Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Uporabniški priročnik (Jellybean)

SM-P600
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
4
Vsebina
Uvod
37 Zaslon z aplikacijami
38Pomoč
38 Vnos besedila
41 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
42 Nastavitev računov
43 Prenašanje datotek
44 Zaščita naprave
46 Nadgradnja naprave
7 Postavitev naprave
8Tipke
9 S Pen
9 Vsebina paketa
10 Polnjenje baterije
12 Vstavljanje pomnilniške kartice
14 Zamenjava konice peresa S Pen
15 Vklop ali izklop naprave
15 Držanje naprave
16 Prilagoditev glasnosti
16 Preklop v tihi način
Komunikacija
47Stiki
51E-pošta
52 Google Mail
54Hangouts
54Google+
55ChatON
55Twitter
Osnove
17 Indikatorske ikone
18 Uporaba zaslona na dotik
21 Nadzorni gibi
23 Gibi z dlanjo
24 Uporaba peresa S Pen
28 Pogled iz zraka
28 Pametni premor
29 Pametno drsenje
29 Vključitev več oken
31Obvestila
31 Podokno za obvestila
32 Domači zaslon
35 Zaklenjen zaslon
36 Uporaba aplikacij
Splet in omrežje
56Internet
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61WatchON
5
Vsebina
Mediji
96Kalkulator
96 Prevajalnik S
97 S Voice
98 S Finder
98Google
99 Album izrezkov
100 Glasovno iskanje
100 Moje datoteke
101Prenosi
101TripAdvisor
102Evernote
102KNOX
62Glasba
64Fotoaparat
71Galerija
75 Album za zgodbo
75Video
76 Urejevalnik video
77YouTube
78 Moja revija
79Flipboard
79 SketchBook for Galaxy
80Businessweek+
80NYTimes
Potovanja in lokalno
Aplikacije in medijske
trgovine
103Zemljevid
81
82
82
83
83
83
83
Nastavitve
Trgovina Play
Samsung Hub
Samsung Apps
Knjige Play
Play Movies
Glasba Play
Igre Play
104 Več o nastavitvah
104Povezave
107Naprava
111Upravlj.
116Splošno
119 Nastavitve za Google
Pripomočki
Odpravljanje težav
84 S Note
89 S Planner
91 POLARIS Office 5
93Dropbox
94Cloud
95Budilka
96 Svetovna ura
6
Uvod
Postavitev naprave
Tipka za glasnost
Tipka za vklop/izklop
Fotoaparat na sprednji strani
Svetlobni senzor
Zaslon na dotik
Zvočnik
Tipka Meni
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Mikrofon
Večnamenski priključek
Fotoaparat na zadnji
strani
Reža za S pisalo
Vhod za slušalke
Bliskavica
Zvočnik
GPS antena
Reža za pomnilniško
kartico
7
Uvod
Mikrofon na vrhu naprave se vključi samo pri uporabi zvočnika ali snemanju videoposnetkov.
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
• Pritisnite in držite 7 sekund za ponastavitev naprave v primeru
usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Za zagon iskalnika S Finder pritisnite in pridržite tipko na
domačem zaslonu.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
S Pen
Gumb peresa S pen
Konica peresa S pen
Ime
Funkcija
Konica peresa S
pen
• Za osnovne ukaze s peresom S pen. (str. 18)
Gumb peresa S
pen
• Za napredne ukaze s peresom S pen. (str. 24)
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije
oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite polnilec in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav tako
uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
Polnjenje s polnilnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
10
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite polnilca. S tem lahko poškodujete napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
11
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se v mapi Moje datoteke → Vse → SD
memory card prikaže imenik datotek pomnilniške kartice.
12
Uvod
1 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
2 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → Splošno → Shramba → Sprosti kartico SD.
Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → Splošno → Shramba → Formatiraj kartico
SD → Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
13
Uvod
Zamenjava konice peresa S Pen
Med uporabo peresa S Pen lahko postane konica peresa S Pen topa. Če je konica topa, jo
zamenjajte z novo.
1 Konico trdno primite s pinceto in jo izvlecite.
2 V pero S Pen vstavite novo konico, da zaslišite klik.
Pazite, da prst ne pride med pinceto in konico.
• Starih konic ne uporabljajte znova. Z njimi lahko namreč okvarite pero S Pen.
• Pri vstavljanju konice v pero S Pen te ne pritiskajte prekomerno.
• V pero S Pen ne vstavljajte okroglega dela konice. Tako lahko poškodujete S Pisalo ali
napravo.
Črna konica ima na vrhu bel gumijast pokrovček. Če je gumijast pokrovček izrabljen,
zamenjajte konico z novo.
14
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Pritisnite in nekaj sekund držite tipko za vklop/izklop, da vklopite in izklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali praznjenjem baterije.
15
Uvod
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Utišaj ali Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
16
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Funkcija pametnega zaslona je vključena
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Opozorilo je vključeno
Pero S Pen je odstranjeno
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
17
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
Pri uporabi zaslona na dotik uporabljajte le prste ali S pen.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala vnosov z dotikom, ki so blizu roba zaslona, zunaj
področja za vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, pritisniti tipko na
zaslonu, ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
18
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite predmet več kot 2 sekundi.
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
19
Osnove
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
20
Osnove
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačen zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → Upravlj. → Gibanja, in nato desno povlecite gumb Gibanja.
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Vrtenje naprave
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
21
Osnove
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.
Nagibanje
Dotaknite in držite dve točki na zaslonu in nato nagnite napravo nazaj ter naprej, če želite
povečati ali pomanjšati zaslon.
Premikanje
Pritisnite in pridržite element na zaslonu in nato napravo zasukajte v levo ali v desno, če želite
premakniti element na drugo ploščo v domačem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
22
Osnove
Iskanje s pomočjo premikanja
Ob povečavi slike, pritisnite in pridržite točko na zaslonu, nato pa premikajte napravo v katerokoli
smer za premikanje po povečani sliki.
Gibi z dlanjo
Dotaknite se zaslona in z gibi dlani upravljajte napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je funkcija gibanja dlani vključena. Na domačen zaslonu
pritisnite → Nastavitve → Upravlj. → Gibanje dlani, in nato desno povlecite gumb Gibanje
dlani.
Poteg
Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
23
Osnove
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
Uporaba peresa S Pen
Priloženo pero S pen se lahko uporablja za preprosto izbiranje elementov ali opravljanje funkcij.
Ukazi z uporabo peresa S pen, medtem ko pritiskate gumb, omogočajo dodatne prednosti kot je
zajem zaslona.
Povlecite pero S pen iz reže, če ga želite uporabljati.
Naprava zazna, kadar pero S pen povlečete iz reže, ter izvrši naslednje:
• Vključi zaslon (če je izključen).
• Zažene funkcijo Beležka dejanj ali prikaže zračni ukaz.
24
Osnove
• Konica peresa S pen je zamenljiva. Če je konica topa, jo zamenjajte z novo.
• Če vaše S pen ne deluje pravilno, ga odnesite v Samsungov servisni center. Za več
informacij o S pisalu si oglejte Samsungovo spletno stran.
• Za najboljše rezultate S pen med uporabo na zaslonu na dotik držite čim bolj
pokončno in se izogibajte ostrim kotom.
Zajemanje posnetka zaslona
Gumb S pen peresa pritisnite in se dotaknite zaslona dokler ne zaslišite klik. Posnetek zaslona je
shranjen v Galerija → Screenshots.
Na posnetek je možno risati, pisati ali ga pomanjšati. Urejen posnetek zaslona je shranjen v
Galerija → IMG_edited.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
25
Osnove
Zagon opomnika dejanja
Ko je gumb peresa S Pen pritisnjen, dvakrat pritisnite zaslon, da zaženete opomnik dejanja.
Zabeležite ali narišite opombo, nato pa s pritiskom na
izberite opomnik, da izvedete različna
dejanja, kot sta dodajanje stikov ali pošiljanje e-pošte. Ko izberete opomnik, s peresom S Pen
narišite črto okrog področja, da boste v izbranem področju izvajali dejanja.
Izbira in zajem slike
Ko je gumb peresa S pen pritisnjen, narišite črto okoli območja, ki ga želite izbrati.
Če je potrebno, uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : obnovi izvirno izbiro.
• : pretvori izbiro v krožno obliko.
• : pretvori izbiro v pravokotno obliko.
• : prilagodi izbiro.
Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti s seznama ikon, ki se pojavijo na dnu zaslona.
26
Osnove
Uporaba brezžičnega ukaza
Pritisnite gumb peresa S Pen, medtem ko S Pen držite nad zaslonom.
V večini primerov se ob pritisku tipke S Pisala na zaslonu prikaže zračni ukaz.
Uporabite naslednja dejanja:
• Beležka dejanj: Zaženite Action Memo.
• Izdelov. albumov izrezkov: Izberite in zajemite sliko, nato pa jo shranite v Album izrezkov.
