnosa. Če ga želite prilepiti na drugo mesto, pritisnite in pridržite mesto, nato
pa pritisnite Prilepi.
• Kopiraj: kopiranje vnosa. Če ga želite prilepiti na drugo mesto, pritisnite in pridržite
mesto, nato pa pritisnite Prilepi.
• Izbriši: izbrišite vnos.
63
Aplikacije in funkcije
Pogled iz zraka
Za izvajanje različnih funkcij s pisalom S Pen lebdite nad elementom na zaslonu.
Če ta funkcija ni vklopljena, zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Napredne
funkcije → S Pen → Pogled iz zraka, nato pa pritisnite stikalo, da funkcijo vklopite.
Predogled informacij
Za predogled vsebine ali prikaz informacij v pojavnem oknu pisalo usmerite v zaslon.
Uporaba lebdečega gumba
Če s pisalom S Pen v nekaterih aplikacijah, kot sta Galerija in Video, lebdite nad elementi, se bo v
oknu za predogled prikazal lebdeči gumb. Z lebdečim gumbom lahko različna dejanja izvedete
neposredno iz okna za predogled.
Lebdeči gumb
64
Aplikacije in funkcije
Izbira peresa
Med pritiskanjem in držanjem tipke pisalo S Pen, povlecite pisalo S Pen preko besedila ali
seznamov elementov za izbiro več elementov ali besedila. Izbrane elemente ali besedilo lahko
prav tako kopirate in prilepite v drugo aplikacijo ali jih daste v skupno rabo z drugimi.
Neposredni vnos s pisalom
S pisalom S Pen lahko z rokopisom izpolnjujete obrazce ali pišete sporočila.
Če ta funkcija ni vklopljena, zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Napredne
funkcije → S Pen → Neposredni vnos s pisalom, nato pa pritisnite stikalo, da funkcijo
vklopite.
Pisanje v besedilna polja
1 S pisalom S Pen lebdite nad besedilnim poljem.
2 Pritisnite , da odprete besedilno polje.
3 Pišite s pisalom S Pen.
65
Aplikacije in funkcije
Več oken
Uvod
Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V
pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Pogled ločenega zaslona
1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite v oknu nedavno uporabljene aplikacije.
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
3 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon.
Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite SEZ. APL. in
izberite aplikacijo.
66
Aplikacije in funkcije
Uporaba dodatnih možnosti
Pritisnite vrstico med okni aplikacij za dostop do dodatnih možnosti.
Preklopite lokacije med
okni aplikacij.
Zaprite trenutno izbrano
aplikacijo.
Preklopite izbrano okno v
prikaz v pojavnem oknu.
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
Ko povlečete vrstico med okni aplikacije na vrhu ali dnu roba zaslona, se bo okno maksimiralo.
67
Aplikacije in funkcije
Minimiziranje ločenega pogleda
Pritisnite tipko Domov, da pomanjšate pogled razdeljenega zaslona. V vrstici stanja se bo
prikazala ikona . Aplikacija v spodnjem oknu se zapre, aplikacija v zgornjem oknu pa ostane
aktivna v minimiziranem pogledu ločenega zaslona.
Če želite zapreti pomanjšani pogled razdeljenega zaslona, odprite obvestilno ploščo in pritisnite
ikono v obvestilu funkcije Več oken.
Skupna raba besedila ali slik med okni
Povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite
element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
68
Aplikacije in funkcije
Pojavni pogled
1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
2 Podrsajte navzgor ali navzdol, pritisnite in pridržite okno aplikacije ter ga povlecite v razdelek
Za prikaz v pojavnem oknu spustite tukaj.
V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.
Pomanjšajte okno.
Zaprite aplikacijo.
Povečajte okno.
Premik pojavnih oken
Če želite premakniti pojavno okno, pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo
lokacijo.
69
Aplikacije in funkcije
SideSync
Uvod
Aplikacija SideSync omogoča preprosto skupno rabo zaslona in deljenje podatkov med
pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki Samsung Android ter drugimi računalniki. Ko
povežete napravi, se bo v povezanem tabličnem ali namiznem računalniku pojavil navidezni
zaslon. Obvestila (denimo e-pošto) lahko preverite na nadzorni plošči ali v pojavnih oknih.
Preden začnete
• Aplikacija SideSync mora biti nameščena v obeh napravah, ki ju želite povezati. Če aplikacija
SideSync ni nameščena, jo prenesite in namestite na enega od teh načinov:
– – Če želite aplikacijo SideSync prenesti in namestiti v tablični računalnik ali pametni telefon
Samsung Android, jo poiščite v trgovini Galaxy Apps ali Trgovina Play. Če vaša naprava
ne podpira aplikacije SideSync, je morda ne boste uspeli najti.
– – Če želite aplikacijo SideSync prenesti in namestiti v računalnik, pojdite na spletno stran
www.samsung.com/sidesync. Tam lahko najdete tudi podatke o sistemskih zahtevah
aplikacije SideSync.
• Če želite povezati tablični računalnik in pametni telefon, morata podpirati funkcijo Wi-Fi
Direct.
• Če želite tablični in namizni računalnik povezati brezžično, morata biti povezana z isto
brezžično dostopno točko.
70
Aplikacije in funkcije
Povezovanje z računalniki ali pametnimi telefoni
Povezovanje z računalnikom
1 Tablični in namizni računalnik povežite s kablom USB.
Ali pa obe napravi povežite z isto dostopno točko.
2 Zaženite SideSync na obeh napravah.
3 V obeh napravah pritisnite ZAČETEK.
Napravi se bosta poiskali in povezali. Nato se bo v računalniku pojavila nadzorna plošča.
Povezovanje s pametnim telefonom prek funkcije Wi-Fi Direct
1 Aplikacijo SideSync zaženite v tabličnem računalniku in pametnem telefonu.
2 V obeh napravah pritisnite ZAČETEK.
Napravi se bosta poiskali in povezali.
3 Na seznamu zaznanih naprav v tabličnem računalniku izberite svoj pametni telefon.
71
Aplikacije in funkcije
4 V pametnem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
V tabličnem računalniku se bo pojavila nadzorna plošča.
Samodejno povezovanje naprav
Če sta napravi že bili povezani, lahko nastavite, da se znova povežeta samodejno.
V tabličnem računalniku pritisnite SideSync → VEČ → Nastavitve, nato pa pritisnite stikalo
Samod. povezovanje naprav, da vklopite funkcijo samodejnega povezovanja. Lahko pa na
nadzorni plošči pritisnete VEČ → Postavke → Povezave in vklopite funkcijo samodejnega
povezovanja.
72
Aplikacije in funkcije
Uporaba nadzorne plošče
Iz tabličnega računalnika lahko zaženete pogosto uporabljene aplikacije ali si ogledate obvestila.
Ko pritisnete obvestilo, se bo zagnala ustrezna aplikacija ali program. Spodaj je slika nadzorne
plošče tabličnega računalnika, kot je videti v namiznem računalniku.
Pomanjšanje nadzorne plošče.
Dostop do dodatnih možnosti.
Zapiranje nadzorne plošče.
Vklop navideznega zaslona
tabličnega računalnika.
Dodajanje več aplikacij.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Če ikono aplikacije kliknete z desno tipko miške, lahko aplikacije prerazporedite ali izbrišete.
Nadaljevanje predvajanja predstavnostne vsebine
Predvajanje glasbe ali videov v tabličnem računalniku lahko začasno ustavite in ga nato
nadaljujete v drugi napravi.
Na nadzorni plošči izberite gumb za predvajanje na kontrolniku glasbe ali v obvestilu videa.
Predvajanje v tabličnem računalniku se bo začasno ustavilo in se nadaljevalo v drugi napravi.
Kontrolnik glasbe in obvestilo videa se bosta v povezani napravi pojavila samo, če
predstavnostne datoteke predvajate s privzeto aplikacijo za glasbo oziroma video.
Deljenje spletne strani
Spletno stran lahko odprete v tabličnem računalniku in jo prikažete v spletnem brskalniku v
povezani napravi.
Med brskanjem po spletnih straneh s tabličnim računalnikom se bo na nadzorni plošči pojavilo
obvestilo o spletnem dostopu. Izberite obvestilo na nadzorni plošči. Nato se bo ista spletna stran
pojavila v povezani napravi.
73
Aplikacije in funkcije
Uporaba navideznega zaslona
Aplikacija SideSync prezrcali zaslon naprave v drugo napravo. Funkcije naprave lahko uporabljate
prek navideznega zaslona. Spodaj je slika navideznega zaslona tabličnega računalnika, kot je
videti v namiznem računalniku.
Na nadzorni plošči pritisnite Tablet screen.
• Nekatere funkcije morda ne delujejo prek navideznega zaslona.
• Videz in funkcije na navideznem zaslonu se lahko razlikujejo, odvisno od povezane
naprave.
Zapiranje navideznega zaslona.
Pomanjšanje navideznega
zaslona.
Pritisnite
Povečanje navideznega zaslona.
za uporabo naslednjih možnosti:
• Vedno na vrhu: nastavite, da navidezni zaslon vedno ostane na vrhu.
• Zasukaj: vrtenje zaslona.
• Prosojnost okna: prilagodite raven prosojnosti navideznega zaslona.
• Zajemanje: zajemanje posnetka zaslona.
• Omogoči predstavitveni način: vklopite zaslon tabličnega računalnika, da ga boste lahko
upravljali iz namiznega in tabličnega računalnika. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od
povezane naprave.
74
Aplikacije in funkcije
Če želite premakniti navidezni zaslon, kliknite zgornji del navideznega zaslona in ga povlecite na
novo mesto.
Če želite prilagoditi velikost navideznega zaslona, postavite kazalec miške na rob navideznega
zaslona, nato pa ga kliknite in povlecite.
Preklapljanje med zaslonoma
Če želite uporabljati dejanski zaslon tabličnega računalnika, pritisnite tipko za vklop ali za domov
v tabličnem računalniku. Navidezni zaslon se bo izklopil, zaslon tabličnega računalnika pa vklopil.
Za vrnitev na navidezni zaslon kliknite navidezni zaslon tabličnega računalnika v namiznem
računalniku. Dejanski zaslon se bo izklopil, navidezni zaslon pa vklopil.
Navidezni zaslon in zaslon povezane naprave lahko gledate in upravljate hkrati. Na
→ Omogoči predstavitveni način, da vklopite
navideznem zaslonu pritisnite
zaslon povezane naprave. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od povezane naprave.
Deljenje datotek in odložišče
Kopiranje datotek v računalnik
1 Pritisnite in pridržite datoteke, da na navideznem zaslonu tabličnega računalnika odprete
način urejanja.
2 Označite več datotek za kopiranje.
3 Pritisnite in pridržite izbrane datoteke, nato pa jih povlecite izven navideznega zaslona in
spustite.
Datoteke bodo kopirane na želeno mesto.
75
Aplikacije in funkcije
Ko denimo premaknete sliko iz tabličnega računalnika v odprt dokument programa Word v
računalniku, bo slika vstavljena v dokument programa Word.
Kopiranje datotek v tablični računalnik
V računalniku izberite datoteke in jih povlecite na nadzorno ploščo ali na navidezni zaslon
tabličnega računalnika. Datoteke bodo shranjene v mapo Moje datoteke → Notranja shramba
→ SideSync.
Med sestavljanjem e-pošte na navideznem zaslonu bodo kopirane datoteke priložene v e-pošto.
Ko sta vklopljena navidezni in dejanski zaslon tabličnega računalnika, datotek ni mogoče
deliti.
Deljenje odložišča
S funkcijo deljenja odložišča lahko med povezanima napravama priročno kopirate in lepite
besedilo. Kopirajte ali odrežite besedilo z navideznega zaslona in ga prilepite v besedilno polje
zunaj navideznega zaslona oziroma obratno.
76
Aplikacije in funkcije
Skupna raba računalniške tipkovnice in miške
Zaslon tabličnega računalnika uporabljajte kot dvojni monitor ter ga upravljajte z računalniško
tipkovnico in miško.
1 Na nadzorni plošči pritisnite VEČ → Omogočite funkcijo Skupna raba tipkovnice in miške.
Če je navidezni zaslon odprt, bo izginil z računalniškega zaslona.
2 Za pomik na zaslon tabličnega računalnika premaknite kazalec miške na levi ali desni rob
računalniškega zaslona.
Kazalec miške se bo pojavil na zaslonu tabličnega računalnika.
3 V tabličnem računalniku z računalniško tipkovnico in miško izvajajte dejanja, kot so vnašanje
besedila, kopiranje in lepljenje ter izbiranje elementov.
Če želite z miško znova upravljati računalnik, kazalec premaknite nazaj na zaslon računalnika.
77
Aplikacije in funkcije
Glasba
Poslušajte glasbo razvrščeno po kategoriji in prilagodite nastavitve predvajanja po meri.
Zaženite aplikacijo Glasba.
Izberite kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dostop do nastavitev za
kakovost zvoka in učinke.
Nastavite datoteke kot
priljubljeno skladbo.
Odprite seznam predvajanja.
Prilagoditev glasnosti.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitro
predvajanje nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitro
predvajanje naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
78
Aplikacije in funkcije
Video
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v napravi in prilagodite nastavitve predvajanja.
Zaženite aplikacijo Video.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Odprite seznam
predvajanja.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
naprej.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
nazaj.
Previjte naprej ali
nazaj z vlečenjem
vrstice.
Zakleni zaslon za
predvajanje.
Spremenite razmerje
slike.
Preklopite na
pojavni video
predvajalnik.
Ustvarite animacijo
GIF.
Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa
povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.
Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.
79
Aplikacije in funkcije
Album izrezkov
Zbirajte vsebino iz različnih virov, da ustvarite lastni digitalni album izrezkov. Med gledanjem
spletnih strani ali videoposnetkov lahko izberete želeno območje in ga dodate v album izrezkov.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, preberite ter
sprejmite določila in pogoje, nato pa nastavite možnost sinhronizacije.
1 Zaženite aplikacijo Album izrezkov.
2 Pritisnite , da izberete kategorijo in album izrezkov.
Če je pod vsebino albuma izrezkov povezava, jo pritisnite, da odprete vir.
3 Za urejanje pritisnite UREDI.
Albumu izrezkov lahko dodate naslov, besedilo, beležke ali oznake.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite spremembe.
80
Aplikacije in funkcije
Koledar
Uvod
Upravlajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.
Ustvarjanje dogodkov
1 Zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite
ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
2 Vnesite podrobnosti o dogodku.
Nastavite začetni in končni
datum dogodka.
Vnesite naslov.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Nastavite budilko.
Vnesite lokacijo dogodka.
Priložite zemljevid, ki kaže
lokacijo dogodka.
Dodaj opombo.
Dodajte več podrobnosti.
3 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek.
81
Aplikacije in funkcije
Ustvarjanje opravil
1 Zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite PRIKAŽI → Opravila.
2 Pritisnite in vnesite podrobnosti opravila.
3 Pritisnite SHRANI, da shranite opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Oblak in računi → Računi, izberite storitev za račune in
nato pritisnite Koledar (Samsung account) ali Sinhronizacija Koledar.
Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite → Upravljanje koledarjev →
Dodaj račun. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se bo prikazal
na seznamu.
Moje datoteke
Dostop do različnih datotek, shranjenih v napravi, in njihovo upravljanje.
Zaženite aplikacijo Moje datoteke.
Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi. Prav tako si lahko ogledate datoteke v
vaši napravi ali pomnilniški kartici po kategoriji.
Če želite sprostiti prostor v shrambi naprave, pritisnite → Pridobi več prostora.
Če želite poiskati datoteke ali mape, pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako
lahko pritisnite in nato izgovorite ključno besedo.
82
Aplikacije in funkcije
Beležka
Ustvarite beležke in jih organizirajte po kategoriji.
Zaženite aplikacijo Beležka.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sestavljanje beležk
Pritisnite
na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• Kategorija: ustvarite ali nastavite kategorijo.
• Opravila: dodajte izbirna polja na začetku vsake vrstice, da s tem ustvarite seznam opravil.
• Slika: vstavite slike.
• Risanje: napišite ali narišite beležke, ki jih želite vstaviti. Izberete lahko debelino pisala in
barvo.
• Glasovna: ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite ISKANJE na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo
ključno besedo.
83
Aplikacije in funkcije
Ura
Uvod
Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali
nastavite določeno trajanje.
BUDILKA
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite BUDILKA.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite
na seznamu budilk, nastavite čas budilk, izberite dneve, za katere želite, da se
budilka ponovi, nastavite različne možnosti budilk in nato pritisnite SHRANI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.
Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.
Izključitev alarmov
Pritisnite OPUSTI, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite DREMEŽ,
da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
SVETOVNA URA
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite SVETOVNA URA.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida sveta in nato pritisnite DODAJ.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
84
Aplikacije in funkcije
ŠTOPARICA
1 Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite ŠTOPARICA.
2 Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite KROG.
3 Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa.
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite NADALJUJ.
Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
ČASOVNIK
1 Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite ČASOVNIK.
2 Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
3 Pritisnite OPUSTI, ko se časovnik sproži.
Računalo
Opravite enostavne ali zahtevne izračune.
Zaženite aplikacijo Računalo.
Zgodovino izračunov lahko vidite na zgornjem delu zaslona.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite POČISTI ZGODOVINO.
85
Aplikacije in funkcije
Skupna raba vsebine
Souporabljajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer
skupne rabe slik.
1 Zaženite aplikacijo Galerija in izberite sliko.
2 Pritisnite in izberite način deljenja z drugimi, denimo Bluetooth ali e-pošta.
Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali,
prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi
prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vključena, zaženite
aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije in nato pritisnite Neposredno
deljenje, da ga vključite.
Uporabi dodatnih funkcij
• Prenesi dat. v napravo: souporabljajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi
Direct ali Bluetooth. V napravi morajo biti vklopljene nastavitve vidnosti.
• Prikaz vsebine po TV (Smart View): oglejte si prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu
prek brezžične povezave.
Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo.
Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.
86
Aplikacije in funkcije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za
različne kraje v vaši bližini.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na
vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.
Filmi in TV Play
Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s Trgovina Play.
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
87
Aplikacije in funkcije
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Foto
Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem
mestu.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Hangouts
Pošiljajte sporočila, slike in čustvene simbole svojim prijateljem in klepetajte z njimi prek video
klicev.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
88
Nastavitve
Uvod
Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev lahko
po meri prilagodite vašo napravo.
Zaženite aplikacijo Nastavitve.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
Povezave
Možnosti
Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave.
• Wi-Fi: vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in
vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij si oglejte
poglavje Wi-Fi.
• Bluetooth: uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z
napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
• Vidnost tabličnega računalnika: omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo,
da bodo delile vsebine z vami. Kadar je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim
napravam med iskanjem razpoložljivih naprav z uporabo možnosti Prenesi datoteke na
napravo.
• Poraba podatkov: spremljajte količino porabljenih podatkov. Nastavite napravo, da
samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih
podatkov doseže nastavljeno mejo.
89
Nastavitve
• Način letenja: nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave.
Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.
Poskrbite, da je naprava med vzletom in pristankom izklopljena. Med letom lahko
napravo uporabljate v načinu letenja, če je to dopuščeno s strani letalskega osebja.
• Lokacija: spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Več nastavitev povezave: prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij. Za več
informacij si oglejte poglavje Več nastavitev povezave.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Vpišite geslo in
pritisnite POVEŽI.
• Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem
vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem,
jo izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
• Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi
naprave ali brezžični usmerjevalnik.
90
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Zaženite aplikacijo Galerija in izberite sliko.
2 Pritisnite → Wi-Fi Direct in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.
91
Nastavitve
Bluetooth
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki
podpirajo Bluetooth.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga
vklopite.
Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitev
Bluetooth.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
92
Nastavitve
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
1 Zaženite aplikacijo Galerija in izberite sliko.
2 Pritisnite → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
93
Nastavitve
Več nastavitev povezave
Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave.
• Iskanje naprav v bližini: nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko
poveže.
• Tiskanje: konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi.
Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več
informacij si oglejte poglavje Tiskanje.
• VPN: nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
• Ethernet: možnost Ethernet je na voljo samo, ko je na napravo priklopljen vmesnik Ethernet.
Uporabite to možnost za aktivacijo funkcije Ethernet in konfiguracijo omrežnih nastavitev.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko
povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → Tiskanje →
Prenos vtičnika.
2 Poiščite vtičnik tiskalnika v Trgovina Play.
3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
5 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.
Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite → Dodaj tiskalnik.
94
Nastavitve
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite Tiskanje
→
→ Vsi tiskalniki in izberite tiskalnik.
Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvok.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega
načina.
• Uporaba tipk za glas. za medije: nastavite, da naprava prilagodi raven glasnosti
predstavnostne vsebine, ko pritisnete tipko za glasnost. Ob predvajanju medijskih datotek je
glasnost medija vedno prilagojena.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in videoposnetke, sistemske zvoke ter
obvestila.
• Zvoki za obvestila: spremenite nastavitve zvokov obvestil za posamezno aplikacijo.
• Ne moti: nastavite, da naprava izklopi zvok za obvestila, razen za dovoljene izjeme.
• Zvoki ob dotiku: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na
dotik.
• Zvoki zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Zvok za polnjenje: nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
• Zvok tipkovnice: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Kakovost zvoka in učinki: konfigurirajte dodatne nastavitve zvoka.
• Ločite zvok aplikacije: nastavite, da naprava predvaja zvok predstavnostne vsebine iz
določene aplikacije prek povezanega zvočnika Bluetooth ali slušalk ločeno od zvoka drugih
aplikacij. Na primer, med poslušanjem aplikacije Navigacija prek zvočnika naprave lahko
hkrati poslušate predvajanja z aplikacije Glasba prek zvočnika Bluetooth vozila.
95
Nastavitve
Obvestila
Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Obvestila.
Za prilagoditev nastavitev obvestil po meri pritisnite NAPREDNO in izberite aplikacijo.
• Dovoli obvestila: dovolite obvestila od izbrane aplikacije.
• Pokaži tiho: nastavi naprav, da utiša zvoke obvestil in skrije predoglede obvestil.
• Na zaklenjenem zaslonu: prikažite ali skrijte obvestila izbrane aplikacije, ko je naprava
zaklenjena.
• Nastavi kot prednostno: prikažite obvestila na vrhu obvestilne plošče in jih vključite v
seznam dovoljenih, ko vključite funkcijo Ne moti.
Zaslon
Možnosti
Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: prilagodite svetlost zaslona.
• Samodejna svetlost: nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi
samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
• Način zaslona: spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona.
• Povečava zaslona in pisave: spremenite nastavitev povečave zaslona ali velikost pisave in
slog.
• Domači zaslon: spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem
zaslonu in več.
• Okvirji ikon: nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.
• Vrstica stanja: po meri prilagodite nastavitve za prikaz obvestil ali indikatorje v vrstici stanja.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Ohranjevalnik zaslona: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.
96
Nastavitve
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadje.
Napredne funkcije
Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije.
Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije povzroči nenameren
vnos.
• S Pen: spremenite nastavitve za uporabo S Pen. Oglejte si poglavje Funkcije pisala S Pen za
več informacij o funkcijah Pogled iz zraka in Bel. na izk. zas.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Pripomočki: spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Pametna ustavitev: preprečite izklop zaslona med gledanjem zaslona.
• Več oken: izberite metodo za zagon več oken.
• Pametno zajemanje: nastavite napravo, da zajame trenutni zaslon in območje premika, ter
nemudoma obreže in da v skupno rabo posnetek zaslona.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v Galerija.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
• Preprost izklop zvoka: nastavite, da naprava utiša alarme z gibanjem dlani.
• Neposredno deljenje: napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v
podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
97
Nastavitve
Vzdrževanje naprave
Funkcija vzdrževanja naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti
vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.
Baterija
Varnost naprave
Shranjevanje
Pomnilnik
Uporaba funkcije za optimizacijo
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → POPRAVI ZDAJ ali OPTIMIZIRAJ ZDAJ.
Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.
• Čiščenje dela pomnilnika.
• Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
• Upravljanje neobičajne porabe baterije.
• Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.
98
Nastavitve
Baterija
Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami,
ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Baterija.
• Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
• S strani aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, ne boste prejemali
obvestil.
Način za varčevanje z energijo
• SREDNJE: vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
• NAJVEČ: v maksimalnem načinu za varčevanje z energijo naprava zmanjša porabo baterije
z uporabo temne teme in omejitvijo razpoložljivosti aplikacij in funkcij. Omrežne povezave,
razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.
Upravljanje baterije
Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo
moči baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite VAR. Z
EN. Pritisnite tudi → Napredne nastavitve in nastavite možnost Monitor porabe energije
aplikacij.
Shranjevanje
Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Shranjevanje.
• Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
• Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za
vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.
Upravljanje pomnilnika
Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite POČISTI ZDAJ. Če želite
izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod
UPORABNIŠKI PODATKI. Nato izberite želene elemente in pritisnite IZBRIŠITE ali ODSTRANI.
99
Nastavitve
Pomnilnik
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Pomnilnik.
Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zmanjšali količino uporabljenega pomnilnika, označite
aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite POČISTI ZDAJ.
Varnost naprave
Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Varnost naprave → PREGLEJ
TABLIČNI RAČ.
Aplikacije
Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi
aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije.
Zaklep. zaslona in varnost
Možnosti
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost.
Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Vrsta zaklepanja zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Smart Lock: nastavite napravo, da se samodejno odklene v določenih situacijah.
• Nastavitve varnega zaklepanja: spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo
zaklepanja.
• Informacije in pripomočki FaceWidgets: spremenite nastavitve za elemente, ki se
prikazujejo na izklopljenem ali zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na zaklenjenem zaslonu ali ne, ter
izberite katera obvestila želite prikazati.
100
Nastavitve
• Bližnjice do aplikacij: izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem
zaslonu.
• Poišči moj mobilni telefon: vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon.
Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com) in sledite
izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Zasebni način: vključite zasebni način, da preprečite drugim dostop do vaše osebne
vsebine. Za več informacij si oglejte poglavje Zasebni način.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Šifriraj napravo: šifrirajte podatke naprave, da drugim preprečite dostop do njih, če
napravo izgubite ali vam jo ukradejo. Da uporabite šifrirano napravo, morate ob vsakem
vklopu naprave najprej dešifrirati podatke naprave. Nastavite lahko samodejno dešifriranje
podatkov naprave ali potreben vnos kode za odklep. Če so podatki šifrirani, jih ne morete
varnostno kopirati ali obnoviti. Če večkrat po vrsti nepravilno vnesete kodo za odklepanje in
presežete omejitev poizkusov, bo naprava ponastavila tovarniške podatke.
• Šifriranje kartice SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Druge varnostne nastavitve: konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
Zasebni način
Skrijte osebno vsebino v vaši napravi in s tem preprečite drugim dostop do nje.
Vključitev zasebnega načina
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Zasebni način in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
Če boste zasebni način vključili prvič, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite dostopno
kodo za zasebni način.
101
Nastavitve
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
Zasebni način je vključen in prikaže se ikona
na vrstici stanja.
Dostop in ogled skritih elementov je možen samo pri vključenem zasebnem načinu. Če
želite skriti elemente v zasebni mapi, izključite zasebni način.
Skrivanje vsebine
1 Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami zaženite aplikacijo, da skrijete elemente.
2 Izberite element in nato pritisnite → Premaknite v mapo Zasebno.
Če zasebni način ni vključen, sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno
dostopno kodo za zasebni način.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v zasebno mapo.
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Zasebni način in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Zaženite aplikacijo Moje datoteke in pritisnite Zasebno.
Predmeti, ki ste jih premaknili v zasebno mapo, bodo prikazani na zaslonu.
Razkrivanje vsebine
1 V zasebni mapi pritisnite in zadržite element in nato odkljukajte elemente, ki jih želite
razkriti.
2 Pritisnite → Odstrani iz zasebne.
3 Izberite mapo, kamor želite premakniti elemente in nato pritisnite KONČANO.
Elementi bodo premaknjeni v izbrano mapo.
102
Nastavitve
Samodejna izključitev zasebnega načina
Napravo lahko nastavite, da samodejno izključi zasebni način vsakokrat, ko se zaslon izklopi.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost → Zasebni način in nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Pritisnite stikalo Samodejno onemogoči, da ga vključite.
Ko je možnost Samodejno onemogoči omogočena, naprava ne bo prenesla datotek v
zasebno mapo, če se med prenosom zaslon izklopi.
Oblak in računi
Možnosti
Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo oblaka Samsung
Cloud. Registrirate in upravljate lahko tudi račune, kot sta račun Samsung ali račun Google.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi.
Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je oblak Samsung Cloud ali
računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi
nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.
• Samsung Cloud: upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v oblaku Samsung
Cloud. Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v oblaku Samsung Cloud ter
sinhronizirajte, varnostno kopirajte in obnovite vaše podatke. Za več informacij si oglejte
poglavje Samsung Cloud.
• Moj profil: upravljajte vaše osebne podatke in podatke računa Samsung.
• Računi: dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
• Varn kopir. in obnovitev: hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno
na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih
dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš
račun Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Varn kopir. in obnovitev.
103
Nastavitve
Varn kopir. in obnovitev
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite
lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno
kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.
Uporaba računa Samsung
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev → Nastavitve za
varnostno kopiranje za račun Samsung, pritisnite stikalo ob elementih, za katere želite ustvariti
varnostno kopijo, da jih vklopite, in nato pritisnite VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ.
Podatki bodo varnostno kopirani v oblak Samsung Cloud. Za več informacij si oglejte poglavje
Samsung Cloud.
Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo
SAMODEJNO VARNOSTNO KOPIRANJE, da ga vključite.
Za obnovitev podatkov varnostne kopije iz oblaka Samsung Cloud z računom Samsung pritisnite
Obnovi. Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite OBNOVI ZDAJ.
Izbrani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.
Uporaba računa Google
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev ter pritisnite stikalo
Varnostno kopiranje mojih podatkov za račun Google, da ga vklopite. Pritisnite Varnostna
kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo Samodejno obnavljanje, da ga
vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.
Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Google.
104
Nastavitve
Dostopnost
Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z
zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
• Besedilo v govor: spremenite nastavitve Besedilo v govor.
• Zaklepanje s smerjo: spremenite nastavitve smerne kombinacije za odklepanje zaslona.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Opomnik za obvestila: nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob
določenem času.
• Način enega pritiska: nastavite, da naprava obvestila upravlja s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem.
• Varnostno kopiranje nastavitev dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov
za ljudi s posebnimi potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
• STORITVE: oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
Splošno upravljanje
Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno upravljanje.
• Jezik in vnos: izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste
glasovnih vnosov. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega
jezika. Za več informacij si oglejte poglavje Dodajanje jezikov naprave.
• Datum in čas: odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava
prikazuje čas in datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
105
Nastavitve
• Poročajte o diagnost. podatkih: nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične
podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Marketinško gradivo: nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so
posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ponastavitev: ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških
podatkov. Ponastavite lahko vse svoje nastavitve in omrežne nastavitve. Napravo lahko prav
tako nastavite, da se ponovno zažene ob vnaprej določenem času za optimizacijo naprave.
Dodajanje jezikov naprave
Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno upravljanje → Jezik in vnos → Jezik → Dodaj
jezik.
Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite → Vsi jeziki.
2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.
3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite NAST. KOT PRIVZ. Če želite ohraniti
trenutno nastavitev jezika, pritisnite OHRANI TRENUT.
Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik
dodan na vrh seznama.
Da spremenite privzeti jezik s seznama jezikov, povlecite zraven jezika in ga premaknite na
vrh seznama. Nato pritisnite KONČANO. Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen
naslednji podprti jezik s seznama.
106
Nastavitve
Programska posodobitev
Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka
(FOTA). Prav tako lahko ustvarite razpored za posodobitve programske opreme.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Programska posodobitev.
Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in
za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše
privolitve.
• Ročni prenos posodobitev: preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
• Načrtovana posod. prog. opreme: napravo nastavite tako, da namesti prenesene
posodobitve v določenem času.
Informacije o varnostnih posodobitvah
Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito
vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran
security.samsungmobile.com.
Spletna stran podpira samo nekatere jezike.
Navodila za uporabo
Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih
nastavitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Navodila za uporabo.
107
Nastavitve
O tabličnem računalniku
Dostop do informacij o napravi.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite O tabličnem računalniku.
• Stanje: prikaz različnih podatkov o napravi, denimo naslova MAC povezave Wi-Fi in serijske
številke.
• Pravne informacije: oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne
informacije in odprtokodna licenca.
• Ime naprave: oglejte si in uredite ime naprave, ki bo prikazano ob povezavi vaše naprave z
drugo napravo prek Bluetooth, Wi-Fi Direct in drugih metod.
• Številka modela: oglejte si številko modela naprave.
• Informacije o programski opremi: oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot
sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
• Podatki o bateriji: oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.
108
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
109
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako
Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Ponovni zagon naprave
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo.
Prisilni vnovični zagon
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in
tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Ponastavitev naprave
Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških
podatkov.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Splošno upravljanje → Ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško
ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v
napravi.
Če stre za napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti
račun Google.
110
Dodatek
Povezava z internetom je pogosto prekinjena
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
podjetja Samsung)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali
internet.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
111
Dodatek
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
112
Dodatek
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
113
Dodatek
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
V shrambi naprave ni dovolj prostora
V meniju za vzdrževanje naprave izbrišite nepotrebne podatke, denimo predpomnilnik, oziroma
ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, da sprostite prostor v shrambi.
Tipka za aplikacije se ne prikaže na domačem zaslonu
Zaslon aplikacij lahko brez uporabe tipke za aplikacije odprete s podrsavanjem navzgor ali
navzdol na domačem zaslonu. Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na
zaslonu aplikacij. Za prikaz tipke za aplikacije na dnu domačega zaslona zaženite aplikacijo
Nastavitve in pritisnite Zaslon → Domači zaslon → Gumb za aplikacije → Pokaži gumb za
aplikacije → UPORABI.
Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z
obvestili
Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z
obvestili navzdol. Pritisnite
poleg vrstice za prilagoditev svetlosti in pritisnite stikalo Prikaz
kontrolnika na vrhu, da ga vključite.
Samsung Cloud ne deluje
• Prepričajte se, ali ste pravilno povezani z omrežjem.
• Med preverjanjem delovanja oblaka Samsung Cloud ne morete uporabljati oblaka Samsung
Cloud. Poskusite znova pozneje.
114
Dodatek
Odstranjevanje baterije (vrsta, ki ni odstranljiva)
• Ta navodila so namenjena samo za ponudnika storitve in pooblaščenega serviserja.
• Poškodbe ali napake, ki so posledica nepooblaščene odstranitve baterije, niso krite z
garancijo.
• Če želite odstraniti ali zamenjati baterijo, se obrnite na serviserja ali pooblaščenega
serviserja.
Vrsta 1 (SM-P550):
1 Orodje za odpiranje naprave vstavite v režo med zaslonom naprave in pokrovom na hrbtni
strani.
Nato začnite ločevati zaslon od pokrova na hrbtni strani. Uporabite orodje, kot je prikazano
na spodnji sliki.
Pri vstavljanju orodja bodite previdni, da ne poškodujete notranjih delov naprave.
2 Na različnih delih naprave vstavite orodje ter ločujte zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Previdno zavrtite pokrov na hrbtni strani in pazite, da ne poškodujete zatičev.
3 Ko je zaslon odvit, ločite zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Nato pokrov s hrbtne strani postavite na stran in navzdol obrnjen zaslon postavite na ravno
površino.
115
Dodatek
4 Odvijte in odstranite vijake kot je to prikazano na spodnji sliki.
5 Odstranite baterijski priključek, kot je prikazano na spodnji sliki.
6 Odstranite baterije.
116
Dodatek
Vrsta 2 (SM-T550):
1 Orodje za odpiranje naprave vstavite v režo med zaslonom naprave in pokrovom na hrbtni
strani.
Nato začnite ločevati zaslon od pokrova na hrbtni strani. Uporabite orodje, kot je prikazano
na spodnji sliki.
Pri vstavljanju orodja bodite previdni, da ne poškodujete notranjih delov naprave.
2 Na različnih delih naprave vstavite orodje ter ločujte zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Previdno zavrtite pokrov na hrbtni strani in pazite, da ne poškodujete zatičev.
3 Ko je zaslon odvit, ločite zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Nato pokrov s hrbtne strani postavite na stran in navzdol obrnjen zaslon postavite na ravno
površino.
117
Dodatek
4 Odvijte in odstranite vijake kot je to prikazano na spodnji sliki.
5 Odstranite baterijski priključek, kot je prikazano na spodnji sliki.
6 Odstranite baterije.
118
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising