Samsung | MM-E320 | Samsung Micro Audio System E320 Navodila za uporabo

MM-E320
MM-E330
Mikrokomponentni Audio sistem Predvajanje
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
Navodila za uporabo
Predstavljajte si priložnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 1
2013-9-11 18:54:15
Varnostna opozorila
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE.
Ta oznaka pomeni, da je naprava
pod »nevarno napetostjo«, ki
lahko povzroči električni udar ali
poškodbo.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA
UDARA VTIKAČ DO KONCA
POTISNITE V VTIČNICO.
OPOZORILO
●●
Izpostavljanje naprave padavinam
ali vlagi poveča nevarnost požara ali
električnega udara.
POZOR
●● Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom
tekočine in nanjo ne odlagajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
●● Električni vtič se uporablja za izklop naprave in
mora biti ves čas pripravljen za uporabo.
●● Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno
električno vtičnico.
●● Če želite napravo izključiti iz električnega
omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni
kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
To je oznaka za pomembna
navodila glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
POZOR
●●
NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 2
2013-9-11 18:54:15
Previdnostni ukrepi
• P
reverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza
podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podla
go (pohištvo) z ustreznim prostorom za
prezračevanje (7,5–10 cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo
opremo, ki se segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprti
na za zgoščenke prazna.
• Če želite izključiti električno napajanje izdelka,
vtič za izmenični tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti,
če predvajalnika ne boste uporabljali dlje časa.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svet
lobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči
pregrevanje in okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto
ali opremo, ki proizvaja močna magnetna ali
električna polja (npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel
izključite iz električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek
uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem pros
toru, lahko pride do kondenzacije. Če izdelek
prevažate v zimskem času, pred uporabo
počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
• Na straneh in za sistemom naj bo približno 15 cm
prostora, da zagotovite dobro prezračevanje.
• Zvočnike postavite na zmerno razdaljo na obe
strani sistema, da zagotovite dober prostorski zvok.
• Zvočnike usmerite proti območju poslušanja.
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
• Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka, lahko pride
do kondenzacije vode. Če se v notranjosti izdelka nakopiči
kondenzacijska voda, izdelek morda ne bo pravilno deloval.
V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen
izdelek stati 1 ali 2 uri.
Vrste in formati plošč
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRMdatotek.
Plošče CD-R
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno
od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali računalnik)
in ohranjenosti plošče.
• Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80
minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
• Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne bo
mogoče predvajati.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče
CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
Plošče CD-R MP3
•Mogoče je predvajanje samo plošč CD-R z
datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena MP3-datotek ne smejo vsebovati razmakov
ali posebnih znakov (. = +).
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka
in slike ali pa povzročijo preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
• Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo
Držanje plošče
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane večsejne
Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne
pustite prstnih odtisov.
●● Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
●●
●●
Hranitev plošč
●● Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
●● Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
●● Hranite jih v čisti zaščitni škatli.Hran-
ite v navpičnem položaju.
●●
●●
Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
od 128 kb/s.
•Predvajati je možno samo datotek s končnico ».mp3«
in ».MP3«.
plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje
mogoče samo do praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa,
predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto
(VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot
visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo
zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
• Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih
posnetkov 999.
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 3
3
2013-9-11 18:54:16
Vsebina
Zahvaljujemo se vam za nakup micro kompaktnega sistema SAMSUNG.
Vzemite si čas in si preberite ta navodila. Tako boste lahko preprosto uporabljali vaš sistem in izkoristili
vse njegove funkcije.
Varnostna opozorila.........................2
Previdnostni ukrepi...........................3
Opozorila glede hranitve in ravnanja s
ploščami............................................3
Vrste in formati plošč ......................3
Dodatki..............................................4
Simboli...........................................4
Opis...................................................5
Sprednja/zgornja plošča.................5
Zadnja plošča.................................5
Daljinski upravljalnik.........................6
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik........................................6
Predvajanje plošč CD/MP3/WMA-CD...7
Izbira posnetka.................................7
Ponovno predvajanje enega ali vseh
posnetkov na plošči.........................8
Iskanje določenega glasbenega
odseka na CD-ju...............................8
Preskoči 10 posnetkov.....................8
Programiranje CD-ja.........................8
Preveri in uredi programirane
posnetke...........................................8
Predvajanje preko USB ....................9
Izbiranje pesmi z USB naprave ......9
Hitro iskanje po mapi......................9
Za uporabo hitrega iskanja.............9
Za ponavljanje................................9
Preskoči 10 posnetkov...................9
Poslušanje radia.............................10
Izbira shranjene postaje .................10
O oddajanju RDS........................ 10
O funkciji PRIKAZOVANJA RDS....10
Indikacija PTY (Vrsta programa)
in funkcija PTY-SEARCH................11
Nastavljanje ure.......................... 11
Štoparica..................................... 12
Preklic štoparice......................... 12
Funkcija snemanja...................... 13
Funkcija EQ................................ 13
Odpravljanje težav..........................14
Jezik............................................ 15
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
Simboli
FM-antena
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik in baterije (velikosti AAA)
Pomembno
Opomba
• Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
• Administrativni stroški se zaračunajo, če
a. vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
b. izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
4
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 4
2013-9-11 18:54:17
Opis
1 GUMB POWER
2 GUMB USE REC
Sprednja/zgornja plošča
3 FUNKCIJSKI GUMB
4T
IPKE ZA ISKANJE/PRESKOK NAZAJ
USB REC
1 2 345 67 8
5 ISKANJE FREKVENCE ALI TIPKA USTAV
6 GUMB PLAY/PAUSE
7T
IPKE ZA ISKANJE/PRESKOK NAZAJ
USB REC
8 GUMB OPEN/CLOSE
9
5V
500mA
$
9 GUMB ZA URAVNAVANJE GLASNOSTI
( Prilagajanje glasnosti)
0 VHOD ZA USB
AUX IN PHONES
!
! PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE(Samo za MM-E330)
• (Če priključite priključek slušalk v priključek
za slušalke na glavni enoti, iz zvočnikov zvok
ne bo več slišen.)
@
@ VHOD ZA AUX IN
0
5V
500mA
#
AUX IN PHONES
5V
500mA
AUX IN PHONES
• MM-E330 samo
1. Priključite avdio izhodni signal analognega
zunanjega avdio predvajalnika na vrata AUX
IN (avdio) na sprednji plošči.
2. Pritisnite F(
) ,da preklopite vhodni način
na AUX.
• Če v načinu AUX več kot 8 ur ne izvedete
nobenega postopka, se napajanje samodejno
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
izključi.
Zadnja plošča
# PROSTOR ZA CD-PLOŠČO
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
$P
RIKAZ OKNA
% Priključek za FM-anteno
1. Priključite FM-anteno na FM-vrata na zadnji
L
ONLY FOR
SERVICE
&
FM ANT
R
%
z najboljšim sprejemom. Nato anteno pritrdite
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
^
L
ONLY FOR
SERVICE
R
strani.
2. Ustrezno iztegnite anteno in poiščite položaj
FM ANT
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
na bližnji zid.
e je sprejem slab, boste morda morali
Č
anteno montirati zunaj.
Pri tem priključite zunanjo FM-anteno v
vtičnico FM na zadnji strani sistema, pri čemer
uporabite ohmski koaksialni kabel (ni priložen).
^ SAMO ZA SERVIS
• Ta priključek je namenjen samo
preizkušanju, zato ga ne uporabljajte.
&P
riključki za zvočnike
Če želite zaščititi zvočnike pred tveganjem
prenapetosti, morate izdelek najprej izključiti,
preden priključite zvočnike. Za dobro izkušnjo pri
poslušanju priključite kable zvočnikov v priključke
za zvočnike na zadnji strani.
• za levi zvočnik (beli)
• za desni zvočnik (rdeči)
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 5
5
2013-9-11 18:54:19
Daljinski upravljalnik
1
@
#
2
3
4
5
6
7
$
8
(
9
0
)
a
!
b
%
^
&
*
c
1 POWER
Vklopite in izklopite
izdelek.
2 TIMER/CLOCK
3 TIMER ON/OFF
4 USB REC
5 Hitro previjanje nazaj
6S
TOP
7 Skip
/RDS PTY*
8E
Q
9 ENTER
0 VOLUME
! MO/ST
@ FUNCTION
# SLEEP
Nastavite čas za
samodejni izklop
izdelka.
$ REPEAT
% +10
^ Hitro previjanj naprej
& PLAY/PAUSE
* Skip/RDS DISPLAY*
( MUTE
Začasno izklopite
zvok.
) TUNING/ALBUM
a VOLUME +
bT
UNING MODE
c TUNING/ALBUM
* Ta izdelek v nekaterih državah morda ne podpira funkcij RDS .
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake
polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
•• Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
•• Baterij ne izpostavljajte vročini ali plamenom.
•• Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do
razdalje 7 metrov od televizorja.
••
6
* Velikost baterije: AAA
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 6
2013-9-11 18:54:20
Predvajanje plošč CD/MP3/WMA-CD
Brez adapterja lahko predvajate 12 -centimetrske zgoščenke.
Ta izdelek je predviden za predvajanje zvočnih
plošč CD, CD,CD-R,CD-RW,MP3/WMA-CD.
• Nežno odprite ali zaprite pladenj za ploščo. Tega
ne delajte na silo.
• Na izdelek ne pritiskajte močno ali nanj odlagajte
težkih predmetov.
• V izdelek ne vstavljajte CD-jev neobičajne oblike,
kot so npr. CD-ji v obliki srca ali osmerokotnika.
Drugače se lahko izdelek pokvari.
• Pri vzdrževanju kompaktnih plošč morate biti
previdni.
1. S pritiskom gumba OPEN/CLOSE odprite pladenj
za plošče.
2. Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo
nalepka na plošči obrnjena navzgor.
3. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE , da zaprete pladenj plošče. Plošča se bo predvajala samodejno.
• Pri zvočnih ploščah MP3/WMA-CD lahko traja nekaj minut, da izdelek pregleda posnetke na plošči.
• Če predvajate datoteko z angleškim imenom ali ploščo MP3/WMA-CD z angleškim naslovom, bo na zaslonu prikazan naslov skladbe. (Drugi jeziki razen angleškega morda ne bodo prikazani.)
• Ime posnetka z angleškim naslovom, ki vsebuje
posebne znake, morda ne bo prikazano na
zaslonu.
< Prikaz predvajanja plošče CD/MP3/WMA-CD>
Indikator posnetka
Indikator
predvajalnega časa
e v pladnju za plošče ni CD-ja, se na
• Č
zaslonu izpiše »NO DISC« (NI DISKA).
• Kakovost predvajanja plošče MP3/WMACD je odvisna od stanja glasbenih datotek
na plošči in stanja snemalnika, s katerim je
bila plošča posneta.
• Če so na isti plošči različne vrste datotek
ali nepotrebne mape, boste pri predvajanju
te plošče imeli težave.
• Pladenj naj bo ves čas, ko ga ne uporabljate, zaprt, da preprečite vdor prahu v
notranjost.
• CD lahko naložite ali odstranite, četudi je izbrana
funkcija radia, priključka usb ali pomožnega
vira. Ko pritisnete gumb OPEN/CLOSE , se trenutna funkcija preklopi v način MP3/CD.
• Če v načinu premora več kot 3 minute ne pritisnete nobenega gumba na izdelku ali daljinskem upravljalniku, se bo izdelek preklopil v stanje mirovanja.
• Če v stanu mirovanja več kot 25 minut ne pritisnete nobenega gumba na izdelku ali daljinskem upravljalniku, se bo izdelek samodejno izklopil.
• Izdelek se samodejno izključi, če dlje kot 25 minut ni vstavljene plošče ali je v načinu Zaustavi.
Izbira posnetka
lasnost po potrebi prilagodite na naslednje načine. Med predvajanjem plošče lahko izberete
4. G
Pritisnite gumb VOLUME (GLASNOST) na glavni
želeni posnetek.
enoti ail Pritisnite tipki VOL-UME + ali –na daljinskem
upravljalniku.Glasnost je lahko nastavljena od (VOL
Predvajanje predhodne skladbe
MIN, VOL 1- VOL 29, inVOL MAX).
-V roku 3 sekund po začetku predvajanja trenutne
5. S pritiskom gumba PLAY/PAUSE (p) se
sklade pritisnite [ .
predvajanje začasno prekine.
• Za nadaljevanje predvajanja znova pritisnite - Pritisnite gumb [ dvakrat, in sicer najmanj 3
sekunde po začetku predvajanja trenutnega pos
gumb PLAY/PAUSE (p) .
6. Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb STOP netka.
(@).
Predvajanje naslednje skladbe
- Pritisnite ] .
Predvajanje trenutne skladbe
- V roku 3 sekund po začetku predvajanja trenutne
sklade pritisnite [ .
Predvajanje skladbe po vašem izboru
- Z gumbom [ ail ] se premaknite na želeni
posnetek.
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 7
7
2013-9-11 18:54:21
Programiranje CD-ja
Ponovno predvajanje enega
ali vseh posnetkov na plošči
(Ta funkcija ni na voljo med predvajanjem plošče
MP3/WMA-CD.)
Predvajani CD lahko poslušate neskončno.
●● CD s specifičnim posnetkom.
●● Vsi posnetki izbrane plošče CD.
●● P
rogramirate lahko vrstni red predvajanja do 24
posnetkov po vašem izboru.
ritisnite gumb REPEAT .
1. P
Vsakič, ko pritisnete gumb REPEAT, se bo način
za ponavljanje spremenil na naslednji način:
MP3 : OFF ;TRACK ; DIR ; ALL; RANDOM .
CD : OFF ;TRACK ; ALL; RANDOM .
• Glede na izdelek se lahko prikaz načina
ponavljanja razlikuje.
●● Vendar pa morate zaustaviti predvajanje CD-
plošče, preden izberete posnetke.
ed predvajanjem CD-ja pritisnite gumb STOP(@) ,
1. M
da zaustavite predvajanje CD-ja.
2. Pritisnite gumb ENTER , da se prikaže spodnje sporočilo:
(01= št. programa, --= št. posnetka)
Z gumbom [ ail ] se prestavite na želeni posnetek.
• Z gumbom [ se vrnete na prejšnji posnetek.
• Z gumbom ] se prestavite na naslednji posnetek.
Pritisnite gumb ENTER , da potrdite vaš izbor, ki se bo shranil in
prikazal.
Če želite izbrati drugi posnetek, sledite zgornjim korakom 3 do 4.
6. Pritisnite gumb PLAY (p) , da začnete s predvajanjem programiranih posnetkov.
7. Pritisnite gumb STOP (@) , da zaustavite
predvajanje programiranih posnetkov. Ponovno
pritisnite gumb STOP (@) , da prekličete
predvajanje programiranih posnetkov.
• Če odprete pladenj za plošče, spremenite funkcijo ali izklopite izdelek, se bo vaše programiranje preklicalo.
e želite ustaviti funkcijo za ponavljanje, pritisnite in
2. Č
pridržite gumb REPEAT, dokler se ne prikaže "OFF". 3.
• OFF : Preklic ponovnega predvajanja.
• TRACK : Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
• DIR : Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
4.
• ALL : Ponavlja predvajanje vseh skladb.
• RANDOM : Naključno zaporedje predvajanja
5.
posnetkov.
Iskanje določenega glasbenega
odseka na CD-ju
Pri poslušanju CD-plošče lahko hitro poiščete določen
glasbeni izsek posnetka.
Če želite poiskati
Pritisnite
- naprej
- nazaj
)
(
Preveri in uredi programirane
posnetke
Če želite, lahko preverite seznam programiranih posPritisnite in zadržite gumb [/] na zgornji plošči, netkov in jih po želji uredite.
da zaženete samodejno iskanje posnetka.
1. Če se predvaja programirani posnetek, enkrat pritisnite STOP (@) .
2. Dvakrat pritisnite gumb ENTER, da se prikaže spodnje sporočilo.
Preskoči 10 posnetkov
Med načinom predvajanja pritisnite gumb +10.
Tako boste preskočili največ 10 posnetkov od trenutnega
posnetka.
8
(C= preveri, 01= programiraj številko)
Če je že programiranih 24 posnetkov, bo na
zaslonu prikazan »C« in ne »P«.
3. Pritiskajte gumb ENTER , dokler se ne prikaže želeni posnetek.
4. Pritisnite [ ali ] , da izberete drugi posnetek.
5. Pritisnite gumb ENTER, da potrdite svoj izbor.
6. Za predvajanje programiranih posnetkov pritisnite PLAY (p).
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 8
2013-9-11 18:54:21
Predvajanje preko USB
Na izdelek priključite zunanjo pomnilniško napravo, kot
je USB-pomnilnik ali zunanji HDD (trdi disk). Predvajate
lahko datoteke v obliki MP3/WMA.
Preden začnete!
●● Priključite zunanjo USB pomnilniško napravo na
vaš predvajalnik.
●● Pritisnite F( ) , da izberete način USB.
●● Avtomatično se predvaja prva pesem v prvi mapi.
Pritisnite STOP (@) gumb za zaustavite predvajanja.
Odstranitev naprave USB
Znova pritisnite gumb STOP (@) da varno
odstranite napravo USB.
Na vrata USB tega izdelka ne priključite polnilnika USB. Drugače se lahko izdelek pokvari.
Izbiranje pesmi z USB naprave
Med predvajanjem lahko izberete MP3-datoteko.
➣➣ Če se želite pomakniti na naslednjo/prejšnjo(pesem),
na hitro pritisnite [,] gumb.
• Pomakne se na naslednjo/prejšnjo datoteko v
taisti mapi.
• Če pritisnete [,] gumb večkrat, kot pa imate
datotek v mapi, se boste pomaknili v naslednjo mapo.
Hitro iskanje po mapi
1. Z gumbom TUNING/ALBUM , , . na daljinskem
upravljalniku se pomaknete v prejšnjo/naslednjo mapo.
2. Ko je iskanje končano, se bo prikazalo ime naslednje/
prejšnje mape. Posnetek se bo začel predvajati.
Za uporabo hitrega iskanja
Določen odsek lahko hitro poiščete že med predvajanjem.
➣➣ Pritisnite ( , ) gumb.
• Z vsakim pritiskom gumba se bo posnetek hitro
prevrtel naprej/nazaj.
V hitrem načinu predvajanja se zvok ne bo predvajal.
Za ponavljanje
1. Pritisnite gumb REPEAT .
Vsakič, ko pritisnete gumb REPEAT, se bo način
za ponavljanje spremenil na naslednji način:
Preskoči 10 posnetkov
Glejte poglavje »Preskoči 10 posnetkov«. (Na strani 8.)
Pred uporabo pomnilnika USB preberite spodnja
navodila.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Če želite ustaviti funkcijo za ponavljanje, pritisnite
in pridržite gumb REPEAT , dokler se ne prikaže
●●
OFF.
• OFF: Preklic ponovnega predvajanja.
• TRACK: Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
• DIR: Ponovno predvajanje vseh posnetkov
v mapi.
• ALL: Ponavlja predvajanje vseh skladb.
• RANDOM:Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.
Nekatere zunanje USB naprave morda niso
združljive s tem predvajalnikom.
Pri zunanjih diskih se predvaja samo FAT zapis .
USB 2.0 zunanje diske priključite na ločen vir
napetosti Če ne bodo priključeni na ločene vire
napetosti, se lahko zgodi, da ne bodo delovali.
Če je prostor na USB napravi ločen v posamezne particije, se bodo predvajale MP3
datoteke samo iz prve particije.
Datoteke z DRM zaščito se ne bodo predvajale. Digital Rights Management (Upravljanje z
digitalnimi pravicami): Tehnologija in storitve,
ki ščitijo profit in avtorske pravice lastnikov, s
prepovedjo uporabe nepooblaščenih digitalnih
vsebin.
Čeprav je končnica datoteke .mp3, se le ta ne
bo predvajala, če je izvorni format MPEG sloj 1
ali 2.
Ne uporabljajte USB razdelilnika saj ta ne bo
prepoznan.
Prikazanih bo do 15 črk MP3/WMA datoteke.
Podprti so izmenljivi trdi diski s kapaciteto manj
kot 160 gigabajtov.
Ob izbiri USB funkcije, se nekaj minut lahko
izvaja branje datotek (READ-IN).
Ob predvajanju z USB naprave, se lahko zgodi
zakasnitev pri prehodu na naslednjo pesem,
sploh pri zunanjih trdih diskih. Trajanje zakasnitve je lahko pri USB pomnilnih napravah lahko
različno, tudi če gre za naprave, ki imajo enako
kapaciteto.
Če zunanja USB pomnilna naprava podpira
samo USB verzije 1.1 in je hitrost dostopa
počasna, se datoteka lahko napačno prebere.
Izdelek se samodejno izključi, če dlje kot 25
minut ni priključenega USB-ja ali je v načinu
Zaustavi.
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 9
9
2013-9-11 18:54:22
Poslušanje radia
Shranite lahko do:15 postaj FM
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
Iskanje
radijske
postaje
2.
Pritisnite TUNING MODE
Ročno
...
ročno
...
Enkrat ali večkrat, dokler se ne
prikaže “ PRESET” .
Shranjene frekvence lahko
iščete v prednastavljenem
načinu.
Enkrat ali večkrat, dokler se ne
prikaže “MANUAL” .
V ročnem načinu lahko iščete
vsako frekvenco posebej.
3. Radijsko postajo izberite na enega od naslednjih načinov:
◆◆
Pritisnete TUNING/ALBUM , ali . na
daljinskem upravljalniku.
◆◆
Za hitro ročno iskanje frekvence pritisnite in
zadržite gumb TUNING/ALBUM , ali ..
4. Pritisnite »MO/ST«, da preklopite med stereo in mono zvokom.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način MONO za čist, nemoten sprejem.
• To velja samo pri poslušanju FM-postaje.
5. Če ne želite določene prednastavitve, se vrnite na 3. korak in izberite drugo prednastavitev.
Drugače,
a. Pritisnite gumb ENTER.
b. Ali pa pritisnite gumb [,] na zgornji plošči ali
gumb TUNING/ALBUM , ali .na daljinskem
upravljalniku, da izberete številko programa.
c. Pritisnite gumb ENTER , da shranite prednastavitev.
6. Če želite shraniti drugo radijsko frekvenco, ponovite zgornje korake 2 do 5.
V načinu Tuner
•
•
•
10
Izbira shranjene postaje
Shranjeno radijsko postajo lahko poslušate kot sledi:
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Pritisnite in držite gumb TUNING MODE na
daljinskem upravljalniku ali glavni enoti, dokler se
ne prikaže napis “ PRESET” .
3.
Pritisnite gumb [,] na zgornji plošči ali gumb
TUNING/ALBUM , , . na daljinskem upravljalniku, da izberete številko želene prednastavljene postaje.
O oddajanju RDS
Uporaba RDS (Radio podatkovni sistem) za
sprejem FM postaj
RDS dovoljuje FM postajam, da pošiljajo dodaten signal
poleg rednega signala programa. Na primer, postaje
in njihova imena, ter tudi podatki o tipu programa, ki je
predvajan, npr. šport, glasba, itd.
Ko poslušate postajo, ki omogoča RDS storitev, na
prikazovalniku zasveti RDS kazalec.
Opis RDS funkcije
●● PTY (Tip programa) : Prikaže tip trenutno predvajanega
programa
●● PS NAME(Ime programske usluge) : Kaže ime postaje in
je sestavljeno iz 8 znakov.
●● RT (Radijsko besedilo) : D
ekodira besedilo, ki ga
postaja oddaja, in je sestavljeno iz največ 64 znakov.
●● CT (Ura) : Dekodira točen čas iz FM frekvence. Nekatere
postaje ne oddajajo informacije PTY,RT ali CT,zato le-ta
ni vedno prikazana.
●● TA (Prometna obvestila) : Ko ta simbol utripa, nakazuje,
da so v oddajanju prometna obvestila.
●● RDS morda ne bo deloval pravilno, če poslušana
postaja ne oddaja
RDS signala pravilno ali je signal prešibek.
O funkciji PRIKAZOVANJA RDS
Če želite radijske frekvence poiskati v ročnem načinu, Na prikazovalniku lahko vidite RDS signale, ki jih oddaja
postaja
uporabite gumba [,] na zgornji plošči.
Če želite zaustaviti iskanje, pritisnite gumb STOP (@). Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko RDS
DISPLAY.
Če želite poiskati prednastavitev v načinu iskanja Vsakič, ko pritisnete tipko, se prikazovalnik
prednastavljenih postaj, uporabite gumba [,] .
spremeni in vam poda naslednje podatke:
PS NAME ; RT; CT ; Frequency
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 10
2013-9-11 18:54:22
PS (Storitev
programa)
RT (Radijsko
besedilo)
CT (Ura)
Frekvenca
Med iskanjem se prikaže
“PS”, čemur sledijo imena
postaj. Če ni nobenega
signala, se izpiše “NO PS”.
Med iskanjem se prikaže “RT”,
čemur sledi besedilo, ki ga
pošilja poslušana postaja. Če
ni nobenega signala, se izpiše
“NO RT".
Dekodira točen čas iz FM
frekvence. Nekatere postaje
ne oddajajo informacije
PTY,RT ali CT,zato le-ta ni
vedno prikazana.
Frekvenca postaj (ni RDS
storitev)
1. Med poslušanjem FM-postaje pritisnite gumb RDS
PTY .
2. S pritiskanjem gumbov TUNING/ALBUM ,ali .
izberite želeno PTY-kodo na zaslonu.
• Na zaslonu se prikažejo PTY-kode, ki so opisane
na desni.
3. Ko je na zaslonu še vedno prikazana želena PTYkoda, ki ste jo izbrali v prejšnjem koraku, znova
pritisnite gumb RDS PTY.
• Osrednja enota med 30 prednastavljenimi FMpostajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.
Nastavljanje ure
Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za
nastavitev željenih možnosti.Če ta čas prekoračite,
morate začeti ponovno.
1. Vklopite sistem s pritiskom na tipko POWER .
2. Pritisnite in držite pritisnjen gumb TIMER/CLOCK in
O znakih na prikazovalniku
Ko prikazovalnik kaže PS ali RT signal, so
uporabljeni naslednji znaki.
Okno prikazovalnika ne loči med malimi in velikimi
črkami in vedno uporablja velike črke.
●● Okno prikazovalnika ne prikazuje naglašenih črk,
“A”, na primer, lahko pomeni naglašene “A”-je, kot
so “Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ in Ă.”
●●
●●
Indikacija PTY (Vrsta programa) in funkcija PTY-SEARCH
Ena od prednosti RDS storitve je, da lahko
iz prednastavljenih programov najdete točno
določen program, s specifikacijo PTY kod.
nato pritisnite gumb ENTER ,Prikaže se "CLOCK” .
3. Pritisnite ENTER,Ure utripajo.
●● Povečajte ure:,.
●● Zmanjšajte ure :..
4. Ko je prikazan točen ure, pritisnite ENTER, Minute
utripajo.
●● Povečajte minute:,,
●● Zmanjšajte minute:..
5. Ko je prikazan točen minute, pritisnite ENTER,Na
zaslonu se izpiše
"TIME" .
●● Sedaj je točen čas nastavljen.
●● Čas lahko prikažete, tudi kadar uporabljate
druge funkcije, tako da enkrat pritisnete
gumb TIMER/CLOCK.
●● Prav tako lahko pritisnete gumb [ ail ]
na zgornji plošči namesto gumbov TUNING/
ALBUM , ali . v korakih 3 in 4.
Iskanje programov s PTY kodami
Preden začnete!
• PTY iskanje se nanaša le na prednastavljene
postaje.
• Za ustavitev iskanja, kadarkoli pritisnite STOP.
• Pri naslednjih korakih je časovna omejitev. Če je
nastavitev prekinjena preden končate, ponovno
začnite s korakom 1.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem
upravljalniku, se prepričajte, da ste FM-postajo
izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 11
11
2013-9-11 18:54:22
Štoparica
Č
asovnik vam omogoča samodejen vklop in
izklop sistema ob določenih urah.
Preden nastavite časovnik, preverite, ali je
ura pravilno nastavljena.
Pri vsakem koraku imate nekaj sekund časa, da
nastavite potrebne možnosti. Če ta čas prekoračite,
morate začeti znova.
Če ne želite, da se sistem samodejno vklaplja
ali izklaplja, morate preklicati funkcijo časovnika
s pritiskom gumba »TIMER ON/OFF.
Primer: Zjutraj se želite prebuditi ob zvoku glasbe.
klopite sistem s pritiskom gumba POWER .
1. V
2. Tri krat pritisnite gumb TIMER/CLOCK , dokler se ne prikaže TIME .
),
3. Pritisnite gumb ENTER (
Za nekaj sekund se prikaže napis ON, ki ga lahko
nastavite s časovnikom.
4. Nastavite čas vklopa časovnika.
a Pritisnite gumb TUNING/ALBUM ,ail ..
b Pritisnite gumb ENTER (
),
Utripa indikator za minute.
c Pritisnite gumb TUNING/ALBUM ,ail ..
d Pritisnite gumb ENTER (
),
Za nekaj sekund se prikaže napis OFF, ki ga
lahko nastavite s časovnikom.
5. Nastavite čas izklopa s časovnikom.
a Pritisnite gumb TUNING/ALBUM ,ail ..
b Pritisnite gumb ENTER (
) , Utripa
indikator za minute.
c Pritisnite gumb TUNING/ALBUM ,ail ..
d Pritisnite gumb ENTER (
),
Prikaže se napis VOL XX, kjer XX predstavlja že
nastavljeno stopnjo glasnosti. 6. S pritiskanjem gumbov TUNING/ALBUM
,ail .nastavite stopnjo glasnosti in pritisnite gumb
ENTER (
) Prikaže se vir, ki ga je treba izbrati.
7. S pritiskanjem gumbov TUNING/ALBUM
,,ail .izberite želeni vir, za katerega želite,
da se začne predvajati ob vklopu sistema.
●● FM (radio) : a P
ritisnite gumb ENTER(
).
b S pritiskanjem gumbov TUNING/
ALBUM ,,ail . izberite
prednastavljeno postajo.
CD/MP3 (zgoščenka) .......Vstavite zgoščenko.
USB.........................Priključite USB-napravo.
12
8. Pritisnite gumb ENTER (
) ,Prikaže se sporočilo
CHK REC (Do you want to record?) (SNEMANJE
KANALA (Želite snemati?)
9. Pritisnite gumb ENTER (
) , Prikaže se
sporočilo REC N in s pritiskanjem gumbov
TUNING/ALBUM ,,ali . lahko izberete
možnost REC Y ali REC N , nato pa pritisnite
gumb ENTER .
1).Če izberete možnost REC N , boste preklicali
časovno snemanja sprejemnika, čeprav ste ga
že nastavili.
2).Če izberete možnost REC Y, lahko nastavite
časovno snemanje sprejemnika.
),
a. Pritisnite gumb ENTER (
Za nekaj sekund se prikaže možnost ON in
nastavite lahko čas vklopa za časovno
snemanje sprejemnika.
) , Za nekaj
b. Pritisnite gumb ENTER (
sekund se prikaže možnost OFF in nastavite
lahko čas izklopa za časovno snemanje
sprejemnika.
●● Najdaljši čas snemanja sprejemnika je 5 ur.
●● Če je čas vklopa enak času izklopa
časovnika, se prikaže beseda ERROR.
●● Če je čas vklopa ali izklopa enak času snemanja,
je na voljo samo čas vklopa ali izklopa in čas
snemanja ni na voljo.
●● Če je funkcija samodejnega časovnika vklopljena, bo pri
funkciji MP3/CD ali USB glede na ploščo (ali napravo)
morda treba aktivirati dodaten korak. Zato je bolje, da
namesto tega izberete funkcijo radia.
●● Če niste vstavili plošče ali USB-ja in ste izbrali
možnost CD ali USB, bo naprava samodejno
preklopila na možnost »RADIJSKI SPREJEMNIK«.
●● Za nastavitev lahko v korakih od 4 do 9
namesto gumba , ali . možnosti TUNING/
ALBUM uporabite gumba ], [ na glavni enoti.
Preklic štoparice
Po nastavitvi štoparice, se bo le-ta samodejno
vklopila, kot je prikazano z indikatorjem TIMER na
prikazovalniku. Če štoparice ne želite več uporabljati,
jo morate izklopiti.
1.
2.
Za izklop časovnika enkrat pritisnite TIMER ON/ OFF , več ni prikazan.
Če želite znova nastaviti časovnik, znova pritisnite gumb TIMER ON/OFF .
je ponovno prikazan.
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 12
2013-9-11 18:54:23
Funkcija snemanja
Zvok plošče CD/radia ali zunanjega glasbenega predvajalnika lahko posnamete na pomnilnik USB.
1. Napravo USB priključite v vrata USB ( ) na glavni enoti.
2. Predvajajte ploščo CD/radio za snemanje ali priključite
zunanjo napravo na glavno enoto.
- CD
●● Pritisnite F( ) na zgornji plošči, da izberete MP3/
CD.
●● S pritiskom gumba OPEN/CLOSE odprite pladenj
za plošče.
●● Vstavite CD in s pritiskom gumba OPEN/CLOSE
zaprite pladenj za ploščo.
●● Pritisnite [ ali ] , da izberete želeno glasbo.
- Radijski sprejemnik FM
●● Z gumbom F( ) izberite način FM.
●● Izberite radijsko frekvenco, ki jo želite posneti.
- Zunanja naprava
●● Povežite zunanjo napravo (predvajalnik MP3) z
izdelkom.
●● Pritisnite gumb F( ) in izberite način AUX.
●● Predvajajte glasbeno datoteko z zunanje naprave.
3. S pritiskom gumba USB REC začnite snemanje.
- CD
●● Prikaže se sporočilo “TRACK RECORDING” in
začne se snemanje s CD-ja.
●● S pritiskom in držanjem gumba USB REC začnite
snemanje vseh posnetkov na plošči.
Prikaže se sporočilo"FULL CD RECORDING".
- MP3-CD
●● Pritisnite gumb USB REC. Trenutno predvajana
datoteka se kopira v USB-napravo.
●● Pritisnite gumb USB REC in ga držite. Vse
datoteke v trenutni mapi se kopirajo v USBnapravo.
●● Če snemate MP3-ploščo, se datoteka v celoti
prekopira v USB-napravo. Na televizorju se
prikaže sporočilo “CHECK”“START”  “COPY
XX”“COPY END” Ko je snemanju končano, se
prikaže sporočilo “STOP”.
●● Če ima datoteka isto ime, se prikaže sporočilo
“CHECK””FILE EXIST” “STOP” in funkcija se
prekliče.
- FM /zunanji vir
●● Prikaže se sporočilo “SAM-XXXX.MP3 RECORD” .
4. P
ritisnite gumb STOP (@) , da zaustavite predvajanje.
Nato se bo ustrezno ustvarila datoteka MP3.
●● Po končanem snemanju se bo v napravi ustvaril
imenik z imenom “RECORDING”(DISCXXXX),
(FULL CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK
RECORDING), “CD COPY” za CD z MP3-posnetki,
“TUNER RECORDING” ali “AUX RECORDING”.
●● Med snemanjem ne odklopite napajalnega ali USB-
kabla, ker lahko s tem poškodujete datoteko.
●● Če med snemanjem odklopite USB-napravo,
se lahko nedokončana posneta datoteka
poškoduje in ne boste je mogli izbrisati.
Če se to zgodi, priklopite USB-napravo na
računalnik in varnostno kopirajte podatke,
shranjene na USB, nato pa jo formatirajte.
●● Če nimate na voljo dovolj USB-pomnilnika, se bo
prikazalo sporočilo “NOT ENOUGH MEMORY”.
●● Snemanje deluje, če ste USB-napravo ali HDD formatirali v datotečnem sistemu FAT. (Datotečni sistem
NTFS ni podprt.)
●● Kadar uporabljate funkcijo za hitro iskanje po
CD-ju, snemanje s CD-ja ne bo mogoče.
●● Čas snemanja je lahko pri nekaterih USB-napravah včasih nekoliko daljši.
●● V načinu programiranja ni mogoče uporabljati
funkcije snemanja CD-jev.
●● Med snemanjem s CD-ja, funkcija EQ ne bo
delovala in se bo samodejno IZKLOPILA.
●● Med snemanjem s CD-ja, funkcija REPEAT ne bo
delovala in se bo samodejno IZKLOPILA.
●● Kadar v načinu Tuner (Radijski sprejemnik)
iščete razpoložljive frekvence oz. če te niso
na voljo, radijske postaje ni mogoče snemati.
●● Upoštevajte, da je posnetku lahko slišno šumenje,
če med snemanjem glasbe z zunanje naprave
prek AUX- ali USB-kanala nastavite previsoko
vhodno glasnost. V takih primerih znižajte glasnost zunanje naprave.
●● Med snemanjem plošče CD ni zvoka.
●● Najdaljši čas snemanja sprejemnika/zunanje
naprave je 5 ur.
●● Hitrost snemanja zvočnih CD-plošč v USBpomnilnik je lahko samo 4-kratna.
Funkcija EQ
Mikro komponentni sistem podpira vnaprej opredeljene
nastavitve izenačevalnika med visokimi in nizkimi
frekvencami, da so usklajene s trenutno zvrstjo glasbe.
Pritisnite gumb »EQ« na daljinskem upravljalniku.Z
vsakim pritiskom gumba »EQ« se način EQ preklopi
v naslednjem vrstnem redu:
OFF ;FLAT;RANCHERA ; SAMBA ; CUMBIA ;
HABANERA; BOOMBA;REGGAE ; PARTY ; POP ;
HIPHOP; ROCK;JAZZ ; CLASSIC ;MP3 ENHANCER ;
VIRTUAL SOUND;POWER BASS.
●● Gumb »EQ« bo med snemanjem onemogočen
in izdelek se bo nato samodejno preklopil na
»OFF« (IZKLOP).
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 13
13
2013-9-11 18:54:24
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali
spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite
na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Simptom
Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Ko pritisnete gumb Play/Pause,
se predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno
prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota
in oddaljenosti od naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Izdelek ne deluje.
(Primer: Naprava se izklopi ali
pa tipka na zgornji plošči ne
deluje oz. zaslišite
nenavaden zvok.)
• Izdelek ne deluje normalno.
• Ko se na zaslonu naprave prikaže sporočilo “NO DISC” pritisnite in za
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno, kjer je signal
močnejši.
14
dlje kot 5 sekund držite pritisnjen gumb STOP (@) na glavni enoti, ko v
napravi ni plošče (funkcija ponastavitve). na daljinskem upravljalniku, ko
v napravi ni plošče (ponastavitvena funkcija).
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 14
2013-9-11 18:54:24
Jezik
Splošno
Radijski sprejemnik
FM
Plošča(1Plošča)
Ojačevalnik
Teža
Teža
Dimenzije
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Razmerje signal/šum
Uporabna občutljivost
Celotne harmonične motnje
1.34 Kg(MM-E320)
1.44 Kg(MM-E330)
200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
+5°C~+35°C
10 % - 75 %
62 dB
10 dB
0.4 %
CD : 12 cm (ZGOŠČENKA)
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 min
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
Frekvenčni razpon
20Hz~20KHz
Razmerje signal/šum
70dB
Ločevanje kanalov
60dB
Vhodna občutljivost
(AUX)900mV
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri
vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega
izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
slovenščina
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 15
15
2013-9-11 18:54:24
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
AUSTRIA
Contact Centre

0810 - SAMSUNG
(7267864,
€ 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
BOSNIA
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.
com/be_fr (French)
www.samsung.com
BULGARIA
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11, , share cost
tariff
062 SAMSUNG (062 726
CROATIA
786)
800 - SAMSUNG (800CZECH
726786)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*(*0,20 €/
GERMANY
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from IandGYPRUS
line
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from Iand
GREECE
line (+30) 210 6897691
from mobile and Iand line
06-80-SAMSUNG (726HUNGARY
7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENE020 405 888
GRO
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre

0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-172-678* lub +48
22 607-93-33 *** (całkowity
koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia
według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08008 SAMSUNG (08008
726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800-SAMSUNG (0800726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/pl
www.samsung.com
www.samsung.
com/ro
www.samsung.
com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/ch(German)
www.samsung.
com/ch_fr/(French)
0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.
8-800-77777
com/lt
www.samsung.
8000-7267
com/lv
www.samsung.
800-7267
com/ee
0848-SAMSUNG
(7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
AH68-02669G-00
AH68-02669-MM-E320_E330-SLV-0826-00.indd 16
2013-9-11 18:54:25
Download PDF

advertising