Samsung | SM-T800 | Samsung SM-T800 Uporabniški priročnik (Marshmallow)

SM-T700
SM-T800
Navodila za uporabo
Slovenian. 09/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
36Wi-Fi
Uvod
7
8
11
13
16
18
Gibi in uporabne funkcije
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Polnjenje baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklepanje in odklepanje zaslona
37Gibanja
38 Več oken
43 Komplet orodij
43 Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Prilagoditev po meri
Osnove
44 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
49 Nastavitev ozadja in zvonjenja
50 Sprememba metode za zaklep zaslona
51 Bralnik prstnih odtisov
54 Zasebni način
55 Več uporabnikov
57 Prenos podatkov s prejšnje naprave
58 Nastavitev računov
19 Uporaba zaslona na dotik
22 Postavitev domačega zaslona
25 Plošča z obvestili in plošča za hitro
nastavitev
26 Odpiranje aplikacij
27 Namestitev ali odstranitev aplikacij
29 Vnos besedila
31 Zajem zaslona
32 Moje datoteke
34 Funkcija varčevanja z energijo
35 Prikaz pomoči
2
Vsebina
Stiki
Uporabne aplikacije in
funkcije
59 Dodajanje stikov
60 Upravljanje stikov
84 Otroški način
86 S Finder
87 S Planner
90Internet
90E-pošta
92 S Voice
94Računalo
94Ura
95Businessweek+
96Dropbox
97Evernote
98Flipboard
99 Hancom Office Viewer
100NYTimes
101 Aplikacije Google
Fotoaparat
63 Osnovno fotografiranje
65 Načini fotografiranja
69 Nastavitve kamere
Galerija
71 Ogled fotografij in videoposnetkov
73 Urejanje fotografij in videoposnetkov
78 Nastavitve galerije
Večpredstavnostna vsebina
79Glasba
82Video
Povezava z drugimi
napravami
103Bluetooth
105 Wi-Fi Direct
107 Hitra povezava
108SideSync
115 Screen Mirroring
117 Tiskanje iz mobilnih naprav
3
Vsebina
Upravitelj naprave in
podatkov
118 Nadgradnja naprave
119 Prenos datotek med napravo in
računalnikom
120 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
121 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Nastavitve
122 Več o nastavitvah
122POVEZAVE
126NAPRAVA
133SPLOŠNO
139APLIKACIJE
Dodatek
140 Odpravljanje težav
145 Odstranjevanje baterije
4
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih
podatkov modela ali programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
5
Preberi najprej
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
6
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
7
Uvod
Postavitev naprave
– – Vrsta 1 (SM-T800):
Tipka za glasnost
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipka za vklop/izklop
IrLED
Zvočnik
Svetlobni senzor
Reža za pomnilniško
kartico
Zaslon na dotik
Večnamenski
priključek
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Fotoaparat na zadnji
strani
Vhod za slušalke
Bliskavica
Zvočnik
Potisni zatič
GPS antena
Potisni zatič
Mikrofon
8
Uvod
– – Vrsta 2 (SM-T700):
Svetlobni senzor
Zvočnik
Mikrofon
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipka za vklop/izklop
Tipka za glasnost
Zaslon na dotik
IrLED
Reža za pomnilniško
kartico
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Tipka za domov
Večnamenski priključek
Tipka za nazaj
GPS antena
Fotoaparat na zadnji
strani
Potisni zatič
Bliskavica
Potisni zatič
Vhod za slušalke
Zvočnik
9
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavno
uporabljene
aplikacije
Domov
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite dvakrat za zagon S Voice.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
10
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
– – Vrsta 1 (SM-T800):
11
Uvod
– – Vrsta 2 (SM-T700):
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
12
Uvod
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
Uporaba pomnilniške kartice
Nameščanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno
od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa Kartica SD.
13
Uvod
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
– – Vrsta 1 (SM-T800):
– – Vrsta 2 (SM-T700):
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
14
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → SPLOŠNO → Shramba → Kartica SD → Izpni.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, poškodujete podatke ali poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite
Formatiraj → FORMATIRAJ.
→ Nastavitve → SPLOŠNO → Shramba → Kartica SD →
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
15
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
– – Vrsta 1 (SM-T800):
– – Vrsta 2 (SM-T700):
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
16
Uvod
Ponovni zagon naprave
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati za vnovični zagon pritisnite tipko za vklop
in tipko za zmanjšanje glasnosti ter ju držite več kot 7 sekund.
– – Vrsta 1 (SM-T800):
Tipka za vklop/izklop
Tipka za zmanjšanje
glasnosti
– – Vrsta 2 (SM-T700):
Tipka za vklop/izklop
Tipka za zmanjšanje
glasnosti
17
Uvod
Zaklepanje in odklepanje zaslona
Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni
smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si
oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.
18
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
19
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
20
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
21
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Domači zaslon ima dve
različni vrsti plošč. Klasična plošča domačega zaslona prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij
in drugo, vsebinska plošča domačega zaslona pa vsebinske pripomočke. Pripomočki so kratke
aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in
priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev
zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje
klasičnega domačega zaslona ali Upravljanje vsebinskega domačega zaslona.
<Klasični Domači zaslon>
<Vsebinski Domači zaslon>
Domači zaslon je lahko videti drugače, odvisno od naprav.
22
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite , da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče,
izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi
zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Aplikacija
Indikatorji na zaslonu
23
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Funkcija Pametna ustavitev je aktivirana
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
24
Osnove
Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete nova obvestila, kot so sporočila, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za
več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Vključite ali izključite
možnosti. Pritisnite in
zadržite možnosti za
ogled podrobnih
nastavitev.
Zaženite Nastavitve.
Ogled vseh tipk za
hitro nastavitev.
Zaženite S Finder.
Zaženite Hitra
povezava.
Pritisnite obvestilo in
izvršite različna
dejanja.
Prilagoditev svetlosti.
Počistite vsa
obvestila.
25
Osnove
Razporeditev tipk za hitro nastavitev
Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
→
,
Uporaba plošče za hitro nastavitev
Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Če želite vklopiti ali izklopiti več
funkcij, odprite ploščo za hitro nastavitev.
Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Lahko
pa tudi pritisnete na obvestilni plošči. Če želite ploščo za hitro nastavitev zapreti, povlecite
vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
Pritisnite
in povlecite ikono aplikacije v levo ali desno, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
→
aktivne aplikacije, pritisnite
.
26
Osnove
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
→ Nastavitve
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
→ Nastavitve
Prenos priporočenih aplikacij
Ogledate si in prenesete lahko namenske aplikacije za napravo Galaxy.
Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite pripomoček GALAXY Essentials ali pripomoček
GALAXY Gifts in nato pritisnite zraven aplikacije.
27
Osnove
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite →
Odstranitev/onemogočanje aplikacij. Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona
. Izberite aplikacijo in pritisnite ONEMOGOČI.
Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite → Prenesene
aplikacije → Odstrani. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → APLIKACIJE
→ Upravitelj aplikacij, izberite aplikacije in nato pritisnite ODSTRANI.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Pokaži onemogočene aplikacije, izberite aplikacije in nato
pritisnite SHRANI. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → APLIKACIJE →
→ Onemogočeno, izberete aplikacijo in nato pritisnite OMOGOČI.
Upravitelj aplikacij →
• Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko
uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
28
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Prelom na naslednjo
vrstico.
Vstavite ločila.
Izbrišite predhodni
znak.
Vnesite veliko črko.
Dvakrat pritisnite za
prikaz vseh črk.
Premikanje kazalca.
Spremenite
nastavitve tipkovnice.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več
jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone
ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Zagon ali premor
vnašanja besedila z
glasom.
29
se lahko prikažejo druge
Osnove
• : preklop v način rokopisa.
Preklop med
številkami in znaki.
Preklopite na
običajno tipkovnico.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• : dodajte element iz odložišča.
• : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
• : vstavi emotikone.
• : spreminjanje vrste tipkovnice. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako da
povlečete zavihek.
Preklopite na
običajno tipkovnico.
30
Osnove
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi. Če želite prilepiti
besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite
→ Odložišče in izberite besedilo.
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnetek je shranjen v Galerija →
→ Album → mapa Screenshots. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite
z drugimi.
Posnetke zaslona lahko zajamete tudi na druge načine. Za več informacij si oglejte poglavje
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
31
Osnove
Moje datoteke
O mojih datotekah
S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi in na drugih lokacijah,
kot so storitve za shranjevanje v oblak.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij. Ali na klasičnem domačem zaslonu pritisnite
.
Prikaz bližnjic do
map.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Prikaz datotek, ki so
združene po datumu.
Poišče datoteke ali
mape.
Prikaz datotek,
shranjenih v napravi.
Prikaz informacij o
shrambi.
Prikaz datotek po
kategorijah.
Spremeni način
pogleda.
Pritisnite in uporabite naslednje možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape, da uporabite možnosti.
• Izbriši: izbrišite datoteke ali mape.
• Dodaj FTP: dodajanje bližnjice do strežnika FTP v mapo Mape.
• Iskanje naprav v bližini: poišče naprave, v katerih je omogočena skupna raba medijev.
• Nastavitve zaslona: spreminjanje možnosti prikaza datoteke.
32
Osnove
Ogled datotek
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Izberite mapo, pritisnite in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape, da uporabite možnosti.
• Izbriši: izbrišite datoteke ali mape.
• Razvrsti po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodaj med Priljubljene mape: dodajanje bližnjice do mape v mapo Priljubljene mape.
• Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajte bližnjico do datoteke ali mape na klasični domači zaslon.
• Dodaj FTP: dodajanje bližnjice do strežnika FTP v mapo Mape.
• Iskanje naprav v bližini: poišče naprave, v katerih je omogočena skupna raba medijev.
• Nastavitve zaslona: spreminjanje možnosti prikaza datoteke.
Pritisnite in pridržite datoteko ali mapo ter uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : deljenje datotek z drugimi.
• : Izbrišite datoteke ali mape.
• : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• : kopirajte datoteke ali mape v novo mapo.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Dodaj med Priljubljene mape: dodajanje bližnjice do mape v mapo Priljubljene mape.
• → Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajte bližnjico do datoteke ali mape na klasični domači
zaslon.
• → Zip: stiskanje datotek ali map, da ustvarite datoteko ZIP.
• → Podrobnosti: ogled podrobnosti datoteke ali mape.
33
Osnove
Funkcija varčevanja z energijo
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Varčevanje z energijo, nato pa
pritisnite stikalo Način za varčevanje z energijo, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo
hitrih nastavitev in pritisnite Varč. z energ. za njegovo vključitev.
