Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-P600
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila. Za
najnovejšo različico teh navodil, obiščite spletno mesto Samsung na www.samsung.com.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
4
Vsebina
Uvod
37 Vnos besedila
40 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
41 Nastavitev računov
41 Nastavljanje uporabniških profilov
42 Prenašanje datotek
43 Zaščita naprave
45 Nadgradnja naprave
7 Postavitev naprave
8Tipke
9 S Pen
9 Vsebina paketa
10 Polnjenje baterije
12 Vstavljanje pomnilniške kartice
14 Zamenjava konice peresa S Pen
15 Vklop ali izklop naprave
15 Držanje naprave
16 Zaklep in odklep naprave
16 Prilagoditev glasnosti
16 Preklop v tihi način
Komunikacija
46Stiki
50E-pošta
51Gmail
53Hangouts
53Google+
53Fotografije
53Twitter
Osnove
17 Indikatorske ikone
18 Uporaba zaslona na dotik
21 Nadzorni gibi
23 Gibi z dlanjo
24 Pametni premor
24 Uporaba funkcije Več oken
28 Uporaba peresa S pisalo
31 Pogled iz zraka
32Obvestila
33 Domači zaslon
35 Zaslon z aplikacijami
36 Uporaba aplikacij
37Pomoč
Splet in omrežje
54Internet
55Chrome
56Bluetooth
57 Screen Mirroring
58 Samsung Link
58 Group Play
59 Peel Smart Remote
5
Vsebina
Mediji
95 Svetovna ura
95Računalo
96 Prevajalnik S
96 S Voice
97 S Finder
97Google
98 Glasovno iskanje
99 Album izrezkov
100 Moje datoteke
102TripAdvisor
102Evernote
102KNOX
60Glasba
62Fotoaparat
69Galerija
73 Album za zgodbo
73Video
74 Video urejevalnik
75YouTube
75Flipboard
76Businessweek+
76NYTimes
76 SketchBook for Galaxy
Potovanja in lokalno
Aplikacije in medijske
trgovine
77
78
78
79
79
79
79
103Zemljevid
Trgovina Play
Galaxy Apps
Knjige Play
Filmi Play
Glasba Play
Igre Play
Kiosk Play
Nastavitve
104 Več o nastavitvah
104POVEZAVE
107NAPRAVA
111UPRAVLJ.
115SPLOŠNO
118 Nastavitve za Google
Pripomočki
80 S Note
87 Beležka dejanj
88 S Planner
90Dropbox
90Cloud
91 Google Drive
92 POLARIS Office 5
94Budilka
Dodatek
119 Odpravljanje težav
125 Odstranjevanje baterije
6
Uvod
Postavitev naprave
Tipka za glasnost
Tipka za vklop/izklop
Fotoaparat na sprednji strani
Svetlobni senzor
Zaslon na dotik
Zvočnik
Tipka Meni
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Mikrofon
Večnamenski priključek
Fotoaparat na zadnji strani
Reža za S pisalo
Vhod za slušalke
Bliskavica
Zvočnik
GPS antena
Reža za pomnilniško kartico
7
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
• Pritisnite in držite 7 sekund za ponastavitev naprave v primeru
usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Za zagon iskalnika S Finder pritisnite in pridržite tipko na
domačem zaslonu.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
S Pen
Gumb peresa
S Pen
Konica peresa
S Pen
Ime
Funkcija
Konica peresa S Pen
• Za osnovne ukaze s peresom S Pen. (str. 18)
Gumb peresa S Pen
• Za napredne ukaze s peresom S Pen. (str. 28)
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav
tako uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
Polnjenje s polnilnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
10
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete
napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
11
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko pomnilniško kartico vstavite v napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici
prikazal v mapi Kartica SD.
12
Uvod
1 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
2 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → SPLOŠNO → Shramba → Sprosti kartico SD.
Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → SPLOŠNO → Shramba → Formatiraj
kartico SD → FORMATIRAJ KARTICO SD → IZBRIŠI VSE.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
13
Uvod
Zamenjava konice peresa S Pen
Med uporabo peresa S Pen lahko postane konica peresa S Pen topa. Če je konica topa, jo
zamenjajte z novo.
1 S pinceto čvrsto primite konico in jo izvlecite.
2 V pero S Pen vstavite novo konico, da zaslišite klik.
Pazite, da prst ne pride med pinceto in konico.
• Starih konic ne uporabljajte znova. Z njimi lahko namreč okvarite pero S Pen.
• Pri vstavljanju konice v pero S Pen te ne pritiskajte prekomerno.
• V pero S Pen ne vstavljajte okroglega dela konice. Tako lahko poškodujete S Pisalo ali
napravo.
Črna konica ima na vrhu bel gumijast pokrovček. Če je gumijast pokrovček izrabljen,
zamenjajte konico z novo.
14
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali spraznite baterijo.
15
Uvod
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Za odklep naprave pritisnite gumb za vklop/izklop ali gumb Domov pri izklopljenem zaslonu,
pritisnite kjerkoli na zaslonu in nato povlecite prst v katerokoli smer.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite zgornjo ali spodnjo stran gumba za glasnost, da prilagodite glasnost zvoka med
predvajanjem glasbe ali videa.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
16
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Funkcija pametnega zaslona je vključena
Sinhronizirano s spletom
Opozorilo je vključeno
Pero S Pen je odstranjeno
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
17
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
Pri uporabi zaslona na dotik uporabljajte le prste ali S Pen.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
18
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element več kot 2 sekundi.
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
19
Osnove
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v
prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
20
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačen zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → UPRAVLJ. → Gibanja, in nato desno povlecite gumb Gibanja.
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Vrtenje naprave
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.
21
Osnove
Nagibanje
Dotaknite in držite dve točki na zaslonu in nato nagnite napravo nazaj ter naprej, če želite
povečati ali pomanjšati zaslon.
Iskanje s pomočjo premikanja
Ob povečavi slike, pritisnite in pridržite točko na zaslonu, nato pa premikajte napravo v katerokoli
smer za premikanje po povečani sliki.
22
Osnove
Gibi z dlanjo
Dotaknite se zaslona in z gibi dlani upravljajte napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je funkcija gibanja dlani vključena. Na domačen zaslonu
pritisnite → Nastavitve → UPRAVLJ. → Gibanje dlani, in nato desno povlecite gumb
Gibanje dlani.
Poteg
Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
23
Osnove
Pametni premor
S to funkcijo lahko začasno prekinete videoposnetke, ko pogledate stran od zaslona.
Na domačem zaslonu pritisnite
obkljukajte Pametni premor.
→ Nastavitve → UPRAVLJ. → Pametni zaslon in nato
Med predvajanjem videoposnetka poglejte stran za začasno zaustavitev videoposnetka. Za
nadaljevanje predvajanja, ponovno poglejte zaslon.
Uporaba funkcije Več oken
Uporabite to funkcijo za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.
• Zagnane so lahko samo aplikacije na plošči funkcije več oken.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za uporabo funkcije Več oken na domačem zaslonu pritisnite
Več oken in povlecite stikalo Več oken v desno.
24
→ Nastavitve → NAPRAVA →
Osnove
Uporaba funkcije Več oken na deljenem zaslonu
To funkcijo uporabite za zagon aplikacij na deljenem zaslonu.
Zagon aplikacij na deljenem zaslonu v funkciji Več oken
1 S prstom povlecite od desnega roba zaslona proti sredini. Lahko tudi pritisnete in pridržite
Plošča funkcije Več oken se prikaže na desni strani zaslona.
Plošča funkcije Več
oken
2 Pritisnite in držite ikono aplikacije na plošči funkcije Več oken ter jo povlecite na zaslon.
Ko zaslon postane moder, spustite ikono aplikacije.
25
.
Osnove
3 Pritisnite in držite drugo ikono aplikacije na plošči funkcije Več oken ter jo povlecite na novo
lokacijo.
Isto aplikacijo lahko hkrati zaženete na deljenem zaslonu. To funkcijo podpirajo samo
aplikacije, ki imajo zraven ikone znak .
Deljenje vsebine med aplikacijami
Vsebino lahko med aplikacijami, kot sta denimo E-pošta in Internet, preprosto delite z vlečenjem
in spuščanjem.
Nekateri programi morda ne bodo podpirali te funkcije.
1 Zaženite aplikaciji E-pošta in Internet na deljenem zaslonu funkcije Več oken.
Dostop do možnosti
funkcije Več oken.
2 Pritisnite krog med oknoma aplikacij in nato
.
Pritisnite krog med oknoma aplikacij za dostop do teh možnosti:
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : deljenje elementov, kot so slike, besedilo ali povezave, med oknoma aplikacij z
vlečenjem in spuščanjem.
• : povečava okna.
• : zaprite aplikacijo.
26
Osnove
3 Pritisnite in pridržite element v oknu aplikacije Internet ter ga povlecite na želeno lokacijo v
oknu aplikacije Email.
Ustvarjanje kombinacije v funkciji Več oken
To funkcijo uporabite, da trenutno aktivne aplikacije v funkciji Več oken shranite kot kombinacijo.
