Samsung | SM-T315 | Samsung SM-T315 Uporabniški priročnik (Kitkat)

SM-T315
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne smete reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
DivX®, DivX Certified® in ostali pridruženi logotipi so
blagovne znamke družbe Rovi Corporation in njenih
podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.
O VIDEOPOSNETKU DIVX
DivX® je digitalni video zapis, ki ga je izdelala družba DivX, LLC, podružnica družbe Rovi
Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki je prestala temeljita testiranja z namenom
potrditve predvajanja video posnetkov DivX. Obiščite spletno stran www.divx.com za več
informacij in za programska orodja za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.
O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO
To napravo, ki podpira DivX Certified®, je potrebno registrirati, če želite predvajati kupljene video
posnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko
DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem,
kako dokončate prijavo.
DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetkov v ločljivosti do največ HD 720p, vključno s
posebno vsebino.
Proizvedeno z licenco podjetja Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D-ja so
blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
4
Vsebina
Uvod
37 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
38 Nastavitev računov
39 Prenašanje datotek
40 Zaščita naprave
42 Nadgradnja naprave
8 Postavitev naprave
9Tipke
10 Vsebina paketa
10 Namestitev kartice SIM ali USIM
12 Polnjenje baterije
14 Vstavljanje pomnilniške kartice
16 Vklop ali izklop naprave
16 Držanje naprave
17 Zaklep in odklep naprave
17 Prilagoditev glasnosti
17 Preklop v tihi način
Komunikacija
43Telefon
49Stiki
53Sporočila
54E-pošta
56 Google Mail
58Hangouts
58Google+
58Fotografije
59Twitter
Osnove
18 Indikatorske ikone
19 Uporaba zaslona na dotik
22 Nadzorni gibi
24 Uporaba več oken
28Obvestila
29 Domači zaslon
31 Zaklenjen zaslon
32 Zaslon aplikacij
34 Uporaba aplikacij
34Pomoč
35 Vnos besedila
Splet in omrežje
60Internet
61Chrome
62Bluetooth
63 Screen Mirroring
64 Samsung Link
65 Group Play
67WatchON
5
Vsebina
Mediji
99Budilka
100 Svetovna ura
101Kalkulator
101 Prevajalnik S
102 S Voice
103Google
104 Glasovno iskanje
104 Moje datoteke
105Prenosi
105TripAdvisor
68Glasba
70Fotoaparat
75Galerija
79 Album za zgodbo
82 Paper Artist
83Video
84YouTube
85Flipboard
85Businessweek+
85NYTimes
Potovanja in lokalno
Aplikacije in medijske
trgovine
106Zemljevid
86
87
87
88
89
89
89
89
90
90
90
Nastavitve
Trgovina Play
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Game Hub
Music Hub
Knjige Play
Filmi Play
Glasba Play
Igre Play
Kiosk Play
Readers Hub
Learning Hub
107 Več o nastavitvah
107Wi-Fi
108Bluetooth
108 Poraba podatkov
109 Več nastavitev
111 Način blokiranja
111 Prostoročni način
114Zvok
114Zaslon
116Shramba
116 Način za varčevanje z energijo
116Baterija
116 Upravitelj aplikacij
117 Privzete aplikacije
117Uporabniki
117Lokacija
117 Zaklenjen zaslon
Pripomočki
91Beležka
92 S Planner
95Dropbox
96Cloud
96Drive
97 POLARIS Office 5
6
Vsebina
118Varnost
120 Jezik in vnos
123Cloud
124 Varnostno kopiranje in ponastavitev
124 Dodaj račun
124Gibanje
124 Glasovno upravljanje
125Pripomočki
125 Datum in čas
126Dostopnost
127 O napravi
127 Nastavitve za Google
Odpravljanje težav
7
Uvod
Postavitev naprave
Svetlobni senzor
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipalo za bližino
Mikrofon za uporabo
funkcije zvočnik
Tipka za vklop/izklop
Slušalka
Tipka za glasnost
Zaslon na dotik
IrLED
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka Meni
Večnamenski priključek
Mikrofon
Vhod za slušalke
Notranja antena
Fotoaparat na zadnji
strani
GPS antena
Reža za kartico SIM
Reža za pomnilniško
kartico
Zvočnik
Zvočnik
8
Uvod
Mikrofon na vrhu naprave se vključi samo pri uporabi zvočnika ali snemanju videoposnetkov.
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
• Pritisnite in zadržite 8–10 sekund za ponastavitev naprave v
primeru usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon
na dotik izklopi, je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Pritisnite in zadržite za zagon iskanja Google.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
Namestitev kartice SIM ali USIM
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.
• Naprava podpira samo kartice microSIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za
podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.
10
Uvod
1 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
2 Potisnite kartico SIM ali USIM v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
Odstranitev kartice SIM ali USIM
Potisnite kartico SIM ali USIM dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
11
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
Polnjenje z napajalnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
12
Uvod
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
13
Uvod
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi SD memory card.
14
Uvod
1 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
2 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
15
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali spraznite baterijo.
16
Uvod
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Napravo odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke za domov in drsenjem prsta po
površini za odklep zaslona, na dnu zaslona.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Utišaj ali
Vibriranje.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok ali Vibriranje.
17
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Sinhronizirano s spletom
Povezava z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
18
Osnove
Ikona
Pomen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
19
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v
prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
20
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
21
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Gibanje, nato pa povlecite drsnik na vrhu zaslona desno v desno stran.
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveno računalo.
22
Osnove
Poteg
Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
23
Osnove
Uporaba več oken
Uporabite to funkcijo za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.
• Zagnane so lahko samo aplikacije na pladnju funkcije Več oken.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za uporabo več oken, na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Zaslon ter nato
izberite Več oken.
Uporaba ločenega prikaza več oken
Uporabite to funkcijo za zagon aplikacij v ločenem zaslonu.
Zagon aplikacij v ločenem prikazu več oken
1 Povlecite prst od desnega roba zaslona proti sredini zaslona. Prav tako lahko pritisnite in
zadržite
.
Več okenski pladenj se prikaže na desni strani zaslona.
Več okenski pladenj
24
Osnove
2 Pritisnite in zadržite ikono aplikacije na več okenskem pladnju, ter ga nato povlecite na
zaslon.
Spustite ikono aplikacije, ko se zaslon obarva modro.
3 Pritisnite in zadržite ikono druge aplikacije na več okenskem pladnju, ter jo nato povlecite na
drugo lokacijo.
Isto aplikacijo lahko zaženete v ločenem oknu hkrati. To funkcijo podpirajo samo
aplikacije, ki imajo zraven ikone oznako .
25
Osnove
Skupna raba vsebine med aplikacijami
Med aplikacijami lahko preprosto souporabljate vsebino, kot sta na primer E-pošta in Internet,
tako da jih povlečete in spustite.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
1 Zaženite E-pošta in Internet v ločenem prikazu več oken.
Dostop do več okenskih možnosti
2 Pritisnite krogec med okni aplikacij, ter nato pritisnite
.
Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do sledečih možnosti:
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : souporabljajte elemente kot so slike, besedilo ali povezave, med okni aplikacij
tako da jih povlečete in spustite.
• : povečajte okno.
• : zaprite aplikacijo.
26
Osnove
3 Pritisnite in zadržite element v oknu za internet in ga povlecite na mesto v oknu za e-pošto.
Ustvarjanje kombinacij več oken
Uporabite to funkcijo, da shranite trenutno zagnane aplikacije s funkcijo Več oken kot
kombinacijo.
1 Zagon več aplikacij v ločenem prikazu več oken.
2 Odprite pladenj Več oken in pritisnite → Ustvari.
Trenutno zagnana kombinacija več oken je dodana na pladenj Več oken.
Da zaženete aplikacije z uporabo shranjene kombinacije, izberite kombinacijo s več
okenskega pladnja.
27
Osnove
Obvestila
Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na zgrešene klice, nova
sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če
želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti
okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
Na obvestilni plošči si lahko ogledate trenutne nastavitve vaše naprave. Povlecite navzdol z
vrstice stanja in nato pritisnite za uporabo naslednjih možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo.
• Lokacija: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Način branja: vključite ali izključite način branja. V načinu branja naprava pomaga zaščititi
vaše oči pri branju ponoči. Če želite izbrati, katere aplikacije se bodo uporabljale, pritisnite
Nastavitve → Zaslon → Način branja.
• Mobilni podatki: vključite ali izključite podatkovno povezavo.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Mobile hotspot: vključite ali izključite funkcijo internet preko Wi-Fi.
• Screen Mirroring: vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Smart stay: vključite ali izključite funkcijo Pametna ustavitev.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati, katera obvestila bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Način
blokiranja.
28
Osnove
• Način letenja: vključite ali izključite način letenja.
• Prostoroč. način: vključite ali izključite prostoročno način.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Če želite razporediti možnosti na obvestilni plošči, odprite obvestilno ploščo, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
→
,
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
Dodajanje predmeta
Prilagodite domači zaslon z dodajanjem pripomočkov, map ali plošč.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: dodajte pripomočke ali aplikacije na domači zaslon.
• Mapa: ustvarite novo mapo.
• Stran: dodajte novo ploščo na domači zaslon.
29
Osnove
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se
Pritisnite
nahaja na vrhu zaslona.
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Galerija: ogled fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali prenesene s spleta.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
• Fotografije: oglejte si slike v Fotografije.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
Izberite sliko, po potrebi spremenite velikost okvirja in nato nastavite ozadje.
30
Osnove
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo
ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon. Postavite ga
na želeno mesto, povlecite okvir in po potrebi spremenite njegovo velikost, ter nato pritisnite kjer
koli na zaslonu, da shranite mesto pripomočka.
Zaklenjen zaslon
Zaklenjen zaslon prepreči napravi nezaželeno delovanje, ko te ne uporabljate, hkrati pa omogoča
dodajanje priročnih pripomočkov.
Dodajanje pripomočkov
Za uporabo pripomočkov na zaklenjenem zaslonu, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve →
Zaklenjen zaslon ter obkljukajte Več pripomočkov.
Ko so vklopljene varnostne funkcije, ne morete uporabljati pripomočkov na zaklenjenem
zaslonu.
Pritisnite na območje plošče pripomočkov na zgornjem delu zaslona. Pomaknite se v desno na
zadnjo stran, pritisnite , ter nato izberite pripomoček, ki ga želite dodati na zaklenjen zaslon.
31
Osnove
Razporejanje plošč
Premikanje plošče
Pomaknite se v levo ali desno na območju plošče pripomočkov, pritisnite in pridržite predogled
plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Pomaknite se v levo ali desno na območju plošče pripomočkov, pritisnite in pridržite predogled
plošče, ter jo nato povlecite v koš, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon aplikacij.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
Ta funkcija je na voljo samo v po meri prilagodljivem pogledu mreže.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
32
Osnove
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps (GALAXY Apps), za prenos in
namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstranitev/onemogočanje aplikacij in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Onemogočanje aplikacij
→ Odstranitev/onemogočanje aplikacij in izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
onemogočiti.
Da omogočite aplikacijo, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj aplikacij,
pomaknite se na ONEMOGOČENO, izberite aplikacijo in nato pritisnite Omogoči.
• Prenesenih aplikacij in nekaterih privzetih aplikacij, ki so že nameščene na napravi, ne
morete onemogočiti.
• Pri uporabi te funkcije onemogočene aplikacije izginejo z zaslona aplikacij, a so še
vedno shranjene na napravi.
33
Osnove
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Nekatere aplikacije so združene v mape. Pritisnite mapo in nato pritisnite aplikacijo, ki jo
želite odpreti.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko za domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite ikono aplikacije, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko za domov, pritisnite , in nato pritisnite Konec zraven aplikacije, da
jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Izmenjujoče pritisnite in
pridržite tipko za domov in nato pritisnite .
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
.
34
.
Osnove
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Uporaba tipkovnice Samsung
Izbrišite predhodni znak.
Nastavite možnosti za tipkovnico
Samsung.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnesite veliko črko.
Vnesite veliko črko.
Vstavite ločila.
Dodajte element iz odložišča.
Vstavite presledek.
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite in zadržite
, ter nato pritisnite
Na plavajoči tipkovnici pritisnite in zadržite
lokacijo.
, da spremenite vrsto tipkovnice.
, ter premaknite plavajočo tipkovnico na drugo
Spreminjanje jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
35
Osnove
Ročna pisava
Pritisnite in pridržite → , nato pa s prstom napišite besedo. Predlagane besede se pojavijo
kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Uporabite rokopisne kretnje za izvajanje ukazov, kot so urejanje ali izbris znakov in vstavljanje
presledkov. Za ogled vodiča kretenj, pritisnite in zadržite , ter nato pritisnite → Pomoč →
Uporaba potez rokopisa.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in pritisnite
alternativno besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
36
Osnove
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 107)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, in možnost Wi-Fi povlecite v desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
37
Osnove
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
(GALAXY Apps) potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje
izkoristite delovanje naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dodaj
račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite navodilom
na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google
račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, izberite ime računa pod možnostjo Računi, izberite
račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstrani račun.
38
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
39
Osnove
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.
Nastavitve odklepanja z obrazom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Odklepanje z obrazom.
Obraz namestite v okvir, da bo fotografiran. Nato nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep
ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo obraza ni uspel.
Nastavitve odklepanja z obrazom in glasom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Obraz
in glas.
Obraz prilagodite okvirju, da bo fotografiran, nato nastavite glasovni ukaz. Nato nastavite
varnostno kopijo kode PIN za odklep ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo
obraza in glasu ni uspel.
40
Osnove
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
41
Osnove
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobi zdaj.
42
Komunikacija
Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Tipkovnica: s pomočjo tipkovnice vnesite številko in nato pritisnite .
• Dnevniki: opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev ali sporočil.
• Priljubljene: opravite klic iz seznama priljubljenih stikov.
• Stiki: opravite klic s seznama stikov.
Številke za hitro klicanje
Za številke za hitro klicanje pritisnite in držite ustrezno številko.
Predvidevanje številk
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
43
Komunikacija
Iskanje stikov
Vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov. Med
vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.
Klici v tujino
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številko, in pritisnite .
Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Zadrži: zadržite klic. Pritisnite Prevzemi, da prevzamete zadržani klic.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Končaj klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: aktivirajte zvočnik. Pri uporabi zvočnika, držite napravo proč od ušesa.
• Dodatna glasnost: povečajte glasnost.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušalka: preklopite na Bluetooth slušalko, če je ta povezana z napravo.
• Menjaj: menjaj med dvema klicema.
• Združi: opravite klic z več udeleženci, kadar ste povezani z dvema klicema. Ponovite, če želite
dodati več udeležencev. Ta funkcija je na voljo le, če je klicna storitev, ki omogoča pogovor z
več udeleženci, aktivna.
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Beležka: ustvarite beležko.
• → Sporočilo: pošljite sporočilo.
• → Prenos: povežite prvega udeleženca z drugim. To vas izklopi iz pogovora.
• → Uredi konferenčni klic: opravite zaseben pogovor z enim udeležencem, v klicu z več
udeleženci, ali enega člana izklopite iz klica z več udeleženci.
44
Komunikacija
Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite
.
Pošiljanje sporočila
Pritisnite
→ Pošlji sporočilo, da pošljete sporočilo na številko na zaslonu.
Ogled dnevnikov klicev
Pritisnite Dnevniki za ogled zgodovine dohodnih in odhodnih klicev.
Za filtriranje dnevniškega zapisa klicev, pritisnite
→ Prikaži in izberite možnost.
Predpisane številke
Na napravi lahko omejite izhodne klice tudi samo za številke z določeno klicno številko. Te
začetne klicne številke so shranjene na kartici SIM ali kartici USIM.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Predpisane
Pritisnite
številke → Omogoči FDN in nato vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM.
Pritisnite Seznam FDN in dodajte številke.
Zapore klicev
Napravo lahko nastavite tako, da onemogočite opravljanje določenih klicev. Na primer,
onemogočite lahko mednarodne klice.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Zapore
Pritisnite
klicev, izberite vrsto klica, možnost zapore klica, in vnesite geslo.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi
klic na čakanju.
45
Komunikacija
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve →
Da ustvarite sporočilo zavrnitve, pritisnite
Nastavitev sporočil za zavrnitev klica.
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Zavrnitev klica → Način samodejne
Pritisnite
zavrnitve → Samodejno zavrni številke, ter nato pritisnite Seznam za samodejno zavrnitev.
Pritisnite Dodaj, vnesite številko, dodelite kategorijo in pritisnite Shrani.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic,
zgrešenih klicev.
se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic. Ta storitev ni na voljo za opravljanje video klica.
Za uporabo te storitve pritisnite
nastavitve → Čakajoči klic.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne
Posredovanje klicev
Napravo lahko nastavite, da preusmeri dohodne klice na določeno številko.
→ Klicne nastavitve → Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve →
Pritisnite
Posredovanje klicev in izberite vrsto klica in pogoj. Vnesite številko in pritisnite Omogoči.
46
Komunikacija
Video klici
Opravljanje video klica
Vnesite številko ali izberite stik iz seznama stikov, in pritisnite
.
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• Zajemi: posnemi sliko drugega udeleženca.
• Snemaj: posnemite video slik drugega udeleženca.
V nekaterih državah snemanje klica brez predhodnega dovoljenja udeleženca ni
dovoljeno.
• Menjaj kamero: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• Tipkovnica: odprite tipkovnico.
• Končaj klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: izključite zvočnik.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Slušalka: preklopite na Bluetooth slušalko, če je ta povezana z napravo.
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Animirane emotikone: emotikone dodajte vaši sliki.
• → Prikaz teme: okrasne ikone dodajte vaši sliki.
• → Omogoči stripovski pogled: spremenite način pogleda v stripovski pogled.
47
Komunikacija
Menjava slik
Za menjavo slike, sliko katerega koli udeleženca povlecite na podobo drugega udeleženca.
Poslušanje glasovnega sporočila
Na vaši tipkovnici pritisnite in pridržite 1 in sledite navodilom vašega ponudnika storitev.
48
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
.
Nastavljanje številke za hitro klicanje
→ Nastavitve za hitro izbiranje, izberite številko za hitro klicanje in zanjo izberite
Pritisnite
stik. Če želite izbrisati številko za hitro klicanje, pritisnite in pridržite, nato pritisnite Odstrani.
49
Komunikacija
Iskanje stikov
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Uporabite prst na kazalu na levi strani seznama stikov za hitro pomikanje.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravite glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Privzeto naprava prikazuje vse shranjene stike.
Pritisnite
→ Stiki za prikaz, ter nato izberite lokacijo, kjer ste shranili stike.
Prestavljanje stikov
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z Računom Google.
Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z računom Samsung account.
Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z
50
na seznamu stikov.
Komunikacija
Uvoz in izvoz stikov
Uvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz, ter nato izberite možnost za uvoz.
Izvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz, ter nato izberite možnost za izvoz.
Deljenje stikov
→ Deli vizitko prek → Več stikov, izberite stike, pritisnite Končano in izberite način
Pritisnite
skupne rabe.
Priljubljeni stiki
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: dodajte stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: odstranite stike s seznama priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: ogled stikov v pogledu mreže ali pogledu seznama.
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
Skupine stikov
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
51
Komunikacija
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Uredi skupino: spremenite nastavitve skupine.
• Ustvari: naredite novo skupino.
• Odstrani iz skupine: odstranite člane iz skupine.
• Pošlji sporočilo: pošljite sporočilo vsem članom skupine.
• Pošlji e-pošto: pošiljanje e-pošte članom skupine.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo stikov.
Brisanje skupin
Pritisnite , izberite uporabniško dodane skupine in nato pritisnite Izbriši. Prevzete skupine ne
morejo biti izbrisane.
Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
Končano.
→ Pošlji sporočilo ali Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite
Vizitka
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
izberite vizitko in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek → Izbrani stik, ter nato izberite način skupne rabe.
52
Komunikacija
Sporočila
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil izven domačega omrežja vam lahko operater
zaračuna dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite
, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo, in pritisnite
.
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
→ Dodaj zadevo za vnos osebe.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Urnik. Nastavite uro in datum, ter nato pritisnite V
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
redu. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
53
Komunikacija
Prevajanje in pošiljanje sporočil
Za uporabo funkcije prevajanja, med sestavljanjem sporočila, pritisnite
drsnik Prevedi v desno, nastavite jezikovni par in nato pritisnite V redu.
→ Prevedi, povlecite
Pritisnite za prevod sporočila, ter nato pritisnite Končano. Prevedeno sporočilo bo zamenjalo
sporočilo v izvornem jeziku.
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite za navadne e-poštne račune, kot je Google Mail ali
pritisnite Ročna namest. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu,
da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
. Vnesite prejemnike, osebe, in
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite →
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
54
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Pošiljanje urnika. Nastavite uro in datum, ter nato
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Odgovorite na sporočilo.
Sestavite sporočilo.
Posredujte sporočilo.
Izbrišite sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odprite datoteke.
Pojdite na prejšnje ali naslednje
sporočilo.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite Shrani, da le-to shranite.
55
Komunikacija
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
POŠLJI.
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite
Pritisnite +KP/SKP, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
→ Shrani osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Priloži datoteko, da dodate slike, videoposnetke, glasbo in drugo.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Pritisnite
→ Nastavitve, da spremenite nastavitve Google Mail.
Pritisnite
→ Pošljite povratne informacije, da posredujete vaša mnenja o razvoju aplikacije.
Pritisnite
→ Pomoč za dostop do pomoči za Google Mail.
56
Komunikacija
Branje sporočil
Izbrišete to sporočilo.
Shranite to sporočilo za dlje časa.
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Premaknite sporočilo v drug
poštni nabiralnik.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov.
Odgovorite vsem prejemnikom ali
natisnite sporočilo.
Predogled priloge.
Posredujte to sporočilo drugim.
Označite sporočilo kot opomnik.
Odgovorite na to sporočilo.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Pritisnite
za ogled sporočil pod drugimi oznakami.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
57
→ Spreminjanje oznak, ter nato
Komunikacija
Hangouts
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za
iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vse za spremembo kategorije in se pomaknite gor ali dol po objavah iz vaših krogov.
Fotografije
Uporabite to aplikacijo za ogled in skupno rabo slik ali videoposnetkov prek storitev družabnega
omrežja Google.
Pritisnite Fotografije na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite eno izmed sledečih kategorij:
• VSI: oglejte si vse slike ali videoposnetke, ki so vzeti z ali preneseni na napravo.
• ZANIMIVOSTI: oglejte si skupine slik ali videoposnetkov po datumu ali albumu. Pritisnite
za ogled vseh slik ali videoposnetkov v skupini.
58
Komunikacija
Nato izberite sliko ali videoposnetek.
Med ogledom uporabite eno izmed sledečih ikon:
• : modificirajte sliko.
• : skupna raba slike ali videoposnetka z drugimi.
• : izbrišite sliko ali videoposnetek.
Twitter
Uporabite to aplikacijo in ohranite stik z vašim družabnim omrežjem v storitvi Twitter.
Pritisnite Twitter na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Vnesite ime in geslo računa Twitter. Ogled ali dodelitev virov za skupno rabo.
59
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Med ogledovanjem spletne strani pritisnite
spletne strani.
za souporabo, shranjevanje ali tiskanje trenutne
Odpiranje nove strani
Pritisnite
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter nato
pritisnite naslov, da jo izberete.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
60
.
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite
Pritisnite → Zgodovina → Največkrat obiskano, da odprete spletno stran iz seznama
največkrat obiskanih spletnih strani.
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Shranjene strani.
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Prenosi.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo naslova spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Souporaba preko.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite
Souporaba preko.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Nov zavih.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter
pritisnite stran, da jo izberete.
61
Splet in omrežje
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed ki se prikažejo.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Za ogled odprtih zavihkov na drugih napravah pritisnite
stran, katero želite odpreti.
Za ogled zaznamkov pritisnite
→ Nedavni zavihki. Izberite spletno
→ Zaznamki.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, ter nato
povlecite drsnik Bluetooth v desno.
62
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth → Iskanje in navedene so najdene
naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno
geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko, pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Prenos. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
Screen Mirroring
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare
Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge
naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne
vsebine visoke pasovne širine (HDCP), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več nastavitev → Screen Mirroring, ter nato
povlecite drsnik Screen Mirroring v desno. Izberite napravo, odprite ali predvajajte datoteko,
ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z napravo s pomočjo kode PIN,
pritisnite in zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.
63
Splet in omrežje
Samsung Link
Uporabite to aplikacijo za predvajanje vsebine, ki ste jo shranili na oddaljenih napravah ali
spletnih storitvah za shranjevanje prek interneta. Predvajate in pošljete lahko večpredstavnostne
datoteke v vaši napravi na drugo napravo ali spletno storitev za shranjevanje.
Za uporabo te aplikacije, se morate prijaviti v račun Samsung ter registrirati dve ali več naprav.
Registracijske metode se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave.
Pritisnite Samsung Link na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Med odpiranje te aplikacije, se bo prikazala vsa vsebina na vaših registriranih napravah in
storitvah za shranjevanje. Lahko brskate po njih ali jih predvajate.
Pošiljanje datotek
Pošljite datoteke drugim napravam ali jih prenesite v spletno storitev za shranjevanje.
Pritisnite za izbiro naprave ali spletno shranjevanje in se pomaknite v levo ali desno za izbiro
kategorije medija.
Nato pritisnite
, izberite datoteke in nato pritisnite
.
Skupna raba datotek
Pritisnite za izbiro naprave ali spletno shranjevanje in se pomaknite v levo ali desno za izbiro
kategorije medija.
Nato pritisnite
, izberite datoteke, pritisnite
in nato izberite metodo skupne rabe.
Predvajanje datotek na oddaljeni napravi
Pritisnite za izbiro naprave ali spletno shranjevanje in se pomaknite v levo ali desno za izbiro
kategorije medija.
Nato pritisnite
, izberite datoteke, pritisnite
in nato izberite napravo.
• Podprte datoteke so lahko odvisne od naprav, ki so povezane kot medijski
predvajalnik.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
64
Splet in omrežje
Upravljanje vsebine v spletni storitvi za shranjevanje
Izberite spletno storitev za shranjevanje in nato odprite in upravljajte datoteke.
Za prenos datotek s spletne storitve za shranjevanje, pritisnite
pritisnite .
, izberite datoteke in nato
Za registracijo spletne storitve za shranjevanje na napravi pritisnite → Dodaj več shrambe in
nato izberite spletno storitev za shranjevanje.
Group Play
To aplikacijo uporabljajte za uživanje v trenutkih s svojimi prijatelji, s katerimi si delite in
predvajate vsebino. Ustvarite ali se pridružite seji Group Play, ter nato souporabljajte vsebine, kot
so slike ali glasba.
Pritisnite Group Play na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Med uporabo te aplikacije ne morete dostopati do interneta prek omrežja Wi-Fi.
Pridružite se seji Group Play.
Ustvarite sejo Group Play.
Nastavite, ali je potreben vnos
gesla za skupino.
65
Splet in omrežje
Ustvarjanje skupine za Group Play
Ko ustvarite sejo Group Play, se lahko seji pridružijo druge naprave in souporabljajo vsebine.
Če za sejo Group Play uporabite geslo, morajo druge naprave vnesti geslo za pridružitev seji. Za
uporabo gesla obkljukajte Nastav. skup. geslo.
Pritisnite Ustvari skupino, nastavite geslo in nato uporabite naslednje funkcije:
• Skupna raba glasbe: povežite dve ali več naprav in jih uporabite za dosego učinka
prostorskega zvoka pri skupni rabi glasbe.
• Deljenje slik: izberite slike za skupno rabo.
• Skupna raba dokumentov: izberite dokumente za souporabo.
• Igre in drugo v trgovini Play: igrajte spletne igre s prijatelji.
Prijava v storitev Group Play
Pridružite se seji Group Play, ustvarjeni na drugi napravi.
Pritisnite Pridr. skupini, izberite skupino Group Play, kateri se želite pridružiti, ter nato vnesite
geslo skupine, če je potrebno. Izberite kategorijo medija in na napravi se bo pojavila vsebina, ki je
trenutno v souporabi.
Uporaba dodatnih funkcij v seji Group Play
Med skupno rabo vsebine z drugimi napravami, uporabite naslednje funkcije:
• : spremenite nastavitve zvočnika za vsako posamezno napravo.
• →
: prilagodite glasnost.
• →
: nastavite napravo za uporabo vseh priključenih naprav kot stereo zvočnike.
• : zapišete opombo ali rišete po zaslonu. Vsi udeleženci lahko vidijo vaše stvaritve.
• : oglejte si mozaične postavitve vseh slik v skupni rabi. Ta funkcija je na voljo, ko izberete
več kot dve sliki.
• /
• : oglejte si udeležence skupine.
: izberite več slik ali dokumentov.
66
Splet in omrežje
WatchON
Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in ogled vaših priljubljenih oddaj in
filmov.
Pritisnite WatchON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Najprej morate napravo povezati z omrežjem in usmeriti infrardeči vhod naprave v TV
sprejemnik.
Povezava s TV sprejemnikom
Povežite se s TV sprejemnikom za prikaz zaslona naprave na večji površini in upravljajte TV
sprejemnik na daljavo z uporabo naprave.
Pritisnite Nastavi WatchON, izberite regijo in storitev oddajanja, ter nato pritisnite Naprej.
Gledanje televizije
Izbirajte med predlogi TV programov oz. izberite kategorijo na dnu zaslona. Izberite TV program
in nato pritisnite Glej na TV sprejemniku ali Glej zdaj. Izbrani programi bodo prikazani na
priključenem TV sprejemniku.
Nastavitev opomnikov za programe
Pritisnite Časovna premica na dnu zaslona in izberite čas TV programa, ki si ga želite ogledati.
Izberite program in pritisnite . Opomnik za izbran program je dodan v S Planner.
67
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Oglejte si podrobnosti datoteke.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Skrijte zaslon glasbenega
predvajalnika.
Odprite seznam predvajanja.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
68
Mediji
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite
Pametna glasnost.
→ Nastavitve → Napredno →
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti glasnim zvokom, da preprečite poškodbe sluha.
Pametna glasnost morda ni aktivirana za vse datoteke.
→ Nastavitve
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite
→ Napredno → Adapt Sound → Vključeno. Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost
za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se
možnost ponovno uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja
Če želite uporabljati trenutno predvajano pesem za melodijo zvonjenja, pritisnite
kot → Melodija zvonjenja telefona.
→ Nastavi
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite . Vnesite naslov in pritisnite V redu. Izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato
pritisnite Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe. Ko dodate pesem, pritisnite Glasbeni kotiček → .
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.
69
Mediji
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 75)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da fotoaparat izostri sliko. Ko je del izostren, se okvir
za ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite
.
Oglejte si več možnosti.
Označuje, kateri način
snemanja je v uporabi.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji strani.
Začnite s snemanjem.
Spremenite način
fotografiranja.
Odprite galerijo, da si
ogledate slike in
videoposnetke.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
70
Mediji
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni
način za snemanje fotografije.
• Lepotna izboljšava obraza: posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno sliko.
• Zvok+slikanje: uporabite za fotografiranje z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Noč: te nastavitve uporabite za slike, ki ste jih posneli v temi.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko sta oba panoramska vodila poravnana,
fotoaparat samodejno posname fotografijo v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.
71
Mediji
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite , da posnamete video. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
snemanja, pritisnite .
. Za pričetek
Snemalni način
Pritisnite
→
, da spremenite način snemanja.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omej. za MMS: uporabite ta način, da zmanjšate kakovost posnetka za pošiljanje prek
sporočil.
72
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
Skupna raba posnetka
Pritisnite
→
, ter izberite enega izmed sledečih načinov:
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Direct.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi.
• Sk. raba fotog. ChatON: pošljite fotografijo drugi napravi preko ChatON. Ta funkcija v
nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Oddaljeno iskalo: nastavite napravo za upravljanje fotoaparata od daleč.
Upravljanje fotoaparata od daleč
Nastavite napravo kot iskalnik za nadzor fotoaparata od daleč.
→
Pritisnite
Direct. Pritisnite
→ Oddaljeno iskalo, ter nato povežite napravo in fotoaparat z uporabo Wi-Fi
, da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.
73
Mediji
Konfiguracijske nastavitve za kamero
→ za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse možnosti niso na voljo v načinu
Pritisnite
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo
kvaliteto. To porabi več spomina.
• Način ostrenja: izberite način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Lokacijske oznake: fotografiji dodajte GPS lokacijsko oznako. Vključite to funkcijo med
fotografiranjem za ustvarjanje albumov v Album za zgodbo.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Pregled slik/videov: nastavite napravo za prikaz fotografij in videoposnetkov zatem, ko jih
posnamete.
• Tipka za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali
funkcije povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
74
Mediji
• Vrednost osvetlit.: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Glasovno upravlj.: nastavite fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. Vključite za
uporabo Označi prijatelja v načinih Galerija in Album za zgodbo.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Urejanje hitrih nastavitev.
Pritisnite možnost in jo pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
75
Mediji
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate kateri koli del slike. Uščipnite za pomanjšanje ali
dvakrat pritisnite za vrnitev.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko,
nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: dodajte sliko med priljubljene.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: uporabite funkcijo za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejena slika
je shranjena v mapi Photo frame.
• Opomba fotografije: uporabite za zapis opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
uredite zapiske.
, da
• Kopiraj v odložišče: kopirajte v odložišče.
• Tiskanje: natisnite sliko s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
76
Mediji
• Zavrti v desno: zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Obreži: spremenite velikost z modrim okvirjem in shranite sliko.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
Modifikacija slik
Med ogledom slike pritisnite
→ Urejevalnik fotografij ali Paper Artist.
Priljubljene slike
Pri ogledu slike, pritisnite
→ Priljubljene, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
drugim osebam.
→ Izberite element, izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih pošljete
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
77
Mediji
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
→ Nastavitve → Oznake, ter nato kliknite Oznaka obraza. Okoli prepoznanega
Pritisnite
obraza na sliki, se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato
izberite ali dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, to
so na primer klicanje ali pošiljanje sporočila.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba Tag Buddy
→ Nastavitve → Oznake → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja
Pritisnite
v desno za prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
Organiziranje map
Ustvarite mapo za organizacijo slik ali videoposnetkov, ki so shranjeni v napravi. Prav tako lahko
kopirate ali premikate datoteke iz ene v drugo mapo.
Da ustvarite novo mapo, pritisnite . Vnesite ime mape, pritisnite V redu, ter nato izberite
slike ali videoposnetke. Pritisnite in zadržite katero koli izbrano sliko ali video posnetek, ter ga
povlecite v novo mapo in nato pritisnite Končano. Pritisnite Kopiraj za kopiranje oz. Premakni za
premik.
78
Mediji
Album za zgodbo
Uporabite to aplikacijo, da ustvarite lasten digitalni album, kamor lahko shranite vaše zgodbe s
prikladnim in enostavnim sortiranjem.
Pritisnite Album za zgodbo na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje albuma zgodb
Ustvarite albume zgodb z izbiro slik iz Galerija ali slik razvrščenih po informacijah oznake.
Pritisnite
in nato izberite možnost.
Izberite slike iz galerije.
Izberite slik glede na informacije o
oznaki.
Ustvarjanje albumov iz galerije
Pritisnite Iz Galerije, izberite mapo, izberite slike in nato pritisnite Končano. Vnesite naslov
albuma, izberite temo in naslovno sliko ter pritisnite Ustvari album.
79
Mediji
Ustvarjanje albumov glede na informacije oznake
Ustvarite albume z razvrstitvijo fotografij po informacijah oznake, kot so lokacija, kjer ste posneli
sliko, motivi ali čas.
Pritisnite Po podatkih v oznaki, ter nato nastavite naslednje možnosti oznake:
• Lokacija: določite lokacijo. Naprava razvrsti slike iz lokacije. Za uporabo lokacijskih oznak,
aktivirajte nastavitev oznake GPS v Fotoaparat preden posnamete fotografije. (str. 74)
• Ljudje: izberite ljudi iz označenih slik. Naprava razvrsti slike, ki vsebujejo ljudi. Za uporabo
oznake ljudi, dodajte oznake slikam v Galerija. (str. 78)
• Čas: določite uro. Naprava razvrsti slike, ki ste jih posneli med nastavljeno uro.
Ko končate z nastavljanjem, pritisnite Poiščite slike. Vnesite naslov albuma, izberite temo in
naslovno sliko ter pritisnite Ustvari album.
Pregledovanje albuma zgodb
Izberite Album za zgodbo. Na prvi strani se prikaže naslovna fotografija. Pomaknite se v levo ali v
desno za ogled slik v Albumu za zgodbo.
Na strani albuma pritisnite
strani.
in uporabite naslednje funkcije. Možnosti na voljo so odvisne od
• Uredi naslov: preimenuj album.
• Dodajte vsebino: dodajte več vsebin trenutni strani.
• Odstranitev vsebine: izbrišite vsebino na trenutni strani.
• Uredi: spremenite postavitev trenutne strani.
• Sprem. temo: spremenite temo za postavitev strani.
• Spremenite naslovno sliko: spremenite naslovno sliko albuma.
• Diaprojekcija: zaženite diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
80
Mediji
• Souporaba preko: pošljite albume drugim.
• Tiskanje: natisnite album s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Naročilo foto-knjige: naročite tiskano različico albuma.
• Izvoz albuma: izvozite album na druge shrambe.
• Izbriši stran: izbrišite stran.
Ustvarite albume s priporočenimi fotografijami
Ko posnamete več fotografij na lokaciji, naprava predlaga, da ustvarite nov album glede na
lokacijo. Ta funkcija vam pomaga pri enostaven ustvarjanju fotografskih albumov, ko imate
dnevne dogodke ali potujete.
Nastavitev domačega mesta
Nastavite domače mesto in dovolite napravi, da zazna, ali ste doma ali potujete. Naprava
priporoča ustvarjanje album dogodka ali potovanja glede na vašo lokacijo. Na primer, pri
fotografiranju izven domačega mesta, naprava priporoča, da ustvarite album potovanja.
Pritisnite
Shrani.
→ Nastavitve → Domače mesto, izberite metodo nastavitve in nato pritisnite
Nastavitev minimalnega števila fotografij
→ Nastavitve, ter nato povlecite drsnik zraven tipa albuma ob Predlogi v desno.
Pritisnite
Izberite vrsto albuma in nato nastavite najmanjše število fotografij.
Pri zajemanju fotografij, ki so v skladu z vašimi kriteriji, naprava predlaga, da ustvarite album.
Naprava bo priporočala, da ustvarite albume z zgodbo, ko presežete prednastavljeno
določeno število fotografij v enem dnevu.
Ustvarjanje dogodka ali albuma potovanja
Pritisnite
→ Iz predlogov. Izberite album, vnesite naslov albuma in nato pritisnite Kon.
81
Mediji
Paper Artist
Uporabite to aplikacijo, če želite, da so slike podobne risbam, z zabavnimi učinki in okvirji.
Pritisnite Paper Artist na zaslonu aplikacij.
Uporabite orodje za ustvarjanje, da urejate sliko. Urejen posnetek zaslona je shranjen v Galerija
→ v mapo Paper Pictures.
Izberite obstoječo sliko.
Dajte sliko v skupno rabo.
Fotografiranje.
Shranite sliko.
Uporabite okvirje na sliki.
Rišite s čopičem. Pritisnite, da
spremenite debelino čopiča.
Dostop do dodatnih možnosti.
Rišite s pisalom. Pritisnite, da
spremenite debelino pisala.
Zbrišite slike. Pritisnite, da
spremenite debelino radirke.
Uporabite učinke na sliki.
82
Mediji
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Ne zaklepajte zaslona naprave med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX
Video-On-Demand. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX
na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Preklopite na način
plavajočega zaslona.
Poiščite druge naprave
za predvajanje datoteke.
Prilagoditev glasnosti.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Premaknite nadzorno
ploščo v levo.
Premaknite nadzorno
ploščo v desno.
Odprite seznam
predvajanja.
Spremenite razmerje
slike.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite → Izbriši, izberite videoposnetke in nato pritisnite Izbriši.
83
Mediji
Souporaba videoposnetkov
Pritisnite → Souporaba preko, izberite videoposnetke, pritisnite Kon. in izberite način
souporabe.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje predvajalnika potegnite narazen dva prsta na zaslonu, za pomanjševanje pa ju
približajte skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Za celozaslonski prikaz obrnite napravo v ležeči položaj.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Pritisnite → Prenesenih →
ter pritisnite PRENESI.
, izberite videoposnetek, vnesite informacije za videoposnetek,
84
Mediji
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da zaženete aplikacijo Flipboard, podrsajte levo na pozdravni strani, izberite nove teme in
pritisnite Build Your Flipboard.
Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga
želite prebrati.
Businessweek+
Uporabite to aplikacijo za prejemanje najnovejših novic o financah, podjetništvu, podatkih o trgu
in več.
Pritisnite Businessweek+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
NYTimes
Uporabite to aplikacijo za brskanje in navigacijo po nekaterih članih in več.
Pritisnite NYTimes na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za iskanje člankov, pritisnite
, ter nato vpišite ključno besedo v iskalno polje.
85
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
Pritisnite → Moje aplikacije, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
izbrisati, ter pritisnite ODSTRANI.
86
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite apps.samsung.com.
Pritisnite Samsung Apps (GALAXY Apps)na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite KATEGORIJA za izbiro kategorije.
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Brezplač. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Game Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop do iger.
Pritisnite Game Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pomaknite se levo ali desno ter izberite igro za prenos s storitve Samsung Apps (GALAXY Apps).
87
Aplikacije in medijske trgovine
Music Hub
Uporabite to aplikacijo za predvajanje glasbe in nakup pesmi ali albumov iz kataloga Music Hub.
Naročite se na premium storitev Music Hub in uživajte v prilagojenih priporočilih, neomejenim
pretakanjem glasbe, osebnih radijskih postajah in storitvi za shranjevanje v oblaku za vso vašo
glasbo.
Za več informacij pritisnite
→ Pomoč ali obiščite spletno mesto Music Hub.
Pritisnite Music Hub na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere funkcije so lahko označene drugače, odvisno od vaših naročniških pogojev.
• Nekatere funkcije, vključno s storitvami pretakanja, v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda niso na voljo.
MOJA GLASBA
Predvajajte glasbo, ki je shranjena na napravi in na strežniku za shranjevanje v oblaku. Vsa vaša
glasba ostane samodejno sinhronizirana z vašim računalnikom.
KATALOG
Uživajte v neomejenem pretakanju glasbe. Pretakajte pesmi ali jih prenesite za poslušanje, ko ste
brez povezave. Dodajte pesmi na seznam predvajanja ali jih souporabljajte s prijatelji.
RADIO
Poslušajte glasbo ali radijske postaje oz. ustvarite lastno. Vašo postajo lahko prilagodite glede na
priljubljenega izvajalca. Postaja bo predvajala glasbo, ki je podobna glasbi vašega priljubljenega
izvajalca. Music Hub vam lahko prav tako posreduje prilagojena priporočila.
88
Aplikacije in medijske trgovine
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Filmi Play
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Filmi Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Igre Play
Uporabite to aplikacijo za prenos in igranje iger.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
89
Aplikacije in medijske trgovine
Kiosk Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos najnovejših časopisnih člankov.
Pritisnite Kiosk Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Readers Hub
Uporabite to aplikacijo za prenos in branje knjižnih datotek.
Pritisnite Readers Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite knjigo, ki jo želite brati. Za prenos knjižnih datotek, pojdite v trgovino Readers Hub Store.
Learning Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop do vsebine za učenje.
Pritisnite Learning Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo, ter nato video predavanje ali knjigo.
90
Pripomočki
Beležka
Uporabite aplikacijo, če želite shraniti pomembne informacije in si jih ogledati kasneje.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite
, vnesite beležko, ter nato pritisnite Shrani.
Če želite spremeniti barvo ozadja, pritisnite
→ Barva.
→ Zakleni.
Če želite zakleniti beležko pred drugimi, pritisnite
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite urediti beležko, pritisnite beležko.
Če želite poiskati beležko, pritisnite
.
Da spremenite način prikaza, pritisnite
Če želite izbrisati beležke, pritisnite
.
.
Če želite urediti beležke po datumu, pritisnite
→ Razvrsti po.
Če želite besedilo v beležkah poslati drugim, pritisnite
Če želite beležko poslati drugim, pritisnite
→ Skupna raba besedila prek.
→ Souporaba preko.
Za tiskanje opomb prek povezave naprave s tiskalnikom, pritisnite
tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
91
→ Tiskanje. Nekateri
Pripomočki
Da uvozite beležke iz storitve Google Docs, pritisnite
→ Uvoz.
Da izvozite beležke na druga mesta za shranjevanje, pritisnite
→ Izvoz.
→ Nastavitve.
Da spremenite nastavitve beležke, pritisnite
Ogled beležke
Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete. Pomaknite se v levo ali desno za ogled beležke.
Pritisnite
in uporabite naslednje:
• Izbriši: izbrišite beležko.
• Barva: spremenite barvo ozadja.
• Zakleni: zaklenite beležko pred drugimi.
• Tiskanje: natisnite sliko s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Skupna raba besedila prek: pošljite besedilo v beležki drugim.
• Souporaba preko: pošljite beležke drugim.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
• Dodaj beležko: ustvarite ročno napisano beležko, ki jo lahko pripnete datumu.
92
Pripomočki
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga izberete, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobn. dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat se
naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Povabite druge na dogodek s pošiljanjem e-pošte. Vnesite elektronski naslov v polje Udeleženci
ali pritisnite , da odprete seznam stikov.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Pripnite sliko. Pritisnite Slike, nato fotografirajte ali izberite že obstoječo fotografijo.
93
Pripomočki
Pripenjanje beležk datumom
Pritisnite in držite datum, da ga izberete in prikažete ploščo beležke.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Google pod Računi, izberite račun Google, ter nato
Sinhronizacija Koledar. Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu aplikacij pritisnite S Planner
→
→ Sinhroniziraj.
→ Nastavitve → Prikaži nastavitve
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil, pritisnite
→ Koledarji → Zaslon, izberite račun Google in nato pritisnite V redu.
Spreminjanje vrste koledarja
Pritisnite levi zgornji vrh zaslona in nato izberite eno izmed različnih vrst koledarjev, vključno z
mesecem, tednom ali drugo. Vrsto koledarja lahko spremenite tudi z gibom, tako imenovanim
uščipom. Na primer, s stiskom spremenite mesečni koledar na letni koledar, ravno obraten gib pa
bo letni koledar spremenil nazaj v mesečni koledar.
94
Pripomočki
Iskanje dogodkov in opravil
Pritisnite
in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov ali opravil na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Brisanje dogodkov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite dogodke in nato pritisnite Izbriši.
Skupna raba dogodkov ali opravil
Izberite dogodek ali opravila in pritisnite
→ Souporaba preko, ter nato izberite način deljenja.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite Start, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko je Dropbox aktiviran, pritisnite Turn on Camera Upload za samodejni prenos fotografij ali
videoposnetkov, ki ste jih posneli s kamero naprave, v Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali
videoposnetkov, pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite
in nato izberite datoteke.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
95
Pripomočki
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje podatkov aplikacije vašim
računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Pritisnite Varnostno kopiranje ali Obnovi, da naredite varnostno kopijo ali obnovite podatke na
vašem računu Samsung.
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun za Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
Drive
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje in urejanje dokumentov ter skupno rabo z drugimi prek
shrambe Google Drive. Ko ustvarite dokumente ali prenesete datoteke v storitev Google Drive,
se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugim računalnikom, ki ima
nameščeno aplikacijo Google Drive. Dostopajte do datotek brez prenosa ali nalaganja.
Pritisnite Drive na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
96
Pripomočki
POLARIS Office 5
Uporabite to aplikacijo za urejanje dokumentov različnih oblik, vključno s preglednicami in
predstavitvami.
Pritisnite POLARIS Office 5 na zaslonu aplikacij.
Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od tipa datoteke.
Ustvarite dokument.
Oglejte si nedavne dokumente.
Brskajte po oblikah dokumentov.
Oglejte si priljubljene dokumente.
Skupna raba dokumentov z
drugimi.
Brskajte po mapah.
Ustvarjanje dokumentov
Pritisnite
, ter nato izberite tip dokumenta.
Uporabite orodno vrstico za urejanje, ki se nahaja na vrhu zaslona, in uredite dokument.
Če želite končati, pritisnite ikono dokumenta na vrhu zaslona levo, pritisnite Shrani, vnesite ime
datoteke, izberite mapo, kamor želite izvesti shranjevanje, nato pa pritisnite Shrani.
97
Pripomočki
Branje dokumentov
Pritisnite datoteko. Ali pritisnite Brskalnik datotek, Tip obrazca ali Priljubljene, ter nato izberite
datoteko, ki jo želite odpreti.
Za začetek diaprojekcije pritisnite
Za risanje po dokumentu pritisnite
.
.
Za iskanje tekstovnih nizov v dokumentu, pritisnite
Pritisnite
.
, ter uporabite eno izmed sledečih funkcij:
Dokument
• Preklopite na Način urejanja: odprite orodno vrstico za urejanje.
• Zaznamek: odprite ploščo z zaznamki. Izberite oznako, s katero preklopite na točko
zaznamka.
• Preference: spremenite nastavitve načina pogleda.
• Zajemanje zaslona: zajemite izbrano območje.
• Poglej informacije: ogled podrobnosti o dokumentu.
• Pomoč: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo POLARIS Office.
Predstavitev
• Preklopite na Način urejanja: odprite orodno vrstico za urejanje.
• Pogled posameznega diapozitiva: oglejte si diapozitive enega za enim.
• Opomba diapozitiva: oglejte si opombe na diapozitivih.
• Zajemanje zaslona: zajemite izbrano območje.
• Poglej informacije: ogled podrobnosti o dokumentu.
• Pomoč: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo POLARIS Office.
98
Pripomočki
Preglednica
• Preklopite na Način urejanja: odprite orodno vrstico za urejanje.
• Zamrzni: ohranite izbrano vrstico na mestu.
• Zajemanje zaslona: zajemite izbrano območje.
• Poglej informacije: ogled podrobnosti o dokumentu.
• Pomoč: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo POLARIS Office.
Besedilo
• Preberi vse: preberite dokument s pomočjo funkcije besedilo-v-govor.
• Zajemanje zaslona: zajemite izbrano območje.
• Poglej informacije: ogled podrobnosti o dokumentu.
• Pomoč: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo POLARIS Office.
Budilka
Uporabite to aplikacijo kot budilko in opozorila za pomembne dogodke.
Pritisnite Budilka na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to budilko.
99
Pripomočki
Nastavljanje alarmov
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite Shrani.
• Opozorilo za lokacijo: nastavite lokacijo. Opozorilo se bo sprožilo samo ko boste v izbrani
lokaciji.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas za izklop opozorila pred nastavljenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Uporabite to aplikacijo, če želite preveriti čas v številnih večjih mestih po svetu.
Pritisnite Svetovna ura na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vpišite ime mesta ali izberite mesto s prikaza sveta, ter nato pritisnite
.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite
, izberite ure in nato pritisnite Izbriši.
100
Pripomočki
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
onemogočeno, pritisnite
Za ogled zgodovine računanja pritisnite
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ Počisti zgodovino.
Prevajalnik S
Uporabite to aplikacijo za prevajanje besedila v druge jezike.
Pritisnite Prevajalnik S na zaslonu aplikacij.
Uporaba S Translator
Nastavite izvorni in ciljni jezik, vnesite besedilo v polje za vnos, ter nato pritisnite
Če želite dodati jezikovni par na seznam priljubljenih, pritisnite
Če želite jezikovni par poslati drugim, pritisnite
.
.
.
Začetek pogovora s prevajalnikom
Pritisnite tipke na dnu zaslona za komunikacijo z drugo osebo preko izgovorjenega prevoda.
Pritisnite Speak za vaš jezik in nato govorite v mikrofon. Naprava bo prevedla vaš govor. Pritisnite
v polju ciljnega jezika, da naprava na glas prebere prevod.
Nato pritisnite Speak za jezik sogovornika in dovolite, da oseba odgovori v svojem jeziku.
Naprava bo prevedla njihov odgovor. Pritisnite
v polju izvornega jezika, da naprava na glas
prebere sogovornikov odgovor.
101
Pripomočki
S Voice
Uporabite to aplikacijo za upravljanje naprave z glasom pri pošiljanju sporočila, zapisovanje
beležke in več.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija v nekaterih jezikih ni podprta.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Prostoročni način
V prostoročnem načinu, bo naprava na glas prebrala vsebino dohodnih klicev, sporočil in
obvestil, kar omogoča prostoročno uporabo naprave med vožnjo. Na primer, naprava bo na glas
prebrala ime klicatelja ali telefonsko številko ob dohodnem klicu.
Da vključite prostoročni način, izgovorite »Hands-free mode on«.
102
Pripomočki
Zbujanje naprave z glasom
Ko je zaslon izklopljen, lahko z glasovnim ukazom zaženete S Voice. Izgovorite »Hi Galaxy« v
napravo za zagon S Voice.
Če želite vključiti to funkcijo, pritisnite
→ Settings → Wake up command.
Uporaba ukazov za prebujanje na zaklenjenem zaslonu
Na zaklenjenem zaslonu lahko s prednastavljenimi ukazi za prebujanje uporabljate različne
funkcije.
Za aktiviranje te funkcije na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon, nato
pa obkljukajte Bujenje na zaklenjenem zaslonu. Pritisnite Nastavite ukaz za bujenje, ter nato
nastavite funkcije in ukaze za prebujanje.
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato vnesete
Če med aplikacijami ni najdenih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate
iskanja.
Obseg iskanja
→ Nastavitve → Iskanje v tabličnem
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
računalniku, ter odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
103
Pripomočki
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Asistent Google.
storitev Google Now, pritisnite
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite
v korenski meni pritisnite .
V mapi uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• : iskanje datotek.
• : spreminjanje pogleda.
• : ustvarite mapo.
• Čas: razvrstite datoteke ali mape.
104
. Če se želite vrniti
Pripomočki
Izberite datoteke ali mapo, ter nato uporabite eno izmed sledečih funkcij:
• : kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
• : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• : izbrišite datoteke ali mape.
• : pošljite datoteke drugim.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Podrobnosti: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da si ogledate prenose datotek s spleta pritisnite Internetni prenosi, ali pritisnite Drugi prenosi,
da si ogledate datoteke prenesene iz drugih aplikacij, kot so E-pošta.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite Razvrsti po velikosti.
Za razvrščanje datotek po datumu, pritisnite Razvrsti po datumu.
TripAdvisor
Uporabite to aplikacijo za pridobivanje informacij o potovanju, kot so ciljni kraj ali hotel. Prav tako
lahko rezervirate sobo, ter z drugimi delite ocene.
Pritisnite TripAdvisor na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
105
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte
podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do cilja
Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja.
Naprava prikazuje poti do cilja.
106
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Stabilno omrežno povezavo lahko ohranite s samodejno izbiro bodisi omrežja Wi-Fi bodisi
mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji
obkljukajte Preklop pametnega omrežja.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: odprite pomoč za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
mirovanja.
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako nastavili.
S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne
stroške, nastavite možnost na Vedno.
107
Nastavitve
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
da vključite funkcijo.
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju,
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže dve napravi neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite čas vidljivosti naprave.
• Prejete datoteke: oglejte si prejete datoteke preko funkcije Bluetooth.
• Preimenujte napravo: nastavite ime Bluetooth za napravo.
• Pomoč: odprite pomoč za Bluetooth.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavite omejitev pernosa podatkov prek mobilnega omrežja: nastavite omejitev
porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe
podatkov.
108
Nastavitve
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije želite sinhronizirati v
Nastavitve → Računi.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopne točke Wi-Fi in preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, njihovo uporabo.
Več nastavitev
Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Privzeta aplikacija za sporočanje
Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.
109
Nastavitve
Mobilna omrežja
• Mobile hotspot: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
• Mobilna dostopna točka: uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za souporabo
povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja
Wi-Fi.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalnikom prek USB-ja.
Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilnega omrežja naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
Bluetooth.
• Pomoč: spoznajte internet prek vmesnika USB, omrežja Wi-Fi in Bluetooth.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Naprave v bližini
• Ime naprave: oglejte si ime naprave.
• Vsebina za delijenje: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenos iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
110
Nastavitve
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila dohodnih klicev
določenih stikov v načinu blokiranja.
Prostoročni način
Nastavite napravo, da bo prebrala vsebino na glas in hkrati določite aplikacije, ki ji želite uporabiti
v prostoročnem načinu.
Klic
klicne nastavitve
• Zavrnitev klica: samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske
številke na seznam zavrnitev.
• Nastavitev sporočil za zavrnitev klica: dodajte ali uredite sporočilo, ki se pošlje ob zavrnitvi
klica.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da odgovori na klic ob pritisku
tipke za domov.
– – Nadzor glasu: nastavite sprejem ali zavrnitev klica z glasovnimi ukazi.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic, ko pritisnite tipko za vklop/
izklop.
111
Nastavitve
• Izklop zaslona med klici: nastavite vklop tipala za bližino med klicem.
• Opozorila za klice:
– – Odgovor z vibriranjem: nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
– – Vibriranje ob koncu klica: nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
– – Ton ob vzpostavitvi klica: vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
– – Minutni opomnik: vključite ali izključite minutni opomnik.
– – Ton ob končanju klica: vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
– – Opozorilo ob klicu: nastavite opozorila na dogodke med klicem.
• Pripomočki za klic:
– – Samodejni sprejem klicev: nastavite samodejno sprejemanje klicev po določenem
obdobju (na voljo samo, če ste priključili slušalko).
– – Časov. za sam. sp. klicev: nastavite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klic.
– – Okoliščine odhodn. klica: dovolite dohodne klice s slušalko Bluetooth tudi, če je naprava
zaklenjena.
– – Vrsta odhodnega klica: izberite tip odhodnih klicev, ko uporabljate slušalko Bluetooth.
• Dodatne nastavitve:
– – ID klicatelja: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
– – Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
– – Samod. dod. območne kode: nastavite samodejno vstavljanje predpone (področne ali
državne kode) pred telefonsko številko.
– – Zapore klicev: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
– – Čakajoči klic: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
– – Samodejno ponovno izbiranje: vključite samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih
ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
– – Predpisane številke: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz
seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
112
Nastavitve
Nastavitve zvonjenja in zvoka
• Zvonjenja in toni tipkovnice:
– – Zvonjenja: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
– – Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
– – Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
– – Ton tipkovnice za klic: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko se boste dotaknili
tipk na tipkovnici.
• Zmanjšanje šuma: vključite funkcijo za zmanjšanje šuma, ki iz ozadja odstrani moteč zvok
tako, da vas lahko sogovornik bolj jasno sliši.
• Povečaj glasnost v žepu: nastavite, da naprava zviša glasnost melodije zvonjenja, ko je ta
obdana v tesnem prostoru, na primer v torbici ali žepu.
Nastavitve video klica
• Skrij moj video: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
Glasovno sporočilo
• Storitev za telefonski predal: izberite ali nastavite storitev glasovne pošte vašega operaterja.
• Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
• Zvok: izberite melodijo zvonjenja za novo glasovno pošto.
• Vibriranje: nastavite vibriranje ob prejetju glasovne pošte.
Nastavitve internetnega klica
• Računi: nastavite sprejemanje IP klicev in nastavite vaše račune za storitve IP klicev.
• Uporabi intern. klicanje: nastavite uporabo IP klicanja za vse klice ali samo za IP klice.
113
Nastavitve
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
• Vibracije: nastavite, da naprava zavibrira v primeru obvestil.
• Obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in
neodgovorjeni klici.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Ton tipkovnice za klic: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko se boste dotaknili tipk
na tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu na dotik.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Aplikacije Samsung: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
• Zvok ob pritisku: nastavi napravo, da z zvokom opozori na pritisk tipke.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
• Adapt Sound: po meri prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate med klici ali za
poslušanje glasbe.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjen zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.
114
Nastavitve
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Več oken: nastavite uporabo več oken.
• Način zaslona:
– – Prilagoditev prikaza: uporabite ta način za optimizacijo zaslona v skladu z nastavitvami
zaslona.
– – Dinamično: uporabite ta način, da poživite ton vašega zaslona.
– – Standardno: uporabite ta način za normalno kakovost.
– – Kino: uporabite ta način za temne prostore, kot je temnica.
• Način branja: izberite, katere aplikacije bodo uporabljale način branja. V načinu branja
naprava pomaga zaščititi vaše oči pri branju ponoči.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Sanjarjenje: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko je naprava priključena na namizno
odložišče ali se polni.
• Pametni zaslon:
– – Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
– – Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.
115
Nastavitve
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Učinkovitost delovan. CPU: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih virov.
• Izhod zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Več o varčevanju z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
116
Nastavitve
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Uporabniki
Nastavite in upravljajte uporabniške profile za po meri prilagojene nastavitve.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Način: izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: nastavite napravo, da prikaže katere aplikacije
uporabljajo informacije o vaši trenutni lokaciji in njihovi porabi baterije.
• Lokacijske storitve: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije
GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Več pripomočkov: nastavite napravo, da dovoli uporabo pripomočkov na zaklenjenem
zaslonu.
• Pripom. na zakl. zaslonu:
– – Ura ali osebno sporočilo: nastavite prikaz ure ali osebnega sporočila na zaklenjenem
zaslonu. Naslednje možnosti so odvisne od vaše izbire.
117
Nastavitve
Za uro:
– – Dvojna ura: nastavite prikaz dvojne ure.
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
– – Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
Za osebno sporočilo:
– – Urejanje osebnega sporočila: uredite osebno sporočilo.
• Bližnjice: nastavite prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ko odklenete zaslon.
• Besedilo s pomočjo: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
• Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je
zaslon zaklenjen.
• Nastavite ukaz za bujenje: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S Voice
ali izvršite določeno funkcijo.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev, napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
118
Nastavitve
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vključite ali izključite funkcijo Najdi moj mobilni telefon, ki
pomaga poiskati vašo napravo v primeru izgube ali kraje.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja kode PIN, ki pred uporabo
naprave zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do
podatkov kartice SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: privzeto, naprava skrije gesla zaradi varnosti. Nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite prenos aplikacij iz katerega koli vira.
• Preveri aplikacije: dovolite podjetju Google, da preveri aplikacije, ki so lahko škodljive pred
namestitvijo.
• Vrsta shrambe: nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
119
Nastavitve
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Jeziki vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejna zamenjava: nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne
besede s pritiskom preslednice ali ločila.
• Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Brez: nastavite napravo, da deaktivira funkcijo drsenja po tipkovnici.
120
Nastavitve
• Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: omogočite ali onemogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici
za premikanje kazalca s premiki po tipkovnici.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Pomoč: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Samsung.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Prepoznavalec glasu
Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.
Ta funkcija se prikaže, ko uporabite program za prepoznavanje govora.
121
Nastavitve
Glasovno iskanje
Za prepoznavanje glasu Samsung uporabite naslednje možnosti:
• Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Open via the home key: nastavite zagon S Voice z dvakratnim pritiskom tipke za domov.
• Use location data: nastavite uporabo lokacijskih podatkov pri rezultatih glasovnega iskanja.
• Hide offensive words: skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Help: odprite pomoč za S Voice.
• About: omogoča prikaz informacij o različici.
• Auto start speakerphone: nastavite, če želite, da se zvočnik samodejno vklopi pri klicu z
uporabo S Voice.
• Show body of message: nastavite za ogled besedila novega prejetega sporočila.
• Wake up command: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za bujenje,
pri uporabi S Voice.
• Check missed events: nastavite pregled neodgovorjenih klicev, sporočil ali dogodkov, ob
zagonu S Voice in pritiskom tipke za slušalko.
• Home address: vpišite domači naslov za uporabo lokacijskih informacij s funkcijo
glasovnega ukazovanja.
• Log in to Facebook: vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s
S Voice.
• Log in to Twitter: vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo storitve Twitter s S
Voice.
Za prepoznavanje glasu Google uporabite naslednje možnosti:
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Zaznavanje »Ok Google«: nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz
za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
122
Nastavitve
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Personalised recognition: omogoča uporabo podatkov z vaše interaktivne plošče Google,
kar izboljša natančnost prepoznavanja glasu.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
• Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
123
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Gibanje
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z dlanjo, od
leve proti desni, podrsate po zaslonu.
• Pokrij z dlanjo za utišanje/premor: nastavite, da pri dotiku zaslona z dlanjo ustavite
predvajanje medija.
• Več o gibih roke: oglejte si vodnik o krmilnih gibih z roko.
Glasovno upravljanje
Spremenite nastavitve za nadzor možnosti z glasovnimi ukazi.
124
Nastavitve
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: nastavi napravo, da predvaja zvok, ko na napravo priključite ali z nje
odstranite namizno odložišče.
• Izhodni način zvoka: nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega odložišča,
kadar je vaša naprava priklopljena na namizno odložišče.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z
omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
125
Nastavitve
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vmesnika pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovarjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Sprejem/končanje klicev:
– – Klice sprejmete s tipko za domov: nastavite napravo, da odgovori na klic ob pritisku
tipke za domov.
– – Sprej. klicev s pritiskom: nastavite, da naprava sprejeme klic ob dvakratnem pritisku
tipke za sprejemanje klica.
– – Nadzor glasu: nastavite sprejem ali zavrnitev klica z glasovnimi ukazi.
– – Tipka za vkl. konča klice: nastavi napravo, da končna klic, ko pritisnite tipko za vklop/
izklop.
• Pokaži bližnjico: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnite
in zadržite tipka za vklop/izklop.
• Urejanje dostopnosti: uvozite ali izvozite nastavitve dostopnosti za souporabo z drugimi
napravami.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Poteze za povečevanje: nastavite povečavo in pomanjšanje s kretnjami prsta.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava ugotovi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem.
• Bližnjica za dostopnost: nastavite napravo, da vključi Talkback, ko pritisnite in zadržite tipko
za vklop/izklop, ter na zaslon položite in zadržite dva prsta.
126
Nastavitve
• Možn. za Besedilo v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
– – Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
– – Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.
• Ravnovesje zvoka: prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Podnapisi Google (CC): nastavite napravo, da prikazuje televizijske podnapise za vsebino, ki
jo podpira Google, ter za spremembo nastavitev podnapisov Google.
• Podnapisi Samsung (CC): nastavite napravo, da prikazuje televizijske podnapise za vsebino,
ki jo podpira Samsung, ter za spremembo nastavitev podnapisov.
• Pomožni meni: nastavite prikaz ikone bližnjice za pomočnika, ki omogoča dostop do funkcij,
ki podpirajo zunanje tipke ali funkcije na obvestilni plošči. Meni lahko prav tako uredite v
meniju za ikono bližnjice.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: nastavite površino zaslona, na kateri želite izključite vnose z
dotikom.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Nastavitve za Google
Uporabite to aplikacijo za konfiguriranje nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu aplikacij.
127
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
128
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za 8–10 sekund za ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
129
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite Samsungov servisni center.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
130
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
servisni center Samsung.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
131
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
(10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player
10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
132
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
133
Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske
opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 10/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising