Samsung | SP-A600 | Samsung SP-A600 Navodila za uporabo

SP-A600B
Projektor DLP
Uporabnikova navodila
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IN POVEZAVA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Prilagajanje zooma in izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Velikost slike in oddaljenost projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Menjava luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Povezava osebnega računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Nastavitev okolja računalnika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Podprti načini prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Povezava napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Povezava predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega
na priključek HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Povezava predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega
sprejemnika prek komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Povezava z videorekorderjem/videokamero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
UPORABA
Značilnosti izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Spredaj, zgoraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Indikatorji LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C Tabela ukazov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Ustrezno odlaganje – samo Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Čiščenje površine in objektiva
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so benzol in razredčila,
ali z mokro krpo. Lahko poškodujete izdelek.
•
Pazite, da zaslona ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne čistite tako, da vodo pršite neposredno nanj.
Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar
ali poškoduje izdelek.
•
Če površina projektorja pride v stik z vodo, lahko nastane bel
madež.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se obrnite na servisni center.
•
1-2
Če je v projektorju prah ali druge snovi, se obrnite na servisni
center.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Opozorilo
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
•
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega
kabla ali vtiča ali razmajane napajalne vtičnice.
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.
•
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni
vtič.
Izdelka ne vklapljajte in izklapljajte tako, da
priključite ali izključite napajalni kabel.
(Napajalnega vtiča ne uporabljajte kot stikalo
za napajanje.)
Napajalni kabel ne sme biti v bližini toplotnih
virov.
•
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu
toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali omara.
•
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico
se mora sprednji del izdelka v celoti nahajati
v omari ali na polici.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnikov.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel.
•
•
Prevleka na napajalnem kablu se lahko
stopi in povzroči električni udar ali požar.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali vodi
(dežnim kapljicam), ali v vozilo.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta z veliko
prahu.
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
Pozor
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
1-3
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Pazite, da izdelka med premikanjem ne spustite.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
Uporaba
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice,
kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo
predmete, kot so igrače ali piškoti.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
Če otrok poskuša doseči katerega od teh
predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti
ali spremeniti.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči in slike
ne projicirajte na oči.
•
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
Ko iz daljinskega upravljalnika odstranjujete
baterije, pazite, da jih ne pogoltnejo otroci.
Baterije hranite izven dosega otrok.
•
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
To je posebno nevarno za otroke.
Če pride do zaužitja, nemudoma obiščite
zdravnika.
Pozor
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj po
zažganem ali dim, takoj izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga
izklopite, izključite napajalni kabel iz stenske
vtičnice in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljena prahu, vodi ali tujem snovem, jo
očistite.
Izdelka ne uporabljajte, če kaže znake
nepravilnega delovanja, kot sta odsotnost
zvoka ali slike.
•
•
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel,
nato pa izdelek očistite z mehko in suho
krpo.
Izdelek nemudoma izklopite, izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice in se
obrnite na servisni center.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega ali antenskega kabla.
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredčilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in čistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi pregretja ali kratkega stika
ali pa do električnega udara.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite po
posvetu z našim klicnim centrom.
Ne dotikajte se leče na izdelku.
•
To lahko poškoduje lečo.
•
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje,
izklopite napajanje in izključite napajalni
kabel. Obrnite se na servisni center.
Zunanjih delov izdelka se ne dotikajte z
orodji, kot sta nož ali kladivo.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Ne izgubite pokrovčka objektiva izdelka.
•
Objektiv se lahko poškoduje.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
•
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko
padete in poškodujete sebe ali izdelek.
Da se ne opečete, se ne dotikajte zračnikov
in pokrova luči, ko izdelek deluje ali takoj po
njegovem izklopu.
Ne odpirajte pokrovov na izdelku.
•
To je nevarno zaradi visokonapetostnega
toka v izdelku.
Odprtina za prezračevanje je vroča še nekaj
časa po izklopu projektorja. Odprtine za prezračevanje se ne dotikajte z rokami in telesom.
Luči projektorja se ne dotikajte s telesom.
Luč je vroča.
Za čiščenje umazanije ali madežev na sprednjem projekcijskem objektivu uporabite razpršilo ali mokro krpo, navlaženo z nevtralnim
pralnim sredstvom in vodo.
Obrnite se na servisni center ali prodajalca,
da vam vsaj enkrat letno očisti notranjost
projektorja.
Izdelka ne čistite s pršenjem vode ali mokro
krpo. Za čiščenje plastičnih delov izdelka,
kot je ohišje projektorja, ne uporabljajte
kemikalij, kot so čistila, industrijska ali avtomobilska loščila, jedka čistilna sredstva,
vosek, benzol ali alkohol, sicer se lahko
poškoduje izdelek.
Uporabljajte samo baterije, ki so odobrene
za ta izdelek.
Ko je projektor vključen, se ne dotikajte odprtine za hlajenje, saj iz nje piha vroč zrak.
V bližino projektorja ne postavljajte predmetov, ki so občutljivi na toploto.
(Posebno pozorni naj bodo otroci in osebe z
občutljivo kožo.)
1-3
Najpomembnejši varnostni ukrepi
2
Namestitev in povezava
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse, kar je navedeno v nadaljevanju.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
Projektor
VSEBINA
Navodila za hitro uporabo
Garancija izdelka
Uporabniški priročnik (BP5900137A)
Napajalni kabel
Daljinski upravljalnik (BP59- Čistilna krpica (BN63-01798B)
00132A)/1 baterija (CR 2025)
NA PRODAJ POSEBEJ
Kabel D-Sub
Kabel HDMI
Komponentni kabel (PR, PB, Y)
Kabel S-VIDEO
VIDEO kabel
Namestitev in povezava
2-1
2-2
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
•
Projektor postavite tako, da je objektiv na sredini platna. Če platno ni nameščeno navpično, slika na njem morda ne bo
imela oblike pravokotnika.
•
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je platno presvetlo, slika na njem ni jasno prikazana.
•
Če platno nameščate v svetlem okolju, zagrnite zavese.
•
Projektor lahko namestite na naslednja mesta: spredaj na tla/spredaj na strop/zadaj na tla/zadaj na strop.(Za ogled
nastavitev položaja namestitve)
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja za platnom
Namestite polprosojno platno.
Izberite Menu > Setup > Install > Rear-Floor
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom
Projektor namestite pred mestom, na katerem gledate platno.
Izberite Menu > Setup > Install > Front-Floor
2-2
Namestitev in povezava
2-3
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami
Za naravnavanje ravni projektorja uporabite nastavljive nogice projektorja.
Raven projektorja lahko prilagodite do 3 stopinje.
Glede na položaj projektorja lahko pride do popačenja popravka trapezaste slike.
Namestitev in povezava
2-3
2-4
Prilagajanje zooma in izostritve
Gumb za povečavo: Z gumbom za povečavo lahko prilagajate
velikost slike v okviru danega razpona povečave.
Obroček za izostritev: Izostrite sliko na platnu z obročkom za
izostritev.
Če je izdelek nameščen na mestu zunaj določene oddaljenosti projekcije (oglejte siVelikost slike in oddaljenost projekcije),
izostritve ni mogoče ustrezno prilagoditi.
2-4
Namestitev in povezava
2-5
Velikost slike in oddaljenost projekcije
Projektor namestite na ravno površino in ga naravnajte z nastavljivimi nogicami, da zagotovite optimalno kakovost slike. Če slike
niso jasne, jih prilagodite z gumbom za povečavo ali obročkom za izostritev ali premaknite projektor naprej ali nazaj.
A. Zaslon/Z.Projekcijska razdalja/Y’.Razdalja od središča objektiva do dna slike
X. Širina zaslona/ Y. Višina zaslona/M.Diagonala zaslona
VODORAVNO
NAVPIČNO
X
Y
(MM/PALCI)
(MM/PALCI)
VELIKOST ZASLONA
PALCI
MM
NAČIN
TELEOBJEKT
IVA
ŠIROKI KOT
Z
(MM/PALCI)
ZAMIK '
Y'
(MM/PALCI)
(MM/PALCI)
40
1016
886 / 34,9
498 / 19,6
1762 / 69,4
1355 / 53,3
62 / 2,4
50
1270
1107 / 43,6
623 / 24,5
2203 / 86,3
1694 / 66,7
78 / 3,1
60
1524
1328 / 52,3
747 / 29,4
2643 / 104,1
2032 / 80
93 / 3,7
70
1778
1550 / 61,0
872 / 34,3
3084 / 121,4
2371 / 93,3
109 / 4,3
80
2032
1771 / 69,7
996 / 39,2
3524 / 138,7
2710 / 106,7
125 / 4,9
90
2286
1992 / 78,4
1121 / 44,1
3965 / 156,1
3048 / 120
140 / 5,5
100
2540
2214 / 87,2
1245 / 49,0
4405 / 173,4
3387 / 133,3
156 / 6,1
110
2794
2435 / 95,9
1370 / 53,9
4846 / 190,8
3726 / 146,7
171 / 6,7
120
3048
2657 / 104,6
1494 / 58,8
5287 / 208,1
4065 / 160,0
187 / 7,4
130
3302
2878 / 113,3
1619 / 63,7
5727 / 225,5
4403 / 173,3
202 / 8,0
140
3556
3099 / 122,0
1743 / 68,6
6168 / 242,8
4742 / 186,7
218 / 8,6
150
3810
3321 / 130,7
1868 / 73,5
6608 / 260,2
5081 / 200,0
233 / 9,2
160
4064
3542 / 139,4
1992 / 78,4
7049 / 277,5
5419 / 213,3
249 / 9,8
170
4318
3763 / 148,1
2117 / 83,3
7489 / 294,8
5758 / 226,7
265 / 10,4
180
4572
3985 / 156,9
2241 / 88,2
7930 / 312,2
6097 / 240,0
280 / 11,0
190
4826
4206 / 165,6
2366 / 93,1
8370 / 329,5
6436 / 253,4
296 / 11,7
200
5080
4428 / 174,3
2491 / 98,1
8811 / 346,9
6774 / 266,7
311 / 12,2
210
5334
4649 / 183,0
2615 / 103,0
9251 / 364,2
7113/ 280,0
327 / 12,9
220
5588
4870 / 191,7
2740 / 107,9
9692 / 381,6
7452/ 293,4
342 / 13,5
230
5842
5092 / 200,5
2864 / 112,8
10133 / 398,9
7790 / 306,7
358 / 14,1
240
6096
5313 / 209,2
2989 / 117,7
10573 / 416,3
8129 / 320,0
374 / 14,7
Namestitev in povezava
2-5
VODORAVNO
NAVPIČNO
X
Y
(MM/PALCI)
(MM/PALCI)
VELIKOST ZASLONA
PALCI
MM
NAČIN
TELEOBJEKT
IVA
ŠIROKI KOT
Z
(MM/PALCI)
ZAMIK '
Y'
(MM/PALCI)
(MM/PALCI)
250
6350
5535 / 217,9
3113 / 122,6
11014 / 433,6
8468 / 333,4
389 / 15,3
300
7620
6641 / 261,5
3736 / 147,1
13216 / 520,3
10161 / 400,0
467 / 18,4
Ta projektor je zasnovan za prikazovanje slik na 100–120-palčnem zaslonu.
2-5
Namestitev in povezava
2-6
Menjava luči
Opozorila pri menjavi luči
•
Projektorska luč je potrošni material. Za najboljše delovanje jo po določenem času uporabe zamenjajte. Čas uporabe luči si
lahko ogledate v Prikazu informacij (gumb INFO)
•
Za menjavo uporabite priporočeno luč. Luč zamenjajte z enakim modelom, kot je bil priložen projektorju.
- Ime modela luči: 220W Philips fusion lamp (BP96-02183A)
- Proizvajalec luči: Philips Lighting
- Življenjska doba luči: 3000 ur
- Vrsta luči: 220 W UHP
•
Pred menjavo luči mora biti napajalni kabel odklopljen.
•
Luč ostane vroča tudi nekaj časa po tem, ko odklopite napajalni kabel. Pustite, da se pred menjavo vsaj eno uro ohlaja.
•
Luč je nameščena v spodnjem delu izdelka.
•
Projektor pokrijte z mehko tkanino na ravni podlagi, preden ga zaradi menjave obrnete.
•
Stare luči ne pustite v bližini vnetljivih snovi ali na dosegu otrok. Obstaja nevarnost opeklin ali drugih poškodb.
•
S primernim sesalnikom odstranite umazanijo ali tujke v okolici ali v sami enoti za luč.
•
Pazite, da se pri ravnanju z lučjo dotikate samo ročaja. Če z lučjo ne ravnate pravilno, lahko poslabšate kakovost
prikazovanja in skrajšate njeno življenjsko dobo.
Vsebuje živo srebro, odstranite v skladu z lokalnimi oz. nacionalnimi predpisi
Postopek menjave luči
1. Luč je zelo vroča in deluje pod visoko napetostjo. Po tem, ko odklopite napajalni kabel, pustite, da se luč pred menjavo vsaj
eno uro ohlaja.
2. Luč je nameščena v spodnjem delu izdelka.
Izdelek postavite tako, da je njegov spodnji del obrnjen navzgor, in odstranite vijake, s katerimi je pritrjen pokrov luči.
* Preden izdelek postavite s spodnjim delom navzgor, na površino položite mehko tkanino, da se ne opraska.
3. Pokrov potisnite in odprite v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
4. Odstranite vijaka, ki sta označena na sliki.
Namestitev in povezava
2-6
5. Primite ročaj luči in jo previdno izvlecite, kot je prikazano na sliki.
Novo luč vstavite v obratnem vrstnem redu, kot ste odstranili staro.
2-6
Namestitev in povezava
2-7
Povezava osebnega računalnika
1. Z video kablom računalnika povežite vrata [PC IN] na hrbtnem delu projektorja z izhodnimi vrati monitorja računalnika.
2. Ko ste povezali vrata, povežite napajalna kabla projektorja in računalnika.
Izdelek podpira funkcijo "Vstavi in poženi", zato če uporabljate operacijski sistem Windows XP, ni treba namestiti gonilnika
v računalnik.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in pritisnite gumb [PC], da izberete <PC>.
Če način računalnika ni na voljo, preverite ali je video kabel računalnika priključen.
2. Vklopite računalnik in po potrebi nastavite okolje računalnika.
3. Prilagodite sliko. (Samodejna prilagoditev)
•
Zvok prihaja iz zvočnikov računalnika.
•
Da preprečite prikaz praznega zaslona pri povezavi z računalnikom, v meniju Edit Name nastavite možnost <PC>. Za
podrobnejše informacije si oglejte razdelek 3-5-1.
Namestitev in povezava
2-7
2-8
Nastavitev okolja računalnika
Pred povezavo računalnika s projektorjem preverite naslednje elemente.
1. Z desnim gumbom miške kliknite na namizje Windows in nato [Properties (Lastnosti)]. Prikaže se zavihek <Display
Properties> (Lastnosti zaslona).
2. Kliknite zavihek [Nastavitve] in nastavite <Ločljivost zaslona> v skladu z nastavitvijo <Ločljivost>, opisano v tabeli načinov
prikaza, ki jih podpira ta projektor. Nastavitve <Barvna kakovost> ni treba spreminjati.
3. Pritisnite gumb [Advanced (Dodatno)]. Prikazalo se bo še eno okno z lastnostmi.
4. Kliknite zavihek [Monitor] in nastavite <Screen refresh rate> (Hitrost osveževanja zaslona) v skladu z nastavitvijo <Vertical
Frequency> (Navpična frekvenca), opisano v tabeli podprtih načinov ločljivosti/velikosti.
S tem boste nastavili navpično in vodoravno frekvenco.
5. Kliknite gumb [OK (V redu)], da zaprete okno, in nato v oknu <Display Properties> (Lastnosti zaslona) kliknite gumb [OK (V
redu)], da zaprete okno. Računalnik se bo morda samodejno znova zagnal.
6. Zaustavite računalnik in priključite projektor.
2-8
Namestitev in povezava
•
Postopek se lahko razlikuje glede na vrsto računalnika ali različico programa Windows.
(Na primer, namesto [Properties (R) (Lastnosti (R))] se prikaže [Properties (Lastnosti)], kot je prikazano v 1.)
•
Ko se izdelek uporablja kot računalniški zaslon, podpira do 32 bitov na slikovno piko.
•
Projicirane slike se lahko razlikujejo od monitorja, odvisno od proizvajalca monitorja ali različice programa Windows.
•
Če želite vzpostaviti povezavo z računalnikom, morate lastnosti zaslona računalnika nastaviti na vrednosti, ki jih
projektor podpira, sicer se lahko prikaže opozorilo <Mode Not Supported>.
Namestitev in povezava
2-8
2-9
Podprti načini prikaza
NAČIN ZASLONA
FORMAT
PRIKAZA
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
FREKVENCA
URE (MHZ)
POLARITETA
(V/N)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA
DMT
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA
GTF
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
DMT
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA
DMT
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA
CVT
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
-/+
VESA
DMT
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA
DMT
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA
GTF
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
DMT
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA
DMT
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA
DMT
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA
DMT
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA
GTF
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
DMT
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA
CVT
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
-/+
VESA
GTF
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
GTF
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
DMT
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
2-9
Namestitev in povezava
NAČIN ZASLONA
FORMAT
PRIKAZA
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
FREKVENCA
URE (MHZ)
POLARITETA
(V/N)
VESA
CVT
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
GTF
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
GTF
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
CVT
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
-/+
VESA
DMT
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA
DMT
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
-/+
VESA
DMT
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA
DMT
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA
DMT
1280 x 800
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA
GTF
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
GTF
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
CVT
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
-/+
VESA
DMT
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA
GTF
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
GTF
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
DMT
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA
DMT
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA
DMT
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA
DMT
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA
DMT
1680 x 1050 RB
60Hz
64,674
59,883
119,000
+/-
VESA
DMT
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
Namestitev in povezava
-/+
2-9
NAČIN ZASLONA
FORMAT
PRIKAZA
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
FREKVENCA
URE (MHZ)
POLARITETA
(V/N)
VESA
CVT
1920 x 1080RB
60Hz
66,587
59,934
138,500
+/-
VESA
DMT
1920 x 1200 RB
60Hz
74,038
59,950
154,000
+/-
2-9
Namestitev in povezava
2-10 Povezava napajanja
1. Priključite napajalni kabel v napajalno vtičnico na hrbtni strani projektorja.
Namestitev in povezava
2-10
2-11 Povezava predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega na priključek HDMI/DVI
1. Povezava s kablom HDMI/DVI
•
S kablom HDMI povežite priključek [HDMI 1/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhodni priključek DVI predvajalnika
DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Povezava s kablom HDMI
•
S kablom HDMI povežite priključek [HDMI 1/DVI IN] ali [HDMI IN 2] na hrbtni strani projektorja in izhodni priključek HDMI
predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
2. Ko končate povezovanje, povežite napajanje projektorja in predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in pritisnite gumb [HDMI], da izberete <HDMI1> ali <HDMI2>.
•
2-11
Projektor ne podpira zvoka (za predvajanje zvoka potrebujete ločen avdio sistem).
Namestitev in povezava
2-12 Povezava predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika prek
komponente
1. S komponentnim kablom povežite vhodna vrata [COMPONENT IN (Y/PB/ PR)] na hrbtni strani projektorja z vrati za
komponento na hrbtni strani predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
2. Ko končate povezovanje, povežite napajanje projektorja in predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in pritisnite gumb [COMP], da izberete <Component>.
Vrata za komponento so označena kot (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) ali (Y, Cb, Cr), odvisno od proizvajalca.
Namestitev in povezava
2-12
2-13 Povezava z videorekorderjem/videokamero
1. Z video kablom povežite vhodna vrata [VIDEO IN (rumena)] na projektorju in vrata VIDEO OUT (rumena) na video opremi.
Če ima video oprema izhodna vrata S-VIDEO, jih povežite z vhodnimi vrati [S-VIDEO IN] projektorja. Pri uporabi povezave SVIDEO je kakovost slike boljša.
2. Ko zaključite s povezovanjem naprav, priključite napajanje za projektor ali videorekorder/videokamero.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in pritisnite gumb [Video], da izberete <Video>.
ali
Pritisnite gumb [S-VIDEO] in izberite možnost <S-Video>.
2-13
•
Preden priključite kable, preverite, ali sta projektor in video oprema izklopljena.
•
Projektor ne podpira zvoka (za predvajanje zvoka potrebujete ločen avdio sistem).
Namestitev in povezava
3
Uporaba
3-1
Značilnosti izdelka
•
•
Optični mehanizem z napredno tehnologijo DLP
•
Plošča s polno visoko ločljivostjo 1920 x 1080
•
Barvni krog iz 6 delov za optimalne barve.
•
220 W luč za boljšo svetilnost
Žive barve
•
•
Minimalna glasnost ventilatorja in uhajanje svetlobe
•
•
Izboljšana zasnova za pretok zraka in namestitev ventilatorja za minimalno glasnost ventilatorja in uhajanje žarkov.
Različna vhodna vrata
•
•
Kakovostno prilagajanje slike za boljši prikaz barv - ta enota je namenjena izdelavi barvnih koordinat, ki izpolnjujejo
zahteve standardov oddajanja za prikaz videoposnetkov.
Na voljo so številni vhodi, med njimi dva priključka HDMI (podpira HDCP) in priključek za komponento, kar omogoča
veliko povezljivost zunanjih naprav.
Uporabniške prilagoditve
•
Ta enota omogoča prilagajanje posameznih vhodnih vrat.
•
Enota ima referenčni vzorec, ki ga lahko uporabite za določanje položaja in prilagajanje.
Uporaba
3-1
3-2
Spredaj, zgoraj
IME
OPIS
1. Indikatorji
- STAND BY (modri LED)
- LAMP (modri LED)
- TEMP (rdeči LED)
Oglejte si Indikatorji LED.
2. Obroček za izostritev
Uporablja se za prilagajanje izostritve.
3. Sprejemnik za signale
daljinskega upravljalnika
-
4. Objektiv
-
5. Nastavljive nogice
Položaj slike lahko prilagajate s premikanjem nastavljivih nogic navzgor in navzdol.
6. Gumb za povečavo
Uporablja se za povečavo ali pomanjšavo slike.
7. Gumb POWER (
Za vklop ali izklop projektorja.
)
8. Gumb SOURCE
S tem gumbom izberete signal zunanje naprave.
9. Gumb MENU
Za prikaz zaslona menija.
10. Gumb
Izberi/
premakni
•
3-2
/
/
: S tem gumbom se pomaknete na element v meniju ali ga izberete.
Gumbi na zgornjem delu projektorja so občutljivi na dotik. Rahlo se jih dotaknite s prsti.
Uporaba
3-3
Daljinski upravljalnik
Gumb VKLOP (│)
Uporablja se za vklop projektorja.
2. Gumb AUTO
Samodejno prilagodi sliko. (Na voljo samo v načinu <PC>)
3. Gumb MENU (
)
Uporablja se za prikaz zaslona menija.
4. Gumb Pomakni (
)/( )
Za pomikanje na posamezen element menija ali njegovo izbiro.
5. Gumb V. KEYSTONE (
)
Uporabite, če je slika prikazana v obliki trapeza.
6. Gumb VIDEO
Uporablja se za preklop v način <VIDEO>.
7. Gumb S-VIDEO
Uporablja se za preklop v način <S-VIDEO>.
8. Gumb P.SIZE
Uporablja se za prilagajanje velikosti zaslona za sliko.
9. Gumb COMP
Uporablja se za preklop v način <COMPONENT>.
10. Gumb OFF ( )
Uporablja se za izklop projektorja.
11. Gumb RETURN ( )
Vrnitev na prejšnji meni.
12. Gumb EXIT (
)
Uporablja se za izklop menija zaslona.
13. Gumb INFO STILL
INFO: Uporablja se za preverjanje izvirnih signalov, nastavitve
slike, nastavitve zaslona računalnika in življenjske dobe luči.
STILL: Za ogled mirujočih slik.
14. Gumb HDMI
Uporablja se za preklop v način <HDMI>.
15. Gumb INSTALL
Uporablja se za zrcaljenje in obračanje projicirane slike.
16. Gumb P.MODE
Uporablja se za izbiro slikovnega načina
17. Gumb PC
Uporablja se za preklop v način <PC>.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko padete in
poškodujete sebe ali izdelek.
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate do oddaljenosti
približno 7 m od izdelka.
Uporaba
3-3
3-4
Indikatorji LED
Indikatorji LED
: Lučka je vklopljena
STAND BY
: Lučka utripa
LAMP
: Lučka je izklopljena
TEMP
INFORMACIJE
Če pritisnete gumb POWER na daljinskem upravljalniku ali projektorju, se v 30
sekundah prikaže slika.
Projektor normalno deluje.
To stanje nastopi, ko se po pritisku gumba POWER na projektorju ali daljinskem
upravljalniku projektor začne pripravljati na delovanje.
Pritisnili ste gumb POWER za izklop projektorja in sistem hlajenja hladi notranjost projektorja. (Traja približno 1 minuto)
Če hladilni ventilator v projektorju ne deluje normalno, si oglejte Prvi ukrep spodaj.
Če pokrov luči, ki ščiti luč, ni pravilno zaprt, si oglejte Drugi ukrep spodaj.
Napajanje se samodejno izklopi, ko temperatura v projektorju pade pod nadzorno omejitev. Glejte Ukrep 3.
Prišlo je do težave pri uporabi IC v izdelku. Glejte Ukrep 4.
Prišlo je do težave pri uporabi luči. Glejte Ukrep 5.
Življenjska doba luči se je iztekla. Glejte Ukrep 6.
Pomnilnik izdelka ne deluje normalno. Obrnite se na servisni center.
Napajanje izdelka ne deluje normalno. Obrnite se na servisni center.
Prišlo je do težave pri uporabi barvnega kroga v izdelku. Glejte Ukrep 4.
Odpravljanje težav z indikatorji
KLASIFIKACI
STANJE
UKREPI
JA
Ukrep 1
Če sistem hladilnega ventilatorja Če težava ni odpravljena tudi potem, ko ste izključili in znova priključili napane deluje normalno.
jalni kabel in znova vklopili projektor, se obrnite na servisni center Samsung.
Ukrep 2
Če pokrov luči, ki ščiti luč, ni pra- Preverite, ali so vijaki na spodnji strani projektorja pravilno pritrjeni. Če niso
pravilno pritrjeni, se obrnite na servisni center Samsung.
vilno zaprt ali sistem senzorjev
ne deluje normalno.
Ukrep 3
Če temperatura v projektorju
Prilagodite namestitev projektorja, pri čemer si oglejte zgoraj navedeni razpostane previsoka.
delek Varnostni ukrepi pri namestitvi. Počakajte, da se projektor dovolj
ohladi, in nadaljujte z uporabo. Če se znova pojavi ista težava, se obrnite na
servisni center Samsung.
Ukrep 4
Ni video signala
Izključite in znova priključite napajalni kabel in znova zaženite projektor. Če
se znova pojavi ista težava, se obrnite na servisni center Samsung.
Ukrep 5
Luč ne deluje pravilno po nenor- Izklopite napajanje, počakajte dovolj časa, da se izdelek ohladi, in nato vklomalnem izklopu napajanja ali po pite napajanje, da boste izdelek lahko uporabljali. Če se znova pojavi ista
težava, se obrnite na servisni center Samsung.
vklopu takoj po izklopu projektorja.
Ukrep 6
Če slika potemni
Preverite čas uporabe luči na zaslonu z informacijami. Če je luč potrebno
zamenjati, se obrnite na servisni center Samsung.
Projektor s sistemom hladilnega ventilatorja ščiti izdelek pred pregretjem. Hladilni ventilator lahko med delovanjem oddaja
zvok, kar je normalno in ne poslabša delovanja izdelka.
3-4
Uporaba
3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
MENI
PODMENI
Input
Picture
Setup
Option
Source List
Edit Name
Mode
Color Pattern
Install
PC
Language
Size
Overscan
Lamp Mode
Color Standard
Menu Position
Sleep Timer
LED Indicator
Position
1080/24fps Mode
V-Keystone
Factory Default
Menu Transparency
Buzz
Digital NR
Film Mode
Background
Black Level
Menu Display
Time
Information
Auto Power On
Test Pattern
3-5-1. Input
MENI
Source List
OPIS
Za izbiro naprave, povezane s projektorjem, ki jo želite uporabiti za prikazovanje.
•
Edit Name
<HDMI1>- <HDMI2>-<Component>- <S-Video>-<Video>-<PC>
Za urejanje imen naprav, povezanih s projektorjem.
•
<VCR>- <DVD>-<Cable STB>- <Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<TV>-<IPTV>-<Blu-Ray>-<HD DVD>-<DMA>
Da preprečite prikaz praznega zaslona pri povezavi z računalnikom, v meniju <Edit Name>
nastavite možnost <PC>.
3-5-2. Picture
Uporaba
3-5
MENI
Mode
OPIS
Izberite želeni slikovni način.
•
<Mode>
•
<Vivid >: Ta način izberite, če želite bolj živo sliko.
•
<Dynamic >: Ta način izberite za svetlejšo in ostrejšo sliko kot v standardnem načinu.
•
<Standard>: Slikovni način, optimiziran za standardni oddajni signal.
•
<Movie1>,<Movie2> : Za optimiziranje slike pri gledanju filmov.
•
<User 1>,<User 2>,<User 3> : Izberite za prilagoditev slike po želji.
•
<Contrast >: Za prilagoditev kontrasta med predmetom in ozadjem.
•
<Brightness >: Za prilagajanje svetlosti cele slike.
•
<Sharpness >: Za prilagajanje ostrine slike.
Ni mogoče nastaviti v načinu <PC>.
•
<Color >: Za nastavitev barv na svetlejše ali temnejše.
Ni mogoče nastaviti v načinu <PC>.
•
<Tint>: Za naravnejše barve predmetov z uporabo funkcije izboljšave zelene ali rdeče.
Ni mogoče nastaviti v načinu <PC>.
•
<Color Temperature>: Po želji lahko spremenite obarvanost cele slike.
•
<Color Temperature>
•
•
<8000K > : Ta barvna temperatura je primerna za močno osvetljene prostore in je privzeta
nastavitev za dinamični slikovni način. Ostrina in svetlost za poudarjeni.
•
<6500K > : Ta temperatura se uporablja za prikaz večine videoposnetkov. Je privzeta
vrednost za možnost Movie1 in prikazuje najbolj natančne odtenke.
•
<5500K > : Uporablja se za prikaz optimalne kakovosti slike za črno-bele filme.
•
<Film >: Najboljša nastavitev za film.
•
<Video >: Najboljša nastavitev za televizijski program.
•
<Graphic >: Najboljša nastavitev, če je povezan računalnik.
•
<Save >: Za shranjevanje nastavitev slik po meri.
•
<Reset >: Za ponastavitev nastavitev načina na tovarniške nastavitve.
<User1>-<User2>-<User3>
<OK>-<Cancel>
Za izbiro velikosti slike glede na vrsto prizora.
•
3-5
•
<Gamma >: Funkcija izravnave slike za nadzor nastavitev glede na lastnosti videa.
•
Position
<9300K > : Barvna temperatura, primerna za močno osvetljene prostore, kot so na primer
trgovine.
<R-Gain >-<G-Gain >-<B-Gain >-<R-Offset >-<G-Offset >-<B-Offset >
•
Size
•
<16:9>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<Wide Fit>-<Anamorphic>-<4:3>
•
V načinu <PC > sta podprta samo načina <16:9 > in <4:3>.
•
V načinih <HDMI1,2>(ločljivosti 576p, 480p, 576i, 480i) in <Component>(ločljivosti 576p,
480p, 576i, 480i) način <Wide Fit> ni podprt.
•
V načinih <Video> in <S-Video> načina <Wide Fit> in <Anamorphic> nista podprta.
Za prilagoditev položaja slike, če ni poravnana.
Uporaba
MENI
Digital NR
OPIS
Če je prikazana pikčasta črta ali pa slika miglja, lahko kakovost slike izboljšate tako, da omogočite
funkcijo odpravljanja šumov.
•
<Off >-<On>
Ni mogoče nastaviti v načinu <PC>.
Black Level
Če se vam zdi slika pretemna, lahko nastavite svetlejšo raven črne.
•
Ni mogoče nastaviti v načinu <PC>.
•
Možnost Black Level je mogoče izbrati samo v načinih <Component>, <Video>, <S-Video>,
<HDMI 1> in <HDMI 2>.
Za načine <Video>, <Component> in <S-Video>
•
<0 IRE> : Privzeta raven črnine.
•
<7.5 IRE> : Za nastavitev temnejše ravni črnine.
Za načina <HDMI 1> in <HDMI 2>
Color Pattern
•
<Low > : Nastavite standard svetlosti za temne signale na nizko nastavitev. Če je vhodni signal
vrste [HDMI-Video], so nejasni zasloni prikazani običajno.
•
<Normal >: Nastavite standard svetlosti za temne signale na visoko nastavitev. Če je vhodni
signal vrste [HDMI-PC], so temni zasloni prikazani svetlo.
Po želji lahko filtrirate barve na celem zaslonu. Izberite optimalne nastavitve prikaza za filme.
Ni mogoče nastaviti v načinu <PC>.
Overscan
•
<Off > : Prikaže sliko v izvirnih barvah.
•
<Monochrome >: S filtriranjem vseh barvnih signalov prikaže črno-belo sliko.
•
<Red >: S filtriranjem zelenih in modrih barvnih signalov prikaže rdečo sliko.
•
<Green >: S filtriranjem rdečih in modrih barvnih signalov prikaže zeleno sliko.
•
<Blue >: S filtriranjem rdečih in zelenih barvnih signalov prikaže modro sliko.
S to funkcijo lahko odrežete rob slike, če so na njem prikazane odvečne informacije ali slike.
Ni mogoče nastaviti v načinu <PC>.
•
1080/24 fps Mode
<Off >-<On>
Ta funkcija prikazuje izvorni signal polne visoke ločljivosti 1080P pri 24 Hz s 24 sličicami na sekundo
z minimalnim popačenjem slike, kot v kinu. Čeprav je razlika majhna, lahko s to funkcijo dosežete
najvišjo kakovost prikaza.
Način <1080p/24 fps Mode> lahko prilagajate samo v načinih <HDMI 1>, <HDMI 2> in
<Component>.
Film Mode
•
<Off > : Prikazuje prizore, kjer je 24 sličic podaljšanih na 60 sličic. Zaradi tega postopka lahko
pride do tresenja zaslona.
•
<On > : Prikazuje prizore, kjer je 24 sličic podaljšanih na 48 sličic. Vsi prizori so običajno prikazani
brez tresenja.
S to funkcijo lahko nastavite način prikaza, optimiziran za predvajanje filmov. <Način Film Mode>
nudi optimalne nastavitve prikaza za filme.
Filmski način je podprt samo za <Video>, <S-Video> in <Component> (480i, 576i).
•
Uporaba
<Off >-<On>
3-5
3-5-3. Setup
3-5
Uporaba
MENI
Install
Lamp Mode
OPIS
Če želite sliko prilagoditi glede na mesto namestitve, lahko projicirane slike obrnete navpično/vodoravno.
•
<Front-Floor >: Normalna slika
•
<Front-Ceiling >: Vodoravno/navpično obrnjena slika
•
<Rear-Floor>: Vodoravno obrnjena slika
•
<Rear-Ceiling >: Navpično obrnjena slika
Uporablja se za nastavljanje svetlosti slike s prilagajanjem količine svetlobe, ki jo oddaja luč.
•
<Theater >: Ta način je namenjen zmanjševanju ravni svetlobe, ki jo oddaja luč, s čimer se v
temnih okoljih prepreči bleščanje. Zmanjša tudi porabo energije luči, s čimer je omejena tudi
splošna poraba energije projektorja.
•
<Bright >: Ta funkcija poveča raven svetlobe, ki jo oddaja luč. V tem načinu je tudi ventilator
glasnejši.
V-Keystone
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo navpičnega popravka trapezaste slike. Ker je funkcijo navpičnega popravka trapezaste slike mogoče uporabljati samo prek programske opreme, priporočamo, da namesto uporabe le-te projektor namestite tako, da v vodoravni in
navpični smeri ne pride do popačenj slike.
Background
Če televizijska postaja ali zunanja naprava, priključena na projektor, ne oddaja signala, bo na
zaslonu prikazan logotip družbe Samsung ali pa bo postal moder ali črn. Ko projektor sprejme signal,
logotip ali barva izgine in na zaslonu bodo prikazane običajne slike.
•
Test Pattern
<Logo > -<Blue > -<Black >
Izdela sam projektor. Uporablja se kot standard za optimizacijo namestitve projektorja.
•
<Crosshatch > - Za preverjanje, ali je slika popačena.
•
<Screen Size > - Ogledate si lahko velikosti formatov slike, kot sta 1.78 : 1 in 1.33 : 1.
•
<Red> - Rdeči zaslon. Samo za nastavitev barv.
•
<Green > - Zeleni zaslon. Samo za nastavitev barv.
•
<Blue > - Modri zaslon. Samo za nastavitev barv.
•
<White > - Beli zaslon. Samo za nastavitev barv.
•
<6500K_White > - Beli zaslon. Zagotavlja bele tone za boljšo belino.
Barve Red/Green/Blue poskusnih vzorcev so samo za postopke prilagajanja barv in morda ne ustrezajo barvam, ki so prikazane med predvajanjem videa.
PC
Za odpravljanje ali zmanjšanje šumov, ki povzročajo nestabilno sliko, npr. migljajočo sliko. Če šuma
ne uspete odpraviti s fino naravnavo, nastavite frekvenco na najvišjo vrednost in nato znova izvedite
fino poravnavo.
Možnost je aktivirana samo v okolju računalnika (Komponentni signali niso podprti.)
Color Standard
Factory Default
Uporaba
•
<Auto Adjustment >: Za samodejno prilagoditev frekvence in polaritete zaslona računalnika.
•
<Coarse >: Če se na zaslonu računalnika pojavijo navpične črte, lahko s to možnostjo prilagodite
frekvenco.
•
<Fine>: Za fino naravnavo zaslona računalnika.
•
<Zoom>: Za razširitev zaslona računalnika od sredine.
•
<Reset >: S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve menija računalnika na tovarniške nastavitve.
Prilagajate lahko barvni standard, tako da se bo ujemal z barvnim standardom vhodnega signala.
•
<HD>: Visoka ločljivost, 1125 vrstic branja.
•
<SMPTE_C>: Standardizirano za video opremo s strani društva filmskih in televizijskih tehnikov.
•
<EBU>: Predpisi in standardi za produkcijo in tehnologijo evropskih radijskih in televizijskih
postaj, standardizirano s strani Evropske zveze radijskih in televizijskih postaj.
S to funkcijo lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniške vrednosti.
3-5
3-5-4. Option
MENI
OPIS
Language
Za izbiro jezika zaslona menija.
Menu Position
Za pomikanje položaja menija navzgor/navzdol/levo/desno.
Menu Transparency
Nastavljate lahko prosojnost menija.
•
Menu Display Time
Za nastavitev časa prikaza menija.
•
Auto Power On
Buzz
3-5
<Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>
V skladu s trenutnimi potrebami lahko vklopite ali izklopite indikatorje LED na projektorju.
•
<Off > : V tem načinu je indikator LED za delovanje onemogočen. Kljub temu se bo indikator LED
ne glede na nastavitev LED vklopil, ko vklopite ali izklopite projektor ali ko je stanje projektorja
nenormalno.
•
<On > : V temu načinu indikator LED za delovanje prikazuje trenutno stanje delovanja projektorja.
S pritiskom na enega od gumbov na projektorju lahko vklopite ali izklopite zvok.
•
Information
<Off >-<On>
Če projektor določen čas ne prejme vhodnega signala, se samodejno izklopi. (V tem času ne sme biti
pritisnjen noben gumb na daljinskem upravljalniku ali na zgornji strani projektorja.)
•
LED Indicator
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Če se projektor napaja, se vklopi samodejno, brez pritiska na gumb za napajanje.
•
Sleep Timer
< High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>
<Off >-<On>
Preverite lahko signale zunanjega vira, nastavitev slike in prilagoditev slike računalnika.
Uporaba
4
Odpravljanje težav
4-1
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center družbe Samsung Electronics.
Znaki
Namestitev Ni napajanja.
in povezava Projektor želim namestiti na strop.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
Meni in
daljinski
upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Odpravljanje težav
Preverite povezave napajalnega kabla.
Podpora za namestitev na strop je naprodaj ločeno. Obrnite se
na lokalnega prodajalca izdelkov.
Prepričajte se, da so napajalni kabli pravilno priključeni na ustrezna vrata. Če naprava ni pravilno priključena, je ni mogoče
izbrati.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen zunanji vir.
Preverite baterijo daljinskega upravljalnika. Če je z njo kaj
narobe, jo zamenjajte z novo baterijo priporočene velikosti.
Daljinski upravljalnik usmeritve v senzor na sprednji ali zadnji
strani enote z razdalje, ki ne presega približno 7 metrov. Odstranite morebitne ovire med daljinskim upravljalnikom in izdelkom.
Neposredna svetloba iz 3-smernih žarnic in drugih svetlobnih
naprav na daljinski senzor projektorja lahko zmanjša občutljivost
in povzroči nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika.
Preverite, ali je prostor za baterijo v daljinskem upravljalniku prazen.
Slika in
zunanji vir
Menija ni mogoče izbrati.
Slik ni mogoče videti.
Preverite, ali je indikator na zgornjem delu projektorja vklopljen.
Preverite, ali je meni sive barve. Če je meni siv, ni na voljo.
Prepričajte se, da je napajalni kabel projektorja priključen.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen vhodni vir.
Preverite, ali so priključki ustrezno povezani z vrati na hrbtnem
delu projektorja.
Preverite baterije v daljinskem upravljalniku.
Blede barve.
Slike niso jasne.
Nenavadni zvoki.
Indikator delovanja LED sveti.
Na sliki se prikažejo črte.
Prikazana ni nobena slika zunanje naprave.
Prikazan je samo moder zaslon.
Slika je črno-bela ali pa je barva nenormalna./
Slika je pretemna ali presvetla.
Prepričajte se, da nastavitvi <Color> in <Brightness> nista na
najnižji vrednosti.
Prilagodite <Tint> in <Contrast>.
Prilagodite izostritev.
Preverite, ali je projekcija predaleč ali preblizu platna.
Če nenavaden zvok ne preneha, se obrnite na servisni center
Obrnite se na korektivne ukrepe glede na indikatorje LED.
Ker se lahko med uporabo osebnega računalnika pojavijo šumi,
prilagodite frekvenco zaslona.
Preverite stanje delovanja zunanje naprave. Preverite tudi, ali so
bili prilagoditveni elementi, kot sta svetlost in kontrast, pravilno
spremenjeni na zaslonu z ukazi <Mode> v meniju projektorja.
Zunanje naprave morajo biti pravilno priključene. Znova preverite priključitvene kable.
Kot je navedeno zgoraj, v meniju preverite prilagoditvene elemente, kot so <Brightness>, <Contrast > in <Color>.
V menijih na zaslonu preverite <Color Pattern>.
Za obnovitev različnih nastavitev na tovarniške v meniju zaženite <Factory Default>.
Odpravljanje težav
4-1
5
Dodatne informacije
5-1
Specifikacije
Plošča
Lamp
Barve
Ločljivost
MODEL
Velikost
Ločljivost
Proizvajalec
Vrsta
Življenjska doba
Proizvajalec
Optimalna ločljivost
Največja ločljivost
Vhodni video signal
Vhodni sinhronizacijski signal
Največja frekvenca
Diagonala zaslona
Oddaljenost projekcije
Napajanje
Poraba toka
Napetost
Hrup
Dimenzije
Teža
Glavne funkcije
Svetlost
Kontrast
Popravek trapezaste slike
Okolje uporabe
Temperatura in vlažnost
SP-A600B
16,5 mm
FHD (1920x1080)
Texas Instruments
220 W UHP (kinonačin:187 W)
3.000 ur
Philips
62,2 M (1920 x 1080 x 3 x 10-bitne)
1920 x 1080 pri 60 Hz
1920 x 1200 pri 60 Hz (zmanjšanje zatemnitve)
Video, S-Video, Component, Analog PC, 2 x HDMI
Ločena sinhronizacija V/N
162 MHz
1016 – 7620 mm
1,3 m – 13 m
Manj kot 275 W
110/220 Vac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
24 dB (kinonačin)
343,1 mm (Š) x 162,4 mm (V) x 347,2 mm (D)
4,7 kg
1000 ANSI
3000:1
Navpično
Delovanje: Temperatura 0 ˚C – 40 ˚C, vlažnost (10 %–80 %)
Shranjevanje: Temperatura -20 ˚C – 45 ˚C, vlažnost (5 %–95 %)
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo. Ta oprema je registrirana glede EMI za uporabo v
stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki razreda A so za pisarniško uporabo. Izdelki razreda A so
namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo manj elektromagnetnih valov kot izdelki razreda A.
Zaslon DMD, ki je uporabljen pri projektorjih DLP, je sestavljen iz več tisoč mikro ogledal. Kot ostali elementi slikovnega
prikaza lahko tudi plošča DMD vsebuje nekaj okvarjenih slikovnih pik. Samsung in proizvajalec plošč DMD uporabljata
način prepoznavanja okvarjenih slikovnih pik in postopek za njihovo omejevanje, zato okvarjene slikovne pike izdelkov ne
bodo presegale največjega števila, ki ga določajo naši standardi. Včasih obstajajo slikovne pike, ki jih ni mogoče prikazati,
vendar to ne vpliva na kakovost slike in življenjsko dobo izdelka.
5-1
Dodatne informacije
5-2
RS-232C Tabela ukazov
Komunikacijski format (v skladu s standardom RS232C)
•
Hitrost prenosa: 9.600 b/s
•
parnost: Brez
•
Podatkovni biti: 8, zaključni bit: 1
•
Nadzor pretoka: Brez
Protokol serijske komunikacije
1. Struktura paketa ukazov [7 bajtov]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
vrednost
CS
Paket ukazov je skupaj sestavljen iz 7 bajtov.
•
Bajta 0x08 in 0x22 označujeta, da je paket namenjen serijski komunikaciji.
•
Naslednji 4 bajti predstavljajo vnaprej določen ukaz, ki ga lahko opredeli uporabnik.
•
Zadnji bajt je kontrolna vsota, ki preveri veljavnost trenutnega paketa.
•
Glava [2 bajta]: Vnaprej določeni vrednosti 0x08 in 0x22.
•
Cmd1 [1 bajt]: Prva vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd2 [1 bajt]: Druga vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd3 [1 bajt]: Tretja vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Vrednost [1 bajt]: Vhodni parameter za ukaz (privzeto: 0) (šestnajstiško)
•
CS [1 bajt]: Kontrolna vsota (dvojiški komplement vsote vseh vrednosti, razen vrednosti CS).
2. Struktura paketa odgovorov [3 bajti]
1. Uspešno
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Neuspešno
0x03
•
Če ima prejeti paket iz zunanje naprave veljavno vrednost, je poslan paket z odgovorom Uspešno. V nasprotnem
primeru je poslan paket z odgovorom Neuspešno.
•
Paket z odgovorom Neuspešno je poslan:
•
•
Dolžina prejetega paketa ni enaka 7 bajtov.
•
Vrednost 2-bajtne glave paketa ni enaka 0x08, 0x22.
•
Kontrolna vsota je nepravilna.
Zunanja naprava je zaznala napako.
•
Zunanja naprava paket označi kot Neuspešno, če v roku 100 ms ne prejme paketa Uspešno.
•
Če ste za prejšnji prenos prejeli odgovor Uspešno ali če v 3 sekundah ni bilo odgovora, oddajte naslednji ukaz, da
oddate enega ali več ukazov.
•
Med upravljanjem projektorja prek računalnika spremembe stanja projektorja ni mogoče preveriti z računalnikom, niti ne
bo prikazano na zaslonu projektorja. Za prikaz trenutnih informacij na zaslonu projektorja oddajte ukaz INFORMATION.
•
Vsi ukazi veljajo za vhodni vir in trenutno prikazano stanje projektorja.
Dodatne informacije
5-2
Tabela ukazov
NADZORNI ELEMENT
Splošno
Input
Napajanje
Source List
Napajanje
HDMI
CMD1
Prikaz na
zaslonu
0x00
CMD2
0x00
CMD3
0x00
0
V redu
1
Prekliči
2
HDMI 1
0x0A
0x00
0x01
HDMI 2
5-2
VREDNOS
T
0
1
Component
Component
0x02
0
S-Video
S-Video
0x03
0
Video
Video
0x04
0
PC
PC
0x05
0
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Picture
Mode
CMD1
Vivid
0x0B
Dynamic
CMD2
CMD3
VREDNOS
T
0X00
0x00
0
0X00
0X00
1
Standard
2
Movie1
3
Movie2
4
User1
5
User2
6
User3
7
Contrast
0~100
0X01
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0X05
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x06
0x00
0
8000K
0x06
0x00
1
WB
Gamma
Dodatne informacije
6500K
2
5500K
3
R-Offset
'-50~50
G-Offset
B-Offset
0x00
(0~100)
'-50~50
0x01
(0~100)
'-50~50
0x02
(0~100)
R-Gain
0x03
(0~100)
G-Gain
0x04
(0~100)
B-Gain
0x05
(0~100)
0x00
0
Film
0x07
0x08
Video
1
Graphic
2
5-2
NADZORNI ELEMENT
Picture
Save
User1
User2
User3
CMD1
Prikaz na
zaslonu
Digital NR
0x09
CMD3
0x00
Cancel
2
Prikaz na
zaslonu
0x01
Overscan
1
Cancel
2
Prikaz na
zaslonu
0x02
1
Cancel
2
16:9
0x0A
0x00
0
0x0B
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
Wide Fit
3
Anamorphic
4
4:3
5
Off
0x0C
0x00
0
1
0 IRE/NORMAL
0x0D
0x00
0
1
Off
0x0E
0x00
0
Monochrome
1
Red
2
Green
3
Blue
4
Off
0x0F
0x00
1080/24fps
Mode
Off
Film Mode
Off
0
1
0x10
0x00
On
0
1
0x11
0x00
On
5-2
0
OK
On
Position
0
OK
7.5 IRE/LOW
Color Pattern
0
1
On
Black Level
VREDNOS
T
OK
Reset
Size
0x0B
CMD2
0
1
(neprekinjeno)
Levi
(neprekinjeno)
Dol
0x12
0x00
Desni
Gor
0
1
0x13
0x00
0
1
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Setup
install
Lamp Mode
CMD1
Front-Floor
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
1
Rear-Floor
2
Rear-Ceiling
3
Theater
V-Keystone
Test Pattern
PC
0x01
0x00
Logo
0x02
0x00
(0~100)
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Red
2
Green
3
Blue
4
White
5
6500K_Whit
e
6
Izklopljen
7
Auto Adjustment
Gor
0x05
0x00
0
0x06
0x00
0
Dol
Fine
Gor
1
0x07
0x00
Dol
Reset
X1
Prikaz na
zaslonu
0
1
0x08
0x00
0
OK
1
Cancel
2
0x09
0x00
0
X2
1
X3
2
X4
3
Levi
Dodatne informacije
0
1
'-50~50
Coarse
Zoom
0
Front-Ceiling
Bright
Background
VREDNOS
T
0x0A
0x00
0
Desni
1
Gor
2
Dol
3
5-2
NADZORNI ELEMENT
Setup
Color Standard
Factory
Default
Option
Language
Menu Position
Menu Transparency
Menu Display Time
5-2
HD
CMD1
0x0C
CMD2
0x0B
CMD3
0x00
VREDNOS
T
0
SMPTE-C
1
EBU
2
Prikaz na
zaslonu
0x0C
0x00
0
OK
1
Cancel
2
English
0x0D
0x00
0x00
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
中國語 (繁
體)
A
한국어
B
Levi
0x01
0x00
0
Desni
1
Gor
2
Dol
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Option
Auto Power
On
OFF
Sleep Timer
OFF
CMD1
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
ON
1
0x05
0x00
0
1
20 min
2
30 min
3
OFF
Buzz
OFF
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
ON
Dodatne informacije
0
10 min
LED Indicator
Information
VREDNOS
T
0
1
0x08
0x00
0
5-2
5-3
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
•
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
U.S.A.
CANADA
MEXICO
NORTH AMERICA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/cl
http://www.samsung.com/co
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
AUSTRIA
BELGIUM
EUROPE
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
EIRE
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
8 - SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
30 - 6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/
Min)
3 - SAMSUNG (7267864)
0 801 1SAMSUNG (172678)
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
022 - 607 - 93 - 33
808 20 - SAMSUNG (7267864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
075 - SAMSUNG (726 78 64)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0845 SAMSUNG (7267864)
ESTONIA
LATVIA
LITHUANIA
KAZAKHSTAN
KYRGYZSTAN
RUSSIA
TADJIKISTAN
UKRAINE
UZBEKISTAN
800-7267
8000-7267
8-800-77777
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-10-800-500-55-500
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/us
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
http://www.samsung.com/dk
http://www.samsung.com/ie
http://www.samsung.com/fi
http://www.samsung.com/fr
http://www.samsung.de
http://www.samsung.com/hu
http://www.samsung.com/it
http://www.samsung.com/lu
http://www.samsung.com/nl
http://www.samsung.com/no
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/pt
http://www.samsung.com/sk
http://www.samsung.com/es
http://www.samsung.com/se
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/uk
CIS
http://www.samsung.com/ee
http://www.samsung.com/lv
http://www.samsung.com/lt
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
5-3
http://www.samsung.com/au
Dodatne informacije
ASIA PACIFIC
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
INDIA
010-6475 1880
HONG KONG:3698 - 4698
3030 8282
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
NEW ZEALAND
PHILIPPINES
1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/id
http://www.samsung.com/jp
http://www.samsung.com/my
http://www.samsung.com/nz
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
THAILAND
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
VIETNAM
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
http://www.samsung.com/tw
http://www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA
TURKEY
U.A.E
MIDDLE EAST & AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
444 77 11
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
http://www.samsung.com/tr
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Dodatne informacije
5-3
5-4
Ustrezno odlaganje – samo Evropa
Ustrezno odlaganje izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji označuje, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov, to opremo ločite od drugih vrst odpadkov in jo odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno
ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in načinu okolju varnega recikliranja te opreme obrniti na trgovca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske
dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komercialnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno vračilo baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe ni
dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to
pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES
2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju.
Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih
reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
5-4
Dodatne informacije
Download PDF

advertising