1 Zaženite več aplikacij na deljenem zaslonu v funkciji Več oken.
2 Odprite pladenj Več oken in pritisnite → Ustvari.
3 Trenutno aktivna kombinacija v funkciji Več oken je dodana na ploščo funkcije Več oken.
Če želite zagnati aplikacije shranjene kombinacije, na plošči funkcije Več oken izberite
kombinacijo.
27
Osnove
Uporaba peresa S pisalo
Priloženo pero S Pen se lahko uporablja za preprosto izbiranje elementov ali opravljanje funkcij.
Ukazi z uporabo peresa S Pen, medtem ko pritiskate gumb, omogočajo dodatne prednosti kot je
zajem zaslona.
Povlecite pero S Pen iz reže, če ga želite uporabljati.
Naprava zazna, kadar pero S Pen povlečete iz reže, ter izvrši naslednje:
• Vključi zaslon (če je izključen).
• Zažene aplikacijo Action Memo ali prikaže brezžični ukaz.
• Konica peresa S Pen je zamenljiva. Če je konica topa, jo zamenjajte z novo.
• Če vaše S Pen ne deluje pravilno, ga odnesite v Samsungov servisni center. Za več
informacij o S pisalu si oglejte Samsungovo spletno stran.
• Za najboljše rezultate S Pen med uporabo na zaslonu na dotik držite čim bolj
pokončno in se izogibajte ostrim kotom.
28
Osnove
Zagon opomnika dejanja
Ko je gumb peresa S Pen pritisnjen, dvakrat pritisnite zaslon, da zaženete opomnik dejanja.
Zabeležite ali narišite opombo, nato pa s pritiskom na
izberite opomnik, da izvedete različna
dejanja, kot sta dodajanje stikov ali pošiljanje e-pošte. Ko izberete opomnik, s peresom S Pen
narišite črto okrog področja, da boste v izbranem področju izvajali dejanja.
Izbira in zajem slike
S pisalom S Pen narišite sklenjen lik okoli območja, ki ga želite shraniti ali deliti z drugimi.
Obrežete lahko del slike. Če naletite na vsebino, ki jo želite zajeti, kot je denimo del slike, odprite
zračni ukaz in pritisnite Slikovni izrezek.
Če je potrebno, uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : obnovi izvirno izbiro.
• : pretvorba izbranega dela v krog.
• : pretvorba izbranega dela v pravokotnik.
• : prilagodi izbiro.
29
Osnove
Zračni ukaz
Za prikaz brezžičnih ukazov pritisnite tipko pisala S Pen, medtem ko s pisalom S Pen lebdite nad
zaslonom.
Ta funkcija omogoča neposredno uporabo naslednjih dejanj:
• Beležka dejanj: za izvršitev dejanj, povezanih z beležko, najprej napišite beležko in jo nato
izberite, tako da okoli nje narišete črto.
• Pametno izbiranje: zberite želeni del vsebine s spletnih strani ali glasbo in videoposnetke
med predvajanjem.
• Pisanje scenar.: zajemite posnetek zaslona in ga uredite.
• Okno pisala: v določenih področjih na zaslonu zaženite več programov.
Zagon aplikacij na izbranem območju
V brezžičnem ukazu pritisnite Okno pisala. Narišite črto okrog področja, nato pa izberite
program. Program se zažene v področju, ki ste ga narisali.
Če želite program pomanjšati, pritisnite
ikone.
Če želite aplikacijo povečati, pritisnite
Če želite zapreti programe, pritisnite
. Pomanjšane aplikacije so prikazane kot lebdeče
.
.
30
Osnove
Odpiranje razpoložljivih možnosti
Nekateri elementi imajo kontekstne menije, ki omogočajo, da se konica peresa S Pen sveti.
Pogled iz zraka
S to funkcijo lahko izvedete različna dejanja, medtem ko s S Pisalom lebdite nad zaslonom.
Na domačen zaslonu pritisnite → Nastavitve → UPRAVLJ. → S Pen → Pogled iz zraka, in
nato desno povlecite gumb Pogled iz zraka.
Za predogled vsebine ali prikaz informacij v pojavnem oknu s S Pisalom pokažite na element.
Če premaknete konico peresa S Pen na (zgornji/spodnji/levi/desni) rob zaslona, se lahko
pomikate med okni ali seznami.
31
Osnove
Obvestila
Ikone obvestil se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona in opozarjajo na nova sporočila,
koledarske dogodke, stanje naprave in drugo. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če želite
odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti okno z
obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
V podoknu za obvestila si lahko ogledate trenutne nastavitve svoje naprave. Povlecite navzdol iz
vrstice stanja in pritisnite , da boste lahko uporabili te možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi.
• Lokacija: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Screen Mirroring: vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Način branja: aktivirajte ali deaktiviranje način za branje. V načinu za branje vam naprava
pomaga zaščititi oči pri nočnem branju. Če želite izbrati, kateri programi bodo uporabljeni,
Pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaslon → Način branja.
• Smart stay: aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Smart stay.
• Pametni premor: aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Pametnega premora.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Način letenja: aktivirajte ali deaktivirajte letalski način.
• Pogled iz zraka: vključite ali izključite funkcijo pogleda iz zraka.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Če želite prerazporediti možnosti v podoknu za obvestila, odprite podokno za obvestila, Pritisnite
→ , Pritisnite in pridržite element nato pa ga povlecite na drugo mesto.
32
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, približajte prste na domačem zaslonu, pritisnite Pripomočki,
pritisnite in pridržite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
33
Osnove
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite na zaslon in pritisnite
.
Premikanje plošče
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš na vrhu
zaslona.
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite Ozadja. Ali pa na
zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite NASTAVI SLIKO KOT OZADJE ali KONČANO.
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
34
Osnove
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu ter pritisnite Pripomočki. Na plošči s
pripomočki se pomikajte levo ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati
na domači zaslon. Postavite ga na želeno mesto, spremenite njegovo velikost, tako da po potrebi
povlečete okvir, nato pa Pritisnite kjer koli na zaslonu, da shranite mesto pripomočka.
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite
, da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
→ Uredi, in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite Kon. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite novo
postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Galaxy Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
35
Osnove
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstranitev/onemogočanje aplikacij, in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Onemogočanje aplikacij
→ Odstranitev/onemogočanje aplikacij in izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
onemogočiti.
Če želite omogočiti aplikacije, na zaslonu z aplikacijami pritisnite
aplikacije in izberite aplikacije, nato pa pritisnite KONČANO.
→ Pokaži onemogočene
• Prenesenih aplikacij in nekaterih privzetih aplikacij, ki so že bile nameščene v napravi,
ne morete onemogočiti.
• Ko uporabite to funkcijo, onemogočene aplikacije izginejo z zaslona z aplikacijami,
vendar ostanejo v napravi.
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Nekateri programi so združeni v mape. Pritisnite mapo, nato pa program, da ga odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko za domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
36
Osnove
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko Domov, pritisnite Upr. opravil, in nato pritisnite KONEC zraven
aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE. Izmenjujoče
pritisnite in pridržite tipko Domov in nato pritisnite Zapri vse.
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
→ Razvrsti po imenu.
.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite tipkovnico, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Preklop v način rokopisa.
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnesite veliko črko.
Vnesite veliko črko.
Vstavite ločila.
Vstavite presledek.
37
Osnove
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite in zadržite
, ter nato pritisnite
, da spremenite vrsto tipkovnice.
Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako da povlečete zavihek.
Spreminjanje jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Ročna pisava
Pritisnite , ter nato s prstom ali S pisalom napišite besedo. Predlagane besede se pojavijo kadar
vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
38
Osnove
Neposredni vnos s pisalom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → UPRAVLJ. → S Pen → Neposredni vnos s pisalom,
ter nato povlecite drsnik Neposredni vnos s pisalom v desno.
Ko pero S Pen pridržite nad poljem, se v zgornjem levem vogalu besedilnega polja prikaže ikona
. Pritisnite , da boste začeli pisati s peresom S Pen. Če želite narediti preproste popravke,
spremeniti jezike vnosa ali vnesti presledek med znake, pritisnite vsako orodje za popravke, ki je
prikazano na ploščici za ročno pisanje.
Če je ta funkcija omogočena, lahko izvedete naslednja dejanja:
• Pošiljanje ročno napisanega sporočila.
• Nastavite alarm s preprostim zapisom številk.
• Brskate po internetu z zapisom spletnih naslovov.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če želite spremeniti jezik ali dodati jezike za prepoznavanje glasu, pritisnite
.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
39
Osnove
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 104)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Wi-Fi in možnost Wi-Fi povlecite v
desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite
POVEŽI. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se
naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite POVEŽI.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite POZABI.
40
Osnove
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Galaxy Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO
→ Računi → Dodaj račun → Google. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati
nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Računi, izberite ime računa pod
→ Odstrani račun.
možnostjo Računi, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite
Nastavljanje uporabniških profilov
Nastavite uporabniške profile in nato pri odklepanju naprave izberite enega, da uporabite
prilagojene nastavitve. Če nastavite več uporabniških profilov, si lahko več uporabnikov deli
napravo brez spreminjanja osebnih nastavitev, kot so e-poštni računi, ozadje in druge.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → SPLOŠNO → Uporabniki → Dodaj
uporabnika ali profil in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite nov uporabniški
profil. Za dostop do naprave z uporabniškim profilom v zgornjem desnem delu zaklenjenega
zaslona izberite profil.
41
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniški program, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
42
Osnove
Zaščita naprave
Z uporabo zaščitnih funkcij drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na
napravi hranjenih informacij. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.
Nastavitev podpisa
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Podpis.
Narišite podpis s peresom S Pen, nato pa podpis narišite še dvakrat, da potrdite. Nastavite
varnostno kodo PIN ali vzorec za odklepanje, s katerim boste odklenili zaslon, če pozabite podpis.
Pri odklepanju naprave bodite pozorni, da se podpišete enako, kot ste se pri registraciji
podpisa (kot pisanja itd.).
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
43
Osnove
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
44
Osnove
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → O napravi → Posodobitve
progr. opreme → Posodobi zdaj.
45
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Pritisnite STIKI.
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
→ Izbriši stike.
46
Komunikacija
Iskanje stikov
Pritisnite STIKI.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Po kazalu na levi strani seznama stikov se hitro pomikate tako, da s prstom vlečete po njem.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Pritisnite STIKI.
Privzeto prikaže naprava vse shranjene stike.
Pritisnite
→ Nastavitve → Stiki za prikaz in izberite mesto na katerem so shranjeni stiki.
Prestavljanje stikov
Pritisnite STIKI.
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite
→ Premik stikov v napravi v → Google.
Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite
→ Premik stikov v napravi v → Samsung account.
Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z
47
na seznamu stikov.
Komunikacija
Uvoz in izvoz stikov
Pritisnite STIKI.
Uvoz stikov
Pritisnite
→ Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov in izberite možnost uvoza.
Izvoz stikov
Pritisnite
→ Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov in izberite možnost izvoza.
Deljenje stikov
Pritisnite
→ Izberi, izberite stike, pritisnite
in izberite način za skupno rabo.
Priljubljeni stiki
Pritisnite PRILJUBLJENE.
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Odstrani iz priljubljenih: odstrani stike izmed priljubljenih.
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Skupine stikov
Pritisnite SKUPINE.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
pritisnite KONČANO.
→ Dodaj člana. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato
48
Komunikacija
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Uredi skupino: spremenite nastavitve skupine.
• Odstrani iz skupine: odstranite člane iz skupine.
• Pošlji e-pošto: pošljite e-pošto članom skupine.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj in pritisnite KONČANO.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Brisanje skupin
→ Izbriši skupine, izberite uporabniško dodane skupine in nato pritisnite še
Pritisnite
KONČANO. Prevzete skupine ne morejo biti izbrisane.
Pošiljanje e-pošte članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
→ Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite KONČANO.
Vizitka
Pritisnite STIKI.
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov in
poštni naslov in pritisnite SHRANI. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi
naprave, izberite vizitko v Jaz, in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek in izberite način deljenja z drugimi.
49
Komunikacija
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite NAPREJ (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite ROČNA NASTAV. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
. Vnesite prejemnike, osebe, in
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite →
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Pošiljanje urnika. Obkljukajte Pošiljanje urnika,
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
nastavite uro in datum, ter nato pritisnite KONČANO. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni
uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
50
Komunikacija
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Sestavite sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
Posredujte sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v
seznam stikov.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Odprite datoteke.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite SHRANI, da le-to shranite.
Gmail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Gmail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
51
Komunikacija
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite
Če želite dodati več prejemnikov, pritisnite
Pritisnite
.
.
→ Priloži datoteko, da priložite slike, videoposnetke, glasbo in drugo.
Pritisnite → Shrani osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite → Zavrzi, da začnete znova.
Če želite spremeniti nastavitve za Googlovo pošto, Pritisnite → Nastavitve.
Pritisnite → Pomoč in povratne informacije, če želite dostopati do informacij pomoči za
Googlovo pošto ali objaviti svoje mnenje za razvoj aplikacije.
Branje sporočil
Shranite sporočilo za dlje
časa.
Poiščite sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Predogled priloge.
Odgovorite vsem
prejemnikom ali natisnite
sporočilo.
Pošiljanje sporočila drugim.
Sestavite sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
52
→ Spreminjanje oznak, nato
Komunikacija
Hangouts
Ta program uporabite za klepetanje z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za
iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Domov za spremembo kategorije in se pomaknite gor ali dol po objavah iz vaših
krogov.
Fotografije
S to aplikacijo si lahko ogledate slike in videoposnetke ali jih delite z drugimi v Googlovih
družbenih omrežjih.
Pritisnite Fotografije na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Twitter
Uporabite to aplikacijo za dostop do družbenega omrežja Twitter in ohranite stik z drugimi.
Pritisnite Twitter na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
53
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Pritisnite
, če želite med ogledovanjem spletne strani dostopati do dodatnih možnosti.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, podrsajte v levo ali desno po naslovnem polju in pritisnite
naslov, da ga izberete.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato → , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od
priporočenih ključnih besed, ki se prikažejo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite ZAZNAMKI → DODAJ.
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite ZAZNAMKI in jo izberite.
Zgodovina
Pritisnite ZAZNAMKI → ZGODOVINA, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih
→ Počisti zgodovino.
spletnih strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
54
Splet in omrežje
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite ZAZNAMKI → SHRANJENE STRANI.
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Deli.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite Skupna
raba.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Nov zavih.
Če želite odpreti drugo spletno stran, podrsajte v levo ali desno po naslovnem polju in pritisnite
naslov, da ga izberete.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
ime in spletni naslov, nato pritisnite Shrani.
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
55
, vnesite podrobnosti, kot sta
→ Zaznamki in jo izberite.
Splet in omrežje
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od predlaganih ključnih besed.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, pritisnite
spletno stran, katero želite odpreti.
Za ogled zaznamkov pritisnite
→ Nedavni zavihki. Izberite
→ Zaznamki.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE →
Bluetooth, ter nato povlecite drsnik Bluetooth v desno.
56
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Bluetooth → ISKANJE in navedene
so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno
ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko in pritisnite → Bluetooth ter izberite eno od naprav Bluetooth. Zatem
sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike. Ko vam
druga naprava pošlje podatke, dovolite vzpostavitev povezave Bluetooth, ki jo zahteva druga
naprava. Prejete datoteke se shranjujejo v mapo Download. Če prejmete stik, se ta samodejno
shrani na seznam stikov.
Screen Mirroring
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Screen Mirroring. Izberite napravo,
odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z
napravo s pomočjo kode PIN, pritisnite in zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.
57
Splet in omrežje
Samsung Link
S to aplikacijo lahko predvajate vsebino, shranjeno v oddaljenih napravah ali v spletnih
shrambah. Večpredstavnostne datoteke v svoji napravi lahko predvajate in jih pošljete v drugo
napravo ali spletno storitev za shranjevanje.
Za uporabo te aplikacije, se morate prijaviti v račun Samsung ter registrirati dve ali več naprav.
Registracijske metode se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave.
Pritisnite Samsung Link na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Samsung Link, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti in
upoštevajte navodila na zaslonu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Group Play
S tem programom lahko uživate v trenutkih, v katerih s svojimi prijatelji souporabljate vsebino in
jo predvajate. Ustvarite sejo Group Play ali se ji pridružite, nato pa souporabljajte vsebino, kot so
slike ali glasba.
Pritisnite Group Play na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Group Play, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti in
upoštevajte navodila na zaslonu.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Med uporabo te aplikacije ne morete dostopati do interneta.
58
Splet in omrežje
Peel Smart Remote
Ta aplikacija omogoča, da uporabljate napravo kot daljinski upravljalnik za televizorje in
razvedrilne sisteme.
Pritisnite Peel Smart Remote na zaslonu z aplikacijami.
Napravo morate najprej povezati v omrežje Wi-Fi in poskrbeti, da so infrardeča vrata naprave
obrnjena proti televizorju.
Nastavitev naprave kot daljinskega upravljalnika za televizor
Pritisnite Choose Your Country or Region, izberite državo ali regijo, nato pa za dokončanje
postopka nastavitve upoštevajte navodila na zaslonu.
Če želite odpreti oddaljeno nadzorno ploščo, pritisnite ročko okna v spodnjem desnem kotu
zaslona.
Če želite dodati drugo sobo, pritisnite
→ Add New Room.
Prilagajanje nastavitev daljinskega upravljalnika
Pritisnite
in uporabite naslednje možnosti:
• Rooms & Devices: spremenite nastavitve povezave.
• Edit Channels: uredite kanale, ki so prikazani na zaslonu naprave.
• Profile: vnesite uporabniški profil, da vam bo lahko aplikacija Peel pomagala poiskati
najboljšo vsebino.
• Favorite Programs: prikažite priljubljene programe.
• Cut Programs: obnovite predhodno skrite programe.
• Genres: skrijte ali spremenite vrstni red zvrsti.
• Sports: skrijte ali spremenite vrstni športa.
• Send Feedback: podajte svoja mnenja glede razvoja aplikacij.
• Notifications: napravo lahko nastavite tako, da vas bo obvestila o različnih prihajajočih TVprogramih.
• Reset Peel: ponastavite nastavitve povezave.
59
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite naključno
predvajanje.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Odprite seznam
predvajanja.
Ponastavite trenutno
predvajano pesem ali
preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo
pesem. Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
60
Mediji
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite
Pametna glasnost.
