Samsung | SM-T315 | Samsung SM-T315 Uporabniški priročnik (Jellybean)

SM-T315
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2013 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
DivX®, DivX Certified® in ostali pridruženi logotipi so
blagovne znamke družbe Rovi Corporation in njenih
podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.
O VIDEOPOSNETKU DIVX
DivX® je digitalni video zapis, ki ga je izdelala družba DivX, LLC, podružnica družbe Rovi
Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki je prestala temeljita testiranja z namenom
potrditve predvajanja video posnetkov DivX. Obiščite spletno stran www.divx.com za več
informacij in za programska orodja za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.
O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO
To napravo, ki podpira DivX Certified®, je potrebno registrirati, če želite predvajati kupljene video
posnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko
DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem,
kako dokončate prijavo.
DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetkov v ločljivosti do največ HD 720p, vključno s
posebno vsebino.
Proizvedeno z licenco podjetja Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D-ja so
blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
4
Vsebina
Uvod
34 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
35 Nastavitev računov
35 Prenašanje datotek
37 Zaščita naprave
38 Nadgradnja naprave
8 Postavitev naprave
9Tipke
10 Vsebina paketa
11 Namestitev kartice SIM ali USIM
12 Polnjenje baterije
14 Vstavljanje pomnilniške kartice
16 Vklop ali izklop naprave
16 Držanje naprave
17 Zaklep in odklep naprave
17 Prilagoditev glasnosti
17 Preklop v tihi način
Komunikacija
40Telefon
45Stiki
49Sporočanje
51E-pošta
52 Google Mail
54Talk
55Google+
55Messenger
55ChatON
Osnove
18 Indikatorske ikone
19 Uporaba zaslona na dotik
22 Nadzorni gibi
24 Vključitev več oken
25Obvestila
25 Plošča za hitro nastavitev
26 Domači zaslon
29 Zaklenjen zaslon
30 Uporaba aplikacij
30 Zaslon z aplikacijami
31Pomoč
32 Vnos besedila
Splet in omrežje
56Internet
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
61 Group Play
62WatchON
63 Smart Remote
5
Vsebina
Mediji
94 S Voice
95Google
96 Glasovno iskanje
96 Moje datoteke
97Prenosi
97TripAdvisor
64 Predvajalnik glasbe
65Fotoaparat
71Galerija
74 Album za zgodbo
76 Paper Artist
76 Video predvajalnik
78YouTube
79Flipboard
Potovanja in lokalno
98Zemljevid
98Lokalno
99Navigacija
Aplikacije in medijske
trgovine
80
81
81
82
83
83
83
Trgovina Play
Samsung Apps
Game Hub
Music Hub
Glasba Play
Readers Hub
Learning Hub
Nastavitve
100 Več o nastavitvah
100Wi-Fi
101Bluetooth
101 Poraba podatkov
102 Več nastavitev
103 Način blokiranja
103 Način vožnje
104Zvok
104Zaslon
105Shramba
106 Način za varčevanje z energijo
106Baterija
106 Upravitelj aplikacij
106 Lokacijske storitve
107 Zaklenjen zaslon
108Varnost
Pripomočki
84Beležka
85 S Planner
87Dropbox
88Cloud
89 Polaris Office
91Budilka
92 Svetovna ura
93Kalkulator
93 Prevajalnik S
6
Vsebina
109 Jezik in vnos
112Cloud
113 Varnostno kopiranje in ponastavitev
113 Dodaj račun
113Gibanje
113 Glasovno upravljanje
114Dodatek
114 Datum in čas
115Dostopnost
116 O napravi
116 Google Nastavitve
Odpravljanje težav
7
Uvod
Postavitev naprave
Svetlobni senzor
Fotoaparat na
sprednji strani
Tipalo za bližino
Mikrofon za
uporabo funkcije
zvočnik
Slušalka
Tipka za vklop/
izklop
Tipka za glasnost
Zaslon na dotik
IrLED
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka Meni
Večnamenski
priključek
Mikrofon
Vhod za slušalke
Notranja antena
Fotoaparat na zadnji
strani
GPS antena
Reža za kartico SIM
Reža za pomnilniško
kartico
Zvočnik
Zvočnik
8
Uvod
Mikrofon na vrhu naprave se vključi samo pri uporabi zvočnika ali snemanju videoposnetkov.
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in zadržite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za vklop/
izklop
Meni
• Pritisnite in zadržite 8-10 sekund za ponastavitev naprave v
primeru usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon
na dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Pritisnite in zadržite na domačem zaslonu za zagon iskalnika
Google.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
Domov
• Pritisnite in zadržite, če želite odpreti seznam nedavnih
aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije
oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
10
Uvod
Namestitev kartice SIM ali USIM
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za
podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.
1 Vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno navzdol.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v reži za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
2 Potisnite kartico SIM ali USIM v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
Odstranitev kartice SIM ali USIM
Potisnite kartico SIM ali USIM dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
11
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite polnilec in napolnite baterijo.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira, oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
Polnjenje s polnilnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
12
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Med polnjenjem napravo pustite v bližini
električne vtičnice.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
13
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi SD memory card pod notranjim pomnilnikom.
14
Uvod
1 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
2 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu,
pritisnite Aplik. → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu, pritisnite Aplik. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
15
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali praznjenjem baterije.
16
Uvod
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Napravo odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke za domov in drsenjem prsta po
površini za odklep zaslona, na dnu zaslona.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za vključitev tihega načina pritisnite in zadržite tipko za glasnost.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Utišaj ali
Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
17
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem LTE
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
18
Osnove
Ikona
Pomen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali
vodo deluje nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
19
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
20
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
21
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Gibanje, nato pa povlecite drsnik na vrhu zaslona desno v desno stran.
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveni kalkulator.
22
Osnove
Poteg
Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
23
Osnove
Vključitev več oken
Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati.
• Zagnane so lahko samo aplikacije na plošči funkcije več oken.
• Pri zagonu aplikacij, ki vsebujejo večpredstavnostne datoteke, kot so glasba in videi,
bo predvajan zvok obeh datotek.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za uporabo več oken, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon, ter nato izberite Več
oken.
Uporaba več okenske plošče
Za vključitev več oken, pritisnite in zadržite . Plošča za več oken, se prikaže na levi strani
zaslona. Izberite eno aplikacijo in nato povlecite drugo aplikacijo na novo lokacijo. Za izključitev
več oken, ponovno pritisnite in zadržite .
Povlecite rob med aplikacijama gor ali dol, da prilagodite velikost plošč.
Pritisnite ročico plošče, da jo skrijete ali prikažete. Pritisnite in zadržite ročko, ter jo povlecite do
levega ali desnega roba zaslona za pomik plošče. Ko je plošča skrita, pritisnite in zadržite ročico in
jo povlecite gor ali dol za pomik ročice.
24
Osnove
Uporaba aplikacij z več okni
Med uporabo aplikacij z več okni, pritisnite
ali
in uporabite eno od naslednjih možnosti:
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : maksimirajte okno, da se to prilega zaslonu.
• : zaprite aplikacijo.
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na zgrešene klice, nova
sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave, in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če
želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti
okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
Plošča za hitro nastavitev
Na plošči za hitro nastavitev si lahko ogledate trenutne nastavitve vaše naprave. Povlecite
navzdol z vrstice stanja, pritisnite , da odprete ploščo za hitro nastavitev, ter nato uporabite
naslednje možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo.
• GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Način branja: vključite ali izključite način branja. V načinu branja naprava pomaga zaščititi
vaše oči pri branju ponoči. Če želite izbrati, katere aplikacije se bodo uporabljale, pritisnite
Nastavitve → Zaslon → Način branja.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Mobilni podatki: vključite ali izključite podatkovno povezavo.
25
Osnove
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati, katera obvestila bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Način
blokiranja.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Screen Mirroring: vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Dos.t. za Wi-Fi: vključite ali izključite funkcijo internet preko Wi-Fi.
• Način vožnje: vključite ali izključite način vožnje.
• Smart stay: vključite ali izključite funkcijo Smart stay.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Način letenja: vključite ali izključite način letenja.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Za razvrstitev možnosti na plošči za hitro nastavitev, odprite ploščo za hitro nastavitev, pritisnite
, ter nato pritisnite in povlecite element na drugo lokacijo.
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
26
Osnove
Dodajanje predmeta
Prilagodite domači zaslon z dodajanjem pripomočkov, map ali plošč.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: dodajte pripomočke ali aplikacije na domači zaslon.
• Mapa: ustvarite novo mapo.
• Stran: dodajte novo ploščo na domači zaslon.
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se
Pritisnite
nahaja na vrhu zaslona.
27
Osnove
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
Nato izberite in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov, na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo
ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon.
Uporaba nastavitve pripomočka za bližnjice
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki, nato pritisnite in pridržite Bližnjica za
nastavitve, da odprete seznam možnosti nastavitev. Izberite možnost nastavitve, ki jo boste
dodali na domači zaslon kot bližnjico.
28
Osnove
Zaklenjen zaslon
Zaklenjen zaslon prepreči napravi nezaželeno delovanje, ko te ne uporabljate, hkrati pa omogoča
dodajanje priročnih pripomočkov.
Dodajanje pripomočkov
Za uporabo pripomočkov na zaklenjenem zaslonu, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Zaklenjen zaslon ter obkljukajte Več pripomočkov.
Ko so vklopljene varnostne funkcije, ne morete uporabljati pripomočkov na zaklenjenem
zaslonu.
Pritisnite na območje plošče pripomočkov na zgornjem delu zaslona. Pomaknite se v desno na
zadnjo stran, pritisnite , ter nato izberite pripomoček, ki ga želite dodati na zaklenjen zaslon.
Razporejanje plošč
Premikanje plošče
Pomaknite se v levo ali desno na območju plošče pripomočkov, pritisnite in pridržite predogled
plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Pomaknite se v levo ali desno na območju plošče pripomočkov, pritisnite in pridržite predogled
plošče, ter jo nato povlecite v koš, ki se nahaja na vrhu zaslona.
29
Osnove
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko za domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in zadržite tipko za domov, pritisnite , in nato pritisnite Konec zraven aplikacije, da
jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Izmenjujoče pritisnite in
zadržite tipko za domov in nato pritisnite .
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
30
Osnove
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstrani in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Deljenje aplikacij
Naložene aplikacije lahko z drugimi uporabniki delite preko e-pošte, Bluetooth funkcije ali na
druge načine.
→ Skupna raba programov, izberite aplikacije, pritisnite Končano, in izberite način
Pritisnite
deljenja. Naslednji koraki se razlikujejo glede na izbran način.
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Za ogled nasveta izberite predmet.
31
Osnove
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Uporaba tipkovnice Samsung
Preklop v način rokopisa.
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vpišite veliko črko.
Vpišite veliko črko.
Vstavite ločila.
Dodajte element iz odložišča.
Vstavite presledek.
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite in zadržite , ter nato pritisnite , da spremenite vrsto tipkovnice. Pritisnite in
zadržite , ter premaknite plavajočo tipkovnico na drugo lokacijo.
Za uporabo fiksne tipkovnice pritisnite
.
Spreminjanje jezika tipkovnic
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
32
Osnove
Ročna pisava
Pritisnite , ter nato s prstom napišite besedo. Predlagane besede se pojavijo kadar vnesete
nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in izberite alternativno
besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
33
Osnove
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 100)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Združevanje omrežij Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, in možnost Wi-Fi povlecite v desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
34
Osnove
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dodaj
račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite navodilom
na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google
račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, izberite ime računa pod možnostjo Računi, izberite
račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstr. račun.
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od različice programske opreme na napravi ali operacijskega sistema
na računalniku.
• Glasba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac in flac
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf in mkv
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx,
pdf, hwp, txt, asc, rtf in zip
35
Osnove
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja delovanje medijskih knjižnic, stikov ter
koledarjev in jih sinhronizira z napravami Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies
iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
36
Osnove
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavitve odklepanja z obrazom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Odklepanje z obrazom.
Obraz namestite v okvir, da bo fotografiran. Nato nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep
ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo obraza ni uspel.
Nastavitve odklepanja z obrazom in glasom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Obraz
in glas.
Obraz prilagodite okvirju, da bo fotografiran, nato nastavite glasovni ukaz. Nato nastavite
varnostno kopijo kode PIN za odklep ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo
obraza in glasu ni uspel.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
37
Osnove
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
38
Osnove
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
39
Komunikacija
Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Tipkovnica: s pomočjo tipkovnice vnesite številko in nato pritisnite .
• Dnevniki: opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev ali sporočil.
• Priljubljene: opravite klic iz seznama priljubljenih stikov.
• Stiki: opravite klic s seznama stikov.
Številke za hitro klicanje
Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.
Predvidevanje številk
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
40
Komunikacija
Iskanje stikov
Vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov. Med
vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.
Klici v tujino
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številk, in pritisnite .
Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Zadrži: zadržite klic. Ali pritisni in zadrži tipko za slušalke. Pritisnite Prevzemi da prevzamete
zadržani klic, ali pritisnite in zadržite tipko za slušalke.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Končaj klic: konča trenutni klic.
• Zvočnik: aktivirajte zvočnik. Pri uporabi zvočnika, držite napravo proč od ušesa.
• Dodatna glasnost: povečajte glasnost.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušalke: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• Menjaj: menjaj med dvema klicema.
• Združi: opravite klic z več udeleženci, kadar ste povezani z dvema klicema. Ponovite, če želite
dodati več udeležencev. Ta funkcija je na voljo le, če je klicna storitev, ki omogoča pogovor z
več udeleženci, aktivna.
41
Komunikacija
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Beležka: ustvarite beležko.
• → Sporočilo: pošljite sporočilo.
• → Prenos: povežite prvega udeleženca z drugim. To vas izklopi iz pogovora.
• → Uredi konferenčni klic: opravite zaseben pogovor z enim udeležencem, v klicu z več
udeleženci, ali enega člana izklopite iz klica z več udeleženci.
Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite
.
Ogled dnevnikov klicev
Pritisnite Dnevniki za ogled zgodovine dohodnih in odhodnih klicev.
Za filtriranje dnevniškega zapisa klicev, pritisnite
→ Pregled po, in izberite možnost.
Predpisane številke
Na napravi lahko omejite izhodne klice tudi samo za številke z določeno klicno številko. Te
začetne klicne številke so shranjene na kartici SIM ali kartici USIM.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Predpisane
Pritisnite
številke → Omogoči FDN in nato vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM.
Pritisnite Seznam FDN in dodajte številke.
Zapore klicev
Napravo lahko nastavite tako, da onemogočite opravljanje določenih klicev. Na primer,
onemogočite lahko mednarodne klice.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Zapore
Pritisnite
klicev, izberite vrsto klica, možnost zapore klica, in vnesite geslo.
42
Komunikacija
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga, ali pritisnite tipko za slušalke.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi
klic na čakanju.
Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, povlecite
zunaj velikega kroga, ali pritisnite in zadržite tipko za slušalke.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve →
Da ustvarite sporočilo zavrnitve, pritisnite
Nastavitev sporočil za zavrnitev klica.
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Zavrnitev klica → Način samodejne
Pritisnite
zavrnitve → Samodejno zavrni številke, ter nato pritisnite Seznam za samodejno zavrnitev.
Pritisnite , vnesite številko, dodelite kategorijo in pritisnite Shrani.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
zgrešenih klicev.
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic. Ta storitev ni na voljo za opravljanje video klica.
Za uporabo te storitve pritisnite
nastavitve → Čakajoči klic.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne
Posredovanje klicev
Nastavite preusmerjanje dohodnih klicev na določeno številko.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve →
Pritisnite
Posredovanje klicev in izberite vrsto klica in pogoj. Vnesite številko in pritisnite Omogoči.
43
Komunikacija
Končanje klica
Pritisnite Končaj klic, da končate klic. Ali pritisnite tipko za slušalke.
Video klici
Opravljanje video klica
Vnesite številko ali izberite stik iz seznama stikov, in pritisnite
, da opravite video klic.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Zajemi: posnemi sliko drugega udeleženca.
• Snemaj: posnemite video slik drugega udeleženca.
V nekaterih državah snemanje klica brez predhodnega dovoljenja udeleženca ni
dovoljeno.
• Preklopi kamero: preklopite med sprednjo in zadnjo kamero.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Zvočnik: izključite zvočnik.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušalke: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Animirani emotikoni: emotikone dodajte vaši sliki.
• → Prikaz teme: okrasne ikone dodajte vaši sliki.
• → Omogoči stripovski pogled: spremenite način pogleda v stripovski pogled.
44
Komunikacija
Menjava slik
Za menjavo slike, sliko katerega koli udeleženca povlecite na podobo drugega udeleženca.
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
45
Komunikacija
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
.
Nastavljanje številke za hitro klicanje
→ Nastavitve za hitro izbiranje, izberite številko za hitro klicanje, in zanjo izberite
Pritisnite
stik. Če želite izbrisati številko za hitro klicanje, pritisnite in pridržite, nato pritisnite Odstrani.
Iskanje stikov
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Uporabite prst na kazalu na levi strani seznama stikov za hitro pomikanje.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravi glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
46
Komunikacija
Prikaz stikov
Privzeto naprava pokaže vse shranjene stike na napravi, kartici SIM ali USIM ali na drugem
računu.
Pritisnite
→ Stiki za prikaz, ter nato izberite lokacijo, kjer ste shranili stike.
Prestavljanje stikov
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z Računom Google.
Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z računom Samsung account.
Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Uvoz in izvoz stikov
Uvoz stikov
Pritisnite
USB.
→ Uvoz/izvoz → Uvozi iz kartice SIM, Uvozi iz kartice SD, ali Uvoz iz pomnilnika
Izvoz stikov
Pritisnite
USB.
→ Uvoz/izvoz → Izvozi na kartico SIM, Izvozi na kartico SD, ali Izvoz v pomnilnik
Deljenje stikov
→ Uvoz/izvoz → Deli vizitko prek, izberite stike, pritisnite Končano, in izberite
Pritisnite
način deljenja.
47
Komunikacija
Priljubljeni stiki
Pritisnite Priljubljene.
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: dodajte stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: odstranite stike s priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: ogled stikov v pogledu mreže ali pogledu seznama.
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
Skupine stikov
Pritisnite Skupine.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in nato pritisnite
pritisnite Končano.
→ Dodaj člana. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Uredi: spremenite nastavitve skupine.
• Dodaj člana: dodajte člana v skupino.
• Odstrani člana: odstranite člana iz skupine.
• Pošlji sporočilo: pošljite sporočilo vsem članom skupine.
• Pošlji e-pošto: pošiljanje e-pošte članom skupine.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
48
Komunikacija
Brisanje skupin
Pritisnite , izberite uporabniško dodane skupine in nato pritisnite Izbriši. Prevzete skupine ne
morejo biti izbrisane.
Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
Končano.
→ Pošlji sporočilo ali Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite
Vizitka
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov, in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko v JAZ, in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
Sporočanje
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočanje na zaslonu aplikacij.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja, vam lahko operater
zaračuna dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo, in pritisnite
.
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
• Pritisnite
→ Dodaj zadevo za vnos osebe.
49
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Načrtovano sporočilo. Nastavite uro in datum, ter
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
nato pritisnite V redu. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Prevajanje in pošiljanje sporočil
Za uporabo funkcije prevajanja, med sestavljanjem sporočila, pritisnite
drsnik Prevedi v desno, nastavite jezikovni par in nato pritisnite V redu.
→ Prevedi, povlecite
Pritisnite za prevod sporočila, ter nato pritisnite Končano. Prevedeno sporočilo bo zamenjalo
sporočilo v izvornem jeziku.
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
50
Komunikacija
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna namest. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočilo, nato pritisnite Pošlji.
Pritisnite
. Vnesite prejemnike, zadevo in
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite Kp/Skp, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite . Obkljukajte Pošiljanje urnika, nastavite uro in datum,
ter nato pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
51
Komunikacija
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Odgovorite na sporočilo.
Sestavite sporočilo.
Posredujte sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odprite datoteke.
Pojdite na prejšnjo ali naslednjo
sporočilo.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite Shrani, da le-to shranite.
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
52
Komunikacija
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
POŠLJI.
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo, in pritisnite
Pritisnite + KP/SKP, da dodate več prejemnikov.
Da vstavite slike pritisnite
.
Pritisnite
→ Shrani kot osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Priložite video, da dodate videoposnetek.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Branje sporočil
Izbrišete to sporočilo.
Shranite to sporočilo za dlje časa.
Dodajte oznako temu sporočilu.
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Posredujte to sporočilo drugim.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odgovorite na to sporočilo.
Predogled priloge.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
dodeliti.
53
, nato izberite oznako, ki jo želite
Komunikacija
Talk
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek Google Talk.
Pritisnite Talk na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Javni profil
Pritisnite ID račun, ki se nahaja na vrhu seznama prijateljev, da spremenite status dosegljivosti,
slike ali sporočilo.
Dodajanje prijateljev
Pritisnite
, vnesite e-poštni naslov prijatelja, ki ga želite dodati in pritisnite KONČANO.
Pogovor s prijatelji
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona in
pritisnite .
Da dodate prijatelja s katerim želite klepetati pritisnite
Če želite končati pogovor, pritisnite
→ Dodaj v klepet.
→ Končaj klepet.
Preklop med pogovori
Pomaknite se v levo ali v desno.
Brisanje zgodovine pogovorov
Pogovori so samodejno shranjeni. Za izbris zgodovine pogovorov pritisnite
zgodovino klepetov.
54
→ Počisti
Komunikacija
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vsi krogi za spremembo kategorije in se nato pomaknite gor ali dol za ogled objav iz
vaših krogov.
Pritisnite
za uporabo funkcij družabnih omrežij.
Messenger
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek storitve Google+ za neposredno sporočanje.
Pritisnite Messenger na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor s katerokoli napravo, ki ima mobilno telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.
Da sinhronizirate prijatelje na napravi s funkcijo ChatON, pritisnite Več → Nastavitve →
Sinhroniziraj stike.
55
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Med ogledovanjem spletne strani pritisnite
spletne strani.
za souporabo, shranjevanje ali tiskanje trenutne
Odpiranje nove strani
Pritisnite
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter
pritisnite stran, da jo izberete.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
56
.
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
Pritisnite → Zgodovina → Največkrat obiskano, da odprete spletno stran iz seznama
največkrat obiskanih spletnih strani.
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Shranjene strani.
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Prenosi.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Deli stran z drugimi.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite Deli.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite → Nov zavih.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter
pritisnite stran, da jo izberete.
57
Splet in omrežje
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Za ogled odprtih zavihkov na drugih napravah pritisnite → Druge naprave. Izberite spletno
stran, katero želite odpreti.
Za ogled zaznamkov pritisnite → Zaznamki.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, ter nato
povlecite drsnik Bluetooth v desno.
58
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth → Iskanje in navedene so najdene
naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno
geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko, pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
Screen Mirroring
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več nastavitev → Screen Mirroring, ter nato
povlecite drsnik Screen Mirroring v desno. Izberite napravo, odprite ali predvajajte datoteko,
ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z napravo s pomočjo kode PIN,
pritisnite in zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.
59
Splet in omrežje
Samsung Link
Uporabite to aplikacijo za predvajanje vsebine, ki ste jo shranili na različnih napravah prek
interneta. Predvajate in pošljete lahko večpredstavnostne datoteke v vaši napravi na drugo
napravo ali spletno storitev za shranjevanje.
Za uporabo te aplikacije, se morate prijaviti v račun Samsung ter registrirati dve ali več naprav.
Registracijske metode se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave. Za več podrobnosti pritisnite
→ Pomoč.
Pritisnite Samsung Link na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Med odpiranjem te aplikacije, se bo prikazala nedavna vsebina vseh vaših registriranih naprav.
Lahko brskate po njih ali jih predvajate. Za souporabo datotek, se pomaknite na NAPRAVE IN
SHRAMBA in izberite možnost.
Pošiljanje datotek
Pošljite datoteke drugim napravam ali jih prenesite v spletno storitev za shranjevanje.
Izberite napravo, pritisnite , izberite datoteko, pritisnite Dokončano, ter nato napravo ali
spletno mesto za shranjevanje.
Skupna raba datotek
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, pritisnite
Dokončano, ter nato izberite metodo souporabe.
, izberite datoteko, pritisnite
Predvajanje datotek na oddaljeni napravi
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, pritisnite
izberite napravo.
, izberite datoteko, ter nato
• Podprte datoteke so lahko odvisne od naprav, ki so povezane kot medijski
predvajalnik.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
60
Splet in omrežje
Upravljanje vsebine v spletni storitvi za shranjevanje
Izberite spletno storitev za shranjevanje in nato odprite in upravljajte datoteke.
Za prenos datotek s spletne storitve za shranjevanje, pritisnite
pritisnite Dokončano.
, izberite datoteke in nato
→ Nastavitve →
Za registracijo spletne storitve za shranjevanje na napravi pritisnite
Registrirana shramba → , ter nato izberite spletno storitev za shranjevanje.
Group Play
Uporabite to aplikacijo za souporabo zaslonov z več napravami. Ustvarite ali se pridružite seji
Group Play, ter nato souporabljajte slike, dokumente ali glasbo.
Pritisnite Group Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarjanje skupine za Group Play
Pritisnite Ustvari skupino, nastavite geslo in nato uporabite naslednje funkcije:
• Skupna raba glasbe: izberite glasbene datoteke za souporabo. Povežete lahko dve ali več
naprav in jih uporabite za doseganje prostorskega zvočnega učinka.
• Skupna raba slik: izberite slike za souporabo.
• Skupna raba dokumentov: izberite dokumente za souporabo.
• Igranje iger: igrajte spletne igre s prijatelji.
Pritisnite
in zapišite opombo ali rišite po zaslonu. Vsi udeleženci lahko vidijo vaše stvaritve.
Pritisnite
za ogled mozaične postavitve vseh slik v souporabi.
Pritisnite
za izbiro več slik ali dokumentov.
Pritisnite
za ogled udeležencev skupine.
Prijava v storitev Group Play
Pritisnite Pridr. skupini, izberite skupino Group Play, kateri se želite pridružiti, ter nato vnesite
geslo skupine. Izberite kategorijo medija in na napravi se bo pojavila vsebina, ki je trenutno v
souporabi.
61
Splet in omrežje
WatchON
Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in ogled vaših priljubljenih oddaj in
filmov.
Pritisnite WatchON na zaslonu aplikacij.
Najprej morate napravo povezati z omrežjem in usmeriti infrardeči vhod naprave v TV
sprejemnik.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Povezava s TV sprejemnikom
Povežite se s TV sprejemnikom za prikaz zaslona naprave na večji površini in upravljajte TV
sprejemnik na daljavo z uporabo naprave.
Pritisnite → Nadaljuj, izberite državo in regijo, ter nato sledite navodilom na zaslonu za
registracijo TV sprejemnika z napravo. Koraki so odvisni od izbranih možnosti.
Gledanje televizije
Izbirajte med predlogi TV programov oz. izberite kategorijo na dnu zaslona. Izberite TV program
in nato pritisnite Glej na TV sprejemniku ali Glej zdaj. Izbrani programi bodo prikazani na
priključenem TV sprejemniku.
Pritisnite in odprite nadzorno ploščo za upravljanje TV sprejemnika.
Nastavitev opomnikov za programe
Pritisnite Časovna premica na dnu zaslona in izberite čas TV programa, ki si ga želite ogledati.
Izberite program in nato pritisnite .
62
Splet in omrežje
Smart Remote
Uporabite to aplikacijo, če želite napravo uporabljati kot daljinski upravljalnik za TV-je in domače
kino sisteme.
Pritisnite Smart Remote na zaslonu aplikacij.
Najprej morate napravo povezati z omrežjem Wi-Fi in zagotoviti, da je infrardeči vhod naprave
usmerjen v TV sprejemnik.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nastavite naprave kot daljinski upravljalnik za TV sprejemnik
Pritisnite Choose Your Country or Region, izberite državo ali regijo, nato pa sledite navodilom na
zaslonu za zaključek postopka nastavitve.
Če želite odpreti daljinsko nadzorno ploščo, pritisnite ročico plošče na spodnjem desnem robu
zaslona.
Če želite dodati dodatno sobo, pritisnite
→ Add New Room.
Prilagoditev nastavitev daljinskega upravljanja
Pritisnite
in uporabite naslednje možnosti:
• Edit Channels: urejanje kanalov, prikazanih na zaslonu naprave.
• Rooms & Devices: spremenite nastavitve povezave.
• Profile: vnesite profil uporabnika, tako da lahko priključitev poišče najboljše izbire.
• Favorite Programs: ogled priljubljenih programov.
• Cut Programs: obnovi prej skrite programe.
• Genres: skrij ali spremeni vrstni red žanrov.
• Sports: skrij ali spremeni vrstni red športov.
• Send Feedback: pošljite vaša mnenja za razvoj aplikacije.
• Notifications: nastavite napravo, tako da vas bo obveščala o različnih TV programih v bližnji
prihodnosti.
• Reset Peel: ponastavite nastavitve za povezavo.
63
Mediji
Predvajalnik glasbe
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Predvajalnik glasbe na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od različice programske opreme na
napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Oglejte si podrobnosti datoteke.
Poiščite naprave z omogočenim
DNLA.
Za prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite mešanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Skrijte zaslon glasbenega
predvajalnika.
Odprite seznam predvajanja.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
64
Mediji
→ Nastavitve
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite
→ Napredno → Adapt Sound → Vključeno. Ko jakost zvoka zvišate na nivo 14 ali več, se
možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če jakost zvoka znižate na nivo
13 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja
Če želite uporabljati trenutno predvajano pesem za melodijo zvonjenja, pritisnite tipko menija in
→ Nastavi kot → Melodija zvonjenja telefona.
nato pritisnite
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite → Ustvari sezn. predvajanja. Vnesite naslov in pritisnite V redu. Izberite pesmi, ki
jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe. Ko dodate pesem, pritisnite Glasbeni kotiček → .
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 71)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
65
Mediji
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za
ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite
.
Oglejte si več možnosti.
Označuje, kateri način
snemanja je v uporabi.
Preklopite med sprednjo
in zadnjo kamero.
Začnite s snemanjem.
Spremenite način
fotografiranja.
Odprite galerijo, da si
ogledate slike in
videoposnetke.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni
način za snemanje fotografije.
• Lepotna izboljšava obraza: posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno sliko.
• Zvok+slikanje: uporabite za fotografiranje z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
66
Mediji
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodil.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Noč: te nastavite uporabite za slike, ki ste jih posneli v temi.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v katerokoli smer. Ko sta oba panoramska vodila
poravnana, fotoaparat samodejno posname fotografijo v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite
. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
. Za pričetek snemanja, pritisnite
Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
67
.
Mediji
Snemalni način
Pritisnite
→
, da spremenite način snemanja.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omej. za MMS: uporabite ta način, da zmanjšate kvaliteto posnetka, ki ga želite poslati preko
sporočila.
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
• Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje
videa.
68
Mediji
Skupna raba posnetka
Pritisnite
→
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Direct.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi.
• Sk. raba fotog. ChatON: pošljite fotografijo drugi napravi preko ChatON.
• Oddaljeno iskalo: nastavite napravo za upravljanje fotoaparata od daleč.
Upravljanje fotoaparata od daleč
Nastavite napravo kot iskalnik za nadzor fotoaparata od daleč.
→
Pritisnite
Direct. Pritisnite
→ Oddaljeno iskalo, ter nato povežite napravo in fotoaparat z uporabo Wi-Fi
, da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
→ za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse nastavitve niso na voljo v načinu
Pritisnite
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo
kvaliteto. To porabi več spomina.
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe
na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Način ostrenja: izberite način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• Oznaka GPS: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako. Vključite to funkcijo med
fotografiranjem za ustvarjanje albumov v Album za zgodbo.
69
Mediji
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Pregled: na kratko prikaže posnete fotografije.
• Tip. za glasnost: nastavite uporabo tipke za glasnost kot nadzor samosprožilca ali funkcije
povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Nadzor glasu: nastavite fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. Vključite za
uporabo Označi prijatelja v načinih Galerija in Album za zgodbo.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Urejanje hitrih nastavitev.
Pritisnite element in ga pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
70
Mediji
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate kateri koli del slike. Uščipnite za pomanjšanje ali
dvakrat pritisnite za vrnitev.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
71
Mediji
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: dodajte sliko med priljubljene.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: uporabite funkcijo za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejena slika
je shranjena v mapi Photo frame.
• Opomba fotografije: uporabite za zapis opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
uredite zapiske.
, da
• Kopiraj v odložišče: kopirajte v odložišče.
• Tiskanje: natisnite sliko preko povezave USB ali Wi-Fi.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Obreži: spremenite velikost z modrim okvirjem in shranite sliko.
• Iskanje naprav v bližini: išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
Modifikacija slik
Med ogledom slike pritisnite
in izberite Urejevalnik fotografij ali Paper Artist.
Priljubljene slike
Pri ogledu slike, pritisnite
→ Priljubljene, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.
72
Mediji
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
pošljete drugim osebam.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
→ Nastavitve → Oznake, ter nato kliknite Oznaka obraza. Okoli prepoznanega
Pritisnite
obraza na sliki, se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato
izberite ali dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, to
so na primer klicanje ali pošiljanje sporočila.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba Tag Buddy
→ Nastavitve → Oznake → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja
Pritisnite
v desno za prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
73
Mediji
Organiziranje map
Ustvarite mapo za organizacijo slik ali videoposnetkov, ki so shranjeni v napravi. Prav tako lahko
kopirate ali premikate datoteke iz ene v drugo mapo.
Da ustvarite novo mapo, pritisnite . Vnesite ime mape, pritisnite V redu, ter nato izberite
slike ali videoposnetke. Pritisnite in zadržite katero koli izbrano sliko ali video posnetek, ter ga
povlecite v novo mapo in nato pritisnite Končano. Pritisnite Kopiraj za kopiranje oz. Prem. za
premik.
Album za zgodbo
Uporabite to aplikacijo, da ustvarite lasten digitalni album, kamor lahko shranite vaše zgodbe s
prikladnim in enostavnim sortiranjem.
Pritisnite Album za zgodbo na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje albumov z zgodbo
Pritisnite Ustvari album → Po podatkih v oznaki, da samodejno ustvarite story album. Izberite
kriterij in nato pritisnite Poiščite slike. Vnesite naslov albuma, izberite temo in nato pritisnite
Ustvari album.
Za ročno ustvarjanje, pritisnite Ustvari album → Iz Galerije.
Ustvarjanje priporočenih albumov
Ko posnamete fotografije na eni lokaciji, naprava samodejno razporedi vaše fotografije v albume
glede na določen kriterij in hkrati priporoča, da ustvarite nov album.
→ Nastavitve → Predlogi → Domače mesto, ter nato nastavite metodo za
Pritisnite
prepoznavanje vaše lokacije. Izberite vrsto albuma in določite najmanjše število fotografij.
Pri zajemanju fotografij, ki so v skladu z vašimi kriteriji, fotoaparat predlaga, da ustvarite album.
Pritisnite Ustvari album → Iz predlogov. Izberite album, vnesite naslov albuma in nato pritisnite
Kon. → V redu.
Naprava bo priporočala, da ustvarite albume z zgodbo, ko presežete prednastavljeno
število fotografij v enem dnevu.
74
Mediji
Ogled story album
Izberite story album. Na prvi strani se prikaže naslovna fotografija. Pomaknite se v levo ali v
desno za ogled slik v story album.
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Dodajte vsebino: dodajte več vsebin trenutni strani.
• Odstranitev vsebine: izbrišite vsebino na trenutni strani.
• Sprem. temo: spremenite temo za postavitev strani.
• Diaprojekcija: zaženite diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Soup. preko: pošljite albume drugim.
• Tiskanje: natisnite album preko povezave USB ali Wi-Fi.
• Naročilo foto-knjige: naročite tiskano različico albuma.
• Izvoz albuma: izvozite album na druge shrambe.
• Izbriši album: izbrišite album.
Urejanje slik
Pritisnite sliko strani v albumu.
Če želite dodati napis, pritisnite
.
Če želite sliko poslati drugim, pritisnite
Če želite izbrisati sliko, pritisnite
.
.
Če želite uporabiti učinke na sliki, pritisnite
Za začetek diaprojekcije, pritisnite
.
→ Diaprojekcija → Začni diaprojekcijo.
Da nastavite sliko kot naslovnico albuma, pritisnite
Da zavrtite sliko proti smeri urnega kazalca, pritisnite
Da zavrtite sliko v smeri urnega kazalca, pritisnite
75
→ Nast. za nasl.
→ Zavrti v levo.
→ Zavrti v desno.
Mediji
Paper Artist
Uporabite to aplikacijo, če želite, da so slike podobne risbam, z zabavnimi učinki in okvirji.
Pritisnite Paper Artist na zaslonu aplikacij.
Uporabite orodje za ustvarjanje, da urejate sliko. Urejen posnetek zaslona je shranjen v Galerija
→ v mapo Paper Pictures.
Izberite obstoječo sliko.
Dajte sliko v skupno rabo.
Shranite sliko.
Snemanje fotografije.
Uporabite okvirje na sliki.
Rišite s čopičem. Pritisnite, da
spremenite debelino čopiča.
Dostop do dodatnih možnosti.
Rišite s pisalom. Pritisnite, da
spremenite debelino pisala.
Zbrišite slike. Pritisnite, da
spremenite debelino radirke.
Uporabite učinke na sliki.
Video predvajalnik
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video predvajalnik na zaslonu aplikacij.
• Ne zaklepajte zaslona naprave med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX
Video-On-Demand. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov
DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
76
Mediji
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite naprave z
omogočenim DNLA.
Za prilagoditev
glasnosti.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
naprej.
Izberite način za zvočni
sistem Dolby.
Spremenite velikost
video zaslona.
Spremenite razmerje
slike.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
nazaj.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite video posnetke s kljukico, ter nato pritisnite Izbriši.
Souporaba videoposnetkov
→ Souporaba preko, izberite metodo souporabe, obkljukajte videoposnetke, ter
Pritisnite
nato pritisnite Souporab.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite
premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
77
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v ležeči položaj.
Poišči videoposnetke.
Pošljite URL drugim.
Premor ali nadaljevanje
predvajanja.
Dodajte videoposnetke
na seznam predvajanja.
Premik naprej ali nazaj
z vlečenjem drsnika.
Spremenite kakovost
zaslona.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Izberite vaš račun in pritisnite
ter pritisnite PRENESI.
, izberite videoposnetek, vnesite informacije za videoposnetek,
78
Mediji
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.
Pritisnite aplikacijo Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da zaženete aplikacijo Flipboard, podrsajte levo na pozdravni strani, izberite nove teme in
pritisnite Build Your Flipboard.
Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga
želite prebrati.
Med branjem knjige uporabljajte naslednje ikone:
• : pojdi na prejšnjo stran.
• : ogled komentarjev drugih o članku.
• : deli članek preko Twitter.
• : deli članek z drugimi.
• : všečkajte članek za Facebook.
• : dodaj članek na seznam priljubljenih v storitvi Twitter.
• : dodajte članek v vašo revijo Flipboard.
79
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
Pritisnite , iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, ter pritisnite
ODSTRANI.
80
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite www.samsungapps.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
za izbiro kategorije.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Prenos ali Kupi.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Game Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop do iger.
Pritisnite Game Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pomaknite se levo ali desno ter izberite igro za prenos s storitve Samsung Apps.
81
Aplikacije in medijske trgovine
Music Hub
Uporabite to aplikacijo za predvajanje glasbe in nakup pesmi ali albumov iz kataloga Music Hub.
Naročite se na premium storitev Music Hub in uživajte v prilagojenih priporočilih, neomejenim
pretakanjem glasbe, osebnih radijskih postajah in storitvi za shranjevanje v oblaku za vso vašo
glasbo.
Za več informacij pritisnite
→ Pomoč ali obiščite spletno mesto Music Hub.
Pritisnite Music Hub na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere funkcije so lahko označene drugače, odvisno od vaših naročniških pogojev.
• Nekatere funkcije, vključno s storitvami pretakanja, v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda niso na voljo.
MOJA GLASBA
Predvajajte glasbo, ki je shranjena na napravi in na strežniku za shranjevanje v oblaku. Vsa vaša
glasba ostane samodejno sinhronizirana z vašim računalnikom.
TRGOVINA
Uživajte v neomejenem pretakanju glasbe. Pretakajte pesmi ali jih prenesite za poslušanje, ko ste
brez povezave. Dodajte pesmi na seznam predvajanja ali jih souporabljajte s prijatelji.
RADIO
Poslušajte glasbo ali radijske postaje oz. ustvarite lastno. Vašo postajo lahko prilagodite glede na
priljubljenega izvajalca. Postaja bo predvajala glasbo, ki je podobna glasbi vašega priljubljenega
izvajalca. Music Hub vam lahko prav tako posreduje prilagojena priporočila.
82
Aplikacije in medijske trgovine
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Readers Hub
Uporabite to aplikacijo za prenos in branje knjižnih datotek.
Pritisnite Readers Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite knjigo, ki jo želite brati. Za prenos knjižnih datotek, pojdite v trgovino Readers Hub Store.
Learning Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop do vsebine za učenje.
Pritisnite Learning Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo, ter nato video predavanje ali knjigo.
83
Pripomočki
Beležka
Uporabite aplikacijo, če želite shraniti pomembne informacije in si jih ogledati kasneje.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite
, vnesite beležko, ter nato pritisnite Shrani.
Če želite spremeniti barvo ozadja, pritisnite
→ Barva.
→ Zakleni.
Če želite zakleniti beležko pred drugimi, pritisnite
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite urediti beležko, pritisnite beležko.
Če želite poiskati beležko, pritisnite
.
Da spremenite način prikaza, pritisnite
Če želite izbrisati beležke, pritisnite
.
.
Če želite urediti beležke po datumu, pritisnite
→ Razvrsti po.
Če želite besedilo v beležkah poslati drugim, pritisnite
Če želite beležko poslati drugim, pritisnite
→ Skupna raba besedila prek.
→ Souporaba preko.
Da natisnete beležke prek povezave USB ali Wi-Fi pritisnite
Da uvozite beležke iz storitve Google Docs, pritisnite
→ Tiskanje.
→ Uvoz.
Da izvozite beležke na druga mesta za shranjevanje, pritisnite
Da spremenite nastavitve beležke, pritisnite
→ Nastavitve.
84
→ Izvoz.
Pripomočki
Ogled beležke
Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete. Pomaknite se v levo ali desno za ogled beležke.
Pritisnite
in uporabite naslednje:
• Izbriši: izbrišite beležko.
• Barva: spremenite barvo ozadja.
• Zakleni: zaklenite beležko pred drugimi.
• Tiskanje: natisnite beležko preko povezave USB ali Wi-Fi.
• Skupna raba besedila prek: pošljite besedilo v beležki drugim.
• Souporaba preko: pošljite beležke drugim.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
• Dodaj beležko: ustvarite ročno napisano beležko, ki jo lahko pripnete datumu.
85
Pripomočki
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobn. dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat se
naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Pripnite sliko. Pritisnite Slike, nato fotografirajte ali izberite že obstoječo fotografijo.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Google pod Računi, izberite račun Google, ter nato
Sinhronizacija Koledar. Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu aplikacij pritisnite S Planner
→
→ Sinhroniziraj.
→ Nastavitve → Prikaži nastavitve
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil, pritisnite
→ Koledarji → Zaslon, izberite račun Google in nato pritisnite V redu.
Spreminjanje vrste koledarja
Pritisnite levi zgornji vrh zaslona in nato izberite eno izmed različnih vrst koledarjev, vključno z
mesecem, tednom ali drugo. Vrsto koledarja lahko spremenite tudi z gibom, tako imenovanim
uščipom. Na primer, s stiskom spremenite mesečni koledar na letni koledar, ravno obraten gib pa
bo letni koledar spremenil nazaj v mesečni koledar.
86
Pripomočki
Iskanje dogodkov
Pritisnite
in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Brisanje dogodkov
Izberite datum in nato pritisnite
→ Izbriši.
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Souporaba preko, ter nato izberite način deljenja.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite Start, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko je storitev Dropbox vključena, se fotografije in videoposnetki, posneti s fotoaparatom
naprave, samodejno prenesejo na Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov,
pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite in nato izberite
datoteke.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
87
Pripomočki
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje nastavitev in podatkov
programa z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Pritisnite Varnostno kopiranje ali Obnovi, da naredite varnostno kopijo ali obnovite podatke na
vašem računu Samsung.
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun za Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
88
Pripomočki
Polaris Office
Uporabite to aplikacijo za urejanje dokumentov različnih oblik, vključno s preglednicami in
predstavitvami.
Pritisnite Polaris Office na zaslonu aplikacij.
Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od tipa datoteke.
Ustvarite dokument.
Pomaknite se levo ali desno za
ogled nedavnih dokumentov.
Oglejte si in upravljajte
dokumente preko spleta.
Brskajte po oblikah dokumentov.
Brskajte po mapah.
Oglejte si priljubljene dokumente.
Ustvarjanje dokumentov
Pritisnite
, ter nato izberite tip dokumenta.
Uporabite orodno vrstico za urejanje, ki se nahaja na vrhu zaslona, in uredite dokument.
→ Shrani, vnesite ime datoteke, izberite mapo, kamor ga želite shraniti,
Ko končate, pritisnite
ter nato pritisnite Shrani.
Branje dokumentov
Pritisnite datoteko. Ali pritisnite brskalnik, Clouds, Tip obrazca ali Priljubljene, ter nato izberite
datoteko, ki jo želite odpreti.
Za začetek diaprojekcije pritisnite
→ Diaprojekcija.
Za iskanje tekstovnih nizov v dokumentu, pritisnite
89
.
Pripomočki
Pritisnite
, ter uporabite eno izmed sledečih funkcij:
Dokument
• Shrani kot: shranite dokument z drugim imenom.
• Izvoz PDF: shranite dokument kot datoteko PDF.
• Najdi in zamenjaj: poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Nastavitev strani: spremenite postavitev strani.
• Pogled polne širine: oglejte si samo vsebino dokumenta, brez razmikov.
• Povečaj/Pomanjšaj: spremenite velikost pogleda.
• Prilagajanje besedila: porazdelite besedilo, da se to ujema zaslonu.
• Memo vklop: oglejte si komentarje v dokumentu.
• TTS: preberite dokument s pomočjo funkcije besedilo-v-govor.
• Tiskanje: natisnite dokument preko povezave USB ali Wi-Fi.
Predstavitev
• Diaprojekcija: zaženite diaprojekcijo.
• Shrani kot: shranite dokument z drugim imenom.
• Izvoz PDF: shranite dokument kot datoteko PDF.
• Najdi in zamenjaj: poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Pogled posameznega diapozitiva: oglejte si diapozitive enega za enim.
• Povečaj/Pomanjšaj: spremenite velikost pogleda.
• Tiskanje: natisnite dokument preko povezave USB ali Wi-Fi.
90
Pripomočki
Preglednica
• Shrani kot: shranite dokument z drugim imenom.
• Najdi in zamenjaj: poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Zaščitni list: zaklenite list, da ga drugi ne morejo urejati.
• Zamrzni: ohranite izbrano vrstico na mestu.
• Preračunaj: preračunajte funkcije na listu.
• Razvrsti: razvrstite celice po določenem kriteriju.
• Filter: oglejte si celice, ki so filtrirane po določenem kriteriju.
• Povečaj/Pomanjšaj: spremenite velikost pogleda.
• Tiskanje: natisnite dokument preko povezave USB ali Wi-Fi.
Besedilo
• Shrani kot: shranite dokument z drugim imenom.
• TTS: preberite dokument s pomočjo funkcije besedilo-v-govor.
• Tiskanje: natisnite dokument preko povezave USB ali Wi-Fi.
Budilka
Uporabite to aplikacijo kot budilko in opozorila za pomembne dogodke.
Pritisnite Budilka na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to budilko.
91
Pripomočki
Nastavljanje opozoril
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite Shrani.
• Opozorilo za lokacijo: nastavite lokacijo. Opozorilo se bo sprožilo samo ko boste v izbrani
lokaciji.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas za izklop opozorila pred nastavljenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Uporabite to aplikacijo, če želite preveriti čas v katerem koli kraju na svetu.
Pritisnite Svetovna ura na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vpišite ime mesta ali izberite mesto s prikaza sveta, ter nato pritisnite
.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite
, izberite ure in nato pritisnite Izbriši.
92
Pripomočki
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
onemogočeno, pritisnite
Za ogled zgodovine računanja pritisnite
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ Počisti zgodovino.
Da spremenite velikost znakov za zgodovino pritisnite
→ Velikost besedila.
Prevajalnik S
Uporabite to aplikacijo za prevajanje besedila v druge jezike.
Pritisnite Prevajalnik S na zaslonu aplikacij.
Uporaba S Translator
Nastavite izvorni in ciljni jezik, vnesite besedilo v polje za vnos, ter nato pritisnite
Če želite dodati jezikovni par na seznam priljubljenih, pritisnite
Če želite jezikovni par poslati drugim, pritisnite
.
.
.
Začetek pogovora s prevajalnikom
Pritisnite tipke na dnu zaslona za komunikacijo z drugo osebo preko izgovorjenega prevoda.
Pritisnite Govor za vaš jezik in nato govorite v mikrofon. Naprava bo prevedla vaš govor. Pritisnite
v polju ciljnega jezika, da naprava na glas prebere prevod.
Nato pritisnite Govor za jezik sogovornika in dovolite, da oseba odgovori v svojem jeziku.
Naprava bo prevedla njihov odgovor. Pritisnite
v polju izvornega jezika, da naprava na glas
prebere sogovornikov odgovor.
93
Pripomočki
S Voice
Uporabite to aplikacijo za upravljanje naprave z glasom pri pošiljanju sporočila, zapisovanje
beležke in več.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Odpri glasbo
• Zaženi računalo
• Pokliči Lulu na mobilni telefon
• Pokliči Lulu na službeni telefon
• Preveri urnik
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Način vožnje
V načinu vožnje, bo naprava na glas prebrala vsebino dohodnih klicev, sporočil in obvestil, kar
omogoča prostoročno uporabo naprave med vožnjo. Na primer, naprava bo na glas prebrala ime
klicatelja ali telefonsko številko ob dohodnem klicu.
Da vključite način vožnje, izgovorite »Driving mode on«.
94
Pripomočki
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato vnesete
Obseg iskanja
→ Nastavitve → Iskanje v tabličnem
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
računalniku, ter odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
Google Now
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Google Now.
storitev Google Now, pritisnite
95
Pripomočki
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite
v korenski imenik pritisnite .
V mapi uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• : poiščite datoteke ali mape.
• : spreminjanje pogleda.
• : ustvarite mapo.
• Čas: razvrstite datoteke ali mape.
Obkljukajte datoteke ali mapo, ter nato uporabite eno izmed sledečih funkcij:
• : kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
• : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• : izbrišite datoteke ali mape.
• : pošljite datoteke drugim.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Podrobnosti: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.
96
. Če se želite vrniti
Pripomočki
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da si ogledate prenose datotek s spleta pritisnite Internetni prenosi, ali pritisnite Drugi prenosi,
da si ogledate datoteke prenesene iz drugih aplikacij, kot so E-pošta.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite Razvrsti po velikosti.
Za razvrščanje datotek po datumu, pritisnite Razvrsti po datumu.
TripAdvisor
Uporabite to aplikacijo za pridobivanje informacij o potovanju, kot so ciljni kraj ali hotel. Prav tako
lahko rezervirate sobo, ter z drugimi delite ocene.
Pritisnite TripAdvisor na zaslonu aplikacij.
97
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte
podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do kraja
Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja.
Naprava prikazuje poti do kraja.
Lokalno
S to aplikacijo poiščite bližnje restavracije, banke, avtobusna postajališča in drugo.
Pritisnite Lokalno na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo krajev, ter nato kraj s seznama rezultatov iskanja. Ko najdete lokacijo, si oglejte
informacije o kraju, kot so lokacija na karti ali komentarje od drugih. Kraj lahko prav tako ocenite,
pustite komentar ali souporabite informacije z drugimi.
98
Potovanja in lokalno
Navigacija
Uporabite to aplikacijo za iskanje poti do kraja.
Pritisnite Navigacija na zaslonu aplikacij.
• Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko
razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet
in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa
varnostna opozorila in predpise.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Določite cilj z uporabo različnih metod, kot sta govor ali vnos naslova cilja. Ko je pot najdena,
sledite navodilom na zaslonu za navigacijo do cilja.
99
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: odprite pomoč za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
spanjem.
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako nastavili.
S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne
stroške, nastavite možnost na Vedno.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
da vključite funkcijo.
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju,
100
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže dve napravi neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite čas vidljivosti naprave.
• Prejete datoteke: oglejte si prejete datoteke preko funkcije Bluetooth.
• Pomoč: odprite pomoč za Bluetooth.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe
podatkov.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije želite sinhronizirati v
Nastavitve → Računi.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopne točke Wi-Fi in preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, njihovo uporabo.
101
Nastavitve
Več nastavitev
Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem,
kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
Upor.tel. kot modem in mob.DT
• Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za
souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
omrežja Wi-Fi.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalnikom prek USB-ja.
Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalniki prek Bluetooth.
• Pomoč: spoznajte internet prek vmesnika USB, omrežja Wi-Fi in Bluetooth.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
102
Nastavitve
Naprave v bližini
• Skupna raba datotek: vključite skupno rabo medijskih datotek in s tem dovolite napravam, s
poverilnico DNLA, dostop do medijskih datotek na vaši napravi.
• Vsebine v souporabi: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
• Seznam dovoljenih naprav: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Seznam naprav brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop
do vaše naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenesi iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Kies prek Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek omrežja Wi-Fi.
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila od dohodnih klicev
določenih stikov v načinu blokiranja.
Način vožnje
Z vključitvijo načina vožnje bo naprava prebrala vsebino na glas, hkrati pa lahko določite
aplikacije, ki ji želite uporabiti v načinu vožnje.
103
Nastavitve
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Zvonjenja: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
• Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in
neodgovorjeni klici.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Ton tipkovnice za klic: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk
na tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Adapt Sound: po meri prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate med klici ali za
poslušanje glasbe.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Način zaslona:
– – Optimizacija prikaza: uporabite ta način za optimizacijo zaslona v skladu z nastavitvami
zaslona.
– – Dinamično: uporabite ta način, da poživite ton vašega zaslona.
104
Nastavitve
– – Standardno: uporabite ta način za normalno kakovost.
– – Film: uporabite ta način za temne prostore, kot je temnica.
• Način branja: izberite, katere aplikacije bodo uporabljale način branja. V načinu branja
naprava pomaga zaščititi vaše oči pri branju ponoči.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko je naprava priključena na namizno
odložišče ali se polni.
• Pametni zaslon:
– – Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
– – Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Izboljšava berljivosti: ostrejše besedilo za lažje branje.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite ogled preostale življenjske dobe baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
105
Nastavitve
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Varčevanje z energijo procesorja: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih
virov.
• Varčevanje z energijo zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Več o Načinu varčevanja z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Lokacijske storitve
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Dostop do moje lokacije: dovolite aplikacijam uporabo informacij o vaši trenutni lokaciji.
• Uporabi satelite GPS: nastavite uporabo satelitov GPS za iskanje vaše trenutne lokacije.
• Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije vaše
izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije
GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.
106
Nastavitve
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Več pripomočkov: nastavite napravo, da dovoli uporabo pripomočkov na zaklenjenem
zaslonu.
• Pripom. na zakl. zaslonu:
– – Ura ali osebno sporočilo: nastavite prikaz ure ali osebnega sporočila na zaklenjenem
zaslonu. Naslednje možnosti so odvisne od vaše izbire.
Za uro:
– – Dvojna ura: nastavite za prikaz dvojne ure na zaklenjenem zaslonu.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
– – Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
Za osebno sporočilo:
– – Urejanje osebnega sporočila: uredite osebno sporočilo.
• Bližnjice: nastavite prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ko odklenete zaslon.
• Besedilo s pomočjo: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
• Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je
zaslon zaklenjen.
• Nastavite ukaz za bujenje: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S Voice
ali izvršite določeno funkcijo.
107
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vključite ali izključite funkcijo Najdi moj mobilni telefon, ki
pomaga poiskati vaš telefon v primeru izgube ali kraje.
• Poišči mojo mob. sp. str.: odprite spletno mesto Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Find my mobile lahko izsledite in
upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do
podatkov kartice SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: privzeto, naprava skrije gesla zaradi varnosti. Nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
108
Nastavitve
• Neznani viri: nastavite prenos aplikacij iz katerega koli vira. Če to ni izbrano, lahko prenašate
samo aplikacije iz Trgovina Play.
• Preveri aplikacije: dovolite podjetju Google, da preveri aplikacije, ki so lahko škodljive, pred
namestitvijo.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
109
Nastavitve
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Jeziki vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: omogočite ali onemogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici
za premikanje kazalca s premiki po tipkovnici.
• Ročna pisava: prilagodite nastavitve za način rokopisa, kot so čas prepoznavanja, debelina
pisala ali barva pisala.
• Napredno:
– – Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
– – Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med
besedami.
– – Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
– – Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
– – Zvok ob pritisku tipke: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Pomoč: naučite se, kako vnesti besedilo s tipkovnico Samsung.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Prepoznavalec glasu
Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.
Ta funkcija se prikaže, ko uporabite program za prepoznavanje govora.
110
Nastavitve
Glasovno iskanje
Za prepoznavanje glasu Samsung uporabite naslednje možnosti:
• Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Open via the home key: nastavite zagon S Voice z dvakratnim pritiskom tipke za domov.
• Use location data: nastavite uporabo lokacijskih podatkov pri rezultatih glasovnega iskanja.
• Hide offensive words: skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Help: odprite pomoč za S Voice.
• About: omogoča prikaz informacij o različici.
• Voice control: upravljajte aplikacije z glasovnimi ukazi.
• Auto-start speaker: nastavite, če želite, da se zvočnik samodejno vklopi pri klicu z uporabo S
Voice.
• Show body of message: nastavite za ogled besedila novega prejetega sporočila v načinu
vožnje.
• Wake up command: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za bujenje,
pri uporabi S Voice.
• Wake up in lock screen: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je zaslon
zaklenjen.
• Set wake-up command: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S Voice ali
izvršite določeno funkcijo.
• Check missed events: nastavite pregled neodgovorjenih klicev, sporočil ali dogodkov, ob
zagonu S Voice in pritiskom tipke za slušalko.
• Home address: vpišite domači naslov za uporabo lokacijskih informacij s funkcijo
glasovnega ukazovanja.
• Log in to Facebook: vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s
S Voice.
• Log in to Twitter: vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo s S Voice.
111
Nastavitve
Za prepoznavanje glasu Google uporabite naslednje možnosti:
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Spremenite nastavitve za
mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
112
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Gibanje
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z dlanjo, od
leve proti desni, podrsate po zaslonu.
• Pokrij z dlanjo za utišanje/premor: nastavite, da pri dotiku zaslona z dlanjo ustavite
predvajanje medija.
• Več o gibih roke: oglejte si vodnik o krmilnih gibih z roko.
Glasovno upravljanje
Spremenite nastavitve za nadzor možnosti z glasovnimi ukazi.
113
Nastavitve
Dodatek
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: nastavi napravo, da predvaja zvok, ko na napravo priključite ali z nje
odstranite namizno odložišče.
• Izhodni način zvoka: nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega odložišča,
kadar je vaša naprava priklopljena na namizno odložišče.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu pri
prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
114
Nastavitve
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vmesnika pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da sprejme dohodni klic ob
pritisku tipka za domov.
– – Sprej. klicev s pritiskom: nastavite sprejemanje klicev z dvakratnim pritiskom tipke za
sprejemanje klica.
– – Nadzor glasu: nastavite sprejem ali zavrnitev dohodnega klica z glasovnimi ukazi.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku tipka za vklop/
izklop.
• Pokaži bližnjico: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnite
in zadržite tipka za vklop/izklop.
• Urejanje dostopnosti: uvozite ali izvozite nastavitve dostopnosti za souporabo z drugimi
napravami.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Povečava: nastavite povečavo in pomanjšanje s kretnjami prsta.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava ugotovi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem.
• Bližnjica za dostopnost: nastavite napravo, da vključi Talkback, ko pritisnite in zadržite tipko
za vklop/izklop, ter na zaslon položite in zadržite dva prsta.
115
Nastavitve
• Možn. za Besedilo v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Izboljšava spletne dostopnosti: nastavite aplikacije, da namestijo spletne skripte, ki bodo
izboljšale dostopnost do njihove spletne vsebine.
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Pomožni meni: nastavite prikaz ikone bližnjice za pomočnika, ki omogoča dostop do funkcij,
ki podpirajo zunanje tipe ali funkcije na obvestilni plošči. Meni lahko prav tako uredite v
meniju za ikono bližnjice.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: nastavite površino zaslona, na kateri želite izključite vnose z
dotikom.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
Google Nastavitve
Uporabite to aplikacijo za konfiguriranje nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Pritisnite Google Nastavitve na zaslonu aplikacij.
116
Odpravljanje težav
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:
• Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava
morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z
zaslonom na dotik.
• Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center
Samsung.
117
Odpravljanje težav
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo,
da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipka
za vklop/izklop za 8-10 sekund. Naprava se samodejno izklopi in znova vklopi.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse.
Klici so zavrnjeni
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z
omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
Dohodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Odhodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali je naprava vklopljena.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
118
Odpravljanje težav
Kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže
• Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
• Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
• Preverite, ali je za telefonsko številko stika morda nastavljena omejitev klicev.
Naprava piska, ikona baterije pa je prazna
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne polni pravilo ali pa se naprava izklopi
Baterije v napravi uporabnik ne more zamenjati. Če imate težave z baterijo ali jo je potrebno
zamenjati, odnesite napravo v servisni center Samsung.
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi Samsung dovolj razpoložljivega
pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o
napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
119
Odpravljanje težav
Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah
Nekaterih glasbenih datotek v napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati.
Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s
katero želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies 2.0, Windows Media Player
10 ali novejši.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
120
Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske
opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 08/2013. Rev. 1.0
Download PDF