Samsung | SM-T800 | Samsung SM-T800 Uporabniški priročnik (Kitkat)

SM-T800
Navodila za uporabo
Slovenian. 07/2014. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
34Wi-Fi
35Internet
Uvod
7
8
10
12
14
15
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Polnjenje baterije
Uporaba pomnilniške kartice
Vklop ali izklop naprave
Zaklep in odklep zaslona
Gibi in uporabne funkcije
37Gibanja
39 Več oken
44 Komplet orodij
44 Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Osnove
Prilagoditev po meri
16 Uporaba zaslona na dotik
19 Postavitev domačega zaslona
22 Plošča z obvestili in plošča za hitro
nastavitev
25 Odpiranje aplikacij
25 Namestitev ali odstranitev aplikacij
27 Vnos besedila
30 Zajem zaslona
30 Moje datoteke
32 Način za varčevanje z energijo
33 Ogled informacij o pomoči
45 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
50 Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja
51 Sprememba metode za zaklep zaslona
52 Bralnik prstnih odtisov
55 Zasebni način
57 Več uporabnikov
59 Prenos podatkov s prejšnje naprave
60 Nastavitev računov
Stiki
61 Dodajanje stikov
62 Upravljanje stikov
2
Vsebina
Fotoaparat
116 Hancom Office Viewer
120NYTimes
121 Aplikacije Google
65 Osnovno fotografiranje
68 Načini fotografiranja
71 Nastavitve fotoaparata
Povezava z drugimi
napravami
Galerija
123Bluetooth
125 Wi-Fi Direct
127 Hitra povezava
129 SideSync 3.0
135 Remote PC
140 Screen Mirroring
142 Mobilno tiskanje
74 Ogled fotografij in videoposnetkov
76 Urejanje fotografij ali videoposnetkov
81 Nastavitve galerije
Večpredstavnostna vsebina
82Glasba
85Video
Upravitelj naprave in
podatkov
Uporabne aplikacije in
funkcije
143 Nadgradnja naprave
144 Prenos datotek med napravo in
računalnikom
145 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
146 Kako napraviti ponastavitev podatkov
88 Otroški način
91 S Finder
92 S Planner
95 S Voice
97E-pošta
99Kalkulator
99Ura
100WatchON
103WebEx
112Businessweek+
113Dropbox
114Evernote
115Flipboard
Nastavitve
147 Več o nastavitvah
147Povezave
151Naprava
156Splošno
163Aplikacije
3
Vsebina
Dostopnost
168 O dostopnosti
169 Uporaba tipke za domov za odpiranje
menijev dostopnosti
169 Glasovne povratne informacije
(TalkBack)
180 Spreminjanje velikosti pisave
180 Povečava zaslona
180 Nastavitev opomnikov za obvestila
181 Negativen prikaz barv
181 Prilagoditev barv
182 Nastavitev obveščanja z bliskavico
182 Izključi vse zvoke
182 Nastavitev napisov
183 Prilagoditev ravnovesja zvoka
183 Mono zvok
184 Pomožni meni
186 Nastavitev možnosti zamika pritiska in
držanja
186 Interaktivno upravljanje
187 Uporaba načina enega pritiska
187 Konfiguracija nastavitev dostopnosti
188 Uporaba drugih uporabnih funkcij
Odpravljanje težav
4
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacije operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
5
Preberi najprej
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
6
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
7
Uvod
Postavitev naprave
Tipka za glasnost
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipka za vklop/izklop
IrLED
Zvočnik
Svetlobni senzor
Reža za pomnilniško
kartico
Zaslon na dotik
Večnamenski
priključek
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Fotoaparat na zadnji
strani
Vhod za slušalke
Bliskavica
Zvočnik
Potisna sponka
GPS antena
Potisna sponka
Mikrofon
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
8
Uvod
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavno
uporabljene
aplikacije
Domov
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite dvakrat za zagon S Voice.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
10
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z uporabo upravitelja opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
11
Uvod
Uporaba pomnilniške kartice
Nameščanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno
od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → mapa SD card.
1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
12
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → Splošno → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S
tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. lahko poškodujete
pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica
zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → Splošno → Shramba → Formatiraj kartico
SD → Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
13
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
14
Uvod
Zaklep in odklep zaslona
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Zaslon odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke za domov in drsenjem prsta po
površini za odklep zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Glejte Sprememba
metode za zaklep zaslona za več informacij.
15
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
16
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
17
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
18
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Domači zaslon ima dve
različni vrsti plošč. Plošča klasičnega domačega zaslona prikazuje pripomočke, bližnjice
do aplikacij in več, medtem ko plošča domačega zaslona za vsebino prikazuje pripomočke
za vsebino. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na
domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali pritisnite enega od
indikatorjev zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev domačega zaslona glejte Upravljanje
klasičnega domačega zaslona ali Upravljanje domačega zaslona za vsebino.
<Klasični domači zaslon>
<Domači zaslon za vsebino>
19
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče,
izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev
zaslona aplikacij glejte Upravljanje zaslona aplikacij.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Aplikacija
Indikatorji na zaslonu
20
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Funkcija pametne ustavitve ali pametnega premora je vključena.
Sinhronizirano s spletom
Povezava z računalnikom
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
21
Osnove
Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več
informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Vključite ali izključite
možnosti. Pritisnite in
zadržite možnosti za
ogled podrobnih
nastavitev.
Zaženite Nastavitve.
Ogled vseh tipk za
hitro nastavitev.
Zaženite S Finder.
Zaženite Hitra
povezava.
Pritisnite obvestilo in
izvršite različna
dejanja.
Počistite vsa
obvestila.
Prilagoditev svetlosti.
Prilagoditev
glasnosti.
22
Osnove
Razvrstitev tipk za hitro nastavitev
Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
→
,
Uporaba plošče za hitro nastavitev
Na plošči z obvestili lahko vključite ali izključite nekatere funkcije. Za vključitev ali izključitev več
možnosti, odprite plošči za hitro nastavitev.
Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Prav
tako lahko na plošči z obvestili pritisnite . Če želite ploščo za hitro nastavitev zapreti, povlecite
vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Pritisnite naslednje možnosti, da jih vključite ali izključite. S pritiskom in držanjem tipke si lahko
ogledate bolj podrobne nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij glejte Wi-Fi.
• Lokacija: za več informacij glejte Lokacija.
• Zvok / Vibriranje / Utišaj: izberite zvočni način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
23
Osnove
• Bluetooth: za več informacij glejte Bluetooth.
• Prilag. prikaza: z vključitvijo te funkcije, se zaslon samodejno prilagodi za različne aplikacije.
• Izr. var. z ener.: za več informacij glejte Način izrednega varčevanja z energijo.
• Več oken: za več informacij glejte Več oken.
• Komplet orodij: za več informacij glejte Komplet orodij.
• Screen mirroring: za več informacij glejte Screen Mirroring.
• Sinhron.: ko vključite to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
• Način branja: ko vklopite to funkcijo, naprava pomaga zaščititi oči, če berete v temi.
• Smart stay: ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen, vse dokler ne pogledate vstran.
• Pametni premor: ko vključite to funkcijo, lahko zaustavite predvajanje, ko odvrnete pogled
od zaslona.
• Varč. z energ.: za več informacij glejte Način za varčevanje z energijo.
• Način blokir.: za več informacij glejte Način blokiranja.
• Način letenja: za več informacij glejte Način letenja.
• Zasebni način: za več informacij glejte Zasebni način.
• Občutlj. na dotik: za več informacij glejte Povečanje občutljivosti zaslona na dotik.
24
Osnove
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
→ Upr. opravil in nato pritisnite Končaj, zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite
Pritisnite
→ Zapri vse.
zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Prav tako lahko pritisnite
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Samsung Apps
To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
Brezplač. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite → Nastavitve →
Samodejno posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno od možnosti.
25
Osnove
Trgovina Play
To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti privzete nastavitve ali posodobiti aplikacije ročno, pritisnite →
NASTAVITVE → Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite možnost.
Prenos priporočenih aplikacij
Ogledate si in prenesete lahko namenske aplikacije za napravo Galaxy.
Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite pripomoček GALAXY Essentials ali pripomoček
GALAXY Gifts ter nato pritisnite zraven aplikacije.
Za prenos vseh aplikacij v seznamu pritisnite Prenesi vse.
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon aplikacij, pritisnite → Odstranitev/
onemogočanje aplikacij. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se prikaže . Izberite
aplikacijo in pritisnite Onemogočite aplikacijo.
Za odstranitev prenesenih aplikacij, odprite zaslona aplikacij, pritisnite → Preneseni programi
→ Odstrani. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Nastavitve → Aplikacije →
Upravitelj aplikacij, izberete aplikacijo in nato pritisnete Odstrani.
26
Osnove
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Pokaži onemogočene aplikacije, izberite aplikacije in nato
pritisnite Končano. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Nastavitve → Aplikacije →
Upravitelj aplikacij, se pomaknete do ONEMOGOČENO, izberete aplikacijo, ter nato pritisnete
Omogoči.
• Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko
uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Priporočene ključne
besede
Prelom na naslednjo
vrstico.
Izbrišite predhodni
znak.
Vstavite ločila.
Vnesite veliko črko.
Dvakrat pritisnite za
prikaz vseh črk.
Premaknite kazalec.
Spremenite
nastavitve tipkovnice.
Vstavite presledek.
27
Osnove
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa ter nato izberite jezike za uporabo. Če želite izbrati dva ali
več jezikov, lahko med jezika vnosa preklopite s premikanjem tipke za presledek levo ali desno.
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto
odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
, se lahko prikažejo druge ikone,
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Spremenite jezik.
Zagon ali premor
vnašanja besedila z
glasom.
Odprite tipkovnico.
• : preklop v način rokopisa.
Preklopite med
načinom za številko
in načinom za znak.
Preklopite na
običajno tipkovnico.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
28
Osnove
• : dodajte element iz odložišča.
• : spremenite nastavitve tipkovnice.
• : spreminjanje vrste tipkovnice. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako da
povlečete
.
Preklopite na
običajno tipkovnico.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi. Če želite prilepiti
besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite
29
→ Odložišče in izberite besedilo.
Osnove
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za vklop/izklop med uporabo aplikacije.
Posnetek je shranjen v Galerija → → Album → mapa Screenshots. Ko zajamete posnetek
zaslona, lahko sliko uredite in jo date v skupno rabo z drugimi.
Posnetke zaslona lahko prav tako zajamete z uporabo drugih metod. Glejte Podrsaj s spodnjim
delom dlani za zajem za več informacij.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Moje datoteke
O mojih datotekah
Uporabite to aplikacijo za dostop do različnih datotek, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih,
kot na primer shrambe v oblaku.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij. Prav tako lahko pritisnete
domačem zaslonu.
Oglejte si datoteke, ki
so razvrščene po
datumu.
na klasičnem
Dostop do dodatnih
možnosti.
Oglejte si bližnjice do
map.
poišče datoteke ali
mape.
Oglejte si informacije
o shrambi.
Oglejte si datoteke
po kategorijah.
spremeni način
pogleda.
Oglejte si zgodovino
prenosov.
Oglejte si datoteke,
shranjene v napravi.
30
Osnove
Pritisnite in uporabite naslednje možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape za uporabo možnosti.
• Izbriši: izbrišite datoteke ali mape.
• Dodaj FTP: dodajte bližnjico strežnika FTP v MAPE.
• Iskanje naprav v bližini: išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
• Nastavitve zaslona: spremenite datoteko možnosti zaslona.
Ogled datotek
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Izberite mapo, pritisnite in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape za uporabo možnosti.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodaj med Priljubljene mape: dodajte bližnjico mapi v PRILJUBLJENE MAPE.
• Izbriši: izbrišite datoteke ali mape.
• Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajte bližnjico datoteke ali mape na klasični domači zaslon.
• Dodaj FTP: dodajte bližnjico strežnika FTP v MAPE.
• Iskanje naprav v bližini: išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
• Nastavitve zaslona: spremenite datoteko možnosti zaslona.
Pritisnite in zadržite datoteko ali mapo ter nato uporabite naslednje možnosti:
• : skupna raba datotek z drugimi.
• : izbrišite datoteke ali mape.
• : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• : kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Dodaj med Priljubljene mape: dodajte bližnjico mapi v PRILJUBLJENE MAPE.
• → Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajte bližnjico datoteke ali mape na klasični domači
zaslon.
• → Zip: stisnite datoteke ali mape in ustvarite datoteko Zip.
• → Podrobnosti: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.
31
Osnove
Način za varčevanje z energijo
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → Varčevanje z energijo, ter nato pritisnite
drsnik Način za varčevanje z energijo, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih
nastavitev in pritisnite Varč. z energ. za njegovo vključitev.
Izberite med naslednjimi možnostmi:
• Omejitev delovanja: omejite določene možnosti, kot sta izklop osvetljevanja tipke za
nedavno uporabljene aplikacije in tipke za nazaj.
• Črno-beli način: prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
32
Osnove
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → Varčevanje z energijo, ter pritisnite
drsnik Način izrednega varčevanja z energijo, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo
hitrih nastavitev in pritisnete Izr. var. z ener. za njegovo vključitev.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Bistvene aplikacije
Dodajte več aplikacij
za uporabo.
Ocenjen maksimalni
čas mirovanja
Preostala zmogljivost
baterije
Če želite dodati aplikacijo domačemu zaslonu, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Za odstranitev aplikacije z domačega zaslona pritisnite → Odstrani, izberite aplikacijo z
nato pritisnite Končano.
ter
Če želite spremeniti nastavitve za izredno varčevanje z energijo, kot na primer omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite → Nastavitve.
Za izključitev načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Ogled informacij o pomoči
Za ogled informacij za pomoč pri uporabi naprave in aplikacij, na zaslonu aplikacij pritisnite
Pomoč.
Za ogled pomoči za aplikacijo, medtem ko jo uporabljate, pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda ne vključujejo informacij o pomoči.
33
Omrežna povezljivost
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Wi-Fi, ter nato pritisnite drsnik WiFi za aktivacijo.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Omrežja, za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite Poveži.
Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos
gesla ni potreben.
Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
34
Omrežna povezljivost
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij Wi-Fi, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se
nahaja na dnu seznama. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to ni
odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
Aktivacija vstopna točka Wi-Fi
Vstopna točka Wi-Fi omogoča, da naprava poišče in se poveže z overjenim omrežjem Wi-Fi.
Funkcijo vstopne točke lahko uporabite za povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi, ki podpirajo
avtomatizirano preverjanje pristnosti. Če se premaknete na novo mesto, bo naprava poiskala in
se povezala z drugim overjenim omrežjem Wi-Fi.
Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
Pritisnite → Napredno ter nato obkljukajte Passpoint.
Internet
Brskanje po spletnih straneh
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje. Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite ikono iskalnega
mehanizma zraven polja spletnega naslova.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi. Za iskanje po spletu z
govorom pritisnite .
35
Omrežna povezljivost
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Odprite novo
zavihek.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Zaprite zavihek.
Premaknite se na
prejšnjo obiskano
stran.
Oglejte si zaznamke,
shranjene strani in
nedavno internetno
zgodovino.
Odprite domačo
stran.
Osvežite trenutno
spletno stran.
Zaznamujte trenutno
spletno stran.
Preberite članek v
načinu za branje.
Nastavitev domače strani
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Pritisnite → Nastavitve → Nastavitev domače strani, ter nato izberite eno od naslednjih
možnosti:
• Privzeta stran: nastavite privzeto spletno stran naprave za domačo stran.
• Trenutna stran: nastavite trenutno spletno stran za domačo stran.
• Največkrat obiskane strani: nastavite seznam najbolj obiskanih strani za domačo stran.
• Drugo: nastavite prednastavljeno spletno stran za domačo stran.
Med ogledom spletne strani pritisnite
, da odprete spletno stran.
Upravljanje zgodovine spletnih strani
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
strani.
→ Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite Uredi →
.
Za izbris spletnih strani pritisnite Uredi, pritisnite in zadržite spletno stran, izberite spletno stran,
ki jo želite izbrisati, ter nato pritisnite .
36
Gibi in uporabne funkcije
Gibanja
Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Tiho/začasno ustavi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Gibanja, ter nato pritisnite drsnik Tiho/
začasno ustavi, da ga vključite.
Pokrivanje zasl. z dlanjo
Prekrijte zaslon z vašo dlanjo in utišate alarme oz. začasno zaustavite predvajanje medijev.
Pritisnite Tiho/začasno ustavi → Pokrivanje zasl. z dlanjo.
37
Gibi in uporabne funkcije
Pametni premor
Predvajanje samodejno naredi premor, ko pogled obrnete stran od zaslona. Predvajanje se
nadaljuje, ko ponovno pogledate na zaslon.
Pritisnite Tiho/začasno ustavi → Pametni premor.
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Gibanja, ter nato pritisnite drsnik
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem, da ga vključite.
Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za
zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v Galerija → → Album → mapa Screenshots.
Ko zajamete posnetek zaslona, lahko sliko uredite in jo daste v skupno rabo z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
38
Gibi in uporabne funkcije
Več oken
O funkciji Več oken
Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati. To funkcijo lahko uporabite za
hkraten ogled e-pošte ali uporabo interneta med predvajanjem videa.
Zagon več oken
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Več oken, ter nato pritisnite drsnik
Več oken za njeno vključitev. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite
Več oken za njegovo vključitev.
2 Povlecite vaš prst z desnega roba zaslona proti sredini zaslona, da odprete več okenski
pladenj. Prav tako lahko pritisnite in zadržite
.
Več okenski
pladenj
39
Gibi in uporabne funkcije
3 Pritisnite in zadržite ikono aplikacije, ki jo želite zagnati v več okenskem pladnju, ter jo nato
povlecite na zaslon.
Spustite ikono aplikacije, ko se zaslon obarva modro.
4 Pritisnite in zadržite ikono druge aplikacije na več okenskem pladnju, ter jo nato povlecite na
drugo lokacijo.
Ikone aplikacij, ki so označene z
, lahko hkrati zaženete v ločenih oknih na zaslonu.
Ustvarjanje kombinacij več oken
Uporabite to funkcijo za shranjevanje kombinacij trenutno zagnanih aplikacij z več okni.
1 Zaženite dve aplikacije v ločenem prikazu več oken.
2 Odprite pladenj Več oken in pritisnite → Ustvari.
Kombinacija več oken je dodana na vrh pladnja Več oken.
Če želite izbrisati kombinacije Več oken, odprite pladenj Več oken, pritisnite
izberite kombinacijo Več oken in nato pritisnite V redu.
40
→ Uredi,
Gibi in uporabne funkcije
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite krogec med okni aplikacij levo ali desno, da prilagodite velikost oken.
Uporaba možnosti več oken
Pri uporabi več okenskih aplikacij izberite okno aplikacije in okoli nje se bo prikazal modri okvir.
Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do sledečih možnosti:
41
Gibi in uporabne funkcije
• : odprite seznam nedavno uporabljeni aplikacij v izbranem oknu.
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in
zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
• : povečajte okno.
• : zaprite aplikacijo.
42
Gibi in uporabne funkcije
Razporeditev aplikacij na pladnju Več oken
Aplikacije na pladnju Več oken lahko razporedite.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Več oken, ter nato pritisnite drsnik
Več oken, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Več
oken za njegovo vključitev.
2 Odprite več okenski pladenj in pritisnite
→ Uredi.
Naprava prikaže razpoložljive aplikacije, ki jih lahko uporabite na pladnju Več oken.
3 Pritisnite ter pridržite aplikacijo in jo povlecite na pladenj Več oken.
4 Pritisnite Konč.
43
Gibi in uporabne funkcije
Komplet orodij
Pri uporabi drugih aplikacij lahko enostavno zaženete različne aplikacije s pomočjo orodij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Komplet orodij, ter nato pritisnite
drsnik Komplet orodij za aktivacijo. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite
Komplet orodij za njegovo vključitev. Na zaslonu se prikaže .
Za zagon aplikacije pritisnite
in izberite aplikacijo.
Če želite premakniti orodja, pritisnite
ter jo nato povlecite na drugo lokacijo.
Za spremembo aplikacij v kompletu orodji, pritisnite in pridržite
Če želite skriti komplet orodij, pritisnite in zadržite
, nato pa jo povlecite v Uredi.
ter jo nato povlecite na Odstrani.
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaslon, ter nato obkljukajte Povečaj
občutlj. dotika. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Občutlj. na dotik za
njegovo vključitev.
• Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice.
Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
• Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.
44
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje klasičnega domačega zaslona
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na klasični domači
zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite klasični domači zaslon, pritisnite in zadržite prazno
območje, pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na klasični
domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na klasičnem domačem zaslonu, ter ga nato povlecite na drugo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Prav tako lahko pogosto uporabljane aplikacije premaknete v območje bližnjic na dnu klasičnega
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na
Ustvari mapo na vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
45
Prilagoditev po meri
Upravljanje map
Če želite preimenovati mapo, izberite mapo, ter nato pritisnite obstoječe ime mape. Vnesite novo
ime mape in pritisnite Kon.
Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite , ter nato izberite barvo.
Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite in zadržite aplikacijo, nato pa jo povlecite v
mapo.
Če želite premakniti aplikacijo iz mape, izberite mapo, pritisnite in zadržite aplikacijo, nato pa jo
povlecite na drugo lokacijo.
Upravljanje plošč
Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje
ali odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot klasični domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje domačega zaslona za vsebino
Domači zaslon za vsebino prikazuje pripomočke za vsebino. Do aplikacije lahko dostopate
neposredno z izbiro pripomočka za vsebino na domačem zaslonu za vsebino.
46
.
Prilagoditev po meri
Dodajanje pripomočka ali plošče
1 Uščipnite prste na domačem zaslonu za vsebino.
2 Na zaslonu pripomočkov izberite ploščo, ki jo želite urejati oz. pritisnite
, da ustvarite novo
ploščo ( 1 ). Izberite pripomočke, ki jih želite dodati na ploščo, s spodnjega dela zaslona ( 2 ).
Pomaknite se v levo ali desno na spodnji plošči zaslona za ogled več pripomočkov.
3 Pritisnite Končano.
Prilagoditev velikosti pripomočka
1 Na domačem zaslonu za vsebino pritisnite in zadržite pripomoček za spremembo njegove
velikosti.
2 Prilagodite velikost pripomočkov tako, da povlečete okvir okoli njega.
3 Pritisnite
, da shranite spremembe.
47
Prilagoditev po meri
Premikanje pripomočka
1 Na domačem zaslonu za vsebino pritisnite in zadržite pripomoček.
2 Pritisnite ter pridržite pripomoček in ga nato povlecite na novo lokacijo.
Če želite razporediti pripomočke na trenutni plošči na naključna mesta, pritisnite Spremeni
postavitev.
Odstranjevanje plošče
1 Uščipnite prste na domačem zaslonu za vsebino.
2 Na zaslonu pripomočkov, pritisnite in zadržite ploščo, da jo odstranite.
3 Povlecite ploščo v območje Odstrani, ki se pojavi na vrhu zaslona.
Vsaj ena plošča mora ostati na domačem zaslonu za vsebino.
Upravljanje zaslona aplikacij
Spremenite način pogleda
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Vrsta pogleda in izberite metodo razvrščanja.
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Skrij programe, izberite aplikacije in nato pritisnite Končano.
Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite → Pokaži skrite programe, izberite aplikacije in
nato pritisnite Končano.
48
Prilagoditev po meri
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari stran, ki se pojavi na vrhu
zaslona.
Mape lahko premikate samo po plošči z mapami.
Ustvarjanje map
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite → Ustvari mapo.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
Nova mapa je dodana na ploščo z mapami, ki se nahaja na zaslonu aplikacij.
Upravljanje map
Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite obstoječe ime mape. Vnesite novo ime
mape in pritisnite Kon.
Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite , ter nato izberite barvo.
Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite → Uredi, pritisnite in zadržite aplikacijo, ter
jo nato povlecite v mapo.
Če želite premakniti aplikacijo iz mape, pritisnite → Uredi, izberite mapo, pritisnite in zadržite
aplikacijo, nato pa jo povlecite na ploščo z aplikacijami. Če premaknete aplikacijo iz mape na
ploščo z mapami, se s tem ustvari nova mapa.
49
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na klasičnem domačem zaslonu ali
na zaklenjenem zaslonu.
1 Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, ter nato pritisnite
Ozadja. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Več slik.
4 Pritisnite Nastavi ozadje ali Končano.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite melodije zvonjenja za obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Zvok → Obvestila, izberite melodijo
zvonjenja, ter nato pritisnite V redu.
50
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona, ter nato izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje,
kadar jo želite odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Prstni odtis
Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte Bralnik prstnih odtisov za več informacij.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
51
Prilagoditev po meri
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
Bralnik prstnih odtisov
Za boljšo prepoznavanje prstnih odtisov
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka za domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za
domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali
ogrlice.
• Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih
odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost
prstnega odtisa.
• Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• Ne vlecite prsta prehitro ali prepočasi. Vlecite vaš prst s zmerno hitrostjo in dovolite napravi,
da ga prepozna.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
52
Prilagoditev po meri
Registracija prstnih odtisov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Bralnik prstnih odtisov →
Upravitelj prstn. odtisov.
2 Če boste registrirali več prstnih odtisov, se bo prikazalo pojavno okno za prepoznavanje
prstnega odtisa. Optično preberite registriran prstni odtis na napravi in pritisnite
.
3 Postavite prst na področje prstnega odtisa na sredino spodnjega dela zaslona.
4 Pritisnite in zadržite zaslon v območju prstnega odtisa ter nato povlecite vaš prst navzdol
preko tipke za domov.
Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta, dokler prstni odtis ni registriran.
Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala
vaših prstnih odtisov.
5 Če se prikaže pojavno okno, ki zahteva geslo, vnesite nadomestno geslo in pritisnite
Nadaljuj, ponovno vnesite nadomestno geslo za potrditev in pritisnite V redu. Namesto
optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite alternativno geslo.
6 Če se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite V redu. Za odklepanje
zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.
53
Prilagoditev po meri
Upravljanje registriranih prstnih odtisov
Vaše registrirane prstne odtise lahko izbrišete ali preimenujete.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Bralnik prstnih odtisov → Upravitelj
prstn. odtisov.
Za izbris prstnih odtisov, pritisnite → Odjava, izberite prstne odtise in nato pritisnite
redu.
Za preimenovanje prstnega odtisa, pritisnite in zadržite prstni odtis, pritisnite
novo ime in pritisnite V redu.
→V
, ter nato vnesite
Sprememba alternativnega gesla
Geslo, ki ga uporabljate kot alternativo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko spremenite.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Bralnik prstnih odtisov →
Spremenite dodatno geslo.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Nadomestno geslo.
3 Vpišite novo geslo in pritisnite Nadaljuj.
4 Ponovno vpišite geslo in pritisnite V redu.
Odklep zaslona s prstnimi odtisi
Zaslon lahko odklenete z registriranimi prstnimi odtisi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Bralnik prstnih odtisov → Zaklepanje
zaslona → Prstni odtis. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava →
Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Prstni odtis.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s Samsung Apps.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Bralnik prstnih odtisov → Preverjanje
Samsung računa, ter nato pritisnite drsnik na zgornjem desnem delu zaslona, da ga vključite.
Vnesite geslo vašega Samsungovega računa in pritisnite Kon.
54
Prilagoditev po meri
Uporaba prstnih odtisov za nakupe prek storitve PayPal
Z optičnim branjem vaših prstnih odtisov lahko kupujete.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Bralnik prstnih odtisov → Pay
with PayPal.
2 Pritisnite Namesti pod Podpora FIDO Ready™.
3 Pritisnite Poveži pod Račun PayPal.
4 Sledite navodilom na zaslonu za vpis v spletno mesto PayPal in registracijo vaših prstnih
odtisov.
Zasebni način
O zasebnem načinu
Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in
dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni
način, da varno skrijete elemente.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Zasebni način, ter nato pritisnite
drsnik Zasebni način, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite
Zasebni način za njegovo vključitev.
Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže .
55
Prilagoditev po meri
3 Za izbor elementov, ki jih želite skriti, pritisnite in zadržite element na seznamu, obkljukajte
in izberite elemente, ter nato pritisnite → Premaknite v mapo Zasebno.
Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način, so označeni z .
4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve →
Naprava → Zasebni način, ter nato pritisnite drsnik Zasebni način, da ga izključite. Prav
tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način za njegovo izključitev.
Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.
Zagotovite, da so vse datoteke shranjene ali ustrezno premaknjene preden izključite
zasebni način.
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Zasebni način, ter nato pritisnite
drsnik Zasebni način, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite
Zasebni način za njegovo vključitev.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke → Zasebno.
Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.
56
Prilagoditev po meri
Več uporabnikov
Nastavite dodatne uporabniške računalnike za druge uporabnike naprave z nastavitvami po
meri, kot so e-poštni računi, ozadja in več. Na voljo so naslednji tipi uporabniških računov.
• Lastnik: račun lastnika ustvarite samo ob prvi nastavitvi naprave in ne morete ustvariti več
kot enega. Ta račun ima celovit nadzor na napravo, vključno z upravljanjem uporabniških
računov.
• Uporabnik: ta račun omogoča uporabnikom dostop do lastnih aplikacij in vsebine, ter
prilagoditev nastavitev naprave, ki vplivajo na vse račune.
• Omejeni profil: z omejenim računom imate dostop samo do aplikacij in vsebine, ki jih dovoli
račun lastnika, hkrati pa uporaba storitev, pri katerih je potrebna prijava, ni mogoča.
Dodajanje uporabnikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Uporabniki.
2 Pritisnite → Uporabnik → V redu → Nastavi zdaj.
3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
Dodajanje omejenih profilov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Uporabniki.
2 Pritisnite → Omejeni profil.
3 Nastavite kodo za odklep in nato izberite aplikacije in vsebino do katere ima ta omejeni profil
dostop.
57
Prilagoditev po meri
Preklop med uporabniki
Pritisnite na zgornji strani zaklenjenega zaslona. Izberite račun za preklop in nato odklenite
napravo.
Uporabniški račun
Upravljanje z uporabniki
Pri uporabi računa lastnika lahko izbrišete račune ali spremenite nastavitve računa.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Uporabniki.
2 Izberite račun v DRUGI UPORABNIKI. Nato izberite oz. prekličite izbor aplikacij in vsebin, da s
tem dovolite ali omejite dostop računa do njih.
Če želite izbrisati račun, pritisnite
.
58
Prilagoditev po meri
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Uporaba varnostnih kopij računov
Z uporabo računa Google ali Samsung lahko prenesete varnostno kopijo podatkov z vaše
prejšnje naprave na novo napravo. Glejte Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov za več
informacij.
Uporaba Samsung Smart Switch
Prek funkcije Smart Switch (za mobilne telefone in računalnike) lahko prenesete podatke s
prejšnje naprave na novo napravo. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.
Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
Uporaba Smart Switch Mobile
Uporabite to aplikacijo za prenos podatkov s prejšnje naprave iPhone ali Android na vašo novo
napravo. Aplikacijo lahko prenesete s Samsung Apps ali Trgovina Play.
1 Na vaši napravi pritisnite Smart Switch Mobile.
2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom
na zaslonu.
Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch
Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.
59
Prilagoditev po meri
Uporaba Smart Switch z računalniki
Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije vaših podatkov (z mobilnih naprav
izbranega proizvajalca) z računalnika na napravo. Aplikacijo lahko prenesete s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov s prejšnje mobilne naprave na računalnik. Za več
informacij, se obrnite na proizvajalca naprave.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.
4 Na računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za
prenos podatkov na svojo napravo.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvozite varnostno kopijo vaših podatkov z računalnika prek Samsung Kies, da obnovite podatke
na vaši napravi. Prav tako lahko prek Samsung Kies ustvarite varnostno kopijo podatkov na
računalniku. Glejte Povezovanje s programom Samsung Kies za več informacij.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → Računi → Dodaj račun in izberite
storitev računa. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → Računi, izberite račun, ter nato pritisnite
Odstrani račun.
60
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Glejte Prenos podatkov s prejšnje
naprave za več informacij.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite Shrani.
Ustvarjanje stikov s poslovnih vizitk
Posnemite fotografijo poslovne vizitke in izvlecite kontaktne informacije iz nje.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite → Vizitke → .
Če želite izbrati ali dodati jezike za prepoznavanje, pritisnite → Ciljni jezik.
61
Stiki
3 Postavite poslovno vizitko na ravno površino.
4 Prilagodite napravo tako, da se kartica ujema z okvirji na zaslonu. Ko se okvirji obarvajo
zeleno, naprava samodejno posname fotografijo. Naprava prav tako prebere kontaktne
informacije s poslovne vizitke in jih pretvori v vnos za stik.
• Če naprava ne posname fotografije samodejno, pritisnite
.
• Za ročni zajem fotografij poslovnih kartic pritisnite → Samodejni zajem → Izključeno.
• Če želite izvleči besedilo s shranjene slike, pritisnite → Naloži sliko.
5 Uredite ali dodajte informacije in pritisnite Shrani.
Upravljanje stikov
Urejanje stika
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite .
3 Uredite kontaktne informacije ali pritisnite Dodaj drugo polje, če želite dodati več
kontaktnih informacij.
4 Pritisnite Shrani.
Brisanje stika
Izberite stik, ki ga želite izbrisati, ter nato pritisnite
.
Skupna raba stika
Izberite stik za skupno rabo in pritisnite → Deli vizitko prek ter izberite metodo za skupno rabo.
62
Stiki
Urejanje skupin
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Skupine.
Ustvarjanje nove skupine
Pritisnite
, vnesite ime skupine in nato pritisnite Shrani.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in nato pritisnite → Dodaj člana. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato
pritisnite Končano.
Brisanje skupine
Pritisnite → Izbriši skupine: izberite skupine dodane s strani uporabnika in pritisnite Končano.
Pošiljanje e-pošte članom skupine
Izberite skupino, pritisnite → Pošlji e-pošto, izberite člane, pritisnite Končano, vnesite sporočilo
ter nato pritisnite tipko za pošiljanje.
Združevanje stikov z računi
Združite stike, ki so shranjeni v napravi z vašimi računi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Združi račune → Združi z Računom Google ali Združi z računom Samsung
account.
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Nastavitve → Uvoz/izvoz, ter nato izberite možnost uvoza ali izvoza.
63
Stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na levi strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov, in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na klasični domači zaslon
Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na klasični domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite → Bližnj. dod.na dom.zaslon.
64
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.
Ko je del izostren, se okvir za ostrenje obarva zeleno.
3 Pritisnite
, da posnamete fotografijo ali pritisnite
, da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Prikažite trenuten način.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji strani.
Začnite s snemanjem
videoposnetka.
Fotografiranje.
Bližnjice fotoaparata
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite nastavitve
fotoaparata.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
65
Fotoaparat
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri
širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z
delovanjem naprave.
Reorganizacija bližnjic fotoaparata
Bližnjice fotoaparata lahko reorganizirate za hiter in enostaven dostop na zaslonu predogleda.
Pritisnite na zaslonu predogleda. Dotaknite se elementa in ga pridržite, ter ga povlecite na
mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
66
Fotoaparat
Oddaljeno iskalo
Napravo uporabite kot iskalo druge naprave. Druge naprave lahko nadzorujete daljinsko, da bi
slikali fotografije ali video posnetke z razdalje. Vaša naprava prikaže enako sliko, kot jo prikazuje
povezana naprava.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Oddaljeno iskalo.
3 Pritisnite Nast. za Wi-Fi Direct za priključitev z drugo napravo.
4 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da naprava izostri sliko.
5 Pritisnite za zajem fotografije, ki je prikazana na iskalu povezane naprave.
Poskrbite, da bo naprava, s katero se želite povezati, podpirala način daljinskega iskala.
67
Fotoaparat
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporabite ta način, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni način za
fotografiranje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Samodejno.
Lepotna izboljšava obraza
Uporabite ta način za fotografiranje osvetljenih obrazov in ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Lepotna izboljšava obraza.
Slika in več
Uporabite ta način za zajem serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v
načinih za fotografiranje. Naprava identificira fotografije z
v Galerija.
Funkcija povečave ni na voljo med zajemom fotografij v tem načinu.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Način → Slika in več.
3 Pritisnite .
Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.
4 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah.
• Najboljša fotografija: naredite več fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih
fotografij iz serije se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in
jih identificira z .
68
Fotoaparat
• Najboljši obraz: posnemite več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno
sliko. Pritisnite bel okvir na vsakem obrazu in izberite najboljšo individualno pozicijo
za vsak predmet izmed pozicij, ki se pojavijo na dnu zaslona. Nato združite slike v eno
fotografijo. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z .
• Dram. posnetek: posnemite vrsto fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi
gibanja. Razširite svetlobno sled v sliki z izbiro več fotografij na dnu zaslona. Za urejanje
svetlobnih sledi na izbranih fotografij pritisnite in izberite fotografijo. Pritisnite Obnovi
za prikaz svetlobnih sledi motiva ali pritisnite Odstrani za izbris svetlobnih sledi. Po želji
uredite fotografijo in pritisnite Končano.
• Radirka: izbrišite nezaželene objekte v gibanju. Pritisnite za izbris nezaželenih
objektov v gibanju. Pritisnite za obnovitev izvorne fotografije.
• Panoramski posnetek: uporabite učinek na ozadju motiva, s katerim se zdi, da se motiv
hitro premika. Pritisnite Predmeti za izbiro motiva. Pritisnite Zameg.gib. za spremembo
kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite Kot → in s prstom okoli
velikega kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi raven
zameglitve ozadja, pritisnite Zameg.gib. in povlecite vrstico za prilagoditev.
5 Ko končate z urejanjem fotografij, pritisnite Shrani.
Panorama
Uporabite ta način, da posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij, ki so združene skupaj.
Naprava identificira fotografijo z
v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
69
Fotoaparat
HDR (izboljšava tona)
Uporabite ta način za fotografiranje z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo na področjih, kjer
se blešči ali je temno.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → HDR (izboljšava tona).
Brez učinka
Z učinkom
Dv. kamera
Pri zajemu fotografije pokrajine s fotoaparatom na zadnji strani, se v vstavljenem oknu oz.
obratno, prikaže fotografija ali videoposnetek, ki ga je posnel fotoaparat na sprednji strani.
Uporabite to funkcijo, da hkrati posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Dv. kamera, da preklopite na način dvojne
kamere. Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Pritisnite za
prilagoditev velikosti
ali premik na drugo
lokacijo.
Izbirajte med
različnimi slogi, ki so
na voljo.
70
Fotoaparat
• V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki
ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti ali VGA.
• Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
Upravljanje načinov za fotografiranje
Izberite, da se načini fotografiranja prikažejo na zaslonu za izbiro načina.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Upr. načinov.
Prenos načinov za fotografiranje
Prenesite več načinov fotografiranja s Samsung Apps.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Prenos.
Nastavitve fotoaparata
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
. Vse možnosti niso na voljo v načinu
• Velikost slike: izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več
spomina.
• Rafalni posnetki: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Stabilizac. slike: nastavite napravo, da samodejno zazna slabe svetlobne pogoje in prilagodi
svetlost fotografije brez bliskavice.
Ta možnost ni na voljo pri snemanju videoposnetkov.
71
Fotoaparat
• Zaznavanje obraza: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti
fotografijo, ko se te nasmehnejo.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Pritisnite za slikanje: pritisnite sliko na zaslonu predogleda za zajem fotografij.
• Shrani kot: nastavite napravo, da shrani tako fotografijo z obogatenim tonom kot izvorno
fotografijo oz. samo fotografijo z obogatenim tonom.
• Velikost videa: izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več
spomina.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
• Stabilizac. videa: vključite ali izključite stabilizacijo slike. Odpravljanje tresenja pomaga
izostriti lečo kameri kadar se premika.
• Učinki: izberite učinek filtra, ki ga želite uporabiti med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov. Za prenos več učinkov pritisnite Prenos. Da spremenite vrstni red učinkov
ali skrijete učinke s seznama, pritisnite Upr. učinkov.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Način prikaza: spremenite razmerje širine/višine zaslona za predogled.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
72
Fotoaparat
• Mesto shranjev.: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Pregled slik/videov: nastavite napravo za prikaz fotografij in videoposnetkov zatem, ko jih
posnamete.
• Oddaljeno iskalo: nastavite uporabo naprave kot iskala in upravljajte drugo napravo za
fotografiranje ali snemanje videoposnetkov. Glejte Oddaljeno iskalo za več informacij.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Tipka za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost, kot nadzor sprožilca ali
funkcije povečave.
• Glasovno upravljanje: napravo nastavite na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Pomoč: omogoča ogled informacij pomoči za uporabo fotoaparata.
• Ponastav. nastavitev: ponastavite nastavitve fotoaparata.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
73
Galerija
Ogled fotografij in videoposnetkov
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
na sličici predogleda.
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite zaslon.
Poiščite druge
naprave za ogled
slike.
Modificirajte sliko.
Pojdite na prejšnjo
stran.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Izbrišite sliko.
Pošljite sliko drugim.
Ogled vsebine shranjene na drugih napravah
Poiščite fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni na drugih napravah in si jih oglejte na vaši
napravi.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
74
Galerija
Dostop do vsebine na napravi v bližini
Pritisnite in izberite napravo v NAPRAVE V BLIŽINI za dostop do vsebine. Fotografije in
videoposnetek si lahko ogledate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo
vsebine.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Naprave v bližini in nato pritisnite
drsnik Naprave v bližini, da ga vključite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
Izbira možnosti za razvrščanje
Slike ali videoposnetke na vaši napravi lahko razvrstite po času ali albumu. Slike in videoposnetke
lahko prav tako filtrirate po kategoriji, kot sta ljudje ali dogodki.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija →
ter nato izberite možnost razvrščanja.
Dostop do dodatnih možnosti
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija in izberite sliko ali video. Pritisnite in uporabite naslednje
možnosti.
• Več informacij: oglejte si več informacije o datoteki.
• Kopiraj v odložišče: kopirajte datoteko v odložišče.
• Studio: uredite slike ali videoposnetke v načinu studio. Glejte Urejanje fotografij ali
videoposnetkov za več informacij.
• Zavrti v levo: zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Obreži: obreže sliko.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Tiskanje: natisnite sliko s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte Mobilno tiskanje za več
informacij.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano datoteko.
Če želite izbrati več datotek s seznama datotek, pritisnite in zadržite datoteko, ter nato pritisnite
druge datoteke. Ko so datoteke izbrane, jih lahko hkrati daste v skupno rabo ali izbrišete oz.
pritisnite za dostop do dodatnih možnosti.
75
Galerija
Urejanje fotografij ali videoposnetkov
Fotografski studio
Uredite slike z uporabo več učinkov.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Fotografski studio.
3 Izberite sliko, ki jo želite urediti.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Okrasite sliko z
dodajanjem nalepk.
obrežite sliko.
Rišite po sliki.
zavrtite sliko.
Vstavite okvir na sliko.
Prilagodi nasičenost
ali svetlost slike.
Uporabite učinke na
sliki.
5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite → Shrani kot.
6 Vnesite ime datoteke in pritisnite V redu.
Urejena fotografija je shranjena v mapo Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
→ Album → Studio.
76
Galerija
Umetniški kolaž
Združite več slik skupaj in ustvarite kolaž.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Umetniški kolaž.
3 Izberite slike, ki jih želite združiti, ter pritisnite Končano.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Dodajte sliko.
Izbrišite sliko.
Izbrišite sliko.
Skrijte slikovno
ploščo.
Spremenite ločeno
postavitev.
Spremenite slog
kolaža.
5 Ko končate z urejanjem slik, pritisnite Shrani.
Urejena slika je shranjena v mapo Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
Album → Studio.
77
→
Galerija
Slika in več
Uporabite različne učinke na slikah, ki ste jih posneli.
Izeberete lahko samo fotografije, ki ste jih posneli v načinu Shot & more.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Slika in več.
3 Izberite sliko, ki jo želite urediti.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Ustvarite sliko, ki
prikazuje sledi
gibanja.
Izbrišite predmete v
gibanju iz ozadja.
Ustvarite najboljšo
možno sliko.
Shranite najboljšo
sliko.
Motiv prikažite kot da
se premika hitro.
5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite Shrani.
Urejena slika je shranjena v mapo Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
Album → Studio.
78
→
Galerija
Video urejevalnik
Uredite ali ustvarite videoposnetke iz več slik ali videoposnetkov.
Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Video urejevalnik.
3 Izberite temo, ki jo želite uporabite, ter pritisnite Končano.
4 Izberite videoposnetke, ki jih želite urediti.
Izberete lahko slike in ustvarite video.
5 Uredite video z uporabo več učinkov.
Dodajte glasbo v
ozadju ali uporabite
zvočne učinke v
video izrezku.
Razveljavite in
uveljavite zadnji
ukaz.
Samodejno uredite
video izrezek.
Dodajte več slik.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Dodajte več
videoposnetkov.
Shranite video
izrezek.
Posnemite
videoposnetek.
Predvajajte video
izrezek.
Razdelite ali obrežite
videoposnetke oz.
spremenite vrstni red
videoposnetkov.
6 Ko končate z urejanjem videoposnetkov, pritisnite Izvoz.
7 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete V redu.
Urejen videoposnetek je shranjen v mapo Export. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija
→ → Album → Export.
79
Galerija
Video obrezovalnik
Obrežite odseke videoposnetka.
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Studio → Video obrezovalnik.
3 Izberite videoposnetek, ki ga želite urediti.
4 Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na
želeno končno točko, ter pritisnite Končano.
Trenutni položaj
Začetni okvirček
Končni okvirček
5 Vnesite ime datoteke in nato pritisnite V redu, da shranite videoposnetek.
80
Galerija
Nastavitve galerije
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve.
3 Uporabite naslednje možnosti:
• Označi prijatelja: označite fotografije z informacijami, kot sta datum in lokacija. Če želite
urediti oznake, pritisnite informacije na sliki, nato pritisnite , uredite podrobnosti in
nato pritisnite Končano.
• Oznaka obraza: dodelite oznake obrazom na sliki. Ko je obraz zaznan, se okoli obraza
prikaže rumen okvir. Izberite obraz, pritisnite Dodaj ime, ter nato izberite stik s katerim
želite povezati oznako obraza. Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in
odprite različne možnosti, kot je na primer pošiljanje sporočila osebi.
Pri uporabi Oznaka obraza prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od
obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba
nosi.
81
Večpredstavnostna vsebina
Glasba
Predvajanje glasbe
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Prilagoditev
glasnosti.
Poiščite druge
naprave za
predvajanje
datoteke.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Oglejte si seznam
priporočenih pesmi
na osnovi pesmi, ki se
trenutno predvaja.
Nastavite datoteko
kot priljubljeno
pesem.
Vključite naključno
predvajanje.
Odprite seznam
predvajanja.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Dodajte pesem na
seznam predvajanja.
Preskočite na
prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskočite na
naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
82
Večpredstavnostna vsebina
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti pritisnite → Nastavitve → Napredno in nato
obkljukajte Pametna glasnost.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti glasnim zvokom, da preprečite poškodbe sluha.
Pametna glasnost morda ni aktivirana za vse datoteke.
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite → Nastavitve →
Napredno → Adapt Sound → Vključeno.
Ko prvič vključite to možnost, pritisnite Začetek za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo
preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite Da, če lahko slišite pisk
oz. Ne, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato
obkljukajte Zvok glasbe in pritisnite Kon., da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.
Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi
za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno
uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja
Če želite uporabiti trenutno predvajano pesem za melodijo alarma, pritisnite → Nastavi kot →
Od začetka ali Samodejna priporočila, izberite možnost in nato pritisnite Končano.
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Sezn. predv. → → Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in pritisnite V redu.
Pritisnite , izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Kon.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
83
in izberite
Večpredstavnostna vsebina
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe, ki ustreza vašemu počutju.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Glasbeni kotiček. Pesmi so samodejno razvrščene po občutku. Pritisnite polje občutka
ali povlecite več polj za poslušanje glasbe v polju.
Kategorije pesmi so osnovane na razpoložljivih informacijah o pesmi. Nekatere pesmi ni
moč razvrstiti v polja počutja.
Predvajanje glasbe, shranjene na drugih napravah
Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah, in jo predvajajte na vaši napravi.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Dostop do glasbe na napravi v bližini
Pritisnite Naprave v bližini in izberite napravo za dostop in predvajanje glasbe. Glasbo lahko
predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Naprave v bližini in nato pritisnite
drsnik Naprave v bližini, da ga vključite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
84
Večpredstavnostna vsebina
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite druge
naprave za
predvajanje
datoteke.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Poživi odtenek
zaslona.
Prilagoditev
glasnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Premaknite nadzorno
ploščo v levo.
Premaknite nadzorno
ploščo v desno.
Odprite seznam
predvajanja.
Spremenite razmerje
slike.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
85
Večpredstavnostna vsebina
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, ne da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega video predvajalnika.
Za povečevanje predvajalnika potegnite narazen dva prsta na zaslonu, za pomanjševanje pa ju
približajte skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
Zajem slik
Za uporabo te funkcije med predvajanjem, pritisnite → Nastavitve, obkljukajte Zajemi ter nato
pritisnite Zapri.
Pritisnite
za zajem slike z videoposnetka med predvajanjem.
Skupna raba ali izbris videoposnetka
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Pritisnite in zadržite video, pritisnite
, ter nato izberite metodo za skupno rabo.
Pritisnite → Izbriši, izberite videoposnetke in nato pritisnite Kon. → V redu.
Urejanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite videoposnetek, pritisnite → Uredi → Studio → Video obrezovalnik. Pomaknite
začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno
točko, pritisnite Končano, vnesite ime datoteke in nato pritisnite V redu, da shranite video.
Za urejanje videoposnetkov z uporabo aplikacije za urejanje videa, izberite videoposnetek in
pritisnite → Uredi → Video urejevalnik.
86
Večpredstavnostna vsebina
Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah
Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah in jih predvajajte na vaši napravi.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Dostop do videoposnetka na napravi v bližini
Pritisnite Naprave v bližini in izberite napravo za dostop in predvajanje videoposnetka.
Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo
vsebine.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Naprave v bližini in nato pritisnite
drsnik Naprave v bližini, da ga vključite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
87
Uporabne aplikacije in funkcije
Otroški način
Zagon otroškega načina
Uporabite ta pripomoček in otrokom ponudite zabavno in varno okolje z omejitvijo dostopa do
določenih aplikacij oz. vsebine s strani otrok.
Pred uporabo tega pripomočka ga morate prenesti in namestiti. Na klasičnem domačem zaslonu
pritisnite Otroški način → Namesti.
Za zagon otroškega načina pritisnite Otroški način na klasičnem domačem zaslonu ali zaslonu
aplikacij. Ko je nameščen, se pripomoček prikaže na klasičnem domačem zaslonu in zaslonu
aplikacij.
Ob prvem zagonu pripomočka pritisnite Nastavitev kode PIN na dnu zaslona. Nato sledite
navodilom na zaslonu.
Če pripomoček Otroški način pomotoma odstranite, ga lahko ponovno namestite.
Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite
Pripomočki, pritisnite in zadržite pripomoček Otroški način. Povlecite pripomoček na
klasični domači zaslon in pritisnite Otroški način za ponovno namestitev.
Domači zaslon otroškega načina
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh aplikacij v otroškem načinu.
Na novo dodane
aplikacije
Mediji za otroke
Risanje za otroke
Otroški fotoaparat
Galerija za otroke
Izhod iz otroškega
načina.
Snemalnik zvoka za
otroke
Dostop do
starševskega nadzora.
88
Uporabne aplikacije in funkcije
Uporabite to aplikacijo za predvajanje videoposnetkov. Pred uporabo te aplikacije, dodajte
videoposnetke, ki so shranjeni na napravi, v aplikacijo. Glejte Starševski nadzor za več informacij.
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje risbe s pisalom, čopičem in več.
Uporabite to aplikacijo za ogled shranjenih slik, risb, glasovnih posnetkov in medijskih datotek,
za katere želite, da so na voljo vašim otrokom.
Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih posnetkov.
Uporabite to aplikacijo za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.
89
Uporabne aplikacije in funkcije
Območje za igranje v otroškem načinu
Pomaknite se desno na domačem zaslonu, da odprete območje za igranje v otroškem načinu.
Omogoča vam interakcijo z liki, predmeti v ozadju in več.
Starševski nadzor
Uporabite to funkcijo za nastavitev omejitev v otroškem načinu in upravljajte z dostopom do
vsebine in aplikacij. Spremenite lahko nastavitve otroškega načina, časovne omejitve uporabe in
več.
Na domačem zaslonu pritisnite
in vnesite kodo PIN.
Za izhod iz starševskega nadzora, pritisnite tipko za domov.
• Ime otroka: oglejte si in uredite profil otroka.
• Dejavnost: oglejte si informacije, kako vaši otroci uporabljajo napravo, kot so čas igranja in
pogosto uporabljene aplikacije.
• Dnevna omejitev igranja: nastavite časovno omejitev in upravljajte uporabo s strani vaših
otrok.
• Programi: oglejte si in dodajte aplikacije, katerim je dovoljena uporaba v otroškem načinu.
• Medij: dovolite vašim otrokom dostop do določenih slik ali videoposnetkov shranjenih na
napravi.
• Splošno: konfigurirajte nastavitve otroškega načina.
• Otroška trgovina: prenesite aplikacije za otroke s Samsung Apps.
90
Uporabne aplikacije in funkcije
S Finder
Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine na napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate
zgodovino iskanja.
Odprite ploščo z obvestili in pritisnite S Finder.
Iskanje vsebine
Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
Za bolj natančne rezultate, pritisnite filtre pod poljem za iskanje.
Za posodobitev seznama rezultatov iskanja pritisnite → Osveži.
Za nastavitev parametrov iskanja z uporabo razpoložljivih filtrov, pritisnite → Nastavitve →
Filtriranje → Izberite filtre.
Za izbiro kategorij iskanja, pritisnite → Nastavitve → Iskanje → Izber. kategorijo iskanja.
Upravljanje zgodovine sikanja
Predhodna iskanja si lahko ogledate ali izbrišete. Izberite predhodno iskano postavko za
ponovno iskanje.
Za izbris zgodovine pritisnite → Nastavitve → Iskanje → Izbriši zgodovino, izberite ključne
besede iskanja, ter nato pritisnite Kon.
Za nastavitev naprave, da shrani zgodovino iskanja, pritisnite → Nastavitve → Iskanje in
prekličite izbiro Shrani zgodovino iskanja.
91
Uporabne aplikacije in funkcije
S Planner
Zagon S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Pojdite na današnji
datum.
Ustvarite dogodke ali
opravila.
Dostop do dodatnih
možnosti.
spremeni način
pogleda.
Iskanje dogodkov in
opravil.
Pritisnite in uporabite naslednje:
• Pojdi na: premaknite se na določen datum.
• Izbriši: izbrišite dogodke ali naloge.
• Sinhroniziraj: sinhronizacije dogodke in opravila z vašim računom.
• Koledarji: izberite koledarje za prikaz.
• Nastavitve: spremenite nastavitve za S Planner.
92
Uporabne aplikacije in funkcije
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite
datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
• Dogodek: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• Opravila: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
Izberite koledar za
uporabo oz.
sinhronizacijo.
Izberite element.
Vnesite naslov.
Priložite zemljevid, ki
kaže lokacijo
dogodka.
Nastavite začetni in
končni datum
dogodka.
Dodajte več
podrobnosti.
4 Pritisnite Končano, da shranite dogodek ali opravilo.
93
Uporabne aplikacije in funkcije
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite → Sinhroniziraj.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni
krogec.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve
→ Splošno → Računi, ter nato izberite storitev računa.
Izbris dogodkov ali opravil
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za izbris dogodkov ali opravil, pritisnite → Izbriši, izberite dogodke ali opravila ter nato
pritisnite Končano → V redu.
Za izbris dogodka ali opravila med ogledom pritisnite → Izbriši → V redu.
Če želite opravila označiti kot končana, pritisnite datum z opravili in obkljukajte končana opravila.
Skupna raba dogodkov ali opravil
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za skupno rabo dogodka ali opravila med ogledom pritisnite → Souporaba preko ter nato
izberite metodo za skupno rabo.
94
Uporabne aplikacije in funkcije
S Voice
O S Voice
Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite → Settings → Wake-up, ter nato
prekličite izbiro Open via the home key.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nastavljanje jezika
Pritisnite → Settings → General → Language, ter nato izberite jezik.
Izbran jezik je uporabljen samo za S Voice in ne za prikazan jezik na napravi.
Uporaba S Voice
Ko zaženete S Voice, naprava prične s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se obarva z
rdečo.
Izgovorite glasovni ukaz.
Če ste izgovorili ukaz in ga naprava prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona utripa z zeleno.
Nato naprava izvrši ukaz.
95
Uporabne aplikacije in funkcije
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Prebujanje S Voice v načinu mirovanja
Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.
Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem
govora.
Sprememba ukaza prebujanja
Ukaz prebujanja lahko spremenite z "Hi Galaxy". Ukaz prebujanja se uporablja za zagon S Voice,
kadar je naprava v načinu pripravljenosti.
Pritisnite → Settings → Wake-up → Voice wake-up → Set wake-up command.
Onemogočenje glasovne povratne informacije
Pritisnite → Disable Voice feedback. Naprava preneha izdajati glasovne povratne informacije,
ko izgovarjate ukaze.
Popravljanje nezaželenih glasovnih ukazov
Če naprava ne prepozna pravilno glasovne ukaze, lahko glasovne ukaze urejate.
Za popravljanje glasovnih ukazov, pritisnite zadnji pogovorni oblaček, ki vsebuje govorjeno
besedilo in uredite besedilo s tipkovnico.
96
Uporabne aplikacije in funkcije
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna nastav. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite → Nastavitve → Dodaj račun.
Če imate več kot dva elektronska računa, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite →
Nastavitve, izberite račun, ter nato pritisnite Privzeti račun.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na vrhu zaslona, da sestavite sporočilo.
Pošljite sporočilo.
Zavrzite sporočilo.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Dodajte prejemnike.
Dodajte Kp ali Skp.
Vnesite zadevo.
Vstavite datoteke v
sporočilo oz.
uporabite možnosti
urejanja.
Vnesite sporočilo.
Priložite slike, videe
in drugo.
Dodajte sebe kot
prejemnika.
Dodajte prejemnike s
seznama stikov.
Shranite sporočilo za
kasnejše pošiljanje.
97
Uporabne aplikacije in funkcije
Dostop do dodatnih možnosti
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite za dostop do dodatnih možnosti.
• Pošiljanje urnika: pošljite sporočilo v načrtovanem času.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočilo je lahko
poslano ob nepravem času, če potujete preko različnih časovnih območij oz. omrežje
teh informacij ne uspe posodobiti.
• Pomembnost: izberite prednostni nivo sporočila.
• Varnostne možnosti: nastavite varnostne možnosti za sporočilo.
Branje sporočil
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Posredujte sporočilo.
Izbrišite sporočilo.
Dodajte e-poštni
naslov v seznam
stikov ali si oglejte
druge možnosti.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Označite sporočilo
kot opomnik.
Odprite datoteke.
Odgovorite na
sporočilo.
Spremenite
postavitev
tipkovnice.
Sestavite sporočilo.
98
Uporabne aplikacije in funkcije
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
La levi strani zaslona si lahko ogledate zgodovino računanja.
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite
.
Ura
Budilka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite Shrani. Za vključitev ali
izključitev alarmov pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej
sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost
pametnega alarma se postopoma povečuje, dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži
prednastavljen alarm.
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
obdobju.
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste že omogočili možnost dremeža,
izven velikega kroga, da ponovno vključite alarm po določenem časovnem
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izbriši, izberite alarme nato pritisnite Končano.
99
Uporabne aplikacije in funkcije
Svetovna ura
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri pritisnite in zadržite uro in pritisnite
.
Brisanje ur
Pritisnite → Izbriši, izberite ure in nato pritisnite Končano.
WatchON
O WatchON
Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in uporabite napravo kot daljinski
upravljalnik. Poiščete lahko in izberete TV programe in nadzirate kanale z vašo napravo.
Pritisnite WatchON na zaslonu aplikacij.
100
Uporabne aplikacije in funkcije
Povezava s TV sprejemnikom
1 Pritisnite WatchON na zaslonu aplikacij.
2 Izberite regijo in oddajno storitev, ter sledite navodilom na zaslonu.
Prikažejo se razpoložljivi TV programi.
Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika
Vklopite ali izklopite TV sprejemnik, brskajte po kanalih oz. prilagodite nivo glasnosti na TV
sprejemniku z napravo kot daljinskim upravljalnikom.
1 Pritisnite WatchON na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Namestitev.
3 Izberite znamko TV sprejemnika.
4 Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik, nato pa pritisnite
Vklopite vaš TV sprejemnik. Če naprava vklopi TV sprejemnik, pritisnite V redu.
Če naprava ne vklopi TV sprejemnika, pritisnite Poizkusi znova, ter nato ponavljajte korake,
dokler TV sprejemnik ne prepozna signala.
5 Izberite izvor kanala.
101
Uporabne aplikacije in funkcije
6 Po končani namestitvi pritisnite
.
Vklopite ali izklopite TV
sprejemnik.
Dodatne funkcije
Meniji za upravljanje TV
sprejemnika
Gledanje TV sprejemnika z uporabo naprave
Izberite TV program s seznama razpoložljivih programom za ogled povezanega TV sprejemnika.
Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik.
1 Pritisnite WatchON na zaslonu aplikacij.
2 Izberite kategorijo na dnu zaslona.
3 Izberite TV program in nato pritisnite Glej na TV sprejemniku.
Izbrani program bo prikazan na povezanem TV sprejemniku.
4 Pritisnite
za spremembo kanalov ali prilagoditev glasnosti.
Na zaslonu se prikaže nadzorna plošča.
102
Uporabne aplikacije in funkcije
Nastavitev opomnikov za programe
1 Izberite TV program, ki si ga želite ogledati.
2 Pritisnite , nastavite alarm, ki vas bo opomnil na začetek TV programa, ter nato pritisnite V
redu.
Alarm se sproži ob predpostavljenem času.
WebEx
O WebEx
Uporabite to aplikacijo, če želite gostiti ali se udeležiti telekonferenc. Uporabite lahko različne
funkcije kot je skupna raba vsebine in sestanek z videom visoke ločljivosti.
Pred uporabo te aplikacije
• Zagotovite, da je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.
• Poskrbite, da imate račun WebEx.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija morda ne bo delovala pravilno z uporabo požarnega zidu in zaradi stanja
omrežja.
103
Uporabne aplikacije in funkcije
Registracija računa
1 Pritisnite WebEx na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Create an account na zaslonu za vpis.
3 Na zaslonu se prikaže okno spletno mesto za pridružitev WebEx.
Te aplikacije ne morete uporabljati, če se na zaslonu prikaže pojavno okno, ki vas
obvešča, da uporaba WebEx v vaši regiji ni mogoča.
4 Če želite nastaviti račun, sledite navodilom na zaslonu.
Nekatere funkcije ne bodo na voljo po izteku preizkusne različice. Za uporabo vseh
funkcij WebEx preklopite na plačljiv račun. Za več informacij obiščite spletno mesto
WebEx.
104
Uporabne aplikacije in funkcije
Ustvarjanje seje sestanka
1 Pritisnite WebEx na zaslonu aplikacij in pritisnite Sign in.
2 Vnesite geslo in pritisnite Sign in.
3 Na napravi se prikaže zaslon WebEx.
Ustvarite sejo
sestanka.
Osvežite seznam
sestanka.
Pridružite se sestanku
z vnosom številke
seje.
Zaprite aplikacijo.
4 Pritisnite , da ustvarite sejo sestanka.
5 Vnesite temo sestanka, nastavite geslo in nato pritisnite Start now.
105
Uporabne aplikacije in funkcije
6 Pritisnite → Connect using Internet.
7 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže
. Z drugimi lahko
imate avdio sestanek.
Vklopite ali izklopite
mikrofon.
Zaženite ali končajte
video sestanek.
Zaženite ali končajte
avdio sestanek.
Souporabljajte
zaslon.
Končajte sestanek
seje.
Preverite informacije
o sestanku.
Povabite osebe ali
opomnite
povabljene na
sestanek.
Oglejte si številko
seje.
Oglejte si udeležence
in se pogovarjajte z
njimi.
Kako povabiti osebe na sestanek
Povabite druge v sestanek s pošiljanjem e-poštnega povabila. Druge lahko prav tako povabite v
sestanek s skupno rabo številke seje ali telefonske številke sestanka.
Kako povabiti osebe prek e-pošte
1 Pritisnite → Invite by email.
2 Vnesite elektronski naslov in pritisnite Send invitation.
Vabilo s pošiljanjem telefonske številke seje
Povabite druge na sestanek s skupno rabo telefonske številke seje. Ko ustvarite sejo sestanka, s
tem ustvarite telefonsko številko seje. Ta je navedena v e-poštnem povabilu, skupaj z drugimi
informacijami.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
106
Uporabne aplikacije in funkcije
Kako se pridružiti seji sestanka
Če se želite pridružiti sestanku, uporabite eno izmed sledečih metod.
Pridružite se sestanku s številko seje
1 Pritisnite WebEx na zaslonu aplikacij.
2 Vpišite se v račun WebEx.
3 Pritisnite → Join by number.
4 Vnesite številko seje, da se ji pridružite in nato pritisnite Join.
Ko gostitelj ustvari sejo sestanka, s tem ustvari številko seje. Če ne poznate številke, se
obrnite na gostitelja.
107
Uporabne aplikacije in funkcije
5 Pritisnite → Connect using Internet.
6 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže
. Z drugimi lahko
imate avdio sestanek.
Pridružitev se sestanku z izbiro sestanka iz My Meetings
1 Pritisnite WebEx na zaslonu aplikacij.
2 Vpišite se v račun WebEx.
3 Izberite sestanek v My Meetings in pritisnite Join.
4 Pritisnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže
avdio sestanku.
Pridružitev sestanku z uporabo e-poštnega povabila
Če vas kdo povabi k sestanku, boste prejeli e-pošto s povabilom.
1 Odprite e-pošto s povabilom in pritisnite na povezavo v e-pošti.
2 Zažene se WebEx in prikaže zaslon za vpis.
108
. Pridružite se lahko
Uporabne aplikacije in funkcije
3 Vpišite se v račun WebEx.
Če ste že vpisani v vaš račun, se na zaslonu prikaže zaslon sestanka.
4 Pritisnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže
. Z drugimi lahko
imate avdio sestanek.
Pridružite se sestanku s klicem telefonske številke seje
Sestanka se lahko udeležite s klicem telefonske številke seje na pametnem na pametnem
telefonu. Pokličite telefonsko številko seje, ki jo najdete v e-poštnem povabilu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zagon sestanka
Zagon video sestanka
1 Pritisnite → Start my video.
2 Vaša slika je prikazana na spodnjem levi strani zaslona.
Da zaustavite video sestanek pritisnite
→ Stop my video.
Zagon avdio sestanka
1 Pritisnite → Connect using Internet.
2 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže
Za utišanje zvoka pritisnite . Ikona se spremeni v .
Za zaustavitev avdio sestanka pritisnite
→ Leave audio conference.
109
.
Uporabne aplikacije in funkcije
Pogovor s prijatelji
1 Pritisnite za ogled seznam udeležencev.
2 Izberite ime računa in pritisnite Chat.
3 Na zaslonu se prikaže okno pogovora.
Za pogovor z vsemi udeleženci pritisnite Chat with everyone.
Skupna raba zaslona
Souporabljajte trenutni zaslon na vaši napravi z udeleženci. Samo oseba, ki je predavatelj, lahko
souporablja zaslon z udeleženci. Oseba, ki ustvari sestanek je ob začetku sestanka določen za kot
predavatelj.
1 Pritisnite Share screen v zgornjem delu zaslona, če ste predavatelj.
2 Če to funkcijo uporabljate prvič, sledite navodilom na zaslonu.
3 Pritisnite Share screen v pojavnem oknu.
4 Ko je funkcija za souporabo funkcije aktivna, se v zgornjem desnem zaslonu prikaže
.
Vsebina zaslona naprave predavatelja se prikaže na zaslonih naprav udeležencev.
Zaustavljanje funkcije za skupno rabo zaslona
Pritisnite
→ Stop sharing. Naprava zaustavi skupno rabo zaslona in prikaže zaslon sestanka.
110
Uporabne aplikacije in funkcije
Sprememba predavatelja
Gostitelj sestanka in trenutni predavatelj lahko spremeni predavatelja.
1 Pritisnite in izberite udeleženca, ki ga želite določiti za predavatelja.
2 Pritisnite Make presenter.
3
se prikaže zraven imena računa predavatelja.
Zapiranje ali izhod iz sestanka
Pritisnite
→ End meeting ali Leave meeting.
Prekinitev povezave med sestankom
Če sestanek še vedno poteka, ponovno vzpostavite povezavo s sestankom.
Če je sestanek končan, ponovno zaženite sestanek.
111
Uporabne aplikacije in funkcije
Businessweek+
Uporabite to aplikacijo za prejemanje najnovejših novic o financah, podjetništvu, podatkih o trgu
in več.
Pritisnite Businessweek+ na zaslonu aplikacij.
Ob prvem zagonu te aplikacije sledite navodilom na zaslonu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Prenos članka
1 Brskajte po izdajah po datumu in si oglejte naslovnice.
Na glavnem zaslonu Businessweek+ lahko uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : spreminjanje pogleda.
• : dostop do seznama prenesenih izdaj.
• : dostop do shranjenih člankih po kategorijah.
• : oglejte si podrobne informacije o aplikaciji ali spremenite nastavitve.
2 Pritisnite Download. Prikaže se slika, ki prikazuje potek prenosa.
Brskajte po naslovnicah za prenos več člankov.
Odpiranje in ogled člankov
Ko se prenos konča, pritisnite naslovnico izdaje in brskajte po straneh.
Med ogledom članka lahko uporabite eno izmed naslednjih možnosti:
• : dostop do seznama prenesenih izdaj.
• : predvajajte razpoložljiv videoposnetek ali avdio izrezek.
• : dostop do shranjenih člankih po kategorijah.
• : oglejte si in poiščite seznam različnih podjetij.
112
Uporabne aplikacije in funkcije
• : oglejte si naslove ali članke po kategoriji.
• Related: podrobno si oglejte povezane finančne informacije.
• : shranite članek na seznam izrezkov.
• : spremenite velikost pisave.
• : pošljite trenutno stran drugim.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od članka, ki ga gledate.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite
navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.
Uporabite naslednje funkcije:
• : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite → Upload here za prenos datotek.
• : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite
datotek oz. ustvarjanje albumov.
• : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
• : oglejte si obvestila.
113
za skupno rabo ali izbris
Uporabne aplikacije in funkcije
Evernote
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje, sinhronizacijo in skupno rabo večpredstavnostnih opomb.
Opombam lahko dodate oznake oz. razvrstite opombe v beležki za učinkovito urejanje vaših idej.
Pritisnite Evernote na zaslonu aplikacij.
Vpišite se v vaš račun Evernote. Če ga nimate, ustvarite račun Evernote. Če želite končati
nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Oglejte si informacije
o shrambi in računu.
Poiščite opombe.
Sinhronizirajte
opombe z vašim
računom ali
spremenite
nastavitve.
Sestavite opombe z
različnimi
možnostmi.
Oglejte si
posodobljena
obvestila o namigih
za uporabo aplikacije
ali druge funkcije.
Oglejte si opombe v
različnih načinih.
114
Uporabne aplikacije in funkcije
Sestavljanje opomb
Ustvarite lahko opombe z uporabo slik, glasovnih posnetkov in drugih prilog. Izberite možnost za
primerjavo opomb.
Med sestavljanjem opombe uporabite naslednje možnosti:
• : opombi nastavite opomnik.
• : priložite datoteke ali druge dodatne možnosti.
• : posnemite fotografijo in ji priložite opombi.
• → Save: shranite opombo.
• → Notebook: izberite mesto za shranjevanje.
• → Tags: dodajte oznake opombi.
• → Set location: dodajte lokacijo opombi.
• → Settings: dostop do dodatnih možnosti.
Izbris opomb
Pritisnite in pridržite opombo, ter nato pritisnite Delete.
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za ogled posodobitev družabnega omrežja v živo in novic v obliki po meri
prilagojene revije.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite
navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.
Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke in naročnine.
115
Uporabne aplikacije in funkcije
Urejanje naročnin
Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard pritisnite
→ My Flipboard za ogled vaših naročnin.
Če želite izbrisati naročnine ali spremeniti njihovo lokacijo, pritisnite in zadržite postavko. Nato
povlecite postavko v koš ali na novo lokacijo.
Če želite dodati več naročnin, pritisnite
pritisnite .
, izberite naročnino po DISCOVER MORE, ter nato
Ustvarjanje revij po meri
Shranite raznoliko vsebino z ustvarjanjem lastne revije, ki jo lahko preberete kasneje ali delite z
drugimi.
Med branjem vsebine pritisnite , da ustvarite revijo. Ustvarite lahko novo revijo ali shranite
izbrano vsebino v obstoječo revijo.
Za ogled vaših revij pritisnite
→ My Flipboard.
→ My Flipboard →
Za ogled informacij o pomoči, pritisnite
informacij lahko obiščete spletno mesto Flipboard.
→ Help. Za več
Hancom Office Viewer
O Hancom Office Viewer
Uporabite to aplikacijo za ogled dokumentov različnih oblik, vključno s preglednicami in
predstavitvami.
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
116
Uporabne aplikacije in funkcije
Iskanje dokumentov
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Odpri za brskanje po dokumentov.
Razvrstite
dokumente in mape.
Ustvari mapo.
Izberite dokumente
ali mape.
Pridobite nove
dokumente in mape.
Spremeni način
pogleda.
Za iskanje nedavno uporabljene dokumente, pritisnite Nedavni dokumenti.
Branje dokumentov
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Pritisnite dokument v Nedavni dokumenti ali v mapi.
Pritisnite ali , ter uporabite eno izmed sledečih funkcij:
Urejevalnik besedil
• Najdi: iskanje besedila.
• Povečava: spremenite velikost pogleda.
• Informacije o dokumentu: oglejte si jpodrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in
avtor.
• Pokaži/skrij pripombe: skrijte ali prikažite komentarje v dokumentu.
117
Uporabne aplikacije in funkcije
• Natisni: natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte Mobilno tiskanje za več
informacij.
• Pošlji: pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
• Urejanje: urejanje dokumenta. Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno
aplikacijo.
• Pomoč: oglejte si informacije o Hancom Office Viewer.
Predstavitev
• Najdi: iskanje besedila.
• Povečava: spremenite velikost pogleda.
• Informacije o dokumentu: oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in
avtor.
• Diaprojekcija: zaženite diaprojekcijo s prve strani.
• Od trenutnega diapozitiva: zaženite diaprojekcijo s trenutne.
• Prikaži pogled predstavitelja: na napravi prikaže orodja za predstavitev, ko je ta priključena
na zunanji monitor.
• Natisni: natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte Mobilno tiskanje za več
informacij.
• Pošlji: pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
• Urejanje: urejanje dokumenta. Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno
aplikacijo.
• Pomoč: oglejte si informacije o Hancom Office Viewer.
Preglednica
• Najdi: iskanje besedila.
• Povečana: spremenite velikost pogleda.
• Informacije o dokumentu: oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in
avtor.
• Razvrsti: razvrstite celice po določenem kriteriju.
• Pokaži formule: oglejte si enačbe v celicah namesto izračunanih rezultatov.
118
Uporabne aplikacije in funkcije
• Zamrzni podokna: ohranite izbrano vrstico na mestu.
• Mrežne črte: skrijte ali prikažite mrežne črte.
• Pokaži vse pripombe: skrijte ali prikažete opombe v dokumentu.
• Območje tiskanja: izberite območje za tiskanje.
• Naisni: natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte Mobilno tiskanje za več
informacij.
• Pošlji: pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
• Uredi: urejanje dokumenta. Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno
aplikacijo.
• Pomoč: oglejte si informacije o Hancom Office Viewer.
PDF
• Išči: iskanje besedila.
• Pošlji: pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
• Lastnosti: oglejte si podrobnosti dokumenta kot so naslov, datum in avtor.
• Povečana: spremenite velikost pogleda.
• Skrij komentarje / Pokaži komentarje: skrijte ali prikažite komentarje v dokumentu.
• Navpično drsenje po strani / Neprekinjeni pogled / Vodoravno drsenje po strani:
spremenite način pogleda.
• Pogled za branje: oglejte si samo vsebino dokumenta, brez razmikov.
• Pojdi na stran: premaknite se na določeno stran.
• Zaznamki: oglejte si zaznamke v dokumentu.
• Natisni: natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte Mobilno tiskanje za več
informacij.
Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od izbrane datoteke.
119
Uporabne aplikacije in funkcije
Upravljanje dokumentov
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Med brskanjem po dokumentu pritisnite
od naslednjih možnosti.
• , izberite dokumente ali mape, ter nato uporabite eno
: preimenujte dokument ali mapo.
• : kopirajte dokumente ali mape v drugo mapo.
• : premaknite dokumente ali mape v drugo mapo.
• : izbrišite dokumente ali mape.
• : pošljite dokumente drugim ali jih dajte v skupno rabo.
NYTimes
Uporabite to aplikacijo za brskanje in navigacijo po člankih in več.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Pritisnite NYTimes na zaslonu aplikacij.
2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prikaže glavni zaslon NYTimes, uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : osvežite seznam člankov.
• : iskanje člankov.
• : dostop do dodatnih možnosti ali spreminjanje nastavitev.
3 Pritisnite članek, ki ga želite prebrati.
Med ogledom članka lahko uporabite eno izmed naslednjih možnosti:
• : ogled komentarjev drugih uporabnikov o članku.
• : pošljite trenutno stran drugim.
• : shranite članek na seznam.
• : dodajte lastne opombe v članek.
• : dostop do dodatnih možnosti ali spreminjanje nastavitev.
120
Uporabne aplikacije in funkcije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Glejte Nastavitev računov za več informacij.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite glavni zaslon aplikacije, pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Google Mail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Play Movies
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter prenesite različno vsebino za gledanje s
Trgovina Play.
121
Uporabne aplikacije in funkcije
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Fotografije
Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na
Google+.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
Nastavitve za Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
122
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
123
Povezava z drugimi napravami
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Bluetooth, pritisnite drsnik
Bluetooth, da ga vključite, ter nato pritisnite Iskanje.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Za nastavitev naprave kot vidne drugim napravam, pritisnite ime naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
124
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejet posnetek je
shranjen v Galerija → → Album → mapa Download.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
O Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Wi-Fi, ter nato pritisnite drsnik
Wi-Fi za aktivacijo.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Za povezavo z več napravami, pritisnite Več povezav.
Če želite napravi spremeniti ime, pritisnite → Preimenujte napravo.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct na drugi napravi, da s tem potrdite zahtevo.
125
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi na drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Wi-Fi Direct. Prejet posnetek je
shranjen v Galerija → → Album → mapa Download.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Wi-Fi.
2 Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite Prekini povezavo → V redu, da prekinite povezavo z napravami.
126
Povezava z drugimi napravami
Hitra povezava
O hitri povezavi
Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Napravo lahko uporabite
kot daljinski upravljalnik tako, da jo povežete s TV sprejemnikom.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
• Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime
naprave je lahko BT MAC.
Pred uporabo te funkcije
• Pri povezovanju z napravo, ki podpira funkcijo hitre povezave, vklopite zaslon naprave, da jo
je možno zaznati.
• Pri povezovanju z napravo, ki ne podpira funkcije hitre povezave, vključite funkciji Wi-Fi
Direct ali Bluetooth.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
Ko se plošča odpre, se funkcija Bluetooth samodejno vključi in naprava poišče naprave v
bližini.
2 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za
končanje povezave med napravama.
Da dovolite bližnjim napravam iskanje vaše naprave in povezavo z njo, pritisnite → Vedno
pripravljen za povezavo in nato pritisnite drsnik Vedno pripravljen za povezavo, da ga
vključite.
127
Povezava z drugimi napravami
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite
in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
Odklopljene naprave
Za izključitev funkcije hitre povezave pritisnite
.
na vrhu zaslona. Prav tako lahko pritisnite
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Izberite kategorijo medija.
4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite Končano.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.
Povezava s TV sprejemnikom
Povežite napravo s TV sprejemnikom in upravljajte s TV sprejemnikom z uporabo naprave kot
daljinskim upravljalnikom.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite TV sprejemnik s seznama zaznanih naprav.
Ko je naprava povezana s TV sprejemnikom, se na zaslonu prikaže postavitev daljinskega
upravljalnika.
Ko povežete napravo s TV sprejemnikom prvič, pritisnite Nastav. dalj. upravl. Nato sledite
navodilom na zaslonu, če želite končati povezovanje naprav.
3 Upravljate povezan TV sprejemnik z uporabo daljinskega upravljalnika.
128
Povezava z drugimi napravami
SideSync 3.0
O SideSync 3.0
Uporabite to aplikacijo za upravljanje zaslona pametnega telefona z zaslonom navideznega
pametnega telefona na tabličnem računalniku.
• Na vašem tabličnem računalniku glejte sporočila ali uporabite klepetalnico pametnega
telefona.
• Na večjem zaslonu vašega tabličnega računalnika si oglejte videoposnetek, ki ga predvaja
pametni telefon.
• Enostavno prenesite datoteke med tabličnim računalnikom in pametnim telefonom, tako da
povlečete in spustite datoteke.
Pred uporabo te aplikacije
• Vaš tablični računalnik in pametni telefon morata podpirati Wi-Fi Direct. Drugače morajo biti
obe napravi povezani z isto dostopno točko.
• Aplikacija SideSync 3.0 mora biti nameščena tako na tabličnem računalniku kot pametnem
telefonu.
Če ni nameščena na nobeni od naprav, jo prenesite in namestite s Samsung Apps ali
Trgovina Play.
• SideSync 3.0 deluje samo na napravah s sistemom Android različica 4.4 ali novejša.
Povezava vašega tabličnega računalnika in pametnega telefona
1 Na vašem tabličnem računalniku pritisnite SideSync 3.0 na zaslonu aplikacij.
2 Zaženite SideSync 3.0 na pametnem telefonu.
129
Povezava z drugimi napravami
3 Tablični računalnik bo samodejno poiskal razpoložljive pametne telefone.
Izberite enega izmed zaznanih pametnih telefonov.
4 Pritisnite V redu na zaslonu pametnega telefona.
5 Na tabličnem računalniku se prikaže navidezni zaslon pametnega telefona in zaslon
pametnega zaslona se izklopi.
130
Povezava z drugimi napravami
Uporaba zaslona navideznega telefona
Brskajte po zaslonu in uporabljajte aplikacije na zaslonu navideznega pametnega telefona.
Pošiljate ali prejemate lahko sporočila oz. klepetate z drugimi.
• Nekatere funkcije kot so Fotoaparat in Screen Mirroring morda ne bodo delovale na
zaslonu navideznega pametnega telefona.
• Navidezni zaslon pametnega telefona, je lahko odvisen od modela pametnega
telefona.
Pomanjšajte zaslon.
Povečajte zaslon za prilagoditev
zaslonu tabličnega računalnika.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vrtenje zaslona
Zaprite SideSync 3.0.
Zajem zaslona
Odprite isto spletno stran v
spletnem brskalniku vašega
tabličnega računalnika.
Zaslon navideznega pametnega
telefona
Tipka nedavno uporabljenih
aplikacij
Tipka za nazaj
Tipka za domov
131
Povezava z drugimi napravami
Premik navideznega zaslona pametnega telefona
Pritisnite in povlecite zgornji rob zaslona navideznega pametnega telefona, da ga prestavite na
drugo mesto.
Prilagoditev velikosti zaslona navideznega pametnega telefona
1 Pritisnite in zadržite na spodnji desni strani zaslona navideznega pametnega telefona.
2 Ko se prikaže okvir, povlecite okvir za prilagoditev velikosti.
Vnos besedila
Pri vnašanju besedila na navidezni zaslon pametnega telefona, se prikaže tipkovnica tablice.
Vnesite besedilo z uporabo tipkovnice.
132
Povezava z drugimi napravami
Preklop med zaslonom pametnega telefona in zaslonom navideznega
pametnega telefona
Hkrati ne morete uporabljati zaslona pametnega telefona in zaslona navideznega pametnega
telefona. Ko uporabljate zaslon navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku, se
zaslon pametnega telefona izklopi.
Uporaba zaslona pametnega telefona
Pritisnite tipko za domov na pametnem telefonu, da vklopite zaslon pametnega telefona in
izklopite zaslon navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku.
Uporaba zaslona navideznega telefona
Pritisnite Preklop na tabl. računal. na zaslonu tabličnega računalnika, da vklopite zaslon
navideznega pametnega telefona in izklopite zaslon pametnega telefona.
Predvajanje glasbe in videoposnetkov na tabličnem računalniku
Predvajajte glasbo in videoposnetke, ki so shranjeni na pametnem telefonu prek zaslona in
zvočnika tabličnega računalnika.
1 Odprite glasbeno ali video datoteko na zaslonu navideznega pametnega telefona na
tabličnem računalniku.
2 Izbrana datoteka je predvajana na zaslonu in zvočniku tabličnega računalnika.
Med predvajanjem prilagodite glasnost na zaslonu navideznega pametnega telefona ali
tabličnega računalnika.
133
Povezava z drugimi napravami
Kopiranje datotek med napravama
Kopiranje datotek med pametnim telefonom in računalniško tablico
1 Pritisnite in zadržite datoteko na zaslonu navideznega pametnega telefona.
2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in zadržite datoteko, ter jo povlecite na zaslon
tabličnega računalnika.
3 Moje datoteke se zažene na zaslonu tabličnega računalnika. Izberite mapo, kamor želite
shraniti datoteko in pritisnite Končano.
Kopiranje datotek med računalniško tablico in pametnim telefonom
1 Pritisnite in zadržite datoteko na zaslonu tabličnega računalnika.
2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in zadržite datoteko, ter jo povlecite na zaslon
navideznega pametnega zaslona.
3 Moje datoteke se zažene na zaslonu navideznega pametnega telefona. Izberite mapo,
kamor želite shraniti datoteko in pritisnite Končano.
Uporaba klicnih funkcij s tabličnim računalnikom
Klicne funkcije pametnega telefona lahko uporabljate z zvočnikom in mikrofonom tabličnega
računalnika. Sprejmite dohodni klic ali kličite z uporabo zaslona navideznega pametnega
telefona.
Za več informacij o klicnih funkcijah glejte navodila za uporabo.
134
Povezava z drugimi napravami
Remote PC
Zagon aplikacije Remote PC
Uporabite to aplikacijo za ogled in nadzor zaslona vašega računalnika na vaši napravi s
vzpostavitvijo povezave med vašo napravo in računalnikom prek omrežja Wi-Fi ali lokalnega
omrežja. Med napravo in računalnikom si lahko prav tako enostavno ogledate ali prenašate
datoteke.
Pred uporabo te aplikacije
• Poskrbite, da ste registrirali račun Samsung.
• Poskrbite, da je računalnik vklopljena.
• Preverite, ali je program Agent nameščen na računalnik.
• Za uporabo te funkcije izvršite naslednje po numeričnem vrstnem redu:
1. Registrirajte napravo z vašim računom Samsung.
2. Registrirajte računalnik z vašim računom Samsung.
3. Na daljavo povežite napravo in računalnik.
Registriranje naprave
1 Na vaši napravi pritisnite Remote PC na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Naprej na strani za dobrodošlico.
Zaženite aplikacije.
135
Povezava z drugimi napravami
3 Pritisnite Prijava, vnesite vaš račun in geslo Samsung ter nato ponovno pritisnite Prijava.
Če niste registrirali računa Samsung, sledite navodilom na zaslonu in ustvarite račun
Samsung.
Registracija računalnika
1 Na vašem računalniku zaženite spletni brskalnik in obiščite remotepc.rview.com.
2 Vpišite se v Samsungov račun.
Vpisati se morate v isti račun Samsung, ki ga uporabljate na vaši napravi.
3 Namestite program Agent, če ta ni nameščen na računalniku.
Sledite navodilom na zaslonu za vnos prikazanega imena za računalnik, nastavitev strežnika
proxy in gesla. Za več informacij o nastavitvah strežnika proxy, se obrnite na vašega
omrežnega skrbnika.
se pojavi na opravilni vrstici ob koncu namestitve.
4 Pritisnite Preveri povezavo (Osveži).
136
Povezava z drugimi napravami
Povezava naprave in računalnika na daljavo
1 Pritisnite Remote PC na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Preveri povezavo (Osveži).
Oglejte si ime
računalnika.
Na daljavo povežite
napravo in
računalnik.
3 Pritisnite ON computer.
4 Vnesite geslo za povezavo in pritisnite V redu.
Pritisnite Ste pozabili geslo?, če se ne spomnite gesla.
5 Povezava je vzpostavljena in računalnik lahko upravljate na daljavo z uporabo naprave.
137
Povezava z drugimi napravami
Nadzor računalnika na napravi
Po povezavi naprav lahko na napravi gledate ali upravljate zaslon vašega računalnika. Prav tako
lahko odprete ali uredite datoteke v računalniku in jih prenesete na napravo.
Pomikajte se po
zaslonu.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Pritisnite zaslon in nato
Stanje povezave
na dnu zaslona, če želite uporabiti naslednje:
• Miška: prikaže kazalec miške na zaslonu naprave.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico za vnos besedila v izbranem tekstovnem polju.
• Oddaljeni raziskovalec: odprite upravitelja datotek za iskanje datotek prenašanje datotek
med povezanimi napravami.
• Preklopi med okni: preklopite med dvema monitorjema, ko sta na računalnik priključena
dva monitorja.
• Zapri: zaprite trenutno zagnano aplikacijo.
• Več:
– – Zaklep zaslona: zaklenite zaslon naprave, da s tem onemogočite povečavo in funkcije
drsenja.
– – Nastavitve: spremenite nastavitve povezave.
– – Ctrl + Alt + Delete: odprite upravitelja opravil na vašem računalniku.
– – Prekini: prekinite povezavo med napravo in računalnikom.
138
Povezava z drugimi napravami
Prenos datotek med napravo in računalnikom
1 Pritisnite → Oddaljeni raziskovalec.
2 Pritisnite in zadržite datoteko na oknu upravitelja datotek na računalniku. Nato jo povlecite
na okno upravitelja datotek naprave. Prav tako lahko datoteko premaknete v obratni smeri.
Upravitelj datotek na
računalniku
Upravitelj datotek na
napravi
Prekinitev povezave med napravo in računalnikom
Na napravi pritisnite
→ V redu.
Na računalniku kliknite z desno tipko miške
program Agent.
, ki se nahaja na vrstici opravil, ter zaustavite
139
Povezava z drugimi napravami
Screen Mirroring
O zrcaljenju zaslona
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
Naprave, ki omogočajo
zrcaljenje zaslona
(vmesnik AllShare Cast,
HomeSync in naprave
Wi-Fi Miracast)
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
140
Povezava z drugimi napravami
Ogled vsebine na TV sprejemniku
Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča
zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja
so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.
1 Priključite napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, na TV sprejemnik z uporabo kabla HDMI.
2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo
napravo.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Screen Mirroring.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
4 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povežete prvič, pritisnite in zadržite ime vmesnika na seznamu in vnesite kodo
PIN, ki je prikazana na TV sprejemniku.
5 Odprite ali predvajajte datoteko ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
Zaustavitev gledanja vsebine
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Screen Mirroring, ter nato pritisnite
drsnik Screen Mirroring, da ga vključite.
141
Povezava z drugimi napravami
Mobilno tiskanje
Povežite napravo s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Povezave → Tiskanje, izberite vrsto tiskalnika in
nato pritisnite drsnik na zgornji desni strani zaslona, da ga vključite. Naprava poišče tiskalnike, ki
so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot
privzeti tiskalnik.
Če želite dodati tiskalnik ročno, pritisnite → Dodaj tiskalnik →
pritisnite OK.
, vnesite podrobnosti ter nato
Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite → Nastavitve.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje ter izberite tiskalnik.
142
Upravitelj naprave in podatkov
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → O napravi → Programska posodobitev
→ Posodobi zdaj.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung. Poženite program
Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo
in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja
v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij pri nadgradnji se obrnite na
pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
143
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos datotek med napravo in računalnikom
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
• Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v
napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke odklopite
napravo z računalnika.
• Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB.
Napravo neposredno povežite na priključek USB.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
144
Upravitelj naprave in podatkov
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.
Uporaba računa Google
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Splošno → Varnostno kopiranje in ponastavitev in obkljukajte Varn. kop. moje
podatke.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika
za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite
ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google
prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.
145
Upravitelj naprave in podatkov
Uporaba Samsungovega računa
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → Računi → Dodaj račun → Račun
Samsung account, ter se nato vpišite v Samsungov račun.
2 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
3 Pritisnite Splošno → Cloud → Varnostno kopiranje, obkljukajte elemente, za katere
želite ustvariti varnostno kopijo, ter nato pritisnite Varnostno kopiraj zdaj → Varnostno
kopiranje.
Za obnovitev podatkov odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Splošno →
Cloud → Obnovi, izberite elemente, ter nato pritisnite Obnovi zdaj.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Glejte Varnostno kopiranje in
obnavljanje podatkov za več informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Splošno → Varnostno kopiranje in ponastavitev
→ Ponastavitev na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Naprava se
samodejno ponastavi.
146
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
Povezave
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Povezave → Wi-Fi, ter nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga vključite.
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: oglejte si pomoč za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Pritisnite → Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da vključite funkcijo.
147
Nastavitve
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Povezave → Bluetooth, ter nato pritisnite Bluetooth, da ga
vključite.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite čas vidljivosti naprave.
• Prejete datoteke: oglejte si prejete datoteke prek Bluetooth.
• Preimenujte napravo: spremenite ime naprave.
• Pomoč: oglejte si pomoč za Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Način letenja.
Poraba podatkov
Sledite količini porabljenih podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Poraba podatkov.
• Cikel porabe podatkov: nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe
podatkov med obdobji.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij, kot so koledarji oz. e-pošta. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije
želite sinhronizirati v Nastavitve → Splošno → Računi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke in preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, njihovo uporabo.
148
Nastavitve
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Povezave → Lokacija, ter nato pritisnite drsnik Lokacija, da ga
vključite.
• Način: izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
• NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI: oglejte si, katere aplikacije so zahtevale
informacije o nedavni lokaciji in njihovo porabo baterije.
• LOKACIJSKE STORITVE: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije
GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več omrežij.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Ethernet
Možnost Ethernet je na voljo samo, ko je na napravo priklopljen vmesnik Ethernet. Uporabite to
možnost za aktivacijo funkcije Ethernet in konfiguracijo omrežnih nastavitev.
149
Nastavitve
Naprave v bližini
Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Naprave v bližini, ter nato pritisnite drsnik Naprave
v bližini, da ga vključite.
• IME NAPRAVE: oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Vsebina za deljenje: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prejem. datotek iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Tiskanje.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Screen Mirroring.
150
Nastavitve
Naprava
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Zvok.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter
zvonjenja za obveščanje.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila.
• Zvoki ob dotiku: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na
dotik.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Haptične pov. informacije: nastavite, da naprava vibrira ob pritisku tipk.
• APLIKACIJE SAMSUNG: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
• Zvok ob pritisku: nastavi napravo, da z zvokom opozori na pritisk tipke.
• Vibriranje ob pritisku: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Zaslon.
• Pisava:
– – Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
151
Nastavitve
• Vrtenje zaslona: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
– – Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Način zaslona:
– – Prilagodljiv zaslon: uporabite ta način za optimizacijo prikaza v skladu z nastavitvami
prikaza.
– – Kino AMOLED: uporabite ta način, da poživite ton vašega prikaza.
– – Fotografija AMOLED: uporabite ta način, če želite približati odtenek prikaza resničnim
barvam.
– – Osnovno: uporabite ta način za temne prostore, kot je temnica.
• Način branja: izberite, katere aplikacije bodo uporabljale način branja. V načinu branja
naprava pomaga zaščititi vaše oči pri branju ponoči.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava polni oz. je
priključena na namizno odložišče.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetljevanja tipke za nazaj in tipke za nedavno
uporabljene aplikacije.
• Povečaj občutlj. dotika: nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju
rokavic.
Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med
dotikanjem naprave.
152
Nastavitve
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Ozadje.
• Domači zaslon: izberite ozadje za klasični domači zaslon.
• Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjen zaslon.
• Domači in zaklenjen zaslon: izberite ozadje za klasični domači in zaklenjen zaslon.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne
od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Kartica zaklenjenega zaslona: nastavite napravo, da prikaže naslovnice na zaklenjenem
zaslon, ki vključujejo trenutno vreme, najnovejše novice, vaš urnik in več. Spremenite
nastavitve naslovnic.
• Možnosti pripomočka za uro: konfigurirajte nastavitve za pripomoček za uro.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
• Bližnjice: nastavite prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
153
Nastavitve
Več oken
Nastavite napravo za uporabo več oken.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Naprava → Več oken, ter nato pritisnite drsnik Več oken, da ga
vključite.
• Odp. v pogledu z več okni: nastavite napravo, da aktivira funkcijo več oken, ko odprete
datoteke v Moje datoteke ali Video. Prav tako naprava vključi funkcijo, ko si ogledujete
priloge v sporočilih.
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Obvestilna plošča.
• Svetlost in glasnost: nastavite napravo, da prikaže prilagoditvene vrstice za svetlost in
glasnost na plošči z obvestili.
• Priporočene aplikacije: nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na
plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključitev slušalk na napravo.
• Nas. gumbe za hitre nast.: razporedite tipke za hitro nastavitev, ki so prikazani na plošči z
obvestili.
Komplet orodij
Nastavite napravo za uporabo orodij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Naprava → Komplet orodij, ter nato pritisnite drsnik Komplet
orodij, da ga vključite.
Oglejte si seznam aplikacij za prikaz kompleta orodij. Če želite urediti seznam aplikacij, pritisnite
.
154
Nastavitve
Gibanja
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Gibanja.
• Tiho/začasno ustavi:
– – Pokrivanje zasl. z dlanjo: začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo
dotaknete zaslona.
– – Pametni premor: nastavite začasno prekinitev predvajanja videoposnetka, ko pogledate
stran od zaslona.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu.
Dostopnost
Uporabite to funkcijo za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Glejte O dostopnosti za več
informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Dostopnost.
Način blokiranja
Izberite katera obvestila bodo blokirana in kako dolgo bodo ta blokirana.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Način blokiranja, ter nato pritisnite drsnik Način
blokiranja, da ga vključite.
Uporabniki
Nastavite in upravljajte uporabniške profile za po meri prilagojene nastavitve. Glejte Več
uporabnikov za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Uporabniki.
155
Nastavitve
Zasebni način
Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Naprava → Zasebni način ter nato pritisnite drsnik Zasebni način,
da ga vključite.
• Način odklepanja: nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega načina.
Bralnik prstnih odtisov
Registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun
Samsung.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava → Bralnik prstnih odtisov.
• Upravitelj prstn. odtisov: registrirajte ali izbrišite informacije o prstnih odtisih.
• Spremenite dodatno geslo: spremenite dodatno geslo za uporabo v primeru, da naprava
ne prepozna vašega prstnega odtisa.
• Zaklepanje zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Preverjanje Samsung računa: nastavite napravo, da preveri vaš račun Samsung s prstnimi
odtisi.
• Pay with PayPal: nastavite napravo, da potrdi vaš račun PayPal in odobri nakupe z uporabo
prstnih odtisov.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Splošno
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Splošno → Računi.
156
Nastavitve
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Splošno → Cloud.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno → Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno → Jezik in vnos.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
157
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Izberite jezike vnosa: izberite jezike za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejna zamenjava: nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne
besede s pritiskom preslednice.
• Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Drsanje tipkovnice:
– – Brez: nastavite napravo, da deaktivira funkcijo drsenja po tipkovnici.
– – Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
– – Upravljanje kazalca: omogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici za premikanje
kazalca s premiki po tipkovnici.
– – Vnos z vlečenjem: omogočite ali onemogočite tipkovnico za vnos številk in simbolov, ko
pritisnite tipko, ter nato frcnite s prstom navzgor.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibriranje: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
158
Nastavitve
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Glasovno iskanje
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Zaznavanje sprožilne besede »Ok Google«: nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu,
ko izgovorite ukaz za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Prilagojeno prepozn.: omogoča uporabo podatkov z vaše interaktivne plošče Google, kar
izboljša natančnost prepoznavanja glasu.
• Slušalke z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da dovoli glasovni vnos za iskanje ključnih
besed prek mikrofona slušalk Bluetooth, ko so slušalke Bluetooth priključene.
Možn. za Besedilo v govor
• PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
• Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.
159
Nastavitve
Prekrivanje z miško
Vključite funkcijo Miška prek. Opravite različne funkcije, medtem ko kazalec miške ali sledilne
ploščice, priključene na vašo napravo, premika čez zaslon.
• Predogled in oznake ikon: nastavite napravo, da prikaže predogled vsebine ali pojavne
informacije, ko je kazalec nad elementom.
• Drsenje po seznamu: nastavite napravo za drsenje po seznamih s premikom kazalca na rob
zaslona.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno → Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Splošno → Pripomočki.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
• Samodejno odklepanje: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.
160
Nastavitve
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Splošno → Baterija.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.
Varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
Glejte Način za varčevanje z energijo za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno → Varčevanje z energijo.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo.
– – Omejitev delovanja: nastavite napravo, da omeji določene možnosti, kot je izklop
osvetljevanja tipke za nedavno uporabljene aplikacije in tipke za nazaj.
– – Črno-beli način: nastavite napravo, da prikazuje barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
161
Nastavitve
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Splošno → Shramba.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Splošno → Varnost.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev, napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
– – REGISTRACIJA RAČUNA: dodajte ali si oglejte račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona
(findmymobile.samsung.com). Na spletnem mestu Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite
in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
162
Nastavitve
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Preveri aplikacije: nastavite napravo in dovolite podjetju Google, da pred namestitvijo
preveri aplikacije, ki vsebujejo škodljivo vsebino.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite napravo, da poišče in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite napravo, da samodejno pošlje varnostna poročila
podjetju Samsung.
• Vrsta shrambe: nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno → O napravi.
Aplikacije
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije → Upravitelj aplikacij.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije → Privzete aplikacije.
163
Nastavitve
Stiki
Spremenite nastavitve za uporabo stikov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije → Stiki.
• Uvoz/izvoz: uvozi ali izvozi stike.
• Stiki za prikaz: izberite, katere stike želite prikazati.
• Samo stiki s tel. št.: nastavite napravo za prikaz stikov, ki imajo samo telefonsko številko.
• Razvrsti po: izberite možnost za razvrščanje stikov.
• Prikaži stike po: izberite to možnost za prikaz imen stikov.
• Pošlji informacije o stiku: izberite metodo za skupno rabo stikov.
• Računi: dodaj ali uredi račune s katerim želite sinhronizirati stike.
E-pošta
Spremenite nastavitve za upravljanje in pošiljanje e-pošte.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije → E-pošta.
• Splošne nastav.:
– – Zaslon: spremenite nastavitve za prikaz e-pošte.
– – Sestavljan. in pošiljanje:
Privzeta velikost slike: izberite velikost priloge, ko priložite sliko.
Zakasnitev poš. e-pošte: nastavite čas čakanja preden naprava pošlje e-pošto ob pritisku
tipka za pošiljanje.
– – Privzeti prikaz: nastavite napravo, da odpre določen zaslon po izbrisu e-pošte.
– – Potrdi brisanje: nastavite napravo, da pred izbrisom sporočil zahteva potrditev.
– – Prednostni pošiljatelji: spremenite nastavitve za prednostne pošiljatelje.
– – Naslovi za neželeno pošto: dodajte elektronske naslove, ki jih želite blokirati.
• NASTAVITVE RAČUNA: upravljajte z obstoječimi e-poštnimi računi ali dodajte nove račune.
164
Nastavitve
Galerija
Spremenite nastavitve za uporabo Galerija.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije → Galerija.
• Oznake:
– – Označi prijatelja: nastavite napravo za prikaz kontekstnih oznak.
– – Oznaka obraza: registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.
Internet
Spremenite nastavitve za uporabo interneta.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije → Internet.
• Račun: vpišite se v Samsungov račun.
• Nastavitev domače strani: nastavite privzeto domačo stran.
• Samodej. izpoln. obrazcev: nastavite napravo, da samodejno vnese uporabniške podatke,
kot so imena in telefonske številke, pri izpolnjevanju obrazcev na spletnih straneh.
• Zasebnost: upravljajte z osebnimi podatki, ko obiščete spletne strani.
• Zaslon in besedilo: spremenite nastavitve, prilagodite velikost pisave in še več med
ogledovanjem spletnih strani.
• Nastavitve vsebine: spremenite nastavitve za upravljanje piškotkov obiskanih spletnih strani
ali nastavite prikaz pojavnih oken itd.
• Upravljan. pasovne širine: spremenite nastavitve pasovne širine.
165
Nastavitve
S Planner
Spremenite nastavitve za uporabo S Planner.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije → S Planner.
• Prikaži nastavitve:
– – Prvi dan v tednu: izberite prvi dan v tednu.
– – Pokaži številko tedna: nastavi napravo, da prikaže številke tednov na leto
– – Skrij zavrnjene dogodke: nastavite napravo, da skrije potekle dogodke.
– – Skrij končana opravila: nastavite napravo, da skrije končane dogodke.
– – Vreme: nastavite napravo, da prikaže vremensko napoved.
• Časovni pas:
– – Zakleni časovni pas: nastavite napravo, da pri prehodu časovnega pasa pusti nastavitev
časovnega pasa na prvotni vrednosti.
– – Izberi časovni pas: izberite časovni pas.
– – Prikaz za danes glede na: nastavite koledar, da uporabi vašo domače časovno območje
ali izbrano časovno območje.
• Obvestilo o dogodku:
– – Izberite vrsto opozorila: izberite nastavitve obvestil za dogodke.
– – Izberi melodijo zvonjenja: izberite melodijo zvonjenja za dogodke ali opravila.
– – Vibriranje: nastavite napravo, da vas z vibracijo opozarja na dogodke in opravila.
– – Hitri odzivi: izberite ali ustvarite predloge za pošiljanje sporočil udeležencem dogodka.
166
Nastavitve
S Voice
Spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije → S Voice.
• General:
– – Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
– – Hide offensive words: skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
– – About: omogoča prikaz informacij o različici.
• Wake-up:
– – Open via the home key: nastavite zagon S Voice ko dvakrat pritisnete tipko za domov.,
– – Voice wake-up: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za prebujanje,
pri uporabi S Voice.
• Advanced:
– – Check missed events: nastavite napravo, da zažene S Voice in vas opozori na zamujena
obvestila, ko priključite slušalke in pritisnite tipko slušalk.
– – Personal briefing: nastavite napravo, da prikaže dogodke shranjene v S Planner med
uporabo S Voice.
– – Erase S Voice data: izbrišite podatke, ki jih uporablja funkcija S Voice, s strežnika S Voice.
– – Home address: vpišite domači naslov za uporabo lokacijskih informacij s funkcijo
glasovnega ukazovanja.
– – Log in to Facebook: vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo
Facebooka s S Voice.
– – Sign in to Twitter: vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo storitve Twitter
s S Voice.
167
Dostopnost
O dostopnosti
Meniji dostopnosti so posebne funkcije za tiste z določenimi motnjami v telesnem razvoju kot sta
na primer slabovidnost ali okvara sluha. Uporabite lahko naslednje funkcije:
• TalkBack
• Spreminjanje velikosti pisave
• Povečava zaslona
• Opomniki obvestil
• Negativen prikaz barv
• Prilagoditev barv
• Izključi vse zvoke
• Opozorilo z bliskavico
• Prilagoditev ravnovesja zvoka
• Način mono zvoka
• Prilagoditev nastavitev napisa
• Pomožni meniji
• Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
• Način za nadzor interakcije
• Način za enojni pritisk
• Konfiguracija nastavitev dostopnosti
Za uporabo menijev dostopnosti, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprava →
Dostopnost.
168
Dostopnost
Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev
dostopnosti
S trikratnim hitrim pritiskom tipke za domov lahko odprete naslednje menije dostopnosti.
• Dostopnost
• TalkBack
• Negativne barve
• Interaktivno upravljanje
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost, ter nato pritisnite drsnik
Neposredni dostop, da ga vključite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite odpreti, ko hitro
trikrat pritisnete tipko za domov.
Če izberete več kot en meni, naprava prikaže pojavno okno, kjer vas vpraša, kateri meni želite
uporabiti ob vsakem hitrem trikratnem pritisku tipke za domov. Za omogočanje Interaktivno
upravljanje na menijih dostopnosti, vključite funkcijo. Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve
→ Naprava → Dostopnost → Spretnost in interakcija, ter nato pritisnite drsnik Interaktivno
upravljanje, da ga vključite.
Glasovne povratne informacije (TalkBack)
Vključitev ali izključitev funkcije TalkBack
Ko vključite TalkBack, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu ali izbrane funkcije. Ta funkcija
je uporabna, če imate težave pri gledanju zaslona.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida →
TalkBack.
2 Pritisnite drsnik na vrhu zaslona, da ga vključite.
Če želite izključiti funkcijo TalkBack, pritisnite drsnik na vrhu zaslona in nato dvakrat hitro
pritisnite kjer koli na zaslonu.
3 Pritisnite V redu.
Če želite izključiti TalkBack, pritisnite V redu in dvakrat hitro pritisnite kjer koli na zaslonu.
169
Dostopnost
Ko vključite TalkBack, naprava ponuja glasovno povratno informacijo in na glas prebere izbrane
funkcije. Naprava prav tako ponuja glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen,
prejmete nova obvestila in več.
Ko vključite Raziskovanje z dotikom med uporabo TalkBack, naprava na glas prebere izbrane
elemente. Naprava najprej na glas prebere elemente na zaslonu, katere pritisnete. Naprava nato
izvrši funkcijo oz. odpre aplikacijo, če na hitro pritisnete kjerkoli na zaslonu. Če je Raziskovanje z
dotikom izključena, naprava ne bo izvršila različne funkcije, ki zahtevajo kretnje s prstom.
Za vključitev Raziskovanje z dotikom, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprava
→ Dostopnost → Okvara vida → TalkBack → Nastavitve, ter nato obkljukajte Raziskovanje z
dotikom.
Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.
Upravljanje zaslona s kretnjami prstov
Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack. Če je
Raziskovanje z dotikom izključena, naprava ne bo izvršila nekaterih funkcij, ki zahtevajo kretnje
s prstom.
Za vključitev Raziskovanje z dotikom, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprava
→ Dostopnost → Okvara vida → TalkBack → Nastavitve, ter nato obkljukajte Raziskovanje z
dotikom.
• Raziskovanje zaslona: postavite prst na zaslon in ga pomaknite za raziskovanje zaslona.
Izberite in zadržite nad elementom in naprava bo na glas prebrala element. Ko spustite prst,
bo izbran element pod vašim prstom.
• Izbira elementov: izberite element s pritiskom. Oziroma izberite in zadržite element med
raziskovanjem zaslona ter nato spustite prst.
• Odpiranje izbranega elementa: ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite želen
element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
• Izbira prejšnjega elementa: podrsajte hitro navzgor ali v levo po zaslonu z enim prstom.
170
Dostopnost
• Izbira naslednjega elementa: podrsajte navzdol po zaslonu ali v desno po zaslonu z enim
prstom.
• Drsenje po seznamu: podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu z dvema prstoma.
• Vrnitev na prejšnjo stran: podrsajte po zaslonu v desno z dvema prstoma.
• Premik na naslednjo stran: podrsajte po zaslonu v levo z dvema prstoma.
• Odklep zaslona: podrsajte po zaslonu v kateri koli smeri znotraj območja zaklenjenega
zaslona z dvema prstoma.
• Odpri ploščo z obvestili: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
• Odpri ploščo hitrih nastavitev: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
Za funkcijo TalkBack lahko konfigurirate nastavitve kretenj s prsti v Upravljanje potez. Glejte
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti
Pri uporabi TalkBack lahko opravite različna dejanja z uporabo kretenj s prsti. Opravite lahko
dejanja, kot so vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje domačega zaslona in več. Pred uporabo
konfigurirajte kretnje s prsti.
Konfiguracija nastavitev za navpične kretnje
Dvodelne navpične kretnje lahko uporabljate, če povlečete prst navzgor in navzdol z dna zaslona
ali obratno.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida →
TalkBack → Nastavitve → Upravljanje potez → Dvodelne navpične poteze. Nato izberite eno
od naslednjih funkcij:
• Pomakni se na prvi in zadnji element na zaslonu: ko hitro povlečete prst navzgor in nato
navzdol po zaslonu, s tem izberete prvi element na vrhu zaslona. Ko podrsate s prstom
navzdol in nato navzgor po zaslonu, s tem izberete zadnji element na dnu zaslona.
• Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih: ko podrsate s prstom navzgor in nato
navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Enota za branje se spremeni od strani,
odstavka, vrstice, besede, znaka in privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor
po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.
171
Dostopnost
Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice
Uporabite to funkcijo za konfiguracijo osmih kretenj za bližnjice. Konfigurirate lahko kretnje kot
so drsenje prsta navzgor in nato v desno brez, da bi ga dvignili, ter več. Spremenite lahko kretnje
za bližnjice ali praznim bližnjicam dodelite funkcije.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida →
TalkBack → Nastavitve → Upravljanje potez. Izberite kretnjo in ji nato dodelite funkcijo.
Na voljo so sledeče funkcije:
• Gumb »Nazaj«: vrnitev na prejšnji zaslon.
• Gumb za domačo stran: odprite domači zaslon.
• Gumb »Nedavno uporabljene aplikacije«: odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
• Odpri obvestila: odprite ploščo z obvestili.
• Odpri globalni priročni meni: odprite globalni kontekstualni meni. Pritisnite in zadržite
zaslon, da odprete globalni kontekstualni meni. Uporabite lahko funkcije, kot so Hitro
krmarjenje, Branje od vrha, Črkuj zadnjo izjavo in Branje od naslednjega elementa. Nato
raziščite menije z risanjem krogca, ne da bi dvignili prst. Ko najdete želen meni, spustite prst
z zaslona za njegovo izbiro.
Pritisnite Prekini povratne podatke na zgornjem levem delu zaslona za začasno zaustavitev
glasovnih povratnih informacij.
Pritisnite Nastavitve funkcije TalkBack na zgornjem desnem delu zaslona za dostop do
nastavitev TalkBack. Glejte Konfiguracija nastavitev za TalkBack za več informacij.
• Odpri lokalni kontekstni meni: odprite lokalni kontekstualni meni. Izberete lahko enoto
za branje besedila na zaslonu. Pri uporabi te funkcije med vnosom besedila, so na voljo
kontekstualni meniji, kot je meni za upravljanje kazalca. Pritisnite in zadržite zaslon, da
odprete krožni kontekstualni meni. Nato raziščite menije z risanjem krogca, ne da bi dvignili
prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.
• Branje od vrha: po vrstnem redu prebere elemente na glas od prvega do zadnjega.
• Branje od naslednjega elementa: po vrstnem redu prebere elemente na glas od elementa
zraven izbranega elementa.
172
Dostopnost
Sprememba enot za branje
Pri uporabi TalkBack lahko poslušate besedilo na zaslonu. Izberite želeno besedilo z vleko vašega
prsta navzgor, navzdol, levo ali desno. Privzeto naprava prebere na glas besedilo v izbranem
območju. Lahko pa tudi nastavite napravo, tako da prebere druge enote za branje, kot so vrstice
ali odseki.
Sprememba enote za branje z uporabo lokalnega kontekstualnega menija
1 Izberite nekaj besedila za branje.
2 Povlecite prst navzgor, ter nato desno, ne da bi ga spustili, da s tem odprete lokalni
kontekstualni meni.
3 Pritisnite in zadržite zaslon in s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite
prst, ko zaslišite Spremeni razdrobljenost.
4 Ponovno pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev.
Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.
Če želite, da kretnja za bližnjico odpre lokalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev
za kretnje za bližnjice.
Sprememba enot za branje z uporabo dvodelne navpične kretnje
Ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Vrstni
red se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, črke in nato privzeto. Ko podrsate s prstom
navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida →
TalkBack → Nastavitve → Upravljanje potez → Dvodelne navpične poteze → Krožno se
pomikaj po bralnih razdrobljenostih.
Z uporabo trenutne enote za branje lahko poslušate besedilo zraven trenutno izbranega
besedila. Za poslušanje naslednjega odseka besedila, povlecite prst navzdol oz. v desno po
zaslonu. Prav tako lahko z uporabo trenutne enote za branje poslušate besedilo pred trenutno
izbranim besedilom. Za poslušanje prejšnjega odseka besedila, povlecite prst navzgor oz. v levo
po zaslonu.
173
Dostopnost
Začasna zaustavitev funkcije TalkBack
Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Ko izberete Prekini povratne podatke na zgornjem levem delu zaslona, se
funkcija TalkBack začasno zaustavi.
Ko je funkcija TalkBack začasno zaustavljena, jo lahko ponovno vključite z vklopom zaslona
ali drugimi metodami. Za spremembo metode nadaljevanja funkcije TalkBack, odprite zaslon
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack →
Nastavitve → Vnovično omogočanje. Nato izberite možnost.
Če želite, da kretnja za bližnjico odpre globalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija
nastavitev za kretnje za bližnjice.
Uporaba funkcije za hitro navigacijo
S funkcijo za hitro navigacijo lahko do menijev dostopate z risanjem krogca na zaslonu brez
drsenja gor ali dol za izbiro elementa.
Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite Hitro krmarjenje. Ponovno pritisnite zaslon
in s prstom narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želen
meni.
Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak
Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike.
Dodajte oznake slikam brez oznake z uporabo lokalnega kontekstualnega menija.
Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menijev. Ko slišite meni za dodajanje oznak, spustite prst za dodajanje oznak.
Za ogled oznak, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost →
Okvara vida → TalkBack → Nastavitve → Upravljanje oznak po meri.
174
Dostopnost
Konfiguracija nastavitev za TalkBack
Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida →
TalkBack → Nastavitve. Prav tako lahko odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate
prst navzgor in nato v desno, ne da bi ga dvignili z zaslona. Nato povlecite prst na zgornji desni
del zaslona in ga spustite, ko zaslišite Nastavitve funkcije TalkBack.
• Glasnost govora: prilagodite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.
Glasnost glasovnih povratnih informacij je odvisen od glasnosti medija. Za prilagoditev
glasnosti medija, pritisnite tipko za glasnost levo ali desno, med poslušanjem glasovne
povratne informacije. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava
→ Zvok → Glasnost, ter nato povlecite vrstico za prilagoditev glasnosti za medijsko vsebino
v levo ali desno.
• Uporabi spremembe višine glasu: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo pri nizki
višini tona, ko ga vnesete s tipkovnico.
• Odmev tipkovnice: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo ali simbole, ki ste jih
vnesli s tipkovnico. Prav tako lahko nastavite tip uporabljene tipkovnice za uporabo te
funkcije.
• Govori, ko je zaslon izklopljen: nastavite napravo, da ponudi glasovno povratno
informacijo, ko je zaslon izklopljen.
• Stresite za začetek neprekinjenega branja: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo
na zaslonu, ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
• Povratne inf. z vibrir.: nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
• Zvočne povratne inform.: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot je
drsenje po zaslonu in več.
175
Dostopnost
• Poudarek na zvoku govorjenja: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na
glas prebere element.
• Glasnost zvoka: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov
nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če izberete Zvočne povratne inform.
• Raziskovanje z dotikom: nastavite napravo, da na glas prebere elemente pod vašim prstom.
Pomaknite vaš prst kjer koli po zaslonu, da najdete želen element. Ko zaslišite želen element,
spustite prst z zaslona in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu, da ga odprete. Na želeno
stran se lahko pomaknete z drsenjem zaslona v levo ali desno z dvema prstoma. Za več
informacij o upravljanju zaslona z uporabo funkcije na dotik, glejte Upravljanje zaslona s
kretnjami prstov.
• Samodejno pomikanje seznamov: nastavite napravo, da samodejno drsi po seznamih, ki
niso prikazani na zaslonu in na glas prebere elemente.
• Izbira z enim dotikom: nastavite napravo, da odpre izbran element z enkratnim pritiskom.
• Zagon vadnice za funkcijo raziskovanja z dotikom: oglejte si vodič o uporabi funkcije
razišči z dotikom.
• Upravljanje potez: dodelite dejanja, ki jih želite opraviti z uporabo kretenj prstov. Glejte
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.
• Upravljanje oznak po meri: oglejte si oznake, ki ste jih dodali.
• Vnovično omogočanje: izberite metodo za nadaljevanje glasovne povratne informacije.
• Nastavitve za razvijalce: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.
Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen
Nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino. Zaslon se ne vklopi ob
pritisku zunanjih tipk ali pritisku zaslona. Prav tako se trenutno vključene funkcije ne izklopijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida, ter nato
obkljukajte Temen zaslon. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom tipke za
vklop/izklop.
176
Dostopnost
Uporaba funkcije za hiter zaporedni vnos tipke
Nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu prsta z znaka na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite
za vnos znakov namesto dviga prsta in dvakratnega pritiskanja zaslona.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida, ter nato
obkljukajte Hitri vnos s tipkami.
Branje gesla na glas
Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack.
Uporabite to funkcijo, da zagotovite vnos pravilnega gesla.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida, ter nato
obkljukajte Izgovorjava gesel.
Nastavitev funkcij besedilo-v-govor
Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji
TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida → Možn.
za Besedilo v govor, ter uporabite naslednje funkcije:
• Mehanizem Samsung besedilo v govor / Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v
govor: izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
• Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Če naprave ne more brati
primerov na glas, pritisnite → Namesti glasovne podatke za prenos in namestitev
glasovnih podatkov za funkcijo besedilo-v-govor.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilov-govor.
177
Dostopnost
Vnos besedila z uporabo tipkovnice
Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na
zaslonu.
Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko
zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere
besedilo na glas.
Če možnost Hitri vnos s tipkami ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat
pritisnite kjer koli na zaslonu. Za vklop funkcije za hiter zaporedni vnos tipke, odprite zaslon
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida, ter nato obkljukajte
Hitri vnos s tipkami.
Vnos dodatnih znakov
Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici. Če so z uporabo tipke na voljo dodatni znaki, se bo nad
tipkovnico prikazalo pojavno okno z znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po zaslonu dokler ne
zaslišite želen znak, ter ga nato spustite.
Sprememba jezika vnosa
Če želite dodatne jezike vnosa, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Splošno → Jezik
in vnos. Nato pritisnite zraven Tipkovnica Samsung → Izberite jezike vnosa in nato izberite
jezike, ki jih želite uporabiti.
Če želite spremeniti jezik vnosa, pritisnite
, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjer koli na zaslonu.
Urejanje besedila
Uporabite lokalni kontekstualni meni, da premaknete kazalec oz.kopirate in prilepite besedilo.
Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menija. Nato spustite prst, ko zaslišite Spremeni razdrobljenost. Ponovno pritisnite
zaslon in narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno
enoto za branje.
Pri urejanju besedila po želji nastavite enoto za branje bodisi na besedo bodisi na znak. V
izbirnem načinu naprava izbere besedilo v skladu z izbrano enoto za branje.
178
Dostopnost
Povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da poslušate besedilo. Ko je besedilo, ki ga želite
urediti, prebrano na glas, uporabite naslednja dejanja:
• Izbris besedila: pritisnite tipko za izbiro na tipkovnici.
• Izbira besedila z uporabo izbirnega načina: vključite izbirni način za izbiro in poslušanje
besedila. Za vključitev izbirnega načina odprite lokalni kontekstualni meni in izberite Nadzor
kazalca → Začni izbirni način. Podrsajte v levo ali desno za poslušanje besedila pred ali za
trenutno izbranim besedilom. Za izključitev izbirnega načina odprite lokalni kontekstualni
meni in izberite Nadzor kazalca → Končaj izbirni način.
• Izbira celotnega besedila: odprite lokalni kontekstualni meni in izberite Nadzor kazalca →
Izberi vse. Vso besedilo v dokumentu je izbrano.
• Kopiranje ali obrezovanje besedila: izberite besedilo z uporabo lokalnega kontekstualnega
menija. Nato odprite lokalni kontekstualni meni in izberite Nadzor kazalca. Izberite Kopiraj,
da kopirate izbrano besedilo ali izberite Izreži, da izrežete izbrano besedilo. Izbrano besedilo
je kopirano v odložišče.
• Prilepi besedilo: postavite kazalec na točko, kjer želite vstaviti besedilo, odprite lokalni
kontekstualni meni in nato izberite Nadzor kazalca → Prilepi.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Besedilo lahko vnesete s pomočjo glasu. Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter
nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.
Ko pritisnite in zadržite , naprava prikazuje pojavno okno, ki prikazuje možnosti tipkovnice.
Povlecite prst po zaslonu, ne da bi ga spustili. Pri izbiri spustite prst. Nato izgovorite besede,
ki jih želite vnesti v besedilno polje. Izgovorjene besede se prikažejo kot besedilo na zaslonu in
naprava jih prebere na glas.
Za dodajanje dodatnega besedila izberite tipko za mikrofon in izgovorite besede.
Sprememba jezika vnosa
Med vnosom besedila z glasom izberite English (Generic) in izberite jezik za spremembo jezika
vnosa.
Za dodajanje jezikov na seznam izberite English (Generic) → Dodajanje več jezikov, počistite
izbiro Samodejno, ter nato izberite jezike, ki jih boste uporabljali.
179
Dostopnost
Spreminjanje velikosti pisave
Uporabite to funkcijo za spremembo velikosti pisave. Naprava ponuja različne velikosti pisave,
ki naredijo napravo bolj priročno za uporabnike s slabšim vidom. Nastavitev velikosti pisave na
Ogromna morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida →
Velikost pisave.
Povečava zaslona
Uporabite to funkcijo za povečavo zaslona in povečavo določenega območja.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida → Poteze
za povečevanje, ter nato pritisnite drsnik na zgornjem delu zaslona, da ga vključite.
• Povečava in pomanjšava: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja.
Ponovno hitro pritisnite zaslon trikrat za vrnitev pogleda.
• Raziskovanje zaslona z drsenjem: uporabite dva prsta za drsenje po povečanem zaslonu.
• Prilagoditev razmerja povečave: pritisnite zaslon z dvema prstoma na povečanem zaslonu.
Nato razširite oba prsta oz. z njima uščipnite za prilagoditev razmerja.
• Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
• Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot je
Kalkulator.
Nastavitev opomnikov za obvestila
Uporabite to funkcijo za opozorilo na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida →
Opomnik za obvestila, ter nato pritisnite drsnik na zgornjem delu zaslona, da ga vključite.
Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite Interval opomnika.
180
Dostopnost
Negativen prikaz barv
Uporabite to funkcijo za izboljšanje vidnosti zaslona in pomagajte uporabnikom pri enostavnem
prepoznavanju besedila na zaslonu. Ko je ta funkcija vklopljena, naprava prikazuje negativno
sliko z inverznimi barvami zaslona. Negativni prikaz barv poveča kontrast med črno in belo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida, ter nato
obkljukajte Negativne barve.
Prilagoditev barv
Uporabite to funkcijo za prilagoditev prikaza barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem
barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara vida.
2 Pritisnite drsnik Prilagajanje barv, da ga vključite.
3 Pritisnite Začetek.
4 Razporeditev barvnih ploščic po podobnosti, z začetkom pri osnovnih barvah.
5 Ko končate s prilagajanjem barv, pritisnite Kon.
Če je prepoznate barve, nadaljnje prilagoditve niso potrebne.
6 Če barv ne prepoznate, pritisnite Kamera ali Slika.
7 Povlecite vrstico za prilagoditev barv v levo ali desno ter pritisnite Kon.
Za ponovno prilagoditev barve pritisnite → Vnovično prilagajanje barv.
181
Dostopnost
Nastavitev obveščanja z bliskavico
Nastavite utripanje bliskavice za nova sporočila ali obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara sluha, ter nato
obkljukajte Utripajoče obvestilo.
Izključi vse zvoke
Nastavite napravo, da začasno izklopi vse zvoke naprave, kot so na primer zvoki medijev.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara sluha, ter nato
obkljukajte Izključi vse zvoke.
Nastavitev napisov
Napisi Samsung
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara sluha →
Podnapisi Samsung (CC), ter nato pritisnite drsnik na zgornjem delu zaslona, da ga vključite.
Uporabite naslednje možnosti:
• Poravnava besedila: spremenite položaj napisov.
• Pisava: spremenite vrsto pisave.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Rob: spremenite rob besedila podnapisa.
• Pisava: spremenite barvo in transparentnost besedila.
• Barva ozadja: spremenite barvo in transparentnost ozadja okna napisov.
• Okno za napis: spremenite barvo in transparentnost okna napisov.
182
Dostopnost
Napisi Google
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara sluha →
Podnapisi Google (CC), ter nato pritisnite drsnik na zgornjem delu zaslona, da ga vključite.
Uporabite naslednje možnosti:
• Jezik: izberite prikazan jezik za napise.
• Velikost besedila: spremenite velikost pisave.
• Slog napisov: spremenite stil napisov.
Prilagoditev ravnovesja zvoka
Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
Za prilagoditev ravnovesja zvoka na napravo priključite slušalke. Na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara sluha → Ravnovesje zvoka. Povlecite vrstico
za prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka ter nato pritisnite Nastavi.
Mono zvok
Nastavite napravo, da preklopi zvočni izhod na stereo ali mono, ko priključite slušalke. Mono
vhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek obeh zvočnikov slušalk. Uporabite to
funkcijo, če imate okvaro sluha oz. če uporaba ene slušalke priročnejša.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Okvara sluha, ter nato
obkljukajte Mono zvok.
183
Dostopnost
Pomožni meni
Prikaz ikone pomožne bližnjice
Nastavite napravo za prikaz ikono pomožne bližnjice. To ikono lahko uporabite za dostop
do aplikacij, funkcij in nastavitev s pritiskom pomožnih menijev v ikoni. Nadzirajte napravo s
pritiskom pomožnih menijev v ikoni brez raziskovanja zaslona. Ko je ta funkcija zagnana, se
vključi Način enega pritiska.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Spretnost in
interakcija.
2 Pritisnite drsnik Pomožni meni, da ga vključite.
Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.
3 Pritisnite Pomožni meni → Glavna roka za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno
mesto.
Dostop do pomožnih menijev
Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do
pomožnih menijev s katerega koli zaslona.
Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni.
Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali
navzdol za izbiro drugih menijev.
184
Dostopnost
Uporaba kazalca
Na pomožnem meniju pritisnite Kazalec. Na zaslonu sta prikazana kazalec in območje dotika,
kjer lahko upravljate kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko nadzirate
zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite zaslon za
izbiro elementov pod kazalcem.
Uporabite naslednje možnosti:
• /
: izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
• /
: pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
• : premaknite območje dotika na drugo mesto.
• : zaprite območje dotika.
Za spremembo nastavitev kazalca, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprava
→ Dostopnost → Spretnost in interakcija, pritisnite drsnik Pomožni meni, da ga vključite,
pritisnite Pomožni meni, ter nato uporabite možnosti v NAST. SLED. PLOŠ. IN KAZALCA.
Uporaba izboljšanih podpornih menijev
Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije. Na primer, ko
zaženete Galerija, se na podpornem meniju prikažeta funkciji za iskanje in sestavljanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Spretnost in interakcija
→ Pomožni meni → Pomočnik plus, ter nato pritisnite drsnik na vrhu zaslona, da ga vključite,
ter izberite aplikacije.
Urejanje menijev pomožne bližnjice
S to funkcijo lahko urejate menije v ikoni podporne bližnjice.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Spretnost in
interakcija, pritisnite drsnik Pomožni meni, da ga vključite, pritisnite Pomožni meni, ter nato
pritisnite Uredi. Da dodate ali izbrišete menije, pritisnite ali .
185
Dostopnost
Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Spretnost in interakcija
→ Zakasnitev za pritisk in pridržanje, ter nato izberite možnost.
Interaktivno upravljanje
Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo
aplikacij. Uporabite ta način, želite drugim omejiti dostop do ali nadzor vaših medijev oz.
podatkov.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Spretnost in
interakcija → Interaktivno upravljanje.
2 Pritisnite drsnik na vrhu zaslona, da ga vključite.
3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in levo tipko za glasnost, med uporabo aplikacije.
4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
5 Pritisnite Kon.
Naprava prikaže omejeno območje. Če pritisnite zaslon ali tipke, kot je na primer tipka za
domov, te ne bodo delovale v tem območju.
Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in levo
tipko za glasnost.
186
Dostopnost
Uporaba načina enega pritiska
Nastavite napravo za upravljanje obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem. Ko se sproži
alarm, namesto, da bi povlekli tipko, pritisnite tipko in zaustavite alarm.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost, ter nato obkljukajte Način
enega pritiska.
Konfiguracija nastavitev dostopnosti
Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko
Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Urejanje dostopnosti
→ Uvoz/izvoz, izberite možnost izvoza in nato pritisnite V redu. Na izbrano mesto za
shranjevanje se shrani datoteka za nastavitev dostopnosti.
Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti
Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Urejanje dostopnosti
→ Uvoz/izvoz, ter nato izberite možnost za uvoz. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite Končano
→ V redu. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu z uvoženo datoteko.
Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti
Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetooth in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost → Urejanje dostopnosti
→ Souporaba preko. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite Končano. Izberite
metodo skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.
187
Dostopnost
Ogled storitev dostopa
Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Naprava → Dostopnost, ter si oglejte seznam
razpoložljivih storitev dostopa v STORITVE.
Uporaba drugih uporabnih funkcij
• Uporaba S Voice: funkcijo S Voice lahko uporabite za opravljanje različnih funkcij z uporabo
glasovnih ukazov. Zaženite S Voice, pošiljajte sporočila in si oglejte opravila.
• Iskanje z glasom: uporabite glasovne ukaze za iskanje vsebine spletnih strani. Uporabite to
funkcijo, ko se gibate in ne morete uporabljati rok za vnos besedila. Glejte Glasovno iskanje
za več informacij.
• Uporaba plošče z obvestili: če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite vrstico stanja
navzdol. Ogledate si lahko nova sporočila, prilagodite svetlost zaslona in še več. Glejte Plošča
z obvestili in plošča za hitro nastavitev za več informacij.
• Uporaba nadzora gibanja: nadzirajte napravo s premiki dlani in kretnjami. Glejte Gibanja za
več informacij.
• Uporaba optičnega bralnika prstov: registrirajte vaše prstne odtise z napravo za odklep
zaslona ali potrditev gesla Samsungovega računa. Glejte Bralnik prstnih odtisov za več
informacij.
• Uporaba bližnjic do stikov: dodajte bližnjice do stikov na klasičnem domačem zaslonu za
enostavnejše pošiljanje sporočil. Glejte Dodajanje bližnjic za stike na klasični domači zaslon
za več informacij.
188
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
189
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in levo tipko za glasnost za več kot 7 sekund, da
ponovno zaženete napravo.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Splošno → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev
na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za klicano številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
190
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite Samsungov servisni center.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
191
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
192
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player
10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
193
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
194
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne smete reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke Združenja Wi-Fi.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising