Samsung | MM-E430D | Samsung MM-E430D Navodila za uporabo

MM-E430D
DVD MIKRO
KOMPONENTNI SISTEM
uporabniški priročnik
Predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 1
2012-7-3 13:29:13
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE.
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega udara.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
To je oznaka za pomembna navodila
glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
POZOR
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino,
kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti
ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite
vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
2
POZOR
• NEVARNOST
NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI
ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 2
2012-7-3 13:29:13
Varnostne informacije
Licenca
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka
in slike ali pa povzročijo preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
Držanje plošče
• Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
• Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite
prstnih odtisov.
• Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Hranitev plošč
• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.Hranite v navpičnem
položaju.
✎✎OPOMBA
``
``
Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
✎✎OPOMBA
``
Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka, lahko
pride do kondenzacije vode. Če se v notranjosti izdelka
nakopiči kondenzacijska voda, izdelek morda ne bo
pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite
in pustite vklopljen izdelek stati 1 ali 2 uri.
• Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki Dolby
Laboratories.
• O VIDEOPOSNETKIH OBLIKE DIVX: DivX® je digitalna oblika videozapisa, ki
jo je ustvarilo podjetje DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je
uradna naprava DivX Certified®, ki predvaja video DivX. Za več informacij in
programskih orodij za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite www.divx.
com.
• O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX: Če želite predvajati video
vsebine na zahtevo v obliki DivX, morate registrirati to napravo s potrdilom
DivX Certified®. Za pridobitev registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v
nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij o poteku registracije
obiščite vod.divx.com.
• DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX®.
• DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe
Rovi Corporation ali njenih podružnic in se uporabljajo pod licenco.
• Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških patentov:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke družbe
HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena
z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne lastnine podjetja
Rovi Corporation. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
• iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so
blagovne znamke podjetja Apple Inc., registrirane
v ZDA in drugih državah.
Avtorske pravice
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorska zaščita
• Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega
priključite svoj izdelek neposredno na svojo televizijo in ne na
videorekorder. Če ga boste priključili na videorekorder, bo zaradi zaščite na
DVD-ju slika nejasna.
• »Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena
z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne lastnine podjetja
Rovi Corporation. Povratno inženirstvo in razstavljanje je prepovedano.«
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
FUNCTION
SOUND
DISC SKIP
EQ
1
DISC MENU
4
DVD
2
TITLE MENU
5
SYNC
8
7
VOL
RDS PTY
REPEAT
3
6
9
VOL
0
RDS DISPLAY
HOME
USB REC
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
DISPLAY
A
CD REC
MO/ST TUNING
B
TIMER
SPEED ON/OFF
Video kabel
FM-antena
Uporabniški priročnik
C
TIMER
D
SLEEP
CLOCK
Daljinski upravljalnik in
baterije(dodatno)
Prilagojevalnik Scart
(samo Evropa)
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 3
3
2012-7-3 13:29:16
Vsebina
VARNOSTNI PODATKI
2
ZAČETEK
5
POVEZAVE
12
Varnostna opozorila
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Licenca
Avtorske pravice
Avtorska zaščita
Dodatki
5
5
6
9
9
9
10
11
Previdnostni ukrepi
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Opis
Sprednja plošča
Zgornja plošča
Zadnja plošča
Daljinski upravljalnik
12 Priklop zvočnikov
13 Priklop zvoka z zunanje komponente
13 Priklop FM-antene
14Povezava video izhoda in televizorja
NASTAVITEV
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Pred začetkom (prvotna nastavitev)
Nastavitev nastavitvenega menija
Prikaz
Višina/širina televizijskega zaslona
BD Wise
Ločljivost
Izhodni video signal
Oblika zapisa HDMI
Avdio
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
AUDIO-SYNC
IZBIRA ZVOČNIKA
Povratni avdio kanal
Sistem
Prvotna nastavitev
Registracija DivX-a (R)
Deaktivacija DivX(R)
Jezik
Varnost
Starševski nadzor
Sprememba gesla
Podpora
Informacije o izdelku
OSNOVNE FUNKCIJE
20
20
21
21
26
26
26
27
27
29
29
30
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč avdio CD (CD-DA)/MP3/WMA
Predvajanje datotek JPEG
Uporaba predvajalne funkcije
Način zvoka
Funkcija Mute
Funkcija prikaza
Poslušanje radia
O RDS predvajanju
Nastavljanje ure
Štoparica
Funkcija samodejnega izklopa
16
20
4
2
3
3
3
3
3
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 4
2012-7-3 13:29:16
Uporaba povezave Bluetooth
USB-funkcija
Uporaba predvajalnika iPod/iPhone
Funkcija snemanja
DRUGE INFORMACIJE
36
37
38
Odpravljanje težav
Seznam kod za jezike
Jezik
31
Začetek
36
Previdnostni ukrepi
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite
s spodnjimi ikonami in izrazi.
Ikona
Izraz
Razlaga
d
DVD
Označuje vsebino plošč
DVD-video ali DVD±R/±RW,
ki so bile posnete in
zaključene v video načinu.
B
CD
Označuje vsebino
podatkovnih CD-plošč (CD
DA, CD-R/-RW).
A
MP3
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah CD-R/-RW.
G
JPEG
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah CD-R/-RW.
D
DivX
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah MPEG4.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
POZOR
Označuje primere, ko funkcija ne
deluje, ali primere, ko so bile
nastavitve preklicane.
✎
OPOMBA
Označuje nasvete in navodila, ki
vam pomagajo pri uporabi
funkcij.
SLOVENŠČINA
• Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza
podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z
ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se
segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke
prazna.
• Če želite izključiti električno napajanje izdelka, vtič za izmenični
tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika ne boste
uporabljali dlje časa.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana
napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in
okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali
opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja
(npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz
električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek
uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko
pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem
času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se
segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
• Na straneh in za sistemom naj bo približno 15 cm
prostora, da zagotovite dobro prezračevanje.
• Zvočnike postavite na zmerno razdaljo na obe strani
sistema, da zagotovite dober prostorski zvok.
• Zvočnike usmerite proti območju poslušanja.
Začetek
31
33
33
35
01
NAPREDNE FUNKCIJE
• Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
• Administrativni stroški se zaračunajo, če
a. vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
b. izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 5
5
2012-7-3 13:29:17
Začetek
Vrste in značilnosti plošč
Vrste plošč, ki jih je mogoče predvajati
Vrste in oznake
(logotip) plošč
Krajevna koda
Izdelek in plošče so kodirani glede na regijo. Predvajanje
plošče je možno samo, če se regionalni oznaki ujemata. Če
se oznaki ne ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.
Krajevna
Vrsta plošče
koda
DVD-VIDEO
Območje
DVD-VIDEO
Posneti
signali
Velikosti
plošč
VIDEO
AVDIO
1
ZDA, ameriški teritoriji in Kanada
2
Evropa, Japonska, Srednji
Vzhod, Egipt, Južna Afrika,
Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, pacifiško otočke, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večina Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
12 cm
Najdaljši čas
predvajanja
pribl. 240 min
(enostransko)
pribl. 480 min.
(obojestransko)
12 cm
74 min.
12 cm
-
AVDIO-CD
AVDIO
+
DivX
VIDEO
Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!
• Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM in
DVD-RAM ni mogoče predvajati s tem izdelkom.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja
pojavi sporočilo <WRONG DISC FORMAT
(NAPAČEN FORMAT PLOŠČE)>.
• DVD plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče
predvajati na tem izdelkom.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja
pojavi sporočilo < Napačna regija. Preverite ploščo. >.
Vrste in formati plošč
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
Plošče CD-R
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je
odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali
računalnik) in ohranjenosti plošče.
• Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80
minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
• Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne
bo mogoče predvajati.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče
CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
6
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 6
2012-7-3 13:29:18
01
• Mogoče je predvajanje samo plošč CD-R z
datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena MP3-datotek ne smejo vsebovati
razmakov ali posebnih znakov (. / = +).
• Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo
od 128 kb/s.
• Predvajati je možno samo datotek s končnico ».
mp3« in ».MP3«.
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane
večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje
časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne
bo mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo
gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako
nizko kot visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320
kb/s), bo zvok pri predvajanju morda
neenakomeren.
• Pri CD-ploščah je največje možno število
predvajanih posnetkov 999.
• Pri CD-ploščah je največje možno število
predvajanih map 250.
Plošče CD-R JPEG
• Mogoče je predvajanje samo datotek s končnico
»jpg«.
• Če plošča ni zaključena, bo trajalo dlje časa, preden
naprava začne s predvajanjem in morda ne bodo
predvajane vse posnete datoteke.
• Predvajati je mogoče samo CD-R-plošče z
JPEG-datotekami v formatu ISO 9660 ali Joliet.
• Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov
in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane
večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• V eno mapo lahko shranite največ 999 slik.
• Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati
samo JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
• Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke
Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje ali pa sploh ne bo
mogoč.
formatov niso podprte.
(Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x
600 slikovnih pik itd.)
• Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v
DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
Začetek
Plošče CD-R MP3
DivX (Digital internet video express)
DivX® je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje
DivX. Inc. in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki
omogoča prenos avdio in video podatkov prek
interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3
za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video
kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
Podprti formati (DivX)
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne
formate. Če video format in avdio format nista podprta,
to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.
Podprti video formati
Format
Podprte različice
AVI
WMV
DivX3.11–DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Podprti avdio formati
Format
Gostota zapisa
MP3
80–320 kb/s
WMA
56–128 kb/s
Frekvenca
vzorčenja
44,1 kHz
AC3
128–384 kb/s
44,1/48 kHz
• Razmerje višina/širina : ta izdelek podpira do 720 x
576 slikovnih pik. Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki
presegajo vrednost 800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad
48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne
migotati.
• Delov datoteke DivX z visokim številom slik na
sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
• Ker ta izdelek podpira samo kodirne formate, ki jih
je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc.,
predvajanje datoteke DivX, ki jo je ustvaril
uporabnik, morda ne bo mogoče.
Plošče DVD±R/±RW, CD-R/RW
• Posodobitve programske opreme nezdružljivih
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 7
7
2012-7-3 13:29:18
Začetek
Specifikacije gostitelja USB
Specifikacije gostitelja USB
•P
odpira naprave, ki so združljive z USB 1.1 ali
USB 2.0.
• Podpira naprave, ki so povezane s kablom USB tipa A.
•P
odpira naprave, ki so združljive z UMS
(pomnilniški medij USB) V1.0.
• Podpira naprave, pri katerih je povezani pogon formatiran v datotečnem sistemu FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Nezdružljivost
•N
e podpira naprav, pri katerih je potrebna
namestitev ločenega gonilnika na osebni računalnik
(Windows).
•N
e podpira povezave z zvezdiščem USB.
•P
redvajalnik morda ne bo zaznal naprave USB, ki
je povezana prek podaljška USB.
•N
apravo USB, pri kateri je potreben ločen vir
napajanja, povežite s predvajalnikom in na ločen
električni priključek za napajanje.
Omejitve delovanja
•N
aprava, ki podpira le USB 1.1, lahko vpliva na
kakovost slike
Združljive naprave
• Pomnilniška naprava USB, Predvajalnik MP3.
• Izmenljivi trdi disk
-P
odprti so izmenljivi trdi diski s kapaciteto
manj kot 160 gigabajtov. Izmenljivi trdi diski s
kapaciteto 160 gigabajtov ali več, morda ne
bodo zaznani.
-* Če povezana naprava ne deluje zaradi nezadostnega napajanja, lahko za napajanje uporabite ločeni napajalni kabel in tako omogočite pravilno delovanje. Priključki kabla USB se glede na izdelovalca naprave USB lahko razlikujejo.
Podprte oblike datotek
Oblika
Fotografija
Ime
datoteke
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Datotečna
pripona
JPG .JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bitna
hitrost
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Različica
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
640x480
–
–
720x576
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
Glasba
Film
• Prenos v načinu CBI (kontrolni, masovni in
prekinitveni prenos) med napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo protokol PTP ali
potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
• Nekateri MP3-predvajalniki zaradi velikosti sektorjev
svojega datotečnega sistema morda ne bodo
delovali, ko jih priključite na ta izdelek.
• Funkcija USB-gostitelja ni podprta, če priključite
izdelek, ki za prenos predstavnostnih datotek
uporablja posebno programsko opremo svojega
izdelovalca.
• Ne deluje z napravami, ki uporabljajo protokol za
prenos medijskih datotek (MTP) s programskimi
omejitvami Janus.
• Funkcija USB-gostitelja tega izdelka ne podpira
vseh USB-naprav.
• Določeni USB-ji, digitalne kamere, čitalniki kartic
USB ali pametni telefoni morda niso podprti.
• Čitalnik kartic USB: Enorežni in večrežni čitalnik
kartic USB.
-Č
italniki kartic USB nekaterih izdelovalcev morda niso podprti.
- * Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več pomnilniških naprav, lahko pride do težav pri uporabi.
8
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 8
2012-7-3 13:29:18
01
Opis
Začetek
Sprednja plošča
PHONE
5V 500mA
2
1
1. PLADENJ ZA PLOŠČE
2. PRIKAZ OKNA
3. VHOD ZA USB
3
4
4. PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE
•Če priključite priključek slušalk v priključek za slušalke na glavni enoti, iz zvočnikov zvok ne bo več slišen.
Zgornja plošča
1. Galaxy ZA PRIKLJUČNO
2. iPRIKLJUČEK ZA PRIKLJUČNO POSTAJO NAPRAVE IPOD
3. GUMB POWER
• Pritisnite ta gumb, da vklopite vaš micro
kompaktni sistem.
4. FUNKCIJSKI GUMB
5. TIPKE ZA ISKANJE/PRESKOK NAZAJ
6. Gumb STOP/način iskanja radijske postaje
7. GUMB PLAY/PAUSE
8. TIPKE ZA ISKANJE/PRESKOK NAZAJ
9. GUMB OPEN/CLOSE
GALAXY
10. GUMB ZA URAVNAVANJE GLASNOSTI
11. GUMB Galaxy
VOLUME
1
2
3
4 5
6
7
8
9 10
11
UPORABA GUMBOV ZASLONA NA DOTIK
¡¡ S konico prsta se dotaknite zaslona na dotik.
¡¡ Za upravljanje gumbov zaslona na dotik uporabljajte le prste in nobenih drugih predmetov, da ga ne poškodujete.
¡¡ Zaslona na dotik se ne dotikajte z umazanimi rokami.
¡¡ Zaslona na dotik se ne dotikajte z rokavicami.
¡¡ Zaslon na dotik morda ne bo deloval, če uporabite nohte ali druge instrumente, kot je kemični svinčnik.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 9
9
2012-7-3 13:29:19
Začetek
Zadnja plošča
SPEAKERS
OUT (4 )
VIDEO OUT
SPEAKERS
OUT (4 )
HDMI
OUT
1
2
3
4
5 6
ONLY FOR
SERVICE
7
1
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA
2.0-KANALNI ZVOČNIK
Priključite zvočnike.
2
PRIKLJUČEK VIDEO OUT
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod predvajalnika (VIDEO OUT).
3
ANTENSKI PRIKLJUČEK FM
ANTENNA
Priključite na anteno FM.
4
PRIKLJUČEK AUX IN
Povežite avdio izhod zunanje analogne komponente na priključek AUX IN.
5
PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO
OUTPUT (KOMPONENTNI VIDEO V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
IZHOD)
6
IZHODNI HDMI-PRIKLJUČEK
S kablom HDMI povežite ta izhodni priključek HDMI z vhodnim priključkom HDMI na
televizorju, da boste lahko predvajali sliko najboljše kakovosti.
7
SAMO ZA SERVIS
Ta priključek je namenjen samo preizkušanju, zato ga ne uporabljajte.
10
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 10
2012-7-3 13:29:20
01
Začetek
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Gumb MUTE
Gumb POWER
FUNCTION
SOUND
DISC SKIP
Gumb SOUND
1
DISC MENU
Gumb DISC MENU
4
Gumb SKIP
Gumb SKIP, RDS PTY*
Gumb STOP
Gumb PLAY
2
3
5
6
8
9
SYNC
VOL
VOL
0
RDS PTY
Gumb EQ
Gumb DVD*
Številski gumbi (0–9)
Gumb TITLE MENU
Gumb SYNC*
Gumb VOL +
RDS DISPLAY
Gumb SEARCH
Gumb SEARCH,RDS DISPLAY
Gumb PAUSE
REPEAT
HOME
Gumb REPEAT
Gumb HOME
Gumb TOOLS
DVD
TITLE MENU
7
Gumb VOL -­
EQ
Gumb FUNCTION
USB REC
Gumb USB REC
Gumb TUNING
TUNING
TOOLS
INFO
Gumb INFO
Gumb CURSOR/ENTER
Gumb RETURN
Gumb DISPLAY, A
Gumb MO/ST, B
Gumb CD REC SPEED
EXIT
RETURN
DISPLAY
A
CD REC
MO/ST TUNING
B
TIMER
SPEED ON/OFF
C
TIMER
CLOCK
Gumb TIMER ON/OFF
D
SLEEP
Gumb EXIT
Gumb TUNING
Gumb D
Gumb C
Gumb SLEEP
Gumb TIMER/CLOCK
* Ta izdelek ne uporablja funkcije DISC SKIP/SYNC .
* Ta izdelek v nekaterih državah morda ne podpira funkcij RDS .
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
✎✎OPOMBA
* Velikost baterije: AAA
`` Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake
polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
`` Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
`` Baterij ne izpostavljajte vročini ali plamenom.
`` Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do
razdalje 7 metrov od televizorja.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 11
11
2012-7-3 13:29:22
Priključki
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
VIDEO OUT
SPEAKERS
OUT (4 )
HDMI
OUT
Speaker (R)
ONLY FOR
SERVICE
Speaker (L)
Namestitev izdelka
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Za 32-palčne televizorje 2~2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5~4 m
Sprednja zvočnika
ei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°). Postavite ju
tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
!!POZOR
``
``
Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
✎✎OPOMBA
``
Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na
zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
12
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 12
2012-7-3 13:29:23
02
Priklop zvoka z zunanje komponente
Priključki
VIDEO OUT
SPEAKERS
OUT (4 )
Avdio kabel (ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio izhod,
ga priključite na levi ali desni
vhod.
ONLY FOR
SERVICE
HDMI
OUT
AUX: Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. Povežite priključek AUX IN (avdio) na zadnji strani izdelka s priključkom Audio Out zunanje analogne
komponente.
• Zagotovite ujemanje barv priključkov.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod AUX .
• Načini se preklapljajo kot sledi:
DVD/CD ➞ ARC ➞ FM ➞ USB ➞ R.IPOD ➞ IPOD ➞ AUX ➞ BT/GAL.
✎✎OPOMBA
``
Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta
izdelek.
Priklop FM-antene
VIDEO OUT
SPEAKERS
OUT (4 )
PHONES
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
HDMI
OUT
ONLY FOR
SERVICE
FM-antena
(priložena)
1. Priloženo FM-anteno priključite v priključek FM Antenna.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo
pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
OPOMBA
`` Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
✎✎
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 13
13
2012-7-3 13:29:24
Priključki
Povezava video izhoda in televizorja
Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed naslednjih štirih načinov.
VIDEO OUT
SPEAKERS
OUT (4 )
HDMI
OUT
3. NAČIN
(dostavljeno)
ONLY FOR
SERVICE
4. NAČIN
1. NAČIN
(ni priložen)
2. NAČIN
(dostavljeno)
VIDEO INPUT
COMPONENT IN
SCART IN
TV
1. NAČIN: Priključek Component Video(Boljša kvaliteta)
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite priključke COMPONENT OUT (Pr, Pb in Y) na zadnji strani izdelka s komponentnimi video vhodnimi
priključki na televizorju.
2. NAČIN: Scart
Če je vaš televizor opremljen z vhodom SCART, s priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT
(VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in priključek VIDEO na prilagojevalniku Scart, nato pa priključek
prilagojevalnika SCART povežite s priključkom SCART IN na vašem televizorju.
3. NAČIN: Kompozitni video(Dobra kvaliteta)
S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT (VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in
priključek VIDEO IN (VIDEO VHOD) na televizorju.
4. NAČIN: HDMI(NAJBOLJŠA KAKOVOST)
Priključite HDMI-kabel (ni priložen) od priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v priključek HDMI IN na
televizorju.
✎✎OPOMBA
``
``
``
Ločljivosti, ki so na voljo za HDMI-izhod, so 480p(576p), 720 p,1080i/1080 p. Za več informacij o nastavitvi
ločljivosti si oglejte stran 17.
Ta izdelek oddaja signal v prepletenem naèinu 480i(576i) za komponentni/kompozitni izhod.
Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir video vhoda na vašem televizorju tako, da se bo ujemal z video
izhodnim načinom na izdelku.
Preden nastavite vir za video vhod na televizorju, morate prižgati ta izdelek. Za več informacij o izbiri vira
vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
14
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 14
2012-7-3 13:29:25
02
!!POZOR
Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir za video signal na videorekorderju je lahko omejen s sistemom za
zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
FUNKCIJA HDMI
Priključki
``
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
Če uporabljate Samsungov televizor, ki podpira funkcija CEC, bo video izhod na izdelku samodejno preklopil v način
HDMI, ko boste pri vključenem izdelku priklopili kabel HDMI.
• HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
• HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom. S HDMI
izdelek oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI, prikazuje žive
slike.
• Opis priklopa HDMI
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno
šumenje.
• Kaj je HDCP?
• HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s
DVD-plošče oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in
prikazovalno napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča
nepooblaščeno kopiranje.
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija, ki vam omogoča nadzirati druge naprave Samsung z daljinskim upravljalnikom vašega
televizorja Samsung. Anynet+ lahko uporabite s priklopom tega izdelka na televizor SAMUSUNG s pomočjo
HDMI-kabla. Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.
1. Napravo in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom. (Glejte stran 14.)
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)
✎✎OPOMBA
``
``
``
Funkcija Anynet+ podpira nekatere gumbe na daljinskem upravljalniku.
``
Preverite, ali ima vaš televizor logotip
Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
Glede na vašo televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše televizije.
. (Če ima logotip
, podpira funkcijo Anynet+.)
Uporaba funkcije ARC (Povratni avdio kanal)
ARC je funkcija, s katero lahko zvok televizorja predvajate prek izdelka namesto prek televizorjevih zvočnikov,
ne da bi morali za to povezavo priključiti dodaten kabel.
1. Izdelek in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom. (Glejte 14. stran.)
2. Pritisnite gumb F in izberite vhod ARC.
• Funkcijo ARC izberete tako, da pritisnete gumba FUNCTION (FUNKCIJA) na daljinskem upravljalniku in
izdelku.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 15
15
2012-7-3 13:29:25
Nastavitev
Pred začetkom (prvotna nastavitev)
1. Pritisnite gumb POWER, ko napravo prvič
priključite v televizor.
Prikazal se bo zaslon za prvotno nastavitev.
Nastavitev nastavitvenega menija
Dostopni korak se lahko razlikuje glede na izbrani meni.
GUI (grafični uporabniški vmesnik) v tem priročniku se lahko
razlikuje glede na različico strojno-programske opreme.
1
Initial setting | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
한국어
Nederlands
3
Français
Deutsch
2
Italiano
Move 2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno
možnost, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno višino/širino
TV-zaslona, nato pa pritisnite gumb ENTER.
✎✎OPOMBA
``
``
``
4
Select
Če se prestavite na prejšnji zaslon, in držite pritisnite
gumb RED(A).
Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite tako, da
za dlje kot 5 sekund pritisnete gumb STOP (@) na
zgornji plošči, ko v napravi ni plošče.
Če se zaslon za prvotno nastavitev ne prikaže, glejte
poglavje Prvotna nastavitev. (Glejte stran 19.)
1
GUMB HOME: PRIKAŽE DOMAČI MENI.
2
GUMB RETURN: NAZAJ NA PREJŠNJI
NASTAVITVENI MENI.
3
GUMB ENTER / DIRECTION
PREMIK DRSNIKA IN IZBOR ELEMENTA.
IZBOR TRENUTNO IZBRANEGA ELEMENTA.
POTRDITEV NASTAVITVE.
4
GUMB EXIT: UPORABLJA SE ZA IZHOD IZ
NASTAVITVENEGA MENIJA.
Settings
Function
DVD/CD
1. Pritisnite gumb POWER v načinu NO DISC.
ALI Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb
STOP.
2. Pritisnite gumba _+ in izberite Settings in nato
pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni meni, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
6. Pritisnite gumb EXIT, da zapustite nastavitveni
meni.
16
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 16
2012-7-3 13:29:26
03
Višina/širina televizijskega zaslona
✎✎OPOMBA
Glede na vrsto televizije, ki jo imate, boste morda
morali prilagoditi zaslonske nastavitve.
• Način 4:3 Pan-Scan
``
Izberite ta način, ko si želite ogledati 16:9
video posnetek na DVD-ju brez zgornjega
in spodnjega črnega roba, četudi imate
televizor z zaslonom 4:3 (skrajni levi in
desni del filma bo odrezan).
• Način nabiralnika 4:3
Izberite to možnost, če si želite ogledati
posnetek s plošče DVD na celotnem
zaslonu v razmerju 16:9, čeprav imate
televizijo z zaslonskim razmerjem 4:3.
Na televiziji se bosta pojavila zgornji in
spodnji črni rob.
• Način 16:9 WIDE
Na TV-zaslonu lahko gledate celotno
sliko v razmerju 16:9.
✎✎OPOMBA
``
``
``
``
``
Nastavitev
Konfigurirate lahko različne možnosti prikaza, kot so
razmerje višina/širina TV-zaslon.
ločljivost DVD-plošče
• Off : Izhodna ločljivost bo fiksna glede na
predhodno nastavljeno ločljivost, ne glede na
ločljivost plošče.
Prikaz
Tako se bo optimizirala kakovost slike glede na
vsebino (na plošči, DVD-ju itd.), ki jo želite
predvajati, in izdelek ali Samsungov televizor,
združljiv z BD Wise.
Če želite v načinu za BD Wise spremeniti
ločljivost, morate način za BD najprej izključiti.
BD Wise bo onemogočen, če izdelek priključite
na napravo, ki ne podpira načina za BD Wise.
Ločljivost
Nastavi izhodno ločljivost video signala HDMI. Številka v
480p(576p), 720p, 1080i in 1080p označuje število vrstic
videa.
Črki i in p označujeta prepleten način oz. progresivno
skeniranje.
• 480p(576p): oddaja 480 vrstic progresivnega video
posnetka.
• 720p: oddaja 720 vrstic progresivnega video posnetka.
• 1080i: oddaja 1080 vrstic prepletenega video posnetka.
• 1080p: oddaja 1080 vrstic progresivnega video posnetka
• BD Wise: Samodejno nastavi optimalno ločljivost pri
priklopu na televizor s funkcijo BD Wise preko HDMI-ja.
(Menijski element BD Wise se bo prikazal samo, če je
funkcija BD Wise vključena.)
✎✎OPOMBA
Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete
gledati v širokozaslonskem načinu.
Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate
slike, je predvajana slika odvisna od vrste programske opreme,
vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
Pri uporabi HDMI-ja se bo zaslon samodejno preklopil v
način 16:9 Wide in funkcija višine/širine TV-zaslona se
bo izključila.
``
``
Če je priključena komponenta ali kompozit, bo
ločljivost podpirala samo 480i(576i) .
1080p se morda ne bo prikazal, odvisno od
televizorja.
Izhodni video signal
Države uporabljajo različne TV-standarde.
Izberete lahko NTSC ali PAL.
BD Wise
(samo izdelki Samsung)
BD Wide je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezave. Ko izdelke Samsung med
seboj priključite z BD-Wise preko HDMI-ja, se bo
samodejno nastavila optimalna ločljivost.
• NTSC : Izberete lahko video format NTSC.
• PAL : Izberete lahko video format PAL.
✎✎OPOMBA
``
Glede na vrsto glavne enote (NTSC ali PAL) se lahko slika,
prikazana na televizorju, nekoliko razlikuje.
• On : Na televizorju se bo oddajala izvorna
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 17
17
2012-7-3 13:29:27
Nastavitev
Oblika zapisa HDMI
IZBIRA ZVOČNIKA
Barvne nastavitve HDMI-izhoda lahko optimizirate.
Izberite vrsto priključene naprave.
• Monitor : Izberite, če je naprava priključena na monitor prek HDMI.
• TV : Izberite, če je naprava priključena na TV prek HDMI.
Prenos zvočnega signala prek kabla HDMI lahko
spremenite v Avdio sistem/TV-zvočnik.
Audio
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi
in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko
uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati
filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
• Avdio sistem : V
ideo signal se prenaša samo
prek HDMI-kabla, avdio signal pa
predvajajo samo zvočniki izdelka.
• TV-zvočnik : V
ideo in avdio signal se prenašata
prek HDMI-kabla, zaradi česar zvok
predvajajo samo zvočniki televizorja.
✎✎OPOMBA
``
``
Settings
Display
DRC
Audio
Audio Sync
System
Speaker Selection
Audio Return Ch.
Language
``
: 0 Full
: 506/8
mSec
4/8
``
2/8
Off
Security
Support
Move
Select
Return
Privzeta nastavitev te funkcije je avdio sistem.
Zvok, predvajan s funkcijo HDMI avdio, se
samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
Ko je Izbira TV nastavljena na TV-zvočnik, EQ/
POWER BASS ne deluje.
Ko je izbira zvočnika nastavljena na »TVzvočnik«, lahko glasnost prilagajate samo z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
Povratni avdio kanal
• Izbirate lahko med možnostmi izklopljeno, 2/8,
4/8, 6/8, popolno
Zvok iz televizorja lahko predvajate prek zvočnikov,
če uporabite kabel HDMI.
AUDIO-SYNC
• Off: Izklop funkcije povratnega avdio kanala.
• Auto (Samodejno): Prek zvočnikov lahko
predvajate zvok iz televizorja, ki je združljiv s
funkcijo povratnega avdio kanala.
Video in avdio sinhronizacija se morda ne bosta
ujemali z digitalnim televizorjem.
V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo
ustrezala zakasnitvi slike.
Settings
Display
``
Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena
na Off (Izklopljena), funkcija Audio Return
Channel (Povratni avdio kanal) ni na voljo.
``
Uporaba kabla HDMI brez certifikata ARC
(povratni avdio kanal) lahko povzroči težave z
združljivostjo.
``
Funkcija ARC je na voljo samo, če je priključen
televizor, združljiv s funkcijo ARC.
0 ms
DRC
:0
Audio
Audio Sync
System
Speaker Selection
Audio Return Ch.
25 ms
: 50 mSec
50 ms
Language
✎✎OPOMBA
75 ms
Security
100 ms
Support
125 ms
150 ms
175 ms
Move
Select
Return
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0 ms in
300 ms. Nastavite ga na optimalno stanje.
18
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 18
2012-7-3 13:29:27
03
✎✎OPOMBA
Prvotna nastavitev
Z uporabo nastavitve Initial Setting (Prvotna nastavitev)
lahko nastavite jezik in razmerje višina/širina televizorja.
OPOMBA
`` Če je kabel HDMI priključen v napravo,
razmerja višina/širina TV-zaslona ni možno
nastaviti in je privzeto 16 : 9 (širokozaslonsko).
✎✎
Registracija DivX-a (R)
``
✎✎
Deaktivacija DivX(R)
To možnost izberite, če želite pridobiti novo registracijsko šifro.
Jezik
Izberete lahko želeni jezik zaslonskega menija,
menija plošče itd.
Varnost
Funkcija za nadzor vsebine deluje v povezavi s ploščami
DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je
možno nadzorovati vrste plošč DVD, ki jih gleda vaša
družina. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.
Izberite stopnjo nadzora, ki jo želite nastaviti.
Višja številka nakazuje, da je program namenjen samo
za odrasle. Če na primer izberete stopnjo 6, se plošče,
ki vsebujejo stopnji 7 in 8, ne bodo predvajale.
Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
- Privzeta nastavitev gesla je »0000«.
- Ko je nastavitev konèana, se pomaknete na prejšnji
zaslon.
Sprememba gesla
Izberite »Change« (Spremeni) in vnesite 4-številčno
geslo, da nastavite starševski nadzor. Pri tem uporabite
številčne gumbe na daljinskem upravljalniku.
Settings
Settings
Display
OSD Language
Audio
Disc Menu
TCH
GLISH
ENCH
GLISH
System
Audio
RMAN
Security
LIAN
Support
Language
Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.
Starševski nadzor
Za nakup in predvajanje vsebine DivX(R) VOD
potrebujete registracijsko kodo DivX(R) VOD.
OPOMBA
`` Te možnosti ne vklopite tako, da izberete »OK«
(V redu). Če želite vklopiti to možnost, vklopite
možnost »Deaktivacija Divx(R)«.
`` Tudi po ponastavitvi sistema se nastavitve
Registracija DivX(R) ne bodo ponastavile.
NGLISH
GLISH
REAN
GLISH
Nastavitev
a V
meniju jezika prikazov na zaslonu možnost
»OTHERS« ni na voljo.
Sistem
Subtitle
English
: ENGLISH
Arabic
Parental Rating
: Off
Audio
Password
: Change
: ENGLISH
Chinese
System
: ENGLISH
Dutch
Language
Security
Farsi
Support
French
LISH
Display
German
RTUGUESE
ct
Return
Select
Izberite jezik prikazov na zaslonu.
Meni plošče
Izberite jezik menijev plošče.
Settings
TCH
ENGLISH
IzberiteOSDjezik
avdia: ENGLISH
zvoka.
Language
Audio
Disc Menu
System
Audio
KOREAN
: ENGLISH
DUTCH
: ENGLISH
Podnapisi
jezik podnapisov
FRENCH plošče.
Language Izberite
Subtitle
ENCH
GLISH
RMAN
LIAN
LISH
RTUGUESE
Return
Security
GERMAN
Support
ITALIAN
Move
Return
Jezik prikaza
na zaslonu
Avdio
Display
NGLISH
GLISH
REAN
GLISH
ct
Move
POLISH
a Č
e želite izbrati drug jezik, izberite
»OTHERS«
PORTUGUESE
(DRUGO) v meniju plošče, za avdio
in podnapise ter
Return 37).
vnesite kodo jezika vašeMove
državeSelect
(glejte stran
Select
Return
Če ste pozabili geslo
V načinu »NO DISC« (NI PLOŠČE) pritisnite gumb
STOP (@) na nadzorni plošči in ga držite najmanj 5
sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške.
Podpora
Informacije o izdelku
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo lahko pomagali.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 19
19
2012-7-3 13:29:28
Osnovne funkcije
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč avdio CD (CD-DA)/MP3/WMA
BA
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE.
2. Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z
napisom naj bo zgoraj.
3. S pritiskom gumba OPEN/CLOSE odprite
pladenj za plošče.
Track01
1/17
✎✎OPOMBA
``
``
``
Funkcija nadaljevanja: Če ustavite predvajanje
plošče, si predvajalnik zapomni mesto, na
katerem ste ustavili predvajanje, in ob naslednjem
pritisku gumba PLAY se nadaljuje s predvajanjem
na tem mestu. (Ta možnost velja samo za
DVD-plošče.)
Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb STOP,
da onemogočite funkcijo nadaljevanja (Resume).
Če na izdelku ali daljinskem upravljalniku dlje kot 3
minute ne pritisnete nobenega gumba, ko je
izdelek v načinu začasne zaustavitve, se bo
preklopil v način zaustavitve nadaljevanja
predvajanja. Po 5 minutah v načinu zaustavitve
nadaljevanja predvajanja pa se bo preklopil v
način ohranjevalnika zaslona.
Morda se bo prikazal uvodni zaslon, odvisno od
od vsebine plošče.
``
Piratske kopije ne bodo delovale na tem izdelku,
ker kršijo priporočila CSS (sistem za mešanje
vsebine: sistem za zaščito kopiranja).
``
DTS-zvok ni podprt.
※ Ob pritisku neveljavnega gumba se na zaslonu prikaže .
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA) ali
ploščo MP3.
• Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne
predvajati samodejno.
- Če želite izbrati prejšnji/naslednji posnetek, pritisnite gumba [].
• Pri plošči MP3/WMA pritiskajte gumba _+
in izberite možnost Music, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
- Pritisnite gumba $%_+ in izberite želeno
datoteko, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Če želite izbrati prejšnjo/naslednjo stran,
pritisnite gumba ().
2. S pritiskom gumba STOP (@)zaustavite predvajanje.
✎✎OPOMBA
``
``
Funkcija ohranjevalnika zaslona
televizorja/varčevanja z energijo
Repeat Play Mode
``
Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA
morda ne bo mogoče predvajati.
Kazalo vsebine plošče MP3-CD je odvisno od formata
posnetkov MP3/WMA, ki so zapisani na njej.
Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
• Če več kot 5 minut v načinu mirovanja ali
predvajanja (glasba) ne pritisnete nobenega
gumba, se bo aktiviral ohranjevalnik zaslona.
• Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika zaslona
več kot 20 minut, se napajanje samodejno izklopi.
(Razen med predvajanjem glasbe)
20
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 20
2012-7-3 13:29:29
04
Uporaba predvajalne funkcije
Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali
kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika
lahko shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem
izdelkom.
1. V pladenj za plošče vstavite ploščo JPEG.
2. Z gumboma _+ izberite Photos, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
Iskanje naprej/nazaj
dBAD
Za funkcijo iskanja pritisnite gumba ().
(
1➞(2➞(3➞(4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
3. Pritisnite gumba $% in izberite mapo, ki jo želite
predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumba $% in izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
• Izbrana datoteka se bo začela predvajati in
začel se bo prikaz diaprojekcije.
• Če želite zaustaviti diaprojekcijo, pritisnite
gumb PAUSE (#) .
• Prejšnjo ali naslednjo datoteko odprete tako,
da pritisnete gumb ◄,► v načinu
diaprojekcije.
../ PICTURES
JPEG 1
JPEG 2
Osnovne funkcije
Predvajanje datotek JPEG
✎✎OPOMBA
``
Med načinom iskanja zvok ne bo predvajan.
Preskok prizorov/skladb
dBAD
Pritisnite gumba [].
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov med
predvajanjem bo predvajan prejšnji ali naslednji
posnetek, poglavje ali imenik (datoteka).
JPEG 3
Predvajanje v počasnem posnetku
642 X 352
Dd
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Pritisnite gumb PAUSE (#)in nato gumb ),
da vključite predvajanje v počasnem
posnetku.
Funkcija zasuka
G
Med načinom PAVZE pritisnite ZELENI (B) ali RUMENI (C)
gumb.
• ZELENI (B) gumb: zasuk za 90 stopinj v levo.
RUMENI (C) gumb: zasuk za 90 stopinj v desno.
✎✎OPOMBA
``
d
D
*1 ➞*2 ➞*3
*1 ➞*2 ➞*3
✎✎OPOMBA
``
``
Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
Počasno predvajanje nazaj ni mogoče.
Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta
5120 x 3480 (ali 19,0 milijona slikovnih pik) za
standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0
milijona slikovnih pik) za datoteke prepletenih slik.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 21
21
2012-7-3 13:29:30
Osnovne funkcije
Predvajanje po korakih
Uporaba menija naslova
dD
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko
ogledate naslove posameznih filmov.
Večkrat pritisnite gumb PAUSE .
• Z vsakim pritiskom gumba se slika
premakne naprej za en okvir.
1. Med predvajanjem pritisnite in držite
pritisnjen gumb TITLE MENU na
daljinskem upravljalniku.
✎✎OPOMBA
``
d
Med pomikanjem med slikami ni zvoka.
2. Z gumbi $%_+ izvedite želeni izbor,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
✎✎OPOMBA
Funkcija preskoka za 5 minut
D
``
Glede na ploščo se lahko nastavitveni menijski elementi
razlikujejo, včasih pa ta meni ni na voljo.
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov _,+.
• Vsakič, ko pritisnete gumb +, predvajanje
preskoči za 5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb _, predvajanje
preskoči za 5 minut nazaj.
✎✎OPOMBA
``
Ta funkcija deluje samo pri ploščah DivX.
Uporaba menija plošče
d
Ogledate si lahko menije za nastavitev jezika zvoka,
jezika podnapisov, profila itd.
1. Med predvajanjem pritisnite in držite
pritisnjen gumb DISC MENU na
daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi $%_+ izvedite želeni izbor,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
✎✎OPOMBA
``
Glede na ploščo se lahko nastavitveni menijski
elementi razlikujejo, včasih pa ta meni ni na voljo.
22
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 22
2012-7-3 13:29:30
04
Ponovno predvajanje A–B
dBAD
S to funkcijo lahko ponovno predvajate določene
dele DVD- ali CD-plošče.
Ponovi DVD/DivX
Ponovno lahko predvajate naslov, poglavje ali odsek
(A-B Repeat) plošče DVD/DivX.
Repeat dB
Osnovne funkcije
Ponovno predvajanje
1. Med predvajanjem plošče DVD ali CD
pritisnite gumb REPEAT (PONOVI) na
daljinskem upravljalniku.
2. Za DVD pritisnite gumb $% , da
izberete A-. Za CD pritiskajte gumb
REPEAT (PONOVI), dokler se na televizorju ne
prikaže
.
Off
3. Pritisnite gumb ENTER na točki, kjer želite, da
se začne ponovno predvajanje (A).
1. Med predvajanjem plošče DVD/DivX pritisnite
gumb REPEAT (PONOVI) na daljinskem
upravljalniku.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želen način
ponovnega predvajanja, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite možnost OFF
(IZKLJUČENO), da se vrnete na običajno
predvajanje, ter pritisnite gumb ENTER.
Z
D
Off ➞ Title ➞ Chapter ➞ A Off ➞ Title ➞ Folder ➞ All
Ponovno predvajanje plošče CD/MP3
4. Pritisnite gumb ENTER na točki, kjer želite, da
se konča ponovno predvajanje (B).
5. Nazaj na normalno predvajanje:
Za DVD pritisnite gumb REPEAT (PONOVI), da
izberete možnost »REPEAT OFF« (IZKLJUČI
PONAVLJANJE). Za CD pritisnite gumb REPEAT (PONOVI) in
izberite
.
✎✎OPOMBA
``
Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri
predvajanju plošč DivX, MP3 ali JPEG.
``
Pri DVD-ju točke B ni mogoče nastaviti, dokler
od točke A ne poteče 5 sekund predvajanja.
1. Med predvajanjem plošče CD/MP3
zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT
(PONOVI), da izberete želeni način ponovnega
predvajanja.
B
A
;
;
;
;
(Običajno ; Ponovi posnetek ; Ponovi vse ;
Naključno ; Ponovi odsek A-B)
;
;
; ;
(Običajno ; Ponovi zapis;
Repeat Dir ; Ponovi vse ; Naključno)
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 23
23
2012-7-3 13:29:32
Osnovne funkcije
Prikaz informacij o plošči
Meni TOOLS (Orodja)
d
3/4
1/1
0:00:21
1/2 KO
2/2 EN
1/1
Change Select
D
2/3
1/2 KO
2/2 EN
Change 1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS na
daljinskem upravljalniku.
) : Za dostop do želenega
naslova, če je na plošči več kot eden.
Če je na DVD-ju npr. več kot en film, bo
vsak film označen z naslovom.
`` Chapter(
) : Večina plošč DVD je
posnetih v poglavjih, tako da lahko hitro
najdete specifično poglavje.
`` Playing time( ) : AlOmogoča
predvajanje filma s poljubne časovne
točke. Kot referenco morate vnesti
začetni čas. Funkcija časovnega iskanja
ne deluje pri vseh ploščah.
`` Audio(
): Nanaša se na jezik filmske
glasbe. Plošča DVD lahko vsebuje do 8
avdio jezikov.
`` Subtitle(
): Nanaša se na razpoložljive
jezike podnapisov na plošči. Izbirate
lahko med jeziki podnapisov, po želji pa
lahko podnapise tudi izključite. Plošča
DVD lahko vsebuje do 32 jezikov za
podnapise.
`` Angle(
): Če plošča DVD vsebuje
različne snemalne zorne kote za določen
prizor, lahko uporabite funkcijo zornega
kota.
`` Title(
Izbira jezika avdio zapisa
dD
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko.
3. Z gumboma _+ izvedite želeno nastavitev,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Za nadzor nekaterih elementov lahko
uporabljate številčne gumbe na daljinskem
upravljalniku.
4. Če želite zapreti informacije o plošči, ponovno
pritisnite gumb TOOLS.
✎✎OPOMBA
``
``
Pri predvajanju vsebine v meniju z orodji nekatere funkcije morda
ne bodo omogočene, odvisno od plošče.
Nekateri meniji z orodji se lahko razlikujejo, glede na
plošče in datoteke.
24
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite AUDIO (
)
3. S pritiskom gumbov _+ ali številskih
gumbov izberite želeni jezik zvoka.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede
na število jezikov na DVD-plošči izbere drug
jezik zvoka.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 24
2012-7-3 13:29:33
04
dD
Funkcija spreminjanja zornega
kota
d
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma $% izberite SUBTITLE
(
).
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod
različnimi koti.
3. S pritiskom gumbov _+ ali številskih
gumbov izberite želeni jezik podnapisov.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število
jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik
podnapisov.
``
2. Z gumboma ▲▼ izberite ANGLE
(
).
3. S pritiskom gumbov ◄► ali številskih
gumbov izberite želeni zorni kot.
``
Razpoložljivost podnapisov in različnih jezikov
zvoka je odvisna od vsebine plošče.
Pri datotečnem formatu DivX bodo jeziki
podnapisov morda prikazani samo s številkami.
Funkcija napisov
1. Pritisnite gumb TOOLS.
✎✎OPOMBA
✎✎OPOMBA
``
Osnovne funkcije
Izbira jezika podnapisov
Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo
posnetke z različnih zornih kotov.
D
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj
izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z
napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. KorenSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
• Podnapisi datotek DivX s končnicami *.smi, *.sub,
*.srt in večji od 148 kbyte niso podprti.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 25
25
2012-7-3 13:29:34
Osnovne funkcije
Način zvoka
To je koristno, ko se oglasite na telefon ali greste
EQ
odpret vrata.
Vaš micro kompaktni sistem je opremljen s
prednastavljenim izenačevalnikom, ki vam omogoča
izbirati najprimernejšo usklajenost zvoka med nizkimi
in visokimi frekvencami glede na vrsto glasbe, ki jo
poslušate.
Pritisnite gumb EQ na daljinskem upravljalniku.Z
vsakim pritiskom gumba »EQ« se način EQ preklopi
v naslednjem vrstnem redu:
OFF; FLAT ;RANCHA ; SAMBA ; CUMBIA ;
HABANA ; BOOMBA;REGGAE ; PARTY ;
POP ; HIPHOP; ROCK;JAZZ ; CLASS ;
STA+EQ; DYN+S;MP3+ ; VIR+S .
``
1. Pritisnite tipko MUTE:
``
``
Na zaslonu se izpiše 'MUTE'.
Če želite nato zvok znova vklopiti, znova
pritisnite gumb MUTE ali VOL-/VOL+.
Funkcija prikaza
Na zaslonu lahko prikažete vse razpoložljive funkcije
in nastavite svetlost zaslona.
1. Vsakič, ko pritisnete DISPLAY
(ZASLON) na daljinskem upravljalniku,
se način zaslona spremeni v
naslednjem zaporedju:
DISPLAY
A
``
Funkcija predstavitve
Vse razpoložljive funkcije sistema se bodo
prikazale na sprednji plošči.
Med snemanjem CD-ja, funkcija EQ ne deluje in
EQ se samodejno preklopi v način "OFF".
``
Funkcija zatemnitve
Izbrana je funkcija zatemnitve in zaslon se zatemni.
Ta funkcija ni na voljo med predvajanjem DVD-ja.
``
VKLOP zaslona
Zaslon se vklopi.
``
VKLOP ure
Prikaže se ura, ki ste jo nastavili.
✎✎OPOMBA
``
Funkcija Mute
POWER BASS
Aš micro-kompaktni sistem ima funkcijo ojačevanja
nizkih tonov, ki se imenuje Power Bass. Ta funkcija
naredi zvok mogočnejši in bolj realističen.
1. Pritisnite gumb SOUND (ZVOK) na daljinskem
upravljalniku.
Rezultat: prikaže se napis "POWER BASS ON".
2. Če želite to funkcijo preklicati, znova pritisnite
ta gumb, in za nekaj sekund se prikaže napis
“POWER BASS OFF”.
✎✎OPOMBA
``
Med snemanjem CD-ja, funkcija Power Bass ne
deluje in Power Bass se samodejno preklopi v
način "OFF".
26
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 26
2012-7-3 13:29:35
04
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Iskanje prednastavljenih postaj : S pritiskom
gumba STOP izberite možnost FMXX in nato s
pritiskom gumbov TUNING (
) izberite
prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje : S pritiskom gumba STOP
izberite možnost MANUAL nato pa pritisnite in držite
pritisnjen gumb TUNING (
), da samodejno
poiščete aktivne radijske postaje. • Ročno iskanje : Pritisnite gumb STOP in
izberite možnost MANUAL, nato pa za kratek
čas pritisnite gumb TUNING (
) in
postopoma zvišajte ali znižajte frekvenco.
Uporaba gumbov na izdelku
1. Pritisnite gumb F in izberite FM.
2. Izberite radijsko postajo.
• Iskanje prednastavljenih postaj: S pritiskom
gumba STOP ( @ ) izberite možnost FMXX in
nato s pritiskom gumbov [ ] izberite
prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje : S pritiskom gumba STOP
( @ ) izberite možnost MANUAL in nato
pritisnite in držite gumba [ ]za samodejno
iskanje radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S pritiskom gumba STOP ( @ )
izberite možnost MANUAL in nato s pritiskom
gumbov [ ] izberite nižjo ali višjo frekvenco.
Nastavitev načina Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok
preklopi med načinoma STEREO in
MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način
MONO za čist, nemoten sprejem.
✎✎OPOMBA
`` To velja samo pri poslušanju FM-postaje.
Prednastavitev radijskih postaj
Primer: Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Pritisnite gumb STOP ( @ ) na zgornji plošči in
izberite način <MANUAL>.
3. Pritisnite gumb [ ] na zgornji plošči in izberite
<89.10>.
4. Pritisnite gumb ENTER.
• Na zaslonu se utripa številka.
5. S pritiskom gumbov [ ] izberite številko
programa.
• Izberete lahko med 1 in 15.
6. Ponovno pritisnite gumb ENTER.
• Pritisnite gumb ENTER, preden številka na
zaslonu izgine.
• Prikaz številke na zaslonu izgine in postaja je
shranjena v pomnilniku.
7. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 6.
• Shranjeno postajo izberete tako, da pritisnete
gumb [ ] na zgornji plošči in izberete kanal.
✎✎OPOMBA
`` Prav tako lahko namesto gumbov [ ali ] v
koraku 3, 5 in 7 uporabite gumbe TUNING
(ISKANJE) (
) na daljinskem upravljalniku.
O RDS predvajanju
Uporaba RDS (Radio podatkovni
sistem) za sprejem FM postaj
RDS dovoljuje FM postajam, da pošiljajo dodaten
signal poleg rednega signala programa. Na primer,
postaje in njihova imena, ter tudi podatki o tipu
programa, ki je predvajan, npr. šport, glasba, itd.
Ko poslušate postajo, ki omogoča RDS storitev, na
prikazovalniku zasveti RDS kazalec.
Opis RDS funkcije
• PTY (Tip programa) : Prikaže tip trenutno predvajanega programa.
• PS NAME(Ime programske usluge) : Kaže ime postaje in je sestavljeno iz 8 znakov.
• RT (Radijsko besedilo) : Dekodira besedilo, ki ga postaja
oddaja, in je sestavljeno iz največ 64 znakov.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 27
Osnovne funkcije
Poslušanje radia
27
2012-7-3 13:29:38
Osnovne funkcije
• CT (Ura) : Dekodira točen čas iz FM frekvence. Nekatere
postaje ne oddajajo informacije PTY,RT ali CT,zato le-ta ni
vedno prikazana.
• TA (Prometna obvestila) : Ko ta simbol utripa, nakazuje, da
so v oddajanju prometna obvestila.
✎✎OPOMBA
``
RDS morda ne bo deloval pravilno, če poslušana
postaja ne oddaja
RDS signala pravilno ali je signal prešibek.
Prikaz RDS signalov
Na prikazovalniku lahko vidite RDS signale, ki jih
oddaja postaja
Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko RDS
DISPLAY.
• Vsakič, ko pritisnete tipko, se prikazovalnik
spremeni in vam poda naslednje podatke : PS
NAME ; RT; CT ; Frequency
PS (Storitev
programa)
Med iskanjem se prikaže “PS”,
čemur sledijo imena postaj. Če ni
nobenega signala, se izpiše “NO
PS”.
RT (Radijsko
besedilo)
Med iskanjem se prikaže “RT”,
čemur sledi besedilo, ki ga pošilja
poslušana postaja. Če ni
nobenega signala, se izpiše “NO
RT".
CT (Ura)
Dekodira točen čas iz FM
frekvence. Nekatere postaje ne
oddajajo informacije PTY,RT ali
CT,zato le-ta ni vedno prikazana.
Frekvenca
Frekvenca postaj (ni RDS storitev)
PTY (Tip programa) in funkcija PTYSEARCH
Ena od prednosti RDS storitve je, da lahko iz
prednastavljenih programov najdete točno določen
program, s specifikacijo PTY kod.
Iskanje programov s PTY kodami
Preden začnete!
• PTY iskanje se nanaša le na prednastavljene postaje.
• Za ustavitev iskanja, kadarkoli pritisnite STOP.
• Pri naslednjih korakih je časovna omejitev. Če je
nastavitev prekinjena preden končate, ponovno
začnite s korakom 1.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem upravljalniku,
se prepričajte, da ste FM-postajo izbrali s tem
daljinskim upravljalnikom.
1. Med poslušanjem FM-postaje pritisnite gumb
RDS PTY.
2. S pritiskanjem gumbov TUNING (
) izberite
želeno PTY-kodo na zaslonu.
• Na zaslonu se prikažejo PTY-kode, ki so
opisane na desni.
3. Ko je na zaslonu še vedno prikazana želena
PTY-koda, ki ste jo izbrali v prejšnjem koraku,
znova pritisnite gumb RDS PTY.
• Osrednja enota med 30 prednastavljenimi
FM-postajami poišče izbrano postajo in jo
nastavi.
O znakih na prikazovalniku
Ko prikazovalnik kaže PS ali RT signal, so
uporabljeni naslednji znaki.
• Okno prikazovalnika ne loči med malimi in velikimi
črkami in vedno uporablja velike črke.
• Okno prikazovalnika ne prikazuje naglašenih črk,
“A”, na primer, lahko pomeni naglašene “A”-je, kot
so “Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ in Ă.”
28
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 28
2012-7-3 13:29:39
04
Štoparica
Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za
nastavitev željenih možnosti.
Če ta čas prekoračite, morate začeti ponovno.
1. Vklopite sistem s pritiskom na tipko POWER.
2. Pritisnite in držite pritisnjen gumb
TIMER/CLOCK (ČASOVNIK/URA) in
nato pritisnite gumb ENTER (VNESI).
Časovnik vam omogoča samodejen vklop in izklop
sistema ob določenih urah.
``
TIMER
``
CLOCK
``
Rezultat: Prikaže se "CLOCK".
3. Pritisnite ENTER.
Primer: Zjutraj se želite prebuditi ob zvoku glasbe.
Rezultat: Ure utripajo.
`` Povečajte ure : $
``
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba POWER.
Zmanjšajte ure : %
4. Ko je prikazan točen ure, pritisnite ENTER.
Rezultat: Minute utripajo.
Povečajte minute : $
``
``
5. Ko je prikazan točen minute, pritisnite ENTER.
``
2. Pritisnite gumb TIMER/CLOCK
(ČASOVNIK/URA), nato pa pritisnite
gumb $ ali %, da se prikaže
TIMER
(ČAS).
``
CLOCK
TIMER'.
Sedaj je točen čas nastavljen.
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže napis ON, ki ga
lahko nastavite s časovnikom.
4. Nastavite čas vklopa časovnika.
a Pritisnite gumb $ ali %.
✎✎OPOMBA
``
TIMER
3. Pritisnite gumb ENTER.
Zmanjšajte minute : %
Rezultat: Na zaslonu se izpiše ‘
Preden nastavite časovnik, preverite, ali je ura
pravilno nastavljena.
Pri vsakem koraku imate nekaj sekund časa, da nastavite
potrebne možnosti. Če ta čas prekoračite, morate začeti
znova.
Če ne želite, da se sistem samodejno vklaplja in
izklaplja, morate funkcijo časovnika preklicati.
Osnovne funkcije
Nastavljanje ure
Čas lahko prikažete, tudi kadar uporabljate druge
funkcije, tako da enkrat pritisnete gumb TIMER/
CLOCK (ČASOVNIK/URA).
Prav tako lahko pritisnete gumb [ ali ] na zgornji
plošči namesto gumbov $ ali % v korakih 3 in 4.
b
Pritisnite gumb ENTER.
c
d
Rezultat: Utripa indikator za minute.
Pritisnite
gumb $ ali %.
Pritisnite gumb ENTER.
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže napis OFF, ki ga lahko nastavite s časovnikom.
5. Nastavite čas izklopa s časovnikom.
a Pritisnite gumb $ ali %.
b
Pritisnite gumb ENTER.
c
d
Rezultat: Utripa indikator za minute.
Pritisnite gumb $ ali %.
Pritisnite gumb ENTER.
Rezultat: Prikaže se napis VOL XX, kjer XX
predstavlja že nastavljeno stopnjo
glasnosti.
6. S
pritiskanjem gumbov $ in % nastavite stopnjo
glasnosti in pritisnite gumb ENTER.
Rezultat: Prikaže se vir, ki ga je treba izbrati.
7. S
pritiskanjem gumbov $ in % izberite želeni vir, za
katerega želite, da se začne predvajati ob vklopu
sistema.
``
FM (radio) : a Pritisnite
gumb ENTER.
b S pritiskanjem gumbov $ in %
izberite prednastavljeno postajo.
DVD/CD (zgoščenka): Vstavite en avdio CD.
``
``
USB: Priključite USB-napravo.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 29
29
2012-7-3 13:29:40
Osnovne funkcije
8. Pritisnite gumb ENTER.
Rezultat: P
rikaže se sporočilo CHK REC (Do you want to
record?) (SNEMANJE KANALA (Želite snemati?)) .
9. Pritisnite gumb ENTER.
Rezultat: Prikaže se sporočilo REC N in s pritiskanjem
gumbov $ in % lahko izberete možnost REC Y ali REC
N , nato pa pritisnite gumb ENTER.
1). Če izberete možnost REC N , boste preklicali
časovno snemanja sprejemnika, čeprav ste ga že
nastavili.
2). Če izberete možnost REC Y, lahko nastavite časovno
snemanje sprejemnika.
a. Pritisnite gumb ENTER.
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže možnost
ON in nastavite lahko čas vklopa za časovno
snemanje sprejemnika.
b. Pritisnite gumb ENTER.
Rezultat: Za nekaj sekund se prikaže možnost
OFF in nastavite lahko čas izklopa za časovno
snemanje sprejemnika.
Funkcija samodejnega izklopa
S to funkcijo lahko nastavite čas, ko naj se DVDpredvajalnik samodejno izklopi.
1. Pritisnite gumb SLEEP:
``
SLEEP
Rezultat: predvajanje se začne in
prikažejo se naslednji indikatorji: 90 MIN
2. Še enkrat ali večkrat pritisnite gumb SLEEP
(SPANJE) in določite, kako dolgo naj sistem
nadaljuje s predvajanjem, preden se izključi:
90 MIN  60 MIN  45 MIN  30 MIN  15 MIN  OFF
Kadar koli lahko:
`` Preverite preostali čas tako, da pritisnete gumb
SLEEP.
`` Spremenite preostali čas tako, da ponovite 1. in 2.
korak.
3. Če želite časovnik za izklop izklopiti, pritiskajte gumb
SLEEP (SPANJE), dokler se ne prikaže možnost OFF.
✎✎OPOMBA
``
``
``
``
``
Najdaljši čas snemanja sprejemnika je 5 ur.
Če je čas vklopa enak času izklopa časovnika, se
prikaže beseda ERROR.
Če ni nobene plošče ali USB-ja, počakajte 5 sekund in
frekvenca se bo samodejno spremenila na »FM«.
Če je čas vklopa ali izklopa enak času snemanja, je
na voljo samo čas vklopa ali izklopa in čas snemanja
ni na voljo.
Če je funkcija samodejnega časovnika vklopljena, bo
pri funkciji DVD/CD ali USB glede na ploščo (ali
napravo) morda treba aktivirati dodaten korak. Zato je
bolje, da namesto tega izberete funkcijo radia.
Preklic štoparice
Po nastavitvi štoparice, se bo le-ta samodejno
vklopila, kot je prikazano z indikatorjem TIMER na
prikazovalniku. Če štoparice ne želite več uporabljati,
jo morate izklopiti.
1. Za izklop časovnika enkrat pritisnite TIMER ON/
OFF (VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA) in prikaz
izgine.
Rezultat:
več ni prikazan.
2. Če želite znova nastaviti časovnik, znova pritisnite
gumb »TIMER ON/OFF« (VKLOP/IZKLOP
ČASOVNIKA).
Rezultat:
je ponovno prikazan.
✎✎OPOMBA
``
Ko izberete način »TIMER OFF« (IZKLOP ČASOVNIKA),
funkciji »TIMER RECORDING« (SNEMANJE S
ČASOVNIKOM) in »TIMER« nista na voljo.
30
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 30
2012-7-3 13:29:40
04
Napredne funkcije
Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko glasbo
z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez
kabelske povezave.
Kaj je Bluetooth?
--------
--
Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe povzroči
šum ali napake v delovanju:
Ko je del telesa v stiku s sprejemnikom/oddajnim
sistemom naprave Bluetooth ali izdelka.
če je naprava ob steni, v kotu ali pisarniški pregradni
steni, ki moti signal,
če so v bližini električne naprave z enakim frekvenčnim
pasom, npr. medicinska oprema, mikrovalovna pečica in
brezžični oddajnik.
Seznanite izdelek z napravo Bluetooth, pri čemer slednje
ne oddaljite preveč.
Večja kot je razdalja med izdelkom in napravo Bluetooth,
slabša je kakovost povezave. Če razdalja presega območje
delovanja funkcije Bluetooth, bo povezava prekinjena.
Na območjih s slabim sprejemom povezava Bluetooth
morda ne bo pravilno delovala.
Izdelek ima obseg sprejema do 10 metrov v vse smeri, če
ni ovir. Pri preveliki razdalji, ki je izven dosega, se
komunikacija samodejno prekine. Ovire, kot so stene ali
vrata, pa lahko ovirajo kakovost zvoka tudi znotraj
dovoljenega razpona.
Ta brezžična naprava lahko med delovanjem povzroči
električne motnje.
Povezovanje izdelka z napravo
Bluetooth
Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo
stereo slušalk, združljivih s povezavo Bluetooth.
1. Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite
gumb FUNCTION, da se prikaže sporočilo BT/
GAL.
• Za 2 sekundi se bo na zaslonu prikazalo
»WAIT« (POČAKAJTE) in nato »READY« .
2. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki
jo želite povezati. (Glejte uporabniški priročnik
naprave Bluetooth.)
3. Izberite meni »Stereo Headset« (Stereo slušalke) na
napravi Bluetooth.
• Prikazal se bo seznam najdenih naprav.
4. Na seznamu izberite "[Samsung]MICRO XXXXXX".
• Ko izdelek priključite na napravo Bluetooth,
se bo na njenem zaslonu prikazalo
»CONNECT« (Poveži), nato pa ime povezane
naprave Bluetooth.
5. Predvajajte glasbo iz povezane naprave.
• Prek izdelka lahko poslušate glasbo iz
povezane naprave Bluetooth.
``
``
``
-----
Izdelek podpira samo SBC-podatke srednje kakovosti
(do 237 kb/s pri 48 kHz) in ne podpira SBC-podatkov
visoke kakovosti (328 kb/s pri 44,1 kHz).
Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno napravo
Bluetooth.
V naslednjih primerih izdelek morda ne bo pravilno izvedel
iskanja ali povezovanja:
če je v bližini domačega kina močno elektromagnetno
valovanje.
če se več naprav Bluetooth hkrati seznanja z izdelkom.
če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali je
pokvarjena.
Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne pečice,
brezžični pretvorniki LAN, plazemske luči in plinski
štedilniki, uporabljajo enak frekvenčni razpon kot naprava
Bluetooth, zaradi česar lahko pride do električnih motenj.
Prekinitev povezave med napravo
Bluetooth in izdelkom
Povezavo med izdelkom in napravo Bluetooth lahko
prekinete. (Glejte uporabniški priročnik naprave
Bluetooth.)
• Povezava z izdelkom se bo prekinila.
• Ko prekinete povezavo med izdelkom in napravo
Bluetooth, se bo na sprednjem zaslonu izdelka
prikazalo sporočilo »DIS CON« .
Prekinitev povezave med napravo
Bluetooth in izdelkom
Pritisnite gumb F na sprednji plošči, da preklopite iz
načina »BT/GAL« v drugi način.
• Razen če povezavo prekinete s spremembo
funkcije, bo priključena naprava Bluetooth nekaj
časa počakala na odziv domačega kina, preden bo
prekinila povezavo. (Čas do prekinitve povezave je
odvisen od naprave Bluetooth.)
• Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.
✎✎OPOMBA
``
V načinu povezljivosti Bluetooth se bo povezava
Bluetooth prekinila, če je razdalja med izdelkom in
napravo Bluetooth večja od 10 m. Če razdaljo zmanjšate
ali ponovno zaženete napravo Bluetooth, se bo povezava
Bluetooth obnovila.
``
Če napravo Bluetooth premaknete v domet sprejema, jo
lahko znova zaženete, da obnovite komunikacijo z
napravo Bluetooth.
``
Pri nekaterih napravah Bluetooth nekatere funkcije morda
ne bodo pravilno delovale.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 31
Napredne funkcije
``
✎✎OPOMBA
05
Bluetooth je nova tehnologija, ki napravam, združljivim s
funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno
povezujejo s brezžično povezavo kratkega dosega.
• V načinu Bluetooth funkcije za predvajanje/
ponovno predvajanje/zaustavitev/naprej/nazaj
nekaterih modelov ne bodo na voljo.
Osnovne funkcije /
Uporaba povezave Bluetooth
31
2012-7-3 13:29:41
Napredne funkcije
Uporaba izdelka z napravo Samsung
GALAXY
1. N
ajprej ročno potisnite zgornjo ploščo.
2. Pritisnite gumb Galaxy pod zgornjo ploščo, zgornja
plošča se odpre samodejno, nato pa boste videli
postajo Galaxy Dock.
3. Postavite napravo Galaxy v priključno postajo Galaxy
Dock.
• Naprava Galaxy se polni samodejno.
<Naprave Samsung Galaxy>
Za uporabo naprav serije Samsung Galaxy s sistemom
Dual Dock, morate prenesti in namestiti aplikacijo Docking
Mode z Android Marketa na napravo. Za prenos sledite
naslednjim korakom:
1. D
otaknite se ikon »Play Store« (Android Market) na
osnovnem zaslonu naprave Samsung Galaxy.
2. Dotaknite se iskalne ikone na zaslonu, da se odpre
iskalna vrstica.
3. V iskalno vrstico vnesite [Samsung Wireless Audio
with Dock] in zaženite iskanje.
4. Na seznamu rezultatov iskanja poiščite in se
dotaknite [Samsung Wireless Audio with Dock] da
zaženete prenos.
5. Dotakntie se [install](namesti).
Za predvajanje glasbe sledite naslednjim korakom:
1-1.Če zaženete aplikacijo, ko je izdelek edina
naprava za povezavo Bluetooth in na napravi
izberete »PLAY« (PREDVAJAJ), se bo
vzpostavila povezava Bluetooth z izdelkom in
enota bo predvajala glasbo.
1-2. Če je na voljo več naprav za povezavo
✎✎OPOMBA
• Ko ste zagnali aplikacijo, njenega delovanja ne bo
motilo, če boste mobilno napravo napajali preko
običajnega polnilnika.
• Ko povežete drugo napravo z izdelkom po tem, ko
ste v priključnem načinu povezali napravo Samsung
Galaxy, boste morda morali izključiti način Bluetooth
na napravi Samsung Galaxy.
• Če imate težave s povezavo naprave Samsung
Galaxy na sistem Dual Dock, izklopite način Bluetooth
na vseh drugih napravah.
• Nekatere naprave Samsung Galaxy morda ne bodo
ustrezale priključni postaji Galaxy. V takem primeru
povežite napravo Galaxy z USB-kablom v USBvrata, da napravo napolnite. (Naprave ne povezujte z
izdelkom prek USB-ja, če je naprava v načinu AUX,
FM ali CD. To lahko povzroči okvaro.)
• Če je vaša naprava Galaxy v načinu Bluetooth in
priključena na ta izdelek, se zaslona na dotik naprave
Galaxy ne dotikajte s telesom.(za ta postopek je
priporočena uporaba daljinskega upravljalnika)
• Združljivost je odvisna od operaterja in regionalnim
specifikacijam.
• Prenos aplikacije »Samsung Wireless Audio with
Dock« je obvezen, če je še niste prenesli na svojo
napravo in jo uporabljate samo za polnjenje naprave
Galaxy.
• Nekatere naprave Galaxy, priključene na postajo
Galaxy Dock, bodo imele nestabilno povezavo. Če
je taka naprava izpostavljena izrednim situacijam, bo
povezava prekinjena.
Galaxy Seznam združljivosti
Glejte stran 39.
Bluetooth, vključno z izdelkom.
1) Ko zaženete aplikacijo, se bo prikazal
seznam naprav, ki jih lahko povežete z
izdelkom.
2) Predvajajte glasbo, ko povežete izdelek,
tako da ga izberete na seznamu naprav.
-- Če obstaja naprava Bluetooth, ki ste jo
že prej združili z izdelkom, ne bo
prikazana na seznamu in se bo povezala
samodejno.
2. Če zamenjate izdelek, ki ste ga združili z vašo
mobilno napravo, morate izbrisati preostale
nastavitve, shranjene na vaši napravi, preden jo
združite z novo.
• Dotaknite se
; Dotaknite se <Clear
data>(Počisti podatke).
• Delovanje naprave »Samsung Wireless Audio
with Dock« bo morda različno glede na
različico aplikacije.
32
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 32
2012-7-3 13:29:41
05
Predvajanje predstavnostnih
datotek s funkcijo gostitelja USB
Uporaba predvajalnika iPod/iPhone
Če je na sistem priključena naprava iPod/iPhone,
lahko z njim predvajate glasbo ali videoposnetke.
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba,
shranjene v MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali
digitalni kameri, lahko predvajate v kakovostnem
video formatu s 2.0-kanalnim zvokom tako, da
pomnilniško napravo priključite v USB-vrata izdelka.
Napredne funkcije
USB-funkcija
PHONE
5V 500mA
1. Ročno potisnite zgornjo ploščo, nato boste videli
priključno postajo za iPod.
PHONE
5V 500mA
1. USB-napravo vključite v USB-vrata na sprednji
strani naprave.
2. Pritisnite gumb F na glavni enoti in izberite način
USB.
• USB lahko izberete tudi tako, da pritisnete
gumb FUNCTION na daljinskem upravljalniku.
3. Pritisnite gumba $%_+ in izberite možnosti
Videos, Music ali Photo.
- Izberite datoteko za predvajanje.
Varno odstranjevanje USB-naprave
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi,
sledite spodnjim navodilom za varno izključitev
USB-naprave.
• Pritisnite RUMENI gumb (C).
- Na zaslonu se prikaže REMOVE.
• Odstranite USB-kabel.
✎✎OPOMBA
``
USB-kabel počasi izvlecite iz USB-vrat. V
nasprotnem primeru se podatki lahko
poškodujejo.
2. Napravo iPod/iPhone priključite v priključno postajo za
iPod na zgornji plošči izdelka.
• Vaš iPod/iPhone se bo samodejno vklopil.
3. Pritisnite gumb FUNCTION (FUNKCIJA), da preklopite v
način R. IPOD ali IPOD.
Pri predvajanju glasbenih datotek
televizor ne bo prikazoval slike.
Glasnost lahko prilagajate z daljinskim
upravljalnikom. Funkciji za predvajanje
in iskanje bosta omogočeni na vašem
predvajalniku iPod.
REMOTE IPOD
Na televizorju bo omogočeno
predvajanje videa in izbor datotek.
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate
za prilagajanje glasnosti ali nastavitve
predvajanja
IPOD
• Funkcija oddaljene naprave iPod podpira predvajanje
zvoka in slike samo za video datoteke.
• Če je vir v televizorju nastavljen na način HDMI/RGB,
televizor ne bo predvajal videa.
iPod SYNC
Če želite nastaviti funkcijo iPod SYNC (Sinhronizacija naprave
iPod), pritisnite in držite tipko 8.
• Zakasnitev oddaljene naprave iPod lahko nastavite v
razponu od 0 ms do 1 s. Nastavite jo tako, da se bo zvok
čim bolj ujemal s sliko.
Poslušanje glasbe (Način iPod)
Glasbene datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko predvajate
tako, da iPod priključite na izdelek.
Music
Function
iPod
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 33
33
2012-7-3 13:29:42
Napredne funkcije
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite IPOD.
2. Z gumboma $%_+ izberite Music.
3. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati.
• Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot
so gumbi PREDVAJAJ, PREMOR,
ZAUSTAVI, [, ], (, ) in REPEAT.
✎✎OPOMBA
``
``
Prilagodite glasnost na zmerno raven, preden iPod
priključite na izdelek.
V načinih Oddaljeni iPod in iPod bo izdelek porabljal
baterijo vaše naprave iPod.
Glasbene kategorije iPod-a
Informacije o datoteki, vključno z imenom
izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo
skladbe se prikažejo v skladu z informacijami
oznake ID3 ustrezne glasbene datoteke.
Artist
Predvajanje glede na izvajalca.
Generic
Predvajanje glede na zvrst.
Composers
Predvajanje glede na skladatelja.
Playlist
Predvajanje glede na predvajalni
seznam.
Album
Predvajanje glede na album.
Songs
Predvajanje v zaporednem ali
abecednem redu.
✎✎OPOMBA
``
``
Seznam kategorij je morda drugačen in je
odvisen od modela predvajalnika iPod.
Kaj je oznaka ID3?
Oznaka ID3 je pripeta datoteki MP3 in vključuje
podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca,
album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.
34
Modeli naprav iPod, ki jih lahko
uporabljate s tem izdelkom
`` iPhone 4S
`` iPhone 4
`` iPhone 3GS
`` iPod touch (4. generacija)
`` iPod touch (3. generacija)
`` iPod touch (2. generacija)
`` iPod nano (6. generacija)
`` iPod nano (5. generacija)
`` iPod nano (4. generacija)
`` iPod classic
✎✎OPOMBA
`` »Made for iPod/iPhone«
pomeni, da je bil elektronski
pripomoček izdelan izključno
za priklop na iPod/iPhone in ustreza standardom
za delovanje naprav Apple.
`` Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi ali
regulativnimi standardi.
`` Nadzor glasnosti se upravlja običajno z modeli
iPod , navedenimi zgoraj. Če imate težave s
katerimi koli od zgoraj navedenih modelov,
posodobite programsko opremo vaše naprave
iPod na najnovejšo različico.
`` Pri nekaterih različicah programske opreme v
napravi iPod lahko pride do težav pri upravljanju.
To ni okvara izdelka.
`` Glede na različico programske opreme ali vrsto
iPoda se lahko nekateri postopki razlikujejo.
Namestite najnovejšo programsko opremo za
iPod. (priporočeno)
`` Predvajanja vsebine aplikacij preko izdelka ni
mogoče zagotoviti. Priporočamo, da predvajate
vsebine, prenesene na iPod.
`` Če imate težave pri uporabi iPoda, obiščite www.
apple.com/support/ipod.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 34
2012-7-3 13:29:42
05
B
V USB-pomnilnik lahko posnamete zvok s CD-ja,
radijskega oddajanja ali z zunanjih virov.
1. Vklopite sistem s pritiskom gumba POWER.
2. Priključite zunanji USB-pomnilnik, na katerega želite
posneti zvok, na USB-priključek (
) glavne
enote.
5. Če želite prekiniti snemanje, pritisnite gumb STOP
( @ ) ter nato samodejno ustvarite in shranite
MP3-datoteko.
`` Po končanem snemanju se bo v napravi ustvaril imenik z
imenom "RECORDING" za CD, "CD COPY" za CD z
MP3-posnetki, "TUNER RECORDING" ali "AUX
RECORDING".
✎✎OPOMBA
`` Med snemanjem ne odklopite napajalnega ali USB``
3. Predvajajte ploščo, nastavite radijsko frekvenco
ali priključite zunanji vir na glavno enoto.
CD
``
``
``
``
Pritisnite gumb F na glavni enoti in izberite funkcijo
DVD/CD.
S pritiskom gumba OPEN/CLOSE odprite predal za
ploščo.
Vstavite CD in s pritiskom gumba OPEN/CLOSE
zaprite prostor za ploščo.
Z gumbi za izbiranje ( [ ali ] ) izberite želeno
skladbo na CD-ju.
``
``
``
``
Radijski sprejemnik
``
``
``
``
Pritisnite gumb F na glavni enoti in izberite funkcijo FM.
Nastavite radijsko frekvenco, ki jo želite snemati.
Zunanji vir
``
``
Na glavno enoto priključite zunanjo komponento/MP3predvajalnik.
Znova pritisnite gumb F in izberite vhod AUX.
Predvajajte skladbo z zunanje naprave.
``
4. S pritiskom gumba USB REC (USB-SNEMANJE)
začnite snemanje.
``
``
``
CD
``
``
``
``
``
Prikaže se sporočilo “TRACK
RECORDING” in začne se snemanje s
CD-ja.
S pritiskom in držanjem gumba USB
REC začnite snemanje vseh posnetkov
na plošči.
Prikaže se sporočilo“FULL CD RECORDING”.
Če predvajate datoteko MP3/WMA, se bo datoteka
v celoti prekopirala v napravo USB.
Za kopiranje mape najprej označite želeno mapo in
pritisnite gumb USB REC. Mapa je skopirana.
Na zaslonu se prikaže "COPY XX”“COPY END".
Ko je snemanje končano, se prikaže sporočilo
»STOP« (ZAUSTAVI).
Če ima datoteka isto ime, se prikaže sporočilo "FILE
EXISTED", in funkcija se prekliče.
Napredne funkcije
Funkcija snemanja
kabla, ker lahko s tem poškodujete datoteko.
Če ste med snemanjem odklopili USB-napravo, se
bo glavna enota izklopila in posnete datoteke morda
ne bo mogoče izbrisati. V takem primeru priključite
USB-napravo na računalnik in najprej naredite varnostno
kopijo podatkov na USB-napravi, ki jo shranite v
računalnik, ter šele nato formatirajte USB-napravo.
Če nimate na voljo dovolj USB-pomnilnika, se bo
prikazalo sporočilo “NOT ENOUGH MEMORY”.
Snemanje deluje, če ste USB-napravo ali HDD formatirali v
datotečnem sistemu FAT. (Datotečni sistem NTFS ni podprt.)
Kadar uporabljate funkcijo za hitro iskanje po CD-ju,
snemanje s CD-ja ne bo mogoče.
Čas snemanja je lahko pri nekaterih USB-napravah
včasih nekoliko daljši.
Med snemanjem s CD-ja, funkcija EQ ne bo delovala in
se bo samodejno IZKLOPILA.
Med snemanjem s CD-ja, funkcija REPEAT (PONOVITEV)
ne bo delovala in se bo samodejno IZKLOPILA.
Kadar v načinu Tuner (Radijski sprejemnik) iščete
razpoložljive frekvence oz. če te niso na voljo, radijske
postaje ni mogoče snemati.
Upoštevajte, da je posnetku lahko slišno šumenje, če
med snemanjem glasbe z zunanje naprave prek AUX- ali
USB-kanala nastavite previsoko vhodno glasnost. V
takih primerih znižajte glasnost zunanje naprave.
Posneti je mogoče največ 300 MB video datotek.
Hitrost snemanja
Pred začetkom snemanja lahko izberete hitrost
snemanja.
1. Vsakič, ko pritisnete gumb CD REC
SPEED (HITROST SNEMANJA
CD-JA) na daljinskem upravljalniku, se
hitrost snemanja spremeni v
naslednjem zaporedju:
RECORD SPD x 1RECORD SPD x 3
``
``
Snemanje z radijskega sprejemnika ali zunanjega
vira ne omogoča nastavljanja hitrosti snemanja.
Kadar izberete možnost RECORD SPD x 3
(HITROST SNEMANJA x 3), zvok ne bo predvajan.
Radijski sprejemnik/zunanji vir
``
Prikaže se sporočilo“RECORDING”.
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 35
35
2012-7-3 13:29:43
Druge informacije
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji
ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Simptom
Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite krajevno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in
oddaljenosti od naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati.
Zaslon menija se ne bo prikazal,
četudi izberete funkcijo menija.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE mode, 4:3
LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3
predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju
višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
36
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 36
2012-7-3 13:29:43
06
Pregledi/odprava težav
• Izdelek ne deluje.
(Primer: Naprava se izklopi ali pa
tipka na zgornji plošči ne deluje oz.
zaslišite nenavaden zvok.)
• Izdelek ne deluje normalno.
• Ko se na zaslonu naprave prikaže sporočilo "NO DISC" pritisnite in za dlje kot 5
sekund držite pritisnjen gumb STOP (@) na glavni enoti, ko v napravi ni plošče
(funkcija ponastavitve). na daljinskem upravljalniku, ko v napravi ni plošče
(ponastavitvena funkcija).
Druge informacije
Simptom
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
• Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo »NO DISC« (NI PLOŠČE), pritisnite in za dlje
kot 5 sekund držite pritisnjen gumb STOP (@). Na zaslonu se pojavi sporočilo“INIT”in
nastavitve se ponastavijo.
Nato pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega
signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno, kjer je signal močnejši.
Seznam kod za jezike
Vnesite ustrezno številko kode za možnost »OTHERS« (DRUGO) menija plošče, zvoka in podnapisov. (Glejte stran 19.)
Koda
Jezik
Koda
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
Jezik
Koda
Greek
1239
1144
English
1145
Esperanto
Jezik
Koda
Interlingue
1345
1245
Inupiak
1248
Indonesian
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Tajik
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 37
37
2012-7-3 13:29:44
Druge informacije
Jezik
Splošno
Radijski sprejemnik
FM
Teža
Dimenzije
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Razmerje signal/šum
Uporabna občutljivost
Celotne harmonične motnje
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča(1Plošča)
CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)
1.95 Kg
230 (Š) x 120 (V) x 230 (G) mm
+5 °C – +35 °C
10 % do 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 min
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 min
Y: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Video izhod
Priključek Component Video
Video/Avdio
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
60 W/CH(4 Ω/100 Hz)
Frekvenčni razpon
20 Hz–20 KHz
Razmerje signal/šum
75 dB
Ločevanje kanalov
60 dB
Vhodna občutljivost
(AUX) 800 mV
Ojačevalnik
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
38
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 38
2012-7-3 13:29:44
06
Druge informacije
SeznamCompatibility
združljivosti zList
Galaxy
Galaxy
naslednjih
modelov
preverjena.
TheZdružljivost
compatibility
of following
modelje proved.
Ta izdelek je združljiv z Gingerbread 2.3 ali novejšo različico.
This product is compatible with gingerbread 2.3 version or later.
Phone Category
` Australia
SⅡ LTE
` Canada
Note
SⅡ
SⅡ LTE
` China
Note
Note
Note
SⅡ
SⅡ
SⅡ
` Germany
Note
` Hong Kong
Note
SⅡ
` India
Note
SⅡ
` Italy
SⅡ
Model Name
GT-I9210
SGH-I717
GT-I9100
SGH-I727
GT-I9220
GT-I9228
SCH-I889
GT-I9100
GT-I9108
SCH-I919
GT-N7000
GT-N7000
GT-I9100
GT-N7000
GT-I9100
GT-I9100
Phone Category
` Japan
Note
SⅡ
SⅡ LTE
` Korea, Republic of
Note
SⅡ
SⅡ LTE
` Malaysia
Note
SⅡ
` Poland
SⅡ
` Sweden
SⅡ LTE
` Thailand
Note
` Trinidad & Tobago
Note
` Tunisia
SⅡ
` Turkey
Note
` USA
Note
SⅡ
SⅡ LTE
Model Name
SGH-N054
SGH-N033
SGH-N034
SHV-E160
SHW-M250
SHV-E110
GT-N7000
GT-I9100
GT-I9100
GT-I9210
GT-N7000
GT-N7000
GT-I9100
GT-N7000
SGH-I717
SGH-I777
SGH-I727
slovenščina
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 39
39
2012-7-3 13:29:44
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
Contact Center
Web Site
Area
Contact Center
Web Site
0-800-555-555
0-88-555-55-55
8-10-800-500-55-500
0-800-61440
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 40
2012-7-3 13:29:46
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri
vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega
izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
Code No. AH68-02457G(Rev 0.0)
MM-E430D-EN2-NO MIC-SLV.indd 41
2012-7-3 13:29:47
Download PDF

advertising