Izberite med naslednjimi možnostmi:
• Začni varčev. z energijo: samodejni vklop načina varčevanja z energijo, ko moč baterije
doseže vnaprej določeno raven.
• Omejit. vseh podatkov v ozadju: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo
mobilne podatkovne povezave.
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Varčevanje z energijo in
pritisnite stikalo Način izrednega varčevanja z energijo, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete
ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Izr. var. z ener. za njegovo vključitev.
Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite → Odstrani, izberite aplikacijo z
nato pritisnite V REDU.
, ter
Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite → Nastavitve.
Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
34
Osnove
Prikaz pomoči
Za prikaz pomoči o uporabi naprave in aplikacij na zaslonu z aplikacijami pritisnite Pomoč.
Za prikaz pomoči za aplikacijo med uporabo aplikacije pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda nimajo pomoči.
35
Omrežna povezljivost
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Wi-Fi in pritisnite stikalo
Wi-Fi, da ga vklopite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI.
Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos
gesla ni potreben.
Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama
omrežij in pritisnite POZABI.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če želeno omrežje ni prikazano na seznamu omrežij Wi-Fi, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi na
dnu seznama. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to ni odprto
omrežje vnesite geslo ter pritisnite POVEŽI.
36
Gibi in uporabne funkcije
Gibanja
Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Izklop zvoka
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Gibanja in pritisnite stikalo
Izklop zvoka, da ga vklopite.
Postavljanje dlani na zaslon
Če želite utišati alarme, pokrijte zaslon z dlanjo.
Pritisnite Izklop zvoka → Postavljanje dlani na zaslon.
37
Gibi in uporabne funkcije
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Gibanja in pritisnite stikalo
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem, da ga vklopite.
Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno
→ Album → mapa
za zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v Galerija →
Screenshots. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Več oken
O funkciji Več oken
Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati. To funkcijo lahko uporabite za
hkraten ogled e-pošte ali uporabo interneta med predvajanjem videa.
Zagon več oken
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Več oken in pritisnite stikalo
Več oken, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Več
oken za njegovo vključitev.
38
Gibi in uporabne funkcije
2 S prstom povlecite od desnega roba zaslona proti sredini, da odprete vrstico funkcije Več
oken. Lahko tudi pritisnete in pridržite
.
Plošča
funkcije Več
oken
3 Pritisnite in držite ikono aplikacije, da jo zaženete iz vrstice funkcije Več oken, nato pa jo
povlecite na zaslon.
Ko zaslon postane moder, spustite ikono aplikacije.
4 Pritisnite in držite drugo ikono aplikacije na plošči funkcije Več oken ter jo povlecite na novo
lokacijo.
Ikone aplikacij, ki so označene z
, lahko hkrati zaženete v ločenih oknih na zaslonu.
39
Gibi in uporabne funkcije
Ustvarjanje kombinacij več oken
Uporabite to funkcijo za shranjevanje kombinacij trenutno zagnanih aplikacij z več okni.
1 Zaženite dve aplikacije v ločenem prikazu več oken.
2 Odprite pladenj Več oken in pritisnite → Ustvari.
Kombinacija funkcije Več oken je dodana na vrh vrstice funkcije Več oken.
Če želite izbrisati kombinacije funkcije Več oken, odprite vrstico funkcije Več oken, pritisnite
→ Uredi, izberite kombinacijo funkcije Več oken in pritisnite V REDU.
Prilagoditev velikosti okna
Krog med okni aplikacij vlecite v levo ali desno, da prilagodite velikost oken.
40
Gibi in uporabne funkcije
Uporaba možnosti več oken
Pri uporabi aplikacij Več oken izberite okno aplikacije in okoli nje se bo prikazal moder okvir.
Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in
zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
41
Gibi in uporabne funkcije
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
• : povečava okna.
• : zaprite aplikacijo.
Razporeditev aplikacij na pladnju Več oken
Aplikacije na pladnju Več oken lahko razporedite.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Več oken in pritisnite stikalo
Več oken, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Več
oken za njegovo vključitev.
2 Odprite več okenski pladenj in pritisnite
→ Uredi.
Naprava prikaže razpoložljive aplikacije, ki jih lahko uporabite na pladnju Več oken.
42
Gibi in uporabne funkcije
3 Pritisnite ter pridržite aplikacijo in jo povlecite na pladenj Več oken.
4 Pritisnite Konč.
Komplet orodij
Med uporabo drugih aplikacij lahko preprosto zaženete različne aplikacije iz kompleta orodij.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Komplet orodij in pritisnite
stikalo Komplet orodij, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in
pritisnite Komplet orodij za njegovo vključitev. Na zaslonu se prikaže .
Za zagon aplikacije pritisnite
in izberite aplikacijo.
Če želite premakniti komplet orodij, pritisnite
in ga povlecite na drugo lokacijo.
Če želite zamenjati aplikacije v kompletu orodij, pritisnite in pridržite ikono
možnost Uredi.
Če želite skriti komplet orodij, pritisnite in pridržite ikono
ter jo povlecite v
ter jo povlecite v možnost Odstrani.
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaslon in obkljukajte Povečaj
občutlj. dotika. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Občutlj. na dotik za
njegovo vključitev.
• Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice.
Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
• Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.
43
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje klasičnega domačega zaslona
Dodajanje elementov
Pritisnite in pridržite aplikacijo ali mapo na zaslonu z aplikacijami ter jo povlecite na klasični
domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite klasični domači zaslon, pritisnite in pridržite prazno
območje, pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na
klasični domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in pridržite element na klasičnem domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo nato povlecite v
možnost Ustvari mapo, ki se pojavi na vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite SHRANI.
44
Prilagoditev po meri
Upravljanje map
Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite trenutno ime mape. Vnesite novo ime za
mapo in pritisnite Kon.
Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite in izberite barvo.
Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite v mapo.
Če želite aplikacijo premakniti iz mape, izberite mapo, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo
povlecite na novo lokacijo.
Upravljanje plošč
Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje za dodajanje, premikanje
ali odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot glavni klasični domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje vsebinskega domačega zaslona
Vsebinski domači zaslon prikazuje vsebinske pripomočke. Do aplikacije lahko dostopate
neposredno, tako da izberete vsebinski pripomoček na vsebinskem domačem zaslonu.
45
.
Prilagoditev po meri
Dodajanje pripomočka ali plošče
1 Na vsebinskem domačem zaslonu približajte prste.
2 Na zaslonu s pripomočki izberite ploščo, ki jo želite urediti, ali pritisnite
, da ustvarite novo
ploščo ( 1 ). V spodnjem delu zaslona izberite pripomočke, ki jih želite dodati na ploščo ( 2 ).
Če želite prikazati več pripomočkov, drsajte v levo ali desno po spodnjem delu zaslona.
3 Pritisnite KONČANO.
Prilagajanje velikosti pripomočka
1 Na vsebinskem domačem zaslonu pritisnite in pridržite pripomoček, katerega velikost želite
spremeniti.
2 Z vlečenjem okvirja prilagodite velikost pripomočka.
3 Pritisnite
, da shranite spremembo.
46
Prilagoditev po meri
Premikanje pripomočka
1 Na vsebinskem domačem zaslonu pritisnite in pridržite pripomoček.
2 Pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na novo lokacijo.
Če želite pripomočke na trenutni plošči prerazporediti na naključne lokacije, pritisnite
Spremeni postavitev.
Odstranjevanje plošče
1 Na vsebinskem domačem zaslonu približajte prste.
2 Na zaslonu s pripomočki pritisnite in pridržite ploščo, ki jo želite odstraniti.
3 Nato ploščo povlecite v možnost Odstrani, ki se pojavi na vrhu zaslona.
Na vsebinskem domačem zaslonu mora ostati vsaj ena plošča.
Upravljanje zaslona aplikacij
Spremenite način pogleda
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaži kot in izberite metodo razvrščanja.
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Skrij aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite SHRANI.
Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite → Pokaži skrite aplikacije, izberite aplikacije in
nato pritisnite SHRANI.
47
Prilagoditev po meri
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari stran, ki se pojavi na vrhu
zaslona.
Mape lahko premikate samo na plošči z mapami.
Ustvarjanje map
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite → Ustvari mapo.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite SHRANI.
Nova mapa je dodana na ploščo z mapami na zaslonu z aplikacijami.
Upravljanje map
Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite trenutno ime mape. Vnesite novo ime za
mapo in pritisnite Kon.
Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite in izberite barvo.
Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite → Uredi, pritisnite in pridržite aplikacijo ter
jo povlecite v mapo.
Če želite aplikacijo premakniti iz mape, pritisnite → Uredi, izberite mapo, pritisnite in pridržite
aplikacijo ter jo povlecite na ploščo z aplikacijami. Če aplikacijo premaknete iz mape na ploščo z
mapami, se ustvari nova mapa.
48
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na klasičnem domačem zaslonu ali
na zaklenjenem zaslonu.
1 Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite Ozadja.
Ali pa na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
4 Pritisnite NASTAVI SLIKO KOT OZADJE ali KONČANO.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite zvonjenje za obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zvoki in obvestila.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Zvonjenje ob prejemu obvestila, izberite
melodijo zvonjenja in nato pritisnite V REDU.
49
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar
jo želite odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
KODA PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
Prstni odtis
Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje Bralnik
prstnih odtisov.
50
Prilagoditev po meri
Bralnik prstnih odtisov
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka za domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za
domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali
ogrlice.
• Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih
odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost
prstnega odtisa.
• Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• Ne vlecite prsta prehitro ali prepočasi. Vlecite vaš prst s spodobno hitrostjo in dovolite
napravi, da ga prepozna.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
Registracija prstnih odtisov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Bralnik prstnih odtisov →
Upravitelj prstn. odtisov.
2 Če boste registrirali več prstnih odtisov, se bo prikazalo pojavno okno za prepoznavanje
prstnega odtisa. Optično preberite registriran prstni odtis na napravi in pritisnite
3 Postavite prst na področje prstnega odtisa na sredino spodnjega dela zaslona.
51
.
Prilagoditev po meri
4 Pritisnite in zadržite zaslon v območju prstnega odtisa, ter nato povlecite vaš prst navzdol
preko tipke za domov.
Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta, dokler prstni odtis ni registriran.
Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala
vaših prstnih odtisov.
– – Vrsta 1 (SM-T800):
– – Vrsta 2 (SM-T700):
5 Če se prikaže pojavno okno, ki zahteva geslo, vnesite nadomestno geslo in pritisnite
NADALJUJ, ponovno vnesite nadomestno geslo za potrditev in pritisnite V REDU. Namesto
optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite alternativno geslo.
6 Če se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite V REDU. Za odklepanje
zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.
52
Prilagoditev po meri
Upravljanje registriranih prstnih odtisov
Vaše registrirane prstne odtise lahko izbrišete ali preimenujete.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Bralnik prstnih odtisov → Upravitelj
prstn. odtisov.
Za izbris prstnih odtisov, pritisnite → Odjava, izberite prstne odtise in nato pritisnite
KONČANO.
Če želite preimenovati prstni odtis, pritisnite in pridržite prstni odtis, pritisnite
novo ime in pritisnite V REDU.
, nato pa vnesite
Sprememba alternativnega gesla
Geslo, ki ga uporabljate kot alternativo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko spremenite.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Bralnik prstnih odtisov →
Spremeni nadomestno geslo.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite
3 Vpišite novo geslo in pritisnite NADALJUJ.
4 Ponovno vpišite geslo in pritisnite V redu.
in vnesite nadomestno geslo.
Odklep zaslona s prstnimi odtisi
Zaslon lahko odklenete z registriranimi prstnimi odtisi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Bralnik prstnih odtisov →
Zaklepanje zaslona → Prstni odtis. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Prstni odtis.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s Galaxy Apps.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Bralnik prstnih odtisov →
Preverjanje Samsung računa, nato pa pritisnite stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga
vklopite.
53
Prilagoditev po meri
Zasebni način
O zasebnem načinu
Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in
dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni
način, da varno skrijete elemente.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zasebni način in pritisnite
stikalo Zasebni način, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite
Zasebni način za njegovo vključitev.
Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže .
3 Če želite izbrati elemente za skrivanje, pritisnite in pridržite element na seznamu, obkljukajte
elemente, da jih izberete, nato pa pritisnite → Premaknite v mapo Zasebno.
Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način so označeni z .
4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite Nastavitve
→ NAPRAVA → Zasebni način in nato pritisnite stikalo Zasebni način, da ga izklopite. Prav
tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način za njegovo izključitev.
Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.
Zagotovite, da so vse datoteke shranjene ali ustrezno premaknjene preden izključite
zasebni način.
54
Prilagoditev po meri
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zasebni način in pritisnite
stikalo Zasebni način, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite
Zasebni način za njegovo vključitev.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke → Zasebno.
Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.
Več uporabnikov
Nastavite dodatne uporabniške račune za druge uporabnike, da bodo lahko napravo uporabljali
s prilagojenimi nastavitvami, kot so računi za e-pošto, priljubljena ozadja in drugo. Na voljo so
naslednje vrste uporabniških računov.
• Lastnik: lastniški račun se ustvari samo pri prvi nastavitvi naprave in ni mogoče ustvariti več
kot enega. Ta račun ima popoln nadzor nad napravo, vključno z upravljanjem uporabniških
računov.
• Uporabnik: ta račun uporabnikom omogoča dostop do njihovih aplikacij in vsebine ter
prilagajanje nastavitev naprave, ki vplivajo na vse račune.
Dodajanje uporabnikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Uporabniki.
2 Pritisnite Dodaj uporabnika ali profil → Uporabnik → V REDU → NASTAVI ZDAJ.
3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
55
Prilagoditev po meri
Dodajanje omejenih profilov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Uporabniki.
2 Pritisnite Dodaj uporabnika ali profil → Omejeni profil.
3 Nastavite kodo za odklepanje, nato pa izberite aplikacije in vsebino, do katere lahko
dostopajo uporabniki z omejenim računom.
Preklop med uporabniki
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Uporabniki.
2 Izberite račun, na katerega želite preklopiti, in odklenite napravo.
Upravljanje uporabnikov
Če uporabljate lastniški račun, lahko brišete račune ali spreminjate nastavitve za omejene račune.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Uporabniki.
2 Pritisnite zraven računa, nato pa izberite ali odstranite aplikacije in vsebino, da omogočite
ali omejite dostop s tem računom.
Če želite izbrisati račun, pritisnite
.
56
Prilagoditev po meri
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Uporaba varnostno kopiranih računov
Varnostno kopirane podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete ob uporabi
računa Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in
obnavljanje podatkov.
Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch
Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete z aplikacijo Smart Switch (za
mobilne telefone in računalnike). Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.
Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
Uporaba Smart Switch Mobile
S to aplikacijo lahko prenesete podatke iz prejšnje naprave v novo napravo. Aplikacijo lahko
prenesete s Galaxy Apps ali Trgovina Play.
1 Na vaši napravi pritisnite Smart Switch.
2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom
na zaslonu.
Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch
Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.
57
Prilagoditev po meri
Uporaba Smart Switch z računalniki
Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije svojih podatkov (iz mobilnih naprav
izbranega proizvajalca) iz računalnika v napravo. Aplikacijo lahko prenesete s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov iz prejšnje mobilne naprave v računalnik. Za več
informacij se obrnite na proizvajalca naprave.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.
4 V računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za
prenos podatkov v svojo napravo.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvozite varnostno kopijo svojih podatkov iz računalnika s programom Samsung Kies, da
obnovite podatke v napravo. S programom Samsung Kies lahko v računalnik tudi varnostno
kopirate podatke. Za več informacij si oglejte poglavje Povezovanje s programom Samsung Kies.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Računi → Dodaj račun in izberite
storitev računa. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Računi, izberite račun in nato
pritisnite → Odstrani račun.
58
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje
Prenos podatkov s prejšnje naprave.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite SHRANI.
Ustvarjanje stikov s poslovnih vizitk
Posnemite fotografijo poslovne vizitke in izvlecite kontaktne informacije iz nje.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite → Vizitke → .
Če želite izbrati ali dodati jezike za prepoznavanje, pritisnite → Ciljni jezik.
59
Stiki
3 Vizitko postavite na ravno površino.
4 Prilagodite napravo tako, da se kartica ujema z okvirji na zaslonu. Ko se okvirji obarvajo
zeleno, naprava samodejno posname fotografijo. Naprava prav tako prebere kontaktne
informacije s poslovne vizitke in jih pretvori v vnos za stik.
• Če naprava ne posname fotografije samodejno, pritisnite
.
• Za ročni zajem fotografij poslovnih kartic pritisnite → Samodejni zajem → Izključeno.
• Če želite izvleči besedilo s shranjene slike, pritisnite → Naloži sliko.
5 Uredite ali dodajte informacije in pritisnite SHRANI.
Upravljanje stikov
Urejanje stika
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite .
3 Uredite kontaktne informacije ali pritisnite DODAJ DRUGO POLJE, če želite dodati več
kontaktnih informacij.
4 Pritisnite SHRANI.
Brisanje stika
Izberite stik, ki ga želite izbrisati, in pritisnite → Izbriši stike.
Skupna raba stika
Izberite stik za skupno rabo in pritisnite → Deli vizitko prek, ter izberite metodo za skupno
rabo.
60
Stiki
Urejanje skupin
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Skupine.
Ustvarjanje nove skupine
Pritisnite
, vnesite ime skupine in nato pritisnite SHRANI.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite → Dodaj člana. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite
KONČANO.
Brisanje skupine
Pritisnite → Izbriši skupine, izberite uporabniško dodane skupine in nato pritisnite še
KONČANO.
Pošiljanje e-pošte članom skupine
Izberite skupino, pritisnite → Pošlji e-pošto, izberite člane, pritisnite KONČANO, vnesite
sporočilo in nato pritisnite gumb za pošiljanje.
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
61
Stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst po kazalu na levi strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na klasični domači zaslon
Dodajajte bližnjice do stikov, s katerimi ste pogosto v stiku, na klasični domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite → Dodaj bližn. na dom. zaslon.
62
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Prikažite trenuten način.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji strani.
Začnite snemati video.
Fotografiranje.
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite nastavitve
fotoaparata.
Prikaz zajetih fotografij in
videoposnetkov.
63
Fotoaparat
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri
širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z
delovanjem naprave.
Reorganizacija bližnjic fotoaparata
Bližnjice fotoaparata lahko reorganizirate za hiter in enostaven dostop na zaslonu predogleda.
Na zaslonu s predogledom pritisnite . Dotaknite se elementa in ga pridržite, ter ga povlecite na
mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
64
Fotoaparat
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za
fotografijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Samodejno.
Lepotna izboljšava obraza
S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Lepotna izboljšava obraza.
Panorama
S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava
identificira fotografijo z
v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
65
Fotoaparat
HDR (izboljšava tona)
S tem načinom lahko napravite fotografije z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na
področjih, kjer se blešči ali je temno.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → HDR (izboljšava tona).
Brez učinka
Z učinkom
Slika in več
Uporabite ta način za zajem serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v
načinih za fotografiranje. Naprava identificira fotografije z
v Galerija.
Funkcija povečave ni na voljo med zajemom fotografij v tem načinu.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Način → Slika in več.
3 Pritisnite .
Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.
66
Fotoaparat
4 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah.
• Najboljša fotografija: napravite več fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih
fotografij iz serije, se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in
jih identificira z .
• Najboljši obraz: posnemite več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno
sliko. Pritisnite rumen okvir na vsakem obrazu in med pozicijami, ki se pojavijo na dnu
zaslona, za vsak predmet izberite najboljšo individualno pozicijo. Nato združite slike v eno
fotografijo. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z .
• Dram. posnetek: posnemite vrsto fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi
gibanja. Če na dnu zaslona izberete več fotografij, lahko podaljšate svetlobne sledi na
sliki. Za urejanje svetlobnih sledi na izbranih fotografij pritisnite in izberite fotografijo.
Pritisnite Obnovi za prikaz svetlobnih sledi motiva ali pritisnite Odstrani za izbris
svetlobnih sledi. Po želji uredite fotografijo in pritisnite .
• Radirka: brisanje neželenih predmetov v gibanju. Pritisnite , da izbrišete neželene
predmete v gibanju. Pritisnite za obnovitev izvorne fotografije.
• Panoramski posnetek: uporabite učinek na ozadju motiva s katerim se zdi, da se motiv
hitro premika. Pritisnite Predmeti, da izberete motiv. Pritisnite Zameg.gib. za spremembo
kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite Kot → in s prstom okoli
velikega kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi stopnjo
zameglitve ozadja, pritisnite Zameg.gib. in povlecite vrstico za prilagoditev.
5 Ko končate z urejanjem fotografij, pritisnite
.
Dv. kamera
Pri zajemu fotografije pokrajine s fotoaparatom na zadnji strani, se v vstavljenem oknu oz.
obratno, prikaže fotografija ali videoposnetek, ki ga je posnel fotoaparat na sprednji strani.
Uporabite to funkcijo, da hkrati posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.
67
Fotoaparat
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Dv. kamera, da preklopite na način dvojne
kamere. Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Pritisnite za
prilagoditev velikosti
ali premik na drugo
lokacijo.
Izbirajte med
različnimi slogi, ki so
na voljo.
• V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki
ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti ali VGA.
• Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo zvok posnel notranji mikrofon.
Upravljanje načinov fotografiranja
Izberite načine fotografiranja, ki jih želite imeti prikazane na zaslonu za izbiranje načina.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Upr. načinov.
Prenašanje načinov fotografiranja
Prenesite več načinov fotografiranja s Galaxy Apps.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Prenos.
68
Fotoaparat
Nastavitve kamere
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
. Vse možnosti niso na voljo v načinu
• Velikost slike: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi
več spomina.
• Rafalni posnetki: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Zaznav. šibke svetlobe: napravo nastavite tako, da bo samodejno zaznala slabe pogoje in
prilagodila svetlost fotografije brez bliskavice.
Ta možnost ni na voljo pri snemanju videoposnetkov.
• Zaznavanje obraza: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti
fotografijo, ko se te nasmehnejo.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uravnoteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Pritisnite za slikanje: če želite fotografirati, pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
• Shrani kot: nastavite, ali naprava shrani fotografijo z izboljšanim tonom in izvirno fotografijo
ali samo fotografijo z izboljšanim tonom.
• Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi
več spomina.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
• Stabilizac. videa: vklopite ali izklopite funkcijo odpravljanje tresenja. Odpravljanje tresenja
pomaga izostriti lečo kameri kadar se premika.
• Učinki: izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov. Za prenos več učinkov pritisnite Prenos. Da spremenite vrstni red učinkov
ali skrijete učinke s seznama, pritisnite Upr. učinkov.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
69
Fotoaparat
• Način prikaza: spremenite razmerje stranic zaslona za predogled.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Pregled slik/videov: nastavite, da naprava prikaže fotografije ali videoposnetke, ko jih
zajamete.
• Oddaljeno iskalo: svojo napravo lahko nadzorujete daljinsko, da napravite fotografije ali
videoposnetke z razdalje.
Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno od naprave, s katero se želite povezati.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Tipka za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Glasovno upravljanje: nastavite napravo na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Pomoč: prikaz pomoči za uporabo fotoaparata.
• Ponastav. nastavitev: ponastavi nastavitve kamere.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
70
Galerija
Ogled fotografij in videoposnetkov
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
na sličici predogleda.
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite na zaslon.
Poiščite druge
naprave za ogled
slike.
Modificirajte sliko.
Pojdite na prejšnjo
stran.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Izbrišite sliko.
Pošljite sliko drugim.
Ogled vsebine shranjene na drugih napravah
Poiščite fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah, ter si jih oglejte v svoji
napravi.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
71
Galerija
Dostopanje do vsebine v napravi v bližini
Pritisnite
in za dostop do vsebine izberite napravo v meniju Naprave v bližini. Fotografije in
videoposnetke si lahko ogledate v napravah, ki imajo vključeno funkcijo za deljenje vsebine.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Naprave v bližini in pritisnite
stikalo Naprave v bližini, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
Izbiranje možnosti razvrščanja
Slike ali videoposnetke v napravi lahko razvrstite po uri ali albumu. Slike in videoposnetke lahko
filtrirate tudi po kategorijah, kot je denimo ljudje.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija →
in izberite možnost razvrščanja.
Dostop do dodatnih možnosti
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Galerija in izberite sliko ali video. Pritisnite in uporabite
naslednje možnosti.
• Več informacij: prikaz več informacij o datoteki.
• Studio: uredite slike ali videoposnetke v načinu studio. Za več informacij si oglejte poglavje
Urejanje fotografij in videoposnetkov.
• Zavrti v levo: zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: obreže sliko.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Nastavi kot: nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Tiskanje: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite sliko. Za več informacij si oglejte
poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano datoteko.
Če želite izbrati več datotek s seznama, pritisnite in pridržite eno datoteko, nato pa pritisnite še
druge. Ko so datoteke izbrane, jih lahko hkrati delite z drugimi ali izbrišete, lahko pa pritisnete
za dostop do dodatnih možnosti.
72
Galerija
Urejanje fotografij in videoposnetkov
Fotografski studio
Uredite slike ob uporabi različnih učinkov.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Fotografski studio.
3 Izberite sliko za urejanje.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Okrasite sliko z
nalepkami.
Obreže sliko.
Rišite po sliki.
Zavrti sliko.
Sliki dodajte okvir.
Prilagodi nasičenost
ali svetlost slike.
Uporabite učinke na
sliki.
5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite → Shrani kot.
6 Vnesite ime datoteke in pritisnite V REDU.
Urejena fotografija je shranjena v mapo Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
→ Album → Studio.
73
Galerija
Umetniški kolaž
Združite več slik skupaj in ustvarite kolaž.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Umetniški kolaž.
3 Izberite slike, ki jih želite združiti, in pritisnite KONČANO.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Dodajte slike.
Izbrišite sliko.
Izbrišite sliko.
Skrijte ploščo slike.
Spremenite
razdeljeno
postavitev.
5 Ko končate z urejanjem slik, pritisnite
Spremenite slog
kolaža.
.
Urejena slika je shranjena v mapi Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
→ Album → Studio.
74
Galerija
Slika in več
Uporabite različne učinke na slikah, ki ste jih posneli.
Izberete lahko samo fotografije, napravljene v načinu Slika in več.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Slika in več.
3 Izberite sliko za urejanje.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Ustvarite sliko, ki
prikazuje svetlobne
sledi.
Brisanje predmetov v
gibanju iz ozadja.
Ustvarite kar
najboljšo sliko.
Shranite najboljšo
fotografijo.
5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite
Motiv je videti, kot da
se hitro premika.
.
Urejena slika je shranjena v mapi Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
→ Album → Studio.
75
Galerija
Video urejevalnik
Uredite ali ustvarite videoposnetke z več slikami ali videoposnetki.
Če želite uporabljati to funkcijo, morate prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Video urejevalnik.
3 Izberite video posnetke, ki jih želite urediti, ter pritisnite KONČANO.
Izberete lahko slike in ustvarite video.
4 Uredite video z uporabo več učinkov.
Dodajanje glasbe v
ozadju ali uporaba
zvočnih učinkov v
video izrezkih.
Razveljavitev ali
uveljavitev zadnjega
dejanja.
Samodejno urejanje
video izrezka.
Dodajte več slik.
Dodajte več
videoposnetkov.
Shranite video
izrezek.
Posnemite
videoposnetek.
Predvajajte video
izrezek.
Razdelite ali obrežite
videoposnetke ali
spremenite vrstni red
videoposnetkov.
5 Ko končate z urejanjem videoposnetka, pritisnite IZVOZ.
6 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete V REDU.
Urejen video je shranjen v mapo Export. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
→ Album → Export.
76
Galerija
Video obrezovalnik
Obrežite dele videoposnetka.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Video obrezovalnik.
3 Izberite videoposnetek za urejanje.
4 Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na
želeno končno točko in pritisnite KONČANO.
Trenutni položaj
Začetni okvirček
Končni okvirček
5 Vnesite ime datoteke in pritisnite V REDU, da shranite videoposnetek.
77
Galerija
Nastavitve galerije
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve.
3 Uporabite naslednje možnosti:
• Oznake → Označi prijatelja: označite fotografije s podatki, kot sta datum in lokacija. Če
želite urediti oznake, pritisnite podatek na sliki in , uredite podrobnosti ter pritisnite
KONČANO.
• Oznake → Oznaka obraza: dodelite oznake obrazom na sliki. Ko je obraz zaznan, se
okoli njega pojavi rumen okvir. Izberite obraz, pritisnite Dodaj ime in izberite stik za
prepoznavo oznake obraza. Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, jo pritisnite, in dostopali
boste lahko do različnih možnosti, kot je denimo pošiljanje sporočila osebi.
Pri uporabi funkcije Oznaka obraza prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo,
odvisno od obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki
jih oseba nosi.
78
Večpredstavnostna vsebina
Glasba
Predvajanje glasbe
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Poiščite druge
naprave za
predvajanje
datoteke.
Prilagoditev
glasnosti.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Nastavite datoteko
kot priljubljeno
pesem.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Vključite naključno
predvajanje.
Odprite seznam
predvajanja.
Prikaz seznama
priporočenih skladb
na podlagi skladbe, ki
se trenutno predvaja.
Preskočite na
prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Preskočite na
naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
79
Večpredstavnostna vsebina
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite → Nastavitve → Napredno in nato
obkljukajte Pametna glasnost.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite → Nastavitve →
Napredno → Adapt Sound → Vključeno.
Ko prvič vključite to možnost, pritisnite ZAČETEK za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo
preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite DA, če lahko slišite pisk
oz. NE, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato
obkljukajte Zvok glasbe in pritisnite KON., da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.
Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi
za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno
uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja ali alarma
Če želite uporabiti trenutno predvajano pesem kot melodijo zvonjenja ali alarma, pritisnite
→ Nastavi kot → Od začetka ali Samodejna priporočila, izberite možnost in nato pritisnite
KONČANO.
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Pritisnite SEZNAMI PREDVAJANJA → → Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in
pritisnite V redu. Pritisnite , izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite KONČANO.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite → Dodaj na
seznam predvajanja in izberite seznam predvajanja.
80
Večpredstavnostna vsebina
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe, ki ustreza vašemu počutju.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Pritisnite GLASBENI KOTIČEK. Pesmi so samodejno razvrščene po občutku. Pritisnite polje
občutka ali povlecite več polj za poslušanje glasbe v polju.
Kategorije pesmi so osnovane na razpoložljivih informacijah o pesmi. Nekatere pesmi ni
moč razvrstiti v polja počutja.
Predvajanje glasbe shranjene na drugih napravah
Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah in jo predvajajte na vaši napravi.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Dostop do glasbe na napravi v bližini
Pritisnite NAPRAVE V BLIŽINI ter izberite napravo za dostop in predvajanje glasbe. Skladbo lahko
predvajate v napravah, ki imajo vključeno funkcijo za deljenje vsebine.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Naprave v bližini in pritisnite
stikalo Naprave v bližini, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
81
Večpredstavnostna vsebina
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite druge
naprave za
predvajanje
datoteke.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Prilagoditev
glasnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Premik nadzorne
plošče v levo.
Premik nadzorne
plošče v desno.
Odprite seznam
predvajanja.
Spremenite razmerje
slike.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega video predvajalnika.
Za povečevanje igralca dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če
želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
82
Večpredstavnostna vsebina
Zajem slik
Za uporabo te funkcije med predvajanjem, pritisnite → Nastavitve, obkljukajte Zajemi, ter nato
pritisnite ZAPRI.
Pritisnite
za zajem slike z videoposnetka med predvajanjem.
Skupna raba ali izbris videoposnetka
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Pritisnite in držite videoposnetek ter pritisnite
, nato pa izberite način deljenja.
Pritisnite → Izbriši, izberite videoposnetke in pritisnite KON.
Urejanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite videoposnetek, pritisnite → Uredi → Studio → Video obrezovalnik. Pomaknite
začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno
točko, pritisnite KONČANO, vnesite ime datoteke in nato pritisnite V REDU, da shranite video.
Če želite videoposnetke urediti z aplikacijo za urejanje videoposnetkov, izberite videoposnetek in
pritisnite → Uredi → Video urejevalnik.
Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah
Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah, in jih predvajajte v svoji napravi.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Dostop do videoposnetka na napravi v bližini
Pritisnite NAPRAVE V BLIŽINI ter izberite napravo za dostop in predvajanje videoposnetka.
Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo
vsebine.
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Naprave v bližini in pritisnite
stikalo Naprave v bližini, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
83
Uporabne aplikacije in funkcije
Otroški način
Zagon otroškega načina
Uporabite ta pripomoček in otrokom ponudite zabavno in varno okolje z omejitvijo dostopa do
določenih aplikacij oz. vsebine s strani otrok.
Pred uporabo tega pripomočka, ga morate prenesti in namestiti. Na klasičnem domačem zaslonu
pritisnite Otroški način → NAMESTI.
Za zagon otroškega načina pritisnite Otroški način na klasičnem domačem zaslonu ali zaslonu z
aplikacijami. Ko je nameščen, se pripomoček prikaže na klasičnem domačem zaslonu in zaslonu z
aplikacijami.
Ob prvem zagonu tega pripomočka nastavite kodo PIN. Nato sledite navodilom na zaslonu.
84
Uporabne aplikacije in funkcije
Domači zaslon otroškega načina
Domači zaslon je začetna točka, s katere dostopate do vseh aplikacij v otroškem načinu.
Otroški fotoaparat
Galerija za otroke
Dostop do
starševskega
nadzora.
Izhod iz otroškega
načina.
Uporabite to aplikacijo za ogled shranjenih slik, risb, glasovnih posnetkov in medijskih datotek za
katere želite, da so na voljo vašim otrokom.
Uporabite to aplikacijo za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov.
85
Uporabne aplikacije in funkcije
Starševski nadzor
Uporabite to funkcijo za nastavitev omejitev v otroškem načinu in upravljajte z dostopom do
vsebine in aplikacij. Spremenite lahko nastavitve otroškega načina, časovne omejitve uporabe in
več.
Na domačem zaslonu pritisnite
in vnesite kodo PIN.
Za izhod iz starševskega nadzora, pritisnite tipko za domov.
• Ime otroka: oglejte si in uredite profil otroka.
• Dnevna omejitev igranja: nastavite časovno omejitev in upravljajte uporabo s strani vaših
otrok.
• Aplikacije: oglejte si in dodajte aplikacije, katerim je dovoljena uporaba v otroškem načinu.
• Medij: dovolite vašim otrokom dostop do določenih slik ali videoposnetkov shranjenih na
napravi.
• Otroška trgovina: prenesite aplikacije za otroke s Galaxy Apps.
S Finder
Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine v napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate
zgodovino iskanja.
Odprite ploščo z obvestili in pritisnite S Finder.
Iskanje vsebine
Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
Za natančnejše rezultate pritisnite Filtriranje pod poljem za iskanje.
Za izbiro iskalne kategorije pritisnite → Izberite lokacije iskanja.
Upravljanje zgodovine iskanja
Ogledate si lahko pretekla iskanja ali jih izbrišete. Izberite pretekli iskalni element, da ga poiščete
znova.
Če želite izbrisati zgodovino, pritisnite
zraven elementa.
86
Uporabne aplikacije in funkcije
S Planner
Zagon S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Pojdite na današnji
datum.
Spremeni način
pogleda.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Iskanje dogodkov ali
opravil.
Ustvarite dogodke ali
opravila.
Pritisnite in uporabite naslednje:
• Izberite datum za ogled: premaknite se na določen datum.
• Izbriši: izbrišite dogodke ali naloge.
• Sinhroniziraj zdaj: sinhronizacije dogodke in opravila z vašim računom.
• Koledarji: izberite koledarje za prikaz.
• Nastavitve: spremenite nastavitve za S Planner.
87
Uporabne aplikacije in funkcije
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite
datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
• DOGODEK: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• OPRAVILA: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
Izberite element.
Izberite koledar za
uporabo oz.
sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Priložite zemljevid, ki
kaže lokacijo
dogodka.
Nastavite začetni in
končni datum
dogodka.
Dodajte več
podrobnosti.
4 Pritisnite KONČANO, da shranite dogodek ali opravilo.
88
Uporabne aplikacije in funkcije
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite → Sinhroniziraj zdaj.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun, s katerim želite sinhronizirati, in se prijavite vanj. Ko je račun dodan, se zraven imena
računa prikaže zeleni krogec.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite
Nastavitve → SPLOŠNO → Računi in izberite storitev računa.
Izbris dogodkov ali opravil
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za izbris dogodkov ali opravil, pritisnite → Izbriši, izberite dogodke ali opravila, ter nato
pritisnite KONČANO → IZBRIŠI.
Za izbris dogodka ali opravila med ogledom, pritisnite → Izbriši → IZBRIŠI.
Če želite opravila označiti kot končana, pritisnite datum z opravili in obkljukajte končana opravila.
Skupna raba dogodkov ali opravil
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za skupno rabo dogodka ali opravila med ogledom pritisnite → Souporaba preko, ter nato
izberite metodo za skupno rabo.
89
Uporabne aplikacije in funkcije
Internet
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi. Za iskanje po spletu z
govorom, pritisnite .
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Osvežite trenutno
spletno stran.
Premaknite se na
prejšnjo obiskano
stran.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Prikaz zaznamkov,
shranjenih strani in
nedavne spletne
zgodovine.
Odprite domačo
stran.
Zaprite zavihek.
Odprite nov zavihek.
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite NAPREJ (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite ROČNA NASTAV. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite → Nastavitve → Dodaj račun.
Če imate več kot dva e-poštna računa, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite →
Nastavitve, izberite račun in pritisnite Privzeti račun.
90
Uporabne aplikacije in funkcije
Pošiljanje sporočil
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na vrhu zaslona, da sestavite sporočilo.
Zavrzite sporočilo.
Pošljite sporočilo.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Dodajte prejemnike.
Dodajte polji KP ali
SKP.
Vstavite datoteke v
sporočilo ali
uporabite možnosti
urejanja.
Vnesite zadevo.
Vnesite sporočilo.
Priložite slike,
videoposnetke in
drugo.
Shranite sporočilo za
poznejše pošiljanje.
Dodajte prejemnike s
seznama stikov.
Dostop do dodatnih možnosti
Med sestavljanjem sporočila pritisnite za dostop do dodatnih možnosti.
• Pošiljanje urnika: pošljite sporočilo ob določeni uri.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočila se lahko
pošljejo ob nepravi uri, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh
informacij ne uspe posodobiti.
• Pomembnost: izberite stopnjo pomembnosti sporočila.
• Varnostne možnosti: nastavite varnostne možnosti za sporočilo.
91
Uporabne aplikacije in funkcije
Branje sporočil
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Sestavite sporočilo.
Odgovorite na
sporočilo.
Spreminjanje
postavitev zaslona.
Posredujte sporočilo.
Dodajte ta e-poštni
naslov na seznam
stikov ali si oglejte
druge možnosti.
Izbrišete sporočilo.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Označite sporočilo
kot opomnik.
Odprite datoteke.
S Voice
O S Voice
Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite → Settings → Open S Voice, nato pa
prekličite izbiro Open via the home key.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
92
Uporabne aplikacije in funkcije
Nastavljanje jezika
Pritisnite → Settings → General → Language in izberite jezik.
Izbran jezik je uporabljen samo za S Voice in ne za prikazan jezik na napravi.
Uporaba S Voice
Ko zaženete aplikacijo S Voice, naprava začne s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se
obarva modro.
Izgovorite glasovni ukaz.
Če naprava prepozna ukaz, bo naprava izvršila ustrezno dejanje.
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Prebujanje S Voice v načinu mirovanja
Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.
Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem
govora.
Sprememba ukaza prebujanja
Ukaz prebujanja lahko spremenite z "Hi Galaxy". Ukaz prebujanja se uporablja za zagon S Voice,
kadar je naprava v načinu pripravljenosti.
Pritisnite → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up command.
Onemogočenje glasovne povratne informacije
Pritisnite → Disable Voice feedback. Naprava preneha izdajati glasovne povratne informacije,
ko izgovarjate ukaze.
93
Uporabne aplikacije in funkcije
Popravljanje nezaželenih glasovnih ukazov
Če naprave ne prepozna pravilno glasovne ukaze, lahko glasovne ukaze urejate.
Za popravljanje glasovnih ukazov, pritisnite zadnji pogovorni oblaček, ki vsebuje govorjeno
besedilo in uredite besedilo s tipkovnico.
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Zgodovino izračunov lahko vidite na levi strani zaslona.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite POČISTI ZGODOVINO.
Ura
BUDILKA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → BUDILKA.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite SHRANI. Za vključitev ali
izključitev alarmov, pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej
sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost
pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži
prednastavljen alarm.
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste prej omogočili možnost dremeža,
zunaj velikega kroga, da se po določenem času alarm ponovi.
94
Uporabne aplikacije in funkcije
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izbriši, izberite opozorila in pritisnite
.
SVETOVNA URA
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → SVETOVNA URA.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite
.
Brisanje ur
Pritisnite → Izberi, izberite ure in nato pritisnite
.
Businessweek+
S pomočjo tega progama lahko prenesete zadnje novice o financah, poslovanju, tržnih podatkih
in še veliko več.
Pritisnite Businessweek+ na zaslonu aplikacij.
Upoštevajte navodila na zaslonu, ko prvič odprete to aplikacijo.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Prenašanje članka
1 Pomikajte se po izdajah, razvrščenih po datumu, in si predoglejte naslovnice.
Na glavnem zaslonu aplikacije Businessweek+ lahko uporabite eno od teh možnosti:
• : spremeni način pogleda.
• : dostop do seznama prenesenih izdaj.
• : dostop do shranjenih člankov po kategoriji.
• : prikaz podrobnih informacij o aplikaciji ali spreminjanje nastavitev.
2 Pritisnite Download. Pojavi se slika in prikaže stanje prenosa.
Če želite prenesti več člankov, se pomikajte po naslovnicah.
95
Uporabne aplikacije in funkcije
Odpiranje in prikaz člankov
Ko je prenos končan, pritisnite na naslovnico izdaje in se pomikajte po straneh.
Med ogledovanjem članka lahko uporabite eno od teh možnosti:
• : dostop do seznama prenesenih izdaj.
• : predvajanje razpoložljivega video ali zvočnega izrezka.
• : dostop do shranjenih člankov po kategoriji.
• : prikaz in iskanje kazala različnih podjetij.
• : prikaz naslovov ali člankov po kategoriji.
• : shranjevanje članka na seznam izrezkov.
• : spremenite velikost pisave.
• : pošljite trenutno stran drugim.
Razpoložljive možnosti so odvisne od članka, ki si ga ogledujete.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte
navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
Uporabite naslednje funkcije:
• Files: prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite
za prenos datotek.
• Photos: oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite
izbris datotek oz. ustvarjanje albumov.
• Notifications: oglejte si obvestila.
96
za skupno rabo ali
Uporabne aplikacije in funkcije
Evernote
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje, sinhronizacijo in deljenje večpredstavnostnih zapiskov.
V zapiske lahko dodate oznake ali razvrstite zapiske v beležnico, da lahko učinkovito upravljate
svoje ideje.
Pritisnite Evernote na zaslonu aplikacij.
Prijavite se v račun za Evernote. Če ga še nimate, ustvarite račun za Evernote. Če želite končati
nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Prikaz podatkov o
shrambi in računu.
Iskanje zapiskov.
Sinhronizacija
zapiskov z računom
ali spreminjanje
nastavitev.
Prikaz zapiskov v
različnih načinih.
Sestavite zapiske z
različnimi
možnostmi.
97
Uporabne aplikacije in funkcije
Sestavljanje opomb
Zapisek lahko ustvarite s slikami, glasovnimi posnetki in drugimi prilogami. Izberite možnost za
sestavljanje zapiska.
Med sestavljanjem zapiska uporabite naslednje možnosti:
• : nastavitev opomnika za zapisek.
• : prilaganje datotek ali uporaba dodatnih možnosti.
• : fotografiranje in prilaganje slike v zapisek.
• → Save: shranjevanje zapiska.
• → Settings: dostop do dodatnih možnosti.
Brisanje zapiskov
Pritisnite in pridržite zapisek ter pritisnite Delete.
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za prikaz posodobitev iz družbenih omrežij in novic v prilagojeni obliki
revije.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte
navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke z novicami in naročnine.
98
Uporabne aplikacije in funkcije
Hancom Office Viewer
Več o aplikaciji Hancom Office Viewer
S tem programom si lahko ogledate dokumente v različnih oblikah zapisa, vključno s
preglednicami in predstavitvami.
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje dokumentov
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Odpri in poiščite dokument.
Razvrščanje
dokumentov in map.
Ustvari mapo.
Izbiranje
dokumentov in map.
Pridobivanje novih
dokumentov in map.
Spremeni način
pogleda.
Če želite poiskati nedavno uporabljene dokumente, pritisnite Nedavni dokumenti.
99
Uporabne aplikacije in funkcije
Branje dokumentov
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Pritisnite dokument v meniju Nedavni dokumenti ali v mapi.
Upravljanje dokumentov
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Med brskanjem po dokumentu pritisnite
naslednjih možnosti.
• , izberite dokumente ali mape in uporabite eno od
: preimenovanje dokumenta ali mape.
• : kopiranje dokumentov ali map v drugo mapo.
• : premikanje dokumentov ali map v drugo mapo.
• : brisanje dokumentov ali map.
• : pošiljanje ali deljenje dokumentov z drugimi.
• : Iskanje dokumentov.
NYTimes
S to aplikacijo lahko brskate ali krmarite po člankih in drugo.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Pritisnite NYTimes na zaslonu aplikacij.
2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
3 Pritisnite članek, ki ga želite prebrati.
Med ogledovanjem članka lahko uporabite eno od teh možnosti:
• : prikaz komentarjev o članku drugih uporabnikov.
• : pošljite trenutno stran drugim.
• : shranjevanje članka na seznam.
• : dodajanje lastnih opomb članku.
• : dostop do dodatnih možnosti ali spreminjanje nastavitev.
100
Uporabne aplikacije in funkcije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje Nastavitev računov.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Filmi in TV Play
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter prenesite različno vsebino za gledanje s
Trgovina Play.
101
Uporabne aplikacije in funkcije
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Fotografije
Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na
Google+.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
102
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
103
Povezava z drugimi napravami
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Bluetooth in pritisnite
stikalo Bluetooth, da ga vklopite, nato pa pritisnite ISKANJE.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Za nastavitev naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
104
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je
→ Album → v mapo Download.
shranjena v Galerija →
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave, da jo pozabite.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
Več o Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Wi-Fi in pritisnite stikalo
Wi-Fi, da ga vklopite.
2 Pritisnite
→ Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite → Preimenujte napravo.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.
105
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejeta slika je
→ Album → v mapo Download.
shranjena v Galerija →
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Wi-Fi.
2 Pritisnite → Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite PREKINI POVEZAVO → V REDU, da prekinete povezavo z napravami.
106
Povezava z drugimi napravami
Hitra povezava
O hitri povezavi
Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
• Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime
naprave je lahko BT MAC.
Pred uporabo te funkcije
• Ko se povezujete z napravo, ki podpira funkcijo Hitra povezava, vklopite zaslon naprave, da
jo bo mogoče zaznati.
• Ko se povezujete z napravo, ki ne podpira funkcije Hitra povezava, morate vklopiti funkcijo
Wi-Fi Direct ali Bluetooth.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
Ko se plošča odpre, se funkcija Wi-Fi samodejno vklopi in naprava poišče naprave v bližini.
2 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za
končanje povezave med napravama.
Če želite napravam v bližini omogočiti iskanje svoje naprave in povezovanje z njo, pritisnite
VEČ → Nastavi vidnost naprave → Vidnost naprave, nato pa izberite eno možnost.
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite OSVEŽI in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
107
Povezava z drugimi napravami
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Pritisnite Deljenje vsebine in izberite medijsko kategorijo.
4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite KONČANO.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.
SideSync
Uvod
Aplikacija SideSync omogoča preprosto skupno rabo zaslona in deljenje podatkov med
pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki Samsung Android ter drugimi računalniki. Obvestila
lahko preverite na nadzorni plošči ali v pojavnih oknih.
Preden začnete
• Aplikacija SideSync mora biti nameščena v obeh napravah, ki ju želite povezati. Če aplikacija
SideSync ni nameščena, jo prenesite in namestite na enega od teh načinov:
– – Če želite aplikacijo SideSync prenesti in namestiti v tablični računalnik ali pametni telefon
Samsung Android, jo poiščite v trgovini Galaxy Apps ali Trgovina Play. Če vaša naprava
ne podpira aplikacije SideSync, je morda ne boste uspeli najti.
– – Če želite aplikacijo SideSync prenesti in namestiti v računalnik, pojdite na spletno stran
www.samsung.com/sidesync. Tam lahko najdete tudi podatke o sistemskih zahtevah
aplikacije SideSync.
• Če želite povezati tablični računalnik in pametni telefon, morata podpirati funkcijo Wi-Fi
Direct.
• Če želite tablični in namizni računalnik povezati brezžično, morata biti povezana z isto
brezžično dostopno točko.
108
Povezava z drugimi napravami
Povezovanje z računalniki ali pametnimi telefoni
Povezovanje z računalnikom
1 Tablični in namizni računalnik povežite s kablom USB.
Ali pa obe napravi povežite z isto dostopno točko.
2 Zaženite SideSync na obeh napravah.
3 V obeh napravah pritisnite ZAČETEK.
Napravi se bosta poiskali in povezali. Nato se bo v računalniku pojavila nadzorna plošča.
Povezovanje s pametnim telefonom prek funkcije Wi-Fi Direct
1 Aplikacijo SideSync zaženite v tabličnem računalniku in pametnem telefonu.
2 V obeh napravah pritisnite ZAČETEK.
Napravi se bosta poiskali in povezali.
3 Na seznamu zaznanih naprav v tabličnem računalniku izberite svoj pametni telefon.
4 V pametnem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
V tabličnem računalniku se bo pojavila nadzorna plošča.
109
Povezava z drugimi napravami
Samodejno povezovanje naprav
Če sta napravi že bili povezani, lahko nastavite, da se znova povežeta samodejno.
V tabličnem računalniku pritisnite SideSync → VEČ → Nastavitve, nato pa pritisnite stikalo
Samodejno povezovanje naprav, da vklopite funkcijo samodejnega povezovanja. Lahko pa
na nadzorni plošči pritisnete VEČ → Postavke → Povezave in vklopite funkcijo samodejnega
povezovanja.
Uporaba nadzorne plošče
Iz tabličnega računalnika lahko zaženete pogosto uporabljene aplikacije ali si ogledate obvestila.
Ko pritisnete obvestilo, se bo zagnala ustrezna aplikacija ali program. Spodaj je slika nadzorne
plošče tabličnega računalnika, kot je videti v namiznem računalniku.
Pomanjšanje nadzorne plošče.
Dostop do dodatnih možnosti.
Zapiranje nadzorne plošče.
Vklop navideznega zaslona
tabličnega računalnika.
Dodajanje več aplikacij.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Če ikono aplikacije kliknete z desno tipko miške, lahko aplikacije prerazporedite ali izbrišete.
Nadaljevanje predvajanja predstavnostne vsebine
Predvajanje glasbe ali videov v tabličnem računalniku lahko začasno ustavite in ga nato
nadaljujete v drugi napravi.
Na nadzorni plošči izberite gumb za predvajanje na kontrolniku glasbe ali v obvestilu videa.
Predvajanje v tabličnem računalniku se bo začasno ustavilo in se nadaljevalo v drugi napravi.
Kontrolnik glasbe in obvestilo videa se bosta v povezani napravi pojavila samo, če
predstavnostne datoteke predvajate s privzeto aplikacijo za glasbo oziroma video.
110
Povezava z drugimi napravami
Deljenje spletne strani
Spletno stran lahko odprete v tabličnem računalniku in jo prikažete v spletnem brskalniku v
povezani napravi.
Med brskanjem po spletnih straneh s tabličnim računalnikom se bo na nadzorni plošči pojavilo
obvestilo o spletnem dostopu. Izberite obvestilo na nadzorni plošči. Nato se bo ista spletna stran
pojavila v povezani napravi.
Uporaba navideznega zaslona
Aplikacija SideSync prezrcali zaslon naprave v drugo napravo. Funkcije naprave lahko uporabljate
prek navideznega zaslona. Spodaj je slika navideznega zaslona tabličnega računalnika, kot je
videti v namiznem računalniku.
Na nadzorni plošči pritisnite Tablet screen.
• Nekatere funkcije morda ne delujejo prek navideznega zaslona.
• Videz in funkcije na navideznem zaslonu se lahko razlikujejo, odvisno od povezane
naprave.
Pomanjšanje
navideznega zaslona.
Zapiranje
navideznega zaslona.
Povečanje
navideznega
zaslona.
111
Povezava z drugimi napravami
Pritisnite
za uporabo naslednjih možnosti:
• Vedno na vrhu: nastavite, da navidezni zaslon vedno ostane na vrhu.
• Zasukaj: vrtenje zaslona.
• Prosojnost okna: prilagodite raven prosojnosti navideznega zaslona.
• Zajemanje: zajemanje posnetka zaslona.
• Omogoči predstavitveni način: vklopite zaslon tabličnega računalnika, da ga boste lahko
upravljali iz namiznega in tabličnega računalnika. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od
povezane naprave.
• Dodaj med priljubljene: dodajte trenutno aplikacijo na nadzorno ploščo.
Če želite premakniti navidezni zaslon, kliknite zgornji del navideznega zaslona in ga povlecite na
novo mesto.
Če želite prilagoditi velikost navideznega zaslona, postavite kazalec miške na rob navideznega
zaslona, nato pa ga kliknite in povlecite.
Preklapljanje med zaslonoma
Če želite uporabljati dejanski zaslon tabličnega računalnika, pritisnite tipko za vklop ali za domov
v tabličnem računalniku. Navidezni zaslon se bo izklopil, zaslon tabličnega računalnika pa vklopil.
Za vrnitev na navidezni zaslon kliknite navidezni zaslon tabličnega računalnika v namiznem
računalniku. Dejanski zaslon se bo izklopil, navidezni zaslon pa vklopil.
Navidezni zaslon in zaslon povezane naprave lahko gledate in upravljate hkrati. Na
→ Omogoči predstavitveni način, da vklopite
navideznem zaslonu pritisnite
zaslon povezane naprave. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od povezane naprave.
112
Povezava z drugimi napravami
Deljenje datotek in odložišče
Kopiranje datotek v računalnik
1 Pritisnite in pridržite datoteke, da na navideznem zaslonu tabličnega računalnika odprete
način urejanja.
2 Označite več datotek za kopiranje.
3 Pritisnite in pridržite izbrane datoteke, nato pa jih povlecite izven navideznega zaslona in
spustite.
Datoteke bodo kopirane na želeno mesto.
Ko denimo premaknete sliko iz tabličnega računalnika v odprt dokument programa Word v
računalniku, bo slika vstavljena v dokument programa Word.
Kopiranje datotek v tablični računalnik
V računalniku izberite datoteke in jih povlecite na nadzorno ploščo ali na navidezni zaslon
tabličnega računalnika. Datoteke bodo shranjene v mapo Moje datoteke → Pomnilnik naprave
→ SideSync.
Med sestavljanjem sporočila ali e-pošte na navideznem zaslonu bodo kopirane datoteke
priložene v sporočilo ali e-pošto.
Ko sta vklopljena navidezni in dejanski zaslon tabličnega računalnika, datotek ni mogoče
deliti.
Deljenje odložišča
S funkcijo deljenja odložišča lahko med povezanima napravama priročno kopirate in lepite
besedilo. Kopirajte ali odrežite besedilo z navideznega zaslona in ga prilepite v besedilno polje
zunaj navideznega zaslona oziroma obratno.
113
Povezava z drugimi napravami
Skupna raba računalniške tipkovnice in miške
Zaslon tabličnega računalnika uporabljajte kot dvojni monitor ter ga upravljajte z računalniško
tipkovnico in miško.
1 Na nadzorni plošči pritisnite VEČ → Omogočite funkcijo Skupna raba tipkovnice in miške.
Če je navidezni zaslon odprt, bo izginil z računalniškega zaslona.
2 Za pomik na zaslon tabličnega računalnika premaknite kazalec miške na levi ali desni rob
računalniškega zaslona.
Kazalec miške se bo pojavil na zaslonu tabličnega računalnika.
3 V tabličnem računalniku z računalniško tipkovnico in miško izvajajte dejanja, kot so vnašanje
besedila, kopiranje in lepljenje ter izbiranje elementov.
Če želite z miško znova upravljati računalnik, kazalec premaknite nazaj na zaslon računalnika.
114
Povezava z drugimi napravami
Screen Mirroring
O zrcaljenju zaslona
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast
ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino.
Naprave z omogočeno
funkcijo Screen Mirroring
(vmesnik AllShare Cast,
HomeSync)
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo mogoča.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
115
Povezava z drugimi napravami
Ogled vsebine na TV sprejemniku
Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča
zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja
so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.
1 Napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, s kablom HDMI povežite s televizorjem.
2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo
napravo.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Screen Mirroring.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
4 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povezujete prvič, pritisnite in pridržite ime vmesnika na seznamu ter vnesite
kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu televizorja.
5 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
116
Povezava z drugimi napravami
Tiskanje iz mobilnih naprav
Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite sliko ali
dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Tiskanje, izberite vrsto
tiskalnika in pritisnite stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Naprava poišče
tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite
uporabiti kot privzeti tiskalnik.
Če želite dodati tiskalnik ročno, pritisnite → Dodaj tiskalnik → ADD PRINTER, vnesite
podrobnosti, ter nato pritisnite OK.
Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite → Nastavitve.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje →
tiskalniki, ter izberite tiskalnik.
117
→ Vsi
Upravitelj naprave in podatkov
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → O napravi → Ročni prenos
posodobitev.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletne strani Samsung. Poženite
program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna
napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se
nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij o nadgradnji se obrnite
na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
118
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos datotek med napravo in računalnikom
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
• Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v
napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke, odklopite
napravo z računalnika.
• Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB.
Napravo neposredno povežite na priključek USB.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Pren. predst. datotek prek pov. USB → Prenašanje
predstavnostnih datotek.
Pritisnite Prenašanje slik, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
119
Upravitelj naprave in podatkov
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.
Uporaba računa Google
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite SPLOŠNO → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Varn. kop. moje podatke,
nato pa pritisnite stikalo, da ga vklopite.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika
za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite
ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google
prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.
120
Upravitelj naprave in podatkov
Uporaba Samsungovega računa
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Računi → Dodaj račun → Račun
Samsung account, ter se nato vpišite v vaš Samsungov račun.
2 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
3 Pritisnite SPLOŠNO → Cloud → Varnostno kopiranje, izberite elemente za varnostno
kopiranje, nato pa pritisnite VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ.
Če želite obnoviti podatke, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite Nastavitve →
SPLOŠNO → Cloud → Obnovi, izberite elemente in pritisnite OBNOVI ZDAJ.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte
poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Varnostno kopiranje in ponastavitev
→ Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Naprava se
samodejno ponastavi.
121
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
POVEZAVE
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite POVEZAVE → Wi-Fi in pritisnite stikalo Wi-Fi, da ga vklopite.
Stabilno omrežno povezavo v napravi lahko ohranite s samodejno izbiro omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala.
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Preišči: poiščite razpoložljiva omrežja.
• Wi-Fi Direct: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za
skupno rabo datotek.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Skupna raba profila Wi-Fi: skupna raba razpoložljivih profilov Wi-Fi.
• Pomoč: prikaz pomoči za Wi-Fi.
122
Nastavitve
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem
vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške,
nastavite možnost na Vedno.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Pritisnite → Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da vključite funkcijo.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite POVEZAVE → Bluetooth in pritisnite stikalo Bluetooth, da
ga vklopite.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: prikaz datotek, prejetih prek povezave Bluetooth.
• Preimenujte napravo: spremenite ime naprave.
• Pomoč: prikaz pomoči za Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Način letenja.
123
Nastavitve
Poraba podatkov
Spremljajte količino porabljenih podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Poraba podatkov.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke, da aplikacijam, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite POVEZAVE → Lokacija in pritisnite stikalo Lokacija, da ga
vklopite.
• Način: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
• Izboljšanje natančnosti: nastavite, da naprava zaradi natančnejšega določanja lokacije
omogoča samodejno iskanje povezav Wi-Fi in Bluetooth.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši
trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
• Lokacijske storitve: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Več omrežij.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Ethernet
Možnost Ethernet je na voljo, ko je v napravo priključen ethernetni vmesnik. Uporabite to
možnost za vklop funkcije Ethernet in konfigurirajte omrežne nastavitve.
124
Nastavitve
Naprave v bližini
Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite POVEZAVE → Naprave v bližini in pritisnite stikalo Naprave
v bližini, da ga vklopite.
• Ime naprave: oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Vsebina za deljenje: nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prejem. datotek iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. ga dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Tiskanje.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Screen Mirroring.
125
Nastavitve
NAPRAVA
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NAPRAVA → Zvoki in obvestila.
• Obvestila: prilagodite nivo glasnosti za obvestila.
• Medij: prilagodite nivo glasnosti za glasbo in videoposnetke.
• Sistem: prilagodite nivo glasnosti za sistemske zvoke.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Zvonjenje ob prejemu obvestila: izbiranje melodije zvonjenja za dogodke, kot so dohodna
sporočila.
• Drugi zvoki: spremenite nastavitve sistemskih zvokov.
• Ne moti: nastavite, da naprava izklopi zvok za dohodne klice in obvestila, razen za dovoljene
izjeme.
• Obvestila na zaklenjenem zaslonu: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na
zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila aplikacij: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
• Dostop do obvestil: izberite aplikacije, za katere bodo vsa obvestila prikazana na obvestilni
plošči.
126
Nastavitve
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NAPRAVA → Zaslon.
• Pisava:
– – Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Vrtenje zaslona: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
– – Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Pametna ustavitev: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila
izklop svetlobe v ozadju.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Način zaslona:
– – Prilagodljiv zaslon: s tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve prikaza.
– – Kino AMOLED: s tem načinom lahko poživite ton na zaslonu.
– – Fotografija AMOLED: porabite ta način, če želite približati odtenek zaslona resničnim
barvam.
– – Osnovno: ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
• Način branja: izberite, kateri programi bodo uporabljali način za branje. V načinu za branje
vam naprava pomaga zaščititi oči pri nočnem branju.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite, da naprava odpre ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z združitveno
napravo ali se polni.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
• Povečaj občutlj. dotika: nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju
rokavic.
Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med
dotikanjem naprave.
127
Nastavitve
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NAPRAVA → Ozadje.
• Domači zaslon: izberite sliko ozadja za klasični domači zaslon.
• Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
• Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za klasični domači zaslon in zaklenjeni
zaslon.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NAPRAVA → Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: spremenite način zaklepanja zaslona. Naslednje možnosti so odvisne
od izbranega načina zaklepanja zaslona.
• Možnosti pripomočka za uro: konfigurirajte nastavitve za pripomoček ure.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
• Bližnjice: nastavite napravo za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
Več oken
Nastavite napravo za uporabo več oken.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite NAPRAVA → Več oken in pritisnite stikalo Več oken, da ga
vklopite.
• Odp. v pogledu funkcije Več oken: nastavite, da naprava vklopi funkcijo Multi window, ko
odprete datoteke iz map Moje datoteke ali Video. Prav tako naprava vključi funkcijo, ko si
ogledujete priloge v sporočilih.
128
Nastavitve
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NAPRAVA → Obvestilna plošča.
• Prilagoditev svetlosti: nastavite napravo, da prikaže prilagoditveno vrstico za svetlost na
plošči z obvestili.
• Priporočene aplikacije: nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na
plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključitev slušalk na napravo.
• Nas. gumbe za hitre nast.: prerazporedite gumbe za hitre nastavitve, ki so prikazani v
podoknu za obvestila.
Komplet orodij
Nastavite napravo za uporabo orodij.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite NAPRAVA → Komplet orodij in pritisnite stikalo Komplet
orodij, da ga vklopite.
Oglejte si seznam aplikacij za prikaz orodij. Če želite urediti seznam aplikacij, pritisnite
.
Gibanja
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NAPRAVA → Gibanja.
• Izklop zvoka:
– – Postavljanje dlani na zaslon: nastavite, da naprava utiša alarme z gibanjem dlani.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavite, da naprava zajame posnetek zaslona,
ko z dlanjo podrsate v levo ali desno po zaslonu.
129
Nastavitve
Dostopnost
S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NAPRAVA → Dostopnost.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
– – Stikalni dostop: nastavite, da naprava upravlja menije na zaslonu, ko pritisnete fizične
gumbe v napravi.
– – TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za prikaz pomoči
in navodil o uporabi te funkcije pritisnite NASTAVITVE → Zagon vadnice za funkcijo
»Raziskovanje z dotikom«.
– – Temen zaslon: nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino.
– – Hitri vnos s tipkami: nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka
na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in
dvakratnega pritiskanja zaslona.
– – Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri
vključeni funkciji TalkBack.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
– – Visoko kontrastne pisave: prilagodite barvo in oris pisave ter povečajte kontrast med
besedilom in ozadjem.
– – Poteze za povečevanje: nastavite, da naprava poveča zaslon in približa določeno
območje.
– – Opomnik za obvestila: nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili
ob določenem času.
– – Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
– – Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
– – Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko
pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema
prstoma.
– – Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se
uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
130
Nastavitve
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
– – Utripajoče obvestilo: nastavite, da bliskavica utripa, ko prejmete obvestila ali se vklopijo
alarmi.
– – Izključi vse zvoke: nastavite, da naprava izklopi vse zvoke, kot so denimo zvoki medijev.
– – Podnapisi Samsung (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo
podpira Samsung, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Ravnovesje zvoka: nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi
slušalk.
– – Mono zvok: nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z
zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
– – Pomožni meni: napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
– – Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
– – Interaktivno upravljanje: vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje
naprave na vnose med uporabo aplikacij.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Način enega pritiska: nastavite, da naprava obvestila upravlja s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem.
• Urejanje dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
• Storitve: oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
131
Nastavitve
Uporabniki
Nastavite in upravljajte uporabniške profile za prilagojene nastavitve. Za več informacij si oglejte
poglavje Več uporabnikov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NAPRAVA → Uporabniki.
Zasebni način
Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite NAPRAVA → Zasebni način in pritisnite stikalo Zasebni
način, da ga vklopite.
• Vrsta dos. do zas. načina: nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega
načina.
• Samodejno onemogoči: nastavite, da naprava samodejno zapre zasebni način, ko se zaslon
izklopi.
Bralnik prstnih odtisov
Registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun
Samsung.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NAPRAVA → Bralnik prstnih odtisov.
• Upravitelj prstn. odtisov: registrirajte ali izbrišite informacije o prstnih odtisih.
• Spremeni nadomestno geslo: spremenite dodatno geslo za uporabo v primeru, da naprava
ne prepozna vašega prstnega odtisa.
• Zaklepanje zaslona: spremenite način zaklepanja zaslona.
• Spletna prijava: nastavite, da se naprava prijavi v spletne strani.
• Preverjanje Samsung računa: nastavite napravo, da preveri vaš račun Samsung s prstnimi
odtisi.
132
Nastavitve
SPLOŠNO
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Računi.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Cloud.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavite omrežne nastavitve: povrnite nastavitve omrežne povezave na privzete
tovarniške nastavitve.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Jezik in vnos.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
133
Nastavitve
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejno zamenjaj: nastavite, da naprava ob pritisku preslednice popravi napačno
črkovane in nedokončane besede.
• Samodejna vel. začetnica: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za
ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
• Samodejno dodaj ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
• Drsanje tipkovnice:
– – Brez: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
– – Neprekinjen vnos: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
– – Upravljanje kazalca: če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite
pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibriranje: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
134
Nastavitve
Googlova stor. za glasov. vnos
• Jeziki: izbira jezika za vnos besedila.
• Zaznavanje »Ok Google«: nastavite, da začne naprava prepoznavati glas, ko med uporabo
aplikacije za iskanje izgovorite ukaz »Ok Google«.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prostoročno: napravo nastavite tako, da boste na zaklenjenem zaslonu lahko uporabljali
prostoročne naprave.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite, da naprava dovoli glasovni vnos ključnih besed za
iskanje prek mikrofona slušalke Bluetooth, kadar je priključena slušalka Bluetooth.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v
govor.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
135
Nastavitve
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Pripomočki.
• Izhodni način zvoka: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša
naprava povezana z zunanjimi napravami. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve
za prostorski zvok.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
• Samodejno odklepanje: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Baterija.
• Odstotek v vrstici stanja: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
136
Nastavitve
Varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Za
več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Varčevanje z energijo.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo.
– – Začni varčev. z energijo: samodejni vklop načina varčevanja z energijo, ko moč baterije
doseže vnaprej določeno raven.
– – Omejit. vseh podatkov v ozadju: nastavite napravo, da prepreči aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
137
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → Varnost.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriranje kartice SD: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite, da naprava preveri in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite, da naprava podjetju Samsung samodejno pošlje
posodobljena varnostna poročila.
• Vrsta shrambe: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
• Zaupan. vredni posredniki: prikaz zaupanja vrednih agentov, nameščenih v napravi.
138
Nastavitve
• Pripenjanje oken: nastavite, da naprava pripne izbrano aplikacijo na zaslon.
• Dostop do pod. o uporabi: oglejte si, katera aplikacija lahko dostopa do zgodovine uporabe
naprave.
• Smart Lock: nastavite, da naprava obide zaklenjeni zaslon, ko so zaznane zaupanja vredne
naprave ali lokacije.
• Dovolj. za način Ne moti: oglejte si seznam funkcij in aplikacij, ki imajo dovoljenja za njihovo
uporabo. Uredite lahko tudi nastavitve načina Ne moti.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite SPLOŠNO → O napravi.
APLIKACIJE
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite APLIKACIJE → Upravitelj aplikacij.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite APLIKACIJE → Privzete aplikacije.
139
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
140
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik pritrdite zaščito ali dodatno opremo, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako
Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Ponovni zagon naprave
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo.
Prisilni vnovični zagon
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati za vnovični zagon pritisnite tipko za vklop
in tipko za zmanjšanje glasnosti ter ju držite več kot 7 sekund.
Ponastavitev naprave
Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških
podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Varnostno kopiranje in ponastavitev
→ Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred
tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov,
shranjenih v napravi.
141
Dodatek
Povezava z internetom je pogosto prekinjena
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave. Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se
naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.
142
Dodatek
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
143
Dodatek
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player
10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
144
Dodatek
Odstranjevanje baterije
• Za odstranitev baterije morate obiskati pooblaščeni servisni center s priloženimi navodili.
• Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne
odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.
• Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi
po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.
Vrsta 1 (SM-T800):
1 Orodje za odpiranje naprave vstavite v režo med zaslonom naprave in pokrovom na hrbtni
strani.
Nato z ustreznim orodjem ločite zaslon od pokrova na hrbtni strani.
2 Na različnih delih naprave vstavite orodje ter ločujte zaslon in pokrov na hrbtni strani.
3 Ko je zaslon odvit, ločite zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Nato pokrov s hrbtne strani postavite na stran in navzdol obrnjen zaslon postavite na ravno
površino.
4 Odvijte in odstranite vijake.
5 Izvlecite priključek za baterijo.
6 Odstranite baterije.
145
Dodatek
Vrsta 2 (SM-T700):
1 Orodje za odpiranje naprave vstavite v režo med zaslonom naprave in pokrovom na hrbtni
strani.
Nato z ustreznim orodjem ločite zaslon od pokrova na hrbtni strani.
2 Na različnih delih naprave vstavite orodje ter ločujte zaslon in pokrov na hrbtni strani.
3 Ko je zaslon odvit, ločite zaslon in pokrov na hrbtni strani.
Nato pokrov s hrbtne strani postavite na stran in navzdol obrnjen zaslon postavite na ravno
površino.
4 Odklopite konektor baterije in odstranite trak.
5 Odstranite baterije.
146
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising