Samsung | UE65KS8002T | Samsung 163 cm (65'') KU6000 Smart 4K UHD TV Navodila za uporabo

E-MANUAL
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. Če
želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na
www.samsung.com/register
Modela
Serijska št.
Vsebine
Hitri vodniki
Povezovanje z mobilno napravo
13
Vzpostavitev povezave z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Uporaba aplikacije Pametni pogled (Zrcaljenje zaslona) ali
skupna raba vsebin
13
Povezovanje mobilnih naprav brez brezžičnega usmerjevalnika
(Wi-Fi Direct)
Vodnik po gumbih na upravljalniku Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Uporaba funkcije Smart Hub
2
Uporaba funkcije Smart Hub
Uporaba funkcije Glasovna interakcija
3
Nastavitev glasovne interakcije
3
Zagon funkcije Glasovna interakcija
Povezave
Povezovanje z anteno (Antena)
13
Povezovanje mobilne naprave prek Aplikacija Smart View
Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s
televizorjem
14
Preklop vhodnega signala
14
Urejanje zunanjih naprav
15
Uporaba dodatnih funkcij
Opombe o povezovanju!
15
Opombe o povezavi za HDMI
16
Opombe o povezavi za zvočne naprave
16
Opombe o povezavi za računalnike
16
Opombe o povezavi za mobilne naprave
Povezovanje z internetom
5
Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem
Odpravljanje težav internetne povezave
7
Odpravljanje težav žične internetne povezave
8
Odpravljanje težav brezžične internetne povezave
Povezovanje z videonapravami
9
Povezovanje s kablom HDMI
9
Priključitev s komponentnim kablom (samo modeli z vhodom
COMPONENT IN/AV IN)
10
Priključitev s kompozitnim kablom (samo modeli z vrati
COMPONENT IN/AV IN)
Vhod avdio in izhodni priključki
10
Povezovanje s kablom HDMI (ARC)
11
Povezovanje s kablom za digitalni zvok (optičnim)
11
Povezovanje prek brezžičnega omrežja
11
Vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth
Povezovanje z računalnikom
12
Povezovanje prek vrat HDMI – skupna raba zaslona
12
Povezovanje prek aplikacije Pametni pogled – skupna raba
vsebine
Daljinski upravljalnik in zunanje
naprave
Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
(različica Glasovna interakcija)
Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Vzpostavitev povezave z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung – Uporaba univerzalnega daljinskega
upravljalnika
Upravljanje televizorja s tipkovnico ali igralno blazinico
22
Povezovanje s tipkovnico USB
22
Povezovanje tipkovnice ali igralne blazinice Bluetooth
22
Uporaba tipkovnice
Vnašanje besedila s tipkovnico QWERTY na zaslonu
23
Uporaba dodatnih funkcij
Pametne funkcije
Gledanje televizije
Smart Hub
Hiter ogled informacij o digitalnem oddajanju
25
Prikaz začetnega zaslona
38
Uporaba vodnika
26
Samodejni zagon storitve Smart Hub
39
Preklop oddajnega signala
26
Samodejni zagon nazadnje uporabljene aplikacije
39
Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega
26
Preizkušanje povezav s storitvijo Smart Hub
26
Ponastavitev storitve Smart Hub
Uporaba računa Samsung
27
Ustvarjanje računa Samsung
27
Prijava v račun Samsung
28
Upravljanje podatkov za plačilo, ki so shranjeni na televizorju
28
Brisanje računa Samsung s televizorja
Uporaba storitve GAMES
29
Namestitev in zagon igre
29
Upravljanje kupljenih ali nameščenih iger
30
Ocenjevanje iger
Uporaba storitve APPS
31
Namestitev in izvajanje aplikacije
32
Upravljanje kupljenih ali nameščenih aplikacij
33
Uporaba drugih funkcij aplikacij
Uporaba načina e-Manual
34
Zagon e-priročnika
34
Uporaba gumbov v e-priročniku
Uporaba načina Web Browser
Predvajanje slik/videev/glasbe
35
Predvajanje predstavnostne vsebine
36
Funkcije na zaslonu Seznam predstavnostne vsebine
Uporaba funkcije Glasovna interakcija
37
Nastavitev glasovne interakcije
37
Uporaba glasovne interakcije
kanala.
Snemanje programov
39
Snemanje programov
40
Upravljanje seznama razporeda snemanja
40
Ogled posnetih programov
Nastavitev možnosti Ogled razporeda
41
Nastavitev ogleda razporeda za kanal
Uporaba funkcije Timeshift
Uporaba načina Seznam kanalov
Urejanje kanalov
43
Odstranjevanje registriranih kanalov
44
Urejanje registriranih kanalov
Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
44
Registriranje kanalov kot priljubljenih
45
Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov priljubljenih
Urejanje seznama priljubljenih kanalov
45
Odstranjevanje kanalov s seznama priljubljenih kanalov
45
Prerazporejanje seznama priljubljenih
45
Preimenovanje seznama priljubljenih
Še bolj realistični športni programi s pomočjo funkcije Športni
način
46
Samodejno povzemanje vrhuncev
47
Ogled tekme, posnete v športnem načinu
Možnosti za podporo gledanja televizije
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
47
Iskanje razpoložljivih kanalov
47
Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja
47
Branje digitalnega besedila
48
Izbira jezika zvoka pri oddajanju
48
Nastavitev države (območja)
48
Ročno iskanje oddajnih signalov
49
Natančna nastavitev analognega oddajanja
49
Prenašanje seznama kanalov
49
Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop
50
Nastavitev satelitskega sistema
64
Iskanje virusov v realnem času
50
Spreminjanje jezika teleteksta
64
Preverjanje seznama iskanja
50
Prikaz menija splošnega vmesnika
Slika in zvok
Prilagajanje kakovosti slike
51
Izbira slikovnega načina.
51
Nastavitev naprednih nastavitev slike
Funkcije podpore za sliko
53
Gledanje televizije kot slike v sliki (Slika v sliki (PIP)).
53
Prikaz v načinu HDR
54
Spreminjanje velikosti slike
Prilagajanje kakovosti zvoka
55
Izbira zvočnega načina
55
Nastavitev naprednih zvočnih nastavitev
Uporaba funkcij podpore za zvok
56
Izbira zvočnikov
57
Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth
58
Poslušanje televizije prek zvočnika Multiroom
62
Povezava zunanje naprave s funkcijo Anynet+ in uporaba
njunih menijev
Posodabljanje programske opreme televizorja
63
Posodobitev programske opreme televizorja na najnovejšo
različico
64
Samodejno posodabljanje televizorja
Zaščita televizorja pred vdorom in škodljivo kodo
64
Preverjanje televizorja in povezanega pomnilnika za škodljive
kode
Uporaba drugih funkcij
65
Zagon funkcij dostopnosti
65
Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne
65
Gledanje televizijskih oddaj s podnapisi
66
Zvočni opis
67
Prilagajanje prosojnosti menijev
67
Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)
67
Povečanje pisave (za osebe z okvaro vida)
67
Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro
vida)
68
Poslušanje televizorja prek naprave Bluetooth (za osebe z
okvaro sluha)
68
Nastavitev naprednih sistemskih nastavitev
70
Ponastavitev tovarniških nastavitev televizorja
70
Omogočanje igralnega načina
Samodejno izvajanje podatkovnih storitev
HbbTV
Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni
vmesnik ali kartica CI+")
72
Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo
za SPLOŠNI VMESNIK
Sistem in podpora
73
Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
Funkcija Teletekst
Nastavitev ure in uporaba časovnika
59
Nastavitev trenutne ure
60
Uporaba časovnikov
Uporaba funkcij zaščite zaslona pred ožigom in varčevanja z
energijo
61
Preprečevanje ožiga zaslona
61
Zmanjševanje varčevanja energije televizorja
Odpravljanje težav
Preberite pred uporabo možnosti Aplikacije
Pred uporabo Web Browser preberite
Klicanje Podpora
76
Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje
77
Iskanje kontaktnih informacij za servis
77
Zahtevanje servisnih storitev
Diagnoza delovanja televizorja
Pojavile so se težave s sliko.
77
Preizkus slike
Zvok ni jasen
80
Preizkus zvoka
Pojavile so se težave z oddajanjem
Moj računalnik se noče povezati
Ne morem se povezati z internetom
Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih
datotek
95
Omejitve glede uporabe datotek fotografij, videoposnetkov in
glasbenih datotek
96
Podprti zunanji podnapisi
96
Podprti notranji podnapisi
97
Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik
97
Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe
98
Podprti video kodeki
Preberite po nastavitvi televizorja
101 Velikosti slike in vhodni signali
102 Nameščanje ključavnice proti kraji
102 Preberite pred nastavitvijo brezžične internetne povezave
Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)
Podatkovne storitve
103 IBM
Funkcija Razpored snemanja/Timeshift ne deluje
103 MAC
Sistem Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje
Pojavile so se težave pri zagonu/uporabi aplikacij
Moja datoteka se noče predvajati
Želim ponastaviti televizor
Druge težave
104 VESA DMT
Podprte ločljivosti za videosignale
105 CEA-861
Preberite pred uporabo naprav Bluetooth
106 Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth
Gumbi in funkcije
107 Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem
Varnostni ukrepi in opombe
večpredstavnostne vsebine
109 Razpoložljivi gumbi in funkcije v športnem načinu
110 Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali
Timeshift
Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift
89
Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja
90
Pred uporabo funkcije Timeshift
Podprte ločljivosti za posamezne vhodne signale UHD
91
Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Izklop
91
Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Vklop
Preberite pred uporabo možnosti Glasovna interakcija
92
Varnostni ukrepi za glasovno interakcijo
92
Zahteve glede uporabe funkcije glasovne interakcije
Licenca
Vzpostavitev povezave z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Za upravljanje lahko upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung povežete s televizorjem.
Ko prvič vklopite televizor, se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung samodejno seznani
s televizorjem. Če se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s
televizorjem, ga usmerite v tipalo daljinskega upravljalnika televizorja ter pridržite gumba in
na
upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung hkrati 3 sekunde ali več.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Vodnik po gumbih na upravljalniku Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Prikazuje osnovno uporabo gumbov na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
Gumb premikajte gor ali
dol, da nastavite glasnost.
Gumb uporabite za
premikanje gor/dol/levo/
desno.
Gumb pritisnite za izklop
zvoka.
Gumb pritisnite za izbiro
elementa.
Gumb premikajte gor ali
dol, da spremenite kanal.
Gumb pritisnite za prikaz
zaslona za upravljanje
predvajanja.
Gumb pritisnite za uporabo
Vodnik.
Izberite želeno funkcijo po
pritisku gumba .
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Uporaba funkcije Smart Hub
Povežite se s storitvijo Smart Hub za aplikacije, igre, filme in še več.
Uporaba funkcije Smart Hub
Uživajte v več funkcijah na enem zaslonu, ki jih zagotavlja Smart Hub.
Vir
Vir
Če pritisnete gumb na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, lahko uporabljate
naslednje funkcije in možnosti.
Nastavitve
●●
Če premaknete označeni del, se na vrhu menija prikažejo kratka navodila. Hitro nastavite pogosto
uporabljene funkcije.
Vir
●●
Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana s televizorjem.
""
●●
Za več informacij si oglejte "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s televizorjem".
Išči.
V storitvi Smart Hub lahko iščete podatke o kanalih, programih, naslovih filmov in aplikacijah.
"" Za več informacij si oglejte "Smart Hub".
"" Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.
Uporaba funkcije Glasovna interakcija
Za želeno delovanje izgovorite ukaz v mikrofon na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem
upravljalniku z mikrofonom.
Nastavitev glasovne interakcije
Vklop in izklop zvoka
Nastavitve
informacije
Sistem
Strokovne nastavitve
Glasovna interakcija
Glasovne povratne
Določite lahko, ali želite na svoje glasovne ukaze prejemati glasovne odgovore.
Izbira želenega spola glasu
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Glasovna interakcija
Spol glasu
Izberete lahko želen spol glasu za glasovne odgovore.
Zagon funkcije Glasovna interakcija
Pridržite gumb
in istočasno izgovorite ukaz, nato pa sprostite gumb . Nato je glasovni ukaz prepoznan.
"" Če ukaz ni prepoznan, ponovite ukaz z natančno izgovarjavo.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem
upravljalniku z mikrofonom.
Povezovanje z anteno (Antena)
Kabel antene lahko priključite v televizor.
"" Če priključite kabelski ali satelitski sprejemnik, povezava z anteno ni potrebna.
Najbolje je, da oba priključka priključite z večkratnim stikalom ali stikalom DiSEqC. itd. ter da možnost
Vrsta povezave z anteno nastavite na Dvojni oscilator.
"" Modeli imajo lahko različne načine povezovanja.
"" Sistem DVB-T2 morda ni na voljo v določenih geografskih območjih.
Povezovanje z internetom
Lahko si zagotovite dostop do interneta prek svojega televizorja.
Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem
Nastavitve
Omrežje
Odpri Omrežne nastavitve Posk. zdaj
Vzpostavite povezavo z razpoložljivim omrežjem.
Vzpostavljanje žične internetne povezave
"" Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod
"" Televizor ne bo mogel vzpostaviti povezave z internetom, če je hitrost omrežja nižja od 10 Mb/s.
"" Če je kabel LAN priključek, je dostop do interneta samodejno omogočen.
Vzpostavljanje brezžične internetne povezave
Nastavitve
Omrežje
Odpri Omrežne nastavitve
Brezžično
Pred vzpostavljanjem povezave preverite nastavitve SSID (ime) in gesla brezžičnega usmerjevalnika.
Omrežne nastavitve
Brezžična povezava
Izberite svoje brezžično omrežje.
Osveži
"" Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.
"" Če na seznamu ni želenega omrežja, izberite možnost Dodaj omrežje. in ročno vnesite SSID (ime) omrežja.
"" Na zaslonu za nastavitev omrežja izberite WPS in na brezžičnem usmerjevalniku pritisnite gumb WPS ali PBC.
Televizor samodejno vzpostavi povezavo z internetom.
Preverjanje stanja internetne povezave
Nastavitve
Omrežje
Stanje omrežja Posk. zdaj
Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.
Spreminjanje imena televizorja v omrežju
Nastavitve
Omrežje
Ime naprave Posk. zdaj
Ime televizorja v omrežju lahko spremenite. Izberite Uporabniški vnos na dnu seznama in spremenite ime.
Odpravljanje težav internetne povezave
Če dostop do interneta ni mogoč, poiščite rešitve.
Odpravljanje težav žične internetne povezave Posk. zdaj
Ko preberete naslednjo vsebino, odpravite težavo z žično internetno povezavo. Če težava ni odpravljena, se
obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Ni omrežnega kabla
Prepričajte se, da je omrežni kabel priključen. Če je, se prepričajte, da je usmerjevalnik vklopljen. Če je
vklopljen, ga izklopite in znova vklopite.
Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela
1. Upoštevajte spodnje korake ali ročno konfigurirajte nastavitve Nastav. IP.
2. Prepričajte se, da je v usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP, in ponastavite usmerjevalnik.
Povezava z omrežjem ni uspela
1. Preverite vse nastavitve Nastav. IP.
2. Ko preverite stanje strežnika DHCP (biti mora aktivno) v usmerjevalniku, odstranite kabel LAN in ga
znova priključite.
Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom
1. Preverite, ali je kabel LAN priključen v vrata LAN usmerjevalnika za zunanje naprave.
2. Preverite vrednosti DNS v nastavitvah Nastav. IP.
Nastavitev omrežja je končana, vendar se internetna povezava ne vzpostavi
Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Odpravljanje težav brezžične internetne povezave
Ko preberete naslednjo vsebino, odpravite težavo z brezžično internetno povezavo. Če težava ni
odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Povezave z brezžičnim omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti
Če izbranega brezžičnega usmerjevalnika ni mogoče najti, pojdite na možnost Odpri Omrežne nastavitve
in izberite ustrezni usmerjevalnik.
Vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom ni uspela
1. Prepričajte se, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je vklopljen, ga izklopite in znova vklopite.
2. Po potrebi vnesite pravilno geslo.
Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela
1. Upoštevajte spodnje korake ali ročno konfigurirajte nastavitve Nastav. IP.
2. Prepričajte se, da je strežnik DHCP omogočen v usmerjevalniku. Nato usmerjevalnik izključite in ga
znova priključite.
3. Po potrebi vnesite pravilno geslo.
Povezava z omrežjem ni uspela
1. Preverite vse nastavitve Nastav. IP.
2. Po potrebi vnesite pravilno geslo.
Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom
1. Preverite, ali je kabel LAN priključen v vrata LAN usmerjevalnika za zunanje naprave.
2. Preverite vrednosti DNS v nastavitvah Nastav. IP.
Nastavitev omrežja je končana, vendar se internetna povezava ne vzpostavi
Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Povezovanje z videonapravami
Vzpostavite ustrezno videopovezavo med televizorjem in drugo zunanjo napravo.
Povezovanje s kablom HDMI
Priključitev s komponentnim kablom (samo modeli z vhodom COMPONENT
IN/AV IN)
S komponentnim adapterjem ali adapterjem AV povežite komponentni kabel s komponentnimi vhodnimi
priključki na televizorju ter komponentnimi izhodnimi priključki naprave, kot je prikazano na spodnji sliki.
Prepričajte se, da ste povezali skupaj priključke enakih barv. (modrega z modrim, rumenega z rumenim).
COMPONENT IN / AV IN
"" Za uporabo komponentne opreme povežite komponentni kabel (moder) in kabel AV (rumen).
Priključitev s kompozitnim kablom (samo modeli z vrati COMPONENT IN/AV
IN)
Kabla za video in zvok priključite v priložena adapterja (oglejte si naslednjo sliko), nato pa adapterja
priključite v vrata COMPONENT/AV IN na televizorju in vrata OUT na zunanji napravi. Pri povezavi kablov
povežite kable in vrata enakih barv.
"" Če želite uporabiti opremo AV (kompozitno), odstranite komponentni adapter.
Vhod avdio in izhodni priključki
Vzpostavite ustrezno zvočno povezavo med televizorjem in zunanjo napravo.
Povezovanje s kablom HDMI (ARC)
Povezovanje s kablom za digitalni zvok (optičnim)
Povezovanje prek brezžičnega omrežja
Televizor in Samsungovo brezžično zvočno napravo lahko povežete prek brezžičnega omrežja. V tem
primeru morata biti obe napravi povezani v istem omrežju. Za več informacij si oglejte Upravitelj brezžičnih
zvočnikov (
Nastavitve Zvok Strokovne nastavitve Upravitelj brezžičnih zvočnikov).
Vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth
Televizor ali zvočne naprave lahko povežete prek komunikacije Bluetooth. Za več informacij si oglejte
Vodnik za povezavo (
Vir Vodnik za povezavo).
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Povezovanje z računalnikom
Televizor uporabite kot računalniški monitor ali ga povežite z računalnikom prek omrežja in dostopajte do vsebine v
računalniku.
Povezovanje prek vrat HDMI – skupna raba zaslona
"" Pri povezovanju z osebnim računalnikom uporabite vrata PC (osebni računalnik). Za več informacij o nastavitvi
vrat si oglejte "Urejanje zunanjih naprav".
Povezovanje prek aplikacije Pametni pogled – skupna raba vsebine
Če je televizor povezan prek programa Smart View (Pametni pogled) v vašem osebnem računalniku,
lahko predvajate fotografije, videoposnetke in zvok na televizorju. Za več informacij si oglejte Vodnik za
povezavo (
Vir Vodnik za povezavo).
Povezovanje z mobilno napravo
Prikažite zaslon mobilne naprave tako, da povežete mobilno napravo s televizorjem ali omrežjem.
Uporaba aplikacije Pametni pogled (Zrcaljenje zaslona) ali skupna raba
vsebin
Povežite se s funkcijo zrcaljenja in skupno rabo vsebin ter predvajajte predstavnostno vsebino, ki je
shranjena na mobilni napravi, na zaslonu televizorja.
1. Zaženite funkcijo Pametni pogled (Zrcaljenje zaslona) v mobilni napravi. Mobilna naprava poišče
razpoložljive naprave, s katerimi se lahko poveže.
2. Na seznamu izberite televizor. Mobilna naprava je zdaj povezana s televizorjem.
"" Če iskanje sistema televizorja ne poteka v vaši mobilni napravi, televizor in mobilno napravo izklopite in
ponovno vklopite ter poskusite znova.
"" Če je na voljo več televizorjev, lahko izbirate med različnimi imeni televizorjev v možnosti
Omrežje Ime naprave.
Nastavitve
Povezovanje mobilnih naprav brez brezžičnega usmerjevalnika (Wi-Fi Direct)
Nastavitve
Omrežje
Strokovne nastavitve
Wi-Fi Direct Posk. zdaj
Povezovanje mobilne naprave prek Aplikacija Smart View
Ko namestite aplikacijo Aplikacija Smart View iz trgovine Google Play, Samsung Apps ali App Store,
lahko predvajate predstavnostno vsebino mobilne naprave v televizorju ali upravljate televizor z mobilno
napravo.
"" Za uporabo funkcije Smart View (Pametni pogled) mora mobilna naprava podpirati funkcijo zrcaljenja, npr.
AllShare Cast in Smar View (Pametni pogled). Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo
zrcaljenja, obiščite spletno mesto proizvajalca mobilne naprave.
Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s
televizorjem
S preklapljanjem glejte televizor in vsebino zunanje naprave.
Preklop vhodnega signala
Vir
Če na zaslonu izberete katero koli povezano zunanjo napravo, se prikaže zaslon izbrane naprave.
Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE.
"" Ko vklopite naprave (predvajalniki Blu-ray, igralne konzole itd.), ki so prek kabla HDMI povezane z univerzalnim
daljinskim upravljalnikom, združljivim s televizorjem, se prikaže pojavno sporočilo, ki omogoči preklop na
vsebino v napravi ali samodejno nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika naprave. Odvisno od
naprave, ta funkcija morda ni podprta. Za nemoteno nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika
upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung postavite tako, da je v bližini televizorja in usmerjen proti
njemu.
"" Če je naprava USB priključena v vrata USB, se prikaže pojavno sporočilo, ki omogoča enostaven preklop na
navedeno predstavnostno vsebino v napravi.
Urejanje zunanjih naprav
Vir
Spremenite lahko ime vrat povezane zunanje naprave ali jih dodate na zaslon Prvi zaslon.
1. Označeno območje premaknite na povezano zunanjo napravo.
2. Pritisnite smerni gumb za navzgor. Nato lahko uporabite naslednji funkciji. (Razpoložljive funkcije se
lahko razlikujejo glede na vrsto vrat.)
●●
Uredi.: lahko spremeni ime vrat zunanje naprave na dejanski način uporabe, da zagotovi lažjo
identifikacijo.
●●
Dodaj na začetni zaslon: lahko doda vrata zunanje naprave na zaslon Prvi zaslon, da omogoči hitro
preklapljanje.
Uporaba dodatnih funkcij
Na zaslonu Vir lahko uporabite naslednje funkcije:
●●
Vodnik za povezovanje naprav (Vodnik za povezavo)
●●
Registracija zunanjih naprav v upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung (Nast. univ. dalj.
upravl.)
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Opombe o povezovanju!
Pri vzpostavljanju povezave z zunanjo napravo upoštevajte naslednje:
"" Število priključkov, njihova imena in mesta se glede na model lahko razlikujejo.
"" Pri povezovanju zunanje naprave s televizorjem si oglejte uporabniški priročnik za napravo. Število priključkov
za zunanje naprave, njihova imena in mesta se lahko razlikujejo glede na proizvajalca.
Opombe o povezavi za HDMI
●●
Priporočamo naslednje vrste kablov HDMI:
––
Kabel HDMI velike hitrosti
––
Kabel HDMI velike hitrosti z ethernetno povezavo
●●
Uporabite kabel HDMI debeline do 17mm.
●●
Če uporabite neodobren kabel HDMI, se lahko prikaže prazen zaslon ali pride do napake pri povezavi.
●●
Nekateri kabli HDMI in naprave morda niso združljivi s televizorjem zaradi različnih specifikacij
standarda HDMI.
●●
Ta televizor ne podpira ethernetnega kanala HDMI. Ethernet je omrežje LAN (lokalno omrežje).
Povežete ga lahko s koaksialnimi kabli, ki ustrezajo standardu IEEE.
●●
S kablom, krajšim od 3 m, dosežete najboljšo kakovost pri gledanju slik v UHD.
●●
Številne računalniške grafične kartice nimajo vrat HDMI, namesto njih pa imajo vrata DVI. Če osebni
računalnik ne podpira izhoda HDMI za video, povežite računalnik s kablom HDMI-DVI.
Opombe o povezavi za zvočne naprave
●●
Priporočamo, da za boljšo kakovost zvoka uporabite sprejemnik AV.
●●
Če napravo povežete z optičnim kablom, se zvočniki televizorja ne izklopijo samodejno. Če želite
izklopiti zvočnike televizorja, nastavite možnost Izberi zvočnik (
Nastavitve Zvok Izberi
zvočnik) na možnost Zvočni/optični izhod.
●●
Nenavaden hrup iz zvočne naprave med njeno uporabo lahko nakazuje na težave z napravo. V tem
primeru se za pomoč obrnite na proizvajalca zvočne naprave.
Opombe o povezavi za računalnike
●●
Dokler je skupna raba datotek vklopljena, obstaja možnost nepooblaščenega dostopa. Ko dostopa
do podatkov ne potrebujete, onemogočite skupno rabo.
●●
Računalnik in pametni televizor morata biti povezana prek istega omrežja.
●●
Ko vsebino delite z drugimi omrežnimi napravami, denimo s tistimi v sistemu za shranjevanje IP
(internetni protokol), deljenje morda ne bo podprto zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja
omrežja (če ima denimo omrežje napravo NAS (omrežna shramba)).
Opombe o povezavi za mobilne naprave
●●
Za uporabo funkcije Zrcaljenje zaslona mora mobilna naprava podpirati funkcijo zrcaljenja, npr.
AllShare Cast ali Screen Mirroring. Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo
zrcaljenja, obiščite spletno mesto proizvajalca mobilne naprave.
●●
Če želite uporabiti Wi-Fi Direct, mora mobilna naprava podpirati funkcijo Wi-Fi Direct. Preverite, ali
vaša mobilna naprava podpira funkcijo Wi-Fi Direct.
●●
Mobilna naprava in pametni televizor morata biti povezana v istem omrežju.
●●
Pri vzpostavljeni spletni povezavi je lahko predvajanje videa ali zvoka občasno prekinjeno.
●●
Ko vsebino delite z drugimi omrežnimi napravami, denimo s tistimi v sistemu za shranjevanje IP
(internetni protokol), deljenje morda ne bo podprto zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja
omrežja (če ima denimo omrežje napravo NAS (omrežna shramba)).
Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
(različica Glasovna interakcija)
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem
upravljalniku z mikrofonom.
Tipkovnica s smernimi tipkami (gor/dol/levo/
desno)
Izberite
Gumb
(Prepoznavanje glasu)
Opis
Zažene funkcijo Glasovna interakcija. Pritisnite gumb, izgovorite glasovni ukaz in
sprostite gumb, da zaženete Glasovna interakcija. Če gumb pritisnete enkrat, se
prikaže vodnik do funkcije Glasovna interakcija.
123 (Številčnica)
Ko ga pritisnete, se na zaslonu prikaže številčni trak.
Za vnos številske vrednosti izberite številke in nato Končano. Uporabite ga za
spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd. Če se na zaslonu prikaže
Barvni gumb s številčnim trakom, na tipkovnici s smernimi tipkami (gor/dol/levo/
desno) izberite možnost Barvni gumb in posebno barvo. To uporabite za dostop do
dodatnih možnosti, ki so posebej namenjene za uporabljeno funkcijo.
/EXTRA (barva/
dodatno)
S temi barvnimi gumbi lahko dostopite do dodatnih možnosti funkcije, ki jo
trenutno uporabljate. /Med gledanjem vsebine ga pritisnite za prikaz dodatnih
informacij ponudnika vsebine.
Tipkovnica s smernimi
tipkami (gor/dol/levo/
desno)
Premakne označeni del in spreminja vrednosti v meniju televizorja.
Izberite
Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem vsebine, se
prikažejo podrobne informacije o programu.
(Nazaj)
Pritisnite, da se vrnete v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča
funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji
kanal.
(Smart Hub)
Pritisnite, da se vrnete na Prvi zaslon.
(Predvajaj/premor)
ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate
trenutno predvajano predstavnostno vsebino.
VOL (Glasnost)
Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok,
pritisnite gumb. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže Bližnjice dostopnosti.
CH (Kanal)
Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona
Vodnik. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže zaslon Seznam kanalov.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem
upravljalniku z mikrofonom.
"" Slike, gumbi in funkcije enote Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model.
"" Razdalja za uporabo enote Pametni daljinski upravljalnik Samsung je manj kot 6 m. Delovna razdalja se lahko
razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
"" Če želite uporabljati upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung z zunanjo napravo, morate
konfigurirati njegove nastavitve.
Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Ta funkcija se lahko razlikuje glede na model ali geografsko regijo.
Tipkovnica s smernimi tipkami (gor/dol/levo/
desno)
Izberite
Gumb
Opis
123 (Številčnica)
Ko ga pritisnete, se na zaslonu prikaže številčni trak.
Za vnos številske vrednosti izberite številke in nato Končano. Uporabite ga za
spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd. Če se na zaslonu prikaže
Barvni gumb s številčnim trakom, na tipkovnici s smernimi tipkami (gor/dol/levo/
desno) izberite možnost Barvni gumb in posebno barvo. To uporabite za dostop do
dodatnih možnosti, ki so posebej namenjene za uporabljeno funkcijo.
/EXTRA (barva/
dodatno)
S temi barvnimi gumbi lahko dostopite do dodatnih možnosti funkcije, ki jo
trenutno uporabljate. /Med gledanjem vsebine ga pritisnite za prikaz dodatnih
informacij ponudnika vsebine.
Tipkovnica s smernimi
tipkami (gor/dol/levo/
desno)
Premakne označeni del in spreminja vrednosti v meniju televizorja.
Izberite
Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem vsebine, se
prikažejo podrobne informacije o programu.
(Nazaj)
Pritisnite, da se vrnete v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča
funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji
kanal.
(Smart Hub)
Pritisnite, da se vrnete na Prvi zaslon.
(Predvajaj/premor)
ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate
trenutno predvajano predstavnostno vsebino.
VOL (Glasnost)
Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok,
pritisnite gumb. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže Bližnjice dostopnosti.
CH (Kanal)
Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona
Vodnik. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže zaslon Seznam kanalov.
"" Ta funkcija se lahko razlikuje glede na model ali geografsko regijo.
"" Slike, gumbi in funkcije enote Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model.
"" Razdalja za uporabo enote Pametni daljinski upravljalnik Samsung je manj kot 6 m. Delovna razdalja se lahko
razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
Vzpostavitev povezave z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Združevanje televizorja z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Ko prvič vklopite televizor, se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung samodejno seznani
s televizorjem. Če se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s
televizorjem, ga usmerite v tipalo daljinskega upravljalnika televizorja ter pridržite gumba in
na
upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung hkrati 3 sekunde ali več.
Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung – Uporaba univerzalnega daljinskega
upravljalnika
Televizor in povezane zunanje naprave upravljajte z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
Vir
Nast. univ. dalj. upravl.
Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate zunanje naprave, ki so priključene na televizor. Zato sledite
navodilom na zaslonu in registrirajte zunanje naprave.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Brez dodatnega nameščanja lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja upravljate Samsungove zunanje
naprave tudi s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Določene zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem, morda ne bodo podpirale funkcije univerzalnega
daljinskega upravljalnika.
"" Pred zunanjo napravo ne postavite nobenih ovir. Signali daljinskega upravljalnika morda ne bodo pravilno
preneseni.
"" Televizor si zapomni zunanjo napravo in njena vrata za povezavo (HDMI 1, HDMI 2 itd.).
Upravljanje televizorja s tipkovnico ali igralno blazinico
Povezana tipkovnica ali igralna blazinica omogoča lažje upravljanje televizorja.
Povezovanje s tipkovnico USB
Kabel tipkovnice priklopite v vrata USB.
Povezovanje tipkovnice ali igralne blazinice Bluetooth
Nastavitve
ploščka Posk. zdaj
Sistem
Upravit. vhodnih naprav
Dodajanje tipkovnice Bluetooth in igralnega
"" Če vaše tipkovnice ni bilo mogoče zaznati, jo postavite bliže televizorju in nato izberite možnost Osveži.
Televizor znova samodejno poišče razpoložljive naprave.
Uporaba tipkovnice
Gumb
Funkcije daljinskega upravljalnika
Smerne tipke
Premika označeni del
Tipka Windows
Prikaz nastavitev televizorja
Tipka Enter
Izbere ali zažene označeni element
Tipka ESC
Vrne na prejšnji zaslon.
Tipke F1/F2/F3/F4
Barvni gumbi -
Tipka F5
Zažene možnost Prvi zaslon
Tipka F6
Prikaže zaslon Vir
Tipka F7
Zažene možnost Seznam kanalov
Tipka F8
Utiša zvok
Tipka F9/F10
Prilagodi glasnost
Tipka F11/F12
Preklopi kanal
/
/
/
Nastavitev tipkovnice
V možnosti
Nastavitve
Sistem
Upravit. vhodnih naprav lahko nastavite naslednje funkcije. Posk.
zdaj
●●
Jezik tipkovnice Posk. zdaj
●●
Vrsta tipkovnice Posk. zdaj
●●
Bližnjica za vhodne jezike Posk. zdaj
Vnašanje besedila s tipkovnico QWERTY na zaslonu
S tipkovnico QWERTY vnesite besedilo v televizor.
Uporaba dodatnih funkcij
Na zaslonu tipkovnice QWERTY izberite . Na voljo so naslednje možnosti:
●●
Priporočeno besedilo
●●
Ponastavi priporočene besedilne podatke
●●
Predvidi naslednji znak (pri uporabi smernih gumbov)
●●
Jezik
""
Ta funkcija ni podprta v vseh državah.
Smart Hub
Oglejte si opise osnovnih funkcij storitve Smart Hub.
Vir
Vir
"" Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.
Ko pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku, lahko brskate po spletu in prenašate aplikacije s
funkcijo Smart Hub.
"" Nekatere storitve možnosti Smart Hub so plačljive. Če želite uporabljati plačljivo storitev, morate imeti odprt
račun pri ponudniku storitev ali račun Samsung. Za več informacij si oglejte "Uporaba računa Samsung".
"" Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
"" Nekatere funkcije storitve Smart Hub lahko niso na voljo, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali regije.
"" Storitev Smart Hub je lahko začasno nerazpoložljiva zaradi prekinitev internetne storitve.
"" Celotno besedilo Pogoji in pravilnik si lahko ogledate tako, da se pomaknete na možnost
Nastavitve
Podpora Pogoji in pravilnik. Če želite prenehati uporabljati Smart Hub, lahko prekličete pogodbo. Posk. zdaj
Prikaz začetnega zaslona
Na začetnem zaslonu lahko enostavno zaženete predhodno izvajane ali pogosto uporabljene aplikacije.
Aplikacije lahko tudi premaknete po ali izbrišete z zaslona.
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
, lahko uporabljate naslednje funkcije in možnosti.
Nastavitve
●●
Če premaknete označeni del na možnost Nastavitve, se na vrhu menija prikažejo kratka navodila.
Hitro nastavite pogosto uporabljene funkcije.
––
Slikovni način
Izberete lahko slikovni način, ki vam najbolj ustreza.
––
Izberi zvočnik
Izberete lahko, katere zvočnike uporablja televizor za oddajanje zvoka.
––
Način zvoka
Izberete lahko način zvoka, ki vam najbolje ustreza.
––
Jezik zvoka
Izberete lahko jezik zvoka.
––
Podnapisi
Vklopi in izklopi podnapise.
––
Slika v sliki (PIP)
Če uporabljate povezano zunanjo napravo, lahko gledate program v oknu slika-v-sliki (Slika v
sliki (PIP)).
––
Omrežje
Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.
––
Več …
Prikaže nastavitve televizorja.
Vir
●●
Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana s televizorjem.
""
●●
Za več informacij o povezovanju zunanjih naprav si oglejte "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so
povezane s televizorjem".
Išči.
V storitvah Smart Hub lahko iščete aplikacije ali igre.
Odstranjevanje aplikacije z začetnega zaslona
Če želite odstraniti aplikacijo z začetnega zaslona, premaknite označeno območje na aplikacijo, ki jo želite
odstraniti, pritisnite smerni gumb za navzdol in izberite Odstrani..
Premikanje aplikacije na začetnem zaslonu
Če želite premakniti aplikacijo na začetnem zaslonu, premaknite označeno območje na aplikacijo, ki jo
želite premakniti, pritisnite smerni gumb za navzdol in izberite Prema..
Samodejni zagon storitve Smart Hub
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Samod. zaženi Smart Hub Posk. zdaj
Ko Samod. zaženi Smart Hub nastavite na Vklop, se lahko začetni zaslon prikaže samodejno.
Samodejni zagon nazadnje uporabljene aplikacije
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Samodejni zagon zadnje aplikacije
Če je možnost Samodejni zagon zadnje aplikacije nastavljena na Vklop, se ob vklopu televizorja
samodejno zažene nazadnje uporabljena aplikacija.
Preizkušanje povezav s storitvijo Smart Hub
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Zagon možnosti Preskus povezave Smart Hub Posk. zdaj
Ponastavitev storitve Smart Hub
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Ponastavi Smart Hub Posk. zdaj
Uporaba računa Samsung
Ustvarite in upravljajte svoj račun Samsung.
Nastavitve
Sistem
Račun Samsung Posk. zdaj
Ustvarjanje računa Samsung
Nastavitve
Sistem
Račun Samsung
Ustvari račun.
Nekatere storitve možnosti Smart Hub so plačljive. Če želite uporabljati plačljivo storitev, morate imeti
odprt račun pri ponudniku storitev ali račun Samsung.
"" Račun Samsung lahko ustvarite tudi na spletni strani http://content.samsung.com. Ko imate račun, lahko isti
ID uporabljate tako na televizorju kot tudi na spletnem mestu Samsung.
"" Če želite pregledati določila in pogoje, izberite možnost Glej podrobnosti.
"" Če želite, da je račun zaščiten, v polju pod poljem z geslom izberite možnost Izbira slike za profil in vnos gesla
(visoka stopnja varnosti).
"" Če želite, da vas televizor ob vklopu samodejno prijavi v račun, označite možnost Samodejni vpis.
Ustvarjanje računa Samsung s Facebookovim računom
Nastavitve
Sistem
Račun Samsung
Ustvari s storit. Facebook
Prijava v račun Samsung
Nastavitve
Sistem
Račun Samsung
Prijava
"" Za spremembo načina prijave si oglejte "Spreminjanje in dodajanje podatkov v računu Samsung."
Spreminjanje in dodajanje podatkov v računu Samsung
Nastavitve
Sistem
Račun Samsung
Uredi profil
"" Za spreminjanje podatkov o računu morate biti prijavljeni v račun Samsung.
Upravljanje podatkov za plačilo, ki so shranjeni na televizorju
Nastavitve
Sistem
Račun Samsung
Informacije o plačilu
"" Za upravljanje podatkov o plačilu morate biti prijavljeni v račun Samsung.
Brisanje računa Samsung s televizorja
Nastavitve
Sistem
Račun Samsung
Odstrani račun
"" Za odstranitev podatkov o računu morate biti prijavljeni v račun Samsung.
Uporaba storitve GAMES
Uživajte v igrah, ki so na voljo s storitvijo Smart Hub.
GAMES
GAMES
Moje igre
V žarišču
Vse igre
Krmilnik
V modi
"" Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.
Igre lahko namestite ali zaženete. Nameščene igre so shranjene na zaslonu Moje igre.
"" Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Namestitev in zagon igre
Namestitev iger
1. Premaknite želeno igro, ki jo želite namestiti, in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se zaslon s
podrobnimi informacijami.
2. Izberite možnost Namestitev. Če je namestitev zaključena, jo lahko neposredno zaženete.
"" Nameščene igre si lahko ogledate na zaslonu Moje igre.
"" Za več informacij o kontrolnikih igre, ki so združljivi s preneseno igro, izberite GAMES
Krmilnik.
"" Če je notranji pomnilnik v televizorju premajhen, lahko igro namestite v napravo USB.
"" Igro, ki je nameščena v napravi USB, lahko igrate samo, če je naprava USB povezana s televizorjem. Če se
povezava z napravo USB med igranjem prekine, se igra zaustavi.
"" Igre, ki je nameščena na napravi USB, ne morete igrati na osebnem računalniku ali drugem televizorju.
Zagon nameščene igre
Za zagon igre izberite možnost GAMES
Moje igre.
Upravljanje kupljenih ali nameščenih iger
Na zaslonu Moje igre označite želeno igro in pridržite gumb Izberi. Možnost Moje igre
tudi za upravljanje nameščenih iger.
Možnosti izberite
Dodajanje na začetni zaslon
1. Izberite možnost Moje igre
Možnosti
Dodaj na začetni zaslon.
2. Izberite igro, ki jo želite dodati na začetni zaslon. Izbrana igra je dodana na začetni zaslon.
Odstranjevanje igre
1. Izberite možnost Moje igre
Možnosti
Izbriši.
2. Izberite igro, ki jo želite izbrisati.
3. Izberite način Izbriši. Izbrana igra je izbrisana.
"" S pojavnim menijem lahko tudi brišete igre z začetnega zaslona.
Posodabljanje igre
1. Izberite možnost Moje igre
Možnosti
Posodobitev
2. Izberite igro, ki jo želite posodobiti.
3. Za posodobitev igre pritisnite gumb Izberi.
"" Izberete ga lahko samo, če so na voljo igre za posodobitev.
Zaklepanje ali odklepanje igre
1. Izberite možnost Moje igre
Možnosti
Zakleni/Odkleni.. Prikažejo se potrditvena polja za
posamezne igre.
2. Izberite igro, ki jo želite odkleniti ali zakleniti. Če želite zakleniti igro, jo označite. Če želite odkleniti
igro, odstranite oznako.
3. Izberite Končano, da zaklenete ali odklenete igro.
Samodejno posodabljanje iger
Nameščene igre se lahko samodejno posodobijo. Če ne želite samodejnih posodobitev, možnost Moje igre
Možnosti Samodej. posodobitev nastavite na Izklop.
"" Samodejna posodobitev je na voljo samo, če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo.
Ocenjevanje iger
Vsako igro lahko ocenite na zaslonu s podrobnimi informacijami.
"" Ta funkcija je na voljo samo, če je igra nameščena samo v televizorju.
Uporaba storitve APPS
Različne aplikacije lahko prenesete in zaženete iz storitve Smart Hub.
APPS
APPS
Moji Appi
Novosti
Najbolj prilj…
Video
Življenje Plus
Zabava
"" Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.
Če na televizor namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami,
športnimi dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
"" Za uporabo te možnosti mora biti televizor povezan z internetom.
"" Ko prvič zaženete storitev Smart Hub, se samodejno namestijo privzete aplikacije. Privzete aplikacije se lahko
razlikujejo glede na regijo.
Namestitev in izvajanje aplikacije
Namestitev aplikacije
1. Premaknite želeno aplikacijo, ki jo želite namestiti, in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se zaslon s
podrobnimi informacijami.
2. Izberite možnost Namestitev. Če je namestitev zaključena, jo lahko neposredno zaženete.
"" Nameščene aplikacije si lahko ogledate na zaslonu Moji Appi.
"" Če je notranji pomnilnik v televizorju premajhen, lahko aplikacijo namestite v napravo USB.
"" Aplikacijo, ki je nameščena v napravi USB, lahko zaženete samo, če je naprava USB povezana s televizorjem. Če
se povezava naprave USB prekine med izvajanjem aplikacije, se aplikacija prekine.
"" Aplikacije, ki je nameščena na napravi USB, ne morete zagnati na osebnem računalniku ali drugem televizorju.
Zagon aplikacije
Izbrano aplikacijo lahko zaženete na zaslonu Moji Appi. V izbranih aplikacijah se pojavijo spodnje ikone, ki
pomenijo naslednje:
●●
: aplikacija je nameščena na napravi USB.
●●
: aplikacija ima geslo.
●●
: aplikacija je nameščena.
●●
: aplikacijo je treba posodobiti.
●●
: aplikacija podpira Pametni pogled.
Upravljanje kupljenih ali nameščenih aplikacij
Na zaslonu Moji Appi označite želeno aplikacijo in pridržite gumb Izberi. Možnost Moji Appi
izberite tudi za upravljanje nameščenih aplikacij.
Dodajanje na začetni zaslon
1. Izberite možnost Moji Appi
Možnosti
Dodaj na začetni zaslon.
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite dodati. Izbrana aplikacija je dodana na začetni zaslon.
Premikanje aplikacij
1. Izberite možnost Moji Appi
Možnosti
Prema..
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite premakniti.
3. Aplikacijo premaknite v želeno smer.
4. Pritisnite gumb Izberi.
5. Izberite način Končano. Premikanje je končano.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Odstranitev aplikacije
1. Izberite možnost Moji Appi
Možnosti
Izbriši.
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati.
3. Izberite način Izbriši. Izbrana aplikacija je izbrisana.
"" Prepričajte se, da so pri odstranitvi aplikacije odstranjeni tudi z njo povezani podatki o aplikaciji.
Možnosti
Posodobitev aplikacij
1. Izberite možnost Moji Appi
Možnosti
Posodobitev.
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite posodobiti.
3. Pritisnite gumb Izberi. Aplikacija je posodobljena.
"" Ta funkcija je na voljo le, če Moji Appi vključuje aplikacije, ki jih je treba posodobiti.
Odklepanje in zaklepanje aplikacij
1. Izberite možnost Moji Appi
Možnosti
Zakleni/Odkleni..
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite odkleniti ali zakleniti.
3. Izberite način Končano. Izbrana aplikacija se zaklene ali odklene.
Samodejno posodabljanje aplikacij
Nameščene aplikacije se lahko samodejno posodobijo. Če ne želite samodejnih posodobitev, možnost Moji
Appi Možnosti Samodej. posodobitev nastavite na Izklop.
Ocenjevanje aplikacij
Vsako aplikacijo lahko ocenite na zaslonu s podrobnimi informacijami.
Uporaba drugih funkcij aplikacij
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Aplikac., vezane na kan. Posk. zdaj
Z aplikacijo za upravljanje kanalov, ki oddajajo, lahko prejmete informacije o programih in uporabljate
povezane storitve.
"" Ta funkcija je na voljo samo, ko je v televizorju nameščena aplikacija, ki podpira Aplikac., vezane na kan..
"" Med kanali, ki jih sprejema antena, je ta funkcija na voljo samo za kanale, ki podpirajo možnost Aplikac., vezane
na kan..
"" Ta funkcija ni podprta v vseh državah.
Uporaba načina e-Manual
Preberite priročnik, ki je vdelan v vašem televizorju.
Zagon e-priročnika
Nastavitve
Podpora
Odpri e-Manual
Ogledate si lahko vgrajen e-Manual, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah televizorja.
"" Prenesete lahko tudi kopijo e-priročnika s Samsungovega spletnega mesta.
"" Modro obarvane besede (npr. Slikovni način) označujejo element menija.
Uporaba gumbov v e-priročniku
●●
●●
(Išči.)
(Kazalo)
●●
(Odprta stran)
●●
(Posk. zdaj): omogoča dostop do ustreznega elementa v meniju in takojšen preizkus funkcij.
●●
(Poveži): omogoča dostop do ustrezne strani v referencah.
"" Do e-priročnika ni mogoče dostopati z nekaterih zaslonov menija.
Uporaba načina Web Browser
V televizorju brskajte po internetu.
WEB BROWSER
"" Če izberete
WEB BROWSER, si lahko ogledate nedavno ogledana spletna mesta ali prikazana priporočila.
Če izberete želeno spletno mesto, pridobite neposredni dostop do njega.
"" Možnost WEB BROWSER lažje uporabljate, če priključite tipkovnico in miško.
"" Po spletni strani se lahko pomikate s 4 smernimi gumbi.
"" Spletna stran se lahko razlikuje od tiste na računalniku.
Predvajanje slik/videev/glasbe Posk. zdaj
Predvajajte predstavnostno vsebino, ki je shranjena v televizorju, napravi USB, pametnem telefonu, fotoaparatu,
osebnem računalniku itd.
Vir
Samsung USB
Samsung USB
Filtriraj po : Vsi
Razvrsti po : Naslov
Možnosti
"" Slika se lahko razlikuje glede na določen model ali območje.
Na televizorju lahko predvajate predstavnostno vsebino, ki je shranjena v pomnilniških napravah, na
primer v napravah USB, mobilnih napravah in fotoaparatih.
"" Predstavnostne vsebine ni mogoče predvajati, če televizor ne podpira vsebine ali pomnilniške naprave. Za več
informacij si oglejte "Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek".
"" Preden povežete napravo USB, ustvarite varnostno kopijo pomembnih datotek. Samsung ne odgovarja za
poškodovane ali izgubljene datoteke.
"" Za povezovanje televizorja z mobilno napravo si oglejte "Povezovanje z mobilno napravo".
Predvajanje predstavnostne vsebine
Predvajanje večpredstavnostne vsebine, shranjene v računalniku ali mobilni napravi
1. Napravo s predstavnostno vsebino izberite v možnosti
Vir. Prikaže se seznam predstavnostne
vsebine v napravi.
2. Na seznamu izberite predstavnostno vsebino. Vsebina se začne predvajati.
"" Za več informacij si oglejte "Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne vsebine".
"" Vsebina se morda ne bo predvajala, odvisno od načina šifriranja ali oblike zapisa datoteke. Poleg tega bodo
nekatere funkcije morda omejene.
"" Vsebina morda ne bo tekoče predvajana, odvisno od težav s komunikacijo omrežja. V tem primeru uporabite
napravo USB.
"" Ko napravo priključite v vrata USB, se prikaže obvestilo. Če izberete možnost Brskaj, se prikaže seznam
predstavnostne vsebine v napravi.
Predvajanje predstavnostne vsebine, shranjene v napravi USB
Ko povežete napravo USB s televizorjem, se na zaslonu prikaže obvestilo o povezavi. Izberite način
Brskaj. Na televizorju se prikaže seznam sličic večpredstavnostne vsebine, ki je shranjena v napravi USB,
in izberite večpredstavnostno vsebino za predvajanje s seznama. Predstavnostna vsebina se bo začela
predvajati.
"" Če želite zaustaviti predvajanje predstavnostnih vsebin, pritisnite gumb
.
Funkcije na zaslonu Seznam predstavnostne vsebine
Na zaslonu seznama predstavnostne vsebine pomnilniške naprave lahko uporabite naslednje funkcije.
●●
Filtriraj po
Filtrira predstavnostno vsebino, da prikaže izbrano vrsto večpredstavnosti.
●●
Razvrsti po
Razvrsti seznam vsebine. Načini razvrščanja se spreminjajo glede na izbrano vrsto vsebine.
●●
Možnosti
Izbriše ali predvaja predstavnostno vsebino, ki jo izberete na seznamu predstavnostne vsebine.
Uporaba funkcije Glasovna interakcija
Do določenih možnosti in funkcij menijev lahko dostopate in jih zaženete z glasovnimi ukazi.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem
upravljalniku z mikrofonom.
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Glasovna interakcija Posk. zdaj
"" Zaslon Glasovna interakcija se lahko glede na model razlikuje od zgornje slike.
"" Ko zaženete Glasovna interakcija, se na zaslonu prikaže uporabniški priročnik funkcije Glasovna interakcija.
Priročnik se razlikuje glede na podprt jezik funkcije Glasovna interakcija.
Nastavitev glasovne interakcije
Vklop in izklop zvoka
Nastavitve
informacije
Sistem
Strokovne nastavitve
Glasovna interakcija
Glasovne povratne
Določite lahko, ali želite na svoje glasovne ukaze prejemati glasovne odgovore.
Izbira želenega spola glasu
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Glasovna interakcija
Spol glasu
Izberete lahko želen spol glasu za glasovne odgovore.
Uporaba glasovne interakcije
Pridržite gumb
in istočasno izgovorite ukaz, nato pa sprostite gumb . Nato je glasovni ukaz prepoznan.
"" Če ukaz ni prepoznan, ponovite ukaz z natančno izgovarjavo.
Hiter ogled informacij o digitalnem oddajanju
Oglejte si pregled razvrstitve programa vsakega posameznega digitalnega kanala.
Uporaba vodnika
Televizija
Vodnik Posk. zdaj
Dnevne televizijske sporede za posameznih televizijskih hiš si lahko ogledate v možnosti Vodnik. Lahko si
ogledate podatke o programu ter gledate ali nastavite snemanje.
V možnosti Vodnik si lahko ogledate samo televizijski spored od trenutnega časa dalje.
"" Vodnik se pojavi tudi, ko med gledanjem televizije pritisnete gumb CH.
"" Informacije v možnosti Vodnik so na voljo le za digitalne kanale. Analogni kanali niso podprti.
"" Če si želite ogledati Vodnik, morate najprej nastaviti uro na televizorju (
Ura).
Nastavitve
Sistem
Čas
Ko se premaknete na želeni program, pritisnite in držite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku. Prikaže
se pojavno okno, v katerem so navedene naslednje funkcije.
●●
Razpored gledanja
Ko izberete Ogled razporeda, lahko načrtujete ogled programa na sporedu.
●●
Razpored snemanja
Ko izberete Razpored snemanja, lahko načrtujete snemanje programa na sporedu.
●●
Podrobne informacije
Ko izberete Glej podrobnosti, si lahko ogledate podrobne informacije o izbranem programu.
Informacije se lahko razlikujejo glede na signal oddajanja. Če program nima razpoložljivih informacij,
se ne prikaže nobena vsebina.
●●
Prikaz upravitelja snemanja in urnika
Ko izberete možnost Upravitelj urnika, si lahko ogledate zaslon Upravitelj snemanja in urnika.
●●
Snemanje
Ko izberete Snemaj., lahko snemate trenutno oddajani program.
""
Za več informacij o funkciji "Razpored snemanja" si oglejte "Snemanje programov".
Preklop oddajnega signala
Televizija
Seznam kanalov
Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete desni smerni gumb, izberite Antena, da izberete možnost
Običajna ant. ali Kabelski signal.
"" Ta funkcija ni potrebna, če je vaš televizor priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.
Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega kanala.
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Informacije o signalu
"" Če je vaš televizor priključen na ločeno radijsko anteno, lahko uporabite informacije o moči signala, da
prilagodite anteno za povečano moč signala in izboljšan sprejem kanalov visoke ločljivosti.
"" Ta funkcija je na voljo samo za digitalne kanale.
Snemanje programov
Trenutni program ali naslednje programe lahko posnamete tako, da namesto videorekorderja uporabite napravo
USB.
Ob programih in kanalih, ki imajo nastavljeno snemanje, se pojavi ikona
.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Pred uporabo funkcije snemanja preberite vse varnostne ukrepe. Več informacij najdete v poglavju "Pred
uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".
Snemanje programov
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja na zaslonu Vodnik
V možnosti Vodnik izberite program v živo in pridržite gumb Izberi. Za začetek snemanja lahko izberete
možnost Snemaj.. Poleg tega izberite program na sporedu in pridržite gumb Izberi. Za nastavitev
razporeda snemanja lahko izberete možnost Razpored snemanja.
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja v oknu z informacijami o
programu
Med gledanjem televizije pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno z informacijami o programu. Če v oknu
z informacijami o programu pridržite gumb Izberi in izberete možnost Snemaj., lahko snemate program.
Z levim ali desnim smernim gumbom izberite program na sporedu. Pridržite gumb Izberi. Če izberete
možnost Timeshift, lahko za program nastavite možnost Razpored snemanja.
Uporaba razporeda snemanja za snemanje ob podanem datumu in času
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Načrtovano opravilo
Razpored snemanja
Upravljanje seznama razporeda snemanja
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Načrtovano opravilo
Uredi.
Načrtovano opravilo
Odstrani.
Preklic razporeda snemanja
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Ogled posnetih programov
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Posneto
Izberite datoteko, ki vsebuje posnetek s seznama. Datoteka se bo predvajala.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Gumbi, ki se pojavijo, se med seboj razlikujejo glede na predvajano datoteko. Za več informacij si oglejte
"Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali Timeshift".
"" Predvajalnik vrhuncev je na voljo samo, če ste shraniti vrhunce programa, ki ste ga posneli v načinu Športni
način.
Nastavitev možnosti Ogled razporeda
Konfigurirajte televizor za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.
Zraven programov, ki ste jih konfigurirali za spored predvajanja, se prikaže ikona
"" Za nastavitev sporeda predvajanja morate na televizorju najprej nastaviti uro (
Čas Ura).
.
Nastavitve
Sistem
Nastavitev ogleda razporeda za kanal
Nastavitev Ogleda razporeda za digitalni kanal
●●
zaslon Vodnik
Na zaslonu Vodnik, izberite program, ki si ga želite ogledati, in pritisnite gumb Izberi. V prikazanem
pojavnem meniju izberite možnost Ogled razporeda.
●●
zaslon Informacije o programu
Med gledanjem televizije pritisnite gumb Izberi. Prikaže se okno s podatki o programu. Z levo ali
desno smerno puščico izberite program na sporedu in pridržite gumb Izberi. Čas ogleda programa
lahko nastavite z možnostjo Ogled razporeda.
Nastavitev ogleda razporeda za analogni kanal
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Načrtovano opravilo
Ogled razporeda
Urejanje ogleda razporeda
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Načrtovano opravilo
"" Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti Ogled razporeda in Razpored snemanja.
Preklic ogleda razporeda
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Načrtovano opravilo
Odstrani.
Uporaba funkcije Timeshift
Predvajajte, začasno zaustavite ali previjte nazaj televizijski vsebino v živo.
Program na televiziji v živo lahko s funkcijo Timeshift začasno ustavite ali previjete nazaj. Ko vklopite to
funkcijo, je funkcija TV program onemogočena. Posk. zdaj
"" Za uporabo funkcije Timeshift (Časovni zamik) mora biti naprava USB priključena za snemanje.
"" Pred uporabo funkcije Timeshift preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte "Pred uporabo
funkcij Snemanje in Timeshift".
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Če želite med gledanjem televizije vklopiti funkcijo Timeshift, pridržite gumb Izberi in izberite
informacijami o programu.
v oknu z
"" Za več informacij si oglejte "Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali Timeshift".
Uporaba načina Seznam kanalov
Spremenite kanal ali preverite program na drugih digitalnih kanalih.
Televizija
Seznam kanalov Posk. zdaj
Če uporabljate Seznam kanalov, lahko med gledanjem televizije spreminjate kanale ali preverite programe
na drugih digitalnih kanalih. Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CH LIST.
Zaslon Vsi vsebuje naslednje ikone:
●●
: priljubljeni kanal
●●
: zaklenjen kanal
●●
: gledan kanal
Če na zaslonu Seznam kanalov pritisnete smerni gumb v desno , lahko uporabljate naslednje funkcije:
●●
Vsi
prikažejo se samodejno poiskani kanali.
●●
Priljubljeni
Prikaže seznam priljubljenih od 1 do 5.
●●
Kategorija
Razvrsti seznam tako, da vključuje samo kanale izbrane zvrsti. Možnost Kategorija je mogoče
uporabiti samo za kanale, ki vsebujejo informacije o žanru.
●●
Razvrsti.
Razvrsti seznam kanalov po Številka ali Ime.
""
●●
Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
Antena
Omogoča izbiro med načini Običajna ant., Kabelski signal in Satelit.
""
Ta možnost je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Urejanje kanalov
Urejajte kanale, ki so shranjeni v televizorju.
Televizija
Seznam kanalov
Desni smerni gumb
Uredi.
Ikone na zaslonu Uredi kanal označujejo naslednje:
●●
: priljubljeni kanal
●●
: zaklenjen kanal
Odstranjevanje registriranih kanalov
Če želite odstraniti kanal, izberite kanal in nato možnost Izbriši. Če želite odstraniti vse kanale, izberite
možnosti Izberi vse in nato možnost Izbriši.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Urejanje registriranih kanalov
Če izberete možnost Vsi
●●
Zakleni. ali Odkleni. kanalov Posk. zdaj
""
●●
Če želite nastaviti geslo, nastavite
Vklop.
Nastavitve
TV program
Zaklepanje kanala na možnost
Preimenuj kanal
""
●●
Uredi., lahko dostopate do naslednjih možnosti:
Ta možnost je na voljo samo pri analognih kanalih.
Sprememba številke
""
Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
""
Po spremembi številke kanala se informacije o kanalu ne posodobijo samodejno.
Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
Pogosto gledane kanale nastavite za priljubljene kanale.
Priljubljeni kanali so na zaslonih Uredi kanal in Vsi označeni s simbolom
.
Registriranje kanalov kot priljubljenih
Televizija
Seznam kanalov
1. Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku.
2. Izberite način Priljubljeni.
3. Izberite enega od petih priljubljenih seznamov.
4. Pomaknite se na Uredi priljub..
5. Izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih
6. Izberite način
. Izbrani kanal je registriran na seznamu priljubljenih.
Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov priljubljenih
Televizija
Seznam kanalov
1. Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku.
2. Izberite način Priljubljeni.
3. Izberite želeni seznam med petimi seznami priljubljenih na zaslonu. Prikažejo se kanali na izbranem
seznamu priljubljenih.
"" Kanali na seznamu so prikazani samo, če je bil seznam priljubljenih registriran.
Urejanje seznama priljubljenih kanalov
Urejajte seznam priljubljenih kanalov.
Televizija
Seznam kanalov
Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete desni smerni gumb, izberite možnost Priljubljeni
– prikaže se zaslon Priljubljeni 5 Uredi.. Uredi priljub..
Priljubljeni 1
Odstranjevanje kanalov s seznama priljubljenih kanalov
Izberite kanale na seznamu priljubljenih in nato izberite gumb
.
Prerazporejanje seznama priljubljenih
Izberite kanale in nato možnost Sprem. vr. red.. Prikaže se poudarjena možnost Sprem. vr. red.. Pritisnite
gumba za premikanje gor/dol in določite novo mesto za kanale. Pritisnite gumb Izberi, da nastavite kanale
na nova mesta.
Preimenovanje seznama priljubljenih
Izberite seznam priljubljenih kanalov, ki ga želite preimenovati, in nato izberite možnost Preim.
priljubljene. S tipkovnico, ki se prikaže na zaslonu, vnesite novo ime in nato izberite možnost Končano.
Še bolj realistični športni programi s pomočjo funkcije Športni
način
Športni dogodki naj bodo videti in slišati, kot bi bili resnično tam.
Nastavitve
Slika
Poseben način ogleda
Športni način Posk. zdaj
Funkcija Športni način omogoča optimalne nastavitve slike in zvoka za športne dogodke, ki so videti in
slišati, kot bi bili resnično tam. Če je snemalna naprava poleg tega povezana s televizorjem med uporabo
načina Športni način, si lahko vrhunce iz posnetega športnega dogodka ogledate samodejno ali ročno.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Ko omogočite način Športni način, se možnost Slikovni način spremeni v možnost Štadion, Način zvoka pa v
možnost Štadion. Pri tem je nekaj menijev možnosti Slika in Zvok onemogočenih.
Samodejno povzemanje vrhuncev
Nastavitve
Slika
Poseben način ogleda
Športni način
Samodejni utrinki Posk. zdaj
Vendar funkcija Samodejni utrinki ni na voljo:
●●
med preklopom vhodnega signala;
●●
če je funkcija Zvočni opis nastavljena na Vklop;
●●
Ko modeli z dvema sprejemnikoma istočasno snemajo dva kanala.
●●
Vsebino gledate v možnosti MOJA VSEBINA
●●
Med delovanjem funkcije Zrcaljenje zaslona
●●
Med gledanjem vrhuncev trenutne nogometne tekme v ločljivosti UHD s funkcijo Predvajalnik
vrhuncev
●●
med gledanjem analognega programa.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Delovanje funkcije Samodejni utrinki je odvisno od značilnosti oddajanega signala.
"" Priporočamo, da funkcijo Samodejni utrinki uporabljate samo med gledanjem nogometnih tekem. Če boste to
možnost uporabljali pri drugih športnih dogodkih, bodo morda prikazane neustrezne sličice.
Ogled tekme, posnete v športnem načinu
Posneto tekmo si lahko ogledate na zaslonu MOJA VSEBINA.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Za več informacij o funkcijah si oglejte "Razpoložljivi gumbi in funkcije v športnem načinu".
"" Za več informacij o funkcijah si oglejte "Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali Timeshift".
"" Za več informacij si oglejte "Ogled posnetih programov".
Možnosti za podporo gledanja televizije
Uporabljajte funkcije, ki so podprte v digitalnih in analognih kanalih.
Iskanje razpoložljivih kanalov
Nastavitve
TV program
Samodejno iskanje Posk. zdaj
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Tega ne potrebujete, če je televizor priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.
"" Sistem DVB-T2 morda ni na voljo v določenih geografskih območjih.
Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Branje digitalnega besedila
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Digitalno besedilo Posk. zdaj
To funkcijo lahko uporabite med gledanjem oddaje, ki vključuje besedilo in večpredstavnostno vsebino.
"" Ta funkcija je na voljo samo v Združenem kraljestvu.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mednarodni standard za sisteme
za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem
MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike,
videodatoteke in večpredstavnostni podatki. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med
delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC
(elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.
Izbira jezika zvoka pri oddajanju
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Možnosti zvoka Posk. zdaj
Ta jezik boste slišali med gledanjem televizorja, če je jezik vključen v oddajni signal. Možnosti zvoka deluje
drugače od analognih in digitalnih kanalov.
Izbira jezika
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Možnosti zvoka
Jezik zvoka
"" Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na oddajanje.
Izbira zvočnega zapisa
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Možnosti zvoka
Oblika zvočnega zapisa
"" Podprta oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajani program.
"" Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
Nastavitev države (območja)
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Država (območje) Posk. zdaj
Izberete lahko državo, da lahko televizor ustrezno izvede samodejno iskanje oddajanih kanalov.
1. Vnesite svojo številko PIN.
2. Spremenite svoje območje. Če želite spremeniti državo za digitalne kanale, izberite možnost Digitalni
kanal. Če želite spremeniti državo analognih kanalov, izberite možnost Analogni kanal.
"" Ta funkcija ni na voljo v vseh geografskih območjih.
"" Seznam držav (območij), ki je prikazan na zaslonu televizorja, se lahko razlikuje glede na geografsko območje.
Ročno iskanje oddajnih signalov
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Ročno iskanje Posk. zdaj
Ročno lahko poiščete vse kanale in jih shranite v televizorju. Za ustavitev iskanja izberite Ustavi..
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Iskanje digitalnih kanalov
Nastavitve
programov
TV program
Izberite možnost Novo
shranite v televizor.
Strokovne nastavitve
Ročno iskanje
Digitalno shranjevanje
Išči., da samodejno poiščete digitalne kanale in seznam najdenih kanalov
Iskanje analognih kanalov
Nastavitve
programov
TV program
Strokovne nastavitve
Ročno iskanje
Analogno shranjevanje
Izberite možnost Novo in konfigurirajte možnosti Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal in Išči. za
iskanje analognih kanalov. Nato izberite možnost Dem. način, da shranite najdene kanale v televizor.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.
Natančna nastavitev analognega oddajanja
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Natančna nastavitev
"" Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.
Prenašanje seznama kanalov
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Prenesi sezn. kanalov Posk. zdaj
Seznam kanalov lahko uvozite s pomnilniške naprave USB ali ga izvozite vanjo. Za uporabo te funkcije
morate vnesti kodo PIN.
●●
Uvozi iz USB-ja: uvozi seznam kanalov iz pomnilniške naprave USB.
●●
Izvozi na USB.: izvozi seznam kanalov, shranjen v televizorju, v pomnilniško napravo USB.
"" Ta funkcija je na voljo, ko je priključena naprava USB.
Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Izbriši profil upravljavca CAM
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Nastavitev satelitskega sistema
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Satelitski sistem
Preden izvedete iskanje kanalov, lahko konfigurirate nabor nastavitev satelitskega krožnika.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Spreminjanje jezika teleteksta
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Jezik teleteksta Posk. zdaj
Jezik teleteksta lahko nastavite ali spremenite. Če si želite ogledati oddajanje teleteksta v želenem jeziku,
izberite želeni jezik v možnosti Primarni teletekst; Če ta jezik ni podprt, si lahko oddajanje teleteksta
ogledate v svojem drugem izbranem jeziku, nastavljenem v možnosti Sekundarni teletekst.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Prikaz menija splošnega vmesnika
Nastavitve
TV program
Splošni vmesnik Posk. zdaj
Ogledate si lahko informacije o splošnih vmesnikih.
●●
Meni splošnega vmesnika (CI)
Uporabniku omogoča izbiro možnosti v meniju, ki ga nudi modul za pogojni dostop. Izberite meni
splošnega vmesnika glede na računalniško kartico menija.
●●
Informacije o aplikaciji
Prikaže informacije o modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik (CI), in
informacije na "KARTICI CI ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v modul za pogojni dostop. Modul za
pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali ne.
●●
Uprav. kod PIN za CICAM
Upravlja kodo PIN modula za pogojni dostop do splošnega vmesnika (CICAM). Shranite kodo PIN ali
spremenite shranjeno kodo PIN in nato nastavite še druge možnosti kode PIN.
●●
Način za dešifriranje
●●
Pretvorba videa CAM
Konfigurira nastavitev za samodejno prekodiranje videokodeka iz modula za pogojni dostop. Če tega
ne želite uporabljati, izberite možnost Izklop.
""
Uporabiti morate modul za pogojni dostop, ki podpira prekodiranje videokodeka.
Prilagajanje kakovosti slike
Spremenite možnost Slikovni način in prilagodite Napredne nastavitve.
Izbira slikovnega načina.
Nastavitve
Slika
Slikovni način Posk. zdaj
Izberete lahko slikovni način, ki vam najbolj ustreza.
●●
Dinamično
Osvetli in izostri sliko v svetlih načinih za okolico.
●●
Standardni
To je privzeti način, ki je primeren za splošna okolja za ogled.
●●
Naravno
Zmanjša naprezanje oči za udobno izkušnjo pri gledanju.
●●
Film
Je primerno za gledanje televizije ali filmov v temnem prostoru.
Nastavitev naprednih nastavitev slike
Nastavitve
Slika
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Po želji določite nastavitve zaslona z naslednjimi funkcijami:
●●
Osvetlitev Posk. zdaj
●●
Svetlost Posk. zdaj
●●
Kontrast Posk. zdaj
●●
Ostrina Posk. zdaj
●●
Barve Posk. zdaj
●●
Ton barve (Z/R) Posk. zdaj
●●
Uporaba možnosti Nastavitve slike Posk. zdaj
●●
Čisti digitalni prikaz
""
●●
Čisti analogni prikaz
""
●●
●●
●●
""
Samodejno nadzira svetlosti posameznih območij na zaslonu za največji možni kontrast.
""
Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Filmski način Posk. zdaj
Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na TV, AV, komponentno (480i, 1080i) ali HDMI
(1080i).
HDMI UHD Color Posk. zdaj
""
Če priključek HDMI nastavite na Vklop, se televizor samodejno izklopi in vklopi.
""
Pri modelih SUHD lahko vsak priključek HDMI posebej optimirate za možnost HDMI UHD Color. Pri
modelih UHD povežite z vrati HDMI IN 1 na televizorju.
""
Če televizor povežete z zunanjo napravo, ki podpira samo frekvenco UHD 24 ali 30 Hz ali drugo frekvenco
FHD, funkcija HDMI UHD Color morda ne bo delovala. V tem primeru nastavite možnost HDMI UHD Color
na Izklop.
""
Priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Izklop, podpira vhodne signale do UHD
50P/60P 4 : 2 : 0, priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Vklop, pa vhodne signale
do UHD 50P/60P 4 : 4 : 4 in 4 : 2 : 2. Več informacij najdete v poglavju "Podprte ločljivosti za posamezne
vhodne signale UHD".
Stopnja črnine HDMI Posk. zdaj
""
●●
Ko je možnost Jasno gibanje LED nastavljena na Vklop, je zaslon temnejši kot takrat, ko je ta možnost
nastavljena na Izklop.
Smart LED
""
●●
Ta funkcija je na voljo samo pri analognih kanalih.
Auto Motion Plus
""
●●
Ta funkcija je na voljo samo pri analognih kanalih.
Ta funkcija je na voljo samo, če je vhodni signal, priključen v televizor prek priključka HDMI, nastavljen na
RGB444.
Dinamični kontrast Posk. zdaj
●●
Barvni ton Posk. zdaj
""
Možnosti Hladno in Standardni sta na voljo samo, kadar je možnost Slikovni način nastavljena na
Dinamično.
""
Nastavitev Barvni ton je na voljo samo, ko je televizor povezan z računalnikom prek kabla HDMI–DVI.
●●
Nastavitev beline Posk. zdaj
●●
Gama Posk. zdaj
●●
Način Samo RGB Posk. zdaj
●●
Barvni prostor Posk. zdaj
●●
Kino – črno
""
●●
Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Ponastavitev slike Posk. zdaj
Funkcije podpore za sliko
Konfigurirajte nastavitve slike televizorja.
Gledanje televizije kot slike v sliki (Slika v sliki (PIP)).
Nastavitve
Slika
Slika v sliki (PIP) Posk. zdaj
Med uporabo televizorja lahko istočasno gledate program v oknu slika-v-sliki (PIP).
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Prikaz v načinu HDR
Nastavitve
Slika
Strokovne nastavitve
Način HDR+
Zagotovite samodejni optimalni učinek HDR na podlagi video vira.
Tehnologija HDR (High Dynamic Range, visoko dinamično območje) s finim prilagajanjem kontrasta vira
ustvari video sliko, ki je zelo podobna tisti, ki je prikazana skozi človeške oči.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Spreminjanje velikosti slike
Nastavitve
Slika
Velikost slike
Velikost slike Posk. zdaj
Velikost slike, ki je prikazana na zaslonu televizorja, lahko spremenite.
●●
16 : 9 običajno
●●
Po meri
●●
4:3
[[ Televizorja ne glejte dlje časa v načinu 4:3. To bi lahko povzročilo pojav črnih črt na zgornjem,
spodnjem, levem in desnem robu zaslona. Upoštevajte, da ta informacija ni navedena v garanciji.
"" Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na vhodni signal. Za več informacij o podprtih velikostih slike si
oglejte "Velikosti slike in vhodni signali".
Samodejno spreminjanje velikosti slike
Nastavitve
Slika
Velikost slike
Samod. široko
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Spreminjanje velikosti slike v način 4:3 ali Prileganje zaslonu
Nastavitve
Slika
Velikost slike
Vel. zaslona 4:3 Posk. zdaj
Med gledanjem televizije v načinu 4:3 ali Prilag. zaslonu lahko izberete velikost slike, ki ustreza vašemu
geografskemu območju. Podprte velikosti zaslona se razlikujejo glede na državo. V tem primeru vam ta
funkcija omogoča prilagoditev velikosti slike.
"" Način 4:3 ni na voljo, ko je v televizor priključena zunanja naprava prek komponentnega priključka ali
priključka HDMI.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Prileganje slike zaslonu
Nastavitve
Slika
Velikost slike
Prilag. zaslonu
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od možnosti Velikost slike.
Nastavitev velikosti in/ali položaja slike
Nastavitve
Slika
Velikost slike
Zoom/položaj
"" Razpoložljivost te funkcije je odvisna od možnosti Velikost slike.
Prilagajanje kakovosti zvoka
Spremenite možnost Način zvoka in prilagodite Napredne nastavitve.
Izbira zvočnega načina
Nastavitve
Zvok
Način zvoka Posk. zdaj
Izberete lahko način zvoka, ki vam najbolje ustreza.
Nastavitev naprednih zvočnih nastavitev
Nastavitve
Zvok
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Kakovost zvoka lahko prilagodite z naslednjimi nastavitvami.
●●
Ravnovesje Posk. zdaj
●●
Izenačevalnik Posk. zdaj
●●
Vrsta TV-namestitve Posk. zdaj
●●
Upravitelj brezžičnih zvočnikov Posk. zdaj
""
Za več informacij si oglejte "Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth".
●●
Oblika zvočnega zapisa HDMI Posk. zdaj
●●
Oblika zvočnega zapisa Posk. zdaj
●●
Raven zvoka DTV Posk. zdaj
●●
Zakasnitev zvoka Posk. zdaj
●●
Samodejna glasnost Posk. zdaj
""
Če želite za upravljanje zvoka uporabiti upravljanje glasnosti na priključeni izvorni napravi, izklopite
funkcijo Samodejna glasnost. Če uporabljate funkcijo Samodejna glasnost skupaj z izvorno napravo,
upravljanje glasnosti naprave morda ne bo pravilno delovalo.
●●
Zvočne povratne inf.
●●
Ponastavi zvok Posk. zdaj
"" Standardni zvočni signali so vzorčeni pri 48 kHz, zvočni signali visoke ločljivosti pa pri 96 kHz.
"" Nekateri sprejemniki S/PDIF morda niso združljivi z zvočni obliko zapisa HD.
"" Če želite za upravljanje zvoka uporabiti upravljanje glasnosti na priključeni izvorni napravi, izklopite funkcijo
Samodejna glasnost. Če uporabljate funkcijo Samodejna glasnost skupaj z izvorno napravo, upravljanje
glasnosti naprave morda ne bo pravilno delovalo.
Uporaba funkcij podpore za zvok
Konfigurirajte nastavitve zvoka televizorja.
Izbira zvočnikov
Nastavitve
Zvok
Izberi zvočnik Posk. zdaj
Izberete lahko, katere zvočnike uporablja televizor za oddajanje zvoka.
"" Ko je možnost Izberi zvočnik nastavljena tako, da zvok oddajajo le zunanji zvočniki, so gumbi za glasnost in
utišanje ter nekatere druge zvočne funkcije onemogočeni.
Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth
Nastavitve
Bluetooth
Zvok
Strokovne nastavitve
Upravitelj brezžičnih zvočnikov
Zvočne naprave
Zvočne naprave Bluetooth lahko povežete s televizorjem. Naprave morate seznaniti z uporabo funkcije
Bluetooth televizorja. Za več informacij o seznanjanju si oglejte uporabniški priročnik zvočne naprave
Bluetooth.
"" Če televizor ne najde zvočne naprave Bluetooth, jo postavite bližje televizorju in izberite možnost Osveži.
"" Ko seznanjeno zvočno napravo Bluetooth vklopite, jo televizor samodejno zazna in prikaže pojavno okno. V tem
pojavnem oknu lahko zvočno napravo Bluetooth vklopite/izklopite.
"" Pred uporabo zvočne naprave Bluetooth si oglejte "Preberite pred uporabo naprav Bluetooth".
"" Stanje brezžičnega omrežja lahko vpliva na kakovost zvoka.
"" Če želite povezati zvočno napravo Samsung, ki podpira način Povezovanje zvoka TV-ja, s televizorjem, v zvočni
napravi Samsung izberite način Povezovanje zvoka TV-ja.
"" Naprave, ki so povezane s funkcijo Povezovanje zvoka TV-ja, lahko upravljate v možnosti Zvočne naprave
Bluetooth.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Poslušanje televizije prek zvočnika Multiroom
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Učinek prostorskega zvoka z zvočnikom z večprostorsko povezavo
Nastavitve
Zvok
Strokovne nastavitve
Upravitelj brezžičnih zvočnikov
Vrsta Multiroom
Link
Izberite želeno vrsto izhoda zvočnika med povezanimi zvočniki Multiroom. Za izbrano vrsto izhoda
zvočnika lahko poslušate optimiran zvok.
Konfiguracija nastavitev učinka prostorskega zvoka z zvočnikom z večprostorsko
povezavo
Nastavitve
Settings
Zvok
Strokovne nastavitve
Upravitelj brezžičnih zvočnikov
Multiroom Link
S televizorjem lahko povežete zvočnik, ki podpira Samsungovo funkcijo Multiroom Link, in tako uživate v
še bogatejšem zvoku.
"" Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Funkcija Multiroom Link je na voljo samo, ko je s televizorjem povezan vsaj en zvočnik, ki podpira Samsungovo
večprostorsko povezavo.
"" Funkcija Multiroom Link se izklopi, ko vklopite funkcijo Zrcaljenje zaslona.
"" Zvok iz sekundarnih naprav lahko zaostaja za zvokom in sliko glavne naprave, ki predvaja izvirno vsebino.
"" Za več informacij si oglejte priročnik Multiroom Link, ki je na voljo na spletnem mestu družbe Samsung. (www.
samsung.com)
Nastavitev ure in uporaba časovnika
Nastavite trenutni čas in uporabite funkcijo časovnika.
Nastavitev trenutne ure
Nastavitve
Sistem
Čas Posk. zdaj
Ura lahko nastavite ročno ali samodejno. Ko je Ura nastavljena, lahko trenutni čas vidite kadar koli na
televizorju.
"" Uro je treba ponovno nastaviti vsakič, ko je napajanje izključeno.
Nastavitev ure z uporabo informacij digitalnega oddajanja
Nastavitve
Sistem
Čas
Ura
Način ure
Samod.
"" Ta funkcija deluje samo, ko je priključek antene televizorja priključen na anteno ali kabelski izhod in sprejema
digitalno oddajanje.
"" Glede na signal oddajanja se prikazani čas lahko razlikuje.
"" Natančnost sprejetih informacij o uri se lahko spreminja glede na kanal in signal.
Spreminjanje trenutne ure
Nastavitve
Sistem
Čas
Ura
Časovni zamik
"" Možnost Časovni zamik nastavi čas prek omrežne povezave. Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način
ure nastavljena na Samod. in je televizor priključen na internet z lokalno omrežno povezavo.
"" Možnost Časovni zamik nastavi uro, če televizor ne more sprejeti informacije o uri prek običajnih digitalnih
signalov oddajanja.
Ročna nastavitev ure
Nastavitve
Sistem
Čas
Ura
Način ure
Ura
Časovni pas
Ročno
Nastavitev ure
Samodejna nastavitev ure
Nastavitve
Sistem
Čas
Nastavi pravi čas tako, da nastavite DST (poletni/zimski čas) in časovni pas.
"" Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod..
●●
Poletni/zimski čas
Vklopi ali izklopi funkcijo Poletni/zimski čas.
""
●●
Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod..
GMT
Izbere časovni pas.
""
Ta funkcija je na voljo, če je možnost Država (območje) nastavljena na možnost Druge države.
Uporaba časovnikov
Uporaba časovnika za spanje
Nastavitve
Sistem
Čas
Časovnik za spanje Posk. zdaj
S to funkcijo lahko samodejno izklopite televizor po predhodno konfiguriranem časovnem obdobju.
Časovnik lahko nastavite do 30 minut natančno, in sicer za največ 3 ure.
Vklop televizorja s časovnikom
Nastavitve
Sistem
Čas
Časovnik vklopa Posk. zdaj
Ko je možnost Vir nastavljena na USB, sta na voljo možnosti Glasba ali Foto. Spodaj so navedene določene
zahteve:
––
Če ima mapa, ki ste jo izbrali, podmape, lahko na isti način izberete tudi podmapo.
––
Funkcija ne deluje pravilno, če v izbrani napravi USB ni predstavnostne vsebine ali če ni bila
določena nobena mapa.
––
Diaprojekcija se ne zažene, če je na napravi USB samo ena slikovna datoteka.
––
Map z dolgimi imeni ni mogoče izbrati.
––
Za različne naprave USB vedno uporabite različna imena map.
––
Uporabite pomnilniški ključ USB ali bralnik za več kartic. Možnost Časovnik vklopa morda ne bo
delovala z nekaterimi napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali prenosnimi
predvajalniki predstavnosti, ker televizor naprave predolgo zaznava.
Izklop televizorja s časovnikom
Nastavitve
Sistem
Čas
Časovnik izklopa Posk. zdaj
Uporaba funkcij zaščite zaslona pred ožigom in varčevanja z
energijo
Zaščitite zaslon pred vžganimi slikami in zmanjšajte porabo energije televizorja.
Preprečevanje ožiga zaslona
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Čas samodejne zaščite
Mirujoče slike lahko povzročijo vžgane zakasnele slike na zaslonu, če jih pustite prikazane dlje časa. Na
seznamu izberite časovno nastavitev. Če je mirujoča slika na zaslonu prikazana dlje od izbranega časa,
televizor samodejno vklopi funkcijo zaščite zaslona pred ožigom.
Zmanjševanje varčevanja energije televizorja
Nastavitve
Sistem
Ekološka nastavitev Posk. zdaj
Nastavite lahko raven svetlosti televizorja in preprečite pregrevanje, da zmanjšate splošno porabo
energije.
●●
Ekološki senzor Posk. zdaj
Samodejno prilagodi raven svetlosti televizorja glede na raven svetlobe v okolju, da zmanjša porabo
energije. Če je funkcija Ekološki senzor prilagodila raven svetlosti zaslona, lahko izberete možnost
Min. osvetlitev, da ročno nastavite raven najnižje svetlosti zaslona.
●●
Način Varč. z energ. Posk. zdaj
Na seznamu izberite nastavitev svetlosti, da zmanjšate porabo energije televizorja.
●●
Osvetlj. gibanja Posk. zdaj
Prilagodi svetlost glede na premike na zaslonu, da zmanjša porabo energije.
●●
Sam. izkl. en. Posk. zdaj
Samodejno izklopi televizor, da prepreči pregrevanje, če se televizor ne uporablja tako dolgo, kot ste
določili (4, 6 ali 8 ur).
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
Zunanje naprave, ki so povezane prek možnosti Anynet+ (HDMI-CEC), upravljajte z daljinskim upravljalnikom.
Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem
prek kabla HDMI in podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC). Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) lahko nastavite
in upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
Povezava zunanje naprave s funkcijo Anynet+ in uporaba njunih menijev
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Anynet+ (HDMI-CEC) Posk. zdaj
1. Možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavite na Vklop.
2. Napravo, ki je združljiva s HDMI-CEC, povežite s televizorjem.
3. Vklopite povezano zunanjo napravo. Naprava se samodejno poveže s televizorjem. Ko je povezava
dokončana, lahko uporabljate menije zunanje naprave z daljinskim upravljalnikom.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Preberite, preden vzpostavite povezavo z Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Daljinski upravljalnik televizorja lahko konfigurirate tako, da upravlja kabelske sprejemnike drugih
proizvajalcev, predvajalnike Blu-ray in sisteme za domači kino, ki ne podpirajo HDMI-CEC.
"" Funkcije Anynet+ ne morete uporabljati za upravljanje zunanjih naprav, ki ne podpirajo HDMI-CEC.
"" Naprave Anynet+ morajo biti povezane s televizorjem prek kabla HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne
podpirajo funkcij sistema Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Televizijski daljinski upravljalnik v določenih okoliščinah morda ne deluje. V tem primeru znova izberite
napravo Anynet+.
"" Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) deluje samo z zunanjimi napravami, ki podpirajo HDMI-CEC, in samo takrat, ko
so te naprave vklopljene ali v stanju pripravljenosti.
"" Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja največ 12 združljivih zunanjih naprav (največ 3 naprave iste vrste).
Pri sistemih domačega kina je mogoče upravljati samo en sistem.
"" Za poslušanje 5.1-kanalnega zvoka z zunanje naprave povežite napravo in televizor s kablom HDMI, priključite
digitalni zvočni izhodni priključek zunanje naprave neposredno v sistem za domači kino.
"" Sistem za domači kino, ki je s kablom HDMI in optičnim kablom priključen v televizor, podpira samo 2-kanalni
zvok. 5.1-kanalni zvok je na voljo za digitalno oddajanje s 5.1-kanalnim zvokom.
"" Če ste zunanjo napravo nastavili s funkcijo Anynet+ in univerzalnim daljinskim upravljalnikom, lahko napravo
upravljate samo z univerzalnim daljinskim upravljalnikom.
Posodabljanje programske opreme televizorja
Preverite različico programske opreme televizorja in jo po potrebi posodobite.
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme Posk. zdaj
Posodobitev programske opreme televizorja na najnovejšo različico
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
"" Posodobitveni paket shranite v mapo najvišje ravni na napravi USB. V nasprotnem primeru televizor ne bo
mogel najti posodobitvenega paketa.
[[ NE izklapljajte televizorja, dokler se posodabljanje ne dokonča. Ko je posodobitev programske
opreme dokončana, se televizor samodejno izklopi in znova vklopi. Po posodobitvi programske
opreme se nastavitve videa in zvoka lahko ponastavijo na privzete nastavitve.
Posodobitve prek interneta
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
Posodobitve prek naprave USB
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj
Ko prenesete posodobitveno datoteko iz spletnega mesta in jo shranite v napravo USB, povežite napravo
USB s televizorjem, da opravite posodobitve.
"" Posodobitveni paket shranite v mapo najvišje ravni na napravi USB. V nasprotnem primeru televizor ne bo
mogel najti posodobitvenega paketa.
Samodejno posodabljanje televizorja
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Samodej. posodobitev
"" Ta funkcija traja dlje, če istočasno deluje druga omrežna funkcija.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
"" Če se strinjate z določbami in pogoji storitve Smart Hub, se možnost Samodej. posodobitev samodejno
nastavi na Vklop. Če ne želite, da se programska oprema televizorja samodejno posodablja, nastavite možnost
Samodej. posodobitev na Izklop.
Zaščita televizorja pred vdorom in škodljivo kodo
Zaščitite televizor pred poskusi vdora in zlonamerno kodo.
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Pametna varnost Posk. zdaj
S funkcijo Pametna varnost lahko televizor zaščitite pred vdori in škodljivo kodo, ko ste povezani na
internet.
Preverjanje televizorja in povezanega pomnilnika za škodljive kode
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Pametna varnost
Išči
Če je najdena škodljiva koda, se rezultati pregleda prikažejo na zaslonu. Okno z rezultati prikaže vse
najdene škodljive kode. Kodo lahko premaknete v karanteno (jo izolirate), da preprečite njeno izvajanje.
1. Izberite vse škodljive kode, ki jih želite premakniti v karanteno.
2. Izberite način Izoliraj. S tem izbrano škodljivo kodo premaknete v možnost Seznam izoliranih.
""
Možnost Seznam izoliranih prikaže vse škodljive kode v karanteni.
Iskanje virusov v realnem času
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Pametna varnost
Nadziranje v realnem času
Pametna varnost
Rezultati nadziranja
Preverjanje seznama iskanja
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Uporaba drugih funkcij
Oglejte si druge možnosti nastavitve.
Zagon funkcij dostopnosti
Nastavitve
Sistem
Dostopnost Posk. zdaj
Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne
Nastavitve
Sistem
Dostopnost
Glasovni vodnik Posk. zdaj
V pomoč slabovidnim lahko vklopite Glasovni vodnik, ki možnosti menija opišejo naglas. Če želite vklopiti
to funkcijo, nastavite možnost Glasovni vodnik na Vklop. Televizor ima na voljo Glasovni vodnik za
premikanje označenega mesta, spreminjanje kanalov, spreminjanje glasnosti, informacije o programih,
ogled razporeda, snemanje programov, druge funkcije televizorja in različno vsebino v storitvah Web
Browser, Išči. ali MOJA VSEBINA.
"" Glasovni vodnik je na voljo v jeziku, ki je podan na zaslonu Jezik. Vendar možnost Glasovni vodnik nekaterih
jezikov ne podpira, čeprav so navedeni na zaslonu Jezik. English je vedno podprt jezik.
Spreminjanje glasnosti, višine tona in hitrosti glasovnega vodnika
Glasnost, višino tona, hitrost in raven Glasovni vodnik lahko konfigurirate.
Gledanje televizijskih oddaj s podnapisi
Nastavitve
Sistem
Dostopnost
Podnapisi Posk. zdaj
Možnost Podnapisi nastavite na Vklop. Program si lahko ogledate s prikazanimi podnapisi.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Televizor ne more nadzirati ali spreminjati podnapisov oblike DVD ali Blu-ray. Za nadzor podnapisov DVD ali
Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.
●●
Podnapisi
Za vklop ali izklop podnapisov.
●●
Način podnapisov
Za nastavitev načina podnapisov.
●●
Jezik podnapisov
Za nastavitev jezika podnapisov.
""
Televizor ne more nadzirati ali spreminjati podnapisov oblike DVD ali Blu-ray. Za upravljanje podnapisov
oblike DVD ali Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski
upravljalnik predvajalnika.
Izbira jezika podnapisov pri oddajanju
Izberete lahko privzet jezik podnapisov. Seznam načinov se lahko razlikuje glede na postajo.
●●
Glavni jezik podnapisov
Nastavi jezik prednostnih podnapisov.
●●
Sekundarni jezik podnapisov
Nastavi jezik sekundarnih podnapisov.
Zvočni opis
Nastavitve
Sistem
Dostopnost
Zvočni opis Posk. zdaj
Zvočni tok lahko uporabite za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom. Glasnost
zvočnega opisa lahko nastavite z možnostjo Glasnost.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
●●
Zvočni opis
Vklopi ali izklopi funkcijo zvočnega opisa.
●●
Glasnost
Prilagodi glasnost zvočnega opisa.
Prilagajanje prosojnosti menijev
Nastavitve
Sistem
Dostopnost
Prosojnost menija Nastavitve Posk. zdaj
Prosojnost menijev lahko prilagodite.
"" Nastavitev Visok kontrast na Vklop samodejno preklopi način prikaza menija v neprosojno. Nastavitev
Prosojnost menija Nastavitve ne morete spremeniti ročno.
Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)
Nastavitve
Sistem
Dostopnost
Visok kontrast Posk. zdaj
Prikaz zaslonov glavnih storitev lahko spremenite v belo besedilo na črni podlagi, prosojne menije
televizorja pa v neprosojne, da je besedilo lažje prebrati. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost
Visok kontrast na Vklop.
Povečanje pisave (za osebe z okvaro vida)
Nastavitve
Sistem
Dostopnost
Povečaj Posk. zdaj
Pisavo na zaslonu lahko povečate. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost Povečaj na Vklop.
Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro vida)
Nastavitve
Sistem
Dostopnost
Spoznavanje daljinskega upravljalnika Posk. zdaj
S to funkcijo lahko posamezniki z okvaro vida spoznajo, kje ležijo gumbi na daljinskem upravljalniku. Ko je
ta funkcija vklopljena, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in televizor prikaže njegovo ime.
Za vrnitev na prejšnji zaslon dvakrat pritisnite gumb
. Če ga želite zapustiti, pridržite gumb
"" Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost Glasovni vodnik nastavljena na Vklop.
.
Poslušanje televizorja prek naprave Bluetooth (za osebe z okvaro sluha)
Nastavitve
Sistem
Dostopnost
Zvok z več izhodi Posk. zdaj
Zvočnik televizorja in naprave Bluetooth lahko vklopite istočasno. Če je ta funkcija vklopljena, lahko
glasnost naprav Bluetooth nastavite na višjo raven kot glasnost zvočnika televizorja.
"" Ko naprave Bluetooth povežete s televizorjem, se vklopi meni Zvok z več izhodi. Za več informacij o povezavi
naprav Bluetooth s televizorjem si oglejte razdelek "Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth."
Nastavitev naprednih sistemskih nastavitev
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Sprememba jezika menijev
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Jezik Posk. zdaj
Sistem
Strokovne nastavitve
Spremeni PIN. Posk. zdaj
Nastavitev gesla
Nastavitve
Prikaže se okno za vnos kode PIN. Vnesite PIN. Znova vnesite PIN, da ga potrdite. Privzeti PIN je 0000. (za
Francijo, Italijo: 1111)
"" Če kodo PIN pozabite, pritisnite gumbe v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na "0-0-0-0" (za
Francijo: "1-1-1-1"):
Za standardni daljinski upravljalnik: Ko se televizor vklopi: MUTE → ( ) (zvišanje glasnosti) → RETURN → ( ) (znižanje
glasnosti) → RETURN → ( ) (zvišanje glasnosti) → RETURN.
Za Pametni daljinski upravljalnik Samsung: Ko se televizor vklopi: VOL → ( ) (zvišanje glasnosti) →
glasnosti) →
→ ( ) (zvišanje glasnosti) → .
→ ( ) (znižanje
Preverjanje obvestil
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Ogled obvestil Posk. zdaj
Ogledate si lahko seznam sporočil o dogodkih, ki jih ustvari televizor. Ogled obvestil se pojavijo na
zaslonu, ko se zgodijo dogodki, kot je izdaja posodobitev za aplikacijo ali prijava/odjava v račun Samsung.
"" Za brisanje vseh obvestil izberite ukaz Izbriši vse..
"" Za preverjanje obvestil o storitvi SMART TV v WEB BROWSER izberite Obvestilo o storitvi.
Zakl. kat. programa
Nastavitve
TV program
Zakl. kat. programa Posk. zdaj
"" Ta funkcija je odvisna od določenega modela in geografskega območja.
Zakl. kat. programa blokira programe z ocenami, višjimi od želenih. To je koristno za nadzor vsebine, ki si
jo ogledujejo otroci na televizorju. Deluje za vsebine z zunanjih virov, npr. DVD-predvajalnikov ali USBpomnilnikov.
Za ogled blokiranega programa je treba vnesti ta PIN.
"" Funkcija TV program ni na voljo v načinih HDMI ali Component (Komponenta).
"" Zakl. kat. programa morda ni podprto; odvisno od vhodnega signala.
Zaklepanje/odklepanje kontrolnega gumba televizorja ali Krmilna palica
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Zaklepanje TV-upravljalnika ali Zaklepanje krmilne
palice Posk. zdaj
"" Dejansko ime te funkcije se lahko razlikuje glede na model.
Omogočanje/onemogočanje sprednjih indikatorjev
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Lučka
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Barva svetlobe televizorja se lahko razlikuje glede na model.
Registracija televizorja kot naprave, potrjene za DivX (gledanje plačljivih filmov DivX)
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
DivX® Video na zahtevo Posk. zdaj
"" DRM (upravljanje digitalnih pravic) deluje kot tehnični varnostni mehanizem za zaščito avtorskih pravic
ponudnika vsebine.
"" Posnete filme ali brezplačne filme DivX lahko gledate brez registracije.
"" Preden registrirate televizor kot napravo, potrjeno za DivX, obiščite spletno stran DivX (http://www.divx.com)
in se prijavite v svoj uporabniški račun. Če nimate računa, ga ustvarite.
Uporaba televizorja kot razstavnega eksponata (le za prodajalne)
Nastavitve
Sistem
Strokovne nastavitve
Način uporabe Posk. zdaj
"" Za vse ostale uporabe izberite Domači način.
"" Z načinom Način prodajalne so nekatere funkcije onemogočene in televizor se po določenem času samodejno
ponastavi.
Ponastavitev tovarniških nastavitev televizorja
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Ponastavitev Posk. zdaj
"" Za več informacij o nastavitvah Začni nastavitev si oglejte uporabniški priročnik, ki je priložen televizorju.
Omogočanje igralnega načina
Nastavitve
Slika
Poseben način ogleda
Igralni način Posk. zdaj
Igralni način lahko omogočite, da optimirate nastavitve televizorja za igranje videoiger na igralnih
konzolah, kot sta PlayStation™ ali Xbox™.
"" Igralni način ni na voljo za običajno gledanje televizije.
"" Zaslon se lahko rahlo trese.
"" Ko je omogočena možnost Igralni način, se možnosti Slikovni način in Način zvoka samodejno preklopita na
možnost Igra.
"" Če želite uporabiti drugo zunanjo napravo, najprej prekinite povezavo z igralno konzolo in onemogočite Igralni
način.
Samodejno izvajanje podatkovnih storitev
Omogoča uporabniku, da uporablja informacije (besedilo, slike, grafike, dokumente, programsko opremo itd.), ki jih
posredujejo množični mediji.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Sam. zagon pod. stor. Posk. zdaj
Nastavite lahko, da se podatkovne storitve samodejno izvajajo. Če kanal, ki ga trenutno gledate, nudi
podatkovne storitve, lahko z izbiro rdečega gumba uporabljate različne podatkovne storitve.
"" Ta funkcija ni na voljo, ko se izvaja katera druga sekundarna funkcija.
"" Vsebina informacij podatkovnih storitev je odvisna od dejanskega predvajanja.
"" Preklapljanje kanalov s številskimi tipkami med uporabo podatkovnih storitev lahko ni na voljo, odvisno od
storitve.
"" Če je možnost Sam. zagon pod. stor. nastavljena na Vklop, se prikaže zaslon za nalaganje in funkcija nekaj
trenutkov ni na voljo.
HbbTV
Uporabljajte storitve ponudnikov razvedrilnih vsebin, spletnih ponudnikov in proizvajalcev izdelkov z oznako CE prek
možnosti HbbTV.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
"" Nekateri kanali morda ne vključujejo storitve HbbTV.
V nekaterih državah je HbbTV privzeto onemogočena. V tem primeru lahko HbbTV uporabljte, če namestite
pripomoček HbbTV (gradnik za aktiviranje HbbTV) iz trgovine Samsung APPS.
Za vklop ali izklop samodejnega zagona storitve HbbTV se pomaknite na
Nastavitve
Strokovne nastavitve HbbTV in vklopite ali izklopite HbbTV. (Odvisno od države.)
TV program
●●
Storitev HbbTV ni na voljo, ko se izvaja funkcija Timeshift ali se predvaja posnet video.
●●
Aplikacija v storitvi HbbTV lahko začasno nepravilno deluje, odvisno od televizijske postaje in
ponudnika aplikacije.
●●
Aplikacijo je v storitvi HbbTV mogoče uporabljati samo, ko je omrežje televizorja povezano z
zunanjim omrežjem. Lahko pride do nepravilnega delovanja aplikacije, odvisno od stanja omrežja.
●●
V več omejenih kanalih lahko uporbaljate tako digitalni kot navadni teletekst, če preklapljate gumb
TTX/MIX.
Uporaba storitve HbbTV:
●●
Ko je na zaslonu navedeno (z rdečim gumbom itd.) dostopanje do storitve HbbTV.
●●
Za način vnosa besedila, ki je skladen s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom enkrat
izberite TTX.
●●
Za način vnosa besedila, ki ni skladen s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom dvakrat
izberite TTX.
Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni
vmesnik ali kartica CI+")
Omogoča gledanje plačljivih kanalov, tako da vstavite svojo kartico za gledanje televizije v režo COMMON INTERFACE.
"" Na voljo sta 2 reži za kartice za splošni vmesnik, odvisno od modela.
"" Če želite priključiti ali izključiti kartico za splošni vmesnik ali kartico Cl+, izklopite televizor.
Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za SPLOŠNI
VMESNIK
Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za SPLOŠNI VMESNIK, kot je prikazano na
spodnji sliki.
Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".
●●
Televizorji Samsung sledijo standardu CI+ 1.3. Ko se na televizorju prikaže napis "Kodiran signal", je
lahko vzrok za to neskladnost različice CI+ 1.3. Če imate težave, se obrnite na klicni center družbe
Samsung.
●●
Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo
sporočilo "Kodiran signal".
●●
V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA
SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o
napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
●●
Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Posodabljanje je
dokončano", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.
"" "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
"" Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri
padcu lahko poškoduje.
"" "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
"" Mesto reže za SPLOŠNI VMESNIK se lahko razlikuje glede na model.
"" "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri
pooblaščenem prodajalcu.
"" Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
"" Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na
zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.
Funkcija Teletekst
Naučite se uporabljati Teletekst in funkcije, ki so na voljo v storitvi Teletekst.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o uporabi storitve. Za pravilen prikaz informacij
teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne
morejo biti prikazane.
"" Strani teleteksta lahko preklopite tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete številke.
/Teletekst vklopljen/mešano/izklopljen: Vklopi način teleteksta za trenutni kanal. Gumb pritisnite
dvakrat, da teletekst prekrijete z zaslonom trenutnega programa. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz
teleteksta.
8 Shrani: shrani strani teleteksta.
4 Velikost: za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na
spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
9 Zadrži: če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite
izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.
Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne
teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne
gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami.
Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.
0 Način: izbere način teleteksta (SEZNAM/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način
shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom 8 (shrani) shranite stran
teleteksta na seznam.
1 Podstran: prikaže razpoložljivo podstran.
2 Stran gor: prikaže naslednjo stran teleteksta.
3 Stran dol: prikaže prejšnjo stran teleteksta.
6 Kazalo: prikaže stran s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.
5 Razkrij: prikaže skrito besedilo (na primer odgovore na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega
zaslona pritisnite znova.
7 Prekliči: pomanjša prikaz teleteksta tako, da prekriva trenutni program.
Tipična stran teleteksta
Del
Kazalo
A
Številka izbrane strani.
B
Identiteta televizijskega kanala.
C
Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D
Datum in ura.
E
Besedilo.
F
Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.
Klicanje Podpora
Če imate težave s televizorjem, se obrnite neposredno na družbo Samsung.
Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje
Nastavitve
Podpora
Oddaljeno upravljanje Posk. zdaj
Če imate težave s televizorjem, lahko s to funkcijo omogočite, da Samsung Electronics diagnosticira vaš
televizor na daljavo. Nastavite na Vklop. Pred uporabo te funkcije morate najprej prebrati in se strinjati s
pogoji za storitev.
"" Za to možnost je potrebna internetna povezava.
Kaj nudi podpora na daljavo?
Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki
lahko na daljavo:
●●
Diagnosticira televizor.
●●
Prilagodi nastavitve televizorja po vaših željah.
●●
Izvede tovarniško ponastavitev televizorja.
●●
Namesti priporočene posodobitve vdelane programske opreme.
Kako deluje podpora na daljavo?
Tehnična služba družbe Samsung lahko enostavno na daljavo servisira vaš televizor:
1. Pokličite kontaktni center družbe Samsung in prosite za pomoč na daljavo.
2. Odprite meni na televizorju in pojdite na poglavje Podpora.
3. Izberite možnost Oddaljeno upravljanje ter preberite in se strinjajte s pogoji za storitev. Ko se prikaže
okno za vnos PIN-a, agentu zaupajte številko PIN.
4. Agent bo dostopil do vašega televizorja.
Iskanje kontaktnih informacij za servis
Nastavitve
Podpora
Stik s Samsungom Posk. zdaj
Ogledate si lahko naslov spletne strani družbe Samsung, telefonsko številko klicnega centra, številko
modela vašega televizorja, različico njegove programske opreme, informacije o storitvi Smart Hub in
druge informacije, ki jih potrebujete za servisno podporo agenta klicnega centra ali spletnega mesta
družbe Samsung.
"" Podatke lahko poiščete tudi, če skenirate kodo QR na izdelku.
Zahtevanje servisnih storitev
Nastavitve
Podpora
Zahteva za podporo Posk. zdaj
"" Ta funkcija ni na voljo v določenih geografskih območjih.
Ko naletite na težave s televizorjem, lahko zahtevate servisne storitve. Izberite element, ki se ujema s
težavo, na katero ste naleteli, in izberite možnost Zahtevaj zdaj ali Razporedi sestanek. Vaša zahteva za
servisiranje bo registrirana.
"" Za zahtevanje servisnih storitev se morate strinjajte s pogoji in določili.
Diagnoza delovanja televizorja
Ogledate si lahko izhodno stanje video in zvočnih podatkov. Poleg tega lahko nastavite moč oddajnega signala ter
tovarniške ponastavitve funkcije Smart Hub & televizorja.
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza Posk. zdaj
Preverite lahko, ali oddajanje prikaza in zvoka televizorja poteka normalno. Poleg tega lahko nastavite
tovarniške ponastavitve funkcije Smart Hub in televizorja.
Pojavile so se težave s sliko.
Ko ima televizor težave s sliko, so lahko v pomoč ti koraki.
Preizkus slike
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Začetek preizkusa slike Posk. zdaj
Preden pregledate spodnji seznam težav in rešitev, uporabite funkcijo Začetek preizkusa slike, da
ugotovite, ali težavo povzroča televizor. Funkcija Začetek preizkusa slike prikaže sliko visoke ločljivosti, na
kateri lahko preverite napake ali okvare.
Težava
Poskusite s tem.
Migljanje in zatemnitev
Če zaslon televizorja Samsung občasno miglja ali se zatemni, onemogočite
katero od funkcij za energetsko učinkovitost. Onemogočite Način Varč. z
energ. (
Nastavitve Sistem Ekološka nastavitev Način Varč.
z energ.) ali Ekološki senzor (
Nastavitve Sistem Ekološka
nastavitev Ekološki senzor) ali Osvetlj. gibanja (
Nastavitve
Sistem Ekološka nastavitev
Osvetlj. gibanja).
Komponentne povezave/
barva zaslona
Če barva na zaslonu televizorja Samsung ni pravilna ali črne in bele barve
niso pravilno prikazane, zaženite možnost Začetek preizkusa slike (
Nastavitve Podpora Samod. diagnoza Začetek preizkusa slike).
Če rezultati preizkusa pokažejo, da težave ne povzroča televizor, naredite
naslednje:
●● Potrdite, da so priključki za videovhod povezani z ustreznimi priključki za
videoizhod na zunanji napravi.
●● Preverite tudi druge povezave. Če je televizor s komponentnim kablom
povezan z zunanjo napravo, se prepričajte, da so vtičnice Pb, Pr in Y
povezane z ustreznimi priključki.
Svetlost zaslona
Če so barve na zaslonu izdelka Samsung ustrezne, vendar nekoliko pretemne
ali presvetle, najprej prilagodite naslednje nastavitve.
Nastavitve Slika Strokovne nastavitve ter
●● Izberite meni
določite nastavitve Osvetlitev, Kontrast, Svetlost, Ostrina, Barve in Ton
barve (Z/R).
Odsevi, zamegljenost ali
tresenje
Če na zaslonu opazite odseve in zamegljenost, za rešitev težave uporabite
funkcijo Auto Motion Plus (
Nastavitve Slika Strokovne nastavitve
Auto Motion Plus).
Neželen izklop
Če menite, da se je televizor Samsung sam izklopil, onemogočite katero
od funkcij za energetsko učinkovitost televizorja. Preverite, ali je možnost
Časovnik za spanje (
Nastavitve Sistem Čas Časovnik za spanje)
omogočena. Možnost Časovnik za spanje po določenem obdobju samodejno
izklopi televizor. Če funkcija Časovnik za spanje ni omogočena, preverite, ali je
funkcija Sam. izkl. en. (
Nastavitve Sistem Ekološka nastavitev
Sam. izkl. en.) omogočena in je onemogočila funkcijo Časovnik.
Težave pri vklopu
Če imate težave z vklopom televizorja Samsung, preverite naslednje stvari,
preden pokličete servisni oddelek. Preverite, ali je napajalni kabel televizorja
pravilno povezan na obeh koncih in ali daljinski upravljalnik deluje normalno.
Prepričajte se, da je kabel antene ali kabel kabelske televizije dobro povezan.
Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, preverite, ali je priključen in
vklopljen.
Kanala ni mogoče najti
Če vaš televizor ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite
Samodejno iskanje (TV program Samodejno iskanje).
Težava
Slika na zaslonu televizorja ni
tako kakovostna, kot je bila v
trgovini.
Poskusite s tem.
Vsi zasloni v trgovini so nastavljeni na digitalni kanal visoke ločljivosti.
Če imate analogni kabelski sprejemnik ali satelitski sprejemnik, ga nadgradite
na digitalni satelitski sprejemnik. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite
kabel HDMI ali komponentni kabel.
Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne
ločljivosti. Poiščite kanal, ki prenaša vsebino visoke ločljivosti.
●● Naročniki kabelske ali satelitske televizije: Poskusite s postajami visoke
ločljivosti.
●● Povezava prizemne/kabelske antene: Zaženite funkcijo Samodejno iskanje
in nato poskusite s kanali visoke ločljivosti.
Prilagodite ločljivost videoizhoda kabelskega sprejemnika ali satelitskega
sprejemnika na 1080i ali 720p.
Slika je popačena.
Pri stiskanju videovsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro
premikajočih se slikah, kot pri športnih programih in akcijskih filmih.
Če je sprejem signala šibek ali slab, se prikaz na zaslonu lahko popači, vendar
ne gre za okvaro.
Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini televizorja (do pribl. 1 m), lahko pri
analognih in digitalnih kanalih povzročijo šume.
Barva je napačna ali je ni.
Če uporabljate komponentno povezavo, se prepričajte, da so komponentni
kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko
povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
Barve je nizke kakovosti ali
slika ni dovolj svetla.
Pojdite v meni Slika in prilagodite nastavitve Slikovni način, Svetlost, Ostrina
in Barve.
Preverite, ali je možnost Način Varč. z energ. (
Nastavitve Sistem
Ekološka nastavitev Način Varč. z energ.) omogočena.
Poskušajte ponastaviti sliko. (
Nastavitve Slika Strokovne
nastavitve Ponastavitev slike)
Na robu zaslona je pikčasta
črta.
Zamenjajte nastavitev možnosti Velikost slike na 16 : 9 običajno.
Spremenite ločljivost kabelskega ali satelitskega sprejemnika.
Slika je črno-bela.
Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite videokabel (rumeni) z zelenimi
vrati komponentnega vhoda na napravi One Connect.
"" Če se preizkusna slika ne prikaže ali vsebuje šum ali popačenje, gre za težavo s televizorjem. Za pomoč se
obrnite na klicni center družbe Samsung.
"" Če se preizkusna slika prikaže pravilno, je vzrok težave morda zunanja naprava. Preverite povezave.
"" Če težave niste odpravili, preverite moč signala ali si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.
Zvok ni jasen
Ko ima televizor težave z zvokom, so lahko v pomoč ti koraki.
Preizkus zvoka
Nastavitve
Podpora
Samod. diagnoza
Zaženi preizkus zvoka Posk. zdaj
Če televizor predvaja melodijo Zaženi preizkus zvoka, je vzrok težave morda zunanja naprava ali moč
oddajnega signala.
Težava
Poskusite s tem.
Ni zvoka ali pa je pretih pri
nastavitvi najvišje glasnosti.
Preverite upravljanje glasnost naprave (kabelski ali satelitski sprejemnik,
DVD, Blu-ray itd.), ki je povezana s televizorjem.
Slika je dobra, vendar ni zvoka.
Možnost
Nastavitve Zvok Izberi zvočnik nastavite na TV zvočnik.
Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost zvočnega izhoda naprave.
(Primer: če sta sprejemnik in televizor povezana s kablom HDMI, je morda
treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI.)
Za poslušanje zvoka računalnika povežite zunanji zvočnik na izhodni zvočni
priključek na računalniku.
Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da nanjo ni priključena
nobena naprava.
Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen
napajalni kabel.
Iz zvočnikov prihaja čuden
zvok.
Prepričajte se, da je zvočni kabel povezan z ustreznim zvočnim izhodnim
priključkom na zunanji napravi.
Pri povezavi antene ali kabelski povezavi preverite informacijo o signalu.
Zaradi šibkega signala je lahko popačen zvok.
Zaženite funkcijo Zaženi preizkus zvoka (
Nastavitve Podpora
Samod. diagnoza Zaženi preizkus zvoka).
Pojavile so se težave z oddajanjem
Ko ima televizor težave s sprejemanjem oddajanja, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
“Šibek signal ali brez signala"
prikazan v načinu televizorja/
kanali ni bilo mogoče najti.
Izberite možnost
Vir, da preverite, ali ste izbrali pravilni vhodni vir.
Če televizor ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite
Samodejno iskanje, da poiščete kanale (
Nastavitve TV program
Samodejno iskanje).
Televizor ne sprejema vseh
kanalov.
Preverite, ali je koaksialni kabel varno priključen v televizor.
Zaženite funkcijo Začni nastavitev (
Nastavitve Sistem Začni
nastavitev) ali Samodejno iskanje (
Nastavitve TV program
Samodejno iskanje).
Pri digitalnih kanalih ni
podnapisov.
Pojdite na možnost Podnapisi (
Nastavitve Sistem
Podnapisi) in spremenite možnost Način podnapisov.
Nekateri kanali morda nimajo podatkov o podnapisih.
Slika je popačena.
Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike. To velja še posebej
za hitro premikajoče se slike, kot pri športnih programih in akcijskih filmih.
Šibek signal lahko povzroči popačenje slike. To ni težava televizorja.
Kakovost slike je nizka.
Izberite kanale ali programe visoke ločljivosti (HD).
Dostopnost
Moj računalnik se noče povezati
Ko ima televizor težave s povezovanjem z računalnikom, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Prikaže se sporočilo "Način ni
podprt".
Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustreza ločljivosti, ki jo podpira
televizor.
Video je v redu, vendar ni
zvoka.
Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev zvočnega izhoda v
računalniku.
Če uporabljate kabel HDMI–DVI, potrebujete ločen zvočni kabel. Povezavo
HDMI-DVI podpirajo samo vrata HDMI (DVI), ta povezava pa ne oddaja zvoka.
Za poslušanje zvoka računalnika priključite zunanje zvočnike v izhodni zvočni
priključek na računalniku.
Ne morem se povezati z internetom
Ko ima televizor težave s povezovanjem z internetom, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Televizor se ne more povezati
z vašim omrežjem ali
aplikacijami (samo za modele,
združljive z internetom).
Preverite, ali ima televizor omrežno povezavo (
Stanje omrežja).
Obrnite se na ponudnika internetnih storitev.
Signal brezžičnega omrežja je
prešibek.
Brezžični usmerjevalnik, modemski usmerjevalnik ali dostopno točko
postavite na osrednje mesto. Ne postavljajte v kot.
Brezžični ponavljalnik takoj ojača moč brezžičnega signala.
Ponavljalnik postavite na sredino med brezžičnim usmerjevalnikom in
televizorjem.
Običajna brezžična tehnologija, 802.11g (brezžični-G), deluje na frekvenci 2,4
GHz To frekvenco uporabljajo mnogi brezžični telefoni, mikrovalovne pečice,
otroške varuške, garažna vrata in druge brezžične naprave.
Motnje zmanjšate tako, da ne uporabljate ali izklopite napravo, ki deluje s
frekvenco 2,4 GHz. Namesto tega uporabljajte naprave, ki delujejo s frekvenco
5,0 GHz.
Napaka povezave z brezžičnim
omrežjem.
Potrdite, da je vaš brezžični modem/usmerjevalnik vklopljen in povezan z
internetom.
Posodobitev programske
opreme prek interneta ni
uspela.
Preverite stanje omrežne povezave (
Nastavitve Omrežje Stanje
omrežja).
Če televizor ni povezan v omrežje, ga povežite.
Nadgradnja se ustavi, če že imate najnovejšo različico programske opreme.
Nastavitve
Omrežje
Podatkovne storitve
Ko ima televizor težave z uporabo podatkovnih storitev, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Zakaj se izpisujejo sporočila
na zaslonu, če ni bila izbrana
možnost Podatkovne storitve?
Če je možnost Sam. zagon pod. stor. nastavljena na Vklop, se med gledanjem
programa, ki podpira podatkovne storitve, sporočila samodejno prikažejo na
zaslonu. Če program ne podpira možnosti Podatkovne storitve, se na zaslonu
ne prikaže sporočilo.
Če sporočil podatkovnih storitev ne želite prejemati, onemogočite možnost
Sam. zagon pod. stor..
Kako skrijem sporočila
podatkovnih storitev?
Pridržite gumb RETURN( ). Če sporočil podatkovnih storitev ne želite
prejemati, onemogočite možnost Sam. zagon pod. stor..
Kako lahko uporabljam
podatkovne storitve?
Če omogočite možnost Sam. zagon pod. stor., se med gledanjem programa,
ki podpira podatkovne storitve, sporočila na zaslonu prikažejo samodejno. Za
dostop do dodatnih možnosti in funkcij, ki jih ponuja ta program, pritisnete
ustrezne gumbe, ki so prikazani na zaslonu.
Kaj je interaktivna storitev in
kako deluje?
Interaktivne storitve vključujejo ankete gledalcev, kvize, povpraševanje po
vstopnicah, nakup izdelkov in ostale interakcije med gledalcem in televizijsko
postajo. Običajno morate pri postaji ustvariti račun, v katerega se prijavite, da
lahko koristite njihove interaktivne storitve. Interaktivne storitve so na voljo
samo, ko je televizor povezan z internetom. T-Commerce poleg tega zahteva
certifikat.
Certifikat kopirajte z računalnika na napravo USB, ki jo povežete s
televizorjem. (Interaktivne storitve niso še na voljo. Dejanski datum zagona
storitve je odvisen od postaje.)
Prikaže se sporočilo
"Sprejemanje", vendar se ne
zgodi nobena sprememba.
To označuje napako med sprejemanjem podatkov. Na zaslonu se prikaže tudi
sporočilo o izvajanju napake. V tem primeru poskusite znova.
Po zagonu podatkovnih
storitev se na zaslonu nič ne
prikaže.
Morda se izvaja inicializacija podatkovnih storitev ali pa je postaja prekinila
signal.
Funkcija Razpored snemanja/Timeshift ne deluje
Ko funkcija Timeshift ali Razpored snemanja ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Možnosti Razpored snemanja
ni mogoče uporabiti.
Preverite, ali je televizor povezan z napravo USB.
Ko je signal prešibek, se snemanje samodejno zaustavi. Funkcija Timeshift ne
deluje, če v napravi USB ni dovolj prostora.
Sistem Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje
Ko sistem Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Anynet+ ne deluje.
Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo
naprave, ki podpirajo Anynet+.
Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno
nameščen.
Preverite kabelske povezave naprave, ki podpira Anynet+.
Pomaknite se na možnost Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavitve Sistem
Strokovne nastavitve Anynet+ (HDMI-CEC)) in preverite, ali je funkcija
Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na možnost Vklop.
Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način
televizorja.
Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira Anynet+.
Sistem Anynet+ morda ne deluje, ko so vklopljene nekatere druge funkcije,
vključno s funkcijami Iskanje kanalov, Smart Hub, Plug & Play itd.
V primeru, da ste kabel HDMI odklopili in ponovno priklopili, ponovno poiščite
naprave ali izklopite in vklopite televizor.
Želim zagnati Anynet+.
Prepričajte se, da je naprava, ki podpira funkcijo Anynet+, pravilno priključena
na televizor, in izberite meni Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavitve
Sistem Strokovne nastavitve Anynet+ (HDMI-CEC)), kjer preverite, ali je
možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop.
Želim zapreti Anynet+.
Možnost Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavitve Sistem
nastavitve Anynet+ (HDMI-CEC)) nastavite na Izklop.
Na zaslonu se prikaže
sporočilo "Vzpostavljanje
povezave z napravo, ki podpira
Anynet+ ..." ali "Prekinitev
povezave z napravo, ki podpira
Anynet+".
Ko televizor konfigurira funkcijo Anynet+ ali preklaplja na način gledanja, ne
morete uporabljati daljinskega upravljalnika. Uporabite daljinski upravljalnik
potem, ko je televizor zaključil konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopil na
način gledanja.
Naprava, ki podpira Anynet+,
ne predvaja.
Funkcije predvajanja ni mogoče uporabljati, ko se izvaja funkcija Začni
nastavitev.
Strokovne
Težava
Poskusite s tem.
Povezana naprava ni
prikazana.
Preverite, ali naprava podpira Anynet+.
Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen.
Pomaknite se na možnost Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavitve Sistem
Strokovne nastavitve Anynet+ (HDMI-CEC)) in preverite, ali je funkcija
Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na možnost Vklop.
Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+.
Naprave, ki podpirajo Anynet+, morajo biti prek kabla HDMI povezane s
televizorjem. Prepričajte se, da je naprava priključena na televizor s kablom
HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo možnosti Anynet+.
Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI,
ponovite iskanje naprav.
Zvok televizorja ne prihaja iz
sprejemnika.
Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom.
Funkcija ARC televizorju omogoča oddajanje digitalnega zvoka prek vrat HDMI
(ARC).
Vendar pa je funkcija ARC na voljo samo, ko je televizor povezan z zvočnim
sprejemnikom, ki to funkcijo podpira.
Pojavile so se težave pri zagonu/uporabi aplikacij
Ko aplikacije ne delujejo, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Aplikacija se je zagnala, a
je v angleščini. Kako lahko
spremenim jezikovno
nastavitev?
Jezik, ki ga podpira aplikacija, se lahko razlikuje od jezika uporabniškega
vmesnika. Možnost spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika storitev.
Moja aplikacija ne deluje.
Preverite pri ponudniku storitev.
Na spletnem mestu ponudnika storitve aplikacije si oglejte poglavje Pomoč.
Moja datoteka se noče predvajati
Ko se datoteke ne predvajajo, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Nekaterih datotek ni mogoče
predvajati.
Ta težava se pojavi pri datotekah z visoko bitno hitrostjo. Večino datotek je
mogoče predvajati, težave pa se lahko pojavijo pri datotekah z visoko bitno
hitrostjo.
Želim ponastaviti televizor
Nastavitve inicializirajte na tovarniško privzete nastavitve.
Ponastavitev
Pot
Opis
Nastavitve
ponastavitve
Nastavitve
Podpora Samod.
diagnoza Ponastavitev
Ponastavi možnosti Slika, Zvok, TV program in vse druge
nastavitve, razen omrežnih nastavitev, na privzete
nastavitve.
Ponastavi storitve
Smart Hub
Nastavitve
Podpora Samod.
diagnoza Ponastavi
Smart Hub
Ponastavi vse nastavitve storitve Smart Hub na tovarniške
nastavitve in izbriše vse informacije, povezane z računi
Samsung, povezane račune za storitve, pogoje za storitve
Smart Hub ter aplikacije Smart Hub.
Druge težave
Za razrešitev drugih težav, ki se lahko pojavijo, uporabite te postopke.
Težava
Poskusite s tem.
Televizor je vroč.
Zaradi dolgotrajnega gledanja televizije se plošča segreje. Toplota iz plošče se
odvaja skozi notranje odprtine v zgornjem delu televizorja. Spodnji del je lahko
zaradi dolgotrajne uporabe vroč na dotik. Odrasli naj imajo otroke, ki gledajo
televizijo, stalno pod nadzorom, da preprečijo dotikanje televizorja. Ta toplota
ni napaka in ne vpliva na delovanje televizorja.
Slike ni mogoče prikazati čez
cel zaslon.
Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne
ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba.
Pri gledanju filmov z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na
televizorju, bo nad sliko in pod njo prikazana črna obroba.
Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali televizorju nastavite na
celozaslonski način.
Prikaže se sporočilo "Način ni
podprt".
Televizor ne podpira ločljivosti izhoda pripete datoteke. Preverite, katere
ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje
naprave.
Element Podnapisi v meniju
televizorja je zasenčen.
Če je zunanja naprava povezana s kablom HDMI ali komponentnim kablom,
možnost Podnapisi ni na voljo. Spremenite nastavitev podnapisov v zunanji
napravi.
Iz televizorja se širi vonj po
plastiki.
Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.
Možnost Informacije o signalu
pod možnostjo Samod.
diagnoza ni omogočena.
Preverite, ali je trenutni kanal digitalni.
Možnost Informacije o signalu je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
Televizor je nagnjen vstran.
Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite.
Stojalo je majavo ali
skrivljeno.
Preverite, ali so indikatorske puščice na stojali in držalu stojala pravilno
poravnane.
Daljinski upravljalnik in/ali
zvok ne delujeta.
Ob dobavi televizorja so nekateri senzorji prekriti z zaščitnimi nalepkami.
Preverite, ali so odstranjene vse nalepke.
Možnost TV program je
onemogočena.
Možnost TV program je na voljo le, kadar je Vir nastavljena na TV.
Dostop do menija TV program ni mogoč med gledanjem televizije prek
kabelskega ali satelitskega sprejemnika.
Dostop do menija TV program ni mogoč, medtem ko poteka snemanje ali ko se
izvaja funkcija Timeshift.
Nastavitve bodo izgubljene po
5 minutah oziroma ob vsakem
izklopu televizorja.
Če je možnost Način uporabe nastavljena na Način prodajalne, se nastavitve
videa in zvoka televizorja samodejno ponastavijo vsakih 5 minut.
Možnost Način uporabe (
Nastavitve Sistem Strokovne nastavitve
Način uporabe) nastavite na Domači način.
Težava
Poskusite s tem.
Prihaja do občasne izgube
zvoka ali videa.
Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite.
Do izgube zvoka ali videa lahko pride zaradi uporabe pretogih ali predebelih
kablov.
Prepričajte se, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri
namestitvi televizorja na steno se priporoča uporaba kablov z 90-stopinjskimi
priključki.
Na okvirju televizorja so
prisotni majhni delci.
To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Možnost Slika v sliki (PIP) ni
na voljo.
Funkcija PIP je na voljo samo, če je zunanja naprava povezana s kablom HDMI
ali komponentnim kablom. Funkcija ni na voljo, če je storitev Smart Hub
vklopljena ali če je možnost Športni način nastavljena na Vklop.
Na zaslonu se prikaže POP
(vgrajena pojavna pasica
televizorja).
Možnost Način uporabe (
Nastavitve Sistem
Način uporabe) nastavite na Domači način.
Televizor oddaja pokajoč zvok.
Raztezanje in krčenje zunanjega ohišja televizorja povzroča pokajoč zvok. To
ne pomeni, da je izdelek okvarjen. Uporaba televizorja je varna.
Televizor brni.
Televizor uporablja preklopna vezja visoke hitrosti in visoke vrednosti
električnega toka. Glede na raven svetlosti televizorja je lahko televizor
nekoliko glasnejši od običajni televizor.
Televizor je podvržen strogim postopkom za nadzor kakovosti, ki ustrezajo
našim zahtevam glede zmogljivosti in zanesljivosti.
Določena stopnja hrupa, ki ga televizor oddaja, je običajna in ni sprejemljiv
razlog za zamenjavo ali povračilo.
Strokovne nastavitve
Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift
Preberite ta navodila pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja
●●
Za nastavitev sporeda snemanja morate na televizorju najprej nastaviti uro. Nastavite možnost Ura
(
Nastavitve Sistem Čas Ura).
●●
Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti Ogled razporeda in Razpored snemanja.
●●
Posnetki so zaščiteni z DRM-jem in jih zato ni mogoče predvajati na računalniku ali drugem
televizorju. Poleg tega datotek ni mogoče predvajati na televizorju, če zamenjate njegovo videovezje.
●●
Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID
niso podprti.
●●
Pomnilniški ključi USB niso podprti.
●●
Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in
kakovost posnetkov.
●●
Razpored snemanja zahteva najmanj 100 MB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB.
Snemanje se prekine, če med snemanjem kapaciteta nezasedenega prostora pade na manj od 50
MB.
●●
Če med delovanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift kapaciteta prostora pade na manj kot
500 MB, se ustavi samo snemanje.
●●
Najdaljši čas snemanja je 720 minut.
●●
Videi se predvajajo glede na nastavitve televizorja.
●●
Če med snemanjem preklopite vhodni signal, bo zaslon prazen, dokler ne pride do spremembe. V
tem primeru se bo snemanje nadaljevalo, toda ne bo na voljo.
●●
Pri uporabi funkcije Snemanje ali funkcije Razpored snemanja se dejansko snemanje lahko prične z
eno- ali dvosekundnim zamikom.
●●
Če se izvaja funkcija Razpored snemanja, istočasno pa poteka snemanje na zunanjo napravo HDMICEC, ima prednost funkcija Razpored snemanja.
●●
Pri priključitvi snemalne naprave na televizor se samodejno izbrišejo napačno shranjene datoteke
posnetkov.
●●
Če je nastavljena možnost Časovnik izklopa ali Sam. izkl. en., bo televizor preglasil te nastavitve in
nadaljeval s snemanjem ter se izklopil po koncu snemanja.
Pred uporabo funkcije Timeshift
●●
Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID
niso podprti.
●●
Pomnilniški ključi USB ali bliskovni pogoni niso podprti.
●●
Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in
kakovost posnetkov.
●●
Če med delovanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift kapaciteta prostora pade na manj kot
500 MB, se ustavi samo snemanje.
●●
Najdaljši dovoljeni čas za funkcijo Timeshift je 90 minut.
●●
Funkcija Timeshift ni na voljo za zaklenjene kanale.
●●
Časovno premaknjeni videi se predvajajo glede na nastavitve televizorja.
●●
Funkcija Timeshift se lahko samodejno izklopi, ko doseže največjo zmogljivost.
●●
Funkcija Timeshift potrebuje vsaj 1,5 GB nezasedenega prostora na pomnilniški napravi USB.
Podprte ločljivosti za posamezne vhodne signale UHD
Preverite podprto ločljivost za vhodne signale UHD.
●●
Ločljivost: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
Priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Izklop, podpira vhodne signale do UHD
50P/60P 4 : 2 : 0, priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Vklop, pa vhodne signale
do UHD 50P/60P 4 : 4 : 4 in 4 : 2 : 2.
Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Izklop
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
Barvna globina/
kromatično
vzorčenje
RGB 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60
8 bitov
-
-
-
O
Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Vklop
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
50 / 60
Barvna globina/
kromatično
vzorčenje
RGB 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
8 bitov
O
O
O
O
10 bitov
-
-
O
O
12 bitov
-
-
O
O
Preberite pred uporabo možnosti Glasovna interakcija
Preberite te informacije pred uporabo možnosti Glasovna interakcija.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Ta funkcija je na voljo pri daljinskem
upravljalniku z mikrofonom.
Varnostni ukrepi za glasovno interakcijo
●●
Funkcija Glasovna interakcija ni na voljo v vseh jezikih, narečjih in regijah. Učinkovitost je odvisna od
izbranega jezika, glasnosti glasu in ravni hrupa v okolici.
●●
Za uporabo glasovnega vnašanja besedila se morate strinjati s pravilnikom o varovanju zasebnosti
glasu za aplikacije morebitnih tretjih ponudnikov.
●●
Pred uporabo interaktivnega delovanja možnosti Glasovna interakcija se morate strinjati z
naslednjimi obvestili o varovanju zasebnosti:
––
Obvestilo o varovanju zasebnosti Glasovna interakcija, obvestilo o varovanju zasebnosti odtenka
Zahteve glede uporabe funkcije glasovne interakcije
●●
Učinkovitost glasovne interakcije je odvisna od glasnosti/barve glasu, izgovarjave in zvokov v okolici
(zvok televizorja in hrup v okolici).
●●
Najboljša glasnost glasovnih ukazov je med 75 in 80 dB.
Preberite pred uporabo možnosti Aplikacije
Preberite te informacije pred uporabo možnosti Aplikacije.
●●
Zaradi lastnosti izdelkov s storitvijo vsebine Smart Hub družbe Samsung ter omejitev razpoložljive
vsebine morda določene funkcije, aplikacije in storitve niso na voljo v vseh napravah in povsod.
Za uporabo nekaterih funkcij storitve Smart Hub je morda potrebna tudi naročnina ali dodatne
zunanje naprave. Obiščite http://www.samsung.com za več informacij o določenih napravah in
razpoložljivosti vsebine. Storitve in razpoložljivost vsebine lahko spremenimo brez obvestila.
●●
Samsung Electronics ne prevzema nobene pravne odgovornosti za prekinitev storitev v zvezi z
aplikacijami, ki jih iz katerega koli razloga povzroči ponudnik storitev.
●●
Storitve aplikacije morajo podpirati samo angleščino in razpoložljive vsebine se lahko razlikujejo,
odvisno od geografskega območja.
●●
Za več informacij o aplikacijah obiščite spletno mesto ponudnika storitev aplikacij.
●●
Nestabilna internetna povezava lahko povzroči zakasnitve ali prekinitve. Aplikacije se lahko
prekinejo tudi samodejno, odvisno od omrežnega okolja. V tem primeru preverite internetno
povezavo in poskusite znova.
●●
Storitve aplikacije in posodobitve lahko niso več na voljo.
●●
Vsebino aplikacije lahko ponudnik storitve spremeni brez predhodnega obvestila.
●●
Določene storitve se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije, ki je nameščena na televizorju.
●●
Delovanje aplikacije se lahko spremeni v prihodnjih različicah aplikacije. V tem primeru zaženite
vodnika aplikacije ali obiščite spletno mesto ponudnika storitve.
●●
Glede na politike ponudnika storitve nekatere aplikacije morda ne podpirajo večopravilnosti.
Pred uporabo Web Browser preberite
Preberite te informacije pred uporabo možnosti WEB BROWSER.
●●
WEB BROWSER ni združljiv z javanskimi aplikacijami.
●●
Prenos datotek ni mogoč. Če poskušate prenesti datoteko, se prikaže sporočilo o napaki.
●●
Spletni brskalnik morda nima dostopa do nekaterih spletnih mest.
●●
Predvajanje videa v aplikaciji Flash je lahko omejeno.
●●
Elektronsko poslovanje za spletno nakupovanje ni podprto.
●●
Pri pomikanju po spletni strani s pomičnimi okni lahko pride po poškodovanih znakov.
●●
ActiveX ni podprt.
●●
Nekatere možnosti niso na voljo v načinu Brs. s povezavo. (Za vklop teh možnosti preklopite na način
Brskanje s kazalcem.)
●●
Podprto je samo omejeno število pisav. Nekateri simboli in znaki se lahko ne prikažejo pravilno.
●●
Odgovor na oddaljene ukaze in prikaz na zaslonu lahko trajata dlje časa zaradi nalaganja spletne
strani.
●●
Kopiranje in lepljenje nista podrta.
●●
Pri sestavljanju e-pošte ali enostavnega sporočila nekatere funkcije, kot so velikost pisave in izbira
barve, morda ne bodo na voljo.
●●
Obstaja omejitev števila zaznamkov in velikosti dnevniške datoteke, ki jo lahko shranite.
●●
Število oken, ki jih lahko istočasno odprete, se razlikuje glede na pogoje iskanja in model televizorja.
●●
Hitrost brskanja po spletu je odvisna od omrežnega okolja.
●●
Vdelanih videoposnetkov na spletni strani ni mogoče predvajati istočasno, ko deluje funkcija slike v
sliki (PIP).
●●
Če možnost Ura (
shrani.
●●
Zgodovina brskanja se shrani od najnovejšega do najstarejšega vnosa, pri čemer je najprej prepisan
najstarejši vnos.
●●
Nekaterih video in zvočnih datotek morda ne bo mogoče predvajati med predvajanjem videov/zvoka
v obliki HTML5, odvisno od vrste podprtih video/zvočnih kodekov.
●●
Viri videa ponudnikov pretočnih storitev, ki so optimirane za računalnike, se na našem lastniškem
WEB BROWSER morda ne bodo predvajali pravilno.
Nastavitve
Sistem
Čas
Ura) ni nastavljena, se zgodovina brskanja ne
Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih
datotek
Preberite te informacije pred predvajanjem predstavnostne vsebine.
Omejitve glede uporabe datotek fotografij, videoposnetkov in glasbenih
datotek Posk. zdaj
●●
Televizor podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje. MSC je oznaka za naprave
iz razreda za množično shranjevanje. Vrste naprav iz razreda za množično shranjevanje vključujejo
zunanje trde diske, bralnike pomnilniških kartic in digitalne fotoaparate. (Zvezdišča USB niso
podprta.) Te vrste naprav morate priključiti neposredno na vrata USB naprave One Connect ali
televizorja. Če napravo USB povežete s televizorjem s podaljškom USB, televizor naprave morda ne
bo uspel prepoznati ali prebrati datotek v njej. Med prenosom datotek naprave USB ne izključite.
●●
Za povezavo zunanjega trdega diska uporabite vrata USB (HDD). Priporočamo, da zunanji trdi disk
uporabite skupaj z njegovim adapterjem za napajanje.
●●
Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in zvočnih naprav morda ne bodo združljive s tem
televizorjem.
●●
Če je televizor povezan z več napravami USB, televizor nekaterih ali vseh naprav morda ne bo
prepoznal. Naprave USB, ki potrebujejo veliko energije, je priporočeno priklopiti v vrata USB [5 V, 1 A].
●●
Televizor podpira datotečne sisteme FAT, exFAT in NTFS.
●●
Z razvrstitvijo datotek v način Pogled mape, je lahko v mapi prikazanih do 1000 datotek. Če naprava
USB vsebuje več kot 8000 datotek in map, dostop do nekaterih datotek in map morda ni mogoč.
●●
Način povezave PTP (Picture Transfer Protocol) je na voljo samo pri digitalnih fotoaparatih. Pri
povezovanju pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem v načinu PTP ta morda ne
bo prepoznan.
●●
Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale na televizorju, odvisno od njihovega kodiranja.
●●
Nekatere datoteke niso na voljo, odvisno od modela.
Podprti zunanji podnapisi
Ime
Oblika zapisa
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Mikro DVD
.sub ali .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Besedilo SMPTE-TT
.xml
Podprti notranji podnapisi
Ime
Vsebnik
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Gladko pretakanje TTML
MP4
Besedilo SMPTE-TT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik
Datotečna pripona
Oblika zapisa
Ločljivost
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe
Datotečna pripona
Oblika
zapisa
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Podpira do 2-kanalni zvok
*.ogg
OGG
Vorbis
Podpira do 2-kanalni zvok
Podpira do 5.1-kanalni zvok 10 Pro
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
Podpira do profila M2.
Opomba
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
midi
midi
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
Podpira tip 0 in tip 1
Iskanje ni podprto.
Podpira samo naprave USB.
Podprti video kodeki
Oblika zapisa
datoteke
Vsebnik
Video kodeki
Ločljivost
4096 X 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
HEVC (H.265 – glavno,
glavno 10, glavno 4 : 2 : 2
10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
4096 x 2160
3840 x 2160
3840 X 2160: 60
Bitna
hitrost
(Mb/s)
Zvočni kodek
60
60
80
30
80
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
DivX 3.11/4/5/6
MPEG4 SP/ASP
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
Window Media Video
v9(VC1)
MPEG2
AAC
1920 x 1080
20
MPEG1
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2,
v3
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
*.mts
*.divx
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9
4096 x 2160
60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
Druge omejitve
●●
Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
●●
Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
●●
Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od
hitrosti, združljive s televizorjem.
●●
Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
●●
Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa
podatkov.
●●
Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi s televizorjem.
●●
Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV, MP4 in TS.
Videodekoderji
●●
H.264 FHD je podprt do ravni 4.1 (ne podpira FMO/ASO/RS).
●●
H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
●●
HEVC FHD je podprt do ravni 4.1, HEVC UHD pa do ravni 5.1.
●●
VC1 AP L4 ni podprt.
●●
Vsi videokodeki, razen WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC in VP6:
Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic.
Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic.
●●
GMC 2 ali več ni podrt.
●●
Podpira samo vrste zaporedja prikaza SVAF zgoraj/spodaj, drugo ob drugem in levo/desno (2 ES).
●●
Podpira samo spec. BD MVC.
Zvočni dekoderji
●●
WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok. Podpira do profila M2. Zvok WMA brez izgub ni podprt.
●●
QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
●●
Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
●●
Dolby Digital Plus je podprt do 5.1-kanalnega zvoka.
●●
Kodek DTS LBR je na voljo samo za vsebnike MKV, MP4 in TS.
●●
Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede
na kodek.
Preberite po nastavitvi televizorja
Potem ko namestite televizor, preberite te informacije.
Velikosti slike in vhodni signali
Nastavitev Velikost slike se uporabi za trenutni vir. Uporabljena Velikost slike učinkuje, kadar koli izberete
ta vir, razen če jo spremenite.
Vhodni signal
Velikost slike
Komponentni
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (720p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (1080i, 1080p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 24/30Hz)
16 : 9 običajno, Po meri
Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 50/60Hz)
16 : 9 običajno, Po meri
Digitalni kanal (4096 x 2160p)
16 : 9 običajno, Po meri
HDMI (720p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
16 : 9 običajno, Po meri
HDMI (4096 x 2160p)
16 : 9 običajno, Po meri
USB (720p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)
16 : 9 običajno, Po meri
USB (3840 x 2160p pri 60 Hz)
USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)
16 : 9 običajno, Po meri
"" Način Samod. morda ne bo deloval pravilno, odvisno od vhodnih signalov.
Nameščanje ključavnice proti kraji
●●
Ključavnica proti kraji je fizična naprava, ki jo lahko uporabite za zaščito proti kraji televizorja. Na
hrbtni strani televizorja poiščite režo ključavnice. Poleg reže je ikona . Kabel ključavnice ovijte
okoli predmeta, ki je pretežak za prenašanje, in ga speljite skozi režo ključavnice na televizorju.
Ključavnica je na prodaj posebej.
●●
Postopek uporabe ključavnice proti kraji se lahko razlikuje glede na model televizorja. Za več
informacij si oglejte uporabniški priročnik za ključavnico.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri določenih modelih v določenih geografskih območjih.
Preberite pred nastavitvijo brezžične internetne povezave
Varnostni ukrepi pri brezžični internetni povezavi
●●
Ta televizor podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung priporoča uporabo
protokola IEEE 802.11n. Videodatoteke, shranjene na napravi, ki je povezana s televizorjem prek
Domačega omrežja, se morda ne bodo predvajale tekoče.
""
Komunikacijski protokol IEEE 802.11 ac ni na voljo pri nekaterih modelih.
●●
Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom
ali modemom. Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim
omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
●●
Za brezžični usmerjevalnik izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični
usmerjevalnik, uporablja druga naprava, običajno pride do motenj in/ali komunikacija ni uspešna.
●●
Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom. Varnost brezžičnega
omrežja nastavite tako, da ustvarite geslo, ki temelji na znakih in številkah. Geslo je potrebno za
povezavo z zaščiteno dostopno točko.
Varnostni protokoli za brezžično omrežje
●●
Televizor podpira samo naslednje varnostne protokole za brezžično omrežje:
––
Načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES
●●
V skladu z novimi specifikacijami brezžične povezave, televizor Samsung ne podpira varnostnega
šifriranja WEP ali TKIP v omrežjih, ki delujejo v načinu 802.11n.
●●
Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja), se lahko v
omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske
številke). WPS bo samodejno konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.
●●
Televizor se ne more povezati z nepotrjenimi brezžičnimi usmerjevalniki.
Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)
Preverite podprto ločljivost za vhodne signale osebnega računalnika.
●●
Ko povežete televizor z računalnikom, nastavite računalniško grafično kartico na eno od običajnih
ločljivosti, ki so navedene v spodnjih preglednicah ali na naslednji strani. Televizor bo ločljivost
samodejno prilagodil vaši izbiri. Optimalna in priporočena ločljivost je 3840 x 2160 s 60 Hz.
●●
Če izberete ločljivost, ki ni vključena v preglednicah, lahko pride do praznega zaslona ali le do vklopa
indikatorja napajanja.
●●
Za združljive ločljivosti si oglejte uporabniški priročnik vaše grafične kartice.
IBM
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
720 x 400
70 Hz
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
31.469
(MHz)
Polariteta
(vodoravna/
navpična)
70.087
28.322
-/+
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
Frekvenca ure
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna/
navpična)
Frekvenca ure
MAC
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
640 x 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 x 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA DMT
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna/
navpična)
59.940
25.175
-/-
37.861
72.809
31.500
-/-
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 x 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 x 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 x 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1600 x 900 RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
640 x 480
60 Hz
31.469
640 x 480
72 Hz
640 x 480
Frekvenca ure
Podprte ločljivosti za videosignale
Preverite podprto ločljivost za videosignale.
CEA-861
Navpična
frekvenca
(MHz)
Polariteta
(vodoravna/
navpična)
50.000
27.000
-/-
15.734
59.940
27.000
-/-
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
3840 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
3840 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
4096 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
4096 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
Ločljivost
Prikaz oblike
zapisa
Vodoravna frekvenca
720 (1440) x
576i
50 Hz
15.625
720 (1440) x
480i
60 Hz
720 x 576
(Pike x vrstice)
(kHz)
(Hz)
Frekvenca ure
Preberite pred uporabo naprav Bluetooth
Pred uporabo naprave Bluetooth preberite te informacije.
Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth
●●
Naprav Bluetooth in funkcije Prostorski ni mogoče upravljati hkrati.
●●
Lahko pride do težav z združljivostjo, odvisno od naprav Bluetooth. (Slušalke samo za mobilni
telefon morda niso na voljo, odvisno od okolja.)
●●
Lahko se pojavijo napake pri sinhronizaciji premikanja ustnic.
●●
Povezava med televizorjem in napravami Bluetooth se lahko prekine, odvisno od njihove
medsebojne oddaljenosti.
●●
Naprava Bluetooth lahko brni ali se okvari.
●●
––
Ko je del vašega telesa v stiku s sistemom za sprejemanje/oddajanje naprave Bluetooth ali
televizorja.
––
Ko na napravo vplivajo nihanja električne napetosti zaradi ovir, ki jih povzročajo zidovi, koti ali
pisarniška postavitev.
––
Ko je naprava izpostavljena električnim motnjam, ki jih povzročajo naprave z istim frekvenčnim
pasom, na primer medicinska oprema, mikrovalovna pečica in brezžična lokalna omrežja LAN.
Če težave ne uspete odpraviti, uporabite vrata Digital Sound Output (Optical) ali HDMI (ARC).
Gumbi in funkcije
Med predvajanjem predstavnostne vsebine lahko uporabite priročne funkcije ali preverite razpoložljive gumbe in
njihove opise uporabe.
"" Razpoložljivi gumbi in funkcije se lahko razlikujejo glede na vsebino.
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne
vsebine
Pritisnite gumb Izberi med predvajanjem videa, fotografije ali posnete vsebin. Prikažejo se naslednji
gumbi.
"" Navedeni gumbi ali funkcije se lahko razlikujejo glede na vrsto predstavnostne vsebine.
●●
Premor/Predvajaj ali Začni
Začasno ustavi ali predvaja večpredstavnostno vsebino. Ko je videoposnetek začasno ustavljen,
lahko uporabite naslednje funkcije.
––
●●
Način uporabe ali Demo. način: če izberete gumb ali lahko predvajate videoposnetek naprej
ali nazaj s počasno hitrostjo (1/8, 1/4, 1/2). Večkrat pritisnite gumb, če želite do 3-krat povečati
hitrost previjanja nazaj ali naprej v načinu počasnega predvajanja. Za ponovno nastavitev
običajne hitrosti predvajanja izberite gumb ali pritisnite gumb .
Nazaj / Naprej
Ogled prejšnje ali naslednje večpredstavnostne vsebine.
●●
Previj nazaj / Previj naprej
Previje večpredstavnostno vsebino nazaj ali naprej. Večkrat pritisnite gumb, če želite povečati
hitrost previjanja nazaj ali naprej, da postane 3-krat večja od običajne. Za ponovno nastavitev
običajne hitrosti predvajanja izberite gumb ali pritisnite gumb .
●●
Ponovi.
Ponavlja predvajanje trenutne večpredstavnostne vsebine ali vseh datotek večpredstavnostne
vsebine v eni mapi.
●●
Naključno
Predvaja glasbo po naključnem vrstnem redu.
●●
Izklop slike
Predvaja datoteke z večpredstavnostno vsebino samo, če je zaslon izklopljen.
●●
Zasukaj v levo / Zasukaj v desno
Obrne sliko v levo ali desno smer.
●●
Povečava
Poveča fotografijo za največ 4-krat.
●●
Prilag. zaslonu
Fotografijo prilagodi velikosti zaslona.
●●
Glasba za ozadje
Predvaja glasbo v ozadju, ko televizor prikazuje fotografije z zvočno kuliso.
●●
Možnosti
""
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na model in vsebino.
Funkcija
Opis
Hitrost
diaprojekcije
Nastavi hitrost diaprojekcije.
Učinek diaproj.
Uporabi učinkov prehoda v diaprojekciji.
Glasba za ozadje
Predvaja glasbo v ozadju, ko televizor prikazuje fotografije.
"" Glasbene datoteke morajo biti shranjene v isti napravi USB kot datoteke s fotografijo.
"" Glasbo v ozadju začasno zaustavite tako, da na zaslonu za predvajanje izberete
možnost Glasba za ozadje.
Podnapisi
Nadzoruje podnapise v videu.
●● Podnapisi: vklopi in izklopi podnapise.
●● Jezik: nastavitev jezika podnapisov.
●● Sinhronizacija: prilagodi uskladitev, ko video in podnapisi niso usklajeni.
●● Ponastavi sinhronizacijo: ponastavi prilagoditev usklajenosti podnapisov na 0.
●● Velikost: spremeni velikost črk za podnapise.
●● Kodiranje: prikaže seznam kodirnih jezikov. Omogoča spreminjanje kodirnega jezika,
če so podnapisi prikazani nepravilno.
●● Vrsta roba: nastavi položaj roba besedila in podnapisov.
●● Barva roba: spremeni barvo roba podnapisov.
Zasukaj.
Zavrti sliko videoposnetka.
Jezik zvoka
Ta možnost je na voljo samo, če video podpira zvok z več sledmi.
Informacije
Prikaže podrobne informacije o trenutni večpredstavnostni vsebini.
Razpoložljivi gumbi in funkcije v športnem načinu
Če pritisnete gumb Izberi, se prikažejo naslednji gumbi.
●●
Povečava
Začasno zaustavi trenutno sliko na zaslonu ter poveča kateri koli del zaslona s 4 smernimi gumbi.
●●
""
Ta funkcija ni na voljo, če iščete večpredstavnostno vsebino, ki je shranjena na pomnilniški napravi USB,
ali če je vklopljena možnost Slika v sliki (PIP).
""
Ta funkcija ni na voljo, če je vklopljena možnost podatkovne storitve.
Snemaj.
Ta funkcija je na voljo samo, če televizor podpira funkcijo snemanja.
●●
Timeshift
Program na televiziji v živo lahko ustavite ali previjete nazaj.
●●
""
Za več informacij o možnosti Timeshift si oglejte "Uporaba funkcije Timeshift."
""
Ta funkcija je na voljo samo, če televizor podpira funkcijo snemanja.
Ročno označi
Shrani video, ki zajema posnetek 10 sekund pred pritiskom tega gumba in 10 sekund po njem.
●●
""
Televizor lahko nastavite na samodejno shranjevanje vrhuncev brez posegov uporabnika. Izberite možnost
Nastavitve Slika Poseben način ogleda Športni način in nastavite možnost Samodejni
utrinki na Vklop. Za več informacij o možnosti Samodejni utrinki si oglejte "Samodejno povzemanje
vrhuncev."
""
Ta funkcija je na voljo samo med snemanjem programa.
Predvajalnik vrhuncev
Prikaže zaslon Predvajalnik vrhuncev in samodejno ali ročno predvaja shranjene vrhunce v posneti
datoteki. Možnost Predvajalnik vrhuncev ni na voljo, če:
––
Med preklopom vhodnega signala
––
Zvočni opis je Vklop
––
gledate nogometno tekmo v ločljivosti UHD.
""
Ta funkcija je na voljo samo med gledanjem posnetega programa.
""
Ta funkcija je na voljo samo med snemanjem programa.
●●
Dvojno predvajanje
Omogoča gledanje trenutnega programa v oknu PIP med gledanjem posnetega programa. Za izhod
iz načina PIP znova izberite to možnost. Možnost Dvojno predvajanje ni na voljo, če:
––
Med preklopom vhodnega signala
––
Zvočni opis je Vklop
––
gledate nogometno tekmo v ločljivosti UHD.
""
Ta funkcija je na voljo samo med gledanjem posnetega programa.
""
Ta funkcija je na voljo samo med snemanjem programa.
Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali Timeshift
"" Razpoložljivi gumbi in funkcije se lahko razlikujejo glede na funkcije.
Če pritisnete gumb Izberi, se prikažejo naslednji gumbi.
●●
Čas snemanja
●●
Snemaj.
Takoj zažene snemanje trenutnega kanala.
●●
Timeshift
Program na televiziji v živo lahko ustavite ali previjete nazaj.
""
●●
Ta funkcija je na voljo samo, če televizor podpira funkcijo snemanja.
Ustavi snemanje., Ustavi Timeshift. / Pojdi na televizijo
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku med snemanjem programa ali Timeshift
●●
Premor / Predvajaj
Ko je snemanje začasno zaustavljeno, lahko izberete naslednji funkciji. Ko je snemanje začasno
zaustavljeno, se zvok ne predvaja.
––
●●
Počasen posnetek: če pritisnete gumb
polovično hitrostjo.
v začasno zaustavljenem načinu, predvaja video s
Previj nazaj / Previj naprej
""
Ta funkcija ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.
Licenca
Preverite licenčne podatke in blagovne znamke, ki veljajo za vaš televizor.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD
section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are
registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Blagovna znamka: Rovi in Rovi Guide sta blagovni znamki družbe Rovi Corporation in/ali njenih podružnic.
Licenca: Sistem Rovi Guide je izdelan z licenco družbe Rovi Corporation in/ali njenih podružnic.
Patent: Sistem Rovi Guide je zaščiten s patenti in patentnimi aplikacijami, ki veljajo v ZDA, Evropi in drugih državah,
vključno z enim ali več patenti Združenih držav 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794, ki so bili izdani družbi Rovi in/ali
njenim podružnicam.
Zavrnitev odgovornosti: Družba Rovi Corporation in/ali njene podružnice in povezane družbe niso nikakor odgovorne
za točnost ali razpoložljivost informacij o sporedih ali drugih podatkov v sistemu Rovi Guide in ne morejo zagotavljati
dostopnosti storitve v vašem geografskem območju. Družba Rovi Corporation in/ali njene povezane podružnice niso
v nobenem primeru odgovorne za škodo, ki nastane v zvezi s točnostjo ali razpoložljivostjo informacij o sporedih ali
drugih podatkov v sistemu Rovi Guide.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open
Source License Notice is written only English.
"" Licenca morda ni podprta, odvisno od države ali modela.
Download PDF

advertising