MZ-7PC064
MZ-7PC128
MZ-7PC256
MZ-7PC512
Samsung Solid State Drive
Kratek priročnik
Rev. 3.1
Sadržaj
1. Odstranitev iz embalaže.........................................................................................3
2. Pregled tehnologije SSD (Solid State Drive)....................................................4
3. Previdnostni ukrepi..................................................................................................4
Rokovanje – Previdnostni ukrepi........................................................................4
Previdnostni ukrepi pri nameščanju..................................................................5
4. Selitev podatkov.......................................................................................................6
5. Vodnik za namestitev strojne opreme..............................................................6
Prenosni računalnik..................................................................................................6
Namizni računalnik...................................................................................................7
6. Konfiguracija BIOS-a................................................................................................8
7. Namestitev operacijskega sistema.....................................................................8
8. Namestitev programske opreme Magician.....................................................9
9. Podatki o certifikatih................................................................................................9
10.Izjava o jamstvu za pogon SAMSUNG SSD serije 830................................10
1.Odstranitev iz embalaže
Preverite, ali so v škatli izdelka vsi deli, navedeni spodaj. Vrsta namestitvenega
kompleta, ki ste ga kupili, je navedena na hrbtni strani škatle. Slike se lahko
razlikujejo od dejanskih delov.
Osnovna vsebina
SSD
Komplet priročnikov
CD s priročniki
Kratek priročnik
Namestitveni
komplet
Namizni računalnik
Prenosni računalnik
Kabel SATA
Kabel SATA na
USB
Napajalni kabel
SATA
Namestitveni
distančnik
Nosilec
CD s programsko
opremo Norton
Ghost
Vijaki
CD s programsko
opremo Norton
Ghost
Samsung Solid State Drive
3
2.Pregled tehnologije SSD (Solid State Drive)
Polprevodniški pogoni (angleško Solid State Drives oziroma SSD) so inovativne
naprave za shranjevanje podatkov, ki ponujajo veliko učinkovitost delovanja,
zanesljivost in kakovost z uporabo bliskovnega pomnilnika NAND namesto
magnetnih diskov v običajnih pogonih s trdimi diski. SSD-ji omogočajo zelo
hiter zagon računalnika in nalaganje programov ter se še zlasti izkažejo v
večopravilnih okoljih. Pri tem porabijo manj energije in oddajo zelo malo
toplote, so popolnoma neslišni in ponujajo izjemno stabilnost glede na pogone
s trdim diskom. Več o tehnologiji SSD lahko preberete na spletnem mestu www.
samsung.com/SSD.
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila. Vse pravice
pridržane.
3.Previdnostni ukrepi
Neupoštevanje spodnjih navodil lahko privede do telesne poškodbe ali
poškodbe izdelka.
Rokovanje –
Previdnostni ukrepi
1 Udarci
Pogoni SSD so odporni proti udarcem in tresenju, zato lahko podatke
zanesljiveje zaščitijo kot navadni trdi diski. Izdelek kljub temu varujte pred
resnimi udarci. Zelo močan udarec lahko poškoduje dele pogona SSD in
povzroči pojavljanje napak pri zaznavanju strojne opreme ali okvaro pri
delovanju, ko je pogon nameščen v računalnik. Poleg tega se lahko pri močnem
udarcu odpre ali zlomi pokrov pogona SSD.
2 Kratek stik
Poskrbite, da v vezje vmesnika SATA ne pridejo kovinski predmeti. Če vmesnik
SATA pride v stik s kovinskim predmetom ali je izpostavljen električnem udaru,
lahko pride do kratkega stika v pogonu SSD. Posledica so lahko napake pri
zaznavanju strojne opreme ali okvare pri delovanju.
3 Razstavljanje/
poškodovanje/
odstranitev
Pogona SSD ne razstavljajte in z njega ne odstranjujte nalepke. Pazite, da ga ne
poškodujete. Garancija ne velja za izdelke, pri katerih je bilo odprto ohišje ali
poškodovana nalepka.
Samsung Solid State Drive
4
Previdnostni
ukrepi pri
nameščanju
1 Preden odstranite pokrov računalnika, da namestite SSD, se prepričajte, da
je računalnik izklopljen in napajalni kabel iztaknjen. Če odstranite trdi disk
ali namestite SSD, ko je računalnik vklopljen, lahko pride do resnih poškodb.
Številni računalniki in naprave za shranjevanje podatkov sicer podpirajo možnost
menjave diskov med delovanjem, ki jo ponuja vmesnik SATA, vendar Samsung
toplo priporoča, da pred namestitvijo pogona izklopite napajanje računalnika.
Opomba: Nekateri pogoni omogočajo zamenjavo naprav za shranjevanje, ko je
računalnik vklopljen.
2 Če nameravate obstoječi trdi disk SATA zamenjati s pogonom SSD, lahko
uporabite obstoječa vmesniški in napajalni kabel SATA. Če SSD na novo nameščate
v namizni računalnik, boste potrebovali nekaj dodatnih predmetov, na primer
kabel vmesnika SATA, napajalni kabel SATA, 3,5-palčni nosilec pogona, vijake ipd.
Če SSD nameščate v prenosni računalnik in želite preseliti podatke, pripravite
prilagojevalni kabel USB na SATA. Če ste kupili pogon serije 830 z namestitvenim
kompletom, primernim za vašo vrsto sistema (namizni/prenosni), so vsi potrebni
deli že priloženi.
3 Če je kabel vmesnika SATA daljši od 1 metra, lahko pride do napak pri zaznavanju
strojne opreme ali delovanju.
Opomba: Kabli SATA so združljivi z vsemi vrstami vmesnikov SATA (SATA 1,5 Gb/s, 3
Gb/s in 6 Gb/s).
4 Pred menjavo pogona se prepričajte, da določila in pogoji garancije proizvajalca
osebnega računalnika ne prepovedujejo, da uporabnik sam razstavlja računalnik
in namesti pogon SSD.
5 Ti pogoni SSD serije 830 so namenjeni, proizvedeni in preskušeni za namestitev
kot splošni primarni ali sekundarni shranjevalni pogon za namizne in prenosne
računalnike. Niso pa namenjeni uporabi v strežniških sistemih za velika poslovna
okolja, delovnih postajah, sistemih za shranjevanje, kot predpomnilnik ali
drugače. Če potrebujete pogon SSD za take namene ali okolja (ali druge namene,
razen splošne rabe v osebnih računalnikih), kupite drug izdelek, narejen prav za
ta namen .
* Varnostno kopiranje podatkov
Samsung Electronics ne jamči za podatke, shranjene v pogonu SSD, in ne
bo odgovoren za oprijemljivo/neoprijemljivo škodo, povezano z obnovo
podatkov. Zato bodite vedno pripravljeni na nepričakovane dogodke, tako da
vse pomembne podatke varnostno kopirate tudi na drug shranjevalni medij.
To lahko naredite s polno različico programa Norton Ghost, ki ste jo dobili s
pogonom SSD. Več o tem postopku lahko preberete v kratkem priročniku na
CD-ju, ki ste ga dobili v škatli, in na spletnem mestu www.samsung.com/SSD.
* Zmogljivost pogona SSD
Dejanska zmogljivost se lahko glede na način formatiranja pogona in
operacijski sistem računalnika razlikuje od tiste, navedene na nalepki izdelka. (1
MB=1.000.000 bajtov/1 GB=1.000.000.000 bajtov).
Samsung Solid State Drive
5
4.Selitev podatkov
Opomba: Č
e želite operacijski sistem namestiti povsem na novo, lahko preskočite ta
razdelek.
Za uporabnike sistema Windows je vsakemu disku serije 830 priložena polna
različica programa Norton Ghost 15.0. Podrobna navodila za selitev vseh
podatkov skupaj z namestitvijo operacijskega sistema na nov SSD lahko
preberete v priročniku »Norton Ghost – Data Migration« na CD-ju, ki ste ga
dobili z izdelkom, na voljo pa je tudi v spletu na strani www.samsung.com/ssd.
Če ste v računalniku namestili program Samsung SSD Magician, je ta priročnik
na voljo tudi na povezavi »Site Link« v tej programski opremi.
Uporabniki računalnikov Macintosh lahko selitev podatkov izvedejo s
programom Disk Utility, ki je del operacijskega sistema. Vstavite obnovitveni
DVD, ki ste ga dobili z računalnikom, in znova zaženite sistem, medtem kot
pritiskate tipko »C«.
5.Vodnik za namestitev strojne opreme
V tem razdelku je na kratko opisan postopek namestitve pogona SSD.
Več informacij najdete v navodilih za uporabo osebnega računalnika.
Prenosni
računalnik
1 Izklopite prenosni računalnik.
Iztaknite napajalni kabel in odstranite
baterijo računalnika.
2 Odstranite pokrov prostora za trdi
disk na hrbtni strani prenosnega
računalnika in previdno odstranite trdi
disk iz ležišča, pri tem pa pazite, da ne
poškodujete priključka diska.
3 Če je trdi disk nameščen v nosilec, ga
odstranite z nosilca. Pri odstranjevanju
priključka ali kablov s trdega diska
bodite previdni.
4 Pravilno vstavite SSD v nosilec in
priključite kabel.
5 Previdno vstavite SSD v ležišče in
zaprite pokrov prostora za trdi disk.
Opomba: Č
e je potrebno, postavite
namestitveni distančnik v
ležišče, da se pogon ne bo
premikal.
6 Znova namestite baterijo.
Samsung Solid State Drive
6
Namizni računalnik
1 Izklopite namizni računalnik in iztaknite napajalni
kabel.
2 Odstranite pokrov namiznega računalnika.
3 Če SSD nameščate kot dodatno napravo za
shranjevanje, ga namestite v 2,5-palčno ležišče
za trdi disk. Nato na SSD priključite kabel SATA
in napajalni kabel. Če ima računalnik 3,5-palčna
ležišča za trde diske, namestite pogon SSD na
prilagojevalnik z 2,5- na 3,5-palčno ležišče, preden
ga namestite v prazno ležišče ali režo za trdi disk.
4 Če nameravate s pogonom SSD zamenjati
obstoječi trdi disk, iztaknite vse kable, priključene
na trdi disk, in ga odstranite iz reže. SSD najprej
namestite v nosilec, ki omogoča priključitev
2,5-palčnih pogonov v 3,5-palčno režo, in nato
nosilec vstavite v prazno režo za trdi disk. Nato
ustrezno priključite kabel SATA in napajalni kabel.
Opomba: N
amizni računalniki lahko imajo več
priključkov SATA, kar je odvisno od
nabora sistemskih vezij in modela
matične plošče. Samsung priporoča, da
SSD priključite na vrata SATA hitrosti 6
Gb/s ter z najnižjo številko.
Pogoni SSD serije 830 so sicer združljivi
tako z vrati SATA hitrosti 3 Gb/s kot z
vrati hitrosti 6 Gb/s; za največjo možno
učinkovitost delovanja priporočamo
uporabo slednjih.
Večina namiznih računalnikov ima 4–6
vrat SATA, vsa vrata SATA pa so označena
na matični plošči.
Če številke vrat SATA niso označene
na matični plošči in niste prepričani,
kako so dodeljene, lahko SSD preprosto
namestite v katera koli prosta vrata.
Vrata SATA hitrosti 6 Gb/s so običajno
označena z modro. Več o tem lahko
preberete v uporabniških priročnikih za
računalnik in matično ploščo.
5 Zaprite pokrov namiznega računalnika in znova
priključite napajalni kabel.
Samsung Solid State Drive
7
6.Konfiguracija BIOS-a
Opomba: Uporabniki računalnikov Mac lahko ta razdelek preskočijo.
V večini primerov bo računalnik ob zagonu samodejno zaznal na novo
nameščeni SSD. Če ga ne zazna, upoštevajte navodila v nadaljevanju ali
poglejte v navodila za uporabo računalnika.
1 Vklopite računalnik.
2 Med zagonom računalnika pritisnite ustrezno tipko, ki odpre nastavitve
BIOS-a (imenovane tudi CMOS).
3 Ko se odpre BIOS računalnika, preverite, ali je prepoznal pogon Samsung
SSD 830 in je način delovanja nastavljen na [AHCI] ali [RAID] (odvisno od
načina, kako želite nastaviti sistem).
4 Shranite spremembe, ki ste jih naredili v nastavitvah BIOS-a, in znova
zaženite računalnik.
Opomba: N
ačin, kako odpreti BIOS in meni z nastavitvami, se razlikuje glede na
proizvajalca računalnika. V večini primerov je to tipka F2 ali Delete.
Nekateri proizvajalci osebnih računalnikov BIOS optimirajo izključno
za svoje računalnike in lahko omogočajo samo omejene možnosti
nastavitev.
V nekaterih računalnikih nabor sistemskih vezij ne podpira načina
delovanja [AHCI], četudi podpirajo vmesnik SATA. Več o tem lahko
preberete v navodilih računalnika.
Uporabniki, ki za selitev podatkov uporabljajo Norton Ghost:
Tukaj lahko končate. Računalnik bi se zdaj moral zagnati v sistemu Windows kot
običajno.
Uporabniki, ki popolnoma na novo nameščajo OS:
Če BIOS zazna SSD in se med zagonom računalnika prikaže sporočilo o napaki
pri zagonu, je bil SSD pravilno nameščen in začnete lahko nameščati operacijski
sistem.
7.Namestitev operacijskega sistema
Če želite optimalno delovno okolje za SSD, Samsung priporoča, da na novo
namestite operacijski sistem. Ta postopek je podrobno opisan v uporabniškem
priročniku ali navodilih za namestitev proizvajalca operacijskega sistema.
Opomba: Č
e uporabljate starejšo različico sistema Windows, na primer Windows
XP ali Windows Vista, Samsung priporoča, da nadgradite na Windows 7.
Gonilniki AHCI in podpora za ukaz TRIM v sistemu Windows 7 omogočajo
največjo možno učinkovitost delovanja in življenjsko dobo diska SSD.
Opomba: P
ogoni SSD serije 830 lahko ne bodo pravilno delovali z operacijskimi
sistemi Mac OS X različic, starejših od 10.5 Leopard.
Samsung Solid State Drive
8
8.Namestitev programske opreme Magician
Opomba: P
rogramska oprema Samsung SSD Magician ne podpira operacijskih
sistemov Macintosh in Linux ter kakršnih koli strežniških operacijskih
sistemov.
Samsung ponuja namensko programsko opremo za pogone serij Samsung
SSD 470 in 830, s katero se zagotavlja najboljše delovno okolje za pogone
SSD. Programska oprema Samsung SSD Magician ima različne funkcije za
vzdrževanje, kot so analiziranje sistemskih podatkov, optimiranje učinkovitosti
delovanja pogona SSD (ukaz TRIM), primerjalno preskušanje hitrosti SSD-ja,
varno brisanje in posodobitve vdelane programske opreme.
Če želite namestiti programsko opremo Samsung SSD Magician, pojdite na
www.samsung.com/SSD, kjer lahko prenesete namestitveno datoteko in
uporabniške priročnike.
Opomba: P
rogramska oprema Samsung Magician podpira samo pogone SSD serij
470 in 830.
9.Podatki o certifikatih
CE
(Evropska unija/skupnost)
VCCI
(Voluntary Control Council for Interference by Information)
FCC
(Federal Communications Commission)
C-TICK(certifikacijska oznaka avstralskega organa Australian
Communications Authority)
KCC
(Korea Communications Commission)
BSMI
(Bureau of Standards, Metrology and Inspection)
cUL
(C- Underwriter’s Laboratories, Inc.)
TUV
(Technischer Uberwachungs Verein)
CB
(IECEE CB Scheme)
Ta oznaka na izdelkih, dodatni opremi in/ali spremnih dokumentih pomeni, da
izrabljene električne in elektronske opreme ni dovoljeno zavreči med
gospodinjske odpadke. Izdelek odnesite na ustrezno zbirno mesto, kjer ga bodo
brezplačno sprejeli ter poskrbeli za pravilno obdelavo in recikliranje. Informacije
o najbližjem zbirnem mestu dobite pri pristojni lokalni komunalni službi.
Poslovni uporabniki v Evropski uniji, ki želijo zavreči električno ali elektronsko
opremo, dobijo več informacij o tem pri prodajalcu ali dobavitelju te opreme.
Samsung Solid State Drive
9
10. Izjava o jamstvu za pogon SAMSUNG SSD
serije 830
Hvala za nakup pogona SAMSUNG SSD serije 830 (»izdelek«). SAMSUNG ceni
poslovanje z vami in si vedno prizadeva zagotoviti storitve najvišje kakovosti.
PRED UPORABO IZDELKA PODJETJA SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
(»SAMSUNG«) POZORNO PREBERITE NASLEDNJA DOLOČILA IN POGOJE. ČE
UPORABLJATE IZDELEK, SE STRINJATE Z DOLOČILI IN POGOJI, NAVEDENIMI NA
TEM GARANCIJSKEM LISTU ZA POGONE SAMSUNG SSD (»POGODBA«). ČE SE
NE STRINJATE Z DOLOČILI IN POGOJI, NAVEDENIMI V TEJ POGODBI, IZDELKA NE
UPORABLJAJTE.
A. Garancijski
pravilnik
SAMSUNG izvirnemu končnemu uporabniku ali kupcu tega izdelka (»vi«) jamči,
da izdelek nima napak v materialih in izdelavi v skladu s pogoji, opisanimi v tem
dokumentu.
Če SAMSUNG presodi, da ima izdelek, ki je v vaši lasti, napake v materialih,
ki so nastale med proizvodnjo, in ne ustreza objavljenim specifikacijam, ki
veljajo pri normalnih pogojih uporabe, bo SAMSUNG v skladu s pogoji in
izjemami, navedenimi v tej pogodbi, po lastni presoji: (1) popravil izdelek ali ga
zamenjal z novim oziroma obnovljenim izdelkom enake ali večje zmogljivosti
in funkcionalnosti; ali (2) vam izdal dobropis za vrednost izdelka, znižano
za morebitne popuste (če ste jih prejeli), skladno s pogoji izdaje dobropisa,
navedenim v razdelku E te pogodbe. Če pride do zamenjave, lahko SAMSUNG
vaš izdelek zamenja z drugim, ki je že bil uporabljen, popravljen in preskušen,
da ustreza specifikacijam podjetja SAMSUNG. Ta garancija je namenjena le vam
in ni prenosljiva. Morda boste potrebovali dokazilo o nakupu.
V TEJ POGODBI STA OPISANA VSA SAMSUNGOVA ODGOVORNOST IN VAŠE
IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU KRŠITVE TE POGODBE. SAMSUNG
ZAVRAČA VSE DRUGA IZRECNA ALI IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z
VSEMI IMPLICITNIMI JAMSTVI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA
DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV AVTORSKIH PRAVIC, VENDAR NE OMEJENO
NANJE. SAMSUNG, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI MOREBITNE PODRUŽNICE V
NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA NOBENO POSREDNO, POSLEDIČNO,
NAKLJUČNO ALI POSEBNO ŠKODO, FINANČNO IZGUBO ALI IZGUBO PODATKOV
OZIROMA DATOTEK, ČETUDI JE SAMSUNG MORDA BIL OBVEŠČEN, DA OBSTAJA
MOŽNOST NASTANKA TAKE ŠKODE, IN OMEJENO PRAVNO SREDSTVO MORDA
NE IZPOLNI SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA. ODGOVORNOST PODJETJA
SAMSUNG V NOBENEM PRIMERU NE MORE PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA
PLAČALI ZA IZDELEK. TE OMEJITVE IN IZKLJUČITVE VELJAJO V NAJVEČJI MERI, KI
JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.
Samsung Solid State Drive
10
B. Omejitve
garancije
Garancija, omenjena v tem dokumentu, ne velja, če: (i) izdelka niste uporabljali
v skladu s katerimi koli priloženimi navodili, (ii) izdelka niste uporabljali za to,
čemur je namenjen (npr. uporaba pogonov SSD serije 830 v strežniških sistemih
podjetij, delovnih postajah, sistemih za shranjevanje ali predpomnilnikih v
osebnih računalnikih), (iii) je do katere koli napake ali okvare prišlo zaradi
izdelka, programske opreme ali komponente drugega proizvajalca, ne glede
na to, ali je uporaba takega izdelka, programske opreme ali komponente
odobrena ali ne, (iv) je do katere koli napake ali okvare prišlo zaradi nepravilne
namestitve, neustrezne uporabe, nepooblaščenega popravila, spreminjanja
ali nesreče, in (v) obstajajo druge okoliščine, za katere SAMSUNG presodi, da
predstavljajo vašo kršitev te pogodbe.
Strinjate se, da izdelka ne boste uporabljali v sistemih za ohranjanje pri življenju
ali za druge namene, kjer lahko okvara izdelka povzroči telesno poškodbo ali
ogrozi življenje. SAMSUNG zavrača vsakršno odgovornost, ki bi izhajala iz takih
načinov uporabe izdelka ali bila povezana z njimi.
Garancija podjetja SAMSUNG ravno tako ne velja za izdelke, ki so bili na primer
prejeti v neustrezni embalaži, spremenjeni ali fizično poškodovani. Izdelki bodo
preverjeni ob prejemu. V nadaljevanju je seznam nekaterih primerov omejitve
garancije.
yy Izdelki v neustrezni embalaži, tudi izdelki v neustrezni embalaži za prevoz
yy Spremembe, prilagoditve ali fizične poškodbe izdelka, vključno z globokimi
praskami, vendar ne omejeno nanje
yy Spremembe, prilagoditve ali odstranitev nalepk podjetja SAMSUNG ali
črtnih kod z izdelka
yy Odprto ohišje pogona SSD
yy Posegi v tesnilni trak ali serijske številke ali njihova odstranitev
C. Garancijsko
obdobje
Vrsta
SSD serije 830 za uporabo z namiznimi in prenosnimi računalniki
Samsung Solid State Drive
Obdobje
3 leta
11
D. Vračilo
Postopki in
smernice
SAMSUNG bo upošteval samo garancijske zahtevke, vložene v skladu z
ustreznim postopkom za vračilo izdelka. Več informacij o garancijskih storitvah
in podpori za stranke lahko dobite pri pooblaščenem servisu podjetja
SAMSUNG ali na spletni strani www.samsung.com/SSD. Več informacij o lokaciji
pooblaščenih servisov podjetja SAMSUNG in imenik podpore za stranke
podjetja SAMSUNG najdete na spletni strani www.SAMSUNG.com/SSD. Lahko
tudi pokličete številko +1-800-SAMSUNG. Klicateljem zunaj ZDA je ta storitev
na voljo na številkah pooblaščenih območnih storitvenih središč podjetja
SAMSUNG. Če bo potrebno, boste morali navesti svoje ime, naslov, telefonsko
številko, e-poštni naslov in serijsko številko izdelka. Nato vam bo dodeljena
številka RMA (Return Material Authorization), ki jo boste morali priložiti izdelku,
ki ga boste vrnili podjetju SAMSUNG.
Izdelek, ki ga vrnete podjetju SAMSUNG, morate v ustrezni embalaži (v
originalni embalaži ali v embalaži, ki zagotavlja enakovredno zaščito kot
originalna embalaža) poslati na naslov, ki vam ga navede podpora za stranke,
ko vam dodeli številko RMA. Če pošljete izdelek, za katerega ni bila izdana
številka RMA, ali izdelek v neustrezni embalaži, vam ga bomo vrnili na vaše
stroške. Stranka pokrije stroške pošiljanja na servis, SAMSUNG pa stroške
pošiljanja nadomestnega izdelka stranki, če presodi, da je potrebna zamenjava.
Priporočamo, da izdelke pošljete s priporočeno pošto, kjer se dodeli številka
za sledenje; SAMSUNG namreč ne odgovarja za poškodovanje ali izgubo
izdelka med tranzitom. SAMSUNG priporoča tudi, da pred pošiljanjem izdelka
varnostno kopirate vse podatke, ki so shranjeni v njem. Če bo izdelek zamenjan,
se bo lastništvo izvirnega izdelka preneslo na SAMSUNG, kar pomeni, da vam
izvirni izdelek ne bo vrnjen. Ta garancija ne velja za obnovitev podatkov in ta
postopek tudi ni del popravila ali zamenjave. SAMSUNG v nobenem primeru ne
odgovarja za izgubo ali poškodovanje podatkov.
S tem potrjujete in se strinjate, da lahko za vsako posamezno območje veljajo
posebni garancijski pogoji, ki lahko spremenijo določila in pogoje te pogodbe
ter njihovo uporabnost za vas.
yy Za podrobnejše informacije se obrnite na SAMSUNG ali njegovo
pooblaščeno storitveno središče.
Območje
Središče
Evropa
(Nizozemska)
HANARO
Samsung Solid State Drive
Točka za stik
Komentar
Naslov : 5751 PC, Florijn 8, Deurne, Nizozemska
Podpora samo
za končne
uporabnike
E-pošta: samsungmemory@hanaro.eu
12
E. Pogoji izdaje
dobropisa
Če se SAMSUNG odloči, da vam bo v skladu z določili in pogoji te pogodbe
dodelil dobropis, vam bo ta izplačan glede na (i) stopnjo v garancijskem
obdobju, ki jo izdelek dosegel, in (ii) trenutno prodajno ceno istega modela
izdelka ali modela s podobno zmogljivostjo. Vračilo denarja se izvede tako:
Samsung Solid State Drive
Leto začetka veljavnosti garancije
(od datuma nakupa)
Odstotek trenutno veljavne prodajne
cene izdelka ali podobnega izdelka
V prvem letu
100%
V drugem letu
75%
V tretjem letu
50%
13
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Copyright © 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd. All rights reserved.
All brand and product names are trademarks of their respective companies.
Design and contents of this manual are subject to change without notice.
www.samsung.com/ssd
Samsung Solid State Drive
14
Download PDF

advertising