Samsung SP-A800B Navodila za uporabo

Samsung SP-A800B Navodila za uporabo | Manualzz
Da bi se izognili poškodbam in poškodovanju lastnine, pozorno preberite naslednje varnostne ukrepe in
izdelek uporabljajte v skladu z njimi.
Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali celo
smrt.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodovanje izdelka ali lastnine.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
Vtič mora biti ustrezno priključen, sicer lahko pride do požara.
z
Če ni ustrezno priključen, lahko pride do požara.
Ne rahljajte vtičnice za napajanje ali poškodovanih napajalnih
kablov.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pod nobenim pogojem se ne dotikajte napajalnega vtiča z mokrimi
rokami.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka.
V eno stensko vtičnico ne priključujte več naprav.
z
Obstaja nevarnost požara.
Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Napajalnega
kabla ne zvijajte, vlecite ali sukajte.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pred premikanjem predmeta preverite, ali je napajanje izklopljeno,
in odstranite napajalni kabel iz stenske vtičnice. Pred premikanjem
izdelka preverite tudi, ali so izključeni priključitveni kabli drugih
naprav.
z
Premikanje izdelka s priključenim napajalnim kablom lahko poškoduje
napajalni kabel in povzroči požar ali električni šok.
Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz
stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
z
To lahko povzroči električni šok ali požar.
Izdelek izključite tako, da držite napajalni vtič in ne napajalnega
kabla.
z
Obstaja nevarnost požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni vtič.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE
STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.
z
Obstaja nevarnost požara.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del izdelka ne
sme gledati iz omare oziroma s police.
z
Če izdelek pade, se lahko poškoduje ali povzroči telesno poškodbo.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnih teles.
z
Prevleka na napajalnem kablu se lahko stopi in povzroči električni šok ali
požar.
Izdelka ne nameščajte na mesta, izpostavljena olju, dimu, vlagi ali
vodi (deževnici) ali v vozilo.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta brez prezračevanja, kot je knjižna
polica ali stenska omara.
z
To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto, na primer na stojalo, ki
je manjše kot izdelek.
z
Če izdelek pade, lahko poškoduje otroke ali se poškoduje. Namestite na
stabilno mesto, saj je sprednji del težak.
V primeru bliskanja takoj izklopite izdelek in izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Zračnikov izdelka ne sme blokirati namizni prt ali zavesa.
z
To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelek postavljajte na tla previdno.
z
Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Med premikanjem izdelka ga ne izpustite.
z
Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Izdelek shranjujte izven dosega otrok.
z
Če izdelek pade, lahko poškoduje otroke. Ker je sprednji del izdelka težji od
zadnjega, izdelek namestite na ravno in stabilno mesto.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
V zračnike izdelka ali vrata AV ne vstavljajte kovinskih izdelkov, kot so
kitajske paličice, žice, svedri, ali vnetljivih predmetov, kot so papir in
vžigalice.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga izklopite, izključite napajalni kabel iz
stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali spremeniti.
z
Ko je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.
Obstaja nevarnost električnega šoka ali poškodovanja izdelka.
Izdelek ne izpostavljajte vnetljivim razpršilom ali drugim podobnim snovem.
z
Obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, pijač, kemikalij, majhnih
kovinskih predmetov ali težkih predmetov.
z
Če v izdelek pride predmet ali tekočina, lahko povzroči električni šok, požar ali
telesno poškodbo.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo predmete, kot so igrače ali
piškoti.
z
Če otrok poskuša doseči katerega izmed teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči na sprednji strani izdelka in slike ne
projicirajte na oči.
z
To je posebno nevarno za otroke.
Ko odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jih ne dobijo v
roke otroci, ki bi jih utegnili pogoltniti. Baterije hranite zunaj dosega otrok.
z
Kdor pogoltne baterije, mora takoj k zdravniku.
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden zvok ali vonj po zažganem, ga
takoj izklopite, izključite napajalni vtič iz stenske vtičnice in se obrnite na
servisni center.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljen prahu, vodi ali tujem
snovem, jo očistite.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Vsaj enkrat letno se obrnite se na center za stranke ali servisni center za
notranje čiščenje izdelka.
z
Če prah v izdelku dolgo ni očiščen, lahko povzroči težave z izdelkom ali celo požar.
Izdelek nežno očistite z mehko in suho krpo ali brisačo, potem ko ste
izključili napajalni kabel iz stenske vtičnice.
z
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo
za barve, sredstvo proti komarjem, dišava, mazivo, čistilno sredstvo itd.
Ko izdelka ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni vtič.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pri nameščanju izdelka na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlažnostjo ali kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo
uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji
ipd., se obrnite na pooblaščeni servisni center.
z
Sicer se lahko izdelek resno poškoduje.
Če izdelek pade ali poči njegovo ohišje, ga izklopite in izključite napajalni
vtič, saj lahko to povzroči električni šok ali požar.
z
V tem primeru se obrnite na servisni center.
Ne izgubite pokrovčka objektiva izdelka.
z
Uporaba objektiva brez pokrovčka lahko poškoduje objektiv.
Ko zamenjujete baterije, jih postavite na ustrezen pol +/-, kot je prikazano
na nosilcu baterije.
z
Če baterijo vstavite nepravilno, se lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko
povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).
Uporabljajte samo določene standardne baterije. Ne uporabljate hkrati starih
in novih baterij.
z
Zaradi tega se baterija lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar,
poškodbo ali okužbo (škodo).
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne
dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako
spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta
izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni
vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri
odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Optični sistem z vgrajeno napredno tehnologijo DLP
- Podpora ločljivosti 1920x1080 (full HD).
- 6-delno barvno kolo za implementacijo optimalnih barv.
- Žarnica z močjo 300 W za izboljšano svetilnost
Žive barve
- Kakovost slike s poudarkom na izboljšanju barv - ta projektor zadosti realizaciji barv v skladu s
standardi predvajanja in video produkcije.
Nizka stopnja hrupa delovanja ventilatorja in uhajanja svetlobe
- Optimizacija toka zraka in namestitve ventilatorja, kar omogoča nizko stopnjo hrupa delovanja
ventilatorja ter uhajanja snopa svetlobe.
Možnost različnih vhodnih priključkov
- Na voljo je kopica priključkov, na primer dva priključka HDMI (s podporo HDCP) ter dva komponentna
priključka, kar omogoča povezovanje z drugimi napravami.
Nastavitve
- Ta naprava omogoča nastavljanje za vsak posamezen vhodni priključek.
- Za lažje nastavljanje je na voljo nastavitveni vzorec.
- Za udobno rokovanje v zatemnjenih prostorih je napravi priložen daljinski upravljalnik.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Sprednja/zgornja stran
1. Indikatorji
7. Gumb za povečavo
- TEMP (Rdeči LED-indikator)
Gumb za povečanje ali zmanjšanje velikosti slike.
- LAMP (modra lučka LED)
8. Gumb za VKLOP (
- STAND BY (modra lučka LED)
※ Za več informacij glejte Razlaga lučk LED.
)
Vklop in izklop projektorja.
2. Obroček za izostritev
9. Gumb SOURCE
Za nastavljanje ostrine slike.
Izbira vhodnih signalov zunanjih naprav.
3. Objektiv
10.Gumb za MENU
S tem gumbom se pomaknete v meni, zapustite
4. Kolešček za nastavljanje položaja objektiva
meni, ali pa se pomaknete po meniju naprej.
S tem koleščkom lahko nastavite višino
11.Gumb za izbiro in pomik
projicirane slike.
※ Za več informacij glejte Nastavljanje višine
(
/
)
S tem gumbom se pomaknete po meniju ali
objektiva s pomočjo koleščka.
izberete možnost znotraj menija.
5. Sprejemna točka signala daljinskega
upravljalnika
6. Prilagodljiv podstavek
Položaj slike lahko spreminjate s premikanjem
podstavka navzgor in navzdol.
Gumbi na zgornji strani projektorja so občutljivi na dotik.
Za uporabo se je potrebno s prsti gumbov rahlo dotakniti.
Vsebina kompleta
Navodila za hitro namestitev
Garancija
(ni na voljo povsod)
CD z uporabniškim priročnikom
Napajalni kabel
Daljinski upravljalnik in 2 bateriji
Čistilna krpica
Razlaga lučk LED
●:Lučka sveti
◐:Lučka utripa
○:Lučka ne sveti
TEMP
LAMP
STAND BY
Informacije
○
○
●
○
●
●
○
◐
●
○
◐
○
◐
○
◐
◐
◐
○
◐
○
○
◐
◐
●
Prišlo je do težave pri uporabi DDP IC v izdelku. Oglejte si Četrti ukrep.
◐
◐
◐
Težava pri delovanju žarnice. Glejte Ukrep 5.
●
◐
●
Življenjska doba žarnice se je iztekla. Glejte Ukrep 6.
○
◐
◐
Pomnilnik v izdelku ne deluje normalno. Obrnite se na servisno službo.
●
◐
◐
Napajanje izdelka ne deluje normalno. Obrnite se na servisno službo.
◐
●
◐
Pri uporabi barvnega kroga v izdelku je prišlo do težave. Oglejte si Četrti ukrep.
Če na projektorju ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb POWER, se v največ 30
sekundah prikaže zaslon.
Projektor deluje normalno.
Stanje, pri katerem se projektor pripravlja na delovanje, ko ste pritisnili gumb POWER na
projektorju ali na daljinskem upravljalniku.
Pritisnjen je gumb POWER za izklop projektorja, hladilni sistem bo ohladil notranjost
projektorja. (To traja okoli 90 sekund)
V primeru, da ventilator v notranjosti projektorja ne deluje normalno, glejte Ukrep 1
spodaj.
V primeru, da se zaščitni pokrov objektiva ne zapre, glejte Ukrep 2 spodaj.
Projektor se samodejno izključi v primeru, če se temperatura znotraj projektorja dvigne
nad omejitev. Glejte Ukrep 3.
Odpravljanje težav
Vrsta
Ukrep 1
Stanje
V primeru, da ventilator
ne deluje normalno.
Ukrepi
V primeru, da težave kljub odklopu in ponovnim priklopom
napajalnega kabla ter pritiskom na gumb POWER ne odpravite, se
obrnite na zastopnika, ali na našo servisno službo.
Če zaščitni pokrov
Ukrep 2
objektiva ni pravilno zaprt,
Preverite vijake na spodnji strani projektorja. Če so vijaki preveč
ali pa senzor ne deluje
priviti, se obrnite na zastopnika ali na našo servisno službo.
pravilno.
V primeru, da je
Ukrep 3
temperatura znotraj
projektorja previsoka.
Preverite namestitev projektorja in po potrebi prilagodite nastavitev
glede na zgoraj navedene previdnostne ukrepe. Počakajte, da se
projektor ohladi, nato pa z njim ponovno upravljajte. V primeru, da se
težava ponovno pojavi, se obrnite na zastopnika ali na našo servisno
službo.
Ukrep 4
Če DDP IC ali barvni krog ne
deluje.
Izključite in ponovno priključite napajalni kabel ter vključite projektor. V
primeru, da se težava ponovno pojavi, se obrnite na zastopnika ali na
našo servisno službo.
Žarnica po
Ukrep 5
nepričakovanem izklopu
Izključite projektor ter počakajte tako dolgo, da se projektor ohladi,
ter takojšnjem ponovnem
nato pa ponovno vključite projektor. V primeru, da se težava ponovno
vklopu projektorja ne
pojavi, se obrnite na zastopnika ali na našo servisno službo.
deluje pravilno.
Ukrep 6
V primeru, da slika postane
temnejša
S pomočjo zaslona za prikaz informacij preverite čas uporabe žarnice.
V primeru, da je žarnico potrebno zamenjati, se obrnite na zastopnika
ali na našo servisno službo.
Ta projektor ima vgrajen ventilator, ki preprečuje pregrevanje. Delovanje ventilatorja lahko povzroči hrup, kar pa
ne vpliva na delovanje projektorja. Zamenjava ali vračilo denarja zaradi hrupa ni mogoče.
Zadnja stran
1. Vhodni priključek za PC IN
5. Vrata RS-232C
(za servisne naprave)
2. COMPONENT IN priključek
6. Vhodni priključek za VIDEO IN
3. Vrata IN (Vhod) za S-Video IN
4. Priklop napajalnega kabla
7. Sprejemna točka signala daljinskega
upravljalnika
8. Priključek HDMI IN 2, HDMI 1/DVI IN
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
1.
Gumb (
2.
Gumb COMP1
3.
Gumb VIDEO
4.
Gumb S-VIDEO
5.
Gumb PC
6.
Gumb za meni
7.
Gumb Premakni (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER
8.
Gumb INFO
9.
Gumb P.SIZE
) ON
10. Gumb STILL
11. Gumb P.MODE
12. Gumb (
13.
) OFF
Gumb (
) Luč
14. Gumb HDMI1
15. Gumb HDMI1
16. Gumb COMP2
17. Gumb RETURN
18. Gumb EXIT
19. Gumb D.BLACK
20. Gumb USER
21. Gumb INSTALL
1. ON ( )
Vklop projektorja.
2. COMP1
Vklop načina COMPONENT 1.
3. VIDEO
Vklop načina Video.
4. S-VIDEO
Vklop načina S-VIDEO.
5. PC
Vklop načina PC.
6. MENU
Prikaz menija.
7. Premakni (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER
Za pomikanje po meniju in izbiro možnosti menija.
8. INFO
Preverjanje vira signala, nastavitev slike, nastavitev slike osebnega računalnika in življenjske dobe žarnice.
9. P.SIZE
Nastavitev velikosti slike.
10. STILL
Za ogled mirujočih slik.
11. P.MODE
Za izbiro slike.
12. OFF (
)
Izklop projektorja.
13.
Luč (
)
Za krmiljenje daljinskega upravljalnika v zatemnjenem prostoru.
14. HDMI1
Vklop načina HDMI 1.
15. HDMI2
Vklop načina HDMI 2.
16. COMP2
Vklop načina COMPONENT 2.
17. RETURN
Vrnitev na prejšnji meni.
18. EXIT
Izbris menija.
19. D.BLACK
Spreminjanje svetlosti zaslona in kontrasta.
20. USER
Za nastavljanje lastnosti slike.
21. INSTALL
Za prikaz obrnjene ali zrcaljene slike.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Oblika in tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Specifikacije
Model
Zaslon
Žarnica
SP-A800B
Velikost
24,1 mm / 0,9 inčev
Ločljivost
1920 x 1080
Proizvajalec
Texas Instrument
Vrsta
300 W UHP
Življenjska doba 2000 ur
Proizvajalec
Color (Barva)
Philips
62,2 M (1920 x 1080 x 3 x 10 bit)
Optimalna
ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Ločljivost
Največja
ločljivost
1920 x 1200
Vhodni video signal
Video, S-Video, komponentni, PC (analogni), HDMI
Vhodni sinhronizacijski signal
Ločena sinhr. H/V, TTL
Največja frekvenca točke
162 MHz
Diagonala zaslona
1016 mm ~ 7620 mm (16:9, diagonalno)
Razdalja za projiciranje
1,5 m ~ 14 m
Poraba energije
Manj kot 410 W
Napetost
110/220 V +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Napajanje
Hrup
Theater : 24dB, Bright : 30dB
431,3 mm(Š) x 468,5 mm(G) x 198,8 mm(V)
Mere
17,0 inčev(Š) x 18,4 inčev(G) x 7,8 inčev(V)
Teža
9,8 kg / 21,6 lb
Glavna
lastnosti
Svetlost
1,000 ANSI
Kontrast
10000:1 (Full On / Off)
Popravek
trapezaste slike
Navpično
Temperatura 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F),
Delovna
vlažnost (10 % ~ 80 %)
Temperatura in
Uporaba
vlažnost
Shranjevanje
Temperatura -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
vlažnost (5 % ~ 95 %)
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo. Ta oprema je registrirana glede EMI za
uporabo v stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki razreda A so za pisarniško uporabo.
Izdelki razreda A so namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo manj elektromagnetnih valov kot
izdelki razreda A.
V Samsungovih projektorjih DLP uporabljeno DMD-ploščo sestavlja več sto tisoč mikro ogledal. Kot pri ostalih
zaslonih, ima lahko tudi zaslon DLP mrtve točke. Podjetje Samsung in izdelovalec zaslonov DMD imata strog
dogovor glede identifikacije mrtvih točk in omejitev zanje, tako da pri izdelkih največje dovoljeno število mrtvih
točk ne bo preseženo. Včasih lahko obstajajo svetlobne pike, ki jih ni mogoče prikazati, vendar to ne vpliva na
kakovost celotne slike in življenjsko dobo izdelka.
Podprt način prikaza
Vhodni vir
PC, DVI
PC
Ločljivost
Skupna
(HxV)
ločljivost
640x350
640x400
PC, DVI
640x480
PC
PC, DVI
720x400
Vodoravna sinh.
Frekvenca
[kHz]
polariteta
Navpična sinh.
Frekvenca
[Hz]
polariteta
Frekvenca
točke
Vrsta sinh.
[MHz]
800x449
31,5
P
70,1
N
25,2
832x445
37,9
P
85,1
N
31,5
Sep.
Sep.
832x445
37,9
N
85,1
P
31,5
Sep.
800x525
31,5
N
59,9
N
25,2
Sep.
800x525
31,5
N
60,0
N
25,2
Sep.
816x500
35,0
N
70,0
N
28,6
Sep.
832x520
37,9
N
72,8
N
31,5
Sep.
840x500
37,5
N
75,0
N
31,5
Sep.
832x509
43,3
N
85,0
N
36,0
Sep.
Sep.
900x449
31,5
N
70,1
P
28,3
PC
1024x625
35,2
P
56,3
P
36,0
Sep.
PC, DVI
1056x628
37,9
P
60,3
P
40,0
Sep.
1040x625
43,8
N
70,0
N
45,5
Sep.
1040x666
48,1
P
72,2
P
50,0
Sep.
1056x625
46,9
P
75,0
P
49,5
Sep.
1048x631
53,7
P
85,1
P
56,3
Sep.
1088x517
31,0
P
60,0
P
33,8
Sep.
1344x806
48,4
N
60,0
N
65,0
Sep.
1328x806
56,5
N
70,1
N
75,0
Sep.
1360x801
57,7
N
72,0
N
78,4
Sep.
1312x800
60,0
P
75,0
P
78,8
Sep.
1376x808
68,7
P
85,0
P
94,5
Sep.
1520x897
53,8
N
60,0
P
81,8
Sep.
1536x900
63,0
N
70,0
N
96,8
Sep.
1536x901
64,9
N
72,0
N
99,6
Sep.
1600x900
67,5
P
75,0
P
108,0
Sep.
800x600
PC
848x480
PC, DVI
1024x768
1152x864
1280x720
1280x768
74,5
Sep.
1696x750
52,5
N
70,0
N
89,0
Sep.
1696x751
54,1
N
72,0
N
91,7
Sep.
1696x755
56,5
N
74,0
P
95,8
Sep.
1664x798
47,8
N
59,9
P
79,5
Sep.
1696x805
60,3
N
74,9
P
102,3
Sep.
Sep.
N
84,8
P
117,5
P
60,0
P
108,0
Sep.
1728x999
69,9
N
70,0
P
120,8
Sep.
1728x1001
72,1
N
72,0
N
124,5
Sep.
1728x1005
75,2
N
74,9
P
130,0
Sep.
1728x1011
85,9
P
85,0
P
148,5
Sep.
1688x1066
64,0
P
60,0
P
108,5
Sep.
1728x1066
74,6
N
70,0
N
128,9
Sep.
1728x1067
76,8
N
72,0
N
132,8
Sep.
1688x1066
80,0
P
75,0
P
135,0
Sep.
1728x1072
91,1
P
85,0
P
157,5
Sep.
1792x795
47,7
P
60,0
P
85,5
Sep.
1864x1089
65,3
N
60,0
P
121,8
Sep.
1896x1099
82,3
N
74,9
P
156,0
Sep.
1904x934
55,9
N
59,9
P
106,5
Sep.
1936x942
70,6
N
75,0
P
136,8
Sep.
1952x948
80,4
N
84,8
P
157,0
Sep.
1600x1200
2160x1250
75,0
P
60,0
P
162,0
Sep.
1920x1080
2080x1111
66,6
P
59,9
N
138,5
Sep.
1920x1200
2080x1235
74,0
P
60,0
N
154,0
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
Sep.
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
Sep.
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
Sep.
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
Sep.
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
Sep.
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
Sep.
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
Sep.
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
Sep.
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
Sep.
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
Sep.
858x525
15,7
N
59,9
N
13,5
Sep.
1360x768
1400x1050
1440x900
720x480
720x576
1280x720
PC, HDMI(DVI)
1920x1080
1920x1080i
1920x1080
720x480i
720x576i
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
1920x1080i
1920x1080
720x480i
720x576i
Podprte velikosti
P
60,0
1280x1024
Component
59,9
68,6
PC, DVI
HDMI
N
1712x809
1280x960
PC, DVI
44,8
1800x1000
PC
PC
1664x748
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
Sep.
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
SOY
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
SOY
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
SOY
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
SOY
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
SOY
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
SOY
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
SOY
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
SOY
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
SOY
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
SOY
858x525
15,7
N
59,9
N
13,5
SOY
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
SOY
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
SOY
O : Velikost in overscan je mogoče prilagoditi, x : Velikost in overscan je mogoče prilagoditi,
△: Velikost je mogoče prilagoditi
Source (Vir)
Vhod
Vrsta
HD
HDMI
SD
HD
Component
SD
Video in
SD
S- Video
HD
PC
SD
PC
Velikost slike
Način
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
x
576i
△
O
O
△
x
480i
△
O
O
△
x
1080p
△
x
x
△
x
1080i
△
x
x
△
x
720p
△
x
x
△
x
576p
△
x
x
△
x
480p
△
x
x
△
x
576i
△
x
△
x
x
480i
△
x
x
△
x
Način 16:9
△
x
x
△
x
Način 4:3
△
x
x
△
x
Način
16:9
4:3
Zoom 1
Zoom 2
Wide fit
1080p
x
x
O
O
O
1080i
x
x
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
Podprt način nastavljanja položaja
Overscan : izklopljeno
Source (Vir)
Vhod
Vrsta
HD
SD
HDMI
PC
HD
Component
SD
Video in
SD
S- VIDEO
Položaj slike (V/N)
576p
x
x
O
O
x
640 x 480p
x
x
O
O
x
720 x 480p
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
1280 x 1024/60
x
x
x
x
x
1024 x 768/60
x
x
x
x
x
800 x 600/60
x
x
x
x
x
720 x 400/70
x
x
x
x
x
640 x 350/70
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
x
x
O
O
x
480p
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
Način
16:9
4:3
Zoom 2
Wide fit
Overscan : On (Vklop)
Source (Vir)
Vhod
Vrsta
Položaj slike (V/N)
Zoom 1
HD
SD
HDMI
DVI
HD
Component
SD
Video in
S- Video
SD
HD
PC
SD
PC
1080p
x
x
O
O
O
1080i
x
x
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
576p
x
x
O
O
x
640 x 480p
x
x
O
O
x
720 x 480p
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
1280 x 1024/60
x
x
x
x
x
1024 x 768/60
x
x
x
x
x
800 x 600/60
x
x
x
x
x
720 x 400/70
x
x
x
x
x
640 x 350/70
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
480p
O
O
O
O
O
576i
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
Način 16:9
O
O
x
x
x
Način 4:3
O
O
x
x
x
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priklop video opreme |
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
Projektor postavite tako, da je objektiv na sredini platna.
Če platno ni nameščeno navpično, slika na njem morda ne bo imela oblike pravokotnika.
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je platno presvetlo, slika na njem ni jasno prikazana.
Če nameščate platno v svetlem prostoru, za zatemnitev uporabite zavese.
Projektor lahko namestite na naslednjih mestih: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Ogled nastavitev položaja namestitve)
Če želite med namestitvijo projektorja videti sliko za platnom,
Namestite polprosojno platno.
Izberite Menu (Meni) > Setup (Nastavitev) >
Install (Namestitev)> Rear-Floor (Zadaj na
tleh)
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom,
Projektor namestite na strani, na kateri gledate platno.
Izberite Menu (Meni) > Setup (Nastavitev) >
Install (Namestitev) > Front-Floor (Spredaj na
tleh)
Nastavitev povečave in ostrine
Gumb za povečavo
Obroček za izostritev
Velikost slike lahko prilagodite z gumbom za povečavo.
Ostrino slike lahko nastavite s pomočjo obročka za izostritev.
Če izdelek namestite na mestu, ki ne ustreza zahtevam za namestitev
(glejte Velikost slike in oddaljenost projekcije), ostrine slike ne bo mogoče
ustrezno nastaviti.
Nastavljanje višine s prilagodljivim nastavkom
Za namestitev projektorja nastavite prilagodljiv nastavek na spodnji strani
projektorja.
Višino projektorja lahko nastavite za največ 3 stopinje.
Glede na položaj projektorja je lahko slika trapezaste oblike.
Nastavljanje koleščka za nastavljanje položaja objektiva
Sliko lahko s pomočjo koleščka za nastavljanje položaja objektiva pomikate navzgor
in navzdol.
Velikost slike in oddaljenost projekcije
Namestite projektor na ravno površino in v vodoraven položaj, kar zagotavlja optimalno kakovost slike. Če slika ni ostra, sliko
prilagodite s pomočjo gumbov za povečavo ter ostrino slike, ali pa premaknite projektor naprej ali nazaj.
Velikost zaslona
Vodoravno
Navpično
(M:v palcih)
(X:mm)
(Y:mm)
Min(Z:mm)
Max(Z:mm)
Zamik(Y:mm)
40
886
498
1983,6
1523,1
50
50
1107
623
2479,5
1903,9
62
60
1328
747
2975,3
2284,6
75
70
1550
872
3471,2
2665,4
87
80
1771
996
3967,1
3046,2
100
90
1992
1121
4463
3427
112
100
2214
1245
4958,9
3807,7
125
110
2435
1370
5454,8
4188,5
137
120
2657
1494
5950,7
4569,3
149
130
2878
1619
6446,6
4950,1
162
140
3099
1743
6942,5
5330,8
174
150
3321
1868
7438,4
5711,6
187
160
3542
1992
7934,3
6092,4
199
170
3763
2117
8430,2
6473,2
212
180
3985
2241
8926
6853,9
224
190
4206
2366
9421,9
7234,7
237
200
4428
2491
9917,8
7615,5
249
210
4649
2615
10413,7
7996,3
262
220
4870
2740
10909,6
8377
274
230
5092
2864
11405,5
8757,8
286
240
5313
2989
11901,4
9138,6
299
250
5535
3113
12397,3
9519,3
311
300
6641
3736
14876,7
11423,2
374
Projektor je zasnovan za optimalen prikaz slike na platnu velikosti 100 ~ 120 palcev.
A. Zaslon
Z: Razdalja projiciranja
Y': Razdalja ob središča objektiva do dna slike
Nastavitev osebnega računalnika - Pred povezavo osebnega računalnika s projektorjem preverite naslednje.
1.
Z desnim miškinim klikom pritisnite na namizju okolja Windows
in nato kliknite [Properties].
Prikaže se zavihek <Display Properties>.
2.
Kliknite zavihek [Settings] in nastavite ločljivost zaslona tako, kot
je navedeno v tabeli podprtih ločljivosti za ta projektor.
Nastavitev kakovosti barv vam ni potrebno spreminjati.
3.
Pritisnite gumb [Advanced].
Pojavilo se bo novo okno z lastnostmi.
4.
Kliknite zavihek [Monitor] in nastavite osveževanje zaslona tako,
kot je navedeno v tabeli podprtih ločljivosti za ta projektor.
Nastavite vodoravno in navpično frekvenco osveževanja namesto
<Screen refresh rate>.
5.
Okno zaprite s klikom na gumb [OK], nato kliknite
gumb [OK] okna <Display Properties> in ga zaprite.
Računalnik se bo morda samodejno ponovno zagnal.
6.
Izključite osebni računalnik ter ga priključite na projektor.
Postopek se lahko razlikuje glede na različico operacijskega sistema Windows.
(Namesto [Properties (R)] se lahko na primer pojavi [Properties], kot je prikazano na sliki 1.)
Ta naprava pri uporabi skupaj z osebnim računalnikom podpira kakovost barv vse tja do 32 bitov na točko.
Prikazana slika se lahko razlikuje od slike na zaslonu osebnega računalnika, odvisno od proizvajalca zaslona ali
različice operacijskega sistema Windows.
V primeru, da so na sliki vidne napake ali druge nepravilnosti, ko izključite osebni računalnik, s pritiskom na gumb
[VIDEO] preklopite v Video način, prav tako pa preverite povezavo projektorja in osebnega računalnika.
Med priklapljanjem projektorja in osebnega računalnika preverite, če je osebni računalnik združljiv z nastavitvami
slike za projektor. Če osebni računalnik ni združljiv, bodo morda težave s signalom.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priklop video opreme |
1. Zadnja stran projektorja
Priključite napajalni kabel v ustrezen priključek na zadnji strani projektorja.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priklop video opreme |
Priklop video snemalnika/kamere/TV komunikatorja
S pomočjo video kabla povežite vhod [VIDEO IN (rumen)] projektorja z VIDEO OUT (rumen) na zunanji napravi.
- V primeru, da ima zunanja naprava možnost priklopa prek S-VIDEO OUT, jo povežite s projektorjem na vhod [S-VIDEO
IN].
Povezava S-VIDEO nudi boljšo kakovost slike.
Po zaključku povezovanja naprav priključite napajalni kabel projektorja ter video snemalnika.
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [VIDEO] ter izberite <Video>.
Povežite projektor in zunanjo napravo s pomočjo kabla <S-Video> in pritisnite gumb [S-VIDEO].
Če kompozitni način ni na voljo, preverite priklop kablov.
Pred priklapljanjem kablov se prepričajte, da sta projektor ter zunanja naprava izključena.
Ta projektor ne podpira zvoka. (Za zvok je potrebno uporabiti dodatno napravo.)
Priklop DVD-predvajalnika
S komponentnim kablom povežite vhod na zadnji strani projektorja [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)] ali [COMPONENT IN 2
(Y/PB/ PR)] s priključkom na zadnji strani DVD-predvajalnika.
Ko ste končali s povezovanjem, priključite napajalna kabla za projektor in DVD-predvajalnik (ali za napravo, ki je
povezana z digitalnim izhodnim priključkom).
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [COMP1] ter izberite <Component 1>.
Če je priključen [COMPONENT IN 2], pritisnite gumb [COMP2] in izberite <Component 2>.
Če komponentni način ni na voljo, preverite priklop kablov.
Komponentni priključki so označeni (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) ali (Y, Cb, Cr), odvisno od proizvajalca.
Povezava z digitalnim TV sprejemnikom
Povežite antenski kabel s priključkom na sprejemniku.
S komponentnim kablom povežite vhod na zadnji strani projektorja [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)] ali [COMPONENT IN 2
(Y/PB/ PR)] s priključkom na zadnji strani digitalnega sprejemnika.
- Če je digitalni sprejemnik opremljen z izhodom za osebni računalnik, lahko digitalni sprejemnik povežete s priključkom
[PC IN] na projektorju.
Po zaključku povezovanja naprav priključite napajalni kabel projektorja ter digitalnega sprejemnika.
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [COMP1] ter izberite <Component 1>.
Za povezavo projektorja ter digitalnega sprejemnika uporabite kabel D-SUB, s pritiskom gumba <PC> na daljinskem
upravljalniku izberite [PC].
Če je priključen [COMPONENT IN 2], pritisnite gumb [COMP2] in izberite <Component 2>.
Če komponentni način ni na voljo, preverite priklop kablov.
- Če je sprejemnik priključen na vrata [PC], za izbiro pritisnite gumb [PC].
Komponentni priključki so označeni (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) ali (Y, Cb, Cr), odvisno od proizvajalca.
Priklop osebnega računalnika
Z ustreznim video kablom povežite vhod [PC IN] na zadnji strani projektorja ter izhod za monitor na osebnem
računalniku.
Po koncu povezovanja priključite napajalna kabla projektorja ter osebnega računalnika.
Ta projektor podpira enostaven priklop (Plug and Play), zato v primeru, da uporabljate operacijski sistem
Windows XP, ni potrebno nameščati gonilnikov.
Uporaba projektorja
Vključite projektor ter pritisnite gumb [PC] za izbiro <PC>.
Če način PC način ni na voljo, preverite priklop kablov.
Vključite osebni računalnik ter po potrebi nastavite delovno okolje na računalniku.
Nastavitev zaslona.(Samodejna nastavitev)
Zvok se predvaja prek računalniških zvočnikov.
Povezava prek HDMI/DVI
- Povezovanje s pomočjo kabla HDMI/DVI
S pomočjo kabla HDMI/DVI povežite priključek [HDMI 1/DVI IN] na zadnji strani projektorja s priključkom DVI na zunanji
napravi.
- Povezovanje s pomočjo kabla HDMI
S pomočjo kabla HDMI povežite priključek [HDMI 1/DVI IN] ali [HDMI IN 2] na zadnji strani projektorja s priključkom
HDMI na zunanji napravi.
Ko ste končali s povezovanjem, priključite napajalna kabla za projektor in DVD-predvajalnik (ali za napravo, ki je
povezana z digitalnim izhodnim priključkom).
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [HDMI1] ter izberite <HDMI 1>.
Če je priključen [HDMI2], pritisnite gumb [HDMI2] in izberite <HDMI 2>.
Če načina "HDMI" ni mogoče izbrati, preverite pravilnost priklopa kabla HDMI.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Source List
Opis
)/Stop(
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Izberete lahko prikaz slike naprave, ki je priključena na projektor.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
Edit Name
Urejate lahko imena naprav, ki so priključena na projektor.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Mode
)/Stop(
Opis
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Izberite način prikaza, ki je prilagojen za vaš projektor, ali pa po potrebi spremenite način
prikaza.
1) Mode
- Dynamic
Ta način izberite, če želite ostrejšo sliko ob običajnega zaslona.
- Standard
Sliko na platnu lahko kljub svetlemu prostoru nemoteno gledate.
Mode
- Movie 1, Movie 2
Ta način izberite v primeru, ko je prostor zatemnjen. Ta način varčuje z energijo in
zmanjša obremenitev oči.
- User 1, User 2, User 3
Izberite ta način, če želite za prikaz slike uporabiti lastne nastavitve.
2) Contrast : Prilagodite kontrast med predmetom in ozadjem.
3) Brightness : Za prilagoditev svetlosti slike.
4) Sharpness : Za prilagoditev večje ali manjše stopnje ostrine okoli predmetov.
Contrast
Brightness
▶ Način [PC] ni podprt.
Sharpness
5) Color : Nastavitev tona barv.
Color
6) Tint : Za nastavitev bolj naravnih barv s poudarkom zelene ali rdeče barve.
Tint
▶ Nastavitev obarvanosti lahko nastavljate samo v načinu [S-Video] ali [Video].
7) Color Temperature : Obarvanost zaslona lahko prilagodite lastnim željam in okusu.
- 5500K : Za optimalno kakovost slike pri predvajanju črno-belih filmov.
Temperatura barve za način Movie2 je nastavljena na 5500K.
- 6500K : Ta temperatura barve se uporablja pri večini video vsebin. Med izdelavo je
Color
ta vrednost nastavljena za način Movie1 in je primerna za najboljšo reprodukcijo
Temperature
barv.
- 8000K : Ta temperatura barve je primerna za svetle prostore in je shranjena v
načinu Dynamic Picture. Poudarjeni sta ostrina in svetlost slike.
- 9300K : Ta temperatura barve je primerna za zelo svetle prostore, na primer za
trgovine.
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
4) B-Gain
B-Offset
8) Gamma : Funkcija za kompenzacijo slike, ki nadzira nastavitve glede na lastnosti
video vsebine.
- Film : Nastavitev gama za filme.
Gamma
- Video : Nastavitev gama, ki je primerljiva s TV sprejemnikom.
- Graphic : Nastavitev gama, ki je primerljiva z računalniškim zaslonom.
9) DynamicBlack™ : Nastavitev svetlosti ter kontrasta zaslona s pomočjo optičnega
sistema projektorja..
- Off : Poudarjanje svetlosti s popolnim odprtjem navoja za nastavitev.
- Light : Navoj je odprt manj kot v stanju Off ter več kot v stanju Middle ali Deep.
Kontrast je bolj poudarjen kot v stanju Off.
- Middle : Navoj je odprt manj kot v stanju Light ter več kot v stanju Deep. Svetlost
Dynamic
Black™
je bolj poudarjena kot v stanju Deep.
- Deep : Poudarjanje kontrasta s popolnim zaprtjem navoja za nastavitev.
- Auto : Dinamična slika je na voljo v primeru, da se nastavitve slike samodejno
nastavljajo.
10) Save : Možnost shranjevanja lastnih nastavitev slike.
Save
11) Reset : Za ponastavitev načina na tovarniške nastavitve.
Reset
Size
Glede na vrsto video vsebine lahko izberete velikost slike.
▶ Glejte "Podpora različnim načinom slike".
1) 16 : 9
2) Zoom1
3) Zoom2
4) Wide Fit
5) 4 : 3
Position
Nastavitev položaja slike.
▶ Glejte "Podpora spreminjanju položaja slike".
Digitalni NR
Če je na sliki prisotna prekinjena črta ali je slika tresoča, lahko kakovost slike izboljšate z
vklopom funkcije Noise Reduction (odpravljanje šuma).
▶ Funkcijo Digital NR lahko omogočite samo pri načinih [Video], [S-Video] in
[Component 1, 2].
Black Level
Z uporabo funkcije Black Level lahko nastavite stopnjo svetlosti najtemnejšega dela
video signala, tako da lahko temna področja slike razločno vidite.
1) 0IRE : Nastavite nivo svetlosti najtemnejšega dela video signala na nizko vrednost.
Če nastavitev ne ustreza vhodnemu signalu, je na temnih delih slike vidna
mlečno-bela svetloba.
2) 7,5IRE : Nastavite nivo svetlosti najtemnejšega dela video signala na visoko
vrednost. Če nastavitev ne ustreza vhodnemu signalu, je na temnih delih slike
intenzivnost barv prevelika.
Color Pattern
Po želji lahko spreminjate barve na celem zaslonu.
1) Off : Prikaz slike z originalnimi barvami.
2) Monochrome : Prikaz črno-bele slike.
3) Red : Prikaz slike v rdeči barvi, pri čemer se izloči signal za zeleno in modro
barvo.
4) Green : Prikaz slike v zeleni barvi, pri čemer se izloči signal za rdečo in modro
barvo.
5) Blue : Prikaz slike v modri barvi, pri čemer se izloči signal za rdečo in zeleno
barvo.
Overscan
S to funkcijo lahko sliko povečate tako, da odrežete robove slike, s tem pa odpravite
morebitne motnje na robu slike.
▶ Glejte "Podpora različnim načinom slike".
1) Off
2) On
1080P/24fps
S to funkcijo aktivirate polni HD signal 1080P pri 24 Hz, kar prinaša 24 sličic na
Mode
sekundo, z minimalnimi popačenjem. Četudi je razlika majhna, ta funkcija prinaša
najboljšo možno kakovost slike.
▶ Način 1080P/24 lahko nastavite samo pri načinih [HDMI 1] in [HDMI 2].
1) Off : Prikaz prizorov, kjer je 24 sličic podaljšanih do 60 sličic. Zaradi tega lahko
pride do nepravilnega prikaza prizorov.
2) On : Prikaz prizorov, kjer je 24 sličic podaljšanih do 48 sličic. Vsi prizori so
prikazani na pravilen način.
Film Mode
S to funkcijo lahko nastavite prikaz slike, ki je primeren za predvajanje filmov. Filmski
način je primeren za predvajanje filmov.
▶ Filmski način je mogoče izbrati v primeru, če uporabljate [Video], [S-Video] ali
[Component 1, 2](480i,576i).
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Install
)/Stop(
Opis
Za boljšo namestitev v primeru pomanjkljivosti mesta za namestitev je mogoče sliko
obrniti v navpični/vodoravni smeri.
1) Front-Floor : Normalna slika
2) Front-Ceiling : Vodoravno obrnjena slika
3) Rear-Floor : Navpično obrnjena slika
4) Rear-Ceiling : Vodoravno/navpično obrnjena slika
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Light Setting
Z nastavljanjem količine svetlobe lahko uravnavate svetlost slike.
1) Theater : Z uporabo te funkcije lahko nastavite količino svetlobe tako, da lahko
kljub zatemnjenemu prostoru udobno gledate sliko na platnu. Ta funkcija prav tako
Theater
zmanjša porabo energije ter podaljšuje življenjsko dobo žarnice.
2) Bright : S to funkcijo povečate svetlost v relativno svetlem prostoru. Ta način
poveča obremenitev žarnice, zato je mogoče med ohlajanjem projektorja zaznati
Bright
več hrupa.
Test Pattern
Ta vzorec ustvari projektor sam. Namenjen je za pomoč pri namestitvi projektorja.
Crosshatch
1) Crosshatch : Preverite lahko, če je prisotna popačenost slike.
2) Screen Size : Preverite lahko različne formate slike, na primer 1,33 : 1 ali 1,78 : 1.
3) Color Standard : Razliko lahko preverite tako, da spremenite vrednost na
Screen Size
SMPTE_D/HD/EBU.
Color
4) Red : Rdeč zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
Standard
5) Green : Zelen zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
6) Blue : Moder zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
Red
7) White : Bel zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
8) 6500K_White : Bel zaslon za prikaz najsvetlejše bele barve.
Green
▶ Vzorca za Crosshatch in Screen Size so za ta projektor priskrbeli pri JKP (JP
Blue
Production).
▶ Rdeča/zelena/modra v preizkusnih vzorcih so namenjene nastavljanju barv, zato
White
barve morda ne ustrezajo barvam med dejanskim predvajanjem video vsebin.
6500K_White
PC
Odprava ali zmanjšanje šuma, ki ga povzroči slaba kakovost zaslona (tresenje slike). Če
šuma ne odpravite z uporabo funkcije Fine Adjustment (fino nastavljanje), izberite
največjo možno frekvenco in nato poskusite znova.
Auto
1) Auto Adjustment : Samodejno nastavljanje frekvence in stopnje za osebni
Adjustment
računalnik.
2) Coarse : Nastavljanje frekvence v primeru, ko so na zaslonu računalnika vidne
Coarse
navpične črte.
3) Fine : Funkcija za natančno nastavljanje računalniškega zaslona.
Fine
4) Zoom : Razširitev zaslona računalnika od sredine.
5) Reset : S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve za osebni računalnik in povrnete
privzete nastavitve.
Zoom
Reset
Aktivacija je mogoča samo v računalniškem okolju.
Color Standard
Nastavite lahko barvni standard, ki ustreza barvnemu standardu vhodnega signala.
1) SMPTE_C : Standardizirano za video opremo po standardu organizacije Society of
Motion Picture and Television Engineers
2) HD : Visokoločljivostni, 1125 vrstic, standardna definicija, ki so jo leta 1986
organizaciji ITU-R predlagale ZDA, Japonska in Kanada.
3) EBU : Predpisi in standardi, ki jih je standardizirala organizacija European
Broadcasting Union.
Factory Default
S to funkcijo lahko povrnete privzete nastavitve.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
)/Stop(
Opis
Language
Izberete lahko jezik menija.
Menu Position
Mesto menija lahko prestavite navzgor/navzdol/levo/desno.
Menu
Nastavite lahko prosojnost menija.
Translucency
1) Opaque
2) High
3) Medium
4) Low
Menu Display
Nastavite lahko čas prikaza menija.
Time
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
LED Indicator
Nastavite lahko delovanje ali pa izklopite LED lučke projektorja.
1) Off : V tem načinu LED lučke ne delujejo. Kljub temu bo LED lučka zasvetila ob
vklopu projektorja ter v primeru nepravilnega delovanja.
2) On : V tem načinu LED lučke delujejo ter prikazujejo trenutno stanje delovanja
projektorja.
Light Effect
LED lučke lahko vklopite glede na vaše želje in zahteve.
1) Off : LED lučka ne bo zasvetila.
2) In Standby : LED lučka bo v stanju pripravljenosti zasvetila.
3) In Watching TV : LED lučka bo zasvetila med gledanjem TV.
4) Always : LED lučka bo zasvetila po izklopu TV-ja.
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Prikaz v obliki elipse na zgornji in zadnji strani projektorja.
Blue Screen
Funkcija Blue Screen v primeru izpada slike iz zunanje naprave vključi modri zaslon.
1) Off
2) On
Information
Preverite lahko vire zunanjih naprav, nastavitev slike, nastavitev slike osebnega
računalnika ter čas uporabe žarnice.
| Preden se obrnete na servisno osebje |
Namestitev in priključitev
Znaki
Odpravljanje težav
Ni napajanja.
z
Projektor želim namestiti na
z
strop.
Preverite, ali so kabli ustrezno priključeni.
Nosilec za namestitev na strop je potrebno dokupiti posebej. Obrnite se na
najbližjega prodajalca izdelkov Samsung.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
z
Preverite, če je priključni kabel (video) ustrezno priključen v ustrezen vhod. Če
je priklop ustrezen, naprava ni na voljo.
Meni in daljinski upravljalnik
Znaki
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Odpravljanje težav
z
Preverite, če je izbran ustrezen zunanji vir.
z
Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Če ste uporabili napačno velikost
baterij, jih zamenjajte z ustreznimi. Preverite, če ste pravilno namestili baterije v
daljinski upravljalnik.
z
Prepričajte se, da daljinski upravljalnik v projektor usmerjate pod ustreznim
kotom ter z ustrezne razdalje. Odstranite morebitne ovire med daljinskim
upravljalnikom ter projektorjem.
z
Neposredna osvetlitev senzorja za daljinski upravljalnik na projektorju lahko
vpliva na zaznavanje, pri čemer lahko pride tudi do okvare senzorja.
Menija ni mogoče izbrati.
z
Preverite, če so baterije v daljinskem upravljalniku iztrošene.
z
Preverite, če LED lučka na zgornji strani projektorja sveti.
z
Preverite, če je meni prikazan v sivi barvi. Meni v sivi barvi ni na voljo.
Slika in zunanji vir
Znaki
Odpravljanje težav
z
Preverite, če je napajalni kabel projektorja priključen pravilno.
z
Preverite, če je izbran ustrezen vhod.
z
Preverite, da so priključki na zadnji strani projektorja pravilno nameščeni.
z
Preverite baterije daljinskega upravljalnika.
z
Prepričajte se, da vrednosti <Color> in <Brightness> nista nizki.
Nežive barve.
z
Prilagodite funkciji <Tint> in <Contrast>.
Slika ni čista.
z
Nastavite ostrino.
z
Preverite, če je razdalja projektorja od platna prevelika ali premajhna.
Nenavaden hrup.
z
Če je nenavaden hrup prisoten dalj časa, se obrnite na servisni center.
LED lučka za delovanje projektorja
z
Glejte Ustrezni ukrepi glede na indikacije LED lučk.
z
V primeru uporabe osebnega računalnika se lahko pojavijo motnje, zato
Slika ni prikazana.
sveti.
Na platnu so prikazane črte.
nastavite frekvenco zaslona.
Slika zunanje naprave ni prikazana.
z
Preverite delovanje zunanje naprave, prav tako preverite pravilno nastavitev
Brightness in Contrast v meniju <Mode>.
Prikazana je samo modra slika.
z
Preverite pravilnost priključitve zunanje naprave. Preverite, ali so kabli ustrezno
priključeni.
Slika je črno-bela ali pa so barve
z
svetel.
Preverite nastavitve v meniju, na primer Brightness, Contrast in nastavitev
Color.
neobičajne./Zaslon je temen ali preveč
z
Če želite ponastaviti nastavitve nazaj na privzete nastavitve, v meniju izberite
možnost <Factory Default>.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Čiščenje zunanjosti in objektiva projektorja
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
Projektorja ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so
benzol, razredčila za barve, ali mokro krpo, saj
lahko to povzroči težave.
Projektorja se ne dotikajte z žebljem ali drugimi
ostrimi predmeti, saj lahko tako opraskate
površino.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se
obrnite na servisni center ali zastopnika.
(Plačljiva storitev)
Če je v projektorju prah ali druge tuje snovi, se
obrnite na zastopnika ali servisni center.
Zamenjava žarnice
Previdnostni ukrepi pri menjavi žarnice
Žarnica v projektorju ima omejeno življenjsko dobo. Za optimalno delovanje projektorja je potrebno žarnico
zamenjati skladno s časom uporabe. Čas uporabe žarnice lahko preverite na zaslonu za prikaz informacij
(gumb INFO).
Za zamenjavo uporabite žarnico, ki jo priporoča proizvajalec. Specifikacije žarnice najdete v priročniku za
uporabo. Žarnico zamenjajte z enakim modelom.
- Ime in proizvajalec žarnice : LAMP-MERCVRY-Philips
- Proizvajalec žarnice : Philips Lighting
- Življenjska doba žarnice : 2000 ur
- Vrsta žarnice : 300W UHP
Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je napajalni kabel izključen.
Tudi po izklopu napajalnega kabla bo žarnica vroča. Za zamenjavo žarnice počakajte vsaj 1 uro, da se žarnica
popolnoma ohladi.
Žarnica je nameščena v spodnjem levem delu projektorja.
Preden obrnete projektor, pokrijte projektor z mehko krpo in ga postavite na ravno površino.
Stare žarnice ne pustite blizu vnetljivih predmetov ali blizu otrok. Obstaja nevarnost opeklin ali poškodb.
S primernim sesalcem odstranite prah in ostale tuje snovi okoli in v enoti za namestitev žarnice.
Med namestitvijo žarnice se izogibajte dotikanju delov žarnice, razen nosilcev. V primeru neustreznega ravnanja
z žarnico lahko pride do poslabšanja kakovosti slike in skrajšanja življenjske dobe žarnice.
Projektor bo deloval samo v primeru, če je po zamenjavi žarnice pokrov projektorja v celoti zaprt. V primeru, da
projektor ne deluje pravilno, glejte Razlaga LED lučk.
Postopek zamenjave žarnice
Žarnica je zelo vroča in deluje pri
Žarnica je nameščena v
Odprite pokrov tako, da pridržite
visoki napetosti. Za zamenjavo
spodnjem levem delu projektorja.
(A) in povlečete (B).
žarnice počakajte vsaj 1 uro, da
Projektor namestite tako, da vidite
se žarnica popolnoma ohladi.
levo stran, nato pa odvijte vijake
pokrova žarnice.
* Pazite, da vam projektor ne
pade na tla.
Odstranite vijake (A) in nato
Odstranite vijake, kot je prikazano
Dvignite nosilce žarnice kot je
odprite (B).
nas sliki.
prikazano na sliki in izvlecite
žarnico.
Novo žarnico namestite v obratnem vrstnem redu.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Če imate kakršnokoli vprašanje ali komentar glede Samsungovih izdelkov,
se obrnite na SAMSUNGOV center za pomoč strankam.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com/de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com.cn
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Slovarček
Analogno oddajanje
Oddajni signal televizijske postaje, v skladu s standardom NTSC.
Vhod ANTENNA IN
Vhod za priklop zunanje antene za sprejem televizijskega signala. Navadno uporaben za spremljanje javnih televizijskih
kanalov.
AV-sprejemnik
AV-sprejemnik nudi kopico vhodnih in izhodnih vmesnikov za priklop avdio in video naprav, kar omogoča priklop in
uporabo različnih naprav.
Daljinski upravljalnik z osvetlitvijo
Gumbi na daljinskem upravljalniku so osvetljeni, tako da so razločno vidni tudi v zatemnjenih prostorih.
Black Level
Black Level predstavlja uskladitev najtemnejšega dela video signala z zmožnostjo prikaza črnega zaslona, tako da so
temni deli slike razločno vidni. Če nastavitev ne ustreza vhodnemu signalu, je na temnih delih slike vidna mlečno-bela
svetloba.
Oddajanje signala preko kabelskega omrežja
Oddajanje signala preko kabelskega omrežja namesto preko radijskih valov. Za ogled televizijskih programov preko
kabelskega omrežja je potrebno storitev naročiti pri lokalnem kabelskem operaterju.
Barvni standard
Določen barvni standard, ki je v skladu s standardom za oddajanje v posamezni državi ali na posameznem območju.
Temperatura barve
Temperatura barve predstavlja poenostavljen način označevanja lastnosti barvnega spektra vira svetlobe. Nizka
temperatura pomeni toplo svetlobo (več rumene in rdeče), visoka temperatura pomeni več hladne svetlobe (več
modre).
Vhod COMPOSITE IN
Vrata COMPOSITE IN so vhod za priklop video signala (rumene barve). Krominanca in luminanca se prenašata po istem
75-omskem kablu.
Komponentni vhod (zelena, modra, rdeča)
Komponentni vhod prenaša posebej signal luminance in med vrstami priključkov ponuja najboljšo kakovost.
Digitalno oddajanje
Digitalno oddajanje je oddajanje televizijskega signala v digitalizirani obliki v skladu s specifikacijami ATSC.
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD je velik z veliko kapaciteto shranjevanja, na katerega lahko z uporabo stiskanja MPEG-2 shranimo video, igre,
avdio vsebine ter zvočno programsko opremo.
DLP (Digital Light Processing)
DLP je tehnologija digitalnega prikaza slike, kjer se uporablja zaslon DMD, ki ga je razvilo ameriško podjetje Texas
Instruments.
DLP HD2, DC2, DC3
Stopnja zaslona DMD.
DMD (Digital Micromirror Device)
Zaslon DMD je implementacija tehnologije DLP. Sestavljen je iz mikroskopskih ogledal, kjer vsako ogledalo predstavlja
eno točko.
Zunanji vhod
S pomočjo zunanjega vhoda lahko priključite na projektor naprave kot so video snemalnik, sprejemnik DTV, DVDpredvajalnik.
Način gama
Način gama kompenzira video signal, ki je namenjen za predvajanje na analognih napravah, za prikaz video vsebine na
digitalni napravi za prikaz.
Overscan
S pomočjo funkcije Overscan lahko na robovih slike odstranimo nepotrebne informacije, dele slike ali motnje ob robovih
slike. Pri zelo slabi kakovosti video signala so na zaslonu lahko prikazani nepotrebni deli video signala.
Vhod RS-232C (Service Input Port)
Ta vhod je namenjen za potrebe servisiranja. Namenjen je za podatkovno komunikacijo v skladu s standardom RS232C.
Vhod S-Video IN
Ta vhod se imenuje tudi super video. S-Video je vrsta video signala, ki za boljšo kakovost slike ločeno prenaša signal
svetlobe in barve.
Satelitsko oddajanje
Satelitsko oddajanje omogoča prenos programov preko satelita, tako da imajo oddani signali na vseh območjih visoko
kakovost slike in zvoka. Na voljo je okoli 100 kanalov, vključno z javnimi kanali. Za sprejem satelitskih kanalov je
potrebno namestiti dodaten sprejemnik.
6-delno barvno kolo s petimi različnimi hitrostmi
Optični del projektorja, ki razdeli belo svetlobo
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršnakoli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo prepovedana.
Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovoren za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z
razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement