Samsung | MM-J320 | Samsung MM-J330 Navodila za uporabo

MM-J320
MM-J330
Mikrokomponentni sistem
Predvajanje plošč MP3-CD/WMA-CD/
CD-R/RW
uporabniški priročnik
predstavljajte si vse možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Če želite prejeti dodatne storitve, registrirajte izdelek na
spletni strani
www.samsung.com/register
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 1
2016/2/3 18:43:59
Varnostna opozorila
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANITE POKROVA (ALI ZADNJE PLOŠČE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM.POPRAVILA MORA
OPRAVITI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
POZOR
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN
POZOR: ZA PREPREČEVANJE ELEKTRIČNEGA UDARA
SE PREPRIČAJTE, DA JE ŠIROKI KRAK VTIČA DO KONCA
VSTAVLJEN V ŠIROKO REŽO VTIČNICE.
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
To označuje pomembna navodila v zvezi z
izdelkom.
OPOZORILO
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
• Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. S tem
boste zmanjšali nevarnost požara ali električnega
udara.
Ta predvajalnik CD-jev je razvrščen kot LASERSKI
IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje naprave,
prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso skladni s
temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.
Izdelek je skladen z uredbo 21CFR 1040.10, razen
odstopanj na podlagi Objave o laserskih izdelkih št.
50 z dne 24. junija 2007.
• DA PREPREČITE NASTANEK
POŽARA, SVEČ IN DRUGIH
PREDMETOV Z ODPRTIM
OGNJEM NIKOLI NE
PRIBLIŽAJTE IZDELKU.
NEVARNOST:
• VIDNO IN NEVIDNO LASERSKO SEVANJE
PRI ODPRTI NAPRAVI. ŽARKU SE NE
IZPOSTAVLJAJTE NEPOSREDNO. (FDA 21 CFR)
POZOR:
• NEVARNOST VIDNEGA IN NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA RAZREDA 3B PRI
ODPRTI NAPRAVI. NE IZPOSTAVLJAJTE SE
ŽARKU. (IEC 60825-1)
• TA IZDELEK UPORABLJA LASER.
UPRAVLJANJE NAPRAVE, PRILAGODITVE IN
IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO SKLADNI
S TEMI NAVODILI, LAHKO POVZROČIJO
NEVARNO SEVANJE. NE ODPIRAJTE POKROVA
IN NAPRAVE NE POPRAVLJAJTE SAMI.
POPRAVILA MORA OPRAVITI USPOSOBLJENO
SERVISNO OSEBJE.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
2
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 2
2016/2/3 18:43:59
Previdnostni ukrepi
• Preverite, ali električna napetost v vašem domu
ustreza napajalnim zahtevam na identifikacijski
nalepki na hrbtni strani izdelka.
• Izdelek namestite na primerno vodoravno
podlago (pohištvo), tako da je okoli njega dovolj
prostora za prezračevanje (7,5–10 cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo
opremo, ki se segreva. Prezračevalne reže ne
smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Pred premikanjem izdelka se prepričajte, da je
reža za plošče prazna.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, izvlecite
vtič iz stenske vtičnice. Če naprave dalj časa ne
boste uporabljali, izvlecite električni vtič iz stenske
vtičnice.
• Med neurji vtič odklopite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko
povzroči pregrevanje in okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto
in opremo, ki proizvaja močna magnetna ali
električna polja (npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, odklopite napajalni
kabel iz električne vtičnice.
• Ta izdelek je samo za osebno uporabo. Izdelek ni
primeren za industrijsko rabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem
prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če
izdelek prevažate v zimskem času, pred uporabo
počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno
temperaturo.
• Uporabljajte samo vtič in stensko vtičnico, ki sta
ustrezno ozemljena.
-- Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni
udar ali poškodbo opreme. (Samo oprema
razreda 1.)
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na plošči lahko
zmanjšajo kakovost zvoka in slike ali povzročijo
preskakovanje.
-- Ne dotikajte se površine plošče,
kjer so posneti podatki.
-- Ploščo držite za robove, da na njeni površini ne
bo prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega traku.
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi ali umazanija, jo
očistite z blagim čistilom, razredčenim z vodo,
in obrišite z mehko krpo.
-- Čistite jo nežno, od središča
plošče navzven.
• Shranjevanje plošč
-- Ne izpostavljajte jih neposredni
sončni svetlobi.
-- Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
-- Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
• Če pride topel zrak v stik s hladnimi deli izdelka,
lahko pride do kondenzacije vode. Če se v
notranjosti izdelka nakopiči kondenzacijska voda,
izdelek morda ne bo pravilno deloval. V takšnem
primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen
izdelek stati 1 uro ali 2.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne
zavrzite z navadnimi gospodinjskimi odpadki.
• Zvočnike postavite na primerno razdaljo na obe
strani sistema, da zagotovite dober stereo zvok.
• Zvočnike usmerite proti območju poslušanja.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom.
Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
• Če želite napravo povsem izklopiti, jo morate
odklopiti iz zidne vtičnice. Zato morata biti
zidna vtičnica in vtič vedno lahko in preprosto
dostopna.
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 3
3
2016/2/3 18:43:59
Združljivost plošč in oblik zapisa
Ta izdelek ne podpira predstavnostnih datotek,
zaščitenih s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih
pravic).
Plošče CD-R
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati.
To je odvisno od vrste snemalne naprave (CDzapisovalnik ali računalnik), ki se uporablja za
zapisovanje glasbe na ploščo, in ohranjenosti
plošče.
• Uporabljajte 650-megabajtne/74-minutne plošče
CD-R. Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo
700 MB/80 minut, ker jih morda ne bo mogoče
predvajati.
• Nekaterih plošč CD-RW (večkrat zapisljivih)
morda ne bo mogoče predvajati.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so
plošče CD-R »zaključene«. Če je seja zaključena,
plošča pa ne, morda ne bo mogoče predvajati
celotne plošče.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja
trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek
pa morda ne bo mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo
gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo nizko
in visoko gostoto zapisa (npr. 32–320 kb/s), bo
zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
• Predvajati je mogoče največ 999 datotek na CD.
Podprte oblike zvočnega zapisa
Pripona
datoteke
*.mp3
Zvočni kodek
Hitrost
vzorčenja
Gostota
zapisa
MPEG 1 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_Format_
MSAudio1
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Wave_Format_
MSAudio2
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Plošče MP3-CD
• Mogoče je samo predvajanje plošč CD-R z
datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena MP3-datotek ne smejo vsebovati razmikov
ali posebnih znakov (npr. /, =, +).
• Uporabljajte plošče, posnete z gostoto zapisa,
večjo od 128 kb/s.
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno
zapisanih večsejnih plošč. Če je del večsejne
plošče prazen, je predvajanje mogoče samo do
praznega dela.
*.wma
➣➣Ne podpira kodeka WMA Professional.
➣➣Zgornja preglednica prikazuje podprte oblike zapisa, hitrosti vzorčenja in bitne hitrosti. Datoteke v
nepodprtih oblikah zapisa se morda ne bodo
pravilno predvajale.
Dodatna oprema
Preverite, ali ste dobili spodaj naštete dodatke.
FM -antena
Uporabniški priročnik
Simboli
4
Pomembno
Daljinski upravljalnik/baterije
Opomba
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 4
2016/2/3 18:44:00
Vsebina
Zahvaljujemo se vam za nakup komponentnega sistema SAMSUNG.
Vzemite si čas in preberite ta navodila.
Tako boste lahko bolje uporabljali svoj sistem in izkoristili vse njegove funkcije.
Varnostna opozorila.................................. 2
Preskakovanje po 10 posnetkov........ 11
Previdnostni ukrepi................................... 3
Poslušanje radia...................................... 11
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi.......... 3
Uporaba povezave Bluetooth................ 12
Združljivost plošč in oblik zapisa............. 4
TV SoundConnect................................... 14
Podprte oblike zvočnega zapisa.............. 4
Nastavitev ure......................................... 14
Dodatna oprema....................................... 4
Funkcija časovnika................................. 15
Vsebina...................................................... 5
Preklic časovnika.................................... 15
Opis............................................................ 6
Funkcija snemanja.................................. 16
Sprednja/zgornja plošča..................... 6
Izbira načina izenačevalnika.................. 17
Zadnja plošča...................................... 7
Posodobitev programske opreme......... 17
Daljinski upravljalnik............................ 8
Odpravljanje težav.................................. 18
Predvajanje plošč CD/MP3/WMA-CD..... 9
Tehnični podatki...................................... 19
Izbira posnetka.......................................... 9
Iskanje določenega glasbenega odseka
na CD-ju................................................... 10
Ponovno predvajanje enega ali vseh
posnetkov na plošči................................ 10
Preskakovanje po 10 posnetkov............ 10
Predvajanje iz USB-naprave.................. 10
Izbiranje posnetka iz USB-naprave..... 10
Hitro iskanje po mapah..................... 10
Uporaba hitrega iskanja.................... 10
Ponavljanje predvajanja enega ali vseh
posnetkov.......................................... 10
• Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega
videza izdelka.
• V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
a. če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega
uporabniškega priročnika);
b. če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega
priročnika).
• O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom na
domu.
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 5
5
2016/2/3 18:44:00
Opis
Sprednja/zgornja plošča
1
2
3
4 5
6
7
!
5V 500mA AUX IN
9 8
0
1
Gumb POWER (VKLOP/IZKLOP)
S pritiskom tega gumba napravo vklopite
ali izklopite.
2
Gumb FUNCTION
3
Gumb STOP (ZAUSTAVI)
4
Gumb PLAY/PAUSE (PREDVAJAJ/
PREMOR)
5
Gumb OPEN/CLOSE (ODPRI/ZAPRI)
6
Gumb VOLUME CONTROL – (ZMANJŠAJ
GLASNOST)
7
Gumb VOLUME CONTROL + (POVEČAJ
GLASNOST) PRIKLJUČEK AUX IN (ZUNANJI VIR ZVOKA)
8
1. Z zvočnim kablom (ni priložen) povežite
priključek AUX IN (ZUNANJI VIR ZVOKA) na
izdelku s priključkom Audio Out (Izhod za zvok)
na zunanjem analognem viru.
2. Pritisnite ( ), da preklopite vhodni način na
AUX (ZUNANJI VIR).
~~ Če v načinu AUX (ZUNANJI VIR) več kot 8 ur
ne izvedete nobenega postopka, se napajanje
samodejno izklopi.
9
Priključek USB
0
Reža za plošče !
Zaslon
UPORABA GUMBOV ZASLONA NA DOTIK
¡¡ S konico prsta se dotaknite zaslona na dotik.
¡¡ Za upravljanje gumbov zaslona na dotik uporabljajte le prste in nobenih drugih predmetov, da ga ne poškodujete.
¡¡ Zaslona na dotik se ne dotikajte z umazanimi rokami.
¡¡ Zaslona na dotik se ne dotikajte z rokavicami.
¡¡ Zaslon na dotik morda ne bo deloval, če uporabite nohte ali druge instrumente, kot je kemični svinčnik.
6
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 6
2016/2/3 18:44:00
Zadnja plošča
3
2
1
1. ONLY FOR SERVICE
• Ta priključek je predviden samo za servis. Ne
uporabljajte ga.
2. Priključek za FM-anteno
1. FM-anteno (priložena) priključite v priključek
FM Antenna (FM-antena).
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru,
dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem
dober, nato pa jo pritrdite na zid ali drugo
trdno podlago.
3. Če je sprejem slab, boste morda morali
anteno montirati zunaj. Pri tem priključite
zunanjo FM-anteno v vtičnico FM na zadnji
strani sistema, pri čemer uporabite 75-ohmski
koaksialni kabel (ni priložen).
3. Priključki za 2,0-kanalne zvočnike
Priključki za zvočnike so na zadnji strani sistema.
1. Da bi dosegli pravo kakovost zvoka, vstavite
spodaj prikazana priključna kabla zvočnika v
prava priključka za zvočnik na zadnji strani
sistema.
• Levi zvočnik (označen z L).
• Desni zvočnik (označen z R).
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 7
7
2016/2/3 18:44:00
Daljinski upravljalnik
Power
TIMER CLOCK
TIMER ON/OFF
USB REC
Iskanje nazaj
STOP
Preskoči/RDS PTY*
EQ
VOLUME (–)
FUNCTION
SLEEP (ČASOVNIK ZA IZKLOP) (Nastavite
uro za samodejni izklop naprave.)
REPEAT
+10
Iskanje naprej
PLAY/PAUSE
Preskoči/RDS DISPLAY*
MUTE (UTIŠAJ) (Začasni izklop zvoka. S
ponovnim pritiskom ga spet vklopite.)
TUNING/ALBUM
VOLUME (+)
ENTER
MO/ST
TUNING MODE
TUNING/ALBUM
* Izdelek morda ne podpira funkcije RDS.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
• Baterije vstavite v daljinski upravljalnik tako,
da se bosta oznaki + in - ujemali s prikazom v
prostoru za baterije.
• Baterij ne mečite v ogenj.
• Ne ustvarjajte kratkega stika baterij ter jih ne
razstavljajte ali pregrevajte.
• Če baterije zamenjate z napačno vrsto
baterij, obstaja nevarnost eksplozije. Baterije
zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto
baterij.
• Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti
uporabljati do razdalje 7 metrov od enote.
8
* Velikost baterije: AAA
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 8
2016/2/3 18:44:01
Predvajanje plošč CD/MP3/WMA-CD
Omogoča vam predvajanje 12-cm kompaktnih
plošč brez prilagojevalnika.
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje zvočnih plošč
CD, plošč CD, CD-R, CD-RW ali MP3/WMA-CD.
• Nežno odprite ali zaprite pladenj za plošče. Ne
uporabljajte prekomerne sile.
• Na izdelek ne pritiskajte močno ali nanj odlagajte
težkih predmetov.
• V izdelek ne vstavljajte CD-jev neobičajne oblike,
kot so npr. CD-ji v obliki srca ali osmerokotnika.
Lahko namreč pokvarite izdelek.
• Za najboljši zvok previdno in pravilno ravnajte s
kompaktnimi ploščami.
1. S
pritiskom gumba OPEN/CLOSE odprite pladenj
za plošče.
2. Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom
naj bo zgoraj.
3. S pritiskom gumba OPEN/CLOSE zaprite pladenj
za plošče. Plošča se bo začela predvajati
samodejno.
• Pri zvočnih ploščah MP3/WMA-CD lahko traja
nekaj minut, da izdelek pregleda posnetke na
plošči.
• Če predvajate datoteko z angleškim imenom ali
ploščo MP3/WMA-CD z angleškim naslovom,
bo na zaslonu prikazan naslov skladbe.
(Drugi jeziki razen angleškega morda ne bodo
prikazani.)
• Posnetek z angleškim naslovom, ki vsebuje
posebne znake, ne bo prikazan.
<Zaslon za predvajanje plošč CD/MP3/WMA-CD>
Kazalnik časa
+
Kazalnik posnetka
predvajanja
1 0:19
4. Prilagodite glasnost na naslednja način:
• Zasukajte gumb VOLUME na enoti ali pritisnite
gumb Vol +/– na daljinskem upravljalniku.
• Raven glasnosti lahko prilagodite v 31 korakih
(VOLUME MIN, VOLUME 01 – VOLUME 29 in
VOLUME MAX).
5. S pritiskom gumba PLAY/PAUSE (p) se
predvajanje začasno prekine. Za nadaljevanje
predvajanja znova pritisnite gumb PLAY/PAUSE
(p).
6. Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb STOP
(@) .
• Če so na isti plošči različne vrste datotek ali
nepotrebne mape, boste pri predvajanju te plošče
imeli težave.
• Pladenj naj bo ves čas, ko ga ne uporabljate, zaprt,
da preprečite vdor prahu v notranjost.
• Plošče lahko vstavljate ali odstranjujete med
poslušanjem radia, USB-vira ali pomožnega vira.
Prav tako bo ob pritisku gumba OPEN/CLOSE
(ODPRI/ZAPRI) izdelek samodejno preklopil na
način MP3/CD.
• Če v načinu premora več kot 3 minute ne pritisnete
nobenega gumba na izdelku ali daljinskem
upravljalniku, se bo izdelek zaustavil.
• Če v stanju mirovanja ali brez plošče več kot 25
minut ne pritisnete nobenega gumba na izdelku ali
daljinskem upravljalniku, se bo izdelek samodejno
izklopil.
Izbira posnetka
Med predvajanjem plošče lahko izberete želeni
posnetek.
Za predvajanje predhodnega posnetka
Pritisnite gumb [ v 3 sekundah po začetku
predvajanja trenutne datoteke.
Dvakrat pritisnite gumb [ v 3 sekundah ali več
po začetku predvajanja trenutne datoteke.
Za predvajanje naslednjega posnetka
Pritisnite gumb ].
Za predvajanje trenutnega posnetka od začetka
Enkrat pritisnite gumb [ v 3 sekundah po začetku predvajanja trenutne datoteke.
Za predvajanje poljubnega posnetka
Pritisnite gumb [ ail ], da se premaknete do
želenega posnetka.
• Posnetek lahko izberete neposredno, ne da bi
uporabili gumb [ ail ]. (glejte stran 10)
• Če v pladnju za ploščo ni CD-ja, se na enoti izpiše
»NO DISC«.
• Kakovost predvajanja plošče MP3/WMA-CD se
lahko razlikuje glede na stanje glasbenih datotek na
plošči ali stanja snemalnika, s katerim je bila plošča
posneta.
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 9
9
2016/2/3 18:44:01
Iskanje določene glasbe Odsek na
CD-ju
Pri poslušanju CD-plošče lahko hitro poiščete
določen glasbeni izsek posnetka.
1. Za funkcijo iskanja pritisnite gumba (, ) .
Pritisnite ...
CDDA
MP3/WMA
(1➞(2➞(3➞(4
(4
)1➞)2➞)3➞)4
)4
• Izdelek v načinu ( ,) 3 - ali ( ,) 4-kratnega
hitrega iskanja po CD-ju ne predvaja zvoka.
Ponovno predvajanje enega ali vseh
posnetkov na plošči
Zaporedoma lahko predvajate CD, skupino posnetkov v mapi ali en posnetek:
1. Pritisnite gumb REPEAT.
Z vsakim pritiskom gumba REPEAT se način
ponavljanja spremeni v naslednjem zaporedju:
MP3/WMA: OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
CDDA: OFF ➝ TRACK ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Če želite funkcijo ponavljanja prekiniti, pritiskajte
gumb REPEAT, dokler se ne prikaže »OFF«.
• OFF: Preklic ponovnega predvajanja.
• TRACK: Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
• DIR: Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
• ALL: Ponovno predvajanje celotne plošče.
• RANDOM: Predvajanje skladb v naključnem
zaporedju.
Predvajanje USB-naprave
Na napravo priklopite zunanjo pomnilniško napravo, kot sta pomnilnik USB ali zunanji trdi disk.
Predvajate lahko datoteke v obliki MP3/WMA.
Preden začnete! • Na izdelek priključite zunanjo USB-pomnilniško napravo.
• Izberite način USB, tako da pritisnete gumb
na glavni
enoti ali izberete USB s pritiskom gumba FUNCTION na
daljinskem upravljalniku.
• Prvi posnetek prvega imenika se začne samodejno
predvajati.
➣➣Za zaustavitev predvajanja
Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb STOP
(@).
➣➣Za odstranitev USB-naprave
Če znova pritisnite gumb STOP ( @ ), lahko
varno odstranite USB-napravo.
Na vrata USB tega izdelka ne priključite polnilnika
USB.Izdelek bi se lahko poškodoval.
☛☛
Izbiranje posnetka iz USB-naprave
Med predvajanjem lahko izberete datoteko MP3.
1. Če se želite premakniti na predhodni/naslednji
posnetek, na kratko pritisnite gumba [,].
• Enota se bo premaknila na predhodno/naslednjo
datoteko v imeniku.
• Če gumba [,] pritisnete večkrat, kot je v imeniku
datotek, se enota premakne na naslednji imenik.
Hitro iskanje po mapah
1. Z gumbom TUNING/ALBUM , ali . na
daljinskem upravljalniku se pomaknete v
prejšnjo/naslednjo mapo.
2. Ko je iskanje končano, se bo prikazalo ime
naslednje/prejšnje mape. Prvi posnetek v mapi
se začne predvajati.
Uporaba hitrega iskanja
Med predvajanjem lahko izvedete hitro iskanje po
odseku.
Preskakovanje po 10 posnetkov
Med načinom predvajanja pritisnite gumb +10.
Tako boste preskočili 10 posnetkov od trenutnega
posnetka.
1. Pritisnite gumb (,) .
• Z vsakim pritiskom gumba se boste hitro premaknili
nazaj/naprej.
V hitrem načinu predvajanja se zvok ne bo predvajal.
☛☛
Ponavljanje predvajanja enega ali vseh posnetkov
1. Pritisnite gumb REPEAT.
Z vsakim pritiskom gumba REPEAT se način
ponavljanja spremeni v naslednjem zaporedju:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Če želite ustaviti funkcijo ponavljanja, pritiskajte
gumb REPEAT, dokler se ne prikaže OFF.
• OFF: preklic ponovnega predvajanja.
• TRACK: ponavljajoče se predvajanje izbranega
posnetka.
• DIR: ponavljajoče se predvajanje vseh posnetkov v
izbrani mapi.
10
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 10
2016/2/3 18:44:01
Poslušanje radia
Shranjevanje želenih postaj
• ALL: ponovno predvajanje vseh posnetkov.
• RANDOM: predvajanje posnetkov v naključnem
zaporedju.
Preskakovanje po 10 posnetkov
Glejte poglavje »Preskoči 10 posnetkov«.
Pred uporabo USB-naprave s to enoto preberite
spodnja navodila.
• Nekatere USB-naprave morda ne bodo pravilno delovale s
tem izdelkom.
• Največji električni tok, ki ga podpirajo vrata USB za zunanjo
napravo, je 500 mA (pri 5-voltnem enosmernem toku).
• Ta izdelek podpira izključno USB-naprave, formatirane v
datotečnem sistemu FAT16 in FAT32.
• USB HDD-ji morajo biti povezani na ločen vir napajanja.
Drugače ne bodo delovali.
• Če je zunanja USB-pomnilniška naprava povezana na več
naprav, se bodo predvajale samo datoteke v prvem HDD-ju.
• Če ima zunanja USB-naprava več particij, bo prepoznana
samo prva particija, ki podpira datotečni sistem.
• Datoteke, ki uporabljajo DRM, niso podprte. Funkcija za
upravljanje digitalnih pravic omejuje nepooblaščeni dostop
do datoteke DRM, tako da so avtorske pravice datoteke
zaščitene pred piratstvom.
• Četudi je končnica datoteke .mp3, datoteke ni mogoče
predvajati, če je formatirana v sloju 1 ali 2 MPEG.
• Ne uporabljajte USB-zvezdišča. USB-zvezdišča niso podprta.
• Enota prikaže samo prvih 15 znakov imena datoteke MP3/
WMA.
• Naprava je zasnovana tako, da podpira izmenljive HDD-je z
manj kot 160 GB. Glede na napravo izmenljivi HDD s 160 GB
ali več morda ne bo podprt.
• Traja lahko nekaj minut, da izdelek prepozna datoteke na
USB-napravi.
• USB-naprave (predvsem USB HDD-ji) lahko povzročijo
premor pri premikanju na naslednji posnetek.
• Nekatere naprave USB, digitalne kamere, bralniki kartic USB,
iPodi, iPhoni ali pametni telefoni morda niso podprti.
• Pri USB-napravah, ki podpirajo samo USB VER. 1.1, enota
lahko počasi dostopa do datotek ali pa morda ne prepozna
lastnosti datoteke.
• Če v stanju mirovanja več kot 3 minute ne pritisnete
nobenega gumba na izdelku ali daljinskem upravljalniku, se
bo izdelek preklopil v stanje mirovanja.
• Če v stanju mirovanja ali brez USB-ja več kot 25 minut
ne pritisnete nobenega gumba na izdelku ali daljinskem
upravljalniku, se bo izdelek samodejno izklopil.
• Predvajati je mogoče največ 999 datotek na USB-napravo.
Shranite lahko največ 15 FM-postaj
1. Z gumbom FUNCTION (FUNKCIJA) izberite
možnost FM.
2. Če želite poiskati postajo, enkrat ali večkrat
pritisnite gumb STOP (ZAUSTAVI) na izdelku
ali gumb TUNING MODE (NAČIN ISKANJA
POSTAJ), dokler se ne prikaže nastavitev
MANUAL (ROČNO).
3. Postajo lahko izberete tako:
• Pritisnite gumb TUNING/ALBUM ,, .
na daljinskem upravljalniku in ga držite, da
naprava samodejno poišče radijske postaje.
4. Pritisnite MO/ST (MONO/STEREO), da
preklopite med stereo in mono zvokom.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način
MONO, da bo zvok čistejši in brez motenj.
• To velja samo pri poslušanju FM-postaj.
5. Če ne želite shraniti najdene radijske postaje,
se vrnite na korak 3 in poiščite drugo postajo.
V nasprotnem primeru:
a. Pritisnite gumb ENTER.
• Na zaslonu se prikaže FM in utripajoča
številka. Gre za trenutno številko
prednastavljene postaje.
b. Z gumboma ,, . se lahko pomikate po
prednastavljenih postajah.
• Izbirate lahko med številkami od 1 do 15.
c. Pritisnite gumb ¬, da shranite nastavljeno
postajo.
6. Če želite shraniti dodatne radijske postaje,
ponovite korake od 3 do 5.
Izbira shranjene postaje
Če želite poslušati shranjeno postajo:
1. Z gumbom FUNCTION (FUNKCIJA) izberite
možnost FM.
2. Pritiskajte gumb STOP (ZAUSTAVI),
dokler se ne prikaže možnost »PRESET«
(PREDNASTAVITEV).
3. Z gumboma TUNING/ALBUM ,, . na
daljinskem upravljalniku izberite številko
prednastavljene postaje.
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 11
11
2016/2/3 18:44:01
Uporaba povezave Bluetooth
Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko
glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom
poslušate brez kabelske povezave.
Kaj je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija, ki napravam, združljivim s
funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno
povezujejo z brezžično povezavo kratkega dosega.
• Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe
v naslednjih primerih povzroči šum ali napake v
delovanju:
-- Del vašega telesa je v stiku s sprejemnim/
oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali
mikrokomponentnega sistema.
-- Na napravo vplivajo električne spremembe
zaradi ovir, ki so posledica sten, kotov ali
pregrad v pisarni.
-- Povezava je izpostavljena električnim motnjam
iz naprav, ki uporabljajo isti frekvenčni pas,
kar vključuje tudi medicinsko opremo,
mikrovalovne pečice in brezžična lokalna
omrežja WLAN.
• Seznanjanje mikrokomponentnega sistema z
napravo Bluetooth izvedite, ko sta si napravi blizu.
• Večja kot je razdalja med mikrokomponentnim
sistemom in napravo Bluetooth, slabša je kakovost
povezave. Če je razdalja večja od dosega
tehnologije Bluetooth, se povezava prekine.
• Na območjih s slabim sprejemom povezava
Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
• Povezava Bluetooth deluje samo, če je naprava
Bluetooth dovolj blizu mikrokomponentnega
sistema. Če napravo Bluetooth premaknete iz
območja dosega, se bo povezava samodejno
prekinila. Celo znotraj dosega se lahko kakovost
zvoka poslabša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.
• Ta brezžična naprava lahko med delovanjem
povzroči električne motnje.
Povezovanje mikrokomponentnega
sistema z napravo Bluetooth
Preden začnete, se prepričajte, da naprava
Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, ki
delujejo s povezavo Bluetooth.
1. Pritisnite gumb FUNCTION, da se prikaže
sporočilo funkcije BT (BLUETOOTH).
• Na zaslonu mikrokomponentnega sistema
se za kratek čas prikaže sporočilo »WAIT«
(POČAKAJTE), nato pa »BT READY« .
2. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth,
ki jo želite povezati. (Glejte uporabniški
priročnik za napravo Bluetooth.)
12
3. Na napravi Bluetooth izberite meni »Stereo
Headset« (Stereo slušalke).
• Prikazal se bo seznam najdenih naprav.
4. Na seznamu izberite "[Samsung] MICRO
xxxxxx " .
• Ko se izdelek poveže z napravo Bluetooth,
se na sprednjem zaslonu prikaže Device
name ; BT.
• Če seznanitev med napravo Bluetooth in
izdelkom ni bila uspešna, izbrišite staro
napravo »[Samsung] MICRO xxxxxx«, ki
jo je zaznala naprava Bluetooth, in znova
poskusite najti izdelek.
5. Prek mikrokomponentnega sistema lahko
poslušate glasbo iz povezane naprave
Bluetooth.
• Pri nekaterih modelih funkcije za
predvajanje/ustavitev/naprej/nazaj v načinu
Bluetooth niso na voljo.
• Izdelek podpira samo podatke SBC srednje
kakovosti (do 237 kb/s pri 48 kHz) in ne podpira
podatkov SBC visoke kakovosti (328 kb/s pri
44,1 kHz).
• Funkcija AVRCP ni podprta.
• Povezavo vzpostavljajte samo z napravo
Bluetooth, ki podpira funkcijo A2DP (AV).
• Izdelka ne povezujte z napravo Bluetooth, ki
podpira samo funkcijo HF (prostoročno).
• Sočasno lahko seznanite samo eno napravo
Bluetooth.
• Pri povezovanju naprave Bluetooth z
mikrokomponentnim sistemom boste morda
morali vnesti kodo PIN (geslo). Če se prikaže
okno za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
• Ko izklopite mikrokomponentni sistem in se
seznanitev prekine, se ne obnovi samodejno.
Če želite znova vzpostaviti povezavo, morate
napravi še enkrat seznaniti.
• Mikrokomponentni sistem morda ne bo iskal
drugih naprav ali se pravilno povezal v naslednjih
primerih:
-- če je v bližini mikrokomponentnega sistema
močno električno polje;
-- če je naprava Bluetooth izklopljena, ni v
bližini ali je pokvarjena.
• Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne
pečice, vmesniki za WLAN, fluorescentne luči
in plinski štedilniki uporabljajo enak frekvenčni
razpon kot naprava Bluetooth, zaradi česar
lahko pride do električnih motenj.
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 12
2016/2/3 18:44:01
Prekinitev povezave med napravo
Bluetooth in mikrokomponentnim sistemom
Uporaba funkcije vklopa po povezavi
Bluetooth
Povezavo med napravo Bluetooth in
mikrokomponentnim sistemom lahko prekinete.
Navodila najdete v uporabniškem priročniku za
napravo Bluetooth.
• Povezava z mikrokomponentnim sistemom bo
prekinjena.
• Ko mikrokomponentni sistem prekine povezavo
z napravo Bluetooth, se na zaslonu prikaže BT
DISCONNECTED ; BT READY.
Ko je izdelek izklopljen, lahko z njim povežete
pametno napravo po povezavi Bluetooth, da ga
vklopite.
Prekinitev povezave med napravo
Bluetooth in mikrokomponentnim
sistemom
Če želite preklopiti iz načina Bluetooth v drug
način, pritisnite gumb drugega načina na sprednji
plošči mikrokomponentnega sistema ali pa
izklopite mikrokomponentni sistem. Povezava s
trenutno napravo se prekine.
• Povezana naprava Bluetooth nekaj časa čaka
na odziv mikrokomponentnega sistema, nato pa
prekine povezavo (čas do prekinitve povezave je
odvisen od naprave Bluetooth.)
• V načinu povezave Bluetooth se bo povezava
Bluetooth prekinila, če je razdalja med
mikrokomponentnim sistemom in napravo
Bluetooth večja od 5 m.
• Če napravo Bluetooth po prekinitvi povezave
spet premaknete v domet sprejema, izklopite
in znova vklopite mikrokomponentni sistem, da
boste lahko obnovili komunikacijo z napravo
Bluetooth.
• Mikrokomponentni sistem se po 25 minutah v
stanju pripravljenosti samodejno izklopi.
• Ko se naprava Bluetooth poveže z
mikrokomponentnim sistemom, se ta
samodejno preklopi na način Bluetooth, če je
bil prej v drugem načinu (razen v primeru, ko je
v načinu TV SoundConnect prikazana možnost
»REQUEST« (ZAHTEVAJ), naprava Bluetooth
pa ni še seznanjena z mikrokomponentnim
sistemom).
1. Pritisnite gumb FUNCTION in ga držite, da
vklopite funkcijo Bluetooth Power On (Vklop
po povezavi Bluetooth). Na zaslonu se
prikaže ON-BLUETOOTH POWER.
2. Ko je izdelek izklopljen, z njim povežite
pametno napravo po povezavi Bluetooth.
(Za informacije o povezavi Bluetooth glejte
priročnik pametne naprave.)
• Naprava Bluetooth mora biti pred tem
seznanjena z mikrokomponentnim
sistemom.
3. Ko je povezava vzpostavljena, se izdelek
samodejno vklopi v načinu Bluetooth.
• S pametno napravo izberite glasbo, ki jo
želite predvajati.
• Pritisnite gumb FUNCTION in ga držite, da
vklopite/izklopite funkcijo Bluetooth Power
On (Vklop po povezavi Bluetooth). Vsakič ko
pritisnete in zadržite ta gumb, se na zaslonu
z mikrokomponentnega sistema prikaže »ON
-BLUETOOTH POWER ; OFF-BLUETOOTH
POWER« (Funkcija vklopa po povezavi
Bluetooth je vklopljena/izklopljena).
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 13
13
2016/2/3 18:44:01
TV SoundConnect
Z uporabo funkcije TV SoundConnect lahko prek
mikrokomponentnega sistema poslušate zvok
iz televizorja Samsung, ki podpira funkcijo TV
SoundConnect.
Povezava mikrokomponentnega sistema
s televizorjem Samsung, ki podpira TV
SoundConnect
Preden aktivirate funkcijo, se prepričajte, da je v
televizorju Samsung vklopljen način SoundConnect
ali SoundShare.
1. Pritisnite gumb FUNCTION na glavni enoti ali gumb
na daljinskem upravljalniku, da se prikaže sporočilo
TV SOUNDCONNECT.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. V meniju televizorja za nastavitev funkcije
SoundConnect možnost »Add New Device« (Dodaj
novo napravo) nastavite na »On« (Vklop). (Za
podrobnosti glejte uporabniški priročnik za televizor.)
3. Ko se mikrokomponentni sistem poveže s televizorjem,
se na sprednjem zaslonu prikaže Ime [TV] ; TV.
4. Zvok iz povezanega televizorja se predvaja prek
mikrokomponentnega sistema .
• V načinu TV SoundConnect funkcije
za predvajanje/ponovno predvajanje/
zaustavitev/naprej/nazaj niso na voljo.
• Funkcija SoundConnect je na voljo pri
nekaterih televizorjih Samsung, ki so se
začeli prodajati po letu 2012. Preverite, ali
vaš televizor podpira funkcijo SoundShare
oziroma SoundConnect. (Za podrobnosti
glejte uporabniški priročnik televizorja.)
• Če odklopite mikrokomponentni sistem, se
povezava TV SoundConnect prekine. Če
želite znova vzpostaviti povezavo, priklopite
mikrokomponentni sistem v vtičnico in
nato znova vzpostavite povezavo TV
SoundConnect.
• Prek funkcije TV SoundConnect je lahko s
televizorjem istočasno povezan samo en
mikrokomponentni sistem.
• Če želite v načinu TV SoundConnect
povezati drug televizor, za več kot 5 sekund
zadržite gumb p in nato povežite drug
televizor po zgornjih navodilih.
Prekinitev povezave med televizorjem in
mikrokomponentnim sistemom
• Ko prekinete povezavo med mikrokomponentnim
sistemom in televizorjem, se na zaslonu prikaže
TV DISCONNECTED ; REQUEST.
Prekinitev povezave med televizorjem in
mikrokomponentnim sistemom
Če želite preklopiti iz načina TV SoundConnect
v drug način, pritisnite gumb drugega načina na
sprednji plošči mikrokomponentnega sistema ali
pa izklopite mikrokomponentni sistem. Povezava s
trenutno napravo se prekine.
• Povezani televizor nekaj časa čaka na odziv
mikrokomponentnega sistema, nato pa prekine
povezavo (čas do prekinitve povezave je odvisen
od televizorja).
• Če je razdalja med televizorjem in
mikrokomponentnim sistemom večja od 2 m (6,5
čevlja), se lahko povezava prekine ali pa je zvok
moten.
• Prekinitve povezave ali motnje zvoka lahko
povzroči tudi nestabilnost omrežnega okolja.
• V načinu TV SoundConnect se mikrokomponentni
sistem po 25 minutah samodejno izklopi, če ni
povezan s televizorjem.
Nastavitev ure
Pri vsakem koraku imate nekaj sekund časa,
da nastavite potrebne možnosti. Če ta čas
prekoračite, morate začeti znova.
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba POWER
( ).
2. Pritisnite gumb TIMER CLOCK in pritisnite gumb
ENTER (
), da se prikaže »CLOCK«.
3. Pritisnite gumb ENTER (
). Ura začne utripati.
• Za povečanje ur pritisnite: ,
• Za zmanjšanje ur pritisnite: .
4. Ko je ura pravilno prikazana, pritisnite gumb
ENTER (
). Utripajo minute.
• Za povečanje minut pritisnite: ,
• Za zmanjšanje minut pritisnite: .
5. Ko so minute pravilno prikazane, pritisnite gumb
ENTER (
). Na zaslonu se prikaže " TIME" .
• Trenutni čas je sedaj nastavljen.
• Čas lahko prikažete, tudi kadar uporabljate
druge funkcije, tako da enkrat pritisnete gumb
TIMER CLOCK.
Povezavo med televizorjem in
mikrokomponentnim sistemom lahko prekinete.
Navodila najdete v uporabniškem priročniku za
televizor.
14
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 14
2016/2/3 18:44:02
Funkcija časovnika
Časovnik vam omogoča samodejen vklop in izklop
sistema ob določenih urah.
• Preden nastavite časovnik, preverite, ali je trenutni
čas pravilen.
• Pri vsakem koraku imate nekaj sekund časa, da
nastavite potrebne možnosti. Če ta čas prekoračite,
morate začeti znova.
• Če ne želite, da se sistem samodejno vklaplja ali
izklaplja, morate preklicati funkcijo časovnika s
pritiskom gumba TIMER ON/OFF.
Primer: Zjutraj se želite prebuditi ob zvoku glasbe.
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba POWER ( ).
2. Pritiskajte gumb TIMER CLOCK , dokler se ne
prikaže TIME.
3. Pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže ON. Nastavite
lahko čas vklopa časovnika.
4. Nastavite čas vklopa časovnika.
a P
ritisnite gumb , ali ., da nas tavite uro.
b Pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: Utripajo minute.
c Pritisnite gumb , ali ., da nas tavite minute
d Pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže OFF.
Nastavite lahko čas izklopa časovnika.
5. Nastavite čas izklopa s časovnikom.
a Pritisnite gumb , ail ., da nastavite uro.
b Pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: Utripajo minute.
c Pritisnite
gumb , ali . , da nas tavite minute
d Pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: Prikaže se VOL XX, kjer XX predstavlja že nastavljeno stopnjo glasnosti.
6. Pritisnite gumb , ili ., da prilagodite stopnjo
glasnosti in nato pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: Prikaže se vir, ki ga je treba izbrati.
7. S pritiskanjem gumbov , ali . izberite želeni vir, za
katerega želite, da se začne predvajati ob vklopu
sistema.
Če izberete...
Morate tudi...
FM (radio)
p
a
ritisniti gumb ENTER (
).
b izbrati prednastavljeno postajo s pri
tiskom gumba , ali ..
Vstavite zgoščenko.
Priključite USB-napravo.
CD/MP3 (zgoščenka)
USB
8. Pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: Na zaslonu se prikaže »CHKREC« (Ali
želite snemati?).
9. Pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: Prikaže se REC N. Pritisnete lahko gumb
, ali ., če želite izbrati REC Y ali REC N, nato
pa pritisnite gumb ENTER (
).
1).Če izberete REC N (NE SNEMAJ),
mikrokomponentni sistem ob vklopu ne
bo snemal. Če ste nastavili snemanje s
časovnikom, bo preklicano, če pritisnete
REC N (NE SNEMAJ). Upoštevajte, da se bo
mikrokomponentni sistem kljub temu vklopil in
izklopil ob urah, nastavljenih v prejšnjih korakih
tega postopka.
2).Če izberete REC Y (SNEMAJ), lahko
mikrokomponentni sistem nastavite tako, da
bo ob vklopu začel snemati. Časa vklopa
in izklopa snemanja sta lahko drugačna od
časov vklopa in izklopa časovnika, nastavljenih
v prejšnjih korakih tega postopka.
a. Pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat: za nekaj sekund se prikaže ON.
Zdaj lahko nastavite uro začetka snemanja
sprejemnika s časovnikom.
b. Pritisnite gumb ENTER (
).
Rezultat:za nekaj sekund se prikaže OFF.
Zdaj lahko nastavite uro izklopa snemanja
sprejemnika s časovnikom.
• Najdaljši čas snemanja sprejemnika s
časovnikom je 5 ur.
• Če se ura vklopa časovnika ujema z uro
izklopa, se prikaže ERROR.
• Če v pladnju ni plošče ali na mikrokomponentni
sistem ni priključena USB-naprava in izberete
»MP3/CD« ali »USB«, mikrokomponentni
sistem samodejno izbere možnost »FM«.
• Če je čas vklopa ali izklopa enak času trajanja
snemanja, bo aktivna samo možnost časa
vklopa ali izklopa, nastavitev časa trajanja
snemanja pa bo izklopljena.
• Če je vključen samodejni časovnik, bo pri funkciji
MP3/CD ali USB morda treba aktivirati dodatni
korak, odvisno od plošče (ali naprave). Bolje je, če
namesto tega izberete funkcijo sprejemnika.
Preklic časovnika
Ko ste nastavili časovnik, se bo enota vključila
samodejno ob času, prikazanem z indikacijo
TIMER na zaslonu. Če časovnika ne želite več
uporabljati, ga morate preklicati.
1. Za izklop časovnika enkrat pritisnite TIMER ON/
OFF in prikaz bo izginil.
2. Če želite znova nastaviti časovnik, znova
pritisnite gumb TIMER ON/OFF. se znova
prikaže.
• Če izberete način TIMER OFF, funkciji TIMER
RECORDING in TIMER nista na voljo.
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 15
15
2016/2/3 18:44:02
Funkcija snemanja
Iz CD-ja, radijske postaje ali zunanjega vira ni mogoče
snemati na USB-pomnilniško napravo.
1. Povežite zunanjo USB-pomnilniško napravo v
USB-priključek na vašem izdelku.
2. Predvajajte ploščo, radijsko postajo ali pa na
izdelek povežite zunanji vir.
CD
• Pritisnite gumb
na glavni enoti ali gumb
FUNCTION na daljinskem upravljalniku, da
izberete funkcijo MP3/CD.
• S pritiskom gumba OPEN/CLOSE odprite
pladenj za plošče.
• Vstavite CD in s pritiskom gumba OPEN/CLOSE
zaprite pladenj za ploščo.
• Z gumbi za izbiranje CD-ja ([ ali ] ) izberite
želeno skladbo na CD-ju.
Radio
• Pritisnite gumb
na glavni enoti ali gumb
FUNCTION na daljinskem upravljalniku, da
izberete funkcijo FM.
• Poiščite postajo, ki jo želite snemati.
Zunanji vir
• Na izdelek povežite zunanjo komponento/MP3predvajalnik.
• Pritisnite gumb
na glavni enoti ali gumb
FUNCTION na daljinskem upravljalniku, da
izberete vhod <AUX>.
• Predvajajte skladbo z zunanje naprave.
3. S pritiskom gumba USB REC začnite snemanje.
CD
• Prikaže se sporočilo »TRACK RECORDING« in
začne se snemanje s CD-ja.
• Pritisnite in držite gumb USB REC, da začnete
s snemanjem vseh posnetkov na plošči. Prikaže
se sporočilo »FULL CD RECORDING«.
MP3/WMA-CD
4. Pritisnite gumb STOP (@) za konec snemanja.
Naprava samodejno ustvari in shrani posnete
datoteke v obliki .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Znova pritisnite gumb STOP (@), da varno odstranite
napravo USB. Po snemanju se na USB-napravi
ustvari imenik »RECORDING(DISCxxxx)« (FULL CD
RECORDING), »RECORDING« (TRACK
RECORDING), »CD COPY« (MP3 /WAM-CD),
»TUNER RECORDING« ali »AUX RECORDING«.
• Med snemanjem ne odklopite napajalnega ali USBkabla, ker lahko s tem poškodujete datoteko.
• Če med snemanjem odklopite USB-napravo, se
lahko nedokončana posneta datoteka poškoduje in
je ne boste mogli izbrisati. Če se to zgodi, priklopite
USB-napravo na računalnik in varnostno kopirajte
podatke, shranjene na USB, nato pa jo formatirajte.
• Če na USB-pomnilniku ni dovolj prostora, sistem
prikaže sporočilo »NOT ENOUGH MEMORY«.
• USB-naprava ali HDD, na katerega snemate, mora
biti formatiran v datotečnem sistemu FAT. Datotečni
sistem NTFS ni podprt.
• Kadar uporabljate funkcijo za hitro iskanje po CD-ju,
snemanje s CD-ja ne bo mogoče.
• Čas snemanja je lahko pri nekaterih USB-napravah
včasih nekoliko daljši.
• Funkcija REPEAT se samodejno nastavi na »OFF« in
med snemanjem ni na voljo.
• Med iskanjem snemanje radijske postaje ni mogoče
oz. če v načinu radijskega sprejemnika ni na voljo
nobene postaje.
• Upoštevajte, da je na posnetku lahko slišno šumenje,
če med snemanjem glasbe z zunanje naprave prek
AUX- ali USB-kanala nastavite previsoko vhodno
glasnost. V takih primerih znižajte glasnost zunanje
naprave.
• Najdaljši čas snemanja TUNER/AUX je 5 ur.
• Pritisnite gumb USB REC. Trenutno predvajana
datoteka se kopira v USB -napravo.
• Pritisnite in držite gumb USB REC. Vse
datoteke v trenutni mapi se kopirajo v USB napravo.
COPY: Prikaže se »“CHECK”“START”“COPY XX”“COPY END” «. Ko je snemanju končano, se prikaže sporočilo »STOP«.
• Če ima datoteka isto ime, se prikaže sporočilo
»FILE EXIST« in funkcija se prekliče.
Radijski sprejemnik/zunanji vir
• Sprejemnik: "TUNER
RECORDING""RECORD"
• Zunanji vir: "AUX RECORDING""RECORD"
16
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 16
2016/2/3 18:44:02
Izbira načina izenačevalnika
Vaš mikrokomponentni sistem ima vnaprej
določene nastavitve izenačevalnika, ki so optimizirane za določeno zvrst glasbe.
1. Pritisnite gumb EQ.
Z vsakim pritiskom gumba EQ (IZENAČEVALNIK)
se način spremeni v naslednjem zaporedju:
OFF;FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON
;FOLKLORE;PARTY;POP;HIP HOP
;ROCK;JAZZ;CLASSICAL;ELECTRONIC;POWER BASS
• Gumb EQ (IZENAČEVALNIK) bo med snemanjem
onemogočen in izdelek se bo nato samodejno
preklopil na »OFF« (IZKLOP).
• Načini izenačevalnika se lahko razlikujejo glede
na regijo.
Posodobitev programske opreme
Družba Samsung lahko v prihodnosti pripravi posodobitve za vdelano programsko opremo sistema izdelka.
Če je posodobitev na voljo, lahko vdelano programsko opremo posodobite, tako da v USB-vrata izdelka
priključite pomnilnik USB s posodobitvijo vdelane programske opreme.
Če je datotek za posodobitev več, morate v napravo
USB naložiti vsako posebej in posodobitev izvesti
postopoma, z vsako datoteko posebej.
Za več informacij o prenosu datotek za posodobitev
obiščite spletno stran Samsung.com ali se obrnite na
Samsungov klicni center.
• Vstavite napravo USB s posodobitvijo vdelane
programske opreme v vrata USB na glavni enoti.
• Posodabljanje vdelane programske opreme izdelka
morda ne bo pravilno delovalo, če so v pomnilniku
USB shranjene zvočne datoteke, ki jih izdelek
podpira.
• Ne izklopite napajanja in ne odstranite naprave USB,
dokler se posodabljanje ne konča. Glavna enota
se bo po koncu posodobitve vdelane programske
opreme samodejno izklopila.
• Po posodobitvi so vse nastavitve ponastavljene
na privzete tovarniške vrednosti. Priporočamo, da
si nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi
lažje obnovili. Če ne uspete posodobiti vdelane
programske opreme, priporočamo, da formatirate
USB-napravo v datotečni sistem FAT16/FAT32 in
poskusite znova.
• Po koncu posodabljanja programske opreme
vklopite izdelek, ko v enoti ni plošče. Na zaslonu
se prikaže sporočilo »NO DISC«. Pritisnite in držite
gumb STOP na glavni enoti več kot 5 sekund. Na
zaslonu se prikaže napis »INIT« in enota se izklopi.
Posodabljanje je končano.
• USB-naprave ne formatirajte v formatu NTFS.
Izdelek ne podpira datotečnega sistema NTFS.
• Naprava ne podpira nekaterih USB-naprav nekaterih
izdelovalcev.
• Izdelek ima funkcijo DUAL BOOT. Če se vgrajena
programska oprema ne posodobi, večina funkcij ne
bo več delovala in na zaslonu se prikaže »UPGRADE
FIRMWARE«. Ponovno posodobite vgrajeno
programsko opremo.
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 17
17
2016/2/3 18:44:03
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v
preglednici ali spodaj navedeni ukrep ne pomaga, izdelek izklopite, napajalni kabel
izključite iz električne vtičnice in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali
servisni center Samsung Electronics.
Težava
Preverjanje/ukrep
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno priključen v električno vtičnico?
• Izklopite napajanje in ga znova vklopite.
Ko pritisnete gumb za
predvajanje/premor, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Enota med hitrim ali počasnim predvajanjem ne predvaja zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni?
• Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa,
kota in oddaljenosti od naprave?
• Ali so baterije prazne?
•Ponastavite enoto: ko v enoti ni plošče in se prikaže sporočilo »NO
• Izdelek ne deluje. (Primer:
DISC«, pritisnite in za dlje kot 5 sekund držite pritisnjen gumb STOP (@)
naprava se izklopi ali pa tipka na
na glavni enoti.
sprednji plošči ne deluje oziroma
zaslišite nenavaden zvok.)
S funkcijo RESET (PONASTAVI) boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
• Izdelek ne deluje normalno.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
• Je antena pravilno priključena?
Sprejemnik ne sprejema radijskega
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno nekam, kjer
signala.
je signal močnejši.
18
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 18
2016/2/3 18:44:03
Tehnični podatki
Teža
Splošno
Mere
UKV-radijski
sprejemnik
CD-plošča
Glavna enota (MM-J320)
1.23 Kg
Glavna enota (MM-J330)
1.31 Kg
Sprednji zvočnik (MM-J320)
1.12 Kg
Sprednji zvočnik (MM-J330)
2.07 Kg
Glavna enota
200.3 (W) x 114.0 (H) x 200.3 (D) mm
Sprednji zvočnik (MM-J320)
132.0 (W) x 213.0 (H) x 140.5(D) mm
Sprednji zvočnik (MM-J330)
142.5 (W) x 260.0 (H) x 180.5(D) mm
Delovno temperaturno območje
od +5 °C do +35 °C
Območje vlažnosti med delovanjem
od 10 % do 75 %
Razmerje signal/šum
50 dB
Uporabna občutljivost
12 dB
Skupne harmonične motnje
0,6 %
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
Hitrost branja: 4,8 - 5,6 m/sek.
Najdaljši čas predvajanja : 74 min.
MM-J320- 20 W (NAJV.)
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
10 W/CH (8 Ω/100 Hz)
MM-J330- 70 W (NAJV.)
Ojačevalnik
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
35 W/CH (8 Ω / 100 Hz)
Frekvenčni razpon
20 Hz~20 KHz
Razmerje signal/šum
60 dB
Ločevanje kanalov
50 dB
Vhodna občutljivost
(AUX) 1,2 V
*: nazivna vrednost
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki o teži in velikosti so približni.
- Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
- Za informacije o napajanju in električni porabi glejte nalepko na izdelku.
Obvestilo o odprti kodi
Če želite poslati povpraševanja in zahteve v zvezi z odprto kodo, pošljite podjetju Samsung e-pošto (oss.request@samsung.
com).
Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi
določili Direktive 1999/5/ES.
Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com. Pojdite na Support (Podpora) >
Search Product Support (Poišči podporo za izdelek) in vnesite ime modela.
To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.
Slovenščina
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 19
19
2016/2/3 18:44:03
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam
SAMSUNG.
Area
`` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864) www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
051 331 999
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/
07001 33 11 , sharing cost
support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
support
aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
www.samsung.com/gr/support
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]
Area
Contact Centre 
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
080 697 267
SLOVENIA
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€
NETHERLANDS
0,10/Min)
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo
materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na
predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in
kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo
na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v
tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro,
kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi
ES 2006/66. Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi
škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da
izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega
polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako
spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako
boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme pri odstranjevanju nidovoljeno mešati z drugimi
gospodarskimi odpadki.
02875F-MM-J320-EN-SLV-0630.indd 20
2016/2/3 18:44:03
Download PDF

advertising