Samsung | SM-T360 | Samsung SM-T360 Uporabniški priročnik (Lollipop)

SM-T360
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila. Za
najnovejšo različico teh navodil, obiščite spletno mesto Samsung na www.samsung.com.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Zadrževanje vode in odpornost na prah
Napravo lahko poškodujete, če jo izpostavite vodi ali prahu. Skrbno upoštevajte te namige, da
preprečite poškodbo naprave in ohranite odpornost naprave pred vodo in prahom.
• Naprave ne potopite v vodo, ki je globlja od 1 m, ter je ne držite pod vodo več kot 30 minut.
• Zagotovite, da sta zadnji pokrov in pokrov večnamenskega priključka tesno zaprta. V
nasprotnem primeru morda ne bosta ščitila pred vodo in prahom.
• Naprave ne potopite v vodo za dlje časa.
• Naprave ne izpostavljajte vodnemu toku s silo, kot so voda iz pipe, morski valovi ali vodni
slapovi.
• Ne odpirajte pokrovov naprave, ko je naprava v vodi oz. v zelo vlažnih okoljih, kot so na
primer bazeni ali kopalnice.
• Zadnjega pokrova ne odpirajte z mokrimi rokami ali ko je naprava mokra.
• Gumijasto tesnilo, nameščeno na zadnjem pokrovu, je pomembna komponenta naprave.
Pri odpiranju in zapiranju zadnjega pokrova bodite pazljivi, da s tem preprečite poškodbo
gumijastega tesnila. Prav tako zagotovite, da je gumijasto tesnilo brez umazanije, na primer
peska in prahu, da s tem preprečite poškodbo naprave.
• Večnamenskega priključka ne smete odklopiti ali odstraniti z naprave.
3
Več o teh navodilih
• Če je naprava izpostavljena sladki vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je
naprava izpostavljena kakršni koli tekočini, ki ni sladka voda, nemudoma sperite napravo
s sladko vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če naprave ne sperete s sladko
vodo in posušite v skladu z navodili, lahko s tem povzročite težave pri delovanju naprave
oz. kozmetične težave.
• Pokrova hrbtne strani in večnamenskega priključka se lahko razrahljata, če vam naprava
pade na tla ali prejme udarec. Zagotovite, da so vsi pokrovi ustrezno poravnani in trdno
zaprti.
• Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofon ali zvočnik zmoči, med klicem morda
ne boste razločno slišali zvoka. Mikrofon ali zvočnik očistite in posušite s suho krpo in ga
pustite.
• Vodoodporna zasnova naprave povzroča, da naprava pod določenimi pogoji rahlo vibrira.
Vibracije v teh pogojih, ko je nivo glasnosti visok, so običajne in ne vplivajo na delovanje
naprave.
• Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, če napravo uporabljate
pod vodo ali v drugih tekočinah.
• Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na
vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot je opisano
v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP];
testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji vaša naprava
v vseh situacijah ni neprepustna za vodo.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
4
Več o teh navodilih
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
5
Vsebina
Uvod
37 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
38 Nastavitev računov
39 Prenašanje datotek
40 Zaščita naprave
41 Nadgradnja naprave
8 Postavitev naprave
9Tipke
10 Vsebina paketa
11 Nameščanje baterije
13 Polnjenje baterije
16 Vstavljanje pomnilniške kartice
18 Vklop ali izklop naprave
19 Držanje naprave
19 Zaklep in odklep naprave
19 Prilagoditev glasnosti
19 Preklop v tihi način
Komunikacija
43Stiki
47E-pošta
49Gmail
51Hangouts
51Google+
52Fotografije
Osnove
20 Indikatorske ikone
20 Uporaba zaslona na dotik
24 Nadzorni gibi
26 Uporaba funkcije Več oken
30Obvestila
31 Domači zaslon
33 Zaslon z aplikacijami
34 Uporaba aplikacij
35Pomoč
35 Vnos besedila
Splet in omrežje
53Internet
54Chrome
55Bluetooth
56 Screen Mirroring
6
Vsebina
Mediji
Potovanja in lokalno
57Glasba
59Fotoaparat
64Galerija
67Video
68YouTube
86Zemljevid
Nastavitve
87 Več o nastavitvah
87POVEZAVE
91NAPRAVA
95SPLOŠNO
101APLIKACIJE
101 Nastavitve za Google
Aplikacije in medijske
trgovine
69
70
70
71
71
71
71
Trgovina Play
Galaxy Apps
Knjige Play
Filmi Play
Glasba Play
Igre Play
Kiosk Play
Odpravljanje težav
Pripomočki
72Beležka
73 S Planner
75Dropbox
76Cloud
77 Google Drive
77 Hancom Office Viewer
80Ura
82Računalo
82Google
83 Glasovno iskanje
83 Moje datoteke
85 Smart Tutor
7
Uvod
Postavitev naprave
Mikrofon
Svetlobni senzor
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za glasnost
Tipka za domov
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Tipka za nazaj
Večnamenski priključek
Fotoaparat na zadnji
strani
GPS antena
Bliskavica
Antena NFC
Zvočnik
Zadnji pokrov
Vhod za slušalke
Mikrofon
8
Uvod
Mikrofon na vrhu naprave se vključi samo pri snemanju glasovnih beležk ali videoposnetkov.
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za
vklop/izklop
Nedavno
uporabljene
aplikacije
Domov
Nazaj
Glasnost
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in pridržite, da zaženete iskanje Google.
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
• Pritisnite in pridržite, da vklopite ali izklopite funkcijo Več oken.
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava
• Baterija
• Navodila za hitri začetek
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Nekatera dodatna oprema, kot so naprave za sidranje, morda nimajo enakega
certifikata za odpornost pred vodo in prahom.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
10
Uvod
Nameščanje baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
2 Vstavite baterijo.
2
1
11
Uvod
3 Ponovno namestite zadnji pokrov.
2
1
Pritisnite
Poravnajte
Zagotovite, da je pokrov na hrbtni strani tesno zaprt, da preprečite vdor vode in prahu
v notranjost naprave. Odprt ali nezatesnjen pokrov na hrbtni strani lahko omogoči vdor
vode in prahu v notranjost naprave ter s tem povzroči okvaro.
Z napravo uporabljajte samo zadnje pokrove in dodatke, ki jih je odobril Samsung.
Odstranjevanje baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
12
Uvod
Nameščanje zaščitnega ohišja
Vstavite zgornji del naprave v ohišje in čvrsto pritisnite na drugi strani ohišja, da napravo
namestite.
2
1
Če želite zaščitno ohišje odstraniti z naprave, vrtite zgornji rob ohišja, dokler naprava ne pogleda
iz njega. Nato napravo odstranite iz ohišja.
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
13
Uvod
Polnjenje s polnilnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete
napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
14
Uvod
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
15
Uvod
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko pomnilniško kartico vstavite v napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici
prikazal v mapi Kartica SD.
1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Zamenjajte baterijo in znova namestite pokrov.
16
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
→ Nastavitve → SPLOŠNO → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
2 Izvlecite pomnilniško kartico.
3 Zamenjajte baterijo in znova namestite pokrov.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite → Nastavitve → SPLOŠNO → Shramba → Formatiraj
kartico SD → FORMATIRAJ KARTICO SD → IZBRIŠI VSE.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
17
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
18
Uvod
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali spraznite baterijo.
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Za odklep naprave pritisnite gumb za vklop/izklop ali gumb Domov pri izklopljenem zaslonu,
pritisnite kjerkoli na zaslonu in nato povlecite prst v katerokoli smer.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok.
19
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
20
Osnove
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element več kot 2 sekundi.
21
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
22
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
23
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Vrtenje naprave
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.
24
Osnove
Poteg
Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.
25
Osnove
Uporaba funkcije Več oken
Uporabite to funkcijo za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.
• Zaženete lahko samo aplikacije, ki so na plošči funkcije Več oken.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za uporabo funkcije Več oken na domačem zaslonu pritisnite
Več oken in povlecite stikalo Več oken v desno.
→ Nastavitve → NAPRAVA →
Uporaba funkcije Več oken na deljenem zaslonu
To funkcijo uporabite za zagon aplikacij na deljenem zaslonu.
Zagon aplikacij na deljenem zaslonu v funkciji Več oken
1 S prstom povlecite od desnega roba zaslona proti sredini. Lahko tudi pritisnete in pridržite
.
Plošča funkcije Več oken se prikaže na desni strani zaslona.
Plošča funkcije
Več oken
26
Osnove
2 Pritisnite in držite ikono aplikacije na plošči funkcije Več oken ter jo povlecite na zaslon.
Ko zaslon postane moder, spustite ikono aplikacije.
3 Pritisnite in držite drugo ikono aplikacije na plošči funkcije Več oken ter jo povlecite na novo
lokacijo.
27
Osnove
Deljenje vsebine med aplikacijami
Vsebino lahko med aplikacijami, kot sta denimo E-pošta in Internet, preprosto delite z vlečenjem
in spuščanjem.
Nekateri programi morda ne bodo podpirali te funkcije.
1 Zaženite aplikaciji E-pošta in Internet na deljenem zaslonu funkcije Več oken.
Dostop do možnosti funkcije
Več oken
2 Pritisnite krog med oknoma aplikacij in nato
.
Pritisnite krog med oknoma aplikacij za dostop do teh možnosti:
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
• : deljenje elementov, kot so slike, besedilo ali povezave, med oknoma aplikacij z
vlečenjem in spuščanjem.
• : povečava okna.
• : zaprite aplikacijo.
28
Osnove
3 Pritisnite in pridržite element v oknu aplikacije Internet ter ga povlecite na želeno lokacijo v
oknu aplikacije Email.
29
Osnove
Obvestila
Ikone obvestil se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona in opozarjajo na nova sporočila,
koledarske dogodke, stanje naprave in drugo. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če želite
odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti okno z
obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
V podoknu za obvestila si lahko ogledate trenutne nastavitve svoje naprave. Povlecite navzdol iz
vrstice stanja in pritisnite , da boste lahko uporabili te možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi.
• Lokacija: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok / Utišaj: vklopite ali izklopite tihi način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Izr. var. z ener.: vklopite ali izklopite način izrednega varčevanja z energijo.
• Več oken: nastavite napravo za uporabo več oken.
• Komplet orodij: nastavite napravo za uporabo orodij.
• Screen Mirroring: vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
• S Beam: vključite ali izključite funkcijo S Beam.
• NFC: vključite ali izključite funkcijo NFC.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Način branja: aktivirajte ali deaktiviranje način za branje. V načinu za branje vam naprava
pomaga zaščititi oči pri nočnem branju. Če želite izbrati, kateri programi bodo uporabljeni,
Pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaslon → Način branja.
• Smart stay: aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Smart stay.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Način letenja: aktivirajte ali deaktivirajte letalski način.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Če želite prerazporediti možnosti v podoknu za obvestila, odprite podokno za obvestila, Pritisnite
→ , Pritisnite in pridržite element nato pa ga povlecite na drugo mesto.
30
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite
predogled plošče.
, pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.
31
Osnove
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite na zaslon in pritisnite
.
Premikanje plošče
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Odstranjevanje plošče
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš na vrhu
zaslona.
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Pritisnite na zaslon in pritisnite Ozadja.
Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Iz Galerije.
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov na domači zaslon.
Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Pritisnite na zaslon in pritisnite Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo ali desno
in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon. Postavite ga na želeno
mesto, spremenite njegovo velikost, tako da po potrebi povlečete okvir, nato pa Pritisnite kjer koli
na zaslonu, da shranite mesto pripomočka.
32
Osnove
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite
, da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
Ta funkcija je na voljo samo v prilagodljivem mrežnem pogledu.
Pritisnite → Uredi, in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.
Pritisnite → Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
mape in pritisnite Kon. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite , da shranite novo
postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Galaxy Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite → Odstranitev/onemogočanje aplikacij, in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
33
Osnove
Onemogočanje aplikacij
Pritisnite → Odstranitev/onemogočanje aplikacij in izberite aplikacijo, ki jo želite
onemogočiti.
Du aktiverer apper ved å trykke på → Pokaži onemogočene aplikacije, velge appen og
deretter trykke på KONČANO.
• Prenesenih aplikacij in nekaterih privzetih aplikacij, ki so že bile nameščene v napravi,
ne morete onemogočiti.
• Ko uporabite to funkcijo, onemogočene aplikacije izginejo z zaslona z aplikacijami,
vendar ostanejo v napravi.
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite
, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
→ Upr. opravil in nato KONEC zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
Pritisnite
→ Zapri vse.
aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE. Ali pa pritisnite
34
Osnove
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite → Razvrsti po imenu.
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite tipkovnico, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Uporaba tipkovnice Samsung
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnesite veliko črko.
Vnesite veliko črko.
Vstavite ločila.
Premikanje kazalca.
Nastavite možnosti za
tipkovnico Samsung.
Vstavite presledek.
35
Osnove
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite . Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite in zadržite
, ter nato pritisnite
, da spremenite vrsto tipkovnice.
Lebdečo tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako da povlečete zavihek.
Spreminjanje jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Ročna pisava
Pritisnite in pridržite , pritisnite , nato pa s prstom napišite besedo. Predlagane besede se
pojavijo kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Uporabite rokopisne kretnje za izvajanje ukazov, kot so urejanje ali izbris znakov in vstavljanje
presledkov.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
36
Osnove
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in izberite alternativno
besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 87)
Preden boste uporabili internetne aplikacije, se prepričajte, da je povezava Wi-Fi
vklopljena.
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih
prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
37
Osnove
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Wi-Fi in možnost Wi-Fi povlecite v
desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite
POVEŽI. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se
naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite POVEŽI.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite POZABI.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Galaxy Apps
potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje
naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO
→ Računi → Dodaj račun → Google. Nato upoštevajte navodila na zaslonu in končajte
nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
38
Osnove
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Računi, izberite ime računa pod
možnostjo Računi, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite → Odstrani račun.
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniški program, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
39
Osnove
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Z uporabo zaščitnih funkcij drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na
napravi hranjenih informacij. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
40
Osnove
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → NAPRAVA → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje
zaslona → Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
41
Osnove
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → O napravi → Posodobitve
progr. opreme → Posodobi zdaj.
42
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Pritisnite STIKI.
Ustvarjanje stika
Pritisnite
• in vnesite informacije o stiku.
: dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite in pridržite stik, nato pa pritisnite
.
43
Komunikacija
Iskanje stikov
Pritisnite STIKI.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Po kazalu na levi strani seznama stikov se hitro pomikate tako, da s prstom vlečete po njem.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Pritisnite Stiki.
Privzeto prikaže naprava vse shranjene stike.
Pritisnite → Nastavitve → Stiki za prikaz in izberite mesto na katerem so shranjeni stiki.
Prestavljanje stikov
Pritisnite STIKI.
Prestavljanje stikov v storitev Google
Pritisnite → Premik stikov v napravi v → Google.
Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Prestavljanje stikov v storitev Samsung
Pritisnite → Premik stikov v napravi v → Samsung account.
Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z
44
na seznamu stikov.
Komunikacija
Uvoz in izvoz stikov
Pritisnite STIKI.
Uvoz stikov
Pritisnite → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov in izberite možnost uvoza.
Izvoz stikov
Pritisnite → Nastavitve → Uvoz/izvoz stikov in izberite možnost izvoza.
Deljenje stikov
Pritisnite → Izberi, izberite stike, pritisnite
in izberite način za skupno rabo.
Priljubljeni stiki
Pritisnite PRILJUBLJENE.
Pritisnite
, da stike dodate med priljubljene.
Pritisnite , ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Izberi: izberite stike za brisanje ali deljenje z drugimi.
• Odstrani iz priljubljenih: odstrani stike izmed priljubljenih.
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Skupine stikov
Pritisnite SKUPINE.
Ustvarjanje skupine
Pritisnite
, nastavite podrobnosti za skupino, dodajte stike in pritisnite SHRANI.
45
Komunikacija
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite → Dodaj člana. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite
KONČANO.
Urejanje skupin
Pritisnite , ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Izbriši skupine: izberite skupine, ki jih je dodal uporabnik, in pritisnite KONČANO. Prevzete
skupine ne morejo biti izbrisane.
• Uredi skupino: spremenite nastavitve skupine.
• Dodaj člana: dodajte člane v skupino.
• Odstrani iz skupine: odstranite člane iz skupine.
• Pošlji e-pošto: pošljite e-pošto članom skupine.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj in pritisnite KONČANO.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Pošiljanje e-pošte članom skupine
Izberite skupine, pritisnite → Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite KONČANO.
Vizitka
Pritisnite STIKI.
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov in poštni
naslov in pritisnite SHRANI. Če ste podatke o uporabniku shranili ob nastavitvi naprave, izberite
vizitko in pritisnite za urejanje.
Pritisnite → Deli vizitko prek in izberite način deljenja z drugimi.
46
Komunikacija
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite NAPREJ (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite ROČNA NASTAV. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite → Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
Pritisnite
. Vnesite prejemnike, osebe, in
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite → Pošlji e-pošto sebi in se dodajte kot prejemnik.
Če želite pripeti slike, videoposnetke, stike, dogodke in drugo vsebino, pritisnite
Pritisnite →
.
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite → Pošiljanje urnika. Obkljukajte Pošiljanje urnika,
nastavite uro in datum, ter nato pritisnite KONČANO. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni
uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
47
Komunikacija
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Sestavite sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte e-poštni naslov v
seznam stikov.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Odprite datoteke.
Pojdite na prejšnjo ali naslednjo
sporočilo.
Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite SHRANI, da le-to shranite.
48
Komunikacija
Gmail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Gmail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
Pritisnite
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite
.
ter pripnite slike, videe, glasbo in drugo vsebino.
Če želite dodati več prejemnikov, pritisnite
.
Pritisnite → Shrani osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite → Zavrzi, da začnete znova.
Če želite spremeniti nastavitve za Googlovo pošto, Pritisnite → Nastavitve.
Če želite dostopati do informacij pomoči za Googlovo pošto, Pritisnite → Pomoč in povratne
informacije.
Če želite sporočiti svoja mnenja glede razvoja programov, Pritisnite → Pomoč in povratne
informacije → Povratne informacije.
49
Komunikacija
Branje sporočil
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Izbrišete sporočilo.
Premik sporočila v drug
nabiralnik.
Shranite sporočilo za dlje časa.
Dostop do dodatnih možnosti.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Dodajte e-poštni naslov v
seznam stikov.
Odgovorite vsem prejemnikom
ali natisnite sporočilo.
Predogled priloge.
Pošiljanje sporočila drugim.
Odgovorite na sporočilo.
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Pritisnite
za ogled sporočil pod drugimi oznakami.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite → Spreminjanje oznak, nato
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
50
Komunikacija
Hangouts
Ta program uporabite za klepetanje z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za
iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Domov za spremembo kategorije in se pomaknite gor ali dol po objavah iz vaših
krogov.
51
Komunikacija
Fotografije
S to aplikacijo si lahko ogledate slike in videoposnetke ali jih delite z drugimi v Googlovih
družbenih omrežjih.
Pritisnite Fotografije na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite eno od teh kategorij:
• VSI: ogled vseh slik ali videoposnetkov, posnetih z napravo ali prenesenih v njo.
• ZANIMIVOSTI: prikaz slik ali videoposnetkov, združenih v skupine po datumu ali albumu.
Pritisnite za prikaz vseh slik ali videoposnetkov v skupini.
Nato izberite sliko ali videoposnetek.
Med ogledom uporabite eno od teh ikon:
• : spreminjanje slike.
• : deljenje slike ali videoposnetka z drugimi.
• : brisanje slike ali videoposnetka.
52
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Pritisnite , če želite med ogledovanjem spletne strani dostopati do dodatnih možnosti.
Za spremembo privzetega iskalnika pritisnite → Nastavitve → Privzeti iskalnik in nato izberite
poljubni iskalnik.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, podrsajte v levo ali desno po naslovnem polju in pritisnite
naslov, da ga izberete.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
53
→ DODAJ.
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → ZGODOVINA, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite VEČ → Počisti zgodovino.
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ SHRANJENE STRANI.
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za prikaz shranjenih povezav na zaslonu z aplikacijami pritisnite Moje datoteke → Pomnilnik
naprave → Download.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite → Deli.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite Skupna
raba.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite → Nov zavih.
54
Splet in omrežje
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
→ Shrani.
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite → Zaznamki in jo izberite.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od predlaganih ključnih besed.
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE →
Bluetooth, ter nato povlecite drsnik Bluetooth v desno.
55
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Bluetooth → ISKANJE in navedene
so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno
ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko in pritisnite → Bluetooth ter izberite eno od naprav Bluetooth. Zatem
sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Ko vam druga naprava pošlje podatke, dovolite vzpostavitev povezave Bluetooth, ki jo zahteva
druga naprava. Prejete datoteke se shranjujejo v mapo Download. Če prejmete stik, se ta
samodejno shrani na seznam stikov.
Screen Mirroring
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast
ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → POVEZAVE → Screen Mirroring, ter nato povlecite
drsnik Screen Mirroring v desno. Izberite napravo, odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s
tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z napravo s pomočjo kode PIN, pritisnite in
zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.
56
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prilagoditev glasnosti.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Prikaz seznama priporočenih
skladb na podlagi skladbe, ki se
trenutno predvaja.
Ponastavite trenutno
predvajano pesem ali
preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri
pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri
pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
57
Mediji
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite → Nastavitve → Napredno →
Pametna glasnost.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite → Nastavitve →
Napredno → Adapt Sound → Vključeno. Ko glasnost zvišate na nivo 13 ali več, se možnost za
prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 12 ali nižje, se
možnost ponovno uporabi.
Nastavljanje skladbe kot melodije zvonjenja alarma
Če želite uporabiti trenutno predvajajočo se skladbo kot melodijo zvonjenja ali zvok alarma,
pritisnite → Nastavi kot in izberite možnost.
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite SEZN. PREDV. in nato Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in pritisnite V REDU.
Pritisnite , izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite KONČANO.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite → Dodaj na
seznam.
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe.
Pritisnite GLASBENI KOTIČEK in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem
prsta.
58
Mediji
Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 64)
Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za
ostrenje obarva zeleno.
Pritisnite
za fotografiranje.
Prikažite trenuten
način.
Oglejte si več
možnosti.
Spremenite
nastavitve kamere.
Preklopite med
načinoma za
fotografije in
videoposnetke.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Spremenite način
fotografiranja.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
Izberite med
različnimi učinki na
voljo.
59
Mediji
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite Način, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.
• Samodejno: kameri omogoča, da ovrednoti okolje in določi idealni način za fotografijo.
• Lepotna izboljšava obraza: za bolj nežne fotografije posnemite fotografijo z osvetljenimi
obrazi.
• Zvok+slikanje: omogoča snemanje fotografij z zvokom.
Pritisnite
za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.
Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
– – Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
– – Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
– – Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične
stene.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Noč: to nastavitev uporabite za fotografiranje v temnejših pogojih.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite Način → Panorama.
Pritisnite in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko poravnate okvirja za vodila panoramskih
slik, kamera samodejno posname dodaten posnetek v panoramskem nizu. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite .
Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.
60
Mediji
Uporaba učinkov filtra
Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.
Pritisnite
in izberite učinek filtra. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pomaknite stikalo za fotografiranje na stikalo za snemanje videoposnetkov, ter nato pritisnite
, da posnamete videoposnetek. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite . Za pričetek
snemanja, pritisnite .
• V načinu videoposnetka ročna izostritev ni možna.
• Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
61
Mediji
Snemalni način
Oglejte si več
možnosti.
Spremenite
nastavitve kamere.
Prikažite trenuten
način.
Preklopite med
načinoma za
fotografije in
videoposnetke.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
Če želite spremeniti način snemanja, Pritisnite
Izberite med
različnimi učinki na
voljo.
→
.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omejitev za e-pošto: s tem načinom lahko zmanjšate kakovost snemanja za pošiljanje po
e-pošti.
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
62
Mediji
Upravljanje fotoaparata od daleč
Napravo nastavite kot iskalnik za nadzor fotoaparata na daljavo.
Pritisnite
Pritisnite
→ → Oddaljeno iskalo ter s funkcijo Wi-Fi Direct povežite napravo in fotoaparat.
, da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
Pritisnite za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse možnosti niso na voljo v načinu
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Velikost fotografije / Velikost videa: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za
večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
• Način ostrenja: izbere način ostrenja. Sam.ostr. nadzira kamero. Makro način se uporablja
za snemanje predmetov od blizu.
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uravnoteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost
svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Lokacijska oznaka: nastavite, da naprava fotografiji priloži lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Če z drugimi delite fotografijo z lokacijsko oznako, jim lahko razkrijete lokacijske
podatke. Da bi se temu izognili, med prikazom fotografije pritisnite → Več
informacij → , nato pa pritisnite v razdelku Lokacija, da izbrišete lokacijske
podatke.
• Pregled slik/videov: nastavite, da naprava prikaže fotografije ali videoposnetke, ko jih
posnamete.
• Tip. za glasnost: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo
zaslonke ali povečave.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Svetlost: spremenite svetlost.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
63
Mediji
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. To aktivirajte,
da boste lahko v možnostih Galerija uporabljali funkcijo Tag Buddy.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
• Pomoč: dostop do pomoči za uporabo fotoaparata.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
ter pritisnite in pridržite ikono bližnjice.
Pritisnite element in ga pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
64
Mediji
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko,
nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite in uporabite sledeče funkcije:
• Več informacij: ogled podrobnosti fotografije.
• Zavrti v levo: zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: spremenite velikost belega okvirja, da obrežete in shranite sliko v okvirju.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Nastavi kot: nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Tiskanje: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite sliko. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite → Izberite, izberite slike in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
65
.
Mediji
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite → Izberite, izberite slike in pritisnite
z drugimi v družbenih omrežjih.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih pošljete drugim ali jih delite
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite → Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
stika.
Označevanje obrazov
Med ogledom slike pritisnite → Nastavitve → Oznake in potrdite polje Oznaka obraza. Okoli
prepoznanega obraza se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato
izberite ali dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, jo pritisnite in nato izberite možnosti, ki so na voljo, na primer
pošiljanje sporočil.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba funkcije Označi prijatelja
Pritisnite → Nastavitve → Oznake → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja v
desno za prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
Organiziranje map
Ustvarite mapo, v katero boste organizirali slike ali videoposnetke, shranjene v napravi. Datoteke
lahko kopirate ali premaknete iz ene mape v drugo.
Če želite ustvariti novo mapo, pritisnite → Ustvari album. Vnesite ime mape, pritisnite
USTVARI, nato pa označite slike ali videoposnetke. Pritisnite in pridržite katero koli izbrano
sliko ali videoposnetek, ga povlecite v novo mapo, nato pa pritisnite KONČANO. Za kopiranje
pritisnite KOPIRAJ, za premik pa PREMAKNI.
66
Mediji
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Poiščite druge
naprave za
predvajanje
datoteke.
Preklop na način
plavajočega zaslona.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Prilagoditev
glasnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Premik nadzorne
plošče v levo.
Premik nadzorne
plošče v desno.
Odprite seznam
predvajanja.
Spremenite razmerje
slike.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite → Izbriši, izberite videoposnetke in pritisnite KON.
67
Mediji
Souporaba videoposnetkov
Pritisnite → Izberi, izberite videoposnetke in pritisnite
, nato pa izberite način deljenja.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje igralca dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če
želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Pritisnite na zaslon in ikono
zaslon.
, nato pa napravo zavrtite v ležeči položaj, da sliko prikažete čez cel
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
→ prenesenih →
Pritisnite
pritisnite PRENESI.
, izberite videoposnetek in vnesite podatke o njem ter
68
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Brskanje med aplikacijami po kategorijah oziroma iskanje aplikacij po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je aplikacija
plačljiva, pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu, da končate postopek plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
→ Moje aplikacije, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
izbrisati ter pritisnite ODSTRANI.
69
Aplikacije in medijske trgovine
Galaxy Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite spletno stran apps.samsung.com.
Pritisnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite ISKANJE za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je aplikacija
plačljiva, pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu, da končate postopek plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
70
Aplikacije in medijske trgovine
Filmi Play
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Filmi Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Igre Play
S pomočjo tega programa lahko prenesete igre in jih igrate.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Kiosk Play
Uporabite to aplikacijo za branje najnovejših novic.
Pritisnite Kiosk Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
71
Pripomočki
Beležka
S tem programom lahko zabeležite pomembne informacije, da jih shranite za poznejši ogled.
Pritisnite Beležka na zaslonu z aplikacijami.
Dodajanje in upravljanje kategorij
Ustvarjanje kategorij za razvrstitev in upravljanje vaših beležk.
Za dodajanje kategorij, pritisnite → UPRAVLJANJE KATEGORIJ → DODAJ, vnesite ime
kategorije, ter nato pritisnite V REDU.
Če želite izbrisati kategorijo, pritisnite
kategorije.
→ UPRAVLJANJE KATEGORIJ, nato pa
zraven
Če želite preimenovati kategorijo, pritisnite → UPRAVLJANJE KATEGORIJ, pritisnite in
pridržite kategorijo, vnesite novo ime ter pritisnite PREIMENUJ.
Če želite spremeniti vrstni red kategorij, pritisnite → UPRAVLJANJE KATEGORIJ, nato pa
pritisnite zraven kategorije in jo povlecite navzgor ali navzdol na drug položaj.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite SHRANI.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
72
Pripomočki
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite poiskati opombo, pritisnite
.
Če želite beležko poslati drugim, pritisnite → Izberi, izberite beležko in pritisnite
.
Če želite beležko premakniti v drugo mapo, pritisnite → Izberi, izberite beležko in pritisnite
.
Če želite napravo povezati s tiskalnikom in natisniti beležke, pritisnite → Izberi, izberite beležke
in pritisnite . Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Če želite izbrisati beležke, pritisnite → Izberi, izberite beležke in pritisnite
.
Ogled beležke
Pritisnite sličico beležke, da jo odprete.
Če želite izbrisati opombo, pritisnite
.
Če želite opombo poslati drugim, pritisnite
.
Če želite napravo povezati s tiskalnikom in natisniti beležko, pritisnite
morda niso združljivi z napravo.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• DOGODEK: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• OPRAVILO: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
73
. Nekateri tiskalniki
Pripomočki
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite PRIKAZ
VEČ MOŽNOSTI, da dodate več podrobnosti, kot so pogostost ponavljanja dogodka, predhodno
opozorilo ali kraj dogodka.
Če želite povabiti druge na dogodek, jim pošljite e-poštno sporočilo. Vnesite elektronski naslov v
polje Udeleženci ali pritisnite , da odprete seznam stikov.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
74
Pripomočki
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Računi → Google v razdelku
Računi, izberite račun Google in potrdite polje Sinhronizacija Koledar.
Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu z aplikacijami pritisnite S Planner → →
Sinhroniziraj zdaj.
Če želite prikazati sinhronizirane dogodke ali naloge, Pritisnite → Koledarji, nato pa označite
Googlov račun.
Spreminjanje vrste koledarja
Pritisnite v zgornji levi del zaslona in izberite eno od številnih vrst koledarja, vključno z letnimi,
mesečnimi, tedenskimi in drugimi koledarji.
Iskanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov ali opravil na vrhu zaslona pritisnite DANES.
Izbris dogodkov ali opravil
Izberite dogodek ali nalogo, nato pa Pritisnite → Izbriši.
Skupna raba dogodkov ali opravil
Izberite dogodek ali opravilo, pritisnite → Souporaba preko in izberite način deljenja z
drugimi.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
75
Pripomočki
Vpišite se v vaš račun Dropbox. Če ga nimate, ustvarite račun Dropbox.
Ko se Dropbox vklopi, pritisnite Turn on Camera Upload, da v Dropbox samodejno prenesete
slike in videoposnetke, posnete s fotoaparatom v napravi. Za ogled prenesenih fotografij ali
videoposnetkov, pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite
in nato izberite datoteke.
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite → → Upload here → Photos or videos ali
Other files. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
Za prikaz obvestil pritisnite
.
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje nastavitev in podatkov
programa z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Pritisnite Varnostno kopiranje ali Obnovi, če želite podatke varnostno kopirati ali obnoviti v
račun Samsung.
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun za Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
76
Pripomočki
Google Drive
S to aplikacijo lahko ustvarjate in urejate dokumente ter jih delite z drugimi prek shrambe
Google Drive. Ko ustvarite dokumente ali datoteke prenesete v shrambo Google Drive, jih
naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in vsemi drugimi računalniki, v katerih je
nameščena shramba Google Drive. Do dokumentov lahko dostopate brez prenašanja.
Pritisnite Google Drive na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Hancom Office Viewer
S tem programom si lahko ogledate dokumente v različnih oblikah zapisa, vključno s
preglednicami in predstavitvami.
Pritisnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje dokumentov
Pritisnite Odpri in poiščite dokument
Med iskanjem dokumenta uporabite eno od teh možnosti:
• : ustvari mapo.
• : prejemanje novih dokumentov.
• : razvrščanje dokumentov in map.
• : spremeni način pogleda.
• : izbiranje dokumentov in map.
Če želite poiskati nedavno uporabljene dokumente, pritisnite Nedavni dokumenti.
77
Pripomočki
Branje dokumentov
Pritisnite dokument v meniju Nedavni dokumenti ali v mapi.
Pritisnite ali in uporabite eno od teh funkcij:
Urejevalnik besedil
• Najdi: iskanje besedila.
• Povečava: spremenite način pogleda.
• Informacije o dokumentu: prikaz podrobnosti dokumenta, kot so naslov, datum in avtor.
• Natisni: povezava naprave s tiskalnikom in tiskanje dokumenta. Nekateri tiskalniki morda
niso združljivi z napravo.
• Pošlji: pošiljanje dokumenta drugim ali deljenje z drugimi.
• Prenos zbirke Office: prenesite in namestite pisarniške aplikacije Hancom.
• Vizitka: prikaz podatkov o aplikaciji Hancom Viewer.
Predstavitev
• Najdi: iskanje besedila.
• Povečava: spremenite način pogleda.
• Informacije o dokumentu: prikaz podrobnosti dokumenta, kot so naslov, datum in avtor.
• Diaprojekcija: začetek diaprojekcije na prvi strani.
• Od trenutnega diapozitiva: začetek diaprojekcije na trenutni strani.
• Prikaži pogled predstavitelja: prikaz predstavitvenih orodij v napravi, ko je povezana z
zunanjim monitorjem.
• Natisni: povezava naprave s tiskalnikom in tiskanje dokumenta. Nekateri tiskalniki morda
niso združljivi z napravo.
• Pošlji: pošiljanje dokumenta drugim ali deljenje z drugimi.
• Prenos zbirke Office: prenesite in namestite pisarniške aplikacije Hancom.
• Vizitka: prikaz podatkov o aplikaciji Hancom Viewer.
78
Pripomočki
Preglednica
• Najdi: iskanje besedila.
• Povečava: spremenite način pogleda.
• Informacije o dokumentu: prikaz podrobnosti dokumenta, kot so naslov, datum in avtor.
• Razvrsti: razvrstite celice glede na pogoj.
• Pokaži formule: namesto izračunanih rezultatov v celici prikaže formule.
• Zamrzni podokna: označeno vrstico obdržite na mestu.
• Mrežne črte: skrije ali prikaže mrežne črte.
• Pokaži vse pripombe: skrije ali prikaže beležke v dokumentu.
• Območje tiskanja: izbira območja za tiskanje.
• Natisni: povezava naprave s tiskalnikom in tiskanje dokumenta. Nekateri tiskalniki morda
niso združljivi z napravo.
• Pošlji: pošiljanje dokumenta drugim ali deljenje z drugimi.
• Prenos zbirke Office: prenesite in namestite pisarniške aplikacije Hancom.
• Vizitka: prikaz podatkov o aplikaciji Hancom Viewer.
PDF
• Iskanje: iskanje besedila.
• Pošlji: pošiljanje dokumenta drugim ali deljenje z drugimi.
• Lastnosti: prikaz podrobnosti dokumenta, kot so naslov, datum in avtor.
• Povečava: spremenite način pogleda.
• Skrij pripombe: skrije ali prikaže komentarje v dokumentu.
• Navpično pomikanje po strani / Neprekinjen pogled / Vodoravno pomikanje po strani:
spremeni način pogleda.
• Pogled pretvorbe datoteke: oglejte si le vsebino dokumentov brez obrob.
• Pojdi na stran: premik na določeno stran.
• Zaznamki: prikaz zaznamkov v dokumentu.
• Natisni: povezava naprave s tiskalnikom in tiskanje dokumenta. Nekateri tiskalniki morda
niso združljivi z napravo.
79
Pripomočki
Ura
S pomočjo tega programa lahko nastavite alarme, preverite čas za veliko glavnih mest po svetu,
izmerite trajanje dogodka ali nastavite časomer.
Pritisnite Ura na zaslonu aplikacij.
Vklopite ali izklopite to budilko.
BUDILKA
Nastavljanje alarmov
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite SHRANI.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas vklopa opozorila pred vnaprej določenim časom.
80
Pripomočki
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izbriši, izberite opozorila in pritisnite
.
SVETOVNA URA
S to aplikacijo lahko preverite čas v številnih glavnih mestih po svetu.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Če želite uporabiti poletni čas, pritisnite → Izberi, izberite uro in pritisnite
.
Brisanje ur
Pritisnite → Izberi, izberite ure in nato pritisnite
.
ŠTOPARICA
Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek. Pritisnite KROG, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite PONASTAVI, da počistite čase zabeleženih krogov.
ČASOVNIK
Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
81
Pripomočki
Računalo
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Računalo na zaslonu aplikacij.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite POČISTI ZGODOVINO.
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite
ključno besedo.
in nato izgovorite
Obseg iskanja
→ Nastavitve → Iskanje v tabličnem
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
računalniku, ter odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → Kartice Asistenta Google, nato pa
Google Now (Asistent Google), pritisnite
povlecite stikalo Prikaz kartic v levo ali desno.
82
Pripomočki
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Poslušanje ...
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij. Ali na domačem zaslonu pritisnite
.
Ogled datotek
Datoteke, shranjene v napravi, so razvrščene po kriterijih. Na levem delu zaslona izberite eno od
teh kategorij:
• Časovna preglednica: prikaz datotek, ki so združene po datumu.
• Priljubljene mape: prikaz bližnjic do map.
• Mape: prikaz datotek, shranjenih v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici, in
bližnjic do strežnikov FTP.
• Kategorije: prikaz datotek, razvrščenih po vrstah.
• Aplikacije: prikaz datotek, shranjenih ali ustvarjenih v določenih aplikacijah.
Izberite kategorijo, nato pa izberite datoteko ali mapo, da jo odprete.
83
Pripomočki
Ko izberete kategorijo, pritisnite , nato pa uporabite eno od teh možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape.
• Izbriši: izbrišite datoteke ali mape.
• Razvrsti po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodaj med Priljubljene mape: dodajanje bližnjice do mape v mapo Priljubljene mape.
• Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajte bližnjico do datoteke na domači zaslon.
• Dodaj FTP: dodajanje bližnjice do strežnika FTP v mapo Mape.
• Iskanje naprav v bližini: poišče naprave, v katerih je omogočena skupna raba medijev.
• Nastavitve zaslona: spreminjanje možnosti prikaza datoteke.
Pritisnite → Izberi, izberite datoteko ali mapo, nato pa uporabite eno od teh funkcij:
• : pošiljanje datotek drugim ali deljenje z drugimi.
• : izbrišite datoteke ali mape.
• : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• : kopirajte datoteke ali mape v novo mapo.
• → Pojdi v mapo: odprite mapo, v kateri je izbrana datoteka.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Dodaj med Priljubljene mape: dodajanje bližnjice do mape v mapo Priljubljene mape.
• → Bližnj. dod.na dom.zaslon: dodajanje bližnjice do datoteke ali mape na domači zaslon.
• → Zip: stiskanje datotek ali map, da ustvarite datoteko ZIP.
• → Podrobnosti: ogled podrobnosti datoteke ali mape.
Iskanje datoteke
Pritisnite
in vnesite pogoje za iskanje.
Ogled informacij o shrambi
Pritisnite
za ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške naprave.
84
Pripomočki
Spreminjanje načina prikaza
Pritisnite
, da spremenite način prikaza.
Ustvarjanje map
Pritisnite
, vnesite ime mape in pritisnite USTVARI.
Dodajanje bližnjic mapam
Dodajanje bližnjice do pogosto uporabljenih map v mapo Priljubljene mape. Izberite mapo in
pritisnite → Dodaj med Priljubljene mape.
Dodajanje bližnjic strežnikov FTP na napravo
Dodajanje bližnjice do strežnika FTP v mapo Mape. Pritisnite → Dodaj FTP, vnesite
podrobnosti strežnika FTP in pritisnite KONČANO.
Smart Tutor
S to aplikacijo pozovete tehničnega strokovnjaka, da se poveže z napravo in vam pomaga
odpraviti tehnične težave z njo.
Pritisnite Smart Tutor na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
85
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte
podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do kraja
Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja.
Naprava prikazuje poti do kraja.
86
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
POVEZAVE
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: odpre informacije o pomoči za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Wi-Fi → → Napredno → Ohrani Wi-Fi
vklopljen v stanju mirovanja.
87
Nastavitve
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite POVEZAVE → Wi-Fi → → Napredno in obkljukajte Obvestilo
o omrežju, da vključite funkcijo.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct dve napravi neposredno poveže prek omrežja Wi-Fi brez vmesne dostopne točke.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite POVEZAVE → Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: oglejte si datoteke, ki ste jih prejeli prek funkcije Bluetooth.
• Preimenujte napravo: spremenite ime naprave.
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
88
Nastavitve
Poraba podatkov
Spremljajte količino porabljenih podatkov.
• : nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe podatkov med obdobji.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopne točke Wi-Fi, da programom, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Način: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
• Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši
trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
• Lokacijske storitve: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
Več omrežij
Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Ethernet
Možnost Ethernet je na voljo, ko je v napravo priključen ethernetni vmesnik. Uporabite to
možnost za vklop funkcije Ethernet in konfigurirajte omrežne nastavitve.
89
Nastavitve
NFC
Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
• S Beam: funkcijo S Beam aktivirajte, če želite v naprave, ki podpirajo NFC in Wi-Fi Direct,
pošiljati podatke, videoposnetke, slike in dokumente.
• Pritisni in plačaj: nastavite privzeto aplikacijo za plačila za mobilna plačila.
Naprave v bližini
• Ime naprave: prikaz imena naprave.
• Vsebina za deljenje: nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prejem. datotek iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. ga dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
90
Nastavitve
NAPRAVA
Zvoki in obvestila
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Zvonjenje ob prejemu obvestila: izbiranje melodije zvonjenja za dogodke, kot so dohodna
sporočila.
• Adapt Sound: prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate za poslušanje glasbe.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Pisava: spremenite nastavitve pisave.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Pametna ustavitev: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila
izklop svetlobe v ozadju.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Način branja: izberite, kateri programi bodo uporabljali način za branje. V načinu za branje
vam naprava pomaga zaščititi oči pri nočnem branju.
• Sanjarjenje: napravo nastavite tako, da bo odprla ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z
združitveno napravo ali se polni.
91
Nastavitve
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja.
• Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
• Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
• Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Možnosti pripomočka za uro: konfigurirajte nastavitve za pripomoček ure.
• Bližnjice: nastavite napravo za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinek za odklepanje zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
Več oken
Vklopite funkcijo Več oken za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.
• Odp. v pogledu funkcije Več oken: nastavite, da naprava vklopi funkcijo več oken, ko
odprete datoteke iz map Moje datoteke ali Video.
92
Nastavitve
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Prilagoditev svetlosti: nastavite, da naprava na obvestilni plošči prikaže vrstico za
prilagajanje svetlosti.
• Nas. gumbe za hitre nast.: prerazporedite gumbe za hitre nastavitve, ki so prikazani v
podoknu za obvestila.
Komplet orodij
Med uporabo drugih aplikacij lahko preprosto zaženete različne aplikacije iz kompleta orodij.
Gibanja
Vklopite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki v napravi upravljajo
prepoznavanje gibanja.
• Tiho/začasno ustavi: nastavite, da naprava pri dotiku zaslona z dlanjo ustavi predvajanje
medija ali utiša internetni radio.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu.
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
– – TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za prikaz pomoči
in navodil o uporabi te funkcije pritisnite NASTAVITVE → Zagon vadnice za funkcijo
»Raziskovanje z dotikom«.
– – Hitri vnos s tipkami: nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka
na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in
dvakratnega pritiskanja zaslona.
93
Nastavitve
– – Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri
vključeni funkciji TalkBack.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
– – Poteze za povečevanje: nastavite, da naprava poveča zaslon in približa določeno
območje.
– – Opomnik za obvestila: nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili
ob določenem času.
– – Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
– – Prilagajanje barv: prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava določi, da ste barvno
slepi ali imate težave z branjem vsebine.
– – Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko
pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema
prstoma.
– – Možn. za Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se
uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
– – Utripajoče obvestilo: nastavite, da bliskavica utripa, ko prejmete nova sporočila ali
obvestila.
– – Izključi vse zvoke: nastavite, da naprava utiša vse zvoke naprave.
– – Podnapisi Samsung (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo
podpira Samsung, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
– – Ravnovesje zvoka: nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi
slušalk.
– – Mono zvok: nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.
94
Nastavitve
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z
zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
– – Pomožni meni: napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
– – Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
– – Interaktivno upravljanje: vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje
naprave na vnose med uporabo aplikacij.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro
pritisnete tipko za domov.
• Način enega pritiska: nastavite, da naprava obvestila upravlja s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem.
• Urejanje dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
• Storitve: izberite aplikacijo za dostopnost, ki jo želite uporabljati.
SPLOŠNO
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
95
Nastavitve
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: nastavite napravo tako, da omogoča varnostno kopiranje vaših
nastavitev in podatkov aplikacij v Googlov strežnik.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: nastavite napravo na način, ki omogoča obnovitev nastavitev in
podatkov aplikacij, ko aplikacijo znova namestite v napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejno zamenjaj: napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za ločila
popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
96
Nastavitve
• Samodejna vel. začetnica: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za
ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
• Samodejno dodaj ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
• Drsanje tipkovnice:
– – Brez: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
– – Neprekinjen vnos: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
– – Upravljanje kazalca: če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite
pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
• Jezik: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
Glasovni vhod
Če želite spremeniti nastavitve glasovnega vnosa, izberite eno možnost in pritisnite
.
Možn. za Besedilo v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v
govor.
97
Nastavitve
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
• Prikaz odstotka baterije: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Varčevanje z energijo
• Naprava se samodejno izklopi, če se določen čas ne dotaknete zaslona ali ne pritisnete
gumbov. Za daljšo uporabo izberite daljši čas.
• Ta funkcija je onemogočena, ko predvajate videoposnetke ali poslušate glasbo.
• Če to funkcijo izklopite, prihranite energijo baterije.
98
Nastavitve
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite, da naprava dovoli namestitev aplikacij iz neznanih virov.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
99
Nastavitve
• Šifriraj zunanjo kartico SD: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški
kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Registracija računa: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Lokacijska storitev Google: nastavite napravo tako, da bo za iskanje in ostale Googlove
storitve uporabila trenutno lokacijo.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite, da naprava preveri in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite, da naprava samodejno pošlje varnostna poročila, ko je
povezana v omrežje Wi-Fi.
• Vrsta shrambe: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
100
Nastavitve
APLIKACIJE
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Stiki
Spremenite nastavitve za uporabo stikov.
E-pošta
Spremenite nastavitve za upravljanje in pošiljanje e-pošte.
Galerija
Spremenite nastavitve za uporabo Galerija.
Internet
Spremenite nastavitve za uporabo interneta.
S Planner
Spremenite nastavitve za uporabo S Planner.
Nastavitve za Google
S tem programom lahko konfigurirate nastavitve za nekatere Googlove funkcije.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu z aplikacijami.
101
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
102
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za
ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacije
pritisnite Nastavitve → SPLOŠNO → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na
tovarniške podatke → PONASTAVI NAPRAVO → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
103
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite Samsungov servisni center.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
104
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave. Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, je nekaj časa ne
uporabljajte. Če se naprava še naprej pregreva, se obrnite na servisni center Samsung.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
105
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
(10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player
10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
106
Odpravljanje težav
Podatki shranjeni v napravi so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
107
Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali različice
programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 02/2016. Rev.1.0
Download PDF

advertising