MM-DG35I
MM-DG36I
OSEBNI MIKRO
KOMPONENTNI SISTEM
Navodila za uporabo
Predstavljajte si priložnosti
Hvala za nakup Samsung izdelka.
Za bolj celovite usluge se registrirajte na
www.samsung.com/global/register
MM-DG35I-SLV-1.indd
3
2009-5-19
9:07:08
Varnostna opozorila
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE
ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna
nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega
toka.
Simbol vas opozarja na pomembna navodila za
delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s
temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.
POZOR-NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA
PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH
ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI
ŽARKOM.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
KAJ VKLJUČUJE
Preverite, ali so priloženi naslednji pripomočki.
Video kabel
FM-antena
Uporabniški priročnik
Daljinski
upravljalnik
Priključna postaja za iPod
1
MM-DG35I-SLV-1.indd 4
2009-6-4 18:54:07
Previdnostni ukrepi
SLV
PRIPRAVA
Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifikacijski nalepki
na zadnji strani predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli enote
za ustrezno prezračevanje (7,5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte nobenih
predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred premikanjem predvajalnika se
prepričajte, da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je predviden za neprekinjeno uporabo. Ob izklopu DVD predvajalnika v stanje
pripravljenosti je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost. Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti, izvlecite
vtič iz omrežne vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Phones
Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr.
kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja
(npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni
kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za
industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo. Če
predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do
kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času,
pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno
temperaturo.
MM-DG35I-SLV-1.indd
5
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
2
2009-5-19
9:07:11
Lastnosti
Predvajanje večih diskov & FM radio. USB HOST.
MM-DG35I/DG36I združuje uporabnost predvajanja večih diskov, vključno z DVD, CD, MP3-CD,
CD-R, CD-RW, DivX, JPEG in DVD-R/RW s prefinjenim FM radiem in USB vmesnikom, vse v
enem predvajalniku.
Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
MM-DG35I/DG36I samodejno zviša in zmanjša osvetljenost televizijskega zaslona po treh
minutah ustavljenega predvajanja.
MM-DG35I/DG36I se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20-ih minutah v načinu
ohranjevalnika zaslona.
Funkcija varčevanja z energijo
MM-DG35I/DG36I se samodejno izklopi po 20-ih minutah v načinu mirovanja.
Podpora funkcije USB HOST
V predstavnostnih datotekah, kot so slike, filmi in glasba, shranjeni na MP3-predvajalniku,
digitalni kameri ali USB-pomnilniški kartici, lahko uživate tako, da priključite pomnilniško napravo
na USB-vrata mikro komponente.
HDMI
HDMI oddaja DVD video in avdio signale simultano, in tako poskrbi za čistejšo sliko.
Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja
Samsung, tako da s HDMI-kablom povežete mikro komponentni sistem na televizor SAMSUNG.
(Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)
Podpora za iPod
Priključite svoj iPod na mikrokomponentni sistem s pomočjo priložene priključne postaje za
iPod in uživajte v poslušanju svojih glasbenih datotek.
3
MM-DG35I-SLV-1.indd
6
2009-5-19
9:07:14
Vsebina
SLV
PRIPRAVA
PRIPRAVA
Varnostna opozorila............................................................................................................................................................ 1
Previdnostni ukrepi ............................................................................................................................................................. 2
Lastnosti ............................................................................................................................................................................. 3
Oznake na ploščah ............................................................................................................................................................. 5
Opis .................................................................................................................................................................................... 7
POVEZAVE
Priklop zvočnikov ................................................................................................................................................................ 11
Povezovanje izhoda Video Out s TV-jem ........................................................................................................................... 12
Funkcija HDMI................................................................................................................................................................... 13
Priključek za avdio iz zunanjih komponent ......................................................................................................................... 16
Povezava predvajalnika iPod ............................................................................................................................................. 17
Povezovanje FM anten ....................................................................................................................................................... 19
Nastavljanje ure .................................................................................................................................................................. 20
Preverjanje preostalega časa ............................................................................................................................................. 21
DELOVANJE
Predvajanje plošč ............................................................................................................................................................... 22
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD....................................................................................................................................... 23
Predvajanje datotek JPEG ................................................................................................................................................. 24
Predvajanje datotek DivX ................................................................................................................................................... 25
Uporaba predvajalnika iPod ............................................................................................................................................... 27
Predvajanje predstavnostnih datotek z uporabo funkcije USB Host ................................................................................. 29
Prikaz informacij o plošči .................................................................................................................................................... 31
Hitro/Počasno predvajanje ................................................................................................................................................. 32
Preskok prizorov/skladb ..................................................................................................................................................... 33
Funkcija spreminjanja zornega kota ................................................................................................................................... 34
Ponovno predvajanje .......................................................................................................................................................... 35
Ponovno predvajanje A↔B ................................................................................................................................................ 36
Funkcija spreminjanja zornega kota ................................................................................................................................... 37
Izbira jezika govora/podnaslovov ....................................................................................................................................... 38
Neposredni pomik na prizor/skladbo .................................................................................................................................. 39
Uporaba možnosti Disc Menu ............................................................................................................................................ 40
Uporaba možnosti Title Menu............................................................................................................................................. 41
NAMESTITEV
Nastavitev jezika................................................................................................................................................................. 42
Nastavitev vrste televizijskega zaslona .............................................................................................................................. 43
Nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) ...................................................................................................... 45
Nastavitev gesla ................................................................................................................................................................. 46
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC) ......................................................................................................... 47
Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC) .......................................................................................................... 48
DELOVANJE RADIA
O RDS predvajanju ...................................................................................................................................................................................49
Poslušanje radia ................................................................................................................................................................. 51
Prednastavitev radijskih postaj ........................................................................................................................................... 52
RAZNO
Funkcija presnemavanja CD-jev......................................................................................................................................... 53
Štoparican .......................................................................................................................................................................... 54
Preklic štoparice ................................................................................................................................................................. 55
Funkcija Power Sound / Power Bass / Treble Level / Bass Level ...................................................................................... 56
Funkcija DSP/EQ Function ................................................................................................................................................ 57
Funkcija samodejnega izklopa/Funkcija Mute .................................................................................................................... 58
Funkcije DEMO / DIMMER/ECO ........................................................................................................................................ 59
Povezovanje slušalk ........................................................................................................................................................... 60
Opozorila glede hranjenja in ravnanjas ploščami ............................................................................................................... 61
Odpravljanje težav .............................................................................................................................................................. 62
Opombe o terminologiji....................................................................................................................................................... 64
Specifikacije........................................................................................................................................................................ 65
4
MM-DG35I-SLV-1.indd
7
2009-5-19
9:07:15
Oznake na ploščah
DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč
prostorskemu zvoku Dolby Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko
doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo vtis, kot bi sedeli v kinu ali
koncertni dvorani.
~ 6
1
DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati,
se morata regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče
predvajati. Regionalna oznaka predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)
PREDVAJALNE PLOŠČE
Vrsta plošče
Znamka (logotip)
Posneti signali
Velikost plošče
12cm
Audio + Video
DVD-VIDEO
8cm
VIDEO
AUDIO-CD
COMPACT
Audio
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + Video
12cm
Najdaljši čas predvajanja
pribl. 240 minut (enostranska)
pribl. 480 minut (enostranska)
pribl. 80 minut (enostranska)
pribl. 160 minut (enostranska)
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
NE UPORABLJAJTE PLOŠČ NASLEDNJIH VRST!
• Plošč LV ,CD-G, CD-I, CD-ROM, in DVD-ROM na tem predvajalniku ni mogoče predvajati
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <This disc cannot be played. Please check the
disc.> .
• DVD plošč, ki jih kupite v tujini, na tem predvajalniku morda ne bo mogoče predvajati.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <This disc cannot be played. Please check the
regional code.> .
AVTORSKA ZAŠČITA
• Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite neposredno
s televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči motnje slike z avtorsko
zaščitenih DVD-plošč.
• Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem
uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo
te avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za
domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision
Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
5
MM-DG35I-SLV-1.indd
8
2009-5-19
9:07:17
SLV
Vrste snemalnih plošč
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
Plošče CD-R
• Nekaterih CD-R diskov glede na način njihovega kopiranja (CD snemalnik ali PC) in stanja diska ne morete predvajati.
• Uporabite 650 MB/74 minutni CD-R disk.
Ne uporabljajte CD-R diskov, večjih od 700 MB/80 minut, saj slednjih morda ne bo možno predvajati.
• Nekaterih CD-RW (Ponovno zapisljivi) medijev morda ne boste mogli predvajati.
• Predvajate lahko samo CD-R medije, ki so pravilno ‘zaprti’. Če je postopek zaprt, disk pa ostane odprt, diska morda ne
boste mogli v celoti predvajati.
Plošče CD-R MP3
•
•
•
•
•
Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo od 128 kb/s.
Predvajati je možno samo datotek s končnico .mp3 in .MP3.
Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje
mogoče samo do praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo
mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot visoko gostoto
zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
• Z enega CD-ja lahko predvajate največ 500 posnetkov.
• Z enega CD-ja lahko predvajate največ 300 map.
Plošče CD-R JPEG
•
•
•
•
•
•
•
•
Predvajati je možno samo datoteke s končnico .jpeg in .JPEG.
Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje
mogoče samo do praznega dela.
Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati zgolj JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje časa ali pa sploh ne bo mogoč.
DVD
R/RW, CD-R/RW DivX diski
• Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča. (Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 720 x 480
slikovnih pik itd.)
• Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
• DivX® je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. To je naprava DivX Certified oz. DivX Ultra
Certified, ki predvaja video DivX.
6
MM-DG35I-SLV-1.indd
9
2009-5-19
9:07:18
Opis
—Sprednja plošča—
4
1
1.
2.
3.
4.
2
3
PROSTOR ZA CD-PLOŠČO
VHOD ZA USB
PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE
PRIKAZ OKNA
—Zgornja plošča—
1.
2.
3.
4.
POWER
ODPRI/ZAPRI
FUNKCIJSKI GUMB
TIPKE ZA ISKANJE (DOL)
5. ISKANJE FREKVENCE ALI TIPKA USTAV
6. PREDVAJAJ/PREMOR GUMB ZA
7. TIPKE ZA ISKANJE (GOR)
8. URAVNAVANJE GLASNOSTI
1
2 3 4 5 6 7
8
7
MM-DG35I-SLV-1.indd
10
2009-5-19
9:07:19
—Zadnja plošča—
SLV
9
3. IPOD Jack
4. Priključek HDMI IZHOD
5. Vtičnice za video
Povežite vhodne vtikače (VIDEO IN) na
televizorju z vtičnico VIDEO OUT.
PRIPRAVA
1. AUX IN
2. Priključek za FM-anteno
MM-DG35I
6. Scart
7. Priključki za zvočnike
8. HLADILNI VENTILATOR
9. KABEL (Priklopite kable
zvočnika.)
1
2 3
4
5
6
7
8
1. AUX IN
2. Priključek za FM-anteno
MM-DG36I
9
3. IPOD Jack
4. Priključek HDMI IZHOD
5. Vtičnice za video
Povežite vhodne vtikače (VIDEO IN) na
televizorju z vtičnico VIDEO OUT.
6. Scart
7. Priključki za zvočnike
8. HLADILNI VENTILATOR
9. KABEL (Priklopite kable
zvočnika.)
1
2 3
4
5
6
7
8
Slika zadnje plošče je osnovana na MODELU:MM-DG36I
MM-DG35I: Izhod za 2.0 kanalne zvočnike
MM-DG36I: Izhod za 2.1 kanalne zvočnike
8
MM-DG35I-SLV-1.indd
11
2009-5-19
9:07:20
Opis (nadaljevanje)
—Daljinski upravljalnik—
Gumb POWER
Gumb TIMER ON/OFF
Gumb TIMER/CLOCK
Številčne tipke (0~9)
Gumb CD RIPPING
Gumb STEP
Gumb CD Skip
Gumb VOLUME
Gumb OPEN/CLOSE
Gumb DIMMER
Gumb DVD
Gumb TUNER
Gumb AUX
Gumb PORT
Gumb RDS SELECTION
Gumb SHUFFLE
Gumb PAUSE
Gumb Play
Gumb Stop
Gumb SEARCH
Gumb MUTE
Gumb TUNING /Tuning Preset
Gumb AUDIO
Gumb MENU
Gumb RETURN
Gumb Cursor/ENTER
Gumb INFO
Gumb EXIT
Gumb REPEAT
Gumb SUBTITLE
Gumb DSP/EQ
Gumb POWER BASS
Gumb SLEEP
Gumb MO/ST
Gumb SLOW
Gumb ZOOM
Gumb POWER SOUND
Gumb REPEAT A-B
Gumb REMAIN
Gumb DEMO
Gumb TUNER MEMORY
Gumb TREB/BASS
Gumb CANCEL
Gumb ANGLE
9
MM-DG35I-SLV-1.indd
12
2009-5-19
9:07:21
SLV
PRIPRAVA
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1
Odstranite pokrovček v
smeri puščice na sliki.
Pozor
2
Vstavite dve
1,5-voltni bateriji
AAA tako, da se
oznake polarnosti
ujemajo (+ in –).
3
Ponovno namestite
pokrovček.
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:
• Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na
(–).
• Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
• Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
• Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do
razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi
pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.
30
30
10
MM-DG35I-SLV-1.indd
13
2009-5-19
9:07:23
Priklop zvočnikov
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne
vtičnice.
SW
L
R
Izbira mesta poslušanja
Postavitev DVD-predvajalnika
• Predvajalnik postavite na stojalo, polico
ali na polico stojala za televizor.
L R
Prednji zvočniki
• Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in
ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).
• Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov
v višini vaših ušes.
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do
3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost
2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo
oddaljenost (3,5–4 metre)
Nizkotonski zvočnik
SW
• Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga,
kamor želite.
MM-DG35I
MM-DG36I
L
R
L
SPEAKERS
OUT (6 )
SPEAKERS OUT
FRONT(6 ) SUB WOOFER(4 )
L
L
R
R
SW
R
• Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškoduje.
• Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali
predmetov.
• Nizkotonskega zvočnika ne obesite na steno skozi kanal (odprtino)
• Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na
zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
11
MM-DG35I-SLV-1.indd
14
2009-5-19
9:07:24
Povezovanje izhoda Video Out s TV-jem
SLV
Pred premikanjem ali namestitvijo te naprave napravo izključite in izvlecite
električni kabel.
Izberite en način za priklop video naprave.
POVEZAVE
METODA 1
METODA 3
(supplied)
METODA 2
METODA 1 : HDMI ....... (Najboljša kvaliteta)
S HDMI kablom (ni priložen) povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV
sprejemniku.
METODA 2 : Scart ....... (Boljša kvaliteta)
Če je vaš televizor opremljen s SCART vhodom, s pomočjo Scart priključka (ni priložen) povežite priključek AV OUT
na zadnjem delu glavne enote in priključek SCART IN na vašem televizorju.
METODA 3 : Kompozitni Video ....... (Dobra kvaliteta)
Povežite priključek VIDEO OUT na zadnji strani DVD predvajalnika in priključek VIDEO IN na vašem TV-ju s pomočjo
priloženega video kabla.
• Ločljivosti, ki so na voljo za HDMI-izhod, so 480 p, 576 p, 720 p,1080i/1080p.Za več informacij o nastavitvi ločljivosti si
oglejte stran 15.
• Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vaši mikro komponenti.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
• Če napravo in televizor Samsung povežete s HDMI-kablom, lahko mikro komponento upravljate z daljinskim
upravljalnikom televizorja. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).)
• Če ima vaša Samsungova televizija znak
potem podpira funkcijo Anynet+.
• Če je vaš televizor priključen na priključek scart, se bo izvor televizorja samodejno preklopil na način scart.
12
MM-DG35I-SLV-1.indd
15
2009-5-19
9:07:26
FUNKCIJA HDMI
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko je predvajalnik
vključen.
• HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom.
S HDMI mikro komponentni sistem oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek
HDMI, prikazuje žive slike.
• Opis priklopa HDMI
Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.
—HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
—Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno
šumenje.
• Zakaj Samsung uporablja HDMI?
Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju plošč DVD pa se televiziji pošiljajo digitalni
podatki. Za to je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale (v mikro komponentnem sistemu) ali pa pretvornik
analognih v digitalne signale (v televizorju). Med to pretvorbo se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike
poslabša. Tehnologija HDMI pa ne potrebuje pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne
signale.
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče DVD oddaja
prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor
itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno kopiranje.
• Kaj je funkcija Anynet+?
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij s funkcijo Anynet+.
potem podpira funkcijo Anynet+.
—Če ima vaša Samsungova televizija znak
—Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se bo samodejno
vključila in preklopila na način HDMI.
—Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnite gumb za predvajanje, se bo televizija takoj vključila in preklopila
na način HDMI.
— Za več informacij o uporabi funkcije Anynet+(HDMI-CEC) si preberite uporabniški priročnik vašega televizorja.
13
MM-DG35I-SLV-1.indd
16
2009-5-19
9:07:27
SLV
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija, ki vam omogoča nadzirati druge naprave Samsung z daljinskim upravljalnikom vašega
televizorja Samsung. Anynet+ lahko uporabite s priklopom tega mikro komponentnega sistema na
televizor SAMUSUNG s pomočjo HDMI-kabla. Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo
funkcijo Anynet+.
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+.
Mikro komponentni sistem lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom televizorja. (Razpoložljivi gumbi
daljinskega upravljalnika televizorja: gumbi ,
,
,
, S,T in W,X gumb, ~
)
POVEZAVE
1. Glavno enoto mikro komponentnega sistema in televizor Samsung povežite s kablom HDMI.
(Glejte stran 12.)
Z Anynet+
Z gumbom za predvajanje na daljinskem
upravljalniku televizorja Samsung lahko upravljate
to enoto, vklopite televizor ali gledate film.
Pritisnite gumb Anynet+ na daljinskem upravljalniku televizorja, s seznama Select Device (Izberi napravo)
izberite možnost Micro Component (Mikro komponenta) in nastavite možnost vsakega spodnjega
elementa:
• Gledanje televizije : e je funkcija Anynet+(HDMI CEC) vklopljena in izberete možnost
View TV (Gledanje televizije), se bo mikro komponenta samodejno preklopila na način
mirovanja.
• Meni na napravi : Dostopate in upravljate lahko meni mikro komponente.
• Delovanje naprave : Prikažejo se informacije o predvajani plošči mikro komponente.
Nadzirate lahko delovanje plošče mikro komponente, kot so menjava naslova, poglavja in
podnapisov.
• Sprejem ni na voljo.
• e pri predvajanju CD-ja/iPod pri vključenem načinu CEC ON izključite televizor, se mikro
komponenta ne bo samodejno izključila.
BD Wise (le za Samsungove izdelke)
BD Wise meni lahko izberete le, če je mikro komponenta prek kabla HDMI priključena na televizor
Samsung, ki podpira BD Wise.
• Kaj je BD Wise?
Funkcija BD Wise samodejno prilagodi Samsungove izdelke, ki podpirajo BD Wise, na najprimernejše
medsebojne nastavitve.
Ta funkcija je omogočena le, če so Samsungove naprave, ki podpirajo BD Wise, med seboj povezane s
HDMI-kablom..
• Uporaba načina BD Wise
1. S kablom HDMI povežite mikro komponento s Samsungovim televizorjem, ki podpira BD Wise.
2. Vsak meni BD Wise mikro komponente in televizorja Samsung nastavite na »On« (vključeno).
— S tem boste optimizirali kakovost slike glede na vsebino (plošča, DVD idr.), ki jo želite
predvajati.
— Na ta način optimizirate tudi kakovost slike med Samsungovimi televizorji, ki podpirajo BD
Wise, in mikro komponento.
• Če želite v načinu za BD Wise spremeniti ločljivost, morate način za BD najprej izključiti.
• Če izključite način za BD Wise, se bo ločljivost priključenega televizorja samodejno nastavila na največjo.
• BD Wise bo onemogočen, če predvajalnik priključite na napravo, ki ne podpira načina za BD Wise.
14
MM-DG35I-SLV-1.indd
17
2009-5-19
9:07:28
FUNKCIJA HDMI(NADALJEVANJE)
Kaj je HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)?
Ta naprava DVD-video signal oddaja v digitalni obliki brez pretvorbe v analogno. Digitalne slike bodo ostrejše, če
video in televizor povežete s HDMI-kablom.
NASTAVITEV HDMI-ZVOKA
The audio signals transmitted over the HDMI Cable can be toggled ON/OFF.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba , se pomaknite na možnost
<Audio> in pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom puščičnega gumba , se pomaknite na možnost
<HDMI AUDIO> in pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom puščičnih gumbov
izberite možnost <ON >ali
,
5. <OFF>in pritisnite gumb ENTER.
ON : Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla, zaradi
česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.
• OFF : Prek priključnega kabla HDMI se prenaša samo video signal, medtem
ko zvok izhaja samo skozi zvočnike domačega kino sistema.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjonastavitev.
S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
• Privzeta nastavitev funkcije HDMI AUDIO je OFF.
• Zvok, predvajan s funkcijo HDMI AUDIO, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu
zvoku televizorja.
• Funkcije P.SOUND/EQ/DSP niso na voljo, kadar je HDMI AUDIO nastavljen na ON
(VKL.).
Nastavite ločljivosti HDMI
The function allows the user to select the screen resolution for HDMI output.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba , se pomaknite na možnost
<Setup> in pritisnite gumb ENTER.
3. S pritiskom puščičnega gumba , se pomaknite na možnost
<Display Setup>in pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom puščičnega gumba , se pomaknite na možnost
<HDMI Resolution> in pritisnite gumb ENTER.
5. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni element in
pritisnite gumb ENTER.
• Za HDMI-izhod so na voljo naslednje ločljivosti : 480p/576p, 720p, 1080i/1080p.
• SD (standardna ločljivost) je 480p /576pHD (visoka ločljivost) pa je 720p, 1080i/1080p.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
15
MM-DG35I-SLV-1.indd
18
• Če želite v načinu za BD Wise spremeniti ločljivost, morate način za BD najprej
izključiti.
• BD Wise bo onemogočen, če predvajalnik priključite na napravo, ki ne podpira načina
za BD Wise
2009-5-19
9:07:29
Priključek za avdio iz
zunanjih komponent
SLV
Povezovanje zunanje analogne komponente
Primer : Komponente z analognim signalom, kot so videorekorder, kamkorder in televizor.
POVEZAVE
(ni priložen)
Avdio kabel
Če ima zunanja analogna naprava samo en avdio
izhod, ga priključite na levi ali desni vhod.
1
Povežite AUX IN na predvajalniku z Audio Out na zunanji analogni komponenti.
• Prepričajte se, da ste upoštevali barve na vtikačih.
2 Za izbiro AUX-a pritisnite AUX.
• Na zaslonu se izpiše ‘AUX’.
16
MM-DG35I-SLV-1.indd
19
2009-5-19
9:07:31
Povezava predvajalnika iPod
Prek glavne enote lahko poslušate glasbo iz predvajalnika iPod. Informacije o povezavi
predvajalnika iPod s tem mikrosistemom so na tej in na 27. strani.
ipod
(priloženo)
1. Priključite priključno postajo iPod v priključek za iPod na vašem mikrosistemu.
2. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb PORT in za poslušanje glasbe izberite
IPOD.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Načini se preklapljajo kot sledi:
DVD/CD ➞ TUNER ➞ USB ➞ IPOD ➞ AUX.
 Odvisno od vrste predvajalnika iPOD boste morda morali vstaviti eno od priključnih rež, ki
so ob nakupu priložene predvajalniku iPod. (Glejte naslednjo stran.)
 Prilagodite glasnost na zmerno raven, preden iPod priključite na mikrosistem.
 e je enota vklopljena in povezana z s predvajalnikom iPod, bo
enota napajala baterijo predvajalnika iPod.
 Če želite s predvajalnikom iPod predvajati video, morate izhod
VIDEO povezati s televizorjem.
(priloženo)
17
MM-DG35I-SLV-1.indd
20
2009-5-19
9:07:32
SLV
Modeli predvajalnika iPod, ki so na voljo za MM-DG35I/DG36I
iPod touch
(2. generacija)
2GB 4GB 8GB
(1. generacija)
iPod nano
iPod touch
(3. generacija)
(2. generacija)
4GB 8GB
8GB 16GB 32GB
4GB 16GB 32GB
iPod
(5. generacija)
30GB 60GB 80GB
iPod classic
POVEZAVE
iPod nano
80GB 120GB 160GB
iPod nano
(4. generacija)
8GB 16GB
 »Izdelano za iPod« pomeni, da je bil elektronski pripomoček izdelan izključno za
priklop na iPod in ustreza standardom za delovanje naprav Apple.
 Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje naprave ali njeno skladnost z
varnostnimi ali regulativnimi standardi.
iPod je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih
državah.
18
MM-DG35I-SLV-1.indd
21
2009-5-19
9:07:33
Povezovanje FM anten
FM antena (priložena)
1
2
Povežite priloženo FM anteno v FM 75 ΩKOAKSIALNO vtičnico.
Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa
jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
Opomba
• Ta enota ne sprejema AM programov.
Hladilni ventilator
Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje.
Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.
• Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko
temperatura v notranjosti naraste in povzroči okvaro enote.
• Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator
pokrit s časopisom ali krpo, lahko pride do pregrevanja naprave, to pa lahko
povzroči požar.)
19
MM-DG35I-SLV-1.indd
22
2009-5-19
9:07:35
Nastavljanje ure
SLV
Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za nastavitev željenih možnosti.
Če ta čas prekoračite, morate začeti ponovno.
1
2
Dvakrat pritisnite
TIMER/CLOCK.
POVEZAVE
Vklopite sistem s
pritiskom na tipko
POWER.
• Prikaže se CLOCK.
3
Pritisnite ENTER.
Ure utripajo.
4
• Povečajte ure :
• Zmanjšajte ure :
Ko je prikazan
točen čas, pritisnite
ENTER.
Minute utripajo.
• Povečajte minute :
• Zmanjšajte minute :
5
•
•
Ko je prikazan
točen čas,
pritisnite ENTER.
Na zaslonu se izpiše ‘TIMER'.
Sedaj je točen čas nastavljen.
• Čas je lahko prikazan, tudi ko uporabljate drugo funkcijo, z
Opomba
enkratnim pritiskom na TIMER/CLOCK.
20
MM-DG35I-SLV-1.indd
23
2009-5-19
9:07:36
Preverjanje preostalega
časa
CD
DVD
1
Pritisnite gumb
REMAIN.
• Funkcija za preverjanja skupnega in
preostalega časa predvajanja naslova
ali poglavja.
Vsakič ko pritisnete gumb
REMAIN (PREOSTANEK), se
čas prikaže, kot je prikazano
spodaj:
1
MP3
Pritisnite gumb
REMAIN.
 Če pritisnete gumb REMAIN
(PREOSTALI ČAS), se prikaže, koliko
časa je še preostalo.
 Funkcijo prekličete tako, da
ponovno pritisnete gumb REMAIN
(PREOSTALI ČAS).
TITLE REMAIN TIME
CHAPTER REMAIN TIME
ELAPSED TIME
21
MM-DG35I-SLV-1.indd
24
2009-5-19
9:07:37
Predvajanje plošč
1
Pritisnite tipko OPEN/CLOSE , da odprete
pladenj za diske.
Vstavite disk.
• Disk vstavite tako, da bo oznaka obrnjena
navzgor.
DELOVANJE
2
3
SLV
Pritisnite tipko OPEN/CLOSE , da zaprete
pladenj za diske.
Opomba
• Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen - odvisno od vsebine plošče.
• Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče
predvajati.
• Kazalo vsebine plošče MP3 je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA, ki so
ki so zapisani na njej.
• Za mešane plošče je seznam predvajanja sledeč:MP3/WMA DIVX JPEG.
• Pri ploščah CD lahko skladbo izberete s številskimi gumbi: ko pritisnete
številski gumb, se po 3 sekundah predvajanje samodejno začne.
• Naprava ne podpira formata DTS Audio.
• Naprava ne podpira formata DVD Audio Dis.
Za zaustavitev predvajanja, med predvajanjem
pritisnite gumb STOP.
• Če pritisnete enkrat, se bo položaj shranil v pomnilnik. Če pritisnete gumba PLAY
•
(PREDVAJAJ) ( ) , se predvajanje začne iz zaustavljenega položaja. (Ta funkcija
deluje le z DVD-ji.)
Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo, <STOP> in če nato pritisnete
gumb PLAY (
) se predvajanje začne od začetka.
To temporarily pause playback, pritisnite gumb
PAUSE .
•
S ponovnim pritiskom gumba PLAY(
nadaljuje.
) se predvajanje
22
MM-DG35I-SLV-1.indd
25
2009-5-19
9:07:38
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD
1
Naložite MP3/WMA
disk.
• Pojavil se bo menijski zaslon MP3/WMA in
predvajanje se bo začelo.
2
uporabite
za izbiro albuma,
nato pritisnite gumb
ENTER.
• Uporabite
za izbiro posnetka.
• Prikaz menija je odvisen od MP3/WMA
diska.
• WMA-DRM datotek ni možno predvajati.
3
Za zamenjavo albuma,
uporabite
za
izbiro drugega albuma
v načinu Stop, nato
pritisnite gumb
ENTER.
4
Za zaustavitev
predvajanja
pritisnite gumb
STOP.
• Za izbiro drugega albuma in
posnetka, ponovite koraka 2 in 3.
Opomba
• Odvisno od načina snemanja, nekaterih MP3/WMA-CD-jev ne boste mogli
predvajati.
• Seznam vsebine MP3-CD se razlikuje glede na format MP3/WMA
posnetka na disku.
23
MM-DG35I-SLV-1.indd
26
2009-5-19
9:07:40
Predvajanje datotek JPEG
SLV
JPEG
Posnetke z dgitalnega fotoaparata, videokamere ali JPEG datoteke lahko shranite na CD
in nato predvajate s tem DVD predvajalnikom.
Funkcija Zasukaj/Zrcali
Med predvajanjem pritisnite kazalniške gumbe
Pritisnite gumb
,
,
,
.
in slika se bo obrnila v smeri urinega kazalca.
in slika se bo obrnila v nasprotni smeri urinega kazalca.
Pritisnite gumb
in prikazala se bo prejšnja slika.
Pritisnite gumb
in prikazala se bo naslednja slika.
DELOVANJE
Pritisnite gumb
Funkcija za predvajanje diaprojekcije
Med predvajanjem pritisnite gumb INFO in nato pritisnite gumb
INFO ali puščična gumba , da izberete hitrost diaprojekcije
in hitrost predvajanja se bo spremenila kot sledi:
SLIDE SHOW SPEED
Normal
SLIDE SHOW SPEED
Slow
SLIDE SHOW SPEED
Fast
24
MM-DG35I-SLV-1.indd
27
2009-5-19
9:07:43
Predvajanje datotek DivX
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov
• Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov
.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik preskoči na prejšnjo,
kadarkoli pritisnete gumb
.
Hitro predvajanje
Pritisnite gumb
.
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni v naslednjem
zaporedju:
• Če se želite vrniti na običajno predvajanje, pritisnite gumb
PLAY (PREDVAJAJ) (
).
25
MM-DG35I-SLV-1.indd
28
2009-5-19
9:07:44
Funkcija preskoka za 5 minut
SLV
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ,
• Vsakič, ko pritisnete gumb
predvajanje preskoči za 5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb
predvajanje preskoči za 5 minut nazaj.
Opomba
• Za datoteke MPEG funkcija za preskok 5 minut ni podprta.
Prikaz avdio posnetkov
Pritisnite gumb AUDIO.
AUDIO
DELOVANJE
• Če je na plošči več avdio posnetkov, lahko med njimi izbirate.
• Vsakič ko pritisnete gumb, se vaša izbira spremeni sledeče:AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...).
CH1 DOLBY DIGITAL 5.1 CH
Prikaz podnapisov
Pritisnite gumb SUBTITLE.
• Vsakič ko pritisnete gumb, se vaša izbira spremeni sledeče:
SUBTITLE
OFF
SUBTITLE
KOR
• Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta predvajana samodejno.
• Podprtih je do 8 jezikov za podnaslove.
Razpredelnica za DivX
Podpira DivX
Avi datoteke vsebujejo audio in video podatke; te morajo biti shranjene na CD-ju formata ISO 9660.
Združljivost SLIKE
Združljivost SLIKE
DivX3.11
Do zadnje VERZIJE
Združljivost ZVOKA
MP3
CBR : 8kbps~320kbps
AC3
CBR : 32kbps~640kbps
WMA CBR1:Stereonačin:48kbps~384kbps
CBR2:Mono case:64kbps~192kbps
Datoteke MPEG, ki vsebujejo DivX se lahko ločijo na Video in Audio.
• Združljivost slike :Podprte so vse verzije DivX od verzije 3.11
dalje (vključno z zadnjo, 5.1). Nadalje, DivX je podprt.
• Združljivost zvoka : Podprti so MP3-ji od 8kbps do 320 kbps,
AC3-ji od 32 kbps do 640 kbps in WMA-ji od 48 kbps do 384
kbps.
• Nadalje, za podnaslove ta enota podpira tekstovni format (SMI).
• Ko predvajate DviX disk, lahko predvajate le datoteke s končnico AVI.
• Med razpoložljivimi DivX Audio formati, naprava ne podpira formata DTS Audio.
• Ko z računalnikom pečete podnapise na CD-ROM se prepričajte, da so podnapisi SMI
Opomba
datoteka.
• MPEG 1 Sloj 1 (MP1) ni podprt.
MM-DG35I-SLV-1.indd
29
26
2009-5-19
9:07:45
Uporaba predvajalnika iPod
S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko predvajate posnetke v predvajalniku iPod.
Poslušanje glasbe
Glasbene datoteke, shranjene v vašem predvajalniku iPod, lahko predvajate tako, da iPod priključite
na mikrokomponentni sistem.
1. Priključite priključno postajo iPod v priključek iPod na vašem
mikrokomponentnem sistemu.
2. Vstavite iPod v priključno postajo.
• iPod se samodejno vklopi.
3. Pritisnite gumb PORT (VRATA) na daljinskem upravljalniku in izberite način
iPod.
• Na zaslonu televizorja se prikaže sporočilo »iPod Connected« (iPod je priključen).
• Če je iPod priključen na mikrokomponentni sistem, lahko z vsakim pritiskom gumba PORT (VRATA) preklapljate
med možnostma USB IPOD.
4. Z gumboma S,T na daljinskem upravljalniku in izberite način iPod.
5. Z gumboma S,T na daljinskem upravljalniku izberite Music (Glasba) in
pritisnite gumb ENTER.
• Prikažejo se glasbene kategorije.
6. Z gumboma S,T izberite želeno kategorijo in pritisnite gumb ENTER.
• Na zaslonu televizorja se prikaže seznam glasbe.
7. Z gumboma S,T izberite glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati, in
pritisnite gumb ENTER/PLAY .
• Glasba se bo začela predvajati in odprl se bo nov zaslon, kjer bodo prikazani naslov
skladbe, izvajalec, album, čas in vrstica poteka.
8. Za upravljanje preprostih predvajalnih funkcij, kot so PLAY, PAUSE,
/ , / in REPEAT lahko uporabite daljinski upravljalnik
STOP,
ali glavno enoto.
• S pritiskom gumba STOP se vrnete v predhodni meni.
Premik na seznam glasbe in izbira datoteke:
1. Pritisnite gumb STOP.
• Predvajanje se zaustavi in prikaže se seznam skladb.
2. Z gumboma S,T izberite datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite gumb ENTER/PLAY.
• S pritiskom gumba STOP se vrnete v nadrejeni meni.
Glasbene kategorije
Informacije o datoteki, vključno z imenom izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo skladbe se prikažejo v
skladu z informacijami oznake ID3 ustrezne glasbene datoteke.
Artists : predvajanje glede na izvajalca.
Songs : predvajanje v zaporednem ali abecednem redu.
Playlists : predvajanje glede na predvajalni seznam.
Albums : predvajanje glede na album.
Genres : predvajanje glede na zvrst.
Composer : predvajanje glede na skladatelja.
M
 Na 18. strani je seznam združljivih predvajalnikov iPod.
Združljivost je odvisna od različice programske opreme vašega predvajalnika iPod.
 Seznam kategorij je morda drugačen in je odvisen od modela predvajalnika iPod.
 Kaj je oznaka ID3?
27
MM-DG35I-SLV-1.indd
30
Oznaka ID3 je pripeta datoteki MP3 in vključuje podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca,
album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.
2009-5-19
9:07:46
Gledanje video posnetka
SLV
Video datoteke, shranjene v vašem predvajalniku iPod, lahko predvajate tako, da iPod priključite na mikrokomponentni
sistem.
1. Priključite priključno postajo iPod v priključek iPod na vašem mikrokomponentnem sistemu.
2. Vstavite iPod v priključno postajo.
3. Pritisnite gumb PORT (VRATA) na daljinskem upravljalniku in izberite način iPod.
• Na zaslonu televizorja se prikaže sporočilo »iPod Connected« (iPod je priključen).
• Če je iPod priključen na mikrokomponentni sistem, lahko z vsakim pritiskom gumba PORT (VRATA) preklapljate
med možnostma USB IPOD.
4. Z gumboma S,T na daljinskem upravljalniku in izberite način iPod.
5. Z gumboma S,T na daljinskem upravljalniku izberite Video in pritisnite gumb ENTER.
• Na zaslonu televizorja se prikaže seznam video posnetkov.
6. Z gumboma S,T izberite video datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite gumb ENTER.
• Video datoteka iz predvajalnika iPod se bo predvajala na zaslonu televizorja.
/
in
/ ,
DELOVANJE
7. Za upravljanje preprostih predvajalnih funkcij, kot so PLAY, PAUSE, STOP,
lahko uporabite daljinski upravljalnik ali glavno enoto.
• Če pritisnete gumb
v 3 sekundah po začetku predvajanja, bo predvajalnik
predvajal predhodno datoteko.
Če pritisnete gumb
3 sekunde po začetku predvajanja ali kasneje, bo predvajalnik
preskočil na uvodni zaslon trenutne datoteke.
• Za predvajanje naslednje datoteke pritisnite gumb
.
Premik na seznam video in izbira datoteke:
1. Pritisnite gumb STOP.
• Predvajanje se zaustavi in prikaže se seznam skladb.
2. Z gumboma S,T izberite datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite gumb ENTER/PLAY (ENTER/PREDVAJAJ).
• S pritiskom gumba STOP se vrnete v nadrejeni meni.
M









Seznam združljivih predvajalnikov iPod je na 18. strani.
Združljivost je odvisna od različice programske opreme vašega predvajalnika iPod.
Za ogled videa iz predvajalnika iPod mora biti izhod VIDEO povezan s televizorjem (glejte stran 12).
Predvajanje videa iz predvajalnika iPod je mogoče, če je izhodni signal videa kompozitni.
Če želite video iz predvajalnika iPod predvajati prek izhoda VIDEO, na televizorju izberite kompozitni vhodni
vir (CVBS).
Ko se zaključi predvajanje trenutne datoteke, se naslednja datoteka ne bo začela predvajati samodejno.
Če priključeni iPod ne podpira predvajanja videov, se prikaže sporočilo »Cannot play video files saved on this
iPod« (Predvajanje video posnetkov, shranjenih v tem predvajalniku iPod, ni mogoče), ko izberete meni
Video.
Če izberete način iPod, ko je vklopljen zvok HDMI, se bo zvok HDMI samodejno izklopil.
Med predvajanjem videa iz predvajalnika iPod možnost ponovnega predvajanja ni na voljo.
28
MM-DG35I-SLV-1.indd
31
2009-5-19
9:07:47
Predvajanje predstavnostnih datotek z uporabo
funkcije USB Host
1
povežite USB kabel.
2
Način PORT izberete
tako, da pritisnite gumb
FUNC. na glavni enoti ali
pa gumb USB na
daljinskem upravljalniku.
• Na televizijskem zaslonu se pojavi USB
SORTING in shranjena datoteka se
začne predvajati.
Če želite predvajanje zaustaviti, pritisnite gumb STOP ( )
Opomba
• Podprte so video datoteke (DivX, MPEG, itn.).
• Da preprečite morebitno izgubo podatkov, shranjenih na USB napravi,
pred odstranitvijo kabla napravo izključite, ali jo preklopite v drug način.
DIVX JPEG.
• Seznam predvajanja je sledeč:MP3/WMA
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov
• Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb
• Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb
ali
izbrana naslednja datoteka.
izbrana prejšnja datoteka.
Hitro predvajanje
Če želite ploščo predvajati z večjo hitrostjo, med predvajanjem
pritisnite enega od gumbov
.
• Vsakič, ko pritisnete gumb, se bo hitrost predvajanja spremenila na naslednji način:
x 2
x 4
x 8
ail  x 2
x 4
x 8
• Če se želite vrniti na običajno predvajanje, pritisnite gumb PLAY (PREDVAJAJ) (
).
29
MM-DG35I-SLV-1.indd
32
2009-5-19
9:07:48
Specifikacije gostitelja USB
Specifikacije gostitelja
USB
Nezdružljivost
SLV
• Podpira naprave, ki so združljive z USB 1.1 ali USB 2.0.
• Podpira naprave, ki so povezane s kablom USB tipa A.
• Podpira naprave, ki so združljive z UMS (pomnilniški medij USB)
V1.0.
• Podpira naprave, pri katerih je povezani pogon formatiran v
datotečnem sistemu FAT (FAT, FAT16, FAT32).
•Ne podpira naprav, pri katerih je potrebna namestitev ločenega gonilnika
na osebni računalnik (Windows).
• Ne podpira povezave z zvezdiščem USB.
• Predvajalnik morda ne bo zaznal naprave USB, ki je povezana prek
podaljška USB.
• Napravo USB, pri kateri je potreben ločen vir napajanja, povežite s
predvajalnikom in na ločen električni priključek za napajanje.
• Če je na povezani napravi nameščenih več pogonov (ali particij),
lahko povežete le en pogon (ali particijo).
• Naprava, ki podpira le USB 1.1, lahko vpliva na kakovost slike
Omejitve delovanja
DELOVANJE
Združljive naprave
1. Pomnilniška naprava USB
2. Predvajalnik MP3
3. Digitalni fotoaparat
4. Izmenljivi trdi disk
• Podprti so izmenljivi trdi diski s kapaciteto manj kot 160 gigabajtov. Izmenljivi trdi diski s
kapaciteto 160 gigabajtov ali več, morda ne bodo zaznani.
• * Če povezana naprava ne deluje zaradi nezadostnega napajanja, lahko za napajanje
uporabite ločeni napajalni kabel in tako omogočite pravilno delovanje. Priključki kabla USB se
glede na izdelovalca naprave USB lahko razlikujejo.
5. Čitalnik kartic USB: Enorežni in večrežni čitalnik kartic USB.
• Čitalniki kartic USB nekaterih izdelovalcev morda niso podprti.
• * Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več pomnilniških naprav, lahko pride do težav pri uporabi.
Podprte oblike datotek
Oblika
Ime datoteke
Datotečna
pripona
Bitna hitrost
Različica
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
Fotografija
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
8~320kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
V8
–
44.1kHz
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Stereo:48~384kbps
Glasba
Mono:64~192kbps
Film
DivX
.AVI
4Mbps
• Prenos v načinu CBI (kontrolni, masovni in prekinitveni prenos) med napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo protokol PTP ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
• Naprave, ki uporabljajo datotečni sistem NTFS, niso podprte. (Podprt je samo datotečni sistem
FAT 16/32 (dodelitvena tabela 16/32).)
• Ne deluje z napravami, ki uporabljajo protokol za prenos medijskih datotek (MTP) s programskimi
omejitvami Janus.
• MPEG 1 Sloj 1 (MP1) ni podprt.
30
MM-DG35I-SLV-1.indd
33
2009-5-19
9:07:51
Prikaz informacij o plošči
Informacije o plošči si lahko ogledate na televizijskem zaslonu.
Pritisnite gumb INFO.
• S puščičnima gumboma
,
izberite želeni element in nato pritisnite tipko ENTER, da potrdite izbor.
DVD
DIVX
Prikaz informacij izgine.
Prikaz informacij izgine.
• Kaj je Naslov?
Film na DVD disku.
• Kaj je Poglavje?
Vask naslov na DVD disku je razdeljen na več podobnih manjših delov imenovanih
"poglavja".
•
se pojavi na televizijskem zaslonu!
Če se na televizijskem zaslonu pojavi ta simbol, medtem, ko pritiskate natipke, je to
dejanje nemogoče, dokler se predvaja disk.
Opomba
• Videz prikaza informacij je odvisen od vsebine plošče.
31
MM-DG35I-SLV-1.indd
34
2009-5-19
9:07:51
Hitro/Počasno predvajanje
Hitro predvajanje
DVD
Dvakrat pritisnite gumb
CD
SLV
MP3
.
• Vsakič, ko med predvajanjem dvakrat pritisnete enega od gumbov, se bo
hitrost predvajanja spremenila na naslednji način:
DVD
16
32
32
128
128
DELOVANJE
CD
16
MP3
• Če se želite vrniti na običajno predvajanje, pritisnite gumb
PLAY (PREDVAJAJ) (
).
Počasno predvajanje
Pritisnite gumb SLOW.
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja
spremeni v naslednjem zaporedju:
DVD
DivX
• V načinu premora ali načinu počasnega predvajanja
lahko z gumboma
način:
izbirate na naslednji
• Če se želite vrniti na običajno predvajanje, pritisnite gumb PLAY (PREDVAJAJ) (
Opomba
MM-DG35I-SLV-1.indd
35
• Med hitrim predvajanjem plošče CD ali MP3-CD, se zvoka ne sliši.
• Med počasnim predvajanjem in predvajanjem po korakih ni nobenih zvokov.
• Med počasnim predvajanjem plošče DIVX bo morda hitrost predvajanja
neobičajna.
).
32
2009-5-19
9:07:53
Preskok prizorov/skladb
DVD
MP3
JPEG
DIVX
Na kratko pritisnite
CD
.
• Vsakič, ko med predvajanjem na kratko pritisnete tipko, se bo predvajalo prejšnje ali naslednje poglavje ali
datoteka.
DVD
JPEG
DIVX
Predvajanje sličice za sličico
Pritisnite gumb STEP.
MP3
DVD
CD
DIVX
• Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za
en okvir.
33
MM-DG35I-SLV-1.indd
36
2009-5-19
9:07:55
Funkcija spreminjanja zornega kota
SLV
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.
DVD
1
Pritisnite gumb
ANGLE.
2
S pritiskom puščičnih
gumbov , izberite
želeni kot.
• Z vsakim pritiskom gumba se stopnja
povečave spremeni v naslednjem zaporedju:
DELOVANJE
Opomba
• Ko se predvaja DivX plošče, se zaslon poveča na dvakratno
normalno velikost.
34
MM-DG35I-SLV-1.indd
37
2009-5-19
9:08:01
Ponovno predvajanje
Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali
imenika (MP3-datoteke).
DVD
CD
MP3
DIVX
Pritisnite gumb REPEAT.
• Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega predvajanja spremeni v
naslednjem zaporedju:
DVD
Title Chapter
Off
DIVX
Track Folder
Off
MP3
CD
Možnosti ponovnega
predvajanja
• Track: Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
• Folder: Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
• Title: Ponovno predvajanje izbranega naslova.
• Chapter: Ponovno predvajanje izbranega poglavja.
• Off: Preklic ponovnega predvajanja.
•
•
•
•
•
Normalno (avdio CD (CD-DA) / MP3): posnetki na plošči se
predvajajo v zaporedju, v katerem so bili posneti na ploščo.
Ponovno predvajanje posnetka (avdio CD (CD-DA)/MP3)
Ponovno predvajanje mape (MP3)
Ponovi vse (avdio CD (CD-DA)): ponovno se predvajajo vsi
posnetki.
Naključno izbiranje (avdio CD (CD-DA) / MP3) (Vsak posnetek
se lahko predvaja enkrat.)
- Med predvajanjem avdio CD-ja (CD-DA): možnost naključnega izbiranja
-
predvaja posnetke na plošči v naključnem zaporedju.
Med predvajanjem plošče MP3: možnost naključnega izbiranja predvaja
datoteko mape v naključnem zaporedju.
• Za plošče CD, MP3 ali DIVX lahko pritisnete gumb SHUFFLE (PREDVAJAJ NAKLJUČNO)
za predvajanje pesmi po naključnem vrstnem redu. (Vsak posnetek bo predvajan le enkrat.)
35
MM-DG35I-SLV-1.indd
38
2009-5-19
9:08:04
Ponovno predvajanje A↔B
DVD
CD
MP3
DIVX
Pritisnite gumb REPEAT
A-B (PONOVI A-B) na
mestu, kjer želite, da se
začne ponavljajoče
predvajanje (A).
1
DIVX
Repeat A-B A-
CD
MP3
A-B A-
2
Pritisnite gumb REPEAT A-B
(PONOVI A-B) na mestu, kjer
želite, da se konča
ponavljajoče predvajanje (B).
DVD
DIVX
Repeat A-B A-B
CD
MP3
A-B A-B
DELOVANJE
DVD
3
SLV
Za vrnitev na običajno
predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT
A-B (PONOVI A-B).
DVD
DIVX
CD
MP3
Repeat A-B Off
• Funkcija ponavljanje A-B ne deluje z nekaterimi JPEG diski.
• Časovni razmik med točko A in B mora biti več kot 5 sekund.
36
MM-DG35I-SLV-1.indd
39
2009-5-19
9:08:06
Funkcija spreminjanja zornega kota
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.
Funkcija spreminjanja zornega kota
DVD
1
DIVX
JPEG
Pritisnite gumb
ZOOM.
2
S pritiskom puščičnih
gumbov , , ,
se pomaknite na del, ki
ga želite povečati.
Z vsakim pritiskom gumba se stopnja
povečave spremeni v naslednjem
zaporedju:w:
2x
4x
OFF.
37
MM-DG35I-SLV-1.indd
40
2009-5-19
9:08:07
Izbira jezika govora/
podnaslovov
Funkcija izbire jezika zvoka
DVD
SLV
DIVX
1. Pritisnite gumb INFO.
2. S puščičnimi gumbi , izberite
možnost Avdio.
3. S puščičnimi gumbi , izberite
želen avdio jezik.
Funkcija izbire Language
DELOVANJE
Z vsakim pritiskom gumba se glede na
število jezikov na DVD-plošči izbere drug
jezik zvoka (angleški, španski, francoski
itd.).
DVD
DIVX
1. Pritisnite gumb INFO.
2. S puščičnimi gumbi , izberite
možnost Podnapisi.
3. S puščičnimi gumbi , izberite
želen jezik podnapisov.
Note
• Jezik podnapisov ali avdia lahko izberete z gumboma AUDIO (AVDIO) ali SUBTITLE (PODNAPIS) na daljinskem
upravljalniku.
• A lemeztöl függően előfordulhat, hogy a lejátszás és feliratozás nyelve nemválasztható ki.
• Ko za izbiro »DTS« uporabite gumb AUDIO (AVDIO), zvok ni slišen in na televizorju se prikaže:
38
MM-DG35I-SLV-1.indd
41
2009-5-19
9:08:09
Neposredni pomik na
prizor/skladbo
Premik na naslov DVD
DIVX
1. Pritisnite gumb INFO.
2. S puščičnimi gumbi , izberite
možnost Naslov.
3. S puščičnimi gumbi , ali
številskih gumbov izberite želen
naslov in pritisnite gumb ENTER.
Premik na poglavje
DVD
1. Pritisnite gumb INFO.
2. S puščičnimi gumbi
, izberite
možnost Poglavje.
3. S pritiskom puščičnih gumbov , ali
številskih gumbov izberite želeno
poglavje in pritisnite gumb ENTER.
Premik na čas
DVD
DIVX
1. Pritisnite gumb INFO.
2. S puščičnimi gumbi
, izberite
možnost Čas predvajanja.
3. S pritiskom številskih gumbov
izberite želeni čas predvajanja in
pritisnite gumb ENTER.
Opomba
• Če se želite pomakniti neposredno na želeni naslov,
poglavje ali posnetek, pritisnite enega od gumbov
na daljinskem upravljalniku.
• Možnost pomika na želeni naslov ali čas posnetka je
odvisna od vrste plošče.
39
MM-DG35I-SLV-1.indd
42
2009-5-19
9:08:13
Uporaba možnosti Disc Menu
SLV
Menije lahko uporabljate za nastavitev jezika zvoka, jezika podnapisov, profila itd.
Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.
DVD
3
Pritisnite kurzor ,
tipko, da izberete željen
predmet, nato pritisnite
ENTER.
2
4
Pritisnite kurzor ,
tipko, da izberete
željen predmet, nato
pritisnite ENTER.
DELOVANJE
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
S pritiskom puščičnih
gumbov , se
pomaknite na <Disc
Menu> in nato dvakrat
pritisnite gumb ENTER.
Za vrnitev na predhodni nivo pritisnite gumb RETURN.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
40
MM-DG35I-SLV-1.indd
43
2009-5-19
9:08:16
Uporaba možnosti Title Menu
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate naslove posameznih filmov.
Razpoložljivost te možnosti je odvisna od vsebine plošče.
DVD
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
3
Pritisnite kurzor ,
tipko, da izberete željen
predmet, nato pritisnite
ENTER.
2
4
Z drsnikoma , se
premaknite na »Title
Menu« (Meni naslova)
in nato dvakrat
pritisnite gumb
ENTER.
Pritisnite kurzor ,
tipko, da izberete
željen predmet, nato
pritisnite ENTER.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
41
MM-DG35I-SLV-1.indd
44
2009-5-19
9:08:20
Nastavitev jezika
SLV
Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.
4
S pritiskom puščičnih
gumbov , izberite
želeni jezik in pritisnite
gumb ENTER.
2
S pritiskom puščičnega gumba
se pomaknite na
možnost <Setup> in pritisnite
gumb ENTER.
3
S pritiskom puščičnih
gumbov , izberite
možnost Nastavitev
jezika in pritisnite gumb
ENTER.
DELOVANJE
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
• Ko je nastavitev končana, se bo, če je bil
nastavljen angleški jezik, pokazal angleški
OSD.
Izbor jezika menija
predvajalnika
Izbira jezika menija
plošče (posneto na
ploščo)
Izbira jezika zvoka
(posnetega na plošči)
* Če izbranega jezika ni na
plošči, se jezik menija ne
bo spremenil v jezik, ki ga
nastavite.
Izbira jezika podnapisov
(posnetih na plošči)
Izbor jezika menija predvajalnika
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb MENU ali
EXIT gumb.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
MM-DG35I-SLV-1.indd
45
42
2009-5-19
9:08:23
Nastavitev vrste televizijskega
zaslona
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
3
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
‘Display Setup’ in
pritisnite gumb ENTER.
2
4
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
<Setup> in pritisnite
gumb ENTER.
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
'Tv Aspect' in pritisnite
gumb ENTER.
• Za svoj televizor lahko izberete
način »4:3 Letter Box«, »4:3
Pan&Scan« ali »16:9 Wide«.
5
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
‘Screen Messages’ in
pritisnite gumb ENTER.
• Izberete lahko »On« (Vklopljeno) ali »Off« (Izklopljeno).
On (Vklopljeno): lahko vidite sporočila na zaslonu.
Off (Izklopljeno): sporočil na zaslonu ne morete videti.
.
43
MM-DG35I-SLV-2.indd
34
2009-5-19
9:18:09
SLV
Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja
Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in
visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate
DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali
monitorju.
✱ Za običajni televizor izberite možnost <4:3PS> ali <4:3LB>. Če uporabljate
širokozaslonski teievizor, pa izberite možnost <WIDE/HDTV>.
16:9 Wide
: To
možnost izberite, če želite gledati posnetek v
razmerju 16 : 9 na celotnem zaslonu
širokozaslonskega televizorja.
•
4:3LB
: To
možnost izberite, če želite gledati posnetek v
razmerju 16 : 9 v načinu nabiralnika na običajnem
televizorju.
•
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
NAMESTITEV
(4:3 Letter box)
Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.
Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni rob.
: To
možnost izberite, če želite gledati posnetek v
razmerju 16 : 9 v stisnjenem načinu na običajnem
televizorju.
•
Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju
16 : 9 odrezana).
Opomba • Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika odvisna
od vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno
stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni
zaslon.
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
44
MM-DG35I-SLV-2.indd
35
2009-5-19
9:18:21
Nastavitev starševskega
nadzora (stopnja nastavitve)
S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki zanje še niso primerne.
1
4
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
S pritiskom puščičnih
gumbov , izberite
želeno stopnjo nastavitve
in pritisnite gumb ENTER.
• Če ste izbrali možnost Level 6,
ogled DVD plošč s stopnjo, višjo od
7, ne bo mogoč.
• Višja stopnja označuje vsebine z
več nasilja in spolnosti.
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
<Setup> in pritisnite gumb
ENTER.
2
5
3
S pritiskom puščičnega
gumba se pomaknite na
možnost ‘Parental Setup’
in pritisnite gumb ENTER.
Vnesite geslo in
pritisnite gumb
ENTER.
• Privzeta nastavitev gesla je <7890>.
• Ko je nastavitev končana, se
pomaknete na prejšnji zaslon.
Opomba
•
Ta funkcija deluje samo, če
DVD-plošča vsebuje informacije o
nastavitvi stopnje.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno
stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
45
MM-DG35I-SLV-2.indd
36
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
2009-5-19
9:18:22
Nastavitev gesla
SLV
Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko
nastavite geslo.
4
Z drsnikoma , izberite
»Change Password«
(Spremeni geslo) in nato
pritisnite gumb ENTER.
2
5
3
S pritiskom puščičnega
gumba se pomaknite na
možnost ‘Parental Setup’
in pritisnite gumb ENTER.
NAMESTITEV
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
S pritiskom puščičnega
gumba
se
pomaknite na možnost
<Setup> in pritisnite gumb
ENTER.
Vnesite geslo in
pritisnite gumb
ENTER.
• Vnesite staro geslo in nato novo
geslo ter novo geslo potrdite.
• Nastavitev je končana.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
S tipko CANCEL prekličete napako pri vnosu številke gesla.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
MM-DG35I-SLV-2.indd
37
46
2009-5-19
9:18:26
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC)
S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na
nižji glasnosti, recimo zvečer.
1
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
3
Z drsnikoma ,
izberite »DRC« (NDR) in
nato pritisnite gumb
ENTER.
2
S pritiskom puščičnega gumba
se pomaknite na možnost
<Audio> in pritisnite gumb
ENTER.
4
S pritiskom puščičnih
gumbov , prilagodite
funkcijo DRC.
•
NDR lahko nastavite med 0 in 8.
Nastavite na najboljšo nastavitev.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno
stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
47
MM-DG35I-SLV-2.indd
38
2009-5-19
9:18:30
Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC)
SLV
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom.
V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.
1
S pritiskom puščičnega
gumba , se pomaknite
na možnost <AV-SYNC> in
pritisnite gumb ENTER.
2
S pritiskom puščičnega
gumba , se pomaknite
na možnost <Audio> in
pritisnite gumb ENTER.
4
Z gumbom za pomikanje
, izberite zakasnitev
AV-SYNC in pritisnite gumb
ENTER.
NAMESTITEV
3
V načinu zaustavitve
pritisnite gumb MENU.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
S pritiskom gumba MENU zapustite nastavitveni zaslon.
Za izstop iz nastavitvenega zaslona pritisnite gumb EXIT.
48
MM-DG35I-SLV-2.indd
39
2009-5-19
9:18:34
O RDS predvajanju
Uporaba RDS (Radio podatkovni sistem) za sprejem FM postaj
RDS dovoljuje FM postajam, da pošiljajo dodaten signal poleg rednega signala programa. Na primer, postaje in njihova imena, ter tudi podatki o tipu
programa, ki je predvajan, npr. šport, glasba, itd.
Ko poslušate postajo, ki omogoča RDS storitev, na prikazovalniku zasveti
RDS kazalec.
Opis RDS funkcije
• PTY (Tip programa) : Prikaže tip trenutno predvajanega programa
• PS NAME(Ime programske usluge) : Kaže ime postaje in je sestavljeno iz 8 znakov.
• RT (Radijsko besedilo) : Dekodira besedilo, ki ga postaja oddaja, in je sestavljeno iz največ 64
znakov.
• CT (Ura) : Dekodira točen čas iz FM frekvence.
Nekatere postaje ne oddajajo informacije PTY, RT ali CT, zato le-ta ni vedno prikazana.
• TA (Prometna obvestila) : Ko ta simbol utripa, nakazuje, da so v oddajanju prometna obvestila.
• RDS morda ne bo deloval pravilno, če poslušana postaja ne oddaja
RDS signala pravilno ali je signal prešibek.
Prikaz RDS signalov
Na prikazovalniku lahko vidite RDS signale, ki jih oddaja postaja.
Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko RDS.
• Vsakič, ko pritisnete tipko, se prikazovalnik spremeni in vam poda naslednje podatke.:
PS NAME ➝ RT ➝ CT ➝ Frequency
• PS (Storitev programa): Med iskanjem se prikaže “PS”, čemur sledijo imena postaj. Če ni nobenega
signala, se izpiše “NO PS”.
• RT (Radijsko besedilo) : Med iskanjem se prikaže “RT”, čemur sledi besedilo, ki ga pošilja poslušana
postaja. Če ni nobenega signala, se izpiše “NO RT".
• Frekvenca: Frekvenca postaj (ni RDS storitev)
O znakih na prikazovalniku
Ko prikazovalnik kaže PS ali RT signal, so uporabljeni naslednji znaki.
• Okno prikazovalnika ne loči med malimi in velikimi črkami in vedno uporablja velike črke.
• Okno prikazovalnika ne prikazuje naglašenih črk, “A”, na primer, lahko pomeni naglašene “A”-je,
kot so “Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ in Ă.”
• Ko je iskanje končano, na prikazovalniku ni izpisano “PS” in “RT”.
49
MM-DG35I-SLV-2.indd
40
2009-5-19
9:18:37
PTY (Tip programa) in funkcija PTY-SEARCH
SLV
Ena od prednosti RDS storitve je, da lahko iz prednastavljenih programov najdete točno določen program, s
specifikacijo PTY kod.
Iskanje programov s PTY kodami
Preden začnete...
• PTY iskanje se nanaša le na prednastavljene postaje.
• Za ustavitev iskanja, kadarkoli pritisnite STOP.
• Pri naslednjih korakih je časovna omejitev. Če je nastavitev prekinjena preden končate, ponovno začnite s
korakom 1.
1
2
Med poslušanjem FM postaje, pritisnite tipko PTY SEARCH.
Pritiskajte PTY- ali PTY+, dokler na prikazovalniku ni izpisana TPY koda, ki jo
želite.
• Opis PTY kode je na desni strani prikazovalnika.
3
PTY SEARCH pritisnite ponovno, dokler je na prikazovalniku še izpisana PTY
koda, izbrana v prejšnjem koraku.
• Če iščete isti “PTY”, se bo iskanje zaustavilo. Če ni na voljo istega “PTY”,
se bo iskanje nadaljevalo in ustavilo na začetku.
Tip programa
Prikazovalnik
NEWS
AFFAIRS
Novice, vključno z mnenji in poročili
CLASSICS
Razne zadeve, vključno s sedanjimi dogodki,
dokumentarnimi oddajami, razpravami in analizami.
OTHER M
Druga glasba – Jazz, R&B, narodna
WEATHER
Vreme
FINANCE
Finance
Sport
SPORT
EDUCATE
Tip programa
Težka klasična glasba – Orkestralna glasba,
simfonična, komorna glasba in opera
Podatki, vključno s težami in merami,
napovedmi, potrošniškimi temami, zdravstvenimi
podatki, itd.
INFO
Prikazovalnik
Izobrazba
CHILDREN
Otroški programi
SOCIAL
Družbene zadeve
Radijski dramski program, itd.
RELIGION
Vera
Kulturno-narodna ali lokalna kultura, vključno z
verskimi težavami, družbenimi vedami, jezikom,
gledališčem, itd.
PHONE IN
CULTURE
Pogovorne oddaje
TRAVEL
Potovanja
SCIENCE
Naravne znanosti in tehnologija
LEISURE
Prosti čas
DRAMA
VARIED
Drugo-Govori, zabavni program (kvizi, igre),
intervjuji, komedije in satira, itd.
POP M
Pop glasba
ROCK M
Rock glasba
M.O.R.M
Trenutna sodobna glasba za lahko poslušanje
LIGHT M
Lahka klasična glasba – Klasična glasba,
instrumentalna in zborovska glasba
JAZZ
Jazz glasba
COUNTRY
Narodna glasba
NATION.M
Nacionalna glasba
OLDIES
Stari hiti
FOLK M
Folk glasba
DOCUMENT
Dokumentarni program
50
MM-DG35I-SLV-2.indd
41
2009-5-19
9:18:39
Poslušanje radia
S samodejnim ali ročnim iskanjem radijske postaje lahko poslušate izbrani pas
(radijske postaje FM,).
Daljinski upravljalnik
1
Pritisnite gumb
TUNER.
2
Nastavite želeno
radijsko postajo.
Samodejno iskanje 1 Pritisnite tipko STOP ( ) za izbiro
prednastavljenih (PRESET) postaj, nato
pa pritisnite tipko TUNING
ail
da izberete eno od
prednastavljenh postaj.
Pritisnite tipko STOP ( ) in izberite
Samodejno iskanje 2
"AUTO" nato pa pritisnite
tipko TUNING
ail
, da sistem samodejno poišče
postajo.
Ročno iskanje Pritisnite STOP ( ) , da izberete
ail
TUNING
"MANUAL". Na kratko pritisnite tipki
, da povečate ali zmanjšate frekvenco.
Glavna enota
1
Za izbiro FM pasu,
pritisnite gumb
FUNC.
2
Izberite radijsko
postajo.
Samodejno iskanje 1 Pritisnite tipko STOP ( ) za izbiro
prednastavljenih (PRESET) postaj, nato
pa pritisnite tipko
da izberete eno od
prednastavljenh postaj.
Pritisnite tipko STOP ( ) in izberite
Samodejno iskanje 2
"AUTO" nato pa pritisnite tipko
,
da sistem samodejno poišče postajo.
Ročno iskanje Pritisnite STOP ( ) , da izberete
,
"MANUAL". Na kratko pritisnite tipki
da povečate ali zmanjšate frekvenco.
S pritiskom gumba MO/ST izberite način Mono ali Stereo.
(To velja samo pri poslušanju postaje FM.)
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma <STEREO> in <MONO>.
51
MM-DG35I-SLV-2.indd
42
• Če je sprejem postaje slab, izberite način <MONO> za čist, nemoten sprejem.
2009-5-19
9:18:39
Prednastavitev radijskih postaj
SLV
Shranite lahko do:
15 FM postaj
Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
S pritiskom gumba
TUNER izberite
radijsko frekvenco
FM.
1
2
S pritiskom na
TUNING
ail
izberite 89.10.
3
Pritisnite gumb
TUNER MEMORY.
• Za samodejno ali ročno
iskanje postaje si preberite 2.
korak na strani 51.
MHz
kHz
kHz
S pritiskom gumbov
TUNING
ail
izberite številko
programa.
• Izberete lahko med 1 in 15.
5
Ponovno pritisnite
gumb TUNER
MEMORY.
6
Če želite nastaviti
še druge postaje,
ponovite korake od 2
do 5.
• Če v 5 sekundah ne pritisnete “TUNER
MEMORY” prednastavljena nastavitev izgine
in prikaže se “FM”.
MHz
DELOVANJE RADIA
4
MHz
MHz
kHz
MHz
kHz
kHz
52
MM-DG35I-SLV-2.indd
43
2009-5-19
9:18:41
Funkcija presnemavanja
CD-jev
Ta funkcija vam omogoča kopiranje z zagonom diska ali posnetka po lastni izbiri.
Kompaktni disk lahko kopirate na USB kot MP3 datoteko.
1
Sistem preklopite s
pritiskom na
POWER.
4
Za začetek kopiranja, na
daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb CD RIPPING
(KOPIRANJE CD-ja).
Ko pritisnete ta gumb, se prikaže napis
»TRACK RIPPING« (KOPIRANJE
SKLADBE) in kopiranje zgoščenke se
prične.
Ko pritisnete ta gumb, se prikaže napis
»FULL CD RIPPING« (KOPIRANJE
ZGOŠČENKE) in kopiranje zgoščenke se
prične.
Med kopiranjem VD-ja, ne odstranjujte
enote USB.
2
5
Povežite USB.
Za zaustavitev kopiranja
pritisnite gumb STOP( )
Nato samodejno
ustvari in shrani
datoteko v formatu MP3.
3
Naložite
kompaktni disk
(Digitalni avdio).
Vrata za CD odprete s pritiskom na gumb
OPEN/CLOSE.
Vstavite CD in pritisnite gumb OPEN/
CLOSE, da zaprete vrata za CD.
Za izbiro želene pesmi uporabite gumba
.
Ko se kopiranje zgoščenke zaključi, se v vaši
napravi ustvari imenik »RIPPING«
(KOPIRANO) in ime datoteke je enako, kot je
na zgoščenki.
Opomba
◆ Med kopiranjem CD-ja ne odstranjujte USB-ja in kabla za napajanje. To
lahko poškoduje datoteko. Če želite kopiranje CD-ja zaustaviti med
kopiranjem, morate najprej pritisniti tipko ta zaustavitev, nato enoto USB
lahko odstranite.
◆ Če odklopite enoto USB med kopiranjem CD-ja, se bo glavna enota izklopila
in kopirane datoteke morda ne boste mogli izbrisati. V tem primeru prosimo
povežite USB v računalnik in naredite varnostno kopijo USB-ja, nato pa
formatirajte USB napravo.
◆ Če na USB-ju ni dovolj pomnilnika, se prikaže sporočilo »RIPPING ERROR«
(NAPAKA PRI KOPIRANJU).
◆ DTS-CD ne more kopirati CD-jev.
◆ CD lahko kopirate le na zunanje diske formata FAT, ne pa na diske formata
NTFS. Funkcija kopiranja CD-jev ne podpira vseh USB naprav.
◆ Pri uporabi funkcije hitrega iskanja CD-ja ali v načinu premora ali mirovanja,
funkcija kopiranja CD-ja ne deluje.
◆ Med kopiranjem CD-ja ne pritiskajte na nobeno tipko. Če napravo med
kopiranjem CD-ja stresete, se kopiranje lahko prekine.
◆ Včasih je pri nekaterih USB napravah čas kopiranja CD-ja daljši.
◆ Ko se kopiranje CD-ja konča ali ustavi, se CD ponovno naloži.
◆ Ko je HDMI avdio vklopljen, CD RIPPING (KOPIRANJE CD-ja) ne deluje.
53
MM-DG35I-SLV-2.indd
44
2009-5-19
9:18:43
Štoparica
SLV
• Štoparica omogoča, da se sistem vklaplja in izklaplja ob določenem času.
• Če nočete, da bi se sistem samodejno vklapljal in izklapljal, morate izklopiti štoparico.
• Preden nastavite štoparico se prepričajte, da je čas pravilen.
• Pri vsakem koraku imate na voljo nekaj sekund za nastavitev željenih možnosti.
Če ta čas prekoračite, morate začeti ponovno.
Primer: Vsako jutro se želite zbuditi ob glasbi.
1
Vklopite sistem
s pritiskom na
POWER.
2
Pritisnite TIMER/
CLOCK, dokler
se ne prikaže
TIMER.
3
Pritisnite ENTER.
• Za par sekund se prikaže ON
TIME , ki mu sledi že nastavljen
čas vklopa; nastavite lahko čas
vklopa na štoparici.
4
Nastavite čas
vklopa štoparice.
a. S pritiskom na tipko ali nastavite
uro.
b. Pritisnite ENTER.
• Minute utripajo.
c. S pritiskom na tipko ali nastavite
minute.
d. Pritisnite ENTER.
• Za par sekund se prikaže OFF
TIME , ki mu sledi že nastavljen čas
izklopa; nastavite lahko čas izklopa
na štoparici.
7
Pritisnite tipko ali
da izberete vir, ki želite,
da ga sistem predvaja,
ko se vklopi.
• TUNER (radio) : a Pritisnite ENTER.
b S pritiskom
na ali izberete
prednastavljene
postaje.
6
a. S pritiskom na tipko
ali
nastavite uro.
b. Pritisnite ENTER.
• Minute utripajo.
c. S pritiskom na tipko
ali
nastavite minute.
d. Pritisnite ENTER.
• Prikaže se VOL 10, kjer 10
pomeni že nastavljeno jakost
zvoka.
8
Pritisnite ENTER,
da potrdite
štoparico.
•
Prikazan je vir, ki bo predvajan.
9
Pritisnite POWER,
da sistem preide v
stanje pripravljenosti.
• Na zgornji desni strani časa
•
je prikazan
, ki kaže, da je
nastavljena štoparica.
Sistem so bo ob nastavljenem
času vklopil in izklopil.
RAZNO
• DVD/CD (kompaktni disk) : Vstavite
5
Nastavite čas
izklopa štoparice.
Pritisnite tipko ali
da nastavite
jakost zvoka in
pritisnite ENTER.
ploščo.
• USB: Vstavite USB.
Opomba • Če je čas vklopa in izklopa štoparice enak, se izpiše .
• Če ni plošče ali USB, ko izberete DVD ali USB, se bo nastavitev samodejno spremenila v
»TUNER« (UGLAŠEVALNIK).
MM-DG35I-SLV-2.indd
45
54
2009-5-19
9:18:45
Preklic štoparice
Po nastavitvi štoparice, se bo le-ta samodejno vklopila, kot je prikazano z indikatorjem TIMER na
prikazovalniku. Če štoparice ne želite več uporabljati, jo morate izklopiti.
Da štoparico izklopite, enkrat
pritisnite TIMER ON/OFF.
•
več ni prikazan.
Da štoparico ponovno vklopite, spet
pritisnite TIMER ON/OFF.
•
je ponovno prikazan.
Opomba
• Štoparico lahko izklopite, ko je predvajalnik vklopljen, ali v stanju pripravljenosti.
55
MM-DG35I-SLV-2.indd
46
2009-5-19
9:18:46
Funkcija Power Sound/
Power Bass/ Treble Level/
Bass Level
SLV
Funkcija POWER SOUND
Vaš micro-kompaktni sistem ima funkcijo POWER SOUND.
Funkcija POWER SOUND ojača nizke tone in popravi visoke ter tako omogoči
bistveno kakovostnejši zvok.
Ko kopirate CD, funkcija P.SOUND zvokov
ne deluje in nastavitve se samodejno prestavijo v
način “OFF”.
Pritisnite gumb P. SOUND.
Za nekaj sekund se prikaže "P.SOUND"
Za preklic te funkcije ponovno pritisnite P.SOUND in za nekaj
sekund se bo prikazal napis “OFF (IZKLJUČENO)” in
P.SOUND izgine.
Funkcija POWER BASS
Vaš micro-kompaktni sistem ima funkcijo ojačevanja nizkih
tonov, ki se imenuje Power Bass. Ta funkcija naredi zvok
mogočnejši in bolj realističen.
Pritisnite gumb P.BASS .
Za nekaj sekund se prikaže "P.BASS"
Za preklic te funkcije ponovno pritisnite P.BASS in za nekaj sekund se
bo prikazal napis “OFF (IZKLJUČENO)”.
Ko kopirate CD, funkcija P.BASS zvokov ne deluje in
nastavitve se samodejno prestavijo v način “OFF”.
Funkcija stopnje visokih tonov
Funkcija TREBLE ojača visoke tone in nudi bobneče
zvočne efekte
Funkcija stopnje nizkih tonov
Funkcija BASS ojača nizke tone in nudi bobneče
zvočne efekte.
Pritiskajte tipko TREB/
BASSdokler se ne izpiše TREB 00.
Pritisnite tipkoTUNING
TREB -08 do TREB 08.
,
da izberete od
• Izberete lahko raven visokih tonov po vaši želji.
Ko kopirate CD, funkcija TREB/BASS zvokov ne deluje in
nastavitve se samodejno prestavijo v način “00”.
MM-DG35I-SLV-2.indd
47
•
Pritisnite tipko TUNING
BASS -08 do BASS 08.
•
,
da izberete od
Izberete lahko raven visokih tonov po vaši želji.
RAZNO
•
Pritiskajte tipko TREB/BASS
dokler se ne izpiše BASS 00.
56
2009-5-19
9:18:47
Funkcija DSP/EQ
DSP(procesor digitalnega signala) : DSP-na ini so namenjeni simulaciji razli nih akusti nih okolij.
EQ : Za najboljši zvok predvajane vrste glasbe lahko izbirate med možnostmi ROCK, POP in CLASSIC.
Pritisnite gumb DSP/EQ .
Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem
zaporedju:
PASS ROCK JAZZ POP CLASSIC DANCE
PARTY HIP-HOP DNSE WIDE 3D
• POP, JAZZ, ROCK : glede na vrsto glasbe lahko izberete
POP, JAZZ ali ROCK.
• CLASSIC : izberite, ko poslušate klasično glasbo.
• DANCE : ustvari zvok, podoben udarnim basom nočnega
kluba.
• PARTY : ustvari vzdušje kot v nočnem klubu.
• HIP-HOP : zagotovi čist zvok, kot če bi poslušali HIP-HOP
glasbo.
• DNSE : zagotavlja različne nastavitve zvoka za
poudarjanje vrste glasbe, ki jo poslušate.
• WIDE 3D : zagotavlja različne nastavitve zvoka za
poudarjanje vrste glasbe, ki jo poslušate.
• PASS : s to možnostjo izberete zvok brez učinkov.
 Ko kopirate CD, funkcija DSP/EQ zvokov ne deluje in
nastavitve se samodejno prestavijo v način “PASS”.
57
MM-DG35I-SLV-2.indd
48
2009-5-19
9:18:48
Funkcija samodejnega izklopa/
Funkcija Mute
SLV
Samodejni izklop
Nastavite lahko čas, ko se bo DVD predvajalnik samodejno izklopil.
Pritisnite tipko SLEEP.
• Vedno, ko pritisnete tipko, se izbira spremeni: 90 MIN
MIN
30 MIN
15 MIN
60 MIN
45
OFF.
Da potrdite nastavitve za samodejni izklop, pritisnite
tipko SLEEP.
• Prikazal se bo preostali čas do samodejnega izklopa DVD predvajalnika.
• Ponovni pritisk na tipko spremeni čas do izklopa v čas, ki je bil nastavljen
pred tem.
Da izklopite samodejni izklop, pritisnite tipko SLEEP,
dokler se na prikazovalniku ne pokaže OFF.
Funkcija Mute
To je koristno, ko se oglasite na telefon ali greste odpret vrata.
Pritisnite tipko MUTE.
• Na zaslonu se izpiše 'MUTE'.
• Za ponovni vklop zvoka ponovno pritisnite ta gumb.
RAZNO
58
MM-DG35I-SLV-2.indd
49
2009-5-19
9:18:49
Funkcije DEMO /Funkcije DIMMER /
Funkcije ECO
Funkcija DEMO
Pregledate lahko mnoge funkcije, ki so na voljo.
Pritisnite tipko DEMO.
• Funkcije, ki so na voljo, se izpišejo na prikazovalniku.
• Vse funkcije so podrobno opisane v tej knjižici. Za
navodila, kako jih uporabljati, poglejte v primeren del
navodil.
Funkcija DIMMER
Nastavite lahko osvetljenost prikzovalnika, da Vas
ne bo motil med gledanjem filma.
Pritisnite tipko DIMMER.
• Vedno, ko pritisnete tipko, se osvetljenost spremeni:
ON(Dim)
DIMMER
DIMMER OFF(Bright).
Opomba
Za preklic funkcije DEMO, pritisnite poljuben gumb.
Ko izklopite glavno enoto, se bo funkcija DEMO po 10 sekundah
samodejno zagnala. Če funkcijo DEMO želite preklicati, znova pritisnite
gumb DEMO.
Funkcija ECO
Če je naprava izključena (v stanju pripravljenosti), lahko
varčujete z energijo.
V načinu pripravljenosti pritisnite in
več kot 3 sekunde držite gumb
POWER (VKLOP).
• Rezultat: Prikaže se indikator ECO in naprava samodejno preklopi v
način varčevanja z energijo.
59
MM-DG35I-SLV-2.indd
50
2009-5-19
9:18:51
Povezovanje slušalk
/
SLV
V sistem vaše mikro komponente lahko povežete slušalke in tako ne motite ostalih prisotnih.
Slušalke morajo imeti ustrezen vtikač ø 3,5 ali ustrezen adapter.
Slušalke povežete v
vtičnico PHONES na
sprednji plošči.
• Predvajanja glasbe odtlej preko zvočnikov ni
več možno slišati.
Opomba
RAZNO
• Dolgotrajno poslušanje glasne glasbe preko slušalk lahko poškoduje vaš sluh.
• Če uporabljate slušalke, bo funkcija HDMI avdio samodejno izklopila zvok.
60
MM-DG35I-SLV-2.indd
51
2009-5-19
9:18:52
Opozorila glede hranjenja in ravnanja
s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno
preskakovanje. Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.
Ravnanje s ploščami
Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne
pustite prstnih odtisov.
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Hranjenje in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
Opomba
• Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do
kondenzacije vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne
bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen
predvajalnik stati 1 ali 2 uri.
61
MM-DG35I-SLV-2.indd
52
2009-5-19
9:18:53
Odpravljanje težav
SLV
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji
ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Pregledi/odprava težav
Pladenj za plošče se ne
odpre.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regionalno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče
predvajati.
• DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede
dometa, kota in oddaljenosti od naprave?
• So baterije prazne?
Ko pritisnete gumb Play/Pause,
se predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po
korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno
prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Slika se ne pojavi, ni zvoka,
ali pladenj za disk se odpre
2 do 5 sekund kasneje.
• Ste DVD predvajalnik pred kratkim premaknli iz hladnega v topel
prostor? Ko se v predvajalniku nabere kondenz, odstranite disk in
pustite predvajalnik stati prižgan za kako uro ali dve. (Ko kondenz
izgine, lahko predvajalnik spet uporabljate.)
• Plošča se vrti, slika pa se
ne predvaja.
• Kakovost slike je slaba in
slika migota.
•
•
•
•
Je televizor vklopljen?
So video kabli pravilno priključeni?
Je plošča umazana ali poškodovana?
Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
RAZNO
62
MM-DG35I-SLV-2.indd
53
2009-5-19
9:18:54
Težava
Pregledi/odprava težav
Jezik zvoka in podnapisi
ne delujejo.
• Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne
bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo
menija, se menijski zaslon
ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni
mogoče spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v naOinih 16:9
WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem
ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo v tem
razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju
višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Ce je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja,
kjer je signal močnejši
• Naprava ne deluje.
(Primer: Napajanje se
izklopi ali pa naprava
oddaja nenavaden šum.)
• DVD-predvajalnik ne deluje
pravilno.
• Napravo izklopite in dlje kot 5 sekund pridržite gumb STOP na
napravi.
Pozabili ste geslo za
starševski nadzor.
• Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo <NO DISC>, pritisnite in
držite gumb STOP
na napravi dlje kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi
sporočilo <INITIAL> in nastavitve se ponastavijo.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
• Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
63
MM-DG35I-SLV-2.indd
54
2009-5-19
9:18:54
Opombe o terminologiji
KOT
ŠTEVILKA
POGLAVJA
SLV
Na nekaterih DVD diskih so prizori, posneti hkrati iz več kotov (isti prizor je posnet od
spredaj, z leve, z desne, itd.)
Pri takih diskih lahko z gumbom ANGLE določate zorni kot za določene prizore.
Te številke so posnete na DVD diskih. Naslov je razdeljen na več delov, vsak od teh
delov je oštevilčen in s pomočjo teh številk lahko hitro najdete željen odlomek na DVDju.
DVD
Zelo zgoščen optični disk na katerem so posnete slike in zovk s pomočjo digitalnih
signalov. Z uporabo nove tehnologije stiskanja videa (MPEG-2) in tehnologije zelo
zgoščenega snemanja, je DVD disk sestavljen iz dveh povezanih 0.6 mm diskov.
PCM
Kratica za Pulce Code Modulation (vrsta pretvorbe analognega signala v digitalni zapis)
– drugo ime za digitalni avdio zapis.
PBC
(NADZOR
PREDVAJANJA)
ŠTEVILKA OBMOČJA
PODNASLOVI
ŠTEVILKA NASLOVA
ŠTEVILKA
DATOTEKE
VIDEO CD
To je posneto na video CD-ju (različica 2.0).
V meniju, prikazanem na TV-zaslonu, lahko izberete prizore ali informacije.
Tako DVD predvajalnik, kot DVD disk vsebujeta številko območja.
Če tevilka območja na DVD disku ne odgovarja tisti na DVD predvajalniku, predvajalnik
tega diska ne more predvajati.
Prevodi se pojavljajo na dnu zaslona. DVD disk lahko vsebuje do 32 jezikov
podnaslovov.
Te številke so posnete na DVD diskih. Če sta na disku dva ali več filmov, so ti filmi
oštevilčeni kot Naslov 1, Naslov 2, itn.
Te številke pripadajo datotekam posnetim na video in audio CD-je. Omogočajo hitro
predvajanje želenih skladb.
Vsebuje posnete slike in zvok, kakovost katerih je primerljiva s kakovostjo video kasete.
Ta predvajalnik podpira tudi video CD-je z nadzorom predvajanja (različica 2.0).
5.1 (ali 6) Kanalski Digitalni Surround zvok predvajan z DVD-jev in LD-jev posnet v
obliki digitalnih signalov (z oznakami na disku
). Z boljšo kakovostjo zvoka,
dinamičnim obsegom in neposrednostjo tradicionalne Dolby surround tehnologije lahko
uživate v dinamičnem in realističnem zvoku.
RAZNO
64
MM-DG35I-SLV-2.indd
55
2009-5-19
9:18:55
Specifikacije
RADIO
FM
Razmerje signala/hrupa
55 dB
Uporabna občutljivost
12 dB
Skupna zvočna deformacija
0.5 %
CD-PREDVAJALNIK
Kapaciteta za
1 disc
Frekvenčni razpon
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Razmerje signala/hrupa
90 dB (at 1 KHz) with filter
Deformacija
0.05 % (at 1 KHz)
Ločitev kanalov
60 dB
Premer
Diameter: 120 or 80 mm. Thickness: 1.2 mm
OJAČEVALNIK
Izhodna moč
Sprednji zvočnik(6Ω)
80W/CH RMS,IEC (skupna zvočna deformacija: 10 %)(MM-DG35I/DG36I)
Subwoofer zvočnik(4 Ω)
120W/CH RMS,IEC (skupna zvočna deformacija: 10 %)(MM-DG36I)
Ločitev kanalov
60 dB
Razmerje signala/hrupa
70 dB
SPLOŠNO
Električna poraba
40W
Dimenzije
230(D) x 105 (H) x 230 (W) mm
Teža
2.3 Kg
65
MM-DG35I-SLV-2.indd
56
2009-5-19
9:18:55
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu)
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
SLV
Region
Country
Customer Care Center
Web Site
RAZNO
66
MM-DG35I-SLV-2.indd
57
2009-5-19
9:18:56
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne
smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da
baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te
baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati
skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter
tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno
recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AH68-02217L(REV0.0)
MM-DG35I-SLV-1.indd
2
2009-5-19
9:06:43
Download PDF

advertising