→ Nastavitve → Napredno →
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
→ Nastavitve
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite
→ Napredno → Adapt Sound → Vključeno. Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost
za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se
možnost ponovno uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja ali alarma
Če želite trenutno predvajano skladbo uporabiti za zvonjenje alarma, pritisnite
kot in izberite možnost.
→ Nastavi
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
→ Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in pritisnite V
Pritisnite SEZN. PREDV. in nato
REDU. Pritisnite , izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite KON.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe.
Pritisnite GLASBENI KOTIČEK in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem
prsta.
61
Mediji
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 69)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za
ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite
.
Oglejte si več možnosti.
Preklopite na način
dvojnega fotoaparata.
Prikažite trenuten način.
Preklopite med
fotoaparatoma na sprednji
in zadnji strani.
Začnite s snemanjem.
Spremenite način
fotografiranja.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
62
Mediji
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: kameri omogoča, da ovrednoti okolje in določi idealni način za fotografijo.
• Lepotna izboljšava obraza: za bolj nežne fotografije posnemite fotografijo z osvetljenimi
obrazi.
• Najboljša fotografija: naredite več fotografij in se odločite za najboljšo.
• Najboljši obraz: uporabite to za več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno
sliko.
Če želite posneti več fotografij, pritisnite
. Za najboljši posnetek, držite fotoaparat pri
miru in se ne premikajte med posnetkom. Ko se Galerija odpre, pritisnite rumeni okvir na
vsakem obrazu in izberite najbolj primerno pozo za posameznika. Po izbiri poze za vsakega
posameznika, pritisnite Shrani, da združite slike v eno fotografijo in jo shranite.
• Zvok+slikanje: omogoča snemanje fotografij z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
• Drama: posnemite več fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi gibanja.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete. Ta naprava morda ne bo pravilna zajela
posnetke pri drugih pogojih za snemanje.
– – Fotoaparat držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
– – Posnemite fotografije motiva, ki se premika v eni smeri.
– – Posnemite fotografije z ozadji, na katerih ni premikajočih se predmetov.
– – Ne fotografirajte motiva in ozadja, ki sta podobnih barv.
– – Ne fotografirajte motiva, ki je preblizu ali predaleč, da bi ga ujeli v iskalo, oz. je predolg, na
primer avtobus ali tramvaj.
63
Mediji
• Izboljšan ton (HDR): uporabite za fotografiranje z boljšim razmerjem kontrasta.
• Radirka: to uporabite za brisanje gibanja premikajočih objektov v ozadju.
Pritisnite
, da posnamete več fotografij. Naprava izbriše sledi gibanja premikajočega
objekta. Če želite povrniti izvirno fotografijo, pritisnite Pokaži prem. predm., nato pa
pritisnite označeno območje.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
– – Pri fotografiranju objekta in ozadja s podobnimi barvami se lahko zgodi, da fotoaparat ne
bo prepoznal vseh premikov.
– – Pri fotografiranju motiva, ki se giblje zelo počasi ali zelo hitro, fotoaparat morda ne bo
prepoznal vseh njegovih gibov.
– – Če se v ozadju premika več motivov, fotoaparat morda ne bo prepoznal vseh njihovih
gibov.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko se modri okvir poravna z iskalnikom
pogleda, fotoaparat samodejno posname fotografije v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.
64
Mediji
Uporaba učinkov filtra
Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.
Pritisnite
in izberite učinek filtra. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite , da posnamete video. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
snemanja, pritisnite .
. Za pričetek
Med snemanjem uporabljajte sledeče funkcije:
• Da izostrite sliko, pritisnite na zaslon kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona,
pritisnite .
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
Snemalni način
→
Če želite spremeniti način snemanja, Pritisnite
.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omejitev za e-pošto: s tem načinom lahko zmanjšate kakovost snemanja za pošiljanje po
e-pošti.
• Hitro gibanje: uporabite ta način, da posnamete videoposnetek premikajočega se predmeta
ali osebe. Naprava bo predvajala posnetek v hitrem gibanju.
65
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
Način Dvojna kamera
Pri zajemu fotografije pokrajine s fotoaparatom na zadnji strani, se v vstavljenem oknu oz.
obratno, prikaže fotografija ali videoposnetek, ki ga je posnel fotoaparat na sprednji strani.
Uporabite to funkcijo, da hkrati posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.
Pritisnite,
pritisnite
da preklopite na način Dvojna kamera. Pritisnite
, da posnamete videoposnetek.
, da posnamete fotografijo ali
Pritisnite in pridržite, da
spremenite velikost ali
lokacijo.
Izbirajte med različnimi
slogi, ki so na voljo.
• V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki
ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti.
• Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
66
Mediji
Skupna raba posnetka
Pritisnite
→
in izberite eno od naslednjih možnosti:
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Direct.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi.
• Oddaljeno iskalo: nastavite napravo za oddaljen nadzor nad fotoaparatom.
Upravljanje fotoaparata od daleč
Napravo nastavite kot iskalnik za nadzor fotoaparata na daljavo.
→ → Oddaljeno iskalo ter s funkcijo Wi-Fi Direct povežite napravo in
Pritisnite
fotoaparat. Pritisnite
, da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
→ za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse možnosti niso na voljo v načinu
Pritisnite
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za
večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
• Rafalni posnetek: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Pritisnite za slikanje: če želite fotografirati, pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
• Zaznavanje obraza: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti
fotografijo, ko se te nasmehnejo.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uravnoteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
67
Mediji
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Stabilizacija videa: vklopite ali izklopite funkcijo odpravljanje tresenja. Odpravljanje tresenja
pomaga izostriti lečo kameri kadar se premika.
• Pametna stabiliz.: napravo nastavite tako, da bo samodejno zaznala slabe pogoje in
prilagodila svetlost fotografije brez bliskavice.
• Shrani kot: nastavite napravo, da izbriše prvotno fotografijo pri snemanju fotografij v načinu
bogatega odtenka.
• Lokacijska oznaka: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako. Vključite to funkcijo med
fotografiranjem za ustvarjanje albumov v Album za zgodbo.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Pregled slik/videov: nastavite, da naprava prikaže fotografije ali videoposnetke, ko jih
posnamete.
• Tipka za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlit.: prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
68
Mediji
• Bliskav.: vključite ali izključite bliskavico.
• Glasovno upravlj.: nastavite kamero na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. To aktivirajte,
da boste lahko v možnostih Galerija in Album za zgodbo uporabljali funkcijo Tag Buddy.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Urejanje hitrih nastavitev.
Pritisnite element in ga pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
69
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Ogled slik z funkcijo gibanja
Uporabite funkcijo gibanja, da usposobite funkcijo z določenim gibanjem.
Na zaslonu Applications Pritisnite Nastavitve → UPRAVLJ. → Gibanja, povlecite stikalo Gibanja
v desno, nato pa vklopite stikalo za vsako funkcijo.
Če želite prenehati uporabljati funkcijo gibanja, povlecite drsnik Gibanja v levo.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko,
nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: dodajte na seznam priljubljenih.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: to uporabite za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejen posnetek
zaslona je shranjen v Photo frame.
• Pisanje po sliki: to uporabite za pisanje opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
uredite zapiske.
70
, da
Mediji
• Tiskanje: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite sliko. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: s spreminjanjem velikosti modrega okvirja obreže sliko in jo shrani vanj.
• Nastavi kot: nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
Modifikacija slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Zavrti: zavrti sliko.
• Obreži: obreže sliko.
• Barva: prilagodi nasičenost ali svetlost slike.
• Učinek: uporabite učinke na sliki.
• Nalepka: prilepite nalepke.
• Risanje: rišite po sliki.
• Okvirji: uporabite okvirje na sliki.
Priljubljene slike
Pri ogledu slike, pritisnite
→ Priljubljene, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, izberite slike in nato pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
71
.
Mediji
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, izberite slike in pritisnite
ali jih delite z drugimi v družbenih omrežjih.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih pošljete drugim
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
→ Nastavitve → Oznake, nato pa označite Oznaka obraza. Okoli prepoznanega
Pritisnite
obraza se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato izberite ali
dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, jo pritisnite in nato izberite možnosti, ki so na voljo, na primer
pošiljanje sporočil.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba funkcije Označi prijatelja
→ Nastavitve → Oznake → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja
Pritisnite
v desno za prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
Organiziranje map
Ustvarite mapo, v katero boste organizirali slike ali videoposnetke, shranjene v napravi. Datoteke
lahko kopirate ali premaknete iz ene mape v drugo.
Če želite ustvariti novo mapo, pritisnite . Vnesite ime mape, pritisnite V REDU, nato pa označite
slike ali videoposnetke. Pritisnite in pridržite katero koli izbrano sliko ali videoposnetek, ga
povlecite v novo mapo, nato pa pritisnite KONČANO. Za kopiranje pritisnite KOPIRAJ, za premik
pa PREMAKNI.
72
Mediji
Album za zgodbo
Uporabite to aplikacijo, da ustvarite lasten digitalnem album, kamor lahko shranite vaše zgodbe
s prikladnim in enostavnim sortiranjem.
Pritisnite Album za zgodbo na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Album za zgodbo, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti in
upoštevajte navodila na zaslonu.
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Preklop na način
plavajočega zaslona.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Prilagoditev glasnosti.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premik nadzorne plošče v
levo.
Premik nadzorne plošče v
desno.
Odprite seznam
predvajanja.
Spremenite razmerje slike.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite in
zadržite za hitri pomik nazaj.
73
Mediji
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite videoposnetke in pritisnite
.
Souporaba videoposnetkov
Pritisnite
rabe.
→ Izberi, izberite videoposnetke, pritisnite
, ter nato izberite metodo skupne
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje igralca dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če
želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
Video urejevalnik
S tem programom uredite videoposnetke in uporabite različne učinke.
Pritisnite Video urejevalnik na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Video urejevalnik, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti in
upoštevajte navodila na zaslonu.
Nekaterih videoposnetkov v Galerija morda ne bo možno predvajati, kar je odvisno od
ločljivosti in kodeka.
74
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Če želite prikazati celozaslonski način, pritisnite
.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
→ prenesenih →
Pritisnite
pritisnite PRENESI.
, izberite videoposnetek in vnesite podatke o njem ter
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte
navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga
želite prebrati.
75
Mediji
Businessweek+
S pomočjo tega progama lahko prenesete zadnje novice o financah, poslovanju, tržnih podatkih
in še veliko več.
Pritisnite Businessweek+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
NYTimes
S to aplikacijo lahko brskate in krmarite po nekaterih člankih in drugo.
Pritisnite NYTimes na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Če želite poiskati članke, pritisnite
in v iskalno polje vnesite ključno besedo.
SketchBook for Galaxy
S pomočjo tega programa lahko ustvarite hitri koncept ali skicirate svoje ideje za projekt.
Na zaslonu Applications Pritisnite SketchBook for Galaxy.
Za risanje in slikanje digitalnih umetnin uporabite umetniška orodja.
Slika bo shranjena v element Galerija.
Če želite zagnati SketchBook for Galaxy, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Install
in upoštevajte navodila na zaslonu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
76
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je aplikacija
plačljiva, pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu, da končate postopek plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
→ Moje aplikacije, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
izbrisati ter pritisnite ODSTRANI.
77
Aplikacije in medijske trgovine
Galaxy Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite spletno stran apps.samsung.com.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite KATEGORIJA za izbiro kategorije.
Za iskanje aplikacije, pritisnite ISKANJE na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
iskanje.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je aplikacija
plačljiva, pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu, da končate postopek plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
78
Aplikacije in medijske trgovine
Filmi Play
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Filmi Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Igre Play
S pomočjo tega programa lahko prenesete igre in jih igrate.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Kiosk Play
Uporabite to aplikacijo za branje najnovejših novic.
Pritisnite Kiosk Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
79
Pripomočki
S Note
S to aplikacijo lahko ustvarite zapisek ob uporabi večpredstavnostnih datotek ali glasovnih
beležk.
Pritisnite S Note na zaslonu z aplikacijami.
Ustvarjanje zapiskov
Če funkcijo S Note uporabljate prvič, pritisnite NAPREJ, da boste nastavili privzeto naslovnico in
predlogo. Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Sestavljanje opomb
Ustvarite zapiske z obogateno vsebino – dodajte jim večpredstavnostne datoteke ali glasovne
beležke.
Pritisnite
za zapisovanje ali risanje po zaslonu ali pa pritisnite
za vnos besedila s tipkovnico.
Razveljavi in uveljavi zadnji
ukaz.
Izberite zapisek.
Shranjevanje zapiska.
Izbrišite zapisek.
Izbrišite opombo.
Spremenite način vnosa, da
boste lahko risali s pisalom
S Pen ali prstom oz. samo s
pisalom S Pen.
Pripnite drugo stran
trenutni opombi.
80
Pripomočki
Če želite izbrisati okvir, ga Pritisnite in pridržite, nato pa Pritisnite Izbriši.
Ko sestavljate opombo pritisnite
in spremenite vrsto pisala, debelino pisala in barvo.
Shranite trenutne nastavitve kot
profil za pen.
Spremenite vrsto pen.
Spremenite debelino črte.
Dodajte novo barvo na podlagi
izbiralnika barv.
Spremenite barvo pen.
Za povečavo ali pomanjšavo razmaknite ali približajte dva prsta.
Če želite dodati novo stran, Pritisnite
Če želite izbrisati stran, Pritisnite
→ Dodaj stran.
→ Izbriši stran.
Če želite na stran dodati oznako, Pritisnite
→ Možn. strani → Uredi oznake.
Če želite na stran dodati indeks, Pritisnite
→ Možn. strani → Uredi indeks.
→ Dodaj predlogo.
Če želite spremeniti predlogo strani, Pritisnite
Če želite spremeniti ozadje strani, Pritisnite
→ Možn. strani → Spremeni ozadje.
Če želite na strani prikazati mrežo, Pritisnite
→ Možn. strani → Navodila.
Uporaba orodja za brisanje
Narisana črta ni prepoznana kot niz pik, pač pa kot niz kratkih potez. Zato lahko izberete celotno
črto in jo izbrišete, premaknete ali preoblikujete. Toda pri uporabi orodja za brisanje boste morda
izbrisali neželen del črte ali pa morda ne boste mogli izbrisati intenzivnih ali prekrivajočih se črt.
Če želite, da ne pride do brisanja neželenih delov, prilagodite velikost radirke, tako da pritisnete
→ .
Če želite počistiti zapisek, pritisnite IZBRIŠI VSE.
Tudi če uporabite manjšo radirko, morda ne boste mogli natančno izbrisati želenega
dela.
81
Pripomočki
Urejanje ročno napisanih zapiskov
Izberite ročno napisan zapisek, ki ga želite izrezati, premakniti, mu spremeniti velikost ali ga
pretvoriti. Ko pišete ali rišete zapisek, pritisnite . Nato pritisnite zapisek ali okoli njega narišite
črto, da ga izberete in uredite.
Če želite zapisek premakniti na drugo mesto, ga izberite in povlecite na novo mesto.
Če želite spremeniti velikost zapiska, ga izberite in povlecite ročico okvirja.
Ko je ročno napisan zapisek izbran, so na voljo te možnosti:
• Lastnosti: spreminjanje lastnosti zapiska, denimo postavitev, velikost, barva ali debelina.
• Pretvorba v: pretvorba narisanega lika ali ročno napisanega zapiska v urejeno obliko.
• Izreži: izrezovanje zapiska. Če ga želite prilepiti na drugo mesto, pritisnite in pridržite mesto,
nato pa pritisnite Prilepi.
• Kopiraj: kopiranje zapiska. Če ga želite prilepiti na drugo mesto, pritisnite in pridržite mesto,
nato pa pritisnite Prilepi.
• Izbriši: če želite izbrisati zapisek.
82
Pripomočki
Vstavljanje večpredstavnostnih datotek
Če želite vstaviti slike, videoposnetke, glasovne opomnike in drugo, Pritisnite
→ Vstavi.
Vstavljanje skice ideje
→ Vstavi → Skiciranje idej in napišite ključno besedo ali izberite kategorijo za
Pritisnite
iskanje slik.
Če želite na seznam dodati svoje skice, Pritisnite
narišite sliko.
→ Ustvari, nato pa v podoknu za skice
Vstavljanje slike ali videoposnetka v okvir
→ Vstavi → Slika ali Video → Posnemite sliko v narisanem okvirju ali Snemanje
Pritisnite
videa na platno.
Narišite okvir okrog zapiska, nato pa s peresom S Pen ali prstom Pritisnite znotraj okvirja, da
posnamete fotografijo ali videoposnetek.
Vstavljanje informacij zemljevida
→ Vstavi → Mape, pomikajte se med zemljevidi ali pritisnite iskalno polje, da
Pritisnite
poiščete kraj, nato pa pritisnite .
• Če si želite ogledati lokacijo v celozaslonskem načinu, Pritisnite zemljevid in ga pridržite, nato
pa Pritisnite Odpri zemljevid.
83
Pripomočki
Ustvarjanje in upravljanje grafikonov
Ustvarjanje tabele
→ Vstavi → Preprosti graf → Tabela, nastavite število vrstic in stolpcev za tabelo,
Pritisnite
nato pa Pritisnite KON.
• Če želite v tabelo vnesti podatke, Pritisnite celico tabele.
• Če želite dodati ali izbrisati stolpce, Pritisnite
→ Dodaj stolpec ali Izbriši stolpec.
• Če želite dodati ali izbrisati vrstice, Pritisnite
→ Dodaj vrstico ali Izbriši vrstico.
Ustvarjanje grafikona
→ Vstavi → Preprosti graf, nato pa izberite vrsto
Če želite ustvariti grafikon, Pritisnite
grafikona. Nato v grafikonu narišite stolpce, črte ali ločevalne črte.
Če želite iz podatkov v razpredelnici ustvariti graf, pritisnite in držite razpredelnico, nato pa
pritisnite Urejanje grafa →
in izberite vrsto grafa.
84
Pripomočki
Urejanje grafikona
Pritisnite in pridržite grafikon ali tabelo, pritisnite Urejanje grafa, nato pa uporabite naslednje
možnosti:
• Če želite spremeniti vrsto grafikona, Pritisnite
• Pritisnite element in ikono
v zgornjem levem kotu zaslona.
, nato pa uredite vrednosti.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto grafikona.
Prikaz strani zapiskov
Pri ogledovanju strani Pritisnite
, da boste lahko uporabili naslednje možnosti:
• Izbriši stran: izbrišite stran.
• Dod. bliž. na dom. zaslon: na stran na začetnem zaslonu dodali bližnjico
• Tiskanje: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite stran. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Shrani kot: shranili stran z drugim imenom.
• Nastavi kot: nastavili stran kot ozadje ali sliko stika.
85
Pripomočki
Prikaz predogleda strani
Če si želite predogledati strani nad zapiskom, povlecite zapisek navzdol.
Pritisnite
na naslovnici zapiska, da boste lahko naredili naslednje:
• Izbriši: če želite izbrisati zapisek.
• Skupna raba: delili zapisek z drugimi.
• Izvozi: izvozili zapisek kot slikovno datoteko ali datoteko PDF.
• Preimenuj: preimenovali zapisek.
• Uredi naslovnico: spremenili naslovnico zapiska.
• Dodaj med priljubljene: dodali zapisek na seznam priljubljenih.
• Zakleni: zaklenili zapisek in tako drugim preprečili njegov ogled.
Urejanje zapiskov
Pritisnite zapisek, da ga odprete. Zapisek je prikazan v načinu pogleda. Če želite urediti zapisek,
pritisnite .
Iskanje zapiskov
S to funkcij lahko poiščete zapisek tako, da vnesete kriterij iskanja, kot je ime, oznaka, besedilo ali
ročno napisana beseda.
Pritisnite
→ Iskanje, Pritisnite iskalno polje na vrhu zaslona in vnesite kriterij iskanja.
86
Pripomočki
Beležka dejanj
S to aplikacijo lahko sestavite ročno napisano beležko in hitro izvedete eno od uporabnih funkcij,
ki jih omogoča aplikacija Action Memo.
Ko je gumb peresa S Pen pritisnjen, dvakrat pritisnite zaslon, da zaženete opomnik dejanja.
Sestavljanje beležk
Napišite beležko in pritisnite
. Ko se pojavi meni s funkcijami, izberite eno, da podatke
uporabite v beležki, ki ste jo napisali.
• : ustvarite stik.
• : pošiljanje e-pošte.
• : iskanje v spletu.
• : iskanje lokacije.
• : ustvarite opravilo.
Če želite uporabiti določene podatke iz beležke, s pritiskom prekličite izbiro beležke in okoli
podatka narišite krog.
Napišite beležko ali spremenite
barvo pisala.
Izbrišite beležko.
Shranite beležko.
Narišite črto okoli območja.
Zaprite beležko.
Spremenite velikost ploščice za
beležko.
87
Pripomočki
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite urediti opombo, jo pritisnite.
Če želite ustvariti beležko, pritisnite
.
Če želite poiskati opombo, pritisnite
→ Iskanje.
Če želite izbrisati beležke, jih pritisnite in pridržite, nato pa pritisnite
Če želite beležke poslati drugim, pritisnite
Da spremenite način prikaza, pritisnite
.
→ Skupna raba.
→ Uredi po.
Če si želite ogledati pomoč za aplikacijo Action Memo, pritisnite
→ Pomoč.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• DOGODEK: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• OPRAVILA: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
88
Pripomočki
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite PRIKAZ
VEČ MOŽNOSTI, da dodate več podrobnosti, kot so pogostost ponavljanja dogodka, predhodno
opozorilo ali kraj dogodka.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Računi → Google v razdelku
Računi, izberite račun Google in potrdite polje Sinhronizacija Koledar.
Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu z aplikacijami pritisnite S Planner →
Sinhroniziraj zdaj.
Če želite prikazati sinhronizirane dogodke ali naloge, Pritisnite
Googlov račun.
→
→ Koledarji, nato pa označite
Ročno pisanje v pogledu meseca
Na zaslonu z mesečnim pogledom pritisnite
, da vklopite to funkcijo.
Spreminjanje vrste koledarja
Na vrhu zaslona izberite vrsto koledarja – izbirate lahko med letnimi, mesečnimi, tedenskimi in
drugimi koledarji.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite DANES.
Izbris dogodkov ali opravil
Pritisnite
→ Izbriši, izberite dogodke ali opravila in pritisnite KONČANO.
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek ali opravilo, pritisnite → Souporaba preko in izberite način deljenja z
drugimi.
89
Pripomočki
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič zaženete Dropbox, upoštevajte navodila na zaslonu, da končate postopek nastavitve.
Ko je storitev Dropbox vključena, se fotografije in videoposnetki, posneti s fotoaparatom
naprave, samodejno prenesejo na Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov,
pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite in nato izberite
datoteke.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje nastavitev in podatkov
programa z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
90
Pripomočki
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Pritisnite Varnostno kopiranje ali Obnovi, če želite podatke varnostno kopirati ali obnoviti v
račun Samsung.
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun za Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
Google Drive
S to aplikacijo lahko ustvarjate in urejate dokumente ter jih delite z drugimi prek shrambe
Google Drive. Ko ustvarite dokumente ali datoteke prenesete v shrambo Google Drive, jih
naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in vsemi drugimi računalniki, v katerih je
nameščena shramba Google Drive. Do dokumentov lahko dostopate brez prenašanja.
Pritisnite Google Drive na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
91
Pripomočki
POLARIS Office 5
S tem programom lahko urejate dokumente v različnih oblikah zapisa, vključno s preglednicami
in predstavitvami.
Pritisnite POLARIS Office 5 na zaslonu z aplikacijami.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od vrste datoteke.
Ustvarite dokument.
Preglejte nedavne
dokumente.
Deljenje dokumentov z
drugimi.
Prebrskajte mape.
Oglejte si priljubljene
dokumente.
Prebrskajte po oblikah
dokumentov.
Ustvarjanje dokumentov
Pritisnite
in izberite vrsto dokumenta.
Dokument uredite z orodno vrstico za urejanje, prikazano na vrhu zaslona.
Če želite končati, pritisnite ikono dokumenta v levem zgornjem delu zaslona, pritisnite Shrani,
vnesite ime datoteke, izberite mapo za shranjevanje in pritisnite SHRANI.
Če želite dokument shraniti v obliki datoteke PDF, pritisnite ikono dokumenta v levem zgornjem
delu zaslona, pritisnite Izvoz PDF, vnesite ime datoteke in pritisnite IZVOZI.
Med urejanjem dokumentov pritisnite
in uporabite eno od teh funkcij:
• Preklopi na Način pogleda: predogled dokumenta.
• Opomba diapozitiva: urejanje beležk na diapozitivih.
• Najdi/zamenjaj: poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Nastavitev strani: spremenite postavitev strani.
92
Pripomočki
• Pretvorba zaslona: uporaba učinkov animacije ali prehoda na diapozitivih.
• Preference: spreminjanje nastavitev načina pogleda.
• Preberi vse: preverite dokument s funkcijo zapisa besedila v govor.
• Filter: ogled celic, filtriranih glede na pogoj.
• Razvrsti: razvrstite celice glede na pogoj.
• Zaščitni list: zaklenite list, da ga drugi ne bodo mogli urejati.
• Zamrzni: označeno vrstico obdržite na mestu.
• Preračunaj: znova izračunajte funkcije lista.
• Zajemanje zaslona: zajemanje izbranega območja.
• Poglej informacije: ogled podrobnosti dokumenta.
• Pomoč: dostop do pomoči za uporabo aplikacije POLARIS Office.
Branje dokumentov
Pritisnite datoteko na zaslonu z nedavnimi dokumenti. Lahko pa pritisnite tudi Brskalnik
datotek, Tip obrazca, Priljubljene ali Skupni ogled; nato izberite datoteko, ki jo želite odpreti.
Če želite risati po dokumentu, pritisnite
.
Če želite v dokumentu poiskati besedilni niz, pritisnite
Pritisnite
.
in uporabite eno od teh funkcij:
• Preklopite na Način urejanja: odpiranje orodne vrstice za urejanje.
• Zaznamek: odpiranje okna z zaznamki. Izberite oznako, da odprete zaznamek.
• Preference: spreminjanje nastavitev načina pogleda.
• Pogled posameznega diapozitiva: ogled posameznih diapozitivov.
• Opomba diapozitiva: urejanje beležk na diapozitivih.
• Zamrzni: označeno vrstico obdržite na mestu.
• Zajemanje zaslona: zajemanje izbranega območja.
• Poglej informacije: ogled podrobnosti dokumenta.
• Pomoč: dostop do pomoči za uporabo aplikacije POLARIS Office.
93
Pripomočki
Deljenje dokumentov z drugimi
Dokumente lahko delite z več napravami, ki so povezane z istim omrežjem Wi-Fi. Med deljenjem
dokumentov lahko zapišete opombo ali rišete po zaslonu.
Če želite ustvariti skupino za deljenje, pritisnite Skupni ogled → . Izberite dokument za
deljenje, vnesite ime skupine za deljenje in geslo za dostop ter pritisnite V redu.
Če se želite pridružiti skupini za deljenje, jo poiščite in vnesite geslo, da se ji pridružite.
Budilka
S to aplikacijo nastavite bujenja in alarme za pomembne dogodke.
Pritisnite Budilka na zaslonu z aplikacijami.
Vklopite ali izklopite to
budilko.
Datum in čas
Nastavljanje alarmov
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite SHRANI. Uro alarma lahko napišete tudi s pisalom S Pen.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas vklopa opozorila pred vnaprej določenim časom.
94
Pripomočki
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite
.
Svetovna ura
S to aplikacijo lahko preverite čas v številnih glavnih mestih po svetu.
Pritisnite aplikacijo Svetovna ura na zaslonu z aplikacijami.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Če želite uporabiti poletni čas, pritisnite
→ Izberi, izberite uro in pritisnite
Brisanje ur
Pritisnite
→ Izberi, izberite ure in nato pritisnite
.
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite POČISTI ZGODOVINO.
95
.
Pripomočki
Prevajalnik S
Uporabite to aplikacijo za prevajanje besedila v druge jezike.
Pritisnite Prevajalnik S na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Prevajalnik S, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
S Voice
S to aplikacijo lahko z glasom ukazujete napravi, da izvede različne funkcije.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta program ni podprt v nekaterih jezikih.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Open music
• Launch calculator
• Check schedule
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
96
Pripomočki
Uporaba ukazov za zbujanje na zaklenjenem zaslonu
Na zaklenjenem zaslonu lahko uporabljate različne funkcije s prednastavljenimi ukazi za
zbujanje.
Če želite aktivirati to funkcijo, na zaslonu Aplikacij Pritisnite Nastavitve → NAPRAVA →
Zaklenjen zaslon in povlecite stikalo Bujenje na zaklenjenem zaslonu v desno.
S Finder
Ta program lahko uporabite za iskanje različnih elementov v napravi, vključno z e-poštnimi
sporočili, dokumenti, slikami, glasbo, programi in drugim.
Pritisnite in pridržite
, da zaženete S Finder.
Pritisnite iskalno polje in vnesite kriterij iskanja. Lahko tudi pritisnete in izgovorite ključno
besedo, ki jo želite najti. S to funkcijo lahko tudi iščete ročno zapisano vsebino v napravi.
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato izgovorite
Če med aplikacijami ni najdenih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate
iskanja.
97
Pripomočki
Obseg iskanja
→ Nastavitve → Iskanje v tabličnem
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
računalniku, ter odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Kartice Asistenta Google, nato pa
Google Now (Asistent Google), pritisnite
povlecite stikalo Prikaz kartic v levo ali desno.
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Poslušanje ... Izberite
eno izmed prikazanih ključnih besed.
98
Pripomočki
Album izrezkov
S tem programom lahko ustvarite svoj digitalni album z vsebino iz spletnih strani,
videoposnetkov in drugih virov.
Pritisnite Album izrezkov na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarjanje kategorij
Pritisnite
KON.
→ Uredi kategorijo, na seznamu izberite postavitev, vnesite ime, nato pa Pritisnite
Zbiranje elementov
Če naletite na vsebino, ki jo želite zbrati, kot je denimo del spletne strani, odprite zračni ukaz
in pritisnite Pametno izbiranje ali Slikovni izrezek. Ko izberete vsebino, pritisnite , izberite
kategorijo in pritisnite SHRANI.
Prikaz elementov
Izberite kategorijo, nato pa element. Med prikazom elementa pritisnite povezavo, da se
pomaknete na vir.
99
Pripomočki
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Ogled datotek
Datoteke, shranjene v napravi, so razvrščene po kriterijih. Na levem delu zaslona izberite eno od
teh kategorij:
• Časovna preglednica: prikaz datotek, ki so združene po datumu.
• Priljubljene mape: prikaz bližnjic do map
• Mape: prikaz datotek, shranjenih v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici.
• Kategorije: prikaz datotek, razvrščenih po vrstah.
• Aplikacije: prikaz datotek, shranjenih ali ustvarjenih v določenih aplikacijah.
Izberite kategorijo, nato pa izberite datoteko ali mapo, da jo odprete.
V mapi pritisnite
in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape.
• Razvrsti po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodaj med Priljubljene mape: dodajanje bližnjice do mape v mapo Priljubljene mape.
• Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajanje bližnjice do datoteke ali mape na domači zaslon.
• Dodaj FTP: v območje bližnjic dodajte bližnjico strežnika FTP.
• Iskanje naprav v bližini: poišče naprave, v katerih je omogočena skupna raba medijev.
• Nastavitve zaslona: spreminjanje možnosti prikaza datoteke.
→ Izberi, izberite datoteko ali mapo, nato pa uporabite eno od teh funkcij:
Pritisnite
• : pošljite datoteke drugim.
• : izbrišite datoteke ali mape.
• : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• : kopirajte datoteke ali mape v novo mapo.
100
Pripomočki
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Dodaj med Priljubljene mape: dodajanje bližnjice do mape v mapo Priljubljene
mape.
• → Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajanje bližnjice do datoteke ali mape na domači
zaslon.
• → Zip: stiskanje datotek ali map, da ustvarite datoteko ZIP.
• → Podrobnosti: ogled podrobnosti datoteke ali mape.
Iskanje datoteke
Pritisnite
in vnesite pogoje za iskanje.
Ogled informacij o shrambi
Pritisnite
za ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške naprave.
Spreminjanje načina prikaza
Pritisnite
, da spremenite način prikaza.
Ustvarjanje map
Pritisnite
, vnesite ime mape in pritisnite USTVARI.
Dodajanje bližnjic mapam
Dodajanje bližnjice do pogosto uporabljenih map v mapo Priljubljene mape. Izberite mapo in
→ Dodaj med Priljubljene mape.
pritisnite
Dodajanje bližnjic strežnikov FTP na napravo
Dodajanje bližnjice do strežnika FTP v mapo Mape. Pritisnite
podrobnosti strežnika FTP in pritisnite KONČANO.
101
→ Dodaj FTP, vnesite
Pripomočki
TripAdvisor
Uporabite to aplikacijo za pridobivanje informacij o potovanju, kot so ciljni kraj ali hotel. Prav tako
lahko rezervirate sobo, ter z drugimi delite ocene.
Pritisnite TripAdvisor na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati TripAdvisor, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Evernote
S pomočjo tega programa lahko ustvarite, sinhronizirate in souporabljate ustvarjene
večpredstavnostne zapiske. V zapiske lahko dodate oznake ali razvrstite zapiske v beležnico, da
lahko učinkovito upravljate svoje ideje.
Pritisnite Evernote na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
KNOX
S to aplikacijo lahko ločite osebne in službene podatke ter z napravo varno dostopate do aplikacij
podjetja.
Pritisnite KNOX na zaslonu z aplikacijami.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Zaradi zaščite podatkov se aplikacija KNOX in z njo povezani podatki izbrišejo, če
večkrat zapored vnesete napačno geslo.
102
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte
podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do kraja
Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja.
Naprava prikazuje poti do kraja.
103
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
POVEZAVE
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite Wi-Fi →
.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: odpre informacije o pomoči za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja.
104
Nastavitve
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da vključite funkcijo.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct dve napravi neposredno poveže prek omrežja Wi-Fi brez vmesne dostopne točke.
Pritisnite Wi-Fi →
→ Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: oglejte si datoteke, ki ste jih prejeli prek funkcije Bluetooth.
• Preimenujte napravo: določite ime naprave Bluetooth.
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Poraba podatkov
Spremljajte količino porabljenih podatkov.
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopne točke Wi-Fi, da programom, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
105
Nastavitve
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Način: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: nastavite, da naprava prikaže, katere aplikacije
uporabljajo vaše trenutne lokacijske podatke in njihovo porabo baterije.
• Lokacijske storitve: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. ga dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Naprave v bližini
• Ime naprave: prikaz imena naprave.
• Vsebina za deljenje: nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prejem. datotek iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
106
Nastavitve
NAPRAVA
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Zvonjenje ob prejemu obvestila: izbiranje melodije zvonjenja za dogodke, kot so dohodna
sporočila.
• Adapt Sound: prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate za poslušanje glasbe.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Način zaslona:
– – Prilagodljiv zaslon: s tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve prikaza.
– – Kino AMOLED: s tem načinom lahko poživite ton na zaslonu.
– – Fotografija AMOLED: ta način uporabite za običajna okolja.
– – Osnovno: ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
• Način branja: izberite, kateri programi bodo uporabljali način za branje. V načinu za branje
vam naprava pomaga zaščititi oči pri nočnem branju.
• Sanjarjenje: napravo nastavite tako, da bo odprla ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z
združitveno napravo ali se polni.
• Prikaz odstotka baterije: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
• Uredi po zajemu zaslona: nastavite urejanje posnetka zaslona takoj po zajemanju.
107
Nastavitve
Več oken
Vklopite funkcijo Več oken za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.
• Odp. v pogl. raz. zaslona: nastavite, da naprava vklopi funkcijo več oken, ko odprete
datoteke iz map Moje datoteke ali Video.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Možnosti pripomočka za uro: konfigurirajte nastavitve za pripomoček ure.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
• Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Beležka dejanj na zak.zas.: napravo nastavite tako, da bo zagnala Action Memo, ko dvakrat
pritisnete zaklenjeni zaslon s pritisnjenim gumbom S Pen.
• Učinek odklepanja: izberite učinek za odklepanje zaslona.
• Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je
zaslon zaklenjen.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja.
• Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
• Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
• Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
108
Nastavitve
Pisava
Spremenite nastavitve pisave.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Prilagoditev svetlosti: nastavite, da naprava na obvestilni plošči prikaže vrstico za
prilagajanje svetlosti.
• Priporočene aplikacije: nastavite, da naprava na obvestilni plošči prikaže seznam
priporočenih aplikacij na podlagi vaših dejanj, kot je priključitev slušalk v napravo.
• Nas. gumbe za hitre nast.: prerazporedite gumbe za hitre nastavitve, ki so prikazani v
podoknu za obvestila.
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
– – TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
– – Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
– – Poteze za povečevanje: napravo nastavite tako, da bo omogočala povečavo in
pomanjšavo s prstnimi potezami.
– – Opomnik za obvestila: nastavite, da vas naprava opozori, če imate zamujena obvestila, in
nastavite interval ponavljanja opozorila.
– – Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
– – Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
109
Nastavitve
– – Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko
pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema
prstoma.
– – Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se
uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
– – Utripajoče obvestilo: nastavite, da bliskavica utripa, ko prejmete nova sporočila ali
obvestila.
– – Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
– – Podnapisi Samsung (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo
podpira Samsung, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
– – Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z
zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
– – Pomožni meni: napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
– – Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
– – Interaktivno upravljanje: vklopite način interaktivnega upravljanja, da omejite odzivanje
naprave na vnose v aplikaciji.
• Način enega pritiska: nastavite, da naprava obvestila upravlja s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem.
• Urejanje dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
110
Nastavitve
UPRAVLJ.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejno zamenjaj: napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za ločila
popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
• Samodejna vel. začetnica: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za
ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
• Samodejno dodaj ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
• Drsanje tipkovnice:
– – Brez: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
– – Neprekinjen vnos: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
– – Upravljanje kazalca: če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite
pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
111
Nastavitve
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibriranje: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Zaznavanje peresa: nastavite, da bo naprava odprla ploščo za rokopis, ko se dotaknete polja
s S pisalom.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
• Jezik: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
Prepoznavanje rokopisa
Izberite jezik za prepoznavanje rokopisa.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v
govor.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Glasovno upravljanje
Nastavi, da naprava prepoznava glasovne ukaze za upravljanje naprave. Izberete lahko funkcije,
ki jih želite upravljati z glasovnimi ukazi.
112
Nastavitve
S Pen
Spremenite nastavitve za uporabo S Pen.
• Onemog. zaznavanje pisala: nastavi zaslon, da se ta ne odzove pri vstavljanju ali
odstranjevanju S Pen.
• Kazalec: napravo nastavite tako, da bo prikazala kazalec peresa S Pen, ko pero S Pen držite
nad zaslonom.
• Neposredni vnos s pisalom: nastavite, da naprava zažene ploščico za rokopis, ko s pisalom
S Pen lebdite nad poljem za vnos besedila.
• Pogled iz zraka: nastavite, da naprava vklopi funkcijo Pogled iz zraka za predogled vsebine
ali prikaz informacij v pojavnem oknu, ko pisalo S Pen usmerite v element.
– – Predogled informacij: prikažite informacije v pojavnem oknu, tako da s peresom S Pen
pokažete na elemente.
– – Predogled napredka: med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov si predoglejte prizor
ali prikažite pretečeni čas, tako da s peresom S Pen pokažete na vrstico poteka.
– – Oznake ikon: prikažite preproste informacije za element v pojavnem oknu, tako da s
peresom S Pen pokažete na element.
– – Drsenje po seznamu: med ogledovanjem e-poštnih sporočil ali spletnih strani pridržite
pero S Pen nad robom zaslona, da se boste pomikali po strani.
• Zračni ukaz: nastavite, da naprava vklopi funkcijo Zračni ukaz, da boste lahko s pridržano
tipko pisala S Pen izvedli različna dejanja.
• Zvok in haptične povratne informacije: nastavite napravo, da sproži zvok in vibrira ob
držanju pisala nad datotekami, predmeti ali možnostmi.
• Možnosti odstranjevanja: nastavite napravo, da samodejno zažene Beležko dejanj ali
prikaže Zračni ukaz, ko je S Pen odstranjeno iz reže.
• Zvok ob dodajanju/odstranjevanju: omogoči, da naprava odda zvok, ko je S Pen vstavljeno
ali izvlečeno iz reže.
• Vibr. ob dodaj./odstran.: nastavite, da naprava vibrira, ko pisalo S Pen vstavite v režo ali ga
izvlečete iz nje.
113
Nastavitve
Gibanja
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
• Povečava: nastavite to možnost pri ogledovanju slik v Galerija ali brskanju po spletnih
straneh, če želite povečati ali pomanjšati slike, ko se dotaknete in držite dve točki s prstoma
in nato nagnete napravo naprej in nazaj.
• Brskanje po sliki: nastavite, če se želite premikati po sliki s premikom naprave v katerokoli
smer pri povečavi slike.
Gibanje dlani
Aktivirajte funkcijo potez z dlanjo, s katerimi nadzirate napravo z dotikom zaslona.
• Zajemi zaslon: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve proti desni, podrsate po
zaslonu.
• Tiho/začasno ustavi: začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo
dotaknete zaslona.
Pametni zaslon
• Pametna ustavitev: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila
izklop svetlobe v ozadju.
• Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Pametni premor: nastavite začasno prekinitev predvajanja videoposnetka, ko pogledate
stran od zaslona.
114
Nastavitve
SPLOŠNO
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: nastavite napravo tako, da omogoča varnostno kopiranje vaših
nastavitev in podatkov aplikacij v Googlov strežnik.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: nastavite napravo na način, ki omogoča obnovitev nastavitev in
podatkov aplikacij, ko aplikacijo znova namestite v napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
115
Nastavitve
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: nastavite napravo, da predvaja zvok, ko jo priključite v namizno priklopno
postajo ali izključite iz nje.
• Izhodni način zvoka: nastavite napravo tako, da uporabi zvočnik priklopne postaje, ko je
priključena v namizno priklopno postajo.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
• Samodejno odklepanje: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.
• Dnevni zapiski: nastavite, da naprava prikaže dnevni zapisek z datumom, uro, vremenom in
dogodki, ko odprete pokrov.
• Enota: med prikazom vremenskih podatkov v storitvi Daynote izberite privzeto enoto za
temperaturo.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Uporabniki
Nastavite in upravljajte uporabniške profile za prilagojene nastavitve.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
116
Nastavitve
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Učinkovitost delovan. CPU: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih virov.
• Izhod zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Onemogoči haptične povratne informacije: nastavite, da naprava izključi vibriranje ob
dotiku tipk.
• Več o varčevanju z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite, da naprava dovoli namestitev aplikacij iz neznanih virov.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
117
Nastavitve
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Lokacijska storitev Google: napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Gesla naredite vidna: zaradi varnosti naprava privzeto skrije gesla. Nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik:
– – Samodejne posodobitve: napravo nastavite tako, da bo samodejno preverila, ali so na
voljo varnostne posodobitve in jih prenesla.
– – Preveri posodobitve: preverjanje varnostnih posodobitev.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite, da naprava samodejno pošlje varnostna poročila, ko je
povezana v omrežje Wi-Fi.
• Vrsta shrambe: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
Nastavitve za Google
S tem programom lahko konfigurirate nastavitve za nekatere Googlove funkcije.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu z aplikacijami.
118
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
119
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacije
pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na
tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
120
Dodatek
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite Samsungov servisni center.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
121
Dodatek
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika zapisa datoteke ni podprta, na
primer zapis DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki podpira to obliko. Za potrditev oblik
datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.
122
Dodatek
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
(10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies, Windows Media Player 10
ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
123
Dodatek
Podatki shranjeni v napravi so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
124
Dodatek
Odstranjevanje baterije
• Če želite odstraniti baterijo, morate s priloženimi navodili obiskati pooblaščeni servisni
center.
• Zaradi lastne varnosti ne poskušajte odstraniti baterije. Nepravilno odstranjevanje baterije
lahko povzroči okvaro baterije in naprave, telesne poškodbe in/ali nezanesljivost naprave.
• Samsung ne sprejema odgovornosti za nobeno škodo ali izgubo (pogodbeno ali krivdno,
tudi iz malomarnosti), ki lahko nastane zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in
navodil, razen za primer smrti ali telesne poškodbe, ki nastane zaradi malomarnosti podjetja
Samsung.
1 Iz naprave odstranite pomnilniško kartico in S Pisalo.
2 Orodje za odpiranje naprave vstavite v režo med zaslonom naprave in pokrovom na hrbtni
strani.
Nato z ustreznim orodjem ločite zaslon od pokrova na hrbtni strani.
3 Na različnih delih naprave vstavite orodje ter ločujte zaslon in pokrov na hrbtni strani.
4 Ko je zaslon odvit, ločite zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Nato pokrov s hrbtne strani postavite na stran in navzdol obrnjen zaslon postavite na ravno
površino.
5 Odvijte in odstranite vijake.
6 Izvlecite priključek za baterijo.
7 Odstranite baterije.
125
Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali različice
programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 12/2015. Rev.1.0
Download PDF