Samsung | UE49M6322AK | Samsung 138 cm (55'') M5500 Smart FHD TV Navodila za uporabo

E-MANUAL
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. Če
želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na
www.samsung.com/register
Modela______________ Serijska št.______________
Vsebine
Hitri vodniki
Vhod avdio in izhodni priključki
18
Povezovanje s kablom HDMI (ARC)
Vzpostavljanje povezave med upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung in televizorjem
18
Povezovanje s kablom za digitalni zvok (optičnim)
18
Povezovanje prek brezžičnega omrežja
Uporaba storitve Smart Hub
19
Vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth
Uporaba funkcije Voice Interaction (Glasovna interakcija)
3
Uporaba glasovne interakcije
5
Preberite pred uporabo funkcije Voice Interaction (Glasovna
interakcija)
Posodabljanje programske opreme televizorja
6
19
Samodejno posodabljanje televizorja
Podpora
7
Podpora prek oddaljenega upravljanja
8
Iskanje kontaktnih informacij za servis
8
Zahtevanje servisnih storitev
Povezovanje prek vrat HDMI – skupna raba zaslona (HDMI)
Povezovanje z mobilno napravo
20
Povezava z omrežjem
20
Ogled zaslona mobilne naprave na vašem televizorju (Screen
Sharing – skupna raba zaslona)
Posodobitev programske opreme televizorja na najnovejšo
različico
6
Povezovanje z računalnikom
21
Upravljanje mobilne naprave
Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s
televizorjem
21
Preklop vhodnega signala
22
Urejanje imena in ikone zunanje naprave
23
Uporaba dodatnih funkcij
Opombe o povezovanju
Povezave
Vodnik za povezavo
23
Opombe o povezavi za HDMI
24
Opombe o povezavi za zvočne naprave
25
Opombe o povezavi za računalnike
25
Opombe o povezavi za mobilne naprave
Povezovanje z anteno (Antena)
Povezovanje z internetom
11
Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem
Odpravljanje težav internetne povezave
13
Odpravljanje težav žične internetne povezave
14
Odpravljanje težav brezžične internetne povezave
Povezovanje z videonapravami
15
Povezovanje s kablom HDMI
16
Povezava s komponentnim kablom (samo modeli z vhodom
17
Daljinski upravljalnik in zunanje
naprave
Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Vzpostavljanje povezave z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
COMPONENT IN/AV IN)
Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung – Uporaba univerzalnega daljinskega
upravljalnika
Povezava s kompozitnim kablom (samo modeli z vhodom
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
COMPONENT IN/AV IN)
29
Povezava zunanje naprave s funkcijo Anynet+ in uporaba
njunih menijev
Upravljanje televizorja s tipkovnico
30
Povezovanje s tipkovnico USB
30
Povezovanje tipkovnice Bluetooth
30
Uporaba tipkovnice
Vnašanje besedila s tipkovnico QWERTY na zaslonu
Gledanje televizije
Hiter ogled informacij o digitalnem oddajanju
51
Uporaba vodnika
Snemanje programov
32
Uporaba dodatnih funkcij
54
Snemanje programov
32
Vnašanje besedila z mikrofonom daljinskega upravljalnika in
55
Upravljanje seznama razporeda snemanja
55
Ogled posnetih programov
tipkovnico QWERTY na zaslonu
Pametne funkcije
Smart Hub
34
Prikaz prvega zaslona
37
Samodejni zagon storitve Smart Hub
37
Samodejni zagon nazadnje uporabljene aplikacije
37
Preizkušanje povezav s storitvijo Smart Hub
37
Ponastavitev storitve Smart Hub
Uporaba računa Samsung
38
Ustvarjanje in upravljanje vašega računa Samsung
39
Prijava v račun Samsung
Uporaba storitve Aplikacije
41
Namestitev in izvajanje aplikacije
42
Upravljanje kupljenih ali nameščenih aplikacij
Uporaba možnosti e-Manual
44
Zagon e-priročnika
44
Uporaba gumbov v e-priročniku
Uporaba možnosti Internet
Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe
46
Predvajanje predstavnostne vsebine
Uporaba glasbene storitve
Uporaba funkcije Voice Interaction (Glasovna interakcija)
48
Uporaba glasovne interakcije
49
Preberite pred uporabo funkcije Voice Interaction (Glasovna
interakcija)
Nastavitev ogleda razporeda
56
Nastavitev ogleda razporeda za kanal
57
Urejanje ogleda razporeda
57
Nastavitev časa ogleda razporeda
Uporaba funkcije Timeshift
58
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med snemanjem programa,
ali funkcija Timeshift
Uporaba možnosti Seznam kanalov
Urejanje kanalov
60
Odstranjevanje registriranih kanalov
60
Urejanje registriranih kanalov
Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
61
Registriranje kanalov kot priljubljenih
62
Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov Priljubljeni
Urejanje seznama priljubljenih kanalov
62
Dodajanje kanalov na seznam priljubljenih
62
Odstranjevanje kanalov s seznama priljubljenih kanalov
63
Prerazporejanje seznama priljubljenih
63
Preimenovanje seznama priljubljenih
Možnosti za podporo gledanja televizije
Uporaba funkcij podpore za zvok
63
Preklop oddajnega signala
76
Izbira zvočnikov
63
Iskanje razpoložljivih kanalov
76
Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth
64
Omejitev ogleda na določene kanale
77
Poslušanje televizorja prek zvočnika Multiroom
64
Izbira možnosti zvoka pri oddajanju
65
Uporaba storitve Zakl. kat. programa
65
Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja
65
Branje digitalnega besedila
66
Izbira jezika zvoka pri oddajanju
66
Ročno iskanje oddajnih signalov
67
Natančna nastavitev analognega oddajanja
67
Prenašanje seznama kanalov
67
Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop
67
Nastavitev satelitskega sistema
68
Spreminjanje jezika teleteksta
68
Prikaz menija splošnega vmesnika
Sistem in podpora
Nastavitev ure in uporaba časovnika
78
Nastavitev trenutne ure
79
Uporaba časovnikov
Uporaba funkcij zaščite zaslona pred ožigom in varčevanja z
energijo
80
Preprečevanje ožiga zaslona
80
Zmanjševanje varčevanja energije televizorja
Posodabljanje programske opreme televizorja
81
Slika in zvok
Prilagajanje kakovosti slike
69
Izbira slikovnega načina.
70
Nastavitev naprednih nastavitev slike
Nastavitev okolja gledanja za zunanje naprave
72
Igranje iger na optimiranem zaslonu
72
Uporaba stopnje črnine HDMI
73
Registracija televizorja kot naprave, potrjene za DivX (gledanje
plačljivih filmov DivX)
Funkcije podpore za sliko
Posodobitev programske opreme televizorja na najnovejšo
različico
81
Samodejno posodabljanje televizorja
Zaščita televizorja pred vdorom in škodljivo kodo
82
Iskanje škodljive kode v televizorju in povezanem pomnilniku
Uporaba drugih funkcij
82
Zagon funkcij dostopnosti
83
Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne
83
Zvočni opis
84
Gledanje televizijskih oddaj s podnapisi
85
Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)
85
Povečanje pisave (za slabovidne osebe)
85
Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro
73
Spreminjanje velikosti slike
74
Samodejno spreminjanje velikosti slike
85
Več o meniju televizorja
74
Spreminjanje velikosti slike v način 4:3 ali Prileganje zaslonu
85
Poslušanje televizorja prek naprave Bluetooth (za osebe z
Prilagajanje kakovosti zvoka
75
Izbira zvočnega načina
75
Nastavitev naprednih zvočnih nastavitev
vida)
okvaro sluha)
86
Nastavitev naprednih sistemskih nastavitev
87
Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega
kanala.
87
Ponastavitev tovarniških nastavitev televizorja
Samodejno izvajanje podatkovnih storitev
HbbTV
Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni
vmesnik ali kartica CI+")
90
Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v
režo za COMMON INTERFACE z adapterjem za KARTICO ZA
91
Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift
SPLOŠNI VMESNIK
106 Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja
Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
108 Pred uporabo funkcije Timeshift
Funkcija Teletekst
93
Varnostni ukrepi in opombe
Tipična stran teleteksta
Podprte možnosti zvoka pri oddajanju
Preberite pred uporabo možnosti Aplikacije
Preberite pred uporabo funkcije Internet
Odpravljanje težav
Podpora
Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih
datotek
112 Omejitve glede uporabe datotek fotografij, videoposnetkov in
glasbenih datotek
94
Podpora prek oddaljenega upravljanja
95
Iskanje kontaktnih informacij za servis
113 Podprti zunanji podnapisi
95
Zahtevanje servisnih storitev
113 Podprti notranji podnapisi
Diagnostika težav pri delovanju televizorja
Pojavile so se težave s sliko.
96
Preizkus slike
Zvok ni jasen
98
Preizkus zvoka
Pojavile so se težave z oddajanjem
Moj računalnik se noče povezati
Televizor ne more vzpostaviti internetne povezave
Podatkovne storitve
Funkcija Razpored snemanja/Timeshift ne deluje
Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje
114 Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik
114 Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe
115 Podprti video kodeki
Preberite po nastavitvi televizorja
117 Velikosti slike in vhodni signali
118 Nameščanje ključavnice proti kraji
118 Preberite pred nastavitvijo brezžične internetne povezave
Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)
119 IBM
119 MAC
120 VESA DMT
Podprte ločljivosti za videosignale
121 CEA-861
121 CEA-861 (DVI)
Pojavile so se težave pri zagonu/uporabi aplikacij
Moja datoteka se noče predvajati
Želim ponastaviti televizor
Druge težave
Preberite pred uporabo naprav Bluetooth
122 Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth
Gumbi in funkcije
123 Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem
večpredstavnostne vsebine
Licenca
Napotki glede dostopnosti
Uporaba daljinskega upravljalnika
127 Usmerjenost upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik
Samsung
127 Opis upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Uporaba menija za dostopnost
129 Meni z bližnjicami dostopnosti
130 Navodila po korakih
132 Nastavitev dostopnosti s funkcijo Glasovna interakcija
Uporaba televizorja z vklopljeno funkcijo Glasovni vodnik
133 Gledanje televizijskega programa
Uporaba vodnika
Nastavitev funkcije Ogled razporeda
Uporaba možnosti Seznam kanalov
140 Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
Snemanje
142 Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda
snemanja na zaslonu Vodnik:
143 Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda
snemanja v oknu z informacijami o programu
143 Snemanje programa, ki ga trenutno gledate, neposredno s
televizije
143 Spreminjanje časa snemanja
144 Ogled posnetih programov
144 Brisanje posnetega programa
Uporaba storitve Smart Hub
145 Smart Hub
146 Prikaz prvega zaslona v storitvi Smart Hub
Uporaba možnosti e-Manual
148 Zagon priročnika e-Manual
Uporaba storitve Glasovna interakcija
149 Zagon funkcije Glasovna interakcija
Hitri vodniki
Hitro se naučite zagnati in uporabljati pogosto uporabljene funkcije.
Vzpostavljanje povezave med upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung in televizorjem
Za upravljanje televizorja vzpostavite povezavo med upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung in
svojim televizorjem.
Ko prvič vklopite televizor, se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung samodejno seznani s televizorjem.
Če se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v tipalo
daljinskega upravljalnika televizorja ter sočasno pridržite gumba
in
za vsaj 3 sekunde.
"" Slike, gumbi in funkcije upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko med modeli razlikujejo.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung".
"" Razpoložljivost je odvisna od modela.
-1 -
Uporaba storitve Smart Hub
Povežite se s storitvijo Smart Hub za aplikacije, igre, filme in še več.
Uživajte v številnih funkcijah storitve Smart Hub hkrati na enem zaslonu.
Vir
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Vodnik za po…
Univ. dalj. upr.
Vir
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
1 , lahko uporabljate naslednje funkcije in možnosti.
Nastavitve
Ko se oznaka premakne na ikono
, se nad menijem prikaže seznam ikon za hitre nastavitve. S klikom teh ikon
lahko hitro nastavite pogosto uporabljene funkcije.
2 Vir
Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana s televizorjem.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s televizorjem".
-2-
3 Išči.
V storitvi Smart Hub lahko iščete podatke o kanalih, programih, naslovih filmov in aplikacijah.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Smart Hub".
4 APPS
Če na televizor namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami, športnimi
dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
"" Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Aplikacije".
Uporaba funkcije Voice Interaction (Glasovna interakcija)
Govorite v mikrofon na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, če želite upravljati svoj
televizor.
"" Razpoložljivost je odvisna od modela.
Uporaba glasovne interakcije
Pritisnite in zadržite gumb
nato sprostite gumb
na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, izgovorite ukaz in
. Televizor prepozna glasovni ukaz.
"" Ko enkrat pritisnete gumb
, se prikaže vodnik s pomočjo. Funkcijo Voice Interaction (Glasovna interakcija) uporabljajte
v skladu z navodili v vodniku.
"" Med analizo glasu sistem ne more prejemati glasovnih ukazov.
"SMART HUB"
"Pov. gla."
"Pomoč"
-3-
●●
Če izgovorite glasovne ukaze, kot sta "Kanal številka 11" in "Glasnost 10", lahko nastavite kanal in glasnost.
●●
Če izgovorite ukaz, ki je povezan z dostopnostjo, na primer "Podnapisi" ali "Glasovni vodnik", se ukaz
neposredno izvede in prikaže se obvestilo, da je funkcija vklopljena.
●●
Med predvajanjem predstavnostnih vsebin lahko izvedete ukaze, kot so "Predvajaj", "Premor", "Ustavi", "Previj
nazaj" in "Previj naprej".
""
Funkcija ne deluje v vseh aplikacijah.
●●
Časovnik lahko nastavite z ukazom "Preklop v stanje spanja v 30 minutah".
●●
Če želite spremeniti vir, izgovorite "HDMI", "TV", ali "USB".
●●
Za spremembo slikovnega načina izgovorite "Filmski način" ali "Spremeni slikovni način v standardni".
●●
Za iskanje izgovorite "Išči ****" ali "Išči **** na portalu YouTube".
●●
Za ogled pomoči izgovorite "Pomoč", "Kaj lahko izgovorim" ali "Uporabniški priročnik".
""
Podprti jezik je odvisen od geografskega območja.
""
Ko enkrat pritisnete gumb
, se prikaže vodnik s pomočjo. Funkcijo Voice Interaction (Glasovna interakcija)
uporabljajte v skladu z navodili v vodniku.
-4-
Preberite pred uporabo funkcije Voice Interaction (Glasovna interakcija)
Varnostni ukrepi za glasovno interakcijo
●●
Za uporabo glasovne interakcije morate imeti aktiviran račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje
"Uporaba računa Samsung".
●●
Podprti jeziki in funkcije za glasovno interakcijo se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.
●●
Če se nastavljeni jezik ne ujema z jezikom, ki se uporablja v vaši državi, nekatere funkcije niso na voljo.
●●
Funkcija je na voljo, samo ko je televizor povezan z internetom.
●●
Funkcija Voice Interaction (Glasovna interakcija) je na voljo samo pri televizorjih, ki jo podpirajo in so
opremljeni z daljinskim upravljalnikom, ki ima mikrofon.
●●
Simboli, kot je "-", in posebni znaki niso podprti. Če beseda ali stavek vsebuje številske vrednosti ali simbole,
funkcija morda ne bo pravilno delovala.
●●
Rezultati iskanja morda ne bodo popolni.
●●
Morda boste morali določene aplikacije plačati. Zato boste morda naleteli na storitveno aplikacijo ali
pogodbo.
●●
Če želite spremeniti trenutni kanal z izgovorom imen kanalov kot glasovnih ukazov, morate dokončati
možnost Nastavi ponudnika storitev. (
Nastavitve Splošno Začni nastavitev)
●●
Če želite uporabiti funkcijo Voice Text Input (Glasovno vnašanje besedila) in funkcijo Smart Search (Pametno
iskanje), morate dovoliti, da tretje osebe zbirajo in uporabljajo vaše glasovne podatke.
●●
Če želite uporabiti interaktivno funkcijo Voice Interaction (Glasovna interakcija), morate:
––
sprejeti pogoje uporabe Smart Hub;
––
upoštevati navodila glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov za storitev Smart Hub;
––
privoliti v zbiranje in uporabo osebnih podatkov za storitev na podlagi funkcije Voice Interaction (Glasovna
interakcija);
Zahteve glede uporabe funkcije glasovne interakcije
●●
Učinkovitost glasovne interakcije je odvisna od glasnosti/barve glasu, izgovarjave in zvokov v okolici (zvok
televizorja in hrup v okolici).
●●
Najboljša glasnost glasovnih ukazov je med 75 in 80 dB.
-5-
Posodabljanje programske opreme televizorja
preveriti različico programske opreme na svojem televizorju in jo po potrebi posodobiti.
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobitev programske opreme televizorja na najnovejšo različico
[[ NE izklapljajte televizorja, dokler se posodabljanje ne dokonča. Ko bo posodobitev programske opreme
dokončana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po posodobitvi programske opreme se
nastavitve videa in zvoka ponastavijo na privzete nastavitve.
Posodobitve prek interneta
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj
"" Posodabljanje prek interneta zahteva vzpostavljeno internetno povezavo.
Posodabljanje prek naprave USB
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj
Ko prenesete posodobitveno datoteko s spletnega mesta družbe Samsung in jo shranite v napravo USB, povežite
slednjo s televizorjem, da opravite posodobitve.
"" Če želite posodobiti prek bliskovnega pogona USB, prenesite posodobitveni paket iz spletnega mesta Samsung.com v svoj
računalnik. Posodobitveni paket nato shranite v mapo najvišje ravni v napravi USB. V nasprotnem primeru televizor ne bo
mogel najti posodobitvenega paketa.
Samodejno posodabljanje televizorja
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Samodej. posodobitev
Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, se lahko programska oprema televizorja samodejno posodobi
med gledanjem televizije. Po dokončanem posodabljanju v ozadju se posodobitev uporabi, ko je televizor naslednjič
vklopljen.
Če se strinjate z določbami in pogoji storitve Smart Hub, se možnost Samodej. posodobitev samodejno nastavi na
Vklop. Če želite onemogočiti to funkcijo, jo izklopite z gumbom Izberi.
"" Ta funkcija lahko traja dlje, če istočasno deluje druga omrežna funkcija.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
-6-
Podpora
Če imate težave s televizorjem, se obrnite neposredno na družbo Samsung.
Podpora prek oddaljenega upravljanja
Nastavitve
Podpora
Oddaljeno upravljanje
Ko sprejmete naše pogoje za storitev, lahko uporabljate funkcijo Oddaljeno upravljanje za dostop do podpore na
daljavo, Samsungov serviser pa lahko pregleda vaš televizor, odpravi težave in posodobi programsko opremo vašega
televizorja na daljavo prek spleta. Funkcijo Oddaljeno upravljanje lahko tudi vključite in izključite.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
Kaj je podpora na daljavo?
Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki lahko na
daljavo:
●●
Diagnosticira televizor.
●●
Prilagodi nastavitve televizorja po vaših željah.
●●
tovarniško ponastavi televizor;
●●
Namesti priporočene posodobitve vdelane programske opreme.
Kako deluje podpora na daljavo?
Tehnična služba družbe Samsung lahko enostavno na daljavo servisira vaš televizor:
1.
Pokličite kontaktni center družbe Samsung in prosite za pomoč na daljavo.
2.
Odprite meni na televizorju in pojdite na poglavje Podpora.
3.
Izberite Oddaljeno upravljanje, preberite pogoje za storitev in potrdite, da se z njimi strinjate. Ko se prikaže
okno za vnos PIN-a, agentu zaupajte številko PIN.
4.
Agent bo dostopil do vašega televizorja.
-7-
Iskanje kontaktnih informacij za servis
Nastavitve
Podpora
O tem TV-ju
Tu najdete naslov spletnega mesta družbe Samsung, telefonsko številko klicnega centra, številko modela televizorja,
različico programske opreme televizorja, odprtokodno licenco in druge informacije, ki jih morda potrebujete za
servisno podporo agenta Samsungovega klicnega centra ali Samsungovega spletnega mesta.
"" Informacije si lahko ogledate tudi tako, da skenirate kodo QR svojega televizorja.
Zahtevanje servisnih storitev
Nastavitve
Podpora
Zahteva za podporo
Ko naletite na težave s televizorjem, lahko zahtevate servisne storitve. Izberite element, ki se ujema s težavo, na
katero ste naleteli, in izberite možnost Zahtevaj zdaj ali Razporedi sestanek
Pošlji.. Vaša zahteva za servisiranje
bo registrirana. Z vami bo stopil v stik bližnji serviser, da se dogovorite za servisni obisk. Kontaktni center družbe
Samsung bo stopil z vami v stik, da se dogovorite za servisni obisk.
"" Ta funkcija ni na voljo v določenih geografskih območjih.
"" Za zahtevanje servisnih storitev se morate strinjati s pogoji in določili.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
"" To funkcijo lahko zaženete tako, da pritisnete gumb
in ga držite 5 sekund ali več.
-8-
Povezave
Oddaje v živo si lahko ogledate tako, da anteno in antenski kabel priključite v televizor. S kablom LAN ali
brezžičnim usmerjevalnikom pa si zagotovite dostop do interneta. Z različnimi priključki lahko povežete tudi
zunanje naprave.
Vodnik za povezavo
Ogledate si lahko podrobnejše informacije o zunanjih napravah, ki jih lahko povežete s televizorjem.
Vir
Vodnik za povezavo
Na slikah je prikazano, kako povezati različne zunanje naprave, kot so kabelski sprejemnik, igralna konzola in osebni
računalnik. Če izberete način povezave z zunanjo napravo, se prikažejo podrobnejše informacije.
Vodnik za povezavo
Kabelski sprejemnik/p…
HDMI
Igralna konzola
PC
Zvočna naprava
Mobilna naprava
Zunanji pomnilnik
Pripomoček
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
-9-
Povezovanje z anteno (Antena)
Antenski kabel lahko priključite v televizor.
"" Če priključite kabelski ali satelitski sprejemnik, povezava z anteno ni potrebna.
Najbolje je, da oba priključka priključite z večkratnim stikalom ali stikalom DiSEqC. itd. ter da možnost Vrsta
povezave z anteno nastavite na Dvojni oscilator.
"" Modeli imajo lahko različne načine povezovanja.
"" Sistem DVB-T2 morda ni na voljo v določenih geografskih območjih.
"" Razpoložljivost je odvisna od modela in geografskega območja.
- 10 -
Povezovanje z internetom
Lahko si zagotovite dostop do interneta prek svojega televizorja.
Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Odpri Omrežne nastavitve Posk. zdaj
Vzpostavite povezavo z razpoložljivim omrežjem.
Vzpostavljanje žične internetne povezave
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Odpri Omrežne nastavitve
Žično
Če priključite kabel LAN, televizor samodejno dobi dostop do interneta.
"" Za povezavo uporabite kabel 7. kategorije (tip *STP).
* Shielded Twist Pair
"" Televizor ne bo mogel vzpostaviti povezave z internetom, če je hitrost omrežja nižja od 10 Mb/s.
- 11 -
Vzpostavljanje brezžične internetne povezave
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Odpri Omrežne nastavitve
Brezžično
Pred vzpostavljanjem povezave preverite nastavitve SSID (ime) in gesla brezžičnega usmerjevalnika, nato pa sledite
navodilom na zaslonu.
Brezžična povezava
Izberite svoje brezžično omrežje.
Osveži
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
"" Če brezžični usmerjevalnik ni zaznan, izberite Dodaj omrežje. na dnu seznama in vnesite ime omrežja (SSID).
"" Če ima vaš brezžični usmerjevalnik gumb WPS ali PBC, izberite Uporabi WPS na dnu seznama, nato pa pritisnite gumb WPS
ali PBC na svojem usmerjevalniku v naslednjih dveh minutah. Televizor bo samodejno vzpostavil povezavo.
- 12 -
Preverjanje stanja internetne povezave
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Stanje omrežja Posk. zdaj
Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.
Spreminjanje imena televizorja v omrežju
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Ime naprave Posk. zdaj
Ime televizorja v omrežju lahko spremenite. Izberite Uporabniški vnos na dnu seznama in spremenite ime.
Odpravljanje težav internetne povezave
Če televizor ne vzpostavi internetne povezave, poskusite spodnje rešitve.
Odpravljanje težav žične internetne povezave Posk. zdaj
Ko preberete naslednjo vsebino, odpravite težavo z žično internetno povezavo. Če težava ni odpravljena, se obrnite
na svojega ponudnika internetnih storitev.
Ni omrežnega kabla
Prepričajte se, da je kabel LAN priključen na obeh koncih. Če je usmerjevalnik priključen na napajanje, preverite, ali
je vklopljen. Če je usmerjevalnik vklopljen, ga poskusite izklopiti in znova vklopiti.
- 13 -
Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela
1.
Konfigurirajte nastavitve v možnosti Nastav. IP.
2.
Prepričajte se, da je v usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in ponastavite usmerjevalnik.
Povezava z omrežjem ni uspela
1.
Preverite vse nastavitve Nastav. IP.
2.
Ko preverite stanje strežnika DHCP (biti mora aktivno) v usmerjevalniku, odstranite kabel LAN in ga znova
priključite.
Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom
1.
Preverite, ali je kabel LAN priključen v vrata LAN usmerjevalnika za zunanje naprave.
2.
Preverite vrednosti DNS v nastavitvah Nastav. IP.
Nastavitev omrežja je končana, vendar se internetna povezava ne vzpostavi
Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Odpravljanje težav brezžične internetne povezave
Ko preberete naslednjo vsebino, odpravite težavo z brezžično internetno povezavo. Če težava ni odpravljena, se
obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Povezave z brezžičnim omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti
Če izbranega brezžičnega usmerjevalnika ni mogoče najti, pojdite na možnost Odpri Omrežne nastavitve in izberite
ustrezni usmerjevalnik.
Vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom ni uspela
1.
Prepričajte se, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če ga najdete, ga izklopite in znova vklopite.
2.
Po potrebi vnesite pravilno geslo.
- 14 -
Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela
1.
Konfigurirajte nastavitve v možnosti Nastav. IP.
2.
Prepričajte se, da je strežnik DHCP omogočen v usmerjevalniku. Nato usmerjevalnik izključite in ga znova
priključite.
3.
Po potrebi vnesite pravilno geslo.
Povezava z omrežjem ni uspela
1.
Preverite vse nastavitve Nastav. IP.
2.
Po potrebi vnesite pravilno geslo.
Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom
1.
Preverite, ali je kabel LAN priključen v vrata LAN usmerjevalnika za zunanje naprave.
2.
Preverite vrednosti DNS v nastavitvah Nastav. IP.
Nastavitev omrežja je končana, vendar se internetna povezava ne vzpostavi
Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Povezovanje z videonapravami
Vzpostavite ustrezno videopovezavo med televizorjem in svojimi zunanjimi napravami.
Povezovanje s kablom HDMI
HDMI IN
- 15 -
Povezava s komponentnim kablom (samo modeli z vhodom COMPONENT IN/
AV IN)
Komponentna povezava omogoča ločljivost videa do 1080p. Za ogled videa pri večini DVD-predvajalnikov in
predvajalnikov Blu-ray uporabite komponentno povezavo.
Oglejte si spodnjo sliko, nato pa priključite Component IN in AV IN na televizorju v Component OUT na zunanji
napravi prek priloženih komponentnega adapterja in adapterja AV. Prepričajte se, da ste povezali skupaj priključke
enakih barv. (modro v modro, rumeno v rumeno itd.)
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Za uporabo komponentne opreme povežite komponentni adapter (modri) in adapter AV (rumeni).
- 16 -
Povezava s kompozitnim kablom (samo modeli z vhodom COMPONENT IN/AV
IN)
Prek kompozitne povezave lahko uživate v ločljivosti do 576i.
Oglejte si spodnjo sliko, nato pa priključite AV IN na televizorju v AV OUT na zunanji napravi prek priloženih adapterja
AV in kompozitnega kabla. Pri povezavi kablov povežite kable in vrata enakih barv.
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Opremo AV (kompozitno) povežite samo z AV In. Ne povežite je s Component In.
- 17 -
Vhod avdio in izhodni priključki
Vzpostavite ustrezno zvočno povezavo med televizorjem in svojimi zunanjimi napravami.
"" Za več informacij o izbiri zunanjih zvočnikov si oglejte razdelek "Izbira zvočnikov".
Povezovanje s kablom HDMI (ARC)
HDMI IN
(ARC)
Povezovanje s kablom za digitalni zvok (optičnim)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Povezovanje prek brezžičnega omrežja
Televizor in Samsungovo brezžično zvočno napravo lahko povežete prek brezžičnega omrežja. Obe napravi morata
biti povezani z istim omrežjem. Za več informacij o povezavi in njeni uporabi glejte uporabniški priročnik zvočne
naprave.
- 18 -
Vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth
Za več informacij o povezavi in uporabi zunanjih zvočnikov si oglejte razdelek Vodnik za povezavo (
Vir
Vodnik za povezavo) in uporabniške priročnike.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Povezovanje z računalnikom
Televizor uporabite kot računalniški monitor ali ga povežite z računalnikom prek omrežja in dostopajte do vsebine v
računalniku.
Povezovanje prek vrat HDMI – skupna raba zaslona (HDMI)
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Ko je osebni računalnik povezan, v možnosti Ikona naprave izberite osebni računalnik. Za več informacij o nastavitvi vrat si
oglejte "Urejanje imena in ikone zunanje naprave".
- 19 -
Povezovanje z mobilno napravo
Prikažite zaslon mobilne naprave in večpredstavnostno vsebino tako, da povežete mobilno napravo s televizorjem ali
omrežjem.
Ko s svojim televizorjem povežete mobilno napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, si lahko z zrcaljenjem zaslona
brezžično ogledate zaslon mobilne naprave na svojem televizorju in na njem predvajate video, zvok ali fotografije, ki
se trenutno predvajajo na mobilni napravi.
Povezava z omrežjem
Povezovanje z istim brezžičnim omrežjem
Mobilno napravo in televizor povežite z istim brezžičnim omrežjem.
"" Za več informacij o povezavi z brezžičnim omrežjem si oglejte "Vzpostavljanje brezžične internetne povezave".
"" Za več informacij o povezavi z brezžičnim omrežjem prek mobilne naprave si oglejte njen uporabniški priročnik.
"" Ko je mobilna naprava povezana s televizorjem s funkcijo Wi-Fi Direct, lahko prek televizorja uživate v fotografijah, videih in
glasbi, shranjeni v mobilni napravi.
Ogled zaslona mobilne naprave na vašem televizorju (Screen Sharing –
skupna raba zaslona)
Povežite se s funkcijo zrcaljenja in skupno rabo vsebin ter predvajajte predstavnostno vsebino, ki je shranjena na
mobilni napravi, na zaslonu televizorja.
1.
Zaženite funkcijo Smart View (Zrcaljenje zaslona) v mobilni napravi. Mobilna naprava poišče razpoložljive
naprave, s katerimi se lahko poveže.
2.
Na seznamu izberite televizor. Mobilna naprava je zdaj povezana s televizorjem.
●●
Če televizorja ni bilo mogoče najti, izklopite in vklopite obe napravi ter poskusite znova.
●●
Če uporabljate več televizorjev, pri možnosti
Nastavitve Splošno Upravitelj sistema
naprave vsakemu televizorju dodelite drugačno ime, da boste lažje izbrali pravega.
- 20 -
Ime
Upravljanje mobilne naprave
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Upravitelj povezovanja naprav
Posk. zdaj
●●
Obvestilo o dostopu
Določite lahko, ali naj se prikaže obvestilo, ko skuša mobilna naprava prvič vzpostaviti povezavo s
televizorjem.
●●
Seznam naprav
Oglejte si seznam mobilnih naprav, ki so zahtevale dovoljenje za vzpostavitev povezave s televizorjem, in ga
upravljajte.
Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s
televizorjem
Preklapljate lahko med televizijskimi programi in vsebino zunanjih naprav.
Preklop vhodnega signala
Vir
Ko na zaslonu Vir izberete priključeno zunanjo napravo, se na zaslonu televizorja prikaže vsebina izbrane naprave.
Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE.
"" Če želite upravljati napravo (predvajalnik Blu-ray, igralna konzola itd.), ki podpira univerzalni daljinski upravljalnik, z
daljinskim upravljalnikom televizorja, priključite napravo v vrata HDMI na televizorju in jo vklopite. Omogoča preklop
na napravo ali samodejno konfiguracijo univerzalnega daljinskega upravljalnika za napravo. Če želite, da se naprava
samodejno konfigurira za univerzalni daljinski upravljalnik, vanjo usmerite daljinski upravljalnik televizorja. Funkcija morda
ni podprta, odvisno od naprave ali geografske regije.
"" Če je naprava USB priključena v vrata USB, se prikaže pojavno sporočilo, ki omogoča enostaven preklop na navedeno
predstavnostno vsebino v napravi.
- 21 -
Urejanje imena in ikone zunanje naprave
Vir
Spremenite lahko ime vrat povezane zunanje naprave ali jih dodate na prvi zaslon.
Uredi.
Informacije
Dodaj na začetni
zaslon
Vir
Vir
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
1.
Označeno območje premaknite na povezano zunanjo napravo.
2.
Pritisnite smerni gumb za navzgor. Na voljo sta naslednji funkciji. (Razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo
glede na vrsto vrat.)
1 Uredi.
Za lažjo identifikacijo lahko spremenite ime vrat zunanje naprave.
2 Informacije
Lahko si ogledate podrobne informacije o zunanjih napravah, ki so povezane s televizorjem.
3 Dodaj na začetni zaslon
Za hitro preklapljanje lahko dodate vrata zunanje naprave na prvi zaslon.
- 22 -
Uporaba dodatnih funkcij
Na zaslonu Vir lahko uporabite naslednje možnosti.
●●
Vodnik za povezavo: Vodnik za povezovanje naprav
●●
Univ. dalj. upr.: Funkcija, ki vam omogoča registracijo zunanjih naprav na upravljalniku Pametni daljinski
upravljalnik Samsung in upravljanje teh naprav s standardnim daljinskim upravljalnikom.
""
Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
""
Za več informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik
Samsung – Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika".
Opombe o povezovanju
Pri vzpostavljanju povezave z zunanjo napravo upoštevajte naslednje:
"" Število priključkov, njihova imena in mesta se glede na model lahko razlikujejo.
"" Pri povezovanju zunanje naprave s televizorjem si oglejte uporabniški priročnik za napravo. Število priključkov zunanje
naprave, njihova imena in mesta se glede na proizvajalca lahko razlikujejo.
Opombe o povezavi za HDMI
●●
Priporočamo naslednje vrste kablov HDMI:
––
Kabel HDMI velike hitrosti
––
Kabel HDMI velike hitrosti z ethernetno povezavo
●●
Uporabite kabel HDMI debeline do 17 mm.
●●
Če uporabite neodobren kabel HDMI, se lahko prikaže prazen zaslon ali pride do napake pri povezavi.
- 23 -
●●
Nekateri kabli HDMI in naprave morda niso združljivi s televizorjem zaradi različnih specifikacij standarda
HDMI.
●●
Ta televizor ne podpira ethernetnega kanala HDMI. Ethernet je omrežje LAN (lokalno omrežje), pri katerem so
uporabljeni koaksialni kabli v skladu s standardom IEEE.
●●
Številne računalniške grafične kartice nimajo vrat HDMI, namesto njih pa imajo vrata DVI. Če računalnik nima
izhoda HDMI za video, ga priključite s kablom HDMI-DVI.
""
Za več informacij si oglejte poglavje "Povezovanje z računalnikom".
Opombe o povezavi za zvočne naprave
●●
Priporočamo, da za boljšo kakovost zvoka uporabite sprejemnik AV.
●●
Če napravo povežete z optičnim kablom, zvok ne bo samodejno predvajan prek zvočnikov naprave. Če želite
spremeniti vir zvoka, naredite nekaj od tega:
––
Uporabite zaslon Hitre nastavitve, če želite preklopiti na povezano napravo:
Z gumbom Izberi izberite Zvočni/optični izhod v meniju Predvajanje zvoka. (
smerni gumb navzgor
––
Nastavitve
Predvajanje zvoka).
Uporabite zaslon Nastavitve, če želite preklopiti na povezano napravo:
Izberite Zvočni/optični izhod v meniju Predvajanje zvoka. (
Nastavitve
Zvok
Predvajanje
zvoka).
●●
Nenavaden hrup iz povezane zvočne naprave med njeno uporabo lahko pomeni težave z napravo samo. V tem
primeru se za pomoč obrnite na proizvajalca zvočne naprave.
●●
Digitalni zvok je na voljo samo pri oddajanju s 5,1-kanalnim zvokom.
- 24 -
Opombe o povezavi za računalnike
●●
Če želite izvedeti, katere ločljivosti podpira televizor, si oglejte "Preberite pred povezavo računalnika (podprte
ločljivosti)".
●●
Dokler je skupna raba datotek vklopljena, obstaja možnost nepooblaščenega dostopa. Ko dostopa do podatkov
ne potrebujete, onemogočite skupno rabo.
●●
Računalnik in pametni televizor morata biti povezana prek istega omrežja.
●●
Ko vsebino delite z drugimi omrežnimi napravami, denimo s tistimi v sistemu za shranjevanje IP (internetni
protokol), deljenje morda ne bo podprto zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja omrežja (če ima denimo
omrežje napravo NAS (omrežna shramba)).
Opombe o povezavi za mobilne naprave
●●
Za uporabo funkcije Smart View mora mobilna naprava podpirati funkcijo skupne rabe, kot je AllShare Cast ali
Smart View. Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo skupne rabe, obiščite spletno mesto
proizvajalca mobilne naprave.
●●
Če želite uporabiti Wi-Fi Direct, mora mobilna naprava podpirati funkcijo Wi-Fi Direct. Preverite, ali vaša
mobilna naprava podpira funkcijo Wi-Fi Direct.
●●
Mobilna naprava in vaš televizor Smart TV morata biti povezana v istem omrežju.
●●
Stanje omrežja lahko povzroči občasne prekinitve predvajanja videa ali zvoka.
●●
Ko vsebino delite z drugimi omrežnimi napravami, denimo s tistimi v sistemu za shranjevanje IP (internetni
protokol), deljenje morda ne bo podprto zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja omrežja (če ima denimo
omrežje napravo NAS (omrežna shramba)).
- 25 -
Daljinski upravljalnik in zunanje naprave
Televizor lahko upravljate s svojim upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Za lažjo uporabo
seznanite zunanje naprave, kot je tipkovnica.
Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Preberite več o gumbih na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
- 26 -
Gumb
(Prepoznavanje glasu)
Opis
Zažene funkcijo Glasovna interakcija. Pritisnite gumb, izgovorite glasovni ukaz in sprostite
gumb, da zaženete Glasovna interakcija. Če gumb pritisnete enkrat, se prikaže vodnik do
funkcije Glasovna interakcija.
Ko ga pritisnete, se na zaslonu prikaže navidezna številčnica, da z njo lahko vnesete število.
Za vnos številske vrednosti izberite številke in nato Konec. Uporabite ga za spremembo
kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd.
(Navidezna številčnica)
4 barvni gumbi
Tipkovnica s smernimi
tipkami (gor/dol/levo/
desno)
Izberite
(Nazaj)
(Smart Hub)
(Predvajaj/premor)
VOL (Glasnost)
CH (Kanal)
Če se gumb Barvni gumb prikaže na zaslonu s številčnim trakom, izberite možnost
Barvni gumb, nato pa izberite določeno barvo s tipkovnico s smernimi tipkami (gor/dol/
levo/desno). To uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so posebej namenjene za
uporabljeno funkcijo.
S temi barvnimi gumbi imate dostop do dodatnih možnosti funkcije, ki jo trenutno
uporabljate.
Premika označeni del.
Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem vsebine, se prikažejo
podrobne informacije o programu.
Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija
zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.
Pritisnite za vrnitev na prvi zaslon.
ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno
predvajano predstavnostno vsebino.
Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb.
Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže Bližnjice dostopnosti.
Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona Vodnik.
Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon Seznam kanalov.
Pritisnite in pridržite gumba navzgor ali navzdol za hiter preklop kanala.
"" Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporabljajte manj kot 6 m stran od televizorja. Delovna razdalja se
lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
"" Slike, gumbi in funkcije upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model.
"" Če želite z upravljalnikom Samsung Smart Remote (Pametni daljinski upravljalnik Samsung) upravljati združljivo zunanjo
napravo, ki ne podpira HDMI-CEC (Anynet+), morate za napravo konfigurirati univerzalni daljinski upravljalnik. Za več
informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung –
Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika".
"" Če želite z upravljalnikom Samsung Smart Remote (Pametni daljinski upravljalnik Samsung) upravljati združljivo zunanjo
napravo, ki podpira HDMI-CEC (Anynet+), priključite napravo v vrata HDMI na televizorju prek kabla HDMI. Za več informacij
si oglejte poglavje "Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)".
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 27 -
Vzpostavljanje povezave z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Združevanje televizorja z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
Ko prvič vklopite televizor, se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung samodejno seznani s televizorjem.
Če se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v tipalo
daljinskega upravljalnika televizorja ter sočasno pridržite gumba
in
za vsaj 3 sekunde.
"" Razpoložljivost je odvisna od modela.
Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung – Uporaba univerzalnega daljinskega
upravljalnika
Televizor in povezane zunanje naprave upravljajte z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
Vir
Univ. dalj. upr.
Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate zunanje naprave, ki so priključene na televizor. Za upravljanje zunanjih
naprav jih registrirajte v skladu z navodili na zaslonu.
"" Razpoložljivost je odvisna od modela.
"" Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko brez dodatnega nameščanja uporabljate tudi funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) in
upravljate zunanje naprave Samsung.
"" Določene zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem, morda ne bodo podpirale funkcije univerzalnega daljinskega
upravljalnika.
"" Pred zunanjo napravo ne postavite nobenih ovir. Signali daljinskega upravljalnika morda ne bodo pravilno preneseni.
"" Televizor si zapomni zunanjo napravo in njena vrata za povezavo (HDMI 1, HDMI 2 itd.).
- 28 -
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
Zunanjo napravo, ki je povezana prek funkcije Anynet+ (HDMI-CEC), upravljajte z daljinskim upravljalnikom.
Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem prek kabla
HDMI in podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC). Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) lahko nastavite in upravljate samo z
daljinskim upravljalnikom.
Povezava zunanje naprave s funkcijo Anynet+ in uporaba njunih menijev
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC) Posk. zdaj
1.
Možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavite na Vklop.
2.
Napravo, ki je združljiva s HDMI-CEC, povežite s televizorjem.
3.
Vklopite povezano zunanjo napravo. Naprava se samodejno poveže s televizorjem. Ko je povezava dokončana,
lahko uporabljate menije povezane naprave na zaslonu svojega televizorja z daljinskim upravljalnikom in
napravo tudi upravljate.
"" Postopek vzpostavljanja povezave lahko traja do dve minuti.
Preberite, preden povežete napravo Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Univerzalni daljinski upravljalnik televizorja lahko konfigurirate tako, da upravlja kabelske sprejemnike drugih
proizvajalcev, predvajalnike Blu-ray in sisteme za domači kino, ki ne podpirajo HDMI-CEC. Za več informacij si oglejte
poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung – Uporaba univerzalnega
daljinskega upravljalnika".
"" Funkcije Anynet+ ne morete uporabljati za upravljanje zunanjih naprav, ki ne podpirajo HDMI-CEC.
"" Naprave, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), morajo biti prek kabla HDMI povezane s televizorjem. Nekateri kabli
HDMI morda ne podpirajo funkcije Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Televizijski daljinski upravljalnik v določenih okoliščinah morda ne deluje. V tem primeru znova nastavite napravo kot
napravo, ki podpira funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) deluje samo z zunanjimi napravami, ki podpirajo HDMI-CEC, in samo takrat, ko so te naprave
vklopljene ali v stanju pripravljenosti.
"" Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja največ 12 združljivih zunanjih naprav (največ 3 naprave iste vrste), razen
sistemov za domači kino. Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja samo en sistem za domači kino.
"" Za poslušanje 5,1-kanalnega zvoka z zunanje naprave povežite napravo in televizor s kablom HDMI, priključite digitalni
zvočni izhodni priključek zunanje naprave neposredno v 5,1-kanalni sistem za domači kino.
"" Če ste zunanjo napravo nastavili s funkcijo Anynet+ in univerzalnim daljinskim upravljalnikom, lahko napravo upravljate
samo z univerzalnim daljinskim upravljalnikom.
- 29 -
Upravljanje televizorja s tipkovnico
Povezana tipkovnica omogoča lažje upravljanje televizorja.
Povezovanje s tipkovnico USB
Kabel tipkovnice priklopite v vrata USB.
Povezovanje tipkovnice Bluetooth
Nastavitve Splošno
tipkovnico Bluetooth
Upravitelj zunanje naprave
Upravitelj tipkovnice
Dodaj
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Če vaše naprave ni bilo mogoče zaznati, postavite tipkovnico blizu televizorja in nato izberite možnost Osveži. Televizor
znova samodejno poišče razpoložljive naprave.
Uporaba tipkovnice
Tipkovnica
Funkcije daljinskega upravljalnika
Smerne tipke
Premika označeni del
Tipka Windows
Prikaz nastavitev televizorja
Tipka Enter
Izbere ali zažene označeni element
Tipka ESC
Vrne na prejšnji zaslon.
Tipke F1/F2/F3/F4
Barvni gumbi ―
Tipka F5
Zažene se prvi zaslon
Tipka F6
Prikaže zaslon Vir
Tipka F7
Zažene možnost Seznam kanalov
Tipka F8
Utiša zvok
Tipka F9/F10
Prilagodi glasnost
Tipki F11/F12
Preklopi kanal
/
/
/
- 30 -
Nastavitev tipkovnice
V
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Upravitelj tipkovnice lahko nastavite naslednje
funkcije. Posk. zdaj
●●
Jezik tipkovnice
●●
Vrsta tipkovnice
Vnašanje besedila s tipkovnico QWERTY na zaslonu
S tipkovnico QWERTY vnesite besedilo v televizor.
Priporočeno besedilo
Možnosti
Predvidi naslednji znak
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
- 31 -
Uporaba dodatnih funkcij
Na zaslonu tipkovnice QWERTY izberite
. Na voljo so naslednje možnosti:
"" Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od trenutno uporabljene funkcije.
●●
Priporočeno besedilo
●●
Ponastavi priporočene besedilne podatke
●●
Predvidi naslednji znak (pri uporabi smernih gumbov)
●●
Jezik
Vnašanje besedila z mikrofonom daljinskega upravljalnika in tipkovnico
QWERTY na zaslonu
Ko je na zaslonu prikazana tipkovnica QWERTY, pridržite gumb
na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik
Samsung, izgovorite besedilo v mikrofon na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung in nato sprostite
gumb. Vaše besede se bodo izpisale na zaslonu.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 32 -
Pametne funkcije
S storitvijo Smart Hub lahko uživate v različnih aplikacijah.
Smart Hub
Ogled opisov osnovnih funkcij storitve Smart Hub.
Ko pritisnete gumb
na daljinskem upravljalniku, lahko brskate po spletu in prenašate aplikacije s storitvijo
Smart Hub.
"" Nekatere storitve Smart Hub so plačljive.
"" Za uporabo storitve Smart Hub mora biti televizor povezan z internetom.
"" Nekatere funkcije storitve Smart Hub lahko niso na voljo, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali regije.
"" Storitev Smart Hub je lahko začasno nerazpoložljiva zaradi prekinitev internetne storitve.
"" Celotno besedilo dokumenta Določila in pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate tako, da se pomaknete na možnost
Nastavitve
Podpora
Določila in pravilnik o zasebnosti. Če želite prenehati uporabljati storitev Smart Hub, lahko
prekličete pogodbo. Posk. zdaj
"" Če želite preklicati sporazum o storitvi Smart Hub, čeprav je zahtevan, izberite Ponastavitev (
Podpora
Samod. diagnoza
Nastavitve
Ponastavitev), nato pa pritisnite desni smerni gumb v možnosti Pogoji in določila,
pravilnik o zasebnosti za Smart Hub.
- 33 -
Prikaz prvega zaslona
Pritisnite gumb
.
Vir
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Vodnik za po…
Univ. dalj. upr.
Vir
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
Na prvem zaslonu lahko enostavno zaženete predhodno ali pogosto uporabljene aplikacije. Aplikacije lahko tudi
premaknete ali izbrišete z zaslona.
1 Nastavitve
Ko se oznaka premakne na ikono
, se nad menijem prikaže seznam ikon za hitre nastavitve. S klikom teh ikon
lahko hitro nastavite pogosto uporabljene funkcije. Če pritisnete
Nastavitve, se prikažejo vsi razpoložljivi meniji z
nastavitvami.
●●
Slikovni način
Izberete lahko slikovni način, ki vam najbolj ustreza.
●●
Način zvoka
Izberete lahko način zvoka, ki vam najbolje ustreza.
●●
Predvajanje zvoka
Izberete lahko, katere zvočnike uporablja televizor za oddajanje zvoka.
- 34 -
●●
Jezik zvoka
Izberete lahko jezik zvoka.
●●
Podnapisi
Vklopi in izklopi podnapise.
●●
Omrežje
Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.
2 Vir
Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana s televizorjem.
"" Za več informacij o povezovanju zunanjih naprav si oglejte "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s
televizorjem".
3 Išči.
V storitvah Smart Hub lahko iščete aplikacije ali igre.
4 APPS
Če na televizor namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami, športnimi
dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
"" Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Aplikacije".
- 35 -
Prema.
Odstrani.
5 Premikanje elementa na začetnem zaslonu
Premaknite označeno območje na aplikacijo, ki jo želite premakniti, na daljinskem upravljalniku pritisnite smerni
gumb za navzdol in izberite Prema.. Aplikacijo premaknite na želeno mesto s smernima gumboma levo ali desno in
pritisnite gumb Izberi. Izbrana aplikacija se premakne na prvi zaslon.
6 Odstranjevanje elementa s prvega zaslona
Premaknite označeno območje na aplikacijo, ki jo želite izbrisati, na daljinskem upravljalniku pritisnite smerni gumb
za navzdol in izberite Odstrani.. Izbrana aplikacija je izbrisana.
- 36 -
Samodejni zagon storitve Smart Hub
Nastavitve
Splošno
Pametne funkcije
Samod. zaženi Smart Hub Posk. zdaj
Ko nastavite funkcijo Samod. zaženi Smart Hub na Vklop, se ob vklopu televizorja na zaslonu samodejno prikaže prvi
zaslon.
Samodejni zagon nazadnje uporabljene aplikacije
Nastavitve
Splošno
Pametne funkcije
Samodejni zagon zadnje aplikacije Posk. zdaj
Če je možnost Samodejni zagon zadnje aplikacije nastavljena na Vklop, se ob vklopu televizorja samodejno zažene
nazadnje uporabljena aplikacija.
Preizkušanje povezav s storitvijo Smart Hub
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Zagon možnosti Preskus povezave Smart
Hub Posk. zdaj
Ponastavitev storitve Smart Hub
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
- 37 -
Ponastavi Smart Hub Posk. zdaj
Uporaba računa Samsung
Ustvarite in upravljajte svoj račun Samsung.
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung Posk. zdaj
Ustvarjanje in upravljanje vašega računa Samsung
"" Celotno besedilo dokumentov Pogoji in Pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate v meniju
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
Nastavitve
Splošno
Pravilnik o zasebnosti za račune Samsung po prijavi v račun
Samsung.
"" Račun Samsung lahko ustvarite tudi na spletnem mestu http://account.samsung.com. Ko imate račun, lahko uporabljate
isti ID tako na televizorju kot tudi na spletnem mestu Samsung.
Ustvarjanje novega računa
Nastavitve
Ustvari račun.
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
(Dodaj račun)
Če želite ustvariti nov račun Samsung, sledite navodilom na zaslonu.
"" Za več informacij o pogojih izberite Glej podrobnosti.
"" Za zaščito osebnih podatkov izberite možnost Izbira slike za profil in vnos gesla (visoka stopnja varnosti) v polju pod vrstico
za vnos gesla.
"" Če želite, da vas televizor ob vklopu samodejno prijavi v račun, kliknite Samodejni vpis.
Ustvarjanje računa Samsung s Facebookovim računom
Nastavitve Splošno Upravitelj sistema
Ustvarjanje s storitvijo Facebook
Račun Samsung
(Dodaj račun)
Račun Samsung
(Dodaj račun)
Ustvarjanje računa Samsung z računom PayPal
Nastavitve Splošno
Ustvarjanje s storitvijo PayPal
Upravitelj sistema
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 38 -
Prijava v račun Samsung
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Vpis
Spreminjanje in dodajanje podatkov v računu Samsung
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
Uredi
profil
"" Za spreminjanje podatkov o računu morate biti prijavljeni v račun Samsung.
Upravljanje podatkov za plačilo, ki so shranjeni na televizorju
Nastavitve Splošno
Informacije o plačilu
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
"" Za upravljanje podatkov o plačilu morate biti prijavljeni v račun Samsung.
Konfiguracija spletnih nastavitev za sinhronizacijo
Nastavitve Splošno
Sinhroniziraj internet
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
"" Za konfiguracijo spletnih nastavitev za sinhronizacijo morate biti prijavljeni v račun Samsung.
Brisanje računa Samsung s televizorja
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
Odstrani
račun
"" Če želite odstraniti podatke v računu, morate biti prijavljeni v račun Samsung.
Odjava iz računa Samsung
Če se želite odjaviti iz računa Samsung, premaknite oznako na svoj račun pri možnosti
Splošno
Upravitelj sistema
Nastavitve
Račun Samsung in nato pritisnite gumb Izberi. Ko se prikaže pojavno sporočilo,
izberite Da.
Ogled pogodbe za uporabnika in pravilnika o zasebnosti
Nastavitve Splošno Upravitelj sistema
o zasebnosti za račune Samsung
Račun Samsung
Moj račun
"" Če si želite ogledati pogodbo za uporabnika in pravilnik o zasebnosti, morate biti prijavljeni v račun Samsung.
- 39 -
Pravilnik
Uporaba storitve Aplikacije
Prenesite in zaženite različne aplikacije iz storitve Smart Hub.
APPS
Če na televizor namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami, športnimi
dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
"" Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
"" Ko prvič zaženete storitev Smart Hub, se samodejno namestijo privzete aplikacije. Privzete aplikacije se lahko razlikujejo
glede na geografsko območje.
APPS
Izbor urednika
Najbolj priljubljeno
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
1 Vpis
Če izberete Vpis, se prikaže zaslon Račun Samsung, na katerem lahko ustvarite račun Samsung ali se prijavite v
sistem.
2 Iskanje aplikacij
Lahko iščete aplikacije, ki so na voljo.
3 Nastavitve
Lahko upravljate nameščene aplikacije.
- 40 -
Namestitev in izvajanje aplikacije
Namestitev aplikacije
1.
Premaknite aplikacijo, ki jo želite namestiti, in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se zaslon s podrobnimi
informacijami.
2.
Izberite način Namestitev. Po dokončani namestitvi lahko takoj zaženete aplikacijo.
"" Nameščene aplikacije si lahko ogledate na zaslonu Nastavitve.
"" Če je notranji pomnilnik v televizorju premajhen, lahko aplikacijo namestite v napravo USB.
"" Aplikacijo, ki je nameščena v napravi USB, lahko zaženete samo, če je naprava USB povezana s televizorjem. Če se povezava
naprave USB prekine med izvajanjem aplikacije, se aplikacija prekine.
"" Aplikacije, ki je nameščena v napravi USB, ne morete zagnati na osebnem računalniku ali drugem televizorju.
Zagon aplikacije
Želeno aplikacijo lahko zaženete v možnosti Prenesena aplikacija.
V ikonah izbranih aplikacijah se pojavijo spodnje ikone, ki pomenijo naslednje:
●●
: Aplikacija je nameščena v napravi USB.
●●
: Aplikacija ima geslo.
●●
: Aplikacija je nameščena.
●●
: Aplikacijo je treba posodobiti.
●●
: Aplikacija podpira Smart View (Pametni pogled).
- 41 -
Upravljanje kupljenih ali nameščenih aplikacij
Izberite
Nastavitve v APPS. Upravljate lahko nameščene aplikacije.
Nastavitve
Samodejna posodobitev: Vklop
Izbriši
Dodaj na začetni zaslon
Zakleni/Odkleni.
Prema.
Znova namesti
Glej podrobnosti
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
1 Odstranitev aplikacije
1.
Izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati.
2.
Izberite način Izbriši. Izbrana aplikacija je izbrisana.
"" Prepričajte se, da so pri odstranitvi aplikacije odstranjeni tudi z njo povezani podatki o aplikaciji.
2 Dodajanje aplikacij na prvi zaslon
1.
Izberite aplikacijo, ki jo želite dodati.
2.
Izberite način Dodaj na začetni zaslon.
3.
Ko se prikaže prvi zaslon, premaknite izbrano aplikacijo na želeno lokacijo.
4.
Pritisnite gumb Izberi. Izbrana aplikacija je dodana na prvi zaslon.
- 42 -
3 Odklepanje in zaklepanje aplikacij
1.
Izberite aplikacijo, ki jo želite odkleniti ali zakleniti.
2.
Izberite način Zakleni/Odkleni.. Izbrana aplikacija se zaklene ali odklene.
"" Za zaklepanje ali odklepanje aplikacije vnesite PIN. Privzeti PIN je "0000". PIN lahko nastavite v
Splošno
Upravitelj sistema
Nastavitve
Spremeni PIN..
4 Premikanje aplikacij
1.
Izberite aplikacijo, ki jo želite premakniti.
2.
Izberite način Prema..
3.
Pritisnite gumb Izberi.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
5 Ponovna namestitev aplikacije
1.
Izberite aplikacijo, ki jo želite znova namestiti.
2.
Izberite način Znova namesti. Ponovna namestitev se zažene.
6 Ogled podrobnih informacij o aplikaciji
1.
Izberite aplikacijo, ki si jo želite ogledati.
2.
Izberite način Glej podrobnosti.
3.
Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami o aplikaciji.
"" Na zaslonu s podrobnimi informacijami lahko s smernima gumboma za levo in desno na daljinskem upravljalniku ocenite
aplikacijo.
7 Samodejno posodabljanje aplikacij
Nameščene aplikacije se lahko samodejno posodobijo. Če ne želite, da se aplikacije posodobijo samodejno, nastavite
Samodej. posodobitev na Izklop.
"" Samodejna posodobitev je mogoča samo, ko je televizor povezan z internetom.
- 43 -
Uporaba možnosti e-Manual
Upravljajte in preberite priročnik, ki je vdelan v vašem televizorju.
Zagon e-priročnika
Nastavitve
Podpora
Odpri e-Manual
Lahko si ogledate vdelan e-priročnik, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah vašega televizorja.
"" Prenesete lahko tudi kopijo e-priročnika s Samsungovega spletnega mesta.
"" Modro obarvane besede (npr. Slikovni način) označujejo element menija.
Uporaba gumbov v e-priročniku
●●
●●
(Išči.)
(Kazalo)
●●
(Nazadnje gledano)
●●
(Posk. zdaj): Omogoča dostop do ustreznega elementa v meniju in takojšen preizkus funkcij.
●●
(Poveži): Omogoča dostop do ustrezne strani v referencah.
"" Dostop do nekaterih zaslonov menija ni mogoč iz e-priročnika.
Uporaba možnosti Internet
V televizorju brskajte po internetu.
Internet
"" Ko izberete
Internet, si lahko ogledate nedavno videna spletna mesta ali predstavljena priporočila. Ko izberete
želeno spletno mesto, pridobite neposredni dostop do njega.
"" Možnost Internet lažje uporabljate, če priključite tipkovnico in miško.
"" Po spletnih mestih se lahko pomikate s tipkovnico s smernimi tipkami.
"" Spletna mesta se lahko razlikujejo od tistih na računalniku.
"" Za več informacij o možnosti Internet glejte razdelek "Preberite pred uporabo funkcije Internet".
- 44 -
Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe
Predvajajte predstavnostno vsebino, ki je shranjena v televizorju, napravah USB, pametnih telefonih, fotoaparatih,
osebnih računalnikih itd.
Vir
Povezana naprava
Samsung USB
Samsung USB
Filtriraj po: Vsi
Razvrsti po: Naslov
Možnosti
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
Na televizorju lahko predvajate predstavnostno vsebino, ki je shranjena v pomnilniških napravah, na primer v
napravah USB, mobilnih napravah in fotoaparatih.
"" Predstavnostne vsebine ni mogoče predvajati, če televizor ne podpira vsebine ali pomnilniške naprave. Za več informacij si
oglejte poglavje "Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek".
"" Za povezovanje televizorja z računalnikom si oglejte "Povezovanje z računalnikom".
"" Preden povežete napravo USB, ustvarite varnostno kopijo pomembnih datotek. Samsung ne odgovarja za poškodovane ali
izgubljene datoteke.
"" Za povezovanje televizorja z mobilno napravo si oglejte "Povezovanje z mobilno napravo".
- 45 -
Na zaslonu seznama predstavnostne vsebine pomnilniške naprave lahko uporabite naslednje funkcije.
1 Filtriraj po
Filtrira predstavnostno vsebino po vrsti predstavnosti. (glasba, fotografije, video, posneta vsebina itd.)
2 Razvrsti po
Razvrsti seznam vsebine.
3 Možnosti
Izbriše ali predvaja izbrano predstavnostno vsebino s seznama predstavnostne vsebine. Ko izberete Osveži, se znova
naloži seznam vsebin.
"" Izbrišete lahko samo posneto vsebino. Če želite izbrisati vsebino, spremenite možnost Filtriraj po v Posneto.
Predvajanje predstavnostne vsebine
Predvajanje večpredstavnostne vsebine v napravi USB
1.
Napravo USB priključite v vrata USB. Prikaže se pojavno sporočilo, ki vam omogoča enostavno premikanje po
seznamu večpredstavnostih vsebin v napravi.
2.
S seznama izberite element vsebine, ki ga želite predvajati. Vsebina se predvaja.
Predvajanje večpredstavnostne vsebine na računalniku ali mobilni napravi
1.
Napravo s predstavnostno vsebino izberite v možnosti
Vir. Prikaže se seznam predstavnostne
vsebine v napravi.
2.
Na seznamu izberite predstavnostno vsebino. Vsebina se predvaja.
"" Za več informacij o gumbih si oglejte "Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne vsebine".
"" Vsebina se morda ne bo predvajala, odvisno od načina šifriranja ali oblike zapisa datoteke. Poleg tega bodo nekatere
funkcije morda omejene.
"" Vsebina na napravah, ki so s televizorjem povezane prek vašega omrežja, morda ne bo gladko predvajana zaradi težav pri
komunikaciji z omrežjem. V tem primeru uporabite napravo USB.
"" Za več informacij o povezavi z računalnikom si oglejte "Povezovanje z računalnikom".
"" Za več informacij o povezavi z mobilno napravo si oglejte "Povezovanje z mobilno napravo".
- 46 -
Uporaba glasbene storitve
Ta storitev je glasbena aplikacija, ki vam priporoča skladbe.
Glasba
Glasba
Predstavljeno
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
Ta storitev je glasbena aplikacija, ki se povezuje z drugimi glasbenimi aplikacijami in vam priporoča skladbe. Lahko
poiščete in poslušate želene skladbe. Če izberete skladbo, se zažene povezana aplikacija, ki predvaja želeno skladbo.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
1 Išči.
Lahko poiščete želeno glasbo.
- 47 -
Uporaba funkcije Voice Interaction (Glasovna interakcija)
Govorite v mikrofon na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, če želite upravljati svoj
televizor.
"" Razpoložljivost je odvisna od modela.
Uporaba glasovne interakcije
Pritisnite in zadržite gumb
nato sprostite gumb
na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, izgovorite ukaz in
. Televizor prepozna glasovni ukaz.
"" Ko enkrat pritisnete gumb
, se prikaže vodnik s pomočjo. Funkcijo Voice Interaction (Glasovna interakcija) uporabljajte
v skladu z navodili v vodniku.
"" Med analizo glasu sistem ne more prejemati glasovnih ukazov.
"SMART HUB"
"Pov. gla."
"Pomoč"
●●
Če izgovorite glasovne ukaze, kot sta "Kanal številka 11" in "Glasnost 10", lahko nastavite kanal in glasnost.
●●
Če izgovorite ukaz, ki je povezan z dostopnostjo, na primer "Podnapisi" ali "Glasovni vodnik", se ukaz
neposredno izvede in prikaže se obvestilo, da je funkcija vklopljena.
●●
Med predvajanjem predstavnostnih vsebin lahko izvedete ukaze, kot so "Predvajaj", "Premor", "Ustavi", "Previj
nazaj" in "Previj naprej".
""
Funkcija ne deluje v vseh aplikacijah.
- 48 -
●●
Časovnik lahko nastavite z ukazom "Preklop v stanje spanja v 30 minutah".
●●
Če želite spremeniti vir, izgovorite "HDMI", "TV", ali "USB".
●●
Za spremembo slikovnega načina izgovorite "Filmski način" ali "Spremeni slikovni način v standardni".
●●
Za iskanje izgovorite "Išči ****" ali "Išči **** na portalu YouTube".
●●
Za ogled pomoči izgovorite "Pomoč", "Kaj lahko izgovorim" ali "Uporabniški priročnik".
""
Podprti jezik je odvisen od geografskega območja.
""
Ko enkrat pritisnete gumb
, se prikaže vodnik s pomočjo. Funkcijo Voice Interaction (Glasovna interakcija)
uporabljajte v skladu z navodili v vodniku.
Preberite pred uporabo funkcije Voice Interaction (Glasovna interakcija)
Varnostni ukrepi za glasovno interakcijo
●●
Za uporabo glasovne interakcije morate imeti aktiviran račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje
"Uporaba računa Samsung".
●●
Podprti jeziki in funkcije za glasovno interakcijo se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.
●●
Če se nastavljeni jezik ne ujema z jezikom, ki se uporablja v vaši državi, nekatere funkcije niso na voljo.
●●
Funkcija je na voljo, samo ko je televizor povezan z internetom.
●●
Funkcija Voice Interaction (Glasovna interakcija) je na voljo samo pri televizorjih, ki jo podpirajo in so
opremljeni z daljinskim upravljalnikom, ki ima mikrofon.
- 49 -
●●
Simboli, kot je "-", in posebni znaki niso podprti. Če beseda ali stavek vsebuje številske vrednosti ali simbole,
funkcija morda ne bo pravilno delovala.
●●
Rezultati iskanja morda ne bodo popolni.
●●
Morda boste morali določene aplikacije plačati. Zato boste morda naleteli na storitveno aplikacijo ali
pogodbo.
●●
Če želite spremeniti trenutni kanal z izgovorom imen kanalov kot glasovnih ukazov, morate dokončati
možnost Nastavi ponudnika storitev. (
Nastavitve Splošno Začni nastavitev) Posk. zdaj
●●
Če želite uporabiti funkcijo Voice Text Input (Glasovno vnašanje besedila) in funkcijo Smart Search (Pametno
iskanje), morate dovoliti, da tretje osebe zbirajo in uporabljajo vaše glasovne podatke.
●●
Če želite uporabiti interaktivno funkcijo Voice Interaction (Glasovna interakcija), se morate strinjati.
––
sprejeti pogoje uporabe Smart Hub;
––
upoštevati navodila glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov za storitev Smart Hub;
––
privoliti v zbiranje in uporabo osebnih podatkov za storitev na podlagi funkcije Voice Interaction (Glasovna
interakcija);
Zahteve glede uporabe funkcije glasovne interakcije
●●
Učinkovitost glasovne interakcije je odvisna od glasnosti/barve glasu, izgovarjave in zvokov v okolici (zvok
televizorja in hrup v okolici).
●●
Najboljša glasnost glasovnih ukazov je med 75 in 80 dB.
- 50 -
Gledanje televizije
Med gledanjem televizije lahko uporabljate priročne funkcije. Poleg tega lahko urejate seznam kanalov ali
ustvarite sezname s priljubljenimi kanali.
Hiter ogled informacij o digitalnem oddajanju
Oglejte si pregled televizijskega sporeda vsakega kanala.
Uporaba vodnika
Televizija
Vodnik
Vodnik
Seznam kanalov
Posnetki
"" Slika na vašem televizorju se lahko razlikuje od zgornje slike, odvisno od modela in geografskega območja.
V meniju Vodnik si lahko ogledate dnevne televizijske sporede vsakega TV-programa in informacije o programu ter
izberete program, ki ga želite gledati, oziroma nastavite ogled razporeda ali snemanje.
"" Meni Vodnik se prikaže tudi ob pritisku gumba CH med gledanjem televizije.
"" Če si želite ogledati informacije o analognih kanalih in uporabljati funkcije analognih kanalov storitve Vodnik, morate
dokončati nastavitve ponudnika storitev v začetni nastavitvi.
"" Za ogled menija Vodnik morate najprej nastaviti uro na televizorju (
Čas
Ura).
- 51 -
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Za začetek razporeda ogleda, razporeda snemanja in drugih funkcij za program, ki je naveden v meniju Vodnik,
najprej premaknite kazalec nanj, nato pa uporabite daljinski upravljalnik na naslednji način:
––
Za program, ki se trenutno predvaja: Pritisnite gumb Izberi in ga zadržite.
––
Za program, katerega predvajanje je načrtovano: Pritisnite gumb Izberi.
––
Za premik na zaslon Filter kanala ali Upravitelj urnika: Pritisnite gumb
●●
Snemaj.: posnamete lahko trenutni program.
""
●●
●●
Za več informacij o gledanju ali funkciji Ogled razporeda si oglejte "Nastavitev ogleda razporeda".
Razpored snemanja: načrtujete lahko snemanje programa na sporedu.
""
Za več informacij o snemanju ali možnosti Razpored snemanja glejte razdelek "Snemanje programov".
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Urejanje časa snemanja: spremenite lahko začetni in končni čas snemanja programov na sporedu.
""
●●
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Ogled razporeda: načrtujete lahko ogled programa na sporedu.
""
●●
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Timeshift: trenutni TV-program, ki ga gledate, je samodejno shranjen v napravo USB, kar omogoča
predvajanje, premor, previjanje nazaj, previjanje naprej, počasno previjanje nazaj, počasno previjanje naprej in
celo počasen posnetek programa, na primer naslova DVD-ja.
""
●●
.
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Ustavi.: prekinete lahko snemanje ali funkcijo Timeshift, ki se trenutno izvaja.
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 52 -
●●
Prekliči razporejeno gledanje/Prekliči razporejeno snemanje: prekličete lahko razporejene oglede ali
snemanje.
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
●●
Glej podrobnosti: ogledate si lahko podrobne informacije o izbranem programu. Informacije se lahko
razlikujejo glede na signal oddajanja. Če program nima razpoložljivih informacij, se vsebina ne prikaže.
●●
Filter kanala: na seznamu filtrov lahko izberete filter kanala in si ogledate ustrezno filtriran seznam kanalov.
●●
Upravitelj urnika: Ogledate si lahko zaslon Upravitelj snemanja in urnika ali Upravitelj urnika.
●●
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
""
Meni na zaslonu se lahko razlikuje glede na model.
Antena: Preklopite lahko tudi sprejemanje signala oddajnika.
Snemanje programov
Trenutni program ali naslednje programe lahko posnamete tako, da namesto videorekorderja uporabite napravo
USB.
"" Pred uporabo funkcije snemanja preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte "Pred uporabo funkcij
Snemanje in Timeshift".
"" Snemate lahko samo programe, ki jih sprejema antena.
"" Ob programih in kanalih z načrtovanim snemanjem se prikaže
.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Če odprete
Televizija, ko ni povezane naprave USB, je prikazan zaslon Upravitelj urnika, namesto zaslona Posnetki.
- 53 -
Snemanje programov
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja na zaslonu Vodnik
●●
Takojšnje snemanje
V meniju Vodnik izberite progam v živo, nato pritisnite in zadržite gumb Izberi ter v pojavnem meniju izberite
Snemaj., da takoj začnete snemati.
●●
Razpored snemanja
Izberite program, katerega predvajanje je načrtovano, pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite Razpored
snemanja, da nastavite razpored snemanja načrtovanega programa.
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja med gledanjem programa
●●
Takojšnje snemanje
Če izberete Snemaj. po pritisku gumba
●●
med gledanjem TV-programa, se začne snemanje.
Razpored snemanja
Med gledanjem programa pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno z informacijami o programu. Z levim ali
desnim smernim gumbom izberite načrtovani program. Pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite Razpored
snemanja, da nastavite razpored snemanja načrtovanega programa.
Načrtovanje snemanja videa po vnosu datuma in ure
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Dodaj snemanje
Če želite nastaviti razpored snemanja, za TV-program, ki ga želite posneti, nastavite vrednosti za Antena, Kanal,
Ponovi., Datum, Začetni čas in Končni čas, nato pa izberite Shrani.
"" Preverite trenutni čas v
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
- 54 -
Čas
Ura.
Upravljanje seznama razporeda snemanja
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Informacije o razporedu snemanja lahko spremenite ali pa prekličete razpored snemanja.
"" S funkcijama Razpored snemanja in Ogled razporeda lahko nastavite razpored za do 30 snemanj ali ogledov.
Nastavitev časa razporeda snemanja
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Uredi.
Za razpored snemanja lahko nastavite začetni in končni čas. Začetni čas lahko nastavite do 10 minut pred začetkom
programa, končni čas pa do 10 minut po koncu programa.
Preklic razporeda snemanja
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Izbriši
Razporedi
Glej podrobnosti
Ogled razporedov snemanj
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Ogled posnetih programov
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Posnetki
S seznama izberite datoteko, ki vsebuje snemanje. Datoteka se bo predvajala.
"" Gumbi, ki se pojavijo, se lahko med seboj razlikujejo glede na predvajano datoteko. Za več informacij o upravljalnih gumbih
si oglejte "Gumbi in funkcije, ki so na voljo med snemanjem programa, ali funkcija Timeshift".
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 55 -
Nastavitev ogleda razporeda
Konfigurirajte televizor za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.
"" Zraven programov, ki ste jih konfigurirali za spored predvajanja, se prikaže ikona
"" Za nastavitev Ogleda razporeda morate na televizorju najprej nastaviti uro (
sistema
Čas
.
Nastavitve
Splošno
Upravitelj
Ura).
"" Meni na zaslonu se lahko razlikuje glede na model.
Nastavitev ogleda razporeda za kanal
Uporaba možnosti ogleda razporeda na zaslonu Vodnik
Na zaslonu Vodnik izberite program, ki si ga želite ogledati, pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite Ogled razporeda
v prikazanem pojavnem meniju.
Uporaba možnosti ogleda razporeda v oknu z informacijami o programu
Med gledanjem televizije pritisnite gumb Izberi. Prikaže se okno z informacijami o programu. Z levim in desnim
smernim gumbom izberite program, ki bo predvajan. Pritisnite gumb Izberi in ga zadržite, nato pa izberite Ogled
razporeda za ogled razporeda programa.
Uporaba ogleda razporeda za ogled programov ob določeni uri na določeni datum
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Dodaj ogled
Če želite nastaviti razpored ogleda, nastavite vrednosti za Antena, Kanal, Ponovi., Datum in Začetni čas TVprograma, ki ga želite posneti, nato pa izberite Shrani.
Trenutni čas lahko preverite v
Nastavitve
Splošno
- 56 -
Upravitelj sistema
Čas
Ura.
Urejanje ogleda razporeda
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
"" Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti Ogled razporeda in Razpored snemanja.
Nastavitev časa ogleda razporeda
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Uredi.
"" Za ogled razporeda lahko nastavite začetni čas. Začetni čas lahko nastavite do 10 minut pred začetkom programa.
Preklic ogleda razporeda
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Izbriši
Razporedi
Glej podrobnosti
Ogled ogledov razporedov
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Uporaba funkcije Timeshift
Predvajajte, začasno zaustavite ali previjte nazaj televizijski vsebino v živo.
Program na televiziji v živo lahko s funkcijo Timeshift začasno ustavite ali previjete nazaj. Ko vklopite to funkcijo, je
funkcija TV program onemogočena.
Za vklop funkcije Timeshift med gledanjem televizorja pritisnite gumb
gumb
, nato pa izberite Timeshift ali pritisnite
.
"" Ko se izvaja funkcija Timeshift, nekatere funkcijo niso na voljo v
Nastavitve
TV program.
"" Če želite uporabljati funkcijo Timeshift, morate za snemanje povezati napravo USB.
"" Pred uporabo funkcije Timeshift preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij
Snemanje in Timeshift".
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Za več informacij o upravljalnih gumbih si oglejte "Gumbi in funkcije, ki so na voljo med snemanjem programa, ali funkcija
Timeshift".
- 57 -
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med snemanjem programa, ali funkcija
Timeshift
"" Razpoložljivi gumbi in funkcije se lahko razlikujejo glede na funkcije.
Če pritisnete smerni gumb za navzdol, se prikažeta naslednja gumba.
●●
Urejanje časa snemanja
Določite lahko časovno obdobje snemanja programa.
""
●●
Funkcija je na voljo samo, ko snemate program.
Snemaj.
Preklopite lahko s funkcije Timeshift na funkcijo snemanja. Pri preklopu na funkcijo snemanja lahko vsebino,
ki jo je posnela funkcija Timeshift, vključite v nov posnetek.
""
●●
Funkcija je na voljo samo, ko se izvaja funkcija Timeshift.
Pojdi na televizijo
To možnost izberite, če se želite vrniti na trenutne prizore programa, ko funkcija za snemanje ali funkcija
Timeshift predvaja pretekle prizore.
●●
Ustavi snemanje./Ustavi Timeshift.
Zaustavi snemanje ali funkcijo Timeshift.
●●
Informacije
Pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno s podatki o programu, ki se snema oz. za katerega se izvaja funkcija
Timeshift.
●●
Premor/Predvajaj
Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko uporabite naslednje funkcije. (Ko je video začasno ustavljen,
televizor ne predvaja zvoka.)
––
Počasno previjanje nazaj ali Počasno previjanje naprej: če izberete gumb
ali
lahko predvajate
videoposnetek naprej ali nazaj s počasno hitrostjo (1/8, 1/4, 1/2). Večkrat pritisnite gumb, če želite do
3-krat povečati hitrost previjanja nazaj ali naprej v načinu počasnega predvajanja. Za ponovno nastavitev
običajne hitrosti predvajanja izberite gumb .
""
Ko je funkcija Počasno previjanje nazaj vklopljena, si lahko ogledate razliko med trenutnim časom snemanja in
trenutnim časom ogleda za nazaj.
––
Premik nazaj/premik naprej: pritisnite levi ali desni smerni gumb v vrstici z gumbi za predvajanje, da
preskočite v videoposnetku nazaj ali naprej za 10 sekund.
""
Ko je funkcija vklopljena, si lahko ogledate razliko med trenutnim časom snemanja in trenutnim časom ogleda
za nazaj.
●●
Previj nazaj/Previj naprej
""
Ta funkcija ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.
- 58 -
Uporaba možnosti Seznam kanalov
Preklopite kanal ali preverite programe na drugih digitalnih kanalih.
Televizija
Seznam kanalov
Z možnostjo Seznam kanalov lahko med gledanjem televizije spreminjate kanale ali preverite programe na drugih
digitalnih kanalih. Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CH LIST.
Zaslon Vsi vsebuje naslednje ikone:
●●
: Priljubljen kanal
●●
: Zaklenjen kanal.
Če na zaslonu Seznam kanalov pritisnete desni smerni gumb, lahko uporabljate naslednje funkcije:
●●
Vsi
prikažejo se samodejno poiskani kanali.
●●
TV PLUS
Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, lahko kadar koli gledate priljubljene programe ali
poudarjene možnosti za vsako temo prek navideznega kanala. Kot pri splošnem kanalu so na voljo dnevni
televizijski sporedi za TV PLUS.
""
●●
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Priljubljeni
Prikaže sezname priljubljenih od 1 do 5.
●●
Vrsta kanalov
Razvrsti seznam tako, da vključuje samo kanale izbrane zvrsti. Možnost Vrsta kanalov je mogoče uporabiti
samo za kanale, ki vsebujejo informacije o žanru.
●●
Razvrsti.
Razvrsti seznam kanalov po Številka ali Ime.
""
●●
Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
Antena
Omogoča izbiro med načini Običajna ant., Kabelski signal in Satelit.
""
Ta možnost je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 59 -
Urejanje kanalov
Urejajte kanale, ki so shranjeni v televizorju.
Televizija
Seznam kanalov
Vsi
Uredi kanale
Ikone na zaslonu Uredi kanale označujejo naslednje:
●●
: Priljubljen kanal
●●
: Zaklenjen kanal.
Odstranjevanje registriranih kanalov
Če želite odstraniti kanal, izberite kanal in nato možnost Izbriši.
Urejanje registriranih kanalov
Če izberete možnost Vsi
●●
Uredi kanale, lahko dostopate do naslednjih možnosti:
Zaklepanje ali odklepanje kanala
Ko izberete ciljni kanal v Uredi kanale, izberite Zakleni. ali Odkleni.. Nato se kanal zaklene ali odklene.
Zaklenjenega kanala ni mogoče gledati.
""
Če želite nastaviti geslo, nastavite
Nastavitve
TV program
Uporabite zaklepanje kanala na možnost
Vklop.
""
●●
Za več informacij o nastavljanju gesla glejte razdelek "Nastavitev gesla".
Spreminjanje imena kanala
Ko v Uredi kanale izberete kanal, ki ga želite spremeniti, izberite Preimenuj kanal, da spremenite ime kanala.
""
Ta funkcija je na voljo samo za izbrane kanale.
""
Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.
- 60 -
●●
●●
Sprememba št.
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
""
Po spremembi številke kanala se informacije o kanalu ne posodobijo samodejno.
Obnovi TV PLUS
Kanale TV PLUS, ki jih sprejemate, lahko znova poiščete in shranite.
""
Če so v televizorju kanali TV PLUS, ko ste izbrisali shranjene kanale, sistem shrani na novo najdene kanale.
""
Če je televizor shranil kanale TV PLUS, funkcija Obnovi TV PLUS izbriše obstoječi seznam in shrani na novo najdene
kanale.
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
Pogosto gledane kanale nastavite za priljubljene kanale.
Priljubljeni kanali so na zaslonih Uredi kanale in Vsi označeni s simbolom
Registriranje kanalov kot priljubljenih
Televizija
Seznam kanalov
1.
Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku.
2.
Izberite način Priljubljeni.
3.
Izberite enega od petih seznamov priljubljenih.
4.
Pomaknite se na Uredi priljub..
5.
Izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih.
6.
Izberite
. Izbrani kanal je registriran na seznamu priljubljenih.
- 61 -
.
Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov Priljubljeni
Televizija
Seznam kanalov
1.
Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku.
2.
Izberite način Priljubljeni.
3.
Izberite želeni seznam med petimi seznami priljubljenih na zaslonu. Prikažejo se kanali na izbranem seznamu
priljubljenih.
"" Samo seznami priljubljenih, ki vsebujejo registrirane kanale, bodo prikazali kanale.
Urejanje seznama priljubljenih kanalov
Uporabite funkcije, ki so na voljo med gledanjem televizije.
Televizija
Seznam kanalov
Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete desni smerni gumb, izberite Priljubljeni
Priljubljeni 1 – Priljubljeni 5
Uredi priljub.. Prikaže se zaslon Uredi priljub..
Dodajanje kanalov na seznam priljubljenih
Izberite kanale, ki jih želite dodati, in izberite ikono
. Izbrani kanali so dodani med priljubljene.
Odstranjevanje kanalov s seznama priljubljenih kanalov
Izberite kanale na seznamu priljubljenih in nato izberite gumb
- 62 -
.
Prerazporejanje seznama priljubljenih
Izberite enega ali več kanalov, nato pa izberite Sprem. vr. red.. Prikaže se poudarjena možnost Sprem. vr. red..
Pritisnite smerna gumba za navzgor/navzdol in določite novo lokacijo za kanale. Pritisnite gumb Izberi, da nastavite
kanale na nova mesta.
Preimenovanje seznama priljubljenih
Izberite seznam priljubljenih, ki ga želite preimenovati, nato pa izberite Preim. priljubljene. S tipkovnico, ki se
prikaže na zaslonu, vnesite novo ime in nato izberite možnost Konec.
Možnosti za podporo gledanja televizije
Uporabljajte funkcije, ki so podprte v digitalnih ali analognih kanalih.
Preklop oddajnega signala
Televizija
Seznam kanalov
Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete desni smerni gumb, izberite Antena, da izberete Običajna ant. ali Kabelski
signal.
"" Te funkcije vam ni treba uporabiti, če je vaš televizor povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom.
Iskanje razpoložljivih kanalov
Nastavitve
TV program
Nastavitve samodejnega iskanja
zdaj Posk. zdaj
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Tega ne potrebujete, če je televizor priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.
"" Sistem DVB-T2 morda ni na voljo v določenih geografskih območjih.
"" Meni na zaslonu se lahko razlikuje glede na model.
- 63 -
Samodejno iskanje Posk.
Izbira možnosti iskanja kabelskega omrežja
Nastavitve
TV program
Nastavitve samodejnega iskanja
Možnost kabelskega
iskanja
Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Iskanje razpoložljivih kanalov v stanju pripravljenosti
Nastavitve
pripravljenosti
TV program
Nastavitve samodejnega iskanja
Samodejno iskanje v
Samodejno iščite kanale, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Nastavitev časa bujenja
Nastavitve
TV program
Nastavitve samodejnega iskanja
Časovnik za bujenje
Nastavite časovnik, da vklopi televizor in samodejno išče kanale.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Omejitev ogleda na določene kanale
Nastavitve
TV program
Uporabite zaklepanje kanala Posk. zdaj
Če v meniju izberete gumb Izberi, lahko vklopite ali izklopite funkcijo zaklepanja kanala.
Izbira možnosti zvoka pri oddajanju
Nastavitve
TV program
Dvojni zvok Posk. zdaj
Nastavite možnosti zvoka za stereo ali dvojezično oddajanje. Za več informacij si oglejte poglavje "Podprte možnosti
zvoka pri oddajanju".
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 64 -
Uporaba storitve Zakl. kat. programa
Nastavitve
TV program
Zakl. kat. programa Posk. zdaj
"" Ta funkcija je odvisna od določenega modela in geografskega območja.
Zakl. kat. programa blokira programe z ocenami, višjimi od želenih. To je koristno za nadzor vsebine, ki si jo
ogledujejo otroci na televizorju. Deluje za vsebine z zunanjih virov, npr. DVD-predvajalnikov ali USB-pomnilnikov.
Za ogled blokiranega programa je treba vnesti ta PIN.
"" Funkcija TV program ni na voljo v načinih HDMI ali Component (Komponenta).
"" Zakl. kat. programa morda ni podprto; odvisno od vhodnega signala.
Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Branje digitalnega besedila
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Digitalno besedilo
To funkcijo lahko uporabite med gledanjem oddaje, ki vključuje besedilo in večpredstavnostno vsebino.
"" Ta funkcija je na voljo samo v Združenem kraljestvu.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mednarodni standard za sisteme za
kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem MPEG in
vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike, videodatoteke in
večpredstavnostni podatki. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na
različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje,
telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.
- 65 -
Izbira jezika zvoka pri oddajanju
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Možnosti zvoka Posk. zdaj
Ta jezik boste slišali med gledanjem televizije, če je jezik vključen v oddajni signal. Možnosti zvoka deluje drugače pri
analognih in digitalnih kanalih.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Izbira jezika
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Možnosti zvoka
Nastavitve jezika
Možnosti zvoka
Oblika zvočnega
zvoka
"" Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na oddajanje.
Izbira zvočnega zapisa
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
zapisa
"" Podprta oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajani program.
"" Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
Ročno iskanje oddajnih signalov
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Ročno iskanje Posk. zdaj
Ročno lahko poiščete vse kanale in jih shranite v televizorju. Za ustavitev iskanja izberite Ustavi..
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Iskanje digitalnih kanalov
Nastavitve TV program
shranjevanje programov
Izberite možnost Novo
Strokovne nastavitve
Ročno iskanje
Digitalno
Išči., da samodejno poiščete digitalne kanale in seznam najdenih kanalov shranite v
televizor.
- 66 -
Iskanje analognih kanalov
Nastavitve TV program
shranjevanje programov
Strokovne nastavitve
Ročno iskanje
Analogno
Izberite možnost Novo in konfigurirajte možnosti Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal in Išči. za iskanje
analognih kanalov. Nato izberite možnost Dem. način, da shranite najdene kanale v televizor.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.
Natančna nastavitev analognega oddajanja
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Natančna nastavitev Posk. zdaj
"" Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.
Prenašanje seznama kanalov
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Prenesi sezn. kanalov
Seznam kanalov lahko uvozite s pomnilniške naprave USB ali ga izvozite vanjo. Za uporabo te funkcije morate vnesti
kodo PIN.
●●
Uvozi iz USB-ja: uvozi seznam kanalov iz pomnilniške naprave USB.
●●
Izvozi na USB.: izvozi seznam kanalov, shranjen v televizorju, v pomnilniško napravo USB.
"" Ta funkcija je na voljo, ko je priključena naprava USB.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Izbriši profil upravljavca CAM
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Nastavitev satelitskega sistema
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Satelitski sistem
Preden izvedete iskanje kanalov, lahko konfigurirate nabor nastavitev satelitskega krožnika.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 67 -
Spreminjanje jezika teleteksta
Nastavitve
Jezik teleteksta
TV program
Strokovne nastavitve
Nastavitve jezika teleteksta
Jezik teleteksta lahko nastavite ali spremenite. Če si želite ogledati oddajanje teleteksta v želenem jeziku, izberite
želeni jezik v možnosti Glavni jezik teleteksta; Če ta jezik ni podprt, si lahko oddajanje teleteksta ogledate v svojem
drugem izbranem jeziku, nastavljenem v možnosti Sekundarni jezik teleteksta.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Prikaz menija splošnega vmesnika
Nastavitve
TV program
Splošni vmesnik
Ogledate si lahko informacije o splošnih vmesnikih.
●●
Meni splošnega vmesnika (CI)
Uporabniku omogoča izbiro možnosti v meniju, ki ga nudi modul za pogojni dostop. Izberite meni splošnega
vmesnika glede na računalniško kartico menija.
●●
Informacije o aplikaciji
Prikaže informacije o modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik (CI), in informacije
na "KARTICI CI ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v modul za pogojni dostop. Modul za pogojni dostop lahko
namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali ne.
●●
Uprav. kod PIN za CICAM
Upravlja kodo PIN modula za pogojni dostop do splošnega vmesnika (CICAM). Shranite kodo PIN ali
spremenite shranjeno kodo PIN in nato nastavite še druge možnosti kode PIN.
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
●●
Način za dešifriranje
●●
Pretvorba videa CAM
Konfigurira nastavitev za samodejno prekodiranje videokodeka iz modula za pogojni dostop. Če tega ne želite
uporabljati, izberite možnost Izklop.
""
Uporabiti morate modul za pogojni dostop, ki podpira prekodiranje videokodeka.
- 68 -
Slika in zvok
Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite lastnim željam.
Prilagajanje kakovosti slike
Spremenite slikovni način in prilagodite napredne nastavitve.
Izbira slikovnega načina.
Nastavitve
Slika
Slikovni način Posk. zdaj
Izberete lahko način Slikovni način, ki vam najbolj ustreza.
●●
Dinamično
Osvetli in izostri sliko v svetlih načinih za okolico.
●●
Standardni
To je privzeti način, ki je primeren za splošna okolja za ogled.
●●
Naravno
Zmanjša naprezanje oči za udobno izkušnjo pri gledanju.
●●
Film
Je primeren za gledanje televizije ali filmov v temnem prostoru.
- 69 -
Nastavitev naprednih nastavitev slike
Nastavitve
Slika
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Po želji določite nastavitve zaslona z naslednjimi funkcijami:
●●
Osvetlitev Posk. zdaj
●●
Svetlost Posk. zdaj
●●
Kontrast Posk. zdaj
●●
Ostrina Posk. zdaj
●●
Barve Posk. zdaj
●●
Ton barve (Z/R) Posk. zdaj
●●
Uporaba možnosti Nastavitve slike Posk. zdaj
●●
Čisti digitalni prikaz Posk. zdaj
●●
Nastavitve Auto Motion Plus Posk. zdaj
""
Ko je možnost Jasno gibanje LED nastavljena na Vklop, je zaslon temnejši kot takrat, ko je ta možnost nastavljena na
Izklop.
●●
Lokalna zatemnitev Posk. zdaj
""
Samodejno nadzira svetlosti posameznih območij na zaslonu za največji možni kontrast.
""
Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 70 -
●●
Izboljšava kontrasta Posk. zdaj
●●
Način HDR+ Posk. zdaj
Samodejno nudi optimalni učinek HDR na osnovi vira video signala.
Tehnologija HDR (High Dynamic Range) realizira video slike, ki so zelo podobne slikam, kot jih vidimo z
lastnimi očmi, tako, da prilagodi kontrast vira.
""
●●
Filmski način Posk. zdaj
""
●●
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na TV, AV, komponentno (480i, 1080i) ali HDMI (1080i).
Barvni ton Posk. zdaj
""
Možnosti Hladno in Standardni sta na voljo samo, kadar je možnost Slikovni način nastavljena na Dinamično.
""
Nastavitev Barvni ton je na voljo samo, ko je televizor povezan z računalnikom prek kabla HDMI–DVI.
●●
Nastavitev beline Posk. zdaj
●●
Gama Posk. zdaj
●●
Način Samo RGB Posk. zdaj
●●
Nastavitve barvnega prostora Posk. zdaj
●●
Ponastavitev slike Posk. zdaj
- 71 -
Nastavitev okolja gledanja za zunanje naprave
Televizor lahko optimirate za ogled določenih video formatov.
Igranje iger na optimiranem zaslonu
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Igralni način Posk. zdaj
Igralni način lahko omogočite, da optimirate nastavitve televizorja za igranje videoiger na igralnih konzolah, kot sta
PlayStation™ ali Xbox™.
"" Igralni način ni na voljo za običajno gledanje televizije.
"" Zaslon se lahko rahlo trese.
"" Ko je način Igralni način omogočen, načina Slikovni način in Način zvoka samodejno preklopita v način zvoka Igra.
"" Če želite priključiti druge zunanje naprave v ista vrata, odstranite priključek igralne konzole, izklopite funkcijo in priključite
zunanjo napravo v vrata.
Uporaba stopnje črnine HDMI
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Stopnja črnine HDMI Posk. zdaj
Uporabite funkcijo Stopnja črnine HDMI za prilagoditev nizke stopnje črnine, premajhnega kontrasta ali neizrazitih
barv, ki jih ustvarijo zunanje naprave, ki so s televizorjem povezane prek kabla HDMI.
"" Ta funkcija je na voljo samo, če je vhodni signal, priključen v televizor prek priključka HDMI, nastavljen na RGB444.
- 72 -
Registracija televizorja kot naprave, potrjene za DivX (gledanje plačljivih
filmov DivX)
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
DivX® Video na zahtevo Posk. zdaj
"" DRM (upravljanje digitalnih pravic) je tehnični varnostni mehanizem za zaščito avtorskih pravic ponudnika vsebin.
"" Posnete filme ali brezplačne filme DivX lahko gledate brez registracije.
"" Preden registrirate televizor kot napravo, potrjeno za DivX, obiščite spletno stran DivX (http://www.divx.com) in se prijavite
v svoj uporabniški račun. Če nimate računa, ga ustvarite.
Funkcije podpore za sliko
Konfigurirajte nastavitve slike televizorja.
Spreminjanje velikosti slike
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Velikost slike Posk. zdaj
Velikost slike, ki je prikazana na zaslonu televizorja, lahko spremenite.
●●
16 : 9 običajno
●●
Po meri
●●
4:3
[[ Televizorja ne glejte dlje časa v načinu 4:3. To lahko povzroči pojav črnih črt na zgornjem, spodnjem, levem in
desnem robu zaslona. To ni navedeno v garanciji.
"" Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na vhodni signal. Za več informacij o podprtih velikostih slike si oglejte
"Velikosti slike in vhodni signali".
- 73 -
Samodejno spreminjanje velikosti slike
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Samod. široko Posk. zdaj
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Spreminjanje velikosti slike v način 4:3 ali Prileganje zaslonu
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Vel. zaslona 4:3 Posk. zdaj
Med gledanjem televizije v načinu 4:3 ali Prilag. zaslonu lahko izberete velikost slike, ki ustreza vašemu
geografskemu območju. Podprte velikosti zaslona se razlikujejo glede na državo. V tem primeru vam ta funkcija
omogoča prilagoditev velikosti slike.
"" Način 4:3 ni na voljo, ko je v televizor priključena zunanja naprava prek komponentnega priključka ali priključka HDMI.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Prileganje slike zaslonu
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Prilaganje zaslonu Posk. zdaj
"" Razpoložljivost te funkcije je odvisna od možnosti Velikost slike.
"" Razpoložljivost te funkcije je odvisna od oddajnih signalov.
Nastavitev velikosti in/ali položaja slike
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Povečava in položaj Posk. zdaj
"" Funkcija je na voljo le, če je možnost Velikost slike nastavljena na Po meri.
"" Če želite spremeniti položaj slike na analognih kanalih, najprej povečajte sliko in nato spremenite njen položaj.
- 74 -
Prilagajanje kakovosti zvoka
Spremenite način zvoka in prilagodite napredne nastavitve.
Izbira zvočnega načina
Nastavitve
Zvok
Način zvoka Posk. zdaj
Izberete lahko priljubljen način zvoka, ki je primeren za vrsto vsebine ali okolje, v katerem jo poslušate.
●●
Standardni
●●
Optimizirano
●●
Ojačano
Nastavitev naprednih zvočnih nastavitev
Nastavitve
Zvok
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Kakovost zvoka lahko prilagodite z naslednjimi nastavitvami.
●●
Ravnovesje Posk. zdaj
●●
Izenačevalnik Posk. zdaj
●●
Oblika zvočnega zapisa vhoda HDMI Posk. zdaj
●●
Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda Posk. zdaj
""
Če uporabljate sprejemnik, ki ne podpira Dolby Digital Plus, ne boste slišali zvoka, če izberete Dolby Digital+.
●●
Zakasnitev zvoka Posk. zdaj
●●
Zvočne povratne inf. Posk. zdaj
●●
Ponastavi zvok Posk. zdaj
""
Standardni zvočni signali so vzorčeni pri 48 kHz, zvočni signali visoke ločljivosti pa pri 96 kHz.
""
Nekateri sprejemniki S/PDIF morda niso združljivi z zvočni obliko zapisa HD.
""
Če želite za upravljanje zvoka uporabiti upravljanje glasnosti na priključeni izvorni napravi, izklopite funkcijo
Samodejna glasnost. Če uporabljate funkcijo Samodejna glasnost skupaj z izvorno napravo, upravljanje glasnosti
naprave morda ne bo pravilno delovalo.
- 75 -
Uporaba funkcij podpore za zvok
Konfigurirajte nastavitve zvoka televizorja.
Izbira zvočnikov
Nastavitve
Zvok
Predvajanje zvoka Posk. zdaj
Izberete lahko, katere zvočnike uporablja televizor za oddajanje zvoka.
"" Zunanjih zvočnikov morda ne bo mogoče upravljati z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Ko je
omogočen zunanji zvočnik, nekateri meniji niso na voljo.
Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth
Nastavitve
Zvok
Predvajanje zvoka
Seznam zvočnikov
Zvočne naprave Bluetooth lahko povežete s televizorjem. Naprave morate seznaniti z uporabo funkcije Bluetooth
televizorja. Za več informacij o seznanjanju si oglejte uporabniški priročnik zvočne naprave Bluetooth.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Če televizor ne najde zvočne naprave Bluetooth, jo postavite bližje televizorju in izberite možnost Osveži.
"" Ko seznanjeno zvočno napravo Bluetooth vklopite, jo televizor samodejno zazna in prikaže pojavno okno. V tem pojavnem
oknu lahko zvočno napravo Bluetooth vklopite/izklopite.
"" Na kakovost zvoka lahko vpliva stanje povezave Bluetooth.
"" Pred uporabo zvočne naprave Bluetooth si oglejte "Preberite pred uporabo naprav Bluetooth".
- 76 -
Poslušanje televizorja prek zvočnika Multiroom
Za več informacij o povezavi in uporabi si oglejte uporabniški priročnik zvočne naprave Multiroom.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Uporaba funkcije učinka prostorskega zvoka in zvočnikov Multiroom za ustvarjanje konfiguracije
prostorskega zvoka
Nastavitve
Zvok
Nastavitev prostorskega zvoka zvočnika Wi-Fi Posk. zdaj
Če ste s televizorjem povezali enega ali več zvočnikov Multiroom, lahko ustvarite optimalne zvočne nastavitve s
konfiguracijo nastavitev učinka prostorskega zvoka. Izberete lahko katero koli konfiguracijo zvočnikov Multiroom z
modulom Sound Bar ali brez njega.
Po konfiguraciji učinka prostorskega zvoka lahko slišite zvok televizorja prek zvočnikov Multiroom.
"" Funkcija Nastavitev prostorskega zvoka zvočnika Wi-Fi je na voljo, ko je s televizorjem povezan vsaj en zvočnik, združljiv s
tehnologijo Samsung Multiroom Link.
"" Funkcija Multiroom Link se izklopi, ko vklopite Smart View (Zrcaljenje zaslona).
"" Zvok iz sekundarnih naprav lahko zaostaja za zvokom in sliko glavne naprave, ki predvaja vsebino vira.
"" Za več informacij si oglejte priročnik Multiroom Link, ki je na voljo na spletnem mestu družbe Samsung. (www.samsung.
com)
- 77 -
Sistem in podpora
Konfigurirate lahko nastavitve sistema in podpore, kot so čas, zaščita zaslona pred vžigom, posodobitev
programske opreme itd.
Nastavitev ure in uporaba časovnika
Nastavite trenutni čas in uporabite funkcijo časovnika.
Nastavitev trenutne ure
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas Posk. zdaj
Ura lahko nastavite ročno ali samodejno. Ko je Ura nastavljena, lahko trenutni čas vidite kadar koli na televizorju.
Uro je treba nastaviti v naslednjih primerih:
●●
Napajalni kabel izključite in znova vključite.
●●
Način ure preklopite iz načina Ročno v način Samod..
●●
Televizor ni povezan z internetom.
●●
Televizor ne prejema oddajnih signalov.
Samodejna nastavitev ure
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura
Način ure
Samod.
"" Funkcija deluje samo, ko je televizor povezan z internetom ali prejema digitalni oddajni signal prek priključene antene.
"" Glede na signal oddajanja se prikazani čas lahko razlikuje.
"" Natančnost sprejetih informacij o uri se lahko spreminja glede na kanal in signal.
Ročna nastavitev ure
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura
Način ure
Ročno
Ko način Način ure nastavite na Ročno, lahko neposredno vnesete trenutni čas. S puščičnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku izberite datum in uro.
- 78 -
Samodejna nastavitev ure
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura
Časovni pas
Nastavi pravi čas tako, da nastavite DST (poletni/zimski čas) in časovni pas.
"" Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod..
●●
GMT
Izbere časovni pas.
●●
Poletni/zimski čas
Vklopi ali izklopi funkcijo Poletni/zimski čas.
""
Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod..
Spreminjanje trenutne ure
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura
Časovni zamik
"" Možnost Časovni zamik nastavi čas prek omrežne povezave. Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure
nastavljena na Samod. in je televizor priključen na internet z lokalno omrežno povezavo.
"" Možnost Časovni zamik nastavi uro, če televizor ne more sprejeti informacije o uri prek običajnih digitalnih signalov
oddajanja.
Uporaba časovnikov
Uporaba časovnika za spanje
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Časovnik za spanje
To funkcijo lahko uporabite za samodejni izklop televizorja po predhodno nastavljenem časovnem obdobju. Časovnik
za spanje lahko nastavite tako, da se televizor po 180 minutah ali manj samodejno izklopi.
Izklop televizorja s časovnikom
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Časovnik izklopa
Časovnik izklopa lahko nastavite tako, da se televizor samodejno izklopi ob določeni uri. Funkcija Časovnik izklopa je
na voljo, samo če je nastavljena možnost Ura.
- 79 -
Uporaba funkcij zaščite zaslona pred ožigom in varčevanja z
energijo
Zaščitite zaslon pred vžganimi slikami in zmanjšajte porabo energije televizorja.
Preprečevanje ožiga zaslona
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas samodejne zaščite Posk. zdaj
Mirujoče slike lahko povzročijo vžgane zakasnele slike na zaslonu, če jih pustite prikazane dlje časa. Če je na zaslonu
več kot dve uri prikazana mirujoča slika, je mogoče samodejno vklopiti zaščito pred vžigom slike in tako zaslon
zaščititi pred vžgano sliko.
Zmanjševanje varčevanja energije televizorja
Nastavitve
Splošno
Ekološka nastavitev Posk. zdaj
Nastavite lahko raven svetlosti televizorja, zmanjšate skupno porabo energije in preprečite pregrevanje.
●●
Zaznavanje svetlobe okolice Posk. zdaj
Samodejno prilagodi raven svetlosti televizorja glede na raven svetlobe v okolju, da zmanjša porabo energije.
Če je funkcija Zaznavanje svetlobe okolice preveč ali premalo prilagodila svetlost zaslona, lahko z možnostjo
Minimalna osvetlitev samodejno nastavite najnižjo raven svetlosti zaslona.
●●
Minimalna osvetlitev Posk. zdaj
Ko je omogočena funkcija Zaznavanje svetlobe okolice, lahko ročno nastavite najnižjo raven svetlosti zaslona
televizorja, da jo prilagodite svetlobi okolice. Ta funkcija deluje, samo ko je vrednost nižja od nastavitve v
Nastavitve Slika Strokovne nastavitve Osvetlitev.
●●
Varčevanje z energijo Posk. zdaj
Na seznamu izberite nastavitev svetlosti, da zmanjšate porabo energije televizorja.
●●
Osvetlj. gibanja Posk. zdaj
Prilagodi svetlost glede na premike na zaslonu, da zmanjša porabo energije.
●●
Sam. izkl. en. Posk. zdaj
Samodejno izklopi televizor, da prepreči nepotrebno porabo energije, če televizorja ne uporabljate 4 ure.
- 80 -
Posodabljanje programske opreme televizorja
preveriti različico programske opreme na svojem televizorju in jo po potrebi posodobiti.
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme Posk. zdaj
Posodobitev programske opreme televizorja na najnovejšo različico
[[ NE izklapljajte televizorja, dokler se posodabljanje ne dokonča. Ko bo posodobitev programske opreme
dokončana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po posodobitvi programske opreme se
nastavitve videa in zvoka ponastavijo na privzete nastavitve.
Posodobitve prek interneta
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj Posk. zdaj
"" Posodabljanje prek interneta zahteva vzpostavljeno internetno povezavo.
Posodabljanje prek naprave USB
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj
Ko prenesete posodobitveno datoteko s spletnega mesta družbe Samsung in jo shranite v napravo USB, povežite
slednjo s televizorjem, da opravite posodobitve.
"" Če želite posodobiti prek bliskovnega pogona USB, prenesite posodobitveni paket iz spletnega mesta Samsung.com v svoj
računalnik. Posodobitveni paket nato shranite v mapo najvišje ravni v napravi USB. V nasprotnem primeru televizor ne bo
mogel najti posodobitvenega paketa.
Samodejno posodabljanje televizorja
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Samodej. posodobitev Posk.
zdaj
Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, se lahko programska oprema televizorja samodejno posodobi
med gledanjem televizije. Po dokončanem posodabljanju v ozadju se posodobitev uporabi, ko je televizor naslednjič
vklopljen.
Če se strinjate z določbami in pogoji storitve Smart Hub, se možnost Samodej. posodobitev samodejno nastavi na
Vklop. Če želite onemogočiti to funkcijo, jo izklopite z gumbom Izberi.
"" Ta funkcija lahko traja dlje, če istočasno deluje druga omrežna funkcija.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
- 81 -
Zaščita televizorja pred vdorom in škodljivo kodo
Zaščitite televizor pred poskusi vdora in zlonamerno kodo.
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Pametna varnost Posk. zdaj
S funkcijo Pametna varnost lahko televizor zaščitite pred vdori in škodljivo kodo, ko ima vzpostavljeno internetno
povezavo.
Iskanje škodljive kode v televizorju in povezanem pomnilniku
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Pametna varnost
Išči
Če je najdena škodljiva koda, se rezultati pregleda prikažejo na zaslonu. Okno z rezultati prikaže vse najdene
škodljive kode. Kodo lahko premaknete v karanteno (jo izolirate). S karanteno preprečite njeno izvajanje.
1.
Izberite vse škodljive kode, ki jih želite premakniti v karanteno.
2.
Izberite način Izoliraj. Izbrana škodljiva koda je premaknjena v Seznam izoliranih.
""
Možnost Seznam izoliranih prikaže vse škodljive kode v karanteni.
Uporaba drugih funkcij
Oglejte si druge funkcije.
Zagon funkcij dostopnosti
Nastavitve
Splošno
Dostopnost Posk. zdaj
Dostop do funkcij dostopnosti je na voljo v Bližnjice dostopnosti. Če si želite ogledati Bližnjice dostopnosti, pritisnite
in zadržite gumb za glasnost za najmanj 1 sekundo. Omogoča enostaven vklop ali izkop funkcij, na primer Glasovni
vodnik, Zvočni opis, Visok kontrast, Povečaj, Spoznajte daljinski upravljalnik za TV, Spoznajte meni na zaslonu,
Podnapisi, Zvok z več izhodi itd.
"" Četudi je Glasovni vodnik nastavljen na Izklop ali utišan, je glasovni vodnik za Bližnjice dostopnosti omogočen.
- 82 -
Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Nastavitve glasovnega vodnika
Glasovni
vodnik Posk. zdaj
V pomoč slabovidnim lahko vklopite glasovne vodnike, ki možnosti menija opišejo naglas. Če želite vklopiti to
funkcijo, nastavite možnost Glasovni vodnik na Vklop. Z vklopljenim vodnikom Glasovni vodnik televizor nudi
glasovne vodnike za preklapljanje kanalov, prilagajanje glasnosti, informacije o trenutnih in prihajajočih programih,
ogled razporeda, druge funkcije televizorja, različne vsebine v spletnem brskalniku in v funkciji Išči..
"" Vodnik Glasovni vodnik je na voljo v jeziku, ki je naveden na zaslonu Jezik. Toda vodnik Glasovni vodnik ne podpira
nekaterih jezikov, čeprav so navedeni na zaslonu Jezik. Slovenščina ima vedno podporo.
Spreminjanje glasnosti, hitrosti in višine tona glasovnega vodnika
Glasnost, višino tona, hitrost in raven vodnika Glasovni vodnik lahko konfigurirate.
Zvočni opis
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Nastavitve zvočnega opisa Posk. zdaj
Zvočni tok lahko uporabite za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom. Glasnost zvočnega opisa
lahko nastavite z možnostjo Glasnost zvočnega opisa.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
●●
Zvočni opis
Vklopi ali izklopi funkcijo zvočnega opisa.
●●
Glasnost zvočnega opisa
Prilagodi glasnost zvočnega opisa.
- 83 -
Gledanje televizijskih oddaj s podnapisi
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Nastavitve podnap. Posk. zdaj
Možnost Podnapisi nastavite na Vklop. Nato si lahko ogledate program s prikazanimi podnapisi.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Televizor ne more nadzirati ali spreminjati podnapisov oblike DVD ali Blu-ray. Za nadzor podnapisov DVD ali Blu-ray
uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.
●●
Podnapisi
Za vklop ali izklop podnapisov.
●●
Način podnapisov
Za nastavitev načina podnapisov.
●●
Jezik podnapisov
Za nastavitev jezika podnapisov.
""
Televizor ne more nadzirati ali spreminjati podnapisov oblike DVD ali Blu-ray. Za upravljanje podnapisov oblike DVD
ali Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.
Izbira jezika podnapisov pri oddajanju
Izberete lahko privzet jezik podnapisov. Seznam načinov se lahko razlikuje glede na postajo.
●●
Glavni jezik podnapisov
Nastavi jezik prednostnih podnapisov.
●●
Sekundarni jezik podnapisov
Nastavi jezik sekundarnih podnapisov.
- 84 -
Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Visok kontrast Posk. zdaj
Prikaz zaslonov glavnih storitev lahko spremenite v belo besedilo na črni podlagi, prosojne menije televizorja pa v
neprosojne, da je besedilo lažje prebrati. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost Visok kontrast na Vklop.
Povečanje pisave (za slabovidne osebe)
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Povečaj Posk. zdaj
Velikost pisave na zaslonu lahko spremenite. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost Povečaj na Vklop.
Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro vida)
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Spoznajte daljinski upravljalnik za TV Posk. zdaj
S to funkcijo lahko posamezniki z okvaro vida spoznajo, kje ležijo gumbi na daljinskem upravljalniku. Ko je ta funkcija
vklopljena, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in televizor vam bo povedal ime. Za vrnitev na prejšnji zaslon
dvakrat pritisnite gumb
. Če ga želite zapustiti, pridržite gumb
.
"" Ta funkcija je na voljo, samo ko je vodnik Glasovni vodnik omogočen.
Več o meniju televizorja
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Spoznajte meni na zaslonu
Meniji na zaslonu televizorja. Ko je funkcija omogočena, vam televizor sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.
Poslušanje televizorja prek naprave Bluetooth (za osebe z okvaro sluha)
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Zvok z več izhodi Posk. zdaj
Zvočnik televizorja in naprave Bluetooth lahko vklopite istočasno. Ko je ta funkcija vklopljena, lahko nastavite večjo
glasnost naprav Bluetooth, kot je glasnost TV zvočnika.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Ko naprave Bluetooth povežete s televizorjem, se vklopi Zvok z več izhodi. Za več informacij o povezavi naprav Bluetooth s
televizorjem si oglejte "Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth".
- 85 -
Nastavitev naprednih sistemskih nastavitev
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema Posk. zdaj
Sprememba jezika menijev
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Jezik Posk. zdaj
Splošno
Upravitelj sistema
Spremeni PIN. Posk. zdaj
Nastavitev gesla
Nastavitve
Prikaže se okno za vnos kode PIN. Vnesite PIN. Znova vnesite PIN, da ga potrdite. Privzeti PIN je 0000 (za Francijo,
Italijo: 1111).
"" Če pozabite svoj PIN, jo lahko ponastavite z daljinskim upravljalnikom. Ko je televizor vklopljen, pritisnite naslednje gumbe
na daljinskem upravljalniku, da ponastavite PIN na 0000 (za Francijo, Italijo: "1-1-1-1").
Na upravljalniku Samsung Smart Remote (Pametni daljinski upravljalnik Samsung): VOL → Pov. gla. →
→ Pov. gla. →
.
Na standardnem daljinskem upravljalniku:
→ RETURN.
→(
) (Pov. gla.) → RETURN → (
Omogočanje/onemogočanje sprednjih indikatorjev
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Lučka
"" Barve indikatorskih lučk televizorja so pri različnih modelih lahko različne.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 86 -
→ Zm. glasn. →
) (Zm. glasn.) → RETURN → (
) (Pov. gla.)
Preverjanje obvestil
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Ogled obvestil Posk. zdaj
Lahko si ogledate seznam sporočil o dogodku, ki jih prikaže televizor. Ogled obvestil se izpiše na zaslonu ob
dogodkih, kot so izdaja posodobitve za aplikacijo ali prijava v račun Samsung oziroma odjava iz njega.
"" Za brisanje vseh obvestil izberite ukaz Izbriši vse..
"" Za preverjanje obvestil o storitvi SMART TV v Internet izberite Obvestilo o storitvi.
Uporaba televizorja kot razstavnega eksponata (le za prodajalne)
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Način uporabe Posk. zdaj
Televizor lahko v prodajalni spremenite v razstavni eksponat tako, da nastavite način Način uporabe v Način
prodajalne.
"" Za vse ostale uporabe izberite Domači način.
"" Z načinom Način prodajalne so nekatere funkcije onemogočene in televizor se po določenem času samodejno ponastavi.
Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega kanala.
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Informacije o signalu Posk. zdaj
"" Če je vaš televizor priključen na ločeno radijsko anteno, lahko uporabite informacije o moči signala, da prilagodite anteno
za povečano moč signala in izboljšan sprejem kanalov visoke ločljivosti.
Ponastavitev tovarniških nastavitev televizorja
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Ponastavitev Posk. zdaj
Vse nastavitve televizorja (razen internetnih in omrežnih nastavitev) lahko povrnete nazaj na privzete tovarniške
nastavitve.
1.
Izberite način Ponastavitev. Prikaže se okno za vnos varnostne kode PIN.
2.
Vnesite varnostno kodo PIN, nato pa izberite Ponastavitev. Vse nastavitve se ponastavijo. Televizor se
samodejno izklopi in spet vklopi in prikaže se zaslon Začni nastavitev.
"" Za več informacij o nastavitvah Začni nastavitev si oglejte uporabniški priročnik, ki je priložen televizorju.
- 87 -
Samodejno izvajanje podatkovnih storitev
Omogoča uporabniku, da uporablja informacije (besedilo, slike, grafike, dokumente, programsko opremo itd.), ki jih
posredujejo množični mediji.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Sam. zagon pod. stor.
Nastavite lahko, da se podatkovne storitve samodejno izvajajo. Če kanal, ki ga trenutno gledate, nudi podatkovne
storitve, lahko z izbiro rdečega gumba uporabljate različne podatkovne storitve.
"" Ta funkcija ni na voljo, ko se izvaja katera druga sekundarna funkcija.
"" Vsebina informacij podatkovnih storitev je odvisna od dejanskega predvajanja.
"" Preklapljanje kanalov s številskimi tipkami med uporabo podatkovnih storitev lahko ni na voljo, odvisno od storitve.
"" Če je možnost Sam. zagon pod. stor. nastavljena na Vklop, se prikaže zaslon za nalaganje in funkcija nekaj trenutkov ni na
voljo.
- 88 -
HbbTV
Uporabljajte storitve ponudnikov razvedrilnih vsebin, spletnih ponudnikov in proizvajalcev izdelkov z oznako CE prek
možnosti HbbTV.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Nekateri kanali morda ne vključujejo storitve HbbTV.
V nekaterih državah je HbbTV privzeto onemogočena. V tem primeru lahko HbbTV uporabljte, če namestite
pripomoček HbbTV (gradnik za aktiviranje HbbTV) iz trgovine Samsung APPS.
Za vklop ali izklop samodejnega zagona storitve HbbTV se pomaknite na
Strokovne nastavitve
Nastavitve
TV program
Nastavitve HbbTV in vklopite ali izklopite HbbTV. (Odvisno od države.)
Če želite omogočiti ali onemogočiti to funkcijo, jo vklopite ali izklopite z gumbom Izberi.
●●
Storitev HbbTV ni na voljo, ko se izvaja funkcija Timeshift ali se predvaja posnet video.
●●
Aplikacija v storitvi HbbTV lahko začasno nepravilno deluje, odvisno od televizijske postaje in ponudnika
aplikacije.
●●
Aplikacijo je v storitvi HbbTV mogoče uporabljati samo, ko je omrežje televizorja povezano z zunanjim
omrežjem. Lahko pride do nepravilnega delovanja aplikacije, odvisno od stanja omrežja.
●●
V več omejenih kanalih lahko uporabljate tako digitalni kot navadni teletekst, če preklapljate gumb TTX/MIX.
Uporaba storitve HbbTV:
●●
Ko je na zaslonu navedeno (z rdečim gumbom itd.) dostopanje do storitve HbbTV.
●●
Za način vnosa besedila, ki je skladen s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom enkrat izberite TTX.
●●
Za način vnosa besedila, ki ni skladen s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom dvakrat izberite TTX.
- 89 -
Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni
vmesnik ali kartica CI+")
Omogoča gledanje plačljivih kanalov, tako da vstavite svojo kartico za gledanje televizije v režo COMMON
INTERFACE.
"" Na voljo sta 2 reži za kartice za splošni vmesnik, odvisno od modela.
"" Če želite priključiti ali izključiti kartico za splošni vmesnik ali kartico Cl+, izklopite televizor.
"" Razpoložljivost je odvisna od modela.
Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za COMMON
INTERFACE z adapterjem za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK
Namestitev adapterja za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK v režo za COMMON INTERFACE
Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite na televizor po naslednjem postopku:
1.
Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v odprtini na izdelku 1.
""
2.
Poiščite dve odprtini na hrbtni strani televizorja ob reži za COMMON INTERFACE.
Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite v režo za COMMON INTERFACE na izdelku 2.
- 90 -
Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za COMMON INTERFACE, kot je prikazano na spodnji
sliki.
Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".
●●
Televizorji Samsung sledijo standardu CI+ 1.3. Ko se na televizorju prikaže napis "Kodiran signal", je lahko vzrok
za to neskladnost različice CI+ 1.3. Če imate težave, se obrnite na klicni center družbe Samsung.
●●
Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo
"Kodiran signal".
●●
V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite
na ponudnika storitev.
●●
Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Posodabljanje je dokončano", kar
pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.
"" "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
"" Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri padcu lahko
poškoduje.
"" "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
"" Mesto reže za SPLOŠNI VMESNIK se lahko razlikuje glede na model.
"" "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem
prodajalcu.
"" Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
"" Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo
popačena ali ne bo vidna.
- 91 -
Funkcija Teletekst
Naučite se uporabljati Teletekst in funkcije, ki so na voljo v storitvi Teletekst.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o uporabi storitve. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora
biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.
"" Strani teleteksta lahko preklopite tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete številke.
/ Teletekst vklopljen/mešano/izklopljen: Vklopi način teleteksta za trenutni kanal. Gumb pritisnite dvakrat, da
teletekst prekrijete z zaslonom trenutnega programa. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.
8 Shranjevanje: shrani strani teleteksta.
4 Velikost: za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico
zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
9 Zadrži: če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor
razveljaviti, znova pritisnite gumb.
Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na
strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb,
ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za
prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.
0 Način: izbere način teleteksta (SEZNAM/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja
seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom 8 (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
1 Podstran: prikaže razpoložljivo podstran.
2 Stran gor: prikaže naslednjo stran teleteksta.
3 Stran dol: prikaže prejšnjo stran teleteksta.
6 Kazalo: prikaže stran s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.
5 Razkrij: prikaže skrito besedilo (na primer odgovore na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite
znova.
7 Prekliči: pomanjša prikaz teleteksta tako, da prekriva trenutni program.
- 92 -
Tipična stran teleteksta
Del
Kazalo
A
Številka izbrane strani.
B
Identiteta televizijskega kanala.
C
Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D
Datum in ura.
E
Besedilo.
F
Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.
- 93 -
Odpravljanje težav
V primeru težav z vašim televizorjem je med samim gledanjem omogočen dostop do različnih rešitev. Če vaše
težave ne morete najti v poglavju o odpravljanju težav, se obrnite na klicni center družbe Samsung.
Podpora
Če imate težave s televizorjem, se obrnite neposredno na družbo Samsung.
Podpora prek oddaljenega upravljanja
Nastavitve
Podpora
Oddaljeno upravljanje Posk. zdaj
Ko sprejmete naše pogoje za storitev, lahko s funkcijo Oddaljeno upravljanje dostopate do podpore na daljavo,
Samsungov serviser pa lahko pregleda vaš televizor, odpravi težave in posodobi programsko opremo televizorja na
daljavo prek spleta. Funkcijo Oddaljeno upravljanje lahko tudi vključite in izključite.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
Kaj je podpora na daljavo?
Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki lahko na
daljavo:
●●
Diagnosticira televizor.
●●
Prilagodi nastavitve televizorja po vaših željah.
●●
tovarniško ponastavi televizor;
●●
Namesti priporočene posodobitve vdelane programske opreme.
Kako deluje podpora na daljavo?
Tehnična služba družbe Samsung lahko enostavno na daljavo servisira vaš televizor:
1.
Pokličite kontaktni center družbe Samsung in prosite za pomoč na daljavo.
2.
Odprite meni na televizorju in pojdite na poglavje Podpora.
3.
Izberite Oddaljeno upravljanje, preberite pogoje za storitev in potrdite, da se z njimi strinjate. Ko se prikaže
okno za vnos PIN-a, agentu zaupajte številko PIN.
4.
Agent bo dostopil do vašega televizorja.
- 94 -
Iskanje kontaktnih informacij za servis
Nastavitve
Podpora
O tem TV-ju Posk. zdaj
Tu najdete naslov spletnega mesta družbe Samsung, telefonsko številko klicnega centra, številko modela televizorja,
različico programske opreme televizorja, odprtokodno licenco in druge informacije, ki jih morda potrebujete za
servisno podporo agenta Samsungovega klicnega centra ali Samsungovega spletnega mesta.
"" Informacije si lahko ogledate tudi tako, da skenirate kodo QR svojega televizorja.
Zahtevanje servisnih storitev
Nastavitve
Podpora
Zahteva za podporo Posk. zdaj
Ko naletite na težave s televizorjem, lahko zahtevate servisne storitve. Izberite element, ki se ujema s težavo, na
katero ste naleteli, in izberite možnost Zahtevaj zdaj ali Razporedi sestanek
Pošlji.. Vaša zahteva za servisiranje
bo registrirana. Z vami bo stopil v stik bližnji serviser, da se dogovorite za servisni obisk. Kontaktni center družbe
Samsung bo stopil z vami v stik, da se dogovorite za servisni obisk.
"" Za zahtevanje servisnih storitev se morate strinjati s pogoji in določili.
"" Ta funkcija ni na voljo v določenih geografskih območjih.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
"" To funkcijo lahko zaženete tako, da pritisnete gumb
in ga držite 5 sekund ali več.
Diagnostika težav pri delovanju televizorja
Težave s svojim televizorjem in storitvijo Smart Hub lahko diagnosticirate in zaženete funkcije ponastavitve.
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza Posk. zdaj
Funkcija Preizkus slike vam je lahko v pomoč pri diagnostiki težav s sliko, funkcija Preizkus zvoka pa pri diagnostiki
težav z zvokom. Lahko si ogledate tudi informacije o moči signala za digitalne signale, ki se prenašajo po zraku,
preskusite internetno povezavo za storitev Smart Hub in zaženete funkcije za tovarniško ponastavitev storitve Smart
Hub in televizorja.
- 95 -
Pojavile so se težave s sliko.
Ko ima televizor težave s sliko, so lahko v pomoč ti koraki.
Preizkus slike
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Začetek preizkusa slike Posk. zdaj
Preden pregledate spodnji seznam težav in rešitev, uporabite funkcijo Začetek preizkusa slike, da ugotovite, ali
težavo povzroča televizor. Funkcija Začetek preizkusa slike prikaže sliko visoke ločljivosti, na kateri lahko preverite
napake ali okvare.
Težava
Migljanje in zatemnitev
Poskusite s tem.
Če zaslon televizorja Samsung občasno miglja ali se zatemni, onemogočite katero od funkcij
za energetsko učinkovitost. Onemogočite Varčevanje z energijo (
Nastavitve
Splošno
Ekološka nastavitev
Varčevanje z energijo), Zaznavanje svetlobe okolice (
Nastavitve
Splošno
Ekološka nastavitev
Zaznavanje svetlobe okolice)
ali Osvetlj. gibanja (
Nastavitve
Splošno
Ekološka nastavitev
Osvetlj.
gibanja).
Če barva na zaslonu televizorja Samsung ni pravilna ali črne in bele barve niso pravilno
prikazane, zaženite možnost Začetek preizkusa slike (
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Začetek preizkusa slike).
Komponentne povezave/
barva zaslona
Če rezultati preizkusa pokažejo, da težave ne povzroča televizor, naredite naslednje:
●● Potrdite, da so priključki za videovhod povezani z ustreznimi priključki za videoizhod na
zunanji napravi.
●● Preverite tudi druge povezave. Če je televizor s komponentnim kablom povezan
z zunanjo napravo, se prepričajte, da so vtičnice Pb, Pr in Y povezane z ustreznimi
priključki.
Svetlost zaslona
Če so barve na zaslonu izdelka Samsung ustrezne, vendar nekoliko pretemne ali presvetle,
najprej prilagodite naslednje nastavitve.
●● Izberite
Nastavitve
Slika
Strokovne nastavitve in prilagodite nastavitve
Osvetlitev, Kontrast, Svetlost, Ostrina, Barve ali Ton barve (Z/R).
Odsevi, zamegljenost ali
tresenje
Če na zaslonu opazite odseve in zamegljenost, za rešitev težave uporabite funkcijo
Nastavitve Auto Motion Plus (
Nastavitve
Slika
Strokovne nastavitve
Nastavitve Auto Motion Plus).
Neželen izklop
Če menite, da se je televizor Samsung sam izklopil, onemogočite katero od funkcij za
energetsko učinkovitost televizorja. Poglejte, ali so funkcije Časovnik za spanje (
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Časovnik za spanje) omogočene.
Možnost Časovnik za spanje po določenem obdobju samodejno izklopi televizor. Če časovnik
za spanje ni omogočen, poglejte, ali je omogočena funkcija Sam. izkl. en. (
Nastavitve
Splošno
Ekološka nastavitev
Sam. izkl. en.), in jo onemogočite.
Težave pri vklopu
Če imate težave z vklopom televizorja Samsung, preverite naslednje stvari, preden pokličete
servisni oddelek. Preverite, ali je napajalni kabel televizorja pravilno povezan na obeh
koncih in ali daljinski upravljalnik deluje normalno. Prepričajte se, da je kabel antene
ali kabel kabelske televizije dobro povezan. Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik,
preverite, ali je priključen in vklopljen.
- 96 -
Težava
Kanala ni mogoče najti
Poskusite s tem.
Če vaš televizor ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite Samodejno
iskanje (
Nastavitve
TV program
Nastavitve samodejnega iskanja
Samodejno iskanje).
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Vsi zasloni v trgovini so nastavljeni na digitalni kanal visoke ločljivosti.
Če imate analogni kabelski sprejemnik ali satelitski sprejemnik, ga nadgradite na digitalni
kabelski ali satelitski sprejemnik. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali
komponentni kabel.
Slika na zaslonu televizorja
ni tako kakovostna, kot je
bila v trgovini.
Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti.
Poiščite kanal, ki prenaša vsebino visoke ločljivosti.
●● Naročniki kabelske ali satelitske televizije: Poskusite s postajami visoke ločljivosti.
●● Povezava prizemne/kabelske antene: Zaženite funkcijo Samodejno iskanje in nato
poskusite s kanali visoke ločljivosti.
Prilagodite ločljivost videoizhoda kabelskega sprejemnika ali satelitskega sprejemnika na
1080i ali 720p.
Pri stiskanju videovsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro premikajočih
se slikah, kot pri športnih programih in akcijskih filmih.
Slika je popačena.
Če je sprejem signala šibek ali slab, se prikaz na zaslonu lahko popači, vendar ne gre za
okvaro.
Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini televizorja (do pribl. 1 m), lahko pri analognih in
digitalnih kanalih povzročijo šume.
Barva je napačna ali je ni.
Če uporabljate komponentno povezavo, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani
z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali
prazen zaslon.
Pojdite v meni Slika in prilagodite nastavitve Slikovni način, Svetlost, Ostrina in Barve.
Barve je nizke kakovosti ali
slika ni dovolj svetla.
Preverite, ali je možnost Varčevanje z energijo (
Nastavitve
Ekološka nastavitev
Varčevanje z energijo) omogočena.
Poskušajte ponastaviti sliko. (
Ponastavitev slike)
Nastavitve
Slika
Splošno
Strokovne nastavitve
Na robu zaslona je pikčasta
črta.
Zamenjajte nastavitev možnosti Velikost slike na 16 : 9 običajno.
Slika je črno-bela.
Če uporabljate AV, analogno opremo, izključite adapter iz komponentnega (modrega) vhoda
na televizorju in ga priključite v vhod AV In (rumeni).
"" Če se preizkusna slika ne prikaže ali vsebuje šum ali popačenje, gre za težavo s televizorjem. Za pomoč se obrnite na klicni
center družbe Samsung.
"" Če se preizkusna slika prikaže pravilno, je vzrok težave morda zunanja naprava. Preverite povezave.
"" Če težave niste odpravili, preverite moč signala ali si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.
- 97 -
Zvok ni jasen
Ko ima televizor težave z zvokom, so lahko v pomoč ti koraki.
Preizkus zvoka
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Zaženi preizkus zvoka Posk. zdaj
Če televizor predvaja melodijo Zaženi preizkus zvoka, je vzrok težave morda zunanja naprava ali moč oddajnega
signala.
Težava
Ni zvoka ali pa je pretih pri
nastavitvi najvišje glasnosti.
Poskusite s tem.
Preverite upravljanje glasnost naprave (kabelski ali satelitski sprejemnik, DVD, Blu-ray
itd.), ki je povezana s televizorjem.
Možnost
Nastavitve
Zvok
Predvajanje zvoka nastavite na TV zvočnik.
Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost zvočnega izhoda naprave. (Primer:
če sta sprejemnik in televizor povezana s kablom HDMI, je morda treba možnost zvoka
kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI.)
Slika je dobra, vendar ni
zvoka.
Za poslušanje zvoka računalnika povežite zunanji zvočnik z izhodnim zvočnim priključkom
na računalniku.
Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da nanjo ni priključena nobena
naprava.
Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni
kabel.
Zvoka ni mogoče slišati.
Preverite, ali je Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda nastavljen na Dolby Digital+
v
Nastavitve
Zvok
Strokovne nastavitve
Oblika zvočnega zapisa
digitalnega izhoda. Če uporabljate sprejemnik, ki ne podpira Dolby Digital Plus, ne boste
slišali zvoka, ko izberete Dolby Digital+.
Prepričajte se, da je zvočni kabel povezan z ustreznim zvočnim izhodnim priključkom na
zunanji napravi.
Iz zvočnikov prihaja čuden
zvok.
Pri povezavi antene ali kabelski povezavi preverite informacijo o signalu. Zaradi šibkega
signala je lahko popačen zvok.
Zaženite funkcijo Zaženi preizkus zvoka (
diagnoza
Zaženi preizkus zvoka).
- 98 -
Nastavitve
Podpora
Samod.
Pojavile so se težave z oddajanjem
Ko ima televizor težave s sprejemanjem oddajanja, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Izberite možnost
"Šibek signal ali ni signala" se
prikaže v načinu televizorja/
kanala ni mogoče najti.
Vir, da preverite, ali ste izbrali pravilni vhodni vir.
Če televizor ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite Samodejno
iskanje, da poiščete kanale (
Nastavitve
TV program
Nastavitve
samodejnega iskanja
Samodejno iskanje).
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Preverite, ali je koaksialni kabel varno priključen v televizor.
Televizor ne sprejema vseh
kanalov.
Zaženite Začni nastavitev (
Nastavitve
Splošno
Začni nastavitev) ali
Samodejno iskanje (
Nastavitve
TV program
Nastavitve samodejnega
iskanja
Samodejno iskanje).
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Pri digitalnih kanalih ni
podnapisov.
Slika je popačena.
Pojdite v Podnapisi (
Nastavitve
Splošno
Podnapisi) in spremenite Način podnapisov.
Dostopnost
Nekateri kanali morda nimajo podatkov o podnapisih.
Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike. To velja še posebej za hitro
premikajoče se slike, kot pri športnih programih in akcijskih filmih.
Šibek signal lahko povzroči popačenje slike. To ni težava televizorja.
Kakovost slike je nizka.
Nastavitve podnap.
Izberite kanale ali programe v visoki ločljivosti (HD).
- 99 -
Moj računalnik se noče povezati
Ko ima televizor težave s povezovanjem z računalnikom, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Prikaže se sporočilo "Način
ni podprt".
Poskusite s tem.
Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustreza ločljivosti, ki jo podpira televizor.
Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev zvočnega izhoda v računalniku.
Video je v redu, vendar ni
zvoka.
Če uporabljate kabel HDMI–DVI, potrebujete ločen zvočni kabel. Povezavo HDMI-DVI
podpirajo samo vrata HDMI (DVI), ta povezava pa ne oddaja zvoka. Za poslušanje zvoka
računalnika priključite zunanje zvočnike v izhodni zvočni priključek na računalniku.
Televizor ne more vzpostaviti internetne povezave
Ko ima televizor težave s povezovanjem z internetom, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Televizor se ne more
povezati z vašim omrežjem
ali aplikacijami (samo
za modele, združljive z
internetom).
Napaka povezave z
brezžičnim omrežjem.
Poskusite s tem.
Televizor mora imeti omrežno povezavo (
Stanje omrežja).
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Obrnite se na ponudnika internetnih storitev.
Potrdite, da je vaš brezžični modem/usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
Brezžični usmerjevalnik, modemski usmerjevalnik ali dostopno točko postavite na osrednje
mesto. Ne postavljajte v kot.
Signal brezžičnega omrežja
je prešibek.
Posodobitev programske
opreme prek interneta ni
uspela.
Brezžični ponavljalnik takoj ojača moč brezžičnega signala. Ponavljalnik postavite na sredino
med brezžičnim usmerjevalnikom in televizorjem.
Običajna brezžična tehnologija, 802.11g (brezžični-G), deluje na frekvenci 2,4 GHz To
frekvenco uporabljajo mnogi brezžični telefoni, mikrovalovne pečice, otroške varuške,
garažna vrata in druge brezžične naprave. Motnje zmanjšate tako, da ne uporabljate ali
izklopite napravo, ki deluje s frekvenco 2,4 GHz. Namesto tega uporabljajte naprave, ki
delujejo s frekvenco 5,0 GHz.
Preverite stanje omrežne povezave (
omrežja).
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Če televizor nima vzpostavljene povezave z omrežjem, jo vzpostavite.
Nadgradnja se ustavi, če že imate najnovejšo različico programske opreme.
- 100 -
Stanje
Podatkovne storitve
Ko ima televizor težave z uporabo podatkovnih storitev, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Zakaj se izpisujejo sporočila
na zaslonu, če ni bila izbrana
možnost Podatkovne storitve?
Poskusite s tem.
Če je možnost Sam. zagon pod. stor. nastavljena na Vklop, se med gledanjem
programa, ki podpira podatkovne storitve, sporočila samodejno prikažejo na zaslonu.
Če program ne podpira možnosti Podatkovne storitve, se na zaslonu ne prikaže
sporočilo.
Če sporočil podatkovnih storitev ne želite prejemati, onemogočite možnost Sam.
zagon pod. stor..
Kako skrijem sporočila
podatkovnih storitev?
Pritisnite gumb RETURN( ) in ga zadržite. Če sporočil podatkovnih storitev ne želite
prejemati, onemogočite možnost Sam. zagon pod. stor..
Kako lahko uporabljam
podatkovne storitve?
Če omogočite možnost Sam. zagon pod. stor., se med gledanjem programa, ki podpira
podatkovne storitve, sporočila na zaslonu prikažejo samodejno. Za dostop do dodatnih
možnosti in funkcij, ki jih ponuja ta program, pritisnete ustrezne gumbe, ki so prikazani
na zaslonu.
Kaj je interaktivna storitev in
kako deluje?
Interaktivne storitve vključujejo ankete gledalcev, kvize, povpraševanje po vstopnicah,
nakup izdelkov in ostale interakcije med gledalcem in televizijsko postajo. Običajno
morate pri postaji ustvariti račun, v katerega se prijavite, da lahko koristite njihove
interaktivne storitve. Interaktivne storitve so na voljo samo, ko je televizor povezan z
internetom. T-Commerce poleg tega zahteva certifikat.
Certifikat kopirajte z računalnika na napravo USB, ki jo povežete s televizorjem.
(Interaktivne storitve niso še na voljo. Dejanski datum zagona storitve je odvisen od
postaje.)
Prikaže se sporočilo
"Sprejemanje", vendar se ne zgodi
nobena sprememba.
To označuje napako med sprejemanjem podatkov. Na zaslonu se prikaže tudi sporočilo
o izvajanju napake. V tem primeru poskusite znova.
Po zagonu podatkovnih storitev
se na zaslonu nič ne prikaže.
Morda se izvaja inicializacija podatkovnih storitev ali pa je postaja prekinila signal.
Funkcija Razpored snemanja/Timeshift ne deluje
Ko funkcija Timeshift ali razpored snemanja ne delujeta, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Preverite, ali je televizor povezan z napravo USB.
Možnosti Razpored snemanja ni
mogoče uporabiti.
Ko je signal prešibek, se snemanje samodejno zaustavi.
Preverite razpoložljivi prostor v napravi USB. Funkcija ne deluje, če v napravi USB ni
dovolj prostora.
- 101 -
Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje
Ko funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo
Anynet+.
Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen.
Preverite kabelske povezave naprave, ki podpira Anynet+.
Anynet+ ne deluje.
Pomaknite se na možnost Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavitve
Splošno
Upravitelj
zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC)) in preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavljena na možnost Vklop.
Funkcija Anynet+ morda ne deluje, ko so vklopljene nekatere druge funkcije, vključno s
funkcijami Iskanje kanalov, Smart Hub, začetna nastavitev itd.
V primeru, da ste kabel HDMI odklopili in ponovno priklopili, ponovno poiščite naprave ali
izklopite in vklopite televizor.
Označite napravo s podporo funkcije Anynet+ v meniju
navzgor.
Vir, nato pa pritisnite gumb
Želim zagnati Anynet+.
Prepričajte se, da je naprava, ki podpira funkcijo Anynet+, ustrezno povezana s televizorjem,
nato pa izberite meni Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavitve
Splošno
Upravitelj
zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC)), kjer preverite, ali je možnost Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavljena na Vklop.
Želim zapreti Anynet+.
Možnost Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavitve
Anynet+ (HDMI-CEC)) nastavite na Izklop.
Na zaslonu se prikaže
sporočilo "Vzpostavljanje
povezave z napravo, ki
podpira Anynet+ ..." ali
"Prekinitev povezave
z napravo, ki podpira
Anynet+".
Ko televizor konfigurira funkcijo Anynet+ ali preklaplja na način gledanja, ne morete
uporabljati daljinskega upravljalnika. Uporabite daljinski upravljalnik potem, ko je televizor
zaključil konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopil na način gledanja.
Naprava, ki podpira
Anynet+, ne predvaja.
Funkcije predvajanja ni mogoče uporabljati, ko se izvaja funkcija Začni nastavitev.
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Preverite, ali naprava podpira Anynet+.
Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen.
Povezana naprava ni
prikazana.
Pomaknite se na možnost Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavitve
Splošno
Upravitelj
zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC)) in preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavljena na možnost Vklop.
Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+.
Naprave, ki podpirajo Anynet+, morajo biti prek kabla HDMI povezane s televizorjem.
Prepričajte se, da je naprava priključena na televizor s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI
morda ne podpirajo možnosti Anynet+.
Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje
naprav.
Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom.
Zvok televizorja ne
prihaja iz sprejemnika.
Funkcija ARC televizorju omogoča oddajanje digitalnega zvoka prek vrat HDMI (ARC).
Vendar pa je funkcija ARC na voljo samo, ko je televizor povezan z zvočnim sprejemnikom, ki to
funkcijo podpira.
- 102 -
Pojavile so se težave pri zagonu/uporabi aplikacij
Ko aplikacije ne delujejo, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Aplikacija se je zagnala,
a je v angleščini. Kako
lahko spremenim
jezikovno nastavitev?
Jezik, ki ga podpira aplikacija, se lahko razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika. Možnost
spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika storitev.
Moja aplikacija ne deluje.
Preverite pri ponudniku storitev.
Na spletnem mestu ponudnika storitve aplikacije si oglejte poglavje Pomoč.
Moja datoteka se noče predvajati
Ko se datoteke ne predvajajo, je lahko v pomoč ta rešitev.
Težava
Nekaterih datotek ni
mogoče predvajati.
Poskusite s tem.
Ta težava se pojavi pri datotekah z visoko bitno hitrostjo. Večino datotek je mogoče predvajati,
težave pa se lahko pojavijo pri datotekah z visoko bitno hitrostjo.
Želim ponastaviti televizor
Ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti.
Ponastavitev
Pot
Opis
Nastavitve
ponastavitve
Nastavitve
Podpora
Samod.
diagnoza
Ponastavitev
Ponastavi možnosti Slika, Zvok, TV program in vse druge
nastavitve, razen omrežnih nastavitev, na privzete nastavitve.
Ponastavi Smart
Hub
Nastavitve
Podpora
Samod.
diagnoza
Ponastavi
Smart Hub
Ponastavi vse nastavitve storitve Smart Hub na tovarniške
nastavitve in izbriše vse informacije, povezane z računi Samsung,
povezane račune za storitve, pogoje za storitve Smart Hub ter
aplikacije Smart Hub.
- 103 -
Druge težave
Za razrešitev morebitnih drugih težav uporabite te postopke.
Težava
Televizor je vroč.
Slike ni mogoče prikazati
čez cel zaslon.
Poskusite s tem.
Zaradi dolgotrajnega gledanja televizije se plošča segreje. Toplota iz plošče se odvaja
skozi notranje odprtine v zgornjem delu televizorja. Spodnji del je lahko zaradi dolgotrajne
uporabe vroč na dotik. Odrasli naj imajo otroke, ki gledajo televizijo, stalno pod nadzorom,
da preprečijo dotikanje televizorja. Ta toplota ni napaka in ne vpliva na delovanje televizorja.
Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na
obeh straneh zaslona črna obroba.
Pri gledanju filmov z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, bo
nad sliko in pod njo prikazana črna obroba.
Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali televizorju nastavite na celozaslonski način.
Prikaže se sporočilo "Način
ni podprt".
Televizor ne podpira ločljivosti izhoda pripete datoteke. Preverite, katere ločljivosti podpira
televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave.
Element Podnapisi v meniju
televizorja je zasenčen.
Ko je zunanja naprava povezana s kablom HDMI ali komponentnim kablom, funkcija
Podnapisi ni na voljo. Spremenite nastavitev podnapisov v zunanji napravi.
Iz televizorja se širi vonj po
plastiki.
Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.
Možnost Informacije o
signalu v funkciji Samod.
diagnoza ni omogočena.
Preverite, ali je trenutni kanal digitalni.
Možnost Informacije o signalu je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
Televizor je nagnjen vstran.
Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite.
Stojalo je majavo ali
skrivljeno.
Preverite, ali so indikatorske puščice na stojali in držalu stojala pravilno poravnane.
Daljinski upravljalnik in/
ali glasovno upravljanje ne
delujeta.
Ob dobavi televizorja so nekateri senzorji prekriti z zaščitnimi nalepkami. Preverite, ali so
odstranjene vse nalepke.
- 104 -
Težava
Poskusite s tem.
Možnost TV program je na voljo le, kadar je Vir nastavljena na TV.
Funkcija TV program je
onemogočena.
Dostop do funkcije TV program ni mogoč med gledanjem televizije prek kabelskega ali
satelitskega sprejemnika.
Dostop do funkcije TV program ni mogoč, medtem ko poteka snemanje ali ko se izvaja
funkcija Timeshift.
Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite.
Prihaja do občasne izgube
zvoka ali videa.
Do izgube zvoka ali videa lahko pride zaradi uporabe pretogih ali predebelih kablov.
Prepričajte se, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja
na steno se priporoča uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.
Na okvirju televizorja so
prisotni majhni delci.
To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Slika v sliki (PIP) ni na voljo.
Funkcija PIP je na voljo samo, če je zunanja naprava povezana s kablom HDMI ali
komponentnim kablom. Funkcija ni na voljo, če je storitev Smart Hub vklopljena.
Nastavitve bodo izgubljene
po 5 minutah oziroma ob
vsakem izklopu televizorja.
Če je možnost Način uporabe nastavljena na Način prodajalne, se nastavitve videa in zvoka
televizorja samodejno ponastavijo vsakih 5 minut.
Spremenite Način uporabe (
uporabe) v Domači način.
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Način
Na zaslonu se prikaže POP
(vgrajena pojavna pasica
televizorja).
Spremenite Način uporabe (
uporabe) v Domači način.
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Način
Televizor oddaja pokajoč
zvok.
Raztezanje in krčenje zunanjega ohišja televizorja povzroča pokajoč zvok. To ne pomeni, da
je izdelek okvarjen. Uporaba televizorja je varna.
Televizor uporablja preklopna vezja visoke hitrosti in visoke vrednosti električnega toka.
Glede na raven svetlosti televizorja je lahko televizor nekoliko glasnejši od običajni televizor.
Televizor brni.
Televizor je podvržen strogim postopkom za nadzor kakovosti, ki ustrezajo našim zahtevam
glede zmogljivosti in zanesljivosti.
Določena stopnja hrupa, ki ga televizor oddaja, je običajna in ni sprejemljiv razlog za
zamenjavo ali povračilo.
- 105 -
Varnostni ukrepi in opombe
Na voljo so navodila in informacije, ki jih morate prebrati pred namestitvijo.
Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift
Preberite ta navodila pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja
●●
Za nastavitev funkcije Razpored snemanja morate najprej nastaviti uro televizorja. Nastavite Ura (
Nastavitve Splošno Upravitelj sistema Čas Ura).
●●
Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti Ogled razporeda in Razpored snemanja.
●●
Posnetki so zaščiteni z DRM-jem in jih zato ni mogoče predvajati na računalniku ali drugem televizorju. Poleg
tega datotek ni mogoče predvajati na televizorju, če zamenjate njegovo videovezje.
●●
Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
●●
Pomnilniški ključi USB niso podprti.
●●
Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost
posnetkov.
- 106 -
●●
Razpored snemanja zahteva najmanj 100 MB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB. Snemanje se
prekine, če med snemanjem kapaciteta nezasedenega prostora pade na manj od 50 MB.
●●
Če se med izvajanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift razpoložljivi prostor za shranjevanje zmanjša na
manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
●●
Najdaljši čas snemanja je 720 minut.
●●
Videi se predvajajo glede na nastavitve televizorja.
●●
Če med snemanjem preklopite vhodni signal, bo zaslon prazen, dokler ne pride do spremembe. V tem primeru
se bo snemanje nadaljevalo, toda
ne bo na voljo.
●●
Pri uporabi funkcije Record (Snemanje) ali funkcije Razpored snemanja se dejansko snemanje lahko prične z
eno- ali dvosekundnim zamikom.
●●
Če se izvaja funkcija Razpored snemanja, istočasno pa poteka snemanje na zunanjo napravo HDMI-CEC, ima
prednost funkcija Razpored snemanja.
●●
Pri priključitvi snemalne naprave na televizor se samodejno izbrišejo napačno shranjene datoteke posnetkov.
- 107 -
Pred uporabo funkcije Timeshift
●●
Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
●●
Pomnilniški ključi USB ali bliskovni pogoni niso podprti.
●●
Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost
posnetkov.
●●
Če se med izvajanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift razpoložljivi prostor za shranjevanje zmanjša na
manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
●●
Maksimalni dovoljeni čas za funkcijo Timeshift je 90 minut.
●●
Funkcija Timeshift ni na voljo za zaklenjene kanale.
●●
Časovno premaknjeni videi se predvajajo glede na nastavitve televizorja.
●●
Funkcija Timeshift se lahko samodejno izklopi, ko doseže maksimalno zmogljivost.
●●
Funkcija Timeshift potrebuje vsaj 1,5 GB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB.
Podprte možnosti zvoka pri oddajanju
A2 Stereo
NICAM Stereo
Vrsta zvoka
Dvojni zvok
Privzeto
Mono
Mono
Samodejen preklop
Stereo
Stereo, Mono
Samodejen preklop
Dvojna
Dual I, Dual II
Dual I
Mono
Mono
Samodejen preklop
Stereo
Mono, Stereo
Samodejen preklop
Dvojna
Mono, Dual I, Dual II
Dual I
"" Če je Stereo signal prešibek in prihaja do samodejnega preklapljanja, izberite Mono.
"" Na voljo samo za stereo signale.
"" Na voljo, samo ko je kot vhodni vir nastavljena možnost TV.
- 108 -
Preberite pred uporabo možnosti Aplikacije
Preberite te informacije pred uporabo možnosti Aplikacije.
●●
Zaradi lastnosti izdelkov s storitvijo Samsung Smart Hub in omejitev razpoložljive vsebine morda določene
funkcije, aplikacije in storitve niso na voljo v vseh napravah in povsod. Obiščite http://www.samsung.com
za več informacij o določenih napravah in razpoložljivosti vsebine. Storitve in razpoložljivost vsebine lahko
spremenimo brez obvestila.
●●
Samsung Electronics ne prevzema nobene pravne odgovornosti za prekinitev storitev v zvezi z aplikacijami, ki
jih iz katerega koli razloga povzroči ponudnik storitev.
●●
Storitve aplikacije morajo podpirati samo angleščino in razpoložljive vsebine se lahko razlikujejo, odvisno od
geografskega območja.
●●
Za več informacij o aplikacijah obiščite spletno mesto ponudnika storitev aplikacij.
●●
Nestabilna internetna povezava lahko povzroči zakasnitve ali prekinitve. Aplikacije se lahko prekinejo tudi
samodejno, odvisno od omrežnega okolja. V tem primeru preverite internetno povezavo in poskusite znova.
●●
Storitve aplikacije in posodobitve lahko niso več na voljo.
●●
Vsebino aplikacije lahko ponudnik storitve spremeni brez predhodnega obvestila.
●●
Določene storitve se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije, ki je nameščena na televizorju.
●●
Delovanje aplikacije se lahko spremeni v prihodnjih različicah aplikacije. V tem primeru zaženite vodnika
aplikacije ali obiščite spletno mesto ponudnika storitve.
●●
Glede na politike ponudnika storitve nekatere aplikacije morda ne podpirajo večopravilnosti.
- 109 -
Preberite pred uporabo funkcije Internet
Preberite te informacije pred uporabo možnosti Internet.
●●
Internet ni združljiv z javanskimi aplikacijami.
●●
Podprte vrste datotek, kot so videi, datoteke mp3 in slike, lahko prenesete, ne morete pa prenesti datotek, ki
jih televizor ne podpira. Če poskušate prenesti nepodprto datoteko, se prikaže sporočilo o napaki.
●●
S funkcijo Internet morda ne boste mogli dostopati do določenih spletnih mest.
●●
Televizor ne podpira predvajanja videov v aplikaciji Flash.
●●
Elektronsko poslovanje za spletno nakupovanje ni podprto.
●●
Pri pomikanju po spletni strani s pomičnimi okni lahko pride po poškodovanih znakov.
●●
ActiveX ni podprt.
●●
Podprto je samo omejeno število pisav. Nekateri simboli in znaki se lahko ne prikažejo pravilno.
●●
Odgovor na oddaljene ukaze in prikaz na zaslonu lahko trajata dlje časa zaradi nalaganja spletne strani.
●●
Nalaganje spletne strani lahko traja več časa, v nekaterih operacijskih sistemih pa se lahko prekine.
●●
Kopiranje in lepljenje nista podrta.
- 110 -
●●
Pri sestavljanju e-pošte ali enostavnega sporočila nekatere funkcije, kot so velikost pisave in izbira barve,
morda ne bodo na voljo.
●●
Obstaja omejitev števila zaznamkov in velikosti dnevniške datoteke, ki jo lahko shranite.
●●
Število oken, ki jih lahko istočasno odprete, se razlikuje glede na pogoje iskanja in model televizorja.
●●
Hitrost brskanja po spletu je odvisna od omrežnega okolja.
●●
Vdelanih videoposnetkov na spletni strani ni mogoče predvajati istočasno, ko deluje funkcija slike v sliki (PIP).
●●
Če možnost Ura (
Nastavitve
zgodovina brskanja ne shrani.
●●
Zgodovina brskanja se shrani od najnovejšega do najstarejšega vnosa, pri čemer je najprej prepisan najstarejši
vnos.
●●
Nekaterih video in zvočnih datotek morda ne bo mogoče predvajati med predvajanjem videov/zvoka v obliki
HTML5, odvisno od vrste podprtih video/zvočnih kodekov.
●●
Viri videa ponudnikov pretočnih storitev, ki so optimirane za računalnike, se na našem lastniškem Internet
morda ne bodo predvajali pravilno.
Splošno
Upravitelj sistema
- 111 -
Čas
Ura) ni nastavljena, se
Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih
datotek
Preberite te informacije pred predvajanjem predstavnostne vsebine.
Omejitve glede uporabe datotek fotografij, videoposnetkov in glasbenih
datotek Posk. zdaj
●●
Televizor podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje. MSC je oznaka za naprave iz razreda
za množično shranjevanje. Vrste naprav iz razreda za množično shranjevanje vključujejo zunanje trde diske,
bralnike pomnilniških kartic in digitalne fotoaparate. (Zvezdišča USB niso podprta.) Te vrste naprav morate
priključiti neposredno v vrata USB na televizorju. Če napravo USB povežete s televizorjem s podaljškom
USB, televizor naprave morda ne bo uspel prepoznati ali prebrati datotek v njej. Med prenosom datotek ne
odstranjujte naprav USB.
●●
Za povezavo zunanjega trdega diska uporabite vrata USB (HDD). Priporočamo, da zunanji trdi disk uporabite
skupaj z njegovim adapterjem za napajanje.
●●
Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in zvočnih naprav morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
●●
Če je televizor povezan z več napravami USB, televizor nekaterih ali vseh naprav morda ne bo prepoznal.
Naprave USB, ki potrebujejo veliko energije, je treba priklopiti v vrata USB [5 V, 1 A].
●●
Televizor podpira datotečne sisteme FAT, exFAT in NTFS.
●●
Z razvrstitvijo datotek v način Pogled mape, je lahko v mapi prikazanih do 1.000 datotek. Če naprava USB
vsebuje več kot 8.000 datotek in map, dostop do nekaterih datotek in map morda ni mogoč.
●●
Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale na televizorju, odvisno od njihovega kodiranja.
●●
Nekatere datoteke niso podprte na vseh modelih.
- 112 -
Podprti zunanji podnapisi
Ime
Oblika zapisa
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Mikro DVD
.sub ali .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Besedilo SMPTE-TT
.xml
Podprti notranji podnapisi
Ime
Vsebnik
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Gladko pretakanje TTML
MP4
BESEDILO SMPTE-TT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
- 113 -
Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik
Datotečna pripona
Oblika zapisa
Ločljivost
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" Oblika MPO je podprta delno.
Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe
Datotečna
pripona
Oblika zapisa
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Podpira do 2-kanalni zvok
*.ogg
OGG
Vorbis
Podpira do 2-kanalni zvok
Opomba
*.m4a
*.mpa
*.aac
Podpira WMA 10 Pro do 5,1 kanalov.
*.wma
WMA
WMA
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
Podpira do profila M2.
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
wav
wav
midi
midi
Podpira tip 0 in tip 1
Iskanje ni podprto.
Podpira samo naprave USB.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 114 -
Podprti video kodeki
Oblika
zapisa
datoteke
Vsebnik
Video kodeki
Ločljivost
H.264 BP/MP/HP
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
Bitna
hitrost
(Mb/s)
Zvočni kodek
60
HEVC (H.265 – Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
30
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
DivX 3.11/4/5/6
MPEG4 SP/ASP
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
MPEG2
1920 x 1080
20
MPEG1
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR,)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.m2ts
Window Media Video v7 (WMV1),
*.mts
v8 (WMV2)
*.divx
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
60
Vorbis
RealAudio 6
- 115 -
Druge omejitve
●●
Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
●●
Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
●●
Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti,
združljive s televizorjem.
●●
Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
●●
Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
●●
Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi s televizorjem.
●●
Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
●●
Kodek MVC je podprt delno.
Videodekoderji
●●
H.264 FHD je podprt do ravni 4,1 (Televizor ne podpira FMO/ASO/RS)
●●
VC1 AP L4 ni podprt.
●●
GMC 2 ali več ni podrt.
Zvočni dekoderji
●●
Podpira WMA 10 Pro do 5,1 kanalov. Podpira do profila M2. Zvok WMA brez izgub ni podprt.
●●
QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
●●
Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
●●
Dolby Digital Plus je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
●●
Kodek DTS LBR je na voljo samo za vsebnike MKV, MP4 in TS.
●●
Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.
- 116 -
Preberite po nastavitvi televizorja
Potem ko namestite televizor, preberite te informacije.
Velikosti slike in vhodni signali
Nastavitve za Velikost slike se uporabijo za trenutni vir. Uporabljene Nastavitve velikosti slike učinkujejo, kadar koli
izberete ta vir, razen če jih spremenite.
Vhodni signal
Velikost slike
Komponentni
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (720p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (1080i, 1080p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
HDMI (720p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
USB (720p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
- 117 -
Nameščanje ključavnice proti kraji
Ključavnica proti kraji je fizična naprava, ki jo lahko uporabite za zaščito proti kraji televizorja. Na hrbtni strani
televizorja poiščite režo ključavnice. Poleg reže je ikona
. Kabel ključavnice ovijte okoli predmeta, ki je pretežak za
prenašanje, in ga speljite skozi režo ključavnice na televizorju. Ključavnica je na prodaj posebej. Postopek uporabe
ključavnice proti kraji se lahko razlikuje glede na model televizorja. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik
za ključavnico.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Preberite pred nastavitvijo brezžične internetne povezave
Varnostni ukrepi pri brezžični internetni povezavi
●●
Ta televizor podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung priporoča uporabo protokola
IEEE 802.11n. Video datoteke, shranjene na napravi, ki je povezana s televizorjem prek domačega omrežja, se
morda ne bodo predvajale tekoče.
""
Komunikacijski protokol IEEE 802.11 ac ni na voljo pri nekaterih modelih.
●●
Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom ali
modemom. Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek
DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
●●
Za brezžični usmerjevalnik izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični
usmerjevalnik, uporablja druga naprava, običajno pride do motenj in/ali komunikacija ni uspešna.
●●
Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom. Varnost brezžičnega omrežja
nastavite tako, da ustvarite geslo, ki temelji na znakih in številkah. Geslo je potrebno za povezavo z zaščiteno
dostopno točko.
Varnostni protokoli za brezžično omrežje
Televizor podpira samo naslednje varnostne protokole za brezžično omrežje:
––
Načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES
Televizor se ne more povezati z nepotrjenimi brezžičnimi usmerjevalniki.
V skladu z novimi specifikacijami brezžične povezave televizor Samsung ne podpira varnostnega šifriranja WEP
ali TKIP v omrežjih, ki delujejo v načinu 802.11n. Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega
brezžičnega omrežja), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne
identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.
- 118 -
Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)
Preverite podprto ločljivost za vhodne signale osebnega računalnika.
Ko povežete televizor z računalnikom, nastavite računalniško grafično kartico na eno od običajnih ločljivosti, ki so
navedene v spodnjih preglednicah ali na naslednji strani. Televizor bo ločljivost samodejno prilagodil vaši izbiri.
Optimalna in priporočena ločljivost je 1920 x 1080 s 60 Hz. Če izberete ločljivost, ki ni vključena v preglednicah,
lahko pride do praznega zaslona ali le do vklopa indikatorja napajanja. Za združljive ločljivosti si oglejte uporabniški
priročnik vaše grafične kartice.
IBM
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
720 x 400
70 Hz
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
31,469
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
70,087
28,322
-/+
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
Frekvenca ure
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
Frekvenca ure
MAC
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 119 -
VESA DMT
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
59,940
25,175
-/-
37,861
72,809
31,500
-/-
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900RB
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
640 x 480
60 Hz
31,469
640 x 480
72 Hz
640 x 480
- 120 -
Frekvenca ure
Podprte ločljivosti za videosignale
Preverite podprto ločljivost za videosignale.
CEA-861
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
59,940
27,000
-/-
15,625
50,000
27,000
-/-
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
720 (1440) x 576i
50 Hz
720 x 480
Frekvenca ure
CEA-861 (DVI)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
59,940
27,000
-/-
31,250
50,000
27,000
-/-
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
720 x 480
60 Hz
31,469
720 x 576
50 Hz
1280 x 720
- 121 -
Frekvenca ure
Preberite pred uporabo naprav Bluetooth
Pred uporabo naprave Bluetooth preberite te informacije.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth
●●
Naprav Bluetooth in funkcije Prostorski ni mogoče upravljati hkrati.
●●
Lahko pride do težav z združljivostjo, odvisno od naprave Bluetooth. (Slušalke samo za mobilni telefon morda
niso na voljo, odvisno od okolja.)
●●
Lahko se pojavijo napake pri sinhronizaciji premikanja ustnic.
●●
Povezava med televizorjem in napravo Bluetooth se lahko prekine, odvisno od njune medsebojne oddaljenosti.
●●
Naprava Bluetooth lahko brni ali se okvari v naslednjih primerih:
●●
––
Ko je del vašega telesa v stiku s sistemom za sprejemanje/oddajanje naprave Bluetooth ali televizorja.
––
Ko na napravo vplivajo nihanja električne napetosti zaradi ovir, ki jih povzročajo zidovi, koti ali pisarniška
postavitev.
––
Ko je naprava izpostavljena električnim motnjam, ki jih povzročajo naprave z istim frekvenčnim pasom, na
primer medicinska oprema, mikrovalovna pečica in brezžična lokalna omrežja LAN.
Če težave ne uspete odpraviti, poskusite povezati napravo prek digitalnih optičnih vrat ali vrat HDMI (ARC).
- 122 -
Gumbi in funkcije
Ocenite gumbe za predvajanje, upravljanje in snemanje razpoložljivih predstavnosti in opise načinov uporabe.
"" Gumbi in funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vsebino, ki jo gledate ali predvajate.
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne
vsebine
Pritisnite gumb Izberi med predvajanjem videa, fotografije ali posnete vsebine. Prikažejo se naslednji gumbi.
"" Navedeni gumbi ali funkcije se lahko razlikujejo glede na vrsto predstavnostne vsebine.
●●
Premor/Predvajaj
Začasno ustavi ali predvaja večpredstavnostno vsebino. Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko
uporabite naslednje funkcije.
––
●●
Počasno previjanje nazaj ali Počasno previjanje naprej: če izberete gumb
ali
lahko predvajate
videoposnetek naprej ali nazaj s počasno hitrostjo (1/8, 1/4, 1/2). Večkrat pritisnite gumb, če želite do
3-krat povečati hitrost previjanja nazaj ali naprej v načinu počasnega predvajanja. Za ponovno nastavitev
običajne hitrosti predvajanja izberite gumb
ali pritisnite gumb
.
Nazaj/Naprej
Prikaže prejšnjo ali naslednjo datoteko z večpredstavnostno vsebino.
●●
Previj nazaj/Previj naprej
Previje večpredstavnostno vsebino nazaj ali naprej. Večkrat pritisnite gumb, če želite povečati hitrost
previjanja nazaj ali naprej, da postane 3-krat večja od običajne. Za ponovno nastavitev običajne hitrosti
predvajanja izberite gumb
ali pritisnite gumb
.
●●
Ponovi.
Ponavlja predvajanje trenutne večpredstavnostne vsebine ali vseh datotek večpredstavnostne vsebine v eni
mapi.
●●
Naključno
Predvaja glasbene datoteke po naključnem vrstnem redu.
●●
Izklop slike
Predvaja datoteke z večpredstavnostno vsebino pri izklopljenem zaslonu.
●●
Zasukaj v levo/Zasukaj v desno
Zasuka fotografijo v levo ali desno smer.
- 123 -
●●
Povečava
Poveča fotografijo za največ 4-krat.
●●
Prilaganje zaslonu
Fotografijo prilagodi velikosti zaslona.
●●
Glasba za ozadje
Med diaprojekcijo predvaja ali začasno zaustavi predvajanje glasbe v ozadju.
●●
Možnosti
""
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na model in vsebino.
Funkcija
Opis
Hitrost diaprojekcije
Nastavi hitrost diaprojekcije.
Učinek diaproj.
Uporabi učinkov prehoda v diaprojekciji.
Predvaja glasbo v ozadju, ko televizor prikazuje fotografije.
Glasba za ozadje
"" Glasbene datoteke morajo biti shranjene v isti napravi USB kot datoteke s fotografijo.
"" Predvajanje glasbe v ozadju začasno zaustavite tako, da na zaslonu za predvajanje izberete
možnost Glasba za ozadje.
Informacije
Prikaže podrobne informacije o trenutni večpredstavnostni vsebini.
Nadzoruje podnapise v videu.
Podnapisi: Vklopi in izklopi podnapise.
Jezik: Za nastavitev jezika podnapisov.
Sinhronizacija: Prilagodi uskladitev, ko video in podnapisi niso usklajeni.
Podnapisi
Ponastavi sinhronizacijo: Ponastavi prilagoditev usklajenosti podnapisov na 0.
Velik.: Spremeni velikost pisave za podnapise.
Kodiranje: Prikaže seznam kodirnih jezikov. Omogoča spreminjanje kodirnega jezika, če so
podnapisi prikazani nepravilno.
Vrsta roba: nastavi položaj roba besedila in podnapisov.
Barva roba: spremeni barvo robov podnapisov.
Zasukaj.
Zavrti sliko videoposnetka.
Zvok Dolby
Izberite zvočni kanal.
Jezik zvoka
Ta možnost je na voljo samo, če video podpira zvok z več sledmi.
- 124 -
Licenca
Preverite licenčne podatke in blagovne znamke, ki veljajo za vaš televizor.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx).
Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital videos.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with
the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- 125 -
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Blagovna znamka: Rovi in Rovi Guide sta blagovni znamki družbe Rovi Corporation in/ali njenih podružnic.
Licenca: Sistem Rovi Guide je izdelan z licenco družbe Rovi Corporation in/ali njenih podružnic.
Patent: Sistem Rovi Guide je zaščiten s patenti in patentnimi aplikacijami, ki veljajo v ZDA, Evropi in drugih državah, vključno z
enim ali več patenti Združenih držav 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794, ki so bili izdani družbi Rovi in/ali njenim podružnicam.
Zavrnitev odgovornosti: Družba Rovi Corporation in/ali njene podružnice in povezane družbe niso nikakor odgovorne za točnost
ali razpoložljivost informacij o sporedih ali drugih podatkov v sistemu Rovi Guide in ne morejo zagotavljati dostopnosti storitve v
vašem geografskem območju. Družba Rovi Corporation in/ali njene povezane podružnice niso v nobenem primeru odgovorne za
škodo, ki nastane v zvezi s točnostjo ali razpoložljivostjo informacij o sporedih ali drugih podatkov v sistemu Rovi Guide.
"" Licenca morda ni podprta, odvisno od države ali modela.
- 126 -
Napotki glede dostopnosti
Vsebuje meni in vodnik za daljinski upravljalnik, ki sta v pomoč slabovidnim osebam.
Spoznajte meni na zaslonu
Meniji na zaslonu televizorja. Ko je funkcija omogočena, vam televizor sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.
Uporaba daljinskega upravljalnika
Vodnik za upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung in standardni daljinski upravljalnik.
Usmerjenost upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Daljinski upravljalnik držite tako, da so gumbi obrnjeni proti vam. Daljinski upravljalnik je na vrhu nekoliko tanjši in
na dnu debelejši. Tanka vodoravna srebrna klecna gumba, ki sta drug ob drugem, izstopata bolj kot drugi gumbi in
sta nameščena malo pod sredino daljinskega upravljalnika.
Opis upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Od zgoraj navzdol in od leve proti desni boste našli:
●●
Zgoraj levo je gumb
.
●●
Zgoraj na sredini je manjša LED-dioda.
●●
Pod LED-diodo je okrogel gumb
●●
Pod gumbom Voice recognition (Prepoznavanje glasu) sta dva gumbka. Na levi je gumb številčnice, na desni
pa je gumb
.
●●
Pod tema gumboma je tipkovnica s smernimi tipkami, ki jo sestavlja večji zunanji krog z okroglim gumbom na
sredini.
●●
Pod tipkovnico s smernimi tipkami sta znova gumbka na levi in desni strani z okroglim gumbom na sredini. Na
levi je gumb Return (Nazaj), na desni pa je gumb
. Okrogli gumb na sredini je gumb
.
.
- 127 -
●●
Pod gumbom
sta vodoravna srebrna klecna gumba, ki sta edina, ki izstopata iz daljinskega upravljalnika.
Z levim gumbom prilagajate glasnost, z desnim gumbom pa preklapljate kanale. Če ju pritisnete navzgor ali
navzdol, ju lahko uporabljate kot klecna gumba za preklapljanje kanalov ali prilagajanje glasnosti.
––
Če pritisnete gumb za glasnost, utišate zvok.
––
Če pritisnete gumb za glasnost in ga zadržite, odprete meni za dostopnost.
––
Če pritisnete gumb za preklapljanje kanalov, odprete vodnik po programih.
––
Če pritisnete gumb za preklapljanje kanalov in ga zadržite, odprete seznam Seznam kanalov.
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Barvni gumbi
Če pritisnete gumb
, se na zaslonu prikažejo gumb za snemanje programa ali za vklop funkcije Timeshift (ko
je program začasno zaustavljen) ter 4 barvni gumbi: rdeč, zelen, rumen in moder. Gumb
lahko pritisnete med
gledanjem televizije.
Gumb za predvajanje/premor
Če pritisnete gumb
, se prikaže okno z gumbi Previj nazaj, Predvajaj, Previj naprej, Ustavi Timeshift., Snemaj.,
Pojdi na televizijo, Informacije. Če nato pritisnete puščični gumb navzgor na daljinskem upravljalniku, se prikaže čas
funkcije Timeshift in čas snemanja v nadzorni vrstici.
- 128 -
Uporaba menija za dostopnost
Oglejte si opise funkcij menija Accessibility (Dostopnost).
Na vašem televizorju morajo biti nastavljene vse nastavitve in kanali. Če želite uporabljati funkcijo Glasovna
interakcija, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo. To lahko naredite sami, če menite, da ste si
sposobni pomagati z menijem z nastavitvami.
V navodilih za hitro nastavitev je poglavje o funkciji Glasovna interakcija opisano tako, kot da so nastavitve in kanali
na televizorju že nastavljeni, vzpostavljena pa je tudi internetna povezava. Če internetna povezava ni vzpostavljena,
ne upoštevajte poglavja o funkciji Glasovna interakcija.
Meni z bližnjicami dostopnosti
Meni z bližnjicami dostopnosti vam omogoča spreminjanje več nastavitev, ki vam bodo v pomoč pri uporabi
televizorja, vključno z vklopom in izklopom glasovnega vodnika. Glasovni vodnik je funkcija, ki pretvarja besedilo v
govor in izgovarja elemente menijev na zaslonu, zaradi česar je televizor uporaben za ljudi, ki ne vidijo ali ne znajo
prebrati informacij na zaslonu.
Meni vsebuje številne elemente, vključno z naslednjimi:
●●
Glasovni vodnik. To deluje na vsakem zaslonu na televizorju in ob vklopu izgovarja elemente, ki so prikazani
na zaslonu. Sporoči vam na primer izbrano raven glasnosti, trenutni kanal in informacije o programu. Prebere
tudi informacije o programu iz elektronskega programskega vodnika (Elektronski programski vodnik).
●●
Način Visok kontrast vam omogoča prikaz vseh menijev z neprosojnim črnim ozadjem in belo pisavo za
največji kontrast.
●●
Funkcija Povečaj vam omogoča, da povečate pomembne elemente na zaslonu, kot so imena programov.
●●
Funkcija Spoznajte daljinski upravljalnik za TV odpre zaslon z menijem, ki vsebuje sliko daljinskega
upravljalnika. Če na tem zaslonu pritisnete gumb Power (Vklop/izklop) (zgornji levi gumb), boste izklopili
televizor, ko pa pritisnete kateri koli drug gumb, bo televizor izgovoril ime gumba in na kratko razložil,
kaj s tem gumbom naredite. S tem načinom učenja si boste lažje zapomnili, kje so posamezni gumbi na
upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung in katera je njihova funkcija, ne da bi to vplivalo na
običajno delovanje televizorja. Dvakrat pritisnite gumb za vrnitev, če se želite vrniti v prejšnji zaslon.
●●
Spoznajte meni na zaslonu. Spoznajte menije na TV-zaslonu. Ko je ta funkcija omogočena, vam TV pove
strukturo in funkcije menijev, ki jih izberete.
- 129 -
Odpiranje menija z bližnjicami dostopnosti:
Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung sta drug ob drugem tanka pravokotna srebrna klecna
gumba malo pod sredino upravljalnika. Na levi strani je klecni gumb za prilagajanje glasnosti. Ta gumb se imenuje
AD/SUBT. in je predstavljen v priročniku e-Manual. Če želite odpreti meni z bližnjicami dostopnosti, pritisnite ta
gumb in ga zadržite.
Gumb AD/SUBT. je na standardnem daljinskem upravljalniku drugi gumb z desne v drugi vrsti od spodaj. Če želite
odpreti meni Accessibility (Dostopnost), pritisnite ta gumb.
V tem meniju boste slišali govor ne glede na nastavitve Glasovni vodnik. Vsebuje več možnosti, vključno z vklopom
in izklopom funkcije Glasovni vodnik, vklopom in izklopom funkcije Zvočni opis ter spreminjanjem možnosti Visok
kontrast, Povečaj, Spoznajte meni na zaslonu in Spoznajte daljinski upravljalnik za TV v meniju.
Uporaba menija za dostopnost
Če želite uporabiti meni z bližnjicami dostopnosti, morate najti puščične tipke in gumb Izberi. Oglejte si opis
daljinskega upravljalnika, da ugotovite, kje so ti elementi.
Po elementih menijev se premikate s puščičnima gumboma navzgor in navzdol. Pritisnite gumb Izberi, da odprete
element menija. Običajno boste s tem odprli podmeni z možnostmi. Znova se s puščičnima gumboma navzgor
in navzdol pomikajte med možnostmi in pritisnite gumb Izberi, da izberete eno od njih. Če želite zapreti ta meni,
uporabite desni puščični gumb, da se pomaknete na gumb Zapri in ga izberete, ali pa pritisnite gumb Return ali
gumb Exit.
Navodila po korakih
Vklop Glasovni vodnik
1.
Pritisnite in pridržite gumb VOL na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni Bližnjice dostopnosti.
2.
Pritisnite puščični gumb navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete in označite možnost
Glasovni vodnik.
3.
Pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku, da vklopite ali izklopite možnost Glasovni vodnik.
4.
Meni zaprete tako, da pritisnete gumb
na daljinskem upravljalniku ali pritisnete desni puščični gumb, s
čimer označite gumb Zapri, nato pa pritisnete gumb Izberi.
- 130 -
Vklop Zvočni opis
1.
Pritisnite in pridržite gumb VOL na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni Bližnjice dostopnosti.
2.
Pritisnite puščični gumb navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete in označite možnost
Zvočni opis.
3.
Pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku, da vklopite ali izklopite možnost Zvočni opis.
4.
Meni zaprete tako, da pritisnete gumb
na daljinskem upravljalniku ali pritisnete desni puščični gumb, s
čimer označite gumb Zapri, nato pa pritisnete gumb Izberi.
Seznanite se z daljinskim upravljalnikom
1.
Pritisnite in pridržite gumb VOL na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni Bližnjice dostopnosti.
2.
Pritisnite puščični gumb navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete in označite možnost
Spoznajte daljinski upravljalnik za TV.
3.
Pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku. Zdaj ste v priročniku e-Manual oziroma natančneje na strani
Spoznajte daljinski upravljalnik za TV.
4.
Ko končate in želite zapreti e-Manual, dvakrat pritisnite gumb
, da se vrnete na prejšnjo stran.
Dostop do glavnega menija dostopnosti za spreminjanje nastavitev Glasovni vodnik
Do menija Accessibility (Dostopnosti) lahko pridete tudi iz glavnega menija televizorja. Ta ima več možnosti. Lahko
na primer spremenite hitrost vodnika Glasovni vodnik.
Televizor ubesedi menije le, če je vklopljen Glasovni vodnik.
1.
Pritisnite gumb
2.
Pritiskajte levi puščični gumb, dokler se ne pomaknete na možnost Nastavitve.
3.
Pritisnite gumb Izberi in odprl se bo meni.
4.
Pritiskajte puščični gumb navzdol, dokler se ne pomaknete na možnost Splošno, nato pa pritisnite gumb Izberi,
.
da odprete ta meni.
5.
S puščičnimi gumbi se pomaknite na možnost Dostopnost in pritisnite gumb Izberi, da odprete ta meni.
6.
Prikazal se bo meni, v katerem bo prva možnost Nastavitve glasovnega vodnika. Označite možnost Nastavitve
glasovnega vodnika in pritisnite gumb Izberi.
7.
Prikaže se meni z možnostmi za spreminjanje hitrosti, višine in barve tona.
8.
Tako kot zgoraj izberite možnosti s puščičnimi gumbi in gumbom Izberi.
- 131 -
Nastavitev dostopnosti s funkcijo Glasovna interakcija
Televizor lahko upravljate z več glasovnimi ukazi. Uporabljate jih lahko skupaj s funkcijo Glasovni vodnik, tako da
imate glasovno sprejemanje in oddajanje. Za to boste morali uporabiti upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik
Samsung, televizor pa mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
Če želite izgovoriti ukaz, pritisnite gumb
(okrogli gumb blizu vrha upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik
Samsung, neposredno pod indikatorjem napajanja LED in nad tipkovnico za smerno navigacijo) in ga zadržite.
Televizor vas bo pozval, da "govorite zdaj". Izgovorite želeni ukaz in sprostite gumb
. Televizor bo potrdil ukaz.
Lahko na primer:
Vklop funkcije Glasovni vodnik:
Pritisnite gumb
na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung in izgovorite "Vklopi Glasovni vodnik".
Ko izklopite funkcijo Glasovni vodnik, ne dobite glasovne potrditve izklopa.
Vklop funkcije Zvočni opis:
Pritisnite gumb
na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung in izgovorite "Vklopi Zvočni opis".
Vklop funkcije Visok kontrast.
Pritisnite gumb
na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung in izgovorite "Vklopi Visok kontrast".
- 132 -
Uporaba televizorja z vklopljeno funkcijo Glasovni vodnik
V pomoč slabovidnim lahko vklopite Glasovni vodnik, ki možnosti menija opiše naglas.
Če želite uporabljati omogočeno možnost Glasovni vodnik, morate v televizorju vzpostaviti internetno povezavo.
Gledanje televizijskega programa
Vklop televizorja
Pritisnite gumb
, da vklopite televizor. Voice guide (Glasovni vodnik) bo izgovoril številko kanala, ime kanala,
naslov programa ter začetni in končni čas programa.
Preklapljanje kanalov
Kanal lahko preklopite na več načinov. Ob vsakem preklopu kanala so najavljene podrobnosti novega kanala.
●●
Gumb za preklapljanje kanalov navzgor/navzdol
●●
Odprite seznam kanalov in se s puščičnima gumboma navzgor in navzdol pomikajte po kanalih ter pritisnite
gumb Izberi.
●●
Neposredno na standardnem daljinskem upravljalniku uporabite številske gumbe.
●●
Pritisnite gumb
na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, da se na zaslonu prikaže
navidezna številčnica.
- 133 -
Uporaba vnosa številk na zaslonu z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung:
Navidezna številčnica se uporablja za vnos številk, na primer za vnos številke kanala ali za vnos kode PIN.
Pritisnite gumb
na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung in na zaslonu se bo prikazala
dvovrstična navidezna številčnica. Funkcija Glasovni vodnik izgovori "navidezna številčnica, 6", kar pomeni, da je na
zaslonu prikazan številski znak z označeno številko 6. Trak ima naslednje gumbe:
●●
V spodnji vrstici: Z leve strani: TTX, 1 – 9, 0, premaknite navidezno številčnico navzgor;
●●
v zgornji vrstici: je samo en gumb, Konec.
S puščičnima gumboma za levo in desno se pomikajte po vrstici in pritisnite gumb Select (Izberi), če želite izbrati
številko ali gumb. Ko izberete vse želene številke (na primer 123), pritisnite puščični gumb navzgor, da se premaknete
na gumb Konec, in pritisnite gumb Select (Izberi), da dokončate postopek.
Pri vnašanju številke kanala lahko vnesete številko in pritisnete gumb Konec v zgornji vrstici ali vnesete številko
kanala in počakate. Po krajšem času se kanal spremeni, navidezna številčnica pa izgine z zaslona.
Spreminjanje glasnosti
Za spreminjanje glasnosti uporabite klecni gumb na levi strani. Ob vsaki spremembi glasnosti je najavljena nova
raven glasnosti.
Uporaba informacij o programu
Ko gledate televizijo, z gumbom Izberi prikličete informacije o programu na vrhu zaslona. Glasovni vodnik izgovori
podrobnosti programa in najavi, ali sta možnosti Zvočni opis in Podnapisi na voljo. Z levim ali desnim puščičnim
gumbom si oglejte, katera oddaja sledi na izbranem kanalu. S puščičnima gumboma za navzgor in navzdol se
pomikajte med ostalimi kanali in si oglejte, katere oddaje trenutno predvajajo.
Pritisnite gumb Izberi in ga zadržite, da prikličete podrobnejše informacije o programu.
Funkcija Glasovni vodnik bo govorila o podrobnostih programa, vključno s povzetkom. Pod povzetkom so gumbi, ki
vam omogočajo izvajanje funkcij, kot so snemanje, ogled razporeda, Timeshift (pri kateri lahko začasno prekinete
predvajanje televizijskega signala). Tega povzetka ni mogoče prekiniti, zato boste morali poslušati celega. Z levim in
desnim puščičnim gumbom se pomikajte med gumbi in na želenem pritisnite gumb Izberi. Z gumbom
tudi vrnete ali neposredno pomaknete na program v živo.
- 134 -
se lahko
Uporaba vodnika
Oglejte si pregled televizijskega sporeda vsakega kanala.
Televizija
Vodnik
V možnosti Vodnik si lahko ogledate dnevne televizijske sporede vsakega TV-programa in informacije o programu. V
možnosti Vodnik lahko tudi izberete programe, ki si jih želite ogledati, in nastavite razpored snemanja.
"" V možnosti Vodnik si lahko ogledate samo televizijski spored od trenutnega časa dalje.
Možnost Vodnik lahko odprete tudi iz funkcije Glasovna interakcija. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik
Samsung pritisnite
in ga pridržite, nato pa izgovorite ukaz "Vodnik".
"" Informacije v možnosti Vodnik so na voljo le za digitalne kanale. Analogni kanali niso podprti.
"" Za ogled menija Vodnik morate najprej nastaviti uro na televizorju (
Čas
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Ura).
Ura bi morala biti samodejno nastavljena ob namestitvi televizorja. Če morate znova nastaviti uro, sledite spodnjim
navodilom.
1.
Pritisnite gumb, da odprete Smart Hub.
2.
Pritiskajte levi puščični gumb, dokler se ne pomaknete na možnost Nastavitve.
3.
Pritisnite gumb Izberi, da odprete glavni meni.
4.
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomikajte po tem meniju, dokler ne najdete možnosti Splošno,
nato pa pritisnite gumb Izberi.
5.
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se znova pomikajte po tem meniju, dokler ne najdete možnosti
Upravitelj sistema, nato pa pritisnite gumb Izberi.
6.
Znova s puščičnima gumboma navzgor in navzdol poiščite Čas in nato pritisnite gumb Izberi.
7.
Pomaknite se na nastavitev Ura in pritisnite gumb Izberi. Pomaknite se na nastavitev Način ure in pritisnite
gumb Izberi.
8.
Pomaknite se na nastavitev Samod. in pritisnite gumb Izberi. Izberete lahko tudi možnost Ročno in nato prek
menija nastavite uro.
- 135 -
Ko odprete Vodnik, se prikaže mreža s kanali in programi. V zgornji vrstici je prikazana možnost Filter kanala, nato pa
dan in časi. V vsaki vrstici je ime kanala na levi, na desni pa so programi na tem kanalu.
V vodniku Vodnik se s puščičnima gumboma navzgor in navzdol pomikate po kanalih, z levim in desnim gumbom
pa se pomikate po programih na določenem kanalu. Lahko pa z gumbom
neposredno na tisti kanal. Z gumbom
vnesete številko kanala in greste
se pomaknete na trenutno uro.
Če uporabljate standardni daljinski upravljalnik, se lahko z gumboma
in
pomikate po 24 ur nazaj in naprej po
programskem vodniku.
Ko se pomaknete na program, boste slišali naslov programa, začetni/končni čas in povzetek. Slišali boste tudi, ali
sta v programu na voljo Zvočni opis in Podnapisi. Ko se pomaknete na drug kanal, boste slišali ime in številko kanala
ter podrobnosti o programu. Če se pomaknete na drug dan, bo ob prvem programu, ki ga boste gledali tisti dan,
najavljen dan. Sistem ne ponavlja dneva. Če niste prepričani, kateri dan je, se lahko pomaknete naprej in nazaj za 24
ur, da sistem znova najavi dan.
Ogled trenutno predvajanega programa
Pomaknite se na program, ki se trenutno predvaja, in pritisnite gumb Select (Izberi), da preklopite na predvajanje
kanala in programa, ki ste ju izbrali v vodniku.
Druge možnosti v vodniku
Ko se premaknete na želeni program, pritisnite in držite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku. Prikaže se pojavno
okno, v katerem so navedene naslednje funkcije.
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomikajte po tem meniju in pritisnite gumb Izberi, če želite izbrati
element. Pritisnite gumb
●●
, da zaprete meni in se vrnete v Vodnik.
Razpored gledanja
Ko izberete Ogled razporeda, si lahko ogledate razpored načrtovanega programa.
- 136 -
●●
Razpored snemanja
Ko izberete Razpored snemanja, lahko nastavite razpored snemanja za razpored načrtovanega programa.
●●
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
""
Za več informacij o funkciji Razpored snemanja si oglejte "Snemanje programov".
Podrobne informacije
Ko izberete možnost Glej podrobnosti, si lahko ogledate podrobne informacije o izbranem programu.
Informacije se lahko razlikujejo glede na signal oddajanja. Če program nima razpoložljivih informacij, se
vsebina ne prikaže.
V možnosti Glej podrobnosti pritisnite gumb Select (Izberi). S tem boste odprli stran s podrobnostmi za tisti
program, na kateri je podan povzetek. To stran zaprete z gumbom Izberi.
●●
Prikaz Snemaj. & Upravitelj urnika
Ko izberete možnost Upravitelj urnika, si lahko ogledate zaslon Upravitelj snemanja in urnika ali Upravitelj
urnika.
Ko nastavite razpored snemanja ali ogleda programa, se ob naslovu programa v vodniku Vodnik prikaže ikona,
ki označuje, ali je program na sporedu za ogled ali za snemanje (ikoni sta različni). Glasovni vodnik ne izgovori
teh informacij. Če želite izvedeti, ali je nastavljen razpored snemanja ali ogleda programa, pritisnite gumb
Izberi in ga zadržite. V meniju bo na voljo možnost Cancel schedule (Prekliči razpored), namesto Schedule
viewing (Ogled razporeda) ali Schedule recording (Razpored snemanja). Pritisnite gumb
, da se vrnete v
Vodnik, ne da bi spreminjali nastavitve.
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
""
Meni na zaslonu se lahko razlikuje glede na model.
Prikaz vaših priljubljenih kanalov:
Če nastavite svoje priljubljene kanale, lahko v vodniku Vodnik nastavite filter tako, da bodo prikazani samo ti kanali.
Na ta način lažje najdete želene programe.
Za prikaz seznama priljubljenih se pomaknite na trenutni čas (pritisnite gumb
), nato pa pritisnite levi puščični
gumb, da se pomaknete na seznam kanalov. S puščičnim gumbom navzgor se pomaknite po seznamu navzgor, dokler
ne najdete gumba Filter kanala. S pritiskom gumba Izberi se prikaže seznam možnosti. S puščičnima gumboma
navzgor in navzdol se pomikate po kategorijah na seznamu. Označite želeno možnost, na primer Priljubljeni 1, in
pritisnite gumb Izberi. Vodnik bo nato prikazoval informacije samo za tiste kanale.
"" Ko nastavite filter v vodniku Vodnik, se te nastavitve shranijo, ko zaprete in znova odprete Vodnik. Če ugotovite, da
nimate kanalov, za katere se vam zdi, da bi jih morali imeti, je pametno preveriti kategorijo in izbrati "Vsi", ki prikaže vse
nastavljene kanale.
- 137 -
Nastavitev funkcije Ogled razporeda
Konfigurirajte televizor za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.
Ikona
se prikaže ob programih, ki so konfigurirani za ogled razporeda.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Nastavitev ogleda razporeda za kanal
●●
Zaslon Vodnik
Na zaslonu Vodnik izberite program, ki si ga želite ogledati, in pritisnite gumb Izberi. V prikazanem pojavnem
meniju izberite možnost Ogled razporeda.
●●
zaslon Informacije o programu
Med gledanjem televizije pritisnite gumb Izberi. Prikaže se okno z informacijami o programu. Z levo ali desno
smerno puščico izberite program na sporedu in zadržite gumb Izberi. Čas ogleda programa lahko nastavite z
možnostjo Ogled razporeda.
Preklic ogleda razporeda
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Izbriši
Razpored ogleda lahko prekličete v vodniku Vodnik ali storitvi Smart Hub.
V programskem vodniku se pomaknite na program, pritisnite gumb Izberi in ga zadržite. Pomaknite se na možnost
Prekliči urnik in pritisnite gumb Izberi. Vrnili se boste v programski vodnik z odstranjenim razporedom ogleda
programa.
Za uporabo storitve Smart Hub pritisnite gumb
, da odprete storitev Smart Hub, pritisnite puščični gumb
navzgor, da se pomaknete v zgornjo vrstico, in desni puščični gumb, da se pomaknete v možnost Upravitelj urnika.
Pritisnite gumb Izberi, da se odpre možnost Upravitelj urnika. Pritisnite puščični gumb navzgor, da greste v najvišji
meni, ki ima dva gumba Posnetki in Razporedi. Pritisnite levi ali desni puščični gumb, da označite Razporedi, nato
pa pritisnite gumb Izberi. S puščičnim gumbom navzdol se pomaknite na seznam programov za ogled razporeda.
Pomaknite se na želeni program in pritisnite desni puščični gumb, da se pomaknete na seznam možnosti. S
puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomikajte po teh možnostih, dokler na najdete gumba Izbriši. Pritisnite
gumb Izberi, da odstranite načrtovani ogled.
- 138 -
Uporaba možnosti Seznam kanalov
Oglejte si, kako izpisati kanale, ki so na voljo na vašem televizorju.
Televizija
Seznam kanalov
Z možnostjo Seznam kanalov lahko med gledanjem televizije spreminjate kanale ali preverite programe na drugih
digitalnih kanalih.
Pritisnite gumb
na daljinskem upravljalniku, da odprete storitev Smart Hub, z levim ali desnim puščičnim
gumbom se pomaknite v možnost Televizija, s puščičnim gumbom navzgor se pomaknite v zgornjo vrstico, z desnim
puščičnim gumbom se pomaknite v možnost Seznam kanalov in nato pritisnite gumb Izberi. S tem boste prikazali
seznam kanalov in trenutno predvajani program. Poudarjen bo kanal, ki ga trenutno gledate, in prikazani bodo ime
kanala, številka kanala, in naslov programa.
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomikate po seznamu kanalov (ali uporabite klecni gumb za
preklapljanje kanalov, če želite listati po celih straneh). Lahko pa z gumbom
vnesete številko kanala in greste
neposredno na tisti kanal.
Če pritisnete desni puščični gumb, se odpre seznam kategorij. S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se lahko
pomikate po tem seznamu. Možnost izberete z gumbom Izberi. Odprli boste drug seznam. Po elementih seznama se
pomikate s puščičnima gumboma navzgor in navzdol. Element izberete z gumbom Izberi.
●●
Vsi
prikažejo se samodejno poiskani kanali.
●●
Priljubljeni
Prikaže sezname priljubljenih od 1 do 5. S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se lahko pomikate po teh
seznamih. Označite želeni seznam in pritisnite gumb Izberi. Na seznamu kanalov bodo zdaj prikazani samo
kanali na tem seznamu.
●●
Vrsta kanalov
Razvrsti seznam tako, da vključuje samo kanale izbrane zvrsti. Možnost Vrsta kanalov je mogoče uporabiti
samo za kanale, ki vsebujejo informacije o žanru. S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomikate po
seznamu žanrov (TV, radio, podatki). Označite želeni žanr in pritisnite gumb Izberi. Na seznamu kanalov bodo
zdaj prikazani samo kanali tega žanra.
●●
Razvrsti.
Razvrsti sezname po možnosti Številka kanala ali po možnosti Ime.
""
●●
Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih in morda ni vedno prikazana.
Antena
Omogoča izbiro med načini Običajna ant., Kabelski signal in Satelit.
""
Ta možnost je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
- 139 -
Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
Pogosto gledane kanale nastavite za priljubljene kanale.
Priljubljeni kanali so na zaslonih Uredi kanal in Vsi označeni s simbolom
.
"" Trenutno ni nobenih povratnih informacij s funkcijo Glasovni vodnik za to.
Registriranje kanalov kot priljubljenih
Televizija
Seznam kanalov
1.
Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku.
2.
Izberite način Priljubljeni.
3.
Izberite želeni seznam priljubljenih.
4.
Pomaknite se na Uredi priljub..
5.
Izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih.
6.
Pritisnite Izberi. Izbrani kanal je dodan na seznam priljubljenih.
Dodajanje kanalov na seznam priljubljenih – podrobnosti
1.
Odprite Seznam kanalov.
2.
Pritisnite desni puščični gumb, da se pomaknete na seznam kategorij.
3.
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomaknite na možnost Priljubljeni in pritisnite gumb
Izberi. Prikazani bodo seznami priljubljenosti od 1 do 5. V petih seznamih lahko ustvarite različne sezname
priljubljenih.
4.
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomaknite na želeni seznam in pritisnite gumb Izberi.
5.
S puščičnim gumbom navzgor se pomaknite na gumb Uredi. in pritisnite gumb Izberi. Na levi bo prikazan
seznam vseh kanalov. Ob vsakem kanalu je potrditveno polje.
6.
Po kanalih se pomikate s puščičnima gumboma navzgor in navzdol. Ko se pomaknete na kanal, ki ga želite
nastaviti med priljubljene, pritisnite gumb Izberi. S tem dejanjem izberete kanal in označite potrditveno polje.
7.
Ko izberete vse želene kanale, pritisnite desni puščični gumb.
8.
Na naslednjem zaslonu označite možnost Dodaj med Priljubljene in pritisnite gumb Izberi. Izbrani kanali so
dodani na seznam priljubljenih.
- 140 -
Brisanje kanalov s seznama priljubljenih – podrobnosti
1.
Odprite Seznam kanalov.
2.
Pritisnite desni puščični gumb, da se pomaknete na seznam kategorij.
3.
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomaknite na možnost Priljubljeni in pritisnite gumb Izberi.
Prikazani bodo seznami priljubljenosti od 1 do 5.
4.
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomaknite na želeni seznam in pritisnite gumb Izberi.
5.
Pomaknite se na kanal, ki ga želite odstraniti, in pritisnite gumb Izberi. Če želite odstraniti še druge kanale,
ponovite ta postopek.
6.
Z levim puščičnim gumbom se pomaknite na gumb Dodaj med Priljubljene/Odstrani iz priljubljenih.
7.
Označite možnost Odstrani iz priljubljenih in pritisnite gumb Izberi, da odstranite kanal s seznama
priljubljenih.
8.
Pritisnite desni puščični gumb.
9.
Na naslednjem zaslonu označite gumb Zapri in pritisnite gumb Select (Izberi).
Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov priljubljenih
Televizija
Seznam kanalov
1.
Odprite seznam kanalov z gumbom Seznam kanalov.
2.
Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku. S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se
lahko pomikate po seznamu.
3.
Označite možnost Priljubljeni in pritisnite gumb Izberi.
4.
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se lahko pomikate po seznamu. Izberite želeni seznam med petimi
seznami priljubljenih na zaslonu. Prikažejo se kanali na izbranem seznamu priljubljenih.
"" Seznam kanalov se prikaže samo, če so na izbranem seznamu priljubljenih dodani kanali.
- 141 -
Snemanje
Snemanje programa na zunanji trdi disk, ki je povezan prek USB.
Ko nastavite program za snemanje, se ob naslovu programa v vodniku ali na seznamu kanalov ali med ogledom
dodatnih informacij prikaže ikona
.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Pred uporabo funkcije snemanja preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij
Snemanje in Timeshift".
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja na zaslonu
Vodnik:
Če želite snemati program, ki je na sporedu zdaj, odprite programski vodnik, se pomaknite na program, nato
pa pritisnite gumb Izberi in ga zadržite. Prikaže se pojavni meni. S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se
pomaknite v možnost Snemaj.. Pritisnite gumb Izberi za snemanje programa. Vrnili se boste v programski vodnik.
Ob naslovu programa se prikaže ikona
. Če želite ugotoviti, ali je nastavljeno snemanje programa ali zaustavitev
snemanja programa, pritisnite gumb Izberi in ga zadržite. Prikaže se meni, na katerem je zdaj možnost Ustavi.
namesto možnosti Snemaj.. Izberite možnost Ustavi., da zaustavite snemanje, ali pa pritisnite gumb
, da se
vrnete v programski vodnik, ne da bi zaustavili snemanje.
Če želite posneti program, ki je na sporedu pozneje, se pomaknite na zahtevani program v vodniku in pritisnite
gumb Izberi. Prikaže se pojavni meni. S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se lahko pomikate po tem meniju.
Pomaknite se na možnost Razpored snemanja in pritisnite gumb Izberi. Slišali boste sporočilo, da je nastavljeno
snemanje programa, nato pa se boste vrnili v programski vodnik.
Ob naslovu programa je ikona
, ki označuje, da je nastavljeno snemanje. Če želite ugotoviti, ali je nastavljeno
snemanje programa, ali preklicati razpored snemanja, na programu pritisnite gumb Izberi. Če je snemanje že
nastavljeno, bo v meniju prikazana možnost Prekliči razporejeno snemanje. Za preklic razporeda snemanja lahko
pritisnete gumb Select (Izberi) ali pa pritisnite gumb
, da se vrnete v programski vodnik brez preklica snemanja.
- 142 -
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja v oknu z
informacijami o programu
Za prikaz menija snemanja programa ali zagon funkcije Timeshift pritisnite gumb
med gledanjem televizije. V
meniju lahko izberete naslednje funkcije:
●●
Snemaj.: takoj začne snemanje programa, ki ga gledate.
●●
Timeshift: vklopi funkcijo Timeshift.
●●
Ustavi.: zaustavi snemanje ali funkcijo Timeshift, ki je trenutno vklopljena.
●●
Informacije: prikaže podrobnosti o programu, ki ga trenutno gledate.
Snemanje programa, ki ga trenutno gledate, neposredno s televizije
Če želite posneti program, ki ga trenutno gledate, lahko pritisnete tudi samo gumb za snemanje na standardnem
daljinskem upravljalniku. Obveščeni boste, da se program snema, in izvedeli, kako dolgo se bo snemal (privzeta
nastavitev je do konca programa).
Spreminjanje časa snemanja
Ko snemate program v živo, lahko nastavite, kako dolgo želite snemati.
Pritisnite gumb
na daljinskem upravljalniku, z levim ali desnim puščičnim gumbom se pomaknite v možnost
Urejanje časa snemanja, nato pa pritisnite gumb Izberi. Prikazala se bo drsna skala in zaslišali boste trenutno
nastavljeni čas snemanja. Z levim in desnim puščičnim gumbom spremenite uro in pritisnite gumb Izberi. Slišali
boste meni, ki vam da informacije o času snemanja. Če se želite vrniti v program, ki ste ga gledali, pritisnite gumb
na daljinskem upravljalniku, z levim ali desnim puščičnim gumbom se pomaknite v možnost Pojdi na televizijo,
nato pa pritisnite gumb Izberi.
- 143 -
Ogled posnetih programov
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Odprite storitev Smart Hub s pritiskom na gumb
Snemaj.
na daljinskem upravljalniku. Znašli se boste v možnosti
Televizija. Pritisnite puščični gumb navzgor, da se pomaknete na zgornjo vrstico; pomaknili se boste na možnost
Vodnik.
Pritisnite desni puščični gumb, da se pomaknete v možnost Posnetki, nato pa pritisnite gumb Select (Izberi). S tem
boste odprli zaslon Upravitelj snemanja in urnika – prikazani bosta možnosti Posnetki in Razporedi. Označena je
prva možnost Posnetki.
Če želite predvajati program, se s puščičnima gumboma navzgor in navzdol pomikajte po naslovih programov,
nato pa lahko pritisnete gumb Select (Izberi) za predvajanje programa ali pa pritisnete desni puščični gumb, da se
pomaknete na seznam z možnostmi. S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomikajte med možnostmi na
tem seznamu za predvajanje programa, odstranitev (ali brisanje) ali ogled podrobnosti programa.
Izberite možnost Predvajaj za predvajanje programa. Program se bo začel. Če ste že gledali del tega programa, se
bo na zaslonu prikazal pojavni meni in vam ponudil možnosti Predvajaj (od začetka), Nadaljevanje (od tam, kjer ste
ostali) ali Prekliči.. Z levim in desnim puščičnim gumbom se pomaknite na zahtevano možnost in pritisnite gumb
Izberi.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Brisanje posnetega programa
Če želite izbrisati posneti program, pojdite na seznam Posnetki (ogled posnetih programov). S puščičnima gumboma
navzgor in navzdol se pomaknite na posnetek, ki ga želite izbrisati.
Pritisnite desni puščični gumb, da se pomaknete na seznam s 3 možnostmi. Pritisnite puščični gumb navzdol, da se
pomaknete na gumb Izbriši, nato pa pritisnite gumb Select (Izberi).
Sistem vas bo vprašal, ali želite odstraniti izbrani element. Pritisnite levi puščični gumb, da se pomaknete na gumb
Izbriši, nato pa pritisnite gumb Select (Izberi), da izbrišete naslov programa. Program bo izbrisan in vrnili se boste na
seznam Posnetki.
- 144 -
Uporaba storitve Smart Hub
Naučite se odpreti storitev Smart Hub za dostop do aplikacij, iger, filmov in še več.
Smart Hub
Ko pritisnete gumb
na svojem daljinskem upravljalniku, lahko brskate po spletu in prenašate aplikacije s
funkcijo Smart Hub.
"" Nekatere storitve možnosti Smart Hub so plačljive. Če želite uporabljati plačljivo storitev, morate imeti odprt račun pri
ponudniku storitev ali račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba računa Samsung".
"" Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
"" Nekatere funkcije storitve Smart Hub lahko niso na voljo, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali regije.
"" Storitev Smart Hub je lahko začasno nerazpoložljiva zaradi prekinitev internetne storitve.
"" Celotno besedilo Določila in pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate tako, da se pomaknete na možnost
Nastavitve
Podpora
Določila in pravilnik o zasebnosti.
"" Če želite preklicati sporazum o storitvi Smart Hub, čeprav je zahtevan, izberite Ponastavitev (
Podpora
Samod. diagnoza
Nastavitve
Ponastavitev), nato pa pritisnite desni smerni gumb v možnosti Pogoji in določila,
pravilnik o zasebnosti za Smart Hub.
Pritisnite gumb
na svojem daljinskem upravljalniku. S tem boste prikazali zaslon z dvema vrsticama. Označena
bo možnost Televizija v spodnji vrstici. Možnosti v zgornji vrstici se spreminjajo glede na izbrani element v spodnji
vrstici.
Spodnja vrstica vsebuje 4 gumbe na levi strani televizije. Njihove funkcije so:
●●
●●
Išči. – iskanje podatkov o kanalih, programih, naslovih filmov in aplikacijah v storitvi Smart Hub.
Vir – izbiranje zunanje naprave, ki je povezana s televizorjem
●●
Nastavitve – prikaz kratkega menija z nastavitvami v zgornji vrstici. Hitro lahko nastavite pogosto
uporabljene funkcije.
●●
APPS - Če na televizor namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z
novicami, športnimi dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
- 145 -
Z gumbi na desni strani možnosti Televizija lahko hitro dostopate do aplikacij, kot sta Netflix in Amazon. Trenutno
mnoge aplikacije niso dostopne s funkcijo Glasovni vodnik.
Z levim in desnim puščičnim gumbom se pomikajte med možnostmi v vrstici, s puščičnima gumboma navzgor in
navzdol pa se pomikajte med vrsticami. Za dostop do možnosti pritisnite gumb Select (Izberi).
Ko odprete storitev Smart Hub, se odpre možnost Televizija. Pritisnite puščični gumb navzgor, da se pomaknete v
zgornjo vrstico. Znašli se boste na gumbu Vodnik. V tej vrstici so naslednji elementi:
●●
Vodnik – odpiranje programskega vodnika
●●
Seznam kanalov – odpiranje seznama kanalov
●●
Na desni strani gumba Seznam kanalov je seznam kanalov, ki ste jih nazadnje gledali. Označite en kanal na
seznamu in pritisnite gumb Select (Izberi), da se hitro pomaknete nanj.
Prikaz prvega zaslona v storitvi Smart Hub
Na prvem zaslonu lahko enostavno zaženete predhodno ali pogosto uporabljene aplikacije. Aplikacije lahko tudi
premaknete na zaslon ali izbrišete z njega.
Storitev Smart Hub ima 2 vrstici. Ko se odpre, bo označena možnost televizije v spodnji vrstici. Možnosti v zgornji
vrstici se spreminjajo glede na izbrani element v spodnji vrstici. S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se
pomikajte med vrsticama, z levim/desnim puščičnim gumbom pa se pomikajte znotraj vrstice.
Spodnja vrstica vsebuje 4 gumbe na levi strani televizije. Na voljo imate gumbe Nastavitve, Vir, Išči. in Aplikacije:
Nastavitve
●●
Ko se oznaka premakne na ikono , se nad menijem prikaže seznam ikon za hitre nastavitve. S klikom teh
ikon lahko hitro nastavite pogosto uporabljene funkcije.
––
Slikovni način
Izberete lahko slikovni način, ki vam najbolj ustreza.
––
Način zvoka
Izberete lahko način zvoka, ki vam najbolje ustreza.
- 146 -
––
Predvajanje zvoka
Izberete lahko, katere zvočnike uporablja televizor za oddajanje zvoka.
––
Jezik zvoka
Izberete lahko jezik zvoka.
––
Podnapisi
Vklopi in izklopi podnapise.
––
Omrežje
Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.
Vir
●●
Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana s televizorjem.
""
Za več informacij si oglejte poglavje "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s televizorjem".
Išči.
●●
V storitvah Smart Hub lahko iščete aplikacije ali igre. Možnost iskanja prikaže tipkovnico na zaslonu s
postavitvijo tipkovnice qwerty s poudarkom na številki 1.
APPS
●●
Če na televizor namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami,
športnimi dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
""
Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom. Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba
storitve Aplikacije".
- 147 -
Uporaba možnosti e-Manual
Odprite uporabniški priročnik, ki je vdelan v vašem televizorju.
Zagon priročnika e-Manual
Pritisnite gumb Menu (Meni) na standardnem daljinskem upravljalniku, da odprete meni. Ali pa pritisnite gumb
, da odprete storitev Smart Hub, pritiskajte levi puščični gumb, dokler ne pridete do nastavitev, nato pa pritisnite
gumb Select (Izberi).
S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se lahko pomikate po tem meniju. Pomaknite se na možnost Podpora,
nato pa izberite e-Manual in pritisnite gumb Select (Izberi), da ga odprete.
Nastavitve
Podpora
Odpri e-Manual
Ogledate si lahko vgrajen e-Manual, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah televizorja.
"" Lahko pa tudi prenesete kopijo priročnika e-Manual iz spletnega mesta Samsung.
"" Modro obarvane besede (npr. Slikovni način) označujejo element menija.
Priročnik e-Manual vsebuje dve vrstici gumbov. S puščičnima gumboma navzgor in navzdol se pomikajte med
vrsticama, z levim/desnim puščičnim gumbom pa se pomikajte znotraj vrstice. Pritisnite Izberi (Select), da odprete
poglavje, ki ga želite prebrati.
V priročniku e-Manual je razdelek z naslovom "Spoznajte daljinski upravljalnik za TV v možnosti Accessibility
Guidance (v desnem kotu zaslona). To je zlasti uporabno za ljudi, ki s težavo vidijo gumbe za upravljanje ali pa
ne vedo, kakšno funkcijo ima posamezen gumb. V tem razdelku gumbi daljinskega upravljalnika ne upravljajo
televizorja.
- 148 -
Uporaba storitve Glasovna interakcija
Vodnik za uporabo možnosti Glasovna interakcija za upravljanje televizorja
Za uporabo možnosti Glasovna interakcija mora imeti vaš televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Poleg tega
morate uporabiti mikrofon na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
Z možnostjo Glasovna interakcija upravljate televizor z glasovnimi ukazi. Lahko na primer preklapljate kanale ali
prikažete programski vodnik. Možnost ni enaka vodniku Glasovni vodnik, ki vam pove, kaj je prikazano na zaslonu.
Glasovni vodnik je uporaben za ljudi, ki ne vidijo zaslona ali ne morejo prebrati elementov menija na zaslonu.
Za uporabo možnosti Glasovna interakcija pritisnite gumb
na daljinskem upravljalniku in izgovorite ukaz, na
primer "Vodnik" v mikrofon na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Zagon funkcije Glasovna interakcija
Pridržite gumb
na Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Televizor se odzove in vas pozove "Govorite zdaj".
Izgovorite želeni ukaz in sprostite gumb. Televizor vam sporoči, kaj je razumel, nato pa izvede dejanje.
"" Če televizor ne prepozna ukaza, ga izgovorite znova bolj jasno.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Nekateri uporabni dokazi:
●●
Vklop/izklop glasovnega vodnika – vklop/izklop oddajanja govora
●●
Vklop/izklop zvočnega opisa – vklop/izklop zvočnega opisa
●●
Kanal [številka] – sprememba v tisti kanal. Na primer Kanal 1
●●
Vodnik – odpre programski vodnik
●●
Seznam kanalov – odpre seznam kanalov
●●
Povečanje/zmanjšanje glasnosti – spreminja glasnost
Lahko poiščete tudi videe na portalu YouTube. Pritisnite gumb
in ga zadržite ter izgovorite frazo, na primer
"skladbe od [ime]". S tem prikličete seznam videospotov za skladbe tistega izvajalca.
"" Glasovni vodnik bo postregel z veliko informacijami o videu. Tega zaenkrat še ni mogoče prekiniti in bo predvajano prvih
nekaj sekund videa.
Če izgovorite ukaz, ki ga televizor ne prepozna, ga televizor pogosto poskuša poiskati. Pritisnite gumb
vrnete k televizorju.
- 149 -
, da se
Download PDF

advertising