Samsung | SM-T550 | Samsung SM-T550 Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-T550
Navodila za uporabo
Slovenian. 10/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
29Wi-Fi
Uvod
6
7
9
11
12
13
Gibi in uporabne funkcije
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Polnjenje baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklepanje in odklepanje zaslona
30 Gibanja in poteze
31 Več oken
Prilagoditev po meri
36 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
37 Nastavitev ozadja in zvonjenja
38 Sprememba metode za zaklep zaslona
39 Zasebni način
41 Več uporabnikov
42 Nastavitev računov
Osnove
14
17
21
23
23
25
27
27
28
Uporaba zaslona na dotik
Postavitev domačega zaslona
Plošča z obvestili
Odpiranje aplikacij
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Vnos besedila
Zajemanje zaslona
Moje datoteke
Funkcija varčevanja z energijo
Stiki
43 Dodajanje stikov
44 Uvoz in izvoz stikov
44 Iskanje stikov
2
Vsebina
Fotoaparat
Upravitelj naprave in
podatkov
45 Osnovno fotografiranje
46 Načini fotografiranja
48 Nastavitve fotografiranja
78 Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
80 Uporaba naprave kot izmenljivi disk za
prenos podatkov
80 Posodobitev naprave
81 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
82 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Galerija
49 Ogled vsebine na napravi
Uporabne aplikacije in
funkcije
Nastavitve
83 Več o nastavitvah
83Povezave
85Naprava
87Osebno
90Sistem
50 S Finder
50 S Planner
52E-pošta
54Internet
55Glasba
56Video
57Ura
58Računalo
58Beležka
59 Pametni upravitelj
60 Aplikacije Google
Dodatek
93 Odpravljanje težav
98 Odstranjevanje baterije (neizmenljiva
vrsta baterije)
Povezava z drugimi
napravami
63Bluetooth
65 Wi-Fi Direct
67 Hitra povezava
68 SideSync 3.0
75 Screen Mirroring
77 Tiskanje iz mobilnih naprav
3
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
4
Preberi najprej
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
5
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
6
Uvod
Postavitev naprave
Svetlobni senzor
Fotoaparat na sprednji
strani
Mikrofon
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za glasnost
Tipka za domov
Reža za pomnilniško
kartico
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Tipka za nazaj
Vhod za slušalke
Večnamenski priključek
Fotoaparat na zadnji
strani
Potisni zatič
GPS antena
Potisni zatič
Zvočnik
Zvočnik
7
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Nedavno
uporabljene
aplikacije
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
• Pritisnite, da vklopite ali zaklenete zaslon.
• Pritisnite in zadržite, da zaženete ločen zaslon.
• Pritisnite, da vklopite zaslon, ko je zaklenjen.
Domov
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko
uporabite tudi računalnik, če ju povežete s kablom USB.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
1 USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
9
Uvod
2 USB napajalno enoto priključite v električno vtičnico.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj z napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
3 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite
napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Optimizirajte napravo z uporabo pametnega upravitelja.
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
10
Uvod
Uporaba pomnilniške kartice
Namestitev pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno
od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa Kartica SD.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
11
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Shramba → Izpnite kartico SD.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. Tako
lahko izgubite ali poškodujete podatke oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.
Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških
kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
FORMATIRAJ KARTICO SD → IZBRIŠI VSE.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
12
Uvod
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Zaslon se izklopi in samodejno zaklene
tudi, če naprave določen čas ne uporabljate.
Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni
smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si
oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.
13
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
14
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do razpoložljivih možnosti pritisnite in več kot 2 sekundi držite element ali zaslon.
Vlečenje
Za premik elementa ga pritisnite in pridržite ter povlecite na želen položaj.
15
Osnove
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
16
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje
domačega zaslona.
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikatorji na zaslonu
Priljubljene aplikacije
17
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Za dostop do razpoložljivih možnosti na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje
ali približajte prste.
18
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključno z novo nameščenimi aplikacijami.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge
plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite
prilagoditi zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.
Uredite zaslon z
aplikacijami.
Aplikacija
Indikator zaslona
19
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Sinhronizirano s spletom
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
20
Osnove
Plošča z obvestili
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete nova obvestila, kot so sporočila, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za
več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Razvrstite tipke za hitro
nastavitev.
Vključite ali izključite možnosti.
Za prikaz podrobnejših
nastavitev pritisnite in pridržite
tipko.
Zaženite Nastavitve.
Izberite ali dodajte uporabnike.
Zaženite S Finder.
Zaženite Hitra povezava.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Prilagoditev svetlosti.
21
Osnove
Razporeditev tipk za hitro nastavitev
Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite UREDI, pritisnite
in pridržite element ter ga povlecite na drugo lokacijo, nato pa pritisnite KONČANO.
Uporaba gumbov za hitre nastavitve
Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Pritisnite naslednje možnosti, da
jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se prikažejo podrobnejše nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij si oglejte poglavje Wi-Fi.
• Lokacija: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok / Utišaj: izberite zvočni način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Bluetooth: za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
• Varč. z energ.: za več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.
• Način letenja: za več informacij si oglejte poglavje Način letenja.
• Ne moti: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati obvestila, ki bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Zvoki in
obvestila → Ne moti.
• Način branja: aktivirajte ali deaktiviranje način za branje. V načinu za branje vam naprava
pomaga zaščititi oči pri nočnem branju.
• Izr. var. z ener.: za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega varčevanja z energijo.
• Smart stay: ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen vse dokler ne pogledate vstran.
• Zasebni način: za več informacij si oglejte poglavje Zasebni način.
• Screen Mirroring: za več informacij si oglejte poglavje Screen Mirroring.
• Sinhron.: ko aktivirate to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
22
Osnove
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in povlecite ikono aplikacije v levo ali desno, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE.
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
Namesti. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
23
→ Nastavitve
Osnove
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
→ Nastavitve
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite UREDI.
Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona . Izberite aplikacijo in pritisnite
ONEMOGOČI → KONČANO.
Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite UREDI → →
ODSTRANI → KONČANO. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Aplikacije
→ Upravitelj aplikacij, izberite aplikacije in nato pritisnite ODSTRANI.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnete Nastavitve → Aplikacije → Upravitelj aplikacij, se pomaknete do
ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo, ter nato pritisnete OMOGOČI.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
24
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vpišite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Premikanje kazalca.
Vstavite ločila.
Spreminjanje nastavitev
tipkovnice.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več
jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in pridržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
se lahko prikažejo druge
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Spremenite jezik.
Odprite tipkovnico.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
25
Osnove
• : preklop v način rokopisa.
Preklop med številkami in znaki.
Preklopite na običajno
tipkovnico.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• : dodajte element iz odložišča.
• : vstavi emotikone.
• : preklop na plavajočo ali razdeljeno tipkovnico.
• : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi. Če želite prilepiti
besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite
26
→ Odložišče in izberite besedilo.
Osnove
Zajemanje zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnete slike si lahko ogledate v
Galerija. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.
Posnetke zaslona lahko zajamete tudi na druge načine. Za več informacij si oglejte poglavje
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Moje datoteke
S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi in na drugih lokacijah,
kot so storitve za shranjevanje v oblak.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Poišče datoteke ali mape.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz nedavnih datotek.
Prikaz datotek po kategorijah.
Prikaz datotek, shranjenih v
napravi.
Prikaz datotek, shranjenih v
oblaku.
Prikaz informacij o shrambi.
27
Osnove
Funkcija varčevanja z energijo
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Baterija → Način za varčevanje z energijo, ter nato
pritisnite stikalo, da ga vključite.
Za samodejno vključitev načina za varčevanje z energijo, ko moč preostale baterije doseže
prednastavljen nivo, pritisnite Začni varčev. z energijo in izberite možnost.
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izklopi funkcijo Bluetooth.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Baterija → Način izrednega varčevanja z
energijo, nato pa pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite VEČ → Odstrani, izberite aplikacijo z
ter nato pritisnite KONČANO.
,
Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite VEČ → Nastavitve.
Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite VEČ → On. način izr. varč. z energijo.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
28
Omrežna povezljivost
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, ter nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Izberite omrežje na seznamu omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI.
Ko se naprava enkrat poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo z njim brez vnašanja gesla povezala
vsakič, ko bo dosegljivo. Če želite napravi preprečiti samodejno povezovanje z omrežjem,
izberite želeno omrežje na seznamu in pritisnite POZABI.
29
Gibi in uporabne funkcije
Gibanja in poteze
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Izklop zvoka
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze in pritisnite stikalo Izklop
zvoka, da ga vklopite.
Če želite utišati alarme, pokrijte zaslon z dlanjo.
30
Gibi in uporabne funkcije
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze in pritisnite stikalo Podrsaj s
spodnjim delom dlani za zajem, da ga vklopite.
Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za
zajem posnetka zaslona. Posnete slike si lahko ogledate v Galerija. Po zajemu posnetka zaslona
lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Več oken
O funkciji Več oken
Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V
pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
31
Gibi in uporabne funkcije
Pogled ločenega zaslona
1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite v oknu nedavno uporabljene aplikacije.
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
3 Izberite drugo aplikacijo za zagon.
Ločen zaslon lahko prav tako zaženete s pritiskom in držanjem
32
.
Gibi in uporabne funkcije
Uporaba dodatnih možnosti
Ko uporabljate aplikacije v pogledu ločenega zaslona, izberite okno aplikacije in pritisnite krogec
med okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:
• : preklopite lokacije med okni aplikacij.
• : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in
zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
33
Gibi in uporabne funkcije
• : pomanjšanje okna.
• : povečava okna.
• : zaprite aplikacijo.
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
Pojavno okno
1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo za uporabo v pojavnem pogledu.
2 Iz poljubnega kota v zgornjem delu povlecite diagonalno navzdol.
V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.
Povlecite in spustite
vsebino.
Pomanjšanje okna.
Zaprite aplikacijo.
Povečava okna.
34
Gibi in uporabne funkcije
Premikanje pojavnih oken
Za premik pojavnega okna pritisnite in zadržite krogec v oknu in ga povlecite na novo lokacijo.
Zagon pojavnega pogleda s pogleda ločnega zaslona
1 V pogledu ločenega zaslona pritisnite okno aplikacije za zagon v pojavnem pogledu.
2 Pritisnite in pridržite krog med oknoma aplikacij.
Izbrana aplikacija se bo zagnala v pojavnem oknu.
35
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite domači zaslon, pritisnite in pridržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge
aplikacije.
2 Vnesite ime mape.
Če želite v mapo dodati več aplikacij, pritisnite in zadržite drugo aplikacijo, nato pa jo
povlecite v mapo.
36
Prilagoditev po meri
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona aplikacij
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite UREDI. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Nastavitev ozadja in zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite Ozadja. Ali pa na
zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite NASTAVI SLIKO KOT OZADJE ali KONČ.
37
.
Prilagoditev po meri
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite zvonjenje za obvestila.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zvoki in obvestila → Zvonjenja in zvoki →
Privzeti zvok za obvestilo, izberite zvonjenje in pritisnite V REDU.
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklep. zaslona in varnost → Vrsta zaklepanja
zaslona, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar
jo želite odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
38
Prilagoditev po meri
Zasebni način
Skrijte osebno vsebino v vaši napravi in s tem preprečite drugim dostop do nje.
V zasebnem načinu lahko skrijete elemente v Galerija, Video, Glasba, Moje datoteke in Internet.
Vključitev zasebnega načina
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebnost → Zasebni način in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
Če boste zasebni način vključili prvič, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite dostopno
kodo za zasebni način.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
Vklopi se zasebni način in v vrstici stanja se pojavi ikona .
Dostop in ogled skritih elementov je možen samo pri vključenem zasebnem načinu. Če
želite skriti elemente v zasebni mapi, izključite zasebni način.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo, da skrijete elemente.
2 Izberite element in nato pritisnite VEČ → Premaknite v mapo Zasebno.
Če zasebni način ni vključen, sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno
dostopno kodo za zasebni način.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v zasebno mapo.
39
Prilagoditev po meri
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebnost → Zasebni način in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke → Zasebno.
Predmeti, ki ste jih premaknili v zasebno mapo, bodo prikazani na zaslonu. Zaznamke si
lahko ogledate z uporabo aplikacije Internet.
Razkrivanje vsebine
1 V zasebni mapi pritisnite in zadržite element in nato odkljukajte elemente, ki jih želite
razkriti.
2 Pritisnite VEČ → Odstrani iz zasebne mape.
3 Izberite mapo, kamor želite premakniti elemente in nato pritisnite PREMAKNI SEM.
Elementi bodo premaknjeni v izbrano mapo.
Samodejna izključitev zasebnega načina
Napravo lahko nastavite, da samodejno izključi zasebni način vsakokrat, ko se zaslon izklopi.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebnost → Zasebni način in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
3 Pritisnite stikalo Samodejno onemogoči, da ga vklopite.
Ko je možnost Samodejno onemogoči omogočena, naprava ne bo prenesla datotek v
zasebno mapo, če se med prenosom zaslon izklopi.
40
Prilagoditev po meri
Več uporabnikov
Nastavite dodatne uporabniške račune za druge uporabnike, da bodo lahko napravo uporabljali
s prilagojenimi nastavitvami, kot so računi za e-pošto, priljubljena ozadja in drugo. Na voljo so
naslednje vrste uporabniških računov.
• Lastnik: lastniški račun se ustvari samo pri prvi nastavitvi naprave in ni mogoče ustvariti več
kot enega. Ta račun ima popoln nadzor nad napravo, vključno z upravljanjem uporabniških
računov.
• Uporabnik: ta račun uporabnikom omogoča dostop do njihovih aplikacij in vsebine ter
prilagajanje nastavitev naprave, ki vplivajo na vse račune.
• Omejeni profil: z omejenim računom lahko dostopate samo do aplikacij in vsebine, za
katero imate dovoljenje lastniškega računa, ter ne morete uporabljati storitev, v katere se je
treba prijaviti.
Dodajanje uporabnikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Uporabniki.
2 Pritisnite Dodaj uporabnika ali profil → Uporabnik → V REDU → NASTAVI ZDAJ.
3 Upoštevajte navodila na zaslonu in končajte nastavitev računa.
Dodajanje omejenega profila
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Uporabniki.
2 Pritisnite Dodaj uporabnika ali profil → Omejeni profil → NASTAVITE ZAKLEP. ZASLONA.
3 Nastavite kodo za odklepanje, nato pa izberite vsebino, do katere lahko dostopajo
uporabniki z omejenim računom.
Preklop med uporabniki
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Uporabniki.
2 Izberite račun, na katerega želite preklopiti, in odklenite napravo.
41
Prilagoditev po meri
Upravljanje uporabnikov
Če uporabljate lastniški račun, lahko brišete račune ali spreminjate nastavitve za omejene račune.
Če želite spremeniti nastavitve, na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Uporabniki in
nato zraven računa. Nato izberite ali odstranite aplikacije in vsebino, da računom omogočite
ali omejite dostop.
Če želite izbrisati račun, pritisnite
. Če želite izbrisati omejeni račun, pritisnite
→
.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun in izberite storitev računa.
Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite račun, ter nato pritisnite VEČ →
Odstrani račun.
42
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• • : dodaj sliko.
/
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite SHRANI.
43
Stiki
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Pritisnite VEČ → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst po kazalu na levi strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon
Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite VEČ → Dodajte bližnjico na domači zaslon.
44
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.
3 Pritisnite , da napravite fotografijo, ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite Zajemi.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Prikažite trenuten
način.
Prikaz zajetih fotografij
in videoposnetkov.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
Začnite snemati video.
To nastavitev
uporabite za časovno
zakasnjene posnetke.
Snemanje fotografije.
Preklop med
fotoaparatom na
sprednji in hrbtni
strani.
Spremenite nastavitve
fotoaparata.
Spremenite način
fotografiranja.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
45
Fotoaparat
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih trenutkov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za
fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Samodejno.
Panorama
S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava
identificira fotografijo z v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Obdržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Izogibajte se slikanju nejasnih ozadij, kot sta prazno nebo ali enobarvni zid.
46
Fotoaparat
Zap. posnet.
S tem načinom lahko napravite niz fotografij motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Zap. posnet.
Pritisnite in pridržite
, da napravite več zaporednih fotografij.
Lepotna izboljšava obraza
S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Lepotna izboljšava obraza.
Intervalni posnetek
S tem načinom lahko ustvarite serijo posnetkov sebe in shranite tiste, ki so vam všeč.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat.
2 Če želite uporabiti fotoaparat na sprednji strani, pritisnite .
3 Pritisnite NAČIN → Intervalni posnetek.
4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite , da fotografirate sebe. Prav tako lahko pritisnite
zaslon, da posnamete fotografijo.
Naprava snema fotografije v intervalu dveh sekund.
5 Obkljukajte fotografije, ki jih želite shraniti, in pritisnite SHRANI.
Zvok+slikanje
S tem načinom lahko napravite fotografijo z zvokom. Naprava identificira fotografije z
Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Zvok+slikanje.
Šport
S tem načinom lahko napravite fotografijo motivov v gibanju.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → NAČIN → Šport.
47
v
Fotoaparat
Nastavitve fotografiranja
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
. Vse možnosti niso na voljo v načinu
• Velikost slike (zadaj) / Velikost slike (spredaj): izberite stopnjo ločljivosti. Višje ločljivosti
pomenijo boljšo kakovost fotografij, vendar zasedejo tudi več pomnilnika.
• Velikost videa (zadaj): izberite stopnjo ločljivosti. Višje ločljivosti pomenijo boljšo kakovost
videoposnetkov, vendar zasedejo tudi več pomnilnika.
• Nadzor potez: nastavite, da naprava zazna vašo dlan, da boste to lahko uporabili pri
fotografiranju sebe.
• Shrani kot vodorav. obrnjeno: pri fotografiranju s sprednjim fotoaparatom obrnite sliko, da
ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
• Način prikaza: spremenite razmerje stranic zaslona za predogled.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Lokacijske oznake: nastavite, da naprava fotografiji priloži lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Če z drugimi delite fotografijo z lokacijsko oznako, jim lahko razkrijete lokacijske
podatke. Da bi se temu izognili, med prikazom fotografije pritisnite VEČ →
Podrobnosti → UREDI, nato pa pritisnite v razdelku Lokacija, da izbrišete
lokacijske podatke.
• Pregled slik: nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
• Mesto shranjevanja: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Funkcija tipk za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala
funkcijo zaslonke ali povečave.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve kamere.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
48
Galerija
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke na sličici za predogled prikazujejo ikono
.
Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.
Pojdite na prejšnjo stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte na seznam
priljubljenih.
Izbrišite sliko.
Delite sliko z drugimi.
Modificirajte sliko.
49
Uporabne aplikacije in funkcije
S Finder
Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine v napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate
zgodovino iskanja.
Odprite ploščo z obvestili in pritisnite S Finder.
Iskanje vsebine
Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
Za natančnejše rezultate pritisnite filtre pod poljem za iskanje.
Za izbiro iskalne kategorije pritisnite VEČ → Izberite lokacije iskanja.
S Planner
Ustvarjanje dogodkov
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov in ponovno pritisnete datum.
Če so za datum že shranjeni dogodki, pritisnite datum in nato
50
.
Uporabne aplikacije in funkcije
3 Vnesite podrobnosti o dogodku.
Vnesite naslov.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Nastavite začetni in končni
datum dogodka.
Nastavite opomnik za dogodek.
Vnesite lokacijo dogodka.
Priložite zemljevid, ki kaže
lokacijo dogodka.
Dodajte veš podrobnosti.
4 Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek.
Ustvarjanje opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite OPRAVILA, vnesite podrobnosti in pritisnite DANES ali JUTRI, da nastavite datum
zapadlosti.
Če želite dodati več podrobnosti, pritisnite
.
3 Pritisnite SHRANI, da shranite opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite VEČ → Upravljanje koledarjev → Dodaj
račun. Nato izberite račun, s katerim želite sinhronizirati, in se prijavite vanj.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite
Nastavitve → Računi in izberite storitev računa.
51
Uporabne aplikacije in funkcije
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite NAPREJ za zasebni e-poštni račun ali ROČNA
NASTAVITEV za poslovni e-poštni račun. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z
nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite VEČ → Nastavitve → Dodaj račun.
Če imate več kot en e-poštni račun, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite VEČ →
Nastavitve → VEČ → Nastavite privzeti račun, izberite račun in pritisnite KONČANO.
Pošiljanje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na dnu zaslona, da sestavite e-poštno sporočilo.
Priložite slike, videoposnetke in
drugo.
Pošljite e-poštno sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte prejemnike.
Dodajte polji KP ali SKP.
Vnesite zadevo.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
Vnesite besedilo e-poštnega
sporočila.
52
Uporabne aplikacije in funkcije
Branje e-pošte
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Izberite e-poštni račun, ki ga želite uporabiti, in prejeli boste nova e-poštna sporočila.
Pritisnite e-poštno sporočilo, ki ga želite prebrati.
Pomik na prejšnje ali naslednje
e-poštno sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte ta e-poštni naslov na
seznam stikov ali si oglejte
druge možnosti.
Označite e-poštno sporočilo kot
opomnik.
Odprite datoteke.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Posredujte e-poštno sporočilo.
Odgovorite na e-poštno
sporočilo.
Izbrišite e-poštno sporočilo.
53
Uporabne aplikacije in funkcije
Internet
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Osvežite trenutno spletno stran.
Premaknite se na prejšnjo
obiskano stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz zaznamkov, shranjenih
strani in nedavne spletne
zgodovine.
Branje članka v načinu branja.
Zaprite zavihek.
Odprite domačo stran.
Odprite nov zavihek.
54
Uporabne aplikacije in funkcije
Glasba
Predvajanje glasbe
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Dostop do dodatnih možnosti.
Odprite seznam predvajanja.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Za prilagoditev glasnosti.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri
pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri
pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Če želite skladbe poslušati na enakem nivoju glasnosti, pritisnite VEČ → Nastavitve, nato pa
pritisnite stikalo Pametna glasnost, da ga vklopite.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
55
Uporabne aplikacije in funkcije
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Odprite seznam
predvajanja.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Za prilagoditev glasnosti.
Premik nadzorne plošče v
levo.
Premik nadzorne plošče v
desno.
Spremenite razmerje slike.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
naprej.
56
Uporabne aplikacije in funkcije
Ura
BUDILKA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → BUDILKA.
Nastavljanje alarmov
Nastavite uro alarma in pritisnite MOŽNOSTI, da nastavite še druge možnosti alarma, nato pa
pritisnite SHRANI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite ŠTEVILČNICA.
Za vključitev ali izključitev alarmov, pritisnite
zraven alarma na seznamu alarmov.
Izključitev alarmov
Pritisnite OPUSTI, če želite ustaviti alarm. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite
DREMEŽ, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.
Brisanje alarmov
Pritisnite
na budilko v seznamu budilk.
SVETOVNA URA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → SVETOVNA URA.
Ustvarjanje ur
Vnesite ime mesta ali mesto izberite na seznamu ali globusu, nato pa pritisnite
Brisanje ur
Pritisnite
na uri.
57
.
Uporabne aplikacije in funkcije
ŠTOPARICA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ŠTOPARICA.
Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek. Pritisnite KROG, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
ČASOVNIK
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → ČASOVNIK.
Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite ŠTEVILČNICA.
Pritisnite OPUSTI, ko se časovnik sproži.
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite POČISTI ZGODOVINO.
Beležka
S to aplikacijo lahko ustvarjate beležke in jih razvrstite po kategorijah.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• Kategor.: ustvarite ali nastavite kategorijo.
• Slika: vstavite slike.
• Glasovna: stvarite posnetek glasu za vstavljanje.
• Opravila: dodajte izbirna polja na začetku vsake vrstice, da s tem ustvarite seznam opravil.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke, pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
58
Uporabne aplikacije in funkcije
Iskanje beležke
Pritisnite ISKANJE na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo
ključno besedo.
Pametni upravitelj
Pametni upravitelj ponuja pregled stanja baterije, shrambe, RAM-a in sistemske varnosti vaše
naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s enim pritiskom prsta.
Uporaba funkcije za optimizacijo
Na zaslonu aplikacij pritisnite Pametni upravitelj → POČISTI VSE.
Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.
• Identifikacija aplikacij, ki prekomerno porabljajo moč baterije in sprostitev dela pomnilnika.
• Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
• Iskanje zlonamerne programske opreme.
Uporaba pametnega upravitelja
Na zaslonu aplikacij pritisnite Pametni upravitelj in izberite funkcijo.
Baterija
Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave z nižjo količino baterije,
prihranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo in zapiranjem aplikacij, ki
prekomerno porabljajo moč baterije.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
59
Uporabne aplikacije in funkcije
Shramba
Preverite stanje porabljene ali razpoložljive količine pomnilnika. Neuporabljene datoteke in
ostanke datotek lahko izbrišete ali odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate več.
RAM
Preverite količino RAM-a na razpolago. Zaprete lahko aplikacije v ozadju in zmanjšate količino
RAM-a, ki ga uporabljate za pospešitev vaše naprave.
Varnost naprave
Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija v napravi poišče zlonamerno programsko opremo.
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne in poslovne aplikacije ter aplikacije za družbena omrežja. Za dostop do
nekaterih aplikacij boste morda potrebovali račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje
Nastavitev računov.
Več informacij o aplikaciji lahko najdete v meniju s pomočjo v vsaki aplikaciji.
Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo ali bodo označene drugače, odvisno od
regije ali ponudnika storitev.
Chrome
Iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Gmail
Pošiljanje ali prejemanje e-poštnih sporočil prek storitev Google Mail.
Google+
Deljenje novic z drugimi ter sledenje posodobitvam, ki jih objavljajo vaši sorodniki, prijatelji in
drugi. Omogoča tudi varnostno kopiranje fotografij in videoposnetkov ter še veliko več.
60
Uporabne aplikacije in funkcije
Zemljevid
Poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte podatke za različne kraje.
Glasba Play
Odkrivanje, poslušanje in deljenje glasbe v napravi.
Filmi Play
Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi in iz trgovine Trgovina Play prenesite različno
vsebino za gledanje.
Knjige Play
Prenesite različne knjige iz trgovine Trgovina Play in jih preberite.
Kiosk Play
Branje vseh novic in revij, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Iz trgovine Trgovina Play prenesite igre in jih igrajte z drugimi.
Google Drive
Shranite svojo vsebino v oblak, da boste lahko povsod dostopali do nje in jo delili z drugimi.
YouTube
Oglejte si videoposnetke ali jih ustvarite in delite z drugimi.
Fotografije
Upravljanje fotografij, albumov in videoposnetkov, ki ste jih shranili v napravo in prenesli v
storitev Google+.
61
Uporabne aplikacije in funkcije
Hangouts
Klepetajte s posameznimi prijatelji ali v skupinah ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro iskanje elementov v spletu ali napravi.
Glasovno iskanje
Hitro iskanje elementov z izgovarjavo ključne besede ali besedne zveze.
Nastavitve za Google
Konfiguracija nastavitev za nekatere funkcije, ki jih omogoča Google.
62
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek povezave Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
63
Povezava z drugimi napravami
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga
vključite.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
64
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejete slike si lahko
ogledate v aplikaciji Galerija.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave, da jo pozabite.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
Več o Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, ter nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
3 Izberite napravo s katero se želite povezati.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.
65
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko delite podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so
primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite Deli → Wi-Fi Direct in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejete slike si
lahko ogledate v aplikaciji Galerija.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.
66
Povezava z drugimi napravami
Hitra povezava
O hitri povezavi
Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
• Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime
naprave je lahko BT MAC.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
Če to funkcijo uporabljate prvič, izberite možnost vidljivosti in pritisnite OMOG. FUNK.
HITRA POVEZAVA.
Ko se plošča odpre, se funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno vklopita, naprava pa poišče
naprave v bližini.
Če ste na vašo napravo namestili program Samsung Link se bo na vrhu zaslona prikazal
seznam naprav registriran v programu Samsung Link.
2 Izberite napravo s katero se želite povezati.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za
končanje povezave med napravama.
Če želite napravam v bližini omogočiti iskanje svoje naprave in povezovanje z njo, pritisnite
NASTAV. → Vidnost naprave, nato pa izberite eno možnost.
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite OSVEŽI in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
Izklop funkcije Quick connect
Pritisnite
.
67
Povezava z drugimi napravami
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Pritisnite Deljenje vsebine in izberite medijsko kategorijo.
4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite KONČANO.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.
SideSync 3.0
Več o aplikaciji SideSync 3.0
S to aplikacijo lahko zaslon pametnega telefona upravljate prek navideznega zaslona pametnega
telefona v tabličnem računalniku.
S povezavo Wi-Fi ali kablom USB lahko zaslon tabličnega računalnika upravljate tudi z
navideznim zaslonom v računalniku. Prenesite program SideSync 3.0 s spletnega mesta
Samsung (www.samsung.com/sidesync) in ga namestite v računalnik. Za več informacij
si oglejte meni s pomočjo na navideznem zaslonu.
• V tabličnem računalniku si oglejte sporočila ali uporabite klepetalnico pametnega telefona.
• Video, ki se predvaja v pametnem telefonu, glejte v tabličnem računalniku, ki ima večji
zaslon.
• Datoteke lahko med tabličnim računalnikom in pametnim telefonom prenašate preprosto z
vlečenjem in spuščanjem.
Pred uporabo te aplikacije
• Tablični računalnik in pametni telefon morata podpirati funkcijo Wi-Fi Direct.
• Aplikacija SideSync 3.0 mora biti nameščena v tabličnem računalniku in v pametnem
telefonu.
Če v kateri napravi ni nameščena, jo prenesite iz trgovine Galaxy Apps ali Trgovina Play in jo
namestite.
• SideSync 3.0 deluje samo v napravah s sistemom Android različice 4.4 ali novejše.
68
Povezava z drugimi napravami
Povezovanje tabličnega računalnika in pametnega telefona
1 V tabličnem računalniku na zaslonu z aplikacijami pritisnite SideSync 3.0.
2 V pametnem telefonu zaženite SideSync 3.0.
3 Tablični računalnik samodejno poišče razpoložljive pametne telefone.
Izberite enega od zaznanih pametnih telefonov.
4 Na zaslonu pametnega telefona pritisnite V redu.
69
Povezava z drugimi napravami
5 Na tabličnem računalniku se prikaže navidezni zaslon pametnega telefona, na pametnem
telefonu pa se zaslon izklopi.
70
Povezava z drugimi napravami
Uporaba navideznega zaslona pametnega telefona
Brskajte po zaslonu in uporabljajte aplikacije na navideznem zaslonu pametnega telefona.
Pošiljate ali prejemate lahko sporočila ali klepetate z drugimi.
• Nekatere funkcije, kot sta Screen Mirroring, morda ne bodo delovale na navideznem
zaslonu pametnega telefona.
• Navidezni zaslon pametnega telefona se lahko razlikuje, odvisno od pametnega
telefona.
Pomanjšanje zaslona.
Dostop do dodatnih možnosti.
Povečava zaslona, da se prilega
zaslonu tabličnega računalnika.
Vrtenje zaslona
Zaprite SideSync 3.0.
Zajemanje zaslona
Odpiranje iste spletne strani v
spletnem brskalniku v
tabličnem računalniku.
Navidezni zaslon pametnega
telefona
Tipka nedavno uporabljenih
aplikacij
Tipka za nazaj
Tipka za domov
71
Povezava z drugimi napravami
Premikanje navideznega zaslona pametnega telefona
Pritisnite in povlecite zgornji rob navideznega zaslona pametnega telefona, da ga premaknete na
drugo lokacijo.
Prilagajanje velikosti navideznega zaslona pametnega telefona
1 Pritisnite in pridržite v spodnjem desnem delu navideznega zaslona pametnega telefona.
2 Ko se prikaže okvir, ga povlecite, da prilagodite velikost.
Vnos besedila
Pri vnašanju besedila na navidezni zaslon pametnega telefona se pojavi tipkovnica tabličnega
računalnika. Besedilo vnesite s tipkovnico.
72
Povezava z drugimi napravami
Preklop med zaslonom pametnega telefona in navideznim zaslonom
pametnega telefona
Zaslona pametnega telefona in navideznega zaslona pametnega telefona ni mogoče uporabljati
hkrati. Ko uporabljate navidezni zaslon pametnega telefona v tabličnem računalniku, se zaslon
pametnega telefona izklopi.
Uporaba zaslona pametnega telefona
Pritisnite tipko za domov v pametnem telefonu, da vklopite njegov zaslon in izklopite navidezni
zaslon pametnega telefona v tabličnem računalniku.
Uporaba navideznega zaslona pametnega telefona
Na zaslonu tabličnega računalnika pritisnite PREKLOP NA TABL. RAČUNAL., da vklopite
navidezni zaslon pametnega telefona in izklopite zaslon pametnega telefona.
Predvajanje glasbe ali videoposnetkov v tabličnem računalniku
Glasbo ali videoposnetke, shranjene v pametnem telefonu, lahko predvajate prek zaslona in
zvočnika tabličnega računalnika.
1 Na navideznem zaslonu pametnega telefona v tabličnem računalniku odprite glasbeno ali
video datoteko.
2 Izbrana datoteka se bo predvajala prek zaslona in zvočnika tabličnega računalnika.
Med predvajanjem lahko na navideznem zaslonu pametnega telefona ali v tabličnem
računalniku prilagodite glasnost.
73
Povezava z drugimi napravami
Kopiranje datotek med napravami
Kopiranje datotek iz pametnega telefona v tablični računalnik
1 Na navideznem zaslonu pametnega telefona pritisnite in pridržite datoteko.
2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in pridržite poljubno izbrano datoteko ter jo
povlecite na zaslon tabličnega računalnika.
3 Na zaslonu tabličnega računalnika se zažene aplikacija Moje datoteke. Izberite mapo za
shranjevanje datoteke in pritisnite KONČANO.
Kopiranje datotek iz tabličnega računalnika v pametni telefon
1 Na zaslonu tabličnega računalnika pritisnite in pridržite datoteko.
2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in pridržite poljubno izbrano datoteko ter jo
povlecite na navidezni zaslon pametnega telefona.
3 Na navideznem zaslonu pametnega telefona se zažene aplikacija Moje datoteke. Izberite
mapo za shranjevanje datoteke in pritisnite KONČANO.
Uporaba klicnih funkcij s tabličnim računalnikom
Klicne funkcije v pametnem telefonu lahko uporabljate z zvočniki in mikrofonom v tabličnem
računalniku. Sprejmite dohodni klic ali kličite ob uporabi navideznega zaslona pametnega
telefona.
Več informacij o klicnih funkcijah poiščite v uporabniškem priročniku za pametni telefon.
74
Povezava z drugimi napravami
Screen Mirroring
O zrcaljenju zaslona
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast
ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino.
Naprave z omogočeno
funkcijo Screen Mirroring
(vmesnik AllShare Cast,
HomeSync)
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo mogoča.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
75
Povezava z drugimi napravami
Ogled vsebine na TV sprejemniku
Preden svojo napravo povežete s televizorjem, povežite televizor in napravo, ki podpira zrcaljenje
zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja so primer
gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.
1 S kablom HDMI povežite vmesnik AllShare Cast in televizor.
2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo
napravo.
3 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite UREDI → Screen Mirroring.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
4 Izberite napravo s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povezujete prvič, pritisnite in pridržite ime vmesnika na seznamu ter vnesite
kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu televizorja.
5 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
76
Povezava z drugimi napravami
Tiskanje iz mobilnih naprav
Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali
dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, s katerimi želite povezati napravo.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Več nastavitev povezave → Tiskanje →
Prenos vtičnika in v trgovini Trgovina Play poiščite vtičnik za tiskalnik. Izberite vtičnik za tiskalnik
in ga namestite.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Več nastavitev povezave → Tiskanje, izberite
vtičnik za tiskalnik, nato pa pritisnite stikalo, da ga vklopite. Naprava poišče tiskalnike, ki so
povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
Če želite tiskalnike dodati ročno, izberite vtičnik za tiskalnik, pritisnite VEČ → Dodaj tiskalnik →
ADD PRINTER, vnesite podrobnosti in pritisnite OK.
Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, izberite vtičnik za tiskalnik in pritisnite VEČ → Nastavitve
tiskanja.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite Deli → Tiskanje →
tiskalniki, ter izberite tiskalnik.
77
→ Vsi
Upravitelj naprave in podatkov
Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
Prek funkcije Samsung Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na vašo novo
napravo. Na voljo so naslednje različice programa Samsung Smart Switch.
• Mobilna različica (Smart Switch Mobile): prenesite podatke med mobilnimi napravami.
Aplikacijo lahko prenesete s Galaxy Apps ali Trgovina Play.
• Računalniška različica: prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Aplikacijo
lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Prenos podatkov z mobilne naprave
Prenesite podatke s prejšnje naprave na vašo novo napravo.
Naslednja dejanja so primer prenosa podatkov z vaše prejšnje naprave Android. Za uvoz
podatkov z mobilne naprave z drugim operacijskim sistemom glejte navodila na zaslonu.
1 Iz trgovine Galaxy Apps ali Trgovina Play prenesite aplikacijo Smart Switch ter jo namestite
v prejšnjo in v novo napravo.
2 Zaženite Smart Switch Mobile na obeh napravah.
3 Na vaši prejšnji napravi pritisnite Naprava Android → Začetek.
4 Na vaši prejšnji napravi pritisnite Naprava pošiljat. → POVEŽI.
Napravi se bodo samodejno povezali.
78
Upravitelj naprave in podatkov
5 Na prejšnji napravi izberite podatke, ki jih želite poslati na vašo novo napravo in pritisnite
POŠ.
6 Na vaši novi napravi pritisnite SPREJMI, v pojavnem oknu zahteve za povezavo, da prejmete
podatke.
Prenos podatkov se bo začel.
7 Na obeh napravah pritisnite KONEC, ko je prenos podatkov končan.
Prenos podatkov z računalnika
Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo
novo napravo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na
računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na
peti korak.
3 Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše
naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
5 Vašo novo napravo priključite v računalnik s kablom USB.
6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo novo napravo.
79
Upravitelj naprave in podatkov
Uporaba naprave kot izmenljivi disk za prenos
podatkov
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo
neposredno povežite na priključek USB.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Posodobitev naprave
Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek zraka
Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobi zdaj.
Za samodejno iskanje razpoložljivih posodobitev pritisnite stikalo Samodejna
posodobitev, da ga vključite.
80
Upravitelj naprave in podatkov
Posodobitev prek Smart Switch
Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.
1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite in namestite Smart
Switch.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
4 Na računalniku kliknite tipko za posodobitev v oknu povezave.
• Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav.
S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge
predstavnostne naprave z računalnika.
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje. Za
varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Za
več informacij si oglejte poglavje Nastavitev računov.
Uporaba Samsungovega računa
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Varnostno
kopiranje mojih podatkov, izberite elemente za varnostno kopijo in nato pritisnite VARNOSTNO
KOPIRAJ ZDAJ.
Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo
Samodejno varnostno kopiranje, da ga vključite.
Za obnovitev podatkov z uporabo Samsungovega računa pritisnite Obnovi. Zaradi obnovitve
izbranih elementov bodo trenutni podatki izbrisani z naprave.
81
Upravitelj naprave in podatkov
Uporaba računa Google
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev in
pritisnite stikalo Varn. kop. moje podatke, da ga vklopite. Pritisnite Varnostna kopija računa in
izberite račun kot nadomestni račun.
Če želite podatke obnoviti z računom Google, pritisnite stikalo Samodejno obnavljanje, da ga
vklopite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte
poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
82
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite ISKANJE.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Za uporabo možnosti pritisnite VEČ.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite VEČ → V mirovanju ohrani Wi-Fi.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Način letenja in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
83
Nastavitve
Poraba podatkov
Spremljajte količino porabljenih podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
Za uporabo več možnosti pritisnite VEČ.
• Omejitev omrežij: nastavite, da naprava med uporabo omrežja Wi-Fi onemogoči
sinhronizacijo v ozadju.
Več nastavitev povezave
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več nastavitev povezave.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Za tiskanje datotek
lahko poiščete razpoložljive tiskalnike ali pa tiskalnik dodate ročno.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Ethernet
Možnost Ethernet je na voljo, ko je v napravo priključen ethernetni vmesnik. Uporabite to
možnost za vklop funkcije Ethernet in konfigurirajte omrežne nastavitve.
84
Nastavitve
Naprava
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in obvestila.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in videoposnetke, sistemske zvoke ter
obvestila.
• Zvonjenja in zvoki: spremenite melodijo zvonjenja in nastavitve sistemskih zvokov.
• Kakovost zvoka in učinki: izberite glasbene učinke, ki jih želite uporabiti med prilagoditvijo
glasbe.
• Ne moti: spremenite nastavitve za urejanje prekinitev.
• Obvestila na zaklenjenem zaslonu: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na
zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila aplikacij: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
Zaslon
Spreminjanje nastavitev prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Pisava: spremenite velikost in vrsto pisave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Pametna ustavitev: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila
izklop svetlobe v ozadju.
• Način zaslona: spremenite način zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite, da naprava odpre ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z združitveno
napravo ali se polni.
85
Nastavitve
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Gibanja in poteze.
• Izklop zvoka: nastavite, da naprava utiša alarme z gibanjem dlani.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavite, da naprava zajame posnetek zaslona,
ko z dlanjo podrsate v levo ali desno po zaslonu.
Aplikacije
Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Nastavitve aplikacij
Prilagodite nastavitve za vsako aplikacijo.
Uporabniki
Nastavite in upravljajte uporabniške profile za prilagojene nastavitve. Za več informacij si oglejte
poglavje Več uporabnikov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Uporabniki.
86
Nastavitve
Osebno
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadje.
Zaklep. zaslona in varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklep. zaslona in varnost.
Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Vrsta zaklepanja zaslona: spremenite način zaklepanja zaslona.
• Prikaz podatkov: spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem
zaslonu.
• Učinek odklepanja: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Varnost naprave: preverite stanje varnosti naprave in poiščite zlonamerno programsko
opremo v napravi.
• Poišči moj mobilni telefon: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Druge varnostne nastavitve: konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
87
Nastavitve
Zasebnost
Spremenite nastavitve za ohranjanje zasebnosti.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zasebnost.
• Lokacija: spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Zasebni način: nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo
zasebnega načina.
• Pošlji diagnost. podatke: nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in
podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
Dostopnost
S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
– – Galaxy TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
– – Pomoč za Galaxy TalkBack: prikaz pomoči za uporabo funkcije Galaxy TalkBack.
– – Temen zaslon: nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino.
– – Hitri vnos s tipkami: nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka
na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in
dvakratnega pritiskanja zaslona.
– – Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri
vključeni funkciji TalkBack.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
– – Poteze za povečevanje: nastavite, da naprava poveča zaslon in približa določeno
območje.
– – Povečevalno okno: vključite povečavo, da povečate zaslon in si ogledate večjo različico
vsebine.
– – Črno-belo: prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.
88
Nastavitve
– – Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
– – Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
– – Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko
pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema
prstoma.
– – Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se
uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
– – Izključi vse zvoke: nastavite, da naprava izklopi vse zvoke, kot so denimo zvoki medijev.
– – Podnapisi Samsung (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo
podpira Samsung, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Ravnov. zvoka levo/desno: nastavite, da naprava prilagodi ravnovesja zvoka pri uporabi
slušalk.
– – Mono zvok: nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z
zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
– – Univerzalno stikalo: nastavite napravo, da poišče in označi elemente na zaslonu in jih
nato prebere na glas. Zaslon na dotik lahko upravljate, če priključite zunanjo stikalo,
pritisnete zaslon ali uporabite kretnje glave in obrazne poteze.
– – Pomožni meni: napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
– – Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
– – Interaktivno upravljanje: vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje
naprave na vnose med uporabo aplikacij.
• Zaklepanje s smerjo: ustvarite smerno kombinacijo za odklep zaslona.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Opomnik za obvestila: nastavite, da vas naprava opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob
določenem času.
89
Nastavitve
• Način enega pritiska: nastavite, da naprava obvestila upravlja s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem.
• Urejanje dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
• Storitve: oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varnostno kopiranje mojih podatkov: ustvarite varnostno kopijo vaših osebnih podatkov
in podatkov aplikacij na strežnik Samsung. Prav tako lahko nastavite napravo, da samodejno
varnostno kopira podatke.
• Obnovi: obnovi predhodne varnostne kopije osebnih podatkov in podatkov aplikacij z
vašega računa Samsung.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Sistem
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
90
Nastavitve
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
• Jezik: izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
• Privzeta tipkovnica: izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
• Tipkovnica Samsung: spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Googlova stor. za glasov. vnos: spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
• Glasovni vhod: spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.
• Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve Besedilo v govor.
• Hitrost kazalca: prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na
napravi.
Baterija
Oglejte si informacije o moči baterije in spremenite možnosti varčevanja z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.
• Prikaz odstotka baterije: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
91
Nastavitve
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pripomočki.
• Samodejno odklepanje: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo. To
funkcijo lahko uporabite samo pri nekaterih načinih zaklepanja zaslona.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
92
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Popolnoma napolnite baterijo,
preden vklopite napravo.
93
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali se začasno ustavi, boste morda morali zapreti aplikacije ali napravo
izklopiti in znova vklopiti. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in
zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov
izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Povezava z internetom je pogosto prekinjena
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
94
Dodatek
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno povezan.
• Obiščite servisni center Samsung in zamenjajte baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost
baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
95
Dodatek
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
96
Dodatek
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
97
Dodatek
Odstranjevanje baterije (neizmenljiva vrsta
baterije)
• Ta navodila so namenjena zgolj ponudniku storitev ali pooblaščenemu serviserju.
• Garancija ne krije stroškov odpravljanja škode ali napak, ki so posledica
nepooblaščenega odstranjevanja baterije.
• Če želite odstraniti ali zamenjati baterijo, se obrnite na ponudnika storitev ali
pooblaščenega serviserja.
1 Orodje za odpiranje naprave vstavite v režo med zaslonom naprave in pokrovom na hrbtni
strani.
Nato začnite ločevati zaslon od pokrova na hrbtni strani. Uporabite orodje, kot je prikazano
na spodnji sliki.
Pri vstavljanju orodja bodite previdni, da ne poškodujete notranjih delov naprave.
2 Na različnih delih naprave vstavite orodje ter ločujte zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Previdno zavrtite pokrov na hrbtni strani in pazite, da ne poškodujete zatičev.
3 Ko je zaslon odvit, ločite zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Nato pokrov s hrbtne strani postavite na stran in navzdol obrnjen zaslon postavite na ravno
površino.
98
Dodatek
4 Odvijte in odstranite vijake kot je to prikazano na spodnji sliki.
5 Odstranite baterijski priključek, kot je prikazano na spodnji sliki.
6 Odstranite baterije.
99
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics
Ta priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising