MM-G25
Mikrokomponentni Audio sistem
Predvajanje CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
Navodila za uporabo
Predstavljajte si priložnosti
Hvala za nakup Samsung izdelka.
Za bolj celovite usluge se registrirajte na
www.samsung.com/global/register
Varnostna opozorila
SLV
Ta simbol označuje “nevarno napetost”, ki se
nahaja v izdelku in predstavlja tveganje
električnega udara ali poškodbe.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA. NE ODPIRAJTE.
POZOR:
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE
ODPIRAJTE ZADNJEGA POKROVA. NAPRAVA NIMA
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA
OSEBA.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ta simbol označuje pomembna navodila, ki so del
izdelka.
LASERSKI IZDELEK 1. RAZREDA
Ta predvajalnik
CD plošč je ocenjen kot LASERSKI IZDELEK
1. RAZREDA
Uporaba kontrol, prilagoditve ali izvajanje postopkov na
drugačen način, kot je opisano v teh navodilih se lahko konča
z nevarno izpostavitvijo sevanju.
POZOR : OB ODPRTJU IN SPROŠČENI ZAPORI JE
PRISOTNO NEVIDNO LASERSKO SEVANJE,
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
OPOZORILO : Za zmanjševanje tveganja požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
POZOR : ZA PREPREČEVANJE ELEKTRIČNEGA UDARA NAJ BO VTIKAČ VEDNO POPOLNOMA VSTAVLJEN V
VTIČNICO.
• Aparat naj bo vedno priključen na vtičnico z izmeničnim tokom in zaščitno ozemljitveno povezavo.
• Za odklop aparata iz omrežja povlecite vtikač iz vtičnice, tako da bo vtikač glavnega omrežja prosto operativen.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so
vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za uporabo.
KAJ VKLJUČUJE
Preverite, ali so priloženi naslednji pripomočki.
FM-antena
2
Uporabniški priročnik
Daljinski
upravljalnik
Zahvaljujemo se vam za nakup micro
kompaktnega sistema SAMSUNG.
Vsebina
Vzemite si čas in si preberite ta navodila. Tako
boste lahko preprosto uporabljali vaš sistem
in izkoristili vse njegove funkcije.
SLV
VARNOSTNA OPOZORILA ...............................................................................................................................................................................
NAMESTITEV MICRO KOMPAKTNEGA SISTEMA
Pogled čelne plošče .................................................................................................................................................................................
Pogled na zgornjo stran plošče ................................................................................................................................................................
Pogled zadnje plošče ..............................................................................................................................................................................
Daljinski upravljalnik .................................................................................................................................................................................
Kam namestiti Vaš mikrokomponentni avdio sistem................................................................................................................................
Priklop sistema na električno Napajanje ..................................................................................................................................................
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik .................................................................................................................................................
Priklop zvočnikov......................................................................................................................................................................................
Priklop na zunanji vir ................................................................................................................................................................................
Priklop FM-antene ....................................................................................................................................................................................
Funkcija DEMO/DIMMER.........................................................................................................................................................................
Nastavitev ure ..........................................................................................................................................................................................
2
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
PREDVAJALNIK PLOŠČ CD/MP3/WMA-CD
Predvajanje CD/MP3/WMA-CD................................................................................................................................................................ 9
Izbira posnetkak ....................................................................................................................................................................................... 9
Iskanje določenega glasbenega odseka na CD-ju................................................................................................................................... 9
Funkcija za preskok 10 posnetkov hkrati ................................................................................................................................................ 10
Funkcija preostalega časa ...................................................................................................................................................................... 10
Funkcija za prikaz ................................................................................................................................................................................... 10
Ponovno predvajanje enega ali vseh posnetkov na plošči ...................................................................................................................... 11
A-B Ponavljanje predvajanja .................................................................................................................................................................... 11
Programiranje vrstnega reda predvajanja CD-plošče .............................................................................................................................. 11
Preverjanje ali spreminjanje programiranih CD-posnetkov ...................................................................................................................... 12
USB
Predvajanje preko USB ........................................................................................................................................................................... 12
Za uporabo hitrega iskanja....................................................................................................................................................................... 13
Za ponavljanje .......................................................................................................................................................................................... 13
Funkcija preostalega časa ...................................................................................................................................................................... 13
Preskok naslednjih 10 skladb................................................................................................................................................................... 13
A-B Ponavljanje predvajanja .................................................................................................................................................................... 13
Izbiranje pesmi z USB naprave ................................................................................................................................................................ 13
SPREJEMNIK
O oddajanju RDS .................................................................................................................................................................................... 14
O funkciji PRIKAZOVANJA RDS ............................................................................................................................................................ 14
Indikacija "PTY (Vrsta programa)" in funkcija PTY-SEARCH ................................................................................................................. 15
Iskanje in shranjevanje radijskih postaj ................................................................................................................................................... 16
Izbira shranjene postaje ........................................................................................................................................................................... 17
Izboljšanje radijskega sprejema .............................................................................................................................................................. 17
DRUGE FUNKCIJE
Funkcija presnemavanja CD-jev ............................................................................................................................................................. 18
Funkcija časovnika ................................................................................................................................................................................... 19
Preklic časovnika...................................................................................................................................................................................... 19
Izklop zvoka.............................................................................................................................................................................................. 20
Izbiranje EQ funkcije ................................................................................................................................................................................ 20
Izbira zvokovnega načina ......................................................................................................................................................................... 20
Funkcija ravni nizkih tonov ....................................................................................................................................................................... 20
Funkcija za ojačanje zvoka ...................................................................................................................................................................... 20
Funkcija “Power Bass” ............................................................................................................................................................................. 20
Nastavitev samodejnega izklopa sistema ................................................................................................................................................ 21
Priklop slušalk .......................................................................................................................................................................................... 21
PRIPOROČILA ZA UPORABO
Varnostna opozorila ................................................................................................................................................................................. 22
Čiščenje micro kompaktnega sistema...................................................................................................................................................... 22
Previdnostni ukrepi pri uporabi CD-plošč ................................................................................................................................................. 22
Preden kontaktirate servisno službo ........................................................................................................................................................ 23
Tehnične specifikacije .............................................................................................................................................................................. 24
Simboli
Pritisni
Potisni
Pomembno
Opomba
3
Pogled čelne plošče
SLV
5
1
2
1.
2.
3.
3
4.
5.
PRIKAZOVALNIK
PREDEL ZA CD PLOŠČO
PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE
4
VHOD ZA USB
NADZOR GLASNOSTI
Pogled na zgornjo stran plošče
1. GUMB ZA POWER
2. GUMB ZA FUNKCIJE
3. GUMBI ZA ISKANJE(DOL)
4. NAČIN ISKANJA POSTAJE
ALI GUMB ZA ZAUSTAVITEV
5. PREDVAJAJ/PREMOR GUMB ZA
6. GUMBI ZA ISKANJE(GOR)
7. ODPRI/ZAPRI CD
1
4
2 3 4 5 6
7
Pogled zadnje plošče
SLV
1. AUX IN
2. Priključek za FM-anteno
3. Priključki za zvočnike
4.
1
2
KABEL(Priklopite kable zvočnika.)
3
4
Daljinski upravljalnik
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
1. POWER
29. RDS PTY
2. TUNER
30. PROGRAM/SET
3. CD
31. REMAIN
4. TIMER/CLOCK
32. DEMO
5. TIMER ON/OFF
33. SLEEP
6. CD RIPPING
34. USB
7. TUNING MODE
35. AUX
8. MO/ST
36. DIMMER
9. DISPLAY
37. OPEN/CLOSE
10. +10
11. Preskoči in išči po
12. Hitro previjanje
nazaj
13. STOP
14. POWER SOUND
15. VOLUME 16. TREB/BASS
17. REPEAT
18. TUNING
19. REPEAT A-B
20. P.BASS
21. MUTE
22. VOLUME +
23. TUNING
24. EQ
25. PLAY
26. Hitro previjanje
naprej
27. PAUSE
28. RDS DISPLAY
5
Kam namestiti micro kompaktni
sistem
SLV
Da lahko izkoristite vse funkcije micro kompaktnega sistema, pred
priklopom enote sledite tem navodilom za namestitev.
Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
Nikoli je ne postavljajte na preprogo.
Nikoli je ne postavljajte v zunanje prostore.
Na straneh in za sistemom naj bo približno 15 cm prostora, da zagotovite
dobro prezračevanje.
Prepričajte se, da je dovolj prostora za odpiranje predala za CD-je.
Zvočnike postavite na zmerno razdaljo na obe strani sistema, da
zagotovite dober prostorski zvok.
Zvočnike usmerite proti območju poslušanja.
Za optimalno delovanje naj bosta oba zvočnika enako dvignjena od tal.
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
Vstavite ali zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika, ko:
kupite micro kompaktni sistem;
ko daljinski upravljalnik več ne deluje pravilno.
Pri menjavi baterij uporabite nove baterije in nikoli med seboj ne
mešajte alkalnih in manganovih baterij.
1
Palec postavite na mesto na pokrovu za baterije, označeno z ► (na
zadnji strani daljinskega upravljalnika), in povlecite pokrov v smeri
puščice.
2
Vstavite dve bateriji AAA, LR03 ali enakovredni, pri čemer bodite
pozorni na usmerjenost baterij.
+ na bateriji vstavite na + v predalu za baterije
- na bateriji vstavite na - v predalu za baterije
3
Namestite pokrov nazaj, da klikne.
Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite
baterije, da preprečite korozijo.
Daljinski upravljalnik je mogoče uporabljati do 7 metrov v ravni liniji.
Uporabljati ga je mogoče tudi pri horizontalnem kotu do 30°glede na
senzor daljinskega upravljalnika.
Priklop sistema na električno
napajanje
Preden priključite vaš sistem v električno vtičnico, morate preveriti
napetost.
1
2
Priključite električni vtič v ustrezno vtičnico.
Pritisnite gumb
sistem.
(STANDBY/ON), da vključite vaš mini kompaktni
Priklop zvočnikov
Priključki za zvočnike so na zadnji strani sistema.
Sistem ima dva priključka:
za levi zvočnik (označen z L)
za desni zvočnik (označen z R)
Da dosežete pravilno kakovost zvoka, vstavite priključne kable
zvočnika v ustrezne priključke za zvočnik na sistemu.
6
Priklop na zunanji vir
Priklop FM-antene
Dodatni vhodni priključek lahko uporabite za izboljšanje kakovosti
zvoka vašega micro kompaktnega sistema, kadar poslušate glasbo na
drugih virih.
Primeri: televizija
predvajalnik video plošč
Hi-Fi stereo snemalnik video kaset
Za priklop na zunanji vir mora ta imeti priključek za avdio izhod. Poleg
tega potrebujete priključni kabel.
1
Nastavite sistem na stanje pripravljenosti ter odklopite sistem in zunanji
vir iz električne vtičnice.
2
Avdio kable priklopite na zadnjo stran mikro komponentnega sistema.
SLV
Kako priključiti anteno KOAKSIALNEGA TIPA
Priključite 75-ohmsko anteno na priključek za FM-anteno.
Priključite priložen priključek na FM-anteni v koaksialno vtičnico (75Ω) na
zadnji strani sistema, označeno z FM.
Sledite navodilom na strani 16, kjer je opisano, kako nastaviti radijsko
postajo, in določite najboljši položaj za anteno.
Če je sprejem slab, boste morda morali anteno montirati zunaj.
Pri tem priključite zunanjo FM-anteno v vtičnico FM na zadnji strani sistema,
pri čemer uporabite 75-ohmski koaksialni kabel (ni priložen).
Upoštevajte barve priključkov.
3
Priključite sistem nazaj v električno vtičnico in ga vključite z gumbom
POWER.
4
Izberite vir AUX s pritiskom na AUX.
Rezultat: prikaže se AUX.
5
6
Vključite zunanji vir.
FM-ANTENA (priložena)
Prilagodite glasnost in usklajenost zvoka.
Glasnost
Izenačevalnik
Primer: Vključite lahko film in izkoristite prednosti prostorskega zvoka,
če je originalni glasbeni posnetek posnet v stereu (kot bi bili
v kinu).
75-OHMSKI KOAKSIALNI KABEL
(ni priložen)
2
3
4
7
Nastavitev ure
Funkcija DEMO/DIMMER
SLV
Vse funkcije, ki so na voljo na sistemu, si lahko ogledate na zaslonu,
svetlost zaslona pa lahko vklapljate in izklapljate.
1
Pritisnite gumb DEMO.
Rezultat: Vse razpoložljive funkcije sistema se bodo prikazale na
čelni plošči.
Vaš sistem je opremljen z uro, ki omogoča samodejno vklop in izklop
sistema.
Uro je treba nastaviti, ko:
kupite micro kompaktni sistem;
po izpadu električnega toka;
po odklopu naprave.
Pri vsakem koraku imate par sekund časa, da nastavite potrebne
možnosti. Če ta čas prekoračite, morate začeti znova.
Vsaka med njimi je podrobneje razložena v tem priročniku. Preberite
si ustrezno poglavje.
2
3
Pritisnite gumb DIMMER.
Rezultat: Izbrana je funkcija za senčenje in zaslon se potemni.
Znova pritisnite gumb DIMMER in zaslon na sprednji strani se bo
posvetlil.
Svetlost zaslona je možno uravnavati samo, ko je sistem vključen.
1
1
2
Dvakrat pritisnite gumb TIMER/CLOCK.
Rezultat: Na zaslonu se izpiše CLOCK.
3
Pritisnite PROGRAM/SET..
Rezultat: Ura začne utripati.
4
Za …
5
Ko je ura pravilno prikazana, pritisnite PROGRAM/SET.
Rezultat: Utripajo minute.
6
Za …
7
Ko je čas pravilno prikazan, pritisnite PROGRAM/SET.
Vključite sistem z gumbom STANDBY/ON.
Pritisnite gumb TUNING ...
povečanje ure
zmanjšanje ure
Pritisnite gumb TUNING ...
Povečanje minut
zmanjšanje minut
Čas lahko prikažete, tudi kadar uporabljate druge funkcije.
To naredite s pritiskom gumba TIMER/CLOCK.
Pri koraku 4 in 6 lahko namesto gumbov TUNING
(NASTAVITEV)
ail
uporabite tudi gumba
,
na glavni
enoti.
2,3
2
3,5,7
4,6
4,6
4,6
1
8
4,6
Izbira posnetka
Predvajanje CD/MP3/WMA-CD
SLV
Ko se zgoščenka predvaja, lahko izberete skladbo, ki jo želite
poslušati.
Brez adapterja lahko predvajate 12 in 8-centimetrske zgoščenke.
Ta enota je ustvarjena za predvajanje CD-jev: Audio CD, CD-R,
CD-RW in MP3/WMA,-CD.
Uporaba zgoščenk nepravilne oblike (oblika srca, osmerokotne, itd.)
lahko poškoduje enoto.
1
2
3
4
5
Izberite funkcijo CD s pritiskom na tipko PLAY/PAUSE(
).
Predvajanje naslednje skladbe
Pritisnite
.
Pritisnite tipko Open/Close( ) .
Rezultat:Predalček se odpre.
V predalček vstavite disk, z oznako na disku navzgor.
Zaprite predalček s ponovnim pritiskom na tipko Open/Close(
).
6
Glasnost po potrebi prilagodite na naslednje načine.Pritisnite gumb
VOLUME (GLASNOST) na glavni enoti
ail
Pritisnite tipki VOL-UME + ali –na daljinskem upravljalniku.Glasnost
je lahko nastavljena od (VOL MIN, VOL 1- VOL 29, inVOL MAX).
7
Glavna enota
Predvajanje začasno ustavite tako, da pritisnete gumb PLAY/PAUSE(
Predvajanje nadaljujete tako, da ponovno pritisnete gumb PLAY/
PAUSE(
).
8
Predvajanje trenutne skladbe
V roku 3 sekund po začetku predvajanja trenutne sklade pritisnite
.
Pritisnite tipko PLAY/PAUSE(
) button.
Vaš CD predvajalnik bo v nekaj trenutkih prebral vse skladbe
nadoločenem MP3/WMA-CD-ju.
Angleško ime skladbe bo prikazano le, če je skladba
neposrednonaložena z računalnika ali kupljena.MP3/WMA-CD-ji so
razvrščeni glede na naslove (mape).
(Jeziki razen angleščine morda ne bodo prikazani.)
Angleško ime skladbe morda ne bo prikazano, kar je odvisno
odkarakteristik MP3/WMA-CD-ja.
Daljinski upravljalnik
Predvajanje začasno ustavite tako, da pritisnite gumb PAUSE(
Predvajanje nadaljujete tako, da pritisnete gumb PLAY(
Ko ste končali, pritisnite tipko STOP(
Predvajanje predhodne skladbe
V roku 3 sekund po začetku predvajanja trenutne sklade pritisnite
.
V roku 3 sekund po začetku predvajanja trenutne sklade dvakrat
pritisnite
.
Predvajanje skladbe po vašem izboru
oljubno krat pritisnite gumb
ail
.
◆ Skladbo lahko izberete tudi s pomočjo gumbov
daljinskem upravljalniku.
ail
na
).
).
).
).
Pritisnite in zadržite tipko OPEN/CLOSE( ) za 5 sekund, izpiše
se“LOCK DOOR” in predalček se ne bo odprl. Tedaj morate pritisniti
inzadržati tipko OPEN/CLOSE( ) za toliko časa, da se izpiše
“UNLOCK” in predalček se lahko odpre.
Iskanje določenega glasbenega
odseka na CD-ju
Pri poslušanju CD-plošče lahko hitro poiščete določen glasbeni izsek
posnetka.
Priporočeno je, da pri uporabi te funkcije utišate glasnost.
2,4
8
1,5,7
Za iskanje po posnetkih …
Pritisnite …
naprej·································································
nazaj ··································································
Izvedete lahko tudi samodejno iskanje skladb tako, da pritisnete in pridržite
,
na glavni enoti.
6
7
7
6
6
9
Funkcija za preskok 10 posnetkov
hkrati
Kaj je WMA?
SLV
WMA je kratica za Windows Media Audio, tj. globalni standard za
tehnologijo stiskanja avdio signalov.
Kaj je MP3?
MP3 je kratica za 3-slojno datoteko MPEG, tj. globalni standard za
tehnologijo stiskanja avdio signalov. Uporablja digitalno tehnologijo
stiskanja, ki lahko stisne izvirne zvočne podatke do 12-krat, ne da bi se
pri tem poslabšala kakovost zvoka.
Med predvajanjem plošče CD ali MP3/WMA-CD na hitro pritisnite
gumb +10. Naslednji se bo predvajal 10. posnetek za trenutno
predvajanim posnetkom.
Primer: Če želite med predvajanjem pesmi 5 izbrati pesem 43, 4-krat
.
pritisnite gumb +10 in nato 3-krat pritisnite gumb
5 ¬10¬ 20 ¬ 30 ¬ 40 ¬ 41 ¬ 42 ¬ 43
Združljivost z datotekami
Enota bo predvajala datoteke, ustvarjene v formatu MP3 (3-slojna datoteka
MPEG1) s končnico *.mp3 in nekaterih datotek WMA s končnico .WMA pa
ne bo možno predvajati.
Predvajanje datotek MP2 ali 22 KHz ne bo možno predvajati.
Koliko datotek MP3 je možno posneti na
ploščo CD-R ali CD-RW?
Funkcija preostalega časa
Največja kapaciteta ene plošče CD-R ali Cd-RW je 680 MB.
Običajno ena datoteka MP3 zasede 4 MB prostora, zato je možno je na
eno ploščo posneti približno 170 datotek.
Glede predvajanja plošč CD-R/RW
Pri predvajanju originalne plošče CD-R (zapisljiva), posnete v avdio
CD-formatu, in plošče CD-RW (večkratni zapisljiva), ki jo je posnel
uporabnik, se predvajanje nadaljuje glede na zaključeno stanje.
(Predvajalnik morda ne bo predvajal plošče, odvisno od značilnosti CD-ja
ali posnetega stanja.)
CD-RW je v primerjavi s ploščo CD manj refleksivna, kar povzroča večji
časovni zamik pri branju plošče.
Preverite lahko, koliko časa je še preostalo.
1
Pritisnite gumb REMAIN (PREOSTALI ČAS).
◆ Če pritisnete gumb REMAIN (PREOSTALI ČAS), se prikaže,
koliko časa je še preostalo.
2
Funkcijo prekličete tako, da ponovno pritisnete gumb REMAIN
(PREOSTALI ČAS).
Funkcija za prikaz
(Ta funkcija je na voljo samo med predvajanjem plošče MP3-CD.)
Preverite lahko skupno število skladb na zgoščenki.
1
10
Pritisnite gumb DISPLAY (PRIKAZ).
Rezultat: Prikaže se skupno število skladb na zgoščenki. Napis po 3
sekundah izgine.
Ponovno predvajanje enega ali
vseh posnetkov na plošči
Neskončno lahko ponavljate predvajanje:
določenega posnetka na CD-plošči;
vseh posnetkov na izbrani CD-plošči;
1
Pritisnite gumb REPEAT .
Vsakič, ko pritisnete gumb REPEAT (PONOVI), se bo način za
ponavljanje spremenil na naslednji način:
MP3: RPT TRK ➝ RPT DIR ➝ RPT DISC ➝ RPT SHF ➝ RPT OFF.
CD: RPT TRK ➝ RPT DISC ➝ RPT SHF ➝ RPT OFF.
2
Če želite ustaviti funkcijo za ponavljanje, pritisnite in pridržite gumb
REPEAT (PONOVI), dokler se ne prikaže RPT OFF (IZKLOP
PONAVLJANJA)
Programiranje vrstnega reda predvajanja CD-plošče
(Ta funkcija je na voljo samo med predvajanjem plošče MP3-CD.)
SLV
Določite lahko:
Zaporedje skladb, ki jih želite poslušati.
Skladbe, ki jih ne želite poslušati.
Programirate lahko do 24 posnetkov.
Preden izberete posnetke, morate ustaviti CD-predvajalnik.
1
2
.
Če je izbrana funkcija CD, ustavite predvajalnik s pritiskom
Pritisnite PROGRAM/SET.
Rezultat: Prikažejo se naslednji podatki:
◆ RPT TRK: Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
◆ RPT DIR: Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
◆ RPT DISC: Ponovno predvajanje celotne plošče.
◆ RPT SHF: Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.(Vsaka
skladba se lahko predvaja le enkrat.)
(01 = ·tevilka programa., -- -- = ·tevilka skladbe na disku)
3
◆ RPT OFF: Preklic ponovnega predvajanja.
4
Želeno skladbo izberete tako, da pritisnete gumb
ail
Do predhodnih skladb se lahko premikate z gumbom
Do naslednjih skladb se lahko premikate z gumbom
.
.
.
Pritisnite PROGRAM/SET za potrditev izbire.
Rezultat: Izbira je shranjena in
prikazana.
5
6
Za izbiro drugih skladb, ponovite koraka 3 in 4.
7
Ko tipko
pritisnete enkrat, se predvajanje ustavi, ponoven pri-tisk
pa
prekliče izbiro.
Pritisnite PLAY (
zaporedju
) za poslušanje izbranih skladb v programi-ranem
◆ Če odprete pokrov za baterijo ali izključite napravo, bo izbira
preklicana.
1,2
A-B Ponavljanje predvajanja
Ponavljajoče lahko predvajate določen odsek na CD/MP3/WMA-CD.
1
Pritisnite REPEAT A-Bgumb na začetku želenega odseka
Prikaže se 'RPT A-' .
2
Pritisnite REPEAT A-B gumb na koncu želenega odseka.
Prikaže se 'RPT A-B' .
3
Funkcijo ponavljanja A-B prekličete tako, da ponovno pritisnete gumb
REPEAT A-B (PONOVI A-B).
2,4
Točko B lahko nastavite po 5 sekundah od točke A.
3
3
1, 7
6
11
Preverjanje ali spreminjanje
programiranih CD-posnetkov
SLV
Kadar koli lahko preverite ali spremenite izbor posnetkov.
1
2
Pritisnite gumb , enkrat, če ste že začeli poslušati izbrane posnetke.
Pritisnite PROGRAM/SET.
Prosimo bodite pozorni na sledeče pred uporabo
USB-ja.
Pritisnite PROGRAM/SET. in potrdite spremembo.
Nekatere zunanje USB naprave morda niso združljive s tem
predvajalnikom.
Pri zunanjih diskih se predvaja samo FAT zapis, NTFS zapis se ne more.
USB 2.0 zunanje diske priključite na ločen vir napetosti Če ne bodo
priključeni na ločene vire napetosti, se lahko zgodi, da ne bodo delovali.
Če je prostor na USB napravi ločen v posamezne particije, se bodo
predvajale MP3 datoteke samo iz prve particije.
Datoteke z DRM zaščito se ne bodo predvajale. Digital Rights
Management (Upravljanje z digitalnimi pravicami): Tehnologija in storitve,
ki ščitijo profit in avtorske pravice lastnikov, s prepovedjo uporabe
nepooblaščenih digitalnih vsebin.
Čeprav je končnica datoteke .mp3, se le ta ne bo predvajala, če je
izvorni format MPEG sloj 1 ali 2.
Ne uporabljajte USB razdelilnika saj ta ne bo prepoznan.
Prikazanih bo do 15 črk MP3/WMA datoteke.
Pritisnite PLAY ( ) da začnete poslušati izbor.
Rezultat: Predvajati se začne prvi izbrani posnetek.
Zakasnitev
Rezultat: Prikažejo se naslednji indikatorji:
(CH = preveri, 01= št. programa, – – = št. posnetkov na plošči)
Če ste že programirali 24 posnetkov, se namesto PR prikaže
CH, ko pritisnete PROGRAM/SET.
3
Enkrat ali večkrat pritisnite PROGRAM/SET., dokler se ne prikaže
posnetek, ki ga želite spremeniti.
4
5
6
Pritisnite
ail
za izbor druge skladbe.
Ob izbiri USB funkcije, se nekaj minut lahko izvaja branje datotek
(READ-IN).
Ob predvajanju z USB naprave, se lahko zgodi zakasnitev pri prehodu
na naslednjo pesem, sploh pri zunanjih trdih diskih. Trajanje zakasnitve
je lahko pri USB pomnilnih napravah lahko različno, tudi če gre za
naprave, ki imajo enako kapaciteto.
Če zunanja USB pomnilna naprava podpira samo USB verzije 1.1
in je hitrost dostopa počasna, se datoteka lahko napačno
prebere.
2,3,5
4
1
6
4
1
Predvajanje preko USB
Predvajate lahko MP3/WMA datoteke s povezovanjem raznih zunanjih
USB pomnilniških naprav, kot so USB ključi ali zunanji trdi diski.
1
2
Priključite zunanjo USB pomnilniško napravo na vaš predvajalnik.
Izberite funkcijo s pritiskom na USB gumb.
Avtomatično se predvaja prva pesem v prvi mapi.
Za zaustavitev predvajanja
Pritisnite Stop (  ) gumb za zaustavite predvajanja
Ne priklapljajte USB polnilne naprave na USB vhod na predvajalniku,
saj lahko poškoduje predvajalnik.
12
2
Za uporabo hitrega iskanja
Preskok naslednjih 10 skladb
Preden začnete!
Preden začnete!
Priključite zunanjo USB pomnilniško napravo na vaš
predvajalnik.
Izberite USB funkcijo z pritiskom na USB gumb.
Med predvajanjem na kratko pritisnite tipko +10 na
daljinskemupravljalniku.
Primer: Če želite predvajati skladbo 43 med predvajanjem
skladbe 15,trikrat pritisnite tipko +10, nato pritisnite
tipko
trikrat.
Določen odsek lahko hitro poiščete že med predvajanjem.
gumb.
Pritisnite
,
lahko hitro iščete naprej in nazaj.
Priključite zunanjo USB pomnilniško napravo na vaš
predvajalnik.
Izberite USB funkcijo z pritiskom na USB gumb.
15 ¬ 20 ¬ 30 ¬ 40 ¬ 41 ¬ 42 ¬ 43
Ko uporabljate funkcijo hitrega iskanja, ni predvajan noben zvok.
Za ponavljanje
Preden začnete!
Priključite zunanjo USB pomnilniško napravo na vaš
predvajalnik.
Izberite USB funkcijo z pritiskom na USB gumb.
Pritisnite gumb REPEAT .
Vsakič, ko pritisnete gumb REPEAT (PONOVI), se bo način za
ponavljanje spremenil na naslednji način:
RPT TRK ➝ RPT DIR ➝ RPT ALL ➝ RPT SHF ➝ RPT OFF.
Če želite ustaviti funkcijo za ponavljanje, pritisnite in pridržite gumb
REPEAT (PONOVI), dokler se ne prikaže RPT OFF (IZKLOP
PONAVLJANJA).
◆ RPT TRK: Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
◆ RPT DIR: Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
◆ RPT ALL: ponavlja predvajanje vseh skladb.
A-B Ponavljanje predvajanja
Preden začnete!
1
2
3
Priključite zunanjo USB pomnilniško napravo na vaš
predvajalnik.
Izberite USB funkcijo z pritiskom na USB gumb.
Pritisnite REPEAT A-Bgumb na začetku želenega odseka.
Prikaže se 'RPT A-' .
Pritisnite REPEAT A-B gumb na koncu želenega odseka.
Prikaže se 'RPT A-B' .
Funkcijo ponavljanja A-B prekličete tako, da ponovno pritisnete gumb
REPEAT A-B (PONOVI A-B).
Točko B lahko nastavite po 5 sekundah od točke A.
◆ RPT SHF: Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.r. (Vsaka skladba se
lahko predvaja le enkrat)
◆ RPT OFF: Preklic ponovnega predvajanja.
Izbiranje pesmi z USB naprave
Med predvajanjem lahko izberete MP3-datoteko.
Funkcija preostalega časa
Preverite lahko, koliko časa je še preostalo.
Preden začnete!
Priključite zunanjo USB pomnilniško napravo na vaš
predvajalnik.
Szberite USB funkcijo z pritiskom na USB gumb.
1
Pritisnite gumb REMAIN (PREOSTALI ČAS).
2
Funkcijo prekličete tako, da ponovno pritisnete gumb REMAIN
(PREOSTALI ČAS).
◆ Če pritisnete gumb REMAIN (PREOSTALI ČAS), se prikaže,
koliko časa je še preostalo.
Preden začnete!
Priključite zunanjo USB pomnilniško napravo na vaš
predvajalnik.
Szberite USB funkcijo z pritiskom na USB gumb.
Če se želite pomakniti na naslednjo/prejšnjo(pesem), na hitro
gumb.
pritisnite
,
Pomakne se na naslednjo/prejšnjo datoteko v taisti mapi.
gumb večkrat, kot pa imate datotek v
Če pritisnete
,
mapi, se boste pomaknili v naslednjo mapo.
13
SLV
O oddajanju RDS
SLV
O funkciji PRIKAZOVANJA RDS
Ta enota ima funkcijo RDS (Radio Data System), ki poleg običajnega
radijskega signala omogoča tudi sprejemanje raznih informacij, kot npr.
sprejeto postajo, radijsko besedilo, čas in 30 vrst programov (Novice,
Rock, Klasična, ipd.).
1
2
Pritisnite gumb (
3
Za izbiro želenega načina RDS, pritisnite gumb “RDS DISPLAY”.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se način RDS spremeni po sledečem
vzorcu.
).
Sprejemanje FM radia.
Glejte metodo sprejemanja radia na strani 16.
Na zaslonu je prikazano FM in frekvenca.
PS NAME
RT
CT
O načinu "PS NAME (Ime programa)"
Prikazuje ime poslušane postaje.
Za izbiro načina “PS NAME”, pritisnite gumb “RDS DISPLAY”.
Na zaslonu se prikaže "PS NAME".
Če postaja oddaja PS informacije, potem je na zaslonu izpisano PS ime (BBC,
AFO, NDR ipd.).
Če postaja ne oddaja PS informacij, potem je prikazana izvirna FM
frekvenca.
Čeprav ne pritisnete gumba “RDS DISPLAY”, sprejem PS informacij
zagotavlja prikaz PS imena.
Current FM frequency
O načinu RT "(Radijsko besedilo)"
Funkcija RDS je na voljo samo pri sprejemanju FM.
RDS morda ne bo deloval pravilno, če poslušana postaja signala
RDS ne oddaja pravilno, ali če je signal šibek.
Opis funkcije RDS
1. PTY (Vrsta programa): Prikazuje trenutno oddajano vrsto
programa
2. PS NAME (Ime programa): Označuje ime poslušane postaje
in je sestavljeno iz 8 znakov.
3. RT (Radijsko besedilo): Dešifrira besedilo, ki ga oddaja
postaja (če obstaja) in je sestavljeno iz največ 64 znakov.
4. CT (Ura): Dešifrira realni čas iz FM frekvence.
Nekatere postaje ne oddajajo PTY, RT ali CT informacij,
zato te morda ne bodo prikazane v vseh primerih.
5. TA (Prometne informacije): Ko utripa ta simbol, pomeni, da je
v teku oznanjanje prometnih informacij.
Prikazuje znake, ki jih oddaja poslušana postaja.
Za izbiro načina “RT”, pritisnite gumb “RDS DISPLAY”.
Na zaslonu se prikaže "RT".
Če postaja oddaja RT informacije, potem so slednje prikazane na zaslonu.
Če postaja ne oddaja RT informacij, potem je na zaslonu prikazano
"NO RT".
O funkciji "CT (Ura)"
Nastavi čas RDS ure.
Za izbiro CT časa, nastavite gumb RDS DISPLAY na način CT.
CT informacije se bodo dešifrirale približno 2 minuti, zato ura ni
prikazana takoj.
Če postaja ne oddaja CT informacij, potem je prikazano "NO
CT".
1
3
14
Indikacija "PTY (Vrsta programa)" in
funkcija "PTY-SEARCH (PTY-ISKANJE)"
◆ PTY informacija je sestavljena iz identifikacijskega simbola, ki FM radiu
pomaga pri prepoznavanju vrste programa vsake FM postaje.
◆ RDS PTY informacije pod 30 se prikažejo na zaslonu s pritiskom na gumb
PTY.
◆ Za prekinitev iskanja lahko kadarkoli med samim postopkom pritisnete
TUNING MODE.
◆ Obstaja časovna omejitev za izvajanje naslednjih korakov. Če je nastavitev
preklicana, preden jo dokončate, ponovno začnite s 1. korakom.
◆ Kadar uporabljate gumbe na daljinskem upravljalniku, se prepričajte, da ste
FM postajo izbrali s pomočjo daljinskega upravljalnika.
SLV
O "PTY-SEARCH (PTY-ISKANJE)"
1
Sprejemanje FM radia.
Glejte metodo sprejemanja radia na strani 16.
Na zaslonu se prikažeta FM in frekvenca.
2
Pritisnite gumb RDS PTY.
Na zaslonu se prikaže NAČIN PTY (NEWS (NOVICE), AFFAIRS
(AFERE), itd.).
Pritisnite gumb TUNING , ali . za izbiro želenega NAČINA
PTY.
Prikazovalnik
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Tip programa
• Novice, vključno z mnenji in poročili
• Razne zadeve, vključno s sedanjimi dogodki,
dokumentarnimi oddajami, razpravami in analizami.
• Podatki, vključno s težami in merami,
napovedmi, potrošniškimi temami,
zdravstvenimi podatki, itd.
• Sport
• Izobrazba
• Radijski dramski program, itd.
CULTURE
• Kulturno-narodna ali lokalna kultura, vključno z
verskimi težavami, družbenimi vedami,
jezikom, gledališčem, itd.
SCIENCE
• Naravne znanosti in tehnologija
VARIED
• Drugo-Govori, zabavni program (kvizi, igre),
intervjuji, komedije in satira, itd.
POP M
• Pop glasba
ROCK M
• Rock glasba
M.O.R.M
• Trenutna sodobna glasba za lahko poslušanje
LIGHT M
• Lahka klasična glasba – Klasična glasba,
instrumentalna in zborovska glasba
CLASSIC
• Težka klasična glasba – Orkestralna glasba,
simfonična, komorna glasba in opera
OTHER M
• Druga glasba – Jazz, R&B, narodna
WEATHER
• Vreme
FINANCE
• Finance
CHILDREN
• Otroški programi
SOCIAL A
• Družbene zadeve
RELIGION
• Vera
PHONE IN
• Pogovorne oddaje
TRAVEL
• Potovanja
LEISURE
• Prosti čas
JAZZ
COUNTRY
NATION M
2
2
2
• Narodna glasba
• Nacionalna glasba
• Stari hiti
FOLK M
• Folk glasba
TEST
Če PTY NAČINA, ki bi se skladal z izbranim PTY NAČINOM tekom
samodejnega iskanja ni mogoče sprejeti, se vrne nazaj na prvo
frekvenco ob začetku PTY ISKANJA,, samodejno iskanje in PTY
ISKANJE pa se končata.
• Jazz glasba
OLDIES
DOCUMENT
Če postaja ne oddaja PTY informacij, potem na zaslonu zasveti
'NO PTY'.
Ko je izbran način PTY (na zaslonu je prikazan način PTY),
ponovno pritisnite GUMB PTY, če želite pretvoriti v NAČIN PTY
ISKANJE in sekvenčno preiskati postajo.
Če se NAČIN PTY, ki je bil sprejet tekom samodejnega iskanja,
sklada z izbranim NAČINOM PTY, se samodejno iskanje prekine in
PTY-ISKANJE konča.
• Dokumentarni program
• Test alarma
15
Iskanje in shranjevanje radijskih
postaj
SLV
Shranite lahko do:
15 postaj FM
1
2
Vključite sistem z gumbom STANDBY/ON.
3
Za iskanje postaje …
1
Izberite funkcijo TUNER s pritiskom gumba TUNER .
4,7
4,7
3
pritisnite TUNING MODE
Enkrat ali večkrat, dokler se ne prikaže
Ročno
MANUAL.
4
samodejno
enkrat ali večkrat, dokler se ne prikaže AUTO.
ročno
enkrat ali večkrat, dokler se ne prikaže MANUAL.
5
Izberite postajo, ki jo želite shraniti, tako da:
pritisnete TUNING
ali
na daljinskem upravljalniku.
Če želite pri ročnem iskanju hitreje iskati frekvence, pritisnite
ali
.
gumbe
Samodejno iskanje se bo morda ustavilo na frekvenci, ki ne ustreza
radijski postaji. Če se to zgodi, uporabite ročni način iskanja.
5
Prilagodite glasnost, tako da:
Pritisnite gumb VOLUME (GLASNOST) na glavni enoti.
ali
pritisnete gumba VOLUME + ali – na daljinskem upravljalniku.
6
Izberite način FM stereo ali mono s pritiskom gumba MO/ST.
7
Če ne želite shraniti najdene radijske postaje, se vrnite na korak 3 in
poiščite drugo postajo.
Drugače:
2
a Pritisnite gumb PROGRAM/SET.
b Številko programa določite tako, da pritisnete gumba
ali
na glavni enoti ali gumb TUNING (NASTAVITEV)
daljinskem upravljalniku.
8
ali
na
c Pritisnite gumb PROGRAM/SET da shranite radijsko postajo.
Če želite shraniti drugo radijsko frekvenco, ponovite korake 3 do 7.
6
3
V načinu Tuner
V načinu ročnega uglaševalnika lahko ročno iščete radijske
postaje z gumboma
,
na glavni enoti.
Samodejno iskanje ustavite tako, da v načinu samodejnega
uglaševanja pritisnete gumb
na glavni enoti ali gumb TUNING
MODE (NAČIN ZA UGLAŠEVANJE) na daljinskem upravljalniku
V načinu prednastavljenega uglaševalnika lahko iščete shranjene
radijske postaje z gumboma
,
na glavni enoti.
4,7
5
16
4,7
5
Izbira shranjene postaje
Shranjeno radijsko postajo lahko poslušate kot sledi:
1
2
3
4
Vključite sistem z gumbom STANDBY/ON.
Izberite funkcijo TUNER s pritiskom gumba TUNER na daljinskem
upravljalniku.
Izboljšanje radijskega sprejema
Kakovost radijskega sprejema lahko izboljšate, tako da:
obračate anteno FM ;
preizkusite položaje antene FM, preden jo dokončno pritrdite.
SLV
Če je sprejem določene radijske postaje FM slab, pritisnite gumb MO/
ST. da preklopite iz načina stereo na način mono. Kakovost zvoka se
bo izboljšala.
Pritisnite in držite gumb TUNING MODE (NAČIN ZA UGLAŠEVANJE)
na daljinskem upravljalniku ali glavni enoti, dokler se ne prikaže napis
»PRESET« (PREDNASTAVITEV).
in izberite želeno postajo.
ail
pritisnite
ail
Izberite želeno postajo s pritiskom gumba
ail
na daljinskem upravljalniku.
TUNING
Rezultat: Poslušate lahko želeno postajo.
1
3
4
4
2
3
4
4
17
Funkcija presnemavanja CD-jev
SLV
Kompaktni disk lahko kopirate na USB kot MP3 datoteko.
Ta funkcija vam omogoča kopiranje z zagonom diska ali posnetka po lastni
izbiri.
1
2
3
Sistem preklopite s pritiskom na STANDBY/ON.
Povežite USB.
Naložite kompaktni disk (Digitalni avdio).
Za odprtje pladnja za medije pritisnite gumb ODPRI/ZAPRI.
IVstavite CD in ponovno pritisnite gumb ODPRI/ZAPRI, da zaprete
pladenj za medije.
Za izbiro želene pesmi uporabite gumba (
4
ali
1
3
)
Za začetek kopiranja, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CD
.
RIPPING (KOPIRANJE CD-ja)
Ko pritisnete ta gumb, se prikaže napis »TRACK RIPPING«
(KOPIRANJE SKLADBE) in kopiranje zgoščenke se prične.
Ko pritisnete ta gumb, se prikaže napis »FULL CD RIPPING«
(KOPIRANJE ZGOŠČENKE) in kopiranje zgoščenke se prične.
Med kopiranjem VD-ja, ne odstranjujte enote USB.
5
Za zaustavitev kopiranja pritisnite gumb(
shrani datoteko v formatu MP3.
)Nato samodejno ustvari in
Ko se kopiranje zgoščenke zaključi, se v vaši napravi ustvari imenik
»RIPPING« (KOPIRANO) in ime datoteke je enako, kot je na
zgoščenki.
Opomba
◆ Med kopiranjem CD-ja ne odstranjujte USB-ja in kabla za napajanje. To
lahko poškoduje datoteko. Če želite kopiranje CD-ja zaustaviti med
kopiranjem, morate najprej pritisniti tipko ta zaustavitev, nato enoto USB
lahko odstranite.
◆ Če odklopite enoto USB med kopiranjem CD-ja, se bo glavna enota
izklopila in kopirane datoteke morda ne boste mogli izbrisati. V tem
primeru prosimo povežite USB v računalnik in naredite varnostno kopijo
USB-ja, nato pa formatirajte USB napravo.
◆ Če na USB-ju ni dovolj pomnilnika, se prikaže sporočilo »RIPPING
ERROR« (NAPAKA PRI KOPIRANJU).
◆ DTS-CD ne more kopirati CD-jev.
◆ CD lahko kopirate le na zunanje diske formata FAT, ne pa na diske
formata NTFS. Funkcija kopiranja CD-jev ne podpira vseh USB naprav.
◆ Pri uporabi funkcije hitrega iskanja CD-ja ali v načinu premora ali
mirovanja, funkcija kopiranja CD-ja ne deluje.
◆ Med kopiranjem CD-ja ne pritiskajte na nobeno tipko. Če napravo med
kopiranjem CD-ja stresete, se kopiranje lahko prekine.
◆ Včasih je pri nekaterih USB napravah čas kopiranja CD-ja daljši.
◆ V načinu programiranja ne morete uporabiti funkcije CD RIPPING
(KOPIRANJE CD-JA).
18
4
5
3
3
Funkcija časovnika
SLV
Časovnik vam omogoča vklop in izklop sistema ob določenih časih.
Primer: Zjutraj se želite prebuditi ob zvoku glasbe.
Če ne želite, da se sistem samodejno vklaplja ali izklaplja, morate
preklicati funkcijo časovnika.
Preden nastavite časovnik, preverite, ali je trenutni čas pravilen
Pri vsakem koraku imate par sekund časa, da nastavite potrebne
možnosti. Če ta čas prekoračite, morate začeti znova.
1
2
3
4
5
1
Vključite sistem z gumbom STANDBY/ON .
TIMER .
Pritiskajte gumb TIMER/CLOCK, dokler se ne prikaže
4,5,6,7
4,5,6,7
Pritisnite PROGRAM/SET.
Rezultat: Za par sekund se prikaže ON TIME (namesto simbola
izenačevalnika), nato pa katerikoli nastavljen čas vklopa, ki ga
lahko nastavite sami.
2
Nastavite čas vklopa časovnika.
ail
.
a Pritisnite gumb TUNING
b Pritisnite PROGRAM/SET.
Rezultat: Utripajo minute.
c Pritisnite gumb TUNING
ail
.
d Pritisnite PROGRAM/SET.
Rezultat: Za par sekund se prikaže OFF TIME (namesto simbola
izenačevalnika), nato pa katerikoli nastavljen čas izklopa, ki ga
lahko nastavite sami.
Nastavite čas izklopa časovnika.
a Pritisnite gumb TUNING
ail
b Pritisnite PROGRAM/SET.
Rezultat: Utripajo minute.
ail
c Pritisnite gumb TUNING
d Pritisnite PROGRAM/SET.
3,4,5,6,7,8
.
.
Výsledok: Zobrazí sa VOL XX, kde XX zodpovedá už
nastavenej hlasitosti.
6
Hlasitosť nastavíte stlačením TUNING
PROGRAM/SET.
ail
4,5,6,7
stlačením
Rezultat: Prikaže se VOL XX, kjer XX predstavlja že nastavljeno
stopnjo glasnosti.
7
8
Pritisnite gumb TUNING
ail
predvaja ob vklopu sistema.
4,5,6,7
za katerega želite, da se
Če izberete...
TUNER (radio)
Morate tudi ...
a Pritisniti PROGRAM/SET.
b Izberite prednastavljeno postajo s
pritiskom gumb TUNING
ail
.
CD (CD-plošča)
vstaviti eno ali več CD-plošč.
USB
priključi USB.
Preklic časovnika
Ko ste nastavili časovnik, se bo ta vključil samodejno, kar prikazuje
indikacija TIMER na zaslonu. Če časovnika več ne želite uporabljati,
ga morate izključiti.
Časovnik lahko izključite kadar koli (ko je sistem vključen ali v načinu
pripravljenosti).
Pritisnite PROGRAM/SET. in potrdite časovnik.
Za …
Če sta časa za vklop in izklop časovnika ista, se prikaže beseda
ERROR.
Pri korakih 4, 5, 6, 7 lahko za nastavitev namesto gumbov TUNING
(NASTAVITEV)
ail
uporabite gumbe
,
.
preklic časovnika
ponastavitev časovnika
Pritisnite gumb za vklop/izklop
časovnika …
enkrat.
ni več prikazan.
Rezultat:
dvakrat.
je znova prikazan.
Rezultat:
19
Izklop zvoka
SLV
Funkcija ravni nizkih tonov
Funkcija ravni nizkih tonov poudarja nizke tone, ki
ustvarjajo bobnečezvočne učinke.
Zvok sistema lahko začasno izključite.
Primer: Kadar želite sprejeti telefonski klic.
1
2
Pritisnite gumb MUTE.
Če želite nato zvok znova vključiti, ponovno pritisnite MUTE ali
VOLUME.
1
S tipkami
2
Izberete lahko raven nizkih tonov.
ail
izberite med BASS -04in BASS 04.
Funkcija za ojačanje zvoka
Funkcija EQ
Vaš mini kompaktni sistem je opremljen s prednastavljenim
izenačevalnikom, ki vam omogoča izbirati najprimernejšo usklajenost
zvoka med nizkimi in visokimi frekvencami, glede na vrsto
glasbe, ki jo poslušate.
Vaš mini kompaktni sistem je opremljen s funkcijo POWER SOUND.
S to funkcijo POWER SOUND lahko poudarite nizke tone in izboljšate
visoke tone ali pa nizke tone dva krat bolj ter tako uživate ob pravem
zvoku.
1
Pritisnite gumb POWER SOUND na čelni plošči.
2
Za preklic te funkcije ponovno pritisnite P.SOUND in za nekaj sekund
se bo prikazal napis “OFF (IZKLJUČENO)”.
Rezultat: Prikaže se P.SOUND.
Pritiskajte tipko EQ, dokler ni izbrana želena možnost.
1
Če želite poslušati...
normalno usklajen zvok (linearno)
usklajenost zvoka za pop glasbo
usklajenost zvoka za rock glasbo
usklajenost zvoka za klasično glasbo
usklajenost zvoka za jazz
normalno usklajen s.bass
Izberite...
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
JAZZ
S.BASS
Funkcija “Power Bass”
Funkcija ravni visokih tonov
Funkcija ravni visokih tonov poudarja visoke tone, ki ustvarjajo bobneče zvočne učinke.
1
S tipkami
2
Izberete lahko raven visokih tonov.
20
ail
Vaš micro-kompaktni sistem vsebuje funkcijo ojačevanja nizkih
tonov, ki se imenuje SBS (Super Bass Sound). Ta funkcija naredi
zvok mogočnejši in bolj realističen.
1
Pritisnite gumb P.BASS.
Rezultat: Prikaže se“P. BASS”.
2
Za preklic te funkcije ponovno pritisnite P.BASS in za nekaj sekund
se bo prikazal napis “OFF (IZKLJUČENO)”.
izberite med TREB -04 inTREB 04
Nastavitev samodejnega izklopa
sistema
Med poslušanjem glasbe lahko sistem nastavite na samodejni
izklop.
Primer: Kadar želite zaspati ob glasbi.
1
Pritsnite gumb SLEEP.
Rezultat: predvajanje se začne in prikažejo se naslednje indikacije.
90 MIN
2
Priklop slušalk
Na vaš micro kompaktni sistem lahko priključite slušalke in tako
poslušate glasbo ali radijski program, ne da bi pri tem motili ostale
osebe v prostoru. Slušalke morajo imeti priključek premera 3,5 ali
ustrezni prilagojevalnik.
Slušalke priključite v priključek PHONES na čelni plošči.
Rezultat: Zvok se več ne oddaja skozi zvočnike.
Daljša uporaba slušalk pri visoki stopnji glasnosti lahko poškoduje
vaš sluh.
Še enkrat ali večkrat pritisnite gumb SLEEP in določite, kako dolgo naj
sistem nadaljuje s predvajanjem, preden se izključi:
Kadar koli lahko:
preverite preostali čas s pritiskom gumba SLEEP.
spremenite preostali čas s ponovitvijo korakov 1 in 2.
3
Če želite preklicati funkcijo SLEEP, enkrat ali večkrat pritisnite gumb
SLEEP, da se na zaslonu izpiše SLEEPOFF.
21
SLV
Čiščenje micro kompaktnega
sistema
Varnostna opozorila
SLV
Naslednje slike prikazujejo varnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati
pri uporabi ali premikanju vašega micro kompaktnega sistema.
Za najboljše možne rezultate pri uporabi vašega micro kompaktnega
sistema, morate redno čistiti naslednje elemente:
zunanje ohišje
CD-predvajalnik
kasetnike (glave, valje in pogonske vitle)
Sistem vedno izključite iz stenske vtičnice:
preden ga začnete čistiti;
če ga dlje časa ne boste uporabljali.
Zunanje ohišje
Zunanje ohišje čistite redno z mehko krpo in nežnim čistilom. Ne
uporabljajte abrazivnih praškov, tekočin ali čistilnih razpršil. Ne dovolite, da
tekočina pride v sistem.
Okoljski obratovalni pogoji:
Temperatura prostora 5 °C–35 °C
Vlažnost
10–75 %
Na enoto ne postavljajte lončnic
ali vaz. Vlaga lahko povzroči
nevaren električni udar, kar bi
lahko poškodovalo napravo. V
takih primerih nemudoma izvlecite
električni vtič iz vtičnice.
Naprave ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali drugim virom
toplote. To lahko povzroči
pregrevanje in okvaro naprave.
Med neurji izvlecite električni vtič iz
električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči
strela, lahko poškoduje napravo.
CD-predvajalnik
1
Pred predvajanjem CD-ja, ga očistite s posebnim čistilom za CD-je.
Ne uporabljajte enakih čistil kot za čiščenje vinilnih LP-plošč.
Previdno obrišite ploščo iz sredine navzven.
2
Redno čistite predvajalnik s posebno čistilno ploščo (na voljo pri
vašem prodajalcu).
Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali,
odstranite baterije, da preprečite korozijo.
Čeprav je vaš sistem zelo trpežen, ga ne smete uporabljati v
preveč prašnih prostorih ali na mestih, kjer bi bil izpostavljen udarcem
ali visoki toploti (v bližini grelnih naprav ali na neposredni sončni
svetlobi itd.).
Če enota med uporaba oddaja neprijeten vonj, jo izključite iz
električne vtičnice in kontaktirajte servisno službo.
Previdnostni ukrepi pri uporabi
CD-plošč
VOLUME
UP
DOWN
S ploščami ravnajte skrbno. Vedno jih držite za robove, da preprečite
prstne odtise na sijoči površini.
Po koncu predvajanja CD-plošče, le-to vedno pospravite nazaj v ovitek.
Na plošče ne lepite papirja ali lepljivih nalepk in nanje ne pišite.
Čistite jih s posebno krpo za CD-plošče.
CD-plošče hranite na čistem prostoru, kjer ne bodo izpostavljene
neposredni sončni svetlobo in visokim temperaturam.
COMPACT
Odstranite baterije iz daljinskega
upravljalnika, če ga dalj časa
ne boste uporabljali. Baterije,
ki iztekajo, lahko povzročijo
nepopravljivo okvaro daljinskega
upravljalnika.
Pri uporabi slušalk pazite, da
ne poslušate pri preveliki stopnji
glasnosti. Daljša uporaba slušalk
pri visoki stopnji glasnosti lahko
povzroči okvare sluha.
Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.
Zaradi poškodovanega
napajalnega kabla lahko pride
do poškodb naprave (nevarnost
požara) ter električnega udara.
Ne odstranjujte nobenih plošč.
Notranjost enote vsebuje
komponente, ki lahko povzročijo
električni udar.
22
Vedno uporabljajte CD-plošče, označene z
DIGITAL AUDIO
.
Preden kontaktirate servisno službo
SLV
Vedno je potrebno nekaj časa, da se seznanite z novim aparatom.
Če naletite na katero izmed spodnjih težav, poskusite z danimi rešitvami.
Tako si boste prihranili čas in nepotrebne klice servisnega oddelka.
Če vam zgornji ukrepi ne pomagajo odpraviti težave, si zapišite:
model in serijsko številko, ki sta običajno natisnjeni na zadnji strani sistema;
podatke o garanciji;
opis težave.
Nato kontaktirajte prodajalca ali servisni oddelek podjetja SAMSUNG.
Težava
Sistem ne dela.
S
P
L Ni zvoka.
O
Š
N
O
Pregled/razlaga
• Glavni električni kabel ni pravilno priključek v stensko vtičnico ali pa ta ni vključena.
• Treba je zamenjati baterije v daljinskem upravljalniku ali pa preveriti, če so pravilno
vstavljene.
• Niste pritisnili gumba STANDBY/ON.
• Glasnost je popolnoma utišana.
• Niste izbrali prave funkcije (TUNER, CD, USB, AUX).
• Priključili ste slušalke.
• Kabli zvočnikov niso priključeni.
• Pritisnjen je gumb MUTE.
Časovnik ne dela.
• Časovnik je bil preklican s pritiskom gumba TIMER ON/OFF.
Če to ne deluje, postopajte
enako kot zgoraj.
• Za 5 sekund pritisnite gumb STOP, ko je sistem IZKLJUČEN (stanje pripravljenosti)
in nato se bo sistem vrnil na prvotni položaj (PONASTAVITEV).
CD CD-predvajalnik ne začne s
predvajanjem.
/
MP3
I
CD
R Sprejem je slab ali pa ni
A možno sprejeti nobene
postaje.
D
I
O
• Niste izbrali funkcije CD.
• Ploščo se vstavili usmerjeno navzdol ali pa je plošča umazana ali popraskana.
• Lasersko tipalo je umazano ali prašno.
• Sistema niste postavili na ravno, vodoravno površino.
• V predvajalniku se je nabral kondenz; najmanj eno uro ga pustite v toplem in
zračnem prostoru.
• Niste izbrali funkcije TUNER.
• Niste izbrali pravilne radijske frekvence.
• Antena je izključena ali pa ni pravilno usmerjena. Obračajte jo, dokler se sprejem ne
izboljša.
• Ste v zgradbi, ki blokira radijske valove; uporabiti morate zunanjo anteno.
23
Tehnične specifikacije
SLV
SAMSUNG nenehno stremi k izboljšanju svojih izdelkov. Zato si pridržujemo pravico do spremembe specifikacij
izdelka in navodil za uporabo brez vnaprejšnjega obvestila.
RADIO
FM
Razmerje signala/hrupa
Uporabna občutljivost
Skupna zvočna deformacija
62 dB
10 dB
0.4 %
CD-PREDVAJALNIK
Kapaciteta za
Frekvenčni razpon
Razmerje signala/hrupa
Deformacija
Ločitev kanalov
Premer
1 plošče
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (at 1 KHz) s filtrom
0.1 % (at 1 KHz)
75 dB
plošče: 120 ali 80 mm. Debelina: 1,2 mm
OJAČEVALNIK
Izhodna moč
Sprednji zvočnik(4 Ω)
Ločitev kanalov
Razmerje signala/hrupa
60 W/CH RMS,IEC (skupna zvočna deformacija: 10 %)
60 dB
70 dB
SPLOŠNO
Električna poraba
Dimenzije
Teža
24
35W
230 (Š) x 154 (V) x 251 (G) mm
2.2 Kg
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu)
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
SLV
Region
Country
Customer Care Centre
Web Site
25
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne
smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da
baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te
baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati
skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter
tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno
recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AH68-02157G
Download PDF