• Pisanje scenarijev: Zajemite posnetek zaslona in ga uredite s peresom S Pen.
• S Finder: Zaženite S Finder.
• Okno pisala: V določenih področjih na zaslonu zaženite več programov.
Nekateri elementi imajo kontekstne menije, ki omogočajo, da se konica peresa S pen sveti. Za
prikaz menija pritisnite gumb peresa S pen, medtem ko pero S pen pridržite nad elementom.
27
Osnove
Pogled iz zraka
S to funkcijo lahko izvedete različna dejanja, medtem ko s S Pisalom lebdite nad zaslonom.
Na domačen zaslonu pritisnite → Nastavitve → Upravlj. → S Pen → Pogled iz zraka, in nato
desno povlecite gumb Pogled iz zraka.
Za predogled vsebine ali prikaz informacij v pojavnem oknu s S Pisalom pokažite na element.
Če premaknete konico peresa S pen na (zgornji/spodnji/levi/desni) rob zaslona, se lahko
pomikate med okni ali seznami.
Pametni premor
S to funkcijo lahko začasno prekinete videoposnetke, ko pogledate stran od zaslona.
Na domačem zaslonu pritisnite
obkljukajte Pametni premor.
→ Nastavitve → Upravlj. → Pametni zaslon in nato
Med predvajanjem videoposnetka poglejte stran za začasno zaustavitev videoposnetka. Za
nadaljevanje predvajanja, ponovno poglejte zaslon.
28
Osnove
Pametno drsenje
S to funkcijo se lahko pomikate navzgor ali navzdol po zaslonu, tako da nagnete glavo ali
napravo.
Na domačem zaslonu, pritisnite → Nastavitve → Upravlj. → Pametni zaslon → Pametno
drsenje in nato desno povlecite drsnik Pametno drsenje. Tapnite Pametno drsenje in izberite
vrsto pomikanja.
Pri ogledovanju e-poštnih sporočil ali spletnih mest se pojavi ikona vrste pomikanja (
usmeritev glave), ki prikazuje stanje prepoznave za premike.
za
Ko naprava prepozna gibanje glave ali naprave, se ikona spremeni v
ali . Nato glavo
pomikajte naprej ali nazaj ali nagibajte napravo naprej ali nazaj, da se premaknete v tej smeri.
Vključitev več oken
Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati.
• Zagnane so lahko samo aplikacije na plošči funkcije več oken.
• Pri zagonu aplikacij, ki vsebujejo večpredstavnostne datoteke, kot so glasba in videi,
bo predvajan zvok obeh datotek.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za uporabo funkcije več oken na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprava → Več
oken in povlecite stikalo Več oken v desno.
29
Osnove
Uporaba več okenske plošče
Če želite prikazati podokno Multi Window, tapnite in pridržite . Na levi strani zaslona se
prikaže plošča z več okni. Izberite eno aplikacijo in nato povlecite drugo aplikacijo na novo
lokacijo. Isti program lahko hkrati zaženete v dveh oknih. Če želite skriti okna, ponovno pritisnite
in zadržite .
Če želite prilagoditi velikost oken, povlecite krog med okni aplikacij v levo ali desno.
Pritisnite ročico plošče, da jo skrijete ali prikažete. Ko je plošča odprta, pritisnite in zadržite ročko,
ter jo povlecite do levega ali desnega roba zaslona za pomik plošče. Ko je plošča skrita, pritisnite
in zadržite ročico in jo povlecite gor ali dol za pomik ročice.
Uporaba aplikacij z več okni
Ko uporabljate aplikacije na plošči z več okni, izberite okno aplikacije, pritisnite krog med okni
aplikacij in uporabite eno od teh možnosti:
• : odpre seznam nedavno uporabljenih aplikacij v levem ali desnem oknu.
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : omogoča souporabo elementov med okni programa. Če želite omogočiti skupno rabo
med okni, povlecite element. Nekateri programi morda ne bodo podpirali te funkcije.
• : zaprite aplikacijo.
30
Osnove
Skupna raba datotek
Če želite element deliti med dvema oknoma, ga povlecite v drugo okno.
Ustvarjanje parnega okna
S to funkcijo lahko shranite kombinacijo trenutno izvajajočih se programov Multi Window.
V podoknu Multi Window tapnite
→ Ustvari, vnesite naslov, nato pa tapnite V redu.
Obvestila
Ikone obvestil se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona in opozarjajo na nova sporočila,
koledarske dogodke, stanje naprave in drugo. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če želite
odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti okno z
obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
Podokno za obvestila
V podoknu za obvestila si lahko ogledate trenutne nastavitve svoje naprave. Povlecite navzdol iz
vrstice stanja in pritisnite , da boste lahko uporabili te možnosti:
• Wi-Fi: Vklopite ali izklopite Wi-Fi.
• GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Način branja: Aktivirajte ali deaktiviranje način za branje. V načinu za branje vam naprava
pomaga zaščititi oči pri nočnem branju. Če želite izbrati, kateri programi bodo uporabljeni,
tapnite Nastavitve → Naprava → Zaslon → Način branja.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati obvestila, ki bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Naprava →
Način blokiranja.
31
Osnove
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Screen Mirroring: vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
• Pogled iz zraka: vključite ali izključite funkcijo pogleda iz zraka.
• Smart stay: Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Smart stay.
• Pametni premor: Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Pametnega premora.
• Pametno drsenje: Vključite ali izključite funkcijo pametnega premikanja.
• Sinhron.: Vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Način letenja: Aktivirajte ali deaktivirajte letalski način.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Če želite prerazporediti možnosti v podoknu za obvestila, odprite podokno za obvestila, tapnite
→ , tapnite in pridržite element, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon ima lahko več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite
predogled plošče.
, pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
32
Osnove
Dodajanje predmeta
Domači zaslon lahko prilagodite tako, da mu dodate pripomočke, mape ali okna.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: dodajte pripomočke ali aplikacije na domači zaslon.
• Mapa: Ustvari mapo.
• Stran: Dodajte novo ploščo na domači zaslon.
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
Pritisnite
zaslona.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled okna ter ga povlecite v koš na vrhu
33
Osnove
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
Nato izberite sliko in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov, na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Na domačem zaslonu pritisnite → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo ali
desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon.
34
Osnove
Zaklenjen zaslon
Zaklenjen zaslon prepreči napravi nezaželeno delovanje, ko te ne uporabljate, hkrati pa omogoča
dodajanje priročnih pripomočkov.
Zaklep in odklep naprave
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če
je ne uporabljate določen čas.
Če želite odkleniti napravo, pritisnite gumb za vklop/izklop ali gumb Domov in s prstom potisnite
v kateri koli smeri v področju odklenjenega zaslonu v desnem kotu zaslona.
Dodajanje pripomočkov
Za uporabo pripomočkov na zaklenjenem zaslonu, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Naprava → Zaklenjen zaslon, ter nato obkljukajte Več pripomočkov.
Pritisnite na območje plošče s pripomočki na levi strani zaslona. Drsajte v levo do zadnje strani,
pritisnite in izberite pripomoček, ki ga želite dodati na zaklenjeni zaslon.
35
Osnove
Razporejanje plošč
Premikanje plošče
Na območju plošče s pripomočki drsajte v levo ali desno, pritisnite in pridržite predogled plošče
ter jo nato povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Na območju plošče s pripomočki drsajte v levo ali desno, pritisnite in pridržite predogled plošče
ter jo nato povlecite v koš na vrhu zaslona.
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Nekateri programi so združeni v mape. Tapnite mapo, nato pa program, da ga odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko za domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko Domov, pritisnite Upr. opravil, in nato pritisnite Konec zraven
aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Izmenjujoče
pritisnite in pridržite tipko Domov in nato pritisnite Zapri vse.
36
Osnove
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite
, da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
→ Uredi, in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstranitev/onemogočanje aplikacij, in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
37
Osnove
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
.
.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Spreminjanje vrste
tipkovnice (lebdeča ali
pripeta).
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vpišite veliko črko.
Vpišite veliko črko.
Vstavite ločila.
Dodajte element iz
odložišča.
Vstavite presledek.
38
Osnove
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite
, da spremenite vrsto tipkovnice.
Spreminjanje jezika tipkovnic
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Ročna pisava
Pritisnite in pridržite , pritisnite
ter s prstom ali S Pisalom napišite besedo. Predlagane
besede se pojavijo kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Neposredni vnos s pisalom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravlj. → S Pen → Neposredni vnos s pisalom,
ter nato povlecite drsnik Neposredni vnos s pisalom v desno.
Ko pero S pen pridržite nad poljem, se v zgornjem levem vogalu besedilnega polja prikaže ikona
. Pritisnite , da boste začeli pisati s peresom S pen. Če želite narediti preproste popravke,
spremeniti jezike vnosa ali vnesti presledek med znake, pritisnite vsako orodje za popravke, ki je
prikazano na ploščici za ročno pisanje.
39
Osnove
Če je ta funkcija omogočena, lahko izvedete naslednja dejanja:
• Pošiljanje ročno napisanega sporočila
• Nastavite alarm s preprostim zapisom številk
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna vaših besed, tapnite podčrtano besedilo in na spustnem seznamu
izberite drugo besedo ali besedno zvezo.
Če želite spremeniti jezik ali dodati jezike za prepoznavanje glasu, tapnite trenutni jezik.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
40
Osnove
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 104)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Wi-Fi in možnost Wi-Fi povlecite v
desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
41
Osnove
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno
→ Računi → Dodaj račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in
sledite navodilom na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot
samo en Google račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno, izberite ime računa pod možnostjo Računi,
izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstr. račun.
42
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od različice programske opreme na napravi ali operacijskega sistema
na računalniku.
• Glasba: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy,
rtttl, rtx, in ota
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, in webm
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, in txt
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniški program, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
43
Osnove
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
44
Osnove
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
45
Osnove
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Splošno → O napravi → Programska
posodobitev → Posodobitev.
46
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Tapnite Stiki.
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
→ Izbriši stike.
Iskanje stikov
Tapnite Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Po kazalu na levi strani seznama stikov se hitro pomikate tako, da s prstom vlečete po njem.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
47
Komunikacija
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Tapnite Stiki.
Privzeto prikaže naprava vse shranjene stike.
Pritisnite
→ Stiki za prikaz in izberite mesto, na katerem so shranjeni stiki.
Prestavljanje stikov
Tapnite Stiki.
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z Računom Google.
Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z računom Samsung account.
Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Uvoz in izvoz stikov
Tapnite Stiki.
Uvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz → Uvoz iz pomnilnika USB ali Uvozi iz kartice SD.
Izvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz → Izvoz v pomnilnik USB ali Izvozi na kartico SD.
48
Komunikacija
Deljenje stikov
Tapnite
→ Deli vizitko prek, izberite stike, tapnite Končano in izberite način za skupno rabo.
Priljubljeni stiki
Pritisnite Priljubljene.
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: Iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: Doda stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: Odstrani stike izmed priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: Prikaže stike v obliki mreže ali seznama.
• Pomoč: Dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Skupine stikov
Pritisnite Skupine.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
49
Komunikacija
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: Iskanje stikov.
• Uredi: Spremenite nastavitve skupine.
• Ustvari: naredite novo skupino.
• Odstrani člana: Odstranite člane iz skupine.
• Pošlji e-pošto: Pošljite e-pošto članom skupine.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Pomoč: Dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Pošiljanje e-pošte članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
→ Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite Končano.
Vizitka
Tapnite Stiki.
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov, in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko v JAZ, in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
50
Komunikacija
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna namest. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
. Vnesite prejemnike, osebe, in
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite →
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Pošiljanje urnika, nastavite uro in datum ter
Med sestavljanjem sporočila pritisnite
pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
51
Komunikacija
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Poiščite sporočilo.
Prenesite nova sporočila.
Posredujte sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v
seznam stikov.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Odgovorite na sporočilo.
Odprite datoteke.
Sestavite sporočilo.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite Shrani, da le-to shranite.
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
52
Komunikacija
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
POŠLJI.
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo, in pritisnite
Pritisnite + KP/SKP, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
, če želite priložiti slike.
Pritisnite
→ Shrani kot osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Priložite video, da dodate videe.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Če želite spremeniti nastavitve za Googlovo pošto, tapnite
Če želite sporočiti svoje mnenje o razvijanju aplikacij, pritisnite
→ Nastavitve.
→ Povratne informacije.
Če želite dostopati do informacij pomoči za Googlovo pošto, tapnite
→ Pomoč.
Branje sporočil
Sestavite sporočilo.
Poiščite sporočilo.
Shranite to sporočilo za dlje
časa.
Izbrišete to sporočilo.
Posreduje to sporočilo
drugim.
Odgovorite vsem
prejemnikom.
Odgovorite na to sporočilo.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
53
→ Spreminjanje oznak, nato
Komunikacija
Hangouts
Ta program uporabite za klepetanje z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Na seznamu prijateljev izberite prijatelja ali vnesite podatke za iskanje ter za začetek klepeta
izberite prijatelja v rezultatih.
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vse za spremembo kategorije in pomik po objavah iz vaših krogov.
Pritisnite
za uporabo funkcij družabnih omrežij.
54
Komunikacija
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi napravami. Za uporabo tega programa se morate
prijaviti v račun Samsung ali potrditi svojo telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonske številke ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov. Poleg tega lahko ročno sinhronizirate stike
→ Sinhronizacija stikov.
v napravi s pritiskom
Pritisnite
→ Začni pomenek in izberite prijatelja, s katerim boste začeli pogovor.
Twitter
Uporabite to aplikacijo za dostop do družbenega omrežja Twitter in ohranite stik z drugimi.
Pritisnite Twitter na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
55
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Če želite trenutno spletno stran deliti z drugimi ali jo natisniti, med njenim ogledovanjem tapnite
.
Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite polje naslova, ter nato ikono iskalnega
mehanizma zraven spletnega naslova.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, podrsajte v levo ali desno po naslovnem polju in pritisnite
naslov, da ga izberete.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
.
in jo izberite.
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
56
Splet in omrežje
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih povezav pritisnite Prenosi. (str. 101)
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Souporaba preko.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite
Souporaba preko.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite → Nov zavih.
Če želite odpreti drugo spletno stran, podrsajte v levo ali desno po naslovnem polju in pritisnite
naslov, da ga izberete.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
ime in spletni naslov, nato pritisnite Shrani.
, vnesite podrobnosti, kot sta
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite → Zaznamki in jo izberite.
57
Splet in omrežje
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od predlaganih ključnih besed.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, pritisnite → Druge naprave. Izberite
spletno stran, katero želite odpreti.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave →
Bluetooth, ter nato povlecite drsnik Bluetooth v desno.
58
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Bluetooth → Iskanje in navedene
so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno
ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko in pritisnite → Bluetooth ter izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
Screen Mirroring
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Screen Mirroring, ter nato povlecite
drsnik Screen Mirroring v desno. Izberite napravo, odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s
tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z napravo s pomočjo kode PIN, pritisnite in
zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.
59
Splet in omrežje
Samsung Link
S tem programom lahko predvajate vsebino, shranjeno v oddaljenih napravah ali spletnih
storitvah za shranjevanje prek interneta. Večpredstavnostne datoteke v svoji napravi lahko
predvajate in jih pošljete v drugo napravo ali spletno storitev za shranjevanje.
Pritisnite Samsung Link na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Samsung Link, morate prenesti in namestiti program. Tapnite Namesti, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Group Play
S tem programom lahko uživate v trenutkih, v katerih s svojimi prijatelji souporabljate vsebino in
jo predvajate. Ustvarite sejo Group Play ali se ji pridružite, nato pa souporabljajte vsebino, kot so
slike ali glasba.
Pritisnite Group Play na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Group Play, morate prenesti in namestiti program. Tapnite Namesti, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Med uporabo te aplikacije ne morete dostopati do interneta.
60
Splet in omrežje
WatchON
Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in ogled vaših priljubljenih oddaj in
filmov.
Pritisnite WatchON na zaslonu aplikacij.
Najprej morate napravo povezati z omrežje in usmeriti infrardeči vhod naprave v TV sprejemnik.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Povezava s TV sprejemnikom
Povežite se s TV sprejemnikom za prikaz zaslona naprave na večji površini in upravljajte TV
sprejemnik na daljavo z uporabo naprave.
Izberite državo, področje in storitev oddajanja. Pritisnite → Priprav., izberite znamko televizorja
in upoštevajte navodila na zaslonu, da televizor registrirate v napravo. Koraki so odvisni od
izbranih možnosti.
Če se želite povezati z drugimi napravami, pritisnite
Dodajte prostor.
→ Nastavitve → Nastavitve prostora →
Gledanje televizije
Izberite priporočila televizijskih programov, ki temeljijo na vaši izbiri ob registraciji televizorja,
ali izberite kategorijo na dnu zaslona. Izberite televizijski program ali film in pritisnite Glej po
televiziji, Poglej ta kanal ali Glejte zdaj. Izbrani programi bodo prikazani na priključenem TV
sprejemniku.
Pritisnite in odprite nadzorno ploščo za upravljanje TV sprejemnika.
Nastavitev opomnikov za programe
Pritisnite Časovnica na dnu zaslona in izberite uro za televizijski program, ki ga želite gledati.
Izberite program in pritisnite .
Opomnik za izbrani program je dodan v aplikacijo S Planner.
61
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Za prilagoditev glasnosti.
Poiščite naprave z
omogočenim DNLA.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Odprite seznam
predvajanja.
Vključite mešanje.
Skrijte zaslon glasbenega
predvajalnika.
Ponastavite trenutno
predvajano pesem ali
preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo
pesem. Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
62
Mediji
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite
Pametna glasnost.
→ Nastavitve → Napredno →
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
→ Nastavitve
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite
→ Napredno → Adapt Sound → Vključeno. Ko jakost zvoka zvišate na nivo 14 ali več, se
možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če jakost zvoka znižate na nivo
13 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.
Nastavitev skladbe za zvok alarma
Če želite trenutno predvajano skladbo uporabiti za zvok alarma, pritisnite
opozorila in izberite možnost.
→ Nastavi kot ton
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite , vnesite naslov in pritisnite V redu. Izberite skladbe, ki jih želite vključiti, in pritisnite
Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe. Ko dodate glasbo pritisnite Glasbeni kotiček → .
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.
63
Mediji
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 71)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za
ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite
.
Oglejte si več možnosti.
Preklopite na način
dvojnega fotoaparata.
Preklopite med sprednjo in
zadnjo kamero.
Prikaže trenutni način.
Začnite s snemanjem.
Spremenite način
fotografiranja.
Odprite galerijo, da si
ogledate slike in
videoposnetke.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
64
Mediji
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: Kameri omogoča, da ovrednoti okolje in določi idealni način za fotografijo.
• Lepotna izboljšava obraza: za bolj nežne fotografije posnemite fotografijo z osvetljenimi
obrazi.
• Najboljša fotografija: naredite več fotografij in se odločite za najboljšo.
• Najboljši obraz: uporabite to za več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno
sliko.
Če želite posneti več fotografij, pritisnite
. Za najboljši posnetek, držite fotoaparat pri
miru in se ne premikajte med posnetkom. Ko se Galerija odpre, pritisnite rumeni okvir na
vsakem obrazu in izberite najbolj primerno pozo za posameznika. Po izbiri poze za vsakega
posameznika, pritisnite Shrani, da združite slike v eno fotografijo in jo shranite.
• Zvok+slikanje: Omogoča snemanje fotografij z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
• Drama: posnemite več fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi gibanja.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete. Ta naprava morda ne bo pravilna zajela
posnetke pri drugih pogojih za snemanje.
– – Fotoaparat držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
– – Posnemite fotografije motiva, ki se premika v eni smeri.
– – Posnemite fotografije z ozadji, na katerih ni premikajočih se predmetov.
– – Ne fotografirajte motiva in ozadja, ki sta podobnih barv.
– – Ne fotografirajte motiva, ki je preblizu ali predaleč, da bi ga ujeli v iskalo, oz. je predolg, na
primer avtobus ali tramvaj.
65
Mediji
• Izboljšan ton (HDR): uporabite za fotografiranje z boljšim razmerjem kontrasta.
• Radirka: uporabite za izbris premikov gibanja motivov v ozadju.
Pritisnite
, da posnamete več fotografij. Naprava izbriše sledi gibanja premikajočega
se motiva. Če želite povrniti izvirno fotografijo, pritisnite Pokaži prem. predm., nato pa
pritisnite označeno območje.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
– – Ne fotografirajte motiva in ozadja, ki sta podobnih barv.
– – Pri fotografiranju motiva, ki se giblje zelo počasi ali zelo hitro, fotoaparat morda ne bo
prepoznal vseh njegovih gibov.
– – Če se v ozadju premika več motivov, fotoaparat morda ne bo prepoznal vseh njihovih
gibov.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Noč: To nastavitev uporabite za fotografiranje v temnejših pogojih.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko se modri okvir poravna z iskalnikom
pogleda, fotoaparat samodejno posname fotografije v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.
66
Mediji
Uveljavitev učinkov filtra
Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.
Pritisnite
in izberite učinek filtra. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite , da posnamete video. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
snemanja, pritisnite .
. Za pričetek
Če med snemanjem videoposnetka pritisnete gumb sprožilca, zajamete fotografijo.
Med snemanjem uporabljajte sledeče funkcije:
• Da izostrite sliko, pritisnite na zaslon kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona,
pritisnite .
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
Snemalni način
Če želite spremeniti način snemanja, tapnite
→
.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omejitev za e-pošto: Uporabite ta način, da zmanjšate kakovost posnetka, ki ga želite
poslati prek e-pošte.
• Hitro gibanje: uporabite ta način, da posnamete videoposnetek premikajočega se predmeta
ali osebe. Naprava bo predvajala posnetek v hitrem gibanju.
67
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
Način Dual Camera
Pri fotografiranju pokrajine z zadnjim fotoaparatom se fotografija ali videoposnetek, ki ga je
zajel prednji fotoaparat, prikaže v vstavljenem oknu ali obratno. Uporabite to funkcijo, da hkrati
posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.
Pritisnite,
pritisnite
da preklopite na način dual camera. Pritisnite
, da posnamete videoposnetek.
, da posnamete fotografijo ali
Pritisnite za prilagoditev
velikosti ali premik na drugo
lokacijo.
Izbirajte med različnimi
slogi, ki so na voljo.
68
Mediji
• V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki
ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti.
• Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
Skupna raba posnetka
Pritisnite
→
in izberite eno od naslednjih možnosti:
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Direct.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi.
• Sk. raba fotog. ChatON: Pošljite fotografijo v drugo napravo s funkcijo ChatON.
• Oddaljeno iskalo: Nastavite napravo za oddaljen nadzor nad fotoaparatom.
Upravljanje fotoaparata od daleč
Napravo nastavite kot iskalnik za nadzor fotoaparata na daljavo.
→ → Oddaljeno iskalo ter s funkcijo Wi-Fi Direct povežite napravo in
Pritisnite
fotoaparat. Pritisnite
, da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
→ za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse nastavitve niso na voljo v načinu
Pritisnite
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za
večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
• Rafalni posnetek: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Prit. za slikanje: Če želite fotografirati, tapnite sliko na zaslonu s predogledom.
• Zaznavanje obraza: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti
fotografijo, ko se te nasmehnejo.
69
Mediji
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe
na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Stabilizacija videa: vklopite ali izklopite funkcijo odpravljanje tresenja. Odpravljanje tresenja
pomaga izostriti lečo kameri kadar se premika.
• Samodejno zaznavanje nočne svetlobe: Napravo nastavite tako, da bo samodejno zaznala
slabe pogoje in prilagodila svetlost fotografije brez bliskavice.
• Shrani kot: nastavite napravo, da izbriše prvotno fotografijo pri snemanju fotografij v načinu
bogatega odtenka.
• Lokacijska oznaka: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako. Vključite to funkcijo med
fotografiranjem za ustvarjanje albumov v Album za zgodbo.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Pregled: Na kratko prikaže posnete fotografije.
• Tip. za glasnost: Napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: Spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
70
Mediji
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Nadzor glasu: nastavite kamero na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. To aktivirajte,
da boste lahko v možnostih Galerija in Album za zgodbo uporabljali funkcijo Tag Buddy.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: Ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Urejanje hitrih nastavitev.
Pritisnite element in ga pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ogled slik
Če zaženete Galerija, se prikažejo slike po datumu nastanka. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta,
shrani sliko, se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob
posnetku zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
71
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Ogled slik z funkcijo gibanja
Uporabite funkcijo gibanja, da usposobite funkcijo z določenim gibanjem.
Na zaslonu Applications tapnite Nastavitve → Upravlj. → Gibanja, povlecite stikalo Gibanja v
desno, nato pa vklopite stikalo za vsako funkcijo.
Če želite prenehati uporabljati funkcijo gibanja, povlecite drsnik Gibanja v levo.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko,
nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: Dodajte na seznam priljubljenih.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: To uporabite za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejen posnetek
zaslona je shranjen v Photo frame.
• Opomba fotografije: To uporabite za pisanje opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
uredite zapiske.
• Kopiraj v odložišče: Kopira v odložišče.
72
, da
Mediji
• Tiskanje: Natisnite sliko prek povezave USB ali Wi-Fi. Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: Zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: Zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: S spreminjanjem velikosti modrega okvirja obreže sliko in jo shrani vanj.
• Nastavi kot: Nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: Spremenite nastavitve galerije.
Modifikacija slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Zavrti: zavrti sliko.
• Obreži: obreže sliko.
• Barva: Prilagodi nasičenost ali svetlost slike.
• Učinek: Uporabite učinke na sliki.
• Nalepka: prilepite nalepke.
• Risanje: rišite po sliki.
• Okvir: Uporabite okvirje na sliki.
Priljubljene slike
Pri ogledu slike, pritisnite
→ Priljubljene, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
73
.
Mediji
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi tapnite
→ Izberite element, slike izberite tako, da jih označite, nato pa tapnite
da jih pošljete drugim ali souporabljate prek storitev družabnih omrežij.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
,
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
→ Nastavitve → Oznake, nato pa označite Oznaka obraza. Okoli prepoznanega
Pritisnite
obraza se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato izberite ali
dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, jo pritisnite in nato izberite možnosti, ki so na voljo, na primer
pošiljanje sporočil.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba Tag Buddy
→ Nastavitve → Oznake → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja
Pritisnite
v desno za prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
74
Mediji
Album za zgodbo
Uporabite to aplikacijo, da ustvarite lasten digitalnem album, kamor lahko shranite vaše zgodbe
s prikladnim in enostavnim sortiranjem.
Pritisnite Album za zgodbo na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Album za zgodbo, morate prenesti in namestiti program. Tapnite Namesti, nato
pa sledite navodilom na zaslonu.
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite naprave z
omogočenim DNLA.
Za prilagoditev glasnosti.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
naprej.
Preklop na način
plavajočega zaslona.
Spremenite razmerje slike.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite in
zadržite za hitri pomik
nazaj.
75
Mediji
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite video posnetke s kljukico, ter nato pritisnite Izbriši.
Souporaba videoposnetkov
→ Souporaba preko, izberite video posnetke s kljukico, pritisnite Kon., in izberite
Pritisnite
način deljenja.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje, dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite
premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
Nakup videoposnetkov
Pomaknite zaslon v levo ali v desno, nato pa izberite videoposnetek.
Urejevalnik video
S tem programom uredite videoposnetke in uporabite različne učinke.
Pritisnite Urej.vid. na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Urej.vid., morate prenesti in namestiti program. Tapnite Namesti, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
• Nekaterih videoposnetkov v Galerija morda ne bo možno predvajati, kar je odvisno
od ločljivosti in kodeka.
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče pravilno predvajati, kar je odvisno od načina
kodiranja.
76
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Če želite prikazati celozaslonski način, pritisnite
.
Dodajte videoposnetke na
seznam predvajanja.
Poišči videoposnetke.
Pošljite URL drugim.
Premor ali nadaljevanje
predvajanja.
Spremenite kakovost
zaslona.
Zaprite celozaslonski način.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Izberite vaš račun in pritisnite
ter pritisnite PRENESI.
, izberite videoposnetek, vnesite informacije za videoposnetek,
77
Mediji
Moja revija
S pomočjo teh programov lahko ustvarite svojo družabno revijo.
Na domačem zaslonu s prstom povlecite od dna zaslona navzgor.
Če prvič izvajate funkcijo Moja revija, tapnite Naprej, preberite določbe in pogoje ter
soglašajte z njimi, nato pa tapnite Začetek.
Revijo nastavite tako, da pritisnete , nato pa označite kategorije. Tapnite , izberite nove teme,
nato pa tapnite .
Če želite spremeniti kategorijo, povlecite v levo ali desno, če želite obrniti stran revije, pa
povlecite navzgor ali navzdol, nato pa izberite članek, ki ga želite prebrati.
Pri ogledovanju strani tapnite
, da boste uporabili naslednji program:
• : zagon aplikacije S Note.
• : zagon aplikacije S Planner.
• : pošiljanje e-pošte.
• : zagon Iskanja Google.
• : odpiranje spletnega brskalnika.
• : odpiranje zaslona Aplikacije.
Med branjem knjige uporabljajte naslednje ikone:
• : pojdi na prejšnjo stran.
• : deli članek z drugimi.
• : članek nastavite kot priljubljen na Facebooku.
• : ogled komentarjev drugih o članku.
• : članek nastavite kot priljubljen v Flipboardu.
• : Dodaj članek v revijo Flipboard.
78
Mediji
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Če želite zagnati aplikacijo Flipboard, na pozdravni strani podrsajte levo, izberite teme z novicami
in nato pritisnite Build Your Flipboard.
Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga
želite prebrati.
Med branjem knjige uporabljajte naslednje ikone:
• : pojdi na prejšnjo stran.
• : deli članek z drugimi.
• : članek nastavite kot priljubljen v Flipboardu.
• : Dodaj članek v revijo Flipboard.
SketchBook for Galaxy
S pomočjo tega programa lahko ustvarite hitri koncept ali skicirate svoje ideje za projekt.
Na zaslonu Applications tapnite SketchBook for Galaxy.
Za risanje in slikanje digitalnih umetnin uporabite umetniška orodja. Slika bo shranjena v
element Galerija.
Če želite zagnati SketchBook for Galaxy, morate prenesti in namestiti program. Tapnite Install,
nato pa sledite navodilom na zaslonu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
79
Mediji
Businessweek+
S to aplikacijo lahko prenesete zadnje novice o financah, poslovanju in še veliko drugih.
Pritisnite Businessweek+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
NYTimes
S to aplikacijo lahko brskate in krmarite po nekaterih člankih in drugo.
Pritisnite NYTimes na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Če želite poiskati članke, pritisnite
in v iskalno polje vnesite ključno besedo.
80
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Splošno → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
Pritisnite , iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, ter pritisnite
ODSTRANI.
81
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Hub
Ta program omogoča nakup digitalne predstavnostne vsebine, njeno upravljanje ter uživanje v
njej. Samsung Hub tudi promovira in priporoča vsebino, ki bi vam bila lahko všeč.
Pritisnite Samsung Hub na zaslonu aplikacij.
Vrsta ponujene vsebine se lahko razlikuje glede na regijo ali ponudnika storitev.
Nakup večpredstavnostne vsebine
Izberite kategorijo storitve, izberite medijsko vsebino in nato zaključite nakupni proces.
Upravljanje vsebine na napravi
Izberite kategorijo vsebine, pomaknite se levo, ter nato upravljajte s vsebino na napravi.
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite www.samsungapps.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite KATEGORIJA za izbiro kategorije.
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Brezplač. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
82
Aplikacije in medijske trgovine
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Play Movies
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Play Movies na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Igre Play
S pomočjo tega programa lahko prenesete igre in jih igrate.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
83
Pripomočki
S Note
S pomočjo tega programa lahko ustvarite zapisek z uporabo večpredstavnostnih datotek ali
glasovnih posnetkov.
Pritisnite S Note na zaslonu z aplikacijami.
Ustvarjanje zapiskov
Če funkcijo S Note uporabljate prvič, tapnite Začni, da boste nastavili privzete naslovnice in
predlogo. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom na zaslonu.
Sestavljanje opomb
Ustvarite lahko zapiske z obogateno vsebino, tako da s prstom ali peresom S Pen narišete skice ali
dodate večpredstavnostne datoteke ali glasovne opomnike.
Pritisnite
za zapisovanje ali risanje po zaslonu ali pa pritisnite
za vnos besedila s tipkovnico.
Razveljavi in uveljavi zadnji
ukaz.
Izberite zapisek.
Izbrišite zapisek.
Izbrišite opombo.
Shranjevanje zapiska.
Preklopite na način peresa
S pen ali na način prsta.
Pripnite drugo stran
trenutni opombi.
Spremenite možnosti strani.
Vstavite večpredstavnostno
datoteko.
84
Pripomočki
Če uporabljate predloge, ki imajo slikovne okvirje, tapnite in pridržite slikovni okvir, nato pa za
dodajanje slike tapnite Slike ali Posnemi sliko.
Če želite izbrisati okvir, ga tapnite in pridržite, nato pa tapnite Izbriši.
Kadar sestavljate zapisek, še enkrat tapnite
barvo peresa.
, da spremenite vrsto peresa, debelino črte ali
Pri brisanju ročno napisanega zapiska tapnite
pritisnite Poč. vse, da počistite zapisek.
, nato pa
, da spremenite velikost radirke, ali
Shranite trenutne nastavitve kot
profil za pen.
Spremenite vrsto pen.
Spremenite debelino črte.
Spremenite barvo pen.
Dodajte novo barvo na podlagi
izbiralnika barv.
Če želite povečati ali pomanjšati zaslon, razširite dva prsta ali ju približajte.
Če želite dodati novo stran, tapnite
Če želite izbrisati stran, tapnite
→ Dodaj stran.
→ Izbriši stran.
Če želite na stran dodati oznako, tapnite
→ Dodaj ozn.
Če želite na stran dodati indeks, tapnite
→ Stran kazala.
Če želite spremeniti predlogo strani, tapnite
→ Dod. predlogo.
Če želite spremeniti ozadje strani, tapnite
→ Ozadje.
Če želite na strani prikazati mrežo, tapnite
→ Pokaži mrežo.
85
Pripomočki
Uporaba orodja za izbiranje
Napišite formulo ali narišite obliko, nato pa tapnite . Narišite črto okrog formule ali oblike, da
jo izberete, nato pa tapnite Pretvorba v → Oblika ali Formula, da jo organizirate.
Vstavljanje večpredstavnostnih datotek
Če želite vstaviti slike, videoposnetke, glasovne opomnike in drugo, tapnite
.
Ustvarjanje tabele
Tapnite → Preprosti graf → Tabela, nastavite število vrstic in stolpcev za tabelo, nato pa
tapnite Kon.
• Če želite v tabelo vnesti podatke, tapnite celico tabele.
• Če želite dodati ali izbrisati stolpce, tapnite
množico podatkov.
→ Dod. množ. podatkov ali Izbrišite
• Če želite dodati ali izbrisati vrstice, tapnite
→ Dodaj element ali Izbriši element.
Ustvarjanje grafikona
Če želite ustvariti grafikon, tapnite → Preprosti graf, nato pa izberite vrsto grafikona. Nato v
grafikonu narišite stolpce, črte ali ločevalne črte.
Če želite ustvariti grafikon iz podatkov v tabeli, tapnite in pridržite tabelo, tapnite Urejanje grafa
→ , nato pa izberite grafikon.
86
Pripomočki
Urejanje grafikona
Če želite urediti grafikon, pritisnite grafikon ali preglednico → Urejanje grafa, nato pa uporabite
te možnosti:
• Če želite spremeniti vrsto grafikona, tapnite
v zgornjem levem kotu zaslona.
• Če želite kaj popraviti s prstom ali peresom S pen, tapnite element, tapnite
napišite vrednosti.
, nato pa
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto grafikona.
Uporaba funkcije idea sketch
Tapnite
slik.
→ Skiciranje idej, nato pa napišite ključno besedo ali izberite kategorijo za iskanje
Če želite na seznam dodati svoje skice, tapnite
, nato pa v podoknu za skice narišite sliko.
Prikaz strani zapiskov
Pri ogledovanju strani tapnite
, da boste lahko uporabili naslednje možnosti:
• Izbriši: Izbrišite stran.
• Souporaba preko: poslali stran drugim
• Izvozi: Shranjevanje strani kot slikovno datoteko ali datoteko PDF.
• Uredi strani: Dodajanje ali brisanje strani.
• Dodaj ozn.: na stran dodali oznako
• Stran kazala: na stran dodali indeks
• Dod. bliž. na dom. zaslon: na stran na začetnem zaslonu dodali bližnjico
• Tiskanje: natisnili stran prek povezave USB ali Wi-Fi Nekateri tiskalniki morda ne bodo
združljivi z napravo.
• Shrani kot: shranili stran z drugim imenom
• Nastavi kot: Nastavitev opombe za ozadje ali dodelitev opombe stiku.
87
Pripomočki
Prikaz predogleda strani
Če si želite predogledati strani nad zapiskom, povlecite zapisek navzdol.
Tapnite
na naslovnici zapiska, da boste lahko naredili naslednje:
• Izbriši: Če želite izbrisati zapisek.
• Souporaba preko: delili zapisek z drugimi
• Izvozi: izvozili zapisek kot slikovno datoteko ali datoteko PDF
• Preimenuj: preimenovali zapisek
• Uredi naslovnico: spremenili naslovnico zapiska
• Dodaj med priljubljene: dodali zapisek na seznam priljubljenih
• Zakleni: zaklenili zapisek in tako drugim preprečili njegov ogled
• Dod. bliž. na dom. zaslon: na zapisek na začetnem zaslonu dodali bližnjico
Iskanje zapiskov
S to funkcij lahko poiščete zapisek tako, da vnesete kriterij iskanja, kot je ime, oznaka, besedilo ali
ročno napisana beseda.
Tapnite
, tapnite iskalno polje na vrhu zaslona in vnesite kriterij iskanja.
88
Pripomočki
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobnosti dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat
se naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Če želite povabiti druge na dogodek, jim pošljite e-poštno sporočilo. Vnesite elektronski naslov v
polje Udeleženci ali pritisnite , da odprete seznam stikov.
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
89
Pripomočki
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Splošno → Računi → Google v razdelku Moji
računi, izberite račun Google in potrdite polje Sinhronizacija Koledar.
Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu z aplikacijami pritisnite S Planner →
Sinhroniziraj.
Če želite prikazati sinhronizirane dogodke ali naloge, tapnite
Googlov račun.
→
→ Koledarji, nato pa označite
Ročno pisanje v pogledu meseca
Na zaslonu s pogledom meseca tapnite
mesečnem pogledu v ležečem načinu.
, da boste aktivirali to funkcijo. To je na voljo samo v
Spreminjanje vrste koledarja
Na vrhu zaslona izberite vrsto koledarja – izbirate lahko med letnimi, mesečnimi, tedenskimi in
drugimi koledarji.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Brisanje dogodkov
Pritisnite
→ Izbriši, potrdite polja zraven želenih dogodkov in pritisnite Izbriši.
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek ali opravilo, pritisnite
drugimi.
→ Souporaba preko in izberite način deljenja z
90
Pripomočki
POLARIS Office 5
S tem programom lahko urejate dokumente v različnih oblikah zapisa, vključno s preglednicami
in predstavitvami.
Pritisnite POLARIS Office 5 na zaslonu z aplikacijami.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od vrste datoteke.
Ustvarite dokument.
Preglejte nedavne
dokumente.
Deljenje dokumentov z
drugimi.
Prebrskajte mape.
Oglejte si priljubljene
dokumente.
Prebrskajte po oblikah
dokumentov.
Ustvarjanje dokumentov
Pritisnite
in izberite vrsto dokumenta.
Dokument uredite z orodno vrstico za urejanje, prikazano na vrhu zaslona.
Če želite končati, pritisnite ikono dokumenta v levem zgornjem delu zaslona, pritisnite Shrani,
vnesite ime datoteke, izberite mapo za shranjevanje in pritisnite Shrani.
Če želite dokument shraniti v obliki datoteke PDF, pritisnite ikono dokumenta v levem zgornjem
delu zaslona, pritisnite Izvoz PDF, vnesite ime datoteke in pritisnite Izvozi.
Med urejanjem dokumentov pritisnite
in uporabite eno od teh funkcij:
• Preklopi na Način pogleda: Predogled dokumenta.
• Opomba diapozitiva: Urejanje beležk na diapozitivih.
• Najdi/zamenjaj: Poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Nastavitev strani: Spremenite postavitev strani.
91
Pripomočki
• Pretvorba zaslona: Uporaba učinkov animacije ali prehoda na diapozitivih.
• Preference: Spreminjanje nastavitev načina pogleda.
• Preberi vse: Preverite dokument s funkcijo zapisa besedila v govor.
• Filter: Ogled celic, filtriranih glede na pogoj.
• Razvrsti: Razvrstite celice glede na pogoj.
• Zaščitni list: Zaklenite list, da ga drugi ne bodo mogli urejati.
• Zamrzni: Označeno vrstico obdržite na mestu.
• Preračunaj: Znova izračunajte funkcije lista.
• Zajemanje zaslona: Zajemanje izbranega območja.
• Poglej informacije: Ogled podrobnosti dokumenta.
• Pomoč: Dostop do pomoči za uporabo aplikacije POLARIS Office.
Branje dokumentov
Pritisnite datoteko na zaslonu z nedavnimi dokumenti. Lahko pa pritisnite tudi Brskalnik
datotek, Tip obrazca, Priljubljene ali Skupni ogled nato izberite datoteko, ki jo želite odpreti.
Če želite risati po dokumentu, pritisnite
.
Če želite v dokumentu poiskati besedilni niz, pritisnite
Pritisnite
.
in uporabite eno od teh funkcij:
• Preklopite na Način urejanja: Odpiranje orodne vrstice za urejanje.
• Zaznamek: Odpiranje okna z zaznamki. Izberite oznako, da odprete zaznamek.
• Preference: Spreminjanje nastavitev načina pogleda.
• Neprekinjen pogled: Diapozitive lahko gledate neprekinjeno.
• Opomba diapozitiva: Urejanje beležk na diapozitivih.
• Zamrzni: Označeno vrstico obdržite na mestu.
• Zajemanje zaslona: Zajemanje izbranega območja.
• Poglej informacije: Ogled podrobnosti dokumenta.
• Pomoč: Dostop do pomoči za uporabo aplikacije POLARIS Office.
92
Pripomočki
Deljenje dokumentov z drugimi
Dokumente lahko delite z več napravami, ki so povezane z istim omrežjem Wi-Fi. Med deljenjem
dokumentov lahko zapišete opombo ali rišete po zaslonu.
Če želite ustvariti skupino za deljenje, pritisnite Skupni ogled → . Izberite dokument za
deljenje, vnesite ime skupine za deljenje in geslo za dostop ter pritisnite V redu.
Če se želite pridružiti skupini za deljenje, jo poiščite in vnesite geslo, da se ji pridružite.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite Start, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko je storitev Dropbox vključena, se fotografije in videoposnetki, posneti s fotoaparatom
naprave, samodejno prenesejo na Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov,
pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite in nato izberite
datoteke.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
93
Pripomočki
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje nastavitev in podatkov
programa z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Tapnite Varnostno kopiranje, da boste izvedli varnostno kopiranje, ali tapnite Obnovi, da boste
obnovili podatke z računom Samsung.
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun za Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
94
Pripomočki
Budilka
S to aplikacijo nastavite bujenja in alarme za pomembne dogodke.
Pritisnite Budilka na zaslonu z aplikacijami.
Vklopite ali izklopite to
budilko.
Datum in čas
Nastavljanje opozoril
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite Shrani. Alarm lahko nastavite tudi tako, da napišete številke s peresom S Pen.
• Opozorilo za lokacijo: Nastavite lokacijo. Opozorilo se bo sprožilo samo ko boste v izbrani
lokaciji.
• Dremež: Nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: Nastavite čas vklopa opozorila pred vnaprej določenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
95
izven velikega kroga, da
Pripomočki
Svetovna ura
S to aplikacijo lahko preverite čas v številnih glavnih mestih po svetu.
Pritisnite aplikacijo Svetovna ura na zaslonu z aplikacijami.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vnesite ime mesta ali ga izberite na seznamu ali globusu, nato pa pritisnite
.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, ter pritisnite Izbriši.
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
→ Počisti zgodovino.
Prevajalnik S
Uporabite to aplikacijo za prevajanje besedila v druge jezike.
Pritisnite Prevajalnik S na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Prevajalnik S, morate prenesti in namestiti program. Tapnite Namesti, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
96
Pripomočki
S Voice
S to aplikacijo lahko z glasom ukazujete napravi, da izvede različne funkcije.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta program ni podprt v nekaterih jezikih.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Odpri glasbo
• Zaženi računalo
• Preveri urnik
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Uporaba ukazov za zbujanje na zaklenjenem zaslonu
Na zaklenjenem zaslonu lahko uporabljate različne funkcije s prednastavljenimi ukazi za
zbujanje.
Če želite aktivirati to funkcijo, na zaslonu Aplikacij tapnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen
zaslon in povlecite stikalo Bujenje na zaklenjenem zaslonu v desno.
97
Pripomočki
S Finder
S to aplikacijo lahko poiščete različne elemente v napravi, denimo e-poštna sporočila,
dokumente, slike, glasbo, aplikacije in druge.
Tapnite in pridržite
, da zaženete S Finder.
Pritisnite iskalno polje in vnesite kriterij iskanja. Prav tako lahko pritisnite in nato izgovorite
ključno besedo. To funkcijo lahko uporabite tudi za iskanje ročno napisane vsebine v napravi.
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje po napravi
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato izgovorite
Če med aplikacijami ni najdenih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate
iskanja.
Obseg iskanja
→ Nastavitve → Iskanje v tabličnem
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
računalniku, ter odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
98
Pripomočki
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Asistent Google.
storitev Google Now, pritisnite
Album izrezkov
S tem programom lahko ustvarite svoj digitalni album z vsebino iz spletnih strani,
videoposnetkov in drugih virov.
Pritisnite Album izrezkov na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarjanje kategorij
Tapnite
redu.
→ Ustvari kategorijo, na seznamu izberite postavitev, vnesite ime, nato pa tapnite V
Zbiranje elementov
Med ogledovanjem spletnih strani ali videoposnetkov s pritisnjenim gumbom peresa S Pen
narišite črto okrog področja, da ga izberete. Na seznamu programov, ki se prikaže na dnu zaslona,
pritisnite Album izrezkov, nato pa izberite kategorijo, v katero boste dodali izbrano področje.
V brezžičnem ukazu lahko pritisnete tudi Izdelov. albumov izrezkov, okoli območja narišete črto
in nato pritisnete .
Prikaz elementov
Izberite kategorijo, nato pa element. Med ogledovanjem elementa pritisnite Povezava, da
odprete vir, iz katerega je bil element pridobljen.
99
Pripomočki
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Ogled datotek
Izberite kategorijo, nato pa tapnite mapo, da jo odprete. Če si želite ogledati prenesene
fotografije ali videoposnetke v mapi Dropbox, tapnite Dropbox, nato pa se prijavite v račun za
Dropbox.
V mapi pritisnite
in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Dodaj FTP: Dodajanje bližnjice do strežnika FTP na območje bližnjic.
• Izberi predmet: Izberite datoteke ali mape.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodaj bližnjico: Dodajte bližnjico mape v področje bližnjic.
• Iskanje naprav v bližini: Poišče naprave, v katerih je omogočena skupna raba medijev.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
Iskanje datoteke
Tapnite
, tapnite iskalno polje na vrhu zaslona in vnesite kriterij iskanja.
100
Pripomočki
Dodajanje bližnjic mapam
Dodajte bližnjico pogosto uporabljenih map v področje bližnjic. V mapi pritisnite
bližnjico.
→ Dodaj
Dodajanje bližnjice do strežnika FTP v napravo
→ Dodaj FTP, vnesite
Dodajte bližnjico do strežnika FTP v področje bližnjic. Tapnite
podrobnosti, kot so naslov strežnika, uporabniško ime in geslo, nato pa tapnite Končano.
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite Razvrsti po velikosti.
Za razvrščanje datotek po datumu, pritisnite Razvrsti po datumu.
TripAdvisor
Uporabite to aplikacijo za pridobivanje informacij o potovanju, kot so ciljni kraj ali hotel. Prav tako
lahko rezervirate sobo, ter z drugimi delite ocene.
Pritisnite TripAdvisor na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati TripAdvisor, morate prenesti in namestiti program. Tapnite Install, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
101
Pripomočki
Evernote
S pomočjo tega programa lahko ustvarite, sinhronizirate in souporabljate ustvarjene
večpredstavnostne zapiske. V zapiske lahko dodate oznake ali razvrstite zapiske v beležnico, da
lahko učinkovito upravljate svoje ideje.
Pritisnite Evernote na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
KNOX
S pomočjo tega programa lahko prosto uporabljate napravo za delo in osebno uporabo.
Pritisnite KNOX na zaslonu z aplikacijami.
Če želite zagnati KNOX, morate prenesti in namestiti program. Tapnite Namesti, nato pa sledite
navodilom na zaslonu.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Če večkrat zapored vnesete napačno geslo, so podatki KNOX in povezani podatki
zaradi varnosti izbrisani.
102
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Iščite lokacije, tako da vnesete naslov ali ključno besedo. Ko je lokacija najdena, jo izberite, da
boste prikazali podrobne informacije. Za dodatne informacije preglejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do kraja
Za nastavitev začetne in končne lokacije tapnite
prikaže poti za prihod na cilj.
103
, nato pa izberite način potovanja. Naprava
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite Wi-Fi →
.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: Povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: Povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: Odpre informacije o pomoči za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med spanjem.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Pritisnite Wi-Fi →
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da vključite funkcijo.
104
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct dve napravi neposredno poveže prek omrežja Wi-Fi brez vmesne dostopne točke.
Pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: Nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: Oglejte si datoteke, ki ste jih prejeli prek funkcije Bluetooth.
• Pomoč: Dostopajte do informacij pomoči za Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Poraba podatkov
Spremljajte količino porabljenih podatkov.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: Vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun lahko izberete v razdelku
Nastavitve → Splošno → Računi.
• Mobilne dostopne točke: Izberite dostopne točke Wi-Fi, da programom, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
105
Nastavitve
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Dostop do moje lokacije: Napravo nastavite tako, da bo programom dovolila uporabo
informacij o vaši trenutni lokaciji.
• Uporabi satelite GPS: Napravo nastavite tako, da bo za iskanje trenutne lokacije uporabila
satelite GPS.
• Uporabi brezžična omrežja: Napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
• Moji kraji: Nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Naprave v bližini
• Ime naprave: vpišite ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Vsebine v souporabi: Nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
• Seznam dovoljenih naprav: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Seznam naprav brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop
do vaše naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenesi iz drugih naprav: Nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
106
Nastavitve
Naprava
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: Nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in videoposnetke, sistemske zvoke ter
obvestila.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Privzeti zvok za obvestilo: Izbiranje melodije zvonjenja za dogodke, kot so dohodna
sporočila.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Haptična povratna informacija: nastavite, da naprava vibrira ob dotiku tipk.
• Zvok za dodajanje/odstranitev peresa: omogoči, da naprava odda zvok, ko je S pen
vstavljeno ali izvlečeno iz reže.
• Zvok ob pritisku tipke: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibrir. ob pritisku tipke: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
• Adapt Sound: Prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate za poslušanje glasbe.
Zaslon
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
107
Nastavitve
• Način zaslona:
– – Prilagoditev prikaza: S tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve
prikaza.
– – Dinamično: S tem načinom lahko poživite ton na zaslonu.
– – Standardno: Ta način uporabite za običajna okolja.
– – Film: Ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
• Način branja: Izberite, kateri programi bodo uporabljali način za branje. V načinu za branje
vam naprava pomaga zaščititi oči pri nočnem branju.
• Sanjarjenje: Napravo nastavite tako, da bo odprla ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z
združitveno napravo ali se polni.
• Prikaz odstotka baterije: Napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
• Uredi po zajemu zaslona: Napravo nastavite tako, da bo posnetek zaslona po zajemanju
uredila.
Več oken
Nastavite uporabo več oken.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti se lahko
spreminjajo glede na izbrano funkcijo zaklepanja zaslona.
• Več pripomočkov: Napravo nastavite tako, da bo dovolila uporabo pripomočkov na
zaklenjenem zaslonu.
• Možnosti pripomočka za uro: Konfigurirajte nastavitve za pripomoček ure.
– – Velikost ure: Spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: Napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
• Bližnjice: Nastavite napravo za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
108
Nastavitve
• Osebno sporočilo: Uredite osebno sporočilo.
• Podatki o lastniku: Vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Učinek odklepanja: Izberite učinek za odklepanje zaslona.
• Učinek črnila: Spremenite barvo učinka črnila. Učinek črnila je na voljo samo s peresom
S Pen.
• Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je
zaslon zaklenjen.
• Beležka dejanj na zak.zas.: Napravo nastavite tako, da bo zagnala Action Memo, ko dvakrat
pritisnete zaklenjeni zaslon s pritisnjenim gumbom S Pen.
• Besedilo s pomočjo: Nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
Ozadje
Spremenite nastavitve za sliko ozadja.
• Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
• Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
• Domači in zaklenjen zaslon: Izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
Pisava
Spremenite nastavitve pisave.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki so prikazani v podoknu z obvestili.
109
Nastavitve
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: Nastavite, da se pri sukanju naprave tudi vmesnik samodejno
zasuka.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Način preprostega dotika: Nastavite za upravljanje obvestil s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem.
• Pokaži bližnjico: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnite
in zadržite gumb za vklop.
• Urejanje dostopnosti: Izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Povečava: Napravo nastavite tako, da bo omogočala povečavo in pomanjšavo s prstnimi
potezami.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Prilagajanje barv: Prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
• Opomnik za obvestila: Aktivirajte ali deaktivirajte pisk za nova obvestila.
• Bližnjica za dostopnost: Napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko pritisnete
in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema prstoma.
• Možn. za Besedilo v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: Izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
110
Nastavitve
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Utripajoče obvestilo: Nastavite, da bliskavica utripa, ko prejmete nova sporočila ali obvestila.
• Pomožni meni: Napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: Nastavite področje na zaslonu, ki bo izvzeto iz vnosov z dotikom.
Način blokiranja
Določite obvestila, ki bodo blokirana, in njihovo trajanje.
Upravlj.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
111
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Jeziki vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejna zamenjava: Napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za
ločila popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
• Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: Napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Brez: Napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
• Neprekinjen vnos: Nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: Če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite
pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibriranje: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Zaznavanje peresa: nastavite, da bo naprava odprla ploščo za rokopis, ko se dotaknete polja
s S pisalom.
• Pomoč: Prikažite informacije pomoči za uporabo Samsungove tipkovnice.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
112
Nastavitve
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: Omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Prepoznavanje rokopisa
Izberite jezik za iskanje ročnega pisanja.
Glasovno iskanje
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: V rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: Izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
113
Nastavitve
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Glasovno upravljanje
Nastavi, da naprava prepoznava glasovne ukaze za upravljanje naprave. Izberete lahko funkcije,
ki jih želite upravljati z glasovnimi ukazi.
S Pen
Spremenite nastavitve za uporabo S pen.
• Onemog. zaznavanje pisala: nastavi zaslon, da se ta ne odzove pri vstavljanju ali
odstranjevanju S pen.
• Kazalec: Napravo nastavite tako, da bo prikazala kazalec S pen, ko pero S pen pridržite nad
zaslonom.
• Neposredni vnos s pisalom: Napravo nastavite tako, da bo zagnala ploščico za ročno
pisanje, ko S pen pridržite nad poljem za vnos besedila.
• Pogled iz zraka: Napravo nastavite tako, da bo prikazala kazalec peresa S Pen, ko pero S Pen
držite nad zaslonom.
• Zračni ukaz: Ko s S Pisalom lebdite nad elementom, pritisnite tipko pisala, da prikažete
seznam možnosti za element ali brezžični ukaz.
• Zvok in haptične povratne informacije: nastavite napravo, da sproži zvok in vibrira ob
kazanju s prstom na elemente.
• Možnosti odstran. peresa: Nastavite, da naprava zažene aplikacijo Action Memo ali
zaganjalnik pisala, ko S Pisalo izvlečete iz reže.
• Zvok za dodajanje/odstranitev peresa: omogoči, da naprava odda zvok, ko je S pen
vstavljeno ali izvlečeno iz reže.
114
Nastavitve
Gibanja
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
• Povečava: nastavite to možnost pri ogledovanju slik v Galerija ali brskanju po spletnih
straneh, če želite povečati ali pomanjšati slike, ko se dotaknete in držite dve točki s prstoma
in nato nagnete napravo naprej in nazaj.
• Premikanje ikone: nastavite, če želite premakniti element na drugo stran, ko pritisnete in
držite element ter nato pomaknite napravo v levo ali v desno.
• Brskanje po sliki: nastavite, če se želite premikati po sliki s premikom naprave v katerokoli
smer pri povečavi slike.
Gibanje dlani
Aktivirajte funkcijo potez z dlanjo, s katerimi nadzirate napravo z dotikom zaslona.
• Zajemi zaslon: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve proti desni, podrsate po
zaslonu.
• Tiho/začasno ustavi: začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo
dotaknete zaslona.
Pametni zaslon
• Pametna ustavitev: Napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila
izklop svetlobe v ozadju.
• Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Pametni premor: nastavite začasno prekinitev predvajanja videoposnetka, ko pogledate
stran od zaslona.
• Pametno drsenje:
– – Drsenje po: izberite metodo premika po zaslonu navzgor ali navzdol.
– – Hitrost: prilagodite hitrost za premikanje po zaslonu.
– – Prikaz vidnih povratnih informacij: nastavite napravo, da prikaže signalno ikono, ko
naprava prepozna vaše dejanje.
Ta funkcija morda ne bo delovala pravilno pri močni svetlobi, pod temnimi pogoji ali v
primeru premikanja oz. tresenja naprave.
115
Nastavitve
Splošno
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: Nastavite napravo tako, da omogoča varnostno kopiranje vaših
nastavitev in podatkov aplikacij v Googlov strežnik.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: Nastavite napravo na način, ki omogoča obnovitev nastavitev in
podatkov aplikacij, ko aplikacijo znova namestite v napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: Ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: Prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
116
Nastavitve
Dodatek
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: Nastavite napravo, da predvaja zvok, ko jo priključite v namizno priklopno
postajo ali izključite iz nje.
• Izhodni način zvoka: Nastavite napravo tako, da uporabi zvočnik priklopne postaje, ko je
priključena v namizno priklopno postajo.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
• Dnevni zapiski: Nastavite, da naprava prikaže hitre opombe, ko odprete pokrov.
• Enota: nastavite možnosti enot.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Varčevanje z energijo procesorja: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih
virov.
• Varčevanje z energijo zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Izklopi haptične povratne informacije: nastavite, da naprava izključi vibriranje ob dotiku
tipk.
• Več o varčevanju z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
117
Nastavitve
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko ob nadgradnji naprave spremeni.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: Napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: Napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
• Pojdite na spletno stran funkcije poišči moj mobilni telefon: Odprite spletno mesto za
iskanje mobilne naprave (findmymobile.samsung.com). Na spletnem mestu za iskanje
mobilne naprave lahko spremljate in nadzirate svojo izgubljeno ali ukradeno napravo.
118
Nastavitve
• Gesla naredite vidna: Zaradi varnosti naprava privzeto skrije gesla. nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: Izberite za namestitev aplikacij iz katerega koli vira. Č to ni izbrano, lahko
prenašate samo aplikacije iz Trgovina Play.
• Preveri aplikacije: To možnost nastavite, da Googlu dovolite, da pred nameščanjem
aplikacije preveri, ali je ta zlonamerna.
• Spremenite raven varnosti: Izberite raven za dejanja, za katera velja varnostni pravilnik.
• Samod. posodob. varnosti: Napravo nastavite tako, da bo samodejno preverila, ali so na
voljo varnostne posodobitve in jih prenesla.
• Samo prek Wi-Fi: Napravo nastavite tako, da bo samodejno prenesla varnostne posodobitve
samo takrat, ko je povezana v omrežje Wi-Fi.
• Vrsta shrambe: Nastavite vrsto shranjevanja za vsebino poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
Nastavitve za Google
S tem programom lahko konfigurirate nastavitve za nekatere Googlove funkcije.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu z aplikacijami.
119
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene stike in ponovno vstavite baterijo.
120
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če se zaslona dotikate z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisni center Samsung.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu
aplikacije pritisnite Nastavitve → Splošno → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško
ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v
napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisni center Samsung.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
121
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom gumba za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za polnilce odobrene s strani Samsunga)
• Zagotovite, da je polnilec pravilno povezan.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene priključke obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite servisni center Samsung.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se prazni zato bo čez čas v njej vedno manj energije.
122
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se sporočila o napakah prikažejo oz. datoteke ni moč predvajati, ko v napravi odprete
večpredstavnostne datoteke, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
123
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies, Windows Media Player 10
ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
124
Odpravljanje težav
Podatki shranjeni v napravi so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
125
Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali različice
programske opreme, ter je predmet spremembe bez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 07/2014. Rev.1.1
Download PDF